Favorit I. Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Favorit 88030 I. Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals"

Transkriptio

1 Favorit I Käyttöohje Bruksanvisning Astianpesukone Diskmaskin

2 2 Sisällys Kiitos, että olet valinnut erään laadukkaista tuotteistamme. Lue nämä ohjeet huolellisesti varmistaaksesi laitteen ongelmattoman ja parhaan mahdollisen toiminnan. Ohjeiden avulla osaat käyttää kaikkia laitteen toimintoja helposti ja nopeasti. Säilytä tämä käyttöohjekirja aina käden ulottuvilla paikassa, jossa se pysyy siistinä. Luovuta käyttöohje laitteen mahdolliselle uudelle omistajalle. Toivomme, että uusi laitteesi tuottaa sinulle paljon iloa. Sisällys Käyttöohjeet 3 Turvallisuusohjeet 3 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus 3 Yleiset turvallisuusohjeet 3 Käyttö 3 Hoito ja puhdistus 4 Asennus 4 Varotoimet jäätymisen estämiseksi 4 Vesiliitäntä 4 Sähköliitäntä 5 Huoltoliike 5 Laitteen hävittäminen 5 Laitteen kuvaus 6 Käyttöpaneeli 7 Peruutuspainike 8 Ohjelmanvalintapainikkeet 8 Yöohjelman painike 8 Multitab-toiminnon painike 8 Ajastimen painike 8 Näyttö 8 Toimintopainikkeet 8 Asetustila 9 Käyttöönotto 9 Vedenpehmentimen asettaminen 9 Manuaalinen asetus 10 Elektroninen säätö 10 Astianpesukoneen erikoissuolan käyttö 11 Pesuaineen ja huuhtelukirkasteen käyttö 11 Konetiskiaineen käyttö 11 Huuhtelukirkasteen käyttö 12 Säädä huuhtelukirkasteen annostelu 12 Multitab-toiminto 12 Ruokailuvälineiden ja astioiden järjestäminen koneeseen 13 Neuvoja ja vinkkejä 13 Pesuohjelmat 13 Pesuohjelman valitseminen ja käynnistäminen 14 Pesuohjelman asettaminen ja käynnistäminen 14 Ajastetun pesuohjelman asettaminen ja käynnistäminen 15 Pesuohjelman keskeyttäminen 15 Pesuohjelman tai ajastuksen peruuttaminen 15 Pesuohjelman lopussa 15 Astioiden poistaminen 16 Hoito ja puhdistus 16 Suodattimien poistaminen ja puhdistaminen 16 Suihkuvarsien puhdistaminen 17 Ulkopintojen puhdistaminen 17 Käyttöhäiriöt 17 Pesu- ja kuivaustulos ei ole tyydyttävä 19 Huuhtelukirkasteen annostelun käyttöönotto 19 Tekniset tiedot 20 Ympäristönsuojelu 20 Oikeus muutoksiin pidätetään

3 Turvallisuusohjeet 3 Käyttöohjeet Turvallisuusohjeet Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä, jotta voit varmistaa henkilökohtaisen turvallisuutesi ja suojella omaisuuttasi. voit suojella ympäristöä. jotta laite toimii asianmukaisesti. Säilytä käyttöohjeet laitteen yhteydessä ja pidä ne laitteen mukana myös asuntoa vaihtaessasi tai jos luovutat tai myyt laitteen toiselle henkilölle. Valmistaja ei vastaa laitteen virheellisen asennuksen ja käytön aiheuttamista vahingoista. Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus Älä anna lasten tai fyysisesti tai aisteiltaan rajoittuneiden tai muulla tavalla taitamattomien tai kokemattomien henkilöiden käyttää laitetta, ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo ja opasta heitä laitteen käytössä. Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta Ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran tai fyysisiä vammoja. Säilytä kaikki pesuaineet turvallisessa paikassa Älä anna lasten koskea pesuaineisiin. Pidä lapset ja lemmikkieläimet poissa laitteen luota silloin, kun sen luukku on auki. Yleiset turvallisuusohjeet Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia. Laite voi vaurioitua ja aiheuttaa vammoja. Noudata pesuaineen pakkaukseen merkittyjä turvallisuusohjeita, jotta et aiheuta vahinkoa silmille tai suun tai nielun limakalvoille. Älä juo laitteessa olevaa vettä. Koneen sisällä voi olla pesuaineen jäämiä. Sulje luukku aina laitteen täytön tai tyhjennyksen jälkeen. Näin voit välttyä vammoilta ja estää ihmisiä kaatumasta avoimen luukun päälle. Älä istu tai seiso avoimen luukun päällä. Käyttö Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. Älä käytä laitetta kaupallisiin tai teollisiin tai mihinkään muihin kuin edellä mainittuun tarkoitukseen. Käytä laitetta vain sen käyttötarkoitukseen. Näin voit välttyä fyysisiltä vammoilta ja omaisuusvahingoilta. Pese astianpesukoneessa vain konepesuun soveltuvia kotitalousastioita. Älä laita tulenarkoja tuotteita tai liuotinaineita tuotteen sisälle. Se aiheuttaa räjähdystai tulipalovaaran. Laita veitset ja muut teräväkärkiset esineet ruokailuvälinekoriin kärki alaspäin, yläkoriin vaakasuoraan asentoon tai veitsikoriin. (Kaikkiin malleihin ei kuulu veitsikoria). Käytä ainoastaan astianpesukoneeseen tarkoitettuja tuotteita (pesuaine, vedenpehmennyssuola ja huuhtelukirkaste). Suola, jota ei ole tarkoitettu astianpesukoneelle, saattaa vahingoittaa vedenpehmennintä. Täytä suolasäiliö juuri ennen pesuohjelman käynnistämistä. Suolarakeet tai suolavesi voivat aiheuttaa syöpymistä tai saada aikaan reiän laitteen pohjassa.

4 4 Turvallisuusohjeet Älä laita huuhtelukirkastelokeroon muita aineita (esim. astianpesukoneen puhdistusainetta tai nestemäistä pesuainetta). Ne voivat vahingoittaa laitetta. Tarkista ennen ohjelman käynnistämistä, että suihkuvarret pyörivät esteettä. Jos avaat astianpesukoneen luukun pesuohjelman aikana, koneen sisältä voi tulla kuumaa höyryä. On olemassa palovammojen vaara. Älä ota astioita koneesta ennen pesuohjelman päättymistä. Hoito ja puhdistus Ennen laitteen huoltamista tai puhdistamista laite on kytkettävä pois päältä, ja pistoke on irrotettava pistorasiasta. Älä käytä tulenarkoja tai syövyttäviä tuotteita. Älä käytä astianpesukonetta ilman sihtejä. Tarkista, että sihdit on asetettu oikein paikalleen. Jos sihdit on asennettu väärin paikoilleen, pesutulos voi olla huono ja laite voi vaurioitua. Älä puhdista laitetta höyryllä tai vesisuihkulla. Ne voivat aiheuttaa sähköiskun vaaran ja laitteen vaurioitumisen. Asennus Varmista, ettei laitteeseen ole tullut vaurioita kuljetuksen aikana. Vaurioitunutta laitetta ei saa kytkeä verkkovirtaan. Ota tarvittaessa yhteys jälleenmyyjään. Poista kaikki pakkausmateriaalit ennen laitteen käyttöä. Ainoastaan alan ammattilainen saa suorittaa laitteen sähkökytkennät ja putkiliitännät, asentaa laitteen ja huoltaa laitetta. Täten vältetään laitteen rakennevauriot ja henkilövahingot. Tarkista, että virtajohto on irrotettu pistorasiasta asennuksen aikana. Älä poraa reikiä astianpesukoneen sivupaneeliin. Poraaminen voi vaurioittaa hydrauliikka- ja sähköosia. Tärkeää! Noudata oheisen asennusoppaan ohjeita seuraavissa toimenpiteissä: Laitteen asennus. Kalusteen oven kiinnitys. Liitäntä vesijohtoverkkoon ja viemäriin. Varmista, että laite asennetaan turvalliseen paikkaan. Varotoimet jäätymisen estämiseksi Laitetta ei saa asentaa tilaan, jossa lämpötila on alle 0 C. Valmistaja ei vastaa jäätymisen aiheuttamista vahingoista. Vesiliitäntä Liitä laite vesijohtoverkkoon uusia letkuja käyttäen. Älä käytä käytettyjä letkuja. Älä liitä laitetta uuteen putkistoon tai putkistoon, jota ei ole käytetty pitkään aikaan. Anna veden juosta muutaman minuutin ajan ennen kuin liität vedenottoletkun. Varmista, ettei vesiletkut jää puristuksiin tai vaurioidu laitteen asennuksen aikana. Varmista, että vesiliitännät ovat tiiviit, jotta niistä ei vuoda vettä asennuksen jälkeen. Laitteen ensimmäisellä käyttökerralla on varmistettava, ettei vesiletkuissa ole vuotoja. Vedenottoletku on kaksiseinäinen, ja sen sisällä on varoventtiili sekä sen virtajohto. Vedenottoletku on paineenalainen vain veden virratessa. Jos vedenottoletku alkaa vuotaa, varoventtiili katkaisee veden virtauksen.

5 Turvallisuusohjeet 5 Ole varovainen liittäessäsi vedenottoletkua. Älä laita vedenottoletkua tai varoventtiiliä veteen. Jos vedenottoletku tai varoventtiili vaurioituu, irrota pistoke heti verkkovirtalähteestä. Varoventtiilillä varustetun vedenottoletkun saa vaihtaa ainoastaan valtuutettu huoltoliike. VAROITUS! Vaarallinen jännite. Sähköliitäntä Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Varmista, että arvokilvessä mainittu jännite ja virtalaji vastaavat laitteen asennuspaikan arvoja. Kytke pistoke aina maadoitettuun pistorasiaan. Älä käytä jakorasioita, liittimiä tai jatkojohtoja. On olemassa tulipalon vaara. Älä vaihda virtajohtoa. Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen. Varmista, että laitteen takana oleva pistoke tai verkkovirtajohto ei litisty tai vahingoitu. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on hyvin ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen. Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta. Huoltoliike Laitteen korjaukset ja huoltotyöt saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike. Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen. Käytä vain alkuperäisiä varaosia. Laitteen hävittäminen Voit välttyä fyysisiltä vammoilta tai vaurioilta seuraavasti: Irrota pistoke pistorasiasta. Leikkaa johto irti ja hävitä se. Irrota luukun lukitus. Näin lapsia ja lemmikkieläimiä estetään jäämästä laitteen sisään. Se voi aiheuttaa tukehtumisvaaran.

6 6 Laitteen kuvaus VAROITUS! Astianpesukoneen pesuaineet ovat vaarallisia ja voivat aiheuttaa korroosiota! Jos pesuaineiden käyttöön liittyviä onnettomuuksia tapahtuu, ota välittömästi yhteyttä paikalliseen myrkytyskeskukseen ja lääkäriin. Jos pesuaineita pääsee suuhun, ota välittömästi yhteyttä paikalliseen myrkytyskeskukseen ja lääkäriin. Jos pesuaineita pääsee silmiin, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin ja huuhtele silmät vedellä. Pidä pesuaineet turvallisessa paikassa lasten ulottumattomissa. Älä pidä laitteen luukkua auki silloin, kun pesuainelokerossa on pesuainetta. Täytä pesuainelokero juuri ennen pesuohjelman käynnistämistä. Laitteen kuvaus Yläkori 2 Vedenkovuuden säädin 3 Suolasäiliö 4 Pesuainelokero 5 Huuhtelukirkasteen säiliö 6 Arvokilpi 7 Suodattimet 8 Alempi suihkuvarsi 9 Ylempi suihkuvarsi 10 Ylin suihkuvarsi

7 Käyttöpaneeli 7 Käyttöpaneeli A B C 1 Virtapainike 2 Peruutuspainike 3 Ohjelmanvalintapainikkeet 4 Extra silent -ohjelman painike 5 Multitab-toiminnon painike 6 Ajastimen painike 7 Näyttö 8 Toimintopainikkeet 9 Merkkivalot 10 Ohjelmien merkkivalot 1) 8 Merkkivalot Merkkivalo syttyy, kun suolaa on lisättävä lokeroon. Katso kohta Astianpesukoneen erikoissuolan käyttö. Kun suolaa on lisätty lokeroon, suolan merkkivalo voi palaa edelleen muutaman tunnin ajan. Tämä ei vaikuta millään tavalla laitteen toimintaan.

8 8 Käyttöpaneeli 1) Merkkivalot Syttyy, kun huuhtelukirkastetta on lisättävä lokeroon. Katso kohta Pesuaineen ja huuhtelukirkasteen käyttö. MULTITAB Syttyy, kun otat Multitab-toiminnon käyttöön. Katso kohta Multitab-toiminto. 1) Kun suolan ja/tai huuhtelukirkasteen lokero on tyhjä, vastaava merkkivalo ei syty pesuohjelman ollessa käynnissä. Peruutuspainike Tällä painikkeella voit peruuttaa pesuohjelman tai ajastuksen. Katso kappale Pesuohjelman valitseminen ja käynnistäminen. Ohjelmanvalintapainikkeet Näillä painikkeilla voit valita pesuohjelman. Paina painiketta toistuvasti, kunnes haluamasi pesuohjelman merkkivalo syttyy. Lisätietoja pesuohjelmista saa kohdasta "Pesuohjelmat". Yöohjelman painike Kyseisen pesuohjelman äänitaso on alhainen. Yöohjelman aikana pumppu toimii erittäin alhaisella nopeudella. Tämä vähentää äänitasoa 25% normaaliin pesuohjelmaan verrattuna. Tämän vuoksi ohjelman kesto on pitkä. Valitse kyseinen pesuohjelma silloin, kun energiankulutus on taloudellisempaa. Multitab-toiminnon painike Tällä painikkeella Multitab-toiminto otetaan käyttöön/poistetaan käytöstä. Katso kohta Multitab-toiminto. Ajastimen painike Tällä painikkeella voit asettaa pesuohjelman käynnistymään myöhempänä ajankohtana 1-24 tunnin kuluttua. Katso kappale Pesuohjelman valitseminen ja käynnistäminen. Näyttö Näytöllä näkyvät seuraavat tiedot: Vedenpehmentimen tason elektroninen säätö. Huuhtelukirkasteen annostelun käyttöönotto/käytöstä poisto (vain silloin, kun Multitabtoiminto on käytössä). Pesuohjelman kesto. Pesuohjelman jäljellä oleva aika. Pesuohjelman päättyminen. Näytössä näkyy nolla. Ajastuksen jäljellä oleva aika. Virhekoodit. Toimintopainikkeet Toimintopainikkeilla tehdään seuraavat toimenpiteet: Vedenpehmentimen tason sähköinen säätö. Katso kohta "Vedenpehmentimen asettaminen". Huuhtelukirkasteen annostelun käyttöönotto/käytöstäpoisto silloin, kun Multitab-toiminto Downloaded from on päällä. DishWasher-Manual.com Katso kohta "Käyttöhäiriöt". Manuals

9 Käyttöönotto 9 Asetustila Merkkiäänten käyttöönotto/käytöstäpoisto. Katso kohta 'Äänimerkit'. Kodinkoneen on oltava asetustilassa seuraavien toimenpiteiden aikana: Pesuohjelman valitseminen ja käynnistäminen ja/tai ajastus. Vedenpehmentimen tason elektroninen säätö. Huuhtelukirkasteen annostelun käyttöönotto/käytöstä poisto. Paina virtapainiketta. Kodinkone on asetustilassa, kun: kaikki ohjelmien merkkivalot syttyvät. Paina virtapainiketta. Kodinkone ei ole asetustilassa, kun: vain yhden ohjelman merkkivalo syttyy. näytöllä näkyy pesuohjelman tai ajastuksen kesto. peruuta ohjelma tai ajastus ja siirry takaisin asetustilaan. Katso kappale Pesuohjelman valitseminen ja käynnistäminen. Käyttöönotto Noudata seuraavia ohjeita: 1. Tarkista, että vedenpehmentimen asetus on oikea paikkakuntasi vedenkovuudelle. Säädä vedenpehmennintä tarvittaessa. 2. Täytä suolasäiliö astianpesukoneille tarkoitetulla erikoissuolalla. 3. Täytä huuhtelukirkastelokero huuhtelukirkasteella. 4. Täytä astiat ja ruokailuvälineet laitteeseen. 5. Aseta astioiden tyypille ja likaisuusasteelle sopiva pesuohjelma. 6. Annostele pesuainelokeroon oikea määrä konetiskiainetta. 7. Käynnistä pesuohjelma. Jos käytät yhdistelmäpesuainetabletteja (3 in 1, 4 in 1 tai 5 in 1), lue ohjeet kohdasta Multitab-toiminto. Vedenpehmentimen asettaminen Vedenpehmennin poistaa vedestä mineraaleja ja suoloja. Mineraalit ja suolat voivat vaikuttaa haitallisesti laitteen toimintaan. Veden kovuus mitataan toisiaan vastaavilla asteikoilla: Saksalainen järjestelmä (dh ) Ranskalainen järjestelmä ( TH) mmol/l (millimoolia/litra - kansainvälinen vedenkovuuden yksikkö). Clarken järjestelmä. Säädä vedenpehmennin paikkakuntasi vedenkovuudelle sopivaksi. Kysy vedenkovuustiedot tarvittaessa vesilaitokselta. Vedenkovuus Vedenkovuuden asetus dh TH mmol/l Clarke manuaalinen elektroninen ,1-12, ) 10

10 10 Vedenpehmentimen asettaminen Vedenkovuus Vedenkovuuden asetus dh TH mmol/l Clarke manuaalinen elektroninen ,6-9, ) ,5-7, ) ,1-6, ) ,0-5, ) ,3-3, ) 5 1) ,6-3, ,9-2, ,7-1, < 4 < 7 < 0,7 < 5 1 2) 1 2) 1) Tehdasasetus. 2) Suolaa ei tarvita. Vedenpehmennintä on säädettävä sekä manuaalisesti että elektronisesti. Manuaalinen asetus Käännä vedenkovuuden säädin asentoon 1 tai 2 (katso taulukko). Elektroninen säätö 1. Kytke laitteeseen virta. 2. Tarkista, että laite on asetustilassa. 3. Paina toimintopainikkeita B ja C, kunnes toimintopainikkeiden A, B ja C yläpuolella olevat ohjelmien merkkivalot alkavat vilkkua. 4. Vapauta toimintopainikkeet B ja C. 5. Paina toimintopainiketta A. Toimintopainikkeiden B ja C yläpuolella olevat merkkivalot sammuvat. Toimintopainikkeen A yläpuolella oleva merkkivalo vilkkuu edelleen. Valittuna oleva säätö näkyy näytössä. Esimerkki: näytössä näkyy = taso Paina toimintopainiketta A toistuvasti, kunnes tarvittava säätö näkyy näytössä. 7. Tallenna asetus painamalla virtapainiketta. Jos vedenpehmennin on asetettu elektronisesti tasolle 1, suolan merkkivalo ei syty.

11 Astianpesukoneen erikoissuolan käyttö Suolasäiliön täyttäminen: 1. Avaa suolasäiliön korkki kiertämällä sitä vastapäivään. 2. Kaada säiliöön litra vettä (vettä lisätään vain suolan ensimmäinen täytön yhteydessä). 3. Täytä suolasäiliö suolalla suppilon avulla. 4. Poista säiliön suun ympärille roiskunut suola. 5. Sulje suolasäiliön korkki kiertämällä sitä myötäpäivään. On normaalia, että vettä tulee ulos suolasäiliöstä suolan lisäyksen yhteydessä. Pesuaineen ja huuhtelukirkasteen käyttö Astianpesukoneen erikoissuolan käyttö MAX Konetiskiaineen käyttö 7 Voit suojella ympäristöä käyttämällä vain tarvitsemasi määrän pesuainetta. Noudata pesuainepakkauksessa annettuja pesuainevalmistajan suosituksia. Pesuainelokeron täyttäminen: 1. Painamalla vapautuspainiketta 2 voit avata huuhtelukirkastelokeron luukun Laita pesuainetta lokeroon Jos käytät esihuuhtelun sisältävää pesuohjelmaa, laita laitteen luukun sisäpuolelle pieni määrä pesuainetta. 4. Jos käytät pesuainetabletteja, laita pesutabletti pesuainelokeroon Sulje pesuainelokero. Sulje kansi niin, että se naksahtaa kiinni. 6 5

12 12 Multitab-toiminto Erilaisten pesuainemerkkien liukenemisajassa on eroja. Jotkin pesutabletit eivät ehdi saavuttaa täyttä pesutehoaan lyhyen pesuohjelman aikana. Valitse pitkä pesuohjelma käyttäessäsi pesutabletteja, jotta pesuaineen jäämät ehtivät poistua täysin. Huuhtelukirkasteen käyttö Huuhtelukirkasteen ansiosta kuivissa astioissa ei ole raitoja ja läiskiä. Huuhtelukirkastetta annostellaan automaattisesti viimeisen huuhtelun aikana. Huuhtelukirkastelokeron täyttäminen: 1. Painamalla vapautuspainiketta 6 voit avata huuhtelukirkastelokeron luukun Täytä huuhtelukirkastelokero 3 huuhtelukirkasteella. Max-merkki ilmaisee maksimitason. 3. Pyyhi yliroiskunut huuhtelukirkaste imukykyisellä liinalla välttääksesi liiallisen vaahdonmuodostuksen pesuohjelman aikana. 4. Sulje huuhtelukirkastelokero. Sulje kansi niin, että se naksahtaa kiinni. Säädä huuhtelukirkasteen annostelu Tehdasasetus: asento 3. Voit säätää huuhtelukirkasteen annostelun asennon 1 (pienin) ja asennon 4 (suurin) välille. Kääntämällä huuhtelukirkasteen valitsinta 4 voit suurentaa tai pienentää annostelua. Multitab-toiminto Multitab-toiminto on tarkoitettu yhdistelmäpesutableteille. Yhdistelmäpesuainetabletti sisältää pesuaineen, huuhtelukirkasteen ja pehmennyssuolan. Jotkin pesutabletit voivat sisältää muitakin aineita. Tarkista, että pesuaineet soveltuvat vesijohtoverkon vedenkovuuteen. Lue pakkauksen ohjeet. Kun asetat Multitab-toiminnon, se on käytössä, kunnes poistat sen käytöstä. Multitab-toiminto poistaa käytöstä huuhtelukirkasteen ja suolan annostelun. Multitab-toiminto poistaa käytöstä huuhtelukirkasteen ja suolan merkkivalot. Ohjelman kesto voi olla pitempi Multitab-toiminnon yhteydessä. Ota Multitab-toiminto käyttöön ennen pesuohjelman käynnistämistä. Multitab-toimintoa ei voi ottaa käyttöön pesuohjelman aikana. Multitab-toiminnon käyttöönotto: Paina Multitab-painiketta. Multitab-toiminnon merkkivalo syttyy. Voit poistaa Multitab-toiminnon käytöstä seuraavasti ja käyttää erikseen pesuainetta, suolaa ja huuhtelukirkastetta: 1. Paina Multitab-painiketta. Multitab-toiminnon merkkivalo sammuu. 2. Täytä suolasäiliöt ja huuhtelukirkastelokero. 3. Aseta vedenpehmennin korkeimpaan asetukseen. 4. Pese yksi pesuohjelma ilman astioita. 5. Säädä vedenpehmennin paikkakuntasi vedenkovuudelle sopivaksi. 6. Säädä huuhtelukirkasteen annostelu.

13 Ruokailuvälineiden ja astioiden järjestäminen koneeseen Katso kohta 'Esimerkkejä ProClean asetuksista'. Neuvoja ja vinkkejä Älä pese astianpesukoneessa vettä imeviä tuotteita (esim. pesusieniä ja puhdistusliinoja). Ennen astioiden laittamista koneeseen: Poista kaikki ruoka. Liota/pehmennä kiinni palaneet ruoantähteet. Astioiden järjestäminen koneeseen: Aseta kupit, lasit, padat yms. alassuin. Varmista, että vesi ei keräänny astioiden sisään. Varmista, että ruokailuvälineet ja astiat eivät tartu yhteen. Varmista, että lasit eivät kosketa toisiaan. Laita pienet esineet ruokailuvälinekoriin. Laita lusikoiden joukkoon muita ruokailuvälineitä, jotta lusikat eivät tartu yhteen. Järjestä astiat niin, että vesi pääsee kaikille pinnoille. Muovi- ja teflonastioihin jää helposti vesipisaroita. Laita kevyet astiat yläkoriin. Tarkista, että astiat eivät pääse liikkumaan. Pesuohjelmat Pesuohjelmat Ohjelma Likaisuusaste Pestävät astiat Ohjelman kuvaus AUTO ) Mikä tahansa Ruokailuastiat, ruokailuvälineet, kattilat ja pannut INTENSIV PRO 70 Erittäin likaiset astiat 30 MIN 60 2) Normaalilikaiset tai vähän likaiset astiat ECO 50 3) Normaalilikaiset astiat Ruokailuvälineiden ja astioiden järjestäminen koneeseen 13 Ruokailuastiat, ruokailuvälineet, kattilat ja pannut Ruokailuastiat ja ruokailuvälineet Ruokailuastiat ja ruokailuvälineet Esipesu Varsinainen pesu 45 C tai 70 C 1 tai 2 välihuuhtelua Loppuhuuhtelu Kuivaus Esipesu Varsinainen pesu 70 C 1 välihuuhtelu Loppuhuuhtelu Kuivaus Varsinainen pesu 60 C Huuhtelu Esipesu Varsinainen pesu jopa 50 C 1 välihuuhtelu Loppuhuuhtelu Kuivaus

14 14 Pesuohjelman valitseminen ja käynnistäminen Ohjelma Likaisuusaste Pestävät astiat Ohjelman kuvaus EXTRA SILENT Normaalilikaiset tai vähän likaiset astiat Arat ruokailuastiat ja lasit Tämä ohjelma huuhtelee astiat nopeasti niin, että mahdolliset ruokajäämät eivät jää astioihin kiinni ja epämiellyttävät hajut poistuvat laitteesta. Voit käynnistää pesuohjelman vasta sitten, kun laite on täytetty kokonaan. Älä käytä pesuainetta tämän ohjelman aikana. Normaalilikaiset astiat Ruokailuastiat ja ruokailuvälineet Varsinainen pesu 45 C 1 välihuuhtelu Loppuhuuhtelu Kuivaus 1 huuhtelu kylmällä vedellä Esipesu Varsinainen pesu 50 C 1 välihuuhtelu Loppuhuuhtelu Kuivaus 1) Laite säätää automaattisesti veden lämpötilan ja määrän. Tämä riippuu laitteen täyttöasteesta ja astioiden likaisuusasteesta. Ohjelman kesto sekä ohjelman energian ja veden kulutus voivat vaihdella. 2) Kun laite on täytetty vain osittain täyteen, tämä ohjelma säästää aikaa ja tuottaa täydellisen pesutuloksen. 3) Testilaitoksen testiohjelma. Katso testitiedot toimitetusta esitteestä. Kulutusarvot Ohjelma 1) Energiankulutus (kwh) Vedenkulutus (litraa) AUTO ,9-1, INTENSIV PRO 70 1,5-1, MIN 60 0,9 9 ECO 50 1,0-1, ,8-0, ,1 4 EXTRA SILENT 1,1-1, ) Ohjelman kesto näkyy näytössä. Arvot voivat vaihdella veden paineen ja lämpötilan sekä energiansyötön ja astioiden määrän mukaan. Pesuohjelman valitseminen ja käynnistäminen Pesuohjelman asettaminen ja käynnistäminen 1. Avaa luukku. 2. Kytke laite päälle. 3. Varmista, että laite on asetustilassa. 4. Valitse pesuohjelma. Katso kohta "Pesuohjelmat".

15 Pesuohjelman valitseminen ja käynnistäminen 15 Vastaavan ohjelman merkkivalo syttyy. Kaikkien muiden ohjelmien merkkivalot sammuvat. Ohjelman kesto vilkkuu näytössä. 5. Sulje luukku. Pesuohjelma käynnistyy automaattisesti. Voit valita pesuohjelman myös luukku suljettuna. Kun painat jonkin pesuohjelman painiketta, toinen ohjelma on valittava kolmen sekunnin kuluessa. Ohjelma käynnistyy automaattisesti kolmen sekunnin kuluttua sen valitsemisesta. Ajastetun pesuohjelman asettaminen ja käynnistäminen 1. Avaa luukku. 2. Kytke laitteeseen virta ja valitse pesuohjelma. 3. Paina ajastimen painiketta toistuvasti, kunnes tarvittava aika vilkkuu näytössä. 4. Sulje laitteen luukku. Ajastuksen laskenta käynnistyy automaattisesti. Kun asetettu aika on kulunut loppuun, pesuohjelma käynnistyy automaattisesti. Laitteen luukun avaaminen keskeyttää ajastuksen laskennan. Kun suljet luukun, ajastuksen laskenta jatkuu keskeytyskohdasta. Voit valita ajastuksen myös luukku suljettuna. Kun valitset pesuohjelman, ajastusaika on valittava kolmen sekunnin kuluessa. Pesuohjelma käynnistyy automaattisesti kolmen sekunnin kuluttua sen valitsemisesta. Pesuohjelman keskeyttäminen Avaa laitteen luukku. Pesuohjelma pysähtyy. Sulje laitteen luukku. Pesuohjelma jatkuu kohdasta, jossa se keskeytyi. Pesuohjelman tai ajastuksen peruuttaminen Jos pesuohjelma tai ajastus ei ole alkanut, valintaa voi muuttaa. Kun pesuohjelma on käynnissä tai ajastus on alkanut, valintaa ei voi muuttaa. Pesuohjelma tai ajastus on peruutettava, jotta voidaan tehdä uusi valinta. Ajastuksen peruuttaminen johtaa automaattisesti valitun pesuohjelman peruuttamiseen. Tällöin pesuohjelma on valittava uudelleen. 1. Paina peruutuspainiketta, kunnes kaikki ohjelmien merkkivalot syttyvät. 2. Varmista, että pesuainelokerossa on konetiskiainetta ennen uuden pesuohjelman käynnistämistä. Pesuohjelman lopussa Pesuohjelma päättyy automaattisesti. Digitaalinäytössä näkyy Katkaise laitteesta virta. 2. Avaa laitteen luukku. 3. Pidä luukku raollaan muutaman minuutin ajan, jotta astiat kuivuvat paremmin.

16 16 Hoito ja puhdistus Jos et katkaise laitteesta virtaa kolmen minuutin kuluttua pesuohjelman päättymisestä: kaikki merkkivalot sammuvat, näytössä näkyy yksi vaakasuuntainen viiva. Tämä auttaa vähentämään energiankulutusta. Kun painetaan jotain painiketta (ei virtapainiketta), näyttö ja merkkivalot syttyvät uudelleen. Laitteesta katkeaa automaattisesti virta kymmenen minuutin kuluttua pesuohjelman päättymisestä. Astioiden poistaminen Anna astioiden jäähtyä, ennen kuin tyhjennät ne koneesta. Kuumat astiat särkyvät helposti. Tyhjennä ensin alakori ja vasta sen jälkeen yläkori. Laitteen reunoilla ja luukussa voi olla vettä. Ruostumaton teräs jäähtyy nopeammin kuin astiat. Hoito ja puhdistus Suodattimien poistaminen ja puhdistaminen Likaiset suodattimet huonontavat pesutulosta. Vaikka kyseiset suodattimet vaativat vain pientä huoltoa, ne kannattaa tarkistaa ja tarvittaessa puhdistaa säännöllisesti. 1. Poista suodatin (A) kääntämällä sitä vastapäivään ja poista se suodattimesta (B). B A

17 Käyttöhäiriöt Suodatin (A) koostuu 2 osasta. Pura suodatin vetämällä sen osat toisistaan irti. 3. Puhdista suodattimet huolellisesti juoksevan veden alla. 4. Aseta suodattimen (A) 2 osaa yhteen ja paina. Varmista, että ne kiinnittyvät virheettömästi yhteen. 5. Poista suodatin (B). 6. Puhdista suodatin (B) huolellisesti juoksevan veden alla. 7. Aseta suodatin (B) sen alkuperäiseen asentoon. Varmista, että se kiinnittyy oikein kahden ohjaimen (C) alle. 8. Aseta suodatin (A) paikoilleen suodattimeen (B) ja käännä sitä myötäpäivään, kunnes se lukittuu paikoilleen. C Suihkuvarsien puhdistaminen Älä irrota suihkuvarsia. Jos suihkuvarsien reiät ovat tukkeutuneet, poista lika cocktailtikulla. Ulkopintojen puhdistaminen Puhdista koneen ja ohjauspaneelin ulkopinnat kostealla, pehmeällä liinalla. Käytä vain mietoja puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta, hankaavia pesulappuja tai liuottimia (esim. asetonia). Käyttöhäiriöt Laite ei käynnisty tai pysähtyy kesken pesuohjelman. Yritä ensin löytää ongelmaan ratkaisu (katso taulukkoa). Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteyttä huoltoliikkeeseen. Ongelma Virhekoodi Mahdollinen syy Mahdollinen ratkaisu Astianpesukoneeseen ei tule vettä. Merkkiääni kuuluu. Näytössä näkyy. Vesihana on tukossa tai kalkkeutunut. Puhdista vesihana.

18 18 Käyttöhäiriöt Ongelma Virhekoodi Mahdollinen syy Mahdollinen ratkaisu Koneeseen jää vettä. Vesivahinkosuojaus on käytössä. Pesuohjelma ei käynnisty. Merkkiääni kuuluu. Näytössä näkyy. Merkkiääni kuuluu. Näytössä näkyy. Vedenpaine on liian matala. Vesihana on kiinni. Vedenottoletkun suodatin on tukossa. Vedenottoletku on liitetty virheellisesti. Vedenottoletku on vaurioitunut. Altaan poistoviemäri on tukossa. Tyhjennysletku on liitetty virheellisesti. Tyhjennysletku on vaurioitunut. Laitteen luukku on auki. Pistoke ei ole pistorasiassa. Kotitalouden sulakekotelon sulake on palanut. Ajastin on asetettu. (Vain ajastintoiminnolla varustetut laitteet). Kytke laite päälle tarkastusten jälkeen. Ohjelma jatkuu keskeytyskohdasta. Jos ongelma toistuu, ota yhteys huoltoliikkeeseen. Jos näytössä näkyy muita virhekoodeja, ota yhteyttä huoltoliikkeeseen. Huoltoliikkeen vaatimat tiedot on merkitty arvokilpeen. Suosittelemme, että kirjoitat tiedot tähän: Malli (MOD.)... Tuotenumero (PNC)... Sarjanumero (S.N.)... Ota yhteyttä paikalliseen vesilaitokseen. Avaa vesihana. Puhdista suodatin. Varmista, että liitäntä on virheetön. Varmista, ettei vedenottoletkussa ole vaurioita. Puhdista altaan poistoviemäri. Varmista, että liitäntä on virheetön. Varmista, ettei tyhjennysletkussa ole vaurioita. Sulje vesihana ja ota yhteyttä huoltoliikkeeseen. Sulje luukku oikein. Liitä pistoke pistorasiaan. Vaihda sulake. Ohjelman käynnistäminen välittömästi, ajastuksen peruuttaminen.

19 Käyttöhäiriöt 19 Pesu- ja kuivaustulos ei ole tyydyttävä Ongelma Mahdollinen syy Mahdollinen ratkaisu Astiat eivät ole puhtaita. Valittu pesuohjelma ei sovi astioiden tyypille ja likaisuusasteelle. Korit on täytetty väärin, vesi ei päässyt kaikille pinnoille. Suihkuvarret eivät pyörineet esteettä, koska astiat on sijoitettu koneeseen väärin. Sihdit ovat likaiset tai ne on koottu ja asennettu väärin. Konetiskiainetta on käytetty liian vähän tai ei lainkaan. Varmista, että pesuohjelma sopii astioiden tyypille ja likaisuusasteelle. Täytä korit oikein. Varmista, etteivät astiat estä suihkuvarsien pyörimistä. Varmista, että sihdit ovat puhtaita ja oikein paikallaan. Varmista, että konetiskiainetta on riittävästi. Astioissa on kalkkijäämiä. Suolasäiliö on tyhjä. Täytä suolasäiliö astianpesukoneille tarkoitetulla erikoissuolalla. Vedenpehmentimen säätö on virheellinen. Säädä vedenpehmennin. Laseissa ja muissa astioissa on raitoja, maitomaisia läiskiä tai sinertävä pinta. Laseissa ja muissa astioissa on kuivuneita vesipisaroita. Astiat ovat märkiä. Astiat ovat märkiä ja himmeitä. Suolasäiliön korkki ei ole kunnolla kiinni. Liikaa huuhtelukirkastetta. Liian vähän huuhtelukirkastetta. Syynä voi olla käytetty konetiskiaine. Olet valinnut pesuohjelman, jossa ei ole kuivausvaihetta tai jonka kuivausvaihe on lyhyt. Huuhtelukirkastelokero on tyhjä. Multitab-toiminto on päällä. (Huuhtelukirkastelokero on poistettu käytöstä automaattisesti). Varmista, että suolasäiliön korkki on kunnolla kiinni. Pienennä huuhtelukirkasteannosta. Lisää huuhtelukirkastetta. Käytä erimerkkistä konetiskiainetta. Jätä luukku raolleen muutamaksi minuutiksi, ennen kuin otat astiat pois koneesta. Täytä huuhtelukirkastelokero huuhtelukirkasteella. Ota huuhtelukirkasteen annostelu käyttöön. Katso kohta Huuhtelukirkasteen annostelun käyttöönotto. Huuhtelukirkasteen annostelun käyttöönotto 1. Kytke laitteeseen virta. 2. Tarkista, että laite on asetustilassa. 3. Paina toimintopainikkeita B ja C. Toimintopainikkeiden A, B ja C yläpuolella olevat ohjelmien merkkivalot alkavat vilkkua.

20 20 Tekniset tiedot 4. Vapauta toimintopainikkeet B ja C. 5. Paina toimintopainiketta B. Toimintopainikkeiden A ja C yläpuolella olevat ohjelmien merkkivalot sammuvat. Toimintopainikkeen B yläpuolella oleva merkkivalo vilkkuu edelleen. Valittuna oleva asetus näkyy näytössä. Huuhtelukirkasteen annostelu ei ole käytössä Huuhtelukirkasteen annostelu käytössä 6. Paina uudelleen toimintopainiketta B. Uusi säätö näkyy näytössä. 7. Tallenna asetus katkaisemalla virta laitteesta. Tekniset tiedot Mitat leveys 596 mm korkeus mm syvyys 575 mm Vedenpaine minimi 0,5 bar (0,05 MPa) maksimi 8 bar (0,8 MPa) Vesiliitäntä 1) kylmä tai kuuma vesi enintään 60 C Kapasiteetti astiaston koko (henkilöluku) 12 1) Liitä vedenottoletku hanaan, jossa on 3/4 tuuman kierre. Laitteen luukun sisäreunan arvokilvessä näkyvät sähköliitännän tiedot. Jos vesi kuumennetaan vaihtoehtoisen energian avulla (esim. aurinko- tai valokennopaneelit ja tuulivoima), käytä kuumaa vettä energiankulutuksen vähentämiseksi. Ympäristönsuojelu Tuotteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa laittaa sekajätteen joukkoon, vaan se on toimitettava erilliseen sähkö- ja elektroniikkajätteiden keräyspisteeseen. Asianmukaisella jätehuollolla estetään mahdolliset ympäristö- ja terveyshaitat. Laitetta ei saa purkaa ennen jätehuoltoon luovuttamista eikä laitteen sisälle saa laittaa muita jätteitä. Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat kuntasi jäteasioita hoitavalta viranomaiselta, liikkeestä josta tuote on ostettu tai internet sivuiltamme Kierrätä materiaalit, joissa on merkintä. Kierrätä pakkaus viemällä se asianmukaisiin säiliöihin.

käyttöohje bruksanvisning

käyttöohje bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning Astianpesukone Diskmaskin ESF 2410 2 electrolux Sisällys Turvallisuusohjeet 2 Laitteen kuvaus 3 Käyttöpaneeli 4 Laitteen käyttö 5 Huuhtelukirkasteen käyttö 5 Ruokailuvälineiden

Lisätiedot

SUOMI 4 SVENSKA 20 ÍSLENSKA 36

SUOMI 4 SVENSKA 20 ÍSLENSKA 36 SKINANDE FI SE IS SUOMI 4 SVENSKA 20 ÍSLENSKA 36 SUOMI 4 Sisällys Turvallisuusohjeet 4 Laitteen kuvaus 6 Käyttöpaneeli 6 Ohjelmat 7 Lisätoiminnot 8 Käyttöönotto 9 Päivittäinen käyttö 11 Oikeus muutoksiin

Lisätiedot

ESF 8530ROW ESF 8530ROX FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 20

ESF 8530ROW ESF 8530ROX FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 20 ESF 8530ROW ESF 8530ROX FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 20 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 5 4. KÄYTTÖPANEELI...

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ZANUSSI ZDI210X

Käyttöoppaasi. ZANUSSI ZDI210X Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX ESL68040 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3894687

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX ESL68040 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3894687 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

FI Käyttöohje 2 Astianpesukone SV Bruksanvisning 23 Diskmaskin FAVORIT 99705 VI1P

FI Käyttöohje 2 Astianpesukone SV Bruksanvisning 23 Diskmaskin FAVORIT 99705 VI1P FI Käyttöohje 2 Astianpesukone SV Bruksanvisning 23 Diskmaskin FAVORIT 99705 VI1P 2 SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 6 4. KÄYTTÖPANEELI... 7 5. OHJELMAT...7

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX F55036M0P

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX F55036M0P Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

FI Käyttöohje 2 Astianpesukone SV Bruksanvisning 21 Diskmaskin FAVORIT VI1P

FI Käyttöohje 2 Astianpesukone SV Bruksanvisning 21 Diskmaskin FAVORIT VI1P FI Käyttöohje 2 Astianpesukone SV Bruksanvisning 21 Diskmaskin FAVORIT 78600 VI1P 2 SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 5 4. KÄYTTÖPANEELI... 6 5. OHJELMAT...7

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

FI Käyttöohje 2 Astianpesukone SV Bruksanvisning 20 Diskmaskin FAVORIT SILENCW2P FAVORIT SILENCM2P

FI Käyttöohje 2 Astianpesukone SV Bruksanvisning 20 Diskmaskin FAVORIT SILENCW2P FAVORIT SILENCM2P FI Käyttöohje 2 Astianpesukone SV Bruksanvisning 20 Diskmaskin FAVORIT SILENCW2P FAVORIT SILENCM2P 2 SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 5 4. KÄYTTÖPANEELI...

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE

BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE LAITTEEN OSAT 1 letku 2 lämpötilan merkkivalo (oranssi) 3 päällekytkennän merkkivalo (punainen) 4 päälle/pois kytkin 5 kantosanka 6 turvalukitus /täyttöreikä 7 keitin

Lisätiedot

FI Käyttöohje 2 Astianpesukone SV Bruksanvisning 20 Diskmaskin FAVORIT 66700VI1P

FI Käyttöohje 2 Astianpesukone SV Bruksanvisning 20 Diskmaskin FAVORIT 66700VI1P FI Käyttöohje 2 Astianpesukone SV Bruksanvisning 20 Diskmaskin FAVORIT 66700VI1P 2 SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 5 4. KÄYTTÖPANEELI... 6 5. OHJELMAT...7

Lisätiedot

OMI 60-00 T OMI 60-01 T Astianpesukone Käyttöokjeet Arvoisa asiakas, Lue huolellisesti nämä ohjeet ennen astianpesukoneen asentamista ja sen ensimmäistä käyttöä. Nämä tiedot annetaan tapaturmariskien ja/tai

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

EWP 1274 TDW EWP 1474 TDW... FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 22

EWP 1274 TDW EWP 1474 TDW... FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 22 EWP 1274 TDW EWP 1474 TDW...... FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 22 2 www.electrolux.com SISÄLLYS 1. TURVALLISUUSTIEDOT................................................... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET..................................................

Lisätiedot

ESF 7540ROW ESF 7540ROX FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 20

ESF 7540ROW ESF 7540ROX FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 20 ESF 7540ROW ESF 7540ROX FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 20 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 5 4. KÄYTTÖPANEELI...

Lisätiedot

FI KÄYTTÖOHJE LVF63IT

FI KÄYTTÖOHJE LVF63IT FI KÄYTTÖOHJE LVF63IT Suomi Käyttöohje Tämä yksinomaan kotitalouskäyttöön tarkoitettu laite on suunniteltu astioiden pesuun. Erittäin tärkeää: Lue koko tämä käyttöohje ennen astianpesukoneen asennusta

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

ESF 8585ROX ESF 8585ROW FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 19

ESF 8585ROX ESF 8585ROW FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 19 ESF 8585ROX ESF 8585ROW FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 19 2 SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 5 4. KÄYTTÖPANEELI... 6 5. OHJELMAT...

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

ESL 8520RO FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 21

ESL 8520RO FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 21 ESL 8520RO FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 21 2 SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 6 4. KÄYTTÖPANEELI... 7 5. OHJELMAT... 7

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QB5180X http://fi.yourpdfguides.com/dref/834442

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QB5180X http://fi.yourpdfguides.com/dref/834442 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE Hornady Lock-N-Load Sonic/Magnum Sonic Cleaner poistaa ruutijäämät hylsyn sisä-ja ulkopuolelta ultraäänienergian ja erityisen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Weather Station

KÄYTTÖOHJE Weather Station KN-WS500N A KÄYTTÖOHJE Weather Station Osa I Tässä sääasemassa on 7 eri kielivaihtoehtoa: Englanti, saksa, ranska, italia, espanja, hollanti ja tanska. Sääasemassa on kuusi painiketta: CH, ALERT, MAX/MIN,

Lisätiedot

SUOMI 4 SVENSKA 24 ÍSLENSKA 44

SUOMI 4 SVENSKA 24 ÍSLENSKA 44 FI SKINANDE SE IS SUOMI 4 SVENSKA 24 ÍSLENSKA 44 SUOMI 4 Sisältö Turvallisuustiedot 4 Turvallisuusohjeet 5 Laitteen kuvaus 7 Käyttöpaneeli 7 Ohjelmat 8 Lisätoiminnot 9 Asetukset 10 Käyttöönotto 12 Päivittäinen

Lisätiedot

FI Käyttöohje 2 Astianpesukone SV Bruksanvisning 24 Diskmaskin FAVORIT VI1P

FI Käyttöohje 2 Astianpesukone SV Bruksanvisning 24 Diskmaskin FAVORIT VI1P FI Käyttöohje 2 Astianpesukone SV Bruksanvisning 24 Diskmaskin FAVORIT 78745 VI1P 2 SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 6 4. KÄYTTÖPANEELI... 7 5. OHJELMAT...7

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

FI Käyttöohje 2 Astianpesukone SV Bruksanvisning 24 Diskmaskin FAVORIT 66792MOP FAVORIT 66792WOP FAVORIT 66792BOP

FI Käyttöohje 2 Astianpesukone SV Bruksanvisning 24 Diskmaskin FAVORIT 66792MOP FAVORIT 66792WOP FAVORIT 66792BOP FI Käyttöohje 2 Astianpesukone SV Bruksanvisning 24 Diskmaskin FAVORIT 66792MOP FAVORIT 66792WOP FAVORIT 66792BOP 2 SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 6

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

SUOMI 4 SVENSKA 24 ÍSLENSKA 44

SUOMI 4 SVENSKA 24 ÍSLENSKA 44 FI MEDELSTOR SE IS SUOMI 4 SVENSKA 24 ÍSLENSKA 44 SUOMI 4 Sisältö Turvallisuustiedot 4 Turvallisuusohjeet 5 Laitteen kuvaus 7 Käyttöpaneeli 7 Ohjelmat 8 Lisätoiminnot 9 Asetukset 10 Käyttöönotto 12 Päivittäinen

Lisätiedot

SUOMI 4 SVENSKA 22 ÍSLENSKA 40

SUOMI 4 SVENSKA 22 ÍSLENSKA 40 LAGAN FI SE IS SUOMI 4 SVENSKA 22 ÍSLENSKA 40 SUOMI 4 Sisältö Turvallisuustiedot 4 Turvallisuusohjeet 5 Laitteen kuvaus 7 Käyttöpaneeli 7 Ohjelmat 8 Asetukset 8 Käyttöönotto 10 Päivittäinen käyttö 11

Lisätiedot

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06 IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-S IH-5509-W 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

SUOMI 4 SVENSKA 22 ÍSLENSKA 40

SUOMI 4 SVENSKA 22 ÍSLENSKA 40 FI HJÄLPSAM SE IS SUOMI 4 SVENSKA 22 ÍSLENSKA 40 SUOMI 4 Sisältö Turvallisuustiedot 4 Turvallisuusohjeet 5 Laitteen kuvaus 7 Käyttöpaneeli 7 Ohjelmat 8 Asetukset 9 Käyttöönotto 10 Päivittäinen käyttö

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. selitykset

Suomi. turvallisuus. selitykset 2 BLX50 series Suomi Taita auki etusivun kuvitukset Tehosekoittimen avulla voit valmistaa esimerkiksi keittoja, juomia, pateita, majoneesia ja korppujauhoja, jauhaa keksejä tai pähkinöitä ja murskata

Lisätiedot

(katso oikealla olevia lisätoimintojen kuvauksia)

(katso oikealla olevia lisätoimintojen kuvauksia) Pikaopas Kuvaus LUE TÄMÄ PIKAOPAS JA ASENNUSOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KONEEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ! OHJELMAN VALINTAPAINIKE Paina painiketta P (useamman kerran), kunnes näytössä näkyy valitun ohjelman numero

Lisätiedot

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset,

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, SÄHKÖGRILLI 2000W KÄYTTÖOPAS tuote 1474 Varoitus Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa Ohjeet vähentävät loukkaantumisriskiä Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

Asennus- ja CALLIDUS VEDENSUODATIN NF/DD AUTOMATIIKALLA TEKNISET TIEDOT. korkein sallittu lämpötila 50 C. vastavirtahuuhtelu elvytys ja hidashuuhtelu

Asennus- ja CALLIDUS VEDENSUODATIN NF/DD AUTOMATIIKALLA TEKNISET TIEDOT. korkein sallittu lämpötila 50 C. vastavirtahuuhtelu elvytys ja hidashuuhtelu Asennus- ja käyttöohjeet CALLIDUS VEDENSUODATIN NF/DD AUTOMATIIKALLA 255 TEKNISET TIEDOT työpaine 1,5-8 bar korkein sallittu lämpötila 50 C sähköliitäntä 220/12V, 50Hz putkiliitäntä 22 mm kokonaishuuhteluaika

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

(katso oikealla olevia lisätoimintojen kuvauksia)

(katso oikealla olevia lisätoimintojen kuvauksia) Pikaopas Kuvaus LUE TÄMÄ PIKAOPAS JA ASENNUSOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KONEEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ! OHJELMAN VALINTAPAINIKE Paina painiketta P (useamman kerran), kunnes näytössä näkyy valitun ohjelman numero

Lisätiedot

ESF4202LOW. FI Astianpesukone Käyttöohje 2 SV Diskmaskin Bruksanvisning 21

ESF4202LOW. FI Astianpesukone Käyttöohje 2 SV Diskmaskin Bruksanvisning 21 ESF4202LOW FI Astianpesukone Käyttöohje 2 SV Diskmaskin Bruksanvisning 21 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS...6 4. KÄYTTÖPANEELI... 6

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN. LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA. OHJEITA NOUDATTAMALLA SAAT PARHAAN TU- LOKSEN JA VOIT KÄYTTÄÄ LAITETTA TURVALLISESTI. SF TURVAVAROITUKSIA - Varmista pakkauksen poistamisen

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE TEKA DW1-603FI ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASTIANPESUKONE TEKA DW1-603FI ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASTIANPESUKONE TEKA DW1-603FI ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE TURVALLISUUTTA KOSKEVAT OHJEET Pakkauksesta poistamisen jälkeen on tarkistettava, onko laite vahingoittamaton ja ehjä. Tämä laite ei ole tarkoitettu

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti Modell/Malli: SOHO-FAST/RE Nr/Nro: 38-5000 Ver. 001-200503 SE Presentation 100Base-TX med överföringshastighet upp till 10/100Mbps (Full duplex)

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

ESL 8810RO. FI Astianpesukone Käyttöohje 2 SV Diskmaskin Bruksanvisning 25

ESL 8810RO. FI Astianpesukone Käyttöohje 2 SV Diskmaskin Bruksanvisning 25 ESL 8810RO FI Astianpesukone Käyttöohje 2 SV Diskmaskin Bruksanvisning 25 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSOHJEET... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS...6 4. KÄYTTÖPANEELI... 7

Lisätiedot

ESL 8336RO. FI Astianpesukone Käyttöohje 2 SV Diskmaskin Bruksanvisning 23

ESL 8336RO. FI Astianpesukone Käyttöohje 2 SV Diskmaskin Bruksanvisning 23 ESL 8336RO FI Astianpesukone Käyttöohje 2 SV Diskmaskin Bruksanvisning 23 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS...5 4. KÄYTTÖPANEELI... 6

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Ohjainten kuvaus 2 2. Vianmääritys 10

Sisällysluettelo. 1. Ohjainten kuvaus 2 2. Vianmääritys 10 Sisällysluettelo Käyttöohje - F19926010497 1. Ohjainten kuvaus 2 2. Vianmääritys 10 Kiitos, että valitsit tuotteemme. Lue tämä käyttöohje huolellisesti. Se sisältää kaikki tarvitsemasi tiedot astianpesukoneen

Lisätiedot

SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa.

SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa. FI SKINANDE SE IS SUOMI Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa. SVENSKA Var god se den sista sidan i denna handbok för

Lisätiedot

ESL 8520RO. FI Astianpesukone Käyttöohje 2 SV Diskmaskin Bruksanvisning 24

ESL 8520RO. FI Astianpesukone Käyttöohje 2 SV Diskmaskin Bruksanvisning 24 ESL 8520RO FI Astianpesukone Käyttöohje 2 SV Diskmaskin Bruksanvisning 24 2 SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS...6 4. KÄYTTÖPANEELI... 7 5. OHJELMAT...7 6.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

ENNEN ASTIANPESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTOA/LIITÄNNÄT

ENNEN ASTIANPESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTOA/LIITÄNNÄT KÄYTTÖOHJEET ENNEN ASTIANPESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTOA/LIITÄNNÄT VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA SUOLAN ANNOSTELU HUUHTELUKIRKASTEEN ANNOSTELU PESUAINEEN ANNOSTELU PUHDISTUS JA HUOLTO 27 ENNEN ASTIANPESUKONEEN

Lisätiedot

FI SV TVÄTTMASKIN KÄYTTÖOHJE 2 BRUKSANVISNING 24

FI SV TVÄTTMASKIN KÄYTTÖOHJE 2 BRUKSANVISNING 24 EWT1376EOW FI SV PESUKONE TVÄTTMASKIN KÄYTTÖOHJE 2 BRUKSANVISNING 24 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 5 4. KÄYTTÖPANEELI... 6 5.

Lisätiedot

TOWER KÄYTTÖOHJE. UM_FI Part No.: 1764098_01

TOWER KÄYTTÖOHJE. UM_FI Part No.: 1764098_01 KÄYTTÖOHJE UM_FI Part No.: 1764098_01 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 2 YLEISTÄ... 4 Johdanto...4 Varoitukset...4 Varotoimenpiteet...4 Käyttötarkoitus...4 Tiedot & paino...5 Toimintojen yleiskuvaus...5 YLEISKUVA OSISTA...

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QB6221I

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QB6221I Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

Astianpesukone. Käyttöohje

Astianpesukone. Käyttöohje Astianpesukone Käyttöohje SISÄLTÖ Tekniset tiedot 4 Yhdenmukaisuus standardeihin ja testituloksiin...... 4 Turvallisuusohjeita ja suosituksia... 5 Kierrätys...... 5 Turvallisuusohjeita.... 5 Suosituksia.....

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

ESI 8710RAX. FI Astianpesukone Käyttöohje 2 SV Diskmaskin Bruksanvisning 26

ESI 8710RAX. FI Astianpesukone Käyttöohje 2 SV Diskmaskin Bruksanvisning 26 ESI 8710RAX FI Astianpesukone Käyttöohje 2 SV Diskmaskin Bruksanvisning 26 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSOHJEET... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS...6 4. KÄYTTÖPANEELI...

Lisätiedot

ST2FABP2. 50-luvun retrotyyli 60 CM ASTIANPESUKONE KERMANVÄRINEN ENERGIALUOKKA: A+++A

ST2FABP2. 50-luvun retrotyyli 60 CM ASTIANPESUKONE KERMANVÄRINEN ENERGIALUOKKA: A+++A ST2FABP2 60 CM ASTIANPESUKONE KERMANVÄRINEN ENERGIALUOKKA: A+++A EAN13: 8017709166946 13 astiastoa 9 ohjelmaa (joista 4 Quick Time -ohjelmaa): Huuhtelu, lasiohjelma, ECO, auto 60-70, Super pika ohjelmaa:

Lisätiedot

FI Käyttöohje 2 Astianpesukone SV Bruksanvisning 25 Diskmaskin FAVORIT VI1P

FI Käyttöohje 2 Astianpesukone SV Bruksanvisning 25 Diskmaskin FAVORIT VI1P FI Käyttöohje 2 Astianpesukone SV Bruksanvisning 25 Diskmaskin FAVORIT 99705 VI1P 2 www.aeg.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 6 4. KÄYTTÖPANEELI...

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

STA6444L2. Funktioner 60 CM TÄYSINTEGROITAVA ASTIANPESUKONE ENERGIALUOKKA: A+A

STA6444L2. Funktioner 60 CM TÄYSINTEGROITAVA ASTIANPESUKONE ENERGIALUOKKA: A+A 60 CM TÄYSINTEGROITAVA ASTIANPESUKONE ENERGIALUOKKA: A+A EAN13: 8017709165949 13 astiastoa 9 ohjelmaa (joista 4 pikaohjelmaa): Liotus, lasiohjelma, normaali, ECO, Super Pikaohjelmat: 27 min pika, ECO-pika,

Lisätiedot