utocall Ruotsi Plus/Miinus nro 1261

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "utocall Ruotsi Plus/Miinus nro 1261"

Transkriptio

1 Autocall Ruotsi Plus/Miinus nro 1261 Merkittävissä saakka EI PÄÄOMATURVAA TARJOUS ON VOLYYMIRAJOI- TETTU! Ostositoumuksia otetaan vastaan juoksevasti ja emissio voidaan sulkea ennenaikaisesti haluttujen ehtojen varmistamiseksi. Lähetä ostositoumuksesi ajoissa! utocall Ruotsi Plus/Miinus nro 1261 TÄRKEÄÄ TIETOA Sijoittaminen Autocall Ruotsi Plus/Miinus tuotteeseen sisältää riskejä. Sijoituksesi arvo voi sekä kasvaa että vähentyä. Tuottomahdollisuus on riippuvainen Liikkeeseenlaskijan kyvystä hoitaa velvoitteensa takaisinmaksupäivänä. Lisätietoa tämän markkinointiesitteen sivulta kaksi. JATKUVA KUPONGIN- MAKSU Emissiokurssi (lisäksi 2% merkintäpalkkio) 1 % Pääomaturva 2 Ei Juoksuaika,5 5 v. Automaattinen Kvartaalitarkastelupäivänä toisesta kvartaalista alkaen erääntyminen tai 1 maksetun kupongin jälkeen Indikatiivinen kuponki 3 7,5% / kvartaali Kuponki on indikatiivinen ja voi olla alimmillaan 5,5% Erääntymisraja % Kuponkiraja 8% Riskiraja 5 vuoden päästä 6% Osakkeet Ericsson B, Scania B, SSAB A ja Swedbank A Liikkeeseenlaskija UBS AG (S&P: A / Moody s: Aa3) ISIN FI Alaviitteet selitetään sivulla 3

2 Tärkeää tietoa riskeistä. MARKKINOINTIESITTEESTÄ Tämän tarjouksen markkinointiesitteet ovat ainoastaan markkinointia varten eivätkä ne anna kattavaa kuvaa tarjouksesta ja tuotteesta. Liikkeeseenlaskijan lainaehdot sisältävät kattavan kuvauksen kyseisestä liikkeeseenlaskijasta, kyseisen tuotteen sitovista ehdoista ja Garantumin tarjouksesta. Sijoittajaa kehotetaan ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustumaan kattaviin lainaehtoihin ja tarpeen vaatiessa myös lopullisiin ehtoihin. Lainaehdot ja esitemateriaali on saatavilla osoitteessa ja tilattavissa puhelimitse numerosta RISKEISTÄ Sijoittamiseen tähän tuotteeseen liittyy useita riskitekijöitä. Alla on koottuna näistä tekijöistä merkittävimpiä. Halutessasi lisätietoa näistä ja muista riskeistä, ota ystävällisesti yhteyttä Garantumiin. Luottoriski Luottoriskillä tarkoitetaan tämän tuotteen liikkeeseenlaskijan kyvyttömyyttä vastata velvoitteistaan sijoittajille. Velvoitteilla tarkoitetaan sijoituksen nimellisarvon ja mahdollisen tuoton maksua eräpäivänä. Mikäli liikkeeseenlaskija joutuu maksukyvyttömäksi, on olemassa riski, että sijoittaja menettää koko sijoittamansa pääoman riippumatta alla olevan kohde-etuuden kehityksestä. Liikkeeseenlaskijan luottoluokitus voi kehittyä sekä positiiviseen että negatiiviseen suuntaan. Luottoriskiä arvioidaan ulkopuolelta luottoluokituksella, jonka antavat riippumattomat luokituslaitokset kuten esimerkiksi Standard & Poor s ja Moody s. Luottoluokitus kuvaa yrityksen tai pankin pitkäaikaista kykyä vastata velvoitteistaan. Korkein mahdollinen luottoluokitus on AAA ja Aaa. Suurimmalla osalla pankeista tai yrityksistä on tätä alempi luokitus. Valtioiden antama talletussuoja ei koske strukturoituja sijoituksia. Likviditeettiriski (jälkimarkkina) Tällä tuotteella on kiinteä juoksuaika ja se nähdään ensisijaisesti sijoituksena koko juoksuajalle. Normaaleissa markkinaolosuhteissa on kuitenkin mahdollista realisoida sijoitus kesken juoksuajan. Päivittäisiä jälkimarkkinoita ylläpitää Garantum. Indikatiiviset markkinahinnat noteerataan sivulla Epänormaaleissa markkinaolosuhteissa jälkimarkkina voi olla hyvin epälikvidi. Jälkimarkkinoilta saatava hinta voi olla korkeampi tai matalampi kuin sijoituksen nimellisarvo. Jälkimarkkinoiden hinnanmuodostus tapahtuu hyväksi todettujen matemaattisten mallien avulla ja on riippuvainen juoksuajasta, ajankohtaisesta korkotasosta, kohde-etuuden markkina-arvosta ja volatiliteetistä (markkinoiden kurssiheilahtelusta). Tuotteen rakenteeseen kuuluvien osien kokonaisarvo on hinta, jolla sijoittaja voi realisoida oman sijoituksensa kesken juoksuajan. Jälkimarkkinoilla tehdystä kaupasta voidaan periä palkkio. Liikkeeseenlaskija voi tietyissä rajoitetuissa tilanteissa lunastaa tuotteen ennen eräpäivää, jolloin sijoittajalle maksettava lunastushinta voi olla joko korkeampi tai matalampi kuin alun perin sijoitettu pääoma. Valuuttariski Tuotteeseen ei liity valuuttariskiä koska se on euromääräinen. Osallistumisriski Kohde-etuuden kehittyminen on erittäin merkityksellistä tuotteen tuoton muodostuksessa. Kohde-etuuden kehitys riippuu monista tekijöistä ja sisältää monimutkaisia riskejä kuten osakekurssiriskit, luottoriskit, korkoriskit, raaka-aineiden hintariskit ja/tai poliittiset riskit. Sijoitus tuotteeseen voi antaa kohde-etuuden kehityksestä poikkeavan tuoton. Rakenneriski Sijoituksesta ei voi saada suurempaa tuottoa kuin kupongeista on mahdollista saada. Mikäli kohde-etuutena olevat osakkeet nousisivat enemmän lähtöpäivästä eräpäivään tai ennenaikaiseen erääntymiseen, sijoittaja ei pääse osallistumaan tähän kupongit ylittävään nousuun. Tuotto määräytyy aina pelkästään huonoiten kehittyneen osakkeen mukaan jokaisena tarkastelupäivänä. Mikäli huonoin osake olisi eräpäivänä laskenut riskirajan alle, sijoituksen takaisinmaksu määräytyy huonoimman osakkeen kurssikehityksen mukaan ja sijoittaja voi näin hävitä suuren osan sijoitetusta summasta. Korkoriski Korkotason muutokset juoksuaikana vaikuttavat sijoituksessa käytettäviin osiin ja näin ollen sijoituksen markkina-arvo voi muuttua positiivisesti tai negatiivisesti korkotason muuttuessa. Tämän vuoksi sijoituksen markkina-arvo voi poiketa siitä, mitä sijoittaja voisi odottaa kohde-etuuden kehityksen mukaan. Tässä markkinointiesitteessä tähdellä merkityt kohdat tarkoittavat seuraavaa: * historiallista informaatiota, ** simuloitua historiallista informaatiota, sekä *** esimerkkiä, joka auttaa ymmärtämään tuotetta. Yksityiskohtaisempi selvitys näistä löytyy tämän markkinointiesitteen viimeiseltä sivulta. 2 Autocall Ruotsi Plus/Miinus nro 1261

3 SIJOITUS LYHYESTI Tuottoa myös laskevilla markkinoilla. Sijoittajan haaste tässä markkinatilanteessa on löytää sijoitusvaihtoehto, joka voi antaa hyvän tuoton myös osakekurssien jopa laskiessa hieman. Autocall Ruotsi Plus/ Miinus on sellainen vaihtoehto. Sijoitus voi maksaa 7,5% kuponkia jatkuvasti jokaiselta kvartaalilta, vaikka neljän tunnetun ruotsalaisen osakkeen kurssit eivät nousisi. Sijoituksessa on siis mahdollisuus neljään tuotonmaksuun joka vuosi juoksuaikana. Tuottoa myös laskevilla markkinoilla - Autocall Ruotsi Plus/Miinus. Tuote on rakennettu siten, että se antaa kvartaaleittain hyvän 7,5% (indikatiivinen) tuottokupongin, vaikka kohde-etuutena olevat osakkkeet Ericsson B, Scania B, SSAB A ja Swedbank A laskisivat hieman. Kuponki maksetaan ulos kvartaaleittain, mikäli yksikään näistä osakkeista ei ole laskenut enempää kuin 2% lähtötasosta neljännesvuosittaisena tarkastelupäivänä. Sitten sijoitus jatkuu seuraavaan tarkastelupäivään. 3 Sijoitus voi näin ollen antaa korkean tuoton, vaikka alla olevat osakkeet eivät nousisi, tai vaikka ne jopa laskisivat. Kaksi vaihtoehtoa automaattiseen ennenaikaiseen erääntymiseen. Sijoitus voi erääntyä ennenaikaisesti,5 5 vuoden päästä. Automaattinen erääntyminen tapahtuu, mikäli kaikki osakkeet ovat kvartaalitarkastelupäivänä samalla tai korkeammalla tasolla kuin alussa (%). Sijoitus voi erääntyä aikaisintaan toisen kvartaalin jälkeen. Sijoitus voi erääntyä ennenaikaisesti myös silloin, kun kymmenes tuottokuponki maksetaan. Ennenaikaisessa erääntymisessä liikkeeseenlaskija maksaa sijoitetun nimellissumman sekä vielä viimeisen kvartaalin kupongin. Tärkeää tietoa! Tuottorakenteen riski. Mikäli heikoin osake on pudonnut alle kuponkirajan 8% kvartaalitarkastelupisteessä, tuottokuponkia ei siltä kvartaalilta makseta ja sijoitus jatkuu seuraavaan tarkastelupisteeseen. Mikäli ennenaikaista erääntymistä ei tapahdu ja huonoin osake on eräpäivänä 5 vuoden kuluttua riskirajan 6% yläpuolella, sijoittajalle maksetaan takaisin koko nimellissijoitus. Mikäli taas huonoin osake olisi eräpäivänä laskenut alle riskirajan, aktivoituu sijoituksen riski ja takaisinmaksu on sijoituksen nimellisarvo vähennettynä huonoimman indeksin prosentuaalisella laskulla. Suuren tappion riski sijoituksessa on näin huomattava, mutta mahdolliset juoksuaikana maksettavat kupongit vähentäisivät sijoituksen kokonaistappiota. Näin sijoitus toimii. 3 % lähtökurssista 8% lähtökurssista 6% lähtökurssista Erääntymisraja (kvartaaleittain alkaen kvart. 2). Sijoitus päättyy automaattiseen lunastukseen,5 5 vuoden kuluttua, mikäli kaikki osakkeet ovat jonakin neljännesvuosittaisena tarkastelupäivänä lähtötasoillaan tai yli. Tällöin maksetaan sijoittajalle nimellissijoitus plus 7,5% kuponki (indikatiivinen). Kuponkiraja (kvartaaleittain). Mikäli kaikki osakkeet ovat neljännesvuosittaisena tarkastelupäivänä yli 8% lähtökursseistaan, maksetaan kuponki (7,5% indikatiivisesti). Sijoitus erääntyy automaattisesti kun/jos kymmenes kuponki maksetaan. Tällöin sijoittajalle maksetaan myös nimellissijoitus sekä kymmenes kuponki. Riskiraja (5 vuoden kuluttua). Mikäli tuote ei ole erääntynyt ennenaikaisesti ja päätöspäivänä (5 vuoden kuluttua) huonoin osake on laskenut enemmän kuin 4%, sijoituksen riski aktivoituu. Silloin liikkeeseenlaskija maksaa takaisin sijoituksen nimellisarvon vähennettynä huonoimman osakkeen prosentuaalisella laskulla. 1. Emissiokurssi ilmoitetaan ilman 2% merkintäpalkkiota. 2. Autocall Ruotsi Plus/Miinus ei ole pääomaturvattu. Se on kuitenkin suojattu kurssilaskulta -4% asti. 3. Kuponki 7,5% on indikatiivinen ja voi olla korkeampi tai matalampi kuin ilmoitettu. Lopulliset tuotteen ehdot päätetään lähtöarvon määrityspäivänä. Ostositoumus on sitova sillä ehdolla, että kuponkituotto ei alita 5,5%. Katso lisää liikkeeseenlaskijan lainaehdoista, mistä löytyy voimassa olevat ehdot. Lainaehdot löytyy osoitteesta www. garantum.fi tai puhelimitse Sijoituksen merkintäaika voidaan sulkea ennenaikaisesti mikäli Garantum katsoo, että markkinaolosuhteet uhkaavat heikentää tuotteen ehtoja tai mikäli volyymi kasvaa liian suureksi. Lähetä ostositoumuksesi ajoissa. Sijoittaminen sisältää aina riskinottoa. Sijoituksesi arvo voi sekä kasvaa että vähentyä. Takaisinmaksu on riippuvainen siitä, että liikkeeseenlaskija ei joudu maksukyvyttömäksi tai konkurssiin, joka voi johtaa siihen, että sijoitus menetetään osittain tai kokonaan. Autocall Ruotsi Plus/Miinus nro

4 TARKEMPI TUOTEKUVAUS Sijoitus seuraa 4 ruotsalaista osaketta. Ericsson B, Scania B, SSAB A ja Swedbank A. ESIMERKKI - NÄIN TUOTTO LASKETAAN.*** Esimerkin kuva osoittaa neljä erilaista mahdollista huonoimman osakkeen kurssikehitystä. Esimerkki perustuu 7,5% kvartaalikuponkiin. 3 Esimerkki 1: 7,5% kuponki maksetaan asiakkaalle kahdelta ensimmäiseltä kvartaalilta, koska huonoin osake on yli kuponkirajan molemmissa tarkastelupisteissä. Koska kaikki osakkeet ovat myös yli erääntymisrajan toisessa tarkastelupisteessä, tuote erääntyy ennenaikaisesti kahden kvartaalin jälkeen ja liikkeeseenlaskija maksaa sijoittajalle nimellissijoituksen sekä toisen kupongin. Sijoittaja saa tässä esimerkissä kuponkeja yhteensä 15%. 8 6 Es.1 Es.2 = Lähtötaso = Kupongin maksu = Riski aktivoituu = Erääntymisraja = Kuponkiraja = Riskiraja Es.3 Es.4 1 v 2 v 3 v 4 v 5 v Erääntymisraja (kvartaaleittain alkaen toisesta kvartaalista) Kuponkiraja (kvartaaleittain sekä erääntyminen 1 kupongin jälkeen) Riskiraja (5 vuoden kuluttua) Esimerkki 2: Huonoiten kehittynyt osake on viidessä ensimmäisessä kvartaalitarkastelupisteessä kuponkirajalla (8% lähtötasosta) tai sen yli. Jokaisessa tarkastelupisteessä maksetaan näin ollen kuponki. Kuudennessa tarkastelupisteessä huonoin osake on kuponkirajan alapuolella ja kuponkia ei näin ollen siltä kvartaalilta makseta. Siitä seuraavien viiden kvartaalin aikana kurssit taas nousevat ja taas maksetaan kupongit. 11. kvartaalitarkastelupisteessä sijoitus erääntyy automaattisesti kun kymmenes kuponki tulee maksuun. Tällöin sijoitus päättyy ja liikkeeseenlaskija maksaa sijoittajalle nimellissijoituksen. Mukaan lukien viimeisen kvartaalin kuponki, sijoittaja saa tässä esimerkissä yhteensä kuponkeja 75%. Esimerkki 3: Huonoin osake on ensimmäisen kvartaalin jälkeen yli kuponkirajan, jolloin ensimmäiseltä kvartaalilta maksetaan 7,5% kuponki. Sen jälkeen seuraavissa 14 kvartaalitarkistuspisteissä huonoin osake on kuponkirajan alapuolella, joten siltä jaksolta ei kuponkeja makseta. Viimeiset 5 kvartaalia ennen eräpäivää on huonoin osake kuponkirajalla tai sen yli ja jokaiselta näiltä kvartaaleilta maksetaan kuponki. Tuote erääntyy eräpäivänä viiden vuoden kuluttua ja silloin maksetaan nimellissijoitus sekä viimeinen kuponki. Sijoittaja saa tässä esimerkissä kuponkeja yhteensä 45%. Esimerkki 4: Heikoiten kehittynyt osake liikkuu koko juoksuajan alle kuponkirajan, joten yhtään kuponkia ei makseta. Heikoin osake on juoksuajan lopussa laskenut enemmän kuin 4% lähtötasosta (alle 6% riskirajan), sijoituksen riski aktivoituu ja sijoittajalle maksetaan takaisin sijoituksen nimellisarvo, josta vähennetään heikoiten kehittyneen osakkeen prosentuaalinen kehitys juoksuaikana. Sijoitusta voidaan tässä tapauksessa verrata suoraan sijoitukseen heikoimmin kehittyneeseen osakkeeseen. + Ruotsin talous on edelleen vahva. Mahdollisuus tuottoon kvartaaleittain. Mahdollisuus tuottoon myös laskevilla kursseilla. - Mikäli heikoin osake on eräpäivänä alle riskirajan saa sijoittaja heikoimman osakkeen kehityksen mukaisen takaisinmaksun ja voi näin ollen hävitä suuren osan sijoitetusta pääomasta. Mikäli kurssit nousisivat enemmän kuin kupongit, ei sijoittaja pääse osallistumaan tähän kupongit ylittävään kurssinousuun. 4 Autocall Ruotsi Plus/Miinus nro 1261

5 OSAKKEIDEN HISTORIALLINEN KEHITYS.* Sijoitus seuraa neljän suuren ruotsalaisyhtiön osakkeiden kehitystä ja oheisissa kuvaajissa on kuvattuna jokaisen osakkeen historiallinen kehitys. Katkoviiva osoittaa riskirajan, joka on 6% lähtöarvosta. Kurssikuvaajat on piirretty saakka. Jotta riski aktivoituisi, tulisi jonkin osakkeen pudota voimakkaasti ja jäädä viiden vuoden kuluttua yli 4% alle tämän päivän tason. Jos näin tapahtuu, koituu sijoituksesta tuntuva tappio Kurssikehitys Kuvaaja oikealla näyttää kaikkien neljän osakkeen kehityksen kootusti. Kuvaajat lähtevät liikkeelle indeksipisteestä päivämäärällä SSAB A Ericsson B Scania B Swedbank SSAB A SSAB maailman johtava korkealaatuisen teräksen toimittaja. Konsernin teräsliiketoiminta perustuu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: EMEA, Amerikka ja APAC. SSAB:n kaksi tytäryhtiötä ovat Plannja, joka keskittyy jatkojalostukseen ja Tibnor, joka on konsernin myyntiyhtiö. SSAB:lla on työntekijöitä yli 45 maassa ja tuotantoa Ruotsissa ja USA:ssa. Lue lisää Osakesuositukset: (Bloomberg ) Osta: 7 Pidä: 6 Myy: 8 ERICSSON B Ericsson tarjoaa operaattoreille ja palveluntuottajille ympäri maailmaa ratkaisuja, jotka tukevat langattoman viestinnän ja laajakaistaisen internetin järjestelmiä. Yhtiöllä on toimintaa ympäri maailman ja yli työntekijää. Lue lisää Osakesuositukset: (Bloomberg ) Osta: 25 Pidä: 9 Myy: 4 SEK SSAB A SEK Ericsson B SWEDBANK A Swedbank on täyden palvelun pankki, jonka kotimarkkinoita ovat Ruotsi, Viro, Latvia ja Liettua. Swedbankilla on 9,5 miljoonaa yksityisasiakasta sekä 65 yritysasiakasta. Työntekijöitä yhtiössä on noin Lue lisää Osakesuositukset: (Bloomberg ) Osta: 16 Pidä: 1 Myy: 3 SCANIA B Scania on yksi johtavia valmistajia raskaissa ajoneuvoissa, busseissa ja teollisuusmoottoreissa. Lisäksi se tarjoaa ja myy erilaisia palveluihin liittyviä tuotteita ja rahoituspalveluja. Scanialla on toimintaa noin maassa ja yli 35 työntekijää. Lisäksi noin 2 ihmistä työskentelee Scanian itsenäisessa myynti- ja palveluorganisaatiossa. Lue lisää Osakesuositukset: (Bloomberg ) Osta: 9 Pidä: 6 Myy: 12 SEK Swedbank A SEK Scania B Autocall Ruotsi Plus/Miinus nro

6 Aikataulu ja maksuohjeet. 25 kesäkuuta 212 Viimeinen merkintäpäivä, jolloin ostositoumuksen voi jättää. Ostositoumuksia otetaan vastaan juoksevasti ja emissio voidaan sulkea haluttujen ehtojen varmistamiseksi. 27 kesäkuuta 212 Maksuohjeita ja ostolaskelmia aletaan lähettää asiakkaille. 29 kesäkuuta 212 Kohde-etuuden lähtöarvon asettaminen. 5 heinäkuuta 212 Maksusuoritusten on viimeistään oltava saatavilla maksuohjeessa osoitetulla pankkitilillä. 13 heinäkuuta 212 Arvopaperien toimittaminen arvo-osuustileille alkaa. pienin merkintäsumma 5 EUR ja siitä ylöspäin 1 euron portailla. Ostositoumus ja maksu Ostositoumus on sitova ja se tulee toimittaa postitse tai faksilla Garantumille viimeistään viimeisenä merkintäpäivänä. Maksu suoritetaan ostolaskelman mukaan, niin että se on Garantumin tilillä viimeistään viimeisenä maksupäivänä. Maksun voi suorittaa myös etukäteen. Maksu suoritetaan seuraavalle tilille: tili IBAN: FI BIC: ESSEFIHX Saaja: Garantum. viesti Viestikenttään tulee merkitä nimi ja henkilötunnus tai Y-tunnus. 13 heinäkuuta 217 Alustava eräpäivä ja takaisinmaksun ajankohta, mikäli tuote ei ole erääntynyt ennenaikaisesti. Lisätietoja riskiluokituksesta Suomen Strukturoitujen Sijoitustuotteiden yhdistys ry:n Internet sivuilta www. sijoitustuotteet.fi.

7 Muuta. MARKKINOINTIESITTEESTÄ Indikatiiviset ehdot Annetut ehdot ovat indikatiiviset ja voivat toteutua sekä korkeampana tai matalampana kuin alustavasti on ilmoitettu. Ehdot ovat riippuvaiset olosuhteista korko-, osake- ja valuuttamarkkinoilla. Lopulliset ehdot vahvistetaan päivänä, jolloin kohde-etuuden lähtöarvo määritetään. Ilmoittautuminen on sitova, mikäli ehdot eivät alita annettuja alarajoja, jotka löytyvät tämän esitteen sivulta kolme. Garantum pidättää itsellään oikeuden perua tarjouksen, mikäli nimellismerkintämäärä jää tietyn tason alle (katso kyseiset lainaehdot). Tarjouksen toteutuminen edellyttää vielä, ettei se Garantumin arvion mukaan, kokonaan tai osittain, lainsäädännön tai viranomaismääräysten tai vastaavien mukaan Ruotsissa tai muissa maissa osoittaudu mahdottomaksi tai oleellisesti vaikeammaksi. Garantumilla on myös oikeus lyhentää merkintäaikaa, rajoittaa tarjouksen laajuutta tai keskeyttää tarjous, jos Garantum arvioi että, markkinaedellytykset vaikeuttavat mahdollisuuksia tarjouksen toteutumiseen. Historiallinen tai simuloitu historiallinen kehitys Tähdellä (*) merkitty informaatio tarkoittaa historiallista informaatiota ja kahdella tähdellä (**) merkitty informaatio tarkoittaa simuloitua historiallista informaatiota. Simuloitu informaatio perustuu Garantumin omiin laskentamalleihin, dataan ja oletuksiin. Muita malleja, dataa ja oletuksia käyttämällä voidaan päätyä erilaiseen tulokseen. Sijoittajan tulee huomata, ettei todellinen historiallinen kehitys eikä simuloitu historiallinen kehitys ole tae eikä indikaatio tulevasta kehityksestä tai tuotosta ja juoksuaika voi myös poiketa myyntiesitteen esimerkissä käytetystä juoksuajasta. Laskuesimerkki Kolmella tähdellä (***) merkitty informaatio tarkoittaa esimerkkiä, joka auttaa ymmärtämään tuotetta. Laskuesimerkki näyttää miten tuote tuottaa, täysin hypoteettisiin tuottotasoihin perustuen. Hypoteettisia laskelmia ei tule nähdä takeena tai indikaationa tulevalle kehitykselle tai tuotolle. Neuvonanto Sijoittajan tulee aina arvioida omista lähtökohdistaan sopiiko tämä tuote hänelle sijoituksena. Tämä myyntiesite eikä liikkeeseenlaskijan lainaesite anna mitään taloudellista, sijoitus- tai muuta neuvoa sijoittajalle. Sijoittajan tulee näin ollen itse päättää tuotteen sopivuudesta itselleen omista lähtökohdistaan tai vaihtoehtoisesti kysyä neuvoa omalta neuvonantajaltaan. Sijoitus tähän tuotteeseen sopii ainoastaan sijoittajalle, jolla on tarpeeksi kokemusta ja tietoa arvioida itse sijoitukseen liittyvät riskit. Sijoittajan tulee myös varmistua siitä, että sijoitus sopii juoksuajaltaan ja muilta ominaisuuksiltaan hänelle ja että sijoittajan henkilökohtainen talous sallii sijoittamiseen liittyvät riskit. Garantum tai valittu liikkeeseenlaskija ei ota vastuuta tuotteen arvon kehittymisestä, eikä anna suullisia, kirjallisia, suoria tai epäsuoria takuita tai näkemyksiä tämän tuotteen lopullisesta tuotosta. Svenska Fondhandlareföreningens Branschkod Garantum Fondkommission AB on Ruotsin Arvopaperivälittäjäyhdistyksen jäsen ja on hyväksynyt strukturoitujen sijoitustuotteiden yhteisen toimialakoodin. Koodi määrittelee suuntaviivat strukturoitujen tuotteiden markkinointimateriaalien sisällölle. Lisätietoa KULUT JA PALKKIOT Järjestelypalkkio ja muut kulut: Garantumin järjestämästä tuotteesta sijoittaja maksaa merkintäpalkkion, joka on normaalisti 2%. Tämän korvauksen lisäksi Garantum saa tuotteen liikkeeseenlaskijalta järjestelypalkkion, jota voidaan kutsua myös piileväksi kustannukseksi. Järjestelypalkkio ei ole asiakkaan erikseen maksettava kulu, vaan se sisältyy tuotteen hintaan. Liikkeeseenlaskija maksaa järjestelypalkkiota Garantumille työstä, jota se tekee liikkeeseenlaskijan puolesta. Palkkion taso määräytyy niiden sijoitusinstrumenttien mukaisesti, joista sijoitus rakentuu. Palkkio kattaa kuluja riskinhallinnasta, tuotteen rakentamisesta ja jakelusta. Näiden lisäksi ei tule mitään juoksevia hallinnointipalkkioita sijotuksen juoksuaikana tai sijoituksen erääntyessä. Mikäli tuote myydään kesken juoksuajan, voidaan jälkimarkkinakaupasta periä palkkio. Sijoituksen nimellisarvosta laskettava järjestelypalkkio juoksuaikana on välillä,5%-1,2% p.a. (poislukien merkintäpalkkio). Laskelma on tehty olettamuksella, että sijoitus pidetään eräpäivään saakka. Esimerkki 1 euron sijoitukselle osakeobligaatioon 3 vuoden juoksuajalla: Merkintäpalkkio 2% = 2 euroa. Sijoittajan maksama kulu Järjestelypalkkio,5 1,2% =15-36 euroa. Sisältyy tuotteen hintaan ja sen maksaa liikkeeseenlaskija Kaikki kulut yhteensä =35-56 euroa. Palkkiot kolmannelle osapuolelle: Garantumin oma jakelu on hyvin rajallista. Tuotteiden markkinointiin ja välitykseen osallistuu Garantumin yhteistyökumppaneita. Garantumin saamasta kokonaispalkkiosta menee osa yhteistyökumppanille, jonka puoleen asiakas on kääntynyt. Palkkio on kertakorvaus, joka lasketaan tuotteen nimellisarvosta ja se riippuu monista tekijöistä. Lisätietoa palkkioista saa Garantumilta. Garantumin rooli: Garantumin rooli on kehittää tuoteideoita sen filosofian pohjalta, joka ohjaa Garantumin kaikkea toimintaa - oikea sijoitus oikeaan aikaan. Garantumin asema on riippumaton ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että Garantum pyrkii löytämään kustannustehokkaimmat osat strukturoituihin sijoituksiin. Garantum valvoo myös, että valittu liikkeeseenlaskija käyttää sijoittajalle edullisimpia instrumenttejä. Garantum on vakuuttunut siitä, että olemalla mahdollisimman tehokas tuotteiden järjestelyssä sijoittaja saa paremmat ehdot kuin ilman riippumatonta järjestäjää. VEROTUS Esitemateriaali ei sisällä kattavaa kuvaa niistä verotuksellisista kysymyksistä, joita tämän tuotteen omistamiseen tämän hetken voimassaolevan verolainsäädännön mukaisesti Suomessa liittyy. Yksittäisen sijoittajan verotuksellinen kohtelu saattaa olla riippuvainen erityisistä olosuhteista, joita ei ole kuvattu esitemateriaalissa. Jokaista tätä tuotetta hankkivaa sijoittajaa kehotetaan erikseen selvittämään veroasiantuntijaltaan omaan tilanteeseensa soveltuvat säännökset. LISTAUS Tämän tuotteen listausta tullaan hakemaan NASDAQ OMX Helsinki pörssiin ja tuote on Saksan lainsäädännön mukainen. Garantum ylläpitää normaaleissa markkinaolosuhteissa päivittäisiä jälkimarkkinoita tuotteilleen. Indikatiiviset markkinahinnat noteerataan sivulla SELLING RESTRICTIONS The securities have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, securities may not be offered, sold or delivered within the United States or to U.S. persons. Garantum has agreed that neither itself nor any subsidiary of Garantum will offer, sell or deliver any securities within the United States or to U.S. persons. In addition, until 4 days after the commencement of the offering, an offer or sale of notes within the United States by any dealer (whether or not participating in the offering) may violate the registration requirements of the Securities Act. THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED DIRECTLY OR INDIRECTLY TO ANY CITIZEN OR RESIDENT OF THE UNITED STATES OR TO ANY U.S. PERSON. NEITHER THIS DOCUMENT NOR ANY COPY HEREOF MAY BE DISTRIBUTED IN ANY JURISDICTION WHERE ITS DISTRIBUTION MAY BE RESTRICTED BY LAW OR REGULATION.

8 Oikea sijoitus oikeaan aikaan. Garantum erottautuu muista yrityksistä alalla. Olemme erikoisosaaja ja luotamme siihen, että voimme hallita yhden sijoittamisen osa-alueen erityisen hyvin, koska olemme keskittyneet vain siihen. Siksi tarjoamme sijoittajille ainoastaan strukturoituja tuotteita. Meillä on tavoitteena pystyä jatkuvasti tarjoamaan asiakkaillemme sijoitusmahdollisuuksia, joissa yhdistyy paras mahdollinen tuoton ja riskin suhde. Olemme riippumattomia pankeista ja meillä on tukenamme vuosien aikana rakentamamme joukko yhteistyökumppaneita. Yhdessä olemme kyenneet luomaan neuvottelukykyisen ryhmän, jonka voima näkyy tuotteittemme hyvinä ehtoina sijoittajille. Meillä on voimakas tahto etsiä jatkuvasti uusia mahdollisuuksia asiakkaillemme. Olemme myös kyenneet vuosien varrella luomaan koko toimialaa kehittäviä ratkaisuja. Jos sinulla on yhtä suuret vaatimukset sijoitustoiminnassasi olet lämpimästi tervetullut asiakkaaksemme. Garantum, Keskuskatu 4, Helsinki Puhelin: Faksi: S-posti:

utocall Suomi- Ruotsi Miinus/Plus nro 1000

utocall Suomi- Ruotsi Miinus/Plus nro 1000 Autocall Suomi-Ruotsi Miinus/Plus nro 1000 Merkittävissä 16.6.2011 saakka EI PÄÄOMATURVAA TARJOUS ON VOLYYMIRAJOITETTU! Ostositoumuksia otetaan vastaan juoksevasti ja emissio voidaan sulkea ennenaikaisesti

Lisätiedot

Autocall Global Takuukuponki nro 2264

Autocall Global Takuukuponki nro 2264 YLI 2 SIJOITUSTUOTETTA VUODESTA 24 ALKAEN! MERKITTÄVISSÄ 12. TOUKOKUUTA 215 SAAKKA RAJATASOON PERUSTUVA SUOJA/RISKI TARJOUS ON VOLYYMIRAJOITETTU! Ostositoumuksia otetaan vastaan juoksevasti ja emissio

Lisätiedot

Autocall Global Varovainen nro 2394

Autocall Global Varovainen nro 2394 YLI 2 SIJOITUSTUOTETTA VUODESTA 24 ALKAEN! MERKITTÄVISSÄ 3. SYYSKUUTA 215 SAAKKA RAJATASOON PERUSTUVA SUOJA/RISKI TARJOUS ON VOLYYMIRAJOITETTU! Ostositoumuksia otetaan vastaan juoksevasti ja emissio voidaan

Lisätiedot

Autocall Global Plus/Miinus nro 2319

Autocall Global Plus/Miinus nro 2319 YLI 2 SIJOITUSTUOTETTA VUODESTA 24 ALKAEN! Autocall Global Plus/Miinus nro 2319 MERKITTÄVISSÄ 22. KESÄKUUTA 215 SAAKKA RAJATASOON PERUSTUVA SUOJA/RISKI TARJOUS ON VOLYYMIRAJOITETTU! Ostositoumuksia otetaan

Lisätiedot

Indeksitodistus Perusteollisuus Eurooppa Kasvu nro 2323

Indeksitodistus Perusteollisuus Eurooppa Kasvu nro 2323 YLI 2 000 SIJOITUSTUOTETTA VUODESTA 2004 ALKAEN! Indeksitodistus Perusteollisuus Eurooppa Kasvu nro 2323 MERKITTÄVISSÄ 22. KESÄKUUTA 2015 SAAKKA RAJATASOON PERUSTUVA SUOJA/RISKI Indeksitodistus Perusteollisuus

Lisätiedot

Indeksitodistus Perusteollisuus Eurooppa Kasvu nro 2396

Indeksitodistus Perusteollisuus Eurooppa Kasvu nro 2396 YLI 2 000 SIJOITUSTUOTETTA VUODESTA 2004 ALKAEN! Indeksitodistus Perusteollisuus Eurooppa Kasvu nro 2396 MERKITTÄVISSÄ 3. SYYSKUUTA 2015 SAAKKA RAJATASOON PERUSTUVA SUOJA/RISKI Indeksitodistus Perusteollisuus

Lisätiedot

ipusertifikaatti Autocall Suomi nro 1

ipusertifikaatti Autocall Suomi nro 1 Vipusertifikaatti Autocall Suomi nro 1 Merkittävissä 14.. saakka % PÄÄOMARISKI ipusertifikaatti Autocall Suomi nro 1 Meidän käsityksemme: Osakemarkkinoiden viimeaikojen hintaheilunnasta huolimatta näemme

Lisätiedot

Autocall Pharma nro 2395

Autocall Pharma nro 2395 YLI 2 000 SIJOITUSTUOTETTA VUODESTA 2004 ALKAEN! Autocall Pharma nro 2395 MERKITTÄVISSÄ 3. SYYSKUUTA 2015 SAAKKA RAJATASOON PERUSTUVA SUOJA/RISKI TARJOUS ON VOLYYMIRAJOITETTU! Ostositoumuksia otetaan vastaan

Lisätiedot

Autocall Pharma nro 2321

Autocall Pharma nro 2321 YLI 2 000 SIJOITUSTUOTETTA VUODESTA 2004 ALKAEN! Autocall Pharma nro 2321 MERKITTÄVISSÄ 22. KESÄKUUTA 2015 SAAKKA RAJATASOON PERUSTUVA SUOJA/RISKI TARJOUS ON VOLYYMIRAJOITETTU! Ostositoumuksia otetaan

Lisätiedot

Autocall Pharma nro 2267

Autocall Pharma nro 2267 YLI 2 000 SIJOITUSTUOTETTA VUODESTA 2004 ALKAEN! Autocall Pharma nro 2267 MERKITTÄVISSÄ 12. TOUKOKUUTA 2015 SAAKKA RAJATASOON PERUSTUVA SUOJA/RISKI TARJOUS ON VOLYYMIRAJOITETTU! Ostositoumuksia otetaan

Lisätiedot

Sijoituswarrantti Eurooppa Bonus nro 2325

Sijoituswarrantti Eurooppa Bonus nro 2325 YLI 2 000 SIJOITUSTUOTETTA VUODESTA 2004 ALKAEN! MERKITTÄVISSÄ 22. KESÄKUUTA 2015 SAAKKA VIPUTUOTE (100% PÄÄOMARISKI) Sijoituswarrantti Eurooppa Bonus nro 2325 OMINAISUUDET OSALLISTUU 10 SUUREN EUROOPPALAISEN

Lisätiedot

utocall Suomi Miinus/Plus nro 61

utocall Suomi Miinus/Plus nro 61 Autocall Suomi Miinus/Plus nro 61 Merkittävissä 14.5. saakka EI PÄÄOMA- TURVAA TARJOUS ON VOLYYMIRAJOITETTU! Ostositoumuksia otetaan vastaan juoksevasti ja emissio voidaan sulkea ennenaikaisesti haluttujen

Lisätiedot

ipusertifikaatti Suomi Optimal Start nro 1221

ipusertifikaatti Suomi Optimal Start nro 1221 Vipusertifikaatti Suomi Optimal Start nro 1221 Merkittävissä 7.5.2012 saakka ipusertifikaatti Suomi Optimal Start nro 1221 Lisätietoja riskiluokituksesta Suomen Strukturoitujen Sijoitustuotteiden yhdistys

Lisätiedot

sakeobligaatio Ruotsi nro 1178 1179

sakeobligaatio Ruotsi nro 1178 1179 Osakeobligaatio Ruotsi nro 1178 1179 Merkittävissä 29.3.2012 saakka sakeobligaatio Ruotsi nro 1178 1179 TURVA KASVU Emissiokurssi (lisäksi 2% merkintäpalkkio) 1 100% 110% Pääomaturva (euromääräinen) 2

Lisätiedot

ipusertifikaatti Ruotsi Optimal Start nro 1182

ipusertifikaatti Ruotsi Optimal Start nro 1182 Vipusertifikaatti Ruotsi Optimal Start nro 1182 Merkittävissä 29.3.2012 saakka ipusertifikaatti Ruotsi Optimal Start nro 1182 Emissiokurssi 1 2100 EUR + 200 EUR = 2300 EUR/kpl Pääomaturva 2 Ei Juoksuaika

Lisätiedot

uottotodistus High Yield Eurooppa nro 1380

uottotodistus High Yield Eurooppa nro 1380 Luottotodistus High Yield Eurooppa nro 1380 Myyntiaika 20.11.2012 saakka LUOTTOTAPAHTUMA- RIIPPUVAINEN SUOJA/RISKI uottotodistus High Yield Eurooppa nro 1380 Emissiokurssi (lisäksi 2% merkintäpalkkio)

Lisätiedot

Luottotodistus High Yield Eurooppa nro 1683

Luottotodistus High Yield Eurooppa nro 1683 Luottotodistus High Yield Eurooppa nro 1683 MERKITTÄVISSÄ 28. MARRASKUUTA 2013 SAAKKA LUOTTOVASTUUTAPAHTUMASIDONNAINEN SUOJA/RISKI Luottotodistus High Yield Eurooppa nro 1683 OMINAISUUDET 7,5% KIINTEÄ

Lisätiedot

Luottotodistus High Yield Eurooppa nro 1921

Luottotodistus High Yield Eurooppa nro 1921 Luottotodistus High Yield Eurooppa nro 1921 MERKITTÄVISSÄ 23. KESÄKUUTA 2014 SAAKKA LUOTTOVASTUUTAPAHTUMASIDONNAINEN SUOJA/RISKI Luottotodistus High Yield Eurooppa nro 1921 OMINAISUUDET 150% ERÄÄNTYMISARVO

Lisätiedot

Luottosidonnainen Indeksitodistus Aasia nro 1449

Luottosidonnainen Indeksitodistus Aasia nro 1449 MERKITTÄVISSÄ 4. MAALISKUUTA 2013 SAAKKA LUOTTOVASTUUTAPAHTUMASIDONNAINEN RISKI Luottosidonnainen Indeksitodistus Aasia nro 1449 OMINAISUUDET VUOTUINEN KUPONKI 2% (INDIKATIIVINEN) TUOTTOMAHDOLLISUUS NELJÄSTÄ

Lisätiedot

Luottosidonnainen Indeksitodistus Aasia nro 1478

Luottosidonnainen Indeksitodistus Aasia nro 1478 MERKITTÄVISSÄ 10. huhtikuuta 2013 SAAKKA LUOTTOVASTUUTAPAHTUMASIDONNAINEN RISKI Luottosidonnainen Indeksitodistus Aasia nro 1478 OMINAISUUDET VUOTUINEN KUPONKI 2% (indikatiivinen) TUOTTOMAHDOLLISUUS NELJÄSTÄ

Lisätiedot

uotto-obligaatio High Yield nro 1177

uotto-obligaatio High Yield nro 1177 Luotto-obligaatio High Yield nro 1177 Merkittävissä 29.3.2012 saakka EI PÄÄOMATURVAA PRIVATE PLACEMENT TARJOUS ON VOLYYMIRAJOITETTU! Ostositoumuksia otetaan vastaan juoksevasti ja emissio voidaan sulkea

Lisätiedot

Luottosidonnainen Osaketodistus

Luottosidonnainen Osaketodistus YLI 2 000 SIJOITUSTUOTETTA VUODESTA 2004 ALKAEN! Luottosidonnainen Osaketodistus Eurooppa nro 2449 MERKITTÄVISSÄ 14. LOKAKUUTA 2015 SAAKKA LUOTTOVASTUUTAPAHTUMASIDONNAINEN SUOJA/RISKI Luottosidonnainen

Lisätiedot

börsuppgång. Eller nedåt.

börsuppgång. Eller nedåt. Aktieindexobligation Sverige Osakeobligaatio nr 20 Ruotsi nro 5 Merkittävissä 27.4.2009 saakka sakeobligaatio Ruotsi nro 5 börsuppgång. Eller nedåt. Meidän käsityksemme: Synkät suhdannenäkymät ovat luoneet

Lisätiedot

Suomi 1/2009. Osakeobligaatio Suomi 1/2009. Merkittävissä 21.10.2009 saakka

Suomi 1/2009. Osakeobligaatio Suomi 1/2009. Merkittävissä 21.10.2009 saakka Osakeobligaatio Suomi 1/2009 Merkittävissä 21.10.2009 saakka Osakeobligaatio Suomi 1/2009 Meidän käsityksemme: Näemme entistä enemmän merkkejä kansainvälisen suhdannelaskun hidastumisesta. Kun sijoittajat

Lisätiedot

VIPUWARRANTTI EUROOPPA.

VIPUWARRANTTI EUROOPPA. VIPUWARRANTTI EUROOPPA. Hajautettu sijoitus euroalueen osakemarkkinoille Korkea tuottopotentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla Sijoitus ei ole pääomaturvattu; sijoitetun pääoman voi menettää osittain

Lisätiedot

I ndeksiwarrantti S uomi

I ndeksiwarrantti S uomi I ndeksiwarrantti S uomi Hajautettu sijoitus Suomen osakemarkkinoille Aggressiivinen tuottopotentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla Sijoitusaika noin 3 vuotta Liikkeeseenlaskija The Royal Bank of Scotland

Lisätiedot

KEHITTYVÄT 10 SIJOITUSOBLIGAATIO PERUS JA PLUS

KEHITTYVÄT 10 SIJOITUSOBLIGAATIO PERUS JA PLUS KEHITTYVÄT 10 SIJOITUSOBLIGAATIO PERUS JA PLUS PERUS PLUS Merkintähinta 100 % 110 % Pääomaturva 1 100 % 100 % Alustava tuottokerroin 2 75 % 135 % Kohde-etuus Sijoitusaika Kehittyvät 10 -indeksi ja Korkoindeksi

Lisätiedot

Autocall BRIC+Puola. Viimeinen merkintäpäivä 11. marraskuuta 2011

Autocall BRIC+Puola. Viimeinen merkintäpäivä 11. marraskuuta 2011 Jälleenmyyjä SIP Nordic Fondkommission AB Viimeinen merkintäpäivä. marraskuuta 20 Autocall BRIC+Puola Tuote, jossa on korkea todennäköisyys korkeaan vuosittaiseen kuponkiin sekä alhainen Autocall -taso

Lisätiedot

SIJOITUS SELKEÄLLÄ VIPUVAIKUTUKSELLA

SIJOITUS SELKEÄLLÄ VIPUVAIKUTUKSELLA SIJOITUS SELKEÄLLÄ VIPUVAIKUTUKSELLA SISÄLTÖ YHTEENVETO 4 BULL & BEAR 6 NÄIN SE TOIMII: BULL 8 NÄIN SE TOIMII: BEAR 10 SAMA VIPUVAIKUTUS JOKA PÄIVÄ 13 Maanantai 09.17 DAX +0.9% SINULLE SOPIVA SIJOITUS

Lisätiedot

Hajautettu sijoitus Aasian kehittyville osakemarkkinoille dollareissa Aggressiivinen tuottopotentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla Sijoitusaika

Hajautettu sijoitus Aasian kehittyville osakemarkkinoille dollareissa Aggressiivinen tuottopotentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla Sijoitusaika Aasia Hajautettu sijoitus Aasian kehittyville osakemarkkinoille dollareissa Aggressiivinen tuottopotentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla Sijoitusaika noin 4 vuotta Liikkeeseenlaskija Natixis Structured

Lisätiedot