Hyväksymispistemäärät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyväksymispistemäärät"

Transkriptio

1 1( 62) Helsingin yliopisto Teologinen tiedekunta Teologia 38.25/ /30 Oikeustieteellinen tiedekunta Oikeusnotaari, Helsinki ja oikeustieteen maisteri, Helsinki/Vaasa 74/102 48/70 Rättsnotarie, Helsingfors och juris magister, Helsingfors/Vasa 77/102 45/70 Oikeusnotaari, Vaasa ja oikeustieteen maisteri, Vaasa/Helsinki 68/102 43/70 Rättsnotarie, Vasa och juris magister, Helsingfors/Vasa 74/102 44/70 Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteen (suomenkielinen linja) / /72 Medicinska utbildningsprogrammet (svenska studielinjen) / /72 Hammaslääketieteen (suomenkielinen linja) / /72 Odontologiska utbildningsprogrammet (svenska studielinjen) / /72

2 2( 62) Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Venäjä äidinkielenä 112.5/200 79/100 Suomen kieli 130/200 72/100 Suomen kieli ja kulttuuri (kansainvälisille opiskelijoille) 74.57/ /100 Englanti 136/200 72/100 Espanja 138.5/ /100 Saksa 51.25/ /100 Pohjoismaiset kielet, ruotsi toisena kotimaisena kielenä 138/200 76/100 Ranska 58/200 67/100 Puola, t ekki ja eteläslaavi 145/200 86/100 Venäjä vieraana kielenä / /100

3 3( 62) Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Latvia ja liettua 45/200 70/100 Italia 58/200 62/100 Arkeologia 146/200 81/100 Historia (opetus suomeksi) 145/200 73/100 Historia (undervisning på svenska) 90/200 53/100 Folkloristiikka 144/200 77/100 Kansatiede 93/200 53/100 Uskontotiede 148.5/200 85/100 Nordiska språk, svenska som modersmål 105/200 72/100 Kreikan kieli ja kirjallisuus 141/200 82/100

4 4( 62) Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Latinan kieli ja Rooman kirjallisuus 141/200 82/100 Estetiikka 139/200 76/100 Kotimainen kirjallisuus 132/200 74/100 Yleinen kirjallisuustiede 121/200 66/100 Musiikkitiede / /100 Nordisk litteratur (undervisning på svenska) 99/200 45/100 Taidehistoria 145.5/200 76/100 Teatteritiede 137.5/ /100 Filosofi (undervisning på svenska) 138/200 71/100 Teoreettinen filosofia 155/200 77/100

5 5( 62) Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Yleinen kielitiede ja kieliteknologia 134/ /100 Afrikan ja Lähi-idän tutkimus 119.5/ /100 Aasian tutkimus / /100 Alue- ja kulttuurintutkimus 125/200 65/100 Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit 67/200 52/100 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Fysikaalisten tieteiden 40/50 Fysiikan aineenopettajan koulutus Maantieteen 41.5/ /36 Matematiikan 34/50

6 6( 62) Helsingin yliopisto Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Matematiikan aineenopettajan koulutus Tietojenkäsittelytieteen, HY 101/150 39/50 suoravalinta 61 hlö Kemian 46/50 Kemian aineenopettajan koulutus Geologian 39/ /36 Tilastotieteen 36/50 Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Luokanopettajan koulutus 190/250 90/150 Soveltuvuuskoe 130 p., VAKAVAkoe VAKAVA-koe Kotitalousopettajan koulutus 226/ /200 Vakavapistemäärä 102,97 Käsityönopettajan koulutus 199/ /200 VAKAVApisteraja 95.6

7 7( 62) Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Lastentarhanopettajan koulutus Erityispedagogiikka 185/250 VAKAVApistemäärä: /200 90/ /100 Logopedia 152/200 69/100 Psykologia, HY 167.3/210 71/100 Kognitiotiede 162.8/ /100 Barnträdgårdslärarutbildn ing på svenska i Helsingfors/HU / /200 Fonetiikka, yleinen linja 152/200 68/100 Kasvatustieteet (yleinen ja aikuiskasvatustiede) / /200 Pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) 153/200 72/100 Valtiotieteellinen tiedekunta

8 8( 62) Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Käytännöllinen filosofia (valtiot.) 61.25/ /36 Poliittinen historia (valtiot.) 53.25/ /36 Viestintä (valtiot.) 54.75/72 26/36 Taloustiede (valtiot.) 52.5/ /36 Sosiaalipsykologia (valtiot.) 53.75/72 28/36 Sosiologia (valtiot.) 52.25/ /36 Talous- ja sosiaalihistoria (valtiot.) 49.5/72 26/36 Tilastotiede (valtiot.) 24.25/36 335/336 Kehitysmaatutkimus (valtiot.) 61.5/ /36 Sosiaalityö (valtiot.) 93/ /60

9 9( 62) Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Sosiaali- ja kulttuuriantropologia (valtiot.) 45.25/ /36 Yleinen valtio-oppi: Hallinnon ja organisaatioiden tutkimus (valtiot.) Yleinen valtio-oppi: Maailmanpolitiikan tutkimus (valtiot.) 54/ / / /36 Yleinen valtio-oppi: Politiikan tutkimus (valtiot.) 61/ /36 Yhteiskuntapolitiikka 50.25/ /36 Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Markkinointi 77/ /60 Elintarvike-ekonomia ja yrittäjyys 74.5/ /60 Kotieläintiede 62.25/ /60 Metsäekonomia ja markkinointi 61.25/120 29/60

10 10( 62) Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Ympäristöekonomia 90.25/ /60 Ravitsemustiede 83.2/ /60 Kuluttajaekonomia 84/120 40/60 Kasvintuotantotieteet / /60 Biotekniikka 83.65/ /60 Elintarviketieteet 71.75/ /60 Metsien ekologia ja käyttö 68.5/ /60 Mikrobiologia, maaperäja ympäristötiede 63.25/ /60 Maatalousekonomia ja yrittäjyys 63.25/ /60 Agroteknologia 64.75/120 21/60

11 11( 62) Helsingin yliopisto Eläinlääketieteellinen tiedekunta Eläinlääketieteen / /72 0/0 Farmasian tiedekunta Proviisorin 65.2/ /40 Farmaseutin 38.9/ /40 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Biologia 407/ /240 Biologi (svenskspråkig) 350/570 91/240 Suoraan. Varasijat koepisteiden. Akvaattiset tieteet 340/ /240 Molekyylibiotieteet 187/280 82/120 Ympäristötieteet, Helsinki 394/ /240

12 12( 62) Helsingin yliopisto Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ympäristötieteet, Lahti 301/ /240 Svenska social- och kommunalhögskolan Journalistik (Soc&kom) 53.9/95 Socialt arbete och socialpolitik (Soc&kom) 32/71 21/31 Sociologi (Soc&kom) 32/71 20/31 Socialpsykologi (Soc&kom) 34/71 Statskunskap med förvaltning (Soc&kom) 34/71 22/31

13 13( 62) Åbo Akademi Fakultetsområdet för humaniora, pedagogik och teologi Teologi 16/110 Klasslärare 77/112 Allmän pedagogik 75.5/97 Vuxenpedagogik 39/103 Speciallärare 91/105 Logopedi Intervju Kultur, historia och filosofi 49/132 Språk 64/122.5 Psykologi Intervju Barnträdgårdslärare 66/106

14 14( 62) Åbo Akademi Fakultetsområdet för humaniora, pedagogik och teologi Barnträdgårdslärarutbildn ing på svenska i Helsingfors/ÅA / /200 Samhällsvetenskapliga fakultetsområdet Socialpolitik/ PM/ Vasa 38/134 Utvecklingspsykologi/ PM/ Vasa 94/172 Statskunskap med masskommunikation/ PM/ Vasa / Hälsovetenskaper (vårdvetenskap) 41/59 Ekonomutbildning 95.75/ Rättsnotarie 93/115 Samhällsvetenskaplig utbildning/ PM/ Åbo 67/148 Fakultetsområdet för naturvetenskaper och teknik

15 15( 62) Åbo Akademi Fakultetsområdet för naturvetenskaper och teknik Fysik 23/86 Farmaci 68.2/121.1 Utbildningsprogrammet i kemiteknik 17.56/ /43 18/29 Biokemi 85/132 Cellbiologi 81/116 Miljöbiologi 79/132 Geologi 43/ Kemi 25/101 Matematik 13/81 Datavetenskap/ FM 42/45

16 16( 62) Åbo Akademi Fakultetsområdet för naturvetenskaper och teknik Utbildningsprogrammet i datateknik 11.44/69 /43 12/29 Ei hyväksyttyjä Informationssystem/ EM 47.5/61

17 17( 62) Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Englantilainen filologia 46/ /30 Englannin kielen aineenopettajan koulutus Germaaninen filologia 28.33/45 Kirjallinen koe max. 30 p + suullinen koe 15 p 34.75/ /30 Pohjoismainen filologia 29.92/ /30 Suomen kieli 46.25/ /30 Kirjallisuus 41.25/60 18/30 Aate- ja oppihistoria 34.25/60 15/30 Historia 38/ /30 Saamen kieli 26.75/ /30 Saamelainen kulttuuri 33/60 15/30

18 18( 62) Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Kulttuuriantropologia ja arkeologia 30.25/60 11/30 Suomen kielen aineenopettajan koulutus Saksan kielen aineenopettajan koulutus Ruotsin kielen aineenopettajan koulutus Logopedian Informaatiotutkimuksen 30.5/45 Kirjallinen koe max. 30 p + suullinen koe 15 p 21/45 Kirjallinen koe max. 30 p + suullinen koe 15 p 22.84/45 Kirjallinen koe max. 30 p + suullinen koe 15 p 16.58/30 Kirjallinen koe max. 15 p + suullinen koe 15 p 24.25/60 10/30 Luonnontieteellinen tiedekunta Biologian 143.5/ /240 Fysiikan 16/60 Ei mahdollista suoravalinta, fysiikan yo arvosana väh. C

19 19( 62) Oulun yliopisto Luonnontieteellinen tiedekunta Kemian 25/60 Ei mahdollista Suoravalinta: kemia ainereaali laudatur Maantieteen 62.5/ /60 Ei mahdollista Matemaattisten tieteiden 56/120 40/120 Suoravalinta: esim.matematiik an yo-arv. väh EX Matemaattisten aineiden (fysiikka/kemia/matematii kka) aineenopettajan koulutus 14/24 soveltuvuuskoe (minimi 8 p) + tietyt yoarvosanat ei mahdollista ei mahdollista Geotieteiden 54/120 Ei mahdollista Suoravalinta: fysiikka tai kemia ainereaali väh EX Teknillinen tiedekunta Konetekniikan 6/69 8/43 15/29 Prosessitekniikan 11.44/ /43 16/29 Tuotantotalouden 31.11/ /43 22/29

20 20( 62) Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan 9.89/ /43 20/29 Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteen Hammaslääketieteen Terveyshallintotieteen tieteenalaohjelma Terveystieteiden opettajan Hoitotieteen tieteenalaohjelma Hyvinvointitekniikan Kasvatustieteiden tiedekunta Varhaiskasvatuksen koulutus, Oulu Luokanopettajan koulutus, Oulu

21 21( 62) Oulun yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Intercultural Teacher Education 9.875/15 Kasvatustieteiden koulutus 35.5/ /24 Musiikkikasvatuksen ko /25 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Kauppatieteet 46/ /42 Arkkitehtuurin tiedekunta Arkkitehtuurin 19.03/31 10/16 Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta Sähkötekniikan 18.44/ /43 20/29 Tietojenkäsittelytieteide n 50.5/115 33/50 Tietotekniikan 20.56/ /43 19/29

22 22( 62) Oulun yliopisto Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta Biokemian 88.75/ /45 ei mahdollista

23 23( 62) Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Tietojenkäsittelytieteide n tutkinto-ohjelma 70.5/115 36/50 suoravalinta 7 hlö Matematiikan ja tilastotieteen tutkintoohjelma 69/125 19/60 Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma 67.5/ /60 Johtamiskorkeakoulu Kauppatieteiden tutkintoohjelma 57.5/82 31/42 Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma 95/ /60 Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma 82.5/ /70 Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäinen oppiminen ja kasvatus, Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma 51.8/ /45 Luokanopettaja, Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma 70.7/100 Varhaiskasvatus, Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma 37.2/60

24 24( 62) Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkintoohjelma, Tampere Suomen kielen tutkintoohjelma 93.23/ / /56 114/147 Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkintoohjelma 86.5/126 30/63 Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma 92.5/126 39/63 Ranskan kielen tutkintoohjelma 93.5/123 36/60 Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma 59.5/126 44/63 Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma 68/210 60/147 Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Bioteknologian tutkintoohjelma 78.4/ /72 Lääketieteen yksikkö

25 25( 62) Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelma 74.6/ /72 Viestinnän, median ja teatterin yksikkö Journalistiikan ja viestinnän tutkintoohjelma 140/210 85/150 Teatterityön tutkintoohjelma Terveystieteiden yksikkö Hoitotiede, Terveystieteiden tutkinto-ohjelma 13/20 Kansanterveystiede, Terveystieteiden tutkinto-ohjelma 72.5/ /60 Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Historian tutkintoohjelma 59/100 76/83 Sosiaalityön tutkintoohjelma 88.5/ /60 Psykologian tutkintoohjelma 149.8/ /100

26 26( 62) Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Filosofian tutkintoohjelma 79/123 40/60 Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma 42/60 68/75

27 27( 62) Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta Saksan opettajien koulutus 41.62/100 Ruotsin opettajien koulutus 36.5/100 Ranskan opettajien koulutus 44.88/100 Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien koulutus (suomen koe) Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien koulutus (kirjallisuuden koe) Venäjän opettajien koulutus 60.82/ / /100 Historia 26/100 2.vaihe Suomen kieli 52.86/100 Englannin kieli 68.26/100 Saksan kieli ja kulttuuri 38.36/100

28 28( 62) Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta Ruotsin kieli 56.7/100 Romaaninen filologia (ranska) 58.22/100 Venäjän kieli ja kulttuuri 73.36/100 Etnologia 65.62/100 Puheviestintä 85/100 2.vaihe Yhteisöviestintä 88/100 2.vaihe Kirjallisuus 72.14/100 Musiikkitiede 69.29/100 Musiikkikasvatus 71.35/100 Journalistiikka 63/100 2.vaihe

29 29( 62) Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta Englannin opettajien koulutus 65.19/100 Taidehistoria ja taidekasvatus 61.14/100 Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Sosiaalityö 81/120 44/60 Yhteiskuntapolitiikka 74/144 22/60 Sosiologia 78/144 22/60 Valtio-oppi 87/144 34/60 Filosofia 77/144 22/60 Psykologia 103/125 49/60 valintakoepistee t vähintään 102 yhteispisteet vähintään 102 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

30 30( 62) Jyväskylän yliopisto Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Fysiikan ala 30/60 85/260 Biologian ala 145.5/ /240 suoravalinta 1 hlö Kemian ala 36/60 18/39 Matematiikka ja tilastotiede 48/60 42/85 Matematiikan opettajankoulutus Akvaattiset tieteet sekä ympäristötiede ja - teknologia 46/90 48/60 + hyväksytty soveltuvuuskoe 43/100 Liikuntatieteellinen tiedekunta Liikuntalääketiede 47.95/ /27 Liikuntapedagogiikka 83/134 Fysioterapia 30.3/ /27

31 31( 62) Jyväskylän yliopisto Liikuntatieteellinen tiedekunta Terveyskasvatus 40.95/ /27 Gerontologia ja kansanterveys 40.15/ /27 Fysioterapia/ opettajakoulutus 27.15/ /27 Liikunnan yhteiskuntatieteet 99/160 73/80 Liikuntabiologinen aineryhmä 153/265 Kasvatustieteiden tiedekunta Varhaiskasvatuksen koulutus, Jyväskylä Luokanopettajan koulutus, Jyväskylä Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen koulutus Erityispedagogiikan koulutus Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

32 32( 62) Jyväskylän yliopisto Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Yrityksen taloustieteiden pääaineryhmä 87.5/ /60 Taloustiede 81/124 40/60 Informaatioteknologian tiedekunta Tietojärjestelmätiede 82.5/121 45/60 52/61 Tietotekniikka 70/125 40/50 44/75 ylioppilastutki ntotodistus Tietotekniikan opettajankoulutus 62/103 käyt. lask.kaavaa jossa huom. sov.koe + taustapist Matemaattisten tieteiden koulutus

33 33( 62) Svenska handelshögskolan Institution Ekonomie kandidat- o. magisterexamen, Helsingfors 119/200 72/100 Ekonomie kandidat- o. magisterexamen, Vasa 98/200 59/100

34 34( 62) Vaasan yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Kauppatieteet 48.75/ /42 Teknillinen tiedekunta Energia- ja informaatiotekniikka 8.44/69 /43 Ei hyväksyttyjä 13/29 Tietotekniikka ja tuotantotalous, kauppatieteet 11.5/20 11/15 Filosofinen tiedekunta Kielikylpykoulutuksen 99/115 74/80 Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma 39/70 5/ /35 Saksan kielen ja kirjallisuuden kandidaattiohjelma 44/ /35 29/35 Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma 22.8/40 6.9/20 Hallintotieteet 75.5/120 32/60

35 35( 62) Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Kauppatieteet 48.5/ /42 Teknillinen tiedekunta Konetekniikan 21.22/ /43 16/29 Kemiantekniikan 25.78/69 13/43 18/29 Sähkötekniikan 21.22/69 10/43 15/29 Energiatekniikan 25.11/ /43 18/29 Ympäristötekniikan 23.22/ /43 17/29 Laskennallinen tiede ja teknillinen fysiikka 31.33/ /43 22/29 Tuotantotalouden tiedekunta Tuotantotalouden 33.56/ /43 19/29

36 36( 62) Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tuotantotalouden tiedekunta Tietotekniikan 25.44/ /43 18/29

37 37( 62) Tampereen teknillinen yliopisto Luonnontieteiden tiedekunta Ympäristö- ja energiatekniikka 35.89/ /43 22/29 Biotekniikka 41.44/ /43 26/29 Teknisluonnontieteellinen 37.11/ /43 25/29 Teknisten tieteiden tiedekunta Konetekniikka 25.67/ /43 16/29 Automaatiotekniikka 24.33/ /43 17/29 Materiaalitekniikka 23/ /43 17/29 Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta Sähkötekniikka 28.56/ /43 19/29 Tietotekniikka 26.44/ /43 16/29 Tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekunta

38 38( 62) Tampereen teknillinen yliopisto Tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekunta Arkkitehtuuri 19.95/ /16 Rakennustekniikka 28.44/ /43 18/29 Tuotantotalous 45.22/ /43 24/29 Tietojohtaminen 28/69 13/43 19/29

39 39( 62) Lapin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajan koulutus, Rovaniemi 17/25 16/18 Kasvatusalan koulutus 51/80 26/40 Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustiede 76.5/122 65/93 Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Matkailututkimus 72.5/ /60 Sosiaalityö, Rovaniemi 62.5/120 24/60 Johtaminen 78.5/ /60 Hallintotiede ja soveltava psykologia 79.5/120 35/60 Politiikkatieteet ja sosiologia 74/ /60 Taiteiden tiedekunta

40 40( 62) Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Kuvataidekasvatus /32 Graafinen suunnittelu 15.5/30 Audiovisuaalinen mediakulttuuri 15/30 Teollinen muotoilu 15.75/30 Sisustus- ja tekstiilimuotoilu 12.5/25 Vaatetussuunnittelu 13.62/25

41 41( 62) Maanpuolustuskorkeakoulu Osasto Upseerikoulutus 77.5/143.3 Pisteissä linjakohtaisia eroja

42 42( 62) Aalto-yliopisto Perustieteiden korkeakoulu Teknillinen fysiikka ja matematiikka 48.67/ /43 27/29 Tuotantotalous 54.11/ /43 28/29 Tietotekniikka 35/ /43 26/29 Informaatioverkostot 44.35/ /50 Sähkötekniikan korkeakoulu Elektroniikka ja sähkötekniikka 33.78/ /43 24/29 Bioinformaatioteknologia 47.22/ /43 27/29 Automaatio- ja informaatioteknologia 29.78/ /43 23/29 Insinööritieteiden korkeakoulu Kone- ja rakennustekniikka 27.89/ /43 23/29 Rakennettu ympäristö 28.67/69 15/43 24/29

43 43( 62) Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Energia- ja ympäristötekniikka 34.11/ /43 23/29 Kemian tekniikan korkeakoulu Kemian-, bio- ja materiaalitekniikka 28.22/69 10/43 20/29 Kauppakorkeakoulu Kauppatieteet 61/82 34/42 Bachelor's Degree Program in International Business, Mikkeli 1190/ /42 SAT-valinta kauppatieteisiin, Helsingin yksikkö 1390/1600 SAT (CR + Math) Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Kuvataidekasvatus 34.5/45 Arkkitehtuuri 21.33/ /16 Dokumentaarinen elokuva 41/60

44 44( 62) Aalto-yliopisto Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Elokuvaus 40/60 Elokuva- ja tvkäsikirjoitus 64/95 Elokuvaleikkaus 34/55 Elokuvaohjaus 54/70 Elokuva- ja tv-tuotanto 56/75 Elokuvaäänitys ja - äänisuunnittelu 41/50 Elokuva- ja tv-lavastus 37/55 Graafinen suunnittelu 39/55 Näyttämölavastus 34/50 Pukusuunnittelu 34/50

45 45( 62) Aalto-yliopisto Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Maisema-arkkitehtuuri 20.73/ /19 Muoti 28/55 Muotoilu 33/45 Sisustusarkkitehtuuri 42/55

46 46( 62) Itä-Suomen yliopisto Filosofinen tiedekunta Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu 85.54/ /56 Englannin kieli ja kääntäminen, Joensuu 86.17/ /56 Erityisopettajien koulutus, Joensuu 90.33/ /56 Kotitalousopettajakoulutu s, Savonlinna 83.6/ /56 Kulttuurintutkimuksen, Joensuu 74/140 34/56 Käsityönopettajakoulutus, Savonlinna 77.6/ /56 Lastentarhanopettajakoulu tus, Savonlinna 75.6/ /56 Luokanopettajakoulutus, Joensuu 89.4/ /56 Luokanopettajakoulutus, Savonlinna 87.6/ /56 Läntinen teologia, opetusalan sv., Joensuu 13/20

47 47( 62) Itä-Suomen yliopisto Filosofinen tiedekunta Opinto-ohjaajan koulutus, Joensuu 79.5/134 39/50 Ortodoksinen teologia, opetusalan sv., Joensuu 13.33/20 Ortodoksinen teologia, kirkkomusiikin sv., Joensuu 27/40 Psykologia, Joensuu 95/140 39/56 Ruotsin kieli, Joensuu 68/140 34/56 Saksan kieli, Joensuu 85/140 23/56 Suomen kieli ja kirjallisuus, Joensuu 79/140 35/56 Venäjän kieli, Joensuu 91.6/ /56 Yleinen kielitiede, Joensuu 91.6/140 28/56 Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutus, Joensuu 80.4/ /100

48 48( 62) Itä-Suomen yliopisto Filosofinen tiedekunta Länt. teologia, kirkon ja uskonnollisten yhteisöjen sekä kulttuurin sv., Joensuu Luokanopettajan ja matemaattisten aineiden opettajan koulutus, Joensuu Ortodoksinen teologia, kirkon ja kulttuurin sv., Joensuu 63.8/ / / / / /56 Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Biologia, Joensuu 125/ /240 Fysiikka, Joensuu 14/30 suoravalinta Kemisti, Joensuu 40/60 39/56 lisäksi suoravalinta Kemistitutkija, Joensuu 67/150 Matematiikka, Joensuu 13/30 suoravalinta Metsätiede, Joensuu 71/140 29/56

49 49( 62) Itä-Suomen yliopisto Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Tietojenkäsittelytiede, Joensuu 55/120 29/50 Tietojenkäsittelytiede, Kuopio 55/120 29/50 Ympäristötiede, Kuopio 47/90 46/63 Sovellettu fysiikka, Kuopio 23/60 suoravalinta Aineenopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia, Joensuu Aineenopettajan ja luokanopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia Terveystieteiden tiedekunta Farmaseutin, Kuopio 66.2/ /56 Hammaslääketieteen, Kuopio 96.33/ /72 Lääketieteen, Kuopio / /72

50 50( 62) Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Proviisorin, Kuopio 91.23/ /56 Ravitsemustiede, Kuopio 105.7/ /56 Terveyden biotieteiden, Kuopio 73.6/ /56 81/84 Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Historia, Joensuu 78/140 31/56 Kauppatieteet, Joensuu 45/ /42 Kauppatieteet, Kuopio 47.5/82 25/42 Sosiaalityö, Kuopio 75.5/ /60 Terveystaloustiede, Kuopio 94.5/140 40/56 Yhteiskuntatieteet, Joensuu 88/140 35/56

51 51( 62) Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Sosiaalitieteet, Kuopio 91/140 39/56 Oikeustieteellinen ala, Joensuu 101.8/ /126 Maantiede ja ympäristöpolitiikka, Joensuu 84/140 40/56 Julkisoikeus, Joensuu 68/84

52 52( 62) Turun yliopisto Humanistinen tiedekunta Mediatutkimus 73/100 40/50 Italia 28.5/ /50 Pohjoismaiset kielet 70.6/ /50 Venäjän kieli 57.13/ /50 Kulttuurihistoria, Suomen historia ja yleinen historia 104/150 38/60 Arkeologia 75/100 38/50 Klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri 54/100 33/50 Musiikkitiede 66/100 38/50 Kotimainen kirjallisuus 42/100 24/50 Yleinen kirjallisuustiede 65/100 29/50

53 53( 62) Turun yliopisto Humanistinen tiedekunta Taidehistoria 59.5/100 35/50 Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koul.ohj., Pori 26/120 Englannin kieli 69.47/ /50 Folkloristiikka, kansatiede ja uskontotiede 53/100 26/50 Ranska 40.5/100 34/50 Saksan kieli 66/ /50 Espanja 60.95/ /50 Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus 66.25/ /50 Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Sosiaalityö 88/ /60

54 54( 62) Turun yliopisto Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Filosofia Psykologia Logopedia Politiikan tutkimus Sosiaalitieteet Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Biokemia Biologia, TY 150/ /240 Fysikaaliset tieteet Geologia

55 55( 62) Turun yliopisto Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Kemia Maantiede Tietojenkäsittelytieteet, TY 57/100 40/50 suoravalinta 51 hlö Tietotekniikka 18.33/69 5/43 18/29 Biotekniikka 23.22/ /43 25/29 Matematiikka ja tilastotiede Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteen Hammaslääketieteen Terveyden biotieteiden

56 56( 62) Turun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinto Oikeustieteellinen tiedekunta Oikeustiede Kasvatustieteiden tiedekunta Lastentarhanopettajan koulutus, Rauma Luokanopettajan koulutus, Turku Luokanopettajan koulutus, Rauma Käsityön aineenopettajan koulutus, Rauma Kasvatustieteiden koulutus Turun kauppakorkeakoulu Kauppatieteet

57 57( 62) Turun yliopisto Turun kauppakorkeakoulu Kauppatieteet, kansainvälinen liiketoiminta Kauppatieteet, Pori Kansantaloustiede

58 58( 62) Taideyliopisto Kuvataideakatemia, KuvA Kuvataideakatemian päävalinta Sibelius-Akatemia, SibA Sävellys (5,5 v) Musiikinteoria (5,5 v) Kuoronjohto (5,5 v) Orkesterinjohto (5,5 v) Puhallinorkesterinjohto (5,5 v) Klassisen musiikin instrumentti- ja lauluopinnot, vanha musiikki/cembalo (5,5 v) Klassisen musiikin instrumentti- ja lauluopinnot, vanha musiikki/luuttu (5,5 v) Klassisen musiikin instrumentti- ja lauluopinnot, kantele (5,5 v)

59 59( 62) Taideyliopisto Sibelius-Akatemia, SibA Klassisen musiikin instrumentti- ja lauluopinnot, harmonikka (5,5 v) Klassisen musiikin instrumentti- ja lauluopinnot, kitara (5,5 v) Klassisen musiikin instrumentti- ja lauluopinnot, huilu (5,5 v) Klassisen musiikin instrumentti- ja lauluopinnot, oboe (5,5 v) Klassisen musiikin instrumentti- ja lauluopinnot, klarinetti (5,5 v) Klassisen musiikin instrumentti- ja lauluopinnot, fagotti (5,5 v) Klassisen musiikin instrumentti- ja lauluopinnot, saksofoni (5,5 v) Klassisen musiikin instrumentti- ja lauluopinnot, käyrätorvi (5,5 v) Klassisen musiikin instrumentti- ja lauluopinnot, trumpetti (5,5 v)

60 60( 62) Taideyliopisto Sibelius-Akatemia, SibA Klassisen musiikin instrumentti- ja lauluopinnot, pasuuna (5,5 v) Klassisen musiikin instrumentti- ja lauluopinnot, tuuba (5,5 v) Klassisen musiikin instrumentti- ja lauluopinnot, lyömäsoittimet (5,5 v) Klassisen musiikin instrumentti- ja lauluopinnot, harppu (5,5 v) Klassisen musiikin instrumentti- ja lauluopinnot, viulu (5,5 v) Klassisen musiikin instrumentti- ja lauluopinnot, alttoviulu (5,5 v) Klassisen musiikin instrumentti- ja lauluopinnot, sello (5,5 v) Klassisen musiikin instrumentti- ja lauluopinnot, kontrabasso (5,5 v) Klassisen musiikin instrumentti- ja lauluopinnot, baritonitorvi (5,5 v)

61 61( 62) Taideyliopisto Sibelius-Akatemia, SibA Klassisen musiikin instrumentti- ja lauluopinnot, piano (5,5 v) Klassisen musiikin instrumentti- ja lauluopinnot, urut (5,5 v) Klassisen musiikin instrumentti- ja lauluopinnot, klavikordi (5,5 v) Musiikkikasvatus (5,5 v) Kirkkomusiikki (5,5 v) Jazzmusiikki, instrumentti tai laulu (5,5 v) Jazzmusiikki, sävellys (5,5 v) Kansanmusiikki (5,5 v) Klassisen musiikin instrumentti- ja lauluopinnot, laulu (5,5 v)

62 62( 62) Taideyliopisto Sibelius-Akatemia, SibA Klassisen musiikin instr.ja lauluopinnot, vanha musiikki/jousisoittimet (5,5v) Klassisen musiikin instr.ja lauluopinnot, vanha musiikki/puhaltimet (5,5) Teatterikorkeakoulu, TeaK Näyttelijäntyön Ohjauksen Dramaturgian Valosuunnittelun Äänisuunnittelun Tanssin

Hyväksymispistemäärät

Hyväksymispistemäärät 1( 63) Helsingin yliopisto Teologinen tiedekunta Teologia 34.75/63 12/30 Oikeustieteellinen tiedekunta Oikeusnotaari, Helsinki ja oikeustieteen maisteri, Helsinki/Vaasa Rättsnotarie, Helsingfors och juris

Lisätiedot

Opetushallitus HAKENEET, HYVÄKSYTYT JA OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTANEET Tulostustapa: hakukohteittain 22.08.2014 1( 27)

Opetushallitus HAKENEET, HYVÄKSYTYT JA OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTANEET Tulostustapa: hakukohteittain 22.08.2014 1( 27) Lukuvuosi:.. ( ) Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Energia- ja ympäristötekniikka Kone- ja rakennustekniikka Rakennettu ympäristö Kauppakorkeakoulu Bachelor's Degree Program in International

Lisätiedot

12. 13.11.2014 klo 9 16. Ohjelma on sama molempina päivinä.

12. 13.11.2014 klo 9 16. Ohjelma on sama molempina päivinä. 12. 13.11.2014 klo 9 16 Ohjelma on sama molempina päivinä. Luonnontieteellinen koulutusala Sali L3 Luonnontieteellisen koulutusalan yleisesittely Biologian koulutusohjelma Biokemian koulutusohjelma Kemian

Lisätiedot

N:o 794 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA

N:o 794 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA 2220 Liite LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA Koulutusyksiköiden nimien lyhenteet: HKKK HY HY (SSKH) JoY JY KY KuvA LTY LY

Lisätiedot

KESÄ 2015. yliopiston opinnot. Helsingin yliopisto

KESÄ 2015. yliopiston opinnot. Helsingin yliopisto Helsingin yliopisto AVOIN YLIOPISTO avoimen yliopiston opinnot KESÄ 2015 Opintojen ajat, paikat, maksut ja ilmoittautumisohjeet opinto-ohjelmissa www.helsinki.fi/avoin/opintotarjonta 1 Vietä opiskelukesä!

Lisätiedot

Yli 170 koulutusvaihtoehtoa!

Yli 170 koulutusvaihtoehtoa! Yli 170 koulutusvaihtoehtoa! Opiskelijoiden lempparit TOP-4 Muutakin elämää kun tentit, kiitos! Always Agricola! 1229 1827 piispanistuin Turkuun Turun palo Tervetuloa opiskelemaan Turkuun, Suomen parhaaseen

Lisätiedot

VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto

VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto Hae arvostettuun koulutukseen ainutlaatuisessa ympäristössä Kansainvälisesti tunnetussa Turun yliopistossa on yli 20 000 opiskelijaa ja 3300 tutkijaa, opettajaa, professoria

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja moni6eteisimpiä yliopistoja Peruste;u 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 6edekuntaa (1/2014)

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja moni6eteisimpiä yliopistoja Peruste;u 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 6edekuntaa (1/2014) OULUN YLIOPISTO Suomen suurimpia ja moni6eteisimpiä yliopistoja Peruste;u 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 6edekuntaa (1/2014) MONITIETEINEN MONIPUOLINEN Arkkitehtuurin 6edekunta Biokemian

Lisätiedot

OPINNOT 2014-2015 STUDIER 2014 2015 STUDIES 2014 2015

OPINNOT 2014-2015 STUDIER 2014 2015 STUDIES 2014 2015 OPINNOT 2014-2015 STUDIER 2014 2015 STUDIES 2014 2015 Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! Helsingin yliopiston Avoin yliopisto tarjoaa Helsingin yliopiston tutkintovaatimusten

Lisätiedot

Sosiaalitieteiden opintoinfo. Marja Andersson, Antti Kouvo, Tuukka Kaidesoja, Päivi Naumanen, Milla Salin & Outi Sarpila 27.11.

Sosiaalitieteiden opintoinfo. Marja Andersson, Antti Kouvo, Tuukka Kaidesoja, Päivi Naumanen, Milla Salin & Outi Sarpila 27.11. Sosiaalitieteiden opintoinfo Marja Andersson, Antti Kouvo, Tuukka Kaidesoja, Päivi Naumanen, Milla Salin & Outi Sarpila 27.11.2014 VTK- ja VTM-tutkinnon rakenne KAIKKI suorittavat ensin VTK-tutkinnon (180

Lisätiedot

VALINTAOPAS 2015. Haluatko Diplomi-insinööriksi? Haluatko Arkkitehdiksi? DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA

VALINTAOPAS 2015. Haluatko Diplomi-insinööriksi? Haluatko Arkkitehdiksi? DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA VALINTAOPAS 2015 DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA # 14 # 17 # 25 # 23 NAISJOHTAJILLA ON KYSYNTÄÄ Miesvaltaisiin yrityksiin kaivataan myös diplomi-insinöörinaisia PELAA VARMAN PÄÄLLE

Lisätiedot

Akavalaiset TYÖMARKKINAT 2009

Akavalaiset TYÖMARKKINAT 2009 Akavalaiset TYÖMARKKINAT 2009 1 Julkaisija: Akava ry ISBN 978-952-5628-18-0 ISSN 0784-5928 Painopaikka: Kirjapaino Jaarli, Turenki 2009 Kannen kuva: David Trood/Gorilla 2 SISÄLLYS Akavalaisten työllisyys

Lisätiedot

LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET

LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET Lukion jälkeen vaihtoehtoina Ammatilliset perustutkinnot Ammattikorkeakoulut Yliopistot sekä tiede- ja taidekorkeakoulut Opiskelu ulkomailla AMMATILLISET Tarjoavat

Lisätiedot

Yliopistokoulutuksen laatuyksiköt

Yliopistokoulutuksen laatuyksiköt Pirjo-Liisa Omar (toim.) Yliopistokoulutuksen laatuyksiköt KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA : ISBN 952-206-038-0 (painettu) ISBN 952-206-039-9 (pdf) ISSN 1457-3121 Julkaisija: Korkeakoulujen

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus

Avoin yliopisto-opetus Avoin yliopisto-opetus Opinto-opas 2014 2015 Tervetuloa opiskelemaan avoimeen yliopistoon! Kädessäsi on Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen opinto-opas. Tämä opas sisältää tietoa lukuvuonna 2014

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. Strategia- ja vaikuttavuushanke (2014 2015)

Yhteiskuntatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. Strategia- ja vaikuttavuushanke (2014 2015) Yhteiskuntatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi Strategia- ja vaikuttavuushanke (2014 2015) Loppuraportti 5.3.2015 Sisällys 1) Johdanto... 3 2) Ruotsinkielisen

Lisätiedot

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39)

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39) KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39) SISÄLLYS 1 HAKEMINEN... 4 1.1 Hakulomakkeet... 4 1.2 Hakukelpoisuus ja hakemuksen liitteet... 5 1.2.1 Päävalinta... 5 1.2.2 Avoimen yliopiston opintojen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen kevään yhteishaku 2014/Gemensam ansökan till yrkeshögskolor våren 2014 8.11.2013

Ammattikorkeakoulujen kevään yhteishaku 2014/Gemensam ansökan till yrkeshögskolor våren 2014 8.11.2013 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Sairaanhoitajakoulutus Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäki 40 Hämeen ammattikorkeakoulu Lahdensivu 30 Karelia ammattikorkeakoulu Joensuu 30 Laurea ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 423. Valtioneuvoston asetus. ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 423. Valtioneuvoston asetus. ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä kesäkuuta 2005 N:o 423 428 SISÄLLYS N:o Sivu 423 Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta...

Lisätiedot

Kuva 2 - Vastaako nykyinen työtehtäväsi vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa?

Kuva 2 - Vastaako nykyinen työtehtäväsi vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? SIJOITTUMISSEURANNAN 2013 TULOKSET Sijoittumisseurannassa selvitettiin vuonna 2013 ylemmän kk-tutkinnon suorittaneiden työllistymistä. Kyselyyn kertyi vastauksia yhteensä 702 kappaletta vastausprosentin

Lisätiedot

HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN. Valintakokeet 2009. Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2008

HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN. Valintakokeet 2009. Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2008 HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN Valintakokeet 2009 Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2008 Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin 2009 Kädessäsi on tuore Valmennustiimi

Lisätiedot

HANKINTAOHJELMA: Kansalliskirjaston humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tietoaineiston hankinta-alat

HANKINTAOHJELMA: Kansalliskirjaston humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tietoaineiston hankinta-alat HANKINTAOHJELMA: Kansalliskirjaston humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tietoaineiston hankinta-alat (Liite Kansalliskirjaston kokoelmapolitiikan lukuun 3 Aineistojen valintaperiaatteet). Allaolevassa

Lisätiedot

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA 20 14 # 27 ENEMMÄN URAVAIHTOEHTOJA Diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkinto avaa monta tietä tulevaisuutesi rakentamiseen. # 28 # 29 PAIKKA KULMAHUONEESSA Enemmistö suomalaisten pörssiyhtiöiden johtajista

Lisätiedot

Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007

Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007 Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007 Janne Poikolainen nuorisotutkimusverkosto Verkkojulkaisusarja Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007 Janne Poikolainen Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura Verkkojulkaisuja

Lisätiedot

STRATEGIA- JA VAIKUTTAVUUSHANKE: Vieraiden kielten ja kulttuurien koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi LOPPURAPORTTI

STRATEGIA- JA VAIKUTTAVUUSHANKE: Vieraiden kielten ja kulttuurien koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi LOPPURAPORTTI STRATEGIA- JA VAIKUTTAVUUSHANKE: Vieraiden kielten ja kulttuurien koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi LOPPURAPORTTI 24.3.2015 2 SISÄLTÖ 1. Työryhmän toimeksianto ja työskentely

Lisätiedot

11.09.2012. Koko maa Varsinainen haku Esivalinta 1( 25)

11.09.2012. Koko maa Varsinainen haku Esivalinta 1( 25) TAULU : ALIMMAT PISTERAJAT / S.09. Koko maa Varsinainen haku Esivalinta ( ) Koulu Linja Oppilaitos Koulutusohjelma intaryhmä. sij. itut Erik. Metropolia Ammattikorkeakoulu 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Lisätiedot

Selvitys Suomen kauppatieteellisten yksiköiden painotuksista ja profiileista

Selvitys Suomen kauppatieteellisten yksiköiden painotuksista ja profiileista Selvitys Suomen kauppatieteellisten yksiköiden painotuksista ja profiileista ABS:n raportti 1/2012 Suomen kauppakorkeakoulut Föreningen för Handelshögskolorna i Finland Association of Business Schools

Lisätiedot

Kauppatieteellinen ala Koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. 25/3/2015 Petri Sahlström

Kauppatieteellinen ala Koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. 25/3/2015 Petri Sahlström Kauppatieteellinen ala Koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi 25/3/2015 Petri Sahlström Työryhmä Oulun yliopisto: Petri Sahlström (puheenjohtaja) Aalto yliopisto: Ingmar

Lisätiedot

22.08.2014. Koko maa Varsinainen haku Varsinainen valinta 1( 24)

22.08.2014. Koko maa Varsinainen haku Varsinainen valinta 1( 24) TAULU : ALIMMAT PISTERAJAT 0 / S.08.0 Koko maa Varsinainen haku Varsinainen valinta ( ) Koulu Linja Oppilaitos Koulutusohjelma intaryhmä. sij. itut Erik. tap. ESI Metropolia Ammattikorkeakoulu 00 00 00

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Ammattikorkeakoulukirjastot KYSELY AMMATTIKORKEAKOULUKIRJASTOJEN PALVELUISTA 1.1 Ammattikorkeakoulut ( Arvioin seuraavan ammattikorkeakoulun

Lisätiedot