Virta-avain 1/2014 1/2014 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Virta-avain 1/2014 1/2014 1"

Transkriptio

1 1/2014 1

2 Sisällysluettelo Varapuheenjohtajan palsta.3 Historiikki..4-7 Historian paras tauti..8 Kevennys..9 Aiemmin tapahtunutta Opiskelijan elämää.12 Unelmat Tapahtumakalenteri Tapahtumat Uusia kannattajajäseniä Tuokiokuvia...31 Vertaistukiryhmät Terapiakoira Lumi.34 Yhdistysinfoa.35 Yhteystiedot Toimitus: Johanna Sottinen ja Satu Liehu Painotyö M&P-PAINO 2

3 Varapuheenjohtajan palsta Lähimmäisen rakkaus on ihana ja herkkä asia. Se on myös asia, jota nyky-yhteiskunta käyttää häikäilemättä hyväkseen. Omaishoidossa on kysymys nimenomaan lähimmäisen rakkaudesta ja osittain velvollisuuden tunnostakin. Jokainen omaishoitosuhde on erilainen ja ainutlaatuinen. Yksi yhteinen piirre niillä kuitenkin on. Jokainen joutuu taistelemaan olemassaolostaan yhteiskunnan kapularattaissa. Jo omaishoitajaksi pääseminen vaatii hakuprosessin. Tukien, palveluiden ja apu- sekä hoitovälineiden hakeminen vaativat nekin osaamista ja ennen kaikkea sitkeyttä. Mikään näistä ei tule kuin se kuuluisa Manun illallinen. Omaishoitotilanne tulee usein yllättäen ja pyytämättä. Toisinaan pidemmän ajan kuluessa, pikkuhiljaa tilanne läheisen kanssa voi muuttua omaishoidon tuntomerkit täyttäväksi hoitosuhteeksi. Molemmissa tapauksissa omainen tarvitsee tukea ja neuvoja. Tässä vaiheessa omaishoitoyhdistykset ovat korvaamaton apu ja turva. Sieltä löytyy paitsi tietoa, myös erittäin tärkeää vertaistukea ja kokemuksia vaikeista käytännön tilanteista ja niihin löydetyistä ratkaisuista. Itse olen iloinen saadessani kuulua Päijät-Hämeen Omaishoitajat ja Läheiset ry:n johtokuntaan. Näin saan käytännön tietoa yhdistyksen sekä omaishoitajien ongelmista, toiveista, suruista ja iloista. Kierrän myös paljon toreilla ja markkinoilla kuuntelemassa ihmisten mielipiteitä ja kokemuksia. Kaikilla ei ole voimavaroja vaatia läheiselleen tai itselleen parempaa kohtelua. Suomalaiset ovat sitkeää kansaa ja tottuneet venymään vielä vähän pidemmälle, jos tarve vaatii. Ja omaishoitosuhteissa venymisen tarve on loputon. Omaishoitosuhde saattaa katketa yhtä nopeasti kuin on alkanutkin. Ja omaishoitaja voi pudota pohjattomaan mustaan aukkoon: yhteiskunnan taloudellinen tuki päättyy ja sosiaalinen verkostokin on kadonnut hoitosuhteen aikana ajan puutteen vuoksi. Näissäkin tapauksissa omaishoitoyhdistykset voivat olla tukena ja turvana. Käytännön esimerkit kertovat valitettavasti siitä, että yhteiskunta ei aidosti arvosta omaishoitoa kuin omaishoitoyhdistyksiäkään. Jos kaikki omaishoitajat menisivät lakkoon ja vaatisivat hoidettaville hoitopaikkaa laitoksista, miten yhteiskunta vastaisi? Anne Louhelainen kansanedustaja 3

4 Ja näin perustettiin yhdistys nimeltä Päijät-Hämeen Omaishoitajat ja Läheiset ry Elettiin vuotta 1999 ja jo pitkän aikaa oli Päijät-Hämeen eri kunnissa keskusteltu oman yhdistyksen perustamisesta omaishoitajien tilanteen parantamiseksi. Omaishoitajille oli perustettu jo luvun alussa Helsinkiin Omaishoitajat ja Läheiset liitto ry ja tämän liiton toimesta oli eri puolille Suomea perustettu jo monta kymmentä alayhdistystä. Tavoitteena oli saada katetuksi koko Suomi. kokoontuneille yhdistyksen toiminnasta ja tavoitteista. Meitä oli koolla ainakin 50 henkilöä ja yhdistys perustettiin ja saimme liitolta hyvät ohjeet ja mallisäännöt käyttöömme. Yhdistyksemme nimeksi päätettiin yksimielisesti Päijät-Hämeen Omaishoitajat ja Läheiset ry ja ensimmäiseksi johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Tiina Johansson. Johtokuntaan valittiin noin kymmenen henkilöä Päijät-Hämeen eri kunnista ja sain itsekin kunnian tulla valituksi ensimmäisen johtokunnan jäseneksi. Omaan perheeseemme oli syntynyt vuonna 1992 vaikeasti kehitysvammainen poika ja jo ensimmäisten poikamme elinvuosien aikana koimme vaimoni kanssa olevamme omaishoitajia ja etsimme taustatukea ja vertaistukea eri tahoilta. Saimmekin pian kuulla tästä omaishoitajien asiaa ajavasta liitosta ja olin itsekin yhteydessä liittoon. Sain sieltä kuulla Merja Purhoselta, että eri tahoilta Päijät-Hämeen kunnista oli oltu jo häneen yhteydessä ja liitolle oli esitetty toivomus oman yhdistyksen perustamisesta. Liitto lupasi kaiken tukensa. Keväällä v perustettiin oma yhdistys ja perustamiskokous pidettiin silloisessa Invalidiliiton Lahden Sopeutumisvalmennuskeskuksessa ja liiton taholta oli toiminnanjohtaja Merja Salanko-Vuorela ja muutama muu asiantuntija kertomassa meille (Kuvassa vasemmalta Kalevi Laaksonen, Paula Risikko ja Merja Salanko-Vuorela) Ensimmäisten toimintavuosien aikana johtokunta kokoontui säännöllisesti lähes kuukausittain ja kokoontumispaikkoina olivat Invalidiliiton Sopeutumisvalmennuskeskus tai Lahden Invakeskus. Yhdistyksellä ei ollut palkattua henkilökuntaa, vaan kaikki työt tehtiin aluksi johtokunnan jäsenten ja yhdistyksen jäsenten omalla ja vapaaehtoisella työpanoksella. 4

5 Yhdistyksen toiminta-alue oli aluksi hyvin laaja käsittäen lähes kaikki Päijät-Hämeen kunnat Sysmää lukuun ottamatta. Heinola päätti myöhemmin perustaa oman yhdistyksen, mutta muuten yhdistyksen toiminta-alue on edelleen yksi Suomen laajimmista käsittäen lähes asukasta. Heti ensimmäisen toimintavuoden jälkeen päätettiin hakea Rahaautomaattiyhdistykseltä avustusta omaan projektiimme, ja ainakin meidän johtokunnan jäsenten myönteiseksi yllätykseksi saimme heti ensimmäisellä hakukerralla projektiluonteisen avustuksen kolmelle vuodelle. Tämä mahdollisti yhdistykselle ensimmäisen oman työntekijän palkkaamisen ja valintaprosessin jälkeen uuden projektimme vetäjäksi valittiin Pauliina Junkkari (nykyisin Tuominen) ja hänen työsuhteensa alkoi (Kuvassa Smolnasta 2011 johtakunnan jäseniä: vas. Tuula Siponen, pj Pirkko Aulen, varapj Kalevi Laaksonen ja Armi Hellström) Yhdistyksellemme tuli pian tarve vuokrata omat toimitilat ja ensimmäisen toimisto-tila vuokrattiin Rauhankadulta Lahdesta ja sieltä siirryimme muutaman toiminta-vuoden jälkeen Vapaudenkadulle torin varteen ja sieltä edelleen nykyiseen toimintatilaan Rautatienkadulle. Yhtä vuotta lukuun ottamatta yhdistys on aina saanut Raha-automaattiyhdistykseltä toimintatukea ja siksi yhdistys on pystynyt jo yli 10 vuotta työllistämään 1-2 henkilöä. Yhdistys pyrki heti alusta alkaen järjestämään omaishoitajille ja myös hoidettaville erilaista ohjaus- ja virkistystoimintaa. Yhdistyksen jäsenten toivomuksia pyrittiin ja pyritään edelleen hyvin huomioimaan ja näin olemme pystyneet järjestämään vuosittain erilaisia virkistystapahtumia ja yhdessäoloa. On käyty eri paikkakuntien teattereissa, virkistystapahtumia on ollut mm. Siikaniemessä, on käyty Tukholmassa ja Tallinnassa. Yhdistys on ollut monesti mukana erilaisissa messu- ja yleisötapahtumissa. Eri kunnissa on järjestetty omaishoitajien tapaamisia ja avointen ovien tapahtumia ja erityisesti yhdistyksemme työntekijät ovat neuvoneet ja opastaneet omaishoitajia mitä erilaisimmissa omaishoitotilanteissa. Ja tämä työ jatkuu edelleen ja entistä aktiivisemmin. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto on koko ajan pyrkinyt edistämään Suomen lainsäädäntöä niin, että omaishoidon tuki olisi kaikille tukeen oikeutetuille samanlaisiin kriteereihin perustuva ja että tuen maksajana olisi esimerkiksi Kela eikä kunta. Lainsäädäntö on tältä 5

6 osin edelleen kesken, mutta tiedotusvälineiden mukaan parannusta lainsäädäntöön on tältä osin tulossa lähivuosina. Ei voi olla oikein, että jokainen kunta saa itse määrätä tuen perusteista ja siitä, keille tukea myönnetään. Yhdistys on nyt ohittanut murrosiän ja on tulossa kunnioitettavaan 15 vuoden ikään. Yhdistys on ollut näkyvästi esillä myös erilaisissa tiedotusvälineissä ja yleinen tietoisuus omaishoitajien arvokkaasta työpanoksesta on kohottanut myös omaishoitajien omanarvontuntoa. Mielestäni omaishoitajan työ on niin arvokasta työtä, että omaishoitajan pitää aina muistaa omaan ansiolistaansa merkitä sana OMAISHOITAJA isoin kirjaimin. Kukaan omaishoitaja ei saa tuntea enää olevansa vain omaishoitaja. Oman perheemme omaishoitajuus jatkuu toivottavasti vielä vuosia tai vuosikymmeniä. Jäätyäni nyt reilu vuosi sitten itse pois aktiivisesta yhdistyksen toiminnasta, toivotan omasta puolestani onnea ja menestystä yhdistykselle ja sen kaikille yhteistyökumppaneille. Nastolassa, 16. päivänä helmikuuta 2014 Kalevi Laaksonen yrittäjä/nastola Kahden pitkäaikaisen johtokunnan jäsenen mietteitä: Taimi Liimatainen, Lahti - Ihan perustajajäsen en ole, mutta tulin valituksi mukaan melko alussa. Luottamustoimeni päättyi vuoden 2013 lopulla. Johtokuntatyössä meni 14 vuotta. Tästä eteenpäin pystyn osallistumaan toimintaan rivijäsenenä. - Kautta vuosien yhdistyksen järjestämät retket ja tapahtumat ovat olleet tykättyjä, ja niissä on ollut paljon osallistujia. Kuitenkin olen huomannut, että ihmisten osallistumisaktiivisuus myös muuhun toimintaan on lisääntynyt, ja se on hyvä juttu. Osansa voi olla myös tiedottamisella. Nyt Virta-avain jäsenlehden myötä koen, että tiedon saaminen on parempaa ja helpompaa. Asiaan vaikuttaa myös se, että jäsenmäärä on lisääntynyt. Taidamme tällä hetkellä olla jäsenmäärämme mukaan yksi suurimmista omaishoitoyhdistyksistä suomessa. - Muistan, että olin aikoinani ajoittain myös kahvinkeittoapulaisena erilaisissa yhdistyksen tilaisuuksissa. Alussa ei vapaaehtoistyöllä ollut niinkään suurta merkitystä, kun taas aikaa myöten se osoittautui ihan välttämättömyydeksi. 6

7 - Näiden vuosien aikana on tapahtunut monia muitakin muutoksia. Hankkeissa esimerkiksi on paperityön osuus nykyään valtavan suuri. On paljon erilaista raportointia ja seurantaa, joka vaatii aikaa ja paneutumista. Se vaatii samalla myös johtokunnaltakin enemmän. - Yhdistystyö on antanut minulle paljon, vaikka se on osansa vaatinutkin. Kannustaisin ihmisiä osallistumaan runsain joukoin toimintaan edelleen! Etenkin on toivottu viime kevään kaltaisia pidempiä matkoja. Tuula Siponen, Orimattila - Olen ollut mukana yhdistystä perustavassa kokouksessa. Olin ensimmäiset viisi vuotta yhdistyksen tilintarkastajana, ja sen jälkeen n. 8 vuotta johtokunnan jäsenenä. Toimin edelleen Omaishoitajien liiton lomaohjaajana. Olin ohjaajana myös oman paikallisyhdistyksemme lomaviikolla Lautsiassa pari vuotta sitten. - Koen tämänkaltaisten yhdistysten olemassaolon erittäin tärkeäksi, koska se on ihmistä lähellä. Omaishoitajien liitto ajaa hyvin omaishoidon asioita valtakunnan tasolla, mutta paikallisilla yhdistyksillä on merkittävä rooli yksittäisten ihmisten jaksamisen tukena. Yhdistys on se väylä, jota kautta on helppo hankkiutua muiden ihmisten pariin. Yksin kotiin jääminen on kaikkein pahinta. Tulisi myös jaksaa olla sitkeä ja sinnikäs. Vaikka saisikin kieltävän vastuksen hakemukseen, niin kannattaa hakea vähän ajan kuluttua uudelleen. - Iso osa omaishoitajista on ihan piilossa. He vetäytyvät, eivätkä uskalla tulla esiin asioidensa kanssa. Kuitenkin ihmisen itsensä vastuulla on etuisuuksien hankkimisesta huolehtiminen. Niitä ei tule kukaan kotiin pyytämättä tarjoamaan. Pitää myös muistaa, että omaishoitajaksi ei voi määrätä, ellei ole omaa halua. Omaishoitajuudesta voi myös kieltäytyä. - Toivoisin, että omaishoidontuki tulisi kaikille yhdenvertaiseksi. Omaishoitajuus lisääntyy rajusti. Tukea maksetaan nyt n omaishoitajalle, ja ensi vuonna luvun ennustetaan olevan Juuri siksikin omaishoitajien jaksamista tulisi tukea. - Yhdistyksen merkitys on erittäin tärkeä. Monella on asioita, joita ei ole muualla uskaltanut sanoa ääneen. Toivoisin, että ihmiset liittyisivät jäseneksi, koska sitä kautta he saavat paljon tietoa uusien haasteiden varalle. Tieto asioista tekee ihmisistä valveutuneimpia. Ennakointi asioissa on tärkeää. 7

8 Historian paras tauti Kulkuasi seuratessa päätyy väistämättä siihen johtopäätökseen, että sinulla on taito herätä tähänkin päivään auttajana. Sinulla on altruistinen motiivi. Näinä itsekkyyden ja yleisen epävarmuuden aikoina soisi tällaisen aurinkoisuuden tautina tarttuvan. Se olisi historian paras tauti, sillä suurempaa se olisi kuin rohkeus, viisaus tai oikeudenmukaisuus. Nämä viimeksi mainitut ovat kyllä vallan hienoja hyveitä. Mielellään niitä taskuissaan kantaisi ja osaisi kaiken, mitä vastaan tulisi. Mutta pitemmän päälle kyllä huomaisi, että olisi takki tyhjä, sillä ei noilla hyveillä juurikaan mitään tee, elleivät ne lähde rakkauden hyveestä. Nyt kun sinulla on tuo tauti, niin sinulla on tuokin hyve, - taito rakastaa. Taito antaa omastaan toisen hyväksi. Hienoa on tuollaisen takin ja takin kantajan kulkea. Näkyy päiväkirjoissasi, että on tullut vastaan aika monta takin silittäjää. Osa siinä oikein pysähtyy ja kädestä kiittää. Silloin se tauti tarttuu. Se on hyvä päivä se. Sitten on tullut vastaan posetiivari, joka veivaa kohdallasi niin parastaan, että savu siitä koneesta nousee. Parhaassa iässä on posetiivari noina päivänä, kun sinut näkee. On siinä ilma täynnä duureja, kun veivi heittää sampoista kilinäänsä. Että on hyvillään tämä laskutaitoinen. Toivottaa siinä hyvää päivää ja pitkää ikää. Tautisi tahtoisi kovin edetä, mutta eipä vetele noin vain eteenpäin tämän kulku. Sana on kiirinyt ja yhtenä päivänä, kun kurkistat nurkan taakse, niin sielläpä onkin herrat välinpitämättömyys ja ahneus taas toimissaan. Piikittävät tuossa joka iikan, jotta tauti ei tarttuisi. Hoitajan valkoisissa houkuttelevat luokseen ja hekottavat iltaisin, kun saavat tummat pilvet roikkumaan kansojen ylle. Katalia nuo kaksi ovat kertomuksissaan. Mutta vaikka rahan valta suitsisi mieliä otteeseensa, luokituslaitokset määräisivät tahdin ja ihmispoloisissa myllertäisi kaikenlainen hurjuus saati kurjuus, niin ole sinä huoleti, sillä sydämeen sijoittajana olet hyvällä tiellä. Lopulta kaikki hyvin? Ihmiset ainakin muistavat sinut ja sinun takkisi. Se muisti tarttuu kyllä kädestä käteen. Kun kuulet kevään ja kesän sulosointuja, niin Luoja on tarkoittanut ne kiitokseksi juuri sinulle! Matti Mäkelä Etelä-Suomen aluevastaava, Omaishoitajat ja läheiset - liitto ry 8

9 Kevennyksenä maisemia Ugandasta Jyrin retkikunnan matkalta. Lue lisää sivuilta16 ja 17. Usko itseesi, luota unelmiisi 9

10 Aiemmin tapahtunutta joukkuevoimistelun tytöille. He olivat oleellinen osa ohjelman onnistumista. Loppuvuodesta olimme ensimmäistä kertaa mukana Kuusysin joulumarkkinoilla. Kokemus osoittautui erittäin hyväksi, joten toivottavasti meidät tapaa siellä vastaisuudessakin. Iso kiitos viikonlopun onnistumisesta kuuluu yhteistyökumppanillemme Sisustus Aleksanterille. He lainasivat meille huonekalut ja auttoivat osaston valmistamisessa. Suuri kiitos messutalkoolaisillemme Paulalle, Sirkka-Liisalle, Railille ja Marja-Liisalle, sekä autokuski Timolle, jotka auttoivat meitä vakituisia (johtokunta ja työntekijät) jakamalla töitä ja päivystysvuoroja. Joulujuhlaa vietettiin Hämeenkoskella Seuralassa. Saimme kokea aitoa seurojentalon tunnelmaa. Siinä vaiheessa talvea oli vielä luntakin. Suuri kiitos verrattomalle joulupukille, pianisti Saaralle, juontaja Mialle ja Tammikuussa saimme ensimmäisen oikean näyttelyn toimistollemme. Janita Ranta 9v. haaveilee muotisuunnittelijan urasta, ja hän toi Barbeilleen tekemiä upeita asuja ja asusteita näytille. Toivottavasti Janitan esimerkki saisi muitakin tuomaan osaamistaan näytille. Tammikuussa alkaa aurinko houkuttamaan ihmisiä. Sanna Lemmetty Aurinkomatkoilta kävi kertomassa matkailun mahdollisuuksista. Vammautuminen tai sairastuminen ei sulje pois ulkomaan matkoja. Matkailu onnistuu kyllä, kunhan asiaa suunnitellaan etukäteen yhdessä matkatoimiston kanssa. On olemassa monia matkakohteita, joissa apuvälineiden tarve on huomioitu hyvin. Kuvittelimme, että talvi on täynnä lunta ja pakkasta. Talvet yllättävät, ja vaikka energiansäästöteemamme peruuntuikin, 10

11 käytimme se kerran omalla energialla. Säilöimme jokaisen läsnä olleen omaan energiapankkiin monia mukavia ajatuksia ja paljon naurua. Hyviä esimerkkejä järjestöjen välisestä yhteistyöstä ovat olleet mm. jumppavuoromme Harjun koululla ja Sibeliustalon konsertti. Näihin lukeutuu myös Yhteyttä- yksinäisyyden ehkäisy korttikampanja mm. keskussairaalan aulassa. Tarjolla oli ilmaisia kortteja, joita saattoi laittaa postiin omaa ystävää muistaen, tai jättää toimitettavaksi yksinäisille ihmisille mm. sairaaloille. Yhteistyössä muistiyhdistyksen kanssa järjestettiin jo perinteeksi muodostunut Äijäilta. Ilta perustui ihan perusasioihin, eli keilaamiseen ja jälkipuinteihin makkaranmaistajaisten ja kakkukahvin merkeissä. Paikalla olleet toivoivat tapahtumaa jatkettavan edelleen. Rohkeasti vaan mukaan muutkin miehet! Äijäenergialla ei ole ikä- eikä painorajoja. Leila Kuutti- Pelkonen kävi kertomassa hampaiden ja suun hyvinvoinnin tärkeydestä. Suun terveys vaikuttaa koko kehon hyvinvointiin. Kannattaa muistaa muutama perusasia, kuten säännöllinen ruokailurytmi, hampaiden pesu kahdesti päivässä (mieluiten sähköhammasharjalla), xylitol-pastillit tai purukumi, sekä hammastarkastus vuosittain. Hyviä esimerkkejä uusien tapahtumien kokeilusta on Orimattilan Koivikossa järjestetty tapahtuma Omaishoitajille. Tarjolla oli iltapäivän ajan omaishoitajia koskevaa asiaa, mm. apuvälineitä, jalkineita, apteekkiasiaa jne. Asikkalassa taasen omaishoitajat ja päättäjät tapaavat huhtikuun alussa. Toivotaan paikalle runsasta osanottoa, jotta ne tärkeät mielipiteet ja kokemukset saataisiin tietoon molemmin puolin. Yhdistyksissä tehtävä työ on isolta osalta vapaaehtoistyötä. Silloin kun mukana on palkallista työntekijöitä, rahoitus tulee pääosin hankkeisiin. Meidän yhdistyksellämme on tällä hetkellä se tilanne, että Katjan työsuhde päättyi helmikuun lopussa. Johanna jatkaa kevään yksinään. Katja lähettää lämpimät terveisensä, ja toivottaa kaikille energistä ja valoisaa k kevättä! 11

12 Opiskelua ja elämää Virta-avain 1/2014 Osan teistä tämän lehden lukijat, olen tavannut Omaishoitajat ja Läheiset yhdistyksessä työharjoitteluni puitteissa kuluneen alkuvuoden aikana. Heille, jotka eivät minua tunne, kerron muutamalla sanalla taustastani. Olen lähihoitaja Satu Liehu ja työskennellyt hoitoalalla jo reilusti yli parinkymmentä vuotta. Opiskeluinnostus iski pari vuotta sitten ja hakeuduin opiskelemaan Hämeen Ammattikorkeakouluun sosionomin koulutusohjelmaan. Vaatii yllättävän paljon rohkeutta heittäytyä työelämästä opiskelijan rooliin ja jättää kaikki tuttu ja turvallinen taakse. Hetkeäkään en ole päätöstäni katunut; päinvastoin! Koen, että tästä on alkanut aivan uusi vaihe elämässäni, joka avaa ovia ja tarjoaa mahdollisuuksia moneen suuntaan. Meillä jokaisella on elämässä erilaisia vaiheita; joskus asiat soljuvat tasaisella tahdilla eteenpäin, joskus tuntuu kuin pyristelisi polkupyörällä loputonta ylämäkeä. Tietyistä asioista kuitenkin tulee muistaa pitää kiinni niin huonoina kuin hyvinä päivinä. Kehnoimmankin päivän saattaa pelastaa niinkin pieni asia kuin soitto hyvälle ystävälle. Asioiden jakaminen ja niistä puhuminen helpottaa kummasti ja auttaa jaksamaan eteenpäin. Ystävät ja läheiset ovat tärkeä voimavara arjen pyörityksessä, pidetään heidät lähellä ja mukana matkassa. Itseään ei myöskään tule unohtaa; jokainen tarvitsee välillä hetken omaa aikaa ja hemmottelua. Siihenkin saattaa riittää pieni asia; kuppi hyvää kahvia ja sanomalehti, lenkki raikkaassa ulkoilmassa, mieliohjelman seuraaminen tv:stä tai vaikkapa päivänokoset sohvalla. Arjessa jaksamiseen ei välttämättä aina tarvita suuria elämyksiä ja tapahtumia. Onnea ja iloa voi löytää pienistäkin asioista, kun muistaa pitää silmänsä auki. Näin kevään korvalla aurinko antaa valoa päivään ja samalla meille kaikille lisää energiaa arkeen! Mitä minä sitten olen oppinut tällä harjoittelujaksollani Päijät-Hämeen Omaishoitajat ja Läheiset yhdistyksessä? Toki paljon on tullut asiaa järjestötyön koukeroihin ja sosiaalialan palvelujärjestelmien liittyen. Ehdottomasti tärkein ja kullanarvoisin anti on kuitenkin ollut saada tutustua uusiin ihmisiin ja yhtä moneen yksilölliseen elämäntilanteeseen. Kiitos teille kaikille ihanille ihmisille, jotka jaoitte kanssani hetken elämästänne. Eniten olen oppinut teiltä. Tulemme varmasti tapaamaan vielä harjoittelujaksoni jälkeenkin! Olen kiitollinen tästä kokemuksesta ja pääsemisestä toteuttamaan työharjoitteluni paikassa, johon aidosti halusin. Suurkiitos Johannalle kärsivällisyydestä ja loistavasta ohjauksesta! T: Satu 12

13 Unelmat kannattelevat meitä Unelmat ovat aina askel eteenpäin Unelmien täyttymys voi olla juuri tässä ja nyt Osa elää unelmaansa koko ajan Seuraavilla sivuilla kurkkaamme mitä kuuluu Eliakselle, joka on oli syntyessään hyvin pieni. Entä miten kävi Jyrille, joka lähti toteuttamaan unelmaansa aivan erilaisiin olosuhteisiin? Oletko piilottanut unelmasi piirongin laatikkoon? Nyt on hyvä hetki avata sen ovi, ja nostaa laatikko pöydälle. 13

14 Pienestä voi ponnistaa pitkälle - Olen Elias Ståhlberg 18v. Synnyin 625g painoisena v Niistä ajoista on jo aika kauan, ja paljon on tapahtunut tämän matkan varrella. Matkakaveriksi tuli sokeus, jota en kuitenkaan loppujen lopuksi ole esteeksi elämälleni kokenut. Ja jos vaikka esteitä tielle olisi tullutkin, olen pystynyt kääntämään ne aikaa myöten vahvuudeksi. - Opiskelen tällä hetkellä Keskuspuiston ammattiopistossa, Espoossa. Siellä opiskellaan esim. safkan laittoa näkövammaistekniikoita hyväksikäyttäen. Mielenkiintoisinta on se, että olen saanut toimia IT-osaajana. Olen opiskellut tietokonealaa itsenäisesti jo 8-vuotiaasta. Tulevaisuus innostaa - Toivon pääseväni jatko-opiskelemaan datanomin osatutkintoa. Hienointa minusta olisi tulevaisuudessa päästä IT-kouluttajaksi näkövammaisille. Haluaisin, että siitä tulisi minulle täysipäiväinen työ. Siinä saa tutustua uusiin tekniikoihin, ja auttaa muita. - Meinaisin, että elämä olisi tosi jees, jos saisin oman asunnon Hesasta tai Lahdesta. Jos saa oman kämpän, on hyvä että on oppinut safkan laittoa koulussa. Oma opaskoirakin olisi kova sana. Sellaisen saa kun on täysi-ikäinen, ja asuu omillaan. Meillä kotona on kaksi koiraa, 11-vuotiaat Oliver ja Veera. Ne ovat irlanninsetterin ja kultaisennoutajan sekoituksia. - Mulla on paljon kavereita. Niitä on jäänyt peruskoulusta ja näkövammaisten leireiltä. Muuten kavereita on tullut tietokoneympyröiden mukana. Meitä on sekä näkövammaisia, että näkeviä, mutta meitä yhdistää yhteinen kiinnostus IT-alaan. 14

15 Käytännön asioista sen verran, että mulla on siis omassa tietokoneessani sisäänrakennettu ruudunluku, sekä halutessani erillinen pistenäyttö. Eli tietokone puhuu mulle kaikki kursorin kohdalla olevat asiat. Hesassa mulla on kaksi vapaaehtoista. He lähtevät tarvittaessa kanssani vaikka kahville. Sattumalta heillä on myös sama kiinnostus IT- alaan.erikoisalaani ovat myös erikoiskahvit. Mulla on oma keitin ja mylly. Jauhan kahvit pavuista lähtien. Kokeilen erilaisia kahvipapuja. Kahviloista voisin suositella Helsingin keskustan Cafetoriaa. Siellä osataan tehdä hyvää kahvia. Asenne ratkaisee - Toivon, että näkövammaisia pidettäisiin ihan tavallisina ihmisinä ja kohdeltaisiin myös niin. Olen tavallinen nuorimies Elias, enkä ensisijaisesti sokea. Omasta mielestäni elän hemmetin hienoa elämää juuri nyt!. Äidin sydän Eliaksen äiti Anna-Maria katseli poikaansa haastattelun aikana. Näiden kahden Eliaksesta otetun kuvan välillä on tapahtunut paljon. On vaadittu paljon työtä, äidiltä hyviä hermoja ja Eliakselta sinnikkyyttä. On Eliaksen sanojen mukaan pitänyt olla kykyä ottaa aika paljon heittoja vastaan ihmisiltä, jotka eivät ymmärrä. Anna-Maria on kiitollinen siitä, että Eliaksella itsellään on pienestä pitäen ollut luontainen lahja jakaa positiivista palautetta ympärillään oleville ihmisille. Anna-Maria haluaisikin sanoa niille, ketkä surevat pienen lapsensa puolesta, että kyllä ne asiat järjestyvät. Jokaista vaihetta voi surra, mutta jälkeenpäin voi todeta, että kyllä ne asiat kuitenkin järjestyivät. 15

16 vuoksi. He eivät ymmärtäneet miten arvokas ympäristö heillä on ympärillään. Aina ei onneaan tiedä, kun se on liian lähellä. Osoittaakseni että välitän maapallomme tilasta, juoksin vuodenvaihteessa 880km Ugandan halki 21 päivässä, eli yhtä monta kilometriä kuin vuorigorilloja on elossa. Siten matkan jokaisella kilometrillä oli merkitys. Miten unelmasi kanssa kävi, Jyri Reinikka? - Kokonaisuus vaati ison panostuksen, mutta en ole katunut päätöstäni päivääkään. Unelmat ja haaveet toteutuivat kokonaisuutena täydellisesti, siitä ei ole epäilystä. Saavutin tavoitteeni niin fyysisesti kuin psyykkisestikin, vaikka kumpaakin matkalla koeteltiin. Myös viidakon gorillat, joiden takia tähän ryhdyin, tuli nähtyä. Koko projekti oli niin iso asia tunnepohjalla, että aivot ja pää kaipaavat nyt palautumisaikaa käsitelläkseen asiaa. Matka toi tullessaan monia hyvin erilaisia näkökulmia asioihin. - Afrikassa ihmeteltiin, miten joku valkoinen mies pohjoisesta tulee juoksemaan heidänkin mielestään järjettömän matkan. Ja vain gorillojen - Paikalliset kyläpäälliköt halusivat, että puhun lapsille unelmista ja haaveista. He halusivat, että lapset lähtisivät elämässään eteenpäin, eivätkä vain tyytyisi olemaan. Lasten etu olisi se, että heillä olisi elämässään unelmia. Niinpä he sitten intoutuivat juoksemaan kanssani, ja unelmoivat juoksijan urasta. Ja niitä lapsia riitti. Kun edellinen seurue jäi taakse, oli seuraava jo odottamassa. Siinä sitä sitten juostiin porukassa useampikin kilometri, etten sanoisi Paikallisia ihmisiä oli koko ajan ympärillä, ja lapset olivat harvinaisen avoimia. Naapuriapua pidettiin itsestäänselvyytenä, koska jokainen 16

17 tarvitsee apua jossain vaiheessa. Oli hienoa katsoa, miten vähään ihmiset olivat tyytyväisiä. Materiaali ei määritellyt ihmisten elämää. välttämättömyys. Jokaista tarvittiin omalla paikallaan. Sain keskittyä omaan rooliini, eli juoksemiseen, koska saatoin luottaa siihen, että muut hoitivat heille sovitut tehtävät. Tiimityötä on myös se, että toiset ymmärtävät milloin on syytä olla vain hiljaa. Minun oli ensin myönnettävä ja hyväksyttävä ongelmani itse, ennen kuin pystyin ottamaan apua vastaan muilta. - Matkani kaltaiset kokemukset antavat uutta perspektiiviä elämään. Siinä punnitaan se, mikä elämässä loppujen lopuksi sanelee asioiden tärkeysjärjestyksen. Jokaisen on tehtävä itse päätöksensä oman elämänsä suhteen. Meillä oli pieni ja toimiva retkikunta. Se oli - Omalta mukavuusalueeltaan kannattaa hypätä välillä sivuun, jotta voi saavuttaa jotain uutta. Ja ihan pienestä ei kannata matkalla luovuttaa. Kannattaa luottaa siihen, jos asia tuntuu itsestä oikealta, vaikka naapuri asiaa kritisoisikin. Elämässä on loppujen lopuksi kyse omista valinnoista. Jyrin matkakertomuksen näet facebookissa, ja 17

18 TAPAHTUMAKALENTERI Maaliskuu ke uusien jäsenten tilaisuus. Kutsut lähetetty aiemmin ma klo:12-15 avoimet ovet, klo:13 alkaen keskustelemassa mukana POTKU-hankkeen Minna Linsamo. Aiheena Päijät-Hämeen alueella toteutettava pitkäaikaissairaan potilaan itsehoitosuunnitelma. Huhtikuu ti 1.4. klo 13, Proppuryhmän ensimmäinen kokoontuminen, katso sivu 32 ke 9.4. klo: yhdistyksen keilavuoro, ilmoittautumiset 1.4. mennessä p ke 9.4. klo Asikkalassa Oltermannissa kunnan päättäjien ja omaishoitajien yhteinen keskustelutilaisuus la klo: Yhdistyksen 15v. juhlat Wanhalla Walimolla Lahdessa, katso sivu 20 ti klo 13 yhdistyksen kevätkokous toimistolla, katso sivu 35 ke klo Ihanien naisten ilta, kysy peruutuspaikkoja la-su työikäisten ja lapsiperheiden vanhempien viikonloppu Aulangolla, katso sivu 25 ma klo:12-15 avoimet ovet, varaslähtö vappuun, simaa ja munkkeja ti klo: Nuorten toimintailta, katso sivu 21 Toukokuu ti 6.5. klo: naistenryhmäläisten yhteinen pulinapäivä toimistolla ma klo: Omaishoitajien virkistyspäivä Harjulassa 18

19 to klo 12 Pukkilassa Hyvinvointikeskus Onnissa keskustellaan omaishoitajuudesta la KesäMäSä Lahden satama-aukiolla ma avoimet ovet klo vapaaehtoistyön teema, katso sivu 24 ke klo12.30 yhdistyksen keilamestaruuskisat ja sen jälkeen palkintojenjako ja kakkukahvit ilmoittautuminen mennessä p La klo Perheen Päivä Kasisalilla Lahdessa, katso sivu 25 Kesäkuu la Kesäretki Pälkäneen strutsitilalle ja Valkeakosken kesäteatteriin, katso sivu 22 Heinäkuu ke 2.7. Päijänne-risteily ja viinitilakierros, katso sivu 23 KESÄTAUKO TOIMISTOLLA Elokuu to klo 18, uusi ryhmä Laturi aloittaa Tulossa syksymmällä mm.: - kulttuuriretki Tuusulaan - Teatteriretki Helsinkiin 19

20 Tervetuloa Yhdistyksemme 15-vuotisjuhlaan Wanhalle Walimolle (Vesijärvenkatu 15, Lahti) la klo Ilmoittautumiset mennessä P Ei osallistumismaksua Ohjelma: Juontajana Riitta Väisänen Tervetuloa: Ulla Mäntynen Lyhyt historia: Kalevi Laaksonen Lasten voimisteluesitys Laulua: Eero Sinikannel Juhlapuhe: Pirkko Lahti Kahvitarjoilu Lasten voimisteluesitys 5000, leikkimielinen visailu Tanssiesitys: Primadonnat Miesenergiaa lavalla Yhteislaulu: Me oomme sankareita kaikki Mahdolliset muistamiset pyydämme osoittamaan yhdistyksemme toiminnan tukemiseen tilille : FI

21 Oletko 12-18v? Tiedossa toimintaa omaishoitoperheiden terveille nuorille!! Padasjoen Säästöpankkisäätiö on lahjoittanut tukirahaa nuorten toimintaan. Toiminnan on tarkoitus olla osallistujille veloituksetonta, ja mahdollistaa tutustumisia eri lajeihin ja harrastusmuotoihin ryhmäläisten toiveiden mukaan. Miten olisi jatkossa kokeiluilta kiipeilykeskuksella, keilaamassa, kamppailuhallilla, kokkikurssilla.? Kokoonnumme toimiston ulko-ovella ti klo 17.30, josta limusiini noutaa meidät, ja vie ideoimaan Pancho Villaan. Lopetamme klo mennessä Kerro mielipiteesi ja ehdotuksesi. Lyödään viisaat päät yhteen ja laitetaan homma rulettamaan. Paikkavarauksen ja tarjoiluiden vuoksi ilmoittautumiset mennessä Johannalle p Vanhempien yhteystiedot välttämättömät. Nuorilla on omat Facebook-sivut: Salmisen Lasse 18 v. toimii sivuston ylläpitäjänä. Ryhmä on suljettu. Yleisesti ei ole nähtävillä ketkä ryhmään kuuluvat, ja mitä keskustelevat. Ryhmään pääsee laittamalla Lasselle pyynnön. Ryhmän löydät facebookin ryhmäselaimen kautta. Ryhmään voi liittyä myös soittamalla Johannalle p tai laittamalla spostia: 21

22 Kesäretki Valkeakoskelle lauantaina Ensin vierailemme Pälkäneellä, Strutsitila Syrjysellä, jossa strutsien lisäksi näemme paljon muitakin eläimiä, kuten highlandeja, kuusipeuroja, villisikoja sekä aivan tavallisia maatilan eläimiä. Ruokailemme tilan seisovasta pöydästä ja tutustumme sen myymälään. Tilan jälkeen matkamme jatkuu kohti Valkeakosken kesäteatteria, jossa näemme musiikillisen komedian Kesäillan Valssi Väliajalla nautimme kahvit. Sitovat ilmoittautumiset mennessä p Maksu mennessä yhdistyksen tilille: FI (P-H Omaishoitajat ja Läheiset ry). Viestiksi maksuun: Kesäretki, lähtijöiden nimet. 22 Retken kokonaishinta jäsenille: 60 ei jäsenille:75 lapset alle 10v.: 50 Bussikuljetuksen lähtöaikataulu: -Vääksy, St1-asema, klo: Lahti, linja-autoaseman turistipysäkki klo: Hollola,Salpakangas,valtatien varressa klo: Hämeenkoski Koskikartano n arvioitu paluuaika Lahteen klo: 18.30

23 KESKIVIIKKO Lähtö Lahden satamasta klo m/s Suomen Neito Kokoontuminen laivan edessä klo 9.40 Retken kokonaishinta jäsenille 45 /hlö, muille 60 /hlö Laivalla lounas noutopöydästä. Saavumme Kalkkisiin klo 13.00, jossa Pihamaan viinitilan tilaesittely ja viinimaistajaiset. Viinitilalta lähdemme bussilla klo Vääksyyn, jossa vapaata omakustanteista ohjelmaa, esimerkiksi: Lauran kauppa (sisustustavaraa ym.) ranskalainen kyläkauppa Päijänne talo Vääksyn mylly kanavan rannan kahvilat Paluu Lahteen klo n. klo mennessä. Sitovat ilmoittautumiset mennessä, puh: Maksu mennessä yhdistyksen tilille: FI (P-H Omaishoitajat ja Läheiset ry). Viestiksi maksuun: Päijänne, lähtijöiden nimet. 23

24 NYT HAEMME Virta-avain 1/2014 WOLTTI WOIMAA eli ihmisiä, joilla on aikaa ja halua tehdä yhteistyötä Päijät-Hämeen Omaishoitajat ja Läheiset ry:n kanssa. Tuemme omaishoitajia heidän arjessaan järjestämällä vertaistukea ja muuta mukavaa toimintaa. Sinua tarvitsemme avuksemme käytännön järjestelyihin oman aikataulusi ja kiinnostuksesi mukaan. Woltti - toiminnan perusteena on vapaaehtoisuus. Erityisosaamista emme vaadi, riittää kun olet kiinnostunut ja haluat mukaan antamaan virtaa arkeen! Kauttamme tutustut uusiin ihmisiin, teet hyvää mieltä toisille ja saat sitä myös itsellesi! Tule rohkeasti mukaan Woltti toimintaan! Avoimet ovet toimistollamme ma klo 13-17!! 24

25 Työikäisille ja lapsiperheiden vanhemmille! Aulangon kylpylä, Hämeenlinna Vielä on paikkoja jäljellä!!! Viikonlopun hinta: jäsenille 99 / hlö, muille 175 Hintaan sisältyy: -majoitus, sisältäen kylpylän ja kuntosalin vapaan käytön -tulopäivänä lounas-buffet, päiväkahvit ja päivällis-buffet, sekä lupsakkaa ohjelmaa -lähtöpäivänä aamiainen ja lounas-buffet (huoneiden luovutus klo 16 mennessä) Sitovat ilmoittautumiset ja erikoisruokavaliot 4.4. mennessä. Maksu yhdistyksen tilille 3.4. mennessä FI Viestiksi maksuun: Aulanko, osallistujien nimet PERHEEN PÄIVÄ lauantaina klo: Sali, Sammonkatu 8, Lahti Vapaa pääsy. Monenlaista oheisohjelmaa eri järjestäjätahojen toimesta. Tervetuloa koko perheen voimin!! 25

26 Uusi kannattajajäsenemme ja jäsenetupaikkamme: Olemme Peltoniemen Juha ja Laurellin Jari, Sisustusliike Aleksanterista. Liikkeemme on monelle tutussa, entisen Vaihtokalusteen tiloissa, Aleksanterinkadun ja Saimaankadun kulmassa. Liikkeemme on täyden palvelun sisustus- ja huonekaluliike. Kokoamme huonekalut valmiiksi, ja toimitamme ne lähikuntien alueelle ilmaiseksi. Valikoimistamme löytyy perushuonekalujen lisäksi paljon yksilöllisiä huonekaluja ja sisustusta. Käyttöhuonekaluissa meillä on painopiste laadukkaissa, suomessa valmistetuissa tuotteissa. Puhtaasti kotimaisissa tuotteissa on se iso etu, että niitä voidaan räätälöidä tarpeen mukaan asiakkaalle sopiviksi. Valikoimista löytyy myös esim. korotettuja sänkyjä sekä -tuoleja. Pyrimme pitämään esillä mahdollisimman monipuolisesti erilaisia tuotteita. Silti tavaraa on paljon tilattavissa esillä olevien lisäksi. 26

27 Liike on avoinna arkisin klo ja lauantaisin klo Aleksanterinkatu 31, Lahti, Puh Liikepaikkamme on vanhanaikainen kivijalkaputiikki rappusineen, siksi olemme valppaana ja ilomielin auttamassa asiakkaita sisäänpääsyn helpottamiseksi. Tarvittaessa järjestämme pääsyn sisäpihan kautta esim. pyörätuolia käyttävälle asiakkaalle. Teemme tätä työtä suurella sydämellä. Tärkein voimavaramme on tyytyväinen asiakas. Pitkät päivät taittuvat kovassa työn touhussa. Kun kaikki kasataan ja kuljetetaan asiakkaille veloituksetta, on selvää, ettei luppoaikaa pääse tulemaan, vaikka asiakkaita ei hetkittäin paikalla olekaan. Olemme sen verran vanhanaikaisia, että katsomme kasausten ja muiden huolien kuuluvan meille. Asiakas, joka tilaa tuotteen, saa sen valmiina. On hieman nurinkurista, että asiakkaan olisi itse alettava rakentamaan osista ostamaansa huonekalua. Kuin yhdestä suusta voimme todeta, että haaveena on tasapainoinen suhde töiden, liikunnan ja levon kesken. Ei tyytyväisyyteen tarvita kuuta taivaalta! Aprillipäivän erikoinen, joka on totta! Jäsenkortilla -10% alennus Tiistai klo (huom. pidennetty aukiolo) Päivän ajan jäsenkortilla kaikista normaalihintaisista tuotteista -20% 27

28 Uusi kannattajajäsenemme ja jäsenetupaikkamme: Mervi Timonen Personal Trainer palvelut Olen kolmekymppinen nainen, jonka kuntoilu ja omasta jaksamisesta/toimintakyvystä huolehtiminen on vienyt mennessään. Aikanaan luulin että se olisi jotenkin vaikeaa, mutta nyt voin sanoa että se on elämäntapa jota en koskaan halua vaihtaa muuhun. Tämän innon ja energiamäärän haluan jakaa Teille kaikille ja auttaa muutoksessa kohti virkeämpää oloa. Harrastin aikanaan kuntoilua runsaastikin ja ansiotyöni oli toisinaan erittäinkin kuluttavaa ja fyysistä kunnes elämä muuttui lyhyessä ajassa stressaavaksi ja lähes kohtuuttoman raskaaksi omaishoitajana. Työ esimiehenä yhdistettynä raskaaseen perhetilanteeseen veivät voimat totaaliseen loppuunpalamiseen saakka ja aivan huomaamatta silmäpussien lisäksi olin hankkinut lyhyessä ajassa itselleni 30 kiloa lisää painoa. Olin aivan pohjalla. Tästä suosta oli päästävä ylös ja jostain ympärilläni olevien ihmisten sanoista keräsin voimia irrottaakseni itseni ensin vanhasta ja lähteäkseni taisteluun kohti terveyttä ja hyvinvointia. Käynnistyksen avuksi otin yhteyttä Personal Traineriin, jonka kanssa yhteistyössä lähdettiin muokkaamaan Tätä mimmiä timmimmäksi. Päätavoitteena oli aluksi se, että jaksaisin kiivetä portaat ja pystyisin vielä puhumaankin. Tästä asteittain siirryttiin hölkkäämiseen ja siitä juoksuun. Mukana alusta lähtien pidettiin saliharjoittelua, joka onkin nyt se päälajini. Nykyiseen työhöni Kunto- ja ravinto-ohjaajana olen kouluttautunut/valmistautunut kymmenisen vuotta. Taustani on elintarvikealalla, josta siirryin opintoihin ravitsemus- ja liikunta-alalle. Yritykseni perustin syksyllä Vahvuuteni on ravitsemuksessa ja aineenvaihdunnan saralla. Painonhallinta ja lihaskuntoharjoittelu, sekä aerobisen kunnon kohennus ovat myös vahvuuksieni joukossa. Ota rohkeasti yhteyttä, kysy mieltä askarruttavista asioista! Autan mielelläni Sinut huippukuntoon! 28

29 -Trainer Personal Trainer palvelua juuri Sinulle! Ravintovalmennus, henkilökohtainen kuntovalmennus, painonhallintavalmennus, kuntosaliohjelmat ja -ohjaus, liikuntasuunnitelmat, kuntoiluvälineet, lisäravinteet,ym. Yksilöllisesti tai ryhmässä. Kartoituskäynti/haastattelu on maksuton. Varaa aika! Jäsenedut vuonna 2014: Maksuton kehonkoostumusmittaus 1 kerta/hlö -10% alennus Personal training palvelupaketeista ja ryhmäliikunnasta -5% alennus kuntoiluvälineistä (ei alennusta tarjoustuotteista tai erikseen kampanjan ulkopuolelle rajatuista tuotteista) Vaihtuvia erityisetuja kausittain Soita ja varaa aika niin kerron lisää palveluistani. Tervetuloa! Terveisin, Mervi Timonen,Hyvinvointivalmentaja FAF Gym Instructor, CrossCore ohjaaja, FAF Personal Trainer (2014) Yhteystiedot: Mervi Timonen / 4F-Trainer, p , Kiveriönkatu 34, Lahti(Tuoterenkaan rakennus) Facebook -> Käy Tykkäämässä ja saat uusimmat uutiset ensimmäisenä 29

30 Uusi kannattajajäsenemme: Hämeen Kodinonni oy Hämeen Kodinonni Oy tuottaa kotiin annettavia monipuolisia hoiva- sekä kotihoitopalveluja Lahden ja Hollolan alueella. Työntekijöinä ovat moniammatillinen osaava iloinen ryhmä. Toimintaamme ohjaa yhdessä tehty laatukäsikirja sekä arvot ja toimintatavat. Asiakkaitamme ovat ikääntyneet, omaishoitajat sekä aikuiset, jotka tarvitsevat sairaalahoidon jälkeen apua kotona selviämisessä. Olemme myös palvelusetelituottajana Hollolan ja Lahden alueella. Hyvän mielen palvelut kotihoidossa selviämisen avuksi on meille sydämen asia. Anna läheisellesi tähtihetki. Hänellä on oikeus saada laatuaikaa ja hyvä mieli. Kaipaatko luotettavaa palvelua omaisellesi, että voit itse työskennellä rauhassa tai kun asut kaukana? Kotona haluavat monet olla - me autamme ja tuemme sitä. Alla palvelumme, uutuutena päivätoiminta - kotipalvelu - kotisairaanhoito - hoivapalvelut - kotiutuspalvelu - päivätoiminta Soita meille tai tule tutustumaan! Päijät-Hämeen Kodinonni Oy Koulurinteentie 3, Hollola P.(03)

31 Tuokiokuvia ja onnen ajatuksia Minun elämäni johtotähtenä on ollut; kun unohtaa sen, mitä ei voi muuttaa, on onnellinen. Arvo Ylppö Onni! Voi, se on yksinkertaista! Se on hyvä terveys ja huono muisti! Ernest Hemingway Se on onnellinen, joka ei sure sitä mikä häneltä puuttuu, vaan iloitsee siitä mitä hänellä on. Demokritos Tee yksi ihminen onnelliseksi joka päivä vaikkapa se olisit sinä itse. Tony Pettito Onni tulee eläen eikä ostaen. suomalainen sananlasku Jos kohtelet tätä hetkeä sille kuuluvalla arvostuksella, elät sen hyvin. Jos kohtelet kehoasi sille kuuluvalla arvostuksella, voit hyvin. Jos vielä kohtelet lähimmäistäsi hänelle kuuluvalla arvostuksella, tulet onnelliseksi. Isa Merikallio 31

32 UUTTA JA TOIVOTTUA VERTAISTUKITOIMINTAA Kokoontumiskertoja 10x 2h omalla toimistollamme. Laturi = Rentokuntoryhmä Vetäjinä koulutettu hieroja Eeva Lehtinen, klassinen homeopaatti Leena von Rutenhjelm ja personal trainer Mervi Timonen. Aihealueina: - Liikettä arkeen ja apua niskavaivoihin - Rentoutuminen - Jalkojen hyvinvointi - Vitamiinit ja hivenaineet - Suoliston hyvinvointi - Ravinnon merkitys hyvinvointiin, ravitsemussuositukset - Ateriarytmi ja ravintoaineiden tarve - Vesi, nestetasapaino - Sydämen ja luuston hyvinvointi, liikkuvuus, kehonkoostumusmittaus - Liikkumalla hyvää oloa Toivottu painonpudotusryhmä: Proppuryhmä Kokoontumiskertoja on 10 kpl omalla toimistollamme Hinta 50, info toimistolla 1.4. klo 13 muut kokoontumiset siitä eteenpäin joka tiistai klo Ilmoittautuminen p (ryhmä täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä) Vetäjänä Personal Trainer Mervi Timonen Laturin kokoontumisajat torstaisin alkaen joka viikko asti klo Ilmoittautumiset toimistolle: p ryhmä täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, tarkempi ohjelma lähetetään ilmoittautuneille erikseen Hinta norm. 200, jäsenille

33 Positiivisuuteen perustuvat vertaistukiryhmämme Virtapiireissä kahvitellaan, rupatellaan ja tsempataan kaveria mäessä. Miesten ryhmä Lahdessa: Ke 9.4. klo Muista keilaus klo Naisten ryhminä Lahdessa: (ryhmät toistaiseksi täysiä) Naiset Ykkönen Naiset Kakkonen Naiset Kolmonen Helkamat Työikäisten toinen ryhmä Kokoontumisajat ryhmäläisten tiedossa Hämeenkosken ryhmä: Ystävänkulmassa to 20.3.klo 12 ja klo 14 Orimattilan ryhmä: Palvelutalo Koivikossa ke 19.3., ja Klo fysioterapeutin vetämä jumppa/venyttely/kuntosali ja klo kahvit ja keskustelut Pelkkä ohjattu kuntosali ke 2.4., ja klo Asikkalan ryhmä: Tiedustelut Ailalta p Hollolan ryhmä: Tiedustelut Pirkko Pulkkinen p Avoimien ovien keskusteluihin omalle toimistolle ovat tervetulleita kaikki halukkaat. Voit tulla mukaan myös hoidettavasi kanssa. Keskustelun alustajat ja aiheet näet tapahtumakalenterista keskiaukeamalta. Nastolan ryhmä: Yhteistyössä Muistiyhdistyksen kanssa, ajat ryhmäläisten tiedossa 33

34 Lumiprinsessa itse. Uskon että ihmiset pysyisivät huomattavasti notkeimpina, jos he päivittäin ryömisivät kaikkien sohvien, pöytien ja tuolinjalkojen alta. Sitten sen lenkin jälkeen he saisivat varmasti makupalan. Minä teen makupalan vuoksi vaikka mitä. Tanssin ainakin. Menen kahdella jalalla eteen ja taakse, sekä pyörin ympäri. Se muistuttaa letkajenkkaa enemmän kuin sambaa. Mutta jos olisi olemassa tanssii koirien kanssa kilpailu, osallistuisin varmasti. Näissä kuvissa olen emäntäni kanssa tutustumassa uuden hoivakodin päivätoimintaan. Löysin heti kauneimman tuolin ja valtasin sen itselleni. Ensin kävin innoissani moikkaamassa joka ikistä paikalla olevaa henkilöä. Tein sen tosi nopeasti. Pystyn liikkumaan vikkelästi paikasta toiseen koska olen niin pieni. Joskus joku tuskin ehtii päätään kääntää, kun olen jo nuuhkaissut ja mennyt seuraavaan kohteeseen. Liikkuessa voin myös helposti oikaista pöytien ja sohvien alta. Jännä että ihmiset eivät ole keksineet sitä. Työntävät korkeintaan imurin sängyn alle, mutta harvemmin yrittävät sinne Tällä palstalla kertoo terapiakoira Lumi kuulumisistaan. Lumen perheessä on työikäinen vammautunut isä. Tämä nelijalkainen viliskantti on tuonut aivan uutta virtaa koko perheelle. 34

35 Kokouskutsu Päijät-Hämeen Omaishoitajat ja Läheiset ry:n kevätkokous Lahden toimistolla osoitteessa Rautatienkatu 23 A 19 tiistaina klo:13. Esillä sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa! Terveisin, johtokunta Päijät-Hämeen Omaishoitajat ja Läheiset ry johtokunta 2014: Ulla Mäntynen (Lahti), puheenjohtaja Anne Louhelainen (Hollola), varapj Jukka Jalava (Lahti), yritysyhteyshenkilö Raimo Väntsi (Nastola), rahastonhoitaja Leena Väntsi (Lahti), sihteeri, jäsenvastaava Saara Kivistö (Asikkala), liiton asioista vastaava Marja-Liisa Hieta (Lahti) Marjatta Koivisto (Orimattila) Jäsenmaksuinfoa Jäsenmaksumme on 20 / vuosi. Liitto laskuttaa jäsenmaksun ja siitä puolet tulee omalle paikallisyhdistyksellemme. Jäsenyys on henkilökohtainen. Jäseneksi voi liittyä kuka tahansa toiminnastamme kiinnostunut (ei tarvitse olla omaishoitaja). Myös yritys tai yhteisö voi liittyä kannatusjäseneksemme. Kannatusjäsenmaksu on 50 / 70 / 100 tai enemmän. Kannatusjäsenmaksu tulee lyhentämättömänä oman yhdistyksemme toimintaan. Kiitos kannattajajäsenillemme HEMMI-kodeille, Sisustus Aleksanterille, Hämeen Kodinonnille ja Mervi Timonen 4F-personal trainer! 35

36 Yhdistyksen yhteystiedot Toimisto: Rautatienkatu 23 A 19, 3.krs Lahti Johanna Sottinen Toiminnanohjaaja ma-to RAY tukee vertaistukitoimintaamme Yhdistys toimii yleishyödyllisenä ja voittoa tavoittelemattomana. Jäsenkortillamme alennuksia seuraavissa paikoissa: -Silmäasema, silmälasit -23%, aurinkolasit -15%, taittovirheleikkaukset -10% -Hohtokeila, Lahti, -20%,-25% -Lahden Palokalusto Oy, Lahti, ovh:sta -20% -SisustusAleksanteri, Lahti, -10%, veloitukseton huonekalujen kokoaminen ja kotiinkuljetus UUSI! Katso lehden s Osteopaatti Tapio Voutilainen, Lahti, -10% -Kukkakauppa Keijunkehrä, Lahti, -10% -Personal training palvelupaketeista ja ryhmäliikunnasta -10% ja kuntoiluvälineistä -5%, Lahti, UUSI! Katso lehden s Kukka ja Hautauspalvelu Henriikka, Orimattila, Oy -5%, -10% -Hierontapiste Eeva (toimistomme yhteydessä) -5% -Valostudio, Lahti, -10% -Ettonet Oy:n kaikista tuotteista myymälän kautta -5% -Kauneushoitola Arja Korkala, Lahti -5% 36

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VASTAAJIA: 56 SUKUPUOLI MIES (11) NAINEN (43) EI VASTAUSTA/EOS (2) ELÄMÄNTILANNE TYÖSSÄ (18) TYÖTÖN (6) KOULULAINEN/OPISKELIJA (5) ELÄKELÄINEN (26)

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 Tervehdys Turun NNKY jäsen Taas saimme käyntiin uuden toimintavuoden. Tämä vuosi on juhlavuotemme.

Lisätiedot

Keski-Suomen Yrittäjänaiset:

Keski-Suomen Yrittäjänaiset: Tervehdys kaikille ihanat Yrittäjänaiset. Vuosi alkaa olla lopuillaan ja on aika pikkuhiljaa rauhoittua Joulun viettoon, kukin tavallaan. Mennyt vuosi yhdistyksellämme oli varsin vaiherikas lukuisine tapahtumineen

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) ,

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) , JÄSENKIRJE 1/2017 Rauman MTY Friski Tuult ry Eteläkatu 7 A 4-5, 26100 Rauma puh. (02) 821 1065, www.friskituult.fi, friski@friskituult.fi Sisällys Sääntömääräinen Kevätkokous... 2 Kirpputori matka Poriin

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan:

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan: Kero, mitä menet tekemään. Malli: Menen yliopistoon Menen yliopistoon opiskelemaan. Menen kauppaan 5. Menen uimahalliin Menen kotiin 6. Menen kahvilaan Menen ravintolaan 7. Menen pankkiin 4. Menen kirjastoon

Lisätiedot

Iloa yhteistyöstä. Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus. Kati Kuula

Iloa yhteistyöstä. Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus. Kati Kuula Iloa yhteistyöstä Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus Kati Kuula 8.10.2016 Koirilla on oikeus hyvään elämään Meillä kaikilla on oikeus hyvään elämään Mitä kaikkea hyvää koiraharrastustoimintaan osallistumisesta

Lisätiedot

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU a) TEKSTIVIESTIN KIRJOITTAMINEN Hei Minna! (Hei!) (Kiitos viestistä(si).) Asia lyhyesti Terveisin Minna / T. Minna / Terveisin Minna Aho (MUISTA LÄHETTÄJÄ!!!) Kirjoita tähän

Lisätiedot

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Rauhala on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Yrityksen perustiedot Omistajat: Ismo ja Miika Takkunen Ismo vastaa tilanjohtaminen

Lisätiedot

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE!

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! 8.2.2016 Kuntosali sijaitsee Monitoimitalolla, os. Kristiinantie 17 A, 64900 Isojoki Kuntosalille päästäksesi tarvitset oman poletin Kuntosalin käyttövuorot ovat luettavissa

Lisätiedot

Yhdistyksen tuki omaishoitajille

Yhdistyksen tuki omaishoitajille Salon seudun omaiset ja läheiset ry Yhdistyksen tuki omaishoitajille Omaishoitajien laki-ilta 26.2.2013 Kaupungintalo, Valtuustosali Seija Hyvärinen Toiminnan tavoitteet 1 Toiminnalla edistetään kotona

Lisätiedot

Yhdistystiedote 1/2016

Yhdistystiedote 1/2016 Yhdistystiedote 1/2016 Tärkeimmät: Aivoituksen aineistopäivä on pe 29.1. Raha-automaattiyhdistys (RAY) myönsi meille jälleen jäsenjärjestöavustuksen Jäsenmäärä kasvoi 2015 vuonna 12% Ystäväkurssilla vielä

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

ARJEN VOIMAVARAT JA NIIDEN JAKSAMISTA TUKEVA SEKÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ VAIKUTUS - Muistisairaan puolison miesomaishoitajana toimivien kokemuksia

ARJEN VOIMAVARAT JA NIIDEN JAKSAMISTA TUKEVA SEKÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ VAIKUTUS - Muistisairaan puolison miesomaishoitajana toimivien kokemuksia ARJEN VOIMAVARAT JA NIIDEN JAKSAMISTA TUKEVA SEKÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ VAIKUTUS - Muistisairaan puolison miesomaishoitajana toimivien kokemuksia Elina Hynninen ja Maria Kolehmainen Toimeksiantajat: Itä-Suomen

Lisätiedot

Näkökulmia omaishoitajuuteen omaishoidon moninaisuus. Kaksin et ole yksin seminaari, Kivitippu

Näkökulmia omaishoitajuuteen omaishoidon moninaisuus. Kaksin et ole yksin seminaari, Kivitippu Näkökulmia omaishoitajuuteen omaishoidon moninaisuus Kaksin et ole yksin seminaari, Kivitippu 18.10.2011 Omaishoito osana perheen elämää Elämä muuttuu? omaishoito voi tulla elämään erilaisissa elämänvaiheissa

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 4/2016 PUHEENJOHTAJALTA. Hienoa on ollut kokea, miten hyvällä vireellä ja fiiliksellä yrittäjät ovat olleet liikkeellä!

JÄSENTIEDOTE 4/2016 PUHEENJOHTAJALTA. Hienoa on ollut kokea, miten hyvällä vireellä ja fiiliksellä yrittäjät ovat olleet liikkeellä! Raastuvankatu 12-14 D 65100 VAASA info@vaasanyrittajat.com 15.12.2016 PUHEENJOHTAJALTA Sinulle jäsenyrittäjämme, haluan puheenjohtajana tuoda vuoden viimeisen tervehdyksen. Ensinnäkin kiitän saamastani

Lisätiedot

HYVÄÄ SYKSYN JATKOA JA TAPAAMISIIN!

HYVÄÄ SYKSYN JATKOA JA TAPAAMISIIN! JÄSENTIEDOTE 3/2015 Kuva: Taina Kaarto 18.9.2015 HYVÄ LUKIJA! Syksy etenee ja olemme saaneet nauttia pitkään lämmöstä sekä kesäkukkien jatkuvasta hehkeästä kukinnasta. Metsän antimet ovat olleet runsaimmillaan

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ Saara Bitter 9.4.2015 Ennaltaehkäisevät kotikäynnit 75-vuotiaille. Asiakkaalle lähetettiin kirje, jossa oli ilmoitettu aika palveluneuvojan kotikäynnistä. Tämä malli ei

Lisätiedot

Harppaa elämäsi muutokseen!

Harppaa elämäsi muutokseen! Bongaa putoava Harppaa elämäsi muutokseen! Miksi en juuri minä? Odotatko ihmettä? Toiveista todeksi? KEVÄÄN 2012 TOIMINTA OSAAVA OHJAUS KEVÄÄN 2012 UUDET RYHMÄT Tietokone tutuksi, opiskelutaidot käyttöön!

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Paritreenejä. Lausetyypit

Paritreenejä. Lausetyypit Paritreenejä Lausetyypit Keskustele parin kanssa, kysy parilta! Omasta mielestäni olen Minun perhe on Minun suku on Minun äiti on Minun isä on Minun koti on Minun lempiruoka on Minun suosikkilaulaja on

Lisätiedot

Tervetuloa rippikouluun!

Tervetuloa rippikouluun! Tervetuloa rippikouluun! Pakilan seurakunnan rippikoulut 2015 Tervetuloa Pakilan seurakunnan rippikouluun! Ja onnittelut jo valmiiksi; täytät 15 vuotta vuonna 2015! Olet siis mitä parhaassa ripari-iässä.

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

Tervetuloa Työnvälitykseen

Tervetuloa Työnvälitykseen Tervetuloa Työnvälitykseen Välkommen till Arbetsförmedlingen Finska Tämä on Työnvälitys Haetko työtä? Haluatko lisätietoja työmarkkinoista? Tarvitsetko vinkkejä ja neuvoja löytääksesi haluamasi työn?

Lisätiedot

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Missä Neuvokas perhe työvälineet ja ideologia voivat auttaa ammattilaista? Asiakas ei ymmärrä miten tärkeä

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Mitä on tapahtunut? -Emme ymmärrä mitään. -Tunne-elämä on jäissä. -Pikkuinen on edessä, mutta niin kaukana. -Hoitajat hoitavat Jaakkoa ja vanhempia

Mitä on tapahtunut? -Emme ymmärrä mitään. -Tunne-elämä on jäissä. -Pikkuinen on edessä, mutta niin kaukana. -Hoitajat hoitavat Jaakkoa ja vanhempia Jaakon elämä Emme uskoneet, että selviät, Emme uskoneet, että saisimme pitää sinut, Sinua hoivattiin, puolestasi rukoiltiin, välillä rukousta ei voinut lopettaa, se jatkui herkeämättä, hiljaa mielessä.

Lisätiedot

, Onneksi on omaishoitaja. Mistä voimia arkeen?

, Onneksi on omaishoitaja. Mistä voimia arkeen? 17.4.2012, Onneksi on omaishoitaja Mistä voimia arkeen? Teemat joita käsittelen Voimia vapaa-ajasta Voimia itsestä Voimia läheisistä Luvan antaminen itselle Omaishoitajan hyvinvointi Omaishoitajan on tärkeää

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Kuolevan potilaan kohtaaminen Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Mikä tämän esityksen tavoite on? Saada neuvoja kuolevan ihmisen kohtaamiseen. Saada

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

istä satuja saadaan Poika ihmetteli: Miten sadut syntyvät? Mistä satuja saadaan? Mene metsään, pojan isoäiti neuvoi. Etsi satuja metsästä.

istä satuja saadaan Poika ihmetteli: Miten sadut syntyvät? Mistä satuja saadaan? Mene metsään, pojan isoäiti neuvoi. Etsi satuja metsästä. M istä satuja saadaan Poika ihmetteli: Miten sadut syntyvät? Mistä satuja saadaan? Mene metsään, pojan isoäiti neuvoi. Etsi satuja metsästä. Poika meni metsään. Hän katseli ympärilleen ja huomasi satuja

Lisätiedot

Hoivakoti kuntoon. Kohti uutta hoitokulttuuria! Palvelutalo Tervaskannon tiimivastaavat Taru-Tiina Laaksonen ja Mervi Uutela

Hoivakoti kuntoon. Kohti uutta hoitokulttuuria! Palvelutalo Tervaskannon tiimivastaavat Taru-Tiina Laaksonen ja Mervi Uutela Hoivakoti kuntoon Kohti uutta hoitokulttuuria! Palvelutalo Tervaskannon tiimivastaavat Taru-Tiina Laaksonen ja Mervi Uutela Palvelutalo Tervaskanto Someron kaupungin 61- paikkainen entinen vanhainkoti,

Lisätiedot

Lapsiperheiden yksinäisyys ja vapaaehtoistoiminta Hanna Falk, tutkija, VTT HelsinkiMissio

Lapsiperheiden yksinäisyys ja vapaaehtoistoiminta Hanna Falk, tutkija, VTT HelsinkiMissio Lapsiperheiden yksinäisyys ja vapaaehtoistoiminta Hanna Falk, tutkija, VTT HelsinkiMissio HelsinkiMissio HelsinkiMissio on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton sosiaalialan järjestö, joka toimii

Lisätiedot

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen?

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen? 5. Vastaa kysymyksiin (kpl1) Onko sinulla sisaruksia? Asuuko sinun perhe kaukana? Asutko sinä keskustan lähellä? Mitä sinä teet viikonloppuna? Oletko sinä viikonloppuna Lahdessa? Käytkö sinä usein ystävän

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Puhtia hyvästä itsetunnosta

Puhtia hyvästä itsetunnosta Puhtia hyvästä itsetunnosta Kaisu Ylikoski, koulutussihteeri Kolmen vartin aiheet JAKSAMISEEN VOIMIA! LISÄÄ ITSETUNTOA! MISTÄ SAA PUHTIA? JAKSAMISEEN VOIMIA Omaishoitajan hyvinvointi Omaishoitajan on tärkeää

Lisätiedot

TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty

TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty 10.11.2016 Tuolijumppa Olohuoneessa torstaisin klo 12.00-12.30 vapaaehtoisemme ohjauksessa ja jumpan jälkeen on kahvittelua, ei osall.maksua! Kuntosalivuorot Loimaalla Tuulensuun

Lisätiedot

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö HYVINVOIVA SIHTEERI Haasta itsesi huipulle seminaari 23.9.2016 Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö SIHTEERI 2 26.9.2016 SIHTEERI ENNEN Kun esimies tuli aamulla töihin, hänen sihteerinsä oli ovella vastassa

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

Myönteisen muistelun kortit. Suomen Mielenterveysseura

Myönteisen muistelun kortit. Suomen Mielenterveysseura Myönteisen muistelun kortit Muistelulla voidaan vahvistaa ja lisätä ikäihmisten mielen hyvinvointia. Myönteisen muistelun korteilla vahvistetaan hyvää oloa tarinoimalla mukavista muistoista, selviytymistaidoista,

Lisätiedot

Lapsen vahvuuksien ja terveen kehoitsetunnon tukeminen

Lapsen vahvuuksien ja terveen kehoitsetunnon tukeminen Lapsen vahvuuksien ja terveen kehoitsetunnon tukeminen Erityisopettaja Anne Kuusisto Neuvokas perhe Syömisen ja liikkumisen tavat lapsiperheen arjessa Tämän hetken lapset kuulevat paljon ruoka- ja liikkumiskeskustelua

Lisätiedot

Kasteen helmiä Hämeenlinnan Katisista Taloyhtiön omaehtoista liikuntaa ja muuta toimintaa Katisten malliin. Marjatta Tuomisto

Kasteen helmiä Hämeenlinnan Katisista Taloyhtiön omaehtoista liikuntaa ja muuta toimintaa Katisten malliin. Marjatta Tuomisto Kasteen helmiä Hämeenlinnan Katisista Taloyhtiön omaehtoista liikuntaa ja muuta toimintaa Katisten malliin TAUSTAA Taloyhtiöömme kuuluu kaksi taloa joissa asuntoja on yhteensä 48. (kaksioita ja kolmioita.)

Lisätiedot

Nuoruus. - haittaks se? Nuorten foorumi Tampere Pesäpuu ry:n Selviytyjät-tiimi

Nuoruus. - haittaks se? Nuorten foorumi Tampere Pesäpuu ry:n Selviytyjät-tiimi Nuoruus - haittaks se? Nuorten foorumi Tampere 17.3.2012 Pesäpuu ry:n Selviytyjät-tiimi Millainen nuori olen? Pienryhmäkeskustelujen yhteenveto Mitä itsestäni ajattelen? Ahdistusta ja kamppailua itsensä

Lisätiedot

Menestyksen porkkanoita

Menestyksen porkkanoita Menestyksen porkkanoita Usko Uskallus Innostuminen Oma Yritys-messut Wanha Satama, Helsinki 20.3.2013 Miksi jotkut yritykset menestyvät?...ja toiset eivät? Olemassaolon oikeutus ; Mikä on/ olisi minun

Lisätiedot

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205 Toimintakalenteri Lokakuu-Marraskuu 2012 Vuoden teema: YHTEYS Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna Kemilänrinne 3 tiistaisin ja torstaisin 70340 Kuopio klo 10-12 Pastori, seurakunnan johtaja

Lisätiedot

nopea hidas iloinen surullinen hauska vakava rauhallinen reipas kovaääninen hiljainen raju herkkä salaperäiset selkeät

nopea hidas iloinen surullinen hauska vakava rauhallinen reipas kovaääninen hiljainen raju herkkä salaperäiset selkeät nopea hidas iloinen surullinen hauska vakava rauhallinen reipas kovaääninen hiljainen raju herkkä salaperäiset sanat selkeät sanat CC Kirsi Alastalo 2016 Kuvat: Papunetin kuvapankki, www.papunet.net, Sclera

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n seminaari pidämme puolta pidämme huolta

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n seminaari pidämme puolta pidämme huolta 15.15 palautekeskustelu Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n seminaari pidämme puolta pidämme huolta 11.00 Tilaisuuden avaus ja ajankohtaista Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry 11.15 Puhtia hyvästä itsetunnosta

Lisätiedot

TOIMINTAKALENTERI ALKUVUODELLE 2016 Jyväskylän KaupunkiMartat ry. "Asenne ratkaisee, taidot tulevat bonuksena"

TOIMINTAKALENTERI ALKUVUODELLE 2016 Jyväskylän KaupunkiMartat ry. Asenne ratkaisee, taidot tulevat bonuksena TOIMINTAKALENTERI ALKUVUODELLE 2016 Jyväskylän KaupunkiMartat ry "Asenne ratkaisee, taidot tulevat bonuksena" Nuorekas Jyväskylän KaupunkiMartat ry on perustettu vuonna 2003. Jäsenistömme koostuu eri ikäisistä

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan.

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Tunteet voivat olla miellyttäviä tai epämiellyttäviä ja ne muuttuvat ja vaihtuvat.

Lisätiedot

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen-

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Käydään läpi kotitehtävä Mieti lomakkeen avulla asioita jotka toimivat hyvin elämässäsi joihin toivoisit muutosta. Asioita, joita haluaisit muuttaa elämässäsi voidaan

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

Ritva bingo-emäntänä VANA

Ritva bingo-emäntänä VANA VANA JOUNI TENTATTA- Ritva bingo-emäntänä Halusin haastatella Jounia siksi, että hän on ahkerasti kirjoittanut lehteemme vuosien aikana, mutta en muista onko häntä haastateltu lehdessä kertaakaan. Esitin

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

Kurrekoti. Ammatillinen perhekoti. Ø koti seitsemälle lapselle. Ø kaksi tukiasuntoa, kun aika on kypsä omien siipien kokeiluun.

Kurrekoti. Ammatillinen perhekoti. Ø koti seitsemälle lapselle. Ø kaksi tukiasuntoa, kun aika on kypsä omien siipien kokeiluun. S Y K S Y 2 0 1 3 Kurrekoti Ammatillinen perhekoti Loistava sijainti! päiväkoti 500 m alakoulu 500 m yläkoulut 6km ja 12 km Lahti 12 km Nastola 12 km Helsinki 100 km E75 moottoritieliittymä 2 km Villähteen

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

VETÄVÄ FACEBOOK KEVYESTI

VETÄVÄ FACEBOOK KEVYESTI VETÄVÄ FACEBOOK KEVYESTI Allergia- ja astmaliiton ja Iholiiton koulutus yhdistysaktiiveille ti 31.5. klo 17.30-18.15 Mira Airola ja Anu Sauliala TÄNÄÄN OPITAAN! Työkaluja yhdistyksesi Facebook-sivujen

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Merenkulkija 4/2013. Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net. Sisältö:

Merenkulkija 4/2013. Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net. Sisältö: Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net Merenkulkija 4/2013 Sisältö: Johtokunnan yhteystiedot Kommodorin palsta Tärkeät päivämäärät Sähkönkäyttö talviaikana Talvisäilytys ja pukkiaitaus Talvisäilytysmaksut

Lisätiedot

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Sinut ry:n lehti 2014 Testaa tietosi Sinuista Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Mikä tää on? Hyppysissäsi oleva lehti on sijaisperheiden nuorille suunnattu Sinutlehti. Suomen Sijaiskotinuorten

Lisätiedot

KATUKIIT TIEDOTUSLEHTI 1/99

KATUKIIT TIEDOTUSLEHTI 1/99 KATUKIIT TUKIITÄJÄ JÄT TIEDOTUSLEHTI 1/99 www.katukiitajat.fi.fi Hei taas kaikki vanhat ja uudet jäsenet! Taas on yksi luisteluvuosi takana ja pikkujoulut juhlittu. Porukkaa olikin mukavasti paikalla.

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 3 / 2015

JÄSENTIEDOTE 3 / 2015 JÄSENTIEDOTE 3 / 2015 JYTYN TASKUKALENTERI 2016 - TILAUSOHJEET Vuoden 2016 kalenterissa tulee olemaan laadukas, kuten on ollut aikaisemminkin. AIKATAULUT ja MUUTA HUOMIOITAVAA Aikataulut ovat tänä vuonna

Lisätiedot

Yhdistystiedote 6/2013

Yhdistystiedote 6/2013 1 Yhdistystiedote 6/2013 Hei yhdistystoimija! Tässäpä teille taas tuore yhdistystiedote, jossa on tärkeitä tietoja liitosta teille ja jäsenillenne. Muistattehan siis välittää näitä tietoja eteenpäin. Kiitos!

Lisätiedot

Aloitamme yhdistyksemme toimintoja kerhojen, liikuntaryhmien, laskiaisretken ja vuosikokouksen merkeissä.

Aloitamme yhdistyksemme toimintoja kerhojen, liikuntaryhmien, laskiaisretken ja vuosikokouksen merkeissä. Pohjois-Savon AVH-yhdistys JÄSENKIRJE Tulliportinkatu 52 (II kerros) 1/2016 70110 KUOPIO 15.1.2016 HYVÄT JÄSENET Aloitamme yhdistyksemme toimintoja kerhojen, liikuntaryhmien, laskiaisretken ja vuosikokouksen

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

MITEN VÄLTÄN TYÖUUPUMUKSEN?

MITEN VÄLTÄN TYÖUUPUMUKSEN? Hannamari Honkanen, kätilö, HUS MITEN VÄLTÄN TYÖUUPUMUKSEN? 1 Työssä jaksaminen vai loppuun palaminen? 1. Katse kutsumuksen juurelle +/-? 5. Katse koulutukseen, "konttoriin" ja kulisseihin +/-? Työssä

Lisätiedot

TOPSIDE. Opas taustatuelle. Koulutusta kehitysvammaisille vertaistukijoille Euroopassa. www.peer-training.eu. Inclusion Europe

TOPSIDE. Opas taustatuelle. Koulutusta kehitysvammaisille vertaistukijoille Euroopassa. www.peer-training.eu. Inclusion Europe TOPSIDE Koulutusta kehitysvammaisille vertaistukijoille Euroopassa Opas taustatuelle Inclusion Europe www.peer-training.eu Tekijät: TOPSIDE kumppanit Hugh Savage, ENABLE Skotlanti Petra Nováková, Inclusion

Lisätiedot

Hyvä jäsenyhdistys ja tukipiiri, tapaamme toukokuussa Tampereella!

Hyvä jäsenyhdistys ja tukipiiri, tapaamme toukokuussa Tampereella! Kehitysvammaisten tukiliitto ry:n liittokokous 2013, Hyvä jäsenyhdistys ja tukipiiri, tapaamme toukokuussa Tampereella! Toimitamme tällä kirjeellä teille liittokokouskutsun, tarvittavat asiakirjat ja tiedot

Lisätiedot

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti 2012-2016 Teksti ja kansainvälisten seksuaalioikeuksien (World Association for Sexual Health, WAS 2014)

Lisätiedot

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Ohjelma 9.30 Avaussanat Riitta Hakoma, vammaispalvelujen johtaja, Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveyspiiri 9.45 Kehitysvammaisten Palvelusäätiön

Lisätiedot

Sinä olet kuin Miina, koska...

Sinä olet kuin Miina, koska... Sinä olet kuin Miina, koska... Autat ihmisiä. Teet parhaasi. Toimit rohkeasti. Kannat vastuuta. Puolustat heikompia. Tarkkailet maailmaa. Opettelet uusia asioita. Ryhdyt työhön reippaasti. Teet jotain

Lisätiedot

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE TAMMIKUU 2013

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE TAMMIKUU 2013 PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE TAMMIKUU 2013 ARVOISAT LEIJONAT, LEOT, LADYT JA PUOLISOT KAUSI ON PUOLIVÄLISSÄ Kausi on ollut vauhdikas ja tapahtumarikas. Kiitokset klubeille ja jäsenille menneestä syksystä.

Lisätiedot

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS Miten kohtelet muita? Ihmiset ovat samanarvoisia Vastuu ja omatunto Missä Jumala on? Opettajalle TAVOITE Oppilas saa keskustelujen ja tekstien kautta mahdollisuuden muodostaa ja syventää käsityksiään ihmisyydestä

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

1. palvelupiste: mitattiin verenpainetta, veren sokeriarvoja sekä testattiin tasapainoa

1. palvelupiste: mitattiin verenpainetta, veren sokeriarvoja sekä testattiin tasapainoa IkäArvokas palvelupäivä Kangaslammin seurakuntasalissa keskiviikkona 23.9.2015 klo 11-15 Leiripäivään kutsuttiin mukaan erityisesti kotona yksin asuvia ikäihmisiä, jotka harvoin pääsevät mukaan toimintaan

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO Kokousaika Keskiviikko 24.4. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo, pieni sali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KOKOUKSEN AVAUS VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET

Lisätiedot

Senioreille kysely tietotekniikan ja internetin käyttöstä

Senioreille kysely tietotekniikan ja internetin käyttöstä Senioreille kysely tietotekniikan ja internetin käyttöstä 1. Ikä 30-39 1.1% 4 40-49 1.7% 6 50-59 13.6% 49 60-69 56.7% 204 70-79 23.3% 84 80-89 3.6% 13 90 -> 0.0% 0 answered question 360 skipped question

Lisätiedot

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Taulukkoraportti Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Tässä taulukkoraportissa verrataan kaupan esimiesten ja myymälätyöntekijöiden työn voimavaroja, vaatimuksia ja hyvinvointia. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa

Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa Ainutlaatuista asumista Jyllin Kodit tarjoaa mahdollisuudet elinikäiseen asumiseen ja rentouttavaan terveyslomailuun Ikaalisten

Lisätiedot

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere 10.00 Aamukahvi 10.20 Tervetuloa Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai 25.9.2012 klo 10.00-15.30 Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu 2 33101 Tampere 10.30 Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen

Lisätiedot

TERVETULOA RIPPIKOULUUN!

TERVETULOA RIPPIKOULUUN! TERVETULOA RIPPIKOULUUN! Mikä ihmeen ripari? Edessäsi on nyt ainutkertainen elämän jakso, jolloin sinulla on mahdollisuus osallistua rippikouluun yhdessä ikätovereidesi kanssa. Rippikoulussa eli riparilla

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja Henkilökohtaisen avun hakeminen Työpaja 10.10.2013 Vammaispalvelulaki - Henkilökohtainen apu liittyy vammaispalvelulakiin. - Vammaispalvelulaki uudistui 1.9.2009. - Vammaispalvelulakia muutettiin, jotta

Lisätiedot