Viisaasti verkossa. Tukioppilastoiminnan koulutusmateriaali nettiturvallisuudesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viisaasti verkossa. Tukioppilastoiminnan koulutusmateriaali nettiturvallisuudesta"

Transkriptio

1 Viisaasti verkossa Tukioppilastoiminnan koulutusmateriaali nettiturvallisuudesta Viisaasti verkossa Tukioppilastoiminnan koulutusmateriaali nettiturvallisuudesta

2 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto Toinen linja Helsinki Käsikirjoitus Anniina Lundvall, medianomi, TUNNE-projektin suunnittelija, MLL (toim.) Anu Mustonen, PsT, TUNNE-projektin projektipäällikkö, MLL Muu työryhmä Suvi Tuominen, TUNNE-projektin suunnittelija, MLL Juuso Peura, TUNNE-projektin suunnittelija, MLL Reija Salovaara, tukioppilastoiminnan suunnittelija, MLL Kiitokset Ilkka Kuukka, KM, mediakasvatustutkija Sanna Nummelin, FM, opettaja Pulmu Kuorelahti-Juntunen, TM, opettaja Matti Kari, viestintäjohtaja/lastensuojeluvastaava, IRC-Galleria/Dynamoid Oy Saga Helminen, asiakaspalveluhenkilö, IRC-Galleria/Dynamoid Oy Tiina Vanninen, kasvatustieteiden yo, tukioppilaskouluttaja Timo Vilén, FM, tutkija, tukioppilaskouluttaja Ulkoasu ja taitto Tarja Petrell Valokuvat Raisa Kyllikki Karjalainen Paino Miktor 2006 Tukioppilasryhmät testasivat koulutusrunkoa Helsingissä Aleksis Kiven ja Vuosaaren kouluissa sekä Espoossa Saarnilaakson koulussa Koulutuksen toteuttivat TUNNE-projektin suunnittelijat Anniina Lundvall ja Suvi Tuominen. Koulutuksilla varmistettiin materiaalin toimivuus käytännössä.

3 Sisällysluettelo: Media on nykyajan kansalaistaito Johdanto Nuorten elämä verkossa Faktaa nuorten nettielämästä Ystävyyttä bittiavaruudessa Netti tuottaa iloa ja hyötyä Netti muuntuu moneksi Minä ja muut verkossa Nettiminä ja verkkoidentiteetti Kuva kertoo enemmän kuin Onko kaikki julkisuus hyvästä? Nuori toimittajana ja tuottajana netissä Laki valvoo sisällöntuottajia Vaikuta ja vaikutu Virtuaalivihaa ja pikselipainajaisia Hyvät tavat kunniaan Kiusaaminen ja siihen puuttuminen Koukussa verkkoon Kun nettipolku johtaa harhaan Suurten lupausten äärellä Voiko netissä luottaa mihinkään? Kasvattajana nuorten maailmassa Tukioppilaiden jatkokoulutus Koulutukseen valmistautuminen Koulutusmalli Alkuvirittely Tositoimiin minä ja nettiyhteisöt Ilmaisunvapauden monet kasvot Vaikuta ja vaikutu! Miten menettelisin? Minä viestin viejänä Toimintaideoita koulutuksen jälkeen Liitteet Viisaasti verkossa Tukioppilastoiminnan koulutusmateriaali nettiturvallisuudesta

4 Mannerheimin Lastensuojeluliitto

5 Media on nykyajan kansalaistaito Mediakehitys etenee vinhaa vauhtia. Peliuutuudet, musiikkityylien vaihtelut, nettipalvelut, muodit ja villitykset pyyhkäisevät reaaliajassa yli mantereiden nuorisokulttuuriin. Vuorovaikutteinen tietokonemedia on tuonut mediakokemuksen psykologisesti uudelle tasolle. Se yhdistää kokonaisvaltaisesti ja elämysvoimaisesti tekstiä, kuvaa, ääntä, musiikkia ja muita tehokeinoja. Passiivisesta vastaanottajasta on samalla tullut aktiivinen, vuorovaikutteinen viestijä. Ilmaisuvoimansa ja vuorovaikutteisuutensa vuoksi media myös muokkaa vahvasti tiedonhankintaa, asenteita, sosiaalista ja tunne-elämää, identiteettiä, maailmankuvaa, elämäntyyliä ja -rytmiä. Viestintä- ja mediataidot ovat kiistämättä nykyajan kansalaistaitoja. Niitä on niin nuoren kuin vanhan tärkeä harjoitella ja päivittää. Tiedämme, että nuoret ottavat uudet teknologiat haltuunsa nopeasti ja löytävät niiden mahdollisuudet tiedonhaun, viestinnän ja viihtymisen ympäristönä. Mutta teknisen taituruuden lisäksi mediamaailmassa tarvitaan paljon muutakin: kykyä kriittiseen, itsenäiseen tulkintaan, ilmaisutaitoja, julkisuuden olemuksen ymmärrystä, eettistä ja toiset huomioivaa viestintätaitoa ja median mallien kyseenalaistamista. Media on vetovoimainen sosiaalisen verkottumisen ja vuorovaikutuksen paikka sekä antoisa tiedon ja elämysten mylly, mutta myös median käyttö pitää saada pysymään tolkullisessa mittakaavassa. Mannerheimin Lastensuojeluliitto on kehittänyt tämän aineiston tukioppilastoimintaan, jotta nuoret voivat kartuttaa tietoisuuttaan ja mediataitojaan erityisesti nettimaailmassa. MLL:n tavoite on kannustaa netin ilojen ja hyötyjen löytämiseen ja harmien vähentämiseen. Mitä tietoisempi ja taitavampi median käyttäjä on, sitä viisaammin ja turvallisemmin hän toimii netissä. Ja sitä enemmän hän pääsee osalliseksi netin iloista! Mediakasvatus on sukupolvien yhteistä työsarkaa. Oppilaat ovat monissa asioissa hyviä opettajia toisilleen ja ohjaajilleen. On tärkeää saada nuoret mukaan nuorempien lasten avustajiksi ja opastajiksi nettimaailmaan. Tässä työssä tukioppilaat ovat merkittävässä roolissa. Aikuista ohjaajaa puolestaan tarvitaan median käytön pelisääntöjen, vastuullisen toiminnan ja kriittisten tulkintataitojen rakentamiseen. Toivon, että lähdemme yhdessä tutustumaan mediamaailmaan avoimin mielin ja tutkimaan, mikä mediassa tarjoaa itse kullekin kiinnostavimmat ja antoisimmat sisällöt. Miten voin käyttää mediaa omaan tiedonhankintaani? Miten pystyn hyödyntämään mediaa itseilmaisun ja vaikuttamisen kanavana? Löydänkö rakennusaineksia omaan identiteettiini, maailmankuvaani tai elämäntyyliini? Antoisaa matkaa mediamaailmaan! Eeva Kuuskoski Pääsihteeri Viisaasti verkossa Tukioppilastoiminnan koulutusmateriaali nettiturvallisuudesta

6 1. Johdanto Lähes jokaisella nuorella alkaa olla tosielämän oheen kehittynyt nettielämä: internetiä käyttää 98 prosenttia suomalaisista nuorista (Suoninen 2003). Moni kasvattaja on jäänyt lehdelle soittelemaan, kun nuoret ovat rynnänneet verkon ääreen, joka tuntuu olevan meseineen, galtsuineen ja chatteineen aikuisen ulottumattomissa. Internet ja sen tarjoama mahdollisuus sosiaalisuuteen ja interaktiivisuuteen kiehtoo nuoria. Netistä löytyy kasvua tukevia keskusteluryhmiä ja yhteisöjä, joissa identiteettiä rakennetaan nettiystävien tuella. Internet on lasten ja nuorten identiteetin takomo ja hautomo, virtuaalinen tapa kasvaa ryhmän jäsenenä ja oppia elämään tietoyhteiskunnassa. Kommunikointi ja vuorovaikutus ovat yhä useammin tietokonevälitteistä, ajasta ja paikasta riippumatonta verkostososiaalisuutta. Netin interaktiivisuus saa nuoriin vipinää, joka näkyy nuorten arjessa. He oppivat toisiltaan ja osaavat poimia itselleen tarpeellisia asioita ympäröivästä mediavirrasta. (Suoranta & Lehtimäki 2003.) Nuoret ovat verkossa toisilleen läsnä, vaikka kasvokontakti puuttuu. Yhteisöllinen tila netissä on kuin valtava nuorisotalo sillä erotuksella, että siellä ei aina ole valvovaa silmää eikä tilanteisiin puuttuvaa aikuista. Netin suojissa on helppoa aiheuttaa harmia eikä netissä tapahtuneesta kiusanteosta aiheutuvaa mielipahaa ole helppo tulkita. Mannerheimin Lastensuojeluliiton te- Mannerheimin Lastensuojeluliitto

7 kemän internetin kuvagallerioita koskevan selvityksen (Peura ym. 2006) mukaan kiusaamisen kokeminen ja mielipahan aiheuttaminen tarkoituksella tai vahingossa on verkossa arkipäivää: viidesosaa vastaajista oli kiusattu kuvagallerioissa. Tässä materiaalissa esiintyvät nuorten kertomukset ovat sitaatteja aineistosta, jota on kerätty kuvagalleriakyselyä sekä muun muassa Nuortennetti-sivuja varten. Netissä syntyvien, uudenlaisten tilanteiden hallitsemiseen tarvitaan verkkoviisautta. Muiden käyttäjien huomioiminen, yhteisöllisyyteen kasvaminen ja muu nettiin liittyvä viisaus vaativat sisäistyäkseen sekä aikaa että huomiota. Yhteisöllisyyteen kasvaminen onkin yksi tukioppilastoiminnan kivijaloista. Materiaaliin liittyvässä koulutuksessa nuoret huomaavat oman ja muiden ihmisten merkityksen netissä. Verkkoviisas nuori nauttii internetistä, sen sosiaalisista ulottuvuuksista ja tietää, kuinka nettiyhteisöissä sekä -palveluissa toimitaan. Verkkoviisautta on myös tiedon kriittisen arvioinnin ja tietojen suojaamisen taitojen hallinta. Verkkoviisauteen ja vastuulliseen internetin käyttöön kannustavan TUNNE (Turvallinen Nuorten Netti) -projektin tuottama materiaali auttaa tukioppilasohjaajaa ymmärtämään ja käsittelemään internetiä nuorten temmellyskenttänä. Jatkokoulutus kerää tukioppilaat yhteen tutustumaan itseensä verkon käyttäjänä ja yhteisöjen jäsenenä. Harjoitusten avulla tukioppilaiden on mahdollista kehittää omaa verkkoviisauttaan ja oppia tapoja, joilla voidaan välittää verkkoviisautta alakouluvierailuilla ja kummiluokkatunneilla myös itseä nuoremmille oppilaille. Materiaalin ydin on kuuden tunnin mittainen jatkokoulutus harjoituksineen. Harjoituksia voi vetää erillisinä tai osana jotakin muuta koulutusta, mutta parhaiten teema tulee käsiteltyä, kun koulutuksen kaikki osiot toteutetaan. Koulutusosioita voi soveltaa myös koulujen mediakerhoissa ja opetussuunnitelman perusteisiin sisältyvän viestintä ja mediataidot -aihekokonaisuuden apuna eri oppiaineissa. Viisaasti verkossa Tukioppilastoiminnan koulutusmateriaali nettiturvallisuudesta

8 2. Nuorten elämä verkossa Internetiin liittyvällä mediakasvatuksella tarkoitetaan keinojen ja välineiden palettia, jolla internetissä liikkuvan ja netin sisältöjen monitasoisia merkityksiä hahmottavan oppijan kasvua voidaan tukea. Nämä taidot antavat oppilaalle mahdollisuuden toimia tietoisesti vastuullisesti ja kriittisesti netissä. Koska nuorten nettielämä tuntuu olevan niin vaivatonta, eikä aikuisia useinkaan pyydetä apuun netin käyttöön, herää kysymys, miten aikuinen voi tukea nuorta, kun sukupolvien välillä on valtava tietojen ja osaamisen mediakuilu. Kysymys vie mediakasvatuksen ytimeen, jossa tärkeää on aikuisen kokemus ja tietämys mediakentän toiminnasta. Aikuinen voi tarjota verkossa sulavasti liikkuvalle nuorelle tärkeitä eväitä: tervettä järkeä, harkintakykyä ja erilaista näkökulmaa. Niitä nuori ei saa ladattua verkkokaupasta! 2.1 Faktaa nuorten nettielämästä Nuorista 35 prosenttia viettää verkossa keskimäärin 5 10 tuntia viikossa. Suurkuluttajia, jotka käyttävät nettiä yli 20 tuntia viikossa on noin kymmenesosa nuorista. (Pelastakaa Lapset 2005) Eniten internetiä käytetään kotona ja koulussa ja paljon myös kavereiden luona ja julkisissa tiloissa kuten kirjastoissa. Monissa nuorten suosimissa verkkopalveluissa alaikäsuositus on 12 vuotta ja internetin käyttö lisääntyykin huomattavasti yläkouluikää lähestyttäessä. Internetiä käytetään monipuolisesti: vuotiaat käyttävät nettiä surffaukseen, tiedonhakuun, sähköpostin Mannerheimin Lastensuojeluliitto

9 käyttöön ja erilaisiin chatteihin. Verkosta ladataan myös musiikkia ja elokuvia, päivitetään kotisivuja, blogia tai portfoliota ja selataan verkkolehtiä. (Suoninen 2003.) Lähtökohtana on usein sosiaalinen kanssakäynti verkon välityksellä: tytöt rupattelevat kuvagallerioiden ja pikaviestinohjelmien kautta, pojat kerääntyvät yhteen verkkopelien ja harrastuksiin liittyvien verkkofoorumeiden ääreen. Yhteydenpito on vuotiaiden internetin käyttäjien pääasiallinen tapa toimia netissä. (Pelastakaa Lapset 2006.) 2.2 Ystävyyttä bittiavaruudessa Nettitutuista on tullut oikeita ystäviä, jotka olen esitellyt heidän olemassa oloaan epäilevälle äidille webbikameran kautta. Olen myös puhunut heidän kanssaan puhelimessa. Yhteydenpito muuhun maailmaan netin välityksellä on nopeaa ja halpaa, eivätkä verkkoviestintää vaivaa maantieteelliset rajoitukset. Itsesäätelyyn perustuvassa, ennakkoon sensuroimattomassa verkkomaailmassa jokaisella on mahdollisuus käyttää ääntään ja vaikuttaa itselleen tärkeisiin asioihin. Nuoret käyttävätkin verkkoa oma-aloitteisesti ja monipuolisesti. Sosiaalisuus ja vuorovaikutus ovat nuorten netinkäytön pääasiallisia syitä. Internetin kautta hoidetaan olemassa olevia ja rakennetaan uusia kaverisuhteita. Sosiaalista kanssakäymistä tapahtuu chateissa, pikaviestikeskusteluissa, nettifoorumeilla, sähköpostien välityksellä ja verkkopelien äärellä. Netissä syntyy kaveruutta, ystävyyttä ja seurustelusuhteita, joiden laatu ja syvyys vaihtelevat. Nettiystävyys on usein jatketta tosielämän ystävyydestä: koulupäivän jälkeen siirrytään verkkoon jatkamaan juttelua. Verkkoystävyys voi rakentua myös muista kulttuureista ja maista tulevien ihmisten välille. Nettiystävyys voi olla korvaamatonta, etenkin jos samanhenkisiä ystäviä ei löydy koulusta tai harrastuspiiristä. Sähköiset kontaktit eivät kuitenkaan saisi korvata sosiaalisia suhteita oikeassa elämässä. Vaikka välineet tarjoavat mahdollisuuden kontakteihin ja meselistalla on sata kaveria, näennäinen sosiaalisen todellisuuden rajojen laajentuminen voi jäädä sisällöltään varsin tyhjäksi. (Vaattovaara 2003.) Verkossa on helppoa väistellä aikuisia. Nuoruuteen kuuluu tarve luoda aikuisista vapaita vyöhykkeitä, ja tällöin erilaisiin nettijengeihin ja -yhteisöihin hakeutuminen on nuorelle luontevaa, itsenäiseksi kasvamisen harjoittelua. Ryhmiin asettuessaan hän joutuu puntaroimaan sitä, kuinka paljon hän voi ja haluaa olla oma itsensä, ja kuinka paljon hänen on sopeuduttava ja miellytettävä ryhmää konfliktien ennaltaehkäisemiseksi. (Jarasto & Sinervo 1999.) Keskusteluryhmät ja nettiyhteisöt voivat olla nuorelle tärkeä tapa kohdata vertaisryhmään kuuluvia nuo- Viisaasti verkossa Tukioppilastoiminnan koulutusmateriaali nettiturvallisuudesta

10 ria, keskustella tärkeistä asioista ja vaihtaa mielipiteitä ja näkökulmia. Niissä vaaditaan nuorelta erityistä kriittisyyttä ja varovaisuutta. Keskustelujen lomassa voidaan jakaa sairaalloisia laihdutusvinkkejä ja kannustaa rikollisiin tekoihin jonkun aatteen puolesta. Nuoren voi olla vaikea erottaa niistä neuvoja, joihin voi luottaa, sillä keskusteluja ei välttämättä valvota eikä vastaajana ole aikuinen asiantuntija. Epäilyttävät neuvot on syytä jättää huomioimatta ja pohtia, mikä on totta ja mikä herkkäuskoisen hyväksikäyttöä. 2.3 Netti tuottaa iloa ja hyötyä Tiedonhankinta Netistä löytää paljon tietoa, jota voi hyödyntää oppimisen tukena, koulutöissä ja myös silloin, kun mieltä askarruttaa kysymys, johon ei uskalla kysyä tai osaa etsiä vastausta muualta. Reaaliaikaisen tiedon saanti ja näkökulman laajentaminen on helppoa, verkossa voi lukea uutisia ja niiden taustoja useasta eri lehdestä. Nuoren on kyettävä erottamaan faktatieto fiktiosta, tiedonvälitys mainonnasta ja aatteellinen julistus tutkimuksellisesta tekstistä sekä opittava pohtimaan tiedon luotettavuutta monin eri kriteerein, jotta nettitiedosta on aitoa hyötyä. Hakukoneilla löytää tietoa paljon helpommin kuin menemällä kirjastoon. Välillä hakukoneet tosin tarjoavat mitä sattuu, ja on vaikea löytää oikeaa tietoa. Asioiden hoito Netissä nuori oppii hoitamaan monia asioita itsenäisesti. Verkko-ostokset junalipuista leffalippuihin, pankkiasiat ja monenlaiset tilaukset hoituvat verkossa. Netistä saa myös matkustamista helpottavaa tietoa kartoista ja aikatauluista sekä reaaliaikaiset tapahtumatiedot. Myöhästyisin varmaan aina junasta, ellei lippua saisi hoidettua etukäteen netissä. Festariliput ostan myös aina netistä ajoissa, ei tartte miettiä lipun saantia festarialueen portilla. Viihde ja elämykset Netti toimii nuorten rentouttavana ja viihdyttävänä ajanvietepaikkana, jossa leikitään, pelataan ja kilpaillaan. Nuori voi yhtä aikaa kuunnella nettiradiota, pelata verkkopeliä, lukea sarjakuvia ja selailla hupisivustoja. Keskustelut ja kommentoinnit muiden viihtyjien kanssa lomittuvat elämysten kokemiseen. Verkosta on nuoren mahdollista ladata myös kutkuttavan kiellettyjä sisältöjä eroottisista kuvista kovaan pornoon. Mulla on yleensä päällä joku ulkomainen nettiradio aina kun surffaan. Käyn myös katsomassa videopätkiä tietyiltä sivuilta huvikseen silloin, kun ei ole mitään tekemistä. Itseilmaisu Netin kautta nuori etsii paikkaansa arvojen, asenteiden ja mielipiteiden viidakossa. Aikuisen tukemana netin monimuotoinen maailma ja sen useat näkökulmat avartavat nuoren ajattelua. Kiivaat väittelyt ja mielipiteiden perustelun pakko antavat nuorille monia elämässä pärjäämisen ituja. Oman taiteellisen osaamisen esittely on helpompaa kuin koskaan: kuka tahansa voi perustaa oman taide- tai käsityögallerian verkkoon. Kynnys päästä esille on hyvin alhainen, olipa kyse musiikista, kaunokirjallisuudesta tai valokuvista. Oman itsensä julkituominen, esimerkiksi nettikuvagallerioissa, on myös tapa ilmaista itseään. Verkko vapauttaa leikkimään erilaisilla rooleilla ja identiteeteillä sekä ilmaisemaan itseään tavoin, joita ei uskalla kokeilla oikeassa elämässä. Mun omilla sivuilla on mun tekemiä julisteita, joita olen laittanut myös ulkomaiseen nettigalleriaan. Oon saanut tosi kannustavia kommentteja muilta! Vaikuttaminen Verkossa on houkuttelevaa sanoa oma mielipide ääneen. Sen moni tekeekin, sillä verkossa myös nuoren ääni otetaan tosissaan. Verkossa on helppo vaikuttua muiden puheista ja kokeilla itse muihin vaikuttamista. Yhteiskunnan toimintaan puuttuminen vaikkapa verkkoadressin allekirjoittamalla on kansalaisvaikuttamista helpoimmillaan. Nuorelta vaaditaan myös tarkkanäköisyyttä, sillä monet poliittiset, kaupalliset ja uskonnolliset tahot pyrkivät vaikuttamaan nuoriin käyttämällä verkkoa houkutteluun ja suostutteluun. 2.4 Netti muuntuu moneksi Tärkeimmät nettipalvelut sosiaalisuuden näkökulmasta ovat (vrt. Vainio 2004): 1. Weblogit eli netin päiväkirjat tuottavat yhteisöllisyyttä ja julkisuutta keskustelun ja kommentoinnin kautta. Julkiset lokit ovat usein yhteisöjen julkaisemia tiettyä aihepiiriä, esimerkiksi uutisia, käsitteleviä sivustoja. Yksityiset lokit ovat yksityisen henkilön ylläpitämiä ja niitä on useita lajeja: keskeistä niissäkin on keskustelu julkisesti. 2. Wikien eli käyttäjien muokkaamien tietosivustojen idea on tuottaa tietoa yhdessä eikä vain kommentoida: kuka tahansa sivuston käyttäjä voi lisätä tai poistaa tietoja ilman tunnusta, salasanaa 10 Mannerheimin Lastensuojeluliitto

11 tai kenenkään tarkistusta. Suurin suomenkielinen nettitietosanakirja on Wikipedia. 3. Yhteisöportaali rakentaa yhteisöllisyyttä profiilisivuilla, keskustelupalstoilla, blogeilla ja kommentointimahdollisuuksilla. Yhteisöportaaleja ovat esimerkiksi kuvagalleriat. 4. Pikaviestimet mahdollistavat käyttäjien keskinäisviestinnän online-tilassa paikasta riippumatta. Ohjelmilla voidaan olla vähintään tekstiyhteydessä, yhä useammin myös ääni- ja kuvayhteydessä ilmaiseksi ympäri maailmaa. Huomionarvoisia tiedonhankinnan palveluja: a. Hakukoneet, joista tunnetuin lienee Google, erilaiset tietokannat ja arkistot, verkkosana- ja tietokirjat, kuten yhteisöllisesti rakentuva Wikipedia, reseptikoneet sekä käsitöihin ja taiteisiin liittyvät niksi- ja vinkkikokoelmat. b. Asiantuntija- ja viranomaispalvelut, joita on tarjolla kuntien ja kaupunkien sekä erilaisten järjestöjen, kuten MLL:n, Väestöliiton ja Nuorten Akatemian, sivuilla. Lisäksi tarjolla on nettilääkäreitä ja Isosisko vastaa -tyyppisiä palstoja, joissa kysymyksiin vastaa koulutettu, aikuinen asiantuntija. Nuoret suosivat helppoa musiikin, pelien ja elokuvien lataamista netistä. Viihdettä voi hankkia verkkokaupoista ja ilmaiseksi ja usein laittomasti peer-to-peer- eli vertaisverkoista. Vertaisverkon käyttäminen, tiedostojen jako ja erityisesti verkon perustaminen ovat riskialtista toimintaa. Vertaisverkot ovat merkittävä tietoturvariski, sillä ne aukaisevat yhteyden käyttäjän kovalevylle. Lisäksi vertaisverkkojen ylläpitoon liittyy rikoksen riski. Ensimmäiset merkittävät vertaisverkkorikoksiin liittyvät korvaustuomiot annettiin Suomessa vuonna Monia nuoria kiehtoo myös netin pornografia, jota voi maksua vastaan tai maksutta ladata koneelleen. Nuorten keskustelutiloja netissä: tytöille suunnattu nuortenlehden oheispalvelu, jossa paljon keskusteluja nuorille suunnattu sisällöntuottamispalvelu, jossa paljon keskusteluja virtuaalinen hotelli, jonka käyttäjistä suurin osa alle 18-vuotiaita. Verkkosanakirja Blogi Sähköinen päiväkirja, verkkoloki (eng. web blog). Nuori ylläpitää yksin tai ryhmässä joko julkista tai salaista verkkopäiväkirjaa, jossa voi julkaista muun muassa tekstejä, kuvia ja linkkejä. Blogi poikkeaa tavallisesta kotisivusta siinä, että sisältö päivittyy koko ajan. Blogeihin liittyy usein kommentointimahdollisuus. Chat Chat-yleisnimellä tarkoitetaan internetissä toimivia avoimia ja reaaliaikaisia keskustelutiloja. Chattailu on verkkojutustelua, jossa osapuolet keskustelevat yhtä aikaa verkossa joko yksityisesti tai julkisesti. Chattaamista on myös IRC:n (Internet Relay Chat) käyttö eli irkkaaminen. IRC:n käyttö vaatii erillisen ohjelman, jolla otetaan yhteys haluttuun keskustelukanavaan. Keskustelufoorumit Keskustelufoorumilla keskustelijat eivät ole samaan aikaan linjoilla, vaan viestit jäävät pidemmäksi aikaa nettiin luettavaksi. Foorumeilla on ylläpitäjä ja moderaattoreita, jotka ylläpitävät järjestystä muun muassa poistamalla asiattomia viestejä tai käyttäjiä palvelusta. Foorumeja on kaikista mahdollisista aiheista. Kuvagalleriat Internetin kuvagalleriat ovat palveluita, joihin rekisteröitymällä voi asettaa oman kuvan verkkoon julkisesti selailtavaksi ja kommentoitavaksi. Kuvagallerioiden suosio on suurta, 74 prosenttia kuvagallerioiden käyttäjistä käyttää niitä päivittäin (Peura ym. 2006). Kuvagallerioihin rekisteröityminen on yleensä ilmaista, mutta lisäominaisuuksien hankkimiseen tarvitaan rahaa. Useimmissa palveluissa tarjotaan mahdollisuus oman profiilin kehittämiseen, palvelun personointiin, kaverilistojen ja blogin kirjoitteluun. Suomalaisten kuvagallerioiden alaikäsuositus on usein vuotta. Mese ja pikaviestimet Pikaviestimillä tarkoitetaan omalle koneelle ladattavia ohjelmia, joiden avulla voidaan muodostaa yhteys kahden tai useamman tietokoneen välille ja välittää tekstiviestejä, ääntä, videokuvaa, tiedostoja ja sovelluksia. Käyttönimiä ovat muun muassa mese (esim. Windows tai MSN Messenger), ICQ ja AIM. Pikaviestimiä voi käyttää paitsi jutusteluun, myös esimerkiksi ryhmätöiden tekemiseen etätyönä. Vertaisverkot Vertaisverkot eli peer-to-peer (P2P)-verkot ovat järjestelmiä, johon kytketyt koneet ovat kaikki sekä verkon asiakkaita että palvelimia. Vertaisverkon käyttäjä voi siis ladata ja tarjota oman kovalevynsä sisältöjä muiden käyttöön. Tiedon jakaminen ja lataaminen on helppoa, mutta usein jaossa on esimerkiksi tekijänoikeuksien alaista musiikkia ja elokuvia, joiden lataaminen on laitonta. Vertaisverkot ovat myös kokemattomalle käyttäjälle tietoturvariski, sillä varomaton käyttäjä voi jakaa koko kovalevynsä sisällön muille verkon käyttäjille. Viisaasti verkossa Tukioppilastoiminnan koulutusmateriaali nettiturvallisuudesta 11

12 3. Minä ja muut verkossa Netti häivyttää todellisuuden ja tietokonemaailman rajoja. Välillä nuori puuhastelee yksin, välillä yhdessä muiden netin käyttäjien kanssa. Toisinaan raja hämärtyy ja nuori saattaa jakaa itsestään tietoja huomaamattaan. Netillä on miljardi käyttäjää ja nuoren on punnittava, kenelle hän haluaa jakaa tietoja itsestään Nettiminä ja verkkoidentiteetti Identiteetin hioutuminen on nuoruusiän tärkeimpiä kehitystehtäviä. Nuoruus on myös aikaa, johon liittyvät erilaiset roolikokeilut. Netissä roolien kokeilu on helppoa. Nettiminä muovautuu usein ihanneminän pohjalta. Nuori paljastaa netissä asioita, joita hän ei oikeassa elämässä koskaan paljastaisi. Netissä voidaan myös peittää epävarmuutta ja ei-haluttuja yksityiskohtia itsestä. Koulussa ujo tyttö voi esiintyä netissä villinä, vahvana ja rajuna. Nettiminää vahvistetaan suosimalla tietynlaisia ilmauksia ja kirjoitustyyliä. Itsestä voi ottaa kuvia, joissa matkitaan musiikkivideoiden poseerauskuvastoa. Joissakin palveluissa luodaan visuaalinen hahmo eli avatar hiusten väristä ja vaatteista lähtien. Nettiminä voi vahvistaa identiteettiään pohdiskelevaa nuorta ja vapauttaa kokeilemaan erilaisia rooleja. 12 Mannerheimin Lastensuojeluliitto

13 Nuorten roolileikit ovat usein viattomia, mutta toisinaan niihin liittyy huijaamista. Esimerkiksi muiden käyttäjien ottamien kuvien kaappaus ja niiden esittäminen omina kuvina on tavallista. Myös ikää voidaan hinata ylöspäin tai esiintyä erinimisenä. Huijaamista voidaan kutsua feikkaamiseksi (engl. to fake, teeskennellä). Identiteettiä kannattaa suojella Nettiminuuksien pohjalla on ihmisen oma identiteetti, jota määrittävät nimi, henkilötunnus sekä erilaiset salasanat ja käyttäjätunnukset. Moni nuori esiintyy netissä oikealla koko nimellään ja esittelee henkilökohtaisia tietojaan erilaisilla sivuilla. Avoimuudesta voi olla haittaa, sillä netissä on helppo joutua identiteettivarkauksien ja erilaisten huijausmuotojen sivustaseuraajaksi tai kohteeksi. Käyttäjätunnus ja vahingossa paljastettu salasana avaavat monille huijarille portin toisen käyttäjän tietoihin ja palveluprofiileihin. Salasanat voidaan huijata tai kiristää, arvata ja myös löytää helposta piilosta. Nuoret jakavat myös ajattelemattomuuttaan salasanojaan luottamuksen osoituksena kavereilleen, jotta he voivat käydä esimerkiksi tarkastamassa käyttäjän sähköpostin. Kaverit löysi joskus mun salasanan, ja laitto toiselle kaverille tyhmää kommenttia Ei se kyllä haitannut, saatiin asia selvitettyä puhumalla. Mulle luvattiin ilmainen mp3-soitin ja siihen jotain musiikkia, jos antaisin salasanani. Se kuulosti vähän epäilyttävälle, mut moni kavereistani antoi salasanansa. Sit ne ei päässy enää kirjautumaan siihen palveluun takaisin, eikä ne tiedä vieläkään, mitä niiden profiileille tapahtui. On muistettava, että salasana on aina henkilökohtainen, eikä sitä saa antaa edes parhaalle ystävälle. Myös oudot pyynnöt ja vaatimukset sähköpostitse tai esimerkiksi chatissa kannattaa ohittaa. Palvelujen järjestelmävalvojat eivät koskaan pyydä henkilökohtaisia tunnuksia tai muita heille kuulumattomia yksityistietoja. Sama koskee verkkokauppoja ja nettipankkeja. Sääntöjen huolellinen lukeminen ja terve epäily ovat hyviä lääkkeitä huijausyrityksiä vastaan. 3.2 Kuva kertoo enemmän kuin Digikameralla ja kamerakännykällä otettujen kuvien laittaminen internetin kuvagalleriaan, kuvien katselu ja kommentointi ovat osa nuorten arkea: esimerkiksi IRC- Galleriaa käyttää vuotiaista nuorista päivittäin yli 60 prosenttia (IRC-Galleria 2006). Joka viidennen MLL:n kuvagalleriakyselyyn (Peura ym. 2006) vastanneiden nuorten mielestä parasta on toisten kuvien katselu ja palautteen saaminen omista kuvista. Kuvagallerioihin rekisteröitymisen jälkeen on mahdollista muovata Viisaasti verkossa Tukioppilastoiminnan koulutusmateriaali nettiturvallisuudesta 13

14 omaa profiilia, lisätä kuvia ja kommentoida muiden kuvia. Tärkeä osa palvelua ovat yhteisöt, joista voi löytää samoista asioista kiinnostuneita uusia ystäviä. Syitä kuvagallerioiden suosioon: Saatavuus: Kuvagalleriaan pääsee helposti koneelta ilman erillisiä ohjelmia. Digikuvaamisen helppous: Kuvia voidaan ottaa kamerakännykällä, webbikameralla ja digikameralla. Kynnys valokuvata ja olla valokuvattavana on alhainen. Lisäksi kuvaaminen ja kuvien julkaisu on halpaa. Tarkkailun mahdollisuus: Kuvagallerian avulla on helppo tirkistellä ja tarkastella muiden elämää, seurata keskusteluja, tutkia kuvia ja napata vaikkapa pukeutumisvinkkejä muilta käyttäjiltä. Nuori voi myös vertailla itseään muihin. Kommenttiketjuja seuraamalla voi tutustua läheisesti muiden ihmisten elämään. Yhteisöllisyys: Nettigalleriassa on helppo ylläpitää ystävyys- ja kaveruussuhteita, moikata puolituttuja ja lähettää yksityisviestejä ihastuksen kohteille. Lisäksi yhteisöjen kautta on mahdollisuus ottaa yhteyttä samanhenkisiin ihmisiin ja löytää uusia ystäviä. Identiteetin rakentuminen: Nettigalleriassa voidaan toisille netin käyttäjille antaa itsestä sellainen kuva kuin halutaan: paljastetaan sopivasti ja kätketään loput. Fyysinen minäkuva on korostuneessa roolissa, joten ulkonäköön ja sukupuoliidentiteettiin liittyvät asiat kiinnostavat netissäkin. Kuvagallerioita netissä: Onko kaikki julkisuus hyvästä? Ärsyttävää se tunki kaikkee kommenttia, että saanko numerosi ja tavattaisko, ja se ei osaa olla ajattelematta mua. Ja oli jotain 20 vee eli paljonkin vanhempi kuin minä! Moni nuori haluaa julkisuutta ja internetin kuvagallerioissa sen saaminen on helppoa. Harva ajattelee julkisuuden kääntöpuolia asettaessa provosoivaa kuvamateriaalia nettiin. Monissa kuvissa poseerataan villisti, machoillaan, litkitään alkoholia ja puhalletaan savua kohti kameraa kavereiden iloksi eikä ymmärretä että kuvia katsovat muutkin kuin lähimmät kaverit. Netti palvelee julkisuushaluisia nuoria, sillä se on maailman suurilevikkisin media. Huomion hakeminen tarkoituksella on yleistä, mutta vielä yleisempää on jakaa elämänsä ja yksityisyytensä ajattelemattomuuttaan netissä. (Heinonen 2003.) Ei ole mukavaa, kun 40-vuotias vanha mies kirjoittaa, että näytän seksikkäältä. 14 Mannerheimin Lastensuojeluliitto

15 Pieni osa kuvagallerioiden käyttäjistä joutuu ahdistelijoiden kohteeksi. Tunkeilu voi olla seksuaalista kommentointia tai suoraa tapaamisten ehdottelua. Usein tällaisissa tapauksissa viestittelyn estäminen ja palvelun ylläpidolle ilmoittaminen tehoavat. Yleensä nuoret osaavat väistää vanhempien ihmisten tutustumisyritykset, mutta toisinaan etenkin tytöt innostuvat vanhemmasta ihailijasta, joka houkuttelee juttelemaan kanssaan. Nuori olisi saatava ennalta ajattelemaan, millaisia kuvia itsestään laittaa nettiin ja millaisen kuvan haluaa itsestään antaa. Tarvittaessa nuori voi poistaa liian provosoivat kuvat netistä. Nuoren on hyvä huomioida, että kuka tahansa saa napattua laillisesti kuvan omalle koneelleen esimerkiksi taustakuvaksi ja halutessaan myös levittää kuvaa luvattomasti eteenpäin. Verkko on kuin suuri ilmoitustaulu, johon viestit liimataan pikaliimalla. Nettiin laitetut viestit ja kuvat selataan ja muut käyttäjät luovat niiden pohjalta mielikuvan ihmisestä viestin takana. Palvelujen säännöissä usein kielletään viittaukset seksiin, päihteisiin sekä erilaisiin rasismin muotoihin. Jokainen julkilausuttu ja verkkoon talletettu yksityistieto voi jäädä elämään verkkoon, vaikka kuvat ja tekstit omalta koneelta poistaisikin. Tämän takia jokaista verkkoon laitettua tietoa on syytä punnita tarkkaan ja erityisesti varjeltava omia henkilökohtaisia tietoja. Viattomalta kuulostavan tiedon, kuten oman koko nimen, julkaiseminen netissä voi olla riittävä alku ahdistelulle, sillä nimen perusteella on helppo saada selville puhelinnumero ja osoitetiedot. Erilaisia tietoja yhdistelemällä saadaan selville tarkempia henkilötietoja. On siis tärkeää punnita, liittyykö esimerkiksi oman paikkakuntansa tai omaan kouluun liittyvään yhteisöön. Viisaasti verkossa Tukioppilastoiminnan koulutusmateriaali nettiturvallisuudesta 15

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Pelastakaa Lapset - sitoutumaton kansalaisjärjestö

Pelastakaa Lapset - sitoutumaton kansalaisjärjestö Pelastakaa Lapset - sitoutumaton kansalaisjärjestö Pelastakaa Lapset ry on vuonna 1922 perustettu, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tukee erityisesti vaikeissa oloissa

Lisätiedot

Tietokilpailu 4 Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset

Tietokilpailu 4 Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset Tietokilpailu 4 Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä kouluissa tapahtuvien rikosten tunnistamisesta ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

Lapset ja Internetin turvallinen käyttö

Lapset ja Internetin turvallinen käyttö Lapset ja Internetin turvallinen käyttö 1 JOHDANTO... 1 2 VANHEMPIEN VASTUU... 1 2.1 Internetin käytön seuraaminen... 1 2.2 Suodatinohjelmat... 1 2.3 Henkilöllisyyden pitäminen salassa... 2 2.4 Kaupallisuus...

Lisätiedot

Laki, nuoret ja netti. Opetu s - ministeriö

Laki, nuoret ja netti. Opetu s - ministeriö Laki, nuoret ja netti Opetu s - ministeriö Netti on osa nuorten arkea Yhteydenpitoa kavereihin, tiedostojen vaihtoa, harrastusryhmiä, fanitusta, pelaamista, tiedon hakua, oppimista, asioiden hoitamista,

Lisätiedot

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu?

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Oppimispäiväkirjablogi Hannu Hämäläinen oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Parhaimmillaan oppimispäiväkirja toimii oppilaan oppimisen arvioinnin työkaluna. Pahimmillaan se tekee

Lisätiedot

Nuoret ja netti. kuinka ohjata nuorta turvalliseen nettikäyttäytymiseen. Mervi Keinänen

Nuoret ja netti. kuinka ohjata nuorta turvalliseen nettikäyttäytymiseen. Mervi Keinänen Nuoret ja netti kuinka ohjata nuorta turvalliseen nettikäyttäytymiseen Mervi Keinänen Netin käyttö koostuu pienistä paloista Viihdekäyttö Kaverisuhteiden ylläpitäminen Rentoutuminen ja viihtyminen Hyötykäyttö

Lisätiedot

Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys

Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä seksuaalirikoksiin ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää pienryhmissä

Lisätiedot

Perustiedot selvityksestä

Perustiedot selvityksestä Perustiedot selvityksestä Selvitys on STM:n rahoittama ja Helsingin kaupungin Klaari-toiminnan koordinoima. Vastaukset kerätty verkkokyselynä koulupäivän aikana Helsingin ja Vantaan 10-18-vuotiailta koululaisilta

Lisätiedot

Mitä kuva kertoo? Vastuullinen, osallistuva ja vaikuttava nuori

Mitä kuva kertoo? Vastuullinen, osallistuva ja vaikuttava nuori Mitä kuva kertoo? Luokat 5 9 Toinen aste Vastuullinen, osallistuva ja vaikuttava nuori 408 Tehtävä: Pohditaan, millaisia käsityksiä verkossa olevista kuvista saa tarkastelemalla muiden nuorten profiilikuvia.

Lisätiedot

Turvallinen internetin käyttö. Kai Salminen Product Manager Consumer Business / Broadband Elisa Oyj

Turvallinen internetin käyttö. Kai Salminen Product Manager Consumer Business / Broadband Elisa Oyj Turvallinen internetin käyttö Kai Salminen Product Manager Consumer Business / Broadband Elisa Oyj Nuoret ja internet 57 % lapsista ja nuorista käyttää internetiä huoneessaan, 39 % kotona muualla kuin

Lisätiedot

Nuoret ja sosiaalinen media

Nuoret ja sosiaalinen media Nuoret ja sosiaalinen media Marko Masco Seppälä & Kosti Pasanen Move - Monialainen verkkonuorisotyön hanke Oulun kaupunki, sivistys- ja kulttuuripalvelut Nuoret ja internet Aikuiset mieltävät internetin

Lisätiedot

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA Hyvä ja turvallinen oppimisympäristö on sekä perusopetuslain että lastensuojelulain kautta tuleva velvoite huolehtia oppilaiden sosiaalisesta,

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskyselyyn

Lisätiedot

Digitaalinen media ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö. Mari Laiho Lasten suojelu digitaalisessa mediassa Pelastakaa Lapset ry

Digitaalinen media ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö. Mari Laiho Lasten suojelu digitaalisessa mediassa Pelastakaa Lapset ry Digitaalinen media ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö Mari Laiho Lasten suojelu digitaalisessa mediassa Pelastakaa Lapset ry Joulukuu 2011 Lapsen oikeudet YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus valtioita

Lisätiedot

Hyvät käytännöt ja mahdolliset aukot?

Hyvät käytännöt ja mahdolliset aukot? Hyvät käytännöt ja mahdolliset aukot? Tiedon häviäminen Tietojen sekaantuminen Tietojen virheellisyys Luottamuksellisen/salaisen tiedon paljastuminen Tietoliikenteen häirintä (spämmi/virukset) Tiedon kopioituminen

Lisätiedot

ITSETUNTO JA IDENTITEETTI MEDIAKULTTUURIN KESKELLÄ

ITSETUNTO JA IDENTITEETTI MEDIAKULTTUURIN KESKELLÄ Lapset ja tietoyhteiskunta seminaari 15.2.2008 ITSETUNTO JA IDENTITEETTI MEDIAKULTTUURIN KESKELLÄ Tarja Salokoski, PsT Psykologi PSYKOLOGIPALVELUT MIELI & KUVITUS tarja.salokoski@elisanet.fi Psykologipalvelut

Lisätiedot

Sosiaalinen media. Google. Reijo Fält G4S Cash Services (Finland) Oy IT-Koordinaattori PL 2525, 01741 VANTAA

Sosiaalinen media. Google. Reijo Fält G4S Cash Services (Finland) Oy IT-Koordinaattori PL 2525, 01741 VANTAA Sosiaalinen media Google Tutustuin ensin Googlen palveluihin ottamalla käyttöön GMail tunnukset ja kirjautumalla asiakkaaksi. Osoittautui, että Googlen tarjoamat palvelut ovat moninaisuudessaan ja laajuudessaan

Lisätiedot

Jutellaan murrosiästä! Tietoa ja tehtäviä kasvamisesta ja kehittymisestä 5.- ja 6.-luokkalaisille

Jutellaan murrosiästä! Tietoa ja tehtäviä kasvamisesta ja kehittymisestä 5.- ja 6.-luokkalaisille Jutellaan murrosiästä! Tietoa ja tehtäviä kasvamisesta ja kehittymisestä 5.- ja 6.-luokkalaisille 1 Hei koululainen! Tässä tehtävävihkossa käsitellään murrosikään liittyviä asioita. Tehtävät ovat kotitehtäviä,

Lisätiedot

1. Tietoa tekijänoikeuksista

1. Tietoa tekijänoikeuksista KOPIRAITTILAN KOULU LUKION Kopiraittilan koulun materiaaleissa tekijänoikeustaidot on jaettu kolmeen kokonaisuuteen: tekijänoikeustietouteen, erityyppisten aineistojen käyttötaitoon sekä tiedonhankintataitoon

Lisätiedot

Kuvien käyttö opetuksessa

Kuvien käyttö opetuksessa Kuvien käyttö opetuksessa Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Avainsanat: teoskynnys, CC, kuvaruutukaappaus, kartat, kuvauslupa Creative Commons, kuva, Google, YouTube, Flickr, jakaminen,

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPETUSVINKIT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPETUSVINKIT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KOPIRAITTILAN KOULU Tekijänoikeustaidot on jaettu materiaalissa kolmeen osaan: tekijänoikeustietouteen, erityyppisten aineistojen käyttötaitoon ja tiedonhankintataitoon ja kriittiseen

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot

Vinkkejä vanhemmille. Nuoret ja päihteet

Vinkkejä vanhemmille. Nuoret ja päihteet Vinkkejä vanhemmille Nuoret ja päihteet Vinkkejä vanhemmille Päihteiden aiheuttamat terveysongelmat ovat vuosi vuodelta lisääntyneet. Mitä nuorempana päihteiden käyttö aloitetaan, sitä todennäköisemmin

Lisätiedot

Hyvää mieltä perheen arkeen

Hyvää mieltä perheen arkeen Hyvää mieltä perheen arkeen Susanna Kosonen (KM, LO, LTO, AO, OPO, taidekasvatuksen yo) Hyvää mieltä perheen arkeen / Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura Maailman vanhin mielenterveysjärjestö

Lisätiedot

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä Yhteenveto medialle 1 Yhteenveto Ala-asteikäiset lapset ovat jo hyvin aktiivisia puhelimen käyttäjiä. Kahdeksalla kymmenestä on oma puhelin

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

PROJEKTITYÖN TEKEMINEN. Teosten hyödyntäminen omassa työssä

PROJEKTITYÖN TEKEMINEN. Teosten hyödyntäminen omassa työssä PROJEKTITYÖN TEKEMINEN Teosten hyödyntäminen omassa työssä TEOSTEN KÄYTTÖ Toisten tekemän teoksen käyttöön tarvitaan yleensä tekijän lupa. Lupaa ei tarvita: 1. Tiedon, ideoiden, periaatteiden käyttö Kunhan

Lisätiedot

Lapset, nuoret ja media - Tukea digiajan kasvattajalle

Lapset, nuoret ja media - Tukea digiajan kasvattajalle Ala-aste vanhempainilta Lapset, nuoret ja media - Tukea digiajan kasvattajalle Paula Aalto 14.4.2016 MLL:n mediakasvatustyö Mediakasvatuksella pyritään edistämään lasten valmiuksia ymmärtää ja tulkita

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Potkua peruskoulun tvt-taitoihin sekä sosiaalisen median käyttöön Jyväskylä, Oskari Uotinen viestintäkonsultti, yrittäjä

Potkua peruskoulun tvt-taitoihin sekä sosiaalisen median käyttöön Jyväskylä, Oskari Uotinen viestintäkonsultti, yrittäjä Potkua peruskoulun tvt-taitoihin sekä sosiaalisen median käyttöön Jyväskylä, 22.10. Oskari Uotinen viestintäkonsultti, yrittäjä Tutustuminen ja esittelyt Ketäs te olette? Etsi täältä sellainen henkilö,

Lisätiedot

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lomake annetaan etukäteen huoltajille mietittäväksi. Lomakkeen lopussa on lapsen kehitystä suojaavia tekijöitä kotona ja koulussa, ja

Lisätiedot

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas Työnhaku 2.0 A s i a n t u n t i j a b r ä n d i v e r k o s s a, t y ö n h a k u s o m e s s a j a v i s u a a l i n e n C V 11.2.2016 Sanna Saarikangas Mitä? Ohjelmassa Miten ja miksi työnhaku on muuttunut

Lisätiedot

Elokuvantekijän pieni tekijänoikeusopas musiikista

Elokuvantekijän pieni tekijänoikeusopas musiikista Elokuvantekijän pieni tekijänoikeusopas musiikista Published: 17.9.2013 Kuuntelet musiikkia, suljet silmäsi ja alat nähdä mielessäsi elokuvan kohtauksia. Päähäsi muodostuu vähitellen täydellinen lyhytelokuva

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver )

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver ) Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver.30.11.2016) Alakoulussa oppilas saa tieto- ja viestintätekniset perusvalmiudet, joilla tuottaa erilaisia

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective)

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) Country Specific Questionnaire Finland PARENTS OF CHILDREN BETWEEN 6 17 Q0. Onko taloudessanne

Lisätiedot

Mitä sinun tulisi tietää lastesi internetin käytöstä?

Mitä sinun tulisi tietää lastesi internetin käytöstä? Mitä sinun tulisi tietää lastesi internetin käytöstä? Miten suojelen lastani ja tietokonettani haitalliselta ja laittomalta aineistolta? Mitä laittoman aineiston jakelemisesta seuraa? Mikä on internetissä

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

Tukea ja työkaluja koulujen mediakasvatukseen. Lappeenranta 8.10.2014

Tukea ja työkaluja koulujen mediakasvatukseen. Lappeenranta 8.10.2014 Tukea ja työkaluja koulujen mediakasvatukseen Lappeenranta 8.10.2014 Media + kasvatus = mediakasvatus Mitä on mediakasvatus ja miten sitä voi toteuttaa Mediakasvatuksen monet kasvot turvataidoista luovuuteen

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sisällöt, taidot ja osaaminen

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sisällöt, taidot ja osaaminen Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sisällöt, taidot ja osaaminen 1. Laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden hallinta (tietokoneen käyttötaidot, käyttöjärjestelmä, tutustuminen erilaisiin tietoteknisiin

Lisätiedot

Puhtaasti paras. Antidopingtoiminta on reilua peliä

Puhtaasti paras. Antidopingtoiminta on reilua peliä Puhtaasti paras Antidopingtoiminta on reilua peliä Miksi doping on kielletty kilpaurheilussa? Terveydelle haitallista Vastoin reilun pelin periaatetta Yhteisten sääntöjen ja toisten kunnioittaminen on

Lisätiedot

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen?

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä väkivallasta perheessä ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

Järki & Tunne Mieli 2015 -päivät Verkossa tunteella ja järjellä Kriisiauttaminen verkossa

Järki & Tunne Mieli 2015 -päivät Verkossa tunteella ja järjellä Kriisiauttaminen verkossa Järki & Tunne Mieli 2015 -päivät Verkossa tunteella ja järjellä Kriisiauttaminen verkossa Satu Raappana-Jokinen Verkkokriisityön päällikkö Suomen Mielenterveysseura Se mitä oikeasti haluan tietää on epäselvää.

Lisätiedot

Nainen ja seksuaalisuus

Nainen ja seksuaalisuus Nainen ja seksuaalisuus Kun syntyy tyttönä on Kela-kortissa naisen henkilötunnus. Onko hän nainen? Millaista on olla nainen? Naisen keho Kun tytöstä tulee nainen, naiseus näkyy monella tavalla. Ulospäin

Lisätiedot

Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen

Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen Nuorten internetissä ja somessa kuluttamat sisällöt Nuorten netin käytössä korostuvat erilaiset

Lisätiedot

Psoriasisliiton sivusto Keskustelufoorumin käyttöohje 1

Psoriasisliiton sivusto Keskustelufoorumin käyttöohje 1 Keskustelufoorumin käyttöohje 1 Psoriasisliiton keskustelufoorumin käyttöohjeet Yleiset periaatteet Psoriasisliiton keskustelufoorumi on keskustelupalsta psoriasista sairastaville ja heidän läheisilleen

Lisätiedot

Internet-tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi

Internet-tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi Kiravo - kirjasto avoimena oppimisympäristönä Biblär - biblioteket som ett öppet lärcentrum Internet-tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi Luotettavuus Tietoa on arvioitava kriittisesti, jotta voi varmistua,

Lisätiedot

Mies ja seksuaalisuus

Mies ja seksuaalisuus Mies ja seksuaalisuus Kun syntyy poikana on Kela-kortissa miehen henkilötunnus. Onko hän mies? Millaista on olla mies? Miehen keho eli vartalo Kehon kehittyminen miehen kehoksi alkaa, kun pojan vartalo

Lisätiedot

Käsitteitä ja määritelmiä

Käsitteitä ja määritelmiä Käsitteitä ja määritelmiä Sanomalehti on 1-7 kertaa viikossa ilmestyvä, maksullinen ja painettu julkaisu, joka sisältää uutisia, artikkeleita, kirjeitä, kommentteja, mielipiteitä ja mainoksia. Lisäksi

Lisätiedot

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Vastuu Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Avainsanat: hyvitys, korvaus, tekijänoikeusrikkomus, tekijänoikeusrikos, tekijänoikeus, taloudelliset oikeudet, teos, YouTube Vastuu Siviilioikeudellinen

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö

Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö tarkoittavat toisen ihmisen kiusaamista ja satuttamista seksuaalisesti. Seksuaalinen kiusaaminen kohdistuu intiimeihin eli

Lisätiedot

TVT-opintojen starttaus "Hermossa" syksy 2015 johanna.kainulainenjyu.fi

TVT-opintojen starttaus Hermossa syksy 2015 johanna.kainulainenjyu.fi TVT-opintojen starttaus "Hermossa" syksy 2015 johanna.kainulainenjyu.fi PLE = personal learning environment henkilökohtainen oppimisen ympäristö, joka yhdistää teknologian, pedagogiikan, oppimisen ja ihmiset

Lisätiedot

KEHO ON LEIKKI - kirjan rakenne. Susanne Ingman-Friberg kätilö YAMK projektikoordinaattori

KEHO ON LEIKKI - kirjan rakenne. Susanne Ingman-Friberg kätilö YAMK projektikoordinaattori KEHO ON LEIKKI - kirjan rakenne Susanne Ingman-Friberg kätilö YAMK projektikoordinaattori OSA 1 Tutkimus Mitä on lapsen seksuaalisuus Väestöliitossa tehty LASEKE-tutkimus Ammattilaisten ajatuksia lasten

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! MLL:n Uudenmaan piiri Asemapäällikönkatu 12 C 00520 Helsinki Tel. +358 44 0470 407 uudenmaan.piiri@mll.fi uudenmaanpiiri.mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Kiusaamisen kipeät arvet LASTEN. vertaissuhdetaidot. Työkaluja kiusaamisen ehkäisemiseen. Vilja Laaksonen kehitysjohtaja, FT, YTM

Kiusaamisen kipeät arvet LASTEN. vertaissuhdetaidot. Työkaluja kiusaamisen ehkäisemiseen. Vilja Laaksonen kehitysjohtaja, FT, YTM Kiusaamisen kipeät arvet 8.3.2016 LASTEN vertaissuhdetaidot Työkaluja kiusaamisen ehkäisemiseen Vilja Laaksonen kehitysjohtaja, FT, YTM KIUSAAMINEN KOSKETTAA KOKO LAPSIRYHMÄÄ. Tässä puheenvuorossa keskitymme

Lisätiedot

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila MARTAT VERKOSSA Jouko Marttila 1.10.2016 Mobiili-internet on ykkönen Lähes puolet asiakkaista hakee tietoa sosiaalisesta mediasta ostopäätösten tueksi Facebook Yritykset käyttävät markkinointiin ja asiakaspalveluun.

Lisätiedot

Lapsen kielen kehitys II. Kielen ja puheen kehityksen tukeminen. www.eksote.fi

Lapsen kielen kehitys II. Kielen ja puheen kehityksen tukeminen. www.eksote.fi Lapsen kielen kehitys II Kielen ja puheen kehityksen tukeminen www.eksote.fi Lapsi- ja nuorisovastaanotto Puheterapia 2010 PUHUMAAN OPPIMINEN Puhe on ihmisen tärkein ilmaisun väline. Pieni lapsi oppii

Lisätiedot

Tasa-arvokysely 2012 oppilaat ja lukio-opiskelijat n=389

Tasa-arvokysely 2012 oppilaat ja lukio-opiskelijat n=389 Tasa-arvokysely 212 oppilaat ja lukio-opiskelijat n=389 Helsingin normaalilyseo Tasa-arvotyöryhmä: Kristiina Holm Elina Mantere Kirsi Naukkarinen Antero Saarnio 1. Sukupuoli vaikuttaa koulussamme oppilaiden

Lisätiedot

LEIKKIKOONTI. Espoo, Helsinki ja Vantaa sekä ohjaajat

LEIKKIKOONTI. Espoo, Helsinki ja Vantaa sekä ohjaajat LEIKKIKOONTI Espoo, Helsinki ja Vantaa sekä ohjaajat 21.5.2014 ESITYKSEN JÄSENTELY 1. Leikin filosofisia lähtökohtia 2. Leikki ja oppiminen 3. Leikki ja didaktiikka 4. Leikki ja pedagogiikka 5. Leikin

Lisätiedot

Kuvio 1 Tasapaino (Equilibrium) on suljettujen ja avointen tietorakenteiden dynaaminen suhde

Kuvio 1 Tasapaino (Equilibrium) on suljettujen ja avointen tietorakenteiden dynaaminen suhde Kuvio 1 Tasapaino (Equilibrium) on suljettujen ja avointen tietorakenteiden dynaaminen suhde Suljetut skeemat eivät muutu prosessin kuluessa Tasapaino Avoimet skeemat voivat muuttua prosessin kuluessa

Lisätiedot

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. KUUNTELEMINEN 1. Katso henkilöä, joka puhuu 2. Mieti, mitä hän sanoo 3. Odota omaa vuoroasi 4. Sano, mitä haluat sanoa 2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. Tervehdi 2. Jutustele 3. Päättele, kuunteleeko toinen

Lisätiedot

Kuraattorityön helmet ja helvetit

Kuraattorityön helmet ja helvetit Kuraattorityön helmet ja helvetit Vuokatti 8.10.2010 Katariina Ylä-Rautio-Vaittinen katariina.yla-rautio@sci.fi Nykyajan nuoret rakastavat ylellisyyttä. Heillä on huonot tavat, he pilkkaavat auktoriteetteja

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta:

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta: TIETOSUOJASELOSTE 1. Johdanto Avare Oy ("Avare") sitoutuu suojaamaan Fernando sivuston (sisältäen, mutta ei rajoittuen, seuraavan internetsivuston (http://fernando.fi) sekä kaikki siihen liittyvät keskustelufoorumit,

Lisätiedot

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä 10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä Markus Ossi SEO Technician Klikkicom 2011-05-26 2 Henkilökuva Markus Ossi 32 vuotias ekonomi Tehnyt hakukoneoptimointia vuodesta 1998 Hakukoneoptimointiteknikk o Klikkicomissa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti 2012-2016 Teksti ja kansainvälisten seksuaalioikeuksien (World Association for Sexual Health, WAS 2014)

Lisätiedot

KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä

KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä Mikko Hartikainen 18.11.2009 Kuvataide oppiaineena perusopetuksessa Visuaalista kulttuurikasvatusta Osa

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Ilves

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Ilves Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille Ilves 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Ringettekoulu F E D C B 2. Vastaaja isä 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Lisätiedot

Netiketti. Ohjeita nuorten verkkoviestintään Timo Kiravuo timo.kiravuo@tkk.fi

Netiketti. Ohjeita nuorten verkkoviestintään Timo Kiravuo timo.kiravuo@tkk.fi Netiketti Ohjeita nuorten verkkoviestintään Timo Kiravuo timo.kiravuo@tkk.fi Netti Netti on aivan yhtä oikeaa elämää kuin muukin maailma Samat käytössäännöt kuin netin ulkopuolellakin ovat voimassa Ruma

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA VIESTINTÄÄ

VAIKUTTAVAA VIESTINTÄÄ VAIKUTTAVAA VIESTINTÄÄ Parasta Lapsille ry @marjukkak @taru69myth 1. TAVOITE JA SISÄLLÖT KUNTOON MITÄ JA MIKSI? KENELLE MISSÄ, MILLOIN? tavoite vastaanottaja välineet MITEN? viestin sisältö ja formaatti,

Lisätiedot

oppimispeli esi- ja alkuopetusikäisten lasten matemaattisten taitojen tukemiseen

oppimispeli esi- ja alkuopetusikäisten lasten matemaattisten taitojen tukemiseen oppimispeli esi- ja alkuopetusikäisten lasten matemaattisten taitojen tukemiseen ILMAINEN Lukimat-verkkopalvelun (www.lukimat.fi) kautta saatava tietokonepeli EKAPELI-MATIKKA Ekapeli-Matikka on tarkoitettu

Lisätiedot

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn PÄÄTTÖTYÖOPAS SISÄLLYSLUETTELO Mikä on päättötyö... 1 Päättötyö ja päättötodistus... 2 Milloin päättötyön voi suorittaa... 3 Miten päättötyö suoritetaan... 4 Portfolio... 5 Näitä asioita voisit portfoliossasi

Lisätiedot

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA Prologi Blogi voidaan määritellä verkkosivustoksi, johon yksi ihminen tai tietty ryhmä tuottaa ajankohtaista sisältöä. Blogi mahdollistaa omien ajatusten

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu Page 1 of 7 KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu Tulkintaohjeita: Kaikki koulut viittaavat oppilaiden vastauksiin kaikissa Suomen kouluissa. Oma koulu viittaa oman

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

SUUNNITELMA KIUSAAMISEN EHKÄISEMISEKSI Nilakan yhtenäiskoulussa

SUUNNITELMA KIUSAAMISEN EHKÄISEMISEKSI Nilakan yhtenäiskoulussa SUUNNITELMA KIUSAAMISEN EHKÄISEMISEKSI Nilakan yhtenäiskoulussa 2012 Lähestymiskulma kiusaamisen ehkäisyyn NYKssa Panostamme ennaltaehkäisevään toimintaan. Kasvaminen on kuitenkin prosessi, jossa sattuu

Lisätiedot

MAAILMA MUUTTUU MITÄ TEKEE KOULU? Äidinkielen ja vieraiden kielten tekstikäytänteet koulussa ja vapaa-ajalla

MAAILMA MUUTTUU MITÄ TEKEE KOULU? Äidinkielen ja vieraiden kielten tekstikäytänteet koulussa ja vapaa-ajalla MAAILMA MUUTTUU MITÄ TEKEE KOULU? Äidinkielen ja vieraiden kielten tekstikäytänteet koulussa ja vapaa-ajalla MAAILMA MUUTTUU MITÄ TEKEE KOULU? Äidinkielen ja vieraiden kielten tekstikäytänteet koulussa

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

Tietokilpailu 1 Fyysisen väkivallan vakavuus ja puhumisen tärkeys

Tietokilpailu 1 Fyysisen väkivallan vakavuus ja puhumisen tärkeys Tietokilpailu 1 Fyysisen väkivallan vakavuus ja puhumisen tärkeys Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä väkivallasta ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää pienryhmissä tai yksittäin.

Lisätiedot

Hyvää mieltä perheen arkeen

Hyvää mieltä perheen arkeen Hyvää mieltä perheen arkeen Marja Snellman-, KM, LO, Sos.tt. Suomen Mielenterveysseura Maailman vanhin mielenterveysjärjestö Sitoutumaton kansanterveys- ja kansalaisjärjestö Mielenterveysseura pyrkii siirtämään

Lisätiedot

KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT

KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT Opiskelijan nimi Maija-Kerttu Sarvas Sähköpostiosoite maikku@iki.f Opiskelumuoto 1 vuosi Helsinki Tehtävä (merkitse myös suoritusvaihtoehto A tai B) KAS 3A osa II Tehtävän

Lisätiedot

I Kasvattajana muuttuvassa maailmassa. Kasvatuskaaoksesta yhteiseen ymmärrykseen...17

I Kasvattajana muuttuvassa maailmassa. Kasvatuskaaoksesta yhteiseen ymmärrykseen...17 Sisällys Alkusanat...5 I Kasvattajana muuttuvassa maailmassa Matti Rimpelä Kasvatuskaaoksesta yhteiseen ymmärrykseen...17 Kasvatuksen ammattilaisten erityinen tehtävä...19 Lapsen kehittyminen aikuiseksi...21

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Senioreille kysely tietotekniikan ja internetin käyttöstä

Senioreille kysely tietotekniikan ja internetin käyttöstä Senioreille kysely tietotekniikan ja internetin käyttöstä 1. Ikä 30-39 1.1% 4 40-49 1.7% 6 50-59 13.6% 49 60-69 56.7% 204 70-79 23.3% 84 80-89 3.6% 13 90 -> 0.0% 0 answered question 360 skipped question

Lisätiedot

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen yrjo.maattanen@phnet.fi helpottamiseksi puh. 050 413 0820 4.11.2009 1. Yleistä SuLVInet on SuLVI:n aloitteesta avattu sivusto LVI-alan kehittäjäfoorumiksi.

Lisätiedot

Google Forms / Anna Haapalainen. Google Forms Googlen lomake-työkalu

Google Forms / Anna Haapalainen. Google Forms Googlen lomake-työkalu Google Forms Googlen lomake-työkalu Google Forms / Anna Haapalainen Googlen lomaketyökalulla on helppoa tehdä sähköisiä kyselyitä, tehtäviä tai kokeita. Voidaksesi luoda Googlen lomakkeita, sinulla tulee

Lisätiedot