Helsinkiläisen sosiaalipalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsinkiläisen sosiaalipalvelut"

Transkriptio

1 Helsinkiläisen sosiaalipalvelut 1

2 Helsingin sosiaalivirasto järjestää Helsingin kaupungin sosiaalipalvelut. Sosiaalivirastossa palveluja on tuottamassa lasten päivähoito lapsiperheiden palvelut aikuisten palvelut vanhusten palvelut sekä hallinto- ja kehittämiskeskus. Palveluja on tarjolla lähes tuhannessa toimipisteessä eri puolilla kaupunkia mm. leikkipuistoissa, päiväkodeissa, perhekeskuksissa, perheneuvoloissa, sosiaaliasemilla, A-klinikoilla, kuntoutuskeskuksissa, vammaistyön yksiköissä, vanhusten sosiaali- ja lähityön yksiköissä ja palvelukeskuksissa sekä vanhustenkeskuksissa. Ruotsinkieliset helsinkiläiset voivat asioida omalla äidinkielellään ruotsinkielisten sosiaalipalvelujen yksikössä. 2

3 Sisällys Lasten päivähoito 5 Kunnallinen päivähoito 6 Päivähoito päiväkodissa 6 Perhepäivähoidon muodot 7 Esiopetus 7 Lapsiperheiden palvelut 9 Isyyden selvittäminen 9 Elatus-, huolto- ja tapaamissopimukset 10 Ottolapsineuvonta 10 Perhekeskukset 10 Perheneuvolat 11 Leikkipuistot 11 Lasten lomatoiminta 12 Nuorten päihdetyö 12 Sosiaalipäivystys 12 Aikuisten palvelut 15 Sosiaalinen ja taloudellinen tuki 15 Talous- ja velkaneuvonta 16 Työllistymisen tukeminen 16 Maahanmuuttajat 17 Vammaispalvelut 17 Päihdepalvelut 18 Asunnottomien palvelut 18 Vanhusten palvelut 21 Kotona asuvien vanhusten palvelut 21 Omaishoidon tuki 22 Päivätoiminta 22 Palvelu- ja virkistyskeskukset 23 Vanhusten asunnot, palveluasunnot ja vanhainkodit 23 Yhteystietoja 25 Koko kaupunkia palvelevat 25 Ruotsinkieliset sosiaalipalvelut 26 Sosiaaliasemat 26 Perhekeskukset 27 Perheneuvolat 28 Vanhusten palvelujen sosiaali- ja lähityön yksiköt 29 Vammaisten palvelujen sosiaalityön yksiköt 29 Palvelu- ja virkistyskeskukset 30 Internet-osoitteita 3

4 4

5 E Sosiaalivirasto turvaa lasten ja nuorten hyvän kasvun edellytykset. Lasten päivähoito Lasten päivähoitoa voivat saada alle kouluikäiset lapset ja erityisolosuhteista johtuen tarvittaessa myös sitä vanhemmat lapset. Vanhemmat voivat valita kunnallisen päivähoidon, yksityisen hoidon tuen tai alle 3-vuotiaalle lapselle kotihoidon tuen. Yksityisen hoidon tuki ja kotihoidon tuki haetaan Kansaneläkelaitokselta. Kunnallista päivähoitoa ovat päiväkotihoito, perhepäivähoito ja leikki- ja kerhotoiminta. Yksityisen päivähoidon muotoja ovat yksityinen päiväkotihoito, perhepäivähoito sekä yksityinen hoitaja omassa kodissa. Yksityiseen päiväkotiin ja perhepäivähoitoon haetaan ottamalla suoraan yhteyttä kyseiseen hoitopaikkaan. Lisätietoja saa yksityisen päivähoidon neuvonnasta puh tai osoitteesta Ruotsinkielinen päivähoito on keskitetty sosiaaliviraston ruotsinkielisiä palveluja tarjoavaan yksikköön. 5

6 Lasten päivähoito Kunnallinen päivähoito Lasten päivähoito tarjoaa perheille lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista tukevan toimintaympäristön. Varhaiskasvatus perustuu Helsingin ja päivähoidon toimipisteiden varhaiskasvatussuunnitelmiin. Lisäksi jokaiselle lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä vanhempien ja mahdollisuuksien mukaan lapsen kanssa. Siihen kirjataan lapsen varhaiskasvatuksen tavoitteet ja tarvittavat varhaiskasvatukselliset ja erityiset tukitoimet. Lapsen varhaiskasvatuksen toteutumista arvioidaan sovitusti. Päivähoitohakemuksen saa päivähoidon yksiköistä ja sosiaaliviraston internet-sivuilta osoitteesta Hakemus on jätettävä viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidon tarvetta siihen päivähoitopaikkaan, johon hoitopaikkaa ensisijaisesti haetaan. Vahvistus päivähoitopaikasta tulee kirjeitse kotiin noin kuukautta ennen päivähoidon toivottua alkamista. Kunnallisesta päivähoidosta peritään perheen tulojen mukainen maksu. Päivähoito päiväkodissa Päivähoitoa järjestetään arkisin kello Iltaisin, koko vuorokauden ja koko viikon auki olevia päiväkoteja on lapsille, jotka vanhempien työn tai opiskelun vuoksi tarvitsevat vuorohoitoa. Kotihoidossa oleville lapsille järjestetään kerhotoimintaa. Päiväkodin henkilöstön ja lasten määrän välinen suhde on säädetty asetuksella. 6

7 Perhepäivähoidon muodot Perhepäivähoidon toimintamuotoja ovat perhepäivähoito, kolmiperhehoito ja ryhmäperhepäivähoito. Kolmiperhehoito tapahtuu hoidossa olevien lasten kodeissa vuoroviikoin, jolloin vuorossa oleva perhe valmistaa ruoan etukäteen ja huolehtii kodin siisteydestä. Ryhmäperhepäivähoito hoitomuotona sijoittuu luonteeltaan kotona tapahtuvan perhepäivähoidon ja päiväkotihoidon välimaastoon. Hoitoympäristö on päiväkotia kodinomaisempi. Esiopetus Lasten päivähoito Päiväkodeissa järjestetään perusopetuslain mukaista maksutonta esiopetusta. Valtaosa helsinkiläisistä lapsista osallistuu esiopetukseen vuotta ennen oppivelvollisuuden alkua. Esiopetus tukee lasten yksilöllistä ja yhteisöllistä kehitystä, oppimista ja tervettä itsetuntoa ja antaa pohjan elinikäiselle oppimiselle. Jokaiselle lapselle laaditaan lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma yhdessä vanhempien ja lapsen kanssa. Päivähoidosta löytyy lisää tietoa osoitteesta 7

8 8

9 E Sosiaalivirasto turvaa lasten ja nuorten hyvän kasvun edellytykset ja vahvistaa aikuisten toimintakykyä ja vastuullisuutta. Lapsiperheiden palvelut Isyyden selvittäminen Lastenvalvojat hoitavat avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten isyyden selvitykset sosiaaliviraston perheoikeudellisten asioiden yksikössä. Avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen ja isän sukulaisuussuhde täytyy erikseen vahvistaa, myös silloin kun vanhemmat asuvat avoliitossa tai solmivat avioliiton lapsen syntymän jälkeen. Vasta isyyden vahvistamisen jälkeen lapsella on isänsä suhteen oikeus perintöön ja elatukseen, oikeus erilaisiin perhe- ja sosiaalivakuutusetuuksiin, tapaamisoikeus ja oikeus käyttää isän sukunimeä. Isyys voidaan vahvistaa isän vapaaehtoisella tunnustamisella tai lastenvalvoja voi äidin pyynnöstä hoitaa isyyden vahvistamista koskevan oikeudenkäynnin käräjäoikeudessa. Lasten- 9

10 Lapsiperheiden palvelut valvojalta saa isyyden selvittämisen yhteydessä tarvittaessa lähetteen maksuttomaan DNA-tutkimukseen. Neuvonta ma-pe klo 9-11, puh , ajanvaraus ma-pe klo 9-11, puh , Toinen linja 4 A. Elatus-, huolto- ja tapaamissopimukset Perheoikeudellisten asioiden yksikössä tehdään sopimuksia lasten huollosta, asumisesta, tapaamisoikeudesta ja elatuksesta. Viranhaltijan vahvistama sopimus on samalla tavalla täytäntöönpanokelpoinen kuin käräjäoikeuden päätös. Neuvonta ma-pe klo 9-11, puh , ajanvaraus ma-pe klo 10-11, puh /vaihde. Ottolapsineuvonta Perheoikeudellisten asioiden yksikkö hoitaa ottolapsineuvontaa ja kansainvälisiä ottolapsiasioita. Ottolapsineuvontaa annetaan niin ottolasta hakevalle kuin lapsensa ottolapseksi luovuttamista harkitsevalle. Neuvonta ma-pe klo 9-11, puh Perhekeskukset Perhekeskukset järjestävät perheille mm. leikkipuistotoimintaa, lapsiperheiden kotipalvelua, sosiaaliohjausta sekä lastensuojelun kuntouttavaa sosiaalija perhetyötä. Lastensuojelutyön tavoitteena on turvata lasten ja nuorten hyvä kasvu ja kehitys sekä tukea vanhempia kasvatustehtävässä. Lasta, nuorta ja perhettä pyritään ensisijaisesti auttamaan avohuollon keinoin; tarvittaessa voidaan lapselle järjestää sijaishuolto ul- 10

11 Lapsiperheiden palvelut kopuolisessa perheessä tai lastensuojelulaitoksessa. Nuorisokodeissa ja tukiasumisessa tuetaan nuoren itsenäistymistä, opiskelua ja siirtymistä työelämään. Perhekeskusten yhteystiedot ovat esitteen sivulla 27. Perheneuvolat Perheneuvolat toimivat alueellisesti etelä-läntisessä, itäisessä ja pohjoisessa alueyksikössä. Perheneuvoloissa annetaan asiantuntija-apua kasvatus- ja perheasioissa 0-17-vuotiaille lapsille, nuorille ja heidän perheilleen. Perheneuvolasta saa apua lapsen tai nuoren kehitykseen ja kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä, pulmallisissa perhetilanteissa sekä lasta tai perhettä kohdanneissa kriiseissä. Jokaisella alueella toimii myös vauvaperhetyöryhmä, joka tarjoaa apua vauvaperheille varhaisen vuorovaikutuksen ongelmissa sekä pari- ja perheterapiatyöryhmä, josta apua on saatavilla parisuhdeongelmiin. Lastenpsykiatrista erikoissairaanhoitoa annetaan HUS:n alaisuudessa toimivilla lastenpsykiatrisilla poliklinikoilla. Perheneuvoloiden yhteystiedot ovat sivulla 28. Leikkipuistot Leikkitoimintaa järjestetään kaupungin leikkipuistoissa. Pienille lapsille vanhempineen sekä koululaisille on tarjolla erilaisia toimintamahdollisuuksia. Ohjattua toimintaa on maanantaista perjantaihin. Koululaisille järjestetään avointa iltapäivätoimintaa ja luokkalaisilla sekä erityisoppilailla on mahdollisuus maksulliseen välipalaan. Lisätietoja osoitteesta 11

12 Lasten lomatoiminta Sosiaalivirastosta voi saada apua lapsen loman järjestämiseen. Lapsille, joilla ei muutoin ole mahdollisuutta virkistävään lomanviettoon, voidaan järjestää loma lomaperheessä ja myöntää maksutukea lasten leireihin. Toiminta on ympärivuotista. Kesälomien hakuaika on keväisin tarkemmin ilmoitettavana ajankohtana, tavallisimmin maaliskuussa. Lisätietoja tukiperhe- ja lomatoiminnasta saa puh / vaihde ja osoitteesta > Tukiperhe- ja lomatoiminta. Nuorten päihdetyö Nuorisoasemat palvelevat alle 24-vuotiaita nuoria, jotka ovat huolissaan omasta tai läheistensä päihteiden käytöstä tai muista riippuvuuksista. Palvelu on tarkoitettu myös nuorten vanhemmille ja muille läheisille. Nuorisoasemalle voi ottaa yhteyttä myös perhetilanteeseen, koulunkäyntiin ja yleensä nuorten elämään liittyvissä asioissa. Ennaltaehkäisevää nuorten ja lasten alueellista päihdetyötä tekee Klaari Helsinki, Sosiaalipäivystys Lapsiperheiden palvelut Arkisin klo välisenä aikana palvelevat oman asuinalueen sosiaaliasema, perhekeskus ja muut toimipaikat. Sosiaalipäivystyksen päivystysyksikkö antaa kiireellistä apua virka-ajan ulkopuolella. Sosiaalipäivystys vastaa numerossa joka päivä ympäri vuorokauden. Päivystykseen voi ottaa yhteyttä, kun tarvitsee kiireellistä tukea tai neuvontaa tai on huoli lähimmäisen hyvinvoinnista. 12

13 Lapsiperheiden palvelut Nuorisoyksikkö työskentelee rikoksilla ja päihteillä oirehtivien nuorten, heidän perheidensä, nuorten ryhmien ja eri viranomaistahojen kuten lastensuojelun kanssa. Yhteyden saa ma-pe klo 9-16 puh Sovitteluyksikkö tarjoaa vaihtoehdon rikosten ja riitojen aiheuttamien ristiriitatilanteiden selvittämiseksi ja ratkaisemiseksi. Sovittelu on kaikille osapuolille vapaaehtoista, puolueetonta, maksutonta ja luottamuksellista. Sovittelijoina toimivat tehtävään koulutetut vapaaehtoiset. Yhteydenotot ma-pe klo 9-16 puh Lapsiperheiden palveluista löytyy lisää tietoa osoitteesta > Perheiden palvelut 13

14 14

15 E Sosiaalivirasto vahvistaa aikuisten toimintakykyä ja vastuullisuutta. Aikuisten palvelut Sosiaalinen ja taloudellinen tuki Sosiaalisella ja taloudellisella tuella sosiaalivirasto tukee asiakkaittensa työhön kuntoutumista ja sekä talouden että elämän hallintaa. Palveluja tarjotaan neljän sosiaaliaseman (pohjoinen, läntinen, itäinen, eteläinen) toimipisteissä; yhteystiedot ovat sivulla 26. Taloudellinen tuki eli toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi tueksi taloudellisissa vaikeuksissa. Tukea haetaan sosiaaliasemalta, jossa neuvotaan tuen hakemisessa sekä työllistymiseen ja kuntoutumiseen liittyvissä asioissa. Toimeentulotuki on viimesijainen sosiaaliturvaetuus, ja siksi ennen sen myöntämistä selvitetään hakijan mahdollisuudet muihin etuuksiin. 15

16 Aikuisten palvelut Toimeentulotukihakijoiden tilanteet ovat erilaisia. Joskus riittää, että selvitetään taloudellinen tilanne ja laaditaan yhdessä suunnitelma sen korjaamiseksi. Usein on kuitenkin tarpeen, että sosiaalityöntekijä käy asiakkaan kanssa perusteellisesti läpi asiakkaan elämäntilanteen. Sosiaalityöntekijän tekemän alkukartoituksen jälkeen tilanteen korjaamisessa auttavat myös sosiaaliohjaajat ja etuuskäsittelijät. Talous- ja velkaneuvonta Talous- ja velkaneuvontayksikössä velkaneuvojat auttavat yksityishenkilön velkojen järjestelyssä ja antavat talousneuvontaa ylivelkaantumisen ehkäisemiseksi. Pienituloiset ja vähävaraiset helsinkiläiset voivat myös hakea sosiaalista tai opintososiaalista luottoa. Ajanvaraus ja neuvonta ma-pe 9-12 puh Työllistymisen tukeminen Helsingin työvoiman palvelukeskus Duurissa etsitään asiakkaan kanssa yhdessä työllistymisen vaihtoehtoja ja kootaan asiakkaan tarvitsemista palveluista hänelle sopiva kokonaisuus. Tavoitteena on, että asiakas löytää väylän työelämään, ammatillisen koulutukseen tai muuhun pitkäaikaiseen ratkaisuun. Palvelukeskuksessa asiakas saa samasta paikasta työhallinnon, sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen sekä Kansaneläkelaitoksen palveluja. Asuinalueen sosiaaliasema tai työvoimatoimisto neuvoo ja ohjaa asiakkaan työvoiman palvelukeskukseen. 16

17 Aikuisten palvelut Työhönkuntoutus palvelee työikäisiä helsinkiläisiä, joilla on heikomman työkyvyn vuoksi vaikeuksia työllistyä. Kuntoutumis- ja työllistämispalveluja järjestetään eri työtehtävissä työkeskuksissa, työpajoissa sekä kaupungin virastojen ja laitosten yhteydessä toimivissa ryhmissä. Tarvittaessa selvitetään myös eläkkeelle siirtymisen mahdollisuudet. Työhönkuntoutuksesta voi tiedustella puh , tai Maahanmuuttajat Maahanmuuttoyksikkö järjestää Helsinkiin pysyvästi asettuneille pakolaisille sekä heihin rinnastettaville maahanmuuttajille kotoutumista tukevia sosiaalipalveluja. Maahanmuuttoyksikön osoite on Dagmarinkatu 6, puh /vaihde. Vammaispalvelut Vammaisille henkilöille tarkoitettuja palveluja haetaan oman asuinalueen vammaistyön toimipisteestä. Vaikeavammaisille tarkoitettuja palveluja ovat asunnon muutostyöt, vaikeavammaisten palveluasuminen, kuljetuspalvelut, asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet sekä tulkkipalvelut kuulovammaisille, kuulo-näkövammaisille ja puhevammaisille. Vammainen henkilö voi saada avustusta henkilökohtaisen avustajan palkkaamiseen, päivätoimintapalveluihin tai tiettyihin vammaisuudesta johtuviin menoihin, jotka eivät ole terveyspalveluja. Kotona asumista tuetaan omaishoidon tuen avulla ja lapsiperheissä kotipalvelulla. Kehitysvammaisten erityishuolto sisältää kohdennettuja erityispalveluja kuten työhön 17

18 Aikuisten palvelut valmennusta, työtoimintaa, asumispalveluja, tilapäishoitoa, sekä laitos- ja perhehoitoa. Vammaisten henkilöiden sairaanhoito, lääkinnällinen kuntoutus ja aikuisikäisten vammaisten kotihoito kuuluvat terveydenhuollon palveluihin. Päihdepalvelut Jos oma tai läheisen päihteiden käyttö huolestuttaa, kannattaa kääntyä oman asuinalueen terveysaseman, A-klinikan tai nuorisoaseman puoleen. A-klinikat ja nuorisoasemat tarjoavat monipuolisia avohoitopalveluja päihde- ja peliriippuvuudesta kärsiville ja heidän läheisilleen. Tarkoituksenmukainen hoitotapa suunnitellaan yksilöllisesti asiakkaan elämäntilanteen mukaan. Mikäli avohoidon tukitoimet eivät riitä, järjestetään tarpeellinen laitoshoito. Yhteyden A-klinikalle tai nuorisoasemalle saa vaihteesta Lasten ja nuorten ehkäisevästä päihdetyöstä saa tietoa verkkosivuilta Aikuisille suunnatuista oma-apupalveluista ja vertaistukipalveluista saa tietoa osoitteesta > Omaapupalvelut. Asunnottomien palvelut Täysi-ikäiset helsinkiläiset yksinäiset asunnottomat ja asunnottomat lapsettomat pariskunnat saavat sosiaalipalvelunsa asunnottomien sosiaalipalvelut -yksiköstä. Palveluja ovat toimeentulotuki, päihdehuolto, vanhustenhuolto, päiväkeskustoiminta ja asunnottomien asumispalvelut. Yksikkö on Kallion 18

19 Aikuisten palvelut virastotalossa, Toinen linja 4 H. Perheellisten asunnottomien sosiaalipalvelut järjestää perhekeskukset ja sosiaaliasemat. Aikuisten palveluista löytyy lisää tietoa osoitteesta > Aikuisten palvelut 19

20 20

21 E Sosiaalivirasto varmistaa vanhoille ihmisille turvallisen ja arvokkaan elämän. Vanhusten palvelut Kotona asuvien vanhusten palvelut Vanhusten palvelujen tarkoituksena on turvata yli 65-vuotiaiden asiakkaiden kotona asuminen ja selviytyminen. Alueellisten sosiaali- ja lähityön yksiköiden sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat kartoittavat ikäihmisten palvelutarvetta, neuvovat, ohjaavat ja tukevat sekä selvittelevät asiakkaiden sosiaalisia ongelmatilanteita. Sosiaalityöntekijät käsittelevät asuntojen muutostöitä koskevat hakemukset (vaikeavammaisten hoidetaan vammaistyön puolella) sekä käynnistävät selvittelyn ja arvioinnin, kun ikäihminen ei enää apujen ja palvelujen tuellakaan selviä kotona. Sosiaali- ja lähityön yksiköiden sosiaaliohjaajat tukevat ja etsivät yhdessä asiakkaan kanssa ratkaisuja erilaisissa elämäntilanteissa. He tekevät mm. kotikäyntejä ja ohjaavat ryhmätoimintaa. He autta- 21

22 Vanhusten palvelut vat tarvittaessa vaikkapa etuuksien hakemisessa tai muistitutkimuksiin hakeutumisessa. Jokaisella 75 vuotta täyttäneellä kuntalaisella on lakisääteinen oikeus sosiaalipalvelujen tarpeen arviointiin. Arvioinnin tekee kotikäynnillä sosiaalityöntekijä ja kotihoidon työntekijä tarvittaessa yhdessä. Sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat tekevät ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä vuosittain 75 vuotta täyttäville ikäihmisille, jotka eivät säännöllisesti käytä sosiaali- ja terveyspalveluita. Vanhusten kotihoidosta (kotisairaanhoito ja kotipalvelu) tukimuotoineen vastaa Helsingin terveyskeskus, puh Omaishoidon tuki Vanhusta kotona hoitavalle voidaan maksaa omaishoidon tukea, jonka suuruus määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Hoitaja voi olla omainen, sukulainen tai muu läheinen. Omaishoidon tukeen kuuluvat myös hoitajan jaksamista tukevat palvelut. Lisätietoja hoitopalkkiosta ja muista palveluista saa omaishoidon tuen työntekijöiltä. Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tukeen liittyvissä asioissa otetaan yhteys vammaisten sosiaalityön toimipisteeseen. Omaishoidon toimintakeskukset tarjoavat omaishoitoperheille tietoa, taitoja, tukea ja toimintaa. Niiden kautta voi myös saada kotiin sijaisen määräajaksi, jolloin omaishoitaja voi virkistäytyä, hoitaa asioitaan tai levätä. Päivätoiminta Vanhusten päivätoiminta on ensisijaisesti muistisairaille ja omaishoidettaville tarkoitettua kuntouttavaa osavuorokautista hoitoa. Päivätoiminnalla tue- 22

23 Vanhusten palvelut taan vanhusten kotona selviytymistä. Päivätoiminta sisältää edestakaiset matkat kotoa päivätoimintayksikköön, ateriat sekä toiminnan. Ryhmät ovat suomen- tai ruotsinkielisiä. Päivätoimintaan hakeudutaan sosiaali- ja lähityön yksikön työntekijän kautta. Palvelu- ja virkistyskeskukset Palvelu- ja virkistyskeskukset tarjoavat eläkeläisille ja työttömille mahdollisuuden omasta hyvinvoinnistaan huolehtimiseen. Keskuksia on 12 ja niissä on monipuolista toimintaa ja palveluja kuten harrastus- ja opintopiirejä, liikuntaa, vertaistukiryhmiä ja neuvontapalveluja. Lisäksi kaikissa keskuksissa on kahvila ja ateriapalveluja. Vanhusten asunnot, palveluasunnot ja vanhainkodit Palvelutaloissa ja vanhainkodeissa hoidetaan vanhuksia, jotka tarvitsevat hoitoa ja huolenpitoa ympäri vuorokauden. Sosiaaliviraston sosiaali- ja lähityön yksiköiden työntekijät yhdessä terveyskeskuksen työntekijöiden kanssa ohjaavat ikäihmiset palveluasuntoihin sekä vanhainkoteihin joko lyhytaikaiselle hoitojaksolle tai pitkäaikaiseen asumiseen tai hoitoon. Tietoa hakeutumisesta vanhusten asuntoon, palvelutaloon tai vanhainkotiin saa sosiaali- ja lähityön yksikön sosiaalityöntekijältä. Tarkempaa tietoa vanhusten palveluista ja eri yksiköistä saa internetistä > Vanhusten palvelut. Yhteystietoja löytyy esitteen sivulla Vanhuspalveluista löytyy lisää tietoja osoitteesta > Vanhusten palvelut 23

24 Sosiaaliviraston organisaatio Sosiaalilautakunta Sosiaalijohtaja Vastuualueet Lapsi- ja perhejaosto Lasten päivähoito Ensimmäinen aikuispalvelujen muutoksenhakujaosto Toinen aikuispalvelujen muutoksenhakujaosto Ruotsinkielinen jaosto Vanhuspalvelujen muutoksenhakujaosto Lapsiperheiden palvelut Aikuisten palvelut Vanhusten palvelut Hallinto- ja kehittämiskeskus 24

25 Yhteystietoja Koko kaupunkia palvelevat Sosiaalipalvelujen neuvonta S-info arkisin klo Salomonkatu 21 B, puh Sosiaalipäivystys joka päivä 24 tuntia vuorokaudessa Säästöpankinranta 2 A 5. krs puh Perheoikeudelliset asiat Toinen linja 4 A 6. krs, - neuvonta ma-pe klo 9-11 puh isyysselvitykset puh ma-pe klo muu ajanvaraus ma-pe klo puh /vaihde Pari- ja perheterapia - Etelä - Läntinen toimipiste, Toinen linja 4, 8. krs puh ma-pe klo Itäinen toimipiste, Koulutanhua 2 A, 2. krs puh ma-pe klo Pohjoinen toimipiste, Suursuonlaita 1, 2. krs puh ma-pe klo Lasten lomatoiminta Toinen linja 4 A, 7. krs, puh /vaihde A-klinikat (eteläinen, läntinen, pohjoinen, itäinen) puh /vaihde Asunnottomien sosiaalipalvelut Toinen linja 4 H, neuvonta puh ma-pe klo Sosiaaliasiamies puhelinaika ma-to klo puh Henkilökohtaiseen käyntiin on varattava aika etukäteen. Talous- ja velkaneuvonta Ajanvaraus ja neuvonta ma-pe klo 9-12, Hämeentie 31 A, 4. krs, puh Maahanmuuttoyksikkö Dagmarinkatu 6 puhelinneuvonta ma-pe klo , puh , toimisto avoinna ma-pe klo

26 Yhteystietoja Maahanmuuttajien neuvontapiste avoinna ma-pe klo 9-15 Tallinnanaukio 1 A, puh Ruotsinkieliset sosiaalipalvelut (päivähoito, lapsiperheiden, aikuisten, vanhusten palvelut) Hämeentie 13, puh /vaihde. Ruotsinkielisistä sosiaalipalveluista voi kysyä neuvontanumerosta ma-pe klo Svensk socialservice (barndagvård, barn- och familjearbete, vuxenarbete, äldreomsorg), Tavastvägen 13, tel /växel, kundrådgivningen tfn Sosiaaliasemat Sosiaaliasemien neuvontanumerot vastaavat arkisin klo Eteläinen sosiaaliasema Kampin toimipiste Malminkatu 3 F, neuvonta puh Kallion toimipiste Toinen linja 4 A, 4. krs, neuvonta puh Asukas- ja kumppanuustalo Hanna Sturenkatu 1, faksi , puh /vaihde Asukas- ja kumppanuustalo Betania Perämiehenkatu 13, puh Itäinen sosiaaliasema Herttoniemen toimipiste Kettutie 8 E, neuvonta puh Itäkeskuksen toimipiste Kahvikuja 3 A, 6. krs, neuvonta puh Vuosaaren toimipiste Kahvikuja 3, neuvonta puh Myllypuron toimipiste Kivensilmänkuja 2, neuvonta puh Läntinen sosiaaliasema Haagan toimipiste Hopeatie 6, puh

27 Yhteystietoja Pohjoinen sosiaaliasema Malmin toimipiste Malmin virastotalo, Ala-Malmin tori 2 Neuvonta puh Maunulan toimipiste Suursuon virastotalon 1. krs, Suursuonlaita 1 Neuvonta puh Malmin toimintakeskus Kirkonkyläntie 2, puh Perhekeskukset Perhekeskusten lastensuojelun päivystysnumerot vastaavat arkisin klo , virka-ajan jälkeen sosiaalipäivystys puh Eteläinen perhekeskus Kampin toimipiste Malminkatu 3 F, 3. krs Lastensuojelun päivystys puh Kallion toimipiste Toinen linja 4 A, 5. krs Lastensuojelun päivystys puh Perhepaikka Hermanni Saarenkatu 2, puh Perhetalo Sahrami (maahanmuuttajille), Hakaniemenranta 14 B, puh Itäinen perhekeskus Herttoniemen Itäkeskuksen toimipiste Visbynkuja 2 A Lastensuojelun päivystys puh Kivikon toimipiste Kivikonkaari 21 Lastensuojelun päivystys puh Vuosaaren toimipiste Kahvikuja 3 A, 6. krs Lastensuojelun päivystys puh Itäinen perheryhmä Linnoituksentie 10 A 3, puh /vaihde Perhetalo Kajuutta Kaivonkatsojanpolku 4, puh

28 Yhteystietoja Läntinen perhekeskus Kaarelan toimipiste Hopeatie 6, 3. krs Lastensuojelun päivystys puh Lassilan toimipiste Kaupintie 11 A, 6. krs Lastensuojelun päivystys puh Läntinen perheryhmä Näyttelijäntie 15 A, puh /vaihde Pohjoinen perhekeskus Malmin toimipiste Ala-Malmin tori 2 Lastensuojelun päivystys puh Maunulan toimipiste Suursuonlaita 1, 2. krs Lastensuojelun päivystys puh Tapulin toimipiste Maatullinaukio 10 A, 2. krs Lastensuojelun päivystys puh Torpparinmäen perhetalo Näsinojankuja 2, puh Perheneuvolat Perheneuvoloiden ajanvaraus- ja neuvontanumerot vastaavat arkisin klo 11-12, vauvaperhetyön ajanvaraus on pääsääntöisesti arkisin klo Etelä läntinen alue Kallion ja Kampin toimipiste Säästöpankinranta 2 A, 4. krs puh /vaihde Laakson toimipiste Lääkärinkatu 8 C, puh Etelä Läntinen vauvaperhevastaanotto Lääkärinkatu 8 G, puh Itäinen alue Itäkeskuksen toimipiste Visbynkuja 2, puh

29 Yhteystietoja Laajasalon toimipiste Koulutanhua 2 A, 2. krs, puh Vuosaaren toimipiste Kahvikuja 3 B, 6. krs, puh Itäinen vauvaperhevastaanotto Mäenlaskijantie 4, puh /vaihde Pohjoinen alue Malmin toimipiste Malmin asematie 3 A, 2. krs, puh Maunulan toimipiste Suursuonlaita 1, 2. krs, puh Pohjoinen vauvaperhevastaanotto Suursuonlaita 1, 2. krs, puh Vanhusten palvelujen sosiaali- ja lähityön yksiköt Yksiköt puhelinvaihteen kautta, vanhuspalvelujen neuvonta Seniori-info puh ma-pe klo Eteläinen sosiaali- ja lähityön yksikkö Malminkatu 3 F, 4. krs Itäinen sosiaali- ja lähityön yksikkö Kivensilmänkuja 2 Läntinen sosiaali- ja lähityön yksikkö Kaupintie 11, 5. krs Pohjoinen sosiaali- ja lähityön yksikkö Suursuonlaita 1, 3. krs Vammaisten palvelujen sosiaalityön yksiköt Eteläinen sosiaalityön yksikkö Toinen linja 4 A, 3. krs neuvonta puh klo Itäinen sosiaalityön yksikkö Visbynkuja 2, neuvonta puh klo

30 Yhteystietoja Läntinen sosiaalityön yksikkö Haagan toimipiste, Hopeatie 6, 4. krs neuvonta puh klo Pohjoinen sosiaalityön yksikkö - Maunulan toimipiste, Suursuonlaita 1 neuvonta puh klo Malmin toimipiste, Ala-Malmin tori 2, 5. krs neuvonta puh klo 9-14 Palvelu- ja virkistyskeskukset Kamppi Salomonkatu 21 B, puh Kinapori Kinaporinkatu 9 A, puh Kontula Kotikonnuntie 14, puh Kustaankartano Kivalterintie 16, puh Munkkiniemi Laajalahdentie 30, puh Riistavuori Isonnevantie 28, puh Roihuvuori Punahilkantie 16, puh Saunabaari Metsäpurontie 25, puh Töölö Töölönkatu 33, puh (remontissa kevääseen 2010) Malmin virkistyskeskus Latokartanontie 9, puh Meilahden virkistyskeskus Heikinniementie 2, puh Pihlajasaaren virkistyskeskus Läntinen Pihlajasaari, puh

31 Internet-osoitteita Lapsille ja nuorille MLL Non Fighting Generation Pääkaupunkiseudun 4H-yhdistykset Nyyti ry. Kompassi Klaari YAD Young against drugs Aseman lapset ry. Nuorisoasiainkeskus Nuorten turvatalo nuortenturvatalot Nuorten kriisipiste Perheille Eroneuvo Lastensuojelun keskusliitto www. lastensuojelunkeskusliitto.fi Vapaaehtoistoiminta Helsingissä Pelastakaa Lapset Mannerheimin lastensuojeluliitto Folkhälsan Helsingin työttömät ry. Nettiturvakoti Helsingin ensikoti ry. Vanhuksille Seniori-info Eläkeläiset ry. SPR:n ystävätoiminta ystavaksi Vanhustyön keskusliitto Suomen vanhusten turvakotiyhdistys ry. Terveydeksi Helsingin terveyskeskus Kuntoutuksen edistämisyhdistys ry. Mielenterveysyhdistys Helmi Suomen mielenterveysseura Helsingin invalidien yhdistys ry. Kehitysvammatuki 57 ry. Väestöliitto Helsinkiläisen infopiste Päihdelinkki Apua info Päihdeasiamies Irti huumeista ry. 31

32 Sosiaalivirasto turvaa lasten ja nuorten hyvän kasvun edellytykset, vahvistaa aikuisten toimintakykyä ja vastuullisuutta ja varmistaa vanhoille ihmisille turvallisen ja arvokkaan elämän. Sosiaalivirasto edistää Helsingin kehittymistä sosiaalisesti tasapainoiseksi kaupungiksi yhdessä helsinkiläisten ja muiden toimijoiden kanssa siten, että heitteille ei jää kukaan. PL 7000, Helsingin kaupunki puh Sosiaalipalvelujen neuvonta S-info avoinna arkisin klo Salomonkatu 21 B puh Sosiaalipäivystys avoinna ympärivuorokauden joka päivä puh Valokuvat: Kuvatoimisto Kuvaario Oy / Kimmo von Lüders, Simo Vunneli, Nina Kaverinen, Hannes Victorzon ja Jarmo Fredriksson. Ulkoasu: Helena Kajander. Painotyö: Paintek Pihlajamäki,

Palveluopas. senioreille

Palveluopas. senioreille Palveluopas senioreille 1 2 Sisältö Ikäihmisenä Helsingissä 5 Palvelut aakkosissa 6 A Apuvälineet 6 Asuminen 7 Asumistuki 8 Asunnon muutostyöt 8 Ateriointi 9 F, H, J Fysioterapia 10 Hammashoito 10 Jalkojen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11 Sosiaalihuolto Suomessa Helsinki, 2006 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-2094-2 (nid.) ISBN 952-00-2095-0 (PDF) Kannen kuva: Mari Soini Ulkoasu ja painatus: Yliopistopaino,

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Helsingissä

Varhaiskasvatus Helsingissä Varhaiskasvatus Helsingissä Lasten varhaiskasvatus on hoitoa, kasvatusta ja opetusta, jotka nivoutuvat toisiinsa. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on hyvinvoiva lapsi, jolla on hyvät kasvun, oppimisen ja

Lisätiedot

1/2012. Apua kotiin. Helsingin kotihoidon palvelupaletti

1/2012. Apua kotiin. Helsingin kotihoidon palvelupaletti 1/2012 Apua kotiin Helsingin kotihoidon palvelupaletti Apua kotiin Helsingin kotihoidon palvelupaletti Liite Kotihoidon asiakasmaksut 1.1.2012 Toimitus Kotihoidon johtotiimi Kuvat Kimmo Brandt, Meri Jähi,

Lisätiedot

Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen. riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen

Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen. riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen 1 Opaskirjan on laatinut Helsingin kaupungin sosiaaliviraston lapsiperheiden palvelujen vastuualueen riskiolosuhdetyöryhmä

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUOPAS

VANHUSTEN PALVELUOPAS VANHUSTEN PALVELUOPAS Riihimäen kaupunki Koti- ja vanhuspalvelut Temppelikatu 10 11100 Riihimäki p. 019 758 4364 Päiväys 4/2015 SISÄLLYS KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT sivut 1-6 Palveluneuvonta Muistisairaiden

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2013 68 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TOIMINNAN TARKOITUS...5

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset

Lisätiedot

1. Palvelut kotona asuvalle 6

1. Palvelut kotona asuvalle 6 OPAS IKÄIHMISILLE Sisällysluettelo 1. Palvelut kotona asuvalle 6 Tampereen kaupungin kotihoito... 6 Kotiutustiimi... 8 Kotiin saatavia tukipalveluita... 9 Ateriapalvelu...9 Siivouspalvelu...9 Turvapalvelut...10

Lisätiedot

Omaishoidon tuki omaishoidontuki on osa kunnan järjestämää sosiaalipalvelua. Kyseessä on määrärahasidonnainen

Omaishoidon tuki omaishoidontuki on osa kunnan järjestämää sosiaalipalvelua. Kyseessä on määrärahasidonnainen 1 (9) TARKISTUSLISTA PALVELUOHJAUS / KUNTOUTUSOHJAUS alle 16-vuotiaita vammaisia ja pitkäaikaissairaita lapsia ja heidän perheitään koskevista etuuksista ja palveluista v. 2008 Äänekoski (vammaispalvelutiimin

Lisätiedot

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4.1 Terveysneuvonta Vastuualueen tarkoituksena on tarjota kuntalaisille lakisääteisiä terveyspalveluja. Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia.

Lisätiedot

3.1. Palvelun järjestämistä ohjaavat tärkeimmät lait, asetukset ja asiakirjat

3.1. Palvelun järjestämistä ohjaavat tärkeimmät lait, asetukset ja asiakirjat 3. Perhepalvelut Perhepalvelujen tavoitteena on lasten, nuorten ja heidän perheidensä sosiaalisen hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja turvallisuuden edistäminen sekä itsenäisen suoriutumisen tukeminen ennaltaehkäisevillä

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, erityisasiantuntija, Muistiliitto ry ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Muistiliitto ry (toim.) SISÄLTÖ: I Ihmisoikeudet 1. Muistisairaan

Lisätiedot

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 1 Liite 4 TARKISTUSLISTA / palvelusuunnitelma YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 Kela 16 vuotta täyttäneen vammaistuki Vammaistukea myönnetään

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 21.5.2014 8.38 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS SISÄLLYSLUETTELO I IHMISOIKEUDET...

Lisätiedot

oikeusopas selkokielellä Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa Muistisairaan ihmisen oikeudet

oikeusopas selkokielellä Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa Muistisairaan ihmisen oikeudet Muistisairaan ihmisen oikeudet Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas selkokielellä Anna Mäki-Petäjä-Leinonen ja Henna Nikumaa Toim. Inkeri Vyyryläinen Sisältö Johdanto 1 Ihmisoikeudet Muistisairaan

Lisätiedot

Myrskylä IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS

Myrskylä IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Myrskylä IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS 2011 Palveluneuvontaa ikääntyville ja heidän läheisilleen avoinna ma klo 10 17, ti pe klo 10 15 Hämeenkatu 26 A, 15140 Lahti Puh. (03) 818 5555 palveluneuvonta@palvelusantra.info

Lisätiedot

Hamina 15.1.2010. Ikäihmisten palveluopas

Hamina 15.1.2010. Ikäihmisten palveluopas Hamina 15.1.2010 Ikäihmisten palveluopas Hyvä haminalainen Kädessäsi on Haminan kaupungin palveluopas. Haminassa pidetään tärkeänä palveluita koskevan tiedonsaannin helppoutta ja kotona asumisen ensisijaisuutta

Lisätiedot

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 1 Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, edunvalvonta-asiamies, Alzheimer-keskusliitto ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Alzheimer-keskusliitto (toim.) DEMENTOITUVAN

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

Kuntoutusja tukipalvelut

Kuntoutusja tukipalvelut Kuntoutusja tukipalvelut LUKIJALLE Pitkäaikaissairaus, kuten Parkinsonin tauti, muuttaa usein arjen käytäntöjä. Myös oman toimintakyvyn heikkenemiseen liittyvät epävarmuuden tunteet ovat tavallisia. Muuttuviin

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(72) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen Tämä dokumentti sisältää kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujien sisältökuvaukset.

Lisätiedot

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Lämpimät kiitokset kaikille Vanhat-projektin

Lisätiedot

LAPSIPERHEEN PALV E L U O PA S

LAPSIPERHEEN PALV E L U O PA S EPILEPSIALIITON PERHEJAOSTO Perhetoiminta Liiton perhetoiminnan tavoitteena on antaa epilepsiaa sairastavien lasten ja nuorten vanhemmille tietoa ja tukea epilepsiaan liittyvissä kysymyksissä sekä tarjota

Lisätiedot

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN Kirkkonummen ikäihmisten palvelujen strategia ja kehittämissuunnitelma vuoteen 2012 2 Sitten kun en enää muista nimeäni, sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET

KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET Hyväksytty perusturvalautakunta 20.5.2015 72 Päivitetty Sijainti http://www.nokiankaupunki.fi/ palvelut/perusturva_ja_terveys/ vanhukset/kotihoito/ 1. NOKIALAISEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 0 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 Unto Ahvensalmi 8.3.2012 1 Sisällöstä (pääotsikot) KUNTALAISTEN YHTEYDENOTOISTA 2 NEUVONNAN,OHJAUKSEN JA TAVOITETTAVUUDEN

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

LASTENSUOJELU, TOIMEENTULOTUKI, VAMMAISPALVELUT JA OMAISHOIDON TUKI

LASTENSUOJELU, TOIMEENTULOTUKI, VAMMAISPALVELUT JA OMAISHOIDON TUKI LASTENSUOJELU, TOIMEENTULOTUKI, VAMMAISPALVELUT JA OMAISHOIDON TUKI Selvitys sosiaalivirastoa koskevista Helsingin hallinto-oikeuden ja korkeimman hallintooikeuden päätöksistä sekä laillisuusvalvojien

Lisätiedot