SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 9.00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 9.00"

Transkriptio

1 SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 9.00 SSH:N OSAVUOSIKATSAUS Liikevaihto tammi-syyskuussa oli 6,3 milj. euroa, vähennys edellisen vuoden vastaavaan jaksoon 47,4 % (11,9 milj. euroa vuonna ). - Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 2,0 milj. euroa, vähennys edellisen vuoden vastaavaan jaksoon 75,0 % (7,8 milj. euroa vuonna ). Edellisen vuoden samalle ajanjaksolle ajoittui yhtiön historian tähän asti suurin kauppa. - Liiketappio tammi-syyskuussa oli -1,4 milj. euroa (3,2 milj. euroa), tappio 1,1 milj. euroa (3,9 milj. euroa). Kolmannen vuosineljänneksen liiketappio oli -0,3 milj. euroa, tappio 0,4 milj. euroa. Tappiosta huolimatta yhtiön vakavaraisuus säilyi hyvänä. Omavaraisuusaste on 92,5% (93,4 %) ja likvidit varat 16,1 milj. euroa (20,9 milj. euroa). - Katsauskaudelle ajoittui viisi merkittävää lisenssisopimusta. Suurin tilaus, n. 0,6 milj. euroa, saatiin yhdysvaltalaiselta julkisen hallinnon järjestelmätoimittajalta. AVAINLUVUT 7-9/ 7-9/ Liikevaihto, milj. euroa 2,0 7,8 6,3 11,9 14,2 Liikevaihto, muutos % -75,0 342,6-47,4 94,8 58,1 Liikevoitto/-tappio, milj. euroa -0,3 4,4-1,4 3,2 2,2 % liikevaihdosta -16,9 55,9-22,7 27,2 15,7 Liikevoitto/-tappio, muutos % -107,6 996,5-143,9 327,6 262,8 Voitto/tappio ennen veroja, milj. euroa -0,1 4,6-0,9 3,9 3,1 % liikevaihdosta -7,6 59,2-13,9 32,4 21,9 Henkilöstön lukumäärä katsauskauden lopussa Tulos/osake, euroa -0,04 0,14 0,11 /osake, euroa 0,53 0,74 0,72 SSH on helppokäyttöisten ja keskitetysti hallittavien tietoturvaratkaisujen toimittaja. SSH Tectia ohjelmistotuotteet turvaavat lukuisten suuryritysten, rahoituslaitosten ja julkishallinnon organisaatioiden kriittistä tietoliikennettä. LIIKEVAIHDON KEHITYS Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 6,3 milj. euroa (11,9 milj. euroa). Konsernin liikevaihto väheni tammi-syyskuussa edellisen vuoden

2 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 47,4 %. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 2,0 milj. euroa, jossa vähennys edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon oli 75,0 %. Edellisen vuoden kolmannen neljänneksen liikevaihtoon sisältyi kaksi hyvin suurta toimitusta. SSH laskuttaa valtaosin Yhdysvaltain dollareissa. Tarkastelujakson aikana dollarin eurokurssi heikkeni keskimäärin 13 % verrattuna vastaavaan ajanjaksoon. Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta liikevaihto olisi laskenut -43 % vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja -74 % vuoden kolmanteen neljännekseen verrattuna. TULOKSEN JA KULURAKENTEEN KEHITYS Tammi-syyskuun liiketappio oli 1,4 milj. euroa (liikevoitto 3,2 milj. euroa). Tappio oli 1,1 milj. euroa (voitto 3,9 milj. euroa). Kolmannen vuosineljänneksen liiketappio oli 0,3 milj. euroa (liikevoitto 4,4 milj. euroa) ja tappio oli 0,4 milj. euroa (voitto 4,6 milj. euroa). Tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut olivat tammi-syyskuussa 2,9 milj. euroa (2,6 milj. euroa). Myynnin ja markkinoinnin kulut olivat 3,6 milj. euroa (5,0 milj. euroa). Hallinnon kulut olivat 1,2 milj. euroa (1,2 milj. euroa). Katsauskauden tulosta rasittaa uudelleenarvoinnin seurauksena kuluksi kirjattu laskennallinen verosaaminen 0,2 milj. euroa. Katsauskaudella purettiin Japanissa kokonaan omistettu tytäryhtiö SSH Communications Security K.K. Järjestelystä ei aiheutunut olennaista kuluvaikusta sillä kulut katettiin edellisellä tilikaudella kirjatusta uudelleenjärjestelyvarauksesta. TASE JA RAHOITUS SSH:n rahoitusasema säilyi katsauskaudella hyvänä osakkeenomistajille maksetun 4,3 milj. euron pääoman palautuksen jälkeenkin. Taseen loppusumma oli 19,0 milj. euroa (25,2 milj. euroa), josta likvidit varat olivat 16,1 milj. euroa (20,9 milj. euroa) eli 84,7 % taseen loppusummasta. Korollinen velka, 0,2 milj. euroa, koostuu rahoitusleasingveloista. Nettovelkojen suhde omaan pääomaan oli katsauskauden lopussa 106,1 % (-98,6 %). Omavaraisuusaste oli 92,5% (93,4 %). Elokuussa saatiin lupa yhtiökokouksen päättämälle ylikurssirahaston alentamiselle. Ylikurssirahastoa alennettiin siirtämällä kaikki ylikurssirahastossa olevat varat yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Suorat investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat katsauskaudella 0,1 milj. euroa (0,1 milj. euroa), lisäksi kirjattiin rahoitusleasingilla hankittuja hyödykkeitä 0,2 milj. eurolla (0,0 milj. euroa). Katsauskauden rahoitustuotot muodostuivat pääasiassa määräaikaistalletusten koroista. Rahoitustuotot ja kulut olivat

3 yhteensä +0,6 milj. euroa, kun ne edellisvuoden vastaavana ajanjaksona olivat +0,6 milj. euroa. SSH:n liiketoiminnan rahavirta tammi-syyskuussa oli 2,1 milj. euroa ja investointien rahavirta oli +6,8 milj. euroa. Rahoituksen rahavirta oli 4,3 milj. euroa. Yhteensä rahavarat kasvoivat tarkastelujaksolla 0,4 milj. euroa. MYYNNIN TULOUTTAMISTA KOSKEVAN KIRJANPITOKÄYTÄNNÖN MUUTOS (IAS8) Ylläpitomyyntien jaksotusperiaatetta tarkennettiin syyskuussa siten, että kaikki ylläpitomyynnit jaksotetaan ylläpitokaudelle. Tätä ennen ylläpitomyynneistä ainoastaan suuruusluokaltaan merkittävät erät (yli 5000 eur) on jaksotettu ylläpitokaudelle. Muutos on IAS 8:n mukainen. Muutoksella ei ollut olennaista vaikutusta tammi-syyskuun tai muiden kausien liikevaihtoon. Muutoksella on kuitenkin katsauskauden ja vertailukausien omaa pääomaa pienentävä ja lyhytaikaisia velkoja lisäävä vaikutus. Vertailutiedot on laskettu takautuvasti uuden käytännön mukaisesti. Oikaisun vaikutukset katsauskauden ja vertailukauden lukuihin ovat seuraavat: OIKAISUN VAIKUTUKSET 1-3/ 1-6/ Liikevaihto, milj. euroa 0,0-0,1 0,0 0,0 0,1 Liikevoitto/-tappio, milj. euroa 0,0-0,1 0,0 0,0 0,1 Voitto/tappio ennen veroja, milj. euroa 0,0-0,1 0,0 0,0 0,1 Tulos/osake, euroa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0, milj. euroa -0,4-0,4-0,4-0,4-0,4 Pitkäaikaiset velat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lyhytaikaiset velat 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 ja velat yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Alkuperäiset arvot ja korjatut arvot on esitetty vuosineljänneksittäin vuoden alusta alkaen tämän osavuosikatsauksen lopussa. MARKKINOIDEN KEHITYS Yhtiömme tuotteiden keskeisimpiä käyttäjiä ovat suuret yritykset ja julkishallinto. Tärkein markkina-alue on Yhdysvallat. Kuluneena vuonna

4 makrotalouden ongelmat ovat vaikuttaneet kysyntään ja useat asiakkaat ovat joutuneet siirtämään hankkeitaan. Suuryrityksillä, rahoituslaitoksilla ja julkishallinnolla on jatkuva tarve parantaa tietoturvaa monella eri tavalla. Uudet ja vanhat tietoturvariskit, jatkuvasti kehittyvä lainsäädäntö sekä lisääntyvät tietoturvastandardit ja -mallit luovat asiakkaillemme tarpeita, joihin tuotteemme ja palvelumme monipuolisesti vastaavat. Uskomme että makrotason näkymien selkeytyessä kysyntä meille tärkeillä markkinasegmenteillä normalisoituu. MYYNNIN KEHITYS SSH:N LIIKEVAIHTO milj. euroa 7-9/ 4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ MAANTIETEELLINEN JAKAUMA Pohjois- ja Etelä- Amerikka 1,2 1,8 1,3 1,5 7,3 11,7 Aasia ja Tyynenmeren alue 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,8 Eurooppa ja muut maat 0,5 0,7 0,5 0,6 0,3 1,8 SSH-konserni 2,0 2,5 1,8 2,3 7,8 14,2 LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN Lisenssimyynti 0,8 1,5 0,7 1,1 6,8 10,1 Ylläpito 1,1 1,0 1,1 1,1 1,1 4,1 Yhteensä 2,0 2,5 1,8 2,3 7,8 14,2 Tarkastelujakson aikana SSH:n liikevaihdosta 61,4 % (85,2 %) tuli Pohjois- ja Etelä-Amerikasta, 11,2 % (5,0 %) Aasiasta ja Tyynenmeren alueelta ja 27,4 % (9,8 %) Euroopasta ja muista maista. Katsauskauden aikana SSH sai ja toimitti viisi yli euron arvoista lisenssitilausta. SSH:n kymmenen suurimman asiakkaan myynnin osuus oli 40 % liikevaihdosta. Suurimman yksittäisen asiakkaan osuus liikevaihdosta oli noin 9 %. TUOTTEET JA MARKKINOINTI SSH:n tuote- ja markkinointiohjelma kohdennettiin yhtiön strategian mukaisesti suuryrityksiin, rahoituslaitoksiin ja julkishallinnon organisaatioihin Yhdysvalloissa, Euroopassa ja Aasiassa. Yhtiö jatkoi myös samoihin kohdemarkkinoihin suuntautuneiden yhteistyökumppaneiden verkoston kehittämistä.

5 Yhtiön markkinoinnin fokus kohdennettiin IBM mainframe -ympäristön tietoturvaan ja SSH Tectian käyttösovelluksiin yrityksen sisäverkon tiedostosiirtojen turvaamisessa. Yhtiön tuotteistuksen kehittämisellä pyrittiin lisäämään tuotteen arvoa, monikäyttöisyyttä ja tekemään uusien laajennettujen ominaisuuksien ostaminen asiakkaille helpommaksi. Monipuoliset käyttösovellukset, laaja käyttöjärjestelmien tuki, monipuolinen integroitavuus ja keskitetty hallinta tekevät SSH Tectiasta markkinoiden laajimman ja suorituskykyisimmän yhtenäisen Secure Shell -pohjaisen ratkaisun. TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA SSH:n tutkimus- ja kehitysmenot olivat tammi-syyskuussa 2,9 milj. euroa (2,6 milj. euroa), mikä vastasi 46,7 % liikevaihdosta (22,0 %). Yhtiö ei ole katsauskaudella aktivoinut tutkimus- ja kehitysmenoja. HENKILÖSTÖ JA ORGANISAATIO Konsernin henkilöstömäärä oli syyskuun lopussa 75. Henkilöstömäärä väheni 9 henkilöllä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna (10,7 %). Henkilöstöstä 53,3 % työskenteli kauden lopussa tutkimuksessa ja tuotekehityksessä, 36,0 % myynnissä ja markkinoinnissa sekä 10,7 % hallinnossa. SSH:N HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT SSH Communications Security Oyj:n hallitukseen valittiin uudelleen pidetyssä yhtiökokouksessa Tomi Laamanen, Timo Ritakallio ja Tatu Ylönen. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Pyry Lautsuo ja Juha Mikkonen. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Tomi Laamanen. Tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tarkastajanaan KHT Henrik Sormunen. SSH:N OSAKE, OMISTUS JA KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET Katsauskauden aikana SSH Communications Security Oyj:n osakkeiden vaihto oli kpl ( euroa). Jakson ylin kurssinoteeraus oli 1,69 euroa ja alin 0,99 euroa. Jakson painotettu keskikurssi oli 1,41 euroa ja jakson viimeisen pörssipäivän (30.09.) noteeraus 1,05 euroa. Omistuksessa ei katsauskauden aikana tapahtunut oleellisia muutoksia. Tatu Ylönen omistaa sekä suoraan että yhtiönsä Tatu Ylönen Oy:n kautta 52,9 % yhtiöstä, Assetman Oy 14,7 % ja Tero Kivinen 5,2 %. Lisätietoja osakeomistuksesta on saatavilla yhtiön verkkosivuilta. Katsauskaudella purettiin Japanissa kokonaan omistettu tytäryhtiö SSH Communications Security K.K. Tytäryhtiön purkaminen oli osa Aasian

6 myyntiorganisaation uudelleenjärjestelyä, jonka tarkoituksena on tarkentaa myynnin maantieteellistä fokusta, lisätä jälleenmyyjien roolia ja vähentää kuluja. Konsernirakenteessa ei ollut muita muutoksia. SSH:N OSAKEPÄÄOMAN KEHITYS JA HALLITUKSEN VALTUUTUKSET Tarkastelujakson päättyessä SSH:n osakepääoma oli ,25 euroa ja se jakaantui osakkeeseen. Tarkastelujakson aikana osakepääomaa korotettiin kolme kertaa. Osakepääoman korotuksen taustalla olivat SSH:n antamilla optio-oikeuksilla merkityt uudet osakkeet. Optio-ohjelman I/1999 nojalla merkittiin 750, optio-ohjelman I/ kappaletta uusia SSH:n osakkeita ja optio-ohjelman II/ kappaletta. Näiden merkintöjen seurauksena osakepääoma nousi 424,89 euroa. SSH:n pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä osakkeen antamisesta maksullisilla osakeanneilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 :n mukaisia optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia joko osakkeenomistajien merkintäetuoikeuksin tai merkintäetuoikeuksista poiketen yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään asti. Valtuutusta ei ole käytetty. Yhtiökokous päätti myös valtuuttaa hallituksen päättämään osingonjaosta ja/tai varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Valtuutuksen mukainen jaon enimmäismäärä osaketta kohti on 0,15 euroa ja yhteensä euroa. Valtuutus on voimassa asti. Edelleen hallitus valtuutettiin samalla alentamaan yhtiön vuosina liikkeeseen laskemiin optioohjelmiin kuuluvilla optio-oikeuksilla merkittävissä olevien osakkeiden merkintähintaa varojenjakoa vastaavalla määrällä. Hallitus päätti jakaa yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta varoja osakkeille 0,15 euroa/osake sekä alentaa optio-ohjelmien merkintähintaa varojenjakoa vastaavalla määrällä. Varojen maksupäivä oli HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ (Corporate Governance) SSH noudattaa NASDAQ OMX Helsingin, Keskuskauppakamarin ja Elinkeinoelämän Keskusliiton listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiä (Corporate Governance) koskevia suosituksia. Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä saa lisää tietoa yhtiön verkkosivuilta osoitteesta TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Talousnäkymät ovat heikentyneet maailmanlaajuisesti nopeasti. Arvioimme vuoden tuloksen jäävän tappiolliseksi. Yhtiön jo toteutuneeseen myyntiin ja loppuvuotta koskeviin arvioihin on

7 vaikuttanut erityisesti pankkien ja rahoitusalan yritysten IT investointien hidastuminen sekä suurasiakasmyynnin kehitys Yhdysvalloissa. Yhtiö jatkaa toimenpiteitä kulujen karsimiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi. TULOSLASKELMA milj. euroa 7-9/ 7-9/ Liikevaihto 2,0 7,8 6,3 11,9 14,2 Myytyjen suoritteiden hankintameno 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bruttokate 2,0 7,8 6,3 11,9 14,2 Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 Kulut Tuotekehitys -0,9-0,8-2,9-2,6-3,7 Myynti ja markkinointi -1,0-2,3-3,6-5,0-6,5 Hallinto -0,4-0,3-1,2-1,2-1,7 Liikevoitto/-tappio -0,3 4,4-1,4 3,2 2,2 Rahoitustuotot ja -kulut 0,2 0,3 0,6 0,6 0,9 Voitto/tappio ennen veroja -0,1 4,6-0,9 3,9 3,1 Verot -0,2 0,0-0,2 0,0 0,0 Katsauskauden voitto/tappio -0,4 4,6-1,1 3,9 3,1 TULOS/OSAKE Tulos/osake, euroa -0,04 0,14 0,11 Tulos/osake (laimennettu), euroa -0,04 0,13 0,11 TASE milj. euroa VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset hyödykkeet 0,4 0,1 0,1 Aineettomat hyödykkeet 0,0 0,1 0,1 Laskennalliset verosaamiset 0,0 0,2 0,2 Pitkäaikaiset varat yhteensä 0,4 0,5 0,5 Lyhytaikaiset varat Lyhytaikaiset saamiset 2,5 3,7 3,0 Sijoitukset 14,0 15,5 20,3

8 Rahavarat 2,1 5,4 1,7 Lyhytaikaiset varat yhteensä 18,6 24,7 25,1 Varat yhteensä 19,0 25,2 25,5 OMA PÄÄOMA JA VELAT 15,1 21,2 20,4 Pitkäaikaiset velat Varaukset 0,0 0,0 0,2 Pitkäaikaiset rahoitusvelat 0,1 0,0 0,0 Pitkäaikaiset velat yhteensä 0,1 0,0 0,2 Lyhytaikaiset velat 3,8 4,0 4,9 ja velat yhteensä 19,0 25,2 25,5 RAHAVIRTALASKELMA milj. euroa Liiketoiminnan rahavirta -2,1 3,9 5,1 Investointien rahavirta 6,8-0,2-5,0 Rahoituksen rahavirta -4,3 0,0 0,0 Rahavarojen muutos 0,4 3,7 0,1 Rahavarat tilikauden alussa 1,7 1,7 1,7 Muuntoero-oikaisu 0,0-0,1-0,1 Rahavarat tilikauden lopussa 2,1 5,4 1,7 LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA milj. euroa Osakepääoma Muunto -ero Ylikurssirahasto Arvonmuutosrahastot Voittovarat ja vapaat rahastot Yht ,9 11,5 0,1-0,8 6,3 18,0 Muutos 0,0 0,0 0,0-0,2-2, ,9 11,5 0,1-1,0 4,2 21,6 Muutos 0,0 0,0 0,0-0,1 5, ,9 11,5 0,1-1,1 9,4 20,8 Muutos 0,0-11,5 0,0 0,1 7,3 Nettovoitto -0, ,9 0,0 0,1-1,4 15,5 15,1

9 LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN milj. euroa 7-9/ 7-9/ Pohjois- ja Etelä- Amerikka 1,2 7,3 4,2 10,2 11,7 Aasia ja Tyynenmeren alue 0,2 0,2 0,7 0,6 0,8 Eurooppa ja muut maat 0,5 0,3 1,4 1,2 1,8 SSH-konserni 2,0 7,8 6,3 11,9 14,2 LIIKEVOITTO/ -TAPPIO SEGMENTEITTÄIN milj. euroa 7-9/ 7-9/ Pohjois- ja Etelä- Amerikka 0,5 5,6 1,9 7,0 7,6 Aasia ja Tyynenmeren alue 0,2 0,0 0,5 0,3 0,3 Eurooppa ja muut maat 0,3 0,0 0,8-0,1-0,1 SSH-konsernin yhteiset -1,3-1,3-4,6-3,9-5,5 kulut* SSH-konserni -0,3 4,4-1,4 3,2 2,2 * SSH-konsernin yhteiset kulut sisältävät konsernin hallinnon sekä keskitetyn tuotehallinnan ja -kehityksen kustannukset. TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT Liikevaihto, Meur 6,3 11,9 14,2 Liiketulos, Meur -1,4 3,2 2,2 Liiketulos, % liikevaihdosta -22,7 27,2 15,7 Tulos ilman kertaluonteisia eriä, ennen veroja, Meur -0,9 3,9 3,1 Tulos ilman kertaluonteisia eriä, ennen veroja, % liikevaihdosta -13,9 32,4 21,9 Tulos ennen veroja, Meur -0,9 3,9 3,1 Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta -13,9 32,4 21,9 Sijoitetun pääoman tuotto, % -3,3 15,3 17,1 Oman pääoman tuotto, % -4,7 15,0 16,3 Korolliset nettovelat, Meur -16,0-20,9-22,0 Omavaraisuusaste, % 92,5 93,4 91,3 Nettovelkaantumisaste (gearing), % -106,1-98,6-107,8

10 Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, Meur 0,0 0,1 0,1 osuus liikevaihdosta, % 0,0 0,7 0,7 Tutkimus- ja kehityskulut, Meur 2,9 2,6 3,7 osuus liikevaihdosta, % 46,7 22,0 25,9 Henkilöstö keskimäärin Henkilöstö kauden lopussa OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT Tulos/osake, euroa (laimentamaton) -0,04 0,14 0,11 Tulos/osake, euroa (laimennettu) -0,04 0,13 0,11 /osake, euroa 0,53 0,74 0,72 Osakemäärä kauden lopussa, 1000 kpl Osakkeen kurssikehitys euroina Keskikurssi 1,41 1,51 1,63 Alin 0,99 1,12 1,12 Ylin 1,69 2,00 2,39 Osakkeen kurssi kauden lopussa 1,05 1,92 1,61 Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa, Meur 30,0 54,7 45,9 Osakevaihto, milj. kpl 2,8 11,8 15,0 Osakevaihto, % kokonaismäärästä 9,8 41,4 52,6 Osakevaihto, Meur 3,9 18,0 24,5 Hinta/voittosuhde (P/E) 14,8 VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET milj. euroa Vuokravakuudet 0,0 0,0 0,1 Taseen ulkopuoliset leasingvastuut 1 vuoden kuluessa 0,7 0,6 0,7 1-5 vuoden kuluttua 0,7 0,8 1,1 Valuuttajohdannaiset (ei suojauslaskennassa) Käypä arvo 0,0 0,0 0,0 Nimellisarvo 0,0 1,8 0,0 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset, standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksessa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä. Luvut ovat tilintarkastamattomia. MYYNNIN TULOUTTAMISTA KOSKEVAN KIRJANPITOKÄYTÄNNÖN MUUTOKSEN (IAS8) VAIKUTUKSET KONSERNIN LUKUIHIN VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

11 1-3/ ALKUPERÄINEN milj. euroa KORJATTU ERO Liikevaihto 2,6 2,6 0,0 Liikevoitto/-tappio 0,0 0,0 0,0 Voitto/tappio ennen veroja 0,2 0,1 0,0 Tulos/osake, euroa 0,0 0,0 0,0 17,6 18,1 0,4 Pitkäaikaiset velat 0,0 0,0 0,0 Lyhytaikaiset velat 3,2 2,8-0,4 ja velat yhteensä 20,9 20,9 0,0 1-6/ ALKUPERÄINEN milj. euroa KORJATTU ERO Liikevaihto 4,1 4,1 0,0 Liikevoitto/-tappio -1,1-1,1 0,0 Voitto/tappio ennen veroja -0,8-0,8 0,0 Tulos/osake, euroa 0,0 0,0 0,0 16,7 17,1 0,5 Pitkäaikaiset velat 0,0 0,0 0,0 Lyhytaikaiset velat 2,9 2,5-0,5 ja velat yhteensä 19,6 19,6 0,0 ALKUPERÄINEN milj. euroa KORJATTU ERO Liikevaihto 11,9 11,9 0,0 Liikevoitto/-tappio 3,2 3,2 0,0 Voitto/tappio ennen veroja 3,9 3,8 0,0 Tulos/osake, euroa 0,0 0,0 0,0 21,2 21,6 0,4 Pitkäaikaiset velat 0,0 0,0 0,0 Lyhytaikaiset velat 4,0 3,6-0,4 ja velat yhteensä 25,2 25,2 0,0

12 ALKUPERÄINEN milj. euroa KORJATTU ERO Liikevaihto 14,2 14,1-0,1 Liikevoitto/-tappio 2,2 2,2-0,1 Voitto/tappio ennen veroja 3,1 3,0-0,1 Tulos/osake, euroa 0,0 0,0 0,0 20,4 20,8 0,4 Pitkäaikaiset velat 0,2 0,2 0,0 Lyhytaikaiset velat 4,9 4,5-0,4 ja velat yhteensä 25,5 25,5 0,0 1-3/ ALKUPERÄINEN KORJATTU ERO milj. euroa Liikevaihto 1,8 1,9 0,0 Liikevoitto/-tappio -0,9-0,8 0,0 Voitto/tappio ennen veroja -0,7-0,6 0,0 Tulos/osake, euroa 0,0 0,0 0,0 19,8 20,2 0,4 Pitkäaikaiset velat 0,2 0,2 0,0 Lyhytaikaiset velat 3,7 3,3-0,4 ja velat yhteensä 23,7 23,7 0,0 1-6/ ALKUPERÄINEN milj. euroa KORJATTU ERO Liikevaihto 4,3 4,4 0,1 Liikevoitto/-tappio -1,1-1,0 0,1 Voitto/tappio ennen veroja -0,7-0,6 0,1 Tulos/osake, euroa 0,0 0,0 0,0 15,4 15,9 0,4 Pitkäaikaiset velat 0,4 0,4 0,0 Lyhytaikaiset velat 3,5 3,0-0,4 ja velat yhteensä 19,3 19,3 0,0 ALKUPERÄINEN KORJATTU ERO

13 milj. euroa Liikevaihto 6,3 6,3 0,0 Liikevoitto/-tappio -1,4-1,4 0,0 Voitto/tappio ennen veroja -0,9-0,9 0,0 Tulos/osake, euroa 0,0 0,0 0,0 15,1 15,5 0,4 Pitkäaikaiset velat 0,1 0,1 0,0 Lyhytaikaiset velat 3,8 3,4-0,4 ja velat yhteensä 19,0 19,0 0,0 LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA milj. euroa Osakepääoma Ylikurssirahasto Arvon- Muunto-ero muutos- rahastot Voittovarat ja vapaat rahastot Yht ,9 11,5 0,1-0,8 6,3 18,0, ,9 11,5 0,1-0,8 5,9 17, ,9 11,5 0,1-0,9 6,4 18,1, ,9 11,5 0,1-0,9 6,0 17, ,9 11,5 0,1-0,9 5,6 17,1, ,9 11,5 0,1-0,9 5,1 16, ,9 11,5 0,1-1,0 10,1 21,6, ,9 11,5 0,1-1,0 9,7 21, ,9 11,5 0,1-1,1 9,4 20,8

14 , ,9 11,5 0,1-1,1 8,9 20, ,9 11,5 0,1-1,0 8,7 20,2, ,9 11,5 0,1-1,0 8,3 19, ,9 11,5 0,1-1,1 4,5 15,9, ,9 11,5 0,1-1,0 3,9 15,4, ,9 0,0 0,1-1,4 15,5 15,1 VASTUUN RAJOITUS Tämän raportin sisältö on SSH Communications Security Corpin ( SSH ) ja kanssamme yhteistyössä toimivien kolmansien osapuolten sisällöntuottajien julkaisema ja tarkoitettu tiedoksi vain henkilökohtaiseen käyttöön. Tiedotteen sisältämiä tietoja ei voida missään tilanteessa pitää tarjouksena tai kehotuksena ostaa arvopapereita. Tietoja ei ole tarkoitettu taloudellisiksi neuvoiksi (sijoitus-, vero- eikä lakiasioissa), eikä suosituksiksi minkään sijoituskohteiden tai tuotteiden puolesta. SSH ei anna sijoitusneuvoja eikä osto- tai myyntisuosituksia yhtiön omista tai muiden yritysten osakkeista. Mikäli olet kiinnostunut sijoittamaan SSH:n osakkeisiin, ota yhteyttä taloudelliseen neuvonantajaasi saadaksesi lisätietoja. SSH:n osakkeiden aiemmat tulokset eivät ole osoitus tulevasta kurssikehityksestä. LUKUUNOTTAMATTA SOVELTUVAA PAKOTTAVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ TIEDOTTEEN TIETOJEN SAATAVUUDESTA, VIRHEETTÖMYYDESTÄ, LUOTETTAVUUDESTA TAI SISÄLLÖSTÄ EI ANNETA MINKÄÄNLAISTA NIMENOMAISTA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA EIKÄ SSH TAKAA SUORAAN EIKÄ VÄLILLISESTI TIEDOTTEEN SISÄLLÖN OIKEELLISUUTTA EIKÄ TIETOJEN SOPIVUUTTA MIHINKÄÄN TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. TALOUDELLINEN RAPORTOINTI Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään tänään keskiviikkona 22. lokakuuta klo 11:00 alkaen Hotelli Scandic Marskin Filip 1- kabinetissa 2 krs. osoitteessa Mannerheimintie 10, Helsinki. SSH Communications Security Oyj:n seuraava osavuosikatsaus ajalta julkaistaan helmikuussa Lisätietoja saatavilla yhtiön verkkosivuilta lähempänä tätä ajankohtaa.

15 Helsingissä SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ Hallitus Arto Vainio toimitusjohtaja Lisätietoja: Arto Vainio, toimitusjohtaja puhelin Mika Peuranen, talousjohtaja puhelin Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N PÖRSSITIEDOTE 23.04.2008 klo 9.00

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N PÖRSSITIEDOTE 23.04.2008 klo 9.00 SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N PÖRSSITIEDOTE 23.04. klo 9.00 SSH:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.03. - Liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 1,9 milj. euroa, lasku edellisen vuoden vastaavasta jaksosta -28 %

Lisätiedot

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N PÖRSSITIEDOTE klo 9.00

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N PÖRSSITIEDOTE klo 9.00 SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N PÖRSSITIEDOTE 25.04. klo 9.00 SSH:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.03. - Liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 2,6 milj. euroa, kasvu edellisen vuoden vastaavaan jaksoon +26 % (2,0

Lisätiedot

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N PÖRSSITIEDOTE klo 9.00

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N PÖRSSITIEDOTE klo 9.00 SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N PÖRSSITIEDOTE 24.10. klo 9.00 SSH:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.09. - Liikevaihto tammi-syyskuussa oli 11,9 milj. euroa, kasvu edellisen vuoden vastaavaan jaksoon +94,0 %

Lisätiedot

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ OSAVUOSIKATSAUS 22.4.2009 KLO 9.00

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ OSAVUOSIKATSAUS 22.4.2009 KLO 9.00 SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ OSAVUOSIKATSAUS 22.4.2009 KLO 9.00 SSH:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2009 YHTEENVETO Tammi-maaliskuu - Liikevaihto 1,9 miljoonaa euroa, lisäys edellisen vuoden vastaavaan

Lisätiedot

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N PÖRSSITIEDOTE klo 9.00

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N PÖRSSITIEDOTE klo 9.00 SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N PÖRSSITIEDOTE 25.07. klo 9.00 SSH:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.06. - Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 4,1 milj. euroa, vähennys edellisen vuoden vastaavaan jaksoon -6 % (4,4

Lisätiedot

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N PÖRSSITIEDOTE klo 9.00

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N PÖRSSITIEDOTE klo 9.00 SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N PÖRSSITIEDOTE 13.02.2007 klo 9.00 SSH:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12. - Tilikauden liikevaihto oli 9,5 milj. euroa, kasvu edellisvuodesta 1,7 % (9,3 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.2.2009 SSH:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2008. Tammi-Joulukuu

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.2.2009 SSH:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2008. Tammi-Joulukuu SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.2.2009 SSH:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12. Tammi-Joulukuu - Liikevaihto 8,5 miljoonaa euroa, vähennys edellisen vuoden vastaavaan jaksoon 40,0 % (14,2 miljoonaa

Lisätiedot

TECTIA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 21.4.2010 KLO 9.00

TECTIA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 21.4.2010 KLO 9.00 TECTIA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 21.4. KLO 9.00 TECTIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.03. YHTEENVETO Tammi-maaliskuu - Liikevaihto 2,3 miljoonaa euroa, lisäys edellisen vuoden vastaavaan jaksoon +24,4 % (1,9

Lisätiedot

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ OSAVUOSIKATSAUS KLO 9.00

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ OSAVUOSIKATSAUS KLO 9.00 SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ OSAVUOSIKATSAUS 22.7. KLO 9.00 SSH:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6. YHTEENVETO Huhti-kesäkuu - Liikevaihto 1,8 miljoonaa euroa, vähennys edellisen vuoden vastaavaan jaksoon

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N PÖRSSITIEDOTE klo 9.00

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N PÖRSSITIEDOTE klo 9.00 SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N PÖRSSITIEDOTE 19.10. klo 9.00 SSH:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9. - Liikevaihto tammi-syyskuussa oli 5,2 milj. euroa, jossa oli muutosta edellisen vuoden vastaavaan jaksoon

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

AVAINLUVUT 1-3/ / / 2005

AVAINLUVUT 1-3/ / / 2005 SSH:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.03.2006 Liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 2,0 milj. euroa, kasvu edellisen vuoden vastaavaan jaksoon +27 % (1,6 milj. euroa vuonna 2005). Liiketappio tammi-maaliskuussa oli

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 5.8.2004 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 - Liikevaihto 11,2 milj. euroa, laskua 2 % - Liiketappio 82 tuhatta euroa, (94 tuhatta

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N PÖRSSITIEDOTE klo 9.00

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N PÖRSSITIEDOTE klo 9.00 SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N PÖRSSITIEDOTE 08.02.2006 klo 9.00 SSH:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12. - Liikevaihto tammi-joulukuussa oli 9,3 milj. euroa, kasvu edellisen vuoden vastaavaan jaksoon +13,0

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2009 5.8.2009 Tammi kesäkuu 2009 Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 45,3 milj. euroa (69,4), jossa oli

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Yhtiön vakavaraisuus säilyi hyvänä. Omavaraisuusaste oli 70,6 % (78,2 %) ja likvidit varat olivat 4,5 milj. euroa (6,0 miljoonaa euroa).

Yhtiön vakavaraisuus säilyi hyvänä. Omavaraisuusaste oli 70,6 % (78,2 %) ja likvidit varat olivat 4,5 milj. euroa (6,0 miljoonaa euroa). TECTIA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.10. KLO 9.00 TECTIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.09. YHTEENVETO Heinä-syyskuu - Liikevaihto 2,1 miljoonaa euroa, vähennys edellisen vuoden vastaavaan jaksoon -7,6 % (2,2

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

Yhtiön omavaraisuusaste oli hyvä 68,4 % (69,7 %), ja likvidit varat olivat 8,5 miljoonaa euroa (18,9 miljoonaa euroa).

Yhtiön omavaraisuusaste oli hyvä 68,4 % (69,7 %), ja likvidit varat olivat 8,5 miljoonaa euroa (18,9 miljoonaa euroa). SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.4.2016 KLO 9.00 SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2016 Tammi maaliskuu 2016: Liikevaihto laski ja tulos tappiolla johtuen uusien

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

TECTIA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 3.5.2012 KLO 9.00 TECTIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.03.2012 YHTEENVETO. Tammi-maaliskuu

TECTIA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 3.5.2012 KLO 9.00 TECTIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.03.2012 YHTEENVETO. Tammi-maaliskuu TECTIA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 3.5.2012 KLO 9.00 TECTIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.03.2012 YHTEENVETO Tammi-maaliskuu - Liikevaihto nousi 2,6 miljoonaan euroon, jossa kasvua edellisen vuoden vastaavaan

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

Yhtiön omavaraisuusaste on hyvä ollen 65,9 % (76,8 %) ja likvidit varat olivat 3,4 miljoonaa euroa (6,5 miljoonaa euroa).

Yhtiön omavaraisuusaste on hyvä ollen 65,9 % (76,8 %) ja likvidit varat olivat 3,4 miljoonaa euroa (6,5 miljoonaa euroa). SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.10. KLO 9.00 SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.09. Heinä syyskuu : Liikevaihto kasvoi +4,2%, tappiosta huolimatta panostukset myyntiin

Lisätiedot

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ OSAVUOSIKATSAUS 25.4.2013 KLO 9.00 SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.03.

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ OSAVUOSIKATSAUS 25.4.2013 KLO 9.00 SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.03. SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ OSAVUOSIKATSAUS 25.4. KLO 9.00 SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.03. YHTEENVETO Liikevaihto kasvoi tyydyttävästi (+14% ) yhtiön liikevoiton ollessa

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-06 / 2010 4.8.2010 TAMMI KESÄKUU KESÄKUU2010 Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi kesäkuun liikevaihto oli 48,3 milj. euroa (45,3), jossa oli

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

MARTELA Yhtiökokous 14.3. 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden lopussa

Lisätiedot

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.4.2014 KLO 9.00 SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.4.2014 KLO 9.00 SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3. SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.4. KLO 9.00 SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3. YHTEENVETO Tammi-maaliskuu : Liikevaihto samalla tasolla kuin vuosi sitten, tulos

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus. Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus. Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2010 28.4.2010 Tammikuu maaliskuu 2010 Toimistokalustekysyntä laski viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto oli 22,6 milj. euroa (24,0), jossa oli

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 10:00

OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 10:00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.06.2011 PÖRSSITIEDOTE 11.8.2011 KLO 10:00 - Liikevaihto 18,8 miljoonaa euroa (14,6 milj. euroa) - Liikevoitto 756 tuhatta euroa (244 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tulos 0,22 euroa

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 Tammi - syyskuu - Vuoden 2005 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 244,8 milj. euroa (229,6 vastaavalla

Lisätiedot

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja.

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.09.2011 3.11.2011 KLO 10:00 -Liikevaihto 28,6 miljoonaa euroa (22,8 milj. euroa) -Liikevoitto 1,2 milj. kaksinkertaistui edellisestä vuodesta (0,6 milj. euroa) -Osakekohtainen voitto

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

- Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003).

- Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003). Done Solutions Oyj Pörssitiedote 24.2.2005 klo 9.00 DONE SOLUTIONSIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2004 - Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003). - Liiketulos oli -0,9

Lisätiedot

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 269,3 275,9 840,7 856,3 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 20,0 23,2 71,5 76,6 105,0

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

Venäjän (ZAO YEInternational) ja Liettuan (UAB YEInternational) liiketoiminta kuluneella katsauskaudella ylitti lievästi asetetut tavoitteet.

Venäjän (ZAO YEInternational) ja Liettuan (UAB YEInternational) liiketoiminta kuluneella katsauskaudella ylitti lievästi asetetut tavoitteet. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 14.8.2006 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2006 - Liikevaihto 12,8 milj. euroa (11,2 milj. euroa) - Liikevoitto 446 tuhatta euroa

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 291,2 292,5 571,4 580,4 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0

Lisätiedot

Global Reports LLC. Done Solutions Oyj Pörssitiedote klo DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2006 (IFRS)

Global Reports LLC. Done Solutions Oyj Pörssitiedote klo DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2006 (IFRS) Done Solutions Oyj Pörssitiedote 9.8.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2006 oli 7,3 meur (5,8 meur 1-6/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto

Lisätiedot

Yhtiön vakavaraisuus säilyi tyydyttävänä. Omavaraisuusaste oli 44,9 % (60,5 %) ja likvidit varat olivat 2,3 miljoonaa euroa (3,3 miljoonaa euroa).

Yhtiön vakavaraisuus säilyi tyydyttävänä. Omavaraisuusaste oli 44,9 % (60,5 %) ja likvidit varat olivat 2,3 miljoonaa euroa (3,3 miljoonaa euroa). TECTIA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.8. KLO 9.00 TECTIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.06. YHTEENVETO Vahva liikevaihdon kasvu jatkui, kannattavuus tyydyttävä. Huhti-kesäkuu - Liikevaihto nousi 2,9 miljoonaan euroon,

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.? HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS

HONKARAKENNE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.? HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS Julkaistu: 2006-11-08 08:00:02 CET Honkarakenne Oyj - neljännesvuosikatsaus HONKARAKENNE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.?30.9.2006 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 8.11.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2006

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2002 > Liikevaihto oli katsauskaudella 4,2 miljoonaa euroa, jossa laskua 13,7 %. > Liiketulos pysyi edellisen tilikauden vastaavan katsauskauden tasolla ja oli 0,2

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS /

MARTELA TILINPÄÄTÖS / TILINPÄÄTÖS 01-12 / 09.02.2011 TAMMI JOULUKUU Toimistokalustekysynnässä ei ole aikana tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 108,4 milj. euroa (95,3),

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

TIEDOTE AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU (5) Konserni

TIEDOTE AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU (5) Konserni 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 40,0 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 41,4 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

Myynti kpl 2006/2007

Myynti kpl 2006/2007 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2006 31.5.2007 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 9.00 SSH:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2005

PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 9.00 SSH:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2005 SSH:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6. PÖRSSITIEDOTE 27.7. klo 9.00 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 2,8 milj. euroa, jossa oli muutosta edellisen vuoden vastaavaan jaksoon 33,1 % (4,2 milj. euroa vuonna ).

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

SSH Communications Security arvioi vuoden 2014 liikevaihdon kasvavan merkittävästi sekä kannattavuuden parantuvan vuoteen 2013 verrattuna.

SSH Communications Security arvioi vuoden 2014 liikevaihdon kasvavan merkittävästi sekä kannattavuuden parantuvan vuoteen 2013 verrattuna. SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.7. KLO 9.00 SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06. Huhti kesäkuu : Liikevaihto kasvoi 5%, tulos tappiolla johtuen uusien asiakasopimusten

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot