JÄRVISEUDUN SEUTUKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 Sivu Järviseudun aluekehitysjaosto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄRVISEUDUN SEUTUKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 Sivu Järviseudun aluekehitysjaosto"

Transkriptio

1 JÄRVISEUDUN SEUTUKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 Sivu Järviseudun aluekehitysjaosto Aluekehitysjaoston budjetin hyväksyminen vuodelle Hankerahoitusta koskevan budjetin hyväksyminen vuodelle Järviseudun kehittämisohjelman tarkistaminen Aktiivisuutta ja yhteistyötä seudulla -hankerahoitukseen osallistuminen... 36

2 Aluekehitysjaosto KOKOUSAIKA Perjantai klo KOKOUSPAIKKA Lappajärven kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Määttä, Reino, pj Laasanen Juhani Moisio Kalevi Teittinen Seija Vähähyyppä Juhani, vpj. Läsnä Poissa MUUT SAAPUVILLA OLLEET Lakaniemi Kari, Jsneuvoston pj. Ahvenniemi Eero, Jsneuvoston I vpj. Rasinmäki Mikko, Jsneuvoston II vpj. Haapasuo Seppo, khallituksen pj. Keisala Juha-Pekka, khallituksen pj. Niemi Anne, khallituksen pj. Rintamäki Esko, khallituksen pj. Savola Tapio, khallituksen pj. Ahonen Esko, E-P:n liiton hall. Vistbacka Raimo, E-P:n liiton hall. Huhtala Päivi, hallintojohtaja, Lappajärvi Kotanen Tapani, esittelijä/pöytäkirjanpit. LAILLISUUS JA PÄÄ- TÖSVALTAISUUS Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUSTAPA Tämä pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa. Tässä kokouksessa tarkastettiin pidetyn kokouksen pöytäkirja. PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VAR- MENNUS Reino Määttä puheenjohtaja Tapani Kotanen pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS Pöytäkirja on luettu ja hyväksytty aluekehitysjaoston kokouksessa. Pöytäkirjanpitäjä Tapani Kotanen PÖYTÄKIRJAN NÄH- TÄVILLÄPITO Tämä pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Alajärven kaupunginvirastolla Pöytäkirjanpitäjä Tapani Kotanen

3 Aluekehitysjaosto ALUEKEHITYSJAOSTON BUDJETIN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2012 Akj Seutusihteeri on valmistellut vuoden 2012 budjettia. Valmistelu on suoritettu nykyisen tilanteen mukaisena ja budjetin perustelut ovat seuraavat: o seutusihteerin palkkauksessa varauduttu puolipäivätoimisen (50 % kokoaikaisesta) palkkausmäärärahaan o kokouspalkkiossa on varaukset 1:een Järviseutuneuvoston kokoukseen ja 5:een aluekehitysjaoston kokoukseen. o asiantuntijapalkkioihin varataan kuntapalveluyhteistyöselvitysten kustannuksiin. Summassa varaudutaan yhteistyökohteiden jatkovalmisteluihin sekä muihin mahdollisiin hankkeisiin. o painatuksissa ja ilmoituksissa osallistutaan seutukunnallisesti vuoden vaihteen, joulun ja uudenvuoden tervehdyksiin. Ilmoituslehtenä ovat tällöin yleensä maakuntalehdet. Tämän lisäksi osallistutaan seudullisesti kertaluontoisiin juhlavuosi-, onnittelu- ja merkkipäivätapahtumiin tms. Näitä kertynee vuodessa 3-5 kpl. o kun seutukunta tekee erikseen sovittuja tapauskohtaisia vierailuja, kutsuu vieraita, osallistuu yhteisiin tervehdyksiin tai muistamisiin sekä kulujen pienentämiseksi yhteishankintoihin (mm. yrityskummit jne.), kulut maksetaan kaupungin tasetililtä ja laskutetaan sovitussa suhteessa peruskunnilta. Em. kaupungin taloustoimiston omaksumalla järjestelyllä ei menot ja vastaavat tulot näy aluekehitysjaoston budjetissa. Vuoden 2012 talousarvio on liitteenä. Valmistelija: seutusihteeri Tapani Kotanen, p. (06) , , tapani.kotanen(at)alajarvi.fi Esitys: Aluekehitysjaosto hyväksyy liitteenä olevan budjetin 2012 sekä esittää sen edelleen Järviseutuneuvoston hyväksyttäväksi. Päätös: Hyväksyttiin.

4 Aluekehitysjaosto HANKERAHOITUSTA KOSKEVAN BUDJETIN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2012 Akj Hankebudjettia sekä seutuhallinnon kuluja koskeva budjettivaraus on ollut jo vuosia 18,50 /as. Kokonaissumma on näin ollen seutukunnassa ( as ) vuodelle 2012 yhteensä n Sovitusta varauksesta kuluu aluekehitysjaoston budjettiin 2,20 /as. (n ) joten varsinaisiin hankkeisiin jää käytettäväksi 16,30 /as. (n ). Rahoituskauden ohjelmatyötä ja rahoituksen kohdentamista maakunnassa ohjaa n. 40 seudullista tai maakunnallista eri tasoista ohjelma-asiakirjaa. Järviseudun kehittämistä ohjaa Järviseudun kehittämisohjelma Maaseutuohjelma Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman hankehakemuksia otetaan vastaan ELY-keskuksessa. Hanketukea voivat hakea yksityisoikeudelliset tai julkisoikeudelliset yhteisöt tai säätiöt, kuten kunnat, kehittämisyhtiöt, koulutus- ja neuvontaorganisaatiot, osuuskunnat ja rekisteröidyt yhdistykset. Maaseudun yritykset voivat hakea käynnistys-, kehittämis- ja investointiavustuksia. EAKR ja ESR Maakunnan yhteistyöasiakirja (MYAK) on vuosittainen valtion talousarviovalmisteluun kytkeytyvä asiakirja. Se sisältää rakennerahastoohjelmien (EAKR ja ESR-alueellinen osio) toteuttamisen painotukset Etelä-Pohjanmaalla ja sillä kohdennetaan em. ohjelmavarat valtion viranomaisille ja maakunnan liitolle. Kaikki rahoittajat allekirjoittavat yhteistyöasiakirjan. Ohjelmaan liittyviä rahoitushakemuksia voidaan jättää päärahoittajille mm. ELY-keskukselle ja E-P:n liitolle. Hankehakuja on sekä keskitettyjä kohdehakuja että ns. jatkuvia hakuja. LEADER+ Aisapari ry:n toimii LEADER+ -rahoituksesta vastaavan toimintaryhmänä Järviseudun seutukunnassa ja Kauhavalla. Toimintaryhmän rahoitus on ohjelmakaudelle vahvistettu maa- ja metsätalousministeriössä ja on vuosittain yhteensä n. 1 M. Järviseudun kunnat ovat sitoutuneet rahoittamaan toimintaryhmän toimintaa 4 /asukas. Liitteenä on hankepäätöksien yhdistelmä, josta ilmenee kuntarahoituksen kehys ja hankkeiden sidonta eri vuosille sekä koko seutuhallinnon kustannusten jakautuminen kunnille vuonna Viime vuosien tapaan on hankeraha jaettu seutukunnan strategisille painopistealoille hankepäätösten teon linjaamiseksi. Tässä käsiteltyä hankerahoitusta on pyritty keskittämään vain alueen elinkeino- ja kehittämishankkeisiin. Mikäli rahoitusta on haettu muihin hallintokuntakohtaisiin hankkeisiin esim.

5 Aluekehitysjaosto ministeriöiltä, on kuntarahoitus ohjattu pääsääntöisesti katettavaksi suoraan kuntien ao. hallintokunnilta. Valmistelija: seutusihteeri Tapani Kotanen, p. (06) , , tapani.kotanen(at)alajarvi.fi Esitys: Aluekehitysjaosto hyväksyy liitteenä olevan hankebudjetin 2012 painopistealueineen sekä esittää sen edelleen Järviseutuneuvoston hyväksyttäväksi. Päätös: Aluekehitysjaosto päätti lisätä matkailun painopistealueeseen ja vähentää rakennusklusterin painopistealueesta Muilta osin hankebudjetti hyväksyttiin esitetyn mukaisena.

6 Aluekehitysjaosto JÄRVISEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN TARKISTAMINEN Akj Akj Järviseudun seutukunnan aluekehittämistä ohjaa Järviseudun kehittämisohjelma, joka on laadittu EU-rahoituskaudelle ja hyväksytty Järviseutuneuvostossa Kehittämisohjelma määrittelee seudun näkemyksen siitä, mihin suuntaan kehitystä alueella halutaan suunnata ja mitkä ovat toimenpiteet. Ohjelma sisältää vision ja kehittämisstrategian ja elinkeinojen kehittämissuunnitelman. Kehittämisstrategia sisältää 7 painopistealuetta: luonnon ja raaka-ainevarojen hyödyntäminen, yritystoiminnan edistäminen, osaamisen vahvistaminen, asuinympäristön ja viihtyvyyden kehittäminen, väestökehityksen kääntäminen positiiviseksi aluetalouden vahvistaminen ja omaehtoisen toiminnan lisäämisen, kuntapalveluiden järjestämisen Järviseudun kehittämisohjelma on perinteisesti tarkistettu ohjelmakauden puolivälissä. Varsinkin kuntakentässä tapahtuneet viimevuotiset muutokset aiheuttavat kehittämisohjelmaan laajemman muutostyön ja taustatietojen tarkastamisen. Tässä yhteydessä myös aluekehitystyön painopisteisiin voidaan tehdä tarvittavat muutokset. Järviseudun aktivaattori hankkeen toimesta on ohjelman tarkistustyö aloitettu (liite). Aluekehitysjaoston tulee käynnistää omalta osaltaan keskustelu vision ja painopisteiden asettamisesta sekä aikataulun laatimisesta ohjelmatyölle. Esitys: Aluekehitysjaosto päättää jatkaa kehittämisohjelman tarkistamista ja käynnistää kuntakohtaiset neuvottelut ohjelman visiosta ja painopistealueista. Kehittämisohjelman sisällön esittämistapa muokataan maakuntaohjelman rakenteen mukaiseksi. Päätös: Hyväksyttiin. Järviseudun kehittämisohjelmaa on valmisteltu yhteistyössä kuntien kanssa. Kuntien kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella on ohjelmaan tehty tarvittavia linjauksia ja tarkennuksia. Myös seutukuntajaon aiheuttamat muutokset ovat saatettu ajan tasalle ja tilastot ovat tarkistettu.

7 Aluekehitysjaosto Järviseudun kehittämisohjelman sisällys on saatettu vastaamaan Etelä- Pohjanmaan liiton laatimaa maakuntaohjelmaa Maakuntaohjelman linjaamat kehittämistoimet on jaettu kolmeen toimintalinjaan: 1. Hyvinvoiva ja osaava eteläpohjalainen 2. Kilpailukykyinen ja innovatiivinen elinkeinoelämä 3. Kehittyvä toimintaympäristö Esitys Järviseudun kehittämisohjelmasta on liitteenä. Valmistelija: seutusihteeri Tapani Kotanen, p. (06) , , tapani.kotanen(at)alajarvi.fi Esitys: Aluekehitysjaosto hyväksyy liitteenä olevan Järviseudun kehittämisohjelman päivityksen sekä esittää sen edelleen Järviseutuneuvoston hyväksyttäväksi. Päätös: Aluekehitysjaosto päätti, että tekstiosaa lisätään/täydennetään kalastuksen ja kulttuurin osalta. Muilta osin Järviseudun kehittämisohjelma hyväksyttiin esitetyn mukaisena.

8 Aluekehitysjaosto AKTIIVISUUTTA JA YHTEISTYÖTÄ SEUDULLA -HANKERAHOITUKSEEN OSALLIS- TUMINEN Akj Hankkeen hakija: Alajärven kaupunki Kohderyhmä ja alue: Järviseudun seutukunta. Hankkeen hyödynsaajina ja yhteistyökumppaneina ovat alueen kunnat, oppilaitokset ja elinkeinoelämä. Toiminta-aika: Tulokset: Järviseudun kehittämisohjelma on päivitetty v aikana. Hankkeen tavoitteena on suunnitella ohjelmassa esiin nostettujen keskeisten kehittämistoimenpiteiden toteuttamista, selvittää niiden rahoitusmahdollisuuksia sekä koordinoida niiden toteuttamista. Ohjelmakauden lopulla ja sen päätyttyä v on ajankohtaista suunnitella tulevan ohjelmakauden kehittämistarpeita, että kehittämistyö ei katkeaisi pitkäksi aikaa ohjelmakausien välillä. Käynnissä olevan Järviseudun aktivaattori -hankkeen toimesta alueella toimivat kehittäjäorganisaatiot ovat kokoontuneet säännöllisesti, ja alueelle on muodostunut toimintatapa, jossa keskeisistä kehittämistoimenpiteistä keskustellaan yli organisaatiorajojen. Haettavan hankkeen tavoitteena on jatkaa ja edelleen kehittää toimintatapaa ja selvittää mahdollisuuksia laajentaa toimintaa joko lisäämällä toimijatahoja tai alueellisesti. Alueen omissa strategioissa on linjattu kehittämistoimenpiteet, joita toteutetaan itse omalla alueella ja ne, joiden toteuttaminen jätetään maakunnallisten toimijoiden tehtäväksi. Tavoitteena on yhteistyön tiivistäminen maakunnallisten toimijoiden suuntaan siten, että myös ne kehittämistoimenpiteet, joita ei itse toteuteta, aktivoituvat. Järviseudun alue sijaitsee Keski-Pohjanmaan ja Keski-Suomen rajalla. Maakuntarajojen mahdollisesti väljetessä tai jopa poistuessa on tarkoituksenmukaista alkaa suunnitella yhteistyötä naapurimaakuntien kehitystyötä tekevien toimijoiden kanssa. Alueet ovat rakenteellisesti, väestöpohjaltaan ja yritystoiminnaltaan hyvin samankaltaisia. Erityisesti elinkeinoelämän kehittämisen kannalta yhteistyö on tarkoituksenmukaista. Hankkeen tavoitteena on seutukunnallisen ja oman maakunnan sisällä tapahtuvan yhteistyön kehittämisen lisäksi selvittää mahdollisuuksia maakuntien välisen yhteistyön käynnistämiseen. Keskeiset toimenpiteet:

9 Aluekehitysjaosto Järviseudun kehittämisohjelma on päivitetty vastaamaan nykytilannetta v aikana. Hankkeessa suunnitellaan ohjelmassa esiin nostettujen keskeisten kehittämistoimenpiteiden toteuttamista, rahoitusmahdollisuuksia sekä koordinoidaan niiden toteuttamista. 2. Käynnissä olevan Järviseudun aktivaattori -hankkeen toimesta alueella toimivat kehittäjäorganisaatiot ovat kokoontuneet säännöllisesti ja keskeisistä kehittämistoimenpiteistä on keskusteltu yli organisaatiorajojen. Toimintaa jatketaan, tiivistetään ja selvitetään laajentamismahdollisuuksia. 3. Yhteistyön tiivistäminen maakunnallisten toimijoiden kanssa ja uusien yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen, kartoitetaan yhteistyömahdollisuuksia yli maakuntarajojen tehtävään yhteistyöhön huomioiden että Järviseudun alue sijaitsee Keski-Pohjanmaan ja Keski-Suomen rajalla ja alueet ovat elinkeino- ja väestörakenteeltaan hyvin samanlaisia. 4. Uuden ohjelmakauden keskeisten kehittämistoimien suunnittelu nykyisen ohjelmakauden päättyessä siten. että kehittämistyö ei katkeaisi pitkäksi aikaa vaan jatkuisi sujuvasti uusilla rahoitusmuodoilla niiden tullessa käyttöön. 5. Tehtyjen suunnitelmien ja käynnistettyjen hankkeiden toteutumisen seuranta ja ohjaus. Kustannusarvio: Kustannukset: henkilöstökustannukset , matkakustannukset 3.600, vuokrakustannukset 4.800, toimistokulut eli kustannukset yhteensä Rahoitus: Etelä-Pohjanmaan liitolta anottava rahoitus ja kuntarahoitus Kuntaraha: Muuta: Hankkeen arviointi ja liittyminen Järviseudun kehittämisohjelmaan: Kaikki em. toimenpiteet ovat Järviseudun kehittämisohjelman painopistealueita. Valmistelija: seutusihteeri Tapani Kotanen, p. (06) , , tapani.kotanen(at)alajarvi.fi Esitys: Aluekehitysjaosto päättää osallistua hankkeen rahoitukseen. Kuntaraha jaetaan asukasluvun suhteessa. Päätös: Hyväksyttiin.

10 Aluekehitysjaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä Kuntalain 91 :n mukaista oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 16 HallintolainkäyttöL 5 :n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja - aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Järviseutuneuvosto Alvar Aallon tie ALAJÄRVI Pykälät 16 Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan