SM-GOLF 2012 Aulanko Golf järjestelyvastuussa. Seniorien talvi. Tuomo Alitalo Ratinpyörittäjien aatelia. Jäsenkyselyn tulokset 2/2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SM-GOLF 2012 Aulanko Golf järjestelyvastuussa. Seniorien talvi. Tuomo Alitalo Ratinpyörittäjien aatelia. Jäsenkyselyn tulokset 2/2011"
  • Pia Aho
  • 2 vuotta sitten
  • Katselukertoja:

Transkriptio

1 Aulankolainen Aulangon Golfklubin jäsenlehti 2/2011 SM-GOLF 2012 Aulanko Golf järjestelyvastuussa Seniorien talvi 4event harjoitukset jatkuvat Tuomo Alitalo Ratinpyörittäjien aatelia Jäsenkyselyn tulokset

2 SISÄLTÖ 3 Pääkirjoitus 4 Osakas-/jäsenkysely 7 Seniorit 8 Juniorit 9 Mestarit ja palkitut 10 Golfakatemia puuhakkaana 11 SM-kilpailut Everstillä 12 Henkilökuva 13 Talviharjoittelu 14 Ladies Corner 16 Yhteistyökumppanit 17 Tilastot 18 Kilpailutulokset Julkaisija Aulangon Golfklubi ry Aulangon Heikkiläntie Hämeenlinna puh. (03) fax (03) Toimituskunta Kari Kuivasaari Pertti Koivunen Tapio Sillanpää Pekka Heinonen Kansien kuvat Tapio Sillanpää Ulkoasu ja taitto Pekka Heinonen Painopaikka Kirjapaino Öhrling Oy 2 Aulankolainen 2/2011

3 Teksti: Kari Kuivasaari, kuva: Juha Hakulinen Satsaus tulevaan Pääkirjoitus Päättyneellä kaudella kentillämme tehtiin jälleen ennätysmäärä pelikierroksia. Varsinainen piikki koettiin lomasesonkina heinä-elokuussa, jolloin etenkin Everstin kierrosmäärät nousivat selvästi edellisistä vuosista. Hugon pelikauden kokonaiskierrosmäärä nousi peräti 10 % viime kauteen verrattuna. Onkin ennakoitavissa, että tasaisen kasvun taulukon mukaan kentät täyttyvät edelleen ja jo lähiaikoina joudumme miettimään millä keinoilla omille osakkaille ja jäsenille saadaan turvattua riittävästi pelitilaa. Jäsenmäärämme on kauden kuluessa ylittänyt jäsenen rajan. Uusien jäsenten myötä vuokrapelioikeuksien kysyntä on vuosi vuodelta kasvanut. Kaikki osakkeenomistajien vuokraukseen jättämät pelioikeudet saatiin kuluneella kaudella vuokratuiksi. Koska vuokrattavia pelioikeuksia on tarjolla rajoitettu määrä, ei kaikille halukkaille voida tulevaisuudessa taata niiden saatavuutta. Satsaus oman osakkeen han- kintaan kannattaakin ottaa mukaan tuleviin suunnitelmiin. Oman osakkeen hankintaa puoltaa myös vuokrapelioikeuden kalliimpi kausihinta. Huolestuttava seikka jäsentilastossamme on junioripelaajien määrän lasku. Jäsenistä alle 22 -vuotiaita on tällä hetkellä 12,6 % kun vielä v nuorten osuus oli 16,2 %! Nuorison lisääntynyt ajankäyttö erilaisten ajanvietepelien parissa on varmasti yksi syy juniorimäärän laskuun. Toinen merkittävä seikka on lajimme jääminen joukkuelajien varjoon uusia harrastajia haettaessa. Kolmas merkittävä haaste on, miten saadaan jo aloittaneet nuoret pysymään golfin parissa. Näihin kaikkiin kysymyksiin ja haasteisiin meidän on pystyttävä tulevina vuosina vastaamaan. Avainasioita tulevat olemaan lajin markkinoiminen lapsille ja heidän vanhemmilleen, golfkoulutoiminnan kehittäminen sekä monipuolisen ja mielekkään junioriohjauksen toteuttaminen jokaiselle lajista kiinnostuneelle nuorelle. Junioriohjaajat ja valmentajat ovat tehneet vuosittain merkittävää ja ansiokasta työtä junioritoimintamme hyväksi. Molemmat tämän vuoden SM-mitalistimme Minna Vuorenpää ja Vesa Rontu ovat aikoinaan AGK:n juniorikasvatuksen saaneita pelureita. Myös nykyisestä juniortiimistä nakuttajista voimme odottaa tulevaisuuden menestyjiä. Aulangolla on aina satsattu lahjakkaisiin nuoriin. Nyt satsausta on lisättävä myös junioripelaajien määrän kasvattamiseen. Oikein kohdennettuna satsaukset tuottavat meille vuosittain uusia golfin harrastajia ja pitää aloittaneet lajin parissa. Samalla kasvatamme nuorista tulevia pelioikeuksiemme käyttäjiä. Nuorissa on tulevaisuus pätee myös golfin osalta! Rauhallista joulunaikaa ja onnea golfvuodelle 2012! Kari Kuivasaari Aulankolainen 2/2011 3

4 OSAKAS/JÄSENKYSELY 2011 YHTEENVETO JA VERTAILU EDELLISEEN V.2009 TOTEUTETTUUN KYSELYYN Teksti: Kari Kuivasaari, kuvat: Tapio Sillanpää Kokonaisuudessaan kyselyn tulokset on nähtävissä kotisivuilla Vastaajia: 309 (V.2009 /340) Asteikko: 0 = en osaa sanoa 1 = heikko 2 = välttävä 3 = tyydyttävä 4 = hyvä 5 = erinomainen Kentän kunto, Eversti Kokonaiskeskiarvo 3,81 (v.2009/ 3,79) Vuoden 2009 kyselyyn verrattuna kentän kuntoon liittyvien alueiden (lyöntipaikat, väylät, viheriöt) keskiarvot laskivat. Em. kohteet saavuttivat kuitenkin hyvän arvosanan (n. 4). Laskun syynä voidaan pitää alkukauden lumihomeen aiheuttamia vaurioita. Sen sijaan kentän opasteet ja merkinnät sekä harjoitusalueet arvostettiin edellistä kyselyä paremmiksi. Osa-alueen korkeimmat pisteet (4,21) sai Everstin uusi lyöntikatos. Kentän kunto, Hugo Kokonaiskeskiarvo 3,42 (v.2009/ 3,39) Hugon lyöntipaikkojen (2,68) ja väylien /karheikkojen (3,51) sekä harjoitusalueiden arvosanat laskivat vuoden 2009 kyselystä. Lyöntipaikkojen uusien mattojen ongelmana on ollut tiin saaminen riittävän syvälle. Ongelmaan on tulossa ensi keväänä parannuksia. Viheröiden pisteet (3,82) nousivat edellisestä kyselystä. Pelaaminen Everstillä Kokonaiskeskiarvo 3,7 (v.2009/ 3,64) 10 ja 40 min yli lähtöaikavarauskäytäntö saavutti hyvän keskiarvon (4,08). Todennäköisesti tästä syystä myös peliaikojen saatavuus (3,74) koettiin parempana kuin kaksi vuotta sitten. Koko kyselyn korkeimmat pisteet sai Everstin uusi väyläopas (4,57!). Suurin pelaamiseen liittyvä ongelma niin Everstillä kuin Hugollakin on lyönti- ja alastulojälkien korjaaminen (2,77). Pelaajien huomaavaisuus on kohtuullisella tasolla (3,58). Pelaaminen Hugolla Kokonaiskeskiarvo 3,31 (v.2009/ 3,37) Peliaikojen saatavuus Hugolla on hyvällä tasolla (4,08). Pelin sujuvuus (3,24) laski hieman edellisestä kyselystä. Suurimmat haasteet Hugolla pelaamisessa koetaan edelleen sen turvallisuudessa (2,79) sekä lyönti- ja alastulojälkien korjaamisessa (2,87). Aulanko Golfin henkilökunta Kokonaiskeskiarvo 4,1 4,3 (v.2009 ei kysytty ) Henkilökunnan toimintaa sai kyselyn perusteella jokaisella osa-alueella hyvä+ arvosanat. Kaikki osa-alueet arvostettiin yli nelosen keskiarvolla. Ravintola Eversti Kokonaiskeskiarvo 4,16 (v.2009/ 3,87) Myös Everstin ravintola saavutti kyselyssä erinomaiset pisteet. Ravintolan aukioloaikoihin (4,15), viihtyisyyteen (4,08), siisteyteen (4,32), henkilökunnan palvelualttiuteen (4,47) ja ruoka annosten laatuun ja makuun (4,33) oltiin tyytyväisempiä kuin kaksi vuotta sitten. 4 Aulankolainen 2/2011

5 Ravintola Hugo Kokonaiskeskiarvo 3,75 (v.2009/ 3,46) Hugon ravintolan aukioloaikoihin (3,96) ja viihtyisyyteen (3,49) oltiin tyytyväisempiä kuin v Henkilökunnan palvelualttius oli hyvä (4,05). Opetustoiminta Kokonaiskeskiarvo 4,06 (v.2009/ 3,94) Opetuksen saatavuus (4,11), kurssitarjonta (4,01), palvelualttius (4,21) ja pron ammattitaito (4,42) nousivat edellisestä kyselystä. Kokonaisuudessaan toimintaa voidaan kyselyn perusteella pitää hyvin onnistuneena. Golfshop Kokonaiskeskiarvo 3,22 (v.2009/ 2,7) Kaikista suurin nousu edelliseen kyselyyn verrattaessa tehtiin Golfshopin osalta. Vaikka kokonaiskeskiarvo on vain tyydyttävä +, nousivat sen jokaisen alueen pisteet selvästi vuoden 2009 kyselystä. Eniten arvostettiin palvelun saatavuutta (3,5) ja mailavalikoimaa (3,42). Vaatevalikoima ja hintataso (2,96) jäivät tyydyttävälle tasolle. Klubirakennukset ja niiden ympäristö Kokonaiskeskiarvo: Eversti 4,23 (4,11), Hugo 3,2 (3,2) Klubirakennusten osalta ei kyselyn perusteella ole tapahtunut suurempia muutoksia. Everstin siisteys (4,38) ja Hugon piha-alue (3,52) koettiin paremmiksi kuin edellisellä kerralla. Hugon vähäiset wc tilat (2,48) on edelleen osa-alueen suurin ongelma. Osakasedut Kokonaiskeskiarvo 3,97 (v.2009 ei kysytty) Osakaseduista kysyttiin nyt ensimmäistä kertaa. Eduista parhaimmaksi arvostettiin osakaspelioikeus Tawast Golfiin (4,25). Osakasetukuponkien keskiarvot: rangekortti (4,01), vierasgreenfee (3,81) ja Linna Golf (3,79). Viestintä ja tiedotus Kokonaiskeskiarvo 3,95 (v.2009/ 3,88) Sähköpostiuutiskirje (4,04) oli kyselyssä nyt ensimmäistä kertaa. Kotisivut (3,96), jäsenlehti (3,96) ja ilmoitustaulut (3,67) nousivat edellisestä kyselystä. Kilpailujen määrä Seuran kilpailujen määrä oli 80% vastaajien mielestä sopiva. Vastaajista 15% toivoi lisää AGK:n sisäisiä kilpailuja ja 12% lisää avoimia kilpailuja. Vastaajista 76% piti yritys- ja kutsukilpailujen määrää sopivana, kun taas 21% oli sitä mieltä, että niitä on liikaa. Hinnat Hoitovastikkeen hintaa piti sopivana 72% (v.2009/66%) vastaajista. Jäsenmaksua piti sopivana 90% (80%), kilpailumaksuja 92% (84%) ja rangepallojen hintaa 77% (71%) vastaajista. Vapaa palaute seuraavalla sivulla. Aulankolainen 2/2011 5

6 Teksti: Kari Kuivasaari, kuva: Tapio Sillanpää Vapaa palaute Kyselyn yhteydessä saimme myös vapaata palautetta ja kehitysehdotuksia. Palaute on käsitelty henkilöstön keskuudessa sekä yhteisön molemmissa hallituksissa. Seuraavassa palautteissa esille otettuja asioita, jotka on toteutettu tai tullaan toteuttamaan ensi kaudella. Lyöntijälkien korjaaminen huonoa! Sujuva pelaaminen? Lyöntijälkien korjaamiseen ja sujuvaan pelaamiseen liittyvä etiketti on iso haaste Suomen jokaisella golfkentällä. Omien ja muiden klubien kokemuksien mukaan yksin valvojan palkkaaminen ei ole ongelman ratkaisu. Valvonnan tulisikin olla läsnä jokaisessa peliryhmässä. Ts. mikäli näet, että pelikumppanisi ei korjaa jälkiä tai noudata etikettiä, huomauta asiasta! Golfetiketin levittäminen ja ylläpito on meidän kaikkien yhteisvastuulla! Etiketti-asia ohjeineen otetaan vahvasti esille ensi kevään jäsenlehdessä. Everstin pallokone on antanut liian vähän palloja. Rikkoutuneet pallot tukkivat osittain pallojen syöttöä. Pallokoneiden ennakkohuoltoa tehostetaan päivittäisillä tarkastuksilla. Hugo 3 väylän kellonsoitto-ohjeet puutteelliset (kylttejä puuttuu/piilossa). Kelloa varmempi keino on varmistaa mm. naisten tiin viereiseltä kivimuurilta, että edellä pelaava ryhmä on riittävän kaukana. Hugolle tullaan laatimaan erillinen turvalliseen ja sujuvaan pelitapaan liittyvä ohjeistus, jossa myös tämä asia otetaan esille. Ohjeistus tiedotetaan jäsenille kevään jäsenlehdessä. Vieraspelaajat saavat ohjeet ilmoittautuessaan pelaamaan. Hugo tiiauspaikoille sellaiset matot, joihin tiin saa riittävän syvälle. Syksyllä 8. väylän tiille asennettiin lyöntialueen kohdalle uusi kaistale mattoa, johon tiiaus onnistuu paremmin. Samanlaiset kaistaleet uusitaan myös muille uusituille tiiauspaikoille. Suosittelemme edelleen myös lyhyiden tii-pätkien käyttöä, kun halutaan tiiata alemmaksi. Valitettavasti paras ratkaisu eli nurmipinta ei menesty kovasti käytetyillä miesten tiiauspaikoilla. Jotta ruohotii on mahdollinen, pitää sen pinta-alan olla riittävä ja valon saanti lyöntipaikalle olisi oltava esteetön. Tämä seikka toteutuu vain 1. tiillä. Uusia mattopintoja asennetaan ensi kaudella 2. ja 6. keltaisille tiille. Roskakorit naisten ja miesten tiialueiden väliin, jotta ne palvelevat naispelaajia paremmin. Everstillä ko. asia on tarkistettu ja muutama sijoitus on muutettu. Turvallisuuden vuoksi kalusteet (roskakorit, penkit ja pesurit) on kuitenkin sijoitettava siten, että ne eivät ole lyöntilinjalla keltaisilta tiiltä lyödessä. Everstin punaiset tiit ovat yleisesti keltaisten lyöntilinjalla. Hugolla lisätään omat kalusteet 1. ja 5. punaisille lyöntipaikoille. Hugon 8. lyöntipaikalle penkkiä ei turvallisuuden vuoksi sijoiteta, koska niissä istuvat myös alueella liikkuvat muut ulkoilijat, jotka eivät osaa varoa 9. lyöntipaikalta lyötyjä palloja. Everstin rangelle on toivottu kelloa ja Hugon klubille kenkien paineilmapuhdistinta. Molemmat on hankittu. Miksi liikuntaseteleillä ei voinut maksaa vuokrapelioikeutta. Ensi kaudella vuokrapelioikeuden ja kymppikortin maksaminen liikuntaseteleillä tulee erillisohjein mahdolliseksi. Hugon WC siisteys paremmaksi Hugon WC tilojen siivousta tullaan tehostamaan. Kahden ulko-wc:n käyttö on tosin suurella käytöllä ( pelikierrosta/vuosi), joten siivouskertojen lisäämisellä ei täydellistä siisteyttä voi taata. Kukkaistutuksia Everstin P-alueen ja klubin väliselle kummulle. Kummulla olevan kivimuurin yhteyteen tehdään värikäs kukkaistutus ensi kesänä. Hugon kärryt vaihtoon Kaikki Hugon kärryt tullaan uusimaan kevyillä Bag boy-kärryillä. Everstin takaysille puuistutuksia Everstin väylät on suunniteltu ja toteutettu ns. links-henkisinä. Väylien luonteeseen kuuluvat reunoilla kasvava vaaleaa pitkä heinä. Mikäli istutuksia toteutetaan, väylien väliin soveltuvat parhaiten matalat kasvit. Syksyllä väylien 11 ja 12 väliin on perustettu n. 500 m2:n suuruinen istutusalue, jossa on kääpiövuorimäntyä sekä hanhikki- ja angervopensaita. 6 Aulankolainen 2/2011

7 Teksti ja kuva: Pertti Koivunen seniorit Seniorigolffarit viihtyvät 4eventin harjoituksissa AGK:n seniorit kuntoilevat Aulangon kylpylässä. Jumppakeppiharjoituksia vetää 4eventin Pirje Tuominen. Aulangon Golfklubin senioreilla riittää ohjelmaa talvikaudellakin. Pullerin palloiluhallin lyöntiharjoitusten lisäksi seniorit kuntoilevat 4eventin tiloissa Aulangon kylpylässä. Kerran viikossa tehty puolen tunnin harjoittelu ammattitaitoisen ohjaajan opastuksella pitää paikat vetreänä. AGK:n senioreille maistuu muunlainenkin liikunta. Kolme vuotta golfia pelannut Marja-Leena Almi harrastaa myös pyöräilyä. - Myös jumpissa olen käynyt aiemminkin, mutta 4eventin harjoitukset on suunniteltu nimenomaan meille golffareille. Esimerkiksi tällainen jumppakeppi vaikuttaa erittäin hyvältä kuntoiluvälineeltä, Almi kehuu. Myös Jouko Pere ja Tapani Laine viihtyvät senioritreeneissä. - Tämä on yllättävän tehokasta harjoittelua. Hiki tulee ihan huomaamatta, Pere nauraa. Tapani Laineen mielestä golffarin peruskuntokausi on hyvä aloittaa heti pelikauden päätyttyä. - Tästä on sitten hyvä siirtyä Sillin talviharjoituksiin Pullerille, Laine suunnittelee. Moni seniori kuntoilee nykyisin ympäri vuoden. Kiitos tästä kuuluu urheilumies Raimo Keskimaalle, joka AGK:n aiempana seniorivetäjänä esimerkillään innosti seuratovereitaan kuntosaleille ja lenkkipoluille. Monen lajin Aulanko-areena 4event on kuudella paikkakunnalla (Hämeenlinna, Helsinki, Tampere, Lahti, Jyväskylä ja Levi) toimiva tapahtuma- ja hyvinvointipalveluja tuotava yritys. Pääosa 4eventin asiakkaista on yrityksiä, mutta myös yksityiset liikunnan ja terveiden elämäntapojen ystävät ovat löytäneet yrityksen palvelut. Aulanko-areenassa olemme toimineet kylpylän valmistumisesta saakka. Myös Hämeenlinnassa yhä useampi yksityinen on löytänyt kuntosalimme, liikuntamaailman ja hyvinvointiklinikkamme palvelut. Teemme Hämeenlinnassa myös yhteistyötä lääkäriasema Mehiläisen kanssa, kertoo hyvinvointivalmentaja Pirje Tuominen. AGK:n seniorit kuntoilevat 4eventin ohjauksessa tiistaiaamuisin puolen tunnin ajan (kello ). Jumppatuokioiden lisäksi seniorit viihtyvät myös kuntosalilla. Varsinkin naisille lihaskuntoa ja liikkuvuutta parantavat harjoitukset ovat erittäin hyödyllisiä. Golfissa vartalon ja varsinkin ylävartalon liikkuvuus on tärkeä pitää yllä, Tuominen muistuttaa. Seniorigolffareille on järjestetty myös fyysisen kunnon, terveysarvojen ja kehon iän kartoituksia. Seuraavaa kartoitusta olemme suunnitelleet tammi-helmikuun seutuville, Tuominen kaavailee. Aulanko-areena tarjoaa mainiot puitteet monen lajin harrastamisen. Suosituimpia ovat sähly ja sulkapallo, joita pääsee vuodenvaihteen jälkeen pelaamaan myös vakiovuoroilla. Hämeenlinnan alueen golfseniorien palvelut: Kuntosali 10-kortti Aulangolla 50 - Kuntosalin vapaa käyttö ma-pe klo Tiistaisin klo monipuolinen ammattilaisen ohjaama jumppa - Areenan pukuhuoneet ja suihkut käytössä Kuntosalin 10-kortti ja saunaosasto 65 - Kuntosalin vapaa käyttö ma-pe klo Tiistaisin klo keppijumppa - Kylpylän saunaosaston käyttö Lisätiedot: Pirje Tuominen, 4event Aulankolainen 2/2011 7

8 juniorit Aiheita otsikoihin Golfpojat palkinnoille Salossa uutisoi Hämeen Sanomat 10. päivänä kesäkuuta. Vastaavanlaisia otsikoita sai kesän aikana kirjoitella Aulangon ja Tawastin junioreista välillä useampaankin kertaan viikossa. Aulangon junioreista otsikoihin pääsivät useimmin Jussi Nieminen ja Teemu Varho. Pojat pelasivat Tsemppitourilla ja kauden päätteeksi Jussi oli P12-sarjan kokonaispisteissä kolmas ja Teemu oli P15-sarjan toiseksi paras. Jussin hyvä kausi ja huimat kehitysaskeleet huomattiin myös Golfliitossa, jonka Talenttiryhmään Jussi valittiin. Talenttiryhmä on käytännössä alle 14-vuotiaiden maajoukkue, joka kokoontuu kerran kuukaudessa viikonlopun mittaiselle harjoitusleirille Vierumäelle. Vanhemmissa junioreissa Tuukka Hieto piti AGK:n mainetta yllä nappaamalla voiton kesäkuussa Harjattulassa pelatussa Aluetourin osakilpailussa. Jokaisen kesän jälkeen tulee ikävä kyllä talvi ja taas on suunnattava katseet ja auton nokka kohti Pulleria. Nakuttajat-ryhmä aloitti talviharjoittelun jo marraskuun puolivälissä ja Tsemppareiden talviharjoitukset alkavat sunnuntaina kello 12. Hyvin harjoiteltu talvi antaa hyvät lähtökohdat tulevalle kesälle, se on vanha totuus. Tulevalle kesälle ollaan jo suunnittelemassa uusia juniorikuvioita, joiden toivotaan tuovan uusia pelaajia lajin pariin ja vievän nykyisiä pelaajia nopeammin eteenpäin. Keväällä päättyy yksi aikakausi omassa elämässäni, kun jätän junioripäällikön tehtävät seuraavalle innokkaalle. Teksti: Juha Hakulinen, kuva: Tapio Sillanpää Uudesta junioripäälliköstä saatte lukea kevään Aulankolaisesta. Jatkan edelleen seuran juniorivalmentajana ja tulevan junnupäällikön oikeana kätenä. Hauskaa Joulua kaikille junioreille ja puhtia talviharjoitteluun! -Junnupäällikkö-Juha- Lähde suositulle golfpelin opintomatkalle Kanriansaarten Ihanalle La Gomeralle Tervetuloa mukaan Kanariansaarten lämpöön, La Gomeran jylhiin maisemiin pelaamaan golfia. Aulangon golfpro Tapio Sillanpää kutsuu sinut ja ystäväsi mukaan opetus - ja pelimatkalle huippuolosuhteisiin: Hotellinamme: Jardin Tecina, saaren paras hotelli, kuulu hyvästä ruuastaan. Golfkenttänämme: Challenge Tour tasoinen helmi Tecina Golf. Lähdöt: Viikon paketit ja , tai kaksi viikkoa Matkan hinta: 1 viikko 1.694,- 2hh, 2 viikkoa 2.895,- 2hh. Viikko ilman golfia Sisältäen: lennot, lentokenttäkuljetukset, laivaliput Teneriffa / La Gomera, puolihoito 2hh, 5 kpl green feet, rangepallot, pro:n mukanaolo, päivittäinen opetus, peliopetus kentällä, oheistoiminnot. Tervetuloa La Gomeralle! Ilmoittautumiset ja lisätietoja: Tapio Sillanpää Tervetuloa 5977 mukaan! Virallinen matkanjärjestäjä Golflux 8221/10/MjMv Virallinen matkanjärjestäjä Golflux 8221/10/MjMv 8 Aulankolainen 2/2011

9 Kuva: Matti Korpimaa AGK:n mestarit ja palkitut 2011 Naiset 50 1.Elina Torkko-Hieto Eija Nikkilä Pirkko Saari palkitut Naiset 60 1.Erja Helen-Salonen Tuula Mörsky Rakel Marin Pojat 18 1.Mikko Vähäkuopus Reko Laaksonen Ville Nurmi Minna Vuorenpää putsasi palkintopöydän Miehet A 1.Kimmo Vinnari Tuukka Hieto Henry Hyttinen Miehet B 1.Lasse Viitasaari Jari Mäntysalo Jussi Aaltonen Naiset 1.Minna Vuorenpää Kirsi Tamminen Moona Korhonen Miehet 55 1.Matti Mäkivirta Sune Lohman Markku Mäkivirta Miehet 65 1.Tapio Keranto Matti Matinkari Markku Asikainen Miehet 70 1.Risto Rantanen Reino Salminen Kari Tallberg Miehet 75 1.Raimo Keskimaa Matti Nieminen Jussi Pukkinen Pojat 14 1.Teemu Varho Sami Nieminen Saku Mäkinen Gallona Cup seuran reikäpelimestaruus 1.Henry Hyttinen 2.Panu Tavisalo 3.Jari Aarnio Senioreiden reikäpelimestaruus 1.Jarmo Landen 2.Rainer Rintakoski AGK Man Power Tour Jukka Paakkola Junioritoimikunnan erikoispalkinnot Vuoden juniori Jussi Nieminen Vuoden tsemppari Saku Mäkinen Vuoden harjoittelija Sami Nieminen Junnumasters: Junioreiden reikäpelimestaruus Sami Nieminen Tapio Sillanpään erikoispalkinto Lauri Jarho AGK SM-mitalistit 2011 Vesa Rontu Minna Vuorenpää -Kultaa MID-SM reikäpeli -Hopeaa naiset SM reikäpeli AGK:n vuoden pelaaja Minna Vuorenpää AGK:n vuoden tulokas Anssi Ahonen Naistoimikunnan vuoden herrasmiespelaaja Vesa Rontu Aulankolainen 2/2011 9

10 PRO Golfakatemia puuhakkaana Tervehdys teille kaikille aulankolaisille! On tullut aika niputtaa mennyt kausi ja katsoa mitä kaikkea sitä on Aulangon Golfakatemiassa saatu aikaiseksi. Heti kärkeen on ilolla todettava, että golfilla kokonaisuutena pyyhkii edelleen hyvin ja erityisesti mieltä ilahduttaa, että meillä täällä Aulangolla golf voi mainiosti ja palvelu pelaa. Tämän uskallan sanoa luettuani seuran teettämän kyselytutkimuksen yhteenvedon ja urkkimalla ennakkotietoja golfyhteisömme tämänhetkisestä hyvinvoinnista yleensä. Kausi 2011 purkissa ja mitä siitä opimme Akatemian golfvalmentajille ja opettajille kausi 2011 oli työntäyteinen, siis hyvä. Pitkä kevättalvi Pullerilla, kesän kuumat päivät rangella ja kentällä, yksityisopetusta, alkeiskursseja, jatkokursseja, golfin lajiesittelyitä, naisten valmennustiimejä, juniori- ja seniorivalmennusta, koululaisryhmiä Hugolla, Tiilaakson juniorileirejä ja vielä rusinana pullassa muutama opetusmatka etelän lämpöön. Kaikki tuo niputettu- na on noin 700 asiakasta. Melkoinen määrä kontakteja ja vuorovaikutusta. Mitä tuosta kaikesta sitten jää käteen muuta kuin vuotuinen toimeentulo? Välitön reaktio on ainakin allekirjoittaneella hyvä mieli. Hyvä mieli kumpuaa aavistuksesta, että kun meidän koko konklaavi, Nora, Marko, Juha ja allekirjoittanut on yhteisvoimin hoidellut kunnialla n. 700 asiakasta kaudessa, ei se kovin huono suoritus liene. Lopullinen kiitos tästä kaikesta kuuluu tietenkin Teille, rakkaille asiakkaillemme! Kauden aluksi Akatemia loi tavoitteita kasvattaa jatkokurssitusta ja innostaa asiakkaitaan ja Aulangon Golfklubin jäseniä kehittämään golftaitojaan jatkokurssiemme avulla. Tässä tavoitteessamme emme täysin onnistuneet. Muutama jatko- ja kehityskurssi vedettiin, mutta tarjontaa oli nyt selvästi enemmän kuin kysyntää. Kehityskurssimme saivat silti hyvää palautetta joten tulemme ensi kaudella entistäkin pontevammin tarjoamaan jo golfia pelaaville jatkokurssitusta. Kurssitarjotin menee toki uusiksi vastaamaan paremmin kysyntää. Teksti: Tapio Sillanpää Silbo koulun penkille Kyetäkseen täysin vastaamaan modernin golfopetus- ja valmennusympäristön haasteisiin on meidän golfvalmentajien tämän tästä täydennettävä tietämystämme ja hankittava uutta osaamista työkalupakkiimme. Myös tehtäväni Suomen Golfliiton valmentajakouluttajana edellyttää jatkuvaa hereillä oloa uusista tuulista ja koulutuksista. Titleist Performance Institute:n ( TPI ) Certified Golf Fitness Instructor ( Malmö ) ja Short Game Instructor Lev. 1 ( Vierumäki ) - tutkinnot suoritettuani sain jälleen uutta tietämystä ja puhtia palvella asiakkaitamme. TPI keskittyy pelaajan kehon toiminnan kartoittamiseen ja sen toimivuuden lisäämiseen, kun taas SGI antoi minulle aivan uuden ja selkeämmän kokonaiskuvan golfin lähipelistä. Palataan näihin aiheisiin vielä myöhemmin. Aulangon Golfakatemian puolesta minulla on ilo toivottaa Rauhallista Joulua & Onnellista Uutta Vuotta Teille kaikille! 10 Aulankolainen 2/2011

11 Kuva: Tapio Sillanpää SM-kilpailut Everstillä Amatöörigolfin tärkein kansallinen tapahtuma, miesten ja naisten lyöntipelin Suomen mestaruuskilpailut, järjestetään ensi vuoden heinäkuussa Everstillä. Onnistuneen tapahtuman järjestäminen maamme parhaille amatööreille on kunnia asia aulankolaisille. Sen lisäksi, että kenttä tullaan virittämään parhaimpaan ja haastavampaan kuntoonsa tulemme tarvitsemaan useita kymmeniä vapaaehtoisia jäseniämme kilpailun toimitsijatehtäviin. Toivomme, että vapaaehtoiset voisivat työskennellä kilpailuviikon aikana 2-4 pelipäivän ajan. Ohessa olevissa SM faktat laatikossa on lisätietoja toimitsijatehtävistä ja niihin ilmoittautumisesta. Ajankohta Päivää ennen eli tiistaina kentällä järjestetään amam kutsukilpailu. Eversti on kilpailun vuoksi suljettu Sarjat ja pelaajamäärät Kilpailussa pelataan naisten ja miesten sarjat. Naisten sarjassa on 30 ja miesten sarjassa 90 kilpailijaa. Kumpikin sarja pelataan 72 reiän (4 x 18 r.) lyöntipelinä. Toisen kilpailupäivän jälkeen suoritetaan cut, jonka jälkeen miesten sarjassa jatkaa 45 ja naisten sarjassa 15 parasta kilpailijaa. Kilpailun organisaatio Kilpailunjohtaja ja tuomarit nimetään Suomen golfliiton toimesta. Kaikki muut tehtävät ovat Aulanko Golfin vastuulla. Aulanko Golf nimeää eri tehtäväkokonaisuuksien vastuuhenkilöt. Vapaaehtoiset Kilpailun järjestämiseen tarvitaan useita kymmeniä vapaaehtoisia jäseniä, jotka sijoittuvat seuraaviin tehtäviin: Klubialueen ja ympäristön valvonta, pysäköinnin valvonta, ensiapupäivystys, tulospalvelu, forecaddiet. Toivomme, että vapaaehtoiset voisivat työskennellä kilpailuviikon aikana 2-4 pelipäivän ajan. Vapaaehtoiset saavat SM-logolla varustetun pikeepaidan ja kilpailupäivän aterian. Ilmoittautumisia toimitsijatehtäviin otetaan vastaan os. Ilmoita tehtävä, johon ensisijaisesti haluaisit sijoittua, päivät, jotka olet halukas työskentelemään ja pikeepaidan kokosi. Jokaiselle toimitsijaryhmälle järjestetään tehtävään liittyvä koulutustilaisuus hyvissä ajoin ennen kilpailua. Toimisto tiedottaa... Haluatko laskusi sähköisenä? Jatkossa voit saada laskusi myös sähköisesti NexGolfin kautta. Jos haluat vastaanottaa laskusi sähköisesti kirjaudu Nexgolfiin agk omilla tunnuksillasi, valitse Omat jäsentiedot ja valitse Haluan vastaanottaa laskut sähköisesti -kohtaan Kyllä. Laskun muodostumisesta tulee ilmoitus sähköpostiisi. Toimenpiteen jälkeen emme lähetä sinulle laskua paperiversiona. Pysy ajantasalla ja ilmoita sähköpostiosoitteesi Lähetämme vuoden aikana useita sähköpostiuutiskirjeitä. Ilmoita tai tarkista sähköpostiosoitteesi toimistoon Voit myös itse päivittää yhteystietosi nettiajanvarauksen kautta omilla tunnuksillasi osoitteessa Samassa osoitteessa voi päivittää myös muuttuneen postiosoitteesi. Työnantajan tuella pelaamaan Työnantaja voi tukea verovapaasti työntekijän liikuntaharrastusta 400 eurolla vuodessa. Aulanko Golf voi tehdä sopimuksen suoraan työnantajan kanssa ja laskuttaa työntekijän henkilökohtaisesta pelaamisesta erikseen sovitulla summalla. HUOM! Tässä välissä ei tarvitse käyttää liikuntaseteleitä, jolloin säästetään seteleitä toimittavien yritysten laskuttamista provisioista. Pyydä työnantajasi ottamaan yhteyttä aulankogolf.fi Aulankolainen 2/

12 HENKILÖKUVA Entinen formulakuski viihtyy Everstin viheriöillä Tuomo Alitalo pyörittelee nykyisin taksiauton rattia ja rentoutuu golfkentällä Mitä yhteistä on legendaarisella Pauli Toivosella ja AGK:n golffarilla Tuomo Alitalolla? Molemmat olivat takavuosina tunnettuja kilpa-autoilijoita. Teksti ja kuva: Pertti Koivunen Tuomo Alitalolla riittää muisteltavaa leikekirjoja selatessaan. Takavuosien formulamestari meni lujaa etenkin kotiradallaan Ahvenistolla. Vauhdikas kaksikko kävi 1970-luvun puolivälissä kovia kisoja ratakilpureillaan Ahveniston moottoriradalla. Paulihan oli todellinen rallisankari, mutta minä onnistuin voittamaan hänet radalla tiukoissa kakkosryhmän alle tonnisten lähdöissä. Ajoimme Sunbeameilla samoissa kisoissa vuosina Tuolloin ajoin myös jo Formula Vee luokassa, Alitalo muistelee. Alitalo päästeli myös kansainvälisillä radoilla. Parhaat saavutuksensa mies ajoi Formula Super Vee luokassa Chevron-autolla 1980-luvun alussa. Kaksi Suomen mestaruutta, PM-pronssi ja Ahveniston rataennätys pitivät Hattulan miehen otsikoissa. Ikimuistoisimman kisansa Tuomo ajoi kuitenkin Formula Veellä jo vuonna 1974 Keimolan moottoriradalla. Se oli toinen kisani formuloilla ja kyseessä oli heti PM-lähtö. Olin aivan aloittelija, sillä unohdin ajokengätkin kotiin ja jouduin ajamaan vapaat harjoitukset sukkasillani. Sovimme Hans Kochin kanssa, että hän ampaisee keulaan ja vedämme letkaa vuoronperään. Lähdön jälkeen olin toisena, mutta Hansia ei näkynyt missään. Noviisi joutuikin lopulta ajamaan voitosta Lasse Sirviön kanssa, joka jäi lopulta kakkoseksi, Alitalo nauraa. Alitalo ennätti ajaa yhden kauden myös Formula 3 luokassa (vuonna 1984). Se oli myös viimeinen kauteni radoilla. Kolmosilla ajoin muutaman kakkosja kolmossijan. Kilparadoilta jäi paljon mukavia muistoja. Olin Sunbeamillani muun muassa Ruotsin Anderstorpissa kisoissa, joissa olivat mukana myös F1-autot ja Leo Kinnunen, Alitalo kertoo. Oppia jääradoilta Alitalo ammensi ajo-oppinsa jääradoilla. Nuoren Alitalon ensimmäinen kilpa-auto oli terästetty ykkösryhmäläinen Sunbeam. Se oli Kai Miesmäen vehkeitä ja vuosi taisi olla Saimme autoon lisää puhtia myöhemmin, kun Pauli Toivosen mekaanikko hankki siihen uuden moottorin Englannista. Ihan ensimmäiset metrini olen ajanut kuitenkin linja-autolla. Kun olin pikkupoika, meillä ei nimittäin ollut kuin linjureita ja kuormureita. Vauhti kiinnosti ja oli pakko päästä kokeilemaan jotain peliä, Alitalo myöntää. Kahdeksan kesää golfkentillä Tuomo Alitalo oli nuorena miehenä lahjakas kilpa-autoilija. Vielä tänäkin päivänä 59-vuotiaan miehen suorituksia muistellaan varikkojen turinatuokioilla. Alitalo pyörittelee edelleen rattia, mutta ilman kypärää. Taksiyrittäjänä meno on muutenkin rauhallisempaa. Golfin Alitalo löysi kahdeksan vuotta sitten. Aulangon Golfklubin jäseneksi hän päätyi tuttua reittiä. Kaveri pelasi ja houkutteli minutkin mukaan. Sillin kurssilla se sitten alkoi, eikä ole tarvinnut katua. Golf on erittäin hyvää liikuntaa ja vastapainoa työnteolle. Se tyydyttää sopivasti myös kilpailuviettiäni. Minulle tosin riittää nykyisin vain itseäni vastaan kilpaileminen, Alitalo korostaa. Alitalon suosikkikenttä on Eversti. Myös Hugolla mies on tuttu vieras. Vanajanlinna on myös hieno kenttä. Eniten pelaan kuitenkin Everstillä, sanoo tasoituksella 12 golfaava Tuomo Alitalo. 12 Aulankolainen 2/2011

13 Kuva: Tapio Sillanpää Talviharjoittelu kaudella 2011/2012 Pullerihallin harjoitustila on AGK:n ja TawG:n jäsenten käytössä vuosittain marraskuun alusta huhtikuun loppuun saakka. Sisäänpääsy harjoitustilaan onnistuu vain avainkortilla, jonka ovat oikeutetut lunastamaan vain AGK:n ja TawG:n jäsenet ja osakkaat. AVAIN- KORTTI ON HENKILÖKOHTAINEN, ilman omaa avainkorttia harjoittelu hallissa on kielletty, myös ryhmävalmennuksessa olevilla tulee olla oma avainkortti. Jäsenet, joilla jo on avainkortti viime kaudelta, voivat aktivoida korttinsa talvikaudeksi 2011/2012 ottamalla yhteyttä suoraan HML:n Liikuntahalli Oy:n toimistoon (ma - pe klo ) puh ja ilmoittamalla korttinsa numeroyhdistelmän. Numero löytyy kortin alareunasta. Mikäli numero on kulunut pois, päivitys kannattaa tehdä toimistossa. Uudet käyttäjät voivat noutaa avainkorttinsa Liikuntahallin toimistosta, Poltinahontie 9 A (yläkerta) www. hmlliikuntahallit.fi Huom! AGK laskuttaa noudetusta avaimesta tai aktivoinnista jäseniltä kausimaksun, 50 euroa. Liikuntahallin toimisto ei ota maksua vastaan. Harjoittelutilassa on käytettävä joko sisäliikuntajalkineita tai puhdistettuja golfkenkiä. Ulkokenkien käyttö on kielletty! Hallin järjestyssäännöt ovat nähtävillä hallin ilmoitustaululla. Lisätietoja Pullerihallin viikkovaraus /2012 Klo Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai Klo Jakso Jakso 08:00-08:30 Urheilulukio Urheilulukio Urheilulukio 08:00-08:30 08:30-09:00 Urheilulukio Urheilulukio Urheilulukio 08:30-09:00 09:00-09:30 Urheilulukio Urheilulukio Urheilulukio 09:00-09:30 09:30-10:00 09:30-10:00 10:00-10:30 AGK seniorit AGK seniorit Tawg Seniorit AGK seniorit Tiilaakson 10:00-10:30 10:30-11:00 Alkaa Alkaa Tawg Seniorit parillinen vko Kilpajuniorit 10:30-11:00 11:00-11:30 AGK seniorit AGK seniorit Tawg Seniorit alkaen Tawg 11:00-11:30 11:30-12:00 Kilpajuniorit 11:30-12:00 12:00-12:30 Tiilaakson Tsempit 12:00-12:30 12:30-13:00 Tawg Seniorit AGK seniorit alle 16-v AGK 12:30-13:00 13:00-13:30 Tawg Seniorit Alkaa kilpajuniorit Tsempit 13:00-13:30 13:30-14:00 Tawg Seniorit AGK seniorit 13:30-14:00 14:00-14:30 14:00-14:30 14:30-15:00 14:30-15:00 15:00-15:30 Koulujen 15:00-15:30 15:30-16:00 Iltapäivägolf 15:30-16:00 16:00-16:30 Parittomina viikkoina Hattula Golf 16:00-16:30 16:30-17:00 Juniorit 16:30-17:00 17:00-17:30 TawG JT TawG JT TawG alk :00-17:30 17:30-18:00 Tytöt TawG JT AGK JT TawG JT Tigers 17:30-18:00 18:00-18:30 AGK TawG JT AGK JT TawG JT Naiset 18:00-18:30 18:30-19:00 Tytöt Tawg AGK JT TawG JT TawG Tawg 18:30-19:00 19:00-19:30 Naiset Perusopetus Naiset AGK JT tytöt Naiset 19:00-19:30 19:30-20:00 AGK alk AGK AGK JT 19:30-20:00 20:00-20:30 Naiset Naiset AGK JT 20:00-20:30 20:30-21:00 20:30-21:00 21:00-21:30 21:00-21:30 21:30-22:00 21:30-22:00 Harjoitusaika päättyy hallissa klo 22:00 jonka jälkeen ovet suljetaan ja valot sammuvat Punainen vuoro on täysin varattu, keltaisella vuorolla enintään 6 hlö:n ryhmä jolla etuoikeus puttigriiniin. Muut ajat vapaita kaikille hallin käyttäjille. Aulankolainen 2/

14 ladies corner Teksti ja kuva: Pertti Koivunen Heinäkuisen Hämeenlinna Lady Openin satoa: Tiukkaa kisailua......ja lopuksi kuohuvaa. AGK Ladyt kesällä 2011 Nuorissa on tulevaisuus! Uusi sukupolvi kasvaa jo kentän kupeessa tiukasti tilannetta seuraten. 14 Aulankolainen 2/2011

15 Kesäkuun valtakunnallisessa Naisten Sunnuntai -tapahtumassa pelasimme Rosa-nauha järjestön hyväksi. Saimme kerättyä hienosti vajaat 500, jolla pääsimme klubien kärkikolmikkoon! Elokuisessa kesäpäivässä Helmiä Aulangolla. Olemme pelanneet neljänä kesänä Kytäjän ja Hyvinkään ladyjen kanssa Laatu Lady kiertuetta. Sari sai kunnia säilyttää kiertopalkintoamme ensi kesään. Aulankolainen 2/

16 Aulanko Golf kiittää yhteistyökumppaneita golfkaudesta 2011 Oletko kiinnostunut CADDIEMASTER tehtävistä kaudelle 2012? Mitä vaaditaan: Olet nuori tai varttuneempi golffari Hyvää ulosantia Palveluhenkistä asennetta Englannin kielen taitoa PC:n käytön osaamista Katsomme eduksesi, jos voit työskennellä koko golfkauden ajan ( ). Hakemukset ja tiedustelut sähköpostilla: 16 Aulankolainen 2/2011

17 Hole-in-one 2011 Hugo Jarmo Heiniö HirG väylä Markku Pirttiniemi AGK väylä Kaarina Siitonen AGK väylä 8 Eversti 9.5. Matti Vilkki TawG väylä Osmo Kivensalo TawG väylä Hannu Lehtonen AGK väylä Jussi Aaltonen AGK väylä Tuija Herbst TawG väylä Hannu Pennanen AGK väylä Pekka Ristilä TawG väylä Jukka Paakkola AGK väylä 14 Kenttien kierrostilasto Vuosi Eversti/ Hugo/ 18 r. kierr. 9 r. kierr tilastot Golflomalle Belekiin Hemmottele itseäsi ja lähde ylelliselle golflomalle Turkin Belekiin Aulanko Golfin golfopettaja Tapio Sillanpää kutsuu sinut kevään opetus- ja pelimatkalle Belekiin. Hotellinamme viiden tähden loistoisa Cornelia Diamond, kenttinäturkin ehdottomat huippukentät Carya, Cornelia KIng ja Prince. Matkan hinta euroa, sisältäen All Inclusive-paketin, 2hh, viisi greenfeetä, lentokenttä- ja golfkenttäkuljetukset, matkanjohtajan palvelut kohteessa, golfopetuksen viikko-ohjelman mukaisesti sekä peliopetuksen. Bägimaksu 50,- meno/paluu. Ilmoittautumiset ja kyselyt: Tapio Sillanpää Tervetuloa mukaan! Virallinen matkanjärjestäjä Golflux 8221/10/MjMv Aulankolainen 2/

18 tulokset Kilpailutulokset ABC Golf Vappuscramble hcp 1.Nieminen Sami AGK-Varho Teemu AGK 58 2.Kaislehto Teemu AGK-Vähäkuopus Mikko AGK 63 3.Mäkinen Jarkko AGK-Pönniö Mika AGK YIT scramble hcp 1.Saari Pirkko AGK-Saari Risto AGK 62 2.Välimäki Kimmo NRG-Välimäki Outi NRG 63 3.Lehto Tuomas TawG-Nieminen Mikko TawG Midnight Sun Golf 9r pb 1.Laakkonen Janne HaG 2.Sallinen Marko AGK 3.Matinkari Sami TawG 19p 19p 16p 5.7. AGK Marathon 72r hcp 1.Nieminen Jussi AGK Mäkinen Saku AGK Karlen Riku AGK Kultakeskus Open scr 1.Karikoski Lasse TawG 74 2.Sahla Karri TawG 75 3.Lehto Tuomas TawG 78 hcp 1.Varho Teemu AGK 62 2.Murtonen Sami TawG 66 3.Nieminen Sami AGK Synsam Police Open scr 1.Karikoski Lasse TawG 79 2.Salo Aaron AGK 82 3.Vinnari Kimmo AGK 82 pb 1.Kuikka Jari AGK 41p 2.Väisänen Juha TG 37p 3.Kivinen Ilkka AGK 35p pb juniorit 1.Vähäkuopus Mikko AGK 41p 2.Pekarila Julius AGK 41p 3.Mäkinen Saku AGK 39p 9.6. Seniorimaraton 36r scr M55 1.Rintakoski Rainer AGK 169 M65 1.Nieminen Juhani AGK 169 M75 1.Pukkinen Jussi AGK 187 N50 1.Salmenoja Arja AGK 177 N60 1.Mörsky Tuula AGK 190 N70 1.Leirimaa Raili AGK Four Reasons Open scr 1.Virkki Jouni AGK 74 2.Kaislehto Teemu AGK 76 3.Sahla Karri TawG 78 hcp 1.Kämppi Pasi HaG 68 2.Englund Arttu AGK 69 3.Uusitalo Seve AGK Rosa Golf 9r pb 1.Meiseri Irmeli AGK 2.Hirvonen Kati AGK 3.Holopainen Ulla AGK Hugon Malja hcp>30 9r pb 1.Koivuniemi Joni AGK 23p 2.Tuominen Jesse AGK 20p 3.Pekarila Elias AGK 17p 25p 22p 22p 9.7. Rantasipi/Linnajazz scramble 9r hcp 1.Englund Juha-Englund Maija AGK 27 2.Koivisto Jukka ViGS-Lammi Panu TGS 28 3.Nieminen Jussi AGK-Nieminen Sami AGK Hämeenlinna Lady Open 36r hcp >12.0 scr 1.Ollikka Marika TawG Helen-Salonen Erja AGK Pilvi Jetta VGC 173 hcp hcp 1.Miettinen Merja TawG Männistö Arja KG Ahopalo Auli TawG 146 hcp pb 1.Ruokonen Auli TawG 84p 2.Kallela Leena HaG 68p 3.Jolkkonen Anna-Liisa PBG 65p Huoneistokeskus Open scr 1.Veteläinen Heikki TawG 74 2.Nukari Tuomas TawG 74 3.Nylander Henri TawG 76 hcp 1.Nieminen Seppo AGK 64 2.Burman Lassi AGK 67 3.Lehmusto Jussi TawG Tunari Kiulu hcp M55 1.Backlund Jyrki AGK 61 2.Korpaeus Tapio AGK 68 3.Seppälä Jorma TGK 69 M65 1.Asikainen Markku AGK 64 2.Nieminen Juhani AGK 67 3.Laine Tapani AGK 68 M75 1.Keskimaa Raimo AGK 67 2.Koponen Seppo TawG 68 3.Rekonen Matti AGK 73 N50 1.Salmenoja Arja AGK 65 2.Mörsky Tuula AGK 68 3.Holopainen Ulla AGK Tiilaakso Open 54r scr 1.Nukari Tuomas TawG Hiekkaranta Jaakko TawG Kaislehto Teemu AGK Aulankolainen 2/2011

19 hcp 1.Järvinen Esa TawG Lehtinen Lasse HaG Rummukainen Mika AGK 207 hcp pb 1.Toivonen Harri AGK 2.Kainuharju Pekka AGK 3.Eloranta Antero AGK 40p 36p 34p Leimarakentajat Open 36r scr 1.Hiekkaranta Jaakko TawG Karikoski Lasse TawG Englund Juha AGK 152 hcp 1.Burman Lassi AGK Nieminen Sami AGK Huhtapelto Juuso TawG Kellokeskus Laine Aviopari/avopari foursome hcp 1.Salokero Ann-Mari AGK-Salokero Heikki AGK 64 2.Kuisma Minna AGK-Ässälä Juha AGK 65 3.Koskinen Erja AGK-Koskinen Heikki AGK Onervan päivän Golf scramble 9r hcp 1.Kauppinen Karri AGK-Kauppinen Kirsi-Marja AGK 27 2.Salminen Reino AGK-Virkki Jouni AGK 28 3.Hyttinen Henry AGK-Kuivasaari Pekka AGK Aulangon Helmi hcp 1.Korhonen Moona AGK 65 2.Nikkilä Eija AGK 67 3.Koivuniemi Heini AGK 69 pb 1.Rinne Minna-Liisa AGK 42p 2.Rissanen Maire AGK 37p 3.Hirvonen Kati AGK 36p 3.9. Keinutuoli scramble 9r hcp 1.Koskinen Kristian AGK-Tuomola Janne HaG 29 2.Mononen Hannu AGK-Mononen Tuomas AGK 30 3.Eloranta Antero AGK-Koivunen Pertti AGK Ruukki Open scr 1.Englund Juha AGK 73 2.Lahtinen Tero LGV 74 3.Hiekkaranta Jaakko TawG 75 pb 1.Koivisto Juha-Matti AGK 46p 2.Kämppi Pasi HaG 41p 3.Kallio Markus Gpi 41p Tiilaakso scramble 36r hcp 1.Koskinen Jyri TawG-Sormunen Risto TawG Karlen Riku AGK-Salo Aaron AGK Rontu Vesa AGK-Helen Marko TawG The Jolly Good Fellow scramble hcp 1.Männistö Ville TG-Sorvali Jari TG 63 2.Koivisto Kari AGK-Lahtinen Arto AGK 63 3.Huhtinen Miika AGK-Kauppinen Karri AGK Syksyn Lehti scramble hcp 1.Toivanen Ville AGK-Vinnari Kimmo AGK 59 2.Kuronen Ville TawG-Lehto Karri TawG 60 3.Malin Santtu TawG-Nukari Tuomas TawG 61 Everstin Prisma pelit yhteispisteet naiset 1.Tuominen Anneli AGK-Mikkola Anna-Kaarina AGK miehet 1.Korpela Esko AGK-Mikkola Simo AGK sekaparit 1.Keskimaa Raija AGK-Keskimaa Raimo AGK Senioreiden Lähipelit naiset 1.Leirimaa Raili AGK 2.Mörsky Tuula AGK 3.Keskimaa Raija AGK miehet 1.Korpela Esko AGK 2.Mikkola Simo AGK 3.Kari Veli-Paavo AGK Senioreiden viikkokilpailut yhteispisteet naiset 1.Partanen Sisko TawG 2.Hossi Aila TawG 3.Herbst Tuija TawG miehet 1.Kalsola Pertti TawG 2.Mikkola Simo AGK 3.Kilpinen Matti AGK 93p 92p 75p 165p 165p 153p Hugon Malja II hcp>30 9r pb 1.Ahola Tomi AGK 2.Tuomas Mikko AGK 3.Santala Paavo AGK 22p 19p 17p Aulangon Malja & Everybody hcp < 9.9 hcp 1.Keskitalo Sakari AGK 68 2.Kuivasaari Pekka AGK 70 3.Vuori Janne AGK 70 hcp hcp 1.Niskakoski Vesa AGK 64 2.Nousiainen Tapani AGK 67 3.Kauppinen Kai AGK 67 Aulankolainen 2/

20 Rauhallista Joulua!

Aura Golf. Yhteenveto N = 452

Aura Golf. Yhteenveto N = 452 Aura Golf Yhteenveto N = 452 07.01.2014 1 Sisällys Sivu Kyselyn mittari 3-5 Taustatiedot 6 Kuluneen kauden toiminta 7 Caddiemastertoiminta 8 Pelaaminen 8 Kentän kunto 9 Kilpailutoiminta 10 Klubitalo ja

Lisätiedot

N= N=367

N= N=367 Master Golf Jäsentyytyväisyystutkimus vertailu 2010 vs 2011 14.10.2011 2010 N=517 2011 N=367 (vastaamisen aloittaneet) 1 Taustatiedot 2010: 2011: Vastaajan sukupuoli Ikäjakautuma Olen Masterin Tasoitus

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A)

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 (118) 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 0:36,56 2 2:49,70 0:00,00 3 2:51,92 0:02,22 1 0:14,71 2 2:46,62 0:00,37 3 2:46,25 0:00,00 4 2:55,04 0:08,79 5 2:55,30 0:09,05 6 2:48,96 0:02,71 1 0:15,91 2 2:51,75 0:00,00

Lisätiedot

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A)

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 (129) 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 3:12,46 0:24,17 2 2:48,29 0:00,00 1 2:38,80 2 2:40,66 0:00,00 3 2:45,05 0:04,39 4 8:44,45 6:03,79 1 2:36,81 2 2:42,99 0:02,31 3 2:41,95 0:01,27 4 2:42,56 0:01,88 5

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN PELAAJAT JOUKKUEITTAIN AMIGOS Tenuskebat Kotipojat Porski Kone MP Rohellus Kone MP Porski Kotipojat Rohellus Tenuskebat Kone MP Porski Yhteensä 19 pelaajaa Semi Finaali O M S Y J Hassinen Mikko AMIGOS

Lisätiedot

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi 2.-3.9.2016 Miehet pistebogey Hcp # Pelaaja Oppilaitos Slope Out In Tulos CBA +/- EGA 1 Koskinen Henry Turun ammatti-instituutti 32 14 21 35-0.5 Kyllä 2 Palsi

Lisätiedot

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN PELAAJAT JOUKKUEITTAIN AMIGOS Kone MP HyZä Porski Tenuskebat Rockottajat Kotipojat Yhteensä 15 pelaajaa O M S Y J Intke Niko AMIGOS 0+0 0+0 0+0 0+0 0+1 0+1 6 0 2 2 0 Hassinen Mikko AMIGOS ei pel. ei pel.

Lisätiedot

Lyöntipeli Scratch Pelaaja Seura Tulos Pelaaja Diskattu Syy

Lyöntipeli Scratch Pelaaja Seura Tulos Pelaaja Diskattu Syy Lyöntipeli Scratch Pelaaja Seura K1 K2 Tulos 1. Laitala Jarmo KoG 80 79 159 2. Lehtokorpi Keijo MGS 85 86 171 3. Tanskanen Jussi AG 87 85 172 4. Nykänen Jouni KG 85 89 174 5. Ojanen Kari KGM 90 89 179

Lisätiedot

PORKVU. TPU Turku - 4-6. Tampere. Riihimäki - 3-1. Vanginvartijat - 8-1 - 2-2. Tampere - 3-6 - 2-2 - 7-1. Tampere - 3-7. Riihimäki.

PORKVU. TPU Turku - 4-6. Tampere. Riihimäki - 3-1. Vanginvartijat - 8-1 - 2-2. Tampere - 3-6 - 2-2 - 7-1. Tampere - 3-7. Riihimäki. OTTELUT 11.2.2016 Jääkiekko 9. Viranomaisturnaus Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO A 5 10.2.2016 08:00 PORKVU - TPU Turku 0-10 6 10.2.2016 09:00 7 10.2.2016 10:00 Vanginvartijat PORKVU

Lisätiedot

Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m

Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m Kauden paras Sukunimi Etunimi Seura Synt.aika Paikkakunta 1 Nieminen Tuomas SU 160981 10,00 Seinäjoki 14.12.06 2 Kiiskinen Pertti OuTa 181073 10,30 Seinäjoki 14.12.06

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

Kurk Golf 31 vuotta elämyksellistä golfia. SGL aluekierros Elisabeth Spåre Puheenjohtaja, Kurk Golf ry

Kurk Golf 31 vuotta elämyksellistä golfia. SGL aluekierros Elisabeth Spåre Puheenjohtaja, Kurk Golf ry Kurk Golf 31 vuotta elämyksellistä golfia SGL aluekierros 10.11.2016 Elisabeth Spåre Puheenjohtaja, Kurk Golf ry Kurk Golf pähkinänkuoressa 629 C-osakasta (yksityishenkilöt) ja 100 B-osakasta (yritykset)

Lisätiedot

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open 9.7.2011 Sarja: 18 hcp gs pb +scr, Pistebogey Hcp, Keltainen / Punainen Kierros 1: Luukki # Pelaaja Seura Slope Out In Tulos 1 Virkki Anna-Liisa

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

SEA GOLF RÖNNÄS. Jami Ihalainen SENIORITOIMIKUNNAN. Toimintakausi 2011

SEA GOLF RÖNNÄS. Jami Ihalainen SENIORITOIMIKUNNAN. Toimintakausi 2011 SEA GOLF RÖNNÄS Jami Ihalainen SENIORITOIMIKUNNAN Toimintakausi 2011 Senioritoimikunta v 2011 Vastuualueet Puheenjohtaja: Jami Ihalainen - Yhteyshenkilö hallitus / piiri ja UAS-seniorit Jäsenet: Eki Stenberg

Lisätiedot

XXXXI AVOIMET LUHANGAN KISAT 10-12.7.2015

XXXXI AVOIMET LUHANGAN KISAT 10-12.7.2015 Pienoiskivääri lauantai.7.05 klo 9:00 alkaen Kaikkia ampujia pyydetään tulemaan radalle klo 0:0 mennessä. Makuu Asento 4 M 50 Juha Haavisto KuusA x x 5 M Ville Nokipii P-HA x x 6 M 60 Ensio Miikkulainen

Lisätiedot

S E U R A E N N Ä T Y K S E T

S E U R A E N N Ä T Y K S E T S E U R A E N N Ä T Y K S E T Pojat 9 40m 6.20 se, pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 60m 8.86 pe Elmer Vauhkonen 2015 12.8. Iisalmi 100m 14.58 pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 150m 21.76

Lisätiedot

English Sporting SM 2016, Pori. TULOKSET Y17 sarja

English Sporting SM 2016, Pori. TULOKSET Y17 sarja TULOKSET Y17 sarja 1 Rissanen Jarkko Y17 TorSA 98 2 Ojansuu Oliver Y17 SSG 91 3 Lindh Oliver Y17 SSG 86 4 Markkula Pekka Y17 SA 76 5 Mäkinen Ukko-Pekka Y17 (tyhjä) 73 6 Selen Anton Y17 SSG 68 TULOKSET

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

TS-Racing CC 28.07.2013. Kierrosajat 9 Kärkkäinen Sami (A)

TS-Racing CC 28.07.2013. Kierrosajat 9 Kärkkäinen Sami (A) 1 (188) 9 Kärkkäinen Sami (A) 1 15:25,20 2 16:02,35 0:00,00 3 16:21,51 0:19,16 4 16:21,62 0:19,27 5 17:55,03 1:52,68 6 16:37,86 0:35,51 7 16:36,13 0:33,78 8 16:44,08 0:41,73 2 (188) 20 Lehto Miro (A) 1

Lisätiedot

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta 20 Smolander Åke 94 Rasku Hannu 22 Toivanen Jouni 95 Rasku Jukka 24 Soini Jukka 98 Fred Christer 25 Partanen Pentti 99 Salo Sakari 27 Ruotsalainen

Lisätiedot

SGL Trophy 2010 AGK:n pari finaalivoittoon. Golffaritkin viihtyvät. Eija Nikkilä Henkilökuvassa golfaava yrittäjä. Kaikki kesän tulokset 2/2010

SGL Trophy 2010 AGK:n pari finaalivoittoon. Golffaritkin viihtyvät. Eija Nikkilä Henkilökuvassa golfaava yrittäjä. Kaikki kesän tulokset 2/2010 Aulankolainen Aulangon Golfklubin jäsenlehti 2/2010 SGL Trophy 2010 AGK:n pari finaalivoittoon Golffaritkin viihtyvät NCC rakentaa Aulangonrantaan Eija Nikkilä Henkilökuvassa golfaava yrittäjä Kaikki kesän

Lisätiedot

SM SPORTING OULAINEN TULOKSET

SM SPORTING OULAINEN TULOKSET SM SPORTING OULAINEN 19-20.7.2014 TULOKSET NAISET LA LA SU SU NIMI SEURA L 1/ 60L 2/ 60 L 1/ 40L 2/ 40YHT. 1 Saija Hautaoja 67 SA 45 45 32 29 151 2 Johanna Huotari 47 OulA 37 37 31 32 137 3 Leena Korhonen

Lisätiedot

AULANGON GOLFKLUBI ry SENIORIEN GOLFKAUSI

AULANGON GOLFKLUBI ry SENIORIEN GOLFKAUSI AULANGON GOLFKLUBI ry SENIORIEN GOLFKAUSI 2016 Hyvää kesää 2016 seniorit Tervetuloa mukaan senioritoimintaan ja nauttimaan golfista. Tänä vuonna saadaan Aulanko golfiin uudet kotisivut, joista löytyy senioreille

Lisätiedot

MIESTEN PUOLIVÄLIERÄT 2010

MIESTEN PUOLIVÄLIERÄT 2010 MIESTEN PUOLIVÄLIERÄT 2010 Kolmella voitolla välieriin Puolivälierien historia Puolivälieriä on pelattu vuosina 1987-1993 ja 1995 2003, 2009 Vuonna 1987 voittaja ratkaistiin kahden ottelun yhteistuloksella.

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja 50 Osanottajia yhteensä 49 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Thure Seppo Suur-Savon SB 50 191 94 97 2 9 9 2 Riihiluoma Tapio

Lisätiedot

Ceder Ulf Elijoki Jani. Finnilä Pauli. Kaltti Teemu

Ceder Ulf Elijoki Jani. Finnilä Pauli. Kaltti Teemu SM B KISASTA ULOS JÄÄVÄT PELAAJAT Rankinglistan perusteella ulos jäävät miehet Kantele Marko Ceder Ulf Pehkonen Tatu Niskala Asko Viinikka Veijo Takkinen Uki Finnilä Pauli Alanentalo Tony Haverinen Teuvo

Lisätiedot

Ilmaolympiapistoolin SM-kilpailut 2012 Eräluettelo Lauantai 24.3.2012 Sivu 1 (6)

Ilmaolympiapistoolin SM-kilpailut 2012 Eräluettelo Lauantai 24.3.2012 Sivu 1 (6) Lauantai 24.3.2012 Sivu 1 (6) I erä klo 11:00, toinen puolikas 15:00 1. Y 2. Heikkinen Matti P-HA Y 3. Helassalo Heikki RSA Y 4. Virtanen Seppo P-HA Y 5. Meinander Ari LAS Y 6. Nevalainen Tarja SA Y 7.

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

Golf-toimintaa Koneen ja Konecranesin henkilökunnalle ja eläkeläisille

Golf-toimintaa Koneen ja Konecranesin henkilökunnalle ja eläkeläisille Golf-toimintaa en ja cranesin henkilökunnalle ja eläkeläisille Uutiset Edelliset uutiset 7.3.2011 KoKe-mestaruuskisa sunnuntaina 12.6.2011 5.3.2011 Vuokraa Hyvinkään pelioikeus Klikkaa linkkiä. Tapahtumat

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 36 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT Y 187 94 93 3 6 9 2 Palo Timo Porvoon

Lisätiedot

Wiurila Golf & Country Club ry. Nuorisotoimikunta

Wiurila Golf & Country Club ry. Nuorisotoimikunta Wiurila Golf & Country Club ry Nuorisotoimikunta 2013 Nuorisotoimikunta ja ohjaajat: (yhteystiedot) Puheenjohtaja: Pasi Kuhalainen pasi.kuhalainen(at)wgcc.fi 040 823 8781 PRO: Miikka Heinonen miikka.heinonen(at)wgcc.fi

Lisätiedot

Peltolan uutiset. Peltola Golfin jäsenlehti. Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30

Peltolan uutiset. Peltola Golfin jäsenlehti. Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30 Peltolan uutiset Peltola Golfin jäsenlehti Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30 Kädessäsi on Peltola Golfin ensimmäinen jäsenlehti. Sähköpostiin ja Peltolan nettisivuille

Lisätiedot

Säkylä-CC SM Kierrosajat 7 Riiheläinen Riku (A)

Säkylä-CC SM Kierrosajat 7 Riiheläinen Riku (A) 1 (142) 7 Riiheläinen Riku (A) 1 15:13,08 0:20,84 2 14:52,24 0:00,00 3 15:05,58 0:13,34 2 (142) 8 Eriksson Toni (A) 1 13:55,64 2 14:01,00 0:00,00 3 14:08,72 0:07,72 4 14:16,29 0:15,29 5 14:53,03 0:52,03

Lisätiedot

Lahti Bowl. LAHDEN KEILAHALLI Launeenkatu 5, Lahti, Date: 01/11/2014 Time: 17:37. Best team details

Lahti Bowl. LAHDEN KEILAHALLI Launeenkatu 5, Lahti, Date: 01/11/2014 Time: 17:37. Best team details Lahti Bowl LAHDEN KEILAHALLI Launeenkatu 5, Lahti, +358440420300 Date: 01/11/2014 Time: 17:37 Tournament: Miesten Liittomylly 2014 Event: Alkukilpailu Best team details Squads: Sunnuntai 26/10 klo 10.30,

Lisätiedot

HooGee Tiikerit 2004. Vanhempainilta 11.4. 2012

HooGee Tiikerit 2004. Vanhempainilta 11.4. 2012 HooGee Tiikerit 2004 Vanhempainilta 11.4. 2012 Kevään toiminta Treenejä: Tiistaisin Myntinsyrjässä ja Niittykummussa huhtikuun loppuun La 10-11 Matinkylän uudella tekonurmella Toukokuun alusta to klo 17/17.30-18.30

Lisätiedot

XXXXII AVOIMET LUHANGAN KISAT

XXXXII AVOIMET LUHANGAN KISAT Pienoiskivääri lauantai 16.7.2016 klo 9:00 alkaen Kaikkia ampujia pyydetään tulemaan radalle klo 10:30 mennessä. Paikka Sarja Nimi Seura Makuu Asento 1 2 3 M 50 Jari Lehtinen KSA x x 4 M 50 Juha Haavisto

Lisätiedot

KILPAILUMÄÄRÄYKSET JA OHJEITA PELAAJILLE/PELINJOHTAJILLE

KILPAILUMÄÄRÄYKSET JA OHJEITA PELAAJILLE/PELINJOHTAJILLE KILPAILUMÄÄRÄYKSET JA OHJEITA PELAAJILLE/PELINJOHTAJILLE YLEISTÄ Club Finlandia Golf ei ole mihinkään kansalliseen liittoon kuuluva virallinen golfseura, vaan epävirallinen yhdistys, joten järjestämämme

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli 1 OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO 1 1 6.2.2008 08:00 Kaarina Pori 2-2 15 6.2.2008 08:45 Vantaa Turku 3-9 9 6.2.2008 09:30 Savonlinna/Mikkeli

Lisätiedot

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista:

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Sulkasato Iisalmi Jäsentiedote 1 /2017 Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Pelivuorot: Sulkasadon pelivuorot pelataan Kirkonsalmen

Lisätiedot

N10 1 Tiisa Paukku AlvajRy - - - - - 20-20 16-56 2 Pinja Kilpeläinen - - - - - - - 16 20-36

N10 1 Tiisa Paukku AlvajRy - - - - - 20-20 16-56 2 Pinja Kilpeläinen - - - - - - - 16 20-36 RIDE CYCLE STORE CUP 2012 Tulokset 10/10 osakilpailun jälkeen, sarjoissa N/M10-14 ja joukkuekilpailussa 9/9 osakilpailun jälkeen Pisteet määräytyvät seuraavasti: 20, 16, 14, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,

Lisätiedot

LAHDEN AHKERAN YLEISURHEILUENNÄTYKSET 31.12.2013

LAHDEN AHKERAN YLEISURHEILUENNÄTYKSET 31.12.2013 LAHDEN AHKERAN YLEISURHEILUENNÄTYKSET 31.12.2013 M I E H E T 60 m 7,12 +1,5 Joonas Makkonen -88 2008 hallissa 6,67 Nnamdi Anusim -72 2005 100m 10,46 +1,1 Nnamdi Anusim -72 2007 150 m 17,15-0,3 Joonas Makkonen

Lisätiedot

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI PERJANTAI 13.06.2008 15. 21.00 1 Joni Renko H 2 Janna Renko H 3 Laura Raninen H 4 Antti-Pekka Valli H 5 Riina Yli-Ojanperä H 6 Sanna Peltoniemi H 7 Reijo Pulli H 8 Tiina Korkonen H 9 Kari Hautamäki H 10

Lisätiedot

Maanantai Liikuntahalli ja kuntosali avoinna sekä iltavalvoja paikalla klo Klo Lohko A klo Lohko B klo Lohko C klo Kuntosali

Maanantai Liikuntahalli ja kuntosali avoinna sekä iltavalvoja paikalla klo Klo Lohko A klo Lohko B klo Lohko C klo Kuntosali Maanantai Liikuntahalli ja kuntosali avoinna sekä iltavalvoja paikalla klo 15-21. 8:30 S I I V O U S 8:30 S I I V O U S 8:30 S I I V O U S 8:30 9:00 Kemien a-a 3lk t/p 9:00 Sami Alanen 9:00 Ikämiesten

Lisätiedot

Lopputulokset. HÄTILÄ 13 Hätilä SRA Etelä-Häme Luokka: Joukkuekilpailu. Tulostettu: lauantai 6.7.2013 17:18:18

Lopputulokset. HÄTILÄ 13 Hätilä SRA Etelä-Häme Luokka: Joukkuekilpailu. Tulostettu: lauantai 6.7.2013 17:18:18 Luokka: Joukkuekilpailu Tulostettu: lauantai 6.7.2013 17:18:18 Sijoitus JoukkueID JoukkueNimi Yhteispisteet Kilpailu % Jäsenet Pisteet 1 3 VAU 1324,7205 100,0000 Heino Kari 686,1939 Lee Kenny 638,5266

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

ggsenviikkoecletic Sivu :57

ggsenviikkoecletic Sivu :57 ggsenviikkoecletic Sivu 1 07.10.2013 8:57 Finaalit 2013 vk 37 14.09.2013 la gumböle 18r seniorien ja veteraanien viikkokisa Finaali vk 40 05.10.2013 la mylläri 9r naisten, seniorien ja veteraanien kauden

Lisätiedot

KAUPUNKIOTTELU

KAUPUNKIOTTELU 1 Vierumäen Golfseura (ViGS) Varpu Blomster pj 31 19 15 34 Heikki Blomster kapt 7 18 18 36 Timo Selonen 5 11 11 22 Armi Selonen 27 17 17 34 Risto Santapukki 17 15 17 32 Leo Haapsaari 15 14 18 32 190 2

Lisätiedot

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic 11.6.-15.6.2016 tulokset 1 SAARINEN, Jari Par 72 10 2 VIINIKAINEN, Jarkko 1 73 8 3 LESKINEN, Jouko 1 73 6 4 TIAINEN, Eetu 2 74 5 5 PULKKINEN, Jari 2 74 4 6 MUTANEN, Jyrki

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M 1 Vesa Saviahde M PH 96 98 194 2 Sami Heikkilä M PH 95 98 193 3 Mikko Autio M Po 92 96 188 4 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 91 96 187 5 Kari Koskinen M PH 95 90

Lisätiedot

Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg Autonrengas Miehet 6kg

Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg Autonrengas Miehet 6kg Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg 1 Ulvi Jurikivi KU-58 14,49 22.9.2012 Leppävirta 2 Piia Aaltokoski LepU 12,88 30.9.2012 Leppävirta 3 Asta Kankaala LepU 12,68 18.8.2012 Leppävirta 4 Anastasia

Lisätiedot

MIESTEN PUOLIVÄLIERÄT 2012

MIESTEN PUOLIVÄLIERÄT 2012 MIESTEN PUOLIVÄLIERÄT 2012 Neljällä voitolla välieriin Puolivälierien historia Puolivälieriä on pelattu vuosina 1987-1993 ja 1995-2003, 2009-2011 Yhteensä 19 kautta Vuonna 1987 voittaja ratkaistiin kahden

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Wiurila Golf & Country Club ry. Nuorisotoimikunta

Wiurila Golf & Country Club ry. Nuorisotoimikunta Wiurila Golf & Country Club ry Nuorisotoimikunta 2012 Nuorisotoimikunta ja ohjaajat: (yhteystiedot) Puheenjohtaja: Pasi Kuhalainen pasi.kuhalainen@wgcc.fi 040 823 8781 PRO: Antti Mäkelä antti.makela@wgcc.fi

Lisätiedot

AULANGON GOLFKLUBI RY

AULANGON GOLFKLUBI RY AULANGON GOLFKLUBI RY TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2016 31.12.2016 Suomen Golfliiton jäsenseuroihin kuuluvia jäseniä oli vuoden lopussa yhteensä 143 005. Edelliseen vuoteen verrattuna vähennystä oli 177 jäsentä.

Lisätiedot

Ottelupöytäkirja. SM-sarja Turnaus: Voittaja: Lopputulos: Allekirjoitukset 0-5

Ottelupöytäkirja. SM-sarja Turnaus: Voittaja: Lopputulos: Allekirjoitukset 0-5 Turnaus: 11:00 Paikka: Kokkola Pvm: 05.03.2016 Ottelu # 25 11:00 Sininen Valkoinen x x # # x x x x x 0 0 UrSuk PSK Kupla 12:20 x x 0 0 kiinnipitäminen 12:03 x 88 10 0 1 Kapteeni 99 Kapteeni 10 09:48 x

Lisätiedot

TAMPEREEN SQUASHKERHO RY. 14.1.2009

TAMPEREEN SQUASHKERHO RY. 14.1.2009 TAMPEREEN SQUASHKERHO RY. 14.1.2009 Kilpailutoiminta Liigajoukkueet Naisten ykkösjoukkueen tavoitteena on voittaa tänäkin keväänä kultaa. Sama tavoite on myös vuodelle 2010. Naisten II-joukkue pelaa ykkösdivisioonassa

Lisätiedot

KULTAKIVI XXVII (6.-7.06.2015) Naiset / Ladies HIPPUJA: 10 finaali

KULTAKIVI XXVII (6.-7.06.2015) Naiset / Ladies HIPPUJA: 10 finaali Naiset / Ladies HIPPUJA: 10 1 Maija Keränen 01:13,0 10 01:13,0 2 Laura Iltanen 01:20,0 10 01:20,0 3 Anita Patala 01:32,0 10 01:32,0 4 Säilä Marjo 02:09,0 10 02:09,0 5 Marina Lindqvist 02:14,0 10 02:14,0

Lisätiedot

Piiri Cup pistetaulukko. 5 Länsi-Suomi 4 0 4 11 4 2 4 17 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 57

Piiri Cup pistetaulukko. 5 Länsi-Suomi 4 0 4 11 4 2 4 17 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 57 Piiri Cup pistetaulukko Sij. Piiri MJ1 MJ2 NJ SJ/A SJ/B SJ/C MP/A MP/B MP/C Miesten Singelit Naisten Singelit YHT. 1 Keski-Suomi 32 0 4 2 4 11 9 28 0 3 3 21 0 0 0 3 0 0 120 2 Eteläinen-Suomi 11 4 20 2

Lisätiedot

HAULIKKOJAOSTO HARJOITUSAJAT HAULIKKOJAOSTO 2016

HAULIKKOJAOSTO HARJOITUSAJAT HAULIKKOJAOSTO 2016 HAULIKKOJAOSTO 2016 HAULIKKOJAOSTO Pj Risto Väyrynen 040 5166 045 Siht. + nettisivut Päivi Laine 040 8472 411 paiv.lain@gmail.com Rah.hoit./Amp.koulu Matti Kokkonen 040 5511 544 Ratavastaava Markku Kokkonen

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

P-HUA JÄSENTIEDOTE 4/2005

P-HUA JÄSENTIEDOTE 4/2005 P-HUA JÄSENTIEDOTE 4/2005 HALLITUS 2006 Vuoden vaihtuessa Seuran syyskokouksessa tulivat hallitukseen valituiksi seuraavat henkilöt: Kilpailukalenteri on lopussa. Kaikki luukut on avattu, vai onko menty

Lisätiedot

SAUL SM -rullahiihdot /Nokia: Tulokset Kunto-Pirkat

SAUL SM -rullahiihdot /Nokia: Tulokset Kunto-Pirkat SAUL SM -rullahiihdot 11.9.2016/Nokia: Tulokset Kunto-Pirkat (Kaikissa sarjoissa ensiksi sprinttimatka, sitten pitkä matka ja joukkuekilpailu: Sija Nimi Seura Loppuaika Ero) M30H Miehet 30 vuotta 7.2 km

Lisätiedot

RUHA WOLLEY ry seurana.

RUHA WOLLEY ry seurana. KAUSIJULKAISU 2012-2013 27. kausi Ruha Ruhan lentopalloilun päätukija www.netikka.net/ruha.wolley -1- - 2 - RUHA WOLLEY ry seurana. Seura on aloittanut toimintansa vuonna 1986 ja on siitä yhtäjaksoisesti

Lisätiedot

Juniori KuPS. KuPS Veikkausliigajoukkueella mahdollisuus mitaleille.

Juniori KuPS. KuPS Veikkausliigajoukkueella mahdollisuus mitaleille. JÄSENKIRJE SYYSKUU 2016 Juniori KuPS nyt myös Facebookissa TYKKÄÄ www.facebook.com/juniorikups KuPS Veikkausliigajoukkueella mahdollisuus mitaleille. KuPS seuraavat kotiottelut Savon Sanomat Areenalla

Lisätiedot

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani Sijoitus Etunimi Sukunimi Joukkue Tulos 1 Seppo Lehtonen Jokilaakso 104 / 2 40 2 Kai Rimpineva Imatra 002 39 3 Matti Syvälä Tampere 005 36

Lisätiedot

Kanoottipoolo SM-turnaus

Kanoottipoolo SM-turnaus Kanoottipoolo SM-turnaus 13.-14.8.2016 Paikka: Kaukajärven Melontakeskus, Tampere Joukkueet Lohko A Merimelojat Fatblack Merimelojat Allit ( Allit ) Meloiloa ( Milo ) Hiidenveden Purjehtijat ( HiiPu )

Lisätiedot

Aineiston rakenne % Sukupuoli Mies Nainen

Aineiston rakenne % Sukupuoli Mies Nainen Aineiston rakenne % 2009 2011 2012 2014 2015 Sukupuoli Mies 79 70 70 80 81 Nainen 21 30 30 20 19 Ikä alle 18 4 1 3 1 1 18-29 8 7 8 4 4 30-54 39 40 32 45 44 yli 55 48 51 57 49 51 Onko osakas osakas 49 48

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

Kokonaistilanne. Page 1

Kokonaistilanne. Page 1 Jyväskylä Valmet EK Äänekoski KESKI-SUOMEN RANKING Valvoja:Jkl Nimi Seura Liitto Luokitus Pisteet yht. 1 Nurminen Kari VKK Jyväskylä Y 44 21 23 2 Kallio Jesse Giants Pori N 42 25 17 3 Varma Seppo Muurke

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS Yleistä. Seuran hallinto. Seuran kokoukset. Viestintä. Harjoittelu

VUOSIKERTOMUS Yleistä. Seuran hallinto. Seuran kokoukset. Viestintä. Harjoittelu 1 VUOSIKERTOMUS 2015-2016 Yleistä Kausi 2015-2016 oli seuran 25. toimikausi. City Bowlers osallistui sekä HBL:n alaisiin kilpailusarjoihin että valtakunnansarjoihin ja ystävyysotteluita pelattiin useita.

Lisätiedot

Jousiammunnan Taulu-SM2012

Jousiammunnan Taulu-SM2012 Jousiammunnan Taulu-SM Oulun Jousimiehet ry (OJM-5) Hietasaaren jousiammuntakenttä,.. -- @ 5: TEKONIEMI Antti T# 9 3 KULLA Mika -- @ 5: LINDROOS Tero T# 3 SISTONEN Antero -- @ 5: 9 EKHOLM Pyry T# 3 SÄVEL

Lisätiedot

Miehet 11 vuotta 2 km V 1) Juho Virkajärvi JämsänkIlves 7.48,3, 2) Otto Hirvilampi ÄhtärUrh 7.52,6, 3) Elmeri Seppänen JämsänkIlves 8.

Miehet 11 vuotta 2 km V 1) Juho Virkajärvi JämsänkIlves 7.48,3, 2) Otto Hirvilampi ÄhtärUrh 7.52,6, 3) Elmeri Seppänen JämsänkIlves 8. Keuruun Hiihdot 8.3.2015 Tuloksia Naiset 10 vuotta 2 km V 1) Lotta Salonen KaipVire 7.26,4, 2) Heta Virkajärvi KaipVire 7.46,7, 3) Inka Lakanen PerhKiri 7.51,4, 4) Melia Palsinajärvi KaipVire 7.59,7, 5)

Lisätiedot

Kuopion Bridgekerho ry

Kuopion Bridgekerho ry Kuopion Bridgekerho ry ; Kuopion Bridgekerho ry:n v.2009 voittopisteet ; ------------------------------------------- Hanski Matti 41 Koponen Ismo 35 Seppälä Janne 30 Miettinen Heikki 27 Siekkinen Jarmo

Lisätiedot

SUOMEN KÄDENVÄÄNTÖLIITTO RY SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT 2014 LAUANTAI 10.5.2014, RAAHE Osallistujia: 76

SUOMEN KÄDENVÄÄNTÖLIITTO RY SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT 2014 LAUANTAI 10.5.2014, RAAHE Osallistujia: 76 SUOMEN KÄDENVÄÄNTÖLIITTO RY SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT 2014 LAUANTAI 10.5.2014, RAAHE Osallistujia: 76 Miehet Noviisi -80kg Oikea 1 Niko Eerola TKT-Nääsvääntö, Tampere 10 2 Jani Kuukasjärvi Team Pro-Am,

Lisätiedot

ETERA Golf Pisin Drive 11: Jari Sankari. Lähin Lippua 7: Jaakko Tuominen 4,12 mv

ETERA Golf Pisin Drive 11: Jari Sankari. Lähin Lippua 7: Jaakko Tuominen 4,12 mv ETERA Golf 26.5.2014 Pisin Drive 11: Jari Sankari Lähin Lippua 7: Jaakko Tuominen 4,12 mv Paras Scratch Sija Nimi Seura Out In Tulos +/- EGA 1 Varila Esko KGV 43 42 85-1.2 2 Rantahalvari Vesa VGC 42 43

Lisätiedot

Karelia Golf Ry. Juniorivalmennuksen info Joensuu

Karelia Golf Ry. Juniorivalmennuksen info Joensuu Karelia Golf Ry Juniorivalmennuksen info 2014-2015 12.11.2014 Joensuu Yleistä tietoa: Ympärivuotista valmennusta (talvikausi/kesäkausi) Talvikausi: 17.11.-18.12.2014 (Mehtimäen Golfhalli) Kevätkausi 6.1.-27.4.2014

Lisätiedot

Päijänteen KUHAUISTELU-CUP. Kilpailukeskus Korpilahden täysin uudistuneessa satamassa - tule, koe ja ihastu! MAGELLAN - KUHAUISTELU

Päijänteen KUHAUISTELU-CUP. Kilpailukeskus Korpilahden täysin uudistuneessa satamassa - tule, koe ja ihastu! MAGELLAN - KUHAUISTELU Päijänteen KUHAUISTELU-CUP 2010 Kilpailukeskus Korpilahden täysin uudistuneessa satamassa - tule, koe ja ihastu! HARVIA - KUHAUISTELU Lauantai 19.6.- Sunnuntai 20.6. Jyväskylä, Korpilahden satama klo.

Lisätiedot

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81 Lapin Mestaruuspilkki 13.3.2010 Kemijärvi / Kaisanlahti Tulokset: Nuoret alle 12v. 1. Heidi Harju 780 g Ivalon Erämiehet 2. Ville Harju 287 3. Riikka Kumpula 250 Sodankylän Perhokalastajat 4. Jonna Harju

Lisätiedot

Vanha kenttä:

Vanha kenttä: SIPPULANNIEMEN HOLE-IN-ONET 1987-2016 Vanha kenttä: 1987-1992 1987 1 Matti Tikkinen väylä 6 1988 2 Tuomo Kilpeläinen väylä 8 1989 3 Jaakko Nieminen väylä 6 4 Pertti Virtanen väylä 4 5 Sami Rantakari väylä

Lisätiedot

HAULIKKOJAOSTO HARJOITUSAJAT HAULIKKOJAOSTO 2014

HAULIKKOJAOSTO HARJOITUSAJAT HAULIKKOJAOSTO 2014 HAULIKKOJAOSTO 2014 HAULIKKOJAOSTO Pj Marko Aalto 040 8217 707 Siht. + nettisivut Päivi Laine 040 8472 411 paiv.lain@gmail.com Rahastonhoit. Matti Kokkonen 040 5511 544 Ampumakoulut Matti Kokkonen 040

Lisätiedot

Kädenväännön SM 2015, Härmä, Power Park

Kädenväännön SM 2015, Härmä, Power Park Kädenväännön SM 2015, Härmä, Power Park 25.4.2015 JUNIOR MEN LEFT 80 KG 1. MYLLÄRI, JUSSI. JURVAN URHEILIJAT 2. PÄIVÄRANTA, MIIKA. DTF 3. HALKOSAARI, LASSI. POWER BULL RY 4. HIRVIMÄKI, ANTERO. JURVAN URHEILIJAT

Lisätiedot

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00 H6 (Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 6. Sorsa Aleksi Pihkan 23.2 2. Hakuli Tommi KeU 24.02 +50 3. Pietiläinen Aleksi Pihkan 26.54 +3.42 4. Koikkalainen Severi Pihkan 2.46 +4.34 5. Koivisto Antton KeU

Lisätiedot

POLIISIN AMPUMAMESTARUUSKILPAILUT 2012

POLIISIN AMPUMAMESTARUUSKILPAILUT 2012 Turku - Salo 07. - 10m Ilmakivääri 60 ls, sarja Y 1. Jari Kallio SAT PL 97 97 97 98 98 96 583 2. Joni Röman HKI PL 94 98 98 97 98 95 580 3. Tapio Kajan P-S PL 92 98 94 93 96 94 567 4. Lasse Voutilainen

Lisätiedot

Poliisien sm-hiihdot sprintti

Poliisien sm-hiihdot sprintti Page 1 / 5 Poliisien sm-hiihdot sprintti T U L O K S E T Oulun Hiihtoseura M60; M55; M50; M45; M40; M35; NYL; MYL; M60_F1; M55_F1; M50_F1; M45_F1; M40_F1; M35_F1; NYL_F1; MYL_F1; M60 Miehet 60 vuotta 1.1

Lisätiedot

75:n VIESTIKEILAILU TULOKSET. Voittajajoukkue: Kera1, Kerava

75:n VIESTIKEILAILU TULOKSET. Voittajajoukkue: Kera1, Kerava 75:n VIESTIKEILAILU 30.01.2010 TULOKSET Voittajajoukkue: Kera1, Kerava T TAVOITE- EROTUS - 1. Kortemäki Jarkko 1209 1394 185 185 2. Kangas Heikki 932 1012 80 265 3. Reen Erkki 1167 1342 175 440 4. Mehtonen

Lisätiedot

Golfseurojen jäsentyytyväisyyskysely ja harrastajatutkimus 2005

Golfseurojen jäsentyytyväisyyskysely ja harrastajatutkimus 2005 Golfseurojen jäsentyytyväisyyskysely ja harrastajatutkimus 2005 Tutkimus tehdään opinnäytetyönä Suomen Golfliitto ry:n toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa otoksella Suomen Golfliiton

Lisätiedot

VIIDEN PELAAJAN LOHKO

VIIDEN PELAAJAN LOHKO Kim Viljanen (1) Peli 1 11:10 Kim Viljanen (1) - Teemu Kaltti Janne Tilus - Teemu Kaltti Peli 2 11:50 Ville Salo - Juuso Raittila Kim Viljanen (1) - Ville Salo Peli 3 12:30 Janne Tilus - Teemu Kaltti Juuso

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011 sijoitus Miehet Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos osakisat tulos g osakilpailun sijoitus 1. Heikki Matikainen PKUK 9 2900 8 1710 4 325 2,5 565 9 3014 32,5 8514 30 1. 2. Juuso Piiroinen PKUK 7 2820 10 2262

Lisätiedot

Licensed to Östersundom IF MN-MAV / 1 Voittaja alleviivattu Pareja = 4

Licensed to Östersundom IF MN-MAV / 1 Voittaja alleviivattu Pareja = 4 MIEHET, Avoin Licensed to Östersundom IF MN-MAV / 1 Voittaja alleviivattu Pareja = 4 Belayet Chowdhury Nokia -- Auvo Peltola SaPe 23 13-15 15-8 15-5 Kimmo Aronkytö Heikki Saari Pekka Nykänen PePe -- Ossi

Lisätiedot