Helsinkiläisen sosiaalipalvelut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsinkiläisen sosiaalipalvelut"

Transkriptio

1 Helsinkiläisen sosiaalipalvelut 1

2 Helsingin sosiaalivirasto järjestää Helsingin kaupungin sosiaalipalvelut. Sosiaalivirastossa palveluja on tuottamassa lasten päivähoito lapsiperheiden palvelut aikuisten palvelut vanhusten palvelut sekä hallinto- ja kehittämiskeskus. Palveluja on tarjolla lähes tuhannessa toimipisteessä eri puolilla kaupunkia mm. leikkipuistoissa, päiväkodeissa, perhekeskuksissa, perheneuvoloissa, sosiaaliasemilla, A-klinikoilla, kuntoutuskeskuksissa, vammaistyön yksiköissä, vanhusten sosiaali- ja lähityön yksiköissä ja palvelukeskuksissa sekä vanhustenkeskuksissa. Ruotsinkieliset helsinkiläiset voivat asioida omalla äidinkielellään ruotsinkielisten sosiaalipalvelujen yksikössä. 2

3 Sisällys Lasten päivähoito 5 Kunnallinen päivähoito 6 Päivähoito päiväkodissa 6 Perhepäivähoidon muodot 7 Esiopetus 7 Lapsiperheiden palvelut 9 Isyyden selvittäminen 9 Elatus-, huolto- ja tapaamissopimukset 10 Ottolapsineuvonta 10 Perhekeskukset 10 Perheneuvolat 11 Leikkipuistot 11 Lasten lomatoiminta 12 Nuorten päihdetyö 12 Sosiaalipäivystys 12 Aikuisten palvelut 15 Sosiaalinen ja taloudellinen tuki 15 Talous- ja velkaneuvonta 16 Työllistymisen tukeminen 16 Maahanmuuttajat 17 Vammaispalvelut 17 Päihdepalvelut 18 Asunnottomien palvelut 18 Vanhusten palvelut 21 Kotona asuvien vanhusten palvelut 21 Omaishoidon tuki 22 Päivätoiminta 22 Palvelu- ja virkistyskeskukset 23 Vanhusten asunnot, palveluasunnot ja vanhainkodit 23 Yhteystietoja 25 Koko kaupunkia palvelevat 25 Ruotsinkieliset sosiaalipalvelut 26 Sosiaaliasemat 26 Perhekeskukset 27 Perheneuvolat 28 Vanhusten palvelujen sosiaali- ja lähityön yksiköt 29 Vammaisten palvelujen sosiaalityön yksiköt 29 Palvelu- ja virkistyskeskukset 30 Internet-osoitteita 3

4 4

5 E Sosiaalivirasto turvaa lasten ja nuorten hyvän kasvun edellytykset. Lasten päivähoito Lasten päivähoitoa voivat saada alle kouluikäiset lapset ja erityisolosuhteista johtuen tarvittaessa myös sitä vanhemmat lapset. Vanhemmat voivat valita kunnallisen päivähoidon, yksityisen hoidon tuen tai alle 3-vuotiaalle lapselle kotihoidon tuen. Yksityisen hoidon tuki ja kotihoidon tuki haetaan Kansaneläkelaitokselta. Kunnallista päivähoitoa ovat päiväkotihoito, perhepäivähoito ja leikki- ja kerhotoiminta. Yksityisen päivähoidon muotoja ovat yksityinen päiväkotihoito, perhepäivähoito sekä yksityinen hoitaja omassa kodissa. Yksityiseen päiväkotiin ja perhepäivähoitoon haetaan ottamalla suoraan yhteyttä kyseiseen hoitopaikkaan. Lisätietoja saa yksityisen päivähoidon neuvonnasta puh tai osoitteesta Ruotsinkielinen päivähoito on keskitetty sosiaaliviraston ruotsinkielisiä palveluja tarjoavaan yksikköön. 5

6 Lasten päivähoito Kunnallinen päivähoito Lasten päivähoito tarjoaa perheille lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista tukevan toimintaympäristön. Varhaiskasvatus perustuu Helsingin ja päivähoidon toimipisteiden varhaiskasvatussuunnitelmiin. Lisäksi jokaiselle lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä vanhempien ja mahdollisuuksien mukaan lapsen kanssa. Siihen kirjataan lapsen varhaiskasvatuksen tavoitteet ja tarvittavat varhaiskasvatukselliset ja erityiset tukitoimet. Lapsen varhaiskasvatuksen toteutumista arvioidaan sovitusti. Päivähoitohakemuksen saa päivähoidon yksiköistä ja sosiaaliviraston internet-sivuilta osoitteesta Hakemus on jätettävä viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidon tarvetta siihen päivähoitopaikkaan, johon hoitopaikkaa ensisijaisesti haetaan. Vahvistus päivähoitopaikasta tulee kirjeitse kotiin noin kuukautta ennen päivähoidon toivottua alkamista. Kunnallisesta päivähoidosta peritään perheen tulojen mukainen maksu. Päivähoito päiväkodissa Päivähoitoa järjestetään arkisin kello Iltaisin, koko vuorokauden ja koko viikon auki olevia päiväkoteja on lapsille, jotka vanhempien työn tai opiskelun vuoksi tarvitsevat vuorohoitoa. Kotihoidossa oleville lapsille järjestetään kerhotoimintaa. Päiväkodin henkilöstön ja lasten määrän välinen suhde on säädetty asetuksella. 6

7 Perhepäivähoidon muodot Perhepäivähoidon toimintamuotoja ovat perhepäivähoito, kolmiperhehoito ja ryhmäperhepäivähoito. Kolmiperhehoito tapahtuu hoidossa olevien lasten kodeissa vuoroviikoin, jolloin vuorossa oleva perhe valmistaa ruoan etukäteen ja huolehtii kodin siisteydestä. Ryhmäperhepäivähoito hoitomuotona sijoittuu luonteeltaan kotona tapahtuvan perhepäivähoidon ja päiväkotihoidon välimaastoon. Hoitoympäristö on päiväkotia kodinomaisempi. Esiopetus Lasten päivähoito Päiväkodeissa järjestetään perusopetuslain mukaista maksutonta esiopetusta. Valtaosa helsinkiläisistä lapsista osallistuu esiopetukseen vuotta ennen oppivelvollisuuden alkua. Esiopetus tukee lasten yksilöllistä ja yhteisöllistä kehitystä, oppimista ja tervettä itsetuntoa ja antaa pohjan elinikäiselle oppimiselle. Jokaiselle lapselle laaditaan lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma yhdessä vanhempien ja lapsen kanssa. Päivähoidosta löytyy lisää tietoa osoitteesta 7

8 8

9 E Sosiaalivirasto turvaa lasten ja nuorten hyvän kasvun edellytykset ja vahvistaa aikuisten toimintakykyä ja vastuullisuutta. Lapsiperheiden palvelut Isyyden selvittäminen Lastenvalvojat hoitavat avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten isyyden selvitykset sosiaaliviraston perheoikeudellisten asioiden yksikössä. Avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen ja isän sukulaisuussuhde täytyy erikseen vahvistaa, myös silloin kun vanhemmat asuvat avoliitossa tai solmivat avioliiton lapsen syntymän jälkeen. Vasta isyyden vahvistamisen jälkeen lapsella on isänsä suhteen oikeus perintöön ja elatukseen, oikeus erilaisiin perhe- ja sosiaalivakuutusetuuksiin, tapaamisoikeus ja oikeus käyttää isän sukunimeä. Isyys voidaan vahvistaa isän vapaaehtoisella tunnustamisella tai lastenvalvoja voi äidin pyynnöstä hoitaa isyyden vahvistamista koskevan oikeudenkäynnin käräjäoikeudessa. Lasten- 9

10 Lapsiperheiden palvelut valvojalta saa isyyden selvittämisen yhteydessä tarvittaessa lähetteen maksuttomaan DNA-tutkimukseen. Neuvonta ma-pe klo 9-11, puh , ajanvaraus ma-pe klo 9-11, puh , Toinen linja 4 A. Elatus-, huolto- ja tapaamissopimukset Perheoikeudellisten asioiden yksikössä tehdään sopimuksia lasten huollosta, asumisesta, tapaamisoikeudesta ja elatuksesta. Viranhaltijan vahvistama sopimus on samalla tavalla täytäntöönpanokelpoinen kuin käräjäoikeuden päätös. Neuvonta ma-pe klo 9-11, puh , ajanvaraus ma-pe klo 10-11, puh /vaihde. Ottolapsineuvonta Perheoikeudellisten asioiden yksikkö hoitaa ottolapsineuvontaa ja kansainvälisiä ottolapsiasioita. Ottolapsineuvontaa annetaan niin ottolasta hakevalle kuin lapsensa ottolapseksi luovuttamista harkitsevalle. Neuvonta ma-pe klo 9-11, puh Perhekeskukset Perhekeskukset järjestävät perheille mm. leikkipuistotoimintaa, lapsiperheiden kotipalvelua, sosiaaliohjausta sekä lastensuojelun kuntouttavaa sosiaalija perhetyötä. Lastensuojelutyön tavoitteena on turvata lasten ja nuorten hyvä kasvu ja kehitys sekä tukea vanhempia kasvatustehtävässä. Lasta, nuorta ja perhettä pyritään ensisijaisesti auttamaan avohuollon keinoin; tarvittaessa voidaan lapselle järjestää sijaishuolto ul- 10

11 Lapsiperheiden palvelut kopuolisessa perheessä tai lastensuojelulaitoksessa. Nuorisokodeissa ja tukiasumisessa tuetaan nuoren itsenäistymistä, opiskelua ja siirtymistä työelämään. Perhekeskusten yhteystiedot ovat esitteen sivulla 27. Perheneuvolat Perheneuvolat toimivat alueellisesti etelä-läntisessä, itäisessä ja pohjoisessa alueyksikössä. Perheneuvoloissa annetaan asiantuntija-apua kasvatus- ja perheasioissa 0-17-vuotiaille lapsille, nuorille ja heidän perheilleen. Perheneuvolasta saa apua lapsen tai nuoren kehitykseen ja kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä, pulmallisissa perhetilanteissa sekä lasta tai perhettä kohdanneissa kriiseissä. Jokaisella alueella toimii myös vauvaperhetyöryhmä, joka tarjoaa apua vauvaperheille varhaisen vuorovaikutuksen ongelmissa sekä pari- ja perheterapiatyöryhmä, josta apua on saatavilla parisuhdeongelmiin. Lastenpsykiatrista erikoissairaanhoitoa annetaan HUS:n alaisuudessa toimivilla lastenpsykiatrisilla poliklinikoilla. Perheneuvoloiden yhteystiedot ovat sivulla 28. Leikkipuistot Leikkitoimintaa järjestetään kaupungin leikkipuistoissa. Pienille lapsille vanhempineen sekä koululaisille on tarjolla erilaisia toimintamahdollisuuksia. Ohjattua toimintaa on maanantaista perjantaihin. Koululaisille järjestetään avointa iltapäivätoimintaa ja luokkalaisilla sekä erityisoppilailla on mahdollisuus maksulliseen välipalaan. Lisätietoja osoitteesta 11

12 Lasten lomatoiminta Sosiaalivirastosta voi saada apua lapsen loman järjestämiseen. Lapsille, joilla ei muutoin ole mahdollisuutta virkistävään lomanviettoon, voidaan järjestää loma lomaperheessä ja myöntää maksutukea lasten leireihin. Toiminta on ympärivuotista. Kesälomien hakuaika on keväisin tarkemmin ilmoitettavana ajankohtana, tavallisimmin maaliskuussa. Lisätietoja tukiperhe- ja lomatoiminnasta saa puh / vaihde ja osoitteesta > Tukiperhe- ja lomatoiminta. Nuorten päihdetyö Nuorisoasemat palvelevat alle 24-vuotiaita nuoria, jotka ovat huolissaan omasta tai läheistensä päihteiden käytöstä tai muista riippuvuuksista. Palvelu on tarkoitettu myös nuorten vanhemmille ja muille läheisille. Nuorisoasemalle voi ottaa yhteyttä myös perhetilanteeseen, koulunkäyntiin ja yleensä nuorten elämään liittyvissä asioissa. Ennaltaehkäisevää nuorten ja lasten alueellista päihdetyötä tekee Klaari Helsinki, Sosiaalipäivystys Lapsiperheiden palvelut Arkisin klo välisenä aikana palvelevat oman asuinalueen sosiaaliasema, perhekeskus ja muut toimipaikat. Sosiaalipäivystyksen päivystysyksikkö antaa kiireellistä apua virka-ajan ulkopuolella. Sosiaalipäivystys vastaa numerossa joka päivä ympäri vuorokauden. Päivystykseen voi ottaa yhteyttä, kun tarvitsee kiireellistä tukea tai neuvontaa tai on huoli lähimmäisen hyvinvoinnista. 12

13 Lapsiperheiden palvelut Nuorisoyksikkö työskentelee rikoksilla ja päihteillä oirehtivien nuorten, heidän perheidensä, nuorten ryhmien ja eri viranomaistahojen kuten lastensuojelun kanssa. Yhteyden saa ma-pe klo 9-16 puh Sovitteluyksikkö tarjoaa vaihtoehdon rikosten ja riitojen aiheuttamien ristiriitatilanteiden selvittämiseksi ja ratkaisemiseksi. Sovittelu on kaikille osapuolille vapaaehtoista, puolueetonta, maksutonta ja luottamuksellista. Sovittelijoina toimivat tehtävään koulutetut vapaaehtoiset. Yhteydenotot ma-pe klo 9-16 puh Lapsiperheiden palveluista löytyy lisää tietoa osoitteesta > Perheiden palvelut 13

14 14

15 E Sosiaalivirasto vahvistaa aikuisten toimintakykyä ja vastuullisuutta. Aikuisten palvelut Sosiaalinen ja taloudellinen tuki Sosiaalisella ja taloudellisella tuella sosiaalivirasto tukee asiakkaittensa työhön kuntoutumista ja sekä talouden että elämän hallintaa. Palveluja tarjotaan neljän sosiaaliaseman (pohjoinen, läntinen, itäinen, eteläinen) toimipisteissä; yhteystiedot ovat sivulla 26. Taloudellinen tuki eli toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi tueksi taloudellisissa vaikeuksissa. Tukea haetaan sosiaaliasemalta, jossa neuvotaan tuen hakemisessa sekä työllistymiseen ja kuntoutumiseen liittyvissä asioissa. Toimeentulotuki on viimesijainen sosiaaliturvaetuus, ja siksi ennen sen myöntämistä selvitetään hakijan mahdollisuudet muihin etuuksiin. 15

16 Aikuisten palvelut Toimeentulotukihakijoiden tilanteet ovat erilaisia. Joskus riittää, että selvitetään taloudellinen tilanne ja laaditaan yhdessä suunnitelma sen korjaamiseksi. Usein on kuitenkin tarpeen, että sosiaalityöntekijä käy asiakkaan kanssa perusteellisesti läpi asiakkaan elämäntilanteen. Sosiaalityöntekijän tekemän alkukartoituksen jälkeen tilanteen korjaamisessa auttavat myös sosiaaliohjaajat ja etuuskäsittelijät. Talous- ja velkaneuvonta Talous- ja velkaneuvontayksikössä velkaneuvojat auttavat yksityishenkilön velkojen järjestelyssä ja antavat talousneuvontaa ylivelkaantumisen ehkäisemiseksi. Pienituloiset ja vähävaraiset helsinkiläiset voivat myös hakea sosiaalista tai opintososiaalista luottoa. Ajanvaraus ja neuvonta ma-pe 9-12 puh Työllistymisen tukeminen Helsingin työvoiman palvelukeskus Duurissa etsitään asiakkaan kanssa yhdessä työllistymisen vaihtoehtoja ja kootaan asiakkaan tarvitsemista palveluista hänelle sopiva kokonaisuus. Tavoitteena on, että asiakas löytää väylän työelämään, ammatillisen koulutukseen tai muuhun pitkäaikaiseen ratkaisuun. Palvelukeskuksessa asiakas saa samasta paikasta työhallinnon, sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen sekä Kansaneläkelaitoksen palveluja. Asuinalueen sosiaaliasema tai työvoimatoimisto neuvoo ja ohjaa asiakkaan työvoiman palvelukeskukseen. 16

17 Aikuisten palvelut Työhönkuntoutus palvelee työikäisiä helsinkiläisiä, joilla on heikomman työkyvyn vuoksi vaikeuksia työllistyä. Kuntoutumis- ja työllistämispalveluja järjestetään eri työtehtävissä työkeskuksissa, työpajoissa sekä kaupungin virastojen ja laitosten yhteydessä toimivissa ryhmissä. Tarvittaessa selvitetään myös eläkkeelle siirtymisen mahdollisuudet. Työhönkuntoutuksesta voi tiedustella puh , tai Maahanmuuttajat Maahanmuuttoyksikkö järjestää Helsinkiin pysyvästi asettuneille pakolaisille sekä heihin rinnastettaville maahanmuuttajille kotoutumista tukevia sosiaalipalveluja. Maahanmuuttoyksikön osoite on Dagmarinkatu 6, puh /vaihde. Vammaispalvelut Vammaisille henkilöille tarkoitettuja palveluja haetaan oman asuinalueen vammaistyön toimipisteestä. Vaikeavammaisille tarkoitettuja palveluja ovat asunnon muutostyöt, vaikeavammaisten palveluasuminen, kuljetuspalvelut, asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet sekä tulkkipalvelut kuulovammaisille, kuulo-näkövammaisille ja puhevammaisille. Vammainen henkilö voi saada avustusta henkilökohtaisen avustajan palkkaamiseen, päivätoimintapalveluihin tai tiettyihin vammaisuudesta johtuviin menoihin, jotka eivät ole terveyspalveluja. Kotona asumista tuetaan omaishoidon tuen avulla ja lapsiperheissä kotipalvelulla. Kehitysvammaisten erityishuolto sisältää kohdennettuja erityispalveluja kuten työhön 17

18 Aikuisten palvelut valmennusta, työtoimintaa, asumispalveluja, tilapäishoitoa, sekä laitos- ja perhehoitoa. Vammaisten henkilöiden sairaanhoito, lääkinnällinen kuntoutus ja aikuisikäisten vammaisten kotihoito kuuluvat terveydenhuollon palveluihin. Päihdepalvelut Jos oma tai läheisen päihteiden käyttö huolestuttaa, kannattaa kääntyä oman asuinalueen terveysaseman, A-klinikan tai nuorisoaseman puoleen. A-klinikat ja nuorisoasemat tarjoavat monipuolisia avohoitopalveluja päihde- ja peliriippuvuudesta kärsiville ja heidän läheisilleen. Tarkoituksenmukainen hoitotapa suunnitellaan yksilöllisesti asiakkaan elämäntilanteen mukaan. Mikäli avohoidon tukitoimet eivät riitä, järjestetään tarpeellinen laitoshoito. Yhteyden A-klinikalle tai nuorisoasemalle saa vaihteesta Lasten ja nuorten ehkäisevästä päihdetyöstä saa tietoa verkkosivuilta Aikuisille suunnatuista oma-apupalveluista ja vertaistukipalveluista saa tietoa osoitteesta > Omaapupalvelut. Asunnottomien palvelut Täysi-ikäiset helsinkiläiset yksinäiset asunnottomat ja asunnottomat lapsettomat pariskunnat saavat sosiaalipalvelunsa asunnottomien sosiaalipalvelut -yksiköstä. Palveluja ovat toimeentulotuki, päihdehuolto, vanhustenhuolto, päiväkeskustoiminta ja asunnottomien asumispalvelut. Yksikkö on Kallion 18

19 Aikuisten palvelut virastotalossa, Toinen linja 4 H. Perheellisten asunnottomien sosiaalipalvelut järjestää perhekeskukset ja sosiaaliasemat. Aikuisten palveluista löytyy lisää tietoa osoitteesta > Aikuisten palvelut 19

20 20

21 E Sosiaalivirasto varmistaa vanhoille ihmisille turvallisen ja arvokkaan elämän. Vanhusten palvelut Kotona asuvien vanhusten palvelut Vanhusten palvelujen tarkoituksena on turvata yli 65-vuotiaiden asiakkaiden kotona asuminen ja selviytyminen. Alueellisten sosiaali- ja lähityön yksiköiden sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat kartoittavat ikäihmisten palvelutarvetta, neuvovat, ohjaavat ja tukevat sekä selvittelevät asiakkaiden sosiaalisia ongelmatilanteita. Sosiaalityöntekijät käsittelevät asuntojen muutostöitä koskevat hakemukset (vaikeavammaisten hoidetaan vammaistyön puolella) sekä käynnistävät selvittelyn ja arvioinnin, kun ikäihminen ei enää apujen ja palvelujen tuellakaan selviä kotona. Sosiaali- ja lähityön yksiköiden sosiaaliohjaajat tukevat ja etsivät yhdessä asiakkaan kanssa ratkaisuja erilaisissa elämäntilanteissa. He tekevät mm. kotikäyntejä ja ohjaavat ryhmätoimintaa. He autta- 21

22 Vanhusten palvelut vat tarvittaessa vaikkapa etuuksien hakemisessa tai muistitutkimuksiin hakeutumisessa. Jokaisella 75 vuotta täyttäneellä kuntalaisella on lakisääteinen oikeus sosiaalipalvelujen tarpeen arviointiin. Arvioinnin tekee kotikäynnillä sosiaalityöntekijä ja kotihoidon työntekijä tarvittaessa yhdessä. Sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat tekevät ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä vuosittain 75 vuotta täyttäville ikäihmisille, jotka eivät säännöllisesti käytä sosiaali- ja terveyspalveluita. Vanhusten kotihoidosta (kotisairaanhoito ja kotipalvelu) tukimuotoineen vastaa Helsingin terveyskeskus, puh Omaishoidon tuki Vanhusta kotona hoitavalle voidaan maksaa omaishoidon tukea, jonka suuruus määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Hoitaja voi olla omainen, sukulainen tai muu läheinen. Omaishoidon tukeen kuuluvat myös hoitajan jaksamista tukevat palvelut. Lisätietoja hoitopalkkiosta ja muista palveluista saa omaishoidon tuen työntekijöiltä. Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tukeen liittyvissä asioissa otetaan yhteys vammaisten sosiaalityön toimipisteeseen. Omaishoidon toimintakeskukset tarjoavat omaishoitoperheille tietoa, taitoja, tukea ja toimintaa. Niiden kautta voi myös saada kotiin sijaisen määräajaksi, jolloin omaishoitaja voi virkistäytyä, hoitaa asioitaan tai levätä. Päivätoiminta Vanhusten päivätoiminta on ensisijaisesti muistisairaille ja omaishoidettaville tarkoitettua kuntouttavaa osavuorokautista hoitoa. Päivätoiminnalla tue- 22

23 Vanhusten palvelut taan vanhusten kotona selviytymistä. Päivätoiminta sisältää edestakaiset matkat kotoa päivätoimintayksikköön, ateriat sekä toiminnan. Ryhmät ovat suomen- tai ruotsinkielisiä. Päivätoimintaan hakeudutaan sosiaali- ja lähityön yksikön työntekijän kautta. Palvelu- ja virkistyskeskukset Palvelu- ja virkistyskeskukset tarjoavat eläkeläisille ja työttömille mahdollisuuden omasta hyvinvoinnistaan huolehtimiseen. Keskuksia on 12 ja niissä on monipuolista toimintaa ja palveluja kuten harrastus- ja opintopiirejä, liikuntaa, vertaistukiryhmiä ja neuvontapalveluja. Lisäksi kaikissa keskuksissa on kahvila ja ateriapalveluja. Vanhusten asunnot, palveluasunnot ja vanhainkodit Palvelutaloissa ja vanhainkodeissa hoidetaan vanhuksia, jotka tarvitsevat hoitoa ja huolenpitoa ympäri vuorokauden. Sosiaaliviraston sosiaali- ja lähityön yksiköiden työntekijät yhdessä terveyskeskuksen työntekijöiden kanssa ohjaavat ikäihmiset palveluasuntoihin sekä vanhainkoteihin joko lyhytaikaiselle hoitojaksolle tai pitkäaikaiseen asumiseen tai hoitoon. Tietoa hakeutumisesta vanhusten asuntoon, palvelutaloon tai vanhainkotiin saa sosiaali- ja lähityön yksikön sosiaalityöntekijältä. Tarkempaa tietoa vanhusten palveluista ja eri yksiköistä saa internetistä > Vanhusten palvelut. Yhteystietoja löytyy esitteen sivulla Vanhuspalveluista löytyy lisää tietoja osoitteesta > Vanhusten palvelut 23

24 Sosiaaliviraston organisaatio Sosiaalilautakunta Sosiaalijohtaja Vastuualueet Lapsi- ja perhejaosto Lasten päivähoito Ensimmäinen aikuispalvelujen muutoksenhakujaosto Toinen aikuispalvelujen muutoksenhakujaosto Ruotsinkielinen jaosto Vanhuspalvelujen muutoksenhakujaosto Lapsiperheiden palvelut Aikuisten palvelut Vanhusten palvelut Hallinto- ja kehittämiskeskus 24

25 Yhteystietoja Koko kaupunkia palvelevat Sosiaalipalvelujen neuvonta S-info arkisin klo Salomonkatu 21 B, puh Sosiaalipäivystys joka päivä 24 tuntia vuorokaudessa Säästöpankinranta 2 A 5. krs puh Perheoikeudelliset asiat Toinen linja 4 A 6. krs, - neuvonta ma-pe klo 9-11 puh isyysselvitykset puh ma-pe klo muu ajanvaraus ma-pe klo puh /vaihde Pari- ja perheterapia - Etelä - Läntinen toimipiste, Toinen linja 4, 8. krs puh ma-pe klo Itäinen toimipiste, Koulutanhua 2 A, 2. krs puh ma-pe klo Pohjoinen toimipiste, Suursuonlaita 1, 2. krs puh ma-pe klo Lasten lomatoiminta Toinen linja 4 A, 7. krs, puh /vaihde A-klinikat (eteläinen, läntinen, pohjoinen, itäinen) puh /vaihde Asunnottomien sosiaalipalvelut Toinen linja 4 H, neuvonta puh ma-pe klo Sosiaaliasiamies puhelinaika ma-to klo puh Henkilökohtaiseen käyntiin on varattava aika etukäteen. Talous- ja velkaneuvonta Ajanvaraus ja neuvonta ma-pe klo 9-12, Hämeentie 31 A, 4. krs, puh Maahanmuuttoyksikkö Dagmarinkatu 6 puhelinneuvonta ma-pe klo , puh , toimisto avoinna ma-pe klo

26 Yhteystietoja Maahanmuuttajien neuvontapiste avoinna ma-pe klo 9-15 Tallinnanaukio 1 A, puh Ruotsinkieliset sosiaalipalvelut (päivähoito, lapsiperheiden, aikuisten, vanhusten palvelut) Hämeentie 13, puh /vaihde. Ruotsinkielisistä sosiaalipalveluista voi kysyä neuvontanumerosta ma-pe klo Svensk socialservice (barndagvård, barn- och familjearbete, vuxenarbete, äldreomsorg), Tavastvägen 13, tel /växel, kundrådgivningen tfn Sosiaaliasemat Sosiaaliasemien neuvontanumerot vastaavat arkisin klo Eteläinen sosiaaliasema Kampin toimipiste Malminkatu 3 F, neuvonta puh Kallion toimipiste Toinen linja 4 A, 4. krs, neuvonta puh Asukas- ja kumppanuustalo Hanna Sturenkatu 1, faksi , puh /vaihde Asukas- ja kumppanuustalo Betania Perämiehenkatu 13, puh Itäinen sosiaaliasema Herttoniemen toimipiste Kettutie 8 E, neuvonta puh Itäkeskuksen toimipiste Kahvikuja 3 A, 6. krs, neuvonta puh Vuosaaren toimipiste Kahvikuja 3, neuvonta puh Myllypuron toimipiste Kivensilmänkuja 2, neuvonta puh Läntinen sosiaaliasema Haagan toimipiste Hopeatie 6, puh

27 Yhteystietoja Pohjoinen sosiaaliasema Malmin toimipiste Malmin virastotalo, Ala-Malmin tori 2 Neuvonta puh Maunulan toimipiste Suursuon virastotalon 1. krs, Suursuonlaita 1 Neuvonta puh Malmin toimintakeskus Kirkonkyläntie 2, puh Perhekeskukset Perhekeskusten lastensuojelun päivystysnumerot vastaavat arkisin klo , virka-ajan jälkeen sosiaalipäivystys puh Eteläinen perhekeskus Kampin toimipiste Malminkatu 3 F, 3. krs Lastensuojelun päivystys puh Kallion toimipiste Toinen linja 4 A, 5. krs Lastensuojelun päivystys puh Perhepaikka Hermanni Saarenkatu 2, puh Perhetalo Sahrami (maahanmuuttajille), Hakaniemenranta 14 B, puh Itäinen perhekeskus Herttoniemen Itäkeskuksen toimipiste Visbynkuja 2 A Lastensuojelun päivystys puh Kivikon toimipiste Kivikonkaari 21 Lastensuojelun päivystys puh Vuosaaren toimipiste Kahvikuja 3 A, 6. krs Lastensuojelun päivystys puh Itäinen perheryhmä Linnoituksentie 10 A 3, puh /vaihde Perhetalo Kajuutta Kaivonkatsojanpolku 4, puh

28 Yhteystietoja Läntinen perhekeskus Kaarelan toimipiste Hopeatie 6, 3. krs Lastensuojelun päivystys puh Lassilan toimipiste Kaupintie 11 A, 6. krs Lastensuojelun päivystys puh Läntinen perheryhmä Näyttelijäntie 15 A, puh /vaihde Pohjoinen perhekeskus Malmin toimipiste Ala-Malmin tori 2 Lastensuojelun päivystys puh Maunulan toimipiste Suursuonlaita 1, 2. krs Lastensuojelun päivystys puh Tapulin toimipiste Maatullinaukio 10 A, 2. krs Lastensuojelun päivystys puh Torpparinmäen perhetalo Näsinojankuja 2, puh Perheneuvolat Perheneuvoloiden ajanvaraus- ja neuvontanumerot vastaavat arkisin klo 11-12, vauvaperhetyön ajanvaraus on pääsääntöisesti arkisin klo Etelä läntinen alue Kallion ja Kampin toimipiste Säästöpankinranta 2 A, 4. krs puh /vaihde Laakson toimipiste Lääkärinkatu 8 C, puh Etelä Läntinen vauvaperhevastaanotto Lääkärinkatu 8 G, puh Itäinen alue Itäkeskuksen toimipiste Visbynkuja 2, puh

29 Yhteystietoja Laajasalon toimipiste Koulutanhua 2 A, 2. krs, puh Vuosaaren toimipiste Kahvikuja 3 B, 6. krs, puh Itäinen vauvaperhevastaanotto Mäenlaskijantie 4, puh /vaihde Pohjoinen alue Malmin toimipiste Malmin asematie 3 A, 2. krs, puh Maunulan toimipiste Suursuonlaita 1, 2. krs, puh Pohjoinen vauvaperhevastaanotto Suursuonlaita 1, 2. krs, puh Vanhusten palvelujen sosiaali- ja lähityön yksiköt Yksiköt puhelinvaihteen kautta, vanhuspalvelujen neuvonta Seniori-info puh ma-pe klo Eteläinen sosiaali- ja lähityön yksikkö Malminkatu 3 F, 4. krs Itäinen sosiaali- ja lähityön yksikkö Kivensilmänkuja 2 Läntinen sosiaali- ja lähityön yksikkö Kaupintie 11, 5. krs Pohjoinen sosiaali- ja lähityön yksikkö Suursuonlaita 1, 3. krs Vammaisten palvelujen sosiaalityön yksiköt Eteläinen sosiaalityön yksikkö Toinen linja 4 A, 3. krs neuvonta puh klo Itäinen sosiaalityön yksikkö Visbynkuja 2, neuvonta puh klo

30 Yhteystietoja Läntinen sosiaalityön yksikkö Haagan toimipiste, Hopeatie 6, 4. krs neuvonta puh klo Pohjoinen sosiaalityön yksikkö - Maunulan toimipiste, Suursuonlaita 1 neuvonta puh klo Malmin toimipiste, Ala-Malmin tori 2, 5. krs neuvonta puh klo 9-14 Palvelu- ja virkistyskeskukset Kamppi Salomonkatu 21 B, puh Kinapori Kinaporinkatu 9 A, puh Kontula Kotikonnuntie 14, puh Kustaankartano Kivalterintie 16, puh Munkkiniemi Laajalahdentie 30, puh Riistavuori Isonnevantie 28, puh Roihuvuori Punahilkantie 16, puh Saunabaari Metsäpurontie 25, puh Töölö Töölönkatu 33, puh (remontissa kevääseen 2010) Malmin virkistyskeskus Latokartanontie 9, puh Meilahden virkistyskeskus Heikinniementie 2, puh Pihlajasaaren virkistyskeskus Läntinen Pihlajasaari, puh

31 Internet-osoitteita Lapsille ja nuorille MLL Non Fighting Generation Pääkaupunkiseudun 4H-yhdistykset Nyyti ry. Kompassi Klaari YAD Young against drugs Aseman lapset ry. Nuorisoasiainkeskus Nuorten turvatalo nuortenturvatalot Nuorten kriisipiste Perheille Eroneuvo Lastensuojelun keskusliitto www. lastensuojelunkeskusliitto.fi Vapaaehtoistoiminta Helsingissä Pelastakaa Lapset Mannerheimin lastensuojeluliitto Folkhälsan Helsingin työttömät ry. Nettiturvakoti Helsingin ensikoti ry. Vanhuksille Seniori-info Eläkeläiset ry. SPR:n ystävätoiminta ystavaksi Vanhustyön keskusliitto Suomen vanhusten turvakotiyhdistys ry. Terveydeksi Helsingin terveyskeskus Kuntoutuksen edistämisyhdistys ry. Mielenterveysyhdistys Helmi Suomen mielenterveysseura Helsingin invalidien yhdistys ry. Kehitysvammatuki 57 ry. Väestöliitto Helsinkiläisen infopiste Päihdelinkki Apua info Päihdeasiamies Irti huumeista ry. 31

32 Sosiaalivirasto turvaa lasten ja nuorten hyvän kasvun edellytykset, vahvistaa aikuisten toimintakykyä ja vastuullisuutta ja varmistaa vanhoille ihmisille turvallisen ja arvokkaan elämän. Sosiaalivirasto edistää Helsingin kehittymistä sosiaalisesti tasapainoiseksi kaupungiksi yhdessä helsinkiläisten ja muiden toimijoiden kanssa siten, että heitteille ei jää kukaan. PL 7000, Helsingin kaupunki puh Sosiaalipalvelujen neuvonta S-info avoinna arkisin klo Salomonkatu 21 B puh Sosiaalipäivystys avoinna ympärivuorokauden joka päivä puh Valokuvat: Kuvatoimisto Kuvaario Oy / Kimmo von Lüders, Simo Vunneli, Nina Kaverinen, Hannes Victorzon ja Jarmo Fredriksson. Ulkoasu: Helena Kajander. Painotyö: Paintek Pihlajamäki,

MYYNTISOPIMUSTEN KORITUS LIITE 1

MYYNTISOPIMUSTEN KORITUS LIITE 1 MYYNTISOPIMUSTEN KORITUS 31.12.2014 LIITE 1 KORI 1 2017 KORI 2 2018 KORI 3 2019 KORI 4 2020 KORI 5 2021 KIPA 22 490,26 1 245 888,73 - - - RAVINTOLAT 72 918,00 58 491,00-1 551 707,00 - TURVA - - 482 926,56-57

Lisätiedot

Lasten päiväkotihoito

Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Lapsia kokopäivähoidossa päiväkodeissa yhteensä 31.12. alle 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa 2-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa

Lisätiedot

Lasten päiväkotihoito

Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Kunnan itse tuottamat palvelut Lapsia kokopäivähoidossa päiväkodeissa yhteensä 31.12. alle 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa

Lisätiedot

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit 6.4.2017 Sosisaalihuollon palvelutehtätäkohtaiset palveluprosessit / Niina Häkälä ja Antero Lehmuskoski 1 Sosiaalihuollon palveluprosessit Yleiset

Lisätiedot

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Versio 2.0 Lokakuu 2017 11.10.2017 Esityksen nimi / Tekijä 1 Keskeisiä käsitteitä Palvelutehtäväkohtainen palveluryhmä koostuu joukosta sosiaalipalveluja.

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä Palveluseteli tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin Tietoa palvelusetelin käytöstä 1 Palveluseteli Palvelusetelin käyttö merkitsee uutta tapaa järjestää ja saada kaupungin palveluja. Helsingissä sosiaalivirastossa

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Helsingissä

Varhaiskasvatus Helsingissä Varhaiskasvatus Helsingissä Lasten varhaiskasvatus on hoitoa, kasvatusta ja opetusta, jotka nivoutuvat toisiinsa. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on hyvinvoiva lapsi, jolla on hyvät kasvun, oppimisen ja

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2014-15

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2014-15 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2014-15 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? Oletko kiinnostunut suorittamaan sosiaalialan käytäntötutkimus- tai harjoittelujakson

Lisätiedot

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa akohtaiset palvelut Kunt Kotiin annettavat palvelut Ikäihmisten kotona selviytymistä tuetaan järjestämällä erilaisia palveluja kotiin. Kotiin annettavia palveluita on kotihoito, kotihoidon tukipalvelut,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUKAISET TYÖPAIKAT

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUKAISET TYÖPAIKAT SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUKAISET TYÖPAIKAT 5.11.2015 Perhe- ja sosiaalipalvelut Lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys Lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys, johto Kouluterveydenhuolto

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely päivähoidossa tai kerhossa aloittaneiden lasten vanhemmille 2013

Asiakastyytyväisyyskysely päivähoidossa tai kerhossa aloittaneiden lasten vanhemmille 2013 Aloittaneiden kyselyn ja kaikille vanhemmille suunnatun asiakastyytyväisyyskyselyn raportit 2013 Asiakastyytyväisyyskysely päivähoidossa tai kerhossa aloittaneiden lasten vanhemmille 2013 Keskiarvotaulukko

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2016-17 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? Oletko kiinnostunut suorittamaan sosiaalialan käytäntötutkimus- tai harjoittelujakson

Lisätiedot

16.10.2013 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2013-14

16.10.2013 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2013-14 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2013-14 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? Oletko kiinnostunut suorittamaan sosiaalialan käytäntötutkimus- tai harjoittelujakson

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Ikääntyvien asuminen ja arjen palvelut. Anna-Liisa Niemelä projektipäällikkö, FT Helsingin kaupungin terveyskeskus

Ikääntyvien asuminen ja arjen palvelut. Anna-Liisa Niemelä projektipäällikkö, FT Helsingin kaupungin terveyskeskus Ikääntyvien asuminen ja arjen palvelut Anna-Liisa Niemelä projektipäällikkö, FT Helsingin kaupungin terveyskeskus Terveyskeskuksen organisaatio Terveyslautakunta Toimitusjohtaja Terveysasemat 26 terveysasemaa

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1)

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTe perhepalveluiden palvelumalli Yhteisöpalvelut Yhteiset palvelut Monialainen kuntoutus Sosiaalipalvelut Sosiaaliasiamies

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.12.2015 94 Voimaantulo 1.1.2016 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimintasääntö... 2 II LUKU...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset /asukas Etelä-Karjalassa vuosina 1994 2004.

Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset /asukas Etelä-Karjalassa vuosina 1994 2004. Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset /asukas Etelä-Karjalassa vuosina 1994 2004. Kunta Nettokustannukset /asukas Muutos % 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1994-2004 Imatra

Lisätiedot

LASTENSUOJELU LOIMAALLA ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO

LASTENSUOJELU LOIMAALLA ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO LASTENSUOJELU LOIMAALLA 2017 - ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ - Jo peruspalveluissa tulisi tehdä valtaosa ennaltaehkäisevästä

Lisätiedot

Kokoaikainen varhaiskasvatus päiväkodeissa yhteensä , lasten lukumäärä

Kokoaikainen varhaiskasvatus päiväkodeissa yhteensä , lasten lukumäärä Lasten päiväkodit Lasten ryhmäpäiväkodit Kokoaikainen varhaiskasvatus päiväkodeissa yhteensä 31.12., lasten lukumäärä Kokoaikainen varhaiskasvatus päiväkodeissa 31.12., lasten lukumäärä ikävuosittain Alle

Lisätiedot

sosiaalihuollon peruspalvelut lapsiperheiden peruspalvelut

sosiaalihuollon peruspalvelut lapsiperheiden peruspalvelut Palvelutehtävä sosiaalihuollon peruspalvelut lapsiperheiden peruspalvelut työikäisten peruspalvelut iäkkäiden peruspalvelut Sosiaaliapalvelu kasvatus- ja perheneuvonta perhetyö siivouspalvelu ateriapalvelu

Lisätiedot

Palvelut autismin kirjon henkilöille Vammaisten palvelut. Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt 14.1.2014

Palvelut autismin kirjon henkilöille Vammaisten palvelut. Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt 14.1.2014 Palvelut autismin kirjon henkilöille Vammaisten palvelut Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt 14.1.2014 SOSIAALITYÖ neuvonta ;lanteen arvioin; palvelutarpeen kartoitus palvelusuunnitelman tekeminen sopivien

Lisätiedot

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 Kotona tehtävä palvelutarpeen arviointi Kotiin vietävä psykososiaalinen tuki Palvelutarpeen arviointi (muu kuin kotona tehtävä) Aikuissosiaalityö (ennalta ehkäisevä sosiaalityö,

Lisätiedot

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt Helsingin sosiaalivirasto Vammaisten sosiaalityö 26.1.2010 www.hel.fi Sosiaalityö ja palveluohjaus Sosiaaliturvaa

Lisätiedot

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA Mustijoen perusturva Perusturvapalvelukeskus Perusturvajohtaja Perusturvan johtoryhmä Kehittämis- ja hallintopalvelut Terveydenhuoltopalvelut PALVELU- ALUEET Lasten,

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p Muistipalvelut Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu 12 13100 Hämeenlinna p. 044 726 7400 info@muistiaina.fi Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry tarjoaa Muistipalveluita Hämeenlinnan alueella asuville

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT Mielenterveys ja päihde SAStyöryhmä Puheenjohtaja 0400 447 633 Terveyskeskus Päivystysajanvaraus ma su 8 22 (06) 2413 3200 Terveyskeskus Ei kiireellinen ajanvaraus ma pe

Lisätiedot

Hankintaraja. Talous- ja tukipalvelut Henkilöstö- ja kehittämispalvelut Tietohallinto- ja viestintäpalvelut. 2. Huonetilojen vuokralle ottaminen

Hankintaraja. Talous- ja tukipalvelut Henkilöstö- ja kehittämispalvelut Tietohallinto- ja viestintäpalvelut. 2. Huonetilojen vuokralle ottaminen Sosiaali- ja terveysviraston hankintavaltuudet vuonna 2013 1. Tukipalveluhankinnat Helsingin kaupungin virastolta tai liikelaitokselta tai Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä Virasto

Lisätiedot

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina 2015 LAKI Vammaispalvelulaissa on määritelty ne palvelut ja taloudelliset tukitoimet, joita kunnan sosiaalitoimi järjestää Vammaisille henkilöille. Lain tarkoituksena on edistää vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

Koko kunta ikääntyneen asialla

Koko kunta ikääntyneen asialla 1 Kuka hoitaa ikäihmiset tulevaisuudessa? 21.9.2010 Rita Oinas palvelujohtaja Vanhuspalvelut Oulun kaupunki Koko kunta ikääntyneen asialla 2 Oulun kaupungin vanhustyötä ohjaa kaupungin strateginen tavoite,

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut JOENSUU Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiaaat

Lisätiedot

HAKEMUS ASUMISPALVELUIHIN. Ikäihmiset Mielenterveyskuntoutujat Päihdekuntoutujat. Saapumispäivä: / 20 Käsittelypäivä: / 20.

HAKEMUS ASUMISPALVELUIHIN. Ikäihmiset Mielenterveyskuntoutujat Päihdekuntoutujat. Saapumispäivä: / 20 Käsittelypäivä: / 20. Hakijan tiedot Sukunimi Henkilötunnus Ikäihmiset Mielenterveyskuntoutujat Päihdekuntoutujat Saapumispäivä: / 20 Käsittelypäivä: / 20 Etunimet Kotikunta Kotiosoite Puhelinnumero Siviilisääty naimaton naimisissa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖHUOLLON ASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖHUOLLON ASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ 1 HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖHUOLLON ASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ YLEISTÄ 1 Päätösvallan käyttäminen Sosiaalihuollon antamisesta ja järjestämisestä

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ PERHESOSIAALITYÖN TOIMIPISTEET: Lastensuojelun palvelut: Peruspalvelukeskus Virastotalo, Kuninkaanlähteenkatu 8, 38700 Kankaanpää,

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -867-663 -883 133-45 066-59 635-52 977 89 145 351 291

Lisätiedot

Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut

Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalvelumme tarjotaan Kirkonkylällä päiväkoti Peukaloisessa sekä Rukkitien ryhmäperhepäiväkodissa. Sotkumassa toimivat

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 3000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30 000 Yhteiset talous- ja hallintopalvelut

Lisätiedot

Lastensuojelun ja vammaispalvelun rajapinnoista

Lastensuojelun ja vammaispalvelun rajapinnoista Lastensuojelun ja vammaispalvelun rajapinnoista 28.1.2015 Lastensuojelun tarkoitus turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun

Lisätiedot

KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT

KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT Kelan kautta haettavia etuuksia: Osittain tai kokonaan korvattavat lääkkeet Eläkettä saavan hoitotuki Eläkkeen saajan asumistuki LÄÄKEKORVAUKSET

Lisätiedot

Vammaistyö. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT. 3 Asumispalvelut. 4 Ryhmäkotien yhteystiedot. 5 Työ- ja päivätoiminta

Vammaistyö. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT. 3 Asumispalvelut. 4 Ryhmäkotien yhteystiedot. 5 Työ- ja päivätoiminta 1 2 Vammaistyö Salon kaupungin vammaistyöhön kuuluvat kehitysvammaisten palvelut, vammaispalvelulain mukaiset palvelut sekä alle 65 -vuotiaiden omaishoidon tuki. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Pohjatietoa kuntavaaleihin Kaikki yhteen ääneen. 28.10.2012 Använd din röst. Kuntien järjestämisvastuu Kunnilla on vastuu palvelujen järjestämisestä

Lisätiedot

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 2 ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki alle 3-vuotiaista

Lisätiedot

A P U A VÄ K I VA LTA A N

A P U A VÄ K I VA LTA A N Ensiapu Annitädintie Vanhankylänniemessä Ajanvaraus: 09-2719 3360 Hyvinkään sairaalan päivystys (klo 22-08): 019-4587 5700 Hätätapauksessa 112 Kerro, kuuntele, välitä. Me autamme sinua. Löydät yhteystietomme

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT JA -TAVOITTEET (mittarit) Toiminta ympäristön muutos, toiminnan painopistealueet:

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT JA -TAVOITTEET (mittarit) Toiminta ympäristön muutos, toiminnan painopistealueet: Peruspalveluiden hallinto Vastaa sosiaali- ja terveystoimen lakisääteisten palvelujen järjestämisestä kuntalaisille. Peruspalveluiden halllinto, projektit ja vanhusneuvosto. Tehtäväalueeseen kuuluu myös

Lisätiedot

SKH:n tuki ikääntyneille päihdeongelmaisille

SKH:n tuki ikääntyneille päihdeongelmaisille SKH:n tuki ikääntyneille päihdeongelmaisille Merja Etholén-Rönnberg Sairaala-, kuntoutus- ja hoivaosasto Idän palvelualueen johtaja 22.1.2014 Vanhusneuvosto Strategiset/tärkeät linjaukset päihdepalvelujen

Lisätiedot

TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5

TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5 Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTATUOTOT 2 400 TOIMINTAKULUT -363 239-391 770-401 630 2,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -360 839-391 770-401 630 2,5 LASKENNALLISET ERÄT 370 962 391 770

Lisätiedot

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Omaishoidon tuki Laki omaishoidon tuesta (2.12.2005/937) lakisääteinen sosiaalipalvelu,

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 44 + 73,33 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Tampereen seudun ammattiopisto sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Liite Naytto 24.11.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Kaikille pakolliset tutkinnon osat Osaamisala Valinnainen tutkinnon osa Tutkintonimike Hyvinvointi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 52 + 86,67 % ei kiireellinen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen toimialan 2.2.2 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 28.12.2015 Voimaan 1.1.2016

Lisätiedot

Esperi Care Anna meidän auttaa

Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi palvelee, kasvaa ja kehittää. Valtakunnallinen Esperi Care -konserni tarjoaa kuntouttavia asumispalveluja ikääntyneille, mielenterveyskuntoutujille ja vammaispalvelun

Lisätiedot

Iloa vanhemmuuteen. lapsiperheiden toimiva palvelukokonaisuus

Iloa vanhemmuuteen. lapsiperheiden toimiva palvelukokonaisuus Iloa vanhemmuuteen lapsiperheiden toimiva palvelukokonaisuus NETTI SIVUJEN UUDISTUS LAPSIPERHDEN PALVELUT Apua lapsiperheille (Hätätilanne) Äitiys-ja lastenneuvola Isyysasiat Päivähoito Esiopetus Koulut

Lisätiedot

Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla

Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla Imatra 10.10.2012 Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla Liisa Ollikainen Espoo Yleistietoa Espoosta www.espoo.fi Suomen toiseksi suurin kaupunki Pinta-ala, 528 km², asukkaita >250

Lisätiedot

Helsingin kaupunki MAAHANMUUTTOYKSIKKÖ

Helsingin kaupunki MAAHANMUUTTOYKSIKKÖ Helsingin kaupunki Sosiaalivirasto MAAHANMUUTTOYKSIKKÖ Miten rakentaa pakolaisperheelle siltaa palvelujen ketjuissa Hanasaari 11.9.2009 ORGANISAATIO SOSIAALIVIRASTO MAAHANMUUTTAJAPALVELUT HELSINGIN VASTAANOTTOKESKUS

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ 1 MITÄ PERHETYÖ ON? Perhetyön tarkoituksena on tukea perheiden omaa selviytymistä erilaisissa elämäntilanteissa ja ennaltaehkäistä perheiden ongelmatilanteita.

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUKAISET TYÖPAIKAT. Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUKAISET TYÖPAIKAT. Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUKAISET TYÖPAIKAT Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut SELVITYS, ARVIOINTI JA SIJOITUS Selvitys, arviointi ja sijoitus toimisto (koko henkilökunta)

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 1 Toiminta- ajatus 2 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen vastuualueen toiminta- ajatuksena on järjestää kunnan asukkaille palveluja tarpeen mukaan sekä ylläpitää

Lisätiedot

Viranhaltijalla on oman toimialueensa osalta oikeus tehdä päätöksiä seuraavissa asioissa:

Viranhaltijalla on oman toimialueensa osalta oikeus tehdä päätöksiä seuraavissa asioissa: Viranhaltijalla on oman toimialueensa osalta oikeus tehdä päätöksiä seuraavissa asioissa: Lasten ja nuorten palvelut, peruspalvelut Palveluvastaava sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19. :n mukaisesta lapsiperheiden

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma 22.6.2015 Varhaiskasvatus Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma www.nurmijarvi.fi Avoimen varhaiskasvatuksen esimies Kirsi Viitanen 040 317 4066 kirsi.viitanen@nurmijarvi.fi

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 29 32% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 244 2 102 1 868 + 88,87 % / asiakasperhe /perhe -577-689 -483 + 70,14

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 421 291 453 108 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 140 125 102 + 81,60 % / asiakasperhe /perhe -566-676 -701 + 103,80 % -79

Lisätiedot

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lastensuojelun perusta Vanhemmat ovat ensisijaisesti vastuussa lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua yhteiskunnalta.

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 51 57% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

11-20 tuntia/kk. 5-10 tuntia/kk

11-20 tuntia/kk. 5-10 tuntia/kk JUUPAJOEN KUNNAN SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 (keltaisella merkityt muutoksia/tarkennuksia) Sosiaalihuoltolain (388/2008) mukaisista palveluista perittäviä maksuja, korvauksia ja vuokria

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Liite nro 1 Pela 13.1.2009 1 (9) Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Perusturvan tilaajaorganisaatio Viranhaltija viranomaistehtävä Tilaajajohtaja -

Lisätiedot

euroa 3. Huonetilojen vuokralle ottaminen euroa

euroa 3. Huonetilojen vuokralle ottaminen euroa HELSINGIN KAUPUNKI VIRANHALTIJAN 1 (9) Viranhaltijan hankintavaltuudet VIRASTOTASOISET Virastopäällikkö 1. Tukipalveluhankinnat Helsingin kaupungin virastolta tai liikelaitokselta tai Helsingin ja Uudenmaan

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen toimialan 2.2.2 1 (15) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 21.12.2016 Voimaan 1.1.2017

Lisätiedot

Organisaatiotasot: Toimiala 2 Palvelukokonaisuus 3 Palvelu 4 Yksikkö 5 Alayksikkö 6 Työyksikkö

Organisaatiotasot: Toimiala 2 Palvelukokonaisuus 3 Palvelu 4 Yksikkö 5 Alayksikkö 6 Työyksikkö Organisaatiotasot: Taulukossa oikealla oleva sarake taso tarkoittaa organisaatiotasoa. Se on samalla esimiehen henkilöstöhallinnon delegointitaso, ellei esimiehen nimikkeen perässä ole suluissa muuta mainittu.

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 90 170 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Hallikainen -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 68 128 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Hakemus saapunut pvm. Käsittelijä Päätös pvm.

Hakemus saapunut pvm. Käsittelijä Päätös pvm. Kainuun maakunta kuntayhtymä Omaishoidontukihakemus Sosiaali- ja terveystoimiala O Kehitysvammaisen hoitoon Perhepalvelut O Vaikeavammaisen hoitoon Vanhuspalvelut O Vanhuksen hoitoon yli 65 v. Organisaatio

Lisätiedot

Organisaatiotasot: 1 Toimiala Palvelukokonaisuus 3 Palvelu 4 Yksikkö 5 Alayksikkö 6 Työyksikkö

Organisaatiotasot: 1 Toimiala Palvelukokonaisuus 3 Palvelu 4 Yksikkö 5 Alayksikkö 6 Työyksikkö Taulukossa oikealla oleva sarake taso tarkoittaa organisaatiotasoa. Se on samalla esimiehen henkilöstöhallinnon delegointitaso, ellei esimiehen nimikkeen perässä ole suluissa muuta mainittu. Organisaatiotasot:

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

PALVELUTARPEET TUTKIMUKSEN VALOSSA

PALVELUTARPEET TUTKIMUKSEN VALOSSA PALVELUTARPEET TUTKIMUKSEN VALOSSA Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten asumisen selvitys Alustavia tuloksia Sari Valjakka 2 Selvityksen kysymykset 1. Missä ja miten neurologisesti

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖ ESPOOSSA

LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖ ESPOOSSA LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖ ESPOOSSA LUONNOS/ te 170912 TUOTE KOTIPALVELU, LASTENHOITO- APU, VARHAINEN TUKI KOTIPALVELU, VAMMAISTEN LASTEN JA LASTEN- SUOJELUN AVOHUOLLON PERHEILLE 1) VARHAISEN TUEN TEHOSTETTU

Lisätiedot

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE Yleistä palvelusetelistä: Palveluseteli on yksi kuntien käytössä oleva varhaiskasvatuksen järjestämistapa. Hausjärvellä varhaiskasvatuksen palvelusetelin

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 Sisällys 1 Nettokustannukset... 2 2 Suoritteet... 7 3 Yksikköhinnat... 10 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat... 11 4.1 Masku... 11 4.2

Lisätiedot

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT HYVÄN ARJEN TUKENA Rovaniemen kaupungin vammaispalvelut edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Autamme asiakkaitamme ylläpitämään toimintakykyään

Lisätiedot

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Päätös Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Päätös Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle. Helsingin kaupunki Esityslista 17/2012 1 (5) historia 23.04.2012 423 Pöydälle 23.04.2012 päätti panna asian pöydälle. kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 474 341 506 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä Vammaispalvelulain palveluasuminen ravintomenoista. Asumisvalmennus, VpL Vuokra ja käyttökustannukset Asuntoon liittyvät keskitetyt hankinnat ja yhteiskäyttö a) Ateriamaksu kun tarjotaan keskitetyt ateriapalvelut

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Kotona kokonainen elämä Ikäihmisten

Lisätiedot

ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut

ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut Sosiaaliohjaaja Porin perusturva Vammaispalvelut LAINSÄÄDÄNTÖ Perustuslaki : 6 yhdenvertaisuus, 19 oikeus sosiaaliturvaan Sosiaalihuoltolaki: 1 yksityisen henkilön,

Lisätiedot

Yliopistonkatu 25 A, 4.krs. avoinna: ma klo 12 18, ke ja pe 12 16, yhteydenotot: 040-1833 562 nuortenturku(at)turku.fi

Yliopistonkatu 25 A, 4.krs. avoinna: ma klo 12 18, ke ja pe 12 16, yhteydenotot: 040-1833 562 nuortenturku(at)turku.fi Kouluhenkilökunta Nuoren ja perheen tukena koulussa toimivat opettajien lisäksi myös oppilashuoltohenkilöstö (esim. terveydenhoitaja, koulukuraattori ja -psykologi), joiden puoleen voit kääntyä arjen pulmatilanteissa.

Lisätiedot

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori 19.4.2016 29.4.2016 Mikä on kunnan tehtävä? Kuntalaki (410/2015) 1 Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot