Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007"

Transkriptio

1 Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007 Janne Poikolainen nuorisotutkimusverkosto Verkkojulkaisusarja

2 Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007 Janne Poikolainen Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura Verkkojulkaisuja 22

3 Kansi ja taitto: Tanja Konttinen Nuorisotutkimusseura ja kirjoittaja Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 22, 2008 ISBN: (PDF) Nuorisotutkimusverkosto Asemapäällikönkatu Helsinki puh fax sähköposti:

4 Sisällys Esipuhe 4 YLIOPISTOT 5 Pro gradut 5 Kasvatustiede ja erityispedagogiikka 5 Liikunta- ja terveyskasvatus 10 Taide- ja mediakasvatus 11 Psykologia 11 Sosiaalipedagogiikka 13 Sosiologia 14 Sosiaalityö 15 Politiikan tutkimus 17 Hoito- ja terveystieteet 17 Oikeustiede 18 Viestintä ja mediatutkimus 18 Taloustieteet ja markkinointi 18 Kielitieteet ja kirjallisuus 19 Antropologia, kansatiede ja folkloristiikka 20 Historia 21 Muut alat 21 Lisensiaattityöt 22 Väitöskirjat 22 AMMATTIKORKEAKOULUT 24 Kasvatus, kansalaistoiminta ja nuorisotyö 24 Liiketalous 28 Sosiaaliala 30 Viestintä ja media 39 Liikunta ja vapaa-aika 39 Hoito- ja terveysala 40 Muut alat 45

5 Esipuhe Nuorisotutkimusta tehdään monilla tieteenaloilla ja useissa eri oppilaitoksissa. Nuorisotutkimusseura on palkinnut parhaat nuoret tekijät nuorisotutkimuksen gradupalkinnolla vuodesta 2001 lähtien. Kattavaa tietoa alan opinnäytteiden määrästä ja teemoista ei kuitenkaan ole ollut kootusti saatavilla. Paikatakseen tätä tiedon tarvetta Nuorisotutkimusseura kartoitti keväällä ja kesällä 2008 suomalaisissa yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja kansanopistoissa vuonna 2007 valmistuneita, nuorisotutkimuksen piiriin kuuluvia opinnäytetöitä. Selvitys koski väitöskirjoja, lisensiaattitöitä, pro gradu -tutkielmia, ammattikorkeakoulujen opinnäytetöitä sekä keskiasteen oppilaitosten nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajakoulutuksen lopputöitä. Tähän luetteloon on koottu vuoden 2007 aikana valmistuneet, nuorisotutkimuksen alaan kuuluvat opinnäytetyöt eri oppilaitoksista. Yliopistoissa valmistui yhteensä 246 nuorisotutkimukseen liittyvää pro gradu -työtä ja 19 väitöskirjaa. Ammattikorkeakouluissa valmistui 297 lopputyötä. Opinnäytteissä tarkastellaan kasvatusta, koulutusta, nuorisotyötä ja -politiikkaa sekä erilaisia intervention muotoja. Yliopistoissa määrällisesti eniten nuorisotutkimukseen liittyviä opinnäytteitä valmistui kasvatusalalla, ammattikorkeakouluissa sosiaalialalla. Kartoitukseen ilmoitettujen opinnäytteiden tieteenalaa ei ollut etukäteen rajattu. Valintaperusteet noudattelivat Nuorisotutkimusseuran pro gradu -kilpailun kriteereitä: tutkimuksen tuli kohdistua nuoriin (n vuotiaat) liittyviin ilmiöihin. Kysymykseen tulivat eri ihmistieteiden oppi- tai ammattialaan liittyvät työt, joissa oli yhtenä keskeisenä kohderyhmänä tai teemana nuoriso, nuoret ja/tai jokin nuorten elämän kannalta merkittävä ilmiö, ja/tai joissa pohdittiin nuoruutta elämänvaiheena. Selvityksen tiedot on koottu oppilaitoksille suunnatun verkkokyselyn ja kirjastotietokantojen perusteella. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen osalta selvitystä voi pitää kattavana. Mukana ovat asiasana- tai sanahaun perusteella nuorisotutkimuksen piiriin luokiteltavat opinnäytteet. Viime kädessä opinnäytteen valikoituminen mukaan riippui siis tekijöiden itse ilmoittamasta asiasanoituksesta. Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajakoulutuksen lopputöistä tietoja jäi puuttumaan niin paljon, että nämä työt on jätetty julkaisun ulkopuolelle. Selvitys osoittaa, että nuoria, nuoruutta ja erilaisia nuorten elämään liittyviä ilmiöitä tutkitaan vilkkaasti eri oppilaitoksissa. Opinnäytetyöt sisältävät ajankohtaista aineistoa ja arvokasta tietoa monista sellaisistakin teemoista, joista muuten on vain vähän tutkimusta saatavilla. Toivomme, että selvitys auttaa yhä useampia käyttäjiä löytämään tämän tiedon äärelle. Kiitokset selvityksen huolellisesta toteuttamisesta korkeakouluharjoittelija Janne Poikolaiselle Tampereen yliopistosta. Helsingissä Kaisa Vehkalahti Erikoissuunnittelija, Nuorisotutkimusverkosto 4

6 YLIOPISTOT Pro gradut Kasvatustiede ja erityispedagogiikka 1. Ahvenjärvi, Riitta & Hurtig, Anita. Lasten ja nuorten lukemisharrastus. Kyselytutkimus ahmimis- ja murrosikäisille. Kasvatustiede, Lapin yliopisto. 2. Alatalo, Kirsti. Murrosikä. Mitä murrosiällä tarkoitetaan. Milloin käsite on tullut käyttöömme. Erityispedagogiikka, Turun yliopisto. 3. Anttila, Maria. Ruokavalinnat peruskoulun 6-luokkalaisten silmin, arkisia tilanteita ja niiden ruokavalintojen perustelua. Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos, Helsingin yliopisto. 4. Aro, Anniina. Välittämistä, vastuuta, huolenpitoa. Lemmikkieläinten merkitys yläasteikäisten nuorten elämässä. Kasvatustiede, Tampereen yliopisto. 5. Arrenius, Sirpa. Tapaustutkimus erityisruokavalioita noudattavien nuorten käsityksistä erityisruokavalion huomioimisesta kouluruokailussa ja peruskoulun kotitalousopetuksessa. Kotitalousopettajien koulutus, Joensuun yliopisto. 6. Broberg, Marina. Ungdomars upplevda hälsa. En jämförelse mellan flickor och pojkar i Österbotten och Västerbotten. Pedagogik, Åbo Akademi. 7. Haapio, Viveka. Aspergernuori perusopetuksen yläkoulussa. Vanhempien kokemuksia ja toivomuksia. Soveltavan kasvatustieteen laitos, Helsingin yliopisto. 8. Hannus, Maarit & Huusko, Aija. Väkivallassa on kuitenkin aina kyse pahan olon tai vahingon aiheuttamisesta. Fenomenografinen tutkimus kuudesluokkalaisten väkivaltakäsityksistä. Kasvatustiede, Oulun yliopisto. 9. Hautala, Elina. Käsityön iloa etsimässä. Nuorten mielikuvia innostavasta käsityöstä. Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos, Helsingin yliopisto. 10. Heiniluoma, Sari-Susanna. Tää kuulostaa tosi teiniltä... Tutkimus turkulaisten ja euralaisten nuorten elämänkysymyksistä. Kasvatustiede, Turun yliopisto 11. Hemilä, Päivi. Lusiminen on kuntoutumisen vastakohta. Erityispedagogiikka, Jyväskylän yliopisto. 12. Hoffrèn, Heidi. Mainonnan vaikutukset lapsiin ja nuoriin. Kotitalousopettajien koulutus, Joensuun yliopisto. 13. Hourula, Oili & Kunnari, Sirpa. Viihtyvyys ja motivaatio lukio-opiskelussa. Kasvatustiede, Lapin yliopisto. 5

7 14. Huttunen, Toni. Alakoulusta yläkouluun. Oppilaiden siirtymävaiheen koulumotivaatio, käsityön opiskelumotivaatio ja valinnaisainevalinnat. Opettajankoulutuslaitos, Joensuun yliopisto. 15. Hyppönen, Erika. Det börja ju bara som en hobby! En studie om drop-out bland tävlingssimmare. Kasvatustieteen laitos, Helsingin yliopisto. 16. Hyrynkangas, Lauri. Miksi ammattikoululainen on poissa koulusta? Kartoitus Oulun ammattioppilaitoksesta. Kasvatustiede, Oulun yliopisto. 17. Ikonen, Linda. Kahvihetkiä yksin ja seurassa. Helsingissä asuvien nuorten aikuisten päivittäisten kahvinjuontitilanteiden kuvailua. Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos, Helsingin yliopisto. 18. Ikäheimonen, Tuija. Sopeutumisvalmennuksen merkitys Asperger-nuorille ja aikuisille. Kasvatustiede, Lapin yliopisto. 19. Inkinen, Mika. Koolla on väliä. Tutkimus nuorten kauneuskäsityksien yhteydestä kuntosaliharrastukseen. Opettajankoulutuslaitos, Jyväskylän yliopisto. 20. Jaako-Körkkö, Katja. Nuoruus kriittisenä elämänvaiheena Mikä auttaa jaksamaan elämässä eteenpäin? Kasvatustiede, Lapin yliopisto. 21. Kares, Päivi. Nuorten arvot ja tulevaisuuskuvat. Tutkimus 2000-luvun alun vuotiaista. Opettajankoulutuslaitos, Turun yliopisto. 22. Karhunen, Janne. Painia harrastavien vuotiaiden poikien käsityksiä omasta ruumiinkuvasta. Opettajankoulutuslaitos, Turun yliopisto. 23. Kaukko, Arto. Kannettu vesi ei kaivossa pysy. Osallistuva kasvatus kunnan nuorisotyössä. Kasvatustiede, Oulun yliopisto. 24. Kaunismaa, Hanna. Median esittämä seksuaalisuus nuorten silmin. Kuinka tytöt kokevat seksuaalisuuden mediassa. Kasvatustiede/mediakasvatuspainotteinen luokanopettajakoulutus, Lapin yliopisto. 25. Kiviranta, Laura-Ilona. Sopeutumattomien opetuksen oppilaan itsetunto. Erityispedagogiikka, Turun yliopisto. 26. Kokko, Raija. Identiteetin ilmaiseminen tuunaamalla. Kuvataidelukiolaisten käsityksiä vaatteiden muokkaamisesta. Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos, Helsingin yliopisto. 27. Konkari, Tomas. Urheiluseura kasvattajana. Pelaajien ja vanhempien näkemyksiä. Soveltavan kasvatustieteen laitos, Helsingin yliopisto. 28. Korkatti, Suvi. Tulevaisuuteni on minulle suuri mahdollisuus. Yhdeksäsluokkalaisen nuoren tulevaisuuskuva ja nuoren sosiaalisen elinpiirin merkitys tukena matkalla tulevaan. Kasvatustiede, Oulun yliopisto. 6

8 29. Kortteenperä, Leena. Ku oli omiaki ongelmia vuotiaiden haastavasti käyttäytyvien tyttöjen koulukokemukset ja käsitykset syistä oman sopeutumattomuuden taustalla. Erityispedagogiikka, Jyväskylän yliopisto. 30. Kreivilä, Hannu. Pojat ovat poikia peruskoulussakin. Miksi peruskoulu ei innosta poikia, onko se Tyttöjen koulu? Kasvatustiede, Turun yliopisto. 31. Kunttu, Sinikka. Ilmarin koulukiertue tuo ilmastonmuutoksen lähelle. Ympäristöjärjestöjen toteuttamaa ympäristökasvatusta yläkouluissa ja lukioissa. Kasvatustiede, Turun yliopisto. 32. Kääriäinen, Sanna-Kaisa. Syrjäytymisen ehkäiseminen ammatillisessa koulutuksessa. Narratiivinen tutkimus moniammatillisesta yhteistyöstä Opetushallituksen alaisen päättyneen ESR-projektin jälkeisessä yhteistyöverkostossa. Kasvatustieteen laitos, Helsingin yliopisto. 33. Lahti, Antti. Se on lähestulkoon elämä. Tapaustutkimus skeittauksesta liikunta- ja nuorisokulttuuri-ilmiönä. Soveltavan kasvatustieteen laitos, Helsingin yliopisto. 34. Lehkonen-Tolppi, Merja. Kohti oman elämän hallintaa. Tapaustutkimus vaikeahoitoista epilepsiaa sairastavan Mijan koulunkäynnistä. Kasvatustiede, Lapin yliopisto. 35. Lehtinen, Ulla. Superlapsia, sankareita ja selviytyjiä. Lapsuuden lukukokemukset ja niiden merkitykset lukijoiden narratiivisissa identiteeteissä. Luokanopettajakoulutus, Lapin yliopisto. 36. Lehtonen, Tarja. Pajatyöskentelyn arkea syrjäytymisen ehkäisemistä vai polun rakentamista? Vantaalaisten nuorten työpajaohjaajien käsityksiä ohjaustyöstään. Kasvatustieteen laitos, Helsingin yliopisto. 37. Lehtosaari, Sirpa Hannele. Aidot snoukkarit väsää ite piponsa. Käsityönopettajien koulutus, Joensuun yliopisto. 38. Lempinen, Marika. Itsearvostus, fyysinen kompetenssi ja perfektionismi liikunnallisesti lahjakkaiden nuorten hyvinvoinnin kuvaajana. Kasvatustieteen laitos, Helsingin yliopisto. 39. Lindlöf, Henrikki. Liikunta ja terveys yläkoulun terveystiedon oppikirjoissa. Soveltavan kasvatustieteen laitos, Helsingin yliopisto. 40. Lund, Aija. Kymppiluokka, uusi mahdollisuus. Kymppiluokkalaisten näkemyksiä opiskelustaan lisäopetuksessa. Erityispedagogiikka, Turun yliopisto. 41. Luukkonen, Henna-Mari. Pitäisikö lajitella? 9-luokkalaisten nuorten asenteet jätteiden lajitteluun. Kotitalousopettajien koulutus, Joensuun yliopisto. 42. Mielonen, Salla Johanna. Terveyskasvatus perusopetuksen ja lukion terveystiedon ja biologian oppikirjoissa. Kotitalousopettajien koulutus, Jyväskylän yliopisto. 43. Moilanen, Pekka & Nygård, Marko. Jalkapallo, kieli ja kaverit. Maahanmuuttajataustaisten nuorten arki ja sopeutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan. Opettajankoulutuslaitos, Jyväskylän yliopisto. 7

9 44. Mustanoja, Maria. Pojat on poikia, vai ovatko? Lasten sukupuolen moninaisuus äitiensä kertomana. Kasvatustiede, Lapin yliopisto. 45. Mäenpää, Jani. Nuoretko passiivisia? Tutkimus somerolaisten nuorten liikuntaaktiivisuudesta. Kasvatustiede, opettajien lisäkoulutusohjelma, Tampereen yliopisto. 46. Mäkinen, Susanna. Ympäristökasvatus nuoren arjessa. Ympäristökasvatuksen ulottuvuudet koulun toiminnassa ja nuoren arjessa. Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos, Helsingin yliopisto. 47. Nevala, Ritva. Tanssi on tapa elää. Paritanssiharrastuksen lumo ja viehätys harrastajien omien käsitysten valossa. Kasvatustiede, Lapin yliopisto. 48. Nirkkonen, Jutta. Rippikoulunopettajien näkemyksiä rippikouluikäisestä sekä kasvatuksesta ja oppimisesta rippikoulussa. Opettajankoulutuslaitos, Turun yliopisto. 49. Nurkkala, Silja. Me ja muut peruskoulun Horisontti-historiankirjasarjassa. Jälkikoloniaalinen, lingvistinen ja kuva-analyyttinen tutkimus. Kasvatustiede, Oulun yliopisto. 50. Paso-Hietala, Erja. Näyttötutkinnot ammattitaidon osoittajina. Ammattitutkinnon suorittaneiden käsityksiä ammattitaidosta, tutkinnon henkilökohtaistamisesta ja näyttöprosessista. Kasvatustiede, Oulun yliopisto. 51. Pirinen, Jani. Liikunnan merkitys ADHD-nuorelle. Kasvatustiede, Oulun yliopisto. 52. Rossi, Kati. Tullaan tutuiksi. Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan nuorisotyön hallinnollinen yhteistyökokeilu Kasvatustiede, Jyväskylän yliopisto. 53. Roto, Johanna. Kilpacheerleadingia harrastavien 9 12-vuotiaiden tyttöjen kokemuksia omasta liikunnallisesta pätevyydestään ja harrastusmotivaatiostaan. Soveltavan kasvatustieteen laitos, Helsingin yliopisto. 54. Ruokamo, Sanna. Avartti ja maahanmuuttajanuoret. Narratiivinen tutkimus elämyspedagogiikan soveltamisesta monikulttuurisessa nuorisotyössä. Kasvatustiede, Lapin yliopisto. 55. Rusanen, Riikka. 6. luokkalaisten käsityksiä seurustelusta. Luokanopettajien koulutus, Joensuun yliopisto. 56. Rytkönen, Marjo. Nuorten toimijuus ja resurssit urheiluseuroissa. Kasvatustieteen laitos, Helsingin yliopisto. 57. Räsänen, Sofia. En ole rasisti, mutta... Kajaanilaisten yhdeksäsluokkalaisten asenteet maahanmuuttajia kohtaan. Kasvatustiede, Oulun yliopisto. 58. Salo, Suvi. Populaarimusiikki ja yläkouluikäiset tytöt. Tyttöjen populaarimusiikilliset käsitykset, minäkäsitys ja roolikäyttäytyminen populaarimusiikissa sosialisaatioteorian näkökulmasta. Kasvatustiede, Turun yliopisto. 8

10 59. Salmensuu, Nelli. Kotitöitä omalla vastuulla. Lapsuuden kodissa tehdyn kotityön yhteys arjen hallintaan nuorena aikuisena omassa taloudessa. Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos, Helsingin yliopisto. 60. Santala, Elsi. Sairaan terveellistä. Nuorten käsityksiä ja kokemuksia ortoreksiasta. Soveltavan kasvatustieteen laitos, Helsingin yliopisto. 61. Saukko, Raisa. Vaihtoehto päihteille -hankkeen arviointitutkimus. Kasvatustiede, Lapin yliopisto. 62. Siirilä, Jani. Lenkille vai chattiin? Ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien turkulaisnuorten liikuntasuhde, mediakäyttö ja sosiaaliset suhteet. Aikuiskasvatustiede, Turun yliopisto. 63. Stam-Lehmusvuori, Eija-Liisa. Peppi Pitkätossu sankaritar vai huonosti käyttäytyvä pikkutyttö? Soveltavan kasvatustieteen laitos, Helsingin yliopisto. 64. Stjernberg, Alice. Klädsmak och konsumtion. En kvantitativ studie om skillnader i klädsmak och social bakgrund. Kasvatustieteen laitos, Helsingin yliopisto. 65. Tahvola, Sanna. Tulevaisuus - uusi mahdollisuus. Perhekotinuorten tulevaisuuskuvat refleksiivisen sosiologian näkökulmasta. Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö, Oulun yliopisto. 66. Tokola, Anne-Maria. Nuorisorikollisuus Raahessa. Syitä nuorisorikollisuuteen ja koulun vaikutusmahdollisuuksia nuorisorikollisuuden ehkäisemisessä. Kasvatustiede, Oulun yliopisto. 67. Urtti, Sanna & Vehviläinen, Kati. Kohti parempaa elämänhallintaa. Asiantuntijanäkökulmia nuorten syrjäytymisen ilmiöön. Kasvatustieteen laitos, Jyväskylän yliopisto. 68. Uusitalo, Saija. Isä kasvattajana. Nuorten miesten näkemyksiä isyydestä. Kasvatustiede, Tampereen yliopisto. 69. Varis, Markku. Santeri Alkion kasvatus- ja sivistysteoria. Kasvatustiede, Oulun yliopisto. 70. Vehanen, Laura. Vastuuseen kasvaminen, kotitalousopetuksesta varusmiespalvelukseen. Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos, Helsingin yliopisto. 71. Vesalainen, Reetta. Elääkö kaanon? Nuortenkirjallisuuden kaanon peruskoulun yläluokkien äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa äidinkielenopettajien näkemysten, opetussuunnitelmien ja oppikirjojen tarkastelujen valossa. Soveltavan kasvatustieteen laitos, Helsingin yliopisto. 72. Virtanen-Laikari, Sanna. Junior Coach Academy nuoria osallistavana toimintaympäristönä. Kasvatustiede, Oulun yliopisto. 73. Haapamäki, Anniina. Eiks se oo vähän naisen tehtäväkin tulla äidiks. Narratiivinen tutkimus Tyttöjen Talon nuorten äitien elämänkuluista. Kasvatustieteen laitos, Helsingin yliopisto. 9

11 74. Hannola, Annaleena. Eikä hyvästelyihin ikinä opi. Kvalitatiivinen tutkimus kolmen nuoren ajatuksista uuteen kulttuuriin muuttamisesta. Soveltavan kasvatustieteen laitos, Helsingin yliopisto. 75. Vähämäki, Tuija. Maaseudun nuoret käännekohdassa. Yhdeksäsluokkalaisten kuvitelmia elämästään ja sosiaalisista suhteistaan uudessa ympäristössä. Kasvatustiede, Lapin yliopisto. 76. Vitikka, Hannele. Kauhistuksen kanahäkki? Kuudesluokkalaisten ja heidän opettajiensa käsityksiä ruoantuotannon eläinsuojelukysymyksistä. Soveltavan kasvatustieteen laitos, Helsingin yliopisto. 77. Åstrand, Riikka. Mustakin olis voinu tulla joku huligaani jos en mä olis siihen sirkukseen jumittunu. Harrastustoiminta syrjäytymisen ehkäisijänä tapaustutkimus Suvelan sirkuksesta ja Iceheartsista. Soveltavan kasvatustieteen laitos, Helsingin yliopisto. Liikunta- ja terveyskasvatus 78. Haapasalo, Ilona. Koulukiusaaminen ja nuorten oireilu. Entisen Vaasan läänin alueen suomen- ja ruotsinkielisten koulujen oppilaiden vertailua perusopetuksen 8. ja 9. luokilla. Terveyskasvatus, Jyväskylän yliopisto. 79. Halttunen, Päivi. Koulumenestyksen, terveyskäyttäytymisen ja liikuntaharrastusten vertailu peruskoulun yhdeksänsien liikuntaluokkien ja tavallisten luokkien välillä. Liikuntapedagogiikka, Jyväskylän yliopisto. 80. Hölttä, Heli. Nuorten kilpauimareiden harjoittelu, motiivit ja koetut ongelmat uintiharjoittelussa. Liikuntapedagogiikka, Jyväskylän yliopisto. 81. Pekkarinen, Jaana. Tapaustutkimus nuorten naisten syömishäiriö- ja liikuntakokemuksista. Liikuntapedagogiikka, Jyväskylän yliopisto. 82. Penttinen, Marja. Valmentajien käsityksiä terveyden edistämisen toimista nuorten yleisurheiluvalmennuksessa. Terveyskasvatus, Jyväskylän yliopisto. 83. Tuovinen, Sari. Nuorten kilpahiihtäjien harjoituksissa viihtyminen ja kilpailumenestyminen. Liikuntapedagogiikka, Jyväskylän yliopisto. 84. Tupamäki, Jussi. Pelikäsitys puolustustilanteissa 15-vuotiailla huippujääkiekkoilijoilla. Valmennus- ja testausoppi, Jyväskylän yliopisto. 85. Turkka, Laura. Liikkumisen kokemistiloja. Tutkimus vuotiaiden nuorten vapaa-ajan liikunnalle ja koululiikunnalle annetuista merkityksistä. Liikuntapedagogiikka, Jyväskylän yliopisto. 86. Vanha-Kämppä, Timo. Nakkilan yhteiskoulun 7.- ja 8.-luokkalaisten alkoholin käyttö sekä heidän kokemuksensa huumausaineista. Liikuntapedagogiikka, Jyväskylän yliopisto. 10

12 Taide- ja mediakasvatus 87. Hast, Sanna. Mun elämä miten siitä tuli näin vaikeaa? Nuorten huolenaiheita Textari- Helpin valossa. Mediakasvatus, Lapin yliopisto. 88. Hovisalmi, Asta. Musiikki osana venäjänkielisten maahanmuuttajanuorten kulttuuriidentiteettiä ja akkulturaatiota. Viiden maahanmuuttajanuoren kokemuksia omasta identiteetistä, kulttuurista ja musiikista. Musiikkikasvatus, Jyväskylän yliopisto. 89. Häkämies, Jarkko. Tämä kuva sisältää voimakkaita kohtauksia. Mediaväkivalta oppilaiden kuvissa. Kuvataidekasvatus, Lapin yliopisto. 90. Jalava, Anna. Pro graffiti. Turkulaisten nuorten käsityksiä lähiympäristön nykygraffitien merkityksistä. Kuvataidekasvatus, Lapin yliopisto. 91. Juntunen, Piia. Veden vietävänä eli kuinka lumisota suli meksikolaiseksi vesilätäköksi. Toimintatutkimus tieteen ja taiteen integroimisesta lukion kuvataidekurssilla. Kuvataidekasvatus, Lapin yliopisto. 92. Kettunen, Pippa. Kuviksessa voin opiskella myös itseäni. Peruskoulun yhdeksännen luokan oppilaiden motivaatio. Kuvataidekasvatus, Lapin yliopisto. 93. Luokkakallio, Suvi. Elämä, usko, rukous ja musiikki. Musiikkikasvatus Lapuan hiippakunnan rippikoululeireillä Musiikkikasvatus, Jyväskylän yliopisto. 94. Rahko, Mia. Juuri nyt näyttäisi siltä, että minusta ei tule kuvismaikkaa... Narratiivinen tutkimus kuvataidekasvatuksen opiskelijoiden opettajuutta koskevasta dilemmasta. Kuvataidekasvatus, Lapin yliopisto. 95. Schroderus, Hanna. Täydellinen tyttö. Tutkielma tyttöyden representaatiosta lukiolaisten kuvissa. Kuvataidekasvatus, Lapin yliopisto. 96. Tuiskuvaara, Tea. Tilan haltuunotto omin kuvin, omin luvin. Sabluunagraffitin paikat brändikulttuurissa. Mediakasvatus, Lapin yliopisto. 97. Tykkyläinen, Laura. Nuorten bändisoiton motivaatio. Musiikkikasvatus, Jyväskylän yliopisto. Psykologia 98. Ahonen, Kaisa. Lasten ja nuorten selviytymiskeinot sotatraumasta. Vaikuttavat tekijät ja tehokkuus. Psykologia, Tampereen yliopisto. 99. Bjonbäck, Karin. När mobbarna följer med dig hem. En undersökning om ungdomars upplevelser av virtuell mobbning. Utvecklingspsykologi, Åbo Akademi Heimonen, Saara. Äidin kasvatustyyli ongelmakäyttäytymistä selittävänä tekijänä heikosti koulussa menestyvillä nuorilla. Psykologia, Jyväskylän yliopisto. 11

13 101. Hendersson, Annika & Storlund, Brita. Aggression Replacement Training. En utvärdering av metoden. Utvecklingspsykologi, Åbo Akademi Häkkinen, Satu. Vanhemmuustyylit ja nuorten masentuneisuus toisen asteen koulusiirtymässä. Psykologia, Jyväskylän yliopisto Jokinen, Janne. Nuorten esimiesten työn piirteet, työasenteet, työhyvinvointi ja kompetenssin tunne vuosina 1996 ja Psykologia, Jyväskylän yliopisto Jungar-Irjala, Sonja. Socialt kapital och relationer till far- och morföräldrar bland finlandssvenska och finska ungdomar. Utvecklingspsykologi, Åbo Akademi Lehtinen, Vilma. Maintaining and Extending Social Networks in IRC-galleria. Sosiaalipsykologia, Helsingin yliopisto Karjalainen, Maiju. Nuori aikuisuus psyykkisenä ilmiönä. Syvähermeneuttinen psykodynaamiseen ymmärtämiseen perustuva tutkimus. Kasvatuspsykologia, Oulun yliopisto Lehtola, Anu-Riikka. ADHD- lasten koulukokemuksista ja minäkäsityksestä. Sosiaalipsykologia, Kuopion yliopisto Mikkola, Henna & Oinas, Merja-Maaria. Nuorten kehonkuva ja IRC-Galleriassa tapahtuva identiteetti-ilmaisu. Kasvatuspsykologia, Oulun yliopisto Nicholls, Tuulia. Self-reported negative cognitions, reactive-reflexive positions and sources of fear in musical performance anxiety. Psykologia, Jyväskylän yliopisto Ollila, Hanna. Nuorten aikuisten tupakointi ja sen yhteydet psyykkiseen oireiluun ja aggressiivisuuteen. Sosiaalipsykologia, Helsingin yliopisto Puustinen, Tiia. Äiti on semmonen oljenkorsi. Kuuden nuoren kokemuksia sosiaalisesta tuesta ja sen merkityksestä päihteiden käytön lopettamisessa. Sosiaalipsykologia, Tampereen yliopisto Tikkanen, Johanna. Opiskelevan kilpaurheilijan elämänkulku. Siirtymiä, valintoja ja aikatauluja. Sosiaalipsykologia, Kuopion yliopisto Tyyskä, Johanna. Yhdessä ollaan ja yhdessä tehdään. Joukkueen kiinteys ja harjoittelumotivaatio muodostelmaluistelujoukkueessa. Sosiaalipsykologia, Kuopion yliopisto Udd, Ann-Sofie. Socialt kapital i vänskapsrelationer hos finlandssvenska och finskspråkiga ungdomar. Utvecklingspsykologi, Åbo Akademi Uhmavaara, Anni. Keskity, seiso tukevasti ja hymyile! Nuorten sosiaalinen ahdistuneisuus luokkatilanteessa. Turun yliopisto, opettajankoulutuslaitos Vähäkangas, Katja. Nuoren kokemus perheessä, jossa vanhemmalla on mielialaongelma ja joka on perheineen läpikäynyt Beardsleen perheintervention. Kasvatuspsykologia, Oulun yliopisto. 12

14 Sosiaalipedagogiikka 117. Häyrinen, Kiril. Nonformaali pedagoginen toiminta. Pedagogisen toiminnan haasteet alle 18- vuotiaille kerhonohjaajille 4H:n kerhojen toiminnassa. Sosiaalipedagogiikka, Kuopion yliopisto Höylä, Sari. Ihmisoikeuskasvatus suomalaisessa nuorisotyössä. Sosiaalipedagogiikka, Kuopion yliopisto Kauppila, Maija-Sisko. Avartti nuoret sen tekevät! Tapaustutkimus The International Award for Young People -ohjelman tulosta osaksi suomalaista nuorisokasvatuksen rakennetta. Sosiaalipedagogiikka, Kuopion yliopisto Lautala, Marjukka. Kasvatustieto espanjalaisessa sosiaalipedagogiikassa. Sosiaalipedagogiikka, Kuopion yliopisto Noponen, Perttu. Kasper, Jesper ja Joonatan. Tutkimus kolmen lastensuojelun jälkihuoltonuoren identiteettien sosiaalisesta rakentumisesta. Sosiaalipedagogiikka, Kuopion yliopisto Pajunen, Mirka & Schadewitz, Katri. Järjestössä kasvaa ja järjestöön kasvaa. Partio ja 4H nuorten kasvatus- ja oppimisympäristönä. Sosiaalipedagogiikka, Kuopion yliopisto Peltomäki, Maija. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan mahdollisuudet nuorten sosiaalisen kasvun tukemisessa. Sosiaalipedagogiikka, Kuopion yliopisto Pietilä, Hanna. Hyvää harjoitusta tulevaa varten. Nuorten kokemuksia nuorisotilaosallisuuden askelmilta. Sosiaalipedagogiikka, Kuopion yliopisto Ravi, Hanna. Hatkaan! Etnografinen tapaustutkimus huostaan otettujen nuorten karkailusta lastensuojelun sijaishuoltopaikoistaan. Sosiaalipedagogiikka, Kuopion yliopisto Rissanen, Eija. Minne pajatie vie? Fenomenologinen tapaustutkimus pajatoimintaan osallistuneista nuorista. Sosiaalipedagogiikka, Kuopion yliopisto Saastamoinen, Katri. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan mahdollisuudet psykososiaalisen toimintakyvyn tukemisessa. Sosiaalipedagogiikka, Kuopion yliopisto Savolainen, Maija. Pedagoginen suhde koulun erityiskasvatuksessa. Opettaja-oppilassuhteen dialogisuus ja auktoriteetti. Sosiaalipedagogiikka, Kuopion yliopisto Sjöholm, Eva. Förståelsen bakom orden. Utvecklingen av läsförståelsen och läsvanor hos ungdomar med svag läsförståelse. Specialpedagogik, Åbo Akademi Taskinen, Teresa. Pelasin opintolainani viidessä minuutissa. Tutkimus nuorten ongelmapelaajien pelihistoriatarinoista. Sosiaalipedagogiikka, Kuopion yliopisto Tusa, Eija. Huumenuorten koherenssin tunne. Tapaustutkimus Aaron Antonovskyn teorian pohjalta. Sosiaalipedagogiikka, Kuopion yliopisto. 13

15 Sosiologia 132. Aaltonen, Mikko. Alkoholi väkivaltatilanteissa: syy, tekosyy vai sattuma? Yhdeksäsluokkalaisten nuorten alkoholikulutuksen yhteys väkivaltaiseen käyttäytymiseen. Yleinen sosiologia, Helsingin yliopisto Heiskanen, Lasse. Mistä on nuorten näköinen urheiluseura tehty? Tapaustutkimus nuorten vaikutusmahdollisuuksien edistämisestä ja aikuistuesta Kuopion Suunnistajissa. Liikuntasosiologia, Jyväskylän yliopisto Kopponen, Sonja. Feminismiä ei tarvita, tasa-arvoa tarvitaan. Myöhäismoderni nuoriso ja (post)feminismi. Sosiologia, Turun yliopisto Koski, Terhi. Yksin asuvat nuoret aikuiset pääkaupunkiseudulla 1985, 1990 ja Sosiologia, Helsingin yliopisto Kotti, Tiina. Monikulttuurinen tyyli? Nuoret ja ulkonäön merkitys 2000-luvun Suomessa. Sosiologia, Tampereen yliopisto Lepistö, Sirkku. Matematiikka tyttöjen oppituntina sukupuolesta? Tutkimus lukiolaistyttöjen kokemuksista ja käsityksistä matematiikan opiskelusta. Sosiologia, Helsingin yliopisto Litja, Jukka-Pekka. Se on niin kuin leikki, sä leikit niiden kanssa mä oon suomalainen, vaikka et voi koskaan olla. Diaspora ja sosiaaliset verkostot. Kasvatussosiologia, Joensuun yliopisto Namupala, Ndeshimona. The Role of Media in Gender Identity Formation among Adolescents in Windhoek and Ohangwena. Sosiologia, Joensuun yliopisto Ollikainen, Taru. Mieluummin liian aikuismainen kuin liian lapsellinen. Tyttöjen siirtymä alakoululaisesta yläkoululaiseksi. Sosiologia, Joensuun yliopisto Ruotanen, Lauri. Rautalammin nuorisokulttuurin ajassa liikkuvia kysymyksiä ja vastauksia. Sosiologia, Joensuun yliopisto Rämö, Tuomas. Huono-osaisuuden merkitys koulutusvalintaan. Havaintoja PROFIT-projektin nuorista aikuisista. Sosiologia, Tampereen yliopisto Silvennoinen, Inka. Ilo ilman viinaa on teeskentelyä? Raittiuden vaikutus nuorten aikuisten elämään, itsemäärittelyyn ja sosiaalisuuteen. Sosiologia, Helsingin yliopisto Simonen, Jenni. Monimuotoinen sosiaalisuus. Sosiaalisuuden lajit nuorten aikuisten alkoholinkäytössä. Yleinen sosiologia, Helsingin yliopisto Strand, Teija. Kuluttaminen lappilaisten varhaisnuorten identiteetin rakentumisessa. Sosiologia, Turun yliopisto Sundkvist, Camilla. Det ska vara för att jag vill. En studie av ungdomars relation till fysisk aktivitet med fokus på flickors konstruktion av kroppslighet och kvinnlighet. Sociologi, Åbo Akademi. 14

16 147. Tuhkanen, Hanna-Leena. Töitä riittää, ihteni elätän ja ite tykkään. Peruskoulusta hyvällä todistuksella ammattikouluun. Kasvatussosiologia, Joensuun yliopisto Turunen, Hanna. Isot kivet veteen. Case Rap-kulttuurisilta -projekti: Naulakallion oppilaiden räppiä elämästä. Sosiologia, Jyväskylän yliopisto. Sosiaalityö 149. Aholainen, Laura. Isyyden uudet vaatteet. Kulttuurinen isyys sosiaalialan aikakauslehdissä 1980-luvulta 2000-luvulle. Sosiaalityö, Kuopion yliopisto Antikainen, Anne-Maarit. Ihmisellä on oikeus ja kyky muuttua. Lasten seksuaalisten hyväksikäyttäjien kuntouttaminen. Sosiaalityö, Kuopion yliopisto Eskanen, Laura. Lastensuojelun sosiaalityön määrittyminen julkisessa keskustelussa. Diskurssianalyyttinen tutkimus lastensuojelun sosiaalityöstä käytävästä keskustelusta Helsingin Sanomissa, Savon Sanomissa ja Länsi-Savossa. Sosiaalityö, Kuopion yliopisto Etelävuori, Raita. Nuoruus ja rahapelaaminen. Suomen Punaisen Ristin Helsingin nuorten turvatalolla toteutettu tutkimus nuorten rahapelaamisesta ja nuorten rahapelaamiseen liittämistä asenteista ja mielikuvista. Sosiaalityö, Helsingin yliopisto Heinonen, Karoliina. Arvokasta lastensuojelua. Sosiaalityö, Kuopion yliopisto Kallio, Saila. Lapsen näkökulma päihdetyössä. Tutkimus päihdeperheen lapsen huomioon ottamisesta päihdetyön erityispalveluissa. Sosiaalityö, Kuopion yliopisto Kosonen, Elina. Äitiys- ja lastenneuvolan ja sosiaalitoimen lastensuojelun yhteistyö terveydenhoitajien arvioimana. Sosiaalityö, Kuopion yliopisto Kujanpää, Riia. Lastu on hyvä juttu. Jälkihuoltonuorten kokemuksia siirtymävaiheista heidän muuttaessaan lastun tukiasuntoon ja sieltä pois. Sosiaalityö, Helsingin yliopisto Kyllönen, Riitta. Moniammatillinen yhteistyö lastensuojelussa. Sosiaalityö, Kuopion yliopisto Lehtola, Johanna. Erityisopetus nuorten syrjäytymisen ehkäisijänä. Tutkimus erityisopetuksesta tehdyn muutoksenhaun teemoista. Sosiaalityö, Turun yliopisto Leinonen, Taimi. Lastensuojelun perhetyön vaikuttavuuden arviointi sosiaalityön työvälineenä. Sosiaalityö, Kuopion yliopisto Levy, Päivi. Mitä heille nyt kuuluu? Seurantatutkimus nuorten selviytymisestä viisi vuotta psykiatrisen hoidon arvioinnin jälkeen. Sosiaalityö, Helsingin yliopisto Lipsanen, Teija. Sosiokulttuurinen innostaminen koulukuraattorin työssä. Sosiaalityö, Kuopion yliopisto. 15

17 162. Matikka, Laura. Nuorten rikoksentekijöiden parissa tehtävän ennaltaehkäisevän sosiaalityön ja perinteisen sosiaalityön teorioiden tarkastelua. Sosiaalityö, Kuopion yliopisto Paavola, Tuula. Mää en ennää tiiä, että mitä sen kans tehhään. Vanhempien kokemuksia nuorten pahoinvoinnista. Sosiaalityö, Lapin yliopisto Pietiäinen, Maarit. Adoptiolapset lastensuojelun asiakkaana. Sosiaalityö, Kuopion yliopisto Pursiainen, Merja & Vepsäläinen, Marjo. Kokemuksia perhehoitoon sijoitettujen lasten osallisuudesta kertojina lapset ja sosiaalityöntekijät. Sosiaalityö, Kuopion yliopisto Pynnönen, Jaana. Moniammatillinen yhteistyö lastensuojelussa. Sosiaalityö, Kuopion yliopisto Riikonen, Maarit. Lasten hyvinvointi sosiaalityön ammatillisena haasteena. Sosiaalityö, Kuopion yliopisto Rantanen, Anna. Nuorten ja ammattilaisten näkökulmia ehkäisevään päihdetyöhön. Sosiaalityö, Tampereen yliopisto Ruuskanen, Lea. Opiskelijoiden kokemuksia kuraattorin tarjoamasta kontrollista ja tuesta ammattiopistossa. No en mä tiijä, siinä höpöteltiin ja sit mä aloin taas käymään koulua. Sosiaalityö, Kuopion yliopisto Räsänen, Kristiina. Lasten hyvinvointi sosiaalityön ammatillisena haasteena. Sosiaalityö, Kuopion yliopisto Saari, Riikka. Lasten ja nuorten näpistely ja päihteidenkäyttö varhaisen puuttumisen kohteena. Sosiaalityö, Helsingin yliopisto Savolainen, Pekka. Nuorten rikoksentekijöiden parissa tehtävän ennaltaehkäisevän sosiaalityön ja perinteisen sosiaalityön teorioiden tarkastelua. Sosiaalityö, Kuopion yliopisto Tiainen, Mervi. Kouluongelmista työelämään. Tutkimus nuorten kouluongelmista ja niiden vaikutuksista tulevaisuuteen. Sosiaalityö, Lapin yliopisto Velling, Krista. No, suurimmaks osaks sen takii, ku mä en herää. Ammatillisessa koulutuksessa olevien opiskelijoiden näkemykset poissaolojen merkityksestä opiskeluun. Sosiaalityö, Helsingin yliopisto Väisänen, Niina. Rakkaus, rajat ja pikkuveli. Sijoitettujen lasten ja nuorten hyvinvointia tukevia tekijöitä. Sosiaalityö, Kuopion yliopisto Vänskä, Riitta. Produktiivisen oppimisen toimintamalli. Käsitteen sisältö ja käyttömahdollisuudet koulun sosiaalityössä Suomessa. Sosiaalityö, Kuopion yliopisto. 16

18 Politiikan tutkimus 177. Koivisto, Henna-Maija. Sukupolvien välistä kuilua etsimässä. Nurmolaiset nuoret urheilijat kuilun partaalla. Yhteiskuntapolitiikka, Jyväskylän yliopisto Koivunmaa, Katja. Työmarkkinatukea saavat nuoret koulutuksen ja työmarkkinoiden ongelmana. Tutkimus Kanta-Hämeen seudulla asuvista työmarkkinatukea saavista alle 25-vuotiaista ammattikouluttamattomista nuorista. Yhteiskuntapolitiikka, Joensuun yliopisto Leinonen, Linda. Nuorten osallisuushankkeen aikana kehitettyjen toimintamallien merkitys nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien parantamiseksi. Tarkastelussa neljän hankepaikkakunnan toimintamallit. Kunnallispolitiikka, Tampereen yliopisto Sihvola, Suvituuli. Valinnan pakot ja mahdollisuudet. Nuorten akateemisten naisten elämänpoliittiset ristiriidat ja selviytymiskeinoista koostuvat elämäntyylit. Sosiaalipolitiikka, Helsingin yliopisto Syrjänen, Elina. Tule lujaksi pysy pehmeänä. Väkivallan diskurssit ja väkivalta nuoruusiän parisuhteissa. Yhteiskuntapolitiikka, Jyväskylän yliopisto. Hoito- ja terveystieteet 182. Andersson, Annukka. Koetun terveyden muutokset tamperelaisilla nuorilla aikuisilla vuosina Kansanterveystiede, Tampereen yliopisto Karjalainen, Marjaana. Psykoosin varhainen vaihe. Perheenjäsenten kuvauksia ajasta ennen perheen nuoren ensipsykoosin hoidon alkamista. Hoitotiede, Kuopion yliopisto Kolari, Tuula. Nuorten kokemuksia kouluterveydenhoitajan toteuttamasta seksuaalikasvatuksesta. Hoitotiede, Tampereen yliopisto Koponen, Niina. Terveystieto ja internet. Nuorten kokemuksia ja käsityksiä. Hoitotiede, Kuopion yliopisto Korhonen, Tuula. Den vårdande kulturens kännetecken enligt unga patienter. Vårdvet, Åbo Akademi Lindberg, Monica. Den vårdande dialogen. En studie om den unga som kränker andra inom skolhälsovården. Vårdvet, Åbo Akademi Roine, Maija. Asiantuntijuuden muodot professio- ja verkostokeskeisessä koordinoinnissa. Tutkimus lasten kuntoutuspalveluista julkisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Terveyshallintotiede, Kuopion yliopisto Virtanen, Hilkka. Ylipainoisten nuorten kokemus painonhallinnasta sekä saamastaan ja tarvitsemastaan tuesta painonhallintaan. Hoitotiede, Tampereen yliopisto. 17

19 Oikeustiede 190. Eronen, Kirsi. Lapsen kuuleminen asianomistajana esitutkinnassa. Prosessioikeus, Turun yliopisto Isosalo, Maria. Alaikäisen asema urheilutoiminnassa. Urheiluoikeus, Lapin yliopisto Mäntylä, Elina. Alaikäinen ulosotossa. Prosessioikeus, Turun yliopisto. Viestintä ja mediatutkimus 193. Louko, Eeva Elina. Fantasiaelämyksiä ja fanittamista yli ikärajojen. Vastaanottotutkimus Harry Potterin nuorista aikuislukijoista. Viestintä, Helsingin yliopisto Moisio, Aleksi. Identiteetti 2.0. Eheän virtuaalisen identiteetin merkitys Habbo Hotellin vierailijoille. Viestintä, Helsingin yliopisto Palomäki, Aleksi. The Art of Raw Sound. Hip Hop -kulttuuriin ja musiikkiin sitoutuvan levynkannen suunnittelu. Audiovisuaalinen mediakulttuuri, Lapin yliopisto Rask, Anne. Vaatteet tekevät nuoren. Vaatebrändien nuorten aikakauslehdissä julkaisemien mainosten semioottinen analyysi. Tiedotusoppi, Tampereen yliopisto Smeds, Mia. Köp mig, läs mig! Kvalitativ analys av tjej- och damtidningars omslag. Viestintä, Helsingin yliopisto Uuksulainen, Sanna. Luokka-aseman merkitys nuorten pääkaupunkiseutulaisten lukemisessa. Viestintä, Helsingin yliopisto. Taloustieteet ja markkinointi 199. Honkala, Tiina. Nuorten näkökulmia eettiseen kuluttamiseen: hyvät, pahat ja reilut valinnat. Markkinointi, Lapin yliopisto Hovi, Anniina. Luksuskuluttaminen merkityksiä täynnä. Narratiivinen tutkimus nuorista luksuskuluttajista. Markkinointi, Vaasan yliopisto Koskela, Kaisa. E-loyalty and the Cultural Effects. A Comparison of Finnish and U.S. Young Adults. Markkinointi, Oulun yliopisto Laakso, Maarit. Varhaisteinien brändiarviointien synty vertaisryhmässä. Markkinointi, Vaasan yliopisto Laalahti, Kaisa. Punainen tupa ja perunamaa? Nuorten aikuisten asumiskokemuksia ja -unelmia pääkaupunkiseudulla. Kuluttajaekonomia, Helsingin yliopisto. 18

20 204. Leino, Topias. Koulutus työmarkkinasignaali? Kirjallisuuskatsaus ja empiirinen tarkastelu Suomen peruskoulu-uudistuksen valossa. Kansantaloustiede, Helsingin kauppakorkeakoulu Mäntylä, Anu. Brändi viestinä minäkuvasta. Tutkimus vuotiaiden poikien ikäryhmässä. Markkinointi, Turun kauppakorkeakoulu Salo, Anniina. Kriisiin ajautuneen liikesuhteen pelastaminen. Tapaustutkimus Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiön ja Oulun Puhelin Oy:n välisestä liikesuhteesta. Markkinointi, Oulun yliopisto Vuoristo, Lotta. Exploratory analysis of the drivers of relational motivation in the context of frequent flyer programs and young customers. Marknadsföring, Svenska handelshögskolan. Kielitieteet ja kirjallisuus 208. Airio, Sanna. Kvinnors och mäns sätt att skriva i ungdomstidningen Okej. Pohjoismaiset kielet, Vaasan yliopisto Ala-Nissilä, Tuomas. Meillä on sinulle ikäviä uutisia. Kuolemanmotiivi 1990-luvun lopun suomalaisissa nuortenkirjoissa. Kotimainen kirjallisuus, Turun yliopisto Barsk, Petra. Skriftlig produktion hos Språkskolans 9-klassister. En jämförande analys. Ruotsin kieli, Vaasan yliopisto Fredriksson, Anna. Moral child behaviour and moralising child behaviour. The reception of Roald Dahl s novels for children. Englantilainen filologia, Turun yliopisto Heilmann, Katarina. Nix gefaked! Jugendsprache in den Medien. Am Beispiel der Zeitschriften Bravo und Yam! Saksan kieli, Joensuun yliopisto Heinonen, Suvi. Pikku kirjailijattaresta kirjailijaksi. Virva Seljan kirjallinen kehitys Rauha S. Virtasen Selja-tyttökirjasarjassa. Kotimainen kirjallisuus, Turun yliopisto Kantoluoto, Anita. Lahtelaisnuorten puhekieleen liittyviä asenteita. Suomen kieli, Jyväskylän yliopisto Koivisto, Suvi The Equality of the Sexes in Education. Gender and stereotyping in EFL textbooks over three decades. Englantilainen filologia, Turun yliopisto Korhonen, Hanna-Leena. Lasikylä Maria. Toinen Hannele Huovin historiallisessa nuortenromaanissa Lasiaurinko. Kirjallisuus, Oulun yliopisto Kortelainen, Sonja. Мир глазами русских рэпперов. Тематический анализ русских рэп-текстов начала 2000-х годов [Maailma venäläisten räppäreiden silmin luvun alun venäläisten rap-tekstien temaattinen analyysi]. Venäjä, Joensuun yliopisto. 19

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

Henkilöstö Tulostettu: Henkilöstö. Kopio: Seunala, Eija 1/7

Henkilöstö Tulostettu: Henkilöstö. Kopio: Seunala, Eija 1/7 Henkilöstö Kopio: Seunala, Eija 1/7 Sisällysluettelo Henkilöstö Hallinto Oppilashuolto Orimattilan yhteiskoulu Opettajat Opettajien yhteystiedot Henkilökunta Henkilökunnan yhteystiedot Kopio: Seunala,

Lisätiedot

VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5

VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5 VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5 TYÖNTEKIJÄLISTA MAALISKUU LAUANTAI 02.03.2013 3 LK Anne Laine Jenni Sokura Satu Tolonen Anni Rämä Linda Laurikainen Sonja Meuronen

Lisätiedot

Luokka/ohjaaja Aineenopettaja/didaktikko 1A Kuusisto, Anttila, Risto eao

Luokka/ohjaaja Aineenopettaja/didaktikko 1A Kuusisto, Anttila, Risto eao OKLS511 Ohjattu Soveltava harjoittelu 5opintopistettä Tiedotustilaisuus harjoittelusta Amandassa 30.3.2009 kello 14.15-16.00 Harjoittelujakso 14.4. 29.5. 2009 16 h OKLS511 harjoittelussa Luokka/ohjaaja

Lisätiedot

Jämsänkosken Ilves ry Päivitetty 12.10.2015 1930-2015

Jämsänkosken Ilves ry Päivitetty 12.10.2015 1930-2015 N yl. 100 m 12,43 Kristiina Peltola -98 N yl. 200 m 25,66 Kristiina Peltola -98 N yl. 400 m 59,49 Teija Ikonen -87 N yl. 800 m 2.19,21 Merja Järvinen -89 N yl. 100 m aj. 14,7 Eeva Vierikko -74 N yl. 400

Lisätiedot

Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ Kuopio / Kuopio

Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ Kuopio / Kuopio Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ / Aloite lähetetty kuntaan / Initiativet skickats till kommun 10.11.2014 20:46:11 Aloitteen otsikko / Initiativets titel n kouluverkostoselvitys on tehtävä huolellisesti

Lisätiedot

LUUMÄEN PERUSKOULUJEN JA LUKION HENKILÖSTÖ 2014 2015

LUUMÄEN PERUSKOULUJEN JA LUKION HENKILÖSTÖ 2014 2015 LUUMÄEN PERUSKOULUJEN JA LUKION HENKILÖSTÖ 2014 2015 KANGASVARREN KOULU Rehtori Timo Piesanen Opettajat Luokat Maija Parkkari-Räty Maaret Liikkanen Kaisa Jääskeläinen Tarja Käyhty Simo Jääskeläinen Timo

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

ILOMANTSIN KOULULAITOKSEN VIRAT

ILOMANTSIN KOULULAITOKSEN VIRAT ILOMANTSIN KOULULAITOKSEN VIRAT Virka-n Virka Sijoi tus kou lu Viranhaltija umero 01 Luokanopetta ja Hatun koulu Antti Immonen Hatun koulu Päivi Pesonen 03 Luokanopettaja Hatun koulu Haetaan täyttölupaa

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Biologia (ruotsinkielinen valinta) to 21.5.2015 klo 9.00-13.00, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Turku Biologia (suomenkielinen valinta)

Lisätiedot

Pöytyän kunta Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen vakanssien sijoittuminen yhtenäiskouluille

Pöytyän kunta Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen vakanssien sijoittuminen yhtenäiskouluille Pöytyän kunta ja lukiokoulutuksen vakanssien sijoittuminen ille Elisenvaaran Tehtävänimike Vakanssinumero Vakanssin tämänhetkinen hoitaja Rehtori 550 Mika Virtanen - luokanopettaja, apulaisrehtori 513

Lisätiedot

Vakanssi Nimi Nykyinen nimike Uusi nimike 142081 Hyttinen Jouni rehtori virka rehtori 142082 Kazera Maija luokanopettaja virka Luokanopettaja 142083

Vakanssi Nimi Nykyinen nimike Uusi nimike 142081 Hyttinen Jouni rehtori virka rehtori 142082 Kazera Maija luokanopettaja virka Luokanopettaja 142083 Vakanssi Nimi Nykyinen nimike Uusi nimike 142081 Hyttinen Jouni rehtori virka rehtori 142082 Kazera Maija luokanopettaja virka Luokanopettaja 142083 Kosonen Juha luokanopettaja virka Luokanopettaja 142084

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2016

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2016 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Akvaattiset tieteet 26.5.2016 klo 9.00-13.00, Jyväskylä, Oulu, Turku Yhteinen valintakoe biologian ja ympäristötieteiden sekä Jyväskylän,

Lisätiedot

Hakijoista ensikertalaisia yht. yht.

Hakijoista ensikertalaisia yht. yht. Hakukohde Akvaattiset tieteet, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v): Jyväskylän yliopisto, Matemaattisluonnontieteellinen Biologian ala, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto Opiskelijarekisterit , Tapani Harden, Mirja Tervo

Jyväskylän yliopisto Opiskelijarekisterit , Tapani Harden, Mirja Tervo Jyväskylän yliopisto Opiskelijarekisterit 25.1.2010, Tapani Harden, Mirja Tervo Suoritetut tutkinnot v. 2009 tiedekunnittain ja pääaineittain, naisten osuus tutninnon suorittajista K=alempi tutkinto, M=maisterin

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö. Pro gradu seminaareihin ilmoittautuminen lukuvuonna

TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö. Pro gradu seminaareihin ilmoittautuminen lukuvuonna TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Pro gradu seminaareihin ilmoittautuminen lukuvuonna 2013-2014 SEMINAARIEN AIKATAULU syksyllä käynnistyvät seminaarit (36 h) alkavat aikaisintaan viikolla 38

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

Humanistinen tdk Yhteensä Näistä naisia Naisten osuus % K M L T K M L T K M L T

Humanistinen tdk Yhteensä Näistä naisia Naisten osuus % K M L T K M L T K M L T Jyväskylän yliopisto Opiskelijarekisterit 25.1.2012, Tapani Harden, Mirja Tervo Suoritetut tutkinnot ja naisten osuuss suorittajista v. 2011 tiedekunnittain ja pääaineittain K= kanditaatin tutkinto, M=maisterin

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

Humanistinen tdk Yhteensä Näistä naisia Naisten osuus % K M L T K M L T K M L T

Humanistinen tdk Yhteensä Näistä naisia Naisten osuus % K M L T K M L T K M L T Jyväskylän yliopisto Opiskelijarekisterit 20.1.2011, Tapani Harden, Mirja Tervo Suoritetut tutkinnot v. 2010 tiedekunnittain ja pääaineittain: naisten suorittamien tutkintojen osuus K=alempi tutkinto,

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

Lapin nuoret tilastoissa ja tutkimuksissa

Lapin nuoret tilastoissa ja tutkimuksissa Lapin nuoret tilastoissa ja tutkimuksissa Projektipäällikkö Heli Niemi heli.niemi@ely-keskus.fi p. 040-672 2330 Lapin ELY-keskus, Heli Niemi 10.11.2011 1 Esityksen tarkoitus Virittäytymistä yhteiseen työskentelyyn

Lisätiedot

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Työntekijän nimi Nykyinen virka- tai toiminimike 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 1.1.2011 Virka- tai toiminimike 1.1.2011

Lisätiedot

Pro gradu seminaarien toteuttaminen lukuvuonna GRADUINFO

Pro gradu seminaarien toteuttaminen lukuvuonna GRADUINFO TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Pro gradu seminaarien toteuttaminen lukuvuonna 2013-2014 GRADUINFO 23.4.2013 SEMINAARIEN AIKATAULU seminaarit (36 h) alkavat aikaisintaan viikolla 38 (16.9.

Lisätiedot

TULOSLUETTELO Satakunnan Maakuntaviesti Su Perinteinen

TULOSLUETTELO Satakunnan Maakuntaviesti Su Perinteinen TULOSLUETTELO Satakunnan Maakuntaviesti Su 9.2.2014 Perinteinen Maakuntaviestin osuusisännät 2014: 1. osuus Finnblock Europa Oy Ltd 2. osuus 3. osuus Maanrakennus Mäenpää Oy 4. osuus 5. osuus 6. osuus

Lisätiedot

NAISTEN PUOLIVÄLIERÄT 2010

NAISTEN PUOLIVÄLIERÄT 2010 NAISTEN PUOLIVÄLIERÄT 2010 Kolmella voitolla välieriin Puolivälierien historia Puolivälieriä on pelattu vuosina 1991 2003, 2009. Vuosina 1991 1994 jatkoon pääsi kahdella voitolla. Vuosina 1995 2003, 2009

Lisätiedot

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa Suunta-Jurva 1(5) E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa 17.2.2013 Lopputulokset H21 (2+2+2+2+2+2) 1) Pohjankyrön Rasti 1 52:47 (Saari Petri 8:18/2., Heiska Samu 9:25/1., Saari Petri 8:59/2., Heiska

Lisätiedot

Ahonkylän koulun johtokunta

Ahonkylän koulun johtokunta 1 KOULUJEN JOHTOKUNNAT 2013-2016 Ahonkylän koulun johtokunta Puheenjohtaja Toni Lahti Lassi-Matti Rauhala Varapuheenjohtaja Anne Mäenpää Johan Mäenpää Jäsen Marjut Lahti Matti Ylisaukko-Oja Jäsen Marja

Lisätiedot

Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9.

Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9. Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9.2005 Jyväskylässä Osallistujalista seminaarin työryhmien mukaan (12.9.2005) Nimi Organisaatio

Lisätiedot

ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 * VOIN PELATA PÄIVISIN VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 19.4.2015 LOHKO 2 LOHKO 2

ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 * VOIN PELATA PÄIVISIN VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 19.4.2015 LOHKO 2 LOHKO 2 ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 24 050-3137549 meri_loyttyniemi@hotmail.com MERI LÖYTTYNIEMI 3310 040-5900 557 * SELENE MARCKW ORT 3169 044-0111326 * ANNIKA SAJALINNA 3134 0 0 050-3858154

Lisätiedot

Suur-Savon maakuntaviesti Mikkeli, tulokset

Suur-Savon maakuntaviesti Mikkeli, tulokset Suur-Savon maakuntaviesti 22.3.2009 Mikkeli, tulokset 1 Mikkeli I 2:21:34.5 1 Antti Lampinen 24:35.5 2 Esko Hänninen 14:22.1 3 Teemu Pöntinen 8:50.7 4 Netta Tuhkanen 9:30.1 5 Milla Harsia 8:09.7 6 Virpi

Lisätiedot

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016)

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) 1 Kiviharju Jani Helsingin normaalilyseo 2 Hyvönen Olli Helsingin normaalilyseo 3 van den Berg Marko Helsingin normaalilyseo

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

Naisten ja tyttöjen SM-kisat VAASA, Voima-Veikot

Naisten ja tyttöjen SM-kisat VAASA, Voima-Veikot Naisten ja tyttöjen SM-kisat 27.-28.11.1999 VAASA, Voima-Veikot Tytöt 34 kg 1. Anna Soronen Haukiputaan Heitto 2. Johanna Hautala Alahärmän Kisa 3. Helmi Alatalo Haukiputaan Heitto 4. Anne-Mari Hautamäki

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN TULOKSET..009 19:09 SARJA M Kainulainen Olavi PS 95 9 191 1 45 51 Mankinen Mika PS 89 95 184 5 Seppä Timo SS 91 90 181 Eskelinen 4 1 Jukka PS 95 81 17 5 59 Hassinen Ari PK 89 81 170 Kirjavainen 4 Mikko

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

Haapakoski Marjaana Pääsihteeri Oulun seudun ammattikorkeakoulun osako.ps@students.oamk.fi

Haapakoski Marjaana Pääsihteeri Oulun seudun ammattikorkeakoulun osako.ps@students.oamk.fi OPINNÄYTETÖIDEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISHAASTEET Työseminaari 11.2.2005 klo 9.00 15.30, auditorio 221, II kerros Ilmoittautuneet yhteensä 63 henkilöä [päivitetty 9.2.2005] Nimi Työtehtävä Organisaatio Sähköposti

Lisätiedot

enorssin syysseminaari Joensuussa Didaktiikka, OPS ja TVT koulun keskiössä

enorssin syysseminaari Joensuussa Didaktiikka, OPS ja TVT koulun keskiössä Osallistujaluettelo yksiköittäin (ver. 18.4.2014) 1. Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo yläkoulu ja lukio 2. Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo lukio 3. Tiia Karpin Helsingin normaalilyseo

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

JHL:n edustajisto

JHL:n edustajisto JHL:n edustajisto 6.6.2017 Vaalipiiri Vaaliliitto Nimi Sopimusala 1 JHLdemarit ja PALDANIUS KARI Kunta 1 JHLdemarit ja KOSKELA MARKKU Kunta 1 JHLdemarit ja HAMARI HELI Kunta 1 JHLdemarit ja STRENGELL JARNO

Lisätiedot

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen Helsingin yliopisto 27.11.2006 FARMASIAN TIEDEKUNTA FARMASIAN TIEDEKUNNAN tiedekuntaneuvosto Valittavien lukumäärä: 3 (ainakin yhden jäsenen ja varajäsenen tulee olla opettaja ja ainakin yhden jäsenen

Lisätiedot

Kokeisiin osallistuneet

Kokeisiin osallistuneet Helsingin yliopistoon hakeneet, ja aloituspaikat v. 2012 Koulutusohjelma hakijoista osuus osallistuneista Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Akvaattiset tieteet 135 78 16 16 % 28 % Biologi (svenskspråkig)

Lisätiedot

VUODEN 2012 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty

VUODEN 2012 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty VUODEN 2012 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 7.6.2012 TYÖNTEKIJÄLISTA MAALISKUU LAUANTAI 03.03.2012 3 LK Minna Itkonen, Anne Laine Sirpa Hynninen, Satu Tolonen, Sanna Hämäläinen Maija Karhu

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous 24.11.2014 ASIALISTA. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous 24.11.2014 ASIALISTA. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous PÖYTÄKIRJA ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen LAPIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Valintakokeisiin. Aloituspaikat Hakeneet. osallistuneet Hyväksytyt

Valintakokeisiin. Aloituspaikat Hakeneet. osallistuneet Hyväksytyt 1 (5), valintakokeisiin, ja yliopistoon kirjoittautuneet tiedekunnittain ja hakukohteittain Humanistinen tiedekunta Arkeologia 8 116 49 9 83.17 100 61.50 70 Englannin kielen kääntäminen ja tulkkaus 24

Lisätiedot

Tutkintopäivä 28.5.2014

Tutkintopäivä 28.5.2014 Tutkintopäivä 28.5.2014 Koulutusala Sosiaali- ja terveys Kuntoutuksen koulutusohjelmasta valmistuu tutkintonimikkeellä sairaanhoitaja Saari Suvi, Kouvola Sosiaaliala- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen

Lisätiedot

ESPORT WOMEN'S CUP LOHKO 1 LOHKO 1 VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 24.4.2016 LOHKO 2 LOHKO 2

ESPORT WOMEN'S CUP LOHKO 1 LOHKO 1 VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 24.4.2016 LOHKO 2 LOHKO 2 ESPORT WOMEN'S CUP LOHKO 1 LOHKO 1 050-3030280 / mari.kimanen@gmail.com * MARI KIMANEN 3159 050-3552550 / heidi.johansson@patrol.fi HEIDI JOHANSSON 3230 040-5900 557 * SELENE MARCKWORT 3199 0 0 0500-425200

Lisätiedot

Oppilaitosnuorisotyö Tredussa nuoren tukeminen opintojen rinnalla. TPY:n symposium 27.5.2014

Oppilaitosnuorisotyö Tredussa nuoren tukeminen opintojen rinnalla. TPY:n symposium 27.5.2014 Oppilaitosnuorisotyö Tredussa nuoren tukeminen opintojen rinnalla TPY:n symposium 27.5.2014 OIVA - Ohjauksen interventioilla vaikuttavuutta läpäisyn tehostamiseen 1.9.2013-31.12.2014 OIVA on osa Opetushallituksen

Lisätiedot

Helsingin Uimareiden ennätykset 2016

Helsingin Uimareiden ennätykset 2016 M 50 m pu 00:27.28 2016 Jari Mäkäläinen Helsinki 22.10. M 100 m pu 01:01.36 1997 Pasi Salonen Kuopio 50m M 200 m pu 02:10.50 1997 Pasi Salonen Helsinki M 50 m su 00:29.26 2006 Mikael Koponen Helsinki M

Lisätiedot

Yhteistulokset. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT 2006 HERTTONIEMI PÖYTÄKIRJA. Siirtolapuutarha. Marjaniemi. Tali.

Yhteistulokset. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT 2006 HERTTONIEMI PÖYTÄKIRJA. Siirtolapuutarha. Marjaniemi. Tali. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT PÖYTÄKIRJA Yhteistulokset Lasten viestit Siirtolapuutarha Tulos Kroketti Kuulakikka Mölkky Lentopallo Lausunta Puhe Tikka Petankki Tytöt < v Pojat

Lisätiedot

KOTIRYHMÄ: Josephine Moate (Juliet) (12) harjoitteluluokka ja luokanlehtori 3A PIRJO TIKKANEN 3B MARI KYLLÖNEN

KOTIRYHMÄ: Josephine Moate (Juliet) (12) harjoitteluluokka ja luokanlehtori 3A PIRJO TIKKANEN 3B MARI KYLLÖNEN 1 OPETUSHARJOITTELU 1 (OKLP515) Syksy ja kevät 2013 2014 Itseymmärryksestä vuorovaikutukseen NORMAALIKOULUN HARJOITTELULUOKKIIN SIJOITTELU A. HARJOITTELUVIIKOT 43 (sl) ja 10 11 (kl) KOTIRYHMÄ: Josephine

Lisätiedot

Vuonna 2016 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2016 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2016 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 20.12.2016 Jyväskylän 9. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Tomi Lauri Järvinen Kouvolan 6. apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Kainuun Maakuntahiihto, pm ja HS

Kainuun Maakuntahiihto, pm ja HS Kainuun Maakuntahiihto, pm ja HS T U L O K S E T Miehet 15 vuotta 3 km V 1. Tommi Härkönen Paltamon Urheilijat 7.23,7 2. Antti Huusko Ristijärven Pyry 7.23,8 0.00,1-5. 30834424 Mikko Haverinen Kuhmo-Ski

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 42 27.05.2014. Opettajien virat, niiden nimikkeet ja virkojen numerointi 493/01/2014

Sivistyslautakunta 42 27.05.2014. Opettajien virat, niiden nimikkeet ja virkojen numerointi 493/01/2014 Sivistyslautakunta 42 27.05.2014 Opettajien virat, niiden nimikkeet ja virkojen numerointi 493/01/2014 Sivla 42 Valmistelija: rehtori Markku Tani, puh. 040 836 5620, etunimi.sukunimi@savitaipale.fi OVTES/opettajien

Lisätiedot

PM-nuoret 17-19v Kitinkangas Kilpailijat

PM-nuoret 17-19v Kitinkangas Kilpailijat Huttunen Titta Alavieskan Viri 28.6.1989 N17 800 m 26183998 Eronen Johannes Haapajärven Kiilat 14.3.1993 M17 Seiväs 27359116 Eronen Maria Haapajärven Kiilat 29.8.1985 N19 Pituus 26189662 Eronen Markus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 19.9.2012 Hallinto Sosiaali- ja terveysjohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki - henkilöstöasiat 182 190 Johtava ylilääkäri Katariina Korkeila - henkilöstöasiat/maksusitoumukset

Lisätiedot

Lypsyjakkara Miehet 1 Kari Markkanen Sorsakoski 22, Kangaslampi 2 Eemi Saukkonen Heinävesi 22, Kangaslampi 3 Seppo Julkunen

Lypsyjakkara Miehet 1 Kari Markkanen Sorsakoski 22, Kangaslampi 2 Eemi Saukkonen Heinävesi 22, Kangaslampi 3 Seppo Julkunen Lypsyjakkara Miehet 1 Kari Markkanen Sorsakoski 22,89 17.7.2010 Kangaslampi 2 Eemi Saukkonen Heinävesi 22,36 17.7.2010 Kangaslampi 3 Seppo Julkunen Leppävirta 22,28 17.7.2010 Kangaslampi 4 Matti Saukkonen

Lisätiedot

ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 * VOIN PELATA PÄIVISIN VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 14.2.2016 LOHKO 2 LOHKO 2

ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 * VOIN PELATA PÄIVISIN VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 14.2.2016 LOHKO 2 LOHKO 2 ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 25 0500-425200 * ANNA MAIJA MÄKELÄ 3310 050-3552550 / heidi.johansson@patrol.fi HEIDI JOHANSSON 3199 040-5900 557 * SELENE MARCKW ORT 3193 0 0 050-4129867

Lisätiedot

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset Lista 1 ( 6 ) Oulu toimitukset 2012-10-19 1) K1 Alatalo Pertti Antero 2) K2 Alatalo Pertti Antero Alatalo Arto Tapio 3) K3 Teerinkoski Ritva Leena Teerinkoski Raimo Ilmari Ahonen Minna Maria Ahonen Marko

Lisätiedot

IV Pohjankyrö murtsikka-cup

IV Pohjankyrö murtsikka-cup 1 / 5 10.2.2009 17:22 IV Pohjankyrö murtsikka-cup Perinteinen, Isokyrö Ylipää 8.2.2009 T U L O K S E T N05; M05; N06; M06; N07; M07; N08; M08; N09; M09; N10; M10; N12; M12; N14; M14; N16; M16; Tytöt 5

Lisätiedot

SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT

SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT 1 Nyl 3km P 1 Kaisu Salminen Keski-Pohjanmaan koulutu 11.00.00 2 Nina Pajari Ammattiopisto Lappia 11.00.30 3 Terhi Lehtola Haapaveden ammattiopisto 11.01.00

Lisätiedot

Lähtöaika Nimi Seura Sukupuoli Sarja Painoluokka

Lähtöaika Nimi Seura Sukupuoli Sarja Painoluokka Lähtöaika Nimi Seura Sukupuoli Sarja Painoluokka Lava Erä 1 12.00 1 Riikka Viiala K4 Center naiset LC 1 kg -3 kg 2 Minna Silvennoinen Hakalanmäen Ryhti ry naiset LC 1 kg -3 kg 3 Johanna Soiluaho Tahdonvoiman

Lisätiedot

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA M30 4 x 100 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 47,81 SE Mikko Kiuru Henri Heikkinen Jukka Mertanen Krister Laine M30 4 x

Lisätiedot

ESPORT WOMEN'S CUP LOHKO 1 LOHKO 1 VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 25.10.2015 LOHKO 2 LOHKO 2

ESPORT WOMEN'S CUP LOHKO 1 LOHKO 1 VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 25.10.2015 LOHKO 2 LOHKO 2 ESPORT WOMEN'S CUP LOHKO 1 LOHKO 1 0500-425200 * ANNA MAIJA MÄKELÄ 3240 040-5274547 SAIJA SUNDE N 3138 050-4129867 * JANE HEPWORTH 3133 0 0 050-5292599 / maria.itkonen@pihavisio.fi * MARIA ITKONEN 2960

Lisätiedot

Bussiin nousulista ==============

Bussiin nousulista ============== 1/6 Bussiin nousulista ============== Grp. Metallin ao. 148 r.y. Päivitetty lista 28.1.2009 Virkistysviikonloppumatka Kuusamoon 31.1. - 1.2.2009 (la-su/2 pv) "Holiday Club Kuusamon tropiikki" Bussi nro

Lisätiedot

Kokoonpano 1998-1999. 1. varapuheenjohtaja Jarno Moisala 2. varapuheenjohtaja Paula Mattila 3. varapuheenjohtaja Janne Jounila

Kokoonpano 1998-1999. 1. varapuheenjohtaja Jarno Moisala 2. varapuheenjohtaja Paula Mattila 3. varapuheenjohtaja Janne Jounila ------------------ Raahen nuorisovaltuuston kokoonpanot vuosina 1998-2007 Raahen nuorisovaltuustoon kuuluu 20 nuorta, iältään 14-25 vuotta. 10 jäsentä valitaan joka vuosi marras-joulukuussa toimitettavissa

Lisätiedot

KAINUUN YLEISURHEILU TYTTÖJEN TILASTO 2014

KAINUUN YLEISURHEILU TYTTÖJEN TILASTO 2014 KAINUUN YLEISURHEILU TYTTÖJEN TILASTO 2014 T15 SARJA: KAJAANIN KIPINÄ Annika Haverinen KajKi 100 m: 12,51 +1,3 Kajaani 8.6. 12,92-0,6 Espoo 14.6. 12,77-0,4 Espoo 14.6. 12,93 +0,0 Pudasjärvi 19.6. 12,49

Lisätiedot

Suunnistuksen maakuntaviesti Paljakassa

Suunnistuksen maakuntaviesti Paljakassa Suunnistuksen maakuntaviesti 9.8.2014 Paljakassa Puolangan Ryhti T U L O K S E T Kilpailun sarjat: NUA; NUA1; NUA2; NUA3; NUB; NUB1; NUB2; NUB3; MYL; MYL1; MYL2; MYL3; MYL4; MYL5; NYL; NYL1; NYL2; NYL3;

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian Maisterihaku,

Lisätiedot

LIITE sivltk 23.2.2016 OPETTAJIEN VIRAT 2015-2016 tilanne 23.2.2016

LIITE sivltk 23.2.2016 OPETTAJIEN VIRAT 2015-2016 tilanne 23.2.2016 LIITE sivltk 23.2.2016 OPETTAJIEN VIRAT 2015-2016 tilanne 23.2.2016 A. PERUSOPETUKSEN VIRAT Rehtori 0201 Joona Leinonen Poikola vapaa 1.8.2015-31.7.2016 Luokanopettajan virat 0002 Terhi Savolainen Ahmovaara

Lisätiedot

ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015

ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015 ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015 Homenokka-turnauksessa Istumalentopallon Suomen Cupia on pelattu vuodesta 1985 TULOKSET ry 31. SUOMEN CUP Jyväskylässä 26.-27.9.2015 L O P P U T U L O K S E T NAISTEN

Lisätiedot

SM-sarjat. SM Juniori tytöt. SM Juniori pojat. SM 1. seniori naiset. SM 1. seniori miehet

SM-sarjat. SM Juniori tytöt. SM Juniori pojat. SM 1. seniori naiset. SM 1. seniori miehet POOMSE SM 2006 TULOKSET SM-sarjat SM Juniori tytöt 1 Roosa Närhi, Budokwai 76,9 2 Emmi Virtanen, Mukwan 73,4 3 Marianne Väyrynen, Lahti Hwang 72,7 4 Mirva Niiranen, Klaukkala 71,4 5 Riikka Helveranta,

Lisätiedot

Poomseliigan IV osakilpailu Turku

Poomseliigan IV osakilpailu Turku Poomseliigan IV osakilpailu 17.5.2008 Turku Junior pojat 1. Aki Haapio Kokemäen Taekwondo 16.47 2. Niko Hakkarainen Budokwai/TTT 16.40 3. Retu Repo Budokwai/TTT 15.97 4. Simo Siltanen Taekwondo Lahti 15.57

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa (Hakukohteet, joihin sisältyy aikaisempien opintojen/avoimen väylän jono) FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Koulutuksen Aloituspaikat Englannin

Lisätiedot

Piirinmestaruus hiihdot Joroinen L Ä H T Ö L I S T A 23.1.2008 Joroisten Urheilijat ------------------- 21:12. Lähtö Sarja Nro Lis.

Piirinmestaruus hiihdot Joroinen L Ä H T Ö L I S T A 23.1.2008 Joroisten Urheilijat ------------------- 21:12. Lähtö Sarja Nro Lis. Miehet 12 vuotta 3 km V 11.01.30 4 29769352 Arttu Pajunen Kangasniemen Kalske 11.01.30 16 xxx Aaro Puttonen Ristiinan Urheilijat 11.01.30 32 24202842 Sami Roos Mikkelin Hiihtäjät 11.01.30 33 30134124 Juho

Lisätiedot

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET 2013 (Päiv KH)

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET 2013 (Päiv KH) KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET 2013 (Päiv 15.10.2013 KH) MIEHET 100 m 10,54 Jari Haverinen KajKi 1994 200 m 21,46 Matti Rusanen KuKi 1980 400 m 46,65 Matti Rusanen KuKi 1983 800 m 1.49,38 Esko

Lisätiedot

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott.

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott. Hakeneet, hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet tiedekunnittain ja hakukohteittain, kaikki valinnat vuosina -2014 1 (5) Haken. Kok. Hyv. Hyv. Humanistinen tiedekunta Arkeologia 168 58 12 8 8 166

Lisätiedot

Koulutuksen Aloituspaikat. Hakuajat Hakukohde Opintopolussa Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu, humanististen tieteiden

Koulutuksen Aloituspaikat. Hakuajat Hakukohde Opintopolussa Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu, humanististen tieteiden Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa Hakukohteet, joihin sisältyy aikaisempien opintojen/avoimen väylän jono (suluissa aloituspaikat) FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Koulutuksen

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV KH)

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV KH) KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV 29.10.2014 KH) MIEHET 100 M 10,54 JARI HAVERINEN KAJKI 1994 200 M 21,46 MATTI RUSANEN KUKI 1980 400 M 46,65 MATTI RUSANEN KUKI 1983 800 M 1.49,38 ESKO HUTTU

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 156/00.02.04/2014 131 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 27.8.2014 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 20.8.2014: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Oppimisen tuki Stadin ammattiopistossa

Oppimisen tuki Stadin ammattiopistossa Oppimisen tuki Stadin ammattiopistossa Stadin ammattiopisto: - Kaikkien oppilaitos - Opiskelijalle esteetön opiskelu siinä ryhmässä, missä hän aloittaa - Yksilölliset opintopolut crister.nyberg@hel.fi

Lisätiedot

Tulevaisuuden peruskoulu uuteen nousuun ja kehittämiskouluverkosto 23.9.2014. Anneli Rautiainen, opetusneuvos Opetushallitus

Tulevaisuuden peruskoulu uuteen nousuun ja kehittämiskouluverkosto 23.9.2014. Anneli Rautiainen, opetusneuvos Opetushallitus Tulevaisuuden peruskoulu uuteen nousuun ja kehittämiskouluverkosto 23.9.2014 Anneli Rautiainen, opetusneuvos Opetushallitus Työryhmä 1. /Osaamisen ja oppimisen merkitys yhteiskunnallisen kehityksen osana

Lisätiedot

ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 * VOIN PELATA PÄIVISIN VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 29.11.2015 LOHKO 2 LOHKO 2

ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 * VOIN PELATA PÄIVISIN VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 29.11.2015 LOHKO 2 LOHKO 2 ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 25 0500-425200 * ANNA MAIJA MÄKELÄ 3280 050-4129867 * JANE HEPW ORTH 3187 050-3858154 / niina.salminen@metsagroup.com NIINA SALMINEN 3139 0 0 040-5900

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 156/00.02.04/2014 154 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 24.9.2014 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 17.9.2014: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Helsingin Uimareiden ennätykset 2015

Helsingin Uimareiden ennätykset 2015 M 50 m pu 00:27.39 2005 Jari Mäkäläinen M 100 m pu 01:01.36 1997 Pasi Salonen Kuopio 50m M 200 m pu 02:10.50 1997 Pasi Salonen M 50 m su 00:29.26 2006 Mikael Koponen M 100 m su 01:04.05 2007 Mikael Koponen

Lisätiedot

Lapsuudentutkimuksen verkosto

Lapsuudentutkimuksen verkosto Lapsuudentutkimuksen verkosto Verkosto NYT Tapaaminen 11.-12.10.2007 12.10.2007 NR 11.10.2007 Organisaatio verkostossa Valtakunnallinen ohjausryhmä (11 hlöä) Lapset, nuoret ja kasvamisen ympäristöt - (LANKA)

Lisätiedot

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI PERJANTAI 13.06.2008 15. 21.00 1 Joni Renko H 2 Janna Renko H 3 Laura Raninen H 4 Antti-Pekka Valli H 5 Riina Yli-Ojanperä H 6 Sanna Peltoniemi H 7 Reijo Pulli H 8 Tiina Korkonen H 9 Kari Hautamäki H 10

Lisätiedot

Suomen Cup - Vuokatti

Suomen Cup - Vuokatti Suoen Cup - Naiset 3 x 4 k (P) 2 k - 1.11.15 Tuoarineuvosto 2 k 00 Nr Joukkue / Nii 1 Häeenlinnan Hiihtoseura 1 1-1 Anni Kainulainen 1-2 Maija Hakala 1-3 Laura Mononen 2 Lepäälän Kisa 2-1 Leena Nuri 2-2

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1035/00.02.04/2014 146 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 23.9.2015 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 16.9.2015: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Kainuun maakuntaviestisuunnistus Paljakassa

Kainuun maakuntaviestisuunnistus Paljakassa Kainuun maakuntaviestisuunnistus Paljakassa 15.9.2013 Puolangan Ryhti T U L O K S E T Naiset 1. KaSu 1 Kajaanin Suunnistajat 1.51.12,3 2. SoJy 3 Sotkamon Jymy 1.54.51,4 3.39,1 3. SuRa Suomussalmen Rasti

Lisätiedot

Hirvenjuoksun ISM-kisa

Hirvenjuoksun ISM-kisa Hirvenjuoksun ISM-kisa Juuka, 04.07.2015 Yksilökilpailut Kävelijät Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Piiri Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 164 PS 548 (+9m/+3m/+8m/+6m)

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1035/00.02.04/2014 164 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 5.10.2015 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 28.9.2015: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

1. Petteri Monni JyvKU 10,7 2. Martti Haavisto JyvKU 12,1 3. Ville Hämäläinen LaukU 12,4 4. Benjami Hautanen KivijK 12,4 5. Taneli Monni JyvKU 12,7

1. Petteri Monni JyvKU 10,7 2. Martti Haavisto JyvKU 12,1 3. Ville Hämäläinen LaukU 12,4 4. Benjami Hautanen KivijK 12,4 5. Taneli Monni JyvKU 12,7 SUL:n K-S:n piiriin 17-19 pm kilpailut Viitasaari 7.8.2007 Viitasaaren Viesti/ Suolahden Urho sää: + 27 TULOKSET M17 100 m finaali -0,9 1. Petteri Monni JyvKU 10,92 2. Juho Kaihlajärvi JyvKU 11,33 3. Jooel

Lisätiedot

Korkeakoulujen hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet - raportti

Korkeakoulujen hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet - raportti 1(11) Hakuehdot Raportin tulostuspäivämäärä 22.8.2016 Tiedot päivitetty Opintopolusta 18.8.2016 06:52 Tulostustapa Hakukohteittain Koulutustoimija Jyväskylän yliopisto Oppilaitos Jyväskylän yliopisto Toimipiste

Lisätiedot