OIKEUSMINISTERIÖN ASETUS OIKEUSAPUPIIREISTÄ, OIKEUSAPUTOIMISTOJEN TOIMIPAIKOISTA JA EDUNVALVONTA-ALUEISTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OIKEUSMINISTERIÖN ASETUS OIKEUSAPUPIIREISTÄ, OIKEUSAPUTOIMISTOJEN TOIMIPAIKOISTA JA EDUNVALVONTA-ALUEISTA"

Transkriptio

1 LUONNOS Hallitusneuvos Muistio Maaria Rubanin OIKEUSMINISTERIÖN ASETUS OIKEUSAPUPIIREISTÄ, OIKEUSAPUTOIMISTOJEN TOIMIPAIKOISTA JA EDUNVALVONTA-ALUEISTA 1 Yleistä Valtion oikeusaputoimistoista annetun lain (258/2002) 2 :n mukaan oikeusaputoimistot sijaitsevat oikeusapupalveluiden alueellisen tarpeen mukaan muodostettavissa oikeusapupiireissä. Oikeusaputoimistolla voi tarvittaessa olla useampi kuin yksi toimipaikka. Saman säännöksen mukaan oikeusapupiireistä ja oikeusaputoimistojen toimipaikoista säädetään tarkemmin oikeusministeriön asetuksella. Ennen toimipaikkojen sijaintia koskevien säännösten antamista on kuultava kuntia, joita asia koskee. Voimassaoleva oikeusministeriön asetus oikeusapupiireistä ja oikeusaputoimistojen toimipaikoista on annettu (819/2009). Asetuksen mukaan oikeusaputoimistoja on 46 vuonna 2011 ja niillä on toimipaikkoja yhteensä 168, joista ns vastaanottoja on 93. Asetusta on tarpeen muuttaa oikeusaputoimistojen toimistoverkoston kehittämisen ja yleisen edunvalvonnan toimipaikkojen huomioon ottamisen vuoksi. Toimistoverkoston kehittäminen Oikeusaputoimistot ovat edelleen suhteellisen pieniä henkilöstömääriltään ja tarkoituksena on, että pienimmät oikeusaputoimistot yhdistetään lähimpään toimistoon. Pienimpien oikeusaputoimistojen hallinnollinen yhdistäminen vähentää näiden toimistojen haavoittuvuutta, hallinto kevenee ja henkilöstön työtehtävien järjestelymahdollisuudet lisääntyvät. Pääkaupunkiseudulla toimistojen uudelleen organisoiminen on tarpeen toimitilatehokkuuden parantamiseksi. Samalla esitetään, että uusien muodostettavien oikeusaputoimistojen nimet määräytyisivät maakuntapohjaisesti, kuten useissa muissakin valtion virastoissa on tehty. Esityksessä ehdotetaan seuraavia muutoksia: Varkauden ja Pieksämäen oikeusaputoimistot yhdistetään ja muodostetaan Keski- Savon oikeusaputoimisto. Turunseudun oikeusaputoimisto, Salon oikeusaputoimisto ja Forssa-Loimaan oikeusaputoimistosta Loimaan toimipaikka yhdistetään ja muodostetaan Varsinais-Suomen oikeusaputoimisto. Hämeenlinnan oikeusaputoimisto ja Forssa-Loimaan oikeusaputoimiston Forssan toimipaikka yhdistetään ja muodostetaan Kanta-Hämeen oikeusaputoimisto. Vantaan oikeusaputoimisto ja Porvoon oikeusaputoimisto yhdistetään ja muodostetaan Itä-Uudenmaan oikeusaputoimisto.

2 2 Yleinen edunvalvonta Toimipaikat Pääkaupunkiseudun, Espoon ja Lohjan oikeusaputoimistot yhdistetään ja muodostetaan Länsi-Uudenmaan oikeusaputoimisto. Muutoksen jälkeen oikeusaputoimistojen määrä vähenisi kuudella. Tässä yhteydessä yhdistettävien toimistojen toimipaikat säilyisivät kuitenkin entisellään. Poikkeuksen muodostaa Länsi-Uudenmaan oikeusaputoimisto, jossa nykyisen Pääkaupunkiseudun oikeusaputoimiston toimipaikka Helsingissä lakkaisi ja toimipaikka tulisi Espooseen. Osa henkilökunnasta siirtyisi siten Espooseen ja osa Helsingin oikeusaputoimistoon. Oikeusaputoimistojen tehtäväksi on vuoden 2009 alusta lukien tullut yleisen edunvalvonnan palvelujen järjestäminen. Asiasta säädetään laissa holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä (575/.2008). Lain 1 :n 2 momentin mukaan maa jaetaan edunvalvonta-alueisiin, joista kuhunkin kuuluu yksi tai useampi kunta. Edunvalvontapalveluiden järjestämisestä edunvalvonta-alueella vastaa valtion oikeusaputoimisto. Saman lainkohdan mukaan edunvalvonta-alueista säädetään oikeusministeriön asetuksessa. Asetus oikeusaputoimistojen edunvalvonta-alueista on annettu (637/2008). Asetuksen mukaan edunvalvontapalveluja järjestää 41 oikeusaputoimistoa. Holhoustoimen edunvalvontapalveluista annetun lain siirtymäsäännösten mukaan kunnat ovat velvollisia luovuttamaan yleisen edunvalvonnan käytössä olleet toimitilat oikeusaputoimistojen käyttöön vuoden 2011 loppuun saakka. Käytännössä tämä on tarkoittanut, että yleisen edunvalvonnan henkilökunta on toiminut monen toimiston alueella hajallaan erittäin pienissä yksiköissä. Siirtymäkauden aikana oikeusaputoimistot ovat keskittäneet toimintoja ja muodostaneet tarkoituksenmukaisia toimintakokonaisuuksia. Samalla on hankittu uusia toimitiloja. Siirtymäkauden aikana yleisen edunvalvonnan palveluja on käytännössä annettu muuallakin kuin oikeusapupiireistä ja oikeusaputoimistojen toimipaikoista annetussa asetuksessa on säädetty. Siirtymäkauden päättyessä asetusta on tarpeen muuttaa siten, että siinä otetaan huomioon myös yleisen edunvalvonnan toimipaikat. Oikeusaputoimistojen yhdistymisten vuoksi tulee myös edunvalvonta-alueita tarkistaa yhdistyvien toimistojen osalta. Esityksessä ehdotetaan säädösteknisenä muutoksena myös voimassaolevan oikeusaputoimistojen edunvalvonta-alueista annetun asetuksen kumoamista ja edunvalvonta-alueita koskevien säännösten sisällyttämistä uuteen oikeusministeriön asetukseen oikeusapupiireistä, oikeusaputoimistojen toimipaikoista ja edunvalvonta-alueista. Esityksessä ehdotetaan toimipaikkojen muutosta siten, että yleisen edunvalvonnan tarpeet otetaan huomioon. Tämän johdosta asetukseen esitetään lisättäväksi 25 toimipaikkaa. Käytännössä näistä toimipaikoista on tarjottu edunvalvontapalveluja tähänkin saakka. Toisaalta esitetään, että 20 vähäisessä käytössä ollutta toimipaikkaa poistetaan asetuksesta. Asetuksessa mainittujen toimipaikkojen määrä lisääntyisi siten viidellä toimipaikalla.

3 3 2 Yksityiskohtaiset perustelut 1 Oikeusapupiirit Pykälä vastaa sisällöltään voimassaolevaa asetusta oikeusapupiireistä ja oikeusaputoimistojen toimipaikoista. 2 Oikeusaputoimistojen toimipaikat Turun oikeusapupiiri Pykälässä säädetään oikeusapupiireittäin niissä sijaitsevista oikeusaputoimistoista sekä niiden toimipaikoista. Toimipaikoissa otetaan vastaan sekä oikeusavun että edunvalvonnan asiakkaita. Asiakkaita voidaan ottaa vastaan myös muualla kuin asetuksessa mainituissa toimipaikoissa esimerkiksi yhteispalvelupisteissä tai laitoksissa. Asiakkaita voidaan tavata myös videon välityksellä. Toimipaikkoja määriteltäessä on otettu huomioon palvelun tarve paikkakunnalla, toimipaikkaverkoston kattavuus ja saatavuus, kustannusvaikutukset, toiminnallinen tarkoituksenmukaisuus sekä paikkakunnan erityisolot. Ahvenanmaan oikeusaputoimisto Ei esitetä muutoksia. Maarianhaminan toimipaikassa on sekä oikeusavun että edunvalvonnan henkilökuntaa paikalla pääsääntöisesti päivittäin. Kankaanpään oikeusaputoimisto Kankaanpään oikeusaputoimistoon ei esitetä muutoksia. Kankaanpäässä on toimipaikka, jossa on oikeusavun ja edunvalvonnan henkilökuntaa paikalla päivittäin. Ikaalisten toimipaikassa on paikalla päivittäin edunvalvonnan henkilökuntaa. Parkanon toimipaikassa asiakkaita otetaan vastaan erikseen sovittavina aikoina. Kanta-Hämeen oikeusaputoimisto Toimisto ehdotetaan muodostettavaksi nykyisestä Hämeenlinnan oikeusaputoimistosta ja Forssa-Loimaan Forssan toimipaikasta. Toimipaikat säilyisivät edelleen Hämeenlinnassa ja Forssassa. Kanta-Hämeen oikeusaputoimiston edunvalvonta-alueeseen kuuluisivat nykyiset Hämeenlinnan edunvalvonta-alueeseen kuuluvat Hattula, Hämeenlinna ja Janakkala ja nykyisestä Forssa-Loimaan oikeusaputoimiston edunvalvonta-alueesta lisäksi Forssan, Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnat. Viimeksi mainittujen kuntien päämiesten asioita ovat hoitaneet nykyisinkin Forssan toimipaikan edunvalvontahenkilöstö. Yhdistymisistä on neuvoteltu Hämeenlinnan ja Forssa-Loimaan henkilöstön kanssa Henkilöstö ei vastusta nyt ehdotettavaa järjestelyä.

4 4 Rauman oikeusaputoimisto Esteellisyystilanteissa, ellei palvelua voida järjestää ostopalveluna, Kanta-Hämeen oikeusaputoimiston edunvalvonta-alueeseen kuuluvien päämiesten edunvalvonnan järjestämisestä vastaisivat perustettava Varsinais-Suomen oikeusaputoimisto sekä Hyvinkään, Lahden tai Pirkanmaan oikeusaputoimisto. Vaihtoehtoisesti on pohdittu Hämeenlinnan ja Forssa-Loimaan oikeusaputoimistojen yhdistämistä. Forssa-Loimaan jakamista on kuitenkin pidetty parempana vaihtoehtona erityisesti asiakkaiden luonnollisen asiointiliikenteen perusteella. Ehdotettu malli noudattaa myös maakuntajakoa ja maistraattien toimialuejakoa Rauman oikeusaputoimiston nykyisten toimipaikkojen Rauman, Uudenkaupungin ja Euran lisäksi toimipaikkaa esitetään myös Laitilan kuntaan, jossa edunvalvontapalveluja on annettu tähänkin saakka. Laitilan toimipaikka on tarpeen edunvalvontapalvelujen järjestämiseksi. Rauman ja Uudenkaupungin toimipaikoissa on päivittäin paikalla sekä oikeusavun että edunvalvonnan henkilökuntaa. Laitilan toimipaikassa on päivittäin paikalla edunvalvonnan henkilökuntaa. Euran toimipaikassa järjestetään vastaanotto erikseen sovittavina aikoina. Tampereen oikeusaputoimisto Ei esitetä muutoksia. Tampereella on oikeusavun ja edunvalvonnan henkilökuntaa paikalla päivittäin. Pirkanmaan oikeusaputoimisto Tampereenseudun oikeusaputoimiston nimi esitetään muutettavaksi maakuntapohjaisesti Pirkanmaan oikeusaputoimistoksi, koska nimi kuvaa paremmin oikeusaputoimiston toiminta-aluetta. Urjalan toimipaikka esitetään lakkautettavaksi, koska toimipaikan käyttö on ollut erittäin vähäistä. Edunvalvonnan osalta toimipaikalle ei myöskään ole tarvetta, koska palvelut hankitaan alueella ostopalveluna. Muilta osin toimipaikat esitetään säilytettäväksi ennallaan. Tampereen toimipaikoissa on päivittäin paikalla sekä oikeusavun että edunvalvonnan henkilöstöä. Mänttä- Vilppulassa ja Sastamalassa on paikalla oikeusavun henkilökuntaa. Lempäälässä, Nokialla, Kangasalalla, Orivedellä, Ruovedellä ja Valkeakoskella vastaanotto järjestetään Osa Pirkanmaan oikeusaputoimiston edunvalvontapalveluista järjestetään ostopalveluna.

5 5 Turun oikeusaputoimisto Kemiönsaaren ja Länsi-Turunmaan toimipaikat esitetään lakkautettavaksi, koska niille ei ole ollut käyttöä. Turun oikeusaputoimiston toimipaikkana säilyisi Turku, jossa on päivittäin oikeusavun ja edunvalvonnan henkilökuntaa paikalla. Varsinais-Suomen oikeusaputoimisto Vaasan oikeusapupiiri Varsinais-Suomen oikeusaputoimisto ehdotetaan muodostettavaksi nykyisestä Turunseudun ja Salon oikeusaputoimistosta sekä Forssa-Loimaan oikeusaputoimiston Loimaan toimipaikasta. Toimipaikat säilyisivät entisellään eli Turussa, Salossa, Loimaalla sekä Mynämäellä ja Somerolla. Yhdistymisestä on neuvoteltu Forssa-Loimaan henkilöstön kanssa sekä Salon ja Turun seudun oikeusaputoimiston henkilöstön kanssa Henkilöstöllä ei ollut huomautettavaa nyt esitettävästä ehdotuksesta. Yksi henkilöstön edustaja katsoi kuitenkin, että Loimaan edunvalvontapalvelut tulisi hankkia ostopalveluna. Varsinais-Suomen oikeusaputoimiston edunvalvonta-alueen muodostaisivat nykyisen Salon edunvalvonta-alueen kunnat Salo ja Somero, Turunseudun oikeusaputoimiston edunvalvonta-alueen kunnat Kaarina, Lieto, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Raisio, Rusko ja Sauvo sekä Forssa-Loimaan oikeusaputoimiston edunvalvonta-alueesta Aura, Koski TL, Loimaa, Marttila, Oripää, Pöytyä ja Tarvasjoki Esteellisyystilanteessa, ellei palvelua voida hankkia ostopalveluna, Varsinais- Suomen oikeusaputoimiston edunvalvonta-alueeseen kuuluvien edunvalvontapalveluista vastaavat Kanta-Hämeen, Länsi-Uudenmaan, Rauman tai Turun oikeusaputoimistot. Turun ja Loimaan toimipaikoissa on virka-aikana paikalla sekä oikeusavun että edunvalvonnan henkilökuntaa sekä Salon toimipaikassa oikeusavun henkilökuntaa. Mynämäellä ja Somerolla otetaan asiakkaita vastaan Jyväskylän oikeusaputoimisto Jyväskylän oikeusaputoimiston toimipaikoista esitetään lakkautettavaksi Laukaan toimipaikka. Laukaa sijaitsee noin 20 km:n päässä Jyväskylästä ja kulkuyhteydet ovat erittäin hyvät, mistä syystä toimipaikalle ei ole siellä tarvetta. Lisäksi asetukseen ehdotetaan lisättäväksi toimipaikka Jämsään, jossa edunvalvontapalveluja on järjestetty tähänkin saakka. Toimipaikassa on edunvalvontahenkilöstöä jatkuvasti paikalla. Jyväskylän toimipaikoissa olisi oikeusavun ja edunvalvonnan henkilökuntaa jatkuvasti paikalla. Keuruun toimipaikassa vastaanottoa järjestetään

6 6 Jämsän oikeusaputoimisto Osa Jyväskylän oikeusaputoimiston edunvalvontapalveluista hankitaan ostopalveluna. Jyväskylässä entisessä Korpilahden kunnassa sijaitseva toimipaikka esitetään lakkautettavaksi, koska välimatka sekä Jämsään että Jyväskylään on lyhyt. Lisäksi siellä on yhteispalvelupiste, jonka toimitiloja on mahdollista tarvittaessa käyttää. Jämsän toimipaikka jatkaisi entisellään. Jämsän oikeusaputoimistolla ei ole edunvalvontapalvelujen järjestämisvastuuta. Kokkolan oikeusaputoimisto Kokkolan oikeusaputoimistoon ei esitetä muutoksia. Kokkolan ja Pietarsaaren toimipaikoissa on päivittäin sekä oikeusavun että edunvalvonnan henkilökuntaa. Kannuksessa ja Kaustisella käydään Lapuan oikeusaputoimisto Porin oikeusaputoimisto Toimipaikkoihin ei esitetä muutoksia. Alavudella on päivittäin paikalla sekä yleisen edunvalvonnan että oikeusavun henkilökuntaa ja Lapualla oikeusavun henkilökuntaa. Alajärvellä, Kauhavalla, Lappajärvellä, Virroilla ja Ähtärissä vastaanotto järjestetään Toimipaikkoihin ei esitetä muutoksia. Kokemäen toimipaikassa on päivittäin oikeusavun henkilökuntaa paikalla. Porissa on sekä oikeusavun että edunvalvonnan henkilökuntaa. Harjavallassa, Huittisissa, Merikarvialla ja Säkylässä järjestetään vastaanotto Seinäjoen oikeusaputoimisto Vaasan oikeusaputoimisto Isojoen toimipaikka sekä Kurikassa sijaitseva Jurvan toimipaikka esitetään lakkautettavaksi vähäisen käytön vuoksi. Asiakkaat voivat käyttää Kauhajoen ja Kurikan toimipaikkoja. Lisäksi henkilökunta voi käydä tarvittaessa asiakkaiden luona. Seinäjoen ja Kauhajoen toimipaikoissa on päivittäin sekä oikeusavun ja edunvalvonnan henkilökuntaa paikalla. Jalasjärvellä, Kurikassa ja Teuvalla järjestetään vastaanotto Vaasan oikeusaputoimiston toimipaikkoihin ei esitetä muutoksia. Närpiössä ja Vaasassa on oikeusavun ja edunvalvonnan henkilökuntaa paikalla päivittäin. Isokyrössä, Laihialla ja Maalahdessa järjestetään vastaanotto

7 7 Äänekosken oikeusaputoimisto Karstulan toimipaikka esitetään lakkautettavaksi. Käyttö on ollut vähäistä ja asiakkailla on mahdollisuus saada palveluja Saarijärven toimipaikassa. Viitasaarella ja Äänekoskella on päivittäin paikalla sekä oikeusavun että edunvalvonnan henkilökuntaa. Saarijärvellä on virka-aikana edunvalvonnan henkilökuntaa paikalla. Konnevedellä ja Pihtiputaalla vastaanotto järjestetään Itä-Suomen oikeusapupiiri Iisalmen oikeusaputoimisto Kainuun oikeusaputoimisto Kuopion oikeusaputoimisto Lapinlahden toimipaikka esitetään lakkautettavaksi. Asiakasmäärä on ollut viime vuosina vähäinen ja Lapinlahdelta on hyvät kulkuyhteydet Iisalmeen, joka on noin 20 km päässä. Iisalmessa on päivittäin sekä oikeusavun että edunvalvonnan henkilökuntaa paikalla. Pielavedellä on päivittäin edunvalvonnan henkilökuntaa paikalla. Kiuruvedellä vastaanotto järjestetään Kajaanin oikeusaputoimiston nimi esitetään muutettavaksi maakuntapohjaisesti Kainuun oikeusaputoimistoksi. Toimipaikkoihin esitetään lisättäväksi Hyrynsalmi, Paltamo ja Suomussalmi. Syynä on edunvalvonnan palvelujen järjestäminen. Edunvalvonnalla on ollut toimipaikka näillä paikkakunnilla tähänkin saakka. Kajaanissa ja Kuhmossa olisi virka-aikana sekä oikeusavun että edunvalvonnan henkilökuntaa paikalla. Hyrynsalmella virka-aikana olisi edunvalvonnan henkilökuntaa paikalla. Paltamossa, Puolangalla, Sotkamossa ja Suomussalmella vastaanotto järjestetään tarpeen mukaan. Vesannon toimipaikka esitetään lakkautettavaksi, koska sille ei ole ollut käyttöä. Asetukseen esitetään lisättäväksi Kaaviin, Rautalammelle, Tuusniemelle ja Tervoon, joissa on tähänkin saakka järjestetty edunvalvonnan palveluja. Nämä toimipaikat tarvitaan edelleen yleisen edunvalvonnan palvelujen järjestämiseksi. Kuopiossa, Nilsiässä ja Suonenjoella on virka-aikana sekä oikeusavun että edunvalvonnan henkilökuntaa paikalla. Juankoskella, Kaavissa, Rautalammilla, Rautavaaralla, Siilinjärvellä, Tervossa ja Tuusniemellä vastaanotto järjestetään

8 8 Mikkelin oikeusaputoimisto Hirvensalmen ja Pertunmaan toimipaikat esitetään lakkautettavaksi, koska niille on vain vähän käyttöä ja palvelut ovat saatavissa muista toimipaikoista. Lisäksi ehdotetaan, että asetukseen lisätään toimipaikka Kangasniemelle, jossa edunvalvontapalveluja on järjestetty tähänkin saakka ja jossa toimipaikkaa tarvitaan edunvalvonnan vuoksi edelleen. Mikkelissä on virka-aikana paikalla sekä oikeusavun että edunvalvonnan henkilökuntaa. Juvalla, Mäntyharjulla, Puumalassa ja Kangasniemellä järjestetään vastaanotto Keski-Savon oikeusaputoimisto Keski-Savon oikeusaputoimisto ehdotetaan muodostettavaksi yhdistämällä Varkauden ja Pieksämäen oikeusaputoimistot. Nimi muutettaisiin maakuntapohjaiseksi. Toimipaikat säilyisivät ennallaan. Varkaudessa on virka-aikana paikalla sekä oikeusavun että edunvalvonnan henkilökuntaa. Pieksämäellä virka-aikana on oikeusavun henkilökuntaa paikalla. Heinävedellä, Leppävirralla, Kangasniemellä ja Hankasalmessa vastaanotto järjestetään tarpeen mukaan. Varkauden ja Pieksämäen henkilökunnan kanssa on neuvoteltu yhdistymishankkeesta Henkilökunta ei vastusta nyt esitettävää ehdotusta. Osa Varkauden oikeusaputoimiston edunvalvontapalveluista järjestetään ostopalveluna. Pohjois-Karjalan oikeusaputoimisto Esityksessä ehdotetaan, että Joensuun oikeusaputoimiston nimi muutetaan Pohjois- Karjalan oikeusaputoimistoksi, koska toimisto antaa palveluja maantieteellisesti niin laajalle alueelle, että maakuntapohjainen nimi kuvaa paremmin sen toimintaa. Liperin ja Joensuussa sijaitseva Hammaslahden toimipaikka esitetään lakkautettavaksi, koska ne sijaitsevat suhteellisen lähellä Joensuun keskusta ja asiakasmäärä on vähäinen. Lisäksi esitetään, että Polvijärvellä sekä Joensuun kaupungin Tuupovaarassa ja Enossa sijaitsevat toimipaikat, joissa on tähänkin saakka järjestetty edunvalvontapalveluja, sisällytetään asetukseen. Joensuun keskustassa, Kiteellä, Lieksassa ja Nurmeksessa on virka-aikana sekä oikeusavun että edunvalvonnan henkilökuntaa paikalla. Oikeusavun osalta näin on lisäksi Ilomantsissa.

9 9 Juuassa, Kesälahdessa, Rääkkylässä, Polvijärvellä, Outokummussa ja Tohmajärvellä sekä Joensuun muissa kuin keskustan toimipaikoissa vastaanotto järjestetään tarpeen mukaan. Savonlinnan oikeusaputoimisto Ei esitetä muutoksia. Savonlinnassa on virka-aikana paikalla sekä oikeusavun että edunvalvonnan henkilökuntaa. Rantasalmella ja Sulkavalla vastaanotto järjestetään tarvittaessa. Helsingin oikeusapupiiri Helsingin oikeusaputoimisto Ei esitetä muutoksia. Helsingissä sijaitsevissa toimipaikoissa toimii sekä oikeusavun että edunvalvonnan henkilökuntaa. Järvenpään oikeusaputoimisto Ei esitetä muutoksia. Järvenpään toimipaikassa on päivittäin paikalla oikeusavun henkilökuntaa. Järvenpään oikeusaputoimisto hankkii yleisen edunvalvonnan palvelut ostopalveluna. Itä-Uudenmaan oikeusaputoimisto Itä-Uudenmaan oikeusaputoimisto esitetään muodostettavaksi Vantaan ja Porvoon oikeusaputoimistoista. Toimipaikat säilyisivät ennallaan. Esillä on ollut toisena vaihtoehtona Porvoon ja Helsingin oikeusaputoimiston yhdistäminen. Ehdotettavaa esitystä puoltaa maistraattien toimialuejako. Sitä puoltaa myös ruotsinkielisten palvelujen asianmukainen järjestäminen. Itä-Uudenmaan oikeusaputoimiston edunvalvontapalvelujen järjestämisestä esteellisyystilanteessa vastaisi mm Helsingin oikeusaputoimisto, josta ruotsinkielisiä palveluja on saatavilla. Henkilöstölle on järjestetty yhdistymistä koskeva neuvottelu, jossa kumpaakaan vaihtoehtoa ei vastustettu. Yhdistäminen edellyttää edunvalvonta-alueiden muuttamista siten, että Itä- Uudenmaan oikeusaputoimiston edunvalvonta-alueeseen kuuluisivat Vantaa ja Porvoon edunvalvonta-alueen nykyiset kunnat eli Askola, Lapinjärvi, Liljendal, Loviisa, Myrskylä, Pernaja, Porvoo, Pukkila, Ruotsinpyhtää ja Sipoo. Esteellisyystilanteissa Itä-Uudenmaan oikeusaputoimiston edunvalvonta-alueen palveluista vastaisivat Järvenpään, Kouvolan, Itä-Uudenmaan ja Helsingin oikeusaputoimistot. Itä-Uudenmaan oikeusaputoimiston toimipaikkoihin ei tulisi muutoksia. Vantaalla ja Porvoossa on virka-aikana paikalla sekä oikeusavun että edunvalvonnan henkilökuntaa. Loviisan toimipaikassa vastaanotto järjestetään

10 10 Länsi-Uudenmaan oikeusaputoimisto Länsi-Uudenmaan oikeusaputoimisto esitetään muodostettavaksi Pääkaupunkiseudun, Espoon ja Lohjan oikeusaputoimistoista. Pääkaupunkiseudun oikeusaputoimistolla on voimassaolevan asetuksen mukaan toimipaikka Helsingissä, joka lakkaisi. Muilta osin toimipaikat sijaitsisivat Espoossa ja Kirkkonummella kuten nykyisinkin. Lisäksi säilyisivät nykyiset Lohjan oikeusaputoimiston toimipaikat. Edelleen esitetään, että asetukseen lisätään uusina toimipaikkoina Karjaa ja Inkoo, joissa on järjestetty edunvalvontapalveluita tähänkin saakka. Lohjan osalta siirto esitetään toteutettavaksi poikkeuksellisesti kuitenkin vasta alkaen, jotta Espoon ja Pääkaupunkiseudun oikeusaputoimistojen toiminnan järjestelyille turvataan riittävät voimavarat. Toimistojen henkilökunnalle on järjestetty yhdistymistä koskeva neuvottelutilaisuus Lisäksi kukin toimisto järjestää yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut erikseen. Espoossa, Lohjalla ja Raaseporissa on virka-aikana sekä oikeusavun että edunvalvonnan henkilökuntaa paikalla. Kirkkonummella, Vihdissä, Inkoossa, Karjaalla ja Hangossa järjestetään vastaanotto tarvittaessa. Uuden Länsi-Uudenmaan oikeusaputoimiston edunvalvonta-alueeseen kuuluisivat Espoon edunvalvonta-alueeseen kuuluvat kunnat eli Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi ja Siuntio sekä Lohjan alueeseen kuuluvat Hanko, Inkoo, Karjalohja, Karkkila, Lohja, Nummi-Pusula, Raasepori ja Vihti. Esteellisyystilanteissa Länsi-Uudenmaan oikeusaputoimiston edunvalvonta-alueen edunvalvonnasta vastaisivat Itä-Uudenmaan, Hyvinkään, Varsinais-Suomen tai Helsingin oikeusaputoimistot. Kouvolan oikeusapupiiri Hyvinkään oikeusaputoimisto Kotkan oikeusaputoimisto Ei esitetä muutoksia. Hyvinkäällä on päivittäin paikalla sekä oikeusavun että edunvalvonnan henkilökuntaa. Ei muutoksia. Kotkan toimipaikassa on virka-aikana paikalla oikeusavun ja yleisen edunvalvonnan henkilökuntaa. Haminassa vastaanotto järjestetään Kouvolan oikeusaputoimisto Ei muutoksia. Kouvolassa on päivittäin paikalla oikeusavun ja yleisen edunvalvonnan henkilökuntaa.

11 11 Lahden oikeusaputoimisto Orimattilan toimipaikkaa ehdotetaan lakkautettavaksi. Orimattilasta on matkaa Lahteen noin 20 km ja kulkuyhteydet ovat hyvät ja asiakasmäärät ovat vähenemässä, joten toimipaikalle ei ole tarvetta. Lahden toimipaikassa on virka-aikana oikeusavun ja yleisen edunvalvonnan henkilökuntaa paikalla. Heinolan toimipaikassa otetaan asiakkaita vastaan Lappeenrannan oikeusaputoimisto Ei muutoksia. Lappeenrannassa ja Imatralla on virka-aikana oikeusavun ja edunvalvonnan henkilökuntaa paikalla. Rovaniemen oikeusapupiiri Haapajärven oikeusaputoimisto Kärsämäen toimipaikka esitetään lakkautettavaksi, koska käyttö on ollut vähäistä. Haapajärvellä olisi virka-aikana paikalla sekä oikeusavun että edunvalvonnan henkilökuntaa. Haapavedellä, Nivalassa ja Pyhäjärvellä vastaanotto järjestetään tarpeen mukaan. Kemi-Tornion oikeusaputoimisto Kittilän oikeusaputoimisto Oulun oikeusaputoimisto Ei muutoksia. Kemissä ja Torniossa on virka-aikana oikeusavun ja yleisen edunvalvonnan henkilökuntaa paikalla ja Ylitorniolla kolmena päivänä viikossa. Tervolassa vastaanotto järjestetään Samalla esitetään, että toimiston nimi muutetaan vastaavaksi Kemi-Tornion käräjäoikeuden kanssa. Ei muutoksia toimipaikkoihin. Kittilässä ja Pellossa on päivittäin henkilökuntaa paikalla. Kolarissa, Muoniossa ja Enontekiöllä vastaanotto järjestetään Toimistolla ei ole vastuuta yleisen edunvalvonnan järjestämiseksi. Asetukseen esitetään lisättäväksi toimipaikat Haukiputaalle, Raaheen, Siikalatvalle ja Utajärvelle, joissa edunvalvonnan palveluja on järjestetty tähänkin saakka. Toimipaikat tarvitaan yleisen edunvalvonnan palvelujen järjestämiseksi edelleen. Oulussa on virka-aikana paikalla sekä oikeusavun että yleisen edunvalvonnan henkilökuntaa. Muissa toimipaikoissa paikalla virka-aikana on yleisen edunvalvonnan henkilökuntaa.

12 12 Oulunseudun oikeusaputoimisto Esitetään, että Vaalan toimipaikka lakkautetaan ja uutena toimipaikkana otetaan käyttöön Utajärven toimipaikka, jossa oikeusavun vastaanottoa järjestetään tarpeen mukaan. Oulun oikeusaputoimistolla on Utajärvellä yleisen edunvalvonnan palvelujen vuoksi toimipaikka, jossa on henkilökuntaa päivittäin paikalla. Vaalasta on Utajärvelle matkaa vain noin 30 km, mitä voidaan pitää kohtuullisena asiointimatkana. Tarvittaessa Vaalassa voidaan ottaa asiakkaita vastaan suunnitteilla olevassa yhteispalvelupisteessä. Oulun ja Raahen toimipaikoissa on päivittäin oikeusavun henkilökuntaa paikalla. Iissä, Muhoksella, Pudasjärvellä ja Utajärvellä järjestetään vastaanotto Rovaniemen oikeusaputoimisto Ranuan ja Sallan toimipaikat esitetään lakkautettaviksi vähäisen kysynnän vuoksi. Rovaniemellä ja Kuusamossa on virka-aikana sekä oikeusavun että yleisen edunvalvonnan henkilökuntaa paikalla. Kemijärven toimipaikassa on virka-aikana paikalla yleisen edunvalvonnan henkilökuntaa ja Suomussalmella oikeusavun henkilökuntaa. Hyrynsalmella ja Taivalkoskella palvelua järjestetään Sodankylän oikeusaputoimisto Asetukseen esitetään lisättäväksi toimipaikat Kittilään, Enontekiölle, Muonioon ja Kolariin, joissa edunvalvonnan palveluja on järjestetty tähänkin saakka. Toimipaikat tarvitaan edelleen yleisen edunvalvonnan palvelujen järjestämiseksi. Inarissa ja Sodankylässä on sekä oikeusavun että edunvalvonnan henkilökuntaa paikalla päivittäin. Utsjoella on päivittäin paikalla oikeussavun ja Kittilässä edunvalvonnan henkilökuntaa. Enontekiöllä, Muoniossa ja Kolarissa vastaanotto järjestetään Ylivieskan oikeusaputoimisto Asetukseen esitetään lisättäväksi Alavieskan toimipaikka, jossa on annettu edunvalvontapalveluja tähänkin saakka. Ylivieskan toimipaikassa on oikeusavun ja edunvalvonnan henkilökuntaa päivittäin paikalla. Oulaisten, Kalajoen ja Alavieskan toimipaikoissa vastaanotto järjestetään 3 Toimipaikoissa annettavat palvelut Pykälässä säädetään, että oikeusaputoimisto määrää työjärjestyksessään, miten usein ja millä tavoin kullakin toimipaikalla otetaan vastaan asiakkaita.

13 13 4 Edunvalvonta-alueet 5 Esteellisyystilanteet 6 Voimaantulo Voimassaolevan asetuksen mukaan oikeusaputoimisto määrää työjärjestyksessä. miten usein ja millä tavoin vastaanotto järjestetään. Koska valtion oikeusaputoimistoista annetussa laissa ei eroteta enää toimipaikkaa ja vastaanottoa, esityksessä ehdotetaan, että vastaanoton käsitteestä luovutaan myös tässä asetuksessa. Oikeusaputoimisto määrää siten, otetaanko toimipaikassa asiakkaita vastaan päivittäin vai järjestetäänkö asiakkaiden vastaanotto erikseen oikeusaputoimistoin määrääminä aikoina. Voimassa olevan asetuksen mukaan harkinnassa tulee ottaa huomioon alueen asukasmäärä, aikaisempien vuosien kysyntä sekä vastaanotosta aiheutuvat kustannukset. Lisäksi ehdotetaan, että harkinnan tulee perustua myös alueen asiakasmäärään. Pykälässä säädetään edunvalvonta-alueista ja se on sisällöllisesti sama kuin voimassaolevan oikeusaputoimistojen edunvalvonta-alueista annetun asetuksen 1. Pykälän 2 momentissa säädetään, minkä kunnan tai kuntien edunvalvonnan järjestämisestä oikeusaputoimistot vastaavat. Momentin sisältö vastaa voimassa olevaa asetusta lukuun ottamatta nyt ehdotettavan asetuksen 2 :n perustelujen kohdalla esitettyjä muutoksia, jotka johtuvat oikeusaputoimistojen yhdistämisestä. Lisäksi on huomioitu tapahtuneet kuntaliitokset. Jämsän, Kittilän ja Oulunseudun oikeusaputoimistoilla ei ole velvollisuutta järjestää edunvalvontapalveluja. Pykälä vastaa sisällöllisesi voimassa olevan asetuksen 2 :ää. Pykälään esitettävät muutosten perustelut on esitetty 2 :n yksityiskohtaisissa perusteluissa. Asetuksen ehdotetaan tulevan voimaan Lohjan oikeusaputoimiston osalta asetuksen ehdotetaan kuitenkin tulevan voimaan vasta lukien. Uuden Länsi-Uudenmaan oikeusaputoimiston muodostaminen vaiheittain on tarpeen, jotta voidaan turvata toimintojen uudelleen järjestelyjä varten tarvittavat resurssit. Ehdotettavalla asetuksella kumotaan oikeusapupiireistä ja oikeusaputoimistojen toimipaikoista annettu oikeusministeriön asetus sekä oikeusaputoimistojen edunvalvonta-alueista annettu oikeusministeriön asetus.

LUONNOS OIKEUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI OIKEUSAPUPIIREISTÄ SEKÄ OI- KEUSAPUTOIMISTOJEN TOIMIPAIKOISTA JA EDUNVALVONTA-ALUEISTA

LUONNOS OIKEUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI OIKEUSAPUPIIREISTÄ SEKÄ OI- KEUSAPUTOIMISTOJEN TOIMIPAIKOISTA JA EDUNVALVONTA-ALUEISTA LUONNOS MUISTIOKSI Oikeushallinto-osasto Oikeusapu- ja ulosottoyksikkö Kirta Heine 5.4.2012 OM 2/33/2012 OM009:00/2012 LUONNOS OIKEUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI OIKEUSAPUPIIREISTÄ SEKÄ OI- KEUSAPUTOIMISTOJEN

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖN ASETUS OIKEUSAPUPIIREISTÄ SEKÄ OIKEUSAPUTOIMISTOJEN TOIMIPAIKOISTA JA EDUNVALVONTA-ALUEISTA

OIKEUSMINISTERIÖN ASETUS OIKEUSAPUPIIREISTÄ SEKÄ OIKEUSAPUTOIMISTOJEN TOIMIPAIKOISTA JA EDUNVALVONTA-ALUEISTA LUONNOS 12.4.2013 OIKEUSMINISTERIÖN ASETUS OIKEUSAPUPIIREISTÄ SEKÄ OIKEUSAPUTOIMISTOJEN TOIMIPAIKOISTA JA EDUNVALVONTA-ALUEISTA 1 Yleistä Valtion oikeusaputoimistoista annetun lain (258/2002) 2 :n mukaan

Lisätiedot

Yhdistysluettelo 2017

Yhdistysluettelo 2017 Yhdistysluettelo 2017 Jäsen- ja äänimäärät Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n jäsenyhdistykset Jäsenmäärä 1.1.2017 liiton rekisterin mukaan Äänimäärä ALAJÄRVI-VIMPELIN KVT RY 41 1 ALAVIESKAN KVT RY 41 1

Lisätiedot

Khall 30.5.2013 180, liite nro 3

Khall 30.5.2013 180, liite nro 3 Khall 30.5.2013 180, liite nro 3 LUONNOS 12.4.2013 OIKEUSM1JISTEfflÖN ASETUS OIKEUSAPUPIIREISTÄ SEKÄ OIKEUSAPUTOIMISTOJEN TOIMIPAIKOISTA JA EDUNVALVONTA-ALUEISTA 1 Yleistä Valtion oikeusaputoimistoista

Lisätiedot

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1 Saajat 2013 Akaan kaupunki 253 300,00 Alajärven kaupunki 72 000,00 Alavieskan kunta 55 100,00 Alavuden kaupunki 17 000,00 Asikkalan kunta 51 000,00 Auran kunta 54 700,00 Aurinkorannikon suomalaisen koulun

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

Jyväskylän steinerk 16000 Jämsän kaupunki 72000 Kaarinan kaupunki 306300 Kajaanin kaupunki 143900 Kalajoen kaupunki 92100 Kangasalan kunta 542500

Jyväskylän steinerk 16000 Jämsän kaupunki 72000 Kaarinan kaupunki 306300 Kajaanin kaupunki 143900 Kalajoen kaupunki 92100 Kangasalan kunta 542500 VUOSI 2015 Akaan kaupunki 127900 Asikkalan kunta 25700 Auran kunta 27600 Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 13000 Englantilaisen koulun säätiö 24000 Espoon kaupunki 1773900 Espoon Steinerkoulun

Lisätiedot

Helsingin kansainvälisen koulun kannatusyhdistys ry 1500,00 Helsingin kaupunki 217600,00 Helsingin Normaalilyseo 1500,00

Helsingin kansainvälisen koulun kannatusyhdistys ry 1500,00 Helsingin kaupunki 217600,00 Helsingin Normaalilyseo 1500,00 Valtion erityisavustus pedagogisten ICTohjaukseen Statligt specialunderstöd för pedagogisk ICT-handledning Koulutuksen järjestäjä Myönnettävä summa ( ) Akaan kaupunki 10900,00 Alajärven kaupunki 9800,00

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2009 N:o 819 821. Oikeusministeriön asetus. N:o 819

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2009 N:o 819 821. Oikeusministeriön asetus. N:o 819 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2009 N:o 819 821 SISÄLLYS N:o Sivu 819 Oikeusministeriön asetus oikeusapupiireistä ja oikeusaputoimistojen toimipaikoista... 4661 820

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2012 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan.

Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan. 1 Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan. Etelä-Suomi Altia Oyj A sikkalan kunnan vesilaito s Espoon Vesi

Lisätiedot

Joutsan kunta ,00 Juankosken kaupunki ,00 Juvan kunta ,00 Jyväskylän kaupunki ,00 Järvenpään kaupunki ,00 Kaarinan

Joutsan kunta ,00 Juankosken kaupunki ,00 Juvan kunta ,00 Jyväskylän kaupunki ,00 Järvenpään kaupunki ,00 Kaarinan Saajat 2014 Akaan kaupunki 257 100,00 Alavieskan kunta 55 900,00 Alavuden kaupunki 17 300,00 Asikkalan kunta 51 800,00 Auran kunta 55 500,00 Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 26 400,00

Lisätiedot

Oikeusministeriön asetus oikeusapupiireistä sekä oikeusaputoimistojen toimipaikoista ja edunvalvonta-alueista

Oikeusministeriön asetus oikeusapupiireistä sekä oikeusaputoimistojen toimipaikoista ja edunvalvonta-alueista LUONNOS 19.5.2011 Oikeusministeriön asetus oikeusapupiireistä sekä oikeusaputoimistojen toimipaikoista ja edunvalvonta-alueista Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion oikeusaputoimistoista

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2013

Lisätiedot

Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina

Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina 2006 2011 Liite 1 Lähde: Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta, Asemakaavojen seurantalomakkeet,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö N:o 6 27 TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö Taajuuskokonaisuus 1 105,7 Anjalankoski 106,2 Espoo 106,0 Eurajoki 104,1 Haapavesi

Lisätiedot

Ilveksen kannanhoidolliset poikkeusluvat metsästysvuonna : Suomen riistakeskus / JHT-raportointi

Ilveksen kannanhoidolliset poikkeusluvat metsästysvuonna : Suomen riistakeskus / JHT-raportointi Ilveksen kannanhoidolliset poikkeusluvat metsästysvuonna 2012-2013: Suomen riistakeskus / JHT-raportointi 2.11.2012 Aluetoimisto Hakemuksia Haettu Myönnetty ETELÄ-HÄME 22 55 18 ETELÄ-SAVO 28 77 41 KAAKKOIS-SUOMI

Lisätiedot

Avustukset ryhmäkoon pienentämiseen 2010

Avustukset ryhmäkoon pienentämiseen 2010 Avustukset ryhmäkoon pienentämiseen 2010 Hakija Summa Akaan kaupunginhallitus 46800 Alajärven kaupunginhallitus 78000 Alavieskan kunnanhallitus 30640 Anna Tapion säätiö 25660 Artjärven kunnanhallitus 7000

Lisätiedot

LIITE 1: Omistajat SITOVASTI MUKANA OLEVAT YHTEISÖT. KuntaPro Oy

LIITE 1: Omistajat SITOVASTI MUKANA OLEVAT YHTEISÖT. KuntaPro Oy 1 LIITE 1: Omistajat Yhteishankintayksikön kilpailuttamia sopimuksia voivat hyödyntää KuntaPro Oy:n ja sen tytäryhteisöjen lisäksi kaikki KuntaPro Oy:n omistajayhteisöt ja niiden omistajayhteisöt. SITOVASTI

Lisätiedot

Avustusta saaneet opetuksen järjestäjät

Avustusta saaneet opetuksen järjestäjät Avustusta saaneet opetuksen järjestäjät Esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittäminen 2015 Opetuksen järjestäjä Akaan Kaupunki 79300 Alajärven Kaupunki 50100 Alavieskan Kunta 3800 Alavuden Kaupunki

Lisätiedot

Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016

Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016 Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016 Opintosetelita voidaan vuonna 2016 myöntää kansalaisopistoille, kansanopistoille sekä opintokeskuksille. Kaikkiaan avusta haettiin 8,3 miljoonan

Lisätiedot

VAPAAN SIVISTYSTYÖN OPINTOSETELIAVUSTUKSET Kansalaisopistot

VAPAAN SIVISTYSTYÖN OPINTOSETELIAVUSTUKSET Kansalaisopistot VAPAAN SIVISTYSTYÖN OPINTOSETELIAVUSTUKSET 2017 Kansalaisopistot Opintoseteliavustusta voidaan vuonna 2017 myöntää kansalaisopistoille, kansanopistoille sekä opintokeskuksille. Kaikkiaan avusta haettiin

Lisätiedot

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta 1 (21) Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Uusimaa (01) Kaupunkimaiset kunnat (1) Espoo (049) 6 516 6 407 7 342 Hanko (078) 252 277 234 Helsinki (091) 23

Lisätiedot

Liite. Päätös. Hakija

Liite. Päätös. Hakija Hakija Päätös Akaan kaupunginhallitus 211 070 Alavieskan kunnanhallitus 47 890 Askolan kunnanhallitus 39 420 Auran kunnanhallitus 47 480 Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys 28 160 Elias-koulun

Lisätiedot

Tehyn valtuustovaalin äänestysprosentit ammattiosastoittain

Tehyn valtuustovaalin äänestysprosentit ammattiosastoittain Tehyn valtuustovaalin äänestysprosentit ammattiosastoittain 2.10.2017 HELSINKI Äänestys % 102 Tehyn Hyksin Naistensairaalan ammattiosasto ry 34,4 104 Tehyn HYKS:n Lasten ja nuorten sairaalan ammattiosasto

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, helmikuu 2015, kaikki asunnot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, helmikuu 2015, kaikki asunnot Yhteensä: Manner-Suomi 87 200 334,6 10,9 58,4 97 008 300,0 11,7 51,0 Pääkaupunkiseutu Espoo 4 735 399,7 12,2 63,6 3 745 380,1 14,4 56,3 Helsinki 14 957 399,2 12,1 62,4 13 921 349,0 16,7 44,0 Vantaa 5 652

Lisätiedot

Päätökset etsivän nuorisotyön avustuksista 2015

Päätökset etsivän nuorisotyön avustuksista 2015 Päätökset etsivän nuorisotyön avustuksista 2015 Hakija Päätös Akaan kaupunki 30 000,00 A-klinikkasäätiö, Pirkanmaan palvelualue (Helsinki) 60 000,00 Alavuden kaupunki 60 000,00 Asikkalan kunta 30 000,00

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016 Yhteensä: Manner-Suomi 101 405 363,59 11,10 59,0 115 631 335,39 11,83 52,0 Pääkaupunkiseutu Espoo 6 115 429,83 12,46 63,7

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2012. 581/2012 Oikeusministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2012. 581/2012 Oikeusministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2012 581/2012 Oikeusministeriön asetus oikeusapupiireistä sekä jen toimipaikoista ja edunvalvonta-alueista Annettu Helsingissä 19 päivänä

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Liitteessä mainitut PÄÄTÖS 17.12.2014 Dnro 842/520/2014 ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt myöntää valtion erityisavustusta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa

Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa Ahjolan kansalaisopisto Ahjolan kannatusyhdistys ry 10 000 Auralan kansalaisopisto Auralan Setlementti 7 000 Autere-opisto Mänttä-Vilppulan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2011. 1089/2011 Oikeusministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2011. 1089/2011 Oikeusministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2011 1089/2011 Oikeusministeriön asetus oikeusapupiireistä sekä jen toimipaikoista ja edunvalvonta-alueista Annettu Helsingissä 18 päivänä

Lisätiedot

Kemera -työmäärät 2016 Toteutusilmoituksen saapumispäivä

Kemera -työmäärät 2016 Toteutusilmoituksen saapumispäivä Suomen metsäkeskus 6.2.2017 Kemera -työmäärät 2016 Toteutusilmoituksen saapumispäivä 1.1.-31.12.2016 Välisumma (näkyvät rivit yhteensä) 6 368 727 495 110 66 060 Kunnostusojitus ja suometsänhoito Metsätien

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 865. Valtioneuvoston asetus. ulosottopiireistä. Annettu Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 865. Valtioneuvoston asetus. ulosottopiireistä. Annettu Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2007 N:o 865 869 SISÄLLYS N:o Sivu 865 Valtioneuvoston asetus ulosottopiireistä... 3875 866 Oikeusministeriön päätös ulosottovirastojen

Lisätiedot

ELÄKELIITON KÄVELYTAPAHTUMA - TUNNISSA MAAPALLON YMPÄRI

ELÄKELIITON KÄVELYTAPAHTUMA - TUNNISSA MAAPALLON YMPÄRI ELÄKELIITON KÄVELYTAPAHTUMA - TUNNISSA MAAPALLON YMPÄRI Tulosluettelo Piiri Yhdistyksen nimi Osallistujapisteet Kierrokset Pisteet Jäsenmäärä 31.12. Tulos Etelä-Häme Humppila 630 443 1073 213 5,038 Etelä-Häme

Lisätiedot

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 176 N:o 22 Liite 2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 2.1 Analoginen radiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Taajuus ERP (MHz) (kw) AAVASAKSA 87,9 10 AAVASAKSA AAVASAKSA

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP N:o 453 3591 TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Paikkakunta Kanavanippu ERP A B C D E Vaasa (kw) Akaa 42 13 Enontekiö 53 58

Lisätiedot

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus LUONNOS Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu

Lisätiedot

Luonnos oikeusministeriön asetukseksi

Luonnos oikeusministeriön asetukseksi 1 Luonnos oikeusministeriön asetukseksi oikeusapupiireistä sekä oikeusaputoimistojen toimipaikoista ja edunvalvonta-alueista Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2013 Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön opintoseteliavustukset 2015, Kansalaisopistot

Vapaan sivistystyön opintoseteliavustukset 2015, Kansalaisopistot Vapaan sivistystyön opintoseteliavustukset 2015, Kansalaisopistot Avustuksen saaja Kansalaisopisto Myönnetty avustus euroa Ahjolan kansalaisopisto Ahjolan kannatusyhdistys ry 13 000 Auralan kansalaisopisto

Lisätiedot

Vammaisten tulkkauspalvelun tilastot vuodelta 2012

Vammaisten tulkkauspalvelun tilastot vuodelta 2012 Tilastot Liite 2 Vammaisten tulkkauspalvelun tilastot vuodelta 2012 sivu Vammaisten tulkkauspalveluun oikeutetut ja käyttäjät 2 Vammaisten tulkkauspalveluun oikeutetut, Etelä- ja Länsi-Suomi 3 Vammaisten

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta /2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta /2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 2013 76/2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden keräämisestä, kuljetuksesta

Lisätiedot

Akaan kaupunki 29 685,25 0 29 685,25 0

Akaan kaupunki 29 685,25 0 29 685,25 0 Rintamaveteraanien kotiin vietävien kunnallisten avopalveluiden määrärahan käyttö vuodelta 2015 Kunta / Kuntayhtymä Määräraha Lisämääräraha Yhteensä Käyttäm. jäänyt Akaan kaupunki 29 685,25 0 29 685,25

Lisätiedot

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi Liittotunnus yhdistysnumero yhdistyksen nimi prosentti 2015 374 021 Jyty Espoo - Jyty Esbo ry 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 313 054 Jyty Helsinki ry 1,3%

Lisätiedot

ELÄKELIITON KÄVELYTAPAHTUMA - TUNNISSA MAAPALLON YMPÄRI

ELÄKELIITON KÄVELYTAPAHTUMA - TUNNISSA MAAPALLON YMPÄRI ELÄKELIITON KÄVELYTAPAHTUMA - TUNNISSA MAAPALLON YMPÄRI Tulosluettelo Yhdistyksittäin Piiri Yhdistyksen nimi Osallistujapisteet Kierrokset Pisteet Jäsenmäärä 31.12. Tulos Varsinais-Suomi Raisio 1610 1302

Lisätiedot

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti 2016 374 021 Jyty Espoo ry, Jyty Esbo rf 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 374 066 Jyty Hämeenlinna ry

Lisätiedot

Luonnokset Helsingin, Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan maistraattien yhdistämisestä aiheutuviksi asetusmuutoksiksi

Luonnokset Helsingin, Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan maistraattien yhdistämisestä aiheutuviksi asetusmuutoksiksi 1(1) Liite 3 (suomi) Luonnokset Helsingin, Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan maistraattien yhdistämisestä aiheutuviksi asetusmuutoksiksi 1. Valtioneuvoston asetus maistraattien toimialueista Valtioneuvoston

Lisätiedot

Päätös 1 (7) Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen

Päätös 1 (7) Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen Päätös 1 (7) Kotipalvelu Mehiläinen Oy Pohjoinen Hesperiankatu 17 C 00260 Helsinki ASIA Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen HAKIJA/PALVELUJEN TUOTTAJA Kotipalvelu

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2013. 534/2013 Oikeusministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2013. 534/2013 Oikeusministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2013 534/2013 Oikeusministeriön asetus oikeusapupiireistä sekä oikeusaputoimistojen toimipaikoista ja edunvalvonta-alueista Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3.

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3. Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3. Lähde: Kuntaliiton tiedustelu, ennakkotieto Jos muun kuin vakituisen asuinrakennuksen veroprosenttia ei ole määrätty, on käytetty yleistä kiinteistöveroprosenttia.

Lisätiedot

TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT

TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT Kunta (lopullinen kysely Manner- Suomen kuntajaon 1.1.2016 mukaan) Akaa Alajärvi Alavieska Alavus Asikkala Askola Aura Enonkoski Enontekiö Espoo Eura Eurajoki Evijärvi Forssa

Lisätiedot

AVI Hakija Vaikutusalue Myönnetty Etelä-Suomen AVI Asikkalan kunta Asikkala 30000 Etelä-Suomen AVI Askolan kunta Askola 60000 Etelä-Suomen AVI Espoon

AVI Hakija Vaikutusalue Myönnetty Etelä-Suomen AVI Asikkalan kunta Asikkala 30000 Etelä-Suomen AVI Askolan kunta Askola 60000 Etelä-Suomen AVI Espoon AVI Hakija Vaikutusalue Myönnetty Etelä-Suomen AVI Asikkalan kunta Asikkala 30000 Etelä-Suomen AVI Askolan kunta Askola 60000 Etelä-Suomen AVI Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Espoo 180000 Etelä-Suomen

Lisätiedot

Hyvinkään Kaupunki 75800 29200 105000 Hämeenkosken Kunta 0 900 1000 Hämeenkyrön kunta 19900 4400 24300 Hämeenlinnan Kaupunki 0 38900 38900 Iisalmen

Hyvinkään Kaupunki 75800 29200 105000 Hämeenkosken Kunta 0 900 1000 Hämeenkyrön kunta 19900 4400 24300 Hämeenlinnan Kaupunki 0 38900 38900 Iisalmen Liite: Erityisavustukset erityisopetuksen laadun kehittämiseen ja siihen liittyvään koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen vuosille 2015-2016 Koulunkäyntiavustajien palkkaaminen Opetushenkilöstön ja koulunkäyntiavustajien

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön opintoseteliavustukset, Kansalaisopistot 2014

Vapaan sivistystyön opintoseteliavustukset, Kansalaisopistot 2014 Vapaan sivistystyön opintoseteliavustukset, Kansalaisopistot 2014 Avustuksen saaja Kansalaisopisto Myönnetty avustus euroa Ahjolan kannatusyhdistys ry Ahjolan kansalaisopisto 12 000 Auralan Setlementti

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013, yleisten kirjastojen sektoriraportti

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013, yleisten kirjastojen sektoriraportti Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013, yleisten kirjastojen sektoriraportti Kirjasto Vastauksia Akaan kaupunginkirjasto 35 Alavieskan kunnankirjasto 10 Alavuden kaupunginkirjasto 49 Asikkalan

Lisätiedot

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw)

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw) N:o 434 1269 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.3 Digitaalinen televisiotoiminta Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu

Lisätiedot

Kirjastojen lainat 2015 Kirjasto Lainojen lkm

Kirjastojen lainat 2015 Kirjasto Lainojen lkm Kirjastojen lainat 2015 Tässä tilastossa esitetään kaikkien Celian äänikirjapalveluun liittyneiden kirjastojen lainat vuonna 2015 Tietosuojasyistä alle viiden menevät lainat ilmaistaan "< 5" merkinnällä.

Lisätiedot

7.11.2013 Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 kunnittain. Kutsuikä (vv) lasketaan kutsuvuoden ja syntymävuoden erotuksella.

7.11.2013 Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 kunnittain. Kutsuikä (vv) lasketaan kutsuvuoden ja syntymävuoden erotuksella. Koodi Kunta 020 AKAA X X X X X X X X 005 ALAJÄRVI X X X X X X X X X X 009 ALAVIESKA X X X X X X X X X 010 ALAVUS X X X X X X X X X X 016 ASIKKALA X X X X X X X X X X 018 ASKOLA X X X X X X X X X X 019

Lisätiedot

LIITTOKOKOUSKUTSU 3.4.2014

LIITTOKOKOUSKUTSU 3.4.2014 1 (2) LIITTOKOKOUSKUTSU 3.4.2014 Arvoisa jäsen Kansalaisopistojen liitto KoL - Medborgarinstitutens förbund MiF ry:n liittokokous pidetään 5. 6.6.2014 Turun suomenkielisellä työväenopistolla osoitteessa

Lisätiedot

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

Jäsenmaksu 2018 Yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti 021 Jyty Espoon Seutu ry, Jyty Esbo Nejden rf 1,32% 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,32% 066 Jyty

Jäsenmaksu 2018 Yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti 021 Jyty Espoon Seutu ry, Jyty Esbo Nejden rf 1,32% 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,32% 066 Jyty Jäsenmaksu 2018 Yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti 021 Jyty Espoon Seutu ry, Jyty Esbo Nejden rf 1,32% 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,32% 066 Jyty Hämeenlinna ry 1,32% 103 Jyty Juuka-Valtimo ry 1,32%

Lisätiedot

Jäsenmaksu 2018 Yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti liittotunnus 021 Jyty Espoon Seutu ry, Jyty Esbo Nejden rf 1,32% Jyty Hangö Hanko

Jäsenmaksu 2018 Yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti liittotunnus 021 Jyty Espoon Seutu ry, Jyty Esbo Nejden rf 1,32% Jyty Hangö Hanko Jäsenmaksu 2018 Yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti liittotunnus 021 Jyty Espoon Seutu ry, Jyty Esbo Nejden rf 1,32% 651 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,32% 651 066 Jyty Hämeenlinna ry 1,32% 651 103 Jyty

Lisätiedot

KRUUNUPYY 44 600 SVT

KRUUNUPYY 44 600 SVT 4706 N:o 119 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw)

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013. 759/2013 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013. 759/2013 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013 759/2013 Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta Annettu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2013 Verohallinto

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2008 SISÄLLYS N:o Sivu 341 Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen

Lisätiedot

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta. Taajuus (MHz) ERP (kw)

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta. Taajuus (MHz) ERP (kw) 382 Liite TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 2.1 Analoginen radiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Taajuus (MHz) ERP (kw) Anjalankoski,

Lisätiedot

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen. 1. Palveluja tuottava toimipaikka:

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen. 1. Palveluja tuottava toimipaikka: Ilmoitus 1 (5) 02.10.2017 Coronaria Kuntoutus Oy c/o Cor Group Oy Saaristonkatu 22 90100 Oulu Y-tunnus: 2646026-7 ASIA Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen Coronaria

Lisätiedot

KUSTANNUKSET / KÄVIJÄ

KUSTANNUKSET / KÄVIJÄ KUSTANNUKSET / KÄVIJÄ (euro/hlö) v. 2016 KANKAANPÄÄN URHEILUHALLI/UIMAHALLI 3,7 2718 779 8071 59327 YLIVIESKAN URHEILUHALLI/UIMAHALLI 3,6 2307 1016 8978 61500 IMATRAN URHEILUTALO 3,0 1749 1415 11645 76842

Lisätiedot

63/508/2011 Ahjolan kansalaisopisto Ahjolan kannatusyhdistys ry /508/2011 Borgå medborgarinstitut Borgå stad 9 000

63/508/2011 Ahjolan kansalaisopisto Ahjolan kannatusyhdistys ry /508/2011 Borgå medborgarinstitut Borgå stad 9 000 Vapaa sivistystyö Opintosetelityyppiset valtionavustukset 2011 Kansalaisopistot euroa 63/508/2011 Ahjolan kansalaisopisto Ahjolan kannatusyhdistys ry 23 000 90/508/2011 Borgå medborgarinstitut Borgå stad

Lisätiedot

Puoluekokous äänivaltaiset edustajat Alla mainittujen lisäksi kukin piirijärjestö saa yhden edustajapaikan

Puoluekokous äänivaltaiset edustajat Alla mainittujen lisäksi kukin piirijärjestö saa yhden edustajapaikan Puoluekokous 17. 18.6.2017 - äänivaltaiset edustajat Alla mainittujen lisäksi kukin piirijärjestö saa yhden edustajapaikan Yhdistys Järjestökokonaisuus Edustajia Arabian-Käpylän-Viikin Vihreät Helsinki

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vaalilain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että vaalilain vaalipiirijakoa koskeva sääntely saatetaan vastaamaan ensi vuoden

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Helsingin kaupunki 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Annikki Thodén 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska

Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska 17 Pohjois-Pohjanmaa IPRA 010 Alavus 14 Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU-OHJELMAN HANKEAVUSTUKSET 2016 Saku Rikala (LTS) Lähde: Aluehallintovirastot

LIIKKUVA KOULU-OHJELMAN HANKEAVUSTUKSET 2016 Saku Rikala (LTS) Lähde: Aluehallintovirastot LIIKKUVA KOULU-OHJELMAN HANKEAVUSTUKSET 2016 Saku Rikala (LTS) 7.11.2016 Lähde: Aluehallintovirastot Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi 2,1 miljoonaa euroa avustusta 59 hakijalle: HANKE Apollon Yhteiskoulun

Lisätiedot

KELA Matkat kunnittain ryhmiteltynä

KELA Matkat kunnittain ryhmiteltynä KELA Matkat kunnittain ryhmiteltynä Period: 1/8/2012-31/8/2012 Auton asemapaikka Tilauksen lähtö Tilauksen kohde Tapahtumia ASKAINEN LEMU MYNÄMÄKI 3 ASKAINEN LEMU RAISIO 2 ASKAINEN LEMU TURKU 1 ASKAINEN

Lisätiedot

Perustoimeentulotuessa hyväksyttävien vuokramenojen kuntakohtaiset rajat

Perustoimeentulotuessa hyväksyttävien vuokramenojen kuntakohtaiset rajat Akaa 522 600 686 785 96 Alajärvi 465 560 657 710 96 Alavieska 444 485 621 631 96 Alavus 420 500 594 725 96 Asikkala 479 601 710 801 96 Askola 464 604 737 805 96 Aura 457 508 623 691 96 Enonkoski 432 562

Lisätiedot

Perustoimeentulotuessa hyväksyttävien vuokramenojen kuntakohtaiset rajat

Perustoimeentulotuessa hyväksyttävien vuokramenojen kuntakohtaiset rajat Yksin asuva, kohden Akaa 522 600 686 785 96 Alajärvi 465 560 657 710 96 Alavieska 444 485 621 631 96 Alavus 420 500 594 725 96 Asikkala 479 601 710 801 96 Askola 464 604 737 805 96 Aura 457 508 623 691

Lisätiedot

KELPO-hankkeeseen osallistuvat kunnat ja niiden koordinaattorit (syksy 2009)

KELPO-hankkeeseen osallistuvat kunnat ja niiden koordinaattorit (syksy 2009) KELPO-hankkeeseen osallistuvat kunnat ja niiden koordinaattorit (syksy 2009) KUNTA KOORDINAATTORI ETELÄ Artjärvi Asikkala Askola Borgå Esbo Espoo Forssa Hamina Hattula Heinola Helsinki Hollola Hyvinkää

Lisätiedot

1.1.2013 alk. Ortokuvat. Ortobilder. Verollinen Inkl. moms. (24 %) Veroton Exkl. moms. Kunta

1.1.2013 alk. Ortokuvat. Ortobilder. Verollinen Inkl. moms. (24 %) Veroton Exkl. moms. Kunta 020 Akaa 200,00 248,00 005 Alajärvi 400,00 496,00 009 Alavieska 100,00 124,00 010 Alavus 400,00 496,00 016 Asikkala 300,00 372,00 018 Askola 100,00 124,00 019 Aura 100,00 124,00 035 Brändö 200,00 248,00

Lisätiedot

asumisoikeus ARAvuokraasunnot

asumisoikeus ARAvuokraasunnot 29.11.2012 RAJOITUSTEN PIIRISSÄ OLEVA ARA-ASUNTOKANTA VUONNA 2011 ARAVA ARA 1 Uusimaa Muu maa Askola 32 32 0 32 1 Uusimaa Pääkaupunkiseutu Espoo 17493 3105 6818 1697 24311 4802 29113 1 Uusimaa Muu maa

Lisätiedot

Poliklinikkakäynnit osastoittain, käyntityyppi/käyntityypin tarkenne

Poliklinikkakäynnit osastoittain, käyntityyppi/käyntityypin tarkenne 50230K TURUN YLIOPISTOLLINEN KESKUSSAIRAALA Poliklinikkakäynnit osastoittain, käyntityyppi/käyntityypin tarkenne 1-9 2 015 SU34L 01 PKLKÄYNTI 03 ETÄHOITO 04 MUU KÄYNTI 06 VARAUS Summa: Akaa Akaa Summa:

Lisätiedot

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa 8.2.2008 sekä yhdistysten edustajamäärät puoluekokouksessa 2008 (sääntöjen 22 perusteella) (tilanne 3.3.08 huhtikuussa hyväksyttävät

Lisätiedot

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2013

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2013 Dnro A129/200/2012 LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2013 Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2012 Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91a :n

Lisätiedot

Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa: lokakuu 2012

Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa: lokakuu 2012 Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa: lokakuu 2012 Answer time 30-10-2012 10:24:30 PTH_lokakuu_2012 1. Terveyskeskuksen nimi AKAAN TERVEYSKESKUS 0 ASKOLAN TERVEYSKESKUS 0 ESPOON KAUPUNKI 0 ETELÄ-KARJALAN TERVEYSKESKUS

Lisätiedot

Parhaat seurat. Nimi:

Parhaat seurat. Nimi: Sivu 1/5 Nimi: Hae! Parhaat seurat 1. Lappajärven Kalaveikot ry 80.471 kg 2. Itä-Päijänteen Kalakaverit ry 71.930 kg 3. Puijon Pilkki ry 59.486 kg 4. Ylä-Keiteleen Koukku ry 56.391 kg 5. Alavuden Seudun

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KO KO ELMA

KIERTO KIRJE KO KO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KO KO ELMA 1965 No 130 Posti- ja lennätinhallitus julistaa haettaviksi seuraavat virat ja toimet: Posti- ja lennnätinhallit uksen kansliaosastossa yksi apulaisasianvalvojan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2014 1140/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa: lokakuu 2013

Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa: lokakuu 2013 Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa: lokakuu 2013 Vastausaika 11/7/2013 12:16:12 PM PTH_lokakuu_2013 1. Terveyskeskuksen nimi AKAAN TERVEYSKESKUS 0 ASKOLAN TERVEYSKESKUS 0 ESPOON KAUPUNPI/ TERVEYSPALVELUT

Lisätiedot

Two-person household, EUR per month

Two-person household, EUR per month Akaa 522 600 686 785 96 Alajärvi 465 560 657 710 96 Alavieska 444 485 621 631 96 Alavus 420 500 594 725 96 Asikkala 479 601 710 801 96 Askola 464 604 737 805 96 Aura 457 508 623 691 96 Enonkoski 432 562

Lisätiedot

KOKO MAA ,1 0,6 1,47 Kuntien välinen lasten 0-15 nettomuutto , %

KOKO MAA ,1 0,6 1,47 Kuntien välinen lasten 0-15 nettomuutto , % KOKO MAA 5374499 5486616 2,1 0,6 1,47 29 2011- muutos 2011-2015 Helsinki Uudenmaan maakunta 588384 628510 6,8-0,58 5,00-1,51-0,16 2,74 1,5 2,71 Espoo Uudenmaan maakunta 247869 269496 8,7 0,35 0,87 0,35-0,12

Lisätiedot

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Kysely yhteydensaannista ja tietojen julkaisemisesta johtaville hammaslääkäreille Vastausaika 12.4.2017 9:38:53 Suunth_hoitoonpaasy 1. Terveyskeskuksen nimi Akaan ja

Lisätiedot

Kanta-palvelut: Potilastiedon arkisto Käyttöönottoaikataulusuunnitelma v.3.4 (19.2.2015)

Kanta-palvelut: Potilastiedon arkisto Käyttöönottoaikataulusuunnitelma v.3.4 (19.2.2015) Kanta-palvelut: Potilastiedon arkisto Käyttöönottoaikataulusuunnitelma v.3.4 (19.2.2015) Taulukossa kuvataan kunkin liittyjän liittymisajankohtasuunnitelma. Suunnitelmaa tarkennetaan tarvittaessa liittymisvalmistelujen

Lisätiedot

VM/KAO Saaristo-osakuntalisät ja niiden rahoitus koulutustaustalisästä v ALUSTAVA TIETO

VM/KAO Saaristo-osakuntalisät ja niiden rahoitus koulutustaustalisästä v ALUSTAVA TIETO VM/KAO Saaristo-osakuntalisät ja niiden rahoitus koulutustaustalisästä v. 2017 ALUSTAVA TIETO NYKYINEN ALENNETTU UUSI NETTO- NETTO- 97 Hirvensalmi 2 290 111 302 105 030 580 492 574 220 250,8 435 Luhanka

Lisätiedot

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset Ville Nieminen Käynnistyneet kuntajakoselvitykset 33 selvitystä, joissa yhteensä 169 kuntaa mukana» n. 5 kuntaa selvitystä kohden 136 eri kuntaa 8 erityisselvitystä»

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lappi kodiksi maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisseminaari Rovaniemi 5.10.2016 Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2015

Lisätiedot

Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä KAIKKI IKÄRYHMÄT

Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä KAIKKI IKÄRYHMÄT Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä 2013-2015 KAIKKI IKÄRYHMÄT Helsinki 329 300 404 1033 Nurmijärvi 107 93 55 255 Nurmijärvi 245 224 191 660 Tuusula 60 37 27 124 Riihimäki 217 182 184 583 Mäntsälä

Lisätiedot