EDUSKUNTA ASIAKIRJAVIHK VALIOKUNNAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EDUSKUNTA ASIAKIRJAVIHK VALIOKUNNAT"

Transkriptio

1 EDUSKUNTA ASIAKIRJAVIHK O VALIOKUNNAT

2 VK-FAKTA PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA DIAARIOTE DIAARIOTE PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA HE 28/2004 vp laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta. Saapunut: Lausuntoa varten Mietintövk: SiV Ministeriö: OPM Lähettäjä: Täysistunto Lähetyspvm: Saapumispvm: Tilakoodi: Käsittely päättynyt Lopputoimi: PeVL 7/2005 vp, PeVL 24/2005 vp Lopputöitä, pvm: , Lausunto lähetetty PeVL 24/2005 vp SiV Valmistunut PeVL 24/2005 vp Yksityiskohtainen käsittely Yleiskeskustelu lausuntoluonnos I käsittely Asiantuntijakuulemisen päättäminen Ennakkokäsittely Asiantuntijoiden kuuleminen -professori Mikael Hiden (K) -professori Olli Mäenpää (K) -professori Veli-Pekka Viljanen (K) Ilm. vkaan saapuneeksi (lausunto) Kirjaus Saap. lausuntoa varten Lausunto lähetetty PeVL 7/2005 vp SiV Valmistunut PeVL 7/2005 vp Yksityiskohtainen II käsittely Yleiskeskustelu Jatkettu I käsittely Jatkettu yksityiskohtainen käsittely Jatkettu I käsittely Yks i tyi skohtainen käsittely Jatkettu I käsittely Jatkettu yleiskeskustelu Jatkettu I käsittely Jatkettu yleiskeskustelu Jatkettu I käsittely Jatkettu yleiskeskustelu Jatkettu I käsittely Jatkettu yleiskeskustelu Kirjallinen lausunto Suomen Kaapelitelevisioliitto saap. ry yleiskeskustelu lausuntoluonnos Kirjallinen lausunto Luovan työn tekijät ja saap. yrittäjät (Lyhty) lausunto

3 Kirjallinen lausunto Säveltäjäin saap Jatkettu I käsittely Asiantuntijakuulemisen päättäminen Jatkettu I käsittely Asiantuntijoiden kuuleminen -oikeustieteen kandidaatti Kristiina Harenko (K) -professori Olli Mäenpää (K) -professori Tuomas Ojanen (K) Jatkettu I käsittely Asiantuntijoiden kuuleminen - kirkkoneuvos Matti Halttunen Kirkkohallitus (K) -professori Veli-Pekka Viljanen (K) Jatkettu I käsittely Asiantuntijoiden kuuleminen - professori Mikael Hiden (K) -oikeustieteen tohtori, dosentti Pekka Länsineva (K) -professori Kaarlo Tuori (K) Jatkettu I käsittely Kirjallinen lausunto merk. saapuneeksi Tekijänoikeustoimisto Teosto ry:n lausunto liikenne- ja viestintäministeriön kirjallinen lausunto Jatkettu I käsittely Asiantuntijoiden kuuleminen - assistentti Juha Lavapuro (K) - tutkija Tuomas Mylly (K) -oikeustieteen tohtori, dosentti Rainer Oesch (K) I käsittely Asiantuntijoiden kuuleminen -johtaja Jukka Liedes opetusministeriö (K) -lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren oikeusministeriö (K) Ilm. vkaan saapuneeksi (lausunto) Kirjaus Saap. lausuntoa varten

4 UJU VA EDUSKUNTA Sivistysvaliokunta Perustuslakivaliokunnalle Lausuntopyyntö asiassa HE 28/2004 vp laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta Sivistysvaliokunta pyytää perustuslakivaliokunnan lausuntoon Pe VL 7/2005 vp viitaten asiassa uutta lausuntoa. Voidaanko 1. lakiehdotuksen 21 :n sääntely toteuttaa tavallisen lain säätämisjärjestyksessä liitteenä olevan opetusministeriön ehdotuksen mukaisena? Sivistysvaliokunnalla on tarkoitus saada asiasta mietintö valmiiksi vielä ennen kevätistuntokauden loppua, joten valiokunta toivoo, että lausunto olisi sen käytettävissä klo alkavassa kokouksessa. Eduskunnan sivistysvaliokunnan puolesta puheenjohtaja Opetusministeriön ehdotus Marjo Hakkila valiokuntaneuvos 21 (julkinen esittäminen jumalanpalveluksessa) Teoksen, joka on julkaistu, saa esittää julkisesti jumalanpalveluksen ia opetuksen yhteydessä. [1 mom. kuten voimassa oleva 1 mom.] (2 ja 3 mom. kuten HE)

5 (4 mom.jmitä-^ 3 momentissa säädetään, ei koske julkista esittämistä jumalanpalveluksen yhteydessä. Tekijällä on oikeus korvaukseen teoksen esittämisestä jumalanpalveluksen yhteydessä. Perustelut: Perustuslakivaliokunnan mukaan musiikki- ja muiden teosten saattaminen tekijöiden tai heitä edustavien järjestöjen luvasta riippuvaiseksi merkitsee ehdotetussa muodossaan... kaiken kaikkiaan siinä määrin laajaa puuttumista uskonnonharjoittamisoikeuden ydinalueelle, ettei ehdotus täytä sääntelyn oikeasuhtaisuuden vaatimuksia. Lisäksi valiokunta katsoi, että ehdotus asettaa jumalanpalvelukset heikompaan asemaan lakiehdotuksen 21 :n 2 momentissa tarkoitettuihin muihin julkisiin tilaisuuksiin verrattuna ja muodostuu siten uskonnon perusteella syrjiväksi. Opetusministeriö katsoo, että HE:n tavoite ja perustuslakivaliokunnan kanta voidaan parhaiten sovittaa yhteen siten, että teosten esittämistä ei aseteta kenenkään lupaa edellyttäväksi ja säädetään korvausoikeus teoksen esittämisestä jumalanpalveluksen yhteydessä (21 :n 4 mom.). Tämä ratkaisu ei myöskään syrji jumalanpalveluksia suhteessa muihin 21 :ssä tarkoitettuihin tilaisuuksiin; mitään pykälässä tarkoitettua esittämistä ei saateta lupaa edellyttäväksi. Teosten esittäminen jumalanpalveluksissa ja opetustoiminnan yhteydessä sekä muissa tilaisuuksissa, joissa esittäminen ei ole pääasia, on samassa asemassa. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO */2005 vp Korvausoikeus teosten esittämisestä jumalanpalveluksissa on perusteltua sen vuoksi, että esittämisessä käytetään teoksia, jotka on tehty nimenomaan jumalanpalveluksia varten. Sen sijaan opetuksen yhteydessä esitettävien teosten repertuaari kattaa kaikenlaiset teokset; opetuksen yhteydessä ei juurikaan esitetä teoksia, jotka olisi tehty vain opetustoimintaa varten. Hallituksen esitys laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta Sivistysvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Sivistysvaliokunta on 8 päivänä kesäkuuta 2005 pyytänyt perustuslakivaliokunnalta lausunnon siitä, voidaanko hallituksen esitykseen laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta (HE 28/2004 vp) sisältyvän 1. lakiehdotuksen 21 :ssä tarkoitettu sääntely toteuttaa tavallisen lain säätämisjärjestyksessä pyynnön liitteenä olevan opetusministeriön sivistysvaliokunnalle osoittaman kirjelmän pohjalta. Asiantuntijat Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

6 - professori Mikael Hiden - professori Olli Mäenpää - professori Veli-Pekka Viljanen. Viitetieto Valiokunta on antanut hallituksen esityksestä lausunnon (PeVL 7/2005 vp). HE 28/2004 vp Versio 0.1 LAKIEHDOTUS Julkaistun teoksen saa opetusministeriön sivistysvaliokunnalle osoittaman kirjelmän 21 :n 1 momentin mukaan esittää julkisesti jumalanpalveluksen ja opetuksen yhteydessä. Tekijällä on pykälän 4 momentin perusteella oikeus korvaukseen teoksen esittämisestä jumalanpalveluksen yhteydessä. Opetusministeriön kirjelmään sisältyvä pykäläehdotus on tämän lausunnon liitteenä. VALIOKUNNAN KANNANOTOT Perustelut Perustuslakivaliokunnan aiempi lausunto. Hallituksen alkuperäinen esitys sisälsi ehdotuksen, jonka perusteella teosten esittäminen jumalanpalveluksessa olisi siirtynyt tekijänoikeuden piiriin. Perustuslakivaliokunta arvioi tuota ehdotusta perustuslain 11 :ssä turvatun uskonnonvapauden näkökulmasta (PeVL 7/2ÖÖ5 vp, s. 3 4). Valiokunta totesi oikeuden tunnustaa ja harjoittaa uskontoa kuuluvan perustuslain 11 :n 2 momentissa lueteltuihin uskonnonvapauden tärkeimpiin ilmenemismuotoihin ja katsoi jumalanpalveluksen kuuluvan uskonnonvapauteen sisältyvän uskonnon harjoittamisoikeuden ydinalueelle. Musiikki-ja muiden teosten esittämisen saattaminen tekijöiden tai heitä edustavien järjestöjen luvasta riippuvaiseksi merkitsi hallituksen alkuperäisessä esityksessä ehdotetussa

7 PeVL */2005 vp HE 28/2004 vp muodossa valiokunnan arvion mukaan kaiken kaikkiaan siinä määrin laajaa puuttumista uskonnonharjoittamisoikeuden ydinalueelle, ettei valiokunta katsonut tuolloisen ehdotuksen täyttävän sääntelyn oikeasuhtaisuuteen kohdistuvia vaatimuksia (PeVL 7/2005 vp, s. 4/1). Ehdotus oli valiokunnan mielestä ongelmallinen myös uskonnonvapauteen kiinteästi liittyvän, perustuslain 6 :n 2 momenttiin sisältyvän uskontoon perustuvan syrjinnän kiellon näkökulmasta, koska se asetti jumalanpalvelukset heikompaan asemaan lakiehdotuksen 21 :n 2 momentissa tarkoitettuihin muihin julkisiin tilaisuuksiin verrattuna, ja muodostui siten uskonnon perusteella syrjiväksi. Näillä perusteilla valiokunta piti tavallisen lainsäätämisjärjestyksen käytön edellytyksenä, että 21 :n 4 momentti poistetaan lakiehdotuksesta ja jumalanpalvelus rinnastetaan pykälässä joko opetustilaisuuteen tai 2 momentissa tarkoitettuun tilaisuuteen. Arvio kirjelmän ehdotuksesta. Jumalanpalvelus rinnastetaan kirjelmän 21 :n 1 momentissa opetustilaisuuteen. Tältä osin valiokunnan aiempi kanta on otettu asianmukaisesti huomioon. Tekijällä on kirjelmän 21 :n 4 momentin perusteella oikeus korvaukseen teoksen esittämisestä jumalanpalveluksen yhteydessä. Sääntely kohdistuu hallituksen alkuperäisen esityksen tapaan jumalapalvelukseen ja siten perustuslaissa turvattuun uskonnonvapauteen sisältyvän uskonnon harjoittamisoikeuden ydinalueelle. Kirjelmän ehdotus vastaa hallituksen alkuperäistä esitystä myös siinä mielessä, että se kattaa musiikkiteosten lisäksi muidenkin teosten esittämisen jumalanpalveluksen yhteydessä (PeVL 7/2005 vp, s. 4/1). Sääntely muodostuu siten kirjelmänkin perusteella varsin laaja-alaiseksi ja merkitsee uskonnonvapauden ydinalueelle kuuluvien jumalanpalvelusten saattamista kattavasti tekijänoikeussääntelyn piiriin. Oikeustilan tällainen muutos voi valiokunnan mielestä vaikuttaa merkittävälläkin tavalla eri uskonnollisten yhdyskuntien jumalanpalveluksena pitämien menojen muotoihin ja sisältöön. Kirjelmän ehdotus merkitsee valiokunnan mielestä samaan tapaan kuin hallituksen alkuperäinen esitys kaiken kaikkiaan siinä määrin laajaa puuttumista uskonnonharjoittamisoikeuden ydinalueelle, ettei se täytä sääntelyn oikeasuhtaisuuteen kohdistuvia vaatimuksia. Kirjelmän ehdotus asettaa jumalanpalvelukset hallituksen esityksen tavoin heikompaan asemaan alkuperäisen lakiehdotuksen 21 :n 2 momentissa tarkoitettuihin muihin julkisiin tilaisuuksiin verrattuna. Sääntely muodostuu siten edelleen uskonnon perusteella syrjiväksi.

8 PeVL */2005 vp HE 28/2004 vp /<3, Tavallisen lainsäätämisjärjestyksen käytön edellytyksenä näin ollen on, että 21 :n 4 momentti poistetaan lakiehdotuksesta. Lausunto iv. Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, jos valiokunnan sen 21 :n 4 momentista tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon. Helsingissä päivänä kesäkuuta 2005 Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa pj. Kimmo Sasi /kok vpj. Arja Alho /sd jäs. Leena Harkimo /kok Hannu Hoskonen /kesk Roger Jansson /r Irina Krohn /vihr Miapetra Kumpula /sd Annika Lapintie /vas Outi Ojala /vas Reino Ojala /sd Klaus Pentti /kesk Markku Rossi /kesk Simo Rundgren /kesk Arto Satonen /kok Seppo Särkiniemi /kesk Ilkka Taipale /sd Astrid Thors /r. Valiokunnan sihteerinä on toiminut valiokuntaneuvos Sami Manninen. Liite Opetusministeriön ehdotus 21

9 9 PeVL, */20O5 vp HE 28/2004 vp Teoksen, joka on julkaistu, saa esittää julkisesti jumalanpalveluksen ja opetuksen yhteydessä. (2 ja 3 mom. kuten HE) (Poist.) Tekijällä on oikeus korvaukseen teoksen esittämisestä jumalanpalveluksen yhteydessä.

10 Mikael Hiden PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA KELLO 9.30 HE 28/04 vp laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta Sivistysvaliokunnan pevl 7/05 vp johdosta ehdottama muutos tekijänoikeuslain 21.ään Hallituksen esityksessä on tekijänoikeuslain 21 :n kohdalla lähdetty siitä, että säännökseen nyt sisältyvä lupa julkaistujen teosten esittämiseen jumalanpalveluksen yhteydessä poistetaan. Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan pevl 7/05 vp (s. 4) katsonut, että musiikki- ja muiden teosten esittämisen saattaminen tekijöiden tai heitä edustavan järjestön luvasta riippuvaiseksi merkitsee ehdotetussa muodossaan "kaiken kaikkiaan siinä määrin laajaa puuttumista uskonnonharjoittamisoikeuden ydinalueelle, ettei ehdotus täytä sääntelyn oikeasuhtaisuuden vaatimusta". Valiokunta katsoi tavallisen lainsäätämisjärjestyksen käytön edellytykseksi, että ehdotetusta 21 :stä poistetaan 4 momentti, jolla teoksen julkinen esittäminen jumalanpalveluksen yhteydessä suljettiin 1-3 momentin soveltamisen ulkopuolelle, ja jumalanpalvelus rinnastetaan pykälässä joko opetustilaisuuteen tai 2 momentissa tarkoitettuun tilaisuuteen ( julkinen esittäminen tilaisuudessa, johon pääsy on maksuton ja jossa teosten esittäminen ei ole pääasia ja jota muutenkaan ei järjestetä ansiotarkoituksessa). Sivistysvaliokunnan nyt lausunnolle lähettämässä ministeriön ehdotuksessa on palautettu 21 :n 1 momentti asiallisesti nykyiselleen, ts. säännöksessä todettaisiin, että julkaistun teoksen saa esittää julkisesti jumalanpalveluksen ja opetuksen yhteydessä. Säännöksen 2 ja 3 momentti pysyisivät hallituksen esityksessä ehdotetussa muodossaan. Neljänneksi momentiksi tulisi nykyisestä laista poikkeava säännös, jonka mukaan tekijällä olisi oikeus saada korvaus teoksen esittämisestä jumalanpalveluksen yhteydessä. Ehdotettu muotoilu merkitsee - kuten ministeriö muutosehdotuksessaan toteaa - sitä, että ko. teosten esittäminen jumalanpalveluksen yhteydessä ei edellytä kenenkään lupaa, mutta tekijällä on oikeus korvaukseen tällaisesta esittämisestä. Nyt ehdotettu 21 :n säännös merkitsisi sitä, että säännöksessä tarkoitetuista esittämisistä maksettaisiin

11 tekijänoikeuskorvaus vain jumalanpalveluksen yhteydessä tapahtuvasta esittämisestä. Ministeriö perustelee tätä sillä, että jumalanpalveluksen yhteydessä tapahtuvassa esittämisessä käytetään teoksia, jotka on tehty nimenomaan jumalanpalveluksia varten, kun taas opetuksen yhteydessä ei juuri esitetä teoksia, jotka olisi tehty vain opetustoimintaa varten. Ehdotus merkitsee sitä, että julkaistun teoksen esittämiseen jumalanpalveluksessa ei tarvita tekijän tai heitä edustavan järjestön lupaa. Ehdotus "vastaa " siten valiokunnan esittämään, tässä alussa osaksi lainattuun kritiikkiin. Valiokunta piti lausunnossaan tuolloin tarkasteltua ehdotusta ongelmallisena myös syrjinnän kiellon näkökulmasta. Valiokunta katsoi, että ko. ehdotus saattoi jumalanpalvelukset heikompaan asemaan kuin säännöksen 2 momentissa tarkoitetut muut julkiset tilaisuudet ja muodostui siten uskonnon perusteella syrjiväksi. Nyt muokatussa ehdotuksessa ei ymmärtääkseni ole jumalanpalvelusten ja säännöksen 2 momentissa tarkoitettujen tilaisuuksien välillä eroa (luvasta riippumattoman) esittämisoikeuden suhteen, mutta kyllä tekijänoikeuskorvauksen saamisoikeuden suhteen. Jos olen ymmärtänyt oikein, tämä ero tekijänoikeuskorvauksen saarnismahdollisuudessa voi merkitä sitä, että tietyn aikaisemmin jo julkaistun hengellisen musiikkiteoksen esittäminen jumalanpalvelukseksi katsotussa tilaisuudessa voi merkitä tekijälle oikeutta tekijänoikeuskorvaukseen, mutta saman teoksen esittäminen säännöksen 2 momentin mukaisessa samoin maksuttomassa ja muutakin ohjelmaa sisältävässä muussa julkisessa tilaisuudessa ei voi perustaa tekijälle oikeutta tekijänoikeuskorvaukseen. En oikein tiedä, kuinka vakuuttavaksi tällainen eronteko joissain käytännön tilanteissa muodostuu. Lähtisin kuitenkin siitä, että tässä ei ole kysymys yhdenvertaisuusnormin loukkaamisesta. Syynä on yhtäältä yhdenvertaisuusnormille valiokunnan käytännössä annettu varsin joustava tulkinta. Toisaalta on syynä se, jumalanpalveluksiksi luettavien tilaisuuksien voidaan katsoa muodostavan kohtuullisen selvärajaisen ja tekijänoikeuden haltijoiden kannalta merkittävän erillisen ryhmän tilaisuuksia, kun taas ehdotetussa 21 :n 2 momentissa tarkoitetut (muut) tilaisuudet jäävät luultavasti varsin heterogeeniseksi ja tekijänoikeuksien haltijoiden kannalta vähemmän mielenkiintoiseksi ryhmäksi tilaisuuksia. Vaikka edellä viitattu erilainen siuitautuminen jumalanpalveluksiksi katsottuihin tilaisuuksiin ja muihin 21 :n säännöksessä mainittuihin tilaisuuksiin ei valiokunnan käytännön valossa tarkasteltuna mielestäni loukkaakaan perustuslain yhdenvertaisuusnormia, ei toisaalta ole mitään estettä sille, että tekijän oikeutta korvauksen saamiseen tässä koskevaa säännöstöä vielä harkitaan myös muiden kuin jumalanpalveluksiksi katsottavien tilanteiden osalta.

12 Valiokunnan lausunnossa pevl 7/05 vp esitetyn valossa tarkasteltuna ei nyt ehdotettu 21 :n sanamuoto nähdäkseni aseta estettä ko. lakiehdotuksen säätämiselle tavallisena lakina. Totean kuitenkin, että en ehkä pysty kunnolla hahmottamaan sitä, mikä merkitys ehdotetulla säännöstöllä voisi olla muiden kuin musiikkiteosten esittämisen yhteydessä. (Säännös ei ymmärtääkseni voi tulla koskemaan tavanomaisia saarnoja, mutta ilmeisesti koskisi esimerkiksi jo julkaistun runoteoksen esittämistä jumalanpalveluksessa.)

13 Olli Mäenpää Perustuslakivaliokunnalle Hallituksen esitys laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta (HE 28/2004 vp)/sivistysvaliokunnan lausuntopyyntö Perustuslakivaliokunta on esittänyt lausunnossaan PeVL 7/2005 vp, että 1. lakiehdotuksen 21 voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä edellyttäen, että pykälän 4 momentti poistetaan ja jumalanpalvelus rinnastetaan pykälässä joko opetustilaisuuteen tai 2 momentissa tarkoitettuun tilaisuuteen. Hallituksen esityksessä olevan 21 :n 4 momentin mukaan oikeus julkaistun teoksen julkiseen esittämiseen ei koske teoksen esittämistä jumalanpalveluksen yhteydessä. Tämä edellyttää muun muassa, että musiikki- ja muiden teosten esittäminen edellyttää tekijöiden tai heitä edustavien järjestöjen lupaa ja korvauksen suorittamista esityksestä. Voimassaoleva laki sisältää tältä osin tekijänoikeuden rajoituksen, jonka mukaan jumalanpalvelus kuuluu vapaan julkisen esittämisen alueeseen. Myöskään esittämisestä siinä ei ole velvollisuutta maksaa korvausta. Sivistysvaliokunnan esittämä muotoilu merkitsisi, että voimassaolevan 21 S:n 1 momentin mukaisesti julkaistun teoksen saa edelleen esittää julkisesti jumalanpalveluksen yhteydessä, joten lupaa esittämiseen ei tarvita. Tekijällä olisi kuitenkin 4 momentin tällöin oikeus esityskorvaukseen, mikä on uusi sääntely. Vastaava oikeus korvaukseen ei sen sijaan koskisi esittämistä opetuksen yhteydessä eikä myöskään 21 :n 2 momentissa tarkoitetuissa tilaisuuksissa. Perustuslakivaliokunta kiinnitti lausunnossaan huomiota erityisesti siihen uskonnonvapauden rajoitukseen, joka aiheutuu hallituksen esityksen edellyttämästä luvanvaraisuudesta: "Musiikki- ja muiden teosten esittämisen saattaminen tekijöiden tai heitä edustavien järjestöjen luvasta riippuvaiseksi merkitsee ehdotetussa muodossaan valiokunnan mielestä kaiken kaikkiaan siinä määrin laajaa puuttumista uskonnonharjoittamisoikeuden ydinalueelle, ettei ehdotus täytä sääntelyn oikeasuhtaisuuden vaatimuksia." (s. 4) Lisäksi valiokunta arvioi hallituksen esityksen asettavan jumalanpalvelukset heikompaan asemaan lakiehdotuksen 21 :n 2 momentissa tarkoitettuihin muihin julkisiin tilaisuuksiin verrattuna ja muodostuvan siten uskonnon perusteella syrjiväksi. Sivistysvaliokunnan ehdottama muotoilu poistaa molemmat kritiikin aiheet tekijänoikeuteen sisältyvän esitysluvan osalta. Koska jumalanpalvelukset mainitaan 1 momentissa, musiikki- ja muiden teosten esittäminen ei edellytä tekijöiden tai heitä edustavien järjestöjen iupaa. Jumalanpalvelukset eivät siten uuden muotoilun vuoksi ole tältä osin myöskään heikommassa asemassa verrattuna opetukseen tai 21 :n 2 momentissa tarkoitettuihin muihin julkisiin tilaisuuksiin, joten uusi muotoilu ei ole tältä osin myöskään uskonnon perusteella syrjivä. Sivistysvaliokunnan ehdottama 4 momentti perustaa tekijälle oikeuden korvaukseen teoksen esittämisestä jumalanpalveluksen yhteydessä. Tällaista esityskorvauksen saamisoikeutta ei voitane pitää puuttumisena uskonnonharjoittamisoikeuden ydinalueelle, eikä ainakaan sellaisena puuttumisena, että ehdotus ei tämän vuoksi täyttäisi sääntelyn oikea-suhtaisuuden vaatimuksia. Uskonnonvapauteen ei myöskään

14 14 voitane katsoa kuuluvan oikeutta saada esittää korvauksetta tekijänoikeuden suojaamia teoksia. Eroavuus opetustilaisuuksiin ja 21 :n 2 momentissa tarkoitettuihin muihin julkisiin tilaisuuksiin säilyisi kuitenkin tältä osin, koska vain jumalanpalveluksen yhteydessä tapahtuvasta esittämisestä olisi oikeus saada korvaus. Vastaava korvaus ei sen sijaan koskisi esittämistä opetuksen yhteydessä eikä sellaista esittämistä, joka tapahtuu "julkisesti tilaisuudessa, jossa teosten esittäminen ei ole pääasia ja johon pääsy on maksuton sekä jota muutoinkaan ei järjestetä ansiotarkoituksessa". Sivistysvaliokunnan esittämän muotoilun yhteydessä ei ole arvioitu, mikä merkitys näillä eroavuuksilla olisi käytännössä. Jumalanpalvelus- ja opetuskäytön eroa arvioidaan sen sijaan opetusministeriön ehdotuksessa Sen mukaan korvausoikeus jumalanpalvelusten yhteydessä on perusteltu, koska niissä käytetään nimenomaan jumalanpalvelusta varten tehtyjä teoksia. Ministeriön arvion mukaan opetuksen yhteydessä ei sen sijaan juurikaan esitetä teoksia, jotka on tehty vain opetustoimintaa varten, joten korvausoikeus ei ilmeisesti ole perusteltu. Näin ollen eroavuutta ei voitane pitää niin olennaisesti uskonnonharjoitusta syrjivänä, että sitä ei voitaisi toteuttaa tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. Myös jumalanpalveluskäytön ja 21 :n 2 momentin tilaisuuksien osalta eroavuus korvausoikeuden määrittelyssä säilyisi. Voidaan siis arvioida, että sivistysvaliokunnan luonnos asettaa jumalanpalvelukset heikompaan asemaan myös lakiehdotuksen 21 :n 2 momentissa tarkoitettuihin muihin julkisiin tilaisuuksiin verrattuna. Mikäli tällaiselle esityskorvausta koskevalle eroavuudelle kuitenkin on asiallisia ja painavia perusteita ja/tai mikäli 21 :n 2 momentissa tarkoitettujen muiden julkisten tilaisuuksien merkitys esityskorvauksien osalta on vähäinen, myös eroavuus on tältä osin ilmeisesti käytännössä niin vähäinen, että sitä ei voitane pitää ongelmallisena uskonnonvapauden kannalta. Eroavuutta arvioidaan lähinnä hallituksen esityksessä, jonka mukaan ero ei ilmeisesti olisi kovin merkityksellinen, koska sen mukaan "[ejhdotettava jumalanpalveluskäyttöä koskeva muutos poistaisi jumalanpalvelusmusiikin säveltäjien ja sanoittajien sekä muiden musiikin tekijöiden välisen eriarvoisuuden." (s. 98) Kun sekä kansanvalistustoiminnassa että hyväntekeväisyys- tai muussa yleishyödyllisessä tarkoituksessa järjestetyt tilaisuudet eivät enää kuuluisi näihin lakiehdotuksen 21 :n 2 momentissa tarkoitettuihin "muihin tilaisuuksiin", on todennäköistä, että tällaisia tilaisuuksia ei ole kovin runsaasti. Esittäminen ei näissä muissa tilaisuuksissa ole myöskään pääasia tai ainakaan se ei ole keskeisessä asemassa. Tämän vuoksi eroavuutta ei tältäkään osin voida pitää ainakaan olennaisesti uskonnonvapautta syrjivänä.

15 15 Veli-Pekka Viljanen HE 28/2004 vp LAIKSI TEKIJÄNOIKEUSLAIN JA RIKOSLAIN 49 LU- VUN MUUTTAMISESTA Eduskunnan perustuslakivaliokunta Eduskunnan perustuslakivaliokunta on antanut hallituksen esityksestä lausunnon PeVL 7/2005 vp. Muun ohella lausunnossa käsiteltiin hallituksen esityksen 1. lakiehdotuksen 21 :n säännöksiä siltä osin kuin oli kysymys teoksen esittämisestä jumalanpalveluksen yhteydessä. Perustuslakivaliokunta totesi, että ehdotus oli merkityksellinen perustuslain 11 :ssä turvatun uskonnonvapauden näkökulmasta. Valiokunta totesi, että uskonnonvapauden tärkeimpiin ilmenemismuotoihin kuuluu oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa. Tähän sisältyy kunkin uskonnollisen yhteisön mahdollisuus päättää vapaasti omista uskonnollisista menoistaan. Uskonnollisten menojen joukossa jumalanpalveluksen voidaan valiokunnan mielestä katsoa kuuluvan uskonnonvapauteen sisältyvän uskonnon harjoittamisoikeuden ydinalueelle. Perustuslakivaliokunta katsoi, että musiikki- ja muiden teosten esittämisen saattaminen tekijöiden tai heitä edustavien järjestöjen luvasta riippuvaiseksi merkitsi ehdotetussa muodossaan "kaiken kaikkiaan siinä määrin laajaa puuttumista uskonnonharjoittamisoikeuden ydinalueelle, ettei ehdotus täytä sääntelyn oikeasuhtaisuuden vaatimuksia". Lisäksi valiokunta kiinnitti huomiota ehdotuksen ongelmallisuuteen perustuslain 6 :n 2 momenttiin sisältyvän uskontoon perustuvan syrjinnän kiellon näkökulmasta. Ehdotus nimittäin asetti jumalanpalvelukset heikompaan asemaan lakiehdotuksen 21 :n 2 momentissa tarkoitettuihin muihin julkisiin tilaisuuksiin verrattuna ja muodostui siten uskonnon perusteella syrjiväksi. Valiokunnan mukaan tavallisen lainsäätämisjärjestyksen käytön edellytyksenä näin ollen on, että 21 :n 4 momentti poistetaan lakiehdotuksesta ja jumalanpalvelus rinnastetaan pykälässä joko opetustilaisuuteen tai 2 momentissa tarkoitettuun tilaisuuteen. Sivistysvaliokunta on pyytänyt perustuslakivaliokunnan lausuntoa opetusministeriön ehdotuksesta, jossa 21 :ää ehdotetaan tarkistettavaksi alkuperäiseen hallituksen esitykseen nähden. Ehdotuksen 1 momentissa jumalanpalvelus sinänsä asianmukaisesti perustuslakivaliokunnan edellyttämällä tavalla rinnastettaisiin opetukseen. Uutta olisi kuitenkin se, että 4 momentiksi otettaisiin säännös, jonka mukaan tekijällä on oikeus korvaukseen teoksen esittämisestä jumalanpalveluksen yhteydessä.

16 Ehdotus merkitsisi sitä, että jumalanpalveluksessa voitaisiin sinänsä esittää teoksia tekijänoikeuden estämättä, mutta teoksen esittämiseen olisi suoraan lain nojalla liitetty tekijän oikeus korvaukseen. Tältä osin teoksen esittämistä jumalanpalveluksessa kohdeltaisiin siten edelleen eri tavoin kuin teoksen esittämistä opetuksen yhteydessä. Jumalanpalvelukset olisivat edelleen eri asemassa myös verrattuna 2 momentissa tarkoitettuihin julkisiin tilaisuuksiin, joissa teosten esittäminen ei ole pääasia ja joihin pääsy on maksuton sekä joita muutoinkaan ei järjestetä ansiotarkoituksessa. Näiden osalta esittäminen on mahdollista tekijänoikeuden estämättä ilman esityksestä tekijälle maksettavaa korvausta. Itse asiassa opetusministeriön pykäläehdotus merkitsee asiallisesti aavistuksen lievennettynä samaan lopputulokseen johtavaa sääntelyä kuin hallituksen alkuperäisessä esityksessä, jota perustuslakivaliokunta piti tältä osin perustuslain 6 :n 2 momentin ja 11 :n vastaisena lausunnossaan PeVL 7/2005 vp. Käsitykseni mukaan perustuslakivaliokunnan lausunnon ydinajatuksena oli se, että jumalanpalveluksen yhteydessä teoksen esittämisen osalta tuli punnita toisiaan vasten toisaalta perustuslaissa turvattua uskonnonvapautta, toisaalta tekijänoikeutta, joka niin ikään nautti perustuslainsuojaa useampien perustuslain säännösten yhteisvaikutuksen perusteella (PL 15, 10, 7 ja 16 ). Tässä punninnassa valiokunta pani erityistä painoa sille, että jumalanpalveluksessa on kysymys uskonnonvapauteen sisältyvän uskonnon harjoittamisen ydinalueelle sijoittuvasta toiminnasta. Valiokunta kiinnitti huomiota myös siihen, että säännöksen yhteydessä teos-käsite kattoi paitsi musiikkiteokset, myös kaikki muutkin teokset. Niin ollen esimerkiksi jumalanpalveluksessa esitettävät tekstit, kuten saamatkin saattoivat olla tekijänoikeuslaissa tarkoitettuja teoksia. Nähdäkseni valiokunnan suorittama punninta, joka ratkaistiin asianomaisessa yhteydessä uskonnonvapauden eduksi, on perusoikeusjärjestelmän kokonaisuuden kannalta perusteltu. Lakiin otettava säännös tekijälle maksettavasta korvauksesta teoksen esittämisestä voi käsitykseni mukaan tosiasiassa vaikuttaa uskonnonharjoittamisen muotoihin ja sisältöön olennaisellakin tavalla. Periaatteellisesti ongelmana uskonnonharjoittamisen vapauden näkökulmasta voidaan nähdä jo se, että säännös merkitsee ylipäätään uskonnonharjoittamisen muuttumista laajassa mitassa "maksulliseksi". Opetusministeriön ehdotuksen perusteluissa todetaan, ettei ehdotettu korvaussäännös syrjisi jumalanpalveluksia suhteessa muihin 21 :ssä tarkoitettuihin tilaisuuksiin. Käsitykseni mukaan tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Jumalanpalvelukset olisivat edelleen 21 :n tarkoittamista tilaisuuksista ainoita, joissa teoksen esittämiseen liittyisi korvausvelvollisuus. Korvausvelvollisuus koskisi jumalanpalveluksia silloinkin, kun ne täyttäisivät 21 :n 2 momentissa tarkoitetun tilaisuuden kriteerit, kuten nähdäkseni pääsäännön mukaan olisi asianlaita. Tältä osin jumalanpalvelukset asetetaan siten selvästi eri asemaan muihin säännöksen tarkoittamiin tilaisuuksiin nähden, joista jumalanpalvelukset erottaa ainoastaan tilaisuuden uskonnollinen luonne. Perustuslain 6 :n 2 momentti nimenomaan kieltää asettamasta ketään eri asemaan uskonnon perusteella ilman hyväksyttävää syytä. Tältä osin ei voida pitää riittävänä syynä sitä, että jumalanpalveluksessa esitetään teoksia, jotka on

17 17 tehty nimenomaan niitä varten. Tämä seikka ei ole perusoikeuksien kannalta relevantti peruste, eikä kriteerin perusteella voida myöskään tehdä mitään selvärajaista eroa jumalanpalvelusten ja muiden 21 :n kattamien tilaisuuksien välille. Katson siten - ottaen huomioon perustuslakivaliokunnan aikaisemmassa lausunnossa omaksuman käsityksen - että ehdotettu 4 momentti on opetusministeriön uudessa pykäläehdotuksessa esitetyssä muodossa edelleen ristiriidassa perustuslain 6 :n 2 momentin kanssa. Kokonaisvaikutelmakseni jää, että opetusministeriön ehdotus tarkoittaa ainoastaan lainsäädäntöteknisin keinoin kiertää perustuslakivaliokunnan aikaisemmassa lausunnossaan esittämän, mielestäni valtiosääntöoikeudellisesti hyvin perustellun huomautuksen. Päädyn näin ollen siihen, että ehdotettu 4 momentti (opetusministeriön päivätyssä ehdotuksessa esitetyssä muodossa) tulee perustuslain 11 :stä ja 6 :n 2 momentista johtuvista syistä poistaa lakiehdotuksen 21 :stä. Pidän tätä edellytyksenä sille, että lakiehdotus voidaan tältä osin käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

18 PeVX */2005 vp HE 28/2004 vp PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO */2005 vp Hallituksen esitys laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta Sivistysvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Sivistysvaliokunta on 8 päivänä kesäkuuta 2005 pyytänyt perustuslakivaliokunnalta lausunnon siitä, voidaanko hallituksen esitykseen laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta (HE 28/2004 vp) sisältyvän 1. lakiehdotuksen 21 :ssä tarkoitettu sääntely toteuttaa tavallisen lain säätämisjärjestyksessä pyynnön liitteenä olevan opetusministeriön sivistysvaliokunnalle osoittaman kirjelmän pohjalta. Asiantuntijat Valiokunnassa ovat olleet kuultavina - professori Mikael Hiden - professori Olli Mäenpää - professori Veli-Pekka Viljanen. Viitetieto Valiokunta on antanut hallituksen esityksestä lausunnon (PeVL 7/2005 vp). HE 28/2004 vp Versio 0,1 LAKIEHDOTUS Julkaistun teoksen saa opetusministeriön sivistysvaliokunnalle osoittaman kirjelmän 21 :n 1 momentin mukaan esittää julkisesti jumalanpalveluksen ja opetuksen yhteydessä. Tekijällä on

19 PeVL */2005 vp HE 28/2004 vp pykälän 4 momentin perusteella oikeus korvaukseen teoksen esittämisestä jumalanpalveluksen yhteydessä. Opetusministeriön kirjelmään sisältyvä pykäläehdotus on tämän lausunnon liitteenä. VALIOKUNNAN KANNANOTOT Perustelut Perustuslakivaliokunnan aiempi lausunto. Hallituksen alkuperäinen esitys sisälsi ehdotuksen, jonka perusteella teosten esittäminen jumalanpalveluksessa olisi siirtynyt tekijänoikeuden piiriin. Perustuslakivaliokunta arvioi tuota ehdotusta perustuslain 11 :ssä turvatun uskonnonvapauden näkökulmasta (PeVL 7/2005 vp, s. 3 4). Valiokunta totesi oikeuden tunnustaa ja harjoittaa uskontoa kuuluvan perustuslain 11 :n 2 momentissa lueteltuihin uskonnonvapauden tärkeimpiin ilmenemismuotoihin ja katsoi jumalanpalveluksen kuuluvan uskonnonvapauteen sisältyvän uskonnon harjoittamisoikeuden ydinalueelle. Musiikki-ja muiden teosten esittämisen saattaminen tekijöiden tai heitä edustavien järjestöjen luvasta riippuvaiseksi merkitsi hallituksen alkuperäisessä esityksessä ehdotetussa muodossa valiokunnan arvion mukaan kaiken kaikkiaan siinä määrin laajaa puuttumista uskonnonharjoittamisoikeuden ydinalueelle, ettei valiokunta katsonut tuolloisen ehdotuksen täyttävän sääntelyn oikeasuhtaisuuteen kohdistuvia vaatimuksia (PeVL 7/2005 vp, s. 4/1). Ehdotus oli valiokunnan mielestä ongelmallinen myös uskonnonvapauteen kiinteästi liittyvän, perustuslain 6 :n 2 momenttiin sisältyvän uskontoon perustuvan syrjinnän kiellon näkökulmasta, koska se asetti jumalanpalvelukset heikompaan asemaan lakiehdotuksen 21 :n 2 momentissa tarkoitettuihin muihin julkisiin tilaisuuksiin verrattuna, ja muodostui siten uskonnon perusteella syrjiväksi. Näillä perusteilla valiokunta piti tavallisen lainsäätämisjärjestyksen käytön edellytyksenä, että 21 :n 4 momentti poistetaan lakiehdotuksesta ja jumalanpalvelus rinnastetaan pykälässä joko opetustilaisuuteen tai 2 momentissa tarkoitettuun tilaisuuteen. Arvio kirjelmän ehdotuksesta. Jumalanpalvelus rinnastetaan kirjelmän 21 :n 1 momentissa opetustilaisuuteen. Tältä osin valiokunnan aiempi kanta on otettu asianmukaisesti huomioon.

20 PeVL */2005 vp HE 28/2004 vp Tekijällä on kirjelmän 21 :n 4 momentin perusteella oikeus korvaukseen teoksen esittämisestä jumalanpalveluksen yhteydessä. Sääntely kohdistuu hallituksen alkuperäisen esityksen tapaan jumalapalvelukseen ja siten perustuslaissa turvattuun uskonnonvapauteen sisältyvän uskonnon harjoittamisoikeuden ydinalueelle. Kirjelmän ehdotus vastaa hallituksen alkuperäistä esitystä myös siinä mielessä, että se kattaa musiikkiteosten lisäksi muidenkin teosten esittämisen jumalanpalveluksen yhteydessä (PeVL 7/2005 vp, s. 4/1). Sääntely muodostuu siten kirjelmänkin perusteella varsin laaja-alaiseksi ja merkitsee uskonnonvapauden ydinalueelle kuuluvien jumalanpalvelusten saattamista kattavasti tekijänoikeussääntelyn piiriin. Oikeustilan tällainen muutos voi valiokunnan mielestä vaikuttaa merkittävälläkin tavalla eri uskonnollisten yhdyskuntien jumalanpalveluksena pitämien menojen muotoihin ja sisältöön. Kirjelmän ehdotus merkitsee valiokunnan mielestä samaan tapaan kuin hallituksen alkuperäinen esitys kaiken kaikkiaan siinä määrin laajaa puuttumista uskonnonharjoittamisoikeuden ydinalueelle, ettei se täytä sääntelyn oikeasuhtaisuuteen kohdistuvia vaatimuksia. h *~ Kirjelmän ehdotus asettaa jumalanpalvelukset hallituksen esityksen tavoin heikompaan asemaan alkuperäisen lakiehdotuksen 21 :n 2 momentissa tarkoitettuihin muihin julkisiin tilaisuuksiin verrattuna. Sääntely muodostuu siten edelleen uskonnon perusteella syrjiväksi. Tavallisen lainsäätämisjärjestyksen käytön edellytyksenä näin ollen on, että 21 :n 4 momentti poistetaan lakiehdotuksesta. Lausunto /v. Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, jos valiokunnan sen 21 :n 4 momentista tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon. Helsingissä päivänä kesäkuuta 2005

21 Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa PeVL */2005 vp HE 28/2004 vp pj-. Kimmo-Sasi-Zkek vpj. Arja Alho /sd jäs. Leena Harkimo /kok Jiannu-Heskoflcn /kesk / Roger Jansson Ix Irina Krohn /vihr Miapetra Kumpula /sd Annika Lapintie /vas Outi Ojala /vas Reino Ojala /sd Klaus Pentti /kesk Markku Rossi /kesk r -Stmo~Rundgren-/kesk Arto Satonen /kok Seppo Särkiniemi /kesk Ilkka Taipale/sd Astrid Thors Ix. //?'jm^> Valiokunnan sihteerinä on toiminut valiokuntaneuvos Sami Manninen. Liite Opetusministeriön ehdotus 21 Teoksen, joka on julkaistu, saa esittää julkisesti jumalanpalveluksen ja opetuksen yhteydessä. (2 ja 3 mom. kuten HE) (Poist.) Tekijällä on oikeus korvaukseen teoksen esittämisestä jumalanpalveluksen yhteydessä.

22 ERIÄVÄ MIELIPIDE Perustelut Lausunnossaan 7/2005 perustuslakivaliokunta toteaa, että hallituksen esityksen 4 momentti johtaa tilanteeseen, jossa musiikki- ja muiden teosten esittäminen jumalanpalveluksissa tulee tekijöiden tai heitä edustavien järjestöjen luvasta riippuvaiseksi. Tämä merkitsee valiokunnan mielestä siinä määrin laajaa puuttumista perustuslain turvaaman uskonnonharjoittamisoikeuden ydinalueelle, ettei ehdotus täytä oikeasuhteisuuden vaatimuksia. Opetusministeriö on muutosehdotuksessaan esittänyt 21 :n uuden muotoilun, jolla tämä ongelma poistetaan. Sen mukaan teosten esittämiseen jumalanpalveluksen yhteydessä ei tarvita kenenkään lupaa, eli tekijä tai heitä edustava järjestö ei voi kieltää esittämistä. Samalla kuitenkin turvataan hengellisen musiikin tekijöiden oikeus korvaukseen työstään, eli säädetään, että tekijällä on oikeus korvaukseen teoksen esittämisestä jumalanpalveluksen yhteydessä. Tämä ratkaisu ei myöskään syrji jumalanpalveluksia suhteessa muihin 21 :ssä tarkoitettuihin tilaisuuksiin; mitään pykälässä tarkoitettua esittämistä ei saateta lupaa edellyttäväksi eli jumalanpalvelukset ovat samassa asemassa kuin opetustoiminta. Samoin on syytä huomata, että perustuslakivaliokunta ei lausunnossaan edellyttänyt, että teoksia olisi voitava esittää jumalanpalveluksissa korvauksetta. Tämä on yhdenvertaisuuskysymys, hengelliseen musiikkiin erikoistuneet tekijät tulee saattaa muiden tekijöiden kanssa yhdenvertaiseen asemaan. Opetusministeriön ehdottamassa 21 :n sanamuodossa ei ole estettä lakiehdotuksen säätämiselle tavallisena lakina. Ehdotus Edellä olevan perusteella ehdotan että 1. laläohdutuksen 21 zhyväksy.tääiij i Teoksen, joka on julkaistu, saa esittää julkisesti jumalanpalveluksen ja opetuksen yhteydessä. (2 ja 3 momentti kuten HE) Tekijällä on oikeus korvaukseen teoksen esittämisestä jumalanpalveluksen yhteydessä.

23 Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2005 Irina Krohn /vihr

Sivistysvaliokunnalle

Sivistysvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 24/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta Sivistysvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Sivistysvaliokunta on 8 päivänä

Lisätiedot

Ulkoasiainvaliokunnalle

Ulkoasiainvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 6/2006 vp Hallituksen esitys laiksi sotilaallisesta kriisinhallinnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Ulkoasiainvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on

Lisätiedot

VALIOKUNNAT. /g. K/C y/&d05-'&f

VALIOKUNNAT. /g. K/C y/&d05-'&f EDUSKUNTA ASIAKIRJAVIHKO VALIOKUNNAT /g. K/C y/&d05-'&f VK-FAKTA PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA DIAARIOTE 30.09.2005 DIAARIOTE PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA HE 67/2005 vp postipalvelulain muuttamisesta Saapunut; Mietintövk:

Lisätiedot

2 Päätösvaltaisuus Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Ilmoitettiin, että asia on saapunut valiokuntaan.

2 Päätösvaltaisuus Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Ilmoitettiin, että asia on saapunut valiokuntaan. SIVISTYSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 48/2005 vp Tiistai 14.6.2005 kello 12.00 14.00 Läsnä pj. Kaarina Dromberg /kok vpj. Säde Tahvanainen /sd jäs. Esko Ahonen /kesk Hanna-Leena Hemming /kok Sinikka Hurskainen

Lisätiedot

Sivistysvaliokunnalle

Sivistysvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 39/2004 vp Hallituksen esitys laiksi ammattikorkeakoululain muuttamisesta Sivistysvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 16 päivänä maaliskuuta 2004 lähettäessään

Lisätiedot

Ville Niinistö /vihr (6 osittain, 7 9 ) 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä.

Ville Niinistö /vihr (6 osittain, 7 9 ) 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 98/2010 vp Torstai 25.11.2010 kello 10.00-13.00 Läsnä pj. Kimmo Sasi /kok vpj. Jacob Söderman /sd (1 6, 7 osittain, 8 ja 9 ) jäs. Tuomo Hänninen /kesk (1 6, 7 osittain)

Lisätiedot

Lakivaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 9/2003 vp. Hallituksen esitys keskinäisestä oikeusavusta

Lakivaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 9/2003 vp. Hallituksen esitys keskinäisestä oikeusavusta PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 9/2003 vp Hallituksen esitys keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen ja keskinäistä oikeusapua rikosasioissa

Lisätiedot

Ympäristövaliokunnalle

Ympäristövaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 1/2004 vp Hallituksen esitys laiksi jätelain muuttamisesta sekä laiksi ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä annetun lain 4 :n muuttamisesta Ympäristövaliokunnalle

Lisätiedot

Hallintovaliokunnalle

Hallintovaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 11a/2002 vp Hallituksen esitys laiksi seutuyhteistyökokeilusta Hallintovaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Hallintovaliokunta on 8 päivänä toukokuuta 2002 pyytänyt perustuslakivaliokunnalta

Lisätiedot

Läsnä pj. Johannes Koskinen /sd vpj. Outi Mäkelä /kok (11 osittain) jäs. Tuija Brax /vihr

Läsnä pj. Johannes Koskinen /sd vpj. Outi Mäkelä /kok (11 osittain) jäs. Tuija Brax /vihr PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 68/2013 vp Torstai 26.9.2013 kello 10.00-12.30 Läsnä pj. Johannes Koskinen /sd vpj. Outi Mäkelä /kok (11 osittain) jäs. Tuija Brax /vihr Eeva-Johanna Eloranta /sd Maarit

Lisätiedot

Lakivaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 15/2006 vp

Lakivaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 15/2006 vp PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 15/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan lainsäädännön muuttamisesta Lakivaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 4 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

VAHVISTAMATTA JÄÄNEET LAIT

VAHVISTAMATTA JÄÄNEET LAIT HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 15/2001 vp Vahvistamatta jääneinä palautuneet arpajaislaki, laki arpajaisverolain muuttamisesta, laki rahankeräyslain muuttamisesta, laki viihdelaitelain muuttamisesta, laki

Lisätiedot

Sivistysvaliokunnalle

Sivistysvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 28/2005 vp Hallituksen esitys laiksi oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin sekä laiksi oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Lakivaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 53/2006 vp. Hallituksen esitys alkoholirikoksia koskevien säännösten uudistamisesta JOHDANTO

Lakivaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 53/2006 vp. Hallituksen esitys alkoholirikoksia koskevien säännösten uudistamisesta JOHDANTO PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 53/2006 vp Hallituksen esitys alkoholirikoksia koskevien säännösten uudistamisesta Lakivaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 2 päivänä maaliskuuta 2004 lähettäessään

Lisätiedot

Perjantai kello ja

Perjantai kello ja PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 102/2005 vp Perjantai 9.12.2005 kello 09.30-11.25 ja 12.00-12.40 Läsnä pj. Kimmo Sasi /kok vpj. Arja Alho /sd jäs. Hannu Hoskonen /kesk Sinikka Hurskainen /sd (6 osittain,

Lisätiedot

3. HE 236/2002 vp laeiksi väestötietolain ja henkilökorttilain muuttamisesta. Kuultavina: puheenjohtaja Erkki Hartikainen, Vapaa-ajattelijain Liitto

3. HE 236/2002 vp laeiksi väestötietolain ja henkilökorttilain muuttamisesta. Kuultavina: puheenjohtaja Erkki Hartikainen, Vapaa-ajattelijain Liitto PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA ESITYSLISTA 118/2002 vp Torstai 19.12.2002 kello 08.30 1. Nimenhuuto 2. Päätösvaltaisuus 3. HE 236/2002 vp laeiksi väestötietolain ja henkilökorttilain muuttamisesta Ilmoitetaan,

Lisätiedot

DIAARIOTE VK-FAKTA PERUSTUSLAKI VALIOKUNTA DXAARIOTE PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA

DIAARIOTE VK-FAKTA PERUSTUSLAKI VALIOKUNTA DXAARIOTE PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA VK-FAKTA PERUSTUSLAKI VALIOKUNTA DIAARIOTE 30.04.2004 DXAARIOTE PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA HE 38/2004 vp laeiksi ajopiirturikorttien myöntämisen järjestämisestä ja Ajoneuvohallintokeskuksesta annetun lain

Lisätiedot

EDUSKUNTA. Lii DXUMN H VALIOKUNNAT ASIAKIRJAVIH KO

EDUSKUNTA. Lii DXUMN H VALIOKUNNAT ASIAKIRJAVIH KO Lii DXUMN H EDUSKUNTA VALIOKUNNAT ASIAKIRJAVIH KO VK-FAKTA PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA DIAARI OTE DIAARI OTE PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA HE 2/2005 vp eräiden ydinvastuualalla tehtyjen kansainvälisten pöytäkirjojen

Lisätiedot

Sivistysvaliokunnalle

Sivistysvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 18/2009 vp Hallituksen esitys yliopistolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi Sivistysvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Sivistysvaliokunta on 29 päivänä toukokuuta 2009

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 17/2002 vp Hallituksen esitys laeiksi tapaturmavakuutuslain muuttamisesta Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 3 päivänä huhtikuuta 2002

Lisätiedot

Talousvaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 9/2005 vp

Talousvaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 9/2005 vp PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 9/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi vakuutusedustuksesta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Talousvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Talousvaliokunta on

Lisätiedot

ympäristövaliokunnalle.

ympäristövaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 45/2004 vp Hallituksen esitys laiksi vesienhoidon järjestämisestä, laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta ja laiksi vesilain muuttamisesta sekä maasta toiseen ulottuvien

Lisätiedot

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA. ESITYSLISTA 90/2002 vp. Keskiviikko 23.10.2002 kello 09.00. 1. Nimenhuuto. 2. Päätösvaltaisuus

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA. ESITYSLISTA 90/2002 vp. Keskiviikko 23.10.2002 kello 09.00. 1. Nimenhuuto. 2. Päätösvaltaisuus PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA ESITYSLISTA 90/2002 vp Keskiviikko 23.10.2002 kello 09.00 1. Nimenhuuto 2. Päätösvaltaisuus 3. HE 200/2002 vp laiksi valmiuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 20/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 85/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 45 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakiin tehtäviksi tekijänoikeuslain muutoksista johtuvat muutokset. Sopimuslisenssin

Lisätiedot

EDUSKUNTA ASIAKIRJAVIHKO. VALIOKUNNAT % l/a ^//(Zoo^ijfo

EDUSKUNTA ASIAKIRJAVIHKO. VALIOKUNNAT % l/a ^//(Zoo^ijfo EDUSKUNTA ASIAKIRJAVIHKO VALIOKUNNAT % l/a ^//(Zoo^ijfo VK-FAKTA PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA DIAARI OTE 26.10.2005 DIAARIOTE PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA HE 50/2005 vp laiksi ulkomaanedustuksen korvauksista Saapunut:

Lisätiedot

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

VALIOKUNNAN KANNANOTOT PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 2/2002 vp Hallituksen esitys laiksi eduskunnan oikeusasiamiehestä JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 14 päivänä marraskuuta 2001 lähettänyt perustuslakivaliokuntaan valmistelevasti

Lisätiedot

4 PALUU i HAKU KAIKISTA

4 PALUU i HAKU KAIKISTA Valtiopäiväasia, HE 83/2004 Sivu 1/1 4 PALUU i HAKU KAIKISTA Asian valiokuntakäsittely HE 83/2004 vp oikeusapuhakemusten toimittamista koskevan eurooppalaisen sopimuksen lisäpöytäkirjan hyväksymisestä

Lisätiedot

LIIKENNEVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2001 vp. hallituksen esityksen laiksi postipalvelulain JOHDANTO. Vireilletulo. Asiantuntijat.

LIIKENNEVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2001 vp. hallituksen esityksen laiksi postipalvelulain JOHDANTO. Vireilletulo. Asiantuntijat. LIIKENNEVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2001 vp Hallituksen esitys laiksi postipalvelulain muuttamisesta JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 20 päivänä kesäkuuta 2001 lähettänyt liikennevaliokuntaan valmistelevasti

Lisätiedot

Lakivaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 26/2004 vp. Hallituksen esitys laiksi rikoslain 17 luvun, kokoontumislain. lain 8 :n muuttamisesta

Lakivaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 26/2004 vp. Hallituksen esitys laiksi rikoslain 17 luvun, kokoontumislain. lain 8 :n muuttamisesta PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 26/2004 vp Hallituksen esitys laiksi rikoslain 17 luvun, kokoontumislain ja järjestyksenvalvojista annetun lain 8 :n muuttamisesta Lakivaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo

Lisätiedot

Valtiovarainvaliokunnalle

Valtiovarainvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 21/2004 vp Hallituksen esitys vapaaehtoisten eläkevakuutusten tuloverotusta koskevien säännöksien uudistamiseksi Valtiovarainvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta

Lisätiedot

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

VALIOKUNNAN KANNANOTOT PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 25/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi hedelmöityshoidoista ja isyyslain muuttamisesta Lakivaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Lakivaliokunta on 6 päivänä kesäkuuta 2006

Lisätiedot

Pyydettynä lisäselvityksenä esitän kunnioittavasti seuraavan.

Pyydettynä lisäselvityksenä esitän kunnioittavasti seuraavan. Rikosoikeuden apulaisprofessori Sakari Melander Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta 16.10.2017 Eduskunnan lakivaliokunnalle Asia: Hallituksen esitys (HE) 41/2017 vp eduskunnalle laiksi rikostorjunnasta

Lisätiedot

VALIOKUNNAT LPf Ib tj/ Q-00 6 y /f.?c UM ldj&bö > v/ ? ö O )

VALIOKUNNAT LPf Ib tj/ Q-00 6 y /f.?c UM ldj&bö > v/ ? ö O ) EDUSKUNTA ASIAKIRJAVIHKO VALIOKUNNAT LPf Ib tj/ Q-00 6 y /f?c UM ldj&bö > v/ 9 9. 2.? ö O ) VK-FAKTA PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA DIAARIOTE DIAARIOTE PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA PNE 4/2006 vp eduskunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

VALIOKUNNAN KANNANOTOT PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi vankeuslain 12 luvun ja tutkintavankeuslain 8 luvun muuttamisesta Lakivaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 21 päivänä

Lisätiedot

Esityslista 5/1997 vp. PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA Perjantai klo Nimenhuuto. 2. Päätösvaltaisuus

Esityslista 5/1997 vp. PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA Perjantai klo Nimenhuuto. 2. Päätösvaltaisuus PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA Perjantai 14.2.1997 klo 9.45 Esityslista 5/1997 vp 1. Nimenhuuto 2. Päätösvaltaisuus 3. HE 262/1996 vp laiksi eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenenä kuuluvien velvoitusten

Lisätiedot

talousvaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 17/2004 vp

talousvaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 17/2004 vp PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 17/2004 vp Hallituksen esitys laiksi rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Talousvaliokunnalle JOHDANTO

Lisätiedot

HE 94/2016 vp LAEIKSI PUOLUSTUSVOIMISTA ANNETUN LAIN, ALUEVALVON- TALAIN JA ASEVELVOLLISUUSLAIN MUUTTAMISESTA

HE 94/2016 vp LAEIKSI PUOLUSTUSVOIMISTA ANNETUN LAIN, ALUEVALVON- TALAIN JA ASEVELVOLLISUUSLAIN MUUTTAMISESTA Veli-Pekka Viljanen HE 94/2016 vp LAEIKSI PUOLUSTUSVOIMISTA ANNETUN LAIN, ALUEVALVON- TALAIN JA ASEVELVOLLISUUSLAIN MUUTTAMISESTA Eduskunnan perustuslakivaliokunta 7.10.2016 Perustuslakivaliokunnan sihteeristö

Lisätiedot

VALIOKUNNAT. * tnjx*.* ^

VALIOKUNNAT. * tnjx*.* ^ EDUSKUNTA VALIOKUNNAT ASIAKIRJAVIHKO * tnjx*.* ^ Valtiopäiväasia, 19/2005 E Sivu 1/1 Lakivaliokunta Saapunut 11.04.2005 Käsittely päättynyt 14.04.2005LaVP 29/2005 vp 3 Käsittely päättynyt 23.09.2005 La

Lisätiedot

EDUSKUNTA ASIAKIRJAVIHKO ^"VALIOKUNNAT. ^ idlj^r \fj> ilil

EDUSKUNTA ASIAKIRJAVIHKO ^VALIOKUNNAT. ^ idlj^r \fj> ilil ilil EDUSKUNTA ASIAKIRJAVIHKO ^"VALIOKUNNAT ^ idlj^r \fj> Valtiopäiväasia, HE 137/2005 f 4PALUU i j

Lisätiedot

TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 12/2012 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain JOHDANTO. Vireilletulo. Lausunto.

TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 12/2012 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain JOHDANTO. Vireilletulo. Lausunto. TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 12/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 5 päivänä kesäkuuta

Lisätiedot

Talousvaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 24/2002 vp

Talousvaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 24/2002 vp PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 24/2002 vp Hallituksen esitys laeiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Talousvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousvaliokunnalle

Maa- ja metsätalousvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 46/2005 vp Hallituksen esitys laiksi Metsähallituksen erävalvonnasta ja laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 14 ja 19 :n muuttamisesta Maa-

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintävaliokunnalle

Liikenne- ja viestintävaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 47/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi Ilmailulaitoksesta, Ilmailuhallinnosta ja lentoliikenteen valvontamaksusta sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Liikenne-

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

SIVISTYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 1/1998 vp. Hallituksen esitys Pohjoismaiden välillä pohjoismaisista työmarkkinoista henkilöille, jotka ovat

SIVISTYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 1/1998 vp. Hallituksen esitys Pohjoismaiden välillä pohjoismaisista työmarkkinoista henkilöille, jotka ovat SIVISTYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 1/1998 vp Hallituksen esitys Pohjoismaiden välillä pohjoismaisista työmarkkinoista henkilöille, jotka ovat saaneet ammattipätevyyden antavan, vähintään kolmevuotisen korkeamman

Lisätiedot

EDUSKUNTA ASIAKIRJAVIHKO VALIOKUNNAT

EDUSKUNTA ASIAKIRJAVIHKO VALIOKUNNAT EDUSKUNTA ASIAKIRJAVIHKO VALIOKUNNAT e.zoo & VK-FAKTA PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA DIAARIOTE 26.09.2006 DIAARIOTE PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA HE 93/2006 vp laeiksi valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkkioista

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintävaliokunnalle

Liikenne- ja viestintävaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 44/2005 vp Hallituksen esitys väylämaksulaiksi Liikenne- ja viestintävaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 11 päivänä lokakuuta 2005 lähettäessään hallituksen

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

HE 67/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhdenvertaisuuslain

HE 67/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhdenvertaisuuslain HE 67/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yhdenvertaisuuslain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhdenvertaisuuslain säännöstä menettelystä,

Lisätiedot

Perjantai 26.1.2007 kello 11.00-11.55

Perjantai 26.1.2007 kello 11.00-11.55 TYÖELÄMÄ- JA TASA-ARVOVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 108/2006 vp Perjantai 26.1.2007 kello 11.00-11.55 Läsnä pj. Jukka Gustafsson /sd vpj. Anne Holmlund /kok 1 3, 5 6 jäs. Sari Essayah /kd 1 3 Susanna Haapoja /kesk

Lisätiedot

PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 11/2012 vp

PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 11/2012 vp PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 11/2012 vp Lakialoite laiksi eduskuntaryhmistä ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 :n muuttamisesta JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 18 päivänä lokakuuta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

LEPÄÄMÄSSÄ OLEVAT EHDOTUKSET

LEPÄÄMÄSSÄ OLEVAT EHDOTUKSET PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 3/2011 vp Lepäämässä oleva ehdotus Suomen perustuslain muuttamisesta JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 13 päivänä syyskuuta 2011 lähettänyt perustuslakivaliokuntaan valmistelevasti

Lisätiedot

Perustuslakivaliokunnan kokous n:o 117 perjantaina kello 8.30

Perustuslakivaliokunnan kokous n:o 117 perjantaina kello 8.30 Perustuslakivaliokunnan kokous n:o 117 perjantaina 11.12.1992 kello 8.30 1) Nimenhuuto 2) Päätösvaltaisuus 3) HE 343 laiksi valtion eläkelain muuttamisesta Valtiovarainministeriön kirjelmä. Asiantuntijoiden

Lisätiedot

Hallintovaliokunnalle

Hallintovaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 27/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Hallintovaliokunnalle

Lisätiedot

HE 181/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 181/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan rikosvahinkojen korvaamisesta

Lisätiedot

tarkasteltavaksi turvallisuuden edistämistä yleisellä paikalla

tarkasteltavaksi turvallisuuden edistämistä yleisellä paikalla 1 Mikael Hidén PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA 17.2.2016 KELLO 9.30 HE 1/16 vp laeiksi rikoslain 2 a ja 9 luvun muuttamisesta sekä pysäköinninvalvonnasta annetun lain 3 :n muuttamisesta Esityksen keskeisiä asioita

Lisätiedot

Keskiviikko kello Läsnä nimenhuudossa

Keskiviikko kello Läsnä nimenhuudossa SUURI VALIOKUNTA Valiokunnan kokous 20/2005 vp Keskiviikko 4.5.2005 kello 13.30-14.47 Läsnä nimenhuudossa pj. vpj. vpj. jäs. Jari Vilén /kok Antti Kaikkonen /kesk Kimmo Kiljunen /sd Mikko Elo /sd Heidi

Lisätiedot

Talousvaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 4/2005 vp

Talousvaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 4/2005 vp PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 4/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi arvopaperimarkkinalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Talousvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 14

Lisätiedot

Talousvaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 36/2004 vp. hallituksen esityksen laeiksi sähkömarkkinalain ja markkinaoikeuslain muuttamisesta

Talousvaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 36/2004 vp. hallituksen esityksen laeiksi sähkömarkkinalain ja markkinaoikeuslain muuttamisesta PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 36/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi sähkömarkkinalain ja markkinaoikeuslain muuttamisesta Talousvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 7 päivänä syyskuuta 2004

Lisätiedot

3. HE 96/2002 vp verkkotunnuslaiksi ja viestintähallinnasta annetun lain 2 :n muuttamisesta. Kuultavana: professori Tuomas Ojanen

3. HE 96/2002 vp verkkotunnuslaiksi ja viestintähallinnasta annetun lain 2 :n muuttamisesta. Kuultavana: professori Tuomas Ojanen PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA ESITYSLISTA 84/2002 vp Perjantai 11.10.2002 kello 09.00 1. Nimenhuuto 2. Päätösvaltaisuus 3. HE 96/2002 vp verkkotunnuslaiksi ja viestintähallinnasta annetun lain 2 :n muuttamisesta

Lisätiedot

työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan

työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 47/2002 vp Hallituksen esitys laiksi julkisesta työvoimapalvelusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta

Lisätiedot

PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 5/2004 vp. Hallituksen esitys laeiksi valtioneuvostosta annetun. annetun lain 6 :n ja valtion virkamieslain

PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 5/2004 vp. Hallituksen esitys laeiksi valtioneuvostosta annetun. annetun lain 6 :n ja valtion virkamieslain PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 5/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi valtioneuvostosta annetun lain 6 :n ja valtion virkamieslain 5 :n muuttamisesta JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 17 päivänä syyskuuta

Lisätiedot

DIAARI OTE

DIAARI OTE Pe V/ XH.il. VK-FAKTA PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA DIAARI OTE 11.01.2005 DIAARIOTE PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA U 57/2004 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

Päivi Lipponen /sd (6 osittain, 7 12 ) Jari Myllykoski /vas (1 7 ) Sirpa Paatero /sd Arto Pirttilahti /kesk Juha Sipilä /kesk

Päivi Lipponen /sd (6 osittain, 7 12 ) Jari Myllykoski /vas (1 7 ) Sirpa Paatero /sd Arto Pirttilahti /kesk Juha Sipilä /kesk TALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 42/2011 vp Torstai 3.11.2011 kello 12.00-13.40 Läsnä pj. Mauri Pekkarinen /kesk vpj. Marjo Matikainen-Kallström /kok (1 8 ) jäs. Lars Erik Gästgivars /r (1 8 ) James Hirvisaari

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousvaliokunnalle

Maa- ja metsätalousvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 41/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista ja maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Perjantai 23.5.2003 kello 14.00-14.48. Läsnä nimenhuudossa

Perjantai 23.5.2003 kello 14.00-14.48. Läsnä nimenhuudossa SUURI VALIOKUNTA Valiokunnan kokous 10/2003 vp Perjantai 23.5.2003 kello 14.00-14.48 Läsnä nimenhuudossa pj. vpj. vpj. jäs. Ville Itälä /kok Kimmo Kiljunen /sd Hannu Takkula /kesk Arja Alho /sd Mikko Elo

Lisätiedot

Perjantai kello Läsnä nimenhuudossa

Perjantai kello Läsnä nimenhuudossa PUHENJOHTAJANKAPALE/KP SUURI VALIOKUNTA Valiokunnan kokous 11/2004 vp Perjantai 12.3.2004 kello 14.00-15.24 Läsnä nimenhuudossa pj. Ville Itälä /kok (osittain 1 vpj. Kimmo Kiljunen /sd (toimi puheenjohtajana

Lisätiedot

Hallintovaliokunnalle

Hallintovaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 23/2005 vp Hallituksen esitys laiksi puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain 4 :n muuttamisesta Hallintovaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Hallintovaliokunta

Lisätiedot

Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä

Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä Eläketurvakeskus (jäljempänä ETK) on perustettu hoitamaan yksityisten eläkelaitosten yhteisiä palvelu-, ohjaus-, rekisteröinti- ja neuvonta-asioita.

Lisätiedot

Perustuslakivaliokunta on pyytänyt arviotani 3. lakiehdotuksen 3 :n suhteesta perustuslakiin.

Perustuslakivaliokunta on pyytänyt arviotani 3. lakiehdotuksen 3 :n suhteesta perustuslakiin. Olli Mäenpää 25.10.2017 Perustuslakivaliokunnalle Hallituksen esitys laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta sekä laiksi yliopistolain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta (HE

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

Raimo Vistbacka /ps vjäs. Lyly Rajala /kok sihteeri Mika Boedeker valiokuntaneuvos. 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä.

Raimo Vistbacka /ps vjäs. Lyly Rajala /kok sihteeri Mika Boedeker valiokuntaneuvos. 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä. LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 22/2004 vp Keskiviikko 5.5.2004 kello 12.00-13.31 Läsnä pj. Markku Laukkanen /kesk vpj. Matti Kangas /vas jäs. Mikko Alatalo /kesk Leena Harkimo /kok Saara Karhu

Lisätiedot

kello ) Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus toiminnastaan vuonna 1992 (K 9) - I käsittely jatkuu. Prof. Rosasin lausunto.

kello ) Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus toiminnastaan vuonna 1992 (K 9) - I käsittely jatkuu. Prof. Rosasin lausunto. Perustuslakivaliokunnan kokous n;o 84 tiistaina 9.11.1993 kello 10-00 1) Nimenhuuto 2) Päätösvaltaisuus 3) HE 257 laiksi Metsähallituksesta - Ilmoitetaan saapuneeksi. Eduskunnan päätöksen mukaan perustuslakivaliokunnan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnallisen eläkelain muuttamisesta Kunnallista eläkelakia esitetään muutettavaksi siten, että kunnallisen eläkelaitoksen Kevan toimitusjohtaja voitaisiin irtisanoa

Lisätiedot

Talousvaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 14/2004 vp. hallituksen esityksen päästökauppalaiksi

Talousvaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 14/2004 vp. hallituksen esityksen päästökauppalaiksi PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 14/2004 vp Hallituksen esitys päästökauppalaiksi sekä laeiksi ympäristönsuojelulain 43 :n ja Energiamarkkinavirastosta annetun lain 1 :n muuttamisesta Talousvaliokunnalle

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousvaliokunnalle

Maa- ja metsätalousvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 53/2010 vp Hallituksen esitys laiksi Suomen metsäkeskuksesta Maa- ja metsätalousvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 23 päivänä marraskuuta 2010 lähettäessään

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 239/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusoikeuslain 11 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan vakuutusoikeuslain sivutoimisten jäsenten määräämistä

Lisätiedot

EDUSKUNTA ASIAKIRJAVIHK O VALIOKUNNA T 7*1/

EDUSKUNTA ASIAKIRJAVIHK O VALIOKUNNA T 7*1/ EDUSKUNTA ASIAKIRJAVIHK O VALIOKUNNA T 7*1/ VK-FAKTA PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA DIAARIOTE 07.06.2005 DIAARIOTE PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA HE 47/2005 vp toimeentuloturvan muutoksenhakua koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 4/2003 vp. hallituksen esityksen laiksi hautaustoimilain. muuttamisesta JOHDANTO. Vireilletulo.

HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 4/2003 vp. hallituksen esityksen laiksi hautaustoimilain. muuttamisesta JOHDANTO. Vireilletulo. HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 4/2003 vp Hallituksen esitys laiksi hautaustoimilain 6 :n muuttamisesta JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 11 päivänä toukokuuta 2003 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti

Lisätiedot

Gramex haluaa kiinnittää ministeriön huomion seuraaviin asioihin:

Gramex haluaa kiinnittää ministeriön huomion seuraaviin asioihin: Opetus- ja kulttuuriministeriölle Gramex ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista sekä laiksi oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

tapahtumien tutkinnasta

tapahtumien tutkinnasta HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 13/2008 vp Hallituksen esitys laiksi Jokelan koulukeskuksessa sattuneiden kuolemaan johtaneiden tapahtumien tutkinnasta JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 22 päivänä toukokuuta

Lisätiedot

Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Antti Rantakangas /kesk (1 12 ) jäs. Janina Andersson /vihr

Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Antti Rantakangas /kesk (1 12 ) jäs. Janina Andersson /vihr TALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2007 vp Tiistai 11.9.2007 kello 12.15-13.36 Läsnä pj. Jouko Skinnari /sd vpj. Antti Rantakangas /kesk (1 12 ) jäs. Janina Andersson /vihr Hannu Hoskonen /kesk (1 13, 14 osittain)

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintävaliokunnalle

Liikenne- ja viestintävaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 31/2006 vp Hallituksen esitys taksiliikennelaiksi sekä laiksi luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta Liikenne- ja viestintävaliokunnalle

Lisätiedot

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Asian käsittely keskeytettiin.

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Asian käsittely keskeytettiin. SIVISTYSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 41/2013 vp Perjantai 31.5.2013 kello 11.00 12.30 Läsnä pj. Raija Vahasalo /kok vpj. Inkeri Kerola /kesk jäs. Outi Alanko-Kahiluoto /vihr (4 osittain, 5 8 ) Ritva Elomaa /ps

Lisätiedot

Hallintovaliokunnalle

Hallintovaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 28/2004 vp Hallituksen esitys laiksi poliisikoulutuksesta sekä laeiksi poliisin hallinnosta annetun lain ja poliisilain 7 :n muuttamisesta Hallintovaliokunnalle JOHDANTO

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle eräiksi hallintolainkäyttöä koskevan lainsäädännön muutoksiksi annetun hallituksen esityksen (HE 112/2004 vp) täydentämisestä Esityksessä ehdotetaan eduskunnalle annettua

Lisätiedot

Läsnä pj. Mauri Pekkarinen /kesk (1 4, 5 osittain) vpj. Marjo Matikainen-Kallström /kok (1 4, 5 osittain, 6 ja 7 ) jäs. Lars Erik Gästgivars /r

Läsnä pj. Mauri Pekkarinen /kesk (1 4, 5 osittain) vpj. Marjo Matikainen-Kallström /kok (1 4, 5 osittain, 6 ja 7 ) jäs. Lars Erik Gästgivars /r TALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 95/2012 vp Keskiviikko 28.11.2012 kello 11.00-13.00 Läsnä pj. Mauri Pekkarinen /kesk vpj. Marjo Matikainen-Kallström /kok (1 4, 5 osittain, 6 ja 7 ) jäs. Lars Erik Gästgivars

Lisätiedot

Läsnä pj. Tuija Brax /vihr vpj. Susanna Rahkonen /sd jäs. Esko Ahonen /kesk 1 6, 7 osittain

Läsnä pj. Tuija Brax /vihr vpj. Susanna Rahkonen /sd jäs. Esko Ahonen /kesk 1 6, 7 osittain LAKIVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 77/2004 vp Torstai 28.10.2004 kello 10.00-10.55 Läsnä pj. Tuija Brax /vihr vpj. Susanna Rahkonen /sd jäs. Esko Ahonen /kesk Lasse Hautala /kesk Tatja Karvonen /kesk Petri Neittaanmäki

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 24 ja 25 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolakiin ehdotetaan tehtäviksi julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 78/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi osuuskuntalain voimaanpanosta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan osuuskuntalain voimaanpanolakiin

Lisätiedot

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta HE 89/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi teknologian kehittämiskeskuksesta

Lisätiedot

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 114/2010 vp Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain, ammattikorkeakoululain, yliopistolain sekä rikosrekisterilain 6 :n muuttamisesta

Lisätiedot

Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi

Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi Asia: Svenska Finlands folkting järjestön lausunto hallituksen eduskunnalle antamasta esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi rikoslain 34 a luvun 1 ja 4 :n muuttamisesta ja rikoslain muuttamisesta annetun lain 34 luvun 12 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslain

Lisätiedot

Ympäristövaliokunnalle

Ympäristövaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 15/2004 vp Hallituksen esitys tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa tehdyn yleissopimuksen hyväksymisestä

Lisätiedot

Hiili Jfe /ZL066 is-f> umum VALIOKUNNAT

Hiili Jfe /ZL066 is-f> umum VALIOKUNNAT EDUSKUNTA ASIAKIRJAVIHKO Hiili Jfe /ZL066 is-f> umum VALIOKUNNAT VK-FAKTA PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA DIAARIOTE 01.12.2006 DIAARIOTE PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA HE 256/2006 vp laiksi yliopistolain muuttamisesta

Lisätiedot

Ulkoasiainvaliokunnalle

Ulkoasiainvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 16/2005 vp Hallituksen esitys Euroopan unionin sotilasesikunnan ja unionin käyttöön mahdollisesti asetettujen esikuntien ja joukkojen sotilas- ja siviilihenkilöiden asemasta

Lisätiedot

1994 vp - HE 28 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

1994 vp - HE 28 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1994 vp - HE 28 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion maksuperustelain 1 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion maksuperustelakia selvennettäväksi

Lisätiedot