Suomen Kirurgiyhdistyksen kotimainen julkaisusarja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Kirurgiyhdistyksen kotimainen julkaisusarja"

Transkriptio

1 ISSN , SUOMEN KIRURGIYHDISTYS R.Y. KIRURGFÖRENINGEN I FINLAND R.F. Suomen Kirurgiyhdistyksen kotimainen julkaisusarja Vol. 34 Nro 3 /

2

3 Sisältö 3 / Puheenjohtajan palsta 3 Sihteerin palsta 5 Nuoren kirurgin matka-apurahat 10 kpl 6 Jäsenlehden ilmestymisaikataulu, hallituksen kokoukset 6 Äänestä Vuoden kirurgi 2013 / Äänestysaikaa pidennetty 7 Suomen Kirurgiyhdistyksen vuosikokous Marina Congress Center Helsinki Iltajuhla ravintola Sipuli, Kanavaranta 6 9 Rintasyöpäkirurgian kurssi Orionin Tuohilammen kurssikeskus, Otalampi Vihti 10 Lihavuuskirurgian tekniikka- ja komplikaatiokurssi Oulun Yliopistollinen Sairaala 11 Rintarauhaskirurgian sektion koulutuskalenteri 3/ Arvaamaton anus, Proktologian demokurssi Kongressi- ja kylpylähotelli Långvik. Kirkkonummi 15 Lasten ja nuorten operatiivisen murtumahoidon pienryhmäkurssi, Kirurgian Koulutuskeskus, Tampere 17 Jäsenhakemuslomake 18 Myytävät tuotteet 1 1

4 Puheenjohtajan palsta Suomen kirurgikunnan yhtenäisyys A.R. Klossner kiteytti Suomen Kirurgiyhdistyksen 40-vuotisjuhlahistoriikissa Richard Faltinin pyrkimykset kahteen tavoitteeseen. SKY:n tarkoituksena on edistää kirurgian kehitystä kaikin mahdollisin keinoin tässä maassa ja yhdistää kaikki maamme kirurgit yli kielirajojen, puoluepyyteiden ja ekonomisten intressien. Tavoitteisiin sisältyy kauaskantoinen viisaus ja niitä kannattaa hetkeksi pysähtyä miettimään. Olemme juuri saaneet seurata ISW-kokousta, kansainvälisen kirurgikunnan yhtenäisyyden ilmentymää. Paikalla oli yli 2000 eri erikoisaloja edustavaa kirurgia yli 80 maasta. Toiveeni on, että kansallisella tasolla päädymme vaalimaan SKY:n tavoitteita ja kehitämme ja laajennamme niitä vähitellen myös kattamaan muita, operatiivista toimintaa harjoittavia erikoisaloja. Mielenkiintonsa ovat osoittaneet jo tähän mennessä mm. suu- ja leukakirurgit sekä gynekologit. Neurokirurgithan mukana jo ovat. SKY tuntuu todella kiinnostavan. SKY:n oman yhtenäisyyden ilmentymä on luonnollisesti Operatiiviset päivät tapahtumamme, jossa jo vuodesta 1999 meillä on vuosittain ollut mahdollisuus jakaa oppeja ja tavata kirurgikuntaamme ja ystäviämme. Viime vuosina SKY henkilömäärä Operatiivisille päivillä on ollut 1200 osallistujan luokkaa. Vuonna 2013 Operatiivisten päivien normaalikonseptin korvaa ISW-kokous, josta on mahdollista esittää tarkkoja yhteenvetoarvioita vasta seuraavassa jäsenlehdessä sillä h-hetkeen, eli kokouksen avajaisiin on tätä kirjoitettaessa 2 päivää aikaa. Lievää jännitystä on ilmassa. SKY:n sääntömääräinen vuosikokous järjestetään perinteisenä ajankohtana keskiviikkona Marina Congress Centerissä, Helsingissä. Muutama vuosi sitten Naantalin kevätkokous toteutettiin poikkitieteellisistä lähtökohdista. Positiivisten kokemustemme perusteella tarjolla on nyt ohjelma teemalla: Nykyaikaista huippukirurgiaa Suomessa. SKY:n erikoisalayhdistykset esittäytyvät kukin omalla, state of the art tyyppisellä esitelmällään. Puheena ovat mm. robotit, kasvojen siirrot, huippukirurgien tekeminen sekä lihavuuden leikkaaminen. Tutustukaa ohjelmaan toisaalla tässä jäsenlehdessä ja olen vakuuttunut siitä, että mielenkiintonne herää. Tavoitteenamme on, että suomalainen kirurgi tietää hieman siitäkin mitä naapurisalissa tehdään ja tapahtuu. Kirurgikunnan yhtenäisyyttä kaivataan lähitulevaisuudessa päivystysuudistusten yhteydessä. Kansallisella tasolla tyydyttävän ratkaisun minimivaatimuksena on yhteinen linja. Vielä Faltinin pyrkimyksiin palatakseni, pidetään siis yhdessä huolta yhtenäisestä, kaikille hyödyllisestä ja tulevaisuudessa laajenevasta kirurgi-yhdistyksestämme. Pauli Puolakkainen PUHEENJOHTAJA 2

5 Sihteerin palsta SECOND OPINION ULKOMAILTA Korkein hallinto-oikeus velvoitti HUS:n maksamaan harvinaisen syövän hoitokustannukset Ruotsissa. Harvinaista syöpää sairastanut vaati euron kustannusten korvaamista hakeuduttuaan itse hoitoon Ruotsiin HUS:n kieltäydyttyä maksusitoumuksesta. Kyseisen hoidon ei katsottu olevan lääketieteellisesti perusteltua eikä sitä tai vaikutuksiltaan sitä vastaavaa hoitoa ollut tuolloin Suomessa saatavilla. Menestyvän liikemiehen elämä pysähtyi vuosi sitten, kun hänellä todettiin kookas haimasyöpä. Keskussairaalasta tehtiin lähete yliopistosairaalaan, missä suunniteltiin onkologisten hoitojen aloittamista. Potilas päätti kysyä toisen ja vielä kolmannenkin asiantuntijan mielipidettä. Saksalainen haimakirurgi tutustui potilaan röntgenkuviin ja kertoi, että ainoa tapa hoitaa asia on leikata kasvain saman tien. Hän varasi potilaalle paikan ja neljän päivän kuluttua potilas lähti klinikalle leikkaukseen. Nämä äskettäin iltapäivälehtien lööpeissä käsitellyt tapaukset ovat tuoreita esimerkkejä siitä mitä tapahtuu, kun potilas epäilee saavansa suboptimaalista hoitoa kotimaassa, ja hakeutuu ulkomaille hoitoon. Vakavasti sairas potilas tarttuu helposti jokaiseen oljenkorteen, ja hoitolaitoksella voi olla myös suuri rahallinen mielenkiinto hoitaa potilasta. Kuten tiedämme hoitovaihtoehtoja ja mielipiteitä voi olla monenlaisia, etenkin eri maitten välillä. Potilaalla on oikeus siihen hoitoon, joka sen hetkisen tietämyksen valossa on hänelle hyvää ja lääketieteellisesti hyväksyttävää. Lääkärin on lain mukaan otettava tasapuolisesti huomioon hoidosta potilaalle koituva hyöty ja sen mahdolliset haitat. Jos potilaan ehdottama hoito on tarpeeton tai siitä olisi enemmän haittaa kuin hyötyä, ei lääkäri edelleenkään voi sitä toteuttaa. Yleensä hoidosta sopiminen sujuu hyvin. Joskus potilas voi kuitenkin toivoa pääsevänsä leikkaukseen, mutta kirurgi arvioi leikkausriskin liian suureksi. Jos potilas toivoo jonkun toisen lääkärin mielipiteen asiastaan, on hoitavan lääkärin sitä pyydettävä. Jos potilas haluaa saada toisen lääkärin arvion, hänen ei kannata toimia hoitavan lääkärin tietämättä. Uusi lääkäri on hankalassa asemassa, jos hänellä ei ole käytössään kaikkea sitä tietoa, johon hoitava lääkäri on päätöksensä perustanut. Potilaslain mukaan potilaan on saatava tietää ymmärrettävällä kielellä sairautensa eri 3

6 hoitovaihtoehdot. Potilaan olisi tiedettävä, mistä hän päättää. Erityisen tärkeää olisi eri hoitovaihtoehtojen soveltuvuuden arviointi juuri tälle ihmiselle. Eri vaihtoehtojen kesken olisi voitava suorittaa luotettaviin tutkimuksiin perustuvaa riskinarviointia pysyvän haitan ja kuoleman suhteen. Rajat ylittävää terveydenhuoltoa koskevan potilasdirektiivin lähtökohta on, että potilas saa hakea vapaasti terveyspalveluja toisesta EUmaasta. Suomalaisille potilaille korvataan jatkossa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä annettu terveydenhuolto samoin periaattein kuin Suomessakin. Kuitenkin vain sellainen ulkomailla saatu hoito korvataan, joka korvattaisiin Suomessakin. Globalisaation takia matkustaminen ulkomaille hoitoon ei enää ole kynnyskysymys. Hakeutumista muualle hoitoon pidetään varteenotettavana vaihtoehtona, etenkin mikäli asianomainen epäilee saavansa asianmukaista hoitoa tai mikäli hoidon saatavuus on huono kotimaassa. Yhteiskunnan kehittymisen ja vaurastumisen sekä lääketieteellisen tutkimuksen tuoman valtaisan tietomäärän myötä terveydenhuoltojärjestelmien mahdollisuudet parantaa sairauksia ja edistää terveyttä ovat laajentumistaan laajentuneet. Se on johtanut myös tarpeeseen jakaa lääketiede pieniin osa-alueisiin, joissa lääkäri tarvitsee erityisen syvällistä tietoa ja taitoa, sekä moniammatillista yhteistyötä. Tietoa ja taitoa ei voida korvata millään muulla. Hyvä ihmistuntemus ja siihen liittyen kyky saada luotettava käsitys potilaan oireista ja tilasta on hyvän lääkäri potilassuhteen keskeinen perusta. Näillä keinoilla taataan, että jatkossakin meillä on tyytyväisiä, jopa kotimaassa hoidettuja potilaita. Terveisin Monika Carpelan-Holmström scribor 4

7 Suomen Kirurgiyhdistys ry:n matka-apurahat Apurahan tarkoitus: Suomen Kirurgiyhdistys ry myöntää vuosittain nuorille kirurgeille enintään 10 kpl 1000.n suuruista matka-apurahaa lyhytaikaista ulkomailla tapahtuvaa kliinistä jatko-opiskelua varten. Apurahan saajan edellytykset: Hakijan tulee olla SKY:n jäsen. Hakijan tulee olla jonkin kirurgian erikoisalan erikoislääkäri tai koulutuksensa loppuvaiheessa. Apurahojen hakeminen: Apuraha haetaan vapaamuotoisella hakemuksella ilman hakuaikaa. Hakemukset lähetetään osoitteella: Suomen Kirurgiyhdistys, PL Helsinki Vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee ilmetä: 1. Suosituskirje kotimaan esimieheltä. 2. Missä keskuksessa ja millä erikoisalalla hakija tulee työskentelemään. 3. Hakijan perustelu koulutuspaikan valinnasta. 4. Hakijan CV. 5. Selvitys muista samanaikaisesti haetuista tai matkaa varten jo myönnetyistä apurahoista. 6. Matkakustannusarvio ja suunnitelma apurahan käytöstä. Valinta ja suorittaminen: Apurahojen saajat valitsee Suomen Kirurgiyhdistyksen hallitus. Apuraha maksetaan ennen koulutettavan lähtöä kotimaasta. Raportointi: Matkan päätyttyä apurahan saaja on velvollinen toimittamaan kolmen kuukauden kuluessa Suomen Kirurgiyhdistyksen hallitukselle selvityksen apurahan käytöstä ja toteutuneista tavoitteista. 5

8 Tulevia Kokouksia: Suomen Kirurgiyhdistyksen vuosikokous Marina Congress Center, Helsinki Iltajuhla Ravintola Sipulissa. Tuohilampi seminaari Jäsenlehti 2013 Numero Ilmestymisajankohta Deadline I vko II vko III vko IV vko Kirurgiyhdistyksen ja Anestesiologiyhdistyksen kevätkokous 2014, Vaasassa Operatiiviset päivät 2014, Helsingin Messukeskuksessa Hallituksen kokoukset tiistai tiistai tiistai Äänestä Vuoden kirurgi 2013 / Äänestysaikaa pidennetty On aika valita Vuoden Kirurgi 2013, Hän voi olla ansioitunut kollega, joka pääsääntöisesti toimii käytännön kirurgina. Erityisesti kollegiaalisuus, mutta toisaalta myös opetus ja tutkimus saattavat olla painavia perusteluja. Tieteellinen meritoituminen ei kuitenkaan ole välttämätöntä. Vuoden Kirurgi julkistetaan vuosikokouksessa marraskuussa, jolloin palkinnon saaja esitellään ja hän saa 1000 euron tunnustuspalkinnon. Vapaamuotoiset perustellut ehdotukset palkinnon saajaksi osoitetaan Kirurgiyhdistyksen hallitukselle ja toimitetaan kirjallisesti tai sähköpostilla toimistolle tai sihteerille mennessä. Sihteeri: Monika Carpelan-Holmström HYKS, Kirurginen sairaala, PL HUS Edellisten Vuosien Kirurgit kotisivuilla 6

9 Suomen Kirurgiyhdistyksen vuosikokous Marina Congress Center, Katajanokanlaituri 6, Helsinki Keskiviikko Kokoustila Fennia I SKY:n vuosikokous sääntöjen määräämät asiat Travelling fellowship apurahojen jako Travelling fellowship matkakertomukset Lounas ja näyttelyyn tutustuminen Nykyaikaista huippukirurgiaa Suomessa Urologit Jarno Riikonen: Eturauhassyövän radikaalileikkaus robottiavusteisesti Käsikirurgit Yrjänä Nietosvaara:"Erbin pareesin kirurginen hoito tänään" Plastiikkakirurgit Patrik Lassus: kasvojen siirrot Ortopedit Minna Laitinen: Lantion luusarkoomien hoito Yleiskirurgit Huippukirurgi ja miten sellainen tehdään? Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen Lastenkirurgit Mikko Pakarinen: Lyhytsuolioireyhtymän hoito ja kirurgia Verisuonikirurgit Vatsa aortan aneurysman kehittyvä hoito Gastrokirurgit Pauliina Salminen: Lihavuuskirurgia Neurokirurgit Seppälä M, Jääskeläinen J: Milloin sädeveitsi korvaa perinteisen veitsen aivosairauksien hoidossa? 7

10 Lehdistötilaisuus Iltajuhla Ravintola Sipulissa, Kanavaranta Helsinki Hinta: 50,00 Sitovat ilmoittautumiset iltajuhlaan mennessä: 8

11 Rintasyöpäkirurgian kurssi Orionin Tuohilammen kurssikeskus, Otalampi, Vihti Järjestäjä: Suomen kirurgiyhdistys/rintarauhaskirurgian sektio Yhteyshenkilö: Tiina Jahkola, puh: Ilmoittautumiset: kurssisihteeri Erja Loskin Kohderyhmä: Kirurgian runkokoulutuksessa olevat, yleiskirurgian ja plastiikkakirurgian koulutusohjelmissa erikoistuvat, rintasyöpää hoitavat kirurgit. Kurssimaksu 300 euroa, maksetaan ilmoittautumisen jälkeen ja viimeistään sektion tilille Nordea-Turku FI Erikoistumiskoulutukseen haetaan 16 h Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta Bussikuljetus Helsingistä to , lähtö klo 7.30 ja Helsinkiin pe , lähtö klo 17, ajoaika n. 45 min Torstai Aamupala Tervetuloa! Kurssin esittely dos Tiina Jahkola, HYKS Rintojen kliininen tutkiminen ja tutkimusmenetelmien valinta Tiina Jahkola Rintasyövän radiologiaa LT Katja Hukkinen, HYKS Tauko Rintasyövän patologiaa dos Leena Krogerus, HY, HUSLab Mastektomiatekniikat - dos Tiina Jahkola, HYKS Rinnan säästävä kirurgia ja onkoplastiset tekniikat el Aleksandar Voynov HYKS Keskustelu Lounas Kainaloevakuaatio ja vartijasolmukebiopsia el Riitta Aaltonen, TYKS Keskustelua Potilasta tukevan materiaalin ja palvelujen esittely Leena Rosenberg-Ryhänen, Suomen Syöpäpotilaat ry Isännän puheenvuoro Jaakko Lehtonen, Orion Ulkoilua Päivällinen Rintasyöpäpotilaan kohtaaminen vuorovaikutuskoulutus dos Päivi Hietanen, HY, Lääkärilehti, FT Eeva Pyörälä, HY Lääket.tdk, KT, sh Asta Toivonen HY Lääket.tdk > Sauna, iltapala Perjantai Aamupala Rinnan rekonstruktiomenetelmät Tiina Jahkola Onkoplastiset rintasyövän leikkaustekniikat el Helena Puonti, Savonlinnan keskussairaala Paikallisesti levinneen rintasyövän hoito Tiina Jahkola Keskustelua Tauko Rintasyövän onkologiaa prof. Vesa Kataja KYS Keskustelua Lounas Potilastapauksia pienryhmissä (preoperatiivinen ja jatkohoidon suunnittelu, komplikaatioiden hoito) Helena Puonti Aleksandar Voynov Riitta Aaltonen Tiina Jahkola kurssievaluaatio Kahvi Kuljetus Helsinkiin 9

12 LIHAVUUSKIRURGIAN TEKNIIKKA JA KOMPLIKAATIOKURSSI LIHAVUUSKIRURGIAN LIHAVUUSKIRURGIAN TEKNIIKKA TEKNIIKKA JA JA KOMPLIKAATIOKURSSI KOMPLIKAATIOKURSSI yhteistyössä TERVEYSTALO OULU ja Oulun Yliopistollinen Sairaala yhteistyössä TERVEYSTALO OULU ja Oulun Yliopistollinen Sairaala Terveystalo, yhteistyössä Albertinkatu TERVEYSTALO 16, OULU Oulu, ja Oulun Wegeliussali Yliopistollinen Sairaala Oulun Terveystalo, Yliopistollinen Albertinkatu Sairaala, 16, luentosali Oulu, 1 Wegeliussali Terveystalo, Albertinkatu 16, Oulu, Wegeliussali Oulun Yliopistollinen Sairaala, luentosali 1 Kurssimaksu Oulun Yliopistollinen 300 LIME Sairaala, ry:n luentosali jäseniltä Ilmoittautuminen Kurssimaksu 300 LIME ry:n jäseniltä Terveystalo Kurssimaksu Oulu, 300 Ritva LIME Perkkiö, ry:n jäseniltä Ilmoittautuminen mennessä Ilmoittautuminen Terveystalo Oulu, Ritva Perkkiö, mennessä Hotelli Terveystalo Oulu, Ritva Perkkiö, Scandic Oulu mennessä Osoite Hotelli Saaristonkatu Scandic Oulu2, Oulu Puhelin Hotelli ja fax / 08 Scandic Oulu Osoite Saaristonkatu 2, Oulu S-posti Osoite Saaristonkatu 2, Oulu Puhelin ja fax / Hinta Puhelin (varaus: ja fax 08 LIME 543 ry) S-posti yhden hengen huone / vuorokausi S-posti 119 Hinta (varaus: LIME ry) 99 kahden yhden hengen hengen huone huone / vuorokausi / vuorokausi Hinta Jokainen (varaus: varaa LIME huoneensa ry) itse 99 suoraan hotellin yhden vastaanotosta hengen huone puhelimitse vuorokausi 119 kahden hengen huone / vuorokausi (08) (alavalinta 5) tai sähköpostilla 119 varaustunnusta kahden hengen LIM huone vuorokausi Jokainen varaa huoneensa itse suoraan hotellin vastaanotosta puhelimitse käyttämällä (08) (alavalinta mennessä. 5) tai Jokainen varaa huoneensa itse suoraan hotellin vastaanotosta puhelimitse (08) (alavalinta 5) tai sähköpostilla varaustunnusta LIM käyttämällä mennessä. OHJELMA: sähköpostilla varaustunnusta LIM käyttämällä mennessä. OHJELMA: Torstai OHJELMA: Torstai Torstai Ilmoittautuminen ja aamukahvit Ilmoittautuminen Tervetuliaissanat: ja Vesa aamukahvit Koivukangas Ilmoittautuminen Luento 1: Lihavuuskirurgian ja aamukahvit Tervetuliaissanat: Vesa Koivukangas pitkäaikaistulokset: A.Juuti Tervetuliaissanat: Demo 1: gastric bypass Vesa Koivukangas Luento 1: Lihavuuskirurgian (Heikkinen, pitkäaikaistulokset: Koivukangas) A.Juuti Kahvit Luento ja 1: tutustuminen Lihavuuskirurgian näyttelyyn pitkäaikaistulokset: A.Juuti Demo 1: gastric bypass (Heikkinen, Koivukangas) Demo Luento 1: 2: gastric Different bypass limb (Heikkinen, length in bypass Koivukangas) Kahvit ja tutustuminen näyttelyyn surgery (distal bypasses): H.Gislason Kahvit Demo 2: ja tutustuminen Sleeve gastrectomy näyttelyyn Luento 2: Different limb length (J. in Ovaska) bypass surgery (distal bypasses): H.Gislason LOUNAS Luento 2: ja Different tutustuminen limb näyttelyyn length in bypass (Terveystalon surgery ruokala) (distal bypasses): H.Gislason Demo 2: Sleeve gastrectomy (J. Ovaska) Luento Demo 2: 3: Sleeve Uudet gastrectomy menetelmät: (J. mini-gastric Ovaska) LOUNAS ja tutustuminen näyttelyyn (Terveystalon bypass, ruokala) plikaatio, FOBI-ring yms LOUNAS mitä niistä ja tiedetään?: tutustuminen M. näyttelyyn Victorzon (Terveystalon ruokala) Luento 3: Uudet menetelmät: mini-gastric bypass, plikaatio, FOBI-ring yms Demo Luento 3: 3: Distal Uudet gastric menetelmät: bypass mini-gastric (H. Gislason) bypass, plikaatio, FOBI-ring yms. mitä niistä tiedetään?: M. Victorzon Kahvit mitä niistä ja tutustuminen tiedetään?: näyttelyyn M. Victorzon Demo 3: Distal gastric bypass (H. Gislason) Demo Luento 3: 4: Distal Peroperative gastric bypass complications (H. Gislason) Kahvit ja tutustuminen näyttelyyn how to discover- treat and avoid them: Kahvit C.F. Schou ja tutustuminen näyttelyyn Luento 4: Peroperative complications how to discover- treat and avoid them: Klo Illallinen Luento 4: Peroperative complications how to discover- treat and avoid them: C.F. Schou C.F. Schou Klo Illallinen Perjantai Klo Illallinen Perjantai Perjantai Kokoontuminen, kahvit ja näyttelyyn tutustumista, Terveystalo Kokoontuminen, Bussikuljetus OYS:iin, kahvit Luentosali ja näyttelyyn 1 tutustumista, Terveystalo Kokoontuminen, Demo 4: Duodenal kahvit switch ja näyttelyyn (CF Schou) tutustumista, Terveystalo Bussikuljetus OYS:iin, Luentosali Bussikuljetus 5: Redo OYS:iin, tai 1.stage Luentosali sleeve Demo 4: Duodenal switch (CF Schou) (H. Gislason) n..klo Bussikuljetus Demo 4: Duodenal takaisin switch Terveystalolle (CF Schou) Demo 5: Redo tai 1.stage sleeve (H. Gislason) LOUNAS Demo 5: Redo ja tutustuminen tai 1.stage näyttelyyn sleeve (H. Gislason) n..klo Bussikuljetus takaisin Terveystalolle n..klo Bussikuljetus Luento 5: Fast takaisin Tract Terveystalolle LOUNAS ja tutustuminen Surgery: näyttelyyn H. Gislason LOUNAS 6: ja Failure tutustuminen mitä näyttelyyn Luento 5: Fast Tract Surgery: seuraavaksi? H. Gislason P.Peromaa-Haavisto Luento 5: 7: Fast Duodenal Tract Switch Surgery: indikaatiot: H. Gislason Luento 6: Failure mitä seuraavaksi? P.Peromaa-Haavisto V. Koivukangas Luento Kurssin päätös 6: Failure mitä seuraavaksi? P.Peromaa-Haavisto Luento 7: Duodenal Switch indikaatiot: V. Koivukangas Luento 7: Duodenal Switch indikaatiot: V. Koivukangas Kurssin päätös Kurssin päätös 10

13 RINTARAUHASKIRURGIAN SEKTION KOULUTUSKALENTERI 3/2013 Tuohilammen Rintasyöpäkirurgian peruskurssi, th international Meeting: Oncoplastic and Reconstructive Breast Surgery (ORBS), Nottingham, Englanti. 2 nd ESSO Advanced Course on Breast Cancer Surgery, Amsterdam, The 17 th congress of the European Cancer Organisation (ECCO) and the 38 th congress of the European Society for Medical Oncology (ESMO), Amsterdam (RAI), The Netherlands, Global Breast Cancer Conference 2013, , Seoul, Korea. Suomen Rintasyöpäryhmän syyskokous, Ohjaavatko geenitestit rintasyövän hoitoa ja seurantaa? , Helsinki ABC2 - Advanced Breast Cancer Second International Consensus Conference, Lisbon, Portugal. Oncoplastic and Reconstructive Surgery of the Breast. 7th European Conference Milan, Italy. EBCC9, , Glasgow, Scotland. Canniesburnin rekonstruktiokurssit, Glasgow, Scotland: Nottinghamin rintakursseista löytyy tietoa sivulta Käy tutustumassa kurssitarjontaan myös EUSOMA:n kotisivuilla ja ESSO:n kotisivuilla Anne Eklund Sihteeri Tiina Jahkola Puheenjohtaja 11

14 Arvaamaton anus Proktologian demokurssi Suomen Gastrokirurgit ry Paikka: Kongressi ja kylpylähotelli Långvik, Kirkkonummi Kuljetus bussilla Helsinki Vantaa lentokenttä Helsingin päärautatieasema Långvik Kurssimaksu: 300 euroa Nordea IBAN: FI Sisältää ruokailut sekä bussikuljetuksen Ilmoittautuminen: + kurssimaksu Majoitus: Congress Wellness Hotel Långvik Hinta yhden hengen huoneessa 140 /vrk, kahden hengen huoneessa 70 /h/vrk. Yhteyshenkilö: Tero Rautio OYS Opta Kirurgian klinikka PL OYS TORSTAI Ilmoittautuminen + Kahvi Koulutuspäivien avaus Dos Paulina Salminen Proktologinen toiminta Suomessa LT Tero Rautio Peräpukamat Pj Dos Jyrki Kössi Peräpukamien etiologia, El Juha Rinne diagnostiikka ja hoitomenetelmät Diatermia hemorroidektomia demo Dos Matti Kairaluoma HAL RAR /THD demo El Juha Rinne PPH demo Dos Jyrki Kössi Keskustelu LOUNAS + NÄYTTELY Anaalifissuura Pj LT Heikki Huhtinen Anaalifissuuran etiologia, LT Pirita Varpe diagnostiikka ja hoitomenetelmät Lateraalinen subkutaani interni Dos Matti Kairaluoma sfinkterotomia demo Advancement flap demo Dos Matti Kairaluoma Rasvansiirto demo LT Susanna Kauhanen Keskustelua 12

15 Perianaalifistelit Pj LT Tero Rautio Perianaalifisteleiden etiologia, El Jari Mällinen diagnostiikka ja hoitomenetelmät AFP Core Bio A demo LT Tero Rautio LIFT demo LT Kai Klintrup Fistulektomia + primaari El Jari Mällinen sfinkteroplastia Keskustelua KAHVI + NÄYTTELY Gastrokirurgiyhdistyksen vuosikokous Koloproktologisen yhdistyksen Pj Dos Pekka Luukkonen perustamiskokous ILLALLINEN PERJANTAI Anaali-inkontinenssi Pj Dos Pekka Luukkonen Anaali inkontinenssin etiologia, LT Sinikka Salmenkylä diagnostiikka ja hoitomenetelmät Sekundaarinen sfinkteroplastia LT Tarja Pinta Neuromodulaatiodemo Stage I Dos Pekka Luukkonen Neuromodulaatiodemo Stage II El Kari Mikkola Keskustelua KAHVI + NÄYTTELY ODS ja lantionpohjan laskeumat Pj Dos Matti Kairaluoma ODS ja lantionpohjan laskeumat LT Marja Hyöty etiologia ja diagnostiikka ODS ja lantionpohjan laskeumat Dos Petri Aitola Hoitomenetelmien valinta ja tulokset LOUNAS + NÄYTTELY 13

16 Anteriorinen Delorme demo Dos Matti Kairaluoma STARR demo Dos Matti Kairaluoma Ventraalinen rectocolpopexia demo LT Tero Rautio Rectopexia tutkimusten tuloksia El Johanna Mäkelä Kaikkonen Keskustelua KURSSIN PÄÄTÖS Dos Paulina Salminen Toimikunta Tero Rautio OYS Perianaalifistelit Pekka Luukkonen HUS Anaali inkontinenssi Matti Kairaluoma K SKS ODS ja lantionpohjan laskeumat (demot) Petri Aitola TaYS ODS ja Lantionpohjan laskeumat (luennot) Heikki Huhtinen TYKS Anaalifissuurat Jyrki Kössi P HKS Peräpukamat XVI Gastropäivät: Ongelmana paino , Tampere 14

17 Suomen Lastenortopedinen yhdistys ry ja Turun Yliopiston Lääketieteellinen tiedekunta/ Lastenkirurgia järjestävät Torstai Lasten ja nuorten operatiivisen murtumahoidon pienryhmäkurssi Kirurgian Koulutuskeskus Teiskontie 35, Tampere Tammikuu Rajoitettu 60 osallistujaa Ilmoittautuminen Kurssin avaus, pj Jarmo Välipakka Selkärankamurtuma lapsilla ja nuorilla, milloin operoida, konservatiivinen hoito? Ilkka Helenius Kasvuikäisen yläraajojen diafysaariset murtumat; Milloin ja miten TEN-naulaus. Eeva Koskimies Pienryhmätyöskentely Ryhmä A: Pedikkelifiksaation laitto Ilkka Helenius ja Jarmo Välipakka Ryhmä B: TEN-naulan laittotekniikka Vesa Vähäsarja ja Kari Vanamo Ryhmä C: Reiden LFN-naulaus Olli Pajulo ja Mikko Haara Ryhmä D: Eksterni fiksaatio raajat, lantio Eeva Koskimies ja Yrjänä Nietosvaara lounas ja näyttelyyn tutustuminen Lasten ja nuorten sormimurtumien sudenkuopat Yrjänä Nietosvaara Kasvuikäisen alaraajojen murtumat, Milloin ja miten, Kipsi, TEN vai ydinnaulaus? Vesa Vähäsarja Kahvi ja näyttelyyn tutustuminen Pienryhmätyöskentely Ryhmä B: Pedikkelifiksaation laitto Ilkka Helenius ja Jarmo Välipakka Ryhmä C: TEN-naulan laittotekniikka Vesa Vähäsarja ja Kari Vanamo Ryhmä D: Reiden LFN-naulaus Olli Pajulo ja Mikko Haara Ryhmä A: Eksterni fiksaatio raajat, lantio Eeva Koskimies ja Yrjänä Nietosvaara Kasvuikäisen nilkka- ja jalkaterävammat Reijo Paukku Kasvuikäisen patellaluksaatiot Petri Sillanpää Klo Kurssi illallinen, Hotelli Ilves 15

18 Perjantai Milloin eksterni fiksaatio murtumahoitoksi lapsilla ja nuorilla? Mikko Haara Kyynärpään seudun murtumien diagnostiikka ja hoito Anne Salonen Pienryhmätyöskentely Ryhmä C: Pedikkelifiksaation laitto Ilkka Helenius ja Jarmo Välipakka Ryhmä D: TEN-naulan laittotekniikka Vesa Vähäsarja ja Kari Vanamo Ryhmä A: Reiden LFN-naulaus Olli Pajulo ja Mikko Haara Ryhmä B: Eksterni fiksaatio raajat, lantio Eeva Koskimies ja Yrjänä Nietosvaara lounas ja näyttelyyn tutustuminen Raajamurtumien kasvuhäiriöt ja niiden hoito Jarmo Välipakka Lantiomurtuma kasvuikäisellä. Olli Pajulo kahvi ja näyttelyyn tutustuminen Pienryhmätyöskentely Ryhmä D: Pedikkelifiksaation laitto Ilkka Helenius ja Jarmo Välipakka Ryhmä A: TEN-naulan laittotekniikka Vesa Vähäsarja ja Kari Vanamo Ryhmä B: Reiden LFN-naulaus Olli Pajulo ja Mikko Haara Ryhmä C: Eksterni fiksaatio raajat, lantio Eeva Koskimies ja Yrjänä Nietosvaara Vahinko vai pahoinpitely? Mistä erottaa ja miten toimia jos epäilet? Kari Vanamo Se on moro! Kurssin hinta 380, majoitus ei kuulu kurssimaksuun. Jokainen varaa majoituksensa itse Hotelli Ilveksestä Lastenortopedisen yhdistyksen huonekiintiöstä Huonehinta 150 /vrk sisältäen aamiaisen.varaukset puh tai sähköpostitse Hotelli. Ilves s- posti? Huonekiintiö voimassa asti, jonka jälkeen se vapautetaan muuhun myyntiin.ilmoittautuminen mennessä: Anne Johansson puh: , (nimi ja toimipaikka) Kurssimaksu maksetaan tilille: Suomen Lastenortopedinen yhdistys, Nordea FI Järjestämme on bussikuljetuksen Hotelli Ilveksen ja Kirurgian Koulutuskeskukseen aamulla sekä kurssi-iltapäivinä. Ilmoittautuminen vahvistuu kurssimaksun saavuttua tilille. Kurssia on haettu hyväksyttäväksi erikoistumiskoulutukseen lastenkirurgialle ja ortopedialle Turun Yliopiston Lääketieteellisestä tiedekunnasta. STAFF Mikko Haara, HUS Ilkka Helenius, TYKS Eeva Koskimies,TYKS Yrjänä Nietosvaara, HUS Olli Pajulo,TYKS, Reijo Paukku, Ortolääkärit Anne Salonen, TAYS Kari Vanamo, KYS Vesa Vähäsarja, Terveystalo Jarmo Välipakka, TAYS, pj Heikki Österman, Orton 16

19 JÄSENHAKEMUS Haen kunnioittaen Suomen Kirurgiyhdistyksen jäsenyyttä. Olen Suomessa laillistettu lääkäri. Nimi Henkilötunnus Osoite Postitoimipaikka Toimipaikka Päiväys ja allekirjoitus Me Suomen Kirurgiyhdistyksen jäsenet tunnemme hakijan henkilökohtaisesti ja suosittelemme häntä yhdistyksen jäseneksi allekirjoitus nimen selvennys allekirjoitus nimen selvennys Palautus: Suomen Kirurgiyhdistys PL HELSINKI faksi (09)

20 Suomen Kirurgiyhdistys ry Tilaus / 2013 Korvakorut hopea, kiillotettu, koukkukiinnitys Tuote á kpl yht x 5 mm Silkkisolmio 5 Hopeoitu pinssi (jäsenille) 10 Hopeoitu pinssi (yrityksille) 20 Kullattu pinssi (jäsenille) 20 Passin kannet / nahkaa 5 Luottokortti- / iltalompakko 5 Suomen Kirurgiyhdistyksen historiikki Professori T.M. Scheinin -mitali 20 Yhteensä Postimaksu Tilaajan tiedot: (Tavarat toimitetaan postiennakolla) Tilaaja Lähiosoite Postitoimipaikka EUR Puhelinnumero / faksi Lomakkeen palautus: Suomen Kirurgiyhdistys PL Helsinki fax (09)

Suomen Ortopediyhdistys XX Ortopedian ja traumatologian kurssi Levi Summit, Kittilä 25.3.-30.3.2012

Suomen Ortopediyhdistys XX Ortopedian ja traumatologian kurssi Levi Summit, Kittilä 25.3.-30.3.2012 Suomen Ortopediyhdistys XX Ortopedian ja traumatologian kurssi Levi Summit, Kittilä 25.3.-30.3.2012 Su 25.3.2012 13:00 18:00 Ilmoittautuminen, kurssireppujen jako 18:00 19:00 Avajaiset Maanantai 26.3.2012

Lisätiedot

Suomen Kirurgiyhdistys ja Suomen Anestesiologiyhdistys ke 16.11 Hallisali 5A, Halli 5

Suomen Kirurgiyhdistys ja Suomen Anestesiologiyhdistys ke 16.11 Hallisali 5A, Halli 5 Suomen Kirurgiyhdistyksen alustava ohjelma yhteiskokouksen ohjelma Näyttely on avoinna ke 16.11. klo 9-18, to 17.11 klo 9-18 pe 18.11 klo 9-14 Keskiviikko 16.11. Suomen Kirurgiyhdistys Suomen Anestesiologiyhdistys

Lisätiedot

KIRURGIAN KOULUTUSPÄIVÄ 2.10.2009 Biomedicum Helsinki 1 ja Meilahden sairaala

KIRURGIAN KOULUTUSPÄIVÄ 2.10.2009 Biomedicum Helsinki 1 ja Meilahden sairaala KIRURGIAN KOULUTUSPÄIVÄ 2.10.2009 Biomedicum Helsinki 1 ja Meilahden sairaala I Yhteissymposium Luentosali 1 II Ortopedia ja traumatologia - Lonkan ja polven nivelrikko Luentosali 1 III IV Suu- ja leuka-,

Lisätiedot

Neuroradiologia- ja Päivystysradiologiapäivät 28.-30.1.2015

Neuroradiologia- ja Päivystysradiologiapäivät 28.-30.1.2015 , KYS Auditorio 28.-30.1.2015 Neuroradiologia- ja Päivystysradiologiapäivät 28.-30.1.2015 28.1.2015 Päivystysradiologiaa 9.00 9.15 Tervetuloa, päivien avaus Ritva Vanninen ja Roberto Blanco Sequeiros Pää

Lisätiedot

9.30 9.40 Avaussanat Osmo Tervonen professori, järjestelytoimikunnan puheenjohtaja

9.30 9.40 Avaussanat Osmo Tervonen professori, järjestelytoimikunnan puheenjohtaja SÄDETURVAPÄIVÄT 29. - 30.10.2015 Torstai 29.10.2015 9.30 9.40 Avaussanat Osmo Tervonen professori, järjestelytoimikunnan puheenjohtaja 9.40 10.10 Carl Wegelius-luento 10.10 11.00 Onnellisuus ja hyvinvointi

Lisätiedot

Työsuojelun peruskurssi

Työsuojelun peruskurssi Työsuojelun peruskurssi 24. 28.4.2017, Oulu Työsuojelun peruskurssi antaa osallistujalle perustiedot työterveyden ja -turvallisuuden eri aihealueista sekä työturvallisuustoiminnan toteuttamisesta työpaikalla.

Lisätiedot

ehealth Solutions across the Northern Periphery OULU, Finland

ehealth Solutions across the Northern Periphery OULU, Finland KUTSU Terveydenhuollon etäpalveluiden kehittäminen Pohjoisen Periferian alueella Arvoisa vastaanottaja! Competitive Health Services hankkeen loppuseminaari pidetään Oulussa 3.-4.11.2010. Paikka: Oulun

Lisätiedot

Palliatiivisen lääketieteen koulutus

Palliatiivisen lääketieteen koulutus Palliatiivisen lääketieteen koulutus Tiina Saarto yl, HYKS, Syöpäkeskus Palliatiivisen lääketieteen professori, Helsingin yliopisto Palliatiivisen lääketieteen perusopetus EAPC suositus vähintään 40 ot

Lisätiedot

GKS-päivät 2016 Palaute

GKS-päivät 2016 Palaute GKS-päivät 2016 Palaute GKS-PÄIVÄT 2016 Koulutuspäivät pidettiin Helsingissä, Biomedicumissa 22.-23.9.2016 Osallistujia oli yhteensä 232 Palautekyselyyn vastasi 156 henkilöä (67%) Valtaosa vastaajista

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS

TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2007 2008 2008 2009 2 Oppaan toimitus: Pirkko Hervonen Hanna Saressalo ISSN 0786-8782 Tampere 2007 3 SISÄLLYS I ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA

Lisätiedot

L Ä Ä K Ä R I K S I S U O M E E N

L Ä Ä K Ä R I K S I S U O M E E N 17.9.2014 L Ä Ä K Ä R I K S I S U O M E E N EU:n ulkopuolella tutkintonsa suorittaneiden lääkäreiden ja hammaslääkäreiden Suomen terveydenhuoltojärjestelmään ja hoitokäytäntöihin perehdyttävä koulutus

Lisätiedot

Vuoden 2011 vuosikokouksessa tehtyjen valintojen mukaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet olivat;

Vuoden 2011 vuosikokouksessa tehtyjen valintojen mukaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet olivat; 17.8.2011 Jäsenkirje 2/2011 Hyvää loppu kesää! Vuosikokous pidettiin Helsingissä 11.3.2011. Puheenjohtajaksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi valittiin Pekka Honkanen ja kansainvälisenä sihteerinä toimivaksi

Lisätiedot

ISSN 1235-8835, 1797-7843

ISSN 1235-8835, 1797-7843 ISSN 1235-8835, 1797-7843 SUOMEN KIRURGIYHDISTYS R.Y. KIRURGFÖRENINGEN I FINLAND R.F. Suomen Kirurgiyhdistyksen kotimainen julkaisusarja Vol.37 Nro 2 / 2016 www.kirurgiyhdistys.fi 0 Sisältö nro 2 / 2016

Lisätiedot

Pelvicus 2/16. Kuvat: Johanna Koppinen

Pelvicus 2/16. Kuvat: Johanna Koppinen Pelvicus 2/16 Kuvat: Johanna Koppinen Puheenjohtajan terveiset Heippa kaikille ihanille jäsenille! Juhannustaikoja tehdessä voitte lueskella tiedotetta. Juhannusruusu kylläkin kerkesi jo kukkimaan minun

Lisätiedot

VAASA Tervetuloa mukaan!

VAASA Tervetuloa mukaan! T A L V I T Y H Y T - S E M I N A A R I T U R VA L L I S U U T TA - T E R V E Y T TÄ - T YÖ K Y K YÄ VAASA 8.-9.2.2017 Valtakunnallinen julkishallinnon työhyvinvointiseminaari Talvityhyt järjestetään nyt

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015

HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 OAJ PIRKKALAN PAIKALLIYHDISTYS ry HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 Aika: Perjantai 6.3. lauantai 7.3. 2015 Paikka: Villa Merja s Garden Osallistujat: jäsen varajäsen toimihenkilö Almi Susanna Kanto

Lisätiedot

Hyvät Castrén-suvun jäsenet

Hyvät Castrén-suvun jäsenet Huhtikuussa 2015 Hyvät Castrén-suvun jäsenet ON KULUNUT viisi vuotta kun olimme koolla Helsingissä. Kuluvan kauden aikana julkaistiin ajantasainen sukukalenteri Castrén-suku 2012 ja aloitettiin uuden kirjan

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) ,

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) , JÄSENKIRJE 1/2017 Rauman MTY Friski Tuult ry Eteläkatu 7 A 4-5, 26100 Rauma puh. (02) 821 1065, www.friskituult.fi, friski@friskituult.fi Sisällys Sääntömääräinen Kevätkokous... 2 Kirpputori matka Poriin

Lisätiedot

Suomen Ortopediyhdistys XVIII Ortopedian ja traumatologian kurssi Hotelli Levitunturi, Kittilä 6.4.-11.4.2008

Suomen Ortopediyhdistys XVIII Ortopedian ja traumatologian kurssi Hotelli Levitunturi, Kittilä 6.4.-11.4.2008 Suomen Ortopediyhdistys XVIII Ortopedian ja traumatologian kurssi Hotelli Levitunturi, Kittilä 6.4.-11.4.2008 Traumakurssi 6.4.-8.4.2008 Su 6.4.08 13-18 Ilmoittautuminen, kurssireppujen jako 18-19 Avajaiset

Lisätiedot

A - Kiltojen Liitto ry:n valtakunnalliset Kevätpäivät ja -kokous

A - Kiltojen Liitto ry:n valtakunnalliset Kevätpäivät ja -kokous A - Kiltojen Liitto ry:n valtakunnalliset Kevätpäivät ja -kokous 1. 2.4.2017 Silokallion kurssikeskus, Silokalliontie 160, Kullaa A-Kiltojen Liitto ry:n kevätpäiviä vietetään 1. 2.4.2017 Silokallion kurssikeskuksessa

Lisätiedot

19. 20.3.2016. Hotelli Petäys, Hämeenlinna. A - K i l t o j e n L i i t t o r y : n v a l t a k u n n a l l i s e t Kevätpäivät ja -kokous

19. 20.3.2016. Hotelli Petäys, Hämeenlinna. A - K i l t o j e n L i i t t o r y : n v a l t a k u n n a l l i s e t Kevätpäivät ja -kokous A - K i l t o j e n L i i t t o r y : n v a l t a k u n n a l l i s e t Kevätpäivät ja -kokous 19. 20.3.2016 A-Kiltojen Liitto ry:n kevätpäiviä vietetään 19. 20.3.2016 Hotelli Petäyksessä Hämeenlinnassa.

Lisätiedot

KOULUTUS- KALENTERI 2016

KOULUTUS- KALENTERI 2016 INVALIDISÄÄTIÖ ORTON KOULUTUS- KALENTERI 2016 Invalidisäätiö Orton kouluttaa TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE Invalidisäätiö Orton tarjoaa korkeatasoista erikoistumis- ja täydennyskoulutusta terveydenhuollon

Lisätiedot

APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004

APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004 AGRONOMILIITON TIEDE- JA TUTKIMUSSÄÄTIÖ P. Makasiinikatu 6 A 8, 00130 Helsinki Puh. (09) 2511 160, faksi (09) 2511 1610 Saapunut: 1 APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004 A Matka-apuraha

Lisätiedot

OHJEET 1(6) 25.1.2013. tervetuloa viettämään Kylteripäiviä yhdessä 500 muun kauppatieteiden opiskelijan kanssa

OHJEET 1(6) 25.1.2013. tervetuloa viettämään Kylteripäiviä yhdessä 500 muun kauppatieteiden opiskelijan kanssa OHJEET 1(6) Arvoisa Kylteripäivien osallistuja, tervetuloa viettämään Kylteripäiviä yhdessä 500 muun kauppatieteiden opiskelijan kanssa Helsinkiin 31.1. 1.2.2013. Ohesta löydät lisätietoja ja käytännön

Lisätiedot

Työsuojelun peruskurssi , Oulu

Työsuojelun peruskurssi , Oulu Tuotannon palvelut Koulutusta 35 vuotta. Työsuojelun peruskurssi 15. 19.3.2010, Oulu www.pohto.fi Työsuojelun peruskurssi 15.- 19.3.2010, Oulu Koulutuksen tavoite ja osallistujat Kurssin tavoitteena on

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Ilkka Helenius. Lääketieteellinen tiedekunta. Lasten ortopedia ja traumatologia

PROFESSORILUENTO. Professori Ilkka Helenius. Lääketieteellinen tiedekunta. Lasten ortopedia ja traumatologia PROFESSORILUENTO Professori Ilkka Helenius Lasten ortopedia ja traumatologia Lääketieteellinen tiedekunta 28.9.2016 Professori Ilkka Helenius pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa

Lisätiedot

Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry (SMMY ry) opintomatka Luxemburg-Belgia-Alankomaat 5.-10.10.2014

Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry (SMMY ry) opintomatka Luxemburg-Belgia-Alankomaat 5.-10.10.2014 Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry (SMMY ry) opintomatka Luxemburg-Belgia-Alankomaat 5.-10.10.2014 Sunnuntai 5.10.2014 17:50 Suora lento Ryanair FR1922 Tampere Frankfurt-Hahn 19:25 19:45 Matka 120 km

Lisätiedot

1 of :06

1 of :06 1 of 6 28.03.2008 21:06 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA VALTIONAVUSTUSHAKEMUS: KANSAINVÄLISET KONFERENSSIT JA KANSALLISET SEMINAARIT gfedc Kansainvälinen konferenssi Kansallinen seminaari Rahoitusaika

Lisätiedot

MITEN KIRURGIAN TYÖNJAKO TULISI TOTEUTTAA?

MITEN KIRURGIAN TYÖNJAKO TULISI TOTEUTTAA? MITEN KIRURGIAN TYÖNJAKO TULISI TOTEUTTAA? JUKKA-PEKKA MECKLIN Ylilääkäri, professori Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 17.10.2008 KIRURGIAN EDISTÄMISSÄÄTIÖN SEMINAARI Sitra, Helsinki Työnjaon ohjeistus STM

Lisätiedot

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 1/6,Kuva: http://www.maija.palvelee.fi/ TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET sivu VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 SUKUSEURAN KOTISIVUISTA MIELENKIINTOISET

Lisätiedot

VIII Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi Solo Sokos Hotel Torni Tampere, Ratapihankatu 43, Tampere

VIII Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi Solo Sokos Hotel Torni Tampere, Ratapihankatu 43, Tampere VIII Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi 19.- 21.4.2017 Solo Sokos Hotel Torni Tampere, Ratapihankatu 43, 33100 Tampere Ilmoittautuminen ja kahvi klo 8.00 9.00 Keskiviikko 19.4.2017 9.00 9.05 Avauspuheenvuoro

Lisätiedot

Inhimillisesti vaikuttava hoitotyö kenen käsissä tulevaisuudessa?

Inhimillisesti vaikuttava hoitotyö kenen käsissä tulevaisuudessa? II Pohjois-Suomen Hoitotiedepäivät Inhimillisesti vaikuttava hoitotyö kenen käsissä tulevaisuudessa? 4. - 5.11.2009 Oulun Yliopisto, Lääketieteellisen tiedekunnan päärakennuksen auditorio (Aapistie 5 A)

Lisätiedot

A-Kiltojen Liitto ry:n syyspäivät ja syyskokous

A-Kiltojen Liitto ry:n syyspäivät ja syyskokous A-Kiltojen Liitto ry:n syyspäivät ja syyskokous 22. 23.10.2016 Vesalan kurssi- ja leirikeskus, Vesalantie 136, Vesanka A-Kiltojen Liitto ry:n syyspäivät pidetään 22. 23.10.2016 ja niiden yhteydessä A-Kiltojen

Lisätiedot

MUUTOKSELLA LAPSIPERHEEN PAREMPAAN HUOMISEEN

MUUTOKSELLA LAPSIPERHEEN PAREMPAAN HUOMISEEN MUUTOKSELLA LAPSIPERHEEN PAREMPAAN HUOMISEEN POHJOIS-SUOMEN LASTENSUOJELUPÄIVÄT 8. 9.2.2017 Pohjankartanon koulu, juhlasali, Leevi Madetojan katu 1, OULU Päivien puheenjohtajina Järjestösuunnittelija Lassi

Lisätiedot

Tammikuu 2014. Helmikuu 2014. Liitteet JÄSENTIEDOTE 7/2013. Joulukuu 2013. Etelä-Pohjanmaan jaosto - - - -

Tammikuu 2014. Helmikuu 2014. Liitteet JÄSENTIEDOTE 7/2013. Joulukuu 2013. Etelä-Pohjanmaan jaosto - - - - JÄSENTIEDOTE 7/2013 Etelä-Pohjanmaan jaosto Joulukuu 2013 Etelä-Pohjanmaan jaoston tapahtumakalenteri (muutokset mahdollisia). Tammikuu 2014 16.1.2014 klo 18.00 muoti- ja tyyli-ilta, paikka Asuste Vanessa,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Suomen Kirurgiyhdistys ja Suomen Anestesiologiyhdistys ke Hallisali 5A, Halli 5

Suomen Kirurgiyhdistys ja Suomen Anestesiologiyhdistys ke Hallisali 5A, Halli 5 Suomen Kirurgiyhdistyksen alustava ohjelma yhteiskokouksen ohjelma Näyttely on avoinna ke 16.11. klo 9-18, to 17.11 klo 9-18 pe 18.11 klo 9-14 Keskiviikko 16.11. Suomen Kirurgiyhdistys Suomen Anestesiologiyhdistys

Lisätiedot

40-VUOTISJUHLA- RAHAHUUTOKAUPPA

40-VUOTISJUHLA- RAHAHUUTOKAUPPA HNY UUTISET 1/2011 28. VUOSIKERTA 40-VUOTISJUHLA- RAHAHUUTOKAUPPA 55 559 HUUTOKAUPPA 16.03.2011 SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16.30 HUUTOKAUPPA

Lisätiedot

VEKARASTA VAARIIN. Alueiden ennakointiseminaari 14.3.-15.3.2013 Joensuussa. Torstai 14.3.2013, Joensuun Tiedepuiston auditorio (Länsikatu 15)

VEKARASTA VAARIIN. Alueiden ennakointiseminaari 14.3.-15.3.2013 Joensuussa. Torstai 14.3.2013, Joensuun Tiedepuiston auditorio (Länsikatu 15) VEKARASTA VAARIIN TULEVAISUUDEN NÄKÖALOISTA YKSILÖN NÄKYMIKSI Alueiden ennakointiseminaari 14.3.-15.3.2013 Joensuussa OHJELMA Torstai 14.3.2013, Joensuun Tiedepuiston auditorio (Länsikatu 15) Linja-autokuljetus

Lisätiedot

9.30 9.45 Avaussanat Osmo Tervonen professori, järjestelytoimikunnan puheenjohtaja

9.30 9.45 Avaussanat Osmo Tervonen professori, järjestelytoimikunnan puheenjohtaja SÄDETURVAPÄIVÄT 10. - 11.11.2016 Torstai 10.11.2016 9.30 9.45 Avaussanat Osmo Tervonen professori, järjestelytoimikunnan puheenjohtaja 9.45 10.35 Mitä radiologiassa on tapahtunut 40 vuoden aikana professori

Lisätiedot

o jonka työnantaja tai valmennuksesta vastaava koulutuksenjärjestäjä ei pysty edellä mainitun osaamisen kehittämistä tarjoamaan tai kustantamaan.

o jonka työnantaja tai valmennuksesta vastaava koulutuksenjärjestäjä ei pysty edellä mainitun osaamisen kehittämistä tarjoamaan tai kustantamaan. Mestarikiltaneuvosto ry Käsiteollisuuden Edistämissäätiö NUORTEN HUIPPUOSAAJIEN VALMENTAUTUMISAPURAHA Käsiteollisuuden Edistämissäätiön tarkoituksena on muun muassa edistää korkeaa ammattitaitoa, kädentaitoja

Lisätiedot

Ohje apurahan myöntäjälle (Luonnos) Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan

Ohje apurahan myöntäjälle (Luonnos) Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan Ohje apurahan myöntäjälle (Luonnos) Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan Tämä ohjeluonnos perustuu eduskunnassa vielä käsiteltävänä olevaan lakiesitykseen (HE 92/2008), jonka on esitetty tulevan

Lisätiedot

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Kellokumpu-Lehtinen ja sihteeriksi Kaija Vasala.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Kellokumpu-Lehtinen ja sihteeriksi Kaija Vasala. PÖYTÄKIRJA Suomen Onkologiayhdistys Ry Sääntömääräinen syyskokous Aika: perjantai 28.8.2015, klo 16.00 Paikka: Tampere-talo, Tampere 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.13 2. Kokouksen

Lisätiedot

OPINTOPÄIVÄT KALAJOELLA

OPINTOPÄIVÄT KALAJOELLA 1.12.2014 PALOKUNTANUORTEN OHJAAJIEN JA PALOKUNTANAISTEN OPINTOPÄIVÄT KALAJOELLA SPEK Pohjois-Suomi järjestää Pohjois-Suomen ja Lapin pelastusliiton palokuntanuorten ohjaajien ja palokuntanaisten opintopäivät

Lisätiedot

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT PRH hyväksynyt 20.11.2006 1 Suomen Kylmäyhdistys ry:n säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Kylmäyhdistys ry, ruotsiksi Kylföreningen i Finland

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

Maankäyttötieteiden päivä 2014

Maankäyttötieteiden päivä 2014 30.10.2014 Tieteiden talo Sali 104 Maankäyttötieteiden päivä 2014 Maanmittaustieteiden Seura ry Suomen Maanmittausinsinöörien Liitto ry ILMOITTAUTUMINEN JA LISÄTIEDOT Maankäyttötieteiden päivän 2014 normaalihintainen

Lisätiedot

SUURI NÄYTTÄMÖ 2011 - LAHTI - MA 30.5.-PE 10.6.

SUURI NÄYTTÄMÖ 2011 - LAHTI - MA 30.5.-PE 10.6. SUURI NÄYTTÄMÖ 2011 - LAHTI - MA 30.5.-PE 10.6. MA 30.5.2011 KLO 07.40-10.15 LINJA-AUTO KULJETUS TRE-HKI (HÄMEENPUISTO 28 D) LUENTO-OSUUS TEATTERIKORKEAKOULU, Helsinki - Haapaniemenk. 6, HKI 53 -AUDITORIO

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuosi 2016 on Yhdistyksen juhlavuosi, jolloin se täyttää 50 vuotta. Sitä juhlistetaan

Lisätiedot

Mikäli joukkue peruu osallistumisensa jälkeen tai keskeyttää turnauksen osallistumismaksua ei palauteta.

Mikäli joukkue peruu osallistumisensa jälkeen tai keskeyttää turnauksen osallistumismaksua ei palauteta. Info Osallistumismaksut Osallistumismaksu 185 / joukkue Ilmoittautuminen: Sitovat ilmoittautumiset 31.5.2017 mennessä. Joukkue vahvistaa osallistumisensa kun osallistumismaksu on suoritettu. Osallistumismaksu

Lisätiedot

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne 7.10.2015 Kyselyyn vastasivat kaikki 20 sairaanhoitopiiriä - Yhdestä vastauksesta puuttuu erikoistuvien lääkärien osalta tiedot Sairaanhoitopiirien lääkärien työvoimatilanne

Lisätiedot

Imatran Ju-jutsuseura Jäsentiedote Vuoden 2017 toiminta ja yhteystiedot

Imatran Ju-jutsuseura Jäsentiedote Vuoden 2017 toiminta ja yhteystiedot Imatran Ju-jutsuseura Jäsentiedote 2017 Vuoden 2017 toiminta ja yhteystiedot Puheenjohtajalta: Vuosi on vaihtunut ja Imatran Ju-jutsuseuran 27.toimintavuosi on käynnissä hyvää vauhtia. Olen seuran luottamuksen

Lisätiedot

SOSIAALIALAN KÄYTÄNNÖN OPETTAJIEN JA OHJAAJIEN KOULUTUS 2013

SOSIAALIALAN KÄYTÄNNÖN OPETTAJIEN JA OHJAAJIEN KOULUTUS 2013 SOSIAALIALAN KÄYTÄNNÖN OPETTAJIEN JA OHJAAJIEN KOULUTUS 2013 Koulutuksen kohderyhmänä ovat käytännön opettajina ja ohjaajina toimivat sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat (sosionomi ja sosionomi ylempi

Lisätiedot

Endometrioosi Krooninen alavatsakipu

Endometrioosi Krooninen alavatsakipu Gynekologisen Kirurgian Seura Endometrioosi Krooninen alavatsakipu 24.-25.9.2015 Biomedicum, Helsinki Haartmaninkatu 8, 00290 Helsinki www.gks.fi GKS 2015 Hallitus Puheenjohtaja Päivi Härkki, HYKS. Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA YLIOPISTON ANTAMA LISÄKOULUTUS GYNEKOLOGINEN ONKOLOGIA

TURUN YLIOPISTON LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA YLIOPISTON ANTAMA LISÄKOULUTUS GYNEKOLOGINEN ONKOLOGIA TURUN YLIOPISTO Synnytys- ja naistentautioppi TURUN YLIOPISTON LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA YLIOPISTON ANTAMA LISÄKOULUTUS GYNEKOLOGINEN ONKOLOGIA TURUN YLIOPISTON LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA YLIOPISTON

Lisätiedot

AMANUENSSIN KIRJA Korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikka versio 1.2, 2010 Teemu Kinnari

AMANUENSSIN KIRJA Korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikka versio 1.2, 2010 Teemu Kinnari AMANUENSSIN KIRJA Korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikka versio 1.2, 2010 Teemu Kinnari Amanuenssin kirja palautetaan harjoittelun päätyttyä Lääketieteellisen tiedekunnan kansliaan: PL 20, (Tukholmankatu

Lisätiedot

Saattohoito 2011. 29. 30.11.2011 Royal at Crowne Plaza, Helsinki NÄISTÄ PUHUTAAN: Järjestäjänä:

Saattohoito 2011. 29. 30.11.2011 Royal at Crowne Plaza, Helsinki NÄISTÄ PUHUTAAN: Järjestäjänä: Saattohoito 2011 29. 30.11.2011 Royal at Crowne Plaza, Helsinki Pelko kivusta mitä on toimiva saattohoitopotilaan kivun hoito? NÄISTÄ PUHUTAAN: DNR-päätös: Kuka päättää elämästä ja kuolemasta? Miltä näyttää

Lisätiedot

WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET. Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet.

WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET. Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet. WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet. Hakuaika alkaa 1.12.2016 ja päättyy 31.1.2017 klo 19.00. Ajoissa

Lisätiedot

MAJOITUSTARJOUKSET MINI AURORA CUP 2017

MAJOITUSTARJOUKSET MINI AURORA CUP 2017 MAJOITUSTARJOUKSET MINI AURORA CUP 2017 1. Kylpylähotelli Kunnonpaikka 2. Spa Hotel Rauhalahti 3. Rantasipi Atlas 4. Cumulus Kuopio 5. Hotelli IsoValkeinen Kuopio 6. Sokos Hotel Puijonsarvi 7. Scandic

Lisätiedot

Silmäys 2/2013. Puheenjohtajalta s.2 Syyskoulutuspäivät s.3 Syyskoulutuspäivät ja syyskokous s.4-5 Apurahoja s.6 Hallitus s.8

Silmäys 2/2013. Puheenjohtajalta s.2 Syyskoulutuspäivät s.3 Syyskoulutuspäivät ja syyskokous s.4-5 Apurahoja s.6 Hallitus s.8 Silmäys 2/2013 Puheenjohtajalta s.2 Syyskoulutuspäivät s.3 Syyskoulutuspäivät ja syyskokous s.4-5 Apurahoja s.6 Hallitus s.8 PUHEENJOHTAJALTA Arvoisa jäsenistö, edellisen kerran kirjoitin tälle palstalle

Lisätiedot

Ohjelman muutokset mahdollisia. Ilmoittautumiset viimeistään 1.4. Ilmoittautumislomake: http://www.sinfoniaorkesterit.fi/fi/tapahtuma/?

Ohjelman muutokset mahdollisia. Ilmoittautumiset viimeistään 1.4. Ilmoittautumislomake: http://www.sinfoniaorkesterit.fi/fi/tapahtuma/? 51. Valtakunnalliset orkesteripäivät Turussa Suomen Sinfoniaorkesterit ry 51. Valtakunnalliset orkesteripäivät Turussa 22.-24.4.2016 Original Sokos Hotel Hamburger Börs, Kauppiaskatu 6, puh (02) 337 3800

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 31.8.2010 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy - 31.8.2010 tilanne 1 Yleistä 31.8.2010 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

4.2.2009 Keskiviikko Avajaiset. 1. Hematologia

4.2.2009 Keskiviikko Avajaiset. 1. Hematologia Avajaiset 09:00 Päivien avaus; Ilkka Mononen, Europaeaa Labquality Oy:n hallituksen puheenjohtaja 2009 Laadunedistämispalkinnot 09:20 Avausluento Sosiaali- ja terveyspolitiikan ajankohtaiset näkymät; ylijohtaja

Lisätiedot

TY Amm. Jatkokoul. Tilannekatsaus JIM Yhteistyö (valtak./alueel.) eri erikoisaloilla Koulutussopimukset Erikoistuvien määrät Auditointi

TY Amm. Jatkokoul. Tilannekatsaus JIM Yhteistyö (valtak./alueel.) eri erikoisaloilla Koulutussopimukset Erikoistuvien määrät Auditointi TY Amm. Jatkokoul. Tilannekatsaus JIM 13.4.2015 Yhteistyö (valtak./alueel.) eri erikoisaloilla Koulutussopimukset Erikoistuvien määrät Auditointi Webropol -kysely Hyvät koulutusohjelmien vastuuhenkilöt,

Lisätiedot

Keskijohdon koulutusohjelma 1/2009

Keskijohdon koulutusohjelma 1/2009 Liiketoiminnan johtaminen Keskijohdon koulutusohjelma 1/2009 1. jakso: Liiketoiminnan perusedellytykset 19. 20.02.2009 2. jakso: Taloustietoa keskijohdolle 05. 06.05.2009 3. jakso: Organisaation toiminnan

Lisätiedot

Suomen Ortopediyhdistys XIX Ortopedian ja traumatologian kurssi Levi Summit, Kittilä

Suomen Ortopediyhdistys XIX Ortopedian ja traumatologian kurssi Levi Summit, Kittilä Suomen Ortopediyhdistys XIX Ortopedian ja traumatologian kurssi Levi Summit, Kittilä 11.4.-16.4. 2010 Traumakurssi 11.4.-13.4.2010 Su 11.4.-10 13-18 Ilmoittautuminen, kurssireppujen jako 18-19 Avajaiset

Lisätiedot

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2016

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2016 Lääkärit 2016 Lääkärimäärä kasvaa Suomessa laillistettuja lääkäreitä oli 1.1.2016 yhteensä 28 565. Heistä työikäisiä (alle 65 v.) ja Suomessa asuvia oli 20 970. Maassamme on 262 asukasta yhtä työikäistä

Lisätiedot

Opiskelijatutkimus 2014. Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014

Opiskelijatutkimus 2014. Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014 Opiskelijatutkimus 2014 Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014 Opiskelijatutkimuksen taustatiedot Tutkimuksen aihealueet: lääketieteen perusopetuksen laatu

Lisätiedot

TERVETULOA Tanssikkaan Tango & Tanssilava -tangoleirille!

TERVETULOA Tanssikkaan Tango & Tanssilava -tangoleirille! TERVETULOA Tanssikkaan Tango & Tanssilava -tangoleirille! Tangon saloihin meitä ovat perehdyttämässä tanssinopettajat: Jari ja Sari Aaltonen (JaSa) Tanssikoulu Aaltonen, Oulu Kimmo ja Marika Lasanen (KiMa)

Lisätiedot

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2011 Aika: Keskiviikkona 10.10.2011 kello 18.00 Paikka: Opinkiven sauna, Keskussairaalantie

Lisätiedot

Päätöksen pvm Tampereen yliopisto Myönnetään euroa. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan)

Päätöksen pvm Tampereen yliopisto Myönnetään euroa. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) TAMPEREEN YLIOPISTO Saapunut Opinto ja kansainvälisten asiain osasto Päätöksen pvm 33014 Tampereen yliopisto Myönnetään euroa OPISKELIJOIDEN MATKA APURAHAHAKEMUS HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet

Lisätiedot

Koulutuspaikkasopimus

Koulutuspaikkasopimus Koulutuspaikkasopimus Työterveyshuollon erikoislääkärin tutkintoon johtava koulutusohjelma Tämä sopimus on tehty Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan työterveyshuollon koulutusalan ja alla mainitun

Lisätiedot

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: -----------------------------------------

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- 1(16) Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä Potilaan käsikirja Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- Meritullinkatu 8, Helsinki

Lisätiedot

Hotellinx Suite vastaanoton kurssi

Hotellinx Suite vastaanoton kurssi Hotellinx Suite vastaanoton kurssi 15.1.2013, 12.2.2013, 12.3.2013, 16.4.2013, 14.5.2013 & 4.6.2013 Kurssin tavoitteena on helpottaa ja tehostaa vastaanoton toimintaa hyödyntämällä monipuolisesti Hotellinx

Lisätiedot

Akuuttilääketiede erikoisalana. Johanna Tuukkanen, anest.el vt. ylilääkäri, KSKS päivystysalue

Akuuttilääketiede erikoisalana. Johanna Tuukkanen, anest.el vt. ylilääkäri, KSKS päivystysalue Akuuttilääketiede erikoisalana Johanna Tuukkanen, anest.el vt. ylilääkäri, KSKS päivystysalue Miksi uusi erikoisala? Maailma ja lääketiede sen mukana on muuttunut Muutos on tarpeen Päivystyspalvelut eivät

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 31.12.2009 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy - 31.12.2009 tilanne 1 Yleistä 31.12.2009 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Tapani Keränen Itä-Suomen yliopisto; Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, tutkimusyksikkö ja eettinen toimikunta 21.3.2012 1 Alueelliset eettiset

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa

Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa Vapaaehtoistoiminnan viikko 1. - 7.12.2008 Oulussa Viikon aikana tehdään vapaaehtoistoimintaa tunnetuksi osallistumisen väylänä ja mielekkään

Lisätiedot

Gynekologinen leikkauskoulutus erikoistuvien lääkäreiden silmin EGO- kyselyn tulokset

Gynekologinen leikkauskoulutus erikoistuvien lääkäreiden silmin EGO- kyselyn tulokset Gynekologinen leikkauskoulutus erikoistuvien lääkäreiden silmin EGO- kyselyn tulokset Reita Nyberg Erikoislääkäri / Vastuulääkäri Tays NaSy / Kirurgian koulutuskeskus Kyselyyn vastaajat Kysely lähetettiin

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki 1(5) Aika 6.4.2005 Paikka Läsnä Poissa Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Olli Kärkkäinen, hallituksen

Lisätiedot

PELVICUS. Suomen Lantionpohjan Fysioterapeutit ry:n jäsentiedote 2/2014. PELVICUS tiedotteen kokosi Minna Törnävä. Kuvat: Vuokko Jernfors

PELVICUS. Suomen Lantionpohjan Fysioterapeutit ry:n jäsentiedote 2/2014. PELVICUS tiedotteen kokosi Minna Törnävä. Kuvat: Vuokko Jernfors PELVICUS Suomen Lantionpohjan Fysioterapeutit ry:n jäsentiedote 2/2014 PELVICUS tiedotteen kokosi Minna Törnävä. Kuvat: Vuokko Jernfors HALLITUKSEN TERVEISET Mukavaa kesää kaikille talvisesta säästä huolimatta.

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 9-2015. Aika Keskiviikko 23.9.2015 klo 17.00-18.14. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 9-2015. Aika Keskiviikko 23.9.2015 klo 17.00-18.14. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta. PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 23.9.2015 klo 17.00-18.14 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 119

Lisätiedot

HAKEMUSLOMAKE TYÖTOIMINTAYKSIK- KÖ TERVAPAJALLE

HAKEMUSLOMAKE TYÖTOIMINTAYKSIK- KÖ TERVAPAJALLE Keskipohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry Kokkolan Päivä- ja Työtoimintakeskus HAKEMUSLOMAKE TYÖTOIMINTAYKSIK- KÖ TERVAPAJALLE Vastaanottaja täyttää: Hakija: Hakemus nro: / Saapunut: Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Hoitoisuusluokituksen tietojärjestelmät

Hoitoisuusluokituksen tietojärjestelmät Hoitoisuusluokituksen tietojärjestelmät - kehittämisprojektin loppuraportti Projektipäällikkö Hannele Laitinen Ohjausryhmä: Pirjo Aalto Sirkka Auvinen Jaakko Herrala Hilkka Lamminsivu Kaija Nojonen Rita

Lisätiedot

Maanantai klo 8.00 8.30: Röntgenmeeting, röntgenosaston demonstraatiohuone.

Maanantai klo 8.00 8.30: Röntgenmeeting, röntgenosaston demonstraatiohuone. Konservaivisten alojen (sisätaudit, uhkosairaudet, neurologia, infekosairaudet, mikrobiologia, päivystys yms.) MEETINGOHJELMA Maanantai klo 8.00 8.30: Röntgenmeeng, röntgenosasn demonstraaohuone. Tiistai

Lisätiedot

Hyväksymishakemus erikoislääkäripalvelujen ja diagnostisten tutkimusten palvelusetelituottajaksi

Hyväksymishakemus erikoislääkäripalvelujen ja diagnostisten tutkimusten palvelusetelituottajaksi Hyväksymishakemus erikoislääkäripalvelujen ja diagnostisten tutkimusten palvelusetelituottajaksi Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt (13.4.2016, 61) hyväksyä palvelusetelin

Lisätiedot

50-vuotisjuhla 22. 23.5.2012 Hakametsän jäähalli, Tampere

50-vuotisjuhla 22. 23.5.2012 Hakametsän jäähalli, Tampere 50-vuotisjuhla 22. 23.5.2012 Hakametsän jäähalli, Tampere Ohjelmaryhmien vetäjät tutustumassa esiintymisareenaan! Tapahtumatiedote 2/2012 20.3.2012 Sisältö: 1. Tapahtumarannekkeiden ja ruokailujen tilaamisella

Lisätiedot

Biolääketieteen koulutusohjelman johdantopäivät

Biolääketieteen koulutusohjelman johdantopäivät 1(5) Biolääketieteen koulutusohjelman johdantopäivät 9. 15.8.2016 Tiistai 9.8.2016 Tervetuloa yliopistoon, tiedekuntaan, koulutusohjelmaan ja opiskelijayhteisöön! Keltahaalariset tuutorit Medisiinan aulassa

Lisätiedot

Tietoa yhdistyksille Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous 2016

Tietoa yhdistyksille Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous 2016 Tietoa yhdistyksille Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous 2016 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous 2016 Tampereella Tietoa yhdistyksille Hyvä jäsenyhdistys ja tukipiiri, tapaamme toukokuussa

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA YLIOPISTON ANTAMA LISÄKOULUTUS PERINATOLOGIA

TURUN YLIOPISTON LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA YLIOPISTON ANTAMA LISÄKOULUTUS PERINATOLOGIA TURUN YLIOPISTO Synnytys- ja naistentautioppi 2013 TURUN YLIOPISTON LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA YLIOPISTON ANTAMA LISÄKOULUTUS PERINATOLOGIA TURUN YLIOPISTON LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA YLIOPISTON ANTAMA

Lisätiedot

Selkäpotilas TYKS:ssa Lähetteen vaatimukset ja potilaan hoito. Alueellinen koulutus 21.4.2016 Katri Pernaa

Selkäpotilas TYKS:ssa Lähetteen vaatimukset ja potilaan hoito. Alueellinen koulutus 21.4.2016 Katri Pernaa Selkäpotilas TYKS:ssa Lähetteen vaatimukset ja potilaan hoito Alueellinen koulutus 21.4.2016 Katri Pernaa Vuonna 2015 n 5000 poliklinikkakäyntiä degeneratiivisten selkäsairauksien vuoksi Näistä viidennes

Lisätiedot

Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen

Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Vakuutusyhtiöiltapäivä 12.5.2015 Reetta Kyyrö Terveysosasto Kv-sairaanhoitotiimi Ulkomailla syntyneet sairaanhoitokustannukset 1. Äkillinen sairastuminen

Lisätiedot

LEIKO Leikkaukseen kotoa kulma

LEIKO Leikkaukseen kotoa kulma LEIKO Leikkaukseen kotoa - uusi näkökulman kulma Operatiiviset päivät 2005 Ulla Keränen Kirurgiylilääkäri HUS, Hyvinkään sairaala Taustan suunnittelu,, Mikko Keränen Hyvinkään sairaala : väestöpohja 170

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste

Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste Taiteen edistämiskeskus Aiemmin Taiteen keskustoimikunta (1968 2012) Tehtävänä taiteen edistäminen kansallisesti ja kansainvälisesti Myös kulttuurin

Lisätiedot

SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIJAHUONESTIPENDIT

SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIJAHUONESTIPENDIT SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIJAHUONESTIPENDIT Suomessa tehtävään kansatieteelliseen tutkimukseen on haettavissa tutkijahuonestipendejä Seurasaarisäätiön Emil ja Lempi Hietasen rahastosta. Emil ja Lempi Hietasen

Lisätiedot

Yhdistystiedote 1/2016

Yhdistystiedote 1/2016 Yhdistystiedote 1/2016 Tärkeimmät: Aivoituksen aineistopäivä on pe 29.1. Raha-automaattiyhdistys (RAY) myönsi meille jälleen jäsenjärjestöavustuksen Jäsenmäärä kasvoi 2015 vuonna 12% Ystäväkurssilla vielä

Lisätiedot

SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä!

SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä! Pelisäännöt kuntoon SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä! Operatiivinen johto: toiminnanjohtaja Tiina Strand tiina.strand@sulvi.fi, 040 505 5445 Viestintä, kotisivut, tapahtumat, some yms:

Lisätiedot

Ilmoittautumis- ja kulunseurantajärjestelmä Avohoitotalo, Oulun yliopistollinen sairaala

Ilmoittautumis- ja kulunseurantajärjestelmä Avohoitotalo, Oulun yliopistollinen sairaala POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Ilmoittautumis- ja kulunseurantajärjestelmä Avohoitotalo, Oulun yliopistollinen sairaala Terveydenhuollon ATK-päivät Lahti 24 25.05.2011 Kari Haukipuro AHT kerroksittain

Lisätiedot

Kuntotestauspäivät #KTP Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Kunnon testaus on (myös) teknologiaa

Kuntotestauspäivät #KTP Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Kunnon testaus on (myös) teknologiaa www.lts.fi Kuntotestauspäivät 2017 15.-16.3.2017 Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Kunnon testaus on (myös) teknologiaa 9.00 Ilmoittautuminen ja kahvi 9.30 Tervetuloa 9.45 Kuntotestin kertomaa totta vai

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUKSEN ja NEUROPSYKIATRISEN YKSILÖVALMENNUKSEN HAKEMUSLOMAKE

KOTIKUNTOUTUKSEN ja NEUROPSYKIATRISEN YKSILÖVALMENNUKSEN HAKEMUSLOMAKE KOTIKUNTOUTUKSEN ja NEUROPSYKIATRISEN YKSILÖVALMENNUKSEN HAKEMUSLOMAKE Hakija: Hakemus nro: / Saapunut: Hakeutumisohje: Tällä hakemuksella haetaan Keski-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry:n Kotikuntoutukseen

Lisätiedot