Hyväksymispistemäärät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyväksymispistemäärät"

Transkriptio

1 1( 62) Helsingin yliopisto Teologinen tiedekunta Teologia 38.25/ /30 Oikeustieteellinen tiedekunta Oikeusnotaari, Helsinki ja oikeustieteen maisteri, Helsinki/Vaasa 74/102 48/70 Rättsnotarie, Helsingfors och juris magister, Helsingfors/Vasa 77/102 45/70 Oikeusnotaari, Vaasa ja oikeustieteen maisteri, Vaasa/Helsinki 68/102 43/70 Rättsnotarie, Vasa och juris magister, Helsingfors/Vasa 74/102 44/70 Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteen (suomenkielinen linja) / /72 Medicinska utbildningsprogrammet (svenska studielinjen) / /72 Hammaslääketieteen (suomenkielinen linja) / /72 Odontologiska utbildningsprogrammet (svenska studielinjen) / /72

2 2( 62) Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Venäjä äidinkielenä 112.5/200 79/100 Suomen kieli 130/200 72/100 Suomen kieli ja kulttuuri (kansainvälisille opiskelijoille) 74.57/ /100 Englanti 136/200 72/100 Espanja 138.5/ /100 Saksa 51.25/ /100 Pohjoismaiset kielet, ruotsi toisena kotimaisena kielenä 138/200 76/100 Ranska 58/200 67/100 Puola, t ekki ja eteläslaavi 145/200 86/100 Venäjä vieraana kielenä / /100

3 3( 62) Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Latvia ja liettua 45/200 70/100 Italia 58/200 62/100 Arkeologia 146/200 81/100 Historia (opetus suomeksi) 145/200 73/100 Historia (undervisning på svenska) 90/200 53/100 Folkloristiikka 144/200 77/100 Kansatiede 93/200 53/100 Uskontotiede 148.5/200 85/100 Nordiska språk, svenska som modersmål 105/200 72/100 Kreikan kieli ja kirjallisuus 141/200 82/100

4 4( 62) Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Latinan kieli ja Rooman kirjallisuus 141/200 82/100 Estetiikka 139/200 76/100 Kotimainen kirjallisuus 132/200 74/100 Yleinen kirjallisuustiede 121/200 66/100 Musiikkitiede / /100 Nordisk litteratur (undervisning på svenska) 99/200 45/100 Taidehistoria 145.5/200 76/100 Teatteritiede 137.5/ /100 Filosofi (undervisning på svenska) 138/200 71/100 Teoreettinen filosofia 155/200 77/100

5 5( 62) Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Yleinen kielitiede ja kieliteknologia 134/ /100 Afrikan ja Lähi-idän tutkimus 119.5/ /100 Aasian tutkimus / /100 Alue- ja kulttuurintutkimus 125/200 65/100 Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit 67/200 52/100 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Fysikaalisten tieteiden 40/50 Fysiikan aineenopettajan koulutus Maantieteen 41.5/ /36 Matematiikan 34/50

6 6( 62) Helsingin yliopisto Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Matematiikan aineenopettajan koulutus Tietojenkäsittelytieteen, HY 101/150 39/50 suoravalinta 61 hlö Kemian 46/50 Kemian aineenopettajan koulutus Geologian 39/ /36 Tilastotieteen 36/50 Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Luokanopettajan koulutus 190/250 90/150 Soveltuvuuskoe 130 p., VAKAVAkoe VAKAVA-koe Kotitalousopettajan koulutus 226/ /200 Vakavapistemäärä 102,97 Käsityönopettajan koulutus 199/ /200 VAKAVApisteraja 95.6

7 7( 62) Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Lastentarhanopettajan koulutus Erityispedagogiikka 185/250 VAKAVApistemäärä: /200 90/ /100 Logopedia 152/200 69/100 Psykologia, HY 167.3/210 71/100 Kognitiotiede 162.8/ /100 Barnträdgårdslärarutbildn ing på svenska i Helsingfors/HU / /200 Fonetiikka, yleinen linja 152/200 68/100 Kasvatustieteet (yleinen ja aikuiskasvatustiede) / /200 Pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) 153/200 72/100 Valtiotieteellinen tiedekunta

8 8( 62) Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Käytännöllinen filosofia (valtiot.) 61.25/ /36 Poliittinen historia (valtiot.) 53.25/ /36 Viestintä (valtiot.) 54.75/72 26/36 Taloustiede (valtiot.) 52.5/ /36 Sosiaalipsykologia (valtiot.) 53.75/72 28/36 Sosiologia (valtiot.) 52.25/ /36 Talous- ja sosiaalihistoria (valtiot.) 49.5/72 26/36 Tilastotiede (valtiot.) 24.25/36 335/336 Kehitysmaatutkimus (valtiot.) 61.5/ /36 Sosiaalityö (valtiot.) 93/ /60

9 9( 62) Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Sosiaali- ja kulttuuriantropologia (valtiot.) 45.25/ /36 Yleinen valtio-oppi: Hallinnon ja organisaatioiden tutkimus (valtiot.) Yleinen valtio-oppi: Maailmanpolitiikan tutkimus (valtiot.) 54/ / / /36 Yleinen valtio-oppi: Politiikan tutkimus (valtiot.) 61/ /36 Yhteiskuntapolitiikka 50.25/ /36 Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Markkinointi 77/ /60 Elintarvike-ekonomia ja yrittäjyys 74.5/ /60 Kotieläintiede 62.25/ /60 Metsäekonomia ja markkinointi 61.25/120 29/60

10 10( 62) Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Ympäristöekonomia 90.25/ /60 Ravitsemustiede 83.2/ /60 Kuluttajaekonomia 84/120 40/60 Kasvintuotantotieteet / /60 Biotekniikka 83.65/ /60 Elintarviketieteet 71.75/ /60 Metsien ekologia ja käyttö 68.5/ /60 Mikrobiologia, maaperäja ympäristötiede 63.25/ /60 Maatalousekonomia ja yrittäjyys 63.25/ /60 Agroteknologia 64.75/120 21/60

11 11( 62) Helsingin yliopisto Eläinlääketieteellinen tiedekunta Eläinlääketieteen / /72 0/0 Farmasian tiedekunta Proviisorin 65.2/ /40 Farmaseutin 38.9/ /40 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Biologia 407/ /240 Biologi (svenskspråkig) 350/570 91/240 Suoraan. Varasijat koepisteiden. Akvaattiset tieteet 340/ /240 Molekyylibiotieteet 187/280 82/120 Ympäristötieteet, Helsinki 394/ /240

12 12( 62) Helsingin yliopisto Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ympäristötieteet, Lahti 301/ /240 Svenska social- och kommunalhögskolan Journalistik (Soc&kom) 53.9/95 Socialt arbete och socialpolitik (Soc&kom) 32/71 21/31 Sociologi (Soc&kom) 32/71 20/31 Socialpsykologi (Soc&kom) 34/71 Statskunskap med förvaltning (Soc&kom) 34/71 22/31

13 13( 62) Åbo Akademi Fakultetsområdet för humaniora, pedagogik och teologi Teologi 16/110 Klasslärare 77/112 Allmän pedagogik 75.5/97 Vuxenpedagogik 39/103 Speciallärare 91/105 Logopedi Intervju Kultur, historia och filosofi 49/132 Språk 64/122.5 Psykologi Intervju Barnträdgårdslärare 66/106

14 14( 62) Åbo Akademi Fakultetsområdet för humaniora, pedagogik och teologi Barnträdgårdslärarutbildn ing på svenska i Helsingfors/ÅA / /200 Samhällsvetenskapliga fakultetsområdet Socialpolitik/ PM/ Vasa 38/134 Utvecklingspsykologi/ PM/ Vasa 94/172 Statskunskap med masskommunikation/ PM/ Vasa / Hälsovetenskaper (vårdvetenskap) 41/59 Ekonomutbildning 95.75/ Rättsnotarie 93/115 Samhällsvetenskaplig utbildning/ PM/ Åbo 67/148 Fakultetsområdet för naturvetenskaper och teknik

15 15( 62) Åbo Akademi Fakultetsområdet för naturvetenskaper och teknik Fysik 23/86 Farmaci 68.2/121.1 Utbildningsprogrammet i kemiteknik 17.56/ /43 18/29 Biokemi 85/132 Cellbiologi 81/116 Miljöbiologi 79/132 Geologi 43/ Kemi 25/101 Matematik 13/81 Datavetenskap/ FM 42/45

16 16( 62) Åbo Akademi Fakultetsområdet för naturvetenskaper och teknik Utbildningsprogrammet i datateknik 11.44/69 /43 12/29 Ei hyväksyttyjä Informationssystem/ EM 47.5/61

17 17( 62) Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Englantilainen filologia 46/ /30 Englannin kielen aineenopettajan koulutus Germaaninen filologia 28.33/45 Kirjallinen koe max. 30 p + suullinen koe 15 p 34.75/ /30 Pohjoismainen filologia 29.92/ /30 Suomen kieli 46.25/ /30 Kirjallisuus 41.25/60 18/30 Aate- ja oppihistoria 34.25/60 15/30 Historia 38/ /30 Saamen kieli 26.75/ /30 Saamelainen kulttuuri 33/60 15/30

18 18( 62) Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Kulttuuriantropologia ja arkeologia 30.25/60 11/30 Suomen kielen aineenopettajan koulutus Saksan kielen aineenopettajan koulutus Ruotsin kielen aineenopettajan koulutus Logopedian Informaatiotutkimuksen 30.5/45 Kirjallinen koe max. 30 p + suullinen koe 15 p 21/45 Kirjallinen koe max. 30 p + suullinen koe 15 p 22.84/45 Kirjallinen koe max. 30 p + suullinen koe 15 p 16.58/30 Kirjallinen koe max. 15 p + suullinen koe 15 p 24.25/60 10/30 Luonnontieteellinen tiedekunta Biologian 143.5/ /240 Fysiikan 16/60 Ei mahdollista suoravalinta, fysiikan yo arvosana väh. C

19 19( 62) Oulun yliopisto Luonnontieteellinen tiedekunta Kemian 25/60 Ei mahdollista Suoravalinta: kemia ainereaali laudatur Maantieteen 62.5/ /60 Ei mahdollista Matemaattisten tieteiden 56/120 40/120 Suoravalinta: esim.matematiik an yo-arv. väh EX Matemaattisten aineiden (fysiikka/kemia/matematii kka) aineenopettajan koulutus 14/24 soveltuvuuskoe (minimi 8 p) + tietyt yoarvosanat ei mahdollista ei mahdollista Geotieteiden 54/120 Ei mahdollista Suoravalinta: fysiikka tai kemia ainereaali väh EX Teknillinen tiedekunta Konetekniikan 6/69 8/43 15/29 Prosessitekniikan 11.44/ /43 16/29 Tuotantotalouden 31.11/ /43 22/29

20 20( 62) Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan 9.89/ /43 20/29 Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteen Hammaslääketieteen Terveyshallintotieteen tieteenalaohjelma Terveystieteiden opettajan Hoitotieteen tieteenalaohjelma Hyvinvointitekniikan Kasvatustieteiden tiedekunta Varhaiskasvatuksen koulutus, Oulu Luokanopettajan koulutus, Oulu

21 21( 62) Oulun yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Intercultural Teacher Education 9.875/15 Kasvatustieteiden koulutus 35.5/ /24 Musiikkikasvatuksen ko /25 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Kauppatieteet 46/ /42 Arkkitehtuurin tiedekunta Arkkitehtuurin 19.03/31 10/16 Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta Sähkötekniikan 18.44/ /43 20/29 Tietojenkäsittelytieteide n 50.5/115 33/50 Tietotekniikan 20.56/ /43 19/29

22 22( 62) Oulun yliopisto Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta Biokemian 88.75/ /45 ei mahdollista

23 23( 62) Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Tietojenkäsittelytieteide n tutkinto-ohjelma 70.5/115 36/50 suoravalinta 7 hlö Matematiikan ja tilastotieteen tutkintoohjelma 69/125 19/60 Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma 67.5/ /60 Johtamiskorkeakoulu Kauppatieteiden tutkintoohjelma 57.5/82 31/42 Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma 95/ /60 Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma 82.5/ /70 Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäinen oppiminen ja kasvatus, Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma 51.8/ /45 Luokanopettaja, Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma 70.7/100 Varhaiskasvatus, Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma 37.2/60

24 24( 62) Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkintoohjelma, Tampere Suomen kielen tutkintoohjelma 93.23/ / /56 114/147 Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkintoohjelma 86.5/126 30/63 Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma 92.5/126 39/63 Ranskan kielen tutkintoohjelma 93.5/123 36/60 Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma 59.5/126 44/63 Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma 68/210 60/147 Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Bioteknologian tutkintoohjelma 78.4/ /72 Lääketieteen yksikkö

25 25( 62) Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelma 74.6/ /72 Viestinnän, median ja teatterin yksikkö Journalistiikan ja viestinnän tutkintoohjelma 140/210 85/150 Teatterityön tutkintoohjelma Terveystieteiden yksikkö Hoitotiede, Terveystieteiden tutkinto-ohjelma 13/20 Kansanterveystiede, Terveystieteiden tutkinto-ohjelma 72.5/ /60 Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Historian tutkintoohjelma 59/100 76/83 Sosiaalityön tutkintoohjelma 88.5/ /60 Psykologian tutkintoohjelma 149.8/ /100

26 26( 62) Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Filosofian tutkintoohjelma 79/123 40/60 Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma 42/60 68/75

27 27( 62) Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta Saksan opettajien koulutus 41.62/100 Ruotsin opettajien koulutus 36.5/100 Ranskan opettajien koulutus 44.88/100 Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien koulutus (suomen koe) Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien koulutus (kirjallisuuden koe) Venäjän opettajien koulutus 60.82/ / /100 Historia 26/100 2.vaihe Suomen kieli 52.86/100 Englannin kieli 68.26/100 Saksan kieli ja kulttuuri 38.36/100

28 28( 62) Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta Ruotsin kieli 56.7/100 Romaaninen filologia (ranska) 58.22/100 Venäjän kieli ja kulttuuri 73.36/100 Etnologia 65.62/100 Puheviestintä 85/100 2.vaihe Yhteisöviestintä 88/100 2.vaihe Kirjallisuus 72.14/100 Musiikkitiede 69.29/100 Musiikkikasvatus 71.35/100 Journalistiikka 63/100 2.vaihe

29 29( 62) Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta Englannin opettajien koulutus 65.19/100 Taidehistoria ja taidekasvatus 61.14/100 Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Sosiaalityö 81/120 44/60 Yhteiskuntapolitiikka 74/144 22/60 Sosiologia 78/144 22/60 Valtio-oppi 87/144 34/60 Filosofia 77/144 22/60 Psykologia 103/125 49/60 valintakoepistee t vähintään 102 yhteispisteet vähintään 102 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

30 30( 62) Jyväskylän yliopisto Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Fysiikan ala 30/60 85/260 Biologian ala 145.5/ /240 suoravalinta 1 hlö Kemian ala 36/60 18/39 Matematiikka ja tilastotiede 48/60 42/85 Matematiikan opettajankoulutus Akvaattiset tieteet sekä ympäristötiede ja - teknologia 46/90 48/60 + hyväksytty soveltuvuuskoe 43/100 Liikuntatieteellinen tiedekunta Liikuntalääketiede 47.95/ /27 Liikuntapedagogiikka 83/134 Fysioterapia 30.3/ /27

31 31( 62) Jyväskylän yliopisto Liikuntatieteellinen tiedekunta Terveyskasvatus 40.95/ /27 Gerontologia ja kansanterveys 40.15/ /27 Fysioterapia/ opettajakoulutus 27.15/ /27 Liikunnan yhteiskuntatieteet 99/160 73/80 Liikuntabiologinen aineryhmä 153/265 Kasvatustieteiden tiedekunta Varhaiskasvatuksen koulutus, Jyväskylä Luokanopettajan koulutus, Jyväskylä Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen koulutus Erityispedagogiikan koulutus Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

32 32( 62) Jyväskylän yliopisto Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Yrityksen taloustieteiden pääaineryhmä 87.5/ /60 Taloustiede 81/124 40/60 Informaatioteknologian tiedekunta Tietojärjestelmätiede 82.5/121 45/60 52/61 Tietotekniikka 70/125 40/50 44/75 ylioppilastutki ntotodistus Tietotekniikan opettajankoulutus 62/103 käyt. lask.kaavaa jossa huom. sov.koe + taustapist Matemaattisten tieteiden koulutus

33 33( 62) Svenska handelshögskolan Institution Ekonomie kandidat- o. magisterexamen, Helsingfors 119/200 72/100 Ekonomie kandidat- o. magisterexamen, Vasa 98/200 59/100

34 34( 62) Vaasan yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Kauppatieteet 48.75/ /42 Teknillinen tiedekunta Energia- ja informaatiotekniikka 8.44/69 /43 Ei hyväksyttyjä 13/29 Tietotekniikka ja tuotantotalous, kauppatieteet 11.5/20 11/15 Filosofinen tiedekunta Kielikylpykoulutuksen 99/115 74/80 Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma 39/70 5/ /35 Saksan kielen ja kirjallisuuden kandidaattiohjelma 44/ /35 29/35 Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma 22.8/40 6.9/20 Hallintotieteet 75.5/120 32/60

35 35( 62) Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Kauppatieteet 48.5/ /42 Teknillinen tiedekunta Konetekniikan 21.22/ /43 16/29 Kemiantekniikan 25.78/69 13/43 18/29 Sähkötekniikan 21.22/69 10/43 15/29 Energiatekniikan 25.11/ /43 18/29 Ympäristötekniikan 23.22/ /43 17/29 Laskennallinen tiede ja teknillinen fysiikka 31.33/ /43 22/29 Tuotantotalouden tiedekunta Tuotantotalouden 33.56/ /43 19/29

36 36( 62) Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tuotantotalouden tiedekunta Tietotekniikan 25.44/ /43 18/29

37 37( 62) Tampereen teknillinen yliopisto Luonnontieteiden tiedekunta Ympäristö- ja energiatekniikka 35.89/ /43 22/29 Biotekniikka 41.44/ /43 26/29 Teknisluonnontieteellinen 37.11/ /43 25/29 Teknisten tieteiden tiedekunta Konetekniikka 25.67/ /43 16/29 Automaatiotekniikka 24.33/ /43 17/29 Materiaalitekniikka 23/ /43 17/29 Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta Sähkötekniikka 28.56/ /43 19/29 Tietotekniikka 26.44/ /43 16/29 Tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekunta

38 38( 62) Tampereen teknillinen yliopisto Tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekunta Arkkitehtuuri 19.95/ /16 Rakennustekniikka 28.44/ /43 18/29 Tuotantotalous 45.22/ /43 24/29 Tietojohtaminen 28/69 13/43 19/29

39 39( 62) Lapin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajan koulutus, Rovaniemi 17/25 16/18 Kasvatusalan koulutus 51/80 26/40 Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustiede 76.5/122 65/93 Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Matkailututkimus 72.5/ /60 Sosiaalityö, Rovaniemi 62.5/120 24/60 Johtaminen 78.5/ /60 Hallintotiede ja soveltava psykologia 79.5/120 35/60 Politiikkatieteet ja sosiologia 74/ /60 Taiteiden tiedekunta

40 40( 62) Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Kuvataidekasvatus /32 Graafinen suunnittelu 15.5/30 Audiovisuaalinen mediakulttuuri 15/30 Teollinen muotoilu 15.75/30 Sisustus- ja tekstiilimuotoilu 12.5/25 Vaatetussuunnittelu 13.62/25

41 41( 62) Maanpuolustuskorkeakoulu Osasto Upseerikoulutus 77.5/143.3 Pisteissä linjakohtaisia eroja

42 42( 62) Aalto-yliopisto Perustieteiden korkeakoulu Teknillinen fysiikka ja matematiikka 48.67/ /43 27/29 Tuotantotalous 54.11/ /43 28/29 Tietotekniikka 35/ /43 26/29 Informaatioverkostot 44.35/ /50 Sähkötekniikan korkeakoulu Elektroniikka ja sähkötekniikka 33.78/ /43 24/29 Bioinformaatioteknologia 47.22/ /43 27/29 Automaatio- ja informaatioteknologia 29.78/ /43 23/29 Insinööritieteiden korkeakoulu Kone- ja rakennustekniikka 27.89/ /43 23/29 Rakennettu ympäristö 28.67/69 15/43 24/29

43 43( 62) Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Energia- ja ympäristötekniikka 34.11/ /43 23/29 Kemian tekniikan korkeakoulu Kemian-, bio- ja materiaalitekniikka 28.22/69 10/43 20/29 Kauppakorkeakoulu Kauppatieteet 61/82 34/42 Bachelor's Degree Program in International Business, Mikkeli 1190/ /42 SAT-valinta kauppatieteisiin, Helsingin yksikkö 1390/1600 SAT (CR + Math) Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Kuvataidekasvatus 34.5/45 Arkkitehtuuri 21.33/ /16 Dokumentaarinen elokuva 41/60

44 44( 62) Aalto-yliopisto Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Elokuvaus 40/60 Elokuva- ja tvkäsikirjoitus 64/95 Elokuvaleikkaus 34/55 Elokuvaohjaus 54/70 Elokuva- ja tv-tuotanto 56/75 Elokuvaäänitys ja - äänisuunnittelu 41/50 Elokuva- ja tv-lavastus 37/55 Graafinen suunnittelu 39/55 Näyttämölavastus 34/50 Pukusuunnittelu 34/50

45 45( 62) Aalto-yliopisto Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Maisema-arkkitehtuuri 20.73/ /19 Muoti 28/55 Muotoilu 33/45 Sisustusarkkitehtuuri 42/55

46 46( 62) Itä-Suomen yliopisto Filosofinen tiedekunta Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu 85.54/ /56 Englannin kieli ja kääntäminen, Joensuu 86.17/ /56 Erityisopettajien koulutus, Joensuu 90.33/ /56 Kotitalousopettajakoulutu s, Savonlinna 83.6/ /56 Kulttuurintutkimuksen, Joensuu 74/140 34/56 Käsityönopettajakoulutus, Savonlinna 77.6/ /56 Lastentarhanopettajakoulu tus, Savonlinna 75.6/ /56 Luokanopettajakoulutus, Joensuu 89.4/ /56 Luokanopettajakoulutus, Savonlinna 87.6/ /56 Läntinen teologia, opetusalan sv., Joensuu 13/20

47 47( 62) Itä-Suomen yliopisto Filosofinen tiedekunta Opinto-ohjaajan koulutus, Joensuu 79.5/134 39/50 Ortodoksinen teologia, opetusalan sv., Joensuu 13.33/20 Ortodoksinen teologia, kirkkomusiikin sv., Joensuu 27/40 Psykologia, Joensuu 95/140 39/56 Ruotsin kieli, Joensuu 68/140 34/56 Saksan kieli, Joensuu 85/140 23/56 Suomen kieli ja kirjallisuus, Joensuu 79/140 35/56 Venäjän kieli, Joensuu 91.6/ /56 Yleinen kielitiede, Joensuu 91.6/140 28/56 Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutus, Joensuu 80.4/ /100

48 48( 62) Itä-Suomen yliopisto Filosofinen tiedekunta Länt. teologia, kirkon ja uskonnollisten yhteisöjen sekä kulttuurin sv., Joensuu Luokanopettajan ja matemaattisten aineiden opettajan koulutus, Joensuu Ortodoksinen teologia, kirkon ja kulttuurin sv., Joensuu 63.8/ / / / / /56 Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Biologia, Joensuu 125/ /240 Fysiikka, Joensuu 14/30 suoravalinta Kemisti, Joensuu 40/60 39/56 lisäksi suoravalinta Kemistitutkija, Joensuu 67/150 Matematiikka, Joensuu 13/30 suoravalinta Metsätiede, Joensuu 71/140 29/56

49 49( 62) Itä-Suomen yliopisto Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Tietojenkäsittelytiede, Joensuu 55/120 29/50 Tietojenkäsittelytiede, Kuopio 55/120 29/50 Ympäristötiede, Kuopio 47/90 46/63 Sovellettu fysiikka, Kuopio 23/60 suoravalinta Aineenopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia, Joensuu Aineenopettajan ja luokanopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia Terveystieteiden tiedekunta Farmaseutin, Kuopio 66.2/ /56 Hammaslääketieteen, Kuopio 96.33/ /72 Lääketieteen, Kuopio / /72

50 50( 62) Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Proviisorin, Kuopio 91.23/ /56 Ravitsemustiede, Kuopio 105.7/ /56 Terveyden biotieteiden, Kuopio 73.6/ /56 81/84 Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Historia, Joensuu 78/140 31/56 Kauppatieteet, Joensuu 45/ /42 Kauppatieteet, Kuopio 47.5/82 25/42 Sosiaalityö, Kuopio 75.5/ /60 Terveystaloustiede, Kuopio 94.5/140 40/56 Yhteiskuntatieteet, Joensuu 88/140 35/56

51 51( 62) Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Sosiaalitieteet, Kuopio 91/140 39/56 Oikeustieteellinen ala, Joensuu 101.8/ /126 Maantiede ja ympäristöpolitiikka, Joensuu 84/140 40/56 Julkisoikeus, Joensuu 68/84

52 52( 62) Turun yliopisto Humanistinen tiedekunta Mediatutkimus 73/100 40/50 Italia 28.5/ /50 Pohjoismaiset kielet 70.6/ /50 Venäjän kieli 57.13/ /50 Kulttuurihistoria, Suomen historia ja yleinen historia 104/150 38/60 Arkeologia 75/100 38/50 Klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri 54/100 33/50 Musiikkitiede 66/100 38/50 Kotimainen kirjallisuus 42/100 24/50 Yleinen kirjallisuustiede 65/100 29/50

53 53( 62) Turun yliopisto Humanistinen tiedekunta Taidehistoria 59.5/100 35/50 Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koul.ohj., Pori 26/120 Englannin kieli 69.47/ /50 Folkloristiikka, kansatiede ja uskontotiede 53/100 26/50 Ranska 40.5/100 34/50 Saksan kieli 66/ /50 Espanja 60.95/ /50 Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus 66.25/ /50 Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Sosiaalityö 88/ /60

54 54( 62) Turun yliopisto Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Filosofia Psykologia Logopedia Politiikan tutkimus Sosiaalitieteet Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Biokemia Biologia, TY 150/ /240 Fysikaaliset tieteet Geologia

55 55( 62) Turun yliopisto Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Kemia Maantiede Tietojenkäsittelytieteet, TY 57/100 40/50 suoravalinta 51 hlö Tietotekniikka 18.33/69 5/43 18/29 Biotekniikka 23.22/ /43 25/29 Matematiikka ja tilastotiede Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteen Hammaslääketieteen Terveyden biotieteiden

56 56( 62) Turun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinto Oikeustieteellinen tiedekunta Oikeustiede Kasvatustieteiden tiedekunta Lastentarhanopettajan koulutus, Rauma Luokanopettajan koulutus, Turku Luokanopettajan koulutus, Rauma Käsityön aineenopettajan koulutus, Rauma Kasvatustieteiden koulutus Turun kauppakorkeakoulu Kauppatieteet

57 57( 62) Turun yliopisto Turun kauppakorkeakoulu Kauppatieteet, kansainvälinen liiketoiminta Kauppatieteet, Pori Kansantaloustiede

58 58( 62) Taideyliopisto Kuvataideakatemia, KuvA Kuvataideakatemian päävalinta Sibelius-Akatemia, SibA Sävellys (5,5 v) Musiikinteoria (5,5 v) Kuoronjohto (5,5 v) Orkesterinjohto (5,5 v) Puhallinorkesterinjohto (5,5 v) Klassisen musiikin instrumentti- ja lauluopinnot, vanha musiikki/cembalo (5,5 v) Klassisen musiikin instrumentti- ja lauluopinnot, vanha musiikki/luuttu (5,5 v) Klassisen musiikin instrumentti- ja lauluopinnot, kantele (5,5 v)

59 59( 62) Taideyliopisto Sibelius-Akatemia, SibA Klassisen musiikin instrumentti- ja lauluopinnot, harmonikka (5,5 v) Klassisen musiikin instrumentti- ja lauluopinnot, kitara (5,5 v) Klassisen musiikin instrumentti- ja lauluopinnot, huilu (5,5 v) Klassisen musiikin instrumentti- ja lauluopinnot, oboe (5,5 v) Klassisen musiikin instrumentti- ja lauluopinnot, klarinetti (5,5 v) Klassisen musiikin instrumentti- ja lauluopinnot, fagotti (5,5 v) Klassisen musiikin instrumentti- ja lauluopinnot, saksofoni (5,5 v) Klassisen musiikin instrumentti- ja lauluopinnot, käyrätorvi (5,5 v) Klassisen musiikin instrumentti- ja lauluopinnot, trumpetti (5,5 v)

60 60( 62) Taideyliopisto Sibelius-Akatemia, SibA Klassisen musiikin instrumentti- ja lauluopinnot, pasuuna (5,5 v) Klassisen musiikin instrumentti- ja lauluopinnot, tuuba (5,5 v) Klassisen musiikin instrumentti- ja lauluopinnot, lyömäsoittimet (5,5 v) Klassisen musiikin instrumentti- ja lauluopinnot, harppu (5,5 v) Klassisen musiikin instrumentti- ja lauluopinnot, viulu (5,5 v) Klassisen musiikin instrumentti- ja lauluopinnot, alttoviulu (5,5 v) Klassisen musiikin instrumentti- ja lauluopinnot, sello (5,5 v) Klassisen musiikin instrumentti- ja lauluopinnot, kontrabasso (5,5 v) Klassisen musiikin instrumentti- ja lauluopinnot, baritonitorvi (5,5 v)

61 61( 62) Taideyliopisto Sibelius-Akatemia, SibA Klassisen musiikin instrumentti- ja lauluopinnot, piano (5,5 v) Klassisen musiikin instrumentti- ja lauluopinnot, urut (5,5 v) Klassisen musiikin instrumentti- ja lauluopinnot, klavikordi (5,5 v) Musiikkikasvatus (5,5 v) Kirkkomusiikki (5,5 v) Jazzmusiikki, instrumentti tai laulu (5,5 v) Jazzmusiikki, sävellys (5,5 v) Kansanmusiikki (5,5 v) Klassisen musiikin instrumentti- ja lauluopinnot, laulu (5,5 v)

62 62( 62) Taideyliopisto Sibelius-Akatemia, SibA Klassisen musiikin instr.ja lauluopinnot, vanha musiikki/jousisoittimet (5,5v) Klassisen musiikin instr.ja lauluopinnot, vanha musiikki/puhaltimet (5,5) Teatterikorkeakoulu, TeaK Näyttelijäntyön Ohjauksen Dramaturgian Valosuunnittelun Äänisuunnittelun Tanssin

Kokeisiin osallistuneet

Kokeisiin osallistuneet Helsingin yliopistoon hakeneet, ja aloituspaikat v. 2012 Koulutusohjelma hakijoista osuus osallistuneista Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Akvaattiset tieteet 135 78 16 16 % 28 % Biologi (svenskspråkig)

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2016

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2016 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Akvaattiset tieteet 26.5.2016 klo 9.00-13.00, Jyväskylä, Oulu, Turku Yhteinen valintakoe biologian ja ympäristötieteiden sekä Jyväskylän,

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Biologia (ruotsinkielinen valinta) to 21.5.2015 klo 9.00-13.00, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Turku Biologia (suomenkielinen valinta)

Lisätiedot

Hakijoista ensikertalaisia yht. yht.

Hakijoista ensikertalaisia yht. yht. Hakukohde Akvaattiset tieteet, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v): Jyväskylän yliopisto, Matemaattisluonnontieteellinen Biologian ala, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian

Lisätiedot

Päätös 12.12.2014. Hakijasuman purkamiseen tarkoitetut valtionavustukset vuodelle 2014

Päätös 12.12.2014. Hakijasuman purkamiseen tarkoitetut valtionavustukset vuodelle 2014 Päätös OKM/88/592/2014 12.12.2014 Jakelussa mainituille Viite Asia Hakijasuman purkamiseen tarkoitetut valtionavustukset vuodelle 2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö teki 16.5.2014 päätöksen (18/592/2014)

Lisätiedot

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott.

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott. Hakeneet, hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet tiedekunnittain ja hakukohteittain, kaikki valinnat vuosina -2014 1 (5) Haken. Kok. Hyv. Hyv. Humanistinen tiedekunta Arkeologia 168 58 12 8 8 166

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian Maisterihaku,

Lisätiedot

Koulutuksen Aloituspaikat. Hakuajat Hakukohde Opintopolussa Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu, humanististen tieteiden

Koulutuksen Aloituspaikat. Hakuajat Hakukohde Opintopolussa Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu, humanististen tieteiden Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa Hakukohteet, joihin sisältyy aikaisempien opintojen/avoimen väylän jono (suluissa aloituspaikat) FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Koulutuksen

Lisätiedot

Korkeakoulujen hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet - raportti

Korkeakoulujen hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet - raportti 1(11) Hakuehdot Raportin tulostuspäivämäärä 22.8.2016 Tiedot päivitetty Opintopolusta 18.8.2016 06:52 Tulostustapa Hakukohteittain Koulutustoimija Jyväskylän yliopisto Oppilaitos Jyväskylän yliopisto Toimipiste

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa (Hakukohteet, joihin sisältyy aikaisempien opintojen/avoimen väylän jono) FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Koulutuksen Aloituspaikat Englannin

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON VALINTATILASTO / YHTEISHAKU 2016

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON VALINTATILASTO / YHTEISHAKU 2016 1 Valintatilasto - Yhteishaku 2016 //UEF ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON VALINTATILASTO / YHTEISHAKU 2016 (aikaisempien opintojen ) Filosofinen kulttuuri, kääntäminen, 30 (5) 267 189 33 (3) 30 83,37/84,43 30,83

Lisätiedot

1 (6) Sisältyvien kokonaisuuksien lkm. Tdk Pääaine Sivuaine

1 (6) Sisältyvien kokonaisuuksien lkm. Tdk Pääaine Sivuaine 1 (6) H Arkeologia Kansatiede 8 2 10 Museologia 4 3 7 Klassillinen arkeologia 5 1 6 Arkeologia Total 41 13 54 Digitaalinen kulttuuri, Pori Kulttuurituotannon suunnittelu, Pori 12 3 15 Museologia ja aineellinen

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian Maisterihaku,

Lisätiedot

Korkeakoulujen hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet - raportti

Korkeakoulujen hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet - raportti 1(6) Hakuehdot Raportin tulostuspäivämäärä 22.3.2016 Tiedot päivitetty Opintopolusta 22.3.2016 08:04 Tulostustapa Hakukohteittain Koulutustoimija Jyväskylän yliopisto Oppilaitos - Toimipiste - Haku Korkeakoulujen

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus LUONNOS 28.11.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Helsingin yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Helsingin yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/8 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen

Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen 15.6.2016 Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen Kandidaattiohjelmat Ohjelman nimi tummennetulla, englanninkielinen nimi alla, hakukohteet kursiivilla. Tutkinto-ohjelman nimen perässä on

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnot % 111 % -7 % 1 % Alemmat korkeakoulututkinnot % 103 % 15 % 11 %

Tohtorin tutkinnot % 111 % -7 % 1 % Alemmat korkeakoulututkinnot % 103 % 15 % 11 % Asemointitilastot 2016, 1/8 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä, yliopistojen koulutusohjelmista ja

Lisätiedot

Vuoden 2015 opiskelijavalintojen aloituspaikkamäärät

Vuoden 2015 opiskelijavalintojen aloituspaikkamäärät Liite 1 Vuoden 2015 opiskelijavalintojen t Vuonna 2012 ylemmän korkeakoulututkinnon suoritti 1315 opiskelijaa ja vuonna 2013 vastaavasti 1324 opiskelijaa. Vuonna 2012 alemman korkeakoulututkinnon suoritti

Lisätiedot

Yhteishaku Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö. Oulun yliopisto

Yhteishaku Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö. Oulun yliopisto Yhteishaku 2017 Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö Hakukohteet 2017 Kandidaatti + maisterikoulutukset 3+2 v oulu.fi/yliopisto/hakijalle 3 Aloituspaikat ja ensikertalaiset - Vuoden 2017 yhteishaussa on n.

Lisätiedot

TIETEEN TILA Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: tieteenalaluokitukset

TIETEEN TILA Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: tieteenalaluokitukset TIETEEN TILA 2016 Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: tieteenalaluokitukset 19.12.2016 Lisätietoja: www.aka.fi/tieteentila Suunnittelu ja johdon tuki -yksikkö Suomen Akatemia 1 Tieteenalaryhmittely

Lisätiedot

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto n koulutustarjonta Sisällys 1. Hakukohteet 2017 2. Haut 2017 3. Mitä seuraavaksi 2 Hakukohteet 2017 Kasvatusalat Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma Erityispedagogiikka 20 (14) Intercultural Teacher

Lisätiedot

Mitä lukion jälkeen? 14-ryhmien vanhempainilta 21.4.2016

Mitä lukion jälkeen? 14-ryhmien vanhempainilta 21.4.2016 Mitä lukion jälkeen? 14-ryhmien vanhempainilta 21.4.2016 Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Puhuttujen kielten tulkkaus Viittomakielentulkki Elokuva ja televisio Journalismi Konservointi Kulttuurituotanto

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta /2012 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta /2012 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012 421/2012 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Opinto-ohjauksen koulutuspäivä Opiskelijavalinnat tilastojen valossa Sari Pulkkinen, Tietokonekeskus

Opinto-ohjauksen koulutuspäivä Opiskelijavalinnat tilastojen valossa Sari Pulkkinen, Tietokonekeskus Opinto-ohjauksen koulutuspäivä 14.1.2004 Opiskelijavalinnat tilastojen valossa Sari Pulkkinen, Tietokonekeskus Tampereen yliopisto Ensisijaisten hakijoiden lukumäärä 1994 2003 16 000 15 000 KOTA 14 842

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015

Jyväskylän yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Asemointitlastot 2016, 1/7 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

Hakukohde Pisteraja 7.7.2016 Valintakokeen pisterajat hyväksyttävissä olemiseen

Hakukohde Pisteraja 7.7.2016 Valintakokeen pisterajat hyväksyttävissä olemiseen Hakukohde Pisteraja 7.7.2016 Valintakokeen pisterajat hyväksyttävissä olemiseen Aineenopettaja ja luokanopettaja, matematiikka, fysiikka ja kemia, Joensuu, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Lisätiedot

Åbo Akademin määrälliset tavoitteet kaudelle

Åbo Akademin määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/6 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak. YO Valtak.

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Itä-Suomen yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/8 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

Abipäivät Ohjelma on sama molempina päivinä. Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.

Abipäivät Ohjelma on sama molempina päivinä. Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin. Abipäivät 9. 10.11.2016 Ohjelma on sama molempina päivinä. Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin. Luonnontieteet Sali L3 Sali L2 Sali L4 Sali PR101 Tietojenkäsittelytieteet Biologia klo 12.30 13.00 Matemaattiset

Lisätiedot

Abipäivät Ohjelma on sama molempina päivinä. Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.

Abipäivät Ohjelma on sama molempina päivinä. Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin. Abipäivät 9. 10.11.2016 Ohjelma on sama molempina päivinä. Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin. Luonnontieteet Sali L3 Sali L2 Sali L4 Sali PR101 Tietojenkäsittelytieteet Biologia klo 12.30 13.00 Matemaattiset

Lisätiedot

Pelkkä alempi tutkinto (avoimen yo:n väylä) Siirtoopiskelijat***

Pelkkä alempi tutkinto (avoimen yo:n väylä) Siirtoopiskelijat*** JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Esityslista 3/2013, asia 3, liite 1 HAKUKOHTEET JA ALOITUSPAIKKAMÄÄRÄT 2014 HUMANISTINEN TIEDEKUNTA Hakukohde 2014 2013 Avoin väylä*** Siirtoopiskelijat*** *** (sis. Englannin kieli

Lisätiedot

1 (6) tdk laitos aine

1 (6) tdk laitos aine 1 (6) H Hist.,kultt. ja tait.tutk.lts Arkeologia 1 2 2 3 Digitaalinen kulttuuri, Pori 2 2 1 2 Folkloristiikka 1 1 2 1 1 1 Historia 2 4 1 Kansatiede 2 2 2 1 1 2 Kotimainen kirjallisuus 1 3 1 3 1 1 2 Kulttuurihistoria

Lisätiedot

Opotupa. Oulun yliopisto

Opotupa. Oulun yliopisto Opotupa Ohjelma 9.30 Aamukahvit tarjolla 9.45-10.30 Opiskelijavalinnan kuulumiset, Anne Talvio 10.30-11.15 Tähtiparaati alumnien terveisiä työelämästä. 11.15-12.45 Lounastauko 12.45-13.15 Lukion ainevalintojen

Lisätiedot

Oulun yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Oulun yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/6 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak. YO Valtak.

Lisätiedot

Tervetuloa OPO-iltaan!

Tervetuloa OPO-iltaan! Tervetuloa OPO-iltaan! Tervetuliaissanat Omalle polulle korkeakouluun -hanke Tiedekuntien esittelyt Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Informaatioteknologian tiedekunta Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

Nuorten koulutuksen maakunnalliset aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016

Nuorten koulutuksen maakunnalliset aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016 Nuorten koulutuksen maakunnalliset aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi Tavoitekehitys 1 Humanistinen ja kasvatusala 868 861 617-244 -28,3 5 770 5 774 5 830 56 1,0 2 Kulttuuriala

Lisätiedot

Oulun yliopisto tutkii Julkaisutilasto 2009

Oulun yliopisto tutkii Julkaisutilasto 2009 Oulun yliopisto tutkii Julkaisutilasto 2009 Tiedekunta / laitos / yksikkö Monografiat Monografiat Toimitetut Patentit ja Av aineistot ja Abstraktit Humanistinen tiedekunta Aate ja oppihistoria 29 2 0 1

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

Sivuaineopiskelu Helsingin yliopistossa

Sivuaineopiskelu Helsingin yliopistossa Sivuaineopiskelu Helsingin yliopistossa Helsingin yliopiston tiedekuntien sivuainetarjonta Tiedot kerätty Helsingin yliopiston tiedekuntien verkkosivuilta Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Biotieteellinen

Lisätiedot

Oulun yliopisto lyhyesti Perustettu vuonna 1958

Oulun yliopisto lyhyesti Perustettu vuonna 1958 lyhyesti Oulun yliopisto on kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto, joka rakentaa tulevaisuuden uutta osaamista, hyvinvointia ja sivistystä tutkimuksen ja koulutuksen keinoin. Kuusi tiedekuntaa laitoksineen

Lisätiedot

KIELIKESKUKSEN OPETUS FILOSOFISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJOILLE LUKUVUONNA

KIELIKESKUKSEN OPETUS FILOSOFISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJOILLE LUKUVUONNA KIELIKESKUKSEN OPETUS FILOSOFISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJOILLE LUKUVUONNA 2013-14 FILOSOFINEN TIEDEKUNTA JOENSUUN KAMPUS TUTKINTORAKENNE laajuus koodi Ajalla Joensuu PSYKOLOGIA 3 8013051 Skills for Students

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 567. Laki. tieliikennelain 103 :n muuttamisesta. Annettu Naantalissa 15 päivänä heinäkuuta 2005

SISÄLLYS. N:o 567. Laki. tieliikennelain 103 :n muuttamisesta. Annettu Naantalissa 15 päivänä heinäkuuta 2005 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä heinäkuuta 2005 N:o 567 569 SISÄLLYS N:o Sivu 567 Laki tieliikennelain 103 :n muuttamisesta... 3335 568 Opetusministeriön asetus yliopistojen

Lisätiedot

Tulevaisuuden uutta osaamista rakentamassa

Tulevaisuuden uutta osaamista rakentamassa LYHYESTI Tulevaisuuden uutta osaamista rakentamassa Oulun yliopisto on kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto, joka rakentaa tulevaisuuden uutta osaamista, hyvinvointia ja sivistystä monitieteisen tutkimuksen

Lisätiedot

Turun yliopisto, avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot Lähde: Turun yliopiston opiskelijatietojärjestelmä Opsu 7.2.

Turun yliopisto, avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot Lähde: Turun yliopiston opiskelijatietojärjestelmä Opsu 7.2. Lähde: Turun yliopiston opiskelijatietojärjestelmä Opsu 7.2.2013 Sivu 1 (10) *** Ei tiedekuntaa *** Kielikeskus KIEN Kielikeskus/englanti 353 108 366 106 494 160 422 130 408 KIPV Kielikeskus/puheviestintä

Lisätiedot

pääaine pääaineen nimi lkm

pääaine pääaineen nimi lkm Jyväskylän yliopisto Opiskelijarekisterit (TH) 2.12.2013, Tapani Harden ja Mirja Tervo Jatko-opiskelijoiden lukumäärä ja naisten osuus 31.12.2008 tdk laitos pääaine pääaineen nimi lkm näistä naisia naisten

Lisätiedot

Tampereen yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Tampereen yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/7 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitte tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak. YO

Lisätiedot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Lukion vanhempainilta 16 Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinto Ylioppilaaksi tuloon vaaditaan yokirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Tutkinnon rakenne Tutkintoon kuuluu vähintään neljä

Lisätiedot

Turun yliopisto, avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot Lähde: Turun yliopiston opiskelijatietojärjestelmä Opsu 17.2.

Turun yliopisto, avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot Lähde: Turun yliopiston opiskelijatietojärjestelmä Opsu 17.2. Lähde: Turun yliopiston opiskelijatietojärjestelmä Opsu 17.2.2017 Sivu 1 (10) *** Tiedekuntien ulkopuoliset *** Kielikeskus KIEN Kielikeskus/englanti 424 159 372 132 314 95 275 115 346 KIJA Kielikeskus/japani

Lisätiedot

KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ. Vuonna 2010 Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen

KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ. Vuonna 2010 Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ Vuonna Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Lokakuu 12 Sisällys

Lisätiedot

Turun yliopisto, avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot Lähde: Turun yliopiston opiskelijatietojärjestelmä Opsu 4.2.

Turun yliopisto, avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot Lähde: Turun yliopiston opiskelijatietojärjestelmä Opsu 4.2. Lähde: Turun yliopiston opiskelijatietojärjestelmä Opsu 4.2.2016 Sivu 1 (10) *** Tiedekuntien ulkopuoliset *** Kielikeskus KIEN Kielikeskus/englanti 420 129 424 159 372 132 314 95 382 KIPV Kielikeskus/puheviestintä

Lisätiedot

Luonnontieteellinen koulut.ala 22,7 mies 2 17 11,8 nainen 8 27 29,6. Luonnontieteellinen koulut.ala 28,8 mies 50 179 27,9 nainen 33 109 30,3

Luonnontieteellinen koulut.ala 22,7 mies 2 17 11,8 nainen 8 27 29,6. Luonnontieteellinen koulut.ala 28,8 mies 50 179 27,9 nainen 33 109 30,3 26.9.2013 opinto-oikeus alkanut 1.8.2012 31.7.2013, suoritukset samalta ajalta (sis. korvaavat suoritukset) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö 22,7 Luonnontieteellinen koulut.ala 22,7 mies 2 17 11,8

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 2 Opetusneuvos 3.11.2015 Mirja Vihma

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 2 Opetusneuvos 3.11.2015 Mirja Vihma OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 2 Opetusneuvos 3.11.2015 Mirja Vihma VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS 22.10.2015 SUOMEN AKATEMIAN TIETEELLISTEN TOIMIKUNTIEN KOKOONPANOSTA KAUDELLE 2016 2018 BIOTIETEIDEN

Lisätiedot

Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT

Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT Helena Kurkela 14.4.2014 Siirtymäsäännökset Siirtymäkausi: kandidaatin tutkintoon johtavilla ohjelmilla 1.8.2014-31.10.2016 maisterin tutkintoon johtavilla

Lisätiedot

Pisterajat Vuosi

Pisterajat Vuosi Pisterajat 2006-2013 1 Äidinkieli, suomi L Kevät 92 90 88 86 87 87 86 87 Syksy 92 90 88 85 87 87 86 87 E Kevät 87 77 75 72 73 73 71 73 Syksy 87 77 75 73 73 73 72 71 M Kevät 80 62 60 60 61 62 60 62 Syksy

Lisätiedot

Historiatieteen ja filosofian laitos 0 58 58. Kieli- ja käännöstieteiden laitos 0 149 149. Puheopin laitos 0 23 23. Taideaineiden laitos 0 37 37

Historiatieteen ja filosofian laitos 0 58 58. Kieli- ja käännöstieteiden laitos 0 149 149. Puheopin laitos 0 23 23. Taideaineiden laitos 0 37 37 Tampereen yliopisto.. Tutkintotavoitteiden saavuttaminen aloittain ja laitoksittain/yksiköittäin Alempi korkeakoulututkinto solun sisältö: tavoite toteuma ero Humanistinen Kasvatustieteiden Kieli-, käännös-

Lisätiedot

Sisällys. 1 Johdanto... 3. 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2012... 4

Sisällys. 1 Johdanto... 3. 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2012... 4 OPISKELIJAVALINNAT RAPORTTI 2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2012... 4 Taulukko 1. Valtiotieteelliseen tiedekuntaan vuonna 2012 hakeneet, hyväksytyt

Lisätiedot

Matemaattis-luonnontieteellinen ala

Matemaattis-luonnontieteellinen ala Biologia Helsinki (Lahti), Oulu, Turku, Jyväskylä Joensuussa hakukohteena biotiede Yhteisvalinta (biohaku.fi), Joensuu ei mukana Yhteispiste- ja valintakoejono Joensuuhun vain todistusvalinta Valintakoetyyppi

Lisätiedot

Tutkintorakenteet: Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Kieli- ja viestintäopinnot

Tutkintorakenteet: Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Kieli- ja viestintäopinnot FYSIIKAN JA MATEMATIIKAN LAITOS, JOENSUU FYSIIKKA op koodi English Academic Reading Skills for Chemistry, 2 8013327 Ruotsia fysiikan ja matematiikan, 3 8012325,, 2. tai metsätieteiden 2 8013328 Science,

Lisätiedot

Tutkintorakenteet: Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kieli- ja viestintäopinnot

Tutkintorakenteet: Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kieli- ja viestintäopinnot HISTORIA- JA MAANTIETEIDEN LAITOS, SUOMEN HISTORIA JA YLEI- NEN HISTORIA op koodi English Academic Reading Skills for History 3 8013751 2 8013752 for History Ruotsia historian opiskelijoille, 5 8012751

Lisätiedot

Valtio- ja yhteiskuntatiede

Valtio- ja yhteiskuntatiede Opiskelupaikat Helsinki Joensuu Jyväskylä Kuopio Tampere Turku Lappi Vaasa Åbo Akademi Valtio- ja yhteiskuntatiede Tutkinto-ohjelmat: Suuntaus laajoihin tutkinto-ohjelmiin yhteiset alkuvaiheen opinnot

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu

Opiskelijavalinta ja opiskelu Opiskelijavalinta ja opiskelu Teknillistieteellinen koulutusala Koulutuspäällikkö Heikki Kuoppala Tässä mahdollisesti esitetty virheellinen tieto ei ole peruste esimerkiksi oikaisupyynnön tekemiselle.

Lisätiedot

Siirtohaku, Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v)

Siirtohaku, Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v) 1 FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Katso koulutusten kuvaukset yliopiston verkkosivulta tai koulutustarjontaesitteestä tai Opintopolusta. Siirtohaku, Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu Humanististen tieteiden

Lisätiedot

LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA

LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA 1 LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta (BMTK) Kaivannaisalan tiedekunta (OMS) Luonnontieteellinen tiedekunta (LuTK) Tieto ja sähkötekniikan tiedekunta (TST) Abipäivät

Lisätiedot

LAITOS TIEDEKUNTA YHTEENSÄ OMA MUUT OMA MUUT op opisk op opisk op opisk op opisk op opisk *** EI TIEDEKUNTAA ***

LAITOS TIEDEKUNTA YHTEENSÄ OMA MUUT OMA MUUT op opisk op opisk op opisk op opisk op opisk *** EI TIEDEKUNTAA *** *** EI TIEDEKUNTAA *** EI LAITOSTA TIEDEKUNTIEN YHTEISET OPINNOT 0 0 212 212 0 0 212 212 212 212 0 0 212 212 0 0 212 212 212 212 KIELIKESKUS KIELIKESKUS/ARABIA 0 0 100 25 0 0 100 25 100 25 KIELIKESKUS/ENGLANTI

Lisätiedot

International Baccalaureate = kansainvälinen ylioppilastutkinto Opetus- ja tutkintokieli englanti Opetussuunnitelma sama kaikkialla maailmassa 4536

International Baccalaureate = kansainvälinen ylioppilastutkinto Opetus- ja tutkintokieli englanti Opetussuunnitelma sama kaikkialla maailmassa 4536 2016 International Baccalaureate = kansainvälinen ylioppilastutkinto Opetus- ja tutkintokieli englanti Opetussuunnitelma sama kaikkialla maailmassa 4536 koulua 150 maassa (yli1 235 000 opp.) Opinnot kestävät

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto, 180 op (tavoiteaika 3 vuotta)

Lisätiedot

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 1 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Yksikössä voi suorittaa humanistisen alan tutkintoja: Humanististen tieteiden kandidaatti 180 op (alempi korkeakoulututkinto) Filosofian maisteri 120

Lisätiedot

Laadullinen työllistyminen, keskustelutilaisuus taustatilastoja

Laadullinen työllistyminen, keskustelutilaisuus taustatilastoja Laadullinen työllistyminen, keskustelutilaisuus 30.11. - taustatilastoja Ammattiasema - maisterin tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen ammattiluokituksen mukaan 2014 - yksi vuosi valmistumisesta Kasvatusalat

Lisätiedot

Opiskelijavalintoja koskeva yhteistoiminta hakijoiden neuvonnassa UEFissa kesällä 2015

Opiskelijavalintoja koskeva yhteistoiminta hakijoiden neuvonnassa UEFissa kesällä 2015 1 Opiskelijavalintoja koskeva yhteistoiminta hakijoiden neuvonnassa UEFissa kesällä 2015 Tässä tiedotteessa mainitut asiat ovat voimassa 1.7.-14.8.2015 välisen ajan! Tiedekunnat vastaavat opiskelijavalintojen

Lisätiedot

Turun yliopisto Suoritetut alemmat, ylemmät ja tohtorin tutkinnot ohjauksen alan ja pääaineen mukaan Lähde: Nettiopsu 17.1.

Turun yliopisto Suoritetut alemmat, ylemmät ja tohtorin tutkinnot ohjauksen alan ja pääaineen mukaan Lähde: Nettiopsu 17.1. 1 (7) Alemmat korkeakoulututkinnot 1. Kasvatusalat Aikuiskasvatustiede K 10 4 10 7 9 Erityispedagogiikka K 14 13 12 21 20 Kasvatustiede (varhaiskasvatus), OKL Rauma K 3 2 1 Kasvatustiede, kasvatustieteiden

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri kokeisiin tutkintokerroittain

Ilmoittautuneet eri kokeisiin tutkintokerroittain Ilmoittautuneet eri kokeisiin tutkintokerroittain 2006-2015 1 Äidinkieli, suomi Kevät Lkm 30 039 23 178 29 194 29 012 28 912 29 076 28 322 28 309 28 092 27 100 Syksy Lkm 16 923 5 969 6 114 5 766 5 680

Lisätiedot

Ouluun lukioon 2016. Avoimet ovet 13.-14.1.2016

Ouluun lukioon 2016. Avoimet ovet 13.-14.1.2016 Ouluun lukioon 2016 Avoimet ovet 13.-14.1.2016 Oulun lukioissa on valinnanvaraa Lukio-opetusta antaa Oulussa 14 koulua. Kaupungin päivälukioiden lisäksi Oulussa on aikuislukio, valtion lukio Oulun Normaalikoulu

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto tulevaisuuden yliopisto ajassa

Itä-Suomen yliopisto tulevaisuuden yliopisto ajassa Itä-Suomen yliopisto tulevaisuuden yliopisto ajassa Kolmen kampuksen yliopisto Yliopisto toimii kolmella kampuksella: Joensuussa, Kuopiossa ja Savonlinnassa. Yhtenäinen toimintamalli Kampusten profiloituminen

Lisätiedot

Tieteenaloittaiset tilastot: Lääke- ja terveystieteet

Tieteenaloittaiset tilastot: Lääke- ja terveystieteet Tieteen tila 212 Tieteenaloittaiset tilastot: Lääke- ja terveystieteet Tässä dokumentissa tarkastellaan lääketieteiden aloista peruslääketieteitä; kliinisiä lääketieteitä; hammaslääketieteitä; lääketieteen

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN OPOSEMINAARI / HANKEN

YLIOPISTOJEN OPOSEMINAARI / HANKEN YLIOPISTOJEN OPOSEMINAARI 4.11. 2016 / HANKEN Helsingin yliopiston hakijapalvelut / Anne Hopia, markkinointisuunnittelija anne.hopia@helsinki.fi 11/11/2016 1 Ajankohtaista hakemisessa 1. Hakemisen rakenne

Lisätiedot

Kasvatustieteiden tiedekunta Ennakkotietoja vuoden 2015 valintaperusteista. Faculty of Education/Kasvatustieteiden tiedekunta Helena Seppälä

Kasvatustieteiden tiedekunta Ennakkotietoja vuoden 2015 valintaperusteista. Faculty of Education/Kasvatustieteiden tiedekunta Helena Seppälä Kasvatustieteiden tiedekunta Ennakkotietoja vuoden 2015 valintaperusteista Koulutukset ja aloituspaikat v. 2015 Kasvatustieteiden koulutus 25 Luokanopettajan koulutus 100 (sisältää teknologia- sekä taide-

Lisätiedot

Kieliä Jyväskylän yliopistossa

Kieliä Jyväskylän yliopistossa ieliä Jyväskylässä Kieliä Jyväskylän yliopistossa Pääainevalikoimaamme kuuluvat seuraavat kielet: englanti ranska ( romaaninen filologia ) ruotsi saksa suomi suomalainen viittomakieli venäjä Sivuaineena

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Arvosanajakaumia syksy

Arvosanajakaumia syksy jakaumia syksy 2014 1 Koko maa Äidinkieli, suomi Naiset 111 4,4 339 13,4 482 19,1 634 25,1 573 22,7 333 13,2 56 2,2 2528 4,0 Miehet 47 2,1 159 7,1 292 13,0 450 20,1 599 26,7 586 26,1 109 4,9 2242 3,4 Yhteensä

Lisätiedot

2 YLEMPI PERUSASTE 2011 PERUSKOULU 4146 63 2012 KESKIKOULU 429 3 2019 MUU YLEISSIV. KOUL., YL. PERUSASTE 113 0 YHT 4688 66

2 YLEMPI PERUSASTE 2011 PERUSKOULU 4146 63 2012 KESKIKOULU 429 3 2019 MUU YLEISSIV. KOUL., YL. PERUSASTE 113 0 YHT 4688 66 1220. Työnhakijat koulutuksen mukaan ja heistä vastavalmistuneet Lähde: TEM, työnvälitystilastot 2013 Maaliskuu 12 POHJOIS-POHJANMAA Työttömät yhteensä Työnhakijoita laskentapäivänä Kaikki yhteensä Vastavalmistuneet

Lisätiedot

Suoritetut opintopisteet 2015 A = aineopinnot. Y = yleisopinnot K = kieli- ja viestintäopinnot

Suoritetut opintopisteet 2015 A = aineopinnot. Y = yleisopinnot K = kieli- ja viestintäopinnot Turun yliopiston avoin yliopisto P = perusopinnot Suoritetut opintopisteet 2015 A = aineopinnot Turun yliopiston opiskelijatietojärjestelmä Opsu S = syventävät opinnot Y = yleisopinnot K = kieli- ja viestintäopinnot

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus ABI-päivät 11.-12.11.2015 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi

Lisätiedot

Pisterajat 2006-2015 1. Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Pisterajat 2006-2015 1. Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Pisterajat 2006-2015 1 Äidinkieli, suomi L Kevät 92 90 88 86 87 87 86 87 87 87 87 Syksy 92 90 88 85 87 87 86 87 86 86. E Kevät 87 77 75 72 73 73 71 73 73 72 72 Syksy 87 77 75 73 73 73 72 71 71 70. M Kevät

Lisätiedot

Pisterajat 2006-2014 1. Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pisterajat 2006-2014 1. Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Pisterajat 2006-2014 1 Äidinkieli, suomi L Kevät 92 90 88 86 87 87 86 87 87 Syksy 92 90 88 85 87 87 86 87 86 E Kevät 87 77 75 72 73 73 71 73 73 Syksy 87 77 75 73 73 73 72 71 71 M Kevät 80 62 60 60 61 62

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 26.8.2016 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Tampereen kesäyliopisto- syksyn kirjoittajille. Kertauskurssin hinta LeLun abeille on 45

Tampereen kesäyliopisto- syksyn kirjoittajille. Kertauskurssin hinta LeLun abeille on 45 Kurssivalinnat 2016 Kurssivalinnat tehdään Wilman tarjottimeen (2016-17). Tarjotin tulee nettiin maaliskuun lopulla. Ainevalintoja ensi vuodelle tehdessä tulisi tietää, mitä kursseja kannattaisi valita,

Lisätiedot

Opiskelijaksi LAPIN YLIOPISTOON

Opiskelijaksi LAPIN YLIOPISTOON Opiskelijaksi LAPIN YLIOPISTOON HAE LAPIN YLIOPISTOON SINNE EIVÄT PIENETKÄÄN UNELMAT HUKU. Lapin yliopisto lyhyesti Tiedekunnat Kasvatustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta Taiteiden tiedekunta

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

Humanistisen tiedekunnan opiskelijavalintaan liittyvät nimiluettelot

Humanistisen tiedekunnan opiskelijavalintaan liittyvät nimiluettelot ARKISTONMUODOSTAJA HUMANISTINEN TIEDEKUNTA B LUETTELOT Ba Ba:1 Ba:2 Ba:3 Bb Humanistisen tiedekunnan opiskelijavalintaan liittyvät nimiluettelot Humanistisen tiedekunnan opiskelijavalintaan liittyvät nimiluettelot

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

Opiskelijavalinnat 2010 Helsingin yliopisto valtiotieteellinen tiedekunta. Outi Sirniö ja Elina Tuusa

Opiskelijavalinnat 2010 Helsingin yliopisto valtiotieteellinen tiedekunta. Outi Sirniö ja Elina Tuusa Opiskelijavalinnat 2010 Helsingin yliopisto valtiotieteellinen tiedekunta Outi Sirniö ja Elina Tuusa Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2010... 2 Taulukko

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

AKYH Ammattikorkeakoulujen aikuisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 30) Koko maa

AKYH Ammattikorkeakoulujen aikuisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 30) Koko maa / S.. ( ) Centria ammattikorkeakoulu - Centria yrkeshögskola Centria ammattikorkeakoulu - Centria yrkeshögskola, Kokkola- Pietarsaaren yksikkö, Pietarsaari Sosiaalialan koulutusohjelma. sijaiset hakijat

Lisätiedot

Tervetuloa Rakkauden Laanilaan 2017

Tervetuloa Rakkauden Laanilaan 2017 Tervetuloa Rakkauden Laanilaan 2017 MIKSI LAANILAN LUKIO? Luovuus Osallisuus Vastuullisuus Empaattisuus MIKSI LAANILAN LUKIO? Millainen tulevaisuuden koulu haluamme olla? Sydämellinen oppimisympäristö

Lisätiedot

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua 15.6.2015 Uraseurantakysely 2014 Kysely lähetettiin syksyllä

Lisätiedot

YHTEISHAUN ULKOPUOLELLE JÄÄVÄT HAUT. kaikki, jotka täyttävät valintaperusteet. kaikki, jotka täyttävät valintaperusteet

YHTEISHAUN ULKOPUOLELLE JÄÄVÄT HAUT. kaikki, jotka täyttävät valintaperusteet. kaikki, jotka täyttävät valintaperusteet ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO LIITE 6 HAKUKOHTEET JA ALOITUSPAIKKAMÄÄRÄT 2015 FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Joensuun kampus ja Savonlinnan kampus Kelpoisuusopinnot Suomen kieli ja kirjallisuus, Joensuu 30 30 Kulttuurintutkimuksen

Lisätiedot

Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta?

Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta? Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta? Opintoasiainkoordinaattori Tanja Steiner 13.10.2004 Teema Opettaja Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutus Helsingin yliopistossa Käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot