ALA - S A T A K U N N A N K I H L A K U N T A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALA - S A T A K U N N A N K I H L A K U N T A"

Transkriptio

1 1710 ALA - S A T A K U N N A N K I H L A K U N T A E U R A N H A L L I N T O P I T Ä J Ä Yläneen kirkonkylän jakokunta Ylinen kolmannes Lellaisten yökunta LELLAINEN Lellasby mk , Lellasby nebb 1547, kym 1548, Lellais mk 1543, nebb , Lellaijs mk 1554 Kylä maksoi kymmenykset ruotsalaisen vero-oikeuden mukaan. Laamanni Hartvik Jaakonpoika on Euran, Köyliön ja Säkylän käräjillä antanut tuomion Mynämäen Laajoen ja Euran Lellaisten välisessä rajariidassa. Rajapaikoiksi siinä hyväksyttiin Pereierwe och Kaijanåija. Häviäjiä olivat Lellaisten neljä isäntää, jotka saivat kukin kolmen markan sakon vahingonteosta Laajoen kalavesillä (nimeltä mainitut isännät on alla sijoitettu taloihinsa nimiyhtäläisyyksien perusteella). Tämä tuomio on ollut muistiinpantuna Hartvik Jaakonpojan tuomiokirjassa, jota luvulla säilytettiin Flemingien rälssisäterissä Sundholmassa. (Uuttakaupunkia). Se haettiin sieltä esiin, kun sama rajariita oli virinnyt uudelleen (ks. alla talo III). Jutussa mentiin kuninkaisiin, ja suoritetun katselmuksen mukaan vuoden 1461 tuomio vahvistettiin Tukholmassa Silloin laadittuun kirjeeseen jäljennettiin myös Hartvikin tuomiomuistiinpano. Samalla hylättiin Lellaisten vaatima Purokosken rajapaikka. RA Tidö samlingen, BFH IV 356. Vuoden 1461 muistiinpanossa ei ole kuitenkaan ensimmäisen kerran tietoja saman tienoon rajoista. Valtaneuvos ja laamanni Eerik Flemingin leski Hebba Sparre on vuosien välillä jäljennyttänyt miehensä maakirjaan Klaus Lydekenpojan tuomiokirjassa olleen merkinnän Yläneen ympärysrajoista, jotka on vahvistettu käräjillä Pyhäjärveltä raja lähtee sen mukaan Haukkavuoresta kohti lounasta Peräjärvenvuoreen ja sieltä Purokosken kautta Haganristiin (så till Hauckauar öffver tresketh, så till Perenierffuienwori, så till Purokoski, så till Hagaristi jne). VA Eerik Flemingin maakirja, pain. Lisiä Suomen historiaan VII, 1964, myös FMU III Raja olisi näin ollen mennyt 1432 lännenpänä kuin mynämäkeläiset 1461 väittivät, ja Lellaisissa oltiin ilmeisesti tästä varsin hyvin tietoisia. Koska riita koski ennen kaikkea kalavesiä näyttää siltä, että epätietoisuutta oli myös Peräjärvenvuoresta, oliko se Koskeljärven eteläosan eli Peräjärven

2 kaakkoispuolella kuten sittemmin yleisesti katsottiin vai Koskel- ja Peräjärven välisen salmen rannalla I a + b Junkkala ja Mikola NIILO vuoden 1461 laamanninkäräjillä Nicu Junckersson sai sakon vahingonteosta Laajoen kalavesillä. Oli yksi Lellaisten neljästä isännästä. BFH III 356 k. HEIKKI mk , äv 1540: 10, 1541: 12, Karja 1540: hev 1, härkiä 6, le 9, nk 6, la 15, ny (Eurassa kuudes). Ia (Junkkari) MATTI HEIKINPOIKA mk , kym Äv 1544: 11½, 1546: 6 (talo halottu), 1554: 4½. Madz Lella mk 1546, Madz Lellaisthen mk 1552, Madz Henricsson mk 1554, Madz Henss. mk Nebb 1547 Mattz Hen.sson 5, nebb 1552 Matz Henricsson 7, nebb 1553 Madz Hen.ss 9, nebb 1554: 7, 1556: 8, 1557: 6 (vain ripillä käyvät), 1558:4. Kym 1548 Matz Hen.ss. ruis ¼, ohra ¼ pannia, pavut 3 c (= 13 kappaa). Kym 1557 Madz Henderss. ruis ¼ pannia, ohra 3 c, pavut 1 c (= 9 kappaa). Kym 1558 ruis ¼, ohra ¼ pannia, pavut 2 c (= 12 kappaa). Lv 1548:4, : Viljaostot Kokemäenkartanosta: 1551 Madz Henrichsson aff Lellais ruista 2 pannia, VA 1944 f. 6 ja 1554 Madz ibn (Lellaisten) panni ruista, VA 1972 f. 79. ERKKI MATINPOIKA mk 1561-, kym 1563-, Äv 1561:3:18. Erich Madzss. mk , Erick Madzson kym Viljaosto Kokemäenkartanosta 1554 Erich Lellaisten panni ruista, VA 1972 f. 79. A-S mp: Euran tk Kalelan Reko Heikinpoika (Mynämäen Karjalasta) antoi -> Eric Madtzson i Lellais sen yhden tangon maan Lellaisista, jonka hän oli saanut Vehmalaisten Heikki Björninpojalta (samoin Karjalasta) tämän äidinperintöä, ja Erkki antoi Rekolle isänperintönsä Löyttylästä. Kk Erich Lellaijsthen sai kolmen markan sakon laittomasta maiden vaihdosta Komoisten Maaritin kanssa. Kk 1552 Pyhäjoen Markku Martinpoika (Säkylän Pyhäjoki talo X), Euran Kirkonkylän Olavi (talo VI) ja Erich Madzson Lellaijsthen ilmoittivat oikeuden edessä vaihtaneensa maita siten, että Markku antoi Olaville Kirkonkylästä neljänneksen Hemmilän talosta (Sorkkinen talo VII on Hemmilä), minkä jälkeen Olavi antoi Erkille samanarvoisen Lellaisista ja Erkki puolestaan lupasi antaa vastaavasti maata Markulle, kunhan hyvät miehet ovat arvioineet maat. Lm Erich Mattzsson ij Lellais sk ja kk Sak sk Erich Mattzsson ibm (Lellais) huonot aidat ja sillat, kk Erich Madzsson ibm (Lellais) ei saapunut päivätöihin kuninkaankartanoon. Hv 1571 Lellaisby: Erick Mattzsson ku 15, hev 1, härkiä 2, le 2, nk , la 10, oa 119:3, ny KNUUT MATINPOIKA sak sk Knutt Madzsson Lellaijs salavuoteus Anna Pietarintytär nimisen irtolaisnaisen kanssa.

3 1712 Ib (Mikola) MIKKO HEIKINPOIKA mk 1546-, kum Äv 1546:5½, 1554:3, 1561:3:18. Michil Hen.ss. mk , Nebb 1547 Mickil Hen.sson 5, nebb 1552:8, 1553:8,1554:8, 1556:9, 1557:8, 1558:4. Kym 1548 Mickel Hen.ss. ruis 4 c, ohra 2 c, pavut 2 c (= 8 kappaa). Kym 1557 Michel Henderss. ruis 4 c, ohra 3 c, pavut 1c (= 7 kappaa). Kym 1558 ruis 2 c, ohra 2 c, pavut 1 c (yht. 5 kappaa). Lv 1548:4, : Viljaostot Kokemäenkartanosta 1551 Mickill Henrichsson aff Lellais panni ruista, Mickill Henrichsson (edellä talon III Niilo) ¼ pannia ruista, Mickill Heenrichsson ibn (Lellais) panni ruista, osto Ulvilan kuninkaankartanosta 1554 Michel Hen.ss Lellaijs panni ruista, osto 1554 vouti Niilo Ingevpojalta Michill ibm (Lellaisten) panni ruista, VA 1944 f. 6, 6v, 7v, VA 1969 f. 51, VA 1972 f. 79. Lm Mickel Henricksson Lellasist kk , Mickel Lellisesth sk , Mickel Lella kevk A-S mp: lk Mickel Lella km Lellaisissa. Lk Mickel Lella sai oikeuden käyttää niitä kalavesiä, jotka olivat Ämmänniitun alapuolella (Koskeljärvellä) niin, että Honkilahden Erkki (talo I) ei saa häntä siitä estää. Laamanni Jöns Knuutinpojan tällöin antama rajakirje oli sittemmin hävinnyt isäntä Yrjö Heikinpojan aikana, mutta siihen talon isäntänä 1649 ollut Simo Pentinpoika kuitenkin vetosi. VA Euran käräjät f. 580;Koivisto, Euran historia 1 s. 46. A-S mp: tk annettiin uusi samansisältöinen tuomiomickel Lellan hyväksi Koskeljärven kalavesistä. Kk Mickel Lellaijsten km Mannila > Honkilahti, kk 1552 Mickel Lellaijsthen ja Marith Komoisthen ilmoittivat vaihtavansa maita keskenään niin, että Mikko antoi Mynämäen Karjalan Laajoelta kahden kyynärän osuuden ja Maarit luovutti Mikolle sisarenosuutensa Lellaisissa ja Komoisissa. Sk Mickell Lellaijsten huonot aidat ja sillat. Sak sk Michill Jonsson (?) ibm (Lellais) ei ollut maksanut vuosien 1566 ja 1567 verorahoja eikä muitakaan vuotuisia veroparseleita, sk Michill Hendersson Lellais huonot aidat ja sillat, kk ei saapunut päivätöihin kuninkaankartanoon. Hv 1571 Lellaisby: Michill Hen:sson ku 7, hev 1, härkiä 1, le 3, nk , la 2, oa 107;5, ny YRJÖ MIKONPOIKA sak kk Jören Michilsson ij Lellais vastuupakoilu. II liitetty taloon III JUHO vuoden 1461 laamanninkäräjillä Jöns Lillast sai kolmen markan sakon vahingonteosta Mynämäen Laajoen kalavesillä, BFH III 356 k. JUHO mk , äv 1540:2. Karja 1540: hev 1, le -, nk 2, la 2, ny Ions Holli mk 1546, Jöns Holli mk KAARINA nebb 1547 Karin enckia 4. MARTTI JUHONPOIKA kym 1548 Morten Ionss. ruis 1 c, ohra 1 c, pavut 1 c (= 3 kappaa). Lv 1548; -. A-S mp lk Mortten Lellais km Lellaisissa, Mortten Holli i Lellas (sak.l. Mårthen Hollo Lellaijsist) ei ollut pystyttänyt humalistoa kuninkaan käskystä huolimatta.

4 III Eskola ESKO laamanninkäräjillä Eskil Lellais sai kolmen markan sakon vahingonteosta Mynämäen Laajoen kalavesillä, BFH III 356 k NIILO JUHONPOIKA mk 1540-, kym Äv 1540:3½ (talo II liitetty), 1561:6. Karja 1540: hev:-, härkiä: 2, le 4, nk 1, la 6, ny Nils Lellaisten mk 1546, Nils Lellaisthen mk 1552, Nils Jönss. mk , Nebb 1547 Nils Jonsson 5, nebb 1552 Nils Jonsson 6, nebb 1553 Niels Jonss. 6, nebb 1554:7, 1556:7, 1558:4. Kym 1548 Niels Jonss. ruis 4 c, ohra 4 c, pavut 2 c, (= 10 kappaa.). Kym 1557 Nils Jonss. ruis ½, ohra ½, vehnä 1 c, pavut 3 c (= 24 kappaa). Kym 1558 ruis ½, ohra ½ pannia, pavut 3 c (= 23 kappaa). Lv 1548:4, : Viljaostot Kokemäenkartanosta 1551: Nils Jönsson aff Lellaisby ruista 3 pannia, Nils Jönsson aff Lellais ruista 1½ pannia Nils Jönsson aff Lellais panni ruista, VA 1944 f 6 r-v, 7 v. Vuonna 1554 ostot Ulvilan kuninkaankartanosta: Nils Lellais ruista ½ pannia, Nils bolman Lellaijs ohraa 9 pannia, Nils Lellaijsten kauraa panni, VA 1969 f. 50, 52v, 57v sekä 1554 vouti Niilo Ingenpojalta Kokemäenkartanosta Nils Lellaijsten osti ruista 2 pannia, VA 1972 f. 78v. Neljänneskuntamiehenä (bolman) Niilo on kaiketi tehnyt viljahankintoja muidenkin tarpeisiin. A-S mp: kk Nils Jönsson ibidem (Lellasist) riiteli pelto- ja niittyosuuksista kylässä talon IV Tuomas Hyrkön kanssa, ja kuuden katselmusmiehen todistuksen mukaan heille tuomittiin kuuluvaksi kummallekin puolet riitamaista. Lk määrättiin toimitettavaksi katselmus emellan Nils i Lellais och Mauritza (talo IV) maista seuraavan toukokuun 2. päivänä. Samoille käräjille tuli vielä talon IV Mauricius ja ilmoitti tehneensä sovinnon medh Nils Huchko i Lellais, joka oli tappanut hänen isänsä Tuomaan. Lautakunta oli todennut Niilon täydeksi miehentappajaksi, joka lain mukaan pitäisi tuomita kuolemaan, mutta nyt kun Tuomaan pojat (näin sakkoluettelossa) ilmoittivat tehneensä sovinnon Niilon kanssa, niin tämä pääsi 40 markan sakolla ja hyvittämällä Tuomaan sukua 13 markalla ja 8 äyrityisellä sekä antamalla Mauriciukselle peltoa eri puolilta kylää. Kruunun sakoista Niilo maksoi 6½ markkaa ja 4 äyrityistä, ei siis täyttä kolmatta osaa. Tk Thomas Kolinmaa (Lapin pitäjän Kuolimaalta) esitti oikeuden edessä, että Nils Jonsson Lellais oli äpärä (en frillebarn) ja vaati hänen saamaansa perintöä, mutta lautakunta ja käräjäyleisö vannoivat, että hän oli aviolapsi. Kk Nils Eskolan km Mannila> Honkilahti. Lm Nils Lellaijsten sk , Nils Lellaisten kk , Nils Lellaijss sk , Nils Jonsson Lellas kevk , Nils Jonsson i Lellais kk , Nils Jonsson Lellas ksk , Niels Ionsson Lellais kevk , Nils Jönsson Lellais sk , Niclis Jonsson Lellais lk , Niels Ionsson Lellais sk , lk , Niels Jonsson ij Lellais kk eli yhteensä 12 kertaa. Porin kuninkaankartanossa pidetyillä etsikkokäräjillä Nils Lellais oli sen katsomuskunnan jäsen, joka todisti Lähteenojan ja Eurajoen Kaukomäen välisessä riidassa Kahilan niittyalueesta. Euran Lähteenojan kartanoarkisto orig. perg.

5 1714 Sak kk Niels Olofsson (?) Lellais ei ollut maksanut veroheiniä, sk Michill (?) Jonsson i Lellais ei ollut maksanut vuosien 1566 ja 1567 verorahoja eikä muitakaan vuotuisia veroparseleja, sk 1567 Niels Jonsson j Lellais sai maksaa 40 markan sakon, koska hänen poikansa oli vastoin porvarien yksinoikeutta myynyt suolaa humalaa ja voita vastaan. Lk Niels Jonsson ij Lellais t> Mynämäen Laajoen Sylvesterin vaimo. Sk Nils Jonsson ibm (Lellais) huonot aidat ja sillat, kk Nils Jönsson Lellais ei saapunut päivätöihin kuninkaankartanoon. Hv 1571 Lellaisby: Nils Jonsson ku 23, hev 2, härkiä 3, le 6, nk , la 10, oa 201:1, ny18.75 (Euran 11.). IV Hyrkkä HEIKKI lk Hendrich ibidem (Lellais) sai sakon vahingonteosta Mynämäen Laajoen kalavesillä, BFH III 356 k. TUOMAS OLAVINPOIKA mk , äv 1540:4, 1541:5, 1546: 4½, 1552:5. Karja 1540: hev 1, härkiä 4, le 2, nk 2, la 8, ny 10. Thomas Hyrckö mk 1546, Thomas Hyrckiö mk Nebb 1547 Thomas Hyrköij 7. Kym 1548 Thomas Perss. (?) ruis ½ pannia, ohra 4 c, pavut 3 c (= 17 kappaa). Lv 1548:4. A-S mp: kk tuomittiin Thomas Hijrcköö i Lellasist saamaan talon III Niilon kanssa riidellystä maasta puolet. Maa käsitti sekä pltoa että niittyä. Lk talon III Niilo oli tappanut Thomas Olsson ibidem (Lellais), sakkoluettelossa VA 1941 f. 16 v: Thomas Hyrköij ibidem. MAURI TUOMAANPOIKA mk 1554-, kym Äv 1554:5½, 1561: 3:2, 1569:3. Mauritius Thomass. mk 1554, kym Nebb 1552 Mauritius Thomasson 6, nebb 1553 Mauritius Thomass. 5, nebb 1554:4, 1556:4, 1557:1, 1558:2. Kym 1557 ruis ¼ pannia, ohra 2 c (= 7 kappaa). Kym 1558 ruis 2 c, ohra 3 c, pavut 2 c (= 7 kappaa). Lv : A-S mp: lk määrättiin katselmus siitä, oliko talon III Niilolla oikeus saada maata iffro Mauritza, kuten hän väittää. Samoilla käräjillä Mauricius Thomasson i Lellais bij ilmoitti oikeudelle tehnensä sovinnon hänen isänsä tappaneen talon III Niilon kanssa niin, että Niilo saisi säilyttää henkensä, jos maksaa tapon hyvitystä suvulle 13 markkaa 8 äyrityistä (=asianomaisen osuus 40 markan sakosta) ja luovuttaa Maurille peltoa eri puolilta kylää. Kevk Mauricius Hijrkö tuomittiin kuten neljä muuta isäntää maksamaan neljänneskuntamies Heikki Lemmelle (Sorkkinen talo X) sen veron, minkä tämä oli suorittanut hänen puolestaan. Kk Mauricius Hijrkö sai kolmen markan sakon, koska ei ollut maksanut Heikki Lemmelle edellisillä käräjillä tuomittua verovelkaa. Sk Mauritius ibidem (Lellaijsten) huonot aidat ja sillat. Sak sk Löyttylän Matti Juhonpoika (taloi) t> Mauritius Lellaijsten, kk Mauritius ibm (Lellais) ei ollut maksanut veroheiniä, kk Marcus (?) Thomasson ij Lellais ei saapunut päivätöihin, kk Mauricius Tomasson ibm (Lellais) ei saapunut päivätöihin. Hv 1571 Lellaisby: Mauricius Thomasson ku 8, hev -, härkiä 1, le 2, nk , la 8, oa 95½, ny 8.5.

6 1715 ANNA vuonna 1551 Anna enckia ibm (Lellais) osti Kokemäenkartanosta 2 pannia ruista, VA 1944 f. 7v, sekä 1554 Anna Lellaijsten osti ohraa 1½ pannia Köyliönkartanosta ja Anna Lellaisten osti pannin ohraa vouti Niilo Ingenpojalta (Kokemäenkartanosta), VA 1969 f. 54 v, VA 1972 f. 83 v. taloihin sijoittamatta: INGEBORG A-S mp: kk Ingebor Lellaijsthen tuomittiin saamaan Mannilan Markku Paavonpojalta (talo IV b) sen, mitä tämä oli hänelle velkaa ( ehkä talosta II). KOMOINEN yksinäistila, luettiin mk Lellaisiin ja kym 1548 Löyttilään. Eri kylänä Komois nebb 1552, Komoijs mk 1554, 1557, Kåmoijs mk Lellaista nebb 1556, kym Oli ruotsalaisen kymmenysoikeuden aluetta. Komois by nebb LUUKAS MK , ÄV 1540:4, 1541:6, 1544: 5½. Karja 1540: hev 1, härkiä 2, le 2, nk -, la 5, ny Lucas Komois mk 1540, Lucas Komoisten mk , Lucas Komosthen mk Nebb 1547 Lucas Comoijsthen 5. Kym 1548 Lucas Komoisten ruis ¼ pannia, ohra 2 c, pavut 3 c (= 10 kappaa). Lv 1548:2. HEIKKI LUUKKAANPOIKA nebb 1552 Henric Lucason 4. A-S mp sk Hendric Kohmoisten t & Per Kohiolan (Löyttilä III). Viljaostot: 1551Henrich Lucusson IBM (Lentelä) panni ruista, Hendrich aff Komoisby 3 pannia ruista, Henrich Lucusson aff Komois panni ruista, VA 1944 f. 6, 7v Henrich Lucasson aff Komois lainasi pannin ohraa, VA 1946 f. 57v. JAAKKO LUUKKAANPOIKA mk , kym , äv 1554: 2½. Jacob Lucass. mk , Nebb 1552 Jacob Lucasson 4, nebb 1553 Jacob Lucass. 6, nebb 1556 Komoijs Jacop Lucass. 6, nebb 1557 Jacop Lucass. 1 (vain ripillä käyvät). Lv 1556:1, 1557:½. Kym 1557 Jacob Lucass. Ruis 1 kappa. Kym 1558 ruis 1 c, ohra 1 c, pavut 2 c (= 4 kappaa). A-S mp: lk Jacob Lucasson i Komois ei ollut pystyttänyt humalistoa huolimatta kuninkaan käskystä. Viljaostot: 1551 Jacop Lucasson ibm (Löyttylä) panni ruista, VA 1944 f. 6v Jacop Lucasson ibm (Komois) lainasi pannin ohraa, VA 1946 f. 57v. MAARIT A-S mp: kk Marith Komoijsthen oli tehnyt laittoman maiden vaihdon Lellaisten Erkin (talo Ia) kanssa. Samoilla käräjillä Marith Komoisthen ja Lellaisten Mikko (talo Ib) ilmoittivat sopineensa maiden vaihdosta niin, että Mikko antoi Maaritille kaksi kyynärän osuutta peltoa ja niittyä Mynämäen Laajoen kylästä sekä Maarit Mikolle sisarenosuudet samoin peltoa ja niittyä Lellaisista ja Komoisista. ANTTI MARTINPOIKA mk 1561-, kym Äv 1561: 3;16, 1569:4 Nebb 1554 Anders Morthens. 6, nebb 1558:1. Kym 1557 Anders Morthens. ruis 3 c, ohra 1 c(= 4kappaa). Kym 1558 Anders Mortinss. Ruis 2 c, ohra 2 c, pavut 4 c (= 8 kappaa) Talo oli kymmenysten osalta jaettuna Lv 1558:5.

7 1716 Hv 1571 Comois: Anders Morthensson ku 6, hev 1, härkiä 1, le 2, nk , la 11, oa 78:-, ny On muuttanut Honkilahdelta talosta V. LÖYTTYLÄ Löyttyle mk 1540, Löyttylä mk 1541, Löyttylä by kym 1548, Löyttylä mk 1554, Löuttile mk 1555, Löyttilä mk 1557, nebb Maksoi kymmenykset ruotsalaisen vero-oikeuden mukaan. I Löytty JUHO JAAKONPOIKA mk , äv 1540:3, 1541:3½. Karja 1540:hev 1, härkiä 4, le 2, nk 1, la 6, ny Ions Iaco. mk HEIKKI mk , äv. 1544:3½. Hen. Löyttylän mk 1546, Henric Löyttylän mk MATTI JUHONPOIKA mk 1554-, kym Äv 1554:3½, 1569: 3:4. Matz Jonsson mk 1554, Madz Jönss. mk 1555, Nebb 1547 Mattz Jonsson 5, nebb 1552 Matz Ionsson 7, nebb 1553:7, 1554:8,1556:7, 1557:4 (vain ripillä käyneet), 1558:-. Kym 1548 Madz Ionsson ruis 3 c, ohra 2 c, pavut 1 c (= 6 kappaa). Kym 1558 Madz Jonsson ruis 4 c, ohra 3 c, kaura 1 c (= 8 kappaa). Lv 154:2, : A-S mp: kk talon II Esko Pietarinpoika t> Madtz ibidem, tk Madz Ionsson i Leuttulä sai Reko Heikinpojalta yhden tangon verran kylänosaa Löyttylästä ja antoi Rekolle Mannilan kylästä yhden tangon verran (ks. alla Reko). Viljaostot 1551: Madz Jönsson aff Leutelä 1¼ pannia ruista, Madz Jönsson aff Löyttylä 2 pannia ruista ja Madz Jönsson ibm (Löyttylä) panni ruista, VA 1944 f. 6 r-v, 7. Sak sk Madz Jönsson Löuttile t> Lellaisten talon IV Mauri, lk Mannilan Tuomas Tuomaanpoika (talo V) oli tehnyt vahinkoa > Madz Ionsson Löyttilens ängh (niitty), sk Matts Jonsson Löyttilä huonot aidat, sillat ja ojat, kk Mattz Erichsson (?) Löyttilä ei ollut suorittanut heinäveroa, sk Madz Ionson ibm (Löyttylä) huonot aidat ja sillat. Hv 1571 Löyttilä: Mattz Ionsson ku 8, hev -, härkiä 1, le 2, nk , la 8, oa 100:4, ny 8. REKO HEIKINPOIKA viljaostot 1551 Gress Hen.sson ibm (Leutelä) ruista ½ pannia ja Grels Henrichsson ibm (Löyttylä) pannin ruista, VA 1944 f. 6, 7. A-S mp: kk Grees Löijttijlen t> saman kylän Elina. Tk Grees Hendricksson i Kalelan (Mynämäen Karjalan Kalelasta) ja Heikki Björninpoika Vehmalaisista (nyk. Karjalaa) ilmoittivat tehneensä keskenään sellaisen maiden vaihdon, että Reko antoi Heikille isänperintönsä Kalelasta ja Heikki Rekolle äidinperintönsä, tangon verran peltoa ja niittyä, Lellaisista. Näin Lellaisista saamansa maan Reko luovutti Lellaisten Erkki Matinpojalle (talo Ia), joka antoi Rekolle isänperintönsä Löyttylästä. Reko vaihtoi kuitenkin tuon Löyttylän maan, tangon verran peltoa ja niittyä, Matti Juhonpojan kanssa, kun Matti antoi hänelle samanlaisen osuuden Mannilan kylästä. (Reko näyttää kuitenkin jonkin aikaa viljelleen tuota Matille lopulta joutunutta Löyttylän kylänosuutta).

8 1717 II Kohjo OLAVI MARKUNPOIKA mk 1540, äv 2½, karja: hev 1, härkiä 4, le 3, nk 3, la 8, ny 11,5. Nebb 1547 Oluff Marcusson 8. Kym 1548 Olof Marcusson ruis ¼ pannia, ohra 3 c, pavut 3 c (= 11 kappaa). PIETARI MARKUNPOIKA mk , kym Äv 1541: 3, 1554: 3½. Per Koijcho mk 1546, Per Koicho mk 1552, Per Marcuss. Mk , Nebb 1552 Per Kohio 7, nebb 1553 Pedher Marcuss. 4, 1554:3, 1556: 3, 1557 Per Marcuss. 2 (vain ripillä käyvät), 1558: 3. Kym 1557 Per Marcuss. Ruis 4 c, ohra 1 c (= 5 kappaa). Kym 1558 Per Marcusson ruis 3 c, ohra 1 c (= 4 kappaa). Lv : Viljaostot 1551 Pder Marcusson ibm (Leutelä) panni ruista, Per Marcusson ibm (Löyttylä) 1½ pannia ruista, VA 1944 f. 6 r-v. Vuonna 1554 Per Marcuss. Löyttile lainasi ½ pannia ruista, VA 1969 f. 51 v. A-S mp: sk Per Kohiola (Per Kohilan) t & Komoisten Heikki. ESKO PIETARINPOIKA mk 1561-, kym Äv 1561:2:18, 1571:2:2. Viljaostot 1551 Eskill Persson ibidem (Löyttylä) panni ruista, VA 1944 f. 7. Vuonna 1552 Eskill Persson ibm (Löytylä) lainasi pannin ohraa, VA 1946 f. 57v. A-S mp: kk Eskel Person Pöuttij (sakkoluettelossa VA 1941 f. 35 v Eskel Person Löytylän) t> talon I Matti. Sak sk Eskill Person ibm (Löyttylä) huonot aidat ja sillat. Hv 1571 Löyttilä: Eskill Persson ku 8, hev-, härkiä 1, le 2, nk , la 5, oa 83:-, ny III Kutti JUHO OLAVINPOIKA mk , äv 1540: 1, 1554: 1½. Karja 1540: hev 1, härkiä 2, le 2, nk -, la 4, ny 6.5. Ions Olss. mk , Jons Jönss. Kutti mk 1544, 1546, 1552, Nebb 1547 Jonss. Kutti 4, nebb 1552 Jons Kutti 3, nebb 1553: 3, 1554: 3, nebb 1556 Jonss Kutthi 4, Knuttss (?) 1 (vain ripillä käyvät). Kym 1548 Jons Kutti ruis 2 c, ohra 1 c, pavut 1 c (= 4 kappaa). Lv 1548: -, : 1-1. Vuonna 1552 Jöns Olsson aff Löytylä lainasi Kokemäenkartanosta pannin ohraa, VA 1946 f. 57 v. KNUUT OLAVINPOIKA nebb 1552 Knut Olsson 3. Viljaostot 1551 Knut Olssonn ibm (Leutelä) panni ruista, Knut Olsson ibm (Löyttylä) panni ruista, Va 1944 f. 6, 7. JUHO KNUUTINPOIKA mk Jöns Knuttss. äv 1½, 1557 näbb 1, komål 1, 1560 nebb 3, lv 2. JUHO JUHONPOIKA mk 1561-, kym Äv 1561: 3. Jöns (Jons), Iönss. Jonss. mk 1561, kym Jons Jonssonn kym 1563, Jöns Jönszon mk Jons Kutti kym , Kym 1557 Jons Jonss. Ruis 3 c, ohra 1 c (= 4 kappaa). Kym 1558 Ions Ionsson ruis 3 c, ohra 3 c ( yht. 6 kappaa). Lv 1558: 1, nebb 1558: 2. Viljaostot 1551: Jöns Jönsson aff Löyttylä panni ruista, toisen kerran 2 pannia ruista, VA 1944 f. 6, 7. Vuonna 1554 Jöns Jönss. Löyttile osti pannin ruista ja Jöns Jönss. Löuttilä pannin ohraa, VA 1969 f. 52, 53 v.

9 1718 Sak sk Jons Nilsson (?) ij Löyttilä ei ollut maksanut vuosien 1566 ja 1567 verorahoja eikä muitakaan vuotuisia veroparseleita. Sk Jonns Ionsson i Löyttylä sakko töistä pyhäpäivänä, Jonns Larsson (?) Löyttylä huonot aidat ja sillat (sakkoluetteloon on kopioitu käräjillä esitetty lista kunnossapitovelvollisuutensa laiminlyöjistä, ja siinä ilmeisesti varsinkin voimakkaasti lyhennetyt patronyymit ovat olleet jäljentäjälle vaikeita). Kk Jons Ionsson ibm (Löyttilä) huonot aidat ja sillat. Kk Nils (?) Jönsson Löyttilä ei saapunut päivätöihin kuninkaankartanoon. Hv 1571 Löyttilä: Jons Jonsson ku 10, hev 1, härkiä -, le 1, nk , la 1, oa 48:6, ny taloihin sijoittamatta: ELINA A-S mp: kk talon I Reko t> Elin ibidem. PAAVO LAURINPOIKA vuonna 1554 Pouall Larss. ibid. (Löyttile) osti Ulvilan kuninkaankartanosta pannin ruista, VA 1969 f. 51 v. On kaiketi kuitenkin Mannilan talon III Paavo Laurinpoika. Euran käräjillä Löyttilän kylän puolesta esitettiin maakuntakatselmusmiesten päiväämä todistus rajankäynnistä Löyttylän ja Mannilan välillä. Puumerkeillään todistuksensa vahvistaneet syynimiehet katsoivat oikeaksi rajalinjaksi Oijanniittu kanggar - Coskelan harffwen (po järffuen) joensu Cardenåija - Carttu sillda - wottava wätte mödde (virtaavaa vettä myöten) till HosienwårePerkå - Carijalan Cando. Honkilahden jakokunta HONKILAHTI Hongilax mk 1540 ym, Hongilax by kym Maksoi kymmenykset ruotsalaisen vero-oikeuden mukaan. Euran käräjillä 1731 ja 1732 käsiteltiin pitkään jatkunutta erimielisyyttä Euran Honkilahden ja Lapin hallintopitäjän Vaaljoen välisestä rajasta. Tällöin Honkilahden taholta Vuorenpään (talo VI) isäntä toi oikeuden eteen Pohjois-Suomen laamannin Henrik Steninpojan Lapin käräjillä antaman tuomiokirjeen. Sen sisältö kopioitiin 1732 tuomiokirjaan. VA Vehmaa & Ala-Satakunta II KO a 39 f , pain FMU VII Honkilahti on tässä huonossa jäljennöksessä Hauckela by ja Hangila by sekä Vaaljoki Wallio. Rajan käynyt katselmusmiehistö vannoi oikeaksi rajalinjan Alarijoki Johexenniemi Ylinijoki Nuhianwarsa. Laamanni vahvisti tämän rajan ja langetti Vaaljoen Juholle 40 markan sakon sen omavaltaisesta ylittämisestä. Se oli siis Honkilahdelle edullinen. Alanen- ja Ylinenjoki on selvästikin Hinnerjoki, ja ylisellä tarkoitetaan sen yläjuoksua Vaaljärvestä pohjoiseen, Johanneksenniemellä ilmeisesti joen tekemää mutkaa Lammelan luona sekä alasella Hinnerjoen juoksua Vähälampeen. Nuhianwarsa on muissa rajatuomioissa paremmin Nummenwarsi, joka on Vaaljärven ja Koskel- ja Peräjärvien välisen salmen välissä. Kyse on samalla Turun linnaläänin ja Kokemäenkartanon läänin välisestä rajasta. Tukholman kuninkaallisessa kirjastossa säilytettävässä ns. Codex f.d. Kalmar pergamenttikäsikirjoituksessa

10 on liitteenä tästä rajasta 1500-luvun puolivälissä tehty merkintä. Tuo Honkilahden ja Vaaljoen välinen jakso on siinä kirjoitettu näin: Vähälambi, vaha niemi, vp med åån till Nummen varten eli jokseenkin samoin kuin Johexenniemi on nyt Vaha niemi (eli Vähäniemi). Nykyään Codex f.d. Kalmar on julkaistu näköispainoksena nimeltään Codex Aboensis Turun käsikirjoitus. Kommentaarit ja suomennokset I JUHO KNUUTINPOIKA mk , äv 1540:2, 1541: 1½. Karja 1540: hev -, härkiä 2, le 3, nk 1, la 5, ny Ions Knuttss. mk , Jons Vähä mk 1544, 1546, Jöns Wähä mk ERKKI JUHONPOIKA kym 1548 Erick Ionss. ruis 2 c, ohra 2 c, pavut 2 c (= 6 kappaa). Lv 1548: -. Nebb 1547 Erich Jonsson 5, nebb 1552 Erick Ionsson 4. Viljaostot 1551: Erich Jönssonn aff Hongilax ruista 5 pannia, Erich Jönsson ibm (Hongilax) panni ruista ja Erich Hongilachden panni ohraa, VA 1944 f. 6, 7 v, 12 v, vuonna 1552 Erich Jönssonn lainasi pannin ohraa, VA 1946 f. 57 v ja vuonna 1554 Eich Iönsson ibm (Hongilax) osti Ulvilan kuninkaankartanosta pannin ruista, VA 1969 f. 51 v. A-S mp: lk talon V Maarit Martintytär sai takaisin sen maan, jonka Eric Ionsson ibidem oli ostanut hänen isältään, maksamalla myyntisumman Erkille. Samoilla käräjillä Lellaisten talon Ib Mikko Lella sai oikeuden pyytää kalaa (Koskeljärven) vesillä vpunder then engen Emmenniitty (Ämmänniityn rantaan asti) ilman että Eric Hongilachden voisi häntä estää. Näillä käräjillä laamanni Jöns Knuutinpoika antoi myös tuomiokirjeen, jossa Lellaisten kylä sai oikeuden käyttää kalavettä Ämmänniitun alapuolelle asti. VA Vehmaa & Ala-Satakunta II Koa 38 f Tk uusittiin laamanninkäräjien tuomio, ja jälleen mainittiin Eric Hongilachden mahdollisena lellaislaisten estäjänä. Sak kk Erich Hongilax t> talon VI b Olavi Juhonpoika. MIKKO JUHONPOIKA mk , kym , äv 1554:3. Michel Jonsson mk 1554, Michel Iönss.mk 1555, Nebb 1553 Michel Jonss. 3, 1554:3, 1556:3, 1557:2 (vain ripilläkäyvät), 1558: 2. Kym 1557 Michel Jonss. Ruis 2 c, ohra 1 c (= 3 kappaa). Kym 1558 Michel Iönsson ruis 2 c, ohra 1 c (= 3 kappaa). Lv : 1-½ -1. Sak lk Michill Ionsson ij Hongilax t> kuninkaan palvelija Jaakko Martinpoika. LAURI JUHONPOIKA mk 1561-, kym Äv 1561: 2:18, 1569:2½. Lass (Lasse) Iönss, Ionss mk , 1571, kym , Sak kk Lasse Jönsson Hongilax päivätyöt suorittamatta. Hv 1571 Hongilax: Lasse Ionsson ku 5, hev -, le 1, nk , la -, oa 30:5, ny 2. II JUHO OLAVINPOIKA mk , äv 1540:1, 1541: 2½, 1544:3. Karja 1540: hev 1, härkiä:2, le 3, nk 1, la 7, ny 8,375. Ions Ols. mk 1540, Jons ijsoi mk 1544, 1546, jöns Ysoij mk 1552.

11 1720 HEIKKI JUHONPOIKA mk 1554-, kym Äv 1554:4, 1555:3, 1557:4. Henric Ionsson mk 1554, Hen. Ionss. Mk 1555, Hen. Iönss. Mk Kym 1548 Hen. Jonss. ruis ¼, ohra 3 c, pavut 2 c (= 10 kappaa). Kym 1557 Hen. Jonss. ruis ¼, ohra 2 c, kaura 1 c (= 8 kappaa). Nebb 1547 Hen. Jonsson 4, nebb 1552 Henric Jonsson 2, 1553, 1554, 1556:3, 1557:1 (vain ripillä käyvät), 1558:1. Kym 1558 ruis 4 c, ohra 3 c (= 7 kappaa). Lv 1548:2, : Viljaostot 1551: Henrich Jönsson aff Hongilax panni ruista, Hen. Jonssonn ibidem (Hongilax) lainasi pannin ruista, VA 1944 f. 6,17. A-S mp: kk Hendrick Iönsson Hongilax t> Birith Vårenpän (talo VI). Lm Hindrich Jönson Hongilax kevk , Henrich Jonsson i Hongilax t-kevk , Henrich Ionsson Hongilax ksk , Hen. Simonsson (?) Hongilax tk , Henric Ionsson Hongilax kevk , Hen. Ionsson ij Hongilax sk , lk , Hen. ionsson Hongilax sk , lk , Hen. ionsson ij Hongilax kk , Hendrich Iönsson Hongilax tk ja kk eli yhteensä 12 kertaa. Sak sk Hendrich Hongilacten huonot aidat ja sillat ( tuohon aikaan oli vain talossa II Heikki niminen isäntä), tk Hen. Swrisilmä i Hongilax t> Thomas Snickare (Laukola talo III?), sijoitus taloon II epävarma. Sk Hen. Jonsson Hongilax huonot aidat, sillat, tiet ja ojat, sk hen. Ionsson ij Hongilax ei ollut suorittanut vuosien 1566 ja 1567 verorahoja eikä muitakaan vuotuisia veroparseleita. Hv 1571 Hongilax: Hen. Ionsson ku 6, hev 1, härkiä 1, le 3, nk , la 6, oa 111:-, ny III PIETARI mk , äv 1540: 3½, 1541: 3, 1544: 3½. Karja 1540: hev 1, härkiä 4, le 3, nk 2, la 6, ny Per Fimj mk 1546, Peder Finnj mk TUOMAS PIETARINPOIKA nebb 1547 Tomas Ffimi 4. Kym 1548 Thomas Perss. ruis 2 c, ohra 2 c, pavut 1 c (=5 kappaa) Lv 1548:1. Vuonna 1551 Thomas Persson aff Vaanis (??) osti Kokemäenkartanosta pannin ruista, VA 1944 f. 6 v (edellä kolme Honkilahdelta). PIRITTA mk , kym Äv 1554: 4. Biritta vida mk 1554, Birgitta vida mk 1555, 1558, Birita vida mk Nebb 1552 Birita enckia 5, nebb 1553 Biritha änchia 5, nebb 1554:7, nebb 1556 Birgitta vida 5, nebb 1557 Birita vida 2 (vain ripillä käyvät), nebb Kym 1557 Biritta änckia ruis ¼ pannia, ohra 1 c (= 6 kappaa). Kym 1558 vehnä ½ c, ruis 5 c, ohra 2 c (= 7½ kappaa). Lv : Vuonna 1554 Birgitta vidua osti Ulvilan kuninkaankartanosta pannin ruista, VA 1969 f. 51 v. A-S mp: sk Biritta Hongelax sai kolmen markan sakon huonoista aidoista ( vastasi siis jo vuonna 1550 talon kunnossapidosta). Sak sk Biritha enckia ibm (Hongilax) ei ollut suorittanut vuosien 1566 ja 1567 verorahoja eikä muitakaan vuotuisia veroparseleita ( vastasi siis edelleen talon velvollisuuksista).

12 1721 HEIKKI ERKINPOIKA mk 1569, kym Äv 1569: 3. Hindrick (Hen., Henrich, Hendrich) Ersson, Erson, Erss., Erichss, Erichson mk 1569, 1571, kym , Sak sk Hen. Erichsson ibm (Hongilax) huonot aidat, tiet, sillat ja ojat, kk Hen. Erichsson ij Hongilax sakko työnteosta pyhäpäivänä. Lv : ½ - 1½ - 2. Taloa ei ole hv IV HEIKKI OLAVINPOIKA mk , äv 1540: 2½, 1541: 3, 1554: 3½. Karja 1540: hev 1, härkiä 4, le 4, nk 2, la 4, ny Hen. Hongi: mk 1546, Henric Hongilax mk Nebb 1547 Hen. Oluffson 5. Vuonna 1551 Henrich Erickson aff Hongilax osti Kokemäenkartanosta pannin ruista, VA 1944 f. 7 v. (Voi olla talon III Heikki Erkinpoika). Varsinais-Suomen maakirjassa vuodelta 1540 on Lapin pitäjän Vaaljoen kylän kohdalla sanottu, että ulkopitäjäläiset Hen. I. Hongilax sekä Mannilan ja Mestilän asukkaat maksavat yhdeksän äyriä veroja eräistä niityistä (faksimilepainos s. 293). MARTTI HEIKINPOIKA mk , kym Äv 1554: 3. Vuoden 1558 maakirjaan lisätty: öde (tarkoittanee vain puuttuvaa kykyä suoriutua veroista). Morten Hen.ss. mk , 1557, Morten Hen.sson mk Kym 1548 Morten Hen.ss. ruis 3 c, ohra 3 c, pavut 2 c ( = 8 kappaa). Kym 1557 Morthen Henderss. Ruis 1 c, ohra 1 c. Nebb 1552 Morten Henricksson 4, nebb Morten Hen.ss. 1553:5, 1554: 5, 1556: 4, 1557:2 (vain ripillä käyvät), 1558: 2. Kym 1558 Morthen Hen.sson ruis 3 c, ohra 2 c (= 5 kappaa). Lv 1548: 3, : Viljaostot 1551: Morthen Henrichsson ibm (Hongilax) osti ruista 3 pannia ja Morthen Hen.sson aff Hongilax lainasi pannin ruista, VA 1944 f. 6, 17. A-S mp: lk Mortten Hendricksson i Hongilax kuninkaan käskystä huolimatta humalisto jäänyt pystyttämättä, kevk Mortten Hongilax tuomittiin uudelleen saamaan korvauksen siitä hevosesta, jonka hän oli menettänyt Kauttuan Knuutin (talo XI, Sillanpää) sillan huonon kunnon vuoksi. Aikaisempi tuomio on annettu ennen kesää Sk Mortten Hendricksson ibidem (Hongilax) huonot aidat ja sillat. HEIKKI MARTINPOIKA mk , 1569, kym Äv 1564: 2: 18, 1569: 2½. Hen. Morthenss. Kym 1561, Hendrich Morthenss. Mk Sak sk Hendrick Morthensson Hongilax huonot aidat, sillat, tiet ja ojat, ei humalistoa. TUOMAS MIKONPOIKA kym 1567-, mk 1570, äv 2½. Thomas Michelss. kym 1567, , Thomas Michelson mk Hv 1571 Hongilax: Thomas Mi:lsson ku 8, hev 1, härkiä 1, le 1, nk , la 5, oa 74,-, ny V autioitunut ANTTI MARTINPOIKA mk , äv 1540: 1½, 1541: 2. Karja 1540: hev 1, härkiä 1, le 2, nk 1, la 4, ny 6. An. Anders Mortensson mk 1546, 1552, Nebb 1547 Anders Fimj 4, nebb 1552 Anders Finni 5, nebb 1553 Anders Mortenss. 5, nebb 1554 ei ole. Kym 1548 Anders

13 1722 Mortenss. ruis 3 c, ohra 2 c, vehnä 1 c, pavut 2 c (yht. 8 kappaa). Lv 1548: 1. Vuonna 1551 Anders Morthensson ibm (aff Vaanis??) osti Kokemäenkartanosta ½ pannia ruista, VA 1944 f. 6 v. Vuonna 1551 Anders Morthensson ibm (Hongilax) osti Kokemäenkartanosta ruista ½ pannia ja lainasi pannin, VA 1944 f 7 v, 17, vuonna 1552 Anders Morthensson aff Hongilax lainasi ohraa pannin, VA 1946 f. 57 v. Vuonna 1554 Anders Mortenss. Hongilax osti Ulvilan kuninkaankartanosta ½ pannia ruista, VA 1969 f. 51. Vuoden 1555 maakirjaan on lisätty Antin kohdalle öde anno 55. Talo on jäänyt asumattomaksi, sillä Antti siirtyi isännöimään Komoisten yksinäistilaa. Hongilahdella naapurit ryhtyivät viljelemään talon V maita, koska sen äyreistä on lisätty taloille II ja Vib kummallekin yksi (1557). MAARIT eli MAISA MARTINTYTÄR A-S mp: lk Maritt Morttensdotter i Hongilax tuomittiin saamaan takaisin isänsä aikoinaan talon I Erkki Juhonpojalle myymän maan. Erkin tuli saada rahansa takaisin vtoff Marita. (Maarit ei voi olla talon Iv Martti Heikinpojan tytär, sillä tuskin tytär pystyi perumaan isänsä eläessä tämän kauppoja ilman, että tätä mainitaan asianosaisena nimeltä. Tuo isä on selvästikin jo vainaja, ja nimi Martti esiintyy Honkilahdella patronyyminä muuten vain talon V Antti Martinpojalla, joten todennäköisesti Maarit oli Antin sisar.) Ilmeisesti Antti ei ole ollut valmis antamaan hänelle sisaren osuutta ilman isän laittoman kaupan perumista. Koska Maarit ja Maisa ovat saman Margareeta-nimen kansanomaisia muotoja, oletan seuraavien A-S mp:n kohtien koskevan samaa naista: sk Maisa i Hongilax tuomittiin maksamaan takaisin Kuolimaan Heikki Juhonpojalle (Lapin pitäjästä) kaksi karpiota ruista ja kuormallisen heiniä, tk Maisa i Hongilax sai kolmen markan sakon, koska ei ollut maksanut velkaansa Kuolimaan Heikille. ERKKI JUHONPOIKA Kym 1557 Erich Jonss. ruis 1 Kappa. Kym 1558 Erich Ionsson ruis 1 c. Ei maksa kumpanakaan vuonna lv eikä nebb. Nebb 1560 nebb 1, ei lv. Mk 1561 Erich Jönss., äv 3:5. Kym 1561 Erich Jonss. Ruis 1 c, ohra 1 c, kaura 1 c, ei lv eikä nebb. Edelleen maakirja 1562, , äv 3:5, mk äv 3:18. Kym edelleen Nebb 1562: 1. Ilmeisesti on niin että tämä Erkki Juhonpoika (=? talon I Erkki Juhonpoika on ottanut viljelläkseen talon V maita ja osittain myös talon VII. Vuonna 1561 hän on päässyt iin pitkälle, että hänelle on asetettu maavero, ja samalla alennettiin maita jonkin aikaa viljelleiden talojen II ja VI b veroja. Sak kk Erich Jonsson Honkilax vastuupakoilu. Hv 1571 Hongilax: Erick Ionsson ku 4, hev 1, härkiä 1, le 2, nk , la 1 oa 64½, ny VI Vuorenpää TUOMAS JUHONPOIKA mk 1540-, äv 1540: 3½, 1544: 4½, 1554: 2½ (talo jaettu), 1557: 4½ (talo VII liitetty). 1561:2:20, 1564: 3, 1569:3:8. Karja 1540: hev 1, härkiä 4, le 5, nk 2, la 6, ny Thomas Vorenpä mk 1546, Thomas Worenpä mk 1552, Thomas Jonsson mk 1554, 1558, Thomas Iönss. mk 1555, Nebb 1547 Thomas Jacopss. (?) 8, nebb 1552 Thomas Jonss(on) 5, 1553:7, 1556: 5, 1557: 2 (vain ripilläkäyvät), 1558: 4. Kym 1548

14 1723 Thomas Ionss. ruis ½, ohra ½ pannia, pavut 2 c (= 22 kappaa). Kym 1557 Thomas Ionsson ruis 3 c, ohra 2 c. Kym 1558 Thomas Ionsson ruis 4 c, ohra 2 c ( =6 kappaa) Lv 1548:5, : 2½-2-3. Lm Thomas Ionsson Hongilax sk , lk , kk 1565, sk , Thomas Jonsson ij Hongilax kk , Thomas Ionsson Hongilax sk , lk ja thomas Ionsson ij Hongilax kk eli yhteensä 8 kertaa. Sak kk Thomas Jonsson Hongilax heinävero maksamatta, sk Thomas i Hongilax honot aidat ja sillat. Hv 1571 Hongilax: Thomas Ionsson ku 48, hev 1, härkiä 2, le 3, nk , la 12, vuohia 18, oa 195½, ny VI b OLAVI JUHONPOIKA mk 1554-, äv 1554:2, 1555:4, 1557:5, 1561: 2, 1569: 1: 20. Olof Jonsson mk 1554, Oleff Jönss. Mk 1555, Nebb 1552 Olof Jonsson 2, nebb Oleff Jonss. 1553: 3, , 1556: 3, 1557: 3 (vain ripilläkäyvät), 1558: 2. Kym 1557 Oleff Jonss ruis 1 c, ohra 1 c. Kym 1558 Oleff Jonsson ruis 1 c, ohra 2 c (= 3 kappaa). Lv : Vuonna 1554 Oluff Iönss. Hongilax osti Ulvilan kuninkankartanosta pannin ruista, VA 1969 f. 51 v. Sak sk Oleff Hongilacten huonot aidat ja sillat, kk talon I Erkki t> Oleff Jönsson ibm, sk Oloff Jonsson ij Hongilax ei ollut maksanut vuosien 1566 ja 1567 verorahoja eikä muitakaan veroparseleita. Hv 1571 Hongilax: Oleff Ionsson ku 4, hev 1, härkiä 1, le 1, nk , la 1, oa 66:4, ny PIRITTA A-S mp: kk talon II Heikki Juhonpoika t> Birith Vårenpän. VII autioitunut KNUUT MIKONPOIKA mk , äv 1540: 2½, 1541: 2, 1544: 4½, 1554: 3, 1555: 2, mk 1555 merkintä: öde anno 55. Karja 1540: hev 1, härkiä 1, le 3, nk 2, la 2, ny Knut, Knutt Harma mk 1546, 1552, Knut Michilss. mk Nebb 1547 Knuth Mickilsson 2, nebb 1552 ei ole, nebb ei ole. Kym 1548 Knut Mickelss. ruis 2 c, ohra 1c, pavut 2 c (= 5 kappaa) Lv 1548:-. Vuonna 1551 Knut Mickilsson ibm (Hongilax) osti pannin ruista Kokemäenkartanosta, VA 1944 f. 7. A-S mp sk Knwt Kiffui i Hongilax huonot sillat ja aidat. VILPPU PIETARINPOIKA nebb 1560 Philppus 1. Kym 1569 Philippus, kym 1570 Philpus, kym 1571 Philpus Perss. Lv : Sak lk Filpus Persson Hongilax vastuupakoilu, kk Philpus Persson Hongilax vastuupakoilu, kk Philpus Persson ij Hongilax huonot aidat ja sillat. VIII JUHO mk , äv 1541:2. Ehkä myös seuraava: kym 1569 Jons husman, kym 1570 Jöns husman, lv :0-0. Talon VII Knuutin vero nousi 1544 äv 2½ (Juhon talo liitetty?)

15 1724 Euran käräjillä Honkilahden taholta väitettiin Mannnilan vallanneen Runnelonn åija nimisen niityn Honkilahden alueelta. Tällöin oikeudelle esitettiin laamanni Jöns Knuutunpojan antama tuomiokirje, jonka mukaan kumpikin kylä saisi pitää entiset niittynsä, vaikka olivatkin toisen kylän rajojen sisällä. Tällaisia niittyjä olivat Runom sillda, Hauttakärfuan myllensu, Åijan Nijttu kangar, Kåsken Järfwensu ja Yppensu. Mannilan yökunta (mannila nattbool kym 1548) Kukin yökunnan kylä muodosti oman jakokuntansa AUVAINEN Awais mk 1540, Awis mk 1541, Auvais mk 1544, Auuas mk 1546, 1557, nebb 1556, Affwais nebb 1552, Affuais mk 1552, Awaijs mk 1554, Auffuais nebb 1553, Awas mk Maksoi kymmenykset ruotsalaisen vero-oikeuden mukaan. I MATTI TUOMAANPOIKA mk 1540-, äv 1540: ½, 1541: 1, 1554: 1½. Karja 1540: hev 1, härkiä 2, le 2, nk 2, la 5, ny Madz Mrda mk 11546, Madz Mnda mk 1552, Madz Thomass. mk , 1557, Madz Thomasson mk Nebb 1547 Mattz Thomasson 4, nebb 1552 Madz Thomasson 5, nebb 1553 Matz Thomass. 6, 1554: 4, 1557: 3, 1558: 2. Kym 1548 Matz Thomass. ruis 1 c, ohra 2 c, pavut 2 c. Kym 1557 Matz Thomass. ruis 3 c, ohra 2 c, pavut 1 c. Kym 1558 Madz Thomasson ruis 5 c, ohra 2 c, pavut 1 c. Lv 1548: 1, : 2½ -1-2½. A-S mp: sk Madz Thomasson Awasten vahvistutti kaupan, jolla hän myi 14 markan edestä peltoa ja niittyä Kauttuan kylässä Heikki Vilpunpojalle (Kauttua talo III) Sak sk Mattz Ionson (?) ibm (Auffuais) ei ollut maksanut vuosien 1566 ja 1567 verorahoja eikä muitakaan veroparseleita, kk Madz Tomasson Auffuais ei saapunut päivätöihin kuninkaankartanoon. Hv 1571 Affuais: Mattz Thomasson ku 6, hev 1, härkiä -, le 2, nk , la 16, oa 99:-, ny II JAAKKO MATINPOIKA mk , kym Äv 1540: 1, 1554: 2½, 1561: 1: 18. Karja 1540: hev -, härkiä 2, le 3, nk 2, la 5, ny Jacop sutari mk 1554, Jacop sutare mk 1555, 1557, Jacop sutar mk Nebb 1547 Jacop Mattzss. 5, nebb 1552 Jacop Matzsson 5, nebb Jacop swtare 8 7, nebb 1556: 5, nebb 1557 Jacop sutare 6 (vain ripilläkäyvät), nebb 1558: 5. Kym 1548 Jacop swtare rui 2 c, ohra 2 c, pavut 2 c. Kym 1557 Jacop skomakare ruis 2 c, ohra 2 c. Kym 1558 Jacop skomakar ruis 5 c, ohra 2 c, pavut 1 c. Lv 1548: 2, : Hv 1571 Affuais: Jacop Matzsson ku 15, hev 1, härkiä 2, le 4, nk , la 4, oa 138:1, ny 12. TUOMAS JAAKONPOIKA sak tk Thomas Jacopsson i Awas sai 40 markan sakon, koska oli maannut väkisin Euphemia i Mestilä (talo?). MARTTI JAAKONPOIKA sak tk Antonius j Mestilä (talo?) t> Morthen Jacopsson j Affwais.

16 JAAKKO TUOMAANPOIKA mk , äv 1569:1:18. Jacop Thomosson mk 1569, Jacob Thomoszon mk Vuoden 1571 maakirjassa on Jacopp Grelss., mutta tämä maakirja on muutenkin epäluotettavampi kuin edelliset III JUHO JAAKONPOIKA mk , äv 1540: 2, 1541: 2½, 1544: 2, 1546: 3. Karja 1540: hev -, härkiä 2, le 3, nk 3, la 6, ny Jons Jopsson mk , 1558, Iöns Iacopss. mk Nebb 1547 Jonss Jacopsson 6, nebb Jons Jopss. 6-6, 1556: 5, 1557: 3 (vain ripilläkäyvät). Kym 1548 Ions Iopss. ruis 2 c, ohra 3 c, pavut 1 c. Lv 1548: 2, : 1½ - 2. HEIKKI JUHONPOIKA mk 1561-, kym 1557-, Äv 1561: 3, 1569: 2½. Hen Iönss. mk , Henn. Iönnsn mk Nebb 1552 Henric Ionsson 6, nebb 1558 Hendrich Ionson 3 (vain ripilläkäyvät). Kym 1557 Hen. Jonss. ruis 3 c, ohra 2 c. Kym 1558 ruis 3 c, ohra 2 c. Lv 1558: 1½. Vuonna 1551 Henrich Jönsson aff Auuoisby osti Kokemäenkartanosta ruista 4 pannia, VA 1944 f. 6. A-S mp: kevk Hendrick Auffuoisten tuomittiin maksamaan velkansa neljä markkaa Mannilan Paavolle (talo IV b). Velka oli maksamaton osa siitä vahingonkorvauksesta, jonka Heikin piti maksaa Paavolle tämän tamman menetyksestä. Kk Henrich Jonsson Awasthen t & talon IV Yrjö Mikonpoika. Sak sk Hen. Jonsson Auffuais huonot aidat, sillat ja ojat, syyskäräjillä sakotettiin vuosien 1566 ja 1567 verojen maksamatta jättämisestä sekä Hen. Mattzsson ij Auffuais ja Hen. Nilsson ij Auffais. Jälkimmäinen lienee Heikki Juhonpoika, kun taas edellinen voi olla talosta I. Kk Hen. Jönsson Auffuais ei saapunut päivätöihin kuninkaankartanoon. Hv 1571 Affuais: Hen. Ionsson ku 5, hev 1, härkiä -, le 1, nk , la 1, oa 57:7, ny IV MIKKO mk , äv 1540:3, 1541: 2½, 1542: 3½. Karja 1540: hev 1, härkiä 2, le 2, nk 2, la 6, ny YRJÖ MIKONPOIKA mk 1544-, äv 1544: 3½, 1569:4. Iören seppä mk 1546, 1552, Jören Michilss. Mk , 1557, Nebb 1547 Jören Mickilson 8, nebb 1552 Jörghen Michelsson 5, : 6-6, 1556:5, 1557: 2 (vain ripilläkäyvät), 1558: 3. Kym 1548 Jörghen Michaeli ruis 1 c, ohra 1 c, pavut 1 c. Kym 1557 Jörgian Michelss. Ruis ¼ pannia, ohra 3 c (= 8 kappaa). Kym 1558 Jören Michelsson (koko talo) ruis 5 c, ohra 5 c, kaura 1 c, pavut 1 c. Lv 1548: 2 (koko talo), : 1-2-1½. Lm Jören Mickelson Auoijsist sk , Jören Auaisten kk , Jören Michilsson Auuoijs sk , Jören Michilsson Awast tk , kk , Jören Michilsson Awasist , Jören Michilsson Awais kk 1565, Jören Michilsson Awaisten lk , Jörenn Michilsson ij Awais kk , Jören Michilsson Auffuais sk ja kk eli yhteensä 11 kertaa. A-S mp: sk Joren Michilson Auasisth pääsi vapaaksi noituussyytteestä vannottuaan itse 12:na puhdistusvalan, kevk

17 Jören i Auffwais sai myymästään hevosesta puuttuvat 2 markkaa kahden todistajan vannottua hänen saatavansa oikeaksi. Kk Jörghen Mickelson Awasthen t & talon II Heikki. Sk Jörghen seppä (= sakkoluettelon Jören Awoijsten) t> Birith ibidem (talo?). Sak sk Jören Michilsson Auosten huonot aidat ja sillat. Hv 1571 Affuais: Jören Mi:lsson ku 5, hev -, härkiä 1, le 2, nk , la 4, oa 88:1, ny 7.5. SIPI MIKONPOIKA kym 1548 Siffred Michaeli ruis 1 c (kylvö ¾ pannia), ohra 2 c, pavut 1 c (kevätkylvö 3 pannia). taloihin sijoittamatta: PIRITTA A-S mp: Euran tk Hinnerjoen Kaarina Martintytär sai pitää sen hevosen, jonka oli vaihtanut vtof Birit Auffuois, Euran sk talon IV Yrjö seppä t> Birith ibidem. MANNILA Mannila mk 1541, 1544, 1546, 1552, , Mannila by kym 1548, Mannilaby kym Maksoi kymmenykset suomalaisen verooikeuden mukaan. I MARKKU ERKINPOIKA mk 1540-, kym Äv 1540:2, 1541: 2 ½, 1544: 3, 1554: 2 ½, 1561: 3: 18. Marcus Mannilan mk 1540, Marcus Kasko mk 1546, 1552, Marcus Ericsson mk 1554, Marcus Erichss. mk 1555, Marcus Ericss. mk 1557, Marcus Eichson mk 1558, Karja 1540: hev 1, härkiä 1, le 2, nk 1, la 4, ny 6. Kym 1548 Marcus Ericss. ruis ¼ pannia, ohra 3 c, vehnä 1 c, pavut 2 c (= 11 kappaa). Kym 1557 Marcus Erichss. Ruis 3 c, ohra 3 c, vehnä 1 c, pavut 1 c (= 8 kappaa). Kym 1558 ruis 5 c, ohra 5 c, pavut 1 c (= 11 kappaa). Lv 1548: 1, : 2 ½ ½.Nebb 1558: 3. Vuonna 1551 Marcus Erichsson (edellä kolme Mannilan isäntää) lainasi Kokemäenkartanosta pannin ruista, VA 1944 f. 17. A-S mp: kk Birith Henrichsdotter i Mannilaby (talo?) vahvistutti Mannilassa olevan perintömaansa lunastuksen under Marcus Erichson ibidem och hans arffuom. Lm Marcus Mannila tk + kevk Sak sk talon VIII Heikki Markunpoika t> Marcus Erichsson ibm, kk-sk Marcus Ersson Mannilan sai sakon vahingonteosta Marketta Laurintyttären (kylä ja talo?) Honkilahden alueella sijaitsevalla niityllä nimeltä Lefwieierff. Hv 1571 Mannila: Marcus Ersson ku 8, hev -, härkiä 2, le 2, nk , la 8, oa 99: 2, ny 9.5. II HEIKKI ANTINPOIKA mk , kym Äv 1540:2, 1544: 4, 1555: 2, ½. Karja 1540: Hev-, härkiä 2, le 1, nk 1, la 4, ny 4. Hen. Kanungi mk 1546, Henric Kanunghi mk Hen. Anderss. mk , 1557, Hen. Andersson mk Kym 1548 Hen. Anderss. ruis 2 c, ohra 1 c, vehnä 1 c, pavut 2 c (yht 6 kappaa). Kym 1557 Henrich Anderss. ruis 1 c, ohra 1 c. Kym 1558 ruis 2 c, ohra 2 c. Lv 1548: 1, : ½ Nebb 1558: 2.

18 1727 Vuonna 1551 Henrich Anderssonn ibm (Mannila) lainasi Kokemäenkartanosta pannin ruista, VA 1944 f. 17. Sak sk Hendrich Andersson ibm (Mannilan) huonot aidat ja sillat, tk Hen. Andersson j Mannila t> talon IV b Markku Paavonpoika. Sk Hen. Mattzsson (?) ibm (Mannila) verorästejä. ERKKI PIETARINPOIKA mk 1565-, kym Äv 1565: 1 ½. Vuonna 1551 Erich Persson aff Mannila osti Kokemäenkartanosta pannin ruista, VA 1944 f. 7 v ja 1552 Erich Persson ibm (Mannila) lainasi samasta paikasta pannin ohraa, VA 1946 f. 58. Sak sk Erich Persson ibm (Mannila) ei ollut maksanut vuosien 1566 ja 1567 verorahoja eikä muitakaan veroparseleita. Hv 1571 Mannila: Erick Persson ku 3, hev -, härkiä -, le -, nk , la 4, oa 27:3, ny 2.5. III Huntu HEIKKI Euran käräjillä vahvistettiin euralaisten Ulvilan Leistilän, Masian ja Tattaran kylien kanssa tekemä sovinto maiden käytöstä. Sen vahvistajina oli kuusu miestä molemmista pitäjistä, Euran puolesta mm. Henrich Hunttu, FMU III 2373 k. OLAVI Olluf Hundo oli lm Euran kk 1493, VA Vehmaa & Ala-Satakunta II Koa 39, Euran kär f. 433 v, FMU V Kirje on tekaistu, mutta siihen on voitu lautamiesluettelo ottaa jostakin aidosta keskiaikaisesta kirjeestä. PAAVO LAURINPOIKA mk 1540-, kym Äv 1540: 2, 1541: 2 ½, 1544: 3, 1554: 2, 1569: 2 ½. Karja 1540: hev 1, härkiä 2, le 2, nk -, la 3, ny Pol Hundu mk 1546, Påuall Hundu mk 1552, Poual Larss(on) mk , Påual Larss. mk 1557, Påval Larson mk Kym 1548 Påffual Larss. ruis 1 c, ohra 1 c, pavut 2 c, ei lv. Kym 1557 Pouall Larss. ruis 1 c, ohra 1 c. Kym 1558 ruis 2 c, ohra 2 c (yht. 4 kappaa). Lv 1548: 1, : 1-0- ½. Nebb 1558: 2. Vuonna 1551 Poffuall Larsson aff Mannila lainasi Kokemäenkartanosta pannin ruista ja 1552 Påffuel Larsson ibm (Mannila) pannin ohraa, VA 1944 f. 17, 1946 f 57 v. A-S mp: kevk auvaisten Heikillä (talo III) oli maksamatta hevosesta vahingonkorvausta -> Poual Mannilan neljä markkaa, sk Påuall Mannilan tuomittiin maksamaan velkansa Toraman Klemetille (Säkylän Pyhäjoki talo VII). Sak kk-sk talon VIII a Heikki Markunpoika t> Påualz hustru, sk talon VIII a Heikki Markunpoika t> Poll Larssons hu ibm, sk 1567 Poll Jonsson (?) ij Mannila ei ollut maksanut vuosien 1566 ja 1567 verorahoja eikä muitakaan parseleita. Hv 1571 Mannila: Påual Larsson ku 4, hev 1, härkiä 1,le 2, nk , la 8, oa 88:2, ny 9. IV a + b TUOMAS JUHONPOIKA mk , äv 1540: 4 ½, 1541: 5 ½, 1544: 4 (talo jaettu). Karja 1540: hev 1, härkiä 2, le 4, nk 4, la 8, ny 11. Thomas Ionsson mk 1544, 1546, Kym 1548 Thomas Ionss ruis ¼ pannia, ohra ½ pannia, vehnä 1 c, pavut 4 c (yht. 1 panni). Lv 1548: 4.

19 1728 Lm Thomas Mannilan sk , kk , kevk A-S mp: kk Thomas Ionson Mannilan jm talon V Tuomas Tuomaanpojan ja Clemet Ionssonin Säkylä (Pyhäjoki talo VII) välillä, tk Thomas Mannilan sai sakon kuuden muun kera kihlakunnantuomion rikkomisesta, kun ei ollut aiemmasta tuomiosta huolimatta maksanut velkaansa Lapin hallintopitäjän nimismiehelle Matti Juhonpojalle Korven kylästä ja Kuolimaan Heikki Juhonpojalle. Samalla velvoitettiin suorittamaan rahat kuuden viikon sisällä. (Koska velalliset olivat muutoin Mestilästä ja yksi Honkilahdelta, kyse on ilmeisesti ollut häviöstä rajariidassa Lapin Kuolimaata vastaan). IV a SIMO TUOMAANPOIKA mk kym Äv 1554:5. Simon Tomasson mk 1554, Simon Thomass. mk 1555, 1557, Kym 1557 Simon Thomass. Ruis ¼, ohra ¼ pannia, vehnä 1 c, kaura 2 c (= 13 kappaa). Kym 1558 ruis 5 c, ohra ½ pannia, kaura 3 c, pavut 2 c (yht. 20 kappaa = 1 panni). Lv : Nebb 1558: 4. Viljaostot 1551 Simon Thomasson aff Mannilaby 3 ½ pannia ruista Kokemäenkartanosta, VA 1944 f. 6, ja 1554 Simon Thomass. Mannila osti Ulvilan kuninkaankartanosta pannin ruista sekä Simon Thomasson Manila Köyliönkartanosta pannin ohraa, va 1969 f. 51, 54. Lm Simon Mannila lk , Simon Mannilan kevk , Simon Thomasson (sak.l.: Simon Mannilan) sk , Simon Mannilan kk , Simon Tomasson Mannila tk , kk , kevk , Simon Tomasson ibm (Mannila) t-kevk , Simon Thomasson Mannilan k-sk , Simon Olsson (?) Mannilan sk , Simon Thomasson Mannila lk eli yhteensä 11 kertaa. Sak kk 1565 Simon Thomasson Mannila huonot aidat, sillat, tiet ja ojat, ei humalistoa. Kk Simon Tomasson Mannila ei saapunut päivätöihin kuninkaankartanoon. Hv 1571 Mannila: Simon Thomasson ku 17, hev 2, härkiä 1, le 2, nk , la 12, oa 126:3, ny 12. IV a 1 LAURI SIMONPOIKA 1571 Lass Simonss. näbb 2, komål 2, kym ruis 2, ohra 2 c, pavut 1 kappaa. IV a 2 ERKKI SIMONPOIKA 1571 Erich Simonss. näbb 2, komål 1, kym ruis 2, ohra 1 kappaa. IV b (Paavola) PAAVO mk , äv 1544: 1 ½. Pol Jacon mk 1546, Pol Jacopsson mk Kym 1548 Pol Andersson ruis 2 c, ohra ¼, vehnä 1 c, pavut 2 c (yht. 10 kappaa), lv 1. MARKKU PAAVONPOIKA mk 1554-, kym 1557-, äv 1554: 7 (kylän muista taloista on samaan aikaan vähennetty 5 ¼ äyriä, samalla koko kylän vero on noussut 7 äyriä), 1561: 4 ½, 1570: 3: 18. Marcus Pålss. mk 1554, Marcus Poualss. Mk 1555, 1557, Marcus Poualsson mk Kym 1557 Marcus Poualss. Ruis ¼ kappaa, ohra 3 c, kaura 2 c, pavut 1 c (= 11 kappaa). Kym 1558 ruis 5 c, ohra 5 c, kaura 2 c, pavut 2 c (yht. 14 kappaa). Lv : Nebb 1558: 3.

20 1729 Vuonna 1552 Marcus Påffuellss. ibm (Mannila) lainasi Kokemäenkartanosta pannin ohraa, VA 1946 f. 58, ja vuonna 1554 Marcus Polss. Mannila osti Ulvilan kuninkaankartanosta pannin ruista, VA 1969 f 50 v. A-S mp : kk Marcus Påualson Mannilan tuomittiin maksamaan velkansa Lellaisten Ingeborgille (talo?). Lm Marcus Mannilan tkn , kevk , kk , Marcus Poualsson Mannilan sk , kevk , Marcus Poualsson i Mannila kk , Marcus Påffualsson ibm (Mannila) kevk , Marcus Powalsson Mannila tk-kevk , Marcus Mannilan etsikkokäräjät Porin kuninkaankartanossa , Marcus Polsson Mannilan sk , Marcus Poualsson (ei kylää) lk , Marcus Pålsson Mannisten kk 1565, Marcus Polsson Mannila sk , Marcus Mannila sk , Marcus Polsson Mannila lk , Marcus Polsson ij Mannila lk , Marcus Polsson Mannila sk , lk , Marcus Polsson ij Mannila kk , Marcus Poffualsson Mannila sk , Marcus Polsson Mannila tk ja kk eli yhteensä 22 kertaa. Marcus Polsson Mannila (tai ij Mannila) todisti kunnossapitovelvollisuutensa laiminlyöneiden listan oikeaksi sk 1565, sk 1566, sk 1567, kk 1568 ja sk Sak tk talon II Heikki Antinpoika t> Marcus Poualsson, sk Marcus Pollsson ij Mannila t> Turajärven Erkki Vilpunpoika (talo III). Hv 1571 Mannila: Marcus Polsson ku 6, hev -, härkiä 1, le 2, nk , la 2, oa 69: 6, ny V TUOMAS TUOMAANPOIKA mk 1540-, äv 1540: 1 ½, 1554: 2 ½, 1561: 2, 1564: 1 ½, 1565: 2, 1569: 2: 2, 1570: 1 ½, 1571: 2: 20. Karja 1540: hev -, härkiä 2, le 2, nk 1, la 2, ny Thomas Vasicka mk 1544, Tho. Vas: mk 1546, Thomas Wasicka mk 1552, Thomas Thomasson mk 1554, 1558, Thomas Thomass. Mk 1555, Kym 1548 Thomas Thomass ruis 2 c, ohra 2 c, pavut 2 c (yht. 6 kappaa). Kym 1557 Thomas Thomass. Ruis 3 c, ohra 2 c. Kym 1558 ruis 3 c, ohra 5 c, pavut 1 c (yht. 9 kappaa). Lv 1548: 4, : Nebb 1558: 5. A-S mp: kk määrättiin 6 miestä tutkimaan Säkylän Klemetti Juhonpojan (Iso-Säkylä talo XVII) vaimon isänperinnön määrää ja sitten osittamaan se af Thomas Thomasson Mannila. Sak tk Thomas Visicka Mannilan vastuupakoilu, lk Thomas Thomasson Mannila sakko vahingonteosta Löyttylän Matti Juhonpojan (talo I) niityllä. Hv 1571 Mannila: Thomas Thomasson ku 4, hev 1, härkiä 1, le 1, nk , la 3, oa 74:-, ny VI autioitunut ( maat talolle VIII) ERKKI mk , äv 1540: 1, 1541: 2. Karja 1540: hev 1, le 1, ny 3. VII TUOMAS MIKONPOIKA mk 1540-, kym 1557-, äv 1540: 2 ½, 1554: 3 ½, 1561: 3: 6. Thomas Mickelss. mk , Thomas Kaijsti mk 1546,

1.1.1.1. Pekka Eerikinpoika Nakari (1732-1809) 836 h.

1.1.1.1. Pekka Eerikinpoika Nakari (1732-1809) 836 h. Matti Kiiski (1570-) Matti Matinpoika Kiiski (1600-) Yrjö Matinpoika Kiiski (1632-1673) 1. Tuomas Yrjönpoika Kiiski (1650-1721) 1.1. Marketta Tuomaantytär Kiiski, Nakari (1683-1740) 1.1.1. Eerik Martinpoika

Lisätiedot

Kyläkeskiviikko Elsa Hietala

Kyläkeskiviikko Elsa Hietala Kyläkeskiviikko 12.3.2014 Elsa Hietala www.karttaikkuna.fi Laakso 1986: Suur-Loimaan historia I Laakso 1986: Suur-Loimaan historia I Seppä (Heikki Kipsä) Polo (Luukas Polo) Jaettiin 1562 Tuomo ja Heikki

Lisätiedot

Kalle Kallenpoika Sorri

Kalle Kallenpoika Sorri 1 Perhe 1 I Hanna Kustaantytär Rekola Kansakoululla keittäjänä sodan aikana ja jälkeen, s. 13.2.1872 Kulkkila, Teisko, k. 4.8.1960. Ollut Wärmälän kylän, Iso-kartanon palkollisten kirjoilla. 2.6.1891 Muutti

Lisätiedot

Rautajärven torpat ja torpparit Asutus1694-1713 sivu 1/29

Rautajärven torpat ja torpparit Asutus1694-1713 sivu 1/29 Rautajärven torpat ja torpparit Asutus1694-1713 sivu 1/29 Rautajärvi Pietilä Esko Pekanpoika 1695 Sipi Sipinpoika 1695 Kollanen Yrjö Paavonpoika 1695 Niilo Pertinpoika 1695 Erkki Juhonpoika 1701 Erkki

Lisätiedot

3/8 vero Isäntä Juho Taavinp, emäntä Kaisa Antti ja Antti rengit, Liisa ja Maria piiat, 1, 1, 2, 2, yht 6 sav 1

3/8 vero Isäntä Juho Taavinp, emäntä Kaisa Antti ja Antti rengit, Liisa ja Maria piiat, 1, 1, 2, 2, yht 6 sav 1 1802 Henkikirjat Savonkylä fimit Lt 191-195 ja Lt 553-556 talo n: mant. vero kr 1. 3/4 _ Söderkärnä vanha perintötalo 5/8 mant. 1781 lisämant.1/8 mant. lunastettu 1781myös perintökirja yht 3/4 mant perintö.

Lisätiedot

Jaakko Sarvela: Talonhaltijaluettelo. Talonhaltijaluettelon tietoja ei ole tarkistettu, muutamiin kohtiin

Jaakko Sarvela: Talonhaltijaluettelo. Talonhaltijaluettelon tietoja ei ole tarkistettu, muutamiin kohtiin Jaakko Sarvela: Talonhaltijaluettelo Niilo Liakka: Ilmajon pitäjä, II-painos 1986. Ilmajoen kunnan ja Ilmajoki-Seuran luvalla. Talonhaltijaluettelon tietoja ei ole tarkistettu, muutamiin kohtiin tietoihin

Lisätiedot

Jurkoja. SUKUTUTKIMUS MUISTIO 14.9.2011 Into Koivisto ja Markus Koivisto JURKOJA JA KOIVISTOLAISIA 1600-LUVUN INKERISSÄ

Jurkoja. SUKUTUTKIMUS MUISTIO 14.9.2011 Into Koivisto ja Markus Koivisto JURKOJA JA KOIVISTOLAISIA 1600-LUVUN INKERISSÄ SUKUTUTKIMUS MUISTIO 14.9.2011 Into Koivisto ja Markus Koivisto JURKOJA JA KOIVISTOLAISIA 1600-LUVUN INKERISSÄ Lähde: Pähkinälinnan läänin henkikirjat Inkerinmaalla henkikirjoja (manthals längd) on 1600-luvulla

Lisätiedot

Antti Laakkosen jälkeläisiä TAULU 1

Antti Laakkosen jälkeläisiä TAULU 1 Antti Laakkosen jälkeläisiä 14.6.2011 TAULU 1 I Antti Laakkonen, s. noin 1690, k. 26.4.1758 Liperi, Tutjunniemi. Tutjunniemen kylän N:o 4 eli Laakkolan isäntänä oli vuoteen 1758 saakka Antti Laakkonen.

Lisätiedot

Valitse näppäimet Ctrl+F niin saat etsintäruudun näkyviin Kirja Sivu Nimi Pitäjä Kylä Aika

Valitse näppäimet Ctrl+F niin saat etsintäruudun näkyviin Kirja Sivu Nimi Pitäjä Kylä Aika Etelä-Pohjanmaan historia II henkilöluettelo Valitse näppäimet Ctrl+F niin saat etsintäruudun näkyviin Kirja Sivu Nimi Pitäjä Kylä Aika E-P hist. II 221 Lauri Toppari Ylistaro 1540-luku E-P hist. II 221

Lisätiedot

Henrik Leinon esi-isät

Henrik Leinon esi-isät Henrik n esi-isät Sukujuuret ja n hovi Teemu Harri www.kotiweb.kotiportti.fi/leino 10.06.2006 Sukukokous 2006 1 Säkkijärvi - Lahnajärvi Karjalan alue oli rauhaton sotien takia 1700-luvun alussa ja Ison

Lisätiedot

Y L Ä - S A T A K U N N A N K I H L A K U N T A

Y L Ä - S A T A K U N N A N K I H L A K U N T A 945 Y L Ä - S A T A K U N N A N K I H L A K U N T A L E M P Ä Ä L Ä N H A L L I N T O P I T Ä J Ä k = 1/24 - osia maaveron koukkuluvusta, ei äyriluvusta 1/12-osia kuten esim. Pirkkalassa ja Kangasalla.

Lisätiedot

Sukuselvityksen kohde. Eva Kustaantytär -, Stenholm. s. 23.11.1834 Noormarkku. ja hänen esivanhempansa. Tulostettu: 21.10.2014

Sukuselvityksen kohde. Eva Kustaantytär -, Stenholm. s. 23.11.1834 Noormarkku. ja hänen esivanhempansa. Tulostettu: 21.10.2014 Sukuselvityksen kohde Eva Kustaantytär -, Stenholm s. 23.11.1834 Noormarkku ja hänen esivanhempansa Tulostettu: 21.10.2014 Tekijä: Risto Sajaniemi Kuutamokatu 8 A 2 02210 ESPOO Puhelin +358(0)400 448 218

Lisätiedot

SUKUSELVITYKSEN KOHDE. Israel Johaninpoika Iso-Luukas o.s. Luukas s Ikaalinen, Vatsiainen. ja hänen esivanhempansa. Tulostettu:

SUKUSELVITYKSEN KOHDE. Israel Johaninpoika Iso-Luukas o.s. Luukas s Ikaalinen, Vatsiainen. ja hänen esivanhempansa. Tulostettu: SUKUSELVITYKSEN KOHDE Israel Johaninpoika Iso-Luukas o.s. Luukas s. 29.11.1720 Ikaalinen, Vatsiainen ja hänen esivanhempansa Tulostettu: 05.07.2016 Tekijä: Kirsti Rantala SUKUJUTUT -ohjelma ATK-palvelu

Lisätiedot

Näille kahdelle tulee niitty kaksistaan Saukkolan (Saukoila) kylässä, huomioitu foliossa 98 numerolla 20, tulee heinää

Näille kahdelle tulee niitty kaksistaan Saukkolan (Saukoila) kylässä, huomioitu foliossa 98 numerolla 20, tulee heinää C1 94-95 Sääminki Otavanniemi Kommerniemi Lars Röös 1646 Tulkinta: Heikki Rantatupa lyhenteet: ta = tynnyrinala, lass=(kesä)kuorma heinää PIENSAVON KIHLAKUNTA SÄÄMINGIN PITÄJÄ NOTARUM EXPLICATIO SELITYSOSA

Lisätiedot

1. Susanna Matintytär, Kortesmäen emäntä Seinäjoelta. Syntynyt Ilmajoella kuoli , haudattu Ilmajoella

1. Susanna Matintytär, Kortesmäen emäntä Seinäjoelta. Syntynyt Ilmajoella kuoli , haudattu Ilmajoella Hakemisto 1. Susanna Matintytär, Kortesmäen emäntä Seinäjoelta. Syntynyt Ilmajoella 21.07.1720 - kuoli 28.02.1750, haudattu Ilmajoella 11.03.1750. 2. Johan Rein, Knuuttilan vanhaisäntä Kauhajoelta, nimismies.

Lisätiedot

KAAVIN RETUSEN KOSUSET. Taulu 1

KAAVIN RETUSEN KOSUSET. Taulu 1 KAAVIN RETUSEN KOSUSET Taulu 1 Paavo Kosunen, talollinen Kaavin Retusessa, * 1666/1669 (1673 Kuopio, Tuusniemi?) 9.6.1751 Kaavi, Retunen Kaisa Voutilainen, * 1678 22.5.1759 Kaavi, Retunen 1. Heikki, *

Lisätiedot

Leppävirta 1644 (VA 8576:102-) Leppävirta

Leppävirta 1644 (VA 8576:102-) Leppävirta Leppävirta 1644 (VA 8576:102-) Leppävirta 4. Eerik Simonpoika 1, poika 1, renki 1, piika 1 2. Paavo Tahvanainen 1, vaimo 1 2. Lauri Leppänen 1, vaimo 1 2. Lauri Könönen 1, vaimo 1 2. Tuomas Savolainen

Lisätiedot

ASUIN- SYNTYMÄ- SYNT.AIKA PITÄJÄ PAIKKA PITÄJÄ PAIKKA NIMI TAP.AIKA JULKAISU SIVU

ASUIN- SYNTYMÄ- SYNT.AIKA PITÄJÄ PAIKKA PITÄJÄ PAIKKA NIMI TAP.AIKA JULKAISU SIVU Vanhempien Juuret lehtien henkilöluettelot asuinpaikan mukainen järjestys Valitse näppäimet Ctrl+F niin saat etsintäruudun näkyviin ASUIN- SYNTYMÄ- SYNT.AIKA PITÄJÄ PAIKKA PITÄJÄ PAIKKA NIMI TAP.AIKA JULKAISU

Lisätiedot

SYNTYMÄ- ASUIN- SYNT.AIKA PITÄJÄ PAIKKA PITÄJÄ PAIKKA NIMI TAP.AIKA JULKAISU SIVU

SYNTYMÄ- ASUIN- SYNT.AIKA PITÄJÄ PAIKKA PITÄJÄ PAIKKA NIMI TAP.AIKA JULKAISU SIVU Vanhempien Juuret lehtien henkilöluettelot aakkosellinen järjestys Valitse näppäimet Ctrl+F niin saat etsintäruudun näkyviin SYNTYMÄ- ASUIN- SYNT.AIKA PITÄJÄ PAIKKA PITÄJÄ PAIKKA NIMI TAP.AIKA JULKAISU

Lisätiedot

Niilo Liakka: Ilmajoen pitäjä

Niilo Liakka: Ilmajoen pitäjä Niilo Liakka: Ilmajoen pitäjä 1 / 29 Valitse näppäimet Ctrl+F niin saat etsintäruudun näkyviin SYNTYMÄ- ASUIN- SYNT.AIKA PITÄJÄ PAIKKA PITÄJÄ PAIKKA NIMI TAP.AIKA SIVU Ilmajoki Peldan Gabriel 1 Wilskman

Lisätiedot

Nimien yleisyys Väestörekisterikeskuksen mukaan 2000-luvulla

Nimien yleisyys Väestörekisterikeskuksen mukaan 2000-luvulla Nimien yleisyys Väestörekisterikeskuksen mukaan 2000-luvulla (M = miehiä, N = naisia, S = Suomessa, Ulk. = ulkomailla; Nyk. = nykynimenä, Ent. = entisenä nimenä, Kuoll. = kuolleita po. nimisiä) Nämä yleisyysluvut

Lisätiedot

UUDENKIRKON JA KIVENNAVAN WESTERISIÄ /JW

UUDENKIRKON JA KIVENNAVAN WESTERISIÄ /JW UUDENKIRKON JA KIVENNAVAN WESTERISIÄ 1500-1700 23.11.2013/JW Lähteinä on käytetty Kansallisarkiston Digitaaliarkiston voudintilejä ja läänintilejä sekä Ruotsin Riksarkivetin ruotuluetteloita. Alempana

Lisätiedot

Puun ostot ja hinnat huhtikuu Kantohintojen nousu pysähtyi huhtikuussa. Päivitetyt tiedot metsätilaston taskujulkaisusta.

Puun ostot ja hinnat huhtikuu Kantohintojen nousu pysähtyi huhtikuussa. Päivitetyt tiedot metsätilaston taskujulkaisusta. Puun ostot ja hinnat huhtikuu 2000 Toimittajat: Martti Aarne Kaarina Linna 24.5.2000 529 Kantohintojen nousu pysähtyi huhtikuussa Puukaupan tahti on hiljenemässä kesää kohti mentäessä. Huhtikuussa metsäteollisuus

Lisätiedot

KUKA KUKIN OLI MERIKARVIALLA JA SIIKAISISSA 1750-1756. eli

KUKA KUKIN OLI MERIKARVIALLA JA SIIKAISISSA 1750-1756. eli KUKA KUKIN OLI MERIKARVIALLA JA SIIKAISISSA 1750-1756 eli Merikarvian ja Siikaisten talot ja asukkaat Merikarvian pastoraatin ensimmäisen rippikirjan mukaan järjestettynä Raimo E. Harju 2000-2016, TURKU

Lisätiedot

Esipolvet henkilölle Ida Kuusisto os. Anttila

Esipolvet henkilölle Ida Kuusisto os. Anttila Esipolvet henkilölle Ida Kuusisto os. Anttila Seppo Tamminen Hämeenlinna Sisällysluettelo. Ida... Kuusiston......... os.... Anttila...... esipolvet.............................................................................

Lisätiedot

Perunkirja emäntä Maria Antintytär Orava os. Söderkärnä, s 28.09.1744 k. 05.05.1808,

Perunkirja emäntä Maria Antintytär Orava os. Söderkärnä, s 28.09.1744 k. 05.05.1808, Perunkirja emäntä Maria Antintytär Orava os. Söderkärnä, s 28.09.1744 k. 05.05.1808, Vuonna 1808, 15 päivä joulukuuta, toimitti allekirjoittanut omaisuuden ylöskirjauksen ja jaon Oravan verotalossa Savonkylässä

Lisätiedot

vero kr 1 5/8 - Söderkärnä 5/16 - isäntä Taavi Antinp.ja vaimo Susanna, veli Herman Antinp. ja vaimo Anna poika Erkki ja piika Kaisa 6 1

vero kr 1 5/8 - Söderkärnä 5/16 - isäntä Taavi Antinp.ja vaimo Susanna, veli Herman Antinp. ja vaimo Anna poika Erkki ja piika Kaisa 6 1 1774 Henkikirjat filmi Es 2503 talon n: ja mant. verolla yht. savut. vero kr 1 5/8 - Söderkärnä 5/16 - isäntä Taavi Antinp.ja vaimo Susanna, veli Herman Antinp. ja vaimo Anna poika Erkki ja piika Kaisa

Lisätiedot

Kaavi 3 Martti Laakkosen ja Anna Holopaisen jälkeläisiä 22.1.2011 TAULU 1 I Martti (Mårten) Laakkonen Anna Holopainen Martti (Mårten) Laakkonen

Kaavi 3 Martti Laakkosen ja Anna Holopaisen jälkeläisiä 22.1.2011 TAULU 1 I Martti (Mårten) Laakkonen Anna Holopainen Martti (Mårten) Laakkonen Kaavi 3 Martti Laakkosen ja Anna Holopaisen jälkeläisiä 22.1.2011 TAULU 1 I Martti (Mårten) Laakkonen, s. 1707, k. 4.6.1788 Tuusjärvi. Puoliso: Vihitty 31.7.1737 Anna Holopainen, s. n.1713, k. 7.2.1766

Lisätiedot

Nuoret työttömät ja nuorisotakuun toteutuminen Pohjois-Karjalassa (tiedot työnhakijan asuinkunnan mukaan)

Nuoret työttömät ja nuorisotakuun toteutuminen Pohjois-Karjalassa (tiedot työnhakijan asuinkunnan mukaan) Nuoret työttömät ja nuorisotakuun toteutuminen Pohjois-Karjalassa (tiedot työnhakijan asuinkunnan mukaan) Syyskuu 2015 Pohjois-Karjalan ELY-keskus 1 Alle 25-vuotiaat työttömät työnhakijat Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

Nuoret työttömät ja nuorisotakuun toteutuminen Pohjois-Karjalassa (tiedot työnhakijan asuinkunnan mukaan)

Nuoret työttömät ja nuorisotakuun toteutuminen Pohjois-Karjalassa (tiedot työnhakijan asuinkunnan mukaan) Nuoret työttömät ja nuorisotakuun toteutuminen Pohjois-Karjalassa (tiedot työnhakijan asuinkunnan mukaan) Joulukuu 2015 Pohjois-Karjalan ELY-keskus 1 Alle 25-vuotiaat työttömät työnhakijat Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

Maanmittaushallituksen pitäjänkartat polyedriprojektiossa 1: :

Maanmittaushallituksen pitäjänkartat polyedriprojektiossa 1: : Maanmittaushallituksen pitäjänkartat polyedriprojektiossa 1:20.000 1916 1932: (Timo Meriluoto) (Päivitetty 7.2.2015) [Huom! Luettelon lähtöoletuksena on, että MMH teki kaikista 1916 1924 laatimistaan pitäjänkartoista

Lisätiedot

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016 Kuolinpesä metsän omistajana Projektineuvoja Jorma Kyllönen Tietoinen metsänomistus -hanke 2 Kuolinpesä Puhekielessä perikunta Itsenäinen verotusobjekti,

Lisätiedot

Puoliso: Petter Korhonen, s. 26.11.1809. Vanhemmat: Johan Korhonen ja Margareta Korhonen. 17.4.1808.

Puoliso: Petter Korhonen, s. 26.11.1809. Vanhemmat: Johan Korhonen ja Margareta Korhonen. 17.4.1808. TAULU 1 I Pekka Korhonen, s. 1575, k. 1635. Vilppu s. 1615. Tauluun 2. Heikki s. 1601. Tauluun 86. Sipi s. 1603. Tauluun 97. TAULU 2 (taulusta 1) II Vilppu Korhonen, s. 1615, k. 1675. Vilppu s. 1645. Tauluun

Lisätiedot

maaliskuun ostomäärät ovat olleet keskimäärin 2,7 miljoonaa kuutiometriä.

maaliskuun ostomäärät ovat olleet keskimäärin 2,7 miljoonaa kuutiometriä. Puun ostot ja hinnat maaliskuu 1998 Toimittajat: Eero Mikkola Kaarina Linna 20.4.1998 431 Maaliskuun puukauppa 1,5 miljoonaa kuutiometriä Yrityskohtaisten puukauppasopimusten odottelu näkyi maaliskuun

Lisätiedot

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa Kaupunginhallituksen konsernijaosto 28 09.08.2013 Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa 530/090/2012

Lisätiedot

Hattula Tenholan sukuhaara 1. kotisivuversio 22.04.2006 TAULU 1 I Anders Puoliso: N.N. Lapset: Olof Andersson Lakkonen. Tauluun 2.

Hattula Tenholan sukuhaara 1. kotisivuversio 22.04.2006 TAULU 1 I Anders Puoliso: N.N. Lapset: Olof Andersson Lakkonen. Tauluun 2. Hattula Tenholan sukuhaara 1. kotisivuversio 22.04.2006 TAULU 1 I Anders Puoliso: N.N. Olof Andersson Lakkonen. Tauluun 2. TAULU 2 (taulusta 1) II Olof Andersson Lakkonen, Talollinen Tenholan Lakkosella.

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Ilmaolympiapistoolin SM-kilpailut 2012 Eräluettelo Lauantai 24.3.2012 Sivu 1 (6)

Ilmaolympiapistoolin SM-kilpailut 2012 Eräluettelo Lauantai 24.3.2012 Sivu 1 (6) Lauantai 24.3.2012 Sivu 1 (6) I erä klo 11:00, toinen puolikas 15:00 1. Y 2. Heikkinen Matti P-HA Y 3. Helassalo Heikki RSA Y 4. Virtanen Seppo P-HA Y 5. Meinander Ari LAS Y 6. Nevalainen Tarja SA Y 7.

Lisätiedot

tämän vuoden raakapuun hintaodotuksista hidasti kevään puukauppaa. pysty- ja hankintakaupoilla

tämän vuoden raakapuun hintaodotuksista hidasti kevään puukauppaa. pysty- ja hankintakaupoilla Puun ostot ja hinnat toukokuu 1998 Toimittajat: Eero Mikkola Irma Kulju 17.6.1998 437 Puukaupan verkkainen tahti jatkui toukokuussa Yksityismetsien puukauppa kävi verkkaisesti kevään aikana, vaikka tukkipuun

Lisätiedot

Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Konetekniikan laitos. Työn nimi. Kandidaatintyö Erkki Esimerkki

Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Konetekniikan laitos. Työn nimi. Kandidaatintyö Erkki Esimerkki Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Konetekniikan laitos Työn nimi Kandidaatintyö 02.04.2016 Erkki Esimerkki Aalto-yliopisto, PL 11000, 00076 AALTO www.aalto.fi Tekniikan kandidaatintyön tiivistelmä

Lisätiedot

Työnantajan on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä

Työnantajan on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä 1 (5) IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2002 (TT-STTK) I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Yleinen soveltamisala Tämä sopimus koskee toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen irtisanomista toimihenkilöstä johtuvasta tai hänen

Lisätiedot

Esipolvet henkilölle Erik Johan Tuomaanpoika

Esipolvet henkilölle Erik Johan Tuomaanpoika Esipolvet henkilölle Erik Johan Tuomaanpoika Seppo Tamminen Hämeenlinna Sisällysluettelo. Erik.... Johan...... Tuomaanpojan............. esipolvet...........................................................................

Lisätiedot

Hannu Numminen 2017 Sivu 1 / 22

Hannu Numminen 2017 Sivu 1 / 22 Hannu Numminen 2017 Sivu 1 / 22 TAULU 1 I Paavali Yrjänänpoika, talollinen (Huru), k. 1703 Huittinen, Sampu, Huru, haudattu 15.11. 1703 Huittinen. Puoliso: 9.6. 1679 Huittinen Maisa (Margareta) Simontytär,

Lisätiedot

Eila Väänänen Eila Marjatta Väänänen, o.s. Tahvola

Eila Väänänen Eila Marjatta Väänänen, o.s. Tahvola Eila Väänänen Eila Marjatta Väänänen, o.s. Tahvola, syntyi 22.1.1922 Lappeella ja kävi kansakoulun 1928 1934 Lappeen Simolassa ja lyseon pääosin Viipurissa 1934 1939. Eila 13-vuotiaana Eila ja äiti Irene

Lisätiedot

1801 Henkikirjat Savonkylä filmit Lt Es 2508, Lt

1801 Henkikirjat Savonkylä filmit Lt Es 2508, Lt 1801 Henkikirjat Savonkylä filmit Lt 96-98. Es 2508, Lt 1538-39 talo n: mant. verol savut vero kr 1. 3/4 - Söderkärnä vanha perintötalo 5/8 mant. 1781 lisämant.1/8 mant. lunastettu 1781 myös perintökirja

Lisätiedot

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 21.4.2016 16:00 sairaus Aalto Touko

Lisätiedot

Puukauppa kävi syyskuussa erittäin vilkkaana. Metsäteollisuuden viikoittaiset ostomäärät olivat 1,1 1,8 miljoonaa kuutiometriä.

Puukauppa kävi syyskuussa erittäin vilkkaana. Metsäteollisuuden viikoittaiset ostomäärät olivat 1,1 1,8 miljoonaa kuutiometriä. Puun ostot ja hinnat syyskuu 1997 Toimittajat: Eero Mikkola Kaarina Linna 22.10.1997 410 Metsäteollisuus osti syyskuussa lähes 6 miljoonaa kuutiometriä puuta Puukauppa kävi syyskuussa erittäin vilkkaana.

Lisätiedot

3 sirppiä a) 8 runst 2 2 lapioa a) 10 kill 20 1 lapio 6 2 peltokuokkaa 12 1 peltokuokka 6 1 kytökuokka 8 1 saha 12 1 rautakanki 32 2 auran

3 sirppiä a) 8 runst 2 2 lapioa a) 10 kill 20 1 lapio 6 2 peltokuokkaa 12 1 peltokuokka 6 1 kytökuokka 8 1 saha 12 1 rautakanki 32 2 auran Perunkirja Matti Esanpoika Luomala (Orava) s. 17.02.1754. k. 11.07.1806 Vuonna 1806 14 päivälokakuuta toimitti pyynnöstä allekirjoittanut uudistilallisen Matti Esanpoika Luomalan kuoleman jälkeen hänen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 2/2014 SIVU 6/2014. PAIKKA Seurakuntakeskus, os. Latokartanontie 5

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 2/2014 SIVU 6/2014. PAIKKA Seurakuntakeskus, os. Latokartanontie 5 KIRKKOVALTUUSTO LISTA 2/2014 SIVU 6/2014 AIKA Tiistai 27.5.2014 klo 18.00 PAIKKA Seurakuntakeskus, os. Latokartanontie 5 Aakula Kari Haikka Juha Hietanen Markku Hjerppe Ilkka Jaakkola Riitta Jokinen Kaarina

Lisätiedot

Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva. Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia

Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva. Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia t.1 s.63 Omaisuuden osalta: avioliitossa omaisuuden ja velkojen erillisyys, mutta avioliitossa

Lisätiedot

HALIMAAN ASEMAKYLÄ KANGASALAN ASEMASEUDUN OMAKOTIYHDISTYS RY.

HALIMAAN ASEMAKYLÄ KANGASALAN ASEMASEUDUN OMAKOTIYHDISTYS RY. SEPPO ILMARI KALLIO KANGASALAN ASEMAN HISTORlAA HALIMAAN ASEMAKYLÄ KANGASALAN ASEMASEUDUN OMAKOTIYHDISTYS RY. Alkuperäisteos: HALIMAAN ASEMAKYLÄ Kangasalan Aseman historiaa Seppo Ilmari Kallio 1995 Kustantaja:

Lisätiedot

Julkisoikeuden laitos Aineopinnot OTK, ON täydennystentti

Julkisoikeuden laitos Aineopinnot OTK, ON täydennystentti OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA FINANSSIOIKEUS Julkisoikeuden laitos Aineopinnot OTK, ON täydennystentti 30.9.2004 Vastaukset kysymyksiin 1, 2, 3a ja 3b eri arkeille. Kysymykseen 4 vastataan erilliselle

Lisätiedot

FM i luftvapenskytte Sastmola Resultat ÄLG

FM i luftvapenskytte Sastmola Resultat ÄLG FM i luftvapenskytte Sastmola 2016 Resultat ÄLG Klass S15 1. Antti Santakangas ST 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen MF 157 5. Juuso Ahola La 156 13 tävlande i klassen

Lisätiedot

03. Nissnikun tila. Nissniku, Brita Lönnberg 1917, Reprokuva Kirkkonummen kunta, kulttuuripalvelut, kuvaaja tuntematon

03. Nissnikun tila. Nissniku, Brita Lönnberg 1917, Reprokuva Kirkkonummen kunta, kulttuuripalvelut, kuvaaja tuntematon 03. Nissnikun tila Nissnikun tilan varhaisimpia merkintöjä on löydetty vuodelta 1557, kun Nissnikun maakirjassa mainitaan henkilö nimeltä Gregorius Nilsson. 1600-luvun alussa mainitaan Matz Nilsson Nissebystä.

Lisätiedot

Otto ja Saima Myllymäen esivanhemmat. 13.6.2015 Reino Myllymäki

Otto ja Saima Myllymäen esivanhemmat. 13.6.2015 Reino Myllymäki Otto ja Saima Myllymäen esivanhemmat 13.6.2015 Reino Myllymäki Sukututkimuksesta Sukututkimusta on monenlaista. Voidaan selvittää jonkin henkilön esivanhempia, jolloin kysymys on lähinnä kuolleiden ihmisten

Lisätiedot

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliitto r.y. Sivu 1 (6) Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliiton tunnustuspalkinto Tunnustuspalkinto on annettu vuodesta 1949 lähtien

Lisätiedot

Humppi, k. 20.6.1910 Saarijärvi Koskenkylä

Humppi, k. 20.6.1910 Saarijärvi Koskenkylä Poikosten sukuseura Juho Junno Poikosen 1788 esivanhemmat 1 (5) Taulu 1 1. Johan "Junno" Juhonpoika Poikonen (98), renki, talollinen, s. 16.8.1788 Karstula Pääjärvi Poikola, k. 6.9.1873 Karstula Humppi,

Lisätiedot

Toimitettaessa verotusta vuodelta 2004 voidaan todeta, että yhtiön kirjanpidon mukainen voitto on 250 000 i. Lisäksi todetaan seuraavaa:

Toimitettaessa verotusta vuodelta 2004 voidaan todeta, että yhtiön kirjanpidon mukainen voitto on 250 000 i. Lisäksi todetaan seuraavaa: OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA FINANSSIOIKEUS Julkisoikeuden laitos Aineopinnot OTK, ON täydennystentti 2.12.2004 Vastaukset kysymyksiin 1, 2, 3a ja 3b eri arkeille. Kysymykseen 4 vastataan erilliselle

Lisätiedot

Pyydän ilmoittamaan virheistä, niin saadaan ne korjatuksi, toki muutoinkin saa ottaa yhteyttä.

Pyydän ilmoittamaan virheistä, niin saadaan ne korjatuksi, toki muutoinkin saa ottaa yhteyttä. Sukuselvityksen kohde Iisalmen Pulkat 8 sukupolvea Tulostettu: 07.01.2014 Tekijä: Juha Rönkkö Tiedot ovat keskeneräiset ja saattavat sisältää virheitä, joten niihin tulee suhtautua epäilevästi ja varauksella.

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1. Maaseututoimi, Bäckasinkuja 1 A, Liljendal. ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1. Maaseututoimi, Bäckasinkuja 1 A, Liljendal. ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Yksityistiejaosto AIKA 15.08.2012 klo 18:00-21:40 PAIKKA Maaseututoimi, Bäckasinkuja 1 A, Liljendal LÄSNÄ Wikström Gudrun puheenjohtaja Karlsson Mikael varapuheenjohtaja

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1 EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015 Kirkkovaltuusto 27.5.2015 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 27.5.2015 klo 18.30 19.35 PAIKKA Mannilan kesäkoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Paavilainen

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus kesätentti

Yleinen velvoiteoikeus kesätentti Yleinen velvoiteoikeus kesätentti 14.8.2007 Vastaustilaa kysymyksissä nro 1-3 on yksi sivu, ellei kysymyksen kohdalla ole toisin sanottu. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun

Lisätiedot

VEIKKO HOKKANEN: SUURPORKUN PAAKKISIA

VEIKKO HOKKANEN: SUURPORKUN PAAKKISIA VEIKKO HOKKANEN: SUURPORKUN PAAKKISIA Taulu 1 I. Simo Paakkinen. Syntynyt 26.10.1785 Raudussa (Porkku). Talollinen. Kuollut 01.04.1824 Raudussa (Porkku). Puoliso Maria Miina. Syntynyt 31.01.1783 Raudussa.

Lisätiedot

VETERAN'S NORDIC CHAMPIONSHIPS 2016

VETERAN'S NORDIC CHAMPIONSHIPS 2016 Hollolan Hälvälä ja Vierumäki Areena 07. - 10.07.2016 14.21.40 50m Pistooli erä 1, torstai 7.7.2016 klo 13:15-15:00 1 2 Tarja Sorri FIN D45 3 Helena Peltoniemi FIN D45 4 Kirsti Kaaro FIN D45 5 Jaana Salo

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2014 SIVU 6/2014. PAIKKA Seurakuntakeskus, os. Latokartanontie 5

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2014 SIVU 6/2014. PAIKKA Seurakuntakeskus, os. Latokartanontie 5 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2014 SIVU 6/2014 AIKA Tiistai 27.5.2014 klo 18.00 19.02 PAIKKA Seurakuntakeskus, os. Latokartanontie 5 Aakula Kari Haikka Juha Hietanen Markku Hjerppe Ilkka Jokinen Kaarina

Lisätiedot

Saunavaaran Halosia 1 (6)

Saunavaaran Halosia 1 (6) Saunavaaran Halosia 1 (6) 1. Entbacka, Anna Magdalena, * Esse 5.2.1805 oo Petter Skutnabba 1 child of No. 1 Entbacka, Anna 2. Skutnabb, Maria Lovisa, * Juva (Kangais 4) 19.10.1832, + Kontiolahti 1.9.1882

Lisätiedot

Erät Ilmaolympiapistoolin SM kilpailut 2012 lauantai

Erät Ilmaolympiapistoolin SM kilpailut 2012 lauantai Erät Ilmaolympiapistoolin SM kilpailut 2012 lauantai 24.3.2012 I erä klo 11 00 toinen puolikas 15 00 Joht Torikka, tulk. Huhtamäki/ Alho 2. Heikkinen Matti P-HA Y 3. Helassalo Heikki RSA Y 4. Virtanen

Lisätiedot

Saaminki_ Säämingissä asuneet Laakkoset etsii sukupuutansa / sukuhaaraansa TAULU 1

Saaminki_ Säämingissä asuneet Laakkoset etsii sukupuutansa / sukuhaaraansa TAULU 1 Saaminki_0 17.10.2014 Säämingissä asuneet Laakkoset etsii sukupuutansa / sukuhaaraansa TAULU 1 Simon Laakkonen (Lakoin). Tauluun 2. Simon Laakkonen (Lakoin). Tauluun 3. Simon Laakkonen (Lakoin). Tauluun

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Kurittula K Y L Ä K E S K I V I I K K O E L S A H I E T A L A

Kurittula K Y L Ä K E S K I V I I K K O E L S A H I E T A L A Kurittula K Y L Ä K E S K I V I I K K O 1 7. 9. 2 0 1 4 E L S A H I E T A L A Laakso 1986: Suur-Loimaan historia I Laakso 1986: Suur-Loimaan historia I Maakirjatalot 1540 > Sipi Kuritun talo Tuomola

Lisätiedot

Omia esi-isiä suoraan ylenevässä polvessa

Omia esi-isiä suoraan ylenevässä polvessa Omia esi-isiä suoraan ylenevässä polvessa Merikarvian kirkkoherra Tuomas Kellander Längelmäen kirkkoherra Henrik Rainenius Vihdin kirkkoherra Göran Agricola Messukylän kirkkoherra Gustav Lilius Vesilahden

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 26/31.10.2011 446 Kokousaika 31.10.2011 klo 17:00 18:17 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Esipolvet henkilölle Kalle Salmi

Esipolvet henkilölle Kalle Salmi Esipolvet henkilölle Kalle Salmi Seppo Tamminen Hämeenlinna Sisällysluettelo. Kalle..... Salmen...... esipolvet....................................................................................... 1....

Lisätiedot

Kustaa ja Ulriika Tuomolan suvun kolmen polven 170 vuotta 1840-2010

Kustaa ja Ulriika Tuomolan suvun kolmen polven 170 vuotta 1840-2010 Kustaa ja Ulriika Tuomolan suvun kolmen polven 170 vuotta 1840-2010 Vuosi 1840 Venäjän keisarina ja Suomen Suuriruhtinaana on Nikolai I Kantaäitimme Ulriika syntyi Liedossa Vuosi 1842 Kantaisämme Kustaa

Lisätiedot

Vahva korkeasuhdanne jatkui puumarkkinoilla. miljoonaa kuutiometriä yksityismetsistä

Vahva korkeasuhdanne jatkui puumarkkinoilla. miljoonaa kuutiometriä yksityismetsistä Puun ostot ja hinnat joulukuu 2000 Toimittaja: Martti Aarne 19.1.2001 561 Yksityismetsien puukaupassa 12 prosentin kasvu Vahva korkeasuhdanne jatkui puumarkkinoilla vuonna 2000. Metsäteollisuuden puun

Lisätiedot

Erkki Lehtinen: Lapuan historia I Valitse näppäimet Ctrl+F niin saat etsintäruudun näkyviin SYNTYMÄ- ASUIN- SYNT.AIKA PITÄJÄ PAIKKA PITÄJÄ PAIKKA

Erkki Lehtinen: Lapuan historia I Valitse näppäimet Ctrl+F niin saat etsintäruudun näkyviin SYNTYMÄ- ASUIN- SYNT.AIKA PITÄJÄ PAIKKA PITÄJÄ PAIKKA Erkki Lehtinen: Lapuan historia I Valitse näppäimet Ctrl+F niin saat etsintäruudun näkyviin SYNTYMÄ- ASUIN- SYNT.AIKA PITÄJÄ PAIKKA PITÄJÄ PAIKKA NIMI TAP.AIKA SIVU Lapua Abraham 1783 334 Actman Yrjänä

Lisätiedot

Viranoja muuttaa muotoaan

Viranoja muuttaa muotoaan Sivu 1 / 5 Kolme laskeutusallasta valmistunut Viranoja muuttaa muotoaan Karhoismajan vesireittien kunnostusyhdistyksen suurimpiin yksittäisiin hankkeisiin kuuluva Viranojan/ Pikku-Hapuan laskeutusallas

Lisätiedot

Perunkirja Taavi Juhonpoika Åby/Timonen s , k ,

Perunkirja Taavi Juhonpoika Åby/Timonen s , k , Perunkirja Taavi Juhonpoika Åby/Timonen s.23.06.1793, k.29.09.1858, Vuonna 1687 27 päivä Marraskuuta toimitti allekirjoittanut mukana tuomarin valtuuttamat uskotutmiehet lautamies Taavi Söyring ja torppari

Lisätiedot

Poliisien sm-hiihdot sprintti

Poliisien sm-hiihdot sprintti Page 1 / 5 Poliisien sm-hiihdot sprintti T U L O K S E T Oulun Hiihtoseura M60; M55; M50; M45; M40; M35; NYL; MYL; M60_F1; M55_F1; M50_F1; M45_F1; M40_F1; M35_F1; NYL_F1; MYL_F1; M60 Miehet 60 vuotta 1.1

Lisätiedot

Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915

Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915 Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915 Kaivostoimintaa FAMCON:n Suomen kaivoksilla johtanut Jakob Wilson oli syntymänimeltään Jaakko Sjöberg ja lähtöisin pohjanmaalta, Kalajoelta (syntynyt 7.10.1846). Hänen

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa) 06.05.2006 (HK) 1 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 78 5 11 7 15 20 13 20 2 Tanninen Jukka n Kyykkä 73 13 9 13 7 13 5 10 15 12 3 Juvonen Jyrki n Kyykkä 67 15 11 11 0 9 12

Lisätiedot

Ajankohtainen Uno Gygnaeus

Ajankohtainen Uno Gygnaeus Ajankohtainen Uno Gygnaeus I II III SUOMEN KOULUHISTORIALLISEN SEURAN VUOSIKIRJA 2010 Ajankohtainen Uno Cygnaeus Uno Cygnaeuksen juhlavuosi 2010 KOULU JA MENNEISYYS XLVIII IV ISSN 0780-7694 ISBN 978-952-92-8080-3

Lisätiedot

KITEEN HURSKAISTEN SUKUSEURA TOIMINUT 10 VUOTTA. Historiaa

KITEEN HURSKAISTEN SUKUSEURA TOIMINUT 10 VUOTTA. Historiaa KITEEN HURSKAISTEN SUKUSEURA TOIMINUT 10 VUOTTA Historiaa Kymmenen vuotta sitten Korpiojan Hurskaiset päättivät perustaa Juho ja Maria Hurskaisen jälkeläisten sukuseuran. Samaan aikaan oli jo keskusteltu

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/2016

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/2016 JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/2016 Kokousaika 08.06.2016 klo 16.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 45 Kokouksen avaus 46 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 47 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2008 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2008 N:o 126 127 SISÄLLYS N:o Sivu 126 Laki Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / CITYCON FINLAND OYJ MAANKÄYTTÖSOPIMUS- JA ESIKAUPPAKIRJALUONNOS

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / CITYCON FINLAND OYJ MAANKÄYTTÖSOPIMUS- JA ESIKAUPPAKIRJALUONNOS Osapuolet: 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, jäljempänä myös kaupunki PL 38, Villimiehenkatu 1, 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3 2. Kiinteistö Oy Lappeen Liikekeskus Y-tunnus: 0612151-6 c/o Corbel Oy, Laserkatu

Lisätiedot

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1992 vp - HE 132 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion pelastusoppilaitoksista annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion pelastusoppilaitoksista

Lisätiedot

Suomennos Kajaanin kansalaisopisto Sukututkimus/Aktiiviryhmä. 48 No 24

Suomennos Kajaanin kansalaisopisto Sukututkimus/Aktiiviryhmä. 48 No 24 Suomennos Kajaanin kansalaisopisto Sukututkimus/Aktiiviryhmä Jäljennös Perukirja 48 No 24 Vuonna 1790 16. joulukuuta toimitettiin kirjaanpano irtaimesta omaisuudesta talollinen Pauli Määtän jälkeen, Kettulan

Lisätiedot

suomr kaksi salua kuolleet nälkäån lähteny't pois toinen vuosi isantä mainittu lasten opettaja molemmat lähtenyt haudattu kayda ehtoollisella

suomr kaksi salua kuolleet nälkäån lähteny't pois toinen vuosi isantä mainittu lasten opettaja molemmat lähtenyt haudattu kayda ehtoollisella Liite 1 : sanat Xlkuperäinen 2. röker affhunger döde afreest,-e andra anno b, bonde b:te. bemalte barnlårare begge begifivit sigh begrafwen begådt H hel nattr,vård bemälte beswärat aff fallande soot bevis

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M 1 Sami Heikkilä M PH 96 98 194 10 2 Lauri Seppälä M Po 96 98 194 5 3 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 97 94 191 4 Vesa Saviahde M PH 96 94 190 5 Kari Äikäs M KS

Lisätiedot

EESAU JA JAAKOB. c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt Rebekka ja Iisak sekä heidän poikansa Eesau ja Jaakob.

EESAU JA JAAKOB. c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt Rebekka ja Iisak sekä heidän poikansa Eesau ja Jaakob. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) EESAU JA JAAKOB Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Lahai-Roin kaivon tienoilla. Lähde Etelämaassa

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies Nettiraamattu lapsille Jumalan lähettämä mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Karhulan kylä. Teppo Vihola 17.10.2012 Kyläkeskiviikko

Karhulan kylä. Teppo Vihola 17.10.2012 Kyläkeskiviikko 1 Karhulan kylä Teppo Vihola 17.10.2012 Kyläkeskiviikko 2 Mikä Karhula? Olemme Karhulan kylän rajalla, jos kohta Puujalkalan puolella rajaa Karhula alkaa museosta etelään päin ja se sijaitsee Petäjokivarressa

Lisätiedot

SML:N POHJANMAAN PIIRIN PM-KILPAILUT ÄHTÄRISSÄ

SML:N POHJANMAAN PIIRIN PM-KILPAILUT ÄHTÄRISSÄ SML: POHJAMAA PIIRI PM-KILPAILUT ÄHTÄRISSÄ 19.7.2015 TULOKSET METSÄSTYSLUODIKKO Alkuk. Loppuk. Yhteensä 1. Raja Tiia Jalasjärvi 80 73 153 1. Rauma Sami VS-VA 94 90 184 2. Seppälä Lauri Orismala 92 86 178

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Legaatinsaajan. oikeusasemasta. Tapani Lohi

Legaatinsaajan. oikeusasemasta. Tapani Lohi Legaatinsaajan oikeusasemasta Tapani Lohi TALENTUM Helsinki 2011 2011 Talentum Media Oy ja Tapani Lohi Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1500-5 Kariston Kirjapaino Oy 2011 pääpiirteittäin

Lisätiedot

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan kokouksesta 7.11.1969 kello 16.30 alkaen Rautatievirkamiesliitossa. Läsnä: Hannus puheenjohtajana. Mallinen, Santaranta, Hovi, Hiltunen ja Laine sekä Väänänen,

Lisätiedot

TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA

TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA HTSY Verohallinto Päiväys Verohallinto 2 (5) TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA Työeläkevakuutusmaksupetos ja sen törkeä tekomuoto ovat rikosnimikkeitä,

Lisätiedot

Eteläpohjalaiset Juuret henkilöluettelo

Eteläpohjalaiset Juuret henkilöluettelo SYNTYMÄ- ASUIN- SYNT.AIKA PITÄJÄ PAIKKA PITÄJÄ PAIKKA NIMI TAP.AIKA JULKAISU SIVU Ylistaro Kuki Sameli Matinpoika 1704 Juuret 1-2007 4 Annala, Mielty, Laurila, Mononen, Arkkola, Kannastot Ylistaro Kuki

Lisätiedot

Tieyksikkölaskelma Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Tieyksikkölaskelma Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Niemi 748-404-20-68 Niemi Impola Reijo Väinö Samuli, Niittytie 5a, 92330 Karinkanta Asuinkiinteistö ULA 1 900 0,05 0,8 36 36 Ei autoa TK3 Kivimäenniitty 748-401-1-24 Kivimäenniitty Metsä MeL 1,8

Lisätiedot