Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (43) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta Kokoustiedot. Aika keskiviikko klo 18:00-20:10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (43) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 23.01.2013. Kokoustiedot. Aika 23.01.2013 keskiviikko klo 18:00-20:10"

Transkriptio

1 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (43) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 18:00-20:10 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Heikki Laine, puheenjohtaja Satu-Maarit Hildén Suvi Heiniola Tuija Hyytiä Veli Jalonen Seppo Kalliotie Anneli Kiiski Kari Kurila Mikko Maliranta Leila Myllyoja Reija Pitkänen Ari Rusi Anne Sinilaakso Eila Varjo Muut saapuvilla olleet Katariina Korkeila, Sosiaali- ja terveyskeskus Arja Iho, Sosiaalityö Vesa Parantainen Markku Liimatainen, Sosiaali- ja terveyskeskuksen hallintopalvelut esittelijä, poissa viranhaltija kaupunginhallituksen edustaja pöytäkirjanpitäjä Asiat 1-29

2 Raision kaupunki Pöytäkirja 2 (43) Allekirjoitukset Heikki Laine puheenjohtaja Markku Liimatainen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Raisio, Reija Pitkänen Tuija Hyytiä Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Raisio, Markku Liimatainen Pöytäkirjanpitäjä

3 Raision kaupunki Pöytäkirja 3 (43) Käsitellyt asiat Nro Liite Otsikko Sivu 1 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen Esityslistan hyväksyminen Sosiaali- ja terveyskeskuksen ilmoitusasiat Sopimuksen tekeminen Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen, Oy Vasso Ab:n, kanssa sosiaaliasiamiestoiminnan järjestämisestä 6 6 Esitys sosiaalityöntekijän viran perustamiseksi maahanmuuttajatyöhön v Lautakunnan edustajien nimeäminen sosiaali- ja terveyskeskuksen yhteistyöryhmään Aluehallintoviraston selvityspyyntö lasten ja nuorten ehkäisevistä terveyspalveluista 9 9 Anne Sinilaakson kirjallinen kysymys lähihoitajien peruspalkasta Tuula Suomen kirjallinen kysymys Hulvelan Helmen zumba-tuntien lakkauttamisesta Ruskon palveluasumisyksiköiden asukkaiden aterioista perittävänomavastuuosuuden yhtenäistäminen Kotikuntoutusavustajan palveluista perittävät asiakasmaksut Sosiaali- ja terveyskeskuksen saatavien poistot Työterveyshuollon ylilääkärin viran täyttäminen Vastaava työterveyshoitaja Terhi Nurmen palkantarkistus Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korkeilan vuosiloman vahvistaminen Kuntalain mukaiset otto-oikeuden alaiset viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat sosiaali- ja terveyskeskuksessa Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Satu-Maarit Hildénin kirjallinen kysymys terveyskeskuksen henkilökunnan runsaasta sairastelemisesta Salaiset asiat (sidotaan eri kirjaan) Muutoksenhaku 1-29 Muutoksenhakuohje pöytäkirjaan 42

4 Raision kaupunki Pöytäkirja 4 (43) 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ehdotus Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

5 Raision kaupunki Pöytäkirja 5 (43) 2 Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen ehdotus Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Reija Pitkäsen ja Tuija Hyytiän. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

6 Raision kaupunki Pöytäkirja 6 (43) 3 Esityslistan hyväksyminen ehdotus Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta käsittelee asiat laaditun esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Asiat päätettiin käsitellä laaditun esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Lisäksi asiana 19 päätettiin ottaa käsiteltäväksi Satu-Maarit Hildénin SDP:n ryhmäedustajana tekemä kirjallinen kysymys terveyskeskuksen henkilökunnan runsaasta sairastelemisesta.

7 Raision kaupunki Pöytäkirja 7 (43) Asianro 91/ / Sosiaali- ja terveyskeskuksen ilmoitusasiat Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korkeila : Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat: 1. Vt. sosiaali- ja terveysjohtajan ajankohtaiskatsaus (suullinen) 2. Kaupunginhallituksen pöytäkirjaote Kaupungin virallisesta ilmoituslehdestä päättäminen 3. Yhteistoimintaryhmä Henkilöstön edustajat lautakuntien kokouksiin Henkilöstön edustajan kaupungin johtoryhmissä 4. Aluehallintovirasto, Ohjaus LSAVI/1840/ /2012 Sähköpostin käyttö sosiaalihuollossa LSAVI/2883/ /2012 Lupa perheasioiden sovittelutoimintaan, hakija/palveluiden tuottaja Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Kirje LSAVI/1576/ /2012 Yksityisten sosiaalipalvelujen toiminnan laajeneminen, toimintayksikkö Tukikeskus Veturi 5. Valvira, Dnro 6956/ /2012 Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen, hakija/palveluiden tuottaja City Care Oy Ilmoitus Dnro 10291/ /2012 Yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen vastuuhenkilön vaihtuminen, ilmoituksen tekijä/palvelujen tuottaja Mainio Vire Oy

8 Raision kaupunki Pöytäkirja 8 (43) 6. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, - hallituksen kokouksen nro 13/ pöytäkirja ja nro 1/ asialista 7. Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä, - hallituksen kokouksen esityslista ja pöytäkirja, esityslista ehdotus Vt. Sosiaali- Ja Terveysjohtaja Katariina Korkeila Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedokseen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Tiedoksi

9 Raision kaupunki Pöytäkirja 9 (43) Asianro 127/ / Sopimuksen tekeminen Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen, Oy Vasso Ab:n, kanssa sosiaaliasiamiestoiminnan järjestämisestä Sosiaalityön johtaja Arja Iho : Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista ( /812) tuli voimaan Sen 5. luvussa 24 :ssä säädetään kunnan velvollisuudesta nimetä sosiaaliasiamies. Kaksi tai useampi kuntaa voi nimetä yhteisen sosiaaliasiamiehen. Sosiaaliasiamiehen tehtävä on 1) neuvoa asiakkaita tämän lain soveltamiseen liittyvissä asioissa 2) avustaa muistutuksen tekemisessä ( 23) 3) tiedottaa asiakkaan oikeuksista ja 4) edistää muutenkin asiakkaan oikeuksien toteutumista sekä 5) seurata asiakkaan oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä vuosittain selvitys kunnanhallitukselle. Raision kaupungilla ja Ruskon kunnalla on ollut sopimus Merikratos sosiaalipalvelut Oy:n kanssa sosiaaliasiamiestoiminnan järjestämisestä pian lain voimaantulosta lähtien. Merikratos toimii laajasti koko Suomen alueella pienissä ja keskisuurissa kunnissa, joilla ei ole omaa sosiaaliasiamiestä. Merikratoksen sosiaaliasiamies ei ole paikkakunnalla vaan hoitaa puhelimitse asiakasneuvontaa ja viranomaisyhteistyötä pääasiassa Jyväskylästä käsin. Yrityksellä on paikallistasolla henkilö, jota Raision ja Ruskon asiakkaiden on ollut mahdollista tavata kahden tunnin ajan kerran kuukaudessa Raision kaupungintalolla. Tapaamisia on ollut hyvin vähän. Palvelun etäisyydestä ja hajanaisuudestakin johtuen sosiaaliasiamiestoiminnasta ei ole muodostunut asiakkaalle selkeää tukea asioidensa hoidossa eikä myöskään sosiaalihuollon viranomaisille yhteistyötahoa, jonka kanssa palvelua olisi mahdollista kehittää asiakkaalle selkeämmäksi ja ymmärrettävämmäksi. Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Oy Vasso Ab) käynnisti oman sosiaaliasiamiestoiminnan, koska alueen kunnissa ilmeni tarve kehittää toimintaa. Vasso on maakunnallinen organisaatio ja verkosto, joka kehittää sosiaalialan osaamista ja palveluja. Vasso on voittoa tavoittelematon osakeyhtiö, jonka pääomistajia ovat Varsinais-Suomen kunnat ja korkeakoulut. Vasso kuuluu koko maan kattavaan osaamiskeskusten verkostoon. Toimintaa säätelevät laki ja asetus osaamiskeskustoiminnasta. Sosiaalialan osaamiskeskuksen perustoiminnan rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö.

10 Raision kaupunki Pöytäkirja 10 (43) Vasson sosiaaliasiamies on koulutukseltaan oikeustieteen maisteri ja hänellä on työkokemusta niin kunnan sosiaalihuollosta ja vammaispalveluista kuin sosiaalihuollon asioiden käsittelystä Turun hallinto-oikeudessa. Vasson sosiaaliasiamiestoiminta maksaa kunnalle korkeintaan 0,40 /asukas/vuosi. Raisio on irtisanonut Raision ja Ruskon sosiaaliasiamiestoimintaa koskevan sopimuksen Merikratos sosiaalipalvelut Oy:n kanssa päättymään Liitteenä on Oy Vasso Ab:n kanssa laadittu sopimus sosiaaliasiamiespalveluiden järjestämisestä. Liitteet 1 Sosiaaliasiamies Vasso ehdotus Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korkeila Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päättää hyväksyä Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen, Oy Vasso Ab:n, kanssa tehtävän sopimuksen sosiaaliasiamiespalvelujen järjestämisestä alkaen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Tiedoksi Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Oy Vasso Ab Arja Iho, Sosiaalityö

11 Raision kaupunki Pöytäkirja 11 (43) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta Asianro 802/ / Esitys sosiaalityöntekijän viran perustamiseksi maahanmuuttajatyöhön v historia Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta Sosiaalityön johtaja Arja Iho : Raision kaupungissa on Turun ja Salon ohella paljon maahanmuuttajaväestöä. Raision maahanmuuttajataustaisen väestön määrä on kasvanut suurelta osin siitä syystä, että Raisiossa toimii paljon yrityksiä, jotka käyttävät ulkomaalaista työvoimaa. Kaupungilla on myös pitkä perinne pakolaisten vastaanottotyöstä. Raision kaupunki ottaa vastaa turvapaikanhakijana maahan tulleita Suomessa oleskeluluvan saaneita henkilöitä henkilöä vuodessa. Vastaanotettavat henkilöt ovat pääasiassa Turun vastaanottokeskuksessa asuneita henkilöitä, joiden kuntapaikka pyritään saamaan Turusta ja Turun seudun muista kunnista. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen ja kotouttaminen edellyttävät kunnalta aktiivista roolia suomalaisen arkeen ja elämään opastamisessa. Kotouttamistyö on laajaa perehdyttämistä yhteiskunnan toimintaan, opastamista koulutukseen ja työelämään, yhteiskunnan pelisääntöjen opettamista ym. Tässä työssä Raisiossa on onnistuttu varsin hyvin. Työtä ja asiakkaita on kuitenkin aivan liikaa nykyiselle työntekijävahvuudelle, joita on yksi sosiaalityöntekijä ja yksi ohjaaja. Vertailuna mainitsen sen, että vajaa 10 vuotta sitten, jolloin maahanmuuttajia oli paljon nykyistä vähemmän, pakolaistyötä teki Raisiossa kaksi sosiaalityöntekijää ja yksi palvelusihteeri. Toimintojen uudelleenorganisoinnissa toinen sosiaalityöntekijöistä alkoi tehdä sosiaalityötä suomalaisen väestön parissa. Nyt maahanmuuttajiin kohdistuvaa sosiaalityön tarvetta on kuitenkin niin paljon, ettei ole mahdollista jatkaa enää yhdellä sosiaalityöntekijällä ja yhdellä ohjaajalla. Valtionkonttori korvaa kunnalle pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta aiheutuvia kustannuksia monella tapaa. Laskennallinen korvaus on tarkoitettu kattamaan kotouttamistyötä tekevien työntekijöiden palkoista aiheutuvia kustannuksia. Raision kaupunki sai vuonna 2011 näitä laskennallisia korvauksia Tämän kuluvan vuoden laskennallisia korvauksia on nyt haettu vuoden ensimmäiseltä kolmannekselta Jos korvausten määrä jatkuu samantasoisena, korvaukset ovat tänä vuonna yli Kaupunki käyttää vain osan korvauksista vasta maahan tulleiden pakolaisten kotouttamiseen, mihin ne on tarkoitettu. Sen sijaan korvauksia käytetään kantaväestön palveluihin, mitä Valtionkonttori ei ole tarkoittanut. Tämän lisäksi

12 Raision kaupunki Pöytäkirja 12 (43) pakolaisista aiheutuvia kustannuksia korvataan 100 % toimeentulotuesta, erityispalveluista, tulkkauksista, suurista sairauskuluista ja mahdollisista lastensuojelukustannuksista. Sosiaalityöntekijän viran perustamisella voidaan kotouttamistyötä tehostaa. Kotouttamistyössä on ollut pitkään henkilöstövajaus, mikä heikentää kotoutumisen onnistumista ja aiheuttaa vääjäämättä myöhemmin kustannuksia suomalaiselle yhteiskunnalle ja Raision kaupungille. Kotouttamistyötä on mahdotonta jakaa myöskään muille työntekijöille, koska kuormitus ja asiakasmäärä ovat äärirajoilla kaikilla työntekijöillä. Sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu opastaa maahantulijaa toimimaan suomalaisessa yhteiskunnassa, asumisessa, koulutuksen ja toimeentulon hankkimisessa, asumisessa, lainsäädännössä, palveluiden käytössä, etuuksissa ym., sekä tukea lasten kasvatuksessa ja koulutuksessa jne. Kotoutumista tukevia palveluita on Raisiossa varsin vähän, ja niiden kehittäminen ja muiden toimijoiden tukeminen ovat osa maahanmuuttajien parissa tehtävää sosiaalityötä. Näitä ovat mm. yhteistyö sosiaali- ja terveysministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, sisäministeriön, poliisin, Suomen Punaisen Ristin, Mannerheimin Lastensuojeluliiton, Ensi- ja Turvakodin, Ehjä ry:n, seurakunnan, monikulttuurisuusyhdistysten ja etnisten järjestöjen, oppilaitosten, urheiluseurojen sekä Raision omista palveluista terveyspalveluiden, työväenopiston ja muun opetuksen, nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntatoimen kanssa. Maahanmuuttajien kanssa työtä tehdään ainakin alkuvaiheessa tulkin avustuksella, jolloin asioiden hoitaminen on merkittävästi tavanomaista hitaampaa. Myös kulttuurisista syistä asioita pitää selvittää maahanmuuttajille muita asiakkaita tarkemmin, koska maahanmuuttajilta ja varsinkin pakolaisilta puuttuu suomalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin rakenteiden sisäistys. Edellytyksenä kotouttamistyön onnistumiselle ja maahanmuuttajien integroitumiselle on, että maahanmuuttajien kotouttamistyöhön perustetaan sosiaalityöntekijän vakanssi, mikä sisältyi talousarvioesitykseen. Tämä sosiaalityöntekijä mahtuu valtuuston sitovaan henkilötyövuosikattoon talousarviossa esitetyn nojalla. ehdotus Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korkeila Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päättää esittää konsernijaostolle, että maahanmuuttajien kotouttamistyöhön perustetaan sosiaalityöntekijän virka, jonka kustannukset ovat vuositasolla n Kustannukset katetaan täysimääräisesti valtion pakolaisista maksamilla laskennallisilla korvauksilla. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

13 Raision kaupunki Pöytäkirja 13 (43) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta Liitteet Oheismateriaali ehdotus Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korkeila Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päättää esittää konsernijaostolle, että maahanmuuttajien kotouttamistyöhön perustetaan sosiaalityöntekijän virka, jonka kustannukset ovat vuositasolla n Kustannukset katetaan täysimääräisesti valtion pakolaisista maksamilla laskennallisilla korvauksilla. Veli Jalonen ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi seuraavin tavoin: Lautakunnalle tulee tuoda esitys siitä, miten maahanmuuttajatyön kokonaisuus tultaisiin hoitamaan vaihtoehtoisella mallilla ilman erillistä työhön suunnattua vakanssia. Esityksestä tulee ilmetä, - mikä on tämänhetkinen asiakasvolyymi maahanmuuttajatyössä sosiaalityöhön kohdentuen (asiakasmäärät ja käynnit vuositasolla) ja millä volyymillä kohderyhmän asiakastyön määrän odotetaan lisääntyvän lähivuosina, - millaisella mallilla sosiaalityö valmistautuu jatkossa toteuttamaan maahanmuuttajien kotouttamistyötä ja yhteiskuntaan integrointia olemassa olevilla resursseilla esim. työtä jakamalla aikuissosiaalityön sisällä, - mikä on mahdollinen yhteistyömalli esim. kolmannen sektorin toimijoiden kanssa, millaista yhteistyötä tällä hetkellä tehdään ja olisiko yhteistyötä mahdollista tiivistää ja laajentaa. Esitykseen tulee sisältyä kotouttamistyön malli tiivistetysti. Suvi Heiniola kannatti Jalosen ehdotusta. Anne Sinilaakso ja Mikko Maliranta vastustivat asian palauttamista. Puheenjohtaja totesi, että koska kokouksessa oli tehty esitys asian palauttamisesta, jota oli kannatettu, asian käsittely oli keskeytettävä ja asian palauttamisesta äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat asian palauttamista, äänestävät ei, ja ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista, äänestävät jaa. Äänestysesitys hyväksyttiin.

14 Raision kaupunki Pöytäkirja 14 (43) Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kolme jaa ääntä (Kalliotie, Maliranta, Sinilaakso) ja yksitoista ei ääntä (Heiniola, Hildén, Hyytiä, Jalonen, Kiiski, Kurila, Laine, Myllyoja, Pitkänen, Rusi, Varjo). Puheenjohtaja totesi, että lautakunta oli päättänyt palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Tiedoksi Kaupunginhallituksen konsernijaosto

15 Raision kaupunki Pöytäkirja 15 (43) Asianro 126/ / Lautakunnan edustajien nimeäminen sosiaali- ja terveyskeskuksen yhteistyöryhmään Talouspäällikkö Markku Liimatainen : Raision kaupungin yhteistoiminnan johtosäännön mukaan jokaisessa keskuksessa toimii yhteistyöryhmä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta nimeää sosiaali- ja terveyskeskuksen yhteistyöryhmään kolme edustajaa jäsenistään tai varajäsenistään. Lisäksi työnantajan edustajina yhteistyöryhmään kuuluvat keskuksen johtaja ja hallinto-/talouspäällikkö sekä keskuksen johtajan heille nimeämät varahenkilöt. Työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat jäsenet niistä pääsopijajärjestöistä, joiden alaista henkilöstöä työskentelee keskuksessa vähintään 10 henkilöä. Kukin järjestö nimeää yhden edustajan ja tälle varaedustajan. Keskuskohtaisessa yhteistyöryhmässä voidaan käsitellä yhteistoiminnan johtosäännön 3 :ssä lueteltuja yhteistoiminnan piiriin kuuluvia asioita keskuksen osalta. Yhteistoiminnan johtosäännön 3 seuraa oheismateriaalina. Oheismateriaali 1 Yhteistoiminnan johtosääntö 3 Yhteistoiminnan piiriin kuuluvat asiat ehdotus Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korkeila Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta nimeää kolme edustajaa sosiaali- ja terveyskeskuksen yhteistyöryhmään. Ari Rusi ehdotti, että sosiaali- ja terveyskeskuksen yhteistyöryhmään nimetään neljä edustajaa, joista yksi on ruskolainen. Anne Sinilaakso kannatti Rusin ehdotusta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi yksimielisesti Rusin ehdotuksen ja päätti nimetä edustajikseen Suvi Heiniolan, Seppo Kalliotien, Heikki Laineen ja Eila Varjon. Tiedoksi Yt- ryhmään nimetyt henkilöt

16 Raision kaupunki Pöytäkirja 16 (43) Asianro 814/ / Aluehallintoviraston selvityspyyntö lasten ja nuorten ehkäisevistä terveyspalveluista Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korkeila : Lounais-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Raision sosiaali- ja terveyspalveluiden lautakunnalta päivätyllä pyynnöllä selvitystä Raision kaupungin toiminnassa havaittuihin puutteisiin neuvolatoiminnassa, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa. Havainnot perustuvat tiedonkeruuseen, jonka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toteutti keväällä 2012 (Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusterveydenhuollossa 2012). Selvitystä on pyydetty kirjallisesti mennessä. Selvityksen antamiseen on saatu jatkoaikaa saakka. Raision sosiaali- ja terveyskeskuksen vastaus aluehallintoviraston selvityspyyntöön on liitteessä AVI selvitys neuvola-asetus. Liitteet Oheismateriaali 2 AVI selvitys neuvola-asetus 3 AVIn selvityksen liitteet 3 AVIn selvityspyyntö ehdotus Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korkeila Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päättää antaa oheisen vastauksen selvityksenä Lounais-Suomen aluehallintoviraston selvityspyyntöön. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Tiedoksi Lounais-Suomen aluehallintovirasto

17 Raision kaupunki Pöytäkirja 17 (43) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta Asianro 703/ / Anne Sinilaakson kirjallinen kysymys lähihoitajien peruspalkasta historia Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta Anne Sinilaakso Vasemmistoliiton edustajana jätti seuraavan kirjallisen kysymyksen: - Pitääkö paikkansa, että Raision kotihoidon lähihoitajilla on erisuuruinen peruspalkka? Saavatko uudet lähihoitajat tosiaankin suuremman peruspalkan kuin pitkään kaupunkia palvelleet? - Mitkä ovat perustelut jos asia on näin? - Miten kuvittelette tämän vaikuttavan ns. vanhojen työntekijöiden työmotivaatioon ja näinkö heidän osaamistaan arvostetaan? - Koskeeko tämä peruspalkan eriarvoisuus kaikkia hoivan ja hoidon eri työpisteiden lähihoitajia? - Mitä asian korjaamiseksi on tehty tai tullaan tekemään? Sos,-terv.palvltk Vasemmistoliiton jäsenet ANNE SINILAAKSO PAAVO PENTTINEN ehdotus Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korkeila Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päättää antaa vastauksen Sinilaakson kirjalliseen kysymykseen sosiaali- ja terveyskeskuksen valmisteltavaksi. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

18 Raision kaupunki Pöytäkirja 18 (43) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta : Johtava hoitaja Ritva Seppälä: : Anne Sinilaakson kirjallisessa kysymyksessään esiin ottama ongelma kotihoidon lähihoitajien tehtäväkohtaisen palkan keskinäisten erojen työhyvinvointia ja -motivaatiota heikentävä vaikutus on ymmärretty hyvin hoito- ja hoivapalveluiden tulosalueella. Tilanne sai alkunsa vuoden 2007 Tehy-sopimuksen soveltamisesta. Tämän jälkeen ongelmaa on käsitelty useaan otteeseen hoitoja hoivapalveluiden sisällä sekä sosiaali- ja terveyskeskuksen johtoryhmän ja kaupungin henkilöstöhallinnon kesken. Koska tehtäväkohtaisten palkkojen harmonisointiin tarvittavaan palkanlisään ei ole ollut käytettävissä erillisrahoitusta talousarvion puitteissa, ratkaisua on yritetty löytää erityisesti järjestelyvaraerien kohdentamisella. Tätä kehitystä on puolestaan hidastanut kaupungin velvoite tasata Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alueen henkilöstön palkkaeroavaisuudet kolmen vuoden määräajassa ( ). Näitä korjaustarpeita on ollut hoito- ja hoivapalveluiden tulosalueen sisällä erittäin paljon. Henkilöstöryhmien sisäisiä palkkauseroja käsiteltiin kaupunginhallituksen konsernijaoston kokouksessa Tuolloin päätettiin tehdä selvitys koko sosiaali- ja terveyskeskuksen hoitohenkilöstön mahdollisista perusteettomista tehtäväkohtaisten palkkojen eroista. Selvityksen tulokset esitettiin konsernijaoston kokouksessa Sekä hinnoitteluryhmän että ammattinimikkeen sisällä tehtäväkohtaisissa palkoissa on suuriakin vaihteluja. Henkilöstöpäällikkö Jarmo Niitynperä ja ylihoitaja Tuula Huumonen ovat verranneet palkkojen vaihtelun ja aiemmin tehdyn työn vaativuuden arvioinnin suhdetta. Tehdystä arvioinnista ei läheskään aina löydy perustetta palkkaeroille. Toisaalta tehtävät ovat saattaneet todellisuudessa muuttua ja palkkausta on tarkistettu, mutta tätä ei ole huomioitu vahvistetussa työn vaativuuden arvioinnissa. Sen sijaan eri ammattiliittoihin kuulumisen perusteella ei vertailussa tullut ilmi palkkaeroja. Sosiaali- ja terveystoimen sekä henkilöstöhallinnon yhteistyönä ollaan parhaillaan laatimassa uutta työn vaativuuden arviointia hoitohenkilöstölle. On tarkoituksenmukaista, että palkkojen tarkistus aloitetaan tämän arvioinnin pohjalta sitä mukaa, kun varoja tarkoitukseen on käytettävissä. Kaupunginhallituksen konsernijaoston päätöksen mukaan sen yleisohjeissa tulevalle palkantarkistuskierrokselle otetaan kantaa siihen, että tarkistukset kohdennetaan työn vaativuuden arvioinnin perusteella ilmenevien perusteettomien palkkaerojen poistumiseen. Lisäksi konsernijaosto totesi, että sijaisille ei kuulu maksaa samoista tehtävistä korkeampaa palkkaa kuin vakinaiselle henkilöstölle, ellei työn vaativuudessa ole eroa. Jos henkilöstön rekrytoinnissa on ongelmia, tulee käyttää määräaikaista rekrytointilisää.

19 Raision kaupunki Pöytäkirja 19 (43) Oheismateriaali 3 Lähihoitajien peruspalkat ehdotus Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korkeila Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päättää merkitä annetun selvityksen tiedokseen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Tiedoksi

20 Raision kaupunki Pöytäkirja 20 (43) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta Asianro 702/ / Tuula Suomen kirjallinen kysymys Hulvelan Helmen zumba-tuntien lakkauttamisesta historia Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta Tuula Suomi Vihreiden edustajana jätti seuraavan kirjallisen kysymyksen: Kysely sosiaali- ja terveystoimelle Hulvelan Helmen Zumba-tuntien lakkautuksesta. Tällä hetkellä Hulvelassa kokoontuva Zumban harrastajat ja heidän vetäjänsä ottivat minuun yhteyttä, koska he ovat huolissaan Zumba-ryhmän jatkosta ensi vuonna. En tiedä missä päätös on tehty, mutta ryhmälle on ilmoitettu, ettei Zumban toimintaan enää anneta kaste-rahoitusta. Ryhmä haluaa jatkaa harrastustaan ja toivoo saavansa kaupungilta tukea jatkossakin (liitteenä vetäjän kirjelmä ja nimilista). Tuon asian sote-lautakuntaan, koska ryhmän vetäjä Sirke Peltokorpi on soittanut erityisryhmien liikuntasuunnittelija Johanna Frimannille, joka sanoi, ettei jatko kuulu liikuntatoimelle vaan sosiaali- ja terveyspuolelle. Hän kuitenkin lisäsi, että vaikka kuuluisi, niin uusia ryhmiä ei oteta. Ryhmä ei kuitenkaan ole uusi, vaan se on jo toiminut toista vuotta. Frimannin mukaan zumba-ohjaajan pitäisi tarjota tunnit yksityisesti, joka tarkoittaa, että hän vuokraa itse tilat. Tilavuokrat ovat yksityisille kaksi- tai kolminkertaiset yhdistyksiin verrattuna. Eikä hän saa hakea mitään ohjaajaavustuksia, koska on yksityinen ja avustukset ovat yhdistyksille. Tämä taas nostaa kustannuksia kohtuuttomasti kohderyhmälle. Näen tämän ryhmän toiminnan eriomaisena tapana ikäihmisten kunnon ja toimintakyvyn kohottajana. En myöskään usko sen tulevan kustannuksiltaan kovin kalliiksi. Kenelle päätös asiasta kuuluu ja mitä aiotaan tehdä zumba-ryhmän jatkumisen hyväksi? Tuula Suomi, vihreät

21 Raision kaupunki Pöytäkirja 21 (43) ehdotus Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korkeila Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päättää antaa vastauksen Suomen kirjalliseen kysymykseen sosiaali- ja terveyskeskuksen valmisteltavaksi. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta : Johtava hoitaja Ritva Seppälä : Raision kaupunki päätti vuonna 2010 osallistua Kansalliseen terveyshankkeeseen (Kaste), jonka yksi osa-alue on ikääntyviin henkilöihin suunnattu Toimintakykyisenä ikääntyminen - hanke. Toteutus tapahtuu Varsinais- Suomen ja Satakunnan kuntien ja yhteistoiminta-alueiden yhteishankkeena. Hankkeessa edistetään ikääntyvän väestön toimintakykyä erilaisilla toimenpiteillä; Raisiossa painopisteiksi valittiin matalan kynnyksen palveluohjaus- ja neuvontapisteen käynnistäminen sekä ns. rajapinta-hanke, jossa keskityttiin erityisesti sairaalasta kotiutumisvaiheen tukemiseen ja joustavoittamiseen. Matalan kynnyksen palveluohjaus- ja neuvontapiste Hulvelan Helmen toiminta käynnistyi syksyllä Kaste-hankkeen ohjeistuksen ja Helmen toimintasuunnitelman mukaisesti Helmi järjestää asiantuntijoiden luento-, informaatioja neuvontatilaisuuksia sekä tarjoaa ikäihmisille mahdollisuuden tutustua erilaisiin toimintakykyä ylläpitäviin liikuntamuotoihin ja muuhun toimintaan, näistä esimerkkinä vesijumppa, kuntosaliryhmät ja atk-kurssi. Edelleen hankeohjeistus korostaa velvoitetta integroida ja toteuttaa palveluohjauspisteiden tarjoama toiminta luomalla yhteistyökumppanuuksia oppilaitosten, järjestöjen ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa. Helmen tarjoamat liikunta- ym. aktiviteetit on toteutettu joko opiskelija- tai vapaaehtoisvoimin hankkeen projektityöntekijän koordinoimana. Kaste-hankkeesta myönnetään tukea toiminnan palkkamenoihin vain määrä- ja toiminnan kokeiluajaksi. Hulvelan Helmen toimintasuunnitelman ja Kasteen tavoitteen mukaisesti asiakkaiden ja projektityöntekijän hyväksi havaitsemat ja suosiota saaneet toiminnot on pyritty vakiinnuttamaan itseohjautuviksi tai vapaaehtoistyövoimalla toteutettaviksi ryhmiksi. Zumba Gold tunneissa on kysymys juuri tällaisesta hankkeessa tarjotusta tutustumismahdollisuudesta, jota varten palkattiin määräajaksi ulkopuolinen vetäjä. Määräaika ylitettiin puolella vuodella eikä tähän ylimenevään osuuteen ole voitu hakea hankkeesta tukea.

22 Raision kaupunki Pöytäkirja 22 (43) Raision kaupunki vakiinnutti Hulvelan Helmen matalan kynnyksen palveluohjauspisteen omaksi toiminnaksi vuoden 2013 talousarviossa. Talousarvio sisältää palkkamenoina vain toiminnan koordinaattorin palkan. Raision neuvontapisteen toimintaan sisältyy hanketoiminnan koordinoinnin lisäksi myös muuta toimintaa, kuten sotaveteraanien asioiden hoito. Kaste-hanke jatkuu yhteistoiminta-alueella Helmen toiminnan jalkauttamisella Ruskon alueelle, ja Kaste-hankkeen jatko-osiosta saadaan tukea tämän toisen vaiheen projektityöntekijän palkkauskustannuksiin. Zumba Gold tuntien jatkolle ei ole estettä, mikäli toimintaan saadaan vapaaehtoinen vetäjä tai asiakkaat haluavat itse kustantaa vetäjän palkkion. Hoitoja hoivapalveluiden vuoden 2013 talousarvioon ei tätä kustannusta ole mahtunut, mutta ilta-aikaan tapahtuvat ryhmät voidaan mainiosti toteuttaa Hulvelan tiloissa. Oheismateriaali 4 Hulvelan Helmen zumba-tunnit ehdotus Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korkeila Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päättää merkitä annetun selvityksen tiedokseen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Tiedoksi

23 Raision kaupunki Pöytäkirja 23 (43) Asianro 137/ / Ruskon palveluasumisyksiköiden asukkaiden aterioista perittävän omavastuuosuuden yhtenäistäminen Johtava hoitaja Ritva Seppälä : Asumispalveluilla tarkoitetaan kokonaisuutta, jossa asunto ja asumista tukevat palvelut liittyvät kiinteästi yhteen. Asumista tukevat palvelut voivat olla hoito- ja hoivapalveluja, tukipalveluja, kuten ateria-, vaatehuolto-, hygienia- ja siivouspalveluja. Asumisesta asukas maksaa yleensä vuokran ja palveluista asiakasmaksun. Tehostettu palveluasuminen on edellä kuvatun kaltaista sosiaalihuoltolain mukaista asumispalvelua. Niiden asiakasmaksuista ei ole erikseen säädetty asiakasmaksulaissa. Kunnan tulee kuitenkin ottaa huomioon maksuja koskevana yleissäännöksenä mm., että asiakasmaksu saa olla enintään palvelujen tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen ja että asiakasmaksu voidaan määrätä asiakkaan maksukyvyn mukaan. Raision kaupunki perii tehostetun palveluasumisen asiakkailta omassa palvelutuotannossa ateriapalvelumaksua, jonka hinta on sama kuin ruokapalvelujen ilmoittama ja hoito-hoivapalveluilta sisäisesti laskuttama, tuotantokustannusten mukainen hinta. Ruskon palveluasumisyksiköt ovat aiempina vuosina hankkineet ruokapalvelunsa eri tuottajilta ja maksaneet palveluista erisuuruisen hinnan. Tästä johtuen myös ateriapalvelusta perittävät asiakasmaksut poikkeavat toisistaan huomattavasti. Ateriapäivän hinnat asiakkaille ovat olleet seuraavat: Maununkoti 8,10, Jokitupa 8,40 ja Maununtupa 11,60. Vuonna 2013 kaikkiin yksiköihin ostetaan ruokapalvelut Ruskon kunnalta, joka on ilmoittanut perivänsä ruokapalvelusta 12,69 /ateriapäivä. Ruskon palveluasumisyksiköiden asukkailta perittävä ateriapalveluhinta tulee yhdenmukaistaa todellisten tuotantokustannusten suuruiseksi eli 12,69 /ateriapäivä. ehdotus Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korkeila Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päättää, että Maununkodin, Maununtuvan ja Jokituvan tehostetun palveluasumisen asukkaiden ateriapalvelusta peritään alkaen tuotantokustannusten mukainen hinta 12,69 /ateriapäivä.

24 Raision kaupunki Pöytäkirja 24 (43) Anneli Kiiski esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Anne Sinilaakso kannatti Kiiskin esitystä. Valmistelusta tulee ilmetä, - mihin ateriapäivän hinnan korotus perustuu - selvitys, miksi asukkaat eivät saa ruokaa silloin ja niin paljon kuin haluavat - voiko asiakas itse valita päivät, joista maksaa ateriamaksun. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Tiedoksi Helena Järvi, Sosiaali- ja terveyskeskuksen hallintopalvelut Seija Hannula, Hoito- ja hoivapalvelut

25 Raision kaupunki Pöytäkirja 25 (43) Asianro 136/ / Kotikuntoutusavustajan palveluista perittävät asiakasmaksut Johtava hoitaja Ritva Seppälä : Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alueen kotihoitoasiakkaille on kahden vuoden ajan ollut mahdollista osoittaa kotikuntoutusavustajan palvelua. Palvelu on tuotettu kokeiluluontoisena tukipalveluna eikä siitä ole peritty asiakkaalta erillistä tukipalvelumaksua. Palvelua on pääsääntöisesti tarjottu asiakkaille, joilla vaikean sairauden tai vammautumisen jälkeisessä tilanteessa on tämän tukipalvelun lisäksi maksimaalisen kotihoitopalvelun tarve pitkäaikaisesti. Palvelusta ja sen tuottamasta terveydellisestä hyödystä asiakkaille sekä taloudellisesta merkityksestä kaupungille on systemaattisesti kerätty asiakaskohtaista kokemustietoa. Palvelun avulla on pystytty välttämään usean asiakkaan siirtyminen ympärivuorokautiseen hoitoon pois kotoaan. Nettosäästö kaupungille yhden kotikuntoutusavustajan palveluista on ollut noin euroa/vuosi. Vuoden 2013 talousarvio sisältää toisen kotikuntoutusavustajan vakanssin. Kotihoidon henkilökunta on tuonut esille, että kotikuntoutusavustajan palvelusta hyötyisivät edellä kuvattujen pitkäaikaisten asiakkaiden lisäksi ne asiakkaat, jotka sairaalasta kotiutumisvaiheessa tarvitsevat muutaman viikon ajan lisätukea toimintakykynsä parantamiseen, kunnes selviävät jälleen itsenäisesti. Säännöllisen kotihoidon asiakkaalla kotikuntoutusavustajan palvelut tulee sisällyttää hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Tällöin palvelut harvoin nostavat merkittävästi asiakkaan maksamaa kotihoidon omavastuuosuutta, koska avun tarve on muutoinkin huomattava eikä palvelumaksuluokka useinkaan muutu. Lyhytaikaisesta kotihoidosta ja kotikuntoutusavustajan palvelusta ei lakisääteisesti ole tarvetta tehdä hoito- ja palvelusuunnitelmaa, vaan palvelut voidaan laskuttaa tilapäisen kotihoidon käyntilaskutuksena, joka on 7,50 käynniltä. ehdotus Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korkeila Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päättää, että kotikuntoutusavustajan palveluista peritään asiakasmaksua seuraavasti: - säännöllisen kotihoitoasiakkaan saama kotikuntoutusavustajan palvelujen tuntimäärä sisällytetään hoito- ja palvelusuunnitelmaan, ja se kerryttää hänen asiakasmaksuaan kuten muukin kotihoidon palvelu - lyhytaikaisesta kotikuntoutusavustajan palvelusta peritään tilapäisen kotihoidon käyntimaksu voimassa olevien asiakasmaksujen mukaisesti.

26 Raision kaupunki Pöytäkirja 26 (43) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Tiedoksi Helena Järvi, Sosiaali- ja terveyskeskuksen hallintopalvelut Tuula Nikkilä, Hoito- ja hoivapalvelut

27 Raision kaupunki Pöytäkirja 27 (43) Asianro 93/ / Sosiaali- ja terveyskeskuksen saatavien poistot Talouspäällikkö Markku Liimatainen : Terveydenhuoltolain 24 :n mukaan kunnan on järjestettävä alueensa asukkaiden sairaanhoitopalvelut, joihin luetaan mm. sairauksien tutkimus, lääketieteellinen tai hammaslääketieteellinen taudinmääritys, hoito, hoitosuunnitelman mukaiset pitkäaikaisen sairauden hoitoon tarvittavat hoitotarvikkeet sekä tarpeellinen lääkinnällinen kuntoutus. Hoitovelvoitteen perusteella terveyskeskuksen tulee antaa jokaiselle hänen tarvitsemansa hoito riippumatta siitä, onko potilaalla rahaa hoidon maksamiseen. Vastaavat säännökset ovat voimassa myös sosiaalitoimessa koskien mm. kotipalvelua. Kokouksessa on nähtävänä salassa pidettävä oheismateriaali maksuista vuosilta , joita maksukehotuksista ja ulosotosta huolimatta ei ole saatu perittyä. Poistettavaksi esitettyjen maksujen kokonaismäärä vuosilta on em. oheismateriaalin mukainen. ehdotus Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korkeila Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päättää poistaa kirjanpidosta oheismateriaalin mukaiset maksut vuosilta , joita ei ole saatu perittyä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Tiedoksi Armi Peltonen, Tekninen keskus, talous- ja hallintopalvelut Maarit Seppänen, Sosiaali- ja terveyskeskuksen hallintopalvelut

28 Raision kaupunki Pöytäkirja 28 (43) Asianro 112/ / Työterveyshuollon ylilääkärin viran täyttäminen historia Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta Kokouspvm / 042 / 2012 Työterveyshuollon ylilääkärin viran julistaminen haettavaksi Asian valmistelija: johtava ylilääkäri Katariina Korkeila ja sosiaali- ja terveysjohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta on kokouksessaan myöntänyt eron työterveyshuollon ylilääkäri Jaana Miettiselle lukien. Tehtävää on hoidettu sisäisin järjestelyin lautakunnan tekemän päätöksen mukaisesti. Raision kaupungin hallintosäännön 28 :n mukaan tulosalueen johtajan valitsee lautakunta. Hallintosäännön 26 :n mukaan viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Ennen ylilääkärin viran julistamista haettavaksi on Raision voimassa olevien ohjeiden mukaan haettava virkaan täyttölupa konsernijaostolta. Samalla kun lautakunta päättää käynnistää prosessin viran haettavaksi julistamisesta, tulee valita henkilöt, jotka suorittavat hakijoiden haastattelun. Heille annettaisiin myös oikeus päättää haastatteluun kutsuttavista hakijoista ja tehdä lautakunnalle esitys valittavasta henkilöstä. Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja S-TL: Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päättää 1. hakea kaupunginhallituksen konsernijaostolta ylilääkärin viran täyttölupaa 2. oikeuttaa sosiaali- ja terveyskeskuksen johtoryhmän valmistelemaan kuulutuksen

29 Raision kaupunki Pöytäkirja 29 (43) 3. että kuulutus julkaistaan kaupungin ilmoitustaulun ja työvoimahallinnon lisäksi Turun Sanomissa, Suomen Lääkärilehdessä ja/tai Työterveyslääkärilehdessä 4. nimetä haastatteluryhmään sosiaali- ja terveyskeskuksen johtoryhmän jäsenet, sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan puheenjohtajan sekä työterveysjaoston puheenjohtajan sekä lautakunnan keskuudestaan valitsemat haastattelijat. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lautakunnan keskuudestaan nimeämiksi haastattelijoiksi valittiin Tuula Suomi ja Veli Jalonen. Täytäntöönpano Konsernijaosto, Sanna-Tuulia Lehtomäki, Markku Liimatainen, Ritva Seppälä, Arja Iho, Mikko Hulkkonen, Katariina Korkeila, Sami Nieminen, Auli Raunio, Jonni Moislahti, Tuula Suomi ja Veli Jalonen Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta : Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korkeila : Työterveyshuollon ylilääkärin viranhakuilmoitus on julkaistu Turun Sanomissa , Suomen Lääkärilehdessä sekä lisäksi työvoimahallinnon ja Raision kaupungin internet-sivuilla. Virkaan ei tullut yhtään hakemusta. Viran hoitoa on jatkettu sisäisin järjestelyin lautakunnan tekemän päätöksen mukaisesti. Virantäyttökuulutus julkaistaan uudelleen kuluvan tammikuun aikana. Koska haastatteluryhmä oli valittu edellisellä valtuustokaudella, uuden sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tulee valita keskuudestaan haastatteluryhmään henkilöt, joiden tehtävät on kuvattu päätöksessä , 139. ehdotus Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korkeila Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päättää nimetä haastatteluryhmään sosiaali- ja terveyskeskuksen johtoryhmän jäsenet, sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan puheenjohtajan, työterveysjaoston puheenjohtajan sekä lautakunnan keskuudestaan valitsemat haastattelijat.

30 Raision kaupunki Pöytäkirja 30 (43) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päätti valita haastatteluryhmään sosiaali- ja terveyskeskuksen johtoryhmän jäsenet, lautakunnan puheenjohtajan, työterveysjaoston puheenjohtajan sekä lautakunnan jäsenistä Veli Jalosen ja Seppo Kalliotien. Tiedoksi Haastatteluryhmään valitut Katariina Korkeila, Sosiaali- ja terveyskeskus Markku Liimatainen, Sosiaali- ja terveyskeskuksen hallintopalvelut Sami Nieminen, Sosiaali- ja terveyskeskuksen hallintopalvelut Arja Iho, Sosiaalityö Ritva Seppälä, Hoito- ja hoivapalvelut Mikko Hulkkonen, Perhepalvelut Tuula Huumonen, Terveyspalvelut

31 Raision kaupunki Pöytäkirja 31 (43) Asianro 139/ / Vastaava työterveyshoitaja Terhi Nurmen palkantarkistus Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korkeila : Sosiaali- ja terveyspalveluiden lautakunta myönsi työterveyshuollon ylilääkärille eron tehtävästään tämän irtisanouduttua lukien. Lautakunta päätti kokouksessaan ylilääkärin tehtävien hoitamisesta väliaikaisesti sisäisin järjestelyin siten, että työterveyslääkärien lähiesimiehenä ja vs. vastaavana työterveyslääkärinä toimii Tytti Leino, ja tulosalueen kokonaisvastuu siirtyy johtava ylilääkäri Katariina Korkeilalle, kunnes työterveyshuollon ylilääkärin virka täytetään. Työterveyshuollon ylilääkärin jäätyä pois ovat työterveyshuollon raportointiin, laskutukseen ja tuotteistukseen liittyvät tehtävät siirtyneet aiempaa selkeästi enemmän vastaavalle työterveyshoitajalle. Johtavan ylilääkärin hoitaessa oman viran ohella sosiaali- ja terveysjohtajan tehtäviä on vastaavan työterveyshoitajan vastuu edelleen lisääntynyt. Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan viranhaltijalle voidaan maksaa korotettua palkkaa, kun viranhaltijan työtehtävien vaativuus olennaisesti muuttuu vähintään 10 työpäivän ajaksi. ehdotus Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korkeila Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päättää myöntää Terhi Nurmelle määräaikaisen 5 % korotuksen tehtäväkohtaiseen palkkaan alkaen. Palkanlisä on voimassa niin kauan kunnes työterveyshuollon johtamisjärjestelyt vakiinnutetaan. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Tiedoksi Mirva Miettinen, Tekninen keskus, talous- ja hallintopalvelut Terhi Nurmi, Työterveyshuolto

32 Raision kaupunki Pöytäkirja 32 (43) Asianro 118/ / Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korkeilan vuosiloman vahvistaminen Puheenjohtaja Heikki Laine: Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korkeila anoo vuosilomaa ajalle (5 pv) ja (3 pv). Sijaistamisen osalta hallintopalvelukeskus sopii keskuudessaan varallaolosta. ehdotus Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan puheenjohtaja Heikki Laine Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päättää hyväksyä vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korkeilan vuosiloman pidettäväksi (5 pv) ja (3 pv). Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Katariina Korkeila poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Tiedoksi Katariina Korkeila, Sosiaali- ja terveyskeskus Liisa Mild, Tekninen keskus, talous- ja hallintopalvelut

33 Raision kaupunki Pöytäkirja 33 (43) Asianro 92/ / Kuntalain mukaiset otto-oikeuden alaiset viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat sosiaali- ja terveyskeskuksessa Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korkeila : Kaupunginhallituksen konsernijaosto on perustanut lukien ohjaajan toimen, vak.nro , jonka ensimmäinen sijoituspaikka on sosiaali- ja terveyskeskuksen päihdetiimi. Työntekijä voidaan vakinaistaa työsuhteeseen ilman hakumenettelyä, jos hän on hoitanut vastaavia tehtäviä vähintään vuoden. Jari Myrskykari on hoitanut tehtävää alkaen ja hän on antanut suostumuksensa vakinaistamiseen. Vakanssiin on konsernijaoston täyttölupa Kaupunginhallituksen konsernijaosto on perustanut lukien sairaanhoitajan toimen, vak.nro , jonka ensimmäinen sijoituspaikka on sosiaali- ja terveyskeskuksen psykiatrinen kotitiimi. Työntekijä voidaan vakinaistaa työsuhteeseen ilman hakumenettelyä, jos hän on hoitanut vastaavia tehtäviä vähintään vuoden, Hille Pajunen on hoitanut tehtävää alkaen ja hän on antanut suostumuksen vakinaistamiseen. Vakanssiin on konsernijaoston täyttölupa Perhepalveluyksikössä on avoin perhetyöntekijän toimi vak.nro Työntekijä voidaan vakinaistaa työsuhteeseen ilman hakumenettelyä, jos hän on hoitanut vastaavia tehtäviä vähintään vuoden, Maiju Hämäläinen on hoitanut tehtävää alkaen ja hän on antanut suostumuksen vakinaistamiseen. Vakanssiin on konsernijaoston täyttölupa. ehdotus Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korkeila Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeutta edellä mainittujen virkojen ja toimien täyttämistä koskeviin viranhaltijapäätöksiin. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Tiedoksi

34 Raision kaupunki Pöytäkirja 34 (43) Asianro 94/ / Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korkeila : Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat: Hallinto Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korkeila - henkilöstöasiat 78 85/2012 Johtava ylilääkäri Katariina Korkeila - henkilöstöasiat /2012, 1 13/ maksusitoumukset 6 - muut päätökset - Talouspäällikkö Markku Liimatainen - henkilöstöasiat 5 6/2012 Perhepalvelut Johtava sosiaalityöntekijä Hannele Elo-Kuru - henkilöstöpäätökset 65 78/2012, 1 15/ perhehuoltojärjestelmä 66 69/2012, 1 10/2013 Sosiaalityöntekijä Marja-Leena Borgman - perhehuoltojärjestelmä 35 36/2012, 1 3/2013 Sosiaalityöntekijä Elina Hahtola - perhehuoltojärjestelmä /2012, 1 11/2013 Vt. sosiaalityöntekijä Eva-Maija Harjunpää - perhehuoltojärjestelmä 54 70/2012, 1 3/2013 Johtava psykologi Mikko Hulkkonen - henkilöstöasiat 6 20/2012 Sosiaalityöntekijä Aino Hynninen - perhehuoltojärjestelmä /2012, 1/2013 Vs. sosiaalityöntekijä Riikka Jokela - perhehuoltojärjestelmä 94 97/2012, 1 12/2013

35 Raision kaupunki Pöytäkirja 35 (43) Vs. sosiaalityöntekijä Henrietta Kotkanen - perhehuoltojärjestelmä 1 3/2013 Sosiaalityöntekijä Taina Lähteenmäki - perhehuoltojärjestelmä /2012, 1 6/2013 Vt. lastenvalvoja Eeva Myllynen - elatussopimus / sopimus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta - Sosiaalityöntekijä Terhikki Mäkelä - perhehuoltojärjestelmä /2012 Vs. sosiaalityöntekijä Kirsi Ojala-Rahunen - perhehuoltojärjestelmä 58 63/2012, 1 9/2013 Sosiaalityöntekijä Tiina Valtonen - perhehuoltojärjestelmä 55 64/2012, 1 12/2013 Sosiaalityöntekijä Maria Viili - perhehuoltojärjestelmä 23 26/2012, 1 3/2013 Sosiaalityö Sosiaalityönjohtaja Arja Iho - henkilöstöasiat 72 98/2012, 1 9/ muut päätökset - Vs. etuuskäsittelijä Kati Arte - perhehuoltojärjestelmä 1 79/2012, 1 53/2013 Sosiaalityöntekijä Markku Hallikainen - perhehuoltojärjestelmä 1 26/2013 Etuuskäsittelyn ohjaaja Riina Heinonen - perhehuoltojärjestelmä /2012, 1 29/2013 Sosiaalityöntekijä Arja Helenius - perhehuoltojärjestelmä /2012, 1 33/2013 Vs. etuuskäsittelijä Anne Joutsa - perhehuoltojärjestelmä 1 32/2012, 1 79/2013 Vs. etuuskäsittelyn ohjaaja Paula Kajala - perhehuoltojärjestelmä 1 10/2013

36 Raision kaupunki Pöytäkirja 36 (43) Etuuskäsittelijä Janne Karvonen - perhehuoltojärjestelmä /2012, 1 31/2013 Vs. sosiaalityöntekijä Henna Kauppila-Suomäki - perhehuoltojärjestelmä 1 67/2012 Ohjaaja Kalle Kivijärvi - perhehuoltojärjestelmä 29/2012 Sosiaalityöntekijä Leena Lahti - perhehuoltojärjestelmä /2012, 1 35/2013 Vs. sosiaalityöntekijä Ville Lahtivuori - perhehuoltojärjestelmä /2012 Vs. etuuskäsittelijä Tanja Lampikoski - perhehuoltojärjestelmä /2012, 1 19/2013 Vs. sosiaalityöntekijä Matti Matikainen - perhehuoltojärjestelmä /2012, 1 46/2013 Sosiaalityöntekijä Terhikki Mäkelä - perhehuoltojärjestelmä /2012, 1 31/2013 Projektikoordinaattori Pia Pelkonen - perhehuoltojärjestelmä 1 23/2012 Sosiaalityöntekijä Laila Poikonen - perhehuoltojärjestelmä /2012, 1 61/2013 Kuntoutusohjaaja Eeva Savola - sosiaalinen työllistäminen 1 2/2012 Sosiaalityöntekijä Marja Suominen - perhehuoltojärjestelmä /2012, 1 37/2013 Vs. etuuskäsittelijä Mirka Uusitalo - perhehuoltojärjestelmä /2012, 1 51/2013 Johtava sosiaalityöntekijä Ritva Vahanne - vammaispalvelu /2012, 1 22/ henkilöstöasiat -

37 Raision kaupunki Pöytäkirja 37 (43) Terveyspalvelut Johtava psykologi Seija Heikkonen - henkilöstöasiat/asiakasasiat 18 28/2012, 1 3/ maksusitoumukset 1 15/2012, 1 2/2013 Ylihoitaja Tuula Huumonen - henkilöstöasiat 26 35/2012, 1 9/2013 Vs. vastaava hammaslääkäri Maria Ahala - henkilöstöasiat 48 58/2012, 1 3/2013 Vastaava suuhygienisti Mari Impilä - henkilöstöasiat 17 20/2012, 1/2013 Psykiatrian erikoislääkäri Kristiina Kallio-Soukainen - ostopalvelut - Ylilääkäri Päivi Kokkila - henkilöstöasiat /2012, 1 13/2013 Osastonhoitaja Mervi Mätikkömäki, vs. osastonhoitaja Katja Tolvanen - henkilöstöasiat /2012, 1 10/2013 Ylilääkäri Leena Passi - henkilöstöasiat 26 30/2012, 1 3/ veteraanikuntoutus - Osastonhoitaja Sirkku Ranta - henkilöstöasiat 56 74/2012, 1 2/2013 Sairaanhoitaja Solveig Tikka - ostopalveluosoitus 1-3 Vastaava terveydenhoitaja Sirpa Vahtera - henkilöstöasiat 44 55/2012 Osastonhoitaja Tiina Virtanen - ostopalveluosoitus henkilöstöasiat 12/2012 Hoito- ja hoivapalvelut Johtava hoitaja Ritva Seppälä - pitkäaikainen laitoshoito 95/ omaishoidon tuki / asiakaspäätökset /2012, 1 18/2013

38 Raision kaupunki Pöytäkirja 38 (43) - henkilöstöasiat/asiakaspäätökset 79 86/2012, 1 12/2013 Osastonhoitaja Sirkka Johansson - henkilöstöasiat 50 69/2012, 1 11/2013 Vt. osastonhoitaja Aija Laakkonen - henkilöstöasiat 37 43/2012, 1 3/2013 Osastonhoitaja Satu Jätinvuori, apulaisosastonhoitaja Maarit Jaakola - henkilöstöasiat /2012, 1 8/ asiakaspäätökset, palveluasuminen Satu Jätinvuori /2012, 1-3/2013 Maarit Jaakola - Osastonhoitaja Satu Jätinvuori, apulaisosastonhoitaja Seija Hannula - Rusko/Vahto asuntolat 83/ Rusko palveluasuminen, henkilöstö /2012, 1 15/2013 Osastonhoitaja Tuire Nikkari, vs. osastonhoitaja Marja Liski-Suominen - henkilöstöasiat /2012, 1 6/2013 Osastonhoitaja Tuula Nikkilä, apulaisosastonhoitaja Katri Malmberg - henkilöstöasiat /2012, 1 8/ Effica-asiakaspäätökset Tuula Nikkilä /2012, 1/2013 Katri Malmberg /2012, 1/2013 Sosiaalityöntekijä Pirkko Nygren - perhehuoltojärjestelmä /2012, 1 7/2013 Kehitysvammaisten avohuollonohjaaja Paula Ranne - henkilöstöasiat 40 60/2012, 1 8/2013 Tulosyksikön johtaja Sari Tanninen - henkilöstöasiat 45 50/2012, 1 11/2013 Pöytäkirjat ovat nähtävänä sosiaali- ja terveyskeskuksen hallintopalvelussa.

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 94/00.02.04/2013 132 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 22.5.2013 Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korkeila 14.5.2013 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 94/00.02.04/2013 181 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 11.9.2013 Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Markku Liimatainen 6.9.2013: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 19.9.2012 Hallinto Sosiaali- ja terveysjohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki - henkilöstöasiat 182 190 Johtava ylilääkäri Katariina Korkeila - henkilöstöasiat/maksusitoumukset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 156/00.02.04/2014 115 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 11.6.2014 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 4.6.2014: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 156/00.02.04/2014 96 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 14.5.2014 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 5.5.2014: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 156/00.02.04/2014 131 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 27.8.2014 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 20.8.2014: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1035/00.02.04/2014 25 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 18.2.2015 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 11.2.2015: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 156/00.02.04/2014 154 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 24.9.2014 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 17.9.2014: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1035/00.02.04/2014 102 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 16.6.2015 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 9.6.2015: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1035/00.02.04/2014 122 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 2.9.2015 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 21.8.2015: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1035/00.02.04/2014 146 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 23.9.2015 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 16.9.2015: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1035/00.02.04/2014 164 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 5.10.2015 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 28.9.2015: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 121/00.02.04/2016 48 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 16.3.2016 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 9.3.2016: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 121/00.02.04/2016 68 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 28.4.2016 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 26.4.2016: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 121/00.02.04/2016 156 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 21.9.2016 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 15.9.2016: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 121/00.02.04/2016 196 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 16.11.2016 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 10.11.2016: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 155/00.02.04/2017 39 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 14.3.2017 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 7.3.2017: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginvaltuusto

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginvaltuusto Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginvaltuusto 105 10.6.2013 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 218 6.11.2013 Kaupunginhallitus 84 29.3.2016 Asianro 677/04.03.01/2013 33 Valtuutettu Mika Koiviston

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan jäsenten vaali

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan jäsenten vaali Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 485 17.12.2012 Asianro 805/00.00.01/2012 14 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan jäsenten vaali Päätöshistoria Kaupunginhallitus 17.12.2012 485

Lisätiedot

Juha Sandberg, Sosiaali- ja terveyskeskus. Sari Tanninen, Hoito- ja hoivapalvelut Markku Liimatainen, Sosiaali- ja terveyskeskus,

Juha Sandberg, Sosiaali- ja terveyskeskus. Sari Tanninen, Hoito- ja hoivapalvelut Markku Liimatainen, Sosiaali- ja terveyskeskus, Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Kokoustiedot Aika 30.09.2013 maanantai klo 18:00-21:15 Paikka Kaupunginhallituksen huone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Heikki Laine, puheenjohtaja Veli Jalonen,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan vuoden 2017 talousarvioehdotuksen valmistelutilanne ja alustava talousarvioehdotus

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan vuoden 2017 talousarvioehdotuksen valmistelutilanne ja alustava talousarvioehdotus Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 792/02.02.00/2016 157 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan vuoden 2017 talousarvioehdotuksen valmistelutilanne ja alustava talousarvioehdotus Sosiaali- ja

Lisätiedot

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginvaltuusto 106 10.6.2013 Asianro 679/05.11.00/2013 220 Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (24) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta Kokoustiedot. Aika tiistai klo 16:05-16:20

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (24) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta Kokoustiedot. Aika tiistai klo 16:05-16:20 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (24) Kokoustiedot Aika 28.06.2016 tiistai klo 16:05-16:20 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Heikki Laine, puheenjohtaja Veli Jalonen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 27.4.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 9.12.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginvaltuusto 106 10.6.2013 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 220 6.11.2013 Kaupunginhallitus 412 18.11.2013 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 62

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 06.04.2011 klo 17.30 18.10 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Heinilä Päivi Koivisto

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/2015 55 Kokousaika 11.11.2015 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (29) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 24.10.2012. Kokoustiedot. Aika 24.10.2012 keskiviikko klo 18:00-20:50

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (29) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 24.10.2012. Kokoustiedot. Aika 24.10.2012 keskiviikko klo 18:00-20:50 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (29) Kokoustiedot Aika 24.10.2012 keskiviikko klo 18:00-20:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Auli Raunio, puheenjohtaja Veli

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/2017 41 Kokousaika 24.8.2017 kello 18.00 18.50 Kokouspaikka Palvelutalo, Turuntie 8 Läsnä Eija-Liisa Suisto, puheenjohtaja Ilkka Tuomisto, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan sopeuttamisohjelman jatkovalmistelu

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan sopeuttamisohjelman jatkovalmistelu Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 362/06.00/2013 228 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan sopeuttamisohjelman jatkovalmistelu historia Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 24.4.2013

Lisätiedot

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (7) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1138/02.05.00/2013 344 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen 1.1.2016 Päätöshistoria Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginvaltuusto 106 10.6.2013 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 220 6.11.2013 Kaupunginhallitus 412 18.11.2013 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 62

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 27.9.2017 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 17.03.2015 klo 17.00 17.40 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 7.11.2013 klo 18.00-19.05 Paikka Yläkoulun opettajainhuone Asiat 100 Kokouksen avaaminen 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Laillisuus ja Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Laillisuus ja Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 2/2017 16 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 28.02.2017 klo 15:00-17:22 Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 Saapuvilla olleet jäsenet Väänänen Veikko puheenjohtaja Jomppanen Jouni I. I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Johanna Horsma, puheenjohtaja Marita Backman Veikko Granqvist Liisa Kivekäs Kari Kuusisto Teemu Leppänen Pirkko Sillanpää Satu Soini Sauli Solhagen

Johanna Horsma, puheenjohtaja Marita Backman Veikko Granqvist Liisa Kivekäs Kari Kuusisto Teemu Leppänen Pirkko Sillanpää Satu Soini Sauli Solhagen Espoon kaupunki Pöytäkirja 22.01.2015 Sivu 1 / 15 Kokoustiedot Aika 22.01.2015 torstai klo 9:05-11:55 Paikka Scandic Plaza Hotel, Turku Saapuvilla olleet jäsenet Johanna Horsma, puheenjohtaja Marita Backman

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2016 1

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2016 1 ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2016 1 Kokousaika 20.01.2016 kello 18.00 19.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka

Lisätiedot

Kiintiöpakolaisten ja oleskeluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen vuosina

Kiintiöpakolaisten ja oleskeluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen vuosina Sosiaali- ja terveyslautakunta 15 30.01.2017 Kaupunginhallitus 61 27.03.2017 Kiintiöpakolaisten ja oleskeluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen vuosina 2017-2018 47/05.02.24/2017 Sosiaali-

Lisätiedot

Valtuustotalo, Vihreiden ryhmätila, Espoonkatu 5, Espoo

Valtuustotalo, Vihreiden ryhmätila, Espoonkatu 5, Espoo Espoon kaupunki terveyslautakunnan sosiaali- ja Pöytäkirja 20.04.2017 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 20.04.2017 torstai klo 17:05-19:25 Paikka Valtuustotalo, Vihreiden ryhmätila, Espoonkatu 5, 02770 Espoo

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (7) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoushuone, 2.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (7) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoushuone, 2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (7) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-15:50 Paikka Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoushuone, 2. krs (Suurmestar) Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Marjatta

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Aika: 9.2.2016 klo 19.00 19.30 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (29) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 18.02.2015. Kokoustiedot. Aika 18.02.2015 keskiviikko klo 18:00-19:05

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (29) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 18.02.2015. Kokoustiedot. Aika 18.02.2015 keskiviikko klo 18:00-19:05 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (29) Kokoustiedot Aika 18.02.2015 keskiviikko klo 18:00-19:05 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Heikki Laine, puheenjohtaja Veli Jalonen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Harri Markku varajäsen Hannola Janne jäsen Yliluoma Satu jäsen, poistui klo Fofonoff Sergei Kp jäsen

Harri Markku varajäsen Hannola Janne jäsen Yliluoma Satu jäsen, poistui klo Fofonoff Sergei Kp jäsen 9/2017 134 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 28.11.2017 klo 15:00-15:26 Kokouspaikka Virtaniemi, Nellim Saapuvilla olleet jäsenet Oikarinen Eira puheenjohtaja Akujärvi Kari varajäsen Hirvelä Ritva

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Hulvelan tehostetun palveluasumisen vuokrien korotus

Hulvelan tehostetun palveluasumisen vuokrien korotus Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1054/02.05.00/2013 11 Hulvelan tehostetun palveluasumisen vuokrien korotus Päätöshistoria Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 11.12.2013 242 Tiivistelmä

Lisätiedot

Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5

Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5 Espoon kaupunki terveyslautakunnan sosiaali- ja Pöytäkirja 11.05.2016 Sivu 1 / 8 Kokoustiedot Aika 11.05.2016 keskiviikko klo 17:00-19:15 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5 Saapuvilla

Lisätiedot

TEKSTIILITYÖN OPETTAJAN NIMITTÄMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI PUULAN SEUTUOPISTOON / VAKINAISESTI NIMITTÄMINEN

TEKSTIILITYÖN OPETTAJAN NIMITTÄMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI PUULAN SEUTUOPISTOON / VAKINAISESTI NIMITTÄMINEN Kunnanhallitus 97 08.05.2006 Kunnanhallitus 99 28.03.2007 Kunnanhallitus 118 16.04.2007 TEKSTIILITYÖN OPETTAJAN NIMITTÄMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI PUULAN SEUTUOPISTOON / VAKINAISESTI NIMITTÄMINEN 86//2006 Opistolautakunta

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 27.9.2017 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 28.02.2013 torstai klo 17:30-21:05 tauko klo 19.36-19.46 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 8/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55 Kunnnanviraston kokoushuone Jäsen Paikalla Varajäsen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan vuoden 2015 talousarvioehdotuksen valmistelutilanne ja alustava talousarvioehdotus

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan vuoden 2015 talousarvioehdotuksen valmistelutilanne ja alustava talousarvioehdotus Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 689/02.02.00/2014 155 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan vuoden 2015 talousarvioehdotuksen valmistelutilanne ja alustava talousarvioehdotus Sosiaali- ja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2017 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 15.11.2017 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Sanna-Tuulia Lehtomäki, Sosiaali- ja terveyskeskus. Sami Nieminen, Sosiaali- ja terveyskeskuksen. Satu Jätinvuori, Hoito- ja hoivapalvelut

Sanna-Tuulia Lehtomäki, Sosiaali- ja terveyskeskus. Sami Nieminen, Sosiaali- ja terveyskeskuksen. Satu Jätinvuori, Hoito- ja hoivapalvelut Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (25) Kokoustiedot Aika 27.09.2012 torstai klo 18:00-21:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Auli Raunio, puheenjohtaja Veli Jalonen,

Lisätiedot

Otto-oikeuden käyttäminen sivistyslautakunnan päätökseen koskien

Otto-oikeuden käyttäminen sivistyslautakunnan päätökseen koskien Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 754/01.00.01/2016 345 Otto-oikeuden käyttäminen sivistyslautakunnan päätökseen 5.10.2016 93 koskien Kaanaan koulun ja päiväkodin sekä Tahvion ja Tikanmaan koulujen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 38. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 38. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 38 KOKOUSAIKA 14.08.2012 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Aino Savolainen, pj Teemu Pakarinen,

Lisätiedot

15 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys kaupungin- ja kunnanhallituksille toimintavuodelta 2014

15 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys kaupungin- ja kunnanhallituksille toimintavuodelta 2014 Mäntyharju Pöytäkirja 3/2015 1 (9) Aika 30.06.2015, klo 16:07-16:58 Paikka Villa Aurora, Tervaniementie 2 Käsitellyt asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastus 14 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (10) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoushuone, 2.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (10) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoushuone, 2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-16:10 Paikka Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoushuone, 2. krs (Suurmestar) Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Ilkka

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 6/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 6/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 6/2015 49 Kokousaika 7.10.2015 kello 18.00-19.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka

Lisätiedot

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja 12.02.2014 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 12.2.2014 keskiviikko klo 17:54-19:50 Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros Saapuvilla olleet jäsenet Tiina

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 916/02.02/2013 206 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtoryhmä 4.10.2013: Tilaajan arvio

Lisätiedot

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Perusturvalautakunta ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8 / (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Muut saapuvilla olleet Seppo Hiekkala, toimitusjohtaja

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8 / (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Muut saapuvilla olleet Seppo Hiekkala, toimitusjohtaja Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8 / 2016 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-16:10 Paikka Hotelli Scandic Kuopio, Satamakatu 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Ilkka Raninen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Keskiviikko 20.11.2013 klo 16.00 17.20. Vanhusten palvelukeskus

Keskiviikko 20.11.2013 klo 16.00 17.20. Vanhusten palvelukeskus Viranomainen No 9/ 2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 79 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.11.2013 klo 16.00 17.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen.

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2014 27.8.2014 Kokousaika Keskiviikkona 27.8.2014 klo 17.00-18.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Nivasalo Meeri jäsen

Nivasalo Meeri jäsen Inarin kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 27.01.2016 klo 16:00-16:53 Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 Saapuvilla olleet jäsenet Väänänen Veikko puheenjohtaja Pietikäinen

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (12) Vapaa-aikalautakunta Kokoustiedot. Aika tiistai klo 17:00-17:20. Raisio-huone, Kirjastotalo

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (12) Vapaa-aikalautakunta Kokoustiedot. Aika tiistai klo 17:00-17:20. Raisio-huone, Kirjastotalo Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (12) Kokoustiedot Aika 18.09.2012 tiistai klo 17:00-17:20 Paikka Raisio-huone, Kirjastotalo Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Matias Mäenpää, puheenjohtaja Kiira Lasarov,

Lisätiedot

Hallinto- ja talousjohtajan viran haettavaksi julistaminen ja viran täyttäminen

Hallinto- ja talousjohtajan viran haettavaksi julistaminen ja viran täyttäminen Kunnanhallitus 219 28.11.2016 Kunnanhallitus 235 19.12.2016 Kunnanhallitus 10 23.01.2017 Kunnanvaltuusto 1 30.01.2017 Hallinto- ja talousjohtajan viran haettavaksi julistaminen ja viran täyttäminen 776/01.01.04/2016

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009 Kokousaika 13.5.2009 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Läsnä Muut osallistujat Anneli Vuorio, puheenjohtaja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1138/02.05.00/2013 402 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen 1.1.2017 Päätöshistoria Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 150 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 13/2014 KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen Ellen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstai 2.5.2013 kello 20.00-21.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / 2013. Perusturvalautakunta. 10.4.2013 klo 17.00-17.35

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / 2013. Perusturvalautakunta. 10.4.2013 klo 17.00-17.35 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / 2013 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 10.4.2013 klo 17.00-17.35 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / Sosiaali- ja terveyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / Sosiaali- ja terveyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 21.01.2010 klo 17.30 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Sosiaalipalveluiden PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO 19.9.2017 ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Terveyspalveluiden Tulosalueet Toimintakyvyn tukipalveluiden Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 302/00.04.02/2013 81 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä Turun kaupunki on pyytänyt kuntia hyväksymään terveydenhuoltolain

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 7.4.2014 klo 17.00- KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Paikka Kokkatoiminta, Tallivirrantie 4 Pöytäkirjan Sivu 31 32 33 34

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2017 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 31.5.2017 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (10) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (10) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Hilkka

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Rautalammin lukio, Rautalampi 28.3.2013

Rautalammin lukio, Rautalampi 28.3.2013 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2013 Sivistyslautakunta Sivu 1 (15) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka 27.3.2013 klo 16.00-16.46 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen Helena

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2015

KIHNIÖN KUNTA Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2015 Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 12.5.2015 klo 17.00 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi Helena

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Esityslista 30.8.2017 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO ESITYSLISTA 2/2017 YHTYMÄVALTUUSTON ESITYSLISTA 2/2017 Aika Keskiviikko 30.8.2017 klo 17.00 Paikka

Lisätiedot

Kokousaika klo Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat. Kaurila Matti Lindgren Hilkka Pöllänen Eero Maasalo Merja

Kokousaika klo Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat. Kaurila Matti Lindgren Hilkka Pöllänen Eero Maasalo Merja Yhtymähallitus 9.3.2016 21 Kokousaika 9.3.2016 klo 17.00 18.45 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Autio Markku Kaurila Matti Lindgren Hilkka Pöllänen Eero

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 02.06.2014 klo 17.00 17.35 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 8

Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 8 Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunkisuunnittelulautakunta 24.08.2016 Sivu 1 / 8 Kokoustiedot Aika 24.08.2016 keskiviikko klo 17:50-21:00 Kaupunkisuunnittelulautakunnan tavanomainen kokoustyöskentely keskeytettiin

Lisätiedot

1. Toimii kunnan hallintosäännön 10 :n mukaisena tulosalueen vastuuhenkilönä. 2. Käyttää kunnan puhevaltaa tulosalueellensa kuuluvissa asioissa.

1. Toimii kunnan hallintosäännön 10 :n mukaisena tulosalueen vastuuhenkilönä. 2. Käyttää kunnan puhevaltaa tulosalueellensa kuuluvissa asioissa. Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille terveyspalveluiden ja toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueilla (esitetyt muutokset / lisäykset sinisellä fontilla):

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2013. Perusturvalautakunta. 18.03.2013 klo 17.00 17.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2013. Perusturvalautakunta. 18.03.2013 klo 17.00 17.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2013 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.03.2013 klo 17.00 17.55 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN VS. PERUSTURVAJOHTAJA JAANA KOSKELA

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN VS. PERUSTURVAJOHTAJA JAANA KOSKELA Sosiaalipalveluiden PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO 5.12.2018 ALKAEN VS. PERUSTURVAJOHTAJA JAANA KOSKELA Terveyspalveluiden Tulosalueet Toimintakyvyn tukipalveluiden Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden

Lisätiedot

Maanantai 15.02.2010 klo 10.00 11.35.

Maanantai 15.02.2010 klo 10.00 11.35. Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 1/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 15.02.2010 klo 10.00 11.35. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot