SM-GOLF 2012 Aulanko Golf järjestelyvastuussa. Seniorien talvi. Tuomo Alitalo Ratinpyörittäjien aatelia. Jäsenkyselyn tulokset 2/2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SM-GOLF 2012 Aulanko Golf järjestelyvastuussa. Seniorien talvi. Tuomo Alitalo Ratinpyörittäjien aatelia. Jäsenkyselyn tulokset 2/2011"
  • Pia Aho
  • 1 vuotta sitten
  • Katselukertoja:

Transkriptio

1 Aulankolainen Aulangon Golfklubin jäsenlehti 2/2011 SM-GOLF 2012 Aulanko Golf järjestelyvastuussa Seniorien talvi 4event harjoitukset jatkuvat Tuomo Alitalo Ratinpyörittäjien aatelia Jäsenkyselyn tulokset

2 SISÄLTÖ 3 Pääkirjoitus 4 Osakas-/jäsenkysely 7 Seniorit 8 Juniorit 9 Mestarit ja palkitut 10 Golfakatemia puuhakkaana 11 SM-kilpailut Everstillä 12 Henkilökuva 13 Talviharjoittelu 14 Ladies Corner 16 Yhteistyökumppanit 17 Tilastot 18 Kilpailutulokset Julkaisija Aulangon Golfklubi ry Aulangon Heikkiläntie Hämeenlinna puh. (03) fax (03) Toimituskunta Kari Kuivasaari Pertti Koivunen Tapio Sillanpää Pekka Heinonen Kansien kuvat Tapio Sillanpää Ulkoasu ja taitto Pekka Heinonen Painopaikka Kirjapaino Öhrling Oy 2 Aulankolainen 2/2011

3 Teksti: Kari Kuivasaari, kuva: Juha Hakulinen Satsaus tulevaan Pääkirjoitus Päättyneellä kaudella kentillämme tehtiin jälleen ennätysmäärä pelikierroksia. Varsinainen piikki koettiin lomasesonkina heinä-elokuussa, jolloin etenkin Everstin kierrosmäärät nousivat selvästi edellisistä vuosista. Hugon pelikauden kokonaiskierrosmäärä nousi peräti 10 % viime kauteen verrattuna. Onkin ennakoitavissa, että tasaisen kasvun taulukon mukaan kentät täyttyvät edelleen ja jo lähiaikoina joudumme miettimään millä keinoilla omille osakkaille ja jäsenille saadaan turvattua riittävästi pelitilaa. Jäsenmäärämme on kauden kuluessa ylittänyt jäsenen rajan. Uusien jäsenten myötä vuokrapelioikeuksien kysyntä on vuosi vuodelta kasvanut. Kaikki osakkeenomistajien vuokraukseen jättämät pelioikeudet saatiin kuluneella kaudella vuokratuiksi. Koska vuokrattavia pelioikeuksia on tarjolla rajoitettu määrä, ei kaikille halukkaille voida tulevaisuudessa taata niiden saatavuutta. Satsaus oman osakkeen han- kintaan kannattaakin ottaa mukaan tuleviin suunnitelmiin. Oman osakkeen hankintaa puoltaa myös vuokrapelioikeuden kalliimpi kausihinta. Huolestuttava seikka jäsentilastossamme on junioripelaajien määrän lasku. Jäsenistä alle 22 -vuotiaita on tällä hetkellä 12,6 % kun vielä v nuorten osuus oli 16,2 %! Nuorison lisääntynyt ajankäyttö erilaisten ajanvietepelien parissa on varmasti yksi syy juniorimäärän laskuun. Toinen merkittävä seikka on lajimme jääminen joukkuelajien varjoon uusia harrastajia haettaessa. Kolmas merkittävä haaste on, miten saadaan jo aloittaneet nuoret pysymään golfin parissa. Näihin kaikkiin kysymyksiin ja haasteisiin meidän on pystyttävä tulevina vuosina vastaamaan. Avainasioita tulevat olemaan lajin markkinoiminen lapsille ja heidän vanhemmilleen, golfkoulutoiminnan kehittäminen sekä monipuolisen ja mielekkään junioriohjauksen toteuttaminen jokaiselle lajista kiinnostuneelle nuorelle. Junioriohjaajat ja valmentajat ovat tehneet vuosittain merkittävää ja ansiokasta työtä junioritoimintamme hyväksi. Molemmat tämän vuoden SM-mitalistimme Minna Vuorenpää ja Vesa Rontu ovat aikoinaan AGK:n juniorikasvatuksen saaneita pelureita. Myös nykyisestä juniortiimistä nakuttajista voimme odottaa tulevaisuuden menestyjiä. Aulangolla on aina satsattu lahjakkaisiin nuoriin. Nyt satsausta on lisättävä myös junioripelaajien määrän kasvattamiseen. Oikein kohdennettuna satsaukset tuottavat meille vuosittain uusia golfin harrastajia ja pitää aloittaneet lajin parissa. Samalla kasvatamme nuorista tulevia pelioikeuksiemme käyttäjiä. Nuorissa on tulevaisuus pätee myös golfin osalta! Rauhallista joulunaikaa ja onnea golfvuodelle 2012! Kari Kuivasaari Aulankolainen 2/2011 3

4 OSAKAS/JÄSENKYSELY 2011 YHTEENVETO JA VERTAILU EDELLISEEN V.2009 TOTEUTETTUUN KYSELYYN Teksti: Kari Kuivasaari, kuvat: Tapio Sillanpää Kokonaisuudessaan kyselyn tulokset on nähtävissä kotisivuilla Vastaajia: 309 (V.2009 /340) Asteikko: 0 = en osaa sanoa 1 = heikko 2 = välttävä 3 = tyydyttävä 4 = hyvä 5 = erinomainen Kentän kunto, Eversti Kokonaiskeskiarvo 3,81 (v.2009/ 3,79) Vuoden 2009 kyselyyn verrattuna kentän kuntoon liittyvien alueiden (lyöntipaikat, väylät, viheriöt) keskiarvot laskivat. Em. kohteet saavuttivat kuitenkin hyvän arvosanan (n. 4). Laskun syynä voidaan pitää alkukauden lumihomeen aiheuttamia vaurioita. Sen sijaan kentän opasteet ja merkinnät sekä harjoitusalueet arvostettiin edellistä kyselyä paremmiksi. Osa-alueen korkeimmat pisteet (4,21) sai Everstin uusi lyöntikatos. Kentän kunto, Hugo Kokonaiskeskiarvo 3,42 (v.2009/ 3,39) Hugon lyöntipaikkojen (2,68) ja väylien /karheikkojen (3,51) sekä harjoitusalueiden arvosanat laskivat vuoden 2009 kyselystä. Lyöntipaikkojen uusien mattojen ongelmana on ollut tiin saaminen riittävän syvälle. Ongelmaan on tulossa ensi keväänä parannuksia. Viheröiden pisteet (3,82) nousivat edellisestä kyselystä. Pelaaminen Everstillä Kokonaiskeskiarvo 3,7 (v.2009/ 3,64) 10 ja 40 min yli lähtöaikavarauskäytäntö saavutti hyvän keskiarvon (4,08). Todennäköisesti tästä syystä myös peliaikojen saatavuus (3,74) koettiin parempana kuin kaksi vuotta sitten. Koko kyselyn korkeimmat pisteet sai Everstin uusi väyläopas (4,57!). Suurin pelaamiseen liittyvä ongelma niin Everstillä kuin Hugollakin on lyönti- ja alastulojälkien korjaaminen (2,77). Pelaajien huomaavaisuus on kohtuullisella tasolla (3,58). Pelaaminen Hugolla Kokonaiskeskiarvo 3,31 (v.2009/ 3,37) Peliaikojen saatavuus Hugolla on hyvällä tasolla (4,08). Pelin sujuvuus (3,24) laski hieman edellisestä kyselystä. Suurimmat haasteet Hugolla pelaamisessa koetaan edelleen sen turvallisuudessa (2,79) sekä lyönti- ja alastulojälkien korjaamisessa (2,87). Aulanko Golfin henkilökunta Kokonaiskeskiarvo 4,1 4,3 (v.2009 ei kysytty ) Henkilökunnan toimintaa sai kyselyn perusteella jokaisella osa-alueella hyvä+ arvosanat. Kaikki osa-alueet arvostettiin yli nelosen keskiarvolla. Ravintola Eversti Kokonaiskeskiarvo 4,16 (v.2009/ 3,87) Myös Everstin ravintola saavutti kyselyssä erinomaiset pisteet. Ravintolan aukioloaikoihin (4,15), viihtyisyyteen (4,08), siisteyteen (4,32), henkilökunnan palvelualttiuteen (4,47) ja ruoka annosten laatuun ja makuun (4,33) oltiin tyytyväisempiä kuin kaksi vuotta sitten. 4 Aulankolainen 2/2011

5 Ravintola Hugo Kokonaiskeskiarvo 3,75 (v.2009/ 3,46) Hugon ravintolan aukioloaikoihin (3,96) ja viihtyisyyteen (3,49) oltiin tyytyväisempiä kuin v Henkilökunnan palvelualttius oli hyvä (4,05). Opetustoiminta Kokonaiskeskiarvo 4,06 (v.2009/ 3,94) Opetuksen saatavuus (4,11), kurssitarjonta (4,01), palvelualttius (4,21) ja pron ammattitaito (4,42) nousivat edellisestä kyselystä. Kokonaisuudessaan toimintaa voidaan kyselyn perusteella pitää hyvin onnistuneena. Golfshop Kokonaiskeskiarvo 3,22 (v.2009/ 2,7) Kaikista suurin nousu edelliseen kyselyyn verrattaessa tehtiin Golfshopin osalta. Vaikka kokonaiskeskiarvo on vain tyydyttävä +, nousivat sen jokaisen alueen pisteet selvästi vuoden 2009 kyselystä. Eniten arvostettiin palvelun saatavuutta (3,5) ja mailavalikoimaa (3,42). Vaatevalikoima ja hintataso (2,96) jäivät tyydyttävälle tasolle. Klubirakennukset ja niiden ympäristö Kokonaiskeskiarvo: Eversti 4,23 (4,11), Hugo 3,2 (3,2) Klubirakennusten osalta ei kyselyn perusteella ole tapahtunut suurempia muutoksia. Everstin siisteys (4,38) ja Hugon piha-alue (3,52) koettiin paremmiksi kuin edellisellä kerralla. Hugon vähäiset wc tilat (2,48) on edelleen osa-alueen suurin ongelma. Osakasedut Kokonaiskeskiarvo 3,97 (v.2009 ei kysytty) Osakaseduista kysyttiin nyt ensimmäistä kertaa. Eduista parhaimmaksi arvostettiin osakaspelioikeus Tawast Golfiin (4,25). Osakasetukuponkien keskiarvot: rangekortti (4,01), vierasgreenfee (3,81) ja Linna Golf (3,79). Viestintä ja tiedotus Kokonaiskeskiarvo 3,95 (v.2009/ 3,88) Sähköpostiuutiskirje (4,04) oli kyselyssä nyt ensimmäistä kertaa. Kotisivut (3,96), jäsenlehti (3,96) ja ilmoitustaulut (3,67) nousivat edellisestä kyselystä. Kilpailujen määrä Seuran kilpailujen määrä oli 80% vastaajien mielestä sopiva. Vastaajista 15% toivoi lisää AGK:n sisäisiä kilpailuja ja 12% lisää avoimia kilpailuja. Vastaajista 76% piti yritys- ja kutsukilpailujen määrää sopivana, kun taas 21% oli sitä mieltä, että niitä on liikaa. Hinnat Hoitovastikkeen hintaa piti sopivana 72% (v.2009/66%) vastaajista. Jäsenmaksua piti sopivana 90% (80%), kilpailumaksuja 92% (84%) ja rangepallojen hintaa 77% (71%) vastaajista. Vapaa palaute seuraavalla sivulla. Aulankolainen 2/2011 5

6 Teksti: Kari Kuivasaari, kuva: Tapio Sillanpää Vapaa palaute Kyselyn yhteydessä saimme myös vapaata palautetta ja kehitysehdotuksia. Palaute on käsitelty henkilöstön keskuudessa sekä yhteisön molemmissa hallituksissa. Seuraavassa palautteissa esille otettuja asioita, jotka on toteutettu tai tullaan toteuttamaan ensi kaudella. Lyöntijälkien korjaaminen huonoa! Sujuva pelaaminen? Lyöntijälkien korjaamiseen ja sujuvaan pelaamiseen liittyvä etiketti on iso haaste Suomen jokaisella golfkentällä. Omien ja muiden klubien kokemuksien mukaan yksin valvojan palkkaaminen ei ole ongelman ratkaisu. Valvonnan tulisikin olla läsnä jokaisessa peliryhmässä. Ts. mikäli näet, että pelikumppanisi ei korjaa jälkiä tai noudata etikettiä, huomauta asiasta! Golfetiketin levittäminen ja ylläpito on meidän kaikkien yhteisvastuulla! Etiketti-asia ohjeineen otetaan vahvasti esille ensi kevään jäsenlehdessä. Everstin pallokone on antanut liian vähän palloja. Rikkoutuneet pallot tukkivat osittain pallojen syöttöä. Pallokoneiden ennakkohuoltoa tehostetaan päivittäisillä tarkastuksilla. Hugo 3 väylän kellonsoitto-ohjeet puutteelliset (kylttejä puuttuu/piilossa). Kelloa varmempi keino on varmistaa mm. naisten tiin viereiseltä kivimuurilta, että edellä pelaava ryhmä on riittävän kaukana. Hugolle tullaan laatimaan erillinen turvalliseen ja sujuvaan pelitapaan liittyvä ohjeistus, jossa myös tämä asia otetaan esille. Ohjeistus tiedotetaan jäsenille kevään jäsenlehdessä. Vieraspelaajat saavat ohjeet ilmoittautuessaan pelaamaan. Hugo tiiauspaikoille sellaiset matot, joihin tiin saa riittävän syvälle. Syksyllä 8. väylän tiille asennettiin lyöntialueen kohdalle uusi kaistale mattoa, johon tiiaus onnistuu paremmin. Samanlaiset kaistaleet uusitaan myös muille uusituille tiiauspaikoille. Suosittelemme edelleen myös lyhyiden tii-pätkien käyttöä, kun halutaan tiiata alemmaksi. Valitettavasti paras ratkaisu eli nurmipinta ei menesty kovasti käytetyillä miesten tiiauspaikoilla. Jotta ruohotii on mahdollinen, pitää sen pinta-alan olla riittävä ja valon saanti lyöntipaikalle olisi oltava esteetön. Tämä seikka toteutuu vain 1. tiillä. Uusia mattopintoja asennetaan ensi kaudella 2. ja 6. keltaisille tiille. Roskakorit naisten ja miesten tiialueiden väliin, jotta ne palvelevat naispelaajia paremmin. Everstillä ko. asia on tarkistettu ja muutama sijoitus on muutettu. Turvallisuuden vuoksi kalusteet (roskakorit, penkit ja pesurit) on kuitenkin sijoitettava siten, että ne eivät ole lyöntilinjalla keltaisilta tiiltä lyödessä. Everstin punaiset tiit ovat yleisesti keltaisten lyöntilinjalla. Hugolla lisätään omat kalusteet 1. ja 5. punaisille lyöntipaikoille. Hugon 8. lyöntipaikalle penkkiä ei turvallisuuden vuoksi sijoiteta, koska niissä istuvat myös alueella liikkuvat muut ulkoilijat, jotka eivät osaa varoa 9. lyöntipaikalta lyötyjä palloja. Everstin rangelle on toivottu kelloa ja Hugon klubille kenkien paineilmapuhdistinta. Molemmat on hankittu. Miksi liikuntaseteleillä ei voinut maksaa vuokrapelioikeutta. Ensi kaudella vuokrapelioikeuden ja kymppikortin maksaminen liikuntaseteleillä tulee erillisohjein mahdolliseksi. Hugon WC siisteys paremmaksi Hugon WC tilojen siivousta tullaan tehostamaan. Kahden ulko-wc:n käyttö on tosin suurella käytöllä ( pelikierrosta/vuosi), joten siivouskertojen lisäämisellä ei täydellistä siisteyttä voi taata. Kukkaistutuksia Everstin P-alueen ja klubin väliselle kummulle. Kummulla olevan kivimuurin yhteyteen tehdään värikäs kukkaistutus ensi kesänä. Hugon kärryt vaihtoon Kaikki Hugon kärryt tullaan uusimaan kevyillä Bag boy-kärryillä. Everstin takaysille puuistutuksia Everstin väylät on suunniteltu ja toteutettu ns. links-henkisinä. Väylien luonteeseen kuuluvat reunoilla kasvava vaaleaa pitkä heinä. Mikäli istutuksia toteutetaan, väylien väliin soveltuvat parhaiten matalat kasvit. Syksyllä väylien 11 ja 12 väliin on perustettu n. 500 m2:n suuruinen istutusalue, jossa on kääpiövuorimäntyä sekä hanhikki- ja angervopensaita. 6 Aulankolainen 2/2011

7 Teksti ja kuva: Pertti Koivunen seniorit Seniorigolffarit viihtyvät 4eventin harjoituksissa AGK:n seniorit kuntoilevat Aulangon kylpylässä. Jumppakeppiharjoituksia vetää 4eventin Pirje Tuominen. Aulangon Golfklubin senioreilla riittää ohjelmaa talvikaudellakin. Pullerin palloiluhallin lyöntiharjoitusten lisäksi seniorit kuntoilevat 4eventin tiloissa Aulangon kylpylässä. Kerran viikossa tehty puolen tunnin harjoittelu ammattitaitoisen ohjaajan opastuksella pitää paikat vetreänä. AGK:n senioreille maistuu muunlainenkin liikunta. Kolme vuotta golfia pelannut Marja-Leena Almi harrastaa myös pyöräilyä. - Myös jumpissa olen käynyt aiemminkin, mutta 4eventin harjoitukset on suunniteltu nimenomaan meille golffareille. Esimerkiksi tällainen jumppakeppi vaikuttaa erittäin hyvältä kuntoiluvälineeltä, Almi kehuu. Myös Jouko Pere ja Tapani Laine viihtyvät senioritreeneissä. - Tämä on yllättävän tehokasta harjoittelua. Hiki tulee ihan huomaamatta, Pere nauraa. Tapani Laineen mielestä golffarin peruskuntokausi on hyvä aloittaa heti pelikauden päätyttyä. - Tästä on sitten hyvä siirtyä Sillin talviharjoituksiin Pullerille, Laine suunnittelee. Moni seniori kuntoilee nykyisin ympäri vuoden. Kiitos tästä kuuluu urheilumies Raimo Keskimaalle, joka AGK:n aiempana seniorivetäjänä esimerkillään innosti seuratovereitaan kuntosaleille ja lenkkipoluille. Monen lajin Aulanko-areena 4event on kuudella paikkakunnalla (Hämeenlinna, Helsinki, Tampere, Lahti, Jyväskylä ja Levi) toimiva tapahtuma- ja hyvinvointipalveluja tuotava yritys. Pääosa 4eventin asiakkaista on yrityksiä, mutta myös yksityiset liikunnan ja terveiden elämäntapojen ystävät ovat löytäneet yrityksen palvelut. Aulanko-areenassa olemme toimineet kylpylän valmistumisesta saakka. Myös Hämeenlinnassa yhä useampi yksityinen on löytänyt kuntosalimme, liikuntamaailman ja hyvinvointiklinikkamme palvelut. Teemme Hämeenlinnassa myös yhteistyötä lääkäriasema Mehiläisen kanssa, kertoo hyvinvointivalmentaja Pirje Tuominen. AGK:n seniorit kuntoilevat 4eventin ohjauksessa tiistaiaamuisin puolen tunnin ajan (kello ). Jumppatuokioiden lisäksi seniorit viihtyvät myös kuntosalilla. Varsinkin naisille lihaskuntoa ja liikkuvuutta parantavat harjoitukset ovat erittäin hyödyllisiä. Golfissa vartalon ja varsinkin ylävartalon liikkuvuus on tärkeä pitää yllä, Tuominen muistuttaa. Seniorigolffareille on järjestetty myös fyysisen kunnon, terveysarvojen ja kehon iän kartoituksia. Seuraavaa kartoitusta olemme suunnitelleet tammi-helmikuun seutuville, Tuominen kaavailee. Aulanko-areena tarjoaa mainiot puitteet monen lajin harrastamisen. Suosituimpia ovat sähly ja sulkapallo, joita pääsee vuodenvaihteen jälkeen pelaamaan myös vakiovuoroilla. Hämeenlinnan alueen golfseniorien palvelut: Kuntosali 10-kortti Aulangolla 50 - Kuntosalin vapaa käyttö ma-pe klo Tiistaisin klo monipuolinen ammattilaisen ohjaama jumppa - Areenan pukuhuoneet ja suihkut käytössä Kuntosalin 10-kortti ja saunaosasto 65 - Kuntosalin vapaa käyttö ma-pe klo Tiistaisin klo keppijumppa - Kylpylän saunaosaston käyttö Lisätiedot: Pirje Tuominen, 4event Aulankolainen 2/2011 7

8 juniorit Aiheita otsikoihin Golfpojat palkinnoille Salossa uutisoi Hämeen Sanomat 10. päivänä kesäkuuta. Vastaavanlaisia otsikoita sai kesän aikana kirjoitella Aulangon ja Tawastin junioreista välillä useampaankin kertaan viikossa. Aulangon junioreista otsikoihin pääsivät useimmin Jussi Nieminen ja Teemu Varho. Pojat pelasivat Tsemppitourilla ja kauden päätteeksi Jussi oli P12-sarjan kokonaispisteissä kolmas ja Teemu oli P15-sarjan toiseksi paras. Jussin hyvä kausi ja huimat kehitysaskeleet huomattiin myös Golfliitossa, jonka Talenttiryhmään Jussi valittiin. Talenttiryhmä on käytännössä alle 14-vuotiaiden maajoukkue, joka kokoontuu kerran kuukaudessa viikonlopun mittaiselle harjoitusleirille Vierumäelle. Vanhemmissa junioreissa Tuukka Hieto piti AGK:n mainetta yllä nappaamalla voiton kesäkuussa Harjattulassa pelatussa Aluetourin osakilpailussa. Jokaisen kesän jälkeen tulee ikävä kyllä talvi ja taas on suunnattava katseet ja auton nokka kohti Pulleria. Nakuttajat-ryhmä aloitti talviharjoittelun jo marraskuun puolivälissä ja Tsemppareiden talviharjoitukset alkavat sunnuntaina kello 12. Hyvin harjoiteltu talvi antaa hyvät lähtökohdat tulevalle kesälle, se on vanha totuus. Tulevalle kesälle ollaan jo suunnittelemassa uusia juniorikuvioita, joiden toivotaan tuovan uusia pelaajia lajin pariin ja vievän nykyisiä pelaajia nopeammin eteenpäin. Keväällä päättyy yksi aikakausi omassa elämässäni, kun jätän junioripäällikön tehtävät seuraavalle innokkaalle. Teksti: Juha Hakulinen, kuva: Tapio Sillanpää Uudesta junioripäälliköstä saatte lukea kevään Aulankolaisesta. Jatkan edelleen seuran juniorivalmentajana ja tulevan junnupäällikön oikeana kätenä. Hauskaa Joulua kaikille junioreille ja puhtia talviharjoitteluun! -Junnupäällikkö-Juha- Lähde suositulle golfpelin opintomatkalle Kanriansaarten Ihanalle La Gomeralle Tervetuloa mukaan Kanariansaarten lämpöön, La Gomeran jylhiin maisemiin pelaamaan golfia. Aulangon golfpro Tapio Sillanpää kutsuu sinut ja ystäväsi mukaan opetus - ja pelimatkalle huippuolosuhteisiin: Hotellinamme: Jardin Tecina, saaren paras hotelli, kuulu hyvästä ruuastaan. Golfkenttänämme: Challenge Tour tasoinen helmi Tecina Golf. Lähdöt: Viikon paketit ja , tai kaksi viikkoa Matkan hinta: 1 viikko 1.694,- 2hh, 2 viikkoa 2.895,- 2hh. Viikko ilman golfia Sisältäen: lennot, lentokenttäkuljetukset, laivaliput Teneriffa / La Gomera, puolihoito 2hh, 5 kpl green feet, rangepallot, pro:n mukanaolo, päivittäinen opetus, peliopetus kentällä, oheistoiminnot. Tervetuloa La Gomeralle! Ilmoittautumiset ja lisätietoja: Tapio Sillanpää Tervetuloa 5977 mukaan! Virallinen matkanjärjestäjä Golflux 8221/10/MjMv Virallinen matkanjärjestäjä Golflux 8221/10/MjMv 8 Aulankolainen 2/2011

9 Kuva: Matti Korpimaa AGK:n mestarit ja palkitut 2011 Naiset 50 1.Elina Torkko-Hieto Eija Nikkilä Pirkko Saari palkitut Naiset 60 1.Erja Helen-Salonen Tuula Mörsky Rakel Marin Pojat 18 1.Mikko Vähäkuopus Reko Laaksonen Ville Nurmi Minna Vuorenpää putsasi palkintopöydän Miehet A 1.Kimmo Vinnari Tuukka Hieto Henry Hyttinen Miehet B 1.Lasse Viitasaari Jari Mäntysalo Jussi Aaltonen Naiset 1.Minna Vuorenpää Kirsi Tamminen Moona Korhonen Miehet 55 1.Matti Mäkivirta Sune Lohman Markku Mäkivirta Miehet 65 1.Tapio Keranto Matti Matinkari Markku Asikainen Miehet 70 1.Risto Rantanen Reino Salminen Kari Tallberg Miehet 75 1.Raimo Keskimaa Matti Nieminen Jussi Pukkinen Pojat 14 1.Teemu Varho Sami Nieminen Saku Mäkinen Gallona Cup seuran reikäpelimestaruus 1.Henry Hyttinen 2.Panu Tavisalo 3.Jari Aarnio Senioreiden reikäpelimestaruus 1.Jarmo Landen 2.Rainer Rintakoski AGK Man Power Tour Jukka Paakkola Junioritoimikunnan erikoispalkinnot Vuoden juniori Jussi Nieminen Vuoden tsemppari Saku Mäkinen Vuoden harjoittelija Sami Nieminen Junnumasters: Junioreiden reikäpelimestaruus Sami Nieminen Tapio Sillanpään erikoispalkinto Lauri Jarho AGK SM-mitalistit 2011 Vesa Rontu Minna Vuorenpää -Kultaa MID-SM reikäpeli -Hopeaa naiset SM reikäpeli AGK:n vuoden pelaaja Minna Vuorenpää AGK:n vuoden tulokas Anssi Ahonen Naistoimikunnan vuoden herrasmiespelaaja Vesa Rontu Aulankolainen 2/2011 9

10 PRO Golfakatemia puuhakkaana Tervehdys teille kaikille aulankolaisille! On tullut aika niputtaa mennyt kausi ja katsoa mitä kaikkea sitä on Aulangon Golfakatemiassa saatu aikaiseksi. Heti kärkeen on ilolla todettava, että golfilla kokonaisuutena pyyhkii edelleen hyvin ja erityisesti mieltä ilahduttaa, että meillä täällä Aulangolla golf voi mainiosti ja palvelu pelaa. Tämän uskallan sanoa luettuani seuran teettämän kyselytutkimuksen yhteenvedon ja urkkimalla ennakkotietoja golfyhteisömme tämänhetkisestä hyvinvoinnista yleensä. Kausi 2011 purkissa ja mitä siitä opimme Akatemian golfvalmentajille ja opettajille kausi 2011 oli työntäyteinen, siis hyvä. Pitkä kevättalvi Pullerilla, kesän kuumat päivät rangella ja kentällä, yksityisopetusta, alkeiskursseja, jatkokursseja, golfin lajiesittelyitä, naisten valmennustiimejä, juniori- ja seniorivalmennusta, koululaisryhmiä Hugolla, Tiilaakson juniorileirejä ja vielä rusinana pullassa muutama opetusmatka etelän lämpöön. Kaikki tuo niputettu- na on noin 700 asiakasta. Melkoinen määrä kontakteja ja vuorovaikutusta. Mitä tuosta kaikesta sitten jää käteen muuta kuin vuotuinen toimeentulo? Välitön reaktio on ainakin allekirjoittaneella hyvä mieli. Hyvä mieli kumpuaa aavistuksesta, että kun meidän koko konklaavi, Nora, Marko, Juha ja allekirjoittanut on yhteisvoimin hoidellut kunnialla n. 700 asiakasta kaudessa, ei se kovin huono suoritus liene. Lopullinen kiitos tästä kaikesta kuuluu tietenkin Teille, rakkaille asiakkaillemme! Kauden aluksi Akatemia loi tavoitteita kasvattaa jatkokurssitusta ja innostaa asiakkaitaan ja Aulangon Golfklubin jäseniä kehittämään golftaitojaan jatkokurssiemme avulla. Tässä tavoitteessamme emme täysin onnistuneet. Muutama jatko- ja kehityskurssi vedettiin, mutta tarjontaa oli nyt selvästi enemmän kuin kysyntää. Kehityskurssimme saivat silti hyvää palautetta joten tulemme ensi kaudella entistäkin pontevammin tarjoamaan jo golfia pelaaville jatkokurssitusta. Kurssitarjotin menee toki uusiksi vastaamaan paremmin kysyntää. Teksti: Tapio Sillanpää Silbo koulun penkille Kyetäkseen täysin vastaamaan modernin golfopetus- ja valmennusympäristön haasteisiin on meidän golfvalmentajien tämän tästä täydennettävä tietämystämme ja hankittava uutta osaamista työkalupakkiimme. Myös tehtäväni Suomen Golfliiton valmentajakouluttajana edellyttää jatkuvaa hereillä oloa uusista tuulista ja koulutuksista. Titleist Performance Institute:n ( TPI ) Certified Golf Fitness Instructor ( Malmö ) ja Short Game Instructor Lev. 1 ( Vierumäki ) - tutkinnot suoritettuani sain jälleen uutta tietämystä ja puhtia palvella asiakkaitamme. TPI keskittyy pelaajan kehon toiminnan kartoittamiseen ja sen toimivuuden lisäämiseen, kun taas SGI antoi minulle aivan uuden ja selkeämmän kokonaiskuvan golfin lähipelistä. Palataan näihin aiheisiin vielä myöhemmin. Aulangon Golfakatemian puolesta minulla on ilo toivottaa Rauhallista Joulua & Onnellista Uutta Vuotta Teille kaikille! 10 Aulankolainen 2/2011

11 Kuva: Tapio Sillanpää SM-kilpailut Everstillä Amatöörigolfin tärkein kansallinen tapahtuma, miesten ja naisten lyöntipelin Suomen mestaruuskilpailut, järjestetään ensi vuoden heinäkuussa Everstillä. Onnistuneen tapahtuman järjestäminen maamme parhaille amatööreille on kunnia asia aulankolaisille. Sen lisäksi, että kenttä tullaan virittämään parhaimpaan ja haastavampaan kuntoonsa tulemme tarvitsemaan useita kymmeniä vapaaehtoisia jäseniämme kilpailun toimitsijatehtäviin. Toivomme, että vapaaehtoiset voisivat työskennellä kilpailuviikon aikana 2-4 pelipäivän ajan. Ohessa olevissa SM faktat laatikossa on lisätietoja toimitsijatehtävistä ja niihin ilmoittautumisesta. Ajankohta Päivää ennen eli tiistaina kentällä järjestetään amam kutsukilpailu. Eversti on kilpailun vuoksi suljettu Sarjat ja pelaajamäärät Kilpailussa pelataan naisten ja miesten sarjat. Naisten sarjassa on 30 ja miesten sarjassa 90 kilpailijaa. Kumpikin sarja pelataan 72 reiän (4 x 18 r.) lyöntipelinä. Toisen kilpailupäivän jälkeen suoritetaan cut, jonka jälkeen miesten sarjassa jatkaa 45 ja naisten sarjassa 15 parasta kilpailijaa. Kilpailun organisaatio Kilpailunjohtaja ja tuomarit nimetään Suomen golfliiton toimesta. Kaikki muut tehtävät ovat Aulanko Golfin vastuulla. Aulanko Golf nimeää eri tehtäväkokonaisuuksien vastuuhenkilöt. Vapaaehtoiset Kilpailun järjestämiseen tarvitaan useita kymmeniä vapaaehtoisia jäseniä, jotka sijoittuvat seuraaviin tehtäviin: Klubialueen ja ympäristön valvonta, pysäköinnin valvonta, ensiapupäivystys, tulospalvelu, forecaddiet. Toivomme, että vapaaehtoiset voisivat työskennellä kilpailuviikon aikana 2-4 pelipäivän ajan. Vapaaehtoiset saavat SM-logolla varustetun pikeepaidan ja kilpailupäivän aterian. Ilmoittautumisia toimitsijatehtäviin otetaan vastaan os. Ilmoita tehtävä, johon ensisijaisesti haluaisit sijoittua, päivät, jotka olet halukas työskentelemään ja pikeepaidan kokosi. Jokaiselle toimitsijaryhmälle järjestetään tehtävään liittyvä koulutustilaisuus hyvissä ajoin ennen kilpailua. Toimisto tiedottaa... Haluatko laskusi sähköisenä? Jatkossa voit saada laskusi myös sähköisesti NexGolfin kautta. Jos haluat vastaanottaa laskusi sähköisesti kirjaudu Nexgolfiin agk omilla tunnuksillasi, valitse Omat jäsentiedot ja valitse Haluan vastaanottaa laskut sähköisesti -kohtaan Kyllä. Laskun muodostumisesta tulee ilmoitus sähköpostiisi. Toimenpiteen jälkeen emme lähetä sinulle laskua paperiversiona. Pysy ajantasalla ja ilmoita sähköpostiosoitteesi Lähetämme vuoden aikana useita sähköpostiuutiskirjeitä. Ilmoita tai tarkista sähköpostiosoitteesi toimistoon Voit myös itse päivittää yhteystietosi nettiajanvarauksen kautta omilla tunnuksillasi osoitteessa Samassa osoitteessa voi päivittää myös muuttuneen postiosoitteesi. Työnantajan tuella pelaamaan Työnantaja voi tukea verovapaasti työntekijän liikuntaharrastusta 400 eurolla vuodessa. Aulanko Golf voi tehdä sopimuksen suoraan työnantajan kanssa ja laskuttaa työntekijän henkilökohtaisesta pelaamisesta erikseen sovitulla summalla. HUOM! Tässä välissä ei tarvitse käyttää liikuntaseteleitä, jolloin säästetään seteleitä toimittavien yritysten laskuttamista provisioista. Pyydä työnantajasi ottamaan yhteyttä aulankogolf.fi Aulankolainen 2/

12 HENKILÖKUVA Entinen formulakuski viihtyy Everstin viheriöillä Tuomo Alitalo pyörittelee nykyisin taksiauton rattia ja rentoutuu golfkentällä Mitä yhteistä on legendaarisella Pauli Toivosella ja AGK:n golffarilla Tuomo Alitalolla? Molemmat olivat takavuosina tunnettuja kilpa-autoilijoita. Teksti ja kuva: Pertti Koivunen Tuomo Alitalolla riittää muisteltavaa leikekirjoja selatessaan. Takavuosien formulamestari meni lujaa etenkin kotiradallaan Ahvenistolla. Vauhdikas kaksikko kävi 1970-luvun puolivälissä kovia kisoja ratakilpureillaan Ahveniston moottoriradalla. Paulihan oli todellinen rallisankari, mutta minä onnistuin voittamaan hänet radalla tiukoissa kakkosryhmän alle tonnisten lähdöissä. Ajoimme Sunbeameilla samoissa kisoissa vuosina Tuolloin ajoin myös jo Formula Vee luokassa, Alitalo muistelee. Alitalo päästeli myös kansainvälisillä radoilla. Parhaat saavutuksensa mies ajoi Formula Super Vee luokassa Chevron-autolla 1980-luvun alussa. Kaksi Suomen mestaruutta, PM-pronssi ja Ahveniston rataennätys pitivät Hattulan miehen otsikoissa. Ikimuistoisimman kisansa Tuomo ajoi kuitenkin Formula Veellä jo vuonna 1974 Keimolan moottoriradalla. Se oli toinen kisani formuloilla ja kyseessä oli heti PM-lähtö. Olin aivan aloittelija, sillä unohdin ajokengätkin kotiin ja jouduin ajamaan vapaat harjoitukset sukkasillani. Sovimme Hans Kochin kanssa, että hän ampaisee keulaan ja vedämme letkaa vuoronperään. Lähdön jälkeen olin toisena, mutta Hansia ei näkynyt missään. Noviisi joutuikin lopulta ajamaan voitosta Lasse Sirviön kanssa, joka jäi lopulta kakkoseksi, Alitalo nauraa. Alitalo ennätti ajaa yhden kauden myös Formula 3 luokassa (vuonna 1984). Se oli myös viimeinen kauteni radoilla. Kolmosilla ajoin muutaman kakkosja kolmossijan. Kilparadoilta jäi paljon mukavia muistoja. Olin Sunbeamillani muun muassa Ruotsin Anderstorpissa kisoissa, joissa olivat mukana myös F1-autot ja Leo Kinnunen, Alitalo kertoo. Oppia jääradoilta Alitalo ammensi ajo-oppinsa jääradoilla. Nuoren Alitalon ensimmäinen kilpa-auto oli terästetty ykkösryhmäläinen Sunbeam. Se oli Kai Miesmäen vehkeitä ja vuosi taisi olla Saimme autoon lisää puhtia myöhemmin, kun Pauli Toivosen mekaanikko hankki siihen uuden moottorin Englannista. Ihan ensimmäiset metrini olen ajanut kuitenkin linja-autolla. Kun olin pikkupoika, meillä ei nimittäin ollut kuin linjureita ja kuormureita. Vauhti kiinnosti ja oli pakko päästä kokeilemaan jotain peliä, Alitalo myöntää. Kahdeksan kesää golfkentillä Tuomo Alitalo oli nuorena miehenä lahjakas kilpa-autoilija. Vielä tänäkin päivänä 59-vuotiaan miehen suorituksia muistellaan varikkojen turinatuokioilla. Alitalo pyörittelee edelleen rattia, mutta ilman kypärää. Taksiyrittäjänä meno on muutenkin rauhallisempaa. Golfin Alitalo löysi kahdeksan vuotta sitten. Aulangon Golfklubin jäseneksi hän päätyi tuttua reittiä. Kaveri pelasi ja houkutteli minutkin mukaan. Sillin kurssilla se sitten alkoi, eikä ole tarvinnut katua. Golf on erittäin hyvää liikuntaa ja vastapainoa työnteolle. Se tyydyttää sopivasti myös kilpailuviettiäni. Minulle tosin riittää nykyisin vain itseäni vastaan kilpaileminen, Alitalo korostaa. Alitalon suosikkikenttä on Eversti. Myös Hugolla mies on tuttu vieras. Vanajanlinna on myös hieno kenttä. Eniten pelaan kuitenkin Everstillä, sanoo tasoituksella 12 golfaava Tuomo Alitalo. 12 Aulankolainen 2/2011

13 Kuva: Tapio Sillanpää Talviharjoittelu kaudella 2011/2012 Pullerihallin harjoitustila on AGK:n ja TawG:n jäsenten käytössä vuosittain marraskuun alusta huhtikuun loppuun saakka. Sisäänpääsy harjoitustilaan onnistuu vain avainkortilla, jonka ovat oikeutetut lunastamaan vain AGK:n ja TawG:n jäsenet ja osakkaat. AVAIN- KORTTI ON HENKILÖKOHTAINEN, ilman omaa avainkorttia harjoittelu hallissa on kielletty, myös ryhmävalmennuksessa olevilla tulee olla oma avainkortti. Jäsenet, joilla jo on avainkortti viime kaudelta, voivat aktivoida korttinsa talvikaudeksi 2011/2012 ottamalla yhteyttä suoraan HML:n Liikuntahalli Oy:n toimistoon (ma - pe klo ) puh ja ilmoittamalla korttinsa numeroyhdistelmän. Numero löytyy kortin alareunasta. Mikäli numero on kulunut pois, päivitys kannattaa tehdä toimistossa. Uudet käyttäjät voivat noutaa avainkorttinsa Liikuntahallin toimistosta, Poltinahontie 9 A (yläkerta) www. hmlliikuntahallit.fi Huom! AGK laskuttaa noudetusta avaimesta tai aktivoinnista jäseniltä kausimaksun, 50 euroa. Liikuntahallin toimisto ei ota maksua vastaan. Harjoittelutilassa on käytettävä joko sisäliikuntajalkineita tai puhdistettuja golfkenkiä. Ulkokenkien käyttö on kielletty! Hallin järjestyssäännöt ovat nähtävillä hallin ilmoitustaululla. Lisätietoja Pullerihallin viikkovaraus /2012 Klo Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai Klo Jakso Jakso 08:00-08:30 Urheilulukio Urheilulukio Urheilulukio 08:00-08:30 08:30-09:00 Urheilulukio Urheilulukio Urheilulukio 08:30-09:00 09:00-09:30 Urheilulukio Urheilulukio Urheilulukio 09:00-09:30 09:30-10:00 09:30-10:00 10:00-10:30 AGK seniorit AGK seniorit Tawg Seniorit AGK seniorit Tiilaakson 10:00-10:30 10:30-11:00 Alkaa Alkaa Tawg Seniorit parillinen vko Kilpajuniorit 10:30-11:00 11:00-11:30 AGK seniorit AGK seniorit Tawg Seniorit alkaen Tawg 11:00-11:30 11:30-12:00 Kilpajuniorit 11:30-12:00 12:00-12:30 Tiilaakson Tsempit 12:00-12:30 12:30-13:00 Tawg Seniorit AGK seniorit alle 16-v AGK 12:30-13:00 13:00-13:30 Tawg Seniorit Alkaa kilpajuniorit Tsempit 13:00-13:30 13:30-14:00 Tawg Seniorit AGK seniorit 13:30-14:00 14:00-14:30 14:00-14:30 14:30-15:00 14:30-15:00 15:00-15:30 Koulujen 15:00-15:30 15:30-16:00 Iltapäivägolf 15:30-16:00 16:00-16:30 Parittomina viikkoina Hattula Golf 16:00-16:30 16:30-17:00 Juniorit 16:30-17:00 17:00-17:30 TawG JT TawG JT TawG alk :00-17:30 17:30-18:00 Tytöt TawG JT AGK JT TawG JT Tigers 17:30-18:00 18:00-18:30 AGK TawG JT AGK JT TawG JT Naiset 18:00-18:30 18:30-19:00 Tytöt Tawg AGK JT TawG JT TawG Tawg 18:30-19:00 19:00-19:30 Naiset Perusopetus Naiset AGK JT tytöt Naiset 19:00-19:30 19:30-20:00 AGK alk AGK AGK JT 19:30-20:00 20:00-20:30 Naiset Naiset AGK JT 20:00-20:30 20:30-21:00 20:30-21:00 21:00-21:30 21:00-21:30 21:30-22:00 21:30-22:00 Harjoitusaika päättyy hallissa klo 22:00 jonka jälkeen ovet suljetaan ja valot sammuvat Punainen vuoro on täysin varattu, keltaisella vuorolla enintään 6 hlö:n ryhmä jolla etuoikeus puttigriiniin. Muut ajat vapaita kaikille hallin käyttäjille. Aulankolainen 2/

14 ladies corner Teksti ja kuva: Pertti Koivunen Heinäkuisen Hämeenlinna Lady Openin satoa: Tiukkaa kisailua......ja lopuksi kuohuvaa. AGK Ladyt kesällä 2011 Nuorissa on tulevaisuus! Uusi sukupolvi kasvaa jo kentän kupeessa tiukasti tilannetta seuraten. 14 Aulankolainen 2/2011

15 Kesäkuun valtakunnallisessa Naisten Sunnuntai -tapahtumassa pelasimme Rosa-nauha järjestön hyväksi. Saimme kerättyä hienosti vajaat 500, jolla pääsimme klubien kärkikolmikkoon! Elokuisessa kesäpäivässä Helmiä Aulangolla. Olemme pelanneet neljänä kesänä Kytäjän ja Hyvinkään ladyjen kanssa Laatu Lady kiertuetta. Sari sai kunnia säilyttää kiertopalkintoamme ensi kesään. Aulankolainen 2/

16 Aulanko Golf kiittää yhteistyökumppaneita golfkaudesta 2011 Oletko kiinnostunut CADDIEMASTER tehtävistä kaudelle 2012? Mitä vaaditaan: Olet nuori tai varttuneempi golffari Hyvää ulosantia Palveluhenkistä asennetta Englannin kielen taitoa PC:n käytön osaamista Katsomme eduksesi, jos voit työskennellä koko golfkauden ajan ( ). Hakemukset ja tiedustelut sähköpostilla: 16 Aulankolainen 2/2011

17 Hole-in-one 2011 Hugo Jarmo Heiniö HirG väylä Markku Pirttiniemi AGK väylä Kaarina Siitonen AGK väylä 8 Eversti 9.5. Matti Vilkki TawG väylä Osmo Kivensalo TawG väylä Hannu Lehtonen AGK väylä Jussi Aaltonen AGK väylä Tuija Herbst TawG väylä Hannu Pennanen AGK väylä Pekka Ristilä TawG väylä Jukka Paakkola AGK väylä 14 Kenttien kierrostilasto Vuosi Eversti/ Hugo/ 18 r. kierr. 9 r. kierr tilastot Golflomalle Belekiin Hemmottele itseäsi ja lähde ylelliselle golflomalle Turkin Belekiin Aulanko Golfin golfopettaja Tapio Sillanpää kutsuu sinut kevään opetus- ja pelimatkalle Belekiin. Hotellinamme viiden tähden loistoisa Cornelia Diamond, kenttinäturkin ehdottomat huippukentät Carya, Cornelia KIng ja Prince. Matkan hinta euroa, sisältäen All Inclusive-paketin, 2hh, viisi greenfeetä, lentokenttä- ja golfkenttäkuljetukset, matkanjohtajan palvelut kohteessa, golfopetuksen viikko-ohjelman mukaisesti sekä peliopetuksen. Bägimaksu 50,- meno/paluu. Ilmoittautumiset ja kyselyt: Tapio Sillanpää Tervetuloa mukaan! Virallinen matkanjärjestäjä Golflux 8221/10/MjMv Aulankolainen 2/

18 tulokset Kilpailutulokset ABC Golf Vappuscramble hcp 1.Nieminen Sami AGK-Varho Teemu AGK 58 2.Kaislehto Teemu AGK-Vähäkuopus Mikko AGK 63 3.Mäkinen Jarkko AGK-Pönniö Mika AGK YIT scramble hcp 1.Saari Pirkko AGK-Saari Risto AGK 62 2.Välimäki Kimmo NRG-Välimäki Outi NRG 63 3.Lehto Tuomas TawG-Nieminen Mikko TawG Midnight Sun Golf 9r pb 1.Laakkonen Janne HaG 2.Sallinen Marko AGK 3.Matinkari Sami TawG 19p 19p 16p 5.7. AGK Marathon 72r hcp 1.Nieminen Jussi AGK Mäkinen Saku AGK Karlen Riku AGK Kultakeskus Open scr 1.Karikoski Lasse TawG 74 2.Sahla Karri TawG 75 3.Lehto Tuomas TawG 78 hcp 1.Varho Teemu AGK 62 2.Murtonen Sami TawG 66 3.Nieminen Sami AGK Synsam Police Open scr 1.Karikoski Lasse TawG 79 2.Salo Aaron AGK 82 3.Vinnari Kimmo AGK 82 pb 1.Kuikka Jari AGK 41p 2.Väisänen Juha TG 37p 3.Kivinen Ilkka AGK 35p pb juniorit 1.Vähäkuopus Mikko AGK 41p 2.Pekarila Julius AGK 41p 3.Mäkinen Saku AGK 39p 9.6. Seniorimaraton 36r scr M55 1.Rintakoski Rainer AGK 169 M65 1.Nieminen Juhani AGK 169 M75 1.Pukkinen Jussi AGK 187 N50 1.Salmenoja Arja AGK 177 N60 1.Mörsky Tuula AGK 190 N70 1.Leirimaa Raili AGK Four Reasons Open scr 1.Virkki Jouni AGK 74 2.Kaislehto Teemu AGK 76 3.Sahla Karri TawG 78 hcp 1.Kämppi Pasi HaG 68 2.Englund Arttu AGK 69 3.Uusitalo Seve AGK Rosa Golf 9r pb 1.Meiseri Irmeli AGK 2.Hirvonen Kati AGK 3.Holopainen Ulla AGK Hugon Malja hcp>30 9r pb 1.Koivuniemi Joni AGK 23p 2.Tuominen Jesse AGK 20p 3.Pekarila Elias AGK 17p 25p 22p 22p 9.7. Rantasipi/Linnajazz scramble 9r hcp 1.Englund Juha-Englund Maija AGK 27 2.Koivisto Jukka ViGS-Lammi Panu TGS 28 3.Nieminen Jussi AGK-Nieminen Sami AGK Hämeenlinna Lady Open 36r hcp >12.0 scr 1.Ollikka Marika TawG Helen-Salonen Erja AGK Pilvi Jetta VGC 173 hcp hcp 1.Miettinen Merja TawG Männistö Arja KG Ahopalo Auli TawG 146 hcp pb 1.Ruokonen Auli TawG 84p 2.Kallela Leena HaG 68p 3.Jolkkonen Anna-Liisa PBG 65p Huoneistokeskus Open scr 1.Veteläinen Heikki TawG 74 2.Nukari Tuomas TawG 74 3.Nylander Henri TawG 76 hcp 1.Nieminen Seppo AGK 64 2.Burman Lassi AGK 67 3.Lehmusto Jussi TawG Tunari Kiulu hcp M55 1.Backlund Jyrki AGK 61 2.Korpaeus Tapio AGK 68 3.Seppälä Jorma TGK 69 M65 1.Asikainen Markku AGK 64 2.Nieminen Juhani AGK 67 3.Laine Tapani AGK 68 M75 1.Keskimaa Raimo AGK 67 2.Koponen Seppo TawG 68 3.Rekonen Matti AGK 73 N50 1.Salmenoja Arja AGK 65 2.Mörsky Tuula AGK 68 3.Holopainen Ulla AGK Tiilaakso Open 54r scr 1.Nukari Tuomas TawG Hiekkaranta Jaakko TawG Kaislehto Teemu AGK Aulankolainen 2/2011

19 hcp 1.Järvinen Esa TawG Lehtinen Lasse HaG Rummukainen Mika AGK 207 hcp pb 1.Toivonen Harri AGK 2.Kainuharju Pekka AGK 3.Eloranta Antero AGK 40p 36p 34p Leimarakentajat Open 36r scr 1.Hiekkaranta Jaakko TawG Karikoski Lasse TawG Englund Juha AGK 152 hcp 1.Burman Lassi AGK Nieminen Sami AGK Huhtapelto Juuso TawG Kellokeskus Laine Aviopari/avopari foursome hcp 1.Salokero Ann-Mari AGK-Salokero Heikki AGK 64 2.Kuisma Minna AGK-Ässälä Juha AGK 65 3.Koskinen Erja AGK-Koskinen Heikki AGK Onervan päivän Golf scramble 9r hcp 1.Kauppinen Karri AGK-Kauppinen Kirsi-Marja AGK 27 2.Salminen Reino AGK-Virkki Jouni AGK 28 3.Hyttinen Henry AGK-Kuivasaari Pekka AGK Aulangon Helmi hcp 1.Korhonen Moona AGK 65 2.Nikkilä Eija AGK 67 3.Koivuniemi Heini AGK 69 pb 1.Rinne Minna-Liisa AGK 42p 2.Rissanen Maire AGK 37p 3.Hirvonen Kati AGK 36p 3.9. Keinutuoli scramble 9r hcp 1.Koskinen Kristian AGK-Tuomola Janne HaG 29 2.Mononen Hannu AGK-Mononen Tuomas AGK 30 3.Eloranta Antero AGK-Koivunen Pertti AGK Ruukki Open scr 1.Englund Juha AGK 73 2.Lahtinen Tero LGV 74 3.Hiekkaranta Jaakko TawG 75 pb 1.Koivisto Juha-Matti AGK 46p 2.Kämppi Pasi HaG 41p 3.Kallio Markus Gpi 41p Tiilaakso scramble 36r hcp 1.Koskinen Jyri TawG-Sormunen Risto TawG Karlen Riku AGK-Salo Aaron AGK Rontu Vesa AGK-Helen Marko TawG The Jolly Good Fellow scramble hcp 1.Männistö Ville TG-Sorvali Jari TG 63 2.Koivisto Kari AGK-Lahtinen Arto AGK 63 3.Huhtinen Miika AGK-Kauppinen Karri AGK Syksyn Lehti scramble hcp 1.Toivanen Ville AGK-Vinnari Kimmo AGK 59 2.Kuronen Ville TawG-Lehto Karri TawG 60 3.Malin Santtu TawG-Nukari Tuomas TawG 61 Everstin Prisma pelit yhteispisteet naiset 1.Tuominen Anneli AGK-Mikkola Anna-Kaarina AGK miehet 1.Korpela Esko AGK-Mikkola Simo AGK sekaparit 1.Keskimaa Raija AGK-Keskimaa Raimo AGK Senioreiden Lähipelit naiset 1.Leirimaa Raili AGK 2.Mörsky Tuula AGK 3.Keskimaa Raija AGK miehet 1.Korpela Esko AGK 2.Mikkola Simo AGK 3.Kari Veli-Paavo AGK Senioreiden viikkokilpailut yhteispisteet naiset 1.Partanen Sisko TawG 2.Hossi Aila TawG 3.Herbst Tuija TawG miehet 1.Kalsola Pertti TawG 2.Mikkola Simo AGK 3.Kilpinen Matti AGK 93p 92p 75p 165p 165p 153p Hugon Malja II hcp>30 9r pb 1.Ahola Tomi AGK 2.Tuomas Mikko AGK 3.Santala Paavo AGK 22p 19p 17p Aulangon Malja & Everybody hcp < 9.9 hcp 1.Keskitalo Sakari AGK 68 2.Kuivasaari Pekka AGK 70 3.Vuori Janne AGK 70 hcp hcp 1.Niskakoski Vesa AGK 64 2.Nousiainen Tapani AGK 67 3.Kauppinen Kai AGK 67 Aulankolainen 2/

20 Rauhallista Joulua!

T UUL ET. Tawastin. Tawast Golf ry:n jäsenlehti 2/2008

T UUL ET. Tawastin. Tawast Golf ry:n jäsenlehti 2/2008 T UUL ET Tawastin Tawast Golf ry:n jäsenlehti 2/2008 Kausi 2008 Kauden kuuma aihe, fuusio Aulanko Golfin kanssa vai ei, on juuri saanut ratkaisunsa. Tawastin ylimääräinen yhtiökokous on hylännyt esityksen

Lisätiedot

TGK Kenttäposti TUUSULAN GOLFKLUBIN JÄSENLEHTI. sivu 5. Kisat ja tapahtumat. sivu 16. Juniorit TUUSULAN GOLFKLUBI

TGK Kenttäposti TUUSULAN GOLFKLUBIN JÄSENLEHTI. sivu 5. Kisat ja tapahtumat. sivu 16. Juniorit TUUSULAN GOLFKLUBI TUUSULAN GOLFKLUBI TGK Kenttäposti TUUSULAN GOLFKLUBIN JÄSENLEHTI 2/2014 sivu 5 sivu 6 sivu 16 sivu 22 Sanna Kervinen Kisat ja tapahtumat Juniorit Linksien lumoa PÄÄKIRJOITUS Tuusulassa 9.11.2014 Mennyt

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN GOLFKLUBI RY:N LEHTI JÄSENILLE JA SIDOSRYHMILLE Nro: 1 Huhtikuu 2015 TERVETULOA UUTEEN KAUTEEN 2015!

NURMIJÄRVEN GOLFKLUBI RY:N LEHTI JÄSENILLE JA SIDOSRYHMILLE Nro: 1 Huhtikuu 2015 TERVETULOA UUTEEN KAUTEEN 2015! NURMIJÄRVEN GOLFKLUBI RY:N LEHTI JÄSENILLE JA SIDOSRYHMILLE Nro: 1 Huhtikuu 2015 TERVETULOA UUTEEN KAUTEEN 2015! FIRST TEE Tarkista Nexgolfissa seuraavat asiat: Yhteystietosi osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Lisätiedot

Klubihengestä vetovoimaa myös uusille jäsenille!

Klubihengestä vetovoimaa myös uusille jäsenille! Hyvinkään Golfseuran kevätlehti 2012 jäsenille ja yhteistyökumppaneille Klubihengestä vetovoimaa myös uusille jäsenille! Ympäristöystävällistä ja varmaa kaukolämpöä. Riihimäen Kaukolämpö Oy, Lopentie 15-17,

Lisätiedot

FJT GUSTU ALOITETTIIN LOHJALTA KANSALLINEN GOLFVIIKKO. Paikallissäännöt Esko Eronen 24 vuotta golfia Lohjalla Huippugolfari aloitti prona

FJT GUSTU ALOITETTIIN LOHJALTA KANSALLINEN GOLFVIIKKO. Paikallissäännöt Esko Eronen 24 vuotta golfia Lohjalla Huippugolfari aloitti prona St. Laurence Golfin sidosryhmälehti 1/2015 GUSTU HILJAINEN, MUTTA AHKERA PUURTAJA Paikallissäännöt Esko Eronen 24 vuotta golfia Lohjalla Huippugolfari aloitti prona FJT ALOITETTIIN LOHJALTA KANSALLINEN

Lisätiedot

mestarit Swingin pohjat luodaan talvella Kesän 2012 Meitä on JO 1700 Vihertääkö ruoho aidan takana? Positiivisten uutisten kausi s. 24 2012#2 s.

mestarit Swingin pohjat luodaan talvella Kesän 2012 Meitä on JO 1700 Vihertääkö ruoho aidan takana? Positiivisten uutisten kausi s. 24 2012#2 s. ingside 2012#2 Kesän 2012 mestarit Vihertääkö ruoho aidan takana? s. 18 Meitä on JO 1700 s. 28 Positiivisten uutisten kausi s. 21 Swingin pohjat s. 24 luodaan talvella 2 Kausi 2012 Voittajan puhe Kauden

Lisätiedot

On Juhlan aika TARINAGOLF RY:N JÄSENLEHTI 1/2008. Tarinagolf ry 25v. ja VanhaTarina 20v. 18.6.2008

On Juhlan aika TARINAGOLF RY:N JÄSENLEHTI 1/2008. Tarinagolf ry 25v. ja VanhaTarina 20v. 18.6.2008 TARINAGOLF RY:N JÄSENLEHTI 1/2008 Kuva: Jussi Peltola / Savon Sanomat On Juhlan aika Tarinagolf ry 25v. ja VanhaTarina 20v. 18.6.2008 Tällainen oli tilanne Kuopion seutukunnan golfissa 17.5.1983. Kuvassa

Lisätiedot

Master Golf. www.mastergolf.fi. Master Golf ry:n jäsenlehti 2 2013. Finnish Open 2013 Junnuille menestystä

Master Golf. www.mastergolf.fi. Master Golf ry:n jäsenlehti 2 2013. Finnish Open 2013 Junnuille menestystä Master Golf www.mastergolf.fi Master Golf ry:n jäsenlehti 2 2013 Finnish Open 2013 Junnuille menestystä MGC TIEDOTTAA Kiitos kuluneesta golfkaudesta kaikille! Opetus jatkuu jälleen Season Golfin sisäharjoitteluhallissa

Lisätiedot

S u u r - H e l s i n g i n G o l f r y : n j ä s e n l e h t i N R O 2 / 2 0 1 2

S u u r - H e l s i n g i n G o l f r y : n j ä s e n l e h t i N R O 2 / 2 0 1 2 Golf S u u r - H e l s i n g i n G o l f r y : n j ä s e n l e h t i N R O 2 / 2 0 1 2 Golfkesä kutsuu astu ravintolaan lähde kurssille osallistu kisaan yövy Korpilammella Nettisivut uudistuivat Look in

Lisätiedot

ry:n jäsenlehti 2/2014 Juniorityttöjen määrä kasvoi 63%! s.10

ry:n jäsenlehti 2/2014 Juniorityttöjen määrä kasvoi 63%! s.10 ry:n jäsenlehti 2/2014 Juniorityttöjen määrä kasvoi 63%! s.10 Puheenjohtajan palsta Tämän otsikon lanseerasin syksyllä 2012, kun olimme saaneet strategiatyön valmiiksi vuosille 2012-2017. Olemme toimineet

Lisätiedot

UUSI KAUSI TÄYNNÄ ODOTUSTA, MENESTYSTÄ JA MAKEITA VOITTOJA

UUSI KAUSI TÄYNNÄ ODOTUSTA, MENESTYSTÄ JA MAKEITA VOITTOJA 1 2014 OY PICKALA GOLF AB:N JA PICKALA GOLF CLUB RY:N JÄSENLEHTI. ILMESTYY KAKSI KERTAA VUODESSA WWW.PICKALAGOLF.FI UUSI KAUSI TÄYNNÄ ODOTUSTA, MENESTYSTÄ JA MAKEITA VOITTOJA KESÄLLÄ LUVASSA JÄNNITYSTÄ

Lisätiedot

Tue seuraasi. Bonusta kaikille!

Tue seuraasi. Bonusta kaikille! KAUSIJULKAISU 2015 Tue seuraasi. Bonusta kaikille! Tiedäthän, että voit tukea LeKi-futista 3 prosentin lisäbonuksella tekemällä ostoksia Stadiumilla? Samalla oma henkilökohtainen bonuksesi säilyy. Eli

Lisätiedot

Junnuille menestystä maailmalla, sivut 4-7

Junnuille menestystä maailmalla, sivut 4-7 Junnuille menestystä maailmalla, sivut 4-7 2 Suomen Petanquelehti 2007 Pääkirjoitus Liittohallitus 2007 & 2008 Matkailu avartaa Taas kerran jouduin tekemään tämän lehden hieman vastahakoisesti, kun ketään

Lisätiedot

Heitosta Haukipudas tunnetaan!

Heitosta Haukipudas tunnetaan! Heitosta Haukipudas tunnetaan! Ehkä Suomen paras seuraleh Maaliskuu 2012 Tunnista kahteen päivässä Lasten liikunnan määrissä on parantamisen varaa. LIIKUNTA JA TERVEYS SIVU 3 Kivet vierineet jo kymmenen

Lisätiedot

Squash. Teatteri on kingi. SUURI KISANUMERO Juniori-SM Seniori-SM Yleinen SM Finnish Open Swedish Open Juniori-EM

Squash. Teatteri on kingi. SUURI KISANUMERO Juniori-SM Seniori-SM Yleinen SM Finnish Open Swedish Open Juniori-EM Squash 1 2014 Seppo pääkkönen Teatteri on kingi SUURI KISANUMERO Juniori-SM Seniori-SM Yleinen SM Finnish Open Swedish Open Juniori-EM Kivenlahti Squash on avannut taas ovensa 2 3 Jari Mether Pääkirjoitus

Lisätiedot

Espoon Urheiluautoilijat ry. 1967-2012. 39. vuosikerta. Nr 2 heinäkuu 2012. Toiminnassa ainakin vuoden 2021 loppuun asti

Espoon Urheiluautoilijat ry. 1967-2012. 39. vuosikerta. Nr 2 heinäkuu 2012. Toiminnassa ainakin vuoden 2021 loppuun asti Espoon Urheiluautoilijat ry. 1967-2012 39. vuosikerta Nr 2 heinäkuu 2012 Toiminnassa ainakin vuoden 2021 loppuun asti Uutisia Uutisia Uutisia Uutisia Bembölen Kartingrata sai yhdeksän (9) vuoden jatkoajan

Lisätiedot

VETOLAINEN. Korson Vedon tiedotuslehti 2/2013

VETOLAINEN. Korson Vedon tiedotuslehti 2/2013 VETOLAINEN Korson Vedon tiedotuslehti 2/2013 2 VETOLAINEN 2/2013 Puheenjohtajan palsta Korson Vedon 80. toimintakausi on saatu lämpimän kesän jälkeen käyntiin. Vuosikokous elokuun lopulla valitsi seuralle

Lisätiedot

Krista Lähteenmäki pitää Lepuskin maastoista Sivu 14

Krista Lähteenmäki pitää Lepuskin maastoista Sivu 14 LePan kausijulkaisu 2011. Jakelu Leppävaaran alueella 25000 kpl Krista Lähteenmäki pitää Lepuskin maastoista Sivu 14 FC Espoo: Tavoitteena säilyttää sarjapaikka Sivu 11 LePan valmennuslinja päiväkodista

Lisätiedot

Meri-Teijo Golf ry 25-vuotisjuhlajulkaisu 1991-2015. www.meriteijogolf.com

Meri-Teijo Golf ry 25-vuotisjuhlajulkaisu 1991-2015. www.meriteijogolf.com Meri-Teijo Golf ry 25-vuotisjuhlajulkaisu 1991-2015 www.meriteijogolf.com Arvoisa lukija, Meri-Teijo Golf ry:n hallitus 2015 Julkaisija Meri-Teijo Golf ry Päätoimittaja Martti Poutanen Toimitus Tarja Hakulinen

Lisätiedot

Huhtikuu 2014. www.pieksämäki.fi

Huhtikuu 2014. www.pieksämäki.fi Kevät Kauppatorilla Torimyynti arkisin klo 7 14 ja 2.5. 31.8. klo 7-18 Kuukausimarkkinat ma 5.5. klo 8 18 seuraavat 2.6. 7.7. 4.8. 6.10. ja 3.11. Huhtikuu 2014 Tulossa: ohjelmalliset Iltatorit keskiviikkoisin

Lisätiedot

Sykki 2004-2005 53366_SYKKI_kausijulk.indd 1 6.5.2005 09:40:09

Sykki 2004-2005 53366_SYKKI_kausijulk.indd 1 6.5.2005 09:40:09 Sykki 2004-2005 SYKKI V u o s i j u l k a i s u 2 0 0 4-2 0 0 5 Sykki ry on pelkästään koripalloon keskittyvä urheiluseura. Toiminta alkoi Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun liikunnanopettajien vetämänä

Lisätiedot

Sisulehti. Kattava paketti tietoa Tampereen Sisun toiminnasta ja harrastajista! Sisältää kevään 2015 aikataulut

Sisulehti. Kattava paketti tietoa Tampereen Sisun toiminnasta ja harrastajista! Sisältää kevään 2015 aikataulut Ilmoitusliite Talvi 2014 / 2015 Sisulehti Kattava paketti tietoa Tampereen Sisun toiminnasta ja harrastajista! Sisältää kevään 2015 aikataulut 2 Sisältö Pääkirjoitus S. 2 PÄÄKIRJOITUS JA SISÄLTÖ Sisulla

Lisätiedot

Musta TAPPARA TÄNÄÄN KLO 18.30 VS. HC TPS Turku Oy:n virallinen uutislehti Turkulaisen kiekkosyksyn kiintotähti s. 17. nro 2 / 2011 ILMOITUSLIITE

Musta TAPPARA TÄNÄÄN KLO 18.30 VS. HC TPS Turku Oy:n virallinen uutislehti Turkulaisen kiekkosyksyn kiintotähti s. 17. nro 2 / 2011 ILMOITUSLIITE Musta nro 2 / 2011 Turkulaisen kiekkosyksyn kiintotähti s. 17 LIITE Veli-Matti Vittasmäki tavoitteena NHL s. 20 VS. TAPPARA TÄNÄÄN KLO 18.30 Otteluisäntä: SATO OVET AVATAAN 1,5 h ENNEN OTTELUN ALKUA LIPUT:

Lisätiedot

Pantteri. viihtyy ja kehrää Loimaalla. Alennukset 100-5000 /auto jopa ilman käsirahaa ja korkoa! Yli 300 vaihdokin valikoimasta

Pantteri. viihtyy ja kehrää Loimaalla. Alennukset 100-5000 /auto jopa ilman käsirahaa ja korkoa! Yli 300 vaihdokin valikoimasta 2013 2014 Yli 300 vaihdokin valikoimasta Alennukset 100-5000 /auto jopa ilman käsirahaa ja korkoa! Ostamme ja vaihdamme halvempaan myös moottoripyörät, asuntoautot ja -vaunut. Lamminkatu 7, 32200 LOIMAA

Lisätiedot

Petri Makkonen vuoden pelaaja. Jani Siekkiselle mestaruussarjan RG voitto.

Petri Makkonen vuoden pelaaja. Jani Siekkiselle mestaruussarjan RG voitto. Suomen Biljardiliiton lajilehti 41. vuosikerta 4 2013 www.sbil.fi Pool 4 Pool 6 Petri Makkonen vuoden pelaaja. Jani Siekkiselle mestaruussarjan RG voitto. Kaisa 18 Snooker 22 Markku Koponen huippuvireessä.

Lisätiedot

Edustusjoukkue futsal cupissa 3 kierrokselle. Mäntän Valo Ry Maanantai 12. joulukuuta 2011

Edustusjoukkue futsal cupissa 3 kierrokselle. Mäntän Valo Ry Maanantai 12. joulukuuta 2011 Edustusjoukkue futsal cupissa 3 kierrokselle Keväällä futsalin 4 divisioonaan noussut Valo jatkoi syksyllä hyviä otteita futsalin Suomen cupissa pudottamalla 2.divisioonassa pelaavat LeKin ja KaVon. Joukkue

Lisätiedot

Heitosta Haukipudas tunnetaan!

Heitosta Haukipudas tunnetaan! Heitosta Haukipudas tunnetaan! Ehkä Suomen paras seuraleh Lokakuu 2012 Yleisurheilukoulun menoa ja meininkiä Länsituulen koulun salilla keskiviikkoiltana. YLEISURHEILU SIVU 19 Heitolle työllistämispalkinto

Lisätiedot

www.vammaisurheilu.fi 6,90 2/14 Keväinen luonto on kaikille avoin Tuomiston paralympiahopea kimmeltää kultaa TEEMA Ulkoilusta hyvinvointia

www.vammaisurheilu.fi 6,90 2/14 Keväinen luonto on kaikille avoin Tuomiston paralympiahopea kimmeltää kultaa TEEMA Ulkoilusta hyvinvointia www.vammaisurheilu.fi 6,90 2/14 TEEMA Ulkoilusta hyvinvointia Keväinen luonto on kaikille avoin Tuomiston paralympiahopea kimmeltää kultaa Makusi mukaan maailmalle ESTEETTÖMÄSTI MM-Fanimatka Sähköpyörätuolisalibandyn

Lisätiedot

Se on ihan sama mitä sä oot nyt junnuna, mutta sillä on väliä mitä oot 5-7 vuoden kuluttua pelaajana. - Aatos Manneroos

Se on ihan sama mitä sä oot nyt junnuna, mutta sillä on väliä mitä oot 5-7 vuoden kuluttua pelaajana. - Aatos Manneroos 3 / 07 Se on ihan sama mitä sä oot nyt junnuna, mutta sillä on väliä mitä oot 5-7 vuoden kuluttua pelaajana. - Aatos Manneroos Päätoimittajalta Krister Koivula 3 / 07 Suomen Squashliitto ry:n jäsenjulkaisu,

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 4 2009

Yrittäjätiedote 4 2009 Yrittäjätiedote 4 2009 KIRKASTUNEET NÄKYMÄT KÄYNNISTIVÄT TOIMITILOJEN KYSYNNÄN KILPAILUKYKYÄ KUUMA-ALUEELLE HYVINVOINTIKAMPUS JÄRVENPÄÄHÄN VUODEN 2009 YRITTÄJÄ YRITTÄJIEN VAKAUTUSNEUVONNALLA ON KYSYNTÄÄ

Lisätiedot