Wind Top AP1622 All-In-One (AIO) PC. MS-A613-järjestelmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Wind Top AP1622 All-In-One (AIO) PC. MS-A613-järjestelmä"

Transkriptio

1 Wind Top AP1622 All-In-One (AIO) PC MS-A613-järjestelmä

2 Johdanto SISÄLTÖ Huomautus tekijänoikeudesta iii Tavaramerkit iii Revisio iii Päivitys ja takuu iv Vaihdettavien osien hankkiminen iv Tekninen tuki iv Vihreän tuotteen ominaisuudet iv Ympäristöpolitiikka v Kemikaaliyhdisteiden tiedot v Paristotiedot v Turvallisuusohjeet vi CE-vaatimustenmukaisuus viii FCC-B; radiotaajuushäiriöitä koskeva lausunto viii WEEE-lausunto ix ii 1. Yleiskatsaus Pakkauksen Sisältö 1-2 Järjestelmän Yleiskatsaus 1-3 Järjestelmän tekniset tiedot 1-9 Komponenttien Vaihto ja Päivitys Näin pääset alkuun Turvallisuus- ja käyttömukavuusohjeita 2-2 Laitteiston asennus Järjestelmän toiminnot Järjestelmän käynnistysasetukset ensimmäisellä kerralla 3-2 Kosketuspaneelin kalibrointi (Vain yhden kosketuksen malli) 3-3 Verkkoyhteys Windowsissa 3-5 Virranhallinta 3-10 Järjestelmän palautustyökalu 3-12 Liite A Vianetsintä... A-1

3 Wind Top -sarja Huomautus tekijänoikeudesta Tämän asiakirjan tiedot ovat MICRO-STAR INTERNATIONALin omaisuutta. Olemme valmistaneet tämän asiakirjan huolella, mutta emme takaa sen sisällön oikeutta. Tuotteitamme parannetaan jatkuvasti ja pidätämme oikeudet muutoksiin ilman erillistä huomautusta. Tavaramerkit Kaikki tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta. MSI on Micro-Star Int l Co., Ltd:n rekisteröity tavaramerkki. Intel on Intel Corporation:in rekisteröity tavaramerkki. Realtek on Realtek Semiconductor Corporation:in rekisteröity tavaramerkki. Windows on Microsoft Corporation:in rekisteröity tavaramerkki. Revisio Revisio Päivämäärä V /10 iii

4 Johdanto Päivitys ja takuu Huomaa, että tietyt esiasetetut komponentit tuotteessa eivät ehkä ole päivitettävissä tai vaihdettavissa käyttäjän pyynnöstä. Voit katsoa lisätietoja päivityksen rajoituksista käyttöoppaan teknisistä tiedoista. Lisätietoja tuotteesta voit kysyä paikalliselta jälleenmyyjältä. Älä yritä päivittää tai vaihtaa mitään tuotteen osaa, jos et ole valtuutettu jälleenmyyjä tai huoltotyöntekijä, koska se voi mitätöidä takuun. On erittäin suositeltavaa ottaa yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään tai huoltokeskukseen päivitys- tai vaihtopalvelua varten. Vaihdettavien osien hankkiminen Huomaa, että käyttäjien ostaessa tietyissä maissa tai tietyillä alueilla laitteen vaihdettavia osia (tai yhteensopivia osia), ne ovat saattaneet viimeistään 5 vuoden kuluessa valmistajalta loppua, koska tuote on lopetettu, tuolloin annetuista virallisista päätöksistä riippuen. Ota yhteyttä valmistajaan osoitteen kautta saadaksesi tarkempia tietoja varaosien hankinnasta. iv Tekninen tuki Jos järjestelmässä esiintyy virhe, jota et saa ratkaistuksi ohjekirjan avulla, ota yhteyttä ostopaikkaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. Voit myös kokeilla seuraavia ohjeita lisäopastusta varten. MSI-verkkosivustolla on tekninen opas, BIOS-päivityksiä, ohjainpäivityksiä ja muuta tietoa osoitteessa Ota yhteys tekniseen henkilöstöömme osoitteessa Vihreän tuotteen ominaisuudet Pienentynyt energiankulutus käytössä ja valmiustilassa Helposti purettavissa ja kierrätettävissä Luonnonvarojen pienentynyt käyttö kierrätystä rohkaisemalla Pidentynyt tuotteen elinkaari helppojen päivitysten avulla Ympäristölle ja terveydelle haitallisten aineiden rajoitettu käyttö Vähentynyt kiinteän jätteen tuotanto takaisinottokäytännön ansiosta

5 Wind Top -sarja Ympäristöpolitiikka Tuote on suunniteltu mahdollistamaan osien uudelleen käytön ja kierrätyksen, jolloin laitetta ei tarvitse heittää pois sen käyttöiän päätyttyä. Käyttäjän tulee ottaa yhteyttä valtuutettuun paikalliseen keräyspisteeseen käyttöiän lopun saavuttaneiden tuotteiden kierrättämiseksi ja hävittämiseksi. Vieraile MSI:n web-sivustolla paikallistaaksesi lähimmän jakelijan, jolta saat lisätietoja kierrätyksestä. Käyttäjät voivat myös ottaa yhteyttä meihin sähköpostitse osoitteessa saadakseen lisätietoja MSI-tuotteiden oikeasta hävittämisestä, takaisinotosta, kierrätyksestä ja hajottamisesta. Kemikaaliyhdisteiden tiedot Kemikaaliyhdisteasetusten, kuten EU:n REACH-asetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) nro 1907/2006), mukaisesti MSI kertoo tietoja tuotteissa olevista kemikaaliyhdisteistä osoitteessa: Paristotiedot v Euroopan unioni: Paristoja, akkuja ja varaajia ei tule hävittää lajittelemattoman kotitalousjätteen mukana. Käytä julkista keräysjärjestelmää niiden palauttamiseen, kierrättämiseen tai hävittämiseen paikallisten säännösten mukaisesti. Taiwan: Parempaa ympäristön suojelemista varten käytetyt paristot tulisi kerätä erikseen kierrätykseen tai erityiseen hävitykseen. Kalifornia, USA: Nappiparisto saattaa sisältää perkloraattia ja vaatii erityisen käsittelyn, kun se kierrätetään tai hävitetään Kaliforniassa. Lisätietoja voit katsoa osoitteesta: Räjähdysvaara, jos akku vaihdetaan virheellisesti. Korvaa vain valmistajan suosittelemalla vastaavalla tai samalla tyypillä.

6 Johdanto Turvallisuusohjeet Lue turvallisuusohjeet huolellisesti läpi. Ota huomioon kaikki laitteessa ja käyttöohjeessa mainitut varoitukset. Säilytä toimitukseen sisältyvä käyttöohje. Älä altista laitetta kosteudelle tai korkeille lämpötiloille. Aseta laite tasaiselle ja vakaalle pinnalle ennen asennusta. vi Varmista, että virran jännite on turvarajojen sisäpuolella ja 100~240 V:n rajoissa, ennen kuin kytket laitteen virtapistokerasiaan. Älä ota pistokkeesta suojamaadoitusnastaa pois käytöstä. Laite tulee kytkeä maadoitettuun verkkopistokerasiaan. Irrota virtajohto aina pistorasiasta, ennen kuin asennat mitään lisäkortteja tai -moduuleja laitteeseen. Irrota virtajohto aina pistorasiasta, jos laitetta ei käytetä tiettynä aikana virrankulutuksen säästämiseksi. Kotelon aukot ovat tuuletusilman kiertoa varten, ja ne estävät järjestelmää ylikuumenemasta. Älä peitä tuuletusaukkoja. Älä säilytä laitetta paikassa, jossa ei ole tuuletusta, tai jonka lämpötila on yli 60 C (140 F) tai alle 0 C (32 F). Seurauksena voi olla laitteen vaurioituminen. HUOMAUTUS: Maksimikäyttölämpötila on noin 40 C.

7 Wind Top -sarja Älä milloinkaan kaada laitteelle nestettä. Seurauksena voi olla laitteen vaurioituminen tai sähköisku. Aseta virtajohto siten, ettei se aiheuta kompastumisvaaraa. Älä aseta mitään virtajohdon päälle. Kun TV-virittimeen asennetaan koaksaalijohto, on varmistettava, että metallisuoja on oikein liitetty rakennukseen suojamaadoitusjärjestelmään. Kaapelijakelujärjestelmän tulee olla maadoitettu ANSI/NFPA 70: n, National Electrical Code (NEC):n, erityisesti osan :n, koaksiaalikaapelin ulkoisen johtavan suojan maadoituksen mukaisesti. Pidä vahvasti magneettiset tai sähköiset esineet pois laitteen läheisyydestä. Anna seuraavassa kuvatuissa tilanteissa laite huoltohenkilöstön tarkastettavaksi: Virtajohto tai pistoke on vahingoittunut. Laitteen sisään on päässyt nestettä. Laite on altistunut kosteudelle. Laite ei toimi oikein tai et saa laitetta toimimaan käyttöohjeessa kuvatun mukaisesti. Laite on pudonnut ja vahingoittunut. Laitteessa on näkyviä murtumisen merkkejä. vii 1 Optiset muistilaitteet on luokiteltu LUOKAN 1 LASERTUOTTEIKSI. Muiden kuin tässä ohjekirjassa määritettyjen säätimien tai säätöjen käyttö tai menetelmien suorittaminen on kielletty. 2 Älä kosketa levyaseman sisällä olevaa linssiä.

8 Johdanto CE-vaatimustenmukaisuus Micro-Star International CO., LTD ilmoittaa täten, että tämä laita on olennaisten turvallisuusvaatimusten ja muiden asiaankuuluvien Euroopan unionin direktiivin ehtojen mukainen. viii FCC-B; radiotaajuushäiriöitä koskeva lausunto Tämä laite on testattu ja sen on havaittu täyttävän Class B -luokan digitaalisen laitteen rajat FCC:n määräysten osan 15 mukaisesti. Nämä raja-arvot on tarkoitettu turvaamaan riittävä häiriösuojaus asutussa ympäristössä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häirintää radioliikenteelle. Kuitenkaan mitään takuita ei ole sille, ettei laite aiheuttaisi häiriöitä radion tai television vastaanottamiseen. Jos laite todistettavasti on häiriöiden aiheuttaja, opastetaan laitteen käyttäjää ryhtymään seuraaviin toimiin häiriöiden ehkäisemiseksi: Aseta vastaanottava antenni eri paikkaan tai asentoon. Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä. Kytke laite eri virransyöttöön kuin vastaanottava laite on kytketty. Pyydä apua jälleenmyyjältä tai asiantuntevalta radio- ja tv-asentajalta. Huomautus 1 Laitteen muuttaminen ilman valmistajan hyväksyntää saattaa mitätöidä käyttäjän valtuudet käyttää tätä laitetta. Huomautus 2 Suojattuja liitäntäjohtoja ja AC-virtajohtoa on käytettävä sallittujen häiriönpäästörajojen puitteissa. VOIR LA NOTICE D INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU. Tämä laite noudattaa FCC-säännösten osaa 15. Käytölle on kaksi seuraavaa ehtoa: 1 tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä, ja 2 tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki vastaanotettu häiriö, mukaan luettuna häiriö, joka saattaa aiheuttaa epätoivottavaa toimintaa.

9 Wind Top -sarja WEEE-lausunto (English) Under the European Union ( EU ) Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005, products of electrical and electronic equipment cannot be discarded as municipal waste anymore and manufacturers of covered electronic equipment will be obligated to take back such products at the end of their useful life. (French) (Français) Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement électriques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 août 2005, que les produits électriques et électroniques ne peuvent être déposés dans les décharges ou tout simplement mis à la poubelle. Les fabricants de ces équipements seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie. (German) (Deutsch) Gemäß der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht mehr als kommunale Abfälle entsorgt werden, die sich auf 13.August, 2005 wirken. Und der Hersteller von bedeckt Elektronik-Altgeräte gesetzlich zur gebrachten Produkte am Ende seines Baruchbarkeitsdauer zurückzunehmen. (Spanish) (Español) Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unión Europea en materia de desechos y/o equipos electrónicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos clasificados como eléctricos y equipos electrónicos no pueden ser depositados en los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electrónicos, están obligados a hacerse cargo de dichos productos al termino de su período de vida. ix (Italian) (Italiano) In base alla Direttiva dell Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali Elettrici ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti appartenenti alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono più essere eliminati come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati a ritirare ogni prodotto alla fine del suo ciclo di vita. (Russian) (Русский) В соответствии с директивой Европейского Союза (ЕС) по предотвращению загрязнения окружающей среды использованным электрическим и электронным оборудованием (директива WEEE 2002/96/EC), вступающей в силу 13 августа 2005 года, изделия, относящиеся к электрическому и электронному оборудованию, не могут рассматриваться как бытовой мусор, поэтому производители вышеперечисленного электронного оборудования обязаны принимать его для переработки по окончании срока службы. (Turkish) (Türkçe) Avrupa Birliği (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atığı, 2002/96/ EC Kararnamesi altında 13 Ağustos 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, elektrikli ve elektronik malzemeler diğer atıklar gibi çöpe atılamayacak ve bu elektonik cihazların üreticileri, cihazların kullanım süreleri bittikten sonra ürünleri geri toplamakla yükümlü olacaktır.

10 Johdanto (Greek) (Ελληνικά) Σύμφωνα με την Οδηγία 2002/96/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΕΕ») περί Απόρριψης Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE), η οποία λαμβάνει ισχύ στις 13 Αυγούστου 2005, τα προϊόντα «ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» δεν είναι δυνατόν να απορριφθούν πλέον ως κοινά απορρίμματα και οι κατασκευαστές κεκαλυμμένου ηλεκτρονικού εξοπλισμού είναι υποχρεωμένοι να πάρουν πίσω αυτά τα προϊόντα στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους. (Polish) (Polski) Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej ( UE ) dotyczącą odpadów produktów elektrycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), która wchodzi w życie 13 sierpnia 2005, tzw. produkty oraz wyposażenie elektryczne i elektroniczne nie mogą być traktowane jako śmieci komunalne, tak więc producenci tych produktów będą zobowiązani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z użycia. (Hungarian) (Magyar) Az Európai Unió ( EU ) augusztus 13-án hatályba lépő, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelve szerint az elektromos és elektronikus berendezések többé nem kezelhetőek lakossági hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyártói kötelessé válnak az ilyen termékek visszavételére azok hasznos élettartama végén. (Czech) (Čeština) Podle směrnice Evropské unie ( EU ) o likvidaci elektrických a elektronických výrobků 2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakázáno likvidovat elektrické a elektronické výrobky v běžném komunálním odpadu a výrobci elektronických výrobků, na které se tato směrnice vztahuje, budou povinni odebírat takové výrobky zpět po skončení jejich životnosti. x (Traditional Chinese ) ( 繁 體 中 文 ) 歐 盟 已 制 訂 有 關 廢 電 機 電 子 設 備 法 令, 亦 即 自 2005 年 8 月 13 日 生 效 的 2002/96/EC, 明 文 規 定 電 機 電 子 設 備 產 品 不 可 再 以 都 市 廢 棄 物 處 理, 且 所 有 相 關 電 子 設 備 製 造 商, 均 須 在 產 品 使 用 壽 命 結 束 後 進 行 回 收 (Simplified Chinese ) ( 简 体 中 文 ) 欧 盟 已 制 订 有 关 废 电 机 电 子 设 备 法 令, 亦 即 自 2005 年 8 月 13 日 生 效 的 2002/96/EC, 明 文 规 定 电 机 电 子 设 备 产 品 不 可 再 以 都 市 废 弃 物 处 理, 且 所 有 相 关 电 子 设 备 制 造 商, 均 须 在 产 品 使 用 寿 命 结 束 后 进 行 回 收 (Japanese) ( 日 本 語 ) 2005 年 8 月 13 日 以 降 にEU 加 盟 国 を 流 通 する 電 気 電 子 製 品 にはWEEE 指 令 によりゴミ 箱 に 印 のリサイクルマークの 表 示 が 義 務 づけられており 廃 棄 物 として 捨 てる ことの 禁 止 とリサイクルが 義 務 づけられています (Korean) (한국어) 2005년 8월 13일자로 시행된 폐전기전자제품에 대한 유럽연합( EU ) 지침, 지 침 2002/96/EC에 의거하여, 전기전자제품 은 일반 쓰레기로 폐기할 수 없으며 제품의 수명이 다 하면 해당 전자제품의 제조업체가 이러한 제품을 회수할 책임이 있습니다. (Vietnam) (Tieng Viet) Theo Hướng dẫn của Liên minh Châu Âu ( EU ) về Thiết bị điện & điện tử đã qua sử dụng, Hướng dẫn 2002/96/EC, vốn đã có hiệu lực vào ngày 13/8/2005, các sản phẩm thuộc thiết bị điện và điện tử sẽ không còn được vứt bỏ như là rác thải đô thị nữa và các nhà sản xuất thiết bị điện tử tuân thủ hướng dẫn sẽ phải thu hồi các sản phẩm này vào cuối vòng đời. (Thai) (ไทย) ภายใต ข อกำหนดของสหภาพย โรป ("EU") เก ยวก บของเส ยจากอ ปกรณ ไฟฟ า และ อ เล กทรอน กส เลขท 2002/96/EC ซ งม ผลบ งค บใช ต งแต ว นท 13 ส งหาคม 2005 ผ ใช ไม สามารถท ง ผล ตภ ณฑ ท เป น "อ ปกรณ ไฟฟ าและอ เล กทรอน กส " ปะปนก บของเส ย ท วไปของช มชนได อ กต อไป และ ผ ผล ตอ ปกรณ อ เล กทรอน กส ด งกล าวจะถ กบ งค บให นำผล ตภ ณฑ ด งกล าวกล บค นเม อส นส ดอาย การ ใช งานของผล ตภ ณฑ

11 Wind Top -sarja (Indonesia) (Bahasa Indonesia) Sesuai dengan Regulasi Uni Eropa ( UE ) perihal WEEE (Limbah Peralatan Listrik dan Elektronik), Directive 2002/96/EC, yang berlaku sejak 13, 2005, produk peralatan listrik dan elektronik tidak lagi dapat dibuang sebagai sampah umum dan pabrik peralatan elektronik diwajibkan untuk mengambil kembali produk tersebut pada saat masa pakainya habis. (Serbian) (Srpski) Po Direktivi Evropske unije ( EU ) o odbačenoj ekektronskoj i električnoj opremi, Direktiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju pod elektronsku i električnu opremu ne mogu više biti odbačeni kao običan otpad i proizvođači ove opreme biće prinuđeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog uobičajenog veka trajanja. (Netherlands) (Nederlands) De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Electrische en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan kunnen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit soort producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun levenscyclus. (Romanian) (Română) În baza Directivei Uniunii Europene ( UE ) privind Evacuarea Echipamentului Electric şi Electronic, Directiva 2002/96/EC, care intră în vigoare pe 13 august, 2005, produsele din categoria echipament electric şi electronic nu mai pot fi evacuate ca deşeuri municipale, iar fabricanţii echipamentului electronic vizat vor fi obligaţi să primească înapoi produsele respective la sfârşitul duratei lor de utilizare. (Portuguese) (Português) De acordo com a Directiva 2002/96/EC de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos da União Europeia (UE), efectiva desde o 13 de Agosto do ano 2005, os produtos de equipamento eléctrico e electrónico não podem ser descartados como resíduo municipal e os fabricantes do equipamento electrónico sujeitos a esta legislação estarão obligados a recolhar estes produtos ao finalizar sua vida útil. xi (Swedish) (Svenska) Under Europeiska unionens ( EU ) Weee-direktiv (Waste Electrical and Electronic Equipment), Direktiv 2002/96/EC, vilket trädde i kraft 13 augusti, 2005, kan inte produkter från elektriska och elektroniska utrustningar kastas i den vanliga hushållssoporna längre och tillverkare av inbyggd elektronisk utrustning kommer att tvingas att ta tillbaka sådan produkter när de är förbrukade. (Finnish) (Suomi) Euroopan unionin (EU) voimaan tulleen sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin 2002/96/EY mukaisesti sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa enää hävittää talousjätteiden mukana. Direktiivin alaisen sähkö- tai elektroniikkalaitteen valmistajan on otettava laitteet takaisin niiden käyttöiän päättyessä. (Slovak) (Slovenčina) Na základe smernice Európskej únie ( EU ) o elektrických a elektronických zariadeniach číslo 2002/96/ES, ktorá vstúpila do platnosti 13. augusta 2005, výrobky, ktorými sú elektrické a elektronické zariadenia nesmú byť zneškodňované spolu s komunálnym odpadom a výrobcovia patričných elektronických zariadení sú povinní takéto výrobky na konci životnosti prevziať naspäť. (Slovenian) (Slovenščina) Skladno z določili direktive Evropske unije ( EU ) o odpadni električni in elektronski opremi, Direktiva 2002/96/ES, ki je veljavna od 13. avgusta, izdelkov električne in elektronske opreme ni dovoljeno odstranjevati kot običajne komunalne odpadke, proizvajalci zadevne elektronske opreme pa so zavezani, da tovrstne izdelke na koncu njihove življenjske dobe sprejmejo nazaj.

12 Johdanto (Danish) (Dansk) I henhold til direktiv fra den europæiske union (EU) vedrørende elektrisk og elektronisk affald, Direktiv 2002/96/EC, som træder i kraft den 13. august 2005, må produkter som elektrisk og elektronisk udstyr ikke mere bortskaffes som kommunalt affald. Producenter af det pågældende, elektroniske udstyr vil være forpligtet til at tage disse produkter tilbage ved afslutningen på produkternes levetid. (Norwegian) (Norsk) Under den europeiske unionens ( EU ) direktiv om deponering av elektronisk og elektrisk utstyr, direktiv 2002/96/EC, som trer i effekt 13. august 2005, kan ikke produkter av elektronisk og elektrisk ustyr lenger deponeres som husholdningsavfall og fabrikantene av disse produktene er forpliktet å ta tilbake slike produkter ved slutten av produktets levetid. (Bulgarian) (български) Според директивата на Европейския съюз относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване, директива 2002/96/EC, важаща от 13 август, 2005 г., електрическо и електронно оборудване не може да се изхвърля заедно с битовите отпадъци и производителите на такова оборудване са задължени да приемат обратно съответните продукти в края на експлоатационния им период. (Croatian) (Hrvatski) U okviru Direktive Europske Unije ( EU ) o Otpadnim električnim i elektroničkim uređajima, Direktiva 2002/96/EC, koja je na snazi od 13. kolovoza 2005., električni i elektronički uređaji se ne smiju više bacati zajedno s kućnim otpadom i proizvođači su obvezni zbrinuti takve proizvode na kraju njihovog životnog vijeka. xii (Estonia) (Eesti) Vastavalt Euroopa Liidu ( EL ) direktiivile 2002/96/EÜ (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta), mis jõustus 13. augustil 2005, on keelatud kodumajapidamiste elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete hävitamine koos majapidamisjäätmetega, ja elektrija elektroonikaseadmete tootjad on kohustatud sellised tooted pärast nende kasutuselt kõrvaldamist tagasi võtma.

13 Kappale 1 Yleiskatsaus Tämä järjestelmä on suunniteltu ekologisesti älykästä, digitaalista elämäntyyliä varten. Se käyttää heijastamatonta, LED-taustavalaistua näyttöä, joka lisää selkeyttä ja vähentää silmien rasittumista. Pienikokoinen kotelo ja taipuisa jalusta yhdistävät teknologian elämään ja ne tekevät tietokoneista helppoja käyttää sopii sekä yksityiskäyttöön että työkäyttöön.

14 Yleiskatsaus Pakkauksen Sisältö Wind Top -sarja AC/DC-adapteri AC-virtajohto 1-2 LCD-näytön pyyhe Laiteohjain/ Apuohjelma -levy Käyttöopas ja Pikaopas Näppäimistö (valinnainen) Hiiri (valinnainen) Kynä (valinnainen) * Jos jotakin puuttuu tai on vahingoittunut, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi. * Kuvat ovat vain viitteellisiä ja pakkauksen sisältö voi poiketa ostamastasi mallista riippuen.

15 Wind Top -sarja Järjestelmän Yleiskatsaus Näkymä edestä Mikrofoni Sisäistä mikrofonia voidaan käyttää videokeskusteluun verkossa. Web-kamera Tällä sisäänrakennetulla web-kameralla, jossa on mikrofoni, otetaan valokuvia, tallennetaan videokuvaa, käydään videoneuvotteluja sekä käytetään muita interaktiivisia sovelluksia. Näyttö 15,6 tuuman LED-taustavalaistun näytön optimiresoluutio on X 768 pikseliä ja kuvasuhde tavallinen 16:9-laajakuva. 4 Stereokaiuttimet Sisäiset stereokaiuttimet tarjoavat loistavan äänenlaadun stereojärjestelmästä.

16 Yleiskatsaus Taustanäkymä Tuuletin Kotelon aukot ovat tuuletusilman kiertoa varten, ja ne estävät järjestelmää ylikuumenemasta. Älä peitä tuuletusaukkoja. Jalusta Aseta järjestelmä tasaiselle ja vakaalle pinnalle tätä jalustaa käyttäen. Johdon reititysaukko Reititä johdot reititysaukosta, jotta vältyt johtosotkulta laitteita kytkettäessä. Kensington-lukon aukko Tässä AIO PC -tietokoneessa on aukko Kensington-lukolle, jolla tietokone suojataan varkaudelta lukitsemalla se paikalleen avaimella tai mekaanisella PINlaitteella kumipäällystetyn metallijohdon avulla. Johdon päässä on pieni lenkki, jolla koko johto voidaan kiertää esineen, esim. raskaan pöydän, tai muun samanlaisen laitteen ympäri ja näin lukita AIO PC paikalleen.

17 Wind Top -sarja Näkymä päältä ja alta LAN2, LAN Tuuletin Kotelon aukot ovat tuuletusilman kiertoa varten, ja ne estävät järjestelmää ylikuumenemasta. Älä peitä tuuletusaukkoja. Linjalähtöliitäntä This connector is provided for headphones or speakers. Mikrofonijakki Tämä liitin on mikrofoneille. USB 2.0-portti USB (Universal Serial Bus) -porttiin voi liittää USB-laitteita, kuten näppäimistön, hiiren tai muita USB-yhteensopivia laitteita. Se tukee enintään 480 Mbittiä/ s (Hi-Speed) datansiirtonopeutta. 1-5

18 Yleiskatsaus 5 RJ-45 LAN -liitäntä (LAN2 valinnainen) Tavallinen RJ-45-liitäntä, jolla voidaan luoda yhteys paikallisverkkoon (LAN). Voit kytkeä siihen verkkokaapelin. Vihreä/ Oranssi Keltainen Merkkivalo Väri Merkkivalon tila Tila Oikea Keltainen Pois LAN-linkkiä ei ole muodostettu. Päällä (pysyvässä tilassa) LAN-linkki on muodostettu. Päällä (kirkkaampi ja vilkkuva) Tietokone pitää yhteyttä lähiverkon toiseen tietokoneeseen. Vasen Vihreä Pois 10 Mbit/s -tiedonsiirtonopeus on valittu. Päällä 100 Mbit/s -tiedonsiirtonopeus on valittu. Oranssi Päällä 1000 Mbit/s -tiedonsiirtonopeus on valittu VGA-portti VGA-portti tukee monitoreja ja muita VGA-liittymälaitteita. Sarjaportti (valinnainen) Sarjaportti tukee viivakoodinlukijoita, viivakoodintulostimia, laskuntulostimia, luottokorttikoneita, jne. Rinnakkaisportti (valinnainen) Rinnakkaisportti tukee tulostimia ja muita rinnakkaisliittymälaitteita.

19 Wind Top -sarja Näkymä sivulta Valinnainen Järjestelmän virtapainike Paina järjestelmän virtapainiketta järjestelmän kytkemiseksi päälle tai pois päältä. Järjestelmän virran LED-merkkivalo Virran LED palaa, kun järjestelmä on päällekytkettynä ja sammuu, kun järjestelmä sammutetaan. Virransäästöä koskien LED vilkkuu S3 (RAM lepotilassa) -tilassa ja sammuu S4 (levy lepotilassa) -tilassa. Kovalevyasema-LED Tämä merkkivalo näyttää kovalevyaseman aktiivisuustason. Se vilkkuu, kun järjestelmä käyttää kovalevyaseman tietoja ja on sammuksissa, kun levytoimintaa ei havaita. Kirkkauspainike Näillä painikkeilla säädetään kirkkaustasoa Muistikortinlukija Sisäänrakennettu kortinlukija tukee erityyppisiä muistikortteja.

20 Yleiskatsaus USB 2.0-portti (valinnainen) USB (Universal Serial Bus) -porttiin voi liittää USB-laitteita, kuten näppäimistön, hiiren tai muita USB-yhteensopivia laitteita. Se tukee enintään 480 Mbittiä/ s (Hi-Speed) datansiirtonopeutta. USB 3.0-portti (valinnainen) USB 3.0 -portti on taaksepäin yhteensopiva USB 2.0 -laitteiden kanssa. Se tukee enintään 5 Gbittiä/s (SuperSpeed) datansiirtonopeutta. Virtaliitäntä Mukana tullut adapteria muuttaa vaihtovirran tasavirraksi tätä liitäntää varten. Tämän liitännän kautta tuleva virta antaa virtaa tietokoneelle. Voit välttää tietokoneen vahingoittumisen käyttämällä aina mukana tulevaa virta-adapteria. Älykorttien lukulaite (valinnainen) Tämä kortinlukija tukee älykortteja tarjotakseen tunnistuksen, todentamisen, tietojen tallennuksen, sovelluksen käsittelyn jne. Optinen levyasema (valinnainen) Laitteessa on sisäinen DVD Super-Multi -asema kotiviihdettä varten Avauskolo (valinnainen) Työnnä avauskoloon ohut, suora esine (kuten paperiliitin), jos avauspainike ei toimi ja sinun tarvitsee avata optinen levyasema manuaalisesti. 11 Eject-painike (ulostyöntöpainike) (valinnainen) Avaa optinen levyasema painamalla avauspainiketta.

21 Wind Top -sarja Järjestelmän tekniset tiedot Suoritin Intel Celeron suoritin Sirusarja Intel NM70 -piirisarja Muisti 1 DDR MHz SO-DIMM -paikka Tukee enintään 4GB:ä LAN Langallinen LAN: Realtek RTL8111E Gigabit Ethernet -ohjaimen tuki Langaton LAN: valinnaisesti Mini PCI-E WLAN -moduulin tukema Ääni Realtek ALC887-HDA-koodekki Azalia 1.0 -yhteensopiva Näyttö 15,6 tuuman näyttö, jossa on LED-taustavalaistus - Valinnainen 1366 x 768 -kuvapisteen tarkkuus - Tavallinen 16:9 laajakuva 1-9 Ala-tulo/-lähtö 1 audiolähtöliitäntä 1 mikrofoniliitäntä 2 USB 2.0-porttia 2 RJ-45 LAN -liitäntää (LAN2 valinnainen) 1 VGA-portti 2 sarjaporttia (valinnainen) 1 rinnakkaisportti (valinnainen) Sivu-tulo/-lähtö 1 muistikortinlukija 2 USB 2.0/ 3.0-porttia (valinnainen) 1 DC -virtaliitäntä 1 älykorttien lukulaite (valinnainen)

22 Yleiskatsaus Muisti Kovalevyasema: 2,5, SATAII Optinen levyasema: Slim DVD Super Multi (valinnainen) Kortinlukija: - SD-/ MMC-/MS-kortinlukija - Älykorttien lukulaite (valinnainen) Stereokaiutin 2 stereokaiutinta Web-kamera Tuki mikrofonilla varustetulle web-kameralle Virtalähde 65 watin AC/DC -adapteriaktiivisella tehokertoimen korjauksella - Tulo: V, 1,5A, Hz - Lähtö: 19V 3,42A 1-10

23 Wind Top -sarja Komponenttien Vaihto ja Päivitys Huomaa, että tietyt esiasetetut komponentit tuotteessa eivät ehkä ole päivitettävissä tai vaihdettavissa käyttäjän pyynnöstä käyttäjän ostamasta mallista riippuen Voit katsoa lisätietoja päivityksen rajoituksista käyttöoppaan teknisistä tiedoista. Lisätietoja tuotteesta voit kysyä paikalliselta jälleenmyyjältä. Älä yritä päivittää tai vaihtaa mitään tuotteen osaa, jos et ole valtuutettu jälleenmyyjä tai huoltotyöntekijä, koska se voi mitätöidä takuun. On erittäin suositeltavaa ottaa yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään tai huoltokeskukseen päivitys- tai vaihtopalvelua varten.

24

25 Kappale 2 Näin pääset alkuun Tästä kappaleesta löydät tiedot kovalevyn asetustoimenpiteistä. Kun liität oheislaitteita, ole varovainen laitteiden kanssa ja käytä maadoitettua rannehihnaa staattisen sähkön välttämiseksi.

26 Näin pääset alkuun Turvallisuus- ja käyttömukavuusohjeita Kannettavalla AIO-tietokoneella voit työskennellä missä vain. Hyvän työtilan valinta on kuitenkin tärkeää, jos työskentelet pidempiä aikoja tietokoneen kanssa. 1 Työtilan valaistuksen on oltava riittävä. 2 Valitse sopiva pöytä ja tuoli. Säädä niiden korkeus itsellesi sopiviksi. 3 Istuessasi tuolissa, istu suorana ja säilytä ryhtisi hyvänä. Säädä tuolin selkämystä (jos mahdollista), jotta tuoli tukee selkääsi mukavasti. 4 Aseta jalat luonnolliseen asentoon jalkapohjat lattiaa vasten siten, että polvien ja kyynärpäiden asento pysyy mukavana (noin 90 asteen kulmassa) työskentelyn aikana. 5 Aseta kädet pöydälle tukemaan ranteita. 6 Säädä AIO PC:n kulma/asento sopivaksi. 7 Älä käytä tietokonetta tilassa, jossa työskentelyasento on epämukava (esim. sängyssä). 8 AIO PC on sähkölaite. Käsittele sitä huolellisesti tapaturmien välttämiseksi cm

27 Wind Top -sarja Laitteiston asennus Järjestelmän paikalleenasettaminen 1. Aseta järjestelmä tasaiselle ja vakaalle alustalle, kuten pöydälle tai työpöydälle. 2. Kallista näyttöä ja vedä jalustaa ulospäin haluamaasi laajuuteen. Varmista, että järjestelmä on sijoitettu vakaasti ennen sen käynnistämistä. 2-3

28 Näin pääset alkuun Vaihtovirtaliitännän kytkeminen 1. Kokoa AC/DC-adapteri ja AC-virtajohto. 2. Liitä verkkolaitteen tasavirtaliitin AIO PC -tietokoneeseen. 3. Liitä vaihtovirtajohdon urosliitin sähköpistorasiaan. Tärkeää Suosittelemme, että turvallisuussyistä liität ensin AC/DC-adapterin AIO PC:hesi ja sen jälkeen liitä AC-virtajohto pistorasiaan

29 Wind Top -sarja Virran kytkeminen päälle Käynnistä järjestelmä painamalla virtapainiketta. 2-5

30

31 Kappale 3 Järjestelmän toiminnot Tässä kappaleessa on olennaiset tiedot järjestelmän toiminnoista, kuten järjestelmän käynnistysasetuksista, verkkoyhteydestä jne. Tärkeää Kaikki tiedot ovat muutoksenalaisia ilman ennakkoilmoitusta.

ASUS työpöytä-pc K5130

ASUS työpöytä-pc K5130 ASUS työpöytä-pc K5130 Käyttöopas FI7817 Neljäs painos V1 Tammikuu 2013 Copyright 2013 ASUSTeK Computer Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän ohjekirjan mitään osaa, mukaan lukien siinä kuvatut tuotteet

Lisätiedot

Pikaopas ja vianmääritysopas

Pikaopas ja vianmääritysopas Pikaopas ja vianmääritysopas S ISÄLLYSLUETTELO Tuotteen rekisteröinti 2 Tärkeitä tietoja 2 Tietokoneen peruskäyttö 4 Turvallisuus ja käyttömukavuus... 4 Turvallisuusohjeet... 4 Tietokoneen turvallinen

Lisätiedot

Käyttöohje C870/C870D/L870/L870D/L875/ L875D

Käyttöohje C870/C870D/L870/L870D/L875/ L875D Käyttöohje C870/C870D/L870/L870D/L875/ L875D Sisältöluettelo C870/C870D/L870/L870D/L875/L875D Luku 1 Luku 2 Luku 3 Alkusanat Yleiset varotoimet Aloittaminen Toimitussisällön tarkistusluettelo... 1-1 Aloittaminen...

Lisätiedot

Pikaopas ja vianmääritysopas

Pikaopas ja vianmääritysopas Pikaopas ja vianmääritysopas SISÄLLYSLUETTELO Tärkeitä tietoja 3 Tietokoneen peruskäyttö 4 Turvallisuus ja käyttömukavuus... 4 Turvallisuusohjeet... 4 Tietokoneen turvallinen käyttäminen... 4 Tutustuminen

Lisätiedot

Pikaopas ja vianmääritysopas

Pikaopas ja vianmääritysopas S ISÄLLYSLUETTELO Tärkeitä tietoja 2 Tietokoneen peruskäyttö 3 Turvallisuus ja käyttömukavuus... 3 Turvallisuusohjeet... 3 Tietokoneen turvallinen käyttäminen... 3 Tutustuminen omaan tietokoneeseen...

Lisätiedot

Pikaopas ja vianmääritysopas

Pikaopas ja vianmääritysopas SISÄLLYSLUETTELO Tärkeitä tietoja 4 Tietokoneen peruskäyttö 5 Turvallisuus ja käyttömukavuus... 5 Turvallisuusohjeet... 5 Tietokoneen sijoituspaikka... 5 Kaapelit... 5 Tietokoneen puhdistaminen... 5 Tietokoneen

Lisätiedot

Tekijänoikeudet ja käyttöoikeus. Tämän julkaisun tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Tekijänoikeudet ja käyttöoikeus. Tämän julkaisun tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Tekijänoikeudet ja käyttöoikeus Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Näiden ohjeiden tiedot voivat muuttua ilmoituksetta. Tämän julkaisun tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Lisätiedot

FI7702. Kannettavan tietokoneen käyttöopas

FI7702. Kannettavan tietokoneen käyttöopas FI7702 Kannettavan tietokoneen käyttöopas Marraskuu 2012 Sisältö Kappale 1: Kannettavan esittely Tietoja tästä käyttöoppaasta... 6 Huomautuksia tästä käyttöoppaasta... 6 Turvallisuus- ja varotoimenpiteet...

Lisätiedot

Kiitos, että ostit LTE CPE:n!

Kiitos, että ostit LTE CPE:n! Sisältö Kiitos, että ostit LTE CPE:n!... 2 Ennen aloittamista... 3 CPE:n ominaisuudet... 4 CPE:n liittäminen... 5 Verkkopohjaisen aputyökalun käyttö... 8 Jos haluat lisäohjeita... 8 Merkkivalot... 9 PC:n

Lisätiedot

Käyttöohjekirja. Packard Bell EasyNote TE - 1

Käyttöohjekirja. Packard Bell EasyNote TE - 1 Käyttöohjekirja Packard Bell EasyNote TE - 1 SISÄLLYSLUETTELO Tietokoneen käynnistäminen 4 Langaton yhteys... 4 Rekisteröinti... 5 Ohjelmiston asennus... 6 Palauttaminen... 6 Ongelmia?... 6 Tietokoneen

Lisätiedot

Aspire 3020/5020-Sarja. Käyttöohjekirja

Aspire 3020/5020-Sarja. Käyttöohjekirja Aspire 3020/5020-Sarja Käyttöohjekirja Tekijänoikeudet 2005. Acer Incorporated. Kaikki Oikeudet Pidätetään. Aspire 3020/5020-Sarja Käyttöohjekirja Ensimmäinen Julkistus: Maalis 2005 Näihin tietoihin saattaa

Lisätiedot

ICONIA W510 / W511- käyttöohjekirjassa

ICONIA W510 / W511- käyttöohjekirjassa ICONIA W510 / W511- käyttöohjekirjassa - 1 2012. Kaikki oikeudet pidätetään. ICONIA W510 / W511-käyttöohjekirjassa Malli: W510 Ensimmäinen painos : 11/2012 2 - SISÄLLYSLUETTELO Turvallisuus ja mukavuus

Lisätiedot

Turvallisuus- ja tukitiedot. Lue konsolin mukana toimitetut ohjekirjat huolella ennen käyttöä ja säilytä ne.

Turvallisuus- ja tukitiedot. Lue konsolin mukana toimitetut ohjekirjat huolella ennen käyttöä ja säilytä ne. FI Turvallisuus- ja tukitiedot Lue konsolin mukana toimitetut ohjekirjat huolella ennen käyttöä ja säilytä ne. 7010640 Varoitukset Sähköiskujen välttämiseksi koteloa ei pidä avata. Huoltotoimenpiteet tulee

Lisätiedot

FI7187. Kannettavan tietokoneen käyttöopas

FI7187. Kannettavan tietokoneen käyttöopas FI7187 Kannettavan tietokoneen käyttöopas Maaliskuu 2012 Sisältö Sisältö... 2 Kappale 1: Kannettavan esittely Tietoja tästä käyttöoppaasta... 6 Huomautuksia tästä käyttöoppaasta... 6 Turvallisuus- ja varotoimenpiteet...

Lisätiedot

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Sisällys Sisällys...2 Luku 1 Johdanto...4 Lisää tästä oppaasta...4 Skannerin ominaisuudet...5

Lisätiedot

CD-vastaanotin Käyttöopas 2 SUOMI. Your music + our passion

CD-vastaanotin Käyttöopas 2 SUOMI. Your music + our passion CD-vastaanotin Käyttöopas 2 SUOMI Your music + our passion Sisältö Varmista, että rekisteröit ostoksesi. Käy sivustossa: support.cambridgeaudio. com Rekisteröitymällä saat kuulla ensimmäisenä: tulevista

Lisätiedot

emac Käyttöopas Sisältää emac-tietokoneiden käyttöönotto-, laajennus- ja vianetsintätietoja

emac Käyttöopas Sisältää emac-tietokoneiden käyttöönotto-, laajennus- ja vianetsintätietoja emac Käyttöopas Sisältää emac-tietokoneiden käyttöönotto-, laajennus- ja vianetsintätietoja KApple Computer, Inc. 2004 Apple Computer, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä käsikirja on tekijänoikeuslakien

Lisätiedot

DisplayPort on Video Electronics Standards Associationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

DisplayPort on Video Electronics Standards Associationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Tekijänoikeudet Tämä julkaisu, mukaan lukien kaikki valokuvat, kuvitus ja ohjelmisto, on suojattu kansainvälisillä tekijänoikeuslaeilla. Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä käyttöopasta tai mitään sen sisältämää

Lisätiedot

HP Photosmart Wireless B110 series

HP Photosmart Wireless B110 series HP Photosmart Wireless B110 series Sisältö 1 HP Photosmart Wireless B110 series -laitteen ohje...3 2 HP Photosmart -ohjelmistoon tutustuminen Tulostimen osat...5 Ohjauspaneelin toiminnot...6 TouchSmart

Lisätiedot

FI4806. Kannettavan tietokoneen käyttöopas

FI4806. Kannettavan tietokoneen käyttöopas FI4806 Kannettavan tietokoneen käyttöopas Toukokuu 2009 Sisältö Turvallisuus- ja varotoimenpiteet... 3 Kannettavan valmistelu... 5 Kosketuslevyn käyttäminen... 7 Osien tunteminen... 8 Oikea puoli... 8

Lisätiedot

Käyttöopas. Henkilökohtainen tietokone VPCYB-sarja

Käyttöopas. Henkilökohtainen tietokone VPCYB-sarja Käyttöopas Henkilökohtainen tietokone VPCYB-sarja n 2 Sisällys Ennen käyttöä... 4 Miten VAIO-tietokoneesta saadaan lisätietoja... 5 Ergonomiaa koskevia ohjeita... 8 Aloittaminen... 10 Hallintapainikkeiden

Lisätiedot

HP Envy 15 -käyttöopas

HP Envy 15 -käyttöopas HP Envy 15 -käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Bluetooth on omistajansa tavaramerkki,

Lisätiedot

Sisältö. Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Liitteet...52. Asennus...11. Käyttäjän ohjaimet...19. 1 Suomi

Sisältö. Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Liitteet...52. Asennus...11. Käyttäjän ohjaimet...19. 1 Suomi Sisältö Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2 Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmän turvallisuusvaroitukset...5 Tuoteominaisuudet...5 Esittely...6 Pakkaus...6 Tuotekuvaus...7 Pääyksikkö... 7 Ohjauspaneeli...

Lisätiedot

17 tuuman PowerBook G4 Käyttöopas Sisältää PowerBook G4 -tietokoneen käyttöönotto-, laajennus- ja vianetsintätietoja

17 tuuman PowerBook G4 Käyttöopas Sisältää PowerBook G4 -tietokoneen käyttöönotto-, laajennus- ja vianetsintätietoja 17 tuuman PowerBook G4 Käyttöopas Sisältää PowerBook G4 -tietokoneen käyttöönotto-, laajennus- ja vianetsintätietoja K Apple Computer, Inc. 2005 Apple Computer, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä käyttöopas

Lisätiedot

Onneksi olkoon. Sinä ja imac olette kuin luodut toisillenne.

Onneksi olkoon. Sinä ja imac olette kuin luodut toisillenne. Onneksi olkoon. Sinä ja imac olette kuin luodut toisillenne. Tervetuloa imaciin. www.apple.com/fi/imac Sisäinen FaceTime HD -kamera Soita videopuheluita uusimpaan ipadiin, iphoneen, ipod touchiin tai Maciin.

Lisätiedot

COOLTAB-70. 18 cm Internet Tablet Android 4.0. Käsikirja

COOLTAB-70. 18 cm Internet Tablet Android 4.0. Käsikirja COOLTAB-70 18 cm Internet Tablet Android 4.0 Käsikirja 1 Sisällysluettelo Pakkauslaatikon sisältö 3 Tabletin säätimet 4 Aloitusnäyttö 5 Aloittaminen 5 Missä tablettia käytetään 5 Akun lataaminen 5 Akun

Lisätiedot

Sisältö SUOMI. 3..Kuvaruutunäytön (OSD) asetusten säätö...17. 4. Vianetsintä...28 5. Ajoituksen tuki...29 6. Tekniset tiedot...30

Sisältö SUOMI. 3..Kuvaruutunäytön (OSD) asetusten säätö...17. 4. Vianetsintä...28 5. Ajoituksen tuki...29 6. Tekniset tiedot...30 Sisältö Säädöstietoja...2 Turvallisuutta koskevia huomautuksia...2 Varoitussymbolien kuvaus...2 Johdanto...4 Takuu ja huolto/korjaus...4 Puhdistus...4 1. Näin pääset alkuun...5 Pakkauksen sisältö...5 TV:n

Lisätiedot

Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas

Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas 2.0. painos / FI VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä CK-200-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin

Lisätiedot

BDT 3 / BDT 30. Blu-ray Disc -soitin. Käyttöopas

BDT 3 / BDT 30. Blu-ray Disc -soitin. Käyttöopas Blu-ray Disc -soitin Käyttöopas Sisällysluettelo TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA 3 PURKAMINEN 5 SIJOITUSPAIKKA 5 PUHDISTUS 5 KIITOS, ETTÄ VALITSIT HARMAN KARDON -TUOTTEEN 5 BDT 3:N / BDT 30:N OMINAISUUDET

Lisätiedot

OL- 29510-01. Cisco-malli DPC3828/EPC3828 DOCSIS/EuroDOCSIS 3.0 8x4 Langaton kotiyhdyskäytävä Käyttöopas

OL- 29510-01. Cisco-malli DPC3828/EPC3828 DOCSIS/EuroDOCSIS 3.0 8x4 Langaton kotiyhdyskäytävä Käyttöopas OL- 29510-01 Cisco-malli DPC3828/EPC3828 DOCSIS/EuroDOCSIS 3.0 8x4 Langaton kotiyhdyskäytävä Käyttöopas Lue tämä Tärkeää! Lue tämä opas kokonaan. Jos tässä oppaassa on asennus- tai käyttöohjeita, kiinnitä

Lisätiedot