Suomen Kirurgiyhdistyksen kotimainen julkaisusarja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Kirurgiyhdistyksen kotimainen julkaisusarja"

Transkriptio

1 ISSN , SUOMEN KIRURGIYHDISTYS R.Y. KIRURGFÖRENINGEN I FINLAND R.F. Suomen Kirurgiyhdistyksen kotimainen julkaisusarja Vol. 34 Nro 4 /

2

3 Sisältö 4 / Puheenjohtajan palsta Sihteerin palsta Nuoren kirurgin matka-apurahat 10 kpl ISW 2013 Kuvasatoa Suomen Kirurgiyhdistyksen vuosikokous Marina Congress Center Helsinki Iltajuhla ravintola Sipuli, Kanavaranta 6 Esityslista Toimintakertomus 8/2012 7/2013 Budjettivertailu 8/2012 7/2013 Tasevertailu 8/2012 7/2013 SJS- asiaa Tulevia kokouksia, jäsenlehden ilmestymisaikataulu v 2013 Kirurgi- ja Anestesiologiyhdistyksen kevätkokous Vaasassa Rintarauhaskirurgian sektion koulutuskalenteri 4/2013 Arvaamaton anus, Proktologian demokurssi Långvik, Kirkkonummi Oikeanpuoleinen paksusuolikirurgia Turun yliopistollinen keskussairaala Lasten ja nuorten operatiivisen murtumahoidon pienryhmäkurssi, Kirurgian Koulutuskeskus, Tampere XVI Gastropäivät , Tampere talo 31st International Gastrointestinal Surgery Workshop 2014, February 22-28, Davos Jäsenhakemuslomake Myytävät tuotteet 1 1

4 Puheenjohtajan palsta ISW2013 : SKY kirurgian maailmankartalle Kirurgian maailmankokous (ISW2013) on onnellisesti ohitse. Yli 2100 edustajaa lähes yhdeksästäkymmenestä maasta vietti aurinkoisen viikon Helsingissä. Kokous onnistui kaikilta osin loistavasti. Poimin tähän mainintoja laajasta kehuvalikoimasta, jota paikallinen järjestelytoimi-kunta kokouksen aikana ja kokouksen jälkeen saapuneista kiitosviesteistä keräsi: Kokouspaikka ja järjestelyjen toimivuus, siisteys, turvallisuus, ihmisten ystävällisyys ja kielitaito, korkeatasoinen tieteellinen ohjelma, hieno maa ja upea pääkaupunki ja tietysti meitä hellineet, aivan poikkeuksellisen lämpimät säät. Erikoiskehut sai myös sosiaalinen ohjelma, avajaisten tanssiesitystä hanureineen pidettiin ainutlaatuisen hienona. 700 ihmistä viihtyi erinomaisesti Bankin tiloissa Helsinki-iltaa viettämässä. Gastrokirurgiväen ohjasin raitio-vaunuilla Kalastajatorpalle, jonka aurinkoisessa rannassa nautittiin tervetuliaismaljat. Henkeä-salpaavaan ihastuttavaa, tokaisi joku. Muut erikoisalayhdistykset yhdessä tai erikseen juhlistivat tapahtumaa eri puolilla kaupunkia. Merkillepantavaa ISW2013 kokouksessa oli teeman Connecting surgeons mukaisesti maailmanlaajuinen kirurgian yhtenäisyys. Kaikkien eri kirurgian alojen edustajat kokivat yhtenäisyyttä ja hienoa tunnetta madollisuudesta olla maailmanlaajuisen kirurgien perheen jäsenenä. Faltin luento puolestaan sai Professori Norman Richin avulla ainutlaatuisen ja arvoisensa huomioin maailmankokouksessa. ISW2013 poikinee tulevaisuudessa uusia kokouksia. Haltioitunut eteläkorealainen luennoitsija suorastaan vaati, että haemme maailman mahasyöpäorganisaation vuosi-kokouksen järjestämistä vuodelle 2018, täytyy pienen lepohetken jälkeen ryhtyä tuumasta toimeen. ISW2013 yhteydessä järjestetty näyttely toimi yleinen taloustilanne huomioiden erinomaisesti. Näyttelyn sijainti mahdollisti tuotteiden esittelyn ohella mainion foorumin kansainväliseen verkottumiseen. Useat SKYläiset saivatkin esiintymistensä perusteella luentokutsuja ympäri maailmaa. Allekirjoittaneen saamat kutsut johtavat ensi vuonna mm. Bostoniin, Chicagoon ja Etelä-Koreaan. ISS/SIC jatkaa aktiivista toimintaansa Professori Patin johdolla kohti World Congress of Surgery tapahtumaa Bangkokissa Tavataan siellä. Kaiken kaikkiaan on siis syntynyt vaikutelma, että SKY on omalla osuudellaan vaikuttanut jonkin unohtumattoman aikaansaamiseen. ISW2013 johti siihen, että SKY jäsenineen ja suomalainen kirurgia on nyt kuuluisaa ympäri maailmaa. Tästä SKY:n puolesta lämmin kiitos ISS/SIC:lle, Chrisille, Victorille, erikoisalayhdistyksille, paikallisen järjestelytoimikunnan jäsenille, Congrex Blue and White väelle, Messu-keskukselle, Helsingin kaupungille, saliavustajille ja kaikille muille ISW2013 kokouksessa mukana olleille. Hienosti onnistuttiin! Pauli Puolakkainen PUHEENJOHTAJA 2

5 Sihteerin palsta Yhteisöllisyyden avulla lukutaidottomasta välskäristä asiantuntevaksi tiimityöntekijäksi Yhteisö on ihmisryhmä, jonka jäsenet ovat keskenään vuorovaikutuksessa ja joita yhdistää jokin yhteinen tehtävä, päämäärä tai muu tarkoitus. Jokaisella yhteisöllä on oma identiteetti, joka heijastuu yhteisön kulttuurissa, toimintatavoissa ja organisaatiossa. Yhteisöihin kuulumisesta seuraa monia etuja. Yhteisöön liittyvä yksilö omaksuu yhteisön normit ja arvot, joista tulee osa hänen identiteettiään ja sisäistettyjä voimavarojaan. Tämä siksi että ihminen on pohjimmiltaan laumaeläin, ja oppii lapsesta asti toimimaan lauman jäsenenä, ensin oman perheensä, sittemmin ystäväpiirin, koululuokan ja aikuisena esimerkiksi työyhteisön osallisena. Yhteisöön kuuluminen on siis kautta aikojen katsottu olevan hyödyllistä. Jo vanhan ajan kulttuureissa sairaiden parantajat olivat jakautuneet yhteisöihin. Lääkärit, alun perin pappeihin verrattavia henkilöitä, hoitivat sisäisiä tauteja konservatiivisin keinoin. Kirurgit, alun perin välskäreitä tai partureita, hoitivat vammoja ja muita ulkoisia tauteja sitomalla tai leikkaamalla. Akateemisten lääkärien ammattikieleksi muodostui latina, Euroopan oppineiden ja katolisen kirkon virkamiesten yleiskieli. Kirurgit eivät yleensä osanneet latinaa, ja monet heistä olivat jopa lukutaidottomia. Heistä vain harvat tekivät oman alansa käsikirjoja, joilla ei ollut kansankielisinä mahdollisuuksia levitä oman kielialueensa ulkopuolelle. Vuonna 1685 perustettiin välskäreitä varten erillinen kirurgiseura, societas chirurgica, johon kuuluvia mestarivälskäreitä nimitettiin yleisesti kirurgeiksi. Alalle opiskelevia, joita oli aikaisemmin nimetty oppipojiksi ja kisälleiksi, ryhdyttiin arvostuksen lisäämiseksi kutsumaan kirurgian opiskelijoiksi. Kirurgeista tuli sen verran sivistyneitä, että Ruotsissa ja Suomessa lopulta 1700-luvun puolivälin jälkeen kirurgia yhdistettiin lääketieteeseen. Turun akatemian, joka oli perustettu vuonna 1640, toiminta jatkui vuodesta 1828 Helsingissä Aleksanterin yliopistossa. Kirurgia ja kirurgit kehittyivät ja järjestäytyivät edelleen ja ala jakautui 1900-luvulla useiksi suppeiksi erikoisaloiksi. Vuonna 1925 Richard Faltin kollegoineen perustivat yhdistyksemme. Suomen Kirurgiyhdistyksen tarkoituksena oli ja on edelleen edistää kirurgian kehitystä kaikin mahdollisin keinoin sekä yhdistää kirurgit yli kielirajojen, puoluepyyteiden ja ekonomisten intressien. Kirurgian yliopistollinen opetus laajeni Helsingin ulkopuolelle vasta viime vuosisadan keskivaiheen jälkeen, kun perustettiin uudet yliopistolliset klinikat Turkuun (1944), Ouluun (1959), Kuopioon (1972) ja Tampereelle (1974). Kirurgikoulutuksen laajentumisen myötä, kirurgien lukumäärä kasvoi huomattavasti ja Suomen Kirurgiyhdistyksen jäsenmäärä onkin täten lisääntynyt alkuvuoden kahdestakymmenestä 3

6 perustajajäsenistä nykyiseen noin 1400 jäseneen! Suomen Kirurgiyhdistys mahdollistaa meille tärkeän yhteisötoiminnan sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla eri lääketieteen erikoisalojen ja muiden tieteenalojen kanssa. Yhteenkuuluvuuden tunne ja yhdessä tekemisestä koituva ilo luovat ammatti-identiteettiä ja lisäävät työn hallittavuuden kokemusta. Hyvänä esimerkkinä Kirurgiyhdistyksemme kansainvälisestä yhteistyöstä on syksyn onnistunut maailmankokous Helsingissä. Marraskuussa vuosikokouksemme jälkeisessä sessiossa saamme ylpeillä siitä miten huikeasti nykyaikainen kirurgia on kehittynyt Suomessa. On ollut iso kunnia toimia neljä vuotta näin hyvinkin perinteikkään, ansioituneen yhdistyksen hallituksessa! Luottamuksesta kiittäen Monika Carpelan-Holmström scribor 4

7 Suomen Kirurgiyhdistys ry:n matka-apurahat Apurahan tarkoitus: Suomen Kirurgiyhdistys ry myöntää vuosittain nuorille kirurgeille enintään 10 kpl 1000.n suuruista matka-apurahaa lyhytaikaista ulkomailla tapahtuvaa kliinistä jatko-opiskelua varten. Apurahan saajan edellytykset: Hakijan tulee olla SKY:n jäsen. Hakijan tulee olla jonkin kirurgian erikoisalan erikoislääkäri tai koulutuksensa loppuvaiheessa. Apurahojen hakeminen: Apuraha haetaan vapaamuotoisella hakemuksella ilman hakuaikaa. Hakemukset lähetetään osoitteella: Suomen Kirurgiyhdistys, PL Helsinki Vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee ilmetä: 1. Suosituskirje kotimaan esimieheltä. 2. Missä keskuksessa ja millä erikoisalalla hakija tulee työskentelemään. 3. Hakijan perustelu koulutuspaikan valinnasta. 4. Hakijan CV. 5. Selvitys muista samanaikaisesti haetuista tai matkaa varten jo myönnetyistä apurahoista. 6. Matkakustannusarvio ja suunnitelma apurahan käytöstä. Valinta ja suorittaminen: Apurahojen saajat valitsee Suomen Kirurgiyhdistyksen hallitus. Apuraha maksetaan ennen koulutettavan lähtöä kotimaasta. Raportointi: Matkan päätyttyä apurahan saaja on velvollinen toimittamaan kolmen kuukauden kuluessa Suomen Kirurgiyhdistyksen hallitukselle selvityksen apurahan käytöstä ja toteutuneista tavoitteista. 5

8 ISW 2013 International Surgical Week August, Helsingin Messukeskus Tapahtumaan osallistui yli 2100 edustajaa lähes 90 maasta. Avajaisiinkin oli ilmoittautunut ennätysmäärä yli 1500 osallistujaa. 6

9 ISS:n puheenjohtaja Göran Åkerström Jean Claude Givel, ISS:n pääsihteeri 7

10 Victor Victor Bertschi, Bertschi, kongressijärjestelyistä kongressijärjestelyistä vastaava vastaava ja ja Jean Jean Claude Claude Givel, Givel, ISS ISS pääsihteeri pääsihteeri Victor Victor Bertschi, Bertschi, kongressijärjestelyistä kongressijärjestelyistä vastaava vastaava ja ja Jean Jean Claude Claude Givel, Givel, ISS ISS pääsihteeri pääsihteeri 8 Ari Ari Leppäniemi,LOC Leppäniemi,LOC presidentti presidentti Ari Ari Leppäniemi,LOC Leppäniemi,LOC presidentti presidentti

11 Pauli Puolakkainen, Kirurgiyhdistyksen puheenjohtaja Professori Sirpa Asko Seljavaara piti avajaispuheen edustaen Helsingin kaupunkia 9

12 10 Avajaisten yhteydessä luovutettiin Prof. Mauri Lepäntalolle kunniajäsenkirja. Juhlallisessa tilaisuudessa mukana yhdistyksen puheenjohtaja Pauli Puolakkainen sekä sihteeri Monika Carpelan Holmström

13 Faltin luennon piti Norman M. Rich (USA) aiheesta History of war surgery and its contribution to vascular surgery Faltin Faltin luennon piti piti Norman M. Rich (USA) aiheesta History of of war war surgery and and its its contribution to to vascular surgery Norman Norman M. M. Rich Rich kävi kävi laskemassa kukat Kirurgiyhdistyksen perustajan Richard Faltinin Faltinin haudalle haudalle Norman M. Rich kävi laskemassa kukat Kirurgiyhdistyksen perustajan Richard Faltinin haudalle 11

14 balettitanssija Minna Tervamäki sekä hanuristi Kimmo Pohjonen Avajaisten tanssiesityksestä vastasivat balettitanssija Minna Tervamäki sekä hanuristi Kimmo Pohjonen Iltajuhlan tanssiesityksestä vastasi??? Iltajuhlan tanssiesityksestä vastasi??? 12

15 Iltajuhla Helsinki Night järjestettiin ravintola Bankissa teemana 50 luku. Iltajuhla oli loppuunmyyty yli 700 osallistujaa. Iltajuhla Helsinki Night järjestettiin ravintola Bankissa teemana 50 luku. Iltajuhla oli loppuunmyyty yli 700 osallistujaa. 13

16 Iltajuhla Iltajuhla Iltajuhla Iltajuhla Iltajuhla Iltajuhla 14

17 Valokuvat: Congrex / Blue / Blue and and White White Conferences Oy Oy Valokuvat: Congrex / Blue and White Conferences Oy 15

18 Suomen Kirurgiyhdistyksen vuosikokous Marina Congress Center, Katajanokanlaituri 6, Helsinki Keskiviikko Kokoustila Fennia I Ilmoittautuminen ja aamukahvi SKY:n vuosikokous sääntöjen määräämät asiat Travelling fellowship apurahojen jako Travelling fellowship matkakertomukset Teemu Murtola, v Lounas ja näyttelyyn tutustuminen Nykyaikaista huippukirurgiaa Suomessa Urologit: Eturauhassyövän radikaalileikkaus robottiavusteisesti LT Jarno Riikonen, TAYS Käsikirurgit: "Erbin pareesin kirurginen hoito tänään" Dos., LT Yrjänä Nietosvaara, HYKS Lastenklinikka Plastiikkakirurgit: Kasvojen siirrot Dos., LT Patrik Lassus, HYKS Töölön sairaala Ortopedit: Lantion luusarkoomien hoito Dos.,LT Minna Laitinen, TYKS Tuki ja liikuntaelinkirurgian klinikka Yleiskirurgit: Huippukirurgi ja miten sellainen tehdään? Erikoislääkäri, LL Jukka Palokangas Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen Lastenkirurgit: Lyhytsuolioireyhtymän hoito ja kirurgia. Dos., LT Mikko Pakarinen, Lasten ja nuorten sairaala Verisuonikirurgit: Vatsa aortan aneurysman kehittyvä hoito LT Maarit Venermo, HUS 16

19 Gastrokirurgit: Lihavuuskirurgia 2013 Dos., LT Paulina Salminen, TYKS Neurokirurgit: Milloin sädeveitsi korvaa perinteisen veitsen aivosairauksien hoidossa? LKT Seppälä Matti, HYKS neurokirurgian klinikka, Prof., Jääskeläinen Juha, Itä Suomen yliopisto, neurokirurgian laitos Lehdistötilaisuus Iltajuhla Ravintola Sipulissa, Kanavaranta Helsinki Hinta: 50,00 Sitovat ilmoittautumiset iltajuhlaan mennessä: 17

20 SUOMEN KIRURGIYHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUS Aika ja paikka : klo 9.00, Kokoustila Fennia I, Marina Congress Center Katajanokanlaituri 6, Helsinki, ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Kokousvirkailijoiden valinta puheenjohtaja sihteeri pöytäkirjan tarkastajat ääntenlaskijat 4 Esityslistan hyväksyminen 5 Toimintakauden toimintakertomus sihteeri Monika Carpelan-Holmström 6 Toimintakertomuksen hyväksyminen 7 Tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto taloudenhoitaja Ilari Airo 8 Tilinpäätöksen vahvistaminen 9 Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle 10 SJS-lehden toiminta, lehden toimittamisen tekniset muutokset: päätoimittaja Ari Leppäniemi 11 Päätös hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista 12 Uuden hallituksen valinta 13 Kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan valinta 14 Tulo- ja menoarvio toimintakaudelle taloudenhoitaja Ilari Airo 15 Jäsenmaksun määrääminen 16 Jäsenasiat uudet ja eronnet, jäsenet 17 Toimintasuunnitelma toimintakaudelle : sihteeri Monika Carpelan-Holmström 18 Suomen leuka- ja kasvokirurgian yhdistyksen mukaantulo Suomen Kirurgiyhdistykseen (ja hallitukseen) 19 Muut asiat 20 Kokouksen päättäminen Monika Carpelan-Holmström I sihteeri Pauli Puolakkainen puheenjohtaja 18

21 SUOMEN KIRURGIYHDISTYS ry:n TOIMINTAKERTOMUS SUOMEN KIRURGIYHDISTYS ry:n TOIMINTAKERTOMUS SUOMEN KIRURGIYHDISTYS ry:n TOIMINTAKERTOMUS Kulunut vuosi oli yhdistyksen 87. toimintavuosi. Yhdistyksen toimisto sijaitsi Lääkäritalossa Kulunut ja toimistonhoitajana vuosi oli yhdistyksen toimi Ullamaija 87. toimintavuosi. Kirjonen. Yhdistyksen jäsenrekisteristä toimisto sijaitsi Lääkäritalossa ja Kulunut vuosi oli yhdistyksen 87. toimintavuosi. Yhdistyksen toimisto sijaitsi Lääkäritalossa jäsenmaksujen ja toimistonhoitajana perinnästä toimi Ullamaija on vastannut Kirjonen. Suomen Yhdistyksen Lääkäriliitto. jäsenrekisteristä ja ja jäsenmaksujen toimistonhoitajana perinnästä toimi Ullamaija on vastannut Kirjonen. Suomen Yhdistyksen Lääkäriliitto. jäsenrekisteristä ja jäsenmaksujen perinnästä on vastannut Suomen Lääkäriliitto. Suomen Kirurgiyhdistyksen hallitus Suomen Kirurgiyhdistyksen hallitus Suomen Kirurgiyhdistyksen hallitus Hallituksen puheenjohtajana on viime vuosikokouksen jälkeen toiminut Pauli Hallituksen Puolakkainen, varapuheenjohtajana on viime Hannu vuosikokouksen Kuokkanen, jälkeen ensimmäisenä toiminut Pauli sihteerinä Monika Hallituksen puheenjohtajana on viime vuosikokouksen jälkeen toiminut Pauli Carpelan-Holmström, Puolakkainen, varapuheenjohtajana toisena sihteerinä Hannu Nina Kuokkanen, Lindfors sekä ensimmäisenä taloudenhoitajana sihteerinä Ilari Monika Airo. Carpelan-Holmström, Puolakkainen, varapuheenjohtajana Hannu Kuokkanen, ensimmäisenä sihteerinä Monika Hallituksen muina jäseninä toisena ovat sihteerinä Verisuonikirurgisen Nina Lindfors yhdistyksen sekä taloudenhoitajana Jukka Saarinen, Ilari Sydän- Airo. Carpelan-Holmström, toisena sihteerinä Nina Lindfors sekä taloudenhoitajana Ilari Airo. ja Hallituksen rintaelinkirurgisen muina jäseninä yhdistyksen ovat Verisuonikirurgisen Panu Taskinen, Gastrokirurgisen yhdistyksen Jukka yhdistyksen Saarinen, Paulina Sydän- Hallituksen muina jäseninä ovat Verisuonikirurgisen yhdistyksen Jukka Saarinen, Sydän- Salminen, ja rintaelinkirurgisen Käsikirurgisen yhdistyksen yhdistyksen Panu Camilla Taskinen, Hellevuo, Gastrokirurgisen Lastenkirurgisen yhdistyksen yhdistyksen Paulina ja rintaelinkirurgisen Panu Taskinen, Gastrokirurgisen yhdistyksen Paulina Risto Salminen, Rintala, Käsikirurgisen Urologiyhdistyksen yhdistyksen Sirpa Camilla Aaltomaa, Hellevuo, Plastiikkakirurgisen Lastenkirurgisen yhdistyksen Salminen, Käsikirurgisen Camilla Hellevuo, Lastenkirurgisen Susanna Risto Rintala, Kauhanen, Urologiyhdistyksen Ortopediyhdistyksen Sirpa Aaltomaa, Ilkka Kiviranta, Plastiikkakirurgisen Yleiskirurgisen yhdistyksen Risto Rintala, Urologiyhdistyksen Sirpa Aaltomaa, Plastiikkakirurgisen yhdistyksen Jukka Susanna Palokangas, Kauhanen, ja Ortopediyhdistyksen uutena erikoisalayhdistyksenä Ilkka Kiviranta, Neurokirurgiyhdistyksen Yleiskirurgisen yhdistyksen edustajana Susanna Kauhanen, Ortopediyhdistyksen Ilkka Kiviranta, Yleiskirurgisen yhdistyksen Matti Jukka Seppälä. Palokangas, ja uutena erikoisalayhdistyksenä Neurokirurgiyhdistyksen edustajana Jukka Matti Seppälä. Palokangas, ja uutena erikoisalayhdistyksenä Neurokirurgiyhdistyksen edustajana Matti Seppälä. Hallitus on kokoontunut toimintavuoden aikana kuusi kertaa. Hallitus on kokoontunut toimintavuoden aikana kuusi kertaa. Hallitus on kokoontunut toimintavuoden aikana kuusi kertaa. Tilintarkastajiksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy:n KHT-tilintarkastajat ja varatilintarkastajiksi Tilintarkastajiksi valittiin Caj PricewaterhouseCoopers Haglund ja Pekka Hellström. Oy:n KHT-tilintarkastajat ja Tilintarkastajiksi varatilintarkastajiksi valittiin Caj PricewaterhouseCoopers Haglund ja Pekka Hellström. Oy:n KHT-tilintarkastajat ja varatilintarkastajiksi Caj Haglund ja Pekka Hellström. Yhdistyksen kokoukset Yhdistyksen kokoukset 14. Yhdistyksen kokoukset Operatiiviset päivät 2012 pidettiin Helsingin Messukeskuksessa yhdessä 14. Operatiiviset Suomen päivät Anestesiologiyhdistyksen 2012 pidettiin (SAY) kanssa. Helsingin Messukeskuksessa 14. yhdessä Operatiiviset Suomen päivät Anestesiologiyhdistyksen 2012 pidettiin (SAY) kanssa. Helsingin Messukeskuksessa yhdessä Suomen Anestesiologiyhdistyksen (SAY) kanssa. Vuosikokous 2012 pidettiin Operatiivisten päivien yhteydessä klo Vuosikokous Neurokirurgiyhdistyksen 2012 pidettiin liittyminen Operatiivisten SKY:n päivien jäseneksi yhteydessä oli hyväksytty kahdessa klo Vuosikokous pidettiin Operatiivisten päivien yhteydessä klo peräkkäisessä Neurokirurgiyhdistyksen Neurokirurgiyhdistyksen liittyminen vuosikokouksessa, SKY:n jäseneksi oli ja hyväksytty Neurokirurgiyhdistys kahdessa peräkkäisessä Neurokirurgiyhdistyksen liittyminen SKY:n jäseneksi oli hyväksytty kahdessa liittyi nyt Suomen Neurokirurgiyhdistyksen Kirurgiyhdistyksen jäseniksi. vuosikokouksessa, Mauri Lepäntalo ja Neurokirurgiyhdistys valittiin uudeksi peräkkäisessä Neurokirurgiyhdistyksen vuosikokouksessa, ja Neurokirurgiyhdistys SKY:n liittyi nyt kunniajäseneksi. Suomen Kirurgiyhdistyksen jäseniksi. Mauri Lepäntalo valittiin uudeksi liittyi SKY:n nyt kunniajäseneksi. Suomen Kirurgiyhdistyksen jäseniksi. Mauri Lepäntalo valittiin uudeksi SKY:n kunniajäseneksi. Operatiivisille päiville osallistui yhteensä 2445 henkilöä: SKY 1266, SAY 545, luennoitsijat Operatiivisille ja päiville puheenjohtajat osallistui 187, yhteensä vain näyttelyyn 2445 henkilöä: osallistuneet SKY 1266, 447 SAY sekä 545, 84 luennoitsijat Operatiivisille päiville osallistui yhteensä 2445 henkilöä: SKY 1266, SAY 545, näytteilleasettajaa. puheenjohtajat SKY:n ja SAY:n 187, vain yhteissymposiumin näyttelyyn osallistuneet aiheena oli 447 laaturekisterit: sekä 84 luennoitsijat puheenjohtajat 187, vain näyttelyyn osallistuneet 447 sekä 84 In näytteilleasettajaa. my hands no problems SKY:n ja or SAY:n are there? yhteissymposiumin the value of aiheena quality registries oli laaturekisterit: in health In näytteilleasettajaa. SKY:n ja SAY:n yhteissymposiumin aiheena oli laaturekisterit: care my system. hands no Luennot problems pidettiin or are englanniksi, there? jolloin the value myös of vieraileva quality registries ulkomaalainen health In my hands no problems or are there? the value of quality registries health luennoitsija care system. pystyi Luennot osallistumaan pidettiin englanniksi, keskusteluun. jolloin myös vieraileva ulkomaalainen care luennoitsija system. pystyi Luennot osallistumaan pidettiin englanniksi, keskusteluun. jolloin myös vieraileva ulkomaalainen luennoitsija pystyi osallistumaan keskusteluun. SKY:n erikoisalayhdistykset pitivät vuosikokouksensa Operatiivisten päivien yhteydessä. SKY:n erikoisalayhdistykset Erikoisalayhdistyksien pitivät vuosikokouksensa tieteelliset ohjelmat Operatiivisten koostuivat pyydetyistä päivien ja SKY:n erikoisalayhdistykset pitivät vuosikokouksensa Operatiivisten päivien vapaista yhteydessä. esitelmistä. Erikoisalayhdistyksien tieteelliset ohjelmat koostuivat pyydetyistä ja yhteydessä. vapaista esitelmistä. Erikoisalayhdistyksien tieteelliset ohjelmat koostuivat pyydetyistä ja vapaista esitelmistä. SKY/ Rintarauhaskirurgian Sektio järjesti yhteissession plastiikkakirurgiayhdistyksen kanssa SKY/ Rintarauhaskirurgian : Rintasyövän Sektio järjesti hoidon yhteissession muuttuvat käytännöt. plastiikkakirurgiayhdistyksen kanssa SKY/ Rintarauhaskirurgian : Rintasyövän Sektio järjesti hoidon yhteissession muuttuvat käytännöt. plastiikkakirurgiayhdistyksen kanssa : Rintasyövän hoidon muuttuvat käytännöt. 19

22 Faltin-luennon 2012 piti Professori Sirpa Asko-Seljavaara keskiviikkona aiheesta: Lääkäri politiikassa. Vuoden Kirurgiksi 2012 nimettiin kirurgian erikoislääkäri Hannu Hallikas Etelä- Karjalan Keskussairaalasta. Vuoden parhaan väitöskirjan 2012 (vuoden 2011 väitöskirjat) palkinnon saajaksi valittiin Maria Söderström, HYKS:stä ( Critical leg ischaemia with tissue loss-a challenge for the vascular surgeon ). Operatiivisten päivien yhteydessä julkistettiin KES:n ja SKY:n vuoden 2012 Travelling Fellowship apurahojen saajat: Teemu Murtola (SKY) ja Katariina Laurila (KES) Ville Mattila (KES), ja Markus Pääkkönen (KES). Vuoden Travelling Fellowship esitelmän pitivät Heli Kavola vuodelta 2010 ja Tuukka Niinimäki, Antti Sommarhem sekä Eija Tukiainen vuodelta Messusäätiö myönsi Operatiivisille päiville 2012, 5000 euron palkinnon, joka SKY ja SAY päätti yksimielisesti jakaa kahden tutkimusryhmän kesken. Toinen saaja oli em. professori Heikki Peltola OMSA- työryhmineen: Lapsen osteomyeliitin ja septisen artriitin hoito. Toinen saaja oli Jouni Ahonen työryhmineen: Synnyttäjän verenvuodon korvaushoito-ohje ja sen päivittäminen. Yhdistys järjesti Lääkäripäivien 2013 yhteydessä kurssin Jokalääkärin kirurgiaa session. Kevätkokous 2013 Lappeenrannassa Paikallisjärjestelytoimikunnan puheenjohtajana toimi ylilääkäri Antti Hietaranta. Kevätkokouksen SKY:n ja SAY:n yhteissessioiden aiheina olivat Päivystys sekä Kivun hallinta. Kevätkokoukseen osallistuivat 45 kirurgia ja 65 anestesiologia. Kevätkokouksen yhteydessä julkistettiin KES:n ja SKY:n vuoden 2013 Travelling Fellowship apurahojen saajat a Tatu Mäkinen (SKY) ja Andrew Lindford (KES) Julkaisutoiminta Yhdistyksen omistaman Scandinavian Journal of Surgery -lehden päätoimittajana on ollut Dos Ari Leppäniemi ja toimitussihteerinä tänä keväänä eläkkeelle jäänyt Anja Maaskola. SJS:n kustannukset ovat korkeat ja päätoimittaja esitti vuosikokouksella 2012 hyväksyttäväksi suunnitelman lehden jatkotoiminnan järjestelyistä. Päätettiin että lehti ulkoistetaan vuoden 2013 alusta Sagen kustantamana. Lehti ilmestyy edelleen neljästi vuodessa entisen näköisenä. Valtaosa jäsenkunnasta saa nyt sähköpostiinsa ilmoituksen uuden numeron ilmestymisestä. Viestissä on suora linkki artikkeliin pdf-muodossa. Niille, jotka aiemmissa kyselyissä ehdottomasti halusivat paperiversion, sellainen postitetaan entiseen tapaan. SJS-artikkelit ovat saatavilla lehden kotisivuilta PDF-muodossa ja myös suoraan ja veloituksetta PubMed:in kautta. SJS-lehden Impact Factor on noususuuntainen IF 1,17. Myös yhdistyksen jäsenjulkaisu Kirurgiyhdistyksen kotimainen julkaisusarja on ilmestynyt neljä kertaa toimintavuoden aikana. 20

23 Kirurgian Edistämissäätiö KES Säätiö perustettiin vuonna 1988 ja se toimii SKY:n tukijärjestönä. Säätiön tarkoituksena on edistää tutkimusta ja koulutusta, esim. jakamalla apurahoja nuorille suomalaisille kirurgeille. KES järjestää myös koulutustilaisuuksia. Ylilääkärikokous Tuohilammella järjestetään nykyisin myös KES:n toimesta. Kirurgian Edistämissäätiön hallitukseen kuuluu: Timo Raatikainen (pj), Ilari Airo, Reijo Haapiainen, Leena Setälä, Teuvo Tammela ja Pauli Puolakkainen. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Asianhoitajana toimii Pauliina Puustjärvi. KES:n hallitus on ryhtynyt valmistelemaan sääntömuutosta joka mahdollistaa KES:n hallituksen laajentamista, niin että myös SKY:n varapuheenjohtaja ja I-sihteeri kuuluisivat hallitukseen. Yhdistyksen muu toiminta Yhdistys on antanut pyydettäessä lausuntoja kirurgian erikoisalaa sekä Suomen Lääkäriliiton myöntämiä erityispätevyyksiä koskevista asioista. Hallitus on valmistellut KES:n pääoman korottamista. Hallituksen esitys hyväksyttiin vuosikokouksessa. Yhdistys voi siirtää kerran kalenterivuodessa ja vahvistetun tilinpäätöksen osoittamien varojen antamissa puitteissa erillisen suunnitelman mukaisesti vuotuisesta ylijäämästä Kirurgian Edistämissäätiö s.r.:lle hallituksen kulloinkin sopivaksi katsoman pääoman. Hallitus on valmistellut mahdollista sääntömuutosehdotusta siten, että säännöt vastaisivat paremmin nykyistä toimintaa. ISW 2013:n paikallinen järjestelytoimikunta on kokoontunut noin kuukauden välein ennen Kirurgian Maailmankongressia (International Surgical Week 2013), joka järjestettiin Helsingin Messukeskuksessa. SKY on laatinut sopimuksen International Society of Surgeryn kanssa kokouksen järjestämisestä. Ari Leppäniemi on toiminut kokouksen järjestelytoimikunnan puheenjohtajana. SKY on jakanut kuluvana toimikautena seitsemän 1000 suuruista matka-apurahaa erillisestä anomuksesta. SKY on avustanut Helsingin Yliopiston lääketieteellisen kokoelman inventointi ja luettelointiprojektia 1000 määrärahalla. SKY on jakanut kirurgian erikoisalayhdistyksille avustuksena 3000 per yhdistys ja 10 jokaisesta yhdistyksen jäsenestä joka on myös SKY jäsen. Yhdistyksellä on omaisuudenhoitosopimus Nordea-pankin kanssa. Pohjoismaisen kirurgiyhdistyksen (NKF) SKY:n edustajana on toiminut Monika Carpelan-Holmström, joka osallistui NKF:n hallituksen kokoukseen Kööpenhaminassa

24 UEMS (Union européenne des médecins spécialistes) Section of Surgery:n hallituksen asettamana Suomen edustajana on toiminut Marjut Leidenius. Hän on osallistunut UEMS:n kokoukseen Itävallassa. SKY:n hallitus on UEMS:n toivomuksesta kartoittanut taitopajojen nykytilanne Suomessa. Teuvo Antikainen on ollut SKY:n edustaja UEMS:n taitopajojen akkreditointi suunnitteluryhmässä. Ensimmäinen kokous oli Lundissa tammikuussa Yhdistys kuuluu Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry:n yhteisöjäsenenä. Yhdistys ylläpitää kotisivuja osoitteessa Suljettu nettifoorumi on avattu yhdistyksen jäsenille. Operatiivisten päivien ja kevätpäivien luennot on tarkoitus jatkossa viedä suljetulle osiolle PDF-muodossa. Yhdistyksen jäsenmaksu Yhdistyksen vuosikokous päätti pitää jäsenmaksun ennallaan, 110. Erikoistuvien sairaalalääkärien jäsenmaksu on 80:n. Yhdistyksen jäsenistö Toimikauden lopussa Suomen Kirurgiyhdistyksen jäsenmäärä oli Edellisen toimikauden lopussa, , yhdistyksen jäsenmäärä oli Helsingissä Suomen Kirurgiyhdistyksen hallituksen puolesta Pauli Puolakkainen puheenjohtaja Monika Carpelan-Holmström I-sihteeri 22

25 SJS-LEHDEN JA SKY:N TALOUS V SJS-LEHDEN JA SKY:N TALOUS V Tilikausi Budjetoitu Tilikausi Budjetoitu Tilikausi 8/2012-7/2013 Budjetoitu 8/2011-7/2012 Tilikausi Budjetoitu SJS 8/2012-7/2013 8/2011-7/2012 SJSTuotot Tuotot Tilausmaksut 3 900, , ,00 Tilausmaksut Ilmoitustuotot 2 800, ,00 900, , , ,00 Ilmoitustuotot Edistämissäätiön avustus 2 800, ,00 Edistämissäätiön Eripainokset avustus Eripainokset Irtonumerot 55,00 55, ,00 500, ,00 Irtonumerot Muut tuotot 500,00 Muut Tuotot tuototyhteensä Tuotot yhteensä 2 800, , , , , , , ,00 Kulut Kulut Palkat/provisiot Palkat/provisiot Sosiaalikulut , ,64 456, , ,00 000, , , , , , ,00 Sosiaalikulut Huoneistokulut ,50 826, ,00 200, , , , ,00 Huoneistokulut Varsin.painatukset ,01 906, , , , , ,00 Varsin.painatukset Eripainokset , , ,50 005,29 50, ,00 Eripainokset Postitus 3 067, ,00 50, ,91 46, ,0050,00 Postitus SAGE Publications ,00 067, , , ,00 SAGE Kokouskulut Publications ,34 590, , , ,00 Kokouskulut Kielentarkistukset 1 845,34 750,00 86, ,80 100, ,00 Kielentarkistukset Matkat/majoitukset 796, ,00 200,00 444,14 86,10 200,00 100,00 Matkat/majoitukset Toimistotarvikkeet 255,54 796, ,00 000,00 179,34 444, ,00 200,00 Toimistotarvikkeet Postikulut 139,30 255,54 300,00 181,44 179,34 150, ,00 Postikulut Puhelinkulut 508,28 139,30 600,00 300,00 884,72 181,44 350,00 150,00 Puhelinkulut Sähköpostikulut/www-sivut 616,96 508, ,00 600,00 728,78 884, ,00 350,00 Sähköpostikulut/www-sivut Kopiointikulut 301,83 616, ,00 000,00 752,29 728,78 800, ,00 Kopiointikulut IT-palvelut 321,62 301,83 752,29 800,00 IT-palvelut Huomionosoitukset 2 235,35 321, , ,99 100,00 Huomionosoitukset Muut kulut 2 235, , ,99 100,00 Muut Pankin kulut kulut Pankin Työterveys/muut kulut sosiaalimenot 6,50 695,15 6,50 50,00 50,00 25,82 25,82 50,00 50,00 Työterveys/muut Lounassetelien sosiaalimenot osto 1 642,10 695,15 Lounassetelien Kulut yhteensä osto ,78 642, , , ,00 Kulut Katetaan yhteensä edelliisen vuosien tuloksesta , ,00 900, , , ,00 Katetaan SJS-tulos edelliisen vuosien tuloksesta , ,00 000, , , ,00 SJS-tulos , , , ,00 23

Suomen Kirurgiyhdistyksen kotimainen julkaisusarja

Suomen Kirurgiyhdistyksen kotimainen julkaisusarja ISSN 1235-8835, 1797-7843 SUOMEN KIRURGIYHDISTYS R.Y. KIRURGFÖRENINGEN I FINLAND R.F. Suomen Kirurgiyhdistyksen kotimainen julkaisusarja Vol. 34 Nro 3 / 2013 www.kirurgiyhdistys.fi 1 Sisältö 3 / 2013

Lisätiedot

Suomen Kirurgiyhdistyksen kotimainen julkaisusarja

Suomen Kirurgiyhdistyksen kotimainen julkaisusarja ISSN 1235-8835, 1797-7843 SUOMEN KIRURGIYHDISTYS R.Y. KIRURGFÖRENINGEN I FINLAND R.F. Suomen Kirurgiyhdistyksen kotimainen julkaisusarja Vol. 35 Nro 1 / 2014 www.kirurgiyhdistys.fi 1 Sisältö 1 / 2014

Lisätiedot

Suomen Kirurgiyhdistyksen kotimainen julkaisusarja

Suomen Kirurgiyhdistyksen kotimainen julkaisusarja ISSN 1235-8835, 1797-7843 SUOMEN KIRURGIYHDISTYS R.Y. KIRURGFÖRENINGEN I FINLAND R.F. Suomen Kirurgiyhdistyksen kotimainen julkaisusarja Vol. 34 Nro 1 / 2013 www.kirurgiyhdistys.fi 1 ISW 2013 International

Lisätiedot

Suomen Kirurgiyhdistyksen kotimainen julkaisusarja

Suomen Kirurgiyhdistyksen kotimainen julkaisusarja ISSN 1235-8835, 1797-7843 SUOMEN KIRURGIYHDISTYS R.Y. KIRURGFÖRENINGEN I FINLAND R.F. Suomen Kirurgiyhdistyksen kotimainen julkaisusarja Vol. 35 Nro 2 / 2014 www.kirurgiyhdistys.fi 1 Sisältö 2 / 2014

Lisätiedot

15. OPERATIIVISET PÄIVÄT. Suomen Kirurgiyhdistyksen kotimainen julkaisusarja. Helsingin Messukeskus 26. 28.11.2014 ISSN 1235-8835, 1797-7843

15. OPERATIIVISET PÄIVÄT. Suomen Kirurgiyhdistyksen kotimainen julkaisusarja. Helsingin Messukeskus 26. 28.11.2014 ISSN 1235-8835, 1797-7843 ISSN 1235-8835, 1797-7843 SUOMEN KIRURGIYHDISTYS R.Y. KIRURGFÖRENINGEN I FINLAND R.F. 15. OPERATIIVISET PÄIVÄT Helsingin Messukeskus 26. 28.11.2014 Suomen Kirurgiyhdistyksen kotimainen julkaisusar Vol.

Lisätiedot

BACK TO BASICS KIRURGIAA RASKAUDEN AIKANA WHAT S NEW IN GYNECOLOGIC SURGERY?

BACK TO BASICS KIRURGIAA RASKAUDEN AIKANA WHAT S NEW IN GYNECOLOGIC SURGERY? GKS 2000-2010 Gynekologisen Kirurgian Seura 10 v. BACK TO BASICS KIRURGIAA RASKAUDEN AIKANA WHAT S NEW IN GYNECOLOGIC SURGERY? Sisällysluettelo Esipuhe...5 Ensimmäinen puheenjohtaja muistelee...6-7 Mitä

Lisätiedot

SRY:n Vuosikokous 23.1.2014 Esityslista:

SRY:n Vuosikokous 23.1.2014 Esityslista: SRY:n Vuosikokous 23.1.2014 Esityslista: 1. Järjestäytyminen: puheenjohtajan ja sihteerin valinta 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta 3. Kokouksen työjärjestys 4. Hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta

Lisätiedot

Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2012

Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2012 Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2012 Liittokokous Porissa Opetuksen uuden tuulet 2012 Travelling Fellowship -haku Toimihenkilöt 2012 Sisältö ISSN 1235-2292 Suomen Autoteknillinen Liitto ry:n

Lisätiedot

Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2013

Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2013 Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2013 Liittokokous Tampereella FISITA:n maailmankongressi Itä-Suomen piirin syysretki Toimihenkilöt 2013 Sisältö ISSN 1235-2292 Suomen Autoteknillinen Liitto

Lisätiedot

Suomen Ortopediyhdistys r.y. Ortopedföreningen i Finland r.f.

Suomen Ortopediyhdistys r.y. Ortopedföreningen i Finland r.f. Suomen Ortopediyhdistys r.y. Ortopedföreningen i Finland r.f. Vuosikertomus 1.10.2008 30.9.2009 Yleistä Hallitus ja jäsenistö Suomen Ortopediyhdistyksen (SOY) toimintavuosi 1.10.2008 30.9.2009 oli järjestyksessään

Lisätiedot

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry.

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE MAALISKUU 2015 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com kotisivut: www.makli.fi 1 Maanmittausalan

Lisätiedot

Rakennusmestarit ja -insinöörit 4 13

Rakennusmestarit ja -insinöörit 4 13 JÄSENLEHTI HELSIN GIN Rakennusmestarit ja -insinöörit 4 13 Kevätkokous ja Mestari-ilta 8. huhtikuuta Tervetuloa! Sisältää yhdistyksen TOIMINTAKERTOMUKSEN 2012 SISÄLTÖ 4 13 Kutsu Kevätkokoukseen ja Huhtikuun

Lisätiedot

Tuiketiedote 2/09 SISÄLLYSLUETTELO

Tuiketiedote 2/09 SISÄLLYSLUETTELO Tuiketiedote 2/09 SISÄLLYSLUETTELO 1. Puheenjohtajalta 2. Vuosikokouksen päätöksiä 3. Hallituksen kuulumisia 4. Jäsenasioita 5. Apurahapäätöksiä 6. MAP-stipendin haku 7. LRY:n 50-vuotisjuhlat ja isotooppipäivät

Lisätiedot

Tervetuloa kevätkokouspäiville Turkuun...s. 4-7. Sorrento kutsuu BPW kongressiin...s. 8. Turkulaisia liike- ja virkanaisia...s.

Tervetuloa kevätkokouspäiville Turkuun...s. 4-7. Sorrento kutsuu BPW kongressiin...s. 8. Turkulaisia liike- ja virkanaisia...s. BPW Finland BUSINESS AND PROFESSIONAL WOMEN 1/2012 Tervetuloa kevätkokouspäiville Turkuun...s. 4-7 Sorrento kutsuu BPW kongressiin...s. 8 Turkulaisia liike- ja virkanaisia...s. 10-15 Liiton toimistolla

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE (SÄHKÖINEN VERSIO 1.3.2011)

JÄSENTIEDOTE (SÄHKÖINEN VERSIO 1.3.2011) 1 Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE (SÄHKÖINEN VERSIO 1.3.2011) MAALISKUU 2011 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com

Lisätiedot

OPPIA IKÄ KAIKKI. Ennakko-ohjelma

OPPIA IKÄ KAIKKI. Ennakko-ohjelma Hyvä lääkäri ymmärtää oman osaamisensa rajallisuuden ja kehittämiskohteensa. Toiset jatkavat siitä, missä oma osaaminen loppuu. Annu Tertsunen, piiriylilääkäri, Oulu Lääkäri vuodesta 2001 Ennakko-ohjelma

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2003

Toimintakertomus vuodelta 2003 Duodecimin toimintaa Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2003 Toimintavuotta leimasivat seuran sääntöjen muutos, Käypä hoito -hankkeen rahoituksen vakiintuminen ja Instrumentariumin

Lisätiedot

Kyltti. 4 Mitä tapahtui vuonna 2007? 8 Tulevaisuus yhdessä 10 Uusi palkkausjärjestelmä 14 Marokon erilaiset työolot 21 Kokoukseen ja risteilylle!

Kyltti. 4 Mitä tapahtui vuonna 2007? 8 Tulevaisuus yhdessä 10 Uusi palkkausjärjestelmä 14 Marokon erilaiset työolot 21 Kokoukseen ja risteilylle! Kyltti Yksityisten lääkintä- ja terveyspalvelulaitosten työntekijät YLTT ry:n jäsenlehti 1/2008 4 Mitä tapahtui vuonna 2007? 8 Tulevaisuus yhdessä 10 Uusi palkkausjärjestelmä 14 Marokon erilaiset työolot

Lisätiedot

Biokemian ja elintarvikekemian laitos PL 93, 70701 KUOPIO 20014 Turun yliopisto Puh. 017-201 185 Puh 02-333 6880 Fax 017-201 474

Biokemian ja elintarvikekemian laitos PL 93, 70701 KUOPIO 20014 Turun yliopisto Puh. 017-201 185 Puh 02-333 6880 Fax 017-201 474 Sisällysluettelo Puheenjohtajan puheenvuoro...2 Sihteeriltä...3 Suomen Toksikologiyhdistyksen hallitus vuonna 2002...4 Suomen Toksikologiyhdistys ry:n vuosikokouskutsu...5 Vuosikertomus Suomen Toksikologiyhdistys

Lisätiedot

LIITE 1. Suomen Ortopediyhdistys r.y. Ortopedföreningen i Finland r.f.

LIITE 1. Suomen Ortopediyhdistys r.y. Ortopedföreningen i Finland r.f. LIITE 1 Suomen Ortopediyhdistys r.y. Ortopedföreningen i Finland r.f. Vuosikertomus 1.10.2007 30.9.2008 Yleistä Hallitus ja jäsenistö Suomen Ortopediyhdistyksen (SOY) toimintavuosi 1.10.2007 30.9.2008

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 1/08

Kiinteistöarviointi 1/08 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti VUOSIKOKOUSKUTSU Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n vuosikokoukseen maanantaina 31.3.2008 klo 17.00 Tieteiden talo, sali 309 Kirkkokatu 6, 00170

Lisätiedot

Puheenjohtajalta. Hyvää alkanutta juhlavuotta!

Puheenjohtajalta. Hyvää alkanutta juhlavuotta! Puheenjohtajalta Hyvää alkanutta juhlavuotta! MALin perustamisesta tulee ensi syksynä kuluneeksi 50 vuotta. Vuotta 2011 juhlitaankin monin tavoin. Juhlaristeily järjestetään Helsingin edustalla ti 31.5.

Lisätiedot

Hallituksen kertomus vuodelta 2006

Hallituksen kertomus vuodelta 2006 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Hallituksen kertomus vuodelta 2006 Seuran 125. toimintavuosi sujui vakaan perustoiminnan, uusien avausten ja juhlavuoden tapahtumien

Lisätiedot

Jäsentiedote. ja kokouskutsu 4 / 2009 SUOMEN KAMERASEUROJEN LIITTO RY

Jäsentiedote. ja kokouskutsu 4 / 2009 SUOMEN KAMERASEUROJEN LIITTO RY Jäsentiedote ja kokouskutsu 4 / 2009 SUOMEN KAMERASEUROJEN LIITTO RY KUTSU Syyskokous Naantalissa 29.11.2009 Suomen Kameraseurojen Liitto ry:n sääntömääräinen syyskokous sunnuntaina 29.11.2009 klo 10.00

Lisätiedot

1. PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

1. PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS SISÄLLYSLUETTELO TUIKETIEDOTE 2/2013 Sihteerin terveiset 1. Puheenjohtajan tervehdys 2. Jäsenasioita 3. Myönnetyt apurahat 4. Isotooppipäivät 2014 5. LRY:n hallitusjäsenet vuonna 2013 6. Vuoden 2012 isotooppimenestyjähakija

Lisätiedot

Luottoseminaarikutsu s. 6 Luottomiesten varsinainen kevätkokous s. 8 Quo Vadis Viro s. 15

Luottoseminaarikutsu s. 6 Luottomiesten varsinainen kevätkokous s. 8 Quo Vadis Viro s. 15 3/2008 Luottoseminaarikutsu s. 6 Luottomiesten varsinainen kevätkokous s. 8 Quo Vadis Viro s. 15 PÄÄKIRJOITUS www.luottomiehet.fi KUSTANTAJA Luottomiehet - Kreditmännen ry Jäsenlehti. Ilmestyy neljä kertaa

Lisätiedot

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN PALVELUT

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN PALVELUT TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN PALVELUT Tieteellisten seurain valtuuskunta Helsinki 2011 Tieteellisten seurain valtuuskunta Mariankatu 5 00170 Helsinki Puhelin *(09) 228 691 Sähköposti: tsv@tsv.fi

Lisätiedot

Liittokokous Turussa 80-vuotiaan SATL:n tunnelmia Auto & Korjaamo -messuilta Mestarimekaanikko 2014 -kilpailut Toimihenkilöt 2014

Liittokokous Turussa 80-vuotiaan SATL:n tunnelmia Auto & Korjaamo -messuilta Mestarimekaanikko 2014 -kilpailut Toimihenkilöt 2014 Satelliitti Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2014 Liittokokous Turussa 80-vuotiaan SATL:n tunnelmia Auto & Korjaamo -messuilta Mestarimekaanikko 2014 -kilpailut Toimihenkilöt 2014 Satelliitti

Lisätiedot

Sisältö. 6 Sopeutumisvalmennuskurssin seurantajakso Kyyrönkaidassa. 10 Osastojen kuulumisia: Päijät-Häme NUMERO 3/2013. Puheenjohtajalta...

Sisältö. 6 Sopeutumisvalmennuskurssin seurantajakso Kyyrönkaidassa. 10 Osastojen kuulumisia: Päijät-Häme NUMERO 3/2013. Puheenjohtajalta... 3 2013 NUMERO 3/2013 ISSN 0786-3268 (Painettu) ISSN 2341-5746 (Verkkojulkaisu) Sisältö KURKKU- JA SUUSYÖPÄÄN SAIRASTUNEIDEN TIEDOTUSLEHTI Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry on kurkku- ja suusyöpäpotilaiden

Lisätiedot

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry.

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE MAALISKUU 2013 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com kotisivut: www.makli.fi 1 Maanmittausalan

Lisätiedot