Koonnut Lastensuojelun Keskusliitto YTRY - Pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten vanhempainyhdistysten yhteistyöryhmä Vertaistukityöryhmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koonnut Lastensuojelun Keskusliitto YTRY - Pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten vanhempainyhdistysten yhteistyöryhmä Vertaistukityöryhmä"

Transkriptio

1 VERTAISTUKI BIBLIOGRAFIA Koonnut Lastensuojelun Keskusliitto YTRY - Pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten vanhempainyhdistysten yhteistyöryhmä Vertaistukityöryhmä Sisällys 1. Kirjallisuutta ja artikkeleita oma-aputoiminnasta ja vertaisryhmistä Kokemuksia tukihenkilötoiminnasta Vertaistukioppaat ja työkirjat Tarinoita selviytymisestä Vertaiskoulutuksen oheiskirjallisuutta Vapaaehtoistoiminta Linkkejä...9

2 1. Kirjallisuutta ja artikkeleita oma-aputoiminnasta ja vertaisryhmistä Alanko, Rea & Tella, Marjo (1999): "Huolta, huolta, huolta, toisaalta onpa taas hauska mennä ryhmään." Ryhmänvetäjän rooli Mieli Maasta - oma-apuryhmässä. Opinnäytetyö. Helsingin Ammattikorkeakoulu. Hauru, Susanna (1998): Psych Central - Vuorovaikutus ja sen ongelmat internetissä toimivassa vertaistuki-keskusteluryhmässä. Opinnäytetyö. Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu. Huttunen, Riitta-Leena (toim.) (1998): Oma apu paras apu?: aikuiset kehitysvammaiset pie n- ryhmissä. Jyväskylän yliopisto. Ilmonen, Tuisku (1994): Siivekäs Sillanrakentaja. Järvinen, R. (1998): Äitien kokemuksia lastenneuvoloiden vanhempainryhmistä, Ryhmästä tukea arjessa selviämiseen. Pro gradu-tutkielma. Tampereen yliopisto. Kakkinen, P.; Karjalainen, M.; Kärkkäinen, M. & Mönttinen, V. (2000): Oma-apuryhmä nuorten aikuisten mielenterveyskuntoutujien tukena. Opinnäytetyö. Pohjois-Savon Ammattikorkeakoulu. Kanerva, V. (1997): Oma-apuryhmässä puhutaan, halataan ja harrastetaan. Käsi Kädessä 7-8/1997. Kaukola, Jukka (2000): Kohti täyttä elämää: tutkimus kehitysvammaisista ihmisistä oman asiansa ajajina. Tampere: Kehitysvammaisten tukiliitto. Koskinen, Katri & Tynkkynen, Auli (2001): Sukella Syvemmälle vammaisten naisten vertaisryhmässä. Invalidiliiton julkaisuja O.9., Kuosmanen, Heli (2001): Vertaisryhmän merkitys Fisherin eroseminaarissa: kyselytutkimus eroseminaariin osallistuvien kokemuksista vertaisryhmästä ja Fisherin eroseminaarin toimintamallista eroon sopeutumisessa. Opinnäytetyö. Kuopion yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos. Kärkkäinen Katri. (2001): Tukea ja voimaa nettiyhteisöstä: Tutkimus vammaisperheiden omaaputoiminnasta. Helsinki: Helsingin yliopisto. Kärkkäinen T. & Nylund M. (1995) : Oma-apuprojektit Suomessa - kokemuksia käynnistämisestä. Areena 4/95, 11. Laiho, E. (1997): Vertaistukea vammaisten lasten vanhemmille. Pro gradu-tutkielma. Jyväskylän yliopiston erityispedagogiikan laitos. Laitinen, Auli & Majuri-Naappi, Auli (2002): Pidettäisiin sitä liekkiä yllä. Vammaisten naisten kokemuksia vertaisryhmätoiminnasta. Opinnäytetyö. Jyväskylän ammattikorkeakoulu sosiaalialan koulutusohjelma. Lappalainen, Suvi (2001): Vertaistukiryhmän merkitys aikuisen oppimiselle. Pro gradututkielma. Helsingin Yliopisto, aikuiskasvatustiede. Leander, T. (2000): Yhteiset kokemukset yhdistävät sisarustyöryhmää. Tukiviesti 7/2000. Muurinaho, Jyrki (2000): Apua oma-apuryhmistä. Tutkimus Mielenterveyden Keskusliiton oma-apuryhmistä ja niiden vaikutuksista mielenterveyskuntoutujien psyykkiseen hyvinvointiin. Psykologian pro gradu-tutkielma. Tampereen yliopisto. Mielenterveyden Keskusliitto.

3 Muurinaho, Jyrki (1995): Oma-apuryhmät -apua ahdistukseen? Haastattelu- ja kyselytutkimus Mielenterveyden Keskusliiton oma-apuryhmistä. Jyväskylän Yliopiston psykologian laitos. Mielenterveyden Keskusliitto. Nuikki, Ari (1997): Mieli maasta oma-apuryhmässä. Päättötyö. Helsingin sairaanhoito-opisto. Nylund, Marianne (1993): Ammattityöntekijöiden rooli oma-apuryhmissä. Kokemuksia Tanskan oma-apuryhmäkokouksesta. Kuntoutus 4/1993, 58. Nylund, Marianne (1995): Oma-apuryhmät terveyspolitiikan edistäjinä -Vanhempainryhmän toiminta lastensairaalassa. Areena 2/95. Nylund, Marianne (1997): Oma-apuryhmätkö ratkaisu sosiaalisiin ongelmiin? Teoksessa: Simpura & Väärälä (toim.): Yläpolitiikkaa vai alapolitiikkaa? Ehkäisevä sosiaali- ja terveyspolitiikka etsii suuntiaan. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 1997:25, s Nylund, Marianne (2000): Varieties of mutual support and voluntary action: a study of Finnish self-help groups and volunteers. Finnish Federation for Social Welfare and Health. Nylund, Marianne (1998): Ratkovatko oma-apuryhmät henkilökohtaisia vai sosiaalisia ongelmia? Sosiaali- ja terveysviesti 4/1998, s Raippa, R. (1998): Oma-apuryhmistä ystäviä, ei neuvojia. Käsi Kädessä 7-8/1998. Riessman, F. & Carroll, D. (1995): Redefining Self-help. Policy an Practice. San Francisco: Josey-Bass Publishers. Riikonen, Kirsi (1995): Millaista apua oma-apuryhmissä arvostetaan? Auttavien kokemusten ja tekijöiden arvostus mielenterveyskuntoutujien oma-apuryhmissä. Mielenterveyden Keskusliitto. Julkaisematon tutkimus. Rinta, Katariina & Tuomela, Sirpa (2000): "Tää on henkireikä ja pelastus". Oma-apuryhmän merkitys masentuneen henkilön kuntoutuksessa. Opinnäytetyö. Vaasan Ammattikorkeakoulu. Rousu, Annika (2001): Sosiaalisen tuen kokemukset depressiota sairastavien omaapuryhmässä: teemahaastattelututkimus oma-apuryhmän sosiaalisesta tuesta Kuopiossa. Opinnäyte. Kuopion yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos. Rämö, Tuija (1999): Vertaistukea oma-apuryhmästä: kaksi kehitysvammaisten lasten ja nuorten vanhempienryhmää esimerkkeinä. Helsingin yliopisto. Salovaara, I. (1997): Lea oppi seikkailemaan nuorten oma-apuryhmässä. Käsi Kädessä 7-8/1997. Salovaara, I. (1997): Vertaistyöntekijöitä koulutetaan Turussa. Käsi Kädessä 7-8/1997. Vuorinen, Marja (2002): Meidän ryhmä - hyvä juttu. Kokemuksia ja tuloksia oma -aputoiminnasta. Mielenterveyden Keskusliitto ry.

4 2. Kokemuksia tukihenkilötoiminnasta Kettunen, Kati & Romunen, Sari (toim.) (1999): Valoa verkkoon -projekti. Väliraportti. Nyyti ry, raportteja ja julkaisuja, kevät Helsinki: ScanSeri oy. Malinen, Anu & Nieminen, Kati (2000): Vertaistuki voimavarana kartoitus Invalidiliiton tukiperhetoiminnasta. Tutkintotyö. Lahden ammattikorkeakoulu, sosiaalialan koulutusohjelma. Munuais- ja siirtopotilaiden liitto ry. (1997): Tukihenkilötoiminta. Mustonen, Niina (toim.) (2000): Valoa verkkoon -projektin loppuraportti. Nyyti ry, raportteja ja julkaisuja Vantaa: Tummavuoren kirjapaino oy. Nyman, Esa (1996): Tukihenkilötoiminta - tie elämänlaatuun. Kehitysvammaisten tukiliitto. Tampere. Rinne, Riitta (1989): Tukihenkilökoulutuksen koetut vaikutukset ja koulutuksen merkitys tukihenkilötoiminnassa. Helsingin yliopisto. Siren, Leena (1994): Tiedä tukihenkilötoiminnasta. Tietoa syöpäpotilaiden tukihenkilötoiminnasta. Suomen syöpäpotilaat. Virtanen, Heli & Väänänen, Sanna (1997): Kehitysvammaisten tukihenkilötoiminta Uudenmaan erityishuoltopiirissä. Uudenmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymä. Mäntsälä. 3. Vertaistukioppaat ja -työkirjat Antila, T.; Keränen, T. & Torkkeli, M. (2000): Omassa porukassa. Opas vanhemmille suunnatun vertaisryhmän käynnistämiseen. Mannerheimin Lastensuojeluliitto. Auvinen, Anja (2000): Omin ehdoin. Naisten oma-apuryhmien opas. Kansalaisareena ry. Fadjukoff, Päivi (1993): Opas tukihenkilölle vammaisen aikuisen monimuoto-opiskelun ohjaamiseen. Aikuiskoulutus ja vammaisuus-projekti. Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskus. Heikkinen, Jorma (1996): Oma-apu paras apu: kirja jäsentyneen oma-apuryhmän jäsenille. Suomen psykonomiopisto. Turku. Hill, K. (1987): Helping you helps me: A quide for self-help groups. Canadian Counsil on Social Development. Kiviniemi, Pirkko (1988): Tukihenkilöopas. Vammainen vammaiselle - sairas sairaalle. Invalidiliitto. Malin, Marja-Leena (2001): Mammutti ja vanha kurppa opas ikääntyvien ihmisten keskusteluryhmille. Invalidiliiton julkaisuja O.11., Melamies, N. (2002): Kumpikaan meistä ei pärjää yksin Sisaruksena perheessä, jossa on vammainen lapsi. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö Kuntoutus- ja kehittämiskeskus Huvitus.

5 Meyer, Donald & Vadasy, Patricia (1994): Sibshops. Workshops for Siblings of Children with Special Needs. Paul H. Brookes Publishing Co. Muola, Mirjam & Saaristo, Liisa (toim.) & Heiskanen, Tarja (1994): Vapaaehtoiset lähimmä i- set. Opas vapaaehtoistyöhön. Eläkeliitto. Nyman, Esa (1996): Tukihenkilön taskumatti. TLS-opintokeskus. Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto (1996): Vapaaehtoistoiminnan koulutuskansio, kouluttajakansio. Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto (1996): Vapaaehtoistoiminnan koulutuskansio, opintovihko. Virtanen, Eija (1994): Opas tukihenkilöille. Suomen MS-liitto. Masku. Vuorinen, Marja & Ojansuu Marja -Liisa (toim.) (1996): Yhdessä eteenpäin: omaaputoiminnan työkirja. Ratkaisuhenkisiä kysymyksiä, tehtäviä ja harjoituksia ryhmä-, vapaaehtois- ja tukihenkilötoiminnan tueksi ja koulutukseen. Mielenterveyden Keskusliitto ry. Vuorinen, Marja (1996): Vertaistukea ja kumppanuutta. Oma-apuryhmän vetäjän kirja. Mielenterveyden keskusliitto ry. 4. Tarinoita selviytymisestä Ahoinpelto, Pälvi (1989): Pikku Heini. Hki, Kirjapaja; Jyväskylä, Gummerus. Alatalo, Tuomas (1999): Olen ja saan sanoa. WSOY. Juva. Bauby, Jean-Dominique (1997): Perhonen lasikuvussa. WSOY. Porvoo. Catalano, Robert A ed. (1998): "When autism strikes. Families cope with Childhood Disintegrative Disorder". Plenum Press NY. Grandin, T. & Scariano, M. (1992): Minun tarinani. Ulos autismista. Herranen, Leena (1991): Lapseni on näkövammainen. Cityoffset Tre. Itälinna, M.; Leinonen, E. & Saloviita, T. (1994): Kultakutri karhujen talossa. Kehitysvammaisen lapsen perheen voimavarat ja selviytyminen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Tampere. Jalo, K. & Soimetsä, A.-R. (1999): Kokemuksen pisaroita sisarusten silmin. Turun terveydenhuolto-oppilaitos, kehittämis- ja aikuiskoulutusyksikkö. Juvonen, Aila (1988): Kipeä katse. WSOY. Porvoo, Hki, Juva. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. (1983): Kun tunsin itseni heikoksi. Vanhempien ja sisarusten kirjoituksia. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. (1998): Miksi juuri meille? Kehitysvammaisten vanhemmat kertovat. Tampere: Mänttä.

6 Kehitysvammaisten Tukiliitto (1994): Tavallinen perhe - päiväkirjoja Tampere: Hämeenlinna, Karisto. Kerola, Kyllikki (1987): Lauri, poikani Lauri: autistisen lapsen suljettu maailma. Kirjapaja. Kerola, Kyllikki & Santalahti, Sylvi (2000): "Jukka ja Lauri. Suljetun maailman pojat". PSkustannus. Korkiakoski, Anne-Mari & Virtanen, Marika (2000): Vertaistuen merkitys alkoholismista toipumisprosessissa - alkoholismista toipumisprosessi tarinan kertomisena. Pro gradu työ. Oulun yliopisto, Käyttäytymistieteiden yksikkö. Kurppa, O. & Hänninen, P. (1989): Sini vaan on syvästi kehitysvammaisen lapsen sisaruksen kokemukset ja sopeutuminen. Psykologian pro gradu-tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Laitinen, Eeva-Liisa (1990): Pyörätuolipiruetti. Kirjapaja. Laukkarinen, Liisa & Rufenacht, Marius (1998): "Yhden asian mies. Aspergerlapsen kasvu aikuiseksi. Tammi. Mattus, Marjo-Riitta (1989): Linnean tie elämään keinona kokonainen kuntoutus. WSOY. Porvoo, Hki, Juva. Lehto, A. (1984): Millaista on kasvaa kuulovammaisen sisaruksena? Kuuloviesti 43: 9. NLT:n julkaisuja (2000): Sormilla ja sydämellä. Cityoffset Tre. Oe, Kenzabur (1997): Hikarin perhe. Tammi. Räisänen, Aune & Väätäinen, Irma (1986): Kasvun aika: vammaisen lapsen perheen kriisi. Valtion painatuskeskus. Scotson, Linda (1989): Poikani Doran. WSOY. Porvoo, Hki, Juva. Sjödin, Tomas (1998): Kun lehdet putoavat, näkyy keittiöstämme kauemmaksi. WSOY. Helsinki, Karas-sana, Juva. Tikkanen, Märta (1998): Sofia aikuisena: elämää MBD:n kanssa. Tammi. Tikkanen, Märta (1998): Sofian oma kirja: MBD-lapsen tarina. Tammi. Williams, Donna (1993): Ei kukaan ei missään: autistisen tytön ainutlaatuinen tarina. WSOY. 5. Vertaiskoulutuksen oheiskirjallisuutta Adams, Robert (1996): Social work and empowerment. Basingstoke: Macmillan. Dilts, Robert (1997): Muuttavat ajatukset: uskomusjärjestelmien muuttamista NLP:n avulla. Suomen NLP-yhdistys. Dunkerfelt, Tony (1995): Elämänkaaripsykologia. WSOY. Porvoo.

7 Enäkoski, Ritva (1996): Kohtaa ihminen: kohtaamisviestinnän avaimet. Enäkoski, Ritva (2001): Pistä persoonasi peliin. WSOY. Gran, Birgitta (et al.) (2001): Niin paljon kuin jaksan: kirjoituksia arjesta. Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto EAPN-FIN. Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto. Heikkilä, Antti (1994): Matka omenapuuhun. Tammi. Heikkilä, Antti (1995): Riippuvuus: valheiden verkko. Tammi. Heiskanen, Tarja (1996): Elämän palapeli. Johtolankoja vaikeuksista selviytymiseen. Suomen Mielenterveysseura. WSOY. Jyväskylä. Hintikka, Satu (1996): Feministinen radikaaliterapia itsehoitomenetelmänä ja naisen identiteetin tukijana. Poro-gradu. Tampereen yliopisto, sosiaalipsykologia. Hyväri, Susanna (2001): Vallattomuudesta vastuuseen: kokemuksen politiikan sankaritarinoita. Tietosanoma Oy. Kalliopuska, Mirja (1994): Itsetunto. Tammer-paino. Tampere. Lahti, Pirkko (1999): Mietteitä elämän poluilta. Suomen mielenterveysseura. Lindqvist, Martti (1990): Auttajan varjo: pahuuden ja haavoittuvuuden ongelma ihmistyön etiikassa. Otava. Malin, Marja-Leena (toim.) (2000): Verkostot ja vertaiset. Kuntoutuksen edistämisyhdistys ry. Oikeusministeriö (1999): Henkilötietolaki (523/1999). Parkkinen, Marja-Leena (toim.) (1989): Luottamus. WSOY. Siikala, Helinä (1995): Ystäväni minä. Siikala, Helinä (1997): Voiman ja ilon käsikirja. Siikala, Helinä (1992): Ilon alkeet. Otava. Toivonen, Veli-Matti & Kauppi, Timo (1995): Kielen taikaa: NLP kielikirja. Toivonen, Veli-Matti & von Harpe, Peter (toim.) (1994): NLP Mielikirja: kuinka muuttaa mieltään. Suomen NLP-yhdistys. Upanne, Maila (1981): Välitä itsestäsi. Suomen Mielenterveysseura. WSOY. Juva. Upanne, Maila (1985): Elämänvaikeudet ja ammattiapu. Suomen Mielenterveysseura. WSOY. Juva. Virpiranta-Salo, Maija (1992): Vanhemmuus pienen vammaisen lapsen perheessä. Jyväskylän yliopisto, Erityispedagogiikan laitos. Research reports; 37.

8 Ruuskanen, Petri (2002): Sosiaalinen pääoma ja hyvinvointi. Näkökulmia sosiaali- ja terveysaloille. PS-kustannus. Siitonen, Juha (1999): Voimaantumisteorian perusteiden hahmottelua. Oulun yliopisto. Singer, H.S. & Powers, L.E.: Families, disability and enpowerment. Paul.H. Brookes publishing co. 6. Vapaaehtoistoiminta Eskola, Antti & Kurki, Leena (2001): Vapaaehtoistyö auttamisena ja oppimisena. Vastapaino. Tampere. Habermann, Ulla (2001): En postmoderne helgen?: om motiver til frivillighed. Lund: Socia l- högsk., Univ. Harju, Ulla-Maija (et. al.) (2001): Vapaaehtoistoiminta seurakunnassa ja järjestöissä. Edita. Helander, Voitto & Laaksonen, Harri (1999): Suomalainen kolmas sektori. Rakenteellinen erittely ja kansainvälinen vertailu. Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto. Helander, Voitto (1998): Kolmas sektori: käsitteistöstä, ulottuvuuksista ja tulkinnoista. Gaudeamus. Hokkanen, Liisa; Kinnunen, Petri & Siisiäinen, Martti (toim.) (1999): Haastava kolmas sektori: Pohdintoja tutkimuksen ja toiminnan moninaisuudesta. Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto. Kinnunen, Petri & Laitinen, Raimo (toim.) (1998): Näkymätön kolmas sektori. Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto. Nerelli, Eero (toim.) (1987): Toiminnan ilo: kirja vapaaehtoisille. Sosiaaliturvan keskusliitto ry. Nylund, Marianne (1998): Vapaaehtoistoiminta rikastuttaja vai täydentäjä? Futura- Tulevaisuuden tutkimuksen seura, 17(2), s Puohiniemi, Martti (2002): Arvot, asenteet ja ajankuva. Sosiaaliturvan keskusliitto (1996): Tukea, toimintaa ja ystävyyttä: vapaaehtoistoiminnan peruskurssi: kouluttajakansio. Sosiaaliturvan keskusliitto (1987): Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi: kouluttajan aineisto. Sovala, Anni (1990): Toimimme yhdessä: käynnistämme vapaaehtoistoimintaa. Sosiaaliturvan keskusliitto: Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto. Yeung, Anne Birgitta (1999): Valmius vapaaehtoistyöhön: tutkimus Pelastusarmeijan ma i- noskampanjan innoittamista vapaaehtoistyöntekijöistä. Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto.

9 Yeung, Anne Birgitta (2002): Vapaaehtoistoiminta osana kansalaisyhteiskuntaa -ihanteita vai todellisuutta? Tutkimus suomalaisten asennoitumisesta ja osallistumisesta vapaaehtoistoimintaan. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry. Hakapaino. 7. Linkkejä Inspiroiva verkkopalvelu - INSP Sivuilta löytyy yleistä tietoa oma-avusta ja vertaistuesta. Linkkejä oma-apu- ja vertaisryhmien sekä vapaaehtoisjärjestöjen kotisivuille. Keskustelukanavia elämänalueittain. Jaatinen - vammaisperheiden monitoimikeskus ry Keskustelukanava vammaisen lasten asioista kiinnostuneille. Kansalaisareena ry. -vapaaehtoistoiminnan keskus Kirjallisuutta vapaaehtoistyöstä ja oma-aputoiminnasta. Lastensuojelun Keskusliitto

Vapaaehtoistoiminnan kirjallisuutta teoksessa Pirkko Hakkarainen (toim) Tukea ja mahdollisuuksia vapaaehtoistoiminnalle, Kansalaisareena ry.

Vapaaehtoistoiminnan kirjallisuutta teoksessa Pirkko Hakkarainen (toim) Tukea ja mahdollisuuksia vapaaehtoistoiminnalle, Kansalaisareena ry. 1 Vapaaehtoistoiminnan kirjallisuutta teoksessa Pirkko Hakkarainen (toim) Tukea ja mahdollisuuksia vapaaehtoistoiminnalle, Kansalaisareena ry.n julkaisu KIRJALLISUUTTA Aarnio, P. & Vuorinen, R. (1991):

Lisätiedot

Vertaistoiminta KANNATTAA

Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Kustantaja: Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Toimitus: Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Muhonen Paino: SOLVER palvelut Oy

Lisätiedot

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ Ohjaajan käsikirja 2 Sisällysluettelo Ryhmäohjaajalle 3 Selvä suunta ryhmän tausta-ajatuksia 8 Toisin kuin ennen (runo) 12 Hilkka-mummin mietteitä 13 Hyvinvointi

Lisätiedot

SoTu-18 2001 3/30/06 1:32 PM Sivu 1 18/01 SOSIAALITURVA. Marraskuu. Vapaaehtoistoiminta lääkettä yksinäisyyteen

SoTu-18 2001 3/30/06 1:32 PM Sivu 1 18/01 SOSIAALITURVA. Marraskuu. Vapaaehtoistoiminta lääkettä yksinäisyyteen SoTu-18 2001 3/30/06 1:32 PM Sivu 1 Marraskuu 18/01 SOSIAALITURVA Vapaaehtoistoiminta lääkettä yksinäisyyteen SoTu-18 2001 3/30/06 1:32 PM Sivu 2 SOSIAALITURVA 18/2001 89. vsk Tässä numerossa Ilmestyy

Lisätiedot

Lastani kiusataan tai hän kiusaa muita s. 16

Lastani kiusataan tai hän kiusaa muita s. 16 1/2011 ADHD-liiton jäsenlehti ADHD saa kasvot s. 10 Lastani kiusataan tai hän kiusaa muita s. 16 Virtuaalista vertaistukea s. 24 1 1/2011 s i s ä l l y s Tässä numerossa 3 Pääkirjoitus ADHD-liitto ry edistää

Lisätiedot

USKON ETTÄ KAIKKI TUKI MITÄ VOI SAADA ME SAIMME NE Nuorten äitien kokemuksia sosiaalisesta tuesta

USKON ETTÄ KAIKKI TUKI MITÄ VOI SAADA ME SAIMME NE Nuorten äitien kokemuksia sosiaalisesta tuesta USKON ETTÄ KAIKKI TUKI MITÄ VOI SAADA ME SAIMME NE Nuorten äitien kokemuksia sosiaalisesta tuesta Johanna Haataja Riikka Hiltula Satu Pöykiö Opinnäytetyö, syksy 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pohjoinen

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO VUOSIKERTOMUS 2010

KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO VUOSIKERTOMUS 2010 KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO VUOSIKERTOMUS 2010 Sisältö Vuoden 2010 toiminta Toiminnanjohtajan katsaus 2 Edunvalvonta 3 Kansalaistoiminta 3 Koulutus 4 Malike 4 Viestintä 5 Kurssikeskus Mertiöranta 5 Kehitysvammaisten

Lisätiedot

6/2011 CP-LEHTI. Tässä numerossa mm: Vapaaehtoistoimintaa ja vertaistukea

6/2011 CP-LEHTI. Tässä numerossa mm: Vapaaehtoistoimintaa ja vertaistukea 6/2011 CP-LEHTI Tässä numerossa mm: Vapaaehtoistoimintaa ja vertaistukea 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2011:6 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki - puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 - keskus

Lisätiedot

Runo sai munuaisen isältään s. 12

Runo sai munuaisen isältään s. 12 LIVSVILLKOR Munuais- ja maksaliitto ry 1/2012 Lasten, nuorten ja perheiden teemavuosi Runo sai munuaisen isältään s. 12 Suomen Paras Naisten Tapahtuma Likkojen Lenkki Ilmoittaudu mukaan! www.likkojenlenkki.fi

Lisätiedot

VIRTAA VERTAISTUEN VERKOSTOIHIN Vertaistuen koulutusmallit 2009

VIRTAA VERTAISTUEN VERKOSTOIHIN Vertaistuen koulutusmallit 2009 VIRTAA VERTAISTUEN VERKOSTOIHIN Vertaistuen koulutusmallit 2009 WORKSHOP-tiivistelmät RYHMÄ 1: VERTAISRYHMÄN KÄYNNISTÄJÄKOULUTUS (3. kerroksen neuvottelutila), Vetäjä Oili Jyrkämä a)autismi- ja Aspergerliiton

Lisätiedot

Sosionomilta eivät hommat lopu

Sosionomilta eivät hommat lopu A Leena Viinamäki (toim.) Sosionomilta eivät hommat lopu Ammattikäytäntöjen kehittäminen haasteena sosionomi AMK -tutkinnoissa Raportteja ja tutkimuksia 1/2009 1 Leena Viinamäki (toim.) Sosionomilta eivät

Lisätiedot

Virtaa vanhemmille, voimavaroja arjen tueksi s. 12-13

Virtaa vanhemmille, voimavaroja arjen tueksi s. 12-13 3/2009 ADHD-liiton jäsenlehti Vertaistuki tukea vertaiselta s. 8-9 Virtaa vanhemmille, voimavaroja arjen tueksi s. 12-13 Vapaa-ajanohjaus harrastamisen tukena s. 20-23 1 3/ 2 0 0 9 s i s ä l l y s Tässä

Lisätiedot

VAUHDIN HURMAA JA RIEMUA YHDESSÄ KOKO PERHEEN JA SISARUSTEN KANSSA

VAUHDIN HURMAA JA RIEMUA YHDESSÄ KOKO PERHEEN JA SISARUSTEN KANSSA VAUHDIN HURMAA JA RIEMUA YHDESSÄ KOKO PERHEEN JA SISARUSTEN KANSSA Soveltava laskettelu perheen yhteisenä harrastuksena ja sen merkitys erityistä tukea tarvitsevalle lapsella ja hänen perheelleen Outi

Lisätiedot

ONKS SE ARVO SINÄNSÄ ETSIÄ ELÄMÄN TARKOITUSTA? Tutkimus Nyyti ry:n vapaaehtoisten uskonnollisuudesta ja arvoista.

ONKS SE ARVO SINÄNSÄ ETSIÄ ELÄMÄN TARKOITUSTA? Tutkimus Nyyti ry:n vapaaehtoisten uskonnollisuudesta ja arvoista. ONKS SE ARVO SINÄNSÄ ETSIÄ ELÄMÄN TARKOITUSTA? Tutkimus Nyyti ry:n vapaaehtoisten uskonnollisuudesta ja arvoista. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma Teologinen tiedekunta Tiina Pönni 18.4.2006 SISÄLLYS

Lisätiedot

Doula. kulkee synnyttäjän vierellä. Anteeksiantoa. väärinkin. Lyhytelokuva päihdeäidin toipumisesta. Nuorten väkivalta on arvojen puuttumista

Doula. kulkee synnyttäjän vierellä. Anteeksiantoa. väärinkin. Lyhytelokuva päihdeäidin toipumisesta. Nuorten väkivalta on arvojen puuttumista ensi- ja turvakotien liiton jäsenlehti hinta 5 e N o 1 2011 Doula kulkee synnyttäjän vierellä 4 Anteeksiantoa voi käyttää väärinkin 8 Nuorten väkivalta on arvojen puuttumista 14 Lyhytelokuva päihdeäidin

Lisätiedot

Anja Rantala PERHEKESKEISYYS PUHETTA VAI TODELLISUUTTA?

Anja Rantala PERHEKESKEISYYS PUHETTA VAI TODELLISUUTTA? JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 198 Anja Rantala PERHEKESKEISYYS PUHETTA VAI TODELLISUUTTA? Työntekijöiden käsitykset yhteistyöstä erityistä tukea tarvitsevan lapsen perheen

Lisätiedot

Lapsen tukeminen kriisissä s. 12-14. Voimaa ja iloa isovanhemmuuteen. ADHD-nuori aikuisuuden. s. 20-23. s. 30-31 2/2009. ADHD-liiton jäsenlehti

Lapsen tukeminen kriisissä s. 12-14. Voimaa ja iloa isovanhemmuuteen. ADHD-nuori aikuisuuden. s. 20-23. s. 30-31 2/2009. ADHD-liiton jäsenlehti 2/2009 ADHD-liiton jäsenlehti Lapsen tukeminen kriisissä s. 12-14 Voimaa ja iloa isovanhemmuuteen s. 20-23 ADHD-nuori aikuisuuden kynnyksellä s. 30-31 1 2/ 2 0 0 9 s i s ä l l y s Tässä numerossa 3 Pääkirjoitus

Lisätiedot

Saila Korhonen ja Mali Soininen (toim.) Yksilöllisesti vaan ei yksin kohtaamisia ja keskusteluja vammaisuudesta

Saila Korhonen ja Mali Soininen (toim.) Yksilöllisesti vaan ei yksin kohtaamisia ja keskusteluja vammaisuudesta Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 29 Saila Korhonen ja Mali Soininen (toim.) Yksilöllisesti vaan ei yksin kohtaamisia ja keskusteluja vammaisuudesta Saila Korhonen ja Mali Soininen

Lisätiedot

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana Johanna Sämpi Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Lapsi. ja vanhempien alkoholinkäyttö - Opas varhaiskasvatuksen työntekijöille

Lapsi. ja vanhempien alkoholinkäyttö - Opas varhaiskasvatuksen työntekijöille Lapsi ja vanhempien alkoholinkäyttö - Opas varhaiskasvatuksen työntekijöille 1 Johdanto Sisällys Johdanto 3 1. Suomalainen alkoholikulttuuri kasvun ympäristönä 5 A-klinikkasäätiön Lasinen lapsuus -toiminta

Lisätiedot

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Loppuraportti Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014 Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisällysluettelo Johdanto 3 Äiti ei pysy kärryillä -projektin taustatietoa 5 Projektin tavoiteltavat

Lisätiedot

ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISET LAPSET YLÖJÄRVEN VARHAISKASVATUKSESSA

ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISET LAPSET YLÖJÄRVEN VARHAISKASVATUKSESSA ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISET LAPSET YLÖJÄRVEN VARHAISKASVATUKSESSA 1 Sisällysluettelo Johdanto 3 Eri kieli- ja kulttuuritaustainen lapsi varhaiskasvatuksessa 4 Päivähoidon aloitus 5 S2-ohjaaja 6 Arjen

Lisätiedot

JÄRJESTÖSANOMAT. Ihmisten huoltoasema joka kylään! sanoo Timo Koivusalo SATAKUNNAN. sivu 2-3

JÄRJESTÖSANOMAT. Ihmisten huoltoasema joka kylään! sanoo Timo Koivusalo SATAKUNNAN. sivu 2-3 JÄRJESTÖSANOMAT Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan tiedotuslehti 2014 Ihmisten huoltoasema joka kylään! sanoo Timo Koivusalo sivu 2-3 SATAKUNNAN Artista Film Hannu Sinnemäki 040-764 0111 Mikko Ranta 040-555

Lisätiedot

Prospect on eurooppalainen hanke sivu 4

Prospect on eurooppalainen hanke sivu 4 Pr o s p e c t - p r o j e k t i n l o p p u r a p o r t t i ( 2 0 1 0-2 0 1 1 ) Prospect kaikkialle Suomeen sivu 2 Prospect on eurooppalainen hanke sivu 4 Miljoonat kärsivät mielenterveyshäiriöiden vaikutuksista

Lisätiedot

Hän pitää mua käsikynkästä ja me kävellään Vapaaehtoista keikkaapua saaneiden ikäihmisten kokemuksia ja keikka-avun kehittämistä Espoossa

Hän pitää mua käsikynkästä ja me kävellään Vapaaehtoista keikkaapua saaneiden ikäihmisten kokemuksia ja keikka-avun kehittämistä Espoossa Hän pitää mua käsikynkästä ja me kävellään Vapaaehtoista keikkaapua saaneiden ikäihmisten kokemuksia ja keikka-avun kehittämistä Espoossa Koivula, Kirsi 2012 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää

Lisätiedot

Ulkomaisten opiskelijoiden terveys ja hyvinvointipalveluiden kehittäminen korkeakoulussa - suomalainen tieto ja tutkimus kehittämisen taustalla

Ulkomaisten opiskelijoiden terveys ja hyvinvointipalveluiden kehittäminen korkeakoulussa - suomalainen tieto ja tutkimus kehittämisen taustalla Ulkomaisten opiskelijoiden terveys ja hyvinvointipalveluiden kehittäminen korkeakoulussa - suomalainen tieto ja tutkimus kehittämisen taustalla 19.1.2010 Diak Päivi Vuokila-Oikkonen TtT, tutkijayliopettaja;

Lisätiedot

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kehitysvammaisten Tukiliiton

Lisätiedot

Elämästä kiinni kulttuurin avulla 2.2013. Kansainvälisyys esillä soroptimistijuhlissa Sivut 12-15. Suunnistusta Federaation kongressissa

Elämästä kiinni kulttuurin avulla 2.2013. Kansainvälisyys esillä soroptimistijuhlissa Sivut 12-15. Suunnistusta Federaation kongressissa 2.2013 Suomen Kansallisoopperan pääjohtaja Päivi Kärkkäinen: Elämästä kiinni kulttuurin avulla Sivut 8-10 Kansainvälisyys esillä soroptimistijuhlissa Sivut 12-15 Suunnistusta Federaation kongressissa Sivut

Lisätiedot

SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN KOKEMUKSINA JA KÄYTÄNTEINÄ

SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN KOKEMUKSINA JA KÄYTÄNTEINÄ Sarja C. Oppimateriaaleja 26, 2011 Pia Lundbom ja Jatta Herranen (toim.) SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN KOKEMUKSINA JA KÄYTÄNTEINÄ humak Humanistinen ammattikorkeakoulu SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN KOKEMUKSINA

Lisätiedot