Syöpäsäätiö ja Syöpätautien Tutkimussäätiö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Syöpäsäätiö ja Syöpätautien Tutkimussäätiö"

Transkriptio

1 Syöpäsäätiö ja Syöpätautien Tutkimussäätiö KERTOMUS TOIMINTAVUODESTA

2 Säätiöiden tarkoitus... 4 Pääsihteerin katsaus... 4 Luottamushenkilöt... 6 Hallitus... 6 Työvaliokunta... 6 Raha-asiainvaliokunta... 6 Tilintarkastajat... 6 Toimikunnat... 7 Apurahalautakunta ja arviointitoimikunnat... 7 Syöpäsäätiön juhlatoimikunta... 7 Tuusulan symposiumin (lymfoomat) tieteellinen toimikunta... 8 Rahastojen hoitokunnat... 8 Lasten Syöpärahasto Emilia Heinosen muistoksi... 8 Helvi Sylvia Pajumaan os. Oksala rahasto... 8 Eeva Rastaan rahasto... 8 Tarja Susanna Isolde Salosaaren Muistorahasto... 8 Edustukset... 9 Syöpätutkimuksen tuki... 9 Koulutuksen tuki... 9 Syöpäsäätiön XXXIX symposiumi... 9 Palliatiiviseen lääketieteeseen pätevöitymisen tuki...10 Syöpätyön tuki...10 Avustukset...10 Palkinnot...11 Vuoden syöpälääkärin palkinto...11 Vuoden syöpäsairaanhoitajan palkinto...11 Kansainvälinen toiminta...11 Viestintä...11 Talous...12 Varainhankinta ja siihen liittyvä viestintä...13 Syöpäsäätiö kerää varoja syövän nujertamiseen...13 Lahjoittajien ja kumppaneiden tuki on arvokasta...14 Varainhankinnan tapahtumia vuonna

3 Roosa nauha -kampanja...14 Movember...15 Syksyn Sävel...15 Joulukeräys...16 Hallinto...16 Liite 1 Säätiöiden syksyllä 2012 myöntämät apurahat...18 Liite 2 Säätiöiden myöntämät matka-apurahat Liite 3 Säätiöiden myöntämät psykososiaalisen syöpätutkimuksen apurahat Tilinpäätökset

4 Säätiöiden tarkoitus Syöpäsäätiön tarkoitus. Sääntöjen 2 :n mukaan säätiön tarkoituksena on taistella syöpätautien kansallemme ja sen jäsenille tuottamaa tuhoa vastaan. Sääntöjen mukaan säätiö käyttörahastoaan kartuttaen perustaa syövän toteamispoliklinikoita ja syövän hoitoon tarvittavia laitoksia sekä hankkii syövän hoitovälineitä, edistää syöpätautien tieteellistä tutkimustyötä ja tukee syövän voittamiseksi suoritettavaa valistustyötä. Syöpätautien Tutkimussäätiön tarkoitus. Säätiön tarkoituksena on tukea syöpätautien tieteellistä tutkimustyötä. Sääntöjen mukaan säätiö voi tarkoituksensa toteuttamiseksi jakaa apurahoja sekä perustaa ja ylläpitää tutkimuslaitoksia ja tutkimukseen aineistoa kerääviä laitoksia, kuten esim. syöpärekisteriä ja laboratorioita, ja tukea jo toiminnassa olevia laitoksia siltä osin kuin niiden toiminta palvelee syöpätautien tieteellistä tutkimustyötä. Syöpäjärjestöt on markkinointinimi Suomen Syöpäyhdistyksen ja sen jäsenyhdistysten sekä Syöpäsäätiön ja Syöpätautien Tutkimussäätiön muodostamalle kokonaisuudelle. Yhdistyksen ja Syöpäsäätiön välinen tehtävien jako perustuu vuonna 1964 laadittuun yhteistoiminnan ohjesääntöön. Syöpäjärjestöillä on yhteinen strategia. Yhdistyksen hallitus ja säätiöiden yhteinen hallitus kokoontuvat yhdessä ja niillä on yhteinen työvaliokunta ja rahaasiainvaliokunta. Tässä kertomuksessa Syöpäsäätiöstä käytetään myös nimeä säätiö ja Syöpätautien Tutkimussäätiöstä nimeä tutkimussäätiö. Missio ja arvot. Vuosia koskevassa strategiassa Syöpäjärjestöjen missio määritellään seuraavasti: Syöpäjärjestöt vähentävät syöpäsairauksista aiheutuvaa uhkaa ja haittoja yhteiskunnassa ja tukevat syöpäpotilaita ja heidän läheisiään hoidon ja kuntoutuksen aikana. Syöpäjärjestöjen arvot: INHIMILLISYYS Syöpäjärjestöt kunnioittavat ihmisarvoa, pitävät tärkeänä yksilöllisyyttä ja avoimuutta ihmisen kohtaamisessa, korostavat yhteisöllisyyttäja ymmärrettävyyttä sekä ihmisten tasaarvoisuutta toiminnassaan. TOTUUDELLISUUS Toiminta perustuu järjestön luotettavuuteen, uskottavuuteen, tieteellisyyteen ja ymmärrettävyyteen. RIIPPUMATTOMUUS Järjestö tarvitsee riippumattomuutta voidakseen toimia omien tavoitteidensa suunnassa vaikuttavasti, tuloksellisesti ja tehokkaasti, mutta yhteistyössä muiden kanssa. YHTEISVASTUULLISUUS Syöpäjärjestöjen yhteisvastuullisuus antaa perustan yhdistyksien tarkoituksen toteuttamiselle sekä sisältää vastuun järjestötaloudesta huolehtimisesta. Pääsihteerin katsaus Syöpäsäätiön ja Syöpätautien Tutkimussäätiön toimintavuosi oli ainakin kahdessa merkityksessä historiallinen. Ensinnäkin Syöpäjärjestöjen piirissä päätettiin keskittyä 4

5 jatkossa lahjoitusten hankkimiseen vain Syöpäsäätiölle ja että näitä lahjoituksia kerättäisiin myös Suomen Syöpäyhdistyksen ja sen jäsenyhdistysten syöpäneuvonnan ja muun syöpätyön tukemiseen. Toiseksi säätiöiden yhteinen hallitus käynnisti valmistelut Syöpätautien Tutkimussäätiön sulauttamiseksi Syöpäsäätiöön. Tätä oli jo aiemmin selvitetty, mutta siihen ei kuitenkaan ollut vielä päätetty ryhtyä. Syöpäsäätiö on kansalaisten, tutkijoiden ja terveydenhuollon ammattilaisten piirissä hyvin arvostettu. Syöpäsäätiölle osoitetaan testamentti ja muita lahjoituksia, jotka mahdollistavat Syöpäsäätiön tarkoituksen toteuttamisen. Syöpäsäätiön ja Syöpätautien Tutkimussäätiön myöntämät apurahat ovat vaikuttaneet monen nykyisen huippututkijan uran edistymiseen ja syöväntorjunnan ja hoidon kehittymiseen Suomessa. Säätiöiden rahoittama tutkimus on ollut myös kansainvälisesti merkittävää. Syöpäsäätiön vuosittain järjestämä Tuusulan symposiumi on ollut erityisesti syövänhoidon alalla hyvin arvostettu ja vaikuttava tapahtuma. Vaikka symposiumin tarkoitus ei ole pyrkiä konsensukseen hoidoista, symposiumin esitykset, keskustelut ja niiden pohjalta laadittu Focus Oncologiae julkaisu ovat vaikuttaneet suomalaisten käytänteiden yhtenäistymiseen syövän diagnostiikassa ja hoidossa. Varainhankinnan linjaus on periaatteellisesti tärkeä ja vaikutuksiltaan suuri. Suomen Syöpäyhdistys luopui omasta aktiivisesta varainhankinnasta Syöpäsäätiön hyväksi. Kahta toisiinsa sekoittuvaa brändiä ei voida markkinoida ja saada aikaan hyvää tulosta. Syöpäsäätiö profiloituu syöpätutkimuksen tärkeimpänä yksityisenä tukijana ja syöpäneuvonnan ja muun koko Suomessa tehtävän syöpätyön tukijana. Yhteisenä tavoitteena on vähentää syövästä aiheutuvia haittoja yhteiskunnassa ja tukea syöpäpotilaita ja näiden läheisiä hoidon ja kuntoutumisen aikana. Vuoden 2012 aikana rakennettiin perustaa Syöpäsäätiöön keskittyvälle brändille, mitä työtä on syytä entistä vahvemmin jatkaa tulevina vuosina. Syöpäsäätiön rooli syöpätutkimuksen tukijana on jatkossa entistä tärkeämpi. Julkisen tutkimusrahoituksen leikkaukset ovat jo nyt vaikuttaneet negatiivisesti erityisesti kliinisen tutkimuksen tekemiseen. Säätiöt ja Suomen Syöpäyhdistys kiinnittivät eduskuntaryhmien huomiota tähän marraskuussa luovuttamassaan kannanotossa. Eduskunta lisäsikin miljoona euroa ns. EVO rahoitukseen, mutta vähennys oli silti edelliseen vuoteen verrattuna viisi miljoonaa euroa. Syöpäsäätiö käynnisti vuoden 2012 aikana pohdinnan Syöpäjärjestöjen tutkimuspolitiikasta. Hallitusohjelmaan sisältyvän kansallisen syöpäkeskuksen selvittäminen on yksi olennainen osa tulevaa kansallista syöväntutkimuksen strategiaa. Varainhankinta muuttuu yhä ammattimaisemmaksi ja kilpailu lahjoittajista on entistä kovempaa. Yksi Syöpäsäätiön erityisistä rikkauksista on hyvin tuloksekkaasti toimiva juhlatoimikunta. Se vastasi vuonna 2012 yhteistyöstä MTV3 kanavan kanssa Syksyn Sävel tapahtumaan liittyvästä varainhankinnasta Syöpäsäätiölle. Kohteena oli ensimmäistä kertaa syöpäneuvonta. Juhlatoimikunta tekee omien verkostojensa kautta hyvin arvokasta työtä syöväntorjunnan tukemiseksi ja tunnetuksi tekemiseksi. Vuoden 2012 aikana Syöpäsäätiö tiivisti yhteistyötänsä australialaistaustaisen Movember Foundationin kanssa. Marraskuussa järjestetty Movember kampanja oli hyvin tuloksekas ja sai runsaasti näkyvyyttä. Syöpäsäätiö myönsi vuonna 2012 ja aiemmin kerätyistä lahjoitusvaroista euron suurapurahan eturauhassyöpätutkimukseen. Sen sai professori Tapio Visakorpi Tampereen yliopistosta. Syöpäsäätiön kokemukset yhteistyöstä Movember Foundationin kanssa ovat olleet myönteisiä ja vastaavaa yhteistyötä on muista Pohjoismaista vain Norjassa. Oikeusministeriö valmisteli vuonna 2012 uutta säätiölainsäädäntöä, jota koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä Uusi laki tulisi voimaan vuoden 2015 alusta. Säätiölainsäädäntöä ollaan muuttamassa enemmän osakeyhtiölain mukaiseksi, mikä ei 5

6 välttämättä ole apurahoja jakavien säätiöiden kannalta toivottavaa verotukseen liittyvien mahdollisten riskien vuoksi. Olen seurannut lain valmistelua oikeusministeriön kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan (KANE) ja SOSTE ry:n kautta sekä keskustelemalla useasti säätiölakityöryhmän sihteerin kanssa. Luottamushenkilöt Hallitus Professori Seija Grénman, Turku, puheenjohtaja Professori Jaakko Kaprio, Helsinki, varapuheenjohtaja Professori Jorma Isola, Tampere Akatemiaprofessori Heikki Joensuu, Helsinki Ylilääkäri Ulla Keränen, Hyvinkää Professori Jorma Keski Oja, Helsinki Professori Helena Kääriäinen, Helsinki Toimitusjohtaja Jussi Laitinen, Helsinki Professori Jukka Pekka Mecklin, Jyväskylä Professori Harri Vainio, Helsinki Tutkimusprofessori Jarmo Virtamo, Helsinki Professori Eero Vuorio, Helsinki Syöpäsäätiön ja Syöpätautien Tutkimussäätiön hallitus kokoontui kuusi kertaa. Lisäksi Syöpäsäätiön hallitus piti epävirallisen neuvottelun Tuusulan symposiumin yhteydessä. Hallitus piti toukokuun kokouksen yhteydessä seminaarin aiheesta Aspiriini ja syöpä. Työvaliokunta Professori Teuvo Tammela, puheenjohtaja Professori Seija Grénman, varapuheenjohtaja Professori Jaakko Kaprio, Helsinki Pääsihteeri Sakari Karjalainen Professori Jorma Keski Oja Pankinjohtaja Kari Markkula Pankinjohtaja Riitta Pyhälä Työvaliokunta kokoontui 11 kertaa. Työvaliokunta on yhteinen Suomen Syöpäyhdistyksen kanssa. Raha-asiainvaliokunta Pankinjohtaja Kari Markkula, puheenjohtaja Pankinjohtaja Riitta Pyhälä, varapuheenjohtaja Pääsihteeri Sakari Karjalainen Toimitusjohtaja Jussi Laitinen Professori Teuvo Tammela Talous ja hallintopäällikkö Raija Stjernvall, sihteeri Raha asiainvaliokunta kokoontui kolme kertaa. Raha asiainvaliokunta on yhteinen Suomen Syöpäyhdistyksen kanssa. Tilintarkastajat Syöpäsäätiön ja Syöpätautien Tutkimussäätiön tilintarkastajina olivat 6

7 KHT Hannu T. Koskinen ja KHT Mikael Paul. Heidän henkilökohtaisina varamiehinään olivat KHT Teppo Rantanen ja KHT Tuomo Vesanen. Valvontatilintarkastajina toimivat Ulla Maija Ahlgrén, Tomas Monte, Anna Mäki ja Terhi Suikki. Toimikunnat Apurahalautakunta ja arviointitoimikunnat Dosentti Sampsa Hautaniemi, Helsinki Tutkimusprofessori Kirsti Husgafvel Pursiainen, Helsinki Tutkimusprofessori Pekka Jousilahti, Helsinki Professori Juha E. Jääskeläinen, Kuopio Professori Jorma Keski Oja, Helsinki Professori Markku Koskenvuo, Helsinki Professori Veli Matti Kosma, Kuopio Dosentti Outi Kuittinen, Oulu Dosentti Tuula Lehtinen, Tampere Professori Helena Leino Kilpi, Turku Professori Ilmo Leivo, Turku Dosentti Sirpa Leppä, Helsinki Dosentti Heikki Minn, Turku Dosentti Päivi Ojala, Helsinki Professori Risto Sankila, Helsinki Professori Johanna Schleutker, Turku Professori Jussi Taipale, Helsinki Dosentti Kaisa Tasanen Määttä Professori Jukka Westermarck, Turku Professori Robert Winqvist, Oulu Syöpäsäätiön juhlatoimikunta Puheenjohtaja: Leena Alahuhta varapuheenjohtaja: Ansa Fagernäs Juhlatoimikunnan kunniapuheenjohtaja: Satu Tiivola Kunniajäsen: Professori Sirpa Asko Seljavaara Lääkintöneuvos Liisa Elovainio Valtioneuvos Riitta Uosukainen Jäsenet: Rea Ahlström Heli von Hertzen Leena Hienonen Kirsi Komi Marja Leena Kuusisto Tiina Laisi Puheloinen Merja Lipsanen Anneli Partanen 7

8 Mia Saari Kaisu Saikku Marja Salokangas Pirkko Söderman Kerttu Tuomas Toimikunnan sihteeri: Mervi Perkinen Tuusulan 2013 symposiumin (endokriiniset syövät) tieteellinen toimikunta Dosentti, syöpätautien erikoislääkäri Hanna Mäenpää, HUS (puheenjohtaja) Dosentti, patologian erikoislääkäri Johanna Arola, HUS ja Duodecim LT, kirurgian erikoislääkäri Ilkka Heiskanen, HUS Professori, sisätautien erikoislääkäri Pirjo Nuutila, TYKS Dosentti, sisätautien erikoislääkäri Pasi Salmela, OYS Professori, sisätautien erikoislääkäri Matti Välimäki, HUS Dosentti, ylilääkäri Liisa Pylkkänen, Suomen Syöpäyhdistys (sihteeri) Rahastojen hoitokunnat Lasten Syöpärahasto Emilia Heinosen muistoksi Puheenjohtaja: Kasvatust. maist. Johanna Korte Heinonen Jäsenet: Projektijohtaja Henriikka Forstadius varalla opiskelija Matilda Talvio (sisarukset) Johtaja Markku Heinonen Pääsihteeri Sakari Karjalainen Erikoislääkäri Mervi Taskinen Helvi Sylvia Pajumaan os. Oksala rahasto Jäsenet: Yo.merk. Ulla Maria Kaukonen Pankkitoimihenkilö Johan Rantala Ekonomi Terttu Rantala ATK päällikkö Senja Saukkonen Pääsihteeri Sakari Karjalainen Eeva Rastaan rahasto Puheenjohtaja: Sisustusarkkitehti Matti Rastas Varapuheenjohtaja: Professori Heikki Joensuu Jäsenet: Dosentti Päivi Hietanen Pääsihteeri Sakari Karjalainen Tarja Susanna Isolde Salosaaren Muistorahasto Jäsenet: Dosentti Kari Salosaari Pääsihteeri Sakari Karjalainen 8

9 Edustukset Terho säätiö. Syöpäsäätiön nimeäminä edustajina Terho säätiön hallintoneuvostossa olivat lääkintöneuvos Liisa Elovainio, toimitusjohtaja Helena Hiila, Tarja Holi, valtiotieteen maisteri Leena Luhtanen, asianajaja Ritva Liisa Luomaranta ja varatuomari Harri Pynnä. Syöpätutkimuksen tuki Syöpäsäätiö ja sen rahastot myönsivät apurahoja ja muuta tukea tieteelle euroa (vuonna euroa). Suomen Syöpärekisterin ja sen yhteydessä toimivan Joukkotarkastusrekisterin saama tuki oli euroa (vuonna euroa). Syöpätautien Tutkimussäätiö myönsi apurahoja ja muuta tukea tieteellisen tutkimustyön tukemiseksi euroa (vuonna euroa). Tuesta Joukkotarkastusrekisteri sai euroa. Apurahoja jaettiin yhteensä 137 tutkijalle, joista kaksi euron suuruista suurapurahaa. Kaikkiaan Syöpäjärjestöt kohdentavat syöpätutkimukseen noin 4,1 miljoonaa euroa. Apurahat. Syöpäsäätiön vuoden 2012 apurahanjaossa olivat uusimmat rahastot näkyvästi esillä. Rintasyövän tutkimukseen kohdistuvasta Roosa nauha rahastosta jaettiin ennätyssumma, euroa. Syöpäsäätiön euron suurapuraha jaettiin Juhlatoimikunnan rahastosta. Apurahan sai professori Olli Pekka Kallioniemi (Helsingin yliopisto) tutkimusryhmineen leukemian täsmähoitojen yksilökohtaiseen optimointiin. Eturauhassyöpärahaston euron suurapurahan sai professori Tapio Visakorpi (Tampereen yliopisto) hankkeeseensa Prostate cancer: from profiling the genome to personalized medicine. Apuraha katettiin kokonaan Movember keräyksellä saaduin lahjoituksin. Syöpäsäätiön ja Syöpätautien tutkimussäätiön käyttörahastoista maksetaan kuitenkin suuri osa apurahoista, yhteensä noin miljoona euroa. Apurahoja jaettiin yhteensä 137 tutkijalle. Syksyllä 2012 myönnettiin 72 apurahaa yhteensä euron suuruudelta. Apurahat on lueteltu liitteessä 1. Keväällä 2012 myönnettiin matka apurahoja 59 tutkijalle (yhteensä euroa). Matka apurahan saajien tiedot ovat liitteessä 2. Keväällä 2012 myönnettiin psykososiaaliseen syöpätutkimukseen liitteen 3 mukaisesti kuusi apurahaa (yhteensä euroa). Muu tieteen tuki. Syöpäsäätiö ja Syöpätautien Tutkimussäätiö tukivat rekistereitä yhteensä eurolla. Suomen Syöpäinstituutin Säätiö sai tukea euroa tutkijantoimiin. Pohjoismaiden syöpäunionin (NCU) syöpätutkimusrahastoon osoitettiin euroa yhteispohjoismaisten tutkimushankkeiden rahoittamiseen. Lisäksi Syöpäsäätiö rahoittaa epidemiologisen tutkijan tointa Suomen Syöpärekisterissä. Tehtävässä oli vuonna 2012 joulukuussa Oulun yliopistosta väitellyt Karri Seppä. Muu tieteen tuki oli yhteensä euroa. Syöpäjärjestöjen viestintä tuotti syöpätutkimusta tutuksi tekevän Focus lehden, jonka pääaiheita olivat vuoden 2011 apurahojen saajat. Koulutuksen tuki Syöpäsäätiön XXXIX symposiumi Vuonna 2012 Syöpäsäätiön vuosittaisen asiantuntijasymposiumin aiheena oli lymfoomat. Symposium on vuosittainen moniammatillinen koulutustapahtuma noin 100:lle syövän parissa työskentelevälle eri erikoisaloja edustavalle lääkärille. Symposiumin esityksistä 9

10 koottiin Focus Oncologiae julkaisu, jota jaettiin laajalti perusterveydenhuoltoon sekä syövän hoitoon ja diagnostiikkaan osallistuville terveydenhuollon erikoisaloille. Palliatiiviseen lääketieteeseen pätevöitymisen tuki Säätiö tuki myös palliatiivisen hoidon kehittämistä tukemalla lääkäreiden palliatiivisen hoidon erityispätevyyskoulutusta. Syöpäsäätiön hallitus vahvisti toukokuussa 2012 työvaliokunnan maaliskuussa hyväksymän linjauksen, jonka mukaisesti tukea voidaan myöntää palliatiivisen lääketieteen erityispätevyyskoulutukseen vuosina Tuki on vuositasolla korkeintaan euroa. Vuoden 2012 aikana tukea maksettiin neljän lääkärin palkkakustannuksiin yhteensä ,70 euroa (Järvenpään kotisairaala euroa ja Terhokoti 7 017,70 euroa) kriteerit täyttävien hakemusten mukaisesti. Koska päätös tuesta koulutusyksiöille tehtiin toukokuussa, ei euron määrärahaa ole täysimääräisesti voitu käyttää vuoden aikana. Syöpätyön tuki Syöpätyön määritelmä. Syöpätyöllä tarkoitetaan syöpäpotilaiden ja heidän läheistensä hyväksi tehtävää työtä, syövän ehkäisyä ja tietoisuuden lisäämistä syöpäsairauksista. Kerätyt lahjoitukset kohdennetaan Suomen Syöpäyhdistyksen ja sen jäsenyhdistysten tekemään syöpätyöhön. Syöpäsäätiö keräsi vuonna 2012 Syöpäjärjestöjen varainhankinnasta tehtyyn linjaukseen perustuen lahjoituksia syöpätyön tukemiseen. Valtakunnallinen neuvontapalvelu. Säätiö ylläpitää Syöpäjärjestöjen valtakunnallista neuvontapalvelua, jossa terveydenhuollon ammattilaiset vastaavat puhelimitse, sähköpostilla tai reaaliaikaisesti verkkokeskustelussa syöpää koskeviin kysymyksiin ja antavat tietoa, tukea ja neuvontaa potilaille, heidän läheisilleen ja muille syövästä huolestuneille kansalaisille. Palvelu on käyttäjilleen maksuton. Neuvontapalvelun kulut vuonna 2012 olivat euroa (vuonna euroa). Syöpäneuvontaan vuonna 2013 käytettäväksi kerätyt lahjoitukset. Vuonna 2012 lahjoituksia syöpäneuvontaan tuli Syksyn Sävelen (juhlatoimikunnan rahasto), Roosa nauha kampanjan (Roosa nauha rahasto) sekä Syöpä lehden kesä ja joulunumeroiden välissä olleiden lahjoituspyyntöjen myötä selvästi odotettua enemmän. Syöpäneuvontaan annettujen lahjoitusten kokonaissumma on noin euroa, josta rahastojen osuus on euroa. Lahjoitukset siirrettiin tilinpäätöksessä 2012 käytettäväksi vuonna 2013 syöpäneuvontaan ja sitä tukevaan toimintaan Suomen Syöpäyhdistyksen jäsenyhdistyksissä ja valtakunnallisesti. Avustukset Lasten Syöpärahasto Emilia Heinosen muistoksi on Syöpäsäätiön alainen itsenäinen, vuonna 1981 perustettu rahasto. Se myöntää tukea lapsen syöpäsairauden vuoksi vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen joutuneille perheille. Tähän tarkoitukseen rahasto myönsi vuonna 2012 avustuksia yhteensä 36 perheelle euron arvosta. Lisäksi rahasto voi antaa sairaanhoitajille matka apurahoja ja tukea lasten syöpien tutkimusta. Lasten Syöpärahasto päätti lisäksi osallistua euron lahjoituksella Lasten Syöpäsäätiö Aamun perustamiseen. Aamu Säätiön tarkoitus on tukea rahallisesti Suomessa veri ja syöpätauteja sairastaville lapsille annettua hoitoa ja lääketieteellisen hoidon kehitystyötä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan organisoimalla säännöllistä varainkeruuta sekä järjestämällä kertaluonteisia varainkeruuhankkeita. 10

11 Palkinnot Syöpäsäätiö jakaa joka toinen vuosi euron suuruiset vuoden syöpälääkärin ja vuoden syöpäsairaanhoitajan palkinnot. Palkinnot luovutettiin Suomen Syöpäyhdistyksen valtuuskunnan kokouksen yhteydessä joulukuussa Vuoden syöpälääkärin palkinto Professori, ylilääkäri Abdel Maiche, Pohjois Karjalan keskussairaala Vuoden syöpäsairaanhoitajan palkinto Syöpäsairaanhoitaja Ulla Räisänen, Kuopion yliopistollinen sairaala Kansainvälinen toiminta Pohjoismaiden syöpäunionin (NCU) syöpätutkimusrahasto jakaa kerran vuodessa tukea yhteispohjoismaisille hankkeille. Vuoteen 2012 asti apurahoista päätti NCU:n tieteellinen toimikunta, jossa Suomea on edustanut professori Jorma Keski Oja. Apurahoja myönnetään hankkeille, joissa on mukana tutkijoita vähintään kahdesta Pohjoismaasta ja jotka ovat merkittäviä syövän kannalta. Lisäksi hankkeiden pitää soveltua tehtäviksi juuri Pohjoismaissa ja yhteistyön tulee olla lisäarvoa tuottavaa. Vuoden 2012 haku oli pääasiassa rajattu epidemiologisille sekä terveyden edistämiseen ja kuntoutukseen liittyville hankkeille. Vuonna 2012 apurahoja jaettiin 13 hankkeelle yhteensä euron arvosta. Kolmessa hankkeessa oli suomalainen päätutkija. Kuntoutuskonferenssi. Syöpäsäätiö tuki Tanskan Syöpäyhdistyksen ja Acta Oncologica lehden syyskuussa Kööpenhaminassa järjestämää konferenssia European Cancer Rehabilitation & Survivorship Symposium (ECRS). Suomen Syöpäyhdistyksen ylilääkäri Liisa Pylkkänen oli järjestelytoimikunnan jäsen. Viestintä Tavoite. Tutkimustiedon saaminen eri kohderyhmien ja koko yhteiskunnan käyttöön nopeasti on erityisen tärkeää juuri syöpäsairauksissa. Suomen Syöpäyhdistyksellä ja Syöpäsäätiöllä on yhteinen viestintäyksikkö, jonka yksi erityisosaamisen alue on tiedeviestintä. Useat eri ryhmät tarvitsevat tietoa, joka on luotettavaa ja kritiikkiä kestävää. Lisäksi viestintäyksikön avulla tieto voidaan jakaa oikeissa kanavissa ja muotoilla niin, että se on selkeää ja helposti ymmärrettävää. Viestinnän kohderyhmiä ovat päättäjät, viranomaiset, tutkijat, lahjoittajat ja yhteistyökumppanit, potilaat sekä väestö. Medialla on tärkeää rooli tiedon välittäjänä ja sillä on omat tiedon tarpeensa. Myös virheellisen tiedon torjunta kuuluu viestinnän tehtäviin. Tiedotteet. Valtaosa viestinnän tiedotteista perustuu tieteelliseen tutkimukseen, niin myös vuonna Yhteensä Syöpäjärjestöjen viestintä teki 43 tiedotetta, joista oli 11 varainhankintaan ja kolme suoraan Syöpäsäätiön liittyviä. Marraskuun 2012 apurahajaosta tehtiin poikkeuksellisesti kolme tiedotetta: yleistiedote ja erikseen kaksi suurapurahatiedotetta, koska toinen suurapuraha liittyi Movember kampanjaan. Loppuvuodesta 2012 viestintä suunnitteli Syöpäsäätiön 65 vuotisjuhlavuoden sisältöjä ja tuotti juhlavuodesta erillisen suunnitelman. Viestintäkanavat. Syöpäsäätiö on merkittävä tieteellisen tiedon lähde. Tämän tiedon saaminen tavallisen ihmisen ulottuville on haastava tehtävä. Viestinnän pääkanavana toimii 11

12 Syöpä lehti ja verkko. Viestintä tuottaa lisäksi vuosittaisen Syöpäsäätiön apurahojen raporttina Focus lehden, jossa esitellään Syöpäsäätiön apurahoja saaneita tutkimushankkeita ja tuodaan esiin säätiön pitkän ajan tutkimuslinjaa. Tutkimustiedon lisäksi lehdessä painottuu ihmisläheisyys: puheenvuoron saavat sekä varttuneet että nuoret tutkijat ja Syöpäsäätiön luottamushenkilöt. Focus 2012:n kansijuttuna oli professori Robert Winqvistin (Oulun yliopisto) johtaman tutkimusryhmän työ rintasyövän syntymekanismeista. Palkinnoista tiedottaminen. Syöpäsäätiön jakamat palkinnot ja tunnustukset ovat yksi mahdollisuus tieteellisen tiedon välittämiseen. Vuonna 2012 Syöpäsäätiö jakoi joulukuussa vuoden syöpälääkärin palkinnon professori Abdel Maichelle ja vuoden syöpäsairaanhoitajan palkinnon sairaanhoitaja Ulla Räisäselle. Palkinnon saajat esiteltiin Syöpä lehden numerossa 1/2013. Verkkosivusto. Syöpäjärjestöjen verkkosivusto sisältää oman osion ammattilaisille, tiedot apurahojen hakemisesta ja saajista sekä tietoa Syöpäsäätiön tarkoituksesta, historiasta ja rahastoista. Yhteistyökumppanit. Tieteellisen tiedon välittäminen edellyttää tiivistä yhteistyötä tiedon tuottajien ja muiden tiedon välittäjien kanssa. Tieteellisen tiedon laatu ja ymmärrettävyys, tiedeviestinnän koulutus ja hyvät käytänteet yhdistävät monia toimijoita. Tapahtumat suunnitellaan ja toteutetaan usein kumppaneiden kanssa. Syöpätutkimuksen päiviä on toteutettu vuodesta Yhteistyökumppaneina ovat olleet mm. maakunnalliset syöpäyhdistykset, yliopistot, yliopistosairaaloiden syöpäklinikat, Suomen terveystoimittajat ry, Suomen Tiedetoimittajain liitto ry ja paikalliset journalistiyhdistykset. Vuonna 2012 alettiin suunnitella Syöpätutkimuksen päiviä juuri tällä kokoonpanolla osana Syöpäsäätiön 65 vuotisjuhlavuotta Suomen Syöpäinstituutin Säätiön 25 vuotisjuhlasymposiumin yhteydessä viestintä teki yhteistyötä Tampereen yliopiston kanssa. Yliopistojen lisäksi mm. Työterveyslaitos, Säteilyturvakeskus, Ilmatieteen laitos, Terveydenhuollon ja hyvinvoinnin laitos sekä muut tutkimuslaitokset, tieteelliset yhdistykset ja tiedejulkaisut ovat pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita. Syöpäsäätiön viestintä toimii konsulttina, kun tutkijoilla on viestintätoiveita tai haasteita. Tuusulan symposiumin viestintä. Viestinnän kannalta merkittävä vuosittainen tapahtuma on Tuusulan symposiumi, jonka suunnitteluun liittyy myös viestintänäkökulmien arviointi sekä Focus Oncologiae julkaisun tuottaminen. Vuonna 2012 suunniteltiin Tuusulan symposiumin 40 vuotisistuntoa. Talous Syöpäsäätiön talous kehittyi suotuisasti sijoitustoiminnasta saatujen myyntivoittojen ja varainhankinnan onnistumisten avulla. Sijoitustoiminnan riskiprofiilin muutoksesta johtuen sijoitustoiminnassa tuloutui myyntivoittoja tavanomaista enemmän. Testamenttilahjoituksilla on säätiöiden varainhankinnassa hyvin merkittävä rooli. Moni haluaa viimeisenä tahtonaan tukea säätiöiden tekemää työtä syöpätutkimuksen ja syöpätyön hyväksi. Testamenttilahjoituksien käsittely on monivaiheinen talous ja juridisluonteinen prosessi, jonka yhteydessä eri vaiheissa myös rakennetaan Syöpäjärjestöistä myönteistä mielikuvaa. Prosessin hoitaminen vaatii sen kaikissa vaiheissa hienotunteisuutta ja läsnä olevaa vuorovaikutusta. Testamenttituotot olivat vuonna 2012 yhteensä euroa (vuonna euroa). Vuonna 2012 testamenttilahjoitusten lukumäärä oli 20. Rahastoista jaettiin apurahoja ja tukea syöpätyöhön osittain niihin kertyneestä pääomasta sääntöjen mukaisesti. Kesäkuussa tehdyllä päätöksellä Hopearahaston nimi muutettiin 12

13 Eturauhassyöpärahastoksi. Juhlatoimikunnan rahaston sääntöjä muutettiin niin, että rahastosta voidaan tukea paitsi tutkimusta myös syöpäpotilaiden ja näiden läheisten hyväksi tehtävää työtä. Juhlatoimikunnan syksyllä yhdessä MTV3:n kanssa järjestämän Syksyn Sävel tapahtuman aikana kerättyjen lahjoitusten kohteena olikin syöpäneuvonta. Säätiön kokonaistuotot olivat euroa (vuonna euroa) ja kokonaiskulut euroa (vuonna euroa). Säätiö ja sen rahastot saivat lahjoituksia euroa (vuonna euroa). Lahjoituksiin sisältyy W. Thuringin säätiöltä saatu euroa (vuonna euroa). Testamenttilahjoitukset olivat euroa (vuonna euroa). Roosa nauha rahaston tuotot olivat euroa (vuonna euroa). Eturauhassyöpärahaston tuotot olivat euroa ja Juhlatoimikunnan rahaston tuotot olivat euroa. Säätiön ja sen rahastojen omaisuudesta saamat tuotot ilman sisäisiä tuottoja ja arvonpalautuksia olivat euroa (vuonna euroa). Säätiön sijoitusomaisuutta lukuun ottamatta kiinteistö ja asunto osakesijoituksia hoitaa kaksi varallisuudenhoitajaa sopimuksilla, joissa on määritelty sijoitusten jakautuminen eri lajeihin. Sijoitusomaisuuden kirjanpitoarvo oli euroa (vuonna euroa). Syöpätautien Tutkimussäätiön kokonaistuotot olivat euroa (vuonna euroa). Kokonaiskulut olivat euroa. (vuonna euroa). Tutkimussäätiö sai lahjoituksia euroa (vuonna euroa). Tutkimussäätiön sijoitusomaisuutta lukuun ottamatta kiinteistö ja asunto osakesijoituksia hoitaa kaksi varainhoitajaa sopimuksilla, joissa on määritelty sijoitusten allokaatio eri omaisuuslajiin. Sijoitusomaisuuden kirjanpitoarvo oli euroa (vuonna euroa). Varainhankinta ja siihen liittyvä viestintä Syöpäsäätiö kerää varoja syövän nujertamiseen Syöpäjärjestöjen varainhankinnassa tehtiin linjaus, jonka mukaan varainhankinta toteutetaan Syöpäsäätiön nimissä Syöpäjärjestöjen mission edistämiseen. Linjauksen myötä Syöpäsäätiön tukijat voivat valita lahjoituskohteekseen syöpätutkimuksen tai syöpätyön. Jälkimmäiseen tarkoitukseen osoitetut lahjoitukset kohdennetaan Suomen Syöpäyhdistyksen ja sen jäsenyhdistysten tekemään syöpätyöhön. Syöpätutkimusta tuetaan myöntämällä apurahoja ja muuta taloudellista tukea korkeatasoiseen tutkimustyöhön. Pääkohteiden ohella lahjoituksen voi kohdentaa seuraaviin kohderahastoihin: Roosa nauha rahasto, Eturauhassyöpärahasto ja Lasten syöpärahasto. Lisäksi Syöpäsäätiön vapaaehtoinen juhlatoimikunta kerää varoja omaan nimikkorahastoonsa. Varainhankintaa tehdään Syöpäsäätiön nimissä. Syöpäsäätiön ohella tärkeä brändi on Roosa nauha. Vuonna 2012 varainhankinnan markkinointiviestinnän linjaa virtaviivaistettiin luopumalla kahdesta alabrändistä, Valkoinen kori ja Hopearahasto, jotka nimettiin Syöpäsäätiön kuukausilahjoittamiseksi ja Eturauhassyöpärahastoksi. Virtaviivaistamisella tavoiteltiin selkeätä ja tehokasta markkinointiviestintää. 13

14 Varainhankinnan strategiassa asetettiin tavoitteeksi viiden miljoonan euron vuosittainen nettotuotto vuoden 2016 loppuun mennessä (pl. testamenttilahjoitukset). Strategisiksi painopisteiksi määriteltiin näkyvyyden lisääminen, lahjoittajien sitouttaminen ja kasvu. Keskeiset varainhankinnan toimintaa ohjaavat periaatteet ovat tavoitteellisuus, suunnitelmallisuus ja ammattimaisuus. Lahjoittajien ja kumppaneiden tuki on arvokasta Syöpäsäätiön varainhankinnassa päätettiin keskittyä suoriin rahalahjoituksiin ja yritysyhteistyöhön. Lahjoitusten saamiseksi vedotaan yksityisiin henkilöihin, yrityksiin ja yhteisöihin. Tavoitteena on, että kaikille kohderyhmille on tarjolla lahjoitusmuotoja, joiden avulla osallistuminen Syöpäjärjestöjen mission edistämiseen on vaivatonta ja palkitsevaa. Kaikkien lahjoittajien tuki on ensiarvoisen tärkeätä. Yritysyhteistyö on toinen merkittävä tulonlähde, jossa on saavutettu hyviä tuloksia niin Syöpäsäätiön, yrityksen kuin kuluttajankin näkökulmasta. Erityisesti Roosa nauha kampanjassa on onnistuttu tältä osin hyvin. Linjauksen myötä päätettiin jatkossa panostaa myös Syöpäsäätiön nimissä tehtävän yritysyhteistyön kehittämiseen. Päätös keskittyä suoriin lahjoituksiin ja yritysyhteistyöhön johti oman tuotemyynnin lakkauttamiseen ja sen myötä verkkokaupan (syopa.net) ja Pienen Roobertinkadun myymälän sulkemiseen. Linjauksella haettiin ennen kaikkea tehokkuutta varainhankintaan. Syöpäsäätiön hyväksi myytäviä kannatustuotteita on edelleen saatavilla yhteistyökumppaneiden jälleenmyyntikanavien kautta (mm. Paletin adressit ja Roosa nauha yhteistyökumppaneiden kampanjatuotteet). Roosa nauha rusetti säilyy Syöpäsäätiön omana kannatustuotteena ja sitä on saatavilla kumppaneiden jälleenmyyntikanavien kautta lokakuun kampanjakuukauden aikana. Pitkäaikaiset säännölliset lahjoittajat ja kumppanit ovat testamenttilahjoittajien ohella varainhankinnan peruskallio. Lahjoittajille ja tukijoille tarjottiin tietoa Syöpäsäätiön toiminnasta ja lahjoitusvarojen käytöstä mm. Syöpäsäätiön ja Roosa nauha uutiskirjeen välityksellä sekä Roosa nauha Facebook sivustolla. Lahjoittajayhteydenpidon kehittäminen on jatkossakin keskeinen varainhankinnan kehittämiskohde. Syöpäsäätiö voi nimetä varainhankinnan tueksi puolestapuhujia, joiden tehtävänä on kannustaa yksityisiä henkilöitä ja yrityksiä Syöpäsäätiön tukijoiksi. Laulaja Kari Vepsä toimii Syöpäsäätiön puolestapuhujana vuosina Tesian ryhmän Jasmin Hamid, Kirsi Ståhlberg ja Mia Ehrnrooth toimivat Roosa nauha kampanjan puolestapuhujina vuosina Viestintä tukee osaamisellaan monia varainhankinnan verkkoviestintähankkeita ja kehittää sen viestinnän mittareita. Sekä sivujen kautta että rahastojen erityissivujen kautta on kehitetty verkkoanalytiikkaa ja verkkoviestinnän kohdentamista. Varainhankinnan tapahtumia vuonna 2012 Roosa nauha -kampanja Roosa nauha kampanja järjestettiin vuonna kerran. Kampanjan tuotot olivat yhteensä euroa ja kuluprosentti oli 22 prosenttia. Roosa nauha kampanjan tunnettuus on kasvanut vuosi vuodelta ja vuonna 2012 tunnettuuslukemat paranivat entisestään: 74 prosenttia koko väestöstä tietää kampanjan ja 14

15 naisista jopa 93 prosenttia ja miehistäkin 65 prosenttia. Kampanjan Facebook sivuston tykkääjämäärät ylittivät henkilöä. Roosa nauha kampanjassa tapahtui Mahtavia asioita. Rusetin ostoon kannustettiin erityisesti miehiin suunnatulla kampanjalla. Mukaan saimme tunnettuja suomalaisia: Teemu Selänne, Arvi Lind, Anne Kukkohovi, Maki Kolehmainen ja Apocalyptica yhtye. Kampanjan mainostoimistona jatkoi McCann Worldgroup Helsinki. Kampanjassa oli mukana 26 yhteistyökumppania. Pääyhteistyökumppaneina olivat Avon, Nestle, AIG (ent. Chartis) ja Me Naiset. Yrityslahjoituksia saatiin yhteensä euroa. Kampanjan keskeinen kannatustuote on Roosa nauha rusetti, jonka kuosi vaihtuu vuosittain. Vuoden 2012 Roosa nauha rusetin suunnitteli Jukka Rintala. Vuoden 2012 Roosa nauha kampanja aktivoi ihmisiä liikkumaan. Rahastoa kartutettiin mm. liikuntakeskusten ja golf seurojen Roosa nauha tempauksilla sekä liikuntahaasteella, jossa yritykset maksoivat tietyn summan jokaista henkilökunnan liikkumaa kilometriä kohden. Uutena keräystapana toteutettiin Onnenpeli arpajaiset, jotka toivat kampanjalle TVnäkyvyyttä ja euroa Roosa nauha rahastoon. Roosa nauha rahastoon osoitettiin myös huomattava määrä kertalahjoituksia ja merkkipäivälahjoituksia. Roosa nauha kampanja näkyi lokakuun aikana mm. Helsingin Narinkkatorilla, Finlandia talon stand up illassa, Kauneus&Terveys messuilla ja lipaskeräyksissä eri puolilla Suomea Roosa nauha viikonlopun aikana. Kampanjan toteuttamiseen osallistuivat Syöpäjärjestöjen jäsenyhdistykset, Rintasyöpäyhdistys, Roosa nauha yhteistyökumppanit sekä lukuisat vapaaehtoiset tukijat eri puolilla maata. Movember Movember kampanjalla kerättiin jo neljännen kerran varoja eturauhassyövän tutkimukseen. Kampanja onnistui yli odotusten. Kampanjaan rekisteröityi lähes henkilöä ja kampanjan tuotot olivat euroa. Kampanjan toteutuksesta vastasi Movember Suomen edustaja Jarno Salmivuori. Kampanja sai huomattavaa näkyvyyttä Sanoma konsernin medioissa (Helsingin Sanomat, Nyt liite ja Veikkaaja lehti). Lisäksi kampanja näkyi laajasti muussakin painetussa mediassa, TV:ssä, radiossa ja sosiaalisessa mediassa. Movember oli syksyn 2012 varainhankintailmiö maassamme. Kampanjakonsepti perustuu siihen, että miehet kannustavat viiksiä kasvattamalla tuttaviaan tekemään lahjoituksia omaan keräyspottiinsa Movember sivustolla. Naisetkin voivat perustaa potteja ja kartuttaa niitä. Kampanjassa on onnistuttu herättämään ihmisten mielenkiinto ja osallistuminen selkeällä ja hauskalla idealla, jolla kerätään varoja miesten terveyden hyväksi. Konsepti on lähtöisin Australiasta, josta käsin Movember säätiö johtaa maailmanlaajuisesti konseptin toteutusta eri maissa. Syksyn Sävel Syksyn Sävel toteutettiin vuonna 2012 toisen kerran Syöpäjärjestöjen hyväksi. Ohjelmalla kerättiin varoja neuvontatyöhön ja syöpätutkimukseen. Järjestelyistä vastasi Syöpäsäätiön juhlatoimikunta puheenjohtaja Leena Alahuhdan, varapuheenjohtaja Ansa Fagernäsin ja Mia Saaren johdolla. 15

16 Vuoden 2012 Syksyn Sävel onnistui hienosti. Tuotto parani huomattavasti edelliseen kertaan nähden. Ohjelman tuotot olivat euroa. Lahjoituksia tehtiin ohjelman aikana osallistumalla hyväntekeväisyysäänestykseen ja soittamalla studionumeroon. Juhlatoimikunta keräsi myös ennakkolahjoituksia omien verkostojensa kautta. Lisäksi ohjelma toi hyvää näkyvyyttä Syöpäjärjestöjen työlle. Joulukeräys Syöpäsäätiö vetosi lahjoitusten saamiseksi myös joulun aikaan Meillä on unelma teemalla. Keskeinen keräystapa oli lahjoitusvetoomus Syöpä lehden lukijoille ja Syöpäsäätiön kannattajille. Keräys näkyi myös A lehdissä ja Helsingin Sanomissa. Hallinto Hallinto. Säätiöiden palveluksessa ei ole omaa henkilökuntaa ja siksi Suomen Syöpäyhdistyksen henkilökunta huolehtii säätiöiden tehtävien hoitamisesta. Säätiön pääsihteerinä ja Tutkimussäätiön asiamiehenä on toiminut LT, dosentti Sakari Karjalainen. Säätiöille palkoista siirrettiin hallinnon palkkoja euroa ( euroa) varainhankinnan palkkoja euroa ( euroa) ja neuvontapalvelun palkkoja euroa (vuonna euroa). Säätiöitä laskutettiin työvaliokunnan elokuussa vahvistaman laskentaperusteen mukaisesti seuraavien hallintotehtäviä hoitavien henkilöiden työpanoksesta: pääsihteeri, talouspäällikkö (31.5. asti), talous ja hallintopäällikkö, kirjanpitäjä, kassanhoitaja, hallintoassistentti, johdon assistentti ja vaihteenhoitaja. Lisäksi veloitettiin pieni osa ylilääkärin ja viestintäpäällikön työpanoksesta. Veloitus lasketaan ottaen huomioon palkkakulut, niihin liittyvät 25 prosentin henkilösivukulut sekä 30 prosentin yleiskustannus. Kuluista Syöpäsäätiön osuus on 85 prosenttia ja Syöpätautien Tutkimussäätiön osuus 15 prosenttia. Tietohallinto. Suomen Syöpäyhdistyksen tietohallinto vastaa myös Syöpäsäätiön tietojärjestelmäpalveluista ja koordinoi tietojärjestelmiin liittyviä hankintoja ja kehitysprojekteja. Vuonna 2012 merkittävimpiä hankkeita oli testamenttien kirjausjärjestelmän käyttöönotto osana varainhankinnan käyttämää Microsoft Dynamics CRM järjestelmää. Tietohallinto on ollut mukana myös verkkopohjaisten lahjoitusvaihtoehtojen toteutuksen suunnittelussa, ja vuonna 2013 näissä tulee uudistuksena mm. suoraveloituksen korvaaminen e maksulla. Vuoden lopulla käynnistettiin myös neuvontapalveluiden puhelurekisterin kehitystyö, jossa tehdään järjestelmän teknistä perusparannusta ja kehitetään mm. puheluiden tilastointia. Tilintarkastuksen kilpailutus. Hallitus päätti kilpailutuksen perusteella valita vuodesta 2013 alkaen tilintarkastajiksi PricewaterhouseCoopers Oy:stä KHT Samuli Perälän ja toiseksi tilintarkastajaksi KHT Jaana Salmen. Varatilintarkastajiksi valittiin samasta tilintarkastusyhteisöstä KHT Soila Rantanen ja KHT Sauli Salmi. Vastuullinen Lahjoittaminen (VaLa) ry. Syöpäsäätiö päätti joulukuussa hakea jäsenyyttä Vastuullinen Lahjoittaminen ry:ssä. VaLa ry on Suomessa toimivien varainhankintaa harjoittavien yleishyödyllisten yhdistysten ja säätiöiden yhteistyöverkosto, jonka tarkoitus on kansalaisjärjestöjen varainhankinta alan kehittäminen eettistä ja avointa toimintaa, läpinäkyvyyttä, hyvää hallintotapaa ja ammattimaisuutta edistämällä. Yhteistyösopimus. Syöpäsäätiö solmi toimintavuonna merkittävän yhteistyökumppanuuden liikejuridiikkaan keskittyneen asianajotoimisto Roschierin kanssa. Roschier lahjoittaa osaamistaan Syöpäsäätiön käyttöön yhteensä noin 20 tuntia kuukaudessa. Toimiston avulla 16

17 työstettiin mm. sopimusasioita ja saatiin arvokasta konsultointia vero oikeudellisiin kysymyksiin. 17

18 Liite 1 Säätiöiden syksyllä 2012 myöntämät apurahat Eturauhassyöpärahaston Movember suurstipendi ( ) Professori Tapio Visakorpi (Tampere) ja tutkimusryhmä, , Prostate cancer: from profiling the genome to personalized medicine Juhlatoimikunnan rahasto ( ) Professori Olli Pekka Kallioniemi (Helsinki) ja tutkimusryhmä, , Leukemian täsmähoitojen yksilökohtainen optimointi Syöpäsäätiön käyttörahasto ( ) Professori Anssi Pekka Auvinen (Kangasala) ja tutkimusryhmä, , Optimizing prostate cancer screening by risk stratification Professori Sirpa Jalkanen (Turku) ja tutkimusryhmä, , Uudet imutiemolekyylit ja metastasoinnin esto FT, dos. Päivi Ojala (Helsinki) ja tutkimusryhmä, , Solujen uudelleenohjelmointi syövän synnyssä LT, Dos. Petri Salvén (Helsinki) ja tutkimusryhmä, , Verisuonikantasolut syövässä Professori Johanna Schleutker (Turku) ja tutkimusryhmä, , High impact variants in prostate cancer susceptibility Professori Olli Silvennoinen (Tampere) ja tutkimusryhmä, , Sytokiinien säätelymekanismit syövässä Professori Lea Sistonen (Turku) ja tutkimusryhmä, , Proteiinihomeostaasi syöpäsolujen jakautumisen ja eloonjäämisen säätelijänä Professori (emer.) Ulf Håkan Stenman (Kauniainen) ja tutkimusryhmä, , Development of prognostic methods for prostate cancer Professori Teuvo Tammela (Tampere) ja tutkimusryhmä, , Eturauhassyövän seulonnan pitkäaikaisvaikutukset ja sen oikea kohdentaminen Taimi ja Ruben Biskopin Syöpäsäätiölle munuais ja rintasyöpätutkimukseen lahjoittamat varat ( ) LT, Dos. Panu Jaakkola (Turku) ja tutkimusryhmä, , Munuaissyövän etenemisen biomarkkerit. Aura, Anna ja Hanna Vuolle Apialan rahasto ( ) Professori Lauri Aaltonen (Espoo) ja tutkimusryhmä, , Tehosekvensointi laajassa aineistossa periytyvän paksusuolisyövän alttiuslokusten selvittämiseksi Professori Klaus Elenius (Turku) ja tutkimusryhmä, , Reseptorityrosiinikinaasien uudet viestintämekanismit syövässä Professori Ari Ristimäki (Helsinki) ja tutkimusryhmä, , Kolorektaalisyövän kliinisesti merkitykselliset molekylaariset biomarkkerit moniammatillisen diagnostiikan ja hoidon perusta. 18

19 Aune Laaksosen rahasto (3 500 ) LL Johanna Hynninen (Littoinen), 3 500, väitöskirjatyö: Epiteliaalisen munasarjasyövän levinneisyyden ja hoitovasteen arviointi käyttäen positroniemissiotomografiaa ja tietokonetomografiaa (PET/CT) Tyyne Taposen rahasto (3 500 ) MD Mehdi Farshchian (Turku), 3 500, väitöskirjatyö: Ihon levyepiteelisyövän kasvuun ja leviämiseen liittyvien uusien biomarkkereiden tunnistaminen ja karakterisointi. Hilda ja Matti Tedren rahasto (3 500 ) LL Otto Hemminki (Helsinki), 3 500, väitöskirjatyö: Onkolyyttinen serotyyppi 3 adenovirus levinneen syövän hoidossa Varma Tuomisen rahasto ( ) Lastentautiopin dosentti Kirsi Jahnukainen (Helsinki) ja tutkimusryhmä, , Kantasolusiirrolla tuetun intensiivihoidon jälkivaikutukset lapsilla LT, dos, lastentautien el, lastenneurologian el Johanna Uusimaa (Oulu) ja tutkimusryhmä, , Mitokondrioiden perintöaineksen muutokset lasten akuutissa lymfoblastileukemiassa Lydia, Bertil ja Kai Blombergin rahasto ( ) Professori Olli Carpén (Espoo) ja tutkimusryhmä, , Kasvutekijäreseptorien viestireitit suolistosyövässä kohti vaikuttavampaa diagnostiikkaa ja tautimekanismien ymmärtämistä Erkki Toivasen rahasto (3 500 ) MD Ivan Jambor (Turku), 3 500, väitöskirjatyö: Metabolic imaging of prostate cancer using PET and MRI Friendtexin rahasto (3 500 ) FM Netta Mäkinen (Espoo), 3 500, väitöskirjatyö: Kohdun sileälihaskasvainten molekyyligeneettinen tausta Woldemar von Frenckells Fond för Kräftsjukdomarnas bekämpande (3 000 ) FM Olli Matilainen (Helsinki), 3 000, väitöskirjatyö: Insuliini/IGF1 signalointi proteasomin säätelijänä Kari Arto Suomisen rahasto (3 500 ) LL, el Katja Kero (Littoinen), 3 500, väitöskirjatyö: Miehen suun ja sukuelinalueen HPVtulehdus. Professori Osmo Järven rahasto (3 500 ) LL Sari Riihijärvi (Helsinki), 3 500, väitöskirjatyö: Angiogeneesi ja diffuusi suurisoluinen B solulymfooma Orion yhtymä Oy:n rahasto (7 000 ) FM Karri Seppä (Järvenpää), 3 500, väitöskirjatyö: Syöpäpotilaiden elossaolon alueellisen vaihtelun kvantifiointi LL Hanna Vasarainen (Kerava), 3 500, väitöskirjatyö: Eturauhassyövän aktiiviseuranta ja ennustetekijät 19

20 Pekka Vuopion muistorahasto (3 500 ) LL, evl Matti Vänskä (Tampere), 3 500, väitöskirjatyö: Varhaisen neutropeenisen kuumeen ennusteelliset biomarkkerit, Prognostic biomarkers for early febrile neutropenia Roosa nauha rahasto ( ) Fil. yo. Rainer Fagerholm (Helsinki), 3 500, väitöskirjatyö: Rintasyövän Molekyylibiologiset Ennustetekijät Dosentti, TkT Sampsa Hautaniemi (Espoo) ja tutkimusryhmä, , Integrated network level analysis of triple negative breast cancer Professori Anne Kallioniemi (Tampere) ja tutkimusryhmä, , Bone morphogenetic protein 4 in breast cancer progression Professori ma. Vesa Kataja (Kuopio) ja tutkimusryhmä, , Väestöseulonnan vaikutus rintasyöpäkuolleisuuteen Dos. Juha Klefström (Helsinki) ja tutkimusryhmä, , Rintasyövän leviämisen mekanismit : geenit ja mikroympäristö Professori Veli Matti Kosma (Kuopio) ja tutkimusryhmä, , Seriiniproteaasit ja seriiniproteaasi inhibiittorit rintasyövässä FM, ins. Laura Lehtinen (Turku), 3 500, väitöskirjatyö: Identification of novel regulators for tumor progression in breast cancer FT, dosentti Marja Mikkola (Helsinki) ja tutkimusryhmä, , Molecular and cellular regulation of mammary ductal invasion Dos. Heli Nevanlinna (Veikkola) ja tutkimusryhmä, , Rintasyövän riskin, ennusteen ja hoitovasteen geneettinen tausta Professori Mikko Niemi (Helsinki) ja tutkimusryhmä, , Yksilöllinen rintasyövän liitännäislääkehoito: geenien merkitys tehon ja haittavaikutusten yksilöeroissa Professori Päivi Peltomäki (Helsinki) ja tutkimusryhmä, , Kohtu, munasarja ja rintasyövän molekyylipatogeneesin tutkimus Professori Juha Peltonen (Turku) ja tutkimusryhmä, , Neurofibromatoosiin liittyvät ääreishermoston maligniteetit ja rintasyöpä: epidemiologinen ja immunohistokemiallinen tutkimus. FM Liisa Pelttari (Helsinki), 3 500, väitöskirjatyö: Rinta ja munasarjasyövän genetiikka LL Elina Siponen (Espoo), 3 000, väitöskirjatyö: Paikalliset ja imusolmukeuusiutumat rintasyövässä Professori Ylermi Soini (Kuopio) ja tutkimusryhmä, , NRF2 and KEAP1 in breast and prostate cancer FM Mikko Vuorela (Oulu), 3 500, väitöskirjatyö: Rintasyövälle altistavien uusien geneettisten riskitekijöiden tunnistaminen Tasavallan Presidentti J.K. Paasikiven rahasto syöpätautien tieteellistä tutkimustyötä varten ( ) Akatemiaprofessori Heikki Joensuu (Espoo) ja tutkimusryhmä, , Reseptorityrokinaasien estäjät syövän liitännäishoitoina 20

MIKSI HÄN HYÖTYY, SINÄ ET?

MIKSI HÄN HYÖTYY, SINÄ ET? Geenit selittävät eroja Nuoret tutkivat myös öisin Hyväntekeväisyys palkitsee SYÖPÄTUTKIMUS NYT 2013 MIKSI HÄN HYÖTYY, SINÄ ET? Henkilökohtainen lääketiede löytää vastauksia syövän vaikeimpiin kysymyksiin.

Lisätiedot

SYÖVÄNTORJUNTA LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI

SYÖVÄNTORJUNTA LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI LOUNAIS SUOMEN SYÖVÄNTORJUNTA SANOMAT LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI N:O 1/2013 2/2004 1/2005 Sininen manifesti oli ensimmäistä kertaa Turussa Tuolit symboloivat Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen

Lisätiedot

SYÖVÄNTORJUNTA. Syöväntorjunnan suurmies reserviin On solmittu lujat siteet

SYÖVÄNTORJUNTA. Syöväntorjunnan suurmies reserviin On solmittu lujat siteet LOUNAIS SUOMEN SYÖVÄNTORJUNTA SANOMAT LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y:N TIEDOTUSLEHTI N:O 1/2014 2/2004 1/2005 Syöväntorjunnan suurmies reserviin On solmittu lujat siteet Toimitusjohtaja Kari Ojalan kalenteriin

Lisätiedot

vv. v.1.3 26.4.2013 Sivu 1 / 30

vv. v.1.3 26.4.2013 Sivu 1 / 30 2012 vv. v.1.3 26.4.2013 Sivu 1 / 30 1. JÄSENET, VALTUUSKUNTA JA HALLITUS... 4 2. KOULUTUSTOIMINTA... 5 3. JULKAISUTOIMINTA... 8 4. VERKOSTOTOIMINTA... 9 5. KUSTANNUS OY DUODECIM... 12 6. SISÄISET PALVELUT...

Lisätiedot

SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2011. Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910

SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2011. Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910 SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2011 Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910 Sisältö Puheenjohtaja Jukka Relanderin tervehdys... 4 Toiminnanjohtaja Sinikka Sipilän katsaus...

Lisätiedot

SYÖVÄNTORJUNTA. Lapsisyöpäpotilasperheet oppivat äkkiä, mikä elämässä on tärkeintä - se on elämä itse LOUNAIS SUOMEN SANOMAT

SYÖVÄNTORJUNTA. Lapsisyöpäpotilasperheet oppivat äkkiä, mikä elämässä on tärkeintä - se on elämä itse LOUNAIS SUOMEN SANOMAT LOUNAIS SUOMEN SYÖVÄNTORJUNTA SANOMAT LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI N:O 2/2010 2/2004 1/2005 Lapsisyöpäpotilasperheet oppivat äkkiä, mikä elämässä on tärkeintä - se on elämä itse Melkein

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2005

Toimintakertomus vuodelta 2005 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2005 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 124. toimintavuosi sujui vireästi ja iloisesti ahkeroiden. Vuoden

Lisätiedot

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA Puhelin (09) 228 691 Sähköposti tsv@tsv.fi www.tsv.fi Toimipisteet Snellmaninkatu 13 A, 00170 Helsinki

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Arvot. Visio

Toiminta-ajatus. Arvot. Visio Vuosikertomus 2011 Toiminta-ajatus Tuemme epilepsiaa sairastavia henkilöitä elämään tasa-arvoisina muun väestön kanssa sekä tuemme heitä ja heidän läheisiään tavoitteen saavuttamiseksi. Arvot Ihmisten

Lisätiedot

SYÖVÄNTORJUNTA LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI

SYÖVÄNTORJUNTA LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI LOUNAIS SUOMEN SYÖVÄNTORJUNTA SANOMAT LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI N:O 2/2004 1/2005 1/2007 Dosentti Akseli Hemmingin mukaan virusten lääkekäyttö geeniterapiassa voisi olla huokeaa.

Lisätiedot

KANSALLINEN OHJELMA 2014 2017

KANSALLINEN OHJELMA 2014 2017 Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2014:5 Harvinaisten sairauksien KANSALLINEN OHJELMA 2014 2017 Ohjausryhmän raportti Helsinki 2014 2 KUVAILULEHTI Julkaisija Päivämäärä Sosiaali-

Lisätiedot

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry Döbelninkatu 2 00260 HELSINKI Kotipaikka Y-tunnus 0224028-6 Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Elävä ja muuttuva liitto Yhteishankkeella voimaa viestintään Liitto eilen, tänään ja huomenna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2010

Yritysvastuuraportti 2010 Yritysvastuuraportti 2010 sisällys Sisällysluettelo Raportointiperiaatteet 2 lyhyesti 3 Tapamme toimia 4 Henkilöstö 10 Vastuullista liiketoimintaa Media-alalla 16 Oppimisessa 20 Talous ja yhteiskunta 22

Lisätiedot

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 Onneksi on Julkaisija: Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare

Lisätiedot

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS 2004 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS 2004 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI RAY:n pelitoimintaa ohjaa pelaamisen sosiaalisten haittojen rajoittaminen. Pelitoiminnan tuotolla vahvistetaan kansalaisyhteiskuntaa sekä edistetään terveyttä ja hyvinvointia. RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS 2004

Lisätiedot

MYRKYTYSTIETOKESKUS 50 v.

MYRKYTYSTIETOKESKUS 50 v. Myrkytystietokeskus HUSLAB MYRKYTYSTIETOKESKUS 50 v. 1961-2011 Myrkytystietokeskus HUSLAB, PL 790 (Tukholmankatu 17) 00029 HYKS (Helsinki) Puh 09-471 977 www.myrkytystietokeskus.fi i Sisällysluettelo Esipuhe

Lisätiedot

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Vuosikertomus 2009 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Taitto: Merja Lensu Valokuvat: www.comma.fi, Antero Aaltonen,

Lisätiedot

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme Vuosikertomus 2006 Rakennamme huomisen menestyvää Suomea Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, joka edistää yhteiskuntamme hyvinvointia eduskunnan valvonnassa.

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi Reserviläisliiton kunniapuheenjohtaja Mikko Pesälän muotokuva paljastettiin 5.12.2013 Helsingissä. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013 Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi

Lisätiedot

Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012. Tiuku Pennola

Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012. Tiuku Pennola Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012 Tiuku Pennola Sisällysluettelo 1. Ensi- ja turvakotien liitto...3 2. Katsaus vuoteen 2012... 4 3. Edunvalvonta ja vaikuttaminen...7 Enska-lehti...10 Julkaisut...10

Lisätiedot

Hallituksen kertomus vuodelta 2006

Hallituksen kertomus vuodelta 2006 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Hallituksen kertomus vuodelta 2006 Seuran 125. toimintavuosi sujui vakaan perustoiminnan, uusien avausten ja juhlavuoden tapahtumien

Lisätiedot

YRITYSVASTUURAPORTTI 2013

YRITYSVASTUURAPORTTI 2013 2013 YRITYSVASTUURAPORTTI 2013 julkaisemme yritysvastuuraportin kerran vuodessa. Diacorin yritysvastuuraportointi- ja tilikausi on kalenterivuosi. Yritysvastuuraporttiin on yhdistetty myös vuosikertomustiedot.

Lisätiedot

Vuosikertomus. *connectedthinking

Vuosikertomus. *connectedthinking Vuosikertomus 07* *connectedthinking PwC:n historia 1954 1979 19 Olle V. Salmi ja Henrik Virkkunen perustavat toimiston, johon Antti Helenius tulee ensimmäiseksi apulaiseksi. Syntyy Salmi, Virkkunen &

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf TOIMINTAKERTOMUS 2013 ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf s i s ä l t ö SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE...3 2. YHDISTYSTOIMINTA...4 2.1. VERTAISTUKI...5 3. EDUNVALVONTA...6 4. TIEDON VÄLITTÄMINEN...7 4.1. NEUVONTA

Lisätiedot

MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN VUOSiKERTOMUS 2007

MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN VUOSiKERTOMUS 2007 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN VUOSiKERTOMUS 2007 n julkaisu 2/2008 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄ ISSN 1238-6464 ISBN 978-952-227-040-5 (nid.) 978-952-227-041-2 (PDF) Taitto Paino Vammalan Kirjapaino

Lisätiedot

APUA SINUN AVULLASI. Vuosikertomus 2012

APUA SINUN AVULLASI. Vuosikertomus 2012 APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus 2012 Suomen Punainen Risti 20.5.2013 1 Kannen kuva: Suomen Punaisen Ristin nuorten vuosikokous 2012 Kuvaaja: Alejandro Lorenzo Suomen Punainen Risti, Tehtaankatu 1a, 00140

Lisätiedot

cupore Julkaisuja 7 2005 Maarit Manninen Säätiöt Suomessa cupore KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ

cupore Julkaisuja 7 2005 Maarit Manninen Säätiöt Suomessa cupore KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ cupore Julkaisuja 7 2005 Maarit Manninen Säätiöt Suomessa cupore KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ Maarit Manninen Säätiöt Suomessa Cuporen julkaisuja 7 Kulttuuripoliittisen tutkimuksen

Lisätiedot

Biokeskus Suomen työryhmän muistio Opetusministeriölle. Bioalan rakenteellinen kehittäminen

Biokeskus Suomen työryhmän muistio Opetusministeriölle. Bioalan rakenteellinen kehittäminen Biokeskus Suomen työryhmän muistio Opetusministeriölle Bioalan rakenteellinen kehittäminen Yhteenveto Tässä muistiossa kuvatun ohjelman päämääränä on Suomen biokeskusten toiminnan rakenteellinen kehittäminen

Lisätiedot