Suomen Kirurgiyhdistyksen kotimainen julkaisusarja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Kirurgiyhdistyksen kotimainen julkaisusarja"

Transkriptio

1 ISSN , SUOMEN KIRURGIYHDISTYS R.Y. KIRURGFÖRENINGEN I FINLAND R.F. Suomen Kirurgiyhdistyksen kotimainen julkaisusarja Vol. 34 Nro 4 /

2

3 Sisältö 4 / Puheenjohtajan palsta Sihteerin palsta Nuoren kirurgin matka-apurahat 10 kpl ISW 2013 Kuvasatoa Suomen Kirurgiyhdistyksen vuosikokous Marina Congress Center Helsinki Iltajuhla ravintola Sipuli, Kanavaranta 6 Esityslista Toimintakertomus 8/2012 7/2013 Budjettivertailu 8/2012 7/2013 Tasevertailu 8/2012 7/2013 SJS- asiaa Tulevia kokouksia, jäsenlehden ilmestymisaikataulu v 2013 Kirurgi- ja Anestesiologiyhdistyksen kevätkokous Vaasassa Rintarauhaskirurgian sektion koulutuskalenteri 4/2013 Arvaamaton anus, Proktologian demokurssi Långvik, Kirkkonummi Oikeanpuoleinen paksusuolikirurgia Turun yliopistollinen keskussairaala Lasten ja nuorten operatiivisen murtumahoidon pienryhmäkurssi, Kirurgian Koulutuskeskus, Tampere XVI Gastropäivät , Tampere talo 31st International Gastrointestinal Surgery Workshop 2014, February 22-28, Davos Jäsenhakemuslomake Myytävät tuotteet 1 1

4 Puheenjohtajan palsta ISW2013 : SKY kirurgian maailmankartalle Kirurgian maailmankokous (ISW2013) on onnellisesti ohitse. Yli 2100 edustajaa lähes yhdeksästäkymmenestä maasta vietti aurinkoisen viikon Helsingissä. Kokous onnistui kaikilta osin loistavasti. Poimin tähän mainintoja laajasta kehuvalikoimasta, jota paikallinen järjestelytoimi-kunta kokouksen aikana ja kokouksen jälkeen saapuneista kiitosviesteistä keräsi: Kokouspaikka ja järjestelyjen toimivuus, siisteys, turvallisuus, ihmisten ystävällisyys ja kielitaito, korkeatasoinen tieteellinen ohjelma, hieno maa ja upea pääkaupunki ja tietysti meitä hellineet, aivan poikkeuksellisen lämpimät säät. Erikoiskehut sai myös sosiaalinen ohjelma, avajaisten tanssiesitystä hanureineen pidettiin ainutlaatuisen hienona. 700 ihmistä viihtyi erinomaisesti Bankin tiloissa Helsinki-iltaa viettämässä. Gastrokirurgiväen ohjasin raitio-vaunuilla Kalastajatorpalle, jonka aurinkoisessa rannassa nautittiin tervetuliaismaljat. Henkeä-salpaavaan ihastuttavaa, tokaisi joku. Muut erikoisalayhdistykset yhdessä tai erikseen juhlistivat tapahtumaa eri puolilla kaupunkia. Merkillepantavaa ISW2013 kokouksessa oli teeman Connecting surgeons mukaisesti maailmanlaajuinen kirurgian yhtenäisyys. Kaikkien eri kirurgian alojen edustajat kokivat yhtenäisyyttä ja hienoa tunnetta madollisuudesta olla maailmanlaajuisen kirurgien perheen jäsenenä. Faltin luento puolestaan sai Professori Norman Richin avulla ainutlaatuisen ja arvoisensa huomioin maailmankokouksessa. ISW2013 poikinee tulevaisuudessa uusia kokouksia. Haltioitunut eteläkorealainen luennoitsija suorastaan vaati, että haemme maailman mahasyöpäorganisaation vuosi-kokouksen järjestämistä vuodelle 2018, täytyy pienen lepohetken jälkeen ryhtyä tuumasta toimeen. ISW2013 yhteydessä järjestetty näyttely toimi yleinen taloustilanne huomioiden erinomaisesti. Näyttelyn sijainti mahdollisti tuotteiden esittelyn ohella mainion foorumin kansainväliseen verkottumiseen. Useat SKYläiset saivatkin esiintymistensä perusteella luentokutsuja ympäri maailmaa. Allekirjoittaneen saamat kutsut johtavat ensi vuonna mm. Bostoniin, Chicagoon ja Etelä-Koreaan. ISS/SIC jatkaa aktiivista toimintaansa Professori Patin johdolla kohti World Congress of Surgery tapahtumaa Bangkokissa Tavataan siellä. Kaiken kaikkiaan on siis syntynyt vaikutelma, että SKY on omalla osuudellaan vaikuttanut jonkin unohtumattoman aikaansaamiseen. ISW2013 johti siihen, että SKY jäsenineen ja suomalainen kirurgia on nyt kuuluisaa ympäri maailmaa. Tästä SKY:n puolesta lämmin kiitos ISS/SIC:lle, Chrisille, Victorille, erikoisalayhdistyksille, paikallisen järjestelytoimikunnan jäsenille, Congrex Blue and White väelle, Messu-keskukselle, Helsingin kaupungille, saliavustajille ja kaikille muille ISW2013 kokouksessa mukana olleille. Hienosti onnistuttiin! Pauli Puolakkainen PUHEENJOHTAJA 2

5 Sihteerin palsta Yhteisöllisyyden avulla lukutaidottomasta välskäristä asiantuntevaksi tiimityöntekijäksi Yhteisö on ihmisryhmä, jonka jäsenet ovat keskenään vuorovaikutuksessa ja joita yhdistää jokin yhteinen tehtävä, päämäärä tai muu tarkoitus. Jokaisella yhteisöllä on oma identiteetti, joka heijastuu yhteisön kulttuurissa, toimintatavoissa ja organisaatiossa. Yhteisöihin kuulumisesta seuraa monia etuja. Yhteisöön liittyvä yksilö omaksuu yhteisön normit ja arvot, joista tulee osa hänen identiteettiään ja sisäistettyjä voimavarojaan. Tämä siksi että ihminen on pohjimmiltaan laumaeläin, ja oppii lapsesta asti toimimaan lauman jäsenenä, ensin oman perheensä, sittemmin ystäväpiirin, koululuokan ja aikuisena esimerkiksi työyhteisön osallisena. Yhteisöön kuuluminen on siis kautta aikojen katsottu olevan hyödyllistä. Jo vanhan ajan kulttuureissa sairaiden parantajat olivat jakautuneet yhteisöihin. Lääkärit, alun perin pappeihin verrattavia henkilöitä, hoitivat sisäisiä tauteja konservatiivisin keinoin. Kirurgit, alun perin välskäreitä tai partureita, hoitivat vammoja ja muita ulkoisia tauteja sitomalla tai leikkaamalla. Akateemisten lääkärien ammattikieleksi muodostui latina, Euroopan oppineiden ja katolisen kirkon virkamiesten yleiskieli. Kirurgit eivät yleensä osanneet latinaa, ja monet heistä olivat jopa lukutaidottomia. Heistä vain harvat tekivät oman alansa käsikirjoja, joilla ei ollut kansankielisinä mahdollisuuksia levitä oman kielialueensa ulkopuolelle. Vuonna 1685 perustettiin välskäreitä varten erillinen kirurgiseura, societas chirurgica, johon kuuluvia mestarivälskäreitä nimitettiin yleisesti kirurgeiksi. Alalle opiskelevia, joita oli aikaisemmin nimetty oppipojiksi ja kisälleiksi, ryhdyttiin arvostuksen lisäämiseksi kutsumaan kirurgian opiskelijoiksi. Kirurgeista tuli sen verran sivistyneitä, että Ruotsissa ja Suomessa lopulta 1700-luvun puolivälin jälkeen kirurgia yhdistettiin lääketieteeseen. Turun akatemian, joka oli perustettu vuonna 1640, toiminta jatkui vuodesta 1828 Helsingissä Aleksanterin yliopistossa. Kirurgia ja kirurgit kehittyivät ja järjestäytyivät edelleen ja ala jakautui 1900-luvulla useiksi suppeiksi erikoisaloiksi. Vuonna 1925 Richard Faltin kollegoineen perustivat yhdistyksemme. Suomen Kirurgiyhdistyksen tarkoituksena oli ja on edelleen edistää kirurgian kehitystä kaikin mahdollisin keinoin sekä yhdistää kirurgit yli kielirajojen, puoluepyyteiden ja ekonomisten intressien. Kirurgian yliopistollinen opetus laajeni Helsingin ulkopuolelle vasta viime vuosisadan keskivaiheen jälkeen, kun perustettiin uudet yliopistolliset klinikat Turkuun (1944), Ouluun (1959), Kuopioon (1972) ja Tampereelle (1974). Kirurgikoulutuksen laajentumisen myötä, kirurgien lukumäärä kasvoi huomattavasti ja Suomen Kirurgiyhdistyksen jäsenmäärä onkin täten lisääntynyt alkuvuoden kahdestakymmenestä 3

6 perustajajäsenistä nykyiseen noin 1400 jäseneen! Suomen Kirurgiyhdistys mahdollistaa meille tärkeän yhteisötoiminnan sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla eri lääketieteen erikoisalojen ja muiden tieteenalojen kanssa. Yhteenkuuluvuuden tunne ja yhdessä tekemisestä koituva ilo luovat ammatti-identiteettiä ja lisäävät työn hallittavuuden kokemusta. Hyvänä esimerkkinä Kirurgiyhdistyksemme kansainvälisestä yhteistyöstä on syksyn onnistunut maailmankokous Helsingissä. Marraskuussa vuosikokouksemme jälkeisessä sessiossa saamme ylpeillä siitä miten huikeasti nykyaikainen kirurgia on kehittynyt Suomessa. On ollut iso kunnia toimia neljä vuotta näin hyvinkin perinteikkään, ansioituneen yhdistyksen hallituksessa! Luottamuksesta kiittäen Monika Carpelan-Holmström scribor 4

7 Suomen Kirurgiyhdistys ry:n matka-apurahat Apurahan tarkoitus: Suomen Kirurgiyhdistys ry myöntää vuosittain nuorille kirurgeille enintään 10 kpl 1000.n suuruista matka-apurahaa lyhytaikaista ulkomailla tapahtuvaa kliinistä jatko-opiskelua varten. Apurahan saajan edellytykset: Hakijan tulee olla SKY:n jäsen. Hakijan tulee olla jonkin kirurgian erikoisalan erikoislääkäri tai koulutuksensa loppuvaiheessa. Apurahojen hakeminen: Apuraha haetaan vapaamuotoisella hakemuksella ilman hakuaikaa. Hakemukset lähetetään osoitteella: Suomen Kirurgiyhdistys, PL Helsinki Vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee ilmetä: 1. Suosituskirje kotimaan esimieheltä. 2. Missä keskuksessa ja millä erikoisalalla hakija tulee työskentelemään. 3. Hakijan perustelu koulutuspaikan valinnasta. 4. Hakijan CV. 5. Selvitys muista samanaikaisesti haetuista tai matkaa varten jo myönnetyistä apurahoista. 6. Matkakustannusarvio ja suunnitelma apurahan käytöstä. Valinta ja suorittaminen: Apurahojen saajat valitsee Suomen Kirurgiyhdistyksen hallitus. Apuraha maksetaan ennen koulutettavan lähtöä kotimaasta. Raportointi: Matkan päätyttyä apurahan saaja on velvollinen toimittamaan kolmen kuukauden kuluessa Suomen Kirurgiyhdistyksen hallitukselle selvityksen apurahan käytöstä ja toteutuneista tavoitteista. 5

8 ISW 2013 International Surgical Week August, Helsingin Messukeskus Tapahtumaan osallistui yli 2100 edustajaa lähes 90 maasta. Avajaisiinkin oli ilmoittautunut ennätysmäärä yli 1500 osallistujaa. 6

9 ISS:n puheenjohtaja Göran Åkerström Jean Claude Givel, ISS:n pääsihteeri 7

10 Victor Victor Bertschi, Bertschi, kongressijärjestelyistä kongressijärjestelyistä vastaava vastaava ja ja Jean Jean Claude Claude Givel, Givel, ISS ISS pääsihteeri pääsihteeri Victor Victor Bertschi, Bertschi, kongressijärjestelyistä kongressijärjestelyistä vastaava vastaava ja ja Jean Jean Claude Claude Givel, Givel, ISS ISS pääsihteeri pääsihteeri 8 Ari Ari Leppäniemi,LOC Leppäniemi,LOC presidentti presidentti Ari Ari Leppäniemi,LOC Leppäniemi,LOC presidentti presidentti

11 Pauli Puolakkainen, Kirurgiyhdistyksen puheenjohtaja Professori Sirpa Asko Seljavaara piti avajaispuheen edustaen Helsingin kaupunkia 9

12 10 Avajaisten yhteydessä luovutettiin Prof. Mauri Lepäntalolle kunniajäsenkirja. Juhlallisessa tilaisuudessa mukana yhdistyksen puheenjohtaja Pauli Puolakkainen sekä sihteeri Monika Carpelan Holmström

13 Faltin luennon piti Norman M. Rich (USA) aiheesta History of war surgery and its contribution to vascular surgery Faltin Faltin luennon piti piti Norman M. Rich (USA) aiheesta History of of war war surgery and and its its contribution to to vascular surgery Norman Norman M. M. Rich Rich kävi kävi laskemassa kukat Kirurgiyhdistyksen perustajan Richard Faltinin Faltinin haudalle haudalle Norman M. Rich kävi laskemassa kukat Kirurgiyhdistyksen perustajan Richard Faltinin haudalle 11

14 balettitanssija Minna Tervamäki sekä hanuristi Kimmo Pohjonen Avajaisten tanssiesityksestä vastasivat balettitanssija Minna Tervamäki sekä hanuristi Kimmo Pohjonen Iltajuhlan tanssiesityksestä vastasi??? Iltajuhlan tanssiesityksestä vastasi??? 12

15 Iltajuhla Helsinki Night järjestettiin ravintola Bankissa teemana 50 luku. Iltajuhla oli loppuunmyyty yli 700 osallistujaa. Iltajuhla Helsinki Night järjestettiin ravintola Bankissa teemana 50 luku. Iltajuhla oli loppuunmyyty yli 700 osallistujaa. 13

16 Iltajuhla Iltajuhla Iltajuhla Iltajuhla Iltajuhla Iltajuhla 14

17 Valokuvat: Congrex / Blue / Blue and and White White Conferences Oy Oy Valokuvat: Congrex / Blue and White Conferences Oy 15

18 Suomen Kirurgiyhdistyksen vuosikokous Marina Congress Center, Katajanokanlaituri 6, Helsinki Keskiviikko Kokoustila Fennia I Ilmoittautuminen ja aamukahvi SKY:n vuosikokous sääntöjen määräämät asiat Travelling fellowship apurahojen jako Travelling fellowship matkakertomukset Teemu Murtola, v Lounas ja näyttelyyn tutustuminen Nykyaikaista huippukirurgiaa Suomessa Urologit: Eturauhassyövän radikaalileikkaus robottiavusteisesti LT Jarno Riikonen, TAYS Käsikirurgit: "Erbin pareesin kirurginen hoito tänään" Dos., LT Yrjänä Nietosvaara, HYKS Lastenklinikka Plastiikkakirurgit: Kasvojen siirrot Dos., LT Patrik Lassus, HYKS Töölön sairaala Ortopedit: Lantion luusarkoomien hoito Dos.,LT Minna Laitinen, TYKS Tuki ja liikuntaelinkirurgian klinikka Yleiskirurgit: Huippukirurgi ja miten sellainen tehdään? Erikoislääkäri, LL Jukka Palokangas Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminen Lastenkirurgit: Lyhytsuolioireyhtymän hoito ja kirurgia. Dos., LT Mikko Pakarinen, Lasten ja nuorten sairaala Verisuonikirurgit: Vatsa aortan aneurysman kehittyvä hoito LT Maarit Venermo, HUS 16

19 Gastrokirurgit: Lihavuuskirurgia 2013 Dos., LT Paulina Salminen, TYKS Neurokirurgit: Milloin sädeveitsi korvaa perinteisen veitsen aivosairauksien hoidossa? LKT Seppälä Matti, HYKS neurokirurgian klinikka, Prof., Jääskeläinen Juha, Itä Suomen yliopisto, neurokirurgian laitos Lehdistötilaisuus Iltajuhla Ravintola Sipulissa, Kanavaranta Helsinki Hinta: 50,00 Sitovat ilmoittautumiset iltajuhlaan mennessä: 17

20 SUOMEN KIRURGIYHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUS Aika ja paikka : klo 9.00, Kokoustila Fennia I, Marina Congress Center Katajanokanlaituri 6, Helsinki, ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Kokousvirkailijoiden valinta puheenjohtaja sihteeri pöytäkirjan tarkastajat ääntenlaskijat 4 Esityslistan hyväksyminen 5 Toimintakauden toimintakertomus sihteeri Monika Carpelan-Holmström 6 Toimintakertomuksen hyväksyminen 7 Tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto taloudenhoitaja Ilari Airo 8 Tilinpäätöksen vahvistaminen 9 Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle 10 SJS-lehden toiminta, lehden toimittamisen tekniset muutokset: päätoimittaja Ari Leppäniemi 11 Päätös hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista 12 Uuden hallituksen valinta 13 Kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan valinta 14 Tulo- ja menoarvio toimintakaudelle taloudenhoitaja Ilari Airo 15 Jäsenmaksun määrääminen 16 Jäsenasiat uudet ja eronnet, jäsenet 17 Toimintasuunnitelma toimintakaudelle : sihteeri Monika Carpelan-Holmström 18 Suomen leuka- ja kasvokirurgian yhdistyksen mukaantulo Suomen Kirurgiyhdistykseen (ja hallitukseen) 19 Muut asiat 20 Kokouksen päättäminen Monika Carpelan-Holmström I sihteeri Pauli Puolakkainen puheenjohtaja 18

21 SUOMEN KIRURGIYHDISTYS ry:n TOIMINTAKERTOMUS SUOMEN KIRURGIYHDISTYS ry:n TOIMINTAKERTOMUS SUOMEN KIRURGIYHDISTYS ry:n TOIMINTAKERTOMUS Kulunut vuosi oli yhdistyksen 87. toimintavuosi. Yhdistyksen toimisto sijaitsi Lääkäritalossa Kulunut ja toimistonhoitajana vuosi oli yhdistyksen toimi Ullamaija 87. toimintavuosi. Kirjonen. Yhdistyksen jäsenrekisteristä toimisto sijaitsi Lääkäritalossa ja Kulunut vuosi oli yhdistyksen 87. toimintavuosi. Yhdistyksen toimisto sijaitsi Lääkäritalossa jäsenmaksujen ja toimistonhoitajana perinnästä toimi Ullamaija on vastannut Kirjonen. Suomen Yhdistyksen Lääkäriliitto. jäsenrekisteristä ja ja jäsenmaksujen toimistonhoitajana perinnästä toimi Ullamaija on vastannut Kirjonen. Suomen Yhdistyksen Lääkäriliitto. jäsenrekisteristä ja jäsenmaksujen perinnästä on vastannut Suomen Lääkäriliitto. Suomen Kirurgiyhdistyksen hallitus Suomen Kirurgiyhdistyksen hallitus Suomen Kirurgiyhdistyksen hallitus Hallituksen puheenjohtajana on viime vuosikokouksen jälkeen toiminut Pauli Hallituksen Puolakkainen, varapuheenjohtajana on viime Hannu vuosikokouksen Kuokkanen, jälkeen ensimmäisenä toiminut Pauli sihteerinä Monika Hallituksen puheenjohtajana on viime vuosikokouksen jälkeen toiminut Pauli Carpelan-Holmström, Puolakkainen, varapuheenjohtajana toisena sihteerinä Hannu Nina Kuokkanen, Lindfors sekä ensimmäisenä taloudenhoitajana sihteerinä Ilari Monika Airo. Carpelan-Holmström, Puolakkainen, varapuheenjohtajana Hannu Kuokkanen, ensimmäisenä sihteerinä Monika Hallituksen muina jäseninä toisena ovat sihteerinä Verisuonikirurgisen Nina Lindfors yhdistyksen sekä taloudenhoitajana Jukka Saarinen, Ilari Sydän- Airo. Carpelan-Holmström, toisena sihteerinä Nina Lindfors sekä taloudenhoitajana Ilari Airo. ja Hallituksen rintaelinkirurgisen muina jäseninä yhdistyksen ovat Verisuonikirurgisen Panu Taskinen, Gastrokirurgisen yhdistyksen Jukka yhdistyksen Saarinen, Paulina Sydän- Hallituksen muina jäseninä ovat Verisuonikirurgisen yhdistyksen Jukka Saarinen, Sydän- Salminen, ja rintaelinkirurgisen Käsikirurgisen yhdistyksen yhdistyksen Panu Camilla Taskinen, Hellevuo, Gastrokirurgisen Lastenkirurgisen yhdistyksen yhdistyksen Paulina ja rintaelinkirurgisen Panu Taskinen, Gastrokirurgisen yhdistyksen Paulina Risto Salminen, Rintala, Käsikirurgisen Urologiyhdistyksen yhdistyksen Sirpa Camilla Aaltomaa, Hellevuo, Plastiikkakirurgisen Lastenkirurgisen yhdistyksen Salminen, Käsikirurgisen Camilla Hellevuo, Lastenkirurgisen Susanna Risto Rintala, Kauhanen, Urologiyhdistyksen Ortopediyhdistyksen Sirpa Aaltomaa, Ilkka Kiviranta, Plastiikkakirurgisen Yleiskirurgisen yhdistyksen Risto Rintala, Urologiyhdistyksen Sirpa Aaltomaa, Plastiikkakirurgisen yhdistyksen Jukka Susanna Palokangas, Kauhanen, ja Ortopediyhdistyksen uutena erikoisalayhdistyksenä Ilkka Kiviranta, Neurokirurgiyhdistyksen Yleiskirurgisen yhdistyksen edustajana Susanna Kauhanen, Ortopediyhdistyksen Ilkka Kiviranta, Yleiskirurgisen yhdistyksen Matti Jukka Seppälä. Palokangas, ja uutena erikoisalayhdistyksenä Neurokirurgiyhdistyksen edustajana Jukka Matti Seppälä. Palokangas, ja uutena erikoisalayhdistyksenä Neurokirurgiyhdistyksen edustajana Matti Seppälä. Hallitus on kokoontunut toimintavuoden aikana kuusi kertaa. Hallitus on kokoontunut toimintavuoden aikana kuusi kertaa. Hallitus on kokoontunut toimintavuoden aikana kuusi kertaa. Tilintarkastajiksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy:n KHT-tilintarkastajat ja varatilintarkastajiksi Tilintarkastajiksi valittiin Caj PricewaterhouseCoopers Haglund ja Pekka Hellström. Oy:n KHT-tilintarkastajat ja Tilintarkastajiksi varatilintarkastajiksi valittiin Caj PricewaterhouseCoopers Haglund ja Pekka Hellström. Oy:n KHT-tilintarkastajat ja varatilintarkastajiksi Caj Haglund ja Pekka Hellström. Yhdistyksen kokoukset Yhdistyksen kokoukset 14. Yhdistyksen kokoukset Operatiiviset päivät 2012 pidettiin Helsingin Messukeskuksessa yhdessä 14. Operatiiviset Suomen päivät Anestesiologiyhdistyksen 2012 pidettiin (SAY) kanssa. Helsingin Messukeskuksessa 14. yhdessä Operatiiviset Suomen päivät Anestesiologiyhdistyksen 2012 pidettiin (SAY) kanssa. Helsingin Messukeskuksessa yhdessä Suomen Anestesiologiyhdistyksen (SAY) kanssa. Vuosikokous 2012 pidettiin Operatiivisten päivien yhteydessä klo Vuosikokous Neurokirurgiyhdistyksen 2012 pidettiin liittyminen Operatiivisten SKY:n päivien jäseneksi yhteydessä oli hyväksytty kahdessa klo Vuosikokous pidettiin Operatiivisten päivien yhteydessä klo peräkkäisessä Neurokirurgiyhdistyksen Neurokirurgiyhdistyksen liittyminen vuosikokouksessa, SKY:n jäseneksi oli ja hyväksytty Neurokirurgiyhdistys kahdessa peräkkäisessä Neurokirurgiyhdistyksen liittyminen SKY:n jäseneksi oli hyväksytty kahdessa liittyi nyt Suomen Neurokirurgiyhdistyksen Kirurgiyhdistyksen jäseniksi. vuosikokouksessa, Mauri Lepäntalo ja Neurokirurgiyhdistys valittiin uudeksi peräkkäisessä Neurokirurgiyhdistyksen vuosikokouksessa, ja Neurokirurgiyhdistys SKY:n liittyi nyt kunniajäseneksi. Suomen Kirurgiyhdistyksen jäseniksi. Mauri Lepäntalo valittiin uudeksi liittyi SKY:n nyt kunniajäseneksi. Suomen Kirurgiyhdistyksen jäseniksi. Mauri Lepäntalo valittiin uudeksi SKY:n kunniajäseneksi. Operatiivisille päiville osallistui yhteensä 2445 henkilöä: SKY 1266, SAY 545, luennoitsijat Operatiivisille ja päiville puheenjohtajat osallistui 187, yhteensä vain näyttelyyn 2445 henkilöä: osallistuneet SKY 1266, 447 SAY sekä 545, 84 luennoitsijat Operatiivisille päiville osallistui yhteensä 2445 henkilöä: SKY 1266, SAY 545, näytteilleasettajaa. puheenjohtajat SKY:n ja SAY:n 187, vain yhteissymposiumin näyttelyyn osallistuneet aiheena oli 447 laaturekisterit: sekä 84 luennoitsijat puheenjohtajat 187, vain näyttelyyn osallistuneet 447 sekä 84 In näytteilleasettajaa. my hands no problems SKY:n ja or SAY:n are there? yhteissymposiumin the value of aiheena quality registries oli laaturekisterit: in health In näytteilleasettajaa. SKY:n ja SAY:n yhteissymposiumin aiheena oli laaturekisterit: care my system. hands no Luennot problems pidettiin or are englanniksi, there? jolloin the value myös of vieraileva quality registries ulkomaalainen health In my hands no problems or are there? the value of quality registries health luennoitsija care system. pystyi Luennot osallistumaan pidettiin englanniksi, keskusteluun. jolloin myös vieraileva ulkomaalainen care luennoitsija system. pystyi Luennot osallistumaan pidettiin englanniksi, keskusteluun. jolloin myös vieraileva ulkomaalainen luennoitsija pystyi osallistumaan keskusteluun. SKY:n erikoisalayhdistykset pitivät vuosikokouksensa Operatiivisten päivien yhteydessä. SKY:n erikoisalayhdistykset Erikoisalayhdistyksien pitivät vuosikokouksensa tieteelliset ohjelmat Operatiivisten koostuivat pyydetyistä päivien ja SKY:n erikoisalayhdistykset pitivät vuosikokouksensa Operatiivisten päivien vapaista yhteydessä. esitelmistä. Erikoisalayhdistyksien tieteelliset ohjelmat koostuivat pyydetyistä ja yhteydessä. vapaista esitelmistä. Erikoisalayhdistyksien tieteelliset ohjelmat koostuivat pyydetyistä ja vapaista esitelmistä. SKY/ Rintarauhaskirurgian Sektio järjesti yhteissession plastiikkakirurgiayhdistyksen kanssa SKY/ Rintarauhaskirurgian : Rintasyövän Sektio järjesti hoidon yhteissession muuttuvat käytännöt. plastiikkakirurgiayhdistyksen kanssa SKY/ Rintarauhaskirurgian : Rintasyövän Sektio järjesti hoidon yhteissession muuttuvat käytännöt. plastiikkakirurgiayhdistyksen kanssa : Rintasyövän hoidon muuttuvat käytännöt. 19

22 Faltin-luennon 2012 piti Professori Sirpa Asko-Seljavaara keskiviikkona aiheesta: Lääkäri politiikassa. Vuoden Kirurgiksi 2012 nimettiin kirurgian erikoislääkäri Hannu Hallikas Etelä- Karjalan Keskussairaalasta. Vuoden parhaan väitöskirjan 2012 (vuoden 2011 väitöskirjat) palkinnon saajaksi valittiin Maria Söderström, HYKS:stä ( Critical leg ischaemia with tissue loss-a challenge for the vascular surgeon ). Operatiivisten päivien yhteydessä julkistettiin KES:n ja SKY:n vuoden 2012 Travelling Fellowship apurahojen saajat: Teemu Murtola (SKY) ja Katariina Laurila (KES) Ville Mattila (KES), ja Markus Pääkkönen (KES). Vuoden Travelling Fellowship esitelmän pitivät Heli Kavola vuodelta 2010 ja Tuukka Niinimäki, Antti Sommarhem sekä Eija Tukiainen vuodelta Messusäätiö myönsi Operatiivisille päiville 2012, 5000 euron palkinnon, joka SKY ja SAY päätti yksimielisesti jakaa kahden tutkimusryhmän kesken. Toinen saaja oli em. professori Heikki Peltola OMSA- työryhmineen: Lapsen osteomyeliitin ja septisen artriitin hoito. Toinen saaja oli Jouni Ahonen työryhmineen: Synnyttäjän verenvuodon korvaushoito-ohje ja sen päivittäminen. Yhdistys järjesti Lääkäripäivien 2013 yhteydessä kurssin Jokalääkärin kirurgiaa session. Kevätkokous 2013 Lappeenrannassa Paikallisjärjestelytoimikunnan puheenjohtajana toimi ylilääkäri Antti Hietaranta. Kevätkokouksen SKY:n ja SAY:n yhteissessioiden aiheina olivat Päivystys sekä Kivun hallinta. Kevätkokoukseen osallistuivat 45 kirurgia ja 65 anestesiologia. Kevätkokouksen yhteydessä julkistettiin KES:n ja SKY:n vuoden 2013 Travelling Fellowship apurahojen saajat a Tatu Mäkinen (SKY) ja Andrew Lindford (KES) Julkaisutoiminta Yhdistyksen omistaman Scandinavian Journal of Surgery -lehden päätoimittajana on ollut Dos Ari Leppäniemi ja toimitussihteerinä tänä keväänä eläkkeelle jäänyt Anja Maaskola. SJS:n kustannukset ovat korkeat ja päätoimittaja esitti vuosikokouksella 2012 hyväksyttäväksi suunnitelman lehden jatkotoiminnan järjestelyistä. Päätettiin että lehti ulkoistetaan vuoden 2013 alusta Sagen kustantamana. Lehti ilmestyy edelleen neljästi vuodessa entisen näköisenä. Valtaosa jäsenkunnasta saa nyt sähköpostiinsa ilmoituksen uuden numeron ilmestymisestä. Viestissä on suora linkki artikkeliin pdf-muodossa. Niille, jotka aiemmissa kyselyissä ehdottomasti halusivat paperiversion, sellainen postitetaan entiseen tapaan. SJS-artikkelit ovat saatavilla lehden kotisivuilta PDF-muodossa ja myös suoraan ja veloituksetta PubMed:in kautta. SJS-lehden Impact Factor on noususuuntainen IF 1,17. Myös yhdistyksen jäsenjulkaisu Kirurgiyhdistyksen kotimainen julkaisusarja on ilmestynyt neljä kertaa toimintavuoden aikana. 20

23 Kirurgian Edistämissäätiö KES Säätiö perustettiin vuonna 1988 ja se toimii SKY:n tukijärjestönä. Säätiön tarkoituksena on edistää tutkimusta ja koulutusta, esim. jakamalla apurahoja nuorille suomalaisille kirurgeille. KES järjestää myös koulutustilaisuuksia. Ylilääkärikokous Tuohilammella järjestetään nykyisin myös KES:n toimesta. Kirurgian Edistämissäätiön hallitukseen kuuluu: Timo Raatikainen (pj), Ilari Airo, Reijo Haapiainen, Leena Setälä, Teuvo Tammela ja Pauli Puolakkainen. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Asianhoitajana toimii Pauliina Puustjärvi. KES:n hallitus on ryhtynyt valmistelemaan sääntömuutosta joka mahdollistaa KES:n hallituksen laajentamista, niin että myös SKY:n varapuheenjohtaja ja I-sihteeri kuuluisivat hallitukseen. Yhdistyksen muu toiminta Yhdistys on antanut pyydettäessä lausuntoja kirurgian erikoisalaa sekä Suomen Lääkäriliiton myöntämiä erityispätevyyksiä koskevista asioista. Hallitus on valmistellut KES:n pääoman korottamista. Hallituksen esitys hyväksyttiin vuosikokouksessa. Yhdistys voi siirtää kerran kalenterivuodessa ja vahvistetun tilinpäätöksen osoittamien varojen antamissa puitteissa erillisen suunnitelman mukaisesti vuotuisesta ylijäämästä Kirurgian Edistämissäätiö s.r.:lle hallituksen kulloinkin sopivaksi katsoman pääoman. Hallitus on valmistellut mahdollista sääntömuutosehdotusta siten, että säännöt vastaisivat paremmin nykyistä toimintaa. ISW 2013:n paikallinen järjestelytoimikunta on kokoontunut noin kuukauden välein ennen Kirurgian Maailmankongressia (International Surgical Week 2013), joka järjestettiin Helsingin Messukeskuksessa. SKY on laatinut sopimuksen International Society of Surgeryn kanssa kokouksen järjestämisestä. Ari Leppäniemi on toiminut kokouksen järjestelytoimikunnan puheenjohtajana. SKY on jakanut kuluvana toimikautena seitsemän 1000 suuruista matka-apurahaa erillisestä anomuksesta. SKY on avustanut Helsingin Yliopiston lääketieteellisen kokoelman inventointi ja luettelointiprojektia 1000 määrärahalla. SKY on jakanut kirurgian erikoisalayhdistyksille avustuksena 3000 per yhdistys ja 10 jokaisesta yhdistyksen jäsenestä joka on myös SKY jäsen. Yhdistyksellä on omaisuudenhoitosopimus Nordea-pankin kanssa. Pohjoismaisen kirurgiyhdistyksen (NKF) SKY:n edustajana on toiminut Monika Carpelan-Holmström, joka osallistui NKF:n hallituksen kokoukseen Kööpenhaminassa

24 UEMS (Union européenne des médecins spécialistes) Section of Surgery:n hallituksen asettamana Suomen edustajana on toiminut Marjut Leidenius. Hän on osallistunut UEMS:n kokoukseen Itävallassa. SKY:n hallitus on UEMS:n toivomuksesta kartoittanut taitopajojen nykytilanne Suomessa. Teuvo Antikainen on ollut SKY:n edustaja UEMS:n taitopajojen akkreditointi suunnitteluryhmässä. Ensimmäinen kokous oli Lundissa tammikuussa Yhdistys kuuluu Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry:n yhteisöjäsenenä. Yhdistys ylläpitää kotisivuja osoitteessa Suljettu nettifoorumi on avattu yhdistyksen jäsenille. Operatiivisten päivien ja kevätpäivien luennot on tarkoitus jatkossa viedä suljetulle osiolle PDF-muodossa. Yhdistyksen jäsenmaksu Yhdistyksen vuosikokous päätti pitää jäsenmaksun ennallaan, 110. Erikoistuvien sairaalalääkärien jäsenmaksu on 80:n. Yhdistyksen jäsenistö Toimikauden lopussa Suomen Kirurgiyhdistyksen jäsenmäärä oli Edellisen toimikauden lopussa, , yhdistyksen jäsenmäärä oli Helsingissä Suomen Kirurgiyhdistyksen hallituksen puolesta Pauli Puolakkainen puheenjohtaja Monika Carpelan-Holmström I-sihteeri 22

25 SJS-LEHDEN JA SKY:N TALOUS V SJS-LEHDEN JA SKY:N TALOUS V Tilikausi Budjetoitu Tilikausi Budjetoitu Tilikausi 8/2012-7/2013 Budjetoitu 8/2011-7/2012 Tilikausi Budjetoitu SJS 8/2012-7/2013 8/2011-7/2012 SJSTuotot Tuotot Tilausmaksut 3 900, , ,00 Tilausmaksut Ilmoitustuotot 2 800, ,00 900, , , ,00 Ilmoitustuotot Edistämissäätiön avustus 2 800, ,00 Edistämissäätiön Eripainokset avustus Eripainokset Irtonumerot 55,00 55, ,00 500, ,00 Irtonumerot Muut tuotot 500,00 Muut Tuotot tuototyhteensä Tuotot yhteensä 2 800, , , , , , , ,00 Kulut Kulut Palkat/provisiot Palkat/provisiot Sosiaalikulut , ,64 456, , ,00 000, , , , , , ,00 Sosiaalikulut Huoneistokulut ,50 826, ,00 200, , , , ,00 Huoneistokulut Varsin.painatukset ,01 906, , , , , ,00 Varsin.painatukset Eripainokset , , ,50 005,29 50, ,00 Eripainokset Postitus 3 067, ,00 50, ,91 46, ,0050,00 Postitus SAGE Publications ,00 067, , , ,00 SAGE Kokouskulut Publications ,34 590, , , ,00 Kokouskulut Kielentarkistukset 1 845,34 750,00 86, ,80 100, ,00 Kielentarkistukset Matkat/majoitukset 796, ,00 200,00 444,14 86,10 200,00 100,00 Matkat/majoitukset Toimistotarvikkeet 255,54 796, ,00 000,00 179,34 444, ,00 200,00 Toimistotarvikkeet Postikulut 139,30 255,54 300,00 181,44 179,34 150, ,00 Postikulut Puhelinkulut 508,28 139,30 600,00 300,00 884,72 181,44 350,00 150,00 Puhelinkulut Sähköpostikulut/www-sivut 616,96 508, ,00 600,00 728,78 884, ,00 350,00 Sähköpostikulut/www-sivut Kopiointikulut 301,83 616, ,00 000,00 752,29 728,78 800, ,00 Kopiointikulut IT-palvelut 321,62 301,83 752,29 800,00 IT-palvelut Huomionosoitukset 2 235,35 321, , ,99 100,00 Huomionosoitukset Muut kulut 2 235, , ,99 100,00 Muut Pankin kulut kulut Pankin Työterveys/muut kulut sosiaalimenot 6,50 695,15 6,50 50,00 50,00 25,82 25,82 50,00 50,00 Työterveys/muut Lounassetelien sosiaalimenot osto 1 642,10 695,15 Lounassetelien Kulut yhteensä osto ,78 642, , , ,00 Kulut Katetaan yhteensä edelliisen vuosien tuloksesta , ,00 900, , , ,00 Katetaan SJS-tulos edelliisen vuosien tuloksesta , ,00 000, , , ,00 SJS-tulos , , , ,00 23

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Kellokumpu-Lehtinen ja sihteeriksi Kaija Vasala.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Kellokumpu-Lehtinen ja sihteeriksi Kaija Vasala. PÖYTÄKIRJA Suomen Onkologiayhdistys Ry Sääntömääräinen syyskokous Aika: perjantai 28.8.2015, klo 16.00 Paikka: Tampere-talo, Tampere 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.13 2. Kokouksen

Lisätiedot

Neuroradiologia- ja Päivystysradiologiapäivät 28.-30.1.2015

Neuroradiologia- ja Päivystysradiologiapäivät 28.-30.1.2015 , KYS Auditorio 28.-30.1.2015 Neuroradiologia- ja Päivystysradiologiapäivät 28.-30.1.2015 28.1.2015 Päivystysradiologiaa 9.00 9.15 Tervetuloa, päivien avaus Ritva Vanninen ja Roberto Blanco Sequeiros Pää

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2011 Aika: Keskiviikkona 10.10.2011 kello 18.00 Paikka: Opinkiven sauna, Keskussairaalantie

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS

SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS AIKA Sunnuntai 30.3.2014 klo 12:00. Valtakirjojen tarkistus klo 11:30 alkaen PAIKKA Helsinki Petankin halli, Pasila, Tallikatu 99 ALUSTAVA ESITYSLISTA

Lisätiedot

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) KASSAN VARSINAINEN KOKOUS Aika: Perjantai 25. 11. 2016, klo 9.00 Paikka: Radisson Blu Seaside Hotel, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS JA

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 6.-7.6.2015 Paikka Valkea Talo, Ilkantie 4, 00400 Helsinki Lauantai 6.6. Lounas klo 11.30-12.30 Kahvi klo 15.00-15.30 8.30 9.30 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuosi 2016 on Yhdistyksen juhlavuosi, jolloin se täyttää 50 vuotta. Sitä juhlistetaan

Lisätiedot

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT PRH hyväksynyt 20.11.2006 1 Suomen Kylmäyhdistys ry:n säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Kylmäyhdistys ry, ruotsiksi Kylföreningen i Finland

Lisätiedot

Suomen Ortopediyhdistys XX Ortopedian ja traumatologian kurssi Levi Summit, Kittilä 25.3.-30.3.2012

Suomen Ortopediyhdistys XX Ortopedian ja traumatologian kurssi Levi Summit, Kittilä 25.3.-30.3.2012 Suomen Ortopediyhdistys XX Ortopedian ja traumatologian kurssi Levi Summit, Kittilä 25.3.-30.3.2012 Su 25.3.2012 13:00 18:00 Ilmoittautuminen, kurssireppujen jako 18:00 19:00 Avajaiset Maanantai 26.3.2012

Lisätiedot

Vuoden 2011 vuosikokouksessa tehtyjen valintojen mukaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet olivat;

Vuoden 2011 vuosikokouksessa tehtyjen valintojen mukaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet olivat; 17.8.2011 Jäsenkirje 2/2011 Hyvää loppu kesää! Vuosikokous pidettiin Helsingissä 11.3.2011. Puheenjohtajaksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi valittiin Pekka Honkanen ja kansainvälisenä sihteerinä toimivaksi

Lisätiedot

KIRURGIAN KOULUTUSPÄIVÄ 2.10.2009 Biomedicum Helsinki 1 ja Meilahden sairaala

KIRURGIAN KOULUTUSPÄIVÄ 2.10.2009 Biomedicum Helsinki 1 ja Meilahden sairaala KIRURGIAN KOULUTUSPÄIVÄ 2.10.2009 Biomedicum Helsinki 1 ja Meilahden sairaala I Yhteissymposium Luentosali 1 II Ortopedia ja traumatologia - Lonkan ja polven nivelrikko Luentosali 1 III IV Suu- ja leuka-,

Lisätiedot

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY.

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY. Aika: 24.11.2012, klo 13.00 Paikka: ABC Seinäjoki, Vekaratehtaankatu 13, 60100 Seinäjoki Asia nro Liite nro 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Suomen Kirurgiyhdistys ja Suomen Anestesiologiyhdistys ke 16.11 Hallisali 5A, Halli 5

Suomen Kirurgiyhdistys ja Suomen Anestesiologiyhdistys ke 16.11 Hallisali 5A, Halli 5 Suomen Kirurgiyhdistyksen alustava ohjelma yhteiskokouksen ohjelma Näyttely on avoinna ke 16.11. klo 9-18, to 17.11 klo 9-18 pe 18.11 klo 9-14 Keskiviikko 16.11. Suomen Kirurgiyhdistys Suomen Anestesiologiyhdistys

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

Lehtojärvellä PÖYTÄKIRJA 1/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS

Lehtojärvellä PÖYTÄKIRJA 1/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS Lehtojärvellä 21.3.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 1 Kokouksen avaus Sukuneuvoston puheenjohtaja,, avasi kokouksen klo 16.00 ja toivotti kaikki tervetulleeksi Haavikon

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

TUL:n Lapin piiri ry puh: P Nahkurinkatu Kemi

TUL:n Lapin piiri ry puh: P Nahkurinkatu Kemi TUL:n Lapin piiri ry:n sääntömääräinen PIIRIKOKOUS Pidetään Kemissä os. Kemin Cumulus, Hahtisaarenkatu 3,, lauantaina 16.4.2016 alkaen klo.12:00. Valtakirjojen tarkastus aloitetaan klo.11:00. Kokouksessa

Lisätiedot

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 (6) Elin: Vuosikokous Aika: 19.11.2014 klo 18.00 Paikka: Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalo, Huhtalantie 2, 60200 Seinäjoki Esityslista Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Iin seudun riistanhoitoyhdistys PÖYTÄKIRJA Pokholmintie 30 95100 KUIVANIEMI Puh 0400-936 333 Email ii@rhy.riista.fi 23.2.2016 Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Aika: 23.2.2016 klo 18.00-20:15 Paikka: Läsnä:

Lisätiedot

1 Kokouksen avaus Minna Leppänen avasi kokouksen klo 15:30 Ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

1 Kokouksen avaus Minna Leppänen avasi kokouksen klo 15:30 Ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. IGS Finnish Chapterin perustamiskokous Aika: Keskiviikko 19.5.2010 klo 15.30 Paikka: Viapipe Oy, Vernissakatu 6, 01300 Vantaa 1 Kokouksen avaus Minna Leppänen avasi kokouksen klo 15:30 Ja toivotti läsnäolijat

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN KOKOUSKUTSU 28.3.2013 Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN Sokos Hotel Vuokattiin, Kidekuja 2, Vuokatti lauantaina huhtikuun 20. päivänä 2013 klo 14.00 Kokouksessa

Lisätiedot

SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS

SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 4/2011 SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS Aika: tiistaina 24.5.2011 klo 9.00 9.15 Paikka: Nivalan, kaupungintalo valtuustosali Jäsenet (alleviivatut paikalla) Maija-Liisa Veteläinen Raimo Kaisto Riitta

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura ry:n vuosikokous Tampereella , klo 17.30

Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura ry:n vuosikokous Tampereella , klo 17.30 Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura ry:n vuosikokous Tampereella 14.10.2010, klo 17.30 Esityslista 1 Kokouksen avaus (Pekka Hirvonen) 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. (Sääntöjen

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

KUTSU. 19,50 /hlö (vain viralliselta edustajalta) Päiväkahvi

KUTSU. 19,50 /hlö (vain viralliselta edustajalta) Päiväkahvi 1 (7) KUTSU LIONSPIIRI 107-H:n VUOSIKOKOUKSEEN JA -JUHLAAN Paikka: Kummun koulu Kummunkatu 15, 83500 OUTOKUMPU Ohjelma: 09.30 10.00 Aamukahvi piirihallituksen osanottajille 10.00 12.00 Piirihallituksen

Lisätiedot

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop)

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop) KÄSIKIRJOITUS Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen vuosikokoukseen AIKA 11.06.2010, PAIKKA Hyvinkää, ASIALISTA: 1. Kokouksen avaus (kop, kop, kop) Hyvät ystävät. Tervetuloa Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen

Lisätiedot

Yhtiökokousedustajat Hallituksen puheenjohtaja Toimitusjohtaja

Yhtiökokousedustajat Hallituksen puheenjohtaja Toimitusjohtaja KOKOUSKUTSU 2/2016 SUOMENSELÄN LENTOKENTTÄ Oy 26.05.2016 Aika Torstai 09.06.2016 klo 18.00 Paikka Kivijärven Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat/esityslista: 1. KOKOUKSEN AVAUS 2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen.

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen. KOKOUSKUTSU Vuosikokous 2016 Aika: 8.3.2016 kello 19.00 Paikka: Sauna Arla, Kaarlenkatu 15, Helsinki ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

9) esitetään ja hyväksytään riistanhoitoyhdistyksen vuoden 2014 toimintakertomus

9) esitetään ja hyväksytään riistanhoitoyhdistyksen vuoden 2014 toimintakertomus 1) kokouksen avaaminen Rhy:n puheenjohtaja Asko Autio avasi kokouksen. Asko kertoi ajankohtaisista tapahtumista rhy:ssä. Vuoden 2014 pienpetokilpailun palkitut olivat 1 Ari hautakangas, 26 pienpetoa 2.

Lisätiedot

Hyvät Castrén-suvun jäsenet

Hyvät Castrén-suvun jäsenet Huhtikuussa 2015 Hyvät Castrén-suvun jäsenet ON KULUNUT viisi vuotta kun olimme koolla Helsingissä. Kuluvan kauden aikana julkaistiin ajantasainen sukukalenteri Castrén-suku 2012 ja aloitettiin uuden kirjan

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 1/09 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 1/09 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 Ala-Ounasjoen Erästäjät PÖYTÄKIRJA Johtokunta Rovaniemi 17.2.2010 ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 AIKA 17.2.2010 klo 18.00 PAIKKA Toimitalo, Erästäjänpolku OSALLISTUJAT Seuran jäseniä 25 liitteenä

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

SEKRETERARFÖRENINGEN ry (5) Aika lauantai klo Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki

SEKRETERARFÖRENINGEN ry (5) Aika lauantai klo Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki 13.11.2010 1(5) YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika lauantai 13.11.2010 klo 12.31 14.25 Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki 1 Kokouksen avaus 2 Läsnäolijoiden toteaminen

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Suomen hydrologian yhdistys (SHY) VUOSIKOKOUS 15.5.2014 klo. 17.30-18:43 Suomen ympäristökeskus, Mechelininkatu 34a, Helsinki Läsnäolijat: Johanna Korhonen, Hannu Marttila, Harri Koivusalo, Ari Jolma,

Lisätiedot

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. SÄÄNNÖT 1 LOTTA SVÄRD SÄÄTIÖ - LOTTA SVÄRD STIFTELSEN SÄÄNNÖT 1. Säätiön nimi Säätiön nimi on - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2. Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Ohjelman muutokset mahdollisia. Ilmoittautumiset viimeistään 1.4. Ilmoittautumislomake: http://www.sinfoniaorkesterit.fi/fi/tapahtuma/?

Ohjelman muutokset mahdollisia. Ilmoittautumiset viimeistään 1.4. Ilmoittautumislomake: http://www.sinfoniaorkesterit.fi/fi/tapahtuma/? 51. Valtakunnalliset orkesteripäivät Turussa Suomen Sinfoniaorkesterit ry 51. Valtakunnalliset orkesteripäivät Turussa 22.-24.4.2016 Original Sokos Hotel Hamburger Börs, Kauppiaskatu 6, puh (02) 337 3800

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 3/2010. Seuran vaalikokous 2010 ja pikkujoulu. Jäsentiedote Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen

JÄSENTIEDOTE 3/2010. Seuran vaalikokous 2010 ja pikkujoulu. Jäsentiedote Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen PL 2100, 02015 TKK Rakentajanaukio 4 A, 02150 Espoo http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 11.11.2010 JÄSENTIEDOTE 3/2010 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen Seuran vaalikokous

Lisätiedot

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB PÖYTÄKIRJA SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2008 Aika: 14.5.2008 klo 13.30 14.25 Paikka: Järvenpää-talo, Hallintokatu 4, 04400 Järvenpää Läsnä: kunta osallistuja äänimäärä Hyvinkään

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 11.6.2016 Paikka Porin Yliopistokeskus, Pohjoisranta 11, 28101 Pori Lounas klo 12.00-13.00 Kahvi klo 15.30 16.00 9.00 10.00 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 8.11.2011 kello 19.15. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tutkimuseettisen toimikunnan nimeäminen ajalle

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tutkimuseettisen toimikunnan nimeäminen ajalle Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 10/2016 1 (1) 148 428/13.02.00/2016 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tutkimuseettisen toimikunnan nimeäminen ajalle 1.1.2017-31.12.2020 Kuntayhtymän hallitus

Lisätiedot

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja Kokouskutsu Tehyn Vapaat Vaikuttajat ry 1/2014 Elin: Hallitus Aika: 3.2.2014 klo 17.30 Paikka: Messukeskus, Helsinki Asialuettelo Pykälä Käsiteltävä asia 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä kokouksen avaus.

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä kokouksen avaus. JOENSUUN JÄÄKARHUT RY Mäntyniementie 1, 80220 Joensuu SEURAN SYYSKOKOUS 2007 PÖYTÄKIRJA AIKA Keskiviikko 21.11.2007 klo 18.30 PAIKKA Mäntyniementie 1, Karhu-Sali 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

D107-I PIIRIKOKOUS

D107-I PIIRIKOKOUS D107-I PIIRIKOKOUS 25.4.2015 PÖYTÄKIRJA Aika: 25.4.2015 klo 12:45-15:47 Paikka: Kokkokankaan seurakuntakeskus, Kissaojantie 12 Kempele Läsnä: Liite 1, klubien valtakirjat, 36 kpl. Edellisen piirikokouksen

Lisätiedot

Römer Tuurna. Elomaa Puntari Lojamo, sihteeri

Römer Tuurna. Elomaa Puntari Lojamo, sihteeri RAUTATIELIIKENNE-LEHTI Helsinki 24.3.1976 Toimituskunta Läsnä: Alava, puheenjohtaja Ahvenlahti Auvinen Haapala Häkkinen Lamminpää Miettinen Rantala Römer Tuurna Elomaa Puntari Lojamo, sihteeri Pöytäkirja

Lisätiedot

Suomen geoteknillinen yhdistys - Finlands geotekniska förening r.y. Finnish Geotechnical Society

Suomen geoteknillinen yhdistys - Finlands geotekniska förening r.y. Finnish Geotechnical Society SGY Säännöt 1(5) Suomen geoteknillinen yhdistys - Finlands geotekniska förening r.y. Finnish Geotechnical Society SÄÄNNÖT 1 $ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen geoteknillinen yhdistys

Lisätiedot

1 of :06

1 of :06 1 of 6 28.03.2008 21:06 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA VALTIONAVUSTUSHAKEMUS: KANSAINVÄLISET KONFERENSSIT JA KANSALLISET SEMINAARIT gfedc Kansainvälinen konferenssi Kansallinen seminaari Rahoitusaika

Lisätiedot

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Esitys: Kirjataan kokouksen läsnäolijat. Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus ei-jäsenille.

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Esitys: Kirjataan kokouksen läsnäolijat. Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus ei-jäsenille. ESITYSLISTA Ratamestarinkatu 11 00520 HELSINKI taso@talentia.fi YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS Aika: Lauantai 19.11.2016, klo 17. Paikka: Turun Konservatorio, Crichton-sali. Linnankatu 60, 20100 Turku 1 Kokouksen

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Vuosikokous henkilöä, osanottajalista liitteenä, katso liite 1 (Mauno Mynttisen nimi puuttuu listalta).

Vuosikokous henkilöä, osanottajalista liitteenä, katso liite 1 (Mauno Mynttisen nimi puuttuu listalta). Mäntsälän Kennel ja Metsästysseura Ry Vuosikokous 2013 25.2.2013 Paikka: Ampumarata Paviljonki Aika: 25.2.2013 klo 18.00 Läsnä: 64 henkilöä, osanottajalista liitteenä, katso liite 1 (Mauno Mynttisen nimi

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 Kokousaika: Kokouspaikka: Saapuvilla: Torstai 11. 6.2015 klo 19.00-20.44 Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila Näätänen Teuvo Tallgren Anja Viinala Jarmo Hakkarainen Timo Ojakoski

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

9.30 9.40 Avaussanat Osmo Tervonen professori, järjestelytoimikunnan puheenjohtaja

9.30 9.40 Avaussanat Osmo Tervonen professori, järjestelytoimikunnan puheenjohtaja SÄDETURVAPÄIVÄT 29. - 30.10.2015 Torstai 29.10.2015 9.30 9.40 Avaussanat Osmo Tervonen professori, järjestelytoimikunnan puheenjohtaja 9.40 10.10 Carl Wegelius-luento 10.10 11.00 Onnellisuus ja hyvinvointi

Lisätiedot

VIII Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi Solo Sokos Hotel Torni Tampere, Ratapihankatu 43, Tampere

VIII Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi Solo Sokos Hotel Torni Tampere, Ratapihankatu 43, Tampere VIII Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi 19.- 21.4.2017 Solo Sokos Hotel Torni Tampere, Ratapihankatu 43, 33100 Tampere Ilmoittautuminen ja kahvi klo 8.00 9.00 Keskiviikko 19.4.2017 9.00 9.05 Avauspuheenvuoro

Lisätiedot

Luku 1 Nimi ja kotikunta

Luku 1 Nimi ja kotikunta Suomi - Afganistanin Akatemia AFA ry:n säännöt Luku 1 Nimi ja kotikunta 1. Yhdistyksen nimi Suomeksi Suomi Afganistan Akatemia AFA ry Englanniksi Academy of Finland Afghanistan AFA Dariksi Akademi Finland

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen.

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. lista SYYSKOKOUS 2016 Aika Torstaina 24.11.2015 klo 17.00 Paikka Tervolan nuorisoseuran talo, Seurantie, Tervola 1 KOKOUKSEN AVAUS Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. 2 KOKOUSVIRKAILIJOIDEN

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 2/2011 23.2.2011

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 2/2011 23.2.2011 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) Aika Keskiviikko 23.2.2011 klo 18.30 19.45 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu Hyttinen Riitta Jutila

Lisätiedot

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05 , NJVOK PÖYTÄKIRJA 1/5 NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS Kokousaika: 16.5.2016 klo 18:05 Kokouspaikka: Läsnäolijat: Nukarin koulu, Nurmijärvi 5 henkilöä liitteenä olevan ääniluettelon

Lisätiedot

A - Kiltojen Liitto ry:n valtakunnalliset Kevätpäivät ja -kokous

A - Kiltojen Liitto ry:n valtakunnalliset Kevätpäivät ja -kokous A - Kiltojen Liitto ry:n valtakunnalliset Kevätpäivät ja -kokous 1. 2.4.2017 Silokallion kurssikeskus, Silokalliontie 160, Kullaa A-Kiltojen Liitto ry:n kevätpäiviä vietetään 1. 2.4.2017 Silokallion kurssikeskuksessa

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous 1 (5) Varsinainen yhtiökokous Aika: Torstai 8.3.2012 klo 14.00 Paikka: Amer Sports Oyj:n pääkonttori, Mäkelänkatu 91, Helsinki Läsnä: Asianmukaisesti ilmoittautuneita osakkeenomistajia oli yhtiökokouksen

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

SANTALAHTI-LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA Kuivarauma Pyhämaa y-tunnus /5

SANTALAHTI-LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA Kuivarauma Pyhämaa y-tunnus /5 1/5 Aika 9.6.2013 klo 17:00 Paikka Pyhämaan paloasema, Lyökintie 7 23930 PYHÄMAA 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Olle Kari avasi kokouksen ja toivotti osakkaat tervetulleeksi kokoukseen. 2

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 5/2016

Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 5/2016 Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 5/2016 Aika: 25.10.2016 klo 13.00 15.30 (kokouslounas klo 12 13) Paikka: Ravintola Makun pieni kabinetti, Ratamestarinkatu 11, Helsinki Päätösluettelo 1 Kokouksen

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

Esityslista 1.12.2015

Esityslista 1.12.2015 Sivu 1 / 6 Esityslista 1.12.2015 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 3. Nimenhuudon suorittaminen 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KEMISTIKILTA Ry 1 (4) VUOSIKOKOUS Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta PL Espoo FAX (09)

KEMISTIKILTA Ry 1 (4) VUOSIKOKOUS Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta PL Espoo FAX (09) KEMISTIKILTA Ry 1 (4) VUOSIKOKOUS Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta PÖYTÄKIRJA Aika: 11.2.2009 16:16 Paikka: Kemian tekniikan rakennuksen luentosali Ke 2 Läsnäolijat: Liite 1 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Kokoustyypit. Timo Reko

Kokoustyypit. Timo Reko Kokoustyypit Timo Reko timo.reko@msl.fi Kokoustyypit Sääntömääräiset kokoukset, joita on joko yksi tai kaksi vuodessa (syys- ja kevätkokous). Sääntömääräiset kokoukset käyttävät ylintä valtaa. Ylimääräiset

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

Työsuojelun peruskurssi , Oulu

Työsuojelun peruskurssi , Oulu Tuotannon palvelut Koulutusta 35 vuotta. Työsuojelun peruskurssi 15. 19.3.2010, Oulu www.pohto.fi Työsuojelun peruskurssi 15.- 19.3.2010, Oulu Koulutuksen tavoite ja osallistujat Kurssin tavoitteena on

Lisätiedot

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 1/6,Kuva: http://www.maija.palvelee.fi/ TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET sivu VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 SUKUSEURAN KOTISIVUISTA MIELENKIINTOISET

Lisätiedot

Palliatiivisen lääketieteen koulutus

Palliatiivisen lääketieteen koulutus Palliatiivisen lääketieteen koulutus Tiina Saarto yl, HYKS, Syöpäkeskus Palliatiivisen lääketieteen professori, Helsingin yliopisto Palliatiivisen lääketieteen perusopetus EAPC suositus vähintään 40 ot

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2008 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2008 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Asteriski ry Syyskokous (7) Vesilinnantie Turku

Asteriski ry Syyskokous (7) Vesilinnantie Turku Asteriski ry Syyskokous 2016 1 (7) ASTERISKI RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2016 Aika 3.11.2016 klo 16.15 Paikka Sali XXI, Agora Läsnä Juha Jaaksi, Janne Iltanen, Jesse Rauha, Arttu Laitinen (poistui

Lisätiedot

Puoluehallitus 20.9.2013 1(2) ESITYSLISTA. Paikka: Kansalaistoiminnankeskus Matara, Matarasali, Matarankatu 6, Jyväskylä

Puoluehallitus 20.9.2013 1(2) ESITYSLISTA. Paikka: Kansalaistoiminnankeskus Matara, Matarasali, Matarankatu 6, Jyväskylä Puoluehallitus 20.9.2013 1(2) Piraattipuolue r.p. Syyskokous Aika: 19. lokakuuta 2013 kello 12.00 ESITYSLISTA Paikka: Kansalaistoiminnankeskus Matara, Matarasali, Matarankatu 6, Jyväskylä 1. Kokouksen

Lisätiedot

RAKENTEIDEN MEKANIIKAN SEURA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VAALIKOKOUS sekä

RAKENTEIDEN MEKANIIKAN SEURA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VAALIKOKOUS sekä RAKENTEIDEN MEKANIIKAN SEURA ry Rakentajanaukio 4 A, 02150 Esp0o JÄSENTIEDOTE Puh. 09-451 2264, http://rmseura.tkk.fi 6.11.2006 RAKENTEIDEN MEKANIIKAN SEURA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VAALIKOKOUS sekä EXKURSIO

Lisätiedot

Esitettiin kokouksen puheenjohtajaksi Miika Länsi-Seppänen. Oli käytettävissä. Valittiin Miika Länsi-Seppänen kokouksen puheenjohtajaksi.

Esitettiin kokouksen puheenjohtajaksi Miika Länsi-Seppänen. Oli käytettävissä. Valittiin Miika Länsi-Seppänen kokouksen puheenjohtajaksi. Asteriski ry Pöytäkirja 2015 1 (6) ASTERISKIN RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2015 Aika Tiistaina 17.11.2015 klo 17.00 Paikka Luentosali Beta, ICT-talo Läsnä Miika Länsi-Seppänen, Janne Iltanen, Arttu

Lisätiedot

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009 pöytäkirja 1/09 Suomen Eläinlääkäriliitto ry Finlands Veterinärförbund rf VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009 Aika: 26.4.2009 klo 9.12 10.20 Paikka: Radisson SAS Marina Palace Hotel, Linnankatu 32, Turku Läsnä:

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Ilkka Helenius. Lääketieteellinen tiedekunta. Lasten ortopedia ja traumatologia

PROFESSORILUENTO. Professori Ilkka Helenius. Lääketieteellinen tiedekunta. Lasten ortopedia ja traumatologia PROFESSORILUENTO Professori Ilkka Helenius Lasten ortopedia ja traumatologia Lääketieteellinen tiedekunta 28.9.2016 Professori Ilkka Helenius pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa

Lisätiedot