Hyväksymispistemäärät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyväksymispistemäärät"

Transkriptio

1 1( 63) Helsingin yliopisto Teologinen tiedekunta Teologia 34.75/63 12/30 Oikeustieteellinen tiedekunta Oikeusnotaari, Helsinki ja oikeustieteen maisteri, Helsinki/Vaasa Rättsnotarie, Helsingfors och juris magister, Helsingfors/Vasa Oikeusnotaari, Vaasa ja oikeustieteen maisteri, Vaasa/Helsinki 75/93 75 YP saaneista ne, joilla 48 koepistettä 80/91 68/78 49/66 49 KP ja 22 lähtöpistettä 52/65 52 KP ja vähintään 26 lähtöpistettä 39/57 Rättsnotarie, Vasa och juris magister, Helsingfors/Vasa 68/81 34/59 Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteen (suomenkielinen linja) Medicinska utbildningsprogrammet (svenska studielinjen) Hammaslääketieteen (suomenkielinen linja) Odontologiska utbildningsprogrammet (svenska studielinjen)

2 2( 63) Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Venäjä äidinkielenä / /100 Suomen kieli 141.5/ /100 Suomen kieli ja kulttuuri (kansainvälisille opiskelijoille) 79.25/200 84/100 Englanti 143/200 80/100 Espanja 143/ /100 Saksa 96.5/ /100 Pohjoismaiset kielet, ruotsi toisena kotimaisena kielenä 143/200 73/100 Ranska 64/200 72/100 Puola, t ekki ja eteläslaavi 99/200 74/100 Venäjä vieraana kielenä 118.7/ /100

3 3( 63) Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Latvia ja liettua 93/200 66/100 Italia 97/ /100 Arkeologia 144/200 90/100 Historia (opetus suomeksi) 142/200 75/100 Historia (undervisning på svenska) 110/200 40/100 Folkloristiikka 142/200 82/100 Kansatiede 109/200 72/100 Uskontotiede 137.5/ /100 Nordiska språk, svenska som modersmål 133/200 82/100 Kreikan kieli ja kirjallisuus 131.5/200 84/100

4 4( 63) Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Latinan kieli ja Rooman kirjallisuus 131.5/200 84/100 Estetiikka 142/200 81/100 Kotimainen kirjallisuus 130.5/200 69/100 Yleinen kirjallisuustiede 133/200 64/100 Musiikkitiede 152.3/ /100 Nordisk litteratur (undervisning på svenska) 114/200 40/100 Taidehistoria 141.5/ /100 Teatteritiede 135/200 86/100 Filosofi (undervisning på svenska) 132/200 71/100 Teoreettinen filosofia 158/200 85/100

5 5( 63) Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Yleinen kielitiede ja kieliteknologia 141.1/ /100 Afrikan ja Lähi-idän tutkimus 151/200 77/100 Aasian tutkimus 161/200 87/100 Alue- ja kulttuurintutkimus 148/200 76/100 Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit 125.5/200 68/100 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Fysikaalisten tieteiden Fysiikan aineenopettajan koulutus 34/60 Suurin osa valitaan suoraja todistusvalinna lla. Maantieteen 41/ /36

6 6( 63) Helsingin yliopisto Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Matematiikan 37/60 Suurin osa valitaan suoraja todistusvalinna lla. Matematiikan aineenopettajan koulutus Tietojenkäsittelytieteen, HY 102/150 39/50 64 hlö Kemian 43/60 Suurin osa valitaan suoravalinnalla. Kemian aineenopettajan koulutus Geologian 41.75/60 31/36 Tilastotieteen 39/60 Suurin osa valitaan suoravalinnalla. Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Luokanopettajan koulutus 181/ /150

7 7( 63) Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kotitalousopettajan koulutus / /200 Käsityönopettajan koulutus 194/ /200 Lastentarhanopettajan koulutus Erityispedagogiikka 188/ / /150 Mukana varalta hyv. vakava 102, /100 Logopedia / /100 Psykologia, HY 164.8/ /100 Kognitiotiede / /100 Barnträdgårdslärarutbildn ing på svenska i Helsingfors/HU 136.7/ /200 Fonetiikka, yleinen linja 138/200 52/100 Kasvatustieteet (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 138/200 69/100

8 8( 63) Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) 153/200 74/100 Valtiotieteellinen tiedekunta Käytännöllinen filosofia (valtiot.) 57.5/ /32.75 Poliittinen historia (valtiot.) 52.75/ /30.75 Viestintä (valtiot.) 49/ /24.25 Taloustiede (valtiot.) 49.75/ /27.75 Sosiaalipsykologia (valtiot.) 51/ /29.25 Sosiologia (valtiot.) 49.75/ /33 Talous- ja sosiaalihistoria (valtiot.) 52.25/ /29.75 Tilastotiede (valtiot.) 28.25/36 222/336

9 9( 63) Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Kehitysmaatutkimus (valtiot.) 39/ /19.25 Sosiaalityö (valtiot.) Sosiaali- ja kulttuuriantropologia (valtiot.) 48.5/ /30.5 Yleinen valtio-oppi: Hallinnon ja organisaatioiden tutkimus (valtiot.) Yleinen valtio-oppi: Maailmanpolitiikan tutkimus (valtiot.) 47.75/ / / /33 Yleinen valtio-oppi: Politiikan tutkimus (valtiot.) 55.5/ /34 Yhteiskuntapolitiikka 51.5/ /29.75 Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Markkinointi 83/ /60 Elintarvike-ekonomia ja yrittäjyys 76.25/ /60

10 10( 63) Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Kotieläintiede 72.7/ /60 Metsäekonomia ja markkinointi 70.5/ /60 Ympäristöekonomia 88/ /60 Ravitsemustiede 88.8/ /60 Kuluttajaekonomia 83.25/ /60 Kasvintuotantotieteet 56.2/ /60 Biotekniikka 83.65/ /60 Elintarviketieteet 61.25/ /60 Metsien ekologia ja käyttö 68.75/ /60 Mikrobiologia, maaperäja ympäristötiede 37.5/120 17/60

11 11( 63) Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Maatalousekonomia ja yrittäjyys 69/ /60 Agroteknologia 72.25/ /60 Eläinlääketieteellinen tiedekunta Eläinlääketieteen / /72 Farmasian tiedekunta Proviisorin 71.75/ /40 Farmaseutin 36.5/ /40 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Biologia 407/ /240 Biologi (svenskspråkig) 357/ /240 Akvaattiset tieteet 322/ /240

12 12( 63) Helsingin yliopisto Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Molekyylibiotieteet 187/280 80/120 Ympäristötieteet, Helsinki 394/ /240 Ympäristötieteet, Lahti 336/ /240 Svenska social- och kommunalhögskolan Journalistik (Soc&kom) Socialt arbete och socialpolitik (Soc&kom) Sociologi (Soc&kom) Socialpsykologi (Soc&kom) Statskunskap med förvaltning (Soc&kom)

13 13( 63) Åbo Akademi Fakultetsområdet för humaniora, pedagogik och teologi Teologi 39.6/136 Klasslärare 83/111 Allmän pedagogik 54/89 Vuxenpedagogik 45/111 Ämneslärarutbildning i huslig ekonomi 59.1/87 Ämneslärare i textilslöjd 33/106 Ämneslärare i teknisk slöjd 32/86 Speciallärare 91/107 Engelska språket och litteraturen 121/139 Tyska språket och litteraturen 60/100

14 14( 63) Åbo Akademi Fakultetsområdet för humaniora, pedagogik och teologi Ryska språket och litteraturen 23/87 Franska språket och litteraturen 57.3/118 Finska språket 61.7/88.8 Historia 62/96 Logopedi intervju intervju Svenska språket 53.9/79 Psykologi intervju intervju Barnträdgårdslärare 69/102 Barnträdgårdslärarutbildn ing på svenska i Helsingfors/ÅA 180/ /169 Litteraturvetenskap 87/130

15 15( 63) Åbo Akademi Fakultetsområdet för humaniora, pedagogik och teologi Musikvetenskap 40.7/55 Nordisk etnologi 30/76 Konstvetenskap 68/103 Filosofi 85/144 Nordisk folkloristik 45/97 Religionsvetenskap 77/110 Samhällsvetenskapliga fakultetsområdet Socialpolitik/ PM/ Vasa 56/79 Utvecklingspsykologi/ PM/ Vasa 145.5/258.5 Statskunskap med masskommunikation/ PM/ Vasa 87.5/130

16 16( 63) Åbo Akademi Samhällsvetenskapliga fakultetsområdet Hälsovetenskaper (vårdvetenskap) 36/46 Ekonomutbildning 89/132.5 Rättsnotarie 90/112 Samhällsvetenskaplig utbildning/ PM/ Åbo 74.5/136.5 Fakultetsområdet för naturvetenskaper och teknik Fysik 46/90 Farmaci 69.6/110.3 Utbildningsprogrammet i kemiteknik 25.33/ /43 18/29 Biokemi 86/129 Cellbiologi 71.5/120.5

17 17( 63) Åbo Akademi Fakultetsområdet för naturvetenskaper och teknik Miljöbiologi 76/128 Geologi 72/121 Kemi 57/92.5 Matematik 65/97 Datavetenskap/ FM 34/44 Utbildningsprogrammet i datateknik 10.44/ /43 9/29 Informationssystem/ EM 48/80.5

18 18( 63) Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Englantilainen filologia Englannin kielen aineenopettajan koulutus Germaaninen filologia Pohjoismainen filologia Suomen kieli Kirjallisuus Aate- ja oppihistoria Historia Saamen kieli Saamelainen kulttuuri

19 19( 63) Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Kulttuuriantropologia ja arkeologia Suomen kielen aineenopettajan koulutus Saksan kielen aineenopettajan koulutus Ruotsin kielen aineenopettajan koulutus Logopedian Informaatiotutkimuksen Luonnontieteellinen tiedekunta Biokemian Biologian 151.5/ /240 Fysiikan

20 20( 63) Oulun yliopisto Luonnontieteellinen tiedekunta Kemian Maantieteen Matemaattisten tieteiden Matemaattisten aineiden (fysiikka/kemia/matematii kka) aineenopettajan koulutus Tietojenkäsittelytieteide n 42/115 30/50 Geotieteiden Teknillinen tiedekunta Arkkitehtuurin 19.98/31 11/16 Konetekniikan 20/ /43 17/29 Prosessitekniikan 17.89/ /43 17/29

21 21( 63) Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta Sähkötekniikan 20.56/ /43 20/29 Tuotantotalouden 34.56/69 18/43 22/29 Tietotekniikan 19.67/ /43 17/29 Ympäristötekniikan 21.78/ /43 21/29 Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteen /110 45/72 Hammaslääketieteen / /72 Terveyshallintotieteen tieteenalaohjelma 10.5/18 Terveystieteiden opettajan 13/18 Hoitotieteen tieteenalaohjelma 10/18

22 22( 63) Oulun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Hyvinvointitekniikan 56.5/ Kasvatustieteiden tiedekunta Varhaiskasvatuksen koulutus, Oulu Luokanopettajan koulutus, Oulu Intercultural Teacher Education Kasvatustieteiden koulutus Musiikkikasvatuksen ko Taloustieteiden tiedekunta Taloustiede 40.75/ /42 Laskentatoimi 41.5/ /42 Markkinointi 41.25/82 20/42

23 23( 63) Oulun yliopisto Taloustieteiden tiedekunta Johtaminen 43.5/ /42 Rahoitus 43.25/ /42 Kansainvälinen liiketoiminta 45.75/ /42

24 24( 63) Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Tietojenkäsittelytieteide n tutkinto-ohjelma 73.5/115 34/50 8 hlö Matematiikan ja tilastotieteen tutkintoohjelma 82/125 39/82 Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma 72/ /60 Johtamiskorkeakoulu Kauppatieteiden tutkintoohjelma 54.75/82 26/42 Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma 95.5/ /60 Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma 78.75/ /70 Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäinen oppiminen ja kasvatus, Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma 51/ /45 Luokanopettaja, Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma 69.7/100 Varhaiskasvatus, Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma 39.2/60

25 25( 63) Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkintoohjelma, Tampere Suomen kielen tutkintoohjelma 100.6/ / / /147 Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkintoohjelma 70.3/126 Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma 83/126 Ranskan kielen tutkintoohjelma 70/123 Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma 69/126 Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma 134.5/ /147 Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Bioteknologian tutkintoohjelma 76/ /72 Lääketieteen yksikkö

26 26( 63) Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelma 82.9/ /72 Viestinnän, median ja teatterin yksikkö Journalistiikan ja viestinnän tutkintoohjelma 145/210 88/150 Terveystieteiden yksikkö Hoitotiede, Terveystieteiden tutkinto-ohjelma 14.5/20 Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Historian tutkintoohjelma 51/100 77/83 Sosiaalityön tutkintoohjelma 89/120 44/60 Psykologian tutkintoohjelma 149.5/ /100 Filosofian tutkintoohjelma 90/123 44/60 Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma 41/60 66/75

27 27( 63) Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta Saksan opettajankoulutus Ruotsin opettajankoulutus Ranskan opettajankoulutus Äidinkielen opettajankoulutus (suomen koe) Äidinkielen opettajankoulutus (kirjallisuuden koe) Venäjän opettajankoulutus Historia Suomalainen viittomakieli Suomen kieli Englannin kieli

28 28( 63) Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta Saksan kieli ja kulttuuri Ruotsin kieli Romaaninen filologia (ranska) Venäjän kieli ja kulttuuri Etnologia Puheviestintä Yhteisöviestintä Musiikkitiede Musiikkikasvatus Journalistiikka

29 29( 63) Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta Englannin opettajankoulutus Taide ja kirjallisuus Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Sosiaalityö Yhteiskuntapolitiikka Sosiologia Valtio-oppi Filosofia Psykologia Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

30 30( 63) Jyväskylän yliopisto Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Akvaattiset tieteet Fysiikan ala Biologian ala 155.5/ /240 Ympäristötiede ja - teknologia Kemian ala Matematiikka ja tilastotiede Fysiikan opettajankoulutus Kemian opettajankoulutus Matematiikan opettajankoulutus Nanotieteiden, fysiikan ala

31 31( 63) Jyväskylän yliopisto Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Nanotieteiden, kemian ala Liikuntatieteellinen tiedekunta Liikuntalääketiede Liikuntapedagogiikka Fysioterapia Terveyskasvatus Gerontologia ja kansanterveys Fysioterapia/ opettajakoulutus Liikunnan yhteiskuntatieteet Liikuntabiologinen aineryhmä Kasvatustieteiden tiedekunta

32 32( 63) Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Varhaiskasvatuksen koulutus, Jyväskylä 10.5/16 Luokanopettajan koulutus, Jyväskylä 14.5/20 Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen koulutus 54.32/ /40 Erityispedagogiikan koulutus 13/22 Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Yrityksen taloustieteiden pääaineryhmä Kansantaloustiede Informaatioteknologian tiedekunta Tietojärjestelmätiede Tietotekniikka 70/125 40/50 44/ hlö

33 33( 63) Jyväskylän yliopisto Informaatioteknologian tiedekunta Tietotekniikan opettajankoulutus Matemaattisten tieteiden LuK-tutkinto (ITK)

34 34( 63) Svenska handelshögskolan Institution Ekonomie kandidat- o. magisterexamen, Helsingfors 75.75/ /87 Ekonomie kandidat- o. magisterexamen, Vasa 64/ /87

35 35( 63) Vaasan yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Kauppatieteet 46.25/ /42 Teknillinen tiedekunta Diplomi-insinööri, Vaasan yliopisto 19.67/ /43 15/29 Tietotekniikka ja tuotantotalous, kauppatieteet 11/ /15 Filosofinen tiedekunta Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma 40/70 5/ /35 Saksan kielen ja kirjallisuuden kandidaattiohjelma 51.25/70 20/35 28/35 Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma 25.9/ /20 Hallintotieteet 72/120 30/60

36 36( 63) Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Kauppatieteet 49/ /42 Teknillinen tiedekunta Konetekniikan 26.33/ /43 15/29 Kemiantekniikan 28.89/ /43 20/29 Sähkötekniikan 25.78/ /43 15/29 Energiatekniikan 34.56/ /43 20/29 Ympäristötekniikan 30.78/ /43 17/29 Tuotantotalouden tiedekunta Tuotantotalouden 33.56/ /43 17/29 Tietotekniikan 26.22/ /43 16/29

37 37( 63) Tampereen teknillinen yliopisto Luonnontieteiden tiedekunta Ympäristö- ja energiatekniikka 41.22/ /43 23/29 Biotekniikka 49.11/ /43 26/29 Teknisluonnontieteellinen 45.56/ /43 26/29 Teknisten tieteiden tiedekunta Konetekniikka 28.78/ /43 12/29 Automaatiotekniikka 27.11/ /43 14/29 Materiaalitekniikka 29.78/ /43 18/29 Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta Sähkötekniikka 29.67/ /43 18/29 Tietotekniikka 29.89/69 15/43 12/29 Tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekunta

38 38( 63) Tampereen teknillinen yliopisto Tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekunta Arkkitehtuuri 20.67/31 12/16 Rakennustekniikka 33.56/ /43 18/29 Tuotantotalous 47/ /43 24/29 Tietojohtaminen 31.44/ /43 18/29

39 39( 63) Lapin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajan koulutus, Rovaniemi 17.5/25 16/18 Kasvatusalan koulutus 51/80 25/40 Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustiede 64.5/ /93 Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Matkailututkimus 53.5/120 23/60 Sosiaalityö, Rovaniemi Johtaminen 77.5/120 39/60 Hallintotiede ja soveltava psykologia 78/120 39/60 Politiikkatieteet ja sosiologia 75.5/120 34/60 Taiteiden tiedekunta

40 40( 63) Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Kuvataidekasvatus 20.16/ Graafinen suunnittelu 17.75/ Audiovisuaalinen mediakulttuuri 14.5/ Teollinen muotoilu 17.5/ Sisustus- ja tekstiilimuotoilu 15/ Vaatetussuunnittelu 15.3/

41 41( 63) Maanpuolustuskorkeakoulu Osasto Upseerikoulutus 70/133

42 42( 63) Aalto-yliopisto Perustieteiden korkeakoulu Teknillinen fysiikka ja matematiikka 52/ /43 27/29 Tuotantotalous 55.33/ /43 29/29 Tietotekniikka 38.33/ /43 26/29 Informaatioverkostot Sähkötekniikan korkeakoulu Elektroniikka ja sähkötekniikka 35.78/ /43 24/29 Bioinformaatioteknologia 51.11/ /43 27/29 Automaatio- ja informaatioteknologia 31.56/69 15/43 19/29 Insinööritieteiden korkeakoulu Kone- ja rakennustekniikka 35.67/ /43 23/29 Rakennettu ympäristö 38.11/ /43 25/29

43 43( 63) Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Energia- ja ympäristötekniikka 40.33/ /43 20/29 Kemian tekniikan korkeakoulu Kemian-, bio- ja materiaalitekniikka 36.33/69 18/43 23/29 Kauppakorkeakoulu Kauppatieteet 60.25/ /42 Bachelor's Degree Program in International Business, Mikkeli 1210/ /42 SAT-valinta kauppatieteisiin, Helsingin yksikkö 1310/1600 SAT-testi Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Kuvataidekasvatuksen Arkkitehtuuri 22.75/ /16 Elokuvataiteen ; Dokumentaarinen elokuva

44 44( 63) Aalto-yliopisto Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Elokuvataiteen ; Elokuvaus Elokuvataiteen ; Elokuvaja tv-käsikirjoitus Elokuvataiteen ; Elokuvaleikkaus Elokuvataiteen ; Elokuvaohjaus Elokuvataiteen ; Elokuvaja tv-tuotanto Elokuvataiteen ; Elokuvaäänitys- ja äänisuunnittelu Lavastustaiteen ; Elokuvaja tv-lavastus Graafisen suunnittelun Lavastustaiteen ; Näyttämölavastus Lavastustaiteen ; Pukusuunnittelu

45 45( 63) Aalto-yliopisto Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Valokuvataiteen Keramiikka- ja lasitaiteen Sisustusarkkitehtuurin ja huonekalusuunnittelun Tekstiilitaiteen Teollisen muotoilun Vaatetussuunnittelun ja pukutaiteen Maisema-arkkitehtuuri 22.08/34 13/19

46 46( 63) Itä-Suomen yliopisto Filosofinen tiedekunta Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu 82.67/ /56 Englannin kieli ja kääntäminen, Joensuu 90.77/ /56 Erityisopettajien koulutus, Joensuu 75.6/ /56 Kotitalousopettajakoulutu s, Savonlinna 83.6/ /56 Kulttuurintutkimuksen, Joensuu 82/144 39/60 Käsityönopettajakoulutus, Savonlinna 81.6/140 56/56 Lastentarhanopettajakoulu tus, Savonlinna 80.2/ /56 Luokanopettajakoulutus, Joensuu 94.8/ /56 Luokanopettajakoulutus, Savonlinna 91.4/ /56 Läntinen teologia, opetusalan sv., Joensuu 13/20

47 47( 63) Itä-Suomen yliopisto Filosofinen tiedekunta Opinto-ohjaajan koulutus, Joensuu 81.5/ /50 Ortodoksinen teologia, opetusalan sv., Joensuu 13/20 Psykologia, Joensuu 96/140 39/56 Ruotsin kieli, Joensuu 71/140 47/56 Saksan kieli, Joensuu 83/140 15/56 Suoravalinta saksan kielen yo-arvosanalla L tai E Suomen kieli ja kirjallisuus, Joensuu 88.5/ /56 Venäjän kieli, Joensuu 90.8/ /56 Yleinen kielitiede, Joensuu 109/140 54/56 Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutus, Joensuu 81.36/ /100

48 48( 63) Itä-Suomen yliopisto Filosofinen tiedekunta Länt. teologia, kirkon ja uskonnollisten yhteisöjen sekä kulttuurin sv., Joensuu Luokanopettajan ja matemaattisten aineiden opettajan koulutus, Joensuu Ortodoksinen teologia, kirkon ja kulttuurin sv., Joensuu 76/ / /140 37/ /56 37/56 Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Biologia, Joensuu 145.5/ /240 Kemistitutkija, Joensuu 62/150 Metsätiede, Joensuu 99/168 42/84 Tietojenkäsittelytiede, Joensuu 52/120 32/50 Tietojenkäsittelytiede, Kuopio 52/120 32/50 Ympäristötiede, Kuopio 46.5/90 48/63

49 49( 63) Itä-Suomen yliopisto Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Fysiikan aineenopettajan ja luokanopettajan koulutus, Joensuu 16/20 Kemian aineenopettajan ja luokanopettajan koulutus, Joensuu 16/20 Matematiikan aineenopettajan ja luokanopettajan koulutus, Joensuu Sovellettu fysiikka, Kuopio 10/20 22/60 suoravalinta Fysiikka ja fysiikan aineenopettajan koulutus, Joensuu 28/60 suoravalinta Kemia ja kemian aineenopettajan koulutus, Joensuu Matematiikka ja matematiikan aineenopettajan koulutus, Joensuu Terveystieteiden tiedekunta 32/60 23/60 33/56 suoravalinta, jos kemian ainereaalista L, E tai M suoravalinta Farmaseutin, Kuopio 64.23/ /56 Hammaslääketieteen, Kuopio 82.58/ /72

50 50( 63) Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen, Kuopio 94.62/ /72 Proviisorin, Kuopio 94.29/ /56 Ravitsemustiede, Kuopio / /56 Terveyden biotieteiden, Kuopio 26.82/ /56 81/84 Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Historia, Joensuu 80/140 39/56 Kauppatieteet, Joensuu 42.25/82 21/42 Kauppatieteet, Kuopio 45.5/ /42 Sosiaalityö, Kuopio 73.5/120 35/60 Terveystaloustiede, Kuopio 91.5/ /56

51 51( 63) Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Yhteiskuntatieteet, Joensuu 82/140 36/56 Sosiaalitieteet, Kuopio 85/140 34/56 Oikeustieteellinen ala, Joensuu / /126 Maantiede ja ympäristöpolitiikka, Joensuu 76/140 35/56 Julkisoikeus, Joensuu 68/84

52 52( 63) Turun yliopisto Humanistinen tiedekunta Mediatutkimus 72/100 34/50 Italia / /50 Pohjoismaiset kielet 75.5/ /50 Venäjän kieli 73.63/ /50 Kulttuurihistoria, Suomen historia ja yleinen historia 95/150 38/60 Arkeologia 74/100 35/50 Uskontotiede 59.5/100 28/50 Klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri 50/100 30/50 Musiikkitiede 59/100 26/50 Kotimainen kirjallisuus 58/100 35/50

53 53( 63) Turun yliopisto Humanistinen tiedekunta Yleinen kirjallisuustiede 67/100 30/50 Taidehistoria 68/100 29/50 Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koul.ohj., Pori 42/120 Englannin kieli 61.6/ /60 Folkloristiikka ja kansatiede 59/100 30/50 Ranska 47.6/ /50 Saksan kieli 23.5/ /50 Espanja 67.69/ /50 Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus 73.5/ /50 Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

54 54( 63) Turun yliopisto Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Sosiaalityö 85.5/120 46/60 Sosiaalipolitiikka 78/120 36/60 Sosiologia 70.5/120 35/60 Yleinen valtio-oppi 77.5/ /60 Poliittinen historia 94/120 47/60 Filosofia 97/120 50/60 Psykologia 148.2/ /100 Logopedia Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Biokemia 112/140 kirjallisen kokeen pisterajat 22.8/60 33/40 kirjallisen kokeen pisterajat 23.4/30

55 55( 63) Turun yliopisto Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Biologia, TY 157/ /240 Fysikaaliset tieteet 25/60 Geologia 35/60 19/30 Kemia 40/60 20/30 Maantiede 44.25/ /30 Matematiikan 28/60 Tietojenkäsittelytieteet, TY 65/100 39/50 62 hlö Tietotekniikan, elektroniikan ja tietoliikennetekniikan 25.22/ /43 20/29 Biotekniikka 44/ /43 27/29 Tilastotieteen 29/120 10/60

56 56( 63) Turun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteen 78/ /72 Hammaslääketieteen 63.5/108 33/72 Terveyden biotieteiden 94/ /90 Terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinto 28/40 Oikeustieteellinen tiedekunta Oikeustiede 81.75/109 56/80 Kasvatustieteiden tiedekunta Lastentarhanopettajan koulutus, Rauma 32.46/60 Luokanopettajan koulutus, Turku 26.85/49 Luokanopettajan koulutus, Rauma 17.36/32 Kasvatustiede 67.69/ /58

57 57( 63) Turun yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Aikuiskasvatustiede 63.28/ /58 Erityispedagogiikka 65.87/ /58 Käsityön aineenopettajan koulutus, Rauma 13.63/27 Turun kauppakorkeakoulu Kauppatieteet 55.5/ /42 Kauppatieteet, kansainvälinen liiketoiminta 51.76/82 Kauppatieteet, Pori 50.5/82 26/42 Kansantaloustiede 58/120 25/60

58 58( 63) Taideyliopisto Kuvataideakatemia, KuvA Kuvataiteet Sibelius-Akatemia, SibA Sävellys (5,5 v) Musiikinteoria (5,5 v) Kuoronjohto (5,5 v) Orkesterinjohto (5,5 v) Puhallinorkesterinjohto (5,5 v) lauluopinnot, vanha musiikki/cembalo (5,5 v) lauluopinnot, nokkahuilu (5,5 v) lauluopinnot, vanha musiikki/luuttu (5,5 v)

59 59( 63) Taideyliopisto Sibelius-Akatemia, SibA lauluopinnot, gamba (5,5 v) lauluopinnot, traverso (5,5 v) lauluopinnot, barokkioboe (5,5 v) lauluopinnot, barokkitrumpetti (5,5 v) lauluopinnot, barokkiviulu (5,5 v) lauluopinnot, barokkisello (5,5 v) lauluopinnot, barokkialttoviulu (5,5 v) lauluopinnot, kantele (5,5 v) lauluopinnot, harmonikka (5,5 v)

60 60( 63) Taideyliopisto Sibelius-Akatemia, SibA lauluopinnot, kitara (5,5 v) lauluopinnot, huilu (5,5 v) lauluopinnot, oboe (5,5 v) lauluopinnot, klarinetti (5,5 v) lauluopinnot, fagotti (5,5 v) lauluopinnot, saksofoni (5,5 v) lauluopinnot, käyrätorvi (5,5 v) lauluopinnot, trumpetti (5,5 v) lauluopinnot, pasuuna (5,5 v)

61 61( 63) Taideyliopisto Sibelius-Akatemia, SibA lauluopinnot, tuuba (5,5 v) lauluopinnot, lyömäsoittimet (5,5 v) lauluopinnot, harppu (5,5 v) lauluopinnot, viulu (5,5 v) lauluopinnot, alttoviulu (5,5 v) lauluopinnot, sello (5,5 v) lauluopinnot, kontrabasso (5,5 v) lauluopinnot, baritonitorvi (5,5 v) lauluopinnot, piano (5,5 v)

62 62( 63) Taideyliopisto Sibelius-Akatemia, SibA lauluopinnot, urut (5,5 v) lauluopinnot, klavikordi (5,5 v) Musiikkikasvatus (5,5 v) Kirkkomusiikki (5,5 v) Jazzmusiikki, instrumentti tai laulu (5,5 v) Jazzmusiikki, sävellys (5,5 v) Kansanmusiikki (5,5 v) Musiikkiteknologia (5,5 v) lauluopinnot, laulu (5,5 v) Teatterikorkeakoulu, TeaK

63 63( 63) Taideyliopisto Teatterikorkeakoulu, TeaK Näyttelijäntyön Utbildningsprogrammet för skådespelarkonst Ohjauksen Dramaturgian Valosuunnittelun Äänisuunnittelun

01 Helsingin yliopisto

01 Helsingin yliopisto 1( 7) 01 Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta 417 1 Oikeusnotaari, Helsinki ja oikeustieteen maisteri, Helsinki/Vaasa 418 2 Oikeusnotaari, Vaasa ja oikeustieteen maisteri, Vaasa/Helsinki 688

Lisätiedot

Hak./kirj. Tiedekunta/koulutus. 765/95 Kone- ja rakennustekniikka 27.05. - 28.05. 1015/144 Rakennettu ympäristö. 414/44 Kauppakorkeakoulu 04.06.

Hak./kirj. Tiedekunta/koulutus. 765/95 Kone- ja rakennustekniikka 27.05. - 28.05. 1015/144 Rakennettu ympäristö. 414/44 Kauppakorkeakoulu 04.06. v. Aaltoyliopisto 3S Insinööritieteiden korkeakoulu 290 Energia ja ympäristötekniikka 95 765/95 Kone ja rakennustekniikka 0 0/ Rakennettu ympäristö 5 / Kauppakorkeakoulu 367 Kauppatieteet SATvalinta kauppatieteisiin,

Lisätiedot

Hyväksymispistemäärät

Hyväksymispistemäärät 1( 62) Helsingin yliopisto Teologinen tiedekunta Teologia 38.25/63 13.5/30 Oikeustieteellinen tiedekunta Oikeusnotaari, Helsinki ja oikeustieteen maisteri, Helsinki/Vaasa 74/102 48/70 Rättsnotarie, Helsingfors

Lisätiedot

Opetushallitus HAKENEET, HYVÄKSYTYT JA OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTANEET Tulostustapa: hakukohteittain 27.09.2013 1( 28)

Opetushallitus HAKENEET, HYVÄKSYTYT JA OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTANEET Tulostustapa: hakukohteittain 27.09.2013 1( 28) Lukuvuosi:.. ( ) Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Energia- ja ympäristötekniikka Kone- ja rakennustekniikka Rakennettu ympäristö Kauppakorkeakoulu Bachelor's Degree Program in International

Lisätiedot

Opetushallitus HAKENEET, HYVÄKSYTYT JA OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTANEET Tulostustapa: hakukohteittain 22.08.2014 1( 27)

Opetushallitus HAKENEET, HYVÄKSYTYT JA OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTANEET Tulostustapa: hakukohteittain 22.08.2014 1( 27) Lukuvuosi:.. ( ) Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Energia- ja ympäristötekniikka Kone- ja rakennustekniikka Rakennettu ympäristö Kauppakorkeakoulu Bachelor's Degree Program in International

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2016

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2016 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Akvaattiset tieteet 26.5.2016 klo 9.00-13.00, Jyväskylä, Oulu, Turku Yhteinen valintakoe biologian ja ympäristötieteiden sekä Jyväskylän,

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Biologia (ruotsinkielinen valinta) to 21.5.2015 klo 9.00-13.00, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Turku Biologia (suomenkielinen valinta)

Lisätiedot

Varhaiskasvatustiede. Luettelo opettajankoulutuksen koulutusvastuun jaosta yliopistojen välillä kasvatustieteellisellä alalla

Varhaiskasvatustiede. Luettelo opettajankoulutuksen koulutusvastuun jaosta yliopistojen välillä kasvatustieteellisellä alalla 3340 N:o 568 Liite I Humanistiset tutkinnot Luettelo aloista, oppiaineryhmistä ja eräistä oppiaineista, joiden syventäviä opintoja yliopistot järjestävät humanistisella alalla HY JoY JY OY TaY TY VY ÅA

Lisätiedot

Hakijasuman purkamiseen myönnetyt aloituspaikkojen lisäysmäärät 2014 ja 2015

Hakijasuman purkamiseen myönnetyt aloituspaikkojen lisäysmäärät 2014 ja 2015 Hakijasuman purkamiseen myönnetyt aloituspaikkojen lisäysmäärät 2014 ja 2015 Korkeakoulu Hakukohde Myönnetty lisäysmäärä 2014: Myönnetty lisäysmäärä 2015: Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola sjukskötare

Lisätiedot

Hyväksymispistemäärät

Hyväksymispistemäärät 17( 62) Humanistinen tiedekunta Englantilainen filologia 46/60 21.17/30 Englannin kielen aineenoettajan koulutus Germaaninen filologia 28.33/45 max. 30 + 34.75/60 19.5/30 Pohjoismainen filologia 29.92/60

Lisätiedot

Päätös 12.12.2014. Hakijasuman purkamiseen tarkoitetut valtionavustukset vuodelle 2014

Päätös 12.12.2014. Hakijasuman purkamiseen tarkoitetut valtionavustukset vuodelle 2014 Päätös OKM/88/592/2014 12.12.2014 Jakelussa mainituille Viite Asia Hakijasuman purkamiseen tarkoitetut valtionavustukset vuodelle 2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö teki 16.5.2014 päätöksen (18/592/2014)

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa (Hakukohteet, joihin sisältyy aikaisempien opintojen/avoimen väylän jono) FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Koulutuksen Aloituspaikat Englannin

Lisätiedot

Korkeakoulujen hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet - raportti

Korkeakoulujen hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet - raportti 1(6) Hakuehdot Raportin tulostuspäivämäärä 22.3.2016 Tiedot päivitetty Opintopolusta 22.3.2016 08:04 Tulostustapa Hakukohteittain Koulutustoimija Jyväskylän yliopisto Oppilaitos - Toimipiste - Haku Korkeakoulujen

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian Maisterihaku,

Lisätiedot

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa 23.7.2015 1/12 Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Alla olevissa taulukoissa kuvataan koulutusvastuun jakautumista tieteenalayksiköiden ja koulutusalojen kesken. Ensimmäinen taulukko

Lisätiedot

12. 13.11.2014 klo 9 16. Ohjelma on sama molempina päivinä.

12. 13.11.2014 klo 9 16. Ohjelma on sama molempina päivinä. 12. 13.11.2014 klo 9 16 Ohjelma on sama molempina päivinä. Luonnontieteellinen koulutusala Sali L3 Luonnontieteellisen koulutusalan yleisesittely Biologian koulutusohjelma Biokemian koulutusohjelma Kemian

Lisätiedot

N:o 794 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA

N:o 794 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA 2220 Liite LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA Koulutusyksiköiden nimien lyhenteet: HKKK HY HY (SSKH) JoY JY KY KuvA LTY LY

Lisätiedot

Opetusministeriön asetus

Opetusministeriön asetus Opetusministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä, yliopistojen koulutusohjelmista ja erikoistumiskoulutuksista Annettu Helsingissä 14 päivänä heinäkuuta 2005 Opetusministeriön päätöksen

Lisätiedot

Mitä lukion jälkeen? 14-ryhmien vanhempainilta 21.4.2016

Mitä lukion jälkeen? 14-ryhmien vanhempainilta 21.4.2016 Mitä lukion jälkeen? 14-ryhmien vanhempainilta 21.4.2016 Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Puhuttujen kielten tulkkaus Viittomakielentulkki Elokuva ja televisio Journalismi Konservointi Kulttuurituotanto

Lisätiedot

Faculty of Economics and Administration

Faculty of Economics and Administration Faculty of Economics and Administration in Finnish: Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta Bachelor of Administrative Sciences Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto Major subjects: Administrative Science

Lisätiedot

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NI- MISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORIT- TAA

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NI- MISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORIT- TAA 1039/2013 5 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NI- MISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORIT- TAA Yliopistojen nimien lyhenteet: AYO Aalto-yliopisto Helsingin yliopisto (SSKH)

Lisätiedot

TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON. Anne Talvio Koulutuspalvelut

TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON. Anne Talvio Koulutuspalvelut TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON Anne Talvio Koulutuspalvelut OULUN YLIOPISTO Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 2 800 työntekijää 6 tiedekuntaa Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja MONITETEINEN

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä, yliopistojen koulutusohjelmista ja

Lisätiedot

1 (61) Tdk Pääaine/koulutusohjelma Luokittelu Sivuaine Kokonaisuus

1 (61) Tdk Pääaine/koulutusohjelma Luokittelu Sivuaine Kokonaisuus 1 (61) H Arkeologia Pääaine Arkeologia ARKEOLOGIAN 16 16 ARKEOLOGIAN 16 16 ARKEOLOGIAN SYVENTÄVÄT OPINNOT 12 12 Pääaine Total 32 12 44 Sivuaine Hum.tdk:n antamat merkinnät KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT 16

Lisätiedot

16.3.-6.4.2016 www.opintopolku.fi

16.3.-6.4.2016 www.opintopolku.fi 16.3.-6.4.2016 www.opintopolku.fi Hammaslääketieteellinen Hammaslääketiede Humanistinen Aate- ja oppihistoria Englantilainen filologia Englantilainen filologia (aineenopettaja) Germaaninen filologia Historia

Lisätiedot

Hakukohde Pisteraja 7.7.2016 Valintakokeen pisterajat hyväksyttävissä olemiseen

Hakukohde Pisteraja 7.7.2016 Valintakokeen pisterajat hyväksyttävissä olemiseen Hakukohde Pisteraja 7.7.2016 Valintakokeen pisterajat hyväksyttävissä olemiseen Aineenopettaja ja luokanopettaja, matematiikka, fysiikka ja kemia, Joensuu, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Lisätiedot

Pelkkä alempi tutkinto (avoimen yo:n väylä) Siirtoopiskelijat***

Pelkkä alempi tutkinto (avoimen yo:n väylä) Siirtoopiskelijat*** JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Esityslista 3/2013, asia 3, liite 1 HAKUKOHTEET JA ALOITUSPAIKKAMÄÄRÄT 2014 HUMANISTINEN TIEDEKUNTA Hakukohde 2014 2013 Avoin väylä*** Siirtoopiskelijat*** *** (sis. Englannin kieli

Lisätiedot

Humanitas ry järjesti keväällä 2010 kyselyn, joka toteutettiin sähköisesti. Kyselyyn vastasi 538 henkilöä

Humanitas ry järjesti keväällä 2010 kyselyn, joka toteutettiin sähköisesti. Kyselyyn vastasi 538 henkilöä Humanitas ry järjesti keväällä 2010 kyselyn, joka toteutettiin sähköisesti Kysely pyrki selvittämään, miten humanistit ja toisaalta muut näkevät humanistisen tieteen ja humanistit osana yliopistoyhteisöä,

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto koko maakunnan hyväksi Jukka Mönkkönen, akateeminen rehtori

Itä-Suomen yliopisto koko maakunnan hyväksi Jukka Mönkkönen, akateeminen rehtori Itä-Suomen yliopisto koko maakunnan hyväksi Jukka Mönkkönen, akateeminen rehtori Pohjois-Savon maakuntaseminaari 21.9.2012 Itä-Suomen yliopisto monialainen, kansainvälinen tiedeyliopisto MISSIO Itä-Suomen

Lisätiedot

Vanhan tiedekunta- ja laitosrakenteen mukaan järjestettyjen oppiaineiden sijoittuminen uusiin tieteenalayksiköihin 1.1.2011 alkaen

Vanhan tiedekunta- ja laitosrakenteen mukaan järjestettyjen oppiaineiden sijoittuminen uusiin tieteenalayksiköihin 1.1.2011 alkaen Vanhan tiedekunta- ja laitosrakenteen mukaan järjestettyjen oppiaineiden sijoittuminen uusiin tieteenalayksiköihin 1.1.2011 alkaen Tiedekunta Laitos Oppiaine/Koulutusohjelma Tieteenala Humanistinen tiedekunta

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja moni6eteisimpiä yliopistoja Peruste;u 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 6edekuntaa (1/2014)

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja moni6eteisimpiä yliopistoja Peruste;u 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 6edekuntaa (1/2014) OULUN YLIOPISTO Suomen suurimpia ja moni6eteisimpiä yliopistoja Peruste;u 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 6edekuntaa (1/2014) MONITIETEINEN MONIPUOLINEN Arkkitehtuurin 6edekunta Biokemian

Lisätiedot

Itä Suomen yliopisto tulevaisuuden yliopisto ajassa

Itä Suomen yliopisto tulevaisuuden yliopisto ajassa Itä Suomen yliopisto tulevaisuuden yliopisto ajassa Itä Suomen yliopisto tulevaisuuden yliopisto ajassa Joensuun ja Kuopion yliopistot yhdistyivät Itä Suomen yliopistoksi 1.1.2010 Itä Suomen yliopisto

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 567. Laki. tieliikennelain 103 :n muuttamisesta. Annettu Naantalissa 15 päivänä heinäkuuta 2005

SISÄLLYS. N:o 567. Laki. tieliikennelain 103 :n muuttamisesta. Annettu Naantalissa 15 päivänä heinäkuuta 2005 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä heinäkuuta 2005 N:o 567 569 SISÄLLYS N:o Sivu 567 Laki tieliikennelain 103 :n muuttamisesta... 3335 568 Opetusministeriön asetus yliopistojen

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston kirjaston rakentaminen ja tilastoinnin haasteet. Jarmo Saarti Itä-Suomen yliopiston kirjasto Yhteistilastopäivä 8.12.

Itä-Suomen yliopiston kirjaston rakentaminen ja tilastoinnin haasteet. Jarmo Saarti Itä-Suomen yliopiston kirjasto Yhteistilastopäivä 8.12. Itä-Suomen yliopiston kirjaston rakentaminen ja tilastoinnin haasteet Jarmo Saarti Itä-Suomen yliopiston kirjasto Yhteistilastopäivä 8.12.2009 Itä-Suomen yliopisto - tulevaisuuden yliopisto ajassa Joensuun

Lisätiedot

JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE

JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v. opinnot) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v. opinnot) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön

Lisätiedot

TERVETULOA TURUN YLIOPISTOON!

TERVETULOA TURUN YLIOPISTOON! TERVETULOA TURUN YLIOPISTOON! MIKÄ ON YLIOPISTO? Tiedekorkeakoulu Akateeminen opiskeluympäristö, joka haastaa opiskelijan älyllisesti ja ajankäytöllisesti antaa opiskelijalle vapautta ja vastuuta. Yhteisö,

Lisätiedot

Oulun yliopisto lyhyesti Perustettu vuonna 1958

Oulun yliopisto lyhyesti Perustettu vuonna 1958 lyhyesti Oulun yliopisto on kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto, joka rakentaa tulevaisuuden uutta osaamista, hyvinvointia ja sivistystä tutkimuksen ja koulutuksen keinoin. Kuusi tiedekuntaa laitoksineen

Lisätiedot

Sivuaineopiskelu Helsingin yliopistossa

Sivuaineopiskelu Helsingin yliopistossa Sivuaineopiskelu Helsingin yliopistossa Helsingin yliopiston tiedekuntien sivuainetarjonta Tiedot kerätty Helsingin yliopiston tiedekuntien verkkosivuilta Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Biotieteellinen

Lisätiedot

Terveyden- Mts 8 Lotta Kovanen Kirsi Koivulehto. Mts 8 Minna Kursi Minna Paavonsalo. Minna Paavonsalo. Mts 8 Laura Pohls Raili Klimschesffkij

Terveyden- Mts 8 Lotta Kovanen Kirsi Koivulehto. Mts 8 Minna Kursi Minna Paavonsalo. Minna Paavonsalo. Mts 8 Laura Pohls Raili Klimschesffkij HELSINKI-ESPOON TERVEYSPALVELUYKSIKÖN TIEDEKUNTIEN/KORKEAKOULUJEN YHDYSHENKILÖVERKOSTOT Yliopistoittain 16.3.2012 Tiedekunta tai korkeakoulu AY Insinööritieteiden kk Terveystyöryhmä Työryhmät Yleisterveys

Lisätiedot

Nuorten koulutuksen aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016 KORKEAKOULUTUS. Varsinais-Suomi + Satakunta

Nuorten koulutuksen aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016 KORKEAKOULUTUS. Varsinais-Suomi + Satakunta Nuorten koulutuksen aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi KORKEAKOULUTUS %) vuoden %) vuoden 1 Humanistinen ja kasvatusala 811 795 525-270 -33,9 4 897 4 827 4 990 163 3,4

Lisätiedot

Terveyden- Mts 8 Lotta Kovanen Kirsi Koivulehto. Mts 8 Minna Kursi Minna Paavonsalo

Terveyden- Mts 8 Lotta Kovanen Kirsi Koivulehto. Mts 8 Minna Kursi Minna Paavonsalo HELSINKI-ESPOON TERVEYSPALVELUYKSIKÖN TIEDEKUNTIEN/KORKEAKOULUJEN YHDYSHENKILÖVERKOSTOT Yliopistoittain 18.9.2012 Tiedekunta tai korkeakoulu AY Insinööritieteiden kk Terveystyöryhmä Työryhmät Yleisterveys

Lisätiedot

Oulun yliopisto tutkii Julkaisutilasto 2009

Oulun yliopisto tutkii Julkaisutilasto 2009 Oulun yliopisto tutkii Julkaisutilasto 2009 Tiedekunta / laitos / yksikkö Monografiat Monografiat Toimitetut Patentit ja Av aineistot ja Abstraktit Humanistinen tiedekunta Aate ja oppihistoria 29 2 0 1

Lisätiedot

Tieteenaloittaiset tilastot: Biotieteet, maantiede, ympäristötieteet sekä maatalous- ja metsätieteet

Tieteenaloittaiset tilastot: Biotieteet, maantiede, ympäristötieteet sekä maatalous- ja metsätieteet Suomen Akatemia Tieteen tila 212 Tieteenaloittaiset tilastot:, maantiede, sekä maatalous- ja metsätieteet Tässä dokumentissa tarkastellaan seuraavia aloja: biotieteet, maantiede ja, maa- ja metsätaloustieteet,

Lisätiedot

KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ. Vuonna 2010 Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen

KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ. Vuonna 2010 Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ Vuonna Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Lokakuu 12 Sisällys

Lisätiedot

Terveyden- Mts 8 Lotta Kovanen Kirsi Koivulehto. Satu Selänne. Pekka Koskivirta. Nieminen. Mts 8 Piia Moisio Pekka Koskivirta

Terveyden- Mts 8 Lotta Kovanen Kirsi Koivulehto. Satu Selänne. Pekka Koskivirta. Nieminen. Mts 8 Piia Moisio Pekka Koskivirta HELSINKI-ESPOON TERVEYSPALVELUYKSIKÖN TIEDEKUNTIEN/KORKEAKOULUJEN YHDYSHENKILÖVERKOSTOT Yliopistoittain 3.3.2014 Tiedekunta tai korkeakoulu AY Insinööritieteiden kk Terveystyöryhmä Työryhmät Yleisterveys

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot

Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT

Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT Helena Kurkela 14.4.2014 Siirtymäsäännökset Siirtymäkausi: kandidaatin tutkintoon johtavilla ohjelmilla 1.8.2014-31.10.2016 maisterin tutkintoon johtavilla

Lisätiedot

Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus vuonna 2013 Oppilaitostunnus 12345

Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus vuonna 2013 Oppilaitostunnus 12345 Oppilaitosten tutkintoon johtamaton vuonna 2013 Oppilaitostunnus 12345 Oppilaitoksen nimi Täyttäjän sukunimi Täyttäjän etunimi Puhelin esim. 015-12345678 Faksi esim. 015-12345678 Päivämäärä esim. 01032013

Lisätiedot

TERVETULOA PÄIVITTÄMÄÄN TIETOSI KORKEAKOULUOPINNOISTA! HUMANISTINEN, VALTIOTIETEELLINEN JA KÄYTTÄYTYMISTITEELLIEN

TERVETULOA PÄIVITTÄMÄÄN TIETOSI KORKEAKOULUOPINNOISTA! HUMANISTINEN, VALTIOTIETEELLINEN JA KÄYTTÄYTYMISTITEELLIEN HUMANISTINEN, VALTIOTIETEELLINEN JA KÄYTTÄYTYMISTITEELLIEN Helsingin yliopisto, Päärakennus, Fabianinkatu 33, Sali 5, 3. krs. AIKA ma 18.4.2011 klo 13 16 Anna Lyra-Katz, Yoyo -hanke, projektipäällikkö

Lisätiedot

Filosofinen tiedekunta UUDET KOULUTUSOHJELMAT. Kielet ja viestintä -tiedealueen opiskelijainfo 17.4.2012 varadekaani Nina Pilke

Filosofinen tiedekunta UUDET KOULUTUSOHJELMAT. Kielet ja viestintä -tiedealueen opiskelijainfo 17.4.2012 varadekaani Nina Pilke Filosofinen tiedekunta UUDET KOULUTUSOHJELMAT Kielet ja viestintä -tiedealueen opiskelijainfo 17.4.2012 varadekaani Nina Pilke Yliopiston visio ja tahtotila Vaasan yliopistosta valmistuvat tunnetaan hyvistä

Lisätiedot

Kuva 2 - Vastaako nykyinen työtehtäväsi vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa?

Kuva 2 - Vastaako nykyinen työtehtäväsi vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? SIJOITTUMISSEURANNAN 2013 TULOKSET Sijoittumisseurannassa selvitettiin vuonna 2013 ylemmän kk-tutkinnon suorittaneiden työllistymistä. Kyselyyn kertyi vastauksia yhteensä 702 kappaletta vastausprosentin

Lisätiedot

Luonnontieteellinen koulut.ala 22,7 mies 2 17 11,8 nainen 8 27 29,6. Luonnontieteellinen koulut.ala 28,8 mies 50 179 27,9 nainen 33 109 30,3

Luonnontieteellinen koulut.ala 22,7 mies 2 17 11,8 nainen 8 27 29,6. Luonnontieteellinen koulut.ala 28,8 mies 50 179 27,9 nainen 33 109 30,3 26.9.2013 opinto-oikeus alkanut 1.8.2012 31.7.2013, suoritukset samalta ajalta (sis. korvaavat suoritukset) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö 22,7 Luonnontieteellinen koulut.ala 22,7 mies 2 17 11,8

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

Viite: Opetusministeriön päätökset 25.6.2002 ja 27.9.2002 (36/400/2002) Asia: Opetushallinnon koulutusluokituksen muuttaminen

Viite: Opetusministeriön päätökset 25.6.2002 ja 27.9.2002 (36/400/2002) Asia: Opetushallinnon koulutusluokituksen muuttaminen Dnro 19/400/2004 Pvm 25.3.2004 Jakelussa mainituille Viite: Opetusministeriön päätökset 25.6.2002 ja 27.9.2002 (36/400/2002) Asia: Opetushallinnon koulutusluokituksen muuttaminen Opetusministeriö on päättänyt

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 2 Opetusneuvos 3.11.2015 Mirja Vihma

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 2 Opetusneuvos 3.11.2015 Mirja Vihma OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 2 Opetusneuvos 3.11.2015 Mirja Vihma VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS 22.10.2015 SUOMEN AKATEMIAN TIETEELLISTEN TOIMIKUNTIEN KOKOONPANOSTA KAUDELLE 2016 2018 BIOTIETEIDEN

Lisätiedot

Tieteenaloittaiset tilastot: Tekniikka

Tieteenaloittaiset tilastot: Tekniikka Tieteen tila 212 Tieteenaloittaiset tilastot: Tekniikka Tässä dokumentissa tarkastellaan tekniikan aloista arkkitehtuuria; kone- ja valmistustekniikkaa; rakennusja yhdyskuntatekniikkaa; sähkötekniikkaa,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1039/2013 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1039/2013 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1039/2013 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 19

Lisätiedot

Tieteenaloittaiset tilastot: Luonnontieteet

Tieteenaloittaiset tilastot: Luonnontieteet Suomen Akatemia Tieteen tila 212 Tieteenaloittaiset tilastot: Luonnontieteet Tässä dokumentissa tarkastellaan luonnontieteistä avaruustieteitä ja tähtitiedettä, fysiikkaa, kemiaa, matematiikkaa, tilastotiedettä

Lisätiedot

LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET

LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET Lukion jälkeen vaihtoehtoina Ammatilliset perustutkinnot Ammattikorkeakoulut Yliopistot sekä tiede- ja taidekorkeakoulut Opiskelu ulkomailla AMMATILLISET Tarjoavat

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 803. Laki. eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 803. Laki. eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä heinäkuuta 1999 N:o 803 807 SISÄLLYS N:o Sivu 803 Laki eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun lain muuttamisesta...

Lisätiedot

Historiatieteen ja filosofian laitos 0 58 58. Kieli- ja käännöstieteiden laitos 0 149 149. Puheopin laitos 0 23 23. Taideaineiden laitos 0 37 37

Historiatieteen ja filosofian laitos 0 58 58. Kieli- ja käännöstieteiden laitos 0 149 149. Puheopin laitos 0 23 23. Taideaineiden laitos 0 37 37 Tampereen yliopisto.. Tutkintotavoitteiden saavuttaminen aloittain ja laitoksittain/yksiköittäin Alempi korkeakoulututkinto solun sisältö: tavoite toteuma ero Humanistinen Kasvatustieteiden Kieli-, käännös-

Lisätiedot

Ouluun lukioon 2016. Avoimet ovet 13.-14.1.2016

Ouluun lukioon 2016. Avoimet ovet 13.-14.1.2016 Ouluun lukioon 2016 Avoimet ovet 13.-14.1.2016 Oulun lukioissa on valinnanvaraa Lukio-opetusta antaa Oulussa 14 koulua. Kaupungin päivälukioiden lisäksi Oulussa on aikuislukio, valtion lukio Oulun Normaalikoulu

Lisätiedot

Jatko-opintoja musiikista kiinnostuneille

Jatko-opintoja musiikista kiinnostuneille Jatko-opintoja musiikista kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v.) Sekä yliopistoon että ammattikorkeakouluun haettaessa ennakkotehtäviä ja/tai soveltuvuuskoe

Lisätiedot

Tieteenaloittaiset tilastot: Yhteiskuntatieteet

Tieteenaloittaiset tilastot: Yhteiskuntatieteet Tieteen tila 212 Tieteenaloittaiset tilastot: Yhteiskuntatieteet Tässä dokumentissa tarkastellaan yhteiskuntatieteistä kansantaloustiedettä, liiketaloustiedettä, kasvatustieteitä, media- ja viestintätieteitä,

Lisätiedot

Sisällys. 1 Johdanto... 3. 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2012... 4

Sisällys. 1 Johdanto... 3. 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2012... 4 OPISKELIJAVALINNAT RAPORTTI 2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2012... 4 Taulukko 1. Valtiotieteelliseen tiedekuntaan vuonna 2012 hakeneet, hyväksytyt

Lisätiedot

2 YLEMPI PERUSASTE 2011 PERUSKOULU 4146 63 2012 KESKIKOULU 429 3 2019 MUU YLEISSIV. KOUL., YL. PERUSASTE 113 0 YHT 4688 66

2 YLEMPI PERUSASTE 2011 PERUSKOULU 4146 63 2012 KESKIKOULU 429 3 2019 MUU YLEISSIV. KOUL., YL. PERUSASTE 113 0 YHT 4688 66 1220. Työnhakijat koulutuksen mukaan ja heistä vastavalmistuneet Lähde: TEM, työnvälitystilastot 2013 Maaliskuu 12 POHJOIS-POHJANMAA Työttömät yhteensä Työnhakijoita laskentapäivänä Kaikki yhteensä Vastavalmistuneet

Lisätiedot

Opiskelijaksi LAPIN YLIOPISTOON

Opiskelijaksi LAPIN YLIOPISTOON Opiskelijaksi LAPIN YLIOPISTOON HAE LAPIN YLIOPISTOON SINNE EIVÄT PIENETKÄÄN UNELMAT HUKU. Lapin yliopisto lyhyesti Tiedekunnat Kasvatustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta Taiteiden tiedekunta

Lisätiedot

JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE

JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v. opinnot) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v. opinnot) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön

Lisätiedot

Pisterajat 2006-2015 1. Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Pisterajat 2006-2015 1. Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Pisterajat 2006-2015 1 Äidinkieli, suomi L Kevät 92 90 88 86 87 87 86 87 87 87 87 Syksy 92 90 88 85 87 87 86 87 86 86. E Kevät 87 77 75 72 73 73 71 73 73 72 72 Syksy 87 77 75 73 73 73 72 71 71 70. M Kevät

Lisätiedot

Pisterajat 2006-2014 1. Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pisterajat 2006-2014 1. Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Pisterajat 2006-2014 1 Äidinkieli, suomi L Kevät 92 90 88 86 87 87 86 87 87 Syksy 92 90 88 85 87 87 86 87 86 E Kevät 87 77 75 72 73 73 71 73 73 Syksy 87 77 75 73 73 73 72 71 71 M Kevät 80 62 60 60 61 62

Lisätiedot

Kieliä Jyväskylän yliopistossa

Kieliä Jyväskylän yliopistossa ieliä Jyväskylässä Kieliä Jyväskylän yliopistossa Pääainevalikoimaamme kuuluvat seuraavat kielet: englanti ranska ( romaaninen filologia ) ruotsi saksa suomi suomalainen viittomakieli venäjä Sivuaineena

Lisätiedot

Lapsuudentutkimuksen verkosto

Lapsuudentutkimuksen verkosto Lapsuudentutkimuksen verkosto Verkosto NYT Tapaaminen 11.-12.10.2007 12.10.2007 NR 11.10.2007 Organisaatio verkostossa Valtakunnallinen ohjausryhmä (11 hlöä) Lapset, nuoret ja kasvamisen ympäristöt - (LANKA)

Lisätiedot

Turun yliopisto, avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot 2010-2013 Lähde: Turun yliopiston opiskelijatietojärjestelmä Opsu 24.1.

Turun yliopisto, avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot 2010-2013 Lähde: Turun yliopiston opiskelijatietojärjestelmä Opsu 24.1. Lähde: Turun yliopiston opiskelijatietojärjestelmä Opsu 24.1.2014 Sivu 1 (10) *** Ei tiedekuntaa *** Kielikeskus KIEN Kielikeskus/englanti 366 106 494 160 420 129 428 161 427 KIPV Kielikeskus/puheviestintä

Lisätiedot

Lapin yliopisto Pohjoisen puolesta maailmaa varten

Lapin yliopisto Pohjoisen puolesta maailmaa varten Lapin yliopisto Pohjoisen puolesta maailmaa varten Yleisesittely Tiedekunnat ja koulutusvolyymit Neljä tiedekuntaa Kasvatustieteiden Oikeustieteiden Taiteiden ja Yhteiskuntatieteiden tiedekunnat. Lapin

Lisätiedot

HALLINTOELINTEN JA VALMISTELEVIEN TYÖRYHMIEN KOKOONPANO 2013

HALLINTOELINTEN JA VALMISTELEVIEN TYÖRYHMIEN KOKOONPANO 2013 HALLINTOELINTEN JA VALMISTELEVIEN TYÖRYHMIEN KOKOONPANO 2013 HUMANISTINEN Tiedekunnan johtokunta 6 6 6 18 2 Johtoryhmä 7 5 12 Peruskoulutustyöryhmä 3 4 2 9 1 Jatkokoulutustyöryhmä 3 2 2 7 1 Tutkimuksen

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto tulevaisuuden yliopisto ajassa

Itä-Suomen yliopisto tulevaisuuden yliopisto ajassa Itä-Suomen yliopisto tulevaisuuden yliopisto ajassa Kolmen kampuksen yliopisto Yliopisto toimii kolmella kampuksella: Joensuussa, Kuopiossa ja Savonlinnassa. Yhtenäinen toimintamalli Kampusten profiloituminen

Lisätiedot

Tuotantotalous. - Menestyjän valinta

Tuotantotalous. - Menestyjän valinta Tuotantotalous - Menestyjän valinta Sisältö Oulun yliopisto ja tekniikan opiskelu Mikä ihmeen tuotantotalous? Tutalainen työelämässä Opiskelu tutalla Opiskelun ohessa Miten haen? Yhteystiedot Oulun yliopisto

Lisätiedot

Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta?

Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta? Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta? Opintoasiainkoordinaattori Tanja Steiner 13.10.2004 Teema Opettaja Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutus Helsingin yliopistossa Käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

Tervetuloa valintakoeinfoon!

Tervetuloa valintakoeinfoon! Tervetuloa valintakoeinfoon! Mitä tänään? Katsaus vuoden 2015 valintakokeisiin ja tietoa kevään 2016 valinnoista Oikeustiede Lääketiede Kauppatiede Maatalous-metsätiede Diplomi-insinöörikoulutus Matemaattis-luonnontieteellinen

Lisätiedot

mahdollisimman optimaaliset valinnat

mahdollisimman optimaaliset valinnat Kurssivalinnat 2013 Kurssivalinnat tehdään Wilman tarjottimeen (2013-14) samalla tavalla kuin tämän vuodenkin valinnat Tarjotinta muokataan valintojen perusteella kevään aikana ja uusi kierros on toukokuussa.

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen kevään yhteishaku 2014/Gemensam ansökan till yrkeshögskolor våren 2014 8.11.2013

Ammattikorkeakoulujen kevään yhteishaku 2014/Gemensam ansökan till yrkeshögskolor våren 2014 8.11.2013 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Sairaanhoitajakoulutus Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäki 40 Hämeen ammattikorkeakoulu Lahdensivu 30 Karelia ammattikorkeakoulu Joensuu 30 Laurea ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillistieteellinen koulutusala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillistieteellinen koulutusala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Opiskelijavalinta ja opiskelu Teknillistieteellinen koulutusala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Missä voi opiskella diplomi-insinööriksi ja arkkitehdiksi? DIA -yhteisvalintaan kuuluvat yliopistot OULU Vaasa

Lisätiedot

YHTEISHAUN ULKOPUOLELLE JÄÄVÄT HAUT. kaikki, jotka täyttävät valintaperusteet. kaikki, jotka täyttävät valintaperusteet

YHTEISHAUN ULKOPUOLELLE JÄÄVÄT HAUT. kaikki, jotka täyttävät valintaperusteet. kaikki, jotka täyttävät valintaperusteet ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO LIITE 6 HAKUKOHTEET JA ALOITUSPAIKKAMÄÄRÄT 2015 FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Joensuun kampus ja Savonlinnan kampus Kelpoisuusopinnot Suomen kieli ja kirjallisuus, Joensuu 30 30 Kulttuurintutkimuksen

Lisätiedot

YHTEISHAUN HAKUOPAS YHTEISHAKU 17.3. 9.4.2015 // 8. 22.9.2015 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO JOENSUU KUOPIO SAVONLINNA YKSI ÄLYKÄS PÄÄTÖS. UEF.

YHTEISHAUN HAKUOPAS YHTEISHAKU 17.3. 9.4.2015 // 8. 22.9.2015 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO JOENSUU KUOPIO SAVONLINNA YKSI ÄLYKÄS PÄÄTÖS. UEF. YHTEISHAUN HAKUOPAS 15 YHTEISHAKU 17.3. 9.4.2015 // 8. 22.9.2015 YKSI ÄLYKÄS PÄÄTÖS. UEF. ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO JOENSUU KUOPIO SAVONLINNA HAKEMINEN JA KOULUTUSTARJONTATIETO Opintopolku.fi HAKUKOHTEET JA

Lisätiedot

Eräiden lukiokoulutuksen ja perusopetuksen virkojen nimikkeiden muuttaminen KOLA 85

Eräiden lukiokoulutuksen ja perusopetuksen virkojen nimikkeiden muuttaminen KOLA 85 Kasvatus- ja opetuslautakunta 85 17.11.2014 Eräiden lukiokoulutuksen ja perusopetuksen virkojen nimikkeiden muuttaminen KOLA 85 Valmistelija/lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg

Lisätiedot

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 ) Hakija voi hakea vain yhteen teknillisen tiedekunnan maisteriohjelmaan

Lisätiedot

Suoritetut opintopisteet 2015 A = aineopinnot. Y = yleisopinnot K = kieli- ja viestintäopinnot

Suoritetut opintopisteet 2015 A = aineopinnot. Y = yleisopinnot K = kieli- ja viestintäopinnot Turun yliopiston avoin yliopisto P = perusopinnot Suoritetut opintopisteet 2015 A = aineopinnot Turun yliopiston opiskelijatietojärjestelmä Opsu S = syventävät opinnot Y = yleisopinnot K = kieli- ja viestintäopinnot

Lisätiedot

Opiskelijavalinnat 2010 Helsingin yliopisto valtiotieteellinen tiedekunta. Outi Sirniö ja Elina Tuusa

Opiskelijavalinnat 2010 Helsingin yliopisto valtiotieteellinen tiedekunta. Outi Sirniö ja Elina Tuusa Opiskelijavalinnat 2010 Helsingin yliopisto valtiotieteellinen tiedekunta Outi Sirniö ja Elina Tuusa Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2010... 2 Taulukko

Lisätiedot

VALINTAINFO LOHJAN YHTEISLYSEON LUKIO OPINTO-OHJAUS 7.12.2015

VALINTAINFO LOHJAN YHTEISLYSEON LUKIO OPINTO-OHJAUS 7.12.2015 VALINTAINFO LOHJAN YHTEISLYSEON LUKIO OPINTO-OHJAUS 7.12.2015 SUOMEN KOULUTUS- JÄRJESTELMÄ VAIHTOEHTOJA LUKION JÄLKEEN Yliopistot Ammattikorkeakoulut Toisen asteen ammatillinen koulutus Oppisopimus Armeija/siviilipalvelus

Lisätiedot

JATKO-OPINTOJA TIETOTEKNIIKASTA KIINNOSTUNEILLE

JATKO-OPINTOJA TIETOTEKNIIKASTA KIINNOSTUNEILLE JATKO-OPINTOJA TIETOTEKNIIKASTA KIINNOSTUNEILLE OPISKELUVAIHTOEHTOJA Yliopistossa n. 5 vuotta Ammattikorkeakoulussa n. 4 vuotta Yliopisto-opinnoissa keskitytään enemmän teoriaan, ammattikorkeakouluopinnoissa

Lisätiedot

2014 Elokuu Työnhakijoita laskentapäivänä

2014 Elokuu Työnhakijoita laskentapäivänä 1910. Työnhakija- asiakkaiden kuukausitiedot (koko aineisto) muuttujina Kuukausi, Koulutus(4), ELY- keskus(k), Muuttujat, Valmistuminen ja Työllisyyskoodi 2014 Elokuu Työnhakijoita laskentapäivänä Kaikki

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta Opiskelijavalinta ja opiskelu Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta Missä voi opiskella diplomi insinööriksi ja arkkitehdiksi? DIA yhteisvalintaan kuuluvat yliopistot OULU Vaasa

Lisätiedot

Jatko-opintoja fysiikasta kiinnostuneille

Jatko-opintoja fysiikasta kiinnostuneille Jatko-opintoja fysiikasta kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5-4v.) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön mm. erilaisten työelämäprojektien

Lisätiedot

Tampereen yliopisto. valintaopas 2012

Tampereen yliopisto. valintaopas 2012 Tampereen yliopisto valintaopas 2012 Valintaopas ja hakulomakkeet Valintaoppaan tilaus: osoitteesta www.uta.fi/opiskelijaksi/tilaus.html puhelimitse klo 9-15: (03) 3551 6404 Hakeminen sähköisesti: www.yliopistohaku.fi

Lisätiedot