LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1"

Transkriptio

1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ Kunnanhallitus AIKA klo 16:30 20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 275 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT ERON MYÖNTÄMINEN TUOMAS TAUBERTILLE SOSIAALI JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VARAJÄSENYYDESTÄ SEKÄ VAPAUTUVAN LUOTTAMUSTOIMEN TÄYTTÄMINEN 278 EILA JA ERKKI MIKKOSEN ANOMUS ASEMAKAAVAN MUUTTAMISEKSI 279 MÄÄRÄALOJEN OSTAMINEN TILOISTA KOIVENTO, KIINTEISTÖTUNNUS JA KOIPIRANTA, KIINTEISTÖTUNNUS KAHDEN MÄÄRÄALAN OSTAMINEN TILASTA KANTA HAKKARI, KIINTEISTÖTUNNUS TILAN LOPPI OSTAMINEN LEMPÄÄLÄN KUNNALLE. 282 MÄÄRÄALOJEN OSTAMINEN TILOISTA ILUS JA TARIKKA LAUSUNTO SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA 284 HANKE YM. TOIMIJOIDEN KANNUSTINPALKKIOIDEN MAKSATUS KIINTEISTÖNHOITOA KOSKEVA SELVITYS KUNNAN TULOVEROPROSENTIN, KIINTEISTÖVEROPROSENTIN JA MUIDEN VEROPERUSTEIDEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE SEUDULLISEN TIETOHALLINTOSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN 288 LEKI RY:N ESITYS HAKKARIN LIIKUNTA ALUEEN KEHITTÄMISEKSI 289 ESITYS KUNTALIITOLLE KAUPUNKISEUTUJEN KEHYSKUNTIEN NÄKEMYSTEN KARTOITTAMISESTA JA HUOMIOONOTTAMISESTA KUNTIEN EDUNVALVONTAPOLITIIKASSA MUUT ASIAT 31

2 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Petäkoski Hult Tuula 16:30 20:30 puheenjohtaja Kärki Mikko 16:30 20:30 1. varapj. Hakala Heikki 16:30 20:30 2. varapj. Hämäläinen Ylikahri Maikki 16:30 20:30 jäsen Jokila Killi 16:30 20:30 jäsen Kanarva Kari 16:30 20:30 jäsen Niemi Veijo 16:30 20:30 jäsen Oikarinen Sanna 16:30 20:30 jäsen Seppä Sirpa 16:30 20:30 jäsen Söderström Päivi 16:30 20:30 jäsen Virtanen Kari 16:30 20:30 jäsen MUU Kuisma Juha 16:30 20:30 kvalt pj. Aspila Riina 16:30 20:09 kvalt 1. vpj. Teeri Liisa 16:30 20:30 kvalt 2. vpj. Viitasaari Olli 16:30 20:30 esittelijä/kunnanjohtaja Auvinen Kari 16:30 20:30 talousjohtaja Helin Vesa 16:30 20:30 sosiaali ja terveysjohtaja Hupanen Jaakko 16:30 20:30 tekninen johtaja Lehtinen Nina 16:30 20:30 sivistysjohtaja Löytty Kari 16:30 20:30 toimitusjohtaja L:n Kehitys Oy Tolvanen Topi 16:30 20:30 sihteeri/hallintopäällikkö Mäkelä Kari 16:30 17:20 SRV Nevala Timo 16:30 17:20 suunnittelupäällikkö Palander Timo 16:30 17:20 Lempäälän Kehitys Rasimus Kari 16:30 18:03 kaavoituspäällikkö Virkkunen Toni 16:30 17:20 Marjamäki Tarja 17:55 18:43 ylilääkäri Laakso Toni 18:43 19:24 Lempäälän Lämpö, toimitusjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Tuula Petäkoski Hult Puheenjohtaja Topi Tolvanen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Heikki Hakala Kari Kanarva PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Topi Tolvanen, hallintopäällikkö

3 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KHAL 275 Kunnanhallituksen kokouksen laillisuuden edellytyksenä on, että kokouskutsu on kunnanhallituksen päättämällä tavalla toimitettu jäsenille ja, että saapuvilla on enemmän kuin puolet kunnanhallituksen jäsenistä. PUHEENJOHTAJA totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin, että kokouksessa olivat läsnä SRV:n edustaja Kari Mäkelä, suunnittelupäällikkö Timo Nevala, Lempäälän kehityksen kehitysjohtaja Timo Palander kaavoituspäällikkö Ilari Rasimus ja Toni Virkkunen. HALL /TT/tt

4 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT KHAL 276 KUNNANHALLITUS valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Heikki Hakalan ja Kari Kanarvan. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastajat olivat Panu Pirhonen ja Kari Virtanen. HALL KUNNANHALLITUS hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti ja valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Heikki Hakalan ja Kari Kanarvan. Merkittiin, että kokouksessa olivat läsnä SRV:n edustaja Kari Mäkelä, suunnittelupäällikkö Timo Nevala, Lempäälän Kehitys Oy:n kehitysjohtaja Timo Palander ja Toni Virkkunen. Merkittiin, että otsikkoasian käsittelyn jälkeen kunnanhallitus kuuli SRV:n edustaja Kari Mäkelää keskustavisioasiassa. Merkittiin, että Mäkelä, Nevala, Palander ja Virkkunen poistuivat kokouksesta ennen seuraavan otsikkoasian käsittelyä klo Merkittiin, että ylilääkäri Tarja Marjamäki saapui kokoukseen otsikkoasian käsittelyn jälkeen klo Merkittiin myös, että kunnanhallitus sai Marjamäeltä selvityksen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sopeutustoimien osalta, ja että hän poistui kokouksesta ennen seuraavan otsikkoasian käsittelyä klo HALL /TT/tt

5 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ Kunnanhallitus ERON MYÖNTÄMINEN TUOMAS TAUBERTILLE SOSIAALI JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VARAJÄSENYYDESTÄ SEKÄ VAPAUTUVAN LUOTTAMUSTOIMEN TÄYTTÄMINEN KHAL 277 Tuomas Taubert pyytää eroa Lempäälän kuntaan saapuneessa kirjeessä luottamustehtävistä paikkakunnalta poismuuton vuoksi. Kuntalaki 33 1 mom. Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö: 1) jonka kotikunta kyseinen kunta on; Kuntalaki 37 1 mom. Vaalikelpoisuuden menettäminen Luottamushenkilön menettäessä vaalikelpoisuutensa on sen toimielimen, jonka valittava luottamushenkilö on, todettava luottamustoimi päättyneeksi. Valtuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto. pannaan täytäntöön heti. KUNNANHALLITUS esittää kunnanvaltuustolle, että se toteaa Tuomas Taubertin luottamustoimet Lempäälän kunnassa päättyneiksi paikkakunnalta poismuuton vuoksi ja valitsee uuden varajäsenen sosiaalija terveyslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi vuoden 2014 loppuun saakka. HALL /TT/ms KUNNANHALLITUS hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. HALL /TT/tt Liitteet TUOMAS TAUBERTIN ILMOITUS KUNNAN LUOTTAMUSTOIMISTA EROAMISESTA ALKAEN, LIITE

6 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ Kaavoitus ja rakennusjaosto Kunnanhallitus EILA JA ERKKI MIKKOSEN ANOMUS ASEMAKAAVAN MUUTTAMISEKSI 1603/ /2014 KAAVRAKJ Eila ja Erkki Mikkonen ovat anoneet asemakaavan muuttamista omis ta millaan tiloilla Holmila ja Rantakulma Kiin teis töt sijaitsevat Lempäälän keskustassa Lempäälän kanavan ja Tu run tien kulmassa. Tilojen osoite on Alatie 5. Anomuksen perusteena on se, että kiinteistöille ei voi rakentaa, koska osa toisesta tilasta on ase ma kaa voi tet tu puistoksi ja muu osa tiloista on asemakaavan ul ko puo lel la. Kiinteistöjä on tarjottu ostettavaksi Lempäälän kunnalle, mutta maanos to toi mi kun ta päätti , ettei tarjousta tehdä. Tila 1:1767 on pinta alaltaan 458 m ja tila 1: m2. Suuremmalla kiin teis töl lä on vuonna 1951 valmistunut, kerrosalaltaan 117 m2:n suu ruinen asuinrakennus sekä talousrakennuksia. Keskustan osayleiskaavassa kiinteistöt ovat pientalovaltaista asun to aluetta. Niillä on voimassa asemakaava, joka on vahvistettu vuonna Niille on olemassa katuyhteys ja ne ovat keskitetyn vesihuollon pii ris sä. Keskustan palvelut ovat lähellä. Kiinteistöjen osoittaminen asuin käyt töön noudattaa periaatetta yhdyskuntarakenteen tii vis tä mi ses tä nauhataajaman alueella. Listan liitteenä on ote opaskartasta ja asemakaavasta. KAAVOITUS JA RAKENNUSJAOSTO esittää kunnanhallitukselle, että se antaa teknisen toimen tehtäväksi valmistella asemakaavan muutosta ti loille ja Mukaan otetaan ympäröivää aluet ta tarvittavassa laajuudessa. Kaavamuutoksen hakijoilta laskutetaan MRL 59 :n mukaisesti kaavan laatimisesta aiheutuneet kustannukset. Täytäntöönpano: TEKN khall TEKN KAAVOITUS JA RAKENNUSJAOSTO hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun jälkeen. TEKN /EH/eh KHAL 278 KUNNANHALLITUS hyväksyy kaavoitus ja rakennusjaoston esityksen. Täytäntöönpano: ote TEKN / Lampinen TEKN

7 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ Kaavoitus ja rakennusjaosto Kunnanhallitus KUNNANHALLITUS hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. HALL /TT/tt Liitteet OTTEET OPASKARTASTA JA ASEMAKAAVASTA

8 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ Kunnanhallitus MÄÄRÄALOJEN OSTAMINEN TILOISTA KOIVENTO, KIINTEISTÖTUNNUS JA KOIPIRANTA, KIINTEISTÖTUNNUS / /2014 KHAL 279 Vuoreksen yleiskaava alueella, Koipijärven länsipuolella sijatsevat tilat Koivento sekä Koipiranta ovat yleisessä myynnissä. Myyjät ovat Kivekäs Anna, Kati, Mikko ja Haapala Satu. Myytävän alueen yhteispinta ala on noin 27,5 hehtaaria. Liitekartalta ilmenee Vuoreksen yleiskaavan sisältö kyseisillä alueilla. Alueille sijoittuu pientalovaltaisia asuntoalueita (AP, n. 15 ha) sekä virkistysalueita (VLL ja VLM). Alueiden asemakaavoitus on suunniteltu tapahtuvaksi Vuoreksen toteutuksen loppujaksolla. Kunta omisaa alueiden välissä sijaitsevan Riihiniityn talouskeskuksen molemmin puolin olevia maita. Alueen sijainti käy ilmi liitekartasta. Maanostotoimikunta käsitteli otsikkoasian KUNNANHALLITUS esittää kunnanvaltuustolle, että se 1. päättää ostaa tiloista Koivento, kiinteistötunnus ja Koipiranta liitteestä ilmenevät, yhteensä n. 27,5 hehtaarin suuruiset määräalat euron kauppahinnalla. 2. päättää antaa kunnanhallitukselle valtuudet hyväksyä kaupan muut ehdot. 3. hyväksyy euron lisämäärärahan talousarvion 2014 investointiosaan maanostoja varten. Täytäntöönpano: HAL seur. kvalt kokous TEKN KUNNANHALLITUS hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. HALL /TT/tt Liitteet MÄÄRÄALOJEN OSTAMINEN TILOISTA KOIVENTO, KIINTEISTÖTUNNUS JA KOIPIRANTA, KIINTEISTÖTUNNUS , KARTTALIITE

9 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ Kunnanhallitus KAHDEN MÄÄRÄALAN OSTAMINEN TILASTA KANTA HAKKARI, KIINTEISTÖTUNNUS / /2014 KHAL 280 Tampereen Vesi suunnittele vesijohtoa, jäteveden pumppaamoa ja paineenkorotusasemaa tilalle Kanta Hakkari RN:o 17:160. Ajatuksena on ollut, että Lempäälän kunta pyrkisi ostamaan tarvittavan alueen. Kyseisen alueen pinta ala on noin 1,26 hehtaaria. Alueella joudutaan nostamaan notkoaluetta noin tasoon +120 merenpiinnasta. Tästä syystä alue ulottuu kauemmaksi varsinaisesta putkesta. Alueen puusto jää myyjälle. Myyjät ovat Koskenvaara Saara, Nummela Ingrid, Poranen Marja Leena ja Riihiranta Kaarina/ c/o Stünkel. Ostettavan alueen sijainti ilmenee liitekartalta 1. Vuoreksen osayleiskaavassa alueelle on suunniteltu yleiskaavassa työpaikkoja (TP 3), pieneltä osin asuinpientaloja (AP 7) sekä katu ja puistoaluetta (VLL). Liitekartasta 2 ilmenee tulevan vesijohdon ja pumppaamon sijainti. Kanta Hakkarin tilaan kuuluu myös pieni noin 150 m2:n suuruinen katualue Kuokkalantiellä, Kuokkalan Salen takana. Maanomistajat haluavat myös tämän alueen mukaan maakauppaan. Alue ilmenee liitekartalta 3. Maanostotoimikunta käsitteli otsikkoasian KUNNANHALLITUS esittää kunnanvaltuustolle, että se 1. päättää ostaa tilasta Kanta Hakkari, kiinteistötunnus kaksi liitteessä 1 ja 3 esitettyä määräalaa. Määräalojen yhteispinta ala on n. 1,275 hehtaaria ja kauppahinta euroa. 2. päättää antaa kunnanhallitukselle valtuudet hyväksyä kaupan muut ehdot. 3. hyväksyy euron lisämäärärahan talousarvion 2014 investointiosaan maanostoja varten. Täytäntöönpano: HAL seur. kvalt kokous TEKN KUNNANHALLITUS hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. HALL /TT/tt Liitteet KAHDEN MÄÄRÄALAN OSTAMINEN TILASTA KANTA HAKKARI, KIINTEISTÖTUNNUS , KARTTALIITTEET 1, 2, 3

10 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ Kunnanhallitus TILAN LOPPI OSTAMINEN LEMPÄÄLÄN KUNNALLE. 1399/ /2014 KHAL 281 Tila Loppi RN:o 2:297 sijaitsee Moisiossa Lopentien varrella. Tilan pinta ala on noin 2,2 ha. Alue on yleiskaavassa osin (n. 1,3 ha) pientaloaluetta (AP) ja osin lähivirkistysaluetta (VL). Alueelle on mahdollista kaavoittaa esimerkiksi noin kuusi erillispientalotonttia tai rivitalokorttelin. Kunnallistekniikka on alueen rajalla. Myyjät ovat Lamppu Airi, Jouko, Juha, Kirsi Maria, Marja Liisa ja Pertti. Alueen sijainti ilmenee liitekartasta. Maanostotoimikunta käsitteli otsikkoasian KUNNANHALLITUS esittää kunnanvaltuustolle, että se 1. päättää ostaa tilan Loppi, kiinteistötunnus euron kauppahinnalla. 2. päättää antaa kunnanhallitukselle valtuudet hyväksyä kaupan muut ehdot. 3. hyväksyy euron lisämäärärahan talousarvion 2014 investointiosaan maanostoja varten. Täytäntöönpano: HAL seur. kvalt kokous TEKN KUNNANHALLITUS hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. HALL /TT/tt Liitteet TILAN LOPPI OSTAMINEN LEMPÄÄLÄN KUNNALLE, KARTTALIITE

11 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ Kunnanhallitus MÄÄRÄALOJEN OSTAMINEN TILOISTA ILUS JA TARIKKA / /2014 KHAL 282 Lempon alueella on eräitä katualueita ja näiden lähialueita, jotka alueiden omistaja haluaisi myydä kunnalle. Kyseessä on yhteensä yhdeksän määräalaa tiloista Ilus, kiinteistötunnus ja Tarikka, kiinteistötunnus Myyjä on Kalliomäki Eeva Liisa. Määräalojen yhteispinta ala on noin yksi hehtaari. Määräalat käsittävät osia seuraavista kaduista: Manttaalitie, Mantunkuja, Liikekatu, Lemponkatu, Kotipellonkatu ja Ryynikäntie. Lisäksi tarjotaan kunnalle kolmea määräalaa Kotipellonkadun ja Turuntien väliseltä alueelta ja pientä aluetta Turuntien itäpuolelta. Osasta alueista on maksettu jo aiemmin korvaukset, joten kunta maksaa kauppahinnassa vain näiden ulkopuolelle jäävistä alueista (n m2). Alueiden sijainti ilmenee liitekartoilta. Maanostotoimikunta käsitteli otsikkoasian KUNNANHALLITUS esittää kunnanvaltuustolle, että se 1. päättää ostaa liitekartalta ilmenevät määräalat tiloista Ilus, kiinteistötunnus ja Tarikka, kiinteistötunnus euron kauppahinnalla. 2. päättää antaa kiinteistöinsinöörille valtuudet hyväksyä kaupan muut ehdot. 3. hyväksyy euron lisämäärärahan talousarvion 2014 investointiosaan maanostoja varten. Täytäntöönpano: seur. kvalt kokous TEKN KUNNANHALLITUS hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. HALL /TT/tt Liitteet MÄÄRÄALOJEN OSTAMINEN TILOISTA ILUS JA TARIKKA , KARTTALIITTEET

12 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Sosiaali ja terveyslautakunta Kunnanhallitus LAUSUNTO SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA 792/ /2013 KHAL Sosiaali ja terveysministeriön asettama sosiaali ja terveyspalvelu uudistuksen parlamentaarinen ohjausryhmä on laatinut luonnoksen eduskunnalle annettavaksi hallituksen esitykseksi sosiaali ja terveydenhuollon järjestämislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Luonnos perustuu hallitusohjelmaan sekä eduskuntapuolueiden puheenjohtajien tekemään sopimukseen sosiaali ja terveydenhuollon järjestämisen pääperiaatteista. Hallituksen esitys sisältää säännökset sosiaali ja terveyspalveluiden järjestämisestä, tuottamisesta ja rahoittamisesta sekä erillisen voimaanpanolain, jossa määritellään toimeenpanon kannalta keskeiset asiat. Sosiaali ja terveysministeriö pyytää kunnilta sekä muilta jakelussa mainituilta tahoilta lausunnot lakiesityksestä. Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa asiassa lausuntonsa. Lausuntopyyntöön tulee vastata sähköisellä kyselyllä, jossa on kohdennettuja kysymyksiä hallituksen esitysluonnoksesta. Kyselyyn annettuja vastauksia on mahdollista perustella, minkä lisäksi kyselyyn on varattu runsaasti tilaa myös vapaamuotoiselle kommentoinnille. Eduskuntapuolueiden puheenjohtajien tekemän sopimuksen mukaan muodostettavat sote alueet rakentuvat nykyisten erityisvastuualueiden pohjalta. Kuntia pyydetään ottamaan lausuntopyynnön välityksellä kantaa siihen, minkä erityisvastuualueen pohjalta muodostettavaan sote alueeseen kunta katsoo perustelluksi kuulua. Sen vuoksi kunnille osoitettu lausuntopyyntö on kohdistettu valtuustoille. Sote alueeseen sijoittumista koskevaan kannanottoon suhtaudutaan kunnan virallisena kantana, minkä vuoksi sitä koskevasta valtuuston päätöksestä tulee toimittaa päätösasiakirja sosiaali ja terveysministeriöön. On mahdollista menetellä myös niin, että valtuusto ottaa kantaa ainoastaan sille osoitettuihin, sote alueeseen kuulumista koskeviin kysymyksiin (kysymykset 37. ja 38.) ja toimittaa kannasta päätösasiakirjan STM:öön. Tällöin lausuntopyynnön muihin kysymyksiin voidaan ottaa kantaa muussa kunnan toimielimessä. Mikäli kunta katsoo, ettei sen ole tarpeen ottaa alueiden muodostumiseen virallista kantaa, lausuntopyyntöön voidaan vastata kokonaisuudessaan kunnan valitsemassa toimielimessä eikä päätösasiakirjan toimittaminen ole tarpeen. Annetut lausunnot otetaan huomioon hallituksen esityksen viimeistelytyössä. Hallituksen esitys annetaan eduskunnalle syysistuntokaudella lausuntokierroksen jälkeen. Esitykseen sisältyvien lakien on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alkupuolella.

13 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Sosiaali ja terveyslautakunta Kunnanhallitus Lausunnot pyydetään antamaan tiistaihin klo mennessä. Annetut vastaukset ovat julkisia. Lausuntoyhteenvedossa otetaan huomioon vain määräaikaan saapuneet lausunnot. Lempäälän kunnanvaltuusto vastaa sille osoitettuihin kysymyksiin ja muilta osin lausunnon antaa kunnanhallitus. Luonnos lausuntopyyntökyselyn vastauksista sekä järjestämislain keskeinen sisältö on jaettu kunnanhallituksen jäsenille esityslistan lisämateriaalina. KUNNANHALLITUS päättää esittää kunnanvaltuustolle, että 1. Lempäälän kunta antaa lausuntopyyntökyselyn kysymyksiin 37. ja 38. liitteen mukaiset vastaukset, ja 2. valtuusto käy lausuntopyynnöstä muilta osin lähetekeskustelun kunnanhallituksen antamaa lausuntoa varten. Täytäntöönpano: ed. kvalt SOSTE /VH/tt KUNNANHALLITUS hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. HALL /TT/tt KVAL Sosiaali ja terveydenhuollon järjestämislain keskeinen sisältö on jaettu kunnnanvaltuuston jäsenille esityslistan lisämateriaalina. Hallituksen esitys sosiaali ja terveydenhuollon järjestämislaiksi löytyy sähköisenä sosiaali ja terveysministeriön sivuilta osoitteesta: LFE pdf KUNNANVALTUUSTO hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. HALL /TT/tt SOSTE Valtuusto antoi kokouksessaan vastauksensa lau sun to pyyn töky se lyn kysymyksiin 37. ja 38. sekä kävi muiden kysymysten osalta lä he tekes kus te lun kunnanhallituksen antamaa lausuntoa varten. Valtuuston lähetekeskustelussa esiin nousseet näkökulmat sekä Tam pereen kehyskuntien viranhaltija ja luottamushenkilöedustajien yh tei sis sä kokouksissa muodostetut kannanotot on huomioitu val mis te lu työs sä.

14 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Sosiaali ja terveyslautakunta Kunnanhallitus SOSIAALI JA TERVEYSLAUTAKUNTA päättää esittää kun nan hal li tuk selle, että se antaa lausuntopyyntökyselyn kysymyksiin liitteen mukaiset vastauk set sekä liittää kyselyyn erillisen Tampereen kehyskuntien kun ta joh tajien yhteisen lausunnon. SOSTE Täytäntöönpano: ote Kunnanhallitus Keskustelun aikana esittelijä, sosiaali ja terveysjohtaja Vesa Helin teki seu raa van muutetun päätösehdotuksen: SOSIAALI JA TERVEYSLAUTAKUNTA päättää esittää kun nan hal li tuk selle, että se 1) antaa lausuntopyyntökyselyn kysymyksiin liitteen mukaiset vastauk set, joissa on huomioitu lautakunnan tekemät muutokset 2) liittää kyselyyn erillisen Tampereen kehyskuntien kuntajohtajien yhtei sen lausunnon. SOSIAALI JA TERVEYSLAUTAKUNTA hyväksyi muutetun pää tös eh dotuk sen yksimielisesti. SOSTE /AP/ap KHAL 283 Hallituksen esitys sosiaali ja terveydenhuollon järjestämislaiksi löytyy sähköisenä sosiaali ja terveysministeriön sivuilta osoitteesta: LFE pdf KUNNANHALLITUS hyväksyy sosiaali ja terveyslautakunnan esityksen. HALL KUNNANHALLITUS hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Merkittiin, että pöytäkirja tarkastettiin otsikkoasian osalta kokouksessa. HALL /TT/tt Liitteet LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSETA SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIKSI SEKÄ ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI LAUSUNTOPYYNTÖKYSELYN VASTAUKSET TAMPEREEN KEHYSKUNTIEN KUNTAJOHTAJIEN LAUSUNTO

15 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ Kunnanhallitus HANKE YM. TOIMIJOIDEN KANNUSTINPALKKIOIDEN MAKSATUS 406/ /2013 KHAL 284 Liite Lempäälän kunnanhallitus on kokouksessaan hy väk sy nyt han ke ym. toimijoiden kannustinpalkkioperusteet vuodelle Myön tä mis pe rus teet on tämän pykälän liitteenä. Kannustinpalkkion tavoitteena on myötävaikuttaa siihen, että kunnan alueel la vaikuttavat eri toimijat, kuten esimerkiksi yhdistykset ja yri tyk set, aktii vi ses ti hakevat Leader ja muita hanke sekä yritystukia ja ra hoi tuk sia ja to teut ta vat niitä onnistuneesti. Kannustinpalkkioperusteiden mukaan palkkio (500 euroa) voidaan ha kemuk ses ta myön tää kunnan ulkopuolisen rahoituksen hakemisen pal kit semi seen, muun muassa seu raa vien rahoitusten, tukien ja avus tus ten tuella to teu tet ta vis ta toi men pi teis tä: Leader, ELY keskus, Tekes, eri mi nis te riöt, sää tiöt, kult tuu ri ra has tot, tai de toi mi kun nat tai urheiluliitot. Kannustinpalkkion voi toi mi ja vuonna 2014 hakea siitä ajankohdasta lukien, joka on edellisen kalenterivuoden alun jälkeen tehnyt esimerkiksi han ke tai yritystukihakemuksen. Toi mi ja voi käyt tää myön ne tyn kan nustin palk kion sa haluamallaan tavalla, mut ta palkkio ei ole tukea ko. hankkeel le. Uusia kannustinpalkkiohakemuksia on saapunut mennessä yh teen sä kolme kappaletta, joista Lempäälän Runo ja Sa na tai de yh dis tyksen hakemus liittyy Kalevala Korun kulttuurisäätiölle tehtyyn ha ke mukseen. Frescon Oy:n ha ke mus liittyy yrityksen in ves toin ti tu ki ha ke muk seen ELY keskukselle. Liikuntaparkki Oy:n hakemus liittyy yri tyk sen investointi, käynnistys ja kehittämistuen hakemukseen ELY kes kuk sel le. Liikuntaparkki Oy:n hakemus ei ole myöntämisperusteen (koh ta 2) mukainen, koska Ely keskuksen päätös on annettu Lempäälän Runo ja Sanataide ry. Frescon Oy Liikuntaparkki Oy Runonlausuntaklinikka, runo ja sana tai teen harrastuksen edis tä minen; Kalevala Korun kulttuurisäätiö (sää tiö ei myöntänyt rahoitusta) Yrityksen investointituki, uusien tuo tan to ti lo jen rakentaminen; Pirkan maan ELY keskus Yrityksen investointi, käynnistys ja ke hit tä mis tu ki, liikuntahallin ra kenta mi nen; Pirkanmaan ELY keskus Hakemusasiakirjat ovat liitteineen oheismateriaalina kokouksessa. KUNNANHALLITUS päättää selostusosan ja myöntämisperusteiden mukai ses ti maksaa 500 eu ron kan nus tin palk kion Lempäälän Runo ja Sa natai de yh dis tyk sel le ja Frescon Oy:lle. Liikuntaparkki Oy:n hakemus hy lätään. Täytäntöönpano: Ote hakijat, taloushallinto/maksatus HALL /TP/tp

16 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ Kunnanhallitus KUNNANHALLITUS hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Merkittiin, että kunnanhallituksen puheenjohtaja Tuula Petäkoski Hult ei osallistunut otsikkoasian käsittelyyn (syy: yhteisöjäävi, Runo ja sanataideyhdistyksen hallituksen varajäsen ja puoliso hallituksen jäsen), ja että kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Mikko Kärki toimi puheenjohtajana otsikkoasian käsittelyn ajan. HALL /TT/tt Liitteet KANNUSTINPALKKIOHAKEMUS JA MYÖNTÄMISPERUSTEET 2014

17 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus KIINTEISTÖNHOITOA KOSKEVA SELVITYS 1328/ /2014 KHAL Vuoden 2014 talousarviossa tilatoimen tehtäväalueella on todettu, että kunta tekee/teettää yhteistyössä Lempäälän Lämpö Oy:n ja Kiinteistö Oy Sirkkavuoren kanssa selvityksen kiinteistönhoidon ja kunnossapidon tarvitsemista resursseista ja tulevasta toimintamallista vuoden 2014 alkupuoliskolla. Selvityksen tulokset tuodaan valtuuston käsittelyyn syksyllä ennen talousarviokäsittelyä. Kunnajohtajan nimeämä työryhmä on järjestäytynyt ja työstänyt selvityksen työsuunnitelmaa ja aikataulutusta. Työryhmän puheenjohtajana toimiva tekninen johtaja esittelee työsuunnitelmaa kokouksessa. KUNNANHALLITUS merkitsee työsuunnitelman tiedoksi ja antaa tarvittaessa jatkovalmisteluohjeita. HALL / KA KUNNANHALLITUS hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Merkittiin, että otsikkoasia käsiteltiin kokouksessa asiajärjestyksessä kolmantena kohtana. Merkittiin, että Sirkkavuori Oy:n toimitusjohtaja Johanna Heikkilä sekä Lempäälän Lämpö Oy:n toimitusjohtaja Toni Laakso poistuivat kokouksesta otsikkoasian käsittelyn aikana klo HALL /TT/tt KHAL Kunnanjohtajan nimeämä työryhmä on valmistellut otsikkoasiaa kunnanhallituksen hyväksymän työsuunnitelman mukaisesti. Työryhmään kuuluvat kunnan tekninen johtaja Jaakko Hupanen (pj), Kiinteistö Oy Sirkkavuoren toimitusjohtaja Johanna Heikkilä, Lempäälän Lämpö Oy:n toimitusjohtaja Toni Laakso ja kunnan talousjohtaja Kari Auvinen. Työsuunnitelmasta ja työryhmän valmistelusta on järjestetty infotilaisuudet ko tehtäväalueiden esimiehille ja henkilöstölle Kuntakonsernin kiinteistönhoidon organisointia koskeva toimeksianto sisälsi viisi vaihtoehtoa. Työryhmä on kerännyt toimeksiantoon kuuluvia lähtötietoja ja koonnut toimeksiannon tämänhetkisestä valmistelutilanteesta yhteenvedon, joka esiteltiin kunnanhallitukselle ja edellä todettujen tytäryhtiöiden hallituksille keskusteluseminaarissa Valmistelutilanteesta annettiin raportti myös kunnan yt komitealle

18 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Keskusteluseminaarissa todettiin yhteisenä näkemyksenä, että jatkovalmistelua rajataan kahteen työsuunnitelman mukaiseen vaihtoehtoon. Näistä toinen on ns. 0+ malli, jossa jokainen kuntakonsernin toimija päättää ja järjestää kiinteistönhoitonsa itsenäisesti. Toinen jatkovalmisteltava organisointivaihtoehto on vaihtoehto 1, jossa kuntakonsernin tarvitsemat kiinteistönhoitopalvelut järjestetään kuntakonsernin sisällä yhteen yksikköön "in house" yhtiö/liikelaitos periaatteella. Tämä organisointivaihtoehto edellyttää yhtiöjärjestelyjä ja jatkopäätöksiä mm. yksikköön siirrettävien toimintojen laajuudesta. Henkilöstön osalta siirto keskitettyyn yksikköön tarkoittaisi ns. liikkeenluovutusmenettelyä, jossa henkilöstön työsuhteen ehdot pysyvät samoina työnantajan vaihtumisesta huolimatta. KUNNANHALLITUS päättää merkitä valmistelutilanteen tiedoksi ja pyytää jatkovalmistelua varten Kiinteistö Oy Sirkkavuoren ja Lempäälän Lämmön hallitusten lausunnot. HALL / KA KUNNANHALLITUS hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Merkittiin, että Kiinteistö Oy Sirkkavuoren toimitusjohtaja Johanna Heikkilä sekä Lempäälän Lämpö Oy:n toimitusjohtaja Toni Laakso olivat läsnä kokouksessa otsikkoasian käsittelyn aikana ja poistuivat asian käsittelyn jälkeen klo HALL / KA/ka KHAL Kiinteistö Oy Sirkkavuoren ja Lempäälän Lämmön hallitukset ovat antaneet kunnanhallituksen niiltä pyytämät lausunnot koskien kuntakonsernin kiinteistönhoidon organisointia. Jatkovalmistelua on jo aiemmin rajattu kahteen työsuunnitelman mukaiseen vaihtoehtoon. Näistä toinen on ns. 0+ malli, jossa jokainen kuntakonsernin toimija päättää ja järjestää kiinteistönhoitonsa itsenäisesti. Toinen jatkovalmisteltava organisointivaihtoehto on vaihtoehto 1, jossa kuntakonsernin tarvitsemat kiinteistönhoitopalvelut järjestetään kuntakonsernin sisällä yhteen yksikköön "in house" yhtiö/liikelaitos periaatteella. Hallituksien yhteinen lausunto on toimitettu kunnanhallituksen jäsenille esityslistan lisämateriaalina. KUNNANHALLITUS päättää, että hankkeen valmisteluryhmän tulee tehdä esitys siitä, missä laajuudessa uudistus koskee eri toimintoja ja työntekijäryhmiä. Työryhmän tulee kuulla riittävän laajasti eri tehtäväalueiden henkilöstöä. Sirkkavuori Oy:n tytäryhtiön perustamista voidaan ryhtyä valmistelemaan. Lopullinen esitys tuodaan kunnanhallituksen ja valtuuston käsittelyyn ennen vuoden 2015 talousarvion hyväksymistä. Valmistelun yhteydessä tiedotetaan riittävästi henkilöstöä se ao. lautakuntia ja kunnan yhtiöiden hallituksia.

19 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus YT neuvottelut käynnistetään normaalikäytännön mukaisesti. Tavoitteena ei ole henkilöstön vähentäminen kuntakonsernissa. HALL /KA/tt Keskustelun kuluessa esittelijä, kunnanjohtaja Olli Viitasaari teki lisäyksen päätösehdotukseensa: KUNNANHALLITUS päättää, että valmistelussa edetään vaihtoehto 1:en pohjalta. Hankkeen valmisteluryhmän tulee tehdä esitys siitä, missä laajuudessa uudistus koskee eri toimintoja ja työntekijäryhmiä. Työryhmän tulee kuulla riittävän laajasti eri tehtäväalueiden henkilöstöä. Sirkkavuori Oy:n tytäryhtiön perustamista voidaan ryhtyä valmistelemaan. Lopullinen esitys tuodaan kunnanhallituksen ja valtuuston käsittelyyn ennen vuoden 2015 talousarvion hyväksymistä. Valmistelun yhteydessä tiedotetaan riittävästi henkilöstöä sekä ao. lautakuntia ja kunnan yhtiöiden hallituksia. YT neuvottelut käynnistetään normaalikäytännön mukaisesti. Tavoitteena ei ole henkilöstön vähentäminen kuntakonsernissa. Keskustelun päätyttyä kunnanhallituksen puheenjohtaja Tuula Petäkoski Hult totesi muutetun päätösehdotuksen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti. KUNNANHALLITUS hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti. Merkittiin, että Lempäälän Lämpö Oy:n toimitusjohtaja Toni Laakso poistui kokouksesta otsikkoasian käsittelyn jälkeen klo HALL /TT/tt KHAL Hankkeen valmisteluryhmä on jatkanut valmistelua annetun ohjeen mukaisesti. Samalla on käynnitetty virallinen asian valmisteluun liittyvä yt menettely siten, että asiasta on jo järjetetty yt neuvottelutilaisuudet sekä Työryhmän esitys perusteluineen on valmistunut ja se on esiteltävissä kunnanhallitukselle ja selvityksessä mukana olevien tytäryhtiöiden tytäryhtiöiden hallituksille kunnanhallituksen kokouksen yhteydessä. Esitys lähetetään kunnanhallituksen kokoukseen osallistuville esityslistan lisämateriaalina ja se esitellään kokouksessa työryhmän toimesta. Kolmas yt neuvottelutilaisuus on varauduttu järjestämään KUNNANHALLITUS merkitsee asian valmistelutilanteen ja työryhmän esityksen tiedoksi sekä antaa tarvittaessa jatkovalmisteluohjeistusta. HALL /KA

20 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus KUNNANHALLITUS hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Merkittiin, että Ktö Oy Sirkkavuoren hallituksen jäsenet Sanna Kanerva ja Juhani Ojala sekä Ktö Oy Sirkkavuoren toimitusjohtaja Johanna Heikkilä ja Lempäälän Lämpö Oy:n toimitusjohtaja Toni Laakso olivat läsnä kokouksessa otsikkoasian käsittelyn ajan klo HALL /TT/tt KHAL 285 Liite Liite Henkilöstön kanssa käyty asian valmisteluun liittyvä yt menettely päätettiin Yt neuvottelujen pöytäkirja on esityslistan liitteenä. Työryhmän loppuraportti on asialistan liitteenä. KUNNANHALLITUS päättää esittää valtuustolle, että 1. se hyväksyy liitteenä olevan hankkeen valmistelutyöryhmän loppuraportin organisointipäätöksen pohjaksi, 2. Lempäälän kuntakonsernin kiinteistöpalveluihin liittyvät resurssit keskitetään liitteessä esitetyssä laajuudessa Kiinteistö Oy Sirkkavuoren alle perustettavaan tytäryhtiöön, ja 3. Tuotantoyhtiön järjestämä palvelu perustuu yhteistyössä valmisteltaviin palvelusopimuksiin, joissa tilaajia edustavat Lempäälän kunnan osalta kunnan tilapalvelu ja kuntakonsernin yhtiöistä Lempäälän Lämpö Oy, Lempäälän Energia Oy ja Kiinteistö Oy Sirkkavuori. 4. Tuotannon aloittaminen esitetyssä laajuudessa koko konserniin uudella palvelusopimusmallilla tulee käynnistää viimeistään HALL /KA Keskustelun kuluessa kunnanhallituksen jäsen Kari Virtanen esitti, että KUNNANHALLITUS päättää esittää valtuustolle, että 1. se merkitsee tiedoksi liitteenä olevan hankkeen valmistelutyöryhmän loppuraportin, 2. Lempäälän Lämpö Oy ja Kiinteistö Oy Sirkkavuori valmistelevat Lempäälän Lämpö Oy:n nykyisen kiinteistöhuollon siirron Kiinteistö Oy Sirkkavuoreen perustettavaan tuotantoyhtiöön (Sirkkavuoren tytäryhtiö). Siirto tehdään alkaen, 3. Tuotantoyhtiön järjestämä palvelu perustuu yhteistyössä valmisteltaviin palvelusopimuksiin. Kunnanhallitus perustaa työryhmän, jossa tilaajia edustavat Lempäälän kunnan osalta kunnan tilapalvelu ja kuntakonsernin yhtiöistä Lempäälän Lämpö Oy, Lempäälän Energia Oy ja Kiinteistö Oy Sirkkavuori. Työryhmän tulee kuulla lautakuntia, joita asia koskee.

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/2010 Aika 15.11.2010 klo 16:00-17:30 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 16:00-17:30 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-17:30 jäsen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Mervi Niemelä, Eino Jokitulppo, Esko Kalapudas,

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 Kunnanhallitus 02.02.2015 AIKA 02.02.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA VALTUUSTON KOKOUS 2/2015 Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat :t 5-10 Asialista V 5 Luottamushenkilö; valtuutettu Perkiömäki... 12 V

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 Kunnanhallitus 09.02.2015 AIKA 09.02.2015 18:30-20:35 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 29 15 KUNTALAISALOITTEET

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 147 KH 148 Kokouksen järjestäytyminen Lausunto Vihdin Veden jätevesihuollon vaihtoehdot -hankkeen YVA-selostuksesta KH 149 Osavuosikatsaus 2/2014 KH 150 KH 151 KH 152 KH

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) Sivistyslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 klo 18:08-19:12 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 1/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20 Paikka Mäntsälän kunnantalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot