Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007"

Transkriptio

1 Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007 Janne Poikolainen nuorisotutkimusverkosto Verkkojulkaisusarja

2 Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007 Janne Poikolainen Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura Verkkojulkaisuja 22

3 Kansi ja taitto: Tanja Konttinen Nuorisotutkimusseura ja kirjoittaja Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 22, 2008 ISBN: (PDF) Nuorisotutkimusverkosto Asemapäällikönkatu Helsinki puh fax sähköposti:

4 Sisällys Esipuhe 4 YLIOPISTOT 5 Pro gradut 5 Kasvatustiede ja erityispedagogiikka 5 Liikunta- ja terveyskasvatus 10 Taide- ja mediakasvatus 11 Psykologia 11 Sosiaalipedagogiikka 13 Sosiologia 14 Sosiaalityö 15 Politiikan tutkimus 17 Hoito- ja terveystieteet 17 Oikeustiede 18 Viestintä ja mediatutkimus 18 Taloustieteet ja markkinointi 18 Kielitieteet ja kirjallisuus 19 Antropologia, kansatiede ja folkloristiikka 20 Historia 21 Muut alat 21 Lisensiaattityöt 22 Väitöskirjat 22 AMMATTIKORKEAKOULUT 24 Kasvatus, kansalaistoiminta ja nuorisotyö 24 Liiketalous 28 Sosiaaliala 30 Viestintä ja media 39 Liikunta ja vapaa-aika 39 Hoito- ja terveysala 40 Muut alat 45

5 Esipuhe Nuorisotutkimusta tehdään monilla tieteenaloilla ja useissa eri oppilaitoksissa. Nuorisotutkimusseura on palkinnut parhaat nuoret tekijät nuorisotutkimuksen gradupalkinnolla vuodesta 2001 lähtien. Kattavaa tietoa alan opinnäytteiden määrästä ja teemoista ei kuitenkaan ole ollut kootusti saatavilla. Paikatakseen tätä tiedon tarvetta Nuorisotutkimusseura kartoitti keväällä ja kesällä 2008 suomalaisissa yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja kansanopistoissa vuonna 2007 valmistuneita, nuorisotutkimuksen piiriin kuuluvia opinnäytetöitä. Selvitys koski väitöskirjoja, lisensiaattitöitä, pro gradu -tutkielmia, ammattikorkeakoulujen opinnäytetöitä sekä keskiasteen oppilaitosten nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajakoulutuksen lopputöitä. Tähän luetteloon on koottu vuoden 2007 aikana valmistuneet, nuorisotutkimuksen alaan kuuluvat opinnäytetyöt eri oppilaitoksista. Yliopistoissa valmistui yhteensä 246 nuorisotutkimukseen liittyvää pro gradu -työtä ja 19 väitöskirjaa. Ammattikorkeakouluissa valmistui 297 lopputyötä. Opinnäytteissä tarkastellaan kasvatusta, koulutusta, nuorisotyötä ja -politiikkaa sekä erilaisia intervention muotoja. Yliopistoissa määrällisesti eniten nuorisotutkimukseen liittyviä opinnäytteitä valmistui kasvatusalalla, ammattikorkeakouluissa sosiaalialalla. Kartoitukseen ilmoitettujen opinnäytteiden tieteenalaa ei ollut etukäteen rajattu. Valintaperusteet noudattelivat Nuorisotutkimusseuran pro gradu -kilpailun kriteereitä: tutkimuksen tuli kohdistua nuoriin (n vuotiaat) liittyviin ilmiöihin. Kysymykseen tulivat eri ihmistieteiden oppi- tai ammattialaan liittyvät työt, joissa oli yhtenä keskeisenä kohderyhmänä tai teemana nuoriso, nuoret ja/tai jokin nuorten elämän kannalta merkittävä ilmiö, ja/tai joissa pohdittiin nuoruutta elämänvaiheena. Selvityksen tiedot on koottu oppilaitoksille suunnatun verkkokyselyn ja kirjastotietokantojen perusteella. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen osalta selvitystä voi pitää kattavana. Mukana ovat asiasana- tai sanahaun perusteella nuorisotutkimuksen piiriin luokiteltavat opinnäytteet. Viime kädessä opinnäytteen valikoituminen mukaan riippui siis tekijöiden itse ilmoittamasta asiasanoituksesta. Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajakoulutuksen lopputöistä tietoja jäi puuttumaan niin paljon, että nämä työt on jätetty julkaisun ulkopuolelle. Selvitys osoittaa, että nuoria, nuoruutta ja erilaisia nuorten elämään liittyviä ilmiöitä tutkitaan vilkkaasti eri oppilaitoksissa. Opinnäytetyöt sisältävät ajankohtaista aineistoa ja arvokasta tietoa monista sellaisistakin teemoista, joista muuten on vain vähän tutkimusta saatavilla. Toivomme, että selvitys auttaa yhä useampia käyttäjiä löytämään tämän tiedon äärelle. Kiitokset selvityksen huolellisesta toteuttamisesta korkeakouluharjoittelija Janne Poikolaiselle Tampereen yliopistosta. Helsingissä Kaisa Vehkalahti Erikoissuunnittelija, Nuorisotutkimusverkosto 4

6 YLIOPISTOT Pro gradut Kasvatustiede ja erityispedagogiikka 1. Ahvenjärvi, Riitta & Hurtig, Anita. Lasten ja nuorten lukemisharrastus. Kyselytutkimus ahmimis- ja murrosikäisille. Kasvatustiede, Lapin yliopisto. 2. Alatalo, Kirsti. Murrosikä. Mitä murrosiällä tarkoitetaan. Milloin käsite on tullut käyttöömme. Erityispedagogiikka, Turun yliopisto. 3. Anttila, Maria. Ruokavalinnat peruskoulun 6-luokkalaisten silmin, arkisia tilanteita ja niiden ruokavalintojen perustelua. Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos, Helsingin yliopisto. 4. Aro, Anniina. Välittämistä, vastuuta, huolenpitoa. Lemmikkieläinten merkitys yläasteikäisten nuorten elämässä. Kasvatustiede, Tampereen yliopisto. 5. Arrenius, Sirpa. Tapaustutkimus erityisruokavalioita noudattavien nuorten käsityksistä erityisruokavalion huomioimisesta kouluruokailussa ja peruskoulun kotitalousopetuksessa. Kotitalousopettajien koulutus, Joensuun yliopisto. 6. Broberg, Marina. Ungdomars upplevda hälsa. En jämförelse mellan flickor och pojkar i Österbotten och Västerbotten. Pedagogik, Åbo Akademi. 7. Haapio, Viveka. Aspergernuori perusopetuksen yläkoulussa. Vanhempien kokemuksia ja toivomuksia. Soveltavan kasvatustieteen laitos, Helsingin yliopisto. 8. Hannus, Maarit & Huusko, Aija. Väkivallassa on kuitenkin aina kyse pahan olon tai vahingon aiheuttamisesta. Fenomenografinen tutkimus kuudesluokkalaisten väkivaltakäsityksistä. Kasvatustiede, Oulun yliopisto. 9. Hautala, Elina. Käsityön iloa etsimässä. Nuorten mielikuvia innostavasta käsityöstä. Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos, Helsingin yliopisto. 10. Heiniluoma, Sari-Susanna. Tää kuulostaa tosi teiniltä... Tutkimus turkulaisten ja euralaisten nuorten elämänkysymyksistä. Kasvatustiede, Turun yliopisto 11. Hemilä, Päivi. Lusiminen on kuntoutumisen vastakohta. Erityispedagogiikka, Jyväskylän yliopisto. 12. Hoffrèn, Heidi. Mainonnan vaikutukset lapsiin ja nuoriin. Kotitalousopettajien koulutus, Joensuun yliopisto. 13. Hourula, Oili & Kunnari, Sirpa. Viihtyvyys ja motivaatio lukio-opiskelussa. Kasvatustiede, Lapin yliopisto. 5

7 14. Huttunen, Toni. Alakoulusta yläkouluun. Oppilaiden siirtymävaiheen koulumotivaatio, käsityön opiskelumotivaatio ja valinnaisainevalinnat. Opettajankoulutuslaitos, Joensuun yliopisto. 15. Hyppönen, Erika. Det börja ju bara som en hobby! En studie om drop-out bland tävlingssimmare. Kasvatustieteen laitos, Helsingin yliopisto. 16. Hyrynkangas, Lauri. Miksi ammattikoululainen on poissa koulusta? Kartoitus Oulun ammattioppilaitoksesta. Kasvatustiede, Oulun yliopisto. 17. Ikonen, Linda. Kahvihetkiä yksin ja seurassa. Helsingissä asuvien nuorten aikuisten päivittäisten kahvinjuontitilanteiden kuvailua. Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos, Helsingin yliopisto. 18. Ikäheimonen, Tuija. Sopeutumisvalmennuksen merkitys Asperger-nuorille ja aikuisille. Kasvatustiede, Lapin yliopisto. 19. Inkinen, Mika. Koolla on väliä. Tutkimus nuorten kauneuskäsityksien yhteydestä kuntosaliharrastukseen. Opettajankoulutuslaitos, Jyväskylän yliopisto. 20. Jaako-Körkkö, Katja. Nuoruus kriittisenä elämänvaiheena Mikä auttaa jaksamaan elämässä eteenpäin? Kasvatustiede, Lapin yliopisto. 21. Kares, Päivi. Nuorten arvot ja tulevaisuuskuvat. Tutkimus 2000-luvun alun vuotiaista. Opettajankoulutuslaitos, Turun yliopisto. 22. Karhunen, Janne. Painia harrastavien vuotiaiden poikien käsityksiä omasta ruumiinkuvasta. Opettajankoulutuslaitos, Turun yliopisto. 23. Kaukko, Arto. Kannettu vesi ei kaivossa pysy. Osallistuva kasvatus kunnan nuorisotyössä. Kasvatustiede, Oulun yliopisto. 24. Kaunismaa, Hanna. Median esittämä seksuaalisuus nuorten silmin. Kuinka tytöt kokevat seksuaalisuuden mediassa. Kasvatustiede/mediakasvatuspainotteinen luokanopettajakoulutus, Lapin yliopisto. 25. Kiviranta, Laura-Ilona. Sopeutumattomien opetuksen oppilaan itsetunto. Erityispedagogiikka, Turun yliopisto. 26. Kokko, Raija. Identiteetin ilmaiseminen tuunaamalla. Kuvataidelukiolaisten käsityksiä vaatteiden muokkaamisesta. Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos, Helsingin yliopisto. 27. Konkari, Tomas. Urheiluseura kasvattajana. Pelaajien ja vanhempien näkemyksiä. Soveltavan kasvatustieteen laitos, Helsingin yliopisto. 28. Korkatti, Suvi. Tulevaisuuteni on minulle suuri mahdollisuus. Yhdeksäsluokkalaisen nuoren tulevaisuuskuva ja nuoren sosiaalisen elinpiirin merkitys tukena matkalla tulevaan. Kasvatustiede, Oulun yliopisto. 6

8 29. Kortteenperä, Leena. Ku oli omiaki ongelmia vuotiaiden haastavasti käyttäytyvien tyttöjen koulukokemukset ja käsitykset syistä oman sopeutumattomuuden taustalla. Erityispedagogiikka, Jyväskylän yliopisto. 30. Kreivilä, Hannu. Pojat ovat poikia peruskoulussakin. Miksi peruskoulu ei innosta poikia, onko se Tyttöjen koulu? Kasvatustiede, Turun yliopisto. 31. Kunttu, Sinikka. Ilmarin koulukiertue tuo ilmastonmuutoksen lähelle. Ympäristöjärjestöjen toteuttamaa ympäristökasvatusta yläkouluissa ja lukioissa. Kasvatustiede, Turun yliopisto. 32. Kääriäinen, Sanna-Kaisa. Syrjäytymisen ehkäiseminen ammatillisessa koulutuksessa. Narratiivinen tutkimus moniammatillisesta yhteistyöstä Opetushallituksen alaisen päättyneen ESR-projektin jälkeisessä yhteistyöverkostossa. Kasvatustieteen laitos, Helsingin yliopisto. 33. Lahti, Antti. Se on lähestulkoon elämä. Tapaustutkimus skeittauksesta liikunta- ja nuorisokulttuuri-ilmiönä. Soveltavan kasvatustieteen laitos, Helsingin yliopisto. 34. Lehkonen-Tolppi, Merja. Kohti oman elämän hallintaa. Tapaustutkimus vaikeahoitoista epilepsiaa sairastavan Mijan koulunkäynnistä. Kasvatustiede, Lapin yliopisto. 35. Lehtinen, Ulla. Superlapsia, sankareita ja selviytyjiä. Lapsuuden lukukokemukset ja niiden merkitykset lukijoiden narratiivisissa identiteeteissä. Luokanopettajakoulutus, Lapin yliopisto. 36. Lehtonen, Tarja. Pajatyöskentelyn arkea syrjäytymisen ehkäisemistä vai polun rakentamista? Vantaalaisten nuorten työpajaohjaajien käsityksiä ohjaustyöstään. Kasvatustieteen laitos, Helsingin yliopisto. 37. Lehtosaari, Sirpa Hannele. Aidot snoukkarit väsää ite piponsa. Käsityönopettajien koulutus, Joensuun yliopisto. 38. Lempinen, Marika. Itsearvostus, fyysinen kompetenssi ja perfektionismi liikunnallisesti lahjakkaiden nuorten hyvinvoinnin kuvaajana. Kasvatustieteen laitos, Helsingin yliopisto. 39. Lindlöf, Henrikki. Liikunta ja terveys yläkoulun terveystiedon oppikirjoissa. Soveltavan kasvatustieteen laitos, Helsingin yliopisto. 40. Lund, Aija. Kymppiluokka, uusi mahdollisuus. Kymppiluokkalaisten näkemyksiä opiskelustaan lisäopetuksessa. Erityispedagogiikka, Turun yliopisto. 41. Luukkonen, Henna-Mari. Pitäisikö lajitella? 9-luokkalaisten nuorten asenteet jätteiden lajitteluun. Kotitalousopettajien koulutus, Joensuun yliopisto. 42. Mielonen, Salla Johanna. Terveyskasvatus perusopetuksen ja lukion terveystiedon ja biologian oppikirjoissa. Kotitalousopettajien koulutus, Jyväskylän yliopisto. 43. Moilanen, Pekka & Nygård, Marko. Jalkapallo, kieli ja kaverit. Maahanmuuttajataustaisten nuorten arki ja sopeutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan. Opettajankoulutuslaitos, Jyväskylän yliopisto. 7

9 44. Mustanoja, Maria. Pojat on poikia, vai ovatko? Lasten sukupuolen moninaisuus äitiensä kertomana. Kasvatustiede, Lapin yliopisto. 45. Mäenpää, Jani. Nuoretko passiivisia? Tutkimus somerolaisten nuorten liikuntaaktiivisuudesta. Kasvatustiede, opettajien lisäkoulutusohjelma, Tampereen yliopisto. 46. Mäkinen, Susanna. Ympäristökasvatus nuoren arjessa. Ympäristökasvatuksen ulottuvuudet koulun toiminnassa ja nuoren arjessa. Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos, Helsingin yliopisto. 47. Nevala, Ritva. Tanssi on tapa elää. Paritanssiharrastuksen lumo ja viehätys harrastajien omien käsitysten valossa. Kasvatustiede, Lapin yliopisto. 48. Nirkkonen, Jutta. Rippikoulunopettajien näkemyksiä rippikouluikäisestä sekä kasvatuksesta ja oppimisesta rippikoulussa. Opettajankoulutuslaitos, Turun yliopisto. 49. Nurkkala, Silja. Me ja muut peruskoulun Horisontti-historiankirjasarjassa. Jälkikoloniaalinen, lingvistinen ja kuva-analyyttinen tutkimus. Kasvatustiede, Oulun yliopisto. 50. Paso-Hietala, Erja. Näyttötutkinnot ammattitaidon osoittajina. Ammattitutkinnon suorittaneiden käsityksiä ammattitaidosta, tutkinnon henkilökohtaistamisesta ja näyttöprosessista. Kasvatustiede, Oulun yliopisto. 51. Pirinen, Jani. Liikunnan merkitys ADHD-nuorelle. Kasvatustiede, Oulun yliopisto. 52. Rossi, Kati. Tullaan tutuiksi. Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan nuorisotyön hallinnollinen yhteistyökokeilu Kasvatustiede, Jyväskylän yliopisto. 53. Roto, Johanna. Kilpacheerleadingia harrastavien 9 12-vuotiaiden tyttöjen kokemuksia omasta liikunnallisesta pätevyydestään ja harrastusmotivaatiostaan. Soveltavan kasvatustieteen laitos, Helsingin yliopisto. 54. Ruokamo, Sanna. Avartti ja maahanmuuttajanuoret. Narratiivinen tutkimus elämyspedagogiikan soveltamisesta monikulttuurisessa nuorisotyössä. Kasvatustiede, Lapin yliopisto. 55. Rusanen, Riikka. 6. luokkalaisten käsityksiä seurustelusta. Luokanopettajien koulutus, Joensuun yliopisto. 56. Rytkönen, Marjo. Nuorten toimijuus ja resurssit urheiluseuroissa. Kasvatustieteen laitos, Helsingin yliopisto. 57. Räsänen, Sofia. En ole rasisti, mutta... Kajaanilaisten yhdeksäsluokkalaisten asenteet maahanmuuttajia kohtaan. Kasvatustiede, Oulun yliopisto. 58. Salo, Suvi. Populaarimusiikki ja yläkouluikäiset tytöt. Tyttöjen populaarimusiikilliset käsitykset, minäkäsitys ja roolikäyttäytyminen populaarimusiikissa sosialisaatioteorian näkökulmasta. Kasvatustiede, Turun yliopisto. 8

10 59. Salmensuu, Nelli. Kotitöitä omalla vastuulla. Lapsuuden kodissa tehdyn kotityön yhteys arjen hallintaan nuorena aikuisena omassa taloudessa. Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos, Helsingin yliopisto. 60. Santala, Elsi. Sairaan terveellistä. Nuorten käsityksiä ja kokemuksia ortoreksiasta. Soveltavan kasvatustieteen laitos, Helsingin yliopisto. 61. Saukko, Raisa. Vaihtoehto päihteille -hankkeen arviointitutkimus. Kasvatustiede, Lapin yliopisto. 62. Siirilä, Jani. Lenkille vai chattiin? Ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien turkulaisnuorten liikuntasuhde, mediakäyttö ja sosiaaliset suhteet. Aikuiskasvatustiede, Turun yliopisto. 63. Stam-Lehmusvuori, Eija-Liisa. Peppi Pitkätossu sankaritar vai huonosti käyttäytyvä pikkutyttö? Soveltavan kasvatustieteen laitos, Helsingin yliopisto. 64. Stjernberg, Alice. Klädsmak och konsumtion. En kvantitativ studie om skillnader i klädsmak och social bakgrund. Kasvatustieteen laitos, Helsingin yliopisto. 65. Tahvola, Sanna. Tulevaisuus - uusi mahdollisuus. Perhekotinuorten tulevaisuuskuvat refleksiivisen sosiologian näkökulmasta. Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö, Oulun yliopisto. 66. Tokola, Anne-Maria. Nuorisorikollisuus Raahessa. Syitä nuorisorikollisuuteen ja koulun vaikutusmahdollisuuksia nuorisorikollisuuden ehkäisemisessä. Kasvatustiede, Oulun yliopisto. 67. Urtti, Sanna & Vehviläinen, Kati. Kohti parempaa elämänhallintaa. Asiantuntijanäkökulmia nuorten syrjäytymisen ilmiöön. Kasvatustieteen laitos, Jyväskylän yliopisto. 68. Uusitalo, Saija. Isä kasvattajana. Nuorten miesten näkemyksiä isyydestä. Kasvatustiede, Tampereen yliopisto. 69. Varis, Markku. Santeri Alkion kasvatus- ja sivistysteoria. Kasvatustiede, Oulun yliopisto. 70. Vehanen, Laura. Vastuuseen kasvaminen, kotitalousopetuksesta varusmiespalvelukseen. Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos, Helsingin yliopisto. 71. Vesalainen, Reetta. Elääkö kaanon? Nuortenkirjallisuuden kaanon peruskoulun yläluokkien äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa äidinkielenopettajien näkemysten, opetussuunnitelmien ja oppikirjojen tarkastelujen valossa. Soveltavan kasvatustieteen laitos, Helsingin yliopisto. 72. Virtanen-Laikari, Sanna. Junior Coach Academy nuoria osallistavana toimintaympäristönä. Kasvatustiede, Oulun yliopisto. 73. Haapamäki, Anniina. Eiks se oo vähän naisen tehtäväkin tulla äidiks. Narratiivinen tutkimus Tyttöjen Talon nuorten äitien elämänkuluista. Kasvatustieteen laitos, Helsingin yliopisto. 9

11 74. Hannola, Annaleena. Eikä hyvästelyihin ikinä opi. Kvalitatiivinen tutkimus kolmen nuoren ajatuksista uuteen kulttuuriin muuttamisesta. Soveltavan kasvatustieteen laitos, Helsingin yliopisto. 75. Vähämäki, Tuija. Maaseudun nuoret käännekohdassa. Yhdeksäsluokkalaisten kuvitelmia elämästään ja sosiaalisista suhteistaan uudessa ympäristössä. Kasvatustiede, Lapin yliopisto. 76. Vitikka, Hannele. Kauhistuksen kanahäkki? Kuudesluokkalaisten ja heidän opettajiensa käsityksiä ruoantuotannon eläinsuojelukysymyksistä. Soveltavan kasvatustieteen laitos, Helsingin yliopisto. 77. Åstrand, Riikka. Mustakin olis voinu tulla joku huligaani jos en mä olis siihen sirkukseen jumittunu. Harrastustoiminta syrjäytymisen ehkäisijänä tapaustutkimus Suvelan sirkuksesta ja Iceheartsista. Soveltavan kasvatustieteen laitos, Helsingin yliopisto. Liikunta- ja terveyskasvatus 78. Haapasalo, Ilona. Koulukiusaaminen ja nuorten oireilu. Entisen Vaasan läänin alueen suomen- ja ruotsinkielisten koulujen oppilaiden vertailua perusopetuksen 8. ja 9. luokilla. Terveyskasvatus, Jyväskylän yliopisto. 79. Halttunen, Päivi. Koulumenestyksen, terveyskäyttäytymisen ja liikuntaharrastusten vertailu peruskoulun yhdeksänsien liikuntaluokkien ja tavallisten luokkien välillä. Liikuntapedagogiikka, Jyväskylän yliopisto. 80. Hölttä, Heli. Nuorten kilpauimareiden harjoittelu, motiivit ja koetut ongelmat uintiharjoittelussa. Liikuntapedagogiikka, Jyväskylän yliopisto. 81. Pekkarinen, Jaana. Tapaustutkimus nuorten naisten syömishäiriö- ja liikuntakokemuksista. Liikuntapedagogiikka, Jyväskylän yliopisto. 82. Penttinen, Marja. Valmentajien käsityksiä terveyden edistämisen toimista nuorten yleisurheiluvalmennuksessa. Terveyskasvatus, Jyväskylän yliopisto. 83. Tuovinen, Sari. Nuorten kilpahiihtäjien harjoituksissa viihtyminen ja kilpailumenestyminen. Liikuntapedagogiikka, Jyväskylän yliopisto. 84. Tupamäki, Jussi. Pelikäsitys puolustustilanteissa 15-vuotiailla huippujääkiekkoilijoilla. Valmennus- ja testausoppi, Jyväskylän yliopisto. 85. Turkka, Laura. Liikkumisen kokemistiloja. Tutkimus vuotiaiden nuorten vapaa-ajan liikunnalle ja koululiikunnalle annetuista merkityksistä. Liikuntapedagogiikka, Jyväskylän yliopisto. 86. Vanha-Kämppä, Timo. Nakkilan yhteiskoulun 7.- ja 8.-luokkalaisten alkoholin käyttö sekä heidän kokemuksensa huumausaineista. Liikuntapedagogiikka, Jyväskylän yliopisto. 10

12 Taide- ja mediakasvatus 87. Hast, Sanna. Mun elämä miten siitä tuli näin vaikeaa? Nuorten huolenaiheita Textari- Helpin valossa. Mediakasvatus, Lapin yliopisto. 88. Hovisalmi, Asta. Musiikki osana venäjänkielisten maahanmuuttajanuorten kulttuuriidentiteettiä ja akkulturaatiota. Viiden maahanmuuttajanuoren kokemuksia omasta identiteetistä, kulttuurista ja musiikista. Musiikkikasvatus, Jyväskylän yliopisto. 89. Häkämies, Jarkko. Tämä kuva sisältää voimakkaita kohtauksia. Mediaväkivalta oppilaiden kuvissa. Kuvataidekasvatus, Lapin yliopisto. 90. Jalava, Anna. Pro graffiti. Turkulaisten nuorten käsityksiä lähiympäristön nykygraffitien merkityksistä. Kuvataidekasvatus, Lapin yliopisto. 91. Juntunen, Piia. Veden vietävänä eli kuinka lumisota suli meksikolaiseksi vesilätäköksi. Toimintatutkimus tieteen ja taiteen integroimisesta lukion kuvataidekurssilla. Kuvataidekasvatus, Lapin yliopisto. 92. Kettunen, Pippa. Kuviksessa voin opiskella myös itseäni. Peruskoulun yhdeksännen luokan oppilaiden motivaatio. Kuvataidekasvatus, Lapin yliopisto. 93. Luokkakallio, Suvi. Elämä, usko, rukous ja musiikki. Musiikkikasvatus Lapuan hiippakunnan rippikoululeireillä Musiikkikasvatus, Jyväskylän yliopisto. 94. Rahko, Mia. Juuri nyt näyttäisi siltä, että minusta ei tule kuvismaikkaa... Narratiivinen tutkimus kuvataidekasvatuksen opiskelijoiden opettajuutta koskevasta dilemmasta. Kuvataidekasvatus, Lapin yliopisto. 95. Schroderus, Hanna. Täydellinen tyttö. Tutkielma tyttöyden representaatiosta lukiolaisten kuvissa. Kuvataidekasvatus, Lapin yliopisto. 96. Tuiskuvaara, Tea. Tilan haltuunotto omin kuvin, omin luvin. Sabluunagraffitin paikat brändikulttuurissa. Mediakasvatus, Lapin yliopisto. 97. Tykkyläinen, Laura. Nuorten bändisoiton motivaatio. Musiikkikasvatus, Jyväskylän yliopisto. Psykologia 98. Ahonen, Kaisa. Lasten ja nuorten selviytymiskeinot sotatraumasta. Vaikuttavat tekijät ja tehokkuus. Psykologia, Tampereen yliopisto. 99. Bjonbäck, Karin. När mobbarna följer med dig hem. En undersökning om ungdomars upplevelser av virtuell mobbning. Utvecklingspsykologi, Åbo Akademi Heimonen, Saara. Äidin kasvatustyyli ongelmakäyttäytymistä selittävänä tekijänä heikosti koulussa menestyvillä nuorilla. Psykologia, Jyväskylän yliopisto. 11

13 101. Hendersson, Annika & Storlund, Brita. Aggression Replacement Training. En utvärdering av metoden. Utvecklingspsykologi, Åbo Akademi Häkkinen, Satu. Vanhemmuustyylit ja nuorten masentuneisuus toisen asteen koulusiirtymässä. Psykologia, Jyväskylän yliopisto Jokinen, Janne. Nuorten esimiesten työn piirteet, työasenteet, työhyvinvointi ja kompetenssin tunne vuosina 1996 ja Psykologia, Jyväskylän yliopisto Jungar-Irjala, Sonja. Socialt kapital och relationer till far- och morföräldrar bland finlandssvenska och finska ungdomar. Utvecklingspsykologi, Åbo Akademi Lehtinen, Vilma. Maintaining and Extending Social Networks in IRC-galleria. Sosiaalipsykologia, Helsingin yliopisto Karjalainen, Maiju. Nuori aikuisuus psyykkisenä ilmiönä. Syvähermeneuttinen psykodynaamiseen ymmärtämiseen perustuva tutkimus. Kasvatuspsykologia, Oulun yliopisto Lehtola, Anu-Riikka. ADHD- lasten koulukokemuksista ja minäkäsityksestä. Sosiaalipsykologia, Kuopion yliopisto Mikkola, Henna & Oinas, Merja-Maaria. Nuorten kehonkuva ja IRC-Galleriassa tapahtuva identiteetti-ilmaisu. Kasvatuspsykologia, Oulun yliopisto Nicholls, Tuulia. Self-reported negative cognitions, reactive-reflexive positions and sources of fear in musical performance anxiety. Psykologia, Jyväskylän yliopisto Ollila, Hanna. Nuorten aikuisten tupakointi ja sen yhteydet psyykkiseen oireiluun ja aggressiivisuuteen. Sosiaalipsykologia, Helsingin yliopisto Puustinen, Tiia. Äiti on semmonen oljenkorsi. Kuuden nuoren kokemuksia sosiaalisesta tuesta ja sen merkityksestä päihteiden käytön lopettamisessa. Sosiaalipsykologia, Tampereen yliopisto Tikkanen, Johanna. Opiskelevan kilpaurheilijan elämänkulku. Siirtymiä, valintoja ja aikatauluja. Sosiaalipsykologia, Kuopion yliopisto Tyyskä, Johanna. Yhdessä ollaan ja yhdessä tehdään. Joukkueen kiinteys ja harjoittelumotivaatio muodostelmaluistelujoukkueessa. Sosiaalipsykologia, Kuopion yliopisto Udd, Ann-Sofie. Socialt kapital i vänskapsrelationer hos finlandssvenska och finskspråkiga ungdomar. Utvecklingspsykologi, Åbo Akademi Uhmavaara, Anni. Keskity, seiso tukevasti ja hymyile! Nuorten sosiaalinen ahdistuneisuus luokkatilanteessa. Turun yliopisto, opettajankoulutuslaitos Vähäkangas, Katja. Nuoren kokemus perheessä, jossa vanhemmalla on mielialaongelma ja joka on perheineen läpikäynyt Beardsleen perheintervention. Kasvatuspsykologia, Oulun yliopisto. 12

14 Sosiaalipedagogiikka 117. Häyrinen, Kiril. Nonformaali pedagoginen toiminta. Pedagogisen toiminnan haasteet alle 18- vuotiaille kerhonohjaajille 4H:n kerhojen toiminnassa. Sosiaalipedagogiikka, Kuopion yliopisto Höylä, Sari. Ihmisoikeuskasvatus suomalaisessa nuorisotyössä. Sosiaalipedagogiikka, Kuopion yliopisto Kauppila, Maija-Sisko. Avartti nuoret sen tekevät! Tapaustutkimus The International Award for Young People -ohjelman tulosta osaksi suomalaista nuorisokasvatuksen rakennetta. Sosiaalipedagogiikka, Kuopion yliopisto Lautala, Marjukka. Kasvatustieto espanjalaisessa sosiaalipedagogiikassa. Sosiaalipedagogiikka, Kuopion yliopisto Noponen, Perttu. Kasper, Jesper ja Joonatan. Tutkimus kolmen lastensuojelun jälkihuoltonuoren identiteettien sosiaalisesta rakentumisesta. Sosiaalipedagogiikka, Kuopion yliopisto Pajunen, Mirka & Schadewitz, Katri. Järjestössä kasvaa ja järjestöön kasvaa. Partio ja 4H nuorten kasvatus- ja oppimisympäristönä. Sosiaalipedagogiikka, Kuopion yliopisto Peltomäki, Maija. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan mahdollisuudet nuorten sosiaalisen kasvun tukemisessa. Sosiaalipedagogiikka, Kuopion yliopisto Pietilä, Hanna. Hyvää harjoitusta tulevaa varten. Nuorten kokemuksia nuorisotilaosallisuuden askelmilta. Sosiaalipedagogiikka, Kuopion yliopisto Ravi, Hanna. Hatkaan! Etnografinen tapaustutkimus huostaan otettujen nuorten karkailusta lastensuojelun sijaishuoltopaikoistaan. Sosiaalipedagogiikka, Kuopion yliopisto Rissanen, Eija. Minne pajatie vie? Fenomenologinen tapaustutkimus pajatoimintaan osallistuneista nuorista. Sosiaalipedagogiikka, Kuopion yliopisto Saastamoinen, Katri. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan mahdollisuudet psykososiaalisen toimintakyvyn tukemisessa. Sosiaalipedagogiikka, Kuopion yliopisto Savolainen, Maija. Pedagoginen suhde koulun erityiskasvatuksessa. Opettaja-oppilassuhteen dialogisuus ja auktoriteetti. Sosiaalipedagogiikka, Kuopion yliopisto Sjöholm, Eva. Förståelsen bakom orden. Utvecklingen av läsförståelsen och läsvanor hos ungdomar med svag läsförståelse. Specialpedagogik, Åbo Akademi Taskinen, Teresa. Pelasin opintolainani viidessä minuutissa. Tutkimus nuorten ongelmapelaajien pelihistoriatarinoista. Sosiaalipedagogiikka, Kuopion yliopisto Tusa, Eija. Huumenuorten koherenssin tunne. Tapaustutkimus Aaron Antonovskyn teorian pohjalta. Sosiaalipedagogiikka, Kuopion yliopisto. 13

15 Sosiologia 132. Aaltonen, Mikko. Alkoholi väkivaltatilanteissa: syy, tekosyy vai sattuma? Yhdeksäsluokkalaisten nuorten alkoholikulutuksen yhteys väkivaltaiseen käyttäytymiseen. Yleinen sosiologia, Helsingin yliopisto Heiskanen, Lasse. Mistä on nuorten näköinen urheiluseura tehty? Tapaustutkimus nuorten vaikutusmahdollisuuksien edistämisestä ja aikuistuesta Kuopion Suunnistajissa. Liikuntasosiologia, Jyväskylän yliopisto Kopponen, Sonja. Feminismiä ei tarvita, tasa-arvoa tarvitaan. Myöhäismoderni nuoriso ja (post)feminismi. Sosiologia, Turun yliopisto Koski, Terhi. Yksin asuvat nuoret aikuiset pääkaupunkiseudulla 1985, 1990 ja Sosiologia, Helsingin yliopisto Kotti, Tiina. Monikulttuurinen tyyli? Nuoret ja ulkonäön merkitys 2000-luvun Suomessa. Sosiologia, Tampereen yliopisto Lepistö, Sirkku. Matematiikka tyttöjen oppituntina sukupuolesta? Tutkimus lukiolaistyttöjen kokemuksista ja käsityksistä matematiikan opiskelusta. Sosiologia, Helsingin yliopisto Litja, Jukka-Pekka. Se on niin kuin leikki, sä leikit niiden kanssa mä oon suomalainen, vaikka et voi koskaan olla. Diaspora ja sosiaaliset verkostot. Kasvatussosiologia, Joensuun yliopisto Namupala, Ndeshimona. The Role of Media in Gender Identity Formation among Adolescents in Windhoek and Ohangwena. Sosiologia, Joensuun yliopisto Ollikainen, Taru. Mieluummin liian aikuismainen kuin liian lapsellinen. Tyttöjen siirtymä alakoululaisesta yläkoululaiseksi. Sosiologia, Joensuun yliopisto Ruotanen, Lauri. Rautalammin nuorisokulttuurin ajassa liikkuvia kysymyksiä ja vastauksia. Sosiologia, Joensuun yliopisto Rämö, Tuomas. Huono-osaisuuden merkitys koulutusvalintaan. Havaintoja PROFIT-projektin nuorista aikuisista. Sosiologia, Tampereen yliopisto Silvennoinen, Inka. Ilo ilman viinaa on teeskentelyä? Raittiuden vaikutus nuorten aikuisten elämään, itsemäärittelyyn ja sosiaalisuuteen. Sosiologia, Helsingin yliopisto Simonen, Jenni. Monimuotoinen sosiaalisuus. Sosiaalisuuden lajit nuorten aikuisten alkoholinkäytössä. Yleinen sosiologia, Helsingin yliopisto Strand, Teija. Kuluttaminen lappilaisten varhaisnuorten identiteetin rakentumisessa. Sosiologia, Turun yliopisto Sundkvist, Camilla. Det ska vara för att jag vill. En studie av ungdomars relation till fysisk aktivitet med fokus på flickors konstruktion av kroppslighet och kvinnlighet. Sociologi, Åbo Akademi. 14

16 147. Tuhkanen, Hanna-Leena. Töitä riittää, ihteni elätän ja ite tykkään. Peruskoulusta hyvällä todistuksella ammattikouluun. Kasvatussosiologia, Joensuun yliopisto Turunen, Hanna. Isot kivet veteen. Case Rap-kulttuurisilta -projekti: Naulakallion oppilaiden räppiä elämästä. Sosiologia, Jyväskylän yliopisto. Sosiaalityö 149. Aholainen, Laura. Isyyden uudet vaatteet. Kulttuurinen isyys sosiaalialan aikakauslehdissä 1980-luvulta 2000-luvulle. Sosiaalityö, Kuopion yliopisto Antikainen, Anne-Maarit. Ihmisellä on oikeus ja kyky muuttua. Lasten seksuaalisten hyväksikäyttäjien kuntouttaminen. Sosiaalityö, Kuopion yliopisto Eskanen, Laura. Lastensuojelun sosiaalityön määrittyminen julkisessa keskustelussa. Diskurssianalyyttinen tutkimus lastensuojelun sosiaalityöstä käytävästä keskustelusta Helsingin Sanomissa, Savon Sanomissa ja Länsi-Savossa. Sosiaalityö, Kuopion yliopisto Etelävuori, Raita. Nuoruus ja rahapelaaminen. Suomen Punaisen Ristin Helsingin nuorten turvatalolla toteutettu tutkimus nuorten rahapelaamisesta ja nuorten rahapelaamiseen liittämistä asenteista ja mielikuvista. Sosiaalityö, Helsingin yliopisto Heinonen, Karoliina. Arvokasta lastensuojelua. Sosiaalityö, Kuopion yliopisto Kallio, Saila. Lapsen näkökulma päihdetyössä. Tutkimus päihdeperheen lapsen huomioon ottamisesta päihdetyön erityispalveluissa. Sosiaalityö, Kuopion yliopisto Kosonen, Elina. Äitiys- ja lastenneuvolan ja sosiaalitoimen lastensuojelun yhteistyö terveydenhoitajien arvioimana. Sosiaalityö, Kuopion yliopisto Kujanpää, Riia. Lastu on hyvä juttu. Jälkihuoltonuorten kokemuksia siirtymävaiheista heidän muuttaessaan lastun tukiasuntoon ja sieltä pois. Sosiaalityö, Helsingin yliopisto Kyllönen, Riitta. Moniammatillinen yhteistyö lastensuojelussa. Sosiaalityö, Kuopion yliopisto Lehtola, Johanna. Erityisopetus nuorten syrjäytymisen ehkäisijänä. Tutkimus erityisopetuksesta tehdyn muutoksenhaun teemoista. Sosiaalityö, Turun yliopisto Leinonen, Taimi. Lastensuojelun perhetyön vaikuttavuuden arviointi sosiaalityön työvälineenä. Sosiaalityö, Kuopion yliopisto Levy, Päivi. Mitä heille nyt kuuluu? Seurantatutkimus nuorten selviytymisestä viisi vuotta psykiatrisen hoidon arvioinnin jälkeen. Sosiaalityö, Helsingin yliopisto Lipsanen, Teija. Sosiokulttuurinen innostaminen koulukuraattorin työssä. Sosiaalityö, Kuopion yliopisto. 15

17 162. Matikka, Laura. Nuorten rikoksentekijöiden parissa tehtävän ennaltaehkäisevän sosiaalityön ja perinteisen sosiaalityön teorioiden tarkastelua. Sosiaalityö, Kuopion yliopisto Paavola, Tuula. Mää en ennää tiiä, että mitä sen kans tehhään. Vanhempien kokemuksia nuorten pahoinvoinnista. Sosiaalityö, Lapin yliopisto Pietiäinen, Maarit. Adoptiolapset lastensuojelun asiakkaana. Sosiaalityö, Kuopion yliopisto Pursiainen, Merja & Vepsäläinen, Marjo. Kokemuksia perhehoitoon sijoitettujen lasten osallisuudesta kertojina lapset ja sosiaalityöntekijät. Sosiaalityö, Kuopion yliopisto Pynnönen, Jaana. Moniammatillinen yhteistyö lastensuojelussa. Sosiaalityö, Kuopion yliopisto Riikonen, Maarit. Lasten hyvinvointi sosiaalityön ammatillisena haasteena. Sosiaalityö, Kuopion yliopisto Rantanen, Anna. Nuorten ja ammattilaisten näkökulmia ehkäisevään päihdetyöhön. Sosiaalityö, Tampereen yliopisto Ruuskanen, Lea. Opiskelijoiden kokemuksia kuraattorin tarjoamasta kontrollista ja tuesta ammattiopistossa. No en mä tiijä, siinä höpöteltiin ja sit mä aloin taas käymään koulua. Sosiaalityö, Kuopion yliopisto Räsänen, Kristiina. Lasten hyvinvointi sosiaalityön ammatillisena haasteena. Sosiaalityö, Kuopion yliopisto Saari, Riikka. Lasten ja nuorten näpistely ja päihteidenkäyttö varhaisen puuttumisen kohteena. Sosiaalityö, Helsingin yliopisto Savolainen, Pekka. Nuorten rikoksentekijöiden parissa tehtävän ennaltaehkäisevän sosiaalityön ja perinteisen sosiaalityön teorioiden tarkastelua. Sosiaalityö, Kuopion yliopisto Tiainen, Mervi. Kouluongelmista työelämään. Tutkimus nuorten kouluongelmista ja niiden vaikutuksista tulevaisuuteen. Sosiaalityö, Lapin yliopisto Velling, Krista. No, suurimmaks osaks sen takii, ku mä en herää. Ammatillisessa koulutuksessa olevien opiskelijoiden näkemykset poissaolojen merkityksestä opiskeluun. Sosiaalityö, Helsingin yliopisto Väisänen, Niina. Rakkaus, rajat ja pikkuveli. Sijoitettujen lasten ja nuorten hyvinvointia tukevia tekijöitä. Sosiaalityö, Kuopion yliopisto Vänskä, Riitta. Produktiivisen oppimisen toimintamalli. Käsitteen sisältö ja käyttömahdollisuudet koulun sosiaalityössä Suomessa. Sosiaalityö, Kuopion yliopisto. 16

18 Politiikan tutkimus 177. Koivisto, Henna-Maija. Sukupolvien välistä kuilua etsimässä. Nurmolaiset nuoret urheilijat kuilun partaalla. Yhteiskuntapolitiikka, Jyväskylän yliopisto Koivunmaa, Katja. Työmarkkinatukea saavat nuoret koulutuksen ja työmarkkinoiden ongelmana. Tutkimus Kanta-Hämeen seudulla asuvista työmarkkinatukea saavista alle 25-vuotiaista ammattikouluttamattomista nuorista. Yhteiskuntapolitiikka, Joensuun yliopisto Leinonen, Linda. Nuorten osallisuushankkeen aikana kehitettyjen toimintamallien merkitys nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien parantamiseksi. Tarkastelussa neljän hankepaikkakunnan toimintamallit. Kunnallispolitiikka, Tampereen yliopisto Sihvola, Suvituuli. Valinnan pakot ja mahdollisuudet. Nuorten akateemisten naisten elämänpoliittiset ristiriidat ja selviytymiskeinoista koostuvat elämäntyylit. Sosiaalipolitiikka, Helsingin yliopisto Syrjänen, Elina. Tule lujaksi pysy pehmeänä. Väkivallan diskurssit ja väkivalta nuoruusiän parisuhteissa. Yhteiskuntapolitiikka, Jyväskylän yliopisto. Hoito- ja terveystieteet 182. Andersson, Annukka. Koetun terveyden muutokset tamperelaisilla nuorilla aikuisilla vuosina Kansanterveystiede, Tampereen yliopisto Karjalainen, Marjaana. Psykoosin varhainen vaihe. Perheenjäsenten kuvauksia ajasta ennen perheen nuoren ensipsykoosin hoidon alkamista. Hoitotiede, Kuopion yliopisto Kolari, Tuula. Nuorten kokemuksia kouluterveydenhoitajan toteuttamasta seksuaalikasvatuksesta. Hoitotiede, Tampereen yliopisto Koponen, Niina. Terveystieto ja internet. Nuorten kokemuksia ja käsityksiä. Hoitotiede, Kuopion yliopisto Korhonen, Tuula. Den vårdande kulturens kännetecken enligt unga patienter. Vårdvet, Åbo Akademi Lindberg, Monica. Den vårdande dialogen. En studie om den unga som kränker andra inom skolhälsovården. Vårdvet, Åbo Akademi Roine, Maija. Asiantuntijuuden muodot professio- ja verkostokeskeisessä koordinoinnissa. Tutkimus lasten kuntoutuspalveluista julkisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Terveyshallintotiede, Kuopion yliopisto Virtanen, Hilkka. Ylipainoisten nuorten kokemus painonhallinnasta sekä saamastaan ja tarvitsemastaan tuesta painonhallintaan. Hoitotiede, Tampereen yliopisto. 17

19 Oikeustiede 190. Eronen, Kirsi. Lapsen kuuleminen asianomistajana esitutkinnassa. Prosessioikeus, Turun yliopisto Isosalo, Maria. Alaikäisen asema urheilutoiminnassa. Urheiluoikeus, Lapin yliopisto Mäntylä, Elina. Alaikäinen ulosotossa. Prosessioikeus, Turun yliopisto. Viestintä ja mediatutkimus 193. Louko, Eeva Elina. Fantasiaelämyksiä ja fanittamista yli ikärajojen. Vastaanottotutkimus Harry Potterin nuorista aikuislukijoista. Viestintä, Helsingin yliopisto Moisio, Aleksi. Identiteetti 2.0. Eheän virtuaalisen identiteetin merkitys Habbo Hotellin vierailijoille. Viestintä, Helsingin yliopisto Palomäki, Aleksi. The Art of Raw Sound. Hip Hop -kulttuuriin ja musiikkiin sitoutuvan levynkannen suunnittelu. Audiovisuaalinen mediakulttuuri, Lapin yliopisto Rask, Anne. Vaatteet tekevät nuoren. Vaatebrändien nuorten aikakauslehdissä julkaisemien mainosten semioottinen analyysi. Tiedotusoppi, Tampereen yliopisto Smeds, Mia. Köp mig, läs mig! Kvalitativ analys av tjej- och damtidningars omslag. Viestintä, Helsingin yliopisto Uuksulainen, Sanna. Luokka-aseman merkitys nuorten pääkaupunkiseutulaisten lukemisessa. Viestintä, Helsingin yliopisto. Taloustieteet ja markkinointi 199. Honkala, Tiina. Nuorten näkökulmia eettiseen kuluttamiseen: hyvät, pahat ja reilut valinnat. Markkinointi, Lapin yliopisto Hovi, Anniina. Luksuskuluttaminen merkityksiä täynnä. Narratiivinen tutkimus nuorista luksuskuluttajista. Markkinointi, Vaasan yliopisto Koskela, Kaisa. E-loyalty and the Cultural Effects. A Comparison of Finnish and U.S. Young Adults. Markkinointi, Oulun yliopisto Laakso, Maarit. Varhaisteinien brändiarviointien synty vertaisryhmässä. Markkinointi, Vaasan yliopisto Laalahti, Kaisa. Punainen tupa ja perunamaa? Nuorten aikuisten asumiskokemuksia ja -unelmia pääkaupunkiseudulla. Kuluttajaekonomia, Helsingin yliopisto. 18

20 204. Leino, Topias. Koulutus työmarkkinasignaali? Kirjallisuuskatsaus ja empiirinen tarkastelu Suomen peruskoulu-uudistuksen valossa. Kansantaloustiede, Helsingin kauppakorkeakoulu Mäntylä, Anu. Brändi viestinä minäkuvasta. Tutkimus vuotiaiden poikien ikäryhmässä. Markkinointi, Turun kauppakorkeakoulu Salo, Anniina. Kriisiin ajautuneen liikesuhteen pelastaminen. Tapaustutkimus Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiön ja Oulun Puhelin Oy:n välisestä liikesuhteesta. Markkinointi, Oulun yliopisto Vuoristo, Lotta. Exploratory analysis of the drivers of relational motivation in the context of frequent flyer programs and young customers. Marknadsföring, Svenska handelshögskolan. Kielitieteet ja kirjallisuus 208. Airio, Sanna. Kvinnors och mäns sätt att skriva i ungdomstidningen Okej. Pohjoismaiset kielet, Vaasan yliopisto Ala-Nissilä, Tuomas. Meillä on sinulle ikäviä uutisia. Kuolemanmotiivi 1990-luvun lopun suomalaisissa nuortenkirjoissa. Kotimainen kirjallisuus, Turun yliopisto Barsk, Petra. Skriftlig produktion hos Språkskolans 9-klassister. En jämförande analys. Ruotsin kieli, Vaasan yliopisto Fredriksson, Anna. Moral child behaviour and moralising child behaviour. The reception of Roald Dahl s novels for children. Englantilainen filologia, Turun yliopisto Heilmann, Katarina. Nix gefaked! Jugendsprache in den Medien. Am Beispiel der Zeitschriften Bravo und Yam! Saksan kieli, Joensuun yliopisto Heinonen, Suvi. Pikku kirjailijattaresta kirjailijaksi. Virva Seljan kirjallinen kehitys Rauha S. Virtasen Selja-tyttökirjasarjassa. Kotimainen kirjallisuus, Turun yliopisto Kantoluoto, Anita. Lahtelaisnuorten puhekieleen liittyviä asenteita. Suomen kieli, Jyväskylän yliopisto Koivisto, Suvi The Equality of the Sexes in Education. Gender and stereotyping in EFL textbooks over three decades. Englantilainen filologia, Turun yliopisto Korhonen, Hanna-Leena. Lasikylä Maria. Toinen Hannele Huovin historiallisessa nuortenromaanissa Lasiaurinko. Kirjallisuus, Oulun yliopisto Kortelainen, Sonja. Мир глазами русских рэпперов. Тематический анализ русских рэп-текстов начала 2000-х годов [Maailma venäläisten räppäreiden silmin luvun alun venäläisten rap-tekstien temaattinen analyysi]. Venäjä, Joensuun yliopisto. 19

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5

VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5 VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5 TYÖNTEKIJÄLISTA MAALISKUU LAUANTAI 02.03.2013 3 LK Anne Laine Jenni Sokura Satu Tolonen Anni Rämä Linda Laurikainen Sonja Meuronen

Lisätiedot

Luokka/ohjaaja Aineenopettaja/didaktikko 1A Kuusisto, Anttila, Risto eao

Luokka/ohjaaja Aineenopettaja/didaktikko 1A Kuusisto, Anttila, Risto eao OKLS511 Ohjattu Soveltava harjoittelu 5opintopistettä Tiedotustilaisuus harjoittelusta Amandassa 30.3.2009 kello 14.15-16.00 Harjoittelujakso 14.4. 29.5. 2009 16 h OKLS511 harjoittelussa Luokka/ohjaaja

Lisätiedot

ILOMANTSIN KOULULAITOKSEN VIRAT

ILOMANTSIN KOULULAITOKSEN VIRAT ILOMANTSIN KOULULAITOKSEN VIRAT Virka-n Virka Sijoi tus kou lu Viranhaltija umero 01 Luokanopetta ja Hatun koulu Antti Immonen Hatun koulu Päivi Pesonen 03 Luokanopettaja Hatun koulu Haetaan täyttölupaa

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

Pöytyän kunta Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen vakanssien sijoittuminen yhtenäiskouluille

Pöytyän kunta Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen vakanssien sijoittuminen yhtenäiskouluille Pöytyän kunta ja lukiokoulutuksen vakanssien sijoittuminen ille Elisenvaaran Tehtävänimike Vakanssinumero Vakanssin tämänhetkinen hoitaja Rehtori 550 Mika Virtanen - luokanopettaja, apulaisrehtori 513

Lisätiedot

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Työntekijän nimi Nykyinen virka- tai toiminimike 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 1.1.2011 Virka- tai toiminimike 1.1.2011

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö. Pro gradu seminaareihin ilmoittautuminen lukuvuonna

TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö. Pro gradu seminaareihin ilmoittautuminen lukuvuonna TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Pro gradu seminaareihin ilmoittautuminen lukuvuonna 2013-2014 SEMINAARIEN AIKATAULU syksyllä käynnistyvät seminaarit (36 h) alkavat aikaisintaan viikolla 38

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Biologia (ruotsinkielinen valinta) to 21.5.2015 klo 9.00-13.00, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Turku Biologia (suomenkielinen valinta)

Lisätiedot

TULOSLUETTELO Satakunnan Maakuntaviesti Su Perinteinen

TULOSLUETTELO Satakunnan Maakuntaviesti Su Perinteinen TULOSLUETTELO Satakunnan Maakuntaviesti Su 9.2.2014 Perinteinen Maakuntaviestin osuusisännät 2014: 1. osuus Finnblock Europa Oy Ltd 2. osuus 3. osuus Maanrakennus Mäenpää Oy 4. osuus 5. osuus 6. osuus

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

Suur-Savon maakuntaviesti Mikkeli, tulokset

Suur-Savon maakuntaviesti Mikkeli, tulokset Suur-Savon maakuntaviesti 22.3.2009 Mikkeli, tulokset 1 Mikkeli I 2:21:34.5 1 Antti Lampinen 24:35.5 2 Esko Hänninen 14:22.1 3 Teemu Pöntinen 8:50.7 4 Netta Tuhkanen 9:30.1 5 Milla Harsia 8:09.7 6 Virpi

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2016

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2016 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Akvaattiset tieteet 26.5.2016 klo 9.00-13.00, Jyväskylä, Oulu, Turku Yhteinen valintakoe biologian ja ympäristötieteiden sekä Jyväskylän,

Lisätiedot

NAISTEN PUOLIVÄLIERÄT 2010

NAISTEN PUOLIVÄLIERÄT 2010 NAISTEN PUOLIVÄLIERÄT 2010 Kolmella voitolla välieriin Puolivälierien historia Puolivälieriä on pelattu vuosina 1991 2003, 2009. Vuosina 1991 1994 jatkoon pääsi kahdella voitolla. Vuosina 1995 2003, 2009

Lisätiedot

ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 * VOIN PELATA PÄIVISIN VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 19.4.2015 LOHKO 2 LOHKO 2

ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 * VOIN PELATA PÄIVISIN VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 19.4.2015 LOHKO 2 LOHKO 2 ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 24 050-3137549 meri_loyttyniemi@hotmail.com MERI LÖYTTYNIEMI 3310 040-5900 557 * SELENE MARCKW ORT 3169 044-0111326 * ANNIKA SAJALINNA 3134 0 0 050-3858154

Lisätiedot

Pro gradu seminaarien toteuttaminen lukuvuonna GRADUINFO

Pro gradu seminaarien toteuttaminen lukuvuonna GRADUINFO TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Pro gradu seminaarien toteuttaminen lukuvuonna 2013-2014 GRADUINFO 23.4.2013 SEMINAARIEN AIKATAULU seminaarit (36 h) alkavat aikaisintaan viikolla 38 (16.9.

Lisätiedot

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa Suunta-Jurva 1(5) E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa 17.2.2013 Lopputulokset H21 (2+2+2+2+2+2) 1) Pohjankyrön Rasti 1 52:47 (Saari Petri 8:18/2., Heiska Samu 9:25/1., Saari Petri 8:59/2., Heiska

Lisätiedot

Ahonkylän koulun johtokunta

Ahonkylän koulun johtokunta 1 KOULUJEN JOHTOKUNNAT 2013-2016 Ahonkylän koulun johtokunta Puheenjohtaja Toni Lahti Lassi-Matti Rauhala Varapuheenjohtaja Anne Mäenpää Johan Mäenpää Jäsen Marjut Lahti Matti Ylisaukko-Oja Jäsen Marja

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN TULOKSET..009 19:09 SARJA M Kainulainen Olavi PS 95 9 191 1 45 51 Mankinen Mika PS 89 95 184 5 Seppä Timo SS 91 90 181 Eskelinen 4 1 Jukka PS 95 81 17 5 59 Hassinen Ari PK 89 81 170 Kirjavainen 4 Mikko

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

VUODEN 2012 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty

VUODEN 2012 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty VUODEN 2012 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 7.6.2012 TYÖNTEKIJÄLISTA MAALISKUU LAUANTAI 03.03.2012 3 LK Minna Itkonen, Anne Laine Sirpa Hynninen, Satu Tolonen, Sanna Hämäläinen Maija Karhu

Lisätiedot

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen Helsingin yliopisto 27.11.2006 FARMASIAN TIEDEKUNTA FARMASIAN TIEDEKUNNAN tiedekuntaneuvosto Valittavien lukumäärä: 3 (ainakin yhden jäsenen ja varajäsenen tulee olla opettaja ja ainakin yhden jäsenen

Lisätiedot

Naisten ja tyttöjen SM-kisat VAASA, Voima-Veikot

Naisten ja tyttöjen SM-kisat VAASA, Voima-Veikot Naisten ja tyttöjen SM-kisat 27.-28.11.1999 VAASA, Voima-Veikot Tytöt 34 kg 1. Anna Soronen Haukiputaan Heitto 2. Johanna Hautala Alahärmän Kisa 3. Helmi Alatalo Haukiputaan Heitto 4. Anne-Mari Hautamäki

Lisätiedot

Hakijoista ensikertalaisia yht. yht.

Hakijoista ensikertalaisia yht. yht. Hakukohde Akvaattiset tieteet, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v): Jyväskylän yliopisto, Matemaattisluonnontieteellinen Biologian ala, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian

Lisätiedot

ESPORT WOMEN'S CUP LOHKO 1 LOHKO 1 VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 24.4.2016 LOHKO 2 LOHKO 2

ESPORT WOMEN'S CUP LOHKO 1 LOHKO 1 VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 24.4.2016 LOHKO 2 LOHKO 2 ESPORT WOMEN'S CUP LOHKO 1 LOHKO 1 050-3030280 / mari.kimanen@gmail.com * MARI KIMANEN 3159 050-3552550 / heidi.johansson@patrol.fi HEIDI JOHANSSON 3230 040-5900 557 * SELENE MARCKWORT 3199 0 0 0500-425200

Lisätiedot

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016)

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) 1 Kiviharju Jani Helsingin normaalilyseo 2 Hyvönen Olli Helsingin normaalilyseo 3 van den Berg Marko Helsingin normaalilyseo

Lisätiedot

Kainuun Maakuntahiihto, pm ja HS

Kainuun Maakuntahiihto, pm ja HS Kainuun Maakuntahiihto, pm ja HS T U L O K S E T Miehet 15 vuotta 3 km V 1. Tommi Härkönen Paltamon Urheilijat 7.23,7 2. Antti Huusko Ristijärven Pyry 7.23,8 0.00,1-5. 30834424 Mikko Haverinen Kuhmo-Ski

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 19.9.2012 Hallinto Sosiaali- ja terveysjohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki - henkilöstöasiat 182 190 Johtava ylilääkäri Katariina Korkeila - henkilöstöasiat/maksusitoumukset

Lisätiedot

Yhteistulokset. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT 2006 HERTTONIEMI PÖYTÄKIRJA. Siirtolapuutarha. Marjaniemi. Tali.

Yhteistulokset. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT 2006 HERTTONIEMI PÖYTÄKIRJA. Siirtolapuutarha. Marjaniemi. Tali. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT PÖYTÄKIRJA Yhteistulokset Lasten viestit Siirtolapuutarha Tulos Kroketti Kuulakikka Mölkky Lentopallo Lausunta Puhe Tikka Petankki Tytöt < v Pojat

Lisätiedot

Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9.

Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9. Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9.2005 Jyväskylässä Osallistujalista seminaarin työryhmien mukaan (12.9.2005) Nimi Organisaatio

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous 24.11.2014 ASIALISTA. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous 24.11.2014 ASIALISTA. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous PÖYTÄKIRJA ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen LAPIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Helsingin Uimareiden ennätykset 2016

Helsingin Uimareiden ennätykset 2016 M 50 m pu 00:27.28 2016 Jari Mäkäläinen Helsinki 22.10. M 100 m pu 01:01.36 1997 Pasi Salonen Kuopio 50m M 200 m pu 02:10.50 1997 Pasi Salonen Helsinki M 50 m su 00:29.26 2006 Mikael Koponen Helsinki M

Lisätiedot

SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT

SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT 1 Nyl 3km P 1 Kaisu Salminen Keski-Pohjanmaan koulutu 11.00.00 2 Nina Pajari Ammattiopisto Lappia 11.00.30 3 Terhi Lehtola Haapaveden ammattiopisto 11.01.00

Lisätiedot

LIITE sivltk 23.2.2016 OPETTAJIEN VIRAT 2015-2016 tilanne 23.2.2016

LIITE sivltk 23.2.2016 OPETTAJIEN VIRAT 2015-2016 tilanne 23.2.2016 LIITE sivltk 23.2.2016 OPETTAJIEN VIRAT 2015-2016 tilanne 23.2.2016 A. PERUSOPETUKSEN VIRAT Rehtori 0201 Joona Leinonen Poikola vapaa 1.8.2015-31.7.2016 Luokanopettajan virat 0002 Terhi Savolainen Ahmovaara

Lisätiedot

Kokeisiin osallistuneet

Kokeisiin osallistuneet Helsingin yliopistoon hakeneet, ja aloituspaikat v. 2012 Koulutusohjelma hakijoista osuus osallistuneista Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Akvaattiset tieteet 135 78 16 16 % 28 % Biologi (svenskspråkig)

Lisätiedot

Poomseliigan IV osakilpailu Turku

Poomseliigan IV osakilpailu Turku Poomseliigan IV osakilpailu 17.5.2008 Turku Junior pojat 1. Aki Haapio Kokemäen Taekwondo 16.47 2. Niko Hakkarainen Budokwai/TTT 16.40 3. Retu Repo Budokwai/TTT 15.97 4. Simo Siltanen Taekwondo Lahti 15.57

Lisätiedot

Tulevaisuuden peruskoulu uuteen nousuun ja kehittämiskouluverkosto 23.9.2014. Anneli Rautiainen, opetusneuvos Opetushallitus

Tulevaisuuden peruskoulu uuteen nousuun ja kehittämiskouluverkosto 23.9.2014. Anneli Rautiainen, opetusneuvos Opetushallitus Tulevaisuuden peruskoulu uuteen nousuun ja kehittämiskouluverkosto 23.9.2014 Anneli Rautiainen, opetusneuvos Opetushallitus Työryhmä 1. /Osaamisen ja oppimisen merkitys yhteiskunnallisen kehityksen osana

Lisätiedot

SM-sarjat. SM Juniori tytöt. SM Juniori pojat. SM 1. seniori naiset. SM 1. seniori miehet

SM-sarjat. SM Juniori tytöt. SM Juniori pojat. SM 1. seniori naiset. SM 1. seniori miehet POOMSE SM 2006 TULOKSET SM-sarjat SM Juniori tytöt 1 Roosa Närhi, Budokwai 76,9 2 Emmi Virtanen, Mukwan 73,4 3 Marianne Väyrynen, Lahti Hwang 72,7 4 Mirva Niiranen, Klaukkala 71,4 5 Riikka Helveranta,

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 156/00.02.04/2014 131 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 27.8.2014 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 20.8.2014: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Hirvenjuoksun ISM-kisa

Hirvenjuoksun ISM-kisa Hirvenjuoksun ISM-kisa Juuka, 04.07.2015 Yksilökilpailut Kävelijät Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Piiri Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 164 PS 548 (+9m/+3m/+8m/+6m)

Lisätiedot

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV KH)

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV KH) KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV 29.10.2014 KH) MIEHET 100 M 10,54 JARI HAVERINEN KAJKI 1994 200 M 21,46 MATTI RUSANEN KUKI 1980 400 M 46,65 MATTI RUSANEN KUKI 1983 800 M 1.49,38 ESKO HUTTU

Lisätiedot

Valkeakoski

Valkeakoski Valkeakoski 21.8.2016 9:00 SM ALKUERÄ 1 2 LS Maiju Kainlauri 1 4.38.63 1 TAKO Liisa Taponen 2 4.50.49 3 NS Vilma Kangasmäki 3 4.58.62 4 TS Vilma Halava 4 5.29.41 9:10 SM ALKUERÄ 2 1 SMARK Julia Lindström

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI PERJANTAI 13.06.2008 15. 21.00 1 Joni Renko H 2 Janna Renko H 3 Laura Raninen H 4 Antti-Pekka Valli H 5 Riina Yli-Ojanperä H 6 Sanna Peltoniemi H 7 Reijo Pulli H 8 Tiina Korkonen H 9 Kari Hautamäki H 10

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1035/00.02.04/2014 146 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 23.9.2015 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 16.9.2015: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1035/00.02.04/2014 164 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 5.10.2015 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 28.9.2015: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

VII Pohjankyrö murtsikka-cup 2012: KyVo, YK-V, VäVi, LaihLu

VII Pohjankyrö murtsikka-cup 2012: KyVo, YK-V, VäVi, LaihLu KyVo YK-V VäVi LaihLu CUP Kilpailija Seura Vapaa Vapaa Perinteinen Perinteinen Yht: väliaikalähtö väliaikalähtö väliaikalähtö takaa-ajo 8.1.2012 15.1.2012 29.1.2012 4.3.2012 Tytöt 5, 2007 ja myöh. syntyneet

Lisätiedot

SAUL SM -rullahiihdot /Nokia: Tulokset Kunto-Pirkat

SAUL SM -rullahiihdot /Nokia: Tulokset Kunto-Pirkat SAUL SM -rullahiihdot 11.9.2016/Nokia: Tulokset Kunto-Pirkat (Kaikissa sarjoissa ensiksi sprinttimatka, sitten pitkä matka ja joukkuekilpailu: Sija Nimi Seura Loppuaika Ero) M30H Miehet 30 vuotta 7.2 km

Lisätiedot

Motivointi ja ohjaus amkkieltenopetuksessa. täydennyskoulutushankkeesta

Motivointi ja ohjaus amkkieltenopetuksessa. täydennyskoulutushankkeesta Motivointi ja ohjaus amkkieltenopetuksessa Tuloksia amkruotsin opettajien täydennyskoulutushankkeesta Taina Juurakko-Paavola 13.11.2014 Rovaniemi Amk-kielten ja viestinnän opettajien neuvottelupäivät Taustaa

Lisätiedot

1. Petteri Monni JyvKU 10,7 2. Martti Haavisto JyvKU 12,1 3. Ville Hämäläinen LaukU 12,4 4. Benjami Hautanen KivijK 12,4 5. Taneli Monni JyvKU 12,7

1. Petteri Monni JyvKU 10,7 2. Martti Haavisto JyvKU 12,1 3. Ville Hämäläinen LaukU 12,4 4. Benjami Hautanen KivijK 12,4 5. Taneli Monni JyvKU 12,7 SUL:n K-S:n piiriin 17-19 pm kilpailut Viitasaari 7.8.2007 Viitasaaren Viesti/ Suolahden Urho sää: + 27 TULOKSET M17 100 m finaali -0,9 1. Petteri Monni JyvKU 10,92 2. Juho Kaihlajärvi JyvKU 11,33 3. Jooel

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian Maisterihaku,

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1035/00.02.04/2014 122 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 2.9.2015 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 21.8.2015: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Kirjallisuuslista. Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Kirjallisuuslista. Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kirjallisuuslista Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 2012 Pohjola Anneli, Kemppainen Tarja & Väyrynen Sanna (toim.) 2012. Sosiaalityön vaikuttavuus. Lapin yo-kustannus. Anneli

Lisätiedot

ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS

ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS Karhulan liikuntahallilla lauantaina 6.2.2016 KANSAINVÄLINEN ISTUMALENTOPALLOTURNAUS VUODESTA 1983 Kuva: KSI/Juha Parkko 34. Kotka-turnauksen voittajat - KSI Kotka T

Lisätiedot

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu Yrityksen nimi Pohjois-Karjalan Osuuspankki Yhtiömuoto Osuuspankki Y-tunnus 21744500 Osoite Siltakatu 4, Joensuu E-mail joensuu@op.fi Puhelinnumero 0102564201 Perustamisvuosi 2008 Yhtiön kotipaikka Joensuu

Lisätiedot

356631 KALLIO VESA TAMPERE 050 382 1310 vesa.kallio@uta.fi POHJOIS-HÄMEEN KENNELPIIRI R.Y.

356631 KALLIO VESA TAMPERE 050 382 1310 vesa.kallio@uta.fi POHJOIS-HÄMEEN KENNELPIIRI R.Y. Toim.nro Nimi Postitmp Puhelin Puhelin 2 Sähköposti Kennelpiiri 463405 ASIKAINEN PIA SÄYNÄTSALO 040 1866 116 asikainen.pia@gmail.com KESKI-SUOMEN KENNELPIIRI 851276 EKEGREN ANU ESPOO 040 735 6836 anu.ekegren@gmail.com

Lisätiedot

Duodecim - Valtuuskunnan vaalit Tulos vertailulukujärjestyksessä Liitto: I - Turunmaan Duodecimin vaaliliitto

Duodecim - Valtuuskunnan vaalit Tulos vertailulukujärjestyksessä Liitto: I - Turunmaan Duodecimin vaaliliitto Liitto: I - Turunmaan Duodecimin vaaliliitto 2 7 Pirilä Laura 125 1 639,000 2 1609,000 63871964 12 10 Viikari Paula 101 2 319,500 7 459,714 12016565 20 5 Korkeila Jyrki 100 3 213,000 11 292,545 31927015

Lisätiedot

Veteraanien SM-Maraton 2014 Joukkue Tulokset

Veteraanien SM-Maraton 2014 Joukkue Tulokset Veteraanien SM-Maraton 2014 Joukkue Tulokset M30 Sija 1 Joukkue: LIMINGAN NIITTOMIEHET (1) Aika: 8:47:40 2 Juha-Matti Heinonen FIN M30 2:52:08 89 Pauli Turtinen FIN M40 2:52:13 79 Jani Määttä FIN M40 3:03:19

Lisätiedot

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81 Lapin Mestaruuspilkki 13.3.2010 Kemijärvi / Kaisanlahti Tulokset: Nuoret alle 12v. 1. Heidi Harju 780 g Ivalon Erämiehet 2. Ville Harju 287 3. Riikka Kumpula 250 Sodankylän Perhokalastajat 4. Jonna Harju

Lisätiedot

Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48

Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48 Sarja: Miehet, yleinen Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48 2 puolimaraton M / Hyttinen Antti / Fenestra Rytky 01:20:54 3 puolimaraton M / Hämäläinen

Lisätiedot

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS Poliittisen ohjausryhmän jäsenet Poliittisen ohjausryhmän jäsenet kategorioittain (3) 1. Ohjausryhmän jäsenet kunnittain Harjavalta, Kokemäki, Lavia, Luvia, Merikarvia,

Lisätiedot

69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 - ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1.

69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 - ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1. 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1.OSUUS 1 48 JOUTSA-1 Räsänen Veli-Matti 22.56,8 2 6 SAARIJÄRVI-1 Vertanen Olli 22.59,1 3 3 JYVÄSKYLÄ-1 Mikkonen Tomi 23.04,8

Lisätiedot

OPEDA Perusopetus Toinen aste

OPEDA Perusopetus Toinen aste OPEDA Perusopetus Toinen aste Työllistyminen Jatko-opinnot PERUSKOULUN LOPETTANEIDEN TUKEMINEN JATKO-OPINTOIHIN, SUUNNITTELUHANKE koulutustakuumalli nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi nuorisotakuu v.2011

Lisätiedot

Suomen Cup - Keuruu Naiset 5,4 km

Suomen Cup - Keuruu Naiset 5,4 km 11.1.014-700 m 1 75 318518 Heini Hokkanen 6:51. (1) 13:3.0 0.0 68 3185343 Susanna Saapunki 6:59.4 (3) 13:46.1 +14.1 3 90 3185114 Laura Mononen 6:57.0 () 13:57.4 +5.4 4 81 3185089 Maija Hakala 7:07.0 (4)

Lisätiedot

PYKÄLÄ RY: N PÖYTÄKIRJA 12/2006 ULKOASIAINVALIOKUNNAN KOKOUS

PYKÄLÄ RY: N PÖYTÄKIRJA 12/2006 ULKOASIAINVALIOKUNNAN KOKOUS PYKÄLÄ RY: N PÖYTÄKIRJA 12/2006 ULKOASIAINVALIOKUNNAN KOKOUS 30.11.2006 Aika: torstai 30.11.2006 Paikka: Läsnä: Yhdistyksen huoneisto Sörnäisten rantatie 33 Antti Laitila, puheenjohtaja Eero Blåfield,

Lisätiedot

Koulutuksen Aloituspaikat. Hakuajat Hakukohde Opintopolussa Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu, humanististen tieteiden

Koulutuksen Aloituspaikat. Hakuajat Hakukohde Opintopolussa Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu, humanististen tieteiden Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa Hakukohteet, joihin sisältyy aikaisempien opintojen/avoimen väylän jono (suluissa aloituspaikat) FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Koulutuksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1035/00.02.04/2014 25 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 18.2.2015 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 11.2.2015: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 94/00.02.04/2013 132 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 22.5.2013 Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korkeila 14.5.2013 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Nimi Seura Sarja Painoluokka Riitta Evisalmi kiilat hockey LC 16 kg -63 kg Riikka Viiala K4 Center LC 16 kg -63 kg Ida Maasalo Ryhti LC 16 kg -63 kg

Nimi Seura Sarja Painoluokka Riitta Evisalmi kiilat hockey LC 16 kg -63 kg Riikka Viiala K4 Center LC 16 kg -63 kg Ida Maasalo Ryhti LC 16 kg -63 kg Nimi Seura Sarja Painoluokka Riitta Evisalmi kiilat hockey LC 16 kg -63 kg Riikka Viiala K4 Center LC 16 kg -63 kg Ida Maasalo Ryhti LC 16 kg -63 kg Minna Salokannel Lahden Gentai LC 16 kg -63 kg Heli

Lisätiedot

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT 1 (10) TEUVAN KUNTA LUOTTAMUSTOIMIEN TÄYTTÄMINEN - Teuvan kunnanvaltuusto 19.1.2009 KUNNANVALTUUSTON VAALILAUTAKUNTA varsinaiset et Lehtimäki Esko Luhtala Anne Lilja Jukka Mäntylä Anu henkilökohtaiset

Lisätiedot

KIRJOLAN KOULU/YU 2014 Haasteyleisurheiluottelu Parikkala-Rautjärvi-Ruokolahti PISTEET YHT. PLA RJ RUO

KIRJOLAN KOULU/YU 2014 Haasteyleisurheiluottelu Parikkala-Rautjärvi-Ruokolahti PISTEET YHT. PLA RJ RUO KIRJOLAN KOULU/YU 2014 Haasteyleisurheiluottelu Parikkala-Rautjärvi-Ruokolahti PISTEET YHT. PLA RJ RUO 141,5 183,5 244 LAJI 100M TYTÖT 7.LK PISTEET Venla Pirinen Pla 15.9 3 Aida Venjärvi Pla 16.0 2 Tea

Lisätiedot

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi 2.-3.9.2016 Miehet pistebogey Hcp # Pelaaja Oppilaitos Slope Out In Tulos CBA +/- EGA 1 Koskinen Henry Turun ammatti-instituutti 32 14 21 35-0.5 Kyllä 2 Palsi

Lisätiedot

Jaettu asiantuntijuus tulevaisuuden opettajankoulutuksen voimavarana enorssin kevätseminaari Turussa

Jaettu asiantuntijuus tulevaisuuden opettajankoulutuksen voimavarana enorssin kevätseminaari Turussa Osallistujat yksiköittäin Jani Kiviharju Olli Hyvönen Ilomaki-Keisala Ulla Riia Palmqvist Okkonen-Sotka Päivi Anja Huurinainen-Kosunen Tapani Saarinen Sari Muhonen Ari Myllyviita Merja Auvinen Sampo Forsström

Lisätiedot

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open 9.7.2011 Sarja: 18 hcp gs pb +scr, Pistebogey Hcp, Keltainen / Punainen Kierros 1: Luukki # Pelaaja Seura Slope Out In Tulos 1 Virkki Anna-Liisa

Lisätiedot

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott.

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott. Hakeneet, hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet tiedekunnittain ja hakukohteittain, kaikki valinnat vuosina -2014 1 (5) Haken. Kok. Hyv. Hyv. Humanistinen tiedekunta Arkeologia 168 58 12 8 8 166

Lisätiedot

Miehet 11 vuotta 2 km V 1) Juho Virkajärvi JämsänkIlves 7.48,3, 2) Otto Hirvilampi ÄhtärUrh 7.52,6, 3) Elmeri Seppänen JämsänkIlves 8.

Miehet 11 vuotta 2 km V 1) Juho Virkajärvi JämsänkIlves 7.48,3, 2) Otto Hirvilampi ÄhtärUrh 7.52,6, 3) Elmeri Seppänen JämsänkIlves 8. Keuruun Hiihdot 8.3.2015 Tuloksia Naiset 10 vuotta 2 km V 1) Lotta Salonen KaipVire 7.26,4, 2) Heta Virkajärvi KaipVire 7.46,7, 3) Inka Lakanen PerhKiri 7.51,4, 4) Melia Palsinajärvi KaipVire 7.59,7, 5)

Lisätiedot

S E U R A E N N Ä T Y K S E T

S E U R A E N N Ä T Y K S E T S E U R A E N N Ä T Y K S E T Tytöt 9 40m 6.97 Inka Hyttinen 2006 24.7. Varkaus 60m 9.4h Jaana Mähönen 1992 3.8. Siilinjärvi 100m 16.0h Sanna Nevalainen 1977 1.9. Lapinlahti 150m 25.7h Siiri Auvinen 2002

Lisätiedot

Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen

Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen 1 Mission possible: access on, ilmatilaa on 2 Painopisteet Lapsivaikutusten arviointi ja lapsibudjetointi Lapsiystävällinen työelämä Lasten Suomi - kuuleminen, kohtaaminen

Lisätiedot

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00 H6 (Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 6. Sorsa Aleksi Pihkan 23.2 2. Hakuli Tommi KeU 24.02 +50 3. Pietiläinen Aleksi Pihkan 26.54 +3.42 4. Koikkalainen Severi Pihkan 2.46 +4.34 5. Koivisto Antton KeU

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Korkeakoulu- ja tiedeyksikön tavoitteista ja tehtävistä Johtaja Anita Lehikoinen

Korkeakoulu- ja tiedeyksikön tavoitteista ja tehtävistä Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoulu- ja tiedeyksikön tavoitteista ja tehtävistä 1.3.2007 Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoulu- ja tiedeyksikkö Yksikössä on koulutuksen tulosalue ja tutkimuksen tulosalue. Henkilöt johtaja Anita

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Suomen Cup - Vuokatti

Suomen Cup - Vuokatti Suomen Cup -,5 km Sprintti - 3.0.205 Korjattu 3.0.205 6:30 2:07:00,5 km Sprintti 26673398 Mona-Liisa Nousiainen Kouvolan Hiihtoseura 3:35.00 Finaali 2 7 2247233 Katri Lylynperä Ski Team Kainuu 3:46.26

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa (Hakukohteet, joihin sisältyy aikaisempien opintojen/avoimen väylän jono) FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Koulutuksen Aloituspaikat Englannin

Lisätiedot

SM Mestaruuskilpailu MK-V - Pääkilpailu No. Name Gender Points Club MK-V - Karsinta No. Name Gender Points Club

SM Mestaruuskilpailu MK-V - Pääkilpailu No. Name Gender Points Club MK-V - Karsinta No. Name Gender Points Club kilpailu MK-V - Pääkilpailu 1 Ville Lång M 213300 ÖIF 2 Eetu Heino M 179700 ESB 3 Kalle Koljonen M 140900 ESB 4 Anton Kaisti M 91600 HBC 5 Iikka Heino M 85800 ESB 6 Henri Aarnio M 78700 ÖIF 7 Petri Hautala

Lisätiedot

LINNAMASTERS 2016 SATURDAY

LINNAMASTERS 2016 SATURDAY EVENT 1 09:00 1 M40-44 1 Vara Jesperi 09:36 4 W40-44 1 Pulkkinen Anni 09:00 1 M40-44 2 Seppälä Sami 09:36 4 W40-44 2 Halmepuro-Jaatinen Suvi 09:00 1 M40-44 3 Sjöblom Aarno 09:36 4 W40-44 3 Koski Jaana

Lisätiedot

Nuoret 28.4.2012 29.4.2012 1.5.2012 Kokonaistulos Ville Lappi Pielavesi 9665 Janne Lappi Pielavesi 8830 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892

Nuoret 28.4.2012 29.4.2012 1.5.2012 Kokonaistulos Ville Lappi Pielavesi 9665 Janne Lappi Pielavesi 8830 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892 32617 16751 49368 Nuoret 1 Ville Lappi Pielavesi 9665 4858 14523 2 Janne Lappi Pielavesi 8830 3843 12673 3 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892 4050 9942 4 Elina Luokkanen Taivalkoski 4424 2402 6826 5 Tuomas

Lisätiedot

La 21.5 Esitys Klo 15 Vähän Valmiimpi 2 (Valmistuiven esityskokonaisuus)

La 21.5 Esitys Klo 15 Vähän Valmiimpi 2 (Valmistuiven esityskokonaisuus) Auttajat esityksissä: Ennen esityksiä: Pe 20.5 klo 12-14 Esitys tilan rakennus (matot, taustaverhot mm.): Pekka tai Mervi Kurki, Markku Orell, Jukka Hänninen. Lavastus: Olivia, Ottilia, Tiia ja Alexandra.

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA (Vuodesta 1995 viralliset SM-kisat myös sarjoissa T/P 14,15 vuotta) Koonnut Ilkka Hemmilä, päivitetty 20.8.2012 (ulkoradoilla)

Lisätiedot

Kuhmolainen Maraton 2015

Kuhmolainen Maraton 2015 Kuhmolainen Maraton 2015 T U L O K S E T Kilpailun sarjat: MYLM; NYLM; M40M; N40M; M50M; M60M; MP; NP; M40P; N40P; M50P; N50P; M60P; N60P; M10; N10; MYLM Miehet Maraton 42.2 km 1. Daniel Kannapinn Selbstläufer

Lisätiedot

Lähtö Sarja Matka Nro Nimi Seura. Miehet 10 vuotta 3 km p =======================

Lähtö Sarja Matka Nro Nimi Seura. Miehet 10 vuotta 3 km p ======================= Miehet 10 vuotta 3 km p 11.00.00 M10 3 km 1 Elmeri Konstari Jämsänkosken Ilves 11.00.00 M10 3 km 2 Konsta Peltola Keuruun Kisailijat 11.00.00 M10 3 km 3 Elias Ronkainen Jämsänkosken Ilves 11.00.00 M10

Lisätiedot

OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA

OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA HISTORIA Idea lähtenyt kehittymään Pirkon erityisopettajan Sanna-Mari Jalavan opinnäytetyöstä Toisen asteen yhteys Ammatillisen koulutuksen ja nuorisotyön yhteiset

Lisätiedot