Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.4.2013 92"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen kokoushuone kello Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 73 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 74 Työjärjestyksen hyväksyminen 75 Omavelkaisen takauksen antaminen Kiinteistö Oy Hirvensalmen Koivulehdon valtion asuntolainalle 76 Hirvensalmen kunnan tasa-arvosuunnitelma 77 Lausunnon antaminen/ Koskisen Oy ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen 78 Vuokrasopimuksen hyväksyminen/jääsaukko Oy 79 Hirvensalmen kunnan, Veisto Oy:n ja Koskisen Oy:n välisen aiesopimuksen hyväksyminen 80 Länsiosan rantaosayleiskaava/vastine Tuomo Virtasen valitukseen 81 Ilmoitusasiat Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä

2 Kunnanhallitus Aika: klo Paikka: Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen pj. Sigita Herrala Pepe Hölttä Jukka Manninen Maritta Oinonen Seija Väisänen Muut läsnäolijat: Heidi Honkanen kunnanvaltuuston pj. Ari Kämppi kunnanvaltuuston I vpj. poistui klo kohta 3 alkaessa Juhani Manninen kunnanvaltuuston II vpj. Pentti Pylkkänen varajäsen, Risto Pesonen poissa Seppo Ruhanen kunnanjohtaja, esittelijä Heli Rummukainen pöytäkirjanpitäjä 72 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 73 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sigita Herrala ja Jukka Manninen. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Esko Kekkonen puheenjohtaja Heli Rummukainen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika Sigita Herrala Jukka Manninen Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Heli Rummukainen Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä

3 Kunnanhallitus TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 74/ Kj Kunnanhallitus hyväksyy tämän esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi. Esityslistalle lisättiin kolme lisäpykälää.

4 Kunnanhallitus OMAVELKAISEN TAKAUKSEN ANTAMINEN KIINTEISTÖ OY HIRVENSALMEN KOI- VULEHDON VALTION ASUNTOLAINALLE Khall 75/ Hirvensalmen kunta on myöntänyt omavelkaisen takauksen Kiinteistö Oy Hirvensalmen Koivulehto nimiselle yhtiölle kunnanvaltuuston päätöksellä ( 25) Valtiokonttorin myöntämin lainaehdoin. Kiinteistö Oy Hirvensalmen Koivulehto omistaa vuosina 1979 ja 1980 valmistuneet viisi rivitaloa Hirvensalmen kunnassa. Taloissa on yhteensä 24 asuntoa, joiden huoneistoala on yhteensä 1412m2, joihin on tehty mittavat peruskorjaukset vuonna Kiinteistö Oy Hirvensalmen Koivulehto on saanut valtion asuntorahastolta varmistuksen siitä, että peruskorjaussuunnitelma ja kustannukset on hyväksytty. Liite 1 Hyväksytyt kustannukset ovat , josta lainoitettavat peruskorjauskustannukset ovat ,50. Asuntolainaa on myönnetty 95 % hyväksytyistä kustannuksista. Lainan takaussitoumus vanhenee 10 vuodessa (Laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta, /361, 19). Nyt voimassaoleva takaussitoumus vanhenee Liitteenä 1 on Valtiokonttorin toimittama takaussitoumus-pohja. Kj Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Hirvensalmen kunta antaa liitteen 1 mukaisen omavelkaisen takauksen Kiinteistö Oy Hirvensalmen Koivulehto-nimisen yhtiön Valtiokonttorilta saaman lainan nro jäljellä olevan pääoman, koron, viivästyskorkojen sekä lainanhoito- ja perimiskulujen suorittamisen vakuudeksi.

5 Kunnanhallitus HIRVENSALMEN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA Ytt 11/ Yhteistyötoimikunnan keskuudesta esitettiin pidetyssä kokouksessa ikäohjelman laatimista Hirvensalmen kuntaan. Keskustelussa alustavasti todettiin, että ikäohjelma voisi olla osa tasaarvosuunnitelmaa ja sovittiin, että asiaan palataan syksyllä. Tehdyn taustaselvityksen pohjalta Hirvensalmen kokoisessa kunnassa ikäohjelma on selkeintä liittää osaksi tasaarvosuunnitelmaa. Selvityksen yhteydessä on myös tullut esille, että Etelä-Savossa on vireillä hanke Seniorit joustavasti työssä. Hankkeessa ovat mukana Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikkelin kaupunki ja Kuntatyönantaja. Hankkeelle haetaan TEKESin kehittämisrahaa. Esitys Yhteistyötoimikunta keskustelee aiheesta. Keskusteltiin mahdollisuudesta, että ikäohjelma liitettäisiin osaksi tasa-arvosuunnitelmaa, koska tällä hetkellä ikäohjelmia on laadittu isompiin kuntiin/työpaikkoihin kuin Hirvensalmi Päätettiin perustaa työryhmä valmistelemaan asiaa, johon valittiin: Arja Leppäkumpu Sanna Rytkönen Raija Savinainen. Tarvittaessa työryhmä voi kutsua asiantuntijoita työryhmän kokouksiin. Esitettiin, että työryhmä selvittäisi mm. mahdollista Mikkelin ikäohjelman sisältöä. Ytt 16/ Esitys Työryhmään valittu Arja Leppäkumpu ei ole enää Hirvensalmen kunnan palveluksessa ja Heli Rummukainen on valittu vs. hallintojohtajaksi. Yhteistyötoimikunta valitsee työryhmään Arja Leppäkummun tilalle uuden jäsenen ja päättää ikäohjelman sisällöstä ja aikataulusta. Yhteistyötoimikunta päätti, että ikäohjelma lisätään kunnanhallituksen hyväksymään tasa-arvosuunnitelmaan. Vs. hallintojohtaja Heli Rummukainen valmistelee ikäohjelmaa.

6 Kunnanhallitus Keskusteltiin ikäohjelman sisällöstä alustavasti ja siihen toivottiin otettavaksi esimerkiksi: - koulutus - kuntoutus - ikävapaa - työterveydenhuollon palveluiden tehostaminen mm. fysioterapia - liikunta - täydennyskoulutus - työaika - palveluvuosikorvaus - kuntoutus. Ytt.9 / Esitys Todettiin, että Ikäohjelma valmistuu näillä näkymin v Hallintojohtaja esitteli kokouksessa ikäohjelmaa. Yhteistyötoimikunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että ikäohjelma lisätään kunnanhallituksen hyväksymään tasa-arvosuunnitelmaan. Khall 76/ Liite 2 Päivitetty tasa-arvosuunnitelmaluonnos liitteenä 2. Yhteistyötoimikunta esittää tasa-arvosuunnitelman kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Liitteenä 2 tasa-arvosuunnitelma, johon on lisätty yhteistyötoimikunnassa käsitellyin perustein myös ikäohjelma. Kj Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 2 olevan tasaarvosuunnitelman.

7 Kunnanhallitus LAUSUNNON ANTAMINEN/KOSKISEN OY YMPÄRISTÖLUVAN LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Khall 77/ Aluehallintovirasto pyytää lausuntoa Koskisen Oy:n koivutuotetuotantoa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista varten. Ympäristönsuojelulain mukaisen lupahakemuksen mukaan: Koskisen Oy:n koivutuotetuotannon teollisuuslaitos käsittää sahalaitoksen, viilutehtaan, jatkojalostuslaitoksen sekä niihin liittyviä oheistoimintoja. Sahalaitoksessa tuotetaan koivusahatavaraa ja jatkojalostustehtaassa aihioita sekä liimalevyjä. Viilutehtaassa tuotetaan viiluja sekä ohutviiluvaneria. Koivusahatavaran tuotantokapasiteetti on m3/v, aihioiden ja liimalevyjen tuotantokapasiteetti on m3/v ja viilujen sekä ohutviiluvanerin tuotantokapasiteetti on m3/v. Koivutukkeja käytetään edellä mainittuihin tuotteisiin noin m3/v. Ohutviiluvanerin valmistukseen kuluu liimakalvoa noin 94 t/v ja liimalevyjen valmistukseen PVAC-liimaa noin 3t/v. Teollisuuslaitoksen tukkien haudonnasta muodostuvat jätevedet on johdettu viemärissä alkaen esikäsiteltyinä Hirvensalmen Vesi Oy:n jätevedenpuhdistamolle. Sosiaalijätevedet johdetaan umpisäiliöön, josta ne kuljetetaan Hirvensalmen Vesi Oy:n jätevedenpuhdistamolle. Teollisuuslaitos sijaitsee noin 4,5km Hirvensalmen kirkonkylästä koilliseen Ryökäsveteen kuuluvan Kotkatveden länsirannalla. Kj Hirvensalmen kunnanhallitus toteaa, ettei kunnanhallituksella ole huomautettavaa hakemuksesta.

8 Kunnanhallitus VUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN/JÄÄSAUKKO OY Khall 78/ Hirvensalmen kunta vuokraa Jääsaukko Oy-nimiselle yhtiölle 210 m2 varastotilaa ns. Vastaanottohallista liitteenä 3 olevan sopimuk- Liite 3 sen mukaisesti. Kj Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 3 mukaisen vuokrasopimuksen.

9 Kunnanhallitus HIRVENSALMEN KUNNAN, VEISTO OY:N JA KOSKISEN OY:N VÄLISEN AIESOPI- MUKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 79/ Hirvensalmen kunnan, Veisto Oy:n ja Koskisen Oy:n välillä on neuvoteltu aiesopimus, jonka tarkoituksena on luoda edellytykset yritysten sahaliiketoiminnan kehittämiselle Hirvensalmen Kissakoskella. Koskisen Oy on talven 2013 aikana lisännyt merkittävästi tuotantoaan Kissakoskella. Yhtiön tarkoituksena on edelleen nostaa tuotantomääriä merkittävästi, mutta tuotantoalueen rajat eivät sitä nykyisellään mahdollista. Liite 4 Aiesopimuksella sovitaan alueen kehittämisestä, jonka osaalueita ovat riittävän teollisuustonttikokonaisuuden luomista kunnan ja Veisto Oy:n välinen lisämaankaupalla ja siihen liittyvällä kaavaratkaisulla. Lisäksi toteutetaan ympäristön parantamiseen liittyviä ja sen ohessa tukkien varastointi- ja lajittelualueen kunnostamiseen liittyviä toimia. Niiden tarkoituksena on torjua sahaustoiminnasta aiheutuvia meluhaittoja ja hule- ja kasteluvesien pääsyä käsittelemättömänä vesistöön. Hankkeella on yleistä merkitystä juuri meluhaittojen ja vesiensuojelun näkökohdista sekä nykyisten työpaikkojen turvaamisen ja uusien työpaikkojen syntymisen vuoksi. Aiesopimusluonnos liitteenä 4.. Kj Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että 1. Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä 4 olevan aiesopimuksen. 2. Valtuuttaa kunnanhallituksen tekemään oheisen karttaliitteen mukaisen n m2:n suuruisen maakaupan tiloista Rantala ja Soitto hintaan euroa ja sopimaan muista kaupanehdoista. 3. Myöntää euron määrärahan Veisto Oy:n tuotantoalueen ympäristöinvestointeihin ja tukkikentän vaatimiin rakenteisiin. 4. Valtuuttaa kunnanhallituksen tekemään Veisto Oy:n kanssa vuokrasopimuksen kunnan rakentamista rakenteista aiesopimuksen mukaisesti.

10 Kunnanhallitus LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVA/ VASTINE TUOMO VIRTASEN VALITUKSEEN Khall 80/ Tuomo Virtanen on valittanut Länsiosan rantaosayleiskaavaa koskevasta Kuopion Hallinto-oikeuden päätöksestä ( /006/3). Liite 5 Valituksessaan hän on esittänyt, että hänen omistamansa tilan Riihiniemi 1:11 alueella tai tilan edessä olevassa vesistössä olevat viitasammakon esiintymisalue (S-2) ja luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä alue (luo) tulee poistaa. Hän myös esittää, että Myllyjoen virtaavan veden turvaava kaavamerkintä tulee tehdä. Lisäksi hän esittää, että km-merkintä poistetaan kaavakartalta tilan alueelta. Kaavanlaatijan vastine S-2 alueen osalta voidaan todet, että viitasammakon lisääntymisja levähdysalue on jo luonnonsuojelulain perusteella suojeltu. S-2 alue on rajattu vesialueelle. Sitä ei ole rakennuspaikan kohdalla maa-alueelle. Merkintä ei myöskään kiellä uimarannan tai venepaikan kunnossapitämistä. Merkinnällä ei ole siten merkitystä rakennuspaikan käyttöarvoon eikä kaavamerkintä aiheuta maaomistajalle kohtuutonta haittaa. luo-merkinnän rajaus on osoitettu ohjeellisella katkoviivamerkinnällä kaavassa. Alueen rajaus on ohjeellinen, koska metsäammattilaiset paikanpäällä pystyvät rajamaan metsälakikohteen tarkoituksenmukaisella tavalla ja laaja-alainen yleiskaava on aina yleispiirteinen. Yleiskaavalla ei ole tutkittu myllyn tai jonkin muun Myllyjoen virtaavan veden hyödyntämiseen tarvittavan rakentamisen mahdollisuutta. Kaavalla on osoitettu järvialueiden rantarakentamisoikeus. Maaomistajaa ei oi ole kohdeltu eriarvoisesti, koska vastaavia pieniä virtaavia vesialueita on kaava-alueella muitakin. Kaava ei mielestäni estä valituksessa esitettävää rakentamista. Rakentaminen on mahdollista mahdollisella poikkeusluvalla, jos muut veden virtauksen patoamisen tai muuhun vesirakentamiseen tarvittavat vesioikeudelliset luvat ovat olemassa. Yleiskaavalla ei ole muutoinkaan tutkittu sellaisen rakentamisen mahdollisuutta, joka vaatii vesioikeudellisia lupia. Kulttuuriympäristö on rajattu yhtenäinen kokonaisuus inventoijan maastossa katsoman rajauksen mukaisesti. Km-merkintöä ei loukkaa maanomistajan tasapuolista kohtelua. Määräyksessä ei ole esitetty mitään yksittäisiä pakottavia määräyksiä. Alueelle voi hyvin vapaasti valita haluamansa maalien värit ja metsää saa hoitaa

11 Kunnanhallitus aivan tavanomaisesti. Kaavalla ei voida eikä ole estetty peltojen istuttamista metsälle. Maanomistajalle ei aiheudu kohtuutonta haittaa, jos hän pyrkii vaalimaan alueen maisemallisia arvoja sekä suunnittelussa huomioidaan alueen luonne. Taustamateriaalina on pöytäkirjanote asian aikaisemmasta käsittelystä. Kj Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan Korkeimmalle Hallintooikeudelle, että valitus tulisi hylätä perusteettomana, edellä mainitun kaavanlaatijan vastineen perusteella. Lisäksi Kunnanhallitus viittaa aiempiin lausuntoihin sekä Kuopion hallinto-oikeuden päätöksen perusteluihin. Valittaja ei ole esittänyt valituksessaan mitään sellaista uutta seikkaa, jonka perusteella valtuuston tai Kuopion hallinto-oikeuden päätöstä tulisi muuttaa.

12 Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT Khall 81 / Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat valtionviranomaisten päätökset ja kirjeet sekä muiden yhteisöjen ym. asiakirjat tai kirjeet: 1. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen päätös valtionavustuksen myöntämisestä maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla. 2. Etelä-Savon Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen työllisyyskatsaus helmikuulta Maakuntaliiton maakuntahallituksen pöytäkirja Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirja Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ky:n hallituksen pöytäkirja Tarkastuslautakunnan pöytäkirja Teknisen lautakunnan pöytäkirja Kj Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Muut asiakirjat ja kirjeet eivät aiheuta enempiä toimenpiteitä. Merkittiin tiedoksi.

13 Kunnanhallitus LAUSUNNON ANTAMINEN MIKKELIN/MÄNTYHARJUN RUKOUSHUONEYHDISTYS RY:N POIKKEAMISHAKEMUKSEEN LAHNANIEMEN KYLÄSSÄ TILALLA PÄIVÄRINNE RN:O 8:75/LUVAN MYÖNTÄMINEN Rak.ltk Mikkelin/Mäntyharjun Rukoushuoneyhdistys Ry hakee poikkeamislupaa Hirvensalmen kunnan Lahnaniemen kylän tilalla Päivärinne RN:o 8:75 olemassa olevan leirikeskuksen yhteyteen uudisrakentamisena majoitusrakennuksen rakentamiseen kerrosalaltaan 56 k-m 2. Rakennusrekisterin mukaan käytetty kerrosala tilalla on 410 k-m 2 ja hakemuksen liitteessä olevan selvityksen mukaan todellinen olemassa olevan rakennuskannan määrä on 385 k-m 2 yhteensä seitsemässä rakennuksessa. Toimenpiteen yhteydessä puretaan varastorakennus (48 k-m 2 ). Päivärinne RN:o 8:75 tilan pinta-ala on kiinteistötietojärjestelmän mukaan 1,015 ha. Tila rajoittuu Säiniönjärveen. Tilan uudisrakentaminen poikkeaa siten vähäistä enemmän niin kappalemäärällisesti kuin kerrosalankin suhteen kunnan rakennusjärjestyksestä. Tila ei tällä hetkellä ole kaava-alueella. Alueella ollaan laatimassa oikeusvaikutteista Itäosan yleiskaavaa, jonka kaavoitustyö on käynnissä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja luonnosvaihe ovat käsittelyssä. Yleiskaavassa kyseinen tila kokonaisuudessaan on luonnoksessa määritelty RM-alueeksi. Kaavamääräysluonnoksessa RM-1 alue on esitetty seuraavasti: RM-1 Matkailupalvelualue. Alue varataan lomailun, matkailun, leiri- ja kurssikeskusten yms. tarpeisiin. Uuden RM-alueen rakentaminen, RM-alueella tapahtuva merkittävä lisärakentaminen tai alueen muuttaminen omarantaisiksi rakennuspaikoiksi edellyttää ranta-asemakaavan laatimista alueelle. Tilalla voidaan siis harjoittaa kaavan mukaisesti leirikeskustoimintaa. Kyseessä oleva toimenpide ei ole laajuudessaan niin merkittävä, että määräysluonnoksen mukainen tarve asemakaavan laatimiselle ylittyisi. Tilalle on esitetty kaavaluonnoksessa kokonaisrakennusoikeudeksi 500:aa kerrosneliömetriä, eli hiukan alle 5% tontin pinta-alasta.

14 Kunnanhallitus Ote kaavakarttaluonnoksesta Naapurikiinteistöjä on kuultu 3 kpl. Näillä ei ole ollut poikkeamishakemuksesta huomautettavaa. Rak.tark. Rakennuslautakunta toteaa maankäyttö- ja rakennuslain 172 :n mukaisesta poikkeamishakemuksesta lausuntonaan kunnanhallitukselle, että se puoltaa hakemusta. Toimenpiteelle tulee hakea rakennuslupa. Perustelut: Poikkeaminen ei tuota yllä esitetyin perusteluin haittaa kaavoituksen toteuttamiselle eikä alueiden käytön muullekaan järjestämiselle. _ Khall 82/ Kj Poikkeamislupahakemusasiakirjat esillä kokouksessa. Kunnanhallitus myöntää luvan rakennuslautakunnan esittämin perustein.

15 Kunnanhallitus LAUSUNNON ANTAMINEN ESA JA HEIDI RUHASEN POIKKEAMISHAKEMUKSEEN MALVANIEMEN KYLÄSSÄ TILALLA KANSAKOULU RN:O 1:13/LUVAN MYÖNTÄMINEN Rak.ltk Esa ja Heidi Ruhanen hakevat poikkeamislupaa Hirvensalmen kunnan Malvaniemen kylän tilalla Kansakoulu RN:o 1:13 olemassa olevan koulurakennuksen käyttötarkoituksen muutokselle asuinrakennukseksi. Tila on oikeusvaikutteisen taajaman yleiskaavassa PY-alueella. Kaavamääräyksissä PY alue on määritelty julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi. Yleiskaavaa ollaan muuttamassa ja kaavoitustyö on käynnissä. Muuttuvassa kaavassa kyseinen alue on luonnoksessa määritelty A-alueeksi, joka on kaavamääräysten mukaan asumiseen tarkoitettua aluetta. Ote kaavakarttaluonnoksesta Naapurikiinteistöjä on kuultu 3 kpl. Näillä ei ole ollut poikkeamishakemuksesta huomautettavaa. Rak.tark. Rakennuslautakunta toteaa maankäyttö- ja rakennuslain 172 :n mukaisesta poikkeamishakemuksesta lausuntonaan kunnanhallitukselle, että se puoltaa hakemusta. Toimenpiteelle tulee hakea rakennuslupa. Perustelut: Poikkeaminen ei tuota yllä esitetyin perusteluin haittaa kaavoituk-

16 Kunnanhallitus sen toteuttamiselle eikä alueiden käytön muullekaan järjestämiselle. Khall 83/ Kj Poikkeamislupahakemusasiakirjat esillä kokouksessa. Kunnanhallitus myöntää luvan rakennuslautakunnan esittämin perustein.

17 Kunnanhallitus LAUSUNNON ANTAMINEN HANNU JA HELI VIRTASEN POIKKEAMISHAKEMUKSEEN PARKKOLAN KYLÄSSÄ TILALLA LEPOLINNA RN:O 1:133/LUVAN MYÖNTÄMINEN Rak.ltk Hannu ja Heli Virtanen hakevat poikkeamislupaa Hirvensalmen kunnan Parkkolan kylän tilalle Lepolinna RN:o 1:133 vierasmaja/aitalle 24 k-m 2. Tila Lepolinna , johon rakennushanke sijoittuu, sijaitsee Vilkonharjun Liukonniemen oikeusvaikutteisen osayleiskaavan piirissä. Tila on kaavassa A (asuinrakennus). Tilan pinta-ala on 2703 m 2 joten tilan rakennusoikeus kaavan ja rakennusjärjestyksen mukaan on 5% tontin pinta-alasta eli 135,15 k-m 2 (kerrosneliötä) Kuitenkin niin, että A tontin maksimirakennusoikeus on 350 k-m 2. Tilaan on ostettu lisämaata siten että tilan kokonaispinta-alaksi tulee 7703 m 2 antaen siten kaavassa esitetyn kokonaisrakennusoikeudeksi 350 k-m 2. Tilalla on rakennettu lupanumerolla veteraanisäätiön veteraanimaja. Sittemmin rakennuksen käyttötarkoitus on muutettu asuinrakennukseksi ja elämysmatkailutarpeisiin (lupa ). Rakennuksen kerrosala on 166 k-m 2. Tilalle on myös myönnetty saunan lupa ( ) kerrosalaltaan 18 k-m 2, joka kuitenkin toteutumattomana on rauetettu paikalla suoritetun katselmuksen perusteella. Tämän hakemuksen mukainen vierasmaja (aitta) tulisi kyseisen saunan paikalle. Lisäksi päärakennusta on laajennettu ja toteutettu autotalli/-katos luvilla ( /142). Rakennusrekisterin mukaan käytetty rakennusoikeus on k-m 2. Rakennusjärjestyksen mukaan aitassa ei saa olla tulisijaa, mutta rakennukseen on tehty löylyhuonevaraus ja näin ollen myös hormi on perusteltua. Tietyin edellytyksin myös muut nykyajan mukavuudet ovat mahdollisia (vesikalusteet). Sijainnin puolesta poiketaan myös, mutta hankkeen vähäisyys huomioiden kohde ei ulkonäöltään ja kooltaan poikkea muutoin ranta-alueelle sallittujen rakennusten (sauna, grillikatos/kesäkeittiö) rakennuskannasta. Naapurikiinteistöjä on kuultu 1 kpl sekä suostumus rakentaa 3 metrin päähän rajasta. Rak.tark. Rakennuslautakunta toteaa maankäyttö- ja rakennuslain 172 :n mukaisesta poikkeamishakemuksesta lausuntonaan kunnanhallitukselle, että se puoltaa hakemusta. Toimenpiteelle tulee hakea rakennuslupa.

18 Kunnanhallitus Perustelut: Poikkeaminen ei tuota yllä esitetyin perusteluin haittaa kaavoituksen toteuttamiselle eikä alueiden käytön muullekaan järjestämiselle. Khall 84/ Kj Poikkeamislupahakemusasiakirjat esillä kokouksessa. Kunnanhallitus myöntää luvan rakennuslautakunnan esittämin perustein.

19 Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN INFORMAATIOASIAT Khall 85/ Pöytäkirjaan merkittiin, että kunnanjohtaja esitteli seuraavat asiat: 1.Talousseuranta kaudelta 1-3/2013. Ennuste näyttää miinusmerkkiselle. 2. Kunnanjohtaja antoi selvityksen työterveyshuollon johtavan lääkärin kanssa käymistään keskusteluista. 3. Suonteen vesiosuuskunnan vuosikokous , kunnan edustajaksi valittiin Esko Kekkonen. 4. Etelä-Savon maakuntapäivä 27.5., kunnan edustajiksi valittiin Seija Väisänen, Esko Kekkonen ja Pentti Pylkkänen. 5. Tarkastuslautakunnan arviointikertomus tilikaudelta 2012 jaettiin hallituksen jäsenille.

20 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT / Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa. Pykälät: 72-75, 77, 79-81, 85 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 76, 78 HVal 3 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Hankintaoikaisu- ja valitusosoitus hankintalain mukaan: Pykälät: Aika: 14 päivää Markkinaoikeus Osoite: Radanrakentajantie 5, Helsinki Puhelin: Faksi: Sähköposti: Valitusosoitus maankäyttö- ja rakennuslain 193 :n mukaan: Pykälät: Aika: 30 päivää Kuopion hallinto-oikeus Postiosoite: PL 1744, Kuopio Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2 krs, Kuopio Puhelin: Faksi: Sähköposti: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, postiosoite ja sähköpostiosoite. Hirvensalmen kunnanhallitus Osoite: Keskustie 2, Hirvensalmi Puhelin: (015) Faksi: (015) Sähköposti: Pykälät: 76, 78 Aika:14 päivää Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan Pöytäkirjanotteeseen liitetään yksityiskohtaisempi oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.11.2013 257

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.11.2013 257 Kunnanhallitus 18.11.2013 257 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 177 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 178 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 179 Työjärjestyksen hyväksyminen 180 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 7.4.2014. 7.4.2014 klo 16.00-1 B. 1 2 Kunnanhallituksen kokoushuone. pj, esteellinen $ 56. puheenjohtaja $ 56.

Kokouspäivämäärä 7.4.2014. 7.4.2014 klo 16.00-1 B. 1 2 Kunnanhallituksen kokoushuone. pj, esteellinen $ 56. puheenjohtaja $ 56. Sivu 86 Aika: Paikka 7.4.2014 klo 16.00-1 B. 1 2 Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Muut läsnäolijat Poissa Esko Kekkonen Sigita Herrala Pepe Hölttä Maritta Mynttinen Risto Pesonen Seija

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 2.11.2009 307

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 2.11.2009 307 Kunnanhallitus 2.11.2009 307 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 209 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 210 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 211 Työjärjestyksen hyväksyminen 212 Vuoden

Lisätiedot

i.--lâïr,ë* *l-' kñì". tt4 Lautakunta u^'w" fi Maritta Mynttinen Risto sonen -ã: :Z

i.--lâïr,ë* *l-' kñì. tt4 Lautakunta u^'w fi Maritta Mynttinen Risto sonen -ã: :Z HRVENSALMEN KUNTA 230 Aika klo 16.10-17.20 Paikka: Läsnä olleet jäsenet: Kunnanhallituksen kokoushuone Esko Kekkonen pj. Risto Pesonen Pepe Hölttä Jukka Manninen Maritta Mynttinen Sigita Herrala Outi Kiesilä

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone. Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 16 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.8.2011 153

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.8.2011 153 Kunnanhallitus 29.8.2011 153 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 108 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 109 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 110 Työjärjestyksen hyväksyminen 111 Mikkelin

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 22/2009 435 KOKOUSAIKA 23.11.2009 klo 18.05-20.22 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja Heikki Halla-aho,

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.02.2010 ASIAT Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 53 24 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12. Ympäristöjaosto 23.04.2015. Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45. Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12. Ympäristöjaosto 23.04.2015. Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45. Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12 Ympäristöjaosto 23.04.2015 Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45 Paikka Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Pöytäkirjan tarkastustapa

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168 Kunnanvaltuusto 29.09.2009 ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 171 76 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 172 77 Omavelkaisen takauksen

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90 Tekninen lautakunta 25.08.2014 AIKA 25.08.2014 18:00-20:35 PAIKKA Kunnantoimisto, kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 92 51 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013 Asialista 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 262. Yleiskaavan muutos Särkemänkankaan alueella...345 263. Lastentarhanopettajan tehtävän

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 190 405 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2008

Kunnanhallitus. 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 190 405 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2008 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 18/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 30.9.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 5/10. Kokousaika: 29.3.2010 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 5/10. Kokousaika: 29.3.2010 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 5/10 Kokousaika: 29.3.2010 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot