Field Target -ammunnan säännöt sekä ohjeet kilpailun järjestämiseksi ja radan rakentamiseksi. Versio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Field Target -ammunnan säännöt sekä ohjeet kilpailun järjestämiseksi ja radan rakentamiseksi. Versio 1.0 2008"

Transkriptio

1 Field Target -ammunnan säännöt sekä ohjeet kilpailun järjestämiseksi ja radan rakentamiseksi Versio

2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...i Esipuhe...1 Kilpailuluokat...2 PCP-luokka...2 Jousiluokka...2 Metsästysluokka...2 Ylimääräiset luokat...2 Joukkuekilpailu...2 PCP- ja jousiluokan säännöt Ilma-aseet Tähtäinlaitteet Luodit Maalilaitteet Pistelasku Ampuma-asennot Istuimet Kiistanalaiset pisteet Rangaistukset Maalilaitteiden järjestys Aikarajoitukset Tasapeli Päätuomari...5 Metsästysluokan säännöt Ilma-aseet Tähtäinlaitteet Luodit Maalilaitteet Pistelasku Ampuma-asennot Istuimet Kiistanalaiset pisteet Rangaistukset Maalilaitteiden järjestys Aikarajoitukset Tasapeli Päätuomari...7 Turvallisuusmääräykset...8 i

3 Ohjeita kilpailun järjestämiseen ja radan rakentamiseen...9 Ennen aloittamista...9 Kilpailun suunnittelu...9 Radan rakentaminen Radan rakenne Ampumapaikka Ratamerkinnät Osuma-alueen näkyvyys...10 Maalilaitteet Maalilaitteet Osuma-alueen koko ja muoto Maalilaitteiden etäisyys Maalilaitteiden keskietäisyys Maalilaitteiden vetonaru Maalilaitteiden asentaminen Maalilaitteiden maalaaminen Maalilaitteiden sijoittelu...12 Harjoitusalue...12 Kokoontuminen...12 Luokat...12 Sanasto...12 Maalilaitteen toimintahäiriö...13 Käyttäytyminen...13 Versiohistoria...14 ii

4 Esipuhe Säännöt on käännetty soveltuvin osin amerikkalaisen AAFTA:n vuoden 2008 säännöistä. Käännöstyöryhmässä ovat olleet mukana JuhaH, Louko, MikaN, thermok ja Vette88. Sääntöjä voidaan tarvittaessa muuttaa ja päivittää sen mukaan kun käytännöt muodostuvat suomalaisessa Field Target -ammunnassa. Esitys on jaettu kahteen osaan: Varsinaisiin kilpailusääntöihin ja turvallisuusmääräyksiin sekä ohjeisiin, joiden mukaan kilpailut pyritään järjestetään ja radat rakentamaan. Ohjeet on esitetty yhdessä kilpailusääntöjen kanssa siksi, että osallistujat voivat aavistaa minkälaisella radalla tulevat kilpailemaan. 1

5 Kilpailuluokat Kilpailussa on kolme luokkaa: PCP- ja jousitoimiluokka, jotka perustuvat aseen voimanlähteeseen sekä metsästysluokka, jossa käytetään omia sääntöjä. Epäselvissä tapauksissa kilpailun päätuomari päättää missä luokassa kilpailija ampuu. PCP-luokka Kaasutoimiset ilma-aseet, millä tahansa tähtäinlaitteella. Jousiluokka Kaasujousi / jousitoimiset ilma-aseet, millä tahansa tähtäinlaitteella. Metsästysluokka Kts. metsästysluokan säännöt ja vaatimukset sivulla 5. Ylimääräiset luokat Kilpailussa luokkien sisälle voidaan asettaa erillisiä luokkia. Nämä ylimääräiset luokat perustuvat yleensä maalilaitteiden tai käytettävän kaluston rajoituksiin. Ylimääräisiä luokkia voidaan perustaa vain jos niihin on riittävästi kilpailijoita. Esimerkkinä lisäsarjasta jonkin luokan sisällä mainittakoon A&B sarja, tai vakio ja rajoittamaton. Mahdollisista ylimääräisistä luokista tulee ilmoittaa kilpailun säännöissä ja kilpailukutsussa jos mahdollista. Joukkuekilpailu Kilpailussa voidaan myöntää palkkio myös joukkueelle. Joukkueeseen pitää kuulua vähintään viisi ampujaa. Pisteytys lasketaan neljän parhaan ampujan tuloksen mukaan. 2

6 1. Ilma-aseet PCP- ja jousiluokan säännöt A. Kaikki turvalliset kertalaukausilma-aseet ovat sallittuja. B. Päätuomari voi kieltää ihmisille tai omaisuudelle (mukaan lukien maalilaitteet) vaaralliseksi katsomallaan aseella kilpailuun osallistumisen. C. Kilpailun aikana saa käyttää ainoastaan yhtä asetta. D. Rikkoutuneen aseen tilalle voi vaihtaa toisen aseen. 2. Tähtäinlaitteet 3. Luodit A. Kaikki tähtäinlaitteet ovat sallittuja. B. Erillisen etäisyydenmittausvälineen käyttö ei ole sallittua. A. Ainoastaan kokonaan lyijystä tai lyijyseoksesta valmistetut luodit ovat sallittuja. 4. Maalilaitteet 5. Pistelasku A. Maalilaitteina käytetään osumasta kaatuvia maalitauluja, jotka voidaan nostaa ylös ampumapaikalta. Maalilaitteet ovat siluettityyppisiä ja ilmaasekäyttöön soveltuvia. B. Maalilaitteet eivät saa olla yhdeksää metriä lähempänä eivätkä viittäkymmentä metriä kauempana ampumapaikasta. C. Päätuomarin tulee varmistaa, että ampuma-alueen sekä ampumapaikan rajat on selvästi merkitty. D. Maalilaitteeseen täytyy olla ainakin yhdestä ampuma-asennosta esteetön ampumalinja. Kilpailija nostaa ampumansa maalilaitteen ylös saatuaan siihen luvan pisteiden laskijalta. A. Maalilaitteen kaadosta saa yhden pisteen, ohilaukauksesta nolla pistettä. B. Vain maalilaitteen kaatavasta laukauksesta saa pisteen. Osuma, joka liikuttaa maalilaitteen osuma-aluetta maalilaitteen kuitenkaan kaatumatta, on ohilaukaus. C. Kun ase on nostettu olkapäätä vasten, ilman purkautuminen piipun kautta ja/tai aseen virekynnen laukeaminen katsotaan ohilaukaukseksi, ellei maalilaite kaadu. D. Ampujalla on etukäteen tehdyn ilmoituksen jälkeen oikeus laukaista ase maahan ilman, että tämä katsotaan ohilaukaukseksi. 3

7 6. Ampuma-asennot 7. Istuimet A. Kaikki ampuma-asennot ovat sallittuja, mutta rata voidaan rakentaa siten, että joitakin maalilaitteita on mahdollista ampua vain tietystä asennosta. Jos radan vaatimuksena on polviasento, kilpailija voi halutessaan ampua myös seisoma-asennosta. Ampumapaikalla voi olla käsky, jossa määrätään ampumaan tietystä ampuma-asennosta. B. Seisoma-asennosta ammuttaessa asetta tai sitä kannattelevaa kättä ei ole sallittua kiinteästi tukea maahan tai ampujan vartaloon. C. Polviasennossa toisen polven on oltava maata vasten. Pakaroiden on oltava irti maasta, mutta sen jalan, jonka polvi on maata vasten, jalkaterän ja nilkan päällä istuminen on sallittu. Asetta kannattelevan käden saa tukea polveen tai reiteen. Maata vasten olevan polven alle saa asettaa ohuen pehmikkeen. Saman jalan jalkapöydän alle saa niin halutessaan asettaa istuintyynyt. D. Aseen kantohihnan käyttö on sallittu. E. Asetta tai ampujan vartaloa ei saa millään tavoin tukea maahan (esim. bipodilla, kasa-ammuntatuin, tuolia apuna käyttäen, puun kantoa vasten, jne.) F. Aseen tulee tukeutua ampujan käsiin ja vartaloon. A. Suurin sallittu minkä tahansa istuimen korkeus on 15 cm. Istuimen korkeus mitataan ampujan istuessa istuimella. B. Istuimen korkeus mitataan maan pinnasta istuimen korkeimpaan kohtaan. C. Istuinta saa käyttää vain istuimena, ei muuna ampumatukena. Poikkeuksena tästä säännöstä sallitaan polviasennosta ammuttaessa istuintyynyn asettaminen sen jalan, jonka polvi on maata vasten, jalkapöydän ja nilkan alle. Huom! Päätuomari voi kilpailijoiden toivomuksesta sallia sääntökohtien 6 ja 7 toisenlaisen tulkinnan, mikäli siitä ei aiheudu kilpailullista etua kenellekään. Jos sääntökohtien tulkinta suosii joitakin kilpailijoita, tuloksissa heidät on esitettävä omana luokkanaan. 8. Kiistanalaiset pisteet A. Mahdolliset huomautukset on tehtävä ratatuomarille ennen ampumapaikalta poistumista. B. Jos huomautusta ei voida ratkaista välittömästi paikan päällä, ratkaisu jää päätuomarille, jonka päätös on lopullinen. 9. Rangaistukset A. Jos kilpailija rikkoo sääntöjä tarkoituksellisesti, aiheuttaa toiminnallaan vaaraa, käyttäytyy epäurheilijamaisesti tai syyllistyy huijaamiseen, hänet hylätään kilpailusta. 4

8 10. Maalilaitteiden järjestys A. Päätuomari määrää maalilaitteiden ampumisjärjestyksen, joka voi olla esim. numerojärjestys, vasemmalta oikealle, lähimmästä kauimmaiseen, jne. B. Jos kilpailija ampuu järjestyksessä väärää maalilaitetta, sen maalilaitteen tulokseksi, jota hänen olisi pitänyt ampua, merkitään ohilaukaus. C. Jos järjestyksessä väärä maalilaite kaatuu, se nostetaan pystyyn. Kilpailija jatkaa suoritustaan maalilaitteesta, joka on järjestyksessä seuraava siitä maalilaitteesta, jota hänen olisi pitänyt ampumisjärjestyksen mukaan ampua. 11. Aikarajoitukset A. Ratatuomari ja/tai päätuomari voivat asettaa aikarajoituksen ampumapaikalle tai maalilaitteelle ennen kilpailua tai sen aikana. Aikarajoituksen ja ajastimen käytöstä tulee mainita kilpailuilmoituksessa jos mahdollista. Ajastinlaitteiden tulee olla alaslaskevaa tyyppiä ja ilmoittaa äänimerkillä aikarajoituksen täyttyneen. Ampuma-aika on tyypillisesti yksi minuutti ja ampumapaikalle asettumiseen on tyypillisesti varattu yksi minuutti. Esimerkiksi neljän maalilaitteen ampumapaikalle on käytettävissä yhteensä viisi minuuttia. B. Ajastimen voi käynnistää saman ampumaryhmän jäsen tai ampuja itse. C. Ajastimen saa asettaa siten, että ampuja näkee jäljellä oleva ampumiseen käytettävissä olevan ajan. Ajastinlaite käynnistetään kun: 1) ampuja istuu alas istuma-asennosta tapahtuvaan ammuntaan, 2) asettaa aseen olkapäälle polviasennosta tai seisoma-asennosta tai 3) asettuu makuulle makuulta ammuttavassa ampumapaikassa. D. Jos ajastimen käydessä annetaan ammunnan keskeyttämiskomento, ajastin pysäytetään ja jäljellä olevaan aikaan lisätään 15 sekuntia. Ammunnan jatkuessa ajastin käynnistetään jäljellä olevaksi ajaksi. E. Kaikki ajastimen äänimerkin jälkeiset laukaukset lasketaan ohilaukauksiksi. Äänimerkin ja laukauksen ollessa yhtäaikainen, laukaus katsotaan ammutuksi ennen äänimerkkiä, mikäli ampumaryhmän jäsenet ovat yksimielisiä yhtäaikaisuuden tulkinnasta. Päätuomari tai ratatuomari käsittelee tapauksiin liittyvät erimielisyydet. 12. Tasapeli 13. Päätuomari A. Kahden tai useamman kilpailijan päätyessä tasatulokseen palkinnon saaja ratkaistaan tarkoitukseen soveltuvalla pudotusmenetelmällä. A. Kysymyksissä, joihin ei löydy sääntöä, päätuomarin päätös on lopullinen. 5

9 1. Ilma-aseet Metsästysluokan säännöt A. Kaikki turvalliset ei-rata-ase-tyyppiset ilma-aseet millä tahansa toimintaperiaatteella ovat sallittuja. B. Kilpailmakiväärien säädettävät osat täytyy säätää ja lukita perusasentoonsa kilpailun ajaksi. Perälevyjen tulee olla keskiasennossaan. Peräkoukut eivät ole sallittuja. 2. Tähtäinlaitteet 3. Luodit A. Kaikki optiset tähtäinlaitteet millä tahansa tähtäinkuviolla ovat sallittuja. Suurin sallittu suurennuskerroin on 12. Säädettäväsuurennuksiset kiikaritähtäimet täytyy asettaa kilpailun ajaksi korkeintaan suurennuskertoimelle 12. B. Tähtäyspisteen säätäminen on kilpailun aikana kielletty. C. Tähtäinlaitteen parallaksisäädön säätäminen on sallittu kilpailun aikana. D. Parallaksisäädön etäisyysmerkinnät ovat sallittu. E. Erillisen etäisyydenmittausvälineen käyttö ei ole sallittu. 4. Maalilaitteet 5. Pistelasku Kohtien osalta noudatetaan PCP- ja jousiluokan sääntöjen kohtia Ampuma-asennot A. Kaikki ampuma-asennot ovat sallittuja, mutta rata voidaan rakentaa siten, että joitakin maalilaitteita on mahdollista ampua vain tietystä asennosta. Jos radan vaatimuksena on polviasento, kilpailija voi halutessaan ampua myös seisoma-asennosta. Ampumapaikalla voi olla käsky, jossa määrätään ampumaan tietystä ampuma-asennosta. B. Kiväärissä voi olla kahdesta kohdasta aseeseen kiinnitetty hihna. C. Monopodia, ampumasauvaa tai bi-podia voi käyttää, mutta ei kolmijalkaa. D. Metsästysluokan ampuja ei saa käyttää maastoa tai ratamerkkejä ampumatukena kilpailussa, jossa ammutaan useita luokkia samassa kilpailussa. Pelkästään metsästysluokan kilpailua ammuttaessa maaston käyttö ampumatukena on sallittua. E. Ampujan takkia, tukinauhoja tai valjaita ei saa käyttää. Käytetty vaatetus ei saa rajoittaa ampujan liikkeitä. 6

10 7. Istuimet A. Istuinta, jossa ei ole selkänojaa tai käsinojia ja jonka korkeus on enintään 38 cm, on sallittua käyttää. B. Istuinta ei saa käyttää aseen tukemiseen ammuttaessa. 8. Kiistanalaiset pisteet 9. Rangaistukset 10. Maalilaitteiden järjestys 11. Aikarajoitukset 12. Tasapeli Kohtien osalta noudatetaan PCP- ja jousiluokan sääntöjen kohtia Päätuomari A. Kysymyksissä, joihin ei löydy sääntöä, päätuomarin päätös on lopullinen. 7

11 Turvallisuusmääräykset Näitä turvallisuusmääräyksiä on noudatettava koko kilpailualueella ja sen välittömässä läheisyydessä. Määräysten rikkominen voi johtaa kilpailusta poissulkemiseen. 1. Kaikki aseet tulee pitää lataamattomina ja aseen piipun tulee osoittaa alaspäin kunnes asetutaan ampumapaikalle. 2. Aseen piipun tulee olla aina suunnattuna poispäin ihmisistä. 3. Ampumapaikalla tulee noudattaa seuraavia sääntöjä: A. Asetta ei saa virittää tai ladata ennen kuin on valmis ampumaan laukauksen. B. Kun ase on ladattu tai viritetty, tulee varmistimen olla päällä kunnes aseen piippu on maaliin päin ja ampuja on valmis ampumaan. C. Jousitoimista asetta viritettäessä ampujan tulee pitää kiinni piipusta tai viritysvivusta luodin asettamisen aikana tahattomien laukausten estämiseksi. D. Ampumapaikalla ampujien on oltava turvalliseen välimatkan päässä toisistaan. E. Jokainen ampuja on vastuullinen omien laukauksiensa ampumasuunnan turvallisuudesta muiden ampujien ja ihmisten suhteen. F. Kun pää- tai ratatuomari ilmoittaa radan ampumakieltoon, tulee kaikkien ampujien avata sulkumekanismi ja jättää se auki. Lippaallisista aseista tulee poistaa lipas ja jättää sulkumekanismi auki. Kilpailijan tulee ilmoittaa kun hän on tehnyt aseensa vaarattomaksi. G. Ampujan tulee ilmoittaa toimitsijalle halustaan asettaa maalilaite harjoitteluradalle. Toimitsija määrää sopivalla hetkellä radan ampumakieltoon ja antaa sen jälkeen erikseen luvan maalilaitteiden asettamiseen radalle. Kilpailuradoilla turvallisuudesta vastaavat ratatuomarit. H. Päätuomarilla on lopullinen päätäntävalta turvallisuutta koskevista seikoista. I. Ainoastaan kokonaan lyijystä tai lyijyseoksesta valmistetut luodit ovat sallittuja. 4. Ampujien tulee muistuttaa muita turvallisesta aseen käsittelystä ja tarvittaessa tehdä turvallisuuspuutteista ilmoitus turvallisuudesta vastaaville henkilöille. 5. Lapsilta on pääsy kielletty ampumapaikalle. Junioriampujien ollessa mukana turvallisuusnäkökohdat on kerrattava heidän kanssaan erikseen. 6. Alkoholin nauttiminen ei ole sallittua kilpailualueella tai sen välittömässä läheisyydessä. Kilpaileminen alkoholin vaikutuksen alaisena on kielletty. 8

12 Ohjeita kilpailun järjestämiseen ja radan rakentamiseen Ennen aloittamista Ennen aloittamista on hyvä pohtia ainakin seuraavia asioita: A. Onko riittävä henkilömäärä saatavilla kilpailun järjestämiseen? B. Onko tarkoituksen mukainen ampuma-alue saatavilla? C. Onko riittävä rahoitus saatavilla? D. Onko riittävä määrä maalilaitteita saatavilla? E. Soveltuuko kilpailun ajankohta mahdollisille osallistujille ja vuodenaika kilpailun järjestämiseen? Kilpailun suunnittelu 9. Tasapeli: Suunnittele millä tavalla tasapeli ratkaistaan. 10. Aikarajoitukset: Arvioi kilpailuun kuluva aika ratojen lukumäärä, maalilaitteiden ja kilpailijoiden määrän mukaan. Yllä olevien otsikoiden sisältöä täydennetään myöhemmin. 9

13 Radan rakentaminen 1. Radan rakenne Radat rakennetaan maastoa hyväksikäyttäen. Turvallisilla radoilla ampumasektori on turvalliseen suuntaan, poispäin kilpailijoista ja yleisöstä. Radat rakennetaan seuraavia perussääntöjä noudattaen: A. Radat ja/tai ampumapaikat eivät saa olla keskenään risteäviä. B. Ampumapaikkojen tulee olla lähes vaakatasossa ja turvallisia ampujille ja katsojille. C. Jos maalilaitteita asetetaan puihin, varmista, että puusto ei vahingoitu ja selvitä asia maanomistajan kanssa ennen radan rakentamista. D. Maalilaitteeseen täytyy olla ainakin yhdestä ampuma-asennosta esteetön ampumalinja. E. Varmista, että maalilaitteen palautusnaru juoksee vapaasti eikä takerru maastoon tai muihin esteisiin. F. Varmista, että radat eivät sijaitse liian lähellä toisiaan. G. Varmista, että ampumapaikat ovat turvallisia ja toimivia myös sääolojen muuttuessa esim. sateen sattuessa. 2. Ampumapaikka Ampumapaikan tulee olla kuiva, myös sateella. Ampumapaikan tulee olla lähes vaakatasossa, jotta ampuminen voidaan suorittaa turvallisesti. 3. Ratamerkinnät Ampumalinja merkitään aina kahdella ratamerkillä. Ammuttaessa aseen piipun tulee olla ratamerkkien välissä ja ampujan vartalon ratamerkkien muodostaman linjan takana. Ratamerkit voidaan valmistaa mistä tahansa tarkoitukseen kelpaavasta materiaalista. 4. Osuma-alueen näkyvyys Osuma-alueeseen täytyy olla ainakin yhdestä suunnasta esteetön ampumalinja, jolla ei saa olla pienintäkään estettä. 10

14 Maalilaitteet 1. Maalilaitteet Maalilaitteet voivat olla joko kaupallisesti hankittuja tai itse valmistettuja. Maalilaitteen tulee kestää sellainen osumaenergia, joka voidaan olettaa suurimmaksi mahdolliseksi kilpailussa käytettävällä kalustolla. Maalilaitteiden toiminta tulee varmistaa sekä pienitehoisilla että suuritehoisilla ilma-aseilla. Maalilaitteen tulee kaatua osumasta osuma-alueeseen ja se ei saa kaatua osumasta taustalevyyn. 2. Osuma-alueen koko ja muoto Osuma-alue on pyöreä aukko maalilaitteessa. Osuma-alueen koko tulee olla 10 mm - 45 mm. Maalilaitteita, jossa on pieni osuma-alue, käytetään lyhyemmillä matkoilla ja niitä on tyypillisesti vähemmän kun maalilaitteita, joissa on suurempi osuma-alue. 3. Maalilaitteiden etäisyys Maalilaitteiden sijoittelussa lyhyille etäisyyksille pitää huomioida mahdolliset kimmokkeet. Kilpailijoiden taso on otettava huomioon rataa rakennettaessa. Alla olevat etäisyydet ovat ohjeellisia arvoja maalilaitteiden maksimietäisyyksiksi silloin kun rata rakennetaan kokeneille ampujille. 10 mm 19 metriä 13 mm 27 metriä 19 mm 37 metriä 25mm 45 metriä yli 25 mm 50 metriä Ampumaetäisyyksiä voidaan pienentää ampujien tason mukaan. 4. Maalilaitteiden keskietäisyys Maalilaitteiden keskietäisyyden tulisi olla 27 m - 30 m. Radan vaikeutta voidaan lisätä käyttämällä pienempiä osuma-alueita ja silti säilyttää mainittu keskietäisyys. 5. Maalilaitteiden vetonaru Maalilaitteiden vetonarun tulee olla kestävää ja venymätöntä. Venyvä vetonaru hankaloittaa maalilaitteen vetämistä pystyyn. 6. Maalilaitteiden asentaminen Maalilaiteet on kiinnitettävä alustaansa siten, että ne eivät pääse liikkumaan narusta vetämällä tai osuman seurauksena. Maalilaitteen tulee olla lähes vaakatasossa ja suorassa kulmassa ampumalinjaan nähden. Maalilaitteen asennuksen yhteydessä tulee varmistaa, että vetonaru ei estä maalilaitetta kaatumasta. 11

15 7. Maalilaitteiden maalaaminen Osuma-alueen värin tulee olla näkyvä ja jos väri on kulunut, osuma-alue voidaan maalata uudelleen ennen kilpailua. 8. Maalilaitteiden sijoittelu Maalilaitteet sijoitellaan seuraavia perussääntöjä noudattaen: A. Kaikilla osallistujilla tulee olla yhtäläinen näkyvyys osuma-alueeseen. B. Maaston tulisi sanella käytettävä ampuma-asento. C. Kaikkien osallistujien tulee voida ampua samaa ampuma-asentoa käyttäen. D. Maalilaitteita asennettaessa voidaan käyttää tähystäjää, joka ampumalinjalta tähystämällä antaa ohjeita maalilaitteen sijoitteluun. Näin voidaan varmistaa, että kaikilla ampujilla, lyhyillä ja pitkillä sekä oikea- että vasenkätisillä, on samat mahdollisuudet. E. Maalilaitteet sijoitellaan esisuunnitelman mukaan. F. Käytettävän ampumajärjestyksen tulee olla selvillä maalilaitteita aseteltaessa. G. Mikäli radalla on useampi maalilaite, on huolehdittava siitä, että vetonarut eivät häiritse maalilaitteiden toimintaa. H. Maalilaitteita ei tule asettaa sellaiseen paikkaan, johon mahdollinen sadevesi kertyy tai jää. I. Varmista, että ratatuomarilla on pääsy maalilaitteille kilpailun aikana ja että tikapuut ovat saatavilla. J. Varmista, että eri radoilla olevia maalilaitteita ei voi erehdyksessä sekoittaa ampumapaikalta katsottaessa. Harjoitusalue Kokoontuminen Luokat Sanasto Yllä olevien otsikoiden sisältöä täydennetään myöhemmin. 12

16 Maalilaitteen toimintahäiriö Maalilaitteen narun rikkoutuessa ratatuomari kutsutaan korjaamaan maalilaite. Mikäli kilpailija kokee, että maalilaite ei kaatunut hyvästä osumasta huolimatta, hän voi tehdä protestin. Menettely on seuraava: 1. Joukkueen kaikki ampujat ampuvat suorituksensa loppuun kyseisellä maalilaitteella. 2. Mikäli maalilaite kaatuu edes kerran, protesti hylätään. 3. Mikäli maalilaite ei kaadu ja ryhmän jäsenet ovat yksimielisiä mahdollisesta toimintahäiriöstä, kutsutaan ratatuomari joka selvittää, että A. Maalilaite toimii, on vaakatasossa ja suorassa kulmassa ampumalinjaan nähden. B. Korjaa maalilaiteen mikäli siihen on tarvetta. C. Vaihtaa viallisen maalilaitteen tilalle toisen, jossa on samankokoinen osumaalue kuin poistetussa maalilaitteessa. D. Kirjaa protestin. E. Poistaa maalilaitteen mikäli se on rikki tai siitä on jätetty vähintään viisi protestia vähintään viiden eri joukkueen toimesta. Kaikkien kilpailijoiden tulos muutetaan kyseisen maalilaitteen osalta osumaksi. Ratatuomarin päätös on lopullinen. Mikäli maalilaite korjataan tai vaihdetaan, ampuja saa uuden suorituksen kyseiselle maalilaitteelle. Mikäli maalilaite poistetaan kokonaan protestien seurauksen, sitä ei palauteta korjauksen jälkeen paikalleen. Käyttäytyminen Yllä olevien otsikoiden sisältöä täydennetään myöhemmin. 13

17 Versiohistoria Versio Ensimmäinen käännös 14

Kertalaukausten ampuminen seisten yhden tai kahden käden otteella itselataavalla pistoolilla. Lajissa on sallittu vain kertatulen käyttö.

Kertalaukausten ampuminen seisten yhden tai kahden käden otteella itselataavalla pistoolilla. Lajissa on sallittu vain kertatulen käyttö. Palvelusammunta 3 Versio 1.2 Kertalaukausten ampuminen seisten yhden tai kahden käden otteella itselataavalla pistoolilla. Lajissa on sallittu vain kertatulen käyttö. 1. Ammunta RESUL:n ja sen jäsenyhdistysten

Lisätiedot

Palvelusammunnat 2. 1. Ammunta: 2. Sarjat: 3. Ase: Versio 1.2

Palvelusammunnat 2. 1. Ammunta: 2. Sarjat: 3. Ase: Versio 1.2 Palvelusammunnat 2 Versio 1.2 Nopeiden kertalaukausten ja kahden perättäisen nopean laukauksen ampuminen makuuasennosta itselataavalla kiväärillä. Lajissa on sallittu vain kertatulen käyttö. 1. Ammunta:

Lisätiedot

TUKIAMMUNTA TUKIAMMUNNAN SÄÄNNÖT JA KULTAHIPPUKILPAILUT. Suomen Ampumaurheiluliitto Nuorisovaliokunta 2008

TUKIAMMUNTA TUKIAMMUNNAN SÄÄNNÖT JA KULTAHIPPUKILPAILUT. Suomen Ampumaurheiluliitto Nuorisovaliokunta 2008 TUKIAMMUNTA TUKIAMMUNNAN SÄÄNNÖT JA KULTAHIPPUKILPAILUT Suomen Ampumaurheiluliitto Nuorisovaliokunta 2008 Säännöt voimassa 1.10.2008 alkaen. (muuttuneita kohtia alleviivattu) TUKIAMMUNNAN SÄÄNNÖT Tukiammunnassa

Lisätiedot

Pistoolipika-ammunta, Liite 2.3.

Pistoolipika-ammunta, Liite 2.3. Pistoolipika-ammunta, Liite 2.3. 1. Aseet Aseiden tulee täyttää Suomen Ampumaurheiluliiton säännöissä vakio- tai isopistoolille asetetut ase- ja patruunamääräykset. 2. Ampumamatka ja taulut Ampumamatka

Lisätiedot

Reserviläisurheiluliiton maastokilpailujen säännöt

Reserviläisurheiluliiton maastokilpailujen säännöt Reserviläisurheiluliiton maastokilpailujen säännöt 1. Johdanto Nämä Reserviläisurheiluliiton maastokilpailujen säännöt on hyväksytty Reserviläisurheiluliiton hallituksen kokouksessa 15.01.2015. Säännöt

Lisätiedot

Reserviläisurheiluliiton talvikilpailujen säännöt

Reserviläisurheiluliiton talvikilpailujen säännöt Reserviläisurheiluliiton talvikilpailujen säännöt 1.Johdanto Nämä Reserviläisurheiluliiton talvikilpailujen säännöt on hyväksytty Reserviläisurheiluliiton hallituksen kokouksessa 15.01.2015 Säännöt on

Lisätiedot

TÄHTÄÄMINEN. Asennon ottamisen aikana hengitetään normaalisti.

TÄHTÄÄMINEN. Asennon ottamisen aikana hengitetään normaalisti. TÄHTÄÄMINEN Silmän etäisyys noin 1-5 cm takatähtäimestä, riippuen takatähtäimen reiän suuruudesta. Hyvän laukauksen ehtona on että silmä, diopterireikä, etutähtäin ja taulu ovat ns. jatketulla tähtäyslinjalla.

Lisätiedot

RASTI 1. Toiminta rastilla: Äänimerkistä ammutaan kaikki taulut lankulla seisten, seinän aukkojen kautta.

RASTI 1. Toiminta rastilla: Äänimerkistä ammutaan kaikki taulut lankulla seisten, seinän aukkojen kautta. RASTI 1 Rasti on kiväärillä ammuttava pikarasti Taulut: 6 Mini IPSC-taulua Minimilaukausmäärä: 12 Maksimipisteet: 60 Ampumaetäisyys: n. 15 m Lähtö: Nomaalisi seisten lankun päällä, kivääri ladattuna ja

Lisätiedot

SOVELLETUN PERINNEASEAMMUNNAN SÄÄNNÖT. SPaA. versio 1.2

SOVELLETUN PERINNEASEAMMUNNAN SÄÄNNÖT. SPaA. versio 1.2 SOVELLETUN PERINNEASEAMMUNNAN SÄÄNNÖT SPaA versio 1.2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 1.1 Yleiset periaatteet... 1 1.2 Kilpailut... 2 1.3 Ampumatehtävät...2 1.4 Ratalaitteet...4 1.5 Ajanotto...4 2. Turvamääräykset...

Lisätiedot

Sivu 1 / 7 Pohjois-Pohjanmaan Airsoft Ry Turvallisuussäännöt Päivitetty 2010. Turvallisuussäännöt Pohjois-Pohjanmaan Airsoft Ry

Sivu 1 / 7 Pohjois-Pohjanmaan Airsoft Ry Turvallisuussäännöt Päivitetty 2010. Turvallisuussäännöt Pohjois-Pohjanmaan Airsoft Ry Sivu 1 / 7 Pohjois-Pohjanmaan Airsoft Ry Turvallisuussäännöt Päivitetty 2010 Turvallisuussäännöt Pohjois-Pohjanmaan Airsoft Ry Suojavarusteet...3 Aseet ja kuulat...3 PPA:n ulkopelit:...4 Sisäpelit:...4

Lisätiedot

Aseen vetäminen tukikädellä...62 Lippaanvaihto yhdellä kädellä...64 Häiriön poistaminen yhdellä kädellä...65 Suojan käyttö...

Aseen vetäminen tukikädellä...62 Lippaanvaihto yhdellä kädellä...64 Häiriön poistaminen yhdellä kädellä...65 Suojan käyttö... Sisällysluettelo Esipuhe Kari Kilpeläinen...7 Johdanto taktiseen aseenkäsittelyyn...15 Taktinen aseenkäsittely...17 Turvallisuus radalla...19 Kurssi ja harjoittelu...20 Aseet ja varusteet...21 Kurssi 1

Lisätiedot

RESUL:n pistooliampumajuoksu- ja viestimestaruuskilpailut 5.9.2015 Espoossa

RESUL:n pistooliampumajuoksu- ja viestimestaruuskilpailut 5.9.2015 Espoossa RESUL:n pistooliampumajuoksu- ja viestimestaruuskilpailut 5.9.2015 Espoossa KILPAILUOHJEET Säännöt Kilpailussa noudatetaan RESUL:n 15.1.2015 voimaan tulleita pistooliampumajuoksu- ja pistooliampumajuoksuviesti

Lisätiedot

Uudenmaan Reserviläispiirien Sovelletun Reserviläisammunnan Mestaruuskilpailu 2005 29.5.2005

Uudenmaan Reserviläispiirien Sovelletun Reserviläisammunnan Mestaruuskilpailu 2005 29.5.2005 Uudenmaan Reserviläispiirien Sovelletun Reserviläisammunnan Mestaruuskilpailu 2005 29.5.2005 Tervetuloa Tuusulaan! Tervetuloa Uudenmaan reserviläispiirien sovellettujen reserviläisammuntojen mestaruuskilpailuun

Lisätiedot

Yleistä. Upseerien Ampumayhdistyksen hallitus on vahvistanut nämä säännöt alaliitteineen 23.3.2015. Kilpailujen jako

Yleistä. Upseerien Ampumayhdistyksen hallitus on vahvistanut nämä säännöt alaliitteineen 23.3.2015. Kilpailujen jako 1.2. UPSEERIEN AMPUMAYHDISTYKSEN KILPAILUSÄÄNNÖT Yleistä Upseerien Ampumayhdistyksen hallitus on vahvistanut nämä säännöt alaliitteineen 23.3.2015. Kilpailujen jako Upseerien Ampumayhdistys ry:n (UAY)

Lisätiedot

Rastit 4 kpl: 1 kpl kivääri ja haulikko tai kivääri ja pistooli 1 kpl kivääri ja haulikko 1 kpl kivääri ja pistooli 1 kpl kivääri

Rastit 4 kpl: 1 kpl kivääri ja haulikko tai kivääri ja pistooli 1 kpl kivääri ja haulikko 1 kpl kivääri ja pistooli 1 kpl kivääri Rastit 4 kpl: 1 kpl kivääri ja haulikko tai kivääri ja pistooli 1 kpl kivääri ja haulikko 1 kpl kivääri ja pistooli 1 kpl kivääri Minimilaukausmäärät: Pistooli 30 (18) lks Kivääri 72 lks Haulikko 10 (22)

Lisätiedot

KÖÖPENHAMINAN v 2013 PÄÄKAUPUNKIOTTELUN KILPAILUSÄÄNNÖT

KÖÖPENHAMINAN v 2013 PÄÄKAUPUNKIOTTELUN KILPAILUSÄÄNNÖT KÖÖPENHAMINAN v 2013 PÄÄKAUPUNKIOTTELUN KILPAILUSÄÄNNÖT AMMUNTA A Henkilökohtainen mestaruuskilpailu ja pohjoismaiden pääkaupunkien välinen joukkuekilpailu Ampuma-asento: Kansainvälinen :n ampumataulu

Lisätiedot

LEAD-KIIPEILYN KILPAILUSÄÄNNÖT

LEAD-KIIPEILYN KILPAILUSÄÄNNÖT LEAD-KIIPEILYN KILPAILUSÄÄNNÖT Sisältö 1. KIIPEILYAIKA... 3 2. SUORITUS JA TULOS... 3 3. KARSINNAT JA FINAALI... 4 Näissä säännöissä on kerrottu lead-kiipeilykilpailun erityispiirteet ja näitä tulee noudattaa

Lisätiedot

KANSALLISET AMPUMAHIIHDON PIKA- JA YHTEISLÄHTÖKILPAILUT TUUSULAN AMPUMAHIIHTO- STADIONILLA 11.-12.2.2012

KANSALLISET AMPUMAHIIHDON PIKA- JA YHTEISLÄHTÖKILPAILUT TUUSULAN AMPUMAHIIHTO- STADIONILLA 11.-12.2.2012 1 KANSALLISET AMPUMAHIIHDON PIKA- JA YHTEISLÄHTÖKILPAILUT TUUSULAN AMPUMAHIIHTO- STADIONILLA 11.-12.2.2012 KILPAILUORGANISAATIO Kilpailun johtaja Ratamestari Ammunnan johtaja Maali Tuloslaskenta Kuulutus

Lisätiedot

Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö 1 (7) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala KILPAILUKUTSU 12.7.

Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö 1 (7) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala KILPAILUKUTSU 12.7. Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö 1 (7) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala KILPAILUKUTSU Toimintakäsky V / 2011 12.7.2011 HELSINGIN PIIRIN PALVELUSAMMUNNAN SYYSKILPAILUN

Lisätiedot

AMPUMASUUNNISTUKSEN SUOMEN- JA SOTILASURHEILULIITON MESTARUUSKILPAILUT, MAAILMAN CUP 3. JA 4. OSAKILPAILU

AMPUMASUUNNISTUKSEN SUOMEN- JA SOTILASURHEILULIITON MESTARUUSKILPAILUT, MAAILMAN CUP 3. JA 4. OSAKILPAILU AMPUMASUUNNISTUKSEN SUOMEN- JA SOTILASURHEILULIITON MESTARUUSKILPAILUT, MAAILMAN CUP 3. JA 4. OSAKILPAILU Perjantaina 9.5.2014 sprinttimatkat, väliaikalähtö Ohjelma Klo 16.00 17.00 Kohdistus Klo 17.00-17.10

Lisätiedot

Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje

Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje Copyright c 2012 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto Evanix Hunting Master P12 on tehokas paineilmakäyttöinen, revolverityyppinen ilma-ase. Ase sopii sekä oikea- että

Lisätiedot

Tervetuloa! Yksi häiriö hyväksytään, koesarjan häiriötä ei lasketa. Ase pitää olla SAL:n hyväksymä.22 cal rautatähtäimillä.

Tervetuloa! Yksi häiriö hyväksytään, koesarjan häiriötä ei lasketa. Ase pitää olla SAL:n hyväksymä.22 cal rautatähtäimillä. Kinkunsulatuskilpailu 8.1. Tikkurilassa tiistaina 8.1. klo 16:30 alkaen pienoispistoolikilpailu 15 + 15 laukausta (pienoispistoolin tarkkuus- ja kuviosarjat). Kummassakin osassa ammutaan aluksi 5 ls. koesarja.

Lisätiedot

SAL:n PISTOOLIKILPAILUJEN JOHTAMINEN. 25 m olympiapistooli. 25 m vakiopistooli. 10 m ilmapistooli

SAL:n PISTOOLIKILPAILUJEN JOHTAMINEN. 25 m olympiapistooli. 25 m vakiopistooli. 10 m ilmapistooli SAL:n PISTOOLIKILPAILUJEN JOHTAMINEN 25 m iso-, 25 m pienois- ja 25 m pistooli 25 m olympiapistooli 25 m vakiopistooli 50 m pistooli 10 m ilmapistooli Finaalit - 25 m pistooli - 25 m olympiapistooli -

Lisätiedot

HELSINGIN RESERVILÄISPIIRIEN (HRUP / HRESP/ HELMPP) LOIMOLAN ALUEEN TAISTELU 18.12.1939 VUODEN VIIMEINEN RATAVUORON TEEMA KILPAILU 2011

HELSINGIN RESERVILÄISPIIRIEN (HRUP / HRESP/ HELMPP) LOIMOLAN ALUEEN TAISTELU 18.12.1939 VUODEN VIIMEINEN RATAVUORON TEEMA KILPAILU 2011 Helsingin Maanpuolustuspiiri Helsingin Reserviläispiiri KUTSU 1 (6) Ase- ja Ampumatoimiala HELMPP Ampumatoimikunta Helsinki Toimintakäsky VII / 2011 2.11.2011 HELSINGIN RESERVILÄISPIIRIEN (HRUP / HRESP/

Lisätiedot

Suomen Reserviupseeriliiton,Reserviläisliiton ja Reserviläisurheiluliiton ampumamestaruuskilpailujen lajisäännöt

Suomen Reserviupseeriliiton,Reserviläisliiton ja Reserviläisurheiluliiton ampumamestaruuskilpailujen lajisäännöt Suomen Reserviupseeriliiton,Reserviläisliiton ja Reserviläisurheiluliiton ampumamestaruuskilpailujen lajisäännöt 1. Yleinen osa 1.1. Johdanto Nämä Suomen Reserviupseeriliiton (RUL), Reserviläisliiton (RES)

Lisätiedot

BIG BORE ILMA-ASESILUETTIAMMUNNAN VIRALLISET KILPAILUSÄÄNNÖT

BIG BORE ILMA-ASESILUETTIAMMUNNAN VIRALLISET KILPAILUSÄÄNNÖT BIG BORE ILMA-ASESILUETTIAMMUNNAN VIRALLISET KILPAILUSÄÄNNÖT SISÄLLYSLUETTELO 1. Tarkoitus 2. Aseet 3. Kilpailujen järjestäminen 4. Suojavarusteet ja vaatetus 5. Ammunnan kulku 6. Komennot 6.1. Ennen kilpailun

Lisätiedot

Rasti / suunnittelija: Rasti 1 / Rastin nimi: Kopissa. Varusteet: 9 SRA-taulua ja E/A-tauluja

Rasti / suunnittelija: Rasti 1 / Rastin nimi: Kopissa. Varusteet: 9 SRA-taulua ja E/A-tauluja Rasti / suunnittelija: Rasti 1 / Kopissa Vakiorasti Kivääri tai pistooli 9 SRA-taulua ja E/A-tauluja Taulujen pisteytys: SRA-taulu 10 p, osuma E/A-taulussa -10p Ampumaetäisyydet: n. 3-30 metriä Maksimipisteet:

Lisätiedot

Uusi FWB2700 pienoiskiväärisii on toimitettu tehdaspakkauksessa, jota voit käyttää jatkossa säilytys- ja kantolaukkuna.

Uusi FWB2700 pienoiskiväärisii on toimitettu tehdaspakkauksessa, jota voit käyttää jatkossa säilytys- ja kantolaukkuna. KÄYTTÖOHJE FEINWERKBAU FWB2700 PIENOISKIVÄÄRI Ennen aseen käyttöä Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säilytä se myöhempää käyttöä varten. Aseesi toimii moitteettomasti vain jos käsittelet sitä oikein

Lisätiedot

Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry, Finlands Paddling och Roddförbund rf KILPAILUSÄÄNNÖT BOATERCROSS

Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry, Finlands Paddling och Roddförbund rf KILPAILUSÄÄNNÖT BOATERCROSS Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry, Finlands Paddling och Roddförbund rf KILPAILUSÄÄNNÖT BOATERCROSS Vahvistettu 24.2.2016 2 Sisältö 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 2 KILPAILUSARJAT... 3 3 KILPAILUNAIKAINEN

Lisätiedot

7.4.1.1 Kertatulikiväärit. On käytettävä ainoastaan kertatulikivääreitä, jotka on käsin ladattava ennen jokaista laukausta.

7.4.1.1 Kertatulikiväärit. On käytettävä ainoastaan kertatulikivääreitä, jotka on käsin ladattava ennen jokaista laukausta. Kivääri sääntömuutokset 2014 7.1 ok 7.1.1 ok 7.1.2 ok 7.2 ok 7.3 RATA -JA TAULUNORMIT Taulut ja taulustandardit löytyvät Teknisissä säännöissä TS/2014 kohdasta 6.3.Ratojen ja muiden tilojen vaatimukset

Lisätiedot

Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö 1 (8) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala KILPAILUKUTSU 18.2.

Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö 1 (8) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala KILPAILUKUTSU 18.2. Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö 1 (8) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala KILPAILUKUTSU Toimintakäsky III / 2011 18.2.2011 HELSINGIN PIIRIN PALVELUSAMMUNNAN KEVÄTKILPAILUN

Lisätiedot

Minimilaukausmäärät: Pistooli 28 lks Kivääri 42 lks Haulikko 8 lks

Minimilaukausmäärät: Pistooli 28 lks Kivääri 42 lks Haulikko 8 lks Rastit 4 kpl: 1 kpl kivääri, haulikko ja pistooli 2 kpl kivääri 1 kpl pistooli Minimilaukausmäärät: Pistooli 28 lks Kivääri 42 lks Haulikko 8 lks Kaikilla rasteilla käytetään rajoittamatonta pistelaskua.

Lisätiedot

HELSINGIN PIIRIN AVOIN PERINNEKIVÄÄRI SYYSKILPAILUN

HELSINGIN PIIRIN AVOIN PERINNEKIVÄÄRI SYYSKILPAILUN Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö KILPAILUKUTSU 1 (6) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala Kilpailu IV / 2012 29.8.2012 HELSINGIN PIIRIN AVOIN PERINNEKIVÄÄRI SYYSKILPAILUN

Lisätiedot

Kuvaus: Vihollisen jalkaväki hyökkää, tämä torjutaan kivääritulella, tuliasemaa vaihtaen.

Kuvaus: Vihollisen jalkaväki hyökkää, tämä torjutaan kivääritulella, tuliasemaa vaihtaen. Rasti 1: "Viipurin pamaus" / 100m kivääri Kuvaus: Vihollisen jalkaväki hyökkää, tämä torjutaan kivääritulella, tuliasemaa vaihtaen. - Osuudella on 11 kpl pahvitauluja ja 3 kappaletta E/A tauluja - Minimilaukausmäärä

Lisätiedot

Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö 1 (7) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala KILPAILUKUTSU 18.2.

Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö 1 (7) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala KILPAILUKUTSU 18.2. Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö 1 (7) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala KILPAILUKUTSU Toimintakäsky I / 2011 18.2.2011 HELSINGIN SRA-KARSINTAKILPAILU I / 2011 1. JÄRJESTÄJÄ,

Lisätiedot

a) Saada sellaiset ampujat, jotka aikaisemmin eivät ole harrastaneet kilpa-ammuntaa, kiinnostumaan kilpaammunnasta.

a) Saada sellaiset ampujat, jotka aikaisemmin eivät ole harrastaneet kilpa-ammuntaa, kiinnostumaan kilpaammunnasta. 13. PISTEILMAKIVÄÄRILUOKAN VIRALLISET SÄÄNNÖT 13.1. Tarkoitus a) Saada sellaiset ampujat, jotka aikaisemmin eivät ole harrastaneet kilpa-ammuntaa, kiinnostumaan kilpaammunnasta. b) Perehdyttää ampujia

Lisätiedot

TUKIAMMUNTA TUKIAMMUNNAN SÄÄNNÖT JA KULTAHIPPUKILPAILUT. Suomen Ampumaurheiluliitto Nuorisovaliokunta 2013. Säännöt voimassa 1.1.2014 alkaen.

TUKIAMMUNTA TUKIAMMUNNAN SÄÄNNÖT JA KULTAHIPPUKILPAILUT. Suomen Ampumaurheiluliitto Nuorisovaliokunta 2013. Säännöt voimassa 1.1.2014 alkaen. TUKIAMMUNTA TUKIAMMUNNAN SÄÄNNÖT JA KULTAHIPPUKILPAILUT Suomen Ampumaurheiluliitto Nuorisovaliokunta 2013 Säännöt voimassa 1.1.2014 alkaen. TUKIAMMUNNAN SÄÄNNÖT Tukiammunnassa noudatetaan SAL:n virallisia

Lisätiedot

INTERNATIONAL PRACTICAL SHOOTING CONFEDERATION YHDISTELMÄSÄÄNNÖT TAMMIKUU 2012 SUOMENKIELINEN KÄÄNNÖS

INTERNATIONAL PRACTICAL SHOOTING CONFEDERATION YHDISTELMÄSÄÄNNÖT TAMMIKUU 2012 SUOMENKIELINEN KÄÄNNÖS INTERNATIONAL PRACTICAL SHOOTING CONFEDERATION YHDISTELMÄSÄÄNNÖT TAMMIKUU 2012 SUOMENKIELINEN KÄÄNNÖS Kääntäneet Saku Hujala ja Riku Kalinen 1 Käännös on tehty harrastajavoimin ja siten se saattaa sisältää

Lisätiedot

JOUKKUETAITOKILPAILUSÄÄNNÖT JA LAJIT 2014

JOUKKUETAITOKILPAILUSÄÄNNÖT JA LAJIT 2014 JOUKKUETAITOKILPAILUSÄÄNNÖT JA LAJIT 2014 C- pojat ja C-tytöt 1. Haran potkutaitotesti 2. Lyhyt ja pitkä syöttö (paritaito) + haltuunotto 3. Kuljetus, syöttö ja laukaus (paritaito) Kilpailupallo: pallo

Lisätiedot

Lajit / sarjat /vammaluokat Y N Y20 N20 N50 Y50-70. R1 10m ilmakivääri, pysty SH1 60 60. R2 10m ilmakivääri, pysty SH1 40 40 40 40

Lajit / sarjat /vammaluokat Y N Y20 N20 N50 Y50-70. R1 10m ilmakivääri, pysty SH1 60 60. R2 10m ilmakivääri, pysty SH1 40 40 40 40 MUUTOKSET KILPAILUTOIMINNAN YLEISSÄÄNTÖIHIN JA OHJEISIIN KY/2005 Sääntömuutokset, jotka on hyväksytty liittovaltuuston kokouksessa 19.4.2008 kilpailutoiminnan yleissäännöt ja ohjeet (KY/2005) Lisätään

Lisätiedot

Kaikki kilpailut alkavat 15 minuutin valmistautumis- ja koelaukaus ajalla, komennosta, ennen varsinaisen kilpailuajan alkamista.

Kaikki kilpailut alkavat 15 minuutin valmistautumis- ja koelaukaus ajalla, komennosta, ennen varsinaisen kilpailuajan alkamista. Kiväärilajien esittely Kiväärilajit voidaan jakaa kolmeen eri ryhmään: - 10 metriltä ammuttavat ilmakiväärin lajit. Ilmakiväärillä kilpailevat kaikenikäiset naiset ja miehet, muksusta mummoon. Ilmakivääri

Lisätiedot

Gunpower-ilma-aseet - käyttöohje

Gunpower-ilma-aseet - käyttöohje Gunpower-ilma-aseet - käyttöohje Copyright c 2013 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto Gunpower-aseet ovat tehokkaita paineilmakäyttöisiä PCP-ilma-aseita. Aseet on valmistettu lentokonealumiinista ja polymeereistä.

Lisätiedot

Ryhmäsi kuljetusvaunu on joutunut väijytykseen. Päätät suojata vaunua peräluukusta, joka on vääntynyt auki IED:n osuessa vaunuun.

Ryhmäsi kuljetusvaunu on joutunut väijytykseen. Päätät suojata vaunua peräluukusta, joka on vääntynyt auki IED:n osuessa vaunuun. RASTI 1 Minimilaukausmäärä 16 Maksimipisteet 80 PASIN SUOJISSA Ryhmäsi kuljetusvaunu on joutunut väijytykseen. Päätät suojata vaunua peräluukusta, joka on vääntynyt auki IED:n osuessa vaunuun. Kivääri

Lisätiedot

Kilpailuohjeet RESUL:n ampumasuunnistus ja Etelä- Hämeen Reserviläispiirien ampumasuunnistus 2.5.2015

Kilpailuohjeet RESUL:n ampumasuunnistus ja Etelä- Hämeen Reserviläispiirien ampumasuunnistus 2.5.2015 Kilpailuohjeet RESUL:n ampumasuunnistus ja Etelä- Hämeen Reserviläispiirien ampumasuunnistus 2.5.2015 KILPAILUKESKUS Pysäköinnistä (Cooper-rata) on viitoitus kilpailukeskukseen, jonne ajo omalla autolla

Lisätiedot

Evanix-ilma-aseiden käyttöohje

Evanix-ilma-aseiden käyttöohje Evanix-ilma-aseiden käyttöohje Sähköisellä latauskoneistolla varustetut mallit (Speed, Conquest, Max, Giant) Copyright c 2012 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto Tämä ohje käsittelee Evanix-ilma-asemalleja

Lisätiedot

Puolustusvoimien tehtävät on määritelty laissa (Laki puolustusvoimista 551/2007 2 ). Näihin tehtäviin kuuluu seuraavat kokonaisuudet:

Puolustusvoimien tehtävät on määritelty laissa (Laki puolustusvoimista 551/2007 2 ). Näihin tehtäviin kuuluu seuraavat kokonaisuudet: Ympäristölupahakemus Santahaminan ampumaradat LIITE 8A1 YLEISKUVAUS TOIMINNASTA 1 YLEISTÄ Puolustusvoimien tehtävät on määritelty laissa (Laki puolustusvoimista 551/2007 2 ). Näihin tehtäviin kuuluu seuraavat

Lisätiedot

Rasti 1 Maihinnousu Max lks määrä: 8

Rasti 1 Maihinnousu Max lks määrä: 8 Rasti 1 Maihinnousu Joukkosi on maihinnousun kärkenä. Olet ta-kiväärisi kanssa maihinnousu aluksessa kun pilliin vihelletään ja luukku edessäsi aukeaa. Kiivas kk tuli alkaa välittömästi niittää joukkoasi

Lisätiedot

Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö KILPAILUKUTSU 1 (6) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala 18.2.

Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö KILPAILUKUTSU 1 (6) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala 18.2. Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö KILPAILUKUTSU 1 (6) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala Toimintakäsky II / 2011 18.2.2011 HELSINGIN AVOIN PERINNEKIVÄÄRI KEVÄTKILPAILUN

Lisätiedot

OMATOIMIKAUDEN HARJOITUSOHJELMA HARJOITUS 1. OHJEITA OMATOIMIKAUDELLE:

OMATOIMIKAUDEN HARJOITUSOHJELMA HARJOITUS 1. OHJEITA OMATOIMIKAUDELLE: OMATOIMIKAUDEN HARJOITUSOHJELMA OHJEITA OMATOIMIKAUDELLE: Harjoittele omatoimikauden aikana omia kehityskohteitasi tavoitteesi mukaisesti ja tee joukkueen omatoimiharjoitukset. Suunnittele viikon harjoittelu

Lisätiedot

LUENTORUNKO, KUOPIO SISÄLTÖ : - MIKSI AMPUMAHIIHTO? - AMPUMAHIIHDON AMMUNNAN ERITYISPIIRTEET. - AMMUNNAN TEKNIIKKAA ( ampumahiihto-)

LUENTORUNKO, KUOPIO SISÄLTÖ : - MIKSI AMPUMAHIIHTO? - AMPUMAHIIHDON AMMUNNAN ERITYISPIIRTEET. - AMMUNNAN TEKNIIKKAA ( ampumahiihto-) LUENTORUNKO, KUOPIO LIITE SISÄLTÖ : - MIKSI AMPUMAHIIHTO? - AMPUMAHIIHDON AMMUNNAN ERITYISPIIRTEET - AMMUNNAN TEKNIIKKAA ( ampumahiihto-) - HARJOITTELUN RAKENTEESTA - TOTEUTTAMISESTA - OHEISHARJOITTELU

Lisätiedot

TUKIAMMUNTA. Suomen Ampumaurheiluliitto. Nuorisovaliokunta 2006. Säännöt voimassa 1.10.2006 alkaen. Tämä painos korvaa 1.10.2005 päivitetyn version.

TUKIAMMUNTA. Suomen Ampumaurheiluliitto. Nuorisovaliokunta 2006. Säännöt voimassa 1.10.2006 alkaen. Tämä painos korvaa 1.10.2005 päivitetyn version. TUKIAMMUNTA TUKIAMMUNNAN SÄÄNNÖT JA KULTAHIPPUKILPAILUT Suomen Ampumaurheiluliitto Nuorisovaliokunta 2006 Säännöt voimassa 1.10.2006 alkaen. Tämä painos korvaa 1.10.2005 päivitetyn version. TUKIAMMUNNAN

Lisätiedot

LIHASKUNTO-OHJELMA KPV TYTÖT 02

LIHASKUNTO-OHJELMA KPV TYTÖT 02 LIHASKUNTO-OHJELMA KPV TYTÖT 02 OHJELMAN TARKOITUS ON PARANTAA: TASAPAINOA POLVIKONTROLLIA KESKIVARTALON HALLINTAA ALARAAJOJEN LIHASVOIMAA NIVELLIIKKUVUUTTA KOORDINAATIOTA HYPYN ALASTULOTEKNIIKKAA SEKÄ

Lisätiedot

Vaatimukset kurssille

Vaatimukset kurssille Vaatimukset kurssille Oma ase Vähintään 9mm Vähintään 3 lipasta Varusteet Vyö Sääntöjen mukainen kotelo Ainakin kaksi lipaskoteloa Kurssivaatimukset Teoriakokeen läpäiseminen Käsittelykokeen läpäiseminen

Lisätiedot

Älä laita sormeasi liipaisimelle tai edes liipaisinkaaren sisälle ennen kuin aiot laukaista aseen.

Älä laita sormeasi liipaisimelle tai edes liipaisinkaaren sisälle ennen kuin aiot laukaista aseen. SIG SAUER 516 KÄYTTÖOHJE Sovellettu käännös JPo 2014 kuvaviittaukset tiedostoon 516MiniManualrev080910LR.pdf Yleiset turvallisuusohjeet Käsittele asetta aina niin kuin se olisi ladattu. Kun tartut aseeseen,

Lisätiedot

AMPUMASUUNNISTUKSEN SUOMEN- JA SOTILASURHEILULIITON MESTARUUSKILPAILUT, MAAILMANCUPIN 3. JA 4. OSAKILPAILU KAUHAJOKI 15. 16.5.2015

AMPUMASUUNNISTUKSEN SUOMEN- JA SOTILASURHEILULIITON MESTARUUSKILPAILUT, MAAILMANCUPIN 3. JA 4. OSAKILPAILU KAUHAJOKI 15. 16.5.2015 AMPUMASUUNNISTUKSEN SUOMEN- JA SOTILASURHEILULIITON MESTARUUSKILPAILUT, MAAILMANCUPIN 3. JA 4. OSAKILPAILU KAUHAJOKI 15. 16.5.2015 Perjantaina 15.5.2015 sprinttimatkat, väliaikalähtö Ohjelma Aseiden merkkaus

Lisätiedot

Rasti / suunnittelija: Rasti 1 / Långstedt, Ahola Rastin nimi: Taisteluhauta Rastityyppi: Pitkä rasti Pistelaskutapa: Rajoittamaton

Rasti / suunnittelija: Rasti 1 / Långstedt, Ahola Rastin nimi: Taisteluhauta Rastityyppi: Pitkä rasti Pistelaskutapa: Rajoittamaton Rasti / suunnittelija: Rasti 1 / Långstedt, Ahola Rastin nimi: Taisteluhauta Rastityyppi: Pitkä rasti Kivääri Periskooppi 2 pepper-popperia, 10 SRA-taulua Taulujen pisteytys: Pepper-popper 5 p ja SRA-taulu10

Lisätiedot

Uudenmaan piirin SRA-mestaruuskilpailu 2009

Uudenmaan piirin SRA-mestaruuskilpailu 2009 1 / 7 Uudenmaan piirin SRA-mestaruuskilpailu 2009 Aika: 18.4.2009 Järjestävä seura: Kirkkonummen seudun reserviläiset ry. Paikka: Upinniemen varuskunnan ampumaradat 2 / 7 Yleistä infoa kisasta Kulkuluvat

Lisätiedot

CTIF VIESTIJUOKSUN YLEISOHJEET TUOMAREILLE SUOMEN KILPAILUJA VARTEN PALOKUNTANUORTEN KANSAINVÄLINEN PALOKUNTAKILPAILU

CTIF VIESTIJUOKSUN YLEISOHJEET TUOMAREILLE SUOMEN KILPAILUJA VARTEN PALOKUNTANUORTEN KANSAINVÄLINEN PALOKUNTAKILPAILU CTIF VIESTIJUOKSUN YLEISOHJEET TUOMAREILLE SUOMEN KILPAILUJA VARTEN PALOKUNTANUORTEN KANSAINVÄLINEN PALOKUNTAKILPAILU Tarvittavat tuomarit Varusteet Pukeutuminen Viestin päätuomari Starttipistooli+panokset

Lisätiedot

PRACTICAL-AMMUNNAN ILMAPISTOOLISÄÄNNÖT (ACTION AIR)

PRACTICAL-AMMUNNAN ILMAPISTOOLISÄÄNNÖT (ACTION AIR) IPSC-I/2016 INTERNATIONAL PRACTICAL SHOOTING CONFEDERATION PRACTICAL-AMMUNNAN ILMAPISTOOLISÄÄNNÖT (ACTION AIR) Voimassa 1.1.2016 alkaen. Hyväksytty Suomen Ampumaurheiluliiton liittohallituksen kokouksessa

Lisätiedot

ALIUPSEERILIITTO RY MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT 26.1.2015

ALIUPSEERILIITTO RY MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT 26.1.2015 ALIUPSEERILIITTO RY MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT 26.1.2015 1. YLEISET SÄÄNNÖT... 2 1.1.MESTARUUSKILPAILUT... 2 1.2. OSALLISTUMISOIKEUS... 2 1.3. KILPAILUAJAN JA PAIKAN MÄÄRÄYTYMINEN... 2 1.4. MESTARUUSKILPAILUJEN

Lisätiedot

TUKIAMMUNTA TUKIAMMUNNAN SÄÄNNÖT JA KULTAHIPPUKILPAILUT. Suomen Ampumaurheiluliitto Nuorisovaliokunta 2015. Säännöt voimassa 1.10.2015 alkaen.

TUKIAMMUNTA TUKIAMMUNNAN SÄÄNNÖT JA KULTAHIPPUKILPAILUT. Suomen Ampumaurheiluliitto Nuorisovaliokunta 2015. Säännöt voimassa 1.10.2015 alkaen. TUKIAMMUNTA TUKIAMMUNNAN SÄÄNNÖT JA KULTAHIPPUKILPAILUT Suomen Ampumaurheiluliitto Nuorisovaliokunta 2015 Säännöt voimassa 1.10.2015 alkaen. 1 Kultahippujärjestelmän tarkoitus! Hyvä ohjaaja ja vanhempi.

Lisätiedot

Rasti 1. "Snip er" Pistelasku: Rajoittamaton. 4 hahmotaulua, 9 pleittiä. Taulut: Pisteet: 85 pistettä, 17 laukausta. Etäisyydet: 150-165 m.

Rasti 1. Snip er Pistelasku: Rajoittamaton. 4 hahmotaulua, 9 pleittiä. Taulut: Pisteet: 85 pistettä, 17 laukausta. Etäisyydet: 150-165 m. Rasti 1 "Snip er" P9 P6 P7 P8 4 hahmotaulua, 9 pleittiä 85 pistettä, 17 laukausta 150-165 m Lähtö makuulta paikassa A. vieressä lataamattomana. Äänimerkistä lataa ase ja ammu taulut vapaassa järjestyksessä

Lisätiedot

Nuorten ampumahiihdon MM-katsastukset ja XIX Heikki Hovin muistokilpailut Hämeenlinnassa Ahveniston ampumahiihtostadionilla 28.-29.1.

Nuorten ampumahiihdon MM-katsastukset ja XIX Heikki Hovin muistokilpailut Hämeenlinnassa Ahveniston ampumahiihtostadionilla 28.-29.1. Nuorten ampumahiihdon MM-katsastukset ja XIX Heikki Hovin muistokilpailut Hämeenlinnassa Ahveniston ampumahiihtostadionilla 28.-29.1.2012 OHJELMA pe 27.1. 1600-1800 Harjoittelu la 28.1. 0830 Joukkueenjohtajien

Lisätiedot

044 SUPERMOTO 044.1 MÄÄRITELMÄ. 044.2 MOOTTORIPYÖRÄT JA KILPAILULUOKAT 044.2.1 Moottoripyörät 044.2.2 Kilpailuluokat

044 SUPERMOTO 044.1 MÄÄRITELMÄ. 044.2 MOOTTORIPYÖRÄT JA KILPAILULUOKAT 044.2.1 Moottoripyörät 044.2.2 Kilpailuluokat 044 SUPERMOTO 044.1 MÄÄRITELMÄ 044.2 MOOTTORIPYÖRÄT JA KILPAILULUOKAT 044.2.1 Moottoripyörät 044.2.2 Kilpailuluokat 044.3 AJAJAT 044.3.1 Ajajien ikä 044.3.2 Ajovarusteet 044.4 RATA 044.5 HARJOITUKSET 044.6

Lisätiedot

TUKIAMMUNTA TUKIAMMUNNAN SÄÄNNÖT JA KULTAHIPPUKILPAILUT. Suomen Ampumaurheiluliitto Nuorisovaliokunta 2015. Säännöt voimassa 1.10.2015 alkaen.

TUKIAMMUNTA TUKIAMMUNNAN SÄÄNNÖT JA KULTAHIPPUKILPAILUT. Suomen Ampumaurheiluliitto Nuorisovaliokunta 2015. Säännöt voimassa 1.10.2015 alkaen. TUKIAMMUNTA TUKIAMMUNNAN SÄÄNNÖT JA KULTAHIPPUKILPAILUT Suomen Ampumaurheiluliitto Nuorisovaliokunta 2015 Säännöt voimassa 1.10.2015 alkaen. 1 Kultahippujärjestelmän tarkoitus! Hyvät ohjaajat ja vanhemmat.

Lisätiedot

Rasti 1: Tuliylläkkö Joukkueesi valmistelee tuliylläkköä vihollisen kärkeä vastaan. Kesken valmistelun havaitset vihollisen jalkapartion, joka tarkistaa tien sivustaa sissien varalta. Laukaiset viuhkapanoksen

Lisätiedot

OTTEITA OLYMPIALAISTEN KISOJEN JÄ MAAILMANMESTARUUSKILPAILUJEN AMPUMÄ-OHJ ELMASTA

OTTEITA OLYMPIALAISTEN KISOJEN JÄ MAAILMANMESTARUUSKILPAILUJEN AMPUMÄ-OHJ ELMASTA OTTEITA OLYMPIALAISTEN KISOJEN JÄ MAAILMANMESTARUUSKILPAILUJEN AMPUMÄ-OHJ ELMASTA OTTEITA OLYMPIALAISTEN KISOJEN JA MAAILMANMESTARUUSKILPAILUJEN AMPUMA-OHJELMASTA Helsinki 1924. O.Y. Gutenberg A.B. Kirja-

Lisätiedot

VALMENTAJA 1 AMMUNNAN PERUSTEET. Asko Nuutinen

VALMENTAJA 1 AMMUNNAN PERUSTEET. Asko Nuutinen VALMENTAJA 1 AMMUNNAN PERUSTEET Asko Nuutinen Ammunnan perusteet - tuuli Kuvat: Jami Aho Malli: Eija Salonen Asko Nuutinen - Ammunta on taitolaji joka on opittavissa harjoittelemalla - perusteet heti oikein

Lisätiedot

Kilpailukutsu. Pienoispistoolin tarkkuussarjojen 20 ls. kilpailu pidetään 7.10.2014. Kello 18:00 alkaen Järjestäjänä TiRuk. Tervetuloa.

Kilpailukutsu. Pienoispistoolin tarkkuussarjojen 20 ls. kilpailu pidetään 7.10.2014. Kello 18:00 alkaen Järjestäjänä TiRuk. Tervetuloa. Pienoispistoolikilpailu 7.10.2014 Kilpailukutsu. Pienoispistoolin tarkkuussarjojen 20 ls. kilpailu pidetään 7.10.2014. Kello 18:00 alkaen Järjestäjänä TiRuk. Tervetuloa. Eestin II avoimet SRA-mestaruuskilpailut

Lisätiedot

Vauriopuiden korjuu ja hakkuutekniikka. Koulutusaineisto pelastuslaitokselle MHY Kalajokilaakso, Jaakko Aho

Vauriopuiden korjuu ja hakkuutekniikka. Koulutusaineisto pelastuslaitokselle MHY Kalajokilaakso, Jaakko Aho Vauriopuiden korjuu ja hakkuutekniikka Koulutusaineisto pelastuslaitokselle MHY Kalajokilaakso, Jaakko Aho Työnjako Pelastuslaitos huolehtii terveyttä ja omaisuutta uhkaavan vaaran torjunnasta Yleisten

Lisätiedot

PALOKUNTIEN SUOMENMESTARUUSKILPAILUT

PALOKUNTIEN SUOMENMESTARUUSKILPAILUT SÄÄNNÖT 1(6) PALOKUNTIEN SUOMENMESTARUUSKILPAILUT 1 Tarkoitus ja järjestäminen 2 Kilpailulautakunta ja järjestelytoimikunta Palokuntien Suomenmestaruuskilpailujen tarkoituksena on kohottaa ja edistää palokuntien

Lisätiedot

25.1.2007. A.1. Ammuntojen järjestäjät, osallistumisoikeus ja ratavuorot 2

25.1.2007. A.1. Ammuntojen järjestäjät, osallistumisoikeus ja ratavuorot 2 RESERVILÄISAMMUNTOJEN SÄÄNNÖT 25.1.2007 SISÄLLYS A. YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 A.1. Ammuntojen järjestäjät, osallistumisoikeus ja ratavuorot 2 A.2. Ammunnan johtaja ja muut toimitsijat 2 A.3. Aseiden tuonti

Lisätiedot

RESERVILÄISAMMUNNOILLE KUOPIOSSA

RESERVILÄISAMMUNNOILLE KUOPIOSSA Kuopion Reserviupseerikerho ry Kuopion Reservin Aliupseerit - Reserviläiset ry SÄÄNNÖT RESERVILÄISAMMUNNOILLE KUOPIOSSA 25.1.2007 Tätä sääntöä noudatetaan reserviläisammunnoissa Kuopion ruutiaseiden sisäampumaradalla

Lisätiedot

LIHASKUNTOHARJOITTELU KOTONA

LIHASKUNTOHARJOITTELU KOTONA LIHASKUNTOHARJOITTELU KOTONA Tähän on kerätty liikemalleja, joita voidaan suorittaa kotona. Kaikkia liikkeitä ei tarvitse kerralla tehdä, vaan tarkoituksena on poimia itselle sopivat liikkeet omaksi kuntopiiriksi.

Lisätiedot

Kainuun prikaatin vastuualueen ampuma- ja harjoitusalueet

Kainuun prikaatin vastuualueen ampuma- ja harjoitusalueet 1 n vastuualueen ampuma- ja harjoitusalueet käyttää pääsääntöisesti Kassunkurun ampuma-aluetta Kajaanissa, Vuosangan ampuma-aluetta Kuhmossa, Sotinpuron ampuma-aluetta Nurmeksessa ja Hiukkavaaran ampuma-aluetta

Lisätiedot

Kellokukantie 7 01300 VANTAA. puh. 040 534 9977 henrik.frank@autourheilu.fi. puh. 0500 490 812 jorma.mikkola@hanaa.fi

Kellokukantie 7 01300 VANTAA. puh. 040 534 9977 henrik.frank@autourheilu.fi. puh. 0500 490 812 jorma.mikkola@hanaa.fi Sarjasäännöt F-Rallisarja 2016 1.Yleistä F-rallisarjan (myöhemmin Sarja) järjestää AKK-Motorsport ry (myöhemmin Liitto) ja kaikki sarjan oikeudet (mukaan lukien sähköisen median ja markkinointioikeudet)

Lisätiedot

Ajotaitomerkkisäännöt matkailuautolle voimaan 1.1.2012

Ajotaitomerkkisäännöt matkailuautolle voimaan 1.1.2012 Ajotaitomerkkisäännöt matkailuautolle voimaan..202 Tarkoitus on saada jokainen karavaanari kiinnostumaan ajotaitonsa kehittämisestä oman ajoneuvonsa käsittelyssä. On tärkeää, että mahdollisimman moni kokee

Lisätiedot

22 Hirvieläinten metsästyksessä käytettävät varusteet Kuusipeuran, saksanhirven, japaninpeuran, hirven, valkohäntäpeuran ja metsäpeuran

22 Hirvieläinten metsästyksessä käytettävät varusteet Kuusipeuran, saksanhirven, japaninpeuran, hirven, valkohäntäpeuran ja metsäpeuran RHY 22 Hirvieläinten metsästyksessä käytettävät varusteet Kuusipeuran, saksanhirven, japaninpeuran, hirven, valkohäntäpeuran ja metsäpeuran metsästyksessä metsästykseen osallistuvien on käytettävä oranssinpunaista

Lisätiedot

MegaMuzzle I 2014 (Level 2) Santahamina, Helsinki, 8.6.2014 Laukauksia: 136 Tauluja: 58 Poppereita: 10 Plateja: 10 2 kpl Short 3 kpl Medium 2 kpl Long

MegaMuzzle I 2014 (Level 2) Santahamina, Helsinki, 8.6.2014 Laukauksia: 136 Tauluja: 58 Poppereita: 10 Plateja: 10 2 kpl Short 3 kpl Medium 2 kpl Long MegaMuzzle I 2014 (Level 2) Santahamina, Helsinki, 8.6.2014 Laukauksia: 136 Tauluja: 58 Poppereita: 10 Plateja: 10 2 kpl Short 3 kpl Medium 2 kpl Long H e l s i n g i n V a r u s k u n n a n A m p u j

Lisätiedot

Minimilaukausmäärät: Pistooli 40 lks Kivääri 56 lks Haulikko 14 lks

Minimilaukausmäärät: Pistooli 40 lks Kivääri 56 lks Haulikko 14 lks Rastit 5 kpl: 2 kpl kivääri 1 kpl haulikko 2 kpl pistooli Minimilaukausmäärät: Pistooli 40 lks Kivääri 56 lks Haulikko 14 lks Kaikilla rasteilla käytetään rajoittamatonta pistelaskua. Järjestäjä pidättää

Lisätiedot

Hyvinkään rhy. Radan valvontapalaveri 2014

Hyvinkään rhy. Radan valvontapalaveri 2014 Hyvinkään rhy Radan valvontapalaveri 2014 Yleistä Viimeaikaiset aseiden väärinkäytöt esim kouluissa ovat luoneet kielteistä asennoitumista aseita ja myös ampumaratoja kohtaan. Yhteiskunnan kielteinen asenne,

Lisätiedot

TIMANTTIMERKKI. Timanttimerkin voi suorittaa aikaisintaan sen vuoden syksynä, jona voimistelija täyttää kahdeksan vuotta.

TIMANTTIMERKKI. Timanttimerkin voi suorittaa aikaisintaan sen vuoden syksynä, jona voimistelija täyttää kahdeksan vuotta. TIMANTTIMERKKI Yleistä merkkiliikkeistä Timanttimerkin voi suorittaa aikaisintaan sen vuoden syksynä, jona voimistelija täyttää kahdeksan vuotta. suoritetaan erillisessä arviointitilaisuudessa. Arvioinnit

Lisätiedot

Liikkeet ovat eritasoisia. Aloita A tason liikkeistä ja siirry pelaajien kehittyessä B tason liikkeisiin ja aina E tasolle asti.

Liikkeet ovat eritasoisia. Aloita A tason liikkeistä ja siirry pelaajien kehittyessä B tason liikkeisiin ja aina E tasolle asti. POLVIKONTROLLI Ohjelman tarkoitus on ennaltaehkäistä polvivammoja parantamalla polvikontrollia, tasapainoa, keskivartalon hallintaa, alaraajojen lihasvoimaa, nivelliikkuvuutta, koordinaatiota sekä hypyn

Lisätiedot

RESUL Toiminnallisen Ammunnan toimikunta

RESUL Toiminnallisen Ammunnan toimikunta RESUL Toiminnallisen Ammunnan toimikunta SRA kilpailujen järjestämisohje Kilpailujen järjestämisessä noudatettavat periaatteet ja ohjeet. Ohjeen käyttö ja soveltaminen... 2 Kilpailujen yleisluonne... 2

Lisätiedot

Liiketaitotestit ja tuloskortti

Liiketaitotestit ja tuloskortti Liiketaitotestit ja tuloskortti 1 taso Perus liiketaidot Syväkyykky 1 - integroitu liikkuvuus käsivarret vaakatasossa edessä - suorita kyykkyliike niin alas kuin sujuvasti liike on mahdollista - lantiotason

Lisätiedot

SOVELLETUN RESERVILÄISAMMUNNAN SÄÄNNÖT ver. 6.2

SOVELLETUN RESERVILÄISAMMUNNAN SÄÄNNÖT ver. 6.2 1 (17) SOVELLETUN RESERVILÄISAMMUNNAN SÄÄNNÖT ver. 6.2 1. Johdanto... 3 1.1 Yleiset periaatteet... 3 1.2 Kilpailut... 3 1.3 Rastit... 3 1.4 Ratalaitteet... 4 1.5 Ajanotto... 4 2. Kilpailun toimihenkilöt...

Lisätiedot

LIHASKUNTOTESTIEN SUORITUSOHJEET. 1 Painoindeksi BMI. Painoindeksi lasketaan paino jaettuna pituuden neliöllä (65 kg :1,72 m 2 = 21,9).

LIHASKUNTOTESTIEN SUORITUSOHJEET. 1 Painoindeksi BMI. Painoindeksi lasketaan paino jaettuna pituuden neliöllä (65 kg :1,72 m 2 = 21,9). LIHASKUNTOTESTIEN SUORITUSOHJEET 1 Painoindeksi BMI Painoindeksi lasketaan paino jaettuna pituuden neliöllä (65 kg :1,72 m 2 = 21,9). Painoindeksi kuvaa painon sopivuutta ja myös rasvakudoksen määrää.

Lisätiedot

Näitä boccian sääntöjä suositellaan noudatettavaksi kaikissa bocciakisoissa.

Näitä boccian sääntöjä suositellaan noudatettavaksi kaikissa bocciakisoissa. BOCCIAN SÄÄNNÖT Eläkeliiton liittohallitus on keväällä 2010 päättänyt, että Eläkeliiton bocciakisoissa noudatetaan Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry:n sääntöjä poislukien hyvityspisteet. Näistä

Lisätiedot

Utin Jääkärirykmentti Johtosääntö 1 (25) Henkilöstöosasto UTTI HI190 22.2.2012 UTJRJSÄ KOULUTUSSEKTORI 002 - TYRRIN AMPUMAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

Utin Jääkärirykmentti Johtosääntö 1 (25) Henkilöstöosasto UTTI HI190 22.2.2012 UTJRJSÄ KOULUTUSSEKTORI 002 - TYRRIN AMPUMAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Utin Jääkärirykmentti Johtosääntö 1 (25) 22.2.2012 UTJRJSÄ KOULUTUSSEKTORI 002 - TYRRIN AMPUMAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Normilyhenne UTJRSKM KOULUTUSSEKTORI 002 - HENKOS Peruste Kumoaa asiakirjan Tyrrin ampumakeskuksen

Lisätiedot

CTIF 100 metrin estejuoksu

CTIF 100 metrin estejuoksu CTIF 100 metrin estejuoksu Säännöt (6. painos 2004, keskeisimmät kohdat Suomessa järjestettävää kilpailua varten) Kilpailusarjat (1.2) Kilpailussa on erikseen sarjat vapaaehtoisille palokunnille ja ammattipalokunnille.

Lisätiedot

pe 16.1. 14.00-18.00 Harjoittelumahdollisuus la 17.1. 08.30 Joukkueenjohtajien kokous kilpailukeskus

pe 16.1. 14.00-18.00 Harjoittelumahdollisuus la 17.1. 08.30 Joukkueenjohtajien kokous kilpailukeskus Nuorten ampumahiihdon MM-katsastukset, nuorten Karhu cuposakilpailut ja XXII Heikki Hovin muistokilpailut Hämeenlinnassa Ahveniston ampumahiihtostadionilla 17.-18.1.2015 OHJELMA pe 16.1. 14.00-18.00 Harjoittelumahdollisuus

Lisätiedot

LIIKKUVAN MAALIN SÄÄNNÖT (LM)

LIIKKUVAN MAALIN SÄÄNNÖT (LM) LM/2013-2 LIIKKUVAN MAALIN SÄÄNNÖT (LM) 10 m LIIKKUVA MAALI 50 m LIIKKUVA MAALI 100 m HIRVI PUTOAVAT TAULUT Voimassa 1.4.2014 alkaen. Hyväksytty Suomen Ampumaurheiluliiton liittohallituksen kokouksessa

Lisätiedot

Miesten telinevoimistelun tuomarikurssi. 1. taso

Miesten telinevoimistelun tuomarikurssi. 1. taso SVOLI / MTV Miesten telinevoimistelun tuomarikurssi 1. taso Jouni Suuronen / MTV Hyvässä seurassa on ilo liikkua SISÄLLYSLUETTELO 1. MIESTEN TELINEVOIMISTELU 2. POIKIEN JA MIESTEN LUOKKAJÄRJESTELMÄ 3.

Lisätiedot

Risto Suurla. Trap-ammunta. Trap-lajit

Risto Suurla. Trap-ammunta. Trap-lajit Risto Suurla Trap-ammunta Trap-lajit Trap-lajit ovat metsästäjätrapia lukuun ottamatta haulikkolajeja, jotka ammutaan ase valmiiksi olkapäälle vietynä. Suomessa ammutaan viittä eri trap-lajia: trapia (olympiatrap),

Lisätiedot

PRACTICAL-AMMUNNAN KIVÄÄRISÄÄNNÖT

PRACTICAL-AMMUNNAN KIVÄÄRISÄÄNNÖT IPSC-K/2015 INTERNATIONAL PRACTICAL SHOOTING CONFEDERATION PRACTICAL-AMMUNNAN KIVÄÄRISÄÄNNÖT Voimassa 10.4.2015 alkaen. Hyväksytty Suomen Ampumaurheiluliiton liittohallituksen kokouksessa 9.4.2015. Säännöt

Lisätiedot

Gulf of Finland Race 2015

Gulf of Finland Race 2015 Gulf of Finland Race 2015 Purjehdusohje ORC1+ORC2 Osallistuvat veneet: ORC1-luokka omana luokkanaan ja ORC2-luokka johon on lisätty kilpailuun ilmoittautuneet ORC3-luokan veneet. 1. JÄRJESTÄVÄT SEURAT

Lisätiedot

OHJEET JAHTIPÄÄLLIKÖILLE JA HIRVENMETSÄSTAJÄLLE

OHJEET JAHTIPÄÄLLIKÖILLE JA HIRVENMETSÄSTAJÄLLE OHJEET JAHTIPÄÄLLIKÖILLE JA HIRVENMETSÄSTAJÄLLE Turvallisuus hirvijahdissa edellyttää, että kaikkia vaatetuksesta, aseen käsittelystä ja jahdissa käyttäytymisestä annettuja ohjeita noudatetaan. Metsästysalue

Lisätiedot

KILPAILUN SÄÄNNÖT Hyvinkää Karting 2.8.2014 Luokat

KILPAILUN SÄÄNNÖT Hyvinkää Karting 2.8.2014 Luokat KILPAILUN SÄÄNNÖT Hyvinkää Karting 2.8.2014 Luokat Cadett Micro Raket Junior Raket KF6 Junior KF6 Versio 5, 8.7.2014 KILPAILUN SÄÄNNÖT Kilpailun nimi: Hyvinkää Karting Päivämäärä: 2.8.2014 Kansallinen

Lisätiedot

Opiskelijain Reserviupseeripiiri ry

Opiskelijain Reserviupseeripiiri ry Opiskelijain Reserviupseeripiiri ry SRA SM karsinnat Piirin SRA mestaruuskilpailu Eteläinen lohko Teemu Lahtinen Eteläinen ampumakoordinaattori JOHDANTO Kilpailu käydään Padasjoen koulutuskeskuksessa 26.-28.6.2015

Lisätiedot

HelTri Cup- kilpailusarja sekä Rykäsyn reittiseloste

HelTri Cup- kilpailusarja sekä Rykäsyn reittiseloste SELOSTE Sivu 1 / 12 HelTri Cup- kilpailusarja sekä Rykäsyn reittiseloste SELOSTE Sivu 2 / 12 Sisällys HelTri Cup- kilpailusarja sekä Rykäsyn reittiseloste... 1 HelTri-cup säännöt... 3 Kilpaileminen...

Lisätiedot