Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 4/2017 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 4/2017 1"

Transkriptio

1 Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 4/ Kokousaika kello 13:00-16:20 Kokouspaikka Sali&Keittiö, Lähemäenkatu 11, Mikkeli Asialista: 1 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 2 Asialistan hyväksyminen 4 3 Maakuntauudistuksen ajankohtaiset, projektipäällikkö Maija Korhonen 5 4 Pelastustoimi maaseudulla: Pelastustoimi -valmistelutyöryhmä, Tuomo Halmeslahti 5 Maaseudun aluekehittäminen: Alueiden kehittäminen -valmistelutyöryhmän puheenjohtaja Riitta Koskinen 6 Maaseudun aluekehittäminen: Alueiden käyttö -valmistelutyöryhmän puheenjohtaja Jarmo Vauhkonen 7 Viljelijätilaisuuden 7.3. valmistelun tilanne ja Paikallinen kehittäminen - tilaisuuden (Leader-ryhmät ja kunnat) suunnittelu 8 Lomituspalvelujen toimintamalli, asiantuntijaryhmä 10 9 Viestinnän ajankohtaiset, Marjukka Manninen Seuraava kokous Muut asiat 13 Sivu

2 Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 4/ Kokousaika kello 13:00-16:20 Kokouspaikka Sali ja keittiö, Lähemäenkatu 11, Mikkeli Asiat 1-9

3 Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 4/ Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen Avataan kokous ja todetaan läsnäolijat. Jäsenet Nimi Tehtävä Organisaatio Läsnä Korhonen Maija projektipäällikkö Etelä-Savon maakuntaliitto x Varsinainen Puurunen Maija pj. Etelä-Savon ELY-keskus x Varsinainen Leikkonen Jukka MTK x Vara Kallio Vesa MTK Varsinainen Leväinen Sirpa Rantasalmen yhteistoiminta-alue x Vara Pulkkinen Arto Mikkelin maaseutu- ja lomitust. x Varsinainen Nokkonen Maija Pardia Vara Orava Marita Pardia Varsinainen Koponen Päivi Kunta-alan unioni/ Jytyliitto Vara Hokkanen Outi Kunta-alan unioni/jhl Varsinainen Vaittinen Ritva Etelä-Savon ELY-keskus x Varsinainen Kuva Jyrki Etelä-Savon maakuntaliitto x Varsinainen Hänninen Ritva Pieksämäen seutu x Vara Häkkinen Heikki Pieksämäen seutu Varsinainen Tarkkio Katariina Savonlinnan seutu x Vara Niiranen Lauri Savonlinnan seutu Varsinainen Mikkonen Kari Mikkelin seutu Vara Seppälä Timo Mikkelin seutu Manninen Marjukka viestintävast. Etelä-Savon ELY-keskus Tuuliainen Ossi sihteeri Etelä-Savon ELY-keskus x Paikalla olivat lisäksi seuraavat kokoukseen kutsutut asiantuntijat: Tuomo Halmeslahti, Pelastustoimi -valmistelutyöryhmä Riitta Koskinen, Alueiden kehittäminen -valmistelutyöryhmä Jarmo Vauhkonen, Alueiden käyttö -valmistelutyöryhmä

4 Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 4/ Asialistan hyväksyminen Hyväksytään asialista seuraavin muutoksin Asialista hyväsyttiin muutoksitta.

5 Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 4/ Maakuntauudistuksen ajankohtaiset Projektipäällikkö Maija Korhonen esittelee Maatalous valmistelutyöryhmän työskentelyn kannalta ajankohtaiset Etelä-Savon maakuntauudistuksen asiat. Merkitään tiedoksi maakuntauudistuksen tilannekatsaus. Projektipäällikkö Maija Korhonen kertoi pidetyn virtuaalisen henkilöstöinfon osalta, että henkilöstön tiedottamista tullaan jatkamaan samalla toimintaperiaatteella; jatkossa olisi myös kysymysten esittäminen mahdollista tilaisuuden aikana. Savonlinnassa pidetyn valtakunnallisen muutosjohtajien maakuntakierroksen tilaisuutta kommentoivat myös paikalla olleet Riitta Koskinen, Jarmo Vauhkonen ja Maija Puurunen. Tilaisuudessa oli ollut keskusteleva ilmapiiri ja muutosjohtaja Pauli Harju oli todennut Etelä-Savon kirinneen maakuntauudistuksen valmistelussa viime aikoina. Maija Korhonen selvittää, mistä tilaisuuden esitysmateriaali on saatavilla.

6 Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 4/ Pelastustoimi maaseudulla: Pelastustoimi -valmistelutyöryhmä, Tuomo Halmeslahti Maatalous - Maakuntauudistuksen valmisteluryhmä Pelastustoimen ja ensihoidon päivystys on erittäin tärkeää niin maatilojen kuin myös muiden maaseudulla toimivien kannalta. Pelastustoimi -valmistelutyöryhmä valmistelee pelastustoimen järjestämistä maakuntauudistuksessa. Samalla se osallistuu valtakunnalliseen sisältöuudistukseen, jonka tarkoituksena on kehittää ja parantaa pelastustoimen palvelukykyä sekä kustannustehokkuutta. Pelastustoimen ja ensihoidon järjestämisvastuukysymys on vielä ratkaisematta, mutta uudistusta valmistellaan maakunnallisesti. Pelastustoimi ja ensihoito ovat joka tapauksessa läsnä kaikissa maakunnissa, vaikka palvelutuotannon järjestämisvastuu olisikin vain 5 maakunnalla. Maakunnallisessa valmistelutyöryhmässä on edustajat Etelä-Savon pelastuslaitokselta, sairaanhoitopiireistä, ammattiliitoista, aluehallintovirastosta sekä kunta-alalta.(www.es2019.fi Pelastustoimi -valmistelutyöryhmä). Pelastuspäällikkö Tuomo Halmeslahti selvitti Etelä-Savon pelastuslaitoksen nykyistä toimintaa, organisointia sekä pelastuslaitoksen palveluja. Halmeslahti kertoi ensin Etelä-Savon paloasemaverkostosta, joka käsittää 34 paloasemaa. Paloasemaverkosto on ollut vuodesta 2014 sama. Hallinnollisesti Etelä-Savo jakautuu Mikkelin, Savonlinnan ja Pieksämäen paloasemaryhmiin. Paloasemaryhmät kuuluvat pelastuslaitoksen pelastustoimintapalveluihin. Muita pelastuslaitoksen palveluja ovat turvallisuuspalvelut ja ensihoitopalvelut. Vakituista henkilöstöä on pääsääntöisesti vain näillä kolmella paloasemalla. Pelastustoimen henkilöstöresursseista merkittävän osuuden, 600 henkilöä, muodostavat vapaaehtoiset, joiden avulla toiminta on saatu erittäin kustannustehokkaaksi. Kaupunkien paloasemien lisäksi pelastuslaitoksella on kaikissa entisissä ja nykyisissä kunnissa yksikönjohtajat huolehtimassa päivystys ja varallaolotehtävistä. Pelastustoimella on suuri haaste tuottaa tarvittavat palvelut maaseudun syrjäseuduille. Halmeslahti katsoi, ettei maakuntakuntauudistuksella ole suuria vaikutuksia pelastustoiminnan perustoimintaan, mutta hallinnollisesti kysymyksessä on merkittävä muutos. Uusi työnantaja antaa tukipalveluja ja maakuntauudistus luo myös uusia mahdollisuuksia yhteistyölle. Haasteena tulevaisuudessa on, miten ensihoito ja pelastustoimi tullaan jatkossa tehokkaasti tuottamaan ja miten henkilöstöä voidaan käyttää tehokkasti tehtävien monipuolistamisen muodossa. Halmeslahti näki, että jatkossa pelastushenkilöstön ensihoidon osaamista tulisi lisätä ja vastaavasti ensihoitohenkilöstön pelastustaitoja tulisi kehittää, jotta potilas saisi mahdollisimman nopeasti apua ja toisaalta ensihoidon henkilöstöllä olisi taitoja onnettomuuksien torjunnassa. Esityksen jälkeen käytiin keskusteluja mm. pelastussuunnitelmien tarkastamisesta sekä maatilojen ja yhteiskunnan varautumisesta poikkeusolojen varalta.

7 Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 4/ Maaseudun aluekehittäminen: Alueiden kehittäminen -valmistelutyöryhmän puheenjohtaja Riitta Koskinen Alueiden kehittäminen -valmistelutyöryhmän laaja tehtäväala koskee maaseudun asukkaita ja monilta osin suoraan tai välillisesti myös maatalouden harjoittajia. Alueiden kehittäminen -valmisteluryhmän muistion mukaan seuraavat tehtäväalat on sisällytetty työryhmän tehtävään: - Maaseudun kehittäminen pois luettuna maaseudun yritystuet; - Aluekehittämisviranomaisen tehtävät, alueen, sen elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja rahoittaminen, näihin liittyvä koulutus ja osaamisen kehittäminen, kulttuurin edistäminen; - Alueellisen lyhyen, pitkän ja keskipitkän aikavälin koulutustarpeiden ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu; - Alueellisen liikuntaneuvoston asettaminen yhteistyössä muiden maakuntien kanssa sekä liikunnan edistäminen maakunnassa alueellisen liikuntaneuvoston toiminnan kautta sekä ulkoilureittitehtävät; - Maakunnallisen identiteetin edistäminen alueella yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa; - Kulttuuria koskevien suunnitelmien ja kehittämistoimenpiteiden yhteensovittaminen osana maakuntastrategian ja ohjelman toteuttamista; - Ympäristötiedon tuottaminen ja ympäristötietouden parantaminen. Lisäksi - Maakunnan hoidettavaksi kunnista sopimuksin/rahoituksin siirtyvät tehtävät; - Laaja-alainen alueellinen ennakointi, - Maakunnan aluekehitystehtäviin liittyvät kansainväliset asiat ja yhteydet. Aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen selvitti ensin alueiden kehittäminen -valmistelutyöryhmän tehtäväalaan suoranaisesti liittyvät tehtävät. Sen lisäksi Koskinen katsoi, että uuden maakunnan aluekehittämistehtäviin liittyvät myös elinkeinoelämään kuuluvat maatalouden ja maaseudun kehittämistehtävät, työvoiman ja työllisyyden kehittäminen sekä luonnonvaroihin, ympäristöön, energiaan, saavutettavuuteen, liikenteeseen, logistiikkaan, maankäyttöön ja kaavoitukseen liittyvät tehtävät. Koskinen totesikin, että uudistuksessa tulisi tarkastella alueiden kehittämisen, alueiden käytön, kasvupalvelujen ja maatalous -valmistelutyöryhmissä esillä olevia tehtäviä yhtenä kokonaisuutena. Focuksena tulee tällöin olla elinkeinoelämän edellytysten parantaminen ja ansaintamahdollisuuksien lisääminen. Koskinen korosti myös, että uudistuksen tulisi tuottaa lisäarvoa ja että prosessit tulisi rakentaa sellaisiksi, että kustannussäästöjä myös saavutettaisiin

8 Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 4/ Maatalous - Maakuntauudistuksen valmistelutyöryhmä Maaseudun aluekehittäminen: Alueiden käyttö -valmistelutyöryhmän puheenjohtaja Jarmo Vauhkonen Alueiden käyttö -valmistelutyöryhmä tarkastelee muun muassa maankäytön ja kaavoituksen sekä liikenteen kysymyksiä, jotka koskevat laajasti myös maaseutua ja maatiloja. Alueiden käyttö -valmisteutyörymän kokouksessa todetun mukaisesti työrymän fokus on uuden maakunnan rakentamisessa ja uudessa toimintamallissa tehtävien hoitamiselle, osana uutta toimintamallia myös yhteistyö- ja operointitarpeet ja mahdollisuudet keskeisten yhteistyötahojen rajapinnoissa. Kuntien näkökulmasta on katsottu kyseessä olevan myös edunvalvontatehtävästä. Työryhmän selvityksen kohteena olevia tehtäviä hoidetaan nykyisin Etelä-Savon maakuntaliitossa, Etelä- Savon ELY-keskuksessa ja Pohjois-Savon ELY-keskuksessa. Tehtäväkokonaisuuksia ovat maakunnan suunnittelu ja maakuntakaavoitus, alueiden käytön ja rakentamisen edistäminen, kulttuuriympäristön hoito, liikenne, luonnonsuojelun edistäminen, ulkoilureittitehtävät, vesivarojen käyttö- ja hoito, luonnonvarat, ympäristötiedon tuottaminen ja ympäristötietoisuuden parantaminen.( Alueiden käyttö - valmisteutyörymän tiedote). Alueiden käytön valmistelutyöryhmä on asettanut vesienhoito- ja luonnonvarat alatyöryhmän ( ) ja henkilöliikennekysymyksiä käsittelevän alatyöryhmän ( ). Aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkosen mukaan Alueidenkäyttö -valmistelutyöryhmän tehtäviin kuuluvat kaavoitus, maankäyttö, luonnonsuojelu, liikenne, henkilöliikennekuljetukset ja yksitysitieasiat. Vesienhoitotehtäviä varten on perustettu oma alatyöryhmä. Vauhkosen mukaan kaavoituksen ja maankäytön osalta tehtävät eivät juurikaan muutu, ainoastaan näiden asioiden organisointiin ja hallinnointiin on tulossa muutoksia. Suurimmat hallinnolliset muutokset alueidenkäyttö -valmistelutyöryhmässä esillä olevissa tehtävissä tapahtuvat liikenteen, henkilöliikennekuljetusten ja yksityistieasioiden järjestämiseen liittyvissä asioissa. Vauhkosen mukaan yhteistyö kaavoitus- ja maankäyttöasioissa on jatkossa entistä tärkeämpää. Yhteistyötä tulisi tehdä valmistelussa paitsi valmisteluryhmien sisällä, myös valmisteluryhmien kesken ja ulospäin.

9 Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 4/ Maatalous - Maakuntauudistuksen valmistelutyöryhmä Viljelijätilaisuuden 7.3. valmistelun tilanne ja Paikallinen kehittäminen -tilaisuuden (Leaderryhmät ja kunnat) suunnittelu Käydään läpi työryhmän väliraporttia vastaava diasarja, joka on tarkoitus esittää 7.3. viljelijätilaisuudessa. Alueen Leader-ryhmille ja kuntien edustajille on tarkoitus pitää seminaarityyppinen tilaisuus maakuntauudistuksesta klo 12:00-16:00 Nuoriso-opistolla Paukkulassa Mikkelissä. Tilaisuuden tarkoituksena on keskustella maakuntauudistuksen vaikutuksista paikalliseen kehittämiseen. Ensisijaisina kohderyhminä ovat Etelä-Savon kolmen Leader-ryhmät ja niiden hallitusten jäsenet sekä kuntien johdon edustajat ja elinkeinoasiamiehet. Tilaisuuteen pyydetyistä puhujista osa on jo lupautunut. Tarkastellaan 2.3. kokoukseen mennessä muotoutunutta tilaisuuden ohjelmaluonnosta. Maija Puurunen esitti viiljelijätilaisuudessa esitettävän maatalous -valmistelutyöryhmän tuloksia kuvaavan diasarjan, minkä johdosta tehtiin joitain muutoksia dioihin. Todettiin, että maakuntajohtaja ei pääse osallistumaan 7.3. tilaisuuteen, mutta projektipäällikkö Maija Korhonen pitää tilaisuuden alussa yleiskatsauksen maakuntauudistuksen tilanteesta. Käytiin läpi vielä 7.3. tilaisuuden ohjelmaan liittyviä yksityskohtia. Esillä oli myös Leader-ryhmille ja kuntien edustajille Mikkelissä pidettävä tilaisuus maakuntauudistuksen vaikutuksista paikalliseen kehittämiseen.tilaisuuteen on lupautunut aamupäivällä mm. maaseutuylitarkastaja Laura Jänis kertomaan maa- ja metsätalousministeriön näkökulmasta aiheeseen. Iltapäivän ohjelmaan on pyydetty Kuntaliitosta puheenvuoroa sekä sovittu Pieksämäen kaupunginjohtajan esitys kaupunkimaisesta Leader kehittämisestä ja Juvan kunnanjohtajan esitys maaseutumaisesta Leader kehittämisestä sekä kuntaliiton esitys.

10 Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 4/ Maatalous - Maakuntauudistuksen valmistelutyöryhmä Lomituspalvelujen toimintamalli, asiantuntijaryhmä Valmisteluryhmä päätti edellisessä kokouksessa , että lomituspalvelujen uutta toimintamallia selvittämään muodostetaan asiantuntijaryhmä, johon kuuluvat Sirpa Leväinen, Jukka Leikkonen, Päivi Koponen, Arto Pulkkinen sekä Rantasalmen lomituspalvelujen johtava lomittaja. Ryhmän tavoitteena on tuottaa 7.3. viljelijätilaisuuteen mennessä malliluonnos lomituspalvelujen järjestämisestä Etelä-Savossa. Kuullaan asiantuntijaryhmän selvitys lomituspalvelujen uuden toimintamallin laadinnan tilanteesta. Lomituspalvelujen uutta toimintamallia selvittämään asetettiin kokouksessa asiantuntijaryhmä, johon kuuluivat Sirpa Leväinen, Jukka Leikkonen, Päivi Koponen, Arto Pulkkinen sekä Anitta Härkönen. Lomituspalvelujen uutta hallintorakenne- ja toimipisteverkostoluonnosta esitteli lomituspalvelupäällikkö Arto Pulkkinen. Suunnitellun mallin mukaan maakunnallinen liikelaitos järjestäisi lomituspalvelut. Liikelaitoksen oletetaan tukevan nykyistä paremmin lomittajien täysaikaista työllistymistä.lomitustoimen johtaminen kuuluisi lomituspäällikölle. Lomituspäällikön alaisuudessa toimisivat lomituspalveluohjaajat, joita kohti olisi noin 20 lomittajaa ja yrittäjää/henkilö. Arto Pulkkinen selvitti myös lomituspalvelujen uuden toimipisteverkoston vakituiset toimipisteet, päivystyspisteet ja lomitustarvikkeiden noutopisteet. Toimipisteverkosto pohjautuisi alueella olevien lomitettavien yrittäjien määrään ja heidän sijaintiin.

11 Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 4/ Maatalous - Maakuntauudistuksen valmistelutyöryhmä Viestinnän ajankohtaiset, Marjukka Manninen Maakuntauudistuksen viestintään liittyen viestinnästä vastaava Marjukka Manninen kertoo maatalous -valmistelutyöryhmää koskevat ajankohtaiset. Marjukka Manninen oli estynyt osallistumaan kokoukseen.

12 Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 4/ Maatalous - Maakuntauudistuksen valmistelutyöryhmä Seuraava kokous Maatalous-valmistelutyöryhmän suunniteltu kokous peruttiin. Seuraava kokous pidetään klo 12:00 Mäntyharjulla. Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi Mäntyharjulla klo

13 Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 4/ Maatalous - Maakuntauudistuksen valmistelutyöryhmä Muut asiat Viestintävastaava Marjukka Manninen esittelee Maatalous valmisteluryhmän kokoustiedoteluonnoksen. Marjukka Mannisen estyneenä ollessa Ossi Tuuliainen laatii kokoustiedotteen, joka lähetetään valmistelutyöryhmälle kommenteille ennen julkaisemista.