Suomen Kirurgiyhdistyksen kotimainen julkaisusarja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Kirurgiyhdistyksen kotimainen julkaisusarja"

Transkriptio

1 ISSN , SUOMEN KIRURGIYHDISTYS R.Y. KIRURGFÖRENINGEN I FINLAND R.F. Suomen Kirurgiyhdistyksen kotimainen julkaisusarja Vol. 34 Nro 3 /

2

3 Sisältö 3 / Puheenjohtajan palsta 3 Sihteerin palsta 5 Nuoren kirurgin matka-apurahat 10 kpl 6 Jäsenlehden ilmestymisaikataulu, hallituksen kokoukset 6 Äänestä Vuoden kirurgi 2013 / Äänestysaikaa pidennetty 7 Suomen Kirurgiyhdistyksen vuosikokous Marina Congress Center Helsinki Iltajuhla ravintola Sipuli, Kanavaranta 6 9 Rintasyöpäkirurgian kurssi Orionin Tuohilammen kurssikeskus, Otalampi Vihti 10 Lihavuuskirurgian tekniikka- ja komplikaatiokurssi Oulun Yliopistollinen Sairaala 11 Rintarauhaskirurgian sektion koulutuskalenteri 3/ Arvaamaton anus, Proktologian demokurssi Kongressi- ja kylpylähotelli Långvik. Kirkkonummi 15 Lasten ja nuorten operatiivisen murtumahoidon pienryhmäkurssi, Kirurgian Koulutuskeskus, Tampere 17 Jäsenhakemuslomake 18 Myytävät tuotteet 1 1

4 Puheenjohtajan palsta Suomen kirurgikunnan yhtenäisyys A.R. Klossner kiteytti Suomen Kirurgiyhdistyksen 40-vuotisjuhlahistoriikissa Richard Faltinin pyrkimykset kahteen tavoitteeseen. SKY:n tarkoituksena on edistää kirurgian kehitystä kaikin mahdollisin keinoin tässä maassa ja yhdistää kaikki maamme kirurgit yli kielirajojen, puoluepyyteiden ja ekonomisten intressien. Tavoitteisiin sisältyy kauaskantoinen viisaus ja niitä kannattaa hetkeksi pysähtyä miettimään. Olemme juuri saaneet seurata ISW-kokousta, kansainvälisen kirurgikunnan yhtenäisyyden ilmentymää. Paikalla oli yli 2000 eri erikoisaloja edustavaa kirurgia yli 80 maasta. Toiveeni on, että kansallisella tasolla päädymme vaalimaan SKY:n tavoitteita ja kehitämme ja laajennamme niitä vähitellen myös kattamaan muita, operatiivista toimintaa harjoittavia erikoisaloja. Mielenkiintonsa ovat osoittaneet jo tähän mennessä mm. suu- ja leukakirurgit sekä gynekologit. Neurokirurgithan mukana jo ovat. SKY tuntuu todella kiinnostavan. SKY:n oman yhtenäisyyden ilmentymä on luonnollisesti Operatiiviset päivät tapahtumamme, jossa jo vuodesta 1999 meillä on vuosittain ollut mahdollisuus jakaa oppeja ja tavata kirurgikuntaamme ja ystäviämme. Viime vuosina SKY henkilömäärä Operatiivisille päivillä on ollut 1200 osallistujan luokkaa. Vuonna 2013 Operatiivisten päivien normaalikonseptin korvaa ISW-kokous, josta on mahdollista esittää tarkkoja yhteenvetoarvioita vasta seuraavassa jäsenlehdessä sillä h-hetkeen, eli kokouksen avajaisiin on tätä kirjoitettaessa 2 päivää aikaa. Lievää jännitystä on ilmassa. SKY:n sääntömääräinen vuosikokous järjestetään perinteisenä ajankohtana keskiviikkona Marina Congress Centerissä, Helsingissä. Muutama vuosi sitten Naantalin kevätkokous toteutettiin poikkitieteellisistä lähtökohdista. Positiivisten kokemustemme perusteella tarjolla on nyt ohjelma teemalla: Nykyaikaista huippukirurgiaa Suomessa. SKY:n erikoisalayhdistykset esittäytyvät kukin omalla, state of the art tyyppisellä esitelmällään. Puheena ovat mm. robotit, kasvojen siirrot, huippukirurgien tekeminen sekä lihavuuden leikkaaminen. Tutustukaa ohjelmaan toisaalla tässä jäsenlehdessä ja olen vakuuttunut siitä, että mielenkiintonne herää. Tavoitteenamme on, että suomalainen kirurgi tietää hieman siitäkin mitä naapurisalissa tehdään ja tapahtuu. Kirurgikunnan yhtenäisyyttä kaivataan lähitulevaisuudessa päivystysuudistusten yhteydessä. Kansallisella tasolla tyydyttävän ratkaisun minimivaatimuksena on yhteinen linja. Vielä Faltinin pyrkimyksiin palatakseni, pidetään siis yhdessä huolta yhtenäisestä, kaikille hyödyllisestä ja tulevaisuudessa laajenevasta kirurgi-yhdistyksestämme. Pauli Puolakkainen PUHEENJOHTAJA 2

5 Sihteerin palsta SECOND OPINION ULKOMAILTA Korkein hallinto-oikeus velvoitti HUS:n maksamaan harvinaisen syövän hoitokustannukset Ruotsissa. Harvinaista syöpää sairastanut vaati euron kustannusten korvaamista hakeuduttuaan itse hoitoon Ruotsiin HUS:n kieltäydyttyä maksusitoumuksesta. Kyseisen hoidon ei katsottu olevan lääketieteellisesti perusteltua eikä sitä tai vaikutuksiltaan sitä vastaavaa hoitoa ollut tuolloin Suomessa saatavilla. Menestyvän liikemiehen elämä pysähtyi vuosi sitten, kun hänellä todettiin kookas haimasyöpä. Keskussairaalasta tehtiin lähete yliopistosairaalaan, missä suunniteltiin onkologisten hoitojen aloittamista. Potilas päätti kysyä toisen ja vielä kolmannenkin asiantuntijan mielipidettä. Saksalainen haimakirurgi tutustui potilaan röntgenkuviin ja kertoi, että ainoa tapa hoitaa asia on leikata kasvain saman tien. Hän varasi potilaalle paikan ja neljän päivän kuluttua potilas lähti klinikalle leikkaukseen. Nämä äskettäin iltapäivälehtien lööpeissä käsitellyt tapaukset ovat tuoreita esimerkkejä siitä mitä tapahtuu, kun potilas epäilee saavansa suboptimaalista hoitoa kotimaassa, ja hakeutuu ulkomaille hoitoon. Vakavasti sairas potilas tarttuu helposti jokaiseen oljenkorteen, ja hoitolaitoksella voi olla myös suuri rahallinen mielenkiinto hoitaa potilasta. Kuten tiedämme hoitovaihtoehtoja ja mielipiteitä voi olla monenlaisia, etenkin eri maitten välillä. Potilaalla on oikeus siihen hoitoon, joka sen hetkisen tietämyksen valossa on hänelle hyvää ja lääketieteellisesti hyväksyttävää. Lääkärin on lain mukaan otettava tasapuolisesti huomioon hoidosta potilaalle koituva hyöty ja sen mahdolliset haitat. Jos potilaan ehdottama hoito on tarpeeton tai siitä olisi enemmän haittaa kuin hyötyä, ei lääkäri edelleenkään voi sitä toteuttaa. Yleensä hoidosta sopiminen sujuu hyvin. Joskus potilas voi kuitenkin toivoa pääsevänsä leikkaukseen, mutta kirurgi arvioi leikkausriskin liian suureksi. Jos potilas toivoo jonkun toisen lääkärin mielipiteen asiastaan, on hoitavan lääkärin sitä pyydettävä. Jos potilas haluaa saada toisen lääkärin arvion, hänen ei kannata toimia hoitavan lääkärin tietämättä. Uusi lääkäri on hankalassa asemassa, jos hänellä ei ole käytössään kaikkea sitä tietoa, johon hoitava lääkäri on päätöksensä perustanut. Potilaslain mukaan potilaan on saatava tietää ymmärrettävällä kielellä sairautensa eri 3

6 hoitovaihtoehdot. Potilaan olisi tiedettävä, mistä hän päättää. Erityisen tärkeää olisi eri hoitovaihtoehtojen soveltuvuuden arviointi juuri tälle ihmiselle. Eri vaihtoehtojen kesken olisi voitava suorittaa luotettaviin tutkimuksiin perustuvaa riskinarviointia pysyvän haitan ja kuoleman suhteen. Rajat ylittävää terveydenhuoltoa koskevan potilasdirektiivin lähtökohta on, että potilas saa hakea vapaasti terveyspalveluja toisesta EUmaasta. Suomalaisille potilaille korvataan jatkossa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä annettu terveydenhuolto samoin periaattein kuin Suomessakin. Kuitenkin vain sellainen ulkomailla saatu hoito korvataan, joka korvattaisiin Suomessakin. Globalisaation takia matkustaminen ulkomaille hoitoon ei enää ole kynnyskysymys. Hakeutumista muualle hoitoon pidetään varteenotettavana vaihtoehtona, etenkin mikäli asianomainen epäilee saavansa asianmukaista hoitoa tai mikäli hoidon saatavuus on huono kotimaassa. Yhteiskunnan kehittymisen ja vaurastumisen sekä lääketieteellisen tutkimuksen tuoman valtaisan tietomäärän myötä terveydenhuoltojärjestelmien mahdollisuudet parantaa sairauksia ja edistää terveyttä ovat laajentumistaan laajentuneet. Se on johtanut myös tarpeeseen jakaa lääketiede pieniin osa-alueisiin, joissa lääkäri tarvitsee erityisen syvällistä tietoa ja taitoa, sekä moniammatillista yhteistyötä. Tietoa ja taitoa ei voida korvata millään muulla. Hyvä ihmistuntemus ja siihen liittyen kyky saada luotettava käsitys potilaan oireista ja tilasta on hyvän lääkäri potilassuhteen keskeinen perusta. Näillä keinoilla taataan, että jatkossakin meillä on tyytyväisiä, jopa kotimaassa hoidettuja potilaita. Terveisin Monika Carpelan-Holmström scribor 4

7 Suomen Kirurgiyhdistys ry:n matka-apurahat Apurahan tarkoitus: Suomen Kirurgiyhdistys ry myöntää vuosittain nuorille kirurgeille enintään 10 kpl 1000.n suuruista matka-apurahaa lyhytaikaista ulkomailla tapahtuvaa kliinistä jatko-opiskelua varten. Apurahan saajan edellytykset: Hakijan tulee olla SKY:n jäsen. Hakijan tulee olla jonkin kirurgian erikoisalan erikoislääkäri tai koulutuksensa loppuvaiheessa. Apurahojen hakeminen: Apuraha haetaan vapaamuotoisella hakemuksella ilman hakuaikaa. Hakemukset lähetetään osoitteella: Suomen Kirurgiyhdistys, PL Helsinki Vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee ilmetä: 1. Suosituskirje kotimaan esimieheltä. 2. Missä keskuksessa ja millä erikoisalalla hakija tulee työskentelemään. 3. Hakijan perustelu koulutuspaikan valinnasta. 4. Hakijan CV. 5. Selvitys muista samanaikaisesti haetuista tai matkaa varten jo myönnetyistä apurahoista. 6. Matkakustannusarvio ja suunnitelma apurahan käytöstä. Valinta ja suorittaminen: Apurahojen saajat valitsee Suomen Kirurgiyhdistyksen hallitus. Apuraha maksetaan ennen koulutettavan lähtöä kotimaasta. Raportointi: Matkan päätyttyä apurahan saaja on velvollinen toimittamaan kolmen kuukauden kuluessa Suomen Kirurgiyhdistyksen hallitukselle selvityksen apurahan käytöstä ja toteutuneista tavoitteista. 5

8 Tulevia Kokouksia: Suomen Kirurgiyhdistyksen vuosikokous Marina Congress Center, Helsinki Iltajuhla Ravintola Sipulissa. Tuohilampi seminaari Jäsenlehti 2013 Numero Ilmestymisajankohta Deadline I vko II vko III vko IV vko Kirurgiyhdistyksen ja Anestesiologiyhdistyksen kevätkokous 2014, Vaasassa Operatiiviset päivät 2014, Helsingin Messukeskuksessa Hallituksen kokoukset tiistai tiistai tiistai Äänestä Vuoden kirurgi 2013 / Äänestysaikaa pidennetty On aika valita Vuoden Kirurgi 2013, Hän voi olla ansioitunut kollega, joka pääsääntöisesti toimii käytännön kirurgina. Erityisesti kollegiaalisuus, mutta toisaalta myös opetus ja tutkimus saattavat olla painavia perusteluja. Tieteellinen meritoituminen ei kuitenkaan ole välttämätöntä. Vuoden Kirurgi julkistetaan vuosikokouksessa marraskuussa, jolloin palkinnon saaja esitellään ja hän saa 1000 euron tunnustuspalkinnon. Vapaamuotoiset perustellut ehdotukset palkinnon saajaksi osoitetaan Kirurgiyhdistyksen hallitukselle ja toimitetaan kirjallisesti tai sähköpostilla toimistolle tai sihteerille mennessä. Sihteeri: Monika Carpelan-Holmström HYKS, Kirurginen sairaala, PL HUS Edellisten Vuosien Kirurgit kotisivuilla 6

9 Suomen Kirurgiyhdistyksen vuosikokous Marina Congress Center, Katajanokanlaituri 6, Helsinki Keskiviikko Kokoustila Fennia I SKY:n vuosikokous sääntöjen määräämät asiat Travelling fellowship apurahojen jako Travelling fellowship matkakertomukset Lounas ja näyttelyyn tutustuminen Nykyaikaista huippukirurgiaa Suomessa Urologit Jarno Riikonen: Eturauhassyövän radikaalileikkaus robottiavusteisesti Käsikirurgit Yrjänä Nietosvaara:"Erbin pareesin kirurginen hoito tänään" Plastiikkakirurgit Patrik Lassus: kasvojen siirrot Ortopedit Minna Laitinen: Lantion luusarkoomien hoito Yleiskirurgit Huippukirurgi ja miten sellainen tehdään? Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen Lastenkirurgit Mikko Pakarinen: Lyhytsuolioireyhtymän hoito ja kirurgia Verisuonikirurgit Vatsa aortan aneurysman kehittyvä hoito Gastrokirurgit Pauliina Salminen: Lihavuuskirurgia Neurokirurgit Seppälä M, Jääskeläinen J: Milloin sädeveitsi korvaa perinteisen veitsen aivosairauksien hoidossa? 7

10 Lehdistötilaisuus Iltajuhla Ravintola Sipulissa, Kanavaranta Helsinki Hinta: 50,00 Sitovat ilmoittautumiset iltajuhlaan mennessä: 8

11 Rintasyöpäkirurgian kurssi Orionin Tuohilammen kurssikeskus, Otalampi, Vihti Järjestäjä: Suomen kirurgiyhdistys/rintarauhaskirurgian sektio Yhteyshenkilö: Tiina Jahkola, puh: Ilmoittautumiset: kurssisihteeri Erja Loskin Kohderyhmä: Kirurgian runkokoulutuksessa olevat, yleiskirurgian ja plastiikkakirurgian koulutusohjelmissa erikoistuvat, rintasyöpää hoitavat kirurgit. Kurssimaksu 300 euroa, maksetaan ilmoittautumisen jälkeen ja viimeistään sektion tilille Nordea-Turku FI Erikoistumiskoulutukseen haetaan 16 h Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta Bussikuljetus Helsingistä to , lähtö klo 7.30 ja Helsinkiin pe , lähtö klo 17, ajoaika n. 45 min Torstai Aamupala Tervetuloa! Kurssin esittely dos Tiina Jahkola, HYKS Rintojen kliininen tutkiminen ja tutkimusmenetelmien valinta Tiina Jahkola Rintasyövän radiologiaa LT Katja Hukkinen, HYKS Tauko Rintasyövän patologiaa dos Leena Krogerus, HY, HUSLab Mastektomiatekniikat - dos Tiina Jahkola, HYKS Rinnan säästävä kirurgia ja onkoplastiset tekniikat el Aleksandar Voynov HYKS Keskustelu Lounas Kainaloevakuaatio ja vartijasolmukebiopsia el Riitta Aaltonen, TYKS Keskustelua Potilasta tukevan materiaalin ja palvelujen esittely Leena Rosenberg-Ryhänen, Suomen Syöpäpotilaat ry Isännän puheenvuoro Jaakko Lehtonen, Orion Ulkoilua Päivällinen Rintasyöpäpotilaan kohtaaminen vuorovaikutuskoulutus dos Päivi Hietanen, HY, Lääkärilehti, FT Eeva Pyörälä, HY Lääket.tdk, KT, sh Asta Toivonen HY Lääket.tdk > Sauna, iltapala Perjantai Aamupala Rinnan rekonstruktiomenetelmät Tiina Jahkola Onkoplastiset rintasyövän leikkaustekniikat el Helena Puonti, Savonlinnan keskussairaala Paikallisesti levinneen rintasyövän hoito Tiina Jahkola Keskustelua Tauko Rintasyövän onkologiaa prof. Vesa Kataja KYS Keskustelua Lounas Potilastapauksia pienryhmissä (preoperatiivinen ja jatkohoidon suunnittelu, komplikaatioiden hoito) Helena Puonti Aleksandar Voynov Riitta Aaltonen Tiina Jahkola kurssievaluaatio Kahvi Kuljetus Helsinkiin 9

12 LIHAVUUSKIRURGIAN TEKNIIKKA JA KOMPLIKAATIOKURSSI LIHAVUUSKIRURGIAN LIHAVUUSKIRURGIAN TEKNIIKKA TEKNIIKKA JA JA KOMPLIKAATIOKURSSI KOMPLIKAATIOKURSSI yhteistyössä TERVEYSTALO OULU ja Oulun Yliopistollinen Sairaala yhteistyössä TERVEYSTALO OULU ja Oulun Yliopistollinen Sairaala Terveystalo, yhteistyössä Albertinkatu TERVEYSTALO 16, OULU Oulu, ja Oulun Wegeliussali Yliopistollinen Sairaala Oulun Terveystalo, Yliopistollinen Albertinkatu Sairaala, 16, luentosali Oulu, 1 Wegeliussali Terveystalo, Albertinkatu 16, Oulu, Wegeliussali Oulun Yliopistollinen Sairaala, luentosali 1 Kurssimaksu Oulun Yliopistollinen 300 LIME Sairaala, ry:n luentosali jäseniltä Ilmoittautuminen Kurssimaksu 300 LIME ry:n jäseniltä Terveystalo Kurssimaksu Oulu, 300 Ritva LIME Perkkiö, ry:n jäseniltä Ilmoittautuminen mennessä Ilmoittautuminen Terveystalo Oulu, Ritva Perkkiö, mennessä Hotelli Terveystalo Oulu, Ritva Perkkiö, Scandic Oulu mennessä Osoite Hotelli Saaristonkatu Scandic Oulu2, Oulu Puhelin Hotelli ja fax / 08 Scandic Oulu Osoite Saaristonkatu 2, Oulu S-posti Osoite Saaristonkatu 2, Oulu Puhelin ja fax / Hinta Puhelin (varaus: ja fax 08 LIME 543 ry) S-posti yhden hengen huone / vuorokausi S-posti 119 Hinta (varaus: LIME ry) 99 kahden yhden hengen hengen huone huone / vuorokausi / vuorokausi Hinta Jokainen (varaus: varaa LIME huoneensa ry) itse 99 suoraan hotellin yhden vastaanotosta hengen huone puhelimitse vuorokausi 119 kahden hengen huone / vuorokausi (08) (alavalinta 5) tai sähköpostilla 119 varaustunnusta kahden hengen LIM huone vuorokausi Jokainen varaa huoneensa itse suoraan hotellin vastaanotosta puhelimitse käyttämällä (08) (alavalinta mennessä. 5) tai Jokainen varaa huoneensa itse suoraan hotellin vastaanotosta puhelimitse (08) (alavalinta 5) tai sähköpostilla varaustunnusta LIM käyttämällä mennessä. OHJELMA: sähköpostilla varaustunnusta LIM käyttämällä mennessä. OHJELMA: Torstai OHJELMA: Torstai Torstai Ilmoittautuminen ja aamukahvit Ilmoittautuminen Tervetuliaissanat: ja Vesa aamukahvit Koivukangas Ilmoittautuminen Luento 1: Lihavuuskirurgian ja aamukahvit Tervetuliaissanat: Vesa Koivukangas pitkäaikaistulokset: A.Juuti Tervetuliaissanat: Demo 1: gastric bypass Vesa Koivukangas Luento 1: Lihavuuskirurgian (Heikkinen, pitkäaikaistulokset: Koivukangas) A.Juuti Kahvit Luento ja 1: tutustuminen Lihavuuskirurgian näyttelyyn pitkäaikaistulokset: A.Juuti Demo 1: gastric bypass (Heikkinen, Koivukangas) Demo Luento 1: 2: gastric Different bypass limb (Heikkinen, length in bypass Koivukangas) Kahvit ja tutustuminen näyttelyyn surgery (distal bypasses): H.Gislason Kahvit Demo 2: ja tutustuminen Sleeve gastrectomy näyttelyyn Luento 2: Different limb length (J. in Ovaska) bypass surgery (distal bypasses): H.Gislason LOUNAS Luento 2: ja Different tutustuminen limb näyttelyyn length in bypass (Terveystalon surgery ruokala) (distal bypasses): H.Gislason Demo 2: Sleeve gastrectomy (J. Ovaska) Luento Demo 2: 3: Sleeve Uudet gastrectomy menetelmät: (J. mini-gastric Ovaska) LOUNAS ja tutustuminen näyttelyyn (Terveystalon bypass, ruokala) plikaatio, FOBI-ring yms LOUNAS mitä niistä ja tiedetään?: tutustuminen M. näyttelyyn Victorzon (Terveystalon ruokala) Luento 3: Uudet menetelmät: mini-gastric bypass, plikaatio, FOBI-ring yms Demo Luento 3: 3: Distal Uudet gastric menetelmät: bypass mini-gastric (H. Gislason) bypass, plikaatio, FOBI-ring yms. mitä niistä tiedetään?: M. Victorzon Kahvit mitä niistä ja tutustuminen tiedetään?: näyttelyyn M. Victorzon Demo 3: Distal gastric bypass (H. Gislason) Demo Luento 3: 4: Distal Peroperative gastric bypass complications (H. Gislason) Kahvit ja tutustuminen näyttelyyn how to discover- treat and avoid them: Kahvit C.F. Schou ja tutustuminen näyttelyyn Luento 4: Peroperative complications how to discover- treat and avoid them: Klo Illallinen Luento 4: Peroperative complications how to discover- treat and avoid them: C.F. Schou C.F. Schou Klo Illallinen Perjantai Klo Illallinen Perjantai Perjantai Kokoontuminen, kahvit ja näyttelyyn tutustumista, Terveystalo Kokoontuminen, Bussikuljetus OYS:iin, kahvit Luentosali ja näyttelyyn 1 tutustumista, Terveystalo Kokoontuminen, Demo 4: Duodenal kahvit switch ja näyttelyyn (CF Schou) tutustumista, Terveystalo Bussikuljetus OYS:iin, Luentosali Bussikuljetus 5: Redo OYS:iin, tai 1.stage Luentosali sleeve Demo 4: Duodenal switch (CF Schou) (H. Gislason) n..klo Bussikuljetus Demo 4: Duodenal takaisin switch Terveystalolle (CF Schou) Demo 5: Redo tai 1.stage sleeve (H. Gislason) LOUNAS Demo 5: Redo ja tutustuminen tai 1.stage näyttelyyn sleeve (H. Gislason) n..klo Bussikuljetus takaisin Terveystalolle n..klo Bussikuljetus Luento 5: Fast takaisin Tract Terveystalolle LOUNAS ja tutustuminen Surgery: näyttelyyn H. Gislason LOUNAS 6: ja Failure tutustuminen mitä näyttelyyn Luento 5: Fast Tract Surgery: seuraavaksi? H. Gislason P.Peromaa-Haavisto Luento 5: 7: Fast Duodenal Tract Switch Surgery: indikaatiot: H. Gislason Luento 6: Failure mitä seuraavaksi? P.Peromaa-Haavisto V. Koivukangas Luento Kurssin päätös 6: Failure mitä seuraavaksi? P.Peromaa-Haavisto Luento 7: Duodenal Switch indikaatiot: V. Koivukangas Luento 7: Duodenal Switch indikaatiot: V. Koivukangas Kurssin päätös Kurssin päätös 10

13 RINTARAUHASKIRURGIAN SEKTION KOULUTUSKALENTERI 3/2013 Tuohilammen Rintasyöpäkirurgian peruskurssi, th international Meeting: Oncoplastic and Reconstructive Breast Surgery (ORBS), Nottingham, Englanti. 2 nd ESSO Advanced Course on Breast Cancer Surgery, Amsterdam, The 17 th congress of the European Cancer Organisation (ECCO) and the 38 th congress of the European Society for Medical Oncology (ESMO), Amsterdam (RAI), The Netherlands, Global Breast Cancer Conference 2013, , Seoul, Korea. Suomen Rintasyöpäryhmän syyskokous, Ohjaavatko geenitestit rintasyövän hoitoa ja seurantaa? , Helsinki ABC2 - Advanced Breast Cancer Second International Consensus Conference, Lisbon, Portugal. Oncoplastic and Reconstructive Surgery of the Breast. 7th European Conference Milan, Italy. EBCC9, , Glasgow, Scotland. Canniesburnin rekonstruktiokurssit, Glasgow, Scotland: Nottinghamin rintakursseista löytyy tietoa sivulta Käy tutustumassa kurssitarjontaan myös EUSOMA:n kotisivuilla ja ESSO:n kotisivuilla Anne Eklund Sihteeri Tiina Jahkola Puheenjohtaja 11

14 Arvaamaton anus Proktologian demokurssi Suomen Gastrokirurgit ry Paikka: Kongressi ja kylpylähotelli Långvik, Kirkkonummi Kuljetus bussilla Helsinki Vantaa lentokenttä Helsingin päärautatieasema Långvik Kurssimaksu: 300 euroa Nordea IBAN: FI Sisältää ruokailut sekä bussikuljetuksen Ilmoittautuminen: + kurssimaksu Majoitus: Congress Wellness Hotel Långvik Hinta yhden hengen huoneessa 140 /vrk, kahden hengen huoneessa 70 /h/vrk. Yhteyshenkilö: Tero Rautio OYS Opta Kirurgian klinikka PL OYS TORSTAI Ilmoittautuminen + Kahvi Koulutuspäivien avaus Dos Paulina Salminen Proktologinen toiminta Suomessa LT Tero Rautio Peräpukamat Pj Dos Jyrki Kössi Peräpukamien etiologia, El Juha Rinne diagnostiikka ja hoitomenetelmät Diatermia hemorroidektomia demo Dos Matti Kairaluoma HAL RAR /THD demo El Juha Rinne PPH demo Dos Jyrki Kössi Keskustelu LOUNAS + NÄYTTELY Anaalifissuura Pj LT Heikki Huhtinen Anaalifissuuran etiologia, LT Pirita Varpe diagnostiikka ja hoitomenetelmät Lateraalinen subkutaani interni Dos Matti Kairaluoma sfinkterotomia demo Advancement flap demo Dos Matti Kairaluoma Rasvansiirto demo LT Susanna Kauhanen Keskustelua 12

15 Perianaalifistelit Pj LT Tero Rautio Perianaalifisteleiden etiologia, El Jari Mällinen diagnostiikka ja hoitomenetelmät AFP Core Bio A demo LT Tero Rautio LIFT demo LT Kai Klintrup Fistulektomia + primaari El Jari Mällinen sfinkteroplastia Keskustelua KAHVI + NÄYTTELY Gastrokirurgiyhdistyksen vuosikokous Koloproktologisen yhdistyksen Pj Dos Pekka Luukkonen perustamiskokous ILLALLINEN PERJANTAI Anaali-inkontinenssi Pj Dos Pekka Luukkonen Anaali inkontinenssin etiologia, LT Sinikka Salmenkylä diagnostiikka ja hoitomenetelmät Sekundaarinen sfinkteroplastia LT Tarja Pinta Neuromodulaatiodemo Stage I Dos Pekka Luukkonen Neuromodulaatiodemo Stage II El Kari Mikkola Keskustelua KAHVI + NÄYTTELY ODS ja lantionpohjan laskeumat Pj Dos Matti Kairaluoma ODS ja lantionpohjan laskeumat LT Marja Hyöty etiologia ja diagnostiikka ODS ja lantionpohjan laskeumat Dos Petri Aitola Hoitomenetelmien valinta ja tulokset LOUNAS + NÄYTTELY 13

16 Anteriorinen Delorme demo Dos Matti Kairaluoma STARR demo Dos Matti Kairaluoma Ventraalinen rectocolpopexia demo LT Tero Rautio Rectopexia tutkimusten tuloksia El Johanna Mäkelä Kaikkonen Keskustelua KURSSIN PÄÄTÖS Dos Paulina Salminen Toimikunta Tero Rautio OYS Perianaalifistelit Pekka Luukkonen HUS Anaali inkontinenssi Matti Kairaluoma K SKS ODS ja lantionpohjan laskeumat (demot) Petri Aitola TaYS ODS ja Lantionpohjan laskeumat (luennot) Heikki Huhtinen TYKS Anaalifissuurat Jyrki Kössi P HKS Peräpukamat XVI Gastropäivät: Ongelmana paino , Tampere 14

17 Suomen Lastenortopedinen yhdistys ry ja Turun Yliopiston Lääketieteellinen tiedekunta/ Lastenkirurgia järjestävät Torstai Lasten ja nuorten operatiivisen murtumahoidon pienryhmäkurssi Kirurgian Koulutuskeskus Teiskontie 35, Tampere Tammikuu Rajoitettu 60 osallistujaa Ilmoittautuminen Kurssin avaus, pj Jarmo Välipakka Selkärankamurtuma lapsilla ja nuorilla, milloin operoida, konservatiivinen hoito? Ilkka Helenius Kasvuikäisen yläraajojen diafysaariset murtumat; Milloin ja miten TEN-naulaus. Eeva Koskimies Pienryhmätyöskentely Ryhmä A: Pedikkelifiksaation laitto Ilkka Helenius ja Jarmo Välipakka Ryhmä B: TEN-naulan laittotekniikka Vesa Vähäsarja ja Kari Vanamo Ryhmä C: Reiden LFN-naulaus Olli Pajulo ja Mikko Haara Ryhmä D: Eksterni fiksaatio raajat, lantio Eeva Koskimies ja Yrjänä Nietosvaara lounas ja näyttelyyn tutustuminen Lasten ja nuorten sormimurtumien sudenkuopat Yrjänä Nietosvaara Kasvuikäisen alaraajojen murtumat, Milloin ja miten, Kipsi, TEN vai ydinnaulaus? Vesa Vähäsarja Kahvi ja näyttelyyn tutustuminen Pienryhmätyöskentely Ryhmä B: Pedikkelifiksaation laitto Ilkka Helenius ja Jarmo Välipakka Ryhmä C: TEN-naulan laittotekniikka Vesa Vähäsarja ja Kari Vanamo Ryhmä D: Reiden LFN-naulaus Olli Pajulo ja Mikko Haara Ryhmä A: Eksterni fiksaatio raajat, lantio Eeva Koskimies ja Yrjänä Nietosvaara Kasvuikäisen nilkka- ja jalkaterävammat Reijo Paukku Kasvuikäisen patellaluksaatiot Petri Sillanpää Klo Kurssi illallinen, Hotelli Ilves 15

18 Perjantai Milloin eksterni fiksaatio murtumahoitoksi lapsilla ja nuorilla? Mikko Haara Kyynärpään seudun murtumien diagnostiikka ja hoito Anne Salonen Pienryhmätyöskentely Ryhmä C: Pedikkelifiksaation laitto Ilkka Helenius ja Jarmo Välipakka Ryhmä D: TEN-naulan laittotekniikka Vesa Vähäsarja ja Kari Vanamo Ryhmä A: Reiden LFN-naulaus Olli Pajulo ja Mikko Haara Ryhmä B: Eksterni fiksaatio raajat, lantio Eeva Koskimies ja Yrjänä Nietosvaara lounas ja näyttelyyn tutustuminen Raajamurtumien kasvuhäiriöt ja niiden hoito Jarmo Välipakka Lantiomurtuma kasvuikäisellä. Olli Pajulo kahvi ja näyttelyyn tutustuminen Pienryhmätyöskentely Ryhmä D: Pedikkelifiksaation laitto Ilkka Helenius ja Jarmo Välipakka Ryhmä A: TEN-naulan laittotekniikka Vesa Vähäsarja ja Kari Vanamo Ryhmä B: Reiden LFN-naulaus Olli Pajulo ja Mikko Haara Ryhmä C: Eksterni fiksaatio raajat, lantio Eeva Koskimies ja Yrjänä Nietosvaara Vahinko vai pahoinpitely? Mistä erottaa ja miten toimia jos epäilet? Kari Vanamo Se on moro! Kurssin hinta 380, majoitus ei kuulu kurssimaksuun. Jokainen varaa majoituksensa itse Hotelli Ilveksestä Lastenortopedisen yhdistyksen huonekiintiöstä Huonehinta 150 /vrk sisältäen aamiaisen.varaukset puh tai sähköpostitse Hotelli. Ilves s- posti? Huonekiintiö voimassa asti, jonka jälkeen se vapautetaan muuhun myyntiin.ilmoittautuminen mennessä: Anne Johansson puh: , (nimi ja toimipaikka) Kurssimaksu maksetaan tilille: Suomen Lastenortopedinen yhdistys, Nordea FI Järjestämme on bussikuljetuksen Hotelli Ilveksen ja Kirurgian Koulutuskeskukseen aamulla sekä kurssi-iltapäivinä. Ilmoittautuminen vahvistuu kurssimaksun saavuttua tilille. Kurssia on haettu hyväksyttäväksi erikoistumiskoulutukseen lastenkirurgialle ja ortopedialle Turun Yliopiston Lääketieteellisestä tiedekunnasta. STAFF Mikko Haara, HUS Ilkka Helenius, TYKS Eeva Koskimies,TYKS Yrjänä Nietosvaara, HUS Olli Pajulo,TYKS, Reijo Paukku, Ortolääkärit Anne Salonen, TAYS Kari Vanamo, KYS Vesa Vähäsarja, Terveystalo Jarmo Välipakka, TAYS, pj Heikki Österman, Orton 16

19 JÄSENHAKEMUS Haen kunnioittaen Suomen Kirurgiyhdistyksen jäsenyyttä. Olen Suomessa laillistettu lääkäri. Nimi Henkilötunnus Osoite Postitoimipaikka Toimipaikka Päiväys ja allekirjoitus Me Suomen Kirurgiyhdistyksen jäsenet tunnemme hakijan henkilökohtaisesti ja suosittelemme häntä yhdistyksen jäseneksi allekirjoitus nimen selvennys allekirjoitus nimen selvennys Palautus: Suomen Kirurgiyhdistys PL HELSINKI faksi (09)

20 Suomen Kirurgiyhdistys ry Tilaus / 2013 Korvakorut hopea, kiillotettu, koukkukiinnitys Tuote á kpl yht x 5 mm Silkkisolmio 5 Hopeoitu pinssi (jäsenille) 10 Hopeoitu pinssi (yrityksille) 20 Kullattu pinssi (jäsenille) 20 Passin kannet / nahkaa 5 Luottokortti- / iltalompakko 5 Suomen Kirurgiyhdistyksen historiikki Professori T.M. Scheinin -mitali 20 Yhteensä Postimaksu Tilaajan tiedot: (Tavarat toimitetaan postiennakolla) Tilaaja Lähiosoite Postitoimipaikka EUR Puhelinnumero / faksi Lomakkeen palautus: Suomen Kirurgiyhdistys PL Helsinki fax (09)

Suomen Kirurgiyhdistyksen kotimainen julkaisusarja

Suomen Kirurgiyhdistyksen kotimainen julkaisusarja ISSN 1235-8835, 1797-7843 SUOMEN KIRURGIYHDISTYS R.Y. KIRURGFÖRENINGEN I FINLAND R.F. Suomen Kirurgiyhdistyksen kotimainen julkaisusarja Vol. 35 Nro 1 / 2014 www.kirurgiyhdistys.fi 1 Sisältö 1 / 2014

Lisätiedot

We are FiMSIC, who are you?

We are FiMSIC, who are you? ABROAD 1 2 We are FiMSIC, who are you? Takasivuilla esiteltävien vaihtopaikkojen myötä FiMSIC lähettää medisiinarit maailmalle 60. kertaa. Tavoitteenamme on tehdä ulkomaille suuntaaminen helpoksi. Kuukauden

Lisätiedot

SUOMEN PARKINSON-LIITTO RY FINLANDS PARKINSON-FÖRBUND RF

SUOMEN PARKINSON-LIITTO RY FINLANDS PARKINSON-FÖRBUND RF 1 SUOMEN PARKINSON-LIITTO RY FINLANDS PARKINSON-FÖRBUND RF 15.2.2013 Muutoksia Parkinson-liiton keskustoimistossa Kelan päätös jättää ostamatta liitolta kuntoutusta on pakottanut Parkinson-liiton tekemään

Lisätiedot

Pinja Söyrilän esimerkki osoittaa: Ei niin pahaa ettei jotain hyvääkin s. 6 7 1/2014

Pinja Söyrilän esimerkki osoittaa: Ei niin pahaa ettei jotain hyvääkin s. 6 7 1/2014 1/2014 Pinja Söyrilän esimerkki osoittaa: Ei niin pahaa ettei jotain hyvääkin s. 6 7 Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry Njur- och leverföreningen i Nyland rf Vuosikokouskutsu KUTSU YHDISTYKSEN

Lisätiedot

SYÖVÄNTORJUNTA LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI

SYÖVÄNTORJUNTA LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI LOUNAIS SUOMEN SYÖVÄNTORJUNTA SANOMAT LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI N:O 2/2004 1/2005 1/2007 Dosentti Akseli Hemmingin mukaan virusten lääkekäyttö geeniterapiassa voisi olla huokeaa.

Lisätiedot

NRO 2/2009 17. VSK LOKAKUU 2009. Uusi selkäydinvammaisten asioita ajava yhdistys AKSON ry. perustettu

NRO 2/2009 17. VSK LOKAKUU 2009. Uusi selkäydinvammaisten asioita ajava yhdistys AKSON ry. perustettu NRO 2/2009 17. VSK LOKAKUU 2009 Uusi selkäydinvammaisten asioita ajava yhdistys AKSON ry. perustettu Lisää vapautta ja varmuutta, SpeediCath ja SpeediBag ovat Coloplast A/S:n rekisteröimiä tuotemerkkejä.

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulun antamat Hammasteknikon työelämävalmiudet s. 4-11

Ammattikorkeakoulun antamat Hammasteknikon työelämävalmiudet s. 4-11 h a m m a s st et ken ki sne in s ea n l a n a l ea r n i k oei sr l ei hk t oi i s3 l/ 2e 0h 0t 5i 3 tässä numerossa Ammattikorkeakoulun antamat Hammasteknikon työelämävalmiudet s. 4-11 Proteeseista tiedetään

Lisätiedot

2/2012. Luottoseminaari Vierumäellä syyskuussa s.5 Luotonhallinnan yrityscase s.10 Kutsu kevätkokoukseen s. 26

2/2012. Luottoseminaari Vierumäellä syyskuussa s.5 Luotonhallinnan yrityscase s.10 Kutsu kevätkokoukseen s. 26 2/2012 Luottoseminaari Vierumäellä syyskuussa s.5 Luotonhallinnan yrityscase s.10 Kutsu kevätkokoukseen s. 26 Boosting Europe is our contribution to improving the economy and creating jobs. We re all in

Lisätiedot

Jäsenkirje 1/2006 Kuopio 8.2.2006. Hyvät Suomen yleislääketieteen yhdistyksen jäsenet,

Jäsenkirje 1/2006 Kuopio 8.2.2006. Hyvät Suomen yleislääketieteen yhdistyksen jäsenet, Jäsenkirje 1/2006 Kuopio 8.2.2006 Hyvät Suomen yleislääketieteen yhdistyksen jäsenet, Yhdistyksemme 21. toimintavuosi on lähtenyt käyntiin. Edessä olevaan vuoteen tulee sisältymään monia perusterveydenhuollon

Lisätiedot

syyskokous tampereella... s.4

syyskokous tampereella... s.4 BPW Finland BUSINESS AND PROFESSIONAL WOMEN 3/2010 Hinta 3 syyskokous tampereella... s.4 suomen LiikE- ja VirkANAistEN Liitto - FiNLANDs YrkEskViNNors FÖrBuND ry Sisältö 3... Pääkirjoitus 4... Tervetuloa

Lisätiedot

SYDÄNLAPSET JA -AIKUISET

SYDÄNLAPSET JA -AIKUISET SYDÄNLAPSET JA -AIKUISET JÄSENLEHTI 2 / 2011 Kardiomyopatiat eli sydänlihaksen sairaudet Bamsegruppenissa et ole yksin Kursseilla vielä tilaa hakuaikaa jatkettu JÄSENLEHTI 2 / 2011 lehden sisältö 2 / 2011

Lisätiedot

Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2013

Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2013 Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2013 Liittokokous Tampereella FISITA:n maailmankongressi Itä-Suomen piirin syysretki Toimihenkilöt 2013 Sisältö ISSN 1235-2292 Suomen Autoteknillinen Liitto

Lisätiedot

Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2012

Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2012 Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2012 Liittokokous Porissa Opetuksen uuden tuulet 2012 Travelling Fellowship -haku Toimihenkilöt 2012 Sisältö ISSN 1235-2292 Suomen Autoteknillinen Liitto ry:n

Lisätiedot

SYÖVÄNTORJUNTA. Lapsisyöpäpotilasperheet oppivat äkkiä, mikä elämässä on tärkeintä - se on elämä itse LOUNAIS SUOMEN SANOMAT

SYÖVÄNTORJUNTA. Lapsisyöpäpotilasperheet oppivat äkkiä, mikä elämässä on tärkeintä - se on elämä itse LOUNAIS SUOMEN SANOMAT LOUNAIS SUOMEN SYÖVÄNTORJUNTA SANOMAT LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI N:O 2/2010 2/2004 1/2005 Lapsisyöpäpotilasperheet oppivat äkkiä, mikä elämässä on tärkeintä - se on elämä itse Melkein

Lisätiedot

Suomen paras koulumusikaali. Musiikkitalo avasi ovensa. Muka-kuoro matkusti Vilnaan MUSIIKKIKASVATUKSEN AIKAKAUSLEHTI 3/2011

Suomen paras koulumusikaali. Musiikkitalo avasi ovensa. Muka-kuoro matkusti Vilnaan MUSIIKKIKASVATUKSEN AIKAKAUSLEHTI 3/2011 MUSIIKKIKASVATUKSEN AIKAKAUSLEHTI 3/2011 Suomen paras koulumusikaali Musiikkitalo avasi ovensa Muka-kuoro matkusti Vilnaan Koulujen Musiikinopettajat ry Skolornas Musiklärare rf 10 Kurkkaa Stage - musikaalin

Lisätiedot

Miten järjestän kansainvälisen kongressin Tampereella?

Miten järjestän kansainvälisen kongressin Tampereella? Erika Eischer Miten järjestän kansainvälisen kongressin Tampereella? Kongressijärjestäjän opas Miten järjestän kansainvälisen kongressin Tampereella? Kongressijärjestäjän opas 5. uudistettu painos, maaliskuu

Lisätiedot

Jäsenlehti. Yli 800 vuodessa! Edullista ruokaa, uusia kauppoja, työpaikkoja, ja Bonusta tilille. TÄSSÄ NUMEROSSA: Arina.fi

Jäsenlehti. Yli 800 vuodessa! Edullista ruokaa, uusia kauppoja, työpaikkoja, ja Bonusta tilille. TÄSSÄ NUMEROSSA: Arina.fi SDFXFGXGDG Jäsenlehti OULUN INVALIDIEN YHDISTYS RY HUHTIKUU 1/2014 TÄSSÄ NUMEROSSA: Caritas on aidosti oululainen... sivu 7 Avustajakoirasta on paljon hyötyä... sivu 14 Osuuskaupassa omistetaan ja jaetaan

Lisätiedot

Liittokokous Turussa 80-vuotiaan SATL:n tunnelmia Auto & Korjaamo -messuilta Mestarimekaanikko 2014 -kilpailut Toimihenkilöt 2014

Liittokokous Turussa 80-vuotiaan SATL:n tunnelmia Auto & Korjaamo -messuilta Mestarimekaanikko 2014 -kilpailut Toimihenkilöt 2014 Satelliitti Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2014 Liittokokous Turussa 80-vuotiaan SATL:n tunnelmia Auto & Korjaamo -messuilta Mestarimekaanikko 2014 -kilpailut Toimihenkilöt 2014 Satelliitti

Lisätiedot

ANALYYSI 1/2005. Suomen Laboratorioalan Liitto ry:n ammatti- ja yhdistyslehti. 42. vuosikerta

ANALYYSI 1/2005. Suomen Laboratorioalan Liitto ry:n ammatti- ja yhdistyslehti. 42. vuosikerta 42. vuosikerta ANALYYSI Suomen Laboratorioalan Liitto ry:n ammatti- ja yhdistyslehti 1/2005 1 17.-18.03.2005 Sokos Hotel Arina, Oulu Koulutuspäivät on täydennyskoulutusta analyyttisen kemian laboratorioissa

Lisätiedot

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 sisällys 1. Tervetuloa KY:lle! 4 1.1 Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry KY 5 1.2 ky-säätiö 7 1.3 Yleistä

Lisätiedot

1/12 JÄSENLEHTI. Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry

1/12 JÄSENLEHTI. Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry 1/12 JÄSENLEHTI Tässä numerossa mm. 4 Hedien hemmottelua ja muita herkkuja 8 Navigoi itsesi uudelle uralle 10 Aslak-kuntoutus oli upea kokemus 12 Kummilapsemme

Lisätiedot

viesti Lokakuu 2009 Lasten kivun hoito Kannabis kivunhoidossa NewSASP on perustettu

viesti Lokakuu 2009 Lasten kivun hoito Kannabis kivunhoidossa NewSASP on perustettu KIPUNo 2 viesti Lokakuu 2009 S U O M E N K I V U N T U T K I M U S Y H D I S T Y K S E N J Ä S E N L E H T I Lasten kivun hoito Kannabis kivunhoidossa NewSASP on perustettu KIPUviesti 2 2009 1 KIPU ISSN

Lisätiedot

No 12. Hoivayritys saa myos kannattaa. moniammatillisuus s. 14. 6 x. mediakasvatus s. 36. sairausloman muutokset

No 12. Hoivayritys saa myos kannattaa. moniammatillisuus s. 14. 6 x. mediakasvatus s. 36. sairausloman muutokset No 12 24.9.2013 yritysneuvoja hilkka lydén Hoivayritys saa myos kannattaa toimivaa tiimityötä moniammatillisuus s. 14 6 x sairausloman muutokset diginuoret mikä on liikaa? mediakasvatus s. 36 Tehyn yksityissektorin

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto.

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto. Kiinteistö Tammikuu 1/2014 VIESTI MIKKO VIRKAMäKI Taloyhtiöiden alueellinen yhteistyö olisi hieno asia sivu 5 KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. sivut

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Mikä ITU on? Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry on mielenterveyskuntoutujien vapaaehtoistoiminnan keskus, edunvalvontajärjestö ja vertaistukiyhteisö.

Lisätiedot

Hoidon taso Virossa vastaa suomalaista ja voi olla jopa parempi

Hoidon taso Virossa vastaa suomalaista ja voi olla jopa parempi 1 Hoidon taso Virossa vastaa suomalaista ja voi olla jopa parempi www.medicineestonia.eu 2 3 Laadukasta hoitoa tutussa Virossa Potilas voi nykyään itse valita terveyspalvelunsa tarjoajan. Valtioiden rajojen

Lisätiedot

AURINKOISTA KEVÄTTÄ KAIKILLE!

AURINKOISTA KEVÄTTÄ KAIKILLE! HAEtut Uutiset 2015 1 AURINKOISTA KEVÄTTÄ KAIKILLE! Suomen HAE- yhdistys lähestyy teitä ajankohtaisilla uutisilla sekä kutsulla kevättapahtumaan. Kevättapahtuma SYDÄMELLISESTI TERVETULOA TAMPEREELLE (24.)

Lisätiedot

LOIHTII MUSIIKKIA. Äänilaborantti. laboratorion tarvikkeista sivu 20. Syksyn koulutukset: www.laboratorioalanliitto.fi

LOIHTII MUSIIKKIA. Äänilaborantti. laboratorion tarvikkeista sivu 20. Syksyn koulutukset: www.laboratorioalanliitto.fi Analyysi 49. vuosikerta I Suomen Laboratorioalan Liitto ry:n ammatti- ja yhdistyslehti I 3/2012 Syksyn koulutukset: Elintarvikealan koulutus 11. 12.10. Tampereella Näytteenottokoulutus 22. 23.11. Jyväskylässä

Lisätiedot