ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/"

Transkriptio

1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus AIKA 17:00-17:45 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 57 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN KUNNANJOHTAJAN JOHTAJASOPIMUS OIKAISUVAATIMUKSET / KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTUSJÄRJESTELY 60 VAALILAUTAKUNTIEN JA VAALITOIMIKUNNAN VALINTA VUODEN 2017 KUNTAVAALEJA VARTEN 61 KUNNAHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖKSENTEKOON JÄTTÄMÄT ASIAT

2 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Vettenranta Jari 17:00-17:45 I-varapj Hämäläinen Seija 17:00-17:45 II-varapj Hämäläinen Heli 17:00-17:45 jäsen Kurki Sanna 17:00-17:45 jäsen Stenbäck Reija-Riikka 17:00-17:45 jäsen Pitkänen Asko 17:00-17:45 varajäsen (Olavi Merihaara) Pusula Erkki 17:00-17:45 varajäsen (Erik Franzen) Ollila Antti 17:00-17:45 Kvalt pj Vihreäluoto Hannu 17:00-17:45 Kvalt II-varapj POISSA Merihaara Olavi puheenjohtaja Franzen Erik jäsen MUU Saloranta Tuija 17:00-17:40 pöytäkirjanpitäjä Martikainen Jouni 17:00-17:45 esittelijä Anttilainen Maina 17:40-17:45 pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heli Hämäläinen ja Reija-Riikka Stenbäck. tarkastustapa Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirjan allekirjoitus Jari Vettenranta Tuija Saloranta Maina Anttilainen ja varmennus puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä pöytäkirjanpitäjä 61 Pöytäkirjan Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen mukaiseksi. tarkastus Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Askolassa 28. päivänä helmikuuta 2017 Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset Heli Hämäläinen Reija-Riikka Stenbäck Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Askolan kunnanvirastolla 1. päivänä maaliskuuta 2017

3 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN KHALL 57 Esityslistan täydennykset ja muut selvitykset: ASIA 4: KUNNANJOHTAJAN JOHTAJASOPIMUS * toimikunnan hyväksymä johtajasopimusluonnos Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus hyväksyy työjärjestykseksi esityslistan ja siihen lisäyksenä yllä mainitut muut asiat. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

4 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN JOHTAJASOPIMUS KHALL 222 Valmistelija: hallintojohtaja Askolan kunnanvaltuusto on kokouksessaan päättänyt valita Askolan kunnan kunnanjohtajan virkaan Jouni Martikaisen. Päätöksen mukaan kunnanjohtajalle tehdään kuntalaissa tarkoitettu johtajasopimus. Uuden kuntalain mukaan kunnan ja kunnanjohtajan on tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan kunnan johtamisen edellytyksistä. Johtamissopimuksen tarkoituksena on selkeyttää poliittisen johdon ja kunnanjohtajan välistä työnjakoa ja sopia yhteisistä pelisäännöistä. Sopimukseen kirjataan yleensä tehtävän hoitamisen edellytyksiin, työn arviointiin ja mahdollisten ristiriitatilanteiden ratkaisemiseen liittyviä asioita. Laissa ei säädetä määräajasta, johon mennessä viran vastaanottamisesta johtajasopimus on tehtävä. Sekä kunnan että kunnanjohtajan kannalta on perusteltua, että sopimus tehdään mahdollisimman pian kunnanjohtajan viran hoitamisen alettua. Päätösehdotus (hallintojohtaja): Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat johtajasopimuksen sopimusneuvotteluihin. Kunnanjohtajan johtajasopimus on valmisteltava niin, että kunnanvaltuusto voi päättää asiasta kokouksessaan Päätös: Merkitään pöytäkirjaan, että vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen poistui esteellisenä (interessijäävi) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo Kunnanhallitus nimesi edustajikseen kuannahallituksen puheenjohtaja Olavi Merihaaran, kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja Jari Vettenrannan ja kunnanhallituksen II varapuheenjohtaja Seija Hämäläisen. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että tavoitteena on hyväksyä kunnanjohtajan johtajasopimus kunnanvaltuuston kokouksessa Täytäntöönpano: valitut, Jouni Martikainen Lisätietoja: hallintojohtaja Tuija Saloranta, puh tai KHALL 46 Valmistelija: hallintojohtaja

5 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallituksen nimeämien edustajien ja kunnanjohtajan välillä on neuvoteltu luonnos johtajasopimukseksi, joka on toimitettu myös valtuustoryhmien arvioitavaksi. Päätösehdotus (hallintojohtaja): Kunnanhallituksen edustajat raportoivat kunnanhallitukselle sopimusneuvotteluista ja kunnanhallitus päättää johtajasopimuksen esittämisestä valtuuston hyväksyttäväksi. Päätös: Keskustelun kuluessa Saga Simelius-Nieminen teki seuraavan muutosesityksen: "Kunnanhallitus esittää kokoontuvalle valtuustolle johtajasopimuksen hyväksymistä. Ennen valtuuston kokousta työryhmä viimeistelee sopimuksen pidettävään kunnanhallituksen kokoukseen." Sanna Kurki ja Seija Hämäläinen kannattivat Saga Simelius-Niemisen tekemää muutosesitystä. Koska oli tehty hallintojohtajan päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, suoritettiin äänestys. Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi sähköistä äänestystä siten, että ne, jotka kannattavat hallintojohtajan päätösehdotusta äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Saga Simelius-Niemisen muutosehdotusta äänestävät "EI". Hallintojohtajan esitystä kannatti 0 ja Saga Simelius-Niemisen esitystä 5 (Jari Vettenranta, Saga Simelius-Nieminen, Sanna Kurki, Erkki Pusula, Seija Hämäläinen) ja 1 tyhjä (Olavi Merihaara). Näin ollen puheenjohtaja totesi, että Saga Simelius-Niemisen esitys tuli kunnanhallituksen päätökseksi. Merkitään pöytäkirjaan, että valtuuston puheenjohtaja Antti Ollila poistui kokouksesta klo ennen päätöksentekoa. Merkitään pöytäkirjaan, että kunnanjohtaja Jouni Martikainen poistui kokouksesta esteellisenä (intressijäävi) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo Täytäntöönpano: valtuusto Lisätietoja: hallintojohtaja Tuija Saloranta, puh tai KHALL 58 Valmistelija: hallintojohtaja

6 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallituksen johtajasopimuksen sopimusneuvotteluihin valitsemat työryhmän jäsenet kokoontuvat maanantaina viimeistelemään johtajasopimuksen. Päätösehdotus (hallintojohtaja): Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan johtajasopimuksen Jouni Martikaisen kanssa. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Pöytäkirja tämän päätöksen osalta tarkistettiin välittömästi kokouksessa. Merkitään pöytäkirjaan, että kunnanjohtaja Jouni Martikainen poistui esteellisenä (intressijäävi) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo Täytäntöönpano: Jouni Martikainen, kunnanhallitus

7 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUKSET / KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTUSJÄRJESTELY KHALL 59 Valmistelija: kunnanjohtaja Jouni Martikainen Kunnanhallitus päätti 34 / Kymenlaakson Sähkö Oy:n omistusjärjestelyihin liittyen seuraavasti: "1. Kunnanhallitus päättää ehdollisesti hyväksyä kokonaisjärjestelyn, jossa Kymenlaakson Sähkö Oy:n jakokelpoisia varoja lisätään toteuttamalla Kymenlaakson Sähköverkko Oy:tä koskeva omistusjärjestely, minkä jälkeen Kymenlaakson Sähkö Oy hankkii Kotkan kaupungin omistamat Kymenlaakson Sähkö Oy:n osakkeet suunnattuna omien osakkeiden hankintana. Kunnanhallitus päättää ehdollisesti hyväksyä omalta osaltaan kokonaisjärjestelyyn liittyvät sopimukset ja oikeuttaa kunnanjohtajan neuvottelemaan ja hyväksymään sopimuksiin tarvittavat muutokset sekä neuvottelemaan ja hyväksymään kaikki muut mahdolliset kokonaisjärjestelyyn liittyvät asiakirjat. 2. Kunnanhallitus asettaa myyntiin kpl KSOY osakkeita soveltuvin vastaavin hinnoitteluehdoin, kuin mitkä ovat KSOY:n ja Kotkan välisen osakekaupan ehdot ja soveltuvin osin vastaavin tekstiehdoin, kuin mitä oli luonnosteltu Askolan kunnan ja Virolahden väliseksi kaupaksi KHALL 177 / liitteellä. Kunnanjohtaja valtuutetaan neuvottelemaan ja hyväksymään sopimuksen tai sopimuksien tarvittavat yksityiskohtaiset sisällöt sekä neuvottelemaan ja hyväksymään kaikki muut mahdolliset kauppoihin liittyvät asiakirjat. Askolan kunnan osalta tämä nyt tehtävä päätös on myyntipäätös. 3. Tämän kunnanhallituksen päätöksen kohdassa 1. määritellyt ehdolliset hyväksymiset edellyttävät, että kohdassa 2. määritellyistä osakkeista vähintään osakkeen osalta muodostuu kummankin kaupan osapuolen osalta lainvoimainen päätös ja edellyttäen, ettei kauppoja pidetä KSOY:n yhteistyösopimuksen ehtojen vastaisena. Kohdan 1. mukaiset asiakirjat ovat Askolan kunnan osalta allekirjoitettavissa kun tämä ehto on täyttynyt ja tämä päätös on lainvoimainen. 4. Kunnanhallitus päättää kokonaisjärjestelyyn liittyvät sopimusluonnokset lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 kohdan 20 perusteella salassapidettäviksi, ja valtuuttaa kunnanjohtajan purkamaan salassapidon, kun sille ei enää ole lain edelyttämiä perusteita. 5. Myynneillä saatavat varat edelleen sijoitetaan siten, että sijoitusten tuottotavoite on vähintään Kymenlaakson Sähkö Oy:n osinkotuottoa vastaavaa. Sijoitusten tarkemmasta kohdentamisesta tehdään erillinen päätös kauppojen varmistuttua." Päätös on määritetetty kokouspöytäkirjaan päätökseksi, josta tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on ollut tehtävä

8 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi Askolan kunnanvirastolla 8. päivänä helmikuuta 2017, josta muutoksenhaku lasketaan alkavaksi, mutta jota ei lueta määräaikaan (laki säädettyjen määräaikain laskemisesta /150 2). Päätöksestä on jätetty kolme oikaisuvaatimusta: A. Kunnanvaltuutettu Pia Sääski on jättänyt päivätyn oikaisuvaatimuksen, joka otettu kunnanvirastoon postilaatikosta aamulla. Sama oikaisuvaatimus on lähetetty kunnalle myös sähköpostitse klo Kyseinen oikaisuvaatimus on esityslistan oheismateriaalina. B. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Olavi Merihaaran päiväämä oikaisuvaatimus, joka on kirjattu saapuneeksi klo Kyseinen oikaisuvaatimus on esityslistan oheismateriaalina. C. Kunnanvaltuutettu Pasi Aaltonen on lähettänyt sähköpostitse oikaisuvaatimuksen 22. helmikuuta 2017 klo 15:28. Kyseinen oikaisuvaatimus on esityslistan oheismateriaalina. Tyytymättömyyden ilmoittaminen, muutoksenhakemuksen jättäminen, vastauksen antaminen siihen, viranhakemus sekä muu määräajassa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa taikka virallisessa toimituksessa suoritettava toimi on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä, virastossa suoritettava toimi ennen viraston aukioloajan päättymistä (laki säädettyjen määräaikain laskemisesta /150 6). Askolan kunnanviraston aukioloaika keskiviikkona on ollut klo KSOY:ltä on saapunut asiassa tapahtuneen päätöksenteon jälkeen sekä luottamukselliseksi merkittyä, että muuta aiheeseen liittyvää aineistoa. Luottamukselliseksi merkitty aineisto toimitetaan valtuuston puheenjohtajistolle sekä kunnanhallituksen varsinaisille jäsenille (tarvittaessa myös varsinaisen jäsenen lähettämänä varajäsenelle toimitettavaksi) erillisjakeluna. Esityslistan oheismateriaalina on KSOY:n asiaan liityen lähettämä kirje. Asiaan nivoutuen Orimattilan kaupunginvaltuusto on tehnyt ostopäätöksen 530 kpl erästä Askolan kunnanhallituksen myyntiin päättämistä osakkeista. Päätösehdotus (kunnanjohtaja): 1. Kunnanhallitus toteaa kunnanvaltuutettu Pasi Aaltosen lähettämän oikaisuvaatimuksen myöhästyneenä saapuneeksi, ja jättää sen tutkimatta. 2. Kunnanhallitus katsoo, että sillä on ollut sekä riittävä säädös- että muu perusta asiassa tekemäänsä päätökseen, ja katsoo näin ollen kunnanhallituksen puheenjohtaja Olavi Merihaaran ja kunnanvaltuutettu Pia Sääsken jättämät oikaisuvaatimukset aiheettomiksi, mutta:

9 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Päättää kuitenkin saattaa Askolan kunnan omistamien osakkeiden ( kpl kaikkiaan kpl:stä Askolan omistamasta osakkeesta) myymisen (tai KSOY:llä lunastuttamisen) kunnanvaltuuston ratkaistavaksi kunnanhallituksen esityksenä, että Askolan kunta myy (tai lunastuttaa KSOY:llä) yhteensä vähintään ja enintään KSOY:n osaketta vähimmäishintana 1.132,00 /kpl siten, ettei vuodelta 2016 maksettava osinko sisälly hintaan, ja valtuuttaa kunnanjohtajan hyväksymään tarkemmat sopimusehdot näihin transaktioihin. Kunnanhallitus esittää tämän myynti- (tai KSOY:llä lunastuttamis-) päätöksen tehtäväksi kunnanvaltuustossa ns. suljettujen ovien takana, eli ilman yleisöä, koska asian esittelyssä on tarpeen esittää lain viranomaisen toiminnan julkisuudesta 1999/621 mukaan salassa pidettävää aineistoa. Edelleen kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle samassa yhteydessä, että kyseisistä KSOY:n osakkeista saatavat varat edelleen sijoitetaan siten, että sijoitusten tuottotavoite on vähintään Kymenlaakson Sähkö Oy:n osinkotuottoa vastaavaa ja että kunnanhallitus päättää sijoitusten tarkemmasta kohdentamisesta. Tämä esitys myynnistä (tai KSOY:llä lunastuttamisesta) kumoaa siten kunnanhallituksen tekemään päätökseen 34 kohdan 2 ja tämä osa 2.1. tästä nyt tehtävästä päätöksestä on siten myynti- (tai KSOY:llä lunastuttamis-) päätöksen valmistelua kunnanvaltuuston päätöksentekoon, eikä valituskelpoista tästä kunnanhallituksen käsittelyvaiheesta Koska kunnanhallituksen tekemän päätöksen jälkeen viimekädessä KSOY on sitoutunut ostamaan/lunastamaan nyt tehtävän päätöksen kohdassa 2.1 määritetyn vähimmäismäärän siinä kuvatuin ehdoin, niin kunnanhallituksen tekemänsä päätöksen 34 osaan 1 kirjaama ehdollisuuden todetaan täyttyneen KSOY:n antaman sitoomuksen myötä ja kunnanhallitus päättää tätä asiaosaa koskevasti seuraavaa: Kunnanhallitus päättää hyväksyä kokonaisjärjestelyn, jossa Kymenlaakson Sähkö Oy:n jakokelpoisia varoja lisätään toteuttamalla Kymenlaakson Sähköverkko Oy:tä koskeva omistusjärjestely, minkä jälkeen Kymenlaakson Sähkö Oy hankkii Kotkan kaupungin omistamat Kymenlaakson Sähkö Oy:n osakkeet suunnattuna omien osakkeiden hankintana. Kunnanhallitus päättää hyväksyä omalta osaltaan kokonaisjärjestelyyn liittyvät sopimukset ja oikeuttaa kunnanjohtajan neuvottelemaan ja hyväksymään sopimuksiin tarvittavat muutokset sekä neuvottelemaan ja hyväksymään kaikki muut mahdolliset kokonaisjärjestelyyn liittyvät asiakirjat. Tähän ehdollisuuden täyttymiseen liittyen kunnanhallitus myös kumoaa tekemään päätökseen 34 kohdassa 3 sisältyvät lainvoimaistumisehdollisuudet Pitää voimassa kunnanhallituksen tekemän päätöksen 34 osaan 4: "Kunnanhallitus päättää kokonaisjärjestelyyn liittyvät

10 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ sopimusluonnokset lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 kohdan 20 perusteella salassapidettäviksi, ja valtuuttaa kunnanjohtajan purkamaan salassapidon, kun sille ei enää ole lain edelyttämiä perusteita." 3. Päättää tämän oikaisuvaatimuskäsittelyn yhteydessä jakelussa olleet uudet kokonaisjärjestelyyn liittyvät sopimusluonnokset lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 kohdan 20 perusteella salassapidettäviksi, ja valtuuttaa kunnanjohtajan purkamaan salassapidon, kun sille ei enää ole lain edelyttämiä perusteita. Päätös: Keskustelun kuluessa Erkki Pusula teki seuraavan täydennysesityksen kunnanjohtajan päätösehdotukseen: "Kunnanhallituksen pitää esittää kunnanvaltuustolle KSOY osakkeiden myyntipäätösesitykseen selkeät perusteet miksi osakkeita myydään nyt, koska KSOY:n osakkeiden vuotuinen tuotto on ollut vakaa ja osakkeiden arvo on noussut määritellystä arvosta nyt ilmoitettuun osakehintaan 13.2%. Päätösehdotuksessa pitää esittää myös miten Askolan kunta voi saada muusta sijoituskohteesta vastaavan tuoton kuin KSOY:n osakkeista. Esittelytekstissä pitää olla selvitys sijoituskohteista. Huomioitava myös se, että sijoituskohteiden voidaan todeta olevan sellaisia, joihin julkisia varoja voidaan vastuullisesti sijoittaa. Kunnanhallituksen on myös perusteltava kunnanvaltuustolle osakkeiden myynnistä saatavien varojen /myyntivoiton uudelleen sijoitus sekä pyydettävä kunnanvaltuuston lupa sijoittaa koko osakkeiden myyntihinta, koska Askolan kunnan taseessa on alijäämää. Alijäämä tulee olemaan vuoden 2016 tilinpäätöksen jälkeen noin euroa." " Asko Pitkänen kannatti Erkki Pusulan tekemää täydennysesitystä. Koska oli tehty vt. kunnanjohtajan päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu täydennysesitys, suoritettiin äänestys. Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi sähköistä äänestystä siten, että ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan päätösehdotusta äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Erkki Pusulan täydennysehdotusta äänestävät "EI". Kunnanjohtajan esitystä kannatti 5 (Sanna Kurki, Seija Hämäläinen, Heli Hämäläinen, Reija-Riikka Stenbäck, Jari Vettenranta) ja Erkki Pusulan täydennysesitystä 2 (Asko Pitkänen ja Erkki Pusula). Näin ollen puheenjohtaja totesi, että kunnanjohtajan esitys tuli kunnanhallituksen päätökseksi.

11 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Lisätietoja: kunnanjohtaja Jouni Martikainen, puh tai Täytäntöönpano: oikaisuvaatimuksen jättäjät, Kymenlaakson Sähkö

12 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus VAALILAUTAKUNTIEN JA VAALITOIMIKUNNAN VALINTA VUODEN 2017 KUNTAVAALEJA VARTEN KHALL 33 Valmistelija: hallintojohtaja Tuija Saloranta Kuntavaalit toimitetaan vuoden 2017 huhtikuussa. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina ja ennakkoäänestys kotimaassa ja ul komail la Vaaleissa sovelletaan vaalilakia (714/1998). Vaalilain 8 :n mukaan ää nestys alu ee na on kunta, jollei valtuusto ole jakanut kuntaa useampaan ää nestys alu ee seen. Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja ase tet ta va: 1) kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu pu heen johta ja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä vara jä se niä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme; sekä 2) laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaali toi mi kun ta, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yk si muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin ol tava vähintään kolme. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajien ja va ra pu heen joh tajien nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan kes kus vaa li lau ta kun nalle.vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia kolmijäsenisinä. Valinnassa tulee ottaa huomioon tasa-arvolain 4 :n 2 momentin vaatimus, jon ka mukaan lautakunnassa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vä hin tään 40 prosenttia. Vaatimuksen tulee toteutua erikseen jäsenten ja vara jä sen ten kohdalla. Vaalilain 15 :ssä rajoitetaan vaalikelpoisuutta vaalilautakuntaan ja vaa litoi mi kun taan. Sääntely on tältä osin tiukentunut aiemmasta. Lainmuutos tuli voimaan Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa eivät voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eivätkä varajäsenenä. Puolisoilla tar koite taan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja re kis te röi dyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä. On syytä huomata, että oma sekä edellä mai ni tun sukulaisen ehdokkuus missä tahansa kunnassa aiheuttaa sen, että hen ki lö ei ole vaalikelpoinen vaalitoimikuntaan.

13 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Vaalikelpoisuus vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan määräytyy muutoin sen mukaan kuin kuntalaissa (365/1995) säädetään vaalikelpoisuudesta lauta kun taan ja toimikuntaan (33 ja 36 ). Sinänsä ei ole estettä valita samaa hen ki löä vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan, kunhan henkilö on vaa likel poi nen molempiin toimielimiin. Jäsenet ja varajäsenet on valittava vaalikelpoisista kunnan asukkaista siten, et tä kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneet ää nes tä jä ryhmät mahdollisuuksien mukaan tulevat edustetuiksi kussakin vaa li lau ta kunnas sa ja vaalitoimikunnassa. Jäsenyyttä ei siis ole sidottu puoluerekisteriin mer kit tyi hin puolueisiin, vaan kunnallisvaaleissa esiintyneisiin ää nes tä järyh miin, puolueiden lisäksi esimerkiksi yhteislistoihin. Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus asettaa itäisen, keskisen ja läntisen äänestysalueen vaa li lauta kun nat ja laitosäänestyksessä toimivan vaalitoimikunnan huhtikuussa 2017 toimitettavia Kuntavaaleja varten. Kuhunkin vaalilautakuntaan asetetaan viisi jäsentä ja tarpeellinen määrä vara jä se niä, kuitenkin vähintään kolme. Varajäsenet asetetaan siihen jär jes tykseen, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan. Vaalitoimikuntaan asetetaan kolme jäsentä ja tarpeellinen määrä va ra jä seniä, kuitenkin vähintään kolme. Kuhunkin vaalilautakuntaan ja vaa li toi mikun taan valitaan yksi jäsenistä puheenjohtajaksi ja yksi va ra pu heen joh ta jaksi. Päätös: Kunnanhallitus asetti vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnan seuraavasti: Läntinen vaalilautakunta: Mervi Heljanko Saga Simelius-Nieminen Anja Kähönen Asko Pitkänen varajäsenet: Riikka Rantanen Keskinen vaalilautakunta: Jukka Ahlgren Mika Ollila Heikki Ellilä Carolina Stenbäck Olli Kytölä varajäsenet: Jaana Tummala Karoliina Saarinen

14 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Itäinen vaalilautakunta: Tuula Leivo Matti Berg Annukka Sintonen-Seger Joutsi Rumpunen Raimo Sikkara varajäsenet: Juha Simola Vaalitoimikunta: Pertti Halijoki Juhani Korkatti Armi Penttilä varajäsenet: Jukka Ahlgren Anja Kähönen Riikka Rantanen Kunnanhallitus päätti täydentää vaalilautakuntia seuraavassa kokouksessa. Merkitään pöytäkirjaan, että Antti Ollila poistui kokouksesta klo ennen päätöksen tekoa. Täytäntöönpano: valitut, keskusvaalilautakunta KHALL 49 Asettaessaan jäseniä kunnanhallituksen tulee ottaa huomioon Tasa-arvolain vaatimukset: Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoa tulee olla sekä naisia ja että miehiä vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. (Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 4a) Tarkastelu suoritetaan erikseen jäsenten ja varajäsenten osalta. Keskusvaalilautakunnan jäsnen ei ole suositeltavaa toimia oman tehtävänsä ohessa minään muuna vaaliviranomaisena. Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus muuttaa ja täydentää vaalilautakuntia sekä vaalitoimikuntaa. Päätös: Kunnanhallitus asetti vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnan seuraavasti: Läntinen vaalilautakunta: Mervi Heljanko Saga Simelius-Nieminen Anja Kähönen

15 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Asko Pitkänen Heikki Leskinen varajäsenet: Jaana Tummala Armi Penttilä Jaakko Nieminen Keskinen vaalilautakunta: Karoliina Saarinen Mika Ollila Heikki Ellilä Carolina Stenbäck Olli Kytölä varajäsenet: Riikka Rantanen Jukka Ahlgren Markku Koskela Itäinen vaalilautakunta: Tuula Leivo Matti Berg Erica Seger Joutsi Rumpunen Raimo Sikkara varajäsenet: Timo Lehtonen Juha Simola Seija Hämäläinen Vaalitoimikunta: Pertti Halijoki Juhani Korkatti Armi Penttilä varajäsenet: Jukka Ahlgren Anja Kähönen Riikka Rantanen Täytäntöönpano: valitut, keskusvaalilautakunta Lisätietoja: hallintojohtaja Tuija Saloranta, puh tai KHALL 60 Valmistelija: hallintojohtaja Kuhunkin vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan valitaan yksi jäsenistä puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi.

16 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus valitsee jo valituista jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi Läntiseen, Keskiseen ja Itäiseen vaaliltautakuntaan sekä vaalitoimikuntaan. Päätös: Kunnanhallitus valitsi puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat seuraavasti: Läntinen vaalilautakunta: pj Saga Simelius-Nieminen vpj Asko Pitkänen Keskinen vaalilautakunta: pj Mika Ollila vpj Heikki Ellilä Itäinen vaalilautakunta: pj Tuula Leivo vpj Matti Berg Vaalitoimikunta: pj Pertti Halijoki vpj Juhani Korkatti Täytäntöönpano: valitut, keskusvaalilautakunta

17 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus KUNNAHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖKSENTEKOON JÄTTÄMÄT ASIAT KHALL 61 Valmistelija: kunnanjohtaja Jouni Martikainen Kunnanhallituksen puheenjohtaja Olavi Merihaara on kunnanhallituksen ko kouk sen muissa asioissa jättänyt kyseiseen pöytäkirjaan lii tettä väk si valmiiksi kunnanhallituksen nimiin muotoillun kirjallisen pyynnön asia kir jois ta ja selvityksistä kunnanhallitukselle. Kyseinen asiakirja on myös tämän esityslistan oheismateriaalina. Edellä mainitulle asiakirjan kanssa rinnakkaisena vaihtoehtona Olavi Me rihaa ra on jättänyt omissa nimissään kirjallisen pyynnön asiakirjoista ja sel vityk sis tä samoista asioista, kuin mitkä olivat edellisessä kappaleessa esi tellyn asiakirjan pyynnöt. Myös tämä asiakirja on esityslistan oheis ma te ri aa lina. Tämä Olavi Merihaaran omalla nimellään nimiöimä asiakirja sisältää sen selvitysosion osalta seuraavan vaatimuksen: "Vaadin kunnanhallitusta sel vit tä mään asiaa ja saattamaan asia tarkastuslautakunnan ja tilitarkastajan tie toon." Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus päättää, että se ei pyydä esityslistan oheismateriaalina olleen, Olavi Merihaaran kunnanhallituksen nimiin kirjoittaman "kirjallinen pyyn tö asiakirjoista ja selvityksistä kunnanhallitukselle" -asiakirjan mu kaisia asiakirjoja ja selvityksiä. Kunnanhallitus päättää myös, että se hylkää esityslistan oheismateriaalina ol leen Olavi Merihaaran "kirjallinen pyyntö asiakirjoista ja selvityksistä" -asia kir jal la olleen selvitysvaatimuksen ja toteaa kunnanhallituksen toi mitta van tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan käyttöön kaikki sellaiset sel vityk set, joita nämä mahdollisesti kunnanhallitukselta pyytävät. Edelleen kunnan hal li tus toteaa Merihaaran asiakirjojen ja niissä esille otettujen seikkojen ole van tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan helposti tavoitettavissa kunnan hal li tuk sen kokouspöytäkirjan liitteistä. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Merkitään pöytäkirjaan, että hallintojohtaja Tuija Saloranta poistui esteellisenä (interessijäävi) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo Pöytäkirjanpitäjänä tämä asian ajan toimi hallintosihteeri Maina Anttilainen. Täytäntöönpano: Olavi Merihaara Lisätietoja: kunnanjohtaja Jouni Martikainen, puh tai etu

18 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin: Kokouspvm: Pöytäkirja yleisesti nähtävillä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n (365/1995) mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nal lis va li tus ta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 57-58, 59: päätöksen kohta 2.1, 60 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom (365/1995) mukaan kirjallinen oi kai su vaati mus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: 59: päätöksen kohdat 1, 2, 2.2, 2.3, 3, 61 Hallintolainkäyttölaki 5 :n 2 mom. ja 13 / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: EtuostoL (608/77) 22 OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Pykälät: 59: päätöksen kohdat 1, 2, 2.2, 2.3, 3, 61 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Askolan kunnanhallitus Osoite: Askolantie 30, Askola tai Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, vel vol li suu teen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) tai kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsen kat so taan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen kat so taan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pää tös tä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä. Käytettäessä sähköistä tie dok si an toa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lä het tä mi ses tä. Tiedoksisaantipäivää ei lueta muutoksenhakuaikaan. Jos muutoksenhakuajan viimeinen päivä on pyhä päi vä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oi kai su vaa ti muk sen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös, johon haetaan oikaisua sekä millaista oikaisua hae taan ja millä perustein. Oikaisuvaatimus on sen tekijän allekirjoitettava.

19 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Jos viranhaltijalla, työntekijällä tai viranhaltija- tai työntekijäyhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa, viranhaltija tai työntekijä ei voi saattaa sitä oikaisuvaatimuksena kä sitel tä väk si. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen joh dos ta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oi kai su vaa timuk sen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muu tos ta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen: Helsingin hallinto-oikeus, Osoite: Radanrakentajantie 5, Helsinki ja sähköposti: Puh: Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika: 30 pv Valitusaika: pv Muu valitusviranomainen: Pykälät: Valitusaika: pv Osoite: Valitusasiakirja Valitusasiakirjassa on ilmoitettava: - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valitusasiakirja on valittajan tai valitusasiakirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoas taan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuin kunta ja postiosoite. Valitusasiakirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vas tuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jä tet tä vä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston au ki olo ajan päättymistä. Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin va li tus vi ran omai sel le); nimi ja osoite: Pykälät:

VAALILAUTAKUNTIEN JA VAALITOIMIKUNNAN VALINTA VUODEN 2017 KUNTAVAALEJA VARTEN

VAALILAUTAKUNTIEN JA VAALITOIMIKUNNAN VALINTA VUODEN 2017 KUNTAVAALEJA VARTEN Kunnanhallitus 33 01.02.2017 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanhallitus 60 28.02.2017 VAALILAUTAKUNTIEN JA VAALITOIMIKUNNAN VALINTA VUODEN 2017 KUNTAVAALEJA VARTEN KHALL 33 Valmistelija: hallintojohtaja

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUKSET / KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTUSJÄRJESTELY

OIKAISUVAATIMUKSET / KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTUSJÄRJESTELY Kunnanhallitus 59 28.02.2017 OIKAISUVAATIMUKSET / KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTUSJÄRJESTELY KHALL 59 Valmistelija: kunnanjohtaja Jouni Martikainen Kunnanhallitus päätti 34 / 1.2.2017 Kymenlaakson Sähkö

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUKSET / KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTUSJÄRJESTELY

OIKAISUVAATIMUKSET / KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTUSJÄRJESTELY Kunnanhallitus 59 28.02.2017 Kunnanvaltuusto 23 18.04.2017 OIKAISUVAATIMUKSET / KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTUSJÄRJESTELY KHALL 59 Valmistelija: kunnanjohtaja Jouni Martikainen Kunnanhallitus päätti 34

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2019 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 10.01.2019 klo 07:30-10:45 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, Parikkala Käsitellyt asiat

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2015 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus: Kaikuniemen yksityistie Tieavustushakemus: Paikkarin yksityistie...

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2015 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus: Kaikuniemen yksityistie Tieavustushakemus: Paikkarin yksityistie... PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2015 Kokousaika Maanantai 9.3.2015 klo 9.50 10.10 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus: Kaikuniemen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus:

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 67 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 19.05.2017 09:00-09:20 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, 3-kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA. Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen

KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA. Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen Kunnanhallitus 119 11.05.2016 Kunnanhallitus 162 10.08.2016 Kunnanhallitus 172 22.08.2016 Kunnanhallitus 177 31.08.2016 KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus. Porvoon kaupunki. Hallitus / lautakunta Kaupunginhallitus

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus. Porvoon kaupunki. Hallitus / lautakunta Kaupunginhallitus Kunta Porvoon kaupunki Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Hallitus / lautakunta Kaupunginhallitus 12.8.2019 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

382 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 382 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

382 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 382 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Asialista 18/2017 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Lauantai 7.10.2017 KOKOUSPAIKKA Tallinna, Tallink City hotelli KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = ) 382 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 125 Kaupunginhallitus Aika 20.02.2017 klo 18:19-18:25 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 51 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/2018 38 Tarkastuslautakunta Kokousaika 10.09.2018 klo 12:00-12:45 Kokouspaikka Kirjolan koulu, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 23 Ajankohtaisasiat

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2018 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2018 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2018 1 Tarkastuslautakunta 11.04.2018 AIKA 11.04.2018 klo 17:06-21:00 PAIKKA Hallinnon kokoushuone, 2 krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

Aksels Tuulikki Jäsen

Aksels Tuulikki Jäsen PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 11 Tarkastuslautakunta 2009-2012 AIKA 29.04.2013 klo 14:00-15:00 PAIKKA Pyhtään kirjasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Saarinen Sami Varapuheenjohtaja Aksels Tuulikki

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTON LAUSUNTO KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ 23 / 2017 TEHDYN VALITUKSEN JOHDOSTA

KUNNANVALTUUSTON LAUSUNTO KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ 23 / 2017 TEHDYN VALITUKSEN JOHDOSTA Kunnanhallitus 169 31.05.2017 Kunnanvaltuusto 43 14.06.2017 KUNNANVALTUUSTON LAUSUNTO KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ 23 / 2017 TEHDYN VALITUKSEN JOHDOSTA KHALL 169 Valmistelija: : hallintojohtaja Esityslistan

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2019 1

KOKKOLAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2019 1 KOKKOLAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2019 1 Tarkastuslautakunta 2017-2020 AIKA 11.04.2019 klo 16:00-18:19 PAIKKA D 1.7 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 40 Pöytäkirjan tarkastajat

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 24.01.2018 AIKA 24.01.2018 klo 17:00-19:50 PAIKKA Otsonmäen päiväkoti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2019 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2019 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2019 1 Tarkastuslautakunta Aika Paikka 28.03.2019 klo 15:00-17:00 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Lahdessa / Reija Launiemi, hallintosihteeri

Lahdessa / Reija Launiemi, hallintosihteeri Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 11/2017 1 Tarkastuslautakunta 20.12.2017 Aika 20.12.2017 klo 09:03-10:57 Paikka Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, neuvottelutila Isoneuvos

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2017 1 Tarkastuslautakunta 13.11.2017 AIKA 13.11.2017 klo 17:00-19:53 PAIKKA Hallinnon kokoushuone, Tampereentie 6, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 87 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2016 10 Rakennuslautakunta 25.04.2016 KOKOUSAIKA 25.04.2016 klo 18.00 18.21 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Marttilan kunnanvirasto, kokoustila Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2019 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.09.2019 klo 14:00-16:35 Paikka Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 22 Kaupungin talouskatsaus 3 23

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2019 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2019 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2019 1 Elinkeinotoimikunta 14.01.2019 AIKA 17:00-18:50 PAIKKA Askolan terveyskeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 8.12.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Jukka Panu, jäsen Muut osallistujat:

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 44 Energialaitoksen johtokunta 10.03.2014 AIKA 10.03.2014 16:30-17:00 PAIKKA Energialaitos KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

1. 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen 54

1. 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen 54 Rakennuslautakunta 16.10.2018 52 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 5 / 2018 Kokousaika 16.10.2018 klo 15.00 15.35 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. ASIAT 1. 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Otsikko Sivu 243 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Otsikko Sivu 243 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2019 1 Kunnanhallitus 08.10.2019 AIKA 08:00-08:57 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 243 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN 3 TOTEAMINEN 244 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (8)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ (8) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2018 1 (8) Tarkastuslautakunta 21.05.2018 AIKA 21.05.2018 klo 15:00-18:00 PAIKKA Alavieskan kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tapio Suokas ja Jarkko Hirvikallio. Sivu 39 KM Anssi Salosen virkavapaushakemus 84

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tapio Suokas ja Jarkko Hirvikallio. Sivu 39 KM Anssi Salosen virkavapaushakemus 84 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 82 Koululautakunta Aika 05.08.2015 klo 17:55-18:24 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista Johtokunnan kokous 29.11.2017 Kokouskutsu ja esityslista KOKOUSKUTSU 2 (6) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika 29.11.2017 klo 9.00 Paikka LYNC-kokous MERK. JORMA PENTTINEN Jorma Penttinen puheenjohtaja Käsiteltävät

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 16.05.2017 klo 16:05-16:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2015 27 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 04.11.2015 klo 16:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2018 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.01.2018 klo 19:45-22:55 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 5.5.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 22.01.2012 klo 20:00-21:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 12:00-14:25 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 55, 56, 59, 60 ja 62 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Lahdessa / Reija Launiemi, hallintosihteerii

Lahdessa / Reija Launiemi, hallintosihteerii Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2018 1 Tarkastuslautakunta 13.03.2018 Aika 13.03.2018 klo 09:00-12:17 Paikka Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, neuvottelutila Isoneuvos

Lisätiedot

Täytäntöönpano: työryhmä

Täytäntöönpano: työryhmä Kunnanhallitus 21 01.02.2017 Kunnanhallitus 68 15.03.2017 Kunnanhallitus 115 10.05.2017 Kunnanvaltuusto 29 22.05.2017 HALLINTOSÄÄNTÖ 1.6.2017 ALKAEN KHALL 21 Valmistelija: kunnanjohtaja Jouni Martikainen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Aika: 30.03.2017 klo 18:00-21:17 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus Liite MUUTOKSENH

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus Liite MUUTOKSENH Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.2.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, Lahti, kokoustila Mestari

Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, Lahti, kokoustila Mestari Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 10/2018 1 Tarkastuslautakunta 18.12.2018 Aika 18.12.2018 klo 09:00-11:06 Paikka Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Mestari

Lisätiedot

PELLON KUNTA 6/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 6/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Maanantai 29.5.2018 klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta Maija-Liisa Pakisjärvi

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2019 22 Keskusvaalilautakunta 14.04.2019 Päätöksentekotapa Varsinainen kokous Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 17

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Salon seudun koulutuskuntayhtymän hallituksen pöytäkirja on nähtävänä kuntayhtymän toimistossa hallituksen päätöksen hall 13/ mukaisesti.

Salon seudun koulutuskuntayhtymän hallituksen pöytäkirja on nähtävänä kuntayhtymän toimistossa hallituksen päätöksen hall 13/ mukaisesti. Salon seudun koulutuskuntayhtymän hallituksen pöytäkirja on nähtävänä kuntayhtymän toimistossa hallituksen päätöksen hall 13/2017 125 mukaisesti. Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon

Lisätiedot

SAVUKOSKEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

SAVUKOSKEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden SAVUKOSKEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2018 1 Keskusvaalilautakunta 05.09.2018 AIKA 05.09.2018 klo 16:00-16:15 PAIKKA Savukosken kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus sekä laillisuuden

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 3.2.2016 Pykälä 1-13 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 5.2.2016 Muutoksenhakukiellot :t 1-5, 8, 10-13 Valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELLON KUNTA 3/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 3/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai 10.4.2018 klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö

Lisätiedot

Pyhtään kunnanvirasto klo

Pyhtään kunnanvirasto klo PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 24 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 26.04.2017 klo 16:00-18:20 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot