ILMAJOEN LUKIO ILMAJOKI YLIOPPILASTUTKINTO OHJEISTO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ILMAJOEN LUKIO ILMAJOKI YLIOPPILASTUTKINTO OHJEISTO"

Transkriptio

1 ILMAJOEN LUKIO ILMAJOKI YLIOPPILASTUTKINTO OHJEISTO SYKSY 2014 ja KEVÄT 2015

2

3 YLEISTÄ Ylioppilastutkinto järjestettiin Suomessa ensimmäisen kerran vuonna Tutkinto sai alkunsa Helsingin yliopiston pääsytutkintona, jossa tuli antaa riittävä näyttö yleissivistyksestä ja latinan kielen taidosta. Nykyisin tutkinnon tarkoituksena on saada selville, ovatko oppilaat omaksuneet lukion opetussuunnitelman mukaiset tiedot ja taidot sekä lukion tavoitteiden mukaisen riittävän kypsyyden. Ylioppilastutkinnon suorittaminen tuottaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden yliopistoihin. Ylioppilastutkinto pannaan toimeen lukioissa. Ylioppilastutkintolautakunta vastaa tutkinnon johtamisesta, koetehtävien laatimisesta ja koesuoritusten arvostelemisesta. Opetusministeriö nimittää lautakunnan puheenjohtajan sekä noin 30 jäsentä yliopistojen, korkeakoulujen ja opetushallituksen esityksestä. Jäsenet edustavat ylioppilastutkinnon eri oppiaineita. Jäseniä avustaa laadinta- ja arvostelutyössä 300 apujäsentä. Tutkinnon teknisestä toimeenpanosta huolehtii lautakunnan kanslia. Ylioppilastutkinnosta säädetään lailla n:o 672/2005 ja asetuksella n:o 915/2005. Ylioppilastutkinto järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä, yhtä aikaa kaikissa lukioissa lautakunnan määrääminä päivinä. Ylioppilastutkinto on lukion päättötutkinto. Lukion oppilaan tulee osallistua koko tutkintoon eikä vain yksittäisiin kokeisiin. Tutkinnon saa suorittaa enintään kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana. Tutkinnon voi suorittaa myös yhdellä tutkintokerralla.

4 YLEISOHJEITA Kokelas on itse vastuussa siitä, että hän on selvillä määräyksistä ja noudattaa niitä. Ylioppilastutkintolautakunta on antanut ainekohtaisia ohjeita, joihin jokaisen kokelaan on syytä tutustua asianomaisen aineen opettajan kanssa. Kokelaan on syytä noudattaa annettuja ohjeita mahdollisimman tarkasti, jottei tapahtuisi tarpeettomia pistevähennyksiä. Jokaisen abiturientin on oltava kirjoitusaamuna paikalla hyvissä ajoin viimeistään puoli tuntia ennen kokeen virallista alkamisajankohtaa. Kirjallisen kokeen koetilaisuudesta saa poistua aikaisintaan kello Korostettakoon kuitenkin, että mahdollisimman hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi koeaika on syytä käyttää kokonaisuudessaan vastausten huolelliseen viimeistelyyn. Jokaisella kokelaalla on syytä olla oma kello. Koetilaisuuteen ei saa tuoda mitään omia papereita. Tarvittavat taulukot ja laskimet (tarkempi informaatio ainekohtaisissa ohjeissa) on jätettävä viimeistään koetta edeltävänä päivänä kansliaan tarkistusta varten. Taulukoissa ei saa olla omia merkintöjä eikä laskimissa käyttöohjeita mukana. Omia eväitä ja virvoitusjuomia voi tuoda mukanaan, mutta käärepaperit, etiketit yms. on poistettava ennen kirjoitussaliin menoa. Lisäksi korostettakoon erityisesti, että matkapuhelimia ei saa viedä koesaliin. Mitään kirjoitusaineeseen liittyvää materiaalia ei saliin saa luonnollisestikaan tuoda. Mikäli valvojat sellaista tapaavat, se katsotaan automaattisesti vilpin yritykseksi. Poistuessaan kokelaan on jätettävä kaikki kokeeseen liittyvä materiaali valvojalle.

5 Jos kokelas syyllistyy vilppiin tai vilpin yritykseen tai muulla tavalla käyttäytymisellään törkeästi rikkoo tutkintojärjestystä, kaikki kyseisen tutkintokerran kokeet katsotaan hylätyiksi. Sama rangaistus seuraa, jos kokelas avustaa toista vilpin yrityksessä. Rangaistuspäätökseen voi hakea valittamalla muutosta hallinto-oikeudelta. Mikäli kokelas sairastuu välittömästi ennen koetilaisuuden alkua, on asiasta ilmoitettava heti rehtorille/koulun kansliaan (puh ) ja toimitettava ensi tilassa kirjoituspäivänä päivätty lääkärintodistus rehtorille. Vakavassa sairastapauksessa koe pyritään mahdollisuuksien mukaan hoitamaan erityisjärjestelyin koululla, sairaalassa tai kokelaan kotona. Myös pitkäaikaisesta sairaudesta on aina syytä toimittaa rehtorille lääkärintodistus. Myös muusta erityisestä syystä voi jättää puoltolauseen. Lautakunta voi erityisen painavasta syystä päättää, että kokelas voi tutkinnon suorittamisen ollessa vielä kesken aloittaa tutkinnon suorittamisen kokonaan alusta. Keskeytystä pitää anoa kirjallisesti lautakunnalta. Alustavasta arvostelusta kokelas saa tietoa asianomaisen aineen opettajalta hänen ilmoittamallaan tavalla.

6 TUTKINNON KOKEET Pakolliset ja ylimääräiset kokeet Ylioppilaskokelaan on osallistuttava neljään pakolliseen kokeeseen, jotka ovat äidinkielen koe sekä kolme seuraavista neljästä kokeesta: toisen kotimaisen kielen koe, vieraan kielen koe, matematiikan koe tai yksi reaaliaineen koe. Kokelas voi lisäksi osallistua yhteen tai useampaan ylimääräiseen kokeeseen. Kokelaalla on oikeus osallistua tutkinnon kokeeseen, kun hän on opiskellut vähintään asianomaisen oppiaineen pakolliset kurssit. Lyhyessä kielessä vaadittava määrä on kolme kurssia. Kokeiden tehtävät perustuvat pakollisiin ja valtakunnallisiin syventäviin kursseihin seuraavan taulukon mukaisesti:

7 AINE pakolliset syventävät yhteensä äidinkieli A-kieli B1-ruotsi matematiikka, pitkä matematiikka, lyhyt psykologia filosofia historia fysiikka biologia uskonto elämänkatsomustieto yhteiskuntaoppi kemia maantiede terveystieto B2- tai B3 kieli 8 8 Kokeiden tasot Matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä ja vieraissa kielissä järjestetään vaativuudeltaan kahden eri tason kokeet. Matematiikassa ja vieraissa kielissä tasot ovat pitkä ja lyhyt oppimäärä, toisessa kotimaisessa kielessä pitkä ja keskipitkä oppimäärä. Kokelas saa lukio-opinnoistaan riippumatta valita, minkä tason mukaiseen kokeeseen hän osallistuu. Kokelaan on suoritettava pitkään oppimäärään perustuva koe vähintään yhdessä pakollisessa kokeessa. Valittaessa esimerkiksi hajautuksen käynnistyessä pakollisiksi vieraan kielen lyhyt taso ja B-tason toinen kotimainen kieli on tutkinnon loppuvaiheessa pakko suorittaa pitkä matematiikka pakollisena.

8 Tutkintoon saa sisältyä vain yksi saman oppiaineen koe. Tämä tarkoittaa, että kokeen tasoa ei saa vaihtaa tutkinnon ollessa kesken. (Ks. myös kohta kokeiden uusiminen). Sen jälkeen kun kokelas on saanut ylioppilastutkintotodistuksen, hän voi täydentää tutkintoaan suorittamalla samassa oppiaineessa eritasoisen kokeen. Lukion rehtori tarkistaa, täyttääkö kokelas tutkintoon ja siihen kuuluviin kokeisiin osallistumisesta säädetyt vaatimukset. Kokeiden hajauttaminen Ylioppilastutkinto on suoritettava enintään kolmen perättäisen tutkintokerran aikana. Tämä tarkoittaa, että tänä aikana on osallistuttava kaikkiin pakollisiin kokeisiin. Tutkinnon suorittaminen katsotaan aloitetuksi, kun opiskelija ilmoittautuu ensimmäisen kerran tutkintoon, pakolliseen tai ylimääräiseen kokeeseen. Kokeiden kuvaukset Äidinkielen koe järjestetään suomen, ruotsin ja saamen kielessä. Äidinkielen kokeeseen kuuluu kaksi koetilaisuutta. Osista käytetään nimiä tekstitaidon koe ja esseekoe. Kokelaan tulee osallistua samalla tutkintokerralla sekä tekstitaidon kokeeseen että esseekokeeseen. Kokelaan äidinkielen arvosana määräytyy kokeiden painotetun yhteispistemäärän perusteella. Toisen kotimaisen kielen kokeeseen ja vieraan kielen kokeeseen sisältyy puheen ja tekstin ymmärtämistä sekä kielen kirjallisen tuottamisen taitoa osoittavat osat. Kokelas voi myös suorittaa toisen kotimaisen kielen kokeen sijasta äidinkielen kokeen tässä kielessä. Matematiikan kokeessa sekä pitkän ja lyhyen oppimäärän kokeessa on kummassakin yhteensä 15 tehtävää. Tehtävät laaditaan pakollisten ja syventävien kurssien alueelta. Pitkän matematiikan kokeessa on kaksi jokeritehtävää. Kokelas saa vastata enintään 10

9 tehtävään. Apuvälineinä saa käyttää lautakunnan hyväksymiä laskimia ja taulukkokirjoja. Reaaliaineiden kokeet Kokelas voi suorittaa yhden reaaliaineen kokeen pakollisena ja muita reaaliaineita valintansa mukaan ylimääräisinä kokeina. Yhdellä tutkintokerralla on kaksi reaaliaineen koepäivää, joiden välillä on viikko. Yhtenä koepäivänä voi osallistua vain yhden reaaliaineen kokeeseen. Tämä tarkoittaa, että yhdellä tutkintokerralla voi osallistua korkeintaan kahden reaaliaineen kokeeseen. Hajauttamalla voi tutkintoon sisällyttää enimmillään kuuden reaaliaineen kokeet. Aineet Tehtäviä/vastattava - uskonto ev.lut, 10/6 - uskonto ort. 10/6 - elämänkatsomustieto 10/6 - psykologia 10/6 - filosofia 10/6 - historia 10/6 - yhteiskuntaoppi 10/6 - fysiikka 13/8 - kemia 12/8 - biologia 12/8 - maantiede 10/6 - terveystieto 10/6 1-2 jokeritehtävää / oppiaine Aineet jaetaan seuraavasti koepäiville: ryhmä I: psykologia, filosofia, historia, fysiikka ja biologia ryhmä II: uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede ja terveystieto. Kokelas voi osallistua useampaan samana päivänä kirjoitettavana reaaliaineen kokeeseen vain hajauttamalla ne eri kirjoituskerroille.

10 Tehtävät tulevat pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien pohjalta. Sen lisäksi jokaisen reaaliaineen kokeeseen sisältyy 1-4 oppiainerajat ylittävää tehtävää. Taulukot ja laskimet Matematiikan, fysiikan, kemian ja maantieteen kokeissa saa käyttää lautakunnan hyväksymiä taulukkokirjoja ja laskimia. Asianomaisen aineen opettaja antaa tarkemmat ohjeet. Taulukot ja laskimet on tuotava kansliaan tarkastettavaksi viimeistään koetta edeltävänä päivänä. Kokeiden uusiminen Hyväksytysti suoritetun kokeen saa uusia yhden kerran. Hyväksytyn kokeen uusimisella ei ole aikarajaa. Jos kokelas on ennen ylioppilastutkintotodistuksen antamista uusinut jonkin kokeen, todistukseen merkitään tästä kokeesta saatu parempi arvosana. Hylätyn pakollisen kokeen saa uusia kaksi kertaa tätä tutkintokertaa välittömästi seuraavien kolmen tutkintokerran aikana. Erityisesti jos tutkinnon suorittaminen on ajoitettu kolmeen perättäiseen tutkintokertaan ja viimeisellä näistä tutkintokerroista tulee hylätyksi jossakin pakollisessa kokeessa, hylätyn kokeen saa uusia vielä kaksi kertaa kolmen seuraavan tutkintokerran aikana. Pisimmillään tutkinnon suorittaminen voi siis ulottua kuuteen tutkintokertaan. Hylätyn pakollisen kokeen uusija voi vaihtaa tämän kokeen tasoa, kun ensin on varmistettu, että tutkintoon sisältyy yksi pitkään oppimäärään perustuva koe. Jollei tutkintoa ole suoritettu säädetyssä ajassa, on tutkinto kokonaisuudessaan uusittava. Jos hylätty pakollinen koe on kompensoitu, sen saa uusia kaksi kertaa ilman aikarajaa.

11 Hylätyn ylimääräisen kokeen saa uusia kaksi kertaa ilman aikarajaa. Tutkinnon täydentäminen Ylioppilas saa täydentää tutkintoaan kokeilla, joihin hän ei ole aikaisemmin osallistunut. Tutkintoa voi myös täydentää jo suoritetun oppiaineen eritasoisella kokeella. Tutkinnon täydentäminen on mahdollista vasta, kun tutkinto on suoritettu. Ilmoittautuminen Kevään tutkintoon ilmoittaudutaan rehtorille kirjallisesti mennessä ja syksyn tutkintoon 5.6. mennessä. Ilmoittautuminen on sitova ja tapahtuu kansliasta saatavalla lomakkeella ja noudattaen lomakkeessa annettuja ohjeita. Varsinaiset kokelaat ilmoittautuvat lomakkeella 1 ja muut lomakkeella 3. Lomakkeita saa kansliasta. Ne ovat tulostettavissa myös wilmasta. Koe, johon kokelas on ilmoittautunut, mutta johon hän ilman erityisen painavaa syytä on jäänyt saapumatta, katsotaan hylätyksi. Tiettyyn kokeeseen voi osallistua, kun ko. aineen pakolliset kurssit on opiskeltu.

12 Luki-todistus Jos kokelaalla on lukivaikeus ja hän haluaa, että lukivaikeus otetaan ylioppilastutkinnossa huomioon, hänen tulee hankkia asiasta lukivaikeutta koskeva selvitys. Lukivaikeustapauksissa tarvitaan psykologin, erityisopettajan tai puheterapeutin lausunto. Lisäksi täytyy olla lausunto kahdelta opettajalta. Selvitys toimitetaan lautakunnalle erityisjärjestelytapauksissa 23. huhtikuuta mennessä syksyn tutkinnon osalta ja 23. marraskuuta mennessä kevään tutkinnon osalta. Eritysjärjestelyjä haettaessa se on jätettävä jo silloin kun ilmoittautuu ensimmäisen kerran tutkintoon. Kokelas on oikeutettu erityisjärjestelyihin, jos lukivaikeus on keskivaikea tai vaikea. Lievässä lukivaikeudessa kokelas voi saada pistehelpotuksen yhdessä kokeessa. Lisätietoa saa rehtorilta ja OPO:lta. Lausunnot on kirjoitettava ylioppilastutkintolautakunnan laatimaan lomakkeeseen (hae rehtorilta). Kokelas maksaa lausunnot itse. Loppuarvosanan korotuskuulustelut Kokelaalle on ennen lukion päättötodistuksen antamista varattava mahdollisuus osallistua erillisiin korotuskuulusteluihin eri oppiaineissa joko ennen kirjoituksia tai kirjoitusten jälkeen. Kunkin oppiaineen kuulustelu koskee opiskelijan suorittamaa oppimäärää, ei yksittäisiä kursseja. Jos kuulustelusta saatava arvosana on parempi kuin oppimäärän päättyessä saatu, se tulee päättötodistuksen arvosanaksi. Kuulusteluihin ilmoittautuminen tapahtuu lomakkeella 2. Viimeinen ilmoittautumispäivä löytyy oppaan lopussa olevasta aikataulusta.

13 Maksut Ylioppilaskirjoituksiin osallistumisesta abiturientit maksavat tutkintomaksut ylioppilastutkintolautakunnalle. Opetusministeriö vahvistaa maksujen suuruuden aina vuodeksi kerrallaan. Vuoden 2014 perusmaksu on 14 euroa ja maksu kultakin kokeelta 28 euroa. Maksun periminen on siirretty koulun huoleksi ja tapahtuu koulun ilmoittamalla tavalla. Rehtori ilmoittaa aikataulun ja perimistavan. Kokeeseen saapumatta jääminen ei vapauta kokelasta maksun suorittamisesta. ARVOSTELU Kokeiden arvostelu Kaikkien kokeiden alustavan arvostelun suorittavat koulun omat opettajat. Kokelaan on syytä muistaa, että alustava arviointi osoittaa vain viitteellisesti lopullisen koekohtaisen arvosanan. YTL määrää lopulliset koekohtaiset arvosanat. Eri tutkinnoissa voi pisterajoissa olla melkoisia vaihteluja.

14 Arvosanat ja niitä vastaavat pistemäärät ovat seuraavat: Arvosna pisteet laudatur (L) 7 eximia cum laude approbatur (E) 6 magna cum laude approbatur (M) 5 cum laude approbatur (C) 4 lubenter approbatur (B) 3 approbatur (A) 2 improbatur (I) 0 Kompensaatio Jos kokelas on hylätty yhdessä pakollisessa kokeessa, lautakunta voi kuitenkin kompensaation tapahtuessa antaa hänelle ylioppilastutkintotodistuksen, johon hylätty arvosana merkitään. Kompensaatio tapahtuu automaattisesti eikä sitä tarvitse erikseen pyytää. Jos kokelas haluaa kieltäytyä kompensaatiosta, siitä on ilmoitettava kirjallisesti lautakunnalle. Lautakunta noudattaa kompensaatiossa seuraavia perusteita. Hylätyt suoritukset on eri oppiaineissa jaettu neljään luokkaan, joista käytetään merkintöjä i+, i, i- ja i=. Kokelaan jokaisesta hyväksytystä kokeesta annetaan kompensaatiopisteitä seuraavasti: L 7, E 6, M 5, C 4, B 3 ja A 2. Kokelaan saamat pisteet lasketaan yhteen, jolloin

15 12 pistettä kompensoi i+ :n, 14 pistettä kompensoi i :n, 16 pistettä kompensoi i- :n, 18 pistettä kompensoi i= :n. Jos kokelas on jossakin kokeessa hylätty useammin kuin kerran, otetaan hänen edellä esitetyn luokittelun mukainen paras improbaturinsa huomioon kompensaatiota laskettaessa. Riittävän hyvä menestys muissa kokeissa johtaa kompensaatioon. Lisäksi kompensaatiopisteitä saa kerättyä osallistumalla mahdollisimman moneen ylimääräiseen kokeeseen. Kokelaiden on erityisesti syytä huomata, että kompensaatiopisteet eivät riitä, jos muista kokeista pääsee juuri ja juuri läpi ja yhdestä saa hylätyn arvosanan. TODISTUKSET Ylioppilastutkintotodistuksen saa, kun kokelas 1) on suorittanut kaikki pakolliset kokeet ja 2) saa lukion päättötodistuksen. Koetta voi myöhemmin täydentää, jolloin kokeen suorittamisesta saa erillisen todistuksen. Ylioppilastutkintotodistus Ylioppilastutkintotodistus kirjoitetaan sinä tutkintokertana, jolloin kaikki pakolliset kokeet on hyväksytysti suoritettu. Ylioppilastutkintotodistuksesta ilmenevät suoritetut pakolliset ja ylimääräiset kokeet, kokeen taso ja kokeesta saatu arvosana.

16 Todistus hyväksytysti suoritetusta kokeesta Jos ylioppilastutkinnon jo suorittanut henkilö uusii jonkin tutkinnossa suorittamansa kokeen tai täydentää tutkintoaan, hän saa tästä erillisen todistuksen. Rekisteriote Jos kokelas suorittaa tutkintoaan ajallisesti hajautetusti, hänelle annetaan pyynnöstä ylioppilastutkintorekisterin ote, josta ilmenevät kaikki hänen siihenastiset suorituksensa. Tulokset Lautakunta lähettää tutkintotulokset heti niiden valmistuttua kaikille lukioille yhtä aikaa. Kevään tutkinnon tulokset lähetetään viimeistään 25. toukokuuta, syksyn tutkinnon tulokset ennen marraskuun 23. päivää. Tulokset saadaan ilmoittaa kokelaille heti kun ne ovat kouluun saapuneet ja tarkistettu. Jos rehtori epäilee jonkin tuloksen olevan virheellinen, hänen on syytä mahdollisimman pian ottaa yhteyttä lautakunnan kansliaan asian tarkistamiseksi. Tulokset saa julkistaa vasta, kun tarkistus on suoritettu. MUUTA INFORMAATIOTA Tarkistuspyynnöt

17 Jos jokin lautakunnan ilmoittama koetulos vaikuttaa virheelliseltä, rehtori tai asianomaisen aineen opettaja voi esittää tarkistuspyynnön lautakunnalle joko puhelimitse tai kirjeitse. Todetut tekniset virheet ja muut sellaiset virheellisyydet, jotka eivät edellytä tarkistusarvostelua, lautakunta korjaa välittömästi. Tarkistusarvostelu Kokelas, joka on tyytymätön kokeensa arvosteluun, voi pyytää perustellusta syystä ylioppilastutkintolautakuntaa tarkistamaan arvostelun. Hakemus, joka on osoitettu ylioppilastutkintolautakunnalle, on jätettävä rehtorille 14 päivän kuluessa siitä päivästä, jolloin kokelaalla on ollut tilaisuus saada arvostelun tulos tietoonsa. Hakemuksesta täytyy ilmetä, mitä koetta tai kokeen osaa pyyntö koskee sekä kokelaan nimi, lukio, jossa hän on kokeen suorittanut, kokelaan osoite ja pankkiyhteys. Opetusministeriö vahvistaa maksun tarkistusarvostelun suorittamisesta. Vuonna 2014 sen suuruus on 50 euroa. Hakemusta jätettäessä rehtorille on esitettävä tosite maksun suorittamisesta lautakunnan tilille. Lautakunta palauttaa maksun sen suorittajalle, jos uusi arvostelu johtaa arvosanan korottamiseen. Lautakunta lähettää päätöksen tarkistusarvostelun tuloksesta hakemuksen tekijälle ja lukion rehtorille.

18 Koesuorituksen näyttäminen ja kopion antaminen siitä Kokelas, joka haluaa tutustua koesuoritukseensa ja siihen mahdollisesti tehtyihin arvostelumerkintöihin, esittää pyynnön siitä lautakunnalle joko puhelimitse tai kirjeitse. Kokelas voi tilata kopion suorituksestaan puhelimitse tai kirjeitse lautakunnan kansliasta. Kopio, joka on mustavalkoinen, on maksullinen ja se lähetetään kokelaalle postiennakolla. Kokelas voi saada kevään tutkinnon suorituksen nähtäväkseen tai saada kopion siitä aikaisintaan heinäkuun alussa ja syksyn tutkinnon suorituksen joulukuun lopulla. Henkilötietojen luovuttaminen Jos kokelas ei halua nimeään julkaistavan, hänen tulee pyytää kirjallisesti sekä koulua että lautakuntaa poistamaan nimensä julkaistavaksi tarkoitetusta nimilistasta. Pyyntö on esitettävä hyvissä ajoin ennen tulosten valmistumista. Todistusten kopiot ja todistusjäljennökset Ylioppilastutkintotodistuksesta ja ylioppilastutkintolautakunnan antamasta todistuksesta otetut kopiot voi todistuttaa oikeaksi julkisella notaarilla. Julkinen notaari toimii kihlakunnan rekisteritoimistossa. Jos alkuperäinen ylioppilas-tutkintotodistus tai ylioppilastutkintolautakunnan antama todistus on kadonnut, ylioppilastutkintolautakunnasta voi tilata virallisen todistusjäljennöksen.

19 Vieraskielinen todistus korkeakoulukelpoisuudesta Ylioppilastutkintolautakunnassa ei käännetä todistuksia eri kielille. Lautakunnasta voi kuitenkin tilata vieraskielisen todistuksen korkeakoulukelpoisuudesta. Tällaisen todistuksen voi saada suomeksi, ruotsiksi, englanniksi saksaksi ja ranskaksi.

20 AIKATAULUT Koepäivät Syksyn 2014 ylioppilastutkinto - lukilausunto mennessä - ilmoittautuminen 5.6. mennessä, LOMAKE 1 - ilmoittautuminen syksyn erillisiin korotuskuulusteluihin mennessä - koemaksut: maksetaan rehtorin ilmoittamalla tavalla - kirjoitusaineiden pakolliset kurssit opiskeltu mennessä - jos kokelas haluaa päästä ylioppilaaksi syksyllä 2014, päättötodistuksen saamiseen vaadittavat opinnot on oltava valmiina mennessä kirjallinen ilmoitus rehtorille, jos ei nimeä saa julkistaa - kirjoitusten tulokset koululla viimeistään

21 Kevään 2015 ylioppilastutkinto - lukilausunto mennessä - ilmoittautuminen mennessä LOMAKE 1 - ilmoittautuminen kevään erillisiin korotuskuulusteluihin mennessä LOMAKE 2 - koemaksut maksetaan rehtorin ilmoittamalla tavalla kirjoitusaineiden pakolliset kurssit on opiskeltu - jos kokelas haluaa päästä ylioppilaaksi keväällä 2015, päättötodistuksen saamiseen vaadittavat opinnot on oltava valmiina 5.jakson lopussa mennessä kirjallinen ilmoitus rehtorille, jos nimeä ei saa julkistaa - kirjoitusten tulokset koululla viimeistään loppuarvosanan erilliset korotuskuulustelut ja.

22 Muistiinpanoja

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Tervetuloa! Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Ylioppilas Lukion oppimäärä min. 75 kurssia (pakolliset,

Lisätiedot

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta Yo-infoa ykkösille tammikuussa 2014 Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta www.ylioppilastutkinto.fi Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli / suomi toisena kielenä Näistä valittava kolme pakollista koetta:

Lisätiedot

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta Yo-infoa ykkösille tammikuussa 2015 Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta www.ylioppilastutkinto.fi Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli / suomi toisena kielenä Näistä valittava kolme pakollista koetta:

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus

Ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Ylioppilastutkinto Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Tutkinnon rakenne Tutkintoon kuuluu vähintään neljä pakollista koetta Äidinkieli Äidinkielen koe

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke henkilökohtaisesti lukion kansliassa.

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke henkilökohtaisesti lukion kansliassa. ILMOITTAUTUMINEN Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke 22.5.2013 henkilökohtaisesti lukion kansliassa www.ylioppilastutkinto.fi RAKENNE ÄIDINKIELI ON AINOA KAIKILLE PAKOLLINEN KOE +

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016 Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016 Ylioppilastutkinto Neljä pakollista ainetta on tehtävä valmiiksi kolmen (3) peräkkäisen tutkintokerran aikana. Jokaisella ilmoittautumiskerralla ilmoittaudut

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe henkilökohtaisesti lukion kansliassa.

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe henkilökohtaisesti lukion kansliassa. ILMOITTAUTUMINEN Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe 22.11.2013 henkilökohtaisesti lukion kansliassa www.ylioppilastutkinto.fi RAKENNE ÄIDINKIELI ON AINOA KAIKILLE PAKOLLINEN KOE

Lisätiedot

Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012

Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012 Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

SAVONLINNAN TAIDELUKIO. Ylioppilaskokeen rakenne infoa huoltajille 22.1.2013

SAVONLINNAN TAIDELUKIO. Ylioppilaskokeen rakenne infoa huoltajille 22.1.2013 Ylioppilaskokeen rakenne infoa huoltajille 22.1.2013 TUTKINNON RAKENNE SAVONLINNAN TAIDELUKIO Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli Näistä valittava kolme pakollista koetta: Toinen kotimainen kieli Vieras

Lisätiedot

Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014

Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014 Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2016? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS Lukio-opinnot yhteensä vähintään 75

Lisätiedot

Lukio-opinnoistaopinnoista

Lukio-opinnoistaopinnoista Kirjoittajainfo KYL 6.5.2010 Lukio-opinnoistaopinnoista Lukion päättötodistus» Minimi 75 kurssia» Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi

Lisätiedot

YO-tutkinto. YO-info 5.5.2015

YO-tutkinto. YO-info 5.5.2015 YO-tutkinto YO-info 5.5.2015 1 YLEISESTI O Ylioppilastutkinnon toimeenpanosta vastaa Ylioppilastutkintolautakunta (YTL) O Ylioppilastutkinto on valtakunnallinen päättötutkinto O Ylioppilastutkintotodistukseen

Lisätiedot

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Info

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Info YLIOPPILASKIRJOITUKSET Info 14.11.2017 RAKENNE Tutkintoon kuuluu neljä koetta. Äidinkielen koe pakollinen kaikille Lisäksi kolme seuraavista neljästä: * Toinen kotimainen kieli * Matematiikka * Yksi vieras

Lisätiedot

Tervetuloa!

Tervetuloa! Tervetuloa! 31.10.2017 ILMOITTAUTUMINEN Ilmoittautuminen nyt vain kevään 2018 YO-kokeisiin Wilmaan viimeistään 17.11. Lomake jaetaan RO-tuokiossa 20.11. allekirjoitettavaksi ILMOITTADU WILMASSA Suunnitelma

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2018

Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2018 Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2018 Ylioppilastutkinto Neljä pakollista ainetta on tehtävä valmiiksi kolmen (3) peräkkäisen tutkintokerran aikana. Jokaisella ilmoittautumiskerralla ilmoittaudut

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. Mitä, Missä, Milloin.

YLIOPPILASTUTKINTO. Mitä, Missä, Milloin. YLIOPPILASTUTKINTO Mitä, Missä, Milloin. Ylioppilastutkinnon rakenne Kaikille yhteisenä pakollisena kokeena on äidinkielen koe ja lisäksi pakolliseksi on valittava kolme seuraavista kokeista: toisen kotimaisen

Lisätiedot

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen Vanhempainilta YO-tutkinnosta 26.1.2016 Yleisesti Ylioppilastutkinnon toimeenpanosta vastaa ylioppilastutkintolautakunta (YTL) ylioppilastutkinto.fi Ylioppilastutkinto on valtakunnallinen päättötutkinto

Lisätiedot

YO-tutkinto. YO-info 13.11.2014

YO-tutkinto. YO-info 13.11.2014 YO-tutkinto YO-info 13.11.2014 1 YLEISESTI O Ylioppilastutkinnon toimeenpanosta vastaa Ylioppilastutkintolautakunta (YTL) O Ylioppilastutkinto on valtakunnallinen päättötutkinto O Ylioppilastutkintotodistukseen

Lisätiedot

Kevään 2018 yo-kokeiden päivämäärät

Kevään 2018 yo-kokeiden päivämäärät Kevään 2018 yo-kokeiden päivämäärät Kuullunymmärtämiskokeet ke 14.2. venäjä, pitkä ja lyhyt oppimäärä (paperilla) Kirjalliset kokeet ma 12.2. äidinkieli, suomi ja ruotsi, tekstitaidon koe (paperilla) ma

Lisätiedot

YO-INFO 13.5.2014 KIERTOTUNTIKAAVIO KOEVIIKKO. Rehtori Mika Strömberg 14.5.2014

YO-INFO 13.5.2014 KIERTOTUNTIKAAVIO KOEVIIKKO. Rehtori Mika Strömberg 14.5.2014 YO-INFO 13.5.2014 Rehtori Mika Strömberg KIERTOTUNTIKAAVIO KOEVIIKKO - ensi lukuvuonna: valmistelu + koe + palautus - järjestys: 7 1 2 3 4 5 6 1 lv. 2014-2015 VALINNAT - kurssitarjottimen eka versio valmistui

Lisätiedot

Abien vanhempainilta Tervetuloa!

Abien vanhempainilta Tervetuloa! Abien vanhempainilta 27.8.2013 Tervetuloa! Lukuvuoden tapahtumia/abit Syksyn yo-kokeet 9.9. 27.9.2013 1. jakson koeviikko 25.9. 1.10.2013 Retkiä oppilaitoksiin Syysloma 21.10-27.10.2013 2. jakson koeviikko

Lisätiedot

Ylioppilaskirjoitukset kevät 2018

Ylioppilaskirjoitukset kevät 2018 Ylioppilaskirjoitukset kevät 2018 F. E. Sillanpään lukio ABIN APU OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN VALMISTAUTUVALLE Ylioppilastutkinto on lukion päättötutkinto. Lukion opiskelija osallistuu koko tutkintoon

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN Turun iltalukio Kokeiden pitopaikat 2 Kirjalliset kokeet pidetään Turun VPK:n talolla (Eskelinkatu 5) Kuuntelut pidetään Iltalukiossa (kielistudio ja suurluokka pohjakerroksessa)

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2017

Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2017 Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2017 Ylioppilastutkinto Neljä pakollista ainetta on tehtävä valmiiksi kolmen (3) peräkkäisen tutkintokerran aikana. Jokaisella ilmoittautumiskerralla ilmoittaudut

Lisätiedot

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Tervetuloa!

Tervetuloa! Tervetuloa! 14.11.2017 1. Kevään 2018 korkeakoulujen ja yliopistojen valintaperusteista ja tulevasta valintauudistuksesta Turun yliopiston opintoneuvoja Maria Henninen 2. Abivuosi ja (digitaaliset) ylioppilaskokeet

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto. Mäntsälän lukio Syksy 2016

Ylioppilastutkinto. Mäntsälän lukio Syksy 2016 Ylioppilastutkinto Mäntsälän lukio Syksy 2016 1 Ylioppilastutkinnon rakenne Valittava neljä pakollista ainetta: äidinkieli kaikille pakollinen loput kolme pakollista (vähintään yksi pitkä) valittava seuraavista:

Lisätiedot

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ilmoittautuminen kevään 2017 tutkintoon alkaa pe 4.11. ja päättyy pe 18.11. Mikäli osallistuit syksyn yo-kirjoituksiin, voit odottaa niiden lopulliset tulokset ja ilmoittautua

Lisätiedot

Abin vuosi Syyskuu Marraskuu Helmikuu pakolliset kurssit äi tekstitaidon koe ja kielten kuullunymmärtämiskokeet jo 4.

Abin vuosi Syyskuu Marraskuu Helmikuu pakolliset kurssit äi tekstitaidon koe ja kielten kuullunymmärtämiskokeet jo 4. Abin vuosi 2015-2016 Syyskuu Yo-kirjoitukset (lukuloma = kesäloma) Syksyllä kirjoitettavien aineiden pakolliset kurssit suoritettava viim. 1. jaksossa. Marraskuu Ilmoittautuminen kevään yo-kirjoituksiin

Lisätiedot

ABI-INFO I. Älä muuta perustyylidiaa. Kevään 2018 tutkintoon Tampereen aikuislukio

ABI-INFO I. Älä muuta perustyylidiaa. Kevään 2018 tutkintoon Tampereen aikuislukio ABI-INFO I Älä muuta perustyylidiaa Kevään 2018 tutkintoon Tampereen aikuislukio vs. rehtori Elina Karapalo puh. 040 8697 416 elina.karapalo@tampere.fi opinto-ohjaajat: Ritva Lintonen puh. 050 3257 409

Lisätiedot

KOUVOLAN ILTALUKIO ABIN OPAS SYKSY 2015

KOUVOLAN ILTALUKIO ABIN OPAS SYKSY 2015 KOUVOLAN ILTALUKIO ABIN OPAS SYKSY 2015 SISÄLLYSLUETTELO MILLOIN ALOITAN KIRJOITUKSET?... 3 SYKSYN 2015 KOEPÄIVÄT... 4 YLIOPPILASTUTKINTO..... 5 Tutkinnon rakenne.... 5 Osallistumisoikeus... 5 Ilmoittautuminen...

Lisätiedot

Älä muuta perustyylidiaa. Ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus

Älä muuta perustyylidiaa. Ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Ylioppilastutkinto Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Älä Tutkinnon muuta perustyylidiaa rakenne Tutkintoon kuuluu vähintään neljä pakollista koetta

Lisätiedot

TERVETULOA KAKKOSTEN VANHEMPAINILTAAN!

TERVETULOA KAKKOSTEN VANHEMPAINILTAAN! TERVETULOA KAKKOSTEN VANHEMPAINILTAAN! 1160 62+3 4 JOKAINEN LUKIOLAINEN ON OMAN ELÄMÄNSÄ SUBJEKTI Ylioppilastutkinto Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus

Lisätiedot

YO-info Pertti Tuomi rehtori. kerava.fi

YO-info Pertti Tuomi rehtori. kerava.fi YO-info 15.11.2017 Pertti Tuomi rehtori Ylioppilastutkinnon rakenne Kaikille yhteisenä pakollisena kokeena on äidinkielen koe ja lisäksi pakolliseksi on valittava kolme seuraavista kokeista: toisen kotimaisen

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto. Mäntsälän lukio Syksy 2016

Ylioppilastutkinto. Mäntsälän lukio Syksy 2016 Ylioppilastutkinto Mäntsälän lukio Syksy 2016 1 Ylioppilastutkinnon rakenne Valittava neljä pakollista ainetta: äidinkieli kaikille pakollinen loput kolme pakollista (vähintään yksi pitkä) valittava seuraavista:

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto. Älä muuta perustyylidiaa

Ylioppilastutkinto. Älä muuta perustyylidiaa Ylioppilastutkinto Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus tai ammatillisen tutkinnon todistus Kokelaan tulee itse olla tietoinen ylioppilaskokeiden määräyksistä

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli Näistä valittava kolme pakollista koetta: Toinen kotimainen kieli Vieras kieli

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli Näistä valittava kolme pakollista koetta: Toinen kotimainen kieli Vieras kieli

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus tai ammatillisen tutkinnon todistus

Ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus tai ammatillisen tutkinnon todistus Ylioppilastutkinto Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus tai ammatillisen tutkinnon todistus Tutkinnon rakenne Tutkintoon kuuluu vähintään neljä pakollista

Lisätiedot

YLIOPPILASKOE ON KYPSYYSKOE. Vastuu on Sinulla tutkinnon ajoituksesta ja valinnoista

YLIOPPILASKOE ON KYPSYYSKOE. Vastuu on Sinulla tutkinnon ajoituksesta ja valinnoista Abi- info YLIOPPILASKOE ON KYPSYYSKOE Vastuu on Sinulla tutkinnon ajoituksesta ja valinnoista Käytännön vinkkejä Ajoissa paikalle Ongelmatilanteissa yhteys rehtoriin ja kouluun YTL:n www-sivuihin on linkki

Lisätiedot

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Sitova ilmoittautuminen syksyn 2017 tutkintoon ti 2.5. - ma 29.5. Wilmassa. Ilmoittautumisen allekirjoittaminen kansliassa viim. ma 29.5. Kevään tutkintoon ilmoittautuminen

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN Turun iltalukio Kokeiden pitopaikat 2 Kirjalliset kokeet pidetään VPK:n talolla Kuuntelut pidetään Iltalukiossa (kielistudio ja suurluokka pohjakerroksessa). Keväällä

Lisätiedot

Pakolliset kurssit yo-kirjoitusaineesta tulee olla suoritettuna ennen kirjallisen kokeen alkua.

Pakolliset kurssit yo-kirjoitusaineesta tulee olla suoritettuna ennen kirjallisen kokeen alkua. Pakolliset kurssit yo-kirjoitusaineesta tulee olla suoritettuna ennen kirjallisen kokeen alkua. Koetilaisuuksiin on saavuttava puoli tuntia ennen kokeen alkua puhelinnumero! Kokeista ei saa myöhästyä.

Lisätiedot

Abin aikataulua. YTL:n yleisohjeessa ilmoittautumisen takarajana aina 5.6. ja sama päivä on myös kirjallisen peruuttamisen takaraja.

Abin aikataulua. YTL:n yleisohjeessa ilmoittautumisen takarajana aina 5.6. ja sama päivä on myös kirjallisen peruuttamisen takaraja. Abin aikataulua Syksyn 2016 yo-kokeisiin opiskelijat ilmoittautuvat sähköisesti. Ohjeet annetaan yo-infossa 17.5. Ilmoittautumiset pitää tehdä 25.5. mennessä koulu tarkistaa, mutta allekirjoituksen jälkeen

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN Turun iltalukio Kokeiden pitopaikat 2 Kirjalliset kokeet pidetään Turun VPK:n talolla (Eskelinkatu 5) Kuuntelukokeet Iltalukiossa (Eskelinkatu 4) Turun ammatti-instituutin

Lisätiedot

TERVETULOA!

TERVETULOA! TERVETULOA! 4.5.2017 ILMOITTAUTUMINEN (1/2) Sitova ilmoittautuminen vain syksyn 2017 YO-kokeisiin Wilmaan 19.5. mennessä ILMOITTAUTUMINEN (2/2) Lomake jaetaan RO-tuokiossa allekirjoitettavaksi Suunnitelma

Lisätiedot

syksy 2015 ja kevät 2016 ABIN OHJEISTO YLIOPPILAS- KIRJOITUKSET LYSEON LUKION AIKUISLINJALLA

syksy 2015 ja kevät 2016 ABIN OHJEISTO YLIOPPILAS- KIRJOITUKSET LYSEON LUKION AIKUISLINJALLA syksy 2015 ja kevät 2016 ABIN OHJEISTO YLIOPPILAS- KIRJOITUKSET LYSEON LUKION AIKUISLINJALLA KOKELAS ON ITSE VASTUUSSA OMASTA OSUUDESTAAN SIITÄ, ETTÄ ON SELVILLÄ OHJEISTA JA NOUDATTAA NIITÄ YLEISTÄ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

ABI-INFO Teklu, Tredu

ABI-INFO Teklu, Tredu ABI-INFO Teklu, Tredu HATANPÄÄN LUKIO SAMMON KESKUSLUKIO TAMMERKOSKEN LUKIO TAMPEREEN KLASSILLINEN LUKIO TAMPEREEN LYSEON LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN AIKUISLUKIO Tietoa ylioppilaskirjoituksista

Lisätiedot

YO-info K2016 25.1.2016. rehtori Mika Strömberg

YO-info K2016 25.1.2016. rehtori Mika Strömberg YO-info K2016 25.1.2016 rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2016? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS LUKIO-OPINNOT YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN 75 KRS - opiskelijan

Lisätiedot

Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 24.4.2014. Tervetuloa!

Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 24.4.2014. Tervetuloa! Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 24.4.2014 Tervetuloa! Illan aikana seuraavista aiheista: Ylioppilastutkinnon yleisistä käytännöistä Syksyn 2014 ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautumisesta ja osallistumisesta

Lisätiedot

Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 26.4.2012. Tervetuloa!

Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 26.4.2012. Tervetuloa! Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 26.4.2012 Tervetuloa! Ylioppilastutkinnon yleiset käytännöt Syksyn 2012 ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautuminen ja osallistuminen rehtori Satu Nokelainen Opiskeltavien aineiden

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto.fi

Ylioppilastutkinto.fi Ylioppilastutkinto.fi Ylioppilastutkinto.fi Ylioppilastutkinto Ylioppilastutkintotodistuksen saamiseksi vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Tutkinnon rakenne Tutkintoon kuuluu neljä

Lisätiedot

ABI-INFO Teklu, Tredu

ABI-INFO Teklu, Tredu ABI-INFO Teklu, Tredu HATANPÄÄN LUKIO SAMMON KESKUSLUKIO TAMMERKOSKEN LUKIO TAMPEREEN KLASSILLINEN LUKIO TAMPEREEN LYSEON LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN AIKUISLUKIO Tietoa ylioppilaskirjoituksista

Lisätiedot

YLIOPPILAAKSI, TODISTUKSET TASKUSSA.

YLIOPPILAAKSI, TODISTUKSET TASKUSSA. YLIOPPILAAKSI, TODISTUKSET TASKUSSA www.ylioppilastutkinto.fi TUTKINNOT JA TODISTUKSET Lukion oppimäärä Ylioppilastutkinto vähintään 75 kurssia, sisältäen ops:in mukaisesti pakolliset ja vähintään 10 syventävää

Lisätiedot

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan yleistä 2. vuositason opiskelijoista yo-tutkinto abivuosi opinto-ohjaus ja jatko-opintoihin pyrkiminen mahdollisuus tutustua sähköisiin kokeisiin luokassa 2O Missä mennään?

Lisätiedot

YO-INFO S2017 ILMOITTAUTUMINEN rehtori Mika Strömberg

YO-INFO S2017 ILMOITTAUTUMINEN rehtori Mika Strömberg YO-INFO S2017 ILMOITTAUTUMINEN 8.5.2017 rehtori Mika Strömberg YLIOPPILAS (KEVÄT 2018?) LUKION KURSSIT (LUKION PÄÄTTÖTODISTUS) AMMATTIOPISTON KURSSIT (AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO) YLIOPPILASKIRJOITUKSET

Lisätiedot

YO-info S2014 3.9.2014. rehtori Mika Strömberg

YO-info S2014 3.9.2014. rehtori Mika Strömberg YO-info S2014 3.9.2014 rehtori Mika Strömberg YLIOPPILASTUTKINTO NELJÄ PAKOLLISTA KOETTA VIERAS KIELI ÄIDINKIELI TOINEN KOTIMAINEN KIELI MATEMATIIKKA AINEREAALI HUOM! * yksi vaativampi koe (A-kieli/pitkä

Lisätiedot

YO-INFO K2018 ilmoittautuminen ja aikataulut. rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio

YO-INFO K2018 ilmoittautuminen ja aikataulut. rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio YO-INFO K2018 ilmoittautuminen ja aikataulut rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio KEVÄT 2018? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS LUKION PÄÄTTÖTODISTUS Lukio-opinnot

Lisätiedot

YO-info S2015 26.8.2015. rehtori Mika Strömberg

YO-info S2015 26.8.2015. rehtori Mika Strömberg YO-info S2015 26.8.2015 rehtori Mika Strömberg YLIOPPILASTUTKINTO NELJÄ PAKOLLISTA KOETTA VIERAS KIELI ÄIDINKIELI TOINEN KOTIMAINEN KIELI MATEMATIIKKA AINEREAALI HUOM! * yksi vaativampi koe (A-kieli/pitkä

Lisätiedot

YO-INFO 6.5.2015. Rehtori Mika Strömberg

YO-INFO 6.5.2015. Rehtori Mika Strömberg YO-INFO 6.5.2015 Rehtori Mika Strömberg YLIOPPILAS (KEVÄT 2016?) LUKION KURSSIT (LUKION PÄÄTTÖTODISTUS) AMMATTIOPISTON KURSSIT (AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO) YLIOPPILASKIRJOITUKSET (YLIOPPILASTUTKINTOTODISTUS)

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen. Hämeenllinnan lyseon lukio

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen. Hämeenllinnan lyseon lukio YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE (1) Neljä pakollista ainetta, äidinkieli ja kolme seuraavista: Ruotsi Matematiikka Yksi reaaliaine Vieras kieli

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO VANHEMPAINILTA

YLIOPPILASTUTKINTO VANHEMPAINILTA YLIOPPILASTUTKINTO VANHEMPAINILTA 7.11.2016 HISTORIAN KERTOMAA Alunperin Turun Akatemian pääsykuulustelu Vuodesta 1852 lukion päättökoe Vuosittainen ylioppilaiden määrä kasvanut noin 70:stä lähes 35 000:een

Lisätiedot

YO-info K2015 19.1.2015. Rehtori Mika Strömberg

YO-info K2015 19.1.2015. Rehtori Mika Strömberg YO-info K2015 19.1.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS LUKIO-OPINNOT YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN 75 KRS - opiskelijan suorittamissa opinto-ohjelmansa mukaisissa pakollisissa ja valtakunnallisissa

Lisätiedot

ABI-INFO Teklu, Tredu

ABI-INFO Teklu, Tredu ABI-INFO Teklu, Tredu HATANPÄÄN LUKIO SAMMON KESKUSLUKIO TAMMERKOSKEN LUKIO TAMPEREEN KLASSILLINEN LUKIO TAMPEREEN LYSEON LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN AIKUISLUKIO Tietoa ylioppilaskirjoituksista

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. Turun iltalukio

YLIOPPILASTUTKINTO. Turun iltalukio YLIOPPILASTUTKINTO Turun iltalukio Kokeiden pitopaikat 2 Kirjallisia kokeita ja sähköisiä kokeita pidetään Turun VPK:n talolla (Eskelinkatu 5) ja iltalukiossa (Eskelinkatu 4) Kuuntelukokeet Iltalukiossa

Lisätiedot

YO-INFO 4.5.2016. Rehtori Mika Strömberg

YO-INFO 4.5.2016. Rehtori Mika Strömberg YO-INFO 4.5.2016 Rehtori Mika Strömberg KURSSITARJOTIN lv. 2016-2017 - opiskelijat ovat tehneet esivalinnat, joiden pohjalta on - päätetty toteutettavat kurssit - päätetty kurssien jakoryhmien määrä -

Lisätiedot

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan!

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! yleistä 2. vuositason opiskelijoista yo-tutkinto ensi lukuvuoden kurssivalinnat opinto-ohjaus ja jatko-opintoihin pyrkiminen Missä mennään? Nyt arvioituna 9 jaksoa

Lisätiedot

Syyskuu Marraskuu mennessä Tammikuu Helmikuu pakolliset kurssit äi tekstitaidon koe Maalis - huhtikuu

Syyskuu Marraskuu mennessä Tammikuu Helmikuu pakolliset kurssit äi tekstitaidon koe Maalis - huhtikuu Abin aikataulua Kevään 2018 yo-kokeisiin opiskelijat ilmoittautuvat sähköisesti Wilmassa. Ohjeet annetaan yo-infossa 12.10. Ilmoittautumiset pitää tehdä perjantaihin 24.11. mennessä koulu tarkistaa, mutta

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE (1) Neljä pakollista ainetta, äidinkieli ja kolme seuraavista: Ruotsi Matematiikka Yksi reaaliaine Vieras kieli

Lisätiedot

Abin ohjeisto 2015-2016

Abin ohjeisto 2015-2016 NOKIAN LUKION ABIN OHJEISTO 2015-2016 Abin ohjeisto 2015-2016 Aikataulu Toimenpide 28.5.2015 Ilmoittautuminen syksyn 2015 tutkintoon 7-9.9.2015 Kuullunymmärtämiskokeet 11. - 28.9.2015 Kirjalliset kokeet

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE (1) Neljä pakollista ainetta, äidinkieli ja kolme seuraavista: Ruotsi Matematiikka Yksi reaaliaine Vieras kieli

Lisätiedot

Kevään 2013 ylioppilaskirjoitukset. Jukka Pirttimäki Euran lukio

Kevään 2013 ylioppilaskirjoitukset. Jukka Pirttimäki Euran lukio Kevään 2013 ylioppilaskirjoitukset Jukka Pirttimäki Euran lukio Kysymykset? jos jokin askarruttaa sinua, se saattaa askarruttaa jotakuta ujompaakin on hyvä keskeyttää esitys, jos kysymys käsittelee puheena

Lisätiedot

Abin ohjeisto 2014-2015

Abin ohjeisto 2014-2015 NOKIAN LUKION ABIN OHJEISTO 2014-2015 Abin ohjeisto 2014-2015 Aikataulu Toimenpide 8-10.9.2014 Kuullunymmärtämiskokeet 12.-29.9.2014 Kirjalliset kokeet Marraskuu Viikko 44 Korotustentit syksyllä valmistuville

Lisätiedot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Lukion vanhempainilta 16 Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinto Ylioppilaaksi tuloon vaaditaan yokirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Tutkinnon rakenne Tutkintoon kuuluu vähintään neljä

Lisätiedot

YO-INFO K2017 ILMOITTAUTUMINEN / rehtori Mika Strömberg

YO-INFO K2017 ILMOITTAUTUMINEN / rehtori Mika Strömberg YO-INFO K2017 ILMOITTAUTUMINEN 9.11.2016 / 10.11.2016 rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2017? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS Lukio-opinnot yhteensä

Lisätiedot

YO-INFO. Alavuden lukio

YO-INFO. Alavuden lukio YO-INFO Alavuden lukio 4.5.2017 Matkalla ylioppilaaksi, ykkönen ja kakkonen 1. Ensimmäinen yo-info ykkösellä 2. Yo-info kakkosella 4.5.2017 > harkinta mitä kirjoittaa syksyllä, miten hajautan, kirjoitussuunnitelma

Lisätiedot

OHJEET SYKSYN 2015 YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN

OHJEET SYKSYN 2015 YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN OHJEET SYKSYN 2015 YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN Ylioppilaskokeeseen tulevalle opiskelijalle Tutustu näihin ohjeisiin, jotta kokeessa osaat toimia tarkoituksenmukaisella tavalla. Ylioppilastutkinnon kokeet ovat

Lisätiedot

Syyskuu Marraskuu mennessä (jatkajat ) Tammikuu Helmikuu

Syyskuu Marraskuu mennessä (jatkajat ) Tammikuu Helmikuu Abin aikataulua Kevään 2017 yo-kokeisiin opiskelijat ilmoittautuvat sähköisesti Wilmassa. Ohjeet annetaan yo-infossa 6.10. Ilmoittautumiset pitää tehdä ke 16.11. mennessä koulu tarkistaa, mutta allekirjoituksen

Lisätiedot

TERVETULOA MÄRSKYYN!

TERVETULOA MÄRSKYYN! TERVETULOA MÄRSKYYN! Ajankohtaisia asioita Mäkelänrinteen lukio sai urheilun erityistehtävän Uusia urheilulukioita tuli kaksi (Brändö ja Joensuu) ja kokonaismäärä nousi 15 lukioon. Valtakunnan tasolla

Lisätiedot

ABIN OHJEISTO SYKSY 2015/KEVÄT 2016

ABIN OHJEISTO SYKSY 2015/KEVÄT 2016 ABIN OHJEISTO SYKSY 2015/KEVÄT 2016 KOKELAS ON ITSE VASTUUSSA OMASTA OSUUDESTAAN - SIITÄ, ETTÄ ON SELVILLÄ OHJEISTA JA NOUDATTAA NIITÄ YLEISTÄ Ylioppilastutkinto järjestetään kahdesti vuodessa yhtä aikaa

Lisätiedot

Abin ohjeisto

Abin ohjeisto NOKIAN LUKION ABIN OHJEISTO 2016-2017 Abin ohjeisto 2016-2017 Aikataulu Toimenpide 12.9.-14.9.2016 Kuullunymmärtämiskokeet 16.9. - 4.10.2016 Kirjalliset kokeet Marraskuu Viikko 44 Korotustentteihin ilmoittautuminen

Lisätiedot

ks. Ylioppilastutkintolautakunnan kirje syksyn 2017 kokelaille

ks. Ylioppilastutkintolautakunnan kirje syksyn 2017 kokelaille ks. Ylioppilastutkintolautakunnan kirje syksyn 2017 kokelaille Abin aikataulua Syksyn 2017 yo-kokeisiin opiskelijat ilmoittautuvat sähköisesti Wilmassa. Ohjeet annetaan yo-infossa 9.5.17 Ilmoittautumiset

Lisätiedot

Tuusulan lukio Hyrylän toimipiste. Vanhempainilta 5.11.2014

Tuusulan lukio Hyrylän toimipiste. Vanhempainilta 5.11.2014 Tuusulan lukio Hyrylän toimipiste Vanhempainilta 5.11.2014 Yhteystiedot Oltava AINA kunnossa! Muutokset ilmoitetaan kansliaan koulusihteerille. Wilmassa: pikaviesti koulusihteeri Sari Aalto Tietoa ylioppilastutkinnosta

Lisätiedot

ABIN OHJEISTO KEVÄT 2016 / SYKSY 2016

ABIN OHJEISTO KEVÄT 2016 / SYKSY 2016 ABIN OHJEISTO KEVÄT 2016 / SYKSY 2016 KOKELAS ON ITSE VASTUUSSA OMASTA OSUUDESTAAN - SIITÄ, ETTÄ ON SELVILLÄ OHJEISTA JA NOUDATTAA NIITÄ YLEISTÄ Ylioppilastutkinto järjestetään kahdesti vuodessa yhtä aikaa

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus tai ammatillisen tutkinnon todistus

Ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus tai ammatillisen tutkinnon todistus Ylioppilastutkinto Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus tai ammatillisen tutkinnon todistus Tutkinnon rakenne Tutkintoon kuuluu vähintään neljä pakollista

Lisätiedot

vieras kieli, pitkä oppimäärä 8:45 englanti 11 saksa 13 ranska 15 venäjä / espanja toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä 8:45

vieras kieli, pitkä oppimäärä 8:45 englanti 11 saksa 13 ranska 15 venäjä / espanja toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä 8:45 20.1.2012 Ylioppilaskirjoitukset, 2012K 1. YO-tutkinnosta lyhyesti Hajautus Tutkinnon voi suorittaa kerralla tai hajauttaa enintään kolmeen peräkkäiseen suorituskertaan, esim. S2011, K2012, S2012. Oikeus

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Helsingin medialukio ABIN OHJEISTO. Syksy 2015. Lisätietoja: www.ylioppilastutkinto.fi

Helsingin medialukio ABIN OHJEISTO. Syksy 2015. Lisätietoja: www.ylioppilastutkinto.fi Helsingin medialukio ABIN OHJEISTO Syksy 2015 Lisätietoja: www.ylioppilastutkinto.fi Toukokuu ABIN AIKATAULU Ilmoittautuminen syksyn 2015 kirjoituksiin: Syksyllä tutkinnon aloittavat ilmoittautuvat Wilmassa

Lisätiedot

LAUTTAKYLÄN LUKIO 2014 2015

LAUTTAKYLÄN LUKIO 2014 2015 LAUTTAKYLÄN LUKIO 2014 2015 YLIOPPILASTUTKINTO ABITURIENTIN LUKUVUOSI 2014 2015 YLIOPPILASTUTKINTO PELKISTETYSTI KOKEET Äidinkielen koe on kaikille pakollinen. Kokelaan valinnan mukaan kolme pakollista

Lisätiedot

VANHEMPAINILTA 12A - 12G TERVETULOA!

VANHEMPAINILTA 12A - 12G TERVETULOA! VANHEMPAINILTA 12A - 12G 21.1.2015 TERVETULOA! ILLAN AIHEET: * ajankohtaista, ylioppilaskirjoitukset, jatko-opinnot * keskustelua IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN LUKIOKOULUTUS PÄIVÄLUKIO 384 opiskelijaa IB-LUKIO

Lisätiedot

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 22.4.2015. Rehtori Mika Strömberg

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 22.4.2015. Rehtori Mika Strömberg II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 22.4.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKIOKOULUTUKSEN TAVOITTEET Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi

Lisätiedot

Helsingin medialukio ABIN OHJEISTO. Kevät 2016. Lisätietoja: www.ylioppilastutkinto.fi

Helsingin medialukio ABIN OHJEISTO. Kevät 2016. Lisätietoja: www.ylioppilastutkinto.fi Helsingin medialukio ABIN OHJEISTO Kevät 2016 Lisätietoja: www.ylioppilastutkinto.fi Marraskuu ABIN AIKATAULU Ilmoittautuminen kevään 2016 kirjoituksiin: Keväällä tutkinnon aloittavat ilmoittautuvat Wilmassa

Lisätiedot

T A M P E R E E N A IKUISLUKIO

T A M P E R E E N A IKUISLUKIO T A M P E R E E N A IKUISLUKIO ABIN OPAS SYKSY 2016 ilmoittautuminen toukokuu tutkintomaksu kesäkuu abi-info II ke 7.9. ylioppilaskirjoitukset ma 12.9. alkaen syksyn yhteishaku syyskuu korotustentit kirjoitusten

Lisätiedot

LAUTTAKYLÄN LUKIO 2013 2014

LAUTTAKYLÄN LUKIO 2013 2014 LAUTTAKYLÄN LUKIO 2013 2014 YLIOPPILASTUTKINTO ABITURIENTIN LUKUVUOSI 2013 2014 YLIOPPILASTUTKINTO PELKISTETYSTI KOKEET Äidinkielen koe on kaikille pakollinen. Kokelaan valinnan mukaan kolme pakollista

Lisätiedot

Kuka saa osallistua yo-kokeeseen?

Kuka saa osallistua yo-kokeeseen? Kuka saa osallistua yo-kokeeseen? pakolliset kurssit kirjoitusaineessa suoritettu ennen kirjallisten kokeiden alkamista (vain sallittu määrä nelosia) ja opinnot etenevät niin, että lukion päättötod. ja

Lisätiedot

REAALIAINEIDEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET

REAALIAINEIDEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET REAALIAINEIDEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET 5.6.2015 Näitä määräyksiä täydennetään myöhemmin sähköisen kokeen toteuttamisen yksityiskohtien osalta. Reaaliaineiden sähköisten kokeiden määräykset sisältävät

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus tai ammatillisen tutkinnon todistus

Ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus tai ammatillisen tutkinnon todistus Ylioppilastutkinto Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi n päättötodistus tai ammatillisen tutkinnon todistus Tutkinnon rakenne Tutkintoon kuuluu vähintään neljä pakollista koetta

Lisätiedot

ABI-INFO Teklu, Tredu

ABI-INFO Teklu, Tredu ABI-INFO Teklu, Tredu HATANPÄÄN LUKIO SAMMON KESKUSLUKIO TAMMERKOSKEN LUKIO TAMPEREEN KLASSILLINEN LUKIO TAMPEREEN LYSEON LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN AIKUISLUKIO Tietoa ylioppilaskirjoituksista

Lisätiedot

TREDULAISTEN OHJEET SYKSY 2017 YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN

TREDULAISTEN OHJEET SYKSY 2017 YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN TREDULAISTEN OHJEET SYKSY 2017 YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN Ylioppilaskokeeseen tulevalle opiskelijalle Tutustu näihin ohjeisiin, jotta kokeessa osaat toimia tarkoituksenmukaisella tavalla. Lukio edellyttää,

Lisätiedot