Luottosidonnainen Indeksitodistus Aasia nro 1449

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luottosidonnainen Indeksitodistus Aasia nro 1449"

Transkriptio

1 MERKITTÄVISSÄ 4. MAALISKUUTA 2013 SAAKKA LUOTTOVASTUUTAPAHTUMASIDONNAINEN RISKI Luottosidonnainen Indeksitodistus Aasia nro 1449 OMINAISUUDET VUOTUINEN KUPONKI 2% (INDIKATIIVINEN) TUOTTOMAHDOLLISUUS NELJÄSTÄ AASIALAISESTA MARKKINASTA Luottosidonnainen Indeksitodistus Aasia nro 1449 Emissiokurssi (lisäksi 2% merkintäpalkkio) 1 100% Pääomaturva Luottovastuutapahtumasidonnainen riski 2 Nimellissijoituksen takaisinmaksu pienenee luottotapahtumista 6-25 Ei 5% per tapahtuma Indikatiivinen vuotuinen kuponki 2% Kuponki lasketaan nimellissijoitukselle ja luottotapahtumat ei vaikuta siihen. Maksu tapahtuu vuosittain jälkikäteen. Kuponki voi olla alimmillaan 1,5%. Luottosidonnaisen riskin referenssiyhtiöt itraxx Crossover Series 18 Index Indikatiivinen osallistumisaste osakeindeksikoriin 3 1,2 Osallistumisaste voi alimmillaan olla 0,9 Kohde-etuus Keskiarvoistus lopussa Laina-aika Liikkeeseenlaskija Tarjoaja ISIN Alaviitteet selitetään sivulla 3 Osakeindeksikori (Etelä-Korea, Taiwan, Singapore ja Kiina) 12 kk noin 5 vuotta Nordea Bank Finland Abp (S&P: AA- / Moody s: Aa3) Garantum Fondkommission AB FI

2 TÄRKEÄÄ TIETOA RISKEISTÄ Markkinointiesitteestä Tämän tarjouksen markkinointiesitteet ovat ainoastaan markkinointia varten eivätkä ne anna kattavaa kuvaa tarjouksesta ja tuotteesta. Liikkeeseenlaskijan lainaehdot sisältävät kattavan kuvauksen kyseisen tuotteen sitovista ehdoista. Sijoittajaa kehotetaan ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustumaan lopullisiin ehtoihin. Lainaehdot ja liikkeeseenlaskijan ohjelmaesite on saatavilla osoitteessa ja tilattavissa puhelimitse numerosta Riskeistä Sijoittamiseen tähän tuotteeseen liittyy useita riskitekijöitä. Alla on koottuna näistä tekijöistä merkittävimpiä. Halutessasi lisätietoa näistä ja muista riskeistä, ota ystävällisesti yhteyttä Garantumiin. Luottoriski Sijoittamalla Luottosidonnainen Indeksitodistus Aasia nro 1449 tuotteeseen tulee sijoittajalle luottoriski liikkeeseenlaskijaa kohtaan, tässä tapauksessa Nordea Pankki Suomi Oyj:ta kohtaan, joka toimii Luottosidonnainen Indeksitodistus Aasia nro 1449 tuotteen liikkeeseenlaskijana. Luottoriskillä tarkoitetaan Nordea Pankki Suomi Oyj:n kyvyttömyyttä vastata velvoitteistaan sijoittajille. Velvoitteilla tarkoitetaan sijoituksen ehtojen mukaista takaisinmaksua eräpäivänä sekä jatkuvien kuponkien maksua juoksuaikana. Mikäli Nordea Pankki Suomi Oyj joutuisi maksukyvyttömäksi, on olemassa riski, että sijoittaja menettää koko sijoittamansa pääoman riippumatta alla olevan kohde-etuuden kehityksestä. Yksi tapa arvioida Nordea Pankki Suomi Oyj:n luottokelpoisuutta on katsoa luottoluokitusta, joka on AA- Standard & Poor s:n mukaan (AAA on korkein mahdollinen luottoluokitus ja CCC- on matalin) ja Aa3 Moody s:n mukaan (Aaa on korkein mahdollinen luottoluokitus ja Caa3 on matalin). Lisätietoa löytyy osoitteista standardandpoors.com ja moodys.com. Tietoa mahdollisista luottoluokitusten muutoksista saa kotisivuiltamme Valtioiden antama talletussuoja ei koske tätä sijoitusta. Luottosidonnainen Indeksitodistus Aasia nro 1449 tuotteessa sijoittaja ottaa luottoriskin liikkeeseenlaskijaa kohtaan, sekä luottoriskin 50 yhtiöön, jotka kuuluvat referenssikorin alla olevaan indeksiin. Ensimmäiset viisi luottotapahtumaa referenssiyhtiössä eivät vaikuta sijoitukseen mitenkään. Mahdolliset niitä seuraavat luottotapahtumat (6-25) jossakin referenssiyhtiössä vähentävät sen hetkistä nimellispääomaa sekä takaisinmaksusummaa 5 prosenttiyksikköä / luottotapahtuma. Tämä tarkoittaa, että voit hävitä sijoituksesi osittain tai kokonaan. Lisätietoa luottotapahtumista sivulla 4. Likviditeettiriski (jälkimarkkina) Tällä tuotteella on kiinteä laina-aika ja se nähdään ensisijaisesti sijoituksena koko laina-ajalle. Normaaleissa markkinaolosuhteissa on kuitenkin mahdollista realisoida sijoitus kesken laina-ajan. Päivittäisiä jälkimarkkinoita ylläpitää Garantum. Indikatiiviset markkinahinnat noteerataan sivulla Epänormaaleissa markkinaolosuhteissa jälkimarkkinat voivat olla hyvin epälikvidit ja silloin tuotteen tuotteen myyninen voi olla vaikeaa tai mahdotonta. Jälkimarkkinoilta saatava hinta voi olla korkeampi tai matalampi kuin sijoituksen nimellisarvo. Jälkimarkkinoiden hinnanmuodostus tapahtuu hyväksi todettujen matemaattisten mallien avulla ja on riippuvainen juoksuajasta, ajankohtaisesta korkotasosta, ajankohtaisista luottoluokituksista, volatiliteetistä (markkinoiden kurssiheilahtelusta). Näihin tekijöihin perustuu markkina-arvo, jolla sijoittaja voi realisoida oman sijoituksensa kesken laina-ajan. Myynnistä jälkimarkkinoilla voi aiheutua kuluja. Liikkeeseenlaskija voi tietyissä rajoitetuissa tilanteissa lunastaa tuotteen ennen eräpäivää, jolloin sijoittajalle maksettava lunastushinta voi olla joko korkeampi tai matalampi kuin alun perin sijoitettu pääoma. Valuuttariski Sijoitus noteerataan euroissa, mutta euron heikentyminen tai vahvistuminen suhteessa USA:n dollariin (USD) vaikuttaa tuotteen tuotto-osan arvoon. Euron heikentyminen vaikuttaa positiivisesti ja vahvistuminen negatiivisesti. Osallistumisriski Alla olevan indeksin kehitys (referenssiyhtiöt) on erittäin merkityksellistä tuotteen tuoton muodostuksessa. Kohde-etuuden (referenssiyhtiöt) kehitys riippuu monista tekijöistä ja sisältää monimutkaisia riskejä kuten osakekurssiriskit, luottoriskit, korkoriskit, raaka-aineiden hintariskit ja/tai poliittiset riskit. Sijoitus tuotteeseen voi antaa kohde-etuuden kehityksestä poikkeavan tuoton. Korkoriski Korkotason muutokset laina-aikana vaikuttavat sijoituksessa käytettäviin osiin ja näin ollen sijoituksen markkina-arvo voi muuttua positiivisesti tai negatiivisesti korkotason muuttuessa. Tämän vuoksi sijoituksen markkina-arvo voi poiketa siitä, mitä sijoittaja voisi odottaa kohde-etuuden kehityksen mukaan. Markkinariski Luottosidonnainen Indeksitodistus on tuote, jonka takaisinmaksu on sidoksissa lainamarkkinoihin ja luottoriskiin yhdessä tai useammassa referenssiyhtiössä, ja sen lisäksi luottoriskiin liikkeeseenlaskijaa kohtaan. Laina-aikana Indeksitodistustuksen markkina-arvoon vaikuttaa yleinen korkotaso, ajankohtaiset luottoriskipreemiot ja mahdolliset luottovastuutapahtumat. Sijoituksen monimutkaisuus Strukturoidun sijoituksen tuotto määräytyy monimutkaisista sidonnaisuuksista, joita voi olla vaikea ymmärtää ja jotka tekevät niiden vertaamisen perinteisten sijoitusten kanssa vaikeaksi. Kehoitamme tutustumaan tuotteen toimintaan ennen kuin teet sijoituspäätöksen. Odottamattomat tapahtumat Jos markkinat romahtavat tai jotakin muuta odottamatonta tapahtuu, voi liikkeeseenlaskija Nordea Pankki Suomi Oyj tehdä muutoksia laskentaan tai mahdollisesti vaihtaa allaolevia kohde-etuuksia toisiin. Nordea Pankki Suomi Oyj voi tehdä muutoksia, joita se pitää valttämättöminä niissä odottamattomissa olosuhteissa, jotka esitetään ohjelmaesitteessä. Markkinoiden romahtamisella tai muilla odottamattomilla tapahtumilla tarkoitetaan muun muassa että: Kaupankäynti kohde-etuudella keskeytetään tai ei ole enää olemassa julkista hintaa. Kohde-etuus (jos se on osake) poistetaan listalta, yhtiö asetetaan konkurssiin tai se likvidoidaan, osakkeille tehdään splittaus, uusemissio, takaisinosto tai vastaava. Lakimuutoksen johdosta Nordea Pankki Suomi Oyj:n riskinhallintakustannukset nousevat. Jos Nordea Pankki Suomi Oyj arvioi ettei ole olemassa kohtuullista vaihtoehtoa muutoksen tekemiselle tai kohde-etuuden vaihtamiselle, voi se tehdä ennenaikaisen tuotonlaskennan. Allaoleva nimellissijoitus voi siinä tapauksessa olla suurempi tai pienempi kuin sijoitettu nimellispääoma. Ei pääomaturvaa Luottosidonnainen Indeksitodistus Aasia nro 1449 ei ole pääomaturvattu. Takaisinmaksu on sidoksissa referenssiyhtiöiden kehitykseen ja sijoittajana sinulla on riski menettää sijoittamasi pääoma osittain tai kokonaan luottotapahtumien takia referenssiyhtiöissä. Mikäli 25:ssä 50:stä referenssiyhtiöstä tapahtuu luottotapahtuma menetetään koko nimellissumma. Sijoittaja saa tässäkin tapauksessa kupongit sekä mahdollisen osakeindeksikorin arvonnousun kerrottuna osallistumisasteella. Vaihtoehtoiskustannusriski Mikäli markkinakehitys on epätoivottu voit hävitä sijoittamasi pääoman osittain tai kokonaan. Sen lisäksi häviät koron minkä olisit saanut mikäli olisit tämän sijoituksen sijaan sijoittanut korkoa maksavaan sijoituskohteeseen. Muuta Tämä esite on yksinkertaistettu versio täydellisistä lainaehdoista (Ohjelmaesite ja lopulliset lainaehdot). Sivulla 7 tässä esitteessä on lisätietoa, johon sinun tulee tutustua ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Nordea Bank AB:n (publ) ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n päivätyn MTNohjelman (Ruotsista Suomen Finanssivalvonnalle esitedirektiivin mukaisesti ilmoitettu joukkovelkakirjaohjelma) Luottosidonnainen Indeksitodistus Aasia nro Lainakohtaiset ehdot ja ohjelmaesitteen saa merkintäpaikoista. Tutustu lainaehtoihin ja ohjelmaesitteeseen ennen merkinnän tekoa. Lainaehtojen ruotsinkielinen versio on sitova. Suomenkielinen teksti on käännös ruotsinkielisestä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lainaehtoja. Tässä markkinointiesitteessä tähdellä merkityt kohdat tarkoittavat seuraavaa: * historiallista informaatiota, ** simuloitua historiallista informaatiota, sekä *** esimerkkiä, joka auttaa ymmärtämään tuotetta. Yksityiskohtaisempi selvitys näistä löytyy tämän markkinointiesitteen viimeiseltä sivulta.

3 Tuottoa aasialaisista osakkeista ja vuotuinen kuponki Luottosidonnainen Indeksitodistus Aasia nro 1449 Luottosidonnainen Indeksitodistus Aasia sopii sijoittajalle, joka haluaa hyvää vuotuista kuponkituottoa ja näkee tuottomahdollisuuksia Aasian kasvavilla markkinoilla. Eräpäivänä saa takaisin lisäksi koko nimellissijoituksen, mikäli luottovastuutapahtumia tulee luottovastuuaikana enintään viisi. Tuotekuvaus lyhyesti Luottosidonnainen Indeksitodistus Aasia maksaa vuosittain kupongin ja siinä on lisäksi tuottomahdollisuus neljästä aasialaisesta indeksistä koostuvasta korista. Tämä tuottoyhdistelmä on mahdollinen sitomalla nimellissumman takaisinmaksu luottoriskiin, joka perustuu 50 nk. High Yield -yhtiön indeksiin. Takaisinmaksusumma laina-ajan päättyessä on 100% nimellisarvosta, mikäli luottovastuutapahtumia tulee luottovastuuaikana enintään viisi. Takaisinmaksusumma alenee mikäli luottotapahtumia tapahtuu enemmän kuin viisi indeksin referenssiyhtiöissä. Luottotapahtumat eivät vaikuta vuosittain maksettaviin kuponkeihin eivätkä osakeindeksisidonnaiseen tuottoon. Näihin kuitenkin kohdistuu luottoriski liikkeeseenlaskijaa eli Nordea Pankki Suomi Oyj:tä kohtaan. Kaksi toisistaan riippumatonta tuottomahdollisuutta. Vuosittain noin viiden vuoden ajan maksetaan 2% kuponki (indikatiivinen) 3. Sijoituksen muut ominaisuudet eivät vaikuta kupongin maksun suuruuteen. Sijoitus voi myös antaa tuottoa osakemarkkinoilta koko sijoitettavalle summalle (poislukien merkintäpalkkio) koska se seuraa neljästä aasialaisesta indeksistä koostuvaa indeksikoria. Tuottopotentiaali vastaa korin kehitystä kerrottuna osallistumisasteella 1,2 (indikatiivinen, vahvistetaan lähtöarvon määrityspäivänä, kuitenkin alimmillaan 0,9). Indeksikorin loppuarvo lasketaan keskiarvona korin kuukausittaisista arvoista sijoituksen viimeisen vuoden ajalta (13 havaintopistettä). Luottovastuutapahtumasidonnainen riski Sijoituksen rakenne muistuttaa osakeindeksiobligaatiota, mutta sijoitus ei ole pääomaturvattu. Sen sijaan sijoituksella on luottovastuutapahtumasidonnainen riski, joka aktivoituu viidennen luottovastuutapahtuman jälkeen. Se tarkoittaa sitä, että sijoituksen nimellissumman takaisinmaksu riippuu siitä tapahtuuko referenssiyhtiöissä luottovastuutapahtumia luottovastuuaikana (27 maaliskuuta joulukuuta 2017). Referenssiyhtiöt koostuvat 50 nk. High Yield yhtiöistä, joiden tilannetta itraxx Crossover Series 18 -indeksi heijastelee. Siinä tapauksessa, että referenssiyhtiöissä tapahtuu yli viisi luottovastuutapahtumaa, vähennetään sijoituksen nimellispääomasta 5% (prosenttiyksikköä) jokaista seuraavaa luottovastuutapahtumaa (6-25) kohden. Jos esimerkiksi 10 yhtiötä joutuu luottovastuutapahtuman kohteeksi, tulee takaisinmaksuksi 75% nimellissijoituksesta [100% - (5% x 5)]. Luottovastuutapahtumat eivät vaikuta kupongin suuruuteen, eivätkä mahdolliseen indeksikorin tuottoon. Esitteen sivulla 2, kohdassa Tärkeää tietoa riskeistä, on lisätietoa luottoriskeistä sekä muista riskitekijöistä. Tuottomahdollisuus osakeindeksikorista Aasia 100 Sijoitettu summa, Vuosi 1 Vuosi 2 Vuosi 3 Vuosi 4 Vuosi 5 poislukien 2% merkintäpalkkio Takaisinmaksettava summa: 100 (5% x luottotapahtumien lukumäärä, tapahtumat 1-5 poislukien) Kuva. Kuponki on indikatiivisesti 2% ja maksetaan ulos vuosittain jälkikäteen. Lisäksi on rajoittamaton tuottomahdollisuus osakeindeksikorista. 1. Emissiokurssi ilmoitetaan ilman 2% merkintäpalkkiota. 2. Luottosidonnainen indeksitodistus Aasia ei ole pääomaturvattu ja nimellispääoman takaisinmaksu on riippuvainen referenssiyhtiöiden luottotapahtumista. 3. Osallistumisaste ja kuponki ovat indikatiiviset ja ne vahvistetaan viimeistään sijoituksen lähtöarvon määrityspäivänä. Ne voivat olla sekä korkeammat tai matalammat kuin indikoitu. Ostositoumus on sitova edellyttäen, ettei osallistumisaste alita 0,9 ja kuponki ei alita 1,5%. Liikeeseenlaskija peruu liikkeeeenlaskun mikäli ei voida vahvistaa osallistumisastetta ja kuponkia vähintään näille tasoille. Tutustu liikkeeseenlaskijan lopullisiin lainaehtoihin. Täydellinen materiaali löytyy sivulta tai se on tilattavissa puhelimitse numerosta Kaupankäynti sijoitusinstrumenteilla sisältää aina riskejä. Sijoituksen arvo voi kasvaa tai vähentyä.

4 Luottovastuutapahtumasidonnainen riski Luottosidonnainen Indeksitodistus Aasia tuotteen suoja riippuu itraxx Crossover Series 18 Index yhtiöiden luottovastuutapahtumista luottovastuuaikana. Näiden 50 high yield-yhtiön obligaatioilla on normaalisti alempi luottoluokitus kuin esimerkiksi BBB (Standard & Poor s). Siksi näiden obligaatioiden riski on korkeampi kuin paremman luottoluokituksen omaavilla obligaatioilla. High yield-yhtiöihin sijoittava saa normaalisti korkeampaa tuottoa, koska riski on merkittävästi korkeampi. Tässä tuotteessa sijoittajan riski on se, että referenssiyhtiöistä yli viisi ei pysty maksamaan velkojaan ajoissa, joutuu konkurssiin tai vastaavaan luottovastuuaikana, joka on 27 maaliskuuta joulukuuta Luottosidonnainen Indeksitodistus Aasia tuotteessa vähennetään sijoituksen nimellispääomasta 5% (prosenttiyksikköä) jokaista viiden ylittävää luottovastuutapahtumaa (6-25) kohden. Vuodesta 2005 alkaen on itraxx Crossover indeksien yhtiöissä tapahtunut enintään 6 luottotapahtumaa, jotka tapahtuivat itraxx Crossover-indeksin sarjoissa 8 ja 9. Luottovastuutapahtumien määrä aiemmissa sarjoissa* Kuva. Oranssit pylväät kertovat historiallisten luottovastuutapahtumien määrän aikaisemmissa sarjoissa (viiden vuoden sarjoja) samasta indeksistä, jota käytetään Luottosidonnainen Indeksitodistus Aasia tuotteessa. Lähde Markit. Taulukko: luottokelpoisuudet Moody s S&P Kuvaus Investment grade Aaa AAA Paras luottoluokitus. Aa1, Aa2, Aa3 AA+, AA, AA- Korkea luottoluokitus jossa luottoriskin arvioidaan olevan erittäin matala. A1, A2, A3 A+, A, A- Luottokelpoisuus yli keskiarvon mutta voi heikentyä tulevaisuudessa. Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB- Luottokelpoisuus on keskitasoa, lyhyellä tähtäyksellä hyvä mutta esim ulkoisten olosuhteiden muutos voi vaikuttaa siihen. Non-Investment Grade (High Yield) Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB- Luottokelpoisuuden katsotaan olevan epävarma ja se voi muuttua suhteellisen nopeasti riippuen suhdanteesta tai tai muista tekijöistä. B1, B2, B3 B+, B, B- Korkea luottoriski joka vaihtelee voimakkaasti suhdanteen mukaan. Caa1, Caa2, Caa3 CCC+, CCC, CCC- Erittäin matala luottokelpoisuus ja yritys on riippuvainen suhdanteesta voidakseen vastata velvoitteistaan. Ca CC Joukkovelkakirjat nähdään erittäin spekulatiivisina sijoituksina ja yrityksellä on konkurssiriski. C C Erittäin alhainen luottokelpoisuus. Yritys ei ole jättänyt maksamatta lainojaan, mutta voi olla jo konkurs-sissa. Mikä on luottovastuutapahtuma? Luottovastuutapahtuma voi tapahtua milloin tahansa tuotteen luottovastuuaikana ja luottovastuutapahtuman määritelmä vastaa tavanomaista määritelmää luottojohdannaismarkkinoilla. Lopullisissa ehdoissa kuvataan luottovastuutapahtumien määritelmät tarkemmin. Esimerkkejä tavanomaisista luottovastuutapahtumista ovat: Maksamattomana erääntynyt saatava. Referenssiyhtiö jättää maksamatta erääntyvän lainansa ajoissa. Velkojen uudelleenjärjestely. Referenssiyhtiö tekee jonkinlaisen akordin, velkasaneerauksen tai vastaavan velkojiensa kanssa. Maksukyvyttömyys. Referenssiyhtiö asetetaan konkurssiin, likvidoidaan tai joutuu muun vastaavan toimenpiteen kohteeksi. Taulukko: Indeksin yhtiöiden referenssiobligaatioiden luottoluokitukset Yhtiö S&P Moodys Maa Alcatel Lucent CCC+ Caa1 Ranska ArcelorMittal BB+ Ba1 Luxemburg Ardagh Packaging Finance Plc CCC+ B3 Luxemburg Brisa Concessao Rodoviaria S.A. NR Ba2 Portugali British Airways Plc BB B2 Iso-Britannia Cable & Wireless Ltd B+ B1 Iso-Britannia CIR S.P.A. - Compagnie Industriali Riunite BB NR Italia Clariant AG BBB- Ba1 Sveitsi Codere Finance (Luxembourg) S.A. CCC Caa2 Luxemburg ConvaTec Healthcare E S.A. B Caa1 Jersey Dixons Retail PLC NR B1 Iso-Britannia EDP - Energias de Portugal S.A. BB+ Ba1 Portugali Eileme 2 AB B- B3 Ruotsi Fiat Industrial S.P.A. BB+ Ba2 Italia Fiat S.P.A. BB- B1 Italia Finmeccanica S.P.A. BBB- Baa2 Italia Grohe Holding GmbH B- B3 Saksa Havas NR NR Ranska HeidelbergCement AG NR Ba2 Saksa Hellenic Telecommunications Organisation Societe Anonyme B- Caa1 Kreikka Ineos Group Holdings Ltd CCC+ Caa1 Iso-Britannia ISS A/S B B3 Tanska Jaguar Land Rover PLC BB- Ba3 Iso-Britannia Kabel Deutschland Vertrieb und Service Gmbh BB Ba2 Saksa Ladbrokes PLC BB Ba2 Iso-Britannia Lafarge BB+ Ba1 Ranska Melia Hotels International S.A. NR NR Espanja Metsä Board OYJ B- B3 Suomi Nokia OYJ BB- Ba3 Suomi Norske Skogindustrier ASA CCC+ Caa2 Norja NXP BV NR NR Alankomaat Ono Finance II PLC B- Caa1 Irlanti Peugeot SA BB Ba3 Ranska Portugal Telecom International Finance B.V. BB+ Ba2 Alankomaat Rallye NR NR Ranska Renault BB+ Ba1 Ranska Repsol S.A. BBB- Baa3 Espanja Schaeffler Finance BV B+ Ba3 Alankomaat Societe Air France NR NR Ranska Stena Aktiebolag BB B2 Ruotsi Stora Enso OYJ BB Ba2 Suomi Sunrise Communications Holdings S.A. B- B3 Luxemburg ThyssenKrupp AG BB Baa3 Saksa TUI AG B- Caa1 Saksa Unitymedia GmbH B- B3 Saksa UPC Holding B.V. B- B2 Alankomaat UPM-Kymmene OYJ BB Ba1 Suomi Virgin Media Finance PLC BB- Ba2 Iso-Britannia Wendel BB NR Ranska Wind Acquisition Finance S.A. BB- B3 Luxemburg Lähde: Bloomberg ja Markit NR = Luottoluokitus puuttuu.

5 Laskentaesimerkki *** Takaisinmaksusumma suhteessa luottovastuutapahtumien lukumäärään Harmaat pylväät kuvaajassa oikealla esittävät kuinka referenssiyhtiöiden luottovastuutapahtumat vaikuttavat nimellissijoituksen takaisinmaksusummaan. Oranssit pylväät näyttävät yhteenlaskettujen kuponkien määrän, perustuen 2% vuotuiseen kuponkiin. Vuotuinen kuponki sekä tuottopotentiaali osakeindeksikorista eivät ole riippuvaisia siitä kuinka monta luottovastuutapahtumaa referenssiyhtiöissä tapahtuu. Mikäli kohde-etuutena oleva osakeindeksikori kehittyy positiivisesti, kasvaa oikealla esitetty takaisinmaksusumma. Mahdollinen takaisinmaksusumma*** % Laskentaesimerkki *** Taulukko alla osoittaa miten nimellinen euron (poislukien merkintäpalkkio 2%, euroa) sijoitus Luottosidonnainen Indeksitodistus Aasia tuotteeseen kehittyisi, perustuen kiinteään 2% vuosittaiseen kuponkiin sekä osallistumisasteeseen 1,2 osakeindeksikorin kehitykseen. Osake- Luottovastuutapahtumien määrä luottovastuuaikana Takaisinmaksusumma luottovastuutapahtumasidonnainen osa (ilman kuponkeja sekä indeksikorin kehitystä) Indeksikorin kehitys (%) Takaisinmaksu indeksikorin kehityksestä Maksetut kupongit yhteensä Takaisinmaksusumma yhteensä laina-ajalta (huomioiden indeksikori, kupongit sekä pääoman palautus) 5 Efektiivinen vuosituotto (sisältäen kaikki kulut) EUR -50% 0 EUR EUR EUR 1,5% EUR 50% EUR EUR EUR 10,8% EUR -50% 0 EUR EUR EUR 0,6% EUR 50% EUR EUR EUR 10,1% EUR -50% 0 EUR EUR EUR -3,6% EUR 50% EUR EUR EUR 6,5% EUR -50% 0 EUR EUR EUR -10,1% EUR 50% EUR EUR EUR 3,3% 25 0 EUR -50% 0 EUR EUR EUR -37,2% 25 0 EUR 50% EUR EUR EUR -7,3% 5. Kokonaistakaisinmaksussa ei ole huomioitu korkoa korolle tekijää kuponkien osalta indeksikorin loppuarvo lasketaan keskiarvona korin kuukausittaisista arvoista sijoituksen viimeisen vuoden ajalta (13 havaintopistettä). Sen vuoksi voimakas nousu korissa keskiarvoistuksen aikana ei tule kokonaisuudessaan sijoittajan eduksi. Vastaavasti sijoittajaa myös suojellaan voimakkaalta laskulta sijoitusajan lopussa. Esimerkki on laskettu 5 vuoden juoksuajalla. LISÄTIETOA INDEKSIKORISTA JA SIJOITUKSESTA Luottosidonnainen indeksitodistus Aasian kohde-etuutena on neljästä aasialaisesta osakeindeksistä koostuva indeksikori. Markkinat ovat Etelä-Korea (KOSPI2 Index), Taiwan (TAMSCI Index), Singapore (SIMSCI Index) ja Kiina (HSI Index). Kaikilla indekseillä on 1/4 paino korissa. Korin loppuarvo lasketaan laina-ajan viimeisen vuoden kuukausipisteiden keskiarvona (13 havaintopistettä). Oheisesta kuvaajasta nähdään indeksikorin historiallinen kehitys. Historiallinen kehitys ei kuitenkaan ole tae tulevasta kehityksestä Indeksikorin kehitys * Lähde: Bloomberg + Osakkeiden arvostukset houkuttelevilla tasoilla ja hyvä potentiaali tulevaisuudessa. Luottovastuutapahtumat ovat historiallisesti olleet melko vähäisiä aiemmissa itraxx Crossover Series Index sarjoissa. Globaalin suhdanteen heikentyminen ja kasvun hidastuminen voi vaikuttaa indeksikoriin sekä luottovastuutapahtumasidonnaiseen komponenttiin negatiivisesti. Sijoituksella on luottovastuutapahtumasidonnainen riski ja viiden luottovastuutapahtuman jälkeen jokainen tapahtuma (6-25) pienentää takaisinmaksettavaa nimellispääomaa 5% (prosenttiyk sikköä) / tapahtuma.

6 AIKATAULU JA MAKSUOHJEET 18. tammikuuta 2013 Myyntiaika alkaa. 4. maaliskuuta 2013 Viimeinen päivä, jolloin ostositoumuksen voi jättää. Ostositoumuksia otetaan vastaan juoksevasti ja emissio voidaan sulkea haluttujen ehtojen varmistamiseksi. 7. maaliskuuta 2013 Maksuohjeita ja ostolaskelmia aletaan lähettää asiakkaille. 11. maaliskuuta 2013 Kohde-etuuden lähtöarvon määrityspäivä ja valuuttakurssin lähtöarvon määrityspäivä. 19. maaliskuuta 2013 Maksusuoritusten on viimeistään oltava saatavilla maksuohjeessa osoitetulla pankkitilillä. 27. maaliskuuta 2013 Luottovastuutapahtumien tarkastelu alkaa (päättyy 20. joulukuuta 2017) ja arvopaperien toimittaminen arvo-osuustileille alkaa. 17. tammikuuta Kupongin maksupäivä. 20. joulukuuta joulukuuta 2017 Kohde-etuuden loppuarvon määritys. Päätöspäiviä ovat jokaisen kuukauden 20. päivä (yhteensä 13 päivää). Mikäli 20. päivä ei ole pankkipäivä, on päätöspäivä seuraava mahdollinen pankkipäivä. 20. joulukuuta 2017 Valuuttakurssin päätösarvon määrityspäivä. 17. tammikuuta 2018 Eräpäivä ja takaisinmaksun ajankohta. Pienin merkintäsumma EUR ja siitä ylöspäin euron portailla. Ostositoumus ja maksu Ostositoumus on sitova ja se tulee toimittaa postitse tai faksilla Garantumille viimeistään viimeisenä merkintäpäivänä. Maksu suoritetaan ostolaskelman mukaan, niin että se on Garantumin tilillä viimeistään viimeisenä maksupäivänä. Maksun voi suorittaa myös etukäteen. Maksu suoritetaan seuraavalle tilille: Tili IBAN: FI BIC: ESSEFIHX Saaja: Garantum Viesti Viestikenttään tulee merkitä nimi ja henkilötunnus tai Y-tunnus. MYYNTIAIKA JATKUU 4. MAA- LISKUUTA 2013 ASTI Lisätietoja riskiluokituksesta Suomen Strukturoitujen Sijoitustuotteiden yhdistys ry:n Internet sivuilta www. sijoitustuotteet.fi.

7 MUUTA Markkinointiesitteestä Liikkeeseenlaskija Nordea Pankki Suomi Oyj (Nordea) on liikkeeseenlaskija ja lisätietoa liikkeeseenlaskijasta löytyy liikkeeseenlaskijan lopullisista lainaehdoista. Lopulliset lainaehdot perustuvat Nordea Bank AB:n (publ) ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n päivättyyn MTN-ohjelmaan (Ruotsista Suomen Finanssivalvonnalle esitedirektiivin mukaisesti ilmoitettu joukkovelkakirjaohjelma). Lainakohtaiset ehdot ja ohjelmaesitteen saa merkintäpaikoista tai osoitteesta Indikatiiviset ehdot Annetut ehdot ovat indikatiiviset ja voivat toteutua sekä korkeampana tai matalampana kuin alustavasti on ilmoitettu. Ehdot ovat riippuvaiset olosuhteista korko-, osake- ja valuuttamarkkinoilla. Lopulliset ehdot vahvistetaan päivänä, jolloin kohde-etuuden lähtöarvo määritetään. Allekirjoitettu ostositoumus on sitova, mikäli ehdot eivät alita annettuja alarajoja, jotka löytyvät tämän esitteen sivulta kolme. Liikkeeseenlaskija peruu tarjouksen, mikäli nimellismerkintämäärä jää tietyn tason alle tai mikäli osallistumisastetta ja kuponkia ei voida vahvistaa yli minimitason (katso kyseiset lainaehdot). Tarjouksen toteutuminen edellyttää vielä, ettei se liikkeeseenlaskijan ja Garantumin arvion mukaan, kokonaan tai osittain, lainsäädännön tai viranomaismääräysten tai vastaavien mukaan Ruotsissa tai muissa maissa osoittaudu mahdottomaksi tai oleellisesti vaikeammaksi. Liikkeeseenlaskijalla ja Garantumilla on myös oikeus lyhentää merkintäaikaa, rajoittaa tarjouksen laajuutta tai keskeyttää tarjous, jos liikkeeseenlaskija ja Garantum arvioi että, markkinaedellytykset vaikeuttavat mahdollisuuksia tarjouksen toteutumiseen. Historiallinen tai simuloitu historiallinen kehitys Tähdellä (*) merkitty informaatio tarkoittaa historiallista informaatiota ja kahdella tähdellä (**) merkitty informaatio tarkoittaa simuloitua historiallista informaatiota. Simuloitu informaatio perustuu Garantumin omiin laskentamalleihin, dataan ja oletuksiin. Muita malleja, dataa ja oletuksia käyttämällä voidaan päätyä erilaiseen tulokseen. Sijoittajan tulee huomata, ettei todellinen historiallinen kehitys eikä simuloitu historiallinen kehitys ole tae eikä indikaatio tulevasta kehityksestä tai tuotosta ja juoksuaika voi myös poiketa myyntiesitteen esimerkissä käytetystä juoksuajasta. Laskuesimerkki Kolmella tähdellä (***) merkitty informaatio tarkoittaa esimerkkiä, joka auttaa ymmärtämään tuotetta. Laskuesimerkki näyttää miten tuote tuottaa, täysin hypoteettisiin tuottotasoihin perustuen. Hypoteettisia laskelmia ei tule nähdä takeena tai indikaationa tulevalle kehitykselle tai tuotolle. Neuvonanto Sijoittajan tulee aina arvioida omista lähtökohdistaan sopiiko tämä tuote hänelle sijoituksena. Tämä myyntiesite eikä liikkeeseenlaskijan lainaesite anna mitään taloudellista, sijoitus- tai muuta neuvoa sijoittajalle. Sijoittajan tulee näin ollen itse päättää tuotteen sopivuudesta itselleen omista lähtökohdistaan tai vaihtoehtoisesti kysyä neuvoa omalta neuvonantajaltaan. Sijoitus tähän tuotteeseen sopii ainoastaan sijoittajalle, jolla on tarpeeksi kokemusta ja tietoa arvioida itse sijoitukseen liittyvät riskit. Sijoittajan tulee myös varmistua siitä, että sijoitus sopii juoksuajaltaan ja muilta ominaisuuksiltaan hänelle ja että sijoittajan henkilökohtainen talous sallii sijoittamiseen liittyvät riskit. Garantum tai valittu liikkeeseenlaskija ei ota vastuuta tuotteen arvon kehittymisestä, eikä anna suullisia, kirjallisia, suoria tai epäsuoria takuita tai näkemyksiä tämän tuotteen lopullisesta tuotosta. KULUT JA PALKKIOT Strukturointikustannus ja muut kulut: Garantumin myymästä tuotteesta sijoittaja maksaa merkintäpalkkion, joka on normaalisti 2%. Tämän korvauksen lisäksi tuotteessa on sisällä ns. strukturointikustannus. Lainan strukturointikustannus perustuu lainan sisältämien korko- ja johdannaissijoitusten arvoille arvostuspäivänä Vuotuinen strukturointikustannus on noin 0,4%, mikä tarkoittaa noin 2,0%:n kokonaiskustannusta. Strukturointikustannus määritellään lainakohtaisesti. Sen suuruus riippuu mm. markkinaolosuhteista, kuten korkotason ja markkinavolatiliteetin muutoksista. Strukturointikustannus sisältää kaikki liikkeeseenlaskijalle lainasta aiheutuvat kulut, kuten liikkeeseenlasku-, lisenssi-, materiaali- ja markkinointikulut. Liikkeeseenlaskija ei peri lainasta erillistä merkintäpalkkiota eikä erillisiä säilytyskustannuksia. Vertaillessaan eri liikkeeseenlaskijoiden kustannuksia sijoittajan tulee huomioida markkinaosapuolien vaihteleva kyky strukturoitujen tuotteiden sisältämien korko- ja johdannaissijoitusten toteutukseen. Lainan vuotuinen lainan myyjän perimä kustannus on noin 1,0%, mikä tarkoittaa noin 5,0% kokonaiskustannusta. Nämä eivät ole asiakkaan erikseen maksettavia kuluja, vaan ne sisältyvät tuotteen hintaan. Palkkiot kolmannelle osapuolelle: Garantumin oma jakelu on hyvin rajallista. Tuotteiden markkinointiin ja välitykseen osallistuu Garantumin yhteistyökumppaneita. Garantumin saamasta kokonaispalkkiosta menee osa yhteistyökumppanille, jonka puoleen asiakas on kääntynyt. Palkkio on kertakorvaus, joka lasketaan tuotteen nimellisarvosta ja se riippuu monista tekijöistä. Lisätietoa palkkioista saa Garantumilta. Garantumin rooli: Garantumin rooli on kehittää tuoteideoita sen filosofian pohjalta, joka ohjaa Garantumin kaikkea toimintaa - oikea sijoitus oikeaan aikaan. Garantumin asema on riippumaton ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että Garantum pyrkii löytämään kustannustehokkaimmat osat strukturoituihin sijoituksiin. Garantum valvoo myös, että valittu liikkeeseenlaskija käyttää sijoittajalle edullisimpia instrumenttejä. Garantum on vakuuttunut siitä, että olemalla mahdollisimman tehokas tuotteiden järjestelyssä sijoittaja saa paremmat ehdot kuin ilman riippumatonta järjestäjää. VEROTUS Esitemateriaali ei sisällä kattavaa kuvaa niistä verotuksellisista kysymyksistä, joita tämän tuotteen omistamiseen tämän hetken voimassaolevan verolainsäädännön mukaisesti Suomessa liittyy. Yksittäisen sijoittajan verotuksellinen kohtelu saattaa olla riippuvainen erityisistä olosuhteista, joita ei ole kuvattu esitemateriaalissa. Jokaista tätä tuotetta hankkivaa sijoittajaa kehotetaan erikseen selvittämään veroasiantuntijaltaan omaan tilanteeseensa soveltuvat säännökset. Obligaation tuotto on luonnolliselle henkilölle ja kotimaiselle kuolinpesälle korkotulon lähdeveron alaista tuloa. Verolainsäädännössä voi tapahtua muutoksia tulevaisuudessa. Sijoittaja vastaa kaikista sijoitustuotteeseen liittyvistä veroseuraamuksista. LISTAUS Tämän tuotteen listausta tullaan hakemaan NASDAQ OMX Helsinki Oy pörssiin. Garantum ylläpitää normaaleissa markkinaolosuhteissa päivittäisiä jälkimarkkinoita tuotteilleen. Indikatiiviset markkinahinnat noteerataan sivulla SELLING RESTRICTIONS The securities have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, securities may not be offered, sold or delivered within the United States or to U.S. persons. Garantum has agreed that neither itself nor any subsidiary of Garantum will offer, sell or deliver any securities within the United States or to U.S. persons. In addition, until 40 days after the commencement of the offering, an offer or sale of notes within the United States by any dealer (whether or not participating in the offering) may violate the registration requirements of the Securities Act. THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED DIRECTLY OR INDIRECTLY TO ANY CITIZEN OR RESIDENT OF THE UNITED STATES OR TO ANY U.S. PERSON. NEITHER THIS DOCU- MENT NOR ANY COPY HEREOF MAY BE DISTRIBUTED IN ANY JURISDICTION WHERE ITS DISTRIBUTION MAY BE RESTRICTED BY LAW OR REGULATION. Svenska Fondhandlareföreningens Branschkod Garantum Fondkommission AB on Ruotsin Arvopaperivälittäjäyhdistyksen jäsen ja on hyväksynyt strukturoitujen sijoitustuotteiden yhteisen toimialakoodin. Koodi määrittelee suuntaviivat strukturoitujen tuotteiden markkinointimateriaalien sisällölle. Lisätietoa

8 Oikea sijoitus oikeaan aikaan Garantum erottautuu muista yrityksistä alalla. Olemme erikoisosaaja ja luotamme siihen, että voimme hallita yhden sijoittamisen osa-alueen erityisen hyvin, koska olemme keskittyneet vain siihen. Siksi tarjoamme sijoittajille ainoastaan strukturoituja tuotteita. Meillä on tavoitteena pystyä jatkuvasti tarjoamaan asiakkaillemme sijoitusmahdollisuuksia, joissa yhdistyy paras mahdollinen tuoton ja riskin suhde. Olemme riippumattomia pankeista ja meillä on tukenamme vuosien aikana rakentamamme joukko yhteistyökumppaneita. Yhdessä olemme kyenneet luomaan neuvottelukykyisen ryhmän, jonka voima näkyy tuotteittemme hyvinä ehtoina sijoittajille. Meillä on voimakas tahto etsiä jatkuvasti uusia mahdollisuuksia asiakkaillemme. Olemme myös kyenneet vuosien varrella luomaan koko toimialaa kehittäviä ratkaisuja. Jos sinulla on yhtä suuret vaatimukset sijoitustoiminnassasi olet lämpimästi tervetullut asiakkaaksemme. Garantum, Keskuskatu 4, Helsinki Puhelin: Faksi: S-posti:

Luottosidonnainen Indeksitodistus Aasia nro 1478

Luottosidonnainen Indeksitodistus Aasia nro 1478 MERKITTÄVISSÄ 10. huhtikuuta 2013 SAAKKA LUOTTOVASTUUTAPAHTUMASIDONNAINEN RISKI Luottosidonnainen Indeksitodistus Aasia nro 1478 OMINAISUUDET VUOTUINEN KUPONKI 2% (indikatiivinen) TUOTTOMAHDOLLISUUS NELJÄSTÄ

Lisätiedot

Luottotodistus High Yield Eurooppa nro 1683

Luottotodistus High Yield Eurooppa nro 1683 Luottotodistus High Yield Eurooppa nro 1683 MERKITTÄVISSÄ 28. MARRASKUUTA 2013 SAAKKA LUOTTOVASTUUTAPAHTUMASIDONNAINEN SUOJA/RISKI Luottotodistus High Yield Eurooppa nro 1683 OMINAISUUDET 7,5% KIINTEÄ

Lisätiedot

Autocall Global Plus/Miinus nro 2319

Autocall Global Plus/Miinus nro 2319 YLI 2 SIJOITUSTUOTETTA VUODESTA 24 ALKAEN! Autocall Global Plus/Miinus nro 2319 MERKITTÄVISSÄ 22. KESÄKUUTA 215 SAAKKA RAJATASOON PERUSTUVA SUOJA/RISKI TARJOUS ON VOLYYMIRAJOITETTU! Ostositoumuksia otetaan

Lisätiedot

Suomi 1/2009. Osakeobligaatio Suomi 1/2009. Merkittävissä 21.10.2009 saakka

Suomi 1/2009. Osakeobligaatio Suomi 1/2009. Merkittävissä 21.10.2009 saakka Osakeobligaatio Suomi 1/2009 Merkittävissä 21.10.2009 saakka Osakeobligaatio Suomi 1/2009 Meidän käsityksemme: Näemme entistä enemmän merkkejä kansainvälisen suhdannelaskun hidastumisesta. Kun sijoittajat

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2013

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2013 YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2013 UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2013 Yrityslainakori Eurooppa I/2013 on hieman yli viiden vuoden mittainen sijoitus, jonka tuotto perustuu 50

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA 2018 IV LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA 2018 IV LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA YRITYSLAINAKORI EUROOPPA 2018 IV LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA Merkintähinta 100 % Pääomaturva Ei pääomaturvaa Alustava kuponki Euribor 3 kk + 6,0 % p.a. 1 Viiteyhtiöt Sijoitusaika itraxx

Lisätiedot

Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja.

Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. LOPULLISET EHDOT laina nro 4610 Yrityskorilaina Eurooppa laskettu

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2015

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2015 YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2015 - OMAISUUDENHOITO- YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2015 Yrityslainakori Eurooppa I/2015 on noin seitsemän vuoden mittainen joukkovelkakirjalaina, jonka korkotuotto ja takaisinmaksu

Lisätiedot

HIGH YIELD LUOTTOKORI IV

HIGH YIELD LUOTTOKORI IV HIGH YIELD LUOTTOKORI IV Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Tarjousaika päättyy 2.3.2012 Hajautettu sijoitus High Yield -yrityslainamarkkinalle Tuotto neljännesvuosittain, alustavasti 3kk Euribor

Lisätiedot

Luottokori Eurooppa Kasvu

Luottokori Eurooppa Kasvu Merkintäaika päättyy 31.1.2014 Luottokori Eurooppa Kasvu Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Hajautettu sijoitus eurooppalaiselle high yield -yrityslainamarkkinalle Erääntymisarvo 128 %, jos ei

Lisätiedot

EUROOPPA OSAKEKORI LUOTTOSERTIFIKAATTI II. Miksi sijoittaa

EUROOPPA OSAKEKORI LUOTTOSERTIFIKAATTI II. Miksi sijoittaa EUROOPPA OSAKEKORI LUOTTOSERTIFIKAATTI II. Miksi sijoittaa Tarjoaa mahdollisuuden hyötyä eurooppalaisten laatuyhtiöiden kurssikehityksestä alustavasti 200 %* tuottokertoimella ja Yhdysvaltain dollarin

Lisätiedot

Räätälöidyt sijoitukset

Räätälöidyt sijoitukset 11.2.2015 Markkinointimateriaali Räätälöidyt sijoitukset Markkinatilanteeseen sopivat ratkaisut Luottotodistus Eurooppa High Yield NOK Kertyvä Tuotto MYYNTIAIKA: 16.2. - 9.3.2015 SIJOITUSAIKA : Noin 7

Lisätiedot

SijoittajanTodistukset

SijoittajanTodistukset 2..25 SijoittajanTodistukset Tartu markkinoiden mahdollisuuksiin LUOTTOTODISTUS LUOTTOTODISTUS Myyntiaika: Myyntiaika: Sijoitusaika: Sijoitusaika: Kohde-etuus: Kohde-etuus: Eurooppa high yield kiinteä

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2015

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2015 YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2015 - OMAISUUDENHOITO- YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2015 Yrityslainakori Eurooppa II/2015 on hieman yli seitsemän vuoden mittainen joukkovelkakirjalaina, jonka korkotuotto ja

Lisätiedot

Räätälöidyt sijoitukset

Räätälöidyt sijoitukset Räätälöidyt sijoitukset Markkinatilanteeseen sopivat ratkaisut Luottotodistus Eurooppa High Yield USD Kertyvä Tuotto MYYNTIAIKA: 10.11. - 16.12.2014 SIJOITUSAIKA : Noin 7 vuotta KOHDE-ETUUS : Markit itraxx

Lisätiedot

Tähtirahastot Teho Yhdistelmälaina 8

Tähtirahastot Teho Yhdistelmälaina 8 Merkintäaika päättyy 31.8.2015 Tähtirahastot Teho Yhdistelmälaina 8 Kohde-etuutena kori menestyneitä kansainvälisiä yhdistelmärahastoja sijoittaja hyötyy rahastokorin mahdollisesta arvonnoususta alustavasti

Lisätiedot

Luottokori Eurooppa 16

Luottokori Eurooppa 16 Merkintäaika päättyy 27.2.2015 Luottokori Eurooppa 16 Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Sijoitus eurooppalaiselle high yield -yrityslainamarkkinalle. Luottoriski hajautuu tasan 75 viiteyhtiön

Lisätiedot

Nouseva Korko Yhdistelmälaina

Nouseva Korko Yhdistelmälaina Merkintäaika päättyy 29.5.2015 Nouseva Korko Yhdistelmälaina Viitekorkona euroalueen 10-vuotinen korko 1 Mahdollisuus hyötyä korkotason noususta laina tarjoaa viitekoron 1 %:n ylittävän osuuden 20-kertaisena

Lisätiedot

VIPUWARRANTTI EUROOPPA.

VIPUWARRANTTI EUROOPPA. VIPUWARRANTTI EUROOPPA. Hajautettu sijoitus euroalueen osakemarkkinoille Korkea tuottopotentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla Sijoitus ei ole pääomaturvattu; sijoitetun pääoman voi menettää osittain

Lisätiedot

Lainan nimi: Danske Bank A/S DDBO 2818: Luottokori Eurooppa 3. Enintään 20.000.000 euroa* (jäljempänä lainan pääoma )

Lainan nimi: Danske Bank A/S DDBO 2818: Luottokori Eurooppa 3. Enintään 20.000.000 euroa* (jäljempänä lainan pääoma ) Danske Bank A/S DDBO 2818: Luottokori Eurooppa 3 Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot liitteineen muodostavat yhdessä 28.6.2012 päivättyyn sekä 8.8.2012, 5.11.2012 ja 13.2.2013

Lisätiedot

Eurooppa High Yield. sijoita luottoriskiin. Ilkka Pihlaja Nordea Markets Structured Investment Solutions

Eurooppa High Yield. sijoita luottoriskiin. Ilkka Pihlaja Nordea Markets Structured Investment Solutions Eurooppa High Yield sijoita luottoriskiin Ilkka Pihlaja Nordea Markets Structured Investment Solutions Arvopaperin aamuseminaari Musiikkitalo 10.4.2012 Aamun ohjelma Yrityslainamarkkinat tällä hetkellä

Lisätiedot

KUPONKI AUTOCALL SUOMI II

KUPONKI AUTOCALL SUOMI II KUPONKI AUTOCALL SUOMI II Osakeindeksisidonnainen joukkovelkakirjalaina Tarjousaika päättyy 2.7.2012 Suomen osakemarkkinaan sidottu pääomasuojaamaton sijoitus Tavoitteena vuosittainen 8,0 % korkotuotto

Lisätiedot

KIINA+ BONUS INDEKSISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

KIINA+ BONUS INDEKSISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA KIINA+ BONUS INDEKSISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA Vähimmäissijoitus 20 000 euroa Merkintähinta 100 % Pääomaturva Ei pääomaturvaa Alustava bonustuotto 25 % Sijoitusaika Noin 5 vuotta MERKINTÄAIKA: 26.11.

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI SUOMI 2018 LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

YRITYSLAINAKORI SUOMI 2018 LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA YRITYSLAINAKORI SUOMI 2018 LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA Merkintähinta 100 % Pääomaturva Ei pääomaturvaa Alustava kuponki Euribor 3 kk + 5,0 % p.a.1 Viiteyhtiöt Metsä Board Oyj, Nokia Oyj,

Lisätiedot

ETELÄ-EUROOPPA 2019 LUOTTOSERTIFIKAATTI

ETELÄ-EUROOPPA 2019 LUOTTOSERTIFIKAATTI ETELÄ-EUROOPPA 2019 LUOTTOSERTIFIKAATTI Sijoitus Etelä-Euroopan (Espanja, Italia & Portugali) osakemarkkinoille Tuottokerroin osakemarkkinoiden nousuun 150 % (alustava) Sijoitus ei ole pääomaturvattu.

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI POHJOIS-AMERIKKA USD II LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

YRITYSLAINAKORI POHJOIS-AMERIKKA USD II LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA YRITYSLAINAKORI POHJOIS-AMERIKKA USD II LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA Merkintähinta 100 % Pääomaturva Alustava kuponki 1 Viiteyhtiöt Sijoitusaika Ei pääomaturvaa Vuodet 1-2: 7,0 % p.a. Vuodet

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI POHJOIS-AMERIKKA USD LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

YRITYSLAINAKORI POHJOIS-AMERIKKA USD LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA YRITYSLAINAKORI POHJOIS-AMERIKKA USD LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA Merkintähinta 100 % Pääomaturva Ei pääomaturvaa Kuponki Alustavasti 6,5 % p.a. 1 Viiteyhtiöt Sijoitusaika Markit CDX North

Lisätiedot

Eurooppa Tuplatuotto 2

Eurooppa Tuplatuotto 2 Merkintäaika päättyy 31.1.2014 Eurooppa Tuplatuotto 2 Osakeindeksisidonnainen sertifikaatti Euroalueen osakemarkkinaan sidottu pääomasuojaamaton sijoitus Osakeindeksin kurssinousu tuottokattoon saakka

Lisätiedot

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3 Joukkolainat 8 27 Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan Säästäminen on matka. Ensin on tiedettävä, miten pitkälle haluaa mennä. Sitten on valittava

Lisätiedot

SEB Pohjois-Amerikka High Yield

SEB Pohjois-Amerikka High Yield SEB Pohjois-Amerikka High Yield SEB:n liikkeeseenlaskema luottoriskilaina Noin viisivuotinen pääomaturvaamaton luottoriskilaina Lainan tuotto perustuu sadan pohjoisamerikkalaisen yhtiön säilymiseen maksukykyisenä*

Lisätiedot