TIEDOTUSTILAISUUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIEDOTUSTILAISUUS 4.5.2015"

Transkriptio

1 TIEDOTUSTILAISUUS

2 VASTUUVAPAUSLAUSEKE Talenom Oyj ( Yhtiö ) on laatinut tämän esityksen. Tämä esitys ei sisällä lainopillisia, taloudellisia tai sijoittamista koskevia neuvoja. Kaikki tässä esityksessä esiintyvät ennusteet, arviot, tavoitteet, näkymät ja/tai mielipiteet (sisältäen muttei rajoittuen ennusteisiin liikevaihdosta, kustannuksista, nettotulosta ja osakkeen kurssikehityksestä) sisältävät subjektiivista harkintaa sekä analyysia ja perustuvat tämän esityspäivän mukaiseen Yhtiön parhaaseen harkintakykyyn. Mitään takuuta tai lupausta ei anneta tämän dokumentin sisältämien ennusteiden, arvioiden, tavoitteiden, näkymien ja/tai mielipiteiden toteutumisesta tai kohtuullisuudesta. Tämä esitys saattaa sisältää tulevaisuuteen suuntautuneita lausuntoja. Yhtiö ei sitoudu eikä ole velvollinen päivittämään tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja tämän esityksen jälkeen tapahtuvien tapahtumien tai olosuhteiden myötä taikka päivittämään tai pitämään ajantasaisena mitään tässä esityksessä olevia tietoja. Tutustumalla esitykseen sitoudut hyväksymään edellä esitetyt rajoitukset. Tämä esitys ei ole tarjous Yhtiön arvopapereiden merkitsemiseksi. Tässä esityksessä olevat tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai ostaa arvopapereita missään valtiossa. Mikään valvova viranomainen ei ole hyväksynyt tätä esitystä. Tämän esityksen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai Japanissa. Esitys ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Yhtiö ei aio rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta annista Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa. Jos Yhtiön osakkeet päätetään hakea Helsingin Pörssin ylläpitämälle First North -markkinapaikalle, sen osakkeiden listautumisannin yhteydessä tullaan laatimaan esite, joka toimitetaan Finanssivalvonnalle hyväksyttäväksi. 2

3 PAIKALLA TÄNÄÄN Harri Tahkola Toimitusjohtaja KTM, KLT Talenomin palveluksessa vuodesta 1994 Toimitusjohtajana vuodesta 2003, tätä ennen lukuisissa eri tehtävissä Talenom-konsernissa

4 SISÄLLYS Johdanto ja tausta Tilitoimistomarkkina Suomessa Talenomin liiketoimintamalli Liitteet 4

5 TALENOM LYHYESTI Kuvaus Tunnuslukuja Talenom on vuonna 1972 perustettu Suomen suurimpiin kuuluva tilitoimisto Talenomin tehtävänä on tarjota asiakkaan taloustoimintoihin markkinoiden selkein ja huolehtivin palvelukokonaisuus ja siten mahdollistaa asiakkaan menestyminen Vahva asema fragmentoituneella tilitoimistomarkkinalla Liikevaihto m, liikevaihdon vuosittainen kasvu keskimäärin 13 % kasvu merkittävästi markkinakasvua nopeampaa Asiakkaina noin pientä ja keskisuurta yritystä Työllistää noin 530 henkeä ( ) 18 toimipistettä maanlaajuisesti Innovatiivinen ja tehokas palvelumalli, jossa asiakaspalvelu ja palveluntuotanto on erotettu toisistaan Liikevaihto ( m) Käyttökate ( m) % 20.0 % 10.0 % 0.0 % Liikevoitto ennen poistoja konserniliikearvosta ( m) 15.0 % 10.0 % 5.0 % 0.0 % 5

6 YLI 40 VUODEN HISTORIA JA VAHVA PERHEOMISTUSTAUSTA Liikevaihdon kehitys (1) ( m) Liikevaihto Käyttökate Liikevaihdon CAGR : 16 % : 13 % (9kk) Perhevetoinen kasvu Laajentuminen maanlaajuiseksi toimijaksi ! Teknoventure merkittävänä vähemmistöomistajana Yksi yrityskauppa vuonna 2010 (liikevaihto 2.4 m), minkä jälkeen keskittyminen orgaaniseen kasvuun Myyntiorganisaation rakentaminen Teollisuussijoitus ja Etera merkittävinä vähemmistöomistajina Vauhditetun orgaanisen kasvun aloitus Perustan rakentaminen kasvun jatkamiselle tulevaisuudessa (1) Luvut on esitetty havainnollistamistarkoituksessa, eivätkä ne ole tilikausien poikkeavuuksien johdosta täysin vertailukelpoisia. Konsernin järjestelyistä johtuen emoyhtiöt ovat vaihtuneet kuvan tarkastelujakson aikana. Konsernin järjestelyt eivät ole vaikuttaneet liiketoimintaan. Tilikausien pituudet ja konsernin emoyhtiön Y-tunnukset ovat seuraavat: 2005: , 12 kuukautta, : , 12 kuukautta, : , 12 kuukautta, : , 12 kuukautta, : , 12 kuukautta, : , 9 kuukautta, : , 12 kuukautta, : , 12 kuukautta, : , 12 kuukautta, : , 12 kuukautta,

7 MIKSI TALENOM HARKITSEE FIRST NORTH - LISTAUTUMISTA? Kasvustrategian toteuttaminen Talenomilla on mahdollisuus kasvaa nopeasti orgaanisesti Orgaaninen kasvu vaatii panostuksia esim. rekrytointeina ja asiakashankintakustannuksina Mahdollisessa listautumisannissa kerättävillä varoilla mahdollistettaisiin kiihdytetty kasvustrategian toteuttaminen Talenomin tunnettuuden ja kiinnostavuuden parantaminen Yrityksen julkinen status lisäisi tunnettuutta ja näkyvyyttä niin asiakkaiden, henkilöstön kuin markkinoidenkin näkökulmasta Houkuttelevuus työntekijöille; mahdollisuus rakentaa osakepohjaisia kannustusjärjestelmiä Yhtiön pääomarakenteen vahvistaminen Listayrityksen asema laajentaisi rahoitusvaihtoehtoja myös tulevaisuudessa 7

8 SISÄLLYS Johdanto ja tausta Tilitoimistomarkkina Suomessa Talenomin liiketoimintamalli Liitteet 8

9 VAHVASTI KASVAVA JA DEFENSIIVINEN MARKKINA Kuvaus Tilitoimistomarkkinan kasvu Suomessa (1) Tilitoimistomarkkina on defensiivinen ja kasvava markkina, jota leimaa yritysten regulatiivinen tarve järjestää kirjanpito Tilitoimistomarkkinan koko Suomessa oli vuonna miljoonaa (1) ja vuoden 2014 liikevaihto kasvoi 3% edellisvuoteen verrattuna (2) Markkinan keskimääräinen vuosikasvu on ollut 5 % vuosina finanssikriisistä huolimatta (1) m Liikevaihdon CAGR : 5 % Kpl Hintojen nousu, tositemäärän kasvu sekä suurempi lisäarvopalveluiden myynti historiallisesti kasvun ajureina Liikevaihto Yrityksiä (1) Tilastokeskus, Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto* (2) Taloushallintoliitto *Huomio: Viitatessa Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilastoon, jota on julkaistu vuoden 2013 tiedoista alkaen, tarkoitetaan myös sitä edeltäviä tilastoja: Yritysrekisterin vuositilasto (TOL 2002) ja Yritysrekisterin vuositilasto (TOL 2008) 9

10 TILITOIMISTOMARKKINA ON HYVIN FRAGMENTOITUNUT Kuvaus Suurimmat toimijat 2013 liikevaihdon mukaan (2) Tilitoimistomarkkina Suomessa on hyvin fragmentoitunut: Alalla on noin yritystä, joissa työskentelee keskimäärin 2.8 henkilöä (1) Alalle pääsyn esteet ovat matalia, mutta suuremmat yritykset hyötyvät skaalaeduista Markkinan konsolidoitumistrendin odotetaan jatkuvan, kun suuri määrä yrittäjiä lähestyy eläkeikää Toimijoiden pienestä koosta ja yrittäjien korkeasta keski-iästä johtuen uudistushalukkuus markkinalla on matala m * 40.3** * Accountorin liikevaihto sisältää myös IT-järjestelmämyynnin liikevaihdon ** Visma Service Oy:n liikevaihto: taloushallinnon sekä palkka- ja henkilöstöhallinnon palvelut (1) Tilastokeskus, Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto. Keskimääräinen henkilömäärä laskettu jakamalla koko alan henkilöstö yritysten lukumäärällä (2) Yhtiöiden tilinpäätöstiedot Huomio: Rantalainen-Yhtiöiden tilikausi , muiden

11 TILITOIMISTOMARKKINAN TULEVIA KEHITYSSUUNTIA Markkinatrendi Taloushallinnon sähköistyminen Kuvaus Sähköisten taloushallinnon palveluiden lisääntyminen Rutiinityön väheneminen prosessiautomaation myötä Näkymä reaaliaikaisiin taloustietoihin Sukupolvenvaihdos tilitoimistoyrittäjissä ja niiden asiakaskunnassa Tilitoimistopalveluiden konsultatiivisempi toimintatapa Erillisten neuvonantopalveluiden lisääntyminen Painopisteen siirtyminen rutiinikirjanpidosta liiketoiminnan kehittämiseen Lisääntynyt tehokkuus mahdollistaa monipuolisemman palvelutarjooman Kasvaneet vaatimukset henkilökunnan osaamiselle sekä sen myynnille Tilitoimistojen siirtyminen taloushallinnon konsultoinnin alueelle Kasvun hakeminen neuvonta- ja asiantuntijapalveluista Pk-yrityksille tarjottavissa neuvontapalveluissa on edelleen merkittävä hyödyntämätön potentiaali Lähteet: Yhtiö, TEM Toimialaraportti 2011, Taloushallintoliitto 11

12 SISÄLLYS Johdanto ja tausta Tilitoimistomarkkina Suomessa Talenomin liiketoimintamalli Liitteet 12

13 VISIO: OLLA SUOMEN ARVOSTETUIN TILITOIMISTO Talenomin tehtävänä on tarjota asiakkaan taloustoimintoihin markkinoiden selkein ja huolehtivin palvelukokonaisuus ja siten mahdollistaa asiakkaan menestyminen Asiakaskeskeisyys Tuloksellisuus Suomen arvostetuin tilitoimisto: Asiakasnäkökulmasta Työntekijänäkökulmasta Kumppaninäkökulmasta Avoimuus Edelläkävijyys 13

14 TALENOM EROTTAUTUU KATTAVALLA PALVELUVALIKOIMALLA TILITOIMISTOPALVELUT TALOUSPROSESSIEN ULKOISTUS HUOLENPITO- PALVELUT TALOUSHALLINNON OHJELMISTOT ASIANTUNTIJA- PALVELUT Sisältö Kirjanpito Tulosseuranta Myyntilaskutus Laskujen maksu Palkanlaskenta Asiakaspäällikkö Asiakaspalvelukeskus Talouden tilanne - tarkastukset Asiantuntija-kartoitukset Talousaamu-tapahtumat Talenom Online (sähköinen taloushallinnon palvelu) Talenom App (mobiilisovellus) Talenom Linkki (rajapinnat muihin järjestelmiin) Talouspalvelut Veropalvelut Lakipalvelut Omistusjärjestelyt Vuokratalouspäällikkö Huomioitavaa Useita tavanomaisesta poikkeavia ominaisuuksia Tilinpäätöstasoinen kk-raportti Myyntilaskutus: Reaaliaikainen saatavatilanne ja perintäprosessin integrointi Intrum Justitian kanssa Tulosseuranta: Toimialavertailu Ei erillistä veloitusta, vaan sisältyy asiakkaan kiinteään kuukausihintaan Laajuus vaihtelee asiakkaan koon mukaan Korostetun helppokäyttöiset ohjelmistot Talenom Onlinessa käyttäjiä yli Erillisestä toimeksiannosta Erityisesti pk-yritykselle suunnattu sisältö Paljon tuotteistettuja palveluja Osuus LV:sta (2014) 94 % 6 % 14

15 TALENOMIN OMAT OHJELMISTOT OVAT OLEELLINEN OSA PALVELUA 15

16 TALENOMIN TOIMINTAMALLISSA ASIAKASPALVELU JA PALVELUNTUOTANTO ON ERIYTETTY TOISISTAAN Maantieteellinen läsnäolo Talenomin toimintamalli Toimipiste Palvelukeskus Myynti Käyttöönotto Palvelukeskukset Asiakaspalvelu Asiantuntijaorganisaatio Erillinen myyntiorganisaatio vastaa uusasiakashankinnasta Jalkautetaan konsultin johdolla uudelle asiakkaalle Talenomin järjestelmät ja prosessit 18 toimipistettä Henkilökohtaiset asiakaspäällikköt Toimipisteet hankkivat palveluntuotannon palvelukeskuksilta ja asiantuntijaorganisaatioilta Oulu ja Tampere Varsinainen tilitoimistopalveluiden tuotanto Henkilökohtainen kirjanpitäjä Korkea prosessitehokkuus Talous-, vero- ja lakiasiantuntijoita Neuvontapalveluita pk-yritysten tarpeisiin 16

17 PALVELUKESKUSMALLI TEKEE PALVELUN- TUOTANNOSTA TEHOKASTA JA SKAALAUTUVAA Palvelukeskusten prosessimalli Oulussa ja Tampereella sijaitsevat palvelukeskukset tekevät tilitoimistopalveluiden tuotannon Talenomin oma APS-ohjelmisto keskeisenä työkaluna Tehokkaat prosessit - tositteiden käsittely pitkälle automatisoitu Keväällä 2015 valmistuivat ensimmäiset kokonaan automaattisesti laaditut asiakkaiden kuukausikirjanpidot Palvelukeskusmalli on hyvin skaalautuva, mikä tukee kasvua Korkea tositteiden sähköisyysaste Kustannustehokkuus, toimitusvarmuus sekä laadukkuus ovat merkittäviä kilpailuetuja Ostolaskutositteen käsittelyajat (min) Alan yritysten (1) mediaani 5/ Talenom Q4/2014 Palkkalaskelmien käsittelyajat (min) Alan yritysten (1) mediaani 5/ Talenom Q4/ Talenom Q4/2015 (tavoite) 6.0 Talenom Q4/2015 (tavoite) (1) Taloushallintoliiton mittareita 2014 (alan mediaaniluvut) 17

18 SISÄLLYS Johdanto ja tausta Tilitoimistomarkkina Suomessa Talenomin liiketoimintamalli Liitteet 18

19 SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT Muut osakkeenomistajat; 16 % Suomen Teollisuussijoitus Oy; 16 % Harri Tahkola; 30 % Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera; 16 % Markus Tahkola; 21 % 19

20 Visio Arvostetuin tilitoimisto Asiakaskeskeisyys. Talenomilla asiakas on kaiken keskiössä. Kaikki tekeminen tähtää asiakkaan menestymisen mahdollistamiseen ja hyvään asiakaskokemukseen. Avoimuus. Hyvän ja avoimen työilmapiirin ylläpitäminen on keskeinen tavoitteemme. Sen edellytyksenä on, että jokainen työntekijä on toimissaan rehellinen ja yrittää aina parhaansa. Talenom toimii aina laillisesti ja eettisesti oikein yhteiskunnan normiston mukaisesti. Edelläkävijyys. Palveluiden tuottamisessa ylläpidämme markkinoiden edelläkävijän roolia. Laadun, selkeyden ja kustannustehokkuuden kehittyminen edellyttävät jatkuvaa tekniikan lisähyödyntämistä ja uusien toimintatapojen käyttöönottoa. Tuloksellisuus. Ymmärrämme, että vain kasvava ja kannattava yritys voi aidosti kehittää toimintaansa sekä 20 olla hyvä ja yhteiskuntavastuullinen työnantaja.

FIRST NORTH NORDIC RULEBOOK -SÄÄNTÖJEN MUKAINEN YHTIÖESITE 14.11.2014. Nixu Oyj

FIRST NORTH NORDIC RULEBOOK -SÄÄNTÖJEN MUKAINEN YHTIÖESITE 14.11.2014. Nixu Oyj FIRST NORTH NORDIC RULEBOOK -SÄÄNTÖJEN MUKAINEN YHTIÖESITE 14.11.2014 Nixu Oyj Listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Listautumisanti enintään 1 134 091 osaketta Merkintähinta 4,40 euroa osakkeelta

Lisätiedot

Yhtiöesite First North Finland 2015

Yhtiöesite First North Finland 2015 YHTIÖESITE 5.5.2015 Yhtiöesite First North Finland 2015 TÄRKEÄÄ TIETOA Zeeland Oyj hankki The Family Inc. Advertising Network Oy:n koko osakekannan 22.4.2015 järjestelyssä, jonka yhteydessä Zeeland Oyj

Lisätiedot

ESITE 21.3.2014. Verkkokauppa.com Oyj

ESITE 21.3.2014. Verkkokauppa.com Oyj ESITE 21.3.2014 Verkkokauppa.com Oyj Listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Listautumisanti enintään 2 425 656 Tarjottavaa Osaketta Alustava merkintähinta 20,00 24,00 euroa Osakkeelta Listautumisannissa

Lisätiedot

ROBIT OYJ JULKISTAA ESITTEENSÄ JA TIEDOTTAA ALUSTAVAN HINTAVÄLIN LISTAUTUMISANNIL- LENSA FIRST NORTH FINLAND -MARKKINAPAIKALLE

ROBIT OYJ JULKISTAA ESITTEENSÄ JA TIEDOTTAA ALUSTAVAN HINTAVÄLIN LISTAUTUMISANNIL- LENSA FIRST NORTH FINLAND -MARKKINAPAIKALLE ROBIT OYJ YHTIÖTIEDOTE 5.5.2015 klo 9.30 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI EPÄSUORASTI, YHDYSVALLOISSA, KANA- DASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, JAPANISSA

Lisätiedot

Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta

Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta LISTAUTUMISESITE 2.5.2014 Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITTEESEEN LIITTYVIÄ TIETOJA

LISTALLEOTTOESITTEESEEN LIITTYVIÄ TIETOJA LISTALLEOTTOESITE A-osakkeiden listaaminen First North Finland -markkinapaikalle Listautumisanti enintään 300 000 uutta A-osaketta Merkintähinta 33,00 euroa osakkeelta Yleisöannissa sekä 29,70 euroa osakkeelta

Lisätiedot

Siili Solutions Oyj VUOSIKERTOMUS

Siili Solutions Oyj VUOSIKERTOMUS Siili Solutions Oyj VUOSIKERTOMUS 2012 Vuosikertomus 2012 03 04 06 Siili on... Toimitusjohtajan katsaus Asiakkaidensa luotettu neuvonantaja nokia.com OP-Pohjola TIKE Ahlstrom 10 11 12.16 ICT-markkinat

Lisätiedot

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa LISTALLEOTTOESITE 27.2.2006 Osakkeiden lopullisesta merkintä- ja myyntihinnasta, Osakkeiden kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien Osakkeiden lukumäärästä päätetään lopullisesti institutionaalisille

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 30.9.2003. SYSOPEN OYJ:n julkinen ostotarjous NOVO GROUP OYJ:n osakkeista

TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 30.9.2003. SYSOPEN OYJ:n julkinen ostotarjous NOVO GROUP OYJ:n osakkeista TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 30.9.2003 SYSOPEN OYJ:n julkinen ostotarjous NOVO GROUP OYJ:n osakkeista Sysopen Oyj ( Tarjouksen tekijä tai SysOpen ) ja Novo Group Oyj ( Novo Group ) sopivat yhdistyvänsä

Lisätiedot

SOPRANO OYJ LISTALLEOTTOESITE YHTEENSÄ 3.594.057 UUDEN OSAKKEEN OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI 26.08.2013

SOPRANO OYJ LISTALLEOTTOESITE YHTEENSÄ 3.594.057 UUDEN OSAKKEEN OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI 26.08.2013 SOPRANO OYJ LISTALLEOTTOESITE YHTEENSÄ 3.594.057 UUDEN OSAKKEEN OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI 26.08.2013 Tämän Listalleottoesitteen ( Listalleottoesite ) on laatinut Soprano Oyj (jäljempänä Soprano

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE 25.2.2005. SYSOPEN OYJ:n osakevaihtotarjous DIGIA OY:n A-sarjan osakkeista

LISTALLEOTTOESITE 25.2.2005. SYSOPEN OYJ:n osakevaihtotarjous DIGIA OY:n A-sarjan osakkeista LISTALLEOTTOESITE 25.2.2005 SYSOPEN OYJ:n osakevaihtotarjous DIGIA OY:n A-sarjan osakkeista Sysopen Oyj ( SysOpen ) ja Digia Oy ( Digia ) sopivat yhdistyvänsä ( Yhdistyminen ) 11.2.2005 tehdyllä yhdistymissopimuksella

Lisätiedot

Listautumisten edistäminen. Sisältö

Listautumisten edistäminen. Sisältö Listautumisten edistäminen Sisältö Listautumisten edistäminen... 3 Monenkeskinen markkinapaikka kasvuyhtiöille Suomessa... 4 Hakeutuminen First North -markkinapaikalle... 6 Hyväksytyt Neuvonantajat...

Lisätiedot

Kanta-asiakasoptioiden haltijoille tarjottavat 553 910 kappaletta B-sarjan osakkeita Merkintähinta 8,29 euroa B-sarjan osakkeelta

Kanta-asiakasoptioiden haltijoille tarjottavat 553 910 kappaletta B-sarjan osakkeita Merkintähinta 8,29 euroa B-sarjan osakkeelta Kanta-asiakasoptioiden haltijoille tarjottavat 553 910 kappaletta B-sarjan osakkeita Merkintähinta 8,29 euroa B-sarjan osakkeelta Tämä Esite liittyy Stockmann Oyj Abp:n ( Stockmann tai Yhtiö ) vuoden 2008

Lisätiedot

SYSOPEN DIGIA OYJ:N LUNASTUSTARJOUS SENTERA OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA

SYSOPEN DIGIA OYJ:N LUNASTUSTARJOUS SENTERA OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA TARJOUSASIAKIRJA 19.6.2006 SYSOPEN DIGIA OYJ:N LUNASTUSTARJOUS SENTERA OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA SysOpen Digia Oyj ( SysOpen Digia ) tarjoutuu tämän tarjousasiakirjan ( Tarjousasiakirja ) mukaisin

Lisätiedot

FINNAIR OYJ. Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta

FINNAIR OYJ. Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta LISTALLEOTTOESITE FINNAIR OYJ Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta Tämä Listalleottoesite liittyy osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvaan

Lisätiedot

S I S Ä L L Y S. 6-7 Trainers House lyhyesti. 8-9 Toimitusjohtajan katsaus. 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot. 16-18 SaaS-tuotteet

S I S Ä L L Y S. 6-7 Trainers House lyhyesti. 8-9 Toimitusjohtajan katsaus. 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot. 16-18 SaaS-tuotteet 2 S I S Ä L L Y S 4-5 Trainers House autamme asiakkaitamme kasvamaan 6-7 Trainers House lyhyesti 8-9 Toimitusjohtajan katsaus 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot 12-15 Palvelut 16-18 SaaS-tuotteet

Lisätiedot

CITYCON OYJ PERUSESITE

CITYCON OYJ PERUSESITE 29.3.2006 CITYCON OYJ PERUSESITE Tämän perusesitteen ( Perusesite ) on laatinut Citycon Oyj, Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö. Citycon Oyj:n osake on julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin

Lisätiedot

PIHLAJALINNAN LISTAUTUMISANTI

PIHLAJALINNAN LISTAUTUMISANTI Konserni sijoita parempaan huomiseen PIHLAJALINNAN LISTAUTUMISANTI 25.5. 2.6.2015 www.pihlajalinna.fi/listautumisanti Markkinointiesite. Tämä ei ole listalleottoesite. Listalleottoesite on saatavilla osoitteessa

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelut

Taloushallinnon palvelut Taloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro

Lisätiedot

S U M O T ER IK S UO V 2007

S U M O T ER IK S UO V 2007 2007 VUOSIKERTOMUS Suunnittelu ja toteutus: Teksti: Martti Ojala, Mia Luostarinen, Trainers House Oyj Graafinen suunnittelu, kuvien käsittely ja muokkaus: Tarja Sartolahti, Trainers House Oyj, LIVE Helsinki

Lisätiedot

SISÄLTÖ. liiketoiminta-alueet. 2 Nebulan toiminta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö ja strategia

SISÄLTÖ. liiketoiminta-alueet. 2 Nebulan toiminta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö ja strategia VUOSIKERTOMUS 2012 VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 2 Nebulan toiminta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö ja strategia liiketoiminta-alueet 8 Pilvipalvelut 10 Toimistopalvelut 12 Yhteyspalvelut 14

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ. Yritysvastuuraportti 2014

AKTIA PANKKI OYJ. Yritysvastuuraportti 2014 AKTIA PANKKI OYJ Yritysvastuuraportti 2014 Sisältö YLEISTÄ Toimitusjohtajan puheenvuoro 1 Aktia lyhyesti 2 Sidosryhmämme 4 Finanssiala muutoksessa 5 YRITYSVASTUU AKTIASSA Yritysvastuu on kiinteä osa pankin

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 1

Vuosikertomus 2010 1 Vuosikertomus 2010 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2010 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2010 INNOFACTOR LYHYESTI SISÄLTÖ Innofactor Oyj on suomalainen ohjelmistopalveluyritys

Lisätiedot

Tieto lisää tulosta. Sijoita Asiakastiedon pörssilistautumiseen 16.3.-25.3.

Tieto lisää tulosta. Sijoita Asiakastiedon pörssilistautumiseen 16.3.-25.3. Tieto lisää tulosta Sijoita Asiakastiedon pörssilistautumiseen 16.3.-25.3. Markkinointiesite. Tämä ei ole listalleottoesite. Listalleottoesite saatavilla osoitteesta asiakastieto.fi/listautuminen Merkintäpaikat

Lisätiedot

INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011

INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011 Vuosikertomus 2011 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2011 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011 INNOFACTOR LYHYESTI Innofactor on Suomen suurin Microsoft-ratkaisuihin keskittynyt

Lisätiedot

F-Secure Suojaa korvaamattoman

F-Secure Suojaa korvaamattoman F-Secure Suojaa korvaamattoman Vuosikertomus 2009 f-secure.fi SISÄLTÖ F-Secure lyhyesti 3 Tietoja sijoittajille 4 Vuosikooste pörssitiedotteista 4 Liiketoiminnan kehitys lukuina 5 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

It s all about peace of mind

It s all about peace of mind It s all about peace of mind VUOSIKERTOMUS 2011 Protecting the irreplaceable Sisältö F-secure lyhyesti 1 vuosi 2011 lyhyesti 3 toimitusjohtajan katsaus 2011 4 Hallituksen toimintakertomus 2011 6 Taloudellinen

Lisätiedot

Tule merkitsemään talletustodistuksia Oyj Ahola Transport Abp:n listautumisannissa AktieTorgetmarkkinapaikalle. Merkintäjakso: 7 22.

Tule merkitsemään talletustodistuksia Oyj Ahola Transport Abp:n listautumisannissa AktieTorgetmarkkinapaikalle. Merkintäjakso: 7 22. Tule merkitsemään talletustodistuksia Oyj Ahola Transport Abp:n listautumisannissa AktieTorgetmarkkinapaikalle Merkintäjakso: 7 22. toukokuuta 2015 Tärkeää tietoa HUOM! Tämä esite on epävirallinen käännös,

Lisätiedot

ESITE 12.5.2014. Herantis Pharma Oyj

ESITE 12.5.2014. Herantis Pharma Oyj ESITE 12.5.2014 Herantis Pharma Oyj Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 1.600.000 osaketta Lisäosake-erä enintään 1.000.000 osaketta Merkintähinta 10,50 euroa osakkeelta

Lisätiedot