Helsinkiläisen sosiaalipalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsinkiläisen sosiaalipalvelut"

Transkriptio

1 Helsinkiläisen sosiaalipalvelut 1

2 Helsingin sosiaalivirasto järjestää Helsingin kaupungin sosiaalipalvelut. Sosiaalivirastossa palveluja on tuottamassa lasten päivähoito lapsiperheiden palvelut aikuisten palvelut vanhusten palvelut sekä hallinto- ja kehittämiskeskus. Palveluja on tarjolla lähes tuhannessa toimipisteessä eri puolilla kaupunkia mm. leikkipuistoissa, päiväkodeissa, perhekeskuksissa, perheneuvoloissa, sosiaaliasemilla, A-klinikoilla, kuntoutuskeskuksissa, vammaistyön yksiköissä, vanhusten sosiaali- ja lähityön yksiköissä ja palvelukeskuksissa sekä vanhustenkeskuksissa. Ruotsinkieliset helsinkiläiset voivat asioida omalla äidinkielellään ruotsinkielisten sosiaalipalvelujen yksikössä. 2

3 Sisällys Lasten päivähoito 5 Kunnallinen päivähoito 6 Päivähoito päiväkodissa 6 Perhepäivähoidon muodot 7 Esiopetus 7 Lapsiperheiden palvelut 9 Isyyden selvittäminen 9 Elatus-, huolto- ja tapaamissopimukset 10 Ottolapsineuvonta 10 Perhekeskukset 10 Perheneuvolat 11 Leikkipuistot 11 Lasten lomatoiminta 12 Nuorten päihdetyö 12 Sosiaalipäivystys 12 Aikuisten palvelut 15 Sosiaalinen ja taloudellinen tuki 15 Talous- ja velkaneuvonta 16 Työllistymisen tukeminen 16 Maahanmuuttajat 17 Vammaispalvelut 17 Päihdepalvelut 18 Asunnottomien palvelut 18 Vanhusten palvelut 21 Kotona asuvien vanhusten palvelut 21 Omaishoidon tuki 22 Päivätoiminta 22 Palvelu- ja virkistyskeskukset 23 Vanhusten asunnot, palveluasunnot ja vanhainkodit 23 Yhteystietoja 25 Koko kaupunkia palvelevat 25 Ruotsinkieliset sosiaalipalvelut 26 Sosiaaliasemat 26 Perhekeskukset 27 Perheneuvolat 28 Vanhusten palvelujen sosiaali- ja lähityön yksiköt 29 Vammaisten palvelujen sosiaalityön yksiköt 29 Palvelu- ja virkistyskeskukset 30 Internet-osoitteita 3

4 4

5 E Sosiaalivirasto turvaa lasten ja nuorten hyvän kasvun edellytykset. Lasten päivähoito Lasten päivähoitoa voivat saada alle kouluikäiset lapset ja erityisolosuhteista johtuen tarvittaessa myös sitä vanhemmat lapset. Vanhemmat voivat valita kunnallisen päivähoidon, yksityisen hoidon tuen tai alle 3-vuotiaalle lapselle kotihoidon tuen. Yksityisen hoidon tuki ja kotihoidon tuki haetaan Kansaneläkelaitokselta. Kunnallista päivähoitoa ovat päiväkotihoito, perhepäivähoito ja leikki- ja kerhotoiminta. Yksityisen päivähoidon muotoja ovat yksityinen päiväkotihoito, perhepäivähoito sekä yksityinen hoitaja omassa kodissa. Yksityiseen päiväkotiin ja perhepäivähoitoon haetaan ottamalla suoraan yhteyttä kyseiseen hoitopaikkaan. Lisätietoja saa yksityisen päivähoidon neuvonnasta puh tai osoitteesta Ruotsinkielinen päivähoito on keskitetty sosiaaliviraston ruotsinkielisiä palveluja tarjoavaan yksikköön. 5

6 Lasten päivähoito Kunnallinen päivähoito Lasten päivähoito tarjoaa perheille lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista tukevan toimintaympäristön. Varhaiskasvatus perustuu Helsingin ja päivähoidon toimipisteiden varhaiskasvatussuunnitelmiin. Lisäksi jokaiselle lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä vanhempien ja mahdollisuuksien mukaan lapsen kanssa. Siihen kirjataan lapsen varhaiskasvatuksen tavoitteet ja tarvittavat varhaiskasvatukselliset ja erityiset tukitoimet. Lapsen varhaiskasvatuksen toteutumista arvioidaan sovitusti. Päivähoitohakemuksen saa päivähoidon yksiköistä ja sosiaaliviraston internet-sivuilta osoitteesta Hakemus on jätettävä viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidon tarvetta siihen päivähoitopaikkaan, johon hoitopaikkaa ensisijaisesti haetaan. Vahvistus päivähoitopaikasta tulee kirjeitse kotiin noin kuukautta ennen päivähoidon toivottua alkamista. Kunnallisesta päivähoidosta peritään perheen tulojen mukainen maksu. Päivähoito päiväkodissa Päivähoitoa järjestetään arkisin kello Iltaisin, koko vuorokauden ja koko viikon auki olevia päiväkoteja on lapsille, jotka vanhempien työn tai opiskelun vuoksi tarvitsevat vuorohoitoa. Kotihoidossa oleville lapsille järjestetään kerhotoimintaa. Päiväkodin henkilöstön ja lasten määrän välinen suhde on säädetty asetuksella. 6

7 Perhepäivähoidon muodot Perhepäivähoidon toimintamuotoja ovat perhepäivähoito, kolmiperhehoito ja ryhmäperhepäivähoito. Kolmiperhehoito tapahtuu hoidossa olevien lasten kodeissa vuoroviikoin, jolloin vuorossa oleva perhe valmistaa ruoan etukäteen ja huolehtii kodin siisteydestä. Ryhmäperhepäivähoito hoitomuotona sijoittuu luonteeltaan kotona tapahtuvan perhepäivähoidon ja päiväkotihoidon välimaastoon. Hoitoympäristö on päiväkotia kodinomaisempi. Esiopetus Lasten päivähoito Päiväkodeissa järjestetään perusopetuslain mukaista maksutonta esiopetusta. Valtaosa helsinkiläisistä lapsista osallistuu esiopetukseen vuotta ennen oppivelvollisuuden alkua. Esiopetus tukee lasten yksilöllistä ja yhteisöllistä kehitystä, oppimista ja tervettä itsetuntoa ja antaa pohjan elinikäiselle oppimiselle. Jokaiselle lapselle laaditaan lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma yhdessä vanhempien ja lapsen kanssa. Päivähoidosta löytyy lisää tietoa osoitteesta 7

8 8

9 E Sosiaalivirasto turvaa lasten ja nuorten hyvän kasvun edellytykset ja vahvistaa aikuisten toimintakykyä ja vastuullisuutta. Lapsiperheiden palvelut Isyyden selvittäminen Lastenvalvojat hoitavat avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten isyyden selvitykset sosiaaliviraston perheoikeudellisten asioiden yksikössä. Avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen ja isän sukulaisuussuhde täytyy erikseen vahvistaa, myös silloin kun vanhemmat asuvat avoliitossa tai solmivat avioliiton lapsen syntymän jälkeen. Vasta isyyden vahvistamisen jälkeen lapsella on isänsä suhteen oikeus perintöön ja elatukseen, oikeus erilaisiin perhe- ja sosiaalivakuutusetuuksiin, tapaamisoikeus ja oikeus käyttää isän sukunimeä. Isyys voidaan vahvistaa isän vapaaehtoisella tunnustamisella tai lastenvalvoja voi äidin pyynnöstä hoitaa isyyden vahvistamista koskevan oikeudenkäynnin käräjäoikeudessa. Lasten- 9

10 Lapsiperheiden palvelut valvojalta saa isyyden selvittämisen yhteydessä tarvittaessa lähetteen maksuttomaan DNA-tutkimukseen. Neuvonta ma-pe klo 9-11, puh , ajanvaraus ma-pe klo 9-11, puh , Toinen linja 4 A. Elatus-, huolto- ja tapaamissopimukset Perheoikeudellisten asioiden yksikössä tehdään sopimuksia lasten huollosta, asumisesta, tapaamisoikeudesta ja elatuksesta. Viranhaltijan vahvistama sopimus on samalla tavalla täytäntöönpanokelpoinen kuin käräjäoikeuden päätös. Neuvonta ma-pe klo 9-11, puh , ajanvaraus ma-pe klo 10-11, puh /vaihde. Ottolapsineuvonta Perheoikeudellisten asioiden yksikkö hoitaa ottolapsineuvontaa ja kansainvälisiä ottolapsiasioita. Ottolapsineuvontaa annetaan niin ottolasta hakevalle kuin lapsensa ottolapseksi luovuttamista harkitsevalle. Neuvonta ma-pe klo 9-11, puh Perhekeskukset Perhekeskukset järjestävät perheille mm. leikkipuistotoimintaa, lapsiperheiden kotipalvelua, sosiaaliohjausta sekä lastensuojelun kuntouttavaa sosiaalija perhetyötä. Lastensuojelutyön tavoitteena on turvata lasten ja nuorten hyvä kasvu ja kehitys sekä tukea vanhempia kasvatustehtävässä. Lasta, nuorta ja perhettä pyritään ensisijaisesti auttamaan avohuollon keinoin; tarvittaessa voidaan lapselle järjestää sijaishuolto ul- 10

11 Lapsiperheiden palvelut kopuolisessa perheessä tai lastensuojelulaitoksessa. Nuorisokodeissa ja tukiasumisessa tuetaan nuoren itsenäistymistä, opiskelua ja siirtymistä työelämään. Perhekeskusten yhteystiedot ovat esitteen sivulla 27. Perheneuvolat Perheneuvolat toimivat alueellisesti etelä-läntisessä, itäisessä ja pohjoisessa alueyksikössä. Perheneuvoloissa annetaan asiantuntija-apua kasvatus- ja perheasioissa 0-17-vuotiaille lapsille, nuorille ja heidän perheilleen. Perheneuvolasta saa apua lapsen tai nuoren kehitykseen ja kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä, pulmallisissa perhetilanteissa sekä lasta tai perhettä kohdanneissa kriiseissä. Jokaisella alueella toimii myös vauvaperhetyöryhmä, joka tarjoaa apua vauvaperheille varhaisen vuorovaikutuksen ongelmissa sekä pari- ja perheterapiatyöryhmä, josta apua on saatavilla parisuhdeongelmiin. Lastenpsykiatrista erikoissairaanhoitoa annetaan HUS:n alaisuudessa toimivilla lastenpsykiatrisilla poliklinikoilla. Perheneuvoloiden yhteystiedot ovat sivulla 28. Leikkipuistot Leikkitoimintaa järjestetään kaupungin leikkipuistoissa. Pienille lapsille vanhempineen sekä koululaisille on tarjolla erilaisia toimintamahdollisuuksia. Ohjattua toimintaa on maanantaista perjantaihin. Koululaisille järjestetään avointa iltapäivätoimintaa ja luokkalaisilla sekä erityisoppilailla on mahdollisuus maksulliseen välipalaan. Lisätietoja osoitteesta 11

12 Lasten lomatoiminta Sosiaalivirastosta voi saada apua lapsen loman järjestämiseen. Lapsille, joilla ei muutoin ole mahdollisuutta virkistävään lomanviettoon, voidaan järjestää loma lomaperheessä ja myöntää maksutukea lasten leireihin. Toiminta on ympärivuotista. Kesälomien hakuaika on keväisin tarkemmin ilmoitettavana ajankohtana, tavallisimmin maaliskuussa. Lisätietoja tukiperhe- ja lomatoiminnasta saa puh / vaihde ja osoitteesta > Tukiperhe- ja lomatoiminta. Nuorten päihdetyö Nuorisoasemat palvelevat alle 24-vuotiaita nuoria, jotka ovat huolissaan omasta tai läheistensä päihteiden käytöstä tai muista riippuvuuksista. Palvelu on tarkoitettu myös nuorten vanhemmille ja muille läheisille. Nuorisoasemalle voi ottaa yhteyttä myös perhetilanteeseen, koulunkäyntiin ja yleensä nuorten elämään liittyvissä asioissa. Ennaltaehkäisevää nuorten ja lasten alueellista päihdetyötä tekee Klaari Helsinki, Sosiaalipäivystys Lapsiperheiden palvelut Arkisin klo välisenä aikana palvelevat oman asuinalueen sosiaaliasema, perhekeskus ja muut toimipaikat. Sosiaalipäivystyksen päivystysyksikkö antaa kiireellistä apua virka-ajan ulkopuolella. Sosiaalipäivystys vastaa numerossa joka päivä ympäri vuorokauden. Päivystykseen voi ottaa yhteyttä, kun tarvitsee kiireellistä tukea tai neuvontaa tai on huoli lähimmäisen hyvinvoinnista. 12

13 Lapsiperheiden palvelut Nuorisoyksikkö työskentelee rikoksilla ja päihteillä oirehtivien nuorten, heidän perheidensä, nuorten ryhmien ja eri viranomaistahojen kuten lastensuojelun kanssa. Yhteyden saa ma-pe klo 9-16 puh Sovitteluyksikkö tarjoaa vaihtoehdon rikosten ja riitojen aiheuttamien ristiriitatilanteiden selvittämiseksi ja ratkaisemiseksi. Sovittelu on kaikille osapuolille vapaaehtoista, puolueetonta, maksutonta ja luottamuksellista. Sovittelijoina toimivat tehtävään koulutetut vapaaehtoiset. Yhteydenotot ma-pe klo 9-16 puh Lapsiperheiden palveluista löytyy lisää tietoa osoitteesta > Perheiden palvelut 13

14 14

15 E Sosiaalivirasto vahvistaa aikuisten toimintakykyä ja vastuullisuutta. Aikuisten palvelut Sosiaalinen ja taloudellinen tuki Sosiaalisella ja taloudellisella tuella sosiaalivirasto tukee asiakkaittensa työhön kuntoutumista ja sekä talouden että elämän hallintaa. Palveluja tarjotaan neljän sosiaaliaseman (pohjoinen, läntinen, itäinen, eteläinen) toimipisteissä; yhteystiedot ovat sivulla 26. Taloudellinen tuki eli toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi tueksi taloudellisissa vaikeuksissa. Tukea haetaan sosiaaliasemalta, jossa neuvotaan tuen hakemisessa sekä työllistymiseen ja kuntoutumiseen liittyvissä asioissa. Toimeentulotuki on viimesijainen sosiaaliturvaetuus, ja siksi ennen sen myöntämistä selvitetään hakijan mahdollisuudet muihin etuuksiin. 15

16 Aikuisten palvelut Toimeentulotukihakijoiden tilanteet ovat erilaisia. Joskus riittää, että selvitetään taloudellinen tilanne ja laaditaan yhdessä suunnitelma sen korjaamiseksi. Usein on kuitenkin tarpeen, että sosiaalityöntekijä käy asiakkaan kanssa perusteellisesti läpi asiakkaan elämäntilanteen. Sosiaalityöntekijän tekemän alkukartoituksen jälkeen tilanteen korjaamisessa auttavat myös sosiaaliohjaajat ja etuuskäsittelijät. Talous- ja velkaneuvonta Talous- ja velkaneuvontayksikössä velkaneuvojat auttavat yksityishenkilön velkojen järjestelyssä ja antavat talousneuvontaa ylivelkaantumisen ehkäisemiseksi. Pienituloiset ja vähävaraiset helsinkiläiset voivat myös hakea sosiaalista tai opintososiaalista luottoa. Ajanvaraus ja neuvonta ma-pe 9-12 puh Työllistymisen tukeminen Helsingin työvoiman palvelukeskus Duurissa etsitään asiakkaan kanssa yhdessä työllistymisen vaihtoehtoja ja kootaan asiakkaan tarvitsemista palveluista hänelle sopiva kokonaisuus. Tavoitteena on, että asiakas löytää väylän työelämään, ammatillisen koulutukseen tai muuhun pitkäaikaiseen ratkaisuun. Palvelukeskuksessa asiakas saa samasta paikasta työhallinnon, sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen sekä Kansaneläkelaitoksen palveluja. Asuinalueen sosiaaliasema tai työvoimatoimisto neuvoo ja ohjaa asiakkaan työvoiman palvelukeskukseen. 16

17 Aikuisten palvelut Työhönkuntoutus palvelee työikäisiä helsinkiläisiä, joilla on heikomman työkyvyn vuoksi vaikeuksia työllistyä. Kuntoutumis- ja työllistämispalveluja järjestetään eri työtehtävissä työkeskuksissa, työpajoissa sekä kaupungin virastojen ja laitosten yhteydessä toimivissa ryhmissä. Tarvittaessa selvitetään myös eläkkeelle siirtymisen mahdollisuudet. Työhönkuntoutuksesta voi tiedustella puh , tai Maahanmuuttajat Maahanmuuttoyksikkö järjestää Helsinkiin pysyvästi asettuneille pakolaisille sekä heihin rinnastettaville maahanmuuttajille kotoutumista tukevia sosiaalipalveluja. Maahanmuuttoyksikön osoite on Dagmarinkatu 6, puh /vaihde. Vammaispalvelut Vammaisille henkilöille tarkoitettuja palveluja haetaan oman asuinalueen vammaistyön toimipisteestä. Vaikeavammaisille tarkoitettuja palveluja ovat asunnon muutostyöt, vaikeavammaisten palveluasuminen, kuljetuspalvelut, asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet sekä tulkkipalvelut kuulovammaisille, kuulo-näkövammaisille ja puhevammaisille. Vammainen henkilö voi saada avustusta henkilökohtaisen avustajan palkkaamiseen, päivätoimintapalveluihin tai tiettyihin vammaisuudesta johtuviin menoihin, jotka eivät ole terveyspalveluja. Kotona asumista tuetaan omaishoidon tuen avulla ja lapsiperheissä kotipalvelulla. Kehitysvammaisten erityishuolto sisältää kohdennettuja erityispalveluja kuten työhön 17

18 Aikuisten palvelut valmennusta, työtoimintaa, asumispalveluja, tilapäishoitoa, sekä laitos- ja perhehoitoa. Vammaisten henkilöiden sairaanhoito, lääkinnällinen kuntoutus ja aikuisikäisten vammaisten kotihoito kuuluvat terveydenhuollon palveluihin. Päihdepalvelut Jos oma tai läheisen päihteiden käyttö huolestuttaa, kannattaa kääntyä oman asuinalueen terveysaseman, A-klinikan tai nuorisoaseman puoleen. A-klinikat ja nuorisoasemat tarjoavat monipuolisia avohoitopalveluja päihde- ja peliriippuvuudesta kärsiville ja heidän läheisilleen. Tarkoituksenmukainen hoitotapa suunnitellaan yksilöllisesti asiakkaan elämäntilanteen mukaan. Mikäli avohoidon tukitoimet eivät riitä, järjestetään tarpeellinen laitoshoito. Yhteyden A-klinikalle tai nuorisoasemalle saa vaihteesta Lasten ja nuorten ehkäisevästä päihdetyöstä saa tietoa verkkosivuilta Aikuisille suunnatuista oma-apupalveluista ja vertaistukipalveluista saa tietoa osoitteesta > Omaapupalvelut. Asunnottomien palvelut Täysi-ikäiset helsinkiläiset yksinäiset asunnottomat ja asunnottomat lapsettomat pariskunnat saavat sosiaalipalvelunsa asunnottomien sosiaalipalvelut -yksiköstä. Palveluja ovat toimeentulotuki, päihdehuolto, vanhustenhuolto, päiväkeskustoiminta ja asunnottomien asumispalvelut. Yksikkö on Kallion 18

19 Aikuisten palvelut virastotalossa, Toinen linja 4 H. Perheellisten asunnottomien sosiaalipalvelut järjestää perhekeskukset ja sosiaaliasemat. Aikuisten palveluista löytyy lisää tietoa osoitteesta > Aikuisten palvelut 19

20 20

21 E Sosiaalivirasto varmistaa vanhoille ihmisille turvallisen ja arvokkaan elämän. Vanhusten palvelut Kotona asuvien vanhusten palvelut Vanhusten palvelujen tarkoituksena on turvata yli 65-vuotiaiden asiakkaiden kotona asuminen ja selviytyminen. Alueellisten sosiaali- ja lähityön yksiköiden sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat kartoittavat ikäihmisten palvelutarvetta, neuvovat, ohjaavat ja tukevat sekä selvittelevät asiakkaiden sosiaalisia ongelmatilanteita. Sosiaalityöntekijät käsittelevät asuntojen muutostöitä koskevat hakemukset (vaikeavammaisten hoidetaan vammaistyön puolella) sekä käynnistävät selvittelyn ja arvioinnin, kun ikäihminen ei enää apujen ja palvelujen tuellakaan selviä kotona. Sosiaali- ja lähityön yksiköiden sosiaaliohjaajat tukevat ja etsivät yhdessä asiakkaan kanssa ratkaisuja erilaisissa elämäntilanteissa. He tekevät mm. kotikäyntejä ja ohjaavat ryhmätoimintaa. He autta- 21

22 Vanhusten palvelut vat tarvittaessa vaikkapa etuuksien hakemisessa tai muistitutkimuksiin hakeutumisessa. Jokaisella 75 vuotta täyttäneellä kuntalaisella on lakisääteinen oikeus sosiaalipalvelujen tarpeen arviointiin. Arvioinnin tekee kotikäynnillä sosiaalityöntekijä ja kotihoidon työntekijä tarvittaessa yhdessä. Sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat tekevät ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä vuosittain 75 vuotta täyttäville ikäihmisille, jotka eivät säännöllisesti käytä sosiaali- ja terveyspalveluita. Vanhusten kotihoidosta (kotisairaanhoito ja kotipalvelu) tukimuotoineen vastaa Helsingin terveyskeskus, puh Omaishoidon tuki Vanhusta kotona hoitavalle voidaan maksaa omaishoidon tukea, jonka suuruus määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Hoitaja voi olla omainen, sukulainen tai muu läheinen. Omaishoidon tukeen kuuluvat myös hoitajan jaksamista tukevat palvelut. Lisätietoja hoitopalkkiosta ja muista palveluista saa omaishoidon tuen työntekijöiltä. Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tukeen liittyvissä asioissa otetaan yhteys vammaisten sosiaalityön toimipisteeseen. Omaishoidon toimintakeskukset tarjoavat omaishoitoperheille tietoa, taitoja, tukea ja toimintaa. Niiden kautta voi myös saada kotiin sijaisen määräajaksi, jolloin omaishoitaja voi virkistäytyä, hoitaa asioitaan tai levätä. Päivätoiminta Vanhusten päivätoiminta on ensisijaisesti muistisairaille ja omaishoidettaville tarkoitettua kuntouttavaa osavuorokautista hoitoa. Päivätoiminnalla tue- 22

23 Vanhusten palvelut taan vanhusten kotona selviytymistä. Päivätoiminta sisältää edestakaiset matkat kotoa päivätoimintayksikköön, ateriat sekä toiminnan. Ryhmät ovat suomen- tai ruotsinkielisiä. Päivätoimintaan hakeudutaan sosiaali- ja lähityön yksikön työntekijän kautta. Palvelu- ja virkistyskeskukset Palvelu- ja virkistyskeskukset tarjoavat eläkeläisille ja työttömille mahdollisuuden omasta hyvinvoinnistaan huolehtimiseen. Keskuksia on 12 ja niissä on monipuolista toimintaa ja palveluja kuten harrastus- ja opintopiirejä, liikuntaa, vertaistukiryhmiä ja neuvontapalveluja. Lisäksi kaikissa keskuksissa on kahvila ja ateriapalveluja. Vanhusten asunnot, palveluasunnot ja vanhainkodit Palvelutaloissa ja vanhainkodeissa hoidetaan vanhuksia, jotka tarvitsevat hoitoa ja huolenpitoa ympäri vuorokauden. Sosiaaliviraston sosiaali- ja lähityön yksiköiden työntekijät yhdessä terveyskeskuksen työntekijöiden kanssa ohjaavat ikäihmiset palveluasuntoihin sekä vanhainkoteihin joko lyhytaikaiselle hoitojaksolle tai pitkäaikaiseen asumiseen tai hoitoon. Tietoa hakeutumisesta vanhusten asuntoon, palvelutaloon tai vanhainkotiin saa sosiaali- ja lähityön yksikön sosiaalityöntekijältä. Tarkempaa tietoa vanhusten palveluista ja eri yksiköistä saa internetistä > Vanhusten palvelut. Yhteystietoja löytyy esitteen sivulla Vanhuspalveluista löytyy lisää tietoja osoitteesta > Vanhusten palvelut 23

24 Sosiaaliviraston organisaatio Sosiaalilautakunta Sosiaalijohtaja Vastuualueet Lapsi- ja perhejaosto Lasten päivähoito Ensimmäinen aikuispalvelujen muutoksenhakujaosto Toinen aikuispalvelujen muutoksenhakujaosto Ruotsinkielinen jaosto Vanhuspalvelujen muutoksenhakujaosto Lapsiperheiden palvelut Aikuisten palvelut Vanhusten palvelut Hallinto- ja kehittämiskeskus 24

25 Yhteystietoja Koko kaupunkia palvelevat Sosiaalipalvelujen neuvonta S-info arkisin klo Salomonkatu 21 B, puh Sosiaalipäivystys joka päivä 24 tuntia vuorokaudessa Säästöpankinranta 2 A 5. krs puh Perheoikeudelliset asiat Toinen linja 4 A 6. krs, - neuvonta ma-pe klo 9-11 puh isyysselvitykset puh ma-pe klo muu ajanvaraus ma-pe klo puh /vaihde Pari- ja perheterapia - Etelä - Läntinen toimipiste, Toinen linja 4, 8. krs puh ma-pe klo Itäinen toimipiste, Koulutanhua 2 A, 2. krs puh ma-pe klo Pohjoinen toimipiste, Suursuonlaita 1, 2. krs puh ma-pe klo Lasten lomatoiminta Toinen linja 4 A, 7. krs, puh /vaihde A-klinikat (eteläinen, läntinen, pohjoinen, itäinen) puh /vaihde Asunnottomien sosiaalipalvelut Toinen linja 4 H, neuvonta puh ma-pe klo Sosiaaliasiamies puhelinaika ma-to klo puh Henkilökohtaiseen käyntiin on varattava aika etukäteen. Talous- ja velkaneuvonta Ajanvaraus ja neuvonta ma-pe klo 9-12, Hämeentie 31 A, 4. krs, puh Maahanmuuttoyksikkö Dagmarinkatu 6 puhelinneuvonta ma-pe klo , puh , toimisto avoinna ma-pe klo

26 Yhteystietoja Maahanmuuttajien neuvontapiste avoinna ma-pe klo 9-15 Tallinnanaukio 1 A, puh Ruotsinkieliset sosiaalipalvelut (päivähoito, lapsiperheiden, aikuisten, vanhusten palvelut) Hämeentie 13, puh /vaihde. Ruotsinkielisistä sosiaalipalveluista voi kysyä neuvontanumerosta ma-pe klo Svensk socialservice (barndagvård, barn- och familjearbete, vuxenarbete, äldreomsorg), Tavastvägen 13, tel /växel, kundrådgivningen tfn Sosiaaliasemat Sosiaaliasemien neuvontanumerot vastaavat arkisin klo Eteläinen sosiaaliasema Kampin toimipiste Malminkatu 3 F, neuvonta puh Kallion toimipiste Toinen linja 4 A, 4. krs, neuvonta puh Asukas- ja kumppanuustalo Hanna Sturenkatu 1, faksi , puh /vaihde Asukas- ja kumppanuustalo Betania Perämiehenkatu 13, puh Itäinen sosiaaliasema Herttoniemen toimipiste Kettutie 8 E, neuvonta puh Itäkeskuksen toimipiste Kahvikuja 3 A, 6. krs, neuvonta puh Vuosaaren toimipiste Kahvikuja 3, neuvonta puh Myllypuron toimipiste Kivensilmänkuja 2, neuvonta puh Läntinen sosiaaliasema Haagan toimipiste Hopeatie 6, puh

27 Yhteystietoja Pohjoinen sosiaaliasema Malmin toimipiste Malmin virastotalo, Ala-Malmin tori 2 Neuvonta puh Maunulan toimipiste Suursuon virastotalon 1. krs, Suursuonlaita 1 Neuvonta puh Malmin toimintakeskus Kirkonkyläntie 2, puh Perhekeskukset Perhekeskusten lastensuojelun päivystysnumerot vastaavat arkisin klo , virka-ajan jälkeen sosiaalipäivystys puh Eteläinen perhekeskus Kampin toimipiste Malminkatu 3 F, 3. krs Lastensuojelun päivystys puh Kallion toimipiste Toinen linja 4 A, 5. krs Lastensuojelun päivystys puh Perhepaikka Hermanni Saarenkatu 2, puh Perhetalo Sahrami (maahanmuuttajille), Hakaniemenranta 14 B, puh Itäinen perhekeskus Herttoniemen Itäkeskuksen toimipiste Visbynkuja 2 A Lastensuojelun päivystys puh Kivikon toimipiste Kivikonkaari 21 Lastensuojelun päivystys puh Vuosaaren toimipiste Kahvikuja 3 A, 6. krs Lastensuojelun päivystys puh Itäinen perheryhmä Linnoituksentie 10 A 3, puh /vaihde Perhetalo Kajuutta Kaivonkatsojanpolku 4, puh

28 Yhteystietoja Läntinen perhekeskus Kaarelan toimipiste Hopeatie 6, 3. krs Lastensuojelun päivystys puh Lassilan toimipiste Kaupintie 11 A, 6. krs Lastensuojelun päivystys puh Läntinen perheryhmä Näyttelijäntie 15 A, puh /vaihde Pohjoinen perhekeskus Malmin toimipiste Ala-Malmin tori 2 Lastensuojelun päivystys puh Maunulan toimipiste Suursuonlaita 1, 2. krs Lastensuojelun päivystys puh Tapulin toimipiste Maatullinaukio 10 A, 2. krs Lastensuojelun päivystys puh Torpparinmäen perhetalo Näsinojankuja 2, puh Perheneuvolat Perheneuvoloiden ajanvaraus- ja neuvontanumerot vastaavat arkisin klo 11-12, vauvaperhetyön ajanvaraus on pääsääntöisesti arkisin klo Etelä läntinen alue Kallion ja Kampin toimipiste Säästöpankinranta 2 A, 4. krs puh /vaihde Laakson toimipiste Lääkärinkatu 8 C, puh Etelä Läntinen vauvaperhevastaanotto Lääkärinkatu 8 G, puh Itäinen alue Itäkeskuksen toimipiste Visbynkuja 2, puh

29 Yhteystietoja Laajasalon toimipiste Koulutanhua 2 A, 2. krs, puh Vuosaaren toimipiste Kahvikuja 3 B, 6. krs, puh Itäinen vauvaperhevastaanotto Mäenlaskijantie 4, puh /vaihde Pohjoinen alue Malmin toimipiste Malmin asematie 3 A, 2. krs, puh Maunulan toimipiste Suursuonlaita 1, 2. krs, puh Pohjoinen vauvaperhevastaanotto Suursuonlaita 1, 2. krs, puh Vanhusten palvelujen sosiaali- ja lähityön yksiköt Yksiköt puhelinvaihteen kautta, vanhuspalvelujen neuvonta Seniori-info puh ma-pe klo Eteläinen sosiaali- ja lähityön yksikkö Malminkatu 3 F, 4. krs Itäinen sosiaali- ja lähityön yksikkö Kivensilmänkuja 2 Läntinen sosiaali- ja lähityön yksikkö Kaupintie 11, 5. krs Pohjoinen sosiaali- ja lähityön yksikkö Suursuonlaita 1, 3. krs Vammaisten palvelujen sosiaalityön yksiköt Eteläinen sosiaalityön yksikkö Toinen linja 4 A, 3. krs neuvonta puh klo Itäinen sosiaalityön yksikkö Visbynkuja 2, neuvonta puh klo

30 Yhteystietoja Läntinen sosiaalityön yksikkö Haagan toimipiste, Hopeatie 6, 4. krs neuvonta puh klo Pohjoinen sosiaalityön yksikkö - Maunulan toimipiste, Suursuonlaita 1 neuvonta puh klo Malmin toimipiste, Ala-Malmin tori 2, 5. krs neuvonta puh klo 9-14 Palvelu- ja virkistyskeskukset Kamppi Salomonkatu 21 B, puh Kinapori Kinaporinkatu 9 A, puh Kontula Kotikonnuntie 14, puh Kustaankartano Kivalterintie 16, puh Munkkiniemi Laajalahdentie 30, puh Riistavuori Isonnevantie 28, puh Roihuvuori Punahilkantie 16, puh Saunabaari Metsäpurontie 25, puh Töölö Töölönkatu 33, puh (remontissa kevääseen 2010) Malmin virkistyskeskus Latokartanontie 9, puh Meilahden virkistyskeskus Heikinniementie 2, puh Pihlajasaaren virkistyskeskus Läntinen Pihlajasaari, puh

31 Internet-osoitteita Lapsille ja nuorille MLL Non Fighting Generation Pääkaupunkiseudun 4H-yhdistykset Nyyti ry. Kompassi Klaari YAD Young against drugs Aseman lapset ry. Nuorisoasiainkeskus Nuorten turvatalo nuortenturvatalot Nuorten kriisipiste Perheille Eroneuvo Lastensuojelun keskusliitto www. lastensuojelunkeskusliitto.fi Vapaaehtoistoiminta Helsingissä Pelastakaa Lapset Mannerheimin lastensuojeluliitto Folkhälsan Helsingin työttömät ry. Nettiturvakoti Helsingin ensikoti ry. Vanhuksille Seniori-info Eläkeläiset ry. SPR:n ystävätoiminta ystavaksi Vanhustyön keskusliitto Suomen vanhusten turvakotiyhdistys ry. Terveydeksi Helsingin terveyskeskus Kuntoutuksen edistämisyhdistys ry. Mielenterveysyhdistys Helmi Suomen mielenterveysseura Helsingin invalidien yhdistys ry. Kehitysvammatuki 57 ry. Väestöliitto Helsinkiläisen infopiste Päihdelinkki Apua info Päihdeasiamies Irti huumeista ry. 31

32 Sosiaalivirasto turvaa lasten ja nuorten hyvän kasvun edellytykset, vahvistaa aikuisten toimintakykyä ja vastuullisuutta ja varmistaa vanhoille ihmisille turvallisen ja arvokkaan elämän. Sosiaalivirasto edistää Helsingin kehittymistä sosiaalisesti tasapainoiseksi kaupungiksi yhdessä helsinkiläisten ja muiden toimijoiden kanssa siten, että heitteille ei jää kukaan. PL 7000, Helsingin kaupunki puh Sosiaalipalvelujen neuvonta S-info avoinna arkisin klo Salomonkatu 21 B puh Sosiaalipäivystys avoinna ympärivuorokauden joka päivä puh Valokuvat: Kuvatoimisto Kuvaario Oy / Kimmo von Lüders, Simo Vunneli, Nina Kaverinen, Hannes Victorzon ja Jarmo Fredriksson. Ulkoasu: Helena Kajander. Painotyö: Paintek Pihlajamäki,

MYYNTISOPIMUSTEN KORITUS LIITE 1

MYYNTISOPIMUSTEN KORITUS LIITE 1 MYYNTISOPIMUSTEN KORITUS 31.12.2014 LIITE 1 KORI 1 2017 KORI 2 2018 KORI 3 2019 KORI 4 2020 KORI 5 2021 KIPA 22 490,26 1 245 888,73 - - - RAVINTOLAT 72 918,00 58 491,00-1 551 707,00 - TURVA - - 482 926,56-57

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä Palveluseteli tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin Tietoa palvelusetelin käytöstä 1 Palveluseteli Palvelusetelin käyttö merkitsee uutta tapaa järjestää ja saada kaupungin palveluja. Helsingissä sosiaalivirastossa

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2016-17 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? Oletko kiinnostunut suorittamaan sosiaalialan käytäntötutkimus- tai harjoittelujakson

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUKAISET TYÖPAIKAT

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUKAISET TYÖPAIKAT SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUKAISET TYÖPAIKAT 5.11.2015 Perhe- ja sosiaalipalvelut Lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys Lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys, johto Kouluterveydenhuolto

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.12.2015 94 Voimaantulo 1.1.2016 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimintasääntö... 2 II LUKU...

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p Muistipalvelut Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu 12 13100 Hämeenlinna p. 044 726 7400 info@muistiaina.fi Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry tarjoaa Muistipalveluita Hämeenlinnan alueella asuville

Lisätiedot

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA Mustijoen perusturva Perusturvapalvelukeskus Perusturvajohtaja Perusturvan johtoryhmä Kehittämis- ja hallintopalvelut Terveydenhuoltopalvelut PALVELU- ALUEET Lasten,

Lisätiedot

Vammaistyö. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT. 3 Asumispalvelut. 4 Ryhmäkotien yhteystiedot. 5 Työ- ja päivätoiminta

Vammaistyö. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT. 3 Asumispalvelut. 4 Ryhmäkotien yhteystiedot. 5 Työ- ja päivätoiminta 1 2 Vammaistyö Salon kaupungin vammaistyöhön kuuluvat kehitysvammaisten palvelut, vammaispalvelulain mukaiset palvelut sekä alle 65 -vuotiaiden omaishoidon tuki. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT Mielenterveys ja päihde SAStyöryhmä Puheenjohtaja 0400 447 633 Terveyskeskus Päivystysajanvaraus ma su 8 22 (06) 2413 3200 Terveyskeskus Ei kiireellinen ajanvaraus ma pe

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut JOENSUU Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiaaat

Lisätiedot

Hankintaraja. Talous- ja tukipalvelut Henkilöstö- ja kehittämispalvelut Tietohallinto- ja viestintäpalvelut. 2. Huonetilojen vuokralle ottaminen

Hankintaraja. Talous- ja tukipalvelut Henkilöstö- ja kehittämispalvelut Tietohallinto- ja viestintäpalvelut. 2. Huonetilojen vuokralle ottaminen Sosiaali- ja terveysviraston hankintavaltuudet vuonna 2013 1. Tukipalveluhankinnat Helsingin kaupungin virastolta tai liikelaitokselta tai Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä Virasto

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Tampereen seudun ammattiopisto sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Liite Naytto 24.11.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Kaikille pakolliset tutkinnon osat Osaamisala Valinnainen tutkinnon osa Tutkintonimike Hyvinvointi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Lisätiedot

SKH:n tuki ikääntyneille päihdeongelmaisille

SKH:n tuki ikääntyneille päihdeongelmaisille SKH:n tuki ikääntyneille päihdeongelmaisille Merja Etholén-Rönnberg Sairaala-, kuntoutus- ja hoivaosasto Idän palvelualueen johtaja 22.1.2014 Vanhusneuvosto Strategiset/tärkeät linjaukset päihdepalvelujen

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lastensuojelun perusta Vanhemmat ovat ensisijaisesti vastuussa lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua yhteiskunnalta.

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen toimialan 2.2.2 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 28.12.2015 Voimaan 1.1.2016

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Liite nro 1 Pela 13.1.2009 1 (9) Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Perusturvan tilaajaorganisaatio Viranhaltija viranomaistehtävä Tilaajajohtaja -

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUKAISET TYÖPAIKAT. Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUKAISET TYÖPAIKAT. Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUKAISET TYÖPAIKAT Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut SELVITYS, ARVIOINTI JA SIJOITUS Selvitys, arviointi ja sijoitus toimisto (koko henkilökunta)

Lisätiedot

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT HYVÄN ARJEN TUKENA Rovaniemen kaupungin vammaispalvelut edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Autamme asiakkaitamme ylläpitämään toimintakykyään

Lisätiedot

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori 19.4.2016 29.4.2016 Mikä on kunnan tehtävä? Kuntalaki (410/2015) 1 Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 Sisällys 1 Nettokustannukset... 2 2 Suoritteet... 7 3 Yksikköhinnat... 10 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat... 11 4.1 Masku... 11 4.2

Lisätiedot

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS 1.9.2016 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN PERHEKESKUSMALLI Visio: Perhekeskustoimintaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Päätös Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Päätös Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle. Helsingin kaupunki Esityslista 17/2012 1 (5) historia 23.04.2012 423 Pöydälle 23.04.2012 päätti panna asian pöydälle. kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Ammatti Osoite Postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kotikunta Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot Hakijan kotitaloudessa asuvien

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalvelut Graafinen ohjeisto Päiväkotihoito Kemin päiväkodit tarjoavat lapsiperheille yksilöllistä, korkeatasoista ja monipuolista varhaiskasvatusta. Toiminta on sekä tavoitteellista, että

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

euroa 3. Huonetilojen vuokralle ottaminen euroa

euroa 3. Huonetilojen vuokralle ottaminen euroa HELSINGIN KAUPUNKI VIRANHALTIJAN 1 (9) Viranhaltijan hankintavaltuudet VIRASTOTASOISET Virastopäällikkö 1. Tukipalveluhankinnat Helsingin kaupungin virastolta tai liikelaitokselta tai Helsingin ja Uudenmaan

Lisätiedot

Perusturvan palvelualue: Sosiaalipalvelut. Yleiskuvaus. Luku A; Nykyiset toimintamallit ja palveluhaasteet

Perusturvan palvelualue: Sosiaalipalvelut. Yleiskuvaus. Luku A; Nykyiset toimintamallit ja palveluhaasteet 20.10.2010 / 15.4.2011 Perusturvan palvelualue: Sosiaalipalvelut Yleiskuvaus Kuopion palvelurakenneuudistuksessa perusturvan palvelualue sisältää kolme avainprosessitasoa: vanhus- ja vammaispalvelut, lapsiperhepalvelut

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen toiminnan tilastoja vuonna 2015

Sosiaaliasiamiehen toiminnan tilastoja vuonna 2015 Sosiaaliasiamiehen toiminnan tilastoja vuonna 215 Palvelun tuottaja 213 214 215 Kunnan palvelu 541 423 452 Kuntayhtymän sosiaalipalvelu 3 3 Yksityinen kunnan ostopalveluna 2 28 22 Yksityinen sosiaalipalvelu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 11.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.2.2014 Kehitysvammaisten erityishuollon palveluista perittävät maksut: 1. Pitkäaikainen hoito ja asuminen: Pitkäaikaisesta

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto

JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto 31.1.2017 10.1.2017 Toimeentulotuki Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi tueksi auttamaan yli pahimpien talousvaikeuksien.

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja. Vanhus- ja vammaispalvelujen vastuualue vastaa - seuraavien sosiaalihuoltolain 17. :ssä tarkoitettujen palvelujen järjestämisestä vanhuksille ja vammaisille: omaishoidon tuki, kotipalvelut, sosiaalityö,

Lisätiedot

Talousarvion 2016 oheismateriaali

Talousarvion 2016 oheismateriaali Talousarvion 2016 oheismateriaali Lasten, nuorten ja TP 2014 TA 2015 TA 2016 josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Yhteiset toiminnot Asukasluku 379490,82 38003 9,99 426949

Lisätiedot

Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012

Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012 Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012 Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto Mikko Mehtonen Erityisasiantuntija Kuntaliitto - kuntatalous Muut toimintatiedot (taulukko 51) Tukiopetustuntien

Lisätiedot

NÄIN HAEN KUNNALLISTA VARHAISKASVATUSPAIKKAA

NÄIN HAEN KUNNALLISTA VARHAISKASVATUSPAIKKAA NÄIN HAEN KUNNALLISTA VARHAISKASVATUSPAIKKAA (päivitetty 16.3.2016) KUNNALLISEN VARHAISKASVATUKSEN VAIHTOEHDOT Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla on vanhempainrahakauden päätyttyä mahdollisuus valita

Lisätiedot

Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Helena Ylävaara

Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Helena Ylävaara Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut Helena Ylävaara Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17 -vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 Kainuu Koko maa Kajaani

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Kyh Kyh liite 3 Kyh Kyh liite 1

Kyh Kyh liite 3 Kyh Kyh liite 1 Kyh 20.1.209 6 Kyh liite 3 Kyh 21.9.2010 94 Kyh liite 1 2 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ANTAMISESTA JA JÄRJESTÄMISESTÄ PÄÄT- TÄMINEN JA RATKAISUVALTA YKSILÖASIOISSA Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

Miten väestön terveyseroja voidaan kaventaa palvelujen kohdentamisen näkökulmasta? Esimerkkejä keinoista vaikuttaa terveyseroihin

Miten väestön terveyseroja voidaan kaventaa palvelujen kohdentamisen näkökulmasta? Esimerkkejä keinoista vaikuttaa terveyseroihin Miten väestön terveyseroja voidaan kaventaa palvelujen kohdentamisen näkökulmasta? Esimerkkejä keinoista vaikuttaa terveyseroihin Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Maria Närhinen, Mikkelin kaupunki 30.10.2008

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomessa

Lastensuojelu Suomessa Lastensuojelu Suomessa 16.6.2010 Lastensuojelu 2008 Lastensuojelun sosiaalityön asiakkaana ja avohuollollisten tukitoimien piirissä oli yhteensä yli 67 000 lasta ja nuorta vuonna 2008. Suomessa ei tilastoida,

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

Helsingin kaupungin vanhusten palvelujen vastuualueen Omaishoidon kärkihanke Merja Etholén-Rönnberg, sosiaali- ja lähityön päällikkö

Helsingin kaupungin vanhusten palvelujen vastuualueen Omaishoidon kärkihanke Merja Etholén-Rönnberg, sosiaali- ja lähityön päällikkö Helsingin kaupungin vanhusten palvelujen vastuualueen Omaishoidon kärkihanke 2012 9.3.2012 Merja Etholén-Rönnberg, sosiaali- ja lähityön päällikkö Omaishoidon toimintaedellytysten parantaminen Omannäköinen

Lisätiedot

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT KESÄKUU 2006 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 2 HAKEMISTO A sivu Apuvälineet 3 F Fysioterapia 3 H Hoitotarvikkeet 3 K Kotihoidon

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

Kysely kuntien tehtävien vähentämisestä

Kysely kuntien tehtävien vähentämisestä Kysely kuntien tehtävien vähentämisestä Dnro 32/83/2013 Mitä kuntaa tai muuta organisaatiota edustatte? * Missä asemassa toimitte? * Kunnan-/kaupunginvaltuutettu Kunnan-/kaupungin muu luottamushenkilö

Lisätiedot

Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke. Työaika 50 %

Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke. Työaika 50 % Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke Ajalla 1.10.13-31.5.2014 Inarin kunnan kehittäjätyöntekijänä terveydenhoitaja Anneli Pekkala Työaika 50 % Lähtökohta: Inarin kunnan hyvinvointia ja terveyttä edistävät

Lisätiedot

Nuoria perheitä tukevat palvelut Jyväskylässä ja Äänekoskella. Työelämälähtöinen kehittäminen / Emmi Le

Nuoria perheitä tukevat palvelut Jyväskylässä ja Äänekoskella. Työelämälähtöinen kehittäminen / Emmi Le Nuoria perheitä tukevat palvelut Jyväskylässä ja Äänekoskella Työelämälähtöinen kehittäminen / Emmi Le Perheille kohdennetuilla palveluilla tuetaan vanhempia tai muita huoltajia turvaamaan lasten hyvinvointi

Lisätiedot

SISUKAS VERKOSTOYHTEISTYÖ. prosessit ja vastuualueet SISUKAS-PROJEKTI 2015

SISUKAS VERKOSTOYHTEISTYÖ. prosessit ja vastuualueet SISUKAS-PROJEKTI 2015 SISUKAS VERKOSTOYHTEISTYÖ prosessit ja vastuualueet 2015 SISUKAS-PROJEKTI 2015 Lukijalle Sijoitettujen lasten elämään liittyy usein monia menetyksiä, muutoksia, vaihtuvia aikuisia ja kehityksen riskejä.

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA Omenamäen palvelukeskus Tulliportinkatu 4 06100 Porvoo Puh 040 676 1414 www.porvoo.fi/ruori Ikäihmisten palveluohjaus yhdessä paikassa! Tervetuloa! TAUSTALLA VANHUSPALVELULAKI

Lisätiedot

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön avulla.

Lisätiedot

TUKEA YKSILÖLLISEEN ELÄMÄÄN

TUKEA YKSILÖLLISEEN ELÄMÄÄN TUKEA YKSILÖLLISEEN ELÄMÄÄN Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo on sosiaalihuollon erityispalvelujen asiakaslähtöinen osaaja, tuottaja ja kehittäjä. Eskoo on erikoistunut vammaispalveluihin ja lastensuojeluun.

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 21.4.2015 45 Korvaa 18.6.2013 80 vahvistetun delegointisäännön Keuruun kaupunki 2 Perusturvalautakunnan toimialan delegointi / lastensuojelun

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1 (6) Sisältö 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut... 3 2 Kuljetuspalvelu... 3 3 Asuminen... 4 3.1 Pysyvä asuminen... 4 3.2 Vaikeavammaisen tilapäinen asuminen (esim. asumisharjoittelu

Lisätiedot

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET perusturvaltk 17.3.2015 LIITE 2. PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET 1 SÄÄDÖKSET 1.1 Ohjaava lainsäädäntö - Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidontuesta (937/2005). -

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

Sivu 1/5 OMAISHOIDON HOITO- JA PALVELUSUUNNITELMA Päivämäärä Hoidettavan nimi Ulla Ahkera Hoidettavan henkilötunnus 111111-1111 Hoidettavan osoite Ahertajantie 6 912121 Kuusioja Hoidettavan puhelinnumero

Lisätiedot

Postinumero ja paikka:

Postinumero ja paikka: Nurmijärven kunta Vammaispalvelut Keskustie 2 A, 01900 Nurmijärvi VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU- HAKEMUS 1 (6) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Osoite: Puhelin

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 1 Sisällys TUOTTEISTUKSEN LÄHTÖKOHDAT... 3 HALLINNON KUSTANNUSTEN

Lisätiedot

Palvelut uudistuvat. Sosiaali- ja terveysviraston tiedotustilaisuus

Palvelut uudistuvat. Sosiaali- ja terveysviraston tiedotustilaisuus Palvelut uudistuvat Sosiaali- ja terveysviraston tiedotustilaisuus 29.8.2014 Palvelut vuonna 2030 1. Tilaisuuden avaus Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Maija Anttila 2. Uudistuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

1. Ratkaista toimialallaan kaupungille kuuluvat asiat, ellei niitä ole tällä johtosäännöllä määrätty sen alaisen viranhaltijan ratkaistavaksi.

1. Ratkaista toimialallaan kaupungille kuuluvat asiat, ellei niitä ole tällä johtosäännöllä määrätty sen alaisen viranhaltijan ratkaistavaksi. HEINOLAN KAUPUNKI KUNNALLINEN III/PER SÄÄNTÖKOKOELMA Sosiaali- ja terveystoimi Kaupunginvaltuuston 17.11.2008 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 9.2.2009 hyväksymä muutos Kaupunginvaltuuston 11.5.2009 hyväksymä

Lisätiedot

Yhdenmukaiset arkistopalvelut koko sosiaali- ja terveydenhuoltoon

Yhdenmukaiset arkistopalvelut koko sosiaali- ja terveydenhuoltoon Yhdenmukaiset arkistopalvelut koko sosiaali- ja terveydenhuoltoon Atk-päivät 25.5.2016 Lahti Sanna Hämäläinen, erityisasiantuntija Käytössä olevat asiakas- ja potilastietojärjestelmät Päijät-Hämeessä Erikoissairaanhoito

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla

GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla Ensimmäisen kehittämiskauden tuloksia 2014-2016 1 Unelma hyvinvoivasta ikäihmisestä 2 Yhdessä jakaen ikäihmisen hyväksi! 3 Mikä on GeroMetro?

Lisätiedot

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja Soili Partanen HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT PALVELUT palvelupäällikkö Kirsi Oksanen PALVELUOHJAUS RUORI Ateriapalvelu

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö

Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö Tampereen yliopisto 28.4.2016 Sosiaaliohjaajat Sanna Mäkipää ja Johanna Männikkö 28.4.2016 Toimeentulotuki Sosiaalipalvelut Kaupungin sosiaalipalvelut tukevat

Lisätiedot

Maaningan sosiaali- ja terveyspalvelut vuonna 2013

Maaningan sosiaali- ja terveyspalvelut vuonna 2013 Maaningan sosiaai- ja terveyspaveut vuonna 2013 YLEISTÄ PALVELUISTA 1/2 Kuopio järjestää Maaningan sosiaai- ja terveyspaveut vuoden 2013 austa ähtien Kuopion termit: perusturvan ja terveydenhuoon paveut

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! MLL:n Uudenmaan piiri Asemapäällikönkatu 12 C 00520 Helsinki Tel. +358 44 0470 407 uudenmaan.piiri@mll.fi uudenmaanpiiri.mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin

Lisätiedot

omaishoidon tueksi Omaishoitajan vapaan järjestämisen haasteita, näkökulmia Omaishoito perhehoito

omaishoidon tueksi Omaishoitajan vapaan järjestämisen haasteita, näkökulmia Omaishoito perhehoito Perhehoito Lapissa uusia mahdollisuuksia omaishoidon tueksi Sirkka Nissi Onnela, aluevastaava, Omaishoitajat ja Läheiset liitto Omaishoitajan vapaan järjestämisen haasteita, näkökulmia Omaishoito perhehoito

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

Koululaisten iltapäivätoiminta

Koululaisten iltapäivätoiminta Koululaisten iltapäivätoiminta Lukuvuosi 2014 2015 Huolenpitoa ja kavereita Turvallinen iltapäivä koulupäivän jälkeen Helsingissä järjestetään 1. 2.-luokkalaisille ja erityisen tuen oppilaille iltapäivätoimintaa

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta 10.2.2011 Markku Tervahauta palvelualuejohtaja Kuopion kaupunki ASIAKASVOLYYMI Potentiaaliset asiakkaat (yritykset,

Lisätiedot

Omaishoidontuki Espoossa yli 50 -vuotiaat Suur-Leppävaaran asukasfoorumin senioritreffit

Omaishoidontuki Espoossa yli 50 -vuotiaat Suur-Leppävaaran asukasfoorumin senioritreffit Omaishoidontuki Espoossa yli 50 -vuotiaat 15.10.2014 Suur-Leppävaaran asukasfoorumin senioritreffit Omaishoidon tuen palveluohjaus ja päätöksenteko Espoossa Perhe- ja sosiaalipalveluiden tulosyksikön vammaisten

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVAPALVELUT

HOITO- JA HOIVAPALVELUT Hoito- ja hoivapalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT IKÄIHMISTEN OMAISHOITO Myöntämisperusteet Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä PL 4 (Meijerikatu 2) 74101 Iisalmi Puhelinvaihde (017) 272

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009 Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009 Vammaispalvelulakiin tulee muutoksia 1.9.2009. Lakiin on lisätty säädökset vaikeavammaisille henkilöille järjestettävästä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvirasto omaishoitokysely. Sosiaali- ja terveysvirasto omaishoitokysely 220104274

Sosiaali- ja terveysvirasto omaishoitokysely. Sosiaali- ja terveysvirasto omaishoitokysely 220104274 Sosiaali- ja terveysvirasto omaishoitokysely Vastaajien prosenttiosuudet palvelualueittain Etelän palvelualue 23 Lännen palvelualue 15 Pohjoisen palvelualue 26 Idän palvelualue 29 Sve (ruotsinkieliset)

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

Terveys- ja päihdepalvelut

Terveys- ja päihdepalvelut SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUKAISET TYÖPAIKAT Terveys- ja päihdepalvelut Terveysasemat ja sisätautien poliklinikka Etelän terveysasemat - Kallion terveysaseman avoterveydenhuolto

Lisätiedot

Perusturvan palveluverkkoselvitys 2016

Perusturvan palveluverkkoselvitys 2016 Perusturvan palveluverkkoselvitys 2016 Perusturvalautakunnan 28.1.2016 päätös Perusturvan palvelut Suurin osa perusturvan toimialan eli sosiaali- ja terveyden huollon palveluista ovat lakisääteisiä. Palvelut

Lisätiedot

Yhdistyksen tuki omaishoitajille

Yhdistyksen tuki omaishoitajille Salon seudun omaiset ja läheiset ry Yhdistyksen tuki omaishoitajille Omaishoitajien laki-ilta 26.2.2013 Kaupungintalo, Valtuustosali Seija Hyvärinen Toiminnan tavoitteet 1 Toiminnalla edistetään kotona

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäväalueena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan kuuluvien lakien mukaiset tehtävät.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäväalueena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan kuuluvien lakien mukaiset tehtävät. SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä, muutokset kv 21.1.2015, voimaan 1.2.2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 1. Toiminta-ajatus Lempäälän sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminta-ajatuksena

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS 1 Sisällys 1 Lapsiperheiden kotipalvelun ja kriteerien tarkoitus... 3 2 Lapsiperheiden kotipalvelun lainsäädännöllinen perusta... 3 3 Lapsiperheiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (6) 204 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kuntouttavaa hoitotyötä koskevasta aloitteesta HEL 2013-005935 T 00 00 03 Päätös päätti antaa

Lisätiedot