SAL:n PISTOOLIKILPAILUJEN JOHTAMINEN. 25 m olympiapistooli. 25 m vakiopistooli. 10 m ilmapistooli

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAL:n PISTOOLIKILPAILUJEN JOHTAMINEN. 25 m olympiapistooli. 25 m vakiopistooli. 10 m ilmapistooli"

Transkriptio

1 SAL:n PISTOOLIKILPAILUJEN JOHTAMINEN 25 m iso-, 25 m pienois- ja 25 m pistooli 25 m olympiapistooli 25 m vakiopistooli 50 m pistooli 10 m ilmapistooli Finaalit - 25 m pistooli - 25 m olympiapistooli - 50 m pistooli - 10 m ilmapistooli SAL, Pistoolijaosto Heinäkuu / 2009

2 TARKOITUS SAL:n Pistoolijaosto on tuottanut tämän manuaalin käytettäväksi tuomarikoulutuksessa sekä kilpailujen johtamisessa. Ennätyskelpoiset kilpailut tulee johtaa sääntöjen mukaisesti käyttäen yhdenmukaisia komentoja. Kilpailijat ovat pääosassa ja heillä on oikeus odottaa, että ratatoimitsijat tuntevat säännöt ja toimivat tinkimättä niiden mukaan.. Tämä manuaali ei korvaa sääntökirjaa. Pikahakemistot on tarkoitettu auttamaan kilpailun johtajaa löytämään nopeasti oikea sääntökohta esillä olevaan, ratkaisua vaativaan kysymykseen. Sarakkeessa SIVU, pelkkä numero viittaa Pistoolisääntöihin (P 2009) ja TS + numero Teknisiin sääntöihin (TS 2009). YHTEISTYÖ Onnistunut kilpailu edellyttää, että kaikki järjestelyn osapuolet, Tekninen Asiantuntija, Järjestelytoimikunta, kilpailun johtaja, ratatoimitsijat, tulostarkastus, lajijury sekä vetoomusjury toimivat kiinteässä yhteistyössä. Kullakin em. osapuolella on oma vastuualueensa eikä muiden tule niihin puuttua, mutta hyvä lopputulos edellyttää, että kaikki mainitut toimielimet työskentelevät yhteisymmärryksessä. Juryn ja kilpailun johtajan on ennakkoon käytävä läpi mahdolliset ongelmatilanteet ja varauduttava niiden ratkaisemiseen. KUULUTUKSET Väärinkäsitysten välttämiseksi on suositeltavaa, että kilpailun johtaja antaa ainoastaan ampujille tarkoitetut komennot ja tiedotukset. Kuuluttaja huolehtii yleisinformaatiosta, esimerkiksi: TURVALLISUUS Tervetuloa seuraamaan ilmapistoolin Suomen Mestaruuskilpailua naisten ja tyttöjen sarjoissa. Kilpailu käsittää 40 laukausta. Jokaiseen kilpatauluun ammutaan yksi laukaus. Niitä ennen voidaan ampua rajoittamaton määrä koelaukauksia aseen kohdistuksen varmistamiseksi. Kilpailuaika on 1 tunti 15 minuuttia. Salamavalon käyttö on kielletty kilpailun aikana, kaikki matkapuhelimet pitää olla suljettuna ja tupakointi on kielletty sekä rata-alueella että katsomotiloissa. Kilpailun johtajan, ratatoimitsijoiden ja Juryn jäsenten pitää jatkuvasti valvoa, että aseita käsitellään turvallisella tavalla. Mikäli henkilökuntaa on ampumalinjan etupuolella, aseisiin ei saa koskea. Pistoolin ollessa pois kuljetuslaatikostaan, on sen piipun aina osoitettava turvalliseen suuntaan. Kaikkien pistoolien on oltava lataamattomia ja toimintamekanismi avattuna tai aseeseen on laitettava jokin toiminnan estävä esine, kun ammunta ei ole käynnissä. Toimintamekanismia, lukkoa tai latausmekanismia ei saa sulkea ennen kuin pistoolin piippu osoittaa radalle turvalliseen suuntaan kohti tauluja tai taustavallialuetta. Rata-alueella, kun pistooli ei ole ampumapaikalla, on sen aina oltava kuljetuslaatikossaan. (TS )

3 Ennen kuin ampuja lähtee pois ampumapaikalta, hänen on varmistuttava ja ratatoimitsijan on todettava, että lukko / rulla on auki eikä patruunapesässä tai lippaassa ole patruunaa tai luotia. Turvallisuussyistä tulisi myös noudattaa kansaivälistä käytäntöä, jossa jokaisen sarjan jälkeen ennen tauluille menoa ratatoimitsijat tarkastavat pistoolit ja varmistuvat, että lukko / rulla on auki, patruunapesä on tyhjä tai pistooliin on laitettu toiminnan estävä esine. LAUKAISUVASTUKSEN MITTAAMINEN ( ) Ennen tarkastuksen aloittamista pitää luotettavalla vaa alla tarkistaa, että käytettävät punnukset ovat samanpainoisia ja että niiden paino ylitä ko. aseeseen määrättyä laukaisuvastusta (500 g, 1000 g). Laukaisuvastus pitää mitata huolellisesti punnuksella, jonka veitsen terä sijoitetaan lähelle liipaisimen keskikohtaa (kts. Pistoolisäännöt, sivu 7), piippu pidettynä pystysuorassa asennossa. Punnus pitää olla asetettuna vaakasuoralle, kovalle ja tarttumattomalle pinnalle ja sitä pitää nostaa aseen ollessa viritettynä ja aseesta kiinni pitäen. (Paras tapa on tukea molemmat kyynärpäät pöytään ja kaksin käsin varovasti nostaa asetta samalla valvoen, että pystysuora suunta säilyy. Apuna voidaan käyttää paperiliuskaa, joka vedetään pois punnuksen alta). Minimi laukaisuvastus pitää säilyttää koko kilpailun ajan. Tarkastuksen suorittaa asetarkastustoimitsija (Juryn valvonnassa). Enintään kolme yritystä sallitaan. Ellei ase läpäise tarkastusta, se voidaan vasta säätämisen jälkeen tarkastaa uudelleen. Ilma- ja kaasupistoolia tarkastettaessa on ponneaineen purkauduttava.( ) Ampujille pitää varata punnus omatoimiseen laukaisuvastuksen tarkistamiseen. ( ) Satunnainen laukaisuvastuksen mittaus tehdään välittömästi viimeisen sarjan jälkeen kaikissa 10m ja 25m karsinta- ja peruskilpailuissa. Jury valitsee numeroiduilla arvoilla vähintään yhden ampujan kultakin radan osastolta * (tai kahdeksalta ampumapaikalta ilmapistoolissa ja kahdelta ampujalta erässä olympiapistoolissa). Asetarkastajat hoitavat testauksen (Juryn valvonnassa) ennen kuin pistoolit on pakattu laukkuihin. Enintään kolme yritystä nostaa punnus sallitaan. Jokainen ampuja jonka pistooli ei läpäise testiä, hylätään kilpailusta. ( ) * Radan osasto tarkoittaa 25 ja 50 metrin radalla 10 ampumapaikan ryhmää. 1-10, jne.

4 25 m iso- / pienoispistooli ja 25 m pistooli, tarkkuusosa 25 m iso- / pienoispistooli ja 25 m pistooli, tarkkuusosa 1. Tarkista taulut ja taustapahvit, oltava ehjät. Tarkista radan turvallisuus. 2. Kutsu ampujat paikoilleen, toivota tervetulleeksi, esittele ratatoimitsijat ja itsesi. 3. Vertaa osanottajien nimet eräluetteloon, tee tarpeelliset korjaukset. 4. Valvo, että aseet ja varusteet on tarkastettu. 5. Tarkista, että itselläsi on = * kuulosuojaimet * sääntökirja ja tarpeelliset tulkit * sekuntikello, mielellään kaksi * häiriö- ja tapahtumaraporttilomakkeita, kyniä ym 5 minuuttia ennen ohjelmaan merkittyä erän alkamisaikaa, kuuluta VALMISTAUTUMISAIKA ALKAA NYT * käynnistä sekuntikello * 5 minuutin kuluttua, KOESARJAA VARTEN LATAA START * käynnistä sekuntikello ja minuutin kuluttua kuuluta *5 minuutin kuluttua tai kun kaikki ovat ampuneet, kuuluta * ellei häiriöitä ole ilmoitettu, käske ampujat ja toimitsijat tauluille * kun taulut ja taustapahvit on vaihdettu/paikattu ja ampumalinjan etupuolella ei ole henkilöitä, kuuluta ENSIMMÄISTÄ / SEURAAVAA SARJAA VARTEN LATAA START * käynnistä sekuntikello ja minuutin kuluttua kuuluta * 5 minuutin kuluttua tai kun kaikki ovat ampuneet, kuuluta * ellei häiriöitä ole ilmoitettu, käske ampujat ja toimitsijat tauluille * kun tulokset on kirjattu, taulut ja taustapahvit on vaihdettu/paikattu ja ampumalinjan etupuolella ei ole henkilöitä, toista menettely kunnes kaikki kuusi (6) sarjaa on ammuttu. * jos kilpailu ammutaan kahdessa vaiheessa, ratatoimitsijoiden tulee tarkistaa, että pistoolit ovat tyhjät ennen kuin ne pannaan laukkuun. Samalla ilmoitetaan satunnaiseen laukaisuvastuksen testaukseen arvotut, ellei kilpailu jatku välittömästi pikaosalla. (ei pienoispistoolikilpailussa)

5 25 m iso- / pienoispistooli ja 25 m pistooli, pikaosa 25 m iso- / pienoispistooli ja 25 m pistooli, pikaosa 1. Tarkista taulut ja taustapahvit, oltava ehjät. Tarkista radan turvallisuus. 2. Kutsu ampujat paikoilleen, toivota tervetulleeksi, esittele ratatoimitsijat ja itsesi. 3. Vertaa osanottajien nimet eräluetteloon, tee tarpeelliset korjaukset. 4. Valvo, että aseet ja varusteet on tarkastettu. 5. Tarkista, että itselläsi on = * kuulosuojaimet * sääntökirja ja tarpeelliset tulkit * sekuntikello, mielellään kaksi * häiriö- ja tapahtumaraporttilomakkeita, kyniä ym 3 minuuttia ennen ohjelmaan merkittyä erän alkamisaikaa, kuuluta VALMISTAUTUMISAIKA ALKAA NYT * käynnistä sekuntikello * 3 minuutin kuluttua, KOESARJAA VARTEN LATAA HUOMIO * käynnistä sekuntikello ja minuutin kuluttua kuuluta * käynnistä taulukoneisto heti HUOMIO-komennon jälkeen * sarjan päätyttyä kuuluta * ellei häiriöitä ole ilmoitettu, käske ampujat ja toimitsijat tauluille * kun taulut ja taustapahvit on vaihdettu/paikattu ja ampumalinjan etupuolella ei ole henkilöitä, kuuluta ENSIMMÄISTÄ / SEURAAVAA SARJAA VARTEN LATAA HUOMIO * käynnistä sekuntikello ja minuutin kuluttua kuuluta * käynnistä taulukoneisto heti HUOMIO-komennon jälkeen * sarjan päätyttyä kuuluta * ellei häiriöitä ole ilmoitettu, käske ampujat ja toimitsijat tauluille * kun tulokset on kirjattu, taulut ja taustapahvit on vaihdettu/paikattu ja ampumalinjan etupuolella ei ole henkilöitä, toista menettely kunnes kaikki kuusi (6) sarjaa on ammuttu. * ratatoimitsijoiden tulee tarkistaa, että pistoolit ovat tyhjät ennen kuin ne pannaan laukkuun. Samalla ilmoitetaan satunnaiseen laukaisuvastuksen testaukseen arvotut. (ei pienoispistoolikilpailussa)

6 PIKAHAKEMISTO, 25 m iso / pienoispistooli- ja 25 m pistoolikilpailuja varten ASIA SIVU SÄÄNTÖ TURVALLISUUS TS ERITYISNORMIT 25 m PISTOOLEILLE AMPUMATARVIKKEET MENETTELYTAVAT AMPUMAKILPAILUSSA JA KILPAILUSÄÄNNÖT Valmis-asento Valmistautumisaika, 5 min. tarkkuusosa; 3 min. pikaosa Jos ampuja lataa pistoolin useammalla kuin 5 patruunalla Iso-, pienois- ja 25 m pistoolin erityissäännöt Pikasarja alkaa KESKEYTYKSET Jos keskeytysaika on yli 15 minuuttia Keskeytetyn sarjan täydentäminen (1) SÄÄNTÖRIKKOMUKSET JA KURINPIDOLLISET SÄÄNNÖT TS Oikeus tarkastaa pistoolit jne TS Jos ampuja aloittaa hyväksymättömällä pistoolilla TS Jos ampuja muuttaa asettaan tai varusteitaan TS Epäselvyys muutoksista TS Jos ampuja ei pysty esittämään tarkastuskorttia TS Jos ampuja saapuu myöhässä TS Liian monta laukausta taulussa, (tai 2 laukausta yhteen kääntöön) LIIAN AIKAISIN TAI LIIAN MYÖHÄÄN AMMUTUT LAUKAUKSET Laukaus vahingossa Lataa komennon jälkeen, ennen sarjan alkua VÄÄRÄT RATAKOMENNOT AMPUMINEN TOISEN KILPAILIJAN TAULUUN HÄIRINTÄ Jos vaatimus katsotaan oikeutetuksi Jos vaatimusta ei hyväksytä AJOITUS TOIMINTAHÄIRIÖT Sallittu lisäaika pistoolin korjaukseen HYVÄKSYTYT TOIMINTAHÄIRIÖT Hyväksyttyjen häiriöiden sallittu lukumäärä HYVÄKSYMÄTTÖMÄT TOIMINTAHÄIRIÖT Sarjan täydentäminen ei ole sallittua ei-hyväksytyn toimintahäiriön takia KÄYTÖSSÄÄNNÖT AMPUJILLE JA TOIMITSIJOILLE TS Valmentaminen kilpailun aikana TS TASATULOSTEN RATKAISEMINEN TS Satunnainen laukaisuvastuksen testaus VASTALAUSEET JA VETOOMUKSET TS PISTOOLIKILPAILUJEN TAULUKKO PISTOOLIN MITTOJEN TAULUKKO

7 25 m olympiapistooli 1. Tarkista taulut, oltava ehjät, ennätyskelpoisissa kilpailuissa ei käytetä irtokeskustoja. Tarkista radan turvallisuus. 2. Kutsu ampujat paikoilleen, toivota tervetulleeksi, esittele ratatoimitsijat ja itsesi. 3. Vertaa osanottajien nimet eräluetteloon, tee tarpeelliset korjaukset. 4. Valvo, että aseet ja varusteet on tarkastettu. 5. Tarkista, että itselläsi on = * kuulosuojaimet * sääntökirja ja tarpeelliset tulkit * sekuntikello, mielellään kaksi * häiriö- ja tapahtumaraporttilomakkeita, kyniä ym 3 minuuttia ennen ohjelmaan merkittyä erän alkamisaikaa, kuuluta VALMISTAUTUMISAIKA ALKAA NYT * käynnistä sekuntikello * 3 minuutin kuluttua, KOESARJAA tai sekunnin SARJAA VARTEN LATAA HUOMIO * käynnistä sekuntikello ja minuutin kuluttua kuuluta * komennolla HUOMIO taulut käännetään pois-asentoon (tai elektronisia tauluja käytettäessä punainen valo pitää kytkeä päälle) START * komennolla START käynnistetään taulukoneisto, ampujien pitää olla VALMIS asennossa luvunlaskun kohdassa 1 * sarjan päätyttyä kuuluta * ellei häiriöitä ole ilmoitettu, käske ampujat ja toimitsijat tauluille * kun tulokset on kirjattu, taulut ja taustapahvit on vaihdettu/paikattu ja ampumalinjan etupuolella ei ole henkilöitä, toista menettely kunnes kaikki kuusi (6) sarjaa on ammuttu. * ratatoimitsijoiden tulee tarkistaa, että pistoolit ovat tyhjät ennen kuin ne pannaan laukkuun. Samalla ilmoitetaan satunnaiseen laukaisuvastuksen testaukseen arvotut.

8 PIKAHAKEMISTO, 25 m olympiapistoolikilpailua varten ASIA SIVU SÄÄNTÖ TURVALLISUUS TS ERITYISNORMIT 25 m PISTOOLEILLE AMPUMATARVIKKEET MENETTELYTAVAT AMPUMAKILPAILUSSA JA KILPAILUSÄÄNNÖT Valmis-asento Valmistautumisaika, 3 minuuttia Jos ampuja lataa pistoolin useammalla kuin 5 patruunalla m olympiapistoolin erityissäännöt Sarjan alkaminen KESKEYTYKSET Jos keskeytysaika on yli 15 minuuttia Keskeytetyn sarjan uusiminen SÄÄNTÖRIKKOMUKSET JA KURINPIDOLLISET SÄÄNNÖT TS Juryillä oikeus tarkastaa pistoolit jne TS Jos ampuja aloittaa hyväksymättömällä pistoolilla TS Jos ampuja muuttaa asettaan tai varusteitaan TS Epäselvyys muutoksista TS Jos ampuja ei pysty esittämään tarkastuskorttia TS Jos ampuja saapuu myöhässä TS Liian monta laukausta taulussa LIIAN AIKAISIN TAI LIIAN MYÖHÄÄN AMMUTUT Laukaus vahingossa Lataa komennon jälkeen, ennen sarjan alkua VÄÄRÄT RATAKOMENNOT AMPUMINEN TOISEN KILPAILIJAN TAULUUN HÄIRINTÄ Jos vaatimus katsotaan oikeutetuksi Jos vaatimusta ei hyväksytä AJOITUS TOIMINTAHÄIRIÖT Sallittu lisäaika pistoolin korjaukseen HYVÄKSYTYT TOIMINTAHÄIRIÖT Hyväksyttyjen häiriöiden sallittu lukumäärä HYVÄKSYMÄTTÖMÄT TOIMINTAHÄIRIÖT Sarjan uusiminen ei ole sallittua ei-hyväksytyn toimintahäiriön takia KÄYTÖSSÄÄNNÖT AMPUJILLE JA TOIMITSIJOILLE TS Valmentaminen kilpailun aikana TS TASATULOSTEN RATKAISEMINEN TS Satunnainen laukaisuvastuksen testaus VASTALAUSEET JA VETOOMUKSET TS PISTOOLIKILPAILUJEN TAULUKKO PISTOOLIN MITTOJEN TAULUKKO

9 25 m vakiopistooli 25 m vakiopistooli 1. Tarkista taulut ja taustapahvit, oltava ehjät. Tarkista turvallisuus. 2. Kutsu ampujat paikoilleen, toivota tervetulleeksi, esittele ratatoimitsijat ja itsesi. 3. Vertaa osanottajien nimet eräluetteloon, tee tarpeelliset korjaukset. 4. Valvo, että aseet ja varusteet on tarkastettu. 5. Tarkista, että itselläsi on = * kuulosuojaimet * sääntökirja ja tarpeelliset tulkit * sekuntikello, mielellään kaksi * häiriö- ja tapahtumaraporttilomakkeita, kyniä ym 5 minuuttia ennen ohjelmaan merkittyä erän alkamisaikaa, kuuluta VALMISTAUTUMISAIKA ALKAA NYT * käynnistä sekuntikello * 5 minuutin kuluttua, 150 SEKUNNIN KOESARJAA VARTEN LATAA HUOMIO * käynnistä sekuntikello ja minuutin kuluttua kuuluta * käynnistä taulukoneisto heti HUOMIO-komennon jälkeen * sarjan päätyttyä kuuluta * ellei häiriöitä ole ilmoitettu, käske ampujat ja toimitsijat tauluille * kun taulut ja taustapahvit on vaihdettu/paikattu ja ampumalinjan etupuolella ei ole henkilöitä, kuuluta ENSIMMÄISTÄ 150 sekunnin jne SARJAA VARTEN LATAA HUOMIO * käynnistä sekuntikello ja minuutin kuluttua kuuluta * käynnistä taululaitteisto heti HUOMIO-komennon jälkeen * sarjan päätyttyä kuuluta * ellei häiriöitä ole ilmoitettu, käske ampujat ja toimitsijat tauluille * kun tulokset on kirjattu, taulut ja taustapahvit on vaihdettu/paikattu ja ampumalinjan etupuolella ei ole henkilöitä, toista menettely kunnes kaikki kaksitoista (12) sarjaa on ammuttu. * ratatoimitsijoiden tulee tarkistaa, että pistoolit ovat tyhjät ennen kuin ne pannaan laukkuun. Samalla ilmoitetaan satunnaiseen laukaisuvastuksen testaukseen arvotut.

10 PIKAHAKEMISTO, 25 m vakiopistoolikilpailua varten ASIA SIVU SÄÄNTÖ TURVALLISUUS TS ERITYISNORMIT 25m PISTOOLEILLE AMPUMATARVIKKEET MENETTELYTAVAT AMPUMAKILPAILUSSA JA KILPAILUSÄÄNNÖT Valmis-asento Valmistautumisaika, 5 minuuttia Jos ampuja lataa pistoolin useammalla kuin 5 patruunalla m vakiopistoolin erityissäännöt Sarjan alkaminen KESKEYTYKSET Jos keskeytysaika on yli 15 minuuttia Keskeytetyn sarjan uusiminen SÄÄNTÖRIKKOMUKSET JA KURINPIDOLLISET SÄÄNNÖT TS Juryillä oikeus tarkastaa pistoolit jne TS Jos ampuja aloittaa hyväksymättömällä pistoolilla TS Jos ampuja muuttaa asettaan tai varusteitaan TS Epäselvyys muutoksista TS Jos ampuja ei pysty esittämään tarkastuskorttia TS Jos ampuja saapuu myöhässä TS Liian monta laukausta taulussa LIIAN AIKAISIN TAI LIIAN MYÖHÄÄN AMMUTUT Laukaus vahingossa Lataa komennon jälkeen, ennen sarjan alkua VÄÄRÄT RATAKOMENNOT AMPUMINEN TOISEN KILPAILIJAN TAULUUN HÄIRINTÄ Jos vaatimus katsotaan oikeutetuksi Jos vaatimusta ei hyväksytä AJOITUS TOIMINTAHÄIRIÖT Sallittu lisäaika pistoolin korjaukseen HYVÄKSYTYT TOIMINTAHÄIRIÖT Hyväksyttyjen häiriöiden sallittu lukumäärä HYVÄKSYMÄTTÖMÄT TOIMINTAHÄIRIÖT Sarjan täydentäminen ei ole sallittua ei-hyväksytyn toimintahäiriön takia KÄYTÖSSÄÄNNÖT AMPUJILLE JA TOIMITSIJOILLE TS Valmentaminen kilpailun aikana TS TASATULOSTEN RATKAISEMINEN TS Satunnainen laukaisuvastuksen testaus VASTALAUSEET JA VETOOMUKSET TS PISTOOLIKILPAILUJEN TAULUKKO PISTOOLIN MITTOJEN TAULUKKO

11 50 m pistooli, peruskilpailu 1. Tarkista taulut ja muu laitteisto ennen erän alkua. Tarkista radan turvallisuus. 2. Kutsu ampujat paikoilleen, toivota tervetulleeksi, esittele ratatoimitsijat ja itsesi 3. Vertaa osanottajien nimet eräluetteloon, tee tarpeelliset korjaukset 4. Valvo, että aseet ja varusteet on tarkastettu 5. Tarkista, että itselläsi on = * kuulosuojaimet * sääntökirja ja tarpeelliset tulkit * sekuntikello, mielellään kaksi * häiriö- ja tapahtumaraporttilomakkeita, kyniä ym 10 minuuttia ennen ohjelmaan merkittyä erän alkamisaikaa, kuuluta VALMISTAUTUMISAIKA ALKAA NYT * käynnistä sekuntikello * 10 minuutin kuluttua kuuluta VALMISTAUTUMISAIKA ON PÄÄTTYNYT START *110 minuutin kuluttua (tai 10 min. ennen loppua) ilmoita: 10 minuuttia (40 ls kilpailussa 95 minuutin kuluttua) * 115 minuutin kuluttua (tai 5 min. ennen loppua) ilmoita: 5 minuuttia (40 ls kilpailussa 100 minuutin kuluttua) * 120 minuutin (2 h) kuluttua komenna (40 laukauksen kilpailussa 105 minuutin = 1 h 45 min kuluttua) * Ratatoimitsijoiden tulee tarkistaa, että pistoolit ovat tyhjät ennen kuin ne pannaan laukkuun.

12 PIKAHAKEMISTO, 50 m pistoolikilpailuja varten ASIA SIVU SÄÄNTÖ TURVALLISUUS TS ERITYISNORMIT 50 m PISTOOLEILLE AMPUMATARVIKKEET PISTOOLIKILPAILUJEN TAULUKKO PISTOOLIN MITTOJEN TAULUKKO m pistoolin erityissäännöt TS > Ampuma-asento Valmistautumisaika, 10 min. TS Koelaukaukset TS Jäljellä oleva kilpailuaika TS KESKEYTYKSET TS Jos keskeytys on enemmän kuin 3 minuuttia TS Jos keskeytys on enemmän kuin 5 minuuttia TS SÄÄNTÖRIKKOMUKSET JA KURINPIDOLLISET SÄÄNNÖT TS Juryillä oikeus tarkastaa pistoolit jne TS Jos ampuja aloittaa hyväksymättömällä pistoolilla TS Jos ampuja muuttaa asettaan tai varusteitaan TS Epäselvyys muutoksista TS Jos ampuja saapuu myöhästyneenä TS Jos ampuja ei pysty esittämään tarkastuskorttia TS Liian monta laukausta kilpailussa TS Liian monta laukausta pahvitaulussa TS TOISEN TAULUUN AMPUMINEN TS Koelaukaus toisen ampujan kilpatauluun TS Liikaa osumia taulussa, eikä pystytä selvittämään kuka ampunut TS HÄIRINTÄ TS Jos vaatimus hyväksytään TS Jos vaatimusta ei hyväksytä TS TOIMINTAHÄIRIÖT TS Sallittu lisäaika pistoolin korjaukseen TS HYVÄKSYTYT TOIMINTAHÄIRIÖT TS EI-HYVÄKSYTYT TOIMINTAHÄIRIÖT TS KÄYTÖSSÄÄNNÖT AMPUJILLE JA TOIMITSIJOILLE TS Valmentaminen kilpailun aikana TS TASATULOSTEN RATKAISEMINEN TS VASTALAUSEET JA VETOOMUKSET TS

13 10 m ilmapistooli, peruskilpailu, 60 tai 40 laukausta 1. Tarkista taulut ja muu laitteisto ennen erän alkua. Tarkista radan turvallisuus. 2. Kutsu ampujat paikoilleen, toivota tervetulleeksi, esittele ratatoimitsijat ja itsesi. 3. Vertaa osanottajien nimet eräluetteloon, tee tarpeelliset korjaukset. 4. Valvo, että aseet ja varusteet on tarkastettu. 5. Tarkista, että itselläsi on = * kuulosuojaimet tarvittaessa * sääntökirja ja tarpeelliset tulkit * sekuntikello, mielellään kaksi * häiriö- ja tapahtumaraporttilomakkeita, kyniä ym 10 minuuttia ennen ohjelmaan merkittyä erän alkamisaikaa, kuuluta VALMISTAUTUMISAIKA ALKAA NYT START * käynnistä sekuntikello * 10 minuutin kuluttua kuuluta * 95 minuutin kuluttua (tai 10 min. ennen loppua) ilmoita: 10 minuuttia (40 ls kilpailussa 65 minuutin kuluttua) * 100 minuutin kuluttua (tai 5 min. ennen loppua) ilmoita: 5 minuuttia (40 ls kilpailussa 70 minuutin kuluttua) * 105 minuutin (1 h 45 min) kuluttua komenna (40 laukauksen kilpailussa 75 minuutin (1 h 15 min kuluttua) * Samalla ilmoitetaan satunnaiseen laukaisuvastuksen testaukseen arvotut. * Ratatoimitsijoiden tulee tarkistaa, että pistoolit ovat tyhjät ennen kuin ne pannaan laukkuun.

14 PIKAHAKEMISTO 10 m ilmapistoolikilpailua varten ASIA SIVU SÄÄNTÖ TURVALLISUUS TS AMPUMATARVIKKEET PISTOOLIKILPAILUJEN TAULUKKO PISTOOLIN MITTOJEN TAULUKKO m ilmapistoolin erityissäännöt TS > Ampuma-asento Valmistautumisaika, 10 min Kaasun purkautuminen valmistautumisaikana TS Koelaukaukset TS Ilma- / kaasusäiliön vaihto TS Pistooli ladattu vahingossa useammalla luodilla TS Jäljellä oleva kilpailuaika TS KESKEYTYKSET TS Jos keskeytys on enemmän kuin 3 minuuttia TS Jos keskeytys on enemmän kuin 5 minuuttia TS SÄÄNTÖRIKKOMUKSET JA KURINPIDOLLISET SÄÄNNÖT TS Oikeus tarkastaa pistoolit jne TS Jos ampuja aloittaa hyväksymättömällä pistoolilla TS Jos ampuja muuttaa asettaan tai varusteitaan TS Epäselvyys muutoksista TS Jos ampuja saapuu myöhästyneenä TS Jos ampuja ei pysty esittämään tarkastuskorttia TS Liian monta laukausta kilpailussa TS Liian monta laukausta pahvitaulussa TS TOISEN KILPAILIJAN TAULUUN AMPUMINEN TS Koelaukaus toisen ampujan kilpatauluun TS Liikaa osumia pahvitaulussa, eikä pystytä selvittämään kuka ampunut TS HÄIRINTÄ TS Jos vaatimus hyväksytään TS Jos vaatimusta ei hyväksytä TS TOIMINTAHÄIRIÖT TS Sallittu lisäaika pistoolin korjaukseen TS HYVÄKSYTYT TOIMINTAHÄIRIÖT TS EI-HYVÄKSYTYT TOIMINTAHÄIRIÖT TS KÄYTÖSSÄÄNNÖT AMPUJILLE JA TOIMITSIJOILLE TS Valmentaminen kilpailun aikana TS TASATULOSTEN RATKAISEMINEN TS VASTALAUSEET JA VETOOMUKSET TS

15 FINAALI, 25 m pistooli FINAALI, 25 m pistooli Yksi koesarja ja 4 viiden laukauksen pikasarjaa. Huolehdi, että Sinulla on: > starttilista (luettelo Finaaliin osallistuvista) > sekuntikello, Finaalin säännöt, muistiinpanovälineet > häiriö- ja tapahtumaraporttilomakkeita ym. > kuulosuojaimet tarvittaessa > mikrofoni > että kaikki ratatoimitsijat ja Juryn jäsenet ovat paikoillaan 20.00min (vähintään 20 min) ennen ilmoitettua Finaalin alkamisaikaa Finaaliin osallistuvat ilmoittautuvat Jurylle valmistautumisalueella mukanaan kaikki tarvittavava varustus, joka tarkistetaan ja laukaisuvastus punnitaan varustetarkastajien toimesta. (TS ) min ennen alkua, kutsu ampujat radalle ampumapaikoilleen min ennen alkua, kuuluttaja lukee yleisölle tarkoitetun informaation ja esittelee kilpailijat. (TS ) 8.00 min ennen alkua, komenna: 2 minuutin valmistautumisaika alkaa nyt käynnistä sekuntikello, (TS ) 6.00 min ennen alkua, komenna: Koesarjaa varten Lataa yhden minuutin kuluttua komenna. Huomio, käynnistä taulukoneisto heti komennon jälkeen. Kun sarja on ammuttu, tarkista mahdolliset häiriöt, komenna: Stop, patruunat pois, käske toimitsijat tauluille näyttämään osumien arvot ja paikkaamaan taulut. (TS ) Alkamisaika Tasan ohjelmaan merkittynä aikana komenna: Ensimmäistä (seuraavaa) kilpailusarjaa varten Lataa, yhden minuutin kuluttua, komenna, Huomio, käynnistä taulukoneisto heti komennon jälkeen. Kun sarja on ammuttu, tarkista mahdolliset häiriöt, komenna: Stop, patruunat pois, käske toimitsijat tauluille näyttämään osumien arvot ja paikkaamaan taulut. Kun toimitsijat ovat palanneet tauluilta ja rata on turvallinen, toista menettely, kunnes kaikki neljä kilpailusarjaa on ammuttu. (TS ) Viimeisen sarjan jälkeen tarkista, onko tasatuloksia ja mikäli on, muut ampujat poistuvat paikoiltaan (TS ) ja tasatuloksella olevat jatkavat välittömästi sarja kerrallaan, kunnes ero syntyy. Kun useat ampujat ovat tasatuloksissa useammalle kuin yhdelle sijalle, tasatulos alimmasta sijasta tulee ratkaista ensin ja sen jälkeen seuraavaksi korkeampi kunnes kaikki tasatulokset on ratkaistu. (TS ) Finaalissa uusintoineen sallitaan yksi toimintahäiriö. Koesarjaa ei lueta tähän. Häiriösarja täydennetään ennen kuin muiden tulokset on näytetty.

16 FINAALI, 25 m olympiapistooli 4 sekunnin koesarja ja neljä 4 sekunnin kilpailusarjaa, 5 laukausta/sarja. Huolehdi, että Sinulla on: > starttilista (luettelo Finaaliin osallistuvista) > sekuntikello, Finaalin säännöt, muistiinpanovälineet > häiriö- ja tapahtumaraporttilomakkeita ym. > kuulosuojaimet tarvittaessa > mikrofoni > että kaikki ratatoimitsijat ja Juryn jäsenet ovat paikoillaan min (vähintään 20 min) ennen ilmoitettua Finaalin alkamisaikaa Finaaliin osallistuvat ilmoittautuvat Jurylle valmistautumisalueella mukanaan kaikki tarvittavava varustus, joka tarkistetaan ja laukaisuvastus punnitaan varustetarkastajien toimesta. (TS ) min Ennen alkua, kutsu ampujat radalle ampumapaikoilleen 9.00 min Ennen alkua, kuuluttaja lukee yleisölle tarkoitetun informaation 7.00 min Ennen alkua, komenna: 2 minuutin valmistautumisaika alkaa nyt, käynnistä sekuntikello, kuuluttaja esittelee kilpailijat yleisölle 5.00 min Ennen alkua, komenna: Koesarjaa varten Lataa, yhden minuutin kuluttua komenna. Huomio, käännä taulut Pois-asentoon, aloita luvunlasku Start, käynnistä taulukoneisto samalla, kun Start-komento on annettu. Ampujien pitää olla Valmis-asennossa luvunlaskun kohdassa 1. Kun sarja on ammuttu, tarkista mahdolliset häiriöt ja komenna: Stop, patruunat pois, käske toimitsijat näyttämään osumien arvot ja paikkaamaan taulut. Alkamisaika Tasan ohjelmaan merkittynä aikana komenna: Ensimmäistä (seuraavaa) kilpailusarjaa varten Lataa, yhden minuutin kuluttua, komenna, Huomio, käännä taulut Pois-asentoon, aloita luvunlasku Start, käynnistä taulukoneisto samalla, kun Start-komento on annettu. Ampujien pitää olla Valmis-asennossa luvunlaskun kohdassa 1. Kun sarja on ammuttu, tarkista mahdolliset häiriöt, komenna: Stop, patruunat pois, käske toimitsijat näyttämään osumien arvot ja paikkaamaan taulut. Kun toimitsijat ovat palanneet tauluilta ja rata on turvallinen, toista menettely, kunnes kaikki neljä kilpailusarjaa on ammuttu. Viimeisen sarjan jälkeen tarkista, onko tasatuloksia ja mikäli on, muut ampujat poistuvat paikoiltaan (TS ) ja tasatuloksella olevat jatkavat välittömästi sarja kerrallaan, kunnes ero syntyy. (TS ). Kun useat ampujat ovat tasatuloksissa useammalle kuin yhdelle sijalle, tasatulos alimmasta sijasta tulee ratkaista ensin ja sen jälkeen seuraavaksi korkeampi kunnes kaikki tasatulokset on ratkaistu. (TS ) Finaalissa uusintoineen sallitaan yksi toimintahäiriö. Koesarjaa ei lueta tähän. Häiriösarja uusitaan ennen kuin muiden tulokset on näytetty.

17 FINAALI, 50 m pistooli ja 10 m ilmapistooli Koelaukauksia rajoittamaton määrä, Finaalilaukauksia 10, laukaus kerrallaan. Huolehdi, että Sinulla on: > starttilista (luettelo Finaaliin osallistuvista) > sekuntikello, Finaalin säännöt, muistiinpanovälineet > häiriö- ja tapahtumaraporttilomakkeita ym. > kuulosuojaimet tarvittaessa > mikrofoni > että kaikki ratatoimitsijat ja Juryn jäsenet ovat paikoillaan 20.00min (vähintään 20 min) ennen ilmoitettua Finaalin alkamisaikaa Finaaliin osallistuvat ilmoittautuvat Jurylle valmistautumisalueella mukanaan kaikki tarvittavava varustus, joka tarkistetaan ja laukaisuvastus punnitaan (10m pistoolissa) varustetarkastajien toimesta. (TS ) min Ennen alkua, kutsu ampujat radalle ampumapaikoilleen min Ennen alkua, kuuluttaja lukee yleisölle tarkoitetun informaation. ja esittelee kilpailijat. 8 min 30 sek Ennen alkua komenna: Valmistautumisaika alkaa nyt, käynnistä sekuntikello. (TS ) 5 min 30 sek Ennen alkua komenna: Koelaukausaika, 5 minuuttia alkaa nyt, käynnistä sekuntikello. (TS ) 1 min Ennen alkua ilmoita: 30 sekuntia (TS ) 30 sek Ennen alkua komenna: Stop (TS ) Varmista, että taulut ovat valmiina. Alkamisaika Tasan ohjelmaan merkittynä aikana, komenna: Ensimmäistä / seuraavaa kilpailulaukausta varten Lataa, kun kaikki ovat ladanneet, komenna: Huomio, Start, käynnistä sekuntikello. (TS ) 5 sekuntia viimeisen ammutun laukauksen jälkeen, tai kun 75 sekuntia on kulunut, komenna: Stop Kuuluttaja lukee osumien arvot, odota noin 10 sekuntia ja sen jälkeen toista menettely kunnes kaikki ovat ampuneet 10 kilpailulaukausta. Tarkista, onko tasatuloksia ja jos on, tasatuloksella (tuloksilla) olevat ampujat jäävät paikoilleen, muut siirtyvät ampumalinjan taakse. Tasatulos ratkaistaan laukaus kerrallaan kunnes ero syntyy. (TS ) Kun useat ampujat ovat tasatuloksissa useammalle kuin yhdelle sijalle, tasatulos alimmasta sijasta tulee ratkaista ensin ja sen jälkeen seuraavaksi korkeampi kunnes kaikki tasatulokset on ratkaistu. (TS )

SOTILAIDEN SUOMENMESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT

SOTILAIDEN SUOMENMESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT PÄÄESIKUNTA Henkilöstöosasto Koulutussektori PUOLUSTUSVOIMIEN KILPAILUTOIMINNAN SÄÄNTÖKIRJA OSA I SOTILAIDEN SUOMENMESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT Päivitys 2011 A. YLEISET SÄÄNNÖT...4 1. MESTARUUSKILPAILUT...

Lisätiedot

SPORTINGLAJIEN SÄÄNNÖT

SPORTINGLAJIEN SÄÄNNÖT SPORTINGLAJIEN SÄÄNNÖT SISÄLLYSLUETTELO Englantilainen sporting... 3 Kansainvälinen sporting... 37 Compak sporting... 79 Ohjeet ratamestarille... 139 Liikuntavammaisten kilpaileminen... 146 Kirjassa käytetyt

Lisätiedot

johtaa välittömään hylkäämiseen. 9.4.1 Varusterajoitukset Urheilijat saavat käyttää ainoastaan

johtaa välittömään hylkäämiseen. 9.4.1 Varusterajoitukset Urheilijat saavat käyttää ainoastaan Muutokset haulikkosääntöihin 2014 Poistetut tekstit on yliviivattu, uudet tekstit alleviivattu. Kaikki ranskalaiset viivat koko sääntökirjassa korvataan kirjaimin a), b), c) jne... Sääntökohdan 9.2.2.1

Lisätiedot

TUKIAMMUNTA TUKIAMMUNNAN SÄÄNNÖT JA KULTAHIPPUKILPAILUT. Suomen Ampumaurheiluliitto Nuorisovaliokunta 2013. Säännöt voimassa 1.1.2014 alkaen.

TUKIAMMUNTA TUKIAMMUNNAN SÄÄNNÖT JA KULTAHIPPUKILPAILUT. Suomen Ampumaurheiluliitto Nuorisovaliokunta 2013. Säännöt voimassa 1.1.2014 alkaen. TUKIAMMUNTA TUKIAMMUNNAN SÄÄNNÖT JA KULTAHIPPUKILPAILUT Suomen Ampumaurheiluliitto Nuorisovaliokunta 2013 Säännöt voimassa 1.1.2014 alkaen. TUKIAMMUNNAN SÄÄNNÖT Tukiammunnassa noudatetaan SAL:n virallisia

Lisätiedot

TUKIAMMUNTA. Suomen Ampumaurheiluliitto. Nuorisovaliokunta 2006. Säännöt voimassa 1.10.2006 alkaen. Tämä painos korvaa 1.10.2005 päivitetyn version.

TUKIAMMUNTA. Suomen Ampumaurheiluliitto. Nuorisovaliokunta 2006. Säännöt voimassa 1.10.2006 alkaen. Tämä painos korvaa 1.10.2005 päivitetyn version. TUKIAMMUNTA TUKIAMMUNNAN SÄÄNNÖT JA KULTAHIPPUKILPAILUT Suomen Ampumaurheiluliitto Nuorisovaliokunta 2006 Säännöt voimassa 1.10.2006 alkaen. Tämä painos korvaa 1.10.2005 päivitetyn version. TUKIAMMUNNAN

Lisätiedot

a) Saada sellaiset ampujat, jotka aikaisemmin eivät ole harrastaneet kilpa-ammuntaa, kiinnostumaan kilpaammunnasta.

a) Saada sellaiset ampujat, jotka aikaisemmin eivät ole harrastaneet kilpa-ammuntaa, kiinnostumaan kilpaammunnasta. 13. PISTEILMAKIVÄÄRILUOKAN VIRALLISET SÄÄNNÖT 13.1. Tarkoitus a) Saada sellaiset ampujat, jotka aikaisemmin eivät ole harrastaneet kilpa-ammuntaa, kiinnostumaan kilpaammunnasta. b) Perehdyttää ampujia

Lisätiedot

MUSTARUUTIAMMUNNAN SÄÄNNÖT MR/2010 NETTIVERSIO 13.3.2012

MUSTARUUTIAMMUNNAN SÄÄNNÖT MR/2010 NETTIVERSIO 13.3.2012 MUSTARUUTIAMMUNNAN SÄÄNNÖT MR/2010 NETTIVERSIO 13.3.2012 Sisällysluettelo Sivu 100 MLAIC ja sen toiminta 3 110 MLAIC:n tavoitteet 3 200 Kilpailut - yleiset säännöt 5 210 Kilpailuluokat - osanottajamäärät

Lisätiedot

PRACTICAL-AMMUNNAN KIVÄÄRISÄÄNNÖT

PRACTICAL-AMMUNNAN KIVÄÄRISÄÄNNÖT IPSC-K/2015 INTERNATIONAL PRACTICAL SHOOTING CONFEDERATION PRACTICAL-AMMUNNAN KIVÄÄRISÄÄNNÖT Voimassa 10.4.2015 alkaen. Hyväksytty Suomen Ampumaurheiluliiton liittohallituksen kokouksessa 9.4.2015. Säännöt

Lisätiedot

TARKKUUSSUUNNISTUKSEN KILPAILUSÄÄNNÖT KANSAINVÄLISEN SUUNNISTUSLIITON (IOF) TAPAHTUMISSA

TARKKUUSSUUNNISTUKSEN KILPAILUSÄÄNNÖT KANSAINVÄLISEN SUUNNISTUSLIITON (IOF) TAPAHTUMISSA TARKKUUSSUUNNISTUKSEN KILPAILUSÄÄNNÖT KANSAINVÄLISEN SUUNNISTUSLIITON (IOF) TAPAHTUMISSA (Tarkkuussuunnistuksen maailmanmestaruuskilpailujen säännöt) (Tarkkuussuunnistuksen alueellisten mestaruuskilpailujen

Lisätiedot

- N (kolme osuutta) - M ja M50 (neljä osuutta, M50 -sarjassa kaksi osuutta oltava sarjasta M60 tai M70)

- N (kolme osuutta) - M ja M50 (neljä osuutta, M50 -sarjassa kaksi osuutta oltava sarjasta M60 tai M70) Toivotamme piirinne kilpailijat tervetulleiksi SML:n hirvenhiihdon Suomenmestaruuskilpailuihin 9.-10.3.2013 Jyväskylän Tikkakoskelle, sekä epävirallisiin SM-kilpailuihin 8.3.2013 (S13, metsästäjäsarjat).

Lisätiedot

AJONEUVOJEN PYSÄKÖINTIALUE: Erikseen määritelty alue, jonne osallistujien tulee pysäköidä ajoneuvonsa, jos ne eivät mahdu varikkoalueeseen

AJONEUVOJEN PYSÄKÖINTIALUE: Erikseen määritelty alue, jonne osallistujien tulee pysäköidä ajoneuvonsa, jos ne eivät mahdu varikkoalueeseen IFSS kilpailusäännöt_9/2015 IFSS:n kilpailusäännötversiohistoria:- Käännösversio valmistunut 28.11.2009- Päivitetty 6.1.2011, 26.1.2011, 12.11.2012, 26.10.2013 1.9.2014, 9.9.2015 päivitetyt kohdat punaisella

Lisätiedot

AJONEUVOJEN PYSÄKÖINTIALUE: Erikseen määritelty alue, jonne osallistujien tulee pysäköidä ajoneuvonsa, jos ne eivät mahdu varikkoalueeseen

AJONEUVOJEN PYSÄKÖINTIALUE: Erikseen määritelty alue, jonne osallistujien tulee pysäköidä ajoneuvonsa, jos ne eivät mahdu varikkoalueeseen IFSS kilpailusäännöt_8/2014 IFSS:n kilpailusäännötversiohistoria:- Käännösversio valmistunut 28.11.2009- Päivitetty 6.1.2011, 26.1.2011, 12.11.2012, 26.10.2013 1.9.2014 päivitetyt kohdat punaisella 2.9.2014

Lisätiedot

RESUL Toiminnallisen Ammunnan toimikunta

RESUL Toiminnallisen Ammunnan toimikunta RESUL Toiminnallisen Ammunnan toimikunta SRA kilpailujen järjestämisohje Kilpailujen järjestämisessä noudatettavat periaatteet ja ohjeet. Ohjeen käyttö ja soveltaminen... 2 Kilpailujen yleisluonne... 2

Lisätiedot

AL-Sport EcoRun Lajisäännöt

AL-Sport EcoRun Lajisäännöt AL-Sport EcoRun Lajisäännöt 2011 Lopullinen versio 2.2 ( hyväksytty AL-Sport toimikunnassa 11.12.2010 ) SISÄLTÖ 1. Kilpailusäännöt 2. Kilpailijat ja lisenssit 3. Kilpailuautot 4. Kilpailukutsut 5. Ilmoittautuminen

Lisätiedot

1.2 Keilailukilpailu voidaan suorittaa vain SKL:n hyväksymillä radoilla ja välineillä ja on sen oltava SKL:n tai sen jäsenliiton hyväksymä.

1.2 Keilailukilpailu voidaan suorittaa vain SKL:n hyväksymillä radoilla ja välineillä ja on sen oltava SKL:n tai sen jäsenliiton hyväksymä. KILPAILUSÄÄNNÖT Hyväksytty liittovaltuuston kokouksessa 14.12.2013 1. Keilailukilpailun järjestäminen 1.1 Suomen Keilailuliiton, jäsenliiton ja seuran järjestämä tai järjestettäväksi määräämä tai hyväksymä

Lisätiedot

SUOMEN KANOOTTILIITTO ry KOSKIPUJOTTELUN TEKNISET KILPAILUSÄÄNNÖT KÄÄNNÖS. Vahvistettu hallituksen kokouksessa 3.3.2005

SUOMEN KANOOTTILIITTO ry KOSKIPUJOTTELUN TEKNISET KILPAILUSÄÄNNÖT KÄÄNNÖS. Vahvistettu hallituksen kokouksessa 3.3.2005 1 SUOMEN KANOOTTILIITTO ry KOSKIPUJOTTELUN TEKNISET KILPAILUSÄÄNNÖT KÄÄNNÖS Vahvistettu hallituksen kokouksessa 3.3.2005 2 Kansainvälinen Kanoottiliitto (International Canoe Federation, ICF) Koskipujottelun

Lisätiedot

UI TIURHEILU SÄÄ TÖKIRJA 2009

UI TIURHEILU SÄÄ TÖKIRJA 2009 Uinti 26.4.2011 UI TIURHEILU SÄÄ TÖKIRJA 2009 UI TI JA AVOVESIUI TI 2 Uinti UI TI 1 SW 1 SW 1.1 SW 1.2 KILPAILUJE JÄRJESTÄMI E Järjestävän yhteisön nimeämällä järjestelytoimikunnalla on oikeus määrätä

Lisätiedot

IWF HANDBOOK 2012-2016

IWF HANDBOOK 2012-2016 1 IWF HANDBOOK 2012-2016 IWF:N TEKNISET JA KILPAILUSÄÄNNÖT JA ERILLISMÄÄRÄYKSET 2012-2016 Hyväksytty sääntökongressissa Bakussa Azerbaidzanissa 12-13.12.2012 Käännös Taisto Kuoppala SISÄLTÖ TEKNISET JA

Lisätiedot

Suomen mestaruuskilpailujen säännöt (voimassa ensimmäisen kerran 1.1.2017)

Suomen mestaruuskilpailujen säännöt (voimassa ensimmäisen kerran 1.1.2017) Suomen mestaruuskilpailujen säännöt (voimassa ensimmäisen kerran 1.1.2017) Hyväksytty liittovaltuuston kokouksessa 9.5.2015 1. Suomen mestaruuskilpailut henkilökohtaisesta mestaruudesta ja samassa yhteydessä

Lisätiedot

TASANOPEUSKILPAILUJEN JÄRJESTÄMISOHJEET

TASANOPEUSKILPAILUJEN JÄRJESTÄMISOHJEET 2015 AL-Sport Kari Kuosmanen HRRT Historic Regularity Rally Trophy 2015 v0 TASANOPEUSKILPAILUJEN JÄRJESTÄMISOHJEET Sisältö Tausta... 3 Yhteystiedot... 3 Kilpailuautot... 3 Varusteet... 3 Luokat / Tasoitukset...

Lisätiedot

TURNAUSJOHTAJILLE. Sarjavaliokunta. Tiina Jokinen puh: 040 591 3996. Jukka Hirvonen puh: 050 591 3415. Jorma Lappeteläinen puh: 040 594 4900

TURNAUSJOHTAJILLE. Sarjavaliokunta. Tiina Jokinen puh: 040 591 3996. Jukka Hirvonen puh: 050 591 3415. Jorma Lappeteläinen puh: 040 594 4900 0 TURNAUSJOHTAJILLE Kaikilla virallisilla kilpailuilla pitää olla kilpailunjohtaja. Valtakunnansarjoissa tätä "vakanssia" kantavasta käytetään nimeä turnausjohtaja. Valtakunnansarjat ovat kokonaisuudessaan

Lisätiedot

Professional Disc Golf Associationin. Frisbeegolfin viralliset säännöt

Professional Disc Golf Associationin. Frisbeegolfin viralliset säännöt Professional Disc Golf Associationin Frisbeegolfin viralliset säännöt Sisällys 800 Johdanto 800.01 Pelin kuvaus 800.02 Sanasto 800.03 Muunnokset 800.04 Linkit 801 Yleistä 801.01 Sääntöjen noudattaminen

Lisätiedot

SUOMEN RINGETTELIITTO RY PELISÄÄNNÖT 2009-2012

SUOMEN RINGETTELIITTO RY PELISÄÄNNÖT 2009-2012 SUOMEN RINGETTELIITTO RY PELISÄÄNNÖT 2009-2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo 2 Johdanto 3 Määritelmät 4 Kappale 1 Kenttä.... 6 Kappale 2 Kentän merkinnät 8 Kappale 3 Peliasut 10 Kappale 4 Varusteet

Lisätiedot

RALLY-TOKON KILPAILUOHJEET

RALLY-TOKON KILPAILUOHJEET RALLY-TOKON KILPAILUOHJEET Hyväksytty Kennelliitossa 9.9.2013 Voimassa 1.5.2014 lähtien 1 B. RALLY-TOKOKILPAILUN KILPAILUOHJEET... 4 1. RALLY-TOKOKILPAILUN JÄRJESTÄMISOHJE... 4 1.1. Kilpailuorganisaatio...

Lisätiedot

1 AMPPARIKOULU LAADUKKAANA LIIKUNTAKOULUTUOTTEENA... 2 4 LIIKUNNALLISEN OHJAUKSEN TAVOITTEET... 6

1 AMPPARIKOULU LAADUKKAANA LIIKUNTAKOULUTUOTTEENA... 2 4 LIIKUNNALLISEN OHJAUKSEN TAVOITTEET... 6 SISÄLLYS 1 AMPPARIKOULU LAADUKKAANA LIIKUNTAKOULUTUOTTEENA... 2 1.1 TAVOITE JA TARKOITUS... 2 2 NÄIN JÄRJESTÄN AMPPARIKOULUN... 3 2.1 EDELLYTYKSET TOIMINNAN ALOITTAMISEKSI... 3 2.2 AMPPARIKOULUN MARKKINOINTI...

Lisätiedot

RALLIN SÄÄNNÖT. Säännöt on uusittu kokonaan vuoteen 2014 verrattuna. 1. Rallikilpailu

RALLIN SÄÄNNÖT. Säännöt on uusittu kokonaan vuoteen 2014 verrattuna. 1. Rallikilpailu Säännöt on uusittu kokonaan vuoteen 2014 verrattuna. RALLIN SÄÄNNÖT 1. Rallikilpailu 2. Kilpailuiden hakeminen 3. Akk:n nimeämät henkilöt, tuomarit ja tuomariston tehtävät 3.1. Aluevalvoja 3.2. Turvatarkkailija

Lisätiedot

KILPAILUN JÄRJESTÄMISSÄÄNNÖT SUOMEN TRIATHLONLIITTO RY. SÄÄNNÖT JA OHJEET KILPAILUN JÄRJESTÄJÄLLE Suomen Triathlonliiton hallitus, 31.5.

KILPAILUN JÄRJESTÄMISSÄÄNNÖT SUOMEN TRIATHLONLIITTO RY. SÄÄNNÖT JA OHJEET KILPAILUN JÄRJESTÄJÄLLE Suomen Triathlonliiton hallitus, 31.5. KILPAILUN JÄRJESTÄMISSÄÄNNÖT SUOMEN TRIATHLONLIITTO RY SÄÄNNÖT JA OHJEET KILPAILUN JÄRJESTÄJÄLLE Suomen Triathlonliiton hallitus, 31.5.2014 ASIAHAKEMISTO 1 Yleistä 2 Kilpailulajit ja -muodot 3 Kilpailumatkat

Lisätiedot

Kilpailumääräykset 1.1.2014

Kilpailumääräykset 1.1.2014 Kilpailumääräykset 1.1.2014 Hyväksytty Judoliiton hallituksen kokouksessa 1.12.2013 1. Kilpailun järjestämistä koskevat määräykset Sääntöjen velvoittavuus Suomen Judoliiton (liitto) jäsenseurojen tulee

Lisätiedot

Suomen Salibandyliitto ry SÄÄNTÖKIRJA

Suomen Salibandyliitto ry SÄÄNTÖKIRJA Suomen Salibandyliitto ry SÄÄNTÖKIRJA Salibandyn pelisäännöt Suomen Salibandyliiton hyväksymä käännös kansainvälisistä pelisäännöistä (voimassa 1.7.2010 lähtien) 1 PELIALUE 101 Pelikentän mitat...3 102

Lisätiedot

Tervetuloa! Yksi häiriö hyväksytään, koesarjan häiriötä ei lasketa. Ase pitää olla SAL:n hyväksymä.22 cal rautatähtäimillä.

Tervetuloa! Yksi häiriö hyväksytään, koesarjan häiriötä ei lasketa. Ase pitää olla SAL:n hyväksymä.22 cal rautatähtäimillä. Kinkunsulatuskilpailu 8.1. Tikkurilassa tiistaina 8.1. klo 16:30 alkaen pienoispistoolikilpailu 15 + 15 laukausta (pienoispistoolin tarkkuus- ja kuviosarjat). Kummassakin osassa ammutaan aluksi 5 ls. koesarja.

Lisätiedot