POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULUN GRAAFINEN OHJEISTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULUN GRAAFINEN OHJEISTO"

Transkriptio

1 N 1

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OHJEISTUS KÄYTTÄJÄLLE Ohjeisto tutuksi 1.2 Yhtenäinen ilme 1.3 Ohjeiston kehittyminen 1.4 Ohjeiston käyttö 2 ORGANISAATION TUNNUS, IDEOLOGIA, PERUSELEMENTIT JA MÄÄRITTELY n liikemerkin ideologia 2.2 Nimi ja tunnisteet 2.3 Logon kirjasin 2.4 Värit 2.5 Organisaatiotunnus, liikemerkki ja logo 2.6 Tunnisteet ja niiden käyttö 2.7 Sommittelu ja suoja-alue 3 ORGANISAATIOTUNNUKSEN KÄYTTÖ JA GRAAFINEN YLEISILME PAINOTUOTTEISSA Fontti 3.2 Käyntikortti 3.3 Virallinen kirjepohja; kansallinen, kansainvälinen, kirjelomake 3.4 Todistuspohjat 3.5 Osoitteen kirjoitus; kansallinen, kansainvälinen 3.6 Kirjekuori 3.7 Saate 3.8 Esityspohjat 3.9 Esitteet; kannet, sisäsivut 3.11 Projektiesitteet 3.12 Folder-kansio 4 JULKAISUSARJA Julkaisusarjan kannet 5 MUU OHJEISTUS Tiedotuslehti 5.2 Ilmoitukset 5.3 Tapahtumailmoitus 5.4 Mainosvedokset 5.5 Roll upit 5.6 Messut ja tapahtumat 5.7 Lippu, viiri 5.8 Ulko-opasteet 5.9 Autojen logomääritykset 6 SÄHKÖINEN VIESTINTÄ www-sivut 7 LADATTAVAT TIEDOSTOT Ladattavat tiedostot 8 OPISKELIJAREKRYTOINTI

3 JOHDANTO 1 OHJEISTUS KÄYTTÄJÄLLE n Graafinen ohjeisto on käytännön opas visuaalisen ilmeen yhdenmukaistamiseksi ja vahvistamiseksi. Se luo puitteet yhdenmukaiselle visuaaliselle ilmeelle, joka kertoo yhtenäisesti johdetusta organisaatiosta ja sen ammatillisesta osaamisesta omalla toimialallaan. PKAMK:n Graafinen ohjeisto sisältää ohjeistuksen logon, liikemerkin ja yritystunnuksen käytöstä sekä muita yleisiä graafiseen käyttöön liittyviä ohjeita. Ohjeistoa noudatetaan kaikissa n graafiseen suunnitteluun liittyvissä yhteyksissä. n yhteisöilme rakentuu tietyistä tunnusmerkeistä, nimestä, visuaalisesta symbolista ja väreistä. Ohjeisto on toteutettu sähköisessä muodossa. Ohjeisto on kokonaisuus, josta saa poistaa tai lisätä aineistoja työryhmän toimesta ja vain päivitysten yhteydessä. GRAAFISEN OHJEISTON TYÖRYHMÄ: Salli Soininen, markkinointipäällikkö, työryhmän puheenjohtaja, Kehittämis- ja palvelukeskus Martha Balerina, graafisen suunnittelun opettaja, Muotoilun ja kv-kaupan keskus, D ART Riikka Kaasinen, suunnittelija, Muotoilun ja kv-kaupan keskus Arja Kuisma, kirjastonjohtaja, Kehittämis- ja palvelukeskus Eija Piiparinen, suunnittelija, Luovien alojen keskus Anja Turunen, www-suunnittelija, Kehittämis- ja palvelukeskus Juha Valonen, uusmedian lehtori, Luovien alojen keskus Olga Pletcheva, opiskelija, muotoilun koulutusohjelma, graafinen suunnittelu, Muotoilun ja kv-kaupan keskus GRAAFISEN OHJEISTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS: Mikko Matveinen, D ART, Muotoilun palvelukeskus Olga Pletcheva, opiskelija, muotoilun koulutusohjelma, graafinen suunnittelu WWW-sivujen luonnokset D ART: Teuvo Lyytikäinen, opiskelija, muotoilun koulutusohjelma Graafisen ohjeiston päivitys 9/ OHJEISTO TUTUKSI PKAMK/ graafisen ohjeiston tarkoituksena on ohjata visuaalista suunnittelua. Tärkeää on, että kaikki PKAMK:ssa viestinnän tehtävissä työskentelevät henkilöt tiedostavat ohjeiston merkityksen, tuntevat ohjeiston ja osaavat hyödyntää sitä jokapäiväisessä työssään. Graafinen ohjeisto sisältää ohjeistuksen logon, liikemerkin ja yritystunnuksen käytöstä sekä muita yleisiä graafiseen käyttöön liittyviä ohjeita. Ohjeistoa noudatetaan kaikissa n graafiseen suunnitteluun liittyvissä yhteyksissä. n yhteisöilme rakentuu tietyistä tunnusmerkeistä, nimestä, visuaalisesta symbolista ja väreistä. Ohjeisto on toteutettu sähköisessä muodossa. Ohjeisto on kokonaisuus, josta saa poistaa tai lisätä aineistoja vain päivitysten yhteydessä. 1.2 YHTENÄINEN ILME Organisaation viestintää suunniteltaessa kokonaisilmeen yhtenäisyys saavutetaan noudattamalla graafista ohjeistusta. Käytettävissä on ainoastaan yksi PKAMK/ graafinen ohjeisto. Projektit noudattavat ohjeiston lisäksi projektikäsikirjassa annettuja ohjeita. Visuaalinen identiteetti muodostuu eri elementeistä, niiden oikeista suhteista, asettelusta ja käytettävistä väreistä. Näin toteutettuna ilme on aina yhtenäinen ja tunnistettava. Hallitsemalla peruselementit, kuten typografia ja värit, on mahdollista hallita tätä moniosaista kokonaisuutta. 1.3 OHJEISTON KEHITTYMINEN n graafinen ilme kehittyy ja muuttuu toiminnan mukana. Ohjeisto päivitetään noin 2 vuoden välein, mutta graafisen ohjeiston työryhmä toteuttaa tarpeelliset muutokset myös päivitysten välillä. 1.4 OHJEISTON KÄYTTÖ Sähköiseen muotoon tallennettu ohjeisto löytyy Internet-sivuiltamme: ja markkinointi. Mainostoimistot tai muut ulkopuoliset toteuttajat tulee ohjata tutustumaan esitteitä, mainoksia, ilmoituksia tai painotuotteita suunniteltaessa ohjeistoomme. Tällä käytännöllä voimme taata yhtenäisyyden visuaalisessa ilmeessä käyttäessämme ulkopuolista toteuttajaa. Ohjeisto on sijoitettuna myös Intranetiin, jossa henkilöstömme voi tutustua ohjeistoon. Opiskelijaprojekteissa vastuu ohjeiston käytöstä on ohjaavalla henkilöllä. Organisaation keskusten henkilöstön käyttöön toimitetaan ohjeisto tallennettuna Intranettiin, cd-romille, muistitikulle ja printattuna. n hallinnoimissa projekteissa noudatetaan organisaation graafista ohjeistoa ja projektikäsikirjan antamia ohjeita. 4 5

4 2 ORGANISAATIO TUNNUS, IDEOLOGIA, PERUSELEMENTIT JA MÄÄRITTELY 2.1 N LIIKEMERKIN IDEOLOGIA tuottaa kilpailukykyistä ja yrityslähtöistä osaamista sekä ammatillista asiantuntemusta työelämän tarpeisiin. Logon ideana on viestiä katsojalle koulutuksen aktiivisesta suuntautumisesta työelämään ja ympäröivään yhteiskuntaan. Liikemerkissä vallitsevat graafiset muodot: taustalla oleva tummanvihreä soikio ja sen sisällä oleva pienemmiksi osiksi jakautuva kolmio. 2.2 NIMI JA TUNNISTEET Ensimmäinen n organisaatiotunnus koostuu merkkiosasta (soikio, jonka sisällä oleva kolmio on jakautunut seitsemään pienempään kolmioon) ja logosta eli kirjoitusmuodosta. Logo sijoitetaan liikemerkin alapuolelle siten, että liikemerkissä olevan kolmion kenttä jatkuu alapuolella olevassa kirjoituksessa. Toinen n organisaatiotunnus koostuu merkkiosasta ja logosta eli kirjoitusmuodosta. Logo sijoitetaan liikemerkin vasemmalle puolelle siten, että kolmion kenttä ja teksti ovat keskitettyinä. Merkkiosaa ja logoa käytetään pääasiallisesti yhdessä. Niitä voidaan kuitenkin käyttää jäsennellysti erikseen. (Ks. 3.2) Alkuperäisen mallin mukaisia mittasuhteita, värejä tai fontteja ei saa muuttaa, eli organisaatiotunnuksen tulee aina esiintyä annetussa muodossaan. Organisaatiotunnusta ei tarvitse latoa uudelleen, vaan on käytettävä originaalia, jonka saa käyttöönsä Intranetista. Kaikki noudattavat samaa ohjeistusta. Taustana oleva tummanvihreä soikio kuvaa alueellista yhteistyötä. Voimakas vihreä väri tuo esiin ammattikorkeakoulun dynaamisuutta sekä maakunnan voimavaroja ja vahvuuksia sekä kuvastaa myös Pohjois-Karjalan kasvua ja luontoa. NORTH KARELIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Valkoiset kolmiot edustavat Pohjois- Karjalan ammattikorkeakoulun keskuksia. Valkeat kolmiot ovat erilliset ja muodostavat yhdistyessään kokonaisuuden. NORTH KARELIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 2.3 LOGON KIRJASIN Sininen kolmio edustaa keskusten välistä yhteistyötä ja koko ammattikorkeakoulun vahvaa osallistumista aluelliseen kehittämistyöhön. Nimessä käytettävä tekstityyppi on Arial. (Helvetica Regular kavennettuna 80 %). Se ladotaan versaalina (suuraakkosina). Kun tunnus ja nimi esiintyvät yhdessä, keskitetään ne siten, että kolmion yläkärjestä kohtisuoraan alaspäin vedetty viiva leikkaa sanan Pohjois-Karjalan.. tavuviivan jälkeisen K-kirjaimen keskeltä kahtia. 6 7

5 2.4 VÄRIT n tunnusvärit ovat vihreä ja sininen. Värejä painotetaan em. järjestyksessä. Mustavalkoisessa versiossa sininen kolmio on korvattu 30 % mustalla. Värillistä logoa käytetään vain silloin, kun tulostetaan värillisenä; mustavalkoista silloin kun tulostetaan mustana. Organisaatiotunnuksen tulee erottua taustasta. Tarvittaessa käytetään värillisen sijasta mustavalkoista organisaatiotunnusta. Erikoistapauksissa tummalle pohjalle sijoitetun organisaatiotunnuksen tekstiosan väriksi voi määritellä valkoisen tai muun vaalean värin. Vihreä: CMYK: 100, 0, 91, 42 RGB: 0, 112, 60 Pantone PMS 349PC 2.6 TUNNISTEET JA NIIDEN KÄYTTÖ Organisaatiotunnuksen yhteydessä ei käytetä muita tunnisteita. Mikäli keskuksilla on tarvetta lisätä omat yhteystiedot esimerkiksi kirjelomakkeeseen, määritellään käyttötavat kohdassa 4. Mikäli organisaatiotunnuksen osia halutaan käyttää erillään toisistaan, tulee käyttää pelkästään liikemerkkiosaa. Logo-tekstiä ei saa käyttää itsenäisesti muissa kuin valmiissa painotuotteissa. 2.7 SOMMITTELU JA SUOJA-ALUE Organisaatiotunnuksen sijoittuminen painotuotteessa suunnitellaan siten, että tunnuksen ympärille jää riittävästi tilaa, että kokonaisuus tulee esille. Organisaatiotunnuksen tulee esiintyä kaikissa tapauksissa samassa muodossa ja mittasuhteiltaan pysyvänä, eikä sitä saa peittää millään. Sininen: CMYK: 100, 0, 8, 13 RGB: 0, 154, 200 Pantone: PMS 313PC x x Tekstin väri värillisessä vaihtoehdossa vihreä CMYK: 100, 0, 91, 42 RGB: 0, 112, 60 Pantone PMS 349PC X x X x NORTH KARELIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 2.5 ORGANISAATIOTUNNUS, LIIKEMERKKI JA LOGO y Y Y y y Y Y y kuva kokonaisuudesta eri muodoissa x/2 x/2 NORTH KARELIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES X x/2 X x/2 NORTH KARELIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES y/2 Y y/2 y/2 Y y/2 NORTH KARELIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES NORTH KARELIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES NORTH KARELIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES kuva pelkästä liikemerkistä ilman tekstiä 8 9

6 2.8 KESKUSTEN TUNNISTEVÄRIT Pantone 5473 EC 91:45:51:23 Pantone 5483 EC 79:24:39:0 Luovien keskuksien tunnistevärit Pantone 1805 EC 0:98:75:22 Sosiaali- SOSIAALI- JA TERVEYSALAN ja terveysalan KESKUS keskus Pantone 137 EC 0:49:98:0 Pantone 370 EC 77:24:100:9 Pantone 370 EC Pantone 464 EC 77:24:100:9 0:56:100:58 Pantone 2765 EC Pantone 653 EC 100:100:0:40 90:62:0:18 pääskaala pääskaala Pantone 430 EC 54:40:39:4 Pantone 464 EC 0:56:100:58 Pantone 2765 EC Pantone 653 EC 100:100:0:40 90:62:0:18 PÄÄSKAALA Pantone 5435 EC 30:16:11:0 Pantone 369 EC 66:0:90:0 Pantone 369 EC 66:0:90:0 Pantone 1245 EC 0:36:100:24 Pantone 1245 EC 0:36:100:24 Muotoilun ja kansainvälisen kaupan keskus Biotalouden keskus Biotalouden keskus Kehittämis- ja tietopalvelun keskus Kehittämis- ja tietopalvelun keskus Pantone 5415 EC 52:16:0:48 Pantone 549 EC 57:0:0:34 Pantone 536 EC 35:22:0:3 Liiketalouden LIIKETALOUDEN JA TEKNIIKAN ja tekniikan KESKUS keskus lisäskaalat Pantone 477 EC 0:85:80:78 Pantone 167 EC 0:78:100:18 Pantone Warm Gray 6 EC 0:9:14:40 Luovien LUOVIEN ALOJEN alojen KESKUSkeskus LISÄSKAALAT lisäskaalat Pantone 137 EC 0:49:98:0 Pantone 430 EC 54:40:39:4 Pantone 5435 EC 30:16:11:0 MUOTOILUN Muotoilun JA KANSAINVÄLISEN ja KAUPAN kansainvälisen KESKUS kaupan keskus Pantone 370 EC 77:24:100:9 Pantone 464 EC 0:56:100:58 Pantone 369 EC 66:0:90:0 Biotalouden BIOTALOUDEN KESKUS keskus ESIMERKKI: VÄRIEN KÄYTTÖ luovien alojen tunnistevärit uudet.indd :06:19 Pantone 2765 EC 100:100:0:40 Pantone 653 EC 90:62:0:18 Pantone 1245 EC 0:36:100:24 Kehittämis- KEHITTÄMIS- JA PALVELUKESKUS ja tietopalvelun keskus Sosiaali- ja terveysalan keskus Liiketalouden ja tekniikan keskus Luovien alojen keskus Muotoilun ja kansainvälisen kaupan keskus Biotalouden keskus Kehittämis- ja palvelukeskus luovien alojen tunnistevärit uudet.indd :06:19 Monet mahdollisuudet -uudenlaista palvelutoiminta! Esimiestehtävät ja asiakaspinnat! Luovan talouden kokonaisuus Kestävä kehitys, ekologisuus ja muotoilu Yhteydet elinkeinoon ja yritystomintaan Osaajat erottuvat joukosta! pääskaala 10 lisäskaalat 11

7 3 ORGANISAATIOTUNNUKSEN KÄYTTÖ JA GRAAFINEN YLEISILME PAINOTUOTTEISSA 3.1 FONTTI Tämä ohjeisto on toteutettu enintään A4-kokoista dokumenttia varten. Mentäessä suurempiin formaatteihin fonttien koot on suhteuttava julkaisun kokoon. n yhtenäisen ilmeen takaamiseksi käytetään graafisen ohjeiston määrittelemiä vaihtoehtoja. Väri: musta (100 %) normaalisti, valkoinen tummalla pohjalla (esim. mustalla/tummanpunaisella paperilla). Fontti: pääsääntöisesti Arial, lisäksi Garamond ja Verdana Koko 10 tai erikoistapauksissa 12/14 (esim. kalvot) Riviväli KÄYNTIKORTTI toteuttaa vakinaisen henkilöstön käyntikorttien painatuksen graafisen ohjeiston mukaisesti. Käyntikorteissa käytetään aina graafisessa ohjeistossa määriteltyä mallipohjaa. Projektien ja hankkeiden henkilöstön käyntikorteissa noudatetaan myös samaa mallipohjaa. Niissä on lisäksi huomioitava projektien ohjeistus rahoittaja ja eu-logojen suhteen. Kortit ovat kaksipuoleisia ja kaksikielisiä; kääntöpuolilla suomi ja englanti. Käyntikortit on pyrittävä tilaamaan koulutusohjelmittain keskuksittain. Keskukset / projektit maksavat itse painokustannukset. Tilausmäärä: Koko: Värit: Paperi: käyttötarpeen mukaan, suositus 200 kpl / henkilö. korkeus 50 mm x leveys 90 mm Tunnus: Vihreä: CMYK , Pantone: PMS 349PC Sininen: CMYK , Pantone: PMS 313PC Tekstit: Musta: CMYK Terreus Smooth, valkoinen 250 g/ m2, AmerPap Norsunluukartonki 246g/m2 www. www. www. www. MALLI TEKSTINEN Opettaja Luovien alojen keskus Länsikatu 15, JOENSUU Puh MALLI TEKSTINEN Opettaja, Muotoilun koulutusohjelma Muotoilun ja kansainvälisen kaupan keskus Länsikatu 15, JOENSUU Puh MALLI TEKSTINEN Opettaja, Muotoilun koulutusohjelma Muotoilun ja kansainvälisen kaupan keskus Koordinaattori, D ART Muotoilun palvelukeskus Länsikatu 15, JOENSUU Puh MALLI TEKSTINEN Projektisuunnittelja PROjekti Länsikatu 15, JOENSUU Puh Faksi (013) www. MALLI TEKSTINEN Management Assistant North Karelia University of Applied Sciences Centre for Creative Industries Länsikatu 15, JOENSUU FINLAND Tel

8 3.3 VIRALLINEN KIRJEPOHJA KIRJELOMAKE VIRALLINEN KIRJEPOHJA Kirje- ja jatkolomake ovat A4 kokoisia (210 mm x 297 mm). Organisaatiotunnus sijaitsee kirjelomakkeen ensimmäisen sivun vasemmassa yläkulmassa ja yhteystiedot sen alareunassa. Jatkolomake on valkoinen. Jatkolomakkeen materiaali on sama kuin etusivun kirjelomakkeessa. Fontti : Arial Koko: 10pt NORTH KARELIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES VIRALLINEN KIRJEPOHJA (Kansainvälinen) I Tikkarinne 9, Joensuu, puh North Karelia University of Applied Sciences I Tikkarinne 9, Joensuu, tel I Muotoilun ja kansainvälisen kaupan keskus, Sirkkalantie 12 A, Joensuu, puh North Karelia University of Applied Sciences I Centre for Design and International Business, Sirkkalantie 12 A, Joensuu, tel

9 3.4 TODISTUSPOHJAT n todistus on asiakirja, johon on käytössä todistusten kirjoittamiseen tarkoitettu virallinen todistuspohja. Sitä käyttää ainoastaan todistusten kirjoittamiseen oikeutettu henkilöstö. 3.7 SAATE Saate on A5-kokoinen. Sähköinen versio löytyy Intranetista. 3.5 OSOITTEEN KIRJOITUS Kansallinen Tikkarinne 9, JOENSUU Puh www. Kansainvälinen North Karelia University of Applied Sciences Tikkarinne 9, FI JOENSUU, FINLAND Tel www. Kansallinen Muotoilun ja kansainvälisen kaupan keskus Sirkkalantie 12 A, JOENSUU Puh www. Kansainvälinen North Karelia University of Applied Sciences Centre for Design and International Business Sirkkalantie 12 A, FI JOENSUU, FINLAND Tel www. 3.6 KIRJEKUORI Tiedoksi Toimenpiteitä varten Lausuntoa varten Allekirjoitettavaksi SAATE Vastaanottaja Sopimuksen mukaan Pyydetään palauttamaan Palautetaan ks. www. Liitteitä kpl n kirjekuoret painatetaan keskitetysti. Ne noudattavat graafisen ohjeiston määrittelemiä suhteita. Kirjekuorissa on postimaksu maksettu -merkintä. Kirjekuorissa organisaatiotunnus sijaitsee kuoren vasemmassa yläkulmassa, yhteystiedot sijoitetaan kirjekuoren alalaitaan yhdeksi riviksi. Kuoren kääntöpuolella on organisaation osoitteisto, josta lähettäjä valitsee lähetysosoitteen. Väri: Pantone: PMS 349PC, CMYK , Pantone: PMS 313PC, CMYK: 100, 0, 8, 13 Kirjekuorien koot C4, C5, E4 ja E5. Fontti: Arial, Garamond, Verdana Koko: 10pt Allekirjoitus TOIMISTO Osoite Postinumero ja postitoimipaikka (kunkin keskuksen osoitetiedot) 16 17

10 POWER-POINT 3.8 ESITYSPOHJAT POHJAT Powerpoint- esityspohjassa käytetään yleisiä sommittelusääntöjä. Jokaisessa diassa tulee olla organisaatiotunnus vasemmassa yläkulmassa. Käytettävissä on alla olevat mallipohjat. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan keskus www. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Luovien alojen keskus www. Otsikko Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed posuere interdum sem. Quisque ligula eros ullamcorper quis, lacinia quis facilisis sed sapien. Mauris varius diam vitae arcu. Sed arcu lectus auctor vitae, consectetuer et venenatis eget velit. Sed augue orci, lacinia eu tincidunt et eleifend nec lacus. Donec ultricies nisl ut felis, suspendisse potenti. Lorem ipsum ligula ut hendrerit mollis, ipsum erat vehicula risus, eu suscipit sem libero nec erat. Aliquam erat volutpat. Sed congue augue vitae neque. Nulla consectetuer porttitor pede. Fusce purus morbi tortor magna condimentum vel, placerat id blandit sit amet tortor. kuva Otsikko Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed posuere interdum sem. Quisque ligula eros ullamcorper quis, lacinia quis facilisis sed sapien. Mauris varius diam vitae arcu. Sed arcu lectus auctor vitae, consectetuer et venenatis eget velit. Sed augue orci, lacinia eu tincidunt et eleifend nec lacus. Donec ultricies nisl ut felis, suspendisse potenti. Lorem ipsum ligula ut hendrerit mollis, ipsum erat vehicula risus, eu suscipit sem libero nec erat. Aliquam erat volutpat. Sed congue augue vitae neque. Nulla consectetuer porttitor pede. Fusce purus morbi tortor magna condimentum vel, placerat id blandit sit amet tortor. kuva Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia laoreet, lorem velit accumsan velit vel mattis libero nisl et sem. Proin interdum maecenas massa turpis sagittis in, interdum non lobortis vitae massa. Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia laoreet, lorem velit accumsan velit vel mattis libero nisl et sem. Proin interdum maecenas massa turpis sagittis in, interdum non lobortis vitae massa. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Liiketalouden ja tekniikan keskus www. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Muotoilun ja kansainvälisen kaupan keskus www. Otsikko Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed posuere interdum sem. Quisque ligula eros ullamcorper quis, lacinia quis facilisis sed sapien. Mauris varius diam vitae arcu. Sed arcu lectus auctor vitae, consectetuer et venenatis eget velit. Sed augue orci, lacinia eu tincidunt et eleifend nec lacus. Donec ultricies nisl ut felis, suspendisse potenti. Lorem ipsum ligula ut hendrerit mollis, ipsum erat vehicula risus, eu suscipit sem libero nec erat. Aliquam erat volutpat. Sed congue augue vitae neque. Nulla consectetuer porttitor pede. Fusce purus morbi tortor magna condimentum vel, placerat id blandit sit amet tortor. kuva Otsikko Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed posuere interdum sem. Quisque ligula eros ullamcorper quis, lacinia quis facilisis sed sapien. Mauris varius diam vitae arcu. Sed arcu lectus auctor vitae, consectetuer et venenatis eget velit. Sed augue orci, lacinia eu tincidunt et eleifend nec lacus. Donec ultricies nisl ut felis, suspendisse potenti. Lorem ipsum ligula ut hendrerit mollis, ipsum erat vehicula risus, eu suscipit sem libero nec erat. Aliquam erat volutpat. Sed congue augue vitae neque. Nulla consectetuer porttitor pede. Fusce purus morbi tortor magna condimentum vel, placerat id blandit sit amet tortor. kuva Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia laoreet, lorem velit accumsan velit vel mattis libero nisl et sem. Proin interdum maecenas massa turpis sagittis in, interdum non lobortis vitae massa. Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia laoreet, lorem velit accumsan velit vel mattis libero nisl et sem. Proin interdum maecenas massa turpis sagittis in, interdum non lobortis vitae massa. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Biotalouden keskus www. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Kehittämis- ja palvelukeskus www. Otsikko Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed posuere interdum sem. Quisque ligula eros ullamcorper quis, lacinia quis facilisis sed sapien. Mauris varius diam vitae arcu. Sed arcu lectus auctor vitae, consectetuer et venenatis eget velit. Sed augue orci, lacinia eu tincidunt et eleifend nec lacus. Donec ultricies nisl ut felis, suspendisse potenti. Lorem ipsum ligula ut hendrerit mollis, ipsum erat vehicula risus, eu suscipit sem libero nec erat. Aliquam erat volutpat. Sed congue augue vitae neque. Nulla consectetuer porttitor pede. Fusce purus morbi tortor magna condimentum vel, placerat id blandit sit amet tortor. kuva Otsikko Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed posuere interdum sem. Quisque ligula eros ullamcorper quis, lacinia quis facilisis sed sapien. Mauris varius diam vitae arcu. Sed arcu lectus auctor vitae, consectetuer et venenatis eget velit. Sed augue orci, lacinia eu tincidunt et eleifend nec lacus. Donec ultricies nisl ut felis, suspendisse potenti. Lorem ipsum ligula ut hendrerit mollis, ipsum erat vehicula risus, eu suscipit sem libero nec erat. Aliquam erat volutpat. Sed congue augue vitae neque. Nulla consectetuer porttitor pede. Fusce purus morbi tortor magna condimentum vel, placerat id blandit sit amet tortor. kuva Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia laoreet, lorem velit accumsan velit vel mattis libero nisl et sem. Proin interdum maecenas massa turpis sagittis in, interdum non lobortis vitae massa. Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia laoreet, lorem velit accumsan velit vel mattis libero nisl et sem. Proin interdum maecenas massa turpis sagittis in, interdum non lobortis vitae massa

11 3.9 ESITTEIDEN KANNET n esitteiden ulkoasulla on yhdenmukainen ilme. Esitteiden kansitekstien fontti on Arial. Kansisivujen jako on kolmiosainen; yläkenttä/ keskikenttä/ alakenttä. Yläkenttä A on organisaation värimääritelty alue, johon etusivun yläkenttään sijoittuu organisaation nimi ilman liikemerkkiä. Takasivun yläkenttään sijoittuu organisaation www-osoite. Yläkentän korkeus määritellään etusivun kokonaisuuden yhteydessä. ESITTEIDEN SISÄSIVUT Esitteiden sisäsivuilla tulee noudattaa graafisen ohjeiston määrityksiä ja pyrkiä selkeään ja visuaalisesti mielenkiintoiseen sommitteluun. Sisäsivujen ylä- ja alapalkkeihin voidaan sijoittaa kyseisen esitteen nimi, tarpeellisia yhteystietoja tai kuvitusta. Keskikenttä B Etukannen keskellä sijaitseva kuvakenttä on varattu kuvitukselle, joka visuaalisesti ja aihepiiriltään soveltuu esitteen sisältöön. Takasivun keskikenttään B sijoitetaan tarpeelliseksi katsottuja tekstejä, kuvitusta ja yhteystietoja. Alakenttä C Etusivun alakenttään C sijoitetaan aiheen nimi. Päätekstin suosituskoko on 26 ja oheistekstin koko 18. Alakenttään voidaan sijoittaa myös esitettävän aiheen tunnukset, henkilönimet tai muut tarpeelliseksi katsotut tiedot. Takasivun alakentässä ilmoitetaan yhteystiedot, logot ja muut tunnukset sijoitetaan kenttään D. Welcoming Guide www. CHECK LIST Remember to send an application for housing to Joensuun Elli in time and to confirm the offered housing by paying the deposit -a valid passport and visa/residence permit (if needed) -valid personal travel insurance, which covers all costs related to treatment of sudden illness, accident or accidental death -an European Health Insurance Card (students from EU/ EEA countries) -the necessary medical documents, e.g. prescriptions -the contact information of home institution, bank, etc. - the Letter of Acceptance sent by North Karelia University of Applied Sciences -all the important documents from home institution -a few passport photos, e.g. for a student card AM- MATTIKORKEAKOULU Opiskelijan opas Hallinto ja organisaatio Hallinto ja organisaatio on Joensuun kaupungin ylläpitämä liikelaitos. n organisaatio muuttui vuoden 2009 alussa. Ammattikorkeakoulua johtavat rehtori ja ammattikorkeakouluhallitus. Rehtorin ja ammattikorkeakouluhallituksen apuna toimii rehtorin johtama johtoryhmä. n keskukset n kaikki toiminnot keskitetään vuonna 2009 Joensuuhun viiteen monialaiseen keskukseen. Ammattikorkeakoulun yhteiset palvelut kootaan Kehittämis- ja palvelukeskukseen Tikkarinteen kampukselle. Jokaisella keskuksella on johtaja, joka vastaa keskuksen strategisesta johtamisesta ja kehittämisestä sekä taloudesta ja laadusta. Lisäksi keskusten johtajat toimivat ammattikorkeakoulun johtoryhmän jäseninä ja osallistuvat siten koko organisaation johtamiseen ja strategiseen kehittämiseen. Keskusten operatiivisesta toiminnasta vastaavat koulutusja kehittämispäälliköt. Keskusten kokoamisen perustana ovat työelämän osaamiskokonaisuudet ja -tarpeet. Koulutustoiminnan lisäksi keskuksissa toteutetaan myös aihealueeseen liittyvää tutkimus- ja kehitystoimintaa sekä täydennyskoulutusta. Ammattikorkeakoulun lisäksi niiden yhteydessä toimii myös työelämän organisaatioita. Keskukset ovat siis monialaisia oppimis- ja kehitysympäristöjä, jotka mahdollistavat koulutusohjelmien rajat ylittäviä opiskelumahdollisuuksia sekä luontevaa opiskelun, tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä työelämän välisen yhteistyön. Uudet keskukset/kampukset Biotalouden keskus / Utra -kampus (kesästä 2010 alkaen Sirkkala-kampus) Liiketalouden ja tekniikan keskus / Wärtsilä -kampus Luovien alojen keskus / Tiedepuisto -kampus Muotoilun ja kansainvälisen kaupan keskus / Sirkkala -kampus Sosiaali- ja terveysalan keskus / Tikkarinne -kampus Arvot ja näkymä n strategisia valintoja ohjaavat yhteiskuntavastuun periaate ja ammattikorkeakoulun arvot: Työelämälähtöisyys Lähtökohtanamme ovat alueen työelämä ja sen kehittäminen kansainvälistä osaamistasoa ylläpitäen. Menestyksemme edellytys ja voimavara on yhteistyö. Toiminnassamme korostuvat asiakkuuslähtöisyys ja vuorovaikutteisuus. Aluevaikuttavuus Teemme työtä tuloksellisesti koulutuksessa, soveltavassa tutkimuksessa ja aluekehityksessä toimintaympäristömme menestykseksi. Arvioimme ja kehitämme jatkuvasti toimintaamme ja korostamme yhteiskuntavastuuta. Edelläkävijyys Olemme luovien yksilöiden asiantuntijayhteisö. Toimimme innovatiivisesti oppijina, osaajina sekä työelä-mäsuhteiden ja ammatillisen asiantuntijuuden kehittäjinä. n strategiassa on määritelty ammattikorkeakoulun organisaation ja toiminnan tehtävä ja tavoitteet lakisääteisten kolmen tehtävän toteuttamiseksi mahdollisimman tehokkaasti ja tuloksellisesti. Keskeiset lakisääteiset tehtävämme ovat koulutus-, tutkimus- ja kehitystehtävät sekä aluekehittämistehtävät. Tehtävämme Korkeakoulutamme kansainvälisesti kilpailukykyisiä ammatillisia osaajia ja tarjoamme tutkimus- ja kehittämispalveluja. Kehitämme asiakkuuslähtöisesti toimintaympäristöämme ja työelämää sekä uudistamme maakunnan elinkeinorakennetta, yrittäjyyttä ja hyvinvointia. Vuoteen 2015 asetettu näkymä kuvaa PKAMK:n tavoitetilan. Näkymämme 2015 Aluekehittämistyössä olemme paras suomalainen ammattikorkeakoulu. Koulutuksemme vetovoima on keskimääräistä parempi. Meillä on vähintään yksi koulutuksen laadun huippuyksikkö. Ammattikorkeakoulumme tehokas ja sitouttava toimintakulttuuri on esimerkillinen. This brochure has been completed and published with support of the LLP/Erasmus programme of the European union North Karelia University of Applied Sciences International Office Tikkarinne 9, Joensuu NORTH KARELIA tel UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES fax WELCOMING GUIDE For International Students to North Karelia University of Applied Sciences, Finland PKAMK:n arvot, tehtävä ja näkymä 7 A B B I D C C 20 21

12 3.11 PROJEKTIESITTEET Projektiesitteiden sommittelussa noudetaan yleisesitteiden mallia. Esitteiden värivalinnoissa on huomioittava keskusten värit ja ko. projektin visuaalinen ilme FOLDER-KANSIO Folder-kansion kansisivuilla on kohokuviona n liikemerkin kolmiot. Kansion oikealla sivulla on tasku materiaaleja varten. Taskun halkioon on mahdollista sijoittaa käyntikortti. Yksinkertainen folder-kansio mahdollistaa sen käytön monissa eri yhteyksissä. Kansio on myös projektien käytössä. Kohokuviolaatta ja värimääritykset ovat Suomen Painotuote Oy:llä, jossa kansioiden painatus tapahtuu. Väri: sininen. Vaihtoehtoväreinä on harmaa, luunvalkoinen ja vihreä. Kartonkisuositus: Terreus Smooth 250 g/m2, AmerPap Norsunluukartonki 246 g/m2 Yhteystiedot OSAAMISEN KEHITTÄMINEN SÄHKÖISESSÄ LIIKETOIMINNASSA HANKE projektipäällikkö Pilvi Purmonen puh koulutussuunnittelija Marja-Liisa Ruotsalainen puh Karjalankatu Joensuu Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa Graafinen suunnittelu: Olga Pletcheva, kuvat::

13 4 JULKAISUSARJA 4.1 JULKAISUSARJAN KANNET Asko Puhakka A Merja Mäkisalo-Ropponen B n julkaisusarjan ulkoasulla on yhtenäinen ilme. Julkaisujen kansitekstien fontti on Verdana. Kansisivujen jako on kolmiosainen. Energiaratkaisujen valinnan ohjaus kunnissa Me ollaan sankareita elämän... Elämäntarina-ajattelu vanhustyössä Yläkenttä Julkaisusarjan yläkenttä on sarjakohtainen värialue, jossa on julkaisun nimi ja sarjatunnus. Fontti on Verdana, koko 20pt. Yläkentän korkeus on 70 mm. Takasivulle sijoittuu organisaation tunnus. Fontti: Verdana Koko: 20pt, 15pt Värit: Tummansininen(kaareva osa) CMYK: 100, 96, 0, 15 Pantone: 2746 Sininen(sarjaA) CMYK: 100, 60, 0, 5 Pantone: 2945 EC Oranssi(sarjaB) CMYK: 0, 66, 91, 0 Pantone: 158 EC Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?" Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Energiaratkaisujen valinnan ohjaus kunnissa Elämänilon välähdyksiä Teija Nuutinen (toim.) Elämänilon välähdyksiä Taiteen ja vanhustyön kohtaamisia C Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?" Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Me ollaan sankareta elämän... Hilkka Putkisaari Sanaton matka Vuorovaikutus puhumattoman autistisen lapsen kuvataideterapiassa D Vihreä(sarjaC) CMYK: 12, 0, 90, 48 Pantone: 582 EC Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?" Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?" Fuksia(sarjaD) CMYK: 37, 100, 0, 0 Pantone: 2405 EC Keskikenttä Keskellä sijaitseva kuvakenttä on varattu kuvitukselle, joka visuaalisesti aihepiiriltään soveltuu julkaisun sisältöön. Takasivun kuvakentässä on julkaisun esittelyteksti, sekä sarjanumerot. Tekstin fontti on Verdana, koko 10pt. Alakenttä Etusivun alakentässä on organisaation nimi. Fontti on Verdana, koko 14pt. Takasivun alakenttä on tyhjä

14 5 MUU OHJEISTUS 5.1 TIEDOTUSLEHTI Tiedotuslehti on A4-kokoinen. Lehden nimi on sijoitettuna etusivun yläreunaan, jonka alla on kirjoitetussa muodossa: N TIEDOTUSLEHTI 1/ lehdellä on olemassa erillinen oma prosessikuvaus. 5.2 ILMOITUKSET Ilmoitusten muoto on aina pysty. Ilmoitusten fontti on Arial. Ilmoitukset ovat joko värillisiä tai mustavalkoisia. Ilmoituksen vasempaan reunaan sijoittuu koko ilmoituksen mittainen väripalkki, jonka väri on 20 % CMYK Ingressitekstiä voidaan käyttää ilmoituksen yläosassa. Ingressillä tarkoitetaan tekstiä, jossa kerrotaan Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulusta. PKAMK.fi N TIEDOTUSLEHTI PKAMK.fi N TIEDOTUSLEHTI TAPAHTUMAILMOITUS Tapahtumailmoituspohjia käytetään ilmoitettaessa PKAMK:n konserteista, näyttelyistä tms tapahtumista. Kaikille keskuksille on olemassa pohjamallit omilla taustakuvillaan. Ilmoitukseen sijoitetaan tapahtuman nimi, ajankohta, paikka, järjestäjä, myös aiheeseen sopiva kuva on mahdollista sijoittaa pohjaan. PROJEKTINA PKAMK.fi LAATUTYÖN systematisoinnin vuosi KAIKKI SOUTAVAT JO SAMASSA VENEESSÄ AVOIMESTI UUTTA KOHTI uusilla osaamiskeskuksilla MINÄHÄN OSAAN JO TÄMÄN! Tunnustusta osaamiselle PKAMK:ssa valmistuu TYÖELÄMÄLÄHEISIÄ OPINNÄYTETÖITÄ KANSAINVÄLISYYTTÄ kaupunkiin Kehittämis- ja palvelukeskus 5.4 MAINOSVEDOKSET Mainosvedoksissa (sponsorointimainos) käytetään ammattikorkeakoulun logoa ja nimeä. Lisäksi siihen yhdistetään tilanteen mukainen ja sponsoroitavaan tapahtumaan sopiva iskulause. Tarkoituksena olisi, ettei ammattikorkeakoulun logo jäisi yksin mainokseen. Seuraavana esimerkkejä: Menestyksen tekijöitä... Osaajat erottuvat joukosta

15 5.4 ROLL UPIT Roll upit: yleisesittelyt (tapahtumat, juhlat) opiskelijarekrytointi, aikuiskoulutus, projektit. Roll upien visuaalisen ilmeen suunnittelussa tulee noudattaa graafisessa ohjeistossa olevia perussääntöjä, jotka ohjeistavat organisaatiotunnuksen ja nettiosoitteen paikat, kuvakentät ja muun pintajaottelun. Roll upeissa on kaksi suositeltavaa kokoluokitusta. Runkojen hankinnassa tulee huomioida olemassa olevat rakenteet, jotta erilaisten roll upien sijoittaminen rinnakkain on mahdollista. Koot: cm, cm 5.5 MESSUT JA TAPAHTUMAT PKAMK:n osallistuessa messuille tai muihin esittelytapahtumiin on olemassa osastokalustus noin 30 m 2 :n suuruiseen tilaan. Kalusteisiin kuuluvat: matto, roll up:t, rahit, penkit, esitetelineet ja muuta vaihtuvaa kalustusta. Kalustus on varastoituna PKAMK/Tikkarinne 9. Kalustusvaraukset tehdään markkinointipäälliköltä. Toiminnanohjausjärjestelmässä on ohjeistukset messujen ja muiden tapahtumien järjestämiseen. Sosiaali- ja terveysalan keskus Liiketalouden ja tekniikan keskus Luovien alojen keskus Monet mahdollisuudet - uudenlaista palvelutoiminta! Esimiestehtävät ja asiakaspinnat Luovan talouden kokonaisuus Muotoilun ja kansainvälisen kaupan keskus Biotalouden keskus Kehittämis- ja palvelukeskus Kestävä kehitys, ekologisuus ja muotoilu Yhteydet elinkeinoon ja yritystoimintaan Osaajat erottuvat joukosta! 28 29

16 5.6 LIPPU Lipun mittasuhteet noudattavat merkin mittasuhteita. Lippu on mittasuhteiltaan standardilipun kokoinen. Lipun koko valitaan lipputangon pituuden mukaan. 11 metrisellä lipputangolla käytetään 200 cm * 360 cm kokoista lippua 18 metrisellä lipputangolla käytetään 250 cm * 375 cm kokoista lippua 5.7 ULKO-OPASTEET Opaste koostuu runko-osasta ja vaihdettavista tekstipalkeista, joita voidaan tarpeen mukaan lisätä tai poistaa. Ympäröivä kehys on neliöputkea, terästä, pyörein kulmin. Taulujen tekstipohjat ovat alumiinia, johon tarratekstin pystyy vaihtamaan. Tekstit: alumiiniprofiilissa, 100 mm tai 180 mm korkea kuvan mukaisesti Värit: vihreä CMYK: 100, 0, 91, 42, RGB: 0, 112, 60, Pantone PMS 349PC Kaareva yläosa on polttomaalattu. Ulko-opasteet tilataan keskitetysti rehtorin toimiston kautta. Opasteet voivat olla 1- tai 2-puolisia niiden sijoittelupaikasta riippuen. TIKKARINNE TIKKAMÄKI 180 mm profiili 100 mm profiili KEHITTÄMIS - JA PALVELUKESKUS Centre for Social Services and Health Care SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KESKUS Centre for Social Services and Health Care Rehtorin toimisto, hallinto C Koulutusohjelmatoimisto C Opiskelijapalvelut, hakutoimisto E Bioanalytiikan koulutusohjelma C Kehittämispalvelut C Fysioterapian koulutusohjelma C TKI-palvelut C Hoitotyön koulutusohjelma C Työelämä- ja kansainvälistymispalvelut C, E Sosiaalialan koulutusohjelma C Ravintola SOLINA E SoTe-alan kirjasto A KEHITTÄMIS - JA PALVELUKESKUS Centre for Social Services and Health Care SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KESKUS Centre for Social Services and Health Care 1200 mm Info E Viirin mitat: Korkeus: Leveys: 195 mm 120 mm 1200 mm 1200 mm WÄRTSILÄ LIIKETALOUDEN JA TEKNIIKAN KESKUS 180 mm profiili CENTRE FOR BUSINESS AND ENGINEERING Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Liiketalouden koulutusohjelma Muovitekniikan koulutusohjelma Rakennustekniikan koulutusohjelma Sähkötekniikan koulutusohjelma 100 mm profiili Tietotekniikan koulutusohjelma Ravintola WIRE 1200 mm 30 31

17 6 SÄHKÖINEN VIESTINTÄ 5.8 AUTOJEN LOGOMÄÄRITYKSET (ULKO-OPASTEET) Autoissa käytettävien logojen on erotuttava auton pohjaväristä. Logon koko määritellään auton käyttötarkoituksen ja mallin mukaan. 6.1 WWW-SIVUJEN GRAAFINEN OHJEISTUS WWW-sivujen uudistamistyö on meneillään. Muutokset ohjeistoon tulevat uudistamistyötä toteuttavalta työryhmältä. Voimassa oleva ohjeistus: Yläpalkki Yläpalkkiin sijoitetaan n logo. Tunnisteteksti sijoittuu logon oikealle puolelle. Tunnisteteksti on kirjoitettu ISOILLA KIRJAIMILLA JAETTUNA KAHDELLE RIVILLE. Yläpalkin väritystä saa muuttaa, mutta logon tulee säilyä tämän ohjeen antamassa muodossa ja erottua selkeästi taustasta. Varjostuksia yms. käsittelyä logossa ei tule käyttää. Logo toimii kaikilla sivuilla PKAMK:n kotisivu-linkkinä (http://www.) Yksikön tunnistetieto tulee yläpalkin oikeaan alareunaan. Tunnistetieto toimii yksikön kotisivulle menevänä linkkinä (http://liiketalous.). MALLI (etusivu) 32 33

18 MALLI SISÄLTÖSIVUSTA (2. tason sivu) Yläpalkin alla olevaan kuvakenttään voi sijoittaa yksikköä kuvaavan kuvan tai graafisen elementin sivuston etusivulla. Sisäsivuilla kuvan voi jättää halutessaan pois. Palstoitus ja mitoitus Sivut jaetaan yleensä kolmeen palstaan. Palstojen leveys ilmoitetaan pikseleinä. Koko sivun leveys on yläpalkin mukaan 844 pikseliä. Vasen palsta on 180 pikseliä, keskipalstan ja oikean palstan leveys voi vaihdella. Mitoissa tulee huomioida pystykatkoviivat, jotka erottavat palstat toisistaan. Vasen palsta on tarkoitettu sivuston sisäisille linkeille. Vasempaan palstaan linkkien alle tulevat myös yhteystiedot, toimintayksikön nimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero ja faksinumero. Lisäksi voidaan tarvittaessa lisätä yhteyshenkilön nimi, tehtävä (titteli), puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Copyright tieto tulee myös vasemman palstan alareunaan. Keskipalsta toimii sisältöpalstana. Oikea palsta on tarkoitettu sivuston ulkopuolelle viittaaville linkeille. Palstaan voi sijoittaa myös hakutoiminnon. Palstojen taustaväri on valkoinen. Jos sisällölle tarvitaan leveämpi palsta, poistetaan oikea linkkipalsta

19 SIVUPOHJAMALLIT Sivupohjamallit ja tyylitiedostot löytyvät PKAMK:n intranetista, kohdasta Lomakkeet, oppaat ja ohjeet / Graafinen ohjeisto / WWW-sivujen ohjeet. Tässä on Tekstilinkki keskellä tekstiä Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore Fontti: tekstin mukaan, decoration none eli ei alleviivausta Väri: #0000EE RGB Tässä on klikattu Tekstilinkki keskellä tekstiä Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore Fontti: tekstin mukaan, decoration none eli ei alleviivausta Väri: # RGB Linkki pieni teksti Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore Pieni teksti, sijainti muualla kuin leipätekstipalstassa Fontti: 10 pixels, normal, Verdana,, decoration none eli ei alleviivausta väri: # RGB TYYLITIEDOSTO Sivujen fonttien ja linkkien väri- ja kokomäärittelyä varten on tehty tyylitiedosto. Pääsääntöisesti fonttina käytetään Verdanaa. Fonttien ja linkkien värejä voi muuttaa tarvittaessa huomioiden sivuston muut värimääritykset Otsikko Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore Fontti: Otsikko 12 pixels, bold, Verdana Väri: # RGB Leipäteksti Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore Fontti: 12 pixels, normal, Verdana Väri: # RGB Pieni otsikko Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore Fontti: 10 pixels, bold, Verdana Väri: # RGB Pieni leipäteksti Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore Fontti: 10 pixels, normal, Verdana Väri: # RGB Muu linkki pieni otsikko Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore Fontti: 12 pixels, normal, Verdana, decoration none eli ei alleviivausta väri: # RGB Vältetään otsikkolinkkejä jos ei ole aivan pakko Iso muu linkki (esim.) Seminaarit (iso muu linkki) Seminaarit (iso otsikkolinkki) Fontti: 10 pixels, Verdana, decoration none eli ei alleviivausta väri: # RGB Navigaatio Päänavigaatio Fontti: Leipäteksti 12 pixels, normal, Verdana väri: # RGB Alanavigaatio Fontti: Leipäteksti 10 pixels, normal, Verdana taustaväri: #EEEFF1 RGB väri: # RGB SIVUPOHJAMALLIT Sivupohjamallit ja tyylitiedostot löytyvät PKAMK:n intranetista, kohdasta Lomakkeet, oppaat ja ohjeet /Graafinen ohjeisto /WWW-sivujen ohjeet

20 7 LADATTAVAT TIEDOSTOT 6.1 LADATTAVAT TIEDOSTOT Tämän ohjeiston liitteenä olevalta cd-levyltä löytyvät toimipistekohtaisilla yhteystiedoilla varustetut tiedostot kuten kirjelomakkeet ja kirjekuoret. Tiedostot löytyvät myös Intranetista (http://intranet.), kohdasta Lomakkeet, oppaat, ohjeet/graafinen ohjeisto 8 OPISKELIJAREKRYTOINTI 8.1 OPISKELIJAREKRYTOINTI Opiskelijarekrytoinnissa noudetaan PKAMK:n graafista ohjeistoa huomioiden aineistojen trendikkyys ja rekrytoinnin kohderyhmät

Ähtärin kaupungin Graafinen ohjeisto. www.ahtari.fi

Ähtärin kaupungin Graafinen ohjeisto. www.ahtari.fi Ähtärin kaupungin Graafinen ohjeisto www.ahtari.fi GRAAFINEN OHJEISTO Sisällysluettelo Sisällysluettelo Ähtäri 3 Ohjeiston käyttö 4 Tunnus 5-6 Värimääritykset 7 Typografia 8-9 Esimerkkejä 11-16 Yhteystiedot

Lisätiedot

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n Graafinen ohjeisto

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n Graafinen ohjeisto Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n Graafinen ohjeisto Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n Graafinen ohjeisto Versio 1/2010 Suunnittelu: Jarko Hänninen, Rovaniemi 12.9.2010 Ohjeiston sisältö 1 2 3 4 5 6 7 8

Lisätiedot

Rantalainen graafinen ohjeisto 2015. Graafinen ohjeisto

Rantalainen graafinen ohjeisto 2015. Graafinen ohjeisto graafinen ohjeisto 2015 Graafinen ohjeisto Sisällys Sisällysluettelo Johdanto VISUAALINEN ILME Tunnus Suoja-alue Tunnuksen käyttö Logo ja iskulause Tunnus, visuaalinen hierarkia Yritysvärit Typografia

Lisätiedot

PÄIVITETTY 2013 2013 LUOMUN BRÄNDIOPAS

PÄIVITETTY 2013 2013 LUOMUN BRÄNDIOPAS 2013 LUOMUN BRÄNDIOPAS Tämän brändioppaan kaksi tehtävää: 1. Yhteinen viesti luomulle 2. Yhteinen tapa merkitä luomu 2 Tämän oppaan tekemiseen ja päivitykseen on käytetty Suomen valtion tukea. PÄIVITETTY

Lisätiedot

Graafinen Ohjeisto Oulun Hiusklinikan markkinointimateriaalin tekijöille

Graafinen Ohjeisto Oulun Hiusklinikan markkinointimateriaalin tekijöille Graafinen Ohjeisto Oulun Hiusklinikan markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0 Sisältö ALKUSANAT, HIUSKLINIKAN YRITYSILME 4 LIIKEMERKKI 5 LIIKEMERKIN VERSIOT 6 LIIKEMERKIN MITTASUHTEET 7 LIIKEMERKIN

Lisätiedot

Graafinen Ohjeisto. Suosikki Gourmetin markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0

Graafinen Ohjeisto. Suosikki Gourmetin markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0 Graafinen Ohjeisto Suosikki Gourmetin markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0 Sisältö ALKUSANAT, SUOSIKKI GOURMETIN TUOTEILME 4 LIIKEMERKKI 5 LIIKEMERKIN VERSIOT 6 LIIKEMERKIN MITTASUHTEET 7 LIIKEMERKIN

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE SISÄLTÖ 1. 2. 2.1 2.2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Viestintäohjeen tavoitteet Strategiset lähtökohdat Kouvolan kaupunkistrategia

Lisätiedot

VISUAALISEN ILMEEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

VISUAALISEN ILMEEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Matti Kemppainen VISUAALISEN ILMEEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Esimerkkinä Teatteri Rio Oy Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Mediatekniikan koulutusohjelma Huhtikuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ

Lisätiedot

URHEILUSEURAN TUNNUKSEN JA KOTISIVUJEN SUUNNITTELU

URHEILUSEURAN TUNNUKSEN JA KOTISIVUJEN SUUNNITTELU Pyry Rautalin URHEILUSEURAN TUNNUKSEN JA KOTISIVUJEN SUUNNITTELU Esimerkkinä Säihkysääret ry Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Mediatekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2015 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ

Lisätiedot

Ovenia Graafinen ohjeisto 1.2. Graafinen ohjeisto

Ovenia Graafinen ohjeisto 1.2. Graafinen ohjeisto Graafinen ohjeisto logo logon käyttö Logon käyttö Pienin sallittu käyttökoko 16mm (leveys) Ovenian logoa pyritään käyttämään aina mustalla (100%) värillä painettuna. Tummalla taustalla logoa käytetään

Lisätiedot

Verkkosivujen suunnittelu meksikolaiselle ravintolalle

Verkkosivujen suunnittelu meksikolaiselle ravintolalle Verkkosivujen suunnittelu meksikolaiselle ravintolalle Sini Hakkarainen & Henna Koljonen 2012 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Verkkosivujen suunnittelu meksikolaiselle ravintolalle

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset...

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset... Opas käyttäjälle 2 Optima Opas käyttäjälle Sisällysluettelo 1 1 Yleistä Optimasta... 7 1.1 Laitteistovaatimukset... 8 1.2 Sisäänkirjautuminen... 8 1.3 Optiman käyttöliittymä... 8 2 Optiman eri objektityypit...

Lisätiedot

INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Terhi Tuomi ja Erika Virtanen INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma

MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma Tiina Kettunen MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma Opinnäytetyö Tietotekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 5.5.2008 Tekijä(t)

Lisätiedot

SIKSES PARASTA Hyviä uutisia ja aitoja makuja Satakunnasta

SIKSES PARASTA Hyviä uutisia ja aitoja makuja Satakunnasta SIKSES PARASTA Hyviä uutisia ja aitoja makuja Satakunnasta SIKSES PARASTA HANKKEEN TIEDOTUSLEHTI joulukuu / 2014 OSTA TÄNÄÄN TILALTA PÄIVÄ KERÄSI UUSIA OSALLISTUJIA JA ASIAKKAITA SIKSES ESITTELEMÄSSÄ SATAKUNTALAISIA

Lisätiedot

YRITYSTENKIN KANNATTAISI HYMYILLÄ! Yritysilmeopas

YRITYSTENKIN KANNATTAISI HYMYILLÄ! Yritysilmeopas YRITYSTENKIN KANNATTAISI HYMYILLÄ! Yritysilmeopas Sisällysluettelo ALKUSANAT YRITYSILME liikemerkki & logo värimaailma typografia slogan sommittelu graafiset tehosteet & taustagrafiikka grafiikkaohjelmat

Lisätiedot

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 1 Minna Haarala TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Case Mainoset ja Maigrafi Oy Liiketalouden koulutusohjelma 2004 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 Työn taustaa...

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintäohje

Kuntien verkkoviestintäohje Kuntien verkkoviestintäohje Toimittanut Pi Krogell-Magni Kirjoittajat Tony Hagerlund Johanna Ilves Teija Järvelä Pi Krogell-Magni Alina Kujansivu Leena Kuupakko Tommy Lahti Päivi Lazarov Eija Marttila

Lisätiedot

Käytettävyys www-sivujen suunnittelussa Anna Perttilä

Käytettävyys www-sivujen suunnittelussa Anna Perttilä Käytettävyys www-sivujen suunnittelussa Anna Perttilä 1 Mitä käytettävyys on 2 Tavoite, kohderyhmä ja motiivi 3 Ymmärrettävyys 4 Www-sivusto on kokonaisuus 5 Konkreettista www-suunnittelussa 5.1 Ohjeisto

Lisätiedot

Viestintä- ja markkinointistrategia

Viestintä- ja markkinointistrategia Viestintä- ja markkinointistrategia Koska kunnallishallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon, sananvapaus ja julkisuus on siinä erityisen tärkeää. Ne muodostavat kunnallisen demokratian merkittävimmän

Lisätiedot

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Ville Hokkanen & Marko Myyryläinen Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Huhtikuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 9.5.2008

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

Word 2010 Perusteet Hannu Matikainen

Word 2010 Perusteet Hannu Matikainen Word 2010 Perusteet Päivitetty 3.10.2012 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Ohjelmaikkunan osat ja asetukset... 1 3 Asiakirjanäkymät... 3 4 Uusi asiakirja... 4 5 Asiakirjan hallinta... 5 5.1 Tallentaminen...

Lisätiedot

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot

Jäsenyhdistyssivut ja tiedostopankki

Jäsenyhdistyssivut ja tiedostopankki 1 Jäsenyhdistyssivut ja tiedostopankki Käyttöohje pitkä oppimäärä Päivitetty 9.10.2014 Sisällys Jäsenyhdistyssivu... 3 Mikä jäsenyhdistyssivu on ja mitä se ei ole?... 3 Sivun tilaaminen getting started!...

Lisätiedot

Tietoa kaikille. Helppolukuinen ja ymmärrettävä teksti yleiseurooppalainen standardi. Pathways Opinpolkuja kehitysvammaisten ihmisten aikuisopiskeluun

Tietoa kaikille. Helppolukuinen ja ymmärrettävä teksti yleiseurooppalainen standardi. Pathways Opinpolkuja kehitysvammaisten ihmisten aikuisopiskeluun Helppolukuinen ja ymmärrettävä teksti yleiseurooppalainen standardi Inclusion Europe Pathways Opinpolkuja kehitysvammaisten ihmisten aikuisopiskeluun Voit ladata nämä oppaat sivuilta: www.life-long-learning.eu

Lisätiedot

Messuosaston suunnittelu Suomen Lämpöpuu Oy:lle

Messuosaston suunnittelu Suomen Lämpöpuu Oy:lle Riikka Välimaa Messuosaston suunnittelu Suomen Lämpöpuu Oy:lle Opinnäytetyö Kevät 2015 SeAMK Liiketalouden ja kulttuurin yksikkö Muotoilun tutkinto-ohjelma 1(36) SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön

Lisätiedot

rauman kaupunki Graafinen ohjeisto

rauman kaupunki Graafinen ohjeisto rauman kaupunki Graafinen ohjeisto 1 Sisältö 1. Värit...4 2. Vaakuna...5 2.1 Vaakunan käyttö...5 2.2 Vaakunaselitys...6 3. Tunnus...7 3.1 Ensisijainen tunnus...7 3.2 Toissijaiset tunnukset...8 3.3 Suoja-alue...9

Lisätiedot

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy Sivu 2/37 Sisällysluettelo 1. Esittely... 4 2. Kotisivutyökalun tilaaminen... 4 3. Kotisivutyökalun tunnusten luominen... 4 4. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun... 7 4.1. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun

Lisätiedot