TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTON JA RAKENTEIDEN KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS KEVÄTTUULEN PÄIVÄKOTI SAMMONTIE 6, PORVOO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTON JA RAKENTEIDEN KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS KEVÄTTUULEN PÄIVÄKOTI SAMMONTIE 6, PORVOO"

Transkriptio

1 TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTON JA RAKENTEIDEN KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS KEVÄTTUULEN PÄIVÄKOTI SAMMONTIE 6, PORVOO

2

3 Yhteenveto ja toimenpide-suositukset Ulkoseinän ja ikkunan liittymissä havaittiin huomattavissa määrin ilmavuotokotia. Merkkiaine vuoti voimakkaasti yläpohjasta. Ennen tiivistystöitä on suositeltavaa tutkia tarkemmin ulkoseinän ja yläpohjan höydynsulun toteutustapaa ja kuntoa. Väliseinien liittymät ylä- ja välipohjiin, sekä seinien läpiviennit ovat pääasiassa avoimet. Merkkiaine kulkeutui kellaritiloista IV-konehuoneeseen ja sieltä käyttötiloihin. Teknisten-, sekä sosiaalitilojen väliseinien liittymät tulisi tiivistää ilmatiiviiksi. Nousukuilun läpiviennit tulee tiivistää ilmatiiviiksi. Alapohjan läpi tuleva läpiviennit tulee tiivistää. Maanvastaiset rakenteet ovat pääasiassa kuivat. Kellarin maanvarainen betonilaatta on paikoin kostea. Kostean alapohjan alueella suositellaan tehostettua vähintään vuosittain tapahtuvaa seurantaa. Vaihtoehtoisesti voidaan kostealla alueella vaihtaa muovimatot vesihöyryä paremmin läpäisevään materiaaleihin, kuten keraamisiin laattoihin. Märkätiloihin on suositeltavaa käyttää höyryä läpäisevää vesieristettä, ja keraamisia laattoja. Tilojen ja ulkoilman väliset keskimääräiset paine-erot vaihtelivat keskimäärin ympärivuorokautisesti välillä Pascalia (tilat ovat voimakkaasti alipaineiset). Sisäilman laadun kannalta olisi edullista, kun ulko- ja sisäilman keskimääräinen paine-ero olisi jatkuvasti lähellä nollaa (±5 Pa). Rakennuksen ja ulkoilman väliset paine-erot tulisi pysyä suositeltujen ohjearvojen tasolla ja lähes yhtä suurina ympärivuorokautisesti. Tulo- ja poistoilman määrät mitattiin viidestä tilasta. Kolmessa tilassa tuloilman määrät ovat liian pienet. Muuten tilojen poisto- ja tuloilman määrät ovat Suomen rakentamismääräyskokoelman D2 ohjearvojen mukaisella tasolla. Poikkeavat tuloilma määrät on korjattava. Sisäilman laatua on määritetty mikrobien ja kuitujen osalta kolmessa tilassa. Tutkimusajankohtana sisäilman mikrobipitoisuuksissa, tai kuitumäärissä ei poikkeamia. Rakenteissa havaittiin jonkin verran halkeamia jotka vaikuttavat olevan peräisin rakenteiden liikkeistä. Rakennuksen perustuksissa on tehty painumakorjauksia. Halkeamista ei voida päätellä ovatko ne syntyneet korjausten jälkeen. Halkeamat on suositeltavaa korjata. Korjattuja halkeamia seurataan 3-4 kohdasta tehotetusti vuosittain, edelleen tapahtuvien liikkeiden varalta. Tutkituissa huoneissa havaittiin ylätasoilla kerääntynyttä pölyä. Ylätasojen pölyt on suositeltavaa siivota. Alakaton yläpuoliset tilat ovat likaisia, ja niissä on avointa villaa. Villat tulisi poistaa. Julkisivut ovat ulkoapäin pääasiassa hyvässä kunnossa. Neuvolan seinässä on pienialainen kohta joka vaatii paikkamaalauksen. Peltikatto on hyvässä kunnossa. Katossa oleva vähäinen levä- ja sammalkasvusto tulee pestä pois. Rännien pohjilla on näkyvissä merkkejä paikalla seisoneesta vedestä. Rännien pohjat ovat paikoin ruosteessa. Rännit tulee huolto maalata. TUTKIMUSSELOSTUS KEVÄTTUULEN PÄIVÄKOTI SAMMONTIE 6, PORVOO

4 Esitetyt korjaustoimenpiteet: - IV-koneiden säätö sisä- ja ulkoilman paine-eron pienentämiseksi. - Tuloilmamäärien tarkastus ja säätö. - Kellarin kostuneen alueen tehostettu seuranta tai muovimaton vaihtaminen paremmin vesihöyryäläpäisevään materiaaliin. - Alapohjan läpivientien tiivistys. - Ulkovaipan ilmatiiveyden varmistaminen: o Ulkoseinän ja lattian rajan tiivistys. o Ulkoseinän ja ikkunaliittymien tiivistys. o Ulkoseinän ja yläpohjan liittymän tiivistys. o Yläpohjan läpivientien tiivistys. o Ulkoseinän reikien ja läpivientien tiivistys. - Teknisten- ja sosiaalitilojen väliseinien liittymien ja läpivientien tiivistys. - Havaittujen halkeamien korjaus ja tehostettu seuranta. - Ylätasojen pölyjen siivous. - Vesikaton pesu, rännien huoltomaalaus. - Alakaton päällisten tilojen siivous ja päällystämättämien villojen poisto/päällystäminen. TUTKIMUSSELOSTUS KEVÄTTUULEN PÄIVÄKOTI SAMMONTIE 6, PORVOO

5 SISÄLTÖ 1 LÄHTÖTIEDOT 2 2 ALAPOHJAT RAKENNE TUTKIMUSTULOKSET JA TEHDYT HAVAINNOT JOHTOPÄÄTÖKSET JATKOTOIMENPIDE-EHDOTUKSET JA KORJAUKSESSA HUOMIOON OTETTAVAT TEKIJÄT 8 3 ULKOSEINÄT JA KANTAVAT VÄLISEINÄT RAKENNE TUTKIMUSTULOKSET JA TEHDYT HAVAINNOT JOHTOPÄÄTÖKSET JATKOTOIMENPIDE-EHDOTUKSET JA KORJAUKSESSA HUOMIOON OTETTAVAT TEKIJÄT 16 4 VÄLIPOHJAT RAKENNE TUTKIMUSTULOKSET JA TEHDYT HAVAINNOT JOHTOPÄÄTÖKSET JATKOTOIMENPIDE-EHDOTUKSET JA KORJAUKSESSA HUOMIOON OTETTAVAT TEKIJÄT 21 5 YLÄPOHJAT JA VESIKATTO RAKENNE TUTKIMUSTULOKSET JA TEHDYT HAVAINNOT JOHTOPÄÄTÖKSET JATKOTOIMENPIDE-EHDOTUKSET JA KORJAUKSESSA HUOMIOON OTETTAVAT TEKIJÄT 27 6 ILMANVAIHTO YLEISTÄ 28 7 PAINE-EROSEURANTA 28 8 HUONEKOHTAISET TULO- JA POISTOILMAÄÄRÄT 28 9 ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN PUHTAUDEN TARKASTUS JOHTOPÄÄTÖKSET JATKOTOIMENPIDE-EHDOTUKSET MUUT ASIAT SISÄILMAN LAATUTUTKIMUKSET SISÄILMAN MIKROBIT PINNOILLE LASKEUTUVAT MINERAALIKUIDUT PINNOILLE LASKEUTUVA PÖLY LIITTEET 31 1 (31) TUTKIMUSSELOSTUS KEVÄTTUULEN PÄIVÄKOTI SAMMONTIE 6, PORVOO

6 1 LÄHTÖTIEDOT Tutkimuskohde: Tilaaja: Lähtötiedot: Tutkimustavoite: Tutkimusryhmä: Kevättuulen päiväkoti, Sammontie 6, Porvoo Porvoon kaupunki, Tilakeskus Liikelaitos Porvoon Tilapalvelut Tekninen isännöitsijä Pekka Koskimies Kevättuulen päiväkoti on valmistunut 2000-luvun alussa. Tilat ovat pääosin yhdessä tasossa. Lisäksi ilmanvaihtokonehuone sijaitsee ullakolla ja osalla rakennuksen pinta-alasta olevassa kellarikerroksessa on sosiaalitiloja. Ulkoseinät ja yläpohja ovat puurunkoisia mineraalivillalla eristettyjä rankarakenteita. Alapohjarakenteena on betoninen maanvastainen alapohja. Alapohjan painumia on korjattu rakennuksen valmistumisen jälkeen injektoimalla. Polygonin tekemien paikallisten kosteuskartoitusten mukaan kosteuspitoisuus on koholla maanvastaisen seinässä sekä maan vastaisen seinän läheisyydessä. Rakennuksen käyttäjillä on oireita, joiden on epäilty liittyvän päiväkotirakennukseen. Tutkimus käsittää koko rakennuksen kosteusteknisen kuntotutkimuksen. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kohteen sisäilma- ja kosteustekninen kunto. Tutkimuksen tekijöinä olivat Markku Sillanpää, Sami Roikonen ja Elina Kuitunen. Tutkimukset tehtiin Käytettävissä olleet asiakirjat: - Rakennepiirustuksia, v. 2002, Insinööriroimisto SAKKO Oy - Arkkitehtipiirustuksia, v 2002 Ark.tsto Olli Heinonen Oy - LVI-Piirustuksia V2002 Aarnio Grönholm Oy - Erä työmaa aikaisia asiakirjoja: o Työmaakokous pöytäkirjat 7-12, o Urakoitsijapalaveri kokouspöytäkirjat 9-16, o Pudotuspainokokeiden tulokset o Alapohjan kosteudenseurantasuunnitelma (Munters) o Pohjakuva alueesta joka kaipaa injektointia o Vastaanottotarkastus pöytäkirja o Painumakorjausten väliraportti Polygon Oy, kosteuskartoitus (31) TUTKIMUSSELOSTUS KEVÄTTUULEN PÄIVÄKOTI SAMMONTIE 6, PORVOO

7 2 ALAPOHJAT Kuva 1. Ensimmäisen kerroksen ala- ja välipohjat pohjakuvassa Kuva 2. kellari kerroksen ala- ja välipohjat pohjakuvassa 3 (31) TUTKIMUSSELOSTUS KEVÄTTUULEN PÄIVÄKOTI SAMMONTIE 6, PORVOO

8 2.1 RAKENNE Alapohja yleensä (Rakennesuunnitelmien rakennetyypit AP1-4) 1. Lattiapinnoite, (muovimatto, linoleumi, laatoitus). 2. Märkätilojen kohdalla vedeneristys 3. Betonilaatta mm 4. Sitkeä rakennuspaperi 5. Lämmöneriste mm 6. Tiivistetty sepeli >400 mm 7. Perusmaa / louhittu kallio / Maatäyttö Kuva 3. Alapohja rakenne yleensä. Alapohja juhlasalin kohdalla (Rakennesuunnitelmien rakennetyypit AP5) 1. Lattiapinnoite 2. Betonilaatta 100 mm 3. Sitkeä kosteutta läpäisevä rakennuspaperi 4. Lämmöneriste mm 5. Ontelolaatta 265 mm 6. Tuulettuva alustila > 800 mm 7. Tiivistetty sepeli >400 mm 8. Perusmaa / louhittu kallio / Maatäyttö 2.2 TUTKIMUSTULOKSET JA TEHDYT HAVAINNOT Alapohjarakenteiden kosteustekninen kunto Kuva 4. Tuulettuva alapohja. Pintakosteuskartoitus, kosteusmittaustulokset ja pohjakuvamerkinnät on esitetty liitteissä 1, 2. Pintakosteuskartoitus tehtiin koko kiinteistön alueella lattiarakenteeseen. Pintakosteusosoittimen perusteella ei havaittu merkittävissä määrin kohonneita lukemia.. Kohonneita lukemia havaittiin sosiaalitilassa 008 lukemat, sekä sosiaalitiloihin johtavassa käytävätilassa 003 ulkoseinän vierellä ja väestön suojan oven edustalla (ks. kuva 5). Pintakosteuskartoituksen tulokset ovat esitetty liitteessä 2. 4 (31) TUTKIMUSSELOSTUS KEVÄTTUULEN PÄIVÄKOTI SAMMONTIE 6, PORVOO

9 Kuva 5. Väestön suojan oven edustalla on alapohjassa näkyvissä kalkki suoloja. Viiltokosteusmittauksia tehtiin molempiin sosiaalitiloihin sekä käytävätilaan. Viiltokosteusmittauksissa havaittiin kosteuden olevan koholla paikallisesti sosiaalitilan 008 käytävän läheisessä mittauspisteessä (VM3). Sosiaalitiloissa muovimaton todettiin olevan irti alustastaan ja maton alla havaittiin liimamaista hajua. Käytävällä 003 muovimaton todettiin olevan irti alustastaan ja maton alla havaittiin liimamaista hajua. Tarkempia porareikämittauksia ei tehty, sillä kohteessa on vesikiertoinen lattialämmitys. Alapohjarakenteiden ilmatiiveys Alapohjarakenteiden ilmatiiveyttä tutkittiin tiloissa 107 ja 120. Tilat valittiin pistokoeluontoisesti. Tiloissa oli kokeiden aikana normaali päiväsaikainen ilmanvaihto. Merkkikaasu johdettiin tilan 107 lattiarakenteen alle sokkelirakenteen läpi. Merkkiainakaasu johdettiin tilan 120 alle ulkoa tarkastusluukun kautta. Merkkiaine kulkeutui huonetilaan 107 pieninä pitoisuuksina ulkoseinä- ja lattiarakenteen liittymistä. Merkkiainekoetutkimukset on esitetty yksityiskohtaisesti liitteissä 4. Kiinteistön sähkön syöttö tulee kellarissa sähkötilassa 004 avonaista putkea pitkin sähkötilaa (ks. kuva 6). Putkesta on suora ilmayhteys maaperään. Kellarin ulkoseinän ja lattian rajassa kittisauma on haljennut (ks. kuva 7). 5 (31) TUTKIMUSSELOSTUS KEVÄTTUULEN PÄIVÄKOTI SAMMONTIE 6, PORVOO

10 Päiväkodin lattiassa havaittiin porrashuoneen lähellä kahdessa oven suussa halkeamat (ks. kuva 8). Lattian ja ulkoseinän rajan kittisauma on haljennut useassa monin paikoin. Kuva 6. Kiinteistön sähkön syöttö tulee avonaisista putkista. Kuva 7. Kellarin ulkoseinän ja lattian rajan kittisauma on haljennut. 6 (31) TUTKIMUSSELOSTUS KEVÄTTUULEN PÄIVÄKOTI SAMMONTIE 6, PORVOO

11 2.3 JOHTOPÄÄTÖKSET Kuva 8. Päiväkodin lattiassa on porrashuoneen edessä halkeama. Alapohjarakenteiden painumat Lähtötietojen perusteella alapohjan täytöt ovat tehty puutteellisesti ja rakennuksessa on jo rakennusaikana havaittu painumia. Alapohjan puutteellista täyttöä on korjattu sementti injektoinnilla, sekä polyuretaani täytöllä. Kellarikerroksen ympärillä olevat salaojat ovat täyttyneet alapohjakorjausten yhteydessä. Rakennuksessa havaittiin merkkejä mahdollisista liikkeistä tai painumista. Alapohjarakenteiden kosteustekninen kunto Alapohjarakenne on tutkimusten perusteella pääosin kunnossa. Betonilaatan kosteus on hieman koholla (viiltokosteusmittauksen RH 80 86%), kellarin sosiaalitilassa 008 ja sinne johtavassa käytävässä 004. Kosteus on todennäköisesti maaperästä nousevaa kosteutta. Laatan päälle on tiivis lattiapinnoite, joka estää maaperästä nousevan kosteuden haihtumisen. Alapohjarakenteiden ilmatiiveys Ensimmäisen kerroksen alapohjan ja ulkoseinän liittymä ei ole ilmatiivis. Huonetilat ovat alipaineisia. Maapohjasta huoneilmaan virtaavan ilman mukana huoneilmaan voi sisäilman laatua heikentäviä epäpuhtauksia. Alapohjarakenteiden painumat Lähtötietojen perusteella alapohjan täytöt ovat tehty puutteellisesti ja rakennuksessa on jo rakennusaikana havaittu painumia. Alapohjan puutteellista täyttöä on korjattu sementti injektoinnilla, sekä polyuretaani täytöllä. Alapohjarakenteiden painumat Alapohjan vahvistuksena käytetty materiaalit ovat tavanomaisia ja yleisesti käytettyjä, joilla ei tiedetä olevan sisäilmanlaatua heikentäviä vaikutuksia. 7 (31) TUTKIMUSSELOSTUS KEVÄTTUULEN PÄIVÄKOTI SAMMONTIE 6, PORVOO

12 Havaittujen halkeamien synty ajankohdasta ei ole tietoa. Halkeamat ovat voineet syntyä ennen tehtyjä korjauksia tai niiden aikana. Niiden perustella voida sanoa tapahtuuko rakenteissa edelleen painumista tai muuta liikettä. 2.4 JATKOTOIMENPIDE-EHDOTUKSET JA KORJAUKSESSA HUOMIOON OTETTAVAT TEKIJÄT Kellarin käytävän 003, sekä sosiaalitilan 008 ja 007 osalta suositellaan alapohjan kosteuden seurantaa tehostetusti. Vähintään kerran vuodessa tarkastetaan tapahtuuko alapohjan kosteustasapainossa muutoksia. Kiinteistöön tulevien läpiviennit tule tiivistää ilmatiiviiksi. Ensimmäisen kerroksen alapohjan ja ulkoseinän liittymät tulee tiivistää ilmatiiviiksi. Lattiassa olevat halkeamat tulee tiivistää illatiiveiksi. Toisen kerroksen alapohjan ja ulkoseinän liittymät tulee tiivistää ilmatiiviiksi. 3 ULKOSEINÄT JA KANTAVAT VÄLISEINÄT Kuva 9. kellari kerroksen ulkoseinät ja kantavat väliseinät pohjakuvassa Kuva 10. Ullakko kerroksen ulkoseinät ja kantavat väliseinät pohjakuvassa 8 (31) TUTKIMUSSELOSTUS KEVÄTTUULEN PÄIVÄKOTI SAMMONTIE 6, PORVOO

13 3.1 RAKENNE Kuva 11. Ensimmäisen kerroksen ulkoseinät ja kantavat väliseinät pohjakuvassa Ulkoseinä yleensä, puurakenteinen, lautaverhous (Rakennesuunnitelmien rakennetyypit US1-3) 1. Pintakäsittely 2. Laudoitus 28 mm 3. Aluslaudoitus 22 mm 4. Ilmarako + alusrimoitus 22 mm 5. Tuulensuojalevy, Gyproc 9 mm 6. Pystyrunko + lämmön eriste 175 mm 7. Höyrynsulku muovi 8. Sisäverhouslevy 8-13 mm (porras huoneessa luja A-levy, muuten EK kipsilevy) 9. maali, sisäpinta Kuva 12. Ulkoseinä yleensä. 9 (31) TUTKIMUSSELOSTUS KEVÄTTUULEN PÄIVÄKOTI SAMMONTIE 6, PORVOO

14 Kellarin seinä ulkoilmaa vasten (Rakennesuunnitelmien rakennetyypit KS1-2) 1. Tiivistetty routimaton täyttö 2. Salaojituskerros >200 mm 3. Pintamateriaali ja käsittely 4. Kumibitumimatto (kosteuseristys) 5. Paikallavalettu betonisokkeli 127 mm 6. Lämmöneriste SPU 90 mm 7. Teräsbetoni >180 mm VSS:n kohdalla 300 mm 8. Pintakäsittely Kellarin seinä maata/ tuulettuvaa alapohjaa vasten (Rakennesuunnitelmien rakennetyypit KS3-5) 1. Tiivistetty routimaton täyttö 2. Salaojituskerros >200 mm 3. ESP Lämmöneriste 50/100/150 mm 4. Kumibitumimatto (kosteuseristys) 300 mm maanpinnan yläpuolelle 5. Teräsbetoni >180 mm VSS:n kohdalla 300 mm 6. Pintakäsittely Kuva 13. Kellarin ulkoseinä ulkoilmaa vasten. Kuva 15. Kantava teräsbetoniseinä Kanava betoniväliseinä (Rakennesuunnitelmien rakennetyypit VS1-2) Kuva 14. Kellarin ulkoseinä maata / tuulettuvaa alapohjaa vasten. 1. Pintakäsittely 2. Teräsbetoni 200 mm VSS seinä 300 mm 3. Pintakäsittely 10 (31) TUTKIMUSSELOSTUS KEVÄTTUULEN PÄIVÄKOTI SAMMONTIE 6, PORVOO

15 3.2 TUTKIMUSTULOKSET JA TEHDYT HAVAINNOT Kosteustekninen kunto Ulkoseinissä tai kantavissa väliseinissä ei havaittu merkkejä kosteusvaurioista tai kohonneista kosteuspitoisuuksista. Rakenteiden ilmatiiveys Ulkoseinärakenteiden ilmatiiveyttä tutkittiin päiväkodissa tilassa 107 ja neuvolassa tiloissa 137, 140 ja 141. Tilat valittiin pistokoeluontoisesti. Tiloissa oli kokeiden aikana normaali päiväsaikainen ilmanvaihto. Tiloissa 107, 140 ja 141 merkkiainekaasu johdettiin ulkokautta rakenteen eristetilaan. Merkkiaine kulkeutui huonetiloihin mm. ulkoseinä- ja lattiarakenteen liittymästä sekä seinään poratuista ruuveista ja muista rei istä. Merkkiainepitoisuus huoneiden ilmatilassa nousi suureksi. Em. ulkoseinärakenteiden ilmatiiveys on tutkimuksen perusteella heikko. Tilassa 137 merkkiainekaasu johdettiin tarkastusluukun kautta tilan 120 alla olevan ryömintätilan ilmatilaan. Merkkiainekaasua ei todettu tilassa 137. Merkkiainekoetutkimukset on esitetty yksityiskohtaisesti liitteissä 4. Neuvolan ja päiväkodin välisessä kantavassa väliseinässä havaittiin tilojen 144 ja 121 välillä kaksi pysty halkeamaa, jotka kulkevat seinän läpi. Huoneiden korkoerosta johtuen seinä on osittain maanvastainen rakenne. Merkkisavu kulkeutui neuvolan puolelta halkeamaan. Neuvolan puolella halkeama on osin täyttynyt huoneilman epäpuhtauksista (ks kuvat 16 ja 17). 11 (31) TUTKIMUSSELOSTUS KEVÄTTUULEN PÄIVÄKOTI SAMMONTIE 6, PORVOO

16 Kuva 16. Tilan 144 osittain maanvastaisessa seinässä on halkeama. Halkeama on osin täyttynyt huoneilman epäpuhtauksista. Kuvat 17. Kuvan 16 halkeama seinän läpi ja näkyy seinän toisella puolella (puolikerrosta ylempänä) tilassa 121. Väliseinien ja välipohjien välinen sauma on useassa kohdassa täysin avoin, paikoin sauma on tiivistetty näkyvällä villalla. (Ks. kuvat 18 20). Väliseinien ja putkien väliset saumat on myös tiivistetty puutteellisesti. VSS:n pakoluukun tiivisteiden välistä on ilmavuotoa. (Ks. kuva 21.) 12 (31) TUTKIMUSSELOSTUS KEVÄTTUULEN PÄIVÄKOTI SAMMONTIE 6, PORVOO

17 Ensimmäisessä kerroksessa havaittiin useassa huoneessa halkeamia ulkoseinän ja yläpohjan liittymissä. (ks. kuvat 22. ja 23.) Kuva 18. Kellarikerroksen teknisentilan väliseinän yläreuna on avoin. Kuva 19. Väliseinän yläreuna on tukittu villasullonnalla. 13 (31) TUTKIMUSSELOSTUS KEVÄTTUULEN PÄIVÄKOTI SAMMONTIE 6, PORVOO

18 Kuva 20. IV-konehuoneen väliseinän putkiläpiviennit on tiivistetty puutteellisesti. Kuva 21. VSS:n pakoluukun tiivisteistä vuotaa ulkoilmaa. 14 (31) TUTKIMUSSELOSTUS KEVÄTTUULEN PÄIVÄKOTI SAMMONTIE 6, PORVOO

19 Kuvat 22. ja 23. Ulkoseinäseinän ja yläpohjan rajat ovat useissa kohdin halki. Julkisivut ovat pääasiassa hyvässä kunnossa. Neuvolan ulkoseinässä on pienialainen kohta, jossa julkisivun maalaus on hieman irronnut. 15 (31) TUTKIMUSSELOSTUS KEVÄTTUULEN PÄIVÄKOTI SAMMONTIE 6, PORVOO

20 3.3 JOHTOPÄÄTÖKSET Ulkoseinärakenteiden kosteustekninen kunto on hyvä. Huonetilat ovat voimakkaasti alipaineiset ulkoilmaan nähden. Ulkoseinien ilmatiiveys on heikko. Maanvastaisessa seinässä on halkeamia. Huonetilaan tulevien vuotoilmojen mukana huoneilmaan voi päästä maaperän tai ulkoilman epäpuhtauksia, jotka heikentävät sisäilmanlaatua. Väliseinien läpivientien tiivistykset, sekä väliseinän ja väli- / yläpohjan liittymät ovat heikosti tiivistetyt teknisten tilojen osalta. Teknisten tilojen ilman epäpuhtaudet voivat kulkeutua käyttötiloihin ja heikentää sisäilman laatua. Tiivistyksissä on paikoin käytetty paljasta villaa, josta voi irrota kuituja heikentämään sisäilman laatua. Väli- ja ulkoseinissä havaitut halkeamat viittaavat rakenteissa tapahtuneeseen liikkeeseen. Halkeamista ei voi päätellä ovatko halkeamat syntyneet painumakorjausten jälkeen. 3.4 JATKOTOIMENPIDE-EHDOTUKSET JA KORJAUKSESSA HUOMIOON OTETTAVAT TEKIJÄT Ulkoseinien ja väli- / yläpohjien liittymät tulee tiivistää. Tilojen 121 ja 144 väliseinien halkeamat tulee korjata ja tiivistää ilmatiiviiksi. Korjattuja halkeamia tulee seurata vuosittain, sillä varauksella että rakenteissa tapahtuu edelleen liikkeittä. Samaan seurantaa tulee ottaa 2-3 päiväkodin ulkoseinän ja yläpohjan välistä halkeamaa. Teknisten tilojen väliseinä ja väli- / yläpohja liittymät, sekä seinien läpiviennit tulee tiivistää ilmatiiviiksi. Paljaat villatiivistykset tulee peittää tai poistaa. Ulkoseinien ja ikkunoiden liittymät tulee tiivistää. Ulkoseinien vuotokohdat tulee tiivistää. VSS:n pakoluukun tiivisteen kunto tulee tarkastaa ja tarvittaessa uusia. 16 (31) TUTKIMUSSELOSTUS KEVÄTTUULEN PÄIVÄKOTI SAMMONTIE 6, PORVOO

21 VÄLIPOHJAT Kuva 24. Ensimmäisen kerroksen ala- ja välipohjat pohjakuvassa Kuva kerroksen välipohjarakennetyypit 17 (31) TUTKIMUSSELOSTUS KEVÄTTUULEN PÄIVÄKOTI SAMMONTIE 6, PORVOO

22 3.5 RAKENNE Kellarin katto Kuva 26. Kellarin katto. IV-konehuoneen lattia Kuva 27. IV-konehuoneen lattia 18 (31) TUTKIMUSSELOSTUS KEVÄTTUULEN PÄIVÄKOTI SAMMONTIE 6, PORVOO

23 VSS:n katto Kuva 28. VSS:n katto. VSS:n katto, märkätilan kohdalla Kuva 29. VSS:n katto märkätilan kohdalla 19 (31) TUTKIMUSSELOSTUS KEVÄTTUULEN PÄIVÄKOTI SAMMONTIE 6, PORVOO

24 Puuvälipohja Kuva 30. Puuvälipohja 3.6 TUTKIMUSTULOKSET JA TEHDYT HAVAINNOT 20 (31) Kosteustekninen kunto Pintakosteuskartoitus tehtiin pintakosteuden ilmaisimella koko 1. kerroksen lattiarakenteeseen. Kohonneita kosteuslukuarvoja ei havaittu, arvot vaihtelivat välillä Viiltokosteusmittauksia tehtiin ongelmallisiksi koettuihin tiloihin, henk. ruokailu ja kokoustila, juhlasali ja puheterapian huone. Viiltokosteusmittauksen perusteella tutkittujen tilojen välipohjalaatan pinta oli kuiva. Juhlasalissa ja puheterapian huoneessa muovimatto oli irti alustastaan ja maton alla havaittiin liimamaista hajua. Välipohjan kosteusmittaustulokset on esitetty liitteissä 1 ja 2. Rakenteiden ilmatiiveys Merkkiainekokeilla tutkittiin ilman kulkeutumista kellarikerroksen väestönsuojatiloista neuvolan ja päiväkodin tiloihin. Tiloissa oli kokeiden aikana normaali päiväsaikainen ilmanvaihto. Merkkiainekaasua johdettiin kellarin väestönsuojatilojen ilmatilaan. Merkkiainekaasua todettiin päiväkodin puolella tiloissa 121 ja 120 pieninä pitoisuuksina. Merkkiainekaasu kulkeutuu väestönsuojan varastotilasta 005 putki- ja kanavatilaa pitkin IV-konehuoneen tiloihin 201 ja 202. IVkonehuoneen tilasta 202 on suorat ilmayhteydet päiväkodin tilaan 120. Aistinvaraisesti arvioituna tilasta 202 on suora ilmayhteys neuvolan tiloihin mm. IV- TUTKIMUSSELOSTUS KEVÄTTUULEN PÄIVÄKOTI SAMMONTIE 6, PORVOO

25 kanavien tiivistämättömien läpivientien kautta. Merkkiainekoetutkimukset on esitetty yksityiskohtaisesti liitteissä JOHTOPÄÄTÖKSET Kuva 31. IV-konehuoneen ja välipohjan putkiläpiviennit ovat tiivistämättä. Välipohjarakenteiden kosteustekninen kunto on hyvä. Välipohjarakenteen ilmatiiveys on heikko. IV-konehuoneen ja neuvolan välisessä välipohjassa on näkyviä ilmavuotokohtia. Merkkiane kulkeutui kellaritiloista IVkonehuoneen kautta muihin tiloihin. Teknisten tilojen ilman epäpuhtaudet voivat kulkeutua neuvolan ja päiväkodin tiloihin ja heikentää sisäilman laatua. 3.8 JATKOTOIMENPIDE-EHDOTUKSET JA KORJAUKSESSA HUOMIOON OTETTAVAT TEKIJÄT Puuvälipohja ja liittymät tiivistetään ilmatiiviiksi. 21 (31) TUTKIMUSSELOSTUS KEVÄTTUULEN PÄIVÄKOTI SAMMONTIE 6, PORVOO

26 4 YLÄPOHJAT JA VESIKATTO 4.1 RAKENNE Yläpohja on puurunkoinen ja vesikatteena on konesaumattu peltikate. Yläpohja yleensä Kuva 32. Yläpohja yleensä. 22 (31) TUTKIMUSSELOSTUS KEVÄTTUULEN PÄIVÄKOTI SAMMONTIE 6, PORVOO

27 IV-konehuoneen yläpohja Kuva 33. IV-.konehuoneen yläpohja. 23 (31) TUTKIMUSSELOSTUS KEVÄTTUULEN PÄIVÄKOTI SAMMONTIE 6, PORVOO

28 Porrashuoneen yläpohja Kuva 34. Porrashuoneen yläpohja 4.2 TUTKIMUSTULOKSET JA TEHDYT HAVAINNOT Yläpohjarakenteiden ilmatiiveyttä tutkittiin tiloissa 166, 119 ja 123. Tilat valittiin pistokoeluontoisesti. Tiloissa oli kokeiden aikana normaali päiväsaikainen ilmanvaihto. Merkkikaasu johdettiin ulkoa räystään kautta yläpohjan eristetilaan. Merkkiaine kulkeutui huonetiloihin mm. ulkoseinä- ja yläpohjarakenteen liittymistä. Merkkiainepitoisuus huoneiden ilmatilassa nousi niin suureksi, ettei kaikkia vuotokohtia voitu tarkasti todeta. Yläpohjarakenteiden ilmatiiveys on tutkimuksen perusteella heikko. Merkkiainekoetutkimukset on esitetty liitteissä 4. Rakennetyypin perusteella yläpohjan höyrynsulku on koolauksen päällä. Tällöin on todennäköistä että muovi roikkuu löysästi koolauksen välillä. Yläpohjan höyrynsulun kuntoa tai läpivientien tiiveyttä ei voitu tarkastaa. Höyrynsulku on näkyvissä alakaton päällä sisäpihan puolueissa sisänurkassa. Tässä kohdassa höyryn sulku on rypyssä, eikä sen limitystä ole teipattu tiivisti. Ks. kuvat 35 ja 36. Alakaton päällä on pölyä ja villan kappaleita. 24 (31) TUTKIMUSSELOSTUS KEVÄTTUULEN PÄIVÄKOTI SAMMONTIE 6, PORVOO

29 Peltikate on tyydyttävässä kunnossa. Sisäjiirin kohdalla konesaumat on tiivistetty. Vesikouruissa on merkkejä paikalla seisoneesta vedestä ja ovat paikoin ruosteessa. Katolle on kerääntynyt vähän sammal- / leväkasvustoa. ks. kuvat Kuvat 35. ja 36. Yläpohjan höyrynsulku. 25 (31) TUTKIMUSSELOSTUS KEVÄTTUULEN PÄIVÄKOTI SAMMONTIE 6, PORVOO

30 Kuva 37. Vesikouru on ruosteessa. Kuva 38. Peltikaton saumat on tiivistetty jiirin kohdalla. 26 (31) TUTKIMUSSELOSTUS KEVÄTTUULEN PÄIVÄKOTI SAMMONTIE 6, PORVOO

31 4.3 JOHTOPÄÄTÖKSET Kuva 39. Peltikatolle on paikoin kerääntynyt pientä sammal- / levekasvustoa. Yläpohjarakenteen kunto on tyydyttävä. Yläpojan ilmatiiveys on heikko. Heikko ilmatiiveys voi johtua rikkinäisestä tai puutteellisesti limitetystä ja teipatusta höyrynsulusta. Tilat ovat voimakkaasti alipaineiset ulkoilmaan nähden. Ilmavuotojen mukana tulla huoneilmaan epäpuhtauksia, jotka heikentävät sisäilman laatua. 4.4 JATKOTOIMENPIDE-EHDOTUKSET JA KORJAUKSESSA HUOMIOON OTETTAVAT TEKIJÄT Vesikourut tulee uusia tai maalata. Peltikatolla oleva levä/sammal kasvusto tulee pestä pois. Seinien ja yläpohjan raja tulee tiivistää ilmatiiviiksi. Yläpohjan läpiviennit tulee tiivistää ilmatiiviiksi. Yläpohjan höyrynsulun kunto (höyrynsulun limitykset ja läpiviennit) tulee tarkastaa, ennen korjaustoimenpiteisiin ryhtymistä. Alakaton yläpuoleiset tilat tulee puhdistaa. 27 (31) TUTKIMUSSELOSTUS KEVÄTTUULEN PÄIVÄKOTI SAMMONTIE 6, PORVOO

32 5 ILMANVAIHTO 5.1 YLEISTÄ Rakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. Rakennusta palvelee lämmöntalteenotolla varustettu tulo- ja poistoilmakone G3.01TK/PK. Ilmanvaihtokone sijaitsee IV-konehuoneessa 201. Ilmanvaihtokoneet on asennettu vuonna Ilmanvaihtokoneet on asetettu olemaan päällä ympärivuorokautisesti arkisin ja viikonloppuisin. Tuloilmakoneen suodattimien suodatusluokka on F7. Suodattimet vaihdetaan keskimäärin kaksi kertaa vuodessa. 6 PAINE-EROSEURANTA Rakennuksessa on seurattu tilojen ja ulkoilman välistä paine-eroa jatkuvatoimisilla seurantalaitteilla Tilojen ja ulkoilman väliset paine-erot vaihtelivat keskimäärin ympärivuorokautisesti välillä pascalia. Paine-eroseurantakuvaajat on esitetty liitteessä 5 ja mittareiden sijainti on esitetty liitteessä 2. 7 HUONEKOHTAISET TULO- JA POISTOILMAÄÄRÄT Rakennuksen tilojen tulo- ja poistoilmamääriä mitattiin pistokoemaisesti viidessä tilassa. Mitattuja ilmamääriä verrataan vuonna 2003 suunniteltuihin tilakohtaisiin ilmamääriin ja nykyohjeistuksen, Suomen rakentamismääräyskokoelman D2 (2012), mukaisiin ilmamäärän ohjearvoihin. Ilmanvaihtokoneiden tuloilmasuodattimet olivat puoliksi likaiset. Suodattimien likaisuus saattaa vaikuttaa tuloilmamääriin. Tilojen tuloilmamäärät poikkesivat vuonna 2003 suunnitelluista ilmamääristä yli +/- 20 % (Suomen rakentamismääräyskokoelma D2) huonekohtaisesti kolmessa tilassa. Mitatut tuloilmamäärät olivat pienempiä kuin suunnitellut ilmamäärät. Mitatut poistoilmamäärät olivat suunniteltujen ilmamäärien mukaiset. Nykyohjeistuksen mukaan (Suomen rakentamismääräyskokoelma D2) leikki- ja ryhmähuoneiden ilmamäärien mitoituksessa käytetään arvoa 6 (dm 3 /s)/hlö. Näihin arvoihin verrattuna ryhmähuoneissa voi olla henkilöä. Liitteessä 1. on esitetty mittaustulokset. Liitteessä 2. on esitetty mittauspisteet pohjakuvissa. 28 (31) TUTKIMUSSELOSTUS KEVÄTTUULEN PÄIVÄKOTI SAMMONTIE 6, PORVOO

33 8 ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN PUHTAUDEN TARKASTUS Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän puhtaus ilmanvaihtokoneen G3.01TK osalta tutkittiin ilmanvaihtokoneen ja -kanavien sisäpinoilta aistinvaraisesti. Tuloilmakanavien sisäpinnan aistinvarainen arvio tehtiin yhteensä 6 mittauspisteessä. Tutkimustuloksista voidaan todeta: G3.01TK Tuloilmakoneen laiteosien suodatinkammio, LTO-kammio ja puhallinkammion sisäpinnat olivat aistinvaraisesti puhtaat. Suodatinkasetit ovat pääasiassa tiiviisti paikoillaan. Osa suodatinkaseteista oli hieman löysästi kiinni. Suodattimet olivat osittain likaiset. Tuloilmakanavien sisäpinnan aistinvaraisesti arvioitu pölykertymä vaihteli välillä 0,1 0,3 g/m2. Tuloilmakoneen ja kanavien puhtaus on nykyohjeistuksen mukainen kanavapinnan pölymäärä on alle 5,0 g/m2. Käytössä olevan tuloilmajärjestelmän puhtaustaso on määritetty LVI , ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden tarkastus ohjekortiston mukaisesti. Luokkahuoneiden tuloilmanvaihdon pääte-elimet olivat ulkopuolisesti aistinvaraisesti siistissä kunnossa. Suutinkanavan suuttimien kohdalle on kerääntynyt vähän pölyä. Ilmanvaihtojärjestelmän sisäosissa ei havaittu pinnoittamatonta mineraalivillaa. Tuloilmakoneen G3.01TK jälkeinen kammion äänenvaimennusverhous oli pääasiassa ehjä, pohjalla oli muutama pieni rikkouma pinnassa. Liitteessä 1 on esitetty mittaustulokset, liitteessä 2 mittauspisteet pohjakuvissa ja liitteessä 6 on esitetty ilmanvaihtojärjestelmän puhtaus kuvakoosteessa. 8.1 JOHTOPÄÄTÖKSET JATKOTOIMENPIDE-EHDOTUKSET Tuloilmanvaihtojärjestelmän puhtaus on nykyohjeistuksen mukainen. Ei puhdistustarvetta. Puhdistustarpeen aistinvarainen arvio tehdään uudestaan vuoden päästä. Ilmanvaihdon ilmamäärät on syytä tarkastaa laajemmassa mittakaavassa rakennuksen alipaineisuuden selvittämiseksi. Ilmanvaihtojärjestelmä tulisi uudelleen säätää ja tasapainottaa niin, että sisä- ja ulkoilman välinen paine-ero olisi lähellä tasapainotilaa tai lievästi alipaineinen ulkoilmaan nähden. 29 (31) TUTKIMUSSELOSTUS KEVÄTTUULEN PÄIVÄKOTI SAMMONTIE 6, PORVOO

34 9 MUUT ASIAT 9.1 SISÄILMAN LAATUTUTKIMUKSET SISÄILMAN MIKROBIT Sisäilman mikrobinäytteet otettiin tiloista henk. ruokailu ja kokoushuone, neuvolan odotushuone ja VSS / sosiaalitilasta 007 kahden eri näytteenottokerran aikana. Vertailunäytteet otettiin ulkoilmasta. Tuloksia verrataan samanaikaisiin ulkoilman mikrobipitoisuuksiin ja selvitetään sisäilman ja ulkoilman mikrobikoostumuksessa todettavia eroja. Ulkoilmapitoisuuksiin verrattuina tutkittujen tilojen sieni-itiö- ja sädesieni-itiöpitoisuudet olivat normaaleja. Sieni-itiökoostumus oli normaali. Bakteeripitoisuudet olivat normaaleja. Sisäilman mikrobitulokset eivät edellytä jatkotoimenpiteitä. Mittaustulokset ja mittauspisteet on esitetty liitteissä PINNOILLE LASKEUTUVAT MINERAALIKUIDUT Pinnoille kahden viikon aikana laskeutuvien mineraalikuitujen pitoisuuksia selvitettiin tasopinnoille asennettujen keräysalustojen avulla kahden viikon ajan henk. ruokailu ja kokoushuoneesta, neuvolan odotushuoneesta ja VSS / sosiaalitilasta 007. Tutkituista tiloista otettiin kahdet rinnakkaiset näytteet. Tulokset on esitetty liitteessä 1. Tutkittujen tilojen mineraalikuitupitoisuudet vaihtelivat välillä alle 0,07 0,07 kpl/cm2. Käytössä oleva Työterveyslaitoksen ehdottama ohjeellinen arvo 0,20 kpl/cm2 alittui kaikissa näytteenottopisteissä. Pinnoille laskeutuvien mineraalikuitujen tulokset eivät edellytä jatkotoimenpiteitä PINNOILLE LASKEUTUVA PÖLY Pinnoille laskeutuvan pölyn määrää arvioitiin aistin varaisesti. Kaappien ja hyllyjen päälle on kerääntynyt huomattavasti pölyä. Yläpinnat tulee siivota. 30 (31) TUTKIMUSSELOSTUS KEVÄTTUULEN PÄIVÄKOTI SAMMONTIE 6, PORVOO

35 Kuva 40. Pukuhuoneen kaapin päällä on runsaasti pölyä. Helsingissä, 28. joulukuuta 2015 Sweco Asiantuntijapalvelut Oy Markku Sillanpää Ilkka Jerkku DI, DI, Yksikön johtaja projektipäällikkö raportin tarkastaja 10 LIITTEET Liite 1. Liite Liitteet Liitteet Liitteet Mittaustulokset Mittauspisteet pohjakuvissa Pintakosteuskartoitus pohjakuvissa Viiltokosteusmittaukset pohjakuvissa Rakennetyypit pohjakuvissa Merkkiainekokeet Paine-eroseurannan kuvaajat 31 (31) TUTKIMUSSELOSTUS KEVÄTTUULEN PÄIVÄKOTI SAMMONTIE 6, PORVOO

36 MITTAUSTULOKSET Kevättuulen päiväkoti, Sammontie 6, Porvoo Liite 1 Sisäilman mikrobit 1 Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille. Mikrobit tunnistettiin valomikroskooppisesti. Pitoisuudet on esitetty käyttäen yksikköä cfu/m 3 eli pesäkkeen muodostavien yksiköiden määrää kuutiometrissä ilmaa. Tulokset olivat seuraavat: Näytteenottopiste Tila ja näytteenottopisteen kuvaus Pvm Sieni-itiöt, pitoisuus, cfu/m 3 Bakteerit, pitoisuus, cfu/m 3 Aktinomykeetit, pitoisuus, cfu/m 3 M1 Henk. ruokailu ja kokoushuone Yhteensä Cladosporium sp. Geotrichum sp. steriilit hiivat % 15 % 55 % 15 % Yhteensä Cladosporium sp. steriilit % 14 % M2 Neuvolan eteinen Yhteensä Cladosporium sp. Geotrichum sp. Penicillium sp. steriilit Yhteensä Cladosporium sp. steriilit hiivat M3 007 VSS / sos. tila Yhteensä Aspergillus sp. Penicillium sp. Geotrichum sp. steriilit Yhteensä Aspergillus sp. Penicillium sp. steriilit M4 Ulkoilma Yhteensä Geotrichum sp. Penicillium sp. Cladosporium sp. steriilit hiivat Yhteensä Geitrichum sp. Aspergillus sp. Cladosporium sp. steriilit homeet % 16 % 16 % 52 % % 22 % 67 % % 8 % 4 % 72 % % 4 % 3 % % 5 % 3 % 76 % 7 % % 2 % 2 % 79 % 2 % Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: Pvm Sisäilman lämpötila, C Sisäilman suhteellinen kosteus, % Ulkoilman lämpötila, C Ulkoilman suhteellinen kosteus, % ,7 22,2 33, ,5 63, ,3 24, ,2 53,9 Mikrobitulosten arviointiperusteet ovat sosiaali- ja terveysministeriön ohjeiden (Asumisterveysohje 2003, Asumisterveysopas 2008, Kansanterveyslaitoksen Koulujen kosteus- ja homevauriot opas 2008, Työterveyslaitos 2011) mukaan: Sweco Asiantuntijapalvelut Oy

37 MITTAUSTULOKSET Kevättuulen päiväkoti, Sammontie 6, Porvoo Liite 1 2 Sieni-itiöt - pitoisuustaso cfu/m 3 on osoituksena kohonneesta pitoisuudesta asuinhuoneistossa talviaikana, mikäli näytteen mikrobilajisto on tavanomaisesta poikkeava, - pitoisuustaso yli 500 cfu/m 3 talviaikana asuinhuoneistossa on kohonnut, - kivirakenteisten koulurakennusten pitoisuustaso talviaikana on yleensä alle 50 cfu/m 3, - toimistotyyppisten työtilojen ehdotettu talviaikainen ohjearvo (Työterveyslaitos) on 50 cfu/m 3, - sulan maan aikana vertailuarvona käytetään samanaikaista ulkoilmapitoisuutta ja selvitetään sisä- ja ulkoilman mikrobilajistoissa olevia eroja. Bakteerit - pitoisuustaso yli cfu/m 3 on kohonnut, - toimistotyyppisten työtilojen ehdotettu ohjearvo (Työterveyslaitos) on 600 cfu/m 3, Aktinomykeetit (Sädesienet) - pitoisuustaso yli 10 cfu/m 3 talviaikana on kohonnut, - toimistotyyppisten työtilojen ehdotettu talviaikainen ohjearvo (Työterveyslaitos) on 5 cfu/m 3, - sulan maan aikana vertailuarvona käytetään samanaikaista ulkoilmapitoisuutta (mikäli yli 5 tai 10 cfu/m 3 ). Pintailmaisimen käyttö rakennekosteuksien arvioinnissa Tutkittujen huonetilojen seinä- ja lattiarakenteita tutkittiin pintailmaisimella Gann Hydromette UNI 1. Mittalaitteen näytössä esiintyvät lukuarvot välillä Rakenteessa voi olla vertailuarvoon nähden kohonnutta kosteutta, kun mittalaitteen kosteuslukuarvo on yli 90. Ilmaisimen tulokset eivät anna todellista tietoa rakenteiden kosteudesta. Tutkitussa kohteessa pintailmaisimen näyttö on ollut poikkeava seuraavissa tiloissa / rakenteissa: - 003, käytävä, lattia, ulkoseinän vierestä, VSS/sos. tila, ulkoseinän alaosa, sos. tila, lattia, sos. tila, ulkoseinän alaosa, Rakenteiden kosteudet, viiltomittausmenetelmä Rakenteisiin, joissa todettiin vertailuarvoon nähden kohonnutta kosteutta kosteudenilmaisimella tai joissa oli muuten epäiltävissä poikkeavaa kosteutta, viillettiin lattiapäällysteeseen reiät suhteellisen kosteuden määrittämiseksi lattiapäällysteen alta. Suhteellinen kosteus mitattiin tasaantuneissa olosuhteissa. Mittalaitteina olivat Vaisalan HMI41- näyttölaitteet ja HMP42-mittapäät. Tulokset, rakenteen ilmatilan suhteellinen kosteus (%) ja lämpötila ( C) on esitetty oheisessa taulukossa. Tila Mittauspisteen sijainti ja kuvaus Pvm Suhteellinen kosteus, % Mittauspiste Rakenneosa Absoluuttinen kosteus, g/m 3 Lämpötila, C VM1 007 VVS/sos. tila Lattia 2000 mm ulkoseinä, 1500 mm ulkoseinä, muovimatto irti alustastaan, maton alla voimakas liimamainen haju VM2 008 sos. tila Lattia 150 mm ulkoseinä, 800 mm väliseinä, matto hyvin kiinni alustassaan VM3 008 sos. tila Lattia 100 mm ulkoseinä, 200 mm väliseinä, matto hieman irti alustastaan, maton alla liimamainen haju ,1 13,75 19, ,0 13,23 18, ,3 14,13 19,0 Sweco Asiantuntijapalvelut Oy

38 MITTAUSTULOKSET Kevättuulen päiväkoti, Sammontie 6, Porvoo Liite 1 3 Tila Mittauspisteen sijainti ja kuvaus Pvm Suhteellinen kosteus, % Mittauspiste Rakenneosa Absoluuttinen kosteus, g/m 3 Lämpötila, C VM4 003 käytävä Lattia 100 mm ulkoseinästä, 3000 mm väliseinästä, matto irti alustastaan, voimakas liimamainen haju VM5 Juhlasali Lattia 100 mm ulkoseinästä, 5000 mm väliseinästä, matto täysin irti alustastaan, lievä liimamainen haju ,4 13,37 19, ,6 6,78 26,1 VM6 Henk. ruokailu ja kokoushuone Lattia 200 mm väliseinästä, 2000 mm väliseinästä, matto hyvin kiinni alustassaan ,3 8,89 24,2 VM7 Puheterapian huone Lattia 150 mm ulkoseinästä, 800 mm väliseinästä, matto irti alustastaan, maton alla liimamainen haju ,5 9,21 23,5 Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: Pvm Sisäilma Ulkoilma Suhteellinen kosteus, % Absoluuttinen Lämpötila, C Suhteellinen kosteus, g/m 3 kosteus, % Absoluuttinen Lämpötila, C kosteus, g/m ,3 33,4 5,57 5,97 20,6 22,2 96-4,5 Pinnoille laskeutuvat mineraalikuidut Pinnoille laskeutuvia mineraalikuituja kerättiin tiloihin kahden viikon ajaksi asennettujen geeliteippilevyjen avulla. Näytteet tutkittiin valomikroskooppisesti laboratoriossa. Pinnoilla todettiin mineraalikuituja neliösenttimetriä kohden (yli 20 mikrometrin pituiset kuidut) seuraavasti: Näytteenottopiste Tila ja näytteenottopisteen kuvaus Keräysaika Mineraalikuidut, kpl/cm 2 PPK1 Neuvolan eteinen ,07 alle 0,07 PPK2 007 VSS / sos. tila alle 0,07 alle 0,07 PPK3 Aula (1.krs) alle 0,07 alle 0,07 Tasopinnoille kahden viikon aikana laskeutuvien mineraalikuitujen ohjearvoksi (säännöllisesti siivottavat pinnat) on ehdotettu 0,2 kpl/cm 2 (Työterveyslaitos 2011). Tämä on myös voimaan astuneen Asumisterveysasetuksen mukainen teollisten mineraalikuitujen toimenpideraja kahden viikon aikana pinnoille laskeutuneessa pölyssä. Ilmanvaihtokanavien sisäpintojen pölykertymä Tulo- ja poistoilmakanavien sisäpinnalla olevan pölyn määrä tutkittiin aistinvaraisesti LVI ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden tarkastus ohjekortin mukaisesti. Ohjekortissa esitetään ilmanvaihtojärjestelmän visuaalinen puhtauden tarkastusmenetelmä, jonka avulla voidaan arvioida käytössä olevan ilmanvaihtojärjestelmän tai sen osan likaantumisastetta ja puhdistus- sekä kunnostustarvetta. Tulokset olivat seuraavat: Sweco Asiantuntijapalvelut Oy

39 MITTAUSTULOKSET Kevättuulen päiväkoti, Sammontie 6, Porvoo Liite 1 4 Näytteenottopiste IV-kone Näytteenottopisteen kuvaus Pvm Sisäpinnan pölykertymä, aistinvarainen arvio, g/m 2 KP1 G3.01TK Tuloilmakanava, vaatehuone ,1-0,3 KP2 G3.01TK Tuloilmakanava, henkilökunnan ruokailu ja kokoushuone ,1-0,3 KP3 G3.01TK Tuloilmakanava, eteinen ,1-0,3 KP4 G3.01TK Tuloilmakanava, ryhmähuone ,1-0,3 KP5 G3.01TK Tuloilmakanava, ryhmähuone ,1-0,3 KP6 G3.01TK Tuloilmakanava, ullakko ,1-0,3 Sisäilmayhdistys ym. on vuonna 2008 esittänyt luokitustasot ilmanvaihtojärjestelmän puhtaudelle, mm. tuloilmakanaviston sisäpintojen pölykertymälle: Käytössä oleva tuloilmakanavisto on puhdistettava, jos pölykertymä suodatinkeräysmenetelmällä mitattuna on suurempi kuin 2 g/m 2 (puhtausluokka P1) tai suurempi kuin 5 g/m 2 (puhtausluokka P2). Luovutusvalmiin ilmanvaihtojärjestelmän puhtausvaatimusten avulla varmistetaan, että ilmanvaihtojärjestelmä on luovutettaessa puhdas. Puhtausluokassa P1 luovutusvalmiin ilmanvaihtojärjestelmän sisäpinnan pölykertymän keskiarvo saa olla korkeintaan 0,7 g/m 2 ja puhtausluokassa P2 korkeintaan 2,5 g/m 2 suodatinkeräysmenetelmällä mitattuna. Ilmanvaihdon ilmavirtojen mittaukset Huonetilojen ilmavirtoja määritettiin DP-Calc 5815 paine-eromittarilla ja mittaamalla venttiileiden asentoja sekä Velocicalc 9535 termoanemometrilla ja ilmavirtojen mittapäällä. Mitattuja ilmavirtoja verrataan vuonna 2003 suunniteltuihin tilakohtaisiin ilmamääriin ja Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D2 ohjearvoihin, jotka koskevat uuden rakennuksen ilmanvaihtoa. Mittausten kokonaismittausvirhe on ± 10 %. Ilmavirrat olivat seuraavat: Mittauspiste Pvm Tila Mitattu tuloilmavirta, dm 3 /s Suunniteltu, ulkoilmavirta, dm 3 /s Max henkilömäärä nykyohjeistuksen ja tämänhetkisten ilmamäärien perusteella Mitattu poistoilmavirta, dm 3 /s Suunniteltu, poistoilmavirta, dm 3 /s I Henkilökunnan ruokailu ja kokoushuone I Ryhmähuone I Kanslia I Ryhmähuone I Lastenneuvola Sweco Asiantuntijapalvelut Oy

40 VM4 81 VM3 86 VM2 83 PPK M3 VM1 80 MERKINTÖJEN SELITYKSET: M PPK VM SISÄILMAN MIKROBIT PINNOILLE LASKEUTUVAT MINERAALIKUIDUT RAKENTEEN SUHTEELLINEN KOSTEUS (viiltomittaus) PINTAKOSTEUDEN ILMAISIMEN LUKEMA YLI 85 (lattia) PINTAKOSTEUDEN ILMAISIMEN LUKEMA YLI 85 (seinän alaosa) Tilaan ei päästy Kevättuulen päiväkoti Sammontie 6, Porvoo Kellari LIITE 2.1

41 PE I4 KP4 KP1 MERKINTÖJEN SELITYKSET: M SISÄILMAN MIKROBIT PE I3 VM7 44 PPK PINNOILLE LASKEUTUVAT MINERAALIKUIDUT KP2 M1 I PE VM ILMANVAIHDON ILMAVIRRAT PAINESUHTEIDEN SEURANTAMITTAUKSET RAKENTEEN SUHTEELLINEN KOSTEUS (viiltomittaus) PE VM6 40 VM5 28 PPK I1 KP3 I2 KP5 KP KANAVAPÖLY-AISTINVARAINEN ARVIO 0-1 Pa PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA (kertamittaus) PINTAKOSTEUDEN ILMAISIMEN LUKEMA YLI 85 (lattia) PINTAKOSTEUDEN ILMAISIMEN LUKEMA YLI 85 (seinän alaosa) Tilaan ei päästy I5 PPK M2 PE Kevättuulen päiväkoti Sammontie 6, Porvoo 1.kerros LIITE 2.2

42 MERKINTÖJEN SELITYKSET: M PPK SISÄILMAN MIKROBIT PINNOILLE LASKEUTUVAT MINERAALIKUIDUT I ILMANVAIHDON ILMAVIRRAT PE PAINESUHTEIDEN SEURANTAMITTAUKSET VM KP RAKENTEEN SUHTEELLINEN KOSTEUS (viiltomittaus) KANAVAPÖLY-AISTINVARAINEN ARVIO 0-1 Pa PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA (kertamittaus) KP6 PINTAKOSTEUDEN ILMAISIMEN LUKEMA YLI 85 (lattia) PINTAKOSTEUDEN ILMAISIMEN LUKEMA YLI 85 (seinän alaosa) Tilaan ei päästy Kevättuulen päiväkoti Sammontie 6, Porvoo Ullakko / IV-konehuone LIITE 2.3

43 MERKINTÖJEN SELITYKSET: Alapohja yleensä Kevättuulen päiväkoti Sammontie 6, Porvoo Kellari LIITE 3.1

44 MERKINTÖJEN SELITYKSET: Alapohja yleensä Tuulettuva alapohja Välipohja yleensä VSS katto/välipohja Kevättuulen päiväkoti Sammontie 6, Porvoo 1.kerros LIITE 3.2

45 MERKINTÖJEN SELITYKSET: Ontelolaatta välipohja Puuvälipohja Kevättuulen päiväkoti Sammontie 6, Porvoo Ullakko / IV-konehuone LIITE 3.3

46 MERKINTÖJEN SELITYKSET: Kellarin seinä maata vasten Kantava teräsbetoniväliseinä Kellarinseinä ulkoilmaa vasten Kevättuulen päiväkoti Sammontie 6, Porvoo Kellari LIITE 3.4

47 MERKINTÖJEN SELITYKSET: Ulkoseinä yleensä Kantava teräsbetoni väliseinä / kellarinseinä Kevättuulen päiväkoti Sammontie 6, Porvoo 1.kerros LIITE 3.5

48 MERKINTÖJEN SELITYKSET: Ulkoseinä yleensä Kantava teräsbetoni väliseinä Kevättuulen päiväkoti Sammontie 6, Porvoo Ullakko / IV-konehuone LIITE 3.6

49 ULKOSEINÄRAKENTEIDEN MERKKIAINEKOKEET TILA 107 PERIAATEKUVA EI MITTAKAAVASSA 3 30 ppm VÄLISEINÄ Merkkiainekaasuna käytettiin rikkiheksafluoridikaasua. Merkkiaine johdettiin ulkoseinän eristetilaan ulkoa. 30 Pa ppm ppm ppm MERKINTÖJEN SELITYKSET 0 1 Pa PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA (kertamittaus) MERKKIAINEHAVAINNOT 1 ULKOSEINÄN JA LATTIAN LIITTYMÄ xx MERKKIAINEKAASU ULKOSEINÄ- RAKENTEEN ERISTEKERROKSEEN ULKOKAUTTA MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS SISÄILMASSA 2 REIÄT ULKOSEINÄN SISÄLEVYSSÄ 3 SISÄILMAN MERKKIAINEEN YLEISPITOISUUS KOKEIDEN AIKANA Kevättuulen päiväkoti Sammontie 6, Porvoo 1.kerros LIITE 4.1

50 ULKOSEINÄRAKENTEIDEN MERKKIAINEKOKEET TILAT 140 JA 141 PERIAATEKUVA EI MITTAKAAVASSA ppm 3 20 ppm VÄLISEINÄ 30 Pa +50 ppm 1 VÄLISEINÄ ppm Merkkiainekaasuna käytettiin rikkiheksafluoridikaasua. Merkkiaine johdettiin ulkoseinän eristetilaan ulkoa. MERKINTÖJEN SELITYKSET 0 1 Pa xx PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA (kertamittaus) MERKKIAINEKAASU ULKOSEINÄ- RAKENTEEN ERISTEKERROKSEEN ULKOKAUTTA MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS SISÄILMASSA MERKKIAINEHAVAINNOT 1 ULKOSEINÄN JA LATTIAN LIITTYMÄ 2 REIÄT ULKOSEINÄN SISÄLEVYSSÄ 3 SISÄILMAN MERKKIAINEEN YLEISPITOISUUS KOKEIDEN AIKANA Kevättuulen päiväkoti Sammontie 6, Porvoo 1.kerros LIITE 4.2

51 ULKOSEINÄRAKENTEIDEN MERKKIAINEKOKEET TILA 120 PERIAATEKUVA EI MITTAKAAVASSA 30 Pa EI MERKKIAINEHAVAINTOJA Merkkiainekaasuna käytettiin rikkiheksafluoridikaasua. Merkkiaine johdettiin ryömintätilaan. MERKINTÖJEN SELITYKSET 0 1 Pa PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA (kertamittaus) MERKKIAINEKAASU RYÖMINTÄTILAAN xx MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS SISÄILMASSA Kevättuulen päiväkoti Sammontie 6, Porvoo 1.kerros LIITE 4.3

52 YLÄPOHJARAKENTEIDEN MERKKIAINEKOKEET TILAT 116, 119 JA 123 PERIAATEKUVA EI MITTAKAAVASSA MERKKIAINEHAVAINNOT 1 ULKOSEINÄN JA KATON LIITTYMÄ 2 SISÄILMAN MERKKIAINEEN YLEISPITOISUUS KOKEIDEN AIKANA ppm +50 ppm ppm ppm +50 ppm ppm Merkkiainekaasuna käytettiin rikkiheksafluoridikaasua. Merkkiaine johdettiin yläpohjan eristetilaan räystään kautta. MERKINTÖJEN SELITYKSET 0 1 Pa PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA (kertamittaus) MERKKIAINEKAASU YLÄPOHJA- RAKENTEEN ERISTEKERROKSEEN RÄYSTÄÄN xx MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS SISÄILMASSA Kevättuulen päiväkoti Sammontie 6, Porvoo 1.kerros LIITE 4.4

53 ALAPOHJARAKENTEIDEN MERKKIAINEKOKEET TILA 107 PERIAATEKUVA EI MITTAKAAVASSA 1 2 ppm 1 30 Pa Merkkiainekaasuna käytettiin rikkiheksafluoridikaasua. Merkkiaine johdettiin lattiarakenteen alle maatäyttöön sokkelin läpi. MERKINTÖJEN SELITYKSET 0 1 Pa PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA (kertamittaus) MERKKIAINEHAVAINNOT 1 ULKOSEINÄN JA KATON LIITTYMÄ MERKKIAINEKAASU ALAPOHJA- RAKENTEEN ALLE MAATÄYTTÖÖN xx MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS SISÄILMASSA Kevättuulen päiväkoti Sammontie 6, Porvoo 1.kerros LIITE 4.5

54 ALAPOHJARAKENTEIDEN MERKKIAINEKOKEET TILA 120 PERIAATEKUVA EI MITTAKAAVASSA 30 Pa EI MERKKIAINEHAVAINTOJA Merkkiainekaasuna käytettiin rikkiheksafluoridikaasua. Merkkiaine johdettiin lattiarakenteen alle ryömintätilaan. MERKINTÖJEN SELITYKSET 0 1 Pa PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA (kertamittaus) MERKKIAINEKAASU ALAPOHJA- RAKENTEEN ALLE RYÖMINTÄTILAAN xx MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS SISÄILMASSA Kevättuulen päiväkoti Sammontie 6, Porvoo 1.kerros LIITE 4.6

55 IV-KONEHUONE KELLARITILAN MERKKIAINEKOKEET TILA 120 PERIAATEKUVA EI MITTAKAAVASSA 2 1 ppm ppm 2 2 ppm 1 2 ppm 1 1 ppm 1 2 Pa 1 2 Pa MERKKIAINEHAVAINNOT Merkkiainekaasuna käytettiin rikkiheksafluoridikaasua. Merkkiaine johdettiin kellariin väestönsuojatiloihin. 1 ULKOSEINÄN JA KATON LIITTYMÄ 2 SISÄILMAN MERKKIAINEEN YLEISPITOISUUS KOKEIDEN AIKANA 1 2 Pa MERKINTÖJEN SELITYKSET 0 1 Pa PAINE-ERO JA ILMAVIRTAUKSEN SUUNTA (kertamittaus) MERKKIAINEKAASU VÄESTÖNSUOJAAN xx MERKKIAINEKAASUN PITOISUUS SISÄILMASSA Kevättuulen päiväkoti Sammontie 6, Porvoo 1.kerros LIITE 4.7

56 Paine-ero [Pa] Sweco Asiantuntijapalvelut Oy 50,0 Pa PE1: Juhlasalin ja ulkoilman välinen paine-ero Kymmenen minuutin keskiarvo 40,0 Pa 30,0 Pa 20,0 Pa 10,0 Pa 0,0 Pa -10,0 Pa Loggeri on hetkellisesti tukkeentunut klo klo ,0 Pa -30,0 Pa -40,0 Pa Tila on alipaineinen, kun paine-ero on negatiivinen. -50,0 Pa Aika Sammontie 6, Porvoo Liite 5.1

57 Paine-ero [Pa] Sweco Asiantuntijapalvelut Oy 50,0 Pa PE2: Ryhmähuoneen (pienet) ja ulkoilman välinen paine-ero Kymmenen minuutin keskiarvo 40,0 Pa 30,0 Pa 20,0 Pa 10,0 Pa 0,0 Pa -10,0 Pa -20,0 Pa -30,0 Pa -40,0 Pa Tila on alipaineinen, kun paine-ero on negatiivinen. -50,0 Pa Aika Sammontie 6, Porvoo Liite 5.2

58 Paine-ero [Pa] Sweco Asiantuntijapalvelut Oy 50,0 Pa PE3: Kanslian ja ulkoilman välinen paine-ero Kymmenen minuutin keskiarvo 40,0 Pa 30,0 Pa 20,0 Pa 10,0 Pa 0,0 Pa -10,0 Pa -20,0 Pa -30,0 Pa -40,0 Pa Tila on alipaineinen, kun paine-ero on negatiivinen. -50,0 Pa Aika Sammontie 6, Porvoo Liite 5.3

59 Paine-ero [Pa] Sweco Asiantuntijapalvelut Oy 50,0 Pa PE4: Odotustilan ja ulkoilman välinen paine-ero Kymmenen minuutin keskiarvo 40,0 Pa 30,0 Pa 20,0 Pa 10,0 Pa 0,0 Pa -10,0 Pa -20,0 Pa -30,0 Pa -40,0 Pa Tila on alipaineinen, kun paine-ero on negatiivinen. -50,0 Pa Aika Sammontie 6, Porvoo Liite 5.4

60 KUVAKOOSTE Kevättuulen päiväkoti, Sammontie 6, Porvoo Liite 6 1 Kuva 1. Rakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. Rakennusta palvelee lämmöntalteenotolla varustettu tulo- ja poistoilmakone G3.01TK/PK. Ilmanvaihtokone sijaitsee IV-konehuoneessa 201. Ilmanvaihtokoneet on asennettu vuonna Ilmanvaihtokoneet on asetettu olemaan päällä ympärivuorokautisesti arkisin ja viikonloppuisin. Kuva 2. Tuloilmakoneen G3.01TK ulkoilmasäleikkö. Säleikössä on kerääntynyt lehtiä ulkopintaan. Sweco Asiantuntijapalvelut Oy

61 KUVAKOOSTE Kevättuulen päiväkoti, Sammontie 6, Porvoo Liite 6 2 Kuva 3. Tuloilmakoneen G3.01TK ulkoilmakammio. Kammion sisäpinnalla on hienoa hiekkaa, lehtiä ja pölyä. Ulkoilmasäleikössä on kerääntynyt lehtiä ulkopintaan. Kuva 4. Tuloilmakoneen G3.01TK tuloilmasuodatin ja suodatinkammio. Tuloilmasuodattimen suodatusluokka on F7. Suodattimet vaihdetaan keskimäärin kaksi kertaa vuodessa Suodattimet olivat osittain likaiset. Suodatinkammion pohja oli aistinvaraisesti puhdas, pöly ei keräänny pyyhittäessä. Sweco Asiantuntijapalvelut Oy

62 KUVAKOOSTE Kevättuulen päiväkoti, Sammontie 6, Porvoo Liite 6 3 Kuva 5. Tuloilmakoneen G3.01TK hienosuodatinkehikko. Suodatinkasetit olivat pääasiassa tiiviisti paikoillaan. Osa suodatinkaseteista oli hieman löysästi kiinni. Kuva 6. Tuloilmakoneen G3.01TK puhallin ja puhallinkammio. Puhallin ja kammion pohja olivat aistinvaraisesti puhtaat. Pöly ei keräänny pyyhittäessä. Sweco Asiantuntijapalvelut Oy

63 KUVAKOOSTE Kevättuulen päiväkoti, Sammontie 6, Porvoo Liite 6 4 Kuva 7. Tuloilmakoneen G3.01TK jälkeinen kammion äänenvaimennusverhous. Kammion pohja oli aistinvaraisesti puhdas, pöly ei keräänny pyyhittäessä. Äänenvaimennusverhous oli pääasiassa ehjä, pohjalla oli muutama pieni rikkouma pinnassa. Kuva 8. Tuloilmakanavan sisäpinnan puhtauden aistinvarainen arvio KP1. Pöly ei keräänny sormella pyyhittäessä, arvioitu pölykertymä 0,1-0,3 g/m². Sweco Asiantuntijapalvelut Oy

64 KUVAKOOSTE Kevättuulen päiväkoti, Sammontie 6, Porvoo Liite 6 5 Kuva 9. Tuloilmakanavan sisäpinnan puhtauden aistinvarainen arvio KP2. Pöly ei keräänny sormella pyyhittäessä, arvioitu pölykertymä 0,1-0,3 g/m². Kuva 10. Tuloilmakanavan sisäpinnan puhtauden aistinvarainen arvio KP3. Pöly ei keräänny sormella pyyhittäessä, arvioitu pölykertymä 0,1-0,3 g/m². Sweco Asiantuntijapalvelut Oy

65 KUVAKOOSTE Kevättuulen päiväkoti, Sammontie 6, Porvoo Liite 6 6 Kuva 11. Tuloilmakanavan sisäpinnan puhtauden aistinvarainen arvio KP4. Pöly ei keräänny sormella pyyhittäessä, arvioitu pölykertymä 0,1-0,3 g/m². Kuva 12. Tuloilmakanavan sisäpinnan puhtauden aistinvarainen arvio KP5. Pöly ei keräänny sormella pyyhittäessä, arvioitu pölykertymä 0,1-0,3 g/m². Sweco Asiantuntijapalvelut Oy

66 KUVAKOOSTE Kevättuulen päiväkoti, Sammontie 6, Porvoo Liite 6 7 Kuva 13. Tuloilmakanavan sisäpinnan puhtauden aistinvarainen arvio KP6. Pöly ei keräänny sormella pyyhittäessä, arvioitu pölykertymä 0,1-0,3 g/m². Kuva 14. Tutkittavien tilojen pääte-elimet olivat ulkopuolisesti aistinvaraisesti siistissä kunnossa. Suutinkanavan suuttimien kohdalle on kerääntynyt vähän pölyä. Sweco Asiantuntijapalvelut Oy

67 KUVAKOOSTE Kevättuulen päiväkoti, Sammontie 6, Porvoo Liite 6 8 Kuva 15. Visuaalinen puhtauden arviointiasteikko. Ohjetiedosto (LVI , ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden tarkastus). Sweco Asiantuntijapalvelut Oy

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Mikkolan koulu Liite Bakteerit, Sieni-itiöt, pitoisuus, Näytteenottopisteen kuvaus

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Mikkolan koulu Liite Bakteerit, Sieni-itiöt, pitoisuus, Näytteenottopisteen kuvaus 1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

MITTAUSTULOKSET Hiekkaharjun koulu Liite 1 Sisäilman mikrobit 1 Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

MITTAUSTULOKSET Koskenkylän koulu, Koskenkyläntie 424, Pernaja Liite

MITTAUSTULOKSET Koskenkylän koulu, Koskenkyläntie 424, Pernaja Liite 77.0709 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Kartanonkosken koulu Liite Bakteerit, pitoisuus, Sieni-itiöt, pitoisuus, cfu/m 3

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Kartanonkosken koulu Liite Bakteerit, pitoisuus, Sieni-itiöt, pitoisuus, cfu/m 3 Sisäilman mikrobit 1 Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: 1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Sanna Pohjola Hanna Kuitunen 1 Lähtökohta ja selvitysten tavoite Ojoisten lastentalon vanha osa valmistunut 1970-luvulla (liikuntasali, keittiö,

Lisätiedot

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: Sisäilman mikrobit 1 Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215

Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215 TUTKIMUSSELOSTUS 22500325.069 2016-6-30 Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215 Tutkimuskohde: Kartanonkosken koulu Tilkuntie 5, Vantaa Tilaaja: Ulla Lignell Maankäytön, rakentamisen ja

Lisätiedot

SISÄILMA- JA MATERIAALITUTKIMUS

SISÄILMA- JA MATERIAALITUTKIMUS Projekti SISÄILMA- JA MATERIAALITUTKIMUS Havukosken koulu Tarhakuja 2, 01360 VANTAA 25.3.2014 2 YHTEYSTIEDOT Tutkimuskohde aja Tutkimusryhmä Havukosken koulu Tarhakuja 2, 01360 VANTAA Vantaan keskus, Hankepalvelut,

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI ILMANVAIHTOTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS ILMARILA KORKEAKOULUNKATU 6, HÄMEENLINNA

TUTKIMUSRAPORTTI ILMANVAIHTOTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS ILMARILA KORKEAKOULUNKATU 6, HÄMEENLINNA TUTKIMUSRAPORTTI 6.11.2015 ILMANVAIHTOTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS ILMARILA KORKEAKOULUNKATU 6, HÄMEENLINNA 70295.07 Yhteenveto ja toimenpide-ehdotukset Koulurakennus Ilmarila on rakennettu vuonna 1971-72. Rakennus

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS SOTUNGIN KOULU, SOTUNGINTIE 19, VANTAA SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

TUTKIMUSSELOSTUS SOTUNGIN KOULU, SOTUNGINTIE 19, VANTAA SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS SOTUNGIN KOULU, SOTUNGINTIE 19, VANTAA 6.2.2015 Sisältö 1 LÄHTÖTIEDOT 2 2 YLEISTÄ KOHTEESTA 2 3 HAVAINNOT JA MITTAUKSET KOHTEESSA 3 3.1 PINTAKOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

TIIVEYS- JA PAINESUHDE TUTKIMUS

TIIVEYS- JA PAINESUHDE TUTKIMUS Projekti 51292.35 RATAS PRO RAKENNETEKNIIKKA TALOTEKNIIKKA SISÄILMA TIIVEYS- JA PAINESUHDE TUTKIMUS Avoin päiväkoti Majakka Maalinauhantie 7, Vantaa 23.4.2012, muutos A 2 YHTEYSTIEDOT Tutkimuskohde Avoin

Lisätiedot

Tiivistystyön laadunvarmistus merkkiaineella

Tiivistystyön laadunvarmistus merkkiaineella TUTKIMUSSELOSTUS 50065.0 Porvoon Kaupunki, tilapalvelut Pekka Koskimies pekka.koskimies@porvoo.fi Tiivistystyön laadunvarmistus merkkiaineella Kohde: Kevättuulen päiväkoti, Sammontie 6, 0650 Porvoo Aika

Lisätiedot

Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu. RTA2-loppuseminaari Asko Karvonen

Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu. RTA2-loppuseminaari Asko Karvonen Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu RTA2-loppuseminaari 8.6.2017 Saarijärven Keskuskoulu Lähtötiedot Kohde on valmistunut vuonna 1966. Kerrosala 4 334 m2. Laajamittainen

Lisätiedot

PS2 PS1 MERKINTÖJEN SELITYKSET: PAINESUHTEIDEN SEURANTAMITTAUKSET. Ankkalammen päiväkoti Metsotie 27, Vantaa LIITE

PS2 PS1 MERKINTÖJEN SELITYKSET: PAINESUHTEIDEN SEURANTAMITTAUKSET. Ankkalammen päiväkoti Metsotie 27, Vantaa LIITE PS2 PS MERKINTÖJEN SELITYKSET: PS PAINESUHTEIDEN SEURANTAMITTAUKSET Ankkalammen päiväkoti Metsotie 27, Vantaa 2.0.203 OK LIITE ULKOSEINÄRAKENTEEN MERKKIAINEKOE 23.9.203 3 22 ppm 2 2-28 ppm 4 4 5-4 ppm

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 11.4.2013 Isännöitsijätoimisto Maikoski Oy Jari Vainio Vernissakatu 6 01300 Vantaa jari.vainio@maikoski.fi Tutkimuskohde Uudenmaan TE-toimiston tilat, Vernissakatu 6, Vantaa SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN

Lisätiedot

ILMATIIVEYSTUTKIMUS 51392.62 25.3.2014. Vantaan kaupunki Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa Sähköposti: Jouni.Rasanen@vantaa.

ILMATIIVEYSTUTKIMUS 51392.62 25.3.2014. Vantaan kaupunki Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa Sähköposti: Jouni.Rasanen@vantaa. 539.6 5.3.04 Vantaan kaupunki Jouni Räsänen Kielotie 3 0300 Vantaa Sähköposti: Jouni.Rasanen@vantaa.fi Tutkimuskohde Martinlaakson koulu ILMATIIVEYSTUTKIMUS MERKKIAINEKOKEET JA VUOTOLUKUMITTAUS TULOSTEN

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 24.8.2012 Vantaan kaupunki Tilakeskus Ulla Lingnell Kielotie 13, 01300 Vantaa ulla.lignell@vantaa.fi Tutkimuskohde Hevoshaan koulu, Hevoshaantie 17, Vantaa SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE 3, VANTAA SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

TUTKIMUSSELOSTUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE 3, VANTAA SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE 3, VANTAA 7.0.05 Sisältö LÄHTÖTIEDOT YLEISTÄ KOHTEESTA 3 HAVAINNOT JA MITTAUKSET KOHTEESSA 3 3. SISÄILMAN HAIHTUVAT

Lisätiedot

Tutkimuksen tekijät: Tommi Neuvonen, Miika Virtanen Finnmap Consulting Oy / Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu

Tutkimuksen tekijät: Tommi Neuvonen, Miika Virtanen Finnmap Consulting Oy / Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Projektinumero: 51579.55 Tilaaja: Porvoon kaupunki, Tilakeskus Liikelaitos Porvoon tilapalvelut Tekninen isännöitsijä Pekka Koskimies Sähköposti: pekka.koskimies@porvoo.fi Rakenteiden ilmatiiveyden tarkastus

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/8 Vastaanottaja: Porvoon Kaupunki / Pekka Koskimies Raportti Kohde: Toimeksianto: Mika Waltarinkatu 12 06100 Porvoo Kosteuskartoitus Tutkimus pvm: 21.3, 23.3 ja 29.3.2016 Läsnäolijat: Jens Ståhls

Lisätiedot

SISÄILMAN LAATUTUTKIMUS

SISÄILMAN LAATUTUTKIMUS 4.11.2013 Isännöitsijätoimisto Maikoski Oy Jari Vainio Vernissakatu 6 01300 Vantaa jari.vainio@maikoski.fi Tutkimuskohde Uudenmaan TE-toimiston tilat, Vernissakatu 6, Vantaa SISÄILMAN LAATUTUTKIMUS TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Karamzin koulu. Sisäilman mikrobit. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, E s p o o Työnro Ins.

Karamzin koulu. Sisäilman mikrobit. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, E s p o o Työnro Ins. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, 0 2 9 4 0 E s p o o Sisäilman mikrobit 5.4.2017 Työnro 319099.16 Ins. Terttu Rönkä 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 1.1 Tilaaja...3 1.2 Työn sisältö...3 1.3 Kohde ja

Lisätiedot

Kosteuskartoitus tilaajan kanssa sovituilla alueilla. Viktor Johansson, Polygon Finland Oy

Kosteuskartoitus tilaajan kanssa sovituilla alueilla. Viktor Johansson, Polygon Finland Oy Sivuja:1/8 Vastaanottaja: Porvoon Kaupunki Pekka Koskimies Tutkimusraportti Kohde: KEVÄTTUULEN PÄIVÄKOTI Sammontie 6 06150 PORVOO Toimeksianto: Kosteuskartoitus tilaajan kanssa sovituilla alueilla. Tilaaja:

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS VARISTON OPETUSPISTE, VARISTONTIE 1, VANTAA SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 51392.81

TUTKIMUSSELOSTUS VARISTON OPETUSPISTE, VARISTONTIE 1, VANTAA SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 51392.81 TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS VARISTON OPETUSPISTE, VARISTONTIE, VANTAA 59.8 9..04 Sisältö LÄHTÖTIEDOT YLEISTÄ KOHTEESTA HAVAINNOT JA MITTAUKSET KOHTEESSA. PINTAKOSTEUSKARTOITUS.

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 28.2.2014 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut -liikelaitos Katja Tähtinen Raatihuoneenkatu 9, 2. krs, PL 84 13101 Hämeenlinna katja.tahtinen@hameenlinna.fi Tiedoksi: kari.ahonen@hameenlinna.fi, petri.yla-murto@hameenlinna.fi

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Itä-Hakkilan päiväkoti, keskitalo 01.02.2012. Keskustie 1 01260 Vantaa

IV-kuntotutkimus. Itä-Hakkilan päiväkoti, keskitalo 01.02.2012. Keskustie 1 01260 Vantaa 01.02.2012 IV-kuntotutkimus Itä-Hakkilan päiväkoti, keskitalo Keskustie 1 01260 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE:

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS

TUTKIMUSSELOSTUS TUTKIMUSSELOSTUS 29.2.204 5392.80 Ulkoseinä- ja alapohjarakenteiden liittymien ilmatiiveyden tarkastus Aika: 29.2.204 Tutkimuskohde:, Tiiviystutkimus merkkiaineella Tutkimuksen tekijät: Juha Tanner Tehtävä

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Tilakeskus Jouni Räsänen Kielotie 13, Vantaa sähköposti:

Vantaan kaupunki Tilakeskus Jouni Räsänen Kielotie 13, Vantaa sähköposti: 557.8.8.0 Vantaan kaupunki Tilakeskus Jouni Räsänen Kielotie, 000 Vantaa sähköposti: jouni.rasanen@vantaa.fi Tutkimuskohde Hämeenkylän koulu, RAKENTEIDEN ILMATIIVEYDEN LAADUNVARMISTUS KORJAUSTEN JÄLKEEN

Lisätiedot

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Vihertien leikkipuistorakennus Vihertie / Uomakuja 12 01620 VANTAA 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Vihertien

Lisätiedot

Liikuntasalin merkkiainekokeet

Liikuntasalin merkkiainekokeet Kuva: Fonecta, kartat Liikuntasalin merkkiainekokeet Seutulan koulu, Katriinantie 60 Vantaa 7.9.03 Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus 08765-9 Viikinkaari a www.ssm.fi 00790

Lisätiedot

Merkkiainetutkimus. Hakunilan koulu Hiirakkotie Vantaa

Merkkiainetutkimus. Hakunilan koulu Hiirakkotie Vantaa Merkkiainetutkimus Hiirakkotie 9 01200 Vantaa 2 Rakenteiden ilmatiiveyden tarkastus merkkiainekaasun avulla 1. Kohdetiedot Jouni Räsänen, Vantaan kaupunki, Vantaa Hiirakkotie 9 01200 Vantaa 2. Tutkijat

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS SEUTULAN KOULU, KATRIINANTIE 60,VANTAA SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS AP14_70135.039

TUTKIMUSSELOSTUS SEUTULAN KOULU, KATRIINANTIE 60,VANTAA SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS AP14_70135.039 TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS SEUTULAN KOULU, KATRIINANTIE 60,VANTAA 11.12.2015 Sisältö 1 LÄHTÖTIEDOT 2 2 YLEISTÄ KOHTEESTA 2 3 HAVAINNOT JA MITTAUKSET KOHTEESSA 3 3.1

Lisätiedot

NÄSIN TERVEYSASEMA VANHAN TUBI-SAIRAALAN JA HAMMASHOITOLAN SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS HELI HAKAMÄKI, DI

NÄSIN TERVEYSASEMA VANHAN TUBI-SAIRAALAN JA HAMMASHOITOLAN SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS HELI HAKAMÄKI, DI NÄSIN TERVEYSASEMA VANHAN TUBI-SAIRAALAN JA HAMMASHOITOLAN SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS HELI HAKAMÄKI, DI 1 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Vanha tubi-sairaala ja hammashoitola Tutkimuksen tarkoitus

Lisätiedot

MUISTIO AP14_ tila 1176 Hakamäki & Tanner tila 1181 Hakamäki & Tanner tila 1172 Hakamäki & Tanner

MUISTIO AP14_ tila 1176 Hakamäki & Tanner tila 1181 Hakamäki & Tanner tila 1172 Hakamäki & Tanner MUISTIO 2.7.205 AP4_7035.027 Vantaan kaupunki Jussi-Pekka Sojakka Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Tilakeskus, Tilahallinta, Rakennusten kunnossapito Kielotie 3, 0300 Vantaa Ulkoseinä-,

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS

TUTKIMUSSELOSTUS TUTKIMUSSELOSTUS..205 035.025 Vantaan kaupunki Jouni Räsänen Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Tilakeskus, Tilahallinta, Rakennusten kunnossapito Kielotie 3, 0300 Vantaa jouni.rasanen@vantaa.fi

Lisätiedot

SISÄILMASTOTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTOTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 23.5.2014 Vantaan kaupunki Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa Sähköposti: Jouni.Rasanen@vantaa.fi Tutkimuskohde Martinlaakson koulu SISÄILMASTOTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS KOSTEUSKARTOITUS JA RAKENTIDEN

Lisätiedot

HAKALAN KOULU SISÄILMATUTKIMUKSET

HAKALAN KOULU SISÄILMATUTKIMUKSET HAKALAN KOULU SISÄILMATUTKIMUKSET Petri Lönnblad RI. RTA 4.9.2017 Tehdyt tutkimukset HUHTIKUU 2006: Asbestikartoitus KESÄ-HEINÄKUU 2017: - Kosteuskartoitus, kosteusmittaukset - Rakenneavaukset, mikrobinäytteenotto

Lisätiedot

IV-SELVITYS KORSON PÄIVÄKOTI MERIKOTKANTIE 8, 01450 VANTAA

IV-SELVITYS KORSON PÄIVÄKOTI MERIKOTKANTIE 8, 01450 VANTAA 14.9.2012 IV-SELVITYS KORSON PÄIVÄKOTI MERIKOTKANTIE 8, 01450 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 46 88 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 1.1 TILAAJA... 3 1.2 KOHDETIEDOT...

Lisätiedot

Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Oy

Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Oy 1 Kuvat 1, 2. Tutkimuskohteena on ollut koulurakennus, jossa sijaitsee kolme eri-ikäistä osaa. Osat on rakennettu vuosina 1926 ja 1955 sekä 2000-luvun alussa Tutkitut tilat sijaitsevat vuosina 1926 ja

Lisätiedot

Kartanonkosken koulun ja päiväkodin sisäilmatilanne ja korjaukset

Kartanonkosken koulun ja päiväkodin sisäilmatilanne ja korjaukset Kartanonkosken koulun ja päiväkodin sisäilmatilanne ja korjaukset Infotilaisuudet 6.5.2015 Pekka Wallenius, tilakeskusjohtaja Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus Sisäilmatutkimukset 28.11.2014.

Lisätiedot

RAKENNETIIVEYS TUTKIMUS

RAKENNETIIVEYS TUTKIMUS Projekti 539.40 RATAS PRO RAKENNETEKNIIKKA TALOTEKNIIKKA SISÄILA RAKENNETIIVEYS TUTKIUS Varistontie, Vantaa 5.5.0 YHTEYSTIEDOT Tutkimuskohde Varistontie, 0660 Vantaa Tilaaja Vantaan tilakeskus Jouni Räsänen

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 29.6.202 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut -liikelaitos Petri Ylämurto Raatihuoneenkatu 9, PL 84 30 Hämeenlinna Sähköposti: petri.ylamurto@hameenlinna.fi Tutkimuskohde Hätilän koulu, Viertokatu,

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ A11849. Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

ENSIRAPORTTI. Työ A11849. Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011 Työ TILAT: ISÄNNÖINTI: TILAAJA: LASKUTUSOSOITE: VASTAANOTTAJA (T): Läntinen valkoisenlähteentie 50 A Lummenpolun päiväkoti Päiväkodin

Lisätiedot

Kartanonkosken koulun ja päiväkodin sisäilmatilanne

Kartanonkosken koulun ja päiväkodin sisäilmatilanne Kartanonkosken koulun ja päiväkodin sisäilmatilanne Yhteenveto 28.6.2017 Pekka Wallenius Viimeisimmät tutkimukset Sisäilmasto- ja kosteustekninen kuntotutkimus, Sweco Oy, 2.2.2017 Kosteusmittaus ja mikrobitutkimus,

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus. Varia Rälssitie 13, Vantaa Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus

Sisäilmatutkimus. Varia Rälssitie 13, Vantaa Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus Sisäilmatutkimus Varia Rälssitie 13, Vantaa 13.1.2014 Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus 0871165-9 Viikinkaari 2 a www.ssm.fi 00790 Helsinki puh. 0207 393 300 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS 19.8.2014 RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT pinta-ala noin 11 784 br-m 2, kerrosala noin 12 103 ke rakennus

Lisätiedot

Hornhattulan päiväkoti Porvoo

Hornhattulan päiväkoti Porvoo Hornhattulan päiväkoti Porvoo IVA kuntotutkimus ja käyttövesiputkiston vuotoselvitys Tommi Paasivirta tommi.paasivirta@wspgroup.fi 0207 864 483 WSP Finland Oy Pohjakuva Hornhattulan päiväkoti 2 Talotekniikka

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/5 Vastaanottaja: Porvoon Tilapalvelut Raportti Kohde: Toimeksianto: Mika Waltarinkatu 12 06100 Porvoo Kartoitus Tutkimus pvm: 16.6.2016 Läsnäolijat: Hans Bergman / Porvoon Tilapalvelut Kim Laaksonen

Lisätiedot

KORJAUSTARVEARVIO 52182.38 17.1.2014

KORJAUSTARVEARVIO 52182.38 17.1.2014 52182.38 17.1.2014 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut -liikelaitos Katja Tähtinen Raatihuoneenkatu 9, 2. krs, PL 84 13101 Hämeenlinna katja.tahtinen@hameenlinna.fi Tutkimuskohde Nummen koulu, Kylätie

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI MEDIALUKION HALLINTOSIIVEN SISÄILMAONGELMIEN SELVITYS

VÄLIRAPORTTI MEDIALUKION HALLINTOSIIVEN SISÄILMAONGELMIEN SELVITYS HELSINGIN KAUPUNKI RAPORTTI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja Marianna Tuomainen 1 (9) 26.6.2012 MEDIALUKIO Moisionkatu 3 00730 HELSINKI VÄLIRAPORTTI MEDIALUKION HALLINTOSIIVEN SISÄILMAONGELMIEN SELVITYS

Lisätiedot

Kanniston koulun kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset kesällä 2014

Kanniston koulun kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset kesällä 2014 Kanniston koulun kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset kesällä 2014 Sisäilmailta Kanniston koululla 2.9.2014 Tutkimuksen lähtökohta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Kanniston koulussa toisen kerroksen

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Näätäpuiston päiväkoti 12.1.2012. Siilitie 26 01480 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145

IV-kuntotutkimus. Näätäpuiston päiväkoti 12.1.2012. Siilitie 26 01480 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 12.1.2012 IV-kuntotutkimus Näätäpuiston päiväkoti Siilitie 26 01480 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Pekka Koskimies p

Yhteyshenkilö: Pekka Koskimies p Sivuja:1/8 Vastaanottaja: Porvoon Kaupunki/ Pekka Koskimies Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Tilaaja: Läsnäolijat: TOLKKISTEN KOULU Palomäentie 5 06750 TOLKKINEN Kosteuskartoitus. Porvoon Kaupunki

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 51452.30 SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Porvoon keskuskoulu Aleksanterinkatu 25, Porvoo 24.6.2014 SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 3 LÄHTÖTIEDOT 3 1. YHTEENVETO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Lisätiedot

KOULURAKENNUKSEN KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS. Tiina Janhunen Suomen Sisäilmakeskus Oy RTA2

KOULURAKENNUKSEN KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS. Tiina Janhunen Suomen Sisäilmakeskus Oy RTA2 KOULURAKENNUKSEN KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Tiina Janhunen Suomen Sisäilmakeskus Oy RTA2 KOHTEEN KUVAUS oppilaita 800, opetushenkilöstöä 85 kiinteistössä toimivat lisäksi päiväkoti, kirjasto,

Lisätiedot

RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työnumero:

RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työnumero: RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työ:3503160 Kohde: Kaivokselan koulu, Vantaa Osoite: Kaivosvoudintie 10, 01610 Vantaa Yhteyshenkilö: Juha Leppälä, p. 040 522 4062 juha.leppala@iss.fi Vahinkotapahtuma: Toimeksianto:

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/7 Vastaanottaja: Porvoon Kaupunki / Peter Backman Raportti Kohde: Toimeksianto: Kvarnbergsgatan 18 06100 Borgå Kartoitus Tutkimus pvm: 7.8.2015 Läsnäolijat: Tomas Backman Raportointi pvm: 24.8.2015

Lisätiedot

Raportti Työnumero: 051421400493

Raportti Työnumero: 051421400493 Vastaanottaja: RISTO VILKKI MIKKELIN KAUPUNKI Sivuja:1/24 Raportti Kohde: Toimeksianto: LAUNIALAN KOULU SAIMAANNORPANKATU 1 50190 MIKKELI SISÄILMANLAATUUN VAIKUTTAVIEN TEKIJÖIDEN SELVITYS Tutkimus pvm:

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI/MITTAUSRAPORTTI

ENSIRAPORTTI/MITTAUSRAPORTTI Martinkyläntie 5 01620 VANTAA Raportointi pvm: 22.2.2012 ENSIRAPORTTI/MITTAUSRAPORTTI Työ A12162 KOHDE: ASUNNOT: Martinkyläntie 5 01620 VANTAA/Myllymäen koulu Liikuntasali ja pukuhuonetilat TILAAJA: Reino

Lisätiedot

Sami Isoniemi, Sweco Asiantuntijapalvelut Oy

Sami Isoniemi, Sweco Asiantuntijapalvelut Oy TUTKIMUSSELOSTUS 22500365-012 Pekka Koskimies Porvoon kaupunki Tekniikankaari 1, 06100 Porvoo Pekka.Koskimies@porvoo.fi Paine-ero seuranta Kohde: Aleksanterinkatu 25, 06100 Porvoo Aika: 6.-13.3.2017 mittaus

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE 3, VANTAA SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

TUTKIMUSSELOSTUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE 3, VANTAA SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE, VANTAA 59.80 7..04 Sisältö LÄHTÖTIEDOT YLEISTÄ KOHTEESTA HAVAINNOT JA MITTAUKSET KOHTEESSA. RAKENNUSMATERIAALIN

Lisätiedot

Insinööritoimisto TähtiRanta Oy Talman koulun korjausten jälkeinen sisäilmaston laadunvarmistus

Insinööritoimisto TähtiRanta Oy Talman koulun korjausten jälkeinen sisäilmaston laadunvarmistus Insinööritoimisto TähtiRanta Oy Talman koulun korjausten jälkeinen sisäilmaston laadunvarmistus TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Sipoon Talman koulussa suoritettiin laaja sisäilmaston tekninen kuntotutkimus marraskuu

Lisätiedot

Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus

Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus Martinlaakson koulu, nuorisotila Martinlaaksonpolku 4, Vantaa 11.4.2014 Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus 0871165-9 Viikinkaari

Lisätiedot

Finnmap Consulting Oy SSM

Finnmap Consulting Oy SSM 1 Idänpuoleinen rakennusosa Liikuntasali Idänpuoleinen rakennusosa Kirjasto Liikuntasali Kuvat 1, 2. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää os. Varistontie 3, Vantaa sijaitsevan koulurakennuksen

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS LEPPÄKORVEN HAMMASHOITOLA SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

TUTKIMUSSELOSTUS LEPPÄKORVEN HAMMASHOITOLA SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS LEPPÄKORVEN HAMMASHOITOLA 8..04 Sisältö LÄHTÖTIEDOT YLEISTÄ KOHTEESTA 3 HAVAINNOT JA MITTAUKSET KOHTEESSA 3 3. PINTAKOSTEUSKARTOITUS JA VIILTOMITTAUKSET

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Jokiuoman päiväkoti 23.3.2012. Vihertie 16 01710 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145

IV-kuntotutkimus. Jokiuoman päiväkoti 23.3.2012. Vihertie 16 01710 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 23.3.2012 IV-kuntotutkimus Jokiuoman päiväkoti Vihertie 16 01710 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi

Lisätiedot

HARJURINTEEN KOULU/UUSI OSA. Tapani Moilanen Ryhmäpäällikkö, rakennusterveysasiantuntija, rkm

HARJURINTEEN KOULU/UUSI OSA. Tapani Moilanen Ryhmäpäällikkö, rakennusterveysasiantuntija, rkm HARJURINTEEN KOULU/UUSI OSA Tapani Moilanen Ryhmäpäällikkö, rakennusterveysasiantuntija, rkm 24.1.2017 2 TUTKIMUKSET, syksy 2017 Tutkimusten tarkoitus Tutkimusten tarkoituksena oli selvittää syitä joilla

Lisätiedot

Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus

Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus Länsi-Vantaan perheneuvola ja Musiikkiopisto Patotie 2, Vantaa 9.12.2013 Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus 0871165-9 Viikinkaari

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI/LISÄTUTKIMUS

ENSIRAPORTTI/LISÄTUTKIMUS ENSIRAPORTTI/LISÄTUTKIMUS Vantaan taidemuseo, Paalutori 3 01600 VANTAA Raportointi pvm: 26.3.2012 Työ A12283 KOHDE: TILAT: TILAAJA: ISÄNNÖINTI: Vantaan Taidemuseo, Paalutori 3 01600 VANTAA Näyttelytila

Lisätiedot

HAVUKOSKEN KOULU TARHAKUJA 2, 01360 VANTAA

HAVUKOSKEN KOULU TARHAKUJA 2, 01360 VANTAA 30.6.2012 ILMANVAIHDON KUNTOTUTKIMUS OIREILUTILOISSA HAVUKOSKEN KOULU TARHAKUJA 2, 01360 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 46 88 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN SEURANTATUTKIMUS

SISÄILMAN LAADUN SEURANTATUTKIMUS KARTANONKOSKEN YHTENÄISKOULU JA PÄIVÄKOTI TILKUNTIE 5, VANTAA Sweco Ratamestarinkatu 7a P.O. Box 88 FI-00521 Helsinki, Finland Telephone +358 207 393 300 Sweco Asiantuntijapalvelut Oy Reg.no: 2635440-5

Lisätiedot

KOSTEUS-, KUITU- JA IV-KARTOITUS

KOSTEUS-, KUITU- JA IV-KARTOITUS S i v u - 1 - RAPORTTI KOSTEUS-, KUITU- JA IV-KARTOITUS KOy Korson toimistokeskus Naalipolku 6 01450 Vantaa 12.7.-10.8.2011 RAPORTIN NUMERO: 21140 TILAAJA: Jari Porthén, Realco Oy VASTAAVA TUTKIJA: Mikko

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 5392.46 9..202 Vantaan tilakeskus Ulla Lignell Kielotie 3, 0300 Vantaa Sähköposti: ulla.lignell@vantaa.fi Tutkimuskohde Simonkylän koulu, Koivukyläntie 52, Vantaa SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

Lisätiedot

Oy IV-Special Ab 03.03.2011. IV-kuntotutkimus. Kiirunatien päiväkoti. Kiirunatie 3 01450 VANTAA

Oy IV-Special Ab 03.03.2011. IV-kuntotutkimus. Kiirunatien päiväkoti. Kiirunatie 3 01450 VANTAA Oy IV-Special Ab 03.03.2011 IV-kuntotutkimus Kiirunatien päiväkoti Kiirunatie 3 01450 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4, 00390 Helsinki

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Matarin päiväkoti. Ajomiehenkuja 9 01400 VANTAA

IV-kuntotutkimus. Matarin päiväkoti. Ajomiehenkuja 9 01400 VANTAA IV-Special Oy 13.12.2011 IV-kuntotutkimus Matarin päiväkoti Ajomiehenkuja 9 01400 VANTAA HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi keskus: 0207

Lisätiedot

1950-luvun toimistorakennuksen kellarikerrosten kuntotutkimukset ja korjaustapavaihtoehto

1950-luvun toimistorakennuksen kellarikerrosten kuntotutkimukset ja korjaustapavaihtoehto 1950-luvun toimistorakennuksen kellarikerrosten kuntotutkimukset ja korjaustapavaihtoehto Juho Lipponen Suomen Sisäilmakeskus Oy Ohjaajat: Eila Hämäläinen Suomen Sisäilmakeskus Oy ja Mike Heinonen ISS

Lisätiedot

Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VANTAA. Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa

Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VANTAA. Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa Lattiarakenteen kuntotukimus Tarkastuskohde: Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VNT Tilaaja: Mikko Krohn Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa Vahinkonumero: Tarkastaja:

Lisätiedot

Rakennuksen työntekijöillä on esiintynyt oireita, joiden on epäilty liittyvän sisäilman laatuun. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennuksen

Rakennuksen työntekijöillä on esiintynyt oireita, joiden on epäilty liittyvän sisäilman laatuun. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennuksen Rakennuksen työntekijöillä on esiintynyt oireita, joiden on epäilty liittyvän sisäilman laatuun. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennuksen olemassa olevat rakenteet, niiden kunto sekä muita sisäilman

Lisätiedot

Roland Blomqvist, kiinteistönhoitaja. Yhteyshenkilö: Pekka Koskimies p

Roland Blomqvist, kiinteistönhoitaja. Yhteyshenkilö: Pekka Koskimies p Sivuja:1/10 Vastaanottaja: Porvoon Kaupunki/ Pekka Koskimies Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Tilaaja: Läsnäolijat: TOLKKISTEN KOULU Palomäentie 5 06750 TOLKKINEN Kosteuskartoitus. Porvoon Kaupunki

Lisätiedot

Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia. Tiedotustilaisuus

Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia. Tiedotustilaisuus Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia Tiedotustilaisuus 24.11.2014 Sisäilmaongelmat ovat monimutkaisia kokonaisuuksia Sisäolosuhteisiin vaikuttavat useat eri tekijät: lämpö-, kosteus-, valaistus-

Lisätiedot

ILMANVAIHDON TOIMINNAN TUTKIMINEN

ILMANVAIHDON TOIMINNAN TUTKIMINEN 1 (5) Vantaankosken peruskoulu Isontammentie 15 00000 Vantaa 14.8.2014 Aihe ILMANVAIHDON TOIMINNAN TUTKIMINEN Aika 18.6 14.8. Mittarit Lähtökohta TSI Calc 9555p monitoimimittari Alnor Balometri AirFloW

Lisätiedot

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus 1 Helsingin kaupunki MUISTIO HKR-Rakennuttaja Rakennuttajatoimisto 1 Riitta Harju 9.3.2009 Käpylän peruskoulu Väinölänkatu 7 ja Untamontie 2 00610 HELSINKI Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin

Lisätiedot

IV-SELVITYS PÄHKINÄNSÄRKIJÄN PÄIVÄKOTI PÄHKINÄTIE 2, 01710 VANTAA

IV-SELVITYS PÄHKINÄNSÄRKIJÄN PÄIVÄKOTI PÄHKINÄTIE 2, 01710 VANTAA 10.7.2012 IV-SELVITYS PÄHKINÄNSÄRKIJÄN PÄIVÄKOTI PÄHKINÄTIE 2, 01710 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 46 88 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 1.1 TILAAJA... 3 1.2

Lisätiedot

MEDIALUKION SISÄÄNKÄYNTIEN ALATASANTEIDEN KOSTEUSVAURIOT JA MUUT KOSTEUS- JA SISÄILMAONGELMAT

MEDIALUKION SISÄÄNKÄYNTIEN ALATASANTEIDEN KOSTEUSVAURIOT JA MUUT KOSTEUS- JA SISÄILMAONGELMAT HELSINGIN KAUPUNKI RAPORTTI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja Marianna Tuomainen 1 (7) 27.8.2012 MEDIALUKIO Moisionkatu 3 00730 HELSINKI MEDIALUKION SISÄÄNKÄYNTIEN ALATASANTEIDEN KOSTEUSVAURIOT JA MUUT

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Sisäilmastoseminaari 2014 Petri Annila, Jommi Suonketo ja Matti Pentti Esityksen sisältö Tutkimusaineiston

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS PORTAAN KOULU, TAMMELA

TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS PORTAAN KOULU, TAMMELA TUTKIMUSSELOSTUS SISÄILMASTO JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS PORTAAN KOULU, TAMMELA 500708.001 0.5.016 Sisältö 1 YLEISTIEDOT 3 KÄYTETYT MITTA- JA NÄYTTEENOTTOLAITTEET 3 3 YHTEENVETO JA TOIMENPIDESUOSITUKSET

Lisätiedot

www.asb.fi 09.02.2011 IV-kuntotutkimus Lintukallion päiväkoti Lintukallionkuja 9B 01620 VANTAA

www.asb.fi 09.02.2011 IV-kuntotutkimus Lintukallion päiväkoti Lintukallionkuja 9B 01620 VANTAA www.asb.fi 09.02.2011 IV-kuntotutkimus Lintukallion päiväkoti Lintukallionkuja 9B 01620 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4, 00390

Lisätiedot

Unajan koulu Laivolantie Unaja

Unajan koulu Laivolantie Unaja NÄYTTEENOTTO JA PAINE-EROSEURANTAMITTAUS Unajan koulu Laivolantie 10 26910 Unaja 1 Sisällys 1. YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohde... 3 1.2 Tilaaja... 3 1.3 Näytteidenoton ja mittauksen suorittaja... 3 1.4 Näytteenotto-

Lisätiedot

SISÄILMASTOTUTKIMUS VIRASTOTALO 2, ESPOO

SISÄILMASTOTUTKIMUS VIRASTOTALO 2, ESPOO SISÄILMASTOTUTKIMUS VIRASTOTALO 2, ESPOO 19.9.2014 Yhteenveto ja toimenpide-suositukset Tutkimuksen tavoitteena on ollut seurata rakennuksen sisäilmaston laatua ja laatuun vaikuttavia tekijöitä seurantatutkimuksena.

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Leppäkorven koulu, Korpikontiontie 5

Tutkimusraportti, Leppäkorven koulu, Korpikontiontie 5 HB Sisäilmatutkimus Oy 29.12.2011 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan kaupunki Tilakeskus / Ulla Lignell Kielotie 13 01300 Vantaa Tutkimusraportti, Leppäkorven

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 20.08.15 9935 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27510 Eura markus.rantanen@eura.fi TYÖKOHDE As Oy Kotivainio Kotivainiontie 3 as

Lisätiedot

Toimisto- ja opetusrakennuksen sisäilmastoselvitys.

Toimisto- ja opetusrakennuksen sisäilmastoselvitys. Toimisto- ja opetusrakennuksen sisäilmastoselvitys. Rakennusterveysasiantuntijan koulutusohjelman opinnäytetyö. 23.9.2015 Marko Koivisto Sirate Group Oy Sisäilmastoselvityksen lähtökohdat, toimeksianto

Lisätiedot

Opinnäytetyö, seminaari. Sisäilmakohteen tutkimus ja korjaustyön valvonta Eveliina Mattila RTA-koulutus, RATEKO/SAMK

Opinnäytetyö, seminaari. Sisäilmakohteen tutkimus ja korjaustyön valvonta Eveliina Mattila RTA-koulutus, RATEKO/SAMK Opinnäytetyö, seminaari Sisäilmakohteen tutkimus ja korjaustyön valvonta 7-8.6.2017 Eveliina Mattila RTA-koulutus, RATEKO/SAMK Työn aihe Koulurakennuksen kellarin (osa rakennuksesta) sisäilma ja kosteustekninen

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 13.3.2013 Vantaan kaupunki Tilakeskus Jouni Räsänen Kielotie 13, 01300 Vantaa Sähköposti: jouni.rasanen@vantaa.fi Tutkimuskohde Orvokkitien koulu, Orvokkitie 15, Vantaa SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN

Lisätiedot

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: Sisäilman mikrobit 1 Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

Kellarin auditorion, aulan ja wc-tilojen kosteuskartoitus. Viktor Johansson, Polygon Finland Oy

Kellarin auditorion, aulan ja wc-tilojen kosteuskartoitus. Viktor Johansson, Polygon Finland Oy Sivuja:1/10 Vastaanottaja: Porvoon Kaupunki Pekka Koskimies Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Tilaaja: Läsnäolijat: Linnankosken Lukio Piispankatu 24-26 06100 PORVOO Kellarin auditorion, aulan ja wc-tilojen

Lisätiedot