Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007"

Transkriptio

1 Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007 Janne Poikolainen nuorisotutkimusverkosto Verkkojulkaisusarja

2 Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007 Janne Poikolainen Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura Verkkojulkaisuja 22

3 Kansi ja taitto: Tanja Konttinen Nuorisotutkimusseura ja kirjoittaja Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 22, 2008 ISBN: (PDF) Nuorisotutkimusverkosto Asemapäällikönkatu Helsinki puh fax sähköposti:

4 Sisällys Esipuhe 4 YLIOPISTOT 5 Pro gradut 5 Kasvatustiede ja erityispedagogiikka 5 Liikunta- ja terveyskasvatus 10 Taide- ja mediakasvatus 11 Psykologia 11 Sosiaalipedagogiikka 13 Sosiologia 14 Sosiaalityö 15 Politiikan tutkimus 17 Hoito- ja terveystieteet 17 Oikeustiede 18 Viestintä ja mediatutkimus 18 Taloustieteet ja markkinointi 18 Kielitieteet ja kirjallisuus 19 Antropologia, kansatiede ja folkloristiikka 20 Historia 21 Muut alat 21 Lisensiaattityöt 22 Väitöskirjat 22 AMMATTIKORKEAKOULUT 24 Kasvatus, kansalaistoiminta ja nuorisotyö 24 Liiketalous 28 Sosiaaliala 30 Viestintä ja media 39 Liikunta ja vapaa-aika 39 Hoito- ja terveysala 40 Muut alat 45

5 Esipuhe Nuorisotutkimusta tehdään monilla tieteenaloilla ja useissa eri oppilaitoksissa. Nuorisotutkimusseura on palkinnut parhaat nuoret tekijät nuorisotutkimuksen gradupalkinnolla vuodesta 2001 lähtien. Kattavaa tietoa alan opinnäytteiden määrästä ja teemoista ei kuitenkaan ole ollut kootusti saatavilla. Paikatakseen tätä tiedon tarvetta Nuorisotutkimusseura kartoitti keväällä ja kesällä 2008 suomalaisissa yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja kansanopistoissa vuonna 2007 valmistuneita, nuorisotutkimuksen piiriin kuuluvia opinnäytetöitä. Selvitys koski väitöskirjoja, lisensiaattitöitä, pro gradu -tutkielmia, ammattikorkeakoulujen opinnäytetöitä sekä keskiasteen oppilaitosten nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajakoulutuksen lopputöitä. Tähän luetteloon on koottu vuoden 2007 aikana valmistuneet, nuorisotutkimuksen alaan kuuluvat opinnäytetyöt eri oppilaitoksista. Yliopistoissa valmistui yhteensä 246 nuorisotutkimukseen liittyvää pro gradu -työtä ja 19 väitöskirjaa. Ammattikorkeakouluissa valmistui 297 lopputyötä. Opinnäytteissä tarkastellaan kasvatusta, koulutusta, nuorisotyötä ja -politiikkaa sekä erilaisia intervention muotoja. Yliopistoissa määrällisesti eniten nuorisotutkimukseen liittyviä opinnäytteitä valmistui kasvatusalalla, ammattikorkeakouluissa sosiaalialalla. Kartoitukseen ilmoitettujen opinnäytteiden tieteenalaa ei ollut etukäteen rajattu. Valintaperusteet noudattelivat Nuorisotutkimusseuran pro gradu -kilpailun kriteereitä: tutkimuksen tuli kohdistua nuoriin (n vuotiaat) liittyviin ilmiöihin. Kysymykseen tulivat eri ihmistieteiden oppi- tai ammattialaan liittyvät työt, joissa oli yhtenä keskeisenä kohderyhmänä tai teemana nuoriso, nuoret ja/tai jokin nuorten elämän kannalta merkittävä ilmiö, ja/tai joissa pohdittiin nuoruutta elämänvaiheena. Selvityksen tiedot on koottu oppilaitoksille suunnatun verkkokyselyn ja kirjastotietokantojen perusteella. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen osalta selvitystä voi pitää kattavana. Mukana ovat asiasana- tai sanahaun perusteella nuorisotutkimuksen piiriin luokiteltavat opinnäytteet. Viime kädessä opinnäytteen valikoituminen mukaan riippui siis tekijöiden itse ilmoittamasta asiasanoituksesta. Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajakoulutuksen lopputöistä tietoja jäi puuttumaan niin paljon, että nämä työt on jätetty julkaisun ulkopuolelle. Selvitys osoittaa, että nuoria, nuoruutta ja erilaisia nuorten elämään liittyviä ilmiöitä tutkitaan vilkkaasti eri oppilaitoksissa. Opinnäytetyöt sisältävät ajankohtaista aineistoa ja arvokasta tietoa monista sellaisistakin teemoista, joista muuten on vain vähän tutkimusta saatavilla. Toivomme, että selvitys auttaa yhä useampia käyttäjiä löytämään tämän tiedon äärelle. Kiitokset selvityksen huolellisesta toteuttamisesta korkeakouluharjoittelija Janne Poikolaiselle Tampereen yliopistosta. Helsingissä Kaisa Vehkalahti Erikoissuunnittelija, Nuorisotutkimusverkosto 4

6 YLIOPISTOT Pro gradut Kasvatustiede ja erityispedagogiikka 1. Ahvenjärvi, Riitta & Hurtig, Anita. Lasten ja nuorten lukemisharrastus. Kyselytutkimus ahmimis- ja murrosikäisille. Kasvatustiede, Lapin yliopisto. 2. Alatalo, Kirsti. Murrosikä. Mitä murrosiällä tarkoitetaan. Milloin käsite on tullut käyttöömme. Erityispedagogiikka, Turun yliopisto. 3. Anttila, Maria. Ruokavalinnat peruskoulun 6-luokkalaisten silmin, arkisia tilanteita ja niiden ruokavalintojen perustelua. Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos, Helsingin yliopisto. 4. Aro, Anniina. Välittämistä, vastuuta, huolenpitoa. Lemmikkieläinten merkitys yläasteikäisten nuorten elämässä. Kasvatustiede, Tampereen yliopisto. 5. Arrenius, Sirpa. Tapaustutkimus erityisruokavalioita noudattavien nuorten käsityksistä erityisruokavalion huomioimisesta kouluruokailussa ja peruskoulun kotitalousopetuksessa. Kotitalousopettajien koulutus, Joensuun yliopisto. 6. Broberg, Marina. Ungdomars upplevda hälsa. En jämförelse mellan flickor och pojkar i Österbotten och Västerbotten. Pedagogik, Åbo Akademi. 7. Haapio, Viveka. Aspergernuori perusopetuksen yläkoulussa. Vanhempien kokemuksia ja toivomuksia. Soveltavan kasvatustieteen laitos, Helsingin yliopisto. 8. Hannus, Maarit & Huusko, Aija. Väkivallassa on kuitenkin aina kyse pahan olon tai vahingon aiheuttamisesta. Fenomenografinen tutkimus kuudesluokkalaisten väkivaltakäsityksistä. Kasvatustiede, Oulun yliopisto. 9. Hautala, Elina. Käsityön iloa etsimässä. Nuorten mielikuvia innostavasta käsityöstä. Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos, Helsingin yliopisto. 10. Heiniluoma, Sari-Susanna. Tää kuulostaa tosi teiniltä... Tutkimus turkulaisten ja euralaisten nuorten elämänkysymyksistä. Kasvatustiede, Turun yliopisto 11. Hemilä, Päivi. Lusiminen on kuntoutumisen vastakohta. Erityispedagogiikka, Jyväskylän yliopisto. 12. Hoffrèn, Heidi. Mainonnan vaikutukset lapsiin ja nuoriin. Kotitalousopettajien koulutus, Joensuun yliopisto. 13. Hourula, Oili & Kunnari, Sirpa. Viihtyvyys ja motivaatio lukio-opiskelussa. Kasvatustiede, Lapin yliopisto. 5

7 14. Huttunen, Toni. Alakoulusta yläkouluun. Oppilaiden siirtymävaiheen koulumotivaatio, käsityön opiskelumotivaatio ja valinnaisainevalinnat. Opettajankoulutuslaitos, Joensuun yliopisto. 15. Hyppönen, Erika. Det börja ju bara som en hobby! En studie om drop-out bland tävlingssimmare. Kasvatustieteen laitos, Helsingin yliopisto. 16. Hyrynkangas, Lauri. Miksi ammattikoululainen on poissa koulusta? Kartoitus Oulun ammattioppilaitoksesta. Kasvatustiede, Oulun yliopisto. 17. Ikonen, Linda. Kahvihetkiä yksin ja seurassa. Helsingissä asuvien nuorten aikuisten päivittäisten kahvinjuontitilanteiden kuvailua. Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos, Helsingin yliopisto. 18. Ikäheimonen, Tuija. Sopeutumisvalmennuksen merkitys Asperger-nuorille ja aikuisille. Kasvatustiede, Lapin yliopisto. 19. Inkinen, Mika. Koolla on väliä. Tutkimus nuorten kauneuskäsityksien yhteydestä kuntosaliharrastukseen. Opettajankoulutuslaitos, Jyväskylän yliopisto. 20. Jaako-Körkkö, Katja. Nuoruus kriittisenä elämänvaiheena Mikä auttaa jaksamaan elämässä eteenpäin? Kasvatustiede, Lapin yliopisto. 21. Kares, Päivi. Nuorten arvot ja tulevaisuuskuvat. Tutkimus 2000-luvun alun vuotiaista. Opettajankoulutuslaitos, Turun yliopisto. 22. Karhunen, Janne. Painia harrastavien vuotiaiden poikien käsityksiä omasta ruumiinkuvasta. Opettajankoulutuslaitos, Turun yliopisto. 23. Kaukko, Arto. Kannettu vesi ei kaivossa pysy. Osallistuva kasvatus kunnan nuorisotyössä. Kasvatustiede, Oulun yliopisto. 24. Kaunismaa, Hanna. Median esittämä seksuaalisuus nuorten silmin. Kuinka tytöt kokevat seksuaalisuuden mediassa. Kasvatustiede/mediakasvatuspainotteinen luokanopettajakoulutus, Lapin yliopisto. 25. Kiviranta, Laura-Ilona. Sopeutumattomien opetuksen oppilaan itsetunto. Erityispedagogiikka, Turun yliopisto. 26. Kokko, Raija. Identiteetin ilmaiseminen tuunaamalla. Kuvataidelukiolaisten käsityksiä vaatteiden muokkaamisesta. Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos, Helsingin yliopisto. 27. Konkari, Tomas. Urheiluseura kasvattajana. Pelaajien ja vanhempien näkemyksiä. Soveltavan kasvatustieteen laitos, Helsingin yliopisto. 28. Korkatti, Suvi. Tulevaisuuteni on minulle suuri mahdollisuus. Yhdeksäsluokkalaisen nuoren tulevaisuuskuva ja nuoren sosiaalisen elinpiirin merkitys tukena matkalla tulevaan. Kasvatustiede, Oulun yliopisto. 6

8 29. Kortteenperä, Leena. Ku oli omiaki ongelmia vuotiaiden haastavasti käyttäytyvien tyttöjen koulukokemukset ja käsitykset syistä oman sopeutumattomuuden taustalla. Erityispedagogiikka, Jyväskylän yliopisto. 30. Kreivilä, Hannu. Pojat ovat poikia peruskoulussakin. Miksi peruskoulu ei innosta poikia, onko se Tyttöjen koulu? Kasvatustiede, Turun yliopisto. 31. Kunttu, Sinikka. Ilmarin koulukiertue tuo ilmastonmuutoksen lähelle. Ympäristöjärjestöjen toteuttamaa ympäristökasvatusta yläkouluissa ja lukioissa. Kasvatustiede, Turun yliopisto. 32. Kääriäinen, Sanna-Kaisa. Syrjäytymisen ehkäiseminen ammatillisessa koulutuksessa. Narratiivinen tutkimus moniammatillisesta yhteistyöstä Opetushallituksen alaisen päättyneen ESR-projektin jälkeisessä yhteistyöverkostossa. Kasvatustieteen laitos, Helsingin yliopisto. 33. Lahti, Antti. Se on lähestulkoon elämä. Tapaustutkimus skeittauksesta liikunta- ja nuorisokulttuuri-ilmiönä. Soveltavan kasvatustieteen laitos, Helsingin yliopisto. 34. Lehkonen-Tolppi, Merja. Kohti oman elämän hallintaa. Tapaustutkimus vaikeahoitoista epilepsiaa sairastavan Mijan koulunkäynnistä. Kasvatustiede, Lapin yliopisto. 35. Lehtinen, Ulla. Superlapsia, sankareita ja selviytyjiä. Lapsuuden lukukokemukset ja niiden merkitykset lukijoiden narratiivisissa identiteeteissä. Luokanopettajakoulutus, Lapin yliopisto. 36. Lehtonen, Tarja. Pajatyöskentelyn arkea syrjäytymisen ehkäisemistä vai polun rakentamista? Vantaalaisten nuorten työpajaohjaajien käsityksiä ohjaustyöstään. Kasvatustieteen laitos, Helsingin yliopisto. 37. Lehtosaari, Sirpa Hannele. Aidot snoukkarit väsää ite piponsa. Käsityönopettajien koulutus, Joensuun yliopisto. 38. Lempinen, Marika. Itsearvostus, fyysinen kompetenssi ja perfektionismi liikunnallisesti lahjakkaiden nuorten hyvinvoinnin kuvaajana. Kasvatustieteen laitos, Helsingin yliopisto. 39. Lindlöf, Henrikki. Liikunta ja terveys yläkoulun terveystiedon oppikirjoissa. Soveltavan kasvatustieteen laitos, Helsingin yliopisto. 40. Lund, Aija. Kymppiluokka, uusi mahdollisuus. Kymppiluokkalaisten näkemyksiä opiskelustaan lisäopetuksessa. Erityispedagogiikka, Turun yliopisto. 41. Luukkonen, Henna-Mari. Pitäisikö lajitella? 9-luokkalaisten nuorten asenteet jätteiden lajitteluun. Kotitalousopettajien koulutus, Joensuun yliopisto. 42. Mielonen, Salla Johanna. Terveyskasvatus perusopetuksen ja lukion terveystiedon ja biologian oppikirjoissa. Kotitalousopettajien koulutus, Jyväskylän yliopisto. 43. Moilanen, Pekka & Nygård, Marko. Jalkapallo, kieli ja kaverit. Maahanmuuttajataustaisten nuorten arki ja sopeutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan. Opettajankoulutuslaitos, Jyväskylän yliopisto. 7

9 44. Mustanoja, Maria. Pojat on poikia, vai ovatko? Lasten sukupuolen moninaisuus äitiensä kertomana. Kasvatustiede, Lapin yliopisto. 45. Mäenpää, Jani. Nuoretko passiivisia? Tutkimus somerolaisten nuorten liikuntaaktiivisuudesta. Kasvatustiede, opettajien lisäkoulutusohjelma, Tampereen yliopisto. 46. Mäkinen, Susanna. Ympäristökasvatus nuoren arjessa. Ympäristökasvatuksen ulottuvuudet koulun toiminnassa ja nuoren arjessa. Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos, Helsingin yliopisto. 47. Nevala, Ritva. Tanssi on tapa elää. Paritanssiharrastuksen lumo ja viehätys harrastajien omien käsitysten valossa. Kasvatustiede, Lapin yliopisto. 48. Nirkkonen, Jutta. Rippikoulunopettajien näkemyksiä rippikouluikäisestä sekä kasvatuksesta ja oppimisesta rippikoulussa. Opettajankoulutuslaitos, Turun yliopisto. 49. Nurkkala, Silja. Me ja muut peruskoulun Horisontti-historiankirjasarjassa. Jälkikoloniaalinen, lingvistinen ja kuva-analyyttinen tutkimus. Kasvatustiede, Oulun yliopisto. 50. Paso-Hietala, Erja. Näyttötutkinnot ammattitaidon osoittajina. Ammattitutkinnon suorittaneiden käsityksiä ammattitaidosta, tutkinnon henkilökohtaistamisesta ja näyttöprosessista. Kasvatustiede, Oulun yliopisto. 51. Pirinen, Jani. Liikunnan merkitys ADHD-nuorelle. Kasvatustiede, Oulun yliopisto. 52. Rossi, Kati. Tullaan tutuiksi. Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan nuorisotyön hallinnollinen yhteistyökokeilu Kasvatustiede, Jyväskylän yliopisto. 53. Roto, Johanna. Kilpacheerleadingia harrastavien 9 12-vuotiaiden tyttöjen kokemuksia omasta liikunnallisesta pätevyydestään ja harrastusmotivaatiostaan. Soveltavan kasvatustieteen laitos, Helsingin yliopisto. 54. Ruokamo, Sanna. Avartti ja maahanmuuttajanuoret. Narratiivinen tutkimus elämyspedagogiikan soveltamisesta monikulttuurisessa nuorisotyössä. Kasvatustiede, Lapin yliopisto. 55. Rusanen, Riikka. 6. luokkalaisten käsityksiä seurustelusta. Luokanopettajien koulutus, Joensuun yliopisto. 56. Rytkönen, Marjo. Nuorten toimijuus ja resurssit urheiluseuroissa. Kasvatustieteen laitos, Helsingin yliopisto. 57. Räsänen, Sofia. En ole rasisti, mutta... Kajaanilaisten yhdeksäsluokkalaisten asenteet maahanmuuttajia kohtaan. Kasvatustiede, Oulun yliopisto. 58. Salo, Suvi. Populaarimusiikki ja yläkouluikäiset tytöt. Tyttöjen populaarimusiikilliset käsitykset, minäkäsitys ja roolikäyttäytyminen populaarimusiikissa sosialisaatioteorian näkökulmasta. Kasvatustiede, Turun yliopisto. 8

10 59. Salmensuu, Nelli. Kotitöitä omalla vastuulla. Lapsuuden kodissa tehdyn kotityön yhteys arjen hallintaan nuorena aikuisena omassa taloudessa. Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos, Helsingin yliopisto. 60. Santala, Elsi. Sairaan terveellistä. Nuorten käsityksiä ja kokemuksia ortoreksiasta. Soveltavan kasvatustieteen laitos, Helsingin yliopisto. 61. Saukko, Raisa. Vaihtoehto päihteille -hankkeen arviointitutkimus. Kasvatustiede, Lapin yliopisto. 62. Siirilä, Jani. Lenkille vai chattiin? Ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien turkulaisnuorten liikuntasuhde, mediakäyttö ja sosiaaliset suhteet. Aikuiskasvatustiede, Turun yliopisto. 63. Stam-Lehmusvuori, Eija-Liisa. Peppi Pitkätossu sankaritar vai huonosti käyttäytyvä pikkutyttö? Soveltavan kasvatustieteen laitos, Helsingin yliopisto. 64. Stjernberg, Alice. Klädsmak och konsumtion. En kvantitativ studie om skillnader i klädsmak och social bakgrund. Kasvatustieteen laitos, Helsingin yliopisto. 65. Tahvola, Sanna. Tulevaisuus - uusi mahdollisuus. Perhekotinuorten tulevaisuuskuvat refleksiivisen sosiologian näkökulmasta. Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö, Oulun yliopisto. 66. Tokola, Anne-Maria. Nuorisorikollisuus Raahessa. Syitä nuorisorikollisuuteen ja koulun vaikutusmahdollisuuksia nuorisorikollisuuden ehkäisemisessä. Kasvatustiede, Oulun yliopisto. 67. Urtti, Sanna & Vehviläinen, Kati. Kohti parempaa elämänhallintaa. Asiantuntijanäkökulmia nuorten syrjäytymisen ilmiöön. Kasvatustieteen laitos, Jyväskylän yliopisto. 68. Uusitalo, Saija. Isä kasvattajana. Nuorten miesten näkemyksiä isyydestä. Kasvatustiede, Tampereen yliopisto. 69. Varis, Markku. Santeri Alkion kasvatus- ja sivistysteoria. Kasvatustiede, Oulun yliopisto. 70. Vehanen, Laura. Vastuuseen kasvaminen, kotitalousopetuksesta varusmiespalvelukseen. Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos, Helsingin yliopisto. 71. Vesalainen, Reetta. Elääkö kaanon? Nuortenkirjallisuuden kaanon peruskoulun yläluokkien äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa äidinkielenopettajien näkemysten, opetussuunnitelmien ja oppikirjojen tarkastelujen valossa. Soveltavan kasvatustieteen laitos, Helsingin yliopisto. 72. Virtanen-Laikari, Sanna. Junior Coach Academy nuoria osallistavana toimintaympäristönä. Kasvatustiede, Oulun yliopisto. 73. Haapamäki, Anniina. Eiks se oo vähän naisen tehtäväkin tulla äidiks. Narratiivinen tutkimus Tyttöjen Talon nuorten äitien elämänkuluista. Kasvatustieteen laitos, Helsingin yliopisto. 9

11 74. Hannola, Annaleena. Eikä hyvästelyihin ikinä opi. Kvalitatiivinen tutkimus kolmen nuoren ajatuksista uuteen kulttuuriin muuttamisesta. Soveltavan kasvatustieteen laitos, Helsingin yliopisto. 75. Vähämäki, Tuija. Maaseudun nuoret käännekohdassa. Yhdeksäsluokkalaisten kuvitelmia elämästään ja sosiaalisista suhteistaan uudessa ympäristössä. Kasvatustiede, Lapin yliopisto. 76. Vitikka, Hannele. Kauhistuksen kanahäkki? Kuudesluokkalaisten ja heidän opettajiensa käsityksiä ruoantuotannon eläinsuojelukysymyksistä. Soveltavan kasvatustieteen laitos, Helsingin yliopisto. 77. Åstrand, Riikka. Mustakin olis voinu tulla joku huligaani jos en mä olis siihen sirkukseen jumittunu. Harrastustoiminta syrjäytymisen ehkäisijänä tapaustutkimus Suvelan sirkuksesta ja Iceheartsista. Soveltavan kasvatustieteen laitos, Helsingin yliopisto. Liikunta- ja terveyskasvatus 78. Haapasalo, Ilona. Koulukiusaaminen ja nuorten oireilu. Entisen Vaasan läänin alueen suomen- ja ruotsinkielisten koulujen oppilaiden vertailua perusopetuksen 8. ja 9. luokilla. Terveyskasvatus, Jyväskylän yliopisto. 79. Halttunen, Päivi. Koulumenestyksen, terveyskäyttäytymisen ja liikuntaharrastusten vertailu peruskoulun yhdeksänsien liikuntaluokkien ja tavallisten luokkien välillä. Liikuntapedagogiikka, Jyväskylän yliopisto. 80. Hölttä, Heli. Nuorten kilpauimareiden harjoittelu, motiivit ja koetut ongelmat uintiharjoittelussa. Liikuntapedagogiikka, Jyväskylän yliopisto. 81. Pekkarinen, Jaana. Tapaustutkimus nuorten naisten syömishäiriö- ja liikuntakokemuksista. Liikuntapedagogiikka, Jyväskylän yliopisto. 82. Penttinen, Marja. Valmentajien käsityksiä terveyden edistämisen toimista nuorten yleisurheiluvalmennuksessa. Terveyskasvatus, Jyväskylän yliopisto. 83. Tuovinen, Sari. Nuorten kilpahiihtäjien harjoituksissa viihtyminen ja kilpailumenestyminen. Liikuntapedagogiikka, Jyväskylän yliopisto. 84. Tupamäki, Jussi. Pelikäsitys puolustustilanteissa 15-vuotiailla huippujääkiekkoilijoilla. Valmennus- ja testausoppi, Jyväskylän yliopisto. 85. Turkka, Laura. Liikkumisen kokemistiloja. Tutkimus vuotiaiden nuorten vapaa-ajan liikunnalle ja koululiikunnalle annetuista merkityksistä. Liikuntapedagogiikka, Jyväskylän yliopisto. 86. Vanha-Kämppä, Timo. Nakkilan yhteiskoulun 7.- ja 8.-luokkalaisten alkoholin käyttö sekä heidän kokemuksensa huumausaineista. Liikuntapedagogiikka, Jyväskylän yliopisto. 10

12 Taide- ja mediakasvatus 87. Hast, Sanna. Mun elämä miten siitä tuli näin vaikeaa? Nuorten huolenaiheita Textari- Helpin valossa. Mediakasvatus, Lapin yliopisto. 88. Hovisalmi, Asta. Musiikki osana venäjänkielisten maahanmuuttajanuorten kulttuuriidentiteettiä ja akkulturaatiota. Viiden maahanmuuttajanuoren kokemuksia omasta identiteetistä, kulttuurista ja musiikista. Musiikkikasvatus, Jyväskylän yliopisto. 89. Häkämies, Jarkko. Tämä kuva sisältää voimakkaita kohtauksia. Mediaväkivalta oppilaiden kuvissa. Kuvataidekasvatus, Lapin yliopisto. 90. Jalava, Anna. Pro graffiti. Turkulaisten nuorten käsityksiä lähiympäristön nykygraffitien merkityksistä. Kuvataidekasvatus, Lapin yliopisto. 91. Juntunen, Piia. Veden vietävänä eli kuinka lumisota suli meksikolaiseksi vesilätäköksi. Toimintatutkimus tieteen ja taiteen integroimisesta lukion kuvataidekurssilla. Kuvataidekasvatus, Lapin yliopisto. 92. Kettunen, Pippa. Kuviksessa voin opiskella myös itseäni. Peruskoulun yhdeksännen luokan oppilaiden motivaatio. Kuvataidekasvatus, Lapin yliopisto. 93. Luokkakallio, Suvi. Elämä, usko, rukous ja musiikki. Musiikkikasvatus Lapuan hiippakunnan rippikoululeireillä Musiikkikasvatus, Jyväskylän yliopisto. 94. Rahko, Mia. Juuri nyt näyttäisi siltä, että minusta ei tule kuvismaikkaa... Narratiivinen tutkimus kuvataidekasvatuksen opiskelijoiden opettajuutta koskevasta dilemmasta. Kuvataidekasvatus, Lapin yliopisto. 95. Schroderus, Hanna. Täydellinen tyttö. Tutkielma tyttöyden representaatiosta lukiolaisten kuvissa. Kuvataidekasvatus, Lapin yliopisto. 96. Tuiskuvaara, Tea. Tilan haltuunotto omin kuvin, omin luvin. Sabluunagraffitin paikat brändikulttuurissa. Mediakasvatus, Lapin yliopisto. 97. Tykkyläinen, Laura. Nuorten bändisoiton motivaatio. Musiikkikasvatus, Jyväskylän yliopisto. Psykologia 98. Ahonen, Kaisa. Lasten ja nuorten selviytymiskeinot sotatraumasta. Vaikuttavat tekijät ja tehokkuus. Psykologia, Tampereen yliopisto. 99. Bjonbäck, Karin. När mobbarna följer med dig hem. En undersökning om ungdomars upplevelser av virtuell mobbning. Utvecklingspsykologi, Åbo Akademi Heimonen, Saara. Äidin kasvatustyyli ongelmakäyttäytymistä selittävänä tekijänä heikosti koulussa menestyvillä nuorilla. Psykologia, Jyväskylän yliopisto. 11

13 101. Hendersson, Annika & Storlund, Brita. Aggression Replacement Training. En utvärdering av metoden. Utvecklingspsykologi, Åbo Akademi Häkkinen, Satu. Vanhemmuustyylit ja nuorten masentuneisuus toisen asteen koulusiirtymässä. Psykologia, Jyväskylän yliopisto Jokinen, Janne. Nuorten esimiesten työn piirteet, työasenteet, työhyvinvointi ja kompetenssin tunne vuosina 1996 ja Psykologia, Jyväskylän yliopisto Jungar-Irjala, Sonja. Socialt kapital och relationer till far- och morföräldrar bland finlandssvenska och finska ungdomar. Utvecklingspsykologi, Åbo Akademi Lehtinen, Vilma. Maintaining and Extending Social Networks in IRC-galleria. Sosiaalipsykologia, Helsingin yliopisto Karjalainen, Maiju. Nuori aikuisuus psyykkisenä ilmiönä. Syvähermeneuttinen psykodynaamiseen ymmärtämiseen perustuva tutkimus. Kasvatuspsykologia, Oulun yliopisto Lehtola, Anu-Riikka. ADHD- lasten koulukokemuksista ja minäkäsityksestä. Sosiaalipsykologia, Kuopion yliopisto Mikkola, Henna & Oinas, Merja-Maaria. Nuorten kehonkuva ja IRC-Galleriassa tapahtuva identiteetti-ilmaisu. Kasvatuspsykologia, Oulun yliopisto Nicholls, Tuulia. Self-reported negative cognitions, reactive-reflexive positions and sources of fear in musical performance anxiety. Psykologia, Jyväskylän yliopisto Ollila, Hanna. Nuorten aikuisten tupakointi ja sen yhteydet psyykkiseen oireiluun ja aggressiivisuuteen. Sosiaalipsykologia, Helsingin yliopisto Puustinen, Tiia. Äiti on semmonen oljenkorsi. Kuuden nuoren kokemuksia sosiaalisesta tuesta ja sen merkityksestä päihteiden käytön lopettamisessa. Sosiaalipsykologia, Tampereen yliopisto Tikkanen, Johanna. Opiskelevan kilpaurheilijan elämänkulku. Siirtymiä, valintoja ja aikatauluja. Sosiaalipsykologia, Kuopion yliopisto Tyyskä, Johanna. Yhdessä ollaan ja yhdessä tehdään. Joukkueen kiinteys ja harjoittelumotivaatio muodostelmaluistelujoukkueessa. Sosiaalipsykologia, Kuopion yliopisto Udd, Ann-Sofie. Socialt kapital i vänskapsrelationer hos finlandssvenska och finskspråkiga ungdomar. Utvecklingspsykologi, Åbo Akademi Uhmavaara, Anni. Keskity, seiso tukevasti ja hymyile! Nuorten sosiaalinen ahdistuneisuus luokkatilanteessa. Turun yliopisto, opettajankoulutuslaitos Vähäkangas, Katja. Nuoren kokemus perheessä, jossa vanhemmalla on mielialaongelma ja joka on perheineen läpikäynyt Beardsleen perheintervention. Kasvatuspsykologia, Oulun yliopisto. 12

14 Sosiaalipedagogiikka 117. Häyrinen, Kiril. Nonformaali pedagoginen toiminta. Pedagogisen toiminnan haasteet alle 18- vuotiaille kerhonohjaajille 4H:n kerhojen toiminnassa. Sosiaalipedagogiikka, Kuopion yliopisto Höylä, Sari. Ihmisoikeuskasvatus suomalaisessa nuorisotyössä. Sosiaalipedagogiikka, Kuopion yliopisto Kauppila, Maija-Sisko. Avartti nuoret sen tekevät! Tapaustutkimus The International Award for Young People -ohjelman tulosta osaksi suomalaista nuorisokasvatuksen rakennetta. Sosiaalipedagogiikka, Kuopion yliopisto Lautala, Marjukka. Kasvatustieto espanjalaisessa sosiaalipedagogiikassa. Sosiaalipedagogiikka, Kuopion yliopisto Noponen, Perttu. Kasper, Jesper ja Joonatan. Tutkimus kolmen lastensuojelun jälkihuoltonuoren identiteettien sosiaalisesta rakentumisesta. Sosiaalipedagogiikka, Kuopion yliopisto Pajunen, Mirka & Schadewitz, Katri. Järjestössä kasvaa ja järjestöön kasvaa. Partio ja 4H nuorten kasvatus- ja oppimisympäristönä. Sosiaalipedagogiikka, Kuopion yliopisto Peltomäki, Maija. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan mahdollisuudet nuorten sosiaalisen kasvun tukemisessa. Sosiaalipedagogiikka, Kuopion yliopisto Pietilä, Hanna. Hyvää harjoitusta tulevaa varten. Nuorten kokemuksia nuorisotilaosallisuuden askelmilta. Sosiaalipedagogiikka, Kuopion yliopisto Ravi, Hanna. Hatkaan! Etnografinen tapaustutkimus huostaan otettujen nuorten karkailusta lastensuojelun sijaishuoltopaikoistaan. Sosiaalipedagogiikka, Kuopion yliopisto Rissanen, Eija. Minne pajatie vie? Fenomenologinen tapaustutkimus pajatoimintaan osallistuneista nuorista. Sosiaalipedagogiikka, Kuopion yliopisto Saastamoinen, Katri. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan mahdollisuudet psykososiaalisen toimintakyvyn tukemisessa. Sosiaalipedagogiikka, Kuopion yliopisto Savolainen, Maija. Pedagoginen suhde koulun erityiskasvatuksessa. Opettaja-oppilassuhteen dialogisuus ja auktoriteetti. Sosiaalipedagogiikka, Kuopion yliopisto Sjöholm, Eva. Förståelsen bakom orden. Utvecklingen av läsförståelsen och läsvanor hos ungdomar med svag läsförståelse. Specialpedagogik, Åbo Akademi Taskinen, Teresa. Pelasin opintolainani viidessä minuutissa. Tutkimus nuorten ongelmapelaajien pelihistoriatarinoista. Sosiaalipedagogiikka, Kuopion yliopisto Tusa, Eija. Huumenuorten koherenssin tunne. Tapaustutkimus Aaron Antonovskyn teorian pohjalta. Sosiaalipedagogiikka, Kuopion yliopisto. 13

15 Sosiologia 132. Aaltonen, Mikko. Alkoholi väkivaltatilanteissa: syy, tekosyy vai sattuma? Yhdeksäsluokkalaisten nuorten alkoholikulutuksen yhteys väkivaltaiseen käyttäytymiseen. Yleinen sosiologia, Helsingin yliopisto Heiskanen, Lasse. Mistä on nuorten näköinen urheiluseura tehty? Tapaustutkimus nuorten vaikutusmahdollisuuksien edistämisestä ja aikuistuesta Kuopion Suunnistajissa. Liikuntasosiologia, Jyväskylän yliopisto Kopponen, Sonja. Feminismiä ei tarvita, tasa-arvoa tarvitaan. Myöhäismoderni nuoriso ja (post)feminismi. Sosiologia, Turun yliopisto Koski, Terhi. Yksin asuvat nuoret aikuiset pääkaupunkiseudulla 1985, 1990 ja Sosiologia, Helsingin yliopisto Kotti, Tiina. Monikulttuurinen tyyli? Nuoret ja ulkonäön merkitys 2000-luvun Suomessa. Sosiologia, Tampereen yliopisto Lepistö, Sirkku. Matematiikka tyttöjen oppituntina sukupuolesta? Tutkimus lukiolaistyttöjen kokemuksista ja käsityksistä matematiikan opiskelusta. Sosiologia, Helsingin yliopisto Litja, Jukka-Pekka. Se on niin kuin leikki, sä leikit niiden kanssa mä oon suomalainen, vaikka et voi koskaan olla. Diaspora ja sosiaaliset verkostot. Kasvatussosiologia, Joensuun yliopisto Namupala, Ndeshimona. The Role of Media in Gender Identity Formation among Adolescents in Windhoek and Ohangwena. Sosiologia, Joensuun yliopisto Ollikainen, Taru. Mieluummin liian aikuismainen kuin liian lapsellinen. Tyttöjen siirtymä alakoululaisesta yläkoululaiseksi. Sosiologia, Joensuun yliopisto Ruotanen, Lauri. Rautalammin nuorisokulttuurin ajassa liikkuvia kysymyksiä ja vastauksia. Sosiologia, Joensuun yliopisto Rämö, Tuomas. Huono-osaisuuden merkitys koulutusvalintaan. Havaintoja PROFIT-projektin nuorista aikuisista. Sosiologia, Tampereen yliopisto Silvennoinen, Inka. Ilo ilman viinaa on teeskentelyä? Raittiuden vaikutus nuorten aikuisten elämään, itsemäärittelyyn ja sosiaalisuuteen. Sosiologia, Helsingin yliopisto Simonen, Jenni. Monimuotoinen sosiaalisuus. Sosiaalisuuden lajit nuorten aikuisten alkoholinkäytössä. Yleinen sosiologia, Helsingin yliopisto Strand, Teija. Kuluttaminen lappilaisten varhaisnuorten identiteetin rakentumisessa. Sosiologia, Turun yliopisto Sundkvist, Camilla. Det ska vara för att jag vill. En studie av ungdomars relation till fysisk aktivitet med fokus på flickors konstruktion av kroppslighet och kvinnlighet. Sociologi, Åbo Akademi. 14

16 147. Tuhkanen, Hanna-Leena. Töitä riittää, ihteni elätän ja ite tykkään. Peruskoulusta hyvällä todistuksella ammattikouluun. Kasvatussosiologia, Joensuun yliopisto Turunen, Hanna. Isot kivet veteen. Case Rap-kulttuurisilta -projekti: Naulakallion oppilaiden räppiä elämästä. Sosiologia, Jyväskylän yliopisto. Sosiaalityö 149. Aholainen, Laura. Isyyden uudet vaatteet. Kulttuurinen isyys sosiaalialan aikakauslehdissä 1980-luvulta 2000-luvulle. Sosiaalityö, Kuopion yliopisto Antikainen, Anne-Maarit. Ihmisellä on oikeus ja kyky muuttua. Lasten seksuaalisten hyväksikäyttäjien kuntouttaminen. Sosiaalityö, Kuopion yliopisto Eskanen, Laura. Lastensuojelun sosiaalityön määrittyminen julkisessa keskustelussa. Diskurssianalyyttinen tutkimus lastensuojelun sosiaalityöstä käytävästä keskustelusta Helsingin Sanomissa, Savon Sanomissa ja Länsi-Savossa. Sosiaalityö, Kuopion yliopisto Etelävuori, Raita. Nuoruus ja rahapelaaminen. Suomen Punaisen Ristin Helsingin nuorten turvatalolla toteutettu tutkimus nuorten rahapelaamisesta ja nuorten rahapelaamiseen liittämistä asenteista ja mielikuvista. Sosiaalityö, Helsingin yliopisto Heinonen, Karoliina. Arvokasta lastensuojelua. Sosiaalityö, Kuopion yliopisto Kallio, Saila. Lapsen näkökulma päihdetyössä. Tutkimus päihdeperheen lapsen huomioon ottamisesta päihdetyön erityispalveluissa. Sosiaalityö, Kuopion yliopisto Kosonen, Elina. Äitiys- ja lastenneuvolan ja sosiaalitoimen lastensuojelun yhteistyö terveydenhoitajien arvioimana. Sosiaalityö, Kuopion yliopisto Kujanpää, Riia. Lastu on hyvä juttu. Jälkihuoltonuorten kokemuksia siirtymävaiheista heidän muuttaessaan lastun tukiasuntoon ja sieltä pois. Sosiaalityö, Helsingin yliopisto Kyllönen, Riitta. Moniammatillinen yhteistyö lastensuojelussa. Sosiaalityö, Kuopion yliopisto Lehtola, Johanna. Erityisopetus nuorten syrjäytymisen ehkäisijänä. Tutkimus erityisopetuksesta tehdyn muutoksenhaun teemoista. Sosiaalityö, Turun yliopisto Leinonen, Taimi. Lastensuojelun perhetyön vaikuttavuuden arviointi sosiaalityön työvälineenä. Sosiaalityö, Kuopion yliopisto Levy, Päivi. Mitä heille nyt kuuluu? Seurantatutkimus nuorten selviytymisestä viisi vuotta psykiatrisen hoidon arvioinnin jälkeen. Sosiaalityö, Helsingin yliopisto Lipsanen, Teija. Sosiokulttuurinen innostaminen koulukuraattorin työssä. Sosiaalityö, Kuopion yliopisto. 15

17 162. Matikka, Laura. Nuorten rikoksentekijöiden parissa tehtävän ennaltaehkäisevän sosiaalityön ja perinteisen sosiaalityön teorioiden tarkastelua. Sosiaalityö, Kuopion yliopisto Paavola, Tuula. Mää en ennää tiiä, että mitä sen kans tehhään. Vanhempien kokemuksia nuorten pahoinvoinnista. Sosiaalityö, Lapin yliopisto Pietiäinen, Maarit. Adoptiolapset lastensuojelun asiakkaana. Sosiaalityö, Kuopion yliopisto Pursiainen, Merja & Vepsäläinen, Marjo. Kokemuksia perhehoitoon sijoitettujen lasten osallisuudesta kertojina lapset ja sosiaalityöntekijät. Sosiaalityö, Kuopion yliopisto Pynnönen, Jaana. Moniammatillinen yhteistyö lastensuojelussa. Sosiaalityö, Kuopion yliopisto Riikonen, Maarit. Lasten hyvinvointi sosiaalityön ammatillisena haasteena. Sosiaalityö, Kuopion yliopisto Rantanen, Anna. Nuorten ja ammattilaisten näkökulmia ehkäisevään päihdetyöhön. Sosiaalityö, Tampereen yliopisto Ruuskanen, Lea. Opiskelijoiden kokemuksia kuraattorin tarjoamasta kontrollista ja tuesta ammattiopistossa. No en mä tiijä, siinä höpöteltiin ja sit mä aloin taas käymään koulua. Sosiaalityö, Kuopion yliopisto Räsänen, Kristiina. Lasten hyvinvointi sosiaalityön ammatillisena haasteena. Sosiaalityö, Kuopion yliopisto Saari, Riikka. Lasten ja nuorten näpistely ja päihteidenkäyttö varhaisen puuttumisen kohteena. Sosiaalityö, Helsingin yliopisto Savolainen, Pekka. Nuorten rikoksentekijöiden parissa tehtävän ennaltaehkäisevän sosiaalityön ja perinteisen sosiaalityön teorioiden tarkastelua. Sosiaalityö, Kuopion yliopisto Tiainen, Mervi. Kouluongelmista työelämään. Tutkimus nuorten kouluongelmista ja niiden vaikutuksista tulevaisuuteen. Sosiaalityö, Lapin yliopisto Velling, Krista. No, suurimmaks osaks sen takii, ku mä en herää. Ammatillisessa koulutuksessa olevien opiskelijoiden näkemykset poissaolojen merkityksestä opiskeluun. Sosiaalityö, Helsingin yliopisto Väisänen, Niina. Rakkaus, rajat ja pikkuveli. Sijoitettujen lasten ja nuorten hyvinvointia tukevia tekijöitä. Sosiaalityö, Kuopion yliopisto Vänskä, Riitta. Produktiivisen oppimisen toimintamalli. Käsitteen sisältö ja käyttömahdollisuudet koulun sosiaalityössä Suomessa. Sosiaalityö, Kuopion yliopisto. 16

18 Politiikan tutkimus 177. Koivisto, Henna-Maija. Sukupolvien välistä kuilua etsimässä. Nurmolaiset nuoret urheilijat kuilun partaalla. Yhteiskuntapolitiikka, Jyväskylän yliopisto Koivunmaa, Katja. Työmarkkinatukea saavat nuoret koulutuksen ja työmarkkinoiden ongelmana. Tutkimus Kanta-Hämeen seudulla asuvista työmarkkinatukea saavista alle 25-vuotiaista ammattikouluttamattomista nuorista. Yhteiskuntapolitiikka, Joensuun yliopisto Leinonen, Linda. Nuorten osallisuushankkeen aikana kehitettyjen toimintamallien merkitys nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien parantamiseksi. Tarkastelussa neljän hankepaikkakunnan toimintamallit. Kunnallispolitiikka, Tampereen yliopisto Sihvola, Suvituuli. Valinnan pakot ja mahdollisuudet. Nuorten akateemisten naisten elämänpoliittiset ristiriidat ja selviytymiskeinoista koostuvat elämäntyylit. Sosiaalipolitiikka, Helsingin yliopisto Syrjänen, Elina. Tule lujaksi pysy pehmeänä. Väkivallan diskurssit ja väkivalta nuoruusiän parisuhteissa. Yhteiskuntapolitiikka, Jyväskylän yliopisto. Hoito- ja terveystieteet 182. Andersson, Annukka. Koetun terveyden muutokset tamperelaisilla nuorilla aikuisilla vuosina Kansanterveystiede, Tampereen yliopisto Karjalainen, Marjaana. Psykoosin varhainen vaihe. Perheenjäsenten kuvauksia ajasta ennen perheen nuoren ensipsykoosin hoidon alkamista. Hoitotiede, Kuopion yliopisto Kolari, Tuula. Nuorten kokemuksia kouluterveydenhoitajan toteuttamasta seksuaalikasvatuksesta. Hoitotiede, Tampereen yliopisto Koponen, Niina. Terveystieto ja internet. Nuorten kokemuksia ja käsityksiä. Hoitotiede, Kuopion yliopisto Korhonen, Tuula. Den vårdande kulturens kännetecken enligt unga patienter. Vårdvet, Åbo Akademi Lindberg, Monica. Den vårdande dialogen. En studie om den unga som kränker andra inom skolhälsovården. Vårdvet, Åbo Akademi Roine, Maija. Asiantuntijuuden muodot professio- ja verkostokeskeisessä koordinoinnissa. Tutkimus lasten kuntoutuspalveluista julkisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Terveyshallintotiede, Kuopion yliopisto Virtanen, Hilkka. Ylipainoisten nuorten kokemus painonhallinnasta sekä saamastaan ja tarvitsemastaan tuesta painonhallintaan. Hoitotiede, Tampereen yliopisto. 17

19 Oikeustiede 190. Eronen, Kirsi. Lapsen kuuleminen asianomistajana esitutkinnassa. Prosessioikeus, Turun yliopisto Isosalo, Maria. Alaikäisen asema urheilutoiminnassa. Urheiluoikeus, Lapin yliopisto Mäntylä, Elina. Alaikäinen ulosotossa. Prosessioikeus, Turun yliopisto. Viestintä ja mediatutkimus 193. Louko, Eeva Elina. Fantasiaelämyksiä ja fanittamista yli ikärajojen. Vastaanottotutkimus Harry Potterin nuorista aikuislukijoista. Viestintä, Helsingin yliopisto Moisio, Aleksi. Identiteetti 2.0. Eheän virtuaalisen identiteetin merkitys Habbo Hotellin vierailijoille. Viestintä, Helsingin yliopisto Palomäki, Aleksi. The Art of Raw Sound. Hip Hop -kulttuuriin ja musiikkiin sitoutuvan levynkannen suunnittelu. Audiovisuaalinen mediakulttuuri, Lapin yliopisto Rask, Anne. Vaatteet tekevät nuoren. Vaatebrändien nuorten aikakauslehdissä julkaisemien mainosten semioottinen analyysi. Tiedotusoppi, Tampereen yliopisto Smeds, Mia. Köp mig, läs mig! Kvalitativ analys av tjej- och damtidningars omslag. Viestintä, Helsingin yliopisto Uuksulainen, Sanna. Luokka-aseman merkitys nuorten pääkaupunkiseutulaisten lukemisessa. Viestintä, Helsingin yliopisto. Taloustieteet ja markkinointi 199. Honkala, Tiina. Nuorten näkökulmia eettiseen kuluttamiseen: hyvät, pahat ja reilut valinnat. Markkinointi, Lapin yliopisto Hovi, Anniina. Luksuskuluttaminen merkityksiä täynnä. Narratiivinen tutkimus nuorista luksuskuluttajista. Markkinointi, Vaasan yliopisto Koskela, Kaisa. E-loyalty and the Cultural Effects. A Comparison of Finnish and U.S. Young Adults. Markkinointi, Oulun yliopisto Laakso, Maarit. Varhaisteinien brändiarviointien synty vertaisryhmässä. Markkinointi, Vaasan yliopisto Laalahti, Kaisa. Punainen tupa ja perunamaa? Nuorten aikuisten asumiskokemuksia ja -unelmia pääkaupunkiseudulla. Kuluttajaekonomia, Helsingin yliopisto. 18

20 204. Leino, Topias. Koulutus työmarkkinasignaali? Kirjallisuuskatsaus ja empiirinen tarkastelu Suomen peruskoulu-uudistuksen valossa. Kansantaloustiede, Helsingin kauppakorkeakoulu Mäntylä, Anu. Brändi viestinä minäkuvasta. Tutkimus vuotiaiden poikien ikäryhmässä. Markkinointi, Turun kauppakorkeakoulu Salo, Anniina. Kriisiin ajautuneen liikesuhteen pelastaminen. Tapaustutkimus Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiön ja Oulun Puhelin Oy:n välisestä liikesuhteesta. Markkinointi, Oulun yliopisto Vuoristo, Lotta. Exploratory analysis of the drivers of relational motivation in the context of frequent flyer programs and young customers. Marknadsföring, Svenska handelshögskolan. Kielitieteet ja kirjallisuus 208. Airio, Sanna. Kvinnors och mäns sätt att skriva i ungdomstidningen Okej. Pohjoismaiset kielet, Vaasan yliopisto Ala-Nissilä, Tuomas. Meillä on sinulle ikäviä uutisia. Kuolemanmotiivi 1990-luvun lopun suomalaisissa nuortenkirjoissa. Kotimainen kirjallisuus, Turun yliopisto Barsk, Petra. Skriftlig produktion hos Språkskolans 9-klassister. En jämförande analys. Ruotsin kieli, Vaasan yliopisto Fredriksson, Anna. Moral child behaviour and moralising child behaviour. The reception of Roald Dahl s novels for children. Englantilainen filologia, Turun yliopisto Heilmann, Katarina. Nix gefaked! Jugendsprache in den Medien. Am Beispiel der Zeitschriften Bravo und Yam! Saksan kieli, Joensuun yliopisto Heinonen, Suvi. Pikku kirjailijattaresta kirjailijaksi. Virva Seljan kirjallinen kehitys Rauha S. Virtasen Selja-tyttökirjasarjassa. Kotimainen kirjallisuus, Turun yliopisto Kantoluoto, Anita. Lahtelaisnuorten puhekieleen liittyviä asenteita. Suomen kieli, Jyväskylän yliopisto Koivisto, Suvi The Equality of the Sexes in Education. Gender and stereotyping in EFL textbooks over three decades. Englantilainen filologia, Turun yliopisto Korhonen, Hanna-Leena. Lasikylä Maria. Toinen Hannele Huovin historiallisessa nuortenromaanissa Lasiaurinko. Kirjallisuus, Oulun yliopisto Kortelainen, Sonja. Мир глазами русских рэпперов. Тематический анализ русских рэп-текстов начала 2000-х годов [Maailma venäläisten räppäreiden silmin luvun alun venäläisten rap-tekstien temaattinen analyysi]. Venäjä, Joensuun yliopisto. 19

KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA

KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA Turun Tyttöjen Talon kävijöiden kokemuksia toimintaan osallistumisen vaikutuksista Sosiaalityön pro gradu tutkielma Johanna Hedman 72860 Kevät 2011 Sosiaalitieteiden laitos Turun

Lisätiedot

SoPIMuKSEN ja SEN NÄKöKuLMIEN SISÄLTYMINEN KoRKEAKouLuoPINToIHIN SuoMESSA

SoPIMuKSEN ja SEN NÄKöKuLMIEN SISÄLTYMINEN KoRKEAKouLuoPINToIHIN SuoMESSA Sarja B. Projektiraportit ja selvitykset 21, 2011 Riikka Jalonen LAPSEN oikeuksien SoPIMuKSEN ja SEN NÄKöKuLMIEN SISÄLTYMINEN KoRKEAKouLuoPINToIHIN SuoMESSA humak Humanistinen ammattikorkeakoulu Lapsen

Lisätiedot

Nuorisotakuun arki ja politiikka

Nuorisotakuun arki ja politiikka Nuorisotakuun arki ja politiikka on 46 kirjoituksen poleeminen, ristiriitainen ja virkistävän vaihteleva kokonaisuus. Kirjoittajat lähestyvät nuorisotakuuta eri näkökulmista: yrittäjien, kunnan, virkamiesten,

Lisätiedot

Nais- ja sukupuolentutkimusaiheisia opinnäytetöitä

Nais- ja sukupuolentutkimusaiheisia opinnäytetöitä Nais- ja sukupuolentutkimusaiheisia opinnäytetöitä Nais- ja sukupuolentutkimusta ei voi opiskella Suomessa pääaineena, mutta siitä voi valmistua filosofian maisteriksi erillisestä maisteriohjelmasta (vuodesta

Lisätiedot

SUKUPUOLISENSITIIVISTÄ TYÖTÄ OPPIMAAN- Kokemuksia Tampereen Tyttöjen Talon sukupuolisensitiivisestä työstä

SUKUPUOLISENSITIIVISTÄ TYÖTÄ OPPIMAAN- Kokemuksia Tampereen Tyttöjen Talon sukupuolisensitiivisestä työstä 1 SUKUPUOLISENSITIIVISTÄ TYÖTÄ OPPIMAAN- Kokemuksia Tampereen Tyttöjen Talon sukupuolisensitiivisestä työstä Taina Karman Opinnäytetyö Humanistinen ammattikorkeakoulu Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

Kirsi Pohjola NUORISOTYÖ KOULUSSA. Nuorisotyö osana monialaista oppilashuoltoa

Kirsi Pohjola NUORISOTYÖ KOULUSSA. Nuorisotyö osana monialaista oppilashuoltoa Kirsi Pohjola NUORISOTYÖ KOULUSSA Nuorisotyö osana monialaista oppilashuoltoa Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports 54 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Mikkeli 2010 MIKKELIN

Lisätiedot

YHTEISKOULU YHTEISVOIMIN

YHTEISKOULU YHTEISVOIMIN YHTEISKOULU YHTEISVOIMIN HÄMEENLINNAN YHTEISKOULU Vuosikertomus 2010 2011 Kansi: Vappunaamiaiset kuva Tuula Savola 2 3 SISÄLLYS Rehtorin puheenvuoro, Arto Nykänen 4 Vastuunkantoa elämään, Vesa-Heikki Mikkola

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTAKERTOMUS 2014

NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTAKERTOMUS 2014 NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTAKERTOMUS 2014 nuorisotutkimusseura ry. nuorisotutkimusverkosto Sisällys 1 TOIMINNAN PAINOPISTEET 2014 3 1.1 Tieteellinen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen 3 1.2 Organisaation

Lisätiedot

NUORISOTALOTOIMINTA OSANA ELÄMÄNKULKUA Nuoruuden kokemusten arviointia aikuisiällä

NUORISOTALOTOIMINTA OSANA ELÄMÄNKULKUA Nuoruuden kokemusten arviointia aikuisiällä Asta Sajaniemi NUORISOTALOTOIMINTA OSANA ELÄMÄNKULKUA Nuoruuden kokemusten arviointia aikuisiällä Opinnäytetyö Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma YAMK Huhtikuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

USKON ETTÄ KAIKKI TUKI MITÄ VOI SAADA ME SAIMME NE Nuorten äitien kokemuksia sosiaalisesta tuesta

USKON ETTÄ KAIKKI TUKI MITÄ VOI SAADA ME SAIMME NE Nuorten äitien kokemuksia sosiaalisesta tuesta USKON ETTÄ KAIKKI TUKI MITÄ VOI SAADA ME SAIMME NE Nuorten äitien kokemuksia sosiaalisesta tuesta Johanna Haataja Riikka Hiltula Satu Pöykiö Opinnäytetyö, syksy 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pohjoinen

Lisätiedot

ADHD-liiton, Aivoliiton sekä Autismi- ja Aspergerliiton yhteinen teemaosuus s. 4-17. Ajatuksissa armeija s. 22

ADHD-liiton, Aivoliiton sekä Autismi- ja Aspergerliiton yhteinen teemaosuus s. 4-17. Ajatuksissa armeija s. 22 3/2012 ADHD-liiton jäsenlehti Mitä perusopetuslain muutokset tarkoittavat käytännössä? s. 8 ADHD-liiton, Aivoliiton sekä Autismi- ja Aspergerliiton yhteinen teemaosuus s. 4-17 Ajatuksissa armeija s. 22

Lisätiedot

HAASTEENA LIIKKUMATTOMAT LAPSET JA NUORET

HAASTEENA LIIKKUMATTOMAT LAPSET JA NUORET HAASTEENA LIIKKUMATTOMAT LAPSET JA NUORET Miksi osa lapsista ja nuorista ei liiku? Mikä liikkeen pysäyttää? Kuka kantaa vastuun näiden lasten ja nuorten liikkeelle saamisesta? Mä haluaisin tehdä liikkatunnilla

Lisätiedot

Tiedoksi. Sosiologipäivät Helsingissä 5. 6.3.2015. Ajan merkit mahdolliset maailmat

Tiedoksi. Sosiologipäivät Helsingissä 5. 6.3.2015. Ajan merkit mahdolliset maailmat 156 Tiedoksi Sosiologipäivät Helsingissä 5. 6.3.2015 Ajan merkit mahdolliset maailmat Vuoden 2015 Sosiologipäivien teema Ajan merkit mahdolliset maailmat kutsui pohtimaan sosiologian perustavaa lupausta

Lisätiedot

Nuoria koskeva syrjäytymistieto

Nuoria koskeva syrjäytymistieto Nuoria koskeva syrjäytymistieto Avauksia tietämisen politiikkaan Leena Suurpää (toim.) nuorisotutkimusverkosto Verkkojulkaisusarja Nuoria koskeva syrjäytymistieto Avauksia tietämisen politiikkaan Leena

Lisätiedot

MONISTE 2/2009 TAIDE JA TAITO KIINNI ELÄMÄSSÄ!

MONISTE 2/2009 TAIDE JA TAITO KIINNI ELÄMÄSSÄ! MONISTE 2/2009 TAIDE JA TAITO KIINNI ELÄMÄSSÄ! 116 TA I D E - J A TA I T O K A S VAT U K S E N J U L K A I S U 2 0 0 9 TAIDE JA TAITO KIINNI ELÄMÄSSÄ! Toimittanut: Opetushallituksen taide- ja taitokasvatuksen

Lisätiedot

OTA KÄYTTÖÖN RYHMÄILMIÖ s. 12 15. ehyt. 1 Amis ja lukio. Stand up -koomikko Joonatan Pitkänen: Etsi oma juttusi. Päihdesuunnitelma lukiolle s.

OTA KÄYTTÖÖN RYHMÄILMIÖ s. 12 15. ehyt. 1 Amis ja lukio. Stand up -koomikko Joonatan Pitkänen: Etsi oma juttusi. Päihdesuunnitelma lukiolle s. ehyt 1 Amis ja lukio Stand up -koomikko Joonatan Pitkänen: Etsi oma juttusi Innostava tie ammattiin s. 9 Päihdesuunnitelma lukiolle s. 18 s. 4 OTA KÄYTTÖÖN RYHMÄILMIÖ s. 12 15 ehyt 1 Amis ja lukio Lukio

Lisätiedot

Olen mukana, osaan ja pystyn - koskaan ei ole liian myöhäistä. Tutkimus peruskoulun loppuun suorittamisesta

Olen mukana, osaan ja pystyn - koskaan ei ole liian myöhäistä. Tutkimus peruskoulun loppuun suorittamisesta Olen mukana, osaan ja pystyn - koskaan ei ole liian myöhäistä Tutkimus peruskoulun loppuun suorittamisesta 1 Olen mukana, osaan ja pystyn - koskaan ei ole liian myöhäistä Tutkimus peruskoulun loppuun suorittamisesta

Lisätiedot

Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen

Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen Projektin 2007 2009 keskeiset tulokset Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:13 Monica

Lisätiedot

Päihdepäivien seminaariohjelma. Päihdekulttuuria muuttamassa

Päihdepäivien seminaariohjelma. Päihdekulttuuria muuttamassa Päihdepäivien seminaariohjelma Päihdekulttuuria muuttamassa O h j e l m a Tiistai 19.5.2015 9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 10.00 Alkuseminaari: Päihdekulttuuria etsimässä 11.30 Lounastauko 13.00 Osaseminaarit

Lisätiedot

Sosiaalinen media nuoren ohjauksessa Toimittanut Helena Tirronen

Sosiaalinen media nuoren ohjauksessa Toimittanut Helena Tirronen VERTAISENA VERKOSSA Sosiaalinen media nuoren ohjauksessa Toimittanut Helena Tirronen V E R TA IS E N A VERKOSSA Sosiaalinen media nuoren ohjauksessa Toimittanut Helena Tirronen Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

LÄHTÖTELINEISSÄ. Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta. Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198

LÄHTÖTELINEISSÄ. Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta. Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198 OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198 TUTKIMUKSIA Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) LÄHTÖTELINEISSÄ Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta Turun ammattikorkeakoulun raportteja 198 Turun

Lisätiedot

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ ARKI

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ ARKI LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 41 Päivi Marjanen & Eila Lindfors (toim.) LAPSEN JA NUOREN HYVÄ ARKI Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 41 Lapsen ja nuoren hyvä arki Päivi Marjanen &

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

Mitä kuuluu sateenkaarinuorille Suomessa?

Mitä kuuluu sateenkaarinuorille Suomessa? Mitä kuuluu sateenkaarinuorille Suomessa? Katarina Alanko Projektissa Mitä kuuluu sateenkaarinuorille Suomessa? tutkittiin seksuaalija sukupuolivähemmistöihin kuuluvien 15 25-vuotiaitten hyvinvointia.

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 15. Asta Niskala (toim.) Sosiaalityön paikallisten käytäntöjen mallinnus

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 15. Asta Niskala (toim.) Sosiaalityön paikallisten käytäntöjen mallinnus Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 15 Asta Niskala (toim.) Sosiaalityön paikallisten käytäntöjen mallinnus Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oulu 2004 Julkaisija: Pohjois-Suomen

Lisätiedot

SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN KOKEMUKSINA JA KÄYTÄNTEINÄ

SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN KOKEMUKSINA JA KÄYTÄNTEINÄ Sarja C. Oppimateriaaleja 26, 2011 Pia Lundbom ja Jatta Herranen (toim.) SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN KOKEMUKSINA JA KÄYTÄNTEINÄ humak Humanistinen ammattikorkeakoulu SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN KOKEMUKSINA

Lisätiedot

Maailmankansalainen eurooppalainen suomalainen turkulainen. Kansainvälisen nuorisotoiminnan mandaatteja ja mahdollisuuksia

Maailmankansalainen eurooppalainen suomalainen turkulainen. Kansainvälisen nuorisotoiminnan mandaatteja ja mahdollisuuksia Maailmankansalainen eurooppalainen suomalainen turkulainen Kansainvälisen nuorisotoiminnan mandaatteja ja mahdollisuuksia Case - Turun seudun kansainvälisen nuorisotoiminnan nykypäivää ja tulevaisuuden

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN KOKEMUKSIA TERVEYSKASVATUKSESTA

LUKIOLAISTEN KOKEMUKSIA TERVEYSKASVATUKSESTA Opinnäytetyö LUKIOLAISTEN KOKEMUKSIA TERVEYSKASVATUKSESTA Johanna Tuominen Kirsi Ylikännö Hoitotyön koulutusohjelma Turun ammattikorkeakoulu: Opinnäytetyön tiivistelmä Terveysala, hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

KESKEYTTÄJÄN KUVA Ammatillisten opintojen keskeyttäminen ja elämäntilanne

KESKEYTTÄJÄN KUVA Ammatillisten opintojen keskeyttäminen ja elämäntilanne MUUNTAJA Mikkelin seudun työvoiman palveluverkostojen ja toimintamallien kehittämishanke KESKEYTTÄJÄN KUVA Ammatillisten opintojen keskeyttäminen ja elämäntilanne Selvitys vuonna 2005 Mikkelin ammattiopistossa

Lisätiedot

Kansi: Kaupan- ja hallinnon alan uudisrakennus, Hattelmalantie 6 Mietelauseet: Positiivarit

Kansi: Kaupan- ja hallinnon alan uudisrakennus, Hattelmalantie 6 Mietelauseet: Positiivarit Lukuvuoden 2002 2003 varrelta 2 Kansi: Kaupan- ja hallinnon alan uudisrakennus, Hattelmalantie 6 Mietelauseet: Positiivarit 3 S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 Lukuvuosi 4 2 Ylläpitäjä 5 3 Hallinto 5 4

Lisätiedot