ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS"

Transkriptio

1 ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS 2001

2 ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS 2001 Säätiön perustaminen ja tarkoitus Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi Itämeri-instituutin säätiön perustamisen sekä säännöt kokouksessaan Oikeusministeriö on myöntänyt luvan säätiön perustamiseen ja vahvistanut säännöt Säätiö on merkitty säätiörekisteriin Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö ylläpitää Itämeri-instituuttia. Säätiön hallinto Itämeri-instituutin säätiön sääntöjen 5 :n mukaan säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu seitsemästä yhteentoista jäsentä. Tampereen kaupunginhallitus valitsi kokouksessaan säätiölle 11- jäsenisen hallituksen vuosiksi Hallitukseen valittiin Tampereen yliopiston ehdottamana rehtori Jorma Sipilä, Tampereen teknillisen korkeakoulun ehdottamana rehtori Jarl-Thure Eriksson, Tampereen kauppakamarin ehdottamana varatoimitusjohtaja Kristiina Koivisto, sekä muiksi jäseniksi diplomi-insinööri Simo Isoaho, toimitusjohtaja Matti Järventie, maakuntajohtaja Jussi Niemi, lähetystöneuvos Tauno Pesola, kaupunginjohtaja Jarmo Rantanen, järjestelymestari Pauli Ruoholahti, neuvotteleva virkamies Barbro Widing sekä johtaja Stefan Widomski. Säätiön hallitus valitsi kokouksessaan hallituksen puheenjohtajaksi rehtori Jarl-Thure Erikssonin ja varapuheenjohtajaksi varatoimitusjohtaja Kristiina Koiviston. Säätiön asiamiehenä toimii kansainvälisten asioiden päällikkö Pertti Paltila. Tampereen kaupunginhallitus on nimennyt säätiön varsinaisiksi tilintarkastajiksi tarkastamaan tilejä ja hallintoa hallituksen toimikaudeksi ( ) HTMtilintarkastaja Seppo Penttisen ja piirisihteeri Harri Sandellin sekä varatilintarkastajiksi HTM-tilintarkastaja Mario Gyllingin ja reviisori Paavo Ovaskaisen. Itämeri-instituutti Itämeri-instituutin säätiön perustaman Itämeri-instituutin keskeinen päämäärä on edesauttaa konkreettisten yhteistyöhankkeiden käynnistymistä Itämeren piirissä sekä edistää suomalaisten toimijoiden osallistumista Itämeren alueen yhteistyöhön. Valtakunnallisena verkosto-organisaationa toimiva Itämeriinstituutti ideoi, käynnistää ja koordinoi kansainvälisiä yhteistyöhankkeita Itämeren alueella niin teollisuuden, kaupan, tutkimuksen, julkisen hallinnon kuin kulttuurinkin aloilla. Itämeri-instituutin tavoitteena on edistää moniulotteista 2

3 Itämeri-yhteistyötä erityisesti Euroopan unionin pohjoisen ulottuvuuden politiikan mukaisesti. Itämeri-instituutin keskeiset toimintamuodot ovat projektit, koulutus, foorumitoiminta sekä julkaisu- ja tiedonvälitystoiminta. Itämeri-instituutti on osa Itämeren alueelle syntynyttä kansainvälistä toimintaverkkoa ja se toimii projektiosaamisen ja -hallinnoinnin kanavana eri Itämeren piirin toimijoiden ja osaajien välillä. Valtakunnallisesta roolistaan huolimatta Itämeri-instituutin tavoitteena on tuoda erityisesti Tampereen seutua ja Pirkanmaata yhä tiiviimmin mukaan Itämeriyhteistyöhön. Hallinto ja henkilöstö Itämeri-instituutin johtajana toimii VTM Esa Kokkonen. YTM Kai Hintsanen hoitaa instituutin projektisuunnittelijan tehtäviä. Lisäksi instituutissa työskentelevät määräaikaisina tietopalvelusuunnittelija, FM Eija Jokinen ja projektiassistentti, YTM Anna Redel. Instituutin kirjanpidosta vastaa Pirkanmaan Kirjanpitotoimisto Oy. Instituutin toimitilat sijaitsevat Tampereella Matkailutalossa, osoitteessa Verkatehtaankatu 2. Toiminta 1. Projektit Kemianteollisuus ja ympäristö - liettualaisen Dirbtinis pluostasin ympäristöjärjestelmän rakentamista tukeva suomalais-liettualainen yhteistyöprojekti Itämeri-instituutin lokakuussa 1999 käynnistämä mittava teknisen avun hanke päättyi vuoden 2001 lopussa. Hankkeen tavoitteena oli suomalaista asiantuntemusta käyttäen edistää suuren liettualaisen kemianteollisuusalan yrityksen - Kaunasissa toimivan, tekokuituja valmistavan Dirbtinis pluostasin - ympäristönsuojelun tasoa auttamalla yritystä kehittämään ISO standardin mukainen ympäristöjärjestelmä. Projektilla edistettiin myös yritysten, oppilaitosten ja viranomaisten välistä ympäristöalan yhteistyötä Kaunasin alueen ja Pirkanmaan välillä järjestämällä laaja ympäristöalan kontaktitapahtuma Kaunasissa kesäkuussa Projekti oli luonteeltaan pilotti ja se sisälsi seuraavat kuusi vaihetta: 1. ympäristökoulutus; 2. alustava ympäristökatselmus ja ympäristöriskikartoitus; 3. Kiilto Oy:n ja Dirbtinis pluostasin välinen yhteistyö; 4. ympäristöjärjestelmän rakentaminen; 5. projektin tulosten arviointi ja raportointi sekä niihin perustuvan koulutusmateriaalin valmistaminen; ja 6. ympäristöalan kontaktitapahtuma Kaunasissa. Instituutti oli hankkeen vastuullinen vetäjä ja suomalainen koordinaattori. Projektin muita osapuolia olivat Tampereen teknillinen korkeakoulu, Kiilto Oy, 3

4 Tampereen Teknologiakeskus Oy, E-Qual Oy, Kaunasin teknillisen korkeakoulun ympäristötekniikan instituutti Apini, Dirbtinis pluostas sekä Kaunasin kaupungin ympäristönsuojeluvirasto. Vuoden 2001 aikana hankkeessa saatettiin loppuu vaihe 4 ympäristöjärjestelmän rakentaminen - ja valmistettiin koulutusmateriaali vastaavia siirtymätalousmaissa toteutettavia hankkeita varten. Hanke toteutettiin erinomaisesti sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Päärahoittaja Suomen ympäristöministeriö oli hankkeeseen erittäin tyytyväinen, ja instituutti on neuvotellut ministeriön sekä Liettuan ympäristöministeriön kanssa koulutusmateriaalin hyödyntämisestä uusissa vastaavissa hankkeissa Liettuassa. EU:n ympäristölainsäädännön alueellinen ja paikallinen toimeenpano Puolan rannikon maakunnissa koulutushanke Ympäristöministeriön pääosin rahoittama koulutushanke toteutettiin Tampereella ja Lahdessa lokakuussa. Koulutukseen osallistui 12 ympäristöalan viranomaista Pomeranian ja Länsi-Pomeranian maakunnista Puolan rannikolta. TTKK:n Bio- ja ympäristötekniikan laitos vastasi koulutuksen sisällön suunnittelusta ja osin myös toteutuksesta. Hankkeen muita asiantuntijoita olivat Neopoli Oy, Tampereen ja Lahden kaupunkien ympäristövalvontayksiköt ja Pirkanmaan ympäristökeskus. Projekti onnistui hyvin, ja instituutti valmistelee yhdessä Neopoli Oy:n kanssa sille jatkoa laajemman, pohjois-puolan maakuntien ja Pirkanmaan ja Päijät-Hämeen välistä ympäristöyhteistyötä kehittävän hankkeen muodossa. Pirkanmaalta Puolaan kansainvälistymisprojekti Puolan markkinoille tähtääville ympäristöalan yrityksille Instituutin yhteistyössä tamperelaisen Greenlink Oy:n kanssa toteuttama projekti pirkanmaalaisten ympäristöalan yritysten etabloitumiseksi Puolan markkinoille käynnistyi kontaktitapahtumalla, joka järjestettiin 25 puolalaisen ympäristöpäättäjän Tampereen vierailun yhteydessä heinäkuussa. Lisäksi projekti sisälsi koulutusosion, yritysten osallistumisen yhteisosastolla POLEKOmessuille Poznanissa marraskuussa, puolankielisen markkinointimateriaalin ja yhteisten www-sivujen tuottamisen sekä messuosaston markkinoinnin Puolassa. POLEKO-messut on merkittävin ja laajin ympäristöteknologian esittelytilaisuus Puolassa ja erinomainen tapa päästä Puolan ympäristömarkkinoille. Hankkeessa olivat mukana seuraavat viisi ympäristöalan yritystä: AX-Suunnittelu Oy, Tampereen Viatek Oy, Ekosir Oy, Dekati Measurements Oy ja Dintrade Oy. Instituutille myönnettiin projektin toteuttamiseen kauppa- ja teollisuusministeriön yritysten kansainvälistymistukea viennin edistämiseen (n. 50 %). Yritysten omarahoitusosuudet muodostivat rahoituksen toisen puolikkaan. Hanke onnistui erittäin hyvin, ja instituutti suunnittelee uutta vastaavaa hanketta vuodelle

5 Itämeri-strategian laatiminen Neopoli Oy:lle Instituutti laati heinä-syyskuussa Teknillisen korkeakoulun Lahden keskuksen toimeksiannosta Neopoli Oy:lle strategian Itämeren alueelle. Toimeksianto oli osa Teknillisen korkeakoulun toteuttamaa projektia, jonka tavoitteena on tukea Neopolissa käynnistettyä strategiasuunnitteluprosessia luonnostelemalla perusteet tärkeimpien strategisten painopistealueiden kehittämistyölle. Itämeristrategian tavoitteena on Neopolin kansainvälisten hankkeiden fokusointi. Strategiatyö sisälsi mm. kattavan tilannekatsauksen Itämeren alueen ympäristöyhteistyöhön (ympäristön tila, rahoitus, tärkeimmät projektikohteet, muut toimijat, EU-politiikat), SWOT-analyysin, keskustelutilaisuuksia ja asiantuntihaastatteluja. 2. Foorumitoiminta The Northern edimension Action Plan (NeDAP) avausseminaari Tampereella Itämeren maiden neuvoston (CBSS) ja Euroopan komission valmistelema Pohjoisen eulottuvuuden toimintasuunnitelma (the Northern edimension Action Plan, NeDAP) hyväksyttiin CBSS:n tietoyhteiskunta-asioista vastaavien ministereiden kokouksessa Riiassa Instituutti järjesti ulkoministeriön rahoittaman NeDAP-avausseminaarin yhdessä etampere-toimiston kanssa Tampereella osana MindTrek-mediaviikkoa.. Ennen seminaaria instituutti isännöi NeDAP:sta vastaavan CBSS:n tietoyhteiskuntatyöryhmän kokousta. Seminaarin kokosi yhteen CBSS:n ja Euroopan komission edustajat sekä liike-elämän, hallinnon ja tutkimuksen ICT-asiantuntijat keskustelemaan NeDAP:in toimeenpanosta: yhteensä 70 osallistujaa kaikista Itämeren alueen maista. Lisäksi seminaarissa esiteltiin esimerkkihankkeita NeDAP:n eri toimintalinjoilta. Seminaari onnistui erinomaisesti, ja sen kautta instituutti sai uusia arvokkaita kontakteja ICT-alan toimijoihin Itämeren alueella. Instituutti seuraa jatkossa tarkoin NeDAP:in toimeenpanoa ja pyrkii hyödyntämään sen tuomia projektimahdollisuuksia. The New Situation in the Baltic Sea Region as a Result of Enlargement Processes and the Northern Dimension workshop Riiassa Itämeren maakuntien järjestö BSSSC:n pohjoinen ulottuvuus työryhmän kautta instituutti oli mukana järjestämässä workshopia The New Situation in the Baltic Sea Region as a Result of Enlargement Processes and the Northern Dimension. Workshop pidettiin BSSSC:n vuosittaisen konferenssin yhteydessä Riiassa lokakuussa ja sen puheenjohtajana toimi BSSSC:n hallituksen ruotsalaisjäsen Uno Aldegren ja moderaattorina tutkija Pertti Joenniemi. Lisäksi workshopissa alustivat lähetystöneuvos Bo Lindroos Suomen ulkoministeriöstä, Latvian ulkopoliittisen instituutin johtaja Atis Lejins ja puheenjohtaja Andrej Fursenko Pietarissa toimivasta Center for Strategic Research North-West tutkimuslaitoksesta. Workshop onnistui erittäin hyvin ja keräsi noin 60 osallistujaa. 5

6 EU Enlargement and Poland: Business and Project Opportunities for Finnish Companies seminaari Tampereella 31.5 Instituutti järjesti keväällä Pohjoisen ulottuvuuden yritysseminaarisarjan yhdessä Aleksanteri-instituutin ja Pan-Eurooppa Instituutin kanssa. Itämeriinstituutin osuutena oli Tampereella 31.5 pidetty seminaari EU Enlargement and Poland: Business and Project Opportunities for Finnish Companies. Instituutti järjesti seminaarin yhteistyössä Puolan suurlähetystön kanssa, ja myös Tampereen kauppakamari osallistui seminaarin markkinointiin. Korkeatasoisen seminaarin pääalustajana oli Puolan alueministeri Jerzy Kropiwnicki ja muina alustajina Puolan Suomen suurlähettiläs Stanislaw Stebelski, Finpron Puolan johtaja Kari Lehtinen sekä Stefan Widomski. Seminaari onnistui erittäin hyvin ja keräsi noin 30 kuulijaa. Workshop on Subregional Contribution to the Northern Dimension, Uumajassa 8.5 Osana BSSSC:n pohjoinen ulottuvuus työryhmän toimintaa instituutti järjesti workshopin Subregional Contribution to the Northern Dimension yhdessä BSSSC:n ja Västerbottenin läänin kanssa Uumajassa 8.5. Workshopissa keskusteltiin alueiden roolista EU:n pohjoisen ulottuvuuden kehittämisessä ja esiteltiin alueiden välisiä pohjoista ulottuvuutta tukevia hankkeita. Tilaisuus onnistui hyvin ja siihen osallistui noin 30 henkilöä. 3. Tietopalvelut, koulutus, muu toiminta Pohjoisen ulottuvuuden tietopalveluverkosto Pohjoisen ulottuvuuden tietopalveluverkosto on aloitettu Aleksanteri-instituutin, Pan-Eurooppa Instituutin ja Itämeri-instituutin suunnittelemana yhteishankkeena. Hankkeen tavoitteena on kehittää eurooppalaista pohjoisen ulottuvuuden asiantuntemusta ja edistää asiantuntijoiden verkostoitumista niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Tietopalveluverkoston keskeisiä toimintoja ovat rahoitus- ja projektitoimintaa seuraavat tietopalvelut, asiantuntija- ja tutkimusrekisterit, Internatum-lehti sekä Itämeren alueen asiantuntijoille järjestettävät pohjoisen ulottuvuuden teemaan liittyvät seminaarit. Hankkeessa verkostolle on rakennettu oma internet-portaali (www.northerndimension.net), josta löytyy hankkeessa tuotettavaa ja koottavaa pohjoisen ulottuvuuden käyttötietoa. Hankkeeseen osallistuvat Aleksanteriinstituutin, Pan-Eurooppa Instituutin ja Itämeri-instituutin lisäksi omilla erillishankkeillaan Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto. Itämeri-instituutin tehtävänä hankkeessa on Baltian maihin ja Puolaan suuntautuvan projektitoiminnan edellytyksiä ja rahoitusmahdollisuuksia koskeva tietopalvelu. Tässä suhteessa kyseeseen tulevat kohdemaiden taloutta, teollisuutta, lainsäädäntöä ja hallintoa koskevat tietopankit sekä kontaktirekisteri kansainvälisen projektitoiminnan kannalta keskeisistä viranomaistahoista ja muista organisaatioista kohdemaissa sekä rahoitusopas Itämeriyhteistyöhön. 6

7 Tietopalveluverkostolle kootaan kansainvälinen yhteisyöverkosto Northern Dimension Advisory Network, johon on kutsuttu korkeakouluja ja asiantuntijaorganisaatioita Itämeren alueen eri maista. Hankkeen suunnittelu- ja tekninen käynnistysvaihe toteutettiin syksyllä 2000 alkuvuodesta Käynnistysvaihetta rahoittivat Pirkanmaan, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen liitot. Hankkeelle on haettu jatkorahoitusta vuosille Etelä-Suomen rannikkoalueen Interreg III A ohjelmasta, ja rahoituspäätös on odotettavissa keväällä Latvia liiketoiminta-alueena raportti Kevään ja kesän aikana instituutti laati Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen toimeksiannosta raportin Latviasta liiketoimintaalueena. Raportti on päivitetty versio instituutin keväällä 2000 julkaiseman Puola ja Baltian maat pirkanmaalaisten pk-yritysten liiketoiminta-alueina selvityksen Latvia-osuudesta. Raportti oli osa Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen yrityksille suunnattua Matkalla Latviaan hanketta. Toimeksiantoon kuului myös Esa Kokkosen ja Kai Hintsasen luennot hankkeeseen kuuluvassa, Turussa 27.8 pidetyssä Latvia-seminaarissa. BSSSC:n pohjoinen ulottuvuus -työryhmä Instituutti vastasi lokakuusta 2000 marraskuuhun 2001 toimineen Itämeren alueen maakuntien järjestö BSSSC:n pohjoinen ulottuvuus -työryhmän sihteeristötehtävien hoitamisesta. Uudenmaan liiton maakuntajohtaja Aimo Lempisen johtaman työryhmän tehtävänä oli koordinoida BSSSC:n pohjoiseen ulottuvuuteen liittyviä toimintoja, seurata ja raportoida pohjoisen ulottuvuuden etenemisestä ja ideoita alueiden välisiä pohjoista ulottuvuutta tukevia hankkeita. Työryhmään kuului jäseniä kaikista Itämeren alueen maista. Esa Kokkonen toimii työryhmän sihteerinä. Uudenmaan liitto rahoitti instituutin toimimisen työryhmän sihteeristönä. Projektinhallintakoulutus Tampereen kaupungin henkilöstölle Instituutti järjesti syksyllä Tampereen kaupungin toimeksiannosta kaksi kolmen päivän koulutusjaksoa kansainvälisestä projektinhallinnasta kaupungin eri hallintokuntien henkilöstölle. Lisäksi instituutti toteutti marraskuussa kaksi vastaavaa koulutusjaksoa kaupungin ympäristövalvontayksikön henkilöstölle. Kai Hintsasen vetämä koulutus sai erittäin hyvän vastaanoton, ja instituutti tulee jatkossa tarjoamaan vastaavanlaista koulutusta myös muille tamperelaisille organisaatioille. 7

8 Valokuvanäyttely Puolan Solidaarisuus-liikkeestä Instituutti järjesti yhdessä Puolan suurlähetystön kanssa valokuvanäyttelyn Solidaarisuus päivää, jotka järisyttivät maailmaa Tampereen yliopiston tiloissa marraskuussa. Aiemmin myös Helsingissä esillä olleen näyttelyn on tuottanut puolalainen KARTA-keskus, ja sen suojelijana toimii Puolan ulkoministeriö. Suurlähettiläs Stanislaw Stebelski avasi näyttelyn 12.11, ja avajaisiin osallistui noin 30 kutsuvierasta. Ennen avajaisia suurlähettiläs Stebelski vieraili instituutissa ja Tampereen yliopistolla. Tampere-Pietari yhteistyö Loppuvuodesta instituutti oli mukana käynnistämässä neuvotteluja Tampereen ja Pietarin välisen yhteistyön kehittämiseksi. Pietarin kaupungin kansainvälisten asiain komitean Elena Ivanova ja Pietarissa toimivan Baltic Research Center tutkimuslaitoksen johtaja Boris Isaev osallistuivat instituutin NeDAPseminaariin marraskuussa. Vierailun yhteydessä he keskustelivat Tampereen kaupungin edustajien kanssa kaupunkien välisen yhteistyön kehittämisestä. Keskusteluissa tulivat esille yhteistyömahdollisuudet erityisesti IT-alalla, ja niiden pohjalta valmisteltiin IT-yhteistyöhön painottuva yhteistyöohjelma Tampereen ja Pietarin välille. Instituutti tulee jatkossa olemaan mukana konkreettisten yhteistyöhankkeiden valmistelussa Tampereen kaupungin kanssa sovittavalla tavalla Luennot Esa Kokkonen: - Northern Dimension and Information Society workshop Riiassa, ebaltics konferenssin yhteydessä 6.4: Aihe: A Subregional Contribution to the Northern edimension - Satakunnan ammattikorkeakoulun Baltic Studies koulutusohjelma, Rauma, huhtikuu Aihe: Itämeren alueen yhteistyö ja EU:n laajentuminen - Matkalla Latviaan seminaari Turussa Aihe: Latvia liiketoimintaalueena Kai Hintsanen: - Projektinhallintakoulutus Tampereen kaupungin henkilöstölle, kevät Matkalla Latviaan seminaari Turussa Aihe: EU:n laajentuminen ja Latvia Artikkelit Esa Kokkonen: - Itämeren alueen yhteistyö 2000, Tilastokeskuksen Suomen Lähialueet julkaisusarjan Itämeren markkina-alue numerossa tammikuussa 8

9 - Baltic Sea Cooperation in the Framework of the Northern Dimension, Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun Ten Years of Economic Transformation kirjassa elokuussa - Northern edimension Kicked Off in Tampere, Itämeren maiden neuvoston CBSS:n Baltinfo uutislehdessä joulukuussa Seminaari- ja konferenssimatkat Instituutti osallistui vuoden aikana seuraaviin seminaareihin ja konferensseihin: Esa Kokkonen: - Pohjoisen ulottuvuuden kansallinen foorumi Oulussa Puola-seminaari Ulkopoliittisessa instituutissa Ympäristöministeriön Itämeri yhdistää seminaari Helsingissä BSSSC:n Northern Dimension and Kaliningrad Oblast konferenssi Kaliningradissa Itämeren maiden neuvoston ja Pohjois-Saksan osavaltioiden järjestämä Contribution to the Northern Dimension Action Plan workshop Brysselissä ebaltics konferenssi- ja messutapahtuma Riiassa CBSS:n taloustyöryhmän valmistelevat kokoukset kauppa- ja teollisuusministeriössä 10.4, 10.9 ja STETE:n Pohjoinen ulottuvuus seminaari Helsingissä Ten Years of Economic Transformation konferenssi Lappeenrannassa Itämeren kaupunkien liiton UBC:n konferenssi Rostockissa Ministeriöiden pohjoinen e-ulottuvuus koordinointikokous ulkoministeriössä Pohjoisen ulottuvuuden kansallinen foorumi Lappeenrannassa WFA:n Paraddis+ -seminaari Tampereella BSSSC:n konferenssi Riiassa Tampereen media- ja elokuvataiteen yhteistyöprojektin NICE-seminaari (Network Interface for Cultural Exhange) Tampereella Pirkanmaan TE-keskuksen kansainvälistymisiltapäivä Tampereella Eija Jokinen: - Suomi ja eeurooppa seminaari Helsingissä ebaltics konferenssi- ja messutapahtuma Riiassa WFA:n Paraddis+ -seminaari Tampereella NetValue 2001 seminaari Helsingissä Vuoden 2001 aikana valmisteltuja tulevia hankkeita: - IT-koulutushanke liettualaisille opettajille - IT-koulutushanke puolalaisille opettajille - Pohjoisen ulottuvuuden tietopalveluverkoston jatkohanke 9

10 - Puolan rannikon maakuntien ympäristöosaamisen koulutus- ja kehittämishanke (hankevetäjäkoulutus ja suomalais-puolalainen ympäristöfoorumi) - Kemianteollisuus ja ympäristö hankkeen jatkoprojekti Liettuassa - Pirkanmaan IT-klusterin kansainvälistyminen Itämeren alueella - Kansainvälistymisprojekti Puolan markkinoille tähtääville ympäristöalan yrityksille - Baltic Studies koulutusohjelma ja kansainvälisen projektinhallinnan koulutuspalvelut - Kaunas-Tampere EU Network Säätiön talous Säätiön talous pysyi kertomusvuonna vakaana. Tilikauden alijäämä on ,00 markkaa. Säätiön peruspääoma ,00 markkaa on talletettuna Merita Pankissa peruspääoman arvon turvaavalla tavalla. Tampereella, Hallituksen jäsenet ja asiamies Jarl-Thure Eriksson Kristiina Koivisto Jarmo Rantanen Jorma Sipilä Matti Järventie Simo Isoaho Pauli Ruoholahti Jussi V. Niemi Barbro Widing Stefan Widomski Tauno Pesola Pertti Paltila 10

ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS

ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS 2004 1 Sisällys Säätiön perustaminen ja tarkoitus... 3 Säätiön hallinto... 3 Itämeri-instituutti... 3 Henkilöstö... 4 Toiminta... 4 Projektit... 5 epietari-pilottihanke

Lisätiedot

SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS

SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS 2009 1 SISÄLTÖ 1. Säätiön perustaminen ja tarkoitus 3 2. Säätiön hallinto 3 3. Suomen Itämeri-instituutti 4 3.1. Henkilöstö 4 3.2. Neuvottelukunta 5 4.

Lisätiedot

SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS

SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Y-tunnus: 1009120-9 Osoite: Suomen Itämeri-instituutti, PL 487, 33101 Tampere Puhelin: 03-5656 6945 Faksi: 03-5656 6252 Sähköposti: baltic@tampere.fi

Lisätiedot

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2007

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2007 LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2007 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Aluekeskusohjelman toimintasuunnitelmassa vuodelle 2007 esitetyn

Lisätiedot

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme Vuosikertomus 2006 Rakennamme huomisen menestyvää Suomea Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, joka edistää yhteiskuntamme hyvinvointia eduskunnan valvonnassa.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus TOIMINTAKERTOMUS 2013 Seutulautakunta 8.5.2014 1 Taitto: Irmeli Marttila Kannen kuvat: Leena Harju 2 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 5 2. PÄÄTÖKSENTEKO

Lisätiedot

VUOSIEN 2009 JA 2010 AIKANA PÄÄTTYNEET 31.12.2010 MENNESSÄ LOPPUUNMAKSETUT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEET

VUOSIEN 2009 JA 2010 AIKANA PÄÄTTYNEET 31.12.2010 MENNESSÄ LOPPUUNMAKSETUT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEET VUOSIEN 2009 JA 2010 AIKANA PÄÄTTYNEET 31.12.2010 MENNESSÄ LOPPUUNMAKSETUT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHANKKEET Hankkeen nimi AER TAMPERE 2008 Hankenumero 114042 Pirkanmaan liitto Toteutusaika: 15.12.2006-28.02.2009

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys Asiantuntemus - ammattimaisuus Avoimuus - vuorovaikutus Yhteishenki - sitoutuminen Toimintakertomus 2006 1 Toimintakertomus 2006 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Johtajan katsaus JOHTAJAN KATSAUS

Johtajan katsaus JOHTAJAN KATSAUS SUOMEN VIRON INSTITUUTIN TOIMINTAVUOSI 2012 SUOMEN VIRON INSTITUUTIN TOIMINTAVUOSI 2012 Sisältö Johtajan katsaus 5 Yleisö ja ohjelmisto Hankkeet ja tapahtumat 6 Kirjastotoiminta 8 Kiertonäyttelytoiminta

Lisätiedot

sektorikohtainen ohjelma Tasa-arvo

sektorikohtainen ohjelma Tasa-arvo sektorikohtainen ohjelma Tasa-arvo Pohjoismaiden ministerineuvoston Suomen-puheenjohtajakausi 2011 Sektorikohtainen ohjelma: Tasa-arvo Pohjoismaiden ministerineuvoston Suomen-puheenjohtajakausi 2011 ANP

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Turun ammattikorkeakoulun raportteja 87 HELLEVI LEPPIAHO,

Lisätiedot

Toimintakertomus 2005

Toimintakertomus 2005 1 Toimintakertomus 2005 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Työpaja-ammattilaisten vuonna 1997 perustama kansalaisjärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja tukea ensisijaisesti heikossa kouluttautumis-

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Tilikaudelta 1.1.2011 31.12.2011 Hyväksytty Vasson yhtiökokouksessa 8.5.2012 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

SUOMI JA VIRO EUROOPAN UNIONISSA

SUOMI JA VIRO EUROOPAN UNIONISSA VAL TIONEUVOSTON KANSLIA SUOMI JA VIRO EUROOPAN UNIONISSA EESTI JA SOOME EUROOPA LIIDUS Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 11/2003 SUOMI JA VIRO EUROOPAN UNIONISSA EESTI JA SOOME EUROOPA LIIDUS Valtioneuvoston

Lisätiedot

SISÄLLYS JOHDANTO 3. Valonian toimintakertomus 2010

SISÄLLYS JOHDANTO 3. Valonian toimintakertomus 2010 Valonian Toimintakertomus 2010 SISÄLLYS JOHDANTO 3 1. Osa-alueiden toteuttaminen hankkeiden ja muun toiminnan kautta 4 1.1. Materiaalitehokkuus ja kestävä kuluttaminen 4 1.2. Ilmastonmuutos 5 1.3. Energiansäästö,

Lisätiedot

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 3 2013 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Julkaisusarja: Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän

Lisätiedot

Itämeriläinen. Kumppanimme Venäjä 1/2013. Centrum Balticum -keskuksen Venäjä-teemavuoden ensimmäinen julkaisu!

Itämeriläinen. Kumppanimme Venäjä 1/2013. Centrum Balticum -keskuksen Venäjä-teemavuoden ensimmäinen julkaisu! Kumppanimme Venäjä Centrum Balticum -keskuksen Venäjä-teemavuoden ensimmäinen julkaisu! Itämeriläinen 1/2013 2 Itämeriläinen 1 2013 Itämeriläinen 1 2013 3 Otsikoissa nyt! Päätoimittajan terveiset Helena

Lisätiedot

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA Puhelin (09) 228 691 Sähköposti tsv@tsv.fi www.tsv.fi Toimipisteet Snellmaninkatu 13 A, 00170 Helsinki

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Luonnos Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA LIITON STRATEGISET PAINOPISTEET

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 2005

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 2005 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 2005 PRH:N ARVOT Patentti- ja rekisterihallituksessa käydään jatkuvaa arvokeskustelua. Vuonna 2004 käydyn keskustelun ja valmistelun jälkeen keskeisimmät eettiset arvomme

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Kiinteistöliitto Kotisi asialla. Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus. Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki

Vuosikertomus 2013. Kiinteistöliitto Kotisi asialla. Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus. Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki Vuosikertomus 2013 Jäsenlähtöisyys Asiantuntevuus Kumppanuus Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki Luovuus ja uusiutumistahto Kiinteistöliitto Kotisi asialla 1 Vuosikertomus 2013 Kiinteistöliitto lyhyesti

Lisätiedot

KETTUKI TOIMINTAKERTOMUS 2010

KETTUKI TOIMINTAKERTOMUS 2010 Kehitysvammaisten taiteilijoiden tuki ry KETTUKI TOIMINTAKERTOMUS 2010 Matti Rauhaniemi: Joskus voi sanoa ei maistu nyt, rautalanka (kuva Pekka Elomaa) YLEISTÄ Vuonna 2002 perustettu Kehitysvammaisten

Lisätiedot

KAARINAN KEHITYS OY TOIMINTAKERTOMUS 2011. Kuva: A1Media

KAARINAN KEHITYS OY TOIMINTAKERTOMUS 2011. Kuva: A1Media KAARINAN KEHITYS OY TOIMINTAKERTOMUS 2011 Kuva: A1Media 2 (8) Kaarinan Kehitys Oy on vuonna 1992 perustettu, vuonna 2004 varsinaisen toimintansa aloittanut Kaarinan kaupungin, Kaarinan Yrittäjät ry:n ja

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu 173 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Yliopistojen yhteistyöstä Saarenmaalla 1991 2012

Yliopistojen yhteistyöstä Saarenmaalla 1991 2012 Yliopistojen yhteistyöstä Saarenmaalla 1991 2012 Yliopistojen yhteistyöstä Saarenmaalla 1991 2012 Toimittajat Antti Karlin ja Maie Meius Tämä kirja on tehty Saarenmaan Yliopistokeskus -säätiön 15 vuoden

Lisätiedot

Ympäristötietokeskuksen toimintamalli

Ympäristötietokeskuksen toimintamalli Ympäristötietokeskuksen toimintamalli 2 Ympäristöviestintää yhteistyönä Hämeessä HÄMY-hanke Riihimäen kaupunki ympäristölautakunta 2005 Kannen kuva Juha Ilkka SISÄLLYS Johdannoksi 1. PERUSTIEDOT YMPÄRISTÖTIETOKESKUKSESTA...

Lisätiedot

yhteiskuntavastuuraportti 2013

yhteiskuntavastuuraportti 2013 yhteiskuntavastuuraportti 2013 Vastuullisuus liiketoiminnan kehittäjänä jokapäiväistä toimintaa, jonka tulokset vuonna 2013 olivat huomattavat: kehityksen suunta ympäristötavoitteiden osalta oli oikea.

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2004 VUOSIRAPORTTI

KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2004 VUOSIRAPORTTI KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 107 0:\06\Toimintakertomukset\Kehittämisrahasto\Kehittämisrahasto 2004 koko raportti.doc KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2004 VUOSIRAPORTTI Jyväskylä 2005 2 Julkaisija: Keski-Suomen

Lisätiedot

s i s ä l l y s 1 3 2 4 3 7 4 8 5 10 6 13 7 8 24 9

s i s ä l l y s 1 3 2 4 3 7 4 8 5 10 6 13 7 8 24 9 Vuosikertomus 2009 sisällys sisällys 1 Toiminta-ajatus, arvot ja tahtotila 3 2 Avaintiedot ja tunnusluvut 2009 4 3 Metropolian toiminta 2009 7 4 Osakeyhtiön hallituksen toimintakertomus 8 5 Tilinpäätös

Lisätiedot