Favorit I. Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Favorit 88030 I. Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals"

Transkriptio

1 Favorit I Käyttöohje Bruksanvisning Astianpesukone Diskmaskin

2 2 Sisällys Kiitos, että olet valinnut erään laadukkaista tuotteistamme. Lue nämä ohjeet huolellisesti varmistaaksesi laitteen ongelmattoman ja parhaan mahdollisen toiminnan. Ohjeiden avulla osaat käyttää kaikkia laitteen toimintoja helposti ja nopeasti. Säilytä tämä käyttöohjekirja aina käden ulottuvilla paikassa, jossa se pysyy siistinä. Luovuta käyttöohje laitteen mahdolliselle uudelle omistajalle. Toivomme, että uusi laitteesi tuottaa sinulle paljon iloa. Sisällys Käyttöohjeet 3 Turvallisuusohjeet 3 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus 3 Yleiset turvallisuusohjeet 3 Käyttö 3 Hoito ja puhdistus 4 Asennus 4 Varotoimet jäätymisen estämiseksi 4 Vesiliitäntä 4 Sähköliitäntä 5 Huoltoliike 5 Laitteen hävittäminen 5 Laitteen kuvaus 6 Käyttöpaneeli 7 Peruutuspainike 8 Ohjelmanvalintapainikkeet 8 Yöohjelman painike 8 Multitab-toiminnon painike 8 Ajastimen painike 8 Näyttö 8 Toimintopainikkeet 8 Asetustila 9 Käyttöönotto 9 Vedenpehmentimen asettaminen 9 Manuaalinen asetus 10 Elektroninen säätö 10 Astianpesukoneen erikoissuolan käyttö 11 Pesuaineen ja huuhtelukirkasteen käyttö 11 Konetiskiaineen käyttö 11 Huuhtelukirkasteen käyttö 12 Säädä huuhtelukirkasteen annostelu 12 Multitab-toiminto 12 Ruokailuvälineiden ja astioiden järjestäminen koneeseen 13 Neuvoja ja vinkkejä 13 Pesuohjelmat 13 Pesuohjelman valitseminen ja käynnistäminen 14 Pesuohjelman asettaminen ja käynnistäminen 14 Ajastetun pesuohjelman asettaminen ja käynnistäminen 15 Pesuohjelman keskeyttäminen 15 Pesuohjelman tai ajastuksen peruuttaminen 15 Pesuohjelman lopussa 15 Astioiden poistaminen 16 Hoito ja puhdistus 16 Suodattimien poistaminen ja puhdistaminen 16 Suihkuvarsien puhdistaminen 17 Ulkopintojen puhdistaminen 17 Käyttöhäiriöt 17 Pesu- ja kuivaustulos ei ole tyydyttävä 19 Huuhtelukirkasteen annostelun käyttöönotto 19 Tekniset tiedot 20 Ympäristönsuojelu 20 Oikeus muutoksiin pidätetään

3 Turvallisuusohjeet 3 Käyttöohjeet Turvallisuusohjeet Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä, jotta voit varmistaa henkilökohtaisen turvallisuutesi ja suojella omaisuuttasi. voit suojella ympäristöä. jotta laite toimii asianmukaisesti. Säilytä käyttöohjeet laitteen yhteydessä ja pidä ne laitteen mukana myös asuntoa vaihtaessasi tai jos luovutat tai myyt laitteen toiselle henkilölle. Valmistaja ei vastaa laitteen virheellisen asennuksen ja käytön aiheuttamista vahingoista. Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus Älä anna lasten tai fyysisesti tai aisteiltaan rajoittuneiden tai muulla tavalla taitamattomien tai kokemattomien henkilöiden käyttää laitetta, ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo ja opasta heitä laitteen käytössä. Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta Ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran tai fyysisiä vammoja. Säilytä kaikki pesuaineet turvallisessa paikassa Älä anna lasten koskea pesuaineisiin. Pidä lapset ja lemmikkieläimet poissa laitteen luota silloin, kun sen luukku on auki. Yleiset turvallisuusohjeet Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia. Laite voi vaurioitua ja aiheuttaa vammoja. Noudata pesuaineen pakkaukseen merkittyjä turvallisuusohjeita, jotta et aiheuta vahinkoa silmille tai suun tai nielun limakalvoille. Älä juo laitteessa olevaa vettä. Koneen sisällä voi olla pesuaineen jäämiä. Sulje luukku aina laitteen täytön tai tyhjennyksen jälkeen. Näin voit välttyä vammoilta ja estää ihmisiä kaatumasta avoimen luukun päälle. Älä istu tai seiso avoimen luukun päällä. Käyttö Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. Älä käytä laitetta kaupallisiin tai teollisiin tai mihinkään muihin kuin edellä mainittuun tarkoitukseen. Käytä laitetta vain sen käyttötarkoitukseen. Näin voit välttyä fyysisiltä vammoilta ja omaisuusvahingoilta. Pese astianpesukoneessa vain konepesuun soveltuvia kotitalousastioita. Älä laita tulenarkoja tuotteita tai liuotinaineita tuotteen sisälle. Se aiheuttaa räjähdystai tulipalovaaran. Laita veitset ja muut teräväkärkiset esineet ruokailuvälinekoriin kärki alaspäin, yläkoriin vaakasuoraan asentoon tai veitsikoriin. (Kaikkiin malleihin ei kuulu veitsikoria). Käytä ainoastaan astianpesukoneeseen tarkoitettuja tuotteita (pesuaine, vedenpehmennyssuola ja huuhtelukirkaste). Suola, jota ei ole tarkoitettu astianpesukoneelle, saattaa vahingoittaa vedenpehmennintä. Täytä suolasäiliö juuri ennen pesuohjelman käynnistämistä. Suolarakeet tai suolavesi voivat aiheuttaa syöpymistä tai saada aikaan reiän laitteen pohjassa.

4 4 Turvallisuusohjeet Älä laita huuhtelukirkastelokeroon muita aineita (esim. astianpesukoneen puhdistusainetta tai nestemäistä pesuainetta). Ne voivat vahingoittaa laitetta. Tarkista ennen ohjelman käynnistämistä, että suihkuvarret pyörivät esteettä. Jos avaat astianpesukoneen luukun pesuohjelman aikana, koneen sisältä voi tulla kuumaa höyryä. On olemassa palovammojen vaara. Älä ota astioita koneesta ennen pesuohjelman päättymistä. Hoito ja puhdistus Ennen laitteen huoltamista tai puhdistamista laite on kytkettävä pois päältä, ja pistoke on irrotettava pistorasiasta. Älä käytä tulenarkoja tai syövyttäviä tuotteita. Älä käytä astianpesukonetta ilman sihtejä. Tarkista, että sihdit on asetettu oikein paikalleen. Jos sihdit on asennettu väärin paikoilleen, pesutulos voi olla huono ja laite voi vaurioitua. Älä puhdista laitetta höyryllä tai vesisuihkulla. Ne voivat aiheuttaa sähköiskun vaaran ja laitteen vaurioitumisen. Asennus Varmista, ettei laitteeseen ole tullut vaurioita kuljetuksen aikana. Vaurioitunutta laitetta ei saa kytkeä verkkovirtaan. Ota tarvittaessa yhteys jälleenmyyjään. Poista kaikki pakkausmateriaalit ennen laitteen käyttöä. Ainoastaan alan ammattilainen saa suorittaa laitteen sähkökytkennät ja putkiliitännät, asentaa laitteen ja huoltaa laitetta. Täten vältetään laitteen rakennevauriot ja henkilövahingot. Tarkista, että virtajohto on irrotettu pistorasiasta asennuksen aikana. Älä poraa reikiä astianpesukoneen sivupaneeliin. Poraaminen voi vaurioittaa hydrauliikka- ja sähköosia. Tärkeää! Noudata oheisen asennusoppaan ohjeita seuraavissa toimenpiteissä: Laitteen asennus. Kalusteen oven kiinnitys. Liitäntä vesijohtoverkkoon ja viemäriin. Varmista, että laite asennetaan turvalliseen paikkaan. Varotoimet jäätymisen estämiseksi Laitetta ei saa asentaa tilaan, jossa lämpötila on alle 0 C. Valmistaja ei vastaa jäätymisen aiheuttamista vahingoista. Vesiliitäntä Liitä laite vesijohtoverkkoon uusia letkuja käyttäen. Älä käytä käytettyjä letkuja. Älä liitä laitetta uuteen putkistoon tai putkistoon, jota ei ole käytetty pitkään aikaan. Anna veden juosta muutaman minuutin ajan ennen kuin liität vedenottoletkun. Varmista, ettei vesiletkut jää puristuksiin tai vaurioidu laitteen asennuksen aikana. Varmista, että vesiliitännät ovat tiiviit, jotta niistä ei vuoda vettä asennuksen jälkeen. Laitteen ensimmäisellä käyttökerralla on varmistettava, ettei vesiletkuissa ole vuotoja. Vedenottoletku on kaksiseinäinen, ja sen sisällä on varoventtiili sekä sen virtajohto. Vedenottoletku on paineenalainen vain veden virratessa. Jos vedenottoletku alkaa vuotaa, varoventtiili katkaisee veden virtauksen.

5 Turvallisuusohjeet 5 Ole varovainen liittäessäsi vedenottoletkua. Älä laita vedenottoletkua tai varoventtiiliä veteen. Jos vedenottoletku tai varoventtiili vaurioituu, irrota pistoke heti verkkovirtalähteestä. Varoventtiilillä varustetun vedenottoletkun saa vaihtaa ainoastaan valtuutettu huoltoliike. VAROITUS! Vaarallinen jännite. Sähköliitäntä Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Varmista, että arvokilvessä mainittu jännite ja virtalaji vastaavat laitteen asennuspaikan arvoja. Kytke pistoke aina maadoitettuun pistorasiaan. Älä käytä jakorasioita, liittimiä tai jatkojohtoja. On olemassa tulipalon vaara. Älä vaihda virtajohtoa. Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen. Varmista, että laitteen takana oleva pistoke tai verkkovirtajohto ei litisty tai vahingoitu. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on hyvin ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen. Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta. Huoltoliike Laitteen korjaukset ja huoltotyöt saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike. Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen. Käytä vain alkuperäisiä varaosia. Laitteen hävittäminen Voit välttyä fyysisiltä vammoilta tai vaurioilta seuraavasti: Irrota pistoke pistorasiasta. Leikkaa johto irti ja hävitä se. Irrota luukun lukitus. Näin lapsia ja lemmikkieläimiä estetään jäämästä laitteen sisään. Se voi aiheuttaa tukehtumisvaaran.

6 6 Laitteen kuvaus VAROITUS! Astianpesukoneen pesuaineet ovat vaarallisia ja voivat aiheuttaa korroosiota! Jos pesuaineiden käyttöön liittyviä onnettomuuksia tapahtuu, ota välittömästi yhteyttä paikalliseen myrkytyskeskukseen ja lääkäriin. Jos pesuaineita pääsee suuhun, ota välittömästi yhteyttä paikalliseen myrkytyskeskukseen ja lääkäriin. Jos pesuaineita pääsee silmiin, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin ja huuhtele silmät vedellä. Pidä pesuaineet turvallisessa paikassa lasten ulottumattomissa. Älä pidä laitteen luukkua auki silloin, kun pesuainelokerossa on pesuainetta. Täytä pesuainelokero juuri ennen pesuohjelman käynnistämistä. Laitteen kuvaus Yläkori 2 Vedenkovuuden säädin 3 Suolasäiliö 4 Pesuainelokero 5 Huuhtelukirkasteen säiliö 6 Arvokilpi 7 Suodattimet 8 Alempi suihkuvarsi 9 Ylempi suihkuvarsi 10 Ylin suihkuvarsi

7 Käyttöpaneeli 7 Käyttöpaneeli A B C 1 Virtapainike 2 Peruutuspainike 3 Ohjelmanvalintapainikkeet 4 Extra silent -ohjelman painike 5 Multitab-toiminnon painike 6 Ajastimen painike 7 Näyttö 8 Toimintopainikkeet 9 Merkkivalot 10 Ohjelmien merkkivalot 1) 8 Merkkivalot Merkkivalo syttyy, kun suolaa on lisättävä lokeroon. Katso kohta Astianpesukoneen erikoissuolan käyttö. Kun suolaa on lisätty lokeroon, suolan merkkivalo voi palaa edelleen muutaman tunnin ajan. Tämä ei vaikuta millään tavalla laitteen toimintaan.

8 8 Käyttöpaneeli 1) Merkkivalot Syttyy, kun huuhtelukirkastetta on lisättävä lokeroon. Katso kohta Pesuaineen ja huuhtelukirkasteen käyttö. MULTITAB Syttyy, kun otat Multitab-toiminnon käyttöön. Katso kohta Multitab-toiminto. 1) Kun suolan ja/tai huuhtelukirkasteen lokero on tyhjä, vastaava merkkivalo ei syty pesuohjelman ollessa käynnissä. Peruutuspainike Tällä painikkeella voit peruuttaa pesuohjelman tai ajastuksen. Katso kappale Pesuohjelman valitseminen ja käynnistäminen. Ohjelmanvalintapainikkeet Näillä painikkeilla voit valita pesuohjelman. Paina painiketta toistuvasti, kunnes haluamasi pesuohjelman merkkivalo syttyy. Lisätietoja pesuohjelmista saa kohdasta "Pesuohjelmat". Yöohjelman painike Kyseisen pesuohjelman äänitaso on alhainen. Yöohjelman aikana pumppu toimii erittäin alhaisella nopeudella. Tämä vähentää äänitasoa 25% normaaliin pesuohjelmaan verrattuna. Tämän vuoksi ohjelman kesto on pitkä. Valitse kyseinen pesuohjelma silloin, kun energiankulutus on taloudellisempaa. Multitab-toiminnon painike Tällä painikkeella Multitab-toiminto otetaan käyttöön/poistetaan käytöstä. Katso kohta Multitab-toiminto. Ajastimen painike Tällä painikkeella voit asettaa pesuohjelman käynnistymään myöhempänä ajankohtana 1-24 tunnin kuluttua. Katso kappale Pesuohjelman valitseminen ja käynnistäminen. Näyttö Näytöllä näkyvät seuraavat tiedot: Vedenpehmentimen tason elektroninen säätö. Huuhtelukirkasteen annostelun käyttöönotto/käytöstä poisto (vain silloin, kun Multitabtoiminto on käytössä). Pesuohjelman kesto. Pesuohjelman jäljellä oleva aika. Pesuohjelman päättyminen. Näytössä näkyy nolla. Ajastuksen jäljellä oleva aika. Virhekoodit. Toimintopainikkeet Toimintopainikkeilla tehdään seuraavat toimenpiteet: Vedenpehmentimen tason sähköinen säätö. Katso kohta "Vedenpehmentimen asettaminen". Huuhtelukirkasteen annostelun käyttöönotto/käytöstäpoisto silloin, kun Multitab-toiminto Downloaded from on päällä. DishWasher-Manual.com Katso kohta "Käyttöhäiriöt". Manuals

9 Käyttöönotto 9 Asetustila Merkkiäänten käyttöönotto/käytöstäpoisto. Katso kohta 'Äänimerkit'. Kodinkoneen on oltava asetustilassa seuraavien toimenpiteiden aikana: Pesuohjelman valitseminen ja käynnistäminen ja/tai ajastus. Vedenpehmentimen tason elektroninen säätö. Huuhtelukirkasteen annostelun käyttöönotto/käytöstä poisto. Paina virtapainiketta. Kodinkone on asetustilassa, kun: kaikki ohjelmien merkkivalot syttyvät. Paina virtapainiketta. Kodinkone ei ole asetustilassa, kun: vain yhden ohjelman merkkivalo syttyy. näytöllä näkyy pesuohjelman tai ajastuksen kesto. peruuta ohjelma tai ajastus ja siirry takaisin asetustilaan. Katso kappale Pesuohjelman valitseminen ja käynnistäminen. Käyttöönotto Noudata seuraavia ohjeita: 1. Tarkista, että vedenpehmentimen asetus on oikea paikkakuntasi vedenkovuudelle. Säädä vedenpehmennintä tarvittaessa. 2. Täytä suolasäiliö astianpesukoneille tarkoitetulla erikoissuolalla. 3. Täytä huuhtelukirkastelokero huuhtelukirkasteella. 4. Täytä astiat ja ruokailuvälineet laitteeseen. 5. Aseta astioiden tyypille ja likaisuusasteelle sopiva pesuohjelma. 6. Annostele pesuainelokeroon oikea määrä konetiskiainetta. 7. Käynnistä pesuohjelma. Jos käytät yhdistelmäpesuainetabletteja (3 in 1, 4 in 1 tai 5 in 1), lue ohjeet kohdasta Multitab-toiminto. Vedenpehmentimen asettaminen Vedenpehmennin poistaa vedestä mineraaleja ja suoloja. Mineraalit ja suolat voivat vaikuttaa haitallisesti laitteen toimintaan. Veden kovuus mitataan toisiaan vastaavilla asteikoilla: Saksalainen järjestelmä (dh ) Ranskalainen järjestelmä ( TH) mmol/l (millimoolia/litra - kansainvälinen vedenkovuuden yksikkö). Clarken järjestelmä. Säädä vedenpehmennin paikkakuntasi vedenkovuudelle sopivaksi. Kysy vedenkovuustiedot tarvittaessa vesilaitokselta. Vedenkovuus Vedenkovuuden asetus dh TH mmol/l Clarke manuaalinen elektroninen ,1-12, ) 10

10 10 Vedenpehmentimen asettaminen Vedenkovuus Vedenkovuuden asetus dh TH mmol/l Clarke manuaalinen elektroninen ,6-9, ) ,5-7, ) ,1-6, ) ,0-5, ) ,3-3, ) 5 1) ,6-3, ,9-2, ,7-1, < 4 < 7 < 0,7 < 5 1 2) 1 2) 1) Tehdasasetus. 2) Suolaa ei tarvita. Vedenpehmennintä on säädettävä sekä manuaalisesti että elektronisesti. Manuaalinen asetus Käännä vedenkovuuden säädin asentoon 1 tai 2 (katso taulukko). Elektroninen säätö 1. Kytke laitteeseen virta. 2. Tarkista, että laite on asetustilassa. 3. Paina toimintopainikkeita B ja C, kunnes toimintopainikkeiden A, B ja C yläpuolella olevat ohjelmien merkkivalot alkavat vilkkua. 4. Vapauta toimintopainikkeet B ja C. 5. Paina toimintopainiketta A. Toimintopainikkeiden B ja C yläpuolella olevat merkkivalot sammuvat. Toimintopainikkeen A yläpuolella oleva merkkivalo vilkkuu edelleen. Valittuna oleva säätö näkyy näytössä. Esimerkki: näytössä näkyy = taso Paina toimintopainiketta A toistuvasti, kunnes tarvittava säätö näkyy näytössä. 7. Tallenna asetus painamalla virtapainiketta. Jos vedenpehmennin on asetettu elektronisesti tasolle 1, suolan merkkivalo ei syty.

11 Astianpesukoneen erikoissuolan käyttö Suolasäiliön täyttäminen: 1. Avaa suolasäiliön korkki kiertämällä sitä vastapäivään. 2. Kaada säiliöön litra vettä (vettä lisätään vain suolan ensimmäinen täytön yhteydessä). 3. Täytä suolasäiliö suolalla suppilon avulla. 4. Poista säiliön suun ympärille roiskunut suola. 5. Sulje suolasäiliön korkki kiertämällä sitä myötäpäivään. On normaalia, että vettä tulee ulos suolasäiliöstä suolan lisäyksen yhteydessä. Pesuaineen ja huuhtelukirkasteen käyttö Astianpesukoneen erikoissuolan käyttö MAX Konetiskiaineen käyttö 7 Voit suojella ympäristöä käyttämällä vain tarvitsemasi määrän pesuainetta. Noudata pesuainepakkauksessa annettuja pesuainevalmistajan suosituksia. Pesuainelokeron täyttäminen: 1. Painamalla vapautuspainiketta 2 voit avata huuhtelukirkastelokeron luukun Laita pesuainetta lokeroon Jos käytät esihuuhtelun sisältävää pesuohjelmaa, laita laitteen luukun sisäpuolelle pieni määrä pesuainetta. 4. Jos käytät pesuainetabletteja, laita pesutabletti pesuainelokeroon Sulje pesuainelokero. Sulje kansi niin, että se naksahtaa kiinni. 6 5

12 12 Multitab-toiminto Erilaisten pesuainemerkkien liukenemisajassa on eroja. Jotkin pesutabletit eivät ehdi saavuttaa täyttä pesutehoaan lyhyen pesuohjelman aikana. Valitse pitkä pesuohjelma käyttäessäsi pesutabletteja, jotta pesuaineen jäämät ehtivät poistua täysin. Huuhtelukirkasteen käyttö Huuhtelukirkasteen ansiosta kuivissa astioissa ei ole raitoja ja läiskiä. Huuhtelukirkastetta annostellaan automaattisesti viimeisen huuhtelun aikana. Huuhtelukirkastelokeron täyttäminen: 1. Painamalla vapautuspainiketta 6 voit avata huuhtelukirkastelokeron luukun Täytä huuhtelukirkastelokero 3 huuhtelukirkasteella. Max-merkki ilmaisee maksimitason. 3. Pyyhi yliroiskunut huuhtelukirkaste imukykyisellä liinalla välttääksesi liiallisen vaahdonmuodostuksen pesuohjelman aikana. 4. Sulje huuhtelukirkastelokero. Sulje kansi niin, että se naksahtaa kiinni. Säädä huuhtelukirkasteen annostelu Tehdasasetus: asento 3. Voit säätää huuhtelukirkasteen annostelun asennon 1 (pienin) ja asennon 4 (suurin) välille. Kääntämällä huuhtelukirkasteen valitsinta 4 voit suurentaa tai pienentää annostelua. Multitab-toiminto Multitab-toiminto on tarkoitettu yhdistelmäpesutableteille. Yhdistelmäpesuainetabletti sisältää pesuaineen, huuhtelukirkasteen ja pehmennyssuolan. Jotkin pesutabletit voivat sisältää muitakin aineita. Tarkista, että pesuaineet soveltuvat vesijohtoverkon vedenkovuuteen. Lue pakkauksen ohjeet. Kun asetat Multitab-toiminnon, se on käytössä, kunnes poistat sen käytöstä. Multitab-toiminto poistaa käytöstä huuhtelukirkasteen ja suolan annostelun. Multitab-toiminto poistaa käytöstä huuhtelukirkasteen ja suolan merkkivalot. Ohjelman kesto voi olla pitempi Multitab-toiminnon yhteydessä. Ota Multitab-toiminto käyttöön ennen pesuohjelman käynnistämistä. Multitab-toimintoa ei voi ottaa käyttöön pesuohjelman aikana. Multitab-toiminnon käyttöönotto: Paina Multitab-painiketta. Multitab-toiminnon merkkivalo syttyy. Voit poistaa Multitab-toiminnon käytöstä seuraavasti ja käyttää erikseen pesuainetta, suolaa ja huuhtelukirkastetta: 1. Paina Multitab-painiketta. Multitab-toiminnon merkkivalo sammuu. 2. Täytä suolasäiliöt ja huuhtelukirkastelokero. 3. Aseta vedenpehmennin korkeimpaan asetukseen. 4. Pese yksi pesuohjelma ilman astioita. 5. Säädä vedenpehmennin paikkakuntasi vedenkovuudelle sopivaksi. 6. Säädä huuhtelukirkasteen annostelu.

13 Ruokailuvälineiden ja astioiden järjestäminen koneeseen Katso kohta 'Esimerkkejä ProClean asetuksista'. Neuvoja ja vinkkejä Älä pese astianpesukoneessa vettä imeviä tuotteita (esim. pesusieniä ja puhdistusliinoja). Ennen astioiden laittamista koneeseen: Poista kaikki ruoka. Liota/pehmennä kiinni palaneet ruoantähteet. Astioiden järjestäminen koneeseen: Aseta kupit, lasit, padat yms. alassuin. Varmista, että vesi ei keräänny astioiden sisään. Varmista, että ruokailuvälineet ja astiat eivät tartu yhteen. Varmista, että lasit eivät kosketa toisiaan. Laita pienet esineet ruokailuvälinekoriin. Laita lusikoiden joukkoon muita ruokailuvälineitä, jotta lusikat eivät tartu yhteen. Järjestä astiat niin, että vesi pääsee kaikille pinnoille. Muovi- ja teflonastioihin jää helposti vesipisaroita. Laita kevyet astiat yläkoriin. Tarkista, että astiat eivät pääse liikkumaan. Pesuohjelmat Pesuohjelmat Ohjelma Likaisuusaste Pestävät astiat Ohjelman kuvaus AUTO ) Mikä tahansa Ruokailuastiat, ruokailuvälineet, kattilat ja pannut INTENSIV PRO 70 Erittäin likaiset astiat 30 MIN 60 2) Normaalilikaiset tai vähän likaiset astiat ECO 50 3) Normaalilikaiset astiat Ruokailuvälineiden ja astioiden järjestäminen koneeseen 13 Ruokailuastiat, ruokailuvälineet, kattilat ja pannut Ruokailuastiat ja ruokailuvälineet Ruokailuastiat ja ruokailuvälineet Esipesu Varsinainen pesu 45 C tai 70 C 1 tai 2 välihuuhtelua Loppuhuuhtelu Kuivaus Esipesu Varsinainen pesu 70 C 1 välihuuhtelu Loppuhuuhtelu Kuivaus Varsinainen pesu 60 C Huuhtelu Esipesu Varsinainen pesu jopa 50 C 1 välihuuhtelu Loppuhuuhtelu Kuivaus

14 14 Pesuohjelman valitseminen ja käynnistäminen Ohjelma Likaisuusaste Pestävät astiat Ohjelman kuvaus EXTRA SILENT Normaalilikaiset tai vähän likaiset astiat Arat ruokailuastiat ja lasit Tämä ohjelma huuhtelee astiat nopeasti niin, että mahdolliset ruokajäämät eivät jää astioihin kiinni ja epämiellyttävät hajut poistuvat laitteesta. Voit käynnistää pesuohjelman vasta sitten, kun laite on täytetty kokonaan. Älä käytä pesuainetta tämän ohjelman aikana. Normaalilikaiset astiat Ruokailuastiat ja ruokailuvälineet Varsinainen pesu 45 C 1 välihuuhtelu Loppuhuuhtelu Kuivaus 1 huuhtelu kylmällä vedellä Esipesu Varsinainen pesu 50 C 1 välihuuhtelu Loppuhuuhtelu Kuivaus 1) Laite säätää automaattisesti veden lämpötilan ja määrän. Tämä riippuu laitteen täyttöasteesta ja astioiden likaisuusasteesta. Ohjelman kesto sekä ohjelman energian ja veden kulutus voivat vaihdella. 2) Kun laite on täytetty vain osittain täyteen, tämä ohjelma säästää aikaa ja tuottaa täydellisen pesutuloksen. 3) Testilaitoksen testiohjelma. Katso testitiedot toimitetusta esitteestä. Kulutusarvot Ohjelma 1) Energiankulutus (kwh) Vedenkulutus (litraa) AUTO ,9-1, INTENSIV PRO 70 1,5-1, MIN 60 0,9 9 ECO 50 1,0-1, ,8-0, ,1 4 EXTRA SILENT 1,1-1, ) Ohjelman kesto näkyy näytössä. Arvot voivat vaihdella veden paineen ja lämpötilan sekä energiansyötön ja astioiden määrän mukaan. Pesuohjelman valitseminen ja käynnistäminen Pesuohjelman asettaminen ja käynnistäminen 1. Avaa luukku. 2. Kytke laite päälle. 3. Varmista, että laite on asetustilassa. 4. Valitse pesuohjelma. Katso kohta "Pesuohjelmat".

15 Pesuohjelman valitseminen ja käynnistäminen 15 Vastaavan ohjelman merkkivalo syttyy. Kaikkien muiden ohjelmien merkkivalot sammuvat. Ohjelman kesto vilkkuu näytössä. 5. Sulje luukku. Pesuohjelma käynnistyy automaattisesti. Voit valita pesuohjelman myös luukku suljettuna. Kun painat jonkin pesuohjelman painiketta, toinen ohjelma on valittava kolmen sekunnin kuluessa. Ohjelma käynnistyy automaattisesti kolmen sekunnin kuluttua sen valitsemisesta. Ajastetun pesuohjelman asettaminen ja käynnistäminen 1. Avaa luukku. 2. Kytke laitteeseen virta ja valitse pesuohjelma. 3. Paina ajastimen painiketta toistuvasti, kunnes tarvittava aika vilkkuu näytössä. 4. Sulje laitteen luukku. Ajastuksen laskenta käynnistyy automaattisesti. Kun asetettu aika on kulunut loppuun, pesuohjelma käynnistyy automaattisesti. Laitteen luukun avaaminen keskeyttää ajastuksen laskennan. Kun suljet luukun, ajastuksen laskenta jatkuu keskeytyskohdasta. Voit valita ajastuksen myös luukku suljettuna. Kun valitset pesuohjelman, ajastusaika on valittava kolmen sekunnin kuluessa. Pesuohjelma käynnistyy automaattisesti kolmen sekunnin kuluttua sen valitsemisesta. Pesuohjelman keskeyttäminen Avaa laitteen luukku. Pesuohjelma pysähtyy. Sulje laitteen luukku. Pesuohjelma jatkuu kohdasta, jossa se keskeytyi. Pesuohjelman tai ajastuksen peruuttaminen Jos pesuohjelma tai ajastus ei ole alkanut, valintaa voi muuttaa. Kun pesuohjelma on käynnissä tai ajastus on alkanut, valintaa ei voi muuttaa. Pesuohjelma tai ajastus on peruutettava, jotta voidaan tehdä uusi valinta. Ajastuksen peruuttaminen johtaa automaattisesti valitun pesuohjelman peruuttamiseen. Tällöin pesuohjelma on valittava uudelleen. 1. Paina peruutuspainiketta, kunnes kaikki ohjelmien merkkivalot syttyvät. 2. Varmista, että pesuainelokerossa on konetiskiainetta ennen uuden pesuohjelman käynnistämistä. Pesuohjelman lopussa Pesuohjelma päättyy automaattisesti. Digitaalinäytössä näkyy Katkaise laitteesta virta. 2. Avaa laitteen luukku. 3. Pidä luukku raollaan muutaman minuutin ajan, jotta astiat kuivuvat paremmin.

16 16 Hoito ja puhdistus Jos et katkaise laitteesta virtaa kolmen minuutin kuluttua pesuohjelman päättymisestä: kaikki merkkivalot sammuvat, näytössä näkyy yksi vaakasuuntainen viiva. Tämä auttaa vähentämään energiankulutusta. Kun painetaan jotain painiketta (ei virtapainiketta), näyttö ja merkkivalot syttyvät uudelleen. Laitteesta katkeaa automaattisesti virta kymmenen minuutin kuluttua pesuohjelman päättymisestä. Astioiden poistaminen Anna astioiden jäähtyä, ennen kuin tyhjennät ne koneesta. Kuumat astiat särkyvät helposti. Tyhjennä ensin alakori ja vasta sen jälkeen yläkori. Laitteen reunoilla ja luukussa voi olla vettä. Ruostumaton teräs jäähtyy nopeammin kuin astiat. Hoito ja puhdistus Suodattimien poistaminen ja puhdistaminen Likaiset suodattimet huonontavat pesutulosta. Vaikka kyseiset suodattimet vaativat vain pientä huoltoa, ne kannattaa tarkistaa ja tarvittaessa puhdistaa säännöllisesti. 1. Poista suodatin (A) kääntämällä sitä vastapäivään ja poista se suodattimesta (B). B A

17 Käyttöhäiriöt Suodatin (A) koostuu 2 osasta. Pura suodatin vetämällä sen osat toisistaan irti. 3. Puhdista suodattimet huolellisesti juoksevan veden alla. 4. Aseta suodattimen (A) 2 osaa yhteen ja paina. Varmista, että ne kiinnittyvät virheettömästi yhteen. 5. Poista suodatin (B). 6. Puhdista suodatin (B) huolellisesti juoksevan veden alla. 7. Aseta suodatin (B) sen alkuperäiseen asentoon. Varmista, että se kiinnittyy oikein kahden ohjaimen (C) alle. 8. Aseta suodatin (A) paikoilleen suodattimeen (B) ja käännä sitä myötäpäivään, kunnes se lukittuu paikoilleen. C Suihkuvarsien puhdistaminen Älä irrota suihkuvarsia. Jos suihkuvarsien reiät ovat tukkeutuneet, poista lika cocktailtikulla. Ulkopintojen puhdistaminen Puhdista koneen ja ohjauspaneelin ulkopinnat kostealla, pehmeällä liinalla. Käytä vain mietoja puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta, hankaavia pesulappuja tai liuottimia (esim. asetonia). Käyttöhäiriöt Laite ei käynnisty tai pysähtyy kesken pesuohjelman. Yritä ensin löytää ongelmaan ratkaisu (katso taulukkoa). Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteyttä huoltoliikkeeseen. Ongelma Virhekoodi Mahdollinen syy Mahdollinen ratkaisu Astianpesukoneeseen ei tule vettä. Merkkiääni kuuluu. Näytössä näkyy. Vesihana on tukossa tai kalkkeutunut. Puhdista vesihana.

18 18 Käyttöhäiriöt Ongelma Virhekoodi Mahdollinen syy Mahdollinen ratkaisu Koneeseen jää vettä. Vesivahinkosuojaus on käytössä. Pesuohjelma ei käynnisty. Merkkiääni kuuluu. Näytössä näkyy. Merkkiääni kuuluu. Näytössä näkyy. Vedenpaine on liian matala. Vesihana on kiinni. Vedenottoletkun suodatin on tukossa. Vedenottoletku on liitetty virheellisesti. Vedenottoletku on vaurioitunut. Altaan poistoviemäri on tukossa. Tyhjennysletku on liitetty virheellisesti. Tyhjennysletku on vaurioitunut. Laitteen luukku on auki. Pistoke ei ole pistorasiassa. Kotitalouden sulakekotelon sulake on palanut. Ajastin on asetettu. (Vain ajastintoiminnolla varustetut laitteet). Kytke laite päälle tarkastusten jälkeen. Ohjelma jatkuu keskeytyskohdasta. Jos ongelma toistuu, ota yhteys huoltoliikkeeseen. Jos näytössä näkyy muita virhekoodeja, ota yhteyttä huoltoliikkeeseen. Huoltoliikkeen vaatimat tiedot on merkitty arvokilpeen. Suosittelemme, että kirjoitat tiedot tähän: Malli (MOD.)... Tuotenumero (PNC)... Sarjanumero (S.N.)... Ota yhteyttä paikalliseen vesilaitokseen. Avaa vesihana. Puhdista suodatin. Varmista, että liitäntä on virheetön. Varmista, ettei vedenottoletkussa ole vaurioita. Puhdista altaan poistoviemäri. Varmista, että liitäntä on virheetön. Varmista, ettei tyhjennysletkussa ole vaurioita. Sulje vesihana ja ota yhteyttä huoltoliikkeeseen. Sulje luukku oikein. Liitä pistoke pistorasiaan. Vaihda sulake. Ohjelman käynnistäminen välittömästi, ajastuksen peruuttaminen.

19 Käyttöhäiriöt 19 Pesu- ja kuivaustulos ei ole tyydyttävä Ongelma Mahdollinen syy Mahdollinen ratkaisu Astiat eivät ole puhtaita. Valittu pesuohjelma ei sovi astioiden tyypille ja likaisuusasteelle. Korit on täytetty väärin, vesi ei päässyt kaikille pinnoille. Suihkuvarret eivät pyörineet esteettä, koska astiat on sijoitettu koneeseen väärin. Sihdit ovat likaiset tai ne on koottu ja asennettu väärin. Konetiskiainetta on käytetty liian vähän tai ei lainkaan. Varmista, että pesuohjelma sopii astioiden tyypille ja likaisuusasteelle. Täytä korit oikein. Varmista, etteivät astiat estä suihkuvarsien pyörimistä. Varmista, että sihdit ovat puhtaita ja oikein paikallaan. Varmista, että konetiskiainetta on riittävästi. Astioissa on kalkkijäämiä. Suolasäiliö on tyhjä. Täytä suolasäiliö astianpesukoneille tarkoitetulla erikoissuolalla. Vedenpehmentimen säätö on virheellinen. Säädä vedenpehmennin. Laseissa ja muissa astioissa on raitoja, maitomaisia läiskiä tai sinertävä pinta. Laseissa ja muissa astioissa on kuivuneita vesipisaroita. Astiat ovat märkiä. Astiat ovat märkiä ja himmeitä. Suolasäiliön korkki ei ole kunnolla kiinni. Liikaa huuhtelukirkastetta. Liian vähän huuhtelukirkastetta. Syynä voi olla käytetty konetiskiaine. Olet valinnut pesuohjelman, jossa ei ole kuivausvaihetta tai jonka kuivausvaihe on lyhyt. Huuhtelukirkastelokero on tyhjä. Multitab-toiminto on päällä. (Huuhtelukirkastelokero on poistettu käytöstä automaattisesti). Varmista, että suolasäiliön korkki on kunnolla kiinni. Pienennä huuhtelukirkasteannosta. Lisää huuhtelukirkastetta. Käytä erimerkkistä konetiskiainetta. Jätä luukku raolleen muutamaksi minuutiksi, ennen kuin otat astiat pois koneesta. Täytä huuhtelukirkastelokero huuhtelukirkasteella. Ota huuhtelukirkasteen annostelu käyttöön. Katso kohta Huuhtelukirkasteen annostelun käyttöönotto. Huuhtelukirkasteen annostelun käyttöönotto 1. Kytke laitteeseen virta. 2. Tarkista, että laite on asetustilassa. 3. Paina toimintopainikkeita B ja C. Toimintopainikkeiden A, B ja C yläpuolella olevat ohjelmien merkkivalot alkavat vilkkua.

20 20 Tekniset tiedot 4. Vapauta toimintopainikkeet B ja C. 5. Paina toimintopainiketta B. Toimintopainikkeiden A ja C yläpuolella olevat ohjelmien merkkivalot sammuvat. Toimintopainikkeen B yläpuolella oleva merkkivalo vilkkuu edelleen. Valittuna oleva asetus näkyy näytössä. Huuhtelukirkasteen annostelu ei ole käytössä Huuhtelukirkasteen annostelu käytössä 6. Paina uudelleen toimintopainiketta B. Uusi säätö näkyy näytössä. 7. Tallenna asetus katkaisemalla virta laitteesta. Tekniset tiedot Mitat leveys 596 mm korkeus mm syvyys 575 mm Vedenpaine minimi 0,5 bar (0,05 MPa) maksimi 8 bar (0,8 MPa) Vesiliitäntä 1) kylmä tai kuuma vesi enintään 60 C Kapasiteetti astiaston koko (henkilöluku) 12 1) Liitä vedenottoletku hanaan, jossa on 3/4 tuuman kierre. Laitteen luukun sisäreunan arvokilvessä näkyvät sähköliitännän tiedot. Jos vesi kuumennetaan vaihtoehtoisen energian avulla (esim. aurinko- tai valokennopaneelit ja tuulivoima), käytä kuumaa vettä energiankulutuksen vähentämiseksi. Ympäristönsuojelu Tuotteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa laittaa sekajätteen joukkoon, vaan se on toimitettava erilliseen sähkö- ja elektroniikkajätteiden keräyspisteeseen. Asianmukaisella jätehuollolla estetään mahdolliset ympäristö- ja terveyshaitat. Laitetta ei saa purkaa ennen jätehuoltoon luovuttamista eikä laitteen sisälle saa laittaa muita jätteitä. Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat kuntasi jäteasioita hoitavalta viranomaiselta, liikkeestä josta tuote on ostettu tai internet sivuiltamme Kierrätä materiaalit, joissa on merkintä. Kierrätä pakkaus viemällä se asianmukaisiin säiliöihin.

... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 17 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 32 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 47

... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 17 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 32 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 47 ESF6510LOW ESF6510LOX...... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 17 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 32 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 47 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T

KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T FI SE Käyttöohje et...2 Bruk sa nvi sning...31 IOAA-634_A (11.2012/1) HYVÄ ASIAKAS FI Gram-liedessäsi poikkeuksellinen helppokäyttöisyys yhdistyy

Lisätiedot

C100 Användarmanual Käyttöohje

C100 Användarmanual Käyttöohje C100 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! Kaffepip Kahvisuukappale

Lisätiedot

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ KÄYTTÖTARKOITUS ENNEN PESUKONEEN KÄYTTÖÄ VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS ENNEN ENSIMMÄISTÄ PESUJAKSOA PYYKIN VALMISTELU

Lisätiedot

Turvallisuusvarotoimet

Turvallisuusvarotoimet Sisältö Turvallisuusvarotoimet... 2 Ympäristötietoa... 3 Sisältyvät lisäosat... 3 TV - Toiminnot... 3 TV:n katselu... 4 TV:n ohjauspainikkeet ja sen käyttö... 4 TV.n kaukosäätimen tarkasteleminen... 5

Lisätiedot

Series 10.5 ELHO. ProFlow 6000 Hapotin/Syrapump. Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen FINLAND ww.elho.fi elho@elho.fi SUOMI/SVENSKA

Series 10.5 ELHO. ProFlow 6000 Hapotin/Syrapump. Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen FINLAND ww.elho.fi elho@elho.fi SUOMI/SVENSKA Series 10.5 ELHO ProFlow 6000 Hapotin/Syrapump 933756 SUOMI/SVENSKA Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen FINLAND ww.elho.fi elho@elho.fi EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Oy ELHO AB Teollisuustie 6 68910 Pännäinen

Lisätiedot

HUOMAUTUS. Turvallisuustiedot. TÄRKEÄÄ -Lue nämä ohjeet kokonaan ennen asennusta tai käyttöä.

HUOMAUTUS. Turvallisuustiedot. TÄRKEÄÄ -Lue nämä ohjeet kokonaan ennen asennusta tai käyttöä. Sisältö Sisältö... 1 Turvallisuustiedot... 2 TÄRKEÄÄ -Lue nämä ohjeet kokonaan ennen asennusta tai käyttöä... 2 Aloittaminen... 3 Ilmoitukset & ominaisuudet & varusteet... 3 Ympäristötietoa... 3 Valmiustilan

Lisätiedot

HUOMIO!!! KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING SUOMEKSI - SVENSKA

HUOMIO!!! KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING SUOMEKSI - SVENSKA KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING SUOMEKSI - SVENSKA HUOMIO!!! MUISTA LUKEA TÄMÄ KÄYTTÖ- OHJEKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖ- KERTAA. VAROMATON KÄYTTÖ VOI AIHEUTTAA VAARATILAN- TEEN! MUISTA VARUSTEET!

Lisätiedot

KAASUGRILLI Gasolgrill Gaasigrill

KAASUGRILLI Gasolgrill Gaasigrill KAASUGRILLI Gasolgrill Gaasigrill TORNADO 221294 gr4;:>12sfefmhlr Valmistuttaja / Tillverkat för / Tellija: Natura, PL 499 FI-33101 Tampere, FINLAND SISÄLLYS Turvaohjeet 4 Kuvitettu osaluettelo 6 Kokoamisohjeet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO PESU- JA LISÄAINEET JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN NUKKASIHDIN IRROTTAMINEN

Lisätiedot

MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA INNOVA X90NI (Indoor unit) INNOVA X90NO (Outdoor unit) INNOVA X120NI (Indoor unit) INNOVA X120NO (Outdoor unit) Thank you for choosing INNOVA

Lisätiedot

Käyttöohje. Pesukone W 5821. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä

Käyttöohje. Pesukone W 5821. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä Käyttöohje Pesukone W 5821 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 09 493 860 Pidä huolta

Lisätiedot

CH-X350/X300 CD-VÄXLARE CD-VAIHTAJA Bruksanvisning Käyttöohjeet LVT0406-004A [E]

CH-X350/X300 CD-VÄXLARE CD-VAIHTAJA Bruksanvisning Käyttöohjeet LVT0406-004A [E] C-X30/X300 CD-ÄXLARE CD-AITAJA Bruksanvisning Käyttöohjeet LT0406-004A [E] C-X30 COMPACT DISC CANGER 12 DISC JC 1099MNMMDWJES SW, FI SENSKA SUOMI Tack för inköpet av denna JC-produkt. Läs igenom denna

Lisätiedot

Käyttöohje. Pesukone W 1713. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä

Käyttöohje. Pesukone W 1713. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä Käyttöohje Pesukone W 1713 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 09 654 400 Pidä huolta

Lisätiedot

Käyttöohje Pesukone W 506. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä

Käyttöohje Pesukone W 506. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä Käyttöohje Pesukone W 506 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 06 086 420 Pidä huolta

Lisätiedot

Series 10.1 ELHO. EcoFlow 18 Hapotin/Syrapump. Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen SUOMI www.elho.fi elho@elho.fi SUOMI/SVENSKA

Series 10.1 ELHO. EcoFlow 18 Hapotin/Syrapump. Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen SUOMI www.elho.fi elho@elho.fi SUOMI/SVENSKA Series 10.1 ELHO EcoFlow 18 Hapotin/Syrapump 933853 SUOMI/SVENSKA Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen SUOMI www.elho.fi elho@elho.fi EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus Oy ELHO AB Teollisuustie 6 68910 Pännäinen SUOMI

Lisätiedot

AlfaPlus 50. PNC 2075 AlfaPlus 60 PNC 2076. Asennus- ja käyttöohjeet 3 Monterings- och bruksanvisningar 13

AlfaPlus 50. PNC 2075 AlfaPlus 60 PNC 2076. Asennus- ja käyttöohjeet 3 Monterings- och bruksanvisningar 13 AlfaPlus 50 PNC 2075 AlfaPlus 60 PNC 2076 Kuva on viitteellinen. Bilden är riktgivande. Asennus- ja käyttöohjeet 3 Monterings- och bruksanvisningar 13 kuva/bild 1 1 3 412-512 21,5 369-469 21,5 2 258 31

Lisätiedot

Kylskåp. Bruksanvisning. tänk dig möjligheterna

Kylskåp. Bruksanvisning. tänk dig möjligheterna SENA RS7* RS54H* RS57H* Kylskåp Bruksanvisning tänk dig möjligheterna Tack för att du köpt en produkt från Samsung. Registrera produkten på www.samsung. se för att få en mer komplett service. www.samsung.com/register

Lisätiedot

2 vuoden takuu. 2 års garanti W 95 SF + S

2 vuoden takuu. 2 års garanti W 95 SF + S 2 vuoden takuu 2 års garanti W 95 SF + S 1 # 0209058 # 0050342 2 3 4 5 6 7 3 8 W 95 SF Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa ja huomioi turvallisuusohjeet. Säilytä käyttöohjetta

Lisätiedot

Käyttö- ja varaosakirja Instruktions- och reservdelsbok COMBISEED HT 3000/4000

Käyttö- ja varaosakirja Instruktions- och reservdelsbok COMBISEED HT 3000/4000 Käyttö- ja varaosakirja Instruktions- och reservdelsbok COMBISEED HT 3000/4000 INNEHÅLL 1. Förord och tillverkningsnummerplåt...6 2. Allmän presentation, billtyper och teknisk data...8 3. Säkerhetsinstruktioner....14

Lisätiedot

Käyttöohjeet PYYKINPESUKONE

Käyttöohjeet PYYKINPESUKONE Käyttöohjeet PYYKINPESUKONE IWC123 Sisältö Asennus Pakkauksen purkaminen ja sijoittaminen 2 Vesi ja sähköliitannät 2 Ensimmäinen pesujakso 3 Tekniset tiedot 3 Pyykinpesukoneen kuvaus ja ohjelman käynnistys

Lisätiedot

EUF2748AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 36

EUF2748AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 36 EUF2748AOW...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 19 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 36 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

UNIFIRE 30 KANNETTAVA PLASMALEIKKAUSLAITE

UNIFIRE 30 KANNETTAVA PLASMALEIKKAUSLAITE STATE OF THE ARC PLASMA CUTTING TECHNOLOGY KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING UNIFIRE 30 KANNETTAVA PLASMALEIKKAUSLAITE MANUELLT BÄRBART PLASMASKÄRSYSTEM KÄYTTÄJÄLLE: Lue tämä ohje huolellisesti ennen laitteen

Lisätiedot

SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY

SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY LANGATON LÄMPÖMITTARI No 7330 Käyttöohje SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY 1 TOIMINNOT: Ripustusreikä LCD-näyttö Paristotilan kansi Näppäimet Pöytätuki 2 Radio-ohjattu kello (DCF-77) tai kvartsikello Päivämäärä Aikavyöhykkeen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ROSENLEW RTK201 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1078425

Käyttöoppaasi. ROSENLEW RTK201 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1078425 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 18 NO FRYSER BRUKSANVISNING 34 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 50

... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 18 NO FRYSER BRUKSANVISNING 34 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 50 EUF2944AOW EUF2944AOX EUF2944AOK EUF2944AEX EUF2944AEW EUF2944ACX EUF2944ACW...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 18 NO FRYSER BRUKSANVISNING 34 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 50 2 www.electrolux.com

Lisätiedot

Cold Line, Bar 550. Hotel Restaurant & Catering

Cold Line, Bar 550. Hotel Restaurant & Catering Hotel Restaurant & Catering Cold Line, Bar 550 Installation and operation manual Asennus- ja käyttöohjeet Installations- och bruksanvisning Installasjons- og bruksanvisning Rev. 201410 THESE INSTRUCTIONS

Lisätiedot

Säätölaitteet 4 Tärkeitä tietoja 6 Oikea käyttö 6 Oman turvallisuutesi vuoksi 6

Säätölaitteet 4 Tärkeitä tietoja 6 Oikea käyttö 6 Oman turvallisuutesi vuoksi 6 Käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet on palkittu riippumattoman saksalaisen tekniset tarkastusviraston, TÜV SÜDin, hyväksymissinetillä helposti ymmärrettävän tyylinsä, perusteellisuutensa ja turvallisuusnäkökulmien

Lisätiedot

PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION. Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi)

PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION. Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi) PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi) Tack för ditt val av Opranic! Med detta köp, har du valt en modern, högkvalitativ värmare.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet...

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Sisällysluettelo Johdanto... Käyttöohjeessa käytetyt symbolit... Suluissa olevat kirjaimet... Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Turvallisuus... Tärkeitä turvaohjeita... Oikea käyttö... 0 Käyttöohjeet...

Lisätiedot