POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULUN GRAAFINEN OHJEISTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULUN GRAAFINEN OHJEISTO"

Transkriptio

1 N 1

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OHJEISTUS KÄYTTÄJÄLLE Ohjeisto tutuksi 1.2 Yhtenäinen ilme 1.3 Ohjeiston kehittyminen 1.4 Ohjeiston käyttö 2 ORGANISAATION TUNNUS, IDEOLOGIA, PERUSELEMENTIT JA MÄÄRITTELY n liikemerkin ideologia 2.2 Nimi ja tunnisteet 2.3 Logon kirjasin 2.4 Värit 2.5 Organisaatiotunnus, liikemerkki ja logo 2.6 Tunnisteet ja niiden käyttö 2.7 Sommittelu ja suoja-alue 3 ORGANISAATIOTUNNUKSEN KÄYTTÖ JA GRAAFINEN YLEISILME PAINOTUOTTEISSA Fontti 3.2 Käyntikortti 3.3 Virallinen kirjepohja; kansallinen, kansainvälinen, kirjelomake 3.4 Todistuspohjat 3.5 Osoitteen kirjoitus; kansallinen, kansainvälinen 3.6 Kirjekuori 3.7 Saate 3.8 Esityspohjat 3.9 Esitteet; kannet, sisäsivut 3.11 Projektiesitteet 3.12 Folder-kansio 4 JULKAISUSARJA Julkaisusarjan kannet 5 MUU OHJEISTUS Tiedotuslehti 5.2 Ilmoitukset 5.3 Tapahtumailmoitus 5.4 Mainosvedokset 5.5 Roll upit 5.6 Messut ja tapahtumat 5.7 Lippu, viiri 5.8 Ulko-opasteet 5.9 Autojen logomääritykset 6 SÄHKÖINEN VIESTINTÄ www-sivut 7 LADATTAVAT TIEDOSTOT Ladattavat tiedostot 8 OPISKELIJAREKRYTOINTI

3 JOHDANTO 1 OHJEISTUS KÄYTTÄJÄLLE n Graafinen ohjeisto on käytännön opas visuaalisen ilmeen yhdenmukaistamiseksi ja vahvistamiseksi. Se luo puitteet yhdenmukaiselle visuaaliselle ilmeelle, joka kertoo yhtenäisesti johdetusta organisaatiosta ja sen ammatillisesta osaamisesta omalla toimialallaan. PKAMK:n Graafinen ohjeisto sisältää ohjeistuksen logon, liikemerkin ja yritystunnuksen käytöstä sekä muita yleisiä graafiseen käyttöön liittyviä ohjeita. Ohjeistoa noudatetaan kaikissa n graafiseen suunnitteluun liittyvissä yhteyksissä. n yhteisöilme rakentuu tietyistä tunnusmerkeistä, nimestä, visuaalisesta symbolista ja väreistä. Ohjeisto on toteutettu sähköisessä muodossa. Ohjeisto on kokonaisuus, josta saa poistaa tai lisätä aineistoja työryhmän toimesta ja vain päivitysten yhteydessä. GRAAFISEN OHJEISTON TYÖRYHMÄ: Salli Soininen, markkinointipäällikkö, työryhmän puheenjohtaja, Kehittämis- ja palvelukeskus Martha Balerina, graafisen suunnittelun opettaja, Muotoilun ja kv-kaupan keskus, D ART Riikka Kaasinen, suunnittelija, Muotoilun ja kv-kaupan keskus Arja Kuisma, kirjastonjohtaja, Kehittämis- ja palvelukeskus Eija Piiparinen, suunnittelija, Luovien alojen keskus Anja Turunen, www-suunnittelija, Kehittämis- ja palvelukeskus Juha Valonen, uusmedian lehtori, Luovien alojen keskus Olga Pletcheva, opiskelija, muotoilun koulutusohjelma, graafinen suunnittelu, Muotoilun ja kv-kaupan keskus GRAAFISEN OHJEISTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS: Mikko Matveinen, D ART, Muotoilun palvelukeskus Olga Pletcheva, opiskelija, muotoilun koulutusohjelma, graafinen suunnittelu WWW-sivujen luonnokset D ART: Teuvo Lyytikäinen, opiskelija, muotoilun koulutusohjelma Graafisen ohjeiston päivitys 9/ OHJEISTO TUTUKSI PKAMK/ graafisen ohjeiston tarkoituksena on ohjata visuaalista suunnittelua. Tärkeää on, että kaikki PKAMK:ssa viestinnän tehtävissä työskentelevät henkilöt tiedostavat ohjeiston merkityksen, tuntevat ohjeiston ja osaavat hyödyntää sitä jokapäiväisessä työssään. Graafinen ohjeisto sisältää ohjeistuksen logon, liikemerkin ja yritystunnuksen käytöstä sekä muita yleisiä graafiseen käyttöön liittyviä ohjeita. Ohjeistoa noudatetaan kaikissa n graafiseen suunnitteluun liittyvissä yhteyksissä. n yhteisöilme rakentuu tietyistä tunnusmerkeistä, nimestä, visuaalisesta symbolista ja väreistä. Ohjeisto on toteutettu sähköisessä muodossa. Ohjeisto on kokonaisuus, josta saa poistaa tai lisätä aineistoja vain päivitysten yhteydessä. 1.2 YHTENÄINEN ILME Organisaation viestintää suunniteltaessa kokonaisilmeen yhtenäisyys saavutetaan noudattamalla graafista ohjeistusta. Käytettävissä on ainoastaan yksi PKAMK/ graafinen ohjeisto. Projektit noudattavat ohjeiston lisäksi projektikäsikirjassa annettuja ohjeita. Visuaalinen identiteetti muodostuu eri elementeistä, niiden oikeista suhteista, asettelusta ja käytettävistä väreistä. Näin toteutettuna ilme on aina yhtenäinen ja tunnistettava. Hallitsemalla peruselementit, kuten typografia ja värit, on mahdollista hallita tätä moniosaista kokonaisuutta. 1.3 OHJEISTON KEHITTYMINEN n graafinen ilme kehittyy ja muuttuu toiminnan mukana. Ohjeisto päivitetään noin 2 vuoden välein, mutta graafisen ohjeiston työryhmä toteuttaa tarpeelliset muutokset myös päivitysten välillä. 1.4 OHJEISTON KÄYTTÖ Sähköiseen muotoon tallennettu ohjeisto löytyy Internet-sivuiltamme: ja markkinointi. Mainostoimistot tai muut ulkopuoliset toteuttajat tulee ohjata tutustumaan esitteitä, mainoksia, ilmoituksia tai painotuotteita suunniteltaessa ohjeistoomme. Tällä käytännöllä voimme taata yhtenäisyyden visuaalisessa ilmeessä käyttäessämme ulkopuolista toteuttajaa. Ohjeisto on sijoitettuna myös Intranetiin, jossa henkilöstömme voi tutustua ohjeistoon. Opiskelijaprojekteissa vastuu ohjeiston käytöstä on ohjaavalla henkilöllä. Organisaation keskusten henkilöstön käyttöön toimitetaan ohjeisto tallennettuna Intranettiin, cd-romille, muistitikulle ja printattuna. n hallinnoimissa projekteissa noudatetaan organisaation graafista ohjeistoa ja projektikäsikirjan antamia ohjeita. 4 5

4 2 ORGANISAATIO TUNNUS, IDEOLOGIA, PERUSELEMENTIT JA MÄÄRITTELY 2.1 N LIIKEMERKIN IDEOLOGIA tuottaa kilpailukykyistä ja yrityslähtöistä osaamista sekä ammatillista asiantuntemusta työelämän tarpeisiin. Logon ideana on viestiä katsojalle koulutuksen aktiivisesta suuntautumisesta työelämään ja ympäröivään yhteiskuntaan. Liikemerkissä vallitsevat graafiset muodot: taustalla oleva tummanvihreä soikio ja sen sisällä oleva pienemmiksi osiksi jakautuva kolmio. 2.2 NIMI JA TUNNISTEET Ensimmäinen n organisaatiotunnus koostuu merkkiosasta (soikio, jonka sisällä oleva kolmio on jakautunut seitsemään pienempään kolmioon) ja logosta eli kirjoitusmuodosta. Logo sijoitetaan liikemerkin alapuolelle siten, että liikemerkissä olevan kolmion kenttä jatkuu alapuolella olevassa kirjoituksessa. Toinen n organisaatiotunnus koostuu merkkiosasta ja logosta eli kirjoitusmuodosta. Logo sijoitetaan liikemerkin vasemmalle puolelle siten, että kolmion kenttä ja teksti ovat keskitettyinä. Merkkiosaa ja logoa käytetään pääasiallisesti yhdessä. Niitä voidaan kuitenkin käyttää jäsennellysti erikseen. (Ks. 3.2) Alkuperäisen mallin mukaisia mittasuhteita, värejä tai fontteja ei saa muuttaa, eli organisaatiotunnuksen tulee aina esiintyä annetussa muodossaan. Organisaatiotunnusta ei tarvitse latoa uudelleen, vaan on käytettävä originaalia, jonka saa käyttöönsä Intranetista. Kaikki noudattavat samaa ohjeistusta. Taustana oleva tummanvihreä soikio kuvaa alueellista yhteistyötä. Voimakas vihreä väri tuo esiin ammattikorkeakoulun dynaamisuutta sekä maakunnan voimavaroja ja vahvuuksia sekä kuvastaa myös Pohjois-Karjalan kasvua ja luontoa. NORTH KARELIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Valkoiset kolmiot edustavat Pohjois- Karjalan ammattikorkeakoulun keskuksia. Valkeat kolmiot ovat erilliset ja muodostavat yhdistyessään kokonaisuuden. NORTH KARELIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 2.3 LOGON KIRJASIN Sininen kolmio edustaa keskusten välistä yhteistyötä ja koko ammattikorkeakoulun vahvaa osallistumista aluelliseen kehittämistyöhön. Nimessä käytettävä tekstityyppi on Arial. (Helvetica Regular kavennettuna 80 %). Se ladotaan versaalina (suuraakkosina). Kun tunnus ja nimi esiintyvät yhdessä, keskitetään ne siten, että kolmion yläkärjestä kohtisuoraan alaspäin vedetty viiva leikkaa sanan Pohjois-Karjalan.. tavuviivan jälkeisen K-kirjaimen keskeltä kahtia. 6 7

5 2.4 VÄRIT n tunnusvärit ovat vihreä ja sininen. Värejä painotetaan em. järjestyksessä. Mustavalkoisessa versiossa sininen kolmio on korvattu 30 % mustalla. Värillistä logoa käytetään vain silloin, kun tulostetaan värillisenä; mustavalkoista silloin kun tulostetaan mustana. Organisaatiotunnuksen tulee erottua taustasta. Tarvittaessa käytetään värillisen sijasta mustavalkoista organisaatiotunnusta. Erikoistapauksissa tummalle pohjalle sijoitetun organisaatiotunnuksen tekstiosan väriksi voi määritellä valkoisen tai muun vaalean värin. Vihreä: CMYK: 100, 0, 91, 42 RGB: 0, 112, 60 Pantone PMS 349PC 2.6 TUNNISTEET JA NIIDEN KÄYTTÖ Organisaatiotunnuksen yhteydessä ei käytetä muita tunnisteita. Mikäli keskuksilla on tarvetta lisätä omat yhteystiedot esimerkiksi kirjelomakkeeseen, määritellään käyttötavat kohdassa 4. Mikäli organisaatiotunnuksen osia halutaan käyttää erillään toisistaan, tulee käyttää pelkästään liikemerkkiosaa. Logo-tekstiä ei saa käyttää itsenäisesti muissa kuin valmiissa painotuotteissa. 2.7 SOMMITTELU JA SUOJA-ALUE Organisaatiotunnuksen sijoittuminen painotuotteessa suunnitellaan siten, että tunnuksen ympärille jää riittävästi tilaa, että kokonaisuus tulee esille. Organisaatiotunnuksen tulee esiintyä kaikissa tapauksissa samassa muodossa ja mittasuhteiltaan pysyvänä, eikä sitä saa peittää millään. Sininen: CMYK: 100, 0, 8, 13 RGB: 0, 154, 200 Pantone: PMS 313PC x x Tekstin väri värillisessä vaihtoehdossa vihreä CMYK: 100, 0, 91, 42 RGB: 0, 112, 60 Pantone PMS 349PC X x X x NORTH KARELIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 2.5 ORGANISAATIOTUNNUS, LIIKEMERKKI JA LOGO y Y Y y y Y Y y kuva kokonaisuudesta eri muodoissa x/2 x/2 NORTH KARELIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES X x/2 X x/2 NORTH KARELIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES y/2 Y y/2 y/2 Y y/2 NORTH KARELIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES NORTH KARELIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES NORTH KARELIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES kuva pelkästä liikemerkistä ilman tekstiä 8 9

6 2.8 KESKUSTEN TUNNISTEVÄRIT Pantone 5473 EC 91:45:51:23 Pantone 5483 EC 79:24:39:0 Luovien keskuksien tunnistevärit Pantone 1805 EC 0:98:75:22 Sosiaali- SOSIAALI- JA TERVEYSALAN ja terveysalan KESKUS keskus Pantone 137 EC 0:49:98:0 Pantone 370 EC 77:24:100:9 Pantone 370 EC Pantone 464 EC 77:24:100:9 0:56:100:58 Pantone 2765 EC Pantone 653 EC 100:100:0:40 90:62:0:18 pääskaala pääskaala Pantone 430 EC 54:40:39:4 Pantone 464 EC 0:56:100:58 Pantone 2765 EC Pantone 653 EC 100:100:0:40 90:62:0:18 PÄÄSKAALA Pantone 5435 EC 30:16:11:0 Pantone 369 EC 66:0:90:0 Pantone 369 EC 66:0:90:0 Pantone 1245 EC 0:36:100:24 Pantone 1245 EC 0:36:100:24 Muotoilun ja kansainvälisen kaupan keskus Biotalouden keskus Biotalouden keskus Kehittämis- ja tietopalvelun keskus Kehittämis- ja tietopalvelun keskus Pantone 5415 EC 52:16:0:48 Pantone 549 EC 57:0:0:34 Pantone 536 EC 35:22:0:3 Liiketalouden LIIKETALOUDEN JA TEKNIIKAN ja tekniikan KESKUS keskus lisäskaalat Pantone 477 EC 0:85:80:78 Pantone 167 EC 0:78:100:18 Pantone Warm Gray 6 EC 0:9:14:40 Luovien LUOVIEN ALOJEN alojen KESKUSkeskus LISÄSKAALAT lisäskaalat Pantone 137 EC 0:49:98:0 Pantone 430 EC 54:40:39:4 Pantone 5435 EC 30:16:11:0 MUOTOILUN Muotoilun JA KANSAINVÄLISEN ja KAUPAN kansainvälisen KESKUS kaupan keskus Pantone 370 EC 77:24:100:9 Pantone 464 EC 0:56:100:58 Pantone 369 EC 66:0:90:0 Biotalouden BIOTALOUDEN KESKUS keskus ESIMERKKI: VÄRIEN KÄYTTÖ luovien alojen tunnistevärit uudet.indd :06:19 Pantone 2765 EC 100:100:0:40 Pantone 653 EC 90:62:0:18 Pantone 1245 EC 0:36:100:24 Kehittämis- KEHITTÄMIS- JA PALVELUKESKUS ja tietopalvelun keskus Sosiaali- ja terveysalan keskus Liiketalouden ja tekniikan keskus Luovien alojen keskus Muotoilun ja kansainvälisen kaupan keskus Biotalouden keskus Kehittämis- ja palvelukeskus luovien alojen tunnistevärit uudet.indd :06:19 Monet mahdollisuudet -uudenlaista palvelutoiminta! Esimiestehtävät ja asiakaspinnat! Luovan talouden kokonaisuus Kestävä kehitys, ekologisuus ja muotoilu Yhteydet elinkeinoon ja yritystomintaan Osaajat erottuvat joukosta! pääskaala 10 lisäskaalat 11

7 3 ORGANISAATIOTUNNUKSEN KÄYTTÖ JA GRAAFINEN YLEISILME PAINOTUOTTEISSA 3.1 FONTTI Tämä ohjeisto on toteutettu enintään A4-kokoista dokumenttia varten. Mentäessä suurempiin formaatteihin fonttien koot on suhteuttava julkaisun kokoon. n yhtenäisen ilmeen takaamiseksi käytetään graafisen ohjeiston määrittelemiä vaihtoehtoja. Väri: musta (100 %) normaalisti, valkoinen tummalla pohjalla (esim. mustalla/tummanpunaisella paperilla). Fontti: pääsääntöisesti Arial, lisäksi Garamond ja Verdana Koko 10 tai erikoistapauksissa 12/14 (esim. kalvot) Riviväli KÄYNTIKORTTI toteuttaa vakinaisen henkilöstön käyntikorttien painatuksen graafisen ohjeiston mukaisesti. Käyntikorteissa käytetään aina graafisessa ohjeistossa määriteltyä mallipohjaa. Projektien ja hankkeiden henkilöstön käyntikorteissa noudatetaan myös samaa mallipohjaa. Niissä on lisäksi huomioitava projektien ohjeistus rahoittaja ja eu-logojen suhteen. Kortit ovat kaksipuoleisia ja kaksikielisiä; kääntöpuolilla suomi ja englanti. Käyntikortit on pyrittävä tilaamaan koulutusohjelmittain keskuksittain. Keskukset / projektit maksavat itse painokustannukset. Tilausmäärä: Koko: Värit: Paperi: käyttötarpeen mukaan, suositus 200 kpl / henkilö. korkeus 50 mm x leveys 90 mm Tunnus: Vihreä: CMYK , Pantone: PMS 349PC Sininen: CMYK , Pantone: PMS 313PC Tekstit: Musta: CMYK Terreus Smooth, valkoinen 250 g/ m2, AmerPap Norsunluukartonki 246g/m2 www. www. www. www. MALLI TEKSTINEN Opettaja Luovien alojen keskus Länsikatu 15, JOENSUU Puh MALLI TEKSTINEN Opettaja, Muotoilun koulutusohjelma Muotoilun ja kansainvälisen kaupan keskus Länsikatu 15, JOENSUU Puh MALLI TEKSTINEN Opettaja, Muotoilun koulutusohjelma Muotoilun ja kansainvälisen kaupan keskus Koordinaattori, D ART Muotoilun palvelukeskus Länsikatu 15, JOENSUU Puh MALLI TEKSTINEN Projektisuunnittelja PROjekti Länsikatu 15, JOENSUU Puh Faksi (013) www. MALLI TEKSTINEN Management Assistant North Karelia University of Applied Sciences Centre for Creative Industries Länsikatu 15, JOENSUU FINLAND Tel

8 3.3 VIRALLINEN KIRJEPOHJA KIRJELOMAKE VIRALLINEN KIRJEPOHJA Kirje- ja jatkolomake ovat A4 kokoisia (210 mm x 297 mm). Organisaatiotunnus sijaitsee kirjelomakkeen ensimmäisen sivun vasemmassa yläkulmassa ja yhteystiedot sen alareunassa. Jatkolomake on valkoinen. Jatkolomakkeen materiaali on sama kuin etusivun kirjelomakkeessa. Fontti : Arial Koko: 10pt NORTH KARELIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES VIRALLINEN KIRJEPOHJA (Kansainvälinen) I Tikkarinne 9, Joensuu, puh North Karelia University of Applied Sciences I Tikkarinne 9, Joensuu, tel I Muotoilun ja kansainvälisen kaupan keskus, Sirkkalantie 12 A, Joensuu, puh North Karelia University of Applied Sciences I Centre for Design and International Business, Sirkkalantie 12 A, Joensuu, tel

9 3.4 TODISTUSPOHJAT n todistus on asiakirja, johon on käytössä todistusten kirjoittamiseen tarkoitettu virallinen todistuspohja. Sitä käyttää ainoastaan todistusten kirjoittamiseen oikeutettu henkilöstö. 3.7 SAATE Saate on A5-kokoinen. Sähköinen versio löytyy Intranetista. 3.5 OSOITTEEN KIRJOITUS Kansallinen Tikkarinne 9, JOENSUU Puh www. Kansainvälinen North Karelia University of Applied Sciences Tikkarinne 9, FI JOENSUU, FINLAND Tel www. Kansallinen Muotoilun ja kansainvälisen kaupan keskus Sirkkalantie 12 A, JOENSUU Puh www. Kansainvälinen North Karelia University of Applied Sciences Centre for Design and International Business Sirkkalantie 12 A, FI JOENSUU, FINLAND Tel www. 3.6 KIRJEKUORI Tiedoksi Toimenpiteitä varten Lausuntoa varten Allekirjoitettavaksi SAATE Vastaanottaja Sopimuksen mukaan Pyydetään palauttamaan Palautetaan ks. www. Liitteitä kpl n kirjekuoret painatetaan keskitetysti. Ne noudattavat graafisen ohjeiston määrittelemiä suhteita. Kirjekuorissa on postimaksu maksettu -merkintä. Kirjekuorissa organisaatiotunnus sijaitsee kuoren vasemmassa yläkulmassa, yhteystiedot sijoitetaan kirjekuoren alalaitaan yhdeksi riviksi. Kuoren kääntöpuolella on organisaation osoitteisto, josta lähettäjä valitsee lähetysosoitteen. Väri: Pantone: PMS 349PC, CMYK , Pantone: PMS 313PC, CMYK: 100, 0, 8, 13 Kirjekuorien koot C4, C5, E4 ja E5. Fontti: Arial, Garamond, Verdana Koko: 10pt Allekirjoitus TOIMISTO Osoite Postinumero ja postitoimipaikka (kunkin keskuksen osoitetiedot) 16 17

10 POWER-POINT 3.8 ESITYSPOHJAT POHJAT Powerpoint- esityspohjassa käytetään yleisiä sommittelusääntöjä. Jokaisessa diassa tulee olla organisaatiotunnus vasemmassa yläkulmassa. Käytettävissä on alla olevat mallipohjat. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan keskus www. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Luovien alojen keskus www. Otsikko Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed posuere interdum sem. Quisque ligula eros ullamcorper quis, lacinia quis facilisis sed sapien. Mauris varius diam vitae arcu. Sed arcu lectus auctor vitae, consectetuer et venenatis eget velit. Sed augue orci, lacinia eu tincidunt et eleifend nec lacus. Donec ultricies nisl ut felis, suspendisse potenti. Lorem ipsum ligula ut hendrerit mollis, ipsum erat vehicula risus, eu suscipit sem libero nec erat. Aliquam erat volutpat. Sed congue augue vitae neque. Nulla consectetuer porttitor pede. Fusce purus morbi tortor magna condimentum vel, placerat id blandit sit amet tortor. kuva Otsikko Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed posuere interdum sem. Quisque ligula eros ullamcorper quis, lacinia quis facilisis sed sapien. Mauris varius diam vitae arcu. Sed arcu lectus auctor vitae, consectetuer et venenatis eget velit. Sed augue orci, lacinia eu tincidunt et eleifend nec lacus. Donec ultricies nisl ut felis, suspendisse potenti. Lorem ipsum ligula ut hendrerit mollis, ipsum erat vehicula risus, eu suscipit sem libero nec erat. Aliquam erat volutpat. Sed congue augue vitae neque. Nulla consectetuer porttitor pede. Fusce purus morbi tortor magna condimentum vel, placerat id blandit sit amet tortor. kuva Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia laoreet, lorem velit accumsan velit vel mattis libero nisl et sem. Proin interdum maecenas massa turpis sagittis in, interdum non lobortis vitae massa. Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia laoreet, lorem velit accumsan velit vel mattis libero nisl et sem. Proin interdum maecenas massa turpis sagittis in, interdum non lobortis vitae massa. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Liiketalouden ja tekniikan keskus www. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Muotoilun ja kansainvälisen kaupan keskus www. Otsikko Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed posuere interdum sem. Quisque ligula eros ullamcorper quis, lacinia quis facilisis sed sapien. Mauris varius diam vitae arcu. Sed arcu lectus auctor vitae, consectetuer et venenatis eget velit. Sed augue orci, lacinia eu tincidunt et eleifend nec lacus. Donec ultricies nisl ut felis, suspendisse potenti. Lorem ipsum ligula ut hendrerit mollis, ipsum erat vehicula risus, eu suscipit sem libero nec erat. Aliquam erat volutpat. Sed congue augue vitae neque. Nulla consectetuer porttitor pede. Fusce purus morbi tortor magna condimentum vel, placerat id blandit sit amet tortor. kuva Otsikko Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed posuere interdum sem. Quisque ligula eros ullamcorper quis, lacinia quis facilisis sed sapien. Mauris varius diam vitae arcu. Sed arcu lectus auctor vitae, consectetuer et venenatis eget velit. Sed augue orci, lacinia eu tincidunt et eleifend nec lacus. Donec ultricies nisl ut felis, suspendisse potenti. Lorem ipsum ligula ut hendrerit mollis, ipsum erat vehicula risus, eu suscipit sem libero nec erat. Aliquam erat volutpat. Sed congue augue vitae neque. Nulla consectetuer porttitor pede. Fusce purus morbi tortor magna condimentum vel, placerat id blandit sit amet tortor. kuva Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia laoreet, lorem velit accumsan velit vel mattis libero nisl et sem. Proin interdum maecenas massa turpis sagittis in, interdum non lobortis vitae massa. Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia laoreet, lorem velit accumsan velit vel mattis libero nisl et sem. Proin interdum maecenas massa turpis sagittis in, interdum non lobortis vitae massa. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Biotalouden keskus www. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Kehittämis- ja palvelukeskus www. Otsikko Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed posuere interdum sem. Quisque ligula eros ullamcorper quis, lacinia quis facilisis sed sapien. Mauris varius diam vitae arcu. Sed arcu lectus auctor vitae, consectetuer et venenatis eget velit. Sed augue orci, lacinia eu tincidunt et eleifend nec lacus. Donec ultricies nisl ut felis, suspendisse potenti. Lorem ipsum ligula ut hendrerit mollis, ipsum erat vehicula risus, eu suscipit sem libero nec erat. Aliquam erat volutpat. Sed congue augue vitae neque. Nulla consectetuer porttitor pede. Fusce purus morbi tortor magna condimentum vel, placerat id blandit sit amet tortor. kuva Otsikko Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed posuere interdum sem. Quisque ligula eros ullamcorper quis, lacinia quis facilisis sed sapien. Mauris varius diam vitae arcu. Sed arcu lectus auctor vitae, consectetuer et venenatis eget velit. Sed augue orci, lacinia eu tincidunt et eleifend nec lacus. Donec ultricies nisl ut felis, suspendisse potenti. Lorem ipsum ligula ut hendrerit mollis, ipsum erat vehicula risus, eu suscipit sem libero nec erat. Aliquam erat volutpat. Sed congue augue vitae neque. Nulla consectetuer porttitor pede. Fusce purus morbi tortor magna condimentum vel, placerat id blandit sit amet tortor. kuva Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia laoreet, lorem velit accumsan velit vel mattis libero nisl et sem. Proin interdum maecenas massa turpis sagittis in, interdum non lobortis vitae massa. Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia laoreet, lorem velit accumsan velit vel mattis libero nisl et sem. Proin interdum maecenas massa turpis sagittis in, interdum non lobortis vitae massa

11 3.9 ESITTEIDEN KANNET n esitteiden ulkoasulla on yhdenmukainen ilme. Esitteiden kansitekstien fontti on Arial. Kansisivujen jako on kolmiosainen; yläkenttä/ keskikenttä/ alakenttä. Yläkenttä A on organisaation värimääritelty alue, johon etusivun yläkenttään sijoittuu organisaation nimi ilman liikemerkkiä. Takasivun yläkenttään sijoittuu organisaation www-osoite. Yläkentän korkeus määritellään etusivun kokonaisuuden yhteydessä. ESITTEIDEN SISÄSIVUT Esitteiden sisäsivuilla tulee noudattaa graafisen ohjeiston määrityksiä ja pyrkiä selkeään ja visuaalisesti mielenkiintoiseen sommitteluun. Sisäsivujen ylä- ja alapalkkeihin voidaan sijoittaa kyseisen esitteen nimi, tarpeellisia yhteystietoja tai kuvitusta. Keskikenttä B Etukannen keskellä sijaitseva kuvakenttä on varattu kuvitukselle, joka visuaalisesti ja aihepiiriltään soveltuu esitteen sisältöön. Takasivun keskikenttään B sijoitetaan tarpeelliseksi katsottuja tekstejä, kuvitusta ja yhteystietoja. Alakenttä C Etusivun alakenttään C sijoitetaan aiheen nimi. Päätekstin suosituskoko on 26 ja oheistekstin koko 18. Alakenttään voidaan sijoittaa myös esitettävän aiheen tunnukset, henkilönimet tai muut tarpeelliseksi katsotut tiedot. Takasivun alakentässä ilmoitetaan yhteystiedot, logot ja muut tunnukset sijoitetaan kenttään D. Welcoming Guide www. CHECK LIST Remember to send an application for housing to Joensuun Elli in time and to confirm the offered housing by paying the deposit -a valid passport and visa/residence permit (if needed) -valid personal travel insurance, which covers all costs related to treatment of sudden illness, accident or accidental death -an European Health Insurance Card (students from EU/ EEA countries) -the necessary medical documents, e.g. prescriptions -the contact information of home institution, bank, etc. - the Letter of Acceptance sent by North Karelia University of Applied Sciences -all the important documents from home institution -a few passport photos, e.g. for a student card AM- MATTIKORKEAKOULU Opiskelijan opas Hallinto ja organisaatio Hallinto ja organisaatio on Joensuun kaupungin ylläpitämä liikelaitos. n organisaatio muuttui vuoden 2009 alussa. Ammattikorkeakoulua johtavat rehtori ja ammattikorkeakouluhallitus. Rehtorin ja ammattikorkeakouluhallituksen apuna toimii rehtorin johtama johtoryhmä. n keskukset n kaikki toiminnot keskitetään vuonna 2009 Joensuuhun viiteen monialaiseen keskukseen. Ammattikorkeakoulun yhteiset palvelut kootaan Kehittämis- ja palvelukeskukseen Tikkarinteen kampukselle. Jokaisella keskuksella on johtaja, joka vastaa keskuksen strategisesta johtamisesta ja kehittämisestä sekä taloudesta ja laadusta. Lisäksi keskusten johtajat toimivat ammattikorkeakoulun johtoryhmän jäseninä ja osallistuvat siten koko organisaation johtamiseen ja strategiseen kehittämiseen. Keskusten operatiivisesta toiminnasta vastaavat koulutusja kehittämispäälliköt. Keskusten kokoamisen perustana ovat työelämän osaamiskokonaisuudet ja -tarpeet. Koulutustoiminnan lisäksi keskuksissa toteutetaan myös aihealueeseen liittyvää tutkimus- ja kehitystoimintaa sekä täydennyskoulutusta. Ammattikorkeakoulun lisäksi niiden yhteydessä toimii myös työelämän organisaatioita. Keskukset ovat siis monialaisia oppimis- ja kehitysympäristöjä, jotka mahdollistavat koulutusohjelmien rajat ylittäviä opiskelumahdollisuuksia sekä luontevaa opiskelun, tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä työelämän välisen yhteistyön. Uudet keskukset/kampukset Biotalouden keskus / Utra -kampus (kesästä 2010 alkaen Sirkkala-kampus) Liiketalouden ja tekniikan keskus / Wärtsilä -kampus Luovien alojen keskus / Tiedepuisto -kampus Muotoilun ja kansainvälisen kaupan keskus / Sirkkala -kampus Sosiaali- ja terveysalan keskus / Tikkarinne -kampus Arvot ja näkymä n strategisia valintoja ohjaavat yhteiskuntavastuun periaate ja ammattikorkeakoulun arvot: Työelämälähtöisyys Lähtökohtanamme ovat alueen työelämä ja sen kehittäminen kansainvälistä osaamistasoa ylläpitäen. Menestyksemme edellytys ja voimavara on yhteistyö. Toiminnassamme korostuvat asiakkuuslähtöisyys ja vuorovaikutteisuus. Aluevaikuttavuus Teemme työtä tuloksellisesti koulutuksessa, soveltavassa tutkimuksessa ja aluekehityksessä toimintaympäristömme menestykseksi. Arvioimme ja kehitämme jatkuvasti toimintaamme ja korostamme yhteiskuntavastuuta. Edelläkävijyys Olemme luovien yksilöiden asiantuntijayhteisö. Toimimme innovatiivisesti oppijina, osaajina sekä työelä-mäsuhteiden ja ammatillisen asiantuntijuuden kehittäjinä. n strategiassa on määritelty ammattikorkeakoulun organisaation ja toiminnan tehtävä ja tavoitteet lakisääteisten kolmen tehtävän toteuttamiseksi mahdollisimman tehokkaasti ja tuloksellisesti. Keskeiset lakisääteiset tehtävämme ovat koulutus-, tutkimus- ja kehitystehtävät sekä aluekehittämistehtävät. Tehtävämme Korkeakoulutamme kansainvälisesti kilpailukykyisiä ammatillisia osaajia ja tarjoamme tutkimus- ja kehittämispalveluja. Kehitämme asiakkuuslähtöisesti toimintaympäristöämme ja työelämää sekä uudistamme maakunnan elinkeinorakennetta, yrittäjyyttä ja hyvinvointia. Vuoteen 2015 asetettu näkymä kuvaa PKAMK:n tavoitetilan. Näkymämme 2015 Aluekehittämistyössä olemme paras suomalainen ammattikorkeakoulu. Koulutuksemme vetovoima on keskimääräistä parempi. Meillä on vähintään yksi koulutuksen laadun huippuyksikkö. Ammattikorkeakoulumme tehokas ja sitouttava toimintakulttuuri on esimerkillinen. This brochure has been completed and published with support of the LLP/Erasmus programme of the European union North Karelia University of Applied Sciences International Office Tikkarinne 9, Joensuu NORTH KARELIA tel UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES fax WELCOMING GUIDE For International Students to North Karelia University of Applied Sciences, Finland PKAMK:n arvot, tehtävä ja näkymä 7 A B B I D C C 20 21

12 3.11 PROJEKTIESITTEET Projektiesitteiden sommittelussa noudetaan yleisesitteiden mallia. Esitteiden värivalinnoissa on huomioittava keskusten värit ja ko. projektin visuaalinen ilme FOLDER-KANSIO Folder-kansion kansisivuilla on kohokuviona n liikemerkin kolmiot. Kansion oikealla sivulla on tasku materiaaleja varten. Taskun halkioon on mahdollista sijoittaa käyntikortti. Yksinkertainen folder-kansio mahdollistaa sen käytön monissa eri yhteyksissä. Kansio on myös projektien käytössä. Kohokuviolaatta ja värimääritykset ovat Suomen Painotuote Oy:llä, jossa kansioiden painatus tapahtuu. Väri: sininen. Vaihtoehtoväreinä on harmaa, luunvalkoinen ja vihreä. Kartonkisuositus: Terreus Smooth 250 g/m2, AmerPap Norsunluukartonki 246 g/m2 Yhteystiedot OSAAMISEN KEHITTÄMINEN SÄHKÖISESSÄ LIIKETOIMINNASSA HANKE projektipäällikkö Pilvi Purmonen puh koulutussuunnittelija Marja-Liisa Ruotsalainen puh Karjalankatu Joensuu Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa Graafinen suunnittelu: Olga Pletcheva, kuvat::

13 4 JULKAISUSARJA 4.1 JULKAISUSARJAN KANNET Asko Puhakka A Merja Mäkisalo-Ropponen B n julkaisusarjan ulkoasulla on yhtenäinen ilme. Julkaisujen kansitekstien fontti on Verdana. Kansisivujen jako on kolmiosainen. Energiaratkaisujen valinnan ohjaus kunnissa Me ollaan sankareita elämän... Elämäntarina-ajattelu vanhustyössä Yläkenttä Julkaisusarjan yläkenttä on sarjakohtainen värialue, jossa on julkaisun nimi ja sarjatunnus. Fontti on Verdana, koko 20pt. Yläkentän korkeus on 70 mm. Takasivulle sijoittuu organisaation tunnus. Fontti: Verdana Koko: 20pt, 15pt Värit: Tummansininen(kaareva osa) CMYK: 100, 96, 0, 15 Pantone: 2746 Sininen(sarjaA) CMYK: 100, 60, 0, 5 Pantone: 2945 EC Oranssi(sarjaB) CMYK: 0, 66, 91, 0 Pantone: 158 EC Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?" Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Energiaratkaisujen valinnan ohjaus kunnissa Elämänilon välähdyksiä Teija Nuutinen (toim.) Elämänilon välähdyksiä Taiteen ja vanhustyön kohtaamisia C Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?" Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Me ollaan sankareta elämän... Hilkka Putkisaari Sanaton matka Vuorovaikutus puhumattoman autistisen lapsen kuvataideterapiassa D Vihreä(sarjaC) CMYK: 12, 0, 90, 48 Pantone: 582 EC Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?" Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?" Fuksia(sarjaD) CMYK: 37, 100, 0, 0 Pantone: 2405 EC Keskikenttä Keskellä sijaitseva kuvakenttä on varattu kuvitukselle, joka visuaalisesti aihepiiriltään soveltuu julkaisun sisältöön. Takasivun kuvakentässä on julkaisun esittelyteksti, sekä sarjanumerot. Tekstin fontti on Verdana, koko 10pt. Alakenttä Etusivun alakentässä on organisaation nimi. Fontti on Verdana, koko 14pt. Takasivun alakenttä on tyhjä

14 5 MUU OHJEISTUS 5.1 TIEDOTUSLEHTI Tiedotuslehti on A4-kokoinen. Lehden nimi on sijoitettuna etusivun yläreunaan, jonka alla on kirjoitetussa muodossa: N TIEDOTUSLEHTI 1/ lehdellä on olemassa erillinen oma prosessikuvaus. 5.2 ILMOITUKSET Ilmoitusten muoto on aina pysty. Ilmoitusten fontti on Arial. Ilmoitukset ovat joko värillisiä tai mustavalkoisia. Ilmoituksen vasempaan reunaan sijoittuu koko ilmoituksen mittainen väripalkki, jonka väri on 20 % CMYK Ingressitekstiä voidaan käyttää ilmoituksen yläosassa. Ingressillä tarkoitetaan tekstiä, jossa kerrotaan Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulusta. PKAMK.fi N TIEDOTUSLEHTI PKAMK.fi N TIEDOTUSLEHTI TAPAHTUMAILMOITUS Tapahtumailmoituspohjia käytetään ilmoitettaessa PKAMK:n konserteista, näyttelyistä tms tapahtumista. Kaikille keskuksille on olemassa pohjamallit omilla taustakuvillaan. Ilmoitukseen sijoitetaan tapahtuman nimi, ajankohta, paikka, järjestäjä, myös aiheeseen sopiva kuva on mahdollista sijoittaa pohjaan. PROJEKTINA PKAMK.fi LAATUTYÖN systematisoinnin vuosi KAIKKI SOUTAVAT JO SAMASSA VENEESSÄ AVOIMESTI UUTTA KOHTI uusilla osaamiskeskuksilla MINÄHÄN OSAAN JO TÄMÄN! Tunnustusta osaamiselle PKAMK:ssa valmistuu TYÖELÄMÄLÄHEISIÄ OPINNÄYTETÖITÄ KANSAINVÄLISYYTTÄ kaupunkiin Kehittämis- ja palvelukeskus 5.4 MAINOSVEDOKSET Mainosvedoksissa (sponsorointimainos) käytetään ammattikorkeakoulun logoa ja nimeä. Lisäksi siihen yhdistetään tilanteen mukainen ja sponsoroitavaan tapahtumaan sopiva iskulause. Tarkoituksena olisi, ettei ammattikorkeakoulun logo jäisi yksin mainokseen. Seuraavana esimerkkejä: Menestyksen tekijöitä... Osaajat erottuvat joukosta

15 5.4 ROLL UPIT Roll upit: yleisesittelyt (tapahtumat, juhlat) opiskelijarekrytointi, aikuiskoulutus, projektit. Roll upien visuaalisen ilmeen suunnittelussa tulee noudattaa graafisessa ohjeistossa olevia perussääntöjä, jotka ohjeistavat organisaatiotunnuksen ja nettiosoitteen paikat, kuvakentät ja muun pintajaottelun. Roll upeissa on kaksi suositeltavaa kokoluokitusta. Runkojen hankinnassa tulee huomioida olemassa olevat rakenteet, jotta erilaisten roll upien sijoittaminen rinnakkain on mahdollista. Koot: cm, cm 5.5 MESSUT JA TAPAHTUMAT PKAMK:n osallistuessa messuille tai muihin esittelytapahtumiin on olemassa osastokalustus noin 30 m 2 :n suuruiseen tilaan. Kalusteisiin kuuluvat: matto, roll up:t, rahit, penkit, esitetelineet ja muuta vaihtuvaa kalustusta. Kalustus on varastoituna PKAMK/Tikkarinne 9. Kalustusvaraukset tehdään markkinointipäälliköltä. Toiminnanohjausjärjestelmässä on ohjeistukset messujen ja muiden tapahtumien järjestämiseen. Sosiaali- ja terveysalan keskus Liiketalouden ja tekniikan keskus Luovien alojen keskus Monet mahdollisuudet - uudenlaista palvelutoiminta! Esimiestehtävät ja asiakaspinnat Luovan talouden kokonaisuus Muotoilun ja kansainvälisen kaupan keskus Biotalouden keskus Kehittämis- ja palvelukeskus Kestävä kehitys, ekologisuus ja muotoilu Yhteydet elinkeinoon ja yritystoimintaan Osaajat erottuvat joukosta! 28 29

16 5.6 LIPPU Lipun mittasuhteet noudattavat merkin mittasuhteita. Lippu on mittasuhteiltaan standardilipun kokoinen. Lipun koko valitaan lipputangon pituuden mukaan. 11 metrisellä lipputangolla käytetään 200 cm * 360 cm kokoista lippua 18 metrisellä lipputangolla käytetään 250 cm * 375 cm kokoista lippua 5.7 ULKO-OPASTEET Opaste koostuu runko-osasta ja vaihdettavista tekstipalkeista, joita voidaan tarpeen mukaan lisätä tai poistaa. Ympäröivä kehys on neliöputkea, terästä, pyörein kulmin. Taulujen tekstipohjat ovat alumiinia, johon tarratekstin pystyy vaihtamaan. Tekstit: alumiiniprofiilissa, 100 mm tai 180 mm korkea kuvan mukaisesti Värit: vihreä CMYK: 100, 0, 91, 42, RGB: 0, 112, 60, Pantone PMS 349PC Kaareva yläosa on polttomaalattu. Ulko-opasteet tilataan keskitetysti rehtorin toimiston kautta. Opasteet voivat olla 1- tai 2-puolisia niiden sijoittelupaikasta riippuen. TIKKARINNE TIKKAMÄKI 180 mm profiili 100 mm profiili KEHITTÄMIS - JA PALVELUKESKUS Centre for Social Services and Health Care SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KESKUS Centre for Social Services and Health Care Rehtorin toimisto, hallinto C Koulutusohjelmatoimisto C Opiskelijapalvelut, hakutoimisto E Bioanalytiikan koulutusohjelma C Kehittämispalvelut C Fysioterapian koulutusohjelma C TKI-palvelut C Hoitotyön koulutusohjelma C Työelämä- ja kansainvälistymispalvelut C, E Sosiaalialan koulutusohjelma C Ravintola SOLINA E SoTe-alan kirjasto A KEHITTÄMIS - JA PALVELUKESKUS Centre for Social Services and Health Care SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KESKUS Centre for Social Services and Health Care 1200 mm Info E Viirin mitat: Korkeus: Leveys: 195 mm 120 mm 1200 mm 1200 mm WÄRTSILÄ LIIKETALOUDEN JA TEKNIIKAN KESKUS 180 mm profiili CENTRE FOR BUSINESS AND ENGINEERING Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Liiketalouden koulutusohjelma Muovitekniikan koulutusohjelma Rakennustekniikan koulutusohjelma Sähkötekniikan koulutusohjelma 100 mm profiili Tietotekniikan koulutusohjelma Ravintola WIRE 1200 mm 30 31

17 6 SÄHKÖINEN VIESTINTÄ 5.8 AUTOJEN LOGOMÄÄRITYKSET (ULKO-OPASTEET) Autoissa käytettävien logojen on erotuttava auton pohjaväristä. Logon koko määritellään auton käyttötarkoituksen ja mallin mukaan. 6.1 WWW-SIVUJEN GRAAFINEN OHJEISTUS WWW-sivujen uudistamistyö on meneillään. Muutokset ohjeistoon tulevat uudistamistyötä toteuttavalta työryhmältä. Voimassa oleva ohjeistus: Yläpalkki Yläpalkkiin sijoitetaan n logo. Tunnisteteksti sijoittuu logon oikealle puolelle. Tunnisteteksti on kirjoitettu ISOILLA KIRJAIMILLA JAETTUNA KAHDELLE RIVILLE. Yläpalkin väritystä saa muuttaa, mutta logon tulee säilyä tämän ohjeen antamassa muodossa ja erottua selkeästi taustasta. Varjostuksia yms. käsittelyä logossa ei tule käyttää. Logo toimii kaikilla sivuilla PKAMK:n kotisivu-linkkinä (http://www.) Yksikön tunnistetieto tulee yläpalkin oikeaan alareunaan. Tunnistetieto toimii yksikön kotisivulle menevänä linkkinä (http://liiketalous.). MALLI (etusivu) 32 33

18 MALLI SISÄLTÖSIVUSTA (2. tason sivu) Yläpalkin alla olevaan kuvakenttään voi sijoittaa yksikköä kuvaavan kuvan tai graafisen elementin sivuston etusivulla. Sisäsivuilla kuvan voi jättää halutessaan pois. Palstoitus ja mitoitus Sivut jaetaan yleensä kolmeen palstaan. Palstojen leveys ilmoitetaan pikseleinä. Koko sivun leveys on yläpalkin mukaan 844 pikseliä. Vasen palsta on 180 pikseliä, keskipalstan ja oikean palstan leveys voi vaihdella. Mitoissa tulee huomioida pystykatkoviivat, jotka erottavat palstat toisistaan. Vasen palsta on tarkoitettu sivuston sisäisille linkeille. Vasempaan palstaan linkkien alle tulevat myös yhteystiedot, toimintayksikön nimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero ja faksinumero. Lisäksi voidaan tarvittaessa lisätä yhteyshenkilön nimi, tehtävä (titteli), puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Copyright tieto tulee myös vasemman palstan alareunaan. Keskipalsta toimii sisältöpalstana. Oikea palsta on tarkoitettu sivuston ulkopuolelle viittaaville linkeille. Palstaan voi sijoittaa myös hakutoiminnon. Palstojen taustaväri on valkoinen. Jos sisällölle tarvitaan leveämpi palsta, poistetaan oikea linkkipalsta

19 SIVUPOHJAMALLIT Sivupohjamallit ja tyylitiedostot löytyvät PKAMK:n intranetista, kohdasta Lomakkeet, oppaat ja ohjeet / Graafinen ohjeisto / WWW-sivujen ohjeet. Tässä on Tekstilinkki keskellä tekstiä Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore Fontti: tekstin mukaan, decoration none eli ei alleviivausta Väri: #0000EE RGB Tässä on klikattu Tekstilinkki keskellä tekstiä Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore Fontti: tekstin mukaan, decoration none eli ei alleviivausta Väri: # RGB Linkki pieni teksti Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore Pieni teksti, sijainti muualla kuin leipätekstipalstassa Fontti: 10 pixels, normal, Verdana,, decoration none eli ei alleviivausta väri: # RGB TYYLITIEDOSTO Sivujen fonttien ja linkkien väri- ja kokomäärittelyä varten on tehty tyylitiedosto. Pääsääntöisesti fonttina käytetään Verdanaa. Fonttien ja linkkien värejä voi muuttaa tarvittaessa huomioiden sivuston muut värimääritykset Otsikko Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore Fontti: Otsikko 12 pixels, bold, Verdana Väri: # RGB Leipäteksti Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore Fontti: 12 pixels, normal, Verdana Väri: # RGB Pieni otsikko Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore Fontti: 10 pixels, bold, Verdana Väri: # RGB Pieni leipäteksti Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore Fontti: 10 pixels, normal, Verdana Väri: # RGB Muu linkki pieni otsikko Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore Fontti: 12 pixels, normal, Verdana, decoration none eli ei alleviivausta väri: # RGB Vältetään otsikkolinkkejä jos ei ole aivan pakko Iso muu linkki (esim.) Seminaarit (iso muu linkki) Seminaarit (iso otsikkolinkki) Fontti: 10 pixels, Verdana, decoration none eli ei alleviivausta väri: # RGB Navigaatio Päänavigaatio Fontti: Leipäteksti 12 pixels, normal, Verdana väri: # RGB Alanavigaatio Fontti: Leipäteksti 10 pixels, normal, Verdana taustaväri: #EEEFF1 RGB väri: # RGB SIVUPOHJAMALLIT Sivupohjamallit ja tyylitiedostot löytyvät PKAMK:n intranetista, kohdasta Lomakkeet, oppaat ja ohjeet /Graafinen ohjeisto /WWW-sivujen ohjeet

20 7 LADATTAVAT TIEDOSTOT 6.1 LADATTAVAT TIEDOSTOT Tämän ohjeiston liitteenä olevalta cd-levyltä löytyvät toimipistekohtaisilla yhteystiedoilla varustetut tiedostot kuten kirjelomakkeet ja kirjekuoret. Tiedostot löytyvät myös Intranetista (http://intranet.), kohdasta Lomakkeet, oppaat, ohjeet/graafinen ohjeisto 8 OPISKELIJAREKRYTOINTI 8.1 OPISKELIJAREKRYTOINTI Opiskelijarekrytoinnissa noudetaan PKAMK:n graafista ohjeistoa huomioiden aineistojen trendikkyys ja rekrytoinnin kohderyhmät

AP KIINTEISTÖPALVELUT

AP KIINTEISTÖPALVELUT AP KIINTEISTÖPALVELUT GRAAFINEN OHJEISTO PJG 21052012 AP KIINTEISTÖPALVELUT GRAAFINEN OHJEISTO Logo 4-6 Värimääritykset 7 Typografia 8-9 Yritysgrafiikka - Käyntikortti 10 - Kirjekuoret 11 - Lomakkeet 12-13

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTUS 1.0

GRAAFINEN OHJEISTUS 1.0 GRAAFINEN OHJEISTUS 1.0 Mainostoimisto Penbox 10-2015 TAIVASSALON LOGO Virallinen logo 2015 Taivassalon ilmeen keskeisin elementti on tunnus logotekstin yhteydessä. Yksimastoisesta purjelaivasta muodostuva

Lisätiedot

Tiera Pöytäkirja 6/ (7) Testilautakunta Aika , klo 22:49-22:52. Käsitellyt asiat

Tiera Pöytäkirja 6/ (7) Testilautakunta Aika , klo 22:49-22:52. Käsitellyt asiat Tiera Pöytäkirja 6/2016 1 (7) Aika 21.06.2016, klo 22:49-22:52 Paikka A1 Käsitellyt asiat 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 28 Pöytäkirjan tarkastus 29 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Lisätiedot

Tunnus. Tiedosto: 4ctunnus.eps

Tunnus. Tiedosto: 4ctunnus.eps Tunnus Yleiset ohjeet Tunnus esiintyy aina tekstillisenä. Tunnuksen värit ovat identtiset EU-lipun värien kanssa. Värit: Pantone Reflex Blue ja Pantone Process Yellow ja neliväripainatuksessa seuraavasti:

Lisätiedot

Logo 2

Logo 2 Graafinen ohje 2012 Logo 2 3 4 8 9 13 14 18 19 xx x x 25 Kaari 26 27 28 29 30 Värit 35 Pääväri Sininen 2 -väri Musta 3 -väri Vaaleansininen 4 -väri Valkoinen CMYK C90 M40 Y0 K0 CMYK C0 M0 Y0 K100 CMYK

Lisätiedot

9=1 GRAAFINEN OHJEISTO

9=1 GRAAFINEN OHJEISTO 9=1 GRAAFINEN OHJEISTO TUNNUKSEN SUOJA-ALUE Tunnuksen käyttö eri materiaaleissa edellyttää suoja-aluetta sen ympärillä. Tämän alueen sisäpuolelle ei tulisi tekstiä*. Suoja-alueen koon määrittelystä voidaan

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA GRAAFINEN OHJEISTO

EURAJOEN KUNTA GRAAFINEN OHJEISTO EURAJOEN KUNTA GRAAFINEN OHJEISTO 1 Sisällysluettelo 1 Logo 1 Logo s. 3 Eurajoen kunnan logo ammentaa visuaalista il- Värit ja suoja-alue s. 4 mettään ja väritystä merellisyydestä. Purje viestii Käyttö

Lisätiedot

Xamk Brändi-identiteetti. Copyright Mainostoimisto Ilme 2016

Xamk Brändi-identiteetti. Copyright Mainostoimisto Ilme 2016 Xamk Brändi-identiteetti Copyright Mainostoimisto Ilme 2016 Mikkeli Kouvola Savonlinna Kotka Tunnuksessa on nähtävissä neljä eri paikkakunnilla sijaitsevaa kampusta, jotka muodostavat kivijalan kaikelle

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto.

Graafinen ohjeisto. Graafinen ohjeisto www.finfami.fi Sisällys Graafinen ohjeisto FinFami Sisällys 1 Tunnus 3 1.1 Tunnuksen esittely 3 1.2 Tunnuksen minimikoko 4 1.3 Tunnuksen suoja-alue 4 1.4 Alatunnukset 1.5 Tunnuksen eri

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO

SISÄLLYSLUETTELO ETELÄ- KARJALA 1 SISÄLLYSLUETTELO 13.11.2015 // BRÄNDI...3 // VÄRIT...6 // TUNNUS...9 // TYPOGRAFIA...18 // KUVATYYLI...23 // GRAAFISET TEEMAT...27 // SOVELLUKSET...31 // LOMAKKEISTO...43 // SÄHKÖINEN

Lisätiedot

TEKNOWAREN TURVAVALAISTUSJÄRJESTELMIEN AFTER SALES -PALVELUT

TEKNOWAREN TURVAVALAISTUSJÄRJESTELMIEN AFTER SALES -PALVELUT TEKNOWAREN TURVAVALAISTUSJÄRJESTELMIEN AFTER SALES -PALVELUT TURVAVALAISTUS LUOTETTAVAA TUKEA TURVAVALAISTUSJÄRJESTELMÄN KOKO ELINKAARELLE Lighting Technology TEKNOWARE Lahtelainen Teknoware Oy on kansainvälinen

Lisätiedot

Palvelun rakenne sekä sivumääritykset on työstetty toteutusprojektissa yhdessä Asiakkaan kanssa.

Palvelun rakenne sekä sivumääritykset on työstetty toteutusprojektissa yhdessä Asiakkaan kanssa. 500m - Palvelun kuvaus - vaihe Thu Feb 6 06 Palvelun kuvaus.. Käyttötarkoitus. Käyttörajoitukset Palvelun rakenne sekä sivumääritykset on työstetty toteutusprojektissa yhdessä Asiakkaan kanssa. Tarjottavan

Lisätiedot

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO GRAAFINEN OHJEISTO 1.1.2016 1 Sisällys 1. Tunnus... 4 2. Värit... 5 3. Suoja-alue... 6 4. Typografia... 6 5. Käyntikortti... 7 6. Lomakkeisto... 8 7. Kirjekuoret... 9 8. PowerPoint... 10 9. Ilmoittelu...

Lisätiedot

Lue tämä Kauniaisten kaupunki -tunnusoriginaalien käytöstä

Lue tämä Kauniaisten kaupunki -tunnusoriginaalien käytöstä Lue tämä Kauniaisten kaupunki -tunnusoriginaalien käytöstä 1. 2. 2. Kauniaisten kaupungin tunnus Kauniaisten kaupunki -tunnuskokonaisuus muodostuu seuraavista osista: 1. Pelkästä Kauniaisten vaakunasta,

Lisätiedot

Graafinen ohjeistus. Suomen evankelisluterilainen kirkko ja seurakunnat SUOMEN EV.LUT. KIRKKO

Graafinen ohjeistus. Suomen evankelisluterilainen kirkko ja seurakunnat SUOMEN EV.LUT. KIRKKO Graafinen ohjeistus Suomen evankelisluterilainen kirkko ja seurakunnat SUOMEN EV.LUT. KIRKKO 1 Sisällys 1. Johdanto Kenelle, missä, miten? 3 2. Tunnus Kirkon yhteinen tunnus on yhteinen nimittäjä 5 Miten

Lisätiedot

Ohjeita noudattamalla ja soveltamalla luodaan yhtenäinen ilme kaikkiin säätiön materiaaleihin tunnuksesta sähköiseen viestintään asti.

Ohjeita noudattamalla ja soveltamalla luodaan yhtenäinen ilme kaikkiin säätiön materiaaleihin tunnuksesta sähköiseen viestintään asti. YLEISTÄ Graafisen ohjeiston tarkoitus on toimia tukivälineenä eri sidosryhmille sekä sisäisessä että ulkoisessa viestinnässä. Ohjeistossa on esitelty ohjein ja esimerkein Epilepsiatutkimussäätiön visuaalinen

Lisätiedot

AUTTAJIEN VERKOSTO. Graafinen ohjeisto CMY

AUTTAJIEN VERKOSTO. Graafinen ohjeisto CMY AUTTAJIEN VERKOSTO Graafinen ohjeisto CMY 1.1. VISUAALISEN ILMEEN PERUSELEMENTIT Tunnus Vapaaehtoisen pelastuspalvelun tunnus muodostuu sinisellä pohjalla olevasta valkoisesta risti- ja nuolikuviosta sekä

Lisätiedot

Tervetuloa yhteiskunta-alan visuaaliseen maailmaan

Tervetuloa yhteiskunta-alan visuaaliseen maailmaan Graafinen ohjeisto Tervetuloa yhteiskunta-alan visuaaliseen maailmaan Tämän oppaan tavoitteena on esitellä Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n ilmeen perusasiat ja niiden kautta ohjata, kannustaa ja

Lisätiedot

EURAN KUNTA GRAAFINEN OHJEISTO EURAN KUNTA GRAAFINEN OHJEISTO

EURAN KUNTA GRAAFINEN OHJEISTO EURAN KUNTA GRAAFINEN OHJEISTO Graafinen ohjeisto määrittelee Euran ulkoisen ilmeen ja antaa ohjeet sen toteuttamisesta. Ohjeisto opastaa kunnan logon ja muiden graafisten elementtien käytössä sekä määrittelee värit ja kirjasimet. Löydät

Lisätiedot

Sisällys. 112 ilmeen ideologia. Graafisesta ohjeesta

Sisällys. 112 ilmeen ideologia. Graafisesta ohjeesta Graafinen ohjeisto 2011 Sisällys Graafisesta ohjeesta Graafisen ohjeen tarkoituksena on ylläpitää yhtenäistä visuaalista ilmettä, joka on yhtenä tärkeänä tekijänä rakentamassa tapahtuman tunnettuutta ja

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Päivitetty tammikuussa 2015

Graafinen ohjeisto. Päivitetty tammikuussa 2015 Graafinen ohjeisto Päivitetty tammikuussa 2015 Sisällys Sisällys Esipuhe Liikemerkki ja logo Värit korteille ja kirjepohjalle Typografia Fontit korteille ja kirjepohjalle Kirje- ja esityspohja Käyntikorttipohjat

Lisätiedot

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti GRAAFINEN OHJEISTO

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti GRAAFINEN OHJEISTO Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti GRAAFINEN OHJEISTO tunnus ja visuaaliset elementit Lomakkeisto sovelluksia JOHDANTO Yhtenäinen ja laadukas visuaalinen ilme helpottaa sekä erottuvuutta että

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö. Graafinen ohjeisto 1.6.2007

Ulkoasiainministeriö. Graafinen ohjeisto 1.6.2007 Ulkoasiainministeriö Graafinen ohjeisto 1.6.2007 Sisällysluettelo Johdanto 1. Tunnus 1.1 Tunnus 1.2 Suoja-alue 1.3 Tunnuksen koko ja osien suhteet 1.4 Tunnuksen esiintyminen ilman palkkia 1.5 Tunnus yhteistyömateriaaleissa

Lisätiedot

1. ALKUSANAT... 3 2. TUNNUS... 3 3. VÄRIT... 3 4. MERKKI JA LOGOTYYPPI... 4 5. SUOJA-ALUE... 5 6. TUNNUKSEN KÄYTTÖ... 5 7. MONIVÄRI...

1. ALKUSANAT... 3 2. TUNNUS... 3 3. VÄRIT... 3 4. MERKKI JA LOGOTYYPPI... 4 5. SUOJA-ALUE... 5 6. TUNNUKSEN KÄYTTÖ... 5 7. MONIVÄRI... GRAAFINEN OHJEISTO 1. ALKUSANAT... 3 2. TUNNUS... 3 3. VÄRIT... 3 4. MERKKI JA LOGOTYYPPI... 4 PÄÄLLEKKÄISVERSIO... 4 RINNAKKAISVERSIO... 4 5. SUOJA-ALUE... 5 6. TUNNUKSEN KÄYTTÖ... 5 7. MONIVÄRI... 5

Lisätiedot

Graafinen. ohjeistus

Graafinen. ohjeistus Graafinen ohjeistus 1/2015 A-Kiltojen Liitto ry Graafinen ohjeistus Tunnus, käyttö A-Kiltojen Liiton tunnuksen väri on vihreä. Tunnusta tulee pääasiallisesti käyttää valkoisella tai mahdollisimman vaalealla

Lisätiedot

Brändi-identiteetin tyyliopas 2015

Brändi-identiteetin tyyliopas 2015 Brändi-identiteetin tyyliopas 2015 FI Kuva: David Lliff EPP-ryhmä Euroopan parlamentissa 60 Rue Wiertz 1047 Bryssel, Belgia Päätoimittaja Sisällys Johdanto... 2 Graafinen yhdenmukaisuus... 2 Yhtenäinen

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 13.1.2014

Graafinen ohjeisto 13.1.2014 Graafinen ohjeisto 13.1.2014 1. Logo 1.1 Logo Elon yritystunnus Elon logo kuvastaa elämän mittaista matkaa ja siirtymää työelämästä onnellisesti eläkkeelle. Toimiakseen Elon brändiä ja tarinaa vahvistavalla

Lisätiedot

Jämsän graafinen ilme on raikas, moderni ja keveä, mutta myös perinteisiin nojaava ja visuaalisesti aikaa kestävä ja klassinen.

Jämsän graafinen ilme on raikas, moderni ja keveä, mutta myös perinteisiin nojaava ja visuaalisesti aikaa kestävä ja klassinen. Graafinen ohjeisto Uuden yhdistyneen Jämsän yhtenäinen graafinen ilme vahvistaa omalta osaltaan kaupungin tunnettavuutta ja vetovoimaisuutta. Alueelta löytyy mielenkiintoista ja vahvaa historiaa, mutta

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO 2/2016 ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS VÄITÖSKIRJAKANSIEN GRAAFINEN OHJE

TURUN YLIOPISTO 2/2016 ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS VÄITÖSKIRJAKANSIEN GRAAFINEN OHJE TURUN YLIOPISTO 2/2016 ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS VÄITÖSKIRJAKANSIEN GRAAFINEN OHJE ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS VÄITÖSKIRJASARJAN KANNET Turun yliopiston julkaisuja Annales Universitatis Turkuensis

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI Graafinen ohjeisto

NURMEKSEN KAUPUNKI Graafinen ohjeisto NURMEKSEN KAUPUNKI Graafinen ohjeisto 2013 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO Nurmes 3 Miksi luoda paikan ilme 3 TUNNUS 4 Nurmeksen ilme 4 Mittasuhteet 5 Versiot 6 Koko 7 Väriversiot ja niiden käyttö 8 Nurmeksen

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO Council of Oulu Region GRAAFINEN OHJEISTO

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO Council of Oulu Region GRAAFINEN OHJEISTO GRAAFINEN OHJEISTO Sisällys 1. TUNNUS 3 1.1 Tunnuksen piirtäminen 3 1.2 Typografia 4 1.3 Värimääritykset 4 1.4 Tunnuksen sijoittelu 5 1.5 Suoja-alue 5 1.6 Minimikoko 5 1.7 Käyttö värillisellä pohjalla

Lisätiedot

HTML:n perusteet. Jari Sarja / Otavan Opisto 2012. Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.

HTML:n perusteet. Jari Sarja / Otavan Opisto 2012. Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3. HTML:n perusteet Jari Sarja / Otavan Opisto 2012 Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 -lisenssillä 1 11. Sivuston taittaminen HTML:n avulla Sivuston taittaminen tarkoittaa

Lisätiedot

TAMPEREEN SISU vuodesta d 1960 GRAAFINEN OHJEISTUS

TAMPEREEN SISU vuodesta d 1960 GRAAFINEN OHJEISTUS TAMPEREEN SISU vuodesta 1960 GRAAFINEN OHJEISTUS Sisällysluettelo LOGO Logo 3 Typografia. 5 Värit... 8 Lomakkeet 10 Kuvitus 12 - A KU UVITUS KEET LOMAKK TYPO GRAFI VÄRIT 2 LOGO TAMPEREEN SISU vuodesta

Lisätiedot

Suomi Finland 100 -tunnus. Graafinen ohjeisto Lokakuu 2015

Suomi Finland 100 -tunnus. Graafinen ohjeisto Lokakuu 2015 Suomi Finland 100 -tunnus Graafinen ohjeisto Lokakuu 2015 Tunnus Tämä on Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden tunnus perusmuodossaan. Se on juhlavuoden visuaalisen ilmeen arvokkain elementti, jota

Lisätiedot

Oiva Akatemia Graafinen ohje 2008

Oiva Akatemia Graafinen ohje 2008 Oiva Akatemia Graafinen ohje 2008 Alustava 19.11.2008 Oiva Akatemia Graafinen ohje 2008 2 (10) 1 Markkinointitunnus Oiva Akatemian markkinointitunnus muodostuu tyylitellyistä oranssista O- ja harmaasta

Lisätiedot

Vaadin Bugrap. User Interface Wireframes. Hannu SALONEN Vaadin Ltd. hannu@vaadin.com

Vaadin Bugrap. User Interface Wireframes. Hannu SALONEN Vaadin Ltd. hannu@vaadin.com Vaadin Bugrap User Interface Wireframes Hannu SALONEN Vaadin Ltd. hannu@vaadin.com Vaadin 7 Report a Bug Bug reports Request a Feature 456 Feature requests Milestone resolved tasks 20 active tasks 47 open

Lisätiedot

Peerage of Science ja vapaa vertaisarviointi. FT Nina Pekkala Tieteen julkisuus -seminaari

Peerage of Science ja vapaa vertaisarviointi. FT Nina Pekkala Tieteen julkisuus -seminaari Peerage of Science ja vapaa vertaisarviointi FT Nina Pekkala Tieteen julkisuus -seminaari 12.4.2013 Tieteellisen vertaisarvioinnin merkitys Tutkimuksen laadun ja arvon mitta Maailmanlaajuisesti julkaistaan

Lisätiedot

Akavan. graafinen ohjeistus 3.12.2015

Akavan. graafinen ohjeistus 3.12.2015 Akavan 3.12.2015 graafinen ohjeistus Esipuhe Tunnus Opiskelijoiden tunnus Akavalainen-tunnus Tunnuksen suoja-alue Tunnuksen käyttö Väripaletti Typografia Kuvat, muodot ja värit Akavan slogan ja strategiset

Lisätiedot

ABMcomposite Graafinen ohjeisto 1.0

ABMcomposite Graafinen ohjeisto 1.0 Esipuhe Tämä kevyt graafinen ohjeisto antaa perusohjeet ABMcompositen visuaalisten elementtien käytöstä markkinointiviestinnässä. Eri viestintätilanteissa harkitusti ja johdonmukaisesti käytetty visuaalinen

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Sähköiset sovellukset Perusmateriaalit Typografia Värit. Tunnus Avainsanat

Graafinen ohjeisto. Sähköiset sovellukset Perusmateriaalit Typografia Värit. Tunnus Avainsanat Graafinen ohjeisto Aluehallintoviraston uudistuksen johtoajatuksiksi valittiin eri osa-alueiden yhdistyminen, sujuvuus ja läpinäkyvyys. Olemme pyrkineet tunnuksen ja visuaalisen ilmeen luomisessa ajattomuuteen,

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Graafinen ohjeisto

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Graafinen ohjeisto Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Graafinen ohjeisto 1 Sisällys Tunnus 3 Tunnuksen suoja-alueet 4 Tunnuksen käyttö 5 Värit 6 7 Kaakkolennokit 8 Sovellukset Käyntikortit 9 Asiakirjapohja

Lisätiedot

SOMMITTELU & WWW-LAYOUT WEB-VISUALISOINTI - TTMS0400.6S0V2

SOMMITTELU & WWW-LAYOUT WEB-VISUALISOINTI - TTMS0400.6S0V2 SOMMITTELU & WWW-LAYOUT 27.9.2016 Sivuston layoutin suunnittelu on sisältöelementtien välisten suhteiden määrittelyä. Sommittelu on kuvallisten elementtien järjestämistä mielekkääksi kokonaisuudeksi kuvapinnalla.

Lisätiedot

Kutsu Professoriluennot torstaina L U O N N O N T I E T E E L L I N E N T I E D E K U N TA

Kutsu Professoriluennot torstaina L U O N N O N T I E T E E L L I N E N T I E D E K U N TA Kutsu Professoriluennot torstaina 2.4.2011 L U O N N O N T I E T E E L L I N E N T I E D E K U N TA Ohjetekstit "Ohje" tasolla. Poista taso näkyvistä ennen tulostamista tai painoon lähettämistä pdf-muodossa.

Lisätiedot

graafinen ohjeisto v

graafinen ohjeisto v graafinen ohjeisto v 2.2 3.4.2012 sisällys Alkusanat 3 logo 4 Logon versiot ja käyttötarkoitukset 5 Suojaalueet ja minimikoot 6 Logon värivariaatiot 7 värit 8 Päävärit ja lisävärit sekä värivariaatioryhmät

Lisätiedot

TYPOGRAFIA 1.2.2016 WWW-VISUALISOINTI - IIM60110 - TYPOGRAFIA

TYPOGRAFIA 1.2.2016 WWW-VISUALISOINTI - IIM60110 - TYPOGRAFIA TYPOGRAFIA 1.2.2016 Kirjain on ylivoimaisesti useimmin nähtävä visuaalisen viestinnän väline Kirjainmuodot ja niiden kehitys ovat aina olleet tiiviisti yhteydessä käytettyihin kirjoitusmenetelmiin. Papyrus/ruokokynä,

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu pähkinänkuoressa Toiminta alkanut 1992 Vakinaistettu 1996 Opiskelijoita yli 4000 Henkilökuntaa yli 400 Koulutusaloja

Lisätiedot

1 1 Graafinen ohjeisto viheroksa_ohjeisto.indd 1 3/30/ :56:44 AM

1 1 Graafinen ohjeisto viheroksa_ohjeisto.indd 1 3/30/ :56:44 AM 1 Graafinen ohjeisto viheroksa_ohjeisto.indd 1 3/30/2012 12:56:44 AM 2 viheroksa_ohjeisto.indd 2 3/30/2012 12:56:45 AM 3 Sisällysluettelo Johdanto...4 Värimääritykset...5 Typografia...6 Logon käyttö...7

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTUS. Ilves ry

GRAAFINEN OHJEISTUS. Ilves ry GRAAFINEN OHJEISTUS Ilves ry Copyright Ilves ry Versio 1.0 / Marraskuu 2015 YLEISTÄ Tämä ohjeistus on rakennettu ohjenuoraksi Ilves ry:n henkilökunnalle sekä kaikille urheiluseuran sidosryhmille, joilla

Lisätiedot

Visuaalinen identiteetti. Graafinen ohjeistus

Visuaalinen identiteetti. Graafinen ohjeistus Visuaalinen identiteetti Graafinen ohjeistus MEDRIAN OY SISÄLTÖ 01 VÄRIT 04 02 03 3... CMYK ja RGB 4... HELPien värit TYPOGRAFIA 5... Ensisijainen fontti 6... Toissijainen fontti 7... WWW-sivut LOGO 8...

Lisätiedot

Suomen Yrittäjät Graafinen ohjeisto

Suomen Yrittäjät Graafinen ohjeisto Suomen Yrittäjät Graafinen ohjeisto Sisältö 1 Yhtenäisyys 1.1 Järjestötunnus 1.2 Järjestötunnuksen suoja-alue 1.3 Brändihierarkia 1.4 Tunnuksen väriversiot 1.5 Tapa puhua 2 Värimaailma 2.1 Värit 3 Typografia

Lisätiedot

SISÄLLYS 1. YLEISTÄ VAAKUNA TUNNUKSET Puolangan logo Slogan TYPOGRAFIA VÄRIT

SISÄLLYS 1. YLEISTÄ VAAKUNA TUNNUKSET Puolangan logo Slogan TYPOGRAFIA VÄRIT Graafinen ohjeistus 28.10.2016 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. VAAKUNA... 4 3. TUNNUKSET... 5 3.1. Puolangan logo... 5 3.2. Slogan... 6 4. TYPOGRAFIA... 7 5. VÄRIT... 8 6. GRAAFINEN ELEMENTTI... 9 7. SÄHKÖPOSTIN

Lisätiedot

1 YLEISTÄ. Lapin liitto. Graafinen ohjeisto

1 YLEISTÄ. Lapin liitto. Graafinen ohjeisto SISÄLLYS 1 YLEISTÄ... 1 Lapin liitto... 1 Graafinen ohjeisto... 1 2 VAAKUNA JA LOGO... 2 2.1 Lapin maakuntavaakuna... 2 2.2 Logo... 4 2.3 Vaakuna ja logo yhteisenä tunnuksena... 5 2.4 Muut tunnukset...

Lisätiedot

INVESTOINTI- JA TOIMITILAMARKKINAKATSAUS Päijät-Häme Arviointitoimisto Oy. Mikko Helenius & Co

INVESTOINTI- JA TOIMITILAMARKKINAKATSAUS Päijät-Häme Arviointitoimisto Oy. Mikko Helenius & Co INVESTOINTI- JA TOIMITILAMARKKINAKATSAUS Päijät-Häme 0 Arviointitoimisto Oy Mikko Helenius & Co Kiinteistön arvo yrityskaupassa Sysmä Padasjoki Hämeenkoski Kärkölä Hollola Sisältö Pääkirjois Heinola Hollola

Lisätiedot

Hai uoto. luokseen kutsuva loistokunta. Graafinen ohjeisto

Hai uoto. luokseen kutsuva loistokunta. Graafinen ohjeisto Graafinen ohjeisto 1 Sisällys Esipuhe 3 Tunnus 4 Versiot 5 Käyttö 9 Vaakuna 10 Värit 11 Typografia 12 Graafiset elementit 13 Lomakepohjat 14 Vaakunalla 14 Markkinointitunnuksella 15 Kirjekuoret ja käyntikortit

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Esipuhe...2. Sisällysluettelo Tunnus Tunnuksen mittasuhteet ja suoja-alue Tunnuksen minimikoko...

Sisällysluettelo. Esipuhe...2. Sisällysluettelo Tunnus Tunnuksen mittasuhteet ja suoja-alue Tunnuksen minimikoko... Visual Manual 1 Esipuhe Pohjois-Karjala pyrkii pitkäjänteisillä ja johdonmukaisilla markkinointiviestinnän toimenpiteillä luomaan seudusta vahvan ja halutun brändin. Tavoitteena on rakentaa ja viestiä

Lisätiedot

jäsenapteekkien tunnus

jäsenapteekkien tunnus Suomen Apteekkariliiton jäsenapteekkien tunnus graafinen ohje 1.0 24.2.2005 Tunnus...2 Tunnuksen väri...3 Tunnuksen asettelu...4 Tunnus ja tekstityyppi...5 Tunnuksen ja nimilogon yhdistäminen...6 Tähän

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO. Päivitetty:

GRAAFINEN OHJEISTO. Päivitetty: Päivitetty: 8.2.2016 Liikemerkki - vaaka Woikosken liikemerkki muodostuu aina tekstilogosta ja sen yhteydessä olevasta tunnuksesta. Liikemerkin muotoja tai niiden suhteita ei saa venyttää tai vääristää

Lisätiedot

Autot. Auto väittämien ryhmittely. Statushakuiset autoharrastajat 33 % Ekohenkiset 27 % Merkkiuskolliset 27 % Välinpitämättömät 13 %

Autot. Auto väittämien ryhmittely. Statushakuiset autoharrastajat 33 % Ekohenkiset 27 % Merkkiuskolliset 27 % Välinpitämättömät 13 % Autot Autot Auto väittämien ryhmittely Autoon liittyvien väittämien ryhmittely on Aikakausmedian omien kysymyksistä tehdyn ryhmittelyanalyysin tulos. Siinä etsittiin mahdollisimman homogeenisia, toisista

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 21.01.2013

Graafinen ohjeisto 21.01.2013 Graafinen ohjeisto 21.01.2013 Tunnus Kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymä Finna on arkistojen, kirjastojen ja museoiden yhteinen helppokäyttöinen verkkopalvelu. Finna-palvelu auttaa käyttäjiä

Lisätiedot

TULLI GRAAFINEN OHJEISTUS ILMEEN PERUSELEMENTIT GRAAFINEN OHJEISTO 2016

TULLI GRAAFINEN OHJEISTUS ILMEEN PERUSELEMENTIT GRAAFINEN OHJEISTO 2016 TULLI GRAAFINEN OHJEISTUS ILMEEN PERUSELEMENTIT GRAAFINEN OHJEISTO 2016 TULLI GRAAFINEN OHJEISTUS ILMEEN PERUSELEMENTIT 2 SISÄLTÖ Saatteeksi... 3 Tullin tunnus... 4 Tullin tunnusvaihtoehdot... 5 Tullin

Lisätiedot

RATA-SM -sarjan graafinen ohjeistus Alkusanat Kuvapankki

RATA-SM -sarjan graafinen ohjeistus Alkusanat Kuvapankki GRAAFINEN OHJEISTUS RATA-SM -sarjan graafinen ohjeistus Tähän ohjeeseen on koottu RATA-SM -sarjan ulkoisessa ja sisäisessä viestinnässä käytettävien materiaalien ulkoasua koskevat ohjeet. Tärkeää on muistaa

Lisätiedot

TEKIN VISUAALINEN OHJEISTUS

TEKIN VISUAALINEN OHJEISTUS TEKIN VISUAALINEN OHJEISTUS VISUAALINEN OHJEISTUS Visuaalinen ilme on osa TEKin brändiä. Visuaalinen ilme symboloi organisaatiota, vahvistaa tavoiteltuja mielikuvia, lisää näkyvyyttä ja erottuvuutta. Ulkoisille

Lisätiedot

KIRJOITTAJAN OHJEET POHJAN PUHURIIN

KIRJOITTAJAN OHJEET POHJAN PUHURIIN KIRJOITTAJAN OHJEET POHJAN PUHURIIN 1 PUHURI KIITTÄÄ PANOSTUKSESTASI! Piirilehti on vain niin hyvä, kuinka aktiivinen sen jäsenistö on, joten panoksesi on hyvin tärkeä. Otammekin enemmän kuin mielellämme

Lisätiedot

Työnhaun ABC Tervetuloa! Työnhakuveturi Nina Juhava ja Satu Myller

Työnhaun ABC Tervetuloa! Työnhakuveturi Nina Juhava ja Satu Myller Työnhaun ABC Tervetuloa! Työnhakuveturi 7.9.2016 Nina Juhava ja Satu Myller 2015: 19 asiantuntijaluentoa, 1 397 osallistujaa Teemoina mm. työnhaun uudet tuulet, LinkedIn ja some työnhaussa, henkiset voimavarat,

Lisätiedot

raafinen ohjeisto 2011 TIIVI Brand Book 2011 Sivu 1

raafinen ohjeisto 2011 TIIVI Brand Book 2011 Sivu 1 raafinen ohjeisto 2011 TIIVI Brand Book 2011 Sivu 1 GRAAFINEN OHJEISTO Visuaalisuus on tärkeä osa yrityksen brändiä. Oikean viestin välittäminen vaatii selkeät pelisäännöt, jotka löydät tästä osiosta.

Lisätiedot

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Graafinen ohjeistus 2014. www.kyt.fi

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Graafinen ohjeistus 2014. www.kyt.fi Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Graafinen ohjeistus 2014 1 www.kyt.fi Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki on keskisuomalainen kansalaistoiminnan ja sitä edustavien yhteisöjen kehittäjä. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuen

Lisätiedot

Vaasan Leipäkaupan konseptiuudistus

Vaasan Leipäkaupan konseptiuudistus Vaasan Leipäkaupan konseptiuudistus 1. Näkemys Entisaikaan oli suomalaisessa ruokapöydässä aina tuoretta, kotona leivottua leipää. Sitten Suomi teollistui, vaurastui ja ruokapöydät täyttyivät mitä ihanimmista

Lisätiedot

Grisaille Graafinen opas

Grisaille Graafinen opas Sisällys Yritystunnuksen käyttö Yritystunnuksen käyttötapoja... 3 Esimerkkejä yritystunnuksen vääristä käyttötavoista... 4 Yritystunnuksen käyttö valokuvan kanssa... 5 Yritystunnuksen käyttö valokuvan

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO. Mainostoimisto Aada

GRAAFINEN OHJEISTO. Mainostoimisto Aada GRAAFINEN OHJEISTO Mainostoimisto Aada JOHDANTO 1. TUNNUS 1.1 Tunnukset 1.2 Suoja-alue & koot 1.3 Tunnuksen käyttö 1.4 Tiedostomuodot 2. VÄRIT 2.1 Värimaailma 3. TYPOGRAFIA JOHDANTO K & H Annala Oy on

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin graafinen käsikirja lyhennetty versio

Rovaniemen kaupungin graafinen käsikirja lyhennetty versio Rovaniemen kaupungin graafinen käsikirja lyhennetty versio 1.0 11.10.2005 Rovaniemen graafisen käsikirjan käyttötarkoitus Rovaniemen kaupungin yhtenäinen visuaalinen ilme määrittää kaupungin ulkoisen identiteetin,

Lisätiedot

suomalaisen motoristin puolella Graafinen ohjeisto smo SUOMEN MOTORISTIT RY

suomalaisen motoristin puolella Graafinen ohjeisto smo SUOMEN MOTORISTIT RY Graafinen ohjeisto Graafinen ohjeisto - Sisältö Logo Slogan Värit Fontit 3 4 5 6 Käyntikortti Kirjelomake Kirjekuori Ilmoituspohja 7 8 9 10 Roll-up Messuosasto Jakotarra 11 12 13 Valomainos Näyteikkunateipit

Lisätiedot

G R A A F I N E N O H J E I S T O

G R A A F I N E N O H J E I S T O GRAAFINEN OHJEISTO LOGO IDEA 2 Siun sote tehdään, koska asioiden täytyy muuttua. Siun sote on uudenlaisen yhteistyön tulos. Hyviä palveluita ei väännetä rautalangasta vaan ne tehdään yhdessä. Siksi Siun

Lisätiedot

Lapin korkeakoulukonsernin graafisen ohjeiston sovellusohje

Lapin korkeakoulukonsernin graafisen ohjeiston sovellusohje Lapin korkeakoulukonsernin graafisen ohjeiston sovellusohje Lapin korkeakoulukonsernin (LUC) tunnusten/visuaalisen ilmeen käyttöperiaatteet korkeakoulujen viestintämateriaaleissa ja korkeakoulujen tunnusten/visuaalisen

Lisätiedot

Someron kaupunki Graafinen ohjeisto

Someron kaupunki Graafinen ohjeisto Someron kaupunki Graafinen ohjeisto Someron kaupunki 2 Graafinen ohjeisto SOMERON KAUPUNGIN GRAAFINEN OHJEISTO Graafisen ohjeiston tavoitteena on varmistaa että kaupungin sisäisen ja ulkoisen viestinnän

Lisätiedot

2. Graafi nen yrityskuva

2. Graafi nen yrityskuva 2. Graafi nen yrityskuva 2.1. Näin käytät tunnisteita 2.2. Liikemerkki / logo ja sen suhteet 2.3. Logon ja sloganin suoja-alueet 2.4. Logon käyttö 2.5. Typografi a 2.6. Värit TULIKIVI OYJ:N GRAAFINEN YRITYSKUVA

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto v.1.0

Graafinen ohjeisto v.1.0 Graafinen ohjeisto 2014 v.1.0 Sisällysluettelo 1. Logo ja sen käyttö 1.2. Logon turva-alueet 1.3 Logo mustavalkoisena ja negatiivina 1.4 Logon käyttö kuvan tai väripohjan päällä 2. Graafinen elementti

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 2010

Graafinen ohjeisto 2010 Graafinen ohjeisto 2010 1 Sisällys Johdanto 3 Liikemerkki 4 Värit 4 Tunnus 5-6 FinnMETKO-näyttelytunnus 7 Tunnusten virheellinen käyttö 8 Julkaisut 9 - KL-Uutiset 9 - Koneyrittäjä-lehti 9 - Lehti-ilmoitukset

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO MTK 100 VUOTTA KASVUA. JUHLAVUODEN TUNNUKSEN KÄYTTÖOHJE.

GRAAFINEN OHJEISTO MTK 100 VUOTTA KASVUA. JUHLAVUODEN TUNNUKSEN KÄYTTÖOHJE. GRAAFINEN OHJEISTO MTK 100 VUOTTA KASVUA. JUHLAVUODEN TUNNUKSEN KÄYTTÖOHJE. Sisältö 1. Esipuhe 2. MTK:n tunnus 3. MTK:n tunnus ja suoja-alue 4. Juhlavuoden tunnus ja suoja-alue 5. Juhlavuoden tunnuksen

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTUS 1

GRAAFINEN OHJEISTUS 1 GRAAFINEN OHJEISTUS 1 Sisällysluettelo GRAAFISET PERUSELEMENTIT JA VÄRIMAAILMA LOGOT JA VÄRIMÄÄRITYKSET 4 TYPOGRAFIA 7 LOMAKKEISTO WORD-KIRJELOMAKE POHJA 9 KIRJEKUORI 10 POWERPOINT POHJA 10 PAINOTUOTTEET

Lisätiedot

Keskusta. Graafinen perusohje

Keskusta. Graafinen perusohje Graafinen perusohje Ilmeen tehtävänä on pitää viestintä selkeänä ja arvokkaana, vailla turhanpäiväisiä sirkustemppuja. Ilme palvelee sisältöä antamalla tilaa ajatuksille tekemällä painavasta asiasta kevyttä

Lisätiedot

Graafinen. ohjeisto. Verohallinto

Graafinen. ohjeisto. Verohallinto Graafinen ohjeisto SISÄLTÖ Verovaakuna on osa Verohallinnon historiaa...2 1. PERUSELEMENTIT... 2 1.1 Yhteisötunnus...2 1.2 Yhteisötunnuksen käyttö...3 1.3 Yhteisötunnuksen kielletty käyttö...4 1.4 Verovaakuna...4

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO Mainostoimisto Aada

GRAAFINEN OHJEISTO Mainostoimisto Aada GRAAFINEN OHJEISTO Mainostoimisto Aada JOHDANTO 1. TUNNUS 1.1 TUNNUS 1.2 SUOJA-ALUE & KOOT 1.3 TUNNUKSEN KÄYTTÖ 1.4 TIEDOSTOMUODOT 2. VÄRIT 3. GRAAFISET ELEMENTIT 4. TYPOGRAFIA 4.1 PÄÄASIALLINEN TYPOGRAFIA

Lisätiedot

3M Toimistotuotteet. Graafinen ohjeisto / Jälleenmyyjät. Näin käytämme. logoja

3M Toimistotuotteet. Graafinen ohjeisto / Jälleenmyyjät. Näin käytämme. logoja 3M Toimistotuotteet Graafinen ohjeisto / Jälleenmyyjät Näin käytämme logoja Sisältö: 1 Yleistä tuotenimistä ja logoista 1 2 3M-logo 1 2.1 3M logon käyttö internetissä 3 3 Post-it -logo 4 3.1 Perusviestilaput

Lisätiedot

KAJAANIN KAMPUS PUUTYÖRAKENNUS SEMINAARINKATU 2

KAJAANIN KAMPUS PUUTYÖRAKENNUS SEMINAARINKATU 2 KAJAANIN KAMPUS PUUTYÖRAKENNUS SEMINAARINKATU 2 2 Yrittäjän Kajaani Kajaani on kehittyvä yrityskaupunki sekä vireä kulttuuri- ja urheilukaupunki. Se on valittu suurista kaupungeista ja maakuntakeskuksista

Lisätiedot

Visuaalinen ilme (luonnos)

Visuaalinen ilme (luonnos) Työterveys Helsinki Visuaalinen ilme (luonnos) 24.11.2015 1 Työterveys Helsingin ilmeessä sovelletaan Helsingin kaupungille luotuja visuaalisen ilmeen elementtejä uudella kuosilla, tunnuksella ja väripaletilla

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisprojekti NUOVE (ESR 2008-2011):

Työ- ja elinkeinoministeriö Neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisprojekti NUOVE (ESR 2008-2011): Työ- ja elinkeinoministeriö Neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisprojekti NUOVE (ESR 2008-2011): Elinikäinen ohjaus Keski-Uudellamaalla 13.10.2011 Projektisuunnittelija Jaana Puuronen Neuvonta- ja ohjauspalvelujen

Lisätiedot

1. Selkokielisen verkkopalvelun graafinen ja looginen rakenne

1. Selkokielisen verkkopalvelun graafinen ja looginen rakenne Selkoheuristiikat 1. Selkokielisen verkkopalvelun graafinen ja looginen rakenne 1.1 Onko informaation määrä sivua kohti riittävän pieni? 1.2 Onko sivupohja rakenteet ja toiminnot toteutettu niin, että

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu 4. METSÄENERGIAFOORUMI Eväitä energiseen tulevaisuuteen 23.11.2010 Katse tulevaan, Itä-Suomen ammattikorkeakoulujen ja Itä-Suomen yliopiston yhteistyö metsäbioenergiassa.

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTUS. Graafinen ohjeisto

GRAAFINEN OHJEISTUS. Graafinen ohjeisto GRAAFINEN OHJEISTUS LOGO SLOGANILLA Elämän peruspilarit Tunnus kokonaisuutena kuvaa vahvaa I-kirjainta viitaten Iisalmen kaupungin nimeen. Logon kantava idea tulee Koljonvirran pohjassa säilyneistä alkuperäisen

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 Lapin muotoiluohjelman valmistelu Viestinnän tavoite INNOVATIIVISTA MUOTOILUA LAPPILAISILLE HYVINVOINTIA - varmistaa Lapin muotoiluohjelman tunnettuus -

Lisätiedot

Graafinen Ohjeisto Pastorpuvun markkinointimateriaalin tekijöille

Graafinen Ohjeisto Pastorpuvun markkinointimateriaalin tekijöille Graafinen Ohjeisto Pastorpuvun markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0 Sisältö ALKUSANAT 4 PUVUN GRAAFINEN ILME 5 TUNNUS 6 TUNNUKSEN VERSIOT 7 TUNNUKSEN MITTASUHTEET 8 TUNNUKSEN VÄRIT 9 TUNNUKSEN

Lisätiedot

TURUN KAUPPATORIN KAUPUNKIKUVALLINEN MUUTOS 1950- JA 1960-LUVUILLA

TURUN KAUPPATORIN KAUPUNKIKUVALLINEN MUUTOS 1950- JA 1960-LUVUILLA TURUN KAUPPATORIN KAUPUNKIKUVALLINEN MUUTOS 1950- JA 1960-LUVUILLA Kandidaatintyö 12.12.2015 Heidi Seesto Aalto-yliopisto Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Arkkitehtuurin koulutusohjelma AALTO-YLIOPISTO

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Ylöjärven kaupungin graafinen ohjeisto [ 1 ]

Graafinen ohjeisto.  Ylöjärven kaupungin graafinen ohjeisto [ 1 ] Graafinen ohjeisto www.ylojarvi.fi Ylöjärven kaupungin graafinen ohjeisto [ 1 ] Johdanto Päivitetty 2.1.2017 Ylöjärven kaupungin tavoitteena on olla hyvässä kunnossa. Ylöjärvi haluaa, että sen asukkaat

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. EASTWOOD 2014, puutuotealan ja puurakentamisen kasvu- ja kehitysohjelma Miktech Oy

LOPPURAPORTTI. EASTWOOD 2014, puutuotealan ja puurakentamisen kasvu- ja kehitysohjelma Miktech Oy LOPPURAPORTTI EASTWOOD 2014, puutuotealan ja puurakentamisen kasvu- ja kehitysohjelma Miktech Oy 2 SISÄLLYS 1. TOTEUTUS JA YHTEISTYÖ 10 2. RESURSSOINTI 12 3. JULKISUUS JA TIEDOTTAMINEN 14 4. ONGELMAT JA

Lisätiedot

TILASTOKESKUKSEN GRAAFINEN OHJE

TILASTOKESKUKSEN GRAAFINEN OHJE TILASTOKESKUKSEN GRAAFINEN OHJE 2.0 2015 SISÄLTÖ ESIPUHE 3 1 PERUSELEMENTIT 1.1 Tunnus 4 1.1.1 Tunnuksen suoja-alue 5 1.1.2 Tunnuksen käyttö 6 1.1.3 Tunnusoriginaalihakemisto 7 1.2 Värit 8 1.3 Typografia

Lisätiedot

Libris Kampanjapalvelu LUKULEHDET. monikanavapalveluna. Tutustu. QR-koo sivu 7. Tutustu täältä lisä

Libris Kampanjapalvelu LUKULEHDET. monikanavapalveluna. Tutustu. QR-koo sivu 7. Tutustu täältä lisä Libris Kampanjapalvelu LUKULEHDET monikanavapalveluna alvelu mpanjap Libris Ka LUKUnaLvaEpaHlvDeluEnaT monika eihin, ekatalog teisiin, tuot lehtiin, esit ettuihin lehden aa nyt pain öisen luku dossa lvelu

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTUS 2017

GRAAFINEN OHJEISTUS 2017 GRAAFINEN OHJEISTUS 2017 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 LOGO.... 4 VÄRIT.... 5 MUUT GRAAFISET ELEMENTIT... 6 KUVAT & VÄRIT.... 7 TYPOGRAFIA.... 8 LATAA TIEDOSTOT................... 9 2 JOHDANTO Tervetuloa tutustumaan

Lisätiedot

TuUL graafinen ohjeistus GRAAFINEN OHJEISTUS. päivitetty

TuUL graafinen ohjeistus GRAAFINEN OHJEISTUS. päivitetty GRAAFINEN OHJEISTUS päivitetty 2.2.2016 Turun Urheiluliiton logo Turun Urheiluliiton logo yhdistettynä kolmiomerkkiin Turun Urheiluliiton tunnus Turun Urheiluliitto -tunnuksen muodostaa logon Ja merkin

Lisätiedot

SINIVALKOINEN JALANJÄLKI OHJEISTUS TUNNUKSEN KÄYTÖSTÄ

SINIVALKOINEN JALANJÄLKI OHJEISTUS TUNNUKSEN KÄYTÖSTÄ SINIVALKOINEN JALANJÄLKI OHJEISTUS TUNNUKSEN KÄYTÖSTÄ SISÄLTÖ TUNNUS JA SEN KÄYTTÖOIKEUS 3 TUNNUKSEN RAKENNE 4 VÄRIT 5 TUNNUKSEN KÄYTTÖ 6 CO-BRANDING 9 SJ-TUNNUS ja YHTEISÖmerkit 11 TYPOGRAFIA 14 GRAAFISET

Lisätiedot

LOGO VÄRILLINEN LOGO. Turku Energian logo on selkeä ja erottuva. Kompaktin muodon ansiosta sitä on helppo käyttää eri yhteyksissä.

LOGO VÄRILLINEN LOGO. Turku Energian logo on selkeä ja erottuva. Kompaktin muodon ansiosta sitä on helppo käyttää eri yhteyksissä. VÄRILLINEN 4 Turku Energian logo on selkeä ja erottuva. Kompaktin muodon ansiosta sitä on helppo käyttää eri yhteyksissä. Logossa käytettyä typografi aa on modifi oitu, eli kaikki kirjaimet on piirretty

Lisätiedot