Myyntiesite sijoittajille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Myyntiesite sijoittajille"

Transkriptio

1 Myyntiesite sijoittajille Osakeanti

2 OSAKEANNIN AVAINTIEDOT Rahoituskierros n Osakkeen hinta 50,30 / kpl Yrityksen arvonmääritys Tarjottu omistusosuus 1,7 2,9 % Anti päättyy Vähimmäisosto 2 osaketta Fundu toteuttaa osakeannin välisenä aikana. Annissa haetaan pääomaa yhteensä n euroa. Anti toteutetaan Fundun uuden FundingTool rahoitustyökalun jatkokehittämiseksi ja viemiseksi nopeasti kv-markkinoille. Fundun tavoitteena on tehdä FundingTool rahoitusmallista yritysten yleisesti käyttämä rahoitusmalli vuoteen 2020 mennessä. Tällöin yritys on joko tuottava osingonmaksaja tai houkutteleva ostokohde vakiintuneille rahoitusmarkkinoiden toimijoille. 2

3 Fundu on suomalainen rahoitusteknologiaa ja palveluita kehittävä yritys, jonka tuotteet on suunnattu pääasiassa pienille ja keskisuurille kasvuyrityksille, sekä tietysti sijoittajille. Fundu haluaa kehittää rahoitusmarkkinoita siten, että yritykset saavat helpommin tarvitsemansa rahoituksen suoraan tavallisilta sijoittajilta. Näin tavallisilla piensijoittajilla on enemmän taloudellista päätäntävaltaa taloudellisten resurssien kohdistamisesta, eikä heidän tarvitse maksaa ylimääräisiä palkkioita rahoituksen välittäjille. Tavoitteenamme on viedä kehittämämme rahoitustuotteet nopeasti kansainvälisille markkinoille ja olla siten osana tällä hetkellä käynnissä olevaa valtavaa rahoitusmaailman murrosta. FundingTool tuoteinnovaatiomme on tällä hetkellä poikkeuksellinen maailmassa, eikä vastaavaa tuotekonseptia ole vielä saatavilla yleisesti markkinoilta. Fundun takana on määrätietoinen tiimi, jolta löytyy vahvaa osaamista ja kokemusta niin yritysjuridiikasta, IT:stä kuin joukkorahoituksesta. Tähän mennessä Fundu on kerännyt rahoitusta sekä lähipiiriltään että suomalaisilta ammattimaisilta pääomasijoittajilta. Nyt sinullakin on mahdollisuus sijoittaa Funduun ja olla osaltasi mukana rahoitusmaailman murroksessa. 3

4 Kiristyneen pankkisääntelyn seurauksena kasvuyritykset eivät saa tarvitsemaansa rahoitusta pankeista ja joutuvat turvautumaan vaihtoehtoisiin rahoitusmuotoihin. Lisäksi ammattimaiset pääomasijoitusyhtiöt etsivät vain skaalautuvia, korkean tuottopotentiaalin omaavia yhtiöitä, jolloin osa elinkelpoisista yrityksistä jää ilman rahoitusta. Rahoituskierroksen toteuttamisen kustannukset ovat korkeat, sillä tarvittavat ulkopuoliset palvelut ovat kalliita ja yritykseltä vaadittu työpanos on merkittävä. Lisäksi kaikilla yrittäjillä ei ole lähipiiriä, jolta pyytää tarvittavaa alkurahoitusta. Perinteiset joukkorahoitusalustat eivät sovellu kaikkien yritysten brändeille tai liiketoimintamalleille ja rahoitusalustojen rahoituksesta perimät palkkiot ovat suuret suhteessa niiden yrityksille tarjoamaan hyötyyn. Tämä korostuu oman pääoman ehtoisessa rahoituksessa eli osakeanneissa. 4

5 Lainamuotoinen joukkorahoitusalusta (www.fundu.fi) Lainarahoitusta kasvuyrityksille suoraan sijoittajilta, ei pankkisääntelyä Lanseeraus 5/2014: lähes euroa lainattu yli 20 yritykselle. Nykyinen siltarahoitustuote yhdistää julkisrahoituksen ja yksityiset sijoitukset Yrityslainarahasto aloittaa sijoittamisen Fundu-kohteisiin vuoden 2015 aikana -> rahoituksen tarjontaongelma ratkaistu, volyymin kasvattaminen voi alkaa. Tuotelaajennukset : tavalliset yrityslainat Yritysten oman pääoman tarpeisiin kehitetty rahoitustyökalu, FundingTool (www.fundingtool.com) Avaimet käteen ratkaisu rahoituskierroksen toteuttamiseen Pilvessä toimiva tietojärjestelmä automatisoi koko rahoitusprosessin Asiakas linkittyy tietojärjestelmään kotisivuille upotettavan ohjelman kauttaa (ns. widget -periaate) Myös maksuliikenne integroitu tietojärjestelmään Fundu tarjoaa ohjelmiston lisäksi rahoituskierroksen toteuttamisessa tarvittavia lisäpalveluita (dokumentaatio, sopimukset, rekisteröinti) 5

6 Rahoitusalustan operoinnin sijasta tarjotaan rahoitusteknologiaa, jolla rahoituskierroksen voi toteuttaa sähköisenä palveluna itsenäisesti yrityksen oman brändin alla (ns. white-label crowdfunding ). Fundun tietojärjestelmä toimii pilvessä, jossa sähköisesti hoidetaan sijoittajien tunnistaminen, maksuliikenne, asiakasvarojen monitorointi ja tietojen kerääminen osakasluetteloa varten. Järjestelmään pääsee linkittymään asiakkaan kotisivuille upotetun rahoitus-widgetin kautta. Ohjelma siis automatisoi koko rahoituskierroksen toteuttamisen ja mahdollistaa sijoitusten tekemisen verkossa. Fundu tarjoaa teknologian lisäksi rahoituskierroksen toteuttamisessa tarvittavia lisäpalveluita, kuten esimerkiksi pitkälti standardoituja juridisia dokumentteja. Toimintamalli on nopeasti vietävissä kv-markkinoille, sillä rahoituskierrosten markkinointihaaste on asiakasyrityksillä, eikä Fundu ohjelmistotoimittajana ole merkittävän sääntelyn alaisuudessa. 6

7 Ominaisuus Perinteinen joukkorahoitus FundingTool -malli Hinnoittelu Staattinen Dynaaminen Rahoituskierrosten markkinointi Yksi kanava, joukkorahoitusalusta Monikanavainen - Yhteistyöverkosto - Yrityksen omat verkkosivut - Widget voidaan upottaa mille tahansa verkkosivulle & some Teknologia Osakkeiden merkintä rahoitusalustalla Osakkeiden merkintä upotettavan widgettyökalun kautta millä tahansa verkkosivulla. Lisäksi integroitu maksuliikenne ja asiakasvarojen hallinnointi. Finanssisääntely Rekisteröityminen sijoituspalveluyhtiöksi, lisenssi. Ohjelmistoyhtiö, minimaalinen sääntely. Rahoituskierrokset - Seed, startup & impact investing - Seed, startup & impact investing - Businessenkelit - Seed / early stage VC Markkinapotentiaali ja skaalautuvuus - Kansalliset markkinat, sääntely ja markkinointihaasteet hankaloittavat kansainvälistymistä - Skaalautuu kansallisella tasolla Teoreettinen tausta - Haitallinen valikoituminen - Portinvartija -teoria - Kansainväliset markkinat, regulaatio ei vaikuta yritysten omaan varainkeruuseen - Markkinointihaasteet ulkoistettu asiakasyrityksille - Skaalautuu kansainvälisesti - Ei tunnettuja ongelmia 7

8 Fundun liiketoiminnassa kaksi toisiaan täydentävää tukijalkaa: Fundu-joukkorahoitusalustan rahoituspalvelut (www.fundu.fi) & FundingTool rahoitusteknologiaan perustuva ohjelmistoliiketoiminta (www.fundingtool.com) JOUKKORAHOITUSALUSTA Fundu perii järjestelypalkkion rahoituksesta, 2-4 % kerätystä pääomasta Lainat ovat lyhytaikaisia, jolloin pääoma kiertää alustalla tehokkaasti lainasta toiseen Pääoman kierron ansiosta Fundu perii alustan varallisuudesta 3-8 % vuosittain RAHOITUSTEKNOLOGIA Kiinteä kustannus ohjelmiston käytöstä 500 e / rahoituskierros Järjestelypalkkio 2-4 % kerätystä pääomasta Lisäpalveluina dokumentaatiota, sopimukset & viranomaisrekisteröinti Lisäpalvelut hinnoiteltu kiinteän hinnaston mukaan Keskimäärin asiakas maksaa yhteensä n kiinteitä kustannuksia 8

9 Markkinoiden kasvu Crowdfunding: 16.2 bn, + 167% (2014) (Nykyinen siltarahoitustuote) VC Market: 48.5 bn, % (2013) Markkinoiden koko 9

10 Fundun tuotetarjonta palvelee kasvuyrityksiä monipuolisesti niiden elinkaaren alkuvaiheessa FundingTool työkalulla voi toteuttaa lähipiiri-, businessenkeli-, joukkorahoitus- tai Seed/early-stage VC rahoituskierroksia. FundingToolin kohdemarkkinat ovat laajemmat kuin tavanomaisten joukkorahoitusalustojen. 10

11 FUNDUN liikevaihto syntyy kahdesta toisiaan täydentävästä liiketoiminnasta, rahoitusalustasta & rahoitustyökaluista. LIIKETOIMINTOJEN globaali markkinapotentiaali on valtava, alustavissa analyyseissä yli 500 miljoonaa euroa. Tästä markkinasta Fundu tavoittelee n.12.5 miljoonan markkinaosuutta vuoteen 2020 mennessä. FUNDINGTOOL on liiketoiminnoista potentiaalisempi, sillä se on helpompi viedä kansainvälisille markkinoille. FundingToolin liikevaihdoksi vuonna 2020 on arvioitu yli 10 miljoonaa euroa ja joukkorahoitusalustan puolestaan n. 2.5 miljoonaa euroa. MARKKINA-ALUEISTA suuret Euroopan ja Pohjois- Amerikan markkinat ovat kaikista potentiaalisimpia, myös Suomi yrityksen kotimarkkinana on tärkeä. Rahoitusalusta FundingTool, OPO Suomi Pohjoismaat Eurooppa Pohjois- Amerikka

12 1) YRITYSLAINARAHASTO (2015): mahdollistaa toimintavolyymin nopean kasvattamisen rahaston tuodessa merkittävästi pääomaa rahoitusalustalle. Yrityslainarahasto ratkaisee rahoituksen tarjontaongelman. 2) TUOTELANSEERAUKSET ( ): tuotetarjonnan laajentaminen tavanomaisiin yritysluottoihin kasvattaa rahoitusvolyymia merkittävästi ja helpottaa markkinointia. Tuotelanseeraukset ratkaisevat rahoituksen kysyntäongelman. 3) KANSAINVÄLISTYMINEN (2016 ->): joukkorahoitusalustan vieminen uusille markkina-alueille. Liiketoiminta on skaalautuvaa, kustannukset eivät kasva samassa suhteessa liikevaihdon kanssa -> tuottavuus paranee. 12

13 1) KOEMARKKINOINTI SUOMESSA (2015): tuotteen kehittäminen saadun kokemuksen ja palautteen perusteella rajatulla markkina-alueella 2) OHJELMISTOKEHITYS ( ): kansainvälisentoiminnan mahdollistaminen (sijoittajien tunnistaminen, kv-transaktiot). Pilottiprojekti: suomalaisen yrityksen kvrahoituskierros. 3) JAKELUKANAVA (2015 ->): FundingTool tuotteen globaali jakelu vaatii sähköisen, verkkokauppa tyyppisen jakelukanavan kehittämisen, jossa asiakas itse räätälöi ohjelmiston ja haluamansa lisäpalvelut mieleisekseen. Tämän jälkeen liiketoiminta ei ole sidottu vain Suomeen vaan tuotteen kansainvälinen jakelu voidaan aloittaa. 4) KV-TIIMIN REKRYTOINTI (2016 ->): FundingTool -rahoitustuote pyritään viemään kvmarkkinoille mahdollisimman nopeasti ja tämän kansainvälistymisen onnistumiseksi tulee rekrytoida kv-markkinoinnin ja digitaalisen liiketoiminnan kokeneita ammattilaisia. 13

14 BREAK-EVEN saavutetaan vuoden 2016 aikana: yrityslainarahasto aloittaa toiminnan vuoden 2015 aikana ja FundingTool viedään kvmarkkinoille vuoden 2016 aikana. LIIKEVAIHTO kasvaa nopeasti kansainvälisen laajentumisen ja sähköisten jakelukanavien käyttöönoton myötä > KUSTANNUKSET eivät kasva samassa suhteessa yrityksen liikevaihdon kanssa, sähköisenä palveluna liiketoimintamalli on vahvasti 0 skaalautuva. Käyttökatteen kasvu on nopeaa > e 2016e 2017e 2018e 2019e Liikevaihto Käyttökate, EBITDA 14

15 YRITYSOSTO on yksi todennäköisimmistä irtautumismahdollisuuksista sijoittajille. Fundua tullaan kehittämään siten, että se on tulevaisuudessa houkutteleva ostokohde sekä alan muille toimijoille kuin ulkopuolisille sijoittajille. Mahdollisessa yritysostossa sijoittajat voivat saada sijoituksensa moninkertaisesti takaisin, mikäli yrityksen arvo ostohetkellä määritellään tämän kierroksen arvostusta korkeammalle. OSINGONMAKSU on osakeyhtiöiden yleisin tapa jakaa voittoja yritykseen sijoittaneille osakkaille. Fundu ei tule maksamaan osinkoja lähitulevaisuudessa, vaan liiketoiminnan tuotot tullaan käyttämään kasvuinvestointien toteuttamiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen. Tavoitteena kuitenkin on, että Fundun liiketoiminta kasvaa nopeasti ja kustannukset eivät kasva samassa suhteessa liikevaihdon kanssa. Tämä tarkoittaisi, että Fundusta tulee tuottoisa yritys mikä mahdollistaa suhteellisen korkean osingonmaksun tulevaisuudessa. LISTAUTUMINEN tarjoaa sijoittajille mahdollisuuden irtautua sijoituksesta mahdollisesti hyvällä tuotolla. Mikäli Fundun liiketoiminta kasvaa suunnitellun mukaisesti ja yritystä ei myydä ulkopuolisille tahoille, voi listautuminen pörssiin tai sen esilistalle tulla kyseeseen. Tämä tarjoaa sijoittajille mahdollisuuden myydä omistuksensa, voitto riippuu tämän rahoituskierroksen ja myyntihetken arvostuksen erotuksesta. 15

16 MAKROTALOUDELLISET tekijät saattavat vaikuttaa rahoituksen kysyntään ja tarjontaan ja siten vaikuttaa Fundun liiketoimintaan. KILPAILIJARISKI saattaa realisoitua, mikäli markkinoille tulee uusia toimijoita tai nykyiset toimijat suuntavat toimintaansa Fundun kannalta keskeisille asiakasryhmille. Kilpailun kiristyminen voi alentaa Fundun markkinaosuutta ja liikevaihtoa. SÄÄNTELYRISKI liittyy toimialan sääntelyyn ja siinä tapahtuviin muutoksiin. FundingTool tuotteen suhteellinen kilpailuetu muihin toimijoihin nähden saattaa muuttua sääntely-ympäristön muutosten seurauksena. RAHOITUSRISKI voi realisoitua, mikäli Fundun likviditeetti heikkenee kasvuinvestointien seurauksena eikä yritys onnistu saamaan lisärahoitusta sijoittajilta / rahoituslaitoksilta. Fundun toiminta on alkuvaiheessa riippuvaista ulkopuolisesta kasvurahoituksesta. LIIKETOIMINTARISKI liittyy Fundun strategiaan kansainvälistyä nopeasti. Kansainvälistymiseen liittyy markkinointiin, rekrytointiin, ajoitukseen ja kohdemarkkinoiden valintaan liittyviä riskejä, joita on hankala etukäteen hallinnoida. Kasvuyrityksiin liittyy aina epävarmuustekijöitä ja listaamattomaan yritykseen sijoittaminen on riskialtista. Voit menettää sijoitetun pääoman kokonaan. 16

17 Rahoituskierroksen koko n n Osakkeiden merkintähinta 50,30 euroa osakkeelta. Enintään 4002 uutta osaketta, mikäli anti merkitään kokonaisuudessaan Enintään 2.9 % osakeannin jälkeinen omistusosuus Minimimerkintä 2 osaketta (100,60 euroa) Yhtiön laskennallinen markkina-arvo euroa Merkintäaika Varat käytetään tuotekehitykseen ja kansainvälistymiseen, sekä mahdollistamaan Fundun vireillä oleva n Tekes-projekti (omarahoitus) Fundulla on olemassa olevien rahoituspalveluiden lisäksi uusia, joukkorahoitusmekanismeja käyttäviä rahoitusinnovaatioita kehitteillä tämä osakeanti osaltaan mahdollistaa näiden innovaatioiden jatkokehityksen OSAKEANNIN AVAINTIEDOT Rahoituskierros n Osakkeen hinta Yrityksen arvonmääritys Tarjottu omistusosuus 50,30 / kpl ,7 2,9 % Anti päättyy Vähimmäisosto 2 osaketta 17

18 Sakari Korpela Toimitusjohtaja Tero Fordell Operatiivinen toiminta Tuomas Oksanen Liiketoiminnan kehittäminen Miikka Liimatainen Myynti & Markkinointi Lasse Vuola Lakiasiat (Asianajaja, Castrén & Snellman) Fundun tiimi on sekoitus monipuolista osaamista ja kokemusta. Tiimin kyky innovoida jatkuvasti uusia sovelluksia joukkorahoitusmekanismeihin on Fundun tärkein pysyvän kilpailuedun lähde. 18

19 Sakari Korpela, Tuomas Oksanen, Vastaamme mielellämme osakeantiin liittyviin kysymyksiinne 19

Yritysrahoituksen vaihtoehtoiset lähteet ja niiden taloudellisten vaikutusten arviointi

Yritysrahoituksen vaihtoehtoiset lähteet ja niiden taloudellisten vaikutusten arviointi Yritysrahoituksen vaihtoehtoiset lähteet ja niiden taloudellisten vaikutusten arviointi Pro Gradu -tutkielma Taloustiede Tampereen yliopisto Elina Manninen 12. kesäkuuta 2015 TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS 2012 Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 12 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-93-1490-4 (nid.) ISBN 978-952-93-1491-1 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Julkaistu vuonna 2005 osana HIMA Hinnoittelumallit asiakassuhteessa projektia Sisältö Lukijalle...3 Oppaan keskeisiä käsitteitä... 5 Miksi

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit

Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Taloustieteen laitos Erkka Tuomela Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit Elintarvike-ekonomia Pro gradu EE 331

Lisätiedot

Cleantech yritysten rahoitusmallit

Cleantech yritysten rahoitusmallit Cleantech yritysten rahoitusmallit Timo Linnainmaa ja Tarja Teppo Cleantech Invest Oy ISBN 951-563-535-7 http://www.sitra.fi Esipuhe Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on käynnistänyt vuonna 2005

Lisätiedot

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa LISTALLEOTTOESITE 27.2.2006 Osakkeiden lopullisesta merkintä- ja myyntihinnasta, Osakkeiden kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien Osakkeiden lukumäärästä päätetään lopullisesti institutionaalisille

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas

Sijoittajan korko-opas Sijoittajan korko-opas Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

CENCORP OYJ VUOSIKATSAUS 2013

CENCORP OYJ VUOSIKATSAUS 2013 CENCORP OYJ CENCORP LYHYESTI SISÄLTÖ Sivu Cencorpin ydinliiketoimintaa ovat puhtaan teknologian sovelluksien kehittäminen, laser- ja automaatiolinjojen ja laitteiden valmistus ja elinkaarihallinta. Yhtiö

Lisätiedot

ELOKUVATUOTANNON RAHOITUSRAKENTEEN VAHVISTAMINEN

ELOKUVATUOTANNON RAHOITUSRAKENTEEN VAHVISTAMINEN SUOMEN ELOKUVASÄÄTIÖ ELOKUVATUOTANNON RAHOITUSRAKENTEEN VAHVISTAMINEN Jukka Vilhunen 14.1.2008 2 Sisällysluettelo sivu 1 Johdanto 3 2 Pitkien näytelmäelokuvien rahoitusrakenne 3 Julkinen rahoitus 3 Yksityinen

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2013 Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22

Lisätiedot

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Anders Innovations Oy www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Oppaan tekijä on Anders Innovations Oy Oppaan tilaaja on Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE Oppaan valmistumista ovat

Lisätiedot

TEM raportteja 25/2014

TEM raportteja 25/2014 TEM raportteja 25/2014 Kuva median murroksesta - Mitä käy kasvulle ja työpaikoille? Timo Argillander - Virpi Martikainen - Jari Muikku Elinkeino- ja innovaatio-osasto 20.10.2014 Käyntiosoite Aleksanterinkatu

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille Sisällys Sijoitusrahasto lyhyesti 4 Säästö- ja sijoituskohteet 5 Mikä sijoitusrahasto on? 7 Mihin rahaston valinnassa

Lisätiedot

Innovaatio investointina

Innovaatio investointina Innovaatio investointina Osa 1 Rahoitusteoreettinen näkökulma Tekesin vaikuttavuuteen Mika Vaihekoski, Seppo Leminen, Joonas Pekkanen ja Jussi Tiilikka Teknologiakatsaus 142/2003 Innovaatio investointina

Lisätiedot

Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Tiivistelmän johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 4 2 Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 1

Vuosikertomus 2014 1 Vuosikertomus 2014 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2014 Innofactor-konsernin vuosikertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2014 Innofactor lyhyesti Innofactor on Pohjoismaiden johtavia Microsoftpohjaisten IT-ratkaisujen

Lisätiedot

Keuruun seudun mahdollisuudet verkkokaupan alueella. Liiketoimintasuunnitelma

Keuruun seudun mahdollisuudet verkkokaupan alueella. Liiketoimintasuunnitelma Keuruun seudun mahdollisuudet verkkokaupan alueella Liiketoimintasuunnitelma 1 Johdanto Verkkokauppaliiketoiminta Verkkokaupan erityispiirteitä Potentiaalisia Keuruun seudun verkkokauppamenestyjiä Suositeltujen

Lisätiedot

1 Johdanto... 3. 2 Toimenpide-ehdotukset... 5. 3 Pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen... 7

1 Johdanto... 3. 2 Toimenpide-ehdotukset... 5. 3 Pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen... 7 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Toimenpide-ehdotukset... 5 3 Pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen... 7 3.1 Tavoitteena laajapohjainen kotimainen omistajuus... 7 3.2 Listautumiset Suomessa... 9 Sijoittajien

Lisätiedot

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä?

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? www.porssisaatio.fi M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? Opettajan opas Sisällys ARVOPAPERIMARKKINOIDEN KEHITYS... 4 Pörssitoiminnan historia... 4 Arvopaperimarkkinoiden merkitys

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 2014 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2014 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä

Lisätiedot

Hiipuva haarakonttori vai globaali suunnannäyttäjä? Suomalaisen finanssialan tulevaisuus

Hiipuva haarakonttori vai globaali suunnannäyttäjä? Suomalaisen finanssialan tulevaisuus Hiipuva haarakonttori vai globaali suunnannäyttäjä? Suomalaisen finanssialan tulevaisuus 4 Hiipuva haarakonttori vai globaali suunnannäyttäjä? Suomalaisen finanssialan tulevaisuus Helsinki 2009 Tekes rahoitusta

Lisätiedot

INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011

INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011 Vuosikertomus 2011 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2011 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011 INNOFACTOR LYHYESTI Innofactor on Suomen suurin Microsoft-ratkaisuihin keskittynyt

Lisätiedot

Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen. Selvitysmiehen raportti

Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen. Selvitysmiehen raportti Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen Selvitysmiehen raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 29/2010 vesa puttonen Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän

Lisätiedot

It s all about peace of mind

It s all about peace of mind It s all about peace of mind VUOSIKERTOMUS 2011 Protecting the irreplaceable Sisältö F-secure lyhyesti 1 vuosi 2011 lyhyesti 3 toimitusjohtajan katsaus 2011 4 Hallituksen toimintakertomus 2011 6 Taloudellinen

Lisätiedot

Verkkokaupan kansainvälistyminen ja lokalisointi

Verkkokaupan kansainvälistyminen ja lokalisointi TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Verkkokaupan kansainvälistyminen ja lokalisointi The Internationalization and Localisation of E-commerce Kandidaatintyö

Lisätiedot