ALA - S A T A K U N N A N K I H L A K U N T A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALA - S A T A K U N N A N K I H L A K U N T A"

Transkriptio

1 1314 ALA - S A T A K U N N A N K I H L A K U N T A K O K E M Ä E N H A L L I N T O P I T Ä J Ä R A I T I O N N E L J Ä N N E S Kyttälän jakokunta KYTTÄLÄ voina. Skytteläby mk 1540, Skyttäläby mk Maksoi ruokalisän Kokemäen kesäkäräjillä 1652 (Ala-Satakunta I KOa 7 f. 440v) oli esillä kahden Kyttälän isännän riita kahden karpionalan pellosta. Tällöin tuotiin oikeuden nähtäväksi Ala-Satakunnan tuomarin Filpus Tuomaanpojan jonakin vuoden 1475 Marian päivänä antama tuomiokirje, joka koski saman pellon vaihtoa (tai jakoa). FMU IV NIILO Niclis Skytte oli lm niillä laamanninkäräjillä, joissa valtionhoitaja Sten Sturen läsnäollessa tutkittiin Kokemäenjoen nuottakalastuksesta syntyneitä riitoja. RA or.perg., FMU V Niels Skytte oli lm Kokemäen laamanninkäräjillä , RA Finska dombrev och tingsbevis. I Rantala OLAVI , äv 1540: 2½. Karja 1540: hev 1, härkiä 2, le 12, nk 7, la 20, ny 22. Ol. Skyttä mk 1546, Oleff Skyttä mk Kokemäen laamanninkäräjillä Olaffh Skytthe ja Kiattareen Juho Olavinpoika (talo I) ilmoittivat tehneensä maiden vaihdon, jossa Olavi antoi Juholle joka kymmenennen tangon Kyttälästä (?) ja sai Juholta samoin joka kymmenennen tangon Kiattareelta niin peltoa kuin niittyä. FMU VIII 6440 k. Lm Olof Skytte lk , VA Topographica Kokemäki; Oleff Skytta lk , VA Topographica Kokemäki. MATTI OLAVINPOIKA mk , kym Äv 1554: 2½, 1559: 4, 1561: 3 3/4, 1569: 2½. Madz (Matz, Matt.) Olss., Olssonn, Olson, Olwffson, Oloffson, Ol. mk , , kym , Kym neljänä vuonna (panneja): Madz ruis 2-½-¾-½, ohra 1-½-½-¼, kaura 0-1/6-0-1/6, pavut 1/6-1/6-1/6-0. Lv : Lm Madz Skyttä sk , RA De la Gardieska samlingen, orig.; Madz Skytta lk , RA De la Gardieska samlingen, lk , RA De la Gardieska saml. A-S mp lm Madtz (ym.) Skyttä 7 kertaa ja sak Madz (ym.) Skyttä 13 kertaa sekä lm Madz Skytthä sk , Madz (ym.) Olufsson (ym.) Skyttelen sk 1564, lk , kevk 1565, i Skyttelä kk 1568 eli yhteensä 28 kertaa. Km kk 1551 Madtz Skÿttä Haistila > Pehula, sk 1551 Madtz ibidem (Skÿttä) Rudangossa ja Penttilä > Havinki, lk Mattz ibidem (Skÿtte) Pirkkinäinen > Rudanko ja kevk 1552 Mattz ibidem (Skÿttä) Karekselan Meinikkalan, Äimälän ja Peipohjan rajat. Perinnönjako kk 1551

2 Meinikkalassa ja maanjako Heikki Skyttä > Klemetti Purri sk Kevätkäräjillä 1552 Kiattareen Matti Arvidinpoika (talo I) velvoitettiin maksamaan velkansa > Madz Skÿttä). Hv 1571 Skyttälä: Mattz Ollsson ku 40, hev 1, le 4, nk , la 10, oa 153:6, ny II Mäkelä 1315 HEIKKI JUHONPOIKA mk , kym , äv 1540: 2½, 1541: 3, 1554: 4½ (talo III mukana), 1559: 6½, 1561: 6¼. Karja 1540: hev 1, härkiä 2, le 6, nk 4, la 14, ny Hen. Skyttä mk 1546, 1552, Henric (Henrich, Hendrich, Hen.) Iönss., Ionss. Jonsson, Ionson, Iönszon, Ionszonn mk , , He. Io. kym , Kym : ruis 1-1-1½-1, ohra 1-½-½-¼, kaura 0-0-¼-0, pavut 1/6-1/6-1/6-0. Lv : 11½ Henr. Jonsson kym Kokemäen laamanninkäräjillä vahvistettiin se eläkesopimus, jonka Henrik Jönsson Skyttälä oli tehnyt tätinsä Sijtza'n kanssa, VA Topographica Kokemäki or.p., BFH III 215. Kokemäen kuninkaankartanossa pidetyillä etsikkokäräjillä Henriik Skytte oli yksi niistä seitsemästä talollisesta, jotka todistivat laamanni Jöns Knuutinpojan (Kurki) omistavan neljänneksen Vuolteen koskesta talonsa Pyhänkorvan kohdalla. VA Topographica Kokemäki p.kopio, BFH III 236. Lm Henric ibm (Skytta) lk , RA De la Gardieska saml. Kokemäen laamanninkäräjillä (lk) Henric Skytte oli yksi niistä kuudesta maakuntakatselmusmiehestä, jotka todistivat Juho Pajun (Säpilä talo VI) jakoveljineen omistavan Piilajoen rajoin ympäröidyn erämaametsän, RA De la Gardieska saml. A-S mp Hendrick Skÿttä (Henrich Skyttä) oli lm sk kk 1552 kahdeksilla käräjillä. Hen. (Hendrich, Henrich) Skyttä (Skytte) oli lm 13 käräjillä. Lm Hen. Skyttelä sk , Hen. Ersson (?) Skyttälä kevk 1562, Hen. Jonsson Skyttelen sk 1564, Henric Ionsson Skyttelen lk , kev-kk 1565, Hen. Jonsson Skyttelä kk 1567, Hen. Jonsson ÿ Skyttelä lk , Hen. Jonsson Skyttelä sk 1570 ja kk Lisäksi Henrich Skyttä oli Kokemäen kuninkaankartanossa pidetyillä etsikkokäräjillä yksi kuudesta Kokemäen lautamiehestä, VA Ylä-Satakunta KOa 78 f Kaikkiaan lähteissä esiintyviä lautamiehyyksiä on 32 ajalta Henrick Skÿttä (Skytte) oli km 8 kertaa, maiden jakoa suorittamassa 1551 ja perintöä jakamassa kolmesti. Kevk 1551 Hendrick Skÿttä tuomittiin saamaan sen, mitä Jussi Pehu (Mäkikylä talo I) oli velkaa Kangasalan kirkkoherra Laurille (tämän puolesta). Sk 1552 määrättiin neljä miestä jakamaan emillan Henrich Skyttä och Clemith Purri (Kiattare talo II) omaisuutta. Sak kevk 1555 Henric Skyttelan t & Kiattareen Esko (talo III). Hv 1571 Skyttälä: Hen. Ionsson tinaa 5 naulaa, ku 30, hev 2, le 6, nk , la 10, oa 176:2, ny III yhdistetty 1550-luvun alussa talon II TAPANI , äv 1540: 2. Karja 1540: hev 1, härkiä 2, le 6, nk 4, la 11, ny Kokemäen käräjillä vahvistettiin Kyttälän Heikin (talo II) sovinto velivainajansa Tapanin kolmen vävyn kanssa, BFH III 451. NIILO sak kk 1554 talon IV Knuut t > Nils ibm. IV autioitunut KNUUT JUHONPOIKA mk , kym Äv 1540: 1½, 1541: 2½, 1554: 2, 1559: 2¼, 1561: 2. Karja 1540: hev 1, le 1, la 3, ny Ca. (lat. Canutus = Knut) Io. kym 1567, Knutt Iönszonn, Knuth Ionszon mk

3 Kym Knuth ruis ¼-¼-½-1/6, ohra ½-¼-1/6-0, kaura , pavut Lv : ½. Sak kk 1554 Knuth Niuru Skyttelen t > talon III Niilo (VA 1969 f. 44). JAAKKO KNUUTINPOIKA kym , mk , äv 2. Ja. Ca. kym Hv 1571 Skyttälä: Jacob Knutzsson ku 10, hev 1, le 3, nk , la 4, oa 80:-, ny 9.5. Kokemäen syyskäräjille tulivat Skÿttälä boar ja Huittisten Ahvenuksen talolliset sekä ilmoittivat tehneensä keskenään sovinnon siitä, että Kyttälä saa nauttia maita eteläpuolelta ja Ahvenus pohjoispuolelta seuraavaa rajaa: Jalamusjärvi (= Puurijärvi), talvitie sieltä Harhinojansuuhun Kokemäenjoella. A-S tk s Kokemäen käräjillä esitettiin laamanni Henrik Klaunpojan antama tuomiokirje, jossa vahvistettiin sama sovinto. VA 222 a : 83. VITIKKALA oli Ylistaron siirtokylä, mutta kuului isonjaon aikaan Ryytsälän jakokuntaan. Vitickala mk Maksoi ruokalisän voina. Koko kylästä tehtiin 1600-luvulla säteri. HEIKKI lm Henric Vidika Kokemäen lk , MK 571; lm Henrik Vitickason Kokemäen käräjillä , AH V 9, FMU IV 3222 k. Kokemäen käräjillä oli kysymys Heikki Vitikan oikeudesta pitää myllyä Putajassa (Hindrick Witikas quern liggendis i Poodile) keskellä myllyvirtaa varsinkin kun Ylistaron asukkailla oli myös mylly Putajassa. Lautamiehet antoivat valallisen todistuksen, jonka mukaan Heikki asui Ylistaron maista erotetussa uudiskylässä (en gärdys by) saarella, jota kutsutaan Räikkäluodoksi (Reykaloth), kuitenkin niin, että ylistarolaisilla - eikä kellään muulla - oli kalastus- ja myllyoikeus saarta ympäröivillä vesillä. Tämän tunnusti Vitikkakin. Tuomari Pietari Svärd ratkaisi asian niin, että Vitikalla oli oikeus osuuteen ylistarolaisten myllyssä sen mukaan kuin hänellä oli ollut osuutta vanhassa kantakylässä. Tämä tarkoitti ilmeisesti sitä, että hän ei saanut rakentaa Putajaan erikseen omaa myllyä (vaikka sitä ei suoraan sanota). Tämän tuomion vahvisti laamanni Knuut Eerikinpoika 1525 ja hänen kirjeensä mukaan Hoÿan kreivi Johann - Satakunnan lääninhaltija - antoi 1531 oman vidimaatiokirjeensä, joka on säilynyt Kokemäenkartanon papereiden mukana RA:n kokoelmassa De la Gardieska samlingen. Siinä on useita ylistarolaisen Hordeel-suvun kirjeitä, joten tätäkin vuoden 1466 kirjettä on kaiketi säilytetty Ylistarossa, ja sitä on pidetty oikeuksien saantopaperina. FMU IV OLAVI Kokemäen kesäkäräjillä oli Oluf Wittikalast sen katselmuskunnan jäsen - ainoana Kokemäeltä - joka oli tutkinut Kokemäen Säpilän ja Huittisten Kauvatsan välisen rajan oikeata suuntaa ja antoi siitä nyt valallisen todistuksen. VA Ylä-Satakunta KOa 85 f. 107 (Huittisten tk 1763). Kokemäen laamanninkäräjillä saivat Vitikalabo oikeuden Vuorioiskosken nautintaan yhdessä Ylistaron ja Rudangon asukkaiden kanssa, RA De la Gardieska samlingen, or.p., FMU VIII I NIILO , äv 1540: 3, 1541: 5, 1543: 4½. Karja 1540: hev 1, härkiä 3, le 5, nk 3, la 8, ny MATLEEN , äv 1544: 5. Malin mk 1544, HEIKKI KNUUTINPOIKA mk , kym , äv 1554: 4½, 1559: 5½, 1561: 5, 1569: 5 1/6. Hen. Knutss., Knutzson mk , Kym (panneja) ruis ½-¾-¾-1, ohra 1-½-½-¼, kaura 1/6-0-

4 , pavut 1/6-1/6-0-0, vehnää /6. Lv : 5½-5-3½-4. Henrich Knutsson kym 1560, He. Ca. kym , Lm Hendrick Vitickala sk 1551, Henrich Vitickalan sk 1552, aikavälillä kertoja 11, Hendrick Viticka sk 1561 ja Hen. Witickalan kevk 1563 eli yhteensä 15 kertaa. Lk Hendrick Knuttson Vitickalan jm Vahaisella ja Henrich Vitickalan sk 1552 jm Kyttälä > Kiattare. Vuonna 1554 Hendrich Vitickalan osti vouti Niilo Ingenpojalta ohraa 3 pannia, VA 1972 f. 84v. Sak sk 1556 Hen. Vitickalan t > Rudangon Heikki (talo II). Hv 1571 Vittickala: Hen. Knutzsson hopeaa 6 luotia, tinaa 3 naulaa, kuparia 37 naulaa, hev 1, härkiä 2, le 2, nk , la 20, oa 234:3, ny II SIPI LAURINPOIKA mk , kym Äv 1540: 3, 1541: 5. Karja 1540: hev 1, härkiä 2, le 6, nk 2, la 8,, ny 12. Sig d Vitikan mk 1546, Sig d Witickalan mk 1552, Sigfred Fyrrä mk 1556, Sig. Fyrre kym Kym (panneja) : ruis ¼-½-¾-½, ohra ½-¼-½-0, kaura 1/6-1/6-1/6-1/6, pavut 1/6-0-1/6-0. Lv : 3½-3½-3-4. Sigfred Fyrra osti 1554 kuninkaankartanosta ruista pannin, VA 1965 f. 7. Siffred Fyrre Vitickala osti 1554 myös kauraa 1½ pannia, VA 1969 f. 56v. A-S mp : sk 1550 Sigffred Larsson Vitickala ilmoitti ostaneensa 25 markalla eräältä Vilppu Olavinpojalta tämän vaimon osuuden Vitikkalan kylästä eli aitan, keittokodan, vanhan pirtin, luhdin, vanhan tuvan ja riihen sekä kaksi latoa, joista toinen oli portin vieressä ja toinen kartanopiirin ulkopuolella. Kauppa vahvistettiin. (Kyse oli selvästi yhden talon koko rakennuskannasta. Irtaimena se on voinut siirtyä kokonaan ainoalle tyttärelle vanhempien syytinkiä vastaan. Tytär on sitten avioitunut ja muuttanut muualle. Sipi lienee käyttänyt jo ennen v hyväkseen sukulunastusoikeutta ja saanut parintömaat omakseen). Kk 1551 Sigffred ibm (Vitickala) todisti yhtenä km:nä, että Honganalustan niitty oli Pirkkinäisten Jaakon suvulta pantattu Vallilan Tuomaan ja Heikin suvulle. Sk 1551 Sigffred Laszson Vitickalan oli km Tulkkila > Havinki. Lk Sigffred Vitickalan sai 3 markan sakon kihlakunnantuomion rikkomisesta. Hänet oli jo aiemmin tuomittu maksamaan velkansa Ylistaron Heikki Hordeelille. Nyt siitä tuli laamannin kehotus. Lm Sig d Vitickala sk Sak lk Sigffredh Vitickalan sai sakon herjauksesta. Hän oli kutsunut Ylistaron Heikki Hordeelia (talo VIII) pyöveliksi ja hirsipuun ruuaksi. MIKKO HEIKINPOIKA kym 1566: Mi. He. JAAKKO HEIKINPOIKA kym , mk Äv 1569: 5. Ja. kym 1567, Ja. He. kym , Jacob (Jacop) Hendrichson, Hen.ss., Hinderss. mk Sak sk 1569 Jacop Hen.sson ÿ Witickala t > Lasse Clemetsson ibm (Kiattareen talon II Klemetin poika?, ibm ehkä virhe). Hv 1571 Vittickala: Jacob Hen:sson ku 5, hev 1, le 1, nk , la 5, oa 64:7, ny III SIMO HEIKINPOIKA mk , kym , Äv 1540: 5½, 1541: 4, 1544: 3, 1554: 3½, 1559: 4, 1561: 3½. Karja 1540: hev 1, härkiä 3, le 5, nk 3, la 12, ny 13. Kym (panneja) : ruis ½-½-¾, ohra ½-½- ½, kaura 1/6-0-0, pavut 1/6-1/6-1/6. Lv : 4½-5-4. Lm Simon Viticka lk , VA Topographica Kokemäki, Simon

5 Vitickala lk , Simon Vitickalan lk ja sk 1552 sekä aikavälillä lm 11 kertaa eli yhteensä 15 kertaa. A-S mp : kevk 1551 Simon Vitickala km Ylistarossa, kevk 1551 Simon Hendrickson Vitickala jm Vallilassa, kk 1551 Simon Hendrickson Vitickala todisti Pirkkinäisen Jaakon ja Vallilan miesten välisessä asiassa. Simon aff Vitickala osti voudilta 1551 pannin ruista, VA 1944 f MARTTI SIMONPOIKA kym 1561, , mk , äv 1569: 5. Marte (Marti, Mar.) Sij, Si kym , , Morthen Simonszon, Simonss. mk Kym 1561 Morthen ruis ½. Lv 1561: 4. Sak sk 1569 Rudangon talon I Heikki Tuomaanpoika t > Mortthen ÿ Vitickala, kk 1571 Morthen Simonsson Witickala ei ollut tehnyt päivätöitä Kokemäenkartanossa. Hv 1571 Vittickala: Morthen Simonsson ku 30, hev 1, härkiä 2, le 3, nk , la 10, oa 126:6, ny HEIKKI MARTINPOIKA mk 1571 Hindrich Mårthenss., äv 5. Vitikkalan kylää kokonaisuudessaan koskevat asiat A-S mp : Sk 1551 vahvistettiin jälleen niin kuin ennenkin tuomittu on se vanha kauppa, jolla Vitickala boar ovat antaneet osuuden Putajan kosken myllyssä Kiattareen asukkaille ja jolla Kiattare antoi Vitikkalalle osuuden omasta saarestaan (Kiattara holmen). Lk laamanninsijainen Lasse Matinpoika vahvisti saman kaupan. Tällä kertaa sanotaan tarkemmin, että tuo Vitikkalan "osuus" Kiattareen saaressa oli oikeus ottaa sieltä rakennushirsiä ja pärepuita, mutta siihen ei kuulunut kaskien hakkuu eikä niittyjen raivaaminen. Kevk Kiattareen Klemetti Purri ja Matti Heikinpoika olivat pilkkoneet ne 30 rakennushirttä, jotka Vitickala boar olivat kaataneet kuninkaankartanon tarpeiksi. Huittisten kk ratkaistiin Huittisten Ahvenuksen ja Vitikkalan kylien välille syntynyt riita Harhinojan niitystä. Sitä varten suoritettu katselmus antoi Vitakkalalle oikeutta, ja käräjillä vahvistettiin aiempi Jöns Knuutinpojan laamannintuomio. Niitty kuului Vitikkalalle, mutta sitä ympäröivästä metsästä saivat kummankin kylän asukkaat ottaa tuohia ja muuta tarvetta. Rikkomansa niittyaitauksen ahvenuslaiset joutuivat korjaamaan, sillä he olivat kolmeen kertaan hajoitttaneet sen. Ala-Satakunnan kihlakunnantuomari Anders Korp on antanut tuomiokirjeen, jossa hän ilmoittaa määränneensä 12 katselmusmiestä tutkimaan, kuinka laajalti Vitikkalan asukkaat olivat ostaneet maata Huittisten Sammun kylältä sekä arvioimaan kunkin maasta osuuden saaneen verolisän. Tämän kirjeen esitti 1735 Huittisten rovasti Nils Idman, joka omisti Sammussa Takkulan ratsutilan. Samalla todistettiin, että 1733 käyty kyseisen alueen raja Huittista vastaan lähti Kokemäenjoelta Rintakosken luona olevalta Munkinkedolta ja meni Korpisillan kautta Kangarinsiltaan (=? Kamparinsilta Kokemäen ja Huittisten rajalla), MHA A 41: 60/1-3 (1735). KUKOLA oma jakokunta Kukoila mk 1540-, Kukoÿla kym Maksoi ruokalisän rukiina. I Kukola SIMO MIKONPOIKA mk , kym , äv 1540: 2, 1541: 2½, 1559: 2, 1561: 2½, 1564: 3. Karja 1540: hev 1, le 3, nk 2, la 4, ny 6.5. Simon Kukoij mk , Simon Michelss n mk 1569, Michelson mk Kym (panneja) : Simon ruis 0-½-1/6-0, ohra 1-1/6-1/6-0, muita vain 1559 pavut ¼. Lv : ½. A-S mp : kk 1550 määrättiin kolme miestä suorittamaan vanhojen niittyjen ja uusien raivausten jako Simon Kukolan ja Harolan Maaritin (talo II) välillä kummallekin osuutensa mukaan, samalla kum-

6 1319 pikin sai sakot keskinäisestä tappelusta. Kevk 1551 Simon Kukolan jm Vallilassa, kk 1551 Simon Kukolan km Pirkkinäinen > Vallila. Simon aff Cukoila osti 1551 voudilta ruista pannin ja Simon Mickillson aff Cukoila toisen pannin sekä Simon ibm (Cukoila) laina ruista panni, VA 1944 f. 3v, 4, 15 r-v. Sak kk-sk 1559 Simon Kukoij syytti suotta Hintikkalan Mattia (talo I), joka löi Simoa, kk 1566 Simon Kwkoilan t > Margret ibm (talo?), kk 1571 Simon Mickilsson Kukoila ei tehnyt päivätöitä Kokemäen kuninkaankartanoon. Sk 1566 Simon Kuckoÿlan huonot aidat, sillat ja ojat. Hv 1571 Kuckoila: Simon Mi:lsson ku 8, hev 1, le 2, nk , la 6, oa 77:2, ny SIMO JUHONPOIKA kym 1569, Si. Io., samoin SIMO MATINPOIKA kym Sÿ. Matt. II autioitunut TUOMAS MARTINPOIKA mk , pm 1557, kym , Äv 1540: 2, 1541: 3, 1544: 2, 1564: 2½. Karja 1540: hev 1, härkiä 1, le 3, nk 1, la 1, ny Thomas Morthenss. Morthensson mk , Tho. Mar. kym Kym (panneja): ruis 0-1-¼-1/6, ohra ½-1/6-1/6-0, ei kauraa eikä papuja. Lv : ½. Siemenviljaostot kuninkaankartanosta 1551: ruista Thomas aff Cukoila 1 panni, Thomas aff Cukoila by 1 panni, Thomas Cukoilan 1 panni ja laina Thomas aff Cukoila 1 panni; ohralaina 1551 Thomas aff Cukoila 1 panni, VA 1944 f. 2 r-v, 3v, 15v, 18v. MARTTI TUOMAANPOIKA kym , , mk , äv 1569: 2 5/6. Morthen Thomoss n mk 1569, Thomosson mk 1570, Marte Tho. kym 1565, Mar. Tho. kym 1567, Marte Tho. kym Sak tk 1563 Mårthen Kukoj sakko vahingonteosta, sk 1569 Morthen ÿ Kwkoila huonot aidat, sillat, tiet ja ojat, ei humalatarhaa. Hv 1571 Kuckoila: Morthen ib:m haffwer Innthet. Vuoden 1571 mk:ssa ei ole talon veroista vastaavan nimeä. taloihin sijoittamatta: MAARIT sak kk 1566 talon I Simo t > Margret ibm, kk 1571 Matti Matinpoika t > Marith Jönsdotter ibm. MATTI MATINPOIKA sak kk 1571 Mattz Madzsson Kukoilan t > Maarit Juhontytär. VALLILA na. oma jakokunta Vallila mk Maksoi ruokalisän rukii- Ia Pispa TUOMAS MARTINPOIKA , , kym Äv 1540: 4½, 1544: 3½, 1554: 2½ (poissa talon Ib vero), 1560: 2, 1569: 2 5/8. Karja 1540: hev 1, le 5, nk 5, la 6, ny Thomas (Tomas, Thomos) Mortinss., Morthens., Morthenson, Morthenss n mk , , kym Kym (panneja) ruis 0-1/6-¼-1/6, ohra ½-0-¼-0, kaura ei ole, pavut 0-0-1/6-0. Lv : 3½-2½-3-1½. A-S mp : kevk 1551 määrättiin 6 miestä tutkimaan asia ja sitten jakamaan Honganalustan niitty Vallilan Heikki Olavinpojan (talo Ib) oc Thomas Morthensson ibidem kesken veljen-ja sisarenosuuksiin sekä selvittämään, kuinka paljon Tuomas oli saanut sen myynnistä, ja Heikki tuomittiin saamaan rahoista täyden osan. Kk 1551 edellisillä käräjillä määrätyt katselmusmiehet todistivat oikeuden edessä pitkään riidanalaisena olleesta Honganalustan niitystä, että se oli joutunut pois Pirkkinäisen Jaakon suvulta panttina Vallilan Tuomaan ja Heikin suvulle 17 markan velasta. Samoin Thomas Pispa (= Tuomas Martinpoika) ja Kiattareen Matti vannoivat erikseen valallisina todistajina. Oikeus

7 1320 tuomitsi niityn Jaakolle sekä Tuomaan ja Heikin saamaan nuo rahat. Kevk 1551 Thomas Vallilan sakko veroniskuroinnista. Ostot kuninkaankartanosta 1551: ruista Thomas Vallilan 1 panni, ruislaina 1551 Thomas aff Vallila 1 panni ja ohralaina Thomas aff Vallila 1 panni, VA 1944 f. 3v, 15v, 18v. Sak kevk 1556 Thomas Vallilan t > Hintikkalan Erkki (talo III), kk 1556 Thomas Vallinen vastuupakoilu, kk 1560 Thomas Vallilan vastuupakoilu, kk 1567 Thomas Ionsson (?) Vallila huonot aidat, sillat, tiet ja ojat, ei humalatarhaa. MARTTI TUOMAANPOIKA kym , mk -94. Marti. Tho. kym Hv 1571 Vallila: Morthen Thomasson ku 10, hev 1, le 1, nk , la -, oa 32:4, ny 4.5. Ib autioitunut HEIKKI OLAVINPOIKA mk , kym , äv 1554: 2, 1569: 2 5/8. Hen. (Henrich, Hendrich) Olss., Oleffson mk , 1562, Henn. Olwffson mk He. Ol. kym Kym (panneja): ruis 0-¼-1/6-1/6, ohra 0-¼-1/6-1/6, kaura ei ole, pavut 0-1/6-1/6-0. Lv : 2-3½-3½-4. Henrich Marchusson kym 1559 (isännimi kirjurin virhe?). A-S mp : kevk 1551 määrättiin katselmus emillan Hendrick Olsson i Vallila & talon Ia Tuomas (ks. talo Ia), kk 1551 Honganalustan niitty tuomittiin Pirkkinäisten Jaakolle, koska se todettiin joutuneen panttina vnder Thomas oc Hendricks Valliäs börd, mutta sillä ehdolla, että Jaakko maksaa Tuomaalle ja Heikille sen velan, minkä panttina niitty oli (ks. talo Ia), kk 1551 Hendrick Oloffson Vallilan t > Huittisten Knut Ailin renki Ylistarossa. Epäselväksi jää, mitä tekemistä Nanhian kylän Ailin rengillä Huittisista oli Ylistaron kylässä Kokemäellä. Heikki Olavinpoika ja Tuomas Martinpoika olivat keskenään sukua, mutta lähteistä ei selviä, kuinka läheistä. Heikillä oli kait kuitenkin kevätkäräjillä 1551 mainittu sisarenosuus. Hän oli ehkä Tuomaan sisarenpoika. Sak sk 1565 Henrick Vallilan t > Lucas Puckalan (Vuolteen kartanon lampuoti), kk 1571 Hendrich Olsson Vallila ei tehnyt päivätöitä Kokemäen kuninkaankartanossa. Hv 1571 Vallila: Hen. Ollssonn ku 7, hev 1, härkiä 1, le 2, nk , la 3, oa 83:1, ny II Valli LAURI LAURINPOIKA mk , kym Äv 1540: 3½, 1541: 4, 1544: 5, 1561: 3½, 1569: 4½. Karja 1540: hev 1, härkiä 4, le 4, nk 3, la 9, ny Kym (panneja): ruis ¾-½-¾-½, ohra ¾-¾-½-¼, kaura ei ole, pavut 1/6-1/6-1/6-0. Lv : Lasse Larsson kym , Lasze Larszon mk Lm Lasse Vallilan kk 1550, Lasse Walli kk 1553, aikavälillä kymmenesti, Lass Wallilan sk 1560, Lasse Larsson Vallila kevk 1562, Lasse Vallilan tk 1563, Lasse Wallilan kevk 1563, Lasse Larsson Vallilan sk 1564 eli yhteensä 17 kertaa. Sak kk-sk Lasse Vallilan sakko erään nuotan rikkomisesta, Lasse Walli t > Nils Mustanoÿan (Sonnila talo II), lk Lasse Larsson ÿ Vallila sai 40 markan sakon erään niityn valtauksesta Huittisten puolelta yhdessä Tuomas Vahaisen kanssa (Vahala talo Ia). Hv 1571 Vallila: Lasse Larsson ku 40, hev 1, härkiä 2, le 5, nk , la 16, oa 171:6, ny JAAKKO LAURINPOIKA kym Ia. La. kym Sak kk-sk 1559 Jacopp Vallilan t > Erkki Vahanen (Vahala talo I), jonka veneen myös rikkoi, Jacop Walli t > Hintikkalan Erkki (talo III), kk-sk 1565 Ja-

8 cop Larsson Wallilan sakko tottelemattomuudesta käräjillä, tk 1570 Kakkulaisten Sipi Paavonpoika (talo IX) sai 40 markan sakon vahingonteosta > Jacop Larsson Vallila. HAROLA oma jakokunta Haroila mk , 1544 ym. Maksoi ruokalisän rukiina. Kylästä on käytetty myös nimeä Terävälä. I autioitunut MIKKO , äv 1540: 1½. Karja 1540: hev 1, härkiä 2, le 5, nk 5, la 6, ny Michel Haroij mk 1546, Michel Haroi mk SIMO MIKONPOIKA mk , kym , äv 1554: 2, 1569: 2½. Kym (panneja) : ruis ¼-¼-½-½, ohra ¾-¼-1/6-0, kaura ei ole, pavut 1/6-¼-0-0. Lv : 2-1-2½-2½. Simon Michils, Mic l ss., Michelss. mk , 1559, kym Simon Michelson mk 1570, Sij. Mi. kym A-S mp : kk 1551 Simon Haroilan t > talon IV Matti Teräväinen, joka oli tehnyt vahinkoa hänen kalanpyydyksilleen. Siemenruisostot voudilta 1551: Simon Michelsson ibm (Teräuälä) 2 pannia, Simon aff Teräuälä 1 panni, rukiin laina 1551 Simon Michilsson 1 panni, ohran laina Simon Michelsson aff Teräuälä 1 panni, ohran osto Simon aff Teräuälä 1 panni, VA 1944 f. 3v, 4, 14v, 18v, 11. Lm Simon Harolan kevk Sak kk 1567 Ylistaron Tuomas Knuutinpoika (talo II) t > Simon Mickelsson Haroila. Hv 1571 Haroila: Simon Michelsson ku 10, hev 2, härkiä 1, le 1, nk , la 6, oa 66:2, ny II Huru MAARIT , äv 1540: 1, 1541: 1½, 1542: 1. Karja 1540: nichil (= ei mitään). Maritt mk , Morten (?) mk A-S mp : kk 1550 Marith Harolan t & Kukolan Simo (talo I), samalla määrättiin kolme miestä tasoittamaan Marith Harolan ja Simon Kukolan osuudet vanhoista niityistä ja uudisraivauksista. Kk 1551 Vahalan Kerttu t > Maritt Haroilan, kk 1552 Hintikkalan Maarit oli lyönyt > Marith Haroilan yhden haavan päähän ja kolme mustelmaa muualle. FRANS (mahdollisesti kaksi eri henkilöä) , , äv 1544: 2, 1559: 1½, 1569: 2½. Kym (panneja): ruis 0-1/6-1/6-¼, ohra ½-1/6-1/6-0, kaura ei ole, pavut ei ole. Lv : Frans Olefsson kym 1559, Frandz Larsson (?) kym 1560, Frantz Olszon mk 1569, Frandz Oloffson mk Vuoden 1551 siemenviljaostot ja -lainat voudilta: VA 1944 f. 2v: Frandz aff Haroila osto ruista 1¼ pannia, f. 15: Frandz Henrichsson ibm (Teräuälä) laina ruista 1 panni, f. 16: Frandz aff Tereuälä laina ruista ½ pannia. Vuonna 1554 Frandz Haroilan osti voudilta ruista 1½ ja ohraa 1¼ pannia, VA 1972 f. 79, 83v. Frantze He. kym A-S mp : Huittisten lk vahvistettiin se maiden vaihto, jonka Paluksen Olavi Kopoi (talo V) ja Frans Haroijlan olivat tehneet keskenään. Kokemäen lk Ffrandz Huru (edellä talon III Heikki ja talon IV Matti) ei ollut maksanut kihlakunnantuomari Maunu Niilonpojalle tuomarinvakkoja, sk 1552 Frandz Haroÿlan (samojen käräjien sakkoluettelossa VA 216 c f. 11v: Frans Huru) sai kolmen markan sakon vetonsa häviämisestä lautakunnan yksimielistä kantaa vastaan (= lagfall) ja sai 40 markan sakon viiden äyrin rahamäärän ryöstöstä Hintikkalan Maarit Olavintyttäreltä (talo?), Sak kk-sk 1559 Ffrandz Harolan laiminlyönyt kyytivuoron. Hv 1571 Haroila: Frans Hen:sson ku 10, hev 1, härkiä 2, le 2, nk , la 5, oa 72:4, ny

9 HEIKKI FRANSINPOIKA sak tk 1563 Henric Ffrandzsson j Haroila t & talon IV Matti Olavinpoika. III Tessu JUHO lm Kokemäen käräjillä Jøns Tærwaynen, RA De la Gardieska saml. or.p., FMU IV 3375, Kokemäen käräjillä Jønis Taeræweyn, RA De la Gardieska saml. or.p., FMU IV 3389 Kokemäen kk Jøns Færewe (?), RA De la Gardieska samlingen or.p., FMU V HEIKKI LAURINPOIKA mk , kym Äv 1540: 1½, 1541: 2. Karja 1540: hev 1, le 2, nk 1, la 5, ny Kym (panneja) ruis 0-1/6-1/6-1/6, ohra ½-1/6-1/6-1/6, kaura ei ole, pavut 1/ Lv : 3½-3-2½-2. Hen. Tere_äinen mk 1541, Hen. Terä_ä mk 1546, 1552, Henric, Hen., Henrich Terä_äijnen mk , 1559, Hen. Larsson kym , 1562, Hen. Terä_äinen mk , Vuoden 1551 siemenviljaostot ja -lainat voudilta, VA 1944: osto ruista Henrich aff Tere_äläby (f. 2) 1 panni, Henrich aff Terä_älä (f. 3) 2 pannia, Henrich Terä_älän (f. 4) 1 panni, osto ohraa Henrich aff Teräuälä (f. 11v) 1 panni, laina ruista Henrich aff Ter_älä (f. 15) panni. Vuonna 1554 Hendrich Terä_älän osti ohraa pannin, VA 1972 f. 83v. A-S mp : kevk 1551 Hendrick Larsson Tere_äin km Vallilassa, kk 1551 Hendrick Larson Teräuaÿnen km Pirkkinäinen > Vallila, lk Hendrick Teräuäinen ei maksanut tuomarinvakkoja Maunu Niilonpojalle. MATTI HEIKINPOIKA kym Matz Hen:ss. kym 1564, Matt. He. kym , Hv 1571 Haroila: Mattz Hen:sson ku 7, hev 1, härkiä 1, le 1, nk , la 3, oa 51.7, ny IV Kopu OLAVI , äv 1540: 1, 1544: 1½. Karja 1540: hev 1, le 2, nk 1, la 2, ny Oleff Teräuä mk 1546, URSULA Ursula ibm (Teräuälä) osti 1551 voudilta ruista ½ pannia, VA 1944 f. 3v. Samalla kertaa ostajina olivat talon III Heikki ja talon I Simo. Ursula on siis talosta II tai IV. Jälkimmäisen isäntää Olavia ei näy ostajien joukossa. Hän oli jo ilmeisesti kuollut (vuoden 1552 maakirja on jäljennös jonkin edellisen vuoden maakirjasta!), joten Ursula voi olla talon IV leskiemäntä (ennemmin kuin talon II, koska siellä vastaavassa asemassa näyttää olevan Maarit). MATTI OLAVINPOIKA , kym , äv 1554: 1½, 1569: 2¾. Kym (panneja): ruis 0-1/6-1/6-0, ohra 0-1/6-1/6-1/6, kauraa ja papuja ei ole. Lv : ½. Madz Olss., Olsson, Olson mk , kym 1564, Mattz Olefson kym , Madz Olsson kym 1561, Matz Olszon, Oloffson mk , Matt. Ol. kym , Vuoden 1551 siemenruisostot ja -lainat voudilta, VA 1944: f. 2v Madz Olssonn aff Teräuäläby osto 1 panni, f. 3v Madz aff Teräuälä ½ pannia, f. 4: Madz aff Teräuälä ½ pannia, f. 11v ohraa Madz Olsson ibm (Teräuälä) osto 1 panni, f. 15 ruislaina Madz Olsson ibm (Teruälä) 2 pannia, f. 16 ruislaina Madz aff Tereuälä ½ pannia. Vuonna 1554 Madz Terä_älän osti ohraa pannin, VA 1972 f. 84v. A-S mp : kk 1551 Madz Teräuaÿnen sakko talon I Simon kalanpyydysten rikkomisesta, lk Madz Oloffson Haroilan ei maksanut tuomarinvakkoja Maunu Niilonpojalle, kk 1552 Madz Teräuälän vastuupakoilu. Sak tk 1563 Madz Olsson j Haroila t & talon II Heikki Fransinpoika, kk 1563 Paistilan Matti Kupi oli tehnyt vahinkoa Matin niityllä ja

10 1323 heidän kesken oli ollut tappelu, jossa Madz Teräueinen sai neljä haavaa päähänsä ja mustelmia. Sakkoja Teräväiselle tuli Kupin lyömisestä 15 markkaa. Hv 1571 Haroila: Mattz Ollsson ku 3, hev 1, härkiä 1, le 1, nk , la 3, oa 54:7, ny Ryytsälän jakokunta HINTIKKALA Hindzsickala mk , Hintzickala kym Maksoi ruokalisän rukiina. Kokemäen laamanninkäräjillä tulivat oikeuden eteen Ylistaron, Rudangon ja Vitikkalan asukkaat ja esittivät kanteen > Hinzakalabo siitä, että he ovat ruvenneet käyttämään hyväkseen Vorios kosky (nyk. Vuorionkoski). Lautakunta antoi silloin valallisen todistuksen, että Hintikkalan asukkailla ei ole koskaan ollut mitään osuutta k.o. koskessa, mikä on myös sanottu jo Hartikka Jaakonpojan tuomiokirjeessä, joka oli Ylistaron, Rudangon ja Vitikkalan hallussa. Laamanni Knuut Eerikinpoika tuomitsikin Hintikkalan osattomaksi tästä koskesta, varsinkin kun hän oli saanut kuulla asukkaiden vasta edellisenä vuonna olleen siellä kalastelemassa (brukat) omin luvin. Samalla hän sakotti kylän neljää isäntää (ks. alla) 40 markalla laittomasta valtauksesta sekä kuudella markalla laamannintuomion rikkomisesta. RA De la Gardieska saml., or.p., FMU VIII Laamanni Hartikan tuomiokirje ei ole säilynyt. Se on ollut tai 1480-luvulta. OLAVI Kokemäen kesäkäräjillä 1446 tuomari Henrik Klaunpoika asetti 12-miehisen katselmuskunnan tutkimaan piispankartanon Forsbyn niittyoikeuksia samaan jakokuntaan kuuluvien Villiän, Vuolteen ja Haistilan rinnalla. Katselmuksen suoritettuaan samat miehet todistivat omantuntonsa mukaisesti oikean niittyjaon. Yksi heistä oli Olaff Hinzikala, REA f. 162 r-v, Cod. Ab. f. 74, MK 534. Oleff Hijnrickala oli 1460 katselmusmiehenä Kokemäen Levanpellon ja huittislaisten riidassa ulkopalstoista, RA B 24 k, FMU IV Oloff Hintzikala oli lm Kokemäen käräjillä , LUB A.J. de la Gardien kopiokirja s. 511, FMU IV HEIKKI Kokemäenjoen nuottakalastusta tutkimassa olleen kokemäkeläisen 12-jäsenisen lautakunnan jäsen oli mm. Henric i Hynækale, RA orig.perg., AH V 56, FMU V Kokemäen laamanninkäräjien lm oli Hindrich Hindzickala, RA Finska dombrev och tingsbevis (VA FR 792). Kokemäen laamanninkäräjien lm oli Hendrich Hindzickalan, UUB k, FMU VI I OLAVI HEIKINPOIKA Olaf Henricson oli yksi niistä neljästä Hintikkalan isännästä, jotka saivat sakot laamanninkäräjillä Vuorioiskosken valtauksesta, FMU VIII 6029 or.p., Olof Hindrikson oli lm lk , FMU VIII 6201, RA De la Gardieska samlingen, vuoden 1531 vidimaation k. Mk , äv 1540: 2, 1541: 2½, 1544: 2. Karja 1540: hev 1, härkiä 2, le 2, nk 1, la 6, ny Oleff Hindzicka mk 1546, Oleff Hindzika mk Liitetty taloon II vähän ennen v II Sippola LAURI SIPINPOIKA Kokemäen lk Lasse Sigfridzson sai markan sakot Vuorioiskosken luvattomasta nautinnasta ja laamannintuomion rikkomisesta, RA De la Gardieska samlingen or.p., FMU VIII 6029, Lasse Siwrdsson lm kevk , FMU VIII 6440 k. Nimiä Sigfrid ja

11 Sigurd ei aina osattu pitää erossa toisistaan. Pyhimyksen nimi Sigfrid oli paljon tavallisempi. SIPI mk 1540 Sig d äv 2, karja hev 1, härkiä 2, le 6, nk 4, la 16, ny LAURI SIPINPOIKA mk , kym Äv 1541: 3½, 1544: 3, 1554: 5½ (talon I vero mukana), 1559: 2½. Kym (panneja) : ruis ¼-¼-¼- ¼, ohra ¼-1/6-¼-¼, kaura ei ole, pavut 1/6-1/ Lv : 3½ Lasse Hindzicka mk 1546, Lasse H:nsson (?) mk 1552, Lasse Sigfridsson mk , Lasse Siffredson kym 1560, Lasse Sig d sson kym Siemenviljan ostot ja lainat voudilta 1551, VA 1944: f 3 Lasse aff Hindzickala ruisosto ½ pannia, f. 4 Lasse ibm pannin ruisosto, f. 19 Lasse aff Hindzickala pannin ohralaina. A-S mp : kk 1550 Lasse Sigffredson ibm (Hintzsickalan) tärvellyt Mattilan kylän niityiltä heinäsadon, sk 1551 Lasz Hintzickalan km Pirkkinäinen > Rudanko, kk 1552 Lasse Hindzickalan jm Paistilan Köönikällä. Lm Lasse Sigfridsson kahdesti. Sak sk Lass Hindzikan sai 40 markan sakon, koska hän oli vallannut itselleen kala-apajan Rudangon koskesta, vaikka hänellä ei ollut mitään osuutta maahan Rudangon kylässä eikä koko neljänneksessä (= Ylistaron neljänneksessä, Hintikkala oli Raitiota). LAURI HEIKINPOIKA sak kevk-sk 1565 Lasse Henricsson Hintzickalan sai 40 markan sakon yhden peltokappaleen valtaamisesta Tuomas Mankoselta. Samalta mieheltä ottivat peltoa myös talon III Heikki Antinpoika ja talon IV Simo Olavinpoika. Talon V Simo Matinpoika sai samoilla käräjillä kahdestikin 40 markan sakot. Tämä Lauri on neljäs sakotettu eikä talosta II olisi muutoin ollut näissä puuhissa ketään mukana. Lisänimi Hintsikka on voinut vaihtua Heikinpojaksi kuten maakirjassa on käynyt MARTTI LAURINPOIKA ostot vuodelta 1551, VA 1944: f. 3v Morthen aff Hindzickala panni ruista, f. 4 Morthen Larsson aff Hindzickala 2 pannia ruista, f. 11 Morthen aff Hindzickala panni ohraa. MARKKU MARTINPOIKA kym , mk Äv 1569: 3¾. Marcus Mat. (?) kym 1567, Marti kym , Morthenss n, Mortenson mk Hv 1571 Hintzickala: Marcus Morthensson ku 6, hev 1, le 2, nk , la 3, oa 58:5, ny III Poti (talonnimi 1679 Poti). Ruotsin valtakunnan drotsi ja Suomen käskynhaltija Mathias Kettilmundinpoika on testamentissaan vuonna 1326 määrännyt, että Magnus Bodden tilat Kokemäellä luovutetaan takaisin tämän oikeille perillisille (bona Magni Boddæ in Kumu veris heredibus), RA samanaikainen pergamentille kirjoitettu jäljennös, SD IV n:o 2601, FMU I 328. Mathiaksen elämäntyöstä laajan tutkimuksen kirjoitttanut Bjarne Beckman katsoo, että Mathias on halunnut jälkisäädöksessään hyvittää sen vääryyden, jonka kohteeksi Maunu Bodde joutui menettäessään tilat Mathiaalle (Matts Kättilmundsson och hans tid II, 1954, s. 177, 185, 247). Bodde-nimestä on hyvinkin johtunut Kokemäen kahtaalla - Hintikkalassa ja Kaarenojalla - esiintyvä Poti-nimistö. Maunulla olikin pitäjässä useampi kuin yksi tila. ANTTI OLAVINPOIKA , äv 1540: 3½, 1541: 3. Karja 1540: hev 1, härkiä 3, le 5, nk 10, la 12, ny Anders Olsson mk 1546, Anders Olssonn mk Kokemäen laamanninkäräjillä Anders Olafson sai yhtenä Hintikkalan isännistä markan sakot Vuorioiskosken kala-apajien valtauksesta ja vanhan laamannintuomion rikkomisesta, RA

12 1325 or.p., FMU VIII JAAKKO OLAVINPOIKA A-S mp : kk 1550 Jacop Olsson ibidem (Hintzsickalan) sai neljän muun Hintikkalan miehen kanssa sakon vahingonteosta Mattilan kylän niityillä (kaikki muut sakotetut esiintyvät aikoinaan kylän taloissa isäntinä, Heikki Antinpoika tosin vasta Oliko talon vastuu Antin jälkeen jaettu tämän veljen ja pojan kesken?) Jacop Olssonn ibm (Hindzickala) lainasi 1551 Kokemäen kuninkaankartanosta ohraa pannin, VA 1944 f. 19. Sak tk 1556 Kaarenojan Mikko Erkinpoika (talo I eli Potila) t > Jacop Potilan, VA 1995 f. 29. (Kaarenojalla ei näy tuohon aikaan ketään Jaakkoa, ja erilainen nimien käyttö viittaa siihen, että miehet ovat olleet eri kylistä, ei esim. ole käytetty ibidem-sanaa). HEIKKI ANTINPOIKA mk , kym , äv 1554: 3, 1558: 4, 1559: 3, 1560: 3½, 1561: 3, 1564: 4½, 1569: 3. Kym (panneja): ruis ½-½-½-½, ohra ½-½-¼-1/6, kaura ei ole, pavut 1/6-1/6-1/6-0. Lv : Hen. Anderson mk 1558, Hen. (Hendrick) Anderss. mk , kym 1564, Hindrick An.ss. kym 1562, He. An. kym , , He. And. kym 1567, He. Andree kym 1569, Henn. Anderss n mk 1569, Hen. Anderszon mk A-S mp : kk 1550 Hendrick Andersson ibidem (Hintzsickalan) sakko vahingonteosta Mattilan kylän niityillä. Hendrich Andersson aff Hindzickala osti 1551 voudilta ruista 2 pannia, VA 1944 f. 2v. Sak kevk-kk 1565 Henric Andersson Hintzickala ottanut laittomasti haltuunsa peltoa Mankosen Tuomaalta. Hv 1571 Hintzickala: Hen. Andersson ku 24, hev 1, härkiä 1, le 2, nk , la 5, oa 105:2, ny PENTTI HEIKINPOIKA lm Bengtt Henricsson ÿ Potila kk , VA 2208 f. 20v. Kaarenojallakaan ei näy ketään Penttilä. IV yhdistetty Heikkilään OLAVI OLAVINPOIKA lm Oleff Oleffson j Hincikala lk , RA De la Gardieska samlingen or.p., FMU VI OLAVI NIILONPOIKA Olaf Niclisson sai Kokemäen laamanninkäräjillä sakkoa markkaa neljäntenä kylän isännistä talon II Lauri Sipinpojan, talon I Olavi Heikinpojan ja talon III Antti Olavinpojan lisäksi Vuorioiskosken valtauksesta ja vanhan laamannintuomion rikkomisesta. RA De la Gardieska samlingen or.p., FMU VIII OLAVI OLAVINPOIKA mk , , kym Äv 1540: 3½, 1541: 4, 1546: 3, 1552: 4, 1560: 4½. Karja 1540: hev 2, härkiä 2, le 8, nk 4, la 23, ny Kym (panneja) : ruis ½-½-½-½, ohra 1-½-½-¼, kaura 0-1/6-0-0, pavut 1/6-1/6-1/6-0. Lv : Ol. Olsson mk , 1544, Oleff Ol. mk 1546, Oleff Olssonn mk 1552, mk , 1558 ja pm 1557, kym 1558 vain etunimi Oluff. Oleff, Oleff Olefsson kym , Oleff Olsson kym A-S mp : kk 1550 Oleff Oleffsson ibidem (Hintzsickalan) sakko vahingonteosta Mattilan kylän niityillä ja heinäsadon turmeltumisesta. Siemenviljan ostot ja lainat voudilta 1551, VA 1944: f. 3 Oluff Olsson aff Hindzickala osti ruista pannin, f. 3v Oluff Olsson ibm (Hindzickala) osti ruista pannin, f. 15v Oluff Olssonn aff Hindzickala lainasi ruista pannin. Vuonna 1554 Oluff Hindzickalan osti 2¼ pannia ruista, VA 1972 f. 79. A-S tk kk 1550 Oleff Oleffsson ibidem (Hintzsickala) sakko vahingonteosta Mattilan kylän niityillä. OLAVI TUOMAANPOIKA mk 1559 Oleff Tho.ss., äv 4½.

13 1326 TUOMAS OLAVINPOIKA kym , mk , äv 3¾. Thomas Olson kym 1564, Tho. Ol. kym , Tho. Ola. kym 1569, Tho. Ol. kym 1570, Tho. Io. (?) kym Thomos Olszonn mk 1569, Oloffs. mk Sak kk 1571 Thomas Olsson Hintzickala ei tehnyt päivätöitä Kokemäenkartanoon. Hv 1571 Hintzickala: Thomas Olsson ku 23, hev 1, härkiä 2, le 3, nk , la 13, oa 124:7, ny SIMO OLAVINPOIKA sak kev.kk 1565 Simon Olofsson Hintzickala otti omin luvin käyttöönsä Mankosen Tuomaan peltoa. V Heikkilä MATTI OLAVINPOIKA mk , pm 1557, kym Äv 1540: 5, 1541: 7, 1543: 6½, 1569: 4½. Karja 1540: hev 1, härkiä 4, le 6, nk 4, la 11, ny Kym (panneja): ruis ½-¾-¾-1, ohra ¾-¾-½-½, kaura 0-1/6-0-1/6, pavut ¼-1/6-1/6-1/6. Vehnä 1560: 1/6. Lv : 7-9½-9-? (verovapaa?). Madz Olss. mk 1546, Madz Oleffsson kym 1559, Madz Olefson kym 1560, Madz Olsson kym , , Matz Oloffson mk 1570, Mattz mk 1571, Matt. He. kym , Matt. Ol. kym 1567, Madz Hen.ss. kym 1564, Madz Hinderszon mk Siemenviljaostot 1551 vuodelta, VA 1944: f. 3v Madz aff Hindzickala panni ruista, f. 4 Madz aff Hindzickala panni ruista. Vuonna 1554 Madz Hindzickalan osti 1½ pannia ohraa, VA 1972 f. 84v. A-S mp : kk 1550 Madz Olsson i Hintzickala t > Säpilän Heikki Norri (talo IV), Madz Olsson Hintzsikalan sakko vahingonteosta Mattilan kylän niityillä, Madz Hintzickalan maiden arviomiehenä Pelholassa; lk Matti Hintzsalan maiden jakomiehenä Toikkalassa; kevk 1551 Matti Hintzickala pesänjaossa Mattilan kylässä, lk Madtz Hintzickalan lm, Mattz Hintzickalan arviomies Vahalassa. Lm Madz Hintzickalan tk 1553, kevk 1553, Madz Hintzicka kk 1553 ja vielä vuoteen 1560 mennessä kolmesti eli yhteensä 7 kertaa. Sak tk 1558 Madz Hindzikkalan löi pyhäpäivänä sisartaan Annaa, kk-sk 1559 Madz Hintzicka t & Kukolan Simo (talo I), Madz Hintzicka huonot aidat. Hv 1571 Hintzickala Mattz Ollsson ku 40, hev 1, härkiä 1, le -, nk , la 5, oa 70:-, ny ANNA sak tk 1558 Matti löi pyhäpäivänä sin syster Anna. SIMO MATINPOIKA lm Simon Matzsson ÿ Hintzickala sk , tk sak kevk-kk 1565 Simon Hinttzickalan valtasi kaksi niittyä Kuurolan Mikolta (talo I), sakko 40 markkaa; Simon Madzsson Hintzickalan sai 40 markan sakon poltettuaan Sonnilan Reko Juhonpojan (talo IVb) heinäladon ja yritettyään ottaa samalta Rekolta niityn ja kalavettä. taloihin sijoittamatta: BARBARA Barbara aff Hindzickala osti 1551 voudilta siemenruista ½ pannia, VA 1944 f. 2v. Sak kk 1556 Köönikän Matti (Paistila talo I) hakkasi Barbro Hindzickalan tuvan oven rikki (stuga dörren, VA 1995 f. 38v). Oli ehkä talon I leskiemäntä. Samalla kertaa Madz Larsson (?) Hintzickalan sai sakon Köönikän Matin lyömisestä. Pitänee olla talon V Madz Olsson? RAGNHILD LAURINTYTÄR A-S mp : lk vahvistettiin uudelleen se maakauppa, jonka Ragneld Larszdotter Hintzickala ja Huivoon Paavo (talo IIb) olivat keskenään tehneet ja josta heillä jo oli laamannin tuomiokirje. Samalla Huivoon Jaakko sai 40 markan sakot 7 panninalan peltomaan omavaltaisesta otosta iffron hustru Ragneld Hintzickala. Oli ehkä talon II Lauri Sipinpoika vanhemman tytär ja Sipi-isän-

14 1327 nän sisar, joka oli saanut talosta perintöosuutensa 1540-luvulla. MAARIT OLAVINTYTÄR A-S mp : kk 1552 Marith Hindzickalan oli lyönyt Harolan Maaritiin (talo II) haavan päähän ja kolme mustelmaa, sakko 15 markkaa, maksoi kruunulle markan ja 2 äyriä. Sk 1552 Harolan Frans (talo II) oli ryöstänyt rahaa 5 äyriä aff Marith Olaffsdotter i Hindzickala. Sak kevk 1553 Madz Tärolan (kylä?) raiskasi Margreth Olffsdotter i Hintzickala. Talo III tai IV. Hintikkalan kylällä oli Kokemäenjoessa pieni lohipato 1551 ja 1552, VA 1938 f. 11 ja 1946 f. 15v. MANKONEN yksinäistila, mutta myös kylänä mk 1554 Mangoÿla, Mangoila mk 1556, kym 1558 Mangoila, kym 1559 Mangoÿa by, kym 1561 Mangoila, johon luettiin myös Vahala. Maksoi ruokalisän rukiina. Mangoi mk , äv 3. Viljo Nissilä on pitänyt mahdollisena, että Mankonen johtuu saksalaisesta miehen etunimestä, josta hän on tavannut myös muodon Mango. Kyse voi kuitenkin olla edelleen lisänimestä, vaikkakin etunimen poisjättö onkin arvoitus. ANNA vuonna 1554 Anna Mangoilan osti voudilta 2 pannia ohraa, VA 1972 f. 84. TUOMAS JUHONPOIKA mk , kym , äv 1544: 3, 1554: 3½, 1559: 4, 1570: 5½. Kym (panneja) : ruis ½-½-½-½, ohra ½-½-½- 1/6, kaura 0-1/6-0-1/6, pavut 1/6-1/6-1/6-0. Lv : Thomas Mangoinen mk 1546, Thomas Maijgoinen mk 1552, Thomas Mangoi mk , kym 1560, 1566, mk 1569, Thomas Mangoij kym 1561, Thomas Mangoinen kym 1564, mk Tho. Mango kym , , Tho. Io. kym Thomas Mangoi osti 1551 voudilta 2 pannia ruista, VA 1944 f. 3v. A-S mp : kevk 1552 Erkki Soini (Säpilä talo VIII) poltti jakoveljineen Thomas Mangos heinäladon. Lm Thomas Mango kk 1555, Thomas Ionsson Mangoila kevk 1562, Thomas Mangoinen kevk 1563, Thomas Ionsson Mangoinen etsikkokäräjien lm Kokemäen puolesta , Thomas Ionsson Mangolan sk , Thomas Jonsson Mangola lk , Thomas Jonsson Mangoilan kevk-kk 1565, Thomas Ionsson ÿ Mangoila , sk 1570 ja Thomas Jonsson Mangoinenn kk 1571 eli yhteensä 10 kertaa. Sak kevk-kk 1565 Hintikkalan Lauri Heikinpoika, Simo Olavinpoika ja Heikki Antinpoika (talot II, IV ja III) olivat ottaneet omin valloin peltoa utaf Thomas Mangoinen. Hv 1571 Hintzickala: Thomas Mangoij ku 40, hev 1, härkiä 2, le 3, nk , la 20, oa 193:2, ny VAHALA Vahala kym 1558, 1560, Vahala by kym Maakirjoissa oli vaihdellen yhdessä naapurikylien kanssa. Maksoi ruokalisän rukiina. I a + b Iso- ja Vähä-Vahanen OLAVI lm Oleff Wahanyn 1442 täysin kokemäkeläisessä lautakunnassa, RA De la Gardieska samlingen, or.p., FMU III 2450 (kirje on päivätty Huittisten Sammussa , mutta se koski Kokemäen Ylistaroa. Myös Köyliön Kepolan Olavi Vahainen oli noihin aikoihin luottamustehtävissä). JAAKKO lm Jäppe Wahainen kk , VA Ylä-Satakunta KOa 85 f. 107, lm Jacop Valan Kokemäen kk , FMU V 3975, RA De la Gardieska saml. Merkinnästä or.p. huolimatta lautamiesten lisänimissä on epä-

15 1328 tarkkuuksia, esim. Jøns Hardel, p.o. Hordel, Jøns Færewe p.o. Tærewe. Valan p.o. Vahan, Vala-nimisiä Kokemäellä ei ole. Lm Jaco Vahanen lk , FMU VI 4729 or.p. Jacob Vahayn oli Tukholmassa Pohjois-Suomen laamannikunnan talonpoikaisena edustajana kuningas Hannun pojan Kristianin vaalissa Ruotsin tulevaksi kuninkaaksi isänsä jälkeen. Hän on talonpoikien luettelossa 4., mikä sija sopii hyvin Ala-Satakunnasta mukaan valitulle. Seuraava on Tyrväänkylän Kauppi Ylä-Satakunnasta. FMU VI 4834, or.perg., Tanskan valtionarkisto. LAURI JAAKONPOIKA lm Lasse Jopson Vahaynen lk Kokemäellä, FMU VI 5307 k. Ia (Iso-Vahanen) TUOMAS LAURINPOIKA mk , kym , mk Ryytsälää: Thomas (1540: Vahainen, 1541: Vahanen) äv 1540: 4, : 6. Myös Ylistaron kylässä Thomas ( Vahainen) äv 5. Karja (vain Ryytselässä) 1540: hev 1, härkiä 5, le 9, nk 3, la 13, ny On ilmeistä, että Tuomaalla oli tuolloin maata viljelyksessä kahdessa kylässä. Mk : äv 1544: 5½, 1554: 3 (talo Ryytsälän Vahaisella jaettu, Ylistaron maista luovuttu), 1560: 4, 1569: 3 1/3. Kym (panneja) : ruis ½-½-½-½, ohra ½-¼-¼-1/6, kaura ei ole, pavut 0-1/6-1/6-1/6. Lv 1558:61: 5½-7-4-?. Thomas Vahainen mk , 1561, 1564, Thomas Larss. kym , Tho. La. kym , , Thomas Vahaynen mk 1559, Thomas Vahaine mk 1561, Tomas Matzson (?) mk Thomas aff Vahalaby osti 1551 voudilta 2 pannia ruista, VA 1944 f. 2v. A-S mp : sk 1550 Thomas Vahaÿnen huonot aidat, lk tuomittiin Vakkalan Sipi (Tyrvään Vakkala talo I) saamaan aff Thomas Vahaijnen vaimonsa perintöosuuden pelkästään rahana sen jälkeen kun uskotut miehet ovat arvioineet sen. Lm Thomas Vahaÿnen aikavälillä kahdesti, Thomas Vahalan sk , Thomas Larsson Vahala kevk , Thomas Wahainen kevk eli yhteensä 5 kertaa. Sak kk 1567 Ryytsälän Tuomas Juhonpoika (talo II) oli vallannut peltosaran aff Tomas Wahainen ibm (siis luettu Ryytsälään), lk Thomas Wahainen ibm (edellä Vallilan Lauri) sai 40 markan sakon niityn valtauksesta huittislaisilta, kk 1571 Thomas Wahainen ei tehnyt päivätöitä kuninkaankartanoon. Hv 1571 Ryttzelä: Thomas Larsson ku 32, hev 1, härkiä 2, le 4, nk , la 5, os 153:2, ny Ib (Vähä-Vahanen) ERKKI LAURINPOIKA , kym Äv 1554: 3½, 1559: 4¼, 1569: 3 1/3. Kym (panneja) : ruis ¼-¼-¼-¼, ohra ½-¼-1/6-1/6, kaura ei ole, pavut ei ole. Lv 1558:61: 3-1½-3-?. Eric Vaha mk , 1558, Erich Vahaynen mk 1559, Erick Larss. kym , Erik La. kym 1570, Erich Jonss. (?) mk A-S mp : sk 1550 Erich Vahaijnen huonot aidat. Sak kk 1556 Erich Vahalan laiminlyönyt kyytivuoron, kk-sk 1559 Vallilan Jaakko (talo II) t > Erich Vahanen ja rikkoi hänen veneensä, kk 1571 Erich Wahainen ei tehnyt päivätöitä kuninkaankartanoon. Hv 1571 Ryttzelä: Erick Larsson ku 8, hev 1, härkiä 2, le 1, nk , la 5, oa 77:2, ny Ia tai b KERTTU sak kk 1551 Gerttrud Vahalan t > Harolan Maarit (talo II). RYYTSÄLÄ Rydzelä mk , Rydzala mk 1542, Rydzälä mk 1543, 1558, kym Luettiin usein Vahalan kylään. Maksoi ruokalisän rukiina. I Ryytsä

16 1329 JUHO , äv 1540: 3, 1541: 4, 1543: 4½. Karja 1540: hev 1, härkiä 2, le 6, nk 6, la 10, ny Jons Rydzsä mk , Jons Rydzä mk 1544, 1546, NIILO MATINPOIKA mk , kym Äv 1554: 3½, 1559: 3. Kym (panneja) : ruis ¼-¼-¼-¼, ohra ¼-¼-¼-¼, kaura 0-1/6-0-0, pavut 1/6-0-1/6-1/6. Lv : 2½ Nils Madsson kym 1558, Nils Mattzsson kym 1559, Nilis Madzson kym 1560, Nils Matsson kym 1561, Nils Ryttzä kym MARKKU MATINPOIKA kym , mk , , äv 1564: 2, 1569: 4 1/12, 1570: 3½. Kymmenyksiä maksoi kaksi miestä. Marchus Rydzä kym 1562, Marcus Madzsson kym 1563, Morthen kym 1564, Marcus kym , Mar. Ni. kym 1569, Marcus Io. kym 1570, Marcus Matt. kym 1571, Marcus Matzss. mk 1570, Marchus Mattzss. mk Sak sk 1564 Marcus Rysselä sai kolmen markan sakon vahingonteosta talon yhtiömiehen (?) Erkin pellolla (ks. alla), kk 1571 Marcus Mattzsson i Ryttzälä ei tehnyt päivätöitä Kokemäenkartanoon. Hv 1571 Ryttzelä: Marcus Matzsson ku 10, hev 1, härkiä 1, le 1, nk , la 5, oa 61:6, ny ERKKI JUHONPOIKA mk 1569: Erich Jönszon, äv 4 1/12. Sak sk 1564 talon Markku oli tehnyt vahinkoa in oppå Erich Wihomes åker. Mahdollisesti Erkki oli talon yhtiömies. II Teini JUHO MATINPOIKA , äv 1540: 4, 1541: 3, 1543: 4½, 1559: 7¼, 1560: 7. Karja 1540: hev 1, härkiä 4, le 8, nk 1, la 10, ny Kym (panneja) : ruis ½-¾-1-1, ohra 1-½-½-¼, kaura 0-1/6-0-0, pavut 1/6-1/6-1/6-1/6. Lv : 11-10½ Ions Deinj mk , Jons Deijni mk 1546, 1552, Jons Dekien mk 1554, Jons Diechn mk , Jons Diecken mk 1560, Jons Deini mk 1561, Jons Diekn mk 1562, Jönss Madzson kym 1559, Jons Madzson kym Jöns Deini ibm (Vahalaby) osti 1551 voudilta pannin ruista, VA 1944: 2v. A-S mp : kk 1552 määrättiin kuusi miestä mittaamaan Jons Deijn'in maista Matti Köönikän (Paistila talo I) vaimolle kuuluva maa, jonka Matti oli lunastanut suvun ulkopuoliselta 28 markalla. Sak kk 1555 Säpilän Mikko Laurinpoika (talo?) t > Jönss Denij j Ryssälä, kk-sk 1559 Jons Diekn huonot aidat. TUOMAS JUHONPOIKA kym , mk , , äv 1564: 6¼, 1569: 4¼, 1570: 3 1/3. Thomas Deini kym , Tho. Deine kym 1565, Tho. Ioh. kym 1566, Thomos Teini mk 1569, Tho. Io. kym 1567, Lm Thomas Ionsson j Rytzelä sk 1567, lk ja Thomas Ionsson ÿ Teinilä kk (VA 2208 f. 20v). Sak kk 1567 Thomas Jonsson Rytzelan t > Vahalan Tuomas (talo Ia), jolta oli vallannut peltosaran, sakot markkaa. Hv 1571 Ryttzelä: Thomas Jonsson ku 30, hev 1, härkiä 3, le 6, nk , la 10, oa 207:2, ny taloihin sijoittamatta: MAARIT ANTINTYTÄR } kk 1568 Maritha Andersdotter i Rydzelän KERTTU } t > Gertrud ibm. MATTILA Mattila mk , 1544 ym., Matickala mk 1543, Mattilaby kym Maksoi ruokalisän rukiina. I Fiskari

17 LAURI NIILONPOIKA lm Kokemäen lk 1506 Laurit(s) Nilsson Mattilast, FMU VI 5222 k LAURI , äv 1540: 3, 1541: 3½, 1543: 3, 1546: 3½. Karja 1540: hev 1, härkiä 6, le 8, nk 3, la 16, ny Lasse Läkäre mk 1546, MATTI LAURINPOIKA mk , pm 1557, kym Äv 1554: 4, 1559: 4½, 1561: 4, 1564: 4¼. Kym (panneja) : ruis ½-¾-½-½, ohra ½-½-½-1/6, kaura ei ole, pavut ¼-¼-1/6-0. Lv : 7½-8-7-?. Madz (Matz) Larsson, Larss, Larson mk , , kym , Madz Wennöij pm Matt. La. kym Matz ibm (Mattila) lainasi 1551 voudilta pannin ruista, VA 1944 f. 15v. Vuonna 1554 Matz Larss. Mattilan osti 1½ pannia ohraa, VA 1972 f. 84. A-S mp : kevk Mattz Larson Mattilan vastuupakoilu. Sak kevk Madz Verdi Matickalan huonot aidat ja sillat (talon I Matti oli kylän ainoa verovastuussa ollut Matti, joten tarkoitettaneen häntä). MATTI SIPINPOIKA mk 1569, äv 6: Matz Siffridzson. SIPI MATINPOIKA mk , kym Äv 1570: 4½. Sig. Matt. kym Siffred Matzson mk 1570, Siffrid Mattzsonn mk Sak sk 1569 Sig d Mattzsson ÿ Mattila t > Matz Wessa ibm. Hv 1571 Mattila: Siffred Mattzsson ku 20, hev 1, härkiä 2, le 3, nk , la 15, oa 117:4, ny Ib MATTI mk 1570-, kym Äv 1570: 1½. Matz Wesa mk 1570, Matt Vesa kym Sak sk 1569 ks. yllä. KAARINA kym 1571 Catherina. ERKKI MATINPOIKA hv 1571 Mattila: Erich Matzsson ku 5, hev 1, le -, nk , la -, oa 17:3, ny 3. II Närvä SIPI mk , pm 1557, kym Äv 1540: 3½, 1541: 4½, 1543: 4, 1544: 4½, 1546: 4, 1554: 4½, 1559: 4, 1560: 5, 1561: 5½. Karja 1540: hev 1, härkiä 4, le 6, nk 6, la 26, ny Kym (panneja) : ruis ½-½, ohra ½-½, kaura 1/6-¼, pavut 1/6-1/6. Lv : 8-9. Siffred Mattilan mk 1546, Vielä kym 1563: Sigfrid. A-S mp : kevk 1551 Sigffred Mattilan veroniskurointi, sk 1551 Siggfred Mattilan km Pirkkinäinen > Rudanko. ERKKI SIPINPOIKA kym , , mk , äv 1564: 5½, 1570: 6. Kym (panneja) : ruis ¾-½, ohra ¼-1/6, kaura 1/6-1/6, pavut 1/6-1/6. Lv : 8-?. Erick Sig dtt son kym Erich Sigfredsson kym 1561, Erik. Sig. kym 1567, , Erich Siff d zson mk 1569, Siffredzson mk Sak sk 1570 Erich Siffridsson i Mattila huonot aidat, sillat, tiet ja ojat, ei humalatarhaa, kk 1571 Erich Sigfredsson Mattila ei tehnyt päivätöitä Kokemäenkartanoon. SIPI ERKINPOIKA hv 1571 Mattila: Siffred Ersson ku 20, hev 1, härkiä 2, le 4, nk , la 15, oa 152:-, ny III Anttila OLAVI , äv 1540: 3, 1541: 3½. Karja 1540: hev 1, härkiä 2, le 7, nk 2, la 2, ny Oleff Mattilan mk 1546, A-S mp: kk 1551

18 1331 määrättiin 6 miestä jakamaan emillan Oloff Matickan oc Jussi Rudancko (Rudanko talo III) perintö heidän äitinsä jälkeen. Talon maaveron maksoi Erkki Hulttinen (talo IV). HEIKKI OLAVINPOIKA pm 1557, kym , Kym (panneja) 1558 (Hendrick) ja 1559 (Henrick Olefsson): ruis ½-¼, ohra ½-½, kaura ei ole, pavut 1/6-1/6. Lv : 5-6. He. Ol. kym A-S mp kevk 1551 määrättiin 6 miestä erottamaan emillan Jussi Oloffsson oc Hendrick Olsson ensin Juhon vaimon myötäjäiset, jotka olivat Heikin hallussa, sekä sitten jakamaan jäljelle jäänyt perintö veljen ja sisaren osuuksiin. (Heikki oli ilmeisesti ylläolevan Olavin poika, jonka sisaren talon IV Juho oli nainut, mutta sisaren myötäjäiset olivat vielä maksamatta. Isä Olavi oli kaiketi kuollut jo 1540-luvun lopulla). HEIKKI MATINPOIKA mk , , kym , Äv 1559: 3¼, 1561: 4, 1569: 3½. Kym (panneja) 1560 (Henrick Madzson) ja 1561 (Hendrick) ruis ½-1/6, ohra ¼-1/6, kaura ei ole, pavut 1/6-0. Lv : 4-4. Hendrick Hultinen mk 1559, Hendrick Madzson kym 1560, Hindrich Madzss. kym 1562, He. Matt. kym 1567, Henn. Matzson mk 1569, Hen. Madzson mk Sak kk 1571 Henrich Mattzsson ibm (Mattila) ei tehnyt päivätöitä Kokemäenkartanossa. Hv 1571 Mattila: Hen. Mattzsson ku 20, hev 1, härkiä 1, le 4, nk , la 15 ja lisäksi hopeaa 3 luotia ja tinaa 3 naulaa, oa 132:-, ny Heikki oli ilmeisesti talon IV Matti Heikinpoika Hulttisen poika. IV Hulttinen ERKKI ERKINPOIKA mk , pm Äv 1540: 5½, 1541: 6 (lisäksi Paistilassa äv 2), 1554: 9 (mukana talon III vero), 1559: 3 1/3. Karja 1540: hev 1, härkiä 4, le 8, nk 8, la 15, ny Paistilassa : Erich Hultinen, Mattilassa 1546, 1552 Erich Hulttinen, mk Erich Hultinen. Kokemäen laamanninkäräjillä Knuut Eerikinpoika tuomitsi Satakunnan lääninhaltijan Hoÿan kreivin Johannin läsnäollessa Eric Hulthin med sÿne skÿfftis brödher oikeutetuksi nauttimaan ja käyttöönsä ottamaan Sarenma nimisen alueen (=? se niemi, joka on Haapasaaren ja Vihatussaaren välissä), joka on ollut jo hänen isällään Erkillä (Eric) ja tämän isällä. Kukaan käräjillä ei muistanut, miten se oli suvun haltuun joutunut. Knuutin antama kirje vahvistetitin 1551, jolloin laamanni Jöns Knuutinpojan vidimaatioon se jäljennettiin. Jönsin kirje on valokopiona VA:ssa, Topographica Kokemäki = BFH III 338. Lm Eric Hultin lk , ks. yllä, Eric Hultinen lk , RA De la Gardieska samlingen, lk sama RA:n kok., Eric Hulttinen lk , A-S mp s. 48, Eric Hulttine kevk 1551 (s. 79), Eric Hulttinen kk 1551 (s. 103), lk (s. 160) kevk (s. 187) ja kk (VA 1969 f. 44) eli yhteensä 9 kertaa. A-S mp kevk 1551 Eric Hulttinen jm Ylistaron Pertolassa sekä Tulkkila & Havinki & Villiö, kk 1551 Meinikkalassa ja sk 1551 km Pirkkinäinen > Rudanko. Vuonna 1554 Erich Hulttinen osti voudilta 2 pannia ohraa, VA 1972 f. 84. MATTI HEIKINPOIKA viljaostot ja -lainat voudilta 1551: VA 1944: f. 2v Madz Henrichson aff Mattila osti pannin ruista, f. 18 Madz Henrichsonn aff Mattila lainasi ½ pannia ohraa. A-S mp lk Martolan Markku (Sonnila talo IV) t > Madtz Hendrickson Mattilan, kk 1552 Madz Hulttinen jm Paistilan Köönikällä. Lm kevk 1553 Madz Hultinen, VA 216 c : 20.

19 1332 JUHO OLAVINPOIKA A-S mp kevk 1551 määrättiin 6 miestä erottamaan emillan Jussi Oloffsson oc Hendrick Olsson ensin Juhon vaimon myötäjäiset, jotka olivat edelleen Heikin hallussa, sekä sitten jakamaan jäljelle jäänyt perintö veljen ja sisaren osuuksiin. (Ilmeisesti perintö koski taloa III, josta Juho oli nainut Olavin tyttären). Kym , mk Äv 1560: 3¾, 1561: 4. Kym (panneja) : ruis ½-¼-¼-1/6, ohra ½-½-¼-1/6, kaura ei ole, pavut 1/6-1/6-1/6-0. Lv : 3-2½-2-?. Jons Olsson kym 1558, 1561, 1565 Jonss Olefsson kym 1559, 1560, Jöns Hulti:en mk 1560, Jons Hulttinen mk 1561, Jons Hultt kym 1563, Io. Ola. kym 1565, Josse Hultine kym Sak kk-sk 1559 Jons Hultinen huonot aidat. JUHO JUHONPOIKA kym , mk , äv 3. Io. Io. kym 1567, , Io. Io:ss. kym Jöns Hultinen mk 1569,, Jonns Hulttinen mk Sak sk 1569 Jons Hulttinen ÿ Mattila huonot aidat, sillat, tiet ja ojat, ei humalatarhaa. Hv 1571 Mattila: Jons Jonsson ku 10, hev 1, härkiä 2, le 2, nk , la 7, oa 90:-, ny taloihin sijoittamatta: HEIKKI KNUUTINPOIKA viljalainat voudilta 1551: VA 1944: f. 15v Henrich Knuthsson aff Mattila ½ pannia ruista, f. 18 Henrich Knutsson ibm (Mattila) ½ pannia ohraa. Kyse ei voi olla kirjurin virheestä. Oli siis eri mies kuin Vitikkalan HK, talo I. koko kylää koskevat asiat: A-S mp kk 1550 Mattilabÿ sai oikeuden uudisraivauksiin Hintikkalan kylän kanssa yhteisellä ulkopalstalla, kunhan jälkimmäinen on raivannut saman verran, ja sitten piti jakaa tuo ulkopalsta kylien kesken sen mukaan kuin kumpikin omistaa rintamaista. Samoilla käräjillä tuomittiin kaikki Hintikkalan isännät, Ylistarosta kahdeksan isäntää ja yksi leskiemäntä sekä kaksi Sonnilan miestä kukin 3 markan sakkoon vahingonteosta Mattilan niityillä ja heinäsadon pilaamisesta. Säpilän jakokunta SÄPILÄ Sepilä mk , Sepilä by kym 1559, Säpilä mk 1546, , kym , Säpile kym Maksoi ruokalisän voina. I Paturi? MATTI Keväällä 1453 kävi kuningas Kaarlen luona Tukholmassa Kokemäen talonpoikien lähetystö, jonka jäsenistä mainitaan nimeltä Mattis Seppälä (Säppälä) ilmeisesti asian esittäjänä. Kyse oli kokemäkeläisten oikeudesta pyyntiin Lammaisten kosken kalastamossa ja koskea jakavan Karin saaren luona. Talonpoikien tapaoikeuden mukaan kaikilla pitäjäläisillä oli oikeus pyytää lohta ja siikaa lipoilla kosken alapäässä, ja Lammaisten kosken katsottiin kuuluvan Kokemäkeen, kuten myös kuninkaan käskystä asiaa selvittäneet ovat ratkaisunsa päivänneet j Kwmo wid Lammas fors. Turun piispat olivat kuitenkin vallanneet kosken pohjoisen rannan, ja Ruotsista tuodun laintulkinnan mukaan vain rannan omistajalla oli oikeus kalastaa koskessa. Asiaa koskevaa kirjettä on säilytetty piispojen linnassa Kuusistossa - missä se on hävinnyt - mutta se on kopioitu 1400-luvun jälkipuoliskolla Turun tuomiokirkon ns. Mustaan kirjaan sekä ns. Skoklosterin Codex Aboensikseen, molemmat RA:ssa, pain. MK 562. Kokemäeltä Ruotsiin lähteneiden johdossa olleen miehen nimi on siis kopioista. Olen sen aiemmin tulkinnut Seppäläksi, mutta on epävarmaa, käyttikö tuohon aikaan kukaan seppä vielä ammattinimeään talonnimenä. Seppälän kylää Kokemäellä ei ollut. Lähellä on silloin se mahdollisuus, että Matti oli Säpilästä (huom. varhaisin muoto maakirjoissa: Sepilä). Säpilän kylän asukkaille tuo vanha kaikkien oikeus lippoamiseen Kokemäenjoen alimman kosken

20 1333 luona oli tärkeä, sillä kylän ranta-alueella ei ollut koskea. On siis varsin ymmärrettävää, että juuri Säpilästä oltiin innokkaita lähtemään Tukholmaan. Matti näyttää olleen myös ruotsinkielen taitoinen. Taloon I hänet olen sijoittanut siksi, että taloon liittyvä lisänimi Kani ei eläimen nimenä voine olla 1400-luvulta ja Paturi esiintyy vasta Kani tuskin onkaan tarkoittanut eläintä, vaan lienee lyhennys kanngjutare-sanasta (kannunvalaja, paturi = patojen valmistaja). Turussa asui 1420 Jacop Kannenghetere (FMU II 1617, alasaksaa). Sama Matti lienee ollut se Mattes Soppila, joka oli lm Kokemäen käräjillä , A.J. de la Gardien kopiokirja 1600-luvulta, FMU IV NIILO , äv 1540: 4, 1541: 6. Karja 1540: hev 2, härkiä 2, le 6, nk 8, la 6, ny Nils Kanj mk ERKKI NIILONPOIKA mk , 1562, pm 1557, kym Äv 1544: 5½, 1559: 5. Erich Kanj mk 1544, 1546, Erick Kani mk Erich Nilss. (Nilsson) mk , 1562, Erick Nilsson kym Erich Nilssonn ibm (Säpilä) osti 1551 voudilta pannin ruista ja Erich Nilsson ibm (Säpilä by) lainasi ½ pannia ruista, VA 1944 f. 2v, 15. Sak sk 1553 Erich Säpilen t > Kauvatsan Erkki Niilonpoika (talo VII) Huittisista. Lv : 5½-5. MATTI sak tk Juho Pokkinen (Säpilä talo IX) t > Madz Kani (VA 216 c f. 16). SIPI ERKINPOIKA kym , , mk 1561, , , äv 1561: 5, 1569: 5½. Kym (panneja) : ruis 1-½-¾-¾, ohra 1-½-¾-¼, kaura 0-1/6-0-0, pavut ¼-¼-¼-1/6. Lv : ?. Sig dtt Ersson kym 1559, Sig dtt Erichson kym 1560, Sigffred Erss. kym 1561, mk 1561, kym 1564, mk 1564, Siffred Erichssonn mk 1565, Erichson mk , Sig d Erss. mk Sig. Erici kym , Sig. Erik kym 1567, Lm Siffredh Kanis kk 1552, Siffredh Kani sk 1552, Siffred Kani sk , Sig dtt Säpilen kk-sk 1559, Sig dtt Ersson Säpilä kevk Sak A-S mp s. 104: kk 1551 Sigffred Kani t > talon IV Heikki Sipinpoika. Kevk talon VII Tuomas Niilonpoika t > Sigfredh Erichsson ibm (Säpilän). Hv 1571 Säpilä: Siffred Ersson ku 20, hev 1, härkiä 2, le 4, nk , la 13, oa 141:2, ny II + III Kouko HEIKKI lm Henric Seppiläst Kokemäen käräjillä , RA de la Gardieska samlingen (DGa) or.p., FMU III 2450; km Henrik Säpilästha vannoi Kokemäen käräjillä katselmuksen Villiön, Vuolteen ja Haistilan maista tuottaman tuloksen oikeaksi, REA f. 162 r-v, Codex Ab. f. 74v, pain. Mk 534; Henrich Supilän lm Kokemäen käräjillä , A.J. de la Gardien kopiokirja s. 511, FMU IV II Kouko I LAURI HEIKINPOIKA lm Laurens Henrikxson i Säpilä Kokemäen lk , RA DGa or.p., FMU VI LAURI mk , pm 1557, kym Äv 1540: 3, 1541: 4. Karja 1540: hev 1, härkiä 2, le 4, nk 4, la 10, ny Lasse Koukoij mk 1546, Lasse Coukoi ibm (Säpilä) osti 1551 voudilta ½ pannia ruista ja Lasse Coukoi aff Säpilä lainasi pannin ohraa, VA 1944 f. 3, 18. Kym 1558 Lasse ruis ½, ohra ½, pavut 1/6. Lv : 3-4. MATTI MARKUNPOIKA mk , kym 1560, Äv 1554: 4, 1559: 3¼. Kym 1560 Madz Marcusson ruis ½, ohra 1/6, pavut 1/6 pannia. Lv 1556: 3, 1560: 2½. Madz Koukoij mk , 1561, Madz Koukoi mk 1560, kym Matz

Apuv. manttaalilt. Lehmältä. Jouselta

Apuv. manttaalilt. Lehmältä. Jouselta 91 joka vuodelta, kuinka paljon kunakin vuonna ylimääräisiä veroja suoritettiin itse kunkin veroperusteen mukaan:kuinka paljon neljänneskunnalta, verolta ja manttaalilta, jouselta j. n. e. Tämän jälkeen

Lisätiedot

VANHAT KÄSIALAT JA ASIAKIRJAT

VANHAT KÄSIALAT JA ASIAKIRJAT VANHAT KÄSIALAT JA ASIAKIRJAT JU LKAISSU T VALTIONARKISTO HELSINKI 1977 ISBM 051-46-2525-0 Helsinki 1977..Valtion painatuskeskus SISÄLLYS E sip u h e... 5 Jo h d a n to... 7 K irjain tau lu t... 12 K äsialanäytteet...

Lisätiedot

Vaatimattomia tietoja ja kertoelmia Berner suvun vaiheista.

Vaatimattomia tietoja ja kertoelmia Berner suvun vaiheista. BERNERIANA Alkumietelmiä Siihen runkoon Berner suvusta, jonka saamme A.Bergholmin sukukirjasta, olen tällä kirjoitelmallani kokenut muodostaa niin sanoakseni "lihaa ja verta". Olen koonnut tähän nuo hajanaiset

Lisätiedot

HAVUHUUPON SUKUKIRJA

HAVUHUUPON SUKUKIRJA HAVUHUUPON SUKUKIRJA eli sukuselvitys joutsalaisesta Mäkinen -Wasenius suvusta Seppo Tamminen 1 Tämä sukukirja on riisuttu e-versio Havuhuupon painetusta sukukirjasta, josta on poistettu kaikki kaaviot

Lisätiedot

SATAKUNTA KOTISEUTUTUTKIMUKSIA XII SATAKUNTALAINEN OSAKUNTA JULKAISSUT

SATAKUNTA KOTISEUTUTUTKIMUKSIA XII SATAKUNTALAINEN OSAKUNTA JULKAISSUT SATAKUNTA KOTISEUTUTUTKIMUKSIA XII JULKAISSUT SATAKUNTALAINEN OSAKUNTA Tätä julkaisua ovat lahjoituksilla avustaneet: KAUPPANEUVOS ARTTURI HELLEMAA TOHTORI B. MIKKELÄ RAUMAN KAUPUNKI W. ROSENLEW & Co LAURA

Lisätiedot

Mistä Luotolahden Heikkilät tulivat?

Mistä Luotolahden Heikkilät tulivat? Mistä Luotolahden Heikkilät tulivat? Pentti Heikkisen pyydettyä allekirjoittaneelta artikkelia Luotolahden Heikkisten alkuperästä perustelen seuraavassa päätelmääni, että Luotolahden Heikki ja Lauri Hemminginpojat

Lisätiedot

SUKUPUU nykypäivästä taaksepäin; yhdessä kohtaa edetään jopa vuoteen 1560

SUKUPUU nykypäivästä taaksepäin; yhdessä kohtaa edetään jopa vuoteen 1560 1 SUKUPUU nykypäivästä taaksepäin; yhdessä kohtaa edetään jopa vuoteen 1560 tekijä: Saila Karvinen Tiedot löydetty kirkonkirjoista ja netistä sekä sukulaisilta Merkkien selitykset: * = sukukokoontuminen,

Lisätiedot

KUKA KUKIN OLI POMARKUSSA 1804 1809

KUKA KUKIN OLI POMARKUSSA 1804 1809 Raimo E. Harju KUKA KUKIN OLI POMARKUSSA 1804 1809 Aakkosellinen luettelo ja sukututkimus Pomarkun saarnahuonekunnan ensimmäisessä rippikirjassa mainituista henkilöistä. SISÄLLYS Johdanto ja asutushistoriaa

Lisätiedot

LIIKASTEN SUKUSEURA RY:N JÄSENLEHTI 1/2011

LIIKASTEN SUKUSEURA RY:N JÄSENLEHTI 1/2011 LIIKASTEN SUKUSEURA RY:N JÄSENLEHTI 1/2011 POIMINTOJA SISÄLLÖSTÄ On hienoa saada syntyä Suomeen s. 2 Reissussa Reisjärvellä s. 5 Kynkkärinki-vuoden 2010 kaupunkiteko s. 6 Ristiinan ja Mikkelin Liikasia

Lisätiedot

KANSANOPETUKSESTA TORNION KAUPUNGISSA 1700- JA 1800-LUVUILLA. R. A. Mäntylä.

KANSANOPETUKSESTA TORNION KAUPUNGISSA 1700- JA 1800-LUVUILLA. R. A. Mäntylä. KANSANOPETUKSESTA TORNION KAUPUNGISSA 1700- JA 1800-LUVUILLA. R. A. Mäntylä. Kirkon opetustoimintaa Alatornion 1 seurakunnassa. J( ansansivistyksemme oli 1600-luvulla vielä konemaista sisälukua ja katekismuksen

Lisätiedot

Sukututkimus: Hannes Orelma 1

Sukututkimus: Hannes Orelma 1 Sukututkimus: Hannes Orelma 1 Päivitetty: taulua IV/1 (14.11.2008) taulua V/2 (18.02.2010) taulua VI/1 (23.06.2009) taulua VII/6 (18.02.2010) taulua X/12 (24.10.2008) taulua X/48 (31.12.2008) uusi taulu

Lisätiedot

Esipolvet henkilölle Eeva Henrikintytär

Esipolvet henkilölle Eeva Henrikintytär Esipolvet henkilölle Eeva Henrikintytär Seppo Tamminen Hämeenlinna Sisällysluettelo. Eeva.... Henrikintyttären............... esipolvet...............................................................................

Lisätiedot

Sisällys. Sukuneuvosto

Sisällys. Sukuneuvosto Vanhan Tuomas Rautalammin 2008 2007 Korhosten 11 sukuseura ry Sisällys Päätoimittajan puheevuoro 3 Kaarina Laitisen muistolle 4 Suomen Korhonen 5 Korhosten kuusi sukupolvea Säkkimäellä ja Vehkalassa 10

Lisätiedot

VALKJÄRVELÄISIÄ NAIMATAPOJA 1800 LUVULLA

VALKJÄRVELÄISIÄ NAIMATAPOJA 1800 LUVULLA i VALKJÄRVELÄISIÄ NAIMATAPOJA 1800 LUVULLA koonnut: opettaja Olavi J. Vilppula Tutkielma kansantietoudessa jatkotutkintoa varten Kasvatusopillisessa Korkeakoulussa ii Valkjärvi Lähteet: Karjalan kartat/

Lisätiedot

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013 Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013 14.1.2013 Yleistä perimyksestä Kuolemantapauksen jälkeen perittävän omaisuus siirtyy uudelle omistajalle joko perintöoikeuden tai testamentin nojalla. Mikäli

Lisätiedot

HUOMIOITA TURUN KATEDRAALIKOULUN OPPILASALUEESTA JA OPPILASAINEKSESTA

HUOMIOITA TURUN KATEDRAALIKOULUN OPPILASALUEESTA JA OPPILASAINEKSESTA HUOMIOITA TURUN KATEDRAALIKOULUN OPPILASALUEESTA JA OPPILASAINEKSESTA I. TURUN KATEDRAALIKOULUN OPPJLAAT 1775-1 799. Kirjoittanut R. A. MANTYLA. KATEDRAALIKOULUN OPPILASALUE. Suomen vanhimpana korkeampana

Lisätiedot

Tunkelon säätiö 50 vuotta

Tunkelon säätiö 50 vuotta 1(9) Tunkelon säätiö 50 vuotta Hyvät ystävät Tervetuloa tähän juhlaan, jossa muistelemme Viivi ja Eemil Tunkelon perustaman Tunkelon säätiön 50 vuotista taipaletta. On hienoa, että näin suurella joukolla

Lisätiedot

Martta Keltamäen (o.s. Koivunen) muistelmia Tampereen vankileiriltä Nauhoitettu keväällä 1977

Martta Keltamäen (o.s. Koivunen) muistelmia Tampereen vankileiriltä Nauhoitettu keväällä 1977 Martta Keltamäen (o.s. Koivunen) muistelmia Tampereen vankileiriltä Nauhoitettu keväällä 1977 Meidät työnnettiin portista sisään ja jätettiin siihen, sitten tuli leirin sotilaita ja työnsivät meidät yhden

Lisätiedot

Syyrin Sanomat 2009. Pakulan pihalla Liedossa 20.8.1983 (kuva Matti Äärilä)

Syyrin Sanomat 2009. Pakulan pihalla Liedossa 20.8.1983 (kuva Matti Äärilä) Syyrin Sanomat 2009 Pakulan pihalla Liedossa 20.8.1983 (kuva Matti Äärilä) SISÄLLYS Toimittajalta...s. 3 Hyvät sukulaiset...s. 4 Sihteerin pallilta...s. 5 Syyriläisten kesäretki Espooseen... s. 6 Mukana

Lisätiedot

Henrik Leinon esi-isät ja sukuhaarat 1700-1900

Henrik Leinon esi-isät ja sukuhaarat 1700-1900 Henrik n esi-isät ja sukuhaarat 1700-1900 Toimittaja: Harri Lähteet: Sukuseuran julkaisut ja Teemu n sukututkimukset. 09.06.2012 Sukukokous 2012 1 Säkkijärven Lahnajärvi 1600-1700-luvulla Karjalan alue

Lisätiedot

Pyhäjärvi-juhlat näyttivät karjalaisuuden parhaita puolia Kauvatsalla

Pyhäjärvi-juhlat näyttivät karjalaisuuden parhaita puolia Kauvatsalla Maanantai 16. elokuuta 2010 Pyhäjärveläisyyden vaalija Karjalan puolustaja N:o 8 55. vuosikerta Pyhäjärvi-juhlat näyttivät karjalaisuuden parhaita puolia Kauvatsalla Enkkuan koulupiiriläisiltä stipendin

Lisätiedot

Sanansaattajien radiotyö Intiassa

Sanansaattajien radiotyö Intiassa 1 / 7 Sanansaattajien radiotyö Intiassa (Tv-työstä on erillinen esitys.) PowerPoint-esitys, johon sisältyy video Kolme kuuntelijakertomusta Intiasta (4:50) Ohjeeksi: Kopioi powerpoint-esitys ja video tikulta

Lisätiedot

Sukuseuran hallitus: Juhlatoimikunta: Tämä lehti sisältää: Sukuseuran sihteeri

Sukuseuran hallitus: Juhlatoimikunta: Tämä lehti sisältää: Sukuseuran sihteeri Jäsenlehti 1/2003 Sukuseuran hallitus: Juhani Rajamäki, puheenjohtaja Impoonkatu 2, 04430 Järvenpää puh. (09) 2711178 juhani.rajamaki@ asianajotoimisto.inet.fi Juhani Soukko, varapuheenjohtaja Kotiportinkuja

Lisätiedot

K A N S A K 0 U L U N PER U S T A MlN E N. M. O. Karttunen.

K A N S A K 0 U L U N PER U S T A MlN E N. M. O. Karttunen. ETELÄ-POHJANMAAN ENSIMMÄISEj\ K A N S A K 0 U L U N PER U S T A MlN E N. M. O. Karttunen. Kyrön peltoaukea on vuosisatoja ollut maamme huomatvimpia maanviljelysalueita. Siellä ovat pitkin Kyröjokivartta

Lisätiedot

YLE avautui Pyhäjärvi-seuralle

YLE avautui Pyhäjärvi-seuralle Torstai 13. marraskuuta 2014 Pyhäjärveläisyyden vaalija Karjalan puolustaja N:o 11 59. vuosikerta YLE avautui Pyhäjärvi-seuralle Vpl. Pyhäjärvi-Seuran retkeläiset pääsivät yleisöksi televisiossa lauantaisin

Lisätiedot

Jeesuksen aika avautuu

Jeesuksen aika avautuu Jeesuksen aika avautuu Vanhan testamentin ja Uuden testamentin välisen ajan tapahtumat ja kirjallisuus auttavat meitä ymmärtämään Uutta testamenttia Kansanlähetysopisto Syyslukukausi 2007 Pirkko Valkama

Lisätiedot

TLIRUN TUOMIOKIRKKO VV. 1700-1 827. SISALLYS: ... I. Tehtava ja Iahteet... 77. XI11. Suomalainen ja ruotsalainen seurakunta... 337

TLIRUN TUOMIOKIRKKO VV. 1700-1 827. SISALLYS: ... I. Tehtava ja Iahteet... 77. XI11. Suomalainen ja ruotsalainen seurakunta... 337 TLIRUN TUOMIOKIRKKO VV. 1700-1 827. SISALLYS: I. Tehtava ja Iahteet... 77 I1. Tuomiokirkon hallinto... 83 I11. Tuomiokirkon talous... 94 IV. Tuomiokirkon henkilokunta... 132... V. Kirkkomuurin historia

Lisätiedot

Ilmestyskirja. 2007 Pirkko Valkama Kansanlähetysopisto

Ilmestyskirja. 2007 Pirkko Valkama Kansanlähetysopisto Ilmestyskirja 2007 Pirkko Valkama Kansanlähetysopisto 1 Johdanto Voiko Jeesuksen opetuslapsi Johannes olla Ilmestyskirjan kirjoittaja? Miten tulkita Ilmestyskirjaa? Luku 1 Ilmestyskirjassa on menneisyyden,

Lisätiedot

KUOLINPESÄN OSAKKAAN ASEMA JA VELVOLLISUUDET

KUOLINPESÄN OSAKKAAN ASEMA JA VELVOLLISUUDET Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusala Yritysten ja taloushallinnon juridiikka Iira Ojanen KUOLINPESÄN OSAKKAAN ASEMA JA VELVOLLISUUDET Opinnäytetyö 2012 Tiivistelmä

Lisätiedot

Joukkokirje. Antrea-Seuran jäsenlehti N:o 41 2010. Vuoksi virtaa jälleen vapaana. Keväinen Antrea odottaa jo kotiseutumatkailijoita.

Joukkokirje. Antrea-Seuran jäsenlehti N:o 41 2010. Vuoksi virtaa jälleen vapaana. Keväinen Antrea odottaa jo kotiseutumatkailijoita. Joukkokirje Antrea-Seuran jäsenlehti N:o 41 2010 Vuoksi virtaa jälleen vapaana. Keväinen Antrea odottaa jo kotiseutumatkailijoita. Antrea-Seuran myyntiartikkelit Kotiseutumme Antrea 55 euroa Kirjan 2.

Lisätiedot