Suomen Kirurgiyhdistyksen kotimainen julkaisusarja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Kirurgiyhdistyksen kotimainen julkaisusarja"

Transkriptio

1 ISSN , SUOMEN KIRURGIYHDISTYS R.Y. KIRURGFÖRENINGEN I FINLAND R.F. Suomen Kirurgiyhdistyksen kotimainen julkaisusarja Vol. 34 Nro 3 /

2

3 Sisältö 3 / Puheenjohtajan palsta 3 Sihteerin palsta 5 Nuoren kirurgin matka-apurahat 10 kpl 6 Jäsenlehden ilmestymisaikataulu, hallituksen kokoukset 6 Äänestä Vuoden kirurgi 2013 / Äänestysaikaa pidennetty 7 Suomen Kirurgiyhdistyksen vuosikokous Marina Congress Center Helsinki Iltajuhla ravintola Sipuli, Kanavaranta 6 9 Rintasyöpäkirurgian kurssi Orionin Tuohilammen kurssikeskus, Otalampi Vihti 10 Lihavuuskirurgian tekniikka- ja komplikaatiokurssi Oulun Yliopistollinen Sairaala 11 Rintarauhaskirurgian sektion koulutuskalenteri 3/ Arvaamaton anus, Proktologian demokurssi Kongressi- ja kylpylähotelli Långvik. Kirkkonummi 15 Lasten ja nuorten operatiivisen murtumahoidon pienryhmäkurssi, Kirurgian Koulutuskeskus, Tampere 17 Jäsenhakemuslomake 18 Myytävät tuotteet 1 1

4 Puheenjohtajan palsta Suomen kirurgikunnan yhtenäisyys A.R. Klossner kiteytti Suomen Kirurgiyhdistyksen 40-vuotisjuhlahistoriikissa Richard Faltinin pyrkimykset kahteen tavoitteeseen. SKY:n tarkoituksena on edistää kirurgian kehitystä kaikin mahdollisin keinoin tässä maassa ja yhdistää kaikki maamme kirurgit yli kielirajojen, puoluepyyteiden ja ekonomisten intressien. Tavoitteisiin sisältyy kauaskantoinen viisaus ja niitä kannattaa hetkeksi pysähtyä miettimään. Olemme juuri saaneet seurata ISW-kokousta, kansainvälisen kirurgikunnan yhtenäisyyden ilmentymää. Paikalla oli yli 2000 eri erikoisaloja edustavaa kirurgia yli 80 maasta. Toiveeni on, että kansallisella tasolla päädymme vaalimaan SKY:n tavoitteita ja kehitämme ja laajennamme niitä vähitellen myös kattamaan muita, operatiivista toimintaa harjoittavia erikoisaloja. Mielenkiintonsa ovat osoittaneet jo tähän mennessä mm. suu- ja leukakirurgit sekä gynekologit. Neurokirurgithan mukana jo ovat. SKY tuntuu todella kiinnostavan. SKY:n oman yhtenäisyyden ilmentymä on luonnollisesti Operatiiviset päivät tapahtumamme, jossa jo vuodesta 1999 meillä on vuosittain ollut mahdollisuus jakaa oppeja ja tavata kirurgikuntaamme ja ystäviämme. Viime vuosina SKY henkilömäärä Operatiivisille päivillä on ollut 1200 osallistujan luokkaa. Vuonna 2013 Operatiivisten päivien normaalikonseptin korvaa ISW-kokous, josta on mahdollista esittää tarkkoja yhteenvetoarvioita vasta seuraavassa jäsenlehdessä sillä h-hetkeen, eli kokouksen avajaisiin on tätä kirjoitettaessa 2 päivää aikaa. Lievää jännitystä on ilmassa. SKY:n sääntömääräinen vuosikokous järjestetään perinteisenä ajankohtana keskiviikkona Marina Congress Centerissä, Helsingissä. Muutama vuosi sitten Naantalin kevätkokous toteutettiin poikkitieteellisistä lähtökohdista. Positiivisten kokemustemme perusteella tarjolla on nyt ohjelma teemalla: Nykyaikaista huippukirurgiaa Suomessa. SKY:n erikoisalayhdistykset esittäytyvät kukin omalla, state of the art tyyppisellä esitelmällään. Puheena ovat mm. robotit, kasvojen siirrot, huippukirurgien tekeminen sekä lihavuuden leikkaaminen. Tutustukaa ohjelmaan toisaalla tässä jäsenlehdessä ja olen vakuuttunut siitä, että mielenkiintonne herää. Tavoitteenamme on, että suomalainen kirurgi tietää hieman siitäkin mitä naapurisalissa tehdään ja tapahtuu. Kirurgikunnan yhtenäisyyttä kaivataan lähitulevaisuudessa päivystysuudistusten yhteydessä. Kansallisella tasolla tyydyttävän ratkaisun minimivaatimuksena on yhteinen linja. Vielä Faltinin pyrkimyksiin palatakseni, pidetään siis yhdessä huolta yhtenäisestä, kaikille hyödyllisestä ja tulevaisuudessa laajenevasta kirurgi-yhdistyksestämme. Pauli Puolakkainen PUHEENJOHTAJA 2

5 Sihteerin palsta SECOND OPINION ULKOMAILTA Korkein hallinto-oikeus velvoitti HUS:n maksamaan harvinaisen syövän hoitokustannukset Ruotsissa. Harvinaista syöpää sairastanut vaati euron kustannusten korvaamista hakeuduttuaan itse hoitoon Ruotsiin HUS:n kieltäydyttyä maksusitoumuksesta. Kyseisen hoidon ei katsottu olevan lääketieteellisesti perusteltua eikä sitä tai vaikutuksiltaan sitä vastaavaa hoitoa ollut tuolloin Suomessa saatavilla. Menestyvän liikemiehen elämä pysähtyi vuosi sitten, kun hänellä todettiin kookas haimasyöpä. Keskussairaalasta tehtiin lähete yliopistosairaalaan, missä suunniteltiin onkologisten hoitojen aloittamista. Potilas päätti kysyä toisen ja vielä kolmannenkin asiantuntijan mielipidettä. Saksalainen haimakirurgi tutustui potilaan röntgenkuviin ja kertoi, että ainoa tapa hoitaa asia on leikata kasvain saman tien. Hän varasi potilaalle paikan ja neljän päivän kuluttua potilas lähti klinikalle leikkaukseen. Nämä äskettäin iltapäivälehtien lööpeissä käsitellyt tapaukset ovat tuoreita esimerkkejä siitä mitä tapahtuu, kun potilas epäilee saavansa suboptimaalista hoitoa kotimaassa, ja hakeutuu ulkomaille hoitoon. Vakavasti sairas potilas tarttuu helposti jokaiseen oljenkorteen, ja hoitolaitoksella voi olla myös suuri rahallinen mielenkiinto hoitaa potilasta. Kuten tiedämme hoitovaihtoehtoja ja mielipiteitä voi olla monenlaisia, etenkin eri maitten välillä. Potilaalla on oikeus siihen hoitoon, joka sen hetkisen tietämyksen valossa on hänelle hyvää ja lääketieteellisesti hyväksyttävää. Lääkärin on lain mukaan otettava tasapuolisesti huomioon hoidosta potilaalle koituva hyöty ja sen mahdolliset haitat. Jos potilaan ehdottama hoito on tarpeeton tai siitä olisi enemmän haittaa kuin hyötyä, ei lääkäri edelleenkään voi sitä toteuttaa. Yleensä hoidosta sopiminen sujuu hyvin. Joskus potilas voi kuitenkin toivoa pääsevänsä leikkaukseen, mutta kirurgi arvioi leikkausriskin liian suureksi. Jos potilas toivoo jonkun toisen lääkärin mielipiteen asiastaan, on hoitavan lääkärin sitä pyydettävä. Jos potilas haluaa saada toisen lääkärin arvion, hänen ei kannata toimia hoitavan lääkärin tietämättä. Uusi lääkäri on hankalassa asemassa, jos hänellä ei ole käytössään kaikkea sitä tietoa, johon hoitava lääkäri on päätöksensä perustanut. Potilaslain mukaan potilaan on saatava tietää ymmärrettävällä kielellä sairautensa eri 3

6 hoitovaihtoehdot. Potilaan olisi tiedettävä, mistä hän päättää. Erityisen tärkeää olisi eri hoitovaihtoehtojen soveltuvuuden arviointi juuri tälle ihmiselle. Eri vaihtoehtojen kesken olisi voitava suorittaa luotettaviin tutkimuksiin perustuvaa riskinarviointia pysyvän haitan ja kuoleman suhteen. Rajat ylittävää terveydenhuoltoa koskevan potilasdirektiivin lähtökohta on, että potilas saa hakea vapaasti terveyspalveluja toisesta EUmaasta. Suomalaisille potilaille korvataan jatkossa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä annettu terveydenhuolto samoin periaattein kuin Suomessakin. Kuitenkin vain sellainen ulkomailla saatu hoito korvataan, joka korvattaisiin Suomessakin. Globalisaation takia matkustaminen ulkomaille hoitoon ei enää ole kynnyskysymys. Hakeutumista muualle hoitoon pidetään varteenotettavana vaihtoehtona, etenkin mikäli asianomainen epäilee saavansa asianmukaista hoitoa tai mikäli hoidon saatavuus on huono kotimaassa. Yhteiskunnan kehittymisen ja vaurastumisen sekä lääketieteellisen tutkimuksen tuoman valtaisan tietomäärän myötä terveydenhuoltojärjestelmien mahdollisuudet parantaa sairauksia ja edistää terveyttä ovat laajentumistaan laajentuneet. Se on johtanut myös tarpeeseen jakaa lääketiede pieniin osa-alueisiin, joissa lääkäri tarvitsee erityisen syvällistä tietoa ja taitoa, sekä moniammatillista yhteistyötä. Tietoa ja taitoa ei voida korvata millään muulla. Hyvä ihmistuntemus ja siihen liittyen kyky saada luotettava käsitys potilaan oireista ja tilasta on hyvän lääkäri potilassuhteen keskeinen perusta. Näillä keinoilla taataan, että jatkossakin meillä on tyytyväisiä, jopa kotimaassa hoidettuja potilaita. Terveisin Monika Carpelan-Holmström scribor 4

7 Suomen Kirurgiyhdistys ry:n matka-apurahat Apurahan tarkoitus: Suomen Kirurgiyhdistys ry myöntää vuosittain nuorille kirurgeille enintään 10 kpl 1000.n suuruista matka-apurahaa lyhytaikaista ulkomailla tapahtuvaa kliinistä jatko-opiskelua varten. Apurahan saajan edellytykset: Hakijan tulee olla SKY:n jäsen. Hakijan tulee olla jonkin kirurgian erikoisalan erikoislääkäri tai koulutuksensa loppuvaiheessa. Apurahojen hakeminen: Apuraha haetaan vapaamuotoisella hakemuksella ilman hakuaikaa. Hakemukset lähetetään osoitteella: Suomen Kirurgiyhdistys, PL Helsinki Vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee ilmetä: 1. Suosituskirje kotimaan esimieheltä. 2. Missä keskuksessa ja millä erikoisalalla hakija tulee työskentelemään. 3. Hakijan perustelu koulutuspaikan valinnasta. 4. Hakijan CV. 5. Selvitys muista samanaikaisesti haetuista tai matkaa varten jo myönnetyistä apurahoista. 6. Matkakustannusarvio ja suunnitelma apurahan käytöstä. Valinta ja suorittaminen: Apurahojen saajat valitsee Suomen Kirurgiyhdistyksen hallitus. Apuraha maksetaan ennen koulutettavan lähtöä kotimaasta. Raportointi: Matkan päätyttyä apurahan saaja on velvollinen toimittamaan kolmen kuukauden kuluessa Suomen Kirurgiyhdistyksen hallitukselle selvityksen apurahan käytöstä ja toteutuneista tavoitteista. 5

8 Tulevia Kokouksia: Suomen Kirurgiyhdistyksen vuosikokous Marina Congress Center, Helsinki Iltajuhla Ravintola Sipulissa. Tuohilampi seminaari Jäsenlehti 2013 Numero Ilmestymisajankohta Deadline I vko II vko III vko IV vko Kirurgiyhdistyksen ja Anestesiologiyhdistyksen kevätkokous 2014, Vaasassa Operatiiviset päivät 2014, Helsingin Messukeskuksessa Hallituksen kokoukset tiistai tiistai tiistai Äänestä Vuoden kirurgi 2013 / Äänestysaikaa pidennetty On aika valita Vuoden Kirurgi 2013, Hän voi olla ansioitunut kollega, joka pääsääntöisesti toimii käytännön kirurgina. Erityisesti kollegiaalisuus, mutta toisaalta myös opetus ja tutkimus saattavat olla painavia perusteluja. Tieteellinen meritoituminen ei kuitenkaan ole välttämätöntä. Vuoden Kirurgi julkistetaan vuosikokouksessa marraskuussa, jolloin palkinnon saaja esitellään ja hän saa 1000 euron tunnustuspalkinnon. Vapaamuotoiset perustellut ehdotukset palkinnon saajaksi osoitetaan Kirurgiyhdistyksen hallitukselle ja toimitetaan kirjallisesti tai sähköpostilla toimistolle tai sihteerille mennessä. Sihteeri: Monika Carpelan-Holmström HYKS, Kirurginen sairaala, PL HUS Edellisten Vuosien Kirurgit kotisivuilla 6

9 Suomen Kirurgiyhdistyksen vuosikokous Marina Congress Center, Katajanokanlaituri 6, Helsinki Keskiviikko Kokoustila Fennia I SKY:n vuosikokous sääntöjen määräämät asiat Travelling fellowship apurahojen jako Travelling fellowship matkakertomukset Lounas ja näyttelyyn tutustuminen Nykyaikaista huippukirurgiaa Suomessa Urologit Jarno Riikonen: Eturauhassyövän radikaalileikkaus robottiavusteisesti Käsikirurgit Yrjänä Nietosvaara:"Erbin pareesin kirurginen hoito tänään" Plastiikkakirurgit Patrik Lassus: kasvojen siirrot Ortopedit Minna Laitinen: Lantion luusarkoomien hoito Yleiskirurgit Huippukirurgi ja miten sellainen tehdään? Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen Lastenkirurgit Mikko Pakarinen: Lyhytsuolioireyhtymän hoito ja kirurgia Verisuonikirurgit Vatsa aortan aneurysman kehittyvä hoito Gastrokirurgit Pauliina Salminen: Lihavuuskirurgia Neurokirurgit Seppälä M, Jääskeläinen J: Milloin sädeveitsi korvaa perinteisen veitsen aivosairauksien hoidossa? 7

10 Lehdistötilaisuus Iltajuhla Ravintola Sipulissa, Kanavaranta Helsinki Hinta: 50,00 Sitovat ilmoittautumiset iltajuhlaan mennessä: 8

11 Rintasyöpäkirurgian kurssi Orionin Tuohilammen kurssikeskus, Otalampi, Vihti Järjestäjä: Suomen kirurgiyhdistys/rintarauhaskirurgian sektio Yhteyshenkilö: Tiina Jahkola, puh: Ilmoittautumiset: kurssisihteeri Erja Loskin Kohderyhmä: Kirurgian runkokoulutuksessa olevat, yleiskirurgian ja plastiikkakirurgian koulutusohjelmissa erikoistuvat, rintasyöpää hoitavat kirurgit. Kurssimaksu 300 euroa, maksetaan ilmoittautumisen jälkeen ja viimeistään sektion tilille Nordea-Turku FI Erikoistumiskoulutukseen haetaan 16 h Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta Bussikuljetus Helsingistä to , lähtö klo 7.30 ja Helsinkiin pe , lähtö klo 17, ajoaika n. 45 min Torstai Aamupala Tervetuloa! Kurssin esittely dos Tiina Jahkola, HYKS Rintojen kliininen tutkiminen ja tutkimusmenetelmien valinta Tiina Jahkola Rintasyövän radiologiaa LT Katja Hukkinen, HYKS Tauko Rintasyövän patologiaa dos Leena Krogerus, HY, HUSLab Mastektomiatekniikat - dos Tiina Jahkola, HYKS Rinnan säästävä kirurgia ja onkoplastiset tekniikat el Aleksandar Voynov HYKS Keskustelu Lounas Kainaloevakuaatio ja vartijasolmukebiopsia el Riitta Aaltonen, TYKS Keskustelua Potilasta tukevan materiaalin ja palvelujen esittely Leena Rosenberg-Ryhänen, Suomen Syöpäpotilaat ry Isännän puheenvuoro Jaakko Lehtonen, Orion Ulkoilua Päivällinen Rintasyöpäpotilaan kohtaaminen vuorovaikutuskoulutus dos Päivi Hietanen, HY, Lääkärilehti, FT Eeva Pyörälä, HY Lääket.tdk, KT, sh Asta Toivonen HY Lääket.tdk > Sauna, iltapala Perjantai Aamupala Rinnan rekonstruktiomenetelmät Tiina Jahkola Onkoplastiset rintasyövän leikkaustekniikat el Helena Puonti, Savonlinnan keskussairaala Paikallisesti levinneen rintasyövän hoito Tiina Jahkola Keskustelua Tauko Rintasyövän onkologiaa prof. Vesa Kataja KYS Keskustelua Lounas Potilastapauksia pienryhmissä (preoperatiivinen ja jatkohoidon suunnittelu, komplikaatioiden hoito) Helena Puonti Aleksandar Voynov Riitta Aaltonen Tiina Jahkola kurssievaluaatio Kahvi Kuljetus Helsinkiin 9

12 LIHAVUUSKIRURGIAN TEKNIIKKA JA KOMPLIKAATIOKURSSI LIHAVUUSKIRURGIAN LIHAVUUSKIRURGIAN TEKNIIKKA TEKNIIKKA JA JA KOMPLIKAATIOKURSSI KOMPLIKAATIOKURSSI yhteistyössä TERVEYSTALO OULU ja Oulun Yliopistollinen Sairaala yhteistyössä TERVEYSTALO OULU ja Oulun Yliopistollinen Sairaala Terveystalo, yhteistyössä Albertinkatu TERVEYSTALO 16, OULU Oulu, ja Oulun Wegeliussali Yliopistollinen Sairaala Oulun Terveystalo, Yliopistollinen Albertinkatu Sairaala, 16, luentosali Oulu, 1 Wegeliussali Terveystalo, Albertinkatu 16, Oulu, Wegeliussali Oulun Yliopistollinen Sairaala, luentosali 1 Kurssimaksu Oulun Yliopistollinen 300 LIME Sairaala, ry:n luentosali jäseniltä Ilmoittautuminen Kurssimaksu 300 LIME ry:n jäseniltä Terveystalo Kurssimaksu Oulu, 300 Ritva LIME Perkkiö, ry:n jäseniltä Ilmoittautuminen mennessä Ilmoittautuminen Terveystalo Oulu, Ritva Perkkiö, mennessä Hotelli Terveystalo Oulu, Ritva Perkkiö, Scandic Oulu mennessä Osoite Hotelli Saaristonkatu Scandic Oulu2, Oulu Puhelin Hotelli ja fax / 08 Scandic Oulu Osoite Saaristonkatu 2, Oulu S-posti Osoite Saaristonkatu 2, Oulu Puhelin ja fax / Hinta Puhelin (varaus: ja fax 08 LIME 543 ry) S-posti yhden hengen huone / vuorokausi S-posti 119 Hinta (varaus: LIME ry) 99 kahden yhden hengen hengen huone huone / vuorokausi / vuorokausi Hinta Jokainen (varaus: varaa LIME huoneensa ry) itse 99 suoraan hotellin yhden vastaanotosta hengen huone puhelimitse vuorokausi 119 kahden hengen huone / vuorokausi (08) (alavalinta 5) tai sähköpostilla 119 varaustunnusta kahden hengen LIM huone vuorokausi Jokainen varaa huoneensa itse suoraan hotellin vastaanotosta puhelimitse käyttämällä (08) (alavalinta mennessä. 5) tai Jokainen varaa huoneensa itse suoraan hotellin vastaanotosta puhelimitse (08) (alavalinta 5) tai sähköpostilla varaustunnusta LIM käyttämällä mennessä. OHJELMA: sähköpostilla varaustunnusta LIM käyttämällä mennessä. OHJELMA: Torstai OHJELMA: Torstai Torstai Ilmoittautuminen ja aamukahvit Ilmoittautuminen Tervetuliaissanat: ja Vesa aamukahvit Koivukangas Ilmoittautuminen Luento 1: Lihavuuskirurgian ja aamukahvit Tervetuliaissanat: Vesa Koivukangas pitkäaikaistulokset: A.Juuti Tervetuliaissanat: Demo 1: gastric bypass Vesa Koivukangas Luento 1: Lihavuuskirurgian (Heikkinen, pitkäaikaistulokset: Koivukangas) A.Juuti Kahvit Luento ja 1: tutustuminen Lihavuuskirurgian näyttelyyn pitkäaikaistulokset: A.Juuti Demo 1: gastric bypass (Heikkinen, Koivukangas) Demo Luento 1: 2: gastric Different bypass limb (Heikkinen, length in bypass Koivukangas) Kahvit ja tutustuminen näyttelyyn surgery (distal bypasses): H.Gislason Kahvit Demo 2: ja tutustuminen Sleeve gastrectomy näyttelyyn Luento 2: Different limb length (J. in Ovaska) bypass surgery (distal bypasses): H.Gislason LOUNAS Luento 2: ja Different tutustuminen limb näyttelyyn length in bypass (Terveystalon surgery ruokala) (distal bypasses): H.Gislason Demo 2: Sleeve gastrectomy (J. Ovaska) Luento Demo 2: 3: Sleeve Uudet gastrectomy menetelmät: (J. mini-gastric Ovaska) LOUNAS ja tutustuminen näyttelyyn (Terveystalon bypass, ruokala) plikaatio, FOBI-ring yms LOUNAS mitä niistä ja tiedetään?: tutustuminen M. näyttelyyn Victorzon (Terveystalon ruokala) Luento 3: Uudet menetelmät: mini-gastric bypass, plikaatio, FOBI-ring yms Demo Luento 3: 3: Distal Uudet gastric menetelmät: bypass mini-gastric (H. Gislason) bypass, plikaatio, FOBI-ring yms. mitä niistä tiedetään?: M. Victorzon Kahvit mitä niistä ja tutustuminen tiedetään?: näyttelyyn M. Victorzon Demo 3: Distal gastric bypass (H. Gislason) Demo Luento 3: 4: Distal Peroperative gastric bypass complications (H. Gislason) Kahvit ja tutustuminen näyttelyyn how to discover- treat and avoid them: Kahvit C.F. Schou ja tutustuminen näyttelyyn Luento 4: Peroperative complications how to discover- treat and avoid them: Klo Illallinen Luento 4: Peroperative complications how to discover- treat and avoid them: C.F. Schou C.F. Schou Klo Illallinen Perjantai Klo Illallinen Perjantai Perjantai Kokoontuminen, kahvit ja näyttelyyn tutustumista, Terveystalo Kokoontuminen, Bussikuljetus OYS:iin, kahvit Luentosali ja näyttelyyn 1 tutustumista, Terveystalo Kokoontuminen, Demo 4: Duodenal kahvit switch ja näyttelyyn (CF Schou) tutustumista, Terveystalo Bussikuljetus OYS:iin, Luentosali Bussikuljetus 5: Redo OYS:iin, tai 1.stage Luentosali sleeve Demo 4: Duodenal switch (CF Schou) (H. Gislason) n..klo Bussikuljetus Demo 4: Duodenal takaisin switch Terveystalolle (CF Schou) Demo 5: Redo tai 1.stage sleeve (H. Gislason) LOUNAS Demo 5: Redo ja tutustuminen tai 1.stage näyttelyyn sleeve (H. Gislason) n..klo Bussikuljetus takaisin Terveystalolle n..klo Bussikuljetus Luento 5: Fast takaisin Tract Terveystalolle LOUNAS ja tutustuminen Surgery: näyttelyyn H. Gislason LOUNAS 6: ja Failure tutustuminen mitä näyttelyyn Luento 5: Fast Tract Surgery: seuraavaksi? H. Gislason P.Peromaa-Haavisto Luento 5: 7: Fast Duodenal Tract Switch Surgery: indikaatiot: H. Gislason Luento 6: Failure mitä seuraavaksi? P.Peromaa-Haavisto V. Koivukangas Luento Kurssin päätös 6: Failure mitä seuraavaksi? P.Peromaa-Haavisto Luento 7: Duodenal Switch indikaatiot: V. Koivukangas Luento 7: Duodenal Switch indikaatiot: V. Koivukangas Kurssin päätös Kurssin päätös 10

13 RINTARAUHASKIRURGIAN SEKTION KOULUTUSKALENTERI 3/2013 Tuohilammen Rintasyöpäkirurgian peruskurssi, th international Meeting: Oncoplastic and Reconstructive Breast Surgery (ORBS), Nottingham, Englanti. 2 nd ESSO Advanced Course on Breast Cancer Surgery, Amsterdam, The 17 th congress of the European Cancer Organisation (ECCO) and the 38 th congress of the European Society for Medical Oncology (ESMO), Amsterdam (RAI), The Netherlands, Global Breast Cancer Conference 2013, , Seoul, Korea. Suomen Rintasyöpäryhmän syyskokous, Ohjaavatko geenitestit rintasyövän hoitoa ja seurantaa? , Helsinki ABC2 - Advanced Breast Cancer Second International Consensus Conference, Lisbon, Portugal. Oncoplastic and Reconstructive Surgery of the Breast. 7th European Conference Milan, Italy. EBCC9, , Glasgow, Scotland. Canniesburnin rekonstruktiokurssit, Glasgow, Scotland: Nottinghamin rintakursseista löytyy tietoa sivulta Käy tutustumassa kurssitarjontaan myös EUSOMA:n kotisivuilla ja ESSO:n kotisivuilla Anne Eklund Sihteeri Tiina Jahkola Puheenjohtaja 11

14 Arvaamaton anus Proktologian demokurssi Suomen Gastrokirurgit ry Paikka: Kongressi ja kylpylähotelli Långvik, Kirkkonummi Kuljetus bussilla Helsinki Vantaa lentokenttä Helsingin päärautatieasema Långvik Kurssimaksu: 300 euroa Nordea IBAN: FI Sisältää ruokailut sekä bussikuljetuksen Ilmoittautuminen: + kurssimaksu Majoitus: Congress Wellness Hotel Långvik Hinta yhden hengen huoneessa 140 /vrk, kahden hengen huoneessa 70 /h/vrk. Yhteyshenkilö: Tero Rautio OYS Opta Kirurgian klinikka PL OYS TORSTAI Ilmoittautuminen + Kahvi Koulutuspäivien avaus Dos Paulina Salminen Proktologinen toiminta Suomessa LT Tero Rautio Peräpukamat Pj Dos Jyrki Kössi Peräpukamien etiologia, El Juha Rinne diagnostiikka ja hoitomenetelmät Diatermia hemorroidektomia demo Dos Matti Kairaluoma HAL RAR /THD demo El Juha Rinne PPH demo Dos Jyrki Kössi Keskustelu LOUNAS + NÄYTTELY Anaalifissuura Pj LT Heikki Huhtinen Anaalifissuuran etiologia, LT Pirita Varpe diagnostiikka ja hoitomenetelmät Lateraalinen subkutaani interni Dos Matti Kairaluoma sfinkterotomia demo Advancement flap demo Dos Matti Kairaluoma Rasvansiirto demo LT Susanna Kauhanen Keskustelua 12

15 Perianaalifistelit Pj LT Tero Rautio Perianaalifisteleiden etiologia, El Jari Mällinen diagnostiikka ja hoitomenetelmät AFP Core Bio A demo LT Tero Rautio LIFT demo LT Kai Klintrup Fistulektomia + primaari El Jari Mällinen sfinkteroplastia Keskustelua KAHVI + NÄYTTELY Gastrokirurgiyhdistyksen vuosikokous Koloproktologisen yhdistyksen Pj Dos Pekka Luukkonen perustamiskokous ILLALLINEN PERJANTAI Anaali-inkontinenssi Pj Dos Pekka Luukkonen Anaali inkontinenssin etiologia, LT Sinikka Salmenkylä diagnostiikka ja hoitomenetelmät Sekundaarinen sfinkteroplastia LT Tarja Pinta Neuromodulaatiodemo Stage I Dos Pekka Luukkonen Neuromodulaatiodemo Stage II El Kari Mikkola Keskustelua KAHVI + NÄYTTELY ODS ja lantionpohjan laskeumat Pj Dos Matti Kairaluoma ODS ja lantionpohjan laskeumat LT Marja Hyöty etiologia ja diagnostiikka ODS ja lantionpohjan laskeumat Dos Petri Aitola Hoitomenetelmien valinta ja tulokset LOUNAS + NÄYTTELY 13

16 Anteriorinen Delorme demo Dos Matti Kairaluoma STARR demo Dos Matti Kairaluoma Ventraalinen rectocolpopexia demo LT Tero Rautio Rectopexia tutkimusten tuloksia El Johanna Mäkelä Kaikkonen Keskustelua KURSSIN PÄÄTÖS Dos Paulina Salminen Toimikunta Tero Rautio OYS Perianaalifistelit Pekka Luukkonen HUS Anaali inkontinenssi Matti Kairaluoma K SKS ODS ja lantionpohjan laskeumat (demot) Petri Aitola TaYS ODS ja Lantionpohjan laskeumat (luennot) Heikki Huhtinen TYKS Anaalifissuurat Jyrki Kössi P HKS Peräpukamat XVI Gastropäivät: Ongelmana paino , Tampere 14

17 Suomen Lastenortopedinen yhdistys ry ja Turun Yliopiston Lääketieteellinen tiedekunta/ Lastenkirurgia järjestävät Torstai Lasten ja nuorten operatiivisen murtumahoidon pienryhmäkurssi Kirurgian Koulutuskeskus Teiskontie 35, Tampere Tammikuu Rajoitettu 60 osallistujaa Ilmoittautuminen Kurssin avaus, pj Jarmo Välipakka Selkärankamurtuma lapsilla ja nuorilla, milloin operoida, konservatiivinen hoito? Ilkka Helenius Kasvuikäisen yläraajojen diafysaariset murtumat; Milloin ja miten TEN-naulaus. Eeva Koskimies Pienryhmätyöskentely Ryhmä A: Pedikkelifiksaation laitto Ilkka Helenius ja Jarmo Välipakka Ryhmä B: TEN-naulan laittotekniikka Vesa Vähäsarja ja Kari Vanamo Ryhmä C: Reiden LFN-naulaus Olli Pajulo ja Mikko Haara Ryhmä D: Eksterni fiksaatio raajat, lantio Eeva Koskimies ja Yrjänä Nietosvaara lounas ja näyttelyyn tutustuminen Lasten ja nuorten sormimurtumien sudenkuopat Yrjänä Nietosvaara Kasvuikäisen alaraajojen murtumat, Milloin ja miten, Kipsi, TEN vai ydinnaulaus? Vesa Vähäsarja Kahvi ja näyttelyyn tutustuminen Pienryhmätyöskentely Ryhmä B: Pedikkelifiksaation laitto Ilkka Helenius ja Jarmo Välipakka Ryhmä C: TEN-naulan laittotekniikka Vesa Vähäsarja ja Kari Vanamo Ryhmä D: Reiden LFN-naulaus Olli Pajulo ja Mikko Haara Ryhmä A: Eksterni fiksaatio raajat, lantio Eeva Koskimies ja Yrjänä Nietosvaara Kasvuikäisen nilkka- ja jalkaterävammat Reijo Paukku Kasvuikäisen patellaluksaatiot Petri Sillanpää Klo Kurssi illallinen, Hotelli Ilves 15

18 Perjantai Milloin eksterni fiksaatio murtumahoitoksi lapsilla ja nuorilla? Mikko Haara Kyynärpään seudun murtumien diagnostiikka ja hoito Anne Salonen Pienryhmätyöskentely Ryhmä C: Pedikkelifiksaation laitto Ilkka Helenius ja Jarmo Välipakka Ryhmä D: TEN-naulan laittotekniikka Vesa Vähäsarja ja Kari Vanamo Ryhmä A: Reiden LFN-naulaus Olli Pajulo ja Mikko Haara Ryhmä B: Eksterni fiksaatio raajat, lantio Eeva Koskimies ja Yrjänä Nietosvaara lounas ja näyttelyyn tutustuminen Raajamurtumien kasvuhäiriöt ja niiden hoito Jarmo Välipakka Lantiomurtuma kasvuikäisellä. Olli Pajulo kahvi ja näyttelyyn tutustuminen Pienryhmätyöskentely Ryhmä D: Pedikkelifiksaation laitto Ilkka Helenius ja Jarmo Välipakka Ryhmä A: TEN-naulan laittotekniikka Vesa Vähäsarja ja Kari Vanamo Ryhmä B: Reiden LFN-naulaus Olli Pajulo ja Mikko Haara Ryhmä C: Eksterni fiksaatio raajat, lantio Eeva Koskimies ja Yrjänä Nietosvaara Vahinko vai pahoinpitely? Mistä erottaa ja miten toimia jos epäilet? Kari Vanamo Se on moro! Kurssin hinta 380, majoitus ei kuulu kurssimaksuun. Jokainen varaa majoituksensa itse Hotelli Ilveksestä Lastenortopedisen yhdistyksen huonekiintiöstä Huonehinta 150 /vrk sisältäen aamiaisen.varaukset puh tai sähköpostitse Hotelli. Ilves s- posti? Huonekiintiö voimassa asti, jonka jälkeen se vapautetaan muuhun myyntiin.ilmoittautuminen mennessä: Anne Johansson puh: , (nimi ja toimipaikka) Kurssimaksu maksetaan tilille: Suomen Lastenortopedinen yhdistys, Nordea FI Järjestämme on bussikuljetuksen Hotelli Ilveksen ja Kirurgian Koulutuskeskukseen aamulla sekä kurssi-iltapäivinä. Ilmoittautuminen vahvistuu kurssimaksun saavuttua tilille. Kurssia on haettu hyväksyttäväksi erikoistumiskoulutukseen lastenkirurgialle ja ortopedialle Turun Yliopiston Lääketieteellisestä tiedekunnasta. STAFF Mikko Haara, HUS Ilkka Helenius, TYKS Eeva Koskimies,TYKS Yrjänä Nietosvaara, HUS Olli Pajulo,TYKS, Reijo Paukku, Ortolääkärit Anne Salonen, TAYS Kari Vanamo, KYS Vesa Vähäsarja, Terveystalo Jarmo Välipakka, TAYS, pj Heikki Österman, Orton 16

19 JÄSENHAKEMUS Haen kunnioittaen Suomen Kirurgiyhdistyksen jäsenyyttä. Olen Suomessa laillistettu lääkäri. Nimi Henkilötunnus Osoite Postitoimipaikka Toimipaikka Päiväys ja allekirjoitus Me Suomen Kirurgiyhdistyksen jäsenet tunnemme hakijan henkilökohtaisesti ja suosittelemme häntä yhdistyksen jäseneksi allekirjoitus nimen selvennys allekirjoitus nimen selvennys Palautus: Suomen Kirurgiyhdistys PL HELSINKI faksi (09)

20 Suomen Kirurgiyhdistys ry Tilaus / 2013 Korvakorut hopea, kiillotettu, koukkukiinnitys Tuote á kpl yht x 5 mm Silkkisolmio 5 Hopeoitu pinssi (jäsenille) 10 Hopeoitu pinssi (yrityksille) 20 Kullattu pinssi (jäsenille) 20 Passin kannet / nahkaa 5 Luottokortti- / iltalompakko 5 Suomen Kirurgiyhdistyksen historiikki Professori T.M. Scheinin -mitali 20 Yhteensä Postimaksu Tilaajan tiedot: (Tavarat toimitetaan postiennakolla) Tilaaja Lähiosoite Postitoimipaikka EUR Puhelinnumero / faksi Lomakkeen palautus: Suomen Kirurgiyhdistys PL Helsinki fax (09)

Suomen Kirurgiyhdistyksen kotimainen julkaisusarja

Suomen Kirurgiyhdistyksen kotimainen julkaisusarja ISSN 1235-8835, 1797-7843 SUOMEN KIRURGIYHDISTYS R.Y. KIRURGFÖRENINGEN I FINLAND R.F. Suomen Kirurgiyhdistyksen kotimainen julkaisusarja Vol. 34 Nro 2 / 2013 www.kirurgiyhdistys.fi 1 ISW 2013 International

Lisätiedot

Suomen Kirurgiyhdistyksen kotimainen julkaisusarja

Suomen Kirurgiyhdistyksen kotimainen julkaisusarja ISSN 1235-8835, 1797-7843 SUOMEN KIRURGIYHDISTYS R.Y. KIRURGFÖRENINGEN I FINLAND R.F. Suomen Kirurgiyhdistyksen kotimainen julkaisusarja Vol. 34 Nro 4 / 2013 www.kirurgiyhdistys.fi 1 Sisältö 4 / 2013

Lisätiedot

SAIRAALOIDEN HOITOTOIMINNAN TUOTTAVUUS- JA VAIKUTTAVUUSSEMINAARI

SAIRAALOIDEN HOITOTOIMINNAN TUOTTAVUUS- JA VAIKUTTAVUUSSEMINAARI Jaakko Herrala/Petra Kokko/Pirjo Häkkinen 6.9.2010 1 (3) SAIRAALOIDEN HOITOTOIMINNAN TUOTTAVUUS- JA VAIKUTTAVUUSSEMINAARI Aika 14.-15.10.2010 Paikka M-talo, iso luentosali, Teiskontie 35, 33520 Tampere

Lisätiedot

XIV Valtakunnalliset Traumapäivät 2017

XIV Valtakunnalliset Traumapäivät 2017 XIV Valtakunnalliset Traumapäivät 2017 27.9.-29.9.2017 Hotelli Presidentti, Helsinki Järjestäjä: Suomen Traumatologiyhdistys ry. Ilmoittautuminen: 17.9.2017 mennessä Suomen Traumatologiyhdistyksen sivujen

Lisätiedot

Suomen Ortopediyhdistys XX Ortopedian ja traumatologian kurssi Levi Summit, Kittilä 25.3.-30.3.2012

Suomen Ortopediyhdistys XX Ortopedian ja traumatologian kurssi Levi Summit, Kittilä 25.3.-30.3.2012 Suomen Ortopediyhdistys XX Ortopedian ja traumatologian kurssi Levi Summit, Kittilä 25.3.-30.3.2012 Su 25.3.2012 13:00 18:00 Ilmoittautuminen, kurssireppujen jako 18:00 19:00 Avajaiset Maanantai 26.3.2012

Lisätiedot

Erikoislääkäriennuste vuoteen 2030. Kirurgian alat

Erikoislääkäriennuste vuoteen 2030. Kirurgian alat Erikoislääkäriennuste vuoteen 2030 Kirurgian alat Erikoislääkärien määrän ennuste vuoteen 2030 Vuoden lopussa 2014 Vuoden lopussa 2030 Matalan erikoistumisen skenaario: Muutos, lkm Korkean erikoistumisen

Lisätiedot

Suomen Kirurgiyhdistys ja Suomen Anestesiologiyhdistys ke 16.11 Hallisali 5A, Halli 5

Suomen Kirurgiyhdistys ja Suomen Anestesiologiyhdistys ke 16.11 Hallisali 5A, Halli 5 Suomen Kirurgiyhdistyksen alustava ohjelma yhteiskokouksen ohjelma Näyttely on avoinna ke 16.11. klo 9-18, to 17.11 klo 9-18 pe 18.11 klo 9-14 Keskiviikko 16.11. Suomen Kirurgiyhdistys Suomen Anestesiologiyhdistys

Lisätiedot

Suomen Ortopediyhdistys XX Ortopedian ja traumatologian kurssi Levi Summit, Kittilä 25.3.-30.3.2012

Suomen Ortopediyhdistys XX Ortopedian ja traumatologian kurssi Levi Summit, Kittilä 25.3.-30.3.2012 Suomen Ortopediyhdistys XX Ortopedian ja traumatologian kurssi Levi Summit, Kittilä 25.3.-30.3.2012 Su 25.3.2012 13:00 18:00 Ilmoittautuminen, kurssireppujen jako 18:00 19:00 Avajaiset Maanantai 26.3.2012

Lisätiedot

Tervetuloa Stadiin! Helsingin Autoteknillinen Yhdistys ry. 80 Vuotta. SATL:n Kesäpäivät Helsingissä 8. 10.6.2012 Ohjeet, ohjelmat ja hinnasto

Tervetuloa Stadiin! Helsingin Autoteknillinen Yhdistys ry. 80 Vuotta. SATL:n Kesäpäivät Helsingissä 8. 10.6.2012 Ohjeet, ohjelmat ja hinnasto Tervetuloa Stadiin! Helsingin Autoteknillinen Yhdistys ry. 80 Vuotta SATL:n Kesäpäivät Helsingissä 8. 10.6.2012 Ohjeet, ohjelmat ja hinnasto SATL Kesäpäivät ja HATY 80 -vuotisjuhlan ohje Kesäpäivähinnoittelu

Lisätiedot

KIRURGIAN KOULUTUSPÄIVÄ 2.10.2009 Biomedicum Helsinki 1 ja Meilahden sairaala

KIRURGIAN KOULUTUSPÄIVÄ 2.10.2009 Biomedicum Helsinki 1 ja Meilahden sairaala KIRURGIAN KOULUTUSPÄIVÄ 2.10.2009 Biomedicum Helsinki 1 ja Meilahden sairaala I Yhteissymposium Luentosali 1 II Ortopedia ja traumatologia - Lonkan ja polven nivelrikko Luentosali 1 III IV Suu- ja leuka-,

Lisätiedot

Yleissairaalapsykiatrian päivät Oulussa

Yleissairaalapsykiatrian päivät Oulussa Yleissairaalapsykiatrian päivät Oulussa 10. 11.5.2012 Yleissairaalapsykiatrian päivien ohjelma Torstai 10.5.2012 8.15 9.15 Ilmoittautuminen, aamukahvi 9.15 9.30 Yleissairaalapsykiatrian päivien avaus;

Lisätiedot

Näyttelykutsu Suomen Anestesiologiyhdistyksen (SAY) ja Suomen Kirurgiyhdistyksen (SKY) yhteiseen kevätkokoukseen Seinäjoella 10.-11.5.

Näyttelykutsu Suomen Anestesiologiyhdistyksen (SAY) ja Suomen Kirurgiyhdistyksen (SKY) yhteiseen kevätkokoukseen Seinäjoella 10.-11.5. Näyttelykutsu Suomen Anestesiologiyhdistyksen (SAY) ja Suomen Kirurgiyhdistyksen (SKY) yhteiseen kevätkokoukseen Seinäjoella 10.-11.5.2012 Arvoisa laite-/lääkevalmistaja - yhteistyökumppani Suomen Anestesiologiyhdistyksen

Lisätiedot

Neuroradiologia- ja Päivystysradiologiapäivät 28.-30.1.2015

Neuroradiologia- ja Päivystysradiologiapäivät 28.-30.1.2015 , KYS Auditorio 28.-30.1.2015 Neuroradiologia- ja Päivystysradiologiapäivät 28.-30.1.2015 28.1.2015 Päivystysradiologiaa 9.00 9.15 Tervetuloa, päivien avaus Ritva Vanninen ja Roberto Blanco Sequeiros Pää

Lisätiedot

16.30-17.15 Professori Joseph Buckwalter Advances in Understanding of Post-Traumatic Osteoarthritis - Implications for Treatment of Joint Injuries

16.30-17.15 Professori Joseph Buckwalter Advances in Understanding of Post-Traumatic Osteoarthritis - Implications for Treatment of Joint Injuries Keskiviikko 21.11.2012 9.00-12.00 Messukeskus kokoussali 5 A Yhteiskokous SKY ja SAY 9.00-10.30 Mitä teemme ja minkälaisin tuloksin 10.30-11.00 Tauko 11-00-12.00 -onko laatua ilman rekistereitä 12.00-13.00

Lisätiedot

Suomen Kirurgiyhdistyksen kotimainen julkaisusarja

Suomen Kirurgiyhdistyksen kotimainen julkaisusarja ISSN 1235-8835, 1797-7843 SUOMEN KIRURGIYHDISTYS R.Y. KIRURGFÖRENINGEN I FINLAND R.F. Suomen Kirurgiyhdistyksen kotimainen julkaisusarja Vol. 35 Nro 2 / 2014 www.kirurgiyhdistys.fi 1 Sisältö 2 / 2014

Lisätiedot

1 (5) Lääketieteellisen tiedekunnan oppiaineet ja yksiköt Tutkimusohjelmat Tohtoriohjelmat

1 (5) Lääketieteellisen tiedekunnan oppiaineet ja yksiköt Tutkimusohjelmat Tohtoriohjelmat 1 (5) Lääketieteellisen tiedekunnan oppiaineet ja yksiköt Tutkimusohjelmat Tohtoriohjelmat jatkokoulutusyksikkö / tiedekunnan jatkokoulutustapahtumien koonti ja kurssien hakeminen syyslukukaudeksi 2017

Lisätiedot

9.30 9.40 Avaussanat Osmo Tervonen professori, järjestelytoimikunnan puheenjohtaja

9.30 9.40 Avaussanat Osmo Tervonen professori, järjestelytoimikunnan puheenjohtaja SÄDETURVAPÄIVÄT 29. - 30.10.2015 Torstai 29.10.2015 9.30 9.40 Avaussanat Osmo Tervonen professori, järjestelytoimikunnan puheenjohtaja 9.40 10.10 Carl Wegelius-luento 10.10 11.00 Onnellisuus ja hyvinvointi

Lisätiedot

Päihdelääketieteen Päivät 2015

Päihdelääketieteen Päivät 2015 Päihdelääketieteen Päivät 2015 Alkoholiongelmasta tuli alkoholin käyttöhäiriö - mikä muuttui? 5.-6.3.2015 Sokos Hotel Presidentti Helsinki Päihdelääketieteen päivät 2015 käsittelee jatkuvasti kehittyvää

Lisätiedot

Suomen Ortopediyhdistys XVII Ortopedian ja traumatologian kurssi Hotelli Rukahovi, Kuusamo 2.-7.4.2006

Suomen Ortopediyhdistys XVII Ortopedian ja traumatologian kurssi Hotelli Rukahovi, Kuusamo 2.-7.4.2006 Suomen Ortopediyhdistys XVII Ortopedian ja traumatologian kurssi Hotelli Rukahovi, Kuusamo 2.-7.4.2006 Traumakurssi 2.4.-4.4.2006 Su 2.4.06 13-18 Ilmoittautuminen, kurssireppujen jako Rukahovin aula 18-19

Lisätiedot

ISSN 1235-8835, 1797-7843

ISSN 1235-8835, 1797-7843 ISSN 1235-8835, 1797-7843 SUOMEN KIRURGIYHDISTYS R.Y. KIRURGFÖRENINGEN I FINLAND R.F. Suomen Kirurgiyhdistyksen kotimainen julkaisusarja Vol.37 Nro 2 / 2016 www.kirurgiyhdistys.fi 0 Sisältö nro 2 / 2016

Lisätiedot

Rakennusalan työsuojelun peruskurssi

Rakennusalan työsuojelun peruskurssi Rakennusalan työsuojelun peruskurssi 1. jakso 2. 4.10. ja 2. jakso 23. 24.10.2012 Siikaranta-opisto opitaan yhdessä Rakennusalan työsuojelun peruskurssi, Siikaranta-opisto 1. jakso 2. 4.10. ja 2. jakso

Lisätiedot

ehealth Solutions across the Northern Periphery OULU, Finland

ehealth Solutions across the Northern Periphery OULU, Finland KUTSU Terveydenhuollon etäpalveluiden kehittäminen Pohjoisen Periferian alueella Arvoisa vastaanottaja! Competitive Health Services hankkeen loppuseminaari pidetään Oulussa 3.-4.11.2010. Paikka: Oulun

Lisätiedot

Suomen Kirurgiyhdistyksen kotimainen julkaisusarja

Suomen Kirurgiyhdistyksen kotimainen julkaisusarja ISSN 1235-8835, 1797-7843 SUOMEN KIRURGIYHDISTYS R.Y. KIRURGFÖRENINGEN I FINLAND R.F. Suomen Kirurgiyhdistyksen kotimainen julkaisusarja Vol.36 Nro 2 / 2015 www.kirurgiyhdistys.fi 1 Sisältö 2 / 2015 2

Lisätiedot

Rintasyöpä. 12.2.2014 Messukeskus, Helsinki 2014 JO 4. VUOSI! Järjestäjänä: Mediayhteistyössä: TUNNETKO TULEVAISUUDEN HOITOMUODOT?

Rintasyöpä. 12.2.2014 Messukeskus, Helsinki 2014 JO 4. VUOSI! Järjestäjänä: Mediayhteistyössä: TUNNETKO TULEVAISUUDEN HOITOMUODOT? Rintasyöpä 12.2.2014 Messukeskus, Helsinki 2014 TUNNETKO TULEVAISUUDEN HOITOMUODOT? JO 4. VUOSI! 2014 TEEMAT: Tiedätkö tulevat uudet lääkehoidot? Kuule periytyvän rintasyövän geenitestauksesta ja neuvonnasta

Lisätiedot

Päihdelääketieteen Päivät 2015

Päihdelääketieteen Päivät 2015 Päihdelääketieteen Päivät 2015 Alkoholiongelmasta tuli alkoholin käyttöhäiriö - mikä muuttui? 5.-6.3.2015 Sokos Hotel Presidentti Helsinki Päihdelääketieteen päivät 2015 käsittelee jatkuvasti kehittyvää

Lisätiedot

Työsuojelun peruskurssi

Työsuojelun peruskurssi Työsuojelun peruskurssi 1. 5.2.2016, Oulu Työsuojelun peruskurssi antaa osallistujalle perustiedot työterveyden ja turvallisuuden eri aihealueista sekä työturvallisuustoiminnan toteuttamisesta työpaikalla.

Lisätiedot

Suomen Traumatologiyhdistys ry. Vuosikertomus 2011

Suomen Traumatologiyhdistys ry. Vuosikertomus 2011 Suomen Traumatologiyhdistys ry Vuosikertomus 2011 1.10.2010 30.9.2011 2 Suomen Traumatologiyhdistyksen perustava kokous pidettiin 29.8.1997 Helsingin Pörssiklubilla. Perustajajäseninä paikalla olivat Eero

Lisätiedot

GKS-päivät 2016 Palaute

GKS-päivät 2016 Palaute GKS-päivät 2016 Palaute GKS-PÄIVÄT 2016 Koulutuspäivät pidettiin Helsingissä, Biomedicumissa 22.-23.9.2016 Osallistujia oli yhteensä 232 Palautekyselyyn vastasi 156 henkilöä (67%) Valtaosa vastaajista

Lisätiedot

MILLOIN JA MITEN PALLIATIIVISEEN HOITOON ERIKOISTUNUT LÄÄKÄRI VOI PARHAITEN AUTTAA POTILAITAAN?

MILLOIN JA MITEN PALLIATIIVISEEN HOITOON ERIKOISTUNUT LÄÄKÄRI VOI PARHAITEN AUTTAA POTILAITAAN? MILLOIN JA MITEN PALLIATIIVISEEN HOITOON ERIKOISTUNUT LÄÄKÄRI VOI PARHAITEN AUTTAA POTILAITAAN? LL Kaisa Rajala, Palliatiivinen yksikkö, HUS Syöpäkeskus Geriatrian ja yleislääketieteen EL Palliatiivinen

Lisätiedot

HYVINKIN Kiertoajelu Riikassa Latvian maataloustuotannon esittely Seminaarin osallistujien esittäytyminen ja odotukset

HYVINKIN Kiertoajelu Riikassa Latvian maataloustuotannon esittely Seminaarin osallistujien esittäytyminen ja odotukset Hyvät maitotilayrittäjät Tervetuloa Perinteisen LaatuKlubin 10-vuotisjuhlaseminaariin Riikaan Aika Tiistai torstai 29.11. - 1.12.2011 Paikka Riika, Latvia, Kylpylähotelli Radisson Blu Hotel Latvija Seminaarissa

Lisätiedot

Tervetuloa Taloushallinnon päiville! 4. 5.5.2011. Forssa

Tervetuloa Taloushallinnon päiville! 4. 5.5.2011. Forssa Tervetuloa Taloushallinnon päiville! 4. 5.5.2011 Forssa Taloushallinnon koulutus- ja neuvottelupäivät, Forssa Paikka: Scandic Forssa, Hämeentie 7, 30100 Forssa Keskiviikko 4.5.2011 9.30 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

Liikuntalääketiede suunnannäyttäjänä. Liikuntalääketieteen päivät 9. 10.11.2011 Biomedicum Helsinki

Liikuntalääketiede suunnannäyttäjänä. Liikuntalääketieteen päivät 9. 10.11.2011 Biomedicum Helsinki Liikuntalääketiede suunnannäyttäjänä Liikuntalääketieteen päivät 9. 10.11.2011 Biomedicum Helsinki Keskiviikko 9.11.2011 9:30 Ilmoittautuminen ja kahvi 9:45 Tervetuloa Liikuntayksikön johtaja Harri Syväsalmi,

Lisätiedot

Palliatiivisen lääketieteen koulutus

Palliatiivisen lääketieteen koulutus Palliatiivisen lääketieteen koulutus Tiina Saarto yl, HYKS, Syöpäkeskus Palliatiivisen lääketieteen professori, Helsingin yliopisto Palliatiivisen lääketieteen perusopetus EAPC suositus vähintään 40 ot

Lisätiedot

T A L V I T Y H Y T - S E M I N A A R I - Turvallisuutta - Terveyttä - Työkykyä -

T A L V I T Y H Y T - S E M I N A A R I - Turvallisuutta - Terveyttä - Työkykyä - 10.- 1 1. 2. 2 0 1 5 V A A S A T A L V I T Y H Y T - S E M I N A A R I - Turvallisuutta - Terveyttä - Työkykyä - Aika: ti 10.2. klo 8-16 ke 11.2. klo 8-14 Paikka: auditorio Levón, Tervahovi Wolffintie

Lisätiedot

8:30 10:00 Moottoritekniikan uusin kehitys ja keinot päästöjen hillitsemiseksi, tekniikan tohtori Juhani Laurikko

8:30 10:00 Moottoritekniikan uusin kehitys ja keinot päästöjen hillitsemiseksi, tekniikan tohtori Juhani Laurikko Perjantai 13.03.2009 Ympäristöystävällinen autotekniikka koulutuspäivä: Koulutuskeskus Salpaus Auditorio, Vipusenkatu 5 A, 15230 Lahti Kurssin hinta SATL:n jäsenille 150 euroa ja muille 180 euroa (alv

Lisätiedot

YHDYSHENKILÖPOSTI 2/2010

YHDYSHENKILÖPOSTI 2/2010 YHDYSHENKILÖPOSTI 2/2010 Tässä numerossa: - Kokouskutsu vuosikokoukseen - Vuosikokouksen ohjelma - Lomaosakeviikkojen arvonta - Hallituksen kevään päätöksiä - KST:n nettisivut - KTK:n nettisivut 19.8.2010

Lisätiedot

Työsuojelun peruskurssi

Työsuojelun peruskurssi Työsuojelun peruskurssi 24. 28.4.2017, Oulu Työsuojelun peruskurssi antaa osallistujalle perustiedot työterveyden ja -turvallisuuden eri aihealueista sekä työturvallisuustoiminnan toteuttamisesta työpaikalla.

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS

TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2007 2008 2008 2009 2 Oppaan toimitus: Pirkko Hervonen Hanna Saressalo ISSN 0786-8782 Tampere 2007 3 SISÄLLYS I ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA

Lisätiedot

Pelvicus 2/16. Kuvat: Johanna Koppinen

Pelvicus 2/16. Kuvat: Johanna Koppinen Pelvicus 2/16 Kuvat: Johanna Koppinen Puheenjohtajan terveiset Heippa kaikille ihanille jäsenille! Juhannustaikoja tehdessä voitte lueskella tiedotetta. Juhannusruusu kylläkin kerkesi jo kukkimaan minun

Lisätiedot

Suomen Traumatologiyhdistys ry. Vuosikertomus 2012

Suomen Traumatologiyhdistys ry. Vuosikertomus 2012 Suomen Traumatologiyhdistys ry Vuosikertomus 2012 1.10.2011 30.9.2012 2 Suomen Traumatologiyhdistyksen perustava kokous pidettiin 29.8.1997 Helsingin Pörssiklubilla. Perustajajäseninä paikalla olivat Eero

Lisätiedot

www.paly.fi www.paly.fi

www.paly.fi www.paly.fi Päihdelääketieteen päivät 2016 tarttuu ainemaailman ajankohtaisiin ilmiöihin. Tuoreimmat tiedot Euroopan huumetrendeistä tarjoilee professori Thomas Clausen Norjan addiktiotutkimuksen keskuksesta. Trendien

Lisätiedot

L Ä Ä K Ä R I K S I S U O M E E N

L Ä Ä K Ä R I K S I S U O M E E N 17.9.2014 L Ä Ä K Ä R I K S I S U O M E E N EU:n ulkopuolella tutkintonsa suorittaneiden lääkäreiden ja hammaslääkäreiden Suomen terveydenhuoltojärjestelmään ja hoitokäytäntöihin perehdyttävä koulutus

Lisätiedot

Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys r.y. Jäsenkirje 1/2014. Sisällys

Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys r.y. Jäsenkirje 1/2014. Sisällys 1 Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys r.y. Jäsenkirje 1/2014 Sisällys 1. Puheenjohtajan palsta 2. Tulevia koulutustilaisuuksia 3. Yhteistyökumppanin tiedotus, Spira Oy Hallituksen kokouksen esityslistalle

Lisätiedot

Kokous- ja kongressipalvelut

Kokous- ja kongressipalvelut Mirja Rautiainen - Mika Siiskonen Kokous- ja kongressipalvelut Luku3: Kongressitilat HARJOITUSTEHTÄVIÄ 1. Mitä asioita tulisi selvittää kongressipaikkaa valittaessa? 2. Kongressin tilavalinta kriteerinä

Lisätiedot

Suomen Kirurgiyhdistys ja Suomen Anestesiologiyhdistys ke Hallisali 5A, Halli 5

Suomen Kirurgiyhdistys ja Suomen Anestesiologiyhdistys ke Hallisali 5A, Halli 5 Suomen Kirurgiyhdistyksen alustava ohjelma yhteiskokouksen ohjelma Näyttely on avoinna ke 16.11. klo 9-18, to 17.11 klo 9-18 pe 18.11 klo 9-14 Keskiviikko 16.11. Suomen Kirurgiyhdistys Suomen Anestesiologiyhdistys

Lisätiedot

Fluorattujen kasvihuonekaasujen talteenotto suurjännitekytkinlaitteista. Koulutuspäivät 16.11-18.11.2009

Fluorattujen kasvihuonekaasujen talteenotto suurjännitekytkinlaitteista. Koulutuspäivät 16.11-18.11.2009 1 Fluorattujen kasvihuonekaasujen talteenotto suurjännitekytkinlaitteista Koulutuspäivät 16.11-18.11.2009 Helsingissä Aiheena: Uudet pätevyysvaatimukset fluorattuja kasvihuonekaasuja nimellisteholtaan

Lisätiedot

Suomen Traumatologiyhdistys ry. Vuosikertomus 2013

Suomen Traumatologiyhdistys ry. Vuosikertomus 2013 Suomen Traumatologiyhdistys ry Vuosikertomus 2013 1.10.2012 30.9.2013 2 Suomen Traumatologiyhdistyksen perustava kokous pidettiin 29.8.1997 Helsingin Pörssiklubilla. Perustajajäseninä paikalla olivat Eero

Lisätiedot

Työsuojelun peruskurssi

Työsuojelun peruskurssi Työsuojelun peruskurssi 1. 5.2.2016, Oulu Työsuojelun peruskurssi antaa osallistujalle perustiedot työterveyden ja turvallisuuden eri aihealueista sekä työturvallisuustoiminnan toteuttamisesta työpaikalla.

Lisätiedot

A-Kiltojen Liitto ry:n syyspäivät ja -kokous

A-Kiltojen Liitto ry:n syyspäivät ja -kokous A-Kiltojen Liitto ry:n syyspäivät ja -kokous 28. 29.10.2017 Puhjonrannan kurssikeskus, Puhjonrannantie 80, Valkeala A-Kiltojen Liitto ry:n syyspäivät pidetään 28. 29.10.2017 ja niiden yhteydessä A-Kiltojen

Lisätiedot

Vuoden 2011 vuosikokouksessa tehtyjen valintojen mukaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet olivat;

Vuoden 2011 vuosikokouksessa tehtyjen valintojen mukaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet olivat; 17.8.2011 Jäsenkirje 2/2011 Hyvää loppu kesää! Vuosikokous pidettiin Helsingissä 11.3.2011. Puheenjohtajaksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi valittiin Pekka Honkanen ja kansainvälisenä sihteerinä toimivaksi

Lisätiedot

08:00-09:00 Ilmoittautuminen Ilmoittautuminen. Vapaat esitelmät 1 n. 15x n. 10min, kahvitauko n. 30min

08:00-09:00 Ilmoittautuminen Ilmoittautuminen. Vapaat esitelmät 1 n. 15x n. 10min, kahvitauko n. 30min OT-PÄIVÄT 2015, ALUSTAVA OHJELMA 10.9.15 KESKIVIIKKO 25.11.2015 Sali 1 Sali 2 08:00-09:00 Ilmoittautuminen Ilmoittautuminen 09:00-12:00 Vapaat esitelmät 1 n. 15x n. 10min, kahvitauko n. 30min 12:00-13:00

Lisätiedot

VI valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi 3.- 5.4.2013 Hotelli Scandic, Kuopio

VI valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi 3.- 5.4.2013 Hotelli Scandic, Kuopio VI valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi 3.- 5.4.2013 Hotelli Scandic, Kuopio Keskiviikko 3.4.2013 8.00 9.00 Ilmoittautuminen ja kahvi 9.00 9.05 Avauspuheenvuoro Polven tekonivel Moderaattori: Petri

Lisätiedot

Opioidiriippuvuuden korvaushoito

Opioidiriippuvuuden korvaushoito Päihdelääketieteen päivät 2014 Opioidiriippuvuuden korvaushoito 6.-7.3.2014 Sokos Hotel Presidentti Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki Ilmoittautuminen+ja+majoitusvaraus:www.paly.fi 31.1.astijäsenille210,ei7jäsenille240

Lisätiedot

Keski suomen Parkinson yhdistys järjestää yhteisen KESÄTAPAHTUMAN 27.8. 29.8.2010 Kannonkosken Piispalassa

Keski suomen Parkinson yhdistys järjestää yhteisen KESÄTAPAHTUMAN 27.8. 29.8.2010 Kannonkosken Piispalassa Keski suomen Parkinson yhdistys järjestää yhteisen KESÄTAPAHTUMAN 27.8. 29.8.2010 Kannonkosken Piispalassa Kauniin Kivijärven rannalla sijaitseva kurssikeskus antaa monipuoliset mahdollisuudet liikkua

Lisätiedot

TULES-kirurgian päivystysjärjestelyt ad 2030? Kimmo Vihtonen SOY:n puheenjohtaja dosentti TAYS/PSHP

TULES-kirurgian päivystysjärjestelyt ad 2030? Kimmo Vihtonen SOY:n puheenjohtaja dosentti TAYS/PSHP TULES-kirurgian päivystysjärjestelyt ad 2030? Kimmo Vihtonen SOY:n puheenjohtaja dosentti TAYS/PSHP Käytännön vaatimustaso: TEO edellyttää samaa laatustandardia kaikkialla maassa kaikkina vuorokauden aikoina.

Lisätiedot

KAJAANI 7. 8. 10. 2011 KAUKAMETSÄN SALI

KAJAANI 7. 8. 10. 2011 KAUKAMETSÄN SALI S E H L SYDÄMEN ASIALLA KAJAANI 7. 8. 10. 2011 KAUKAMETSÄN SALI SYDÄMEN ASIALLA KAJAANI KAUKAMETSÄN SALI 7. 8. 10. 2011 Perjantai 7.10 08.00 09.00 KAHVI JA ILMOITTAUTUMINEN 09.00 09.15 PÄIVIEN AVAUS 09.15

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015

HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 OAJ PIRKKALAN PAIKALLIYHDISTYS ry HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 Aika: Perjantai 6.3. lauantai 7.3. 2015 Paikka: Villa Merja s Garden Osallistujat: jäsen varajäsen toimihenkilö Almi Susanna Kanto

Lisätiedot

Suomen Ortopediyhdistys XVIII Ortopedian ja traumatologian kurssi Hotelli Levitunturi, Kittilä 6.4.-11.4.2008

Suomen Ortopediyhdistys XVIII Ortopedian ja traumatologian kurssi Hotelli Levitunturi, Kittilä 6.4.-11.4.2008 Suomen Ortopediyhdistys XVIII Ortopedian ja traumatologian kurssi Hotelli Levitunturi, Kittilä 6.4.-11.4.2008 Traumakurssi 6.4.-8.4.2008 Su 6.4.08 13-18 Ilmoittautuminen, kurssireppujen jako 18-19 Avajaiset

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kevätseminaari. Aika: Koulutuskeskus Kuerkievari, Äkäslompolo

Ammatillisen koulutuksen kevätseminaari. Aika: Koulutuskeskus Kuerkievari, Äkäslompolo KUTSU 1 (5) Ammatillisen koulutuksen kevätseminaari Aika: 12. 15.3.2012 Paikka: Koulutuskeskus Kuerkievari, Äkäslompolo SAKU ry järjestää koulutuskuntayhtymien luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Ilkka Helenius. Lääketieteellinen tiedekunta. Lasten ortopedia ja traumatologia

PROFESSORILUENTO. Professori Ilkka Helenius. Lääketieteellinen tiedekunta. Lasten ortopedia ja traumatologia PROFESSORILUENTO Professori Ilkka Helenius Lasten ortopedia ja traumatologia Lääketieteellinen tiedekunta 28.9.2016 Professori Ilkka Helenius pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa

Lisätiedot

Koulutussairaalat ja kouluttajat:

Koulutussairaalat ja kouluttajat: 2009-2011 SYDÄN- JA RINTAELINKIRURGIA Vastuuhenkilö: Prof. Ari Harjula KLL/Thorax- ja verisuonikirurgia, Haartmaninkatu 4, PL 340, 00029 HUS Puh. (09) 471 72290, ari.harjula@hus.fi Sydän- ja rintaelinkirurgian

Lisätiedot

VAASA Tervetuloa mukaan!

VAASA Tervetuloa mukaan! T A L V I T Y H Y T - S E M I N A A R I T U R VA L L I S U U T TA - T E R V E Y T TÄ - T YÖ K Y K YÄ VAASA 8.-9.2.2017 Valtakunnallinen julkishallinnon työhyvinvointiseminaari Talvityhyt järjestetään nyt

Lisätiedot

ORL-päivät

ORL-päivät ORL-päivät 2014 6.-7.2.2014 raportti koostettu 24.2.2014 Olen Vastaajien määrä: 121 Työpaikkani Vastaajien määrä: 120 Avoimet vastaukset: muu, mikä - Työterveyslaitos - hoitovapaalla - eläkkeellä Ikäni

Lisätiedot

Apurahahakemus Heinon Tukun 100-vuotisjuhlarahastolle

Apurahahakemus Heinon Tukun 100-vuotisjuhlarahastolle Apurahahakemus Heinon Tukun 100-vuotisjuhlarahastolle 1 (2) Hakija voi olla henkilö tai ryhmä. Sukunimi: Etunimet: Osoite: Syntymävuosi: Puhelinnumero: Sähköposti: Nykyinen työ- tai opiskelupaikka: Ryhmän

Lisätiedot

Haapaveden Opiston lyhytkurssit 2012 (maalis-kesäkuu)

Haapaveden Opiston lyhytkurssit 2012 (maalis-kesäkuu) Haapaveden Opiston lyhytkurssit 2012 (maalis-kesäkuu) Huom! Muutokset mahdollisia. Uusimmat tiedot löydät osoitteesta www.haapop.fi MAALISKUU 2012 SUOMI TUTUKSI -VIIKONLOPPUKURSSI: KIRJALLISUUS 30. 31.3.2012

Lisätiedot

MITEN KIRURGIAN TYÖNJAKO TULISI TOTEUTTAA?

MITEN KIRURGIAN TYÖNJAKO TULISI TOTEUTTAA? MITEN KIRURGIAN TYÖNJAKO TULISI TOTEUTTAA? JUKKA-PEKKA MECKLIN Ylilääkäri, professori Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 17.10.2008 KIRURGIAN EDISTÄMISSÄÄTIÖN SEMINAARI Sitra, Helsinki Työnjaon ohjeistus STM

Lisätiedot

Hallitus on kokoontunut seitsemän kertaa ja käsitellyt mm. seuraavia asioita:

Hallitus on kokoontunut seitsemän kertaa ja käsitellyt mm. seuraavia asioita: 1 Suomen Ortopediyhdistys Ortopedföreningen i Finland ry Jäsenkirje III / 2004 Hyvät kollegat, Hallitus on kokoontunut seitsemän kertaa ja käsitellyt mm. seuraavia asioita: Lausunto STM:lle koskien hoitoon

Lisätiedot

Apuvälinealan valtakunnalliset koulutus- ja neuvottelupäivät. Lahdessa 7.- 8.10.2015

Apuvälinealan valtakunnalliset koulutus- ja neuvottelupäivät. Lahdessa 7.- 8.10.2015 2015 Apuvälinealan valtakunnalliset koulutus- ja neuvottelupäivät Lahdessa 7.- 8.10.2015 Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan ajankohtaisista aiheista! Kohderyhmä Sairaanhoitopiirien ja terveyskeskusten

Lisätiedot

9.30 9.45 Avaussanat Osmo Tervonen professori, järjestelytoimikunnan puheenjohtaja

9.30 9.45 Avaussanat Osmo Tervonen professori, järjestelytoimikunnan puheenjohtaja SÄDETURVAPÄIVÄT 10. - 11.11.2016 Torstai 10.11.2016 9.30 9.45 Avaussanat Osmo Tervonen professori, järjestelytoimikunnan puheenjohtaja 9.45 10.35 Mitä radiologiassa on tapahtunut 40 vuoden aikana professori

Lisätiedot

SATL:n 83. Liittokokous Tallinnassa

SATL:n 83. Liittokokous Tallinnassa 1/6 SATL:n 83. Liittokokous Tallinnassa 17.-18.3.2018 2/6 Ohjelmat ja hinnasto LIITTOKOKOUS Majoitus Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel, Tallinna 17.-18.3.2018 Park Inn by Radisson Meriton

Lisätiedot

A - Kiltojen Liitto ry:n valtakunnalliset Kevätpäivät ja -kokous

A - Kiltojen Liitto ry:n valtakunnalliset Kevätpäivät ja -kokous A - Kiltojen Liitto ry:n valtakunnalliset Kevätpäivät ja -kokous 1. 2.4.2017 Silokallion kurssikeskus, Silokalliontie 160, Kullaa A-Kiltojen Liitto ry:n kevätpäiviä vietetään 1. 2.4.2017 Silokallion kurssikeskuksessa

Lisätiedot

FINPOP 2015. GKS 28.9.2014 Nina Mattsson, oyl K- HKS

FINPOP 2015. GKS 28.9.2014 Nina Mattsson, oyl K- HKS FINPOP 2015 GKS 28.9.2014 Nina Mattsson, oyl K- HKS Taustaa: Finhyst 2006 l I Brummer TH, Seppälä T, Härkki P. National learning curve of laparoscopic hysterectomy and trends in hysterectomy in Finland

Lisätiedot

APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004

APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004 AGRONOMILIITON TIEDE- JA TUTKIMUSSÄÄTIÖ P. Makasiinikatu 6 A 8, 00130 Helsinki Puh. (09) 2511 160, faksi (09) 2511 1610 Saapunut: 1 APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004 A Matka-apuraha

Lisätiedot

ALARAAJA 13. 12. 13.2.2013 Radisson Blu Seaside, Helsinki 2013 TEEMAT: HYÖDYNNÄ ASIANTUNTIJUUS: Järjestäjänä: Yhteistyössä:

ALARAAJA 13. 12. 13.2.2013 Radisson Blu Seaside, Helsinki 2013 TEEMAT: HYÖDYNNÄ ASIANTUNTIJUUS: Järjestäjänä: Yhteistyössä: ALARAAJA 13 12. 13.2.2013 Radisson Blu Seaside, Helsinki Mistä eri alojen tulisi keskustella ennen hoitojen aloitusta? 2013 TEEMAT: Monialainen yhteistyö huippuunsa miten? Voiko kävelyä leikata? Nilkkaproteesi

Lisätiedot

VIII Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi Solo Sokos Hotel Torni Tampere, Ratapihankatu 43, Tampere

VIII Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi Solo Sokos Hotel Torni Tampere, Ratapihankatu 43, Tampere VIII Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi 19.- 21.4.2017 Solo Sokos Hotel Torni Tampere, Ratapihankatu 43, 33100 Tampere Ilmoittautuminen ja kahvi klo 8.00 9.00 Keskiviikko 19.4.2017 9.00 9.05 Avauspuheenvuoro

Lisätiedot

KOULUTUS- KALENTERI 2016

KOULUTUS- KALENTERI 2016 INVALIDISÄÄTIÖ ORTON KOULUTUS- KALENTERI 2016 Invalidisäätiö Orton kouluttaa TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE Invalidisäätiö Orton tarjoaa korkeatasoista erikoistumis- ja täydennyskoulutusta terveydenhuollon

Lisätiedot

Luonnontieteellinen tiedekunta julistaa haettavaksi APURAHOJA

Luonnontieteellinen tiedekunta julistaa haettavaksi APURAHOJA Luonnontieteellinen tiedekunta julistaa haettavaksi APURAHOJA 1. TYÖSKENTELYAPURAHAT vuodelle 2011 = APURAHAT TOHTORINTUTKINTOON TÄHTÄÄVIIN OPINTOIHIN 1. ERÄ 2. JATKO-OPISKELIJOIDEN MATKA-APURAHAT 3. TUTKIJOIDEN

Lisätiedot

Unilääketiede valtakunnalliset unilääketieteen koulutuspäivät

Unilääketiede valtakunnalliset unilääketieteen koulutuspäivät Unilääketiede 2017 19. valtakunnalliset unilääketieteen koulutuspäivät 30.10-31.10.2017 Paikka: Valkean talon auditorio, Ilkantie 4, 00401 Helsinki Kohderyhmä: Terveyskeskuslääkärit, työterveyslääkärit,

Lisätiedot

Tutkimus ja opetus sotessa

Tutkimus ja opetus sotessa Tutkimus ja opetus sotessa Palvelualuejohtaja, tutkimusjohtaja Esko Vanninen 12.5.2017 1 Tutkimus ja opetus on keskeinen osa KYSin toimintaa Perustuu terveydenhuoltolakiin ja valtion suoraan rahoitukseen

Lisätiedot

19. 20.3.2016. Hotelli Petäys, Hämeenlinna. A - K i l t o j e n L i i t t o r y : n v a l t a k u n n a l l i s e t Kevätpäivät ja -kokous

19. 20.3.2016. Hotelli Petäys, Hämeenlinna. A - K i l t o j e n L i i t t o r y : n v a l t a k u n n a l l i s e t Kevätpäivät ja -kokous A - K i l t o j e n L i i t t o r y : n v a l t a k u n n a l l i s e t Kevätpäivät ja -kokous 19. 20.3.2016 A-Kiltojen Liitto ry:n kevätpäiviä vietetään 19. 20.3.2016 Hotelli Petäyksessä Hämeenlinnassa.

Lisätiedot

OHJEET 1(6) 25.1.2013. tervetuloa viettämään Kylteripäiviä yhdessä 500 muun kauppatieteiden opiskelijan kanssa

OHJEET 1(6) 25.1.2013. tervetuloa viettämään Kylteripäiviä yhdessä 500 muun kauppatieteiden opiskelijan kanssa OHJEET 1(6) Arvoisa Kylteripäivien osallistuja, tervetuloa viettämään Kylteripäiviä yhdessä 500 muun kauppatieteiden opiskelijan kanssa Helsinkiin 31.1. 1.2.2013. Ohesta löydät lisätietoja ja käytännön

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) ,

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) , JÄSENKIRJE 1/2017 Rauman MTY Friski Tuult ry Eteläkatu 7 A 4-5, 26100 Rauma puh. (02) 821 1065, www.friskituult.fi, friski@friskituult.fi Sisällys Sääntömääräinen Kevätkokous... 2 Kirpputori matka Poriin

Lisätiedot

SEKAKUOROLIITTO RY 17.12.2007. Helsinki JÄSENKIRJE 5 / 2007. Sekakuoropäivät Helsingissä 8. 9.3.2008

SEKAKUOROLIITTO RY 17.12.2007. Helsinki JÄSENKIRJE 5 / 2007. Sekakuoropäivät Helsingissä 8. 9.3.2008 SEKAKUOROLIITTO RY 17.12.2007 Helsinki JÄSENKIRJE 5 / 2007 Sekakuoropäivät Helsingissä 8. 9.3.2008 Sekakuoroliitto järjestää perinteiset Sekakuoropäivät ensi maaliskuussa Helsingissä. Tapahtuma alkaa lauantaina

Lisätiedot

10:00-11:30 Luento 1 Marcia Plevin: The transformative container in the varied settings we work in esityskielenä englanti

10:00-11:30 Luento 1 Marcia Plevin: The transformative container in the varied settings we work in esityskielenä englanti SUOMEN TANSSITERAPIAYHDISTYS RY:N 10-VUOTISJUHLASEMINAARI Kehollisuus, suhteessa olo ja muutos 28.-29.8.2010 Lahden Kansanopistossa Harjukatu 46, Lahti * tanssi-liiketerapian (TLT) erityisanti * hyvinvoinnin

Lisätiedot

Inhimillisesti vaikuttava hoitotyö kenen käsissä tulevaisuudessa?

Inhimillisesti vaikuttava hoitotyö kenen käsissä tulevaisuudessa? II Pohjois-Suomen Hoitotiedepäivät Inhimillisesti vaikuttava hoitotyö kenen käsissä tulevaisuudessa? 4. - 5.11.2009 Oulun Yliopisto, Lääketieteellisen tiedekunnan päärakennuksen auditorio (Aapistie 5 A)

Lisätiedot

Työsuojelun peruskurssi , Oulu

Työsuojelun peruskurssi , Oulu Tuotannon palvelut Koulutusta 35 vuotta. Työsuojelun peruskurssi 15. 19.3.2010, Oulu www.pohto.fi Työsuojelun peruskurssi 15.- 19.3.2010, Oulu Koulutuksen tavoite ja osallistujat Kurssin tavoitteena on

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kehittämisen yhteistyöseminaari

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kehittämisen yhteistyöseminaari Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kehittämisen yhteistyöseminaari Hotelli Lasaretti, Oulu 26.-27.3.2014 Terveyden ja THL Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon operatiivisen ohjauksen

Lisätiedot

Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry (SMMY ry) opintomatka Luxemburg-Belgia-Alankomaat 5.-10.10.2014

Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry (SMMY ry) opintomatka Luxemburg-Belgia-Alankomaat 5.-10.10.2014 Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry (SMMY ry) opintomatka Luxemburg-Belgia-Alankomaat 5.-10.10.2014 Sunnuntai 5.10.2014 17:50 Suora lento Ryanair FR1922 Tampere Frankfurt-Hahn 19:25 19:45 Matka 120 km

Lisätiedot

A-Kiltojen Liiton syyspäivät ja syyskokous

A-Kiltojen Liiton syyspäivät ja syyskokous A-Kiltojen Liiton syyspäivät ja syyskokous 24. 25.10.2015 Kylpylähotelli Kunnonpaikka, Siilinjärvi Kokouksen asialista on tämän kutsun liitteenä. A-Kiltojen Liitto ry:n syyspäivät pidetään 24. 25.10.2015

Lisätiedot

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 1/6,Kuva: http://www.maija.palvelee.fi/ TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET sivu VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 SUKUSEURAN KOTISIVUISTA MIELENKIINTOISET

Lisätiedot

ALKUJAKSON OHJELMA HOTELLI PILOTTI KEVÄT 2017

ALKUJAKSON OHJELMA HOTELLI PILOTTI KEVÄT 2017 ALKUJAKSON OHJELMA HOTELLI PILOTTI KEVÄT 2017 Tiistai 9.00 Kokoustila: AAMUKAHVI 9.30 TERVETULOA! Kurssin aloitus, kuntoutussuunnittelija Psoriasisliitto. 10.00 Terveellinen ravitsemus; ravitsemustieteilijä

Lisätiedot

Hyvät Castrén-suvun jäsenet

Hyvät Castrén-suvun jäsenet Huhtikuussa 2015 Hyvät Castrén-suvun jäsenet ON KULUNUT viisi vuotta kun olimme koolla Helsingissä. Kuluvan kauden aikana julkaistiin ajantasainen sukukalenteri Castrén-suku 2012 ja aloitettiin uuden kirjan

Lisätiedot

HARVINAISIA SAIRAUKSIA SAIRASTAVIEN VALTAKUNNALLINEN KURSSI 26-27.9.09 HELSINGISSÄ

HARVINAISIA SAIRAUKSIA SAIRASTAVIEN VALTAKUNNALLINEN KURSSI 26-27.9.09 HELSINGISSÄ 1 HARVINAISIA SAIRAUKSIA SAIRASTAVIEN VALTAKUNNALLINEN KURSSI 26-27.9.09 HELSINGISSÄ Lämpimästi tervetuloa mukaan kaikki harvinaiset! TEEMA: HARVINAISIA IHMISSUHTEITA Toinen harvinaisten yhdistysten itsensä

Lisätiedot

Turvallisuutta älykkäästi

Turvallisuutta älykkäästi Turvallisuutta älykkäästi Valtakunnallinen turvallisuusseminaari Joensuussa 27. 28.1.2016 Valtakunnallinen turvallisuusseminaari järjestetään 27. 28.1.2016 Joensuussa hotelli Kimmelissä, Itäranta 1, Joensuu.

Lisätiedot

MONIAMMATILLINEN LÄHESTYMINEN RINTASYÖVÄN HOITOON RINTASYÖPÄ 15 MEDIAYHTEISTYÖSSÄ:

MONIAMMATILLINEN LÄHESTYMINEN RINTASYÖVÄN HOITOON RINTASYÖPÄ 15 MEDIAYHTEISTYÖSSÄ: MONIAMMATILLINEN LÄHESTYMINEN RINTASYÖVÄN HOITOON RINTASYÖPÄ 15 27.-28.1.2015 finlandia-talo, helsinki KUULE UUSIN TIETO NAISTEN YLEISIMMÄN SYÖVÄN KUKISTAMISEEN! TEEMAT 2015: hormoni- ja täsmälääkkeet

Lisätiedot

Teoreettinen kurssimuotoinen koulutus (eriytyvä koulutus 80 tuntia + runkokoulutus 60 tuntia)

Teoreettinen kurssimuotoinen koulutus (eriytyvä koulutus 80 tuntia + runkokoulutus 60 tuntia) 2009 11 GASTROENTEROLOGINEN KIRURGIA Vastuuhenkilö: dos. Pauli Puolakkainen Vatsaelinkirurgian klinikka, Meilahden sairaala, PL 340, 00029 HUS tai Helsingin yliopisto/ii kirurgian klinikka, PL22, 00014

Lisätiedot

PSYKIATRIAN KOULUTUSOHJELMA LOKIKIRJA

PSYKIATRIAN KOULUTUSOHJELMA LOKIKIRJA PSYKIATRIAN KOULUTUSOHJELMA LOKIKIRJA 0 ERIKOISTUVA LÄÄKÄRI Kotiosoite Puhelinnumero Syntymäaika Ylioppilas LL-tutkinnon suoritusaika ja -paikka KOULUTUSPAIKAT Tampere Vastuuhenkilö Seinäjoki Vastuuhenkilö

Lisätiedot

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne 5.10.2016 Kyselyyn vastasivat kaikki 20 sairaanhoitopiiriä - Yhdestä vastauksesta puuttuu erikoistuvien lääkärien osalta tiedot Sairaanhoitopiirien lääkärien työvoimatilanne

Lisätiedot

Suomi Paviljonki yhteisosasto työstökoneja teknologiamessuille Kiinan Shenzheniin 28.-31.3.2011

Suomi Paviljonki yhteisosasto työstökoneja teknologiamessuille Kiinan Shenzheniin 28.-31.3.2011 Suomi Paviljonki yhteisosasto työstökoneja teknologiamessuille Kiinan Shenzheniin 28.-31.3.2011 Cannus Oy (Suomi) ja Nordic Trade House - NTH (Kiina) järjestävät suomalaisille yrityksille Finland Pavilion

Lisätiedot

XX Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaari Pohjoisen Forum

XX Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaari Pohjoisen Forum XX Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaari Pohjoisen Forum YhdeSSä on enemmän XVIII Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaari PohjoISen Forum 20. 21. tammikuu 2011 Oulu XIV Pohjois-s-SSuomen työm markkiinasem minaari

Lisätiedot