POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULUN GRAAFINEN OHJEISTO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULUN GRAAFINEN OHJEISTO"

Transkriptio

1 N 1

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OHJEISTUS KÄYTTÄJÄLLE Ohjeisto tutuksi 1.2 Yhtenäinen ilme 1.3 Ohjeiston kehittyminen 1.4 Ohjeiston käyttö 2 ORGANISAATION TUNNUS, IDEOLOGIA, PERUSELEMENTIT JA MÄÄRITTELY n liikemerkin ideologia 2.2 Nimi ja tunnisteet 2.3 Logon kirjasin 2.4 Värit 2.5 Organisaatiotunnus, liikemerkki ja logo 2.6 Tunnisteet ja niiden käyttö 2.7 Sommittelu ja suoja-alue 3 ORGANISAATIOTUNNUKSEN KÄYTTÖ JA GRAAFINEN YLEISILME PAINOTUOTTEISSA Fontti 3.2 Käyntikortti 3.3 Virallinen kirjepohja; kansallinen, kansainvälinen, kirjelomake 3.4 Todistuspohjat 3.5 Osoitteen kirjoitus; kansallinen, kansainvälinen 3.6 Kirjekuori 3.7 Saate 3.8 Esityspohjat 3.9 Esitteet; kannet, sisäsivut 3.11 Projektiesitteet 3.12 Folder-kansio 4 JULKAISUSARJA Julkaisusarjan kannet 5 MUU OHJEISTUS Tiedotuslehti 5.2 Ilmoitukset 5.3 Tapahtumailmoitus 5.4 Mainosvedokset 5.5 Roll upit 5.6 Messut ja tapahtumat 5.7 Lippu, viiri 5.8 Ulko-opasteet 5.9 Autojen logomääritykset 6 SÄHKÖINEN VIESTINTÄ www-sivut 7 LADATTAVAT TIEDOSTOT Ladattavat tiedostot 8 OPISKELIJAREKRYTOINTI

3 JOHDANTO 1 OHJEISTUS KÄYTTÄJÄLLE n Graafinen ohjeisto on käytännön opas visuaalisen ilmeen yhdenmukaistamiseksi ja vahvistamiseksi. Se luo puitteet yhdenmukaiselle visuaaliselle ilmeelle, joka kertoo yhtenäisesti johdetusta organisaatiosta ja sen ammatillisesta osaamisesta omalla toimialallaan. PKAMK:n Graafinen ohjeisto sisältää ohjeistuksen logon, liikemerkin ja yritystunnuksen käytöstä sekä muita yleisiä graafiseen käyttöön liittyviä ohjeita. Ohjeistoa noudatetaan kaikissa n graafiseen suunnitteluun liittyvissä yhteyksissä. n yhteisöilme rakentuu tietyistä tunnusmerkeistä, nimestä, visuaalisesta symbolista ja väreistä. Ohjeisto on toteutettu sähköisessä muodossa. Ohjeisto on kokonaisuus, josta saa poistaa tai lisätä aineistoja työryhmän toimesta ja vain päivitysten yhteydessä. GRAAFISEN OHJEISTON TYÖRYHMÄ: Salli Soininen, markkinointipäällikkö, työryhmän puheenjohtaja, Kehittämis- ja palvelukeskus Martha Balerina, graafisen suunnittelun opettaja, Muotoilun ja kv-kaupan keskus, D ART Riikka Kaasinen, suunnittelija, Muotoilun ja kv-kaupan keskus Arja Kuisma, kirjastonjohtaja, Kehittämis- ja palvelukeskus Eija Piiparinen, suunnittelija, Luovien alojen keskus Anja Turunen, www-suunnittelija, Kehittämis- ja palvelukeskus Juha Valonen, uusmedian lehtori, Luovien alojen keskus Olga Pletcheva, opiskelija, muotoilun koulutusohjelma, graafinen suunnittelu, Muotoilun ja kv-kaupan keskus GRAAFISEN OHJEISTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS: Mikko Matveinen, D ART, Muotoilun palvelukeskus Olga Pletcheva, opiskelija, muotoilun koulutusohjelma, graafinen suunnittelu WWW-sivujen luonnokset D ART: Teuvo Lyytikäinen, opiskelija, muotoilun koulutusohjelma Graafisen ohjeiston päivitys 9/ OHJEISTO TUTUKSI PKAMK/ graafisen ohjeiston tarkoituksena on ohjata visuaalista suunnittelua. Tärkeää on, että kaikki PKAMK:ssa viestinnän tehtävissä työskentelevät henkilöt tiedostavat ohjeiston merkityksen, tuntevat ohjeiston ja osaavat hyödyntää sitä jokapäiväisessä työssään. Graafinen ohjeisto sisältää ohjeistuksen logon, liikemerkin ja yritystunnuksen käytöstä sekä muita yleisiä graafiseen käyttöön liittyviä ohjeita. Ohjeistoa noudatetaan kaikissa n graafiseen suunnitteluun liittyvissä yhteyksissä. n yhteisöilme rakentuu tietyistä tunnusmerkeistä, nimestä, visuaalisesta symbolista ja väreistä. Ohjeisto on toteutettu sähköisessä muodossa. Ohjeisto on kokonaisuus, josta saa poistaa tai lisätä aineistoja vain päivitysten yhteydessä. 1.2 YHTENÄINEN ILME Organisaation viestintää suunniteltaessa kokonaisilmeen yhtenäisyys saavutetaan noudattamalla graafista ohjeistusta. Käytettävissä on ainoastaan yksi PKAMK/ graafinen ohjeisto. Projektit noudattavat ohjeiston lisäksi projektikäsikirjassa annettuja ohjeita. Visuaalinen identiteetti muodostuu eri elementeistä, niiden oikeista suhteista, asettelusta ja käytettävistä väreistä. Näin toteutettuna ilme on aina yhtenäinen ja tunnistettava. Hallitsemalla peruselementit, kuten typografia ja värit, on mahdollista hallita tätä moniosaista kokonaisuutta. 1.3 OHJEISTON KEHITTYMINEN n graafinen ilme kehittyy ja muuttuu toiminnan mukana. Ohjeisto päivitetään noin 2 vuoden välein, mutta graafisen ohjeiston työryhmä toteuttaa tarpeelliset muutokset myös päivitysten välillä. 1.4 OHJEISTON KÄYTTÖ Sähköiseen muotoon tallennettu ohjeisto löytyy Internet-sivuiltamme: ja markkinointi. Mainostoimistot tai muut ulkopuoliset toteuttajat tulee ohjata tutustumaan esitteitä, mainoksia, ilmoituksia tai painotuotteita suunniteltaessa ohjeistoomme. Tällä käytännöllä voimme taata yhtenäisyyden visuaalisessa ilmeessä käyttäessämme ulkopuolista toteuttajaa. Ohjeisto on sijoitettuna myös Intranetiin, jossa henkilöstömme voi tutustua ohjeistoon. Opiskelijaprojekteissa vastuu ohjeiston käytöstä on ohjaavalla henkilöllä. Organisaation keskusten henkilöstön käyttöön toimitetaan ohjeisto tallennettuna Intranettiin, cd-romille, muistitikulle ja printattuna. n hallinnoimissa projekteissa noudatetaan organisaation graafista ohjeistoa ja projektikäsikirjan antamia ohjeita. 4 5

4 2 ORGANISAATIO TUNNUS, IDEOLOGIA, PERUSELEMENTIT JA MÄÄRITTELY 2.1 N LIIKEMERKIN IDEOLOGIA tuottaa kilpailukykyistä ja yrityslähtöistä osaamista sekä ammatillista asiantuntemusta työelämän tarpeisiin. Logon ideana on viestiä katsojalle koulutuksen aktiivisesta suuntautumisesta työelämään ja ympäröivään yhteiskuntaan. Liikemerkissä vallitsevat graafiset muodot: taustalla oleva tummanvihreä soikio ja sen sisällä oleva pienemmiksi osiksi jakautuva kolmio. 2.2 NIMI JA TUNNISTEET Ensimmäinen n organisaatiotunnus koostuu merkkiosasta (soikio, jonka sisällä oleva kolmio on jakautunut seitsemään pienempään kolmioon) ja logosta eli kirjoitusmuodosta. Logo sijoitetaan liikemerkin alapuolelle siten, että liikemerkissä olevan kolmion kenttä jatkuu alapuolella olevassa kirjoituksessa. Toinen n organisaatiotunnus koostuu merkkiosasta ja logosta eli kirjoitusmuodosta. Logo sijoitetaan liikemerkin vasemmalle puolelle siten, että kolmion kenttä ja teksti ovat keskitettyinä. Merkkiosaa ja logoa käytetään pääasiallisesti yhdessä. Niitä voidaan kuitenkin käyttää jäsennellysti erikseen. (Ks. 3.2) Alkuperäisen mallin mukaisia mittasuhteita, värejä tai fontteja ei saa muuttaa, eli organisaatiotunnuksen tulee aina esiintyä annetussa muodossaan. Organisaatiotunnusta ei tarvitse latoa uudelleen, vaan on käytettävä originaalia, jonka saa käyttöönsä Intranetista. Kaikki noudattavat samaa ohjeistusta. Taustana oleva tummanvihreä soikio kuvaa alueellista yhteistyötä. Voimakas vihreä väri tuo esiin ammattikorkeakoulun dynaamisuutta sekä maakunnan voimavaroja ja vahvuuksia sekä kuvastaa myös Pohjois-Karjalan kasvua ja luontoa. NORTH KARELIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Valkoiset kolmiot edustavat Pohjois- Karjalan ammattikorkeakoulun keskuksia. Valkeat kolmiot ovat erilliset ja muodostavat yhdistyessään kokonaisuuden. NORTH KARELIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 2.3 LOGON KIRJASIN Sininen kolmio edustaa keskusten välistä yhteistyötä ja koko ammattikorkeakoulun vahvaa osallistumista aluelliseen kehittämistyöhön. Nimessä käytettävä tekstityyppi on Arial. (Helvetica Regular kavennettuna 80 %). Se ladotaan versaalina (suuraakkosina). Kun tunnus ja nimi esiintyvät yhdessä, keskitetään ne siten, että kolmion yläkärjestä kohtisuoraan alaspäin vedetty viiva leikkaa sanan Pohjois-Karjalan.. tavuviivan jälkeisen K-kirjaimen keskeltä kahtia. 6 7

5 2.4 VÄRIT n tunnusvärit ovat vihreä ja sininen. Värejä painotetaan em. järjestyksessä. Mustavalkoisessa versiossa sininen kolmio on korvattu 30 % mustalla. Värillistä logoa käytetään vain silloin, kun tulostetaan värillisenä; mustavalkoista silloin kun tulostetaan mustana. Organisaatiotunnuksen tulee erottua taustasta. Tarvittaessa käytetään värillisen sijasta mustavalkoista organisaatiotunnusta. Erikoistapauksissa tummalle pohjalle sijoitetun organisaatiotunnuksen tekstiosan väriksi voi määritellä valkoisen tai muun vaalean värin. Vihreä: CMYK: 100, 0, 91, 42 RGB: 0, 112, 60 Pantone PMS 349PC 2.6 TUNNISTEET JA NIIDEN KÄYTTÖ Organisaatiotunnuksen yhteydessä ei käytetä muita tunnisteita. Mikäli keskuksilla on tarvetta lisätä omat yhteystiedot esimerkiksi kirjelomakkeeseen, määritellään käyttötavat kohdassa 4. Mikäli organisaatiotunnuksen osia halutaan käyttää erillään toisistaan, tulee käyttää pelkästään liikemerkkiosaa. Logo-tekstiä ei saa käyttää itsenäisesti muissa kuin valmiissa painotuotteissa. 2.7 SOMMITTELU JA SUOJA-ALUE Organisaatiotunnuksen sijoittuminen painotuotteessa suunnitellaan siten, että tunnuksen ympärille jää riittävästi tilaa, että kokonaisuus tulee esille. Organisaatiotunnuksen tulee esiintyä kaikissa tapauksissa samassa muodossa ja mittasuhteiltaan pysyvänä, eikä sitä saa peittää millään. Sininen: CMYK: 100, 0, 8, 13 RGB: 0, 154, 200 Pantone: PMS 313PC x x Tekstin väri värillisessä vaihtoehdossa vihreä CMYK: 100, 0, 91, 42 RGB: 0, 112, 60 Pantone PMS 349PC X x X x NORTH KARELIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 2.5 ORGANISAATIOTUNNUS, LIIKEMERKKI JA LOGO y Y Y y y Y Y y kuva kokonaisuudesta eri muodoissa x/2 x/2 NORTH KARELIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES X x/2 X x/2 NORTH KARELIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES y/2 Y y/2 y/2 Y y/2 NORTH KARELIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES NORTH KARELIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES NORTH KARELIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES kuva pelkästä liikemerkistä ilman tekstiä 8 9

6 2.8 KESKUSTEN TUNNISTEVÄRIT Pantone 5473 EC 91:45:51:23 Pantone 5483 EC 79:24:39:0 Luovien keskuksien tunnistevärit Pantone 1805 EC 0:98:75:22 Sosiaali- SOSIAALI- JA TERVEYSALAN ja terveysalan KESKUS keskus Pantone 137 EC 0:49:98:0 Pantone 370 EC 77:24:100:9 Pantone 370 EC Pantone 464 EC 77:24:100:9 0:56:100:58 Pantone 2765 EC Pantone 653 EC 100:100:0:40 90:62:0:18 pääskaala pääskaala Pantone 430 EC 54:40:39:4 Pantone 464 EC 0:56:100:58 Pantone 2765 EC Pantone 653 EC 100:100:0:40 90:62:0:18 PÄÄSKAALA Pantone 5435 EC 30:16:11:0 Pantone 369 EC 66:0:90:0 Pantone 369 EC 66:0:90:0 Pantone 1245 EC 0:36:100:24 Pantone 1245 EC 0:36:100:24 Muotoilun ja kansainvälisen kaupan keskus Biotalouden keskus Biotalouden keskus Kehittämis- ja tietopalvelun keskus Kehittämis- ja tietopalvelun keskus Pantone 5415 EC 52:16:0:48 Pantone 549 EC 57:0:0:34 Pantone 536 EC 35:22:0:3 Liiketalouden LIIKETALOUDEN JA TEKNIIKAN ja tekniikan KESKUS keskus lisäskaalat Pantone 477 EC 0:85:80:78 Pantone 167 EC 0:78:100:18 Pantone Warm Gray 6 EC 0:9:14:40 Luovien LUOVIEN ALOJEN alojen KESKUSkeskus LISÄSKAALAT lisäskaalat Pantone 137 EC 0:49:98:0 Pantone 430 EC 54:40:39:4 Pantone 5435 EC 30:16:11:0 MUOTOILUN Muotoilun JA KANSAINVÄLISEN ja KAUPAN kansainvälisen KESKUS kaupan keskus Pantone 370 EC 77:24:100:9 Pantone 464 EC 0:56:100:58 Pantone 369 EC 66:0:90:0 Biotalouden BIOTALOUDEN KESKUS keskus ESIMERKKI: VÄRIEN KÄYTTÖ luovien alojen tunnistevärit uudet.indd :06:19 Pantone 2765 EC 100:100:0:40 Pantone 653 EC 90:62:0:18 Pantone 1245 EC 0:36:100:24 Kehittämis- KEHITTÄMIS- JA PALVELUKESKUS ja tietopalvelun keskus Sosiaali- ja terveysalan keskus Liiketalouden ja tekniikan keskus Luovien alojen keskus Muotoilun ja kansainvälisen kaupan keskus Biotalouden keskus Kehittämis- ja palvelukeskus luovien alojen tunnistevärit uudet.indd :06:19 Monet mahdollisuudet -uudenlaista palvelutoiminta! Esimiestehtävät ja asiakaspinnat! Luovan talouden kokonaisuus Kestävä kehitys, ekologisuus ja muotoilu Yhteydet elinkeinoon ja yritystomintaan Osaajat erottuvat joukosta! pääskaala 10 lisäskaalat 11

7 3 ORGANISAATIOTUNNUKSEN KÄYTTÖ JA GRAAFINEN YLEISILME PAINOTUOTTEISSA 3.1 FONTTI Tämä ohjeisto on toteutettu enintään A4-kokoista dokumenttia varten. Mentäessä suurempiin formaatteihin fonttien koot on suhteuttava julkaisun kokoon. n yhtenäisen ilmeen takaamiseksi käytetään graafisen ohjeiston määrittelemiä vaihtoehtoja. Väri: musta (100 %) normaalisti, valkoinen tummalla pohjalla (esim. mustalla/tummanpunaisella paperilla). Fontti: pääsääntöisesti Arial, lisäksi Garamond ja Verdana Koko 10 tai erikoistapauksissa 12/14 (esim. kalvot) Riviväli KÄYNTIKORTTI toteuttaa vakinaisen henkilöstön käyntikorttien painatuksen graafisen ohjeiston mukaisesti. Käyntikorteissa käytetään aina graafisessa ohjeistossa määriteltyä mallipohjaa. Projektien ja hankkeiden henkilöstön käyntikorteissa noudatetaan myös samaa mallipohjaa. Niissä on lisäksi huomioitava projektien ohjeistus rahoittaja ja eu-logojen suhteen. Kortit ovat kaksipuoleisia ja kaksikielisiä; kääntöpuolilla suomi ja englanti. Käyntikortit on pyrittävä tilaamaan koulutusohjelmittain keskuksittain. Keskukset / projektit maksavat itse painokustannukset. Tilausmäärä: Koko: Värit: Paperi: käyttötarpeen mukaan, suositus 200 kpl / henkilö. korkeus 50 mm x leveys 90 mm Tunnus: Vihreä: CMYK , Pantone: PMS 349PC Sininen: CMYK , Pantone: PMS 313PC Tekstit: Musta: CMYK Terreus Smooth, valkoinen 250 g/ m2, AmerPap Norsunluukartonki 246g/m2 www. www. www. www. MALLI TEKSTINEN Opettaja Luovien alojen keskus Länsikatu 15, JOENSUU Puh MALLI TEKSTINEN Opettaja, Muotoilun koulutusohjelma Muotoilun ja kansainvälisen kaupan keskus Länsikatu 15, JOENSUU Puh MALLI TEKSTINEN Opettaja, Muotoilun koulutusohjelma Muotoilun ja kansainvälisen kaupan keskus Koordinaattori, D ART Muotoilun palvelukeskus Länsikatu 15, JOENSUU Puh MALLI TEKSTINEN Projektisuunnittelja PROjekti Länsikatu 15, JOENSUU Puh Faksi (013) www. MALLI TEKSTINEN Management Assistant North Karelia University of Applied Sciences Centre for Creative Industries Länsikatu 15, JOENSUU FINLAND Tel

8 3.3 VIRALLINEN KIRJEPOHJA KIRJELOMAKE VIRALLINEN KIRJEPOHJA Kirje- ja jatkolomake ovat A4 kokoisia (210 mm x 297 mm). Organisaatiotunnus sijaitsee kirjelomakkeen ensimmäisen sivun vasemmassa yläkulmassa ja yhteystiedot sen alareunassa. Jatkolomake on valkoinen. Jatkolomakkeen materiaali on sama kuin etusivun kirjelomakkeessa. Fontti : Arial Koko: 10pt NORTH KARELIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES VIRALLINEN KIRJEPOHJA (Kansainvälinen) I Tikkarinne 9, Joensuu, puh North Karelia University of Applied Sciences I Tikkarinne 9, Joensuu, tel I Muotoilun ja kansainvälisen kaupan keskus, Sirkkalantie 12 A, Joensuu, puh North Karelia University of Applied Sciences I Centre for Design and International Business, Sirkkalantie 12 A, Joensuu, tel

9 3.4 TODISTUSPOHJAT n todistus on asiakirja, johon on käytössä todistusten kirjoittamiseen tarkoitettu virallinen todistuspohja. Sitä käyttää ainoastaan todistusten kirjoittamiseen oikeutettu henkilöstö. 3.7 SAATE Saate on A5-kokoinen. Sähköinen versio löytyy Intranetista. 3.5 OSOITTEEN KIRJOITUS Kansallinen Tikkarinne 9, JOENSUU Puh www. Kansainvälinen North Karelia University of Applied Sciences Tikkarinne 9, FI JOENSUU, FINLAND Tel www. Kansallinen Muotoilun ja kansainvälisen kaupan keskus Sirkkalantie 12 A, JOENSUU Puh www. Kansainvälinen North Karelia University of Applied Sciences Centre for Design and International Business Sirkkalantie 12 A, FI JOENSUU, FINLAND Tel www. 3.6 KIRJEKUORI Tiedoksi Toimenpiteitä varten Lausuntoa varten Allekirjoitettavaksi SAATE Vastaanottaja Sopimuksen mukaan Pyydetään palauttamaan Palautetaan ks. www. Liitteitä kpl n kirjekuoret painatetaan keskitetysti. Ne noudattavat graafisen ohjeiston määrittelemiä suhteita. Kirjekuorissa on postimaksu maksettu -merkintä. Kirjekuorissa organisaatiotunnus sijaitsee kuoren vasemmassa yläkulmassa, yhteystiedot sijoitetaan kirjekuoren alalaitaan yhdeksi riviksi. Kuoren kääntöpuolella on organisaation osoitteisto, josta lähettäjä valitsee lähetysosoitteen. Väri: Pantone: PMS 349PC, CMYK , Pantone: PMS 313PC, CMYK: 100, 0, 8, 13 Kirjekuorien koot C4, C5, E4 ja E5. Fontti: Arial, Garamond, Verdana Koko: 10pt Allekirjoitus TOIMISTO Osoite Postinumero ja postitoimipaikka (kunkin keskuksen osoitetiedot) 16 17

10 POWER-POINT 3.8 ESITYSPOHJAT POHJAT Powerpoint- esityspohjassa käytetään yleisiä sommittelusääntöjä. Jokaisessa diassa tulee olla organisaatiotunnus vasemmassa yläkulmassa. Käytettävissä on alla olevat mallipohjat. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan keskus www. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Luovien alojen keskus www. Otsikko Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed posuere interdum sem. Quisque ligula eros ullamcorper quis, lacinia quis facilisis sed sapien. Mauris varius diam vitae arcu. Sed arcu lectus auctor vitae, consectetuer et venenatis eget velit. Sed augue orci, lacinia eu tincidunt et eleifend nec lacus. Donec ultricies nisl ut felis, suspendisse potenti. Lorem ipsum ligula ut hendrerit mollis, ipsum erat vehicula risus, eu suscipit sem libero nec erat. Aliquam erat volutpat. Sed congue augue vitae neque. Nulla consectetuer porttitor pede. Fusce purus morbi tortor magna condimentum vel, placerat id blandit sit amet tortor. kuva Otsikko Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed posuere interdum sem. Quisque ligula eros ullamcorper quis, lacinia quis facilisis sed sapien. Mauris varius diam vitae arcu. Sed arcu lectus auctor vitae, consectetuer et venenatis eget velit. Sed augue orci, lacinia eu tincidunt et eleifend nec lacus. Donec ultricies nisl ut felis, suspendisse potenti. Lorem ipsum ligula ut hendrerit mollis, ipsum erat vehicula risus, eu suscipit sem libero nec erat. Aliquam erat volutpat. Sed congue augue vitae neque. Nulla consectetuer porttitor pede. Fusce purus morbi tortor magna condimentum vel, placerat id blandit sit amet tortor. kuva Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia laoreet, lorem velit accumsan velit vel mattis libero nisl et sem. Proin interdum maecenas massa turpis sagittis in, interdum non lobortis vitae massa. Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia laoreet, lorem velit accumsan velit vel mattis libero nisl et sem. Proin interdum maecenas massa turpis sagittis in, interdum non lobortis vitae massa. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Liiketalouden ja tekniikan keskus www. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Muotoilun ja kansainvälisen kaupan keskus www. Otsikko Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed posuere interdum sem. Quisque ligula eros ullamcorper quis, lacinia quis facilisis sed sapien. Mauris varius diam vitae arcu. Sed arcu lectus auctor vitae, consectetuer et venenatis eget velit. Sed augue orci, lacinia eu tincidunt et eleifend nec lacus. Donec ultricies nisl ut felis, suspendisse potenti. Lorem ipsum ligula ut hendrerit mollis, ipsum erat vehicula risus, eu suscipit sem libero nec erat. Aliquam erat volutpat. Sed congue augue vitae neque. Nulla consectetuer porttitor pede. Fusce purus morbi tortor magna condimentum vel, placerat id blandit sit amet tortor. kuva Otsikko Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed posuere interdum sem. Quisque ligula eros ullamcorper quis, lacinia quis facilisis sed sapien. Mauris varius diam vitae arcu. Sed arcu lectus auctor vitae, consectetuer et venenatis eget velit. Sed augue orci, lacinia eu tincidunt et eleifend nec lacus. Donec ultricies nisl ut felis, suspendisse potenti. Lorem ipsum ligula ut hendrerit mollis, ipsum erat vehicula risus, eu suscipit sem libero nec erat. Aliquam erat volutpat. Sed congue augue vitae neque. Nulla consectetuer porttitor pede. Fusce purus morbi tortor magna condimentum vel, placerat id blandit sit amet tortor. kuva Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia laoreet, lorem velit accumsan velit vel mattis libero nisl et sem. Proin interdum maecenas massa turpis sagittis in, interdum non lobortis vitae massa. Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia laoreet, lorem velit accumsan velit vel mattis libero nisl et sem. Proin interdum maecenas massa turpis sagittis in, interdum non lobortis vitae massa. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Biotalouden keskus www. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Kehittämis- ja palvelukeskus www. Otsikko Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed posuere interdum sem. Quisque ligula eros ullamcorper quis, lacinia quis facilisis sed sapien. Mauris varius diam vitae arcu. Sed arcu lectus auctor vitae, consectetuer et venenatis eget velit. Sed augue orci, lacinia eu tincidunt et eleifend nec lacus. Donec ultricies nisl ut felis, suspendisse potenti. Lorem ipsum ligula ut hendrerit mollis, ipsum erat vehicula risus, eu suscipit sem libero nec erat. Aliquam erat volutpat. Sed congue augue vitae neque. Nulla consectetuer porttitor pede. Fusce purus morbi tortor magna condimentum vel, placerat id blandit sit amet tortor. kuva Otsikko Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed posuere interdum sem. Quisque ligula eros ullamcorper quis, lacinia quis facilisis sed sapien. Mauris varius diam vitae arcu. Sed arcu lectus auctor vitae, consectetuer et venenatis eget velit. Sed augue orci, lacinia eu tincidunt et eleifend nec lacus. Donec ultricies nisl ut felis, suspendisse potenti. Lorem ipsum ligula ut hendrerit mollis, ipsum erat vehicula risus, eu suscipit sem libero nec erat. Aliquam erat volutpat. Sed congue augue vitae neque. Nulla consectetuer porttitor pede. Fusce purus morbi tortor magna condimentum vel, placerat id blandit sit amet tortor. kuva Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia laoreet, lorem velit accumsan velit vel mattis libero nisl et sem. Proin interdum maecenas massa turpis sagittis in, interdum non lobortis vitae massa. Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia laoreet, lorem velit accumsan velit vel mattis libero nisl et sem. Proin interdum maecenas massa turpis sagittis in, interdum non lobortis vitae massa

11 3.9 ESITTEIDEN KANNET n esitteiden ulkoasulla on yhdenmukainen ilme. Esitteiden kansitekstien fontti on Arial. Kansisivujen jako on kolmiosainen; yläkenttä/ keskikenttä/ alakenttä. Yläkenttä A on organisaation värimääritelty alue, johon etusivun yläkenttään sijoittuu organisaation nimi ilman liikemerkkiä. Takasivun yläkenttään sijoittuu organisaation www-osoite. Yläkentän korkeus määritellään etusivun kokonaisuuden yhteydessä. ESITTEIDEN SISÄSIVUT Esitteiden sisäsivuilla tulee noudattaa graafisen ohjeiston määrityksiä ja pyrkiä selkeään ja visuaalisesti mielenkiintoiseen sommitteluun. Sisäsivujen ylä- ja alapalkkeihin voidaan sijoittaa kyseisen esitteen nimi, tarpeellisia yhteystietoja tai kuvitusta. Keskikenttä B Etukannen keskellä sijaitseva kuvakenttä on varattu kuvitukselle, joka visuaalisesti ja aihepiiriltään soveltuu esitteen sisältöön. Takasivun keskikenttään B sijoitetaan tarpeelliseksi katsottuja tekstejä, kuvitusta ja yhteystietoja. Alakenttä C Etusivun alakenttään C sijoitetaan aiheen nimi. Päätekstin suosituskoko on 26 ja oheistekstin koko 18. Alakenttään voidaan sijoittaa myös esitettävän aiheen tunnukset, henkilönimet tai muut tarpeelliseksi katsotut tiedot. Takasivun alakentässä ilmoitetaan yhteystiedot, logot ja muut tunnukset sijoitetaan kenttään D. Welcoming Guide www. CHECK LIST Remember to send an application for housing to Joensuun Elli in time and to confirm the offered housing by paying the deposit -a valid passport and visa/residence permit (if needed) -valid personal travel insurance, which covers all costs related to treatment of sudden illness, accident or accidental death -an European Health Insurance Card (students from EU/ EEA countries) -the necessary medical documents, e.g. prescriptions -the contact information of home institution, bank, etc. - the Letter of Acceptance sent by North Karelia University of Applied Sciences -all the important documents from home institution -a few passport photos, e.g. for a student card AM- MATTIKORKEAKOULU Opiskelijan opas Hallinto ja organisaatio Hallinto ja organisaatio on Joensuun kaupungin ylläpitämä liikelaitos. n organisaatio muuttui vuoden 2009 alussa. Ammattikorkeakoulua johtavat rehtori ja ammattikorkeakouluhallitus. Rehtorin ja ammattikorkeakouluhallituksen apuna toimii rehtorin johtama johtoryhmä. n keskukset n kaikki toiminnot keskitetään vuonna 2009 Joensuuhun viiteen monialaiseen keskukseen. Ammattikorkeakoulun yhteiset palvelut kootaan Kehittämis- ja palvelukeskukseen Tikkarinteen kampukselle. Jokaisella keskuksella on johtaja, joka vastaa keskuksen strategisesta johtamisesta ja kehittämisestä sekä taloudesta ja laadusta. Lisäksi keskusten johtajat toimivat ammattikorkeakoulun johtoryhmän jäseninä ja osallistuvat siten koko organisaation johtamiseen ja strategiseen kehittämiseen. Keskusten operatiivisesta toiminnasta vastaavat koulutusja kehittämispäälliköt. Keskusten kokoamisen perustana ovat työelämän osaamiskokonaisuudet ja -tarpeet. Koulutustoiminnan lisäksi keskuksissa toteutetaan myös aihealueeseen liittyvää tutkimus- ja kehitystoimintaa sekä täydennyskoulutusta. Ammattikorkeakoulun lisäksi niiden yhteydessä toimii myös työelämän organisaatioita. Keskukset ovat siis monialaisia oppimis- ja kehitysympäristöjä, jotka mahdollistavat koulutusohjelmien rajat ylittäviä opiskelumahdollisuuksia sekä luontevaa opiskelun, tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä työelämän välisen yhteistyön. Uudet keskukset/kampukset Biotalouden keskus / Utra -kampus (kesästä 2010 alkaen Sirkkala-kampus) Liiketalouden ja tekniikan keskus / Wärtsilä -kampus Luovien alojen keskus / Tiedepuisto -kampus Muotoilun ja kansainvälisen kaupan keskus / Sirkkala -kampus Sosiaali- ja terveysalan keskus / Tikkarinne -kampus Arvot ja näkymä n strategisia valintoja ohjaavat yhteiskuntavastuun periaate ja ammattikorkeakoulun arvot: Työelämälähtöisyys Lähtökohtanamme ovat alueen työelämä ja sen kehittäminen kansainvälistä osaamistasoa ylläpitäen. Menestyksemme edellytys ja voimavara on yhteistyö. Toiminnassamme korostuvat asiakkuuslähtöisyys ja vuorovaikutteisuus. Aluevaikuttavuus Teemme työtä tuloksellisesti koulutuksessa, soveltavassa tutkimuksessa ja aluekehityksessä toimintaympäristömme menestykseksi. Arvioimme ja kehitämme jatkuvasti toimintaamme ja korostamme yhteiskuntavastuuta. Edelläkävijyys Olemme luovien yksilöiden asiantuntijayhteisö. Toimimme innovatiivisesti oppijina, osaajina sekä työelä-mäsuhteiden ja ammatillisen asiantuntijuuden kehittäjinä. n strategiassa on määritelty ammattikorkeakoulun organisaation ja toiminnan tehtävä ja tavoitteet lakisääteisten kolmen tehtävän toteuttamiseksi mahdollisimman tehokkaasti ja tuloksellisesti. Keskeiset lakisääteiset tehtävämme ovat koulutus-, tutkimus- ja kehitystehtävät sekä aluekehittämistehtävät. Tehtävämme Korkeakoulutamme kansainvälisesti kilpailukykyisiä ammatillisia osaajia ja tarjoamme tutkimus- ja kehittämispalveluja. Kehitämme asiakkuuslähtöisesti toimintaympäristöämme ja työelämää sekä uudistamme maakunnan elinkeinorakennetta, yrittäjyyttä ja hyvinvointia. Vuoteen 2015 asetettu näkymä kuvaa PKAMK:n tavoitetilan. Näkymämme 2015 Aluekehittämistyössä olemme paras suomalainen ammattikorkeakoulu. Koulutuksemme vetovoima on keskimääräistä parempi. Meillä on vähintään yksi koulutuksen laadun huippuyksikkö. Ammattikorkeakoulumme tehokas ja sitouttava toimintakulttuuri on esimerkillinen. This brochure has been completed and published with support of the LLP/Erasmus programme of the European union North Karelia University of Applied Sciences International Office Tikkarinne 9, Joensuu NORTH KARELIA tel UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES fax WELCOMING GUIDE For International Students to North Karelia University of Applied Sciences, Finland PKAMK:n arvot, tehtävä ja näkymä 7 A B B I D C C 20 21

12 3.11 PROJEKTIESITTEET Projektiesitteiden sommittelussa noudetaan yleisesitteiden mallia. Esitteiden värivalinnoissa on huomioittava keskusten värit ja ko. projektin visuaalinen ilme FOLDER-KANSIO Folder-kansion kansisivuilla on kohokuviona n liikemerkin kolmiot. Kansion oikealla sivulla on tasku materiaaleja varten. Taskun halkioon on mahdollista sijoittaa käyntikortti. Yksinkertainen folder-kansio mahdollistaa sen käytön monissa eri yhteyksissä. Kansio on myös projektien käytössä. Kohokuviolaatta ja värimääritykset ovat Suomen Painotuote Oy:llä, jossa kansioiden painatus tapahtuu. Väri: sininen. Vaihtoehtoväreinä on harmaa, luunvalkoinen ja vihreä. Kartonkisuositus: Terreus Smooth 250 g/m2, AmerPap Norsunluukartonki 246 g/m2 Yhteystiedot OSAAMISEN KEHITTÄMINEN SÄHKÖISESSÄ LIIKETOIMINNASSA HANKE projektipäällikkö Pilvi Purmonen puh koulutussuunnittelija Marja-Liisa Ruotsalainen puh Karjalankatu Joensuu Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa Graafinen suunnittelu: Olga Pletcheva, kuvat::

13 4 JULKAISUSARJA 4.1 JULKAISUSARJAN KANNET Asko Puhakka A Merja Mäkisalo-Ropponen B n julkaisusarjan ulkoasulla on yhtenäinen ilme. Julkaisujen kansitekstien fontti on Verdana. Kansisivujen jako on kolmiosainen. Energiaratkaisujen valinnan ohjaus kunnissa Me ollaan sankareita elämän... Elämäntarina-ajattelu vanhustyössä Yläkenttä Julkaisusarjan yläkenttä on sarjakohtainen värialue, jossa on julkaisun nimi ja sarjatunnus. Fontti on Verdana, koko 20pt. Yläkentän korkeus on 70 mm. Takasivulle sijoittuu organisaation tunnus. Fontti: Verdana Koko: 20pt, 15pt Värit: Tummansininen(kaareva osa) CMYK: 100, 96, 0, 15 Pantone: 2746 Sininen(sarjaA) CMYK: 100, 60, 0, 5 Pantone: 2945 EC Oranssi(sarjaB) CMYK: 0, 66, 91, 0 Pantone: 158 EC Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?" Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Energiaratkaisujen valinnan ohjaus kunnissa Elämänilon välähdyksiä Teija Nuutinen (toim.) Elämänilon välähdyksiä Taiteen ja vanhustyön kohtaamisia C Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?" Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Me ollaan sankareta elämän... Hilkka Putkisaari Sanaton matka Vuorovaikutus puhumattoman autistisen lapsen kuvataideterapiassa D Vihreä(sarjaC) CMYK: 12, 0, 90, 48 Pantone: 582 EC Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?" Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?" Fuksia(sarjaD) CMYK: 37, 100, 0, 0 Pantone: 2405 EC Keskikenttä Keskellä sijaitseva kuvakenttä on varattu kuvitukselle, joka visuaalisesti aihepiiriltään soveltuu julkaisun sisältöön. Takasivun kuvakentässä on julkaisun esittelyteksti, sekä sarjanumerot. Tekstin fontti on Verdana, koko 10pt. Alakenttä Etusivun alakentässä on organisaation nimi. Fontti on Verdana, koko 14pt. Takasivun alakenttä on tyhjä

14 5 MUU OHJEISTUS 5.1 TIEDOTUSLEHTI Tiedotuslehti on A4-kokoinen. Lehden nimi on sijoitettuna etusivun yläreunaan, jonka alla on kirjoitetussa muodossa: N TIEDOTUSLEHTI 1/ lehdellä on olemassa erillinen oma prosessikuvaus. 5.2 ILMOITUKSET Ilmoitusten muoto on aina pysty. Ilmoitusten fontti on Arial. Ilmoitukset ovat joko värillisiä tai mustavalkoisia. Ilmoituksen vasempaan reunaan sijoittuu koko ilmoituksen mittainen väripalkki, jonka väri on 20 % CMYK Ingressitekstiä voidaan käyttää ilmoituksen yläosassa. Ingressillä tarkoitetaan tekstiä, jossa kerrotaan Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulusta. PKAMK.fi N TIEDOTUSLEHTI PKAMK.fi N TIEDOTUSLEHTI TAPAHTUMAILMOITUS Tapahtumailmoituspohjia käytetään ilmoitettaessa PKAMK:n konserteista, näyttelyistä tms tapahtumista. Kaikille keskuksille on olemassa pohjamallit omilla taustakuvillaan. Ilmoitukseen sijoitetaan tapahtuman nimi, ajankohta, paikka, järjestäjä, myös aiheeseen sopiva kuva on mahdollista sijoittaa pohjaan. PROJEKTINA PKAMK.fi LAATUTYÖN systematisoinnin vuosi KAIKKI SOUTAVAT JO SAMASSA VENEESSÄ AVOIMESTI UUTTA KOHTI uusilla osaamiskeskuksilla MINÄHÄN OSAAN JO TÄMÄN! Tunnustusta osaamiselle PKAMK:ssa valmistuu TYÖELÄMÄLÄHEISIÄ OPINNÄYTETÖITÄ KANSAINVÄLISYYTTÄ kaupunkiin Kehittämis- ja palvelukeskus 5.4 MAINOSVEDOKSET Mainosvedoksissa (sponsorointimainos) käytetään ammattikorkeakoulun logoa ja nimeä. Lisäksi siihen yhdistetään tilanteen mukainen ja sponsoroitavaan tapahtumaan sopiva iskulause. Tarkoituksena olisi, ettei ammattikorkeakoulun logo jäisi yksin mainokseen. Seuraavana esimerkkejä: Menestyksen tekijöitä... Osaajat erottuvat joukosta

15 5.4 ROLL UPIT Roll upit: yleisesittelyt (tapahtumat, juhlat) opiskelijarekrytointi, aikuiskoulutus, projektit. Roll upien visuaalisen ilmeen suunnittelussa tulee noudattaa graafisessa ohjeistossa olevia perussääntöjä, jotka ohjeistavat organisaatiotunnuksen ja nettiosoitteen paikat, kuvakentät ja muun pintajaottelun. Roll upeissa on kaksi suositeltavaa kokoluokitusta. Runkojen hankinnassa tulee huomioida olemassa olevat rakenteet, jotta erilaisten roll upien sijoittaminen rinnakkain on mahdollista. Koot: cm, cm 5.5 MESSUT JA TAPAHTUMAT PKAMK:n osallistuessa messuille tai muihin esittelytapahtumiin on olemassa osastokalustus noin 30 m 2 :n suuruiseen tilaan. Kalusteisiin kuuluvat: matto, roll up:t, rahit, penkit, esitetelineet ja muuta vaihtuvaa kalustusta. Kalustus on varastoituna PKAMK/Tikkarinne 9. Kalustusvaraukset tehdään markkinointipäälliköltä. Toiminnanohjausjärjestelmässä on ohjeistukset messujen ja muiden tapahtumien järjestämiseen. Sosiaali- ja terveysalan keskus Liiketalouden ja tekniikan keskus Luovien alojen keskus Monet mahdollisuudet - uudenlaista palvelutoiminta! Esimiestehtävät ja asiakaspinnat Luovan talouden kokonaisuus Muotoilun ja kansainvälisen kaupan keskus Biotalouden keskus Kehittämis- ja palvelukeskus Kestävä kehitys, ekologisuus ja muotoilu Yhteydet elinkeinoon ja yritystoimintaan Osaajat erottuvat joukosta! 28 29

16 5.6 LIPPU Lipun mittasuhteet noudattavat merkin mittasuhteita. Lippu on mittasuhteiltaan standardilipun kokoinen. Lipun koko valitaan lipputangon pituuden mukaan. 11 metrisellä lipputangolla käytetään 200 cm * 360 cm kokoista lippua 18 metrisellä lipputangolla käytetään 250 cm * 375 cm kokoista lippua 5.7 ULKO-OPASTEET Opaste koostuu runko-osasta ja vaihdettavista tekstipalkeista, joita voidaan tarpeen mukaan lisätä tai poistaa. Ympäröivä kehys on neliöputkea, terästä, pyörein kulmin. Taulujen tekstipohjat ovat alumiinia, johon tarratekstin pystyy vaihtamaan. Tekstit: alumiiniprofiilissa, 100 mm tai 180 mm korkea kuvan mukaisesti Värit: vihreä CMYK: 100, 0, 91, 42, RGB: 0, 112, 60, Pantone PMS 349PC Kaareva yläosa on polttomaalattu. Ulko-opasteet tilataan keskitetysti rehtorin toimiston kautta. Opasteet voivat olla 1- tai 2-puolisia niiden sijoittelupaikasta riippuen. TIKKARINNE TIKKAMÄKI 180 mm profiili 100 mm profiili KEHITTÄMIS - JA PALVELUKESKUS Centre for Social Services and Health Care SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KESKUS Centre for Social Services and Health Care Rehtorin toimisto, hallinto C Koulutusohjelmatoimisto C Opiskelijapalvelut, hakutoimisto E Bioanalytiikan koulutusohjelma C Kehittämispalvelut C Fysioterapian koulutusohjelma C TKI-palvelut C Hoitotyön koulutusohjelma C Työelämä- ja kansainvälistymispalvelut C, E Sosiaalialan koulutusohjelma C Ravintola SOLINA E SoTe-alan kirjasto A KEHITTÄMIS - JA PALVELUKESKUS Centre for Social Services and Health Care SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KESKUS Centre for Social Services and Health Care 1200 mm Info E Viirin mitat: Korkeus: Leveys: 195 mm 120 mm 1200 mm 1200 mm WÄRTSILÄ LIIKETALOUDEN JA TEKNIIKAN KESKUS 180 mm profiili CENTRE FOR BUSINESS AND ENGINEERING Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Liiketalouden koulutusohjelma Muovitekniikan koulutusohjelma Rakennustekniikan koulutusohjelma Sähkötekniikan koulutusohjelma 100 mm profiili Tietotekniikan koulutusohjelma Ravintola WIRE 1200 mm 30 31

17 6 SÄHKÖINEN VIESTINTÄ 5.8 AUTOJEN LOGOMÄÄRITYKSET (ULKO-OPASTEET) Autoissa käytettävien logojen on erotuttava auton pohjaväristä. Logon koko määritellään auton käyttötarkoituksen ja mallin mukaan. 6.1 WWW-SIVUJEN GRAAFINEN OHJEISTUS WWW-sivujen uudistamistyö on meneillään. Muutokset ohjeistoon tulevat uudistamistyötä toteuttavalta työryhmältä. Voimassa oleva ohjeistus: Yläpalkki Yläpalkkiin sijoitetaan n logo. Tunnisteteksti sijoittuu logon oikealle puolelle. Tunnisteteksti on kirjoitettu ISOILLA KIRJAIMILLA JAETTUNA KAHDELLE RIVILLE. Yläpalkin väritystä saa muuttaa, mutta logon tulee säilyä tämän ohjeen antamassa muodossa ja erottua selkeästi taustasta. Varjostuksia yms. käsittelyä logossa ei tule käyttää. Logo toimii kaikilla sivuilla PKAMK:n kotisivu-linkkinä ( Yksikön tunnistetieto tulee yläpalkin oikeaan alareunaan. Tunnistetieto toimii yksikön kotisivulle menevänä linkkinä ( MALLI (etusivu) 32 33

18 MALLI SISÄLTÖSIVUSTA (2. tason sivu) Yläpalkin alla olevaan kuvakenttään voi sijoittaa yksikköä kuvaavan kuvan tai graafisen elementin sivuston etusivulla. Sisäsivuilla kuvan voi jättää halutessaan pois. Palstoitus ja mitoitus Sivut jaetaan yleensä kolmeen palstaan. Palstojen leveys ilmoitetaan pikseleinä. Koko sivun leveys on yläpalkin mukaan 844 pikseliä. Vasen palsta on 180 pikseliä, keskipalstan ja oikean palstan leveys voi vaihdella. Mitoissa tulee huomioida pystykatkoviivat, jotka erottavat palstat toisistaan. Vasen palsta on tarkoitettu sivuston sisäisille linkeille. Vasempaan palstaan linkkien alle tulevat myös yhteystiedot, toimintayksikön nimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero ja faksinumero. Lisäksi voidaan tarvittaessa lisätä yhteyshenkilön nimi, tehtävä (titteli), puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Copyright tieto tulee myös vasemman palstan alareunaan. Keskipalsta toimii sisältöpalstana. Oikea palsta on tarkoitettu sivuston ulkopuolelle viittaaville linkeille. Palstaan voi sijoittaa myös hakutoiminnon. Palstojen taustaväri on valkoinen. Jos sisällölle tarvitaan leveämpi palsta, poistetaan oikea linkkipalsta

19 SIVUPOHJAMALLIT Sivupohjamallit ja tyylitiedostot löytyvät PKAMK:n intranetista, kohdasta Lomakkeet, oppaat ja ohjeet / Graafinen ohjeisto / WWW-sivujen ohjeet. Tässä on Tekstilinkki keskellä tekstiä Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore Fontti: tekstin mukaan, decoration none eli ei alleviivausta Väri: #0000EE RGB Tässä on klikattu Tekstilinkki keskellä tekstiä Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore Fontti: tekstin mukaan, decoration none eli ei alleviivausta Väri: # RGB Linkki pieni teksti Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore Pieni teksti, sijainti muualla kuin leipätekstipalstassa Fontti: 10 pixels, normal, Verdana,, decoration none eli ei alleviivausta väri: # RGB TYYLITIEDOSTO Sivujen fonttien ja linkkien väri- ja kokomäärittelyä varten on tehty tyylitiedosto. Pääsääntöisesti fonttina käytetään Verdanaa. Fonttien ja linkkien värejä voi muuttaa tarvittaessa huomioiden sivuston muut värimääritykset Otsikko Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore Fontti: Otsikko 12 pixels, bold, Verdana Väri: # RGB Leipäteksti Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore Fontti: 12 pixels, normal, Verdana Väri: # RGB Pieni otsikko Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore Fontti: 10 pixels, bold, Verdana Väri: # RGB Pieni leipäteksti Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore Fontti: 10 pixels, normal, Verdana Väri: # RGB Muu linkki pieni otsikko Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore Fontti: 12 pixels, normal, Verdana, decoration none eli ei alleviivausta väri: # RGB Vältetään otsikkolinkkejä jos ei ole aivan pakko Iso muu linkki (esim.) Seminaarit (iso muu linkki) Seminaarit (iso otsikkolinkki) Fontti: 10 pixels, Verdana, decoration none eli ei alleviivausta väri: # RGB Navigaatio Päänavigaatio Fontti: Leipäteksti 12 pixels, normal, Verdana väri: # RGB Alanavigaatio Fontti: Leipäteksti 10 pixels, normal, Verdana taustaväri: #EEEFF1 RGB väri: # RGB SIVUPOHJAMALLIT Sivupohjamallit ja tyylitiedostot löytyvät PKAMK:n intranetista, kohdasta Lomakkeet, oppaat ja ohjeet /Graafinen ohjeisto /WWW-sivujen ohjeet

20 7 LADATTAVAT TIEDOSTOT 6.1 LADATTAVAT TIEDOSTOT Tämän ohjeiston liitteenä olevalta cd-levyltä löytyvät toimipistekohtaisilla yhteystiedoilla varustetut tiedostot kuten kirjelomakkeet ja kirjekuoret. Tiedostot löytyvät myös Intranetista ( kohdasta Lomakkeet, oppaat, ohjeet/graafinen ohjeisto 8 OPISKELIJAREKRYTOINTI 8.1 OPISKELIJAREKRYTOINTI Opiskelijarekrytoinnissa noudetaan PKAMK:n graafista ohjeistoa huomioiden aineistojen trendikkyys ja rekrytoinnin kohderyhmät

Hollolan kunta. graafinen ohjeistus 6/2015

Hollolan kunta. graafinen ohjeistus 6/2015 Hollolan kunta graafinen ohjeistus 6/2015 Logo Logon suoja-alueet suoja-alue Logon suoja-alue määrittäminen tapahtuu logon o-kirjaimen avulla. Elementtejä ja tekstejä ei suositella sijoitettavaksi tälle

Lisätiedot

YRITYSTUNNUS TEKSTILOGO SYMBOLI

YRITYSTUNNUS TEKSTILOGO SYMBOLI YRITYSTUNNUS Yritystunnus koostuu tekstilogosta ja symboliosasta, joiden kokosuhteen toisiinsa tulee pysyä muuttumattomana. Tekstilogo on 100% musta. Symboliosa on oranssi-harmaa-liukuvärinen ja pallomainen,

Lisätiedot

Sisältö. Tunnus 3 Tunnuksen käyttötapoja 4 Värit 5 Typografia - Verkossa 6 Typografia - Printissä 7

Sisältö. Tunnus 3 Tunnuksen käyttötapoja 4 Värit 5 Typografia - Verkossa 6 Typografia - Printissä 7 Graafinen ohjeisto Sisältö Tunnus 3 Tunnuksen käyttötapoja 4 Värit 5 Typografia - Verkossa 6 Typografia - Printissä 7 2 Tunnus Vaakaversio Kompaktiversio Suojaetäisyydet Logon suoja-alue Grönä Åretin versaali

Lisätiedot

Graafinen ohjeistus. Pienikin iskussa

Graafinen ohjeistus. Pienikin iskussa Graafinen ohjeistus Logot Original logo jota käytetään mm. rahoittajien logojen yhteydessä. Yleisimmin käytettävä logo Värillinen logo jota käytetään vaihtoehtoisesti sellaisissa julkaisuissa joihin vaakaversio

Lisätiedot

Kainuun liitto. Graafiset elementit ja ohjeet

Kainuun liitto. Graafiset elementit ja ohjeet Kainuun liitto Graafiset elementit ja ohjeet Logot Kainuun liiton logo esitetään ylläolevalla tavalla. Logoa ei esitetä missään muussa muodossa tai väreissä, lukuunottamatta mustavalkoisia esityksiä,

Lisätiedot

Kainuun sote. Graafiset elementit ja ohjeet

Kainuun sote. Graafiset elementit ja ohjeet Kainuun sote Graafiset elementit ja ohjeet Logot Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän logo esitetään ylläolevalla tavalla. Logia ei esitetä missään muussa muodossa tai väreissä, lukuunottamatta

Lisätiedot

AP KIINTEISTÖPALVELUT

AP KIINTEISTÖPALVELUT AP KIINTEISTÖPALVELUT GRAAFINEN OHJEISTO PJG 21052012 AP KIINTEISTÖPALVELUT GRAAFINEN OHJEISTO Logo 4-6 Värimääritykset 7 Typografia 8-9 Yritysgrafiikka - Käyntikortti 10 - Kirjekuoret 11 - Lomakkeet 12-13

Lisätiedot

Graafi nen ohjeisto 1.0 JELPPIS.COM

Graafi nen ohjeisto 1.0 JELPPIS.COM Graafi nen ohjeisto 1.0 JELPPIS Sisältö Sisältö...2 Logo...3 Logo...4 Värivaihtoehdot...5 Suoja-alueet...6 Kielletty käyttö...7 Värit...8 Päävärit...9 Lisävärit...10 Typografia...11 Typografi a...12 Lomakkeet...13

Lisätiedot

Imatran kaupunki. Graafinen ohjeisto

Imatran kaupunki. Graafinen ohjeisto Imatran kaupunki Graafinen ohjeisto 12.11.2010 Graafinen ohjeisto Logo ja värit 3 Logo 3 Logon turva-alue 5 Värit 6 Typografia 7 Lomakkeet 8 Raporttien kansilehti 13 Rollup 14 Ilmoitukset 16 Juliste 20

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan graafinen ohjeisto 2008 Suunnittelu: Aura Vuorenrinne Hyväksytty hallituksen kokouksessa 29.2.2008.

Turun yliopiston ylioppilaskunnan graafinen ohjeisto 2008 Suunnittelu: Aura Vuorenrinne Hyväksytty hallituksen kokouksessa 29.2.2008. GRAAFINEN OHJEISTO Turun yliopiston ylioppilaskunnan graafinen ohjeisto 2008 Suunnittelu: Aura Vuorenrinne Hyväksytty hallituksen kokouksessa 29.2.2008. SISÄLLYS 1. TYYN TUNNUS...2 1.1. TUNNUKSEN KÄYTTÖ...3

Lisätiedot

Tunnus 5. Tunnuksen perusversio. Tunnuksen suoja-alue on sama kuin tekstin korkeus. Tunnus Aluksi

Tunnus 5. Tunnuksen perusversio. Tunnuksen suoja-alue on sama kuin tekstin korkeus. Tunnus Aluksi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) aloittavat toimintansa vuoden 2010 alussa osana perusteellista valtion aluehallinnon uudistusta. Uudet keskukset vastaavat niistä tehtävistä, jotka aiemmin

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO. Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto maaseuturahasto

GRAAFINEN OHJEISTO. Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto maaseuturahasto GRAAFINEN OHJEISTO Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto maaseuturahasto Sisällysluettelo TUNNUS Perustunnus ja suoja-alueet... 3 Mustavalko- ja harmaasävyversiot... 4 KÄYTETTÄVÄT VÄRIT Käytettävät

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO 11/2014

GRAAFINEN OHJEISTO 11/2014 GRAAFINEN OHJEISTO 11/2014 ROIHU -GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLLYSLUETTELO 1. ROIHU-LOGO... 3 1.1. PÄÄLOGON KAKSI VERSIOTA... 4 1.2. VÄRIT JA LOGON KIRJASINTYYPPI... 5 1.3. PÄÄLOGON SUOJA-ALUE... 6 1.4. MUSTA

Lisätiedot

Tiera Pöytäkirja 6/ (7) Testilautakunta Aika , klo 22:49-22:52. Käsitellyt asiat

Tiera Pöytäkirja 6/ (7) Testilautakunta Aika , klo 22:49-22:52. Käsitellyt asiat Tiera Pöytäkirja 6/2016 1 (7) Aika 21.06.2016, klo 22:49-22:52 Paikka A1 Käsitellyt asiat 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 28 Pöytäkirjan tarkastus 29 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTUS 1.0

GRAAFINEN OHJEISTUS 1.0 GRAAFINEN OHJEISTUS 1.0 Mainostoimisto Penbox 10-2015 TAIVASSALON LOGO Virallinen logo 2015 Taivassalon ilmeen keskeisin elementti on tunnus logotekstin yhteydessä. Yksimastoisesta purjelaivasta muodostuva

Lisätiedot

Tiera Kokouskutsu 1 (8) Rel lautakunta Aika , klo 15:00. Käsiteltävät asiat. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tiera Kokouskutsu 1 (8) Rel lautakunta Aika , klo 15:00. Käsiteltävät asiat. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tiera Kokouskutsu 1 (8) Aika 31.08.2016, klo 15:00 Paikka Auditorio Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 4 DP 5

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Muuttuva Museo. Mainostoimisto Bock s Office Oy

Graafinen ohjeisto. Muuttuva Museo. Mainostoimisto Bock s Office Oy Graafinen ohjeisto Muuttuva Museo Mainostoimisto Bock s Office Oy Johdanto Muuttuva Museo elää ajan hengessä perinteitä kunnioittaen. Se aktivoi kokemaan ja uskaltaa uudistua. Se haluaa puhutella myös

Lisätiedot

Omahoitopolut. Omahoitopolut.fi graafinen ohjeisto

Omahoitopolut. Omahoitopolut.fi graafinen ohjeisto Omahoitopolut Omahoitopolut.fi graafinen ohjeisto 2 Omahoitopolut Omahoitopolut 3 JOHDANTO Omahoitopolut.fi on kaikille avoin ja ilmainen verkkopalvelu oman terveyden ja hyvinvoinnin seurantaan sekä sairastumisriskien

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Johdanto. Logo. Merkki. Värit. Typografia. Käyntikortti. Kirjekuoret. Kirjelomake. Presentaatio. Ilmoitukset

SISÄLTÖ. Johdanto. Logo. Merkki. Värit. Typografia. Käyntikortti. Kirjekuoret. Kirjelomake. Presentaatio. Ilmoitukset Graafinen ohjeisto 2 SISÄLTÖ 3 Johdanto 4 Logo 5 Merkki 6 Värit 7 Typografia 8 Käyntikortti 9 Kirjekuoret 12 Kirjelomake 13 Presentaatio 14 Ilmoitukset 3 JOHDANTO Tämän ohjeiston tarkoitus on opastaa logon

Lisätiedot

Logo 2

Logo 2 Graafinen ohje 2012 Logo 2 3 4 8 9 13 14 18 19 xx x x 25 Kaari 26 27 28 29 30 Värit 35 Pääväri Sininen 2 -väri Musta 3 -väri Vaaleansininen 4 -väri Valkoinen CMYK C90 M40 Y0 K0 CMYK C0 M0 Y0 K100 CMYK

Lisätiedot

Ähtärin kaupungin Graafinen ohjeisto. www.ahtari.fi

Ähtärin kaupungin Graafinen ohjeisto. www.ahtari.fi Ähtärin kaupungin Graafinen ohjeisto www.ahtari.fi GRAAFINEN OHJEISTO Sisällysluettelo Sisällysluettelo Ähtäri 3 Ohjeiston käyttö 4 Tunnus 5-6 Värimääritykset 7 Typografia 8-9 Esimerkkejä 11-16 Yhteystiedot

Lisätiedot

Palvelutaloyhdistyksen Graafinen ohjeisto

Palvelutaloyhdistyksen Graafinen ohjeisto Palvelutaloyhdistyksen 17.7.2012 www.koskenrinne.fi/media Ohjeiston esittely Palvelutaloyhdistys Koskenrinne ry on perustettu vuonna 1945 ja se on alueen vanhin vanhusten palveluita tuottava yhdistys.

Lisätiedot

Tunnus. Tiedosto: 4ctunnus.eps

Tunnus. Tiedosto: 4ctunnus.eps Tunnus Yleiset ohjeet Tunnus esiintyy aina tekstillisenä. Tunnuksen värit ovat identtiset EU-lipun värien kanssa. Värit: Pantone Reflex Blue ja Pantone Process Yellow ja neliväripainatuksessa seuraavasti:

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA GRAAFINEN OHJEISTO

EURAJOEN KUNTA GRAAFINEN OHJEISTO EURAJOEN KUNTA GRAAFINEN OHJEISTO 1 Sisällysluettelo 1 Logo 1 Logo s. 3 Eurajoen kunnan logo ammentaa visuaalista il- Värit ja suoja-alue s. 4 mettään ja väritystä merellisyydestä. Purje viestii Käyttö

Lisätiedot

PK-PRO. Graafinen ohjeisto. Tunnukset voit ladata: www.pk-pro.fi/media 01.01.2014

PK-PRO. Graafinen ohjeisto. Tunnukset voit ladata: www.pk-pro.fi/media 01.01.2014 Graafinen ohjeisto 01.01.2014 Tunnukset voit ladata: www.pk-pro.fi/media Ohjeiston esittely Suunnittelu-, konsultointi-, valvonta- ja projektinjohtopalvelumme kattaa teollisuuden, liike-elämän, kunnan,

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Mainostoimisto Bock's Office Oy VAASANSEUDUN KEHITYS OY VASAREGIONENS UTVECKLING AB VAASA REGION DEVELOPMENT COMPANY

Graafinen ohjeisto. Mainostoimisto Bock's Office Oy VAASANSEUDUN KEHITYS OY VASAREGIONENS UTVECKLING AB VAASA REGION DEVELOPMENT COMPANY Graafinen ohjeisto Mainostoimisto Bock's Office Oy Johdanto Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK elää ajan hengessä on avoin ja helposti lähestyttävä, mutta kuitenkin ryhdikäs, määrätietoinen ja terävä koko seudun

Lisätiedot

VALMIS SUORA KUSTANNUSTEHOKASTA MAINONTAA

VALMIS SUORA KUSTANNUSTEHOKASTA MAINONTAA VALMIS SUORA KUSTANNUSTEHOKASTA MAINONTAA VALMISSUORA HELPPOA JA TEHOKASTA Kohderyhmäsi kotiosoitteeseen jaettu esite tai lehti on tehokas tapa toteuttaa viestintää ja mainontaa. Voit esittää asian juuri

Lisätiedot

weela.net graafinen ohjeisto

weela.net graafinen ohjeisto weela.net graafinen ohjeisto Sisällys Weela.net SISÄLLYS: Logo sivu Värimääritykset... 2 Suoja-alueet... 3 Typografia... 4 Materiaali malleja Posteri, pöytäständi A ja B... 5 Julistepohja, käyntikorttimalli

Lisätiedot

Värit. Punainen Pantone: 179 CMYK: 0C 90M 80Y 0K RGB: 199R 55G 53B Hex: #C73735

Värit. Punainen Pantone: 179 CMYK: 0C 90M 80Y 0K RGB: 199R 55G 53B Hex: #C73735 Graafinen ohjeisto Tunnus Pinskujen tunnusta voidaan käyttää värillisenä tai mustavalkoisena. Tunnusta suositellaan käytettäväksi vaalealla tai Pinskujen keltaisella pohjalla. Mustavalkoista tunnusta voi

Lisätiedot

Tervetuloa kotiin! Jalasjärvi

Tervetuloa kotiin! Jalasjärvi Tervetuloa kotiin! Jalasjärvi Graafi nen ohjeistus 2011 Vapaat tontit - Rakentaminen - Mökkipörssi - Lähipalvelut - Harrastukset - /asuminen Sininen: Pantone 293 C Jalasjärven perustunnus C 96 % M 70 %

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto SISÄLLYS. 1. Värit

Graafinen ohjeisto SISÄLLYS. 1. Värit Graafinen ohjeisto Graafinen ohjeisto SISÄLLYS 1. Värit 2. Tunnus 2.1 Tunnuksen elementit 2.2 Tunnuksen mittasuhteet ja suoja-alue 2.3 Tunnuksen käyttö 2.4. Logon käyttö 2.5. Reipas -kuvaelementin käyttö

Lisätiedot

9=1 GRAAFINEN OHJEISTO

9=1 GRAAFINEN OHJEISTO 9=1 GRAAFINEN OHJEISTO TUNNUKSEN SUOJA-ALUE Tunnuksen käyttö eri materiaaleissa edellyttää suoja-aluetta sen ympärillä. Tämän alueen sisäpuolelle ei tulisi tekstiä*. Suoja-alueen koon määrittelystä voidaan

Lisätiedot

Xamk Brändi-identiteetti. Copyright Mainostoimisto Ilme 2016

Xamk Brändi-identiteetti. Copyright Mainostoimisto Ilme 2016 Xamk Brändi-identiteetti Copyright Mainostoimisto Ilme 2016 Mikkeli Kouvola Savonlinna Kotka Tunnuksessa on nähtävissä neljä eri paikkakunnilla sijaitsevaa kampusta, jotka muodostavat kivijalan kaikelle

Lisätiedot

Oma ilme. Mika Hatanpää kaupunginsihteeri

Oma ilme. Mika Hatanpää kaupunginsihteeri Graafinen ohjeisto Oma ilme Graafisen ohjeistuksen tarkoituksena on antaa Kankaanpään kaupungin viestinnälle yhdenmukainen ja helposti tunnistettava ulkoinen ilme. Tämä ohjeisto on työväline niille, jotka

Lisätiedot

Suomen Nuorisoseurat. Ohjeistoon tulee tarpeen mukaan lisäyksiä ja päivityksiä. 12.3.2014

Suomen Nuorisoseurat. Ohjeistoon tulee tarpeen mukaan lisäyksiä ja päivityksiä. 12.3.2014 Graafinen ohjeisto tukee Suomen Nuorisoseurojen visuaalista ilmettä sekä auttaa ilmeen yhdenmukaisuuden säilyttämisessä. Ohjeisto antaa peruslinjat painotuotteiden toteuttamiseen. Ohjeistoon tulee tarpeen

Lisätiedot

HANHIKIVI 1 GRAAFINEN OHJEISTO

HANHIKIVI 1 GRAAFINEN OHJEISTO GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLLYS Logo 4 Suoja-alue 5 Väriversiot 6 Hierarkia 7 Värit 8 Osavärit ja suhteet 9 Typografia 10 Sähköinen esitys 11 LOGO Hanhikivi 1 -logossa on kaksi elementtiä: tunnus sekä logoteksti,

Lisätiedot

Graafiset ohjeet. värit tunnus ja logo muodot typografia

Graafiset ohjeet. värit tunnus ja logo muodot typografia Graafiset ohjeet värit tunnus ja logo muodot typografia Värit Ay-toimihenkilöiden värit ovat syklaaminpunainen Pantone 206 C ja vihreään vivahtava ruskea Pantone 133 C. Lämpiminä sävyinä ne muodostava

Lisätiedot

Graafinen ohje 2012 Logo 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 xx x x 25 Kaari 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Värit 35 Pääväri Sininen 2 -väri Musta 3 -väri Vaaleansininen 4 -väri Valkoinen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO

SISÄLLYSLUETTELO ETELÄ- KARJALA 1 SISÄLLYSLUETTELO 13.11.2015 // BRÄNDI...3 // VÄRIT...6 // TUNNUS...9 // TYPOGRAFIA...18 // KUVATYYLI...23 // GRAAFISET TEEMAT...27 // SOVELLUKSET...31 // LOMAKKEISTO...43 // SÄHKÖINEN

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry, Kalevan Nuorten Liitto ry

Graafinen ohjeisto. Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry, Kalevan Nuorten Liitto ry tukee Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry:n ja Kalevan Nuorten Liitto ry:n visuaalista ilmettä sekä auttaa ilmeen yhdenmukaisuuden säilyttämisessä. Ohjeisto antaa peruslinjat painotuotteiden toteuttamiseen.

Lisätiedot

Keravan kaupunki. :: graafinen ohjeisto

Keravan kaupunki. :: graafinen ohjeisto Keravan kaupunki :: graafinen ohjeisto Esipuhe 1 Graafinen ohjeisto on yhtenäisen viestinnän perustyökalu 1. Tunnus 2 1.1 Tunnus vaaka 3 1.2 Tunnus pysty 4 1.3 Tunnuksen käyttö pienenä 4 1.4 Tunnuksen

Lisätiedot

Seuratunnus - Käyttötavat

Seuratunnus - Käyttötavat GRAAFINEN OHJEISTUS Graafinen ohjeistus Graafisen ohjeistuksen tarkoituksena on antaa suuntaviivat uuden Hunters Juniors -ilmeen käyttöön eri julkaisumuodoissa ja alustoissa. Yhtenäinen ilme antaa yhdistyksestä

Lisätiedot

TEKNOWAREN TURVAVALAISTUSJÄRJESTELMIEN AFTER SALES -PALVELUT

TEKNOWAREN TURVAVALAISTUSJÄRJESTELMIEN AFTER SALES -PALVELUT TEKNOWAREN TURVAVALAISTUSJÄRJESTELMIEN AFTER SALES -PALVELUT TURVAVALAISTUS LUOTETTAVAA TUKEA TURVAVALAISTUSJÄRJESTELMÄN KOKO ELINKAARELLE Lighting Technology TEKNOWARE Lahtelainen Teknoware Oy on kansainvälinen

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta. Graafinen ohjeisto

Kirkkonummen kunta. Graafinen ohjeisto Kirkkonummen kunta Graafinen ohjeisto Versio 09.01.2013 Graafisen ohjeiston tarkoitus 2 Vahva kunta on nähtävä merkittävänä kilpailuetuna. Yritys- ja julkisuuskuvan tärkeä osa on yrityksen tai organisaation

Lisätiedot

Palvelun rakenne sekä sivumääritykset on työstetty toteutusprojektissa yhdessä Asiakkaan kanssa.

Palvelun rakenne sekä sivumääritykset on työstetty toteutusprojektissa yhdessä Asiakkaan kanssa. 500m - Palvelun kuvaus - vaihe Thu Feb 6 06 Palvelun kuvaus.. Käyttötarkoitus. Käyttörajoitukset Palvelun rakenne sekä sivumääritykset on työstetty toteutusprojektissa yhdessä Asiakkaan kanssa. Tarjottavan

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto.

Graafinen ohjeisto. Graafinen ohjeisto www.finfami.fi Sisällys Graafinen ohjeisto FinFami Sisällys 1 Tunnus 3 1.1 Tunnuksen esittely 3 1.2 Tunnuksen minimikoko 4 1.3 Tunnuksen suoja-alue 4 1.4 Alatunnukset 1.5 Tunnuksen eri

Lisätiedot

Pieni suuri kaupunki. GRAAFINEN OHJEISTO KERAVAN KAUPUNKI 2017

Pieni suuri kaupunki. GRAAFINEN OHJEISTO KERAVAN KAUPUNKI 2017 Pieni suuri kaupunki. GRAAFINEN OHJEISTO KERAVAN KAUPUNKI 2017 TUNNUS pystytunnus PYSTY- JA VAAKATUNNUS vaakatunnus Keravan kaupungin tunnus muodostuu kahdesta elemen stä: vihreästä käpyaiheisesta merkistä

Lisätiedot

Sisältö. sininen ajatus - vihreä elämys

Sisältö. sininen ajatus - vihreä elämys 2 Sisältö Johdanto 4 1. Graafiset peruselementit 5 1.1. Värimaailma 6 1.2. Typografia 7 1.3. Vaakuna 8 1.4. Yhteismarkkinoinnin ja kuntayhtymän tunnukset 9 2. Lomakkeisto 10 2.1. Kirjelomakkeet 10 2.2.

Lisätiedot

Johdanto. Asianajajaliitto Graafinen ohje s.2

Johdanto. Asianajajaliitto Graafinen ohje s.2 Graafinen ohjeisto Johdanto Graafinen ohjeisto antaa yleislinjauksia joita sovelletaan erilaisissa käyttökohteissa. Ohjeistoon pohjautuva graafinen suunnittelu takaa yhdenmukaisen visuaalisen ilmeen Asianajajaliiton

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta. Graafinen ohjeisto 2012

Kirkkonummen kunta. Graafinen ohjeisto 2012 Kirkkonummen kunta Graafinen ohjeisto 2012 Graafisen ohjeiston tarkoitus 2 Vahva kunta on nähtävä merkittävänä kilpailuetuna. Yritys- ja julkisuuskuvan tärkeä osa on yrityksen tai organisaation visuaalinen

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO 2013

GRAAFINEN OHJEISTO 2013 GRAAFINEN OHJEISTO 2013 GRAAFINEN OHJEISTO 1 Johdanto Kainuun ammattiopiston yhtenäinen graafinen ilme vahvistaa kuvaa laadukkaasta ja luotettavasta toiminnasta ja sitä kautta lisää vetovoimaisuutta ja

Lisätiedot

Hyväksytty kaupunginhallituksessa xx.xx.2010

Hyväksytty kaupunginhallituksessa xx.xx.2010 1 Loviisan kaupungin graafinen ohjeisto Hyväksytty kaupunginhallituksessa xx.xx.2010 2 Sisällys Logon ja visuaalisen ilmeen suunnittelu ja toteutus: Aptual Oy www.aptual.fi Sisällys Logo Vaakuna Värimaailma

Lisätiedot

Sisällys. 1 Tunnus 4. 2 Käyttöehdot 5. 3 Värit 6. 4 Typografi a 7. 5 Sovellukset 8. www.rakennepalvelu.com

Sisällys. 1 Tunnus 4. 2 Käyttöehdot 5. 3 Värit 6. 4 Typografi a 7. 5 Sovellukset 8. www.rakennepalvelu.com Graafinen ohjeisto Sisällys 1 Tunnus 4 2 Käyttöehdot 5 3 Värit 6 4 Typografi a 7 5 Sovellukset 8 www.rakennepalvelu.com 1 Tunnus Rakennepalvelu Jurva Rinne Ky:n tunnus koostuu kuusisymbolista ja yrityksen

Lisätiedot

KUVA SOITTOKUNNASTA. KOKO 460x260px. KESKIPALSTA LEV.620px. Eurajoen Nuorisosoittokunta, Kaharin osoite Design by Sari Nieminen

KUVA SOITTOKUNNASTA. KOKO 460x260px. KESKIPALSTA LEV.620px. Eurajoen Nuorisosoittokunta, Kaharin osoite Design by Sari Nieminen LOGO 140px NAVI LEV.140px ja KORK.40px NUOTTIAVAIN LOGO Linkit Rauman Kansalaisopisto: Suomen Puhallinorkesteriliitto: Rauman musiikkiopisto: Palmgren Konservatorio: Tänään harjoitukset jo poikkeuksellisesti

Lisätiedot

LOGON OHJEISTUS 2013

LOGON OHJEISTUS 2013 LOGON OHJEISTUS 2013 PERUSSUOMALAISET NUORET LOGO Kalevan Neito Perussuomalaisten Nuorten logon merkkiosassa on kuvankaunis Kalevan neito / Suomineito. Oikealla ylhäällä on vinjettiosa Pohjantähti. Tekstiosa

Lisätiedot

Graafinen ohjeistus. Suomen evankelisluterilainen kirkko ja seurakunnat SUOMEN EV.LUT. KIRKKO

Graafinen ohjeistus. Suomen evankelisluterilainen kirkko ja seurakunnat SUOMEN EV.LUT. KIRKKO Graafinen ohjeistus Suomen evankelisluterilainen kirkko ja seurakunnat SUOMEN EV.LUT. KIRKKO 1 Sisällys 1. Johdanto Kenelle, missä, miten? 3 2. Tunnus Kirkon yhteinen tunnus on yhteinen nimittäjä 5 Miten

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO 09/2015

GRAAFINEN OHJEISTO 09/2015 GRAAFINEN OHJEISTO 09/2015 ROIHU -GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLLYSLUETTELO 1. ROIHU-LOGO... 3 1.1. PÄÄLOGON KAKSI VERSIOTA... 4 1.2. VÄRIT JA LOGON KIRJASINTYYPPI... 5 1.3. PÄÄLOGON SUOJA-ALUE... 6 1.4. MUSTA

Lisätiedot

RiskPointer transaction decision framework. Pekka Honkonen CEO

RiskPointer transaction decision framework. Pekka Honkonen CEO RiskPointer transaction decision framework Pekka Honkonen CEO September 27, 2013 RiskPointer 2012 Tausta RiskPointer on yhtiö, joka perustettiin Nokialla kehitetyn teknologian pohjalta Perustuu OVI ja

Lisätiedot

Pyhäjoella virtaa! Graafinen ohjeisto. 1 Lisätietoja: WTF Design Oy www.wtfdesign.fi

Pyhäjoella virtaa! Graafinen ohjeisto. 1 Lisätietoja: WTF Design Oy www.wtfdesign.fi PYHÄJOKI Graafinen ohjeisto 1 Lisätietoja: WTF Design Oy www.wtfdesign.fi Sisällysluettelo Pyhäjoen kunnan graafisen ohjeiston uudistuksen lähtökohdat 3 Vaakuna. 4 Graafiset elementit 5 Värit 6 Fontit..

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO. Mainostoimisto Bock s Office Oy, syyskuu 2012

GRAAFINEN OHJEISTO. Mainostoimisto Bock s Office Oy, syyskuu 2012 GRAAFINEN OHJEISTO Mainostoimisto Bock s Office Oy, syyskuu 2012 Kuntatunnus ja värimääritykset CMYK liukuvärinen CMYK liukuvärinen heittovarjolla Säteittäinen liuku CMYK C100 M0 Y100 K70 C40 M0 Y100 K0

Lisätiedot

Suunnittele lähetys sujuvaksi. Opas konekäsiteltävien lähetysten suunnitteluun

Suunnittele lähetys sujuvaksi. Opas konekäsiteltävien lähetysten suunnitteluun Suunnittele lähetys sujuvaksi Opas konekäsiteltävien lähetysten suunnitteluun Hyvin suunniteltu on puoliksi lähetetty Kun suunnittelet lähetystä, esimerkiksi kuoren ulkoasua, ota huomioon Postin koneellisen

Lisätiedot

Pyhäjoella virtaa! Graafinen ohjeisto. 1 Lisätietoja: WTF Design Oy www.wtfdesign.fi

Pyhäjoella virtaa! Graafinen ohjeisto. 1 Lisätietoja: WTF Design Oy www.wtfdesign.fi PYHÄJOKI Graafinen ohjeisto 1 Lisätietoja: WTF Design Oy www.wtfdesign.fi Sisällysluettelo Pyhäjoen kunnan graafisen ohjeiston uudistuksen lähtökohdat 3 Vaakuna. 4 Graafiset elementit 5 Värit 6 Fontit..

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO

GRAAFINEN OHJEISTO GRAAFINEN OHJEISTO 5.6.2017 Tone of Voice OMINAISUUDET Palveluhenkinen Luotettava Helposti lähestyttävä KÄYTTÄYTYY Kriittisesti Heittäytyvästi Kunnioittavasti NÄYTTÄÄ Ammattitaitoiselta Pirteältä Houkuttelevalta

Lisätiedot

Lue tämä Kauniaisten kaupunki -tunnusoriginaalien käytöstä

Lue tämä Kauniaisten kaupunki -tunnusoriginaalien käytöstä Lue tämä Kauniaisten kaupunki -tunnusoriginaalien käytöstä 1. 2. 2. Kauniaisten kaupungin tunnus Kauniaisten kaupunki -tunnuskokonaisuus muodostuu seuraavista osista: 1. Pelkästä Kauniaisten vaakunasta,

Lisätiedot

Päivitetty 12.5.2009. Graafinen ohjeisto SUOMEN EKONOMILIITTO FINLANDS 1 EKONOMFÖRBUND SEFE RY

Päivitetty 12.5.2009. Graafinen ohjeisto SUOMEN EKONOMILIITTO FINLANDS 1 EKONOMFÖRBUND SEFE RY Päivitetty 12.5.2009 Graafinen ohjeisto SUOMEN EKONOMILIITTO FINLANDS 1 EKONOMFÖRBUND SEFE RY GRAAFINEN OHJEISTO Sisällys Logo 4 logo ja slogan 5 ruotsinkieliset versiot 6 englanninkielinen logo 7 väriversiot

Lisätiedot

KALAJOKI VIIDEN TÄHDEN ELÄMÄÄ. Graafinen ohjeisto

KALAJOKI VIIDEN TÄHDEN ELÄMÄÄ. Graafinen ohjeisto Graafinen ohjeisto SISÄLTÖ 1. GRAAFISET ELEMENTIT 1.1. Tunnus 4 1.2. Tunnuksen käyttö 5 1.3. Vaakuna 6 1.4. Värimaailma 7 1.5. Typografia 8 2. LOMAKKEISTO 2.1. Käyntikortit 9 2.2. Asiakirjapohjat 10 2.3.

Lisätiedot

Logo Värimaailma Typografia Graafiset elementit

Logo Värimaailma Typografia Graafiset elementit Graafinen ohjeisto 4. 10. 14. 20. Logo Värimaailma Typografia Graafiset elementit 3 Liikkuva opiskelu -logosta on käytössä kaksi versiota sekä näiden värivariaatiot. Ensisijaisena logona käytetään versiota

Lisätiedot

Yritystalo BusinessLohja

Yritystalo BusinessLohja Yritystalo BusinessLohja Etusivu Kontaktit Yritykset Palvelut Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nam cursus. Morbi ut mi. Nullam enim leo, egestas id, condimentum at, laoreet mattis,

Lisätiedot

Sisällys. 112 ilmeen ideologia. Graafisesta ohjeesta

Sisällys. 112 ilmeen ideologia. Graafisesta ohjeesta Graafinen ohjeisto 2011 Sisällys Graafisesta ohjeesta Graafisen ohjeen tarkoituksena on ylläpitää yhtenäistä visuaalista ilmettä, joka on yhtenä tärkeänä tekijänä rakentamassa tapahtuman tunnettuutta ja

Lisätiedot

Tunnus mustavalkoisena

Tunnus mustavalkoisena Graafinen ohjeisto Tunnus 2 Tunnus mustavalkoisena 3 Tunnuksen organisaatiovariaatiot 4 Tunnuksen rakenne ja suojaetäisyydet 5 Värit 6 Graafinen elementti 8 Elementin käyttötapoja 9 Tunnuksen käyttö 12

Lisätiedot

Graafinen ohje Työelämä 2020 -hanke

Graafinen ohje Työelämä 2020 -hanke Graafinen ohje 2 SISÄLTÖ 3 Tunnus 4 Tunnuksen käyttö värillisen taustan ja valokuvan päällä Käyttö muiden tunnusten kanssa 5 Tunnuksen rasterielementin käyttö 6 Värit ja lisävärit 7 Typografia kutsuissa,

Lisätiedot

HKL:N UUSI ILME. kuin kehittämis- ja investointihankkeissa.

HKL:N UUSI ILME. kuin kehittämis- ja investointihankkeissa. Graafinen ohjeisto HKL:N UUSI ILME HKL ilme uudistui organisaatiomuutoksen yhteydessä vuoden 2016 alussa. Muutoksen taustalla on halu pysyä mukana metro- ja raitioliikenteen voimakkaassa kasvussa ja laajenemisessa

Lisätiedot

AUTTAJIEN VERKOSTO. Graafinen ohjeisto CMY

AUTTAJIEN VERKOSTO. Graafinen ohjeisto CMY AUTTAJIEN VERKOSTO Graafinen ohjeisto CMY 1.1. VISUAALISEN ILMEEN PERUSELEMENTIT Tunnus Vapaaehtoisen pelastuspalvelun tunnus muodostuu sinisellä pohjalla olevasta valkoisesta risti- ja nuolikuviosta sekä

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO 3/2014 ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS VÄITÖSKIRJAKANSIEN GRAAFINEN OHJE

TURUN YLIOPISTO 3/2014 ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS VÄITÖSKIRJAKANSIEN GRAAFINEN OHJE TURUN YLIOPISTO 3/2014 ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS VÄITÖSKIRJAKANSIEN GRAAFINEN OHJE ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS VÄITÖSKIRJASARJAN KANNET Turun yliopiston julkaisuja Annales Universitatis Turkuensis

Lisätiedot

Esipuhe. Sisältö: 6 Esimerkkisovelluksia SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO RY FINLANDS RYTTARFÖRBUND RF

Esipuhe. Sisältö: 6 Esimerkkisovelluksia SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO RY FINLANDS RYTTARFÖRBUND RF Esipuhe Sisältö: Suomen Ratsastajainliitto ry (SRL) on maamme ratsastusurheilun keskusjärjestö. Ratsastajainliitto edistää ratsastusta yleisenä urheilu- ja liikuntakasvatusmuotona, järjestää ratsastuskilpailuja

Lisätiedot

Tervetuloa yhteiskunta-alan visuaaliseen maailmaan

Tervetuloa yhteiskunta-alan visuaaliseen maailmaan Graafinen ohjeisto Tervetuloa yhteiskunta-alan visuaaliseen maailmaan Tämän oppaan tavoitteena on esitellä Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n ilmeen perusasiat ja niiden kautta ohjata, kannustaa ja

Lisätiedot

LIITE 1. Graafinen ohjeisto 1(12) GRAAFINEN OHJEISTO. SammutinHuolto Nevanperä Ky 2011

LIITE 1. Graafinen ohjeisto 1(12) GRAAFINEN OHJEISTO. SammutinHuolto Nevanperä Ky 2011 LIITE 1. Graafinen ohjeisto 1(12) GRAAFINEN OHJEISTO SammutinHuolto Nevanperä Ky 2011 2(12) Sisältö 1. Johdanto 3 2. Tunnus 4 - Tunnuksen koko 5 - Tunnuksen suoja-alue 6 - Tunnuksen käyttö 7 3. Värimääritykset

Lisätiedot

EURAN KUNTA GRAAFINEN OHJEISTO EURAN KUNTA GRAAFINEN OHJEISTO

EURAN KUNTA GRAAFINEN OHJEISTO EURAN KUNTA GRAAFINEN OHJEISTO Graafinen ohjeisto määrittelee Euran ulkoisen ilmeen ja antaa ohjeet sen toteuttamisesta. Ohjeisto opastaa kunnan logon ja muiden graafisten elementtien käytössä sekä määrittelee värit ja kirjasimet. Löydät

Lisätiedot

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti GRAAFINEN OHJEISTO

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti GRAAFINEN OHJEISTO Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti GRAAFINEN OHJEISTO tunnus ja visuaaliset elementit Lomakkeisto sovelluksia JOHDANTO Yhtenäinen ja laadukas visuaalinen ilme helpottaa sekä erottuvuutta että

Lisätiedot

tampereen ilves graafinen ohjeisto

tampereen ilves graafinen ohjeisto tampereen ilves graafinen ohjeisto 1 konsepti Tampereen Ilveksen ilves-tunnus on kohderyhmissä hyvin tunnistettu. Tunnukseen on lisätty slogan -taitokiekkoa vuodesta 1931-. Tällä halutaan kuvata joukkueen

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto Kuvitus: J. Sibelius Finlandia

Graafinen ohjeisto Kuvitus: J. Sibelius Finlandia Graafinen ohjeisto 10.8.2011 Kuvitus: J. Sibelius Finlandia 1 Sisältö Johdanto... 3 Visuaalisuus... 4 Merkki... 5 Tunnus... 6 Tunnuksen suoja-alue ja minimikoko... 7 Tunnuksen asemointi ja koko... 8 Tunnuksen

Lisätiedot

Elektroniikka s.56-61 Urheiluvälineet s.64-67 Top 5 s.68-69 Autohinnasto s.70-71

Elektroniikka s.56-61 Urheiluvälineet s.64-67 Top 5 s.68-69 Autohinnasto s.70-71 Ajankohtaista s.6-9 Auto ja persoona s.12- Pääkirjoitus s.16- Autot Geneves s.-23 Autot s.24-33 Autot s.8- Veneet s.36-43 Moottoripyörät s.48-53 Elektroniikka s.56-61 Urheiluvälineet s.64-67 Top 5 s.68-69

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI Graafinen ohjeisto

NURMEKSEN KAUPUNKI Graafinen ohjeisto NURMEKSEN KAUPUNKI Graafinen ohjeisto 2013 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO Nurmes 3 Miksi luoda paikan ilme 3 TUNNUS 4 Nurmeksen ilme 4 Mittasuhteet 5 Versiot 6 Koko 7 Väriversiot ja niiden käyttö 8 Nurmeksen

Lisätiedot

Pidetään Stadista huolta.

Pidetään Stadista huolta. Graafinen ohje 2009 Helsingin kaupungin rakentamispalvelu SISÄLLYS Johdanto...3 Uusi logo... 4 Logo sloganilla... 5 Logo virallisella nimellä... 6 Logot värillisellä taustalla...7 Logojen käyttö... 8 Stadin

Lisätiedot

BRÄNDIOHJEISTO VERSIO 2.0/

BRÄNDIOHJEISTO VERSIO 2.0/ BRÄNDIOHJEISTO VERSIO 2.0/8.2.2017 ESIPUHE Hyvä Hangonsillan viestinnän tekijä, Tähän dokumenttiin on koottu Hangonsillan brändin elementit. Ohjeisto on kaikkien Hangonsillan kumppanien vapaasti käytettävissä.

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 13.1.2014

Graafinen ohjeisto 13.1.2014 Graafinen ohjeisto 13.1.2014 1. Logo 1.1 Logo Elon yritystunnus Elon logo kuvastaa elämän mittaista matkaa ja siirtymää työelämästä onnellisesti eläkkeelle. Toimiakseen Elon brändiä ja tarinaa vahvistavalla

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO 2/2016 ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS VÄITÖSKIRJAKANSIEN GRAAFINEN OHJE

TURUN YLIOPISTO 2/2016 ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS VÄITÖSKIRJAKANSIEN GRAAFINEN OHJE TURUN YLIOPISTO 2/2016 ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS VÄITÖSKIRJAKANSIEN GRAAFINEN OHJE ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS VÄITÖSKIRJASARJAN KANNET Turun yliopiston julkaisuja Annales Universitatis Turkuensis

Lisätiedot

Lapin yliopiston ilmoitusmalli ja ohjeistus.

Lapin yliopiston ilmoitusmalli ja ohjeistus. Lapin yliopiston ilmoitusmalli ja ohjeistus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas sollicitudin lorem non dui tempor nec rhoncus risus imperdiet. Cum sociis natoque penatibus

Lisätiedot

Visuaalinen identiteetti kattaa Paytrailin verkko- ja painotuoteviestinnän olennaiset elementit. Sen avulla varmistetaan, että brändin identiteetti

Visuaalinen identiteetti kattaa Paytrailin verkko- ja painotuoteviestinnän olennaiset elementit. Sen avulla varmistetaan, että brändin identiteetti Graafinen ohjeisto identiteetti #ydin Paytrailin visuaalinen identiteetti viestii uuden ajan maksujärjestelmän vahvuuksia ja tärkeimpiä ominaisuuksia: helppoutta, elämyksellisyyttä, raikkautta, luotettavuutta

Lisätiedot

YHDESSÄ OLEMME VAHVA. Graafinen ohjeisto

YHDESSÄ OLEMME VAHVA. Graafinen ohjeisto YHDESSÄ OLEMME VAHVA. Graafinen ohjeisto SISÄLLYS 1 GRAAFINEN OHJEISTO Pääviesti 3 Pääviestin käyttö 4 Viestityyli 6 Tunnukset 7 Kyamk 8 Mamk 10 Xamk 12 Tunnusten käyttö 14 Värimaailma 17 Typografia 19

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö. Graafinen ohjeisto 1.6.2007

Ulkoasiainministeriö. Graafinen ohjeisto 1.6.2007 Ulkoasiainministeriö Graafinen ohjeisto 1.6.2007 Sisällysluettelo Johdanto 1. Tunnus 1.1 Tunnus 1.2 Suoja-alue 1.3 Tunnuksen koko ja osien suhteet 1.4 Tunnuksen esiintyminen ilman palkkia 1.5 Tunnus yhteistyömateriaaleissa

Lisätiedot

graafinen ohjeisto 2012

graafinen ohjeisto 2012 graafinen ohjeisto 2012 sisällys 1. Tone of voice...............................................3-4 2. Tunnus ja sen käyttö...................................... 5-12 3. Värit.....................................................

Lisätiedot

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO GRAAFINEN OHJEISTO 1.1.2016 1 Sisällys 1. Tunnus... 4 2. Värit... 5 3. Suoja-alue... 6 4. Typografia... 6 5. Käyntikortti... 7 6. Lomakkeisto... 8 7. Kirjekuoret... 9 8. PowerPoint... 10 9. Ilmoittelu...

Lisätiedot

Vaadin Bugrap. User Interface Wireframes. Hannu SALONEN Vaadin Ltd. hannu@vaadin.com

Vaadin Bugrap. User Interface Wireframes. Hannu SALONEN Vaadin Ltd. hannu@vaadin.com Vaadin Bugrap User Interface Wireframes Hannu SALONEN Vaadin Ltd. hannu@vaadin.com Vaadin 7 Report a Bug Bug reports Request a Feature 456 Feature requests Milestone resolved tasks 20 active tasks 47 open

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO Council of Oulu Region GRAAFINEN OHJEISTO

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO Council of Oulu Region GRAAFINEN OHJEISTO GRAAFINEN OHJEISTO Sisällys 1. TUNNUS 3 1.1 Tunnuksen piirtäminen 3 1.2 Typografia 4 1.3 Värimääritykset 4 1.4 Tunnuksen sijoittelu 5 1.5 Suoja-alue 5 1.6 Minimikoko 5 1.7 Käyttö värillisellä pohjalla

Lisätiedot

Sisällysluettelo. TunnuS 3 Versiot... 3 Suoja-alue... 4 Käyttö kuvien kanssa... 5 Virheellinen käyttö... 6. VäriT 7 Käytettävät värit...

Sisällysluettelo. TunnuS 3 Versiot... 3 Suoja-alue... 4 Käyttö kuvien kanssa... 5 Virheellinen käyttö... 6. VäriT 7 Käytettävät värit... Graafinen ohjeisto Sisällysluettelo TunnuS 3 Versiot... 3 Suoja-alue... 4 Käyttö kuvien kanssa... 5 Virheellinen käyttö... 6 VäriT 7 Käytettävät värit... 7 Typografia 8 Käytettävät fontit... 8 Kielletyt

Lisätiedot

Brändi-identiteetin tyyliopas 2015

Brändi-identiteetin tyyliopas 2015 Brändi-identiteetin tyyliopas 2015 FI Kuva: David Lliff EPP-ryhmä Euroopan parlamentissa 60 Rue Wiertz 1047 Bryssel, Belgia Päätoimittaja Sisällys Johdanto... 2 Graafinen yhdenmukaisuus... 2 Yhtenäinen

Lisätiedot

graafinen ohjeisto v

graafinen ohjeisto v graafinen ohjeisto v 2.2 3.4.2012 sisällys Alkusanat 3 logo 4 Logon versiot ja käyttötarkoitukset 5 Suojaalueet ja minimikoot 6 Logon värivariaatiot 7 värit 8 Päävärit ja lisävärit sekä värivariaatioryhmät

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Tervetuloa 2 Tunnus 3-4 Värit 5 Typografia 6 Graafiset kuviot ja kuvat 7 Lomakkeisto 8-10 PowerPoint 11

Graafinen ohjeisto. Tervetuloa 2 Tunnus 3-4 Värit 5 Typografia 6 Graafiset kuviot ja kuvat 7 Lomakkeisto 8-10 PowerPoint 11 Graafinen ohjeisto Tervetuloa 2 Tunnus 3-4 Värit 5 Typografia 6 Graafiset kuviot ja kuvat 7 Lomakkeisto 8-0 PowerPoint Seudulliset toimijat 2 Tunnusversio. 3 Lomakkeisto 4-5 PowerPoint 6 Tunnusversio 2.

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELULIITTO GRAAFINEN OHJEISTO

SUOMEN VOIMISTELULIITTO GRAAFINEN OHJEISTO SUOMEN VOIMISTELULIITTO GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLLYSLUETTELO Tunnus 4 Tunnuksen kieliversiot 5 Tunnuksen käyttö 6 Tunnuksen suoja-alue 8 Tunnuksen Kielletty käyttö 9 Tunnuksen värit 10 Avustava väripaletti

Lisätiedot