Syöpäsäätiö ja Syöpätautien Tutkimussäätiö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Syöpäsäätiö ja Syöpätautien Tutkimussäätiö"

Transkriptio

1 Syöpäsäätiö ja Syöpätautien Tutkimussäätiö KERTOMUS TOIMINTAVUODESTA

2 Säätiöiden tarkoitus... 4 Pääsihteerin katsaus... 4 Luottamushenkilöt... 6 Hallitus... 6 Työvaliokunta... 6 Raha-asiainvaliokunta... 6 Tilintarkastajat... 6 Toimikunnat... 7 Apurahalautakunta ja arviointitoimikunnat... 7 Syöpäsäätiön juhlatoimikunta... 7 Tuusulan symposiumin (lymfoomat) tieteellinen toimikunta... 8 Rahastojen hoitokunnat... 8 Lasten Syöpärahasto Emilia Heinosen muistoksi... 8 Helvi Sylvia Pajumaan os. Oksala rahasto... 8 Eeva Rastaan rahasto... 8 Tarja Susanna Isolde Salosaaren Muistorahasto... 8 Edustukset... 9 Syöpätutkimuksen tuki... 9 Koulutuksen tuki... 9 Syöpäsäätiön XXXIX symposiumi... 9 Palliatiiviseen lääketieteeseen pätevöitymisen tuki...10 Syöpätyön tuki...10 Avustukset...10 Palkinnot...11 Vuoden syöpälääkärin palkinto...11 Vuoden syöpäsairaanhoitajan palkinto...11 Kansainvälinen toiminta...11 Viestintä...11 Talous...12 Varainhankinta ja siihen liittyvä viestintä...13 Syöpäsäätiö kerää varoja syövän nujertamiseen...13 Lahjoittajien ja kumppaneiden tuki on arvokasta...14 Varainhankinnan tapahtumia vuonna

3 Roosa nauha -kampanja...14 Movember...15 Syksyn Sävel...15 Joulukeräys...16 Hallinto...16 Liite 1 Säätiöiden syksyllä 2012 myöntämät apurahat...18 Liite 2 Säätiöiden myöntämät matka-apurahat Liite 3 Säätiöiden myöntämät psykososiaalisen syöpätutkimuksen apurahat Tilinpäätökset

4 Säätiöiden tarkoitus Syöpäsäätiön tarkoitus. Sääntöjen 2 :n mukaan säätiön tarkoituksena on taistella syöpätautien kansallemme ja sen jäsenille tuottamaa tuhoa vastaan. Sääntöjen mukaan säätiö käyttörahastoaan kartuttaen perustaa syövän toteamispoliklinikoita ja syövän hoitoon tarvittavia laitoksia sekä hankkii syövän hoitovälineitä, edistää syöpätautien tieteellistä tutkimustyötä ja tukee syövän voittamiseksi suoritettavaa valistustyötä. Syöpätautien Tutkimussäätiön tarkoitus. Säätiön tarkoituksena on tukea syöpätautien tieteellistä tutkimustyötä. Sääntöjen mukaan säätiö voi tarkoituksensa toteuttamiseksi jakaa apurahoja sekä perustaa ja ylläpitää tutkimuslaitoksia ja tutkimukseen aineistoa kerääviä laitoksia, kuten esim. syöpärekisteriä ja laboratorioita, ja tukea jo toiminnassa olevia laitoksia siltä osin kuin niiden toiminta palvelee syöpätautien tieteellistä tutkimustyötä. Syöpäjärjestöt on markkinointinimi Suomen Syöpäyhdistyksen ja sen jäsenyhdistysten sekä Syöpäsäätiön ja Syöpätautien Tutkimussäätiön muodostamalle kokonaisuudelle. Yhdistyksen ja Syöpäsäätiön välinen tehtävien jako perustuu vuonna 1964 laadittuun yhteistoiminnan ohjesääntöön. Syöpäjärjestöillä on yhteinen strategia. Yhdistyksen hallitus ja säätiöiden yhteinen hallitus kokoontuvat yhdessä ja niillä on yhteinen työvaliokunta ja rahaasiainvaliokunta. Tässä kertomuksessa Syöpäsäätiöstä käytetään myös nimeä säätiö ja Syöpätautien Tutkimussäätiöstä nimeä tutkimussäätiö. Missio ja arvot. Vuosia koskevassa strategiassa Syöpäjärjestöjen missio määritellään seuraavasti: Syöpäjärjestöt vähentävät syöpäsairauksista aiheutuvaa uhkaa ja haittoja yhteiskunnassa ja tukevat syöpäpotilaita ja heidän läheisiään hoidon ja kuntoutuksen aikana. Syöpäjärjestöjen arvot: INHIMILLISYYS Syöpäjärjestöt kunnioittavat ihmisarvoa, pitävät tärkeänä yksilöllisyyttä ja avoimuutta ihmisen kohtaamisessa, korostavat yhteisöllisyyttäja ymmärrettävyyttä sekä ihmisten tasaarvoisuutta toiminnassaan. TOTUUDELLISUUS Toiminta perustuu järjestön luotettavuuteen, uskottavuuteen, tieteellisyyteen ja ymmärrettävyyteen. RIIPPUMATTOMUUS Järjestö tarvitsee riippumattomuutta voidakseen toimia omien tavoitteidensa suunnassa vaikuttavasti, tuloksellisesti ja tehokkaasti, mutta yhteistyössä muiden kanssa. YHTEISVASTUULLISUUS Syöpäjärjestöjen yhteisvastuullisuus antaa perustan yhdistyksien tarkoituksen toteuttamiselle sekä sisältää vastuun järjestötaloudesta huolehtimisesta. Pääsihteerin katsaus Syöpäsäätiön ja Syöpätautien Tutkimussäätiön toimintavuosi oli ainakin kahdessa merkityksessä historiallinen. Ensinnäkin Syöpäjärjestöjen piirissä päätettiin keskittyä 4

5 jatkossa lahjoitusten hankkimiseen vain Syöpäsäätiölle ja että näitä lahjoituksia kerättäisiin myös Suomen Syöpäyhdistyksen ja sen jäsenyhdistysten syöpäneuvonnan ja muun syöpätyön tukemiseen. Toiseksi säätiöiden yhteinen hallitus käynnisti valmistelut Syöpätautien Tutkimussäätiön sulauttamiseksi Syöpäsäätiöön. Tätä oli jo aiemmin selvitetty, mutta siihen ei kuitenkaan ollut vielä päätetty ryhtyä. Syöpäsäätiö on kansalaisten, tutkijoiden ja terveydenhuollon ammattilaisten piirissä hyvin arvostettu. Syöpäsäätiölle osoitetaan testamentti ja muita lahjoituksia, jotka mahdollistavat Syöpäsäätiön tarkoituksen toteuttamisen. Syöpäsäätiön ja Syöpätautien Tutkimussäätiön myöntämät apurahat ovat vaikuttaneet monen nykyisen huippututkijan uran edistymiseen ja syöväntorjunnan ja hoidon kehittymiseen Suomessa. Säätiöiden rahoittama tutkimus on ollut myös kansainvälisesti merkittävää. Syöpäsäätiön vuosittain järjestämä Tuusulan symposiumi on ollut erityisesti syövänhoidon alalla hyvin arvostettu ja vaikuttava tapahtuma. Vaikka symposiumin tarkoitus ei ole pyrkiä konsensukseen hoidoista, symposiumin esitykset, keskustelut ja niiden pohjalta laadittu Focus Oncologiae julkaisu ovat vaikuttaneet suomalaisten käytänteiden yhtenäistymiseen syövän diagnostiikassa ja hoidossa. Varainhankinnan linjaus on periaatteellisesti tärkeä ja vaikutuksiltaan suuri. Suomen Syöpäyhdistys luopui omasta aktiivisesta varainhankinnasta Syöpäsäätiön hyväksi. Kahta toisiinsa sekoittuvaa brändiä ei voida markkinoida ja saada aikaan hyvää tulosta. Syöpäsäätiö profiloituu syöpätutkimuksen tärkeimpänä yksityisenä tukijana ja syöpäneuvonnan ja muun koko Suomessa tehtävän syöpätyön tukijana. Yhteisenä tavoitteena on vähentää syövästä aiheutuvia haittoja yhteiskunnassa ja tukea syöpäpotilaita ja näiden läheisiä hoidon ja kuntoutumisen aikana. Vuoden 2012 aikana rakennettiin perustaa Syöpäsäätiöön keskittyvälle brändille, mitä työtä on syytä entistä vahvemmin jatkaa tulevina vuosina. Syöpäsäätiön rooli syöpätutkimuksen tukijana on jatkossa entistä tärkeämpi. Julkisen tutkimusrahoituksen leikkaukset ovat jo nyt vaikuttaneet negatiivisesti erityisesti kliinisen tutkimuksen tekemiseen. Säätiöt ja Suomen Syöpäyhdistys kiinnittivät eduskuntaryhmien huomiota tähän marraskuussa luovuttamassaan kannanotossa. Eduskunta lisäsikin miljoona euroa ns. EVO rahoitukseen, mutta vähennys oli silti edelliseen vuoteen verrattuna viisi miljoonaa euroa. Syöpäsäätiö käynnisti vuoden 2012 aikana pohdinnan Syöpäjärjestöjen tutkimuspolitiikasta. Hallitusohjelmaan sisältyvän kansallisen syöpäkeskuksen selvittäminen on yksi olennainen osa tulevaa kansallista syöväntutkimuksen strategiaa. Varainhankinta muuttuu yhä ammattimaisemmaksi ja kilpailu lahjoittajista on entistä kovempaa. Yksi Syöpäsäätiön erityisistä rikkauksista on hyvin tuloksekkaasti toimiva juhlatoimikunta. Se vastasi vuonna 2012 yhteistyöstä MTV3 kanavan kanssa Syksyn Sävel tapahtumaan liittyvästä varainhankinnasta Syöpäsäätiölle. Kohteena oli ensimmäistä kertaa syöpäneuvonta. Juhlatoimikunta tekee omien verkostojensa kautta hyvin arvokasta työtä syöväntorjunnan tukemiseksi ja tunnetuksi tekemiseksi. Vuoden 2012 aikana Syöpäsäätiö tiivisti yhteistyötänsä australialaistaustaisen Movember Foundationin kanssa. Marraskuussa järjestetty Movember kampanja oli hyvin tuloksekas ja sai runsaasti näkyvyyttä. Syöpäsäätiö myönsi vuonna 2012 ja aiemmin kerätyistä lahjoitusvaroista euron suurapurahan eturauhassyöpätutkimukseen. Sen sai professori Tapio Visakorpi Tampereen yliopistosta. Syöpäsäätiön kokemukset yhteistyöstä Movember Foundationin kanssa ovat olleet myönteisiä ja vastaavaa yhteistyötä on muista Pohjoismaista vain Norjassa. Oikeusministeriö valmisteli vuonna 2012 uutta säätiölainsäädäntöä, jota koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä Uusi laki tulisi voimaan vuoden 2015 alusta. Säätiölainsäädäntöä ollaan muuttamassa enemmän osakeyhtiölain mukaiseksi, mikä ei 5

6 välttämättä ole apurahoja jakavien säätiöiden kannalta toivottavaa verotukseen liittyvien mahdollisten riskien vuoksi. Olen seurannut lain valmistelua oikeusministeriön kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan (KANE) ja SOSTE ry:n kautta sekä keskustelemalla useasti säätiölakityöryhmän sihteerin kanssa. Luottamushenkilöt Hallitus Professori Seija Grénman, Turku, puheenjohtaja Professori Jaakko Kaprio, Helsinki, varapuheenjohtaja Professori Jorma Isola, Tampere Akatemiaprofessori Heikki Joensuu, Helsinki Ylilääkäri Ulla Keränen, Hyvinkää Professori Jorma Keski Oja, Helsinki Professori Helena Kääriäinen, Helsinki Toimitusjohtaja Jussi Laitinen, Helsinki Professori Jukka Pekka Mecklin, Jyväskylä Professori Harri Vainio, Helsinki Tutkimusprofessori Jarmo Virtamo, Helsinki Professori Eero Vuorio, Helsinki Syöpäsäätiön ja Syöpätautien Tutkimussäätiön hallitus kokoontui kuusi kertaa. Lisäksi Syöpäsäätiön hallitus piti epävirallisen neuvottelun Tuusulan symposiumin yhteydessä. Hallitus piti toukokuun kokouksen yhteydessä seminaarin aiheesta Aspiriini ja syöpä. Työvaliokunta Professori Teuvo Tammela, puheenjohtaja Professori Seija Grénman, varapuheenjohtaja Professori Jaakko Kaprio, Helsinki Pääsihteeri Sakari Karjalainen Professori Jorma Keski Oja Pankinjohtaja Kari Markkula Pankinjohtaja Riitta Pyhälä Työvaliokunta kokoontui 11 kertaa. Työvaliokunta on yhteinen Suomen Syöpäyhdistyksen kanssa. Raha-asiainvaliokunta Pankinjohtaja Kari Markkula, puheenjohtaja Pankinjohtaja Riitta Pyhälä, varapuheenjohtaja Pääsihteeri Sakari Karjalainen Toimitusjohtaja Jussi Laitinen Professori Teuvo Tammela Talous ja hallintopäällikkö Raija Stjernvall, sihteeri Raha asiainvaliokunta kokoontui kolme kertaa. Raha asiainvaliokunta on yhteinen Suomen Syöpäyhdistyksen kanssa. Tilintarkastajat Syöpäsäätiön ja Syöpätautien Tutkimussäätiön tilintarkastajina olivat 6

7 KHT Hannu T. Koskinen ja KHT Mikael Paul. Heidän henkilökohtaisina varamiehinään olivat KHT Teppo Rantanen ja KHT Tuomo Vesanen. Valvontatilintarkastajina toimivat Ulla Maija Ahlgrén, Tomas Monte, Anna Mäki ja Terhi Suikki. Toimikunnat Apurahalautakunta ja arviointitoimikunnat Dosentti Sampsa Hautaniemi, Helsinki Tutkimusprofessori Kirsti Husgafvel Pursiainen, Helsinki Tutkimusprofessori Pekka Jousilahti, Helsinki Professori Juha E. Jääskeläinen, Kuopio Professori Jorma Keski Oja, Helsinki Professori Markku Koskenvuo, Helsinki Professori Veli Matti Kosma, Kuopio Dosentti Outi Kuittinen, Oulu Dosentti Tuula Lehtinen, Tampere Professori Helena Leino Kilpi, Turku Professori Ilmo Leivo, Turku Dosentti Sirpa Leppä, Helsinki Dosentti Heikki Minn, Turku Dosentti Päivi Ojala, Helsinki Professori Risto Sankila, Helsinki Professori Johanna Schleutker, Turku Professori Jussi Taipale, Helsinki Dosentti Kaisa Tasanen Määttä Professori Jukka Westermarck, Turku Professori Robert Winqvist, Oulu Syöpäsäätiön juhlatoimikunta Puheenjohtaja: Leena Alahuhta varapuheenjohtaja: Ansa Fagernäs Juhlatoimikunnan kunniapuheenjohtaja: Satu Tiivola Kunniajäsen: Professori Sirpa Asko Seljavaara Lääkintöneuvos Liisa Elovainio Valtioneuvos Riitta Uosukainen Jäsenet: Rea Ahlström Heli von Hertzen Leena Hienonen Kirsi Komi Marja Leena Kuusisto Tiina Laisi Puheloinen Merja Lipsanen Anneli Partanen 7

8 Mia Saari Kaisu Saikku Marja Salokangas Pirkko Söderman Kerttu Tuomas Toimikunnan sihteeri: Mervi Perkinen Tuusulan 2013 symposiumin (endokriiniset syövät) tieteellinen toimikunta Dosentti, syöpätautien erikoislääkäri Hanna Mäenpää, HUS (puheenjohtaja) Dosentti, patologian erikoislääkäri Johanna Arola, HUS ja Duodecim LT, kirurgian erikoislääkäri Ilkka Heiskanen, HUS Professori, sisätautien erikoislääkäri Pirjo Nuutila, TYKS Dosentti, sisätautien erikoislääkäri Pasi Salmela, OYS Professori, sisätautien erikoislääkäri Matti Välimäki, HUS Dosentti, ylilääkäri Liisa Pylkkänen, Suomen Syöpäyhdistys (sihteeri) Rahastojen hoitokunnat Lasten Syöpärahasto Emilia Heinosen muistoksi Puheenjohtaja: Kasvatust. maist. Johanna Korte Heinonen Jäsenet: Projektijohtaja Henriikka Forstadius varalla opiskelija Matilda Talvio (sisarukset) Johtaja Markku Heinonen Pääsihteeri Sakari Karjalainen Erikoislääkäri Mervi Taskinen Helvi Sylvia Pajumaan os. Oksala rahasto Jäsenet: Yo.merk. Ulla Maria Kaukonen Pankkitoimihenkilö Johan Rantala Ekonomi Terttu Rantala ATK päällikkö Senja Saukkonen Pääsihteeri Sakari Karjalainen Eeva Rastaan rahasto Puheenjohtaja: Sisustusarkkitehti Matti Rastas Varapuheenjohtaja: Professori Heikki Joensuu Jäsenet: Dosentti Päivi Hietanen Pääsihteeri Sakari Karjalainen Tarja Susanna Isolde Salosaaren Muistorahasto Jäsenet: Dosentti Kari Salosaari Pääsihteeri Sakari Karjalainen 8

9 Edustukset Terho säätiö. Syöpäsäätiön nimeäminä edustajina Terho säätiön hallintoneuvostossa olivat lääkintöneuvos Liisa Elovainio, toimitusjohtaja Helena Hiila, Tarja Holi, valtiotieteen maisteri Leena Luhtanen, asianajaja Ritva Liisa Luomaranta ja varatuomari Harri Pynnä. Syöpätutkimuksen tuki Syöpäsäätiö ja sen rahastot myönsivät apurahoja ja muuta tukea tieteelle euroa (vuonna euroa). Suomen Syöpärekisterin ja sen yhteydessä toimivan Joukkotarkastusrekisterin saama tuki oli euroa (vuonna euroa). Syöpätautien Tutkimussäätiö myönsi apurahoja ja muuta tukea tieteellisen tutkimustyön tukemiseksi euroa (vuonna euroa). Tuesta Joukkotarkastusrekisteri sai euroa. Apurahoja jaettiin yhteensä 137 tutkijalle, joista kaksi euron suuruista suurapurahaa. Kaikkiaan Syöpäjärjestöt kohdentavat syöpätutkimukseen noin 4,1 miljoonaa euroa. Apurahat. Syöpäsäätiön vuoden 2012 apurahanjaossa olivat uusimmat rahastot näkyvästi esillä. Rintasyövän tutkimukseen kohdistuvasta Roosa nauha rahastosta jaettiin ennätyssumma, euroa. Syöpäsäätiön euron suurapuraha jaettiin Juhlatoimikunnan rahastosta. Apurahan sai professori Olli Pekka Kallioniemi (Helsingin yliopisto) tutkimusryhmineen leukemian täsmähoitojen yksilökohtaiseen optimointiin. Eturauhassyöpärahaston euron suurapurahan sai professori Tapio Visakorpi (Tampereen yliopisto) hankkeeseensa Prostate cancer: from profiling the genome to personalized medicine. Apuraha katettiin kokonaan Movember keräyksellä saaduin lahjoituksin. Syöpäsäätiön ja Syöpätautien tutkimussäätiön käyttörahastoista maksetaan kuitenkin suuri osa apurahoista, yhteensä noin miljoona euroa. Apurahoja jaettiin yhteensä 137 tutkijalle. Syksyllä 2012 myönnettiin 72 apurahaa yhteensä euron suuruudelta. Apurahat on lueteltu liitteessä 1. Keväällä 2012 myönnettiin matka apurahoja 59 tutkijalle (yhteensä euroa). Matka apurahan saajien tiedot ovat liitteessä 2. Keväällä 2012 myönnettiin psykososiaaliseen syöpätutkimukseen liitteen 3 mukaisesti kuusi apurahaa (yhteensä euroa). Muu tieteen tuki. Syöpäsäätiö ja Syöpätautien Tutkimussäätiö tukivat rekistereitä yhteensä eurolla. Suomen Syöpäinstituutin Säätiö sai tukea euroa tutkijantoimiin. Pohjoismaiden syöpäunionin (NCU) syöpätutkimusrahastoon osoitettiin euroa yhteispohjoismaisten tutkimushankkeiden rahoittamiseen. Lisäksi Syöpäsäätiö rahoittaa epidemiologisen tutkijan tointa Suomen Syöpärekisterissä. Tehtävässä oli vuonna 2012 joulukuussa Oulun yliopistosta väitellyt Karri Seppä. Muu tieteen tuki oli yhteensä euroa. Syöpäjärjestöjen viestintä tuotti syöpätutkimusta tutuksi tekevän Focus lehden, jonka pääaiheita olivat vuoden 2011 apurahojen saajat. Koulutuksen tuki Syöpäsäätiön XXXIX symposiumi Vuonna 2012 Syöpäsäätiön vuosittaisen asiantuntijasymposiumin aiheena oli lymfoomat. Symposium on vuosittainen moniammatillinen koulutustapahtuma noin 100:lle syövän parissa työskentelevälle eri erikoisaloja edustavalle lääkärille. Symposiumin esityksistä 9

10 koottiin Focus Oncologiae julkaisu, jota jaettiin laajalti perusterveydenhuoltoon sekä syövän hoitoon ja diagnostiikkaan osallistuville terveydenhuollon erikoisaloille. Palliatiiviseen lääketieteeseen pätevöitymisen tuki Säätiö tuki myös palliatiivisen hoidon kehittämistä tukemalla lääkäreiden palliatiivisen hoidon erityispätevyyskoulutusta. Syöpäsäätiön hallitus vahvisti toukokuussa 2012 työvaliokunnan maaliskuussa hyväksymän linjauksen, jonka mukaisesti tukea voidaan myöntää palliatiivisen lääketieteen erityispätevyyskoulutukseen vuosina Tuki on vuositasolla korkeintaan euroa. Vuoden 2012 aikana tukea maksettiin neljän lääkärin palkkakustannuksiin yhteensä ,70 euroa (Järvenpään kotisairaala euroa ja Terhokoti 7 017,70 euroa) kriteerit täyttävien hakemusten mukaisesti. Koska päätös tuesta koulutusyksiöille tehtiin toukokuussa, ei euron määrärahaa ole täysimääräisesti voitu käyttää vuoden aikana. Syöpätyön tuki Syöpätyön määritelmä. Syöpätyöllä tarkoitetaan syöpäpotilaiden ja heidän läheistensä hyväksi tehtävää työtä, syövän ehkäisyä ja tietoisuuden lisäämistä syöpäsairauksista. Kerätyt lahjoitukset kohdennetaan Suomen Syöpäyhdistyksen ja sen jäsenyhdistysten tekemään syöpätyöhön. Syöpäsäätiö keräsi vuonna 2012 Syöpäjärjestöjen varainhankinnasta tehtyyn linjaukseen perustuen lahjoituksia syöpätyön tukemiseen. Valtakunnallinen neuvontapalvelu. Säätiö ylläpitää Syöpäjärjestöjen valtakunnallista neuvontapalvelua, jossa terveydenhuollon ammattilaiset vastaavat puhelimitse, sähköpostilla tai reaaliaikaisesti verkkokeskustelussa syöpää koskeviin kysymyksiin ja antavat tietoa, tukea ja neuvontaa potilaille, heidän läheisilleen ja muille syövästä huolestuneille kansalaisille. Palvelu on käyttäjilleen maksuton. Neuvontapalvelun kulut vuonna 2012 olivat euroa (vuonna euroa). Syöpäneuvontaan vuonna 2013 käytettäväksi kerätyt lahjoitukset. Vuonna 2012 lahjoituksia syöpäneuvontaan tuli Syksyn Sävelen (juhlatoimikunnan rahasto), Roosa nauha kampanjan (Roosa nauha rahasto) sekä Syöpä lehden kesä ja joulunumeroiden välissä olleiden lahjoituspyyntöjen myötä selvästi odotettua enemmän. Syöpäneuvontaan annettujen lahjoitusten kokonaissumma on noin euroa, josta rahastojen osuus on euroa. Lahjoitukset siirrettiin tilinpäätöksessä 2012 käytettäväksi vuonna 2013 syöpäneuvontaan ja sitä tukevaan toimintaan Suomen Syöpäyhdistyksen jäsenyhdistyksissä ja valtakunnallisesti. Avustukset Lasten Syöpärahasto Emilia Heinosen muistoksi on Syöpäsäätiön alainen itsenäinen, vuonna 1981 perustettu rahasto. Se myöntää tukea lapsen syöpäsairauden vuoksi vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen joutuneille perheille. Tähän tarkoitukseen rahasto myönsi vuonna 2012 avustuksia yhteensä 36 perheelle euron arvosta. Lisäksi rahasto voi antaa sairaanhoitajille matka apurahoja ja tukea lasten syöpien tutkimusta. Lasten Syöpärahasto päätti lisäksi osallistua euron lahjoituksella Lasten Syöpäsäätiö Aamun perustamiseen. Aamu Säätiön tarkoitus on tukea rahallisesti Suomessa veri ja syöpätauteja sairastaville lapsille annettua hoitoa ja lääketieteellisen hoidon kehitystyötä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan organisoimalla säännöllistä varainkeruuta sekä järjestämällä kertaluonteisia varainkeruuhankkeita. 10

11 Palkinnot Syöpäsäätiö jakaa joka toinen vuosi euron suuruiset vuoden syöpälääkärin ja vuoden syöpäsairaanhoitajan palkinnot. Palkinnot luovutettiin Suomen Syöpäyhdistyksen valtuuskunnan kokouksen yhteydessä joulukuussa Vuoden syöpälääkärin palkinto Professori, ylilääkäri Abdel Maiche, Pohjois Karjalan keskussairaala Vuoden syöpäsairaanhoitajan palkinto Syöpäsairaanhoitaja Ulla Räisänen, Kuopion yliopistollinen sairaala Kansainvälinen toiminta Pohjoismaiden syöpäunionin (NCU) syöpätutkimusrahasto jakaa kerran vuodessa tukea yhteispohjoismaisille hankkeille. Vuoteen 2012 asti apurahoista päätti NCU:n tieteellinen toimikunta, jossa Suomea on edustanut professori Jorma Keski Oja. Apurahoja myönnetään hankkeille, joissa on mukana tutkijoita vähintään kahdesta Pohjoismaasta ja jotka ovat merkittäviä syövän kannalta. Lisäksi hankkeiden pitää soveltua tehtäviksi juuri Pohjoismaissa ja yhteistyön tulee olla lisäarvoa tuottavaa. Vuoden 2012 haku oli pääasiassa rajattu epidemiologisille sekä terveyden edistämiseen ja kuntoutukseen liittyville hankkeille. Vuonna 2012 apurahoja jaettiin 13 hankkeelle yhteensä euron arvosta. Kolmessa hankkeessa oli suomalainen päätutkija. Kuntoutuskonferenssi. Syöpäsäätiö tuki Tanskan Syöpäyhdistyksen ja Acta Oncologica lehden syyskuussa Kööpenhaminassa järjestämää konferenssia European Cancer Rehabilitation & Survivorship Symposium (ECRS). Suomen Syöpäyhdistyksen ylilääkäri Liisa Pylkkänen oli järjestelytoimikunnan jäsen. Viestintä Tavoite. Tutkimustiedon saaminen eri kohderyhmien ja koko yhteiskunnan käyttöön nopeasti on erityisen tärkeää juuri syöpäsairauksissa. Suomen Syöpäyhdistyksellä ja Syöpäsäätiöllä on yhteinen viestintäyksikkö, jonka yksi erityisosaamisen alue on tiedeviestintä. Useat eri ryhmät tarvitsevat tietoa, joka on luotettavaa ja kritiikkiä kestävää. Lisäksi viestintäyksikön avulla tieto voidaan jakaa oikeissa kanavissa ja muotoilla niin, että se on selkeää ja helposti ymmärrettävää. Viestinnän kohderyhmiä ovat päättäjät, viranomaiset, tutkijat, lahjoittajat ja yhteistyökumppanit, potilaat sekä väestö. Medialla on tärkeää rooli tiedon välittäjänä ja sillä on omat tiedon tarpeensa. Myös virheellisen tiedon torjunta kuuluu viestinnän tehtäviin. Tiedotteet. Valtaosa viestinnän tiedotteista perustuu tieteelliseen tutkimukseen, niin myös vuonna Yhteensä Syöpäjärjestöjen viestintä teki 43 tiedotetta, joista oli 11 varainhankintaan ja kolme suoraan Syöpäsäätiön liittyviä. Marraskuun 2012 apurahajaosta tehtiin poikkeuksellisesti kolme tiedotetta: yleistiedote ja erikseen kaksi suurapurahatiedotetta, koska toinen suurapuraha liittyi Movember kampanjaan. Loppuvuodesta 2012 viestintä suunnitteli Syöpäsäätiön 65 vuotisjuhlavuoden sisältöjä ja tuotti juhlavuodesta erillisen suunnitelman. Viestintäkanavat. Syöpäsäätiö on merkittävä tieteellisen tiedon lähde. Tämän tiedon saaminen tavallisen ihmisen ulottuville on haastava tehtävä. Viestinnän pääkanavana toimii 11

12 Syöpä lehti ja verkko. Viestintä tuottaa lisäksi vuosittaisen Syöpäsäätiön apurahojen raporttina Focus lehden, jossa esitellään Syöpäsäätiön apurahoja saaneita tutkimushankkeita ja tuodaan esiin säätiön pitkän ajan tutkimuslinjaa. Tutkimustiedon lisäksi lehdessä painottuu ihmisläheisyys: puheenvuoron saavat sekä varttuneet että nuoret tutkijat ja Syöpäsäätiön luottamushenkilöt. Focus 2012:n kansijuttuna oli professori Robert Winqvistin (Oulun yliopisto) johtaman tutkimusryhmän työ rintasyövän syntymekanismeista. Palkinnoista tiedottaminen. Syöpäsäätiön jakamat palkinnot ja tunnustukset ovat yksi mahdollisuus tieteellisen tiedon välittämiseen. Vuonna 2012 Syöpäsäätiö jakoi joulukuussa vuoden syöpälääkärin palkinnon professori Abdel Maichelle ja vuoden syöpäsairaanhoitajan palkinnon sairaanhoitaja Ulla Räisäselle. Palkinnon saajat esiteltiin Syöpä lehden numerossa 1/2013. Verkkosivusto. Syöpäjärjestöjen verkkosivusto sisältää oman osion ammattilaisille, tiedot apurahojen hakemisesta ja saajista sekä tietoa Syöpäsäätiön tarkoituksesta, historiasta ja rahastoista. Yhteistyökumppanit. Tieteellisen tiedon välittäminen edellyttää tiivistä yhteistyötä tiedon tuottajien ja muiden tiedon välittäjien kanssa. Tieteellisen tiedon laatu ja ymmärrettävyys, tiedeviestinnän koulutus ja hyvät käytänteet yhdistävät monia toimijoita. Tapahtumat suunnitellaan ja toteutetaan usein kumppaneiden kanssa. Syöpätutkimuksen päiviä on toteutettu vuodesta Yhteistyökumppaneina ovat olleet mm. maakunnalliset syöpäyhdistykset, yliopistot, yliopistosairaaloiden syöpäklinikat, Suomen terveystoimittajat ry, Suomen Tiedetoimittajain liitto ry ja paikalliset journalistiyhdistykset. Vuonna 2012 alettiin suunnitella Syöpätutkimuksen päiviä juuri tällä kokoonpanolla osana Syöpäsäätiön 65 vuotisjuhlavuotta Suomen Syöpäinstituutin Säätiön 25 vuotisjuhlasymposiumin yhteydessä viestintä teki yhteistyötä Tampereen yliopiston kanssa. Yliopistojen lisäksi mm. Työterveyslaitos, Säteilyturvakeskus, Ilmatieteen laitos, Terveydenhuollon ja hyvinvoinnin laitos sekä muut tutkimuslaitokset, tieteelliset yhdistykset ja tiedejulkaisut ovat pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita. Syöpäsäätiön viestintä toimii konsulttina, kun tutkijoilla on viestintätoiveita tai haasteita. Tuusulan symposiumin viestintä. Viestinnän kannalta merkittävä vuosittainen tapahtuma on Tuusulan symposiumi, jonka suunnitteluun liittyy myös viestintänäkökulmien arviointi sekä Focus Oncologiae julkaisun tuottaminen. Vuonna 2012 suunniteltiin Tuusulan symposiumin 40 vuotisistuntoa. Talous Syöpäsäätiön talous kehittyi suotuisasti sijoitustoiminnasta saatujen myyntivoittojen ja varainhankinnan onnistumisten avulla. Sijoitustoiminnan riskiprofiilin muutoksesta johtuen sijoitustoiminnassa tuloutui myyntivoittoja tavanomaista enemmän. Testamenttilahjoituksilla on säätiöiden varainhankinnassa hyvin merkittävä rooli. Moni haluaa viimeisenä tahtonaan tukea säätiöiden tekemää työtä syöpätutkimuksen ja syöpätyön hyväksi. Testamenttilahjoituksien käsittely on monivaiheinen talous ja juridisluonteinen prosessi, jonka yhteydessä eri vaiheissa myös rakennetaan Syöpäjärjestöistä myönteistä mielikuvaa. Prosessin hoitaminen vaatii sen kaikissa vaiheissa hienotunteisuutta ja läsnä olevaa vuorovaikutusta. Testamenttituotot olivat vuonna 2012 yhteensä euroa (vuonna euroa). Vuonna 2012 testamenttilahjoitusten lukumäärä oli 20. Rahastoista jaettiin apurahoja ja tukea syöpätyöhön osittain niihin kertyneestä pääomasta sääntöjen mukaisesti. Kesäkuussa tehdyllä päätöksellä Hopearahaston nimi muutettiin 12

13 Eturauhassyöpärahastoksi. Juhlatoimikunnan rahaston sääntöjä muutettiin niin, että rahastosta voidaan tukea paitsi tutkimusta myös syöpäpotilaiden ja näiden läheisten hyväksi tehtävää työtä. Juhlatoimikunnan syksyllä yhdessä MTV3:n kanssa järjestämän Syksyn Sävel tapahtuman aikana kerättyjen lahjoitusten kohteena olikin syöpäneuvonta. Säätiön kokonaistuotot olivat euroa (vuonna euroa) ja kokonaiskulut euroa (vuonna euroa). Säätiö ja sen rahastot saivat lahjoituksia euroa (vuonna euroa). Lahjoituksiin sisältyy W. Thuringin säätiöltä saatu euroa (vuonna euroa). Testamenttilahjoitukset olivat euroa (vuonna euroa). Roosa nauha rahaston tuotot olivat euroa (vuonna euroa). Eturauhassyöpärahaston tuotot olivat euroa ja Juhlatoimikunnan rahaston tuotot olivat euroa. Säätiön ja sen rahastojen omaisuudesta saamat tuotot ilman sisäisiä tuottoja ja arvonpalautuksia olivat euroa (vuonna euroa). Säätiön sijoitusomaisuutta lukuun ottamatta kiinteistö ja asunto osakesijoituksia hoitaa kaksi varallisuudenhoitajaa sopimuksilla, joissa on määritelty sijoitusten jakautuminen eri lajeihin. Sijoitusomaisuuden kirjanpitoarvo oli euroa (vuonna euroa). Syöpätautien Tutkimussäätiön kokonaistuotot olivat euroa (vuonna euroa). Kokonaiskulut olivat euroa. (vuonna euroa). Tutkimussäätiö sai lahjoituksia euroa (vuonna euroa). Tutkimussäätiön sijoitusomaisuutta lukuun ottamatta kiinteistö ja asunto osakesijoituksia hoitaa kaksi varainhoitajaa sopimuksilla, joissa on määritelty sijoitusten allokaatio eri omaisuuslajiin. Sijoitusomaisuuden kirjanpitoarvo oli euroa (vuonna euroa). Varainhankinta ja siihen liittyvä viestintä Syöpäsäätiö kerää varoja syövän nujertamiseen Syöpäjärjestöjen varainhankinnassa tehtiin linjaus, jonka mukaan varainhankinta toteutetaan Syöpäsäätiön nimissä Syöpäjärjestöjen mission edistämiseen. Linjauksen myötä Syöpäsäätiön tukijat voivat valita lahjoituskohteekseen syöpätutkimuksen tai syöpätyön. Jälkimmäiseen tarkoitukseen osoitetut lahjoitukset kohdennetaan Suomen Syöpäyhdistyksen ja sen jäsenyhdistysten tekemään syöpätyöhön. Syöpätutkimusta tuetaan myöntämällä apurahoja ja muuta taloudellista tukea korkeatasoiseen tutkimustyöhön. Pääkohteiden ohella lahjoituksen voi kohdentaa seuraaviin kohderahastoihin: Roosa nauha rahasto, Eturauhassyöpärahasto ja Lasten syöpärahasto. Lisäksi Syöpäsäätiön vapaaehtoinen juhlatoimikunta kerää varoja omaan nimikkorahastoonsa. Varainhankintaa tehdään Syöpäsäätiön nimissä. Syöpäsäätiön ohella tärkeä brändi on Roosa nauha. Vuonna 2012 varainhankinnan markkinointiviestinnän linjaa virtaviivaistettiin luopumalla kahdesta alabrändistä, Valkoinen kori ja Hopearahasto, jotka nimettiin Syöpäsäätiön kuukausilahjoittamiseksi ja Eturauhassyöpärahastoksi. Virtaviivaistamisella tavoiteltiin selkeätä ja tehokasta markkinointiviestintää. 13

14 Varainhankinnan strategiassa asetettiin tavoitteeksi viiden miljoonan euron vuosittainen nettotuotto vuoden 2016 loppuun mennessä (pl. testamenttilahjoitukset). Strategisiksi painopisteiksi määriteltiin näkyvyyden lisääminen, lahjoittajien sitouttaminen ja kasvu. Keskeiset varainhankinnan toimintaa ohjaavat periaatteet ovat tavoitteellisuus, suunnitelmallisuus ja ammattimaisuus. Lahjoittajien ja kumppaneiden tuki on arvokasta Syöpäsäätiön varainhankinnassa päätettiin keskittyä suoriin rahalahjoituksiin ja yritysyhteistyöhön. Lahjoitusten saamiseksi vedotaan yksityisiin henkilöihin, yrityksiin ja yhteisöihin. Tavoitteena on, että kaikille kohderyhmille on tarjolla lahjoitusmuotoja, joiden avulla osallistuminen Syöpäjärjestöjen mission edistämiseen on vaivatonta ja palkitsevaa. Kaikkien lahjoittajien tuki on ensiarvoisen tärkeätä. Yritysyhteistyö on toinen merkittävä tulonlähde, jossa on saavutettu hyviä tuloksia niin Syöpäsäätiön, yrityksen kuin kuluttajankin näkökulmasta. Erityisesti Roosa nauha kampanjassa on onnistuttu tältä osin hyvin. Linjauksen myötä päätettiin jatkossa panostaa myös Syöpäsäätiön nimissä tehtävän yritysyhteistyön kehittämiseen. Päätös keskittyä suoriin lahjoituksiin ja yritysyhteistyöhön johti oman tuotemyynnin lakkauttamiseen ja sen myötä verkkokaupan (syopa.net) ja Pienen Roobertinkadun myymälän sulkemiseen. Linjauksella haettiin ennen kaikkea tehokkuutta varainhankintaan. Syöpäsäätiön hyväksi myytäviä kannatustuotteita on edelleen saatavilla yhteistyökumppaneiden jälleenmyyntikanavien kautta (mm. Paletin adressit ja Roosa nauha yhteistyökumppaneiden kampanjatuotteet). Roosa nauha rusetti säilyy Syöpäsäätiön omana kannatustuotteena ja sitä on saatavilla kumppaneiden jälleenmyyntikanavien kautta lokakuun kampanjakuukauden aikana. Pitkäaikaiset säännölliset lahjoittajat ja kumppanit ovat testamenttilahjoittajien ohella varainhankinnan peruskallio. Lahjoittajille ja tukijoille tarjottiin tietoa Syöpäsäätiön toiminnasta ja lahjoitusvarojen käytöstä mm. Syöpäsäätiön ja Roosa nauha uutiskirjeen välityksellä sekä Roosa nauha Facebook sivustolla. Lahjoittajayhteydenpidon kehittäminen on jatkossakin keskeinen varainhankinnan kehittämiskohde. Syöpäsäätiö voi nimetä varainhankinnan tueksi puolestapuhujia, joiden tehtävänä on kannustaa yksityisiä henkilöitä ja yrityksiä Syöpäsäätiön tukijoiksi. Laulaja Kari Vepsä toimii Syöpäsäätiön puolestapuhujana vuosina Tesian ryhmän Jasmin Hamid, Kirsi Ståhlberg ja Mia Ehrnrooth toimivat Roosa nauha kampanjan puolestapuhujina vuosina Viestintä tukee osaamisellaan monia varainhankinnan verkkoviestintähankkeita ja kehittää sen viestinnän mittareita. Sekä sivujen kautta että rahastojen erityissivujen kautta on kehitetty verkkoanalytiikkaa ja verkkoviestinnän kohdentamista. Varainhankinnan tapahtumia vuonna 2012 Roosa nauha -kampanja Roosa nauha kampanja järjestettiin vuonna kerran. Kampanjan tuotot olivat yhteensä euroa ja kuluprosentti oli 22 prosenttia. Roosa nauha kampanjan tunnettuus on kasvanut vuosi vuodelta ja vuonna 2012 tunnettuuslukemat paranivat entisestään: 74 prosenttia koko väestöstä tietää kampanjan ja 14

15 naisista jopa 93 prosenttia ja miehistäkin 65 prosenttia. Kampanjan Facebook sivuston tykkääjämäärät ylittivät henkilöä. Roosa nauha kampanjassa tapahtui Mahtavia asioita. Rusetin ostoon kannustettiin erityisesti miehiin suunnatulla kampanjalla. Mukaan saimme tunnettuja suomalaisia: Teemu Selänne, Arvi Lind, Anne Kukkohovi, Maki Kolehmainen ja Apocalyptica yhtye. Kampanjan mainostoimistona jatkoi McCann Worldgroup Helsinki. Kampanjassa oli mukana 26 yhteistyökumppania. Pääyhteistyökumppaneina olivat Avon, Nestle, AIG (ent. Chartis) ja Me Naiset. Yrityslahjoituksia saatiin yhteensä euroa. Kampanjan keskeinen kannatustuote on Roosa nauha rusetti, jonka kuosi vaihtuu vuosittain. Vuoden 2012 Roosa nauha rusetin suunnitteli Jukka Rintala. Vuoden 2012 Roosa nauha kampanja aktivoi ihmisiä liikkumaan. Rahastoa kartutettiin mm. liikuntakeskusten ja golf seurojen Roosa nauha tempauksilla sekä liikuntahaasteella, jossa yritykset maksoivat tietyn summan jokaista henkilökunnan liikkumaa kilometriä kohden. Uutena keräystapana toteutettiin Onnenpeli arpajaiset, jotka toivat kampanjalle TVnäkyvyyttä ja euroa Roosa nauha rahastoon. Roosa nauha rahastoon osoitettiin myös huomattava määrä kertalahjoituksia ja merkkipäivälahjoituksia. Roosa nauha kampanja näkyi lokakuun aikana mm. Helsingin Narinkkatorilla, Finlandia talon stand up illassa, Kauneus&Terveys messuilla ja lipaskeräyksissä eri puolilla Suomea Roosa nauha viikonlopun aikana. Kampanjan toteuttamiseen osallistuivat Syöpäjärjestöjen jäsenyhdistykset, Rintasyöpäyhdistys, Roosa nauha yhteistyökumppanit sekä lukuisat vapaaehtoiset tukijat eri puolilla maata. Movember Movember kampanjalla kerättiin jo neljännen kerran varoja eturauhassyövän tutkimukseen. Kampanja onnistui yli odotusten. Kampanjaan rekisteröityi lähes henkilöä ja kampanjan tuotot olivat euroa. Kampanjan toteutuksesta vastasi Movember Suomen edustaja Jarno Salmivuori. Kampanja sai huomattavaa näkyvyyttä Sanoma konsernin medioissa (Helsingin Sanomat, Nyt liite ja Veikkaaja lehti). Lisäksi kampanja näkyi laajasti muussakin painetussa mediassa, TV:ssä, radiossa ja sosiaalisessa mediassa. Movember oli syksyn 2012 varainhankintailmiö maassamme. Kampanjakonsepti perustuu siihen, että miehet kannustavat viiksiä kasvattamalla tuttaviaan tekemään lahjoituksia omaan keräyspottiinsa Movember sivustolla. Naisetkin voivat perustaa potteja ja kartuttaa niitä. Kampanjassa on onnistuttu herättämään ihmisten mielenkiinto ja osallistuminen selkeällä ja hauskalla idealla, jolla kerätään varoja miesten terveyden hyväksi. Konsepti on lähtöisin Australiasta, josta käsin Movember säätiö johtaa maailmanlaajuisesti konseptin toteutusta eri maissa. Syksyn Sävel Syksyn Sävel toteutettiin vuonna 2012 toisen kerran Syöpäjärjestöjen hyväksi. Ohjelmalla kerättiin varoja neuvontatyöhön ja syöpätutkimukseen. Järjestelyistä vastasi Syöpäsäätiön juhlatoimikunta puheenjohtaja Leena Alahuhdan, varapuheenjohtaja Ansa Fagernäsin ja Mia Saaren johdolla. 15

16 Vuoden 2012 Syksyn Sävel onnistui hienosti. Tuotto parani huomattavasti edelliseen kertaan nähden. Ohjelman tuotot olivat euroa. Lahjoituksia tehtiin ohjelman aikana osallistumalla hyväntekeväisyysäänestykseen ja soittamalla studionumeroon. Juhlatoimikunta keräsi myös ennakkolahjoituksia omien verkostojensa kautta. Lisäksi ohjelma toi hyvää näkyvyyttä Syöpäjärjestöjen työlle. Joulukeräys Syöpäsäätiö vetosi lahjoitusten saamiseksi myös joulun aikaan Meillä on unelma teemalla. Keskeinen keräystapa oli lahjoitusvetoomus Syöpä lehden lukijoille ja Syöpäsäätiön kannattajille. Keräys näkyi myös A lehdissä ja Helsingin Sanomissa. Hallinto Hallinto. Säätiöiden palveluksessa ei ole omaa henkilökuntaa ja siksi Suomen Syöpäyhdistyksen henkilökunta huolehtii säätiöiden tehtävien hoitamisesta. Säätiön pääsihteerinä ja Tutkimussäätiön asiamiehenä on toiminut LT, dosentti Sakari Karjalainen. Säätiöille palkoista siirrettiin hallinnon palkkoja euroa ( euroa) varainhankinnan palkkoja euroa ( euroa) ja neuvontapalvelun palkkoja euroa (vuonna euroa). Säätiöitä laskutettiin työvaliokunnan elokuussa vahvistaman laskentaperusteen mukaisesti seuraavien hallintotehtäviä hoitavien henkilöiden työpanoksesta: pääsihteeri, talouspäällikkö (31.5. asti), talous ja hallintopäällikkö, kirjanpitäjä, kassanhoitaja, hallintoassistentti, johdon assistentti ja vaihteenhoitaja. Lisäksi veloitettiin pieni osa ylilääkärin ja viestintäpäällikön työpanoksesta. Veloitus lasketaan ottaen huomioon palkkakulut, niihin liittyvät 25 prosentin henkilösivukulut sekä 30 prosentin yleiskustannus. Kuluista Syöpäsäätiön osuus on 85 prosenttia ja Syöpätautien Tutkimussäätiön osuus 15 prosenttia. Tietohallinto. Suomen Syöpäyhdistyksen tietohallinto vastaa myös Syöpäsäätiön tietojärjestelmäpalveluista ja koordinoi tietojärjestelmiin liittyviä hankintoja ja kehitysprojekteja. Vuonna 2012 merkittävimpiä hankkeita oli testamenttien kirjausjärjestelmän käyttöönotto osana varainhankinnan käyttämää Microsoft Dynamics CRM järjestelmää. Tietohallinto on ollut mukana myös verkkopohjaisten lahjoitusvaihtoehtojen toteutuksen suunnittelussa, ja vuonna 2013 näissä tulee uudistuksena mm. suoraveloituksen korvaaminen e maksulla. Vuoden lopulla käynnistettiin myös neuvontapalveluiden puhelurekisterin kehitystyö, jossa tehdään järjestelmän teknistä perusparannusta ja kehitetään mm. puheluiden tilastointia. Tilintarkastuksen kilpailutus. Hallitus päätti kilpailutuksen perusteella valita vuodesta 2013 alkaen tilintarkastajiksi PricewaterhouseCoopers Oy:stä KHT Samuli Perälän ja toiseksi tilintarkastajaksi KHT Jaana Salmen. Varatilintarkastajiksi valittiin samasta tilintarkastusyhteisöstä KHT Soila Rantanen ja KHT Sauli Salmi. Vastuullinen Lahjoittaminen (VaLa) ry. Syöpäsäätiö päätti joulukuussa hakea jäsenyyttä Vastuullinen Lahjoittaminen ry:ssä. VaLa ry on Suomessa toimivien varainhankintaa harjoittavien yleishyödyllisten yhdistysten ja säätiöiden yhteistyöverkosto, jonka tarkoitus on kansalaisjärjestöjen varainhankinta alan kehittäminen eettistä ja avointa toimintaa, läpinäkyvyyttä, hyvää hallintotapaa ja ammattimaisuutta edistämällä. Yhteistyösopimus. Syöpäsäätiö solmi toimintavuonna merkittävän yhteistyökumppanuuden liikejuridiikkaan keskittyneen asianajotoimisto Roschierin kanssa. Roschier lahjoittaa osaamistaan Syöpäsäätiön käyttöön yhteensä noin 20 tuntia kuukaudessa. Toimiston avulla 16

17 työstettiin mm. sopimusasioita ja saatiin arvokasta konsultointia vero oikeudellisiin kysymyksiin. 17

18 Liite 1 Säätiöiden syksyllä 2012 myöntämät apurahat Eturauhassyöpärahaston Movember suurstipendi ( ) Professori Tapio Visakorpi (Tampere) ja tutkimusryhmä, , Prostate cancer: from profiling the genome to personalized medicine Juhlatoimikunnan rahasto ( ) Professori Olli Pekka Kallioniemi (Helsinki) ja tutkimusryhmä, , Leukemian täsmähoitojen yksilökohtainen optimointi Syöpäsäätiön käyttörahasto ( ) Professori Anssi Pekka Auvinen (Kangasala) ja tutkimusryhmä, , Optimizing prostate cancer screening by risk stratification Professori Sirpa Jalkanen (Turku) ja tutkimusryhmä, , Uudet imutiemolekyylit ja metastasoinnin esto FT, dos. Päivi Ojala (Helsinki) ja tutkimusryhmä, , Solujen uudelleenohjelmointi syövän synnyssä LT, Dos. Petri Salvén (Helsinki) ja tutkimusryhmä, , Verisuonikantasolut syövässä Professori Johanna Schleutker (Turku) ja tutkimusryhmä, , High impact variants in prostate cancer susceptibility Professori Olli Silvennoinen (Tampere) ja tutkimusryhmä, , Sytokiinien säätelymekanismit syövässä Professori Lea Sistonen (Turku) ja tutkimusryhmä, , Proteiinihomeostaasi syöpäsolujen jakautumisen ja eloonjäämisen säätelijänä Professori (emer.) Ulf Håkan Stenman (Kauniainen) ja tutkimusryhmä, , Development of prognostic methods for prostate cancer Professori Teuvo Tammela (Tampere) ja tutkimusryhmä, , Eturauhassyövän seulonnan pitkäaikaisvaikutukset ja sen oikea kohdentaminen Taimi ja Ruben Biskopin Syöpäsäätiölle munuais ja rintasyöpätutkimukseen lahjoittamat varat ( ) LT, Dos. Panu Jaakkola (Turku) ja tutkimusryhmä, , Munuaissyövän etenemisen biomarkkerit. Aura, Anna ja Hanna Vuolle Apialan rahasto ( ) Professori Lauri Aaltonen (Espoo) ja tutkimusryhmä, , Tehosekvensointi laajassa aineistossa periytyvän paksusuolisyövän alttiuslokusten selvittämiseksi Professori Klaus Elenius (Turku) ja tutkimusryhmä, , Reseptorityrosiinikinaasien uudet viestintämekanismit syövässä Professori Ari Ristimäki (Helsinki) ja tutkimusryhmä, , Kolorektaalisyövän kliinisesti merkitykselliset molekylaariset biomarkkerit moniammatillisen diagnostiikan ja hoidon perusta. 18

19 Aune Laaksosen rahasto (3 500 ) LL Johanna Hynninen (Littoinen), 3 500, väitöskirjatyö: Epiteliaalisen munasarjasyövän levinneisyyden ja hoitovasteen arviointi käyttäen positroniemissiotomografiaa ja tietokonetomografiaa (PET/CT) Tyyne Taposen rahasto (3 500 ) MD Mehdi Farshchian (Turku), 3 500, väitöskirjatyö: Ihon levyepiteelisyövän kasvuun ja leviämiseen liittyvien uusien biomarkkereiden tunnistaminen ja karakterisointi. Hilda ja Matti Tedren rahasto (3 500 ) LL Otto Hemminki (Helsinki), 3 500, väitöskirjatyö: Onkolyyttinen serotyyppi 3 adenovirus levinneen syövän hoidossa Varma Tuomisen rahasto ( ) Lastentautiopin dosentti Kirsi Jahnukainen (Helsinki) ja tutkimusryhmä, , Kantasolusiirrolla tuetun intensiivihoidon jälkivaikutukset lapsilla LT, dos, lastentautien el, lastenneurologian el Johanna Uusimaa (Oulu) ja tutkimusryhmä, , Mitokondrioiden perintöaineksen muutokset lasten akuutissa lymfoblastileukemiassa Lydia, Bertil ja Kai Blombergin rahasto ( ) Professori Olli Carpén (Espoo) ja tutkimusryhmä, , Kasvutekijäreseptorien viestireitit suolistosyövässä kohti vaikuttavampaa diagnostiikkaa ja tautimekanismien ymmärtämistä Erkki Toivasen rahasto (3 500 ) MD Ivan Jambor (Turku), 3 500, väitöskirjatyö: Metabolic imaging of prostate cancer using PET and MRI Friendtexin rahasto (3 500 ) FM Netta Mäkinen (Espoo), 3 500, väitöskirjatyö: Kohdun sileälihaskasvainten molekyyligeneettinen tausta Woldemar von Frenckells Fond för Kräftsjukdomarnas bekämpande (3 000 ) FM Olli Matilainen (Helsinki), 3 000, väitöskirjatyö: Insuliini/IGF1 signalointi proteasomin säätelijänä Kari Arto Suomisen rahasto (3 500 ) LL, el Katja Kero (Littoinen), 3 500, väitöskirjatyö: Miehen suun ja sukuelinalueen HPVtulehdus. Professori Osmo Järven rahasto (3 500 ) LL Sari Riihijärvi (Helsinki), 3 500, väitöskirjatyö: Angiogeneesi ja diffuusi suurisoluinen B solulymfooma Orion yhtymä Oy:n rahasto (7 000 ) FM Karri Seppä (Järvenpää), 3 500, väitöskirjatyö: Syöpäpotilaiden elossaolon alueellisen vaihtelun kvantifiointi LL Hanna Vasarainen (Kerava), 3 500, väitöskirjatyö: Eturauhassyövän aktiiviseuranta ja ennustetekijät 19

20 Pekka Vuopion muistorahasto (3 500 ) LL, evl Matti Vänskä (Tampere), 3 500, väitöskirjatyö: Varhaisen neutropeenisen kuumeen ennusteelliset biomarkkerit, Prognostic biomarkers for early febrile neutropenia Roosa nauha rahasto ( ) Fil. yo. Rainer Fagerholm (Helsinki), 3 500, väitöskirjatyö: Rintasyövän Molekyylibiologiset Ennustetekijät Dosentti, TkT Sampsa Hautaniemi (Espoo) ja tutkimusryhmä, , Integrated network level analysis of triple negative breast cancer Professori Anne Kallioniemi (Tampere) ja tutkimusryhmä, , Bone morphogenetic protein 4 in breast cancer progression Professori ma. Vesa Kataja (Kuopio) ja tutkimusryhmä, , Väestöseulonnan vaikutus rintasyöpäkuolleisuuteen Dos. Juha Klefström (Helsinki) ja tutkimusryhmä, , Rintasyövän leviämisen mekanismit : geenit ja mikroympäristö Professori Veli Matti Kosma (Kuopio) ja tutkimusryhmä, , Seriiniproteaasit ja seriiniproteaasi inhibiittorit rintasyövässä FM, ins. Laura Lehtinen (Turku), 3 500, väitöskirjatyö: Identification of novel regulators for tumor progression in breast cancer FT, dosentti Marja Mikkola (Helsinki) ja tutkimusryhmä, , Molecular and cellular regulation of mammary ductal invasion Dos. Heli Nevanlinna (Veikkola) ja tutkimusryhmä, , Rintasyövän riskin, ennusteen ja hoitovasteen geneettinen tausta Professori Mikko Niemi (Helsinki) ja tutkimusryhmä, , Yksilöllinen rintasyövän liitännäislääkehoito: geenien merkitys tehon ja haittavaikutusten yksilöeroissa Professori Päivi Peltomäki (Helsinki) ja tutkimusryhmä, , Kohtu, munasarja ja rintasyövän molekyylipatogeneesin tutkimus Professori Juha Peltonen (Turku) ja tutkimusryhmä, , Neurofibromatoosiin liittyvät ääreishermoston maligniteetit ja rintasyöpä: epidemiologinen ja immunohistokemiallinen tutkimus. FM Liisa Pelttari (Helsinki), 3 500, väitöskirjatyö: Rinta ja munasarjasyövän genetiikka LL Elina Siponen (Espoo), 3 000, väitöskirjatyö: Paikalliset ja imusolmukeuusiutumat rintasyövässä Professori Ylermi Soini (Kuopio) ja tutkimusryhmä, , NRF2 and KEAP1 in breast and prostate cancer FM Mikko Vuorela (Oulu), 3 500, väitöskirjatyö: Rintasyövälle altistavien uusien geneettisten riskitekijöiden tunnistaminen Tasavallan Presidentti J.K. Paasikiven rahasto syöpätautien tieteellistä tutkimustyötä varten ( ) Akatemiaprofessori Heikki Joensuu (Espoo) ja tutkimusryhmä, , Reseptorityrokinaasien estäjät syövän liitännäishoitoina 20

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen Helsingin yliopisto 27.11.2006 FARMASIAN TIEDEKUNTA FARMASIAN TIEDEKUNNAN tiedekuntaneuvosto Valittavien lukumäärä: 3 (ainakin yhden jäsenen ja varajäsenen tulee olla opettaja ja ainakin yhden jäsenen

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI PERJANTAI 13.06.2008 15. 21.00 1 Joni Renko H 2 Janna Renko H 3 Laura Raninen H 4 Antti-Pekka Valli H 5 Riina Yli-Ojanperä H 6 Sanna Peltoniemi H 7 Reijo Pulli H 8 Tiina Korkonen H 9 Kari Hautamäki H 10

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 14.12.2015 klo 17.00 SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Suomalainen Tiedeakatemia myönsi 14.12.2015 pidetyssä tilaisuudessaan

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00 H6 (Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 6. Sorsa Aleksi Pihkan 23.2 2. Hakuli Tommi KeU 24.02 +50 3. Pietiläinen Aleksi Pihkan 26.54 +3.42 4. Koikkalainen Severi Pihkan 2.46 +4.34 5. Koivisto Antton KeU

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tutkimuseettisen toimikunnan nimeäminen ajalle

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tutkimuseettisen toimikunnan nimeäminen ajalle Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 10/2016 1 (1) 148 428/13.02.00/2016 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tutkimuseettisen toimikunnan nimeäminen ajalle 1.1.2017-31.12.2020 Kuntayhtymän hallitus

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta 1 / 5 KV-2012 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24 Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. 2 Aho Maria toimistosihteeri 3 Ailio kapteeni evp

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Syövän hoidon parantaminen

Syövän hoidon parantaminen Syövän hoidon parantaminen Cancer Control Joint Action Sakari Karjalainen Helsinki 8.2.2016 Mikä on Cancon? Cancon on syövän hoitoon ja varhaisdiagnostiikkaan keskittyvä EUhanke, jossa Suomen Syöpäyhdistys

Lisätiedot

Poliisien sm-hiihdot sprintti

Poliisien sm-hiihdot sprintti Page 1 / 5 Poliisien sm-hiihdot sprintti T U L O K S E T Oulun Hiihtoseura M60; M55; M50; M45; M40; M35; NYL; MYL; M60_F1; M55_F1; M50_F1; M45_F1; M40_F1; M35_F1; NYL_F1; MYL_F1; M60 Miehet 60 vuotta 1.1

Lisätiedot

Laitetaan syövälle piste.

Laitetaan syövälle piste. Laitetaan syövälle piste. 1 Syöpäsäätiön apurahojen merkitys tutkijoille on tällä hetkellä suuri Syöpäsäätiö on tehnyt pitkäjänteistä ja tuloksellista työtä syöpää vastaan jo 67 vuoden ajan. Säätiö on

Lisätiedot

OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON HALLINTO 2016

OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON HALLINTO 2016 OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON HALLINTO 2016 JOROINEN RANTASALMI ENON- KOSKI SAVONRANTA KERIMÄKI SULKAVA HIRVENSALMI PERTUN- MAA RISTIINA PUUMALA HALLITUS 2016 Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Hämäläinen Heikki

Lisätiedot

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V Tulokset / El Pilkit Kuusamo 08.04.2016 N Alle 70 V 1. Heiskanen Aila Pohj Pohjanmaa 4164 G 2. Nuora Maila Pohj Pohjanmaa 4060 G 3. Aalto Eila Pirkanmaa 3608 G 4. Kurvinen Vuokko Pohj Pohjanmaa 3214 G

Lisätiedot

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu Yrityksen nimi Pohjois-Karjalan Osuuspankki Yhtiömuoto Osuuspankki Y-tunnus 21744500 Osoite Siltakatu 4, Joensuu E-mail joensuu@op.fi Puhelinnumero 0102564201 Perustamisvuosi 2008 Yhtiön kotipaikka Joensuu

Lisätiedot

Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016

Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016 Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016 Hakala Kalle, Sijaisuuksia Hartikainen Kaisa Karoliina, Siilinjärven kunta, valvontaeläinlääkäri Haukipuro Martta Elisabeth,

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

KH 127 Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh

KH 127 Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh Kaupunginhallitus 127 23.03.2015 Tuula Partasen ym. valtuustoaloite vuosittaisen määräärahan varaamiseksi Lappeenrannan kaupungin testamenttirahaston varoista kolmannen sektorin toimijoiden tekemän hyvinvoinnin

Lisätiedot

KÄRRY-SM JÄMI 2015 TULOKSET 17. 18.10.2015

KÄRRY-SM JÄMI 2015 TULOKSET 17. 18.10.2015 KÄRRY-SM JÄMI 2015 TULOKSET 17. 18.10.2015 SM-luokat: DR6, 6-koiran kärryluokka 2 x 6,0 km 1. Kaivola Teemu, L-SVU 20:47.8 10:22.7 10:25.1 34.621 x 2. Lehtomäki Vesa-Pekka, KVKS 22:29.2 11:14.9 11:14.3

Lisätiedot

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Kellokumpu-Lehtinen ja sihteeriksi Kaija Vasala.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Kellokumpu-Lehtinen ja sihteeriksi Kaija Vasala. PÖYTÄKIRJA Suomen Onkologiayhdistys Ry Sääntömääräinen syyskokous Aika: perjantai 28.8.2015, klo 16.00 Paikka: Tampere-talo, Tampere 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.13 2. Kokouksen

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere 112 113 114 115 A Timo Malmi FL, kirjailija Leena Valkeeniemi-Tasanen terveydenhoitaja Mauri Poussa toimitusjohtaja, työyhteisövalmentaja Pirjo Kokkonen kotitalousteknikko 116 117 118 119 120 Ilkka Nikander,

Lisätiedot

KONSERNIN ENEMMISTÖOMISTEISET TOIMITILAYHTIÖT, JOISSA VIRKAMIESHALLITUS = = X

KONSERNIN ENEMMISTÖOMISTEISET TOIMITILAYHTIÖT, JOISSA VIRKAMIESHALLITUS = = X KONSERNIN ENEMMISTÖOMISTEISET TOIMITILAYHTIÖT, JOISSA VIRKAMIESHALLITUS Yhtiö (konsernin omistusosuus) Hallitukset vuodelta 2009 kaupungin edustajat = X Hallitusehdotus vuodelle 2010 kaupungin edustajat

Lisätiedot

Kuopion Bridgekerho ry

Kuopion Bridgekerho ry Kuopion Bridgekerho ry ; Kuopion Bridgekerho ry:n v.2009 voittopisteet ; ------------------------------------------- Hanski Matti 41 Koponen Ismo 35 Seppälä Janne 30 Miettinen Heikki 27 Siekkinen Jarmo

Lisätiedot

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa Suunta-Jurva 1(5) E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa 17.2.2013 Lopputulokset H21 (2+2+2+2+2+2) 1) Pohjankyrön Rasti 1 52:47 (Saari Petri 8:18/2., Heiska Samu 9:25/1., Saari Petri 8:59/2., Heiska

Lisätiedot

VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5

VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5 VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5 TYÖNTEKIJÄLISTA MAALISKUU LAUANTAI 02.03.2013 3 LK Anne Laine Jenni Sokura Satu Tolonen Anni Rämä Linda Laurikainen Sonja Meuronen

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

ISM ja SM-esikisat 2016

ISM ja SM-esikisat 2016 ISM ja SM-esikisat 2016 Vesanto, 10.07.2016 Yksilökilpailut M 1. Seppä Timo 9 SS 300 (20:19) 292 (0m/-4m) 564 (94) 1156 2. Hiltunen Petri 29 PK 283 (23:09) 278 (+5m/+6m) 594 (99) 1155 3. Mikkonen Harri

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOKOUKSEN AVAUS 4 2. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 4. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 5. LUOVIEN ALOJEN YRITYSTOIMINNAN KASVUN JA KANSAINVÄLISTYMISEN

Lisätiedot

ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS

ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS Karhulan liikuntahallilla lauantaina 6.2.2016 KANSAINVÄLINEN ISTUMALENTOPALLOTURNAUS VUODESTA 1983 Kuva: KSI/Juha Parkko 34. Kotka-turnauksen voittajat - KSI Kotka T

Lisätiedot

Kirkolliskokousvaalit 2016

Kirkolliskokousvaalit 2016 I Viinipuu 87 Engström Vesa asiantuntija I Viinipuu 88 Ijäs Mika palvelukokonaisuuden esimies, yhteisöpedagogi (AMK) I Viinipuu 89 Leipakka Laura TM I Viinipuu 90 Leskinen Heikki TM I Viinipuu 91 Orpana

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

Irja Kivistö, sihteeri

Irja Kivistö, sihteeri Seurakuntaneuvosto 27.01.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN

VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN Sivu 1 OSUUSKAUPPA MAAKUNNAN EDUSTAJISTON VAALIT 1.3. - 16.3.2012 VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN JÄSENALUE 1: KAJAANI, PALTAMO, RISTIJÄRVI VALITUIKSI

Lisätiedot

Kansainvälisten toimielimien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Kansainvälisten toimielimien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Kansainvälisten toimielimien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta 1991 Suominen, Ilkka /kok Sasi, Kimmo /kok 11.04.1991 Metsämäki,

Lisätiedot

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliitto r.y. Sivu 1 (6) Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliiton tunnustuspalkinto Tunnustuspalkinto on annettu vuodesta 1949 lähtien

Lisätiedot

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 1948 Heiskanen Veijo Pohjois-Pohjanmaan piiri alle 70 2 1881 Lindberg Kari Keski-Suomen piiri alle 70 3 1786 Neuvonen Mikko Etelä-Savon piiri alle 70 4 1374 Myyry Pertti

Lisätiedot

Länsi-Suomen lääninmestaruuskilpailut

Länsi-Suomen lääninmestaruuskilpailut Länsi-Suomen lääninmestaruuskilpailut Kuortane, 18.02.2017 Yksilökilpailut Kävely, alle 65 1. Koivumäki Aimo 71 Po 572 576 (96) 1148 2. Valkealahti Marko 86 Po 540 576 (96) 1116 3. Hill Raimo 75 Po 518

Lisätiedot

Metsäliitto Osuuskunnan hallintoneuvoston ja hallituksen jäseniä sekä Metsä Groupin pääjohtaja ja toimihenkilöitä.

Metsäliitto Osuuskunnan hallintoneuvoston ja hallituksen jäseniä sekä Metsä Groupin pääjohtaja ja toimihenkilöitä. Pöytäkirja 96 1(7) Metsäliitto Osuuskunnan edustajiston varsinainen kokous Aika Tiistaina 3.5.2016 kello 15.00 Paikka Metsätapiola, Revontulenpuisto 2 C, Espoo Läsnä Poissa Anttila Juha Haikkonen Aila

Lisätiedot

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 21.4.2016 16:00 sairaus Aalto Touko

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa.

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa. 1 YLEISRADION ELÄKESÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Taustaa eläkesäätiöstä Sääntömuutokset Yleisradion eläkesäätiö on yhteiseläkesäätiö, joka vastaa Yleisradio Oy:n ja Yleisradion eläkesäätiön lakisääteisestä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuosi 2016 on Yhdistyksen juhlavuosi, jolloin se täyttää 50 vuotta. Sitä juhlistetaan

Lisätiedot

PYKÄLÄ RY: N PÖYTÄKIRJA 12/2006 ULKOASIAINVALIOKUNNAN KOKOUS

PYKÄLÄ RY: N PÖYTÄKIRJA 12/2006 ULKOASIAINVALIOKUNNAN KOKOUS PYKÄLÄ RY: N PÖYTÄKIRJA 12/2006 ULKOASIAINVALIOKUNNAN KOKOUS 30.11.2006 Aika: torstai 30.11.2006 Paikka: Läsnä: Yhdistyksen huoneisto Sörnäisten rantatie 33 Antti Laitila, puheenjohtaja Eero Blåfield,

Lisätiedot

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic 11.6.-15.6.2016 tulokset 1 SAARINEN, Jari Par 72 10 2 VIINIKAINEN, Jarkko 1 73 8 3 LESKINEN, Jouko 1 73 6 4 TIAINEN, Eetu 2 74 5 5 PULKKINEN, Jari 2 74 4 6 MUTANEN, Jyrki

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009 pöytäkirja 1/09 Suomen Eläinlääkäriliitto ry Finlands Veterinärförbund rf VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009 Aika: 26.4.2009 klo 9.12 10.20 Paikka: Radisson SAS Marina Palace Hotel, Linnankatu 32, Turku Läsnä:

Lisätiedot

SAUL SM -rullahiihdot /Nokia: Tulokset Kunto-Pirkat

SAUL SM -rullahiihdot /Nokia: Tulokset Kunto-Pirkat SAUL SM -rullahiihdot 11.9.2016/Nokia: Tulokset Kunto-Pirkat (Kaikissa sarjoissa ensiksi sprinttimatka, sitten pitkä matka ja joukkuekilpailu: Sija Nimi Seura Loppuaika Ero) M30H Miehet 30 vuotta 7.2 km

Lisätiedot

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open 9.7.2011 Sarja: 18 hcp gs pb +scr, Pistebogey Hcp, Keltainen / Punainen Kierros 1: Luukki # Pelaaja Seura Slope Out In Tulos 1 Virkki Anna-Liisa

Lisätiedot

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 1. Ilpo Ollikainen Jyväskylän normaalikoulu TVT kehittäminen ja verkko opetus 2. Minna Myrsky Nyberg Turun normaalikoulu Ohjaajakoulutus

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Ahonkylän koulun johtokunta

Ahonkylän koulun johtokunta 1 KOULUJEN JOHTOKUNNAT 2013-2016 Ahonkylän koulun johtokunta Puheenjohtaja Toni Lahti Lassi-Matti Rauhala Varapuheenjohtaja Anne Mäenpää Johan Mäenpää Jäsen Marjut Lahti Matti Ylisaukko-Oja Jäsen Marja

Lisätiedot

PANK ry:n toimielimet 2016

PANK ry:n toimielimet 2016 PANK ry:n toimielimet 2016 HALLITUS Ville Alatyppö ville.alatyppo@hel.fi Kuntaliitto/Helsingin kaupunki, pj. Lars Forstén lars.forsten@lemminkainen.com INFRA ry/asfalttijaosto/lemminkäinen Infra Oy, vpj

Lisätiedot

TEA:n henkilökohtaiset suunnistusmestaruuskilpailut 2009 Kalajärvi Miehet H21 (5.2 km)

TEA:n henkilökohtaiset suunnistusmestaruuskilpailut 2009 Kalajärvi Miehet H21 (5.2 km) TEA:n henkilökohtaiset suunnistusmestaruuskilpailut 2009 Kalajärvi 22.9.2009 Miehet H21 (5.2 km) Sija Nimi Työpaikka Aika 1 Malinen Juha Tieto 38:34 2 Szanto Istvan Ericsson 42:09 3 Tanska Harri Espoon

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011 sijoitus Miehet Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos osakisat tulos g osakilpailun sijoitus 1. Heikki Matikainen PKUK 9 2900 8 1710 4 325 2,5 565 9 3014 32,5 8514 30 1. 2. Juuso Piiroinen PKUK 7 2820 10 2262

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

RovaniemenYrittäjät r.y.

RovaniemenYrittäjät r.y. RovaniemenYrittäjät r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2005 PUHEENJOHT AJAN KATSAUS Kulunut toimintavuosi oli yhdistyksemme 18. Yrittäjyyden merkitystä yhteiskunnan hyvinvoinnille korostettiin niin kuntalaisille kuin

Lisätiedot

Äänestys 17. Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = EI. (n) (%) 32 62,7% JAA 18 35,3% EI 0 0% TYHJÄÄ 1 2% POISSA

Äänestys 17. Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = EI. (n) (%) 32 62,7% JAA 18 35,3% EI 0 0% TYHJÄÄ 1 2% POISSA Salon kaupunginvaltuusto Dnro 117/12.06/2016 7.3.2016 Äänestysluettelot 17, varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 Äänestys 17 Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = (n)

Lisätiedot

Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012. Etelä-Suomen vakuutusalue. Terveydenhuolto

Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012. Etelä-Suomen vakuutusalue. Terveydenhuolto Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012 Etelä-Suomen vakuutusalue Kirsi Koljonen, kuntoutusylilääkäri, vastuuhenkilö, Espoo kirsi.koljonen@espoo.fi Terttu Linna-Kantor, kuntoutussuunnittelija,

Lisätiedot

LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo

LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo Yrityksen nimi LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Yhtiömuoto Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus 01395577 Osoite Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo n tyyppi aloitettu

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ Tämän johtosäännön on hyväksynyt Helsingin yliopisto 9.6.2010, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) 23.8.2010,

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

Jaettu asiantuntijuus tulevaisuuden opettajankoulutuksen voimavarana enorssin kevätseminaari Turussa

Jaettu asiantuntijuus tulevaisuuden opettajankoulutuksen voimavarana enorssin kevätseminaari Turussa Osallistujat yksiköittäin Jani Kiviharju Olli Hyvönen Ilomaki-Keisala Ulla Riia Palmqvist Okkonen-Sotka Päivi Anja Huurinainen-Kosunen Tapani Saarinen Sari Muhonen Ari Myllyviita Merja Auvinen Sampo Forsström

Lisätiedot

Kuhmolainen Maraton 2015

Kuhmolainen Maraton 2015 Kuhmolainen Maraton 2015 T U L O K S E T Kilpailun sarjat: MYLM; NYLM; M40M; N40M; M50M; M60M; MP; NP; M40P; N40P; M50P; N50P; M60P; N60P; M10; N10; MYLM Miehet Maraton 42.2 km 1. Daniel Kannapinn Selbstläufer

Lisätiedot

Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18, Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17, Leväniemi 3 Paula Kaivoselkä Varkaus

Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18, Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17, Leväniemi 3 Paula Kaivoselkä Varkaus Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18,89 15.5.2013 Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17,15 24.5.2013 Leväniemi 3 Paula Kaivoselkä Varkaus 16,90 7.5.2013 Varkaus 4 Pirjo Venäläinen Varkaus 16,32

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 6/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 6/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 9 Talpan osastojen päälliköiden ja lähiesimiesten sijaiset sekä henkilöstöpäätösten päättäjälyhenteet HEL 2014-002283 T 00 01 00 Päätös Osastojen päälliköiden sijaiset:

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 (10) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 (10) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 (10) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 08.09.2014 klo 09:00-11:45 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 61 EDELLISEN

Lisätiedot

SM SPORTING OULAINEN TULOKSET

SM SPORTING OULAINEN TULOKSET SM SPORTING OULAINEN 19-20.7.2014 TULOKSET NAISET LA LA SU SU NIMI SEURA L 1/ 60L 2/ 60 L 1/ 40L 2/ 40YHT. 1 Saija Hautaoja 67 SA 45 45 32 29 151 2 Johanna Huotari 47 OulA 37 37 31 32 137 3 Leena Korhonen

Lisätiedot

XX VARHAISKYPSIEN KISAT 8.2.2014 Ravintola Milla Makia, Pirkkala

XX VARHAISKYPSIEN KISAT 8.2.2014 Ravintola Milla Makia, Pirkkala XX VARHAISKYPSIEN KISAT 8.2.2014 Osallistujia yli 40 henkeä Miehet yli 40-v 1.Taivaloja Pertti Dalton s Darts Pirkkala, 2. Korte Petri Samuli Blues Vääksy, 3-4. Lehtonen Kari Tupla Team Kangasala ja Heiskanen

Lisätiedot

9.30 9.40 Avaussanat Osmo Tervonen professori, järjestelytoimikunnan puheenjohtaja

9.30 9.40 Avaussanat Osmo Tervonen professori, järjestelytoimikunnan puheenjohtaja SÄDETURVAPÄIVÄT 29. - 30.10.2015 Torstai 29.10.2015 9.30 9.40 Avaussanat Osmo Tervonen professori, järjestelytoimikunnan puheenjohtaja 9.40 10.10 Carl Wegelius-luento 10.10 11.00 Onnellisuus ja hyvinvointi

Lisätiedot

ROCK'N'SWING GP-KILPAILUT TULOSLISTA

ROCK'N'SWING GP-KILPAILUT TULOSLISTA BOOGIE WOOGIE BW YLEINEN AB (GP) 1 30 Juho Päivinen - Mari Munne Baunssi Hämeenlinna 2 19 Pasi Ojala - Hanna Vammeljoki Comets Helsinki 3 4 Olli Rasi - Rosanna Valtonen Swing Team Tampere 4 21 Jussi Eerola

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry Pohjois-Suomen pelastusliitto ry toimintakertomus 2015 Yleistä Vuosi 2015 oli pelastusliiton 86. toimintavuosi. Liiton toiminta toteutettiin Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) kanssa tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30 HÄMEENLINNA, LAMMI 31.1.2016 25 tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty 31.1.2016 klo 19.30 MM 1. Hyyrynen Juha KLT 41 42 39 41 45 208 2. Rantanen Asko MU 39 44 42 40 42 207 3. Vaarala Simo PaavT 46 35 40

Lisätiedot

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla 27.02.-01.03.2009, tulosluettelo:

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla 27.02.-01.03.2009, tulosluettelo: Yleinen sarja, ilmakivääri 60 ls 1. Juho Kurki KaA 98 99 100 98 99 98 592 2. Jaakko Björkbacka KarMAS 95 97 97 97 97 93 576 3. Markku Niemi AlavA 95 92 95 92 96 96 566 4. Veli Ylinen AlavA 91 96 92 96

Lisätiedot

1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat. Myönnetyt luvat 16.12.2014. Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka

1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat. Myönnetyt luvat 16.12.2014. Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka 1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat Myönnetyt luvat 16.12.2014 Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka Paimion apteekki apteekkari Päivi Johanna Saarikivi Myönnetyt luvat 26.11.2014

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto PROFESSORILUENTO Professori Päivi Rautava Ehkäisevä terveydenhuolto Lääketieteellinen tiedekunta 4.5.2016 Professori Päivi Rautava pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 4. toukokuuta

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Veikon toimituskunnat 1935-1975

Veikon toimituskunnat 1935-1975 Veikon toimituskunnat 1935-1975 1935-1936 Esko R. Joki Opettajamatrikkeli Veikko Itkonen 3330 Harri Wendelin 3319 Erkki Kario 3530 Eino Salmi 3283 Ola Österholm 3557 Kauko Pennanen 3347 Ukko Saraste 3473

Lisätiedot

SEASON CLOSING RACE Tulokset

SEASON CLOSING RACE Tulokset SEASON CLOSING RACE Tulokset 17.-18.3.2007 Lauantai Iso rata 100 m M45 YLI-OJANPERÄ, Mikko 11,69 C-pojat YLI-OJANPERÄ, Matti SU 12,28 E D-pojat JÄÄSKELÄINEN, Eero SU 12,68 E ITKONEN, Petri SU 13,04 E PELTONIEMI,

Lisätiedot

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A)

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 (129) 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 3:12,46 0:24,17 2 2:48,29 0:00,00 1 2:38,80 2 2:40,66 0:00,00 3 2:45,05 0:04,39 4 8:44,45 6:03,79 1 2:36,81 2 2:42,99 0:02,31 3 2:41,95 0:01,27 4 2:42,56 0:01,88 5

Lisätiedot

Hallintoelimet 2015 VALTUUSKUNTA. Puheenjohtaja Maanviljelijä Tiina Linnainmaa (2008 ), Hämeenkyrö

Hallintoelimet 2015 VALTUUSKUNTA. Puheenjohtaja Maanviljelijä Tiina Linnainmaa (2008 ), Hämeenkyrö Hallintoelimet 2015 VALTUUSKUNTA Maanviljelijä Tiina Linnainmaa (2008 ), Hämeenkyrö Johtaja Riitta Korpiluoma (2002 ), Helsinki VARSINAISET JÄSENET Maa- ja metsätalousministeriön edustajat Maatalousneuvos

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2011 2012

TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2011 2012 LIONS CLUB TAMMELA RY TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2011 2012 Yleistä Tällä kaudella ei ole kansainvälisiä projekteja. Pääpaino on paikallisissa palveluaktiviteeteissa sekä klubin toiminnan kehittämisessä.

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot