Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1"

Transkriptio

1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanvaltuusto AIKA klo 19:00 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 32 Kokouksen työjärjestys 5 33 Katsaus valmisteluasteen asioihin 6 34 Viinikantien peruskorjaus 7 35 Lisämääräraha e kohtaan 1018 muu yleishallinto 8 momentille kunnan maksamat avustukset yhdistyksille 36 Oulun seudun maankäytön, asumisen, liikenteen, palveluiden 9 ja elinkeinojen (MALPE)- aiesopimuksen hyväksyminen 37 Perusturvajohtajan virkavaali Takauksen antaminen Viinikanlahdentien tiekunnan lainalle Pohjois-Pohjanmaan liiton perussopimuksen muuttaminen Päivähoidon johtajan viran muuttaminen ja täyttäminen Koulukeskuksen rivitalon purkukustannusten ja yhtenäiskoulun 20 atk-, työkalu yms. hankintojen määräraha 42 Kiireellisenä käsiteltävät asiat Kokouksen päättäminen 22

2 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ OSALLISTUJAT LÄSNÄ POISSA Nimi Tehtävä Lisätiedot Henttu Taru Iljana Mikko Juola Raija Kalaja Matti Louhimaa Raili Maikkola Minna poistui 41 Parrila Maarit Pramila Sauli Ranta Timo Rantasuo Pirkko Sauvola Kaarina Sauvola Leo Siekkinen Teija Tanskanen Oiva Tönkyrä Kalevi poistui :t 34,38 Nurkkala Ari Kunnanjohtaja Karinen Tero Kunnansihteeri Ketola Markku Rapinoja Susanna Hautanen Matti :t 34,38 Kittilä Charlotta Kovács Árpád MUU Heikkinen Sisko Sivistystoimenjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Sauli Pramila Puheenjohtaja Tero Karinen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Maarit Parrila Matti Kalaja PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kunnanvirastolla

3 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kvalt 30 Valtuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään kuusi päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista eli 12 valtuutettua on läsnä. Valtuuston työjärjestyksen 12 mukaan kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan on oltava läsnä valtuuston kokouksessa. Heidän poissaolonsa ei estä asioiden käsittelyä. Kunnanhallituksen jäsenillä on läsnäolo-oikeus. Em. henkilöillä on oikeus ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen, jollei hän ole samalla valtuutettu. Kutsu tähän valtuuston kokoukseen on julkaistu julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä postitettu valtuutetuille samana päivänä Kokouskutsu lähetetään tiedoksi myös jokaisen valtuustoryhmän ensimmäiselle varajäsenelle. Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin,että paikalla oli 15 valtuutettua ja 2 varavaltuutettua. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanvaltuusto Pöytäkirjantarkastajien valinta Kvalt 31 Valtuuston työjärjestyksen 47 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Kokouksesta laadittu tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnantoimistossa kokousta seuraavan viikon keskiviikkona, joten pöytäkirja on tarkastettava ennen sitä. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Maarit Parrila ja Matti Kalaja

5 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanvaltuusto Kokouksen työjärjestys Kvalt 32 Kokouskutsun mukana on esityslista käsiteltävistä asioista Pj:esitys Kunnanvaltuusto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi Kiireellisinä käsiteltäviä asiota ei ollut. Lisättiin esityslistalle 43 Kokouksen päättäminen.

6 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanvaltuusto Katsaus valmisteluasteen asioihin Kvalt 33 Kunnanjohtaja informoi kunnanvaltuustoa valmistelussa olevista sekä muistakin kuntaan ja kunnan toimintaan vaikuttavista asioista. Samassa yhteydessä on mahdollisuus käydä keskustelua ko.katsauksen pohjalta ja evästää valmistelutyötä. Katsauksen aikana voidaan myös kuulla viranhaltijoita, ulkopuolisia asiantuntijoita ja muita sidosryhmiä. Kunnanjohtaja informoi kunnanvaltuustoa taloustilanteesta, syksylle ajoittuvasta valtuuston iltakoulusta, koulun rakentamisen vaiheesta, kuntauudistuksen tämän hetken tilasta sekä Hailuodon ja Oulun merialueen kaavasta 2014.

7 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Viinikantien peruskorjaus Khall Viinikanlahdentien tiekunta on kokouksessaan päättänyt pyytää Hailuodon kunnalta avustusta Viinikantien peruskorjaukseen vuodelle Viinikantien on 5,2 km pitkä soratie. Kokouksessa hyväksytyn suunnitelman mukaan peruskorjauksessa kunnostetaan ravi- ja laskuojat, uusitaan alitusrumpuja, parannetaan kantavuutta sekä levitetään pintamurske koko tien matkalle. Suunnitelmaan kuuluu myös Kirkkosalmen sillan korjaus eli teräsrakenteiden paikkamaalaus, kivetyksen lisäys vesirajaan, kaiteiden uusiminen/jatkaminen sekä sillan molempiin päihin asfaltoinnin laittaminen. Tien alkupään asfaltoinitia ei tehdä. Peruskorjauksen kustannusarvio on Rahoitussuunnitelman mukaan osakkailta kerätään ja avustuksia tulisi saada yhteensä Viinikantie kuuluu alkuosaltaan kunnan keskustaajama-alueeseen, jossa on sekä asutusta että yrityksiä. Myös kunnalla on tien varressa tiloja ja toimintaa. Tie on myös Hailuodon matkailun kannalta tärkeä, koska alueella on useita lintutorneja sekä metsästysalueita. Tien vaikutusalueella on suunnitteilla myös uusia luontopolkuja. Kunnanhallitus hyväksyy avustushakemuksen Viinikantien peruskorjaamiseen. Avustus rahoitetaan lisälainanotolla. Kunnanhallitus esittää ko. määrärahalisäystä kohdalle muu yleishallinto kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. Kalevi Tönkyrä jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi eikä osallistunut asian käsittelyyn. Kunnanhallitus hyväksyy päätösehdotuksen mukaisen euron avustuksen. Kvalt 34 Kunnanhallitus esittää Kunnanvaltuustolle Viinikanlahdentien peruskorjauksen määrärahaesityksen euro hyväksymistä.määrärahan lisäys kustannuspaikkaan muu yleishallinto. Kalevi Tönkyrä ei osallistunut tämän asian käsittelyyn.varavaltuutettuna Matti Hautanen.

8 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Lisämääräraha e kohtaan 1018 muu yleishallinto momentille kunnan maksamat avustukset yhdistyksille Khall Kuntannuspaikan 1018 muu yleishallinto momentin kunnan maksamat avustukset yhdistyksille on arvioitavissa ylittyvän talousarviotilanteen tiedossa olleista kustannuksista. Lisämäärärahan arvioitu tarve on euroa ko. momentille. Merkittävimmät avustukset, joita talousarviovaiheessa ei ole huomoitu on avustus Pohjois-Pohjanmaan Nuorisoseurojen Liitto Ry:lle sekä mahdollisen Siikamarkkinoiden järjestämiskustannukset, mikäli siikamarkkinat päätetään järjestää vuonna Kunnanhallitus hyväksyy euron lisämäärärahan (kustannusten kasvu) momentille 1018 muu yleishallinto ja esittää sitä valtuustolle hyväksyttäväksi. Puheenjohtaja Maarit Parrila poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi kokouksesta eikä osallistunut asian käsittelyyn ja varajäsen Oiva Tanskanen osallistui päätöksentekoon hänen sijaisenaan. Kunnanhallitus hyväksyy yksimielisesti euron lisämäärärahan momentille 1018 muu yleishallinto esitellyin perustein ja esittää sitä valtuustolle hyväksyttäväksi. Valtuustolle esitetään, että määrärahan lisäys katetaan lisälainanotolla. Kvalt 35 Kunnanhallitus esittää Kunnanvaltuustolle euron lisämäärärahan hyväksymistä yhdistysavustuksiin. Lisämääräraha varataan kustannuspaikalle 1018 muu yleishallinto.

9 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Oulun seudun maankäytön, asumisen, liikenteen, palveluiden ja elinkeinojen (MALPE)- aiesopimuksen hyväksyminen 72/ /2012 Khall Oulun seutu/claes Kruger kirjoittaa: Oulun seudun kunnat, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, Liikennevirasto, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus, Pohjois-Pohjanmaan ELY keskus, Pohjois-Pohjanmaan liitto ovat valmistelleet hallitusohjelman mukaisesti Oulun seudun maankäytön, asumisen, liikenteen, palveluiden ja elinkeinoelämän (MALPE) aiesopimusta. Aiesopimusmenettely jatkaa Oulun seudulla käytössä olevaa maankäytön ja liikenteen sopimuskäytäntöä, jota on laajennettu ottamaan huomioon asumisen, palveluiden ja elinkeinojen näkökulmat. Oulun seudun MALPE aiesopimus on valmistunut ja kaikista edellä mainituista tahoista, mukaan lukien valtionvarainministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö, koostuva ohjausryhmä on päättänyt lähettää Oulun seudun MALPE aiesopimuksen hyväksyttäväksi Oulun seudun kuntiin ja yhteistyötahoille. Pyydämme Teitä käsittelemään ja hyväksymään MALPE aiesopimuksen mahdollisimman nopealla aikataululla päätöksentekoelimissänne. Lisäksi pyydämme Teitä ilmoittamaan seudun kehittämispäällikölle viimeistään mennessä asiakirjan hyväksymisaikataulunne, jotta allekirjoittamistilaisuus voidaan sopia keväälle Lisätietoja seudun kehittämispäällikkö Claes Krügeriltä p ja sähköpostitse Liitteenä Oulun seudun maankäytön, asumisen, liikenteen, palveluiden ja elinkeinoelämän aiesopimus. Aiesopimukseen liittyvät tausta-aineistot löytyvät Oulun seudun internetsivuilta osoitteesta Kunnanhallitus hyväksyy aiesopimuksen ja esittää sitä valtuustolle hyväksyttäväksi. Kunnanjohtaja esitti asiaa jätettäväksi pöydälle sopimukseen tulevien muutosten vuoksi Khall Kunnanhallitus hyväksy aiesopimuksen ja esittää sitä valtuustolle

10 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto hyväksyttäväksi. Muutettu päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksy aiesopimuksen ja esittää sitä valtuustolle hyväksyttäväksi seutuhallituksen esittämässä muodossa. Hyväksyttiin muutettu päätösehdotus: Kvalt 36 Kunnanhallitus esittää Kunnanvaltuustolle päätösesityksen hyväksymistä seutuhallituksen esittämässä muodossa. Liitteet Liite 1 MALPE- aiesopimus

11 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Perusturvajohtajan virkavaali Khall On laadittu seuraavanlainen hakuilmoitus: Haemme PERUSTURVAJOHTAJAA alkaen. Perusturvajohtaja vastaa kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista ja on kunnan johtoryhmän jäsen. Perusturvajohtaja on esittelijänä ja valmistelijana perusturvalautakunnassa. Virka täytetään vakituisesti. Tarjoamme haastavan ja mielenkiintoisen työtehtävän kehittyvässä, kokeneessa ja ammattitaitoisessa työyhteisössä. Edellytämme soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, johtamiskokemusta ja hyvää perehtyneisyyttä sosiaali- ja terveyspalveluihin. Arvostamme innostavaa ja kehittävää johtamisotetta, yhteistyökykyä ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Valittavan on esitettävä hyväksyttävä lääkärinlausunto terveydentilastaan. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Koeaika on 6 kuukautta. Kokemus sosiaalityöstä katsotaan virkaa täytettäessä eduksi. Lisätietoja antavat kunnanjohtaja Ari Nurkkala p , vs. perusturvajohtaja Aila Alasalmi p sekä perusturvalautakunnan puheenjohtaja Raili Louhimaa p Hakemukset ja CV klo mennessä os. Hailuodon kunta, Luovontie 176, Hailuoto. Kuoreen merkintä perusturvajohtaja. Hailuodossa Kunnanhallitus Hyväksytään yllä esitelty ilmoitus julkaistavaksi sanomalehti Kalevassa, työhallinnossa ja internetsivuilla. Kunnanhallitus ohjeisti kunnanjohtajaa ilmoituksen laatimisessa ja esillepanossa ja päätti viran aukipanosta seuraavaa:

12 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Virka täytetään alkaen ja virka täytetään 100 prosenttisena tai sopimuksen mukaan. Viran pätevyysvaatimuudeksi asetetaan sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Khall Perusturvajohtajan tehtävänkuvaa on tarkenenttu voimassa olevaa lainsäädäntöä vastaavaksi mm. hyvinvointikertomuksen osalta lisäämällä tehtäviin hyvinvointikoordinaattorin tehtävät. Terveydenhuoltolain pykälän 12 mukaisesti kunnanvaltuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laaja hyvinvointikertomus ja kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain. Toisena perusteena on, että hyvinvointikertomuksen tekeminen toimii kunnan tärkeän tehtävänä eli kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen perustana (kuntalaki). Kertomus tuo esiin kuntalaisten hyvinvointitarpeita sekä arvioi toteutunutta toimintaa, hyvinvointipolitiikkaa sekä kunnan voimavarojen ja tarpeiden välistä suhdetta. Kertomus toimii valmistelijoiden työvälineenä hyvinvointitiedon kokoamisessa, raportoinnissa ja seurannassa sekä resursoinnin suunnittelussa. Luottamushenkilöille se on työväline päätöksenteossa, resursoinnissa ja vaikuttavuuden arvioinnissa. Ohessa hakuilmoituksen teksti: Haemme PERUSTURVAJOHTAJAA Virka täytetään toistaiseksi alkaen. Perusturvajohtaja vastaa kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista ja on kunnan johtoryhmän jäsen. Perusturvajohtaja toimii esittelijänä ja valmistelijana perusturvalautakunnassa. Perusturvajohtaja tehtäviin sisältyy Hailuodon kunnan hyvinvointikoordinaattorin tehtävät sekä esim. vanhustyönjohtajan tehtävät. Tarjoamme haastavan ja mielenkiintoisen työtehtävän kehittyvässä, kokeneessa ja ammattitaitoisessa työyhteisössä. Hakijalta edellytetään kelpoisuus sosiaalityöntekijän tehtäviin sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 3 tai 14 :ssä ja sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (608/2005) 3 mukaisesti. Soveltuvaa ylempi korkeakoulututkinto, johtamiskokemus ja hyvä perehtyneisyys sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä kokemus sosiaalityöstä katsotaan virkaa täytettäessä eduksi.

13 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Arvostamme innostavaa ja kehittävää johtamisotetta, yhteistyökykyä ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Valittavan on esitettävä hyväksyttävä lääkärinlausunto terveydentilastaan. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Koeaika on 6 kuukautta. Lisätietoja antavat kunnanjohtaja Ari Nurkkala p , vt. perusturvajohtaja Pirkko Hyrynkangas-Järvinen Hakemukset ja CV klo mennessä os. Hailuodon kunta, Luovontie 176, Hailuoto. Kuoreen merkintä perusturvajohtaja. Hailuodossa xx.xx.2013 Kunnanhallitus Kunnanhallitus hyväksyy yllä esitetyn hakuimoituksen ja päättää asettaa perusturvajohtajan viran haettavaksi. Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen teknisin muutoksin seuraavasti: Haemme PERUSTURVAJOHTAJAA Virka täytetään toistaiseksi alkaen. Perusturvajohtaja vastaa kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista ja on kunnan johtoryhmän jäsen. Perusturvajohtaja toimii esittelijänä ja valmistelijana perusturvalautakunnassa. Perusturvajohtaja tehtäviin sisältyy Hailuodon kunnan hyvinvointikoordinaattorin tehtävät sekä vanhustyönjohtajan tehtävät. Tarjoamme haastavan ja mielenkiintoisen työtehtävän kehittyvässä, kokeneessa ja ammattitaitoisessa työyhteisössä. Hakijalta edellytetään kelpoisuus sosiaalityöntekijän tehtäviin sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 3 tai 14 :ssä ja sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (608/2005) 3 mukaisesti. Soveltuvaa ylempi korkeakoulututkinto, johtamiskokemus ja hyvä perehtyneisyys sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä kokemus sosiaalityöstä katsotaan virkaa täytettäessä eduksi. Arvostamme innostavaa ja kehittävää johtamisotetta, yhteistyökykyä ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn.

14 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Valittavan on esitettävä hyväksyttävä lääkärinlausunto terveydentilastaan. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Koeaika on 6 kuukautta. Lisätietoja antavat kunnanjohtaja Ari Nurkkala p , vt. perusturvajohtaja Pirkko Hyrynkangas-Järvenpää Hakemukset ja CV klo mennessä os. Hailuodon kunta, Luovontie 176, Hailuoto. Kuoreen merkintä perusturvajohtaja. Khall Hailuodossa Kunnanhallitus Valmistelija kunnanjohtaja Säädettyyn aikaan mennessä Hailuodon kuntaan jätettiin seitsemän hakemusta. Virkaa hakivat: - kauppatieteiden tohtori, yhteiskuntatieteiden maisteri Susanna Sakko, Oulu - sosiaalityöntekijä Pirjo Mattila, Heinola - yhteiskuntatieteiden maisteri Urpo Suvanto, Liminka - terveystieteiden maisteri, sairaanhoitaja (AMK) Anna Lipponen, Kolari - toimitusjohtaja, sairaanhoitaja Eija Naalisvaara, Sonka yhteiskuntatieteiden maisteri, sosionomi ja psykoterapeutti Timo Parkkila, Oulu - hallintotieteiden maisteri, sosionomi Kristiina Hänninen, Kempele Yksi hakijoista ei toivonut nimeään julkisuuteen. yhteenveto hakijoista esitetään tämän päätöksen liitteenä, joka ei ole em. syystä julkinen. Kunnanhallitus valitsee hastateltavaksi kaksi hakuehdot parhaiten täyttävää hakijaa sekä päättää haastattelun suorittajat ja soveltuvan ajankohdan. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti kutsua haastateltaviksi Urpo Suvannon, Timo Parkkilan sekä hakijan, joka ei toivo nimeänsä käsiteltävän julkisuudessa. Haastattelut suoritetaan ja haastatteluun osallistuvat M. Parrila, T.Siekkinen, O. Tanskanen, S. Pramila, P. Hyrynkangas-Järvenpää, A. Nurkkala sekä suostumuksensa mukaisesti T.

15 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Khall Vuotikka. Valmistelija kunnanjohtaja Kunnanhallituksen nimeämä haastatteluryhmä esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle virkaan valittavaksi Pirjo Mattilaa. Tehtäväkohtainen kuukausipalkka ko. viran hoitamisesta on 3900 euroa. Valinnan perusteluina esitetään merkittävä kokemus sosiaalityöstä, yleinen ammattitaito, kokemus sekä tehtävään soveltuva persoona. Muutettu päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää takautuvasti haastattelutoimikunnan esityksestä kutsua haastateltavaksi Pirjo Mattilan. Haastattelu on suoritettu Kunnanhallitus merkitseen tietoon saaduksi, että valittu henkilö, joka ei halunnut nimeään julkisuuteen, on perunut hakemuksensa. Kunnanhallituksen nimeämä haastatteluryhmä esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle virkaan valittavaksi Pirjo Mattilaa. Tehtäväkohtainen kuukausipalkka ko. viran hoitamisesta on 3900 euroa. Valinnan perusteluina esitetään merkittävä kokemus sosiaalityöstä, yleinen ammattitaito, kokemus sekä tehtävään soveltuva persoona. Kvalt 37 Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle Pirjo Mattilan valitsemista perusturvajohtajan virkaan.

16 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Takauksen antaminen Viinikanlahdentien tiekunnan lainalle Khall Viinikanlahdentien tiekunta pyytää takausta Hailuodon osuuspankilta haetulle euron lainalle Viinikantien peruskorjausta varten. Kunta on aiemmin tänä vuonna myöntänyt avustusta kyseiseen hankkeeseen. Viinikantie on 5,2 km pitkä soratie joka alkuosaltaan kuuluu kunnan keskustaajama alueeseen, jossa on sekä asutusta että yrityksiä.tie on myös matkailun kannalta tärkeä.tiekunta on kokouksessaan hyväksynyt hankkeen suunnitelman. Kustannusarvio on euroa josta alkuperäisen rahoitussuunnitelman mukaan avustuksia tulisi saada euroa. Osakkailta kerätään euroa.osakkailta kerättävää summaa varten tiekunta ottaa lainaa eninitään euroa. Laina on tasalyhenteinen, laina-aika on 5 vuotta ja korko 12kk euribo. Omavelkainen takaus on takauksen muoto jolla takaaja vastaa velasta samoin kuin päävelallinen, eli kuten omastaan. Jos samassa velassa on useampia takaajia, he vastaavat velasta yhteisvastuullisesti.lähtökohta on että kukin vastaa koko velan suorittamisesta velkoojalle jos muunlaisesta vastuunjaosta ei ole sovittu. Velkoja voi periä takausvelan keneltä tahansa takaajalta, joko vain yhdeltä tai heiltä kaikilta. Maksu on tiekunnan osakkailta ulosottokelpoinen. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle että kunnanvaltuusto myöntää Viinikanlahdentien tiekunnan hakemalle, Hailuodon osuuuspankin myöntämälle lainalle, omavelkaisen ja yhteisvastuullisen takauksen. Todettiin että Kalevi Tönkyrä ei jäävinä osallstunut tämän asian käsittelyyn. Kvalt 38 Kunnanhallitus esittää että kunnanvaltuusto myöntää Viinikanlahdentien tiekunnan hakemalle, Hailuodon osuuspankin myöntämälle lainalle, omavelkaisen ja yhteisvastuullisen takauksen. Kalevi Tönkyrä ei osallistunut tämän asian käsittelyyn. Varavaltuutettuna Matti Hautanen.

17 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Pohjois-Pohjanmaan liiton perussopimuksen muuttaminen Khall Valmistelija vs. kunnansihteeri Käytyjen kuntavaalien jälkeen, on ilmennyt tarvetta muuttaa perussopimusta. Nykyisen perussopimuksen kirjaukset ovat osittain ristiriidassa kuntalain kanssa. Perussopimusta voidaan muuttaa jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnistä sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Maakuntahallitus on hyväksynyt perussopimusluonnoksen kokouksessaan lähetettäväksi jäsenkuntien kunnanvaltuustojen käsiteltäväksi. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle perussopimusluonnoksen hyväksymistä. Kvalt 39 Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle perussopimusluonnoksen hyväksymistä.

18 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Päivähoidon johtajan viran muuttaminen ja täyttäminen Sivltk Khall Lasten päivähoidon hallinnollisia johtotehtäviä ovat tehtävät, joihin ei sisälly ammatillisen ohjauksen antamista eikä välitöntä asiakastyötä lapsiryhmässä. Hailuodossa päivähoidon johtaja osallistuu säännöllisesti lapsiryhmässä työskentelyyn, antaa työntekijöille ammatillista ohjausta ja osallistuu varhaiskasvatuksen suunnitteluun. Jotta virkanimike paremmin vastaisi työnkuva, on päivähoidon johtajan virka syytä muuttaa päiväkodin johtajan viraksi. Päiväkodin johtajan kelpoisuusvaatimuksista säädetään sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 10 :ssä. Päiväkodin johtajalta edellytetään lastentarhanopettajan kelpoisuutta sekä riittävää johtamistaitoa. Lastentarhanopettajan kelpoisuudesta säädetään po. lain 7 :ssä. Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanvaltuustolle, että päivähoidon johtajan virka lakkautetaan ja perustetaan päiväkodin johtajan virka, johon kuuluu kunnan päivähoidon hallinnolliset tehtävät. Sivistyslautakunta päättää esittää, että päiväkodin johtajan viran kelpoisuusvaatimuksena on lastentarhanopettajan kelpoisuus ja lisäksi edellytetään kokemusta hallinnollisista ja esimiestehtävistä. Sivistyslautakunta päättää lisäksi esittää, että päiväkodin johtajan virka täytetään alkaen toistaiseksi. Sivistyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle että : 1. Päivähoidon johtajan virka lakkautetaana alkaen. 2. Perustetaan päiväkodin johtajan virka, joka täytetään alkaen.kelpoisuusvaatimuksena lastentarhanopettajan kelpoisuus sekä kokemusta hallinnollisissa ja esimiestehtävissä. Hinnoittelukohta 05PKO014 hinnoittelukohdan pätevyysvaatimusten täyttyessä. Kvalt 40 Kunnanvaltuusto hyväksyy kunnanhallituksen esityksen.

19 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto kuuli sivistysjohtaja Sisko Heikkistä asiantuntija tässä asiassa.

20 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Koulukeskuksen rivitalon purkukustannusten ja yhtenäiskoulun atk-, työkalu yms. hankintojen määräraha Khall Valmistelija kunnanjohtaja Hailuodon yhtenäiskoulun rakennusurakka valmistuu aikataulussa ja kustannusarvion puitteissa. Kustannusarviossa ei ole huomioitu uuden koulun rakentamisen vuoksi purettavaksi esitettävän koulukeskuksen rivitalon purkukustannuksia tai koulun täydentäviä työväline yms. hankintoja. Ko. kustannukset eivät voi sisältyä koulun rakennusinvestointiin vaan ne tulee kohdentaa ko. toimintaan soveltuville momenteill. Rivitalon purkukustannukset arvioidaan olevan noin euroa ja sivistystoimen täydentävät hankinnat (oppilastietokoneet 10 kappaletta sekä yksi opettajakone, teknisen työn työkalut, ompelukoneita tekstiilityöhön, astiat ja välineet kotitalouteen (uusitaan kokonaan) sekä täydennyshankintoja luonnontieteisiin biologia, fysiikka, kemia ja muihin aineisiin) yhteensä euroa. Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää valtuustolle lisämäärärahaa euroa teknisen toimen kustannuspaikalle KOULUN RIVITALO JA SAUNA (saunaa ei pureta). Lisämääräraha (kulujen kasvu) katetaan lainanotolla. Ko. kiinteistö poistetaan poistosuunnitelmasta alkaen. Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää valtuustolle lisämäärärahaa euroa sivistysosaston kustannuspaikalle PERUSKOULU. Lisämääräraha (kulujen kasvu) katetaan lainanotolla. Kunnanhallitus päättää purkaa kiinteistön ja hyväksyy päätösesityksen yksimielisesti. Kvalt 41 Kunnanvaltuusto hyväksyy talousarvion tarkistuksen ja myöntää lisämäärärahan euroa teknisen toimen kustannuspaikalle ja euron lisämäärärahan sivistysosaston kustannuspaikalle Menon lisäykset katetaan lainanotolla. Minna Maikkola ei osallistunut tämän asian käsittelyyn.

21 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanvaltuusto Kiireellisenä käsiteltävät asiat Kvalt 42 Kiireellisenä käsiteltäviä asioita ei ollut. Kunnanvaltuustolle jätettiin seuraavat valtuutettujen aloitteet: 1. Varavaltuutettu Susanna Rapinojan ja 74 allekirjoittajan aloite Hailuodon tietoliikennyhteyksien pikaisesta kehittämisestä. Aloitteessa esitetään, että kunnanhallitus ryhtyy nopeasti toimenpiteisiin laajakaistan saamiseksi Hailuotoon, ja selvittää olemassaolevat vaihtoehdot luotettavan ja nopean yhteyden saamiseksi kuntalasten käyttöön. 2.Valtuutettu Maarit Parrilan ja valtuutettujen Kalevi Tönkyrä, Taru Henttu, Raija Juola,Matti Kalaja,Teija Siekkinen,Leo Sauvola, Timo Ranta, Oiva Tanskanen ja varavaltuutettu Markku Ketola allekirjoittama valtuustoaloite: Me allekirjoittaneet Hailuodon kunnanvaltuutetut esitämme tällä valtuustoaloitteella, että kunnanvaltuusto käynnistää kuntalain 25 ja 22 mukaisen menettelyn Hailuodon kunnanjohtajan Ari Nurkkalan irtisanomiseksi, koska hän on menettänyt allekirjoittaneiden luottamuksen. Ilmoitukset valtuustoryhmän perustamiseksi: SDP:n valtuustoryhmä Kalevi Tönkyrä,Leo Sauvola,Pirkko Rantasuo Ryhmän Pj Kalevi Tönkyrä. Perussuomalaiset ry:n listalta valitut Teija Siekkinen,Taru Henttu Raija Juola ovat perustaneet puolueisiin sitoutumattoman valtuustoryhmä Perusluotolaiset. Ryhmän pj Teija Siekkinen, vara pj. Raija Juola ja siht. Taru Henttu

22 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanvaltuusto Kokouksen päättäminen Kvalt 43 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.20

23 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT; Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 33, 42,43 HvalL 3 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälä ja valituskieltojen perusteet , 35,37,39-41 VALITUSOSOITUS; Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Oulun hallinto-oikeus Isokatu 4 PL OULU Kunnallisvalitus, Pykälät 30-32,34-38,39-41 Valitusaika 30 päivää Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erillisen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Hallintovalitus, Valitusaika päivää Pykälät - Muu valitusviranomainen, Valitusaika päivää Pykälät - Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Valitusasiakirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja osoite. Valituskirjaan on liitettäväpäätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistsu siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valtiusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: Pykälät: - Valitusasiakirjat on toimitettava ( jos toimitettva muulle kuin valitusviranomaiselle): Pykälät -

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 17.12.2013 AIKA 17.12.2013 klo 19:00-22:18 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 78 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179 Kunnanhallitus 09.06.2014 AIKA 09.06.2014 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 112 Kokouksen järjestäytyminen 181 113 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Valtuusto 26.01.2015 AIKA 26.01.2015 klo 18:00-18:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 5/10. Kokousaika: 29.3.2010 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 5/10. Kokousaika: 29.3.2010 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 5/10 Kokousaika: 29.3.2010 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168 Kunnanvaltuusto 29.09.2009 ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 171 76 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 172 77 Omavelkaisen takauksen

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

-2, SIV 19.5.2015 17:00

-2, SIV 19.5.2015 17:00 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00-20.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1/2008 Kokousaika Torstai 24.01.2008 klo 14.00 15.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsittellyt asiat sivu Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009. Kunnanhallitus 14.10.2009 1

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009. Kunnanhallitus 14.10.2009 1 PÖYTÄKIRJA 11/2009 Toimielin Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus 14.10.2009 1 Kokousaika Keskiviikko 14. lokakuuta 2009 klo 16.00 18.05 Kokouspaikka Kunnantoimisto Taalintehtaalla Päättäjät: Nurmio Mårten

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2014 49 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Keskiviikko 23.4.2014 klo 10.00 10.37 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä puheenjohtajasta) Läsnä

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90 Tekninen lautakunta 25.08.2014 AIKA 25.08.2014 18:00-20:35 PAIKKA Kunnantoimisto, kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 92 51 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 28.2.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 50 51 52 53 54 55

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 Kunnanhallitus 08.09.2014 AIKA 08.09.2014 klo 17:00-20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 240 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot