Virta-avain 1/2014 1/2014 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Virta-avain 1/2014 1/2014 1"

Transkriptio

1 1/2014 1

2 Sisällysluettelo Varapuheenjohtajan palsta.3 Historiikki..4-7 Historian paras tauti..8 Kevennys..9 Aiemmin tapahtunutta Opiskelijan elämää.12 Unelmat Tapahtumakalenteri Tapahtumat Uusia kannattajajäseniä Tuokiokuvia...31 Vertaistukiryhmät Terapiakoira Lumi.34 Yhdistysinfoa.35 Yhteystiedot Toimitus: Johanna Sottinen ja Satu Liehu Painotyö M&P-PAINO 2

3 Varapuheenjohtajan palsta Lähimmäisen rakkaus on ihana ja herkkä asia. Se on myös asia, jota nyky-yhteiskunta käyttää häikäilemättä hyväkseen. Omaishoidossa on kysymys nimenomaan lähimmäisen rakkaudesta ja osittain velvollisuuden tunnostakin. Jokainen omaishoitosuhde on erilainen ja ainutlaatuinen. Yksi yhteinen piirre niillä kuitenkin on. Jokainen joutuu taistelemaan olemassaolostaan yhteiskunnan kapularattaissa. Jo omaishoitajaksi pääseminen vaatii hakuprosessin. Tukien, palveluiden ja apu- sekä hoitovälineiden hakeminen vaativat nekin osaamista ja ennen kaikkea sitkeyttä. Mikään näistä ei tule kuin se kuuluisa Manun illallinen. Omaishoitotilanne tulee usein yllättäen ja pyytämättä. Toisinaan pidemmän ajan kuluessa, pikkuhiljaa tilanne läheisen kanssa voi muuttua omaishoidon tuntomerkit täyttäväksi hoitosuhteeksi. Molemmissa tapauksissa omainen tarvitsee tukea ja neuvoja. Tässä vaiheessa omaishoitoyhdistykset ovat korvaamaton apu ja turva. Sieltä löytyy paitsi tietoa, myös erittäin tärkeää vertaistukea ja kokemuksia vaikeista käytännön tilanteista ja niihin löydetyistä ratkaisuista. Itse olen iloinen saadessani kuulua Päijät-Hämeen Omaishoitajat ja Läheiset ry:n johtokuntaan. Näin saan käytännön tietoa yhdistyksen sekä omaishoitajien ongelmista, toiveista, suruista ja iloista. Kierrän myös paljon toreilla ja markkinoilla kuuntelemassa ihmisten mielipiteitä ja kokemuksia. Kaikilla ei ole voimavaroja vaatia läheiselleen tai itselleen parempaa kohtelua. Suomalaiset ovat sitkeää kansaa ja tottuneet venymään vielä vähän pidemmälle, jos tarve vaatii. Ja omaishoitosuhteissa venymisen tarve on loputon. Omaishoitosuhde saattaa katketa yhtä nopeasti kuin on alkanutkin. Ja omaishoitaja voi pudota pohjattomaan mustaan aukkoon: yhteiskunnan taloudellinen tuki päättyy ja sosiaalinen verkostokin on kadonnut hoitosuhteen aikana ajan puutteen vuoksi. Näissäkin tapauksissa omaishoitoyhdistykset voivat olla tukena ja turvana. Käytännön esimerkit kertovat valitettavasti siitä, että yhteiskunta ei aidosti arvosta omaishoitoa kuin omaishoitoyhdistyksiäkään. Jos kaikki omaishoitajat menisivät lakkoon ja vaatisivat hoidettaville hoitopaikkaa laitoksista, miten yhteiskunta vastaisi? Anne Louhelainen kansanedustaja 3

4 Ja näin perustettiin yhdistys nimeltä Päijät-Hämeen Omaishoitajat ja Läheiset ry Elettiin vuotta 1999 ja jo pitkän aikaa oli Päijät-Hämeen eri kunnissa keskusteltu oman yhdistyksen perustamisesta omaishoitajien tilanteen parantamiseksi. Omaishoitajille oli perustettu jo luvun alussa Helsinkiin Omaishoitajat ja Läheiset liitto ry ja tämän liiton toimesta oli eri puolille Suomea perustettu jo monta kymmentä alayhdistystä. Tavoitteena oli saada katetuksi koko Suomi. kokoontuneille yhdistyksen toiminnasta ja tavoitteista. Meitä oli koolla ainakin 50 henkilöä ja yhdistys perustettiin ja saimme liitolta hyvät ohjeet ja mallisäännöt käyttöömme. Yhdistyksemme nimeksi päätettiin yksimielisesti Päijät-Hämeen Omaishoitajat ja Läheiset ry ja ensimmäiseksi johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Tiina Johansson. Johtokuntaan valittiin noin kymmenen henkilöä Päijät-Hämeen eri kunnista ja sain itsekin kunnian tulla valituksi ensimmäisen johtokunnan jäseneksi. Omaan perheeseemme oli syntynyt vuonna 1992 vaikeasti kehitysvammainen poika ja jo ensimmäisten poikamme elinvuosien aikana koimme vaimoni kanssa olevamme omaishoitajia ja etsimme taustatukea ja vertaistukea eri tahoilta. Saimmekin pian kuulla tästä omaishoitajien asiaa ajavasta liitosta ja olin itsekin yhteydessä liittoon. Sain sieltä kuulla Merja Purhoselta, että eri tahoilta Päijät-Hämeen kunnista oli oltu jo häneen yhteydessä ja liitolle oli esitetty toivomus oman yhdistyksen perustamisesta. Liitto lupasi kaiken tukensa. Keväällä v perustettiin oma yhdistys ja perustamiskokous pidettiin silloisessa Invalidiliiton Lahden Sopeutumisvalmennuskeskuksessa ja liiton taholta oli toiminnanjohtaja Merja Salanko-Vuorela ja muutama muu asiantuntija kertomassa meille (Kuvassa vasemmalta Kalevi Laaksonen, Paula Risikko ja Merja Salanko-Vuorela) Ensimmäisten toimintavuosien aikana johtokunta kokoontui säännöllisesti lähes kuukausittain ja kokoontumispaikkoina olivat Invalidiliiton Sopeutumisvalmennuskeskus tai Lahden Invakeskus. Yhdistyksellä ei ollut palkattua henkilökuntaa, vaan kaikki työt tehtiin aluksi johtokunnan jäsenten ja yhdistyksen jäsenten omalla ja vapaaehtoisella työpanoksella. 4

5 Yhdistyksen toiminta-alue oli aluksi hyvin laaja käsittäen lähes kaikki Päijät-Hämeen kunnat Sysmää lukuun ottamatta. Heinola päätti myöhemmin perustaa oman yhdistyksen, mutta muuten yhdistyksen toiminta-alue on edelleen yksi Suomen laajimmista käsittäen lähes asukasta. Heti ensimmäisen toimintavuoden jälkeen päätettiin hakea Rahaautomaattiyhdistykseltä avustusta omaan projektiimme, ja ainakin meidän johtokunnan jäsenten myönteiseksi yllätykseksi saimme heti ensimmäisellä hakukerralla projektiluonteisen avustuksen kolmelle vuodelle. Tämä mahdollisti yhdistykselle ensimmäisen oman työntekijän palkkaamisen ja valintaprosessin jälkeen uuden projektimme vetäjäksi valittiin Pauliina Junkkari (nykyisin Tuominen) ja hänen työsuhteensa alkoi (Kuvassa Smolnasta 2011 johtakunnan jäseniä: vas. Tuula Siponen, pj Pirkko Aulen, varapj Kalevi Laaksonen ja Armi Hellström) Yhdistyksellemme tuli pian tarve vuokrata omat toimitilat ja ensimmäisen toimisto-tila vuokrattiin Rauhankadulta Lahdesta ja sieltä siirryimme muutaman toiminta-vuoden jälkeen Vapaudenkadulle torin varteen ja sieltä edelleen nykyiseen toimintatilaan Rautatienkadulle. Yhtä vuotta lukuun ottamatta yhdistys on aina saanut Raha-automaattiyhdistykseltä toimintatukea ja siksi yhdistys on pystynyt jo yli 10 vuotta työllistämään 1-2 henkilöä. Yhdistys pyrki heti alusta alkaen järjestämään omaishoitajille ja myös hoidettaville erilaista ohjaus- ja virkistystoimintaa. Yhdistyksen jäsenten toivomuksia pyrittiin ja pyritään edelleen hyvin huomioimaan ja näin olemme pystyneet järjestämään vuosittain erilaisia virkistystapahtumia ja yhdessäoloa. On käyty eri paikkakuntien teattereissa, virkistystapahtumia on ollut mm. Siikaniemessä, on käyty Tukholmassa ja Tallinnassa. Yhdistys on ollut monesti mukana erilaisissa messu- ja yleisötapahtumissa. Eri kunnissa on järjestetty omaishoitajien tapaamisia ja avointen ovien tapahtumia ja erityisesti yhdistyksemme työntekijät ovat neuvoneet ja opastaneet omaishoitajia mitä erilaisimmissa omaishoitotilanteissa. Ja tämä työ jatkuu edelleen ja entistä aktiivisemmin. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto on koko ajan pyrkinyt edistämään Suomen lainsäädäntöä niin, että omaishoidon tuki olisi kaikille tukeen oikeutetuille samanlaisiin kriteereihin perustuva ja että tuen maksajana olisi esimerkiksi Kela eikä kunta. Lainsäädäntö on tältä 5

6 osin edelleen kesken, mutta tiedotusvälineiden mukaan parannusta lainsäädäntöön on tältä osin tulossa lähivuosina. Ei voi olla oikein, että jokainen kunta saa itse määrätä tuen perusteista ja siitä, keille tukea myönnetään. Yhdistys on nyt ohittanut murrosiän ja on tulossa kunnioitettavaan 15 vuoden ikään. Yhdistys on ollut näkyvästi esillä myös erilaisissa tiedotusvälineissä ja yleinen tietoisuus omaishoitajien arvokkaasta työpanoksesta on kohottanut myös omaishoitajien omanarvontuntoa. Mielestäni omaishoitajan työ on niin arvokasta työtä, että omaishoitajan pitää aina muistaa omaan ansiolistaansa merkitä sana OMAISHOITAJA isoin kirjaimin. Kukaan omaishoitaja ei saa tuntea enää olevansa vain omaishoitaja. Oman perheemme omaishoitajuus jatkuu toivottavasti vielä vuosia tai vuosikymmeniä. Jäätyäni nyt reilu vuosi sitten itse pois aktiivisesta yhdistyksen toiminnasta, toivotan omasta puolestani onnea ja menestystä yhdistykselle ja sen kaikille yhteistyökumppaneille. Nastolassa, 16. päivänä helmikuuta 2014 Kalevi Laaksonen yrittäjä/nastola Kahden pitkäaikaisen johtokunnan jäsenen mietteitä: Taimi Liimatainen, Lahti - Ihan perustajajäsen en ole, mutta tulin valituksi mukaan melko alussa. Luottamustoimeni päättyi vuoden 2013 lopulla. Johtokuntatyössä meni 14 vuotta. Tästä eteenpäin pystyn osallistumaan toimintaan rivijäsenenä. - Kautta vuosien yhdistyksen järjestämät retket ja tapahtumat ovat olleet tykättyjä, ja niissä on ollut paljon osallistujia. Kuitenkin olen huomannut, että ihmisten osallistumisaktiivisuus myös muuhun toimintaan on lisääntynyt, ja se on hyvä juttu. Osansa voi olla myös tiedottamisella. Nyt Virta-avain jäsenlehden myötä koen, että tiedon saaminen on parempaa ja helpompaa. Asiaan vaikuttaa myös se, että jäsenmäärä on lisääntynyt. Taidamme tällä hetkellä olla jäsenmäärämme mukaan yksi suurimmista omaishoitoyhdistyksistä suomessa. - Muistan, että olin aikoinani ajoittain myös kahvinkeittoapulaisena erilaisissa yhdistyksen tilaisuuksissa. Alussa ei vapaaehtoistyöllä ollut niinkään suurta merkitystä, kun taas aikaa myöten se osoittautui ihan välttämättömyydeksi. 6

7 - Näiden vuosien aikana on tapahtunut monia muitakin muutoksia. Hankkeissa esimerkiksi on paperityön osuus nykyään valtavan suuri. On paljon erilaista raportointia ja seurantaa, joka vaatii aikaa ja paneutumista. Se vaatii samalla myös johtokunnaltakin enemmän. - Yhdistystyö on antanut minulle paljon, vaikka se on osansa vaatinutkin. Kannustaisin ihmisiä osallistumaan runsain joukoin toimintaan edelleen! Etenkin on toivottu viime kevään kaltaisia pidempiä matkoja. Tuula Siponen, Orimattila - Olen ollut mukana yhdistystä perustavassa kokouksessa. Olin ensimmäiset viisi vuotta yhdistyksen tilintarkastajana, ja sen jälkeen n. 8 vuotta johtokunnan jäsenenä. Toimin edelleen Omaishoitajien liiton lomaohjaajana. Olin ohjaajana myös oman paikallisyhdistyksemme lomaviikolla Lautsiassa pari vuotta sitten. - Koen tämänkaltaisten yhdistysten olemassaolon erittäin tärkeäksi, koska se on ihmistä lähellä. Omaishoitajien liitto ajaa hyvin omaishoidon asioita valtakunnan tasolla, mutta paikallisilla yhdistyksillä on merkittävä rooli yksittäisten ihmisten jaksamisen tukena. Yhdistys on se väylä, jota kautta on helppo hankkiutua muiden ihmisten pariin. Yksin kotiin jääminen on kaikkein pahinta. Tulisi myös jaksaa olla sitkeä ja sinnikäs. Vaikka saisikin kieltävän vastuksen hakemukseen, niin kannattaa hakea vähän ajan kuluttua uudelleen. - Iso osa omaishoitajista on ihan piilossa. He vetäytyvät, eivätkä uskalla tulla esiin asioidensa kanssa. Kuitenkin ihmisen itsensä vastuulla on etuisuuksien hankkimisesta huolehtiminen. Niitä ei tule kukaan kotiin pyytämättä tarjoamaan. Pitää myös muistaa, että omaishoitajaksi ei voi määrätä, ellei ole omaa halua. Omaishoitajuudesta voi myös kieltäytyä. - Toivoisin, että omaishoidontuki tulisi kaikille yhdenvertaiseksi. Omaishoitajuus lisääntyy rajusti. Tukea maksetaan nyt n omaishoitajalle, ja ensi vuonna luvun ennustetaan olevan Juuri siksikin omaishoitajien jaksamista tulisi tukea. - Yhdistyksen merkitys on erittäin tärkeä. Monella on asioita, joita ei ole muualla uskaltanut sanoa ääneen. Toivoisin, että ihmiset liittyisivät jäseneksi, koska sitä kautta he saavat paljon tietoa uusien haasteiden varalle. Tieto asioista tekee ihmisistä valveutuneimpia. Ennakointi asioissa on tärkeää. 7

8 Historian paras tauti Kulkuasi seuratessa päätyy väistämättä siihen johtopäätökseen, että sinulla on taito herätä tähänkin päivään auttajana. Sinulla on altruistinen motiivi. Näinä itsekkyyden ja yleisen epävarmuuden aikoina soisi tällaisen aurinkoisuuden tautina tarttuvan. Se olisi historian paras tauti, sillä suurempaa se olisi kuin rohkeus, viisaus tai oikeudenmukaisuus. Nämä viimeksi mainitut ovat kyllä vallan hienoja hyveitä. Mielellään niitä taskuissaan kantaisi ja osaisi kaiken, mitä vastaan tulisi. Mutta pitemmän päälle kyllä huomaisi, että olisi takki tyhjä, sillä ei noilla hyveillä juurikaan mitään tee, elleivät ne lähde rakkauden hyveestä. Nyt kun sinulla on tuo tauti, niin sinulla on tuokin hyve, - taito rakastaa. Taito antaa omastaan toisen hyväksi. Hienoa on tuollaisen takin ja takin kantajan kulkea. Näkyy päiväkirjoissasi, että on tullut vastaan aika monta takin silittäjää. Osa siinä oikein pysähtyy ja kädestä kiittää. Silloin se tauti tarttuu. Se on hyvä päivä se. Sitten on tullut vastaan posetiivari, joka veivaa kohdallasi niin parastaan, että savu siitä koneesta nousee. Parhaassa iässä on posetiivari noina päivänä, kun sinut näkee. On siinä ilma täynnä duureja, kun veivi heittää sampoista kilinäänsä. Että on hyvillään tämä laskutaitoinen. Toivottaa siinä hyvää päivää ja pitkää ikää. Tautisi tahtoisi kovin edetä, mutta eipä vetele noin vain eteenpäin tämän kulku. Sana on kiirinyt ja yhtenä päivänä, kun kurkistat nurkan taakse, niin sielläpä onkin herrat välinpitämättömyys ja ahneus taas toimissaan. Piikittävät tuossa joka iikan, jotta tauti ei tarttuisi. Hoitajan valkoisissa houkuttelevat luokseen ja hekottavat iltaisin, kun saavat tummat pilvet roikkumaan kansojen ylle. Katalia nuo kaksi ovat kertomuksissaan. Mutta vaikka rahan valta suitsisi mieliä otteeseensa, luokituslaitokset määräisivät tahdin ja ihmispoloisissa myllertäisi kaikenlainen hurjuus saati kurjuus, niin ole sinä huoleti, sillä sydämeen sijoittajana olet hyvällä tiellä. Lopulta kaikki hyvin? Ihmiset ainakin muistavat sinut ja sinun takkisi. Se muisti tarttuu kyllä kädestä käteen. Kun kuulet kevään ja kesän sulosointuja, niin Luoja on tarkoittanut ne kiitokseksi juuri sinulle! Matti Mäkelä Etelä-Suomen aluevastaava, Omaishoitajat ja läheiset - liitto ry 8

9 Kevennyksenä maisemia Ugandasta Jyrin retkikunnan matkalta. Lue lisää sivuilta16 ja 17. Usko itseesi, luota unelmiisi 9

10 Aiemmin tapahtunutta joukkuevoimistelun tytöille. He olivat oleellinen osa ohjelman onnistumista. Loppuvuodesta olimme ensimmäistä kertaa mukana Kuusysin joulumarkkinoilla. Kokemus osoittautui erittäin hyväksi, joten toivottavasti meidät tapaa siellä vastaisuudessakin. Iso kiitos viikonlopun onnistumisesta kuuluu yhteistyökumppanillemme Sisustus Aleksanterille. He lainasivat meille huonekalut ja auttoivat osaston valmistamisessa. Suuri kiitos messutalkoolaisillemme Paulalle, Sirkka-Liisalle, Railille ja Marja-Liisalle, sekä autokuski Timolle, jotka auttoivat meitä vakituisia (johtokunta ja työntekijät) jakamalla töitä ja päivystysvuoroja. Joulujuhlaa vietettiin Hämeenkoskella Seuralassa. Saimme kokea aitoa seurojentalon tunnelmaa. Siinä vaiheessa talvea oli vielä luntakin. Suuri kiitos verrattomalle joulupukille, pianisti Saaralle, juontaja Mialle ja Tammikuussa saimme ensimmäisen oikean näyttelyn toimistollemme. Janita Ranta 9v. haaveilee muotisuunnittelijan urasta, ja hän toi Barbeilleen tekemiä upeita asuja ja asusteita näytille. Toivottavasti Janitan esimerkki saisi muitakin tuomaan osaamistaan näytille. Tammikuussa alkaa aurinko houkuttamaan ihmisiä. Sanna Lemmetty Aurinkomatkoilta kävi kertomassa matkailun mahdollisuuksista. Vammautuminen tai sairastuminen ei sulje pois ulkomaan matkoja. Matkailu onnistuu kyllä, kunhan asiaa suunnitellaan etukäteen yhdessä matkatoimiston kanssa. On olemassa monia matkakohteita, joissa apuvälineiden tarve on huomioitu hyvin. Kuvittelimme, että talvi on täynnä lunta ja pakkasta. Talvet yllättävät, ja vaikka energiansäästöteemamme peruuntuikin, 10

11 käytimme se kerran omalla energialla. Säilöimme jokaisen läsnä olleen omaan energiapankkiin monia mukavia ajatuksia ja paljon naurua. Hyviä esimerkkejä järjestöjen välisestä yhteistyöstä ovat olleet mm. jumppavuoromme Harjun koululla ja Sibeliustalon konsertti. Näihin lukeutuu myös Yhteyttä- yksinäisyyden ehkäisy korttikampanja mm. keskussairaalan aulassa. Tarjolla oli ilmaisia kortteja, joita saattoi laittaa postiin omaa ystävää muistaen, tai jättää toimitettavaksi yksinäisille ihmisille mm. sairaaloille. Yhteistyössä muistiyhdistyksen kanssa järjestettiin jo perinteeksi muodostunut Äijäilta. Ilta perustui ihan perusasioihin, eli keilaamiseen ja jälkipuinteihin makkaranmaistajaisten ja kakkukahvin merkeissä. Paikalla olleet toivoivat tapahtumaa jatkettavan edelleen. Rohkeasti vaan mukaan muutkin miehet! Äijäenergialla ei ole ikä- eikä painorajoja. Leila Kuutti- Pelkonen kävi kertomassa hampaiden ja suun hyvinvoinnin tärkeydestä. Suun terveys vaikuttaa koko kehon hyvinvointiin. Kannattaa muistaa muutama perusasia, kuten säännöllinen ruokailurytmi, hampaiden pesu kahdesti päivässä (mieluiten sähköhammasharjalla), xylitol-pastillit tai purukumi, sekä hammastarkastus vuosittain. Hyviä esimerkkejä uusien tapahtumien kokeilusta on Orimattilan Koivikossa järjestetty tapahtuma Omaishoitajille. Tarjolla oli iltapäivän ajan omaishoitajia koskevaa asiaa, mm. apuvälineitä, jalkineita, apteekkiasiaa jne. Asikkalassa taasen omaishoitajat ja päättäjät tapaavat huhtikuun alussa. Toivotaan paikalle runsasta osanottoa, jotta ne tärkeät mielipiteet ja kokemukset saataisiin tietoon molemmin puolin. Yhdistyksissä tehtävä työ on isolta osalta vapaaehtoistyötä. Silloin kun mukana on palkallista työntekijöitä, rahoitus tulee pääosin hankkeisiin. Meidän yhdistyksellämme on tällä hetkellä se tilanne, että Katjan työsuhde päättyi helmikuun lopussa. Johanna jatkaa kevään yksinään. Katja lähettää lämpimät terveisensä, ja toivottaa kaikille energistä ja valoisaa k kevättä! 11

12 Opiskelua ja elämää Virta-avain 1/2014 Osan teistä tämän lehden lukijat, olen tavannut Omaishoitajat ja Läheiset yhdistyksessä työharjoitteluni puitteissa kuluneen alkuvuoden aikana. Heille, jotka eivät minua tunne, kerron muutamalla sanalla taustastani. Olen lähihoitaja Satu Liehu ja työskennellyt hoitoalalla jo reilusti yli parinkymmentä vuotta. Opiskeluinnostus iski pari vuotta sitten ja hakeuduin opiskelemaan Hämeen Ammattikorkeakouluun sosionomin koulutusohjelmaan. Vaatii yllättävän paljon rohkeutta heittäytyä työelämästä opiskelijan rooliin ja jättää kaikki tuttu ja turvallinen taakse. Hetkeäkään en ole päätöstäni katunut; päinvastoin! Koen, että tästä on alkanut aivan uusi vaihe elämässäni, joka avaa ovia ja tarjoaa mahdollisuuksia moneen suuntaan. Meillä jokaisella on elämässä erilaisia vaiheita; joskus asiat soljuvat tasaisella tahdilla eteenpäin, joskus tuntuu kuin pyristelisi polkupyörällä loputonta ylämäkeä. Tietyistä asioista kuitenkin tulee muistaa pitää kiinni niin huonoina kuin hyvinä päivinä. Kehnoimmankin päivän saattaa pelastaa niinkin pieni asia kuin soitto hyvälle ystävälle. Asioiden jakaminen ja niistä puhuminen helpottaa kummasti ja auttaa jaksamaan eteenpäin. Ystävät ja läheiset ovat tärkeä voimavara arjen pyörityksessä, pidetään heidät lähellä ja mukana matkassa. Itseään ei myöskään tule unohtaa; jokainen tarvitsee välillä hetken omaa aikaa ja hemmottelua. Siihenkin saattaa riittää pieni asia; kuppi hyvää kahvia ja sanomalehti, lenkki raikkaassa ulkoilmassa, mieliohjelman seuraaminen tv:stä tai vaikkapa päivänokoset sohvalla. Arjessa jaksamiseen ei välttämättä aina tarvita suuria elämyksiä ja tapahtumia. Onnea ja iloa voi löytää pienistäkin asioista, kun muistaa pitää silmänsä auki. Näin kevään korvalla aurinko antaa valoa päivään ja samalla meille kaikille lisää energiaa arkeen! Mitä minä sitten olen oppinut tällä harjoittelujaksollani Päijät-Hämeen Omaishoitajat ja Läheiset yhdistyksessä? Toki paljon on tullut asiaa järjestötyön koukeroihin ja sosiaalialan palvelujärjestelmien liittyen. Ehdottomasti tärkein ja kullanarvoisin anti on kuitenkin ollut saada tutustua uusiin ihmisiin ja yhtä moneen yksilölliseen elämäntilanteeseen. Kiitos teille kaikille ihanille ihmisille, jotka jaoitte kanssani hetken elämästänne. Eniten olen oppinut teiltä. Tulemme varmasti tapaamaan vielä harjoittelujaksoni jälkeenkin! Olen kiitollinen tästä kokemuksesta ja pääsemisestä toteuttamaan työharjoitteluni paikassa, johon aidosti halusin. Suurkiitos Johannalle kärsivällisyydestä ja loistavasta ohjauksesta! T: Satu 12

13 Unelmat kannattelevat meitä Unelmat ovat aina askel eteenpäin Unelmien täyttymys voi olla juuri tässä ja nyt Osa elää unelmaansa koko ajan Seuraavilla sivuilla kurkkaamme mitä kuuluu Eliakselle, joka on oli syntyessään hyvin pieni. Entä miten kävi Jyrille, joka lähti toteuttamaan unelmaansa aivan erilaisiin olosuhteisiin? Oletko piilottanut unelmasi piirongin laatikkoon? Nyt on hyvä hetki avata sen ovi, ja nostaa laatikko pöydälle. 13

14 Pienestä voi ponnistaa pitkälle - Olen Elias Ståhlberg 18v. Synnyin 625g painoisena v Niistä ajoista on jo aika kauan, ja paljon on tapahtunut tämän matkan varrella. Matkakaveriksi tuli sokeus, jota en kuitenkaan loppujen lopuksi ole esteeksi elämälleni kokenut. Ja jos vaikka esteitä tielle olisi tullutkin, olen pystynyt kääntämään ne aikaa myöten vahvuudeksi. - Opiskelen tällä hetkellä Keskuspuiston ammattiopistossa, Espoossa. Siellä opiskellaan esim. safkan laittoa näkövammaistekniikoita hyväksikäyttäen. Mielenkiintoisinta on se, että olen saanut toimia IT-osaajana. Olen opiskellut tietokonealaa itsenäisesti jo 8-vuotiaasta. Tulevaisuus innostaa - Toivon pääseväni jatko-opiskelemaan datanomin osatutkintoa. Hienointa minusta olisi tulevaisuudessa päästä IT-kouluttajaksi näkövammaisille. Haluaisin, että siitä tulisi minulle täysipäiväinen työ. Siinä saa tutustua uusiin tekniikoihin, ja auttaa muita. - Meinaisin, että elämä olisi tosi jees, jos saisin oman asunnon Hesasta tai Lahdesta. Jos saa oman kämpän, on hyvä että on oppinut safkan laittoa koulussa. Oma opaskoirakin olisi kova sana. Sellaisen saa kun on täysi-ikäinen, ja asuu omillaan. Meillä kotona on kaksi koiraa, 11-vuotiaat Oliver ja Veera. Ne ovat irlanninsetterin ja kultaisennoutajan sekoituksia. - Mulla on paljon kavereita. Niitä on jäänyt peruskoulusta ja näkövammaisten leireiltä. Muuten kavereita on tullut tietokoneympyröiden mukana. Meitä on sekä näkövammaisia, että näkeviä, mutta meitä yhdistää yhteinen kiinnostus IT-alaan. 14

15 Käytännön asioista sen verran, että mulla on siis omassa tietokoneessani sisäänrakennettu ruudunluku, sekä halutessani erillinen pistenäyttö. Eli tietokone puhuu mulle kaikki kursorin kohdalla olevat asiat. Hesassa mulla on kaksi vapaaehtoista. He lähtevät tarvittaessa kanssani vaikka kahville. Sattumalta heillä on myös sama kiinnostus IT- alaan.erikoisalaani ovat myös erikoiskahvit. Mulla on oma keitin ja mylly. Jauhan kahvit pavuista lähtien. Kokeilen erilaisia kahvipapuja. Kahviloista voisin suositella Helsingin keskustan Cafetoriaa. Siellä osataan tehdä hyvää kahvia. Asenne ratkaisee - Toivon, että näkövammaisia pidettäisiin ihan tavallisina ihmisinä ja kohdeltaisiin myös niin. Olen tavallinen nuorimies Elias, enkä ensisijaisesti sokea. Omasta mielestäni elän hemmetin hienoa elämää juuri nyt!. Äidin sydän Eliaksen äiti Anna-Maria katseli poikaansa haastattelun aikana. Näiden kahden Eliaksesta otetun kuvan välillä on tapahtunut paljon. On vaadittu paljon työtä, äidiltä hyviä hermoja ja Eliakselta sinnikkyyttä. On Eliaksen sanojen mukaan pitänyt olla kykyä ottaa aika paljon heittoja vastaan ihmisiltä, jotka eivät ymmärrä. Anna-Maria on kiitollinen siitä, että Eliaksella itsellään on pienestä pitäen ollut luontainen lahja jakaa positiivista palautetta ympärillään oleville ihmisille. Anna-Maria haluaisikin sanoa niille, ketkä surevat pienen lapsensa puolesta, että kyllä ne asiat järjestyvät. Jokaista vaihetta voi surra, mutta jälkeenpäin voi todeta, että kyllä ne asiat kuitenkin järjestyivät. 15

16 vuoksi. He eivät ymmärtäneet miten arvokas ympäristö heillä on ympärillään. Aina ei onneaan tiedä, kun se on liian lähellä. Osoittaakseni että välitän maapallomme tilasta, juoksin vuodenvaihteessa 880km Ugandan halki 21 päivässä, eli yhtä monta kilometriä kuin vuorigorilloja on elossa. Siten matkan jokaisella kilometrillä oli merkitys. Miten unelmasi kanssa kävi, Jyri Reinikka? - Kokonaisuus vaati ison panostuksen, mutta en ole katunut päätöstäni päivääkään. Unelmat ja haaveet toteutuivat kokonaisuutena täydellisesti, siitä ei ole epäilystä. Saavutin tavoitteeni niin fyysisesti kuin psyykkisestikin, vaikka kumpaakin matkalla koeteltiin. Myös viidakon gorillat, joiden takia tähän ryhdyin, tuli nähtyä. Koko projekti oli niin iso asia tunnepohjalla, että aivot ja pää kaipaavat nyt palautumisaikaa käsitelläkseen asiaa. Matka toi tullessaan monia hyvin erilaisia näkökulmia asioihin. - Afrikassa ihmeteltiin, miten joku valkoinen mies pohjoisesta tulee juoksemaan heidänkin mielestään järjettömän matkan. Ja vain gorillojen - Paikalliset kyläpäälliköt halusivat, että puhun lapsille unelmista ja haaveista. He halusivat, että lapset lähtisivät elämässään eteenpäin, eivätkä vain tyytyisi olemaan. Lasten etu olisi se, että heillä olisi elämässään unelmia. Niinpä he sitten intoutuivat juoksemaan kanssani, ja unelmoivat juoksijan urasta. Ja niitä lapsia riitti. Kun edellinen seurue jäi taakse, oli seuraava jo odottamassa. Siinä sitä sitten juostiin porukassa useampikin kilometri, etten sanoisi Paikallisia ihmisiä oli koko ajan ympärillä, ja lapset olivat harvinaisen avoimia. Naapuriapua pidettiin itsestäänselvyytenä, koska jokainen 16

17 tarvitsee apua jossain vaiheessa. Oli hienoa katsoa, miten vähään ihmiset olivat tyytyväisiä. Materiaali ei määritellyt ihmisten elämää. välttämättömyys. Jokaista tarvittiin omalla paikallaan. Sain keskittyä omaan rooliini, eli juoksemiseen, koska saatoin luottaa siihen, että muut hoitivat heille sovitut tehtävät. Tiimityötä on myös se, että toiset ymmärtävät milloin on syytä olla vain hiljaa. Minun oli ensin myönnettävä ja hyväksyttävä ongelmani itse, ennen kuin pystyin ottamaan apua vastaan muilta. - Matkani kaltaiset kokemukset antavat uutta perspektiiviä elämään. Siinä punnitaan se, mikä elämässä loppujen lopuksi sanelee asioiden tärkeysjärjestyksen. Jokaisen on tehtävä itse päätöksensä oman elämänsä suhteen. Meillä oli pieni ja toimiva retkikunta. Se oli - Omalta mukavuusalueeltaan kannattaa hypätä välillä sivuun, jotta voi saavuttaa jotain uutta. Ja ihan pienestä ei kannata matkalla luovuttaa. Kannattaa luottaa siihen, jos asia tuntuu itsestä oikealta, vaikka naapuri asiaa kritisoisikin. Elämässä on loppujen lopuksi kyse omista valinnoista. Jyrin matkakertomuksen näet facebookissa, ja 17

18 TAPAHTUMAKALENTERI Maaliskuu ke uusien jäsenten tilaisuus. Kutsut lähetetty aiemmin ma klo:12-15 avoimet ovet, klo:13 alkaen keskustelemassa mukana POTKU-hankkeen Minna Linsamo. Aiheena Päijät-Hämeen alueella toteutettava pitkäaikaissairaan potilaan itsehoitosuunnitelma. Huhtikuu ti 1.4. klo 13, Proppuryhmän ensimmäinen kokoontuminen, katso sivu 32 ke 9.4. klo: yhdistyksen keilavuoro, ilmoittautumiset 1.4. mennessä p ke 9.4. klo Asikkalassa Oltermannissa kunnan päättäjien ja omaishoitajien yhteinen keskustelutilaisuus la klo: Yhdistyksen 15v. juhlat Wanhalla Walimolla Lahdessa, katso sivu 20 ti klo 13 yhdistyksen kevätkokous toimistolla, katso sivu 35 ke klo Ihanien naisten ilta, kysy peruutuspaikkoja la-su työikäisten ja lapsiperheiden vanhempien viikonloppu Aulangolla, katso sivu 25 ma klo:12-15 avoimet ovet, varaslähtö vappuun, simaa ja munkkeja ti klo: Nuorten toimintailta, katso sivu 21 Toukokuu ti 6.5. klo: naistenryhmäläisten yhteinen pulinapäivä toimistolla ma klo: Omaishoitajien virkistyspäivä Harjulassa 18

19 to klo 12 Pukkilassa Hyvinvointikeskus Onnissa keskustellaan omaishoitajuudesta la KesäMäSä Lahden satama-aukiolla ma avoimet ovet klo vapaaehtoistyön teema, katso sivu 24 ke klo12.30 yhdistyksen keilamestaruuskisat ja sen jälkeen palkintojenjako ja kakkukahvit ilmoittautuminen mennessä p La klo Perheen Päivä Kasisalilla Lahdessa, katso sivu 25 Kesäkuu la Kesäretki Pälkäneen strutsitilalle ja Valkeakosken kesäteatteriin, katso sivu 22 Heinäkuu ke 2.7. Päijänne-risteily ja viinitilakierros, katso sivu 23 KESÄTAUKO TOIMISTOLLA Elokuu to klo 18, uusi ryhmä Laturi aloittaa Tulossa syksymmällä mm.: - kulttuuriretki Tuusulaan - Teatteriretki Helsinkiin 19

20 Tervetuloa Yhdistyksemme 15-vuotisjuhlaan Wanhalle Walimolle (Vesijärvenkatu 15, Lahti) la klo Ilmoittautumiset mennessä P Ei osallistumismaksua Ohjelma: Juontajana Riitta Väisänen Tervetuloa: Ulla Mäntynen Lyhyt historia: Kalevi Laaksonen Lasten voimisteluesitys Laulua: Eero Sinikannel Juhlapuhe: Pirkko Lahti Kahvitarjoilu Lasten voimisteluesitys 5000, leikkimielinen visailu Tanssiesitys: Primadonnat Miesenergiaa lavalla Yhteislaulu: Me oomme sankareita kaikki Mahdolliset muistamiset pyydämme osoittamaan yhdistyksemme toiminnan tukemiseen tilille : FI

21 Oletko 12-18v? Tiedossa toimintaa omaishoitoperheiden terveille nuorille!! Padasjoen Säästöpankkisäätiö on lahjoittanut tukirahaa nuorten toimintaan. Toiminnan on tarkoitus olla osallistujille veloituksetonta, ja mahdollistaa tutustumisia eri lajeihin ja harrastusmuotoihin ryhmäläisten toiveiden mukaan. Miten olisi jatkossa kokeiluilta kiipeilykeskuksella, keilaamassa, kamppailuhallilla, kokkikurssilla.? Kokoonnumme toimiston ulko-ovella ti klo 17.30, josta limusiini noutaa meidät, ja vie ideoimaan Pancho Villaan. Lopetamme klo mennessä Kerro mielipiteesi ja ehdotuksesi. Lyödään viisaat päät yhteen ja laitetaan homma rulettamaan. Paikkavarauksen ja tarjoiluiden vuoksi ilmoittautumiset mennessä Johannalle p Vanhempien yhteystiedot välttämättömät. Nuorilla on omat Facebook-sivut: Salmisen Lasse 18 v. toimii sivuston ylläpitäjänä. Ryhmä on suljettu. Yleisesti ei ole nähtävillä ketkä ryhmään kuuluvat, ja mitä keskustelevat. Ryhmään pääsee laittamalla Lasselle pyynnön. Ryhmän löydät facebookin ryhmäselaimen kautta. Ryhmään voi liittyä myös soittamalla Johannalle p tai laittamalla spostia: 21

22 Kesäretki Valkeakoskelle lauantaina Ensin vierailemme Pälkäneellä, Strutsitila Syrjysellä, jossa strutsien lisäksi näemme paljon muitakin eläimiä, kuten highlandeja, kuusipeuroja, villisikoja sekä aivan tavallisia maatilan eläimiä. Ruokailemme tilan seisovasta pöydästä ja tutustumme sen myymälään. Tilan jälkeen matkamme jatkuu kohti Valkeakosken kesäteatteria, jossa näemme musiikillisen komedian Kesäillan Valssi Väliajalla nautimme kahvit. Sitovat ilmoittautumiset mennessä p Maksu mennessä yhdistyksen tilille: FI (P-H Omaishoitajat ja Läheiset ry). Viestiksi maksuun: Kesäretki, lähtijöiden nimet. 22 Retken kokonaishinta jäsenille: 60 ei jäsenille:75 lapset alle 10v.: 50 Bussikuljetuksen lähtöaikataulu: -Vääksy, St1-asema, klo: Lahti, linja-autoaseman turistipysäkki klo: Hollola,Salpakangas,valtatien varressa klo: Hämeenkoski Koskikartano n arvioitu paluuaika Lahteen klo: 18.30

23 KESKIVIIKKO Lähtö Lahden satamasta klo m/s Suomen Neito Kokoontuminen laivan edessä klo 9.40 Retken kokonaishinta jäsenille 45 /hlö, muille 60 /hlö Laivalla lounas noutopöydästä. Saavumme Kalkkisiin klo 13.00, jossa Pihamaan viinitilan tilaesittely ja viinimaistajaiset. Viinitilalta lähdemme bussilla klo Vääksyyn, jossa vapaata omakustanteista ohjelmaa, esimerkiksi: Lauran kauppa (sisustustavaraa ym.) ranskalainen kyläkauppa Päijänne talo Vääksyn mylly kanavan rannan kahvilat Paluu Lahteen klo n. klo mennessä. Sitovat ilmoittautumiset mennessä, puh: Maksu mennessä yhdistyksen tilille: FI (P-H Omaishoitajat ja Läheiset ry). Viestiksi maksuun: Päijänne, lähtijöiden nimet. 23

24 NYT HAEMME Virta-avain 1/2014 WOLTTI WOIMAA eli ihmisiä, joilla on aikaa ja halua tehdä yhteistyötä Päijät-Hämeen Omaishoitajat ja Läheiset ry:n kanssa. Tuemme omaishoitajia heidän arjessaan järjestämällä vertaistukea ja muuta mukavaa toimintaa. Sinua tarvitsemme avuksemme käytännön järjestelyihin oman aikataulusi ja kiinnostuksesi mukaan. Woltti - toiminnan perusteena on vapaaehtoisuus. Erityisosaamista emme vaadi, riittää kun olet kiinnostunut ja haluat mukaan antamaan virtaa arkeen! Kauttamme tutustut uusiin ihmisiin, teet hyvää mieltä toisille ja saat sitä myös itsellesi! Tule rohkeasti mukaan Woltti toimintaan! Avoimet ovet toimistollamme ma klo 13-17!! 24

25 Työikäisille ja lapsiperheiden vanhemmille! Aulangon kylpylä, Hämeenlinna Vielä on paikkoja jäljellä!!! Viikonlopun hinta: jäsenille 99 / hlö, muille 175 Hintaan sisältyy: -majoitus, sisältäen kylpylän ja kuntosalin vapaan käytön -tulopäivänä lounas-buffet, päiväkahvit ja päivällis-buffet, sekä lupsakkaa ohjelmaa -lähtöpäivänä aamiainen ja lounas-buffet (huoneiden luovutus klo 16 mennessä) Sitovat ilmoittautumiset ja erikoisruokavaliot 4.4. mennessä. Maksu yhdistyksen tilille 3.4. mennessä FI Viestiksi maksuun: Aulanko, osallistujien nimet PERHEEN PÄIVÄ lauantaina klo: Sali, Sammonkatu 8, Lahti Vapaa pääsy. Monenlaista oheisohjelmaa eri järjestäjätahojen toimesta. Tervetuloa koko perheen voimin!! 25

26 Uusi kannattajajäsenemme ja jäsenetupaikkamme: Olemme Peltoniemen Juha ja Laurellin Jari, Sisustusliike Aleksanterista. Liikkeemme on monelle tutussa, entisen Vaihtokalusteen tiloissa, Aleksanterinkadun ja Saimaankadun kulmassa. Liikkeemme on täyden palvelun sisustus- ja huonekaluliike. Kokoamme huonekalut valmiiksi, ja toimitamme ne lähikuntien alueelle ilmaiseksi. Valikoimistamme löytyy perushuonekalujen lisäksi paljon yksilöllisiä huonekaluja ja sisustusta. Käyttöhuonekaluissa meillä on painopiste laadukkaissa, suomessa valmistetuissa tuotteissa. Puhtaasti kotimaisissa tuotteissa on se iso etu, että niitä voidaan räätälöidä tarpeen mukaan asiakkaalle sopiviksi. Valikoimista löytyy myös esim. korotettuja sänkyjä sekä -tuoleja. Pyrimme pitämään esillä mahdollisimman monipuolisesti erilaisia tuotteita. Silti tavaraa on paljon tilattavissa esillä olevien lisäksi. 26

27 Liike on avoinna arkisin klo ja lauantaisin klo Aleksanterinkatu 31, Lahti, Puh Liikepaikkamme on vanhanaikainen kivijalkaputiikki rappusineen, siksi olemme valppaana ja ilomielin auttamassa asiakkaita sisäänpääsyn helpottamiseksi. Tarvittaessa järjestämme pääsyn sisäpihan kautta esim. pyörätuolia käyttävälle asiakkaalle. Teemme tätä työtä suurella sydämellä. Tärkein voimavaramme on tyytyväinen asiakas. Pitkät päivät taittuvat kovassa työn touhussa. Kun kaikki kasataan ja kuljetetaan asiakkaille veloituksetta, on selvää, ettei luppoaikaa pääse tulemaan, vaikka asiakkaita ei hetkittäin paikalla olekaan. Olemme sen verran vanhanaikaisia, että katsomme kasausten ja muiden huolien kuuluvan meille. Asiakas, joka tilaa tuotteen, saa sen valmiina. On hieman nurinkurista, että asiakkaan olisi itse alettava rakentamaan osista ostamaansa huonekalua. Kuin yhdestä suusta voimme todeta, että haaveena on tasapainoinen suhde töiden, liikunnan ja levon kesken. Ei tyytyväisyyteen tarvita kuuta taivaalta! Aprillipäivän erikoinen, joka on totta! Jäsenkortilla -10% alennus Tiistai klo (huom. pidennetty aukiolo) Päivän ajan jäsenkortilla kaikista normaalihintaisista tuotteista -20% 27

28 Uusi kannattajajäsenemme ja jäsenetupaikkamme: Mervi Timonen Personal Trainer palvelut Olen kolmekymppinen nainen, jonka kuntoilu ja omasta jaksamisesta/toimintakyvystä huolehtiminen on vienyt mennessään. Aikanaan luulin että se olisi jotenkin vaikeaa, mutta nyt voin sanoa että se on elämäntapa jota en koskaan halua vaihtaa muuhun. Tämän innon ja energiamäärän haluan jakaa Teille kaikille ja auttaa muutoksessa kohti virkeämpää oloa. Harrastin aikanaan kuntoilua runsaastikin ja ansiotyöni oli toisinaan erittäinkin kuluttavaa ja fyysistä kunnes elämä muuttui lyhyessä ajassa stressaavaksi ja lähes kohtuuttoman raskaaksi omaishoitajana. Työ esimiehenä yhdistettynä raskaaseen perhetilanteeseen veivät voimat totaaliseen loppuunpalamiseen saakka ja aivan huomaamatta silmäpussien lisäksi olin hankkinut lyhyessä ajassa itselleni 30 kiloa lisää painoa. Olin aivan pohjalla. Tästä suosta oli päästävä ylös ja jostain ympärilläni olevien ihmisten sanoista keräsin voimia irrottaakseni itseni ensin vanhasta ja lähteäkseni taisteluun kohti terveyttä ja hyvinvointia. Käynnistyksen avuksi otin yhteyttä Personal Traineriin, jonka kanssa yhteistyössä lähdettiin muokkaamaan Tätä mimmiä timmimmäksi. Päätavoitteena oli aluksi se, että jaksaisin kiivetä portaat ja pystyisin vielä puhumaankin. Tästä asteittain siirryttiin hölkkäämiseen ja siitä juoksuun. Mukana alusta lähtien pidettiin saliharjoittelua, joka onkin nyt se päälajini. Nykyiseen työhöni Kunto- ja ravinto-ohjaajana olen kouluttautunut/valmistautunut kymmenisen vuotta. Taustani on elintarvikealalla, josta siirryin opintoihin ravitsemus- ja liikunta-alalle. Yritykseni perustin syksyllä Vahvuuteni on ravitsemuksessa ja aineenvaihdunnan saralla. Painonhallinta ja lihaskuntoharjoittelu, sekä aerobisen kunnon kohennus ovat myös vahvuuksieni joukossa. Ota rohkeasti yhteyttä, kysy mieltä askarruttavista asioista! Autan mielelläni Sinut huippukuntoon! 28

29 -Trainer Personal Trainer palvelua juuri Sinulle! Ravintovalmennus, henkilökohtainen kuntovalmennus, painonhallintavalmennus, kuntosaliohjelmat ja -ohjaus, liikuntasuunnitelmat, kuntoiluvälineet, lisäravinteet,ym. Yksilöllisesti tai ryhmässä. Kartoituskäynti/haastattelu on maksuton. Varaa aika! Jäsenedut vuonna 2014: Maksuton kehonkoostumusmittaus 1 kerta/hlö -10% alennus Personal training palvelupaketeista ja ryhmäliikunnasta -5% alennus kuntoiluvälineistä (ei alennusta tarjoustuotteista tai erikseen kampanjan ulkopuolelle rajatuista tuotteista) Vaihtuvia erityisetuja kausittain Soita ja varaa aika niin kerron lisää palveluistani. Tervetuloa! Terveisin, Mervi Timonen,Hyvinvointivalmentaja FAF Gym Instructor, CrossCore ohjaaja, FAF Personal Trainer (2014) Yhteystiedot: Mervi Timonen / 4F-Trainer, p , Kiveriönkatu 34, Lahti(Tuoterenkaan rakennus) Facebook -> Käy Tykkäämässä ja saat uusimmat uutiset ensimmäisenä 29

30 Uusi kannattajajäsenemme: Hämeen Kodinonni oy Hämeen Kodinonni Oy tuottaa kotiin annettavia monipuolisia hoiva- sekä kotihoitopalveluja Lahden ja Hollolan alueella. Työntekijöinä ovat moniammatillinen osaava iloinen ryhmä. Toimintaamme ohjaa yhdessä tehty laatukäsikirja sekä arvot ja toimintatavat. Asiakkaitamme ovat ikääntyneet, omaishoitajat sekä aikuiset, jotka tarvitsevat sairaalahoidon jälkeen apua kotona selviämisessä. Olemme myös palvelusetelituottajana Hollolan ja Lahden alueella. Hyvän mielen palvelut kotihoidossa selviämisen avuksi on meille sydämen asia. Anna läheisellesi tähtihetki. Hänellä on oikeus saada laatuaikaa ja hyvä mieli. Kaipaatko luotettavaa palvelua omaisellesi, että voit itse työskennellä rauhassa tai kun asut kaukana? Kotona haluavat monet olla - me autamme ja tuemme sitä. Alla palvelumme, uutuutena päivätoiminta - kotipalvelu - kotisairaanhoito - hoivapalvelut - kotiutuspalvelu - päivätoiminta Soita meille tai tule tutustumaan! Päijät-Hämeen Kodinonni Oy Koulurinteentie 3, Hollola P.(03)

31 Tuokiokuvia ja onnen ajatuksia Minun elämäni johtotähtenä on ollut; kun unohtaa sen, mitä ei voi muuttaa, on onnellinen. Arvo Ylppö Onni! Voi, se on yksinkertaista! Se on hyvä terveys ja huono muisti! Ernest Hemingway Se on onnellinen, joka ei sure sitä mikä häneltä puuttuu, vaan iloitsee siitä mitä hänellä on. Demokritos Tee yksi ihminen onnelliseksi joka päivä vaikkapa se olisit sinä itse. Tony Pettito Onni tulee eläen eikä ostaen. suomalainen sananlasku Jos kohtelet tätä hetkeä sille kuuluvalla arvostuksella, elät sen hyvin. Jos kohtelet kehoasi sille kuuluvalla arvostuksella, voit hyvin. Jos vielä kohtelet lähimmäistäsi hänelle kuuluvalla arvostuksella, tulet onnelliseksi. Isa Merikallio 31

32 UUTTA JA TOIVOTTUA VERTAISTUKITOIMINTAA Kokoontumiskertoja 10x 2h omalla toimistollamme. Laturi = Rentokuntoryhmä Vetäjinä koulutettu hieroja Eeva Lehtinen, klassinen homeopaatti Leena von Rutenhjelm ja personal trainer Mervi Timonen. Aihealueina: - Liikettä arkeen ja apua niskavaivoihin - Rentoutuminen - Jalkojen hyvinvointi - Vitamiinit ja hivenaineet - Suoliston hyvinvointi - Ravinnon merkitys hyvinvointiin, ravitsemussuositukset - Ateriarytmi ja ravintoaineiden tarve - Vesi, nestetasapaino - Sydämen ja luuston hyvinvointi, liikkuvuus, kehonkoostumusmittaus - Liikkumalla hyvää oloa Toivottu painonpudotusryhmä: Proppuryhmä Kokoontumiskertoja on 10 kpl omalla toimistollamme Hinta 50, info toimistolla 1.4. klo 13 muut kokoontumiset siitä eteenpäin joka tiistai klo Ilmoittautuminen p (ryhmä täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä) Vetäjänä Personal Trainer Mervi Timonen Laturin kokoontumisajat torstaisin alkaen joka viikko asti klo Ilmoittautumiset toimistolle: p ryhmä täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, tarkempi ohjelma lähetetään ilmoittautuneille erikseen Hinta norm. 200, jäsenille

33 Positiivisuuteen perustuvat vertaistukiryhmämme Virtapiireissä kahvitellaan, rupatellaan ja tsempataan kaveria mäessä. Miesten ryhmä Lahdessa: Ke 9.4. klo Muista keilaus klo Naisten ryhminä Lahdessa: (ryhmät toistaiseksi täysiä) Naiset Ykkönen Naiset Kakkonen Naiset Kolmonen Helkamat Työikäisten toinen ryhmä Kokoontumisajat ryhmäläisten tiedossa Hämeenkosken ryhmä: Ystävänkulmassa to 20.3.klo 12 ja klo 14 Orimattilan ryhmä: Palvelutalo Koivikossa ke 19.3., ja Klo fysioterapeutin vetämä jumppa/venyttely/kuntosali ja klo kahvit ja keskustelut Pelkkä ohjattu kuntosali ke 2.4., ja klo Asikkalan ryhmä: Tiedustelut Ailalta p Hollolan ryhmä: Tiedustelut Pirkko Pulkkinen p Avoimien ovien keskusteluihin omalle toimistolle ovat tervetulleita kaikki halukkaat. Voit tulla mukaan myös hoidettavasi kanssa. Keskustelun alustajat ja aiheet näet tapahtumakalenterista keskiaukeamalta. Nastolan ryhmä: Yhteistyössä Muistiyhdistyksen kanssa, ajat ryhmäläisten tiedossa 33

34 Lumiprinsessa itse. Uskon että ihmiset pysyisivät huomattavasti notkeimpina, jos he päivittäin ryömisivät kaikkien sohvien, pöytien ja tuolinjalkojen alta. Sitten sen lenkin jälkeen he saisivat varmasti makupalan. Minä teen makupalan vuoksi vaikka mitä. Tanssin ainakin. Menen kahdella jalalla eteen ja taakse, sekä pyörin ympäri. Se muistuttaa letkajenkkaa enemmän kuin sambaa. Mutta jos olisi olemassa tanssii koirien kanssa kilpailu, osallistuisin varmasti. Näissä kuvissa olen emäntäni kanssa tutustumassa uuden hoivakodin päivätoimintaan. Löysin heti kauneimman tuolin ja valtasin sen itselleni. Ensin kävin innoissani moikkaamassa joka ikistä paikalla olevaa henkilöä. Tein sen tosi nopeasti. Pystyn liikkumaan vikkelästi paikasta toiseen koska olen niin pieni. Joskus joku tuskin ehtii päätään kääntää, kun olen jo nuuhkaissut ja mennyt seuraavaan kohteeseen. Liikkuessa voin myös helposti oikaista pöytien ja sohvien alta. Jännä että ihmiset eivät ole keksineet sitä. Työntävät korkeintaan imurin sängyn alle, mutta harvemmin yrittävät sinne Tällä palstalla kertoo terapiakoira Lumi kuulumisistaan. Lumen perheessä on työikäinen vammautunut isä. Tämä nelijalkainen viliskantti on tuonut aivan uutta virtaa koko perheelle. 34

35 Kokouskutsu Päijät-Hämeen Omaishoitajat ja Läheiset ry:n kevätkokous Lahden toimistolla osoitteessa Rautatienkatu 23 A 19 tiistaina klo:13. Esillä sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa! Terveisin, johtokunta Päijät-Hämeen Omaishoitajat ja Läheiset ry johtokunta 2014: Ulla Mäntynen (Lahti), puheenjohtaja Anne Louhelainen (Hollola), varapj Jukka Jalava (Lahti), yritysyhteyshenkilö Raimo Väntsi (Nastola), rahastonhoitaja Leena Väntsi (Lahti), sihteeri, jäsenvastaava Saara Kivistö (Asikkala), liiton asioista vastaava Marja-Liisa Hieta (Lahti) Marjatta Koivisto (Orimattila) Jäsenmaksuinfoa Jäsenmaksumme on 20 / vuosi. Liitto laskuttaa jäsenmaksun ja siitä puolet tulee omalle paikallisyhdistyksellemme. Jäsenyys on henkilökohtainen. Jäseneksi voi liittyä kuka tahansa toiminnastamme kiinnostunut (ei tarvitse olla omaishoitaja). Myös yritys tai yhteisö voi liittyä kannatusjäseneksemme. Kannatusjäsenmaksu on 50 / 70 / 100 tai enemmän. Kannatusjäsenmaksu tulee lyhentämättömänä oman yhdistyksemme toimintaan. Kiitos kannattajajäsenillemme HEMMI-kodeille, Sisustus Aleksanterille, Hämeen Kodinonnille ja Mervi Timonen 4F-personal trainer! 35

36 Yhdistyksen yhteystiedot Toimisto: Rautatienkatu 23 A 19, 3.krs Lahti Johanna Sottinen Toiminnanohjaaja ma-to RAY tukee vertaistukitoimintaamme Yhdistys toimii yleishyödyllisenä ja voittoa tavoittelemattomana. Jäsenkortillamme alennuksia seuraavissa paikoissa: -Silmäasema, silmälasit -23%, aurinkolasit -15%, taittovirheleikkaukset -10% -Hohtokeila, Lahti, -20%,-25% -Lahden Palokalusto Oy, Lahti, ovh:sta -20% -SisustusAleksanteri, Lahti, -10%, veloitukseton huonekalujen kokoaminen ja kotiinkuljetus UUSI! Katso lehden s Osteopaatti Tapio Voutilainen, Lahti, -10% -Kukkakauppa Keijunkehrä, Lahti, -10% -Personal training palvelupaketeista ja ryhmäliikunnasta -10% ja kuntoiluvälineistä -5%, Lahti, UUSI! Katso lehden s Kukka ja Hautauspalvelu Henriikka, Orimattila, Oy -5%, -10% -Hierontapiste Eeva (toimistomme yhteydessä) -5% -Valostudio, Lahti, -10% -Ettonet Oy:n kaikista tuotteista myymälän kautta -5% -Kauneushoitola Arja Korkala, Lahti -5% 36

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Mikä ITU on? Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry on mielenterveyskuntoutujien vapaaehtoistoiminnan keskus, edunvalvontajärjestö ja vertaistukiyhteisö.

Lisätiedot

Liikenteellinen tavoite, maakuntaliiton. 213 ja kantatien 52 välinen tielinjaus,

Liikenteellinen tavoite, maakuntaliiton. 213 ja kantatien 52 välinen tielinjaus, Kunnan ja seurakunnan tiedotuslehti maaliskuu 2015 43. vuosikerta Palikkalan osayleiskaavaehdotus valtuustokäsittelyssä Ypäjän kunta on saamassa valmiiksi vuonna 2012 aloitetun kaavaprosessin Palikkalan

Lisätiedot

Jäsenlehti. Yli 800 vuodessa! Edullista ruokaa, uusia kauppoja, työpaikkoja, ja Bonusta tilille. TÄSSÄ NUMEROSSA: Arina.fi

Jäsenlehti. Yli 800 vuodessa! Edullista ruokaa, uusia kauppoja, työpaikkoja, ja Bonusta tilille. TÄSSÄ NUMEROSSA: Arina.fi SDFXFGXGDG Jäsenlehti OULUN INVALIDIEN YHDISTYS RY HUHTIKUU 1/2014 TÄSSÄ NUMEROSSA: Caritas on aidosti oululainen... sivu 7 Avustajakoirasta on paljon hyötyä... sivu 14 Osuuskaupassa omistetaan ja jaetaan

Lisätiedot

Tietoa ja tukea Sinulle omaishoitaja

Tietoa ja tukea Sinulle omaishoitaja Talvi 2009 Joku sanoi hyvän sanan jollekin ojensi lämpimän käden. Ja heidän maailmansa ei enää entisensä. Koskaan. Se on auringon paisteen laulavien lintujen maailma lämmön ja ystävyyden kohtauspaikka.

Lisätiedot

Pinja Söyrilän esimerkki osoittaa: Ei niin pahaa ettei jotain hyvääkin s. 6 7 1/2014

Pinja Söyrilän esimerkki osoittaa: Ei niin pahaa ettei jotain hyvääkin s. 6 7 1/2014 1/2014 Pinja Söyrilän esimerkki osoittaa: Ei niin pahaa ettei jotain hyvääkin s. 6 7 Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry Njur- och leverföreningen i Nyland rf Vuosikokouskutsu KUTSU YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Tampereen NMKY:n ja seurakuntayhtymän Messinpaja nuorten tukijana. Paja

Tampereen NMKY:n ja seurakuntayhtymän Messinpaja nuorten tukijana. Paja Tampereen NMKY:n ja seurakuntayhtymän Messinpaja nuorten tukijana Paja 1 Miksi kukaan ei ole koskaan puhunut mulle asioita, joita te puhutte?, kysyin. Parikymmentä vuotta elämää elettynä vail la aikuisen

Lisätiedot

Turun Seudun Vanhustuki ry:n jäsenlehti nro 3, joulukuu 2014

Turun Seudun Vanhustuki ry:n jäsenlehti nro 3, joulukuu 2014 TUKIVIESTI Turun Seudun Vanhustuki ry:n jäsenlehti nro 3, joulukuu 2014 Päämäärämme on vanhusten hyvinvoinnin edistäminen ja arvokkaan vanhenemisen turvaaminen. Toimimme vapaaehtoisvoimin poliittisesti

Lisätiedot

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta Olen niin onnekas, että mulla on sut Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta 1 Aluksi Pelastakaa Lapset -järjestön lastensuojelutyö perustuu haluun turvata lapsen oikeus perheeseen

Lisätiedot

Turun Seudun Vanhustuki ry:n jäsenlehti nro 2, elokuu 2012

Turun Seudun Vanhustuki ry:n jäsenlehti nro 2, elokuu 2012 TUKIVIESTI Turun Seudun Vanhustuki ry:n jäsenlehti nro 2, elokuu 2012 Päämäärämme on vanhusten hyvinvoinnin edistäminen ja arvokkaan vanhenemisen turvaaminen. Toimimme vapaaehtoisvoimin poliittisesti sitoutumattomina.

Lisätiedot

Palkataan kyvykäs vajaatyökykyinen

Palkataan kyvykäs vajaatyökykyinen 2 2011 Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista Eläkeläiskoira Yde opastaa Tiinaa Palkataan kyvykäs vajaatyökykyinen Pistelukutaito ei saa hävitä 34 38 16 tässä numerossa 3 4 8 16 19 20 22 26 28 29 32

Lisätiedot

Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14

Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14 ADHD-liiton jäsenlehti Porina-nurkka Porina-projektin kuulumisia s. 8 Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14 Erityinen nuori rippikouluun s. 16 s i s ä l l y s Tässä

Lisätiedot

TI-TURINA. Rauhallista Joulua ja Iloista Uutta Vuotta

TI-TURINA. Rauhallista Joulua ja Iloista Uutta Vuotta TI-TURINA Jäsenlehti 4/2009 Rauhallista Joulua ja Iloista Uutta Vuotta TURUN SEUDUN INVALIDIT RY Invalidiliitto ry:n jäsenyhdistys Toimisto Asesepänkatu 1 20810 TURKU puh. (02) 235 6439 toimisto@turunseuduninvalidit.fi

Lisätiedot

Meillä on suunnaton onni

Meillä on suunnaton onni 2 2010 Tyttöjen leirillä oli tyttöjen juttuja Puuhaa ja peuhaa vauvan kanssa Meillä on suunnaton onni Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista tässä numerossa 3 4 7 16 21 22 25 26 27 Pääkirjoitus Kannustavia

Lisätiedot

Hallitus vaarantaa terveytemme!

Hallitus vaarantaa terveytemme! Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry:n sosiaalinen uudistuslehti 2/2010 Hallitus vaarantaa terveytemme! Tässä numerossa: Teemana harrastukset yhdistyksissä Sivut 4-5 u8 Terveyspalveluista hyötyneet

Lisätiedot

Hoitokoti Päiväkummun

Hoitokoti Päiväkummun Hoitokoti Päiväkummun Sanomat. Asukas- ja henkilökuntalehti 2010 www.hoitokotipaivakumpu.fi Sisältö Hoitokoti Päiväkummun Sanomat 3 4 6 7 8 10 12 14 16 20 26 28 29 30 Pääkirjoitus Asiakastyytyväisyystutkimus

Lisätiedot

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ Helsingin Invalidien Yhdistys ry:n jäsenlehti 3/2013

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ Helsingin Invalidien Yhdistys ry:n jäsenlehti 3/2013 TÄYTTÄ ELÄMÄÄ Helsingin Invalidien Yhdistys ry:n jäsenlehti 3/2013 HELSINGIN INVALIDIEN YHDISTYS RY Perustettu vuonna 1938 Toimisto: Voudintie 6, 00600 Helsinki Yhteystiedot Toimisto auki arkisin klo 9.00-16.00

Lisätiedot

Poliolehti. Suomen Polioliitto ry:n jäsenlehti 3/2011

Poliolehti. Suomen Polioliitto ry:n jäsenlehti 3/2011 Poliolehti Suomen Polioliitto ry:n jäsenlehti 3/2011 2 Poliolehti 3/2011 Kansainvälinen verkostoituminen poliotoiminnassa Ansiomerkkejä Suomen Poliohuolto ry muisti pitkäaikaisia hallituksensa jäseniä

Lisätiedot

Vuosijulkaisu 2006 APUTASSU APUTASSU 2006. A vustajakoirayhdistys. juhlii 10-vuotistaivaltaan

Vuosijulkaisu 2006 APUTASSU APUTASSU 2006. A vustajakoirayhdistys. juhlii 10-vuotistaivaltaan Vuosijulkaisu 2006 APUTASSU APUTASSU 2006 A vustajakoirayhdistys juhlii 10-vuotistaivaltaan 1 AATU JA HANNU KAINUUN KAKSIKKO Teksti: Kajaanin ikiliikkujat Hannu ja Aatu Minun tieni avustajakoiran onnekkaaksi

Lisätiedot

Osavuosikatsaus. Kevätlukukauden avajaiset. Pamelan haastattelu Horny Explosive Fuksitytöt radalla Oskun keittokomerossa

Osavuosikatsaus. Kevätlukukauden avajaiset. Pamelan haastattelu Horny Explosive Fuksitytöt radalla Oskun keittokomerossa Osavuosikatsaus OPTIMI RY:N VIRALLINEN ÄÄNENKANNATTAJA 8. VSK NRO 1 HELMIKUU 2010 Q1 Kevätlukukauden avajaiset Pamelan haastattelu Horny Explosive Fuksitytöt radalla Oskun keittokomerossa Paakirjoitus

Lisätiedot

Suomen Kolmosperheet ry:n jäsenlehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa Päätoimittaja Markku Huhta p. 050-3086486

Suomen Kolmosperheet ry:n jäsenlehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa Päätoimittaja Markku Huhta p. 050-3086486 Tripletti Suomen Kolmosperheet ry:n jäsenlehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa Päätoimittaja Markku Huhta p. 050-3086486 Piirrokset Johanna Ropo Suomen Kolmosperheet ry Perustettu 1994 Jäsenperheitä lähes

Lisätiedot

köyhälläkin lapsiperheellä

köyhälläkin lapsiperheellä ensi- ja turvakotien liiton jäsenlehti hinta 5 e N o 2 2011 Mitä köyhälläkin lapsiperheellä kuuluu olla? 4 miten yksinhuoltajien Alvari-työ jatkuu taloutta voi helpottaa? 8 sittenkin 14 Väkivalta oikeasti

Lisätiedot

TÄSSÄ JA NYT. Varsinais-Suomen piiri. Järjestötiedote 2/2015 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. Ensiapulaukku yleiskäyttöön.

TÄSSÄ JA NYT. Varsinais-Suomen piiri. Järjestötiedote 2/2015 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. Ensiapulaukku yleiskäyttöön. TÄSSÄ JA NYT Varsinais-Suomen piiri Järjestötiedote 2/2015 Ensiapulaukku yleiskäyttöön Taskupakkaus Matkailijan ensiapupakkaus Joka kodin ensiapulaukku 1 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. TÄSSÄ JA

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 4 2009

Yrittäjätiedote 4 2009 Yrittäjätiedote 4 2009 KIRKASTUNEET NÄKYMÄT KÄYNNISTIVÄT TOIMITILOJEN KYSYNNÄN KILPAILUKYKYÄ KUUMA-ALUEELLE HYVINVOINTIKAMPUS JÄRVENPÄÄHÄN VUODEN 2009 YRITTÄJÄ YRITTÄJIEN VAKAUTUSNEUVONNALLA ON KYSYNTÄÄ

Lisätiedot

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo:

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo: tietoalani Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäsenlehti 2/2009 Alanko ja Turo: Työpari auttaa jaksamaan s.8 IT EVVK Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia s. 11 JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 Tes-neuvottelut katkolla

Lisätiedot

Helmeilyssä on vain mielikuvitus rajana. muista ja näkyy kauas jälkeen s. 5. s. 25. s. 16. aito. HSO ry:n jäsenlehti No. 1/2011 39.

Helmeilyssä on vain mielikuvitus rajana. muista ja näkyy kauas jälkeen s. 5. s. 25. s. 16. aito. HSO ry:n jäsenlehti No. 1/2011 39. Aito HSO on kuin timantti Täältä tullaan työelämä hiilikasassa, se erottuu Ajatuksia valmistumisen muista ja näkyy kauas jälkeen s. 5 s. 16 aito Aito 39. Helmeilyssä on vain mielikuvitus rajana s. 25 HSO

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti 1 / 2010 1/2010. s. 9 Miten vaikutat, jos et puhu? s. 12 Yritys työllisti Heikin. s. 14 Riippukeinu rauhoittaa

Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti 1 / 2010 1/2010. s. 9 Miten vaikutat, jos et puhu? s. 12 Yritys työllisti Heikin. s. 14 Riippukeinu rauhoittaa Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti 1 / 2010 1/2010 s. 9 Miten vaikutat, jos et puhu? s. 12 Yritys työllisti Heikin s. 14 Riippukeinu rauhoittaa Uutisia syksyltä 2010 Nauru raikui Elojuhlissa Pekka Elomaa

Lisätiedot

Pääsky. Iloa, valoa ja voimia syksyysi. Amiraaliperhonen toivotti 9.9.: 6/2011 Rovaniemen seurakuntalehti 28.9.2011. Ekopäiviltä kuuluu.

Pääsky. Iloa, valoa ja voimia syksyysi. Amiraaliperhonen toivotti 9.9.: 6/2011 Rovaniemen seurakuntalehti 28.9.2011. Ekopäiviltä kuuluu. 04.10. klo 12 14 vanhusten viikon juhla kirkossa 09.10. klo 18 kamarikuoro Aven 10-vuotiskonsertti, vapaa pääsy 15.10. klo 13 15.30 Rukouksen lähde rukousiltapäivä kirkon kryptassa 23.10. klo 15 Lähdemessu

Lisätiedot

Noora Koskinen löytää rastit

Noora Koskinen löytää rastit Säkylän kunnan asukaslehti 2/2014 uutinen 30 Nuorten raati kokosi kehitysideat uutinen 46 Tunti vanhusten kotihoidon mukana uutinen 32 Kullervo Kauppi tykkää tangosta uutinen 51 Tupalan Hovi valmiina jouluun

Lisätiedot