IDPA-AMMUNNAN SÄÄNNÖT Tiivistelmä TURVU IDPA-ammuntoja varten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IDPA-AMMUNNAN SÄÄNNÖT Tiivistelmä TURVU IDPA-ammuntoja varten"

Transkriptio

1 IDPA IDPA-AMMUNNAN SÄÄNNÖT 2017 Tämä epävirallinen tiivistelmä ei korvaa varsinaisia sääntöjä, vaan helpottaa niihin tutustumista. Lataa viralliset IDPA-säännöt IDPA.com:ista tai tarkista tiedot SO:lta (safety officer, tuomari). IDPA-AMMUNNAN PERIAATTEET Prioriteetit: 1. turvallisuus ja 2. hauskan pitäminen. Tarkoitus on: Ylläpitää ja kehittää käytännöllisten ja palveluskäyttöön soveltuvien ampuma-aseiden ja varusteiden tarkoituksenmukaista ja turvallista käyttöä. Luoda kilpailijoille käytännönläheisiä ampumatehtäviä, jotka simuloivat todellisia aseenkäyttötilanteita. Tarjota toiminnallinen ampumaurheilulaji, jossa ampuja voi keskittyä kehittämään itseään ampujana turvallisesti ja mukavassa seurassa, samanhenkisten ihmisten kanssa. Tarjota tasavertainen mahdollisuus testata ampujan kykyä ja osaamista, ei varusteita. Luoda eri ryhmät aseille ja luokat ampujille siten, että samantyyppiset aseet ja samantasoiset ampujat kilpailevat ainoastaan keskenään. TURVALLISEN ASEENKÄSITTELYN NELJÄ KULTAISTA SÄÄNTÖÄ 1. Kaikki aseet ovat aina vaarallisia, käsittele asetta aina kuin se olisi ladattu! 2. Älä koskaan osoita aseella mitään taikka ketään, mitä et ole valmis tuhoamaan! 3. Pidä sormi liipaisinkaaren ulkopuolella aina, kun et tähtää maalia! 4. Ole varma maalistasi ja myös siitä, mitä maalin takana on! VAARALLINEN ASEENKÄSITTELY, TURVALLISUUSSÄÄNNÖT Non-Threat -taulu Vaarallinen aseenkäsittely johtaa aina toiminnan keskeyttämiseen ( STOP! ) ja kilpailijan hylkäämiseen (DQ, disqualification). Vaaralllista aseenkäsittelyä on mm: Itsensä tai muiden kilpailijoiden osoittaminen aseella tai vaarantaminen muuten. Hetkellinenkin osoittaminen ( swiippaus ) esimerkiksi omaan käteen on DQ-peruste. Ainoa hetki, jolloin aseella joutuu osoittamaan ihmistä on ampujan jalka asetta kotelosta vedettäessä ja takaisin koteloon vietäessä, tällöin aseen pitää aina olla varmistettu tai päästetty vireestä (decockerilla varustetut aseet), sormi ei saa olla liipaisimella. Istuttaessa pitää jalat pitää kääntää siten, että ase ei vedettäessä swiippaa niitä. Osoittaminen aseella muualle kuin käskettyyn ampumasektoriin (sectors/muzzle safe points, safe area). Ladatun aseen käsitteleminen muualla kuin ampumapaikalla. Lataamattomia aseita voi käsitellä ilman tuomarin käskyä vain erikseen merkityllä käsittelyalueilla (safe area), ja silloinkin aseen pitää aina osoittaa turvalliseen suuntaan. Käsittelyalueella ei saa käsitellä lippaita eikä patruunoita! Aseen saa vetää kotelosta vain ammuttaessa maaleja ampumatehtävän aikana, tuomarin (SO, safety officer) käskystä tai määrätyllä käsittelyalueella (safe area). Aseen saa ladata vain tuomarin käskystä! Ladatun tai lataamattoman aseen pudottaminen (pudonneen aseen saa nostaa vain tuomari). Vaarantava tai toistuva liipaisinsormen pitäminen liipaisinkaaren sisäpuolella ( finger! ) asetta käsiteltäessä (siis ei ammuttaessa maaleja). Vahingonlaukaus; vahingonlaukaukseksi tulkitaan myös laukaus ennen aloitusmerkkiä, laukaus ohi vallin tai laukaus lähemmäksi kuin 2 metriä ampujasta (mikäli ei ammuta lähelle asetettua taulua) Tahallinen laukaus ratalaitteisiin tai muualle kuin maaleihin. Kuulon- tai näönsuojainten poistaminen tahallaan ammunnan aikana. Kaikkien radalla olijoiden on käytettävä suojalaseja ja kuulonsuojausta, myös katsojien. Poistuminen ampuma-paikalta ilman lupaa. Lopetettuaan ammunnan kilpailijan on tuomarin käskyjen mukaisestit tyhjennettävä ase, näytettävä se tuomarille, tehtävä tähdätty tyhjälaukaus ja koteloitava ase, ennen kuin kilpailija voi poistua ampuma-paikalta tuomarin käskyllä ( range is clear ). Käytettävien aseiden on oltava turvallisia ja käyttökelpoisia. Kilpailun johtajalla (MD, match director) on oikeus sulkea ase kilpailusta, mikäli se ei täytä vaatimuksia. Mikäli ase rikkoutuu ammunnan aikana, toimitaan tuomarin ohjeiden mukaan siten, että turvallisuus ei vaarannu. Huom: Ampuja saa itse poistaa häiriön heti sen tapahtuessa ja jatkaa ammuntaa ilman eri käskyä.

2 IDPA IDPA-AMMUNNAN SÄÄNNÖT 2017 Sormien tulee olla selvästi liipaisinkaaren ulkopuolella aina kun ei tähdätä maalia jota aiotaan ampua, eli sormi ei saa olla liipaisimella asetta käsiteltäessä, ladattaessa, vedon aikana, häiriöitä poistettaessa, liikuttaessa taikka asentoa vaihdettaessa (paitsi kun ammutaan maalia liikkumisen aikana). Sormivirheestä ( finger rangaistaan ensimmäisellä kerralla 3 sekunnin rangaistuksella (PE, procedural error). Mikäli sormivirhe toistuu seuraa siitä aina kilpailusta hylkääminen (DQ, disqualification). Aseen kuljetusasento ampumatehtävän ulkopuolella on lataamattomana ja virittämättömänä (iskuvasara alhaalla), koteloituna ilman lipasta (= myöskään tyhjiä lippaita ei saa olla aseessa kiinni). Lippaisiin tai pikalatureihin saa laittaa patruunoita (= lipastaa) koska tahansa ja missä tahansa, paitsi erikseen nimetyillä käsittelyalueilla (safe area). Aseen saa ladata (= lippaan kiinnittäminen, aseen virittäminen) vain tuomarin käskystä ampumapaikalla. Ellei tehtävänkuvauksessa muuta käsketä, ampumatehtävät aloitetaan aina ase varmistettuna / vireestä päästettynä ja koteloituna. Jos olet epävarma, kysy tuomarilta! KILPAILUSÄÄNNÖT Kilpailijan ei tule yrittää kiertää tai oikaista sääntöjä tai ampumatehtävän ideaa käyttämällä luvattomia laitteita, välineitä tai tekniikoita. Kilpailijoiden tulee pidättäytyä epäurheilijamaisesta käyttäytymisestä, vilpistä tai sellaisten välineiden käyttämisestä, joka rikkovat IDPA-ammunnan periaatteita ja kilpailun perehdytyksessä annettuja määräyksiä. IDPA-ammunnassa on kaksi hyväksyttyä tapaa suorittaa lippaanvaihto. Taktisessa lippaanvaihdossa (tactical reload) vaihdetaan aseeseen uusi lipas, kun aseessa on vielä patruunoita jäljellä, patruunoita sisältävä lipas pitää ottaa talteen (taskuun). Hätälippaanvaihdossa (emergency reload) vaihdetaan lipas vasta patruunoiden loputtua, tällöin tyhjän lippaan voi pudottaa maahan. Lippaanvaihto on suoritettava suojaa käyttäen, mutta mikäli patruunat loppuvat aukealla saa lippaan vaihtaa ja ammuntaa jatkaa. Lippaanvaihdon aikana saa liikkua suojassa, mutta tyhjän aseen kanssa ei saa paljastua uusille, vielä ampumattomille tauluille. Lippaanvaihdon määritelmä: Lippaanvaihto alkaa, kun kilpailija aloittaa uuden lippaan vetämisen, käytetyn irrottamisen jne. ja päättyy kun uusi lipas on kiinni aseessa ja luisti kokonaan edessä/rulla suljettu. Mikäli lippaanvaihdon yhteydessä pudottaa lippaan vahingossa se pitää ottaa talteen ja jatkaa suoritusta vasta tämän jälkeen. Ampumatehtävien harjoittelu etukäteen ei ole sallittua *). Airgunning eli maalien sormilla osoittaminen tai tähtäinkuvan ottaminen, kuten tietenkin myös tyhjällä aseella harjoittelu on kiellettyä. Kilpailijan on käytettävä suojaa, silloin kun sitä on ampumatehtävässä tarjolla. Kilpailija ei saa liikkua valmiuden merkiksi annetun Standby-komennon ja aloitusmerkin välillä. Asetta ei saa vetää asetta eikä laukauksia ampua ennen aloitusmerkkiä. Aseissa on aina käytettävä kaikkia varmistimia ja lippaat tulee täyttää ammuttavan luokan määrittämään kapasiteettiin (division capacity). Tauluihin ei saa koskea ennen osumien tulkitsemista, osumat paikataan vasta tuomarin luettua pisteet. Mikäli pahvitauluissa luodinreikä rikkoo pahvissa olevan tulkkausrajan (katkoviiva), tulkitaan osuma aina korkeamman pistearvon mukaisesti. Periaatteena on tulkita epäselvät osumat ampujan eduksi, osumia ei tulkata muuten kuin katsomalla. Soikeita luodinreikiä ei tulkita osumaksi, mikäli ne ovat yli kahden kaliiberin kokoisia (esim kimmoke). Mikäli laukausmäärä on rajoittamaton (unlimited) kilpailija saa ampua haluamansa määrän laukauksia jotta saa vaaditun määrän osumia tauluun. Mikäli ampumatehtävässä on rajoitettu laukausmäärä (limited) ei ylimääräisiä paikkolaukauksia saa ampua. *) Kuivaharjoittelu tehdään hyvissä ajoin ennen kilpailua, kohti turvallista taustaa (esim kiviseinä), kun on ensin varmistuttu, ettei aseessa eikä edes samassa huoneessa ole patruunoita

3 IDPA IDPA-AMMUNNAN SÄÄNNÖT 2017 Maaleja on ammuttava uhkajärjestyksessä (tactical priority, eli lähin ensin ja siivutettaessa ensimmäisenä nurkan takaa näkyviin tuleva ensin). Alle kahden metrin päässä toisistaan olevat maalit tulkitaan yhtä uhkaaviksi. Mikäli kilpailija jättää tahallisesti ampumatta laukauksia tavoitteenaan saada kilpailullista etua, on tästä rangaistuksena tehtävärikkomus (FTDR). Esim. ampumatehtävässä on minimilaukausmäärä suurempi kuin ampujan aseen kapasiteetti ja ampuja jättää lippaanvaihdon tekemättä ja laukauksen ampumatta. Ampumasektori on merkittävä selkeästi ampumatehtäviin ja kerrottava tehtävänkuvauksessa. Kätkettyä aseenkantotapaa (cover garment) on käytettävä, ellei muuta ole erikseen mainittu Ampuja ei saa ohittaa aukkoa (ikkuna, ovi tms.) jos näkyvissä on ampumattomia maaleja. Suojan takaa ammuttaessa ampujan on ammuttava maalit ns. siivuttamalla eli siinä järjestyksessä kun ne tulevat näkyviin. Suojan takana olemisen määrittelee rikelinja, ampuja ei saa koskettaa maata rikelinjan toisella puolella. Ampujan jaloista on oltava suojassa 100% ja torsosta vähintään 50%. Matalan suojan (low cover) takana vähintään yhden polven on koskettava maata. Suojan määrittävä rikelinja (fault line) on merkitty selvästi jokaisella ampumapaikalla, jossa ammutaan suojasta (esim nurkka, ikkuna). Fault line jatkuu merkityn linjan jatkeella aina stagen takareunaan asti TULOKSET IDPA-taulussa osumat lasketaan virhepisteinä (points down). Osumat 0-alueen (down zero) ulkopuolelle tuottavat joko 1 tai 3 virhepistettä. Yksi virhepiste vastaa 1 sekunnin lisäystä kokonaisaikaan. Ohilaukaus tuottaa 5 virhepistettä. Tuloksia laskettaessa kilpailijan ampumasuoritukseen käyttämään aikaan lisätään maaleista saadut virhepisteet ja mahdolliset rangaistukset, näin muodostuu ampumatehtävän kokonaisaika. Ampumatehtävien kokonaisajat lasketaan yhteen, jolloin saadaan koko kilpailun aika. Tulokset määritetään ase- ja ampuja-luokittain, kunkin ase- ja ampujaluokan pienimmän ajan saavuttanut on voittaja!

4 IDPA IDPA-AMMUNNAN SÄÄNNÖT 2017 IDPA-RATAKOMENNOT (annetaan koko maailmassa aina englanniksi) Range is hot, eyes and ears! (= ammunta alkaa, suojatkaa näkönne ja kuulonne) Load and make ready. (= lataa ja varmista, ota aloitusasento) Ampuja ottaa aseen kotelosta, pitää sen taulujen suuntaan, lataa ja varmistaa aseen ja saattaa sen sitten ampumatehtävän mukaiseen valmiuteen (yleensä koteloi aseen rauhallisesti, katsoen ettei koteloon jää vaatekappaletta) ja asettuu sitten ampumatehtävän mukaiseen lähtöasentoon (jos ei muuta käsketty: seisten, kädet rentoina sivuilla). Are you ready? (= oletko valmis?) Tähän ei tarvitse vastata - jos ampuja on valmis, hän seisoo paikallaan ja nyökkää halutessaan. Jos ampuja ei ole valmis, hänen tulee kertoa siitä tuomarille ja sen jälkeen suorittaa valmistelunsa loppuun. Standby (= valmiina) Liikkumatta, tämän komennon jälkeen tulee lähtömerkki 1-4 sekunnin jälkeen. Finger! (= sormi) Varoitus liipaisinsormen paikasta, ampujan tulee välittömästi siirtää sormi liipaisinkaaren ulkopuolelle. Muzzle! (= piippu) Varoitus piipun suunnasta, ampujan tulee välittömästi siirtää piippu turvalliseen suuntaan. STOP! (= SEIS! ) Ammunnan keskeyttäminen. Vaarantava virhe, ampujan on välittömästi keskeytettävä suoritus, pysähdyttävä, pidettävä ase turvalliseen suuntaan ja siirrettävä sormi liipaisinkaaren ulkopuolelle. Tuomari käskee tämän jälkeen muun toiminnan. If finished, unload and show clear. (= jos olet lopettanut, patruunat pois ja näytä tyhjää asetta) Jos ampuja on lopettanut ammunnan, hän pitää aseen taulujen suuntaan, tyhjentää aseen eli irroittaa lippaan ja laittaa sen taskuunsa, lukitsee luistin taakse ja näyttää tyhjän patruunapesän tuomarille. Ja katsoo myös itse, että aseessa ei ole lipasta eikä piipussa patruuna If clear, slide forward / close cylinder. (= jos aseesi on tyhjä, luisti eteen) Kun ampuja on itsekin varma siitä, että ase on tyhjä, hän päästää luistin eteen/sulkee revolverin sylinterin. Pull the trigger. (= tee tähdätty tyhjälaukaus) Ampuja ampuu tähdätyn tyhjän laukauksen taustavalliin. Revolverilla ei tehdä. Holster. (= koteloi) Ampuja koteloi aseensa rauhallisesti. Range is clear! (= Suoritus on päättynyt, kuulon- ja näönsuojauksen voi poistaa ja tauluille voi mennä) Tulosten kirjaus alkaa.

5 IDPA IDPA-AMMUNNAN SÄÄNNÖT 2017 RANGAISTUKSET Procedural error, PE (Virhe). Ampujan lopputulokseen lisätään 3 sekuntia. PE määrätään silloin, kun kilpailija rikkoo tehtävänkuvauksessa annettuja määräyksiä tai yleisiä kilpailusääntöjä. Esimerkkejä; PE määrätään kun ampuja: - pudottaa lippaan jossa on patruunoita. Mikäli ampuja tiputtaa lippaita tai pikalatureita lipastaskuista, tai vaihdettuja lippaita taskuistaan, määrätään yksi PE jokaista tiputusta kohden. - jättää lippaanvaihdon tekemättä, vaikka tehtävänkuvauksessa sellainen olisi määrätty - ampuu laukaukset paikallaan seisten, vaikka tehtävän kuvaus edellyttäisi liikkeen aikana ampumista. Yksi PE määrätään riippumatta ammuttujen laukausten määrästä. - ampuu yhtä taulua molempia käsiä käyttäen (freestyle), vaikka tehtävänkuvauksessa edellytetään vain yhdellä kädellä (SHO tai WHO) ampumista. - ampuja ampuu yhtä taulua rikelinjaa (fault line) rikkoen. - ampuu maaleja väärässä järjestyksessä (esim ei siivuta tai ammu lähintä maalia ensin) - aloittaa suorituksen ennenaikaisesti (ennakoi) liikkumalla tai vetämällä aseen ennen aloitusmerkkiä. - ampuu ylimääräisiä laukauksia, kun rajoitettu laukausmäärä (limited) on käytössä. Tällöin tauluista poistetaan paikkaamalla korkeimman pistearvon omaava osuma jokaista ylimääräistä laukausta kohden. Lisäksi määrätään yksi PE. - kylmäharjoittelee ampumatehtävää tai ottaa kädellään/sormillaan tähtäinkuvan (airgunning) - ei käytä suojaa oikein. Flagrant Penalty, FP (Räikeä virhe). Ampujan lopputulokseen lisätään 10 sekuntia. FP määrätään, jos kilpailija tekee virheen, josta hyötyy niin paljon, että PE:stä annettava 3 sekuntia ei vielä olisi riittävä kompensoimaan kilpailijan virheestään saamaa ansiotonta etua. FP annetaan esimerkiksi mikäli kilpailija ampuu koko tauluryhmän (array) rikelinjaa (fault line) rikkoen tai ampuu koko arrayn kahdellä kädellä vaikka olisi pitänyt ampua vain yhdellä kädellä. Kilpailun johtaja vahvistaa aina FP:n. Failure To Do Right, FTDR (Epäurheilijamainen käytös). Ampujan lopputulokseen lisätään 20 sekuntia. FTDR määrätään epäurheilijamaisesta käytöksestä, vilpistä tai laittomien varusteiden tai aseiden käyttämisestä. FTDR määrätään myös, mikäli kilpailija yrittää kiertää tai oikaista sääntöjä saadakseen kilpailullista etua, tai jättää tahallisesti suorittamatta jonkin ampumaosion. Kilpailun johtaja vahvistaa aina FTDR:n. Disqualification, DQ (Hylkäys). Turvallisuussääntöjen rikkominen johtaa aina hylkäykseen. DQ voidaan määrätä myös toistuvasta epäurheilijamaisesta käytöksestä, vilpistä tai sääntöjenvastaisten varusteiden tahallisesta käyttämisestä. Hylkäys tarkoittaa, että kilpailijan suoritus mitätöidään, eikä hän saa jatkaa ampumista missään luokassa kyseisessä kilpailussa. Kilpailijalle ei myöskään lasketa tulosta. Kilpailun johtaja (MD, match director) vahvistaa aina DQ:n. Hit on Non-threat, HNT ( Sivullisen eli Ei-uhka -taulun ampuminen). Jokaisesta osumasta Non-threat -tauluun määrätään yksi 5 sekunnin rangaistus per osuma. Non-threat taulun läpi ammuttu osuma lasketaan kuitenkin myös normaalina osumana maalina olleessa taulussa. Samoin lasketaan osuma uhkataulun läpi NT-tauluun. (läpiampuminen lasketaan)

6 IDPA IDPA-AMMUNNAN SÄÄNNÖT 2017 ASE- JA VARUSTEMÄÄRÄYKSET Kilpailuissa käytettävät aseet ja varusteet on määritelty virallisissa IDPA-säännöissä. Perusperiaatteena on käytä sitä mikä sinulla on, joten älä osta heti uusia varusteita, ja kysy kokeneempien neuvoa. Käytettävien varusteiden tulee täyttää seuraavat vaatimukset: Soveltuu käytettäväksi suojelu- ja palveluskäytössä. Soveltuu kätkettäväksi (concealed carry) eli kaikki käytettävät varusteet on sijoitettava siten, että päällysvaatteena käytetty paita, takki tai liivi peittää näkyvistä kaikki varusteet. Kätkettävyys tarkistetaan siten, että päällysvaate aukaistuna (napit tai vetoketju auki), ampuja ojentaa normaalisti seistessään kädet sivuille suoriksi, jolloin mitään varusteiden osia ei saa näkyä edestä, takaa tai sivuilta. Lisäksi varusteiden on sovelluttava jokapäiväiseen, jatkuvaan käyttöön (ei racegun kisapyssyjä) Ampujan käyttämä ase määrittelee, missä aseluokassa tämä ampuu kilpailussa. Alla olevien aseluokkien lisäksi voidaan ampua BUG (Back-Up Gun) ja kilpailun johdon erikseen määrittämissä erikoisluokissa (SPD, SPecialty Division). Aseet mitataan ja punnitaan suurimman (painavimman) lippaan kanssa. SSP (Stock Service Pistol) Itselataava kertatuli (semi-automatic). Kaliiberi vähintään 9x19. Maksimipaino tyhjän lippaan kanssa 1219 g. Toimintatapa, jossa ensimmäinen laukaus ammutaan kaksitoimisena. DA, DAO. Mahduttava IDPA-aselaatikkoon, jonka koko on 222mm x 152 mm x 41 mm Lippaisiin ladataan 10 patruunaa + yksi patruuna pesään. Ampujalla saa olla kaksi varalipasta. Vain pienet muutokset ovat sallittuja (esim grippiteippaus) Mikäli aseessa on mahdollisuus vireestäpäästöön / iskuvasaran eteen laskemiseen (decocker eli vireenpäästövipu tai vireestä päästä vasara alas saattamalla), on tätä käytettävä. Lähtöasetus hammer down. Esim. 9mm Glock, H&K USP, S&W MP-9, CZ-75 ( hammer down ) ESP (Enhanced Service Pistol) Itselataava kertatuli (semi-automatic). Kaliiberi vähintään 9x19. Maksimipaino aseelle tyhjän lippaan kanssa 1219 g. Mahduttava IDPA-aselaatikkoon, jonka koko on 222mm x 152 mm x 41 mm Lippaisiin ladataan 10 patruunaa + yksi patruuna pesään. Ampujalla saa olla kaksi varalipasta. Hieman suuremmat muutokset ovat sallittuja (esim magwell, yksitoimiliipaisin) Lähtöasetus hammer up / cocked & locked Esim. STI ja muut mm viritelmät, CZ-75 ( hammer up / cocked & locked ) CDP (Custom Defensive Pistol) Itselataava kertatuli Kaliiberi.45 ACP. Maksimipaino tyhjän lippaan kanssa 1219 g. Mahduttava IDPA-aselaatikkoon, jonka koko on 222mm x 152 mm x 41 mm Lippaisiin ladataan 8 patruunaa + yksi patruuna pesään. Ampujalla saa olla kaksi varalipasta. Lähtöasetus hammer up / cocked & locked, jos aseessa on vireestäpäästövipu, on sitä käytettävä Hieman suuremmat muutokset ovat sallittuja. Esim. STI ja Colt 1911 ja 2011, Glock 21, REV (Revolver) joka jakautuu SSR (Stock Service Revolver) ja ESR (Enhanced Service Revolver) Mikä tahansa revolveri kaliiberiltaan.38 Special (SSR) tai.357 tai suurempi (ESR), joka käyttää laippakantaista tai urakantaista patruunaa ja täyttää voimakertoimen (PF, power factor) 105 (SSR) tai 155 (ESR). Piipun pituus enintään 108 mm (4,25"). maksimipaino lataamattomana SSR 1219g ja ESR 1417g. Sylinteriin ladataan 6 patruunaa. Suuremman kapasiteetin revolverit ovat sallittuja, rullaan ladataan silti enintään 6 patruunaa. Revolveria käytettäessä ampujalla saa olla tavanomaisessa lähdössä ladattu ase ja mukana kolme pikalaturia. ESR-revolverien lataamiseen voidaan käyttää myös moon clip-latureita. CCP (Compact Carry Pistol) Itselataava kertatuli, kaliiberi vähintään 9x19. Piipun pituus enintään 111 mm. Paino max 1077g Mahduttava pienempään IDPA-laatikkoon, jonka koko on 197 mm x 137 mm x 35 mm. Lippaisiin ladataan 8 patruunaa + yksi patruuna pesään. Ampujalla saa olla kaksi varalipasta. Lähtöasetus hammer up / cocked & locked, jos aseessa on vireestäpäästövipu, on sitä käytettävä

Liite C. Käytettävät taulut ja pistelaskenta C.1 Yleiset periaatteet. C.2 Taulut

Liite C. Käytettävät taulut ja pistelaskenta C.1 Yleiset periaatteet. C.2 Taulut C.1 Yleiset periaatteet C.1.1 Käytettävien taulujen tulee kuvata sellaisia kohteita, joita vastaan tuliaseita voidaan olettaa käytettävän. C.1.2 Pahvitauluista lasketaan yleensä perinnekiväärillä ammuttaessa

Lisätiedot

Liite C. Käytettävät taulut ja pistelaskenta

Liite C. Käytettävät taulut ja pistelaskenta Liite C. Käytettävät taulut ja pistelaskenta C.1 Yleiset periaatteet C.1.1 Käytettävien taulujen tulee kuvata sellaisia kohteita, joita vastaan tuliaseita voidaan olettaa käytettävän. C.1.2 Pahvitauluista

Lisätiedot

Talvicup osakilpailu 2. Padasjoki

Talvicup osakilpailu 2. Padasjoki Talvicup 2009-2010 osakilpailu 2. Padasjoki 23.1.2010 Yhteensä: kiväärillä kolme rastia, 56 laukausta ja 280 pistettä pistoolilla kaksi rastia, 26 laukausta ja 130 pistettä haulikolla kaksi bonuspeltiä,

Lisätiedot

Palvelusammunnat 2. 1. Ammunta: 2. Sarjat: 3. Ase: Versio 1.2

Palvelusammunnat 2. 1. Ammunta: 2. Sarjat: 3. Ase: Versio 1.2 Palvelusammunnat 2 Versio 1.2 Nopeiden kertalaukausten ja kahden perättäisen nopean laukauksen ampuminen makuuasennosta itselataavalla kiväärillä. Lajissa on sallittu vain kertatulen käyttö. 1. Ammunta:

Lisätiedot

Kertalaukausten ampuminen seisten yhden tai kahden käden otteella itselataavalla pistoolilla. Lajissa on sallittu vain kertatulen käyttö.

Kertalaukausten ampuminen seisten yhden tai kahden käden otteella itselataavalla pistoolilla. Lajissa on sallittu vain kertatulen käyttö. Palvelusammunta 3 Versio 1.2 Kertalaukausten ampuminen seisten yhden tai kahden käden otteella itselataavalla pistoolilla. Lajissa on sallittu vain kertatulen käyttö. 1. Ammunta RESUL:n ja sen jäsenyhdistysten

Lisätiedot

Uudenmaan piirin SRA SM piirikarsinta II/2018, Upinniemi

Uudenmaan piirin SRA SM piirikarsinta II/2018, Upinniemi KIRKKONUMMEN SEUDUN RESERVILÄISET ry KYRKSLÄTTNEJDENS RESERVISTER rf Kirkkonummi / Siuntio / Inkoo Uudenmaan piirin SR SM piirikarsinta II/2018, Upinniemi 22.10.2017 Kilpailun organisaatio Pv:n valvoja

Lisätiedot

RASTI 1. Toiminta rastilla: Äänimerkistä ammutaan kaikki taulut lankulla seisten, seinän aukkojen kautta.

RASTI 1. Toiminta rastilla: Äänimerkistä ammutaan kaikki taulut lankulla seisten, seinän aukkojen kautta. RASTI 1 Rasti on kiväärillä ammuttava pikarasti Taulut: 6 Mini IPSC-taulua Minimilaukausmäärä: 12 Maksimipisteet: 60 Ampumaetäisyys: n. 15 m Lähtö: Nomaalisi seisten lankun päällä, kivääri ladattuna ja

Lisätiedot

No Image. Points 60 p Match-% 9.00% ase ladattu, varmistettu, sormi pois liipasimelta, muuten paikka ja asento vapaa.

No Image. Points 60 p Match-% 9.00% ase ladattu, varmistettu, sormi pois liipasimelta, muuten paikka ja asento vapaa. 1. Sieltä ja täältä CoF Unlimited, Medium course Firearm Rifle Targets 6 paper, Total 6 targets Min rounds 12 Points 60 p Match-% 9.00% Näet vihollista, päätät toimia. Ammu maalit annetulta alueelta. Vasemmalta

Lisätiedot

RASTI 1 Rastin nimi Rastityyppi: Käsittely ja odotus alue Pistelaskutapa: Asetyyppi Varusteet: Taulut: Vaihtuvia N/S tauluja Pisteytys:

RASTI 1 Rastin nimi Rastityyppi: Käsittely ja odotus alue Pistelaskutapa: Asetyyppi Varusteet: Taulut: Vaihtuvia N/S tauluja Pisteytys: RASTI 1 Rastin nimi: Vain muutaman silakan tähden. Rastityyppi: Pikarasti Käsittely ja odotus alue: tarkentuu rastilla Asetyyppi: Pistooli Varusteet: Pistoolivarustus kannossa. Taulut: 4kpl SRA-tauluja,

Lisätiedot

Vaatimukset kurssille

Vaatimukset kurssille Vaatimukset kurssille Oma ase Vähintään 9mm Vähintään 3 lipasta Varusteet Vyö Sääntöjen mukainen kotelo Ainakin kaksi lipaskoteloa Kurssivaatimukset Teoriakokeen läpäiseminen Käsittelykokeen läpäiseminen

Lisätiedot

RASTI1, KIVÄÄRI: HÄLYTYS!

RASTI1, KIVÄÄRI: HÄLYTYS! RASTI1, KIVÄÄRI: HÄLYTYS! Saavut ensimmäisenä asemaan hälytyksen jälkeen ja huomaat että vartiopaikka on tuhottu ja törmäät viholliseen, aseesi ei ole toimintakuntoinen ja joudut käyttämään sitä kylmänä

Lisätiedot

Practical-ammunnan historia

Practical-ammunnan historia Practical-ammunnan historia Viisikymmentä luvun aikana Yhdysvalloissa nousi esiin ajatus siitä että taitava aseen käyttö sisältää muitakin arvoja, kuin ainoastaan äärimmäisen tarkkuuden. Muita aseen käyttöön

Lisätiedot

Rasti / suunnittelija: Rasti 1 / Rastin nimi: Kopissa. Varusteet: 9 SRA-taulua ja E/A-tauluja

Rasti / suunnittelija: Rasti 1 / Rastin nimi: Kopissa. Varusteet: 9 SRA-taulua ja E/A-tauluja Rasti / suunnittelija: Rasti 1 / Kopissa Vakiorasti Kivääri tai pistooli 9 SRA-taulua ja E/A-tauluja Taulujen pisteytys: SRA-taulu 10 p, osuma E/A-taulussa -10p Ampumaetäisyydet: n. 3-30 metriä Maksimipisteet:

Lisätiedot

Rastit 5 kpl: 2 kpl kivääri 2 kpl pistooli 1 kpl haulikko

Rastit 5 kpl: 2 kpl kivääri 2 kpl pistooli 1 kpl haulikko Rastit 5 kpl: 2 kpl kivääri 2 kpl pistooli 1 kpl haulikko Minimilaukausmäärät: Kivääri 38 lks Pistooli 34 lks Haulikko 12 lks Max.haulikoko 3,5mm Kaikilla rasteilla käytetään rajoittamatonta pistelaskua,

Lisätiedot

SOVELLETUN PERINNEASEAMMUNNAN SÄÄNNÖT. SPaA. versio 1.2

SOVELLETUN PERINNEASEAMMUNNAN SÄÄNNÖT. SPaA. versio 1.2 SOVELLETUN PERINNEASEAMMUNNAN SÄÄNNÖT SPaA versio 1.2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 1.1 Yleiset periaatteet... 1 1.2 Kilpailut... 2 1.3 Ampumatehtävät...2 1.4 Ratalaitteet...4 1.5 Ajanotto...4 2. Turvamääräykset...

Lisätiedot

C.O.W.S. ry Cowboy Action Shooting kisaviikonloppu Lopella

C.O.W.S. ry Cowboy Action Shooting kisaviikonloppu Lopella C.O.W.S. ry Cowboy Action Shooting kisaviikonloppu Lopella 2.-3.4.2016 Stagesuunnitelmat by Armadillo Andy HUOM! Muutokset mahdollisia, mikäli olosuhteet vaarantavat turvallisen/miellyttävän suorituksen

Lisätiedot

Rasti 1, kivääri: Autopartio

Rasti 1, kivääri: Autopartio Rasti 1, kivääri: Autopartio Olet partioimassa ulkokehällä kun hätääntynyt siviili juoksee autosi eteen ja pysäyttää sinut. Siviiliä takaaajavan vihollisjoukon päivästä tuleekin yllättävän paha... - Pistelaskutapa

Lisätiedot

R1: Kiväärirasti, hirvirata

R1: Kiväärirasti, hirvirata R1: Kiväärirasti, hirvirata Rasti: pitkä kiväärirasti Taulut: 7 SRA-taulua, 4 platea (5 p) ja 1 E/A-taulu Minimilaukausmäärä: 18 Maksimipisteet: 90 Ampumaetäisyys: 5-100 m Käsittelysektori: oikea ja vasen

Lisätiedot

Rastit 5 kpl: 2 kpl kivääri 1 kpl kivääri ja pistooli 1 kpl haulikko ja pistooli 1 kpl pistooli

Rastit 5 kpl: 2 kpl kivääri 1 kpl kivääri ja pistooli 1 kpl haulikko ja pistooli 1 kpl pistooli Rastit 5 kpl: 2 kpl kivääri 1 kpl kivääri ja pistooli 1 kpl haulikko ja pistooli 1 kpl pistooli Minimilaukausmäärät: Kivääri 44 lks Pistooli 37 tai 31 lks Haulikko 12 tai 8 lks Max.haulikoko 3,5mm Kaikilla

Lisätiedot

Varusteet: Kilpailussa käytetään kahta lipasta. (peruste: ko. aseet myydään yleensä kahdella lippaalla varustettuna)

Varusteet: Kilpailussa käytetään kahta lipasta. (peruste: ko. aseet myydään yleensä kahdella lippaalla varustettuna) Sovelletun reserviläispistooliammunnan säännöt (testattu versio) Säännöt on sovellettu RA-7 (itselataavalla kiväärillä ammuttava, entinen RA-3) ammunnan säännöistä pistoolille. (Säännöt muokannut 4.10.

Lisätiedot

Uudenmaan Reserviläispiirien Sovelletun Reserviläisammunnan Mestaruuskilpailu 2005 29.5.2005

Uudenmaan Reserviläispiirien Sovelletun Reserviläisammunnan Mestaruuskilpailu 2005 29.5.2005 Uudenmaan Reserviläispiirien Sovelletun Reserviläisammunnan Mestaruuskilpailu 2005 29.5.2005 Tervetuloa Tuusulaan! Tervetuloa Uudenmaan reserviläispiirien sovellettujen reserviläisammuntojen mestaruuskilpailuun

Lisätiedot

RASTIN TYYPPI: Vakiorasti TAULUT: 3xSRA-taulu AMPUMAETÄISYYDET: 5-15m MAKSIMIPISTEET: 60p MINIMILAUKAUSMÄÄRÄ: 12 laukausta

RASTIN TYYPPI: Vakiorasti TAULUT: 3xSRA-taulu AMPUMAETÄISYYDET: 5-15m MAKSIMIPISTEET: 60p MINIMILAUKAUSMÄÄRÄ: 12 laukausta Rasti 1 Kolmiloikkaaja Pistoolirasti Olet metsikössä helpottamassa oloasi, kun kuulet takaasi raskaita askelia ja vieraskielisen murahduksen, jähmetyt ensin paikallesi ja nostat kätesi ylös hämäysmielessä.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. TTa versio Johdanto 1.1 Yleiset periaatteet 1.2 Kilpailut 1.3 Ampumatehtävät 1.4 Ratalaitteet 1.

Sisällysluettelo. TTa versio Johdanto 1.1 Yleiset periaatteet 1.2 Kilpailut 1.3 Ampumatehtävät 1.4 Ratalaitteet 1. Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1 Yleiset periaatteet 1.2 Kilpailut 1.3 Ampumatehtävät 1.4 Ratalaitteet 1.5 Ajanotto TAKTISEN TOIMINTA-AMMUNNAN SÄÄNNÖT TTa versio 1.1 27.01.2019 2. Turvamääräykset 2.1.

Lisätiedot

RASTIKUVAUKSET. SRA KalakukkoCup 3/2018 ja TST-Cup Siilinjärvi, Raasion ampumaurheilukeskus

RASTIKUVAUKSET. SRA KalakukkoCup 3/2018 ja TST-Cup Siilinjärvi, Raasion ampumaurheilukeskus RASTIKUVAUKSET SRA KalakukkoCup 3/2018 ja TST-Cup Siilinjärvi, Raasion ampumaurheilukeskus 23.09.2018 Rasti 1 Rastin nimi: Vartiossa Asetyyppi: Kivääri Varusteet: Kiväärivarustus Taulut: 10 kpl SRA-taulu

Lisätiedot

Rastit 4 kpl: 1 kpl kivääri ja haulikko tai kivääri ja pistooli 1 kpl kivääri ja haulikko 1 kpl kivääri ja pistooli 1 kpl kivääri

Rastit 4 kpl: 1 kpl kivääri ja haulikko tai kivääri ja pistooli 1 kpl kivääri ja haulikko 1 kpl kivääri ja pistooli 1 kpl kivääri Rastit 4 kpl: 1 kpl kivääri ja haulikko tai kivääri ja pistooli 1 kpl kivääri ja haulikko 1 kpl kivääri ja pistooli 1 kpl kivääri Minimilaukausmäärät: Pistooli 30 (18) lks Kivääri 72 lks Haulikko 10 (22)

Lisätiedot

Uudenmaan piirin SRA-mestaruuskilpailu 2009

Uudenmaan piirin SRA-mestaruuskilpailu 2009 1 / 7 Uudenmaan piirin SRA-mestaruuskilpailu 2009 Aika: 18.4.2009 Järjestävä seura: Kirkkonummen seudun reserviläiset ry. Paikka: Upinniemen varuskunnan ampumaradat 2 / 7 Yleistä infoa kisasta Kulkuluvat

Lisätiedot

Uudenmaan piirin SRA SM karsinta 2/2019, Upinniemi

Uudenmaan piirin SRA SM karsinta 2/2019, Upinniemi KIRKKONUMMEN SEUDUN RESERVILÄISET ry KYRKSLÄTTNEJDENS RESERVISTER rf Kirkkonummi / Siuntio / Inkoo Uudenmaan piirin SR SM karsinta 2/2019, Upinniemi 18.11.2018 Kilpailun organisaatio Kilpailun johtaja

Lisätiedot

Ampuma paikka a on seinän takaa n. 5m tauluryhmästä kohti nossea. ampumapaikka B auton rengas nossen takana. Rasti Rasti 1 MT1 Tilanne

Ampuma paikka a on seinän takaa n. 5m tauluryhmästä kohti nossea. ampumapaikka B auton rengas nossen takana. Rasti Rasti 1 MT1 Tilanne Rasti Rasti 1 MT1 Olet ryhmäsi viimeisenä taistelijana varmistamassa kulmaa, ku vihollisen ryhmä ilmaantuu kadulle retuuttaen nais vankia mukaan. Eihän sitä voi jättää r.etuutettavaksi. Ryhmän tuhottuasi

Lisätiedot

C.O.W.S. Cowboy Action Shooting Pääsiäismunaus Lopella

C.O.W.S. Cowboy Action Shooting Pääsiäismunaus Lopella C.O.W.S. Cowboy Action Shooting Pääsiäismunaus Lopella 16.-17.4.2017 Stagekuvaukset by Armadillo Andy HUOM! Muutokset mahdollisia, mikäli olosuhteet vaarantavat turvallisen/miellyttävän suorituksen tässä

Lisätiedot

Rastit 5 kpl: 2 kpl kivääri 1 kpl kivääri ja pistooli 1 kpl haulikko 1 kpl pistooli

Rastit 5 kpl: 2 kpl kivääri 1 kpl kivääri ja pistooli 1 kpl haulikko 1 kpl pistooli Rastit 5 kpl: 2 kpl kivääri 1 kpl kivääri ja pistooli 1 kpl haulikko 1 kpl pistooli Minimilaukausmäärät: Kivääri 68 lks Pistooli 26 lks Haulikko 11 lks Max.haulikoko 3,5mm Kaikilla rasteilla käytetään

Lisätiedot

Muukon haulikkoradan turvallisuussäännöt

Muukon haulikkoradan turvallisuussäännöt Säännöt julkaistu 7.4.2016 Muukon haulikkoradan turvallisuussäännöt Tärkeimpiä asioita ovat mm. seuraavat: - aseen (tyhjänkin) saa suunnata vain ampuma-alueen suuntaan - ampumalinjan etupuolelle saa mennä

Lisätiedot

RASTI 1 Puolustat asemiasi lähestyvää vihollista vastaan.

RASTI 1 Puolustat asemiasi lähestyvää vihollista vastaan. RASTI 1 Puolustat asemiasi lähestyvää vihollista vastaan. - Rasti on haulikkorasti. - Rasti on pikarasti. - Rastilla on 8 peltiä. - Minimilaukausmäärä on 8. - Maksimi haulikoko on 3 mm. Rastilla saa käyttää

Lisätiedot

Kuvaus: Vihollisen jalkaväki hyökkää, tämä torjutaan kivääritulella, tuliasemaa vaihtaen.

Kuvaus: Vihollisen jalkaväki hyökkää, tämä torjutaan kivääritulella, tuliasemaa vaihtaen. Rasti 1: "Viipurin pamaus" / 100m kivääri Kuvaus: Vihollisen jalkaväki hyökkää, tämä torjutaan kivääritulella, tuliasemaa vaihtaen. - Osuudella on 11 kpl pahvitauluja ja 3 kappaletta E/A tauluja - Minimilaukausmäärä

Lisätiedot

Palvelusammunnat Ammunta. 2. Sarjat: 3. Ase: Versio 1.2

Palvelusammunnat Ammunta. 2. Sarjat: 3. Ase: Versio 1.2 Palvelusammunnat 4 Versio 1.2 Kahden hallitun peräkkäisen laukauksen ampuminen seisten yhden tai kahden käden otteella itselataavalla pistoolilla. Lajissa on sallittu vain kertatulen käyttö. 1. Ammunta

Lisätiedot

HÄTILÄ 18. RASTI1, KIVÄÄRI: Vaihtoasemaan!

HÄTILÄ 18. RASTI1, KIVÄÄRI: Vaihtoasemaan! RASTI1, KIVÄÄRI: Vaihtoasemaan! Olet vartiossa ryhmityksenne sivustassa, kun vihollinen hyökkää röyhkeästi yrittäen läpimurtoa ryhmityksenne keskeltä. Aloitat vastatoimet ja joudut siirtymään vaihtoasemaan.

Lisätiedot

1. YLEISTÄ. sekä. käyttötaito. kilpailuun.

1. YLEISTÄ. sekä. käyttötaito. kilpailuun. Sininen Reservi ry:nn ampumamestaruuskilpailut 3-asentoisessa rynnäkkökivääriammunnassaa S Ä Ä N N Ö T 2017 (Nämä säännöt on ajantasaistettu ensimmäisistä, vuoden 1998 hyväksytyistä säännöistä) 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

Support your local sniper, PRS-kisa Harjavallassa Kilpailuohje

Support your local sniper, PRS-kisa Harjavallassa Kilpailuohje Support your local sniper, PRS-kisa Harjavallassa 18.5.2019 Kilpailuohje PRS (Precision Rifle Shooting) kilpailussa testataan kilpailijoiden kykyä käsitellä tarkkuuskivääriä tehokkaasti, tarkasti ja nopeasti,

Lisätiedot

Minimilaukausmäärät: Pistooli 28 lks Kivääri 42 lks Haulikko 8 lks

Minimilaukausmäärät: Pistooli 28 lks Kivääri 42 lks Haulikko 8 lks Rastit 4 kpl: 1 kpl kivääri, haulikko ja pistooli 2 kpl kivääri 1 kpl pistooli Minimilaukausmäärät: Pistooli 28 lks Kivääri 42 lks Haulikko 8 lks Kaikilla rasteilla käytetään rajoittamatonta pistelaskua.

Lisätiedot

SYYS-SRA Rastit

SYYS-SRA Rastit SYYS-SRA 2015 13.9.2015 Rastit Rasti 1: Valtaus (Pistooli) Olet saanut käskyn vallata menetetty varasto takaisin vihollisilta. Tehtäväsi ei tule olemaan helppo, koska varaston sokkeloinen rakenne tarjoaa

Lisätiedot

Stage 1 Ees taas. Pistoolirata 1. Pistooli. Long Course Comstock Count 12 metric taulua, 2 N/S taulua Max points: 120 Min shots: 24

Stage 1 Ees taas. Pistoolirata 1. Pistooli. Long Course Comstock Count 12 metric taulua, 2 N/S taulua Max points: 120 Min shots: 24 Stage 1 Ees taas Pistoolirata 1 Pistooli Long Course Comstock Count 12 metric taulua, 2 N/S taulua Max points: 120 Min shots: 24 Sectors: 90 astetta ylös, alas, sivuille Starting position: Normaalisti

Lisätiedot

Rastit 5 kpl: 3 kpl kivääri 1 kpl haulikko+pistooli 1 kpl pistooli. Minimilaukausmäärät: Kivääri 95 lks Haulikko 6 lks Pistooli 34 lks

Rastit 5 kpl: 3 kpl kivääri 1 kpl haulikko+pistooli 1 kpl pistooli. Minimilaukausmäärät: Kivääri 95 lks Haulikko 6 lks Pistooli 34 lks Rastit 5 kpl: 3 kpl kivääri 1 kpl haulikko+pistooli 1 kpl pistooli t: Kivääri 95 lks Haulikko 6 lks Pistooli 34 lks Kaikilla rasteilla käytetään rajoittamatonta pistelaskua, ellei muuta ilmoiteta Kaikki

Lisätiedot

RA 7 ammunta, Liite 2.7

RA 7 ammunta, Liite 2.7 RA 7 ammunta, Liite 2.7 Nopeiden kertalaukausten ja kahden perättäisen nopean laukauksen ampuminen makuuasennosta itselataavalla kiväärillä. Lajissa on sallittu vain kertatulen käyttö. 1. Ammunta RESUL:n

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN ALUEEN AVOIN SRA-OSAKILPAILU 3/2015

KESKI-SUOMEN ALUEEN AVOIN SRA-OSAKILPAILU 3/2015 KESKI-SUOMEN ALUEEN AVOIN SRA-OSAKILPAILU 3/2015 Kilpailun järjestävät Konneveden Reserviläiset Ry Konneveden Tankolammilla Jouhtisvuoren ampumaradalla lauantaina 8.11.2014. Kilpailu on avoin kaikille

Lisätiedot

Opiskelijain Reserviupseeripiiri ry

Opiskelijain Reserviupseeripiiri ry Opiskelijain Reserviupseeripiiri ry SRA SM karsinnat Piirin SRA mestaruuskilpailu Eteläinen lohko Teemu Lahtinen Eteläinen ampumakoordinaattori JOHDANTO Kilpailu käydään Padasjoen koulutuskeskuksessa 26.-28.6.2015

Lisätiedot

Vinkkejä pistooliampujan harjoitteluun

Vinkkejä pistooliampujan harjoitteluun Vinkkejä pistooliampujan harjoitteluun AMMUNTAHARJOITTEITA Vaikka ampuja on kuinka kehittynyt tahansa, täytyy hänen tehdä perusharjoituksia varmistuakseen, että kaikki ammunnan osa-alueet ovat kunnossa.

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN ALUEEN AVOIN SRA OSAKILPAILU I/2012

KESKI-SUOMEN ALUEEN AVOIN SRA OSAKILPAILU I/2012 KESKI-SUOMEN ALUEEN AVOIN SRA OSAKILPAILU I/2012 Kilpailun järjestävät Petäjäveden Reserviläiset ry ja Petäjäveden Reservinupseerit ry Petäjävedellä lauantaina 17.09.2011. Kilpailu on avoin kaikille SRA

Lisätiedot

Pistoolipika-ammunta, Liite 2.3.

Pistoolipika-ammunta, Liite 2.3. Pistoolipika-ammunta, Liite 2.3. 1. Aseet Aseiden tulee täyttää Suomen Ampumaurheiluliiton säännöissä vakio- tai isopistoolille asetetut ase- ja patruunamääräykset. 2. Ampumamatka ja taulut Ampumamatka

Lisätiedot

STEEL CHALLENGE NORDIC CHAMPIONSHIPS 2005

STEEL CHALLENGE NORDIC CHAMPIONSHIPS 2005 STEEL CHALLENGE NORDIC CHAMPIONSHIPS 2005 Sipoon Keskusampumaradalla 29.05.2005 JÄRJESTÄJÄN TERVEHDYS STEEL AMMUNTA - NOPEUSAMMUNTATESTI Olen aina pitänyt Steel ammuntaa loistavana ampujan kisahermojen

Lisätiedot

SOVELLETUN RESERVILÄISAMMUNNAN SÄÄNNÖT ver. 6.2

SOVELLETUN RESERVILÄISAMMUNNAN SÄÄNNÖT ver. 6.2 1 (17) SOVELLETUN RESERVILÄISAMMUNNAN SÄÄNNÖT ver. 6.2 1. Johdanto... 3 1.1 Yleiset periaatteet... 3 1.2 Kilpailut... 3 1.3 Rastit... 3 1.4 Ratalaitteet... 4 1.5 Ajanotto... 4 2. Kilpailun toimihenkilöt...

Lisätiedot

Älä laita sormeasi liipaisimelle tai edes liipaisinkaaren sisälle ennen kuin aiot laukaista aseen.

Älä laita sormeasi liipaisimelle tai edes liipaisinkaaren sisälle ennen kuin aiot laukaista aseen. SIG SAUER 516 KÄYTTÖOHJE Sovellettu käännös JPo 2014 kuvaviittaukset tiedostoon 516MiniManualrev080910LR.pdf Yleiset turvallisuusohjeet Käsittele asetta aina niin kuin se olisi ladattu. Kun tartut aseeseen,

Lisätiedot

ACTION AIR. - Action Airia kutsutaan myös nimellä Practical Airsoft.

ACTION AIR. - Action Airia kutsutaan myös nimellä Practical Airsoft. ACTION AIR - Action Air on yksi Practicalin disipliini eli aselaji. Se on kansainvälisen Practical-liiton (IPSC) ja Suomen Ampumaurheiluliiton (SAL) hyväksymä kilpailulaji. - Action Airia kutsutaan myös

Lisätiedot

Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö 1 (7) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala KILPAILUKUTSU 18.2.

Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö 1 (7) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala KILPAILUKUTSU 18.2. Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö 1 (7) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala KILPAILUKUTSU Toimintakäsky I / 2011 18.2.2011 HELSINGIN SRA-KARSINTAKILPAILU I / 2011 1. JÄRJESTÄJÄ,

Lisätiedot

1. Rasti 1: Kaupunkikähinä

1. Rasti 1: Kaupunkikähinä 1. Rasti 1: Kaupunkikähinä CoF Unlimited, Short course Firearm Handgun Targets 2 popper, 8 plates, (with 2 10p), Total 10 targets Min rounds 10 Points 60 p Match-% 11.00% Kaikki maalit on ammuttava alueilta

Lisätiedot

SISSI-CUP VI/2008 osakilpailu JUVALLA

SISSI-CUP VI/2008 osakilpailu JUVALLA SISSI-CUP VI/2008 osakilpailu JUVALLA 28.9.2008 Juvan reservinaliupseerit ry. järjestää yhdessä Savonlinnan reserviläisten kanssa sovelletun reserviläisammunnan SISSI-CUP 6/2008 osakilpailun. Kilpailu

Lisätiedot

Ryhmäsi kuljetusvaunu on joutunut väijytykseen. Päätät suojata vaunua peräluukusta, joka on vääntynyt auki IED:n osuessa vaunuun.

Ryhmäsi kuljetusvaunu on joutunut väijytykseen. Päätät suojata vaunua peräluukusta, joka on vääntynyt auki IED:n osuessa vaunuun. RASTI 1 Minimilaukausmäärä 16 Maksimipisteet 80 PASIN SUOJISSA Ryhmäsi kuljetusvaunu on joutunut väijytykseen. Päätät suojata vaunua peräluukusta, joka on vääntynyt auki IED:n osuessa vaunuun. Kivääri

Lisätiedot

KENTTÄAMMUNTA Sinisen Reservin kenttäammunnan mestaruuskilpailu

KENTTÄAMMUNTA Sinisen Reservin kenttäammunnan mestaruuskilpailu KENTTÄAMMUNTA 10+10 Sinisen Reservin kenttäammunnan mestaruuskilpailu 1. Sininen Resevi ry:n mestaruuskilpailu kenttäammunnassa järjestetään vuosittain. Mestaruuskilpailu sisältää sekä henkilökohtaisen

Lisätiedot

Minimilaukausmäärät: Pistooli 40 lks Kivääri 56 lks Haulikko 14 lks

Minimilaukausmäärät: Pistooli 40 lks Kivääri 56 lks Haulikko 14 lks Rastit 5 kpl: 2 kpl kivääri 1 kpl haulikko 2 kpl pistooli Minimilaukausmäärät: Pistooli 40 lks Kivääri 56 lks Haulikko 14 lks Kaikilla rasteilla käytetään rajoittamatonta pistelaskua. Järjestäjä pidättää

Lisätiedot

Kilpailumaksu Kilpailumaksu on 30 ja sen voi maksaa käteisellä ilmoittautumisen yhteydessä, varaa mielellään tasaraha.

Kilpailumaksu Kilpailumaksu on 30 ja sen voi maksaa käteisellä ilmoittautumisen yhteydessä, varaa mielellään tasaraha. TST CUP 1/2019 20.1.2019, Hätilä TST Cupin 1 osakilpailu ammutaan 20.1.2019 Hämeenlinnassa Hätilän ampuma-alueella osoitteessa Panssaritie5. Toimitsijakilpailu ammutaan 19.1. Kilpailussa ammutaan 5 rastia

Lisätiedot

Kenttäammunta, Liite 2.6.

Kenttäammunta, Liite 2.6. Kenttäammunta, Liite 2.6. Sääntomuutos liite 2.6 (pdf). 1.RUL:n ja RES:n kenttäammunta suoritetaan kiväärillä makuulta ja pystystä samalta matkalta. Liittojen mestaruuskilpailuissa on, mikäli mahdollista,

Lisätiedot

ILMA-ASE AMPUMAKORTIN TEORIA OSUUDET

ILMA-ASE AMPUMAKORTIN TEORIA OSUUDET ILMA-ASE AMPUMAKORTIN TEORIA OSUUDET SEURAN ESITTELY JA KURSSIN AVAUS AMPUMAKORTTI o On peruskoulutus turvalliseen ja vastuuntuntoiseen ampumaharrastuksen aloittamiseen o Mahdollistaa itsenäisen harrastamisen

Lisätiedot

IPSC-sääntöpäivitys Riku Kalinen NROI RM, IROA CRO (pist), IROA RO (kiv)

IPSC-sääntöpäivitys Riku Kalinen NROI RM, IROA CRO (pist), IROA RO (kiv) IPSC-sääntöpäivitys 2019 Riku Kalinen NROI RM, IROA CRO (pist), IROA RO (kiv) Yleistä Lähteenä IPSC:n julkaisemat säännöt Vähäisiä muutoksia ei ole luetteloitu Lisätyt viittaukset

Lisätiedot

Aseen vetäminen tukikädellä...62 Lippaanvaihto yhdellä kädellä...64 Häiriön poistaminen yhdellä kädellä...65 Suojan käyttö...

Aseen vetäminen tukikädellä...62 Lippaanvaihto yhdellä kädellä...64 Häiriön poistaminen yhdellä kädellä...65 Suojan käyttö... Sisällysluettelo Esipuhe Kari Kilpeläinen...7 Johdanto taktiseen aseenkäsittelyyn...15 Taktinen aseenkäsittely...17 Turvallisuus radalla...19 Kurssi ja harjoittelu...20 Aseet ja varusteet...21 Kurssi 1

Lisätiedot

Rastit 5 kpl: 3 kpl kivääri 1 kpl kivääri tai pistooli 1 kpl pistooli. Minimilaukausmäärät: Kivääri 66 (88) lks Pistooli 20 (44) lks

Rastit 5 kpl: 3 kpl kivääri 1 kpl kivääri tai pistooli 1 kpl pistooli. Minimilaukausmäärät: Kivääri 66 (88) lks Pistooli 20 (44) lks Rastit 5 kpl: 3 kpl kivääri 1 kpl kivääri tai pistooli 1 kpl pistooli t: Kivääri 66 (88) lks Pistooli 20 (44) lks Kaikilla rasteilla käytetään rajoittamatonta pistelaskua, ellei muuta ilmoiteta Kaikki

Lisätiedot

Minimilaukausmäärät: Pistooli 26 lks Kivääri 68 lks

Minimilaukausmäärät: Pistooli 26 lks Kivääri 68 lks Rastit 5 kpl: 2 kpl pistooli 3 kpl kivääri Minimilaukausmäärät: Pistooli 26 lks Kivääri 68 lks Kaikilla rasteilla käytetään rajoittamatonta pistelaskua. Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin. Lopulliset

Lisätiedot

SAL:n PISTOOLIKILPAILUJEN JOHTAMINEN. 25 m olympiapistooli. 25 m vakiopistooli. 10 m ilmapistooli

SAL:n PISTOOLIKILPAILUJEN JOHTAMINEN. 25 m olympiapistooli. 25 m vakiopistooli. 10 m ilmapistooli SAL:n PISTOOLIKILPAILUJEN JOHTAMINEN 25 m iso-, 25 m pienois- ja 25 m pistooli 25 m olympiapistooli 25 m vakiopistooli 50 m pistooli 10 m ilmapistooli Finaalit - 25 m pistooli - 25 m olympiapistooli -

Lisätiedot

XII HUISSI SYYS-SRA 2018

XII HUISSI SYYS-SRA 2018 XII HUISSI SYYS-SRA 2018 9.9.2018 Rastikuvaukset Rasti 1: Patruunatäydennys (Pistooli) Olet viemässä patruunatäydennystä konekivääripesäkkeeseen. Huomaat, että sitä yritetään saartaa. Vaikka sinulla on

Lisätiedot

Rasti 1: Tuliylläkkö Joukkueesi valmistelee tuliylläkköä vihollisen kärkeä vastaan. Kesken valmistelun havaitset vihollisen jalkapartion, joka tarkistaa tien sivustaa sissien varalta. Laukaiset viuhkapanoksen

Lisätiedot

Reserviläisurheiluliiton maastokilpailujen säännöt

Reserviläisurheiluliiton maastokilpailujen säännöt Reserviläisurheiluliiton maastokilpailujen säännöt 1. Johdanto Nämä Reserviläisurheiluliiton maastokilpailujen säännöt on hyväksytty Reserviläisurheiluliiton hallituksen kokouksessa 15.01.2015. Säännöt

Lisätiedot

XI HUISSI SYYS-SRA 2017

XI HUISSI SYYS-SRA 2017 XI HUISSI SYYS-SRA 2017 17.9.2017 Rastikuvaukset Rasti 1: PATRUUNATÄYDENNYS (Pistooli) Olet viemässä patruunatäydennystä konekivääripesäkkeeseen. Huomaat, että sitä yritetään saartaa. Vaikka sinulla on

Lisätiedot

Rastit 5 kpl: 2 kpl kivääri 1 kpl haulikko+kivääri 1 kpl haulikko+pistooli 1 kpl pistooli

Rastit 5 kpl: 2 kpl kivääri 1 kpl haulikko+kivääri 1 kpl haulikko+pistooli 1 kpl pistooli Rastit 5 kpl: 2 kpl kivääri 1 kpl haulikko+kivääri 1 kpl haulikko+pistooli 1 kpl pistooli t: Kivääri 64 lks Pistooli 26 lks Haulikko 12 lks Max.haulikoko 3,5mm Kaikilla rasteilla käytetään rajoittamatonta

Lisätiedot

RASTI 1 Metsällä HAULIKKORASTI - Rasti on lyhytrasti. - Pistelaskutapa on rajoittamaton. - Ammuksena slugi. - Osuudella on 8 kpl SRA-tauluja.

RASTI 1 Metsällä HAULIKKORASTI - Rasti on lyhytrasti. - Pistelaskutapa on rajoittamaton. - Ammuksena slugi. - Osuudella on 8 kpl SRA-tauluja. RASTI 1 Metsällä HAULIKKORASTI - Rasti on lyhytrasti. - Ammuksena slugi. - Osuudella on 8 kpl SRA-tauluja. - Minimilaukausmäärä on 8. Lasketaan paras osuma / taulu. - Max. pistemäärä on 80. - Ampumaetäisyys

Lisätiedot

Sivu 1 / 7 Pohjois-Pohjanmaan Airsoft Ry Turvallisuussäännöt Päivitetty 2010. Turvallisuussäännöt Pohjois-Pohjanmaan Airsoft Ry

Sivu 1 / 7 Pohjois-Pohjanmaan Airsoft Ry Turvallisuussäännöt Päivitetty 2010. Turvallisuussäännöt Pohjois-Pohjanmaan Airsoft Ry Sivu 1 / 7 Pohjois-Pohjanmaan Airsoft Ry Turvallisuussäännöt Päivitetty 2010 Turvallisuussäännöt Pohjois-Pohjanmaan Airsoft Ry Suojavarusteet...3 Aseet ja kuulat...3 PPA:n ulkopelit:...4 Sisäpelit:...4

Lisätiedot

Rasti 1. "Snip er" Pistelasku: Rajoittamaton. 4 hahmotaulua, 9 pleittiä. Taulut: Pisteet: 85 pistettä, 17 laukausta. Etäisyydet: 150-165 m.

Rasti 1. Snip er Pistelasku: Rajoittamaton. 4 hahmotaulua, 9 pleittiä. Taulut: Pisteet: 85 pistettä, 17 laukausta. Etäisyydet: 150-165 m. Rasti 1 "Snip er" P9 P6 P7 P8 4 hahmotaulua, 9 pleittiä 85 pistettä, 17 laukausta 150-165 m Lähtö makuulta paikassa A. vieressä lataamattomana. Äänimerkistä lataa ase ja ammu taulut vapaassa järjestyksessä

Lisätiedot

X HUISSI SYYS-SRA 2016

X HUISSI SYYS-SRA 2016 X HUISSI SYYS-SRA 2016 11.9.2016 Rastikuvaukset Rasti 1: Voihan Vee (Pistooli) Olet palaamassa ansaitulta iltalomaltasi ja rennon illanvieton jälkeen aistisi ovat äärettömän valppaina. Huomaat heti, että

Lisätiedot

RESUL Toiminnallisen Ammunnan toimikunta

RESUL Toiminnallisen Ammunnan toimikunta 1 RESUL Toiminnallisen Ammunnan toimikunta SRA sääntöjen tekninen liite Tarkennuksia sekä tulkintaohjeita 7.0 sääntöihin Tämä liite sisältää varsinaista sääntötekstiä täydentävää kilpailuvälineiden tekniikkaan

Lisätiedot

Seuraavat säännöt on laadittu Metsästysyhdistys Nalli ry:n jäsenille sovellettavaksi seuran harjoitusammunnoissa ja ampumakilpailuissa Vahdon ampumaradalla SISÄLLYS 1. AMPUMA-AJAT 2012 2. TOIMINTA AMPUMAPAIKALLA

Lisätiedot

Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö 1 (8) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala KILPAILUKUTSU 18.2.

Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö 1 (8) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala KILPAILUKUTSU 18.2. Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö 1 (8) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala KILPAILUKUTSU Toimintakäsky III / 2011 18.2.2011 HELSINGIN PIIRIN PALVELUSAMMUNNAN KEVÄTKILPAILUN

Lisätiedot

TÄHTÄÄMINEN. Asennon ottamisen aikana hengitetään normaalisti.

TÄHTÄÄMINEN. Asennon ottamisen aikana hengitetään normaalisti. TÄHTÄÄMINEN Silmän etäisyys noin 1-5 cm takatähtäimestä, riippuen takatähtäimen reiän suuruudesta. Hyvän laukauksen ehtona on että silmä, diopterireikä, etutähtäin ja taulu ovat ns. jatketulla tähtäyslinjalla.

Lisätiedot

SRA Suomen Mestaruus 2018

SRA Suomen Mestaruus 2018 Rasti 1. Kivääri: Panssarijääkäri Vihollinen on jalkautunut panssarivaunuista hyökkäykseen. Päätät hankaloittaa heidän tekemisiään. - Rasti on pitkärasti - Pistelaskutapa rajoittamaton - Osuudella on 12kpl

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ampumakoulutuksesta

Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ampumakoulutuksesta Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ampumakoulutuksesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain (556/2007) 20 a ja 20 b :n nojalla,

Lisätiedot

Huom! Palkintojen jako välittömästi tuloslaskennan jälkeen n. klo 18.00!!!

Huom! Palkintojen jako välittömästi tuloslaskennan jälkeen n. klo 18.00!!! Rastit 5 kpl: 3 kpl kivääri 1 kpl pistooli 1 kpl haulikko ja pistooli t: Kivääri 54 lks Pistooli 26 lks Haulikko 9 lks Max.haulikoko 3,5mm Kaikilla rasteilla käytetään rajoittamatonta pistelaskua, ellei

Lisätiedot

RASTI 2 - Rasti on haulikkorasti. - Rasti on pikarasti. - Rastilla on 4 popperia ja 4 kiekkoa. - Minimilaukausmäärä on 8. - Maksimi haulikoko on 3 mm.

RASTI 2 - Rasti on haulikkorasti. - Rasti on pikarasti. - Rastilla on 4 popperia ja 4 kiekkoa. - Minimilaukausmäärä on 8. - Maksimi haulikoko on 3 mm. RASTI 1 - Rasti on haulikkorasti. - Rasti on pikarasti. - Rastilla on 8 peltiä - Minimilaukausmäärä on 8. - Maksimi haulikoko on 3 mm. Rastilla saa käyttää vain lyijyhauleilla varustettua patruunaa. -

Lisätiedot

kuvaviittaukset tiedostoon SIG716_MiniManual_1800058REV01_LR.pdf

kuvaviittaukset tiedostoon SIG716_MiniManual_1800058REV01_LR.pdf SIG SAUER 716 KÄYTTÖOHJE Sovellettu käännös JPo 2014 kuvaviittaukset tiedostoon SIG716_MiniManual_1800058REV01_LR.pdf Yleiset turvallisuusohjeet Käsittele asetta aina niin kuin se olisi ladattu. Kun tartut

Lisätiedot

KULTAHIPPUKILPAILU JOUKKUEKILPAILU

KULTAHIPPUKILPAILU JOUKKUEKILPAILU Joukkuekilpailu putoavat taululaitteet Kultahippufinaalin joukkuekilpailussa käytetään putoavia taululaitteita, joissa on viisi taulua. Taulujen reikäkoot ovat vasemmalta oikealle: ILMKIVÄÄRI: 6 mm, 5

Lisätiedot

Etumaaston pusikosta kuuluu ääntä. Lähivartiomiehenä lähdet tarkistamaan asiaa ja siellähän nii tä vilisee. Sissiryhmä on tunkeutunut alueelle!!

Etumaaston pusikosta kuuluu ääntä. Lähivartiomiehenä lähdet tarkistamaan asiaa ja siellähän nii tä vilisee. Sissiryhmä on tunkeutunut alueelle!! Etumaaston pusikosta kuuluu ääntä. Lähivartiomiehenä lähdet tarkistamaan asiaa ja siellähän nii tä vilisee. Sissiryhmä on tunkeutunut alueelle!! Hälytys!! Tulta! RASTI 1 Haulikko pikarasti. 7 savikiekkoa,

Lisätiedot

MegaMuzzle I 2014 (Level 2) Santahamina, Helsinki, 8.6.2014 Laukauksia: 136 Tauluja: 58 Poppereita: 10 Plateja: 10 2 kpl Short 3 kpl Medium 2 kpl Long

MegaMuzzle I 2014 (Level 2) Santahamina, Helsinki, 8.6.2014 Laukauksia: 136 Tauluja: 58 Poppereita: 10 Plateja: 10 2 kpl Short 3 kpl Medium 2 kpl Long MegaMuzzle I 2014 (Level 2) Santahamina, Helsinki, 8.6.2014 Laukauksia: 136 Tauluja: 58 Poppereita: 10 Plateja: 10 2 kpl Short 3 kpl Medium 2 kpl Long H e l s i n g i n V a r u s k u n n a n A m p u j

Lisätiedot

Field Target -ammunnan säännöt sekä ohjeet kilpailun järjestämiseksi ja radan rakentamiseksi. Versio 1.0 2008

Field Target -ammunnan säännöt sekä ohjeet kilpailun järjestämiseksi ja radan rakentamiseksi. Versio 1.0 2008 Field Target -ammunnan säännöt sekä ohjeet kilpailun järjestämiseksi ja radan rakentamiseksi Versio 1.0 2008 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...i Esipuhe...1 Kilpailuluokat...2 PCP-luokka...2 Jousiluokka...2

Lisätiedot

Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö 1 (7) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala KILPAILUKUTSU 12.7.

Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö 1 (7) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala KILPAILUKUTSU 12.7. Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö 1 (7) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala KILPAILUKUTSU Toimintakäsky V / 2011 12.7.2011 HELSINGIN PIIRIN PALVELUSAMMUNNAN SYYSKILPAILUN

Lisätiedot

Tervetuloa Peränteen Metsästys- ja Ampumaseuran ampumaradalle

Tervetuloa Peränteen Metsästys- ja Ampumaseuran ampumaradalle Tervetuloa Peränteen Metsästys- ja Ampumaseuran ampumaradalle Ampumaradan järjestyssäännöt Jokaisen ampujan ja rata-alueella olevan on noudatettava niitä ohjeita ja määräyksiä, joita radan käytöstä ja

Lisätiedot

Ampumahiihto. Hiihto. Pelihahmon piirtäminen. Jos tahdot animoida hiihtämisen, Peli muodostuu kahdesta erilaisesta osasta: ensin

Ampumahiihto. Hiihto. Pelihahmon piirtäminen. Jos tahdot animoida hiihtämisen, Peli muodostuu kahdesta erilaisesta osasta: ensin Ampumahiihto 1 Peli muodostuu kahdesta erilaisesta osasta: ensin hiihdetään ammuntapaikalle rämpyttämällä nuolinäppäimiä ja sen jälkeen yritetään ampua maalitaulut mahdollisimman nopeasti aikasakot välttäen.

Lisätiedot

Sovelletun reserviläisammunnan säännöt ver. 6.2

Sovelletun reserviläisammunnan säännöt ver. 6.2 Sovelletun reserviläisammunnan säännöt ver. 6.2 1. Johdanto 1.1 Yleiset periaatteet 1.2 Kilpailut 1.3 Rastit 1.4 Ratalaitteet 1.5 Ajanotto 2. Kilpailun toimihenkilöt 2.1 Valvoja 2.2 Kilpailunjohtaja 2.3

Lisätiedot

HOPEASOMPA - VIESTIT Lempäälä

HOPEASOMPA - VIESTIT Lempäälä HOPEASOMPA - VIESTIT Lempäälä 19.2.2017 YHTEISLÄHTÖ (ICR 315.3) Yhteislähdössä käytetään auramuodostelmaa. Numero yksi sijoitetaan auramuodostelman keskelle, parilliset numerot sijoitetaan auran oikealle

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN ALUEEN AVOIN SRA OSAKILPAILU VII/2012 Final Countdown

KESKI-SUOMEN ALUEEN AVOIN SRA OSAKILPAILU VII/2012 Final Countdown KESKI-SUOMEN ALUEEN AVOIN SRA OSAKILPAILU VII/2012 Final Countdown Kilpailun järjestää Konneveden Reserviläiset ry. Konneveden Jouhtisvuoren ampumaradalla lauantaina 2.6.2012. Kilpailu on avoin kaikille

Lisätiedot

Etelä-Hämeen reserviläisjärjestöt järjestävät Hämeenlinnassa Hätilän ampuma-alueella Hätilä18 SRA-Kilpailun. Kilpailun aikataulu

Etelä-Hämeen reserviläisjärjestöt järjestävät Hämeenlinnassa Hätilän ampuma-alueella Hätilä18 SRA-Kilpailun. Kilpailun aikataulu 14.7.2018 KILPAILUA TUKEMASSA Etelä-Hämeen reserviläisjärjestöt järjestävät 14.7.2018 Hämeenlinnassa Hätilän ampuma-alueella Hätilä18 SRA-Kilpailun. Kilpailu järjestetään nyt 8. kerran. Kilpailukeskuksen

Lisätiedot

HELSINGIN RESERVILÄISPIIRIEN (HRUP / HRESP/ HELMPP) LOIMOLAN ALUEEN TAISTELU 18.12.1939 VUODEN VIIMEINEN RATAVUORON TEEMA KILPAILU 2011

HELSINGIN RESERVILÄISPIIRIEN (HRUP / HRESP/ HELMPP) LOIMOLAN ALUEEN TAISTELU 18.12.1939 VUODEN VIIMEINEN RATAVUORON TEEMA KILPAILU 2011 Helsingin Maanpuolustuspiiri Helsingin Reserviläispiiri KUTSU 1 (6) Ase- ja Ampumatoimiala HELMPP Ampumatoimikunta Helsinki Toimintakäsky VII / 2011 2.11.2011 HELSINGIN RESERVILÄISPIIRIEN (HRUP / HRESP/

Lisätiedot

Sovelletun reserviläisammunnan säännöt ver. 6.1

Sovelletun reserviläisammunnan säännöt ver. 6.1 Sovelletun reserviläisammunnan säännöt ver. 6.1 1. Johdanto 1.1 Yleiset periaatteet 1.2 Kilpailut 1.3 Rastit 1.4 Ratalaitteet 1.5 Ajanotto 2. Kilpailun toimihenkilöt 2.1 Valvoja 2.2 Kilpailunjohtaja 2.3

Lisätiedot

Älä laita sormeasi liipaisimelle tai edes liipaisinkaaren sisälle ennen kuin aiot laukaista aseen.

Älä laita sormeasi liipaisimelle tai edes liipaisinkaaren sisälle ennen kuin aiot laukaista aseen. SIG SAUER M400 KÄYTTÖOHJE Sovellettu käännös JPo 2014 kuvaviittaukset tiedostoon M400_MiniManual_HR.pdf Yleiset turvallisuusohjeet Käsittele asetta aina niin kuin se olisi ladattu. Kun tartut aseeseen,

Lisätiedot

Lauantai Stage 1 Keskiloossi

Lauantai Stage 1 Keskiloossi Lauantai tage 1 Keskiloossi + v 1 2 5 6 os 6 3 os 4 os 5 3 4 1 2 os 3 os 2 os 1 Laukausmäärät: ev 10, Kiv 8, haulikko 6+ evolverit ladattuina 5+5 koteloissa, Kivääri hevosella ladattu 8:llä. Haulikko hevosella

Lisätiedot

Reserviläisurheiluliiton talvikilpailujen säännöt

Reserviläisurheiluliiton talvikilpailujen säännöt Reserviläisurheiluliiton talvikilpailujen säännöt 1.Johdanto Nämä Reserviläisurheiluliiton talvikilpailujen säännöt on hyväksytty Reserviläisurheiluliiton hallituksen kokouksessa 15.01.2015 Säännöt on

Lisätiedot