Viisaasti verkossa. Tukioppilastoiminnan koulutusmateriaali nettiturvallisuudesta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viisaasti verkossa. Tukioppilastoiminnan koulutusmateriaali nettiturvallisuudesta"

Transkriptio

1 Viisaasti verkossa Tukioppilastoiminnan koulutusmateriaali nettiturvallisuudesta Viisaasti verkossa Tukioppilastoiminnan koulutusmateriaali nettiturvallisuudesta

2 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto Toinen linja Helsinki Käsikirjoitus Anniina Lundvall, medianomi, TUNNE-projektin suunnittelija, MLL (toim.) Anu Mustonen, PsT, TUNNE-projektin projektipäällikkö, MLL Muu työryhmä Suvi Tuominen, TUNNE-projektin suunnittelija, MLL Juuso Peura, TUNNE-projektin suunnittelija, MLL Reija Salovaara, tukioppilastoiminnan suunnittelija, MLL Kiitokset Ilkka Kuukka, KM, mediakasvatustutkija Sanna Nummelin, FM, opettaja Pulmu Kuorelahti-Juntunen, TM, opettaja Matti Kari, viestintäjohtaja/lastensuojeluvastaava, IRC-Galleria/Dynamoid Oy Saga Helminen, asiakaspalveluhenkilö, IRC-Galleria/Dynamoid Oy Tiina Vanninen, kasvatustieteiden yo, tukioppilaskouluttaja Timo Vilén, FM, tutkija, tukioppilaskouluttaja Ulkoasu ja taitto Tarja Petrell Valokuvat Raisa Kyllikki Karjalainen Paino Miktor 2006 Tukioppilasryhmät testasivat koulutusrunkoa Helsingissä Aleksis Kiven ja Vuosaaren kouluissa sekä Espoossa Saarnilaakson koulussa Koulutuksen toteuttivat TUNNE-projektin suunnittelijat Anniina Lundvall ja Suvi Tuominen. Koulutuksilla varmistettiin materiaalin toimivuus käytännössä.

3 Sisällysluettelo: Media on nykyajan kansalaistaito Johdanto Nuorten elämä verkossa Faktaa nuorten nettielämästä Ystävyyttä bittiavaruudessa Netti tuottaa iloa ja hyötyä Netti muuntuu moneksi Minä ja muut verkossa Nettiminä ja verkkoidentiteetti Kuva kertoo enemmän kuin Onko kaikki julkisuus hyvästä? Nuori toimittajana ja tuottajana netissä Laki valvoo sisällöntuottajia Vaikuta ja vaikutu Virtuaalivihaa ja pikselipainajaisia Hyvät tavat kunniaan Kiusaaminen ja siihen puuttuminen Koukussa verkkoon Kun nettipolku johtaa harhaan Suurten lupausten äärellä Voiko netissä luottaa mihinkään? Kasvattajana nuorten maailmassa Tukioppilaiden jatkokoulutus Koulutukseen valmistautuminen Koulutusmalli Alkuvirittely Tositoimiin minä ja nettiyhteisöt Ilmaisunvapauden monet kasvot Vaikuta ja vaikutu! Miten menettelisin? Minä viestin viejänä Toimintaideoita koulutuksen jälkeen Liitteet Viisaasti verkossa Tukioppilastoiminnan koulutusmateriaali nettiturvallisuudesta

4 Mannerheimin Lastensuojeluliitto

5 Media on nykyajan kansalaistaito Mediakehitys etenee vinhaa vauhtia. Peliuutuudet, musiikkityylien vaihtelut, nettipalvelut, muodit ja villitykset pyyhkäisevät reaaliajassa yli mantereiden nuorisokulttuuriin. Vuorovaikutteinen tietokonemedia on tuonut mediakokemuksen psykologisesti uudelle tasolle. Se yhdistää kokonaisvaltaisesti ja elämysvoimaisesti tekstiä, kuvaa, ääntä, musiikkia ja muita tehokeinoja. Passiivisesta vastaanottajasta on samalla tullut aktiivinen, vuorovaikutteinen viestijä. Ilmaisuvoimansa ja vuorovaikutteisuutensa vuoksi media myös muokkaa vahvasti tiedonhankintaa, asenteita, sosiaalista ja tunne-elämää, identiteettiä, maailmankuvaa, elämäntyyliä ja -rytmiä. Viestintä- ja mediataidot ovat kiistämättä nykyajan kansalaistaitoja. Niitä on niin nuoren kuin vanhan tärkeä harjoitella ja päivittää. Tiedämme, että nuoret ottavat uudet teknologiat haltuunsa nopeasti ja löytävät niiden mahdollisuudet tiedonhaun, viestinnän ja viihtymisen ympäristönä. Mutta teknisen taituruuden lisäksi mediamaailmassa tarvitaan paljon muutakin: kykyä kriittiseen, itsenäiseen tulkintaan, ilmaisutaitoja, julkisuuden olemuksen ymmärrystä, eettistä ja toiset huomioivaa viestintätaitoa ja median mallien kyseenalaistamista. Media on vetovoimainen sosiaalisen verkottumisen ja vuorovaikutuksen paikka sekä antoisa tiedon ja elämysten mylly, mutta myös median käyttö pitää saada pysymään tolkullisessa mittakaavassa. Mannerheimin Lastensuojeluliitto on kehittänyt tämän aineiston tukioppilastoimintaan, jotta nuoret voivat kartuttaa tietoisuuttaan ja mediataitojaan erityisesti nettimaailmassa. MLL:n tavoite on kannustaa netin ilojen ja hyötyjen löytämiseen ja harmien vähentämiseen. Mitä tietoisempi ja taitavampi median käyttäjä on, sitä viisaammin ja turvallisemmin hän toimii netissä. Ja sitä enemmän hän pääsee osalliseksi netin iloista! Mediakasvatus on sukupolvien yhteistä työsarkaa. Oppilaat ovat monissa asioissa hyviä opettajia toisilleen ja ohjaajilleen. On tärkeää saada nuoret mukaan nuorempien lasten avustajiksi ja opastajiksi nettimaailmaan. Tässä työssä tukioppilaat ovat merkittävässä roolissa. Aikuista ohjaajaa puolestaan tarvitaan median käytön pelisääntöjen, vastuullisen toiminnan ja kriittisten tulkintataitojen rakentamiseen. Toivon, että lähdemme yhdessä tutustumaan mediamaailmaan avoimin mielin ja tutkimaan, mikä mediassa tarjoaa itse kullekin kiinnostavimmat ja antoisimmat sisällöt. Miten voin käyttää mediaa omaan tiedonhankintaani? Miten pystyn hyödyntämään mediaa itseilmaisun ja vaikuttamisen kanavana? Löydänkö rakennusaineksia omaan identiteettiini, maailmankuvaani tai elämäntyyliini? Antoisaa matkaa mediamaailmaan! Eeva Kuuskoski Pääsihteeri Viisaasti verkossa Tukioppilastoiminnan koulutusmateriaali nettiturvallisuudesta

6 1. Johdanto Lähes jokaisella nuorella alkaa olla tosielämän oheen kehittynyt nettielämä: internetiä käyttää 98 prosenttia suomalaisista nuorista (Suoninen 2003). Moni kasvattaja on jäänyt lehdelle soittelemaan, kun nuoret ovat rynnänneet verkon ääreen, joka tuntuu olevan meseineen, galtsuineen ja chatteineen aikuisen ulottumattomissa. Internet ja sen tarjoama mahdollisuus sosiaalisuuteen ja interaktiivisuuteen kiehtoo nuoria. Netistä löytyy kasvua tukevia keskusteluryhmiä ja yhteisöjä, joissa identiteettiä rakennetaan nettiystävien tuella. Internet on lasten ja nuorten identiteetin takomo ja hautomo, virtuaalinen tapa kasvaa ryhmän jäsenenä ja oppia elämään tietoyhteiskunnassa. Kommunikointi ja vuorovaikutus ovat yhä useammin tietokonevälitteistä, ajasta ja paikasta riippumatonta verkostososiaalisuutta. Netin interaktiivisuus saa nuoriin vipinää, joka näkyy nuorten arjessa. He oppivat toisiltaan ja osaavat poimia itselleen tarpeellisia asioita ympäröivästä mediavirrasta. (Suoranta & Lehtimäki 2003.) Nuoret ovat verkossa toisilleen läsnä, vaikka kasvokontakti puuttuu. Yhteisöllinen tila netissä on kuin valtava nuorisotalo sillä erotuksella, että siellä ei aina ole valvovaa silmää eikä tilanteisiin puuttuvaa aikuista. Netin suojissa on helppoa aiheuttaa harmia eikä netissä tapahtuneesta kiusanteosta aiheutuvaa mielipahaa ole helppo tulkita. Mannerheimin Lastensuojeluliiton te- Mannerheimin Lastensuojeluliitto

7 kemän internetin kuvagallerioita koskevan selvityksen (Peura ym. 2006) mukaan kiusaamisen kokeminen ja mielipahan aiheuttaminen tarkoituksella tai vahingossa on verkossa arkipäivää: viidesosaa vastaajista oli kiusattu kuvagallerioissa. Tässä materiaalissa esiintyvät nuorten kertomukset ovat sitaatteja aineistosta, jota on kerätty kuvagalleriakyselyä sekä muun muassa Nuortennetti-sivuja varten. Netissä syntyvien, uudenlaisten tilanteiden hallitsemiseen tarvitaan verkkoviisautta. Muiden käyttäjien huomioiminen, yhteisöllisyyteen kasvaminen ja muu nettiin liittyvä viisaus vaativat sisäistyäkseen sekä aikaa että huomiota. Yhteisöllisyyteen kasvaminen onkin yksi tukioppilastoiminnan kivijaloista. Materiaaliin liittyvässä koulutuksessa nuoret huomaavat oman ja muiden ihmisten merkityksen netissä. Verkkoviisas nuori nauttii internetistä, sen sosiaalisista ulottuvuuksista ja tietää, kuinka nettiyhteisöissä sekä -palveluissa toimitaan. Verkkoviisautta on myös tiedon kriittisen arvioinnin ja tietojen suojaamisen taitojen hallinta. Verkkoviisauteen ja vastuulliseen internetin käyttöön kannustavan TUNNE (Turvallinen Nuorten Netti) -projektin tuottama materiaali auttaa tukioppilasohjaajaa ymmärtämään ja käsittelemään internetiä nuorten temmellyskenttänä. Jatkokoulutus kerää tukioppilaat yhteen tutustumaan itseensä verkon käyttäjänä ja yhteisöjen jäsenenä. Harjoitusten avulla tukioppilaiden on mahdollista kehittää omaa verkkoviisauttaan ja oppia tapoja, joilla voidaan välittää verkkoviisautta alakouluvierailuilla ja kummiluokkatunneilla myös itseä nuoremmille oppilaille. Materiaalin ydin on kuuden tunnin mittainen jatkokoulutus harjoituksineen. Harjoituksia voi vetää erillisinä tai osana jotakin muuta koulutusta, mutta parhaiten teema tulee käsiteltyä, kun koulutuksen kaikki osiot toteutetaan. Koulutusosioita voi soveltaa myös koulujen mediakerhoissa ja opetussuunnitelman perusteisiin sisältyvän viestintä ja mediataidot -aihekokonaisuuden apuna eri oppiaineissa. Viisaasti verkossa Tukioppilastoiminnan koulutusmateriaali nettiturvallisuudesta

8 2. Nuorten elämä verkossa Internetiin liittyvällä mediakasvatuksella tarkoitetaan keinojen ja välineiden palettia, jolla internetissä liikkuvan ja netin sisältöjen monitasoisia merkityksiä hahmottavan oppijan kasvua voidaan tukea. Nämä taidot antavat oppilaalle mahdollisuuden toimia tietoisesti vastuullisesti ja kriittisesti netissä. Koska nuorten nettielämä tuntuu olevan niin vaivatonta, eikä aikuisia useinkaan pyydetä apuun netin käyttöön, herää kysymys, miten aikuinen voi tukea nuorta, kun sukupolvien välillä on valtava tietojen ja osaamisen mediakuilu. Kysymys vie mediakasvatuksen ytimeen, jossa tärkeää on aikuisen kokemus ja tietämys mediakentän toiminnasta. Aikuinen voi tarjota verkossa sulavasti liikkuvalle nuorelle tärkeitä eväitä: tervettä järkeä, harkintakykyä ja erilaista näkökulmaa. Niitä nuori ei saa ladattua verkkokaupasta! 2.1 Faktaa nuorten nettielämästä Nuorista 35 prosenttia viettää verkossa keskimäärin 5 10 tuntia viikossa. Suurkuluttajia, jotka käyttävät nettiä yli 20 tuntia viikossa on noin kymmenesosa nuorista. (Pelastakaa Lapset 2005) Eniten internetiä käytetään kotona ja koulussa ja paljon myös kavereiden luona ja julkisissa tiloissa kuten kirjastoissa. Monissa nuorten suosimissa verkkopalveluissa alaikäsuositus on 12 vuotta ja internetin käyttö lisääntyykin huomattavasti yläkouluikää lähestyttäessä. Internetiä käytetään monipuolisesti: vuotiaat käyttävät nettiä surffaukseen, tiedonhakuun, sähköpostin Mannerheimin Lastensuojeluliitto

9 käyttöön ja erilaisiin chatteihin. Verkosta ladataan myös musiikkia ja elokuvia, päivitetään kotisivuja, blogia tai portfoliota ja selataan verkkolehtiä. (Suoninen 2003.) Lähtökohtana on usein sosiaalinen kanssakäynti verkon välityksellä: tytöt rupattelevat kuvagallerioiden ja pikaviestinohjelmien kautta, pojat kerääntyvät yhteen verkkopelien ja harrastuksiin liittyvien verkkofoorumeiden ääreen. Yhteydenpito on vuotiaiden internetin käyttäjien pääasiallinen tapa toimia netissä. (Pelastakaa Lapset 2006.) 2.2 Ystävyyttä bittiavaruudessa Nettitutuista on tullut oikeita ystäviä, jotka olen esitellyt heidän olemassa oloaan epäilevälle äidille webbikameran kautta. Olen myös puhunut heidän kanssaan puhelimessa. Yhteydenpito muuhun maailmaan netin välityksellä on nopeaa ja halpaa, eivätkä verkkoviestintää vaivaa maantieteelliset rajoitukset. Itsesäätelyyn perustuvassa, ennakkoon sensuroimattomassa verkkomaailmassa jokaisella on mahdollisuus käyttää ääntään ja vaikuttaa itselleen tärkeisiin asioihin. Nuoret käyttävätkin verkkoa oma-aloitteisesti ja monipuolisesti. Sosiaalisuus ja vuorovaikutus ovat nuorten netinkäytön pääasiallisia syitä. Internetin kautta hoidetaan olemassa olevia ja rakennetaan uusia kaverisuhteita. Sosiaalista kanssakäymistä tapahtuu chateissa, pikaviestikeskusteluissa, nettifoorumeilla, sähköpostien välityksellä ja verkkopelien äärellä. Netissä syntyy kaveruutta, ystävyyttä ja seurustelusuhteita, joiden laatu ja syvyys vaihtelevat. Nettiystävyys on usein jatketta tosielämän ystävyydestä: koulupäivän jälkeen siirrytään verkkoon jatkamaan juttelua. Verkkoystävyys voi rakentua myös muista kulttuureista ja maista tulevien ihmisten välille. Nettiystävyys voi olla korvaamatonta, etenkin jos samanhenkisiä ystäviä ei löydy koulusta tai harrastuspiiristä. Sähköiset kontaktit eivät kuitenkaan saisi korvata sosiaalisia suhteita oikeassa elämässä. Vaikka välineet tarjoavat mahdollisuuden kontakteihin ja meselistalla on sata kaveria, näennäinen sosiaalisen todellisuuden rajojen laajentuminen voi jäädä sisällöltään varsin tyhjäksi. (Vaattovaara 2003.) Verkossa on helppoa väistellä aikuisia. Nuoruuteen kuuluu tarve luoda aikuisista vapaita vyöhykkeitä, ja tällöin erilaisiin nettijengeihin ja -yhteisöihin hakeutuminen on nuorelle luontevaa, itsenäiseksi kasvamisen harjoittelua. Ryhmiin asettuessaan hän joutuu puntaroimaan sitä, kuinka paljon hän voi ja haluaa olla oma itsensä, ja kuinka paljon hänen on sopeuduttava ja miellytettävä ryhmää konfliktien ennaltaehkäisemiseksi. (Jarasto & Sinervo 1999.) Keskusteluryhmät ja nettiyhteisöt voivat olla nuorelle tärkeä tapa kohdata vertaisryhmään kuuluvia nuo- Viisaasti verkossa Tukioppilastoiminnan koulutusmateriaali nettiturvallisuudesta

10 ria, keskustella tärkeistä asioista ja vaihtaa mielipiteitä ja näkökulmia. Niissä vaaditaan nuorelta erityistä kriittisyyttä ja varovaisuutta. Keskustelujen lomassa voidaan jakaa sairaalloisia laihdutusvinkkejä ja kannustaa rikollisiin tekoihin jonkun aatteen puolesta. Nuoren voi olla vaikea erottaa niistä neuvoja, joihin voi luottaa, sillä keskusteluja ei välttämättä valvota eikä vastaajana ole aikuinen asiantuntija. Epäilyttävät neuvot on syytä jättää huomioimatta ja pohtia, mikä on totta ja mikä herkkäuskoisen hyväksikäyttöä. 2.3 Netti tuottaa iloa ja hyötyä Tiedonhankinta Netistä löytää paljon tietoa, jota voi hyödyntää oppimisen tukena, koulutöissä ja myös silloin, kun mieltä askarruttaa kysymys, johon ei uskalla kysyä tai osaa etsiä vastausta muualta. Reaaliaikaisen tiedon saanti ja näkökulman laajentaminen on helppoa, verkossa voi lukea uutisia ja niiden taustoja useasta eri lehdestä. Nuoren on kyettävä erottamaan faktatieto fiktiosta, tiedonvälitys mainonnasta ja aatteellinen julistus tutkimuksellisesta tekstistä sekä opittava pohtimaan tiedon luotettavuutta monin eri kriteerein, jotta nettitiedosta on aitoa hyötyä. Hakukoneilla löytää tietoa paljon helpommin kuin menemällä kirjastoon. Välillä hakukoneet tosin tarjoavat mitä sattuu, ja on vaikea löytää oikeaa tietoa. Asioiden hoito Netissä nuori oppii hoitamaan monia asioita itsenäisesti. Verkko-ostokset junalipuista leffalippuihin, pankkiasiat ja monenlaiset tilaukset hoituvat verkossa. Netistä saa myös matkustamista helpottavaa tietoa kartoista ja aikatauluista sekä reaaliaikaiset tapahtumatiedot. Myöhästyisin varmaan aina junasta, ellei lippua saisi hoidettua etukäteen netissä. Festariliput ostan myös aina netistä ajoissa, ei tartte miettiä lipun saantia festarialueen portilla. Viihde ja elämykset Netti toimii nuorten rentouttavana ja viihdyttävänä ajanvietepaikkana, jossa leikitään, pelataan ja kilpaillaan. Nuori voi yhtä aikaa kuunnella nettiradiota, pelata verkkopeliä, lukea sarjakuvia ja selailla hupisivustoja. Keskustelut ja kommentoinnit muiden viihtyjien kanssa lomittuvat elämysten kokemiseen. Verkosta on nuoren mahdollista ladata myös kutkuttavan kiellettyjä sisältöjä eroottisista kuvista kovaan pornoon. Mulla on yleensä päällä joku ulkomainen nettiradio aina kun surffaan. Käyn myös katsomassa videopätkiä tietyiltä sivuilta huvikseen silloin, kun ei ole mitään tekemistä. Itseilmaisu Netin kautta nuori etsii paikkaansa arvojen, asenteiden ja mielipiteiden viidakossa. Aikuisen tukemana netin monimuotoinen maailma ja sen useat näkökulmat avartavat nuoren ajattelua. Kiivaat väittelyt ja mielipiteiden perustelun pakko antavat nuorille monia elämässä pärjäämisen ituja. Oman taiteellisen osaamisen esittely on helpompaa kuin koskaan: kuka tahansa voi perustaa oman taide- tai käsityögallerian verkkoon. Kynnys päästä esille on hyvin alhainen, olipa kyse musiikista, kaunokirjallisuudesta tai valokuvista. Oman itsensä julkituominen, esimerkiksi nettikuvagallerioissa, on myös tapa ilmaista itseään. Verkko vapauttaa leikkimään erilaisilla rooleilla ja identiteeteillä sekä ilmaisemaan itseään tavoin, joita ei uskalla kokeilla oikeassa elämässä. Mun omilla sivuilla on mun tekemiä julisteita, joita olen laittanut myös ulkomaiseen nettigalleriaan. Oon saanut tosi kannustavia kommentteja muilta! Vaikuttaminen Verkossa on houkuttelevaa sanoa oma mielipide ääneen. Sen moni tekeekin, sillä verkossa myös nuoren ääni otetaan tosissaan. Verkossa on helppo vaikuttua muiden puheista ja kokeilla itse muihin vaikuttamista. Yhteiskunnan toimintaan puuttuminen vaikkapa verkkoadressin allekirjoittamalla on kansalaisvaikuttamista helpoimmillaan. Nuorelta vaaditaan myös tarkkanäköisyyttä, sillä monet poliittiset, kaupalliset ja uskonnolliset tahot pyrkivät vaikuttamaan nuoriin käyttämällä verkkoa houkutteluun ja suostutteluun. 2.4 Netti muuntuu moneksi Tärkeimmät nettipalvelut sosiaalisuuden näkökulmasta ovat (vrt. Vainio 2004): 1. Weblogit eli netin päiväkirjat tuottavat yhteisöllisyyttä ja julkisuutta keskustelun ja kommentoinnin kautta. Julkiset lokit ovat usein yhteisöjen julkaisemia tiettyä aihepiiriä, esimerkiksi uutisia, käsitteleviä sivustoja. Yksityiset lokit ovat yksityisen henkilön ylläpitämiä ja niitä on useita lajeja: keskeistä niissäkin on keskustelu julkisesti. 2. Wikien eli käyttäjien muokkaamien tietosivustojen idea on tuottaa tietoa yhdessä eikä vain kommentoida: kuka tahansa sivuston käyttäjä voi lisätä tai poistaa tietoja ilman tunnusta, salasanaa 10 Mannerheimin Lastensuojeluliitto

11 tai kenenkään tarkistusta. Suurin suomenkielinen nettitietosanakirja on Wikipedia. 3. Yhteisöportaali rakentaa yhteisöllisyyttä profiilisivuilla, keskustelupalstoilla, blogeilla ja kommentointimahdollisuuksilla. Yhteisöportaaleja ovat esimerkiksi kuvagalleriat. 4. Pikaviestimet mahdollistavat käyttäjien keskinäisviestinnän online-tilassa paikasta riippumatta. Ohjelmilla voidaan olla vähintään tekstiyhteydessä, yhä useammin myös ääni- ja kuvayhteydessä ilmaiseksi ympäri maailmaa. Huomionarvoisia tiedonhankinnan palveluja: a. Hakukoneet, joista tunnetuin lienee Google, erilaiset tietokannat ja arkistot, verkkosana- ja tietokirjat, kuten yhteisöllisesti rakentuva Wikipedia, reseptikoneet sekä käsitöihin ja taiteisiin liittyvät niksi- ja vinkkikokoelmat. b. Asiantuntija- ja viranomaispalvelut, joita on tarjolla kuntien ja kaupunkien sekä erilaisten järjestöjen, kuten MLL:n, Väestöliiton ja Nuorten Akatemian, sivuilla. Lisäksi tarjolla on nettilääkäreitä ja Isosisko vastaa -tyyppisiä palstoja, joissa kysymyksiin vastaa koulutettu, aikuinen asiantuntija. Nuoret suosivat helppoa musiikin, pelien ja elokuvien lataamista netistä. Viihdettä voi hankkia verkkokaupoista ja ilmaiseksi ja usein laittomasti peer-to-peer- eli vertaisverkoista. Vertaisverkon käyttäminen, tiedostojen jako ja erityisesti verkon perustaminen ovat riskialtista toimintaa. Vertaisverkot ovat merkittävä tietoturvariski, sillä ne aukaisevat yhteyden käyttäjän kovalevylle. Lisäksi vertaisverkkojen ylläpitoon liittyy rikoksen riski. Ensimmäiset merkittävät vertaisverkkorikoksiin liittyvät korvaustuomiot annettiin Suomessa vuonna Monia nuoria kiehtoo myös netin pornografia, jota voi maksua vastaan tai maksutta ladata koneelleen. Nuorten keskustelutiloja netissä: tytöille suunnattu nuortenlehden oheispalvelu, jossa paljon keskusteluja nuorille suunnattu sisällöntuottamispalvelu, jossa paljon keskusteluja virtuaalinen hotelli, jonka käyttäjistä suurin osa alle 18-vuotiaita. Verkkosanakirja Blogi Sähköinen päiväkirja, verkkoloki (eng. web blog). Nuori ylläpitää yksin tai ryhmässä joko julkista tai salaista verkkopäiväkirjaa, jossa voi julkaista muun muassa tekstejä, kuvia ja linkkejä. Blogi poikkeaa tavallisesta kotisivusta siinä, että sisältö päivittyy koko ajan. Blogeihin liittyy usein kommentointimahdollisuus. Chat Chat-yleisnimellä tarkoitetaan internetissä toimivia avoimia ja reaaliaikaisia keskustelutiloja. Chattailu on verkkojutustelua, jossa osapuolet keskustelevat yhtä aikaa verkossa joko yksityisesti tai julkisesti. Chattaamista on myös IRC:n (Internet Relay Chat) käyttö eli irkkaaminen. IRC:n käyttö vaatii erillisen ohjelman, jolla otetaan yhteys haluttuun keskustelukanavaan. Keskustelufoorumit Keskustelufoorumilla keskustelijat eivät ole samaan aikaan linjoilla, vaan viestit jäävät pidemmäksi aikaa nettiin luettavaksi. Foorumeilla on ylläpitäjä ja moderaattoreita, jotka ylläpitävät järjestystä muun muassa poistamalla asiattomia viestejä tai käyttäjiä palvelusta. Foorumeja on kaikista mahdollisista aiheista. Kuvagalleriat Internetin kuvagalleriat ovat palveluita, joihin rekisteröitymällä voi asettaa oman kuvan verkkoon julkisesti selailtavaksi ja kommentoitavaksi. Kuvagallerioiden suosio on suurta, 74 prosenttia kuvagallerioiden käyttäjistä käyttää niitä päivittäin (Peura ym. 2006). Kuvagallerioihin rekisteröityminen on yleensä ilmaista, mutta lisäominaisuuksien hankkimiseen tarvitaan rahaa. Useimmissa palveluissa tarjotaan mahdollisuus oman profiilin kehittämiseen, palvelun personointiin, kaverilistojen ja blogin kirjoitteluun. Suomalaisten kuvagallerioiden alaikäsuositus on usein vuotta. Mese ja pikaviestimet Pikaviestimillä tarkoitetaan omalle koneelle ladattavia ohjelmia, joiden avulla voidaan muodostaa yhteys kahden tai useamman tietokoneen välille ja välittää tekstiviestejä, ääntä, videokuvaa, tiedostoja ja sovelluksia. Käyttönimiä ovat muun muassa mese (esim. Windows tai MSN Messenger), ICQ ja AIM. Pikaviestimiä voi käyttää paitsi jutusteluun, myös esimerkiksi ryhmätöiden tekemiseen etätyönä. Vertaisverkot Vertaisverkot eli peer-to-peer (P2P)-verkot ovat järjestelmiä, johon kytketyt koneet ovat kaikki sekä verkon asiakkaita että palvelimia. Vertaisverkon käyttäjä voi siis ladata ja tarjota oman kovalevynsä sisältöjä muiden käyttöön. Tiedon jakaminen ja lataaminen on helppoa, mutta usein jaossa on esimerkiksi tekijänoikeuksien alaista musiikkia ja elokuvia, joiden lataaminen on laitonta. Vertaisverkot ovat myös kokemattomalle käyttäjälle tietoturvariski, sillä varomaton käyttäjä voi jakaa koko kovalevynsä sisällön muille verkon käyttäjille. Viisaasti verkossa Tukioppilastoiminnan koulutusmateriaali nettiturvallisuudesta 11

12 3. Minä ja muut verkossa Netti häivyttää todellisuuden ja tietokonemaailman rajoja. Välillä nuori puuhastelee yksin, välillä yhdessä muiden netin käyttäjien kanssa. Toisinaan raja hämärtyy ja nuori saattaa jakaa itsestään tietoja huomaamattaan. Netillä on miljardi käyttäjää ja nuoren on punnittava, kenelle hän haluaa jakaa tietoja itsestään Nettiminä ja verkkoidentiteetti Identiteetin hioutuminen on nuoruusiän tärkeimpiä kehitystehtäviä. Nuoruus on myös aikaa, johon liittyvät erilaiset roolikokeilut. Netissä roolien kokeilu on helppoa. Nettiminä muovautuu usein ihanneminän pohjalta. Nuori paljastaa netissä asioita, joita hän ei oikeassa elämässä koskaan paljastaisi. Netissä voidaan myös peittää epävarmuutta ja ei-haluttuja yksityiskohtia itsestä. Koulussa ujo tyttö voi esiintyä netissä villinä, vahvana ja rajuna. Nettiminää vahvistetaan suosimalla tietynlaisia ilmauksia ja kirjoitustyyliä. Itsestä voi ottaa kuvia, joissa matkitaan musiikkivideoiden poseerauskuvastoa. Joissakin palveluissa luodaan visuaalinen hahmo eli avatar hiusten väristä ja vaatteista lähtien. Nettiminä voi vahvistaa identiteettiään pohdiskelevaa nuorta ja vapauttaa kokeilemaan erilaisia rooleja. 12 Mannerheimin Lastensuojeluliitto

13 Nuorten roolileikit ovat usein viattomia, mutta toisinaan niihin liittyy huijaamista. Esimerkiksi muiden käyttäjien ottamien kuvien kaappaus ja niiden esittäminen omina kuvina on tavallista. Myös ikää voidaan hinata ylöspäin tai esiintyä erinimisenä. Huijaamista voidaan kutsua feikkaamiseksi (engl. to fake, teeskennellä). Identiteettiä kannattaa suojella Nettiminuuksien pohjalla on ihmisen oma identiteetti, jota määrittävät nimi, henkilötunnus sekä erilaiset salasanat ja käyttäjätunnukset. Moni nuori esiintyy netissä oikealla koko nimellään ja esittelee henkilökohtaisia tietojaan erilaisilla sivuilla. Avoimuudesta voi olla haittaa, sillä netissä on helppo joutua identiteettivarkauksien ja erilaisten huijausmuotojen sivustaseuraajaksi tai kohteeksi. Käyttäjätunnus ja vahingossa paljastettu salasana avaavat monille huijarille portin toisen käyttäjän tietoihin ja palveluprofiileihin. Salasanat voidaan huijata tai kiristää, arvata ja myös löytää helposta piilosta. Nuoret jakavat myös ajattelemattomuuttaan salasanojaan luottamuksen osoituksena kavereilleen, jotta he voivat käydä esimerkiksi tarkastamassa käyttäjän sähköpostin. Kaverit löysi joskus mun salasanan, ja laitto toiselle kaverille tyhmää kommenttia Ei se kyllä haitannut, saatiin asia selvitettyä puhumalla. Mulle luvattiin ilmainen mp3-soitin ja siihen jotain musiikkia, jos antaisin salasanani. Se kuulosti vähän epäilyttävälle, mut moni kavereistani antoi salasanansa. Sit ne ei päässy enää kirjautumaan siihen palveluun takaisin, eikä ne tiedä vieläkään, mitä niiden profiileille tapahtui. On muistettava, että salasana on aina henkilökohtainen, eikä sitä saa antaa edes parhaalle ystävälle. Myös oudot pyynnöt ja vaatimukset sähköpostitse tai esimerkiksi chatissa kannattaa ohittaa. Palvelujen järjestelmävalvojat eivät koskaan pyydä henkilökohtaisia tunnuksia tai muita heille kuulumattomia yksityistietoja. Sama koskee verkkokauppoja ja nettipankkeja. Sääntöjen huolellinen lukeminen ja terve epäily ovat hyviä lääkkeitä huijausyrityksiä vastaan. 3.2 Kuva kertoo enemmän kuin Digikameralla ja kamerakännykällä otettujen kuvien laittaminen internetin kuvagalleriaan, kuvien katselu ja kommentointi ovat osa nuorten arkea: esimerkiksi IRC- Galleriaa käyttää vuotiaista nuorista päivittäin yli 60 prosenttia (IRC-Galleria 2006). Joka viidennen MLL:n kuvagalleriakyselyyn (Peura ym. 2006) vastanneiden nuorten mielestä parasta on toisten kuvien katselu ja palautteen saaminen omista kuvista. Kuvagallerioihin rekisteröitymisen jälkeen on mahdollista muovata Viisaasti verkossa Tukioppilastoiminnan koulutusmateriaali nettiturvallisuudesta 13

14 omaa profiilia, lisätä kuvia ja kommentoida muiden kuvia. Tärkeä osa palvelua ovat yhteisöt, joista voi löytää samoista asioista kiinnostuneita uusia ystäviä. Syitä kuvagallerioiden suosioon: Saatavuus: Kuvagalleriaan pääsee helposti koneelta ilman erillisiä ohjelmia. Digikuvaamisen helppous: Kuvia voidaan ottaa kamerakännykällä, webbikameralla ja digikameralla. Kynnys valokuvata ja olla valokuvattavana on alhainen. Lisäksi kuvaaminen ja kuvien julkaisu on halpaa. Tarkkailun mahdollisuus: Kuvagallerian avulla on helppo tirkistellä ja tarkastella muiden elämää, seurata keskusteluja, tutkia kuvia ja napata vaikkapa pukeutumisvinkkejä muilta käyttäjiltä. Nuori voi myös vertailla itseään muihin. Kommenttiketjuja seuraamalla voi tutustua läheisesti muiden ihmisten elämään. Yhteisöllisyys: Nettigalleriassa on helppo ylläpitää ystävyys- ja kaveruussuhteita, moikata puolituttuja ja lähettää yksityisviestejä ihastuksen kohteille. Lisäksi yhteisöjen kautta on mahdollisuus ottaa yhteyttä samanhenkisiin ihmisiin ja löytää uusia ystäviä. Identiteetin rakentuminen: Nettigalleriassa voidaan toisille netin käyttäjille antaa itsestä sellainen kuva kuin halutaan: paljastetaan sopivasti ja kätketään loput. Fyysinen minäkuva on korostuneessa roolissa, joten ulkonäköön ja sukupuoliidentiteettiin liittyvät asiat kiinnostavat netissäkin. Kuvagallerioita netissä: Onko kaikki julkisuus hyvästä? Ärsyttävää se tunki kaikkee kommenttia, että saanko numerosi ja tavattaisko, ja se ei osaa olla ajattelematta mua. Ja oli jotain 20 vee eli paljonkin vanhempi kuin minä! Moni nuori haluaa julkisuutta ja internetin kuvagallerioissa sen saaminen on helppoa. Harva ajattelee julkisuuden kääntöpuolia asettaessa provosoivaa kuvamateriaalia nettiin. Monissa kuvissa poseerataan villisti, machoillaan, litkitään alkoholia ja puhalletaan savua kohti kameraa kavereiden iloksi eikä ymmärretä että kuvia katsovat muutkin kuin lähimmät kaverit. Netti palvelee julkisuushaluisia nuoria, sillä se on maailman suurilevikkisin media. Huomion hakeminen tarkoituksella on yleistä, mutta vielä yleisempää on jakaa elämänsä ja yksityisyytensä ajattelemattomuuttaan netissä. (Heinonen 2003.) Ei ole mukavaa, kun 40-vuotias vanha mies kirjoittaa, että näytän seksikkäältä. 14 Mannerheimin Lastensuojeluliitto

15 Pieni osa kuvagallerioiden käyttäjistä joutuu ahdistelijoiden kohteeksi. Tunkeilu voi olla seksuaalista kommentointia tai suoraa tapaamisten ehdottelua. Usein tällaisissa tapauksissa viestittelyn estäminen ja palvelun ylläpidolle ilmoittaminen tehoavat. Yleensä nuoret osaavat väistää vanhempien ihmisten tutustumisyritykset, mutta toisinaan etenkin tytöt innostuvat vanhemmasta ihailijasta, joka houkuttelee juttelemaan kanssaan. Nuori olisi saatava ennalta ajattelemaan, millaisia kuvia itsestään laittaa nettiin ja millaisen kuvan haluaa itsestään antaa. Tarvittaessa nuori voi poistaa liian provosoivat kuvat netistä. Nuoren on hyvä huomioida, että kuka tahansa saa napattua laillisesti kuvan omalle koneelleen esimerkiksi taustakuvaksi ja halutessaan myös levittää kuvaa luvattomasti eteenpäin. Verkko on kuin suuri ilmoitustaulu, johon viestit liimataan pikaliimalla. Nettiin laitetut viestit ja kuvat selataan ja muut käyttäjät luovat niiden pohjalta mielikuvan ihmisestä viestin takana. Palvelujen säännöissä usein kielletään viittaukset seksiin, päihteisiin sekä erilaisiin rasismin muotoihin. Jokainen julkilausuttu ja verkkoon talletettu yksityistieto voi jäädä elämään verkkoon, vaikka kuvat ja tekstit omalta koneelta poistaisikin. Tämän takia jokaista verkkoon laitettua tietoa on syytä punnita tarkkaan ja erityisesti varjeltava omia henkilökohtaisia tietoja. Viattomalta kuulostavan tiedon, kuten oman koko nimen, julkaiseminen netissä voi olla riittävä alku ahdistelulle, sillä nimen perusteella on helppo saada selville puhelinnumero ja osoitetiedot. Erilaisia tietoja yhdistelemällä saadaan selville tarkempia henkilötietoja. On siis tärkeää punnita, liittyykö esimerkiksi oman paikkakuntansa tai omaan kouluun liittyvään yhteisöön. Viisaasti verkossa Tukioppilastoiminnan koulutusmateriaali nettiturvallisuudesta 15

Nettikasvattajan. käsikirja

Nettikasvattajan. käsikirja Nettikasvattajan käsikirja 5+1 ohjetta kasvattajalle 1 Ole positiivinen. Osallistu lapsen nettiarkeen kuten harrastuksiin tai koulukuulumisiin. Kuuntele, keskustele, opi! Pelastakaa Lapset ry:n nettiturvallisuustyön

Lisätiedot

Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI!

Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI! Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI! SINULLA ON OIKEUKSIA! Netistä saa enemmän irti, kun pitää oikeuksistaan huolta ja toimii itse vastuullisesti. Nettiä voi käyttää lähes jokainen ja jokainen

Lisätiedot

Etäkoulu Kulkurin tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma

Etäkoulu Kulkurin tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma Etäkoulu Kulkurin tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma 10.6.2013 Koonnut Virpi Soini 2. luokan tavoitteet tutustuu verkko-opiskeluun ja harjoittelee käytännön työtaitoja, kuten tekstintuottamista

Lisätiedot

VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa!

VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! Löydät Internetistä kotibilekuvia, joissa esiinnyt. Mitä ajattelet kuvista? 1) SIISTII! 2) EVVK 3) En pidä siitä, että kuviani laitetaan nettiin ilman lupaani Internetiin laitettua kuvaa tai aineistoa

Lisätiedot

M I K A L I N D É N 16.10.2013 1

M I K A L I N D É N 16.10.2013 1 NUORTEN KOKEMA NETTIRIKOLLISUUS M I K A L I N D É N 16.10.2013 1 FAKTOJA IRC galleriaa käyttää kuukausittain 70% maamme 15-24 vuotiaista nuorista IRC galleriaan lisätään joka päivä noin 70 000 valokuvaa

Lisätiedot

Kouvolan nuorisopalvelut Niina Soisalo

Kouvolan nuorisopalvelut Niina Soisalo Vaikka voisi näyttää siltä, että lapset istuvat yksin medialaitteidensa parissa, on vuorovaikutus ja kommunikaatio muiden kanssa keskeistä lasten verkon ja median käytössä (Rahja, 2013, 11). Verkko mahdollistaa

Lisätiedot

Vanhempi lapsen mediavalintojen ohjaajana. Suvi Tuominen

Vanhempi lapsen mediavalintojen ohjaajana. Suvi Tuominen Vanhempi lapsen mediavalintojen ohjaajana Suvi Tuominen Mikä KAVI? Kansallinen audiovisuaalinen arkisto ja Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus yhdistyivät 1.1.2014 Lakisääteisiä tehtäviä mm. audiovisuaalisen

Lisätiedot

Nuoret ja nettimaailma. Annukka Saukko & Minna-Maija Saukko Seinäjoen kaupunki, nuorisotoimi

Nuoret ja nettimaailma. Annukka Saukko & Minna-Maija Saukko Seinäjoen kaupunki, nuorisotoimi Nuoret ja nettimaailma Annukka Saukko & Minna-Maija Saukko Seinäjoen kaupunki, nuorisotoimi Käsiteltävät asiat Miten nuoret käyttävät nettiä? Mitkä ovat nuorten suosimia nettipalveluita? Millaisia nuoret

Lisätiedot

OPPITUNTIMATERIAALIT MEDIAKASVATUS Netiketti Säännöt

OPPITUNTIMATERIAALIT MEDIAKASVATUS Netiketti Säännöt OPPITUNNIN KUVAUS OPPITUNNIN NIMI Sisältö Luokka-aste Suositeltu ohjelmiston kokemustaso Tavoitteet Kesto Tarvikkeet Tehtävän sanastoa Petra s Planet for Schools -ohjelmiston pelisäännöt Käydään läpi netikettiä

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook koulutus Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook, mikä se on? Facebook on Internetissä toimiva mainosrahoitteinen yhteisöpalvelu Sivusto tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden

Lisätiedot

Pelastakaa Lapset - sitoutumaton kansalaisjärjestö

Pelastakaa Lapset - sitoutumaton kansalaisjärjestö Pelastakaa Lapset - sitoutumaton kansalaisjärjestö Pelastakaa Lapset ry on vuonna 1922 perustettu, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tukee erityisesti vaikeissa oloissa

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

Lapset ja Internetin turvallinen käyttö

Lapset ja Internetin turvallinen käyttö Lapset ja Internetin turvallinen käyttö 1 JOHDANTO... 1 2 VANHEMPIEN VASTUU... 1 2.1 Internetin käytön seuraaminen... 1 2.2 Suodatinohjelmat... 1 2.3 Henkilöllisyyden pitäminen salassa... 2 2.4 Kaupallisuus...

Lisätiedot

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Sisältö Sosiaalinen media järjestöissä Twitter Blogit Instagram Lähteet: Sosiaalinen media koulutus Oulussa 2.9.2015 sekä oma

Lisätiedot

Kännykkäkasvattajan. käsikirja. 1 uusi viesti

Kännykkäkasvattajan. käsikirja. 1 uusi viesti Kännykkäkasvattajan käsikirja 1 uusi viesti 5+1 ohjetta kasvattajalle 1 Ole positiivinen. Tutkikaa yhdessä mitä kaikkea kivaa kännykällä voi tehdä. Kuuntele, keskustele, opi! Pelastakaa Lapset ry:n nettiturvallisuustyön

Lisätiedot

Webkoulutus 10.11.2012

Webkoulutus 10.11.2012 Webkoulutus 10.11.2012 Yleistä kotisivuista Ohjelma Lions liiton ohjeet websivuista Kotisivut Lions-liiton palvelimella Kotisivujen pohjamateriaali Kompozer ohjelma ja sen käyttö 10.11.2011 DC Mika Mustonen

Lisätiedot

Nuoret ja netti. kuinka ohjata nuorta turvalliseen nettikäyttäytymiseen. Mervi Keinänen

Nuoret ja netti. kuinka ohjata nuorta turvalliseen nettikäyttäytymiseen. Mervi Keinänen Nuoret ja netti kuinka ohjata nuorta turvalliseen nettikäyttäytymiseen Mervi Keinänen Netin käyttö koostuu pienistä paloista Viihdekäyttö Kaverisuhteiden ylläpitäminen Rentoutuminen ja viihtyminen Hyötykäyttö

Lisätiedot

Tietokilpailu 4 Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset

Tietokilpailu 4 Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset Tietokilpailu 4 Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä kouluissa tapahtuvien rikosten tunnistamisesta ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

Laki, nuoret ja netti. Opetu s - ministeriö

Laki, nuoret ja netti. Opetu s - ministeriö Laki, nuoret ja netti Opetu s - ministeriö Netti on osa nuorten arkea Yhteydenpitoa kavereihin, tiedostojen vaihtoa, harrastusryhmiä, fanitusta, pelaamista, tiedon hakua, oppimista, asioiden hoitamista,

Lisätiedot

Sosiaalinen media Lions-toiminnassa. Thorleif Johansson

Sosiaalinen media Lions-toiminnassa. Thorleif Johansson Sosiaalinen media Lions-toiminnassa Thorleif Johansson Lionit sosiaalisessa mediassa Google: http://www.google.com/profiles/lionsclubsorg Voimmeko jatkaa menemättä sinne? YouTube: http://www.youtube.com/...

Lisätiedot

Reilusti nuori. Nettikiusaamisesta tulevaisuuden oppimiseen. 2.2.2012, Mertalan koulu Mari Muinonen

Reilusti nuori. Nettikiusaamisesta tulevaisuuden oppimiseen. 2.2.2012, Mertalan koulu Mari Muinonen Reilusti nuori Nettikiusaamisesta tulevaisuuden oppimiseen 2.2.2012, Mertalan koulu Mari Muinonen Olen olemassa? Lämmittelyä Yhä nuoremmat osaavat käyttää Reaali ja virtuaali sama asia Mobiiliteknologiat

Lisätiedot

Perustiedot selvityksestä

Perustiedot selvityksestä Perustiedot selvityksestä Selvitys on STM:n rahoittama ja Helsingin kaupungin Klaari-toiminnan koordinoima. Vastaukset kerätty verkkokyselynä koulupäivän aikana Helsingin ja Vantaan 10-18-vuotiailta koululaisilta

Lisätiedot

Turvallisex! Turvallisex! Turvallisex! Turvallisex! Koskemattomuus puheeksi. Koskemattomuus puheeksi. Koskemattomuus puheeksi.

Turvallisex! Turvallisex! Turvallisex! Turvallisex! Koskemattomuus puheeksi. Koskemattomuus puheeksi. Koskemattomuus puheeksi. Kysymys: Kuka voi olla sellainen henkilö, joka täyttää seksuaalinen kaltoinkohtelijan määritelmän? Kysymys: Kenen vastuulla seksuaalinen kaltoinkohtelu on? Kuka vaan. Naapuri, sukulainen, tuttu, tuntematon,

Lisätiedot

Nuoret sosiaalisessa mediassa. Case: IRC-Galleria

Nuoret sosiaalisessa mediassa. Case: IRC-Galleria Nuoret sosiaalisessa mediassa Case: IRC-Galleria Heini Varjonen 10.2.2010 Mikä IRC-Galleria on? Yhteisöpalvelu, jossa käyttäjät voivat keskustella, lisätä kuvia ja päiväkirjamerkintöjä, liittyä yhteisöihin

Lisätiedot

Mitä kuva kertoo? Vastuullinen, osallistuva ja vaikuttava nuori

Mitä kuva kertoo? Vastuullinen, osallistuva ja vaikuttava nuori Mitä kuva kertoo? Luokat 5 9 Toinen aste Vastuullinen, osallistuva ja vaikuttava nuori 408 Tehtävä: Pohditaan, millaisia käsityksiä verkossa olevista kuvista saa tarkastelemalla muiden nuorten profiilikuvia.

Lisätiedot

Lapset netissä Opas vanhemmille. Yhteistyössä

Lapset netissä Opas vanhemmille. Yhteistyössä Lapset netissä Opas vanhemmille Yhteistyössä Kukaan ei ole digitaitoinen syntyessään Lapset ottavat nopeasti uusia teknologioita haltuun. He ovat syntyneet kännykkä kädessä ja siksi heitä usein kutsutaan

Lisätiedot

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu?

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Oppimispäiväkirjablogi Hannu Hämäläinen oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Parhaimmillaan oppimispäiväkirja toimii oppilaan oppimisen arvioinnin työkaluna. Pahimmillaan se tekee

Lisätiedot

Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys

Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä seksuaalirikoksiin ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää pienryhmissä

Lisätiedot

Turvallinen internetin käyttö. Kai Salminen Product Manager Consumer Business / Broadband Elisa Oyj

Turvallinen internetin käyttö. Kai Salminen Product Manager Consumer Business / Broadband Elisa Oyj Turvallinen internetin käyttö Kai Salminen Product Manager Consumer Business / Broadband Elisa Oyj Nuoret ja internet 57 % lapsista ja nuorista käyttää internetiä huoneessaan, 39 % kotona muualla kuin

Lisätiedot

Nuoret ja sosiaalinen media

Nuoret ja sosiaalinen media Nuoret ja sosiaalinen media Marko Masco Seppälä & Kosti Pasanen Move - Monialainen verkkonuorisotyön hanke Oulun kaupunki, sivistys- ja kulttuuripalvelut Nuoret ja internet Aikuiset mieltävät internetin

Lisätiedot

Tietoyhteiskunta muuttuu muuttuuko mikään?

Tietoyhteiskunta muuttuu muuttuuko mikään? Tietoyhteiskunta muuttuu muuttuuko mikään? Educa 27.1.2012 Hannu Laukkanen 1 Aiheitamme tänään Tieto ja viestintätekniikka - TVT- koulussa ja opetuksessa Sosiaalinen media mahdollisuuksien media Tekijänoikeudet

Lisätiedot

007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset

007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset 007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset Siltamäki Suutarila-Töyrynummi-alueella toteutettiin loka-marraskuussa 2007 kysely pohjaksi alueen lapsille ja nuorille laadittaville yhteisille pelisäännöille.

Lisätiedot

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskyselyyn

Lisätiedot

Petri Ilmonen. Nettietiketti. Internetin käyttäytymissäännöt selkokielellä

Petri Ilmonen. Nettietiketti. Internetin käyttäytymissäännöt selkokielellä Petri Ilmonen Nettietiketti Internetin käyttäytymissäännöt selkokielellä Oppimateriaalikeskus Opike, KVL ry ja käsikirjoittaja Käsikirjoittaja: Petri Ilmonen Selkokielen tarkastus: Pauliina Kyllönen Toimitus:

Lisätiedot

Mikä on facebook? Rekisteröityminen

Mikä on facebook? Rekisteröityminen Mikä on facebook? Facebook on Internetissä toimiva sosiaalinen palvelu, jonka tarkoituksena on yhdistää ystäviä, työ ja opiskelu kavereita ja tuttuja. Ihmiset käyttävät facebookkia ollakseen yhteydessä

Lisätiedot

Tekijänoikeus tuo leivän tekijän pöytään

Tekijänoikeus tuo leivän tekijän pöytään Tekijänoikeus tuo leivän tekijän pöytään Jokaisella on oikeus niiden henkisten ja aineellisten etujen suojaamiseen, jotka johtuvat hänen luomastaan tieteellisestä, kirjallisesta tai taiteellisesta tuotannosta.

Lisätiedot

Vanhempainilta koulukiusaamisesta

Vanhempainilta koulukiusaamisesta Vanhempainilta koulukiusaamisesta Vanhempainillan tavoitteet Saada tietoa ja keskustella kiusaamisesta ilmiönä. Antaa vanhemmille keinoja ja välineitä käsitellä kiusaamista yhdessä lapsen ja koulun kanssa.

Lisätiedot

Valtakunnalliseen hätänumeroon 112 voi ja pitääkin soittaa hätätilanteessa. Hätäpuhelu on aina maksuton.

Valtakunnalliseen hätänumeroon 112 voi ja pitääkin soittaa hätätilanteessa. Hätäpuhelu on aina maksuton. Internet Netti on varsinainen viidakko, jossa varomaton törmää ennen pitkää tiikeriäkin hurjempiin juttuihin. Sovi lapsen kanssa, millä sivustoilla hän saa käydä ja ole läsnä, kun hän on netissä. Kerro

Lisätiedot

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA Hyvä ja turvallinen oppimisympäristö on sekä perusopetuslain että lastensuojelulain kautta tuleva velvoite huolehtia oppilaiden sosiaalisesta,

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus)

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus) 14 E KYSYMYSPAKETTI Elokuvan katsomisen jälkeen on hyvä varata aikaa keskustelulle ja käydä keskeiset tapahtumat läpi. Erityisesti nuorempien lasten kanssa tulee käsitellä, mitä isälle tapahtui, sillä

Lisätiedot

portfolion ohjeet ja arviointi

portfolion ohjeet ja arviointi 2015 portfolion ohjeet ja arviointi EIJA ARVOLA (5.10.2015) 2 Sisällysluettelo 1. TYÖPORTFOLIO (ei palauteta opettajalle)... 3 2. NÄYTEPORTFOLIO (palautetaan opettajalle)... 3 3. NÄYTEPORTFOLION SISÄLLÖN

Lisätiedot

MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA?

MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA? MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA? Tekijänoikeudet ja tietosuoja verkossa Ella Kiesi 26.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Vaikuttava lainsäädäntö Tekijänoikeuslaki 404/1961

Lisätiedot

Digitaalinen media ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö. Mari Laiho Lasten suojelu digitaalisessa mediassa Pelastakaa Lapset ry

Digitaalinen media ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö. Mari Laiho Lasten suojelu digitaalisessa mediassa Pelastakaa Lapset ry Digitaalinen media ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö Mari Laiho Lasten suojelu digitaalisessa mediassa Pelastakaa Lapset ry Joulukuu 2011 Lapsen oikeudet YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus valtioita

Lisätiedot

Lapset ja media. Opas selkokielellä

Lapset ja media. Opas selkokielellä Lapset ja media Opas selkokielellä Sisältö Johdanto 3 Ikärajat 4 Netti 8 Pelit 14 Käyttääkö lapsi liikaa mediaa? 15 Lukeminen 16 Jokainen voi tuottaa mediasisältöjä 18 2 Johdanto Lapsella on oikeus käyttää

Lisätiedot

Vanhempainillassa käsiteltäviä teemoja

Vanhempainillassa käsiteltäviä teemoja Vanhempainillassa käsiteltäviä teemoja Nuorten netinkäyttö/sosiaalinen media Nettikiusaaminen Pelit ja pelaaminen Miten tukea nuorta mediankäytössä Kouluttajana Anne Hämäläinen Mediankäyttö koostuu pienistä

Lisätiedot

Viisaasti verkossa nuoret ja netti. Anu Mustonen Anu.mustonen@adm.jyu.fi

Viisaasti verkossa nuoret ja netti. Anu Mustonen Anu.mustonen@adm.jyu.fi Viisaasti verkossa nuoret ja netti Anu Mustonen Anu.mustonen@adm.jyu.fi Ennen Nyt Habbo Hotel virtuaalinen nukkekotileikki Virtuaalinen hotelli suositellaan yli 13-vuotiaille turvaominaisuudet: Habbo-oppaat,

Lisätiedot

Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä.

Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä. Tule mukaan! Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä. Tämän helppokäyttöisen netin kohtaamis- ja keskustelupaikan

Lisätiedot

Olarin koulu ja koti ry n

Olarin koulu ja koti ry n Olarin koulu ja koti ry n "Koko kylä kasvattaa" -pelisäännöt Lisää tietoa OKKY n toiminnasta: www. okky. nettisivu. org Yhteyttä voit ottaa sähköpostitse: kotijakoulu@gmail. com OLARIN KOULU JA KOTI -YHDISTYS

Lisätiedot

Sosiaalinen media. Google. Reijo Fält G4S Cash Services (Finland) Oy IT-Koordinaattori PL 2525, 01741 VANTAA

Sosiaalinen media. Google. Reijo Fält G4S Cash Services (Finland) Oy IT-Koordinaattori PL 2525, 01741 VANTAA Sosiaalinen media Google Tutustuin ensin Googlen palveluihin ottamalla käyttöön GMail tunnukset ja kirjautumalla asiakkaaksi. Osoittautui, että Googlen tarjoamat palvelut ovat moninaisuudessaan ja laajuudessaan

Lisätiedot

ITSETUNTO JA IDENTITEETTI MEDIAKULTTUURIN KESKELLÄ

ITSETUNTO JA IDENTITEETTI MEDIAKULTTUURIN KESKELLÄ Lapset ja tietoyhteiskunta seminaari 15.2.2008 ITSETUNTO JA IDENTITEETTI MEDIAKULTTUURIN KESKELLÄ Tarja Salokoski, PsT Psykologi PSYKOLOGIPALVELUT MIELI & KUVITUS tarja.salokoski@elisanet.fi Psykologipalvelut

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Keho ja seksuaalisuus Tunteet ja seksuaalisuus Tytöksi ja pojaksi Isä ja lapset Äiti ja lapset Mallioppiminen

SISÄLTÖ. Keho ja seksuaalisuus Tunteet ja seksuaalisuus Tytöksi ja pojaksi Isä ja lapset Äiti ja lapset Mallioppiminen Seksuaalisuus SISÄLTÖ Keho ja seksuaalisuus Tunteet ja seksuaalisuus Tytöksi ja pojaksi Isä ja lapset Äiti ja lapset Mallioppiminen Lapsen kysymykset Lapsen häiritty seksuaalisuus Suojele lasta ja nuorta

Lisätiedot

KiMeWebin käyttöohjeet

KiMeWebin käyttöohjeet KiMeWebin käyttöohjeet 5.3.2017 Miten saan käyttäjätunnuksen? Jos haluat käyttäjätunnuksen (eli oikeuden muokata sivuja) laita viesti webvelho@kime.fi ja kerro viestissä nimi pesti lippukunnassa (esim.

Lisätiedot

Struktuurista vuorovaikutukseen. Tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus, Kaisa Laine, puheterapeutti

Struktuurista vuorovaikutukseen. Tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus, Kaisa Laine, puheterapeutti Struktuurista vuorovaikutukseen Tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus, Kaisa Laine, puheterapeutti Termeistä Ihminen, jolla on puhevamma = ei pärjää arjessa puhuen, tarvitsee kommunikoinnissa puhetta

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen. 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta

Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen. 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta Lapsen oikeudet LOS:ssa Lapsella on oikeus: Suojeluun Osallistumiseen ja vaikuttamiseen Osuuteen yhteiskunnan voimavaroista

Lisätiedot

Jotta voit käyttää Facebookia täytyy sinun ensiksi luoda sinne käyttäjätili. Käyttäjätilin luominen onnistuu noudattamalla seuraavia ohjeita.

Jotta voit käyttää Facebookia täytyy sinun ensiksi luoda sinne käyttäjätili. Käyttäjätilin luominen onnistuu noudattamalla seuraavia ohjeita. Facebook-pikaopas Mikä Facebook on? Facebook on internetissä toimiva sosiaalinen palvelu, jonka avulla sen käyttäjät voivat olla yhteydessä ystäviinsä ja sukulaisiinsa, jakaa kuvia ja videoita sekä liittyä

Lisätiedot

TURVALLISESTI SOMESSA

TURVALLISESTI SOMESSA TURVALLISESTI SOMESSA 1 VANHEMPANA DIGIAJASSA Sosiaalisesta mediasta, peleistä, erilaisista sovelluksista ja älylaitteista on tullut tärkeä osa lastemme elämää. Vanhempaa jatkuvasti muuttuvien laitteiden

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

5. Kuinka kauan pystyisit olemaan ilman sähköisiä mediavälineitä? (Ei tarkoita puhelimella soittamista.)

5. Kuinka kauan pystyisit olemaan ilman sähköisiä mediavälineitä? (Ei tarkoita puhelimella soittamista.) 1. Luokka-aste 3 66 22.8% 4 92 31.8% 5 103 35.6% 6 23 8 % 7 2 0.7% 8 2 0.7% 9 1 0.3% 2. Sukupuoli Tyttö 159 55 % Poika 130 45 % 3. Mitä sähköisiä mediavälineitä käytät päivittäin koulussa? ATK-luokan/kirjaston

Lisätiedot

1. Luokka-aste Kysymykseen on vastattu 299 kertaa Vaihtoehto Lukumäärä Prosentti 3 2 0.7% 4 0 0 % 5 0 0 % 6 42 14 % 7 91 30.4% 8 78 26.1% 9 86 28.

1. Luokka-aste Kysymykseen on vastattu 299 kertaa Vaihtoehto Lukumäärä Prosentti 3 2 0.7% 4 0 0 % 5 0 0 % 6 42 14 % 7 91 30.4% 8 78 26.1% 9 86 28. 1. Luokka-aste Kysymykseen on vastattu 299 kertaa 3 2 0.7% 4 0 0 % 5 0 0 % 6 42 14 % 7 91 30.4% 8 78 26.1% 9 86 28.8% 2. Sukupuoli Tyttö 179 59.9% Poika 120 40.1% 3. Mitä sähköisiä mediavälineitä käytät

Lisätiedot

Perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan käytön taitotavoitteet

Perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan käytön taitotavoitteet LIITE 5 Tampereen kaupunki Kasvatus ja opetuspalvelut 2012 2015 Perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan käytön taitotavoitteet Tavoitteena on, että oppilas hyödyntää tieto ja viestintätekniikan mahdollisuuksia

Lisätiedot

How to prepare for the 7th grade entrance exam? Kuinka lukea englannin linjan soveltuvuuskokeisiin?

How to prepare for the 7th grade entrance exam? Kuinka lukea englannin linjan soveltuvuuskokeisiin? How to prepare for the 7th grade entrance exam? Kuinka lukea englannin linjan soveltuvuuskokeisiin? When? Milloin? Tärkeitä päivämääriä: - 12.1. 2017 Infotilaisuus Helsingin Uudessa Yhteiskoulussa - 19.1.

Lisätiedot

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA. Kirjaudu -palveluun osoitteessa www.punomo.npn.fi/wp-login.php tunnuksellasi.

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA. Kirjaudu -palveluun osoitteessa www.punomo.npn.fi/wp-login.php tunnuksellasi. Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA Kirjaudu -palveluun osoitteessa www.punomo.npn.fi/wp-login.php tunnuksellasi. Tunnuksia jakavat Punomo.fi:n ylläpitäjät. Kun olet kirjautunut, blogin OHJAUSNÄKYMÄ

Lisätiedot

Hyvät käytännöt ja mahdolliset aukot?

Hyvät käytännöt ja mahdolliset aukot? Hyvät käytännöt ja mahdolliset aukot? Tiedon häviäminen Tietojen sekaantuminen Tietojen virheellisyys Luottamuksellisen/salaisen tiedon paljastuminen Tietoliikenteen häirintä (spämmi/virukset) Tiedon kopioituminen

Lisätiedot

Keitä me olemme? Mannerheimin Lastensuojeluliitto Suomen Asianajajaliitto

Keitä me olemme? Mannerheimin Lastensuojeluliitto Suomen Asianajajaliitto Oikeutesi netissä Keitä me olemme? Mannerheimin Lastensuojeluliitto MLL on kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja onnelliseen lapsuuteen. MLL:n Nuortennetti tarjoaa nuorille tietoa,

Lisätiedot

Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin.

Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin. Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin. TEKIJÄNOIKEUS (Kopiereg - Derechos d autor - Müəlliflik hüquqları

Lisätiedot

Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa harvoin

Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa harvoin Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa 2 3 4 5 Puhuminen auttaa Äidin kanssa Isän kanssa Äitipuolen kanssa Isäpuolen kanssa Isovanhempien

Lisätiedot

1. Tietoa tekijänoikeuksista

1. Tietoa tekijänoikeuksista KOPIRAITTILAN KOULU LUKION Kopiraittilan koulun materiaaleissa tekijänoikeustaidot on jaettu kolmeen kokonaisuuteen: tekijänoikeustietouteen, erityyppisten aineistojen käyttötaitoon sekä tiedonhankintataitoon

Lisätiedot

Jutellaan murrosiästä! Tietoa ja tehtäviä kasvamisesta ja kehittymisestä 5.- ja 6.-luokkalaisille

Jutellaan murrosiästä! Tietoa ja tehtäviä kasvamisesta ja kehittymisestä 5.- ja 6.-luokkalaisille Jutellaan murrosiästä! Tietoa ja tehtäviä kasvamisesta ja kehittymisestä 5.- ja 6.-luokkalaisille 1 Hei koululainen! Tässä tehtävävihkossa käsitellään murrosikään liittyviä asioita. Tehtävät ovat kotitehtäviä,

Lisätiedot

vanhempi konstaapeli Jarno Saarinen Nettikiusaaminen

vanhempi konstaapeli Jarno Saarinen Nettikiusaaminen vanhempi konstaapeli Jarno Saarinen Nettikiusaaminen Helsingin nettipoliisi ylikonstaapeli Marko Forss vanhempi konstaapeli Jutta Antikainen vanhempi konstaapeli Jarno Saarinen Nettipoliisitoiminta Alkoi

Lisätiedot

SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje

SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje Sisältö 1 Verkon pääkäyttäjä (Network Admin)...3 2 Verkonhallinta...3 2.1 Navigointi verkonhallintaan...3 2.2 Sivustot...3 2.1 Sivustojen toiminnot...4 2.3 Sivuston

Lisätiedot

Varhainen mediakasvatus mediaa oppii ymmärtämään

Varhainen mediakasvatus mediaa oppii ymmärtämään Varhainen mediakasvatus mediaa oppii ymmärtämään Mediataidot suojaavat ja vahvistavat mediakasvatuksen tavoitteena itsenäinen, aktiivinen ja kriittinen ote mediaan median hallinnan avaimina ovat monipuoliset

Lisätiedot

Mitä on tekijänoikeus?

Mitä on tekijänoikeus? Tekijänoikeudet Elina Ulpovaara 21.9.2009 2009 Mitä on tekijänoikeus? Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404 Tekijänoikeuden kohde ja sisällys 1 Sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus

Lisätiedot

TUKEVASTI ALKUUN, VAHVASTI KASVUUN -HANKE Riikka Pallari, opiskelija Oulun seudun ammattikorkeakoulu

TUKEVASTI ALKUUN, VAHVASTI KASVUUN -HANKE Riikka Pallari, opiskelija Oulun seudun ammattikorkeakoulu 52 TUKEVASTI ALKUUN, VAHVASTI KASVUUN -HANKE Riikka Pallari, opiskelija Oulun seudun ammattikorkeakoulu Kvartti-malli MURROSIKÄÄN TULEVAN LAPSEN VANHEMMUUS Tavoitteena: - vanhemmat pohtivat vanhemmuutta

Lisätiedot

Viisaasti verkossa Nettikasvatuksen abc

Viisaasti verkossa Nettikasvatuksen abc Viisaasti verkossa Nettikasvatuksen abc Internet osana arkea Netti ei ole nuorille uutta mediaa, se on aina ollut olemassa Lähes kaikki käyttävät nettiä joka päivä Nettiin mennään koulussa, kotona, kavereilla

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta

Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta 1 Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta Blogi on yhden tai useamman kirjoittajan verkkosivu tai -sivusto, jonka kautta voidaan julkaista omia kirjoituksia perinteisten julkaisukanavien

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

Älä luule, ota selvää!

Älä luule, ota selvää! Älä luule, ota selvää! Tekijä Elämä ilman kulttuuria on tylsää 1 Yhdistä tekijä ja teos. laulaja kirjailija kuvittaja ohjaaja säveltäjä 2 Kirjoita omin sanoin kehykseen mikä teos on. 3 Täydennä ajatuskarttaan

Lisätiedot

Kännykällä tottakai! Raportti lasten matkapuhelinten käytöstä

Kännykällä tottakai! Raportti lasten matkapuhelinten käytöstä Kännykällä tottakai! Raportti lasten matkapuhelinten käytöstä 2006 Lapset matkapuhelimen käyttäjinä Kysely toteutettiin syyskuussa 2006 ja kyselyyn vastasi 17 848 lasta. Kysely oli avoinna Habbo Hotellin,

Lisätiedot

Markkinointi sosiaalisessa mediassa

Markkinointi sosiaalisessa mediassa Markkinointi sosiaalisessa mediassa Digityöpaja, 30.11.2017 Outi Mertamo DigiReWork hanke Hamk.fi/digirework Minä Outi Mertamo Tuotantotalouden insinööri, 2010. Aloittanut HAMKissa markkinointisuunnittelijana

Lisätiedot

Koululainen ja media. www.nurmijarvi.fi

Koululainen ja media. www.nurmijarvi.fi Koululainen ja media www.nurmijarvi.fi Vanhemmille ja lasten huoltajille Koululaiset tarvitsevat aikuista etenkin sähköisen median käytön tueksi olemaan läsnä ja keskustelemaan asioista, joita he mediassa

Lisätiedot

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä Yhteenveto medialle 1 Yhteenveto Ala-asteikäiset lapset ovat jo hyvin aktiivisia puhelimen käyttäjiä. Kahdeksalla kymmenestä on oma puhelin

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEET ULKOISEN SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN

TOIMINTAOHJEET ULKOISEN SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAOHJEET ULKOISEN SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO Julkaisuvuosi 2015 www.epliitto.fi 1. YLEISOHJEET... 3 2. ESIINNY OMANA ITSENÄSI... 3 3. HENKILÖKOHTAISEN MIELIPITEEN ILMAISEMINEN...

Lisätiedot

TURVATAITOKOULUTUS 2012-2013 LOPPUTYÖ: Sosiodraama

TURVATAITOKOULUTUS 2012-2013 LOPPUTYÖ: Sosiodraama TURVATAITOKOULUTUS 2012-2013 LOPPUTYÖ: Sosiodraama Tekijät: Auli Siltanen, Vaajakosken päiväkoti, erityislastentarhanopettaja Eva Iisakka, Haapaniemen päiväkoti, lastenhoitaja Sanna Leppänen, Linnan päiväkoti,

Lisätiedot

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Matkailutoimialan aamu 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Asiakaskäyttäytyminen internetissä asiakkaan tietotarpeet ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Internet on noussut vallitsevaksi viestintävälineeksi.

Lisätiedot

Sosiaalinen media - muuttaako se busineksen? Verkkoajasta suurin osa vietetään sosiaalisissa medioissa.

Sosiaalinen media - muuttaako se busineksen? Verkkoajasta suurin osa vietetään sosiaalisissa medioissa. Sosiaalinen media - muuttaako se busineksen? Verkkoajasta suurin osa vietetään sosiaalisissa medioissa. Petri Karjalainen, myyntijohtaja, Sanoma Suomalaisista 78 % käyttää internettiä viikoittain. 20-30%

Lisätiedot

Moodle opiskelijan opas. Verkko oppimisympäristön käyttö

Moodle opiskelijan opas. Verkko oppimisympäristön käyttö Moodle opiskelijan opas Verkko oppimisympäristön käyttö Marko Jarva 21.1.2009 Sisällysluettelo 1 Aloitusnäkymä... 3 1.1 Kirjautuminen... 3 2 Kurssin sivu... 4 2.1 Aiheet ja näkymä... 4 3 Omat tiedot...

Lisätiedot

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Cocomms lyhyesti Vahvuuksiamme ovat yritys-, talous-, terveys- ja lääke-

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena. etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Verkkoposti selkokielellä

Verkkoposti selkokielellä Petri Ilmonen Verkkoposti selkokielellä Tekijä ja Oppimateriaalikeskus Opike, FAIDD, 2009 Selkokielinen käsikirjoitus: Petri Ilmonen Selkokielen tarkistus: Ari Sainio Kustannustoimitus: Petri Ilmonen Kansikuva

Lisätiedot

Lapset, nuoret ja media - Tukea digiajan kasvattajalle

Lapset, nuoret ja media - Tukea digiajan kasvattajalle Ala-aste vanhempainilta Lapset, nuoret ja media - Tukea digiajan kasvattajalle Paula Aalto 14.4.2016 MLL:n mediakasvatustyö Mediakasvatuksella pyritään edistämään lasten valmiuksia ymmärtää ja tulkita

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPETUSVINKIT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPETUSVINKIT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KOPIRAITTILAN KOULU Tekijänoikeustaidot on jaettu materiaalissa kolmeen osaan: tekijänoikeustietouteen, erityyppisten aineistojen käyttötaitoon ja tiedonhankintataitoon ja kriittiseen

Lisätiedot

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective)

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) Country Specific Questionnaire Finland PARENTS OF CHILDREN BETWEEN 6 17 Q0. Onko taloudessanne

Lisätiedot

3. Mitkä asiat tukevat ja mitkä vahingoittavat nuoren kehitystä? 4. Mitkä voivat olla huolestuttavia muutoksia kaverin käytöksessä?

3. Mitkä asiat tukevat ja mitkä vahingoittavat nuoren kehitystä? 4. Mitkä voivat olla huolestuttavia muutoksia kaverin käytöksessä? Kasvamme yhdessä Ensimmäinen ilta: Illan aihe: Nuoruusiän kehitys klo 18-19.30 Auditorio tai juhlasali: 1. Tervetuliaissanat ja nuorten esitys (musiikki, liikunta tms.) (10-15 min), tarjoilu, mikäli mahdollista

Lisätiedot

1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään

1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään Satakieli-teesit 1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään Lapsuus on arvokas ja merkityksellinen aika ihmisen elämässä se on arvojen ja persoonallisuuden muotoutumisen aikaa. Jokaisella lapsella on oikeus

Lisätiedot

Kuvien käyttö opetuksessa

Kuvien käyttö opetuksessa Kuvien käyttö opetuksessa Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Avainsanat: teoskynnys, CC, kuvaruutukaappaus, kartat, kuvauslupa Creative Commons, kuva, Google, YouTube, Flickr, jakaminen,

Lisätiedot

Joroisten kunnan sosiaalisen median ohje

Joroisten kunnan sosiaalisen median ohje Joroisten kunnan sosiaalisen median ohje Tämän ohjeen tarkoituksena on opastaa sosiaalisen median käyttöä Joroisten kunnan eri toiminnoissa sekä ohjata henkilöstöä toimimaan sosiaalisessa mediassa vastuullisesti

Lisätiedot

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla BLOGGER ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla Sisältö Blogin luominen... 1 Uuden blogitekstin kirjoittaminen... 4 Kuvan lisääminen blogitekstiin... 5 Lisää kuva omalta koneelta... 6 Lisää kuva

Lisätiedot