Favorit I. Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Favorit 88030 I. Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals"

Transkriptio

1 Favorit I Käyttöohje Bruksanvisning Astianpesukone Diskmaskin

2 2 Sisällys Kiitos, että olet valinnut erään laadukkaista tuotteistamme. Lue nämä ohjeet huolellisesti varmistaaksesi laitteen ongelmattoman ja parhaan mahdollisen toiminnan. Ohjeiden avulla osaat käyttää kaikkia laitteen toimintoja helposti ja nopeasti. Säilytä tämä käyttöohjekirja aina käden ulottuvilla paikassa, jossa se pysyy siistinä. Luovuta käyttöohje laitteen mahdolliselle uudelle omistajalle. Toivomme, että uusi laitteesi tuottaa sinulle paljon iloa. Sisällys Käyttöohjeet 3 Turvallisuusohjeet 3 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus 3 Yleiset turvallisuusohjeet 3 Käyttö 3 Hoito ja puhdistus 4 Asennus 4 Varotoimet jäätymisen estämiseksi 4 Vesiliitäntä 4 Sähköliitäntä 5 Huoltoliike 5 Laitteen hävittäminen 5 Laitteen kuvaus 6 Käyttöpaneeli 7 Peruutuspainike 8 Ohjelmanvalintapainikkeet 8 Yöohjelman painike 8 Multitab-toiminnon painike 8 Ajastimen painike 8 Näyttö 8 Toimintopainikkeet 8 Asetustila 9 Käyttöönotto 9 Vedenpehmentimen asettaminen 9 Manuaalinen asetus 10 Elektroninen säätö 10 Astianpesukoneen erikoissuolan käyttö 11 Pesuaineen ja huuhtelukirkasteen käyttö 11 Konetiskiaineen käyttö 11 Huuhtelukirkasteen käyttö 12 Säädä huuhtelukirkasteen annostelu 12 Multitab-toiminto 12 Ruokailuvälineiden ja astioiden järjestäminen koneeseen 13 Neuvoja ja vinkkejä 13 Pesuohjelmat 13 Pesuohjelman valitseminen ja käynnistäminen 14 Pesuohjelman asettaminen ja käynnistäminen 14 Ajastetun pesuohjelman asettaminen ja käynnistäminen 15 Pesuohjelman keskeyttäminen 15 Pesuohjelman tai ajastuksen peruuttaminen 15 Pesuohjelman lopussa 15 Astioiden poistaminen 16 Hoito ja puhdistus 16 Suodattimien poistaminen ja puhdistaminen 16 Suihkuvarsien puhdistaminen 17 Ulkopintojen puhdistaminen 17 Käyttöhäiriöt 17 Pesu- ja kuivaustulos ei ole tyydyttävä 19 Huuhtelukirkasteen annostelun käyttöönotto 19 Tekniset tiedot 20 Ympäristönsuojelu 20 Oikeus muutoksiin pidätetään

3 Turvallisuusohjeet 3 Käyttöohjeet Turvallisuusohjeet Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä, jotta voit varmistaa henkilökohtaisen turvallisuutesi ja suojella omaisuuttasi. voit suojella ympäristöä. jotta laite toimii asianmukaisesti. Säilytä käyttöohjeet laitteen yhteydessä ja pidä ne laitteen mukana myös asuntoa vaihtaessasi tai jos luovutat tai myyt laitteen toiselle henkilölle. Valmistaja ei vastaa laitteen virheellisen asennuksen ja käytön aiheuttamista vahingoista. Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus Älä anna lasten tai fyysisesti tai aisteiltaan rajoittuneiden tai muulla tavalla taitamattomien tai kokemattomien henkilöiden käyttää laitetta, ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo ja opasta heitä laitteen käytössä. Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta Ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran tai fyysisiä vammoja. Säilytä kaikki pesuaineet turvallisessa paikassa Älä anna lasten koskea pesuaineisiin. Pidä lapset ja lemmikkieläimet poissa laitteen luota silloin, kun sen luukku on auki. Yleiset turvallisuusohjeet Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia. Laite voi vaurioitua ja aiheuttaa vammoja. Noudata pesuaineen pakkaukseen merkittyjä turvallisuusohjeita, jotta et aiheuta vahinkoa silmille tai suun tai nielun limakalvoille. Älä juo laitteessa olevaa vettä. Koneen sisällä voi olla pesuaineen jäämiä. Sulje luukku aina laitteen täytön tai tyhjennyksen jälkeen. Näin voit välttyä vammoilta ja estää ihmisiä kaatumasta avoimen luukun päälle. Älä istu tai seiso avoimen luukun päällä. Käyttö Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. Älä käytä laitetta kaupallisiin tai teollisiin tai mihinkään muihin kuin edellä mainittuun tarkoitukseen. Käytä laitetta vain sen käyttötarkoitukseen. Näin voit välttyä fyysisiltä vammoilta ja omaisuusvahingoilta. Pese astianpesukoneessa vain konepesuun soveltuvia kotitalousastioita. Älä laita tulenarkoja tuotteita tai liuotinaineita tuotteen sisälle. Se aiheuttaa räjähdystai tulipalovaaran. Laita veitset ja muut teräväkärkiset esineet ruokailuvälinekoriin kärki alaspäin, yläkoriin vaakasuoraan asentoon tai veitsikoriin. (Kaikkiin malleihin ei kuulu veitsikoria). Käytä ainoastaan astianpesukoneeseen tarkoitettuja tuotteita (pesuaine, vedenpehmennyssuola ja huuhtelukirkaste). Suola, jota ei ole tarkoitettu astianpesukoneelle, saattaa vahingoittaa vedenpehmennintä. Täytä suolasäiliö juuri ennen pesuohjelman käynnistämistä. Suolarakeet tai suolavesi voivat aiheuttaa syöpymistä tai saada aikaan reiän laitteen pohjassa.

4 4 Turvallisuusohjeet Älä laita huuhtelukirkastelokeroon muita aineita (esim. astianpesukoneen puhdistusainetta tai nestemäistä pesuainetta). Ne voivat vahingoittaa laitetta. Tarkista ennen ohjelman käynnistämistä, että suihkuvarret pyörivät esteettä. Jos avaat astianpesukoneen luukun pesuohjelman aikana, koneen sisältä voi tulla kuumaa höyryä. On olemassa palovammojen vaara. Älä ota astioita koneesta ennen pesuohjelman päättymistä. Hoito ja puhdistus Ennen laitteen huoltamista tai puhdistamista laite on kytkettävä pois päältä, ja pistoke on irrotettava pistorasiasta. Älä käytä tulenarkoja tai syövyttäviä tuotteita. Älä käytä astianpesukonetta ilman sihtejä. Tarkista, että sihdit on asetettu oikein paikalleen. Jos sihdit on asennettu väärin paikoilleen, pesutulos voi olla huono ja laite voi vaurioitua. Älä puhdista laitetta höyryllä tai vesisuihkulla. Ne voivat aiheuttaa sähköiskun vaaran ja laitteen vaurioitumisen. Asennus Varmista, ettei laitteeseen ole tullut vaurioita kuljetuksen aikana. Vaurioitunutta laitetta ei saa kytkeä verkkovirtaan. Ota tarvittaessa yhteys jälleenmyyjään. Poista kaikki pakkausmateriaalit ennen laitteen käyttöä. Ainoastaan alan ammattilainen saa suorittaa laitteen sähkökytkennät ja putkiliitännät, asentaa laitteen ja huoltaa laitetta. Täten vältetään laitteen rakennevauriot ja henkilövahingot. Tarkista, että virtajohto on irrotettu pistorasiasta asennuksen aikana. Älä poraa reikiä astianpesukoneen sivupaneeliin. Poraaminen voi vaurioittaa hydrauliikka- ja sähköosia. Tärkeää! Noudata oheisen asennusoppaan ohjeita seuraavissa toimenpiteissä: Laitteen asennus. Kalusteen oven kiinnitys. Liitäntä vesijohtoverkkoon ja viemäriin. Varmista, että laite asennetaan turvalliseen paikkaan. Varotoimet jäätymisen estämiseksi Laitetta ei saa asentaa tilaan, jossa lämpötila on alle 0 C. Valmistaja ei vastaa jäätymisen aiheuttamista vahingoista. Vesiliitäntä Liitä laite vesijohtoverkkoon uusia letkuja käyttäen. Älä käytä käytettyjä letkuja. Älä liitä laitetta uuteen putkistoon tai putkistoon, jota ei ole käytetty pitkään aikaan. Anna veden juosta muutaman minuutin ajan ennen kuin liität vedenottoletkun. Varmista, ettei vesiletkut jää puristuksiin tai vaurioidu laitteen asennuksen aikana. Varmista, että vesiliitännät ovat tiiviit, jotta niistä ei vuoda vettä asennuksen jälkeen. Laitteen ensimmäisellä käyttökerralla on varmistettava, ettei vesiletkuissa ole vuotoja. Vedenottoletku on kaksiseinäinen, ja sen sisällä on varoventtiili sekä sen virtajohto. Vedenottoletku on paineenalainen vain veden virratessa. Jos vedenottoletku alkaa vuotaa, varoventtiili katkaisee veden virtauksen.

5 Turvallisuusohjeet 5 Ole varovainen liittäessäsi vedenottoletkua. Älä laita vedenottoletkua tai varoventtiiliä veteen. Jos vedenottoletku tai varoventtiili vaurioituu, irrota pistoke heti verkkovirtalähteestä. Varoventtiilillä varustetun vedenottoletkun saa vaihtaa ainoastaan valtuutettu huoltoliike. VAROITUS! Vaarallinen jännite. Sähköliitäntä Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Varmista, että arvokilvessä mainittu jännite ja virtalaji vastaavat laitteen asennuspaikan arvoja. Kytke pistoke aina maadoitettuun pistorasiaan. Älä käytä jakorasioita, liittimiä tai jatkojohtoja. On olemassa tulipalon vaara. Älä vaihda virtajohtoa. Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen. Varmista, että laitteen takana oleva pistoke tai verkkovirtajohto ei litisty tai vahingoitu. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on hyvin ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen. Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta. Huoltoliike Laitteen korjaukset ja huoltotyöt saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike. Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen. Käytä vain alkuperäisiä varaosia. Laitteen hävittäminen Voit välttyä fyysisiltä vammoilta tai vaurioilta seuraavasti: Irrota pistoke pistorasiasta. Leikkaa johto irti ja hävitä se. Irrota luukun lukitus. Näin lapsia ja lemmikkieläimiä estetään jäämästä laitteen sisään. Se voi aiheuttaa tukehtumisvaaran.

6 6 Laitteen kuvaus VAROITUS! Astianpesukoneen pesuaineet ovat vaarallisia ja voivat aiheuttaa korroosiota! Jos pesuaineiden käyttöön liittyviä onnettomuuksia tapahtuu, ota välittömästi yhteyttä paikalliseen myrkytyskeskukseen ja lääkäriin. Jos pesuaineita pääsee suuhun, ota välittömästi yhteyttä paikalliseen myrkytyskeskukseen ja lääkäriin. Jos pesuaineita pääsee silmiin, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin ja huuhtele silmät vedellä. Pidä pesuaineet turvallisessa paikassa lasten ulottumattomissa. Älä pidä laitteen luukkua auki silloin, kun pesuainelokerossa on pesuainetta. Täytä pesuainelokero juuri ennen pesuohjelman käynnistämistä. Laitteen kuvaus Yläkori 2 Vedenkovuuden säädin 3 Suolasäiliö 4 Pesuainelokero 5 Huuhtelukirkasteen säiliö 6 Arvokilpi 7 Suodattimet 8 Alempi suihkuvarsi 9 Ylempi suihkuvarsi 10 Ylin suihkuvarsi

7 Käyttöpaneeli 7 Käyttöpaneeli A B C 1 Virtapainike 2 Peruutuspainike 3 Ohjelmanvalintapainikkeet 4 Extra silent -ohjelman painike 5 Multitab-toiminnon painike 6 Ajastimen painike 7 Näyttö 8 Toimintopainikkeet 9 Merkkivalot 10 Ohjelmien merkkivalot 1) 8 Merkkivalot Merkkivalo syttyy, kun suolaa on lisättävä lokeroon. Katso kohta Astianpesukoneen erikoissuolan käyttö. Kun suolaa on lisätty lokeroon, suolan merkkivalo voi palaa edelleen muutaman tunnin ajan. Tämä ei vaikuta millään tavalla laitteen toimintaan.

8 8 Käyttöpaneeli 1) Merkkivalot Syttyy, kun huuhtelukirkastetta on lisättävä lokeroon. Katso kohta Pesuaineen ja huuhtelukirkasteen käyttö. MULTITAB Syttyy, kun otat Multitab-toiminnon käyttöön. Katso kohta Multitab-toiminto. 1) Kun suolan ja/tai huuhtelukirkasteen lokero on tyhjä, vastaava merkkivalo ei syty pesuohjelman ollessa käynnissä. Peruutuspainike Tällä painikkeella voit peruuttaa pesuohjelman tai ajastuksen. Katso kappale Pesuohjelman valitseminen ja käynnistäminen. Ohjelmanvalintapainikkeet Näillä painikkeilla voit valita pesuohjelman. Paina painiketta toistuvasti, kunnes haluamasi pesuohjelman merkkivalo syttyy. Lisätietoja pesuohjelmista saa kohdasta "Pesuohjelmat". Yöohjelman painike Kyseisen pesuohjelman äänitaso on alhainen. Yöohjelman aikana pumppu toimii erittäin alhaisella nopeudella. Tämä vähentää äänitasoa 25% normaaliin pesuohjelmaan verrattuna. Tämän vuoksi ohjelman kesto on pitkä. Valitse kyseinen pesuohjelma silloin, kun energiankulutus on taloudellisempaa. Multitab-toiminnon painike Tällä painikkeella Multitab-toiminto otetaan käyttöön/poistetaan käytöstä. Katso kohta Multitab-toiminto. Ajastimen painike Tällä painikkeella voit asettaa pesuohjelman käynnistymään myöhempänä ajankohtana 1-24 tunnin kuluttua. Katso kappale Pesuohjelman valitseminen ja käynnistäminen. Näyttö Näytöllä näkyvät seuraavat tiedot: Vedenpehmentimen tason elektroninen säätö. Huuhtelukirkasteen annostelun käyttöönotto/käytöstä poisto (vain silloin, kun Multitabtoiminto on käytössä). Pesuohjelman kesto. Pesuohjelman jäljellä oleva aika. Pesuohjelman päättyminen. Näytössä näkyy nolla. Ajastuksen jäljellä oleva aika. Virhekoodit. Toimintopainikkeet Toimintopainikkeilla tehdään seuraavat toimenpiteet: Vedenpehmentimen tason sähköinen säätö. Katso kohta "Vedenpehmentimen asettaminen". Huuhtelukirkasteen annostelun käyttöönotto/käytöstäpoisto silloin, kun Multitab-toiminto Downloaded from on päällä. DishWasher-Manual.com Katso kohta "Käyttöhäiriöt". Manuals

9 Käyttöönotto 9 Asetustila Merkkiäänten käyttöönotto/käytöstäpoisto. Katso kohta 'Äänimerkit'. Kodinkoneen on oltava asetustilassa seuraavien toimenpiteiden aikana: Pesuohjelman valitseminen ja käynnistäminen ja/tai ajastus. Vedenpehmentimen tason elektroninen säätö. Huuhtelukirkasteen annostelun käyttöönotto/käytöstä poisto. Paina virtapainiketta. Kodinkone on asetustilassa, kun: kaikki ohjelmien merkkivalot syttyvät. Paina virtapainiketta. Kodinkone ei ole asetustilassa, kun: vain yhden ohjelman merkkivalo syttyy. näytöllä näkyy pesuohjelman tai ajastuksen kesto. peruuta ohjelma tai ajastus ja siirry takaisin asetustilaan. Katso kappale Pesuohjelman valitseminen ja käynnistäminen. Käyttöönotto Noudata seuraavia ohjeita: 1. Tarkista, että vedenpehmentimen asetus on oikea paikkakuntasi vedenkovuudelle. Säädä vedenpehmennintä tarvittaessa. 2. Täytä suolasäiliö astianpesukoneille tarkoitetulla erikoissuolalla. 3. Täytä huuhtelukirkastelokero huuhtelukirkasteella. 4. Täytä astiat ja ruokailuvälineet laitteeseen. 5. Aseta astioiden tyypille ja likaisuusasteelle sopiva pesuohjelma. 6. Annostele pesuainelokeroon oikea määrä konetiskiainetta. 7. Käynnistä pesuohjelma. Jos käytät yhdistelmäpesuainetabletteja (3 in 1, 4 in 1 tai 5 in 1), lue ohjeet kohdasta Multitab-toiminto. Vedenpehmentimen asettaminen Vedenpehmennin poistaa vedestä mineraaleja ja suoloja. Mineraalit ja suolat voivat vaikuttaa haitallisesti laitteen toimintaan. Veden kovuus mitataan toisiaan vastaavilla asteikoilla: Saksalainen järjestelmä (dh ) Ranskalainen järjestelmä ( TH) mmol/l (millimoolia/litra - kansainvälinen vedenkovuuden yksikkö). Clarken järjestelmä. Säädä vedenpehmennin paikkakuntasi vedenkovuudelle sopivaksi. Kysy vedenkovuustiedot tarvittaessa vesilaitokselta. Vedenkovuus Vedenkovuuden asetus dh TH mmol/l Clarke manuaalinen elektroninen ,1-12, ) 10

10 10 Vedenpehmentimen asettaminen Vedenkovuus Vedenkovuuden asetus dh TH mmol/l Clarke manuaalinen elektroninen ,6-9, ) ,5-7, ) ,1-6, ) ,0-5, ) ,3-3, ) 5 1) ,6-3, ,9-2, ,7-1, < 4 < 7 < 0,7 < 5 1 2) 1 2) 1) Tehdasasetus. 2) Suolaa ei tarvita. Vedenpehmennintä on säädettävä sekä manuaalisesti että elektronisesti. Manuaalinen asetus Käännä vedenkovuuden säädin asentoon 1 tai 2 (katso taulukko). Elektroninen säätö 1. Kytke laitteeseen virta. 2. Tarkista, että laite on asetustilassa. 3. Paina toimintopainikkeita B ja C, kunnes toimintopainikkeiden A, B ja C yläpuolella olevat ohjelmien merkkivalot alkavat vilkkua. 4. Vapauta toimintopainikkeet B ja C. 5. Paina toimintopainiketta A. Toimintopainikkeiden B ja C yläpuolella olevat merkkivalot sammuvat. Toimintopainikkeen A yläpuolella oleva merkkivalo vilkkuu edelleen. Valittuna oleva säätö näkyy näytössä. Esimerkki: näytössä näkyy = taso Paina toimintopainiketta A toistuvasti, kunnes tarvittava säätö näkyy näytössä. 7. Tallenna asetus painamalla virtapainiketta. Jos vedenpehmennin on asetettu elektronisesti tasolle 1, suolan merkkivalo ei syty.

11 Astianpesukoneen erikoissuolan käyttö Suolasäiliön täyttäminen: 1. Avaa suolasäiliön korkki kiertämällä sitä vastapäivään. 2. Kaada säiliöön litra vettä (vettä lisätään vain suolan ensimmäinen täytön yhteydessä). 3. Täytä suolasäiliö suolalla suppilon avulla. 4. Poista säiliön suun ympärille roiskunut suola. 5. Sulje suolasäiliön korkki kiertämällä sitä myötäpäivään. On normaalia, että vettä tulee ulos suolasäiliöstä suolan lisäyksen yhteydessä. Pesuaineen ja huuhtelukirkasteen käyttö Astianpesukoneen erikoissuolan käyttö MAX Konetiskiaineen käyttö 7 Voit suojella ympäristöä käyttämällä vain tarvitsemasi määrän pesuainetta. Noudata pesuainepakkauksessa annettuja pesuainevalmistajan suosituksia. Pesuainelokeron täyttäminen: 1. Painamalla vapautuspainiketta 2 voit avata huuhtelukirkastelokeron luukun Laita pesuainetta lokeroon Jos käytät esihuuhtelun sisältävää pesuohjelmaa, laita laitteen luukun sisäpuolelle pieni määrä pesuainetta. 4. Jos käytät pesuainetabletteja, laita pesutabletti pesuainelokeroon Sulje pesuainelokero. Sulje kansi niin, että se naksahtaa kiinni. 6 5

12 12 Multitab-toiminto Erilaisten pesuainemerkkien liukenemisajassa on eroja. Jotkin pesutabletit eivät ehdi saavuttaa täyttä pesutehoaan lyhyen pesuohjelman aikana. Valitse pitkä pesuohjelma käyttäessäsi pesutabletteja, jotta pesuaineen jäämät ehtivät poistua täysin. Huuhtelukirkasteen käyttö Huuhtelukirkasteen ansiosta kuivissa astioissa ei ole raitoja ja läiskiä. Huuhtelukirkastetta annostellaan automaattisesti viimeisen huuhtelun aikana. Huuhtelukirkastelokeron täyttäminen: 1. Painamalla vapautuspainiketta 6 voit avata huuhtelukirkastelokeron luukun Täytä huuhtelukirkastelokero 3 huuhtelukirkasteella. Max-merkki ilmaisee maksimitason. 3. Pyyhi yliroiskunut huuhtelukirkaste imukykyisellä liinalla välttääksesi liiallisen vaahdonmuodostuksen pesuohjelman aikana. 4. Sulje huuhtelukirkastelokero. Sulje kansi niin, että se naksahtaa kiinni. Säädä huuhtelukirkasteen annostelu Tehdasasetus: asento 3. Voit säätää huuhtelukirkasteen annostelun asennon 1 (pienin) ja asennon 4 (suurin) välille. Kääntämällä huuhtelukirkasteen valitsinta 4 voit suurentaa tai pienentää annostelua. Multitab-toiminto Multitab-toiminto on tarkoitettu yhdistelmäpesutableteille. Yhdistelmäpesuainetabletti sisältää pesuaineen, huuhtelukirkasteen ja pehmennyssuolan. Jotkin pesutabletit voivat sisältää muitakin aineita. Tarkista, että pesuaineet soveltuvat vesijohtoverkon vedenkovuuteen. Lue pakkauksen ohjeet. Kun asetat Multitab-toiminnon, se on käytössä, kunnes poistat sen käytöstä. Multitab-toiminto poistaa käytöstä huuhtelukirkasteen ja suolan annostelun. Multitab-toiminto poistaa käytöstä huuhtelukirkasteen ja suolan merkkivalot. Ohjelman kesto voi olla pitempi Multitab-toiminnon yhteydessä. Ota Multitab-toiminto käyttöön ennen pesuohjelman käynnistämistä. Multitab-toimintoa ei voi ottaa käyttöön pesuohjelman aikana. Multitab-toiminnon käyttöönotto: Paina Multitab-painiketta. Multitab-toiminnon merkkivalo syttyy. Voit poistaa Multitab-toiminnon käytöstä seuraavasti ja käyttää erikseen pesuainetta, suolaa ja huuhtelukirkastetta: 1. Paina Multitab-painiketta. Multitab-toiminnon merkkivalo sammuu. 2. Täytä suolasäiliöt ja huuhtelukirkastelokero. 3. Aseta vedenpehmennin korkeimpaan asetukseen. 4. Pese yksi pesuohjelma ilman astioita. 5. Säädä vedenpehmennin paikkakuntasi vedenkovuudelle sopivaksi. 6. Säädä huuhtelukirkasteen annostelu.

13 Ruokailuvälineiden ja astioiden järjestäminen koneeseen Katso kohta 'Esimerkkejä ProClean asetuksista'. Neuvoja ja vinkkejä Älä pese astianpesukoneessa vettä imeviä tuotteita (esim. pesusieniä ja puhdistusliinoja). Ennen astioiden laittamista koneeseen: Poista kaikki ruoka. Liota/pehmennä kiinni palaneet ruoantähteet. Astioiden järjestäminen koneeseen: Aseta kupit, lasit, padat yms. alassuin. Varmista, että vesi ei keräänny astioiden sisään. Varmista, että ruokailuvälineet ja astiat eivät tartu yhteen. Varmista, että lasit eivät kosketa toisiaan. Laita pienet esineet ruokailuvälinekoriin. Laita lusikoiden joukkoon muita ruokailuvälineitä, jotta lusikat eivät tartu yhteen. Järjestä astiat niin, että vesi pääsee kaikille pinnoille. Muovi- ja teflonastioihin jää helposti vesipisaroita. Laita kevyet astiat yläkoriin. Tarkista, että astiat eivät pääse liikkumaan. Pesuohjelmat Pesuohjelmat Ohjelma Likaisuusaste Pestävät astiat Ohjelman kuvaus AUTO ) Mikä tahansa Ruokailuastiat, ruokailuvälineet, kattilat ja pannut INTENSIV PRO 70 Erittäin likaiset astiat 30 MIN 60 2) Normaalilikaiset tai vähän likaiset astiat ECO 50 3) Normaalilikaiset astiat Ruokailuvälineiden ja astioiden järjestäminen koneeseen 13 Ruokailuastiat, ruokailuvälineet, kattilat ja pannut Ruokailuastiat ja ruokailuvälineet Ruokailuastiat ja ruokailuvälineet Esipesu Varsinainen pesu 45 C tai 70 C 1 tai 2 välihuuhtelua Loppuhuuhtelu Kuivaus Esipesu Varsinainen pesu 70 C 1 välihuuhtelu Loppuhuuhtelu Kuivaus Varsinainen pesu 60 C Huuhtelu Esipesu Varsinainen pesu jopa 50 C 1 välihuuhtelu Loppuhuuhtelu Kuivaus

14 14 Pesuohjelman valitseminen ja käynnistäminen Ohjelma Likaisuusaste Pestävät astiat Ohjelman kuvaus EXTRA SILENT Normaalilikaiset tai vähän likaiset astiat Arat ruokailuastiat ja lasit Tämä ohjelma huuhtelee astiat nopeasti niin, että mahdolliset ruokajäämät eivät jää astioihin kiinni ja epämiellyttävät hajut poistuvat laitteesta. Voit käynnistää pesuohjelman vasta sitten, kun laite on täytetty kokonaan. Älä käytä pesuainetta tämän ohjelman aikana. Normaalilikaiset astiat Ruokailuastiat ja ruokailuvälineet Varsinainen pesu 45 C 1 välihuuhtelu Loppuhuuhtelu Kuivaus 1 huuhtelu kylmällä vedellä Esipesu Varsinainen pesu 50 C 1 välihuuhtelu Loppuhuuhtelu Kuivaus 1) Laite säätää automaattisesti veden lämpötilan ja määrän. Tämä riippuu laitteen täyttöasteesta ja astioiden likaisuusasteesta. Ohjelman kesto sekä ohjelman energian ja veden kulutus voivat vaihdella. 2) Kun laite on täytetty vain osittain täyteen, tämä ohjelma säästää aikaa ja tuottaa täydellisen pesutuloksen. 3) Testilaitoksen testiohjelma. Katso testitiedot toimitetusta esitteestä. Kulutusarvot Ohjelma 1) Energiankulutus (kwh) Vedenkulutus (litraa) AUTO ,9-1, INTENSIV PRO 70 1,5-1, MIN 60 0,9 9 ECO 50 1,0-1, ,8-0, ,1 4 EXTRA SILENT 1,1-1, ) Ohjelman kesto näkyy näytössä. Arvot voivat vaihdella veden paineen ja lämpötilan sekä energiansyötön ja astioiden määrän mukaan. Pesuohjelman valitseminen ja käynnistäminen Pesuohjelman asettaminen ja käynnistäminen 1. Avaa luukku. 2. Kytke laite päälle. 3. Varmista, että laite on asetustilassa. 4. Valitse pesuohjelma. Katso kohta "Pesuohjelmat".

15 Pesuohjelman valitseminen ja käynnistäminen 15 Vastaavan ohjelman merkkivalo syttyy. Kaikkien muiden ohjelmien merkkivalot sammuvat. Ohjelman kesto vilkkuu näytössä. 5. Sulje luukku. Pesuohjelma käynnistyy automaattisesti. Voit valita pesuohjelman myös luukku suljettuna. Kun painat jonkin pesuohjelman painiketta, toinen ohjelma on valittava kolmen sekunnin kuluessa. Ohjelma käynnistyy automaattisesti kolmen sekunnin kuluttua sen valitsemisesta. Ajastetun pesuohjelman asettaminen ja käynnistäminen 1. Avaa luukku. 2. Kytke laitteeseen virta ja valitse pesuohjelma. 3. Paina ajastimen painiketta toistuvasti, kunnes tarvittava aika vilkkuu näytössä. 4. Sulje laitteen luukku. Ajastuksen laskenta käynnistyy automaattisesti. Kun asetettu aika on kulunut loppuun, pesuohjelma käynnistyy automaattisesti. Laitteen luukun avaaminen keskeyttää ajastuksen laskennan. Kun suljet luukun, ajastuksen laskenta jatkuu keskeytyskohdasta. Voit valita ajastuksen myös luukku suljettuna. Kun valitset pesuohjelman, ajastusaika on valittava kolmen sekunnin kuluessa. Pesuohjelma käynnistyy automaattisesti kolmen sekunnin kuluttua sen valitsemisesta. Pesuohjelman keskeyttäminen Avaa laitteen luukku. Pesuohjelma pysähtyy. Sulje laitteen luukku. Pesuohjelma jatkuu kohdasta, jossa se keskeytyi. Pesuohjelman tai ajastuksen peruuttaminen Jos pesuohjelma tai ajastus ei ole alkanut, valintaa voi muuttaa. Kun pesuohjelma on käynnissä tai ajastus on alkanut, valintaa ei voi muuttaa. Pesuohjelma tai ajastus on peruutettava, jotta voidaan tehdä uusi valinta. Ajastuksen peruuttaminen johtaa automaattisesti valitun pesuohjelman peruuttamiseen. Tällöin pesuohjelma on valittava uudelleen. 1. Paina peruutuspainiketta, kunnes kaikki ohjelmien merkkivalot syttyvät. 2. Varmista, että pesuainelokerossa on konetiskiainetta ennen uuden pesuohjelman käynnistämistä. Pesuohjelman lopussa Pesuohjelma päättyy automaattisesti. Digitaalinäytössä näkyy Katkaise laitteesta virta. 2. Avaa laitteen luukku. 3. Pidä luukku raollaan muutaman minuutin ajan, jotta astiat kuivuvat paremmin.

16 16 Hoito ja puhdistus Jos et katkaise laitteesta virtaa kolmen minuutin kuluttua pesuohjelman päättymisestä: kaikki merkkivalot sammuvat, näytössä näkyy yksi vaakasuuntainen viiva. Tämä auttaa vähentämään energiankulutusta. Kun painetaan jotain painiketta (ei virtapainiketta), näyttö ja merkkivalot syttyvät uudelleen. Laitteesta katkeaa automaattisesti virta kymmenen minuutin kuluttua pesuohjelman päättymisestä. Astioiden poistaminen Anna astioiden jäähtyä, ennen kuin tyhjennät ne koneesta. Kuumat astiat särkyvät helposti. Tyhjennä ensin alakori ja vasta sen jälkeen yläkori. Laitteen reunoilla ja luukussa voi olla vettä. Ruostumaton teräs jäähtyy nopeammin kuin astiat. Hoito ja puhdistus Suodattimien poistaminen ja puhdistaminen Likaiset suodattimet huonontavat pesutulosta. Vaikka kyseiset suodattimet vaativat vain pientä huoltoa, ne kannattaa tarkistaa ja tarvittaessa puhdistaa säännöllisesti. 1. Poista suodatin (A) kääntämällä sitä vastapäivään ja poista se suodattimesta (B). B A

17 Käyttöhäiriöt Suodatin (A) koostuu 2 osasta. Pura suodatin vetämällä sen osat toisistaan irti. 3. Puhdista suodattimet huolellisesti juoksevan veden alla. 4. Aseta suodattimen (A) 2 osaa yhteen ja paina. Varmista, että ne kiinnittyvät virheettömästi yhteen. 5. Poista suodatin (B). 6. Puhdista suodatin (B) huolellisesti juoksevan veden alla. 7. Aseta suodatin (B) sen alkuperäiseen asentoon. Varmista, että se kiinnittyy oikein kahden ohjaimen (C) alle. 8. Aseta suodatin (A) paikoilleen suodattimeen (B) ja käännä sitä myötäpäivään, kunnes se lukittuu paikoilleen. C Suihkuvarsien puhdistaminen Älä irrota suihkuvarsia. Jos suihkuvarsien reiät ovat tukkeutuneet, poista lika cocktailtikulla. Ulkopintojen puhdistaminen Puhdista koneen ja ohjauspaneelin ulkopinnat kostealla, pehmeällä liinalla. Käytä vain mietoja puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta, hankaavia pesulappuja tai liuottimia (esim. asetonia). Käyttöhäiriöt Laite ei käynnisty tai pysähtyy kesken pesuohjelman. Yritä ensin löytää ongelmaan ratkaisu (katso taulukkoa). Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteyttä huoltoliikkeeseen. Ongelma Virhekoodi Mahdollinen syy Mahdollinen ratkaisu Astianpesukoneeseen ei tule vettä. Merkkiääni kuuluu. Näytössä näkyy. Vesihana on tukossa tai kalkkeutunut. Puhdista vesihana.

18 18 Käyttöhäiriöt Ongelma Virhekoodi Mahdollinen syy Mahdollinen ratkaisu Koneeseen jää vettä. Vesivahinkosuojaus on käytössä. Pesuohjelma ei käynnisty. Merkkiääni kuuluu. Näytössä näkyy. Merkkiääni kuuluu. Näytössä näkyy. Vedenpaine on liian matala. Vesihana on kiinni. Vedenottoletkun suodatin on tukossa. Vedenottoletku on liitetty virheellisesti. Vedenottoletku on vaurioitunut. Altaan poistoviemäri on tukossa. Tyhjennysletku on liitetty virheellisesti. Tyhjennysletku on vaurioitunut. Laitteen luukku on auki. Pistoke ei ole pistorasiassa. Kotitalouden sulakekotelon sulake on palanut. Ajastin on asetettu. (Vain ajastintoiminnolla varustetut laitteet). Kytke laite päälle tarkastusten jälkeen. Ohjelma jatkuu keskeytyskohdasta. Jos ongelma toistuu, ota yhteys huoltoliikkeeseen. Jos näytössä näkyy muita virhekoodeja, ota yhteyttä huoltoliikkeeseen. Huoltoliikkeen vaatimat tiedot on merkitty arvokilpeen. Suosittelemme, että kirjoitat tiedot tähän: Malli (MOD.)... Tuotenumero (PNC)... Sarjanumero (S.N.)... Ota yhteyttä paikalliseen vesilaitokseen. Avaa vesihana. Puhdista suodatin. Varmista, että liitäntä on virheetön. Varmista, ettei vedenottoletkussa ole vaurioita. Puhdista altaan poistoviemäri. Varmista, että liitäntä on virheetön. Varmista, ettei tyhjennysletkussa ole vaurioita. Sulje vesihana ja ota yhteyttä huoltoliikkeeseen. Sulje luukku oikein. Liitä pistoke pistorasiaan. Vaihda sulake. Ohjelman käynnistäminen välittömästi, ajastuksen peruuttaminen.

19 Käyttöhäiriöt 19 Pesu- ja kuivaustulos ei ole tyydyttävä Ongelma Mahdollinen syy Mahdollinen ratkaisu Astiat eivät ole puhtaita. Valittu pesuohjelma ei sovi astioiden tyypille ja likaisuusasteelle. Korit on täytetty väärin, vesi ei päässyt kaikille pinnoille. Suihkuvarret eivät pyörineet esteettä, koska astiat on sijoitettu koneeseen väärin. Sihdit ovat likaiset tai ne on koottu ja asennettu väärin. Konetiskiainetta on käytetty liian vähän tai ei lainkaan. Varmista, että pesuohjelma sopii astioiden tyypille ja likaisuusasteelle. Täytä korit oikein. Varmista, etteivät astiat estä suihkuvarsien pyörimistä. Varmista, että sihdit ovat puhtaita ja oikein paikallaan. Varmista, että konetiskiainetta on riittävästi. Astioissa on kalkkijäämiä. Suolasäiliö on tyhjä. Täytä suolasäiliö astianpesukoneille tarkoitetulla erikoissuolalla. Vedenpehmentimen säätö on virheellinen. Säädä vedenpehmennin. Laseissa ja muissa astioissa on raitoja, maitomaisia läiskiä tai sinertävä pinta. Laseissa ja muissa astioissa on kuivuneita vesipisaroita. Astiat ovat märkiä. Astiat ovat märkiä ja himmeitä. Suolasäiliön korkki ei ole kunnolla kiinni. Liikaa huuhtelukirkastetta. Liian vähän huuhtelukirkastetta. Syynä voi olla käytetty konetiskiaine. Olet valinnut pesuohjelman, jossa ei ole kuivausvaihetta tai jonka kuivausvaihe on lyhyt. Huuhtelukirkastelokero on tyhjä. Multitab-toiminto on päällä. (Huuhtelukirkastelokero on poistettu käytöstä automaattisesti). Varmista, että suolasäiliön korkki on kunnolla kiinni. Pienennä huuhtelukirkasteannosta. Lisää huuhtelukirkastetta. Käytä erimerkkistä konetiskiainetta. Jätä luukku raolleen muutamaksi minuutiksi, ennen kuin otat astiat pois koneesta. Täytä huuhtelukirkastelokero huuhtelukirkasteella. Ota huuhtelukirkasteen annostelu käyttöön. Katso kohta Huuhtelukirkasteen annostelun käyttöönotto. Huuhtelukirkasteen annostelun käyttöönotto 1. Kytke laitteeseen virta. 2. Tarkista, että laite on asetustilassa. 3. Paina toimintopainikkeita B ja C. Toimintopainikkeiden A, B ja C yläpuolella olevat ohjelmien merkkivalot alkavat vilkkua.

20 20 Tekniset tiedot 4. Vapauta toimintopainikkeet B ja C. 5. Paina toimintopainiketta B. Toimintopainikkeiden A ja C yläpuolella olevat ohjelmien merkkivalot sammuvat. Toimintopainikkeen B yläpuolella oleva merkkivalo vilkkuu edelleen. Valittuna oleva asetus näkyy näytössä. Huuhtelukirkasteen annostelu ei ole käytössä Huuhtelukirkasteen annostelu käytössä 6. Paina uudelleen toimintopainiketta B. Uusi säätö näkyy näytössä. 7. Tallenna asetus katkaisemalla virta laitteesta. Tekniset tiedot Mitat leveys 596 mm korkeus mm syvyys 575 mm Vedenpaine minimi 0,5 bar (0,05 MPa) maksimi 8 bar (0,8 MPa) Vesiliitäntä 1) kylmä tai kuuma vesi enintään 60 C Kapasiteetti astiaston koko (henkilöluku) 12 1) Liitä vedenottoletku hanaan, jossa on 3/4 tuuman kierre. Laitteen luukun sisäreunan arvokilvessä näkyvät sähköliitännän tiedot. Jos vesi kuumennetaan vaihtoehtoisen energian avulla (esim. aurinko- tai valokennopaneelit ja tuulivoima), käytä kuumaa vettä energiankulutuksen vähentämiseksi. Ympäristönsuojelu Tuotteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa laittaa sekajätteen joukkoon, vaan se on toimitettava erilliseen sähkö- ja elektroniikkajätteiden keräyspisteeseen. Asianmukaisella jätehuollolla estetään mahdolliset ympäristö- ja terveyshaitat. Laitetta ei saa purkaa ennen jätehuoltoon luovuttamista eikä laitteen sisälle saa laittaa muita jätteitä. Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat kuntasi jäteasioita hoitavalta viranomaiselta, liikkeestä josta tuote on ostettu tai internet sivuiltamme Kierrätä materiaalit, joissa on merkintä. Kierrätä pakkaus viemällä se asianmukaisiin säiliöihin.

käyttöohje bruksanvisning

käyttöohje bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning Astianpesukone Diskmaskin ESF 2410 2 electrolux Sisällys Turvallisuusohjeet 2 Laitteen kuvaus 3 Käyttöpaneeli 4 Laitteen käyttö 5 Huuhtelukirkasteen käyttö 5 Ruokailuvälineiden

Lisätiedot

SUOMI 4 SVENSKA 20 ÍSLENSKA 36

SUOMI 4 SVENSKA 20 ÍSLENSKA 36 SKINANDE FI SE IS SUOMI 4 SVENSKA 20 ÍSLENSKA 36 SUOMI 4 Sisällys Turvallisuusohjeet 4 Laitteen kuvaus 6 Käyttöpaneeli 6 Ohjelmat 7 Lisätoiminnot 8 Käyttöönotto 9 Päivittäinen käyttö 11 Oikeus muutoksiin

Lisätiedot

FI Käyttöohje 2 Astianpesukone SV Bruksanvisning 20 Diskmaskin QB6163X QB6162W

FI Käyttöohje 2 Astianpesukone SV Bruksanvisning 20 Diskmaskin QB6163X QB6162W FI Käyttöohje 2 Astianpesukone SV Bruksanvisning 20 Diskmaskin QB6163X QB6162W 2 SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 5 4. KÄYTTÖPANEELI... 6 5. OHJELMAT...6

Lisätiedot

ESF 8530ROW ESF 8530ROX FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 20

ESF 8530ROW ESF 8530ROX FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 20 ESF 8530ROW ESF 8530ROX FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 20 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 5 4. KÄYTTÖPANEELI...

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ROSENLEW RW5531 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1079574

Käyttöoppaasi. ROSENLEW RW5531 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1079574 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

FAVORIT VI Käyttöohje Astianpesukone Bruksanvisning Diskmaskin

FAVORIT VI Käyttöohje Astianpesukone Bruksanvisning Diskmaskin FAVORIT 84011 VI Käyttöohje Bruksanvisning Astianpesukone Diskmaskin 2 Sisällys Kiitos, että olet valinnut erään laadukkaista tuotteistamme. Lue nämä ohjeet huolellisesti varmistaaksesi laitteen ongelmattoman

Lisätiedot

SUOMI 4 SVENSKA 20 ÍSLENSKA 35

SUOMI 4 SVENSKA 20 ÍSLENSKA 35 RENGÖRA FI SE IS SUOMI 4 SVENSKA 20 ÍSLENSKA 35 SUOMI 4 Sisällys Turvallisuusohjeet 4 Laitteen kuvaus 6 Käyttöpaneeli 6 Ohjelmat 7 Lisätoiminnot 8 Käyttöönotto 8 Päivittäinen käyttö 10 Oikeus muutoksiin

Lisätiedot

FI Käyttöohje 2 Astianpesukone SV Bruksanvisning 21 Diskmaskin QB6267X QB6267W QB6267K

FI Käyttöohje 2 Astianpesukone SV Bruksanvisning 21 Diskmaskin QB6267X QB6267W QB6267K FI Käyttöohje 2 Astianpesukone SV Bruksanvisning 21 Diskmaskin QB6267X QB6267W QB6267K 2 SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 6 4. KÄYTTÖPANEELI... 7 5. OHJELMAT...7

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ZANUSSI ZDI210X

Käyttöoppaasi. ZANUSSI ZDI210X Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX ESL68040 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3894687

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX ESL68040 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3894687 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

FI Käyttöohje 2 Astianpesukone SV Bruksanvisning 23 Diskmaskin FAVORIT 99705 VI1P

FI Käyttöohje 2 Astianpesukone SV Bruksanvisning 23 Diskmaskin FAVORIT 99705 VI1P FI Käyttöohje 2 Astianpesukone SV Bruksanvisning 23 Diskmaskin FAVORIT 99705 VI1P 2 SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 6 4. KÄYTTÖPANEELI... 7 5. OHJELMAT...7

Lisätiedot

SUOMI 4 SVENSKA 19 ÍSLENSKA 34

SUOMI 4 SVENSKA 19 ÍSLENSKA 34 HJÄLPSAM FI SE IS SUOMI 4 SVENSKA 19 ÍSLENSKA 34 SUOMI 4 Sisällys Turvallisuusohjeet 4 Laitteen kuvaus 6 Käyttöpaneeli 6 Ohjelmat 6 Lisätoiminnot 7 Käyttöönotto 8 Päivittäinen käyttö 10 Oikeus muutoksiin

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus

Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus FI VÄLGJORD SE SUOMI 4 SVENSKA 27 SUOMI 4 Sisältö Turvallisuustiedot 4 Turvallisuusohjeet 5 Laitteen kuvaus 7 Käyttöpaneeli 7 Ohjelmat 8 Lisätoiminnot 10 Asetukset 11 Käyttöönotto 13 Päivittäinen käyttö

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX F55036M0P

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX F55036M0P Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PROGRESS PV3550

Käyttöoppaasi. PROGRESS PV3550 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

FI Käyttöohje 2 Astianpesukone SV Bruksanvisning 20 Diskmaskin FAVORIT SILENCW2P FAVORIT SILENCM2P

FI Käyttöohje 2 Astianpesukone SV Bruksanvisning 20 Diskmaskin FAVORIT SILENCW2P FAVORIT SILENCM2P FI Käyttöohje 2 Astianpesukone SV Bruksanvisning 20 Diskmaskin FAVORIT SILENCW2P FAVORIT SILENCM2P 2 SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 5 4. KÄYTTÖPANEELI...

Lisätiedot

FI Käyttöohje 2 Astianpesukone SV Bruksanvisning 21 Diskmaskin FAVORIT VI1P

FI Käyttöohje 2 Astianpesukone SV Bruksanvisning 21 Diskmaskin FAVORIT VI1P FI Käyttöohje 2 Astianpesukone SV Bruksanvisning 21 Diskmaskin FAVORIT 78600 VI1P 2 SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 5 4. KÄYTTÖPANEELI... 6 5. OHJELMAT...7

Lisätiedot

FI Käyttöohje 2 Astianpesukone SV Bruksanvisning 20 Diskmaskin FAVORIT 66700VI1P

FI Käyttöohje 2 Astianpesukone SV Bruksanvisning 20 Diskmaskin FAVORIT 66700VI1P FI Käyttöohje 2 Astianpesukone SV Bruksanvisning 20 Diskmaskin FAVORIT 66700VI1P 2 SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 5 4. KÄYTTÖPANEELI... 6 5. OHJELMAT...7

Lisätiedot

ESF 7540ROW ESF 7540ROX FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 20

ESF 7540ROW ESF 7540ROX FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 20 ESF 7540ROW ESF 7540ROX FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 20 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 5 4. KÄYTTÖPANEELI...

Lisätiedot

SUOMI 4 SVENSKA 20 ÍSLENSKA 36

SUOMI 4 SVENSKA 20 ÍSLENSKA 36 SKINANDE FI SE IS SUOMI 4 SVENSKA 20 ÍSLENSKA 36 SUOMI 4 Sisällys Turvallisuusohjeet 4 Laitteen kuvaus 6 Käyttöpaneeli 6 Ohjelmat 7 Lisätoiminnot 8 Käyttöönotto 8 Päivittäinen käyttö 10 Oikeus muutoksiin

Lisätiedot

ESF 8000W ESF 8000X FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 20

ESF 8000W ESF 8000X FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 20 ESF 8000W ESF 8000X FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 20 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 5 4. KÄYTTÖPANEELI...

Lisätiedot

ESL 8520RO FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 21

ESL 8520RO FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 21 ESL 8520RO FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 21 2 SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 6 4. KÄYTTÖPANEELI... 7 5. OHJELMAT... 7

Lisätiedot

ESF 8585ROX ESF 8585ROW FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 19

ESF 8585ROX ESF 8585ROW FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 19 ESF 8585ROX ESF 8585ROW FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 19 2 SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 5 4. KÄYTTÖPANEELI... 6 5. OHJELMAT...

Lisätiedot

FI Käyttöohje 2 Astianpesukone SV Bruksanvisning 24 Diskmaskin FAVORIT VI1P

FI Käyttöohje 2 Astianpesukone SV Bruksanvisning 24 Diskmaskin FAVORIT VI1P FI Käyttöohje 2 Astianpesukone SV Bruksanvisning 24 Diskmaskin FAVORIT 88715 VI1P 2 SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 6 4. KÄYTTÖPANEELI... 7 5. OHJELMAT...7

Lisätiedot

SUOMI 4 SVENSKA 24 ÍSLENSKA 44

SUOMI 4 SVENSKA 24 ÍSLENSKA 44 FI SKINANDE SE IS SUOMI 4 SVENSKA 24 ÍSLENSKA 44 SUOMI 4 Sisältö Turvallisuustiedot 4 Turvallisuusohjeet 5 Laitteen kuvaus 7 Käyttöpaneeli 7 Ohjelmat 8 Lisätoiminnot 9 Asetukset 10 Käyttöönotto 12 Päivittäinen

Lisätiedot

FI Käyttöohje 2 Astianpesukone SV Bruksanvisning 24 Diskmaskin FAVORIT 66792MOP FAVORIT 66792WOP FAVORIT 66792BOP

FI Käyttöohje 2 Astianpesukone SV Bruksanvisning 24 Diskmaskin FAVORIT 66792MOP FAVORIT 66792WOP FAVORIT 66792BOP FI Käyttöohje 2 Astianpesukone SV Bruksanvisning 24 Diskmaskin FAVORIT 66792MOP FAVORIT 66792WOP FAVORIT 66792BOP 2 SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 6

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa.

SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa. RENGÖRA FI SE SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa. SVENSKA Var god se den sista sidan i denna handbok för en

Lisätiedot

SUOMI 4 SVENSKA 24 ÍSLENSKA 44

SUOMI 4 SVENSKA 24 ÍSLENSKA 44 FI MEDELSTOR SE IS SUOMI 4 SVENSKA 24 ÍSLENSKA 44 SUOMI 4 Sisältö Turvallisuustiedot 4 Turvallisuusohjeet 5 Laitteen kuvaus 7 Käyttöpaneeli 7 Ohjelmat 8 Lisätoiminnot 9 Asetukset 10 Käyttöönotto 12 Päivittäinen

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

EWP 1274 TDW EWP 1474 TDW... FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 22

EWP 1274 TDW EWP 1474 TDW... FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 22 EWP 1274 TDW EWP 1474 TDW...... FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 22 2 www.electrolux.com SISÄLLYS 1. TURVALLISUUSTIEDOT................................................... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET..................................................

Lisätiedot

Automaattinen maidonvaahdottaja. Käyttöohjeet

Automaattinen maidonvaahdottaja. Käyttöohjeet Automaattinen maidonvaahdottaja Käyttöohjeet Sisällysluettelo Maidonvaahdottajasi TÄRKEITÄ TURVALLISUUTTA KOSKEVIA OHJEITA... 3 Oikea käyttö... 3 Säätimet... 4 1 Laitteen asennus ja liitännät... 6 2 Käyttö...

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

FI Käyttöohje 2 Astianpesukone SV Bruksanvisning 24 Diskmaskin FAVORIT VI1P

FI Käyttöohje 2 Astianpesukone SV Bruksanvisning 24 Diskmaskin FAVORIT VI1P FI Käyttöohje 2 Astianpesukone SV Bruksanvisning 24 Diskmaskin FAVORIT 78745 VI1P 2 SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 6 4. KÄYTTÖPANEELI... 7 5. OHJELMAT...7

Lisätiedot

ESF 7540ROW ESF 7540ROX. FI Astianpesukone Käyttöohje 2 SV Diskmaskin Bruksanvisning 24

ESF 7540ROW ESF 7540ROX. FI Astianpesukone Käyttöohje 2 SV Diskmaskin Bruksanvisning 24 ESF 7540ROW ESF 7540ROX FI Astianpesukone Käyttöohje 2 SV Diskmaskin Bruksanvisning 24 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS...5 4. KÄYTTÖPANEELI...

Lisätiedot

SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa.

SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa. FI MEDELSTOR SE SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa. SVENSKA Var god se den sista sidan i denna handbok för en

Lisätiedot

ESF8590ROW ESF8590ROX. FI Astianpesukone Käyttöohje 2 SV Diskmaskin Bruksanvisning 24

ESF8590ROW ESF8590ROX. FI Astianpesukone Käyttöohje 2 SV Diskmaskin Bruksanvisning 24 ESF8590ROW ESF8590ROX FI Astianpesukone Käyttöohje 2 SV Diskmaskin Bruksanvisning 24 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS...5 4. KÄYTTÖPANEELI...

Lisätiedot

SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa.

SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa. LAGAN FI SE SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa. SVENSKA Var god se den sista sidan i denna handbok för en komplett

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

ESI 8710RAX FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 22

ESI 8710RAX FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 22 ESI 8710RAX FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 22 2 SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 6 4. KÄYTTÖPANEELI... 7 5. OHJELMAT... 8

Lisätiedot

FI Käyttöohje 2 Astianpesukone SV Bruksanvisning 23 Diskmaskin QB6257W QB6257X

FI Käyttöohje 2 Astianpesukone SV Bruksanvisning 23 Diskmaskin QB6257W QB6257X FI Käyttöohje 2 Astianpesukone SV Bruksanvisning 23 Diskmaskin QB6257W QB6257X 2 SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 5 4. KÄYTTÖPANEELI... 6 5. OHJELMAT...7

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QB5180X http://fi.yourpdfguides.com/dref/834442

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QB5180X http://fi.yourpdfguides.com/dref/834442 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

ESL7740RO. FI Astianpesukone Käyttöohje 2 SV Diskmaskin Bruksanvisning 27

ESL7740RO. FI Astianpesukone Käyttöohje 2 SV Diskmaskin Bruksanvisning 27 ESL7740RO FI Astianpesukone Käyttöohje 2 SV Diskmaskin Bruksanvisning 27 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS...6 4. KÄYTTÖPANEELI... 7

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

ESF 8000W ESF 8000X. FI Astianpesukone Käyttöohje 2 SV Diskmaskin Bruksanvisning 23

ESF 8000W ESF 8000X. FI Astianpesukone Käyttöohje 2 SV Diskmaskin Bruksanvisning 23 ESF 8000W ESF 8000X FI Astianpesukone Käyttöohje 2 SV Diskmaskin Bruksanvisning 23 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS...5 4. KÄYTTÖPANEELI...

Lisätiedot

SUOMI 4 SVENSKA 22 ÍSLENSKA 40

SUOMI 4 SVENSKA 22 ÍSLENSKA 40 FI HJÄLPSAM SE IS SUOMI 4 SVENSKA 22 ÍSLENSKA 40 SUOMI 4 Sisältö Turvallisuustiedot 4 Turvallisuusohjeet 5 Laitteen kuvaus 7 Käyttöpaneeli 7 Ohjelmat 8 Asetukset 9 Käyttöönotto 10 Päivittäinen käyttö

Lisätiedot

FEE83700PM. FI Käyttöohje 2 Astianpesukone SV Bruksanvisning 25 Diskmaskin USER MANUAL

FEE83700PM. FI Käyttöohje 2 Astianpesukone SV Bruksanvisning 25 Diskmaskin USER MANUAL FEE83700PM FI Käyttöohje 2 Astianpesukone SV Bruksanvisning 25 Diskmaskin USER MANUAL 2 www.aeg.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT...3 2. TURVALLISUUSOHJEET...4 3. LAITTEEN KUVAUS... 6 4. KÄYTTÖPANEELI...7

Lisätiedot

SUOMI 4 SVENSKA 22 ÍSLENSKA 40

SUOMI 4 SVENSKA 22 ÍSLENSKA 40 LAGAN FI SE IS SUOMI 4 SVENSKA 22 ÍSLENSKA 40 SUOMI 4 Sisältö Turvallisuustiedot 4 Turvallisuusohjeet 5 Laitteen kuvaus 7 Käyttöpaneeli 7 Ohjelmat 8 Asetukset 8 Käyttöönotto 10 Päivittäinen käyttö 11

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

FFB53600ZW FFB53600ZM. Käyttöohje Astianpesukone USER MANUAL

FFB53600ZW FFB53600ZM. Käyttöohje Astianpesukone USER MANUAL FFB53600ZW FFB53600ZM FI Käyttöohje Astianpesukone USER MANUAL 2 www.aeg.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT...3 2. TURVALLISUUSOHJEET...4 3. LAITTEEN KUVAUS... 6 4. KÄYTTÖPANEELI...7 5. OHJELMAT... 8 6.

Lisätiedot

SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa.

SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa. FI SKINANDE SE IS SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa. SVENSKA Var god se den sista sidan i denna handbok för

Lisätiedot

FSE63700P. FI Käyttöohje 2 Astianpesukone SV Bruksanvisning 24 Diskmaskin USER MANUAL

FSE63700P. FI Käyttöohje 2 Astianpesukone SV Bruksanvisning 24 Diskmaskin USER MANUAL FSE63700P FI Käyttöohje 2 Astianpesukone SV Bruksanvisning 24 Diskmaskin USER MANUAL 2 www.aeg.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT...3 2. TURVALLISUUSOHJEET...4 3. LAITTEEN KUVAUS... 6 4. KÄYTTÖPANEELI...7

Lisätiedot

ESF8591ROW ESF8591ROX. FI Astianpesukone Käyttöohje 2 SV Diskmaskin Bruksanvisning 25

ESF8591ROW ESF8591ROX. FI Astianpesukone Käyttöohje 2 SV Diskmaskin Bruksanvisning 25 ESF8591ROW ESF8591ROX FI Astianpesukone Käyttöohje 2 SV Diskmaskin Bruksanvisning 25 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS...6 4. KÄYTTÖPANEELI...

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

ESF7551ROW ESF7551ROX. FI Astianpesukone Käyttöohje 2 SV Diskmaskin Bruksanvisning 25

ESF7551ROW ESF7551ROX. FI Astianpesukone Käyttöohje 2 SV Diskmaskin Bruksanvisning 25 ESF7551ROW ESF7551ROX FI Astianpesukone Käyttöohje 2 SV Diskmaskin Bruksanvisning 25 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS...6 4. KÄYTTÖPANEELI...

Lisätiedot

SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa.

SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa. FI SKINANDE SE SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa. SVENSKA Var god se den sista sidan i denna handbok för en

Lisätiedot

FI KÄYTTÖOHJE LVF63IT

FI KÄYTTÖOHJE LVF63IT FI KÄYTTÖOHJE LVF63IT Suomi Käyttöohje Tämä yksinomaan kotitalouskäyttöön tarkoitettu laite on suunniteltu astioiden pesuun. Erittäin tärkeää: Lue koko tämä käyttöohje ennen astianpesukoneen asennusta

Lisätiedot

ESF4202LOW. FI Astianpesukone Käyttöohje 2 SV Diskmaskin Bruksanvisning 21

ESF4202LOW. FI Astianpesukone Käyttöohje 2 SV Diskmaskin Bruksanvisning 21 ESF4202LOW FI Astianpesukone Käyttöohje 2 SV Diskmaskin Bruksanvisning 21 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS...6 4. KÄYTTÖPANEELI... 6

Lisätiedot

SUOMI 4 SVENSKA 19 ÍSLENSKA 34

SUOMI 4 SVENSKA 19 ÍSLENSKA 34 LAGAN FI SE IS SUOMI 4 SVENSKA 19 ÍSLENSKA 34 SUOMI 4 Sisällys Turvallisuusohjeet 4 Laitteen kuvaus 6 Käyttöpaneeli 6 Ohjelmat 6 Lisätoiminnot 7 Käyttöönotto 8 Päivittäinen käyttö 10 Oikeus muutoksiin

Lisätiedot

GETTING STARTED? EASY.

GETTING STARTED? EASY. User Manual GETTING STARTED? EASY. FI Käyttöohje 2 Astianpesukone SV Bruksanvisning 19 Diskmaskin RW6501 RW6501X TURVALLISUUSTIEDOT Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä.

Lisätiedot

OMI 60-00 T OMI 60-01 T Astianpesukone Käyttöokjeet Arvoisa asiakas, Lue huolellisesti nämä ohjeet ennen astianpesukoneen asentamista ja sen ensimmäistä käyttöä. Nämä tiedot annetaan tapaturmariskien ja/tai

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE 1. YLEISKUVAUS 1. Paahtopaikat 2. Korkeussäädin 3. Paahtoasteen säädin 4. STOP-painike 5. Murupelti (irrotettava) 6. Johto 7. Sulatuspainike 8. Uudelleenlämmityspainike

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

ESF4513LOW ESF4513LOX. FI Astianpesukone Käyttöohje 2 SV Diskmaskin Bruksanvisning 23

ESF4513LOW ESF4513LOX. FI Astianpesukone Käyttöohje 2 SV Diskmaskin Bruksanvisning 23 ESF4513LOW ESF4513LOX FI Astianpesukone Käyttöohje 2 SV Diskmaskin Bruksanvisning 23 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS...5 4. KÄYTTÖPANEELI...

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX ESF66029

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX ESF66029 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

ESI 8710RAX. FI Astianpesukone Käyttöohje 2 SV Diskmaskin Bruksanvisning 26

ESI 8710RAX. FI Astianpesukone Käyttöohje 2 SV Diskmaskin Bruksanvisning 26 ESI 8710RAX FI Astianpesukone Käyttöohje 2 SV Diskmaskin Bruksanvisning 26 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSOHJEET... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS...6 4. KÄYTTÖPANEELI...

Lisätiedot

ESL 8336RO. FI Astianpesukone Käyttöohje 2 SV Diskmaskin Bruksanvisning 23

ESL 8336RO. FI Astianpesukone Käyttöohje 2 SV Diskmaskin Bruksanvisning 23 ESL 8336RO FI Astianpesukone Käyttöohje 2 SV Diskmaskin Bruksanvisning 23 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS...5 4. KÄYTTÖPANEELI... 6

Lisätiedot

ESL 8520RO. FI Astianpesukone Käyttöohje 2 SV Diskmaskin Bruksanvisning 24

ESL 8520RO. FI Astianpesukone Käyttöohje 2 SV Diskmaskin Bruksanvisning 24 ESL 8520RO FI Astianpesukone Käyttöohje 2 SV Diskmaskin Bruksanvisning 24 2 SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS...6 4. KÄYTTÖPANEELI... 7 5. OHJELMAT...7 6.

Lisätiedot

FI Käyttöohje 2 Astianpesukone SV Bruksanvisning 25 Diskmaskin FAVORIT VI1P

FI Käyttöohje 2 Astianpesukone SV Bruksanvisning 25 Diskmaskin FAVORIT VI1P FI Käyttöohje 2 Astianpesukone SV Bruksanvisning 25 Diskmaskin FAVORIT 99705 VI1P 2 www.aeg.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 6 4. KÄYTTÖPANEELI...

Lisätiedot

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet PÖYTÄLASIKKO KENTUCKY COLD Asennus- ja käyttöohjeet 4310302, 4310304, 4310322, 4310324 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 1 2. Laitteen käyttötarkoitus... 1 3. Laitteen käsittely... 1 4. Laitteen sijoitus...

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

ESL 8810RO. FI Astianpesukone Käyttöohje 2 SV Diskmaskin Bruksanvisning 25

ESL 8810RO. FI Astianpesukone Käyttöohje 2 SV Diskmaskin Bruksanvisning 25 ESL 8810RO FI Astianpesukone Käyttöohje 2 SV Diskmaskin Bruksanvisning 25 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSOHJEET... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS...6 4. KÄYTTÖPANEELI... 7

Lisätiedot

QB6464I. FI Käyttöohje 2 Astianpesukone SV Bruksanvisning 26 Diskmaskin USER MANUAL

QB6464I. FI Käyttöohje 2 Astianpesukone SV Bruksanvisning 26 Diskmaskin USER MANUAL QB6464I FI Käyttöohje 2 Astianpesukone SV Bruksanvisning 26 Diskmaskin USER MANUAL 2 SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT...3 2. TURVALLISUUSOHJEET...4 3. LAITTEEN KUVAUS... 6 4. KÄYTTÖPANEELI...7 5. OHJELMAT...

Lisätiedot

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 OPTIMUS 3,5 kw Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 Kuvaus Laitetta ei saa asentaa kohteisiin jotka altistuvat räjähdysvaaralle tai kohteisiin joissa lämpötila voi laskea alle 0 C. Ole hyvä, lue ja noudata

Lisätiedot

GETTING STARTED? EASY.

GETTING STARTED? EASY. User Manual GETTING STARTED? EASY. FI Käyttöohje 2 Astianpesukone SV Bruksanvisning 17 Diskmaskin RW4501 TURVALLISUUSTIEDOT Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Valmistaja

Lisätiedot

(katso oikealla olevia lisätoimintojen kuvauksia)

(katso oikealla olevia lisätoimintojen kuvauksia) Pikaopas Kuvaus LUE TÄMÄ PIKAOPAS JA ASENNUSOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KONEEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ! OHJELMAN VALINTAPAINIKE Paina painiketta P (useamman kerran), kunnes näytössä näkyy valitun ohjelman numero

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

STA6539L2 Uusi tuote 60 CM TÄYSINTEGROITAVA ASTIANPESUKONE ENERGIALUOKKA: A+++A

STA6539L2 Uusi tuote 60 CM TÄYSINTEGROITAVA ASTIANPESUKONE ENERGIALUOKKA: A+++A STA6539L2 Uusi tuote 60 CM TÄYSINTEGROITAVA ASTIANPESUKONE ENERGIALUOKKA: A+++A EAN13: 8017709177928 13 astiastoa 3 koria 10 ohjelmaa (joista 5 Quick Time -ohjelmaa): Huuhtelu, lasiohjelma, ECO, Auto 45-65,

Lisätiedot

Tørr S. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-18

Tørr S. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-18 Tørr S. Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-18 S.

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

ESL 8810RO FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 22

ESL 8810RO FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 22 ESL 8810RO FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 22 2 SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 5 4. KÄYTTÖPANEELI... 6 5. OHJELMAT... 7

Lisätiedot

Din manual AEG-ELECTROLUX F89021VI

Din manual AEG-ELECTROLUX F89021VI Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX F89021VI. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Lisätiedot

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön 1. TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE Otsonaattori ammattikäyttöön OZO MINI Ozo Mini on otsonaattori, joka soveltuu hajujen poistamiseen esimerkiksi navettakeittiöistä tai muista tiloista, joissa vaaditaan jatkuvaa

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa.

SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa. FI HYGIENISK SE SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa. SVENSKA Var god se den sista sidan i denna handbok för en

Lisätiedot

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä)

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) Model ODS-300 Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03 (Finnish) FM07-702-B 11-22-10 (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA REKISTERÖI

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA

KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA MALLIN NUMERO EO 7150, EO 7143 Tuote on EU-n direktiivien 2006/95/EC (LVD) ja 2004/108/EC (EMC) mukainen. TEKNISET TIEDOT Virtajännite 220-240V~ 50Hz Teho:

Lisätiedot

BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE

BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE LAITTEEN OSAT 1 letku 2 lämpötilan merkkivalo (oranssi) 3 päällekytkennän merkkivalo (punainen) 4 päälle/pois kytkin 5 kantosanka 6 turvalukitus /täyttöreikä 7 keitin

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot