Sisällysluettelo. Sairaalaviesti Nro 1/2002 Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. Sairaalaviesti Nro 1/2002 Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa."

Transkriptio

1 1/2002 maaliskuu

2 Sairaalaviesti Nro 1/2002 Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja HELSINKI puh. (09) Vastaava toimittaja Chefredaktör Jorma Back Toimitussihteeri Redaktionssekreterare Soile Hellstén Kirjoitusten sisältöä voi vapaasti lainata, kun lähde mainitaan. Koko artikkelin lainaamiseen tulee kuitenkin saada kirjoittajan lupa. Painosmäärä 4300 kpl Kirjapaino Savion Kirjapaino Oy Kerava Kuvat Suomen Kuntaliitto Sisällysluettelo Pääkirjoitus: Sairastaminen ja sairauksien hoito kunniaan... 3 Fokus på sjukdomarna och sjukvården... 4 Sairaaloiden erikoislääkärivaje kasvanut edelleen... 5 Mielenterveyspotilaiden oikeusturvaa parannetaan... 9 Elektiivisestä potilaasta kutsupotilas Laboratoriotutkimusten tuottamista, kustannuksia ja korvauksia koskeva selvitys Sairaanhoitopiirien viestintävastaavat kokoontuivat Elintarvikealan hygieniaosaamisesta Mukana elintarvikehygieniapilotissa Synnytyssairaalat vähenevät Päivystys kuuluu sairaanhoitoon Terveydenhuollon laatuimago puhutti Kuntatalolla Tunnustus laatutyöstä Oikeustapaus. Kaupunki tuomittiin korvaamaan yksityissairaalasta hankittu hoito Terveydenhuollon rahoitus Venäjällä Siilinjärven terveydenhuoltoa kehitetään Tuula Talvinko, projektitutkija, FIM-tiimi Uudet tuulet senioreiden asumisessa IX Pohjoismainen Kunnalliskonferenssi IX Nordiska Kommunalkonferensen Pohjoismaiden terveys- ja sairaanhoitokonferenssi Nordisk hälso- och sjukvårdskonferens Kuntakoulutus kouluttaa Terveydenhuollon 28. atk-päivät Sairaalapäivät Taitto Suomen Kuntaliitto Nina Palmu-Pietilä Seuraava numero ilmestyy toukokuussa ISSN

3 Sairastaminen ja sairauksien hoito kunniaan Suomalaisen terveydenhuoltojärjestelmän kivijalka on perusterveydenhuolto ja sen toimivuus. Vuonna 1972 voimaan tulleen kansanterveyslain valmistelijat olivat oikeassa korostaessaan perustason palvelujärjestelmän tärkeyttä, terveyden edistämistä, terveyden turvaamista ja ennalta ehkäisevien toimenpiteiden merkitystä. Tästä vallitsee edelleen yksimielisyys. Kansanterveyslainsäädännön voimaan tulosta on kulunut 30 vuotta. Tuolloin peruskoulua rakennettiin, televisiossa taisi olla kaksi kanavaa ja kansainvälistyminen oli vasta alkamassa. Tulokset toiminnasta ovat hyviä. Imeväiskuolleisuus on maailman alhaisimpia. Lasten ja nuorten hampaat ovat hyvässä kunnossa ja onpa ravintotottumuksissakin tapahtunut muutoksia parempaan. Toisessa tuloskupissa on lisääntyvä lasten ja nuorten pahoinvointi humalajuominen, kouluikäisten tyttöjen tupakoinnin lisääntyminen, lisääntyvä huumeiden käyttö, lisääntyvä liikalihavuus ja fyysisen kunnon huononeminen. Tehtävissä, jotka voidaan hoitaa toimenpiteillä neuvolatarkastukset, rokotukset, hampaiden tarkastukset ja hoidot on saavutettu tuloksia. Mutta asioissa, joihin vaikutetaan muuttamalla ihmisen omaa mielipiteen muodostusta, ajattelua ja elämäntapaa, ei ole saavutettu kovinkaan hyviä tuloksia. Onko se edes mahdollista tänä aikana, jolloin lapsilla ja nuorilla on runsaasti myötävaikuttajia ja myötäkasvattajia ja yksilöllisyys on arvossaan. Kansallisen terveysprojektin yhteydessä on toistettu, että terveydenhuolto on liian sairaanhoitokeskeistä. Siitä puuttuu ennalta ehkäisevä elementti. Kansalaisia, veronmaksajia ja palvelujen käyttäjiä kiinnostaa yksilöinä ensisijaisesti se, kuinka hyvin sairauksia meillä tutkitaan ja hoidetaan. Ja ennen kaikkea, kuinka hyvin minun sairauttani tutkitaan ja hoidetaan. Syöpä ja sydänkohtaus on henkilökohtainen ongelma. Terveyspalvelujärjestelmä tai bruttokansantuoteosuus ovat väestötason kasvottomia kysymyksiä. Yksityisen kansalaisen kannalta palvelujärjestelmän laatu mitataan silloin, kun hän itse tai hänen omaisensa sairastuu ja tarvitsee hoitoa ja tutkimuksia. Jos hän ei sitä saa tai jos hän kokee hoidon huonoksi taikka jos häntä kohdellaan huonosti, hän pitää palvelua huonona. Silloin kansalainen oikeutetusti kysyy, mitä hän saa veroeuroillaan. Ja aivan oikeutetusti riippumatta siitä, kuinka paljon ravintovalistusta tai laihduttamisohjeita hänelle on verovaroin tarjottu. On edelleen perusteltua, että väestötasolla ja kansallisessa politiikassa korostetaan terveyden edistämisen, terveyden suojelun ja sairauksien ehkäisemisen tärkeyttä. Ei kuitenkaan saa unohtaa yksittäistä potilasta, jota varten koko järjestelmä on olemassa. Sairastaminen ja sairauksien hoito kunniaan yksilötasolla ja suunnattaessa resursseja palvelujärjestelmään. Valistunut kansalainen osaa itse ratkaista elämäntapansa ja edistää omaa terveyttään juuri niin hyvin kuin me kaikki. Mehän tiedämme itse, mikä meille on hyväksi. Ei sitä tarvitse ministeriöistä kysyä. Jorma Back 3

4 Fokus på sjukdomarna och sjukvården En fungerande primärvård utgör grundvalen för det finländska hälso- och sjukvårdssystemet. Beredningen av folkhälsolagen, som trädde i kraft 1972, hade rätt i att fästa vikt vid servicesystemet på basnivå, vid hälsofrämjande, hälsoskyddande och förebyggande åtgärder. Om detta råder fortfarande enighet. Det har förflutit 30 år sedan folkhälsolagstiftningen trädde i kraft. På den tiden byggdes grundskolan upp, televisionen hade visst två kanaler och internationaliseringen låg i sin vagga. Resultaten av verksamheten är goda. Spädbarnsdödligheten är en av de lägsta i världen. Barn och unga har fina tänder och även kostvanorna har förändrats till det bättre. I den andra vågskålen har vi det växande antalet barn och unga som far illa: barn och unga som dricker för att berusa sig, alltfler skolflickor som röker, ökande drogmissbruk, ökande fetma bland unga och sämre fysisk kondition. På områden där man kan sätta in förebyggande och andra åtgärder kontroller på rådgivningsbyrå, vaccineringar, tandundersökningar och tandvård har man resultat att visa upp. På områden där man försöker påverka åsikter, tänkande och livsstil har resultaten däremot inte varit särskilt bra. Är det ens möjligt idag då det finns så många som påverkar barnen och de unga och deras uppfostran och då individualismen värderas så högt. I det nationella hälsoprojektet framhålls än en gång att hälso- och sjukvården är alltför sjukvårdsfokuserad. Den saknar förebyggande element. Som individer intresserar sig medborgare, skattebetalare och servicemottagare i första hand för hur väl sjukdomar undersöks och behandlas i vårt land. Och framför allt för hur väl just ens egen sjukdom undersöks och behandlas. Cancer och hjärtattacker är personliga problem. Hälso- och sjukvårdssystemet och dess andel av bruttonationalprodukten är mindre intressanta frågor för befolkningen. För den enskilda medborgarens del mäts servicesystemets kvalitet när han själv eller de anhöriga insjuknar och behöver vård och undersökningar. Om han inte får vård, upplever att den är dålig eller behandlas illa, anser han servicen vara dålig. Då frågar sig medborgaren med fog vad han får för sina skattepengar. Och det gör han med full rätt, oavsett hur mycket kostupplysning eller bantningsrecept han har erbjudits med skattemedel. Det är fortfarande på sin plats att på befolkningsnivå och i nationell politik betona vikten av hälsofrämjande, hälsoskyddande och sjukdomsförebyggande verksamhet. Vi får dock inte glömma den enskilda patienten, nyckelpersonen i hela systemet. Ha fokus på sjukdomarna och sjukvården, både på individnivå och vid kanalisering av servicesystemets resurser! Den upplysta medborgaren kan själv välja sin livsstil och sköta sin hälsa lika bra som vem som helst av oss. Vi vet ju själva vad som är bäst för oss. Det behöver vi inte fråga ministerierna om. Jorma Back 4

5 Sairaaloiden erikoislääkärivaje kasvanut edelleen Erityisasiantuntija Heikki Punnonen, Kuntaliitto Sairaaloiden erikoislääkärivaje on kasvanut vuoden aikana lähes viidenneksellä. Suhteellisesti suurin vaje on psykiatrisilla erikoisaloilla ja silmätaudeissa. Sairaaloissa on runsaasti työpaikkoja tarjolla mm. anestesiologeille ja radiologeille. Sairaalat olisivat palkanneet syyskuussa 2001 välittömästi 940 erikoislääkäriä, joista pysyvään työsuhteeseen 698 ja tilapäiseen työsuhteeseen 242. Eli vaje oli 21 % työssä olevista ja 19 % viroista. Työssä olevista erikoislääkäreistä 83 % oli kokoaikaisessa työssä. Vuotta aikaisemmin eli syyskuussa 2000 sairaalat olisivat palkanneet välittömästi 600 erikoislääkäriä pysyvästi ja 194 tilapäisesti eli yhteensä 794 erikoislääkäriä. Tuolloin vaje oli yhteensä 18 % työssä olevista erikoislääkäreistä ja 16 % viroista. Työssä olevista erikoislääkäreistä 85 % oli kokoaikaisessa työssä. Mukana olevien sairaaloiden erikoislääkäreiden virkamäärä oli kasvanut 81 viralla syyskuusta 2000 syyskuuhun Syyskuun 2001 erikoislääkärivaje yhteensä oli yli 18 % suurempi kuin syyskuun 2000 vaje. Erikoislääkärivajeen noin suuri kasvu oli yllätys. Tiedot Yhteenvetoon koottiin sairaaloilta tiedot kysymyksellä Palkkaisimme erikoislääkäreitä välittömästi...eli sairaaloiden erikoislääkärivaje syyskuun alussa Pyyntö kohdistettiin johtajaylilääkäreille, johtaville lääkäreille ja hallintoylilääkäreille. Tiedot pyydettiin erikoisaloittain ja eriteltyinä pysyviin ja tilapäisiin työsuhteisiin. Vaje suhteutetaan erityisesti työssä oleviin erikoislääkäreihin. Yhteenvedossa ovat mukana sairaanhoitopiirien sairaaloiden, neljän sairaanhoitopiireistä irrottautuneen aluesairaalan ja viiden terveyskeskuk- sen erikoislääkärijohtoisen sairaalan tiedot. Aivan kaikki terveyskeskusten erikoislääkärijohtoiset sairaalat/yksiköt eivät toimittaneet tietojaan (suurimpina poisjääneinä Tampere, Pori ja Kuusamo). Yhteenveto on joka tapauksessa hyvin kattava. Viime vuosina on mielenterveyskeskuksia ja -toimistoja sekä osin myös psykiatrisia vuodeosastoja siirretty runsaasti kuntien ja kuntayhtymien terveyskeskuksiin. Psykiatrivaje on tämän vuoksi todellisuudessa tässä esitettyä suurempi. On tärkeää huomata ja ymmärtää, että sairaalan vastaus Palkkaisimme erikoislääkärin välittömästi ei läheskään aina merkitse lääkärin puuttumista kokonaan kyseisestä tehtävästä. Näitä tehtäviä hoidetaan mm. erikoistumisvaiheessa olevilla lääkäreillä, epäpätevillä, tilapäisillä, eläkeläisillä, keikkatyöntekijöillä ja osin ostopalveluilla. Osa erikoislääkärin viroista on kokonaan vailla tekijää. Joku toinen lääkäri ei tietenkään korvaa puuttuvaa erikoislääkäriä. Pahin vaje psykiatrisilla erikoisaloilla Erikoislääkärivaje vaivaa pahiten psykiatrisia erikoisaloja, joille sairaalat ja sairaanhoitopiirit olisivat palkanneet syksyllä yhteensä yli 300 erikoislääkäriä. Syyskuussa 2000 sairaalat olisivat palkanneet psykiatreja, lastenpsykiatreja ja nuorisopsykiatreja yhteensä 253. Eli vaje on kasvanut 20 %:lla. Lastenpsykiatrivaje on hieman pienentynyt, mutta nuorisopsykiatrivaje kasvanut peräti 28:lla ja psykiatrivaje 25 erikoislääkärillä. Kun lasketaan pysyvästi ja tilapäisesti palkattaviksi halutut yhteen, vaje suhteessa työssä oleviin erikoislääkäreihin oli prosentuaalisesti 60 nuorisopsykiatriassa, 50 psykiatriassa ja 44 lastenpsykiatriassa. Vuosi sitten vastaavat osuudet olivat 25, 44 ja 45 %. Pysyvään työsuhteeseen palkattavaksi halutuista yli kolmasosa oli psykiatreja. Psykiatristen erikoisalojen (lasten-, nuoriso- ja aikuispsykiatrian) osuus tilapäisesti palkattavista oli neljännes ja koko erikoislääkärivajeesta 32 %. Tarve ja halu parantaa psykiatrian palveluja näkyy tarvittavan erikoislääkärimäärän kasvuna. Syksyllä 2001 oli nuorisopsykiatreja työssä sairaaloissa 10 enemmän, lastenpsykiatreja 2 vähemmän ja psykiatreja 2 enemmän kuin syksyllä Psykiatrivaje on jo niin suuri, että sitä ei ratkaista pelkästään kouluttamalla lisää psykiatreja. Se ei myöskään ratkeaisi, vaikka kaikki yksityissektorilla työskentelevät psykiatrit siirtyisivät työhön kunnallisiin sairaaloihin. Muiden ammattiryhmien on saatava ottaa hoitovastuuta mielenterveysongelmista ja -häiriöistä kärsivien potilaiden hoidossa. Niin kuin monilla paikkakunnilla on jo tehty. Esimerkkejä löytyy. Uusia malleja ja joustoa tarvitaan. Suurehkoja vajeita myös muilla erikoisaloilla Anestesiologeja sairaalat olisivat palkanneet 78. Suhteessa työssä oleviin vaje oli 17 % ja suhteessa virkoihin 16 %. Vuosi sitten anestesiologivaje oli yhteensä 60 eli kasvua 30 %. Radiologeja olisi sairaaloihin palkattu 77. Radiologivaje oli suhteessa työssä oleviin 23 % ja virkoihin 20 %. Syyskuussa 2000 radiologeja olisi tarvittu 70 lisää eli vaje on kasvanut 10 %:lla. Silmälääkäreitä olisi tarvittu 46 lisää, joista 35 olisi palkattu pysyvästi. Suhteellisesti silmälääkärivaje on psykiatristen erikoisalojen jälkeen suurin eli 37 % työssä olevista ja 29 % viroista. Syksyllä 2000 silmälääkäreitä olisi palkattu 39 lisää, minkä suuruisena vaje oli säilynyt viime vuodet. Eli sairaaloiden silmälääkärivaje kasvoi vuonna

6 Naistentautien ja synnytysten erikoislääkärivaje oli 39 eli 15 % työssä olevista. Lastentautien erikoislääkäritarve oli 16 % työssä olevien määrää suurempi. Syksyyn 2000 verrattuna urologien ja yleiskirurgien vaje on pienentynyt, ortopedien vaje säilynyt entisen suuruisena ja gastrokirurgien vaje kasvanut. Yhteensä kirurgisten erikoisalojen lääkärivaje on säilynyt samansuuruisena syksyllä 2000 ja Sisätautien erikoislääkäritilanne oli sairaaloissa suhteellisen hyvä. Suurin vaje oli kardiologeista, joita sairaalat olisivat palkanneet lisää yhteensä 10 eli 15 % työssä olevien määrästä. Tosin syyskuun jälkeen kardiologivaje on nopeasti huonontunut Vaasan keskussairaalassa. Sairaaloissa yhteensä erikoislääkäritilanne oli hyvä syöpätaudeissa ja sädehoidossa, johon olisi välittömästi palkattu 7 erikoislääkäriä, mikä oli 8 % työssä olevien määrästä. Sairaaloiden erikoislääkärivaje yhteensä oli suhteellisesti muita parempi kliinisessä mikrobiologiassa, kliinisessä kemiassa, foniatriassa, korva-, nenä- ja kurkkutaudeissa, sisätaudeissa yhteensä ja myös patologiassa. Niissä erikoislääkärivajeen osuus työssä olevista oli runsas 10 %. Näissäkin yksittäisen sairaalan vaje voi olla niin suuri, että se oleellisesti vaikeuttaa erikoisalan palvelujen tarjontaa. Sairaalassa päätyötä tekevien osuus erikoisalan lääkäreistä vaihteli erikoisaloittain %:n välillä (Lääkäriliiton selvitys ). Suurin osuus oli anestesiologiassa ja pienin silmätaudeissa. Alueelliset ja sairaalakohtaiset vajeet Paras erikoislääkäritilanne oli Turunmaan sairaalassa, jossa kaikki tarvittavat erikoislääkärit olivat töissä. Yliopistollisten keskussairaaloiden erikoislääkäritilanne oli selvästi muita sairaaloita parempi. Savonlinnan, Pohjois-Karjalan ja Mikkelin keskussairaaloissa sekä Raahen, Loimaan ja Varkauden aluesairaaloissa erikoislääkäritilanne oli syyskuussa 2001 suhteellisesti muita sairaaloita parempi. 6 Erikoislääkärivaje kohdistui tuolloin muita sairaaloita voimakkaammin Länsi-Pohjan ja Keski-Pohjanmaan keskussairaaloihin, Kymenlaaksoon sekä Pieksämäen, Mäntän, Porvoon, Vammalan, Iisalmen, Länsi- Uudenmaan ja Selkämeren aluesairaaloihin. Päijät-Hämeeseen pysyvästi palkattaviksi halutuista erikoislääkäreistä yli puolet oli psykiatristen erikoisalojen lääkäreitä ja Kymenlaaksossa puolet. Mikkelin keskussairaalassa (ml. Moision sairaala), Hyvinkään sairaanhoitoalueella, Jorvin sairaalassa ja Porvoon sairaalassa psykiatristen erikoisalojen vaje muodosti pääosan kokonaisvajeesta. Psykiatritarve oli suurin Helsingin terveydenhuollossa, jossa yhteensä 34 psykiatria olisi välittömästi palkattu työhön syyskuun alussa. Jorviin psykiatreja olisi palkattu välittömästi 17, Päijät-Hämeeseen 14, Vaasan sairaanhoitopiiriin 14, Kymenlaaksoon 13, Satakuntaan 12, Keski-Suomeen 10, Hyvinkään sairaanhoitoalueelle 8, Porvooseen 8 ja Peijakseen 7. Näissä luvuissa eivät ole mukana lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian erikoislääkärivajeet. Erikoislääkärivajeen vaikutukset sairaaloiden toimintaan Sairaaloiden erikoislääkärivaje tai pahimmillaan erikoislääkäripula on monissa osissa maata pahin este sille, että sairaala pystyy tuottamaan kansalaisten tarvitsemat erikoissairaanhoidon palvelut laadullisesti riittävinä, edullisesti ja oikea-aikaisina. Tämän tosiasian tietävät konkreettisesti palveluja liian pitkään odottavat potilaat. Samaten sen tuntevat ne erikoislääkärit, jotka tekevät työtä vajeen vaivaamissa ja rajoittamissa palveluissa. Sairaaloiden lääkärivaje vaikuttaa palvelujen saatavuuteen ja riittävyyteen jossain määrin kaikilla paikkakunnilla. Erityisen pahasti se vaikuttaa psykiatrisilla erikoisaloilla ja silmätaudeissa. Lääkärivaje vaivaa myös terveyskeskuksia Terveyskeskusten lääkärivaje on myös kasvamassa. Vuoden 2001 syyskuussa oli terveyskeskuksissa hoitamatta yhteensä 313 virkaa tai tointa, mikä on 9,3 % terveyskeskusten lääkärinviroista ja -toimista. Reilu vuosi sitten syyskuussa 2000 vajaus oli 223 eli 6,8 %. Vuosikymmen sitten eli vuonna 1990 terveyskeskusten lääkärivaje oli oleellisesti nykyistä suurempi eli 16,5 %. (Lähde: Lääkäriliiton vuosittaisten lääkärikyselyjen tulokset) Terveyskeskusten lääkärivaje vaivasi Pohjanmaata syksyllä 2001 suhteellisesti pahiten. Keski-Pohjanmaalla lähes neljännes terveyskeskuslääkärin viroista oli täyttämättä. Useampi kuin joka viides terveyskeskuslääkärin virka oli täyttämättä myös Lapissa, Pohjois-Karjalassa ja Etelä- Pohjanmaalla. Terveyskeskuslääkärivaje on tullut myös suuriin kaupunkeihin. Uutisten mukaan lääkärit eivät ole halunneet hakeutua esimerkiksi Helsingin eräiden kaupunginosien terveysasemiin. Suomi enemmän kuin koko maa yhteensä On helppoa mutta liian yksinkertaista perustella tilannetta väitteellä, että maassamme on suhteessa koko väestöön riittävästi lääkäreitä ja että nykymäärä lääkäreitä pystyy hoitamaan sairastuvat ja sairaat. Lääkärivaje kohtelee kovin eri tavoin maan eri osia ja eri erikoisalojen tauteja sairastavia. Ihmisiä asuu maassamme paljon monilla sellaisilla seutukunnilla ja alueilla, joihin lääkärit eivät ole halunneet tai ymmärtäneet hakeutua. Erikoislääkäreitä on maassamme riittävästi ennen kaikkea lääkärikoulutusta antavilla yliopistopaikkakunnilla. Niilläkään lääkäreitä ei riitä tarpeeksi kunnallisten sairaaloiden palvelukseen. On tärkeää, että Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Oulussa toimivat erikoislääkärikoulutukseen vaikuttavat päättäjät, näkevät koko maan ja sen eri alueiden tilanteet ja tarpeet.

7 Suomi on enemmän kuin koko maa yhteensä. Erikoislääkäreiden koulutus ja määrä ei saa olla vain sisäpiirin asia. Sen ratkaisut on luotava laajemmalla pohjalla ja avoimemmin keinoin. Erikoissairaanhoidon palvelut ovat eräs osa toimivaa infrastruktuuria ja osa kansalaisten peruspalveluja. Siksi niiden turvaaminen ja ratkaisut on käsiteltävä laajemmilla foorumeilla. Erikoislääkäreiden määristä ja tilanteen muuttumisesta on raportoitava systemaattisesti. Toivottavasti eri edunvalvojien huoli ulottuu myös näihin lääkäreihin, näihin sairaaloihin ja paikkakuntiin sekä näiden alueiden väestöön, joita erikoislääkärivaje vaivaa pahimmin. Syitä sairaaloiden lääkärivajeeseen Lääkäriksi koulutettavien määrän supistaminen viime vuosikymmenellä on varmaankin keskeinen syy lääkärivajeeseen nyt ja tällä vuosikymmenellä. Se ei kuitenkaan yksin selitä vajetta, eikä ainakaan kaikilla erikoisaloilla. Liian tehokasta edunvalvontaa on myös julkisuudessa arvioitu jatkuvan niukkuuden ja lääkärivajeen syyksi. Kun kysyntä ylittää tarjonnan, hinta säilyy korkeana. Koulutusmääriä on erikoisaloittain säädelty osin kiusallisenkin tehokkaasti ja itsekkäästi. Erikoislääkäreiksi koulutettavien määriä mitoitettaessa ei ole osattu riittävästi ja oikein ennakoida esimerkiksi sairaalatyössä tarvittavien erikoislääkäreiden määrän kasvua, yksityissektorin imua, erikoislääkäreiden kiinnittymistä koulutuspaikkakunnilleen, lääkäreiden vapaa-ajan arvostusten muutosta, lääkärikunnan naisistumista ja sen vaikutuksia, yleisesti työn ja työelämän asenteiden muutoksia, lääkäreiden uudenlaista suhtautumista työhön, puolison työpaikan merkitystä, työaikalain asettamia rajoitteita, erikoissairaanhoidon yhä pitemmälle menevää erikoistumista ja uusia laatuvaatimuksia, osa-aikaeläkejärjestelmiä ja varhennettuja eläkkeitä, suomalaisten yleistä pyrkimystä päästä kovin varhain eläkkeelle, lääkäreiden uupumista ja kuntoutustarpeita sekä lääkäreiden siirtymistä tutkijoiksi, ulkomaille, tietojärjestelmien rakentajiksi, markkinointitehtäviin, lääkeyhtiöiden palvelukseen, liike-elämään jne. Listaus ei tietenkään ole kattava. Kuntien talouden epävakaus ja vaikeudet heijastuvat myös lääkäreiden valintoihin. Kuntien talouden kuntoon saattaminen ja sen myötä sairaanhoidon rahoituksen varmentuminen ovat tärkeitä myös tältä kannalta. Markkinointia ja muita keinoja Monien sairaaloiden on tärkeää markkinoida aktiivisesti itseään, kaupunkiaan, seutukuntaansa ja aluettaan nykyisille ja tuleville erikoislääkäreille esimerkiksi seuraavilla tekijöillä: hyvät, tilavat ja kohtuuhintaiset asunnot, hyvin järjestetty päivähoito, lyhyet työmatkat, riittävä palvelujen kysyntä, monipuoliset harrastusmahdollisuudet sekä tietenkin hyvin varustettu ja nykyaikaisesti toimiva sairaala. Pienemmillä paikkakunnilla erikoislääkärin henkilökohtainen arvostus on oleellisesti näkyvämpi ja merkittävämpi kuin suurilla paikkakunnilla. Arvostus syntyy valtaosin käytännön lääkärityöstä. Erikoislääkäreiden koulutusta lisätään ja siitä hajautetaan suurempi osa keskussairaaloihin nykyistä useampien erikoisalojen osalta. Sairaalaa kehitetään yhä selkeämmin palveluorganisaatioksi. Sairaalaa markkinoidaan palvelujen kautta, jolloin avaintekijät saavat niille kuuluvan aseman ja arvon. Hallinto ja organisaatio siirtyvät enemmän tueksi taustalle. Puolisolle järjestetään tai ainakin pyritään järjestämään työpaikka. Kunnallisen sairaalan tarjoamat monipuolisemmat ja vaativammat tehtävät sekä jatkuvat työssä kouluttautumismahdollisuudet ovat monilla erikoisaloilla vahva positiivinen kilpailutekijä. Sairaalan arvo ja merkitys väestölle on useimmille erikoislääkäreille elämäntyön perusta. Erikoislääkärivaje tällä vuosikymmenellä Sairaaloiden erikoislääkärivaje jatkuu ja todennäköisesti vielä pahenee. Se haittaa potilaita ja se rasittaa lääkäreitä monilla seuduilla ja paikkakunnilla. Samalla on toimittava siten, että kansalaiset saavat erikoissairaanhoidon palveluja eri puolilla maata. Toteutuakseen tämä merkitsee sitä, että palvelut tuotetaan ainakin osin toisilla tavoilla ja ehkä toisissa sairaaloissa ja toisilla paikkakunnilla kuin tähän asti. Kun sairaanhoidon palvelujen tarve edelleen kasvaa, on hyväksyttävä erikoislääkäreiksi koulutettavien määrän ylimitoittaminen nykytilanteeseen verrattuna. Tämän päivän ja eilisen mitoitusperusteet ovat keskeisesti saaneet aikaan erikoislääkärivajeen. Ne olivat ja ovat vanhentuneita ja niitä käyttäen varmistetaan erikoislääkärivaje myös tulevaisuudessa. Tärkeää on turvata, että sairaaloissa myös lähivuosina on työssä riittävästi erikoislääkäreitä. Työssä olevat ja lähivuosina valmistuvat erikoislääkärit ovat se resurssi, jolla sairaalat toimivat ja jonka voimin riittävät palvelut tuotetaan sairastuville ja sairastaville. Erityisen tärkeää on monipuolisin keinoin varmistaa, että suurten ikäluokkien erikoislääkärit jaksavat ja haluavat tehdä töitä täyteen eläkeikään asti ja osa ylikin. Toivottavasti hyvin pieni joukko siirtyy liian aikaisin eläkkeelle. Suuri siirtymä olisi katastrofi. Suomalaiset ovat terveempiä ja pitkäikäisempiä kuin koskaan. Niin myös lääkärit. Toivottavasti myös suomalaisten eläkkeelle siirtymisen ajankohta eurooppalaistuu. Kunnallisten sairaaloiden on uudistuttava ja kehityttävä siten, että nuoret valmistuvat erikoislääkärit ha- 7

8 luavat tehdä työtä sairaaloissa. Sairaalan on oltava haluttava ja arvostettu työpaikka. Lääkäreitä on koulutettava nykyistä enemmän jonkin verran lasket- tua tarvetta enemmän, jos halutaan, että lääkäreitä riittää myös yliopistokaupunkien ulkopuolelle. Lähde: Selvitys Palkkaisimme erikoislääkäreitä välittömästi tilanne syyskuun alussa 2001, Heikki Punnonen, Kuntaliitto. Raporttia on lähetetty sairaaloiden johdon, esimiesten ja kirjastojen käyttöön. Sairaaloiden erikoislääkärivaje syyskuun alussa Palkkaisimme erikoislääkäreitä välittömästi Erikoisaloittain sairaalat yhteensä A B C D palkkaisimme työssä erik.lääk. erik.lääk. virkoja erikoispysyv. tilapäis. yht. yht. 1) koko- yht. yliopist. tuvien Erikoisala aik. 2) 3) sivuv. virkoja 3) Anestesiologia , Allergologia Foniatria Fysiatria Geriatria Iho- ja sukupuolitaudit , Keuhkosairaudet , Kirurgiset erikoisalat yht , Kliininen fysiologia Kliininen kemia Kliininen mikrobiologia ,5 Kliininen neurofysiologia Korva-, nenä- ja kurkkut , Lastenneurologia Lastenpsykiatria ,5 37,5 Lastentaudit , Naistent. ja synnytykset Neurokirurgia Neurologia , Nuorisopsykiatria , Patologia , Perinnöllisyyslääketiede ,3 Psykiatria ,5 140 Radiologia Silmätaudit yht Sisätaudit yht , Suu- ja leukakirurgia Syöpätaudit ja sädehoito Muut: Kirurgiset erikoisalat gastrokirurgia käsikirurgia lastenkirurgia ortopedia ja traumatol , plastiikkakirurgia sydän- ja rintaelinkirurgia thoraxkirurgia transplantaatiokirurgia urologia , verisuonikirurgia yleiskirurgia Sisätaudit endokrinologia gastroenterologia infektiosairaudet kardiologia kliininen hematologia nefrologia reumatologia Kirurgisten erikoisalojen ja sisätautien virkoja ei ole kaikissa sairaaloissa kohdennettu suppeille erikoisaloille. Siksi virkoja ei ole raportoitu summaarisesti tässä. 8

9 Mielenterveyspotilaiden oikeusturvaa parannetaan Hallituksen esityksen käsittely ja lakimuutosten voimaantulo Hallituksen esityksessä mielenterveyslain ja hallinto-oikeuslain 7 :n muuttamisesta (HE 113/2001) määritellään esityksen tavoitteet: potilaan ja henkilökunnan oikeusturvan parantaminen saattamalla lainsäädäntö vastaamaan perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vaatimuksia; itsemääräämisoikeuden rajoittamista psykiatrisessa sairaanhoidossa pyritään rajoittamaan ja yhdenmukaistamaan; sekä pyritään turvaamaan potilaan hyvä hoito rajoituksia käytettäessä. Esityksessä kiinnitetään erityistä huomiota lapsipotilaan asemaan sekä oikeusturvan että hoidon laadun osalta. Sen sijaan esityksellä ei puututa hoitoon määräämistä koskeviin edellytyksiin. Eduskunnassa perustuslakivaliokunta on antanut esityksestä lausunnon (PeVL 34/2001 vp) ja sosiaalija terveysvaliokunta mietinnön (St- VM 35/2001 vp). Laki mielenterveyslain (1423/ 2001) ja hallinto-oikeuslain (1424/ 2001) 7 :n muuttamisesta annettiin 21. päivänä joulukuuta Lakimuutokset tulevat voimaan 1. päivänä kesäkuuta Lakia sovelletaan niihin 24 :n 1 momentissa tarkoitettuihin päätöksiin, jotka on tehty lain voimaantulon jälkeen (tahdosta riippumattomaan hoitoon määrääminen tai sellaisen hoidon jatkaminen, potilaan omaisuuden haltuunotto, yhteydenpidon rajoittaminen 22 j :n 2 momentin nojalla). Asetuksenantovaltuus ja ohjeet Lain 34 :n mukaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella annetaan tarvittaessa säännöksiä tahdosta riippumattoman hoidon järjestämisestä. Ministeriö vahvistaa asetuksella myös laissa tarkoitetuissa lausunnoissa, pää- töksissä ja ilmoituksissa käsiteltävien lomakkeiden kaavat. Lisäksi ministeriö voi antaa ohjeita tahdosta riippumatta annettavan hoidon järjestämisestä sekä mielenterveyspalvelujen sisällöstä ja järjestämisestä. Laki mielenterveyslain muuttamisesta Perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vaatimukset edellyttivät potilaan perusoikeuksien rajoittamisesta säätämistä täsmällisemmin tahdosta riippumattoman hoidon ja tutkimuksen aikana. Laissa on määritelty potilaan käsite sekä perusoikeuksien rajoitusten yleiset edellytykset (22 a ). Samassa pykälässä on määritelty hyväksyttävät perusteet itsemääräämisoikeuden ja muiden perusoikeuksien rajoituksille rikoksesta syytetyn mielentilan tutkimisen ja tahdosta riippumattoman hoidon aikana sekä rangaistukseen tuomitsematta jätetyn tahdosta riippumattoman hoidon aikana. Jäljempänä selostetaan tarkemmin mielenterveyslain 4 a luvun säännöksiä, joka koskee potilaan perusoikeuksien rajoittamista tahdosta riippumattoman hoidon ja tutkimuksen aikana. Psyykkisen sairauden hoito Psyykkisen sairauden hoidossa (22 b ) tulee mahdollisuuksien mukaan pyrkiä yhteisymmärrykseen potilaan kanssa hoidosta, josta on myös laadittava hoitosuunnitelma. Säännöksessä rajoitetaan potilaan koskemattomuuteen vakavasti ja peruuttamattomasti puuttuvien toimenpiteiden suorittamista, esimerkiksi psykokirurgisia toimenpiteitä ja potilaan sukupuoliviettiin pysyvästi vaikuttavaa lääkehoitoa. Ruumiillisen sairauden hoito Oikeus ruumiillisen sairauden hoitoon määräytyy potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) mukaisesti. Hoito on pääsääntöisesti annettava yhteisymmärryksessä potilaan kanssa. Jos potilas ei kykene päättämään hoidostaan tai vastustaa ruumiillisen sairauden hoitoa, voidaan hoitoa antaa vain, jos se on tarpeen potilaan henkeä tai terveyttä uhkaavan vaaran torjumiseksi. Itsemääräämisoikeuteen ja perusoikeuksiin puuttuminen Lain 22 d 22 e :ssä ja 22 g 22 j :ssä on säännelty rajoituksia sekä omaisuuden haltuunottoa ja henkilöntarkastusta ja -katsastusta. Rajoituksia ja perusoikeuksiin puuttumisia ovat liikkumisvapauden rajoittaminen (22 d ); erityiset rajoitukset eli eristäminen, kiinnipitäminen ja vyöllä sitominen (22 e ); omaisuuden haltuunotto (22 g ); potilaan omaisuuden ja lähetysten tarkastaminen (22 h ); henkilöntarkastus ja -katsastus (22 i ); ja yhteydenpidon rajoittaminen (22 j ). Kaikkien rajoitusten on perustuttava suhteellisuusperiaatteen mukaiseen oikeaan arviointiin ja toimenpiteiden välttämättömyyteen. Potilaan eristämisestä ja sitomisesta päättää potilasta hoitava lääkäri suorittamansa tutkimuksen perusteella. Hoitohenkilökuntaan kuuluva saa kuitenkin kiireellisissä tapauksissa väliaikaisesti eristää tai sitoa potilaan, josta on kuitenkin välittömästi ilmoitettava lääkärille. Yhteydenpidon rajoittamisesta on tehtävä kirjallinen päätös. Ennen päätöksen tekoa on potilaalle varattava tilaisuus tulla kuulluksi samoin kuin muulle sairaalan tiedossa olevalle asianosaiselle mahdollisuuksien mukaan. Rajoitusta koskevan päätöksen tulee olla määräaikainen, ja se on voimassa enintään 30 päivää kerrallaan. Pykälissä on tarkemmin säädelty rajoitusten edellytyksistä sekä potilasasiakirjoihin tehtävistä merkinnöistä sekä menettelystä. 9

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 0 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 Unto Ahvensalmi 8.3.2012 1 Sisällöstä (pääotsikot) KUNTALAISTEN YHTEYDENOTOISTA 2 NEUVONNAN,OHJAUKSEN JA TAVOITETTAVUUDEN

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot

HOSPITAALI. Joulu saapuu sairaalaan. Teemana organisaatiomuutokset. Loimaan synnytykset TYKSiin Muutos tuo noin 200 synnytystä vuodessa lisää TYKSiin.

HOSPITAALI. Joulu saapuu sairaalaan. Teemana organisaatiomuutokset. Loimaan synnytykset TYKSiin Muutos tuo noin 200 synnytystä vuodessa lisää TYKSiin. HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts 8 2008 H E N K I L Ö S T Ö L E H T I PERSONALTIDSKRIFT Joulu saapuu sairaalaan Teemana organisaatiomuutokset Sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Mielenterveyspalveluja ohjaavan lainsäädännön toimivuus

Mielenterveyspalveluja ohjaavan lainsäädännön toimivuus Mielenterveyspalveluja ohjaavan lainsäädännön toimivuus Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 194/2009 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 194/2009

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

ERIKOISALAKOHTAINEN LÄÄKÄRITILANNE JA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN TARVE VUOTEEN 2025 OYS-ERVA-ALUEELLA

ERIKOISALAKOHTAINEN LÄÄKÄRITILANNE JA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN TARVE VUOTEEN 2025 OYS-ERVA-ALUEELLA ERIKOISALAKOHTAINEN LÄÄKÄRITILANNE JA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN TARVE VUOTEEN 225 OYS-ERVA-ALUEELLA Selvityksen loppuraportti 3.12.212 Selvityshenkilö Annu Tertsunen SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ 2 ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

O i k e u s m i n i s t e r i ö l l e

O i k e u s m i n i s t e r i ö l l e O i k e u s m i n i s t e r i ö l l e Oikeusministeriö asetti 1 päivänä maaliskuuta 2000 työryhmän, jonka tehtävänä oli Eduskunnan 19 päivänä lokakuuta 1999 antamaan lausumaan liittyen selvittää, miten

Lisätiedot

Kuntaliitoksilla ei vaikutusta terveydenhuoltoon. Psykiatriasta piirin laajuinen toiminta-alue. Mentoroinnista tukea työelämän hallintaan

Kuntaliitoksilla ei vaikutusta terveydenhuoltoon. Psykiatriasta piirin laajuinen toiminta-alue. Mentoroinnista tukea työelämän hallintaan 1/helmikuu 2005 Kuntaliitoksilla ei vaikutusta terveydenhuoltoon Psykiatriasta piirin laajuinen toiminta-alue Mentoroinnista tukea työelämän hallintaan Laitoshuoltajan monipuolinen ammatti Soppatykit paukkuvat

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle biopankkilaiksi sekä laeiksi ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamiseksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettuun lakiin ehdotetaan muutoksia. Euroopan unionin

Lisätiedot

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 2/08

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 2/08 Sairaalaviesti Sjukhusinfo 2/08 toukokuu maj Sisältö Sairaalaviesti 2/2008 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 26

Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 26 Suomen lehti No 4 joulukuu 2008 - helmikuu 2009 LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE Suomen lehti Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 26 Suomen Potilaslehti 4/2008

Lisätiedot

Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8)

Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8) Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8) 2 (8) Lyhennelmä raportista Maahanmuuton kustannukset ja maahanmuuttaja-asioiden koordinaatio

Lisätiedot

Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa

Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa Selvitys vammaispalveluista Pohjois- Suomessa vammaisjärjestöjen haastattelujen yhteenveto 2008 Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa - vammaisjärjestöjen haastattelujen yhteenveto 2008 Merja Renko

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

Tavoitteena turvallinen, toimiva ja tehokas T3-sairaala

Tavoitteena turvallinen, toimiva ja tehokas T3-sairaala Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift Tuloksekasta hukkajahtia VSSHP:ssä LUE LISÄÄ SIVULTA»4 6 Tavoitteena turvallinen, toimiva ja

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN ERITYISPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN POHJANMAALLA

LASTEN JA NUORTEN ERITYISPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN POHJANMAALLA LASTEN JA NUORTEN ERITYISPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN POHJANMAALLA NYKYTILANNESELVITYS 03.04.2006 Pia Fraktman projektisihteeri SISÄLLYSLUETTELO 1. Lasten ja nuorten erityispalveluiden kehittämistyö Pohjanmaa

Lisätiedot

KANSALLINEN OHJELMA 2014 2017

KANSALLINEN OHJELMA 2014 2017 Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2014:5 Harvinaisten sairauksien KANSALLINEN OHJELMA 2014 2017 Ohjausryhmän raportti Helsinki 2014 2 KUVAILULEHTI Julkaisija Päivämäärä Sosiaali-

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi.

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, erityisasiantuntija, Muistiliitto ry ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Muistiliitto ry (toim.) SISÄLTÖ: I Ihmisoikeudet 1. Muistisairaan

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN LOPPURAPORTTI

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN LOPPURAPORTTI Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:45 Sosiaali- ja terveydenhuollon JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN LOPPURAPORTTI Helsinki 2013 2 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE Sosiaali-

Lisätiedot

Keskiöön lähipalvelut, palvelujen yhdenvertainen saatavuus ja riittävät resurssit!

Keskiöön lähipalvelut, palvelujen yhdenvertainen saatavuus ja riittävät resurssit! Uusi Invalidi 2/2015 1 T a p a t u r m a - j a s a i r a u s i n v a l i d i e n l i i t t o r y : n s o s i a a l i n e n u u d i s t u s l e h t i 2/ 2 0 15 Kesä on ulkoilun, luonnosta nauttimisen, lomailun,

Lisätiedot

Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset

Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset Etelä-Suomen alueen sairaanhoitopiirit Anne Lindfors-Niilola, Kirsti Riihelä, Raija Kaskinen Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 26/2013

Lisätiedot

1 SUOMALAISEN ASIANAJON HISTORIAA OIKEUSPOLITIIKKAA PITKÄLLÄ KAAVALLA OIKEUDENKÄYNTIAVUSTAJAT VALVONTAAN SADAN VUODEN VIIPEELLÄ.

1 SUOMALAISEN ASIANAJON HISTORIAA OIKEUSPOLITIIKKAA PITKÄLLÄ KAAVALLA OIKEUDENKÄYNTIAVUSTAJAT VALVONTAAN SADAN VUODEN VIIPEELLÄ. Markku Fredman * OIKEUSPOLITIIKKAA PITKÄLLÄ KAAVALLA OIKEUDENKÄYNTIAVUSTAJAT VALVONTAAN SADAN VUODEN VIIPEELLÄ Vuoden 2014 alussa päättyy vuoden kestänyt siirtymäkausi, jonka jälkeen yleisissä tuomioistuimissa

Lisätiedot

Laatu tulee voida osoittaa STUK-A163

Laatu tulee voida osoittaa STUK-A163 teerien asettamisesta vastuussa ensisijaisesti on toiminnan harjoittaja, kuten sairaala, terveyskeskus, yksityinen toiminnanharjoittaja. Potilaan hoito muodostuu usein hoitoketjusta, jossa hoitoon osallistuu

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot