KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus AIKA klo 16:00-18:03

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus AIKA klo 16:00-18:03"

Transkriptio

1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus AIKA klo 16:00-18:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4, Kemijärvi KÄSITELLYT ASIAT Sivu 424 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kaupunginjohtajan ajankohtaiskatsaus Otto-oikeuden käyttö kunnallistekniikan päällikön viranhaltijapäätökseen Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätökseen / Täyttölupa yhdelle yöhoitajalle kuntoutusyksikkö Karpaloon 429 Matti Hietasen oikaisuvaatimus kh:n päätökseen 430 Talouden seurantaraportti koko kaupungin osalta 431 Talousarvio vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma vuosille Turvapaikanhakijoiden kuntapaikat Kemijärvellä Sopimus Puistolan palvelukeskuksen henkilöstön siirtymisestä Attendo Oy:n palvelukseen liikkeen luovutuksen periaattein 434 Kemijärven kaupungin etätyöohje Lautakuntien ja muiden viranomaisten päätökset Ilmoitusasiat Muut asiat

2 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus AIKA klo 16:00-18:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4, Kemijärvi OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Koskela Lea 16:00-18:03 puheenjohtaja Harju Markku 16:00-18:03 1. varapuheenjohtaja Ojala Kirsti 16:00-18:03 2. varapuheenjohtaja Kangas Esa 16:00-18:03 jäsen Lehtola Joonas 16:00-18:03 jäsen Ojala Jukka 16:00-18:03 jäsen Kortelainen Jukka 16:00-18:03 varajäsen POISSA Savukoski Riitta jäsen MUU Niemelä Veikko 16:00-18:03 kv:n puheenjohtaja Pikkarainen Juha 16:00-18:03 kv:n 1. varapuheenjohtaja Ruokamo Anita 16:00-18:03 kv:n 2. varapuheenjohtaja Rantanen Atte 16:00-18:03 esittelijä Säärelä Marjo 16:00-18:03 pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUKSET Kemijärvellä Puheenjohtaja Lea Koskela Pöytäkirjanpitäjä Marjo Säärelä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kemijärvellä Kemijärvellä Joonas Lehtola Esa Kangas PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Kemijärven kaupungin verkkosivut

3 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KH Kuntalain 103 :n 2. momentin mukaan kaupunginhallituksen kokous on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. Hallintosääntö 15 luku - kokousmenettely: 126 Kokouskutsu "Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti. Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta." 127 Sähköinen kokouskutsu "Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetetään sähköisesti. Tällöin kaupunginhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että tähän tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä." Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty sähköpostilla Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta KH Hallintosäännön 146 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjan tarkastus on kokouksen jälkeen. Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Joonas Lehtola ja Esa Kangas. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Joonas Lehtola ja Esa Kangas.

5 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ajankohtaiskatsaus KH Kaupunginjohtaja esittelee kaupunginhallitukselle ajankohtaiset asiat. Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Otto-oikeuden käyttö kunnallistekniikan päällikön viranhaltijapäätökseen /56.564/2017 KH Kaupunginhallitus on päätöksellään päättänyt käyttää otto-oikeuttaa kunnallistekniikan päällikön viranhaltijapäätökseen / Ahvensalmen kentän vuokraus / RH Entertaiment Oy. Hakijalla on tarkoitus järjestää Ahvensalmen kentän alueella musiikkitapahtuma ajanjaksolla Ahvensalmen kentällä järjestetään Kemijärven yöttömät yöt -musiikkifestivaali Kemijärven kaupungilla on yhteistyösopimus Eastway Live Oy:n kanssa festivaalin järjestämisestä. Uuden musiikkitapahtuman järjestäminen Ahvensalmen kentällä vain viikkoa ennen jo lähes perinteiseksi kesän musiikkitapahtumaksi muodostunutta Kemijärven Yöttömät Yöt -festivaalia ei ole tarkoituksen mukaista ja tapahtumien läheisyys vaarantaa molempien tapahtumien menestymismahdollisuudet. (Palvelualuejohtaja Marjo Säärelä, ) Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus päättää, että Ahvensalmen kenttää ei vuokrata RH Entertainment Oy:lle ajalle Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi: RH Entertainment Oy Kunnallistekniikan päällikkö

7 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätökseen / Täyttölupa yhdelle yöhoitajalle kuntoutusyksikkö Karpaloon 460/02.022/2017, 7/02.022/2017 KH Kemijärven JHL 675 on jättänyt oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen päätökseen Oikaisuvaatimus oheisena kaupunginhallituksen jäsenille tiedoksi. Kuntalain 136 :n nojalla päätöksestä myöntää täyttölupa yöhoitajan tehtävään ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee vain asian valmistelua. (Palvelualuejohtaja Marjo Säärelä, ) Päätösehdotus (kaupunginjohtaja):kaupunginhallitus hylkää oikaisuvaatimuksen perusteettomana. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi: JHL

8 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Matti Hietasen oikaisuvaatimus kh:n päätökseen 570/02.021/2017, 7/02.022/2017, 510/02.022/2017 KH Matti Hietanen on jättänyt oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen päätökseen Ko. päätöksessä kaupunginhallitus myönsi täyttöluvan jalkaterapeutin viran täyttämiseen toistaiseksi alkaen. Oikaisuvaatimus oheisena tiedoksi kaupunginhallituksen jäsenille. Kuntalain 136 :n nojalla päätöksestä myöntää täyttölupa jalkaterapeutin tehtävään ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee vain asian valmistelua. (Palvelualuejohtaja Marjo Säärelä, ) Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus hylkää oikaisuvaatimuksen perusteettomana. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi: Hietanen Matti

9 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Talouden seurantaraportti koko kaupungin osalta 310/04.041/2016 KH Kaupunginhallituksen tehtävänä on seurata kaupungin talouden kehitystä ja talousarvion toteutumista. Hallintosäännön 36 :n 6 momentin mukaan kaupunginhallitus käsittelee määrävälein kaupunkitasoisen talouden toteutumaraportin. Kaupunginhallitus on hyväksynyt vuoden 2017 talousarvion toimeenpano-ohjeet. Toimeenpano-ohjeiden mukaan kaupungin talouden seurantaraportit valmistellaan kaupunginhallitukselle kuukausittain lukuunottamatta tammi- ja heinäkuuta. Kaupungin käyttötalousmäärärahojen käytön toteutuma palvelualueittain on seuraava: Laskennallinen nettomenojen toteutuma tulisi olla enintään 83,3 %. Talousarviossa on mukana jo myös valtuuston myöntämät lisätalousarviot hallinto- ja tukipalelujen ja hyvinvointipalvelujen osalta. Lisätalousarvioon nähden toteutuma on 1,1 % yli laskennallisen toteutuman. Kaupungin henkilöstömäärä on seuraava: Oheisena tiedoksi kaupunginhallitukselle talouden toteutumaraportti

10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus vastuualueiden-, palvelualueiden ja koko kaupungin osalta ajalta (Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh ) Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus merkitsee seurantaraportin tiedoksi. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

11 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Talousarvio vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma vuosille /04.041/2017 KH Kuntien talousarvio ja -suunnitelma Kuntalain 110 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelu kausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Kuntaliiton laatimassa talousarvio ja -suunnitelmasuosituksessa on tarkemmin määritelty talousarvion tehtävät ja rakenne. Talousarviolla ja -suunnitelmalla on kaksi näkökulmaa, jotka määräävät suunnitelman rakenteen. Kaupungin kokonaistalouden näkökulmaa korostetaan tuloslaskelmaosan ja rahoitusosan esittämisellä. Tuloslaskelmalla osoitetaan, minkälaisen tuloksen talousarvio tuottaa ja miten se muodostuu. Rahoituslaskelmalla selvitetään rahoitustarve ja miten se katetaan. Tulosohjauksen näkökulma puolestaan toteutetaan käyttötalousosan ja investointiosan toiminnallisilla tavoitteilla ja määrärahoilla. Kuntalain 110 :ssä tarkoitetut toiminnalliset tavoitteet asetetaan sanallisesti todennettaviksi toimenpiteiksi tai mitattaviksi palvelujen määriksi. Kemijärven kaupungin taloustilanne ja talousarviosuunnittelun lähtökohdat Kemijärven kaupungilla on vuoden 2016 tilinpäätöksen mukaan kattamatonta alijäämää yhteensä 1,03 miljoonaa euroa. Vuoden 2017 talousarviolla pyrittiin nollatulokseen. Talousarvioon on tehty euron menolisäys (hyvinvointipalvelujen lisätalousarvio, Saura säätiön avustus, osakkeiden ostot ja Suomi 100-avustus seurakunnalle), joten tulos on lisätalousarvion vuoksi negatiivinen. Vuoden 2016 tilinpäätösennusteen mukaan tulos on -1,5 miljoonaa euroa ja kumulatiivista alijäämä kasvaa 2,5 miljoonaan euroon. Tämä alijäämä on katettava suunnittelukaudella. Valtuusto hyväksyy palvelualueiden sekä elinkeinopalvelut -yksikön määrärahan kokonaiskäytön ja antaa valtuudet lautakunnille ja kaupunginhallitukselle jakaa määrärahat käyttösuunnitelmilla palvelualueiden vastuualueille ja yksiköille.

12 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Talouden tasapainottamiseksi vuoden 2018 talousarviota varten kaupunginhallitus on antanut tarkennetun raamin, jonka pohjalta talousarvioesityksiä on valmisteltu palvelualueille. Raami oli kaupungin taloustilanteen mukaisesti erittäin tiukka ja hyvinvointipalvelut ei toimintamenojen vuoksi ole päässyt annettuun raamiin talousarvioesityksessään. Erotus annettuun raamiin on euroa. Tulo- ja kiinteistöveroprosentit vuodelle 2017 on vahvistettu kaupunginvaltuuston kokouksessa. Tuloveroprosentti korotettiin vuoden 2017 tasosta,0,50 prosenttiyksiköllä 21,50 %:iin. Veronkorotusvaikutus on arviolta 0,5-0,6 milj. euroa. Verokorotus on välttämätön, jota kaupungin tilikauden tulos vuodelle 2018 on talousarviossa positiivinen vuosikatteen ja poistojen jälkeen. Kilpailukykysopimus ja budjettiriihen päätökset pienentävät kuntien saamia verotuloja ja valtionosuuksia. Kemijärven osalta valtionosuus pienenee euroa. Verotulotilitys kasvaa korotusten johdosta ennusteeseen nähden ja vuoden 2018 verotulot ovat vuoden 2017 toteutumaa korkeammat. Ilman tehtyjä veronkorotuksia, vuoden 2018 verotulot olisivat jääneet pienemmiksi kuin 2017 verotulot valtion tilitysrytmiennusteen vuoksi. Kemijärven valtionosuuksiin vaikuttaa myös v tehty valtionosuusuudistus, jonka johdosta valtionosuudet pienenevät vuosina yhteensä 1,8 milj. euroa. Kunta-alan työntekijöiden lomarahaleikkaus 30 % toteutetaan 2/2017-9/2019. Työaikaa pidennetään keskimäärin 24 tuntia vuodessa ja palkkoihin ei tehdä sopimuskorotuksia v Työnantajamaksut pienenevät yhteensä keskimäärin 2,87 % -yksikön verran. Keva on ilmoittanut Kemijärven eläkemenoperusteisten maksujen pienentyvän vuonna 2018 yhteensä eurolla vuoden 2017 tasosta. Edellä kerrottujen henkilöstömenomuutosten ja kaupungin henkilöstömäärän vähennyksen johdosta (mm. Puistola ja Ainola) kaupungin henkilöstömenot pienenevät vuonna 2018 yhteensä 3,8 miljoonalla eurolla talousarvioon 2017 nähden. Suunnitelmavuosien osalta taloussuunnitelma sisältää vuoden 2019 osalta nykyisten rahoitusjärjestelmien mukaiset tulot ja palvelutuotannon menot sekä vuoden 2020 osalta maakunta- ja soteuudistuksen mukaiset palveluotannon tulot ja menot sekä rahoituksen. Kaupunginjohtajan talousarvioehdotus Kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksessa kaupungin toimintakate on vuodelle 2018 yhteensä euroa. Investointitaso on tulevina vuosina kaupunginjohtajan tekemistä muutoksista huolimatta korkea ja vaikuttaa suoraan kaupungin lainanotto tarpeeseen, koska investointeja ei pystytä toteuttamaan omarahoituksella. Teknisen lautakunnan investointiesityksistä on poistettu talousarviovuodelta Kallaan päiväkodin ja Uimahallin investoinnit. Teknisen lautakunnan esityksenä on, että Kallaan

13 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Talouskehitys päiväkodin uudisrakentaminen toteutetaan leasing-rahoituksella, mutta se on kaupungin käyttötalousmenojen epätasapainon vuoksi kaupungin kannalta epätarkoituksenmukaista. Kaupunginhallitus on päättänyt toteuttaa palveluverkkoselvityksen koskien varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen sekä kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluverkkkoa. Selvityksen perusteella päätöksentekoon tuodaan vaihtoehtoiset mallit ao. palveluverkon osalta kevään 2018 aikana. Kaupun gin pitkäaikaisten lainojen lainanottotarve vuonna 2018 on 7,2 milj.euroa. Vanhoja lainoja lyhenne tään sa man ai kai sesti 4,99 milj. eurolla. Taloussuunitelmavuosien osalta tilanne näyttää velkaantumisen osalta todelta pahalta, sillä velkamäärä näyttää kasvavan esitettyjen investointien ja toimintamenojen vuoksi suunnitelmakaudella jopa 41,3 milj. euroon eli yli euroon asukasta kohden. Vuoden 2018 talousarvioesityksen keskeiset tunnusluvut, joissa vertailukohtana on kuluvan vuoden tilinpäätösennuste (31.10) ovat: - toimintamenojen lasku 2,5 % - toimintakatteen muutos -0,7 % - vuosikate 2,7 milj. euroa, mikä kattaa poistot 100 prosenttisesti - investointien tulorahoitus 103 % - tilikauden tulos 0,5 milj. euroa - bruttoinvestoinnit -2,6 milj. euroa - rahoitustarve (toiminnan ja investointien rahavirta) 0,071 milj. euroa - lainamäärä euroa/asukas euroa (ilman konserniyhtiöiden lainoja) TP TP TP TP TA TPE TA TS TS Toimintakate Muutos % 0,1 5,0-4,9 0,1-3,8 0,1-3,4-1,5-67,4 Tulorahoitus Muutos % 1,6 1,6-6,4 3,6-2,0-0,4-2,7 0,1-65,8 Vuosikate Yli-/alijäämä , Kumulatiivinen ali-/ylijäämä Nettoinvestoinnit Lainakanta milj. 28,6 32,2 32,6 32,9 35,7 34,2 35,4 37,9 41,3 Oheisena toimielinten päätökset vuoden 2018 talousarviosta ja taloussuunnitelmasta vuosille sekä yhdistelmä toimielinten investointiesityksistä. Liitteenä 1 talousarvio 2018 ja talous suunnitelma ehdotus. (Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, ) Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus esittää

14 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus kaupunginvaltuustol le, et tä valtuusto hyväksyy ehdotuksen Kemi jär ven kau pun gin vuo den 2018 ta lousarvioksi ja vuo sien taloussuunnitelmaksi. Päätös: Kaupunginhallitus päätti jatkaa vuoden 2018 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman käsittelyä seuraavassa kokouksessa Kaupunginhallituksen päättämät selvitykset pitää tuoda näkyviin tavoitteissa, mittareissa ja toimenpiteissä. Taloussuunnitelma vuodelle 2020 lisätään sarake ilman sote- ja maakuntauudistusta. Talousarvion yleiseen osaan lisätään kaupukistrategian painopistealueet. Investontiosa hyväksyyttiin muultaosin, mutta uimahallin investoinnin osalta hankitaan vielä lisätietoa. Markku Harju poistui kokouksesta klo KH Talousarvioon 2018 ja suunnitelmavuosille on tehty kaupunginhallituksen edellyttämät lisäykset ja muutokset. Uimahalli-investoinnin siirtyessä alkamaan vuonna 2019, on vuoden 2018 talousarvion käyttötalousmenojen muutokset korjattu vastaamaan toimintaa kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen sekä teknisten palvelujen vastuualueilla. Muutoksella on vaikutus tuloslaskelmiin ja rahoituslaskelmaan, joten kaikki laskelmat on korjattu vastaamaan tehtyjä määrärahamuutoksia. Kaupungin tulos uusilla laskelmilla on vuonna 2018 yhteensä euroa ylijäämäinen. Kaupungin talouskehitys on korjatuilla muutoksilla seuraava: TP TP TP TP TPE TA TS TS 2020 TS (ilman sotea) (sis. sote) Toimintakate Muutos % 0,1 5,0-4,9 0,1 0,1-3,1-1,9-68,5 0,9 Tulorahoitus Muutos % 1,6 1,6-6,4 3,6-0,5-1,8 1,9-64,5 0,5 Vuosikate Yli-/alijäämä Kumulatiivinen ali-/ylijäämä Nettoinvestoinnit Lainakanta milj. 28,6 32,2 32,6 32,9 34,2 35,4 37,8 40,7 40,7 Talousarviokirjassa on suunnitelmavuoden 2020 luvut esitetty sekä ilman sotepalveluja että sotepalvelujen kanssa.

15 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Talousarviokirja on liitteenä 1. Talousarviovuoden 2018 tärkeimmät tunnusluvut: - toimintamenojen lasku 1,8 % - toimintakatteen muutos -3,1 % - vuosikate 2,5 milj. euroa, mikä kattaa poistot - investointien tulorahoitus 93 % - tilikauden tulos 0,3 milj. euroa - bruttoinvestoinnit -2,7 milj. euroa - rahoitustarve (toiminnan ja investointien rahavirta) -0,2 milj. euroa - lainamäärä euroa/asukas euroa (ilman konserniyhtiöiden lainoja) (Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, ) Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteen mukaisen ehdotuksen Kemijärven kaupungin vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi. Päätös: Kaupunginhallitus päätti, että teknisten palveluiden, ruokapalveluiden ja laitoshuoltopalveluiden vastuualueiden toiminnallisiin tavoittesiin on lisättävä kaupunginhallituksen päätöksen mukaiset selvitykset. Jukka Ojala esitti, että uimahallin peruskorjauksen suunnitteluun varattu määräraha euroa siirretään vuodelle 2019 ja taloussuunnitelmaan vuodelle 2019 uimahallin peruskorjaukseen varataan siten euroa. Esa Kangas kannatti Ojalan esitystä. Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että oli tullut kaupunginjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten on tarpeen äänestää. Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan äänestysehdotuksen: kaupunginjohtaja JAA ja Jukka Ojala EI. Äänestyksen tulos: 3 JAA-ääntä (Koskela, Harju, Ojala K.) ja 4 EI-ääntä (Kortelainen, Lehtola, Ojala J., Kangas). Puheenjohtaja totesi Jukka Ojalan esityksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi. Kapunginhallitus päättti yksimielisesti, että uimahallin peruskourjausinvestointia tarkastellaan uudelleen biojalostamon investointipäätöksen jälkeen.

16 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Turvapaikanhakijoiden kuntapaikat Kemijärvellä 401/07.079/2015 KH Kemijärven kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt, että Kemijärvelle osoitetaan 50 kuntapaikkaa turvapaikanhakijoille vuosina Lapin ELY-keskuksen ja Kemijärven kaupungin sopimus pakolaisten kuntaan osoittamisesta päättyy Sopimus koskee yhteensä 50 pakolaisen (kiintiöpakolaiset ja oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat) kuntaan sijoittamista vuosina Koska samalla sopimuksella sovitaan myös kotoutumisen edistämisestä ja kustannusten korvaamisesta, on sopimuksen oltava voimassa, jotta KEHA voi maksaa Kemijärvellä jo olevista pakolaisista kuntakorvauksia. Mikäli Kemijärven kaupunki ei ole kiinnostunut kiintiöpakolaisten vastaanottamisesta , voidaan nykyisestä sopimuksesta poistaa pakolaisten kuntaan osoittamista (Kemijärven kuntapaikat) koskevat kohdat ja muuttaa sopimustekstiä siten, että sovitaan kunnassa jo olevien pakolaisten sekä Kemijärvelle mahdollisesti itsenäisesti muuttavien pakolaisten kotoutumisen edistämisestä ja kustannusten korvaamisesta. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Tällä varmistetaan korvaukset saaminen jatkossakin. Lapin ELY-keskus tiedustelee, on Kemijärven kaupunki kiinnostunut jatkamaan ELY-keskuksen kanssa sopimus kiintiöpakolaisten vastaanotosta vuosille Tämän sopimuksen voimassaoloa ei voida laittaa vuodelle 2020 saakka, koska oletuksena on, että uusi maakunta tulee voimaan v alusta. (Palvelualuejohtaja Marjo Säärelä, ) Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus päättää jatkaa Lapin ELY-keskuksen ja Kemijärven kaupungin sopimusta pakolaisten kuntaan osoittamisesta siten, että sovitaan kunnassa jo olevien pakolaisten sekä Kemijärvelle mahdollisesti itsenäisesti muuttavien pakolaisten kotoutumisen edistämisestä ja kustannusten korvaamisesta. Päätös: Jukka Ojala esitti, että kaupunginhallitus päättää poistaa sopimuksesta pakolaisten kuntaan osoittamista koskevat kohdat. Sopimusta ELY-keskuksen kanssa muutetaan siten, että kunnassa jo olevien pakolaisten sekä Kemijärvelle mahdollisesti itsenäisesti muuttavien pakolaisten kustannukset korvataan ELY-keskuksen toimesta. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Jukka Ojalan esityksen. Tiedoksi: Lapin ELY-keskus

17 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Sopimus Puistolan palvelukeskuksen henkilöstön siirtymisestä Attendo Oy:n palvelukseen liikkeen luovutuksen periaattein KH Kemijärven kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Puistolan palvelukeskuksen ja Ainolakodin toiminnan luovuttamisen Attendo Oy:lle liikkeen luovutuksen periaattein. Syksyn 2017 aikana on henkilöstön siirtosopimuksen kirjauksia tarkennettu, sisällöllisiä muutoksia ei ole aiemmin esiteltyyn sopimuksen luonnokseen tehty. Liitteenä 2 on sopimus henkilöstön siirtymisestä Attendo Oy:n palvelukseen liikkeen luovutuksen periaattein. (Palvelualuejohtaja Marjo Säärelä, ) Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä 2 olevan sopimuksen Puistolan palvelukeskuksen ja Ainolakodin henkilöstön siirtymisestä Attendo Oy:n palvelukseen liikkeen luovutuksen periaattein. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi: Attendo Henkilöstöpalvelut JHL Super Tehy

18 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Kemijärven kaupungin etätyöohje 576/02.020/2017 KH Kemijärven kaupungin etätyöohje liitteenä 3. Etätyöohjeet tulevat voimaan alkaen. Kehysryhmä on kokouksessaan hyväksynyt omalta osaltaan etätyöohjeen. Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus hyväksyy liitteen 3 mukaisen Kemijärven kaupungin etätyöohjeen. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi: Palvelualueet

19 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Lautakuntien ja muiden viranomaisten päätökset KH Jäljempänä mainitut lautakunnat ja viranomaiset ovat jättäneet pöytäkirjat Kun tal:n 92 :n ja kaupungin hallintosäännön 34 :n ja 36 :n mukaisia toimenpiteitä varten. Hyvinvointilautakunta Pöytäkirja nähtävillä Pöytäkirja luettavissa: Palvelualuejohtaja /hallinto- ja tukipalvelut viranhaltijapäätökset: ; Hankitaan suun terveydenhuoltoon lnnet Oy:n WinHit -potilastietojärjestelmä ja siihen liitettävä sähköinen ajanvarausjärjestelmä. Päätös nähtävillä Kemijärven kaupungin yleisessä tietoverkossa ; Suomu Kemijärvi Suomu jatkoyhteyksien liikennöitsijän valinta joulukuu 2017 / Kemijärven Taksiasema Oy. Päätös nähtävillä Kemijärven kaupungin yleisessä tietoverkossa. (Johdonsihteeri Aune Kumpula ) Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus päättää, ettei se ota lau takun tien ja muiden viranomaisten pöytäkirjojen mukaisia päätöksiä käsi teltä väk seen. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

20 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Ilmoitusasiat 380/02.022/2016, 191/02.026/2017, 578/03.033/2017 KH Kuntayhtymien ym. pöytäkirjat: Lapin Jätehuolto ky hallitus Pöytäkirja lähetetty sähköpostilla tiedoksi kaupunginhallitukselle. Pöytäkirja luettavissa: Saapuneet kirjeet yms. Lapin aluehallintoviraston työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomus Nähtävillä kokouksessa. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätökset lukiokoulutuksen yksikköhinnoista 2018 sekä valtionosuuksien perusteista 2018, taiteen perusopetuksen yksikköhinnoista ja valtionosuuksien perusteista 2018 ja kansalaisopistojen yksikköhinnoista ja valtionosuuden perusteista 2018 sekä liikuntatoiminnan ja nuorisotoiminnan yksikköhinnoista Päätös nähtävillä kokouksessa. Vuonna 2017 tulleet sivutoimiluvat ja -ilmoitukset päivitettynä palvelualueittain nähtävillä kokouksessa. (Johdonsihteeri Aune Kumpula, ) Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoon sa saatetuksi ja tyytyy edellä selostettuihin päätöksiin. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

21 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Muut asiat KH Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

22 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT KAUPUNGINHALLITUS Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. perusteet Pykälät 424, 425, 426, 428, 429, 430, 431, 433, 435, 436, 437 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät 427, 432, 434 Hallintolainkäyttölain / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaa- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen siltä osin kuin timusviran- omainen ja Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, postiosoite ja sähköpostiosoite: kyse ei ole kunnallisten virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta tai tulkinnasta. ai ka Kaupunginhallitus, Hallituskatu 4, Kemijärvi. Pykälät 427, 432, 434 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jä senen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asian osai sen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista säh köis tä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä kolmantena (3) päi vä nä viestin lähettämisestä. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää / nähtäväksi asettamispäivää ei lueta määräaikaan. Sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. MUUTOKSENHAKUOHJE HANKINTA-ASIASSA Pykälät VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja aika Muutoksenhakuohje liitteenä Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusaika alkaa kunnanjäsenellä nähtävilläolopäivästä ja asianosaisella tiedoksisaannista. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, Isokatu 4, PL 189, OULU Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika Valituskirja Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirjassa on ilmoitettava: valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päätymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin

23 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. 1)Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan. VALITUSOSOITUS KAUPUNGINHALLITUKSEN MYÖNTÄMÄÄN POIKKEAMISLUPAAN Kaupunginhallituksen päätös Antopäivä: Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus Osoite: PL 189, OULU Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu Valitusaika: 30 päivää Maankäyttö- ja rakennuslain 198 :n mukaan päätös annetaan julkipanon jälkeen. Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen yllä mainittuna antamispäivänä, jolloin sen on katsottava tulleen asianomaisten tietoon. Valitusaika luetaan päätöksen antamispäivästä tätä päivää lukuun ottamatta. Muutosta tähän päätökseen voidaan hakea yllä mainitulta valitusviranomaiselta kirjallisella valituksella, joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on annettava tai lähetin välityksellä tai postitse toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen viraston aukioloajan päättymistä luettuna yllä mainitusta päätöksen antamispäivästä. Valituskirjelmän oheen on liitettävä tämä päätös sekä mahdollinen muu selvitys, johon valittaja haluaa vedota.

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus AIKA klo 14:30-14:57

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus AIKA klo 14:30-14:57 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/2017 1 Kaupunginhallitus AIKA 15.12.2017 klo 14:30-14:57 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4, 98100 Kemijärvi KÄSITELLYT ASIAT Sivu 450 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin taloustilanne ja talousarviosuunnittelun lähtökohdat

Kemijärven kaupungin taloustilanne ja talousarviosuunnittelun lähtökohdat Kaupunginhallitus 434 28.11.2016 Kaupunginvaltuusto 115 19.12.2016 Talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma vuosille 2018-2020 310/04.041/2016 KH 28.11.2016 434 Kuntien talousarvio ja -suunnitelma

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Tarkastuslautakunta AIKA 16.03.2015 klo 17:15-19:05

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Tarkastuslautakunta AIKA 16.03.2015 klo 17:15-19:05 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Tarkastuslautakunta AIKA 16.03.2015 klo 17:15-19:05 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 24/ Kaupunginhallitus AIKA klo 16:00-18:23

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 24/ Kaupunginhallitus AIKA klo 16:00-18:23 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 24/2017 1 Kaupunginhallitus AIKA 28.12.2017 klo 16:00-18:23 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4, 98100 Kemijärvi KÄSITELLYT ASIAT Sivu 458 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 Tarkastuslautakunta AIKA 13.12.2016 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4, 98100 Kemijärvi KÄSITELLYT ASIAT Sivu 42 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Keskusvaalilautakunta AIKA klo 18:30-19:51

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Keskusvaalilautakunta AIKA klo 18:30-19:51 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Keskusvaalilautakunta AIKA 26.01.2018 klo 18:30-19:51 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Rakennuslautakunta AIKA klo 16:00-17:30

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Rakennuslautakunta AIKA klo 16:00-17:30 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Rakennuslautakunta AIKA 13.12.2017 klo 16:00-17:30 PAIKKA Teknisten palvelujen kokoushuone, Vapaudenkatu 8 B, 98100 Kemijärvi KÄSITELLYT ASIAT Sivu 20 Kokouksen

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille /04/041/2015 KH 403

Kaupunginhallitus Talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille /04/041/2015 KH 403 Kaupunginhallitus 403 07.12.2015 Talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2019 307/04/041/2015 KH 403 Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 24/2015 1. Kaupunginhallitus AIKA 10.12.2015 klo 16:00-16:42

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 24/2015 1. Kaupunginhallitus AIKA 10.12.2015 klo 16:00-16:42 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 10.12.2015 klo 16:00-16:42 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4, 98100 Kemijärvi KÄSITELLYT ASIAT Sivu 419 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 17:15-18:15

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 17:15-18:15 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 Tarkastuslautakunta AIKA 26.04.2017 klo 17:15-18:15 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4, 98100 Kemijärvi KÄSITELLYT ASIAT Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2011 24 KOKOUSAIKA Keskiviikko 31.8. 2011 klo 14-15.30 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 12:00-14:25 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 20 Tarkastuslautakunta 23.05.2017 AIKA 23.05.2017 klo 09:00-10:00 PAIKKA Kunnanvirasto, Sodankyläntie 1 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille /04/041/2015

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille /04/041/2015 Kaupunginhallitus 403 07.12.2015 Kaupunginhallitus 421 10.12.2015 Talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2019 307/04/041/2015 KH 07.12.2015 403 Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

PELLON KUNTA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA PELLON KUNTA 3/2017 AIKA Maanantai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta Maija-Liisa

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 03.02.2012 klo 17:00-20:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstöjaosto 09.03.2017 AIKA 09.03.2017 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/ Sivu. 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/ Sivu. 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/2016 1 Tekninen lautakunta Aika 23.02.2016 klo18:00-18:47 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 13

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2011 1 Keskusvaalilautakunta Aika 15.04.2011 klo 17:00-20:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 07.04.2017 klo 17:00-20:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 26 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista Johtokunnan kokous 29.11.2017 Kokouskutsu ja esityslista KOKOUSKUTSU 2 (6) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika 29.11.2017 klo 9.00 Paikka LYNC-kokous MERK. JORMA PENTTINEN Jorma Penttinen puheenjohtaja Käsiteltävät

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot