Hyväksymispistemäärät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyväksymispistemäärät"

Transkriptio

1 1( 63) Helsingin yliopisto Teologinen tiedekunta Teologia 34.75/63 12/30 Oikeustieteellinen tiedekunta Oikeusnotaari, Helsinki ja oikeustieteen maisteri, Helsinki/Vaasa Rättsnotarie, Helsingfors och juris magister, Helsingfors/Vasa Oikeusnotaari, Vaasa ja oikeustieteen maisteri, Vaasa/Helsinki 75/93 75 YP saaneista ne, joilla 48 koepistettä 80/91 68/78 49/66 49 KP ja 22 lähtöpistettä 52/65 52 KP ja vähintään 26 lähtöpistettä 39/57 Rättsnotarie, Vasa och juris magister, Helsingfors/Vasa 68/81 34/59 Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteen (suomenkielinen linja) Medicinska utbildningsprogrammet (svenska studielinjen) Hammaslääketieteen (suomenkielinen linja) Odontologiska utbildningsprogrammet (svenska studielinjen)

2 2( 63) Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Venäjä äidinkielenä / /100 Suomen kieli 141.5/ /100 Suomen kieli ja kulttuuri (kansainvälisille opiskelijoille) 79.25/200 84/100 Englanti 143/200 80/100 Espanja 143/ /100 Saksa 96.5/ /100 Pohjoismaiset kielet, ruotsi toisena kotimaisena kielenä 143/200 73/100 Ranska 64/200 72/100 Puola, t ekki ja eteläslaavi 99/200 74/100 Venäjä vieraana kielenä 118.7/ /100

3 3( 63) Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Latvia ja liettua 93/200 66/100 Italia 97/ /100 Arkeologia 144/200 90/100 Historia (opetus suomeksi) 142/200 75/100 Historia (undervisning på svenska) 110/200 40/100 Folkloristiikka 142/200 82/100 Kansatiede 109/200 72/100 Uskontotiede 137.5/ /100 Nordiska språk, svenska som modersmål 133/200 82/100 Kreikan kieli ja kirjallisuus 131.5/200 84/100

4 4( 63) Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Latinan kieli ja Rooman kirjallisuus 131.5/200 84/100 Estetiikka 142/200 81/100 Kotimainen kirjallisuus 130.5/200 69/100 Yleinen kirjallisuustiede 133/200 64/100 Musiikkitiede 152.3/ /100 Nordisk litteratur (undervisning på svenska) 114/200 40/100 Taidehistoria 141.5/ /100 Teatteritiede 135/200 86/100 Filosofi (undervisning på svenska) 132/200 71/100 Teoreettinen filosofia 158/200 85/100

5 5( 63) Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Yleinen kielitiede ja kieliteknologia 141.1/ /100 Afrikan ja Lähi-idän tutkimus 151/200 77/100 Aasian tutkimus 161/200 87/100 Alue- ja kulttuurintutkimus 148/200 76/100 Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit 125.5/200 68/100 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Fysikaalisten tieteiden Fysiikan aineenopettajan koulutus 34/60 Suurin osa valitaan suoraja todistusvalinna lla. Maantieteen 41/ /36

6 6( 63) Helsingin yliopisto Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Matematiikan 37/60 Suurin osa valitaan suoraja todistusvalinna lla. Matematiikan aineenopettajan koulutus Tietojenkäsittelytieteen, HY 102/150 39/50 64 hlö Kemian 43/60 Suurin osa valitaan suoravalinnalla. Kemian aineenopettajan koulutus Geologian 41.75/60 31/36 Tilastotieteen 39/60 Suurin osa valitaan suoravalinnalla. Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Luokanopettajan koulutus 181/ /150

7 7( 63) Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kotitalousopettajan koulutus / /200 Käsityönopettajan koulutus 194/ /200 Lastentarhanopettajan koulutus Erityispedagogiikka 188/ / /150 Mukana varalta hyv. vakava 102, /100 Logopedia / /100 Psykologia, HY 164.8/ /100 Kognitiotiede / /100 Barnträdgårdslärarutbildn ing på svenska i Helsingfors/HU 136.7/ /200 Fonetiikka, yleinen linja 138/200 52/100 Kasvatustieteet (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 138/200 69/100

8 8( 63) Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) 153/200 74/100 Valtiotieteellinen tiedekunta Käytännöllinen filosofia (valtiot.) 57.5/ /32.75 Poliittinen historia (valtiot.) 52.75/ /30.75 Viestintä (valtiot.) 49/ /24.25 Taloustiede (valtiot.) 49.75/ /27.75 Sosiaalipsykologia (valtiot.) 51/ /29.25 Sosiologia (valtiot.) 49.75/ /33 Talous- ja sosiaalihistoria (valtiot.) 52.25/ /29.75 Tilastotiede (valtiot.) 28.25/36 222/336

9 9( 63) Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Kehitysmaatutkimus (valtiot.) 39/ /19.25 Sosiaalityö (valtiot.) Sosiaali- ja kulttuuriantropologia (valtiot.) 48.5/ /30.5 Yleinen valtio-oppi: Hallinnon ja organisaatioiden tutkimus (valtiot.) Yleinen valtio-oppi: Maailmanpolitiikan tutkimus (valtiot.) 47.75/ / / /33 Yleinen valtio-oppi: Politiikan tutkimus (valtiot.) 55.5/ /34 Yhteiskuntapolitiikka 51.5/ /29.75 Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Markkinointi 83/ /60 Elintarvike-ekonomia ja yrittäjyys 76.25/ /60

10 10( 63) Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Kotieläintiede 72.7/ /60 Metsäekonomia ja markkinointi 70.5/ /60 Ympäristöekonomia 88/ /60 Ravitsemustiede 88.8/ /60 Kuluttajaekonomia 83.25/ /60 Kasvintuotantotieteet 56.2/ /60 Biotekniikka 83.65/ /60 Elintarviketieteet 61.25/ /60 Metsien ekologia ja käyttö 68.75/ /60 Mikrobiologia, maaperäja ympäristötiede 37.5/120 17/60

11 11( 63) Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Maatalousekonomia ja yrittäjyys 69/ /60 Agroteknologia 72.25/ /60 Eläinlääketieteellinen tiedekunta Eläinlääketieteen / /72 Farmasian tiedekunta Proviisorin 71.75/ /40 Farmaseutin 36.5/ /40 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Biologia 407/ /240 Biologi (svenskspråkig) 357/ /240 Akvaattiset tieteet 322/ /240

12 12( 63) Helsingin yliopisto Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Molekyylibiotieteet 187/280 80/120 Ympäristötieteet, Helsinki 394/ /240 Ympäristötieteet, Lahti 336/ /240 Svenska social- och kommunalhögskolan Journalistik (Soc&kom) Socialt arbete och socialpolitik (Soc&kom) Sociologi (Soc&kom) Socialpsykologi (Soc&kom) Statskunskap med förvaltning (Soc&kom)

13 13( 63) Åbo Akademi Fakultetsområdet för humaniora, pedagogik och teologi Teologi 39.6/136 Klasslärare 83/111 Allmän pedagogik 54/89 Vuxenpedagogik 45/111 Ämneslärarutbildning i huslig ekonomi 59.1/87 Ämneslärare i textilslöjd 33/106 Ämneslärare i teknisk slöjd 32/86 Speciallärare 91/107 Engelska språket och litteraturen 121/139 Tyska språket och litteraturen 60/100

14 14( 63) Åbo Akademi Fakultetsområdet för humaniora, pedagogik och teologi Ryska språket och litteraturen 23/87 Franska språket och litteraturen 57.3/118 Finska språket 61.7/88.8 Historia 62/96 Logopedi intervju intervju Svenska språket 53.9/79 Psykologi intervju intervju Barnträdgårdslärare 69/102 Barnträdgårdslärarutbildn ing på svenska i Helsingfors/ÅA 180/ /169 Litteraturvetenskap 87/130

15 15( 63) Åbo Akademi Fakultetsområdet för humaniora, pedagogik och teologi Musikvetenskap 40.7/55 Nordisk etnologi 30/76 Konstvetenskap 68/103 Filosofi 85/144 Nordisk folkloristik 45/97 Religionsvetenskap 77/110 Samhällsvetenskapliga fakultetsområdet Socialpolitik/ PM/ Vasa 56/79 Utvecklingspsykologi/ PM/ Vasa 145.5/258.5 Statskunskap med masskommunikation/ PM/ Vasa 87.5/130

16 16( 63) Åbo Akademi Samhällsvetenskapliga fakultetsområdet Hälsovetenskaper (vårdvetenskap) 36/46 Ekonomutbildning 89/132.5 Rättsnotarie 90/112 Samhällsvetenskaplig utbildning/ PM/ Åbo 74.5/136.5 Fakultetsområdet för naturvetenskaper och teknik Fysik 46/90 Farmaci 69.6/110.3 Utbildningsprogrammet i kemiteknik 25.33/ /43 18/29 Biokemi 86/129 Cellbiologi 71.5/120.5

17 17( 63) Åbo Akademi Fakultetsområdet för naturvetenskaper och teknik Miljöbiologi 76/128 Geologi 72/121 Kemi 57/92.5 Matematik 65/97 Datavetenskap/ FM 34/44 Utbildningsprogrammet i datateknik 10.44/ /43 9/29 Informationssystem/ EM 48/80.5

18 18( 63) Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Englantilainen filologia Englannin kielen aineenopettajan koulutus Germaaninen filologia Pohjoismainen filologia Suomen kieli Kirjallisuus Aate- ja oppihistoria Historia Saamen kieli Saamelainen kulttuuri

19 19( 63) Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Kulttuuriantropologia ja arkeologia Suomen kielen aineenopettajan koulutus Saksan kielen aineenopettajan koulutus Ruotsin kielen aineenopettajan koulutus Logopedian Informaatiotutkimuksen Luonnontieteellinen tiedekunta Biokemian Biologian 151.5/ /240 Fysiikan

20 20( 63) Oulun yliopisto Luonnontieteellinen tiedekunta Kemian Maantieteen Matemaattisten tieteiden Matemaattisten aineiden (fysiikka/kemia/matematii kka) aineenopettajan koulutus Tietojenkäsittelytieteide n 42/115 30/50 Geotieteiden Teknillinen tiedekunta Arkkitehtuurin 19.98/31 11/16 Konetekniikan 20/ /43 17/29 Prosessitekniikan 17.89/ /43 17/29

21 21( 63) Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta Sähkötekniikan 20.56/ /43 20/29 Tuotantotalouden 34.56/69 18/43 22/29 Tietotekniikan 19.67/ /43 17/29 Ympäristötekniikan 21.78/ /43 21/29 Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteen /110 45/72 Hammaslääketieteen / /72 Terveyshallintotieteen tieteenalaohjelma 10.5/18 Terveystieteiden opettajan 13/18 Hoitotieteen tieteenalaohjelma 10/18

22 22( 63) Oulun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Hyvinvointitekniikan 56.5/ Kasvatustieteiden tiedekunta Varhaiskasvatuksen koulutus, Oulu Luokanopettajan koulutus, Oulu Intercultural Teacher Education Kasvatustieteiden koulutus Musiikkikasvatuksen ko Taloustieteiden tiedekunta Taloustiede 40.75/ /42 Laskentatoimi 41.5/ /42 Markkinointi 41.25/82 20/42

23 23( 63) Oulun yliopisto Taloustieteiden tiedekunta Johtaminen 43.5/ /42 Rahoitus 43.25/ /42 Kansainvälinen liiketoiminta 45.75/ /42

24 24( 63) Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Tietojenkäsittelytieteide n tutkinto-ohjelma 73.5/115 34/50 8 hlö Matematiikan ja tilastotieteen tutkintoohjelma 82/125 39/82 Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma 72/ /60 Johtamiskorkeakoulu Kauppatieteiden tutkintoohjelma 54.75/82 26/42 Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma 95.5/ /60 Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma 78.75/ /70 Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäinen oppiminen ja kasvatus, Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma 51/ /45 Luokanopettaja, Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma 69.7/100 Varhaiskasvatus, Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma 39.2/60

25 25( 63) Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkintoohjelma, Tampere Suomen kielen tutkintoohjelma 100.6/ / / /147 Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkintoohjelma 70.3/126 Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma 83/126 Ranskan kielen tutkintoohjelma 70/123 Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma 69/126 Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma 134.5/ /147 Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Bioteknologian tutkintoohjelma 76/ /72 Lääketieteen yksikkö

26 26( 63) Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelma 82.9/ /72 Viestinnän, median ja teatterin yksikkö Journalistiikan ja viestinnän tutkintoohjelma 145/210 88/150 Terveystieteiden yksikkö Hoitotiede, Terveystieteiden tutkinto-ohjelma 14.5/20 Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Historian tutkintoohjelma 51/100 77/83 Sosiaalityön tutkintoohjelma 89/120 44/60 Psykologian tutkintoohjelma 149.5/ /100 Filosofian tutkintoohjelma 90/123 44/60 Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma 41/60 66/75

27 27( 63) Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta Saksan opettajankoulutus Ruotsin opettajankoulutus Ranskan opettajankoulutus Äidinkielen opettajankoulutus (suomen koe) Äidinkielen opettajankoulutus (kirjallisuuden koe) Venäjän opettajankoulutus Historia Suomalainen viittomakieli Suomen kieli Englannin kieli

28 28( 63) Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta Saksan kieli ja kulttuuri Ruotsin kieli Romaaninen filologia (ranska) Venäjän kieli ja kulttuuri Etnologia Puheviestintä Yhteisöviestintä Musiikkitiede Musiikkikasvatus Journalistiikka

29 29( 63) Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta Englannin opettajankoulutus Taide ja kirjallisuus Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Sosiaalityö Yhteiskuntapolitiikka Sosiologia Valtio-oppi Filosofia Psykologia Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

30 30( 63) Jyväskylän yliopisto Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Akvaattiset tieteet Fysiikan ala Biologian ala 155.5/ /240 Ympäristötiede ja - teknologia Kemian ala Matematiikka ja tilastotiede Fysiikan opettajankoulutus Kemian opettajankoulutus Matematiikan opettajankoulutus Nanotieteiden, fysiikan ala

31 31( 63) Jyväskylän yliopisto Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Nanotieteiden, kemian ala Liikuntatieteellinen tiedekunta Liikuntalääketiede Liikuntapedagogiikka Fysioterapia Terveyskasvatus Gerontologia ja kansanterveys Fysioterapia/ opettajakoulutus Liikunnan yhteiskuntatieteet Liikuntabiologinen aineryhmä Kasvatustieteiden tiedekunta

32 32( 63) Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Varhaiskasvatuksen koulutus, Jyväskylä 10.5/16 Luokanopettajan koulutus, Jyväskylä 14.5/20 Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen koulutus 54.32/ /40 Erityispedagogiikan koulutus 13/22 Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Yrityksen taloustieteiden pääaineryhmä Kansantaloustiede Informaatioteknologian tiedekunta Tietojärjestelmätiede Tietotekniikka 70/125 40/50 44/ hlö

33 33( 63) Jyväskylän yliopisto Informaatioteknologian tiedekunta Tietotekniikan opettajankoulutus Matemaattisten tieteiden LuK-tutkinto (ITK)

34 34( 63) Svenska handelshögskolan Institution Ekonomie kandidat- o. magisterexamen, Helsingfors 75.75/ /87 Ekonomie kandidat- o. magisterexamen, Vasa 64/ /87

35 35( 63) Vaasan yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Kauppatieteet 46.25/ /42 Teknillinen tiedekunta Diplomi-insinööri, Vaasan yliopisto 19.67/ /43 15/29 Tietotekniikka ja tuotantotalous, kauppatieteet 11/ /15 Filosofinen tiedekunta Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma 40/70 5/ /35 Saksan kielen ja kirjallisuuden kandidaattiohjelma 51.25/70 20/35 28/35 Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma 25.9/ /20 Hallintotieteet 72/120 30/60

36 36( 63) Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Kauppatieteet 49/ /42 Teknillinen tiedekunta Konetekniikan 26.33/ /43 15/29 Kemiantekniikan 28.89/ /43 20/29 Sähkötekniikan 25.78/ /43 15/29 Energiatekniikan 34.56/ /43 20/29 Ympäristötekniikan 30.78/ /43 17/29 Tuotantotalouden tiedekunta Tuotantotalouden 33.56/ /43 17/29 Tietotekniikan 26.22/ /43 16/29

37 37( 63) Tampereen teknillinen yliopisto Luonnontieteiden tiedekunta Ympäristö- ja energiatekniikka 41.22/ /43 23/29 Biotekniikka 49.11/ /43 26/29 Teknisluonnontieteellinen 45.56/ /43 26/29 Teknisten tieteiden tiedekunta Konetekniikka 28.78/ /43 12/29 Automaatiotekniikka 27.11/ /43 14/29 Materiaalitekniikka 29.78/ /43 18/29 Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta Sähkötekniikka 29.67/ /43 18/29 Tietotekniikka 29.89/69 15/43 12/29 Tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekunta

38 38( 63) Tampereen teknillinen yliopisto Tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekunta Arkkitehtuuri 20.67/31 12/16 Rakennustekniikka 33.56/ /43 18/29 Tuotantotalous 47/ /43 24/29 Tietojohtaminen 31.44/ /43 18/29

39 39( 63) Lapin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajan koulutus, Rovaniemi 17.5/25 16/18 Kasvatusalan koulutus 51/80 25/40 Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustiede 64.5/ /93 Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Matkailututkimus 53.5/120 23/60 Sosiaalityö, Rovaniemi Johtaminen 77.5/120 39/60 Hallintotiede ja soveltava psykologia 78/120 39/60 Politiikkatieteet ja sosiologia 75.5/120 34/60 Taiteiden tiedekunta

40 40( 63) Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Kuvataidekasvatus 20.16/ Graafinen suunnittelu 17.75/ Audiovisuaalinen mediakulttuuri 14.5/ Teollinen muotoilu 17.5/ Sisustus- ja tekstiilimuotoilu 15/ Vaatetussuunnittelu 15.3/

41 41( 63) Maanpuolustuskorkeakoulu Osasto Upseerikoulutus 70/133

42 42( 63) Aalto-yliopisto Perustieteiden korkeakoulu Teknillinen fysiikka ja matematiikka 52/ /43 27/29 Tuotantotalous 55.33/ /43 29/29 Tietotekniikka 38.33/ /43 26/29 Informaatioverkostot Sähkötekniikan korkeakoulu Elektroniikka ja sähkötekniikka 35.78/ /43 24/29 Bioinformaatioteknologia 51.11/ /43 27/29 Automaatio- ja informaatioteknologia 31.56/69 15/43 19/29 Insinööritieteiden korkeakoulu Kone- ja rakennustekniikka 35.67/ /43 23/29 Rakennettu ympäristö 38.11/ /43 25/29

43 43( 63) Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Energia- ja ympäristötekniikka 40.33/ /43 20/29 Kemian tekniikan korkeakoulu Kemian-, bio- ja materiaalitekniikka 36.33/69 18/43 23/29 Kauppakorkeakoulu Kauppatieteet 60.25/ /42 Bachelor's Degree Program in International Business, Mikkeli 1210/ /42 SAT-valinta kauppatieteisiin, Helsingin yksikkö 1310/1600 SAT-testi Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Kuvataidekasvatuksen Arkkitehtuuri 22.75/ /16 Elokuvataiteen ; Dokumentaarinen elokuva

44 44( 63) Aalto-yliopisto Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Elokuvataiteen ; Elokuvaus Elokuvataiteen ; Elokuvaja tv-käsikirjoitus Elokuvataiteen ; Elokuvaleikkaus Elokuvataiteen ; Elokuvaohjaus Elokuvataiteen ; Elokuvaja tv-tuotanto Elokuvataiteen ; Elokuvaäänitys- ja äänisuunnittelu Lavastustaiteen ; Elokuvaja tv-lavastus Graafisen suunnittelun Lavastustaiteen ; Näyttämölavastus Lavastustaiteen ; Pukusuunnittelu

45 45( 63) Aalto-yliopisto Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Valokuvataiteen Keramiikka- ja lasitaiteen Sisustusarkkitehtuurin ja huonekalusuunnittelun Tekstiilitaiteen Teollisen muotoilun Vaatetussuunnittelun ja pukutaiteen Maisema-arkkitehtuuri 22.08/34 13/19

46 46( 63) Itä-Suomen yliopisto Filosofinen tiedekunta Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu 82.67/ /56 Englannin kieli ja kääntäminen, Joensuu 90.77/ /56 Erityisopettajien koulutus, Joensuu 75.6/ /56 Kotitalousopettajakoulutu s, Savonlinna 83.6/ /56 Kulttuurintutkimuksen, Joensuu 82/144 39/60 Käsityönopettajakoulutus, Savonlinna 81.6/140 56/56 Lastentarhanopettajakoulu tus, Savonlinna 80.2/ /56 Luokanopettajakoulutus, Joensuu 94.8/ /56 Luokanopettajakoulutus, Savonlinna 91.4/ /56 Läntinen teologia, opetusalan sv., Joensuu 13/20

47 47( 63) Itä-Suomen yliopisto Filosofinen tiedekunta Opinto-ohjaajan koulutus, Joensuu 81.5/ /50 Ortodoksinen teologia, opetusalan sv., Joensuu 13/20 Psykologia, Joensuu 96/140 39/56 Ruotsin kieli, Joensuu 71/140 47/56 Saksan kieli, Joensuu 83/140 15/56 Suoravalinta saksan kielen yo-arvosanalla L tai E Suomen kieli ja kirjallisuus, Joensuu 88.5/ /56 Venäjän kieli, Joensuu 90.8/ /56 Yleinen kielitiede, Joensuu 109/140 54/56 Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutus, Joensuu 81.36/ /100

48 48( 63) Itä-Suomen yliopisto Filosofinen tiedekunta Länt. teologia, kirkon ja uskonnollisten yhteisöjen sekä kulttuurin sv., Joensuu Luokanopettajan ja matemaattisten aineiden opettajan koulutus, Joensuu Ortodoksinen teologia, kirkon ja kulttuurin sv., Joensuu 76/ / /140 37/ /56 37/56 Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Biologia, Joensuu 145.5/ /240 Kemistitutkija, Joensuu 62/150 Metsätiede, Joensuu 99/168 42/84 Tietojenkäsittelytiede, Joensuu 52/120 32/50 Tietojenkäsittelytiede, Kuopio 52/120 32/50 Ympäristötiede, Kuopio 46.5/90 48/63

49 49( 63) Itä-Suomen yliopisto Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Fysiikan aineenopettajan ja luokanopettajan koulutus, Joensuu 16/20 Kemian aineenopettajan ja luokanopettajan koulutus, Joensuu 16/20 Matematiikan aineenopettajan ja luokanopettajan koulutus, Joensuu Sovellettu fysiikka, Kuopio 10/20 22/60 suoravalinta Fysiikka ja fysiikan aineenopettajan koulutus, Joensuu 28/60 suoravalinta Kemia ja kemian aineenopettajan koulutus, Joensuu Matematiikka ja matematiikan aineenopettajan koulutus, Joensuu Terveystieteiden tiedekunta 32/60 23/60 33/56 suoravalinta, jos kemian ainereaalista L, E tai M suoravalinta Farmaseutin, Kuopio 64.23/ /56 Hammaslääketieteen, Kuopio 82.58/ /72

50 50( 63) Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen, Kuopio 94.62/ /72 Proviisorin, Kuopio 94.29/ /56 Ravitsemustiede, Kuopio / /56 Terveyden biotieteiden, Kuopio 26.82/ /56 81/84 Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Historia, Joensuu 80/140 39/56 Kauppatieteet, Joensuu 42.25/82 21/42 Kauppatieteet, Kuopio 45.5/ /42 Sosiaalityö, Kuopio 73.5/120 35/60 Terveystaloustiede, Kuopio 91.5/ /56

51 51( 63) Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Yhteiskuntatieteet, Joensuu 82/140 36/56 Sosiaalitieteet, Kuopio 85/140 34/56 Oikeustieteellinen ala, Joensuu / /126 Maantiede ja ympäristöpolitiikka, Joensuu 76/140 35/56 Julkisoikeus, Joensuu 68/84

52 52( 63) Turun yliopisto Humanistinen tiedekunta Mediatutkimus 72/100 34/50 Italia / /50 Pohjoismaiset kielet 75.5/ /50 Venäjän kieli 73.63/ /50 Kulttuurihistoria, Suomen historia ja yleinen historia 95/150 38/60 Arkeologia 74/100 35/50 Uskontotiede 59.5/100 28/50 Klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri 50/100 30/50 Musiikkitiede 59/100 26/50 Kotimainen kirjallisuus 58/100 35/50

53 53( 63) Turun yliopisto Humanistinen tiedekunta Yleinen kirjallisuustiede 67/100 30/50 Taidehistoria 68/100 29/50 Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koul.ohj., Pori 42/120 Englannin kieli 61.6/ /60 Folkloristiikka ja kansatiede 59/100 30/50 Ranska 47.6/ /50 Saksan kieli 23.5/ /50 Espanja 67.69/ /50 Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus 73.5/ /50 Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

54 54( 63) Turun yliopisto Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Sosiaalityö 85.5/120 46/60 Sosiaalipolitiikka 78/120 36/60 Sosiologia 70.5/120 35/60 Yleinen valtio-oppi 77.5/ /60 Poliittinen historia 94/120 47/60 Filosofia 97/120 50/60 Psykologia 148.2/ /100 Logopedia Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Biokemia 112/140 kirjallisen kokeen pisterajat 22.8/60 33/40 kirjallisen kokeen pisterajat 23.4/30

55 55( 63) Turun yliopisto Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Biologia, TY 157/ /240 Fysikaaliset tieteet 25/60 Geologia 35/60 19/30 Kemia 40/60 20/30 Maantiede 44.25/ /30 Matematiikan 28/60 Tietojenkäsittelytieteet, TY 65/100 39/50 62 hlö Tietotekniikan, elektroniikan ja tietoliikennetekniikan 25.22/ /43 20/29 Biotekniikka 44/ /43 27/29 Tilastotieteen 29/120 10/60

56 56( 63) Turun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteen 78/ /72 Hammaslääketieteen 63.5/108 33/72 Terveyden biotieteiden 94/ /90 Terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinto 28/40 Oikeustieteellinen tiedekunta Oikeustiede 81.75/109 56/80 Kasvatustieteiden tiedekunta Lastentarhanopettajan koulutus, Rauma 32.46/60 Luokanopettajan koulutus, Turku 26.85/49 Luokanopettajan koulutus, Rauma 17.36/32 Kasvatustiede 67.69/ /58

57 57( 63) Turun yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Aikuiskasvatustiede 63.28/ /58 Erityispedagogiikka 65.87/ /58 Käsityön aineenopettajan koulutus, Rauma 13.63/27 Turun kauppakorkeakoulu Kauppatieteet 55.5/ /42 Kauppatieteet, kansainvälinen liiketoiminta 51.76/82 Kauppatieteet, Pori 50.5/82 26/42 Kansantaloustiede 58/120 25/60

58 58( 63) Taideyliopisto Kuvataideakatemia, KuvA Kuvataiteet Sibelius-Akatemia, SibA Sävellys (5,5 v) Musiikinteoria (5,5 v) Kuoronjohto (5,5 v) Orkesterinjohto (5,5 v) Puhallinorkesterinjohto (5,5 v) lauluopinnot, vanha musiikki/cembalo (5,5 v) lauluopinnot, nokkahuilu (5,5 v) lauluopinnot, vanha musiikki/luuttu (5,5 v)

59 59( 63) Taideyliopisto Sibelius-Akatemia, SibA lauluopinnot, gamba (5,5 v) lauluopinnot, traverso (5,5 v) lauluopinnot, barokkioboe (5,5 v) lauluopinnot, barokkitrumpetti (5,5 v) lauluopinnot, barokkiviulu (5,5 v) lauluopinnot, barokkisello (5,5 v) lauluopinnot, barokkialttoviulu (5,5 v) lauluopinnot, kantele (5,5 v) lauluopinnot, harmonikka (5,5 v)

60 60( 63) Taideyliopisto Sibelius-Akatemia, SibA lauluopinnot, kitara (5,5 v) lauluopinnot, huilu (5,5 v) lauluopinnot, oboe (5,5 v) lauluopinnot, klarinetti (5,5 v) lauluopinnot, fagotti (5,5 v) lauluopinnot, saksofoni (5,5 v) lauluopinnot, käyrätorvi (5,5 v) lauluopinnot, trumpetti (5,5 v) lauluopinnot, pasuuna (5,5 v)

61 61( 63) Taideyliopisto Sibelius-Akatemia, SibA lauluopinnot, tuuba (5,5 v) lauluopinnot, lyömäsoittimet (5,5 v) lauluopinnot, harppu (5,5 v) lauluopinnot, viulu (5,5 v) lauluopinnot, alttoviulu (5,5 v) lauluopinnot, sello (5,5 v) lauluopinnot, kontrabasso (5,5 v) lauluopinnot, baritonitorvi (5,5 v) lauluopinnot, piano (5,5 v)

62 62( 63) Taideyliopisto Sibelius-Akatemia, SibA lauluopinnot, urut (5,5 v) lauluopinnot, klavikordi (5,5 v) Musiikkikasvatus (5,5 v) Kirkkomusiikki (5,5 v) Jazzmusiikki, instrumentti tai laulu (5,5 v) Jazzmusiikki, sävellys (5,5 v) Kansanmusiikki (5,5 v) Musiikkiteknologia (5,5 v) lauluopinnot, laulu (5,5 v) Teatterikorkeakoulu, TeaK

63 63( 63) Taideyliopisto Teatterikorkeakoulu, TeaK Näyttelijäntyön Utbildningsprogrammet för skådespelarkonst Ohjauksen Dramaturgian Valosuunnittelun Äänisuunnittelun

Opetushallitus HAKENEET, HYVÄKSYTYT JA OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTANEET Tulostustapa: hakukohteittain 22.08.2014 1( 27)

Opetushallitus HAKENEET, HYVÄKSYTYT JA OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTANEET Tulostustapa: hakukohteittain 22.08.2014 1( 27) Lukuvuosi:.. ( ) Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Energia- ja ympäristötekniikka Kone- ja rakennustekniikka Rakennettu ympäristö Kauppakorkeakoulu Bachelor's Degree Program in International

Lisätiedot

12. 13.11.2014 klo 9 16. Ohjelma on sama molempina päivinä.

12. 13.11.2014 klo 9 16. Ohjelma on sama molempina päivinä. 12. 13.11.2014 klo 9 16 Ohjelma on sama molempina päivinä. Luonnontieteellinen koulutusala Sali L3 Luonnontieteellisen koulutusalan yleisesittely Biologian koulutusohjelma Biokemian koulutusohjelma Kemian

Lisätiedot

Yli 170 koulutusvaihtoehtoa!

Yli 170 koulutusvaihtoehtoa! Yli 170 koulutusvaihtoehtoa! Opiskelijoiden lempparit TOP-4 Muutakin elämää kun tentit, kiitos! Always Agricola! 1229 1827 piispanistuin Turkuun Turun palo Tervetuloa opiskelemaan Turkuun, Suomen parhaaseen

Lisätiedot

VALINTAOPAS 2015. Haluatko Diplomi-insinööriksi? Haluatko Arkkitehdiksi? DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA

VALINTAOPAS 2015. Haluatko Diplomi-insinööriksi? Haluatko Arkkitehdiksi? DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA VALINTAOPAS 2015 DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA # 14 # 17 # 25 # 23 NAISJOHTAJILLA ON KYSYNTÄÄ Miesvaltaisiin yrityksiin kaivataan myös diplomi-insinöörinaisia PELAA VARMAN PÄÄLLE

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen kevään yhteishaku 2014/Gemensam ansökan till yrkeshögskolor våren 2014 8.11.2013

Ammattikorkeakoulujen kevään yhteishaku 2014/Gemensam ansökan till yrkeshögskolor våren 2014 8.11.2013 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Sairaanhoitajakoulutus Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäki 40 Hämeen ammattikorkeakoulu Lahdensivu 30 Karelia ammattikorkeakoulu Joensuu 30 Laurea ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kuva 2 - Vastaako nykyinen työtehtäväsi vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa?

Kuva 2 - Vastaako nykyinen työtehtäväsi vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? SIJOITTUMISSEURANNAN 2013 TULOKSET Sijoittumisseurannassa selvitettiin vuonna 2013 ylemmän kk-tutkinnon suorittaneiden työllistymistä. Kyselyyn kertyi vastauksia yhteensä 702 kappaletta vastausprosentin

Lisätiedot

HANKINTAOHJELMA: Kansalliskirjaston humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tietoaineiston hankinta-alat

HANKINTAOHJELMA: Kansalliskirjaston humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tietoaineiston hankinta-alat HANKINTAOHJELMA: Kansalliskirjaston humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tietoaineiston hankinta-alat (Liite Kansalliskirjaston kokoelmapolitiikan lukuun 3 Aineistojen valintaperiaatteet). Allaolevassa

Lisätiedot

22.08.2014. Koko maa Varsinainen haku Varsinainen valinta 1( 24)

22.08.2014. Koko maa Varsinainen haku Varsinainen valinta 1( 24) TAULU : ALIMMAT PISTERAJAT 0 / S.08.0 Koko maa Varsinainen haku Varsinainen valinta ( ) Koulu Linja Oppilaitos Koulutusohjelma intaryhmä. sij. itut Erik. tap. ESI Metropolia Ammattikorkeakoulu 00 00 00

Lisätiedot

Kauppatieteellinen ala Koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. 25/3/2015 Petri Sahlström

Kauppatieteellinen ala Koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. 25/3/2015 Petri Sahlström Kauppatieteellinen ala Koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi 25/3/2015 Petri Sahlström Työryhmä Oulun yliopisto: Petri Sahlström (puheenjohtaja) Aalto yliopisto: Ingmar

Lisätiedot

01.10.2013. Koko maa Varsinainen haku Varsinainen valinta 1( 22)

01.10.2013. Koko maa Varsinainen haku Varsinainen valinta 1( 22) TAULU : ALIMMAT PISTERAJAT 0 / S 0.0.0 Koko maa Varsinainen haku Varsinainen valinta ( ) Koulu Linja Oppilaitos Koulutusohjelma intaryhmä pat. sij. itut Erik. pat Metropolia Ammattikorkeakoulu 00 00 00

Lisätiedot

Julkaisufoorumin arviointipaneelien 14 ja 16 23 puheenjohtajien kokous Kotimaisten suomen- ja ruotsinkielisten julkaisukanavien hyväksyminen tasolle 2

Julkaisufoorumin arviointipaneelien 14 ja 16 23 puheenjohtajien kokous Kotimaisten suomen- ja ruotsinkielisten julkaisukanavien hyväksyminen tasolle 2 PÖYTÄKIRJA Julkaisufoorumin arviointipaneelien 14 ja 16 23 puheenjohtajien kokous Kotimaisten suomen- ja ruotsinkielisten julkaisukanavien hyväksyminen tasolle 2 Aika: tiistai 13.5.2012 klo 13 16 Paikka:

Lisätiedot

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKIJAN OPAS 2015

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKIJAN OPAS 2015 HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKIJAN OPAS 2015 Tervetuloa pätevöitymään HAMK ammatilliseen opettajakorkeakouluun HAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu on valtakunnallinen vaikuttaja osaamisen

Lisätiedot

Arvio lähtijöistä. 41 237 54 510 49 220 5 290 29539 Centria ammattikorkeakoulu

Arvio lähtijöistä. 41 237 54 510 49 220 5 290 29539 Centria ammattikorkeakoulu ERASMUS+ KA103 -OPISKELIJAVAIHTOAPURAHAT (SMS) 230 / vaihtokk - KK YO 257712 Aalto yliopisto (Aalto korkeakoulusäätiö) 292 1 558 358 340 375 360-17 020 29604 Helsingin yliopisto 420 2 520 579 600 670 220-90

Lisätiedot

TIKKURILAN LUKION OPPIKIRJAT 14-15

TIKKURILAN LUKION OPPIKIRJAT 14-15 TIKKURILAN LUKION OPPIKIRJAT 14-15 Kurssin tunnus ja nimi Oppikirja muuta huomioitavaa Äidinkieli ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus Haapala ym.: Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus (Otava 2010) ja Hellström

Lisätiedot

YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3

YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 SISÄLLYS YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 YHTEISVALINNAN YLEISOHJEET Hakeminen 4 Haastattelut 5 Hakukelpoisuus 5 Hakuaika 5 Hakulomake ja sen liitteet 5 Tulokset ja oikaisumenettely

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDOTUSLEHTI No 7/2008. Viittomakielinen opetus voimaannuttaa koko yhteisöä s. 10 Laatutyö ei lopu auditointiin s.

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDOTUSLEHTI No 7/2008. Viittomakielinen opetus voimaannuttaa koko yhteisöä s. 10 Laatutyö ei lopu auditointiin s. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDOTUSLEHTI No 7/2008 Viittomakielinen opetus voimaannuttaa koko yhteisöä s. 10 Laatutyö ei lopu auditointiin s. 20 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDOTUSLEHTI Tiedonjyvä 7/08 Teemana kolmannet

Lisätiedot

Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen, akateemiset yhteisöt ja muutos RAKE-yhteishankkeen (2008 2009) loppuraportti

Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen, akateemiset yhteisöt ja muutos RAKE-yhteishankkeen (2008 2009) loppuraportti Opetusministeriö Undervisningsministeriet Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen, akateemiset yhteisöt ja muutos RAKE-yhteishankkeen (2008 2009) loppuraportti Opetusministeriön julkaisuja 2010:5 Helena

Lisätiedot

TTervetuloa Tieteen päiville, joiden aiheena

TTervetuloa Tieteen päiville, joiden aiheena Tiede ja sattuma TTervetuloa Tieteen päiville, joiden aiheena on vuonna 2015 sattuma. Nykymuotoisilla Tieteen päivillä on pitkä historia. Nyt jo viidennentoista kerran tuhannet ja taas tuhannet tieteen

Lisätiedot

Tampere3/Tutkintorakenne ja ohjelmat valmisteluryhmän raportti

Tampere3/Tutkintorakenne ja ohjelmat valmisteluryhmän raportti Mika Hannula Harri Melin Marja Sutela Tampere3/Tutkintorakenne ja ohjelmat valmisteluryhmän raportti 1. Kuvaus valmisteluryhmän agendasta Valmisteluryhmän tavoitteena oli tuottaa selvitys uuden yliopiston

Lisätiedot

Fran tidig insats till yrkesval Tuettuna varhaiskasvatuksesta ammattiin

Fran tidig insats till yrkesval Tuettuna varhaiskasvatuksesta ammattiin Fran tidig insats till yrkesval Tuettuna varhaiskasvatuksesta ammattiin I Nordisk specialpedagogisk konferens i Åbo den 20-21.9.2013 I I Pohjoismainen erityiskasvatuksen konferenssi TURUSSA 20.-21.9. I

Lisätiedot

Tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelma

Tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelma Tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelma Tässä liitteessä kuvataan yksityiskohtaisesti tutkinto-ohjelman molempien pääaineiden rakenne (sivu 1), opintojen ohjeellinen ajoitus (tietotekniikka, sivu 2; biotekniikka,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011-2012

VUOSIKERTOMUS 2011-2012 VUOSIKERTOMUS 2011-2012 SAVONLINNAN AIKUISLUKIO Savonlinnan aikuislukio on Savonlinnan kaupungin ylläpitämä luokaton ja kurssimuotoinen iltakoulu, jossa on peruskoulu ja lukio. Aikuislukio aloitti toimintansa

Lisätiedot

Opettajat Suomessa 2010

Opettajat Suomessa 2010 Toimittanut Timo Kumpulainen Opettajat Suomessa 2010 Lärarna i Finland 2010 Koulutuksen seurantaraportit 2011:6 Koulutuksen seurantaraportit 2011:6 Toimittanut Timo Kumpulainen Opettajat Suomessa 2010

Lisätiedot

Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyö ja yhteistyön esteet

Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyö ja yhteistyön esteet Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyö ja yhteistyön esteet Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2015:7 Antti Pelkonen ja Mika Nieminen Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyö ja yhteistyön

Lisätiedot

Katsaus suomalaisen mediakasvatustutkimuksen kenttään

Katsaus suomalaisen mediakasvatustutkimuksen kenttään Katsaus suomalaisen mediakasvatustutkimuksen kenttään Selvitys kotimaisesta mediakasvatukseen liittyvästä tutkimuksesta erityisesti opinnäytteiden ja journaaliartikkeleiden osalta pääosin vuosien 2007

Lisätiedot

Mitä testejä kuuluu klassisen muusikon valintakokeisiin?

Mitä testejä kuuluu klassisen muusikon valintakokeisiin? Mitä testejä kuuluu klassisen muusikon valintakokeisiin? Valintakokeen osa-alueet ja maksimipisteet: klassinen muusikko tai klassinen kirkkomusiikkipainotus Mitä soitan tai laulan pääinstrumentin kokeessa?

Lisätiedot

Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Oppiaine Kurssi Kirja lukuvuonna 2015-2016 ISBN Kustantaja

Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Oppiaine Kurssi Kirja lukuvuonna 2015-2016 ISBN Kustantaja OPPIKIRJAT Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Oppiaine Kurssi Kirja lukuvuonna 0-0 ISBN Kustantaja Äidinkieli -9 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus tai sähköinen oppikirja 9789 9789988 Otava Särmä, Tehtäviä

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala. Vetovoima. Aloituspaikat

Tekniikan ja liikenteen ala. Vetovoima. Aloituspaikat Ammattikorkeakoulujen vetovoima Vuosi: 2008 AMK-tutkinto, nuorten koulutus Amk:t yht. Arcada Hämeen Jyväskylän Kajaanin Kemi-Tornion Keski-Pohjanmaan Kymenlaakson Ala yhteensä 7 650 2,7 120 2,1 440 3,0

Lisätiedot

Turun yliopisto. yhteiskunnallinen vaikuttaja. Tieteestä. hyvinvointia RAPORTTI TURUN YLIOPISTON YHTEISKUNNALLISESTA VUOROVAIKUTUKSESTA 2013

Turun yliopisto. yhteiskunnallinen vaikuttaja. Tieteestä. hyvinvointia RAPORTTI TURUN YLIOPISTON YHTEISKUNNALLISESTA VUOROVAIKUTUKSESTA 2013 Tieteestä hyvinvointia Turun yliopisto yhteiskunnallinen vaikuttaja RAPORTTI TURUN YLIOPISTON YHTEISKUNNALLISESTA VUOROVAIKUTUKSESTA 2013 Sisällysluettelo Vaikuttavaa tiedettä...3 Tutkimustoimintaa ja

Lisätiedot

PUHEVIESTINTÄ Maturiteetti PUH0Y96 12.05.2008 HYV K 1.00 1

PUHEVIESTINTÄ Maturiteetti PUH0Y96 12.05.2008 HYV K 1.00 1 Jyväskylän yliopisto 29.08.2011 O P I N T O S U O R I T U S O T E Sukunimi : Rekola Etunimet : Pauli Mikael Syntymäaika : 01.03.1985 Opinto-oikeus : Valmistunut Koulutusohjelma : Erikoiskoulutus : Pääaine

Lisätiedot