FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0251/156. Tarkistus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0251/156. Tarkistus"

Transkriptio

1 A8-0251/ Telička, Evžen Tošenovský, Jan Zahradil, Emil Radev, Petras Auštrevičius, Anneli Jäätteenmäki, Gesine Meissner, Miroslav Mikolášik, Ivan Štefanec, Monika Smolková, Stefano Maullu, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Valdemar Tomaševski, Angel Dzhambazki, Ryszard Czarnecki, Edward Czesak, Anna Elżbieta Fotyga, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Urszula Krupa, Zbigniew Kuźmiuk, Ryszard Antoni Legutko, Stanisław Ożóg, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski, Branislav Škripek, Janusz Korwin-Mikke, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Boris Zala, Marian Harkin, Jan Keller, Beata Gosiewska, Anna Záborská, Hannu Takkula, Joachim Starbatty, Bernd Kölmel, Ulrike Trebesius, Bernd Lucke 1 artikla 1 kohta 8 a alakohta (uusi) 12 artikla 2 kohta 8 a) Korvataan 12 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti: 2. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, metsästäjät C luokan ampuma-aseiden osalta, historiallisten tapahtumien uudelleenlavastuksiin osallistujat B ja C luokan ampumaaseiden osalta ja keräilijät ja urheiluampujat sellaisten A, B ja C luokan ampuma-aseiden osalta, joille on myönnetty lupa 6 artiklan 3 c kohdan nojalla tai joiden lupa on uusittu 7 artiklan 4 a kohdan nojalla, voivat ilman ennakkolupaa pitää hallussaan yhtä tai useampaa ampuma-asetta matkalla kahden tai useamman jäsenvaltion läpi harjoittaakseen toimintaansa, edellyttäen että heillä on Euroopan ampuma-asepassi, jossa tämä

2 ase tai nämä aseet mainitaan, ja että he voivat osoittaa matkansa syyn erityisesti esittämällä kutsun tai muun todisteen metsästys- tai urheiluammuntatoiminnastaan tai historiallisen tapahtuman uudelleenlavastukseen osallistumisestaan matkan kohteena olevassa jäsenvaltiossa. Tämän kohdan mukaisesti myönnettyjen lupien ei pidä olla vain poikkeuslupia. Niitä olisi sovellettava kaikkiin henkilöihin, jotka täyttävät asetetut vaatimukset.

3 A8-0251/ Telička, Evžen Tošenovský, Jan Zahradil, Emil Radev, Petras Auštrevičius, Anneli Jäätteenmäki, Gesine Meissner, Monika Smolková, Miroslav Mikolášik, Ivan Štefanec, Stefano Maullu, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Valdemar Tomaševski, Angel Dzhambazki, Ryszard Czarnecki, Edward Czesak, Anna Elżbieta Fotyga, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Urszula Krupa, Zbigniew Kuźmiuk, Ryszard Antoni Legutko, Stanisław Ożóg, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski, Janusz Korwin-Mikke, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Boris Zala, Marian Harkin, Jan Keller, Beata Gosiewska, Kristina Winberg, Anna Záborská, Hannu Takkula, Joachim Starbatty, Bernd Kölmel, Ulrike Trebesius, Bernd Lucke 1 artikla 1 kohta 9 alakohta 13 artikla 4 kohta 4. Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset vaihtavat tietoja luvista, joita on myönnetty ampuma-aseiden siirtämiseksi toiseen jäsenvaltioon, sekä tietoja lupien epäämisestä 7 artiklan mukaisesti. 4. Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset vaihtavat sähköisesti tietoja luvista, joita on myönnetty ampumaaseiden siirtämiseksi toiseen jäsenvaltioon, sekä tietoja lupien epäämisestä 7 artiklan mukaisesti tai lupien peruuttamisesta turvallisuuteen tai asianomaisen henkilön luotettavuuteen liittyvistä syistä. Jäsenvaltioiden olisi myös voitava vaihtaa tietoja ampuma-aselupien peruuttamisesta.

4 A8-0251/ Telička, Evžen Tošenovský, Jan Zahradil, Emil Radev, Petras Auštrevičius, Miroslav Mikolášik, Ivan Štefanec, Stefano Maullu, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Valdemar Tomaševski, Angel Dzhambazki, Ryszard Czarnecki, Edward Czesak, Anna Elżbieta Fotyga, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Urszula Krupa, Zbigniew Kuźmiuk, Ryszard Antoni Legutko, Stanisław Ożóg, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski, Branislav Škripek, Janusz Korwin-Mikke, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Marian Harkin, Eduard Kukan,Jan Keller, Beata Gosiewska 1 artikla 1 kohta 13 alakohta a alakohta i alakohta Liite I II osa A kohta 6 alakohta 6. sarjatuliaseet (automaattiaseet), jotka on muunnettu kertatuliaseiksi (puoliautomaattiset aseet); 6. sarjatuliaseet (automaattiaseet), jotka on muunnettu kertatuliaseiksi (puoliautomaattiset aseet), paitsi jos ampuma-aseet ovat komission 10 c artiklan mukaisesti hyväksymien teknisten eritelmien mukaisia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 7 artiklan 4 a kohdan soveltamista; perustuu IMCO-valiokunnan mietintöön. Jos muunnettu ase on komission hyväksymän yhdenmukaistetun standardin mukainen, sitä ei voida pitää A luokan aseena. Sen kuuluu edelleen B luokkaan.

5 A8-0251/ Ježek, Tomáš Zdechovský, Martina Dlabajová, Kateřina Konečná, Pavel Poc, Miroslav Poche, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Pavel Telička, Evžen Tošenovský, Jan Zahradil, Emil Radev, Petras Auštrevičius, Anneli Jäätteenmäki, Monika Smolková, Miroslav Mikolášik, Ivan Štefanec, Stefano Maullu, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Angel Dzhambazki, Ryszard Czarnecki, Edward Czesak, Anna Elżbieta Fotyga, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Urszula Krupa, Zbigniew Kuźmiuk, Ryszard Antoni Legutko, Stanisław Ożóg, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski, Branislav Škripek, Janusz Korwin-Mikke, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Boris Zala, Marian Harkin, Eduard Kukan, Jan Keller, Beata Gosiewska, Anna Záborská 1 artikla 1 kohta 13 alakohta a alakohta i alakohta Liite I II osa A kohta 6 a alakohta (uusi) 6 a. laitteet, kuten madallussarjat, laukaisumekanismipaketit ja muut laitteet, jotka on erityisesti tarkoitettu puoliautomaattisten ampuma-aseiden muuntamiseen ampuma-aseiksi, joiden käyttötapa on automaattinen; A luokkaan olisi sisällytettävä osat tai muut laitteet, joita voidaan käyttää puoliautomaattisten ampuma-aseiden muuntamiseen automaattiaseiksi.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0269(COD) Mietintöluonnos Vicky Ford (PE578.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0269(COD) Mietintöluonnos Vicky Ford (PE578. Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2015/0269(COD) 28.4.2016 TARKISTUKSET 304-579 Mietintöluonnos Vicky Ford (PE578.822v01-00) ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Jäsenet. Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Silvia COSTA Puheenjohtaja. Andrea BOCSKOR Varapuheenjohtaja. Mircea DIACONU Varapuheenjohtaja

Jäsenet. Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Silvia COSTA Puheenjohtaja. Andrea BOCSKOR Varapuheenjohtaja. Mircea DIACONU Varapuheenjohtaja Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta et Silvia COSTA Puheenjohtaja luettelo Andrea BOCSKOR Unkari Mircea DIACONU Romania Helga TRÜPEL Michaela ŠOJDROVÁ Tšekki Isabella ADINOLFI Dominique BILDE Kansakuntien

Lisätiedot

*** SUOSITUS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0332/

*** SUOSITUS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0332/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0332/2016 15.11.2016 *** SUOSITUS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Uzbekistanin tasavallan välistä

Lisätiedot

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja B8-1261/2016 } B8-1264/2016 } B8-1267/2016 } B8-1270/2016 } B8-1273/2016 } RC1 23.11.2016 YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. helmikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. helmikuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. helmikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0269 (COD) 6037/16 LIMITE ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Valtuuskunnat

Lisätiedot

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Istuntoasiakirja 4.3.2015 B8-0219/2015 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS komission julkilausuman johdosta työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti internetissä tapahtuvan lasten

Lisätiedot

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja B8-1344/2016 } B8-1347/2016 } B8-1349/2016 } B8-1351/2016 } B8-1355/2016 } B8-1358/2016 } B8-1362/2016 } RC1 14.12.2016 YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS työjärjestyksen

Lisätiedot

Neuvoston direktiivi 91/477/ETY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1991, aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta (EYVL L 256, , s. 51).

Neuvoston direktiivi 91/477/ETY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1991, aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta (EYVL L 256, , s. 51). Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0269 (COD) 6755/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 6037/1/16

Lisätiedot

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja B8-0190/2017 } B8-0192/2017 } B8-0195/2017 } B8-0198/2017 } B8-0221/2017 } RC1 15.3.2017 YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan

Lisätiedot

UUDISTUVA ASEDIREKTIIVI. Ampumaharrastusfoorumin seminaari Johtava asiantuntija Johanna Puiro

UUDISTUVA ASEDIREKTIIVI. Ampumaharrastusfoorumin seminaari Johtava asiantuntija Johanna Puiro UUDISTUVA ASEDIREKTIIVI Ampumaharrastusfoorumin seminaari 3.2.2017 Johtava asiantuntija Johanna Puiro Neuvottelutilanne Asedirektiivistä päätetään EU:ssa ns. tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä Trilogineuvottelut

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Talousarvion valvontavaliokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Talousarvion valvontavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 2014/2119(DEC) 6.3.2015 TARKISTUKSET 1-6 Mietintöluonnos Ryszard Czarnecki (PE539.781v01-00) vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tasa-arvoinstituutin

Lisätiedot

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja B8-0989/2016 } B8-0991/2016 } B8-0993/2016 } B8-0998/2016 } B8-1001/2016 } B8-1003/2016 } RC1 14.9.2016 YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS työjärjestyksen 135

Lisätiedot

Jäsenet. Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Thomas HÄNDEL Puheenjohtaja. Marita ULVSKOG Varapuheenjohtaja. Claude ROLIN Varapuheenjohtaja

Jäsenet. Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Thomas HÄNDEL Puheenjohtaja. Marita ULVSKOG Varapuheenjohtaja. Claude ROLIN Varapuheenjohtaja Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta Thomas HÄNDEL Puheenjohtaja et Marita ULVSKOG Varapuheenjohtaja Ruotsi Claude ROLIN Varapuheenjohtaja Belgia Renate WEBER Varapuheenjohtaja Romania Agnes JONGERIUS

Lisätiedot

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/2319(INI) oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/2319(INI) oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/2319(INI) 29.11.2016 LAUSUNTO oikeudellisten asioiden valiokunnalta talousarvion valvontavaliokunnalle komission asiantuntijaryhmien

Lisätiedot

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja B8-1276/2016 } B8-1277/2016 } B8-1278/2016 } B8-1281/2016 } B8-1282/2016 } B8-1283/2016 } RC1 23.11.2016 YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS työjärjestyksen 123

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Istunto Torstai 16. maaliskuuta 2017 P8_PV(2017)03-16 PE FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

PÖYTÄKIRJA. Istunto Torstai 16. maaliskuuta 2017 P8_PV(2017)03-16 PE FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2017-2018 PÖYTÄKIRJA Istunto Torstai 16. maaliskuuta 2017 P8_PV(2017)03-16 PE 601.336 Moninaisuudessaan yhtenäinen MENETTELYISTÄ KÄYTETTÄVÄT SYMBOLIT * Kuulemismenettely *** Hyväksyntämenettely ***I Tavallinen

Lisätiedot

Jäsenet. Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä/pohjoismaiden vihreä vasemmisto

Jäsenet. Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä/pohjoismaiden vihreä vasemmisto Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta Jerzy BUZEK Puheenjohtaja et Patrizia TOIA Varapuheenjohtaja Hans-Olaf HENKEL Varapuheenjohtaja Jaromír KOHLÍČEK Varapuheenjohtaja Tšekki Morten Helveg PETERSEN

Lisätiedot

TYÖASIAKIRJA. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 18.2.2016. aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta

TYÖASIAKIRJA. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 18.2.2016. aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 18.2.2016 TYÖASIAKIRJA aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta Esittelijä: Vicky

Lisätiedot

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja 28.8.2017 A8-0310/2016/err01 LISÄYS mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toimista kaasunsaannin turvaamiseksi ja asetuksen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Istunto Tiistai 17. tammikuuta 2017 P8_PV(2017)01-17 PE FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

PÖYTÄKIRJA. Istunto Tiistai 17. tammikuuta 2017 P8_PV(2017)01-17 PE FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2016-2017 PÖYTÄKIRJA Istunto Tiistai 17. tammikuuta 2017 P8_PV(2017)01-17 PE 598.383 Moninaisuudessaan yhtenäinen MENETTELYISTÄ KÄYTETTÄVÄT SYMBOLIT * Kuulemismenettely *** Hyväksyntämenettely ***I Tavallinen

Lisätiedot

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja B8-0146/2017 8.2.2017 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS komission julkilausuman johdosta työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti EU:n ja Kanadan laaja-alaisen

Lisätiedot

***I MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0065/

***I MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0065/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0065/2017 13.3.2017 ***I MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kolmansien maiden kansalaisten oleskeluluvan yhtenäisestä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Talousarvion valvontavaliokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Talousarvion valvontavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 2014/2040(BUD) 9.9.2014 LAUSUNTO talousarvion valvontavaliokunnalta budjettivaliokunnalle neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin yleiseksi

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0230(COD) Mietintöluonnos Norbert Lins (PE599.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0230(COD) Mietintöluonnos Norbert Lins (PE599. Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 6.4.2017 2016/0230(COD) TARKISTUKSET 235-292 Mietintöluonnos Norbert Lins (PE599.777v01-00) ehdotuksesta

Lisätiedot

*** SUOSITUS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0007/

*** SUOSITUS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0007/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0007/2017 26.1.2017 *** SUOSITUS esityksestä neuvoston päätökseksi siviili-ilma-alusten kauppaa koskevan sopimuksen liitteen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan

Lisätiedot

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2034(INI) budjettivaliokunnalta

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2034(INI) budjettivaliokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2016/2034(INI) 7.9.2016 LAUSUNTO budjettivaliokunnalta maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalle YMP-välineistä hintojen epävakauden vähentämiseksi

Lisätiedot

***II SUOSITUS TOISEEN KÄSITTELYYN

***II SUOSITUS TOISEEN KÄSITTELYYN Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0068/2017 23.3.2017 ***II SUOSITUS TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston antamiseksi lääkinnällisistä

Lisätiedot

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2326(INI) budjettivaliokunnalta. aluekehitysvaliokunnalle

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2326(INI) budjettivaliokunnalta. aluekehitysvaliokunnalle Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2016/2326(INI) 25.4.2017 LAUSUNTO budjettivaliokunnalta aluekehitysvaliokunnalle EU:n koheesiopolitiikan rakentamisesta vuoden 2020 jälkeen (2016/2326(INI))

Lisätiedot

MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0320/

MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0320/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0320/2016 10.11.2016 MIETINTÖ johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Tanskan, Norjan ja

Lisätiedot

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja B8-1345/2016 } B8-1348/2016 } B8-1352/2016 } B8-1354/2016 } B8-1357/2016 } B8-1360/2016 } B8-1363/2016 } RC1 14.12.2016 YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS työjärjestyksen

Lisätiedot

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön. Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Morten Løkkegaard A8-0188/2017

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön. Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Morten Løkkegaard A8-0188/2017 Euroopan parlamentti 204-209 Istuntoasiakirja 30.6.207 A8-088/207/err0 LISÄYS mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia koskevien

Lisätiedot

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2251(INI)

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2251(INI) Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 20.6.2017 2016/2251(INI) LAUSUNTO ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalta

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 2.3.2016 2015/0269(COD) LAUSUNTOLUONNOS kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalta sisämarkkina-

Lisätiedot

Aluekehitysvaliokunta

Aluekehitysvaliokunta Euroopan parlamentti 2014-2019 Aluekehitysvaliokunta 2016/2032(INI) 26.5.2016 LAUSUNTO aluekehitysvaliokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle pk-yritysten rahoituksen saatavuudesta ja pk-yritysten

Lisätiedot

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2224(INI)

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2224(INI) Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 13.7.2017 2016/2224(INI) LAUSUNTO ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen säätämisestä Euroopan

Lisätiedot

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja B8-0464/2017 } B8-0466/2017 } B8-0467/2017 } B8-0470/2017 } B8-0472/2017 } B8-0473/2017 } RC1 5.7.2017 YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS työjärjestyksen 135

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 30.5.2012 2011/0430(COD) LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle ja kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalle

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle ja kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalle Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2017/2002(INI) 12.5.2017 LAUSUNTO sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous

Oikeudellisten asioiden valiokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta ESITYSLISTALUONNOS JURI(2016)0420_1 Kokous Keskiviikko 20. huhtikuuta 2016 klo 10.00 12.30 ja 15.00 18.30 Torstai 21. huhtikuuta 2016 klo

Lisätiedot

Valtuuskunta EU:n ja Venäjän parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa. Jäsenet

Valtuuskunta EU:n ja Venäjän parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa. Jäsenet Valtuuskunta EU:n ja Venäjän parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa Othmar KARAS Puheenjohtaja et Itävalta Österreichische Volkspartei Liisa JAAKONSAARI Varapuheenjohtaja Suomi Suomen Sosialidemokraattinen

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalta

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 18.5.2016 2015/0269(COD) LAUSUNTO kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalta sisämarkkina-

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Istunto Torstai 17. joulukuuta 2015 P8_PV(2015)12-17 PE FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

PÖYTÄKIRJA. Istunto Torstai 17. joulukuuta 2015 P8_PV(2015)12-17 PE FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015-2016 PÖYTÄKIRJA Istunto Torstai 17. joulukuuta 2015 P8_PV(2015)12-17 PE 573.977 Moninaisuudessaan yhtenäinen MENETTELYISTÄ KÄYTETTÄVÄT SYMBOLIT * Kuulemismenettely *** Hyväksyntämenettely ***I Tavallinen

Lisätiedot

Jäsenet. Martina ANDERSON Jäsen Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä/pohjoismaiden vihreä vasemmisto Yhdistynyt kuningaskunta

Jäsenet. Martina ANDERSON Jäsen Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä/pohjoismaiden vihreä vasemmisto Yhdistynyt kuningaskunta Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta Claude MORAES Puheenjohtaja et Kinga GÁL Varapuheenjohtaja Unkari Sergei STANISHEV Varapuheenjohtaja Bulgaria Jan Philipp ALBRECHT Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 11. maaliskuuta 2003 PE 323.132/2-8 TARKISTUKSET 2-8 Lausuntoluonnos (PE 323.132) Alexander Radwan Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 29.1.2014 A7-0467/2013/err01 LISÄYS mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta

Lisätiedot

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0225(COD) budjettivaliokunnalta

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0225(COD) budjettivaliokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2016/0225(COD) 25.4.2017 LAUSUNTO budjettivaliokunnalta kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Council of the European Union Brussels, 14 October 2014

Council of the European Union Brussels, 14 October 2014 041768/EU XXV. GP Eingelangt am 14/10/14 Council of the European Union Brussels, 14 October 2014 13849/14 JUR 696 LEGISLATIVE ACTS AND OTHER INSTRUMENTS: CORRIGENDUM/RECTIFICATIF Subject: Council Directive

Lisätiedot

Aluekehitysvaliokunta. budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

Aluekehitysvaliokunta. budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle Euroopan parlamentti 2014-2019 Aluekehitysvaliokunta 2016/2064(INI) 13.10.2016 LAUSUNTO aluekehitysvaliokunnalta budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle Euroopan strategisten investointien

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2008/51/EY,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2008/51/EY, 8.7.2008 Euroopan unionin virallinen lehti L 179/5 DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2008/51/EY, annettu 21 päivänä toukokuuta 2008, aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta

Lisätiedot

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/2258(INI)

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/2258(INI) Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 28.4.2016 2015/2258(INI) LAUSUNTO ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

A7-0199/ Ehdotus direktiiviksi (COM(2012)0381 C7-0187/ /0185(COD))

A7-0199/ Ehdotus direktiiviksi (COM(2012)0381 C7-0187/ /0185(COD)) 28.6.2013 A7-0199/ 001-011 TARKISTUKSET 001-011 esittäjä(t): Liikenne- ja matkailuvaliokunta Mietintö Vilja Savisaar-Toomast Ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjat A7-0199/2013 (COM(2012)0381 C7-0187/2012

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2002(INI) Mietintöluonnos Eduard Kukan (PE v01-00)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2002(INI) Mietintöluonnos Eduard Kukan (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Ulkoasiainvaliokunta 13.5.2015 2015/2002(INI) TARKISTUKSET 1-334 Mietintöluonnos Eduard Kukan (PE551.887v01-00) Euroopan naapuruuspolitiikan uudelleentarkastelusta (2015/2002(INI))

Lisätiedot

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2007(ΙΝΙ) sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2007(ΙΝΙ) sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2016/2007(ΙΝΙ) 21.4.2016 LAUSUNTO sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle virtuaalivaluutoista

Lisätiedot

PE-CONS 62/1/16 REV 1 FI

PE-CONS 62/1/16 REV 1 FI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 17. toukokuuta 2017 (OR. en) 2015/0269 (COD) LEX 1730 PE-CONS 62/1/16 REV 1 GENVAL 145 JAI 1108 MI 806 COMPET 667 COMIX 848 CODEC 1926 EUROOPAN

Lisätiedot

*** SUOSITUS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0321/

*** SUOSITUS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0321/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0321/2016 10.11.2016 *** SUOSITUS esityksestä neuvoston päätökseksi Tanskan, Norjan ja Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten vastavuoroisista kalastusmahdollisuuksista

Lisätiedot

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0278(COD) kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalta

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0278(COD) kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 2015/0278(COD) 14.7.2016 LAUSUNTO kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalta sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

A8-0251/107 EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET * komission ehdotukseen

A8-0251/107 EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET * komission ehdotukseen 9.3.2017 A8-0251/107 Tarkistus 107 Vicky Ford sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan puolesta Mietintö Vicky Ford Aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonta COM(2015)0750 C8-0358/2015 2015/0269(COD)

Lisätiedot

* MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0208/

* MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0208/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0208/2016 16.6.2016 * MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tuomioistuimen toimivallasta, sovellettavasta laista sekä päätösten tunnustamisesta

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 2007/0216(COD) 16.7.2008 KOMPROMISSITARKISTUKSET 1-4 Mietintöluonnos (PE405.718v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. European Parliament 2015/2112(INI) liikenne- ja matkailuvaliokunnalta

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. European Parliament 2015/2112(INI) liikenne- ja matkailuvaliokunnalta European Parliament 2014-2019 European Parliament 2014-2019 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 2015/2112(INI) 16.7.2015 LAUSUNTO liikenne- ja matkailuvaliokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden

Lisätiedot

NJS vastustaa tuliasedirektiivin kiristämistä (KT)

NJS vastustaa tuliasedirektiivin kiristämistä (KT) NJS vastustaa tuliasedirektiivin kiristämistä (KT) Liitteenä Pohjoismaiden metsästäjäjärjestö NJS:n kannanotto komission tuliasedirektiivin muutosehdotukseen. Suomen Metsästäjäliitto on NJS:n jäsen ja

Lisätiedot

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Istuntoasiakirja 22.10.2014 B8-0164/2014 } B8-0165/2014 } B8-0168/2014 } B8-0170/2014 } B8-0172/2014 } RC1 YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan

Lisätiedot

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta ENVI_OJ(2010)1129_1 ESITYSLISTALUONNOS Kokous Maanantai 29. marraskuuta 2010 klo 15.00 18.30 Tiistai

Lisätiedot

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2147(INI) budjettivaliokunnalta

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2147(INI) budjettivaliokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2016/2147(INI) 26.4.2017 LAUSUNTO budjettivaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle Horisontti 2020 -ohjelman täytäntöönpanon arvioinnista

Lisätiedot

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Istuntoasiakirja 17.9.2014 B8-0118/2014 } B8-0122/2014 } B8-0123/2014 } B8-0127/2014 } B8-0128/2014 } RC1/rev YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS työjärjestyksen 123 artiklan 2

Lisätiedot

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 2016/2206(DEC) 2.2.2017 LAUSUNTO työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta talousarvion valvontavaliokunnalle vastuuvapauden

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D049061/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D049061/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2017 (OR. en) 5896/17 AGRILEG 26 VETER 10 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 1. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D049061/02 Asia:

Lisätiedot

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalta. budjettivaliokunnalle

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalta. budjettivaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 2015/2074(BUD) 1.6.2015 LAUSUNTO maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalta budjettivaliokunnalle vuoden 2016 talousarvioesitystä

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Oikeudellisten asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 20.7.2012 2011/0430(COD) LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-6. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Mietintöluonnos Benedek Jávor (PE593.

TARKISTUKSET 1-6. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Mietintöluonnos Benedek Jávor (PE593. Euroopan parlamentti 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 2016/2158(DEC) 7.3.2017 TARKISTUKSET 1-6 Mietintöluonnos Benedek Jávor (PE593.845v01-00) Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio Euroopan

Lisätiedot

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2170(DEC)

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2170(DEC) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 1.3.2017 2016/2170(DEC) LAUSUNTO kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalta talousarvion valvontavaliokunnalle

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

9841/16 hkd,js/sj/hmu 1 DGD 1C

9841/16 hkd,js/sj/hmu 1 DGD 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. kesäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0269 (COD) 9841/16 GENVAL 66 JAI 527 MI 421 COMPET 355 COMIX 425 CODEC 816 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja:

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ILMOITUS:I/A-KOHTA Lähetäjä: Neuvostonpääsihteeristö Vastaanotaja:

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

7272/17 mn/sas/si 1 DRI

7272/17 mn/sas/si 1 DRI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. maaliskuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0269 (COD) 7272/17 CODEC 381 JAI 237 MI 221 COMPET 179 COMIX 195 GENVAL 24 PE 16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja:

Lisätiedot

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/2258(INI) liikenne- ja matkailuvaliokunnalta

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/2258(INI) liikenne- ja matkailuvaliokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 2015/2258(INI) 27.4.2016 LAUSUNTO liikenne- ja matkailuvaliokunnalta työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

Oikeudellisten asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2016/0148(COD) 16.12.2016 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Euroopan parlamentti Pavel Svoboda Puheenjohtaja Oikeudellisten asioiden valiokunta Bryssel

Euroopan parlamentti Pavel Svoboda Puheenjohtaja Oikeudellisten asioiden valiokunta Bryssel Euroopan parlamentti 204-209 Oikeudellisten asioiden valiokunta Puheenjohtaja 4.6.207 Pavel Svoboda Puheenjohtaja Oikeudellisten asioiden valiokunta Bryssel Asia: Lausunto seuraavan lainsäädäntöehdotuksen

Lisätiedot

(Säädökset, jotka on julkaistava)

(Säädökset, jotka on julkaistava) 19. 12. 98 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti L 345/3 I (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2743/98, annettu 14 päivänä joulukuuta 1998, Euroopan lääkearviointiviraston maksullisista

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 2008/2245(INI) 24.2.2009 TARKISTUKSET 1-16 Mietintöluonnos Anna Záborská (PE418.282v01-00) naisten ja miesten välisen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

1. Esityslistan hyväksyminen Liitteen I-kohtien hyväksyminen

1. Esityslistan hyväksyminen Liitteen I-kohtien hyväksyminen Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. syyskuuta 2016 (OR. en) 12291/16 OJ CRP1 30 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: PYSYVIEN EDUSTAJIEN KOMITEAN 2598. kokous (Coreper I) Päivä: 21. syyskuuta 2016 Aika: klo 10.00

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 4. lokakuuta 2001 PE 298.408/16-22 KOMPROMISSITARKISTUKSET 16-22 Mietintöluonnos (PE 298.408) Stefano Zappalà Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2016(INI) aluekehitysvaliokunnalta. kalatalousvaliokunnalle

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2016(INI) aluekehitysvaliokunnalta. kalatalousvaliokunnalle Euroopan parlamentti 2014-2019 Aluekehitysvaliokunta 2016/2016(INI) 10.2.2017 LAUSUNTO aluekehitysvaliokunnalta kalatalousvaliokunnalle kalastuslaivastojen hallinnoinnista syrjäisimmillä alueilla (2016/2016(INI))

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0259 (NLE) 6732/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: SOC 150 EMPL 77 MIGR 13 JAI 149 NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön. Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön. Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta Euroopan parlamentti 204-209 Istuntoasiakirja 8.9.207 A8-0057/207/err0 LISÄYS mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajanylitystietojärjestelmän (EES) perustamisesta Euroopan

Lisätiedot

B7-0079/139. Sandra Kalniete, Joseph Daul, Albert Deß, Michel Dantin, Jarosław Kalinowski ja muut

B7-0079/139. Sandra Kalniete, Joseph Daul, Albert Deß, Michel Dantin, Jarosław Kalinowski ja muut 6.3.2013 B7-0079/139 139 Sandra Kalniete, Joseph Daul, Albert Deß, Michel Dantin, Jarosław Kalinowski ja muut Johdanto-osan 21 kappale (21) Ottaen huomioon, että tilatukijärjestelmään on sisällytetty vaiheittain

Lisätiedot

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2086(DEC) ulkoasiainvaliokunnalta. talousarvion valvontavaliokunnalle

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2086(DEC) ulkoasiainvaliokunnalta. talousarvion valvontavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Ulkoasiainvaliokunta 10.2.2015 2014/2086(DEC) LAUSUNTO ulkoasiainvaliokunnalta talousarvion valvontavaliokunnalle vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion

Lisätiedot

* MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0358/

* MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0358/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0358/2016 30.11.2016 * MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston päätökseksi hiili- ja terästutkimusrahaston tutkimusohjelman hyväksymisestä sekä ohjelman monivuotisista

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

LIITTEET. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.1.2017 COM(2017) 5 final ANNEXES 1 to 2 LIITTEET asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE rajat ylittävistä ammattimaisista eurokäteisen maantiekuljetuksista

Lisätiedot

A8-0188/250. Perustelu

A8-0188/250. Perustelu 7.9.2017 A8-0188/250 250 Johdanto-osan 9 a kappale (uusi) (9 a) Tuotteiden ja palvelujen parempi esteettömyys parantaa paitsi vammaisten elämää myös muiden sellaisten henkilöiden elämää, jotka ovat pysyvästi

Lisätiedot

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta Euroopan parlamentti 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta EMPL_PV(2016)0418 PÖYTÄKIRJA Kokous 18. huhtikuuta 2016 klo 15.00 18.30 ja 19. huhtikuuta 2016 klo 9.00 12.30 ja 15.00 18.30 BRYSSEL

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o /.. annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta

Lisätiedot

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2047(BUD) kansainvälisen kaupan valiokunnalta. budjettivaliokunnalle

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2047(BUD) kansainvälisen kaupan valiokunnalta. budjettivaliokunnalle Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/2047(BUD) 1.9.2016 LAUSUNTO kansainvälisen kaupan valiokunnalta budjettivaliokunnalle esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.4.2008 KOM(2008) 168 lopullinen 2008/0065 (CNS) C6-0175/08 Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä

Lisätiedot