ALA - S A T A K U N N A N K I H L A K U N T A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALA - S A T A K U N N A N K I H L A K U N T A"

Transkriptio

1 1314 ALA - S A T A K U N N A N K I H L A K U N T A K O K E M Ä E N H A L L I N T O P I T Ä J Ä R A I T I O N N E L J Ä N N E S Kyttälän jakokunta KYTTÄLÄ voina. Skytteläby mk 1540, Skyttäläby mk Maksoi ruokalisän Kokemäen kesäkäräjillä 1652 (Ala-Satakunta I KOa 7 f. 440v) oli esillä kahden Kyttälän isännän riita kahden karpionalan pellosta. Tällöin tuotiin oikeuden nähtäväksi Ala-Satakunnan tuomarin Filpus Tuomaanpojan jonakin vuoden 1475 Marian päivänä antama tuomiokirje, joka koski saman pellon vaihtoa (tai jakoa). FMU IV NIILO Niclis Skytte oli lm niillä laamanninkäräjillä, joissa valtionhoitaja Sten Sturen läsnäollessa tutkittiin Kokemäenjoen nuottakalastuksesta syntyneitä riitoja. RA or.perg., FMU V Niels Skytte oli lm Kokemäen laamanninkäräjillä , RA Finska dombrev och tingsbevis. I Rantala OLAVI , äv 1540: 2½. Karja 1540: hev 1, härkiä 2, le 12, nk 7, la 20, ny 22. Ol. Skyttä mk 1546, Oleff Skyttä mk Kokemäen laamanninkäräjillä Olaffh Skytthe ja Kiattareen Juho Olavinpoika (talo I) ilmoittivat tehneensä maiden vaihdon, jossa Olavi antoi Juholle joka kymmenennen tangon Kyttälästä (?) ja sai Juholta samoin joka kymmenennen tangon Kiattareelta niin peltoa kuin niittyä. FMU VIII 6440 k. Lm Olof Skytte lk , VA Topographica Kokemäki; Oleff Skytta lk , VA Topographica Kokemäki. MATTI OLAVINPOIKA mk , kym Äv 1554: 2½, 1559: 4, 1561: 3 3/4, 1569: 2½. Madz (Matz, Matt.) Olss., Olssonn, Olson, Olwffson, Oloffson, Ol. mk , , kym , Kym neljänä vuonna (panneja): Madz ruis 2-½-¾-½, ohra 1-½-½-¼, kaura 0-1/6-0-1/6, pavut 1/6-1/6-1/6-0. Lv : Lm Madz Skyttä sk , RA De la Gardieska samlingen, orig.; Madz Skytta lk , RA De la Gardieska samlingen, lk , RA De la Gardieska saml. A-S mp lm Madtz (ym.) Skyttä 7 kertaa ja sak Madz (ym.) Skyttä 13 kertaa sekä lm Madz Skytthä sk , Madz (ym.) Olufsson (ym.) Skyttelen sk 1564, lk , kevk 1565, i Skyttelä kk 1568 eli yhteensä 28 kertaa. Km kk 1551 Madtz Skÿttä Haistila > Pehula, sk 1551 Madtz ibidem (Skÿttä) Rudangossa ja Penttilä > Havinki, lk Mattz ibidem (Skÿtte) Pirkkinäinen > Rudanko ja kevk 1552 Mattz ibidem (Skÿttä) Karekselan Meinikkalan, Äimälän ja Peipohjan rajat. Perinnönjako kk 1551

2 Meinikkalassa ja maanjako Heikki Skyttä > Klemetti Purri sk Kevätkäräjillä 1552 Kiattareen Matti Arvidinpoika (talo I) velvoitettiin maksamaan velkansa > Madz Skÿttä). Hv 1571 Skyttälä: Mattz Ollsson ku 40, hev 1, le 4, nk , la 10, oa 153:6, ny II Mäkelä 1315 HEIKKI JUHONPOIKA mk , kym , äv 1540: 2½, 1541: 3, 1554: 4½ (talo III mukana), 1559: 6½, 1561: 6¼. Karja 1540: hev 1, härkiä 2, le 6, nk 4, la 14, ny Hen. Skyttä mk 1546, 1552, Henric (Henrich, Hendrich, Hen.) Iönss., Ionss. Jonsson, Ionson, Iönszon, Ionszonn mk , , He. Io. kym , Kym : ruis 1-1-1½-1, ohra 1-½-½-¼, kaura 0-0-¼-0, pavut 1/6-1/6-1/6-0. Lv : 11½ Henr. Jonsson kym Kokemäen laamanninkäräjillä vahvistettiin se eläkesopimus, jonka Henrik Jönsson Skyttälä oli tehnyt tätinsä Sijtza'n kanssa, VA Topographica Kokemäki or.p., BFH III 215. Kokemäen kuninkaankartanossa pidetyillä etsikkokäräjillä Henriik Skytte oli yksi niistä seitsemästä talollisesta, jotka todistivat laamanni Jöns Knuutinpojan (Kurki) omistavan neljänneksen Vuolteen koskesta talonsa Pyhänkorvan kohdalla. VA Topographica Kokemäki p.kopio, BFH III 236. Lm Henric ibm (Skytta) lk , RA De la Gardieska saml. Kokemäen laamanninkäräjillä (lk) Henric Skytte oli yksi niistä kuudesta maakuntakatselmusmiehestä, jotka todistivat Juho Pajun (Säpilä talo VI) jakoveljineen omistavan Piilajoen rajoin ympäröidyn erämaametsän, RA De la Gardieska saml. A-S mp Hendrick Skÿttä (Henrich Skyttä) oli lm sk kk 1552 kahdeksilla käräjillä. Hen. (Hendrich, Henrich) Skyttä (Skytte) oli lm 13 käräjillä. Lm Hen. Skyttelä sk , Hen. Ersson (?) Skyttälä kevk 1562, Hen. Jonsson Skyttelen sk 1564, Henric Ionsson Skyttelen lk , kev-kk 1565, Hen. Jonsson Skyttelä kk 1567, Hen. Jonsson ÿ Skyttelä lk , Hen. Jonsson Skyttelä sk 1570 ja kk Lisäksi Henrich Skyttä oli Kokemäen kuninkaankartanossa pidetyillä etsikkokäräjillä yksi kuudesta Kokemäen lautamiehestä, VA Ylä-Satakunta KOa 78 f Kaikkiaan lähteissä esiintyviä lautamiehyyksiä on 32 ajalta Henrick Skÿttä (Skytte) oli km 8 kertaa, maiden jakoa suorittamassa 1551 ja perintöä jakamassa kolmesti. Kevk 1551 Hendrick Skÿttä tuomittiin saamaan sen, mitä Jussi Pehu (Mäkikylä talo I) oli velkaa Kangasalan kirkkoherra Laurille (tämän puolesta). Sk 1552 määrättiin neljä miestä jakamaan emillan Henrich Skyttä och Clemith Purri (Kiattare talo II) omaisuutta. Sak kevk 1555 Henric Skyttelan t & Kiattareen Esko (talo III). Hv 1571 Skyttälä: Hen. Ionsson tinaa 5 naulaa, ku 30, hev 2, le 6, nk , la 10, oa 176:2, ny III yhdistetty 1550-luvun alussa talon II TAPANI , äv 1540: 2. Karja 1540: hev 1, härkiä 2, le 6, nk 4, la 11, ny Kokemäen käräjillä vahvistettiin Kyttälän Heikin (talo II) sovinto velivainajansa Tapanin kolmen vävyn kanssa, BFH III 451. NIILO sak kk 1554 talon IV Knuut t > Nils ibm. IV autioitunut KNUUT JUHONPOIKA mk , kym Äv 1540: 1½, 1541: 2½, 1554: 2, 1559: 2¼, 1561: 2. Karja 1540: hev 1, le 1, la 3, ny Ca. (lat. Canutus = Knut) Io. kym 1567, Knutt Iönszonn, Knuth Ionszon mk

3 Kym Knuth ruis ¼-¼-½-1/6, ohra ½-¼-1/6-0, kaura , pavut Lv : ½. Sak kk 1554 Knuth Niuru Skyttelen t > talon III Niilo (VA 1969 f. 44). JAAKKO KNUUTINPOIKA kym , mk , äv 2. Ja. Ca. kym Hv 1571 Skyttälä: Jacob Knutzsson ku 10, hev 1, le 3, nk , la 4, oa 80:-, ny 9.5. Kokemäen syyskäräjille tulivat Skÿttälä boar ja Huittisten Ahvenuksen talolliset sekä ilmoittivat tehneensä keskenään sovinnon siitä, että Kyttälä saa nauttia maita eteläpuolelta ja Ahvenus pohjoispuolelta seuraavaa rajaa: Jalamusjärvi (= Puurijärvi), talvitie sieltä Harhinojansuuhun Kokemäenjoella. A-S tk s Kokemäen käräjillä esitettiin laamanni Henrik Klaunpojan antama tuomiokirje, jossa vahvistettiin sama sovinto. VA 222 a : 83. VITIKKALA oli Ylistaron siirtokylä, mutta kuului isonjaon aikaan Ryytsälän jakokuntaan. Vitickala mk Maksoi ruokalisän voina. Koko kylästä tehtiin 1600-luvulla säteri. HEIKKI lm Henric Vidika Kokemäen lk , MK 571; lm Henrik Vitickason Kokemäen käräjillä , AH V 9, FMU IV 3222 k. Kokemäen käräjillä oli kysymys Heikki Vitikan oikeudesta pitää myllyä Putajassa (Hindrick Witikas quern liggendis i Poodile) keskellä myllyvirtaa varsinkin kun Ylistaron asukkailla oli myös mylly Putajassa. Lautamiehet antoivat valallisen todistuksen, jonka mukaan Heikki asui Ylistaron maista erotetussa uudiskylässä (en gärdys by) saarella, jota kutsutaan Räikkäluodoksi (Reykaloth), kuitenkin niin, että ylistarolaisilla - eikä kellään muulla - oli kalastus- ja myllyoikeus saarta ympäröivillä vesillä. Tämän tunnusti Vitikkakin. Tuomari Pietari Svärd ratkaisi asian niin, että Vitikalla oli oikeus osuuteen ylistarolaisten myllyssä sen mukaan kuin hänellä oli ollut osuutta vanhassa kantakylässä. Tämä tarkoitti ilmeisesti sitä, että hän ei saanut rakentaa Putajaan erikseen omaa myllyä (vaikka sitä ei suoraan sanota). Tämän tuomion vahvisti laamanni Knuut Eerikinpoika 1525 ja hänen kirjeensä mukaan Hoÿan kreivi Johann - Satakunnan lääninhaltija - antoi 1531 oman vidimaatiokirjeensä, joka on säilynyt Kokemäenkartanon papereiden mukana RA:n kokoelmassa De la Gardieska samlingen. Siinä on useita ylistarolaisen Hordeel-suvun kirjeitä, joten tätäkin vuoden 1466 kirjettä on kaiketi säilytetty Ylistarossa, ja sitä on pidetty oikeuksien saantopaperina. FMU IV OLAVI Kokemäen kesäkäräjillä oli Oluf Wittikalast sen katselmuskunnan jäsen - ainoana Kokemäeltä - joka oli tutkinut Kokemäen Säpilän ja Huittisten Kauvatsan välisen rajan oikeata suuntaa ja antoi siitä nyt valallisen todistuksen. VA Ylä-Satakunta KOa 85 f. 107 (Huittisten tk 1763). Kokemäen laamanninkäräjillä saivat Vitikalabo oikeuden Vuorioiskosken nautintaan yhdessä Ylistaron ja Rudangon asukkaiden kanssa, RA De la Gardieska samlingen, or.p., FMU VIII I NIILO , äv 1540: 3, 1541: 5, 1543: 4½. Karja 1540: hev 1, härkiä 3, le 5, nk 3, la 8, ny MATLEEN , äv 1544: 5. Malin mk 1544, HEIKKI KNUUTINPOIKA mk , kym , äv 1554: 4½, 1559: 5½, 1561: 5, 1569: 5 1/6. Hen. Knutss., Knutzson mk , Kym (panneja) ruis ½-¾-¾-1, ohra 1-½-½-¼, kaura 1/6-0-

4 , pavut 1/6-1/6-0-0, vehnää /6. Lv : 5½-5-3½-4. Henrich Knutsson kym 1560, He. Ca. kym , Lm Hendrick Vitickala sk 1551, Henrich Vitickalan sk 1552, aikavälillä kertoja 11, Hendrick Viticka sk 1561 ja Hen. Witickalan kevk 1563 eli yhteensä 15 kertaa. Lk Hendrick Knuttson Vitickalan jm Vahaisella ja Henrich Vitickalan sk 1552 jm Kyttälä > Kiattare. Vuonna 1554 Hendrich Vitickalan osti vouti Niilo Ingenpojalta ohraa 3 pannia, VA 1972 f. 84v. Sak sk 1556 Hen. Vitickalan t > Rudangon Heikki (talo II). Hv 1571 Vittickala: Hen. Knutzsson hopeaa 6 luotia, tinaa 3 naulaa, kuparia 37 naulaa, hev 1, härkiä 2, le 2, nk , la 20, oa 234:3, ny II SIPI LAURINPOIKA mk , kym Äv 1540: 3, 1541: 5. Karja 1540: hev 1, härkiä 2, le 6, nk 2, la 8,, ny 12. Sig d Vitikan mk 1546, Sig d Witickalan mk 1552, Sigfred Fyrrä mk 1556, Sig. Fyrre kym Kym (panneja) : ruis ¼-½-¾-½, ohra ½-¼-½-0, kaura 1/6-1/6-1/6-1/6, pavut 1/6-0-1/6-0. Lv : 3½-3½-3-4. Sigfred Fyrra osti 1554 kuninkaankartanosta ruista pannin, VA 1965 f. 7. Siffred Fyrre Vitickala osti 1554 myös kauraa 1½ pannia, VA 1969 f. 56v. A-S mp : sk 1550 Sigffred Larsson Vitickala ilmoitti ostaneensa 25 markalla eräältä Vilppu Olavinpojalta tämän vaimon osuuden Vitikkalan kylästä eli aitan, keittokodan, vanhan pirtin, luhdin, vanhan tuvan ja riihen sekä kaksi latoa, joista toinen oli portin vieressä ja toinen kartanopiirin ulkopuolella. Kauppa vahvistettiin. (Kyse oli selvästi yhden talon koko rakennuskannasta. Irtaimena se on voinut siirtyä kokonaan ainoalle tyttärelle vanhempien syytinkiä vastaan. Tytär on sitten avioitunut ja muuttanut muualle. Sipi lienee käyttänyt jo ennen v hyväkseen sukulunastusoikeutta ja saanut parintömaat omakseen). Kk 1551 Sigffred ibm (Vitickala) todisti yhtenä km:nä, että Honganalustan niitty oli Pirkkinäisten Jaakon suvulta pantattu Vallilan Tuomaan ja Heikin suvulle. Sk 1551 Sigffred Laszson Vitickalan oli km Tulkkila > Havinki. Lk Sigffred Vitickalan sai 3 markan sakon kihlakunnantuomion rikkomisesta. Hänet oli jo aiemmin tuomittu maksamaan velkansa Ylistaron Heikki Hordeelille. Nyt siitä tuli laamannin kehotus. Lm Sig d Vitickala sk Sak lk Sigffredh Vitickalan sai sakon herjauksesta. Hän oli kutsunut Ylistaron Heikki Hordeelia (talo VIII) pyöveliksi ja hirsipuun ruuaksi. MIKKO HEIKINPOIKA kym 1566: Mi. He. JAAKKO HEIKINPOIKA kym , mk Äv 1569: 5. Ja. kym 1567, Ja. He. kym , Jacob (Jacop) Hendrichson, Hen.ss., Hinderss. mk Sak sk 1569 Jacop Hen.sson ÿ Witickala t > Lasse Clemetsson ibm (Kiattareen talon II Klemetin poika?, ibm ehkä virhe). Hv 1571 Vittickala: Jacob Hen:sson ku 5, hev 1, le 1, nk , la 5, oa 64:7, ny III SIMO HEIKINPOIKA mk , kym , Äv 1540: 5½, 1541: 4, 1544: 3, 1554: 3½, 1559: 4, 1561: 3½. Karja 1540: hev 1, härkiä 3, le 5, nk 3, la 12, ny 13. Kym (panneja) : ruis ½-½-¾, ohra ½-½- ½, kaura 1/6-0-0, pavut 1/6-1/6-1/6. Lv : 4½-5-4. Lm Simon Viticka lk , VA Topographica Kokemäki, Simon

5 Vitickala lk , Simon Vitickalan lk ja sk 1552 sekä aikavälillä lm 11 kertaa eli yhteensä 15 kertaa. A-S mp : kevk 1551 Simon Vitickala km Ylistarossa, kevk 1551 Simon Hendrickson Vitickala jm Vallilassa, kk 1551 Simon Hendrickson Vitickala todisti Pirkkinäisen Jaakon ja Vallilan miesten välisessä asiassa. Simon aff Vitickala osti voudilta 1551 pannin ruista, VA 1944 f MARTTI SIMONPOIKA kym 1561, , mk , äv 1569: 5. Marte (Marti, Mar.) Sij, Si kym , , Morthen Simonszon, Simonss. mk Kym 1561 Morthen ruis ½. Lv 1561: 4. Sak sk 1569 Rudangon talon I Heikki Tuomaanpoika t > Mortthen ÿ Vitickala, kk 1571 Morthen Simonsson Witickala ei ollut tehnyt päivätöitä Kokemäenkartanossa. Hv 1571 Vittickala: Morthen Simonsson ku 30, hev 1, härkiä 2, le 3, nk , la 10, oa 126:6, ny HEIKKI MARTINPOIKA mk 1571 Hindrich Mårthenss., äv 5. Vitikkalan kylää kokonaisuudessaan koskevat asiat A-S mp : Sk 1551 vahvistettiin jälleen niin kuin ennenkin tuomittu on se vanha kauppa, jolla Vitickala boar ovat antaneet osuuden Putajan kosken myllyssä Kiattareen asukkaille ja jolla Kiattare antoi Vitikkalalle osuuden omasta saarestaan (Kiattara holmen). Lk laamanninsijainen Lasse Matinpoika vahvisti saman kaupan. Tällä kertaa sanotaan tarkemmin, että tuo Vitikkalan "osuus" Kiattareen saaressa oli oikeus ottaa sieltä rakennushirsiä ja pärepuita, mutta siihen ei kuulunut kaskien hakkuu eikä niittyjen raivaaminen. Kevk Kiattareen Klemetti Purri ja Matti Heikinpoika olivat pilkkoneet ne 30 rakennushirttä, jotka Vitickala boar olivat kaataneet kuninkaankartanon tarpeiksi. Huittisten kk ratkaistiin Huittisten Ahvenuksen ja Vitikkalan kylien välille syntynyt riita Harhinojan niitystä. Sitä varten suoritettu katselmus antoi Vitakkalalle oikeutta, ja käräjillä vahvistettiin aiempi Jöns Knuutinpojan laamannintuomio. Niitty kuului Vitikkalalle, mutta sitä ympäröivästä metsästä saivat kummankin kylän asukkaat ottaa tuohia ja muuta tarvetta. Rikkomansa niittyaitauksen ahvenuslaiset joutuivat korjaamaan, sillä he olivat kolmeen kertaan hajoitttaneet sen. Ala-Satakunnan kihlakunnantuomari Anders Korp on antanut tuomiokirjeen, jossa hän ilmoittaa määränneensä 12 katselmusmiestä tutkimaan, kuinka laajalti Vitikkalan asukkaat olivat ostaneet maata Huittisten Sammun kylältä sekä arvioimaan kunkin maasta osuuden saaneen verolisän. Tämän kirjeen esitti 1735 Huittisten rovasti Nils Idman, joka omisti Sammussa Takkulan ratsutilan. Samalla todistettiin, että 1733 käyty kyseisen alueen raja Huittista vastaan lähti Kokemäenjoelta Rintakosken luona olevalta Munkinkedolta ja meni Korpisillan kautta Kangarinsiltaan (=? Kamparinsilta Kokemäen ja Huittisten rajalla), MHA A 41: 60/1-3 (1735). KUKOLA oma jakokunta Kukoila mk 1540-, Kukoÿla kym Maksoi ruokalisän rukiina. I Kukola SIMO MIKONPOIKA mk , kym , äv 1540: 2, 1541: 2½, 1559: 2, 1561: 2½, 1564: 3. Karja 1540: hev 1, le 3, nk 2, la 4, ny 6.5. Simon Kukoij mk , Simon Michelss n mk 1569, Michelson mk Kym (panneja) : Simon ruis 0-½-1/6-0, ohra 1-1/6-1/6-0, muita vain 1559 pavut ¼. Lv : ½. A-S mp : kk 1550 määrättiin kolme miestä suorittamaan vanhojen niittyjen ja uusien raivausten jako Simon Kukolan ja Harolan Maaritin (talo II) välillä kummallekin osuutensa mukaan, samalla kum-

6 1319 pikin sai sakot keskinäisestä tappelusta. Kevk 1551 Simon Kukolan jm Vallilassa, kk 1551 Simon Kukolan km Pirkkinäinen > Vallila. Simon aff Cukoila osti 1551 voudilta ruista pannin ja Simon Mickillson aff Cukoila toisen pannin sekä Simon ibm (Cukoila) laina ruista panni, VA 1944 f. 3v, 4, 15 r-v. Sak kk-sk 1559 Simon Kukoij syytti suotta Hintikkalan Mattia (talo I), joka löi Simoa, kk 1566 Simon Kwkoilan t > Margret ibm (talo?), kk 1571 Simon Mickilsson Kukoila ei tehnyt päivätöitä Kokemäen kuninkaankartanoon. Sk 1566 Simon Kuckoÿlan huonot aidat, sillat ja ojat. Hv 1571 Kuckoila: Simon Mi:lsson ku 8, hev 1, le 2, nk , la 6, oa 77:2, ny SIMO JUHONPOIKA kym 1569, Si. Io., samoin SIMO MATINPOIKA kym Sÿ. Matt. II autioitunut TUOMAS MARTINPOIKA mk , pm 1557, kym , Äv 1540: 2, 1541: 3, 1544: 2, 1564: 2½. Karja 1540: hev 1, härkiä 1, le 3, nk 1, la 1, ny Thomas Morthenss. Morthensson mk , Tho. Mar. kym Kym (panneja): ruis 0-1-¼-1/6, ohra ½-1/6-1/6-0, ei kauraa eikä papuja. Lv : ½. Siemenviljaostot kuninkaankartanosta 1551: ruista Thomas aff Cukoila 1 panni, Thomas aff Cukoila by 1 panni, Thomas Cukoilan 1 panni ja laina Thomas aff Cukoila 1 panni; ohralaina 1551 Thomas aff Cukoila 1 panni, VA 1944 f. 2 r-v, 3v, 15v, 18v. MARTTI TUOMAANPOIKA kym , , mk , äv 1569: 2 5/6. Morthen Thomoss n mk 1569, Thomosson mk 1570, Marte Tho. kym 1565, Mar. Tho. kym 1567, Marte Tho. kym Sak tk 1563 Mårthen Kukoj sakko vahingonteosta, sk 1569 Morthen ÿ Kwkoila huonot aidat, sillat, tiet ja ojat, ei humalatarhaa. Hv 1571 Kuckoila: Morthen ib:m haffwer Innthet. Vuoden 1571 mk:ssa ei ole talon veroista vastaavan nimeä. taloihin sijoittamatta: MAARIT sak kk 1566 talon I Simo t > Margret ibm, kk 1571 Matti Matinpoika t > Marith Jönsdotter ibm. MATTI MATINPOIKA sak kk 1571 Mattz Madzsson Kukoilan t > Maarit Juhontytär. VALLILA na. oma jakokunta Vallila mk Maksoi ruokalisän rukii- Ia Pispa TUOMAS MARTINPOIKA , , kym Äv 1540: 4½, 1544: 3½, 1554: 2½ (poissa talon Ib vero), 1560: 2, 1569: 2 5/8. Karja 1540: hev 1, le 5, nk 5, la 6, ny Thomas (Tomas, Thomos) Mortinss., Morthens., Morthenson, Morthenss n mk , , kym Kym (panneja) ruis 0-1/6-¼-1/6, ohra ½-0-¼-0, kaura ei ole, pavut 0-0-1/6-0. Lv : 3½-2½-3-1½. A-S mp : kevk 1551 määrättiin 6 miestä tutkimaan asia ja sitten jakamaan Honganalustan niitty Vallilan Heikki Olavinpojan (talo Ib) oc Thomas Morthensson ibidem kesken veljen-ja sisarenosuuksiin sekä selvittämään, kuinka paljon Tuomas oli saanut sen myynnistä, ja Heikki tuomittiin saamaan rahoista täyden osan. Kk 1551 edellisillä käräjillä määrätyt katselmusmiehet todistivat oikeuden edessä pitkään riidanalaisena olleesta Honganalustan niitystä, että se oli joutunut pois Pirkkinäisen Jaakon suvulta panttina Vallilan Tuomaan ja Heikin suvulle 17 markan velasta. Samoin Thomas Pispa (= Tuomas Martinpoika) ja Kiattareen Matti vannoivat erikseen valallisina todistajina. Oikeus

7 1320 tuomitsi niityn Jaakolle sekä Tuomaan ja Heikin saamaan nuo rahat. Kevk 1551 Thomas Vallilan sakko veroniskuroinnista. Ostot kuninkaankartanosta 1551: ruista Thomas Vallilan 1 panni, ruislaina 1551 Thomas aff Vallila 1 panni ja ohralaina Thomas aff Vallila 1 panni, VA 1944 f. 3v, 15v, 18v. Sak kevk 1556 Thomas Vallilan t > Hintikkalan Erkki (talo III), kk 1556 Thomas Vallinen vastuupakoilu, kk 1560 Thomas Vallilan vastuupakoilu, kk 1567 Thomas Ionsson (?) Vallila huonot aidat, sillat, tiet ja ojat, ei humalatarhaa. MARTTI TUOMAANPOIKA kym , mk -94. Marti. Tho. kym Hv 1571 Vallila: Morthen Thomasson ku 10, hev 1, le 1, nk , la -, oa 32:4, ny 4.5. Ib autioitunut HEIKKI OLAVINPOIKA mk , kym , äv 1554: 2, 1569: 2 5/8. Hen. (Henrich, Hendrich) Olss., Oleffson mk , 1562, Henn. Olwffson mk He. Ol. kym Kym (panneja): ruis 0-¼-1/6-1/6, ohra 0-¼-1/6-1/6, kaura ei ole, pavut 0-1/6-1/6-0. Lv : 2-3½-3½-4. Henrich Marchusson kym 1559 (isännimi kirjurin virhe?). A-S mp : kevk 1551 määrättiin katselmus emillan Hendrick Olsson i Vallila & talon Ia Tuomas (ks. talo Ia), kk 1551 Honganalustan niitty tuomittiin Pirkkinäisten Jaakolle, koska se todettiin joutuneen panttina vnder Thomas oc Hendricks Valliäs börd, mutta sillä ehdolla, että Jaakko maksaa Tuomaalle ja Heikille sen velan, minkä panttina niitty oli (ks. talo Ia), kk 1551 Hendrick Oloffson Vallilan t > Huittisten Knut Ailin renki Ylistarossa. Epäselväksi jää, mitä tekemistä Nanhian kylän Ailin rengillä Huittisista oli Ylistaron kylässä Kokemäellä. Heikki Olavinpoika ja Tuomas Martinpoika olivat keskenään sukua, mutta lähteistä ei selviä, kuinka läheistä. Heikillä oli kait kuitenkin kevätkäräjillä 1551 mainittu sisarenosuus. Hän oli ehkä Tuomaan sisarenpoika. Sak sk 1565 Henrick Vallilan t > Lucas Puckalan (Vuolteen kartanon lampuoti), kk 1571 Hendrich Olsson Vallila ei tehnyt päivätöitä Kokemäen kuninkaankartanossa. Hv 1571 Vallila: Hen. Ollssonn ku 7, hev 1, härkiä 1, le 2, nk , la 3, oa 83:1, ny II Valli LAURI LAURINPOIKA mk , kym Äv 1540: 3½, 1541: 4, 1544: 5, 1561: 3½, 1569: 4½. Karja 1540: hev 1, härkiä 4, le 4, nk 3, la 9, ny Kym (panneja): ruis ¾-½-¾-½, ohra ¾-¾-½-¼, kaura ei ole, pavut 1/6-1/6-1/6-0. Lv : Lasse Larsson kym , Lasze Larszon mk Lm Lasse Vallilan kk 1550, Lasse Walli kk 1553, aikavälillä kymmenesti, Lass Wallilan sk 1560, Lasse Larsson Vallila kevk 1562, Lasse Vallilan tk 1563, Lasse Wallilan kevk 1563, Lasse Larsson Vallilan sk 1564 eli yhteensä 17 kertaa. Sak kk-sk Lasse Vallilan sakko erään nuotan rikkomisesta, Lasse Walli t > Nils Mustanoÿan (Sonnila talo II), lk Lasse Larsson ÿ Vallila sai 40 markan sakon erään niityn valtauksesta Huittisten puolelta yhdessä Tuomas Vahaisen kanssa (Vahala talo Ia). Hv 1571 Vallila: Lasse Larsson ku 40, hev 1, härkiä 2, le 5, nk , la 16, oa 171:6, ny JAAKKO LAURINPOIKA kym Ia. La. kym Sak kk-sk 1559 Jacopp Vallilan t > Erkki Vahanen (Vahala talo I), jonka veneen myös rikkoi, Jacop Walli t > Hintikkalan Erkki (talo III), kk-sk 1565 Ja-

8 cop Larsson Wallilan sakko tottelemattomuudesta käräjillä, tk 1570 Kakkulaisten Sipi Paavonpoika (talo IX) sai 40 markan sakon vahingonteosta > Jacop Larsson Vallila. HAROLA oma jakokunta Haroila mk , 1544 ym. Maksoi ruokalisän rukiina. Kylästä on käytetty myös nimeä Terävälä. I autioitunut MIKKO , äv 1540: 1½. Karja 1540: hev 1, härkiä 2, le 5, nk 5, la 6, ny Michel Haroij mk 1546, Michel Haroi mk SIMO MIKONPOIKA mk , kym , äv 1554: 2, 1569: 2½. Kym (panneja) : ruis ¼-¼-½-½, ohra ¾-¼-1/6-0, kaura ei ole, pavut 1/6-¼-0-0. Lv : 2-1-2½-2½. Simon Michils, Mic l ss., Michelss. mk , 1559, kym Simon Michelson mk 1570, Sij. Mi. kym A-S mp : kk 1551 Simon Haroilan t > talon IV Matti Teräväinen, joka oli tehnyt vahinkoa hänen kalanpyydyksilleen. Siemenruisostot voudilta 1551: Simon Michelsson ibm (Teräuälä) 2 pannia, Simon aff Teräuälä 1 panni, rukiin laina 1551 Simon Michilsson 1 panni, ohran laina Simon Michelsson aff Teräuälä 1 panni, ohran osto Simon aff Teräuälä 1 panni, VA 1944 f. 3v, 4, 14v, 18v, 11. Lm Simon Harolan kevk Sak kk 1567 Ylistaron Tuomas Knuutinpoika (talo II) t > Simon Mickelsson Haroila. Hv 1571 Haroila: Simon Michelsson ku 10, hev 2, härkiä 1, le 1, nk , la 6, oa 66:2, ny II Huru MAARIT , äv 1540: 1, 1541: 1½, 1542: 1. Karja 1540: nichil (= ei mitään). Maritt mk , Morten (?) mk A-S mp : kk 1550 Marith Harolan t & Kukolan Simo (talo I), samalla määrättiin kolme miestä tasoittamaan Marith Harolan ja Simon Kukolan osuudet vanhoista niityistä ja uudisraivauksista. Kk 1551 Vahalan Kerttu t > Maritt Haroilan, kk 1552 Hintikkalan Maarit oli lyönyt > Marith Haroilan yhden haavan päähän ja kolme mustelmaa muualle. FRANS (mahdollisesti kaksi eri henkilöä) , , äv 1544: 2, 1559: 1½, 1569: 2½. Kym (panneja): ruis 0-1/6-1/6-¼, ohra ½-1/6-1/6-0, kaura ei ole, pavut ei ole. Lv : Frans Olefsson kym 1559, Frandz Larsson (?) kym 1560, Frantz Olszon mk 1569, Frandz Oloffson mk Vuoden 1551 siemenviljaostot ja -lainat voudilta: VA 1944 f. 2v: Frandz aff Haroila osto ruista 1¼ pannia, f. 15: Frandz Henrichsson ibm (Teräuälä) laina ruista 1 panni, f. 16: Frandz aff Tereuälä laina ruista ½ pannia. Vuonna 1554 Frandz Haroilan osti voudilta ruista 1½ ja ohraa 1¼ pannia, VA 1972 f. 79, 83v. Frantze He. kym A-S mp : Huittisten lk vahvistettiin se maiden vaihto, jonka Paluksen Olavi Kopoi (talo V) ja Frans Haroijlan olivat tehneet keskenään. Kokemäen lk Ffrandz Huru (edellä talon III Heikki ja talon IV Matti) ei ollut maksanut kihlakunnantuomari Maunu Niilonpojalle tuomarinvakkoja, sk 1552 Frandz Haroÿlan (samojen käräjien sakkoluettelossa VA 216 c f. 11v: Frans Huru) sai kolmen markan sakon vetonsa häviämisestä lautakunnan yksimielistä kantaa vastaan (= lagfall) ja sai 40 markan sakon viiden äyrin rahamäärän ryöstöstä Hintikkalan Maarit Olavintyttäreltä (talo?), Sak kk-sk 1559 Ffrandz Harolan laiminlyönyt kyytivuoron. Hv 1571 Haroila: Frans Hen:sson ku 10, hev 1, härkiä 2, le 2, nk , la 5, oa 72:4, ny

9 HEIKKI FRANSINPOIKA sak tk 1563 Henric Ffrandzsson j Haroila t & talon IV Matti Olavinpoika. III Tessu JUHO lm Kokemäen käräjillä Jøns Tærwaynen, RA De la Gardieska saml. or.p., FMU IV 3375, Kokemäen käräjillä Jønis Taeræweyn, RA De la Gardieska saml. or.p., FMU IV 3389 Kokemäen kk Jøns Færewe (?), RA De la Gardieska samlingen or.p., FMU V HEIKKI LAURINPOIKA mk , kym Äv 1540: 1½, 1541: 2. Karja 1540: hev 1, le 2, nk 1, la 5, ny Kym (panneja) ruis 0-1/6-1/6-1/6, ohra ½-1/6-1/6-1/6, kaura ei ole, pavut 1/ Lv : 3½-3-2½-2. Hen. Tere_äinen mk 1541, Hen. Terä_ä mk 1546, 1552, Henric, Hen., Henrich Terä_äijnen mk , 1559, Hen. Larsson kym , 1562, Hen. Terä_äinen mk , Vuoden 1551 siemenviljaostot ja -lainat voudilta, VA 1944: osto ruista Henrich aff Tere_äläby (f. 2) 1 panni, Henrich aff Terä_älä (f. 3) 2 pannia, Henrich Terä_älän (f. 4) 1 panni, osto ohraa Henrich aff Teräuälä (f. 11v) 1 panni, laina ruista Henrich aff Ter_älä (f. 15) panni. Vuonna 1554 Hendrich Terä_älän osti ohraa pannin, VA 1972 f. 83v. A-S mp : kevk 1551 Hendrick Larsson Tere_äin km Vallilassa, kk 1551 Hendrick Larson Teräuaÿnen km Pirkkinäinen > Vallila, lk Hendrick Teräuäinen ei maksanut tuomarinvakkoja Maunu Niilonpojalle. MATTI HEIKINPOIKA kym Matz Hen:ss. kym 1564, Matt. He. kym , Hv 1571 Haroila: Mattz Hen:sson ku 7, hev 1, härkiä 1, le 1, nk , la 3, oa 51.7, ny IV Kopu OLAVI , äv 1540: 1, 1544: 1½. Karja 1540: hev 1, le 2, nk 1, la 2, ny Oleff Teräuä mk 1546, URSULA Ursula ibm (Teräuälä) osti 1551 voudilta ruista ½ pannia, VA 1944 f. 3v. Samalla kertaa ostajina olivat talon III Heikki ja talon I Simo. Ursula on siis talosta II tai IV. Jälkimmäisen isäntää Olavia ei näy ostajien joukossa. Hän oli jo ilmeisesti kuollut (vuoden 1552 maakirja on jäljennös jonkin edellisen vuoden maakirjasta!), joten Ursula voi olla talon IV leskiemäntä (ennemmin kuin talon II, koska siellä vastaavassa asemassa näyttää olevan Maarit). MATTI OLAVINPOIKA , kym , äv 1554: 1½, 1569: 2¾. Kym (panneja): ruis 0-1/6-1/6-0, ohra 0-1/6-1/6-1/6, kauraa ja papuja ei ole. Lv : ½. Madz Olss., Olsson, Olson mk , kym 1564, Mattz Olefson kym , Madz Olsson kym 1561, Matz Olszon, Oloffson mk , Matt. Ol. kym , Vuoden 1551 siemenruisostot ja -lainat voudilta, VA 1944: f. 2v Madz Olssonn aff Teräuäläby osto 1 panni, f. 3v Madz aff Teräuälä ½ pannia, f. 4: Madz aff Teräuälä ½ pannia, f. 11v ohraa Madz Olsson ibm (Teräuälä) osto 1 panni, f. 15 ruislaina Madz Olsson ibm (Teruälä) 2 pannia, f. 16 ruislaina Madz aff Tereuälä ½ pannia. Vuonna 1554 Madz Terä_älän osti ohraa pannin, VA 1972 f. 84v. A-S mp : kk 1551 Madz Teräuaÿnen sakko talon I Simon kalanpyydysten rikkomisesta, lk Madz Oloffson Haroilan ei maksanut tuomarinvakkoja Maunu Niilonpojalle, kk 1552 Madz Teräuälän vastuupakoilu. Sak tk 1563 Madz Olsson j Haroila t & talon II Heikki Fransinpoika, kk 1563 Paistilan Matti Kupi oli tehnyt vahinkoa Matin niityllä ja

10 1323 heidän kesken oli ollut tappelu, jossa Madz Teräueinen sai neljä haavaa päähänsä ja mustelmia. Sakkoja Teräväiselle tuli Kupin lyömisestä 15 markkaa. Hv 1571 Haroila: Mattz Ollsson ku 3, hev 1, härkiä 1, le 1, nk , la 3, oa 54:7, ny Ryytsälän jakokunta HINTIKKALA Hindzsickala mk , Hintzickala kym Maksoi ruokalisän rukiina. Kokemäen laamanninkäräjillä tulivat oikeuden eteen Ylistaron, Rudangon ja Vitikkalan asukkaat ja esittivät kanteen > Hinzakalabo siitä, että he ovat ruvenneet käyttämään hyväkseen Vorios kosky (nyk. Vuorionkoski). Lautakunta antoi silloin valallisen todistuksen, että Hintikkalan asukkailla ei ole koskaan ollut mitään osuutta k.o. koskessa, mikä on myös sanottu jo Hartikka Jaakonpojan tuomiokirjeessä, joka oli Ylistaron, Rudangon ja Vitikkalan hallussa. Laamanni Knuut Eerikinpoika tuomitsikin Hintikkalan osattomaksi tästä koskesta, varsinkin kun hän oli saanut kuulla asukkaiden vasta edellisenä vuonna olleen siellä kalastelemassa (brukat) omin luvin. Samalla hän sakotti kylän neljää isäntää (ks. alla) 40 markalla laittomasta valtauksesta sekä kuudella markalla laamannintuomion rikkomisesta. RA De la Gardieska saml., or.p., FMU VIII Laamanni Hartikan tuomiokirje ei ole säilynyt. Se on ollut tai 1480-luvulta. OLAVI Kokemäen kesäkäräjillä 1446 tuomari Henrik Klaunpoika asetti 12-miehisen katselmuskunnan tutkimaan piispankartanon Forsbyn niittyoikeuksia samaan jakokuntaan kuuluvien Villiän, Vuolteen ja Haistilan rinnalla. Katselmuksen suoritettuaan samat miehet todistivat omantuntonsa mukaisesti oikean niittyjaon. Yksi heistä oli Olaff Hinzikala, REA f. 162 r-v, Cod. Ab. f. 74, MK 534. Oleff Hijnrickala oli 1460 katselmusmiehenä Kokemäen Levanpellon ja huittislaisten riidassa ulkopalstoista, RA B 24 k, FMU IV Oloff Hintzikala oli lm Kokemäen käräjillä , LUB A.J. de la Gardien kopiokirja s. 511, FMU IV HEIKKI Kokemäenjoen nuottakalastusta tutkimassa olleen kokemäkeläisen 12-jäsenisen lautakunnan jäsen oli mm. Henric i Hynækale, RA orig.perg., AH V 56, FMU V Kokemäen laamanninkäräjien lm oli Hindrich Hindzickala, RA Finska dombrev och tingsbevis (VA FR 792). Kokemäen laamanninkäräjien lm oli Hendrich Hindzickalan, UUB k, FMU VI I OLAVI HEIKINPOIKA Olaf Henricson oli yksi niistä neljästä Hintikkalan isännästä, jotka saivat sakot laamanninkäräjillä Vuorioiskosken valtauksesta, FMU VIII 6029 or.p., Olof Hindrikson oli lm lk , FMU VIII 6201, RA De la Gardieska samlingen, vuoden 1531 vidimaation k. Mk , äv 1540: 2, 1541: 2½, 1544: 2. Karja 1540: hev 1, härkiä 2, le 2, nk 1, la 6, ny Oleff Hindzicka mk 1546, Oleff Hindzika mk Liitetty taloon II vähän ennen v II Sippola LAURI SIPINPOIKA Kokemäen lk Lasse Sigfridzson sai markan sakot Vuorioiskosken luvattomasta nautinnasta ja laamannintuomion rikkomisesta, RA De la Gardieska samlingen or.p., FMU VIII 6029, Lasse Siwrdsson lm kevk , FMU VIII 6440 k. Nimiä Sigfrid ja

11 Sigurd ei aina osattu pitää erossa toisistaan. Pyhimyksen nimi Sigfrid oli paljon tavallisempi. SIPI mk 1540 Sig d äv 2, karja hev 1, härkiä 2, le 6, nk 4, la 16, ny LAURI SIPINPOIKA mk , kym Äv 1541: 3½, 1544: 3, 1554: 5½ (talon I vero mukana), 1559: 2½. Kym (panneja) : ruis ¼-¼-¼- ¼, ohra ¼-1/6-¼-¼, kaura ei ole, pavut 1/6-1/ Lv : 3½ Lasse Hindzicka mk 1546, Lasse H:nsson (?) mk 1552, Lasse Sigfridsson mk , Lasse Siffredson kym 1560, Lasse Sig d sson kym Siemenviljan ostot ja lainat voudilta 1551, VA 1944: f 3 Lasse aff Hindzickala ruisosto ½ pannia, f. 4 Lasse ibm pannin ruisosto, f. 19 Lasse aff Hindzickala pannin ohralaina. A-S mp : kk 1550 Lasse Sigffredson ibm (Hintzsickalan) tärvellyt Mattilan kylän niityiltä heinäsadon, sk 1551 Lasz Hintzickalan km Pirkkinäinen > Rudanko, kk 1552 Lasse Hindzickalan jm Paistilan Köönikällä. Lm Lasse Sigfridsson kahdesti. Sak sk Lass Hindzikan sai 40 markan sakon, koska hän oli vallannut itselleen kala-apajan Rudangon koskesta, vaikka hänellä ei ollut mitään osuutta maahan Rudangon kylässä eikä koko neljänneksessä (= Ylistaron neljänneksessä, Hintikkala oli Raitiota). LAURI HEIKINPOIKA sak kevk-sk 1565 Lasse Henricsson Hintzickalan sai 40 markan sakon yhden peltokappaleen valtaamisesta Tuomas Mankoselta. Samalta mieheltä ottivat peltoa myös talon III Heikki Antinpoika ja talon IV Simo Olavinpoika. Talon V Simo Matinpoika sai samoilla käräjillä kahdestikin 40 markan sakot. Tämä Lauri on neljäs sakotettu eikä talosta II olisi muutoin ollut näissä puuhissa ketään mukana. Lisänimi Hintsikka on voinut vaihtua Heikinpojaksi kuten maakirjassa on käynyt MARTTI LAURINPOIKA ostot vuodelta 1551, VA 1944: f. 3v Morthen aff Hindzickala panni ruista, f. 4 Morthen Larsson aff Hindzickala 2 pannia ruista, f. 11 Morthen aff Hindzickala panni ohraa. MARKKU MARTINPOIKA kym , mk Äv 1569: 3¾. Marcus Mat. (?) kym 1567, Marti kym , Morthenss n, Mortenson mk Hv 1571 Hintzickala: Marcus Morthensson ku 6, hev 1, le 2, nk , la 3, oa 58:5, ny III Poti (talonnimi 1679 Poti). Ruotsin valtakunnan drotsi ja Suomen käskynhaltija Mathias Kettilmundinpoika on testamentissaan vuonna 1326 määrännyt, että Magnus Bodden tilat Kokemäellä luovutetaan takaisin tämän oikeille perillisille (bona Magni Boddæ in Kumu veris heredibus), RA samanaikainen pergamentille kirjoitettu jäljennös, SD IV n:o 2601, FMU I 328. Mathiaksen elämäntyöstä laajan tutkimuksen kirjoitttanut Bjarne Beckman katsoo, että Mathias on halunnut jälkisäädöksessään hyvittää sen vääryyden, jonka kohteeksi Maunu Bodde joutui menettäessään tilat Mathiaalle (Matts Kättilmundsson och hans tid II, 1954, s. 177, 185, 247). Bodde-nimestä on hyvinkin johtunut Kokemäen kahtaalla - Hintikkalassa ja Kaarenojalla - esiintyvä Poti-nimistö. Maunulla olikin pitäjässä useampi kuin yksi tila. ANTTI OLAVINPOIKA , äv 1540: 3½, 1541: 3. Karja 1540: hev 1, härkiä 3, le 5, nk 10, la 12, ny Anders Olsson mk 1546, Anders Olssonn mk Kokemäen laamanninkäräjillä Anders Olafson sai yhtenä Hintikkalan isännistä markan sakot Vuorioiskosken kala-apajien valtauksesta ja vanhan laamannintuomion rikkomisesta, RA

12 1325 or.p., FMU VIII JAAKKO OLAVINPOIKA A-S mp : kk 1550 Jacop Olsson ibidem (Hintzsickalan) sai neljän muun Hintikkalan miehen kanssa sakon vahingonteosta Mattilan kylän niityillä (kaikki muut sakotetut esiintyvät aikoinaan kylän taloissa isäntinä, Heikki Antinpoika tosin vasta Oliko talon vastuu Antin jälkeen jaettu tämän veljen ja pojan kesken?) Jacop Olssonn ibm (Hindzickala) lainasi 1551 Kokemäen kuninkaankartanosta ohraa pannin, VA 1944 f. 19. Sak tk 1556 Kaarenojan Mikko Erkinpoika (talo I eli Potila) t > Jacop Potilan, VA 1995 f. 29. (Kaarenojalla ei näy tuohon aikaan ketään Jaakkoa, ja erilainen nimien käyttö viittaa siihen, että miehet ovat olleet eri kylistä, ei esim. ole käytetty ibidem-sanaa). HEIKKI ANTINPOIKA mk , kym , äv 1554: 3, 1558: 4, 1559: 3, 1560: 3½, 1561: 3, 1564: 4½, 1569: 3. Kym (panneja): ruis ½-½-½-½, ohra ½-½-¼-1/6, kaura ei ole, pavut 1/6-1/6-1/6-0. Lv : Hen. Anderson mk 1558, Hen. (Hendrick) Anderss. mk , kym 1564, Hindrick An.ss. kym 1562, He. An. kym , , He. And. kym 1567, He. Andree kym 1569, Henn. Anderss n mk 1569, Hen. Anderszon mk A-S mp : kk 1550 Hendrick Andersson ibidem (Hintzsickalan) sakko vahingonteosta Mattilan kylän niityillä. Hendrich Andersson aff Hindzickala osti 1551 voudilta ruista 2 pannia, VA 1944 f. 2v. Sak kevk-kk 1565 Henric Andersson Hintzickala ottanut laittomasti haltuunsa peltoa Mankosen Tuomaalta. Hv 1571 Hintzickala: Hen. Andersson ku 24, hev 1, härkiä 1, le 2, nk , la 5, oa 105:2, ny PENTTI HEIKINPOIKA lm Bengtt Henricsson ÿ Potila kk , VA 2208 f. 20v. Kaarenojallakaan ei näy ketään Penttilä. IV yhdistetty Heikkilään OLAVI OLAVINPOIKA lm Oleff Oleffson j Hincikala lk , RA De la Gardieska samlingen or.p., FMU VI OLAVI NIILONPOIKA Olaf Niclisson sai Kokemäen laamanninkäräjillä sakkoa markkaa neljäntenä kylän isännistä talon II Lauri Sipinpojan, talon I Olavi Heikinpojan ja talon III Antti Olavinpojan lisäksi Vuorioiskosken valtauksesta ja vanhan laamannintuomion rikkomisesta. RA De la Gardieska samlingen or.p., FMU VIII OLAVI OLAVINPOIKA mk , , kym Äv 1540: 3½, 1541: 4, 1546: 3, 1552: 4, 1560: 4½. Karja 1540: hev 2, härkiä 2, le 8, nk 4, la 23, ny Kym (panneja) : ruis ½-½-½-½, ohra 1-½-½-¼, kaura 0-1/6-0-0, pavut 1/6-1/6-1/6-0. Lv : Ol. Olsson mk , 1544, Oleff Ol. mk 1546, Oleff Olssonn mk 1552, mk , 1558 ja pm 1557, kym 1558 vain etunimi Oluff. Oleff, Oleff Olefsson kym , Oleff Olsson kym A-S mp : kk 1550 Oleff Oleffsson ibidem (Hintzsickalan) sakko vahingonteosta Mattilan kylän niityillä ja heinäsadon turmeltumisesta. Siemenviljan ostot ja lainat voudilta 1551, VA 1944: f. 3 Oluff Olsson aff Hindzickala osti ruista pannin, f. 3v Oluff Olsson ibm (Hindzickala) osti ruista pannin, f. 15v Oluff Olssonn aff Hindzickala lainasi ruista pannin. Vuonna 1554 Oluff Hindzickalan osti 2¼ pannia ruista, VA 1972 f. 79. A-S tk kk 1550 Oleff Oleffsson ibidem (Hintzsickala) sakko vahingonteosta Mattilan kylän niityillä. OLAVI TUOMAANPOIKA mk 1559 Oleff Tho.ss., äv 4½.

13 1326 TUOMAS OLAVINPOIKA kym , mk , äv 3¾. Thomas Olson kym 1564, Tho. Ol. kym , Tho. Ola. kym 1569, Tho. Ol. kym 1570, Tho. Io. (?) kym Thomos Olszonn mk 1569, Oloffs. mk Sak kk 1571 Thomas Olsson Hintzickala ei tehnyt päivätöitä Kokemäenkartanoon. Hv 1571 Hintzickala: Thomas Olsson ku 23, hev 1, härkiä 2, le 3, nk , la 13, oa 124:7, ny SIMO OLAVINPOIKA sak kev.kk 1565 Simon Olofsson Hintzickala otti omin luvin käyttöönsä Mankosen Tuomaan peltoa. V Heikkilä MATTI OLAVINPOIKA mk , pm 1557, kym Äv 1540: 5, 1541: 7, 1543: 6½, 1569: 4½. Karja 1540: hev 1, härkiä 4, le 6, nk 4, la 11, ny Kym (panneja): ruis ½-¾-¾-1, ohra ¾-¾-½-½, kaura 0-1/6-0-1/6, pavut ¼-1/6-1/6-1/6. Vehnä 1560: 1/6. Lv : 7-9½-9-? (verovapaa?). Madz Olss. mk 1546, Madz Oleffsson kym 1559, Madz Olefson kym 1560, Madz Olsson kym , , Matz Oloffson mk 1570, Mattz mk 1571, Matt. He. kym , Matt. Ol. kym 1567, Madz Hen.ss. kym 1564, Madz Hinderszon mk Siemenviljaostot 1551 vuodelta, VA 1944: f. 3v Madz aff Hindzickala panni ruista, f. 4 Madz aff Hindzickala panni ruista. Vuonna 1554 Madz Hindzickalan osti 1½ pannia ohraa, VA 1972 f. 84v. A-S mp : kk 1550 Madz Olsson i Hintzickala t > Säpilän Heikki Norri (talo IV), Madz Olsson Hintzsikalan sakko vahingonteosta Mattilan kylän niityillä, Madz Hintzickalan maiden arviomiehenä Pelholassa; lk Matti Hintzsalan maiden jakomiehenä Toikkalassa; kevk 1551 Matti Hintzickala pesänjaossa Mattilan kylässä, lk Madtz Hintzickalan lm, Mattz Hintzickalan arviomies Vahalassa. Lm Madz Hintzickalan tk 1553, kevk 1553, Madz Hintzicka kk 1553 ja vielä vuoteen 1560 mennessä kolmesti eli yhteensä 7 kertaa. Sak tk 1558 Madz Hindzikkalan löi pyhäpäivänä sisartaan Annaa, kk-sk 1559 Madz Hintzicka t & Kukolan Simo (talo I), Madz Hintzicka huonot aidat. Hv 1571 Hintzickala Mattz Ollsson ku 40, hev 1, härkiä 1, le -, nk , la 5, oa 70:-, ny ANNA sak tk 1558 Matti löi pyhäpäivänä sin syster Anna. SIMO MATINPOIKA lm Simon Matzsson ÿ Hintzickala sk , tk sak kevk-kk 1565 Simon Hinttzickalan valtasi kaksi niittyä Kuurolan Mikolta (talo I), sakko 40 markkaa; Simon Madzsson Hintzickalan sai 40 markan sakon poltettuaan Sonnilan Reko Juhonpojan (talo IVb) heinäladon ja yritettyään ottaa samalta Rekolta niityn ja kalavettä. taloihin sijoittamatta: BARBARA Barbara aff Hindzickala osti 1551 voudilta siemenruista ½ pannia, VA 1944 f. 2v. Sak kk 1556 Köönikän Matti (Paistila talo I) hakkasi Barbro Hindzickalan tuvan oven rikki (stuga dörren, VA 1995 f. 38v). Oli ehkä talon I leskiemäntä. Samalla kertaa Madz Larsson (?) Hintzickalan sai sakon Köönikän Matin lyömisestä. Pitänee olla talon V Madz Olsson? RAGNHILD LAURINTYTÄR A-S mp : lk vahvistettiin uudelleen se maakauppa, jonka Ragneld Larszdotter Hintzickala ja Huivoon Paavo (talo IIb) olivat keskenään tehneet ja josta heillä jo oli laamannin tuomiokirje. Samalla Huivoon Jaakko sai 40 markan sakot 7 panninalan peltomaan omavaltaisesta otosta iffron hustru Ragneld Hintzickala. Oli ehkä talon II Lauri Sipinpoika vanhemman tytär ja Sipi-isän-

14 1327 nän sisar, joka oli saanut talosta perintöosuutensa 1540-luvulla. MAARIT OLAVINTYTÄR A-S mp : kk 1552 Marith Hindzickalan oli lyönyt Harolan Maaritiin (talo II) haavan päähän ja kolme mustelmaa, sakko 15 markkaa, maksoi kruunulle markan ja 2 äyriä. Sk 1552 Harolan Frans (talo II) oli ryöstänyt rahaa 5 äyriä aff Marith Olaffsdotter i Hindzickala. Sak kevk 1553 Madz Tärolan (kylä?) raiskasi Margreth Olffsdotter i Hintzickala. Talo III tai IV. Hintikkalan kylällä oli Kokemäenjoessa pieni lohipato 1551 ja 1552, VA 1938 f. 11 ja 1946 f. 15v. MANKONEN yksinäistila, mutta myös kylänä mk 1554 Mangoÿla, Mangoila mk 1556, kym 1558 Mangoila, kym 1559 Mangoÿa by, kym 1561 Mangoila, johon luettiin myös Vahala. Maksoi ruokalisän rukiina. Mangoi mk , äv 3. Viljo Nissilä on pitänyt mahdollisena, että Mankonen johtuu saksalaisesta miehen etunimestä, josta hän on tavannut myös muodon Mango. Kyse voi kuitenkin olla edelleen lisänimestä, vaikkakin etunimen poisjättö onkin arvoitus. ANNA vuonna 1554 Anna Mangoilan osti voudilta 2 pannia ohraa, VA 1972 f. 84. TUOMAS JUHONPOIKA mk , kym , äv 1544: 3, 1554: 3½, 1559: 4, 1570: 5½. Kym (panneja) : ruis ½-½-½-½, ohra ½-½-½- 1/6, kaura 0-1/6-0-1/6, pavut 1/6-1/6-1/6-0. Lv : Thomas Mangoinen mk 1546, Thomas Maijgoinen mk 1552, Thomas Mangoi mk , kym 1560, 1566, mk 1569, Thomas Mangoij kym 1561, Thomas Mangoinen kym 1564, mk Tho. Mango kym , , Tho. Io. kym Thomas Mangoi osti 1551 voudilta 2 pannia ruista, VA 1944 f. 3v. A-S mp : kevk 1552 Erkki Soini (Säpilä talo VIII) poltti jakoveljineen Thomas Mangos heinäladon. Lm Thomas Mango kk 1555, Thomas Ionsson Mangoila kevk 1562, Thomas Mangoinen kevk 1563, Thomas Ionsson Mangoinen etsikkokäräjien lm Kokemäen puolesta , Thomas Ionsson Mangolan sk , Thomas Jonsson Mangola lk , Thomas Jonsson Mangoilan kevk-kk 1565, Thomas Ionsson ÿ Mangoila , sk 1570 ja Thomas Jonsson Mangoinenn kk 1571 eli yhteensä 10 kertaa. Sak kevk-kk 1565 Hintikkalan Lauri Heikinpoika, Simo Olavinpoika ja Heikki Antinpoika (talot II, IV ja III) olivat ottaneet omin valloin peltoa utaf Thomas Mangoinen. Hv 1571 Hintzickala: Thomas Mangoij ku 40, hev 1, härkiä 2, le 3, nk , la 20, oa 193:2, ny VAHALA Vahala kym 1558, 1560, Vahala by kym Maakirjoissa oli vaihdellen yhdessä naapurikylien kanssa. Maksoi ruokalisän rukiina. I a + b Iso- ja Vähä-Vahanen OLAVI lm Oleff Wahanyn 1442 täysin kokemäkeläisessä lautakunnassa, RA De la Gardieska samlingen, or.p., FMU III 2450 (kirje on päivätty Huittisten Sammussa , mutta se koski Kokemäen Ylistaroa. Myös Köyliön Kepolan Olavi Vahainen oli noihin aikoihin luottamustehtävissä). JAAKKO lm Jäppe Wahainen kk , VA Ylä-Satakunta KOa 85 f. 107, lm Jacop Valan Kokemäen kk , FMU V 3975, RA De la Gardieska saml. Merkinnästä or.p. huolimatta lautamiesten lisänimissä on epä-

15 1328 tarkkuuksia, esim. Jøns Hardel, p.o. Hordel, Jøns Færewe p.o. Tærewe. Valan p.o. Vahan, Vala-nimisiä Kokemäellä ei ole. Lm Jaco Vahanen lk , FMU VI 4729 or.p. Jacob Vahayn oli Tukholmassa Pohjois-Suomen laamannikunnan talonpoikaisena edustajana kuningas Hannun pojan Kristianin vaalissa Ruotsin tulevaksi kuninkaaksi isänsä jälkeen. Hän on talonpoikien luettelossa 4., mikä sija sopii hyvin Ala-Satakunnasta mukaan valitulle. Seuraava on Tyrväänkylän Kauppi Ylä-Satakunnasta. FMU VI 4834, or.perg., Tanskan valtionarkisto. LAURI JAAKONPOIKA lm Lasse Jopson Vahaynen lk Kokemäellä, FMU VI 5307 k. Ia (Iso-Vahanen) TUOMAS LAURINPOIKA mk , kym , mk Ryytsälää: Thomas (1540: Vahainen, 1541: Vahanen) äv 1540: 4, : 6. Myös Ylistaron kylässä Thomas ( Vahainen) äv 5. Karja (vain Ryytselässä) 1540: hev 1, härkiä 5, le 9, nk 3, la 13, ny On ilmeistä, että Tuomaalla oli tuolloin maata viljelyksessä kahdessa kylässä. Mk : äv 1544: 5½, 1554: 3 (talo Ryytsälän Vahaisella jaettu, Ylistaron maista luovuttu), 1560: 4, 1569: 3 1/3. Kym (panneja) : ruis ½-½-½-½, ohra ½-¼-¼-1/6, kaura ei ole, pavut 0-1/6-1/6-1/6. Lv 1558:61: 5½-7-4-?. Thomas Vahainen mk , 1561, 1564, Thomas Larss. kym , Tho. La. kym , , Thomas Vahaynen mk 1559, Thomas Vahaine mk 1561, Tomas Matzson (?) mk Thomas aff Vahalaby osti 1551 voudilta 2 pannia ruista, VA 1944 f. 2v. A-S mp : sk 1550 Thomas Vahaÿnen huonot aidat, lk tuomittiin Vakkalan Sipi (Tyrvään Vakkala talo I) saamaan aff Thomas Vahaijnen vaimonsa perintöosuuden pelkästään rahana sen jälkeen kun uskotut miehet ovat arvioineet sen. Lm Thomas Vahaÿnen aikavälillä kahdesti, Thomas Vahalan sk , Thomas Larsson Vahala kevk , Thomas Wahainen kevk eli yhteensä 5 kertaa. Sak kk 1567 Ryytsälän Tuomas Juhonpoika (talo II) oli vallannut peltosaran aff Tomas Wahainen ibm (siis luettu Ryytsälään), lk Thomas Wahainen ibm (edellä Vallilan Lauri) sai 40 markan sakon niityn valtauksesta huittislaisilta, kk 1571 Thomas Wahainen ei tehnyt päivätöitä kuninkaankartanoon. Hv 1571 Ryttzelä: Thomas Larsson ku 32, hev 1, härkiä 2, le 4, nk , la 5, os 153:2, ny Ib (Vähä-Vahanen) ERKKI LAURINPOIKA , kym Äv 1554: 3½, 1559: 4¼, 1569: 3 1/3. Kym (panneja) : ruis ¼-¼-¼-¼, ohra ½-¼-1/6-1/6, kaura ei ole, pavut ei ole. Lv 1558:61: 3-1½-3-?. Eric Vaha mk , 1558, Erich Vahaynen mk 1559, Erick Larss. kym , Erik La. kym 1570, Erich Jonss. (?) mk A-S mp : sk 1550 Erich Vahaijnen huonot aidat. Sak kk 1556 Erich Vahalan laiminlyönyt kyytivuoron, kk-sk 1559 Vallilan Jaakko (talo II) t > Erich Vahanen ja rikkoi hänen veneensä, kk 1571 Erich Wahainen ei tehnyt päivätöitä kuninkaankartanoon. Hv 1571 Ryttzelä: Erick Larsson ku 8, hev 1, härkiä 2, le 1, nk , la 5, oa 77:2, ny Ia tai b KERTTU sak kk 1551 Gerttrud Vahalan t > Harolan Maarit (talo II). RYYTSÄLÄ Rydzelä mk , Rydzala mk 1542, Rydzälä mk 1543, 1558, kym Luettiin usein Vahalan kylään. Maksoi ruokalisän rukiina. I Ryytsä

16 1329 JUHO , äv 1540: 3, 1541: 4, 1543: 4½. Karja 1540: hev 1, härkiä 2, le 6, nk 6, la 10, ny Jons Rydzsä mk , Jons Rydzä mk 1544, 1546, NIILO MATINPOIKA mk , kym Äv 1554: 3½, 1559: 3. Kym (panneja) : ruis ¼-¼-¼-¼, ohra ¼-¼-¼-¼, kaura 0-1/6-0-0, pavut 1/6-0-1/6-1/6. Lv : 2½ Nils Madsson kym 1558, Nils Mattzsson kym 1559, Nilis Madzson kym 1560, Nils Matsson kym 1561, Nils Ryttzä kym MARKKU MATINPOIKA kym , mk , , äv 1564: 2, 1569: 4 1/12, 1570: 3½. Kymmenyksiä maksoi kaksi miestä. Marchus Rydzä kym 1562, Marcus Madzsson kym 1563, Morthen kym 1564, Marcus kym , Mar. Ni. kym 1569, Marcus Io. kym 1570, Marcus Matt. kym 1571, Marcus Matzss. mk 1570, Marchus Mattzss. mk Sak sk 1564 Marcus Rysselä sai kolmen markan sakon vahingonteosta talon yhtiömiehen (?) Erkin pellolla (ks. alla), kk 1571 Marcus Mattzsson i Ryttzälä ei tehnyt päivätöitä Kokemäenkartanoon. Hv 1571 Ryttzelä: Marcus Matzsson ku 10, hev 1, härkiä 1, le 1, nk , la 5, oa 61:6, ny ERKKI JUHONPOIKA mk 1569: Erich Jönszon, äv 4 1/12. Sak sk 1564 talon Markku oli tehnyt vahinkoa in oppå Erich Wihomes åker. Mahdollisesti Erkki oli talon yhtiömies. II Teini JUHO MATINPOIKA , äv 1540: 4, 1541: 3, 1543: 4½, 1559: 7¼, 1560: 7. Karja 1540: hev 1, härkiä 4, le 8, nk 1, la 10, ny Kym (panneja) : ruis ½-¾-1-1, ohra 1-½-½-¼, kaura 0-1/6-0-0, pavut 1/6-1/6-1/6-1/6. Lv : 11-10½ Ions Deinj mk , Jons Deijni mk 1546, 1552, Jons Dekien mk 1554, Jons Diechn mk , Jons Diecken mk 1560, Jons Deini mk 1561, Jons Diekn mk 1562, Jönss Madzson kym 1559, Jons Madzson kym Jöns Deini ibm (Vahalaby) osti 1551 voudilta pannin ruista, VA 1944: 2v. A-S mp : kk 1552 määrättiin kuusi miestä mittaamaan Jons Deijn'in maista Matti Köönikän (Paistila talo I) vaimolle kuuluva maa, jonka Matti oli lunastanut suvun ulkopuoliselta 28 markalla. Sak kk 1555 Säpilän Mikko Laurinpoika (talo?) t > Jönss Denij j Ryssälä, kk-sk 1559 Jons Diekn huonot aidat. TUOMAS JUHONPOIKA kym , mk , , äv 1564: 6¼, 1569: 4¼, 1570: 3 1/3. Thomas Deini kym , Tho. Deine kym 1565, Tho. Ioh. kym 1566, Thomos Teini mk 1569, Tho. Io. kym 1567, Lm Thomas Ionsson j Rytzelä sk 1567, lk ja Thomas Ionsson ÿ Teinilä kk (VA 2208 f. 20v). Sak kk 1567 Thomas Jonsson Rytzelan t > Vahalan Tuomas (talo Ia), jolta oli vallannut peltosaran, sakot markkaa. Hv 1571 Ryttzelä: Thomas Jonsson ku 30, hev 1, härkiä 3, le 6, nk , la 10, oa 207:2, ny taloihin sijoittamatta: MAARIT ANTINTYTÄR } kk 1568 Maritha Andersdotter i Rydzelän KERTTU } t > Gertrud ibm. MATTILA Mattila mk , 1544 ym., Matickala mk 1543, Mattilaby kym Maksoi ruokalisän rukiina. I Fiskari

17 LAURI NIILONPOIKA lm Kokemäen lk 1506 Laurit(s) Nilsson Mattilast, FMU VI 5222 k LAURI , äv 1540: 3, 1541: 3½, 1543: 3, 1546: 3½. Karja 1540: hev 1, härkiä 6, le 8, nk 3, la 16, ny Lasse Läkäre mk 1546, MATTI LAURINPOIKA mk , pm 1557, kym Äv 1554: 4, 1559: 4½, 1561: 4, 1564: 4¼. Kym (panneja) : ruis ½-¾-½-½, ohra ½-½-½-1/6, kaura ei ole, pavut ¼-¼-1/6-0. Lv : 7½-8-7-?. Madz (Matz) Larsson, Larss, Larson mk , , kym , Madz Wennöij pm Matt. La. kym Matz ibm (Mattila) lainasi 1551 voudilta pannin ruista, VA 1944 f. 15v. Vuonna 1554 Matz Larss. Mattilan osti 1½ pannia ohraa, VA 1972 f. 84. A-S mp : kevk Mattz Larson Mattilan vastuupakoilu. Sak kevk Madz Verdi Matickalan huonot aidat ja sillat (talon I Matti oli kylän ainoa verovastuussa ollut Matti, joten tarkoitettaneen häntä). MATTI SIPINPOIKA mk 1569, äv 6: Matz Siffridzson. SIPI MATINPOIKA mk , kym Äv 1570: 4½. Sig. Matt. kym Siffred Matzson mk 1570, Siffrid Mattzsonn mk Sak sk 1569 Sig d Mattzsson ÿ Mattila t > Matz Wessa ibm. Hv 1571 Mattila: Siffred Mattzsson ku 20, hev 1, härkiä 2, le 3, nk , la 15, oa 117:4, ny Ib MATTI mk 1570-, kym Äv 1570: 1½. Matz Wesa mk 1570, Matt Vesa kym Sak sk 1569 ks. yllä. KAARINA kym 1571 Catherina. ERKKI MATINPOIKA hv 1571 Mattila: Erich Matzsson ku 5, hev 1, le -, nk , la -, oa 17:3, ny 3. II Närvä SIPI mk , pm 1557, kym Äv 1540: 3½, 1541: 4½, 1543: 4, 1544: 4½, 1546: 4, 1554: 4½, 1559: 4, 1560: 5, 1561: 5½. Karja 1540: hev 1, härkiä 4, le 6, nk 6, la 26, ny Kym (panneja) : ruis ½-½, ohra ½-½, kaura 1/6-¼, pavut 1/6-1/6. Lv : 8-9. Siffred Mattilan mk 1546, Vielä kym 1563: Sigfrid. A-S mp : kevk 1551 Sigffred Mattilan veroniskurointi, sk 1551 Siggfred Mattilan km Pirkkinäinen > Rudanko. ERKKI SIPINPOIKA kym , , mk , äv 1564: 5½, 1570: 6. Kym (panneja) : ruis ¾-½, ohra ¼-1/6, kaura 1/6-1/6, pavut 1/6-1/6. Lv : 8-?. Erick Sig dtt son kym Erich Sigfredsson kym 1561, Erik. Sig. kym 1567, , Erich Siff d zson mk 1569, Siffredzson mk Sak sk 1570 Erich Siffridsson i Mattila huonot aidat, sillat, tiet ja ojat, ei humalatarhaa, kk 1571 Erich Sigfredsson Mattila ei tehnyt päivätöitä Kokemäenkartanoon. SIPI ERKINPOIKA hv 1571 Mattila: Siffred Ersson ku 20, hev 1, härkiä 2, le 4, nk , la 15, oa 152:-, ny III Anttila OLAVI , äv 1540: 3, 1541: 3½. Karja 1540: hev 1, härkiä 2, le 7, nk 2, la 2, ny Oleff Mattilan mk 1546, A-S mp: kk 1551

18 1331 määrättiin 6 miestä jakamaan emillan Oloff Matickan oc Jussi Rudancko (Rudanko talo III) perintö heidän äitinsä jälkeen. Talon maaveron maksoi Erkki Hulttinen (talo IV). HEIKKI OLAVINPOIKA pm 1557, kym , Kym (panneja) 1558 (Hendrick) ja 1559 (Henrick Olefsson): ruis ½-¼, ohra ½-½, kaura ei ole, pavut 1/6-1/6. Lv : 5-6. He. Ol. kym A-S mp kevk 1551 määrättiin 6 miestä erottamaan emillan Jussi Oloffsson oc Hendrick Olsson ensin Juhon vaimon myötäjäiset, jotka olivat Heikin hallussa, sekä sitten jakamaan jäljelle jäänyt perintö veljen ja sisaren osuuksiin. (Heikki oli ilmeisesti ylläolevan Olavin poika, jonka sisaren talon IV Juho oli nainut, mutta sisaren myötäjäiset olivat vielä maksamatta. Isä Olavi oli kaiketi kuollut jo 1540-luvun lopulla). HEIKKI MATINPOIKA mk , , kym , Äv 1559: 3¼, 1561: 4, 1569: 3½. Kym (panneja) 1560 (Henrick Madzson) ja 1561 (Hendrick) ruis ½-1/6, ohra ¼-1/6, kaura ei ole, pavut 1/6-0. Lv : 4-4. Hendrick Hultinen mk 1559, Hendrick Madzson kym 1560, Hindrich Madzss. kym 1562, He. Matt. kym 1567, Henn. Matzson mk 1569, Hen. Madzson mk Sak kk 1571 Henrich Mattzsson ibm (Mattila) ei tehnyt päivätöitä Kokemäenkartanossa. Hv 1571 Mattila: Hen. Mattzsson ku 20, hev 1, härkiä 1, le 4, nk , la 15 ja lisäksi hopeaa 3 luotia ja tinaa 3 naulaa, oa 132:-, ny Heikki oli ilmeisesti talon IV Matti Heikinpoika Hulttisen poika. IV Hulttinen ERKKI ERKINPOIKA mk , pm Äv 1540: 5½, 1541: 6 (lisäksi Paistilassa äv 2), 1554: 9 (mukana talon III vero), 1559: 3 1/3. Karja 1540: hev 1, härkiä 4, le 8, nk 8, la 15, ny Paistilassa : Erich Hultinen, Mattilassa 1546, 1552 Erich Hulttinen, mk Erich Hultinen. Kokemäen laamanninkäräjillä Knuut Eerikinpoika tuomitsi Satakunnan lääninhaltijan Hoÿan kreivin Johannin läsnäollessa Eric Hulthin med sÿne skÿfftis brödher oikeutetuksi nauttimaan ja käyttöönsä ottamaan Sarenma nimisen alueen (=? se niemi, joka on Haapasaaren ja Vihatussaaren välissä), joka on ollut jo hänen isällään Erkillä (Eric) ja tämän isällä. Kukaan käräjillä ei muistanut, miten se oli suvun haltuun joutunut. Knuutin antama kirje vahvistetitin 1551, jolloin laamanni Jöns Knuutinpojan vidimaatioon se jäljennettiin. Jönsin kirje on valokopiona VA:ssa, Topographica Kokemäki = BFH III 338. Lm Eric Hultin lk , ks. yllä, Eric Hultinen lk , RA De la Gardieska samlingen, lk sama RA:n kok., Eric Hulttinen lk , A-S mp s. 48, Eric Hulttine kevk 1551 (s. 79), Eric Hulttinen kk 1551 (s. 103), lk (s. 160) kevk (s. 187) ja kk (VA 1969 f. 44) eli yhteensä 9 kertaa. A-S mp kevk 1551 Eric Hulttinen jm Ylistaron Pertolassa sekä Tulkkila & Havinki & Villiö, kk 1551 Meinikkalassa ja sk 1551 km Pirkkinäinen > Rudanko. Vuonna 1554 Erich Hulttinen osti voudilta 2 pannia ohraa, VA 1972 f. 84. MATTI HEIKINPOIKA viljaostot ja -lainat voudilta 1551: VA 1944: f. 2v Madz Henrichson aff Mattila osti pannin ruista, f. 18 Madz Henrichsonn aff Mattila lainasi ½ pannia ohraa. A-S mp lk Martolan Markku (Sonnila talo IV) t > Madtz Hendrickson Mattilan, kk 1552 Madz Hulttinen jm Paistilan Köönikällä. Lm kevk 1553 Madz Hultinen, VA 216 c : 20.

19 1332 JUHO OLAVINPOIKA A-S mp kevk 1551 määrättiin 6 miestä erottamaan emillan Jussi Oloffsson oc Hendrick Olsson ensin Juhon vaimon myötäjäiset, jotka olivat edelleen Heikin hallussa, sekä sitten jakamaan jäljelle jäänyt perintö veljen ja sisaren osuuksiin. (Ilmeisesti perintö koski taloa III, josta Juho oli nainut Olavin tyttären). Kym , mk Äv 1560: 3¾, 1561: 4. Kym (panneja) : ruis ½-¼-¼-1/6, ohra ½-½-¼-1/6, kaura ei ole, pavut 1/6-1/6-1/6-0. Lv : 3-2½-2-?. Jons Olsson kym 1558, 1561, 1565 Jonss Olefsson kym 1559, 1560, Jöns Hulti:en mk 1560, Jons Hulttinen mk 1561, Jons Hultt kym 1563, Io. Ola. kym 1565, Josse Hultine kym Sak kk-sk 1559 Jons Hultinen huonot aidat. JUHO JUHONPOIKA kym , mk , äv 3. Io. Io. kym 1567, , Io. Io:ss. kym Jöns Hultinen mk 1569,, Jonns Hulttinen mk Sak sk 1569 Jons Hulttinen ÿ Mattila huonot aidat, sillat, tiet ja ojat, ei humalatarhaa. Hv 1571 Mattila: Jons Jonsson ku 10, hev 1, härkiä 2, le 2, nk , la 7, oa 90:-, ny taloihin sijoittamatta: HEIKKI KNUUTINPOIKA viljalainat voudilta 1551: VA 1944: f. 15v Henrich Knuthsson aff Mattila ½ pannia ruista, f. 18 Henrich Knutsson ibm (Mattila) ½ pannia ohraa. Kyse ei voi olla kirjurin virheestä. Oli siis eri mies kuin Vitikkalan HK, talo I. koko kylää koskevat asiat: A-S mp kk 1550 Mattilabÿ sai oikeuden uudisraivauksiin Hintikkalan kylän kanssa yhteisellä ulkopalstalla, kunhan jälkimmäinen on raivannut saman verran, ja sitten piti jakaa tuo ulkopalsta kylien kesken sen mukaan kuin kumpikin omistaa rintamaista. Samoilla käräjillä tuomittiin kaikki Hintikkalan isännät, Ylistarosta kahdeksan isäntää ja yksi leskiemäntä sekä kaksi Sonnilan miestä kukin 3 markan sakkoon vahingonteosta Mattilan niityillä ja heinäsadon pilaamisesta. Säpilän jakokunta SÄPILÄ Sepilä mk , Sepilä by kym 1559, Säpilä mk 1546, , kym , Säpile kym Maksoi ruokalisän voina. I Paturi? MATTI Keväällä 1453 kävi kuningas Kaarlen luona Tukholmassa Kokemäen talonpoikien lähetystö, jonka jäsenistä mainitaan nimeltä Mattis Seppälä (Säppälä) ilmeisesti asian esittäjänä. Kyse oli kokemäkeläisten oikeudesta pyyntiin Lammaisten kosken kalastamossa ja koskea jakavan Karin saaren luona. Talonpoikien tapaoikeuden mukaan kaikilla pitäjäläisillä oli oikeus pyytää lohta ja siikaa lipoilla kosken alapäässä, ja Lammaisten kosken katsottiin kuuluvan Kokemäkeen, kuten myös kuninkaan käskystä asiaa selvittäneet ovat ratkaisunsa päivänneet j Kwmo wid Lammas fors. Turun piispat olivat kuitenkin vallanneet kosken pohjoisen rannan, ja Ruotsista tuodun laintulkinnan mukaan vain rannan omistajalla oli oikeus kalastaa koskessa. Asiaa koskevaa kirjettä on säilytetty piispojen linnassa Kuusistossa - missä se on hävinnyt - mutta se on kopioitu 1400-luvun jälkipuoliskolla Turun tuomiokirkon ns. Mustaan kirjaan sekä ns. Skoklosterin Codex Aboensikseen, molemmat RA:ssa, pain. MK 562. Kokemäeltä Ruotsiin lähteneiden johdossa olleen miehen nimi on siis kopioista. Olen sen aiemmin tulkinnut Seppäläksi, mutta on epävarmaa, käyttikö tuohon aikaan kukaan seppä vielä ammattinimeään talonnimenä. Seppälän kylää Kokemäellä ei ollut. Lähellä on silloin se mahdollisuus, että Matti oli Säpilästä (huom. varhaisin muoto maakirjoissa: Sepilä). Säpilän kylän asukkaille tuo vanha kaikkien oikeus lippoamiseen Kokemäenjoen alimman kosken

20 1333 luona oli tärkeä, sillä kylän ranta-alueella ei ollut koskea. On siis varsin ymmärrettävää, että juuri Säpilästä oltiin innokkaita lähtemään Tukholmaan. Matti näyttää olleen myös ruotsinkielen taitoinen. Taloon I hänet olen sijoittanut siksi, että taloon liittyvä lisänimi Kani ei eläimen nimenä voine olla 1400-luvulta ja Paturi esiintyy vasta Kani tuskin onkaan tarkoittanut eläintä, vaan lienee lyhennys kanngjutare-sanasta (kannunvalaja, paturi = patojen valmistaja). Turussa asui 1420 Jacop Kannenghetere (FMU II 1617, alasaksaa). Sama Matti lienee ollut se Mattes Soppila, joka oli lm Kokemäen käräjillä , A.J. de la Gardien kopiokirja 1600-luvulta, FMU IV NIILO , äv 1540: 4, 1541: 6. Karja 1540: hev 2, härkiä 2, le 6, nk 8, la 6, ny Nils Kanj mk ERKKI NIILONPOIKA mk , 1562, pm 1557, kym Äv 1544: 5½, 1559: 5. Erich Kanj mk 1544, 1546, Erick Kani mk Erich Nilss. (Nilsson) mk , 1562, Erick Nilsson kym Erich Nilssonn ibm (Säpilä) osti 1551 voudilta pannin ruista ja Erich Nilsson ibm (Säpilä by) lainasi ½ pannia ruista, VA 1944 f. 2v, 15. Sak sk 1553 Erich Säpilen t > Kauvatsan Erkki Niilonpoika (talo VII) Huittisista. Lv : 5½-5. MATTI sak tk Juho Pokkinen (Säpilä talo IX) t > Madz Kani (VA 216 c f. 16). SIPI ERKINPOIKA kym , , mk 1561, , , äv 1561: 5, 1569: 5½. Kym (panneja) : ruis 1-½-¾-¾, ohra 1-½-¾-¼, kaura 0-1/6-0-0, pavut ¼-¼-¼-1/6. Lv : ?. Sig dtt Ersson kym 1559, Sig dtt Erichson kym 1560, Sigffred Erss. kym 1561, mk 1561, kym 1564, mk 1564, Siffred Erichssonn mk 1565, Erichson mk , Sig d Erss. mk Sig. Erici kym , Sig. Erik kym 1567, Lm Siffredh Kanis kk 1552, Siffredh Kani sk 1552, Siffred Kani sk , Sig dtt Säpilen kk-sk 1559, Sig dtt Ersson Säpilä kevk Sak A-S mp s. 104: kk 1551 Sigffred Kani t > talon IV Heikki Sipinpoika. Kevk talon VII Tuomas Niilonpoika t > Sigfredh Erichsson ibm (Säpilän). Hv 1571 Säpilä: Siffred Ersson ku 20, hev 1, härkiä 2, le 4, nk , la 13, oa 141:2, ny II + III Kouko HEIKKI lm Henric Seppiläst Kokemäen käräjillä , RA de la Gardieska samlingen (DGa) or.p., FMU III 2450; km Henrik Säpilästha vannoi Kokemäen käräjillä katselmuksen Villiön, Vuolteen ja Haistilan maista tuottaman tuloksen oikeaksi, REA f. 162 r-v, Codex Ab. f. 74v, pain. Mk 534; Henrich Supilän lm Kokemäen käräjillä , A.J. de la Gardien kopiokirja s. 511, FMU IV II Kouko I LAURI HEIKINPOIKA lm Laurens Henrikxson i Säpilä Kokemäen lk , RA DGa or.p., FMU VI LAURI mk , pm 1557, kym Äv 1540: 3, 1541: 4. Karja 1540: hev 1, härkiä 2, le 4, nk 4, la 10, ny Lasse Koukoij mk 1546, Lasse Coukoi ibm (Säpilä) osti 1551 voudilta ½ pannia ruista ja Lasse Coukoi aff Säpilä lainasi pannin ohraa, VA 1944 f. 3, 18. Kym 1558 Lasse ruis ½, ohra ½, pavut 1/6. Lv : 3-4. MATTI MARKUNPOIKA mk , kym 1560, Äv 1554: 4, 1559: 3¼. Kym 1560 Madz Marcusson ruis ½, ohra 1/6, pavut 1/6 pannia. Lv 1556: 3, 1560: 2½. Madz Koukoij mk , 1561, Madz Koukoi mk 1560, kym Matz

Jurkoja. SUKUTUTKIMUS MUISTIO 14.9.2011 Into Koivisto ja Markus Koivisto JURKOJA JA KOIVISTOLAISIA 1600-LUVUN INKERISSÄ

Jurkoja. SUKUTUTKIMUS MUISTIO 14.9.2011 Into Koivisto ja Markus Koivisto JURKOJA JA KOIVISTOLAISIA 1600-LUVUN INKERISSÄ SUKUTUTKIMUS MUISTIO 14.9.2011 Into Koivisto ja Markus Koivisto JURKOJA JA KOIVISTOLAISIA 1600-LUVUN INKERISSÄ Lähde: Pähkinälinnan läänin henkikirjat Inkerinmaalla henkikirjoja (manthals längd) on 1600-luvulla

Lisätiedot

1.1.1.1. Pekka Eerikinpoika Nakari (1732-1809) 836 h.

1.1.1.1. Pekka Eerikinpoika Nakari (1732-1809) 836 h. Matti Kiiski (1570-) Matti Matinpoika Kiiski (1600-) Yrjö Matinpoika Kiiski (1632-1673) 1. Tuomas Yrjönpoika Kiiski (1650-1721) 1.1. Marketta Tuomaantytär Kiiski, Nakari (1683-1740) 1.1.1. Eerik Martinpoika

Lisätiedot

Kalle Kallenpoika Sorri

Kalle Kallenpoika Sorri 1 Perhe 1 I Hanna Kustaantytär Rekola Kansakoululla keittäjänä sodan aikana ja jälkeen, s. 13.2.1872 Kulkkila, Teisko, k. 4.8.1960. Ollut Wärmälän kylän, Iso-kartanon palkollisten kirjoilla. 2.6.1891 Muutti

Lisätiedot

Rautajärven torpat ja torpparit Asutus1694-1713 sivu 1/29

Rautajärven torpat ja torpparit Asutus1694-1713 sivu 1/29 Rautajärven torpat ja torpparit Asutus1694-1713 sivu 1/29 Rautajärvi Pietilä Esko Pekanpoika 1695 Sipi Sipinpoika 1695 Kollanen Yrjö Paavonpoika 1695 Niilo Pertinpoika 1695 Erkki Juhonpoika 1701 Erkki

Lisätiedot

3/8 vero Isäntä Juho Taavinp, emäntä Kaisa Antti ja Antti rengit, Liisa ja Maria piiat, 1, 1, 2, 2, yht 6 sav 1

3/8 vero Isäntä Juho Taavinp, emäntä Kaisa Antti ja Antti rengit, Liisa ja Maria piiat, 1, 1, 2, 2, yht 6 sav 1 1802 Henkikirjat Savonkylä fimit Lt 191-195 ja Lt 553-556 talo n: mant. vero kr 1. 3/4 _ Söderkärnä vanha perintötalo 5/8 mant. 1781 lisämant.1/8 mant. lunastettu 1781myös perintökirja yht 3/4 mant perintö.

Lisätiedot

Antti Laakkosen jälkeläisiä TAULU 1

Antti Laakkosen jälkeläisiä TAULU 1 Antti Laakkosen jälkeläisiä 14.6.2011 TAULU 1 I Antti Laakkonen, s. noin 1690, k. 26.4.1758 Liperi, Tutjunniemi. Tutjunniemen kylän N:o 4 eli Laakkolan isäntänä oli vuoteen 1758 saakka Antti Laakkonen.

Lisätiedot

Sukuselvityksen kohde. Eva Kustaantytär -, Stenholm. s. 23.11.1834 Noormarkku. ja hänen esivanhempansa. Tulostettu: 21.10.2014

Sukuselvityksen kohde. Eva Kustaantytär -, Stenholm. s. 23.11.1834 Noormarkku. ja hänen esivanhempansa. Tulostettu: 21.10.2014 Sukuselvityksen kohde Eva Kustaantytär -, Stenholm s. 23.11.1834 Noormarkku ja hänen esivanhempansa Tulostettu: 21.10.2014 Tekijä: Risto Sajaniemi Kuutamokatu 8 A 2 02210 ESPOO Puhelin +358(0)400 448 218

Lisätiedot

1. Susanna Matintytär, Kortesmäen emäntä Seinäjoelta. Syntynyt Ilmajoella kuoli , haudattu Ilmajoella

1. Susanna Matintytär, Kortesmäen emäntä Seinäjoelta. Syntynyt Ilmajoella kuoli , haudattu Ilmajoella Hakemisto 1. Susanna Matintytär, Kortesmäen emäntä Seinäjoelta. Syntynyt Ilmajoella 21.07.1720 - kuoli 28.02.1750, haudattu Ilmajoella 11.03.1750. 2. Johan Rein, Knuuttilan vanhaisäntä Kauhajoelta, nimismies.

Lisätiedot

Kyläkeskiviikko Elsa Hietala

Kyläkeskiviikko Elsa Hietala Kyläkeskiviikko 12.3.2014 Elsa Hietala www.karttaikkuna.fi Laakso 1986: Suur-Loimaan historia I Laakso 1986: Suur-Loimaan historia I Seppä (Heikki Kipsä) Polo (Luukas Polo) Jaettiin 1562 Tuomo ja Heikki

Lisätiedot

Jaakko Sarvela: Talonhaltijaluettelo. Talonhaltijaluettelon tietoja ei ole tarkistettu, muutamiin kohtiin

Jaakko Sarvela: Talonhaltijaluettelo. Talonhaltijaluettelon tietoja ei ole tarkistettu, muutamiin kohtiin Jaakko Sarvela: Talonhaltijaluettelo Niilo Liakka: Ilmajon pitäjä, II-painos 1986. Ilmajoen kunnan ja Ilmajoki-Seuran luvalla. Talonhaltijaluettelon tietoja ei ole tarkistettu, muutamiin kohtiin tietoihin

Lisätiedot

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016 Kuolinpesä metsän omistajana Projektineuvoja Jorma Kyllönen Tietoinen metsänomistus -hanke 2 Kuolinpesä Puhekielessä perikunta Itsenäinen verotusobjekti,

Lisätiedot

SUKUSELVITYKSEN KOHDE. Israel Johaninpoika Iso-Luukas o.s. Luukas s Ikaalinen, Vatsiainen. ja hänen esivanhempansa. Tulostettu:

SUKUSELVITYKSEN KOHDE. Israel Johaninpoika Iso-Luukas o.s. Luukas s Ikaalinen, Vatsiainen. ja hänen esivanhempansa. Tulostettu: SUKUSELVITYKSEN KOHDE Israel Johaninpoika Iso-Luukas o.s. Luukas s. 29.11.1720 Ikaalinen, Vatsiainen ja hänen esivanhempansa Tulostettu: 05.07.2016 Tekijä: Kirsti Rantala SUKUJUTUT -ohjelma ATK-palvelu

Lisätiedot

Valitse näppäimet Ctrl+F niin saat etsintäruudun näkyviin Kirja Sivu Nimi Pitäjä Kylä Aika

Valitse näppäimet Ctrl+F niin saat etsintäruudun näkyviin Kirja Sivu Nimi Pitäjä Kylä Aika Etelä-Pohjanmaan historia II henkilöluettelo Valitse näppäimet Ctrl+F niin saat etsintäruudun näkyviin Kirja Sivu Nimi Pitäjä Kylä Aika E-P hist. II 221 Lauri Toppari Ylistaro 1540-luku E-P hist. II 221

Lisätiedot

vero kr 1 5/8 - Söderkärnä 5/16 - isäntä Taavi Antinp.ja vaimo Susanna, veli Herman Antinp. ja vaimo Anna poika Erkki ja piika Kaisa 6 1

vero kr 1 5/8 - Söderkärnä 5/16 - isäntä Taavi Antinp.ja vaimo Susanna, veli Herman Antinp. ja vaimo Anna poika Erkki ja piika Kaisa 6 1 1774 Henkikirjat filmi Es 2503 talon n: ja mant. verolla yht. savut. vero kr 1 5/8 - Söderkärnä 5/16 - isäntä Taavi Antinp.ja vaimo Susanna, veli Herman Antinp. ja vaimo Anna poika Erkki ja piika Kaisa

Lisätiedot

Y L Ä - S A T A K U N N A N K I H L A K U N T A

Y L Ä - S A T A K U N N A N K I H L A K U N T A 945 Y L Ä - S A T A K U N N A N K I H L A K U N T A L E M P Ä Ä L Ä N H A L L I N T O P I T Ä J Ä k = 1/24 - osia maaveron koukkuluvusta, ei äyriluvusta 1/12-osia kuten esim. Pirkkalassa ja Kangasalla.

Lisätiedot

Perunkirja Taavi Juhonpoika Åby/Timonen s , k ,

Perunkirja Taavi Juhonpoika Åby/Timonen s , k , Perunkirja Taavi Juhonpoika Åby/Timonen s.23.06.1793, k.29.09.1858, Vuonna 1687 27 päivä Marraskuuta toimitti allekirjoittanut mukana tuomarin valtuuttamat uskotutmiehet lautamies Taavi Söyring ja torppari

Lisätiedot

KAAVIN RETUSEN KOSUSET. Taulu 1

KAAVIN RETUSEN KOSUSET. Taulu 1 KAAVIN RETUSEN KOSUSET Taulu 1 Paavo Kosunen, talollinen Kaavin Retusessa, * 1666/1669 (1673 Kuopio, Tuusniemi?) 9.6.1751 Kaavi, Retunen Kaisa Voutilainen, * 1678 22.5.1759 Kaavi, Retunen 1. Heikki, *

Lisätiedot

03. Nissnikun tila. Nissniku, Brita Lönnberg 1917, Reprokuva Kirkkonummen kunta, kulttuuripalvelut, kuvaaja tuntematon

03. Nissnikun tila. Nissniku, Brita Lönnberg 1917, Reprokuva Kirkkonummen kunta, kulttuuripalvelut, kuvaaja tuntematon 03. Nissnikun tila Nissnikun tilan varhaisimpia merkintöjä on löydetty vuodelta 1557, kun Nissnikun maakirjassa mainitaan henkilö nimeltä Gregorius Nilsson. 1600-luvun alussa mainitaan Matz Nilsson Nissebystä.

Lisätiedot

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä.

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä. Kunnanhallitus 18 14.01.2013 Valtuusto 13 24.01.2013 Kunnanhallitus 102 16.03.2015 Valtuusto 13 26.03.2015 Kunnanhallitus 6 18.01.2016 Valtuusto 8 17.03.2016 Kunnanhallitus 227 22.08.2016 Valtuusto 32

Lisätiedot

Perunkirja emäntä Maria Antintytär Orava os. Söderkärnä, s 28.09.1744 k. 05.05.1808,

Perunkirja emäntä Maria Antintytär Orava os. Söderkärnä, s 28.09.1744 k. 05.05.1808, Perunkirja emäntä Maria Antintytär Orava os. Söderkärnä, s 28.09.1744 k. 05.05.1808, Vuonna 1808, 15 päivä joulukuuta, toimitti allekirjoittanut omaisuuden ylöskirjauksen ja jaon Oravan verotalossa Savonkylässä

Lisätiedot

Leppävirta 1644 (VA 8576:102-) Leppävirta

Leppävirta 1644 (VA 8576:102-) Leppävirta Leppävirta 1644 (VA 8576:102-) Leppävirta 4. Eerik Simonpoika 1, poika 1, renki 1, piika 1 2. Paavo Tahvanainen 1, vaimo 1 2. Lauri Leppänen 1, vaimo 1 2. Lauri Könönen 1, vaimo 1 2. Tuomas Savolainen

Lisätiedot

Henrik Leinon esi-isät

Henrik Leinon esi-isät Henrik n esi-isät Sukujuuret ja n hovi Teemu Harri www.kotiweb.kotiportti.fi/leino 10.06.2006 Sukukokous 2006 1 Säkkijärvi - Lahnajärvi Karjalan alue oli rauhaton sotien takia 1700-luvun alussa ja Ison

Lisätiedot

ASUIN- SYNTYMÄ- SYNT.AIKA PITÄJÄ PAIKKA PITÄJÄ PAIKKA NIMI TAP.AIKA JULKAISU SIVU

ASUIN- SYNTYMÄ- SYNT.AIKA PITÄJÄ PAIKKA PITÄJÄ PAIKKA NIMI TAP.AIKA JULKAISU SIVU Vanhempien Juuret lehtien henkilöluettelot asuinpaikan mukainen järjestys Valitse näppäimet Ctrl+F niin saat etsintäruudun näkyviin ASUIN- SYNTYMÄ- SYNT.AIKA PITÄJÄ PAIKKA PITÄJÄ PAIKKA NIMI TAP.AIKA JULKAISU

Lisätiedot

SYNTYMÄ- ASUIN- SYNT.AIKA PITÄJÄ PAIKKA PITÄJÄ PAIKKA NIMI TAP.AIKA JULKAISU SIVU

SYNTYMÄ- ASUIN- SYNT.AIKA PITÄJÄ PAIKKA PITÄJÄ PAIKKA NIMI TAP.AIKA JULKAISU SIVU Vanhempien Juuret lehtien henkilöluettelot aakkosellinen järjestys Valitse näppäimet Ctrl+F niin saat etsintäruudun näkyviin SYNTYMÄ- ASUIN- SYNT.AIKA PITÄJÄ PAIKKA PITÄJÄ PAIKKA NIMI TAP.AIKA JULKAISU

Lisätiedot

3 sirppiä a) 8 runst 2 2 lapioa a) 10 kill 20 1 lapio 6 2 peltokuokkaa 12 1 peltokuokka 6 1 kytökuokka 8 1 saha 12 1 rautakanki 32 2 auran

3 sirppiä a) 8 runst 2 2 lapioa a) 10 kill 20 1 lapio 6 2 peltokuokkaa 12 1 peltokuokka 6 1 kytökuokka 8 1 saha 12 1 rautakanki 32 2 auran Perunkirja Matti Esanpoika Luomala (Orava) s. 17.02.1754. k. 11.07.1806 Vuonna 1806 14 päivälokakuuta toimitti pyynnöstä allekirjoittanut uudistilallisen Matti Esanpoika Luomalan kuoleman jälkeen hänen

Lisätiedot

Eila Väänänen Eila Marjatta Väänänen, o.s. Tahvola

Eila Väänänen Eila Marjatta Väänänen, o.s. Tahvola Eila Väänänen Eila Marjatta Väänänen, o.s. Tahvola, syntyi 22.1.1922 Lappeella ja kävi kansakoulun 1928 1934 Lappeen Simolassa ja lyseon pääosin Viipurissa 1934 1939. Eila 13-vuotiaana Eila ja äiti Irene

Lisätiedot

Hannu Numminen 2017 Sivu 1 / 22

Hannu Numminen 2017 Sivu 1 / 22 Hannu Numminen 2017 Sivu 1 / 22 TAULU 1 I Paavali Yrjänänpoika, talollinen (Huru), k. 1703 Huittinen, Sampu, Huru, haudattu 15.11. 1703 Huittinen. Puoliso: 9.6. 1679 Huittinen Maisa (Margareta) Simontytär,

Lisätiedot

Vauhkonen ampui venäläisen sotilaan

Vauhkonen ampui venäläisen sotilaan Vauhkonen ampui venäläisen sotilaan Suomen sotaa käytiin 200 vuotta sitten tähän aikaan kesästä eri puolilla Suomea. Torstaina 5.6. näyteltiin perimätietojen mukaan ainakin yksi sodan episodi Pieksämäellä.

Lisätiedot

Ruokolahti Ruokolahden alueella asuneet Laakkoset etsii sukupuutansa / sukuhaaraansa TAULU 1

Ruokolahti Ruokolahden alueella asuneet Laakkoset etsii sukupuutansa / sukuhaaraansa TAULU 1 Ruokolahti 0 5.11.2014 Ruokolahden alueella asuneet Laakkoset etsii sukupuutansa / sukuhaaraansa TAULU 1 Tuomas Laakko, s. 25.08.1849 Savitaipale. Tauluun 2. Matti Laakkonen. Tauluun 3. Johannes Laakkonen.

Lisätiedot

Siilinjärvi Kasurila 22.12.2007 TAULU 1 I Jöran Antinpoika Laakkonen, s. 1712 Kuopio, k. 22.9.1769 Kuopio,Kasurila. 26.3.1733 Kasurila Jör. And.ss.

Siilinjärvi Kasurila 22.12.2007 TAULU 1 I Jöran Antinpoika Laakkonen, s. 1712 Kuopio, k. 22.9.1769 Kuopio,Kasurila. 26.3.1733 Kasurila Jör. And.ss. Siilinjärvi Kasurila 22.12.2007 TAULU 1 I Jöran Antinpoika Laakkonen, s. 1712 Kuopio, k. 22.9.1769 Kuopio,Kasurila. 26.3.1733 Kasurila Jör. And.ss. Lakoin Kirst. Christ. Lapvetel. Räimä. Puoliso: 26.3.1733

Lisätiedot

Humppi, k. 20.6.1910 Saarijärvi Koskenkylä

Humppi, k. 20.6.1910 Saarijärvi Koskenkylä Poikosten sukuseura Juho Junno Poikosen 1788 esivanhemmat 1 (5) Taulu 1 1. Johan "Junno" Juhonpoika Poikonen (98), renki, talollinen, s. 16.8.1788 Karstula Pääjärvi Poikola, k. 6.9.1873 Karstula Humppi,

Lisätiedot

Esipolvet henkilölle Kalle Salmi

Esipolvet henkilölle Kalle Salmi Esipolvet henkilölle Kalle Salmi Seppo Tamminen Hämeenlinna Sisällysluettelo. Kalle..... Salmen...... esipolvet....................................................................................... 1....

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Hyvä Sisärengaslainen, Tervetuloa SLEY:n nuorisotyön sisärenkaan raamattukouluun! Tämän kevään kuluessa käymme läpi Johanneksen evankeliumin lyhyissä jaksoissa. Voit lähettää kysymyksiä, palautetta, esirukousaiheita

Lisätiedot

Nimien yleisyys Väestörekisterikeskuksen mukaan 2000-luvulla

Nimien yleisyys Väestörekisterikeskuksen mukaan 2000-luvulla Nimien yleisyys Väestörekisterikeskuksen mukaan 2000-luvulla (M = miehiä, N = naisia, S = Suomessa, Ulk. = ulkomailla; Nyk. = nykynimenä, Ent. = entisenä nimenä, Kuoll. = kuolleita po. nimisiä) Nämä yleisyysluvut

Lisätiedot

UUDENKIRKON JA KIVENNAVAN WESTERISIÄ /JW

UUDENKIRKON JA KIVENNAVAN WESTERISIÄ /JW UUDENKIRKON JA KIVENNAVAN WESTERISIÄ 1500-1700 23.11.2013/JW Lähteinä on käytetty Kansallisarkiston Digitaaliarkiston voudintilejä ja läänintilejä sekä Ruotsin Riksarkivetin ruotuluetteloita. Alempana

Lisätiedot

Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva. Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia

Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva. Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia t.1 s.63 Omaisuuden osalta: avioliitossa omaisuuden ja velkojen erillisyys, mutta avioliitossa

Lisätiedot

Hattula Tenholan sukuhaara 1. kotisivuversio 22.04.2006 TAULU 1 I Anders Puoliso: N.N. Lapset: Olof Andersson Lakkonen. Tauluun 2.

Hattula Tenholan sukuhaara 1. kotisivuversio 22.04.2006 TAULU 1 I Anders Puoliso: N.N. Lapset: Olof Andersson Lakkonen. Tauluun 2. Hattula Tenholan sukuhaara 1. kotisivuversio 22.04.2006 TAULU 1 I Anders Puoliso: N.N. Olof Andersson Lakkonen. Tauluun 2. TAULU 2 (taulusta 1) II Olof Andersson Lakkonen, Talollinen Tenholan Lakkosella.

Lisätiedot

Perunkirja Juho Erkinpoika Lillsöyring s k Lillsöyringin isäntä ja

Perunkirja Juho Erkinpoika Lillsöyring s k Lillsöyringin isäntä ja Perunkirja Juho Erkinpoika Lillsöyring s.22.12.1704 k. 18.02.1757 Lillsöyringin isäntä 1728 1732 ja 1736-1755 Perunkirja vuonna 1758 30 päivä tammikuuta, toimitti allekirjoittanut oikeuden kirjuri: apunaan

Lisätiedot

Näille kahdelle tulee niitty kaksistaan Saukkolan (Saukoila) kylässä, huomioitu foliossa 98 numerolla 20, tulee heinää

Näille kahdelle tulee niitty kaksistaan Saukkolan (Saukoila) kylässä, huomioitu foliossa 98 numerolla 20, tulee heinää C1 94-95 Sääminki Otavanniemi Kommerniemi Lars Röös 1646 Tulkinta: Heikki Rantatupa lyhenteet: ta = tynnyrinala, lass=(kesä)kuorma heinää PIENSAVON KIHLAKUNTA SÄÄMINGIN PITÄJÄ NOTARUM EXPLICATIO SELITYSOSA

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M 1 Sami Heikkilä M PH 96 98 194 10 2 Lauri Seppälä M Po 96 98 194 5 3 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 97 94 191 4 Vesa Saviahde M PH 96 94 190 5 Kari Äikäs M KS

Lisätiedot

Puoliso: Petter Korhonen, s. 26.11.1809. Vanhemmat: Johan Korhonen ja Margareta Korhonen. 17.4.1808.

Puoliso: Petter Korhonen, s. 26.11.1809. Vanhemmat: Johan Korhonen ja Margareta Korhonen. 17.4.1808. TAULU 1 I Pekka Korhonen, s. 1575, k. 1635. Vilppu s. 1615. Tauluun 2. Heikki s. 1601. Tauluun 86. Sipi s. 1603. Tauluun 97. TAULU 2 (taulusta 1) II Vilppu Korhonen, s. 1615, k. 1675. Vilppu s. 1645. Tauluun

Lisätiedot

Suomennos Kajaanin kansalaisopisto Sukututkimus/Aktiiviryhmä. 48 No 24

Suomennos Kajaanin kansalaisopisto Sukututkimus/Aktiiviryhmä. 48 No 24 Suomennos Kajaanin kansalaisopisto Sukututkimus/Aktiiviryhmä Jäljennös Perukirja 48 No 24 Vuonna 1790 16. joulukuuta toimitettiin kirjaanpano irtaimesta omaisuudesta talollinen Pauli Määtän jälkeen, Kettulan

Lisätiedot

Poliisien sm-hiihdot sprintti

Poliisien sm-hiihdot sprintti Page 1 / 5 Poliisien sm-hiihdot sprintti T U L O K S E T Oulun Hiihtoseura M60; M55; M50; M45; M40; M35; NYL; MYL; M60_F1; M55_F1; M50_F1; M45_F1; M40_F1; M35_F1; NYL_F1; MYL_F1; M60 Miehet 60 vuotta 1.1

Lisätiedot

Ruut: Rakkauskertomus

Ruut: Rakkauskertomus Nettiraamattu lapsille Ruut: Rakkauskertomus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Otto ja Saima Myllymäen esivanhemmat. 13.6.2015 Reino Myllymäki

Otto ja Saima Myllymäen esivanhemmat. 13.6.2015 Reino Myllymäki Otto ja Saima Myllymäen esivanhemmat 13.6.2015 Reino Myllymäki Sukututkimuksesta Sukututkimusta on monenlaista. Voidaan selvittää jonkin henkilön esivanhempia, jolloin kysymys on lähinnä kuolleiden ihmisten

Lisätiedot

Esipolvet henkilölle Erik Johan Tuomaanpoika

Esipolvet henkilölle Erik Johan Tuomaanpoika Esipolvet henkilölle Erik Johan Tuomaanpoika Seppo Tamminen Hämeenlinna Sisällysluettelo. Erik.... Johan...... Tuomaanpojan............. esipolvet...........................................................................

Lisätiedot

TEHTÄVIÄ SATUUN SAAPASJALKAKISSA

TEHTÄVIÄ SATUUN SAAPASJALKAKISSA 1 TEHTÄVIÄ SATUUN SAAPASJALKAKISSA A) Sisältökysymykset: OSA1: OSA2: 1. Miksi myllärin nuorin poika oli surullinen perinnöstä? 2. Mitä kissa ehdotti nuorimmalle veljelle? 3. Miten saapasjalkakissa pyydysti

Lisätiedot

KUKA KUKIN OLI MERIKARVIALLA JA SIIKAISISSA 1750-1756. eli

KUKA KUKIN OLI MERIKARVIALLA JA SIIKAISISSA 1750-1756. eli KUKA KUKIN OLI MERIKARVIALLA JA SIIKAISISSA 1750-1756 eli Merikarvian ja Siikaisten talot ja asukkaat Merikarvian pastoraatin ensimmäisen rippikirjan mukaan järjestettynä Raimo E. Harju 2000-2016, TURKU

Lisätiedot

Perunkirja Antti Juhonpoika Norrkärnä Mustikkamaa s k

Perunkirja Antti Juhonpoika Norrkärnä Mustikkamaa s k Perunkirja Antti Juhonpoika Norrkärnä Mustikkamaa s.28.10.1769 k.28.11.1816 Talollisen Antti Juhonpoika Norkärnän kuollut 28.11.1816 pidettiin lainmukainen perunkirjoitus 27.12.1816, jälkeenjääneet omaiset:

Lisätiedot

Testamentista. Ohjeita testamentista sinulle, jolle evankeliointi on tärkeää. Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla.

Testamentista. Ohjeita testamentista sinulle, jolle evankeliointi on tärkeää. Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla. Testamentista Ohjeita testamentista sinulle, jolle evankeliointi on tärkeää. Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla. Perintö, jonka jätämme jälkeemme voi olla tärkeä asia lähimmäisillemme.

Lisätiedot

Ilmaolympiapistoolin SM-kilpailut 2012 Eräluettelo Lauantai 24.3.2012 Sivu 1 (6)

Ilmaolympiapistoolin SM-kilpailut 2012 Eräluettelo Lauantai 24.3.2012 Sivu 1 (6) Lauantai 24.3.2012 Sivu 1 (6) I erä klo 11:00, toinen puolikas 15:00 1. Y 2. Heikkinen Matti P-HA Y 3. Helassalo Heikki RSA Y 4. Virtanen Seppo P-HA Y 5. Meinander Ari LAS Y 6. Nevalainen Tarja SA Y 7.

Lisätiedot

PIETARI KIELTÄÄ JEESUKSEN

PIETARI KIELTÄÄ JEESUKSEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) PIETARI KIELTÄÄ JEESUKSEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Jerusalemissa, temppelin lähellä, Ylimmäisen papin palatsin pihalla.

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus 28.4.2008

Yleinen velvoiteoikeus 28.4.2008 Yleinen velvoiteoikeus 28.4.2008 Vastaustilaa kysymyksissä nro 1-3 on yksi sivu, ellei kysymyksen kohdalla ole toisin sanottu. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan.

Lisätiedot

VEIKKO HOKKANEN: SUURPORKUN PAAKKISIA

VEIKKO HOKKANEN: SUURPORKUN PAAKKISIA VEIKKO HOKKANEN: SUURPORKUN PAAKKISIA Taulu 1 I. Simo Paakkinen. Syntynyt 26.10.1785 Raudussa (Porkku). Talollinen. Kuollut 01.04.1824 Raudussa (Porkku). Puoliso Maria Miina. Syntynyt 31.01.1783 Raudussa.

Lisätiedot

Iin hiihdot 1.3.2014

Iin hiihdot 1.3.2014 1 / 6 2.3.2014 22:53 Iin hiihdot 1.3.2014 T U L O K S E T Liikuntakeskus MOVE Kilpailun sarjat: M08; N08; M10; N10; M12; N12; N14; M16; N18; N16; M14; M70; M45; M55; M65; N35; N45; NYL; N20; M35; M18;

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M 1 Vesa Saviahde M PH 96 98 194 2 Sami Heikkilä M PH 95 98 193 3 Mikko Autio M Po 92 96 188 4 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 91 96 187 5 Kari Koskinen M PH 95 90

Lisätiedot

Saaminki_ Säämingissä asuneet Laakkoset etsii sukupuutansa / sukuhaaraansa TAULU 1

Saaminki_ Säämingissä asuneet Laakkoset etsii sukupuutansa / sukuhaaraansa TAULU 1 Saaminki_0 17.10.2014 Säämingissä asuneet Laakkoset etsii sukupuutansa / sukuhaaraansa TAULU 1 Simon Laakkonen (Lakoin). Tauluun 2. Simon Laakkonen (Lakoin). Tauluun 3. Simon Laakkonen (Lakoin). Tauluun

Lisätiedot

Komea mutta tyhmä kuningas

Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.1.2016 COM(2016) 18 final ANNEX 3 PART 1/4 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden

Lisätiedot

Kuningas Daavid (2. osa)

Kuningas Daavid (2. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (2. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 21/60 www.m1914.org Bible for Children, PO

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot

Komea mutta tyhmä kuningas

Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Lisätiedot

Saunavaaran Halosia 1 (6)

Saunavaaran Halosia 1 (6) Saunavaaran Halosia 1 (6) 1. Entbacka, Anna Magdalena, * Esse 5.2.1805 oo Petter Skutnabba 1 child of No. 1 Entbacka, Anna 2. Skutnabb, Maria Lovisa, * Juva (Kangais 4) 19.10.1832, + Kontiolahti 1.9.1882

Lisätiedot

Sukuselvityksen kohde. Sven Stenholm. s. 12.1.1838 Noormarkku. ja hänen esivanhempansa. Tulostettu: 21.10.2014

Sukuselvityksen kohde. Sven Stenholm. s. 12.1.1838 Noormarkku. ja hänen esivanhempansa. Tulostettu: 21.10.2014 Sukuselvityksen kohde Sven Stenholm s. 12.1.1838 Noormarkku ja hänen esivanhempansa Tulostettu: 21.10.2014 Tekijä: Risto Sajaniemi Kuutamokatu 8 A 2 02210 ESPOO Puhelin +358(0)400 448 218 risto.sajaniemi@fonet.fi

Lisätiedot

Taikinan kylän asukkaat

Taikinan kylän asukkaat Taikinan kylän asukkaat 197 Turtiainen Eino ja Liisa (kanttiini) 198 Turtiainen Mikko ja Väinö (veljekset, poikamiehiä) 199 (Vanha tupa) Turtiainen Salomon (Sakkeus) ja Ulla, Juho, Anton, Onni, jatoivo

Lisätiedot

JEESUS PILATUKSEN JA HERODEKSEN EDESSÄ

JEESUS PILATUKSEN JA HERODEKSEN EDESSÄ Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PILATUKSEN JA HERODEKSEN EDESSÄ 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin Jeesus Herodeksen

Lisätiedot

Kaavi 3 Martti Laakkosen ja Anna Holopaisen jälkeläisiä 22.1.2011 TAULU 1 I Martti (Mårten) Laakkonen Anna Holopainen Martti (Mårten) Laakkonen

Kaavi 3 Martti Laakkosen ja Anna Holopaisen jälkeläisiä 22.1.2011 TAULU 1 I Martti (Mårten) Laakkonen Anna Holopainen Martti (Mårten) Laakkonen Kaavi 3 Martti Laakkosen ja Anna Holopaisen jälkeläisiä 22.1.2011 TAULU 1 I Martti (Mårten) Laakkonen, s. 1707, k. 4.6.1788 Tuusjärvi. Puoliso: Vihitty 31.7.1737 Anna Holopainen, s. n.1713, k. 7.2.1766

Lisätiedot

Toimintakertomus 2015. Värriön yhteismetsä. TOIMINTAKERTOMUS Tilikaudelta 1.1-31.12.2015

Toimintakertomus 2015. Värriön yhteismetsä. TOIMINTAKERTOMUS Tilikaudelta 1.1-31.12.2015 Värriön yhteismetsä TOIMINTAKERTOMUS Tilikaudelta 1.1-31.12.2015 Yleistä Yhteismetsä on tilojen yhteinen alue, joka on tarkoitettu kestävän metsätalouden harjoittamiseen osakastilojen hyväksi. Yhteismetsät

Lisätiedot

Kuningas Daavid (2. osa)

Kuningas Daavid (2. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (2. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible for

Lisätiedot

Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915

Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915 Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915 Kaivostoimintaa FAMCON:n Suomen kaivoksilla johtanut Jakob Wilson oli syntymänimeltään Jaakko Sjöberg ja lähtöisin pohjanmaalta, Kalajoelta (syntynyt 7.10.1846). Hänen

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/2016

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/2016 JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/2016 Kokousaika 08.06.2016 klo 16.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 45 Kokouksen avaus 46 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 47 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

Puolison sukunimi ja lapsen sukunimi

Puolison sukunimi ja lapsen sukunimi Puolison sukunimi ja lapsen sukunimi OIKEUSMINISTERIÖ Puolisoiden sukunimi avioliittoa solmittaessa Puolisoiden sukunimi avioliiton purkauduttua Lapsen sukunimi syntymän perusteella Lapsen sukunimen muuttaminen

Lisätiedot

ELIA OTETAAN TAIVAASEEN

ELIA OTETAAN TAIVAASEEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ELIA OTETAAN TAIVAASEEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Elia otettiin taivaaseen jossakin Jordanin itäpuolella, Jerikon kohdalla.

Lisätiedot

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa Kaupunginhallituksen konsernijaosto 28 09.08.2013 Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa 530/090/2012

Lisätiedot

Tulostettu. Aika. ResUL:n Pvm Perinneasemestaruuskilpailut Pistooli koulu 30ls

Tulostettu. Aika. ResUL:n Pvm Perinneasemestaruuskilpailut Pistooli koulu 30ls 1 Alik Nylund Jussi H E-HÄ 90 89 88 267 0 2 Alik Laitinen Kari H K-SU 92 85 89 266 2 3 Alik Komulainen Antti H P-SA 98 87 80 265 5 4 Inovaara Marko H E-HÄ 95 86 81 262 3 5 Ylik Nieminen Jari H V-SU 94

Lisätiedot

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00 H6 (Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 6. Sorsa Aleksi Pihkan 23.2 2. Hakuli Tommi KeU 24.02 +50 3. Pietiläinen Aleksi Pihkan 26.54 +3.42 4. Koikkalainen Severi Pihkan 2.46 +4.34 5. Koivisto Antton KeU

Lisätiedot

TULOSLUETTELO Satakunnan Maakuntaviesti Su Perinteinen

TULOSLUETTELO Satakunnan Maakuntaviesti Su Perinteinen TULOSLUETTELO Satakunnan Maakuntaviesti Su 9.2.2014 Perinteinen Maakuntaviestin osuusisännät 2014: 1. osuus Finnblock Europa Oy Ltd 2. osuus 3. osuus Maanrakennus Mäenpää Oy 4. osuus 5. osuus 6. osuus

Lisätiedot

1801 Henkikirjat Savonkylä filmit Lt Es 2508, Lt

1801 Henkikirjat Savonkylä filmit Lt Es 2508, Lt 1801 Henkikirjat Savonkylä filmit Lt 96-98. Es 2508, Lt 1538-39 talo n: mant. verol savut vero kr 1. 3/4 - Söderkärnä vanha perintötalo 5/8 mant. 1781 lisämant.1/8 mant. lunastettu 1781 myös perintökirja

Lisätiedot

MIESTEN PUOLIVÄLIERÄT 2010

MIESTEN PUOLIVÄLIERÄT 2010 MIESTEN PUOLIVÄLIERÄT 2010 Kolmella voitolla välieriin Puolivälierien historia Puolivälieriä on pelattu vuosina 1987-1993 ja 1995 2003, 2009 Vuonna 1987 voittaja ratkaistiin kahden ottelun yhteistuloksella.

Lisätiedot

Esipolvet henkilölle Ida Kuusisto os. Anttila

Esipolvet henkilölle Ida Kuusisto os. Anttila Esipolvet henkilölle Ida Kuusisto os. Anttila Seppo Tamminen Hämeenlinna Sisällysluettelo. Ida... Kuusiston......... os.... Anttila...... esipolvet.............................................................................

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

Kurittula K Y L Ä K E S K I V I I K K O E L S A H I E T A L A

Kurittula K Y L Ä K E S K I V I I K K O E L S A H I E T A L A Kurittula K Y L Ä K E S K I V I I K K O 1 7. 9. 2 0 1 4 E L S A H I E T A L A Laakso 1986: Suur-Loimaan historia I Laakso 1986: Suur-Loimaan historia I Maakirjatalot 1540 > Sipi Kuritun talo Tuomola

Lisätiedot

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beersebassa. Siellä sekä Aabraham, Iisak

Lisätiedot

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Metsäpäivä Tapiola Clas Stenvall

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Metsäpäivä Tapiola Clas Stenvall Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Metsäpäivä Tapiola 03.09.2016 Clas Stenvall Kuolinpesä Kuolinpesän muodostaa kuolleen henkilön kaikki omaisuus Kuolinpesää hallinnoi osakkaiden väliaikainen henkilöyhteenliittymä

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Urheiluveteraanien kansalliset hallikilpailut Salo 12.1.2013. M30 30 m lentävä lähtö 1) Ilkka Vuori Esbo IF 3,538

Urheiluveteraanien kansalliset hallikilpailut Salo 12.1.2013. M30 30 m lentävä lähtö 1) Ilkka Vuori Esbo IF 3,538 Urheiluveteraanien kansalliset hallikilpailut Salo 12.1.2013 M30 30 m lentävä lähtö 1) Ilkka Vuori Esbo IF 3,538 M40 30 m lentävä lähtö 1) Petri Tauriainen PeU 3,431 M45 30 m lentävä lähtö 1) Jaakko Stenius

Lisätiedot

VII Pohjankyrö murtsikka-cup 2012: KyVo, YK-V, VäVi, LaihLu

VII Pohjankyrö murtsikka-cup 2012: KyVo, YK-V, VäVi, LaihLu KyVo YK-V VäVi LaihLu CUP Kilpailija Seura Vapaa Vapaa Perinteinen Perinteinen Yht: väliaikalähtö väliaikalähtö väliaikalähtö takaa-ajo 8.1.2012 15.1.2012 29.1.2012 4.3.2012 Tytöt 5, 2007 ja myöh. syntyneet

Lisätiedot

FM i luftvapenskytte Sastmola Resultat ÄLG

FM i luftvapenskytte Sastmola Resultat ÄLG FM i luftvapenskytte Sastmola 2016 Resultat ÄLG Klass S15 1. Antti Santakangas ST 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen MF 157 5. Juuso Ahola La 156 13 tävlande i klassen

Lisätiedot

Kantolan torpat ja torpparit Asutus1600-19 sivu 1/40

Kantolan torpat ja torpparit Asutus1600-19 sivu 1/40 Kantolan torpat ja torpparit Asutus1600-19 sivu 1/40 Kantola Seppälä Sipi Sipinpoika, Herr Hogensköld (Rautajärvi) Sipi Sipinpoika, Lahisten kartanon alainen Sipi Pekanpoika, Samson De la Motz 1/2 Seppälä

Lisätiedot

RovaniemenYrittäjät r.y.

RovaniemenYrittäjät r.y. RovaniemenYrittäjät r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2005 PUHEENJOHT AJAN KATSAUS Kulunut toimintavuosi oli yhdistyksemme 18. Yrittäjyyden merkitystä yhteiskunnan hyvinvoinnille korostettiin niin kuntalaisille kuin

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. Ehdotus Neuvoston asetus. neuvoston asetuksen (EU) N:o 43/2014 muuttamisesta tiettyjen saalisrajoitusten osalta

LIITTEET. asiakirjaan. Ehdotus Neuvoston asetus. neuvoston asetuksen (EU) N:o 43/2014 muuttamisesta tiettyjen saalisrajoitusten osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.6.2014 COM(2014) 378 final ANNEXES 1 to 3 LIITTEET asiakirjaan Ehdotus Neuvoston asetus neuvoston asetuksen (EU) N:o 43/2014 muuttamisesta tiettyjen saalisrajoitusten osalta

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (2. osa)

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (2. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (2. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2009 Bible for

Lisätiedot

Länsi-Suomen lääninmestaruuskilpailut

Länsi-Suomen lääninmestaruuskilpailut Länsi-Suomen lääninmestaruuskilpailut Kuortane, 18.02.2017 Yksilökilpailut Kävely, alle 65 1. Koivumäki Aimo 71 Po 572 576 (96) 1148 2. Valkealahti Marko 86 Po 540 576 (96) 1116 3. Hill Raimo 75 Po 518

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2008 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2008 N:o 126 127 SISÄLLYS N:o Sivu 126 Laki Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 356 Isojakokartat 1800-luvun pitäjänkartat 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 357 Kihniö Virrat YLÖJÄRVI Mutalan kulttuurimaisema Parkano Mänttä-Vilppula Ruovesi Ikaalinen Ylöjärvi Juupajoki

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 MERIKARVIAN KUNTA 04.12.2016 KAAVA Merikarvian Malskerin ranta-asemakaavan muutos koskien Riispyyn kylän tilaa Kivikari 484-414-2-122 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 Aluearkkitehti Ilmari

Lisätiedot

Olipa kerran lue linnoihin liittyvät tarinat

Olipa kerran lue linnoihin liittyvät tarinat Olipa kerran lue linnoihin liittyvät tarinat Harmaan linnan ritarit Olipa kerran kolme ritaria ja niillä oli harmaa linna. Linna sijaitsi kukkulan päällä. Linnaan hyökättiin. Sinne hyökkäsi punaiset ritarit,

Lisätiedot

Pojat 1.lk 1 km V. Sarjaluettelo. Tytöt 1.lk 1 km V. Sarjaluettelo. Sija Nimi Seura Tulos Ero

Pojat 1.lk 1 km V. Sarjaluettelo. Tytöt 1.lk 1 km V. Sarjaluettelo. Sija Nimi Seura Tulos Ero Pojat 1.lk 1 km V Sija Nimi Seura Tulos Ero 1. Jarkko Kukkonen Simon koulu 6.21,8 2. Taneli Teppola Maksniemi 9.50,2 3.28,4 3. Eetu Anttila Simon koulu 9.51,9 3.30,1 4. Joel Alakärppä Simon koulu 9.55,7

Lisätiedot

Niilo Liakka: Ilmajoen pitäjä

Niilo Liakka: Ilmajoen pitäjä Niilo Liakka: Ilmajoen pitäjä 1 / 29 Valitse näppäimet Ctrl+F niin saat etsintäruudun näkyviin SYNTYMÄ- ASUIN- SYNT.AIKA PITÄJÄ PAIKKA PITÄJÄ PAIKKA NIMI TAP.AIKA SIVU Ilmajoki Peldan Gabriel 1 Wilskman

Lisätiedot