SAL:n PISTOOLIKILPAILUJEN JOHTAMINEN. 25 m olympiapistooli. 25 m vakiopistooli. 10 m ilmapistooli

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAL:n PISTOOLIKILPAILUJEN JOHTAMINEN. 25 m olympiapistooli. 25 m vakiopistooli. 10 m ilmapistooli"

Transkriptio

1 SAL:n PISTOOLIKILPAILUJEN JOHTAMINEN 25 m iso-, 25 m pienois- ja 25 m pistooli 25 m olympiapistooli 25 m vakiopistooli 50 m pistooli 10 m ilmapistooli Finaalit - 25 m pistooli - 25 m olympiapistooli - 50 m pistooli - 10 m ilmapistooli SAL, Pistoolijaosto Heinäkuu / 2009

2 TARKOITUS SAL:n Pistoolijaosto on tuottanut tämän manuaalin käytettäväksi tuomarikoulutuksessa sekä kilpailujen johtamisessa. Ennätyskelpoiset kilpailut tulee johtaa sääntöjen mukaisesti käyttäen yhdenmukaisia komentoja. Kilpailijat ovat pääosassa ja heillä on oikeus odottaa, että ratatoimitsijat tuntevat säännöt ja toimivat tinkimättä niiden mukaan.. Tämä manuaali ei korvaa sääntökirjaa. Pikahakemistot on tarkoitettu auttamaan kilpailun johtajaa löytämään nopeasti oikea sääntökohta esillä olevaan, ratkaisua vaativaan kysymykseen. Sarakkeessa SIVU, pelkkä numero viittaa Pistoolisääntöihin (P 2009) ja TS + numero Teknisiin sääntöihin (TS 2009). YHTEISTYÖ Onnistunut kilpailu edellyttää, että kaikki järjestelyn osapuolet, Tekninen Asiantuntija, Järjestelytoimikunta, kilpailun johtaja, ratatoimitsijat, tulostarkastus, lajijury sekä vetoomusjury toimivat kiinteässä yhteistyössä. Kullakin em. osapuolella on oma vastuualueensa eikä muiden tule niihin puuttua, mutta hyvä lopputulos edellyttää, että kaikki mainitut toimielimet työskentelevät yhteisymmärryksessä. Juryn ja kilpailun johtajan on ennakkoon käytävä läpi mahdolliset ongelmatilanteet ja varauduttava niiden ratkaisemiseen. KUULUTUKSET Väärinkäsitysten välttämiseksi on suositeltavaa, että kilpailun johtaja antaa ainoastaan ampujille tarkoitetut komennot ja tiedotukset. Kuuluttaja huolehtii yleisinformaatiosta, esimerkiksi: TURVALLISUUS Tervetuloa seuraamaan ilmapistoolin Suomen Mestaruuskilpailua naisten ja tyttöjen sarjoissa. Kilpailu käsittää 40 laukausta. Jokaiseen kilpatauluun ammutaan yksi laukaus. Niitä ennen voidaan ampua rajoittamaton määrä koelaukauksia aseen kohdistuksen varmistamiseksi. Kilpailuaika on 1 tunti 15 minuuttia. Salamavalon käyttö on kielletty kilpailun aikana, kaikki matkapuhelimet pitää olla suljettuna ja tupakointi on kielletty sekä rata-alueella että katsomotiloissa. Kilpailun johtajan, ratatoimitsijoiden ja Juryn jäsenten pitää jatkuvasti valvoa, että aseita käsitellään turvallisella tavalla. Mikäli henkilökuntaa on ampumalinjan etupuolella, aseisiin ei saa koskea. Pistoolin ollessa pois kuljetuslaatikostaan, on sen piipun aina osoitettava turvalliseen suuntaan. Kaikkien pistoolien on oltava lataamattomia ja toimintamekanismi avattuna tai aseeseen on laitettava jokin toiminnan estävä esine, kun ammunta ei ole käynnissä. Toimintamekanismia, lukkoa tai latausmekanismia ei saa sulkea ennen kuin pistoolin piippu osoittaa radalle turvalliseen suuntaan kohti tauluja tai taustavallialuetta. Rata-alueella, kun pistooli ei ole ampumapaikalla, on sen aina oltava kuljetuslaatikossaan. (TS )

3 Ennen kuin ampuja lähtee pois ampumapaikalta, hänen on varmistuttava ja ratatoimitsijan on todettava, että lukko / rulla on auki eikä patruunapesässä tai lippaassa ole patruunaa tai luotia. Turvallisuussyistä tulisi myös noudattaa kansaivälistä käytäntöä, jossa jokaisen sarjan jälkeen ennen tauluille menoa ratatoimitsijat tarkastavat pistoolit ja varmistuvat, että lukko / rulla on auki, patruunapesä on tyhjä tai pistooliin on laitettu toiminnan estävä esine. LAUKAISUVASTUKSEN MITTAAMINEN ( ) Ennen tarkastuksen aloittamista pitää luotettavalla vaa alla tarkistaa, että käytettävät punnukset ovat samanpainoisia ja että niiden paino ylitä ko. aseeseen määrättyä laukaisuvastusta (500 g, 1000 g). Laukaisuvastus pitää mitata huolellisesti punnuksella, jonka veitsen terä sijoitetaan lähelle liipaisimen keskikohtaa (kts. Pistoolisäännöt, sivu 7), piippu pidettynä pystysuorassa asennossa. Punnus pitää olla asetettuna vaakasuoralle, kovalle ja tarttumattomalle pinnalle ja sitä pitää nostaa aseen ollessa viritettynä ja aseesta kiinni pitäen. (Paras tapa on tukea molemmat kyynärpäät pöytään ja kaksin käsin varovasti nostaa asetta samalla valvoen, että pystysuora suunta säilyy. Apuna voidaan käyttää paperiliuskaa, joka vedetään pois punnuksen alta). Minimi laukaisuvastus pitää säilyttää koko kilpailun ajan. Tarkastuksen suorittaa asetarkastustoimitsija (Juryn valvonnassa). Enintään kolme yritystä sallitaan. Ellei ase läpäise tarkastusta, se voidaan vasta säätämisen jälkeen tarkastaa uudelleen. Ilma- ja kaasupistoolia tarkastettaessa on ponneaineen purkauduttava.( ) Ampujille pitää varata punnus omatoimiseen laukaisuvastuksen tarkistamiseen. ( ) Satunnainen laukaisuvastuksen mittaus tehdään välittömästi viimeisen sarjan jälkeen kaikissa 10m ja 25m karsinta- ja peruskilpailuissa. Jury valitsee numeroiduilla arvoilla vähintään yhden ampujan kultakin radan osastolta * (tai kahdeksalta ampumapaikalta ilmapistoolissa ja kahdelta ampujalta erässä olympiapistoolissa). Asetarkastajat hoitavat testauksen (Juryn valvonnassa) ennen kuin pistoolit on pakattu laukkuihin. Enintään kolme yritystä nostaa punnus sallitaan. Jokainen ampuja jonka pistooli ei läpäise testiä, hylätään kilpailusta. ( ) * Radan osasto tarkoittaa 25 ja 50 metrin radalla 10 ampumapaikan ryhmää. 1-10, jne.

4 25 m iso- / pienoispistooli ja 25 m pistooli, tarkkuusosa 25 m iso- / pienoispistooli ja 25 m pistooli, tarkkuusosa 1. Tarkista taulut ja taustapahvit, oltava ehjät. Tarkista radan turvallisuus. 2. Kutsu ampujat paikoilleen, toivota tervetulleeksi, esittele ratatoimitsijat ja itsesi. 3. Vertaa osanottajien nimet eräluetteloon, tee tarpeelliset korjaukset. 4. Valvo, että aseet ja varusteet on tarkastettu. 5. Tarkista, että itselläsi on = * kuulosuojaimet * sääntökirja ja tarpeelliset tulkit * sekuntikello, mielellään kaksi * häiriö- ja tapahtumaraporttilomakkeita, kyniä ym 5 minuuttia ennen ohjelmaan merkittyä erän alkamisaikaa, kuuluta VALMISTAUTUMISAIKA ALKAA NYT * käynnistä sekuntikello * 5 minuutin kuluttua, KOESARJAA VARTEN LATAA START * käynnistä sekuntikello ja minuutin kuluttua kuuluta *5 minuutin kuluttua tai kun kaikki ovat ampuneet, kuuluta * ellei häiriöitä ole ilmoitettu, käske ampujat ja toimitsijat tauluille * kun taulut ja taustapahvit on vaihdettu/paikattu ja ampumalinjan etupuolella ei ole henkilöitä, kuuluta ENSIMMÄISTÄ / SEURAAVAA SARJAA VARTEN LATAA START * käynnistä sekuntikello ja minuutin kuluttua kuuluta * 5 minuutin kuluttua tai kun kaikki ovat ampuneet, kuuluta * ellei häiriöitä ole ilmoitettu, käske ampujat ja toimitsijat tauluille * kun tulokset on kirjattu, taulut ja taustapahvit on vaihdettu/paikattu ja ampumalinjan etupuolella ei ole henkilöitä, toista menettely kunnes kaikki kuusi (6) sarjaa on ammuttu. * jos kilpailu ammutaan kahdessa vaiheessa, ratatoimitsijoiden tulee tarkistaa, että pistoolit ovat tyhjät ennen kuin ne pannaan laukkuun. Samalla ilmoitetaan satunnaiseen laukaisuvastuksen testaukseen arvotut, ellei kilpailu jatku välittömästi pikaosalla. (ei pienoispistoolikilpailussa)

5 25 m iso- / pienoispistooli ja 25 m pistooli, pikaosa 25 m iso- / pienoispistooli ja 25 m pistooli, pikaosa 1. Tarkista taulut ja taustapahvit, oltava ehjät. Tarkista radan turvallisuus. 2. Kutsu ampujat paikoilleen, toivota tervetulleeksi, esittele ratatoimitsijat ja itsesi. 3. Vertaa osanottajien nimet eräluetteloon, tee tarpeelliset korjaukset. 4. Valvo, että aseet ja varusteet on tarkastettu. 5. Tarkista, että itselläsi on = * kuulosuojaimet * sääntökirja ja tarpeelliset tulkit * sekuntikello, mielellään kaksi * häiriö- ja tapahtumaraporttilomakkeita, kyniä ym 3 minuuttia ennen ohjelmaan merkittyä erän alkamisaikaa, kuuluta VALMISTAUTUMISAIKA ALKAA NYT * käynnistä sekuntikello * 3 minuutin kuluttua, KOESARJAA VARTEN LATAA HUOMIO * käynnistä sekuntikello ja minuutin kuluttua kuuluta * käynnistä taulukoneisto heti HUOMIO-komennon jälkeen * sarjan päätyttyä kuuluta * ellei häiriöitä ole ilmoitettu, käske ampujat ja toimitsijat tauluille * kun taulut ja taustapahvit on vaihdettu/paikattu ja ampumalinjan etupuolella ei ole henkilöitä, kuuluta ENSIMMÄISTÄ / SEURAAVAA SARJAA VARTEN LATAA HUOMIO * käynnistä sekuntikello ja minuutin kuluttua kuuluta * käynnistä taulukoneisto heti HUOMIO-komennon jälkeen * sarjan päätyttyä kuuluta * ellei häiriöitä ole ilmoitettu, käske ampujat ja toimitsijat tauluille * kun tulokset on kirjattu, taulut ja taustapahvit on vaihdettu/paikattu ja ampumalinjan etupuolella ei ole henkilöitä, toista menettely kunnes kaikki kuusi (6) sarjaa on ammuttu. * ratatoimitsijoiden tulee tarkistaa, että pistoolit ovat tyhjät ennen kuin ne pannaan laukkuun. Samalla ilmoitetaan satunnaiseen laukaisuvastuksen testaukseen arvotut. (ei pienoispistoolikilpailussa)

6 PIKAHAKEMISTO, 25 m iso / pienoispistooli- ja 25 m pistoolikilpailuja varten ASIA SIVU SÄÄNTÖ TURVALLISUUS TS ERITYISNORMIT 25 m PISTOOLEILLE AMPUMATARVIKKEET MENETTELYTAVAT AMPUMAKILPAILUSSA JA KILPAILUSÄÄNNÖT Valmis-asento Valmistautumisaika, 5 min. tarkkuusosa; 3 min. pikaosa Jos ampuja lataa pistoolin useammalla kuin 5 patruunalla Iso-, pienois- ja 25 m pistoolin erityissäännöt Pikasarja alkaa KESKEYTYKSET Jos keskeytysaika on yli 15 minuuttia Keskeytetyn sarjan täydentäminen (1) SÄÄNTÖRIKKOMUKSET JA KURINPIDOLLISET SÄÄNNÖT TS Oikeus tarkastaa pistoolit jne TS Jos ampuja aloittaa hyväksymättömällä pistoolilla TS Jos ampuja muuttaa asettaan tai varusteitaan TS Epäselvyys muutoksista TS Jos ampuja ei pysty esittämään tarkastuskorttia TS Jos ampuja saapuu myöhässä TS Liian monta laukausta taulussa, (tai 2 laukausta yhteen kääntöön) LIIAN AIKAISIN TAI LIIAN MYÖHÄÄN AMMUTUT LAUKAUKSET Laukaus vahingossa Lataa komennon jälkeen, ennen sarjan alkua VÄÄRÄT RATAKOMENNOT AMPUMINEN TOISEN KILPAILIJAN TAULUUN HÄIRINTÄ Jos vaatimus katsotaan oikeutetuksi Jos vaatimusta ei hyväksytä AJOITUS TOIMINTAHÄIRIÖT Sallittu lisäaika pistoolin korjaukseen HYVÄKSYTYT TOIMINTAHÄIRIÖT Hyväksyttyjen häiriöiden sallittu lukumäärä HYVÄKSYMÄTTÖMÄT TOIMINTAHÄIRIÖT Sarjan täydentäminen ei ole sallittua ei-hyväksytyn toimintahäiriön takia KÄYTÖSSÄÄNNÖT AMPUJILLE JA TOIMITSIJOILLE TS Valmentaminen kilpailun aikana TS TASATULOSTEN RATKAISEMINEN TS Satunnainen laukaisuvastuksen testaus VASTALAUSEET JA VETOOMUKSET TS PISTOOLIKILPAILUJEN TAULUKKO PISTOOLIN MITTOJEN TAULUKKO

7 25 m olympiapistooli 1. Tarkista taulut, oltava ehjät, ennätyskelpoisissa kilpailuissa ei käytetä irtokeskustoja. Tarkista radan turvallisuus. 2. Kutsu ampujat paikoilleen, toivota tervetulleeksi, esittele ratatoimitsijat ja itsesi. 3. Vertaa osanottajien nimet eräluetteloon, tee tarpeelliset korjaukset. 4. Valvo, että aseet ja varusteet on tarkastettu. 5. Tarkista, että itselläsi on = * kuulosuojaimet * sääntökirja ja tarpeelliset tulkit * sekuntikello, mielellään kaksi * häiriö- ja tapahtumaraporttilomakkeita, kyniä ym 3 minuuttia ennen ohjelmaan merkittyä erän alkamisaikaa, kuuluta VALMISTAUTUMISAIKA ALKAA NYT * käynnistä sekuntikello * 3 minuutin kuluttua, KOESARJAA tai sekunnin SARJAA VARTEN LATAA HUOMIO * käynnistä sekuntikello ja minuutin kuluttua kuuluta * komennolla HUOMIO taulut käännetään pois-asentoon (tai elektronisia tauluja käytettäessä punainen valo pitää kytkeä päälle) START * komennolla START käynnistetään taulukoneisto, ampujien pitää olla VALMIS asennossa luvunlaskun kohdassa 1 * sarjan päätyttyä kuuluta * ellei häiriöitä ole ilmoitettu, käske ampujat ja toimitsijat tauluille * kun tulokset on kirjattu, taulut ja taustapahvit on vaihdettu/paikattu ja ampumalinjan etupuolella ei ole henkilöitä, toista menettely kunnes kaikki kuusi (6) sarjaa on ammuttu. * ratatoimitsijoiden tulee tarkistaa, että pistoolit ovat tyhjät ennen kuin ne pannaan laukkuun. Samalla ilmoitetaan satunnaiseen laukaisuvastuksen testaukseen arvotut.

8 PIKAHAKEMISTO, 25 m olympiapistoolikilpailua varten ASIA SIVU SÄÄNTÖ TURVALLISUUS TS ERITYISNORMIT 25 m PISTOOLEILLE AMPUMATARVIKKEET MENETTELYTAVAT AMPUMAKILPAILUSSA JA KILPAILUSÄÄNNÖT Valmis-asento Valmistautumisaika, 3 minuuttia Jos ampuja lataa pistoolin useammalla kuin 5 patruunalla m olympiapistoolin erityissäännöt Sarjan alkaminen KESKEYTYKSET Jos keskeytysaika on yli 15 minuuttia Keskeytetyn sarjan uusiminen SÄÄNTÖRIKKOMUKSET JA KURINPIDOLLISET SÄÄNNÖT TS Juryillä oikeus tarkastaa pistoolit jne TS Jos ampuja aloittaa hyväksymättömällä pistoolilla TS Jos ampuja muuttaa asettaan tai varusteitaan TS Epäselvyys muutoksista TS Jos ampuja ei pysty esittämään tarkastuskorttia TS Jos ampuja saapuu myöhässä TS Liian monta laukausta taulussa LIIAN AIKAISIN TAI LIIAN MYÖHÄÄN AMMUTUT Laukaus vahingossa Lataa komennon jälkeen, ennen sarjan alkua VÄÄRÄT RATAKOMENNOT AMPUMINEN TOISEN KILPAILIJAN TAULUUN HÄIRINTÄ Jos vaatimus katsotaan oikeutetuksi Jos vaatimusta ei hyväksytä AJOITUS TOIMINTAHÄIRIÖT Sallittu lisäaika pistoolin korjaukseen HYVÄKSYTYT TOIMINTAHÄIRIÖT Hyväksyttyjen häiriöiden sallittu lukumäärä HYVÄKSYMÄTTÖMÄT TOIMINTAHÄIRIÖT Sarjan uusiminen ei ole sallittua ei-hyväksytyn toimintahäiriön takia KÄYTÖSSÄÄNNÖT AMPUJILLE JA TOIMITSIJOILLE TS Valmentaminen kilpailun aikana TS TASATULOSTEN RATKAISEMINEN TS Satunnainen laukaisuvastuksen testaus VASTALAUSEET JA VETOOMUKSET TS PISTOOLIKILPAILUJEN TAULUKKO PISTOOLIN MITTOJEN TAULUKKO

9 25 m vakiopistooli 25 m vakiopistooli 1. Tarkista taulut ja taustapahvit, oltava ehjät. Tarkista turvallisuus. 2. Kutsu ampujat paikoilleen, toivota tervetulleeksi, esittele ratatoimitsijat ja itsesi. 3. Vertaa osanottajien nimet eräluetteloon, tee tarpeelliset korjaukset. 4. Valvo, että aseet ja varusteet on tarkastettu. 5. Tarkista, että itselläsi on = * kuulosuojaimet * sääntökirja ja tarpeelliset tulkit * sekuntikello, mielellään kaksi * häiriö- ja tapahtumaraporttilomakkeita, kyniä ym 5 minuuttia ennen ohjelmaan merkittyä erän alkamisaikaa, kuuluta VALMISTAUTUMISAIKA ALKAA NYT * käynnistä sekuntikello * 5 minuutin kuluttua, 150 SEKUNNIN KOESARJAA VARTEN LATAA HUOMIO * käynnistä sekuntikello ja minuutin kuluttua kuuluta * käynnistä taulukoneisto heti HUOMIO-komennon jälkeen * sarjan päätyttyä kuuluta * ellei häiriöitä ole ilmoitettu, käske ampujat ja toimitsijat tauluille * kun taulut ja taustapahvit on vaihdettu/paikattu ja ampumalinjan etupuolella ei ole henkilöitä, kuuluta ENSIMMÄISTÄ 150 sekunnin jne SARJAA VARTEN LATAA HUOMIO * käynnistä sekuntikello ja minuutin kuluttua kuuluta * käynnistä taululaitteisto heti HUOMIO-komennon jälkeen * sarjan päätyttyä kuuluta * ellei häiriöitä ole ilmoitettu, käske ampujat ja toimitsijat tauluille * kun tulokset on kirjattu, taulut ja taustapahvit on vaihdettu/paikattu ja ampumalinjan etupuolella ei ole henkilöitä, toista menettely kunnes kaikki kaksitoista (12) sarjaa on ammuttu. * ratatoimitsijoiden tulee tarkistaa, että pistoolit ovat tyhjät ennen kuin ne pannaan laukkuun. Samalla ilmoitetaan satunnaiseen laukaisuvastuksen testaukseen arvotut.

10 PIKAHAKEMISTO, 25 m vakiopistoolikilpailua varten ASIA SIVU SÄÄNTÖ TURVALLISUUS TS ERITYISNORMIT 25m PISTOOLEILLE AMPUMATARVIKKEET MENETTELYTAVAT AMPUMAKILPAILUSSA JA KILPAILUSÄÄNNÖT Valmis-asento Valmistautumisaika, 5 minuuttia Jos ampuja lataa pistoolin useammalla kuin 5 patruunalla m vakiopistoolin erityissäännöt Sarjan alkaminen KESKEYTYKSET Jos keskeytysaika on yli 15 minuuttia Keskeytetyn sarjan uusiminen SÄÄNTÖRIKKOMUKSET JA KURINPIDOLLISET SÄÄNNÖT TS Juryillä oikeus tarkastaa pistoolit jne TS Jos ampuja aloittaa hyväksymättömällä pistoolilla TS Jos ampuja muuttaa asettaan tai varusteitaan TS Epäselvyys muutoksista TS Jos ampuja ei pysty esittämään tarkastuskorttia TS Jos ampuja saapuu myöhässä TS Liian monta laukausta taulussa LIIAN AIKAISIN TAI LIIAN MYÖHÄÄN AMMUTUT Laukaus vahingossa Lataa komennon jälkeen, ennen sarjan alkua VÄÄRÄT RATAKOMENNOT AMPUMINEN TOISEN KILPAILIJAN TAULUUN HÄIRINTÄ Jos vaatimus katsotaan oikeutetuksi Jos vaatimusta ei hyväksytä AJOITUS TOIMINTAHÄIRIÖT Sallittu lisäaika pistoolin korjaukseen HYVÄKSYTYT TOIMINTAHÄIRIÖT Hyväksyttyjen häiriöiden sallittu lukumäärä HYVÄKSYMÄTTÖMÄT TOIMINTAHÄIRIÖT Sarjan täydentäminen ei ole sallittua ei-hyväksytyn toimintahäiriön takia KÄYTÖSSÄÄNNÖT AMPUJILLE JA TOIMITSIJOILLE TS Valmentaminen kilpailun aikana TS TASATULOSTEN RATKAISEMINEN TS Satunnainen laukaisuvastuksen testaus VASTALAUSEET JA VETOOMUKSET TS PISTOOLIKILPAILUJEN TAULUKKO PISTOOLIN MITTOJEN TAULUKKO

11 50 m pistooli, peruskilpailu 1. Tarkista taulut ja muu laitteisto ennen erän alkua. Tarkista radan turvallisuus. 2. Kutsu ampujat paikoilleen, toivota tervetulleeksi, esittele ratatoimitsijat ja itsesi 3. Vertaa osanottajien nimet eräluetteloon, tee tarpeelliset korjaukset 4. Valvo, että aseet ja varusteet on tarkastettu 5. Tarkista, että itselläsi on = * kuulosuojaimet * sääntökirja ja tarpeelliset tulkit * sekuntikello, mielellään kaksi * häiriö- ja tapahtumaraporttilomakkeita, kyniä ym 10 minuuttia ennen ohjelmaan merkittyä erän alkamisaikaa, kuuluta VALMISTAUTUMISAIKA ALKAA NYT * käynnistä sekuntikello * 10 minuutin kuluttua kuuluta VALMISTAUTUMISAIKA ON PÄÄTTYNYT START *110 minuutin kuluttua (tai 10 min. ennen loppua) ilmoita: 10 minuuttia (40 ls kilpailussa 95 minuutin kuluttua) * 115 minuutin kuluttua (tai 5 min. ennen loppua) ilmoita: 5 minuuttia (40 ls kilpailussa 100 minuutin kuluttua) * 120 minuutin (2 h) kuluttua komenna (40 laukauksen kilpailussa 105 minuutin = 1 h 45 min kuluttua) * Ratatoimitsijoiden tulee tarkistaa, että pistoolit ovat tyhjät ennen kuin ne pannaan laukkuun.

12 PIKAHAKEMISTO, 50 m pistoolikilpailuja varten ASIA SIVU SÄÄNTÖ TURVALLISUUS TS ERITYISNORMIT 50 m PISTOOLEILLE AMPUMATARVIKKEET PISTOOLIKILPAILUJEN TAULUKKO PISTOOLIN MITTOJEN TAULUKKO m pistoolin erityissäännöt TS > Ampuma-asento Valmistautumisaika, 10 min. TS Koelaukaukset TS Jäljellä oleva kilpailuaika TS KESKEYTYKSET TS Jos keskeytys on enemmän kuin 3 minuuttia TS Jos keskeytys on enemmän kuin 5 minuuttia TS SÄÄNTÖRIKKOMUKSET JA KURINPIDOLLISET SÄÄNNÖT TS Juryillä oikeus tarkastaa pistoolit jne TS Jos ampuja aloittaa hyväksymättömällä pistoolilla TS Jos ampuja muuttaa asettaan tai varusteitaan TS Epäselvyys muutoksista TS Jos ampuja saapuu myöhästyneenä TS Jos ampuja ei pysty esittämään tarkastuskorttia TS Liian monta laukausta kilpailussa TS Liian monta laukausta pahvitaulussa TS TOISEN TAULUUN AMPUMINEN TS Koelaukaus toisen ampujan kilpatauluun TS Liikaa osumia taulussa, eikä pystytä selvittämään kuka ampunut TS HÄIRINTÄ TS Jos vaatimus hyväksytään TS Jos vaatimusta ei hyväksytä TS TOIMINTAHÄIRIÖT TS Sallittu lisäaika pistoolin korjaukseen TS HYVÄKSYTYT TOIMINTAHÄIRIÖT TS EI-HYVÄKSYTYT TOIMINTAHÄIRIÖT TS KÄYTÖSSÄÄNNÖT AMPUJILLE JA TOIMITSIJOILLE TS Valmentaminen kilpailun aikana TS TASATULOSTEN RATKAISEMINEN TS VASTALAUSEET JA VETOOMUKSET TS

13 10 m ilmapistooli, peruskilpailu, 60 tai 40 laukausta 1. Tarkista taulut ja muu laitteisto ennen erän alkua. Tarkista radan turvallisuus. 2. Kutsu ampujat paikoilleen, toivota tervetulleeksi, esittele ratatoimitsijat ja itsesi. 3. Vertaa osanottajien nimet eräluetteloon, tee tarpeelliset korjaukset. 4. Valvo, että aseet ja varusteet on tarkastettu. 5. Tarkista, että itselläsi on = * kuulosuojaimet tarvittaessa * sääntökirja ja tarpeelliset tulkit * sekuntikello, mielellään kaksi * häiriö- ja tapahtumaraporttilomakkeita, kyniä ym 10 minuuttia ennen ohjelmaan merkittyä erän alkamisaikaa, kuuluta VALMISTAUTUMISAIKA ALKAA NYT START * käynnistä sekuntikello * 10 minuutin kuluttua kuuluta * 95 minuutin kuluttua (tai 10 min. ennen loppua) ilmoita: 10 minuuttia (40 ls kilpailussa 65 minuutin kuluttua) * 100 minuutin kuluttua (tai 5 min. ennen loppua) ilmoita: 5 minuuttia (40 ls kilpailussa 70 minuutin kuluttua) * 105 minuutin (1 h 45 min) kuluttua komenna (40 laukauksen kilpailussa 75 minuutin (1 h 15 min kuluttua) * Samalla ilmoitetaan satunnaiseen laukaisuvastuksen testaukseen arvotut. * Ratatoimitsijoiden tulee tarkistaa, että pistoolit ovat tyhjät ennen kuin ne pannaan laukkuun.

14 PIKAHAKEMISTO 10 m ilmapistoolikilpailua varten ASIA SIVU SÄÄNTÖ TURVALLISUUS TS AMPUMATARVIKKEET PISTOOLIKILPAILUJEN TAULUKKO PISTOOLIN MITTOJEN TAULUKKO m ilmapistoolin erityissäännöt TS > Ampuma-asento Valmistautumisaika, 10 min Kaasun purkautuminen valmistautumisaikana TS Koelaukaukset TS Ilma- / kaasusäiliön vaihto TS Pistooli ladattu vahingossa useammalla luodilla TS Jäljellä oleva kilpailuaika TS KESKEYTYKSET TS Jos keskeytys on enemmän kuin 3 minuuttia TS Jos keskeytys on enemmän kuin 5 minuuttia TS SÄÄNTÖRIKKOMUKSET JA KURINPIDOLLISET SÄÄNNÖT TS Oikeus tarkastaa pistoolit jne TS Jos ampuja aloittaa hyväksymättömällä pistoolilla TS Jos ampuja muuttaa asettaan tai varusteitaan TS Epäselvyys muutoksista TS Jos ampuja saapuu myöhästyneenä TS Jos ampuja ei pysty esittämään tarkastuskorttia TS Liian monta laukausta kilpailussa TS Liian monta laukausta pahvitaulussa TS TOISEN KILPAILIJAN TAULUUN AMPUMINEN TS Koelaukaus toisen ampujan kilpatauluun TS Liikaa osumia pahvitaulussa, eikä pystytä selvittämään kuka ampunut TS HÄIRINTÄ TS Jos vaatimus hyväksytään TS Jos vaatimusta ei hyväksytä TS TOIMINTAHÄIRIÖT TS Sallittu lisäaika pistoolin korjaukseen TS HYVÄKSYTYT TOIMINTAHÄIRIÖT TS EI-HYVÄKSYTYT TOIMINTAHÄIRIÖT TS KÄYTÖSSÄÄNNÖT AMPUJILLE JA TOIMITSIJOILLE TS Valmentaminen kilpailun aikana TS TASATULOSTEN RATKAISEMINEN TS VASTALAUSEET JA VETOOMUKSET TS

15 FINAALI, 25 m pistooli FINAALI, 25 m pistooli Yksi koesarja ja 4 viiden laukauksen pikasarjaa. Huolehdi, että Sinulla on: > starttilista (luettelo Finaaliin osallistuvista) > sekuntikello, Finaalin säännöt, muistiinpanovälineet > häiriö- ja tapahtumaraporttilomakkeita ym. > kuulosuojaimet tarvittaessa > mikrofoni > että kaikki ratatoimitsijat ja Juryn jäsenet ovat paikoillaan 20.00min (vähintään 20 min) ennen ilmoitettua Finaalin alkamisaikaa Finaaliin osallistuvat ilmoittautuvat Jurylle valmistautumisalueella mukanaan kaikki tarvittavava varustus, joka tarkistetaan ja laukaisuvastus punnitaan varustetarkastajien toimesta. (TS ) min ennen alkua, kutsu ampujat radalle ampumapaikoilleen min ennen alkua, kuuluttaja lukee yleisölle tarkoitetun informaation ja esittelee kilpailijat. (TS ) 8.00 min ennen alkua, komenna: 2 minuutin valmistautumisaika alkaa nyt käynnistä sekuntikello, (TS ) 6.00 min ennen alkua, komenna: Koesarjaa varten Lataa yhden minuutin kuluttua komenna. Huomio, käynnistä taulukoneisto heti komennon jälkeen. Kun sarja on ammuttu, tarkista mahdolliset häiriöt, komenna: Stop, patruunat pois, käske toimitsijat tauluille näyttämään osumien arvot ja paikkaamaan taulut. (TS ) Alkamisaika Tasan ohjelmaan merkittynä aikana komenna: Ensimmäistä (seuraavaa) kilpailusarjaa varten Lataa, yhden minuutin kuluttua, komenna, Huomio, käynnistä taulukoneisto heti komennon jälkeen. Kun sarja on ammuttu, tarkista mahdolliset häiriöt, komenna: Stop, patruunat pois, käske toimitsijat tauluille näyttämään osumien arvot ja paikkaamaan taulut. Kun toimitsijat ovat palanneet tauluilta ja rata on turvallinen, toista menettely, kunnes kaikki neljä kilpailusarjaa on ammuttu. (TS ) Viimeisen sarjan jälkeen tarkista, onko tasatuloksia ja mikäli on, muut ampujat poistuvat paikoiltaan (TS ) ja tasatuloksella olevat jatkavat välittömästi sarja kerrallaan, kunnes ero syntyy. Kun useat ampujat ovat tasatuloksissa useammalle kuin yhdelle sijalle, tasatulos alimmasta sijasta tulee ratkaista ensin ja sen jälkeen seuraavaksi korkeampi kunnes kaikki tasatulokset on ratkaistu. (TS ) Finaalissa uusintoineen sallitaan yksi toimintahäiriö. Koesarjaa ei lueta tähän. Häiriösarja täydennetään ennen kuin muiden tulokset on näytetty.

16 FINAALI, 25 m olympiapistooli 4 sekunnin koesarja ja neljä 4 sekunnin kilpailusarjaa, 5 laukausta/sarja. Huolehdi, että Sinulla on: > starttilista (luettelo Finaaliin osallistuvista) > sekuntikello, Finaalin säännöt, muistiinpanovälineet > häiriö- ja tapahtumaraporttilomakkeita ym. > kuulosuojaimet tarvittaessa > mikrofoni > että kaikki ratatoimitsijat ja Juryn jäsenet ovat paikoillaan min (vähintään 20 min) ennen ilmoitettua Finaalin alkamisaikaa Finaaliin osallistuvat ilmoittautuvat Jurylle valmistautumisalueella mukanaan kaikki tarvittavava varustus, joka tarkistetaan ja laukaisuvastus punnitaan varustetarkastajien toimesta. (TS ) min Ennen alkua, kutsu ampujat radalle ampumapaikoilleen 9.00 min Ennen alkua, kuuluttaja lukee yleisölle tarkoitetun informaation 7.00 min Ennen alkua, komenna: 2 minuutin valmistautumisaika alkaa nyt, käynnistä sekuntikello, kuuluttaja esittelee kilpailijat yleisölle 5.00 min Ennen alkua, komenna: Koesarjaa varten Lataa, yhden minuutin kuluttua komenna. Huomio, käännä taulut Pois-asentoon, aloita luvunlasku Start, käynnistä taulukoneisto samalla, kun Start-komento on annettu. Ampujien pitää olla Valmis-asennossa luvunlaskun kohdassa 1. Kun sarja on ammuttu, tarkista mahdolliset häiriöt ja komenna: Stop, patruunat pois, käske toimitsijat näyttämään osumien arvot ja paikkaamaan taulut. Alkamisaika Tasan ohjelmaan merkittynä aikana komenna: Ensimmäistä (seuraavaa) kilpailusarjaa varten Lataa, yhden minuutin kuluttua, komenna, Huomio, käännä taulut Pois-asentoon, aloita luvunlasku Start, käynnistä taulukoneisto samalla, kun Start-komento on annettu. Ampujien pitää olla Valmis-asennossa luvunlaskun kohdassa 1. Kun sarja on ammuttu, tarkista mahdolliset häiriöt, komenna: Stop, patruunat pois, käske toimitsijat näyttämään osumien arvot ja paikkaamaan taulut. Kun toimitsijat ovat palanneet tauluilta ja rata on turvallinen, toista menettely, kunnes kaikki neljä kilpailusarjaa on ammuttu. Viimeisen sarjan jälkeen tarkista, onko tasatuloksia ja mikäli on, muut ampujat poistuvat paikoiltaan (TS ) ja tasatuloksella olevat jatkavat välittömästi sarja kerrallaan, kunnes ero syntyy. (TS ). Kun useat ampujat ovat tasatuloksissa useammalle kuin yhdelle sijalle, tasatulos alimmasta sijasta tulee ratkaista ensin ja sen jälkeen seuraavaksi korkeampi kunnes kaikki tasatulokset on ratkaistu. (TS ) Finaalissa uusintoineen sallitaan yksi toimintahäiriö. Koesarjaa ei lueta tähän. Häiriösarja uusitaan ennen kuin muiden tulokset on näytetty.

17 FINAALI, 50 m pistooli ja 10 m ilmapistooli Koelaukauksia rajoittamaton määrä, Finaalilaukauksia 10, laukaus kerrallaan. Huolehdi, että Sinulla on: > starttilista (luettelo Finaaliin osallistuvista) > sekuntikello, Finaalin säännöt, muistiinpanovälineet > häiriö- ja tapahtumaraporttilomakkeita ym. > kuulosuojaimet tarvittaessa > mikrofoni > että kaikki ratatoimitsijat ja Juryn jäsenet ovat paikoillaan 20.00min (vähintään 20 min) ennen ilmoitettua Finaalin alkamisaikaa Finaaliin osallistuvat ilmoittautuvat Jurylle valmistautumisalueella mukanaan kaikki tarvittavava varustus, joka tarkistetaan ja laukaisuvastus punnitaan (10m pistoolissa) varustetarkastajien toimesta. (TS ) min Ennen alkua, kutsu ampujat radalle ampumapaikoilleen min Ennen alkua, kuuluttaja lukee yleisölle tarkoitetun informaation. ja esittelee kilpailijat. 8 min 30 sek Ennen alkua komenna: Valmistautumisaika alkaa nyt, käynnistä sekuntikello. (TS ) 5 min 30 sek Ennen alkua komenna: Koelaukausaika, 5 minuuttia alkaa nyt, käynnistä sekuntikello. (TS ) 1 min Ennen alkua ilmoita: 30 sekuntia (TS ) 30 sek Ennen alkua komenna: Stop (TS ) Varmista, että taulut ovat valmiina. Alkamisaika Tasan ohjelmaan merkittynä aikana, komenna: Ensimmäistä / seuraavaa kilpailulaukausta varten Lataa, kun kaikki ovat ladanneet, komenna: Huomio, Start, käynnistä sekuntikello. (TS ) 5 sekuntia viimeisen ammutun laukauksen jälkeen, tai kun 75 sekuntia on kulunut, komenna: Stop Kuuluttaja lukee osumien arvot, odota noin 10 sekuntia ja sen jälkeen toista menettely kunnes kaikki ovat ampuneet 10 kilpailulaukausta. Tarkista, onko tasatuloksia ja jos on, tasatuloksella (tuloksilla) olevat ampujat jäävät paikoilleen, muut siirtyvät ampumalinjan taakse. Tasatulos ratkaistaan laukaus kerrallaan kunnes ero syntyy. (TS ) Kun useat ampujat ovat tasatuloksissa useammalle kuin yhdelle sijalle, tasatulos alimmasta sijasta tulee ratkaista ensin ja sen jälkeen seuraavaksi korkeampi kunnes kaikki tasatulokset on ratkaistu. (TS )

Pistoolipika-ammunta, Liite 2.3.

Pistoolipika-ammunta, Liite 2.3. Pistoolipika-ammunta, Liite 2.3. 1. Aseet Aseiden tulee täyttää Suomen Ampumaurheiluliiton säännöissä vakio- tai isopistoolille asetetut ase- ja patruunamääräykset. 2. Ampumamatka ja taulut Ampumamatka

Lisätiedot

PISTOOLILAJIEN SÄÄNNÖT

PISTOOLILAJIEN SÄÄNNÖT PISTOOLILAJIEN SÄÄNNÖT Sisältää hallituksen 6.11.2013 hyväksymä muutos pistoolilajien taulukkoon SISÄLLYSLUETTELO 8.1 Yleistä... 3 8.2 Turvallisuus... 3 8.3 Rata- ja taulunormit... 3 8.4 Varusteet ja patruunat...

Lisätiedot

Palvelusammunnat 2. 1. Ammunta: 2. Sarjat: 3. Ase: Versio 1.2

Palvelusammunnat 2. 1. Ammunta: 2. Sarjat: 3. Ase: Versio 1.2 Palvelusammunnat 2 Versio 1.2 Nopeiden kertalaukausten ja kahden perättäisen nopean laukauksen ampuminen makuuasennosta itselataavalla kiväärillä. Lajissa on sallittu vain kertatulen käyttö. 1. Ammunta:

Lisätiedot

Kertalaukausten ampuminen seisten yhden tai kahden käden otteella itselataavalla pistoolilla. Lajissa on sallittu vain kertatulen käyttö.

Kertalaukausten ampuminen seisten yhden tai kahden käden otteella itselataavalla pistoolilla. Lajissa on sallittu vain kertatulen käyttö. Palvelusammunta 3 Versio 1.2 Kertalaukausten ampuminen seisten yhden tai kahden käden otteella itselataavalla pistoolilla. Lajissa on sallittu vain kertatulen käyttö. 1. Ammunta RESUL:n ja sen jäsenyhdistysten

Lisätiedot

Korjauksia teknisiin sääntöihin 1.4.2014 Korjausten lukuohje: Korjaukset: 6.2.2.2

Korjauksia teknisiin sääntöihin 1.4.2014 Korjausten lukuohje: Korjaukset: 6.2.2.2 Korjauksia teknisiin sääntöihin 1.4.2014 Korjausten lukuohje: Yliviivattu teksti poistuu ja alleviivattu teksti on uutta. Tässä on vain teksti- ja numerointimuutokset. Kaikki alipykälät, jotka ennen olivat

Lisätiedot

KÖÖPENHAMINAN v 2013 PÄÄKAUPUNKIOTTELUN KILPAILUSÄÄNNÖT

KÖÖPENHAMINAN v 2013 PÄÄKAUPUNKIOTTELUN KILPAILUSÄÄNNÖT KÖÖPENHAMINAN v 2013 PÄÄKAUPUNKIOTTELUN KILPAILUSÄÄNNÖT AMMUNTA A Henkilökohtainen mestaruuskilpailu ja pohjoismaiden pääkaupunkien välinen joukkuekilpailu Ampuma-asento: Kansainvälinen :n ampumataulu

Lisätiedot

TUKIAMMUNTA TUKIAMMUNNAN SÄÄNNÖT JA KULTAHIPPUKILPAILUT. Suomen Ampumaurheiluliitto Nuorisovaliokunta 2008

TUKIAMMUNTA TUKIAMMUNNAN SÄÄNNÖT JA KULTAHIPPUKILPAILUT. Suomen Ampumaurheiluliitto Nuorisovaliokunta 2008 TUKIAMMUNTA TUKIAMMUNNAN SÄÄNNÖT JA KULTAHIPPUKILPAILUT Suomen Ampumaurheiluliitto Nuorisovaliokunta 2008 Säännöt voimassa 1.10.2008 alkaen. (muuttuneita kohtia alleviivattu) TUKIAMMUNNAN SÄÄNNÖT Tukiammunnassa

Lisätiedot

LIIKKUVAN MAALIN SÄÄNNÖT (LM)

LIIKKUVAN MAALIN SÄÄNNÖT (LM) LM/2013-2 LIIKKUVAN MAALIN SÄÄNNÖT (LM) 10 m LIIKKUVA MAALI 50 m LIIKKUVA MAALI 100 m HIRVI PUTOAVAT TAULUT Voimassa 1.4.2014 alkaen. Hyväksytty Suomen Ampumaurheiluliiton liittohallituksen kokouksessa

Lisätiedot

Reserviläisurheiluliiton maastokilpailujen säännöt

Reserviläisurheiluliiton maastokilpailujen säännöt Reserviläisurheiluliiton maastokilpailujen säännöt 1. Johdanto Nämä Reserviläisurheiluliiton maastokilpailujen säännöt on hyväksytty Reserviläisurheiluliiton hallituksen kokouksessa 15.01.2015. Säännöt

Lisätiedot

Reserviläisurheiluliiton talvikilpailujen säännöt

Reserviläisurheiluliiton talvikilpailujen säännöt Reserviläisurheiluliiton talvikilpailujen säännöt 1.Johdanto Nämä Reserviläisurheiluliiton talvikilpailujen säännöt on hyväksytty Reserviläisurheiluliiton hallituksen kokouksessa 15.01.2015 Säännöt on

Lisätiedot

Kaikki kilpailut alkavat 15 minuutin valmistautumis- ja koelaukaus ajalla, komennosta, ennen varsinaisen kilpailuajan alkamista.

Kaikki kilpailut alkavat 15 minuutin valmistautumis- ja koelaukaus ajalla, komennosta, ennen varsinaisen kilpailuajan alkamista. Kiväärilajien esittely Kiväärilajit voidaan jakaa kolmeen eri ryhmään: - 10 metriltä ammuttavat ilmakiväärin lajit. Ilmakiväärillä kilpailevat kaikenikäiset naiset ja miehet, muksusta mummoon. Ilmakivääri

Lisätiedot

a) Saada sellaiset ampujat, jotka aikaisemmin eivät ole harrastaneet kilpa-ammuntaa, kiinnostumaan kilpaammunnasta.

a) Saada sellaiset ampujat, jotka aikaisemmin eivät ole harrastaneet kilpa-ammuntaa, kiinnostumaan kilpaammunnasta. 13. PISTEILMAKIVÄÄRILUOKAN VIRALLISET SÄÄNNÖT 13.1. Tarkoitus a) Saada sellaiset ampujat, jotka aikaisemmin eivät ole harrastaneet kilpa-ammuntaa, kiinnostumaan kilpaammunnasta. b) Perehdyttää ampujia

Lisätiedot

Yleistä. Upseerien Ampumayhdistyksen hallitus on vahvistanut nämä säännöt alaliitteineen 23.3.2015. Kilpailujen jako

Yleistä. Upseerien Ampumayhdistyksen hallitus on vahvistanut nämä säännöt alaliitteineen 23.3.2015. Kilpailujen jako 1.2. UPSEERIEN AMPUMAYHDISTYKSEN KILPAILUSÄÄNNÖT Yleistä Upseerien Ampumayhdistyksen hallitus on vahvistanut nämä säännöt alaliitteineen 23.3.2015. Kilpailujen jako Upseerien Ampumayhdistys ry:n (UAY)

Lisätiedot

TÄHTÄÄMINEN. Asennon ottamisen aikana hengitetään normaalisti.

TÄHTÄÄMINEN. Asennon ottamisen aikana hengitetään normaalisti. TÄHTÄÄMINEN Silmän etäisyys noin 1-5 cm takatähtäimestä, riippuen takatähtäimen reiän suuruudesta. Hyvän laukauksen ehtona on että silmä, diopterireikä, etutähtäin ja taulu ovat ns. jatketulla tähtäyslinjalla.

Lisätiedot

Talvicup osakilpailu 2. Padasjoki

Talvicup osakilpailu 2. Padasjoki Talvicup 2009-2010 osakilpailu 2. Padasjoki 23.1.2010 Yhteensä: kiväärillä kolme rastia, 56 laukausta ja 280 pistettä pistoolilla kaksi rastia, 26 laukausta ja 130 pistettä haulikolla kaksi bonuspeltiä,

Lisätiedot

Tervetuloa Peränteen Metsästys- ja Ampumaseuran ampumaradalle

Tervetuloa Peränteen Metsästys- ja Ampumaseuran ampumaradalle Tervetuloa Peränteen Metsästys- ja Ampumaseuran ampumaradalle Ampumaradan järjestyssäännöt Jokaisen ampujan ja rata-alueella olevan on noudatettava niitä ohjeita ja määräyksiä, joita radan käytöstä ja

Lisätiedot

TS/2013 ISSF:N AMPUMALAJIEN TEKNISET SÄÄNNÖT (TS)

TS/2013 ISSF:N AMPUMALAJIEN TEKNISET SÄÄNNÖT (TS) TS/2013 ISSF:N AMPUMALAJIEN TEKNISET SÄÄNNÖT (TS) Voimassa 1.4.2013 lähtien. Hyväksytty Suomen Ampumaurheiluliiton liittohallituksen kokouksessa 18.3.2013. Säännöt noudattavat ISSF:n kilpailusääntöjä.

Lisätiedot

RESUL:n pistooliampumajuoksu- ja viestimestaruuskilpailut 5.9.2015 Espoossa

RESUL:n pistooliampumajuoksu- ja viestimestaruuskilpailut 5.9.2015 Espoossa RESUL:n pistooliampumajuoksu- ja viestimestaruuskilpailut 5.9.2015 Espoossa KILPAILUOHJEET Säännöt Kilpailussa noudatetaan RESUL:n 15.1.2015 voimaan tulleita pistooliampumajuoksu- ja pistooliampumajuoksuviesti

Lisätiedot

Nuorten ampumahiihdon MM-katsastukset ja XIX Heikki Hovin muistokilpailut Hämeenlinnassa Ahveniston ampumahiihtostadionilla 28.-29.1.

Nuorten ampumahiihdon MM-katsastukset ja XIX Heikki Hovin muistokilpailut Hämeenlinnassa Ahveniston ampumahiihtostadionilla 28.-29.1. Nuorten ampumahiihdon MM-katsastukset ja XIX Heikki Hovin muistokilpailut Hämeenlinnassa Ahveniston ampumahiihtostadionilla 28.-29.1.2012 OHJELMA pe 27.1. 1600-1800 Harjoittelu la 28.1. 0830 Joukkueenjohtajien

Lisätiedot

Tervetuloa! Yksi häiriö hyväksytään, koesarjan häiriötä ei lasketa. Ase pitää olla SAL:n hyväksymä.22 cal rautatähtäimillä.

Tervetuloa! Yksi häiriö hyväksytään, koesarjan häiriötä ei lasketa. Ase pitää olla SAL:n hyväksymä.22 cal rautatähtäimillä. Kinkunsulatuskilpailu 8.1. Tikkurilassa tiistaina 8.1. klo 16:30 alkaen pienoispistoolikilpailu 15 + 15 laukausta (pienoispistoolin tarkkuus- ja kuviosarjat). Kummassakin osassa ammutaan aluksi 5 ls. koesarja.

Lisätiedot

Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö 1 (8) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala KILPAILUKUTSU 18.2.

Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö 1 (8) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala KILPAILUKUTSU 18.2. Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö 1 (8) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala KILPAILUKUTSU Toimintakäsky III / 2011 18.2.2011 HELSINGIN PIIRIN PALVELUSAMMUNNAN KEVÄTKILPAILUN

Lisätiedot

Lajit / sarjat /vammaluokat Y N Y20 N20 N50 Y50-70. R1 10m ilmakivääri, pysty SH1 60 60. R2 10m ilmakivääri, pysty SH1 40 40 40 40

Lajit / sarjat /vammaluokat Y N Y20 N20 N50 Y50-70. R1 10m ilmakivääri, pysty SH1 60 60. R2 10m ilmakivääri, pysty SH1 40 40 40 40 MUUTOKSET KILPAILUTOIMINNAN YLEISSÄÄNTÖIHIN JA OHJEISIIN KY/2005 Sääntömuutokset, jotka on hyväksytty liittovaltuuston kokouksessa 19.4.2008 kilpailutoiminnan yleissäännöt ja ohjeet (KY/2005) Lisätään

Lisätiedot

Kuvaus: Vihollisen jalkaväki hyökkää, tämä torjutaan kivääritulella, tuliasemaa vaihtaen.

Kuvaus: Vihollisen jalkaväki hyökkää, tämä torjutaan kivääritulella, tuliasemaa vaihtaen. Rasti 1: "Viipurin pamaus" / 100m kivääri Kuvaus: Vihollisen jalkaväki hyökkää, tämä torjutaan kivääritulella, tuliasemaa vaihtaen. - Osuudella on 11 kpl pahvitauluja ja 3 kappaletta E/A tauluja - Minimilaukausmäärä

Lisätiedot

ALIUPSEERILIITTO RY MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT 26.1.2015

ALIUPSEERILIITTO RY MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT 26.1.2015 ALIUPSEERILIITTO RY MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT 26.1.2015 1. YLEISET SÄÄNNÖT... 2 1.1.MESTARUUSKILPAILUT... 2 1.2. OSALLISTUMISOIKEUS... 2 1.3. KILPAILUAJAN JA PAIKAN MÄÄRÄYTYMINEN... 2 1.4. MESTARUUSKILPAILUJEN

Lisätiedot

7.4.1.1 Kertatulikiväärit. On käytettävä ainoastaan kertatulikivääreitä, jotka on käsin ladattava ennen jokaista laukausta.

7.4.1.1 Kertatulikiväärit. On käytettävä ainoastaan kertatulikivääreitä, jotka on käsin ladattava ennen jokaista laukausta. Kivääri sääntömuutokset 2014 7.1 ok 7.1.1 ok 7.1.2 ok 7.2 ok 7.3 RATA -JA TAULUNORMIT Taulut ja taulustandardit löytyvät Teknisissä säännöissä TS/2014 kohdasta 6.3.Ratojen ja muiden tilojen vaatimukset

Lisätiedot

TUKIAMMUNTA. Suomen Ampumaurheiluliitto. Nuorisovaliokunta 2006. Säännöt voimassa 1.10.2006 alkaen. Tämä painos korvaa 1.10.2005 päivitetyn version.

TUKIAMMUNTA. Suomen Ampumaurheiluliitto. Nuorisovaliokunta 2006. Säännöt voimassa 1.10.2006 alkaen. Tämä painos korvaa 1.10.2005 päivitetyn version. TUKIAMMUNTA TUKIAMMUNNAN SÄÄNNÖT JA KULTAHIPPUKILPAILUT Suomen Ampumaurheiluliitto Nuorisovaliokunta 2006 Säännöt voimassa 1.10.2006 alkaen. Tämä painos korvaa 1.10.2005 päivitetyn version. TUKIAMMUNNAN

Lisätiedot

Field Target -ammunnan säännöt sekä ohjeet kilpailun järjestämiseksi ja radan rakentamiseksi. Versio 1.0 2008

Field Target -ammunnan säännöt sekä ohjeet kilpailun järjestämiseksi ja radan rakentamiseksi. Versio 1.0 2008 Field Target -ammunnan säännöt sekä ohjeet kilpailun järjestämiseksi ja radan rakentamiseksi Versio 1.0 2008 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...i Esipuhe...1 Kilpailuluokat...2 PCP-luokka...2 Jousiluokka...2

Lisätiedot

ILMA-ASE AMPUMAKORTIN TEORIA OSUUDET

ILMA-ASE AMPUMAKORTIN TEORIA OSUUDET ILMA-ASE AMPUMAKORTIN TEORIA OSUUDET SEURAN ESITTELY JA KURSSIN AVAUS AMPUMAKORTTI o On peruskoulutus turvalliseen ja vastuuntuntoiseen ampumaharrastuksen aloittamiseen o Mahdollistaa itsenäisen harrastamisen

Lisätiedot

SOVELLETUN PERINNEASEAMMUNNAN SÄÄNNÖT. SPaA. versio 1.2

SOVELLETUN PERINNEASEAMMUNNAN SÄÄNNÖT. SPaA. versio 1.2 SOVELLETUN PERINNEASEAMMUNNAN SÄÄNNÖT SPaA versio 1.2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 1.1 Yleiset periaatteet... 1 1.2 Kilpailut... 2 1.3 Ampumatehtävät...2 1.4 Ratalaitteet...4 1.5 Ajanotto...4 2. Turvamääräykset...

Lisätiedot

HELSINGIN PIIRIN AVOIN PERINNEKIVÄÄRI SYYSKILPAILUN

HELSINGIN PIIRIN AVOIN PERINNEKIVÄÄRI SYYSKILPAILUN Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö KILPAILUKUTSU 1 (6) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala Kilpailu IV / 2012 29.8.2012 HELSINGIN PIIRIN AVOIN PERINNEKIVÄÄRI SYYSKILPAILUN

Lisätiedot

johtaa välittömään hylkäämiseen. 9.4.1 Varusterajoitukset Urheilijat saavat käyttää ainoastaan

johtaa välittömään hylkäämiseen. 9.4.1 Varusterajoitukset Urheilijat saavat käyttää ainoastaan Muutokset haulikkosääntöihin 2014 Poistetut tekstit on yliviivattu, uudet tekstit alleviivattu. Kaikki ranskalaiset viivat koko sääntökirjassa korvataan kirjaimin a), b), c) jne... Sääntökohdan 9.2.2.1

Lisätiedot

Uudenmaan piirin SRA-mestaruuskilpailu 2009

Uudenmaan piirin SRA-mestaruuskilpailu 2009 1 / 7 Uudenmaan piirin SRA-mestaruuskilpailu 2009 Aika: 18.4.2009 Järjestävä seura: Kirkkonummen seudun reserviläiset ry. Paikka: Upinniemen varuskunnan ampumaradat 2 / 7 Yleistä infoa kisasta Kulkuluvat

Lisätiedot

TUKIAMMUNTA TUKIAMMUNNAN SÄÄNNÖT JA KULTAHIPPUKILPAILUT. Suomen Ampumaurheiluliitto Nuorisovaliokunta 2015. Säännöt voimassa 1.10.2015 alkaen.

TUKIAMMUNTA TUKIAMMUNNAN SÄÄNNÖT JA KULTAHIPPUKILPAILUT. Suomen Ampumaurheiluliitto Nuorisovaliokunta 2015. Säännöt voimassa 1.10.2015 alkaen. TUKIAMMUNTA TUKIAMMUNNAN SÄÄNNÖT JA KULTAHIPPUKILPAILUT Suomen Ampumaurheiluliitto Nuorisovaliokunta 2015 Säännöt voimassa 1.10.2015 alkaen. 1 Kultahippujärjestelmän tarkoitus! Hyvät ohjaajat ja vanhemmat.

Lisätiedot

TUKIAMMUNTA TUKIAMMUNNAN SÄÄNNÖT JA KULTAHIPPUKILPAILUT. Suomen Ampumaurheiluliitto Nuorisovaliokunta 2013. Säännöt voimassa 1.1.2014 alkaen.

TUKIAMMUNTA TUKIAMMUNNAN SÄÄNNÖT JA KULTAHIPPUKILPAILUT. Suomen Ampumaurheiluliitto Nuorisovaliokunta 2013. Säännöt voimassa 1.1.2014 alkaen. TUKIAMMUNTA TUKIAMMUNNAN SÄÄNNÖT JA KULTAHIPPUKILPAILUT Suomen Ampumaurheiluliitto Nuorisovaliokunta 2013 Säännöt voimassa 1.1.2014 alkaen. TUKIAMMUNNAN SÄÄNNÖT Tukiammunnassa noudatetaan SAL:n virallisia

Lisätiedot

TUKIAMMUNTA TUKIAMMUNNAN SÄÄNNÖT JA KULTAHIPPUKILPAILUT. Suomen Ampumaurheiluliitto Nuorisovaliokunta 2015. Säännöt voimassa 1.10.2015 alkaen.

TUKIAMMUNTA TUKIAMMUNNAN SÄÄNNÖT JA KULTAHIPPUKILPAILUT. Suomen Ampumaurheiluliitto Nuorisovaliokunta 2015. Säännöt voimassa 1.10.2015 alkaen. TUKIAMMUNTA TUKIAMMUNNAN SÄÄNNÖT JA KULTAHIPPUKILPAILUT Suomen Ampumaurheiluliitto Nuorisovaliokunta 2015 Säännöt voimassa 1.10.2015 alkaen. 1 Kultahippujärjestelmän tarkoitus! Hyvä ohjaaja ja vanhempi.

Lisätiedot

25.1.2007. A.1. Ammuntojen järjestäjät, osallistumisoikeus ja ratavuorot 2

25.1.2007. A.1. Ammuntojen järjestäjät, osallistumisoikeus ja ratavuorot 2 RESERVILÄISAMMUNTOJEN SÄÄNNÖT 25.1.2007 SISÄLLYS A. YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 A.1. Ammuntojen järjestäjät, osallistumisoikeus ja ratavuorot 2 A.2. Ammunnan johtaja ja muut toimitsijat 2 A.3. Aseiden tuonti

Lisätiedot

RESERVILÄISAMMUNNOILLE KUOPIOSSA

RESERVILÄISAMMUNNOILLE KUOPIOSSA Kuopion Reserviupseerikerho ry Kuopion Reservin Aliupseerit - Reserviläiset ry SÄÄNNÖT RESERVILÄISAMMUNNOILLE KUOPIOSSA 25.1.2007 Tätä sääntöä noudatetaan reserviläisammunnoissa Kuopion ruutiaseiden sisäampumaradalla

Lisätiedot

Vaatimukset kurssille

Vaatimukset kurssille Vaatimukset kurssille Oma ase Vähintään 9mm Vähintään 3 lipasta Varusteet Vyö Sääntöjen mukainen kotelo Ainakin kaksi lipaskoteloa Kurssivaatimukset Teoriakokeen läpäiseminen Käsittelykokeen läpäiseminen

Lisätiedot

Rastit 4 kpl: 1 kpl kivääri ja haulikko tai kivääri ja pistooli 1 kpl kivääri ja haulikko 1 kpl kivääri ja pistooli 1 kpl kivääri

Rastit 4 kpl: 1 kpl kivääri ja haulikko tai kivääri ja pistooli 1 kpl kivääri ja haulikko 1 kpl kivääri ja pistooli 1 kpl kivääri Rastit 4 kpl: 1 kpl kivääri ja haulikko tai kivääri ja pistooli 1 kpl kivääri ja haulikko 1 kpl kivääri ja pistooli 1 kpl kivääri Minimilaukausmäärät: Pistooli 30 (18) lks Kivääri 72 lks Haulikko 10 (22)

Lisätiedot

Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö 1 (7) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala KILPAILUKUTSU 12.7.

Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö 1 (7) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala KILPAILUKUTSU 12.7. Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö 1 (7) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala KILPAILUKUTSU Toimintakäsky V / 2011 12.7.2011 HELSINGIN PIIRIN PALVELUSAMMUNNAN SYYSKILPAILUN

Lisätiedot

Rasti / suunnittelija: Rasti 1 / Rastin nimi: Kopissa. Varusteet: 9 SRA-taulua ja E/A-tauluja

Rasti / suunnittelija: Rasti 1 / Rastin nimi: Kopissa. Varusteet: 9 SRA-taulua ja E/A-tauluja Rasti / suunnittelija: Rasti 1 / Kopissa Vakiorasti Kivääri tai pistooli 9 SRA-taulua ja E/A-tauluja Taulujen pisteytys: SRA-taulu 10 p, osuma E/A-taulussa -10p Ampumaetäisyydet: n. 3-30 metriä Maksimipisteet:

Lisätiedot

19,00 - Palkintojenjako perjantain ja lauantain SM-kilpailujen osalta Hotelli Sorsanpesä, Törnäväntie 27 60200 Seinäjoki

19,00 - Palkintojenjako perjantain ja lauantain SM-kilpailujen osalta Hotelli Sorsanpesä, Törnäväntie 27 60200 Seinäjoki Kilpailuohjeet Veteraanien SM-ampumahiihdot Seinäjoella 2015 Ohjelma pe 20.2 13,00 15,00 Harjoittelumahdollisuus 16,45 17,45 Kohdistus MN 120, 150, 180, 200 18,00 - Viestit MN 120, 150, 180, 200 la 21.2

Lisätiedot

Rasti 1. "Snip er" Pistelasku: Rajoittamaton. 4 hahmotaulua, 9 pleittiä. Taulut: Pisteet: 85 pistettä, 17 laukausta. Etäisyydet: 150-165 m.

Rasti 1. Snip er Pistelasku: Rajoittamaton. 4 hahmotaulua, 9 pleittiä. Taulut: Pisteet: 85 pistettä, 17 laukausta. Etäisyydet: 150-165 m. Rasti 1 "Snip er" P9 P6 P7 P8 4 hahmotaulua, 9 pleittiä 85 pistettä, 17 laukausta 150-165 m Lähtö makuulta paikassa A. vieressä lataamattomana. Äänimerkistä lataa ase ja ammu taulut vapaassa järjestyksessä

Lisätiedot

Minimilaukausmäärät: Pistooli 28 lks Kivääri 42 lks Haulikko 8 lks

Minimilaukausmäärät: Pistooli 28 lks Kivääri 42 lks Haulikko 8 lks Rastit 4 kpl: 1 kpl kivääri, haulikko ja pistooli 2 kpl kivääri 1 kpl pistooli Minimilaukausmäärät: Pistooli 28 lks Kivääri 42 lks Haulikko 8 lks Kaikilla rasteilla käytetään rajoittamatonta pistelaskua.

Lisätiedot

Kilpailukutsu. Pienoispistoolin tarkkuussarjojen 20 ls. kilpailu pidetään 7.10.2014. Kello 18:00 alkaen Järjestäjänä TiRuk. Tervetuloa.

Kilpailukutsu. Pienoispistoolin tarkkuussarjojen 20 ls. kilpailu pidetään 7.10.2014. Kello 18:00 alkaen Järjestäjänä TiRuk. Tervetuloa. Pienoispistoolikilpailu 7.10.2014 Kilpailukutsu. Pienoispistoolin tarkkuussarjojen 20 ls. kilpailu pidetään 7.10.2014. Kello 18:00 alkaen Järjestäjänä TiRuk. Tervetuloa. Eestin II avoimet SRA-mestaruuskilpailut

Lisätiedot

HELSINGIN RESERVILÄISPIIRIEN (HRUP / HRESP/ HELMPP) LOIMOLAN ALUEEN TAISTELU 18.12.1939 VUODEN VIIMEINEN RATAVUORON TEEMA KILPAILU 2011

HELSINGIN RESERVILÄISPIIRIEN (HRUP / HRESP/ HELMPP) LOIMOLAN ALUEEN TAISTELU 18.12.1939 VUODEN VIIMEINEN RATAVUORON TEEMA KILPAILU 2011 Helsingin Maanpuolustuspiiri Helsingin Reserviläispiiri KUTSU 1 (6) Ase- ja Ampumatoimiala HELMPP Ampumatoimikunta Helsinki Toimintakäsky VII / 2011 2.11.2011 HELSINGIN RESERVILÄISPIIRIEN (HRUP / HRESP/

Lisätiedot

UUDENMAAN RESERVILÄISPIIRIT

UUDENMAAN RESERVILÄISPIIRIT SISÄLLYSLUETTELO UUDENMAAN RESERVILÄISPIIRIT I Yleistä 3 II Poikkeukset säännöistä ja päivämääristä 4 III Kilpailukutsu 4 IV Tulosluettelo 5 V Kilpailujen valvonta 6 VI Sarjat 6 VII Joukkuekilpailu 7 PIIRIKILPAILUJEN

Lisätiedot

Tärkeimmät Sääntömuutokset. Voimassa 1.11.2013 (kansallisesti 1.1.2014)

Tärkeimmät Sääntömuutokset. Voimassa 1.11.2013 (kansallisesti 1.1.2014) Tärkeimmät Sääntömuutokset Voimassa 1.11.2013 (kansallisesti 1.1.2014) Vammaisurheilijan osallistuminen Lajinjohtaja voi tarvittaessa soveltaa sääntöjä mahdollistaakseen urheilijan osallistumisen, kuitenkin

Lisätiedot

Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö KILPAILUKUTSU 1 (6) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala 18.2.

Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö KILPAILUKUTSU 1 (6) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala 18.2. Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö KILPAILUKUTSU 1 (6) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala Toimintakäsky II / 2011 18.2.2011 HELSINGIN AVOIN PERINNEKIVÄÄRI KEVÄTKILPAILUN

Lisätiedot

Uusi FWB2700 pienoiskiväärisii on toimitettu tehdaspakkauksessa, jota voit käyttää jatkossa säilytys- ja kantolaukkuna.

Uusi FWB2700 pienoiskiväärisii on toimitettu tehdaspakkauksessa, jota voit käyttää jatkossa säilytys- ja kantolaukkuna. KÄYTTÖOHJE FEINWERKBAU FWB2700 PIENOISKIVÄÄRI Ennen aseen käyttöä Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säilytä se myöhempää käyttöä varten. Aseesi toimii moitteettomasti vain jos käsittelet sitä oikein

Lisätiedot

Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö 1 (7) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala KILPAILUKUTSU 18.2.

Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö 1 (7) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala KILPAILUKUTSU 18.2. Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö 1 (7) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala KILPAILUKUTSU Toimintakäsky I / 2011 18.2.2011 HELSINGIN SRA-KARSINTAKILPAILU I / 2011 1. JÄRJESTÄJÄ,

Lisätiedot

HAULIKKOLAJIEN SÄÄNNÖT (H)

HAULIKKOLAJIEN SÄÄNNÖT (H) H/2013 HAULIKKOLAJIEN SÄÄNNÖT (H) TRAP KAKSOISTRAP SKEET SAL:n Automaattitrap SAL:n Kansallinen trap Voimassa 1.4.2013 alkaen. Hyväksytty Suomen Ampumaurheiluliiton liittohallituksen kokouksessa 18.3.2013.

Lisätiedot

Itä-Suomen Sotilasläänin Esikunta Käsky 1 (5) Etelä-Savon Aluetoimisto MIKKELI MH21394 27.6.2011

Itä-Suomen Sotilasläänin Esikunta Käsky 1 (5) Etelä-Savon Aluetoimisto MIKKELI MH21394 27.6.2011 Itä-Suomen Sotilasläänin Esikunta Käsky 1 (5) 27.6.2011 ETELÄ-SAVON RESERVILÄISTEN RYNNÄKKÖKIVÄÄRIAMMUNTAKILPAILU 3.9.2011 1 JÄRJESTÄJÄ, KILPAILUAIKA JA -PAIKKA järjestää viiteasiakirjan mukaisesti Itä-

Lisätiedot

KANSALLISET AMPUMAHIIHDON PIKA- JA YHTEISLÄHTÖKILPAILUT TUUSULAN AMPUMAHIIHTO- STADIONILLA 11.-12.2.2012

KANSALLISET AMPUMAHIIHDON PIKA- JA YHTEISLÄHTÖKILPAILUT TUUSULAN AMPUMAHIIHTO- STADIONILLA 11.-12.2.2012 1 KANSALLISET AMPUMAHIIHDON PIKA- JA YHTEISLÄHTÖKILPAILUT TUUSULAN AMPUMAHIIHTO- STADIONILLA 11.-12.2.2012 KILPAILUORGANISAATIO Kilpailun johtaja Ratamestari Ammunnan johtaja Maali Tuloslaskenta Kuulutus

Lisätiedot

Älä laita sormeasi liipaisimelle tai edes liipaisinkaaren sisälle ennen kuin aiot laukaista aseen.

Älä laita sormeasi liipaisimelle tai edes liipaisinkaaren sisälle ennen kuin aiot laukaista aseen. SIG SAUER 516 KÄYTTÖOHJE Sovellettu käännös JPo 2014 kuvaviittaukset tiedostoon 516MiniManualrev080910LR.pdf Yleiset turvallisuusohjeet Käsittele asetta aina niin kuin se olisi ladattu. Kun tartut aseeseen,

Lisätiedot

Poliisin suunnistusmestaruuskilpailujen säännöt on hyväksytty Suomen Poliisin Urheiluliitto ry:n hallituksen kokouksessa 13.04.2005.

Poliisin suunnistusmestaruuskilpailujen säännöt on hyväksytty Suomen Poliisin Urheiluliitto ry:n hallituksen kokouksessa 13.04.2005. Poliisin maasto- ja suunnistusmestaruuskilpailut 2014 Poliisin maasto- ja suunnistusmestaruuskilpailut järjestetään 27.-28.8.2014 Pöytyällä. Kilpailujen järjestelystä vastaa Lounais-Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

pe 16.1. 14.00-18.00 Harjoittelumahdollisuus la 17.1. 08.30 Joukkueenjohtajien kokous kilpailukeskus

pe 16.1. 14.00-18.00 Harjoittelumahdollisuus la 17.1. 08.30 Joukkueenjohtajien kokous kilpailukeskus Nuorten ampumahiihdon MM-katsastukset, nuorten Karhu cuposakilpailut ja XXII Heikki Hovin muistokilpailut Hämeenlinnassa Ahveniston ampumahiihtostadionilla 17.-18.1.2015 OHJELMA pe 16.1. 14.00-18.00 Harjoittelumahdollisuus

Lisätiedot

Hyvinkään rhy. Radan valvontapalaveri 2014

Hyvinkään rhy. Radan valvontapalaveri 2014 Hyvinkään rhy Radan valvontapalaveri 2014 Yleistä Viimeaikaiset aseiden väärinkäytöt esim kouluissa ovat luoneet kielteistä asennoitumista aseita ja myös ampumaratoja kohtaan. Yhteiskunnan kielteinen asenne,

Lisätiedot

Practical-ammunnan historia

Practical-ammunnan historia Practical-ammunnan historia Viisikymmentä luvun aikana Yhdysvalloissa nousi esiin ajatus siitä että taitava aseen käyttö sisältää muitakin arvoja, kuin ainoastaan äärimmäisen tarkkuuden. Muita aseen käyttöön

Lisätiedot

RASTI 1. Toiminta rastilla: Äänimerkistä ammutaan kaikki taulut lankulla seisten, seinän aukkojen kautta.

RASTI 1. Toiminta rastilla: Äänimerkistä ammutaan kaikki taulut lankulla seisten, seinän aukkojen kautta. RASTI 1 Rasti on kiväärillä ammuttava pikarasti Taulut: 6 Mini IPSC-taulua Minimilaukausmäärä: 12 Maksimipisteet: 60 Ampumaetäisyys: n. 15 m Lähtö: Nomaalisi seisten lankun päällä, kivääri ladattuna ja

Lisätiedot

Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje

Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje Copyright c 2012 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto Evanix Hunting Master P12 on tehokas paineilmakäyttöinen, revolverityyppinen ilma-ase. Ase sopii sekä oikea- että

Lisätiedot

RASTI 2 - Rasti on haulikkorasti. - Rasti on pikarasti. - Rastilla on 4 popperia ja 4 kiekkoa. - Minimilaukausmäärä on 8. - Maksimi haulikoko on 3 mm.

RASTI 2 - Rasti on haulikkorasti. - Rasti on pikarasti. - Rastilla on 4 popperia ja 4 kiekkoa. - Minimilaukausmäärä on 8. - Maksimi haulikoko on 3 mm. RASTI 1 - Rasti on haulikkorasti. - Rasti on pikarasti. - Rastilla on 8 peltiä - Minimilaukausmäärä on 8. - Maksimi haulikoko on 3 mm. Rastilla saa käyttää vain lyijyhauleilla varustettua patruunaa. -

Lisätiedot

KASA-AMMUNNAN KILPAILUSÄÄNNÖT 2011. 1. Kasa-ammunnan tavoitteet... 9

KASA-AMMUNNAN KILPAILUSÄÄNNÖT 2011. 1. Kasa-ammunnan tavoitteet... 9 KASA-AMMUNNAN KILPAILUSÄÄNNÖT 2011 Sisällysluettelo 1. Kasa-ammunnan tavoitteet... 9 2. Määritelmät... 9 2.1. Ampumapöytä... 9 2.2. Vapaan luokan kivääri... 9 2.3. Raskaan luokan kivääri... 10 2.4. Kevyen

Lisätiedot

Pirkanmaan Ampuma- ja Asekeräilyseuran ampumakilpailujen säännöt.

Pirkanmaan Ampuma- ja Asekeräilyseuran ampumakilpailujen säännöt. Pirkanmaan Ampuma- ja Asekeräilyseuran ampumakilpailujen säännöt. Kilpailujen säännöt on kirjoitettu ajatuksena mahdollistaa osanotto mahdollisimman monen tyyppisillä aseilla. Tästä syystä on luovuttu

Lisätiedot

IMSSU SILUETTIAMMUNNAN SÄÄNNÖT 2013

IMSSU SILUETTIAMMUNNAN SÄÄNNÖT 2013 IMSSU SILUETTIAMMUNNAN SÄÄNNÖT 2013 Sisällys YLEISET TEKNISET SÄÄNNÖT KAIKKIIN METALLISILUETTIAMMUNNAN LAJEIHIN... 3 OSA 1: Yleistä... 3 OSA 2: Turvallisuus... 4 OSA 3: Tauluja koskevat määräykset... 6

Lisätiedot

KIVÄÄRILAJIEN SÄÄNNÖT 2013 sis. hallituksen 6.11.2013 hyväksymä muutos kiväärin taulukkoon

KIVÄÄRILAJIEN SÄÄNNÖT 2013 sis. hallituksen 6.11.2013 hyväksymä muutos kiväärin taulukkoon KIVÄÄRILAJIEN SÄÄNNÖT 2013 sis. hallituksen 6.11.2013 hyväksymä muutos kiväärin taulukkoon SISÄLLYSLUETTELO 7.1 Yleistä... 3 7.2 Turvallisuus... 3 7.3 Rata- ja taulunormit... 3 7.4 Kiväärit ja patruunat...

Lisätiedot

BIG BORE ILMA-ASESILUETTIAMMUNNAN VIRALLISET KILPAILUSÄÄNNÖT

BIG BORE ILMA-ASESILUETTIAMMUNNAN VIRALLISET KILPAILUSÄÄNNÖT BIG BORE ILMA-ASESILUETTIAMMUNNAN VIRALLISET KILPAILUSÄÄNNÖT SISÄLLYSLUETTELO 1. Tarkoitus 2. Aseet 3. Kilpailujen järjestäminen 4. Suojavarusteet ja vaatetus 5. Ammunnan kulku 6. Komennot 6.1. Ennen kilpailun

Lisätiedot

KANSALLISET AMPUMAHIIHDON PIKA- JA YHTEISLÄHTÖKILPAILUT TUUSULAN AMPUMAHIIHTO- STADIONILLA

KANSALLISET AMPUMAHIIHDON PIKA- JA YHTEISLÄHTÖKILPAILUT TUUSULAN AMPUMAHIIHTO- STADIONILLA 1 KANSALLISET AMPUMAHIIHDON PIKA- JA YHTEISLÄHTÖKILPAILUT TUUSULAN AMPUMAHIIHTO- STADIONILLA 12.-13.2.2011 KILPAILUORGANISAATIO Kilpailun johtaja Ratamestari Ammunnan johtaja Lähdönjohtaja Maali Tuloslaskenta

Lisätiedot

SPORTINGLAJIEN SÄÄNNÖT

SPORTINGLAJIEN SÄÄNNÖT SPORTINGLAJIEN SÄÄNNÖT SISÄLLYSLUETTELO Englantilainen sporting... 3 Kansainvälinen sporting... 37 Compak sporting... 79 Ohjeet ratamestarille... 139 Liikuntavammaisten kilpaileminen... 146 Kirjassa käytetyt

Lisätiedot

Aseen vetäminen tukikädellä...62 Lippaanvaihto yhdellä kädellä...64 Häiriön poistaminen yhdellä kädellä...65 Suojan käyttö...

Aseen vetäminen tukikädellä...62 Lippaanvaihto yhdellä kädellä...64 Häiriön poistaminen yhdellä kädellä...65 Suojan käyttö... Sisällysluettelo Esipuhe Kari Kilpeläinen...7 Johdanto taktiseen aseenkäsittelyyn...15 Taktinen aseenkäsittely...17 Turvallisuus radalla...19 Kurssi ja harjoittelu...20 Aseet ja varusteet...21 Kurssi 1

Lisätiedot

Uudenmaan Reserviläispiirien Sovelletun Reserviläisammunnan Mestaruuskilpailu 2005 29.5.2005

Uudenmaan Reserviläispiirien Sovelletun Reserviläisammunnan Mestaruuskilpailu 2005 29.5.2005 Uudenmaan Reserviläispiirien Sovelletun Reserviläisammunnan Mestaruuskilpailu 2005 29.5.2005 Tervetuloa Tuusulaan! Tervetuloa Uudenmaan reserviläispiirien sovellettujen reserviläisammuntojen mestaruuskilpailuun

Lisätiedot

OTTEITA OLYMPIALAISTEN KISOJEN JÄ MAAILMANMESTARUUSKILPAILUJEN AMPUMÄ-OHJ ELMASTA

OTTEITA OLYMPIALAISTEN KISOJEN JÄ MAAILMANMESTARUUSKILPAILUJEN AMPUMÄ-OHJ ELMASTA OTTEITA OLYMPIALAISTEN KISOJEN JÄ MAAILMANMESTARUUSKILPAILUJEN AMPUMÄ-OHJ ELMASTA OTTEITA OLYMPIALAISTEN KISOJEN JA MAAILMANMESTARUUSKILPAILUJEN AMPUMA-OHJELMASTA Helsinki 1924. O.Y. Gutenberg A.B. Kirja-

Lisätiedot

Opiskelijain Reserviupseeripiiri ry

Opiskelijain Reserviupseeripiiri ry Opiskelijain Reserviupseeripiiri ry SRA SM karsinnat Piirin SRA mestaruuskilpailu Eteläinen lohko Teemu Lahtinen Eteläinen ampumakoordinaattori JOHDANTO Kilpailu käydään Padasjoen koulutuskeskuksessa 26.-28.6.2015

Lisätiedot

Tämä teksti kaikkiin VIIKKOVUOROILLE. pistooli ja kivääri

Tämä teksti kaikkiin VIIKKOVUOROILLE. pistooli ja kivääri Tämä teksti kaikkiin VIIKKOVUOROILLE. pistooli ja kivääri Helsingin Koulutus- ja tukiyksikön pistooliammunnat ovat ulkoradalla pidettäviä ohjattuja ja valvottuja ammunnan harjoittelutilaisuuksia. Aseina

Lisätiedot

Käyttöohje X-esse -pistooli.22lr HÄMMERLI. Heikki Taipalus Ky 61880 Ikkeläjärvi

Käyttöohje X-esse -pistooli.22lr HÄMMERLI. Heikki Taipalus Ky 61880 Ikkeläjärvi tuote: HÄMMERLI X - esse Käyttöohje X-esse -pistooli.22lr Tärkeää: Ennenkuin käytät pistooliasi tutustu huolellisesti tämän vihkosen ohjeisiin ja varoituksiin. kaliiperi:.22lr HÄMMERLI AG CH-8212 Neuhausen

Lisätiedot

Vuoden 2013 Tammikuu - Heinäkuu ampumavuorot ja tapahtumat

Vuoden 2013 Tammikuu - Heinäkuu ampumavuorot ja tapahtumat Vuoden 2013 Tammikuu - Heinäkuu ampumavuorot ja tapahtumat Vuoro / 4 pvm klo rata tapahtuma ilmoittaudu Numero TAMMIKUU Vuoroja pistooli r2 12.1.2013 klo.9-12 pist2 viikkovuoro Ke 9.1 0400 13 12004 1 pistooli

Lisätiedot

SOTILAIDEN SUOMENMESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT

SOTILAIDEN SUOMENMESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT PÄÄESIKUNTA Henkilöstöosasto Koulutussektori PUOLUSTUSVOIMIEN KILPAILUTOIMINNAN SÄÄNTÖKIRJA OSA I SOTILAIDEN SUOMENMESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT Päivitys 2011 A. YLEISET SÄÄNNÖT...4 1. MESTARUUSKILPAILUT...

Lisätiedot

Kilpailuohjeet RESUL:n ampumasuunnistus ja Etelä- Hämeen Reserviläispiirien ampumasuunnistus 2.5.2015

Kilpailuohjeet RESUL:n ampumasuunnistus ja Etelä- Hämeen Reserviläispiirien ampumasuunnistus 2.5.2015 Kilpailuohjeet RESUL:n ampumasuunnistus ja Etelä- Hämeen Reserviläispiirien ampumasuunnistus 2.5.2015 KILPAILUKESKUS Pysäköinnistä (Cooper-rata) on viitoitus kilpailukeskukseen, jonne ajo omalla autolla

Lisätiedot

22 Hirvieläinten metsästyksessä käytettävät varusteet Kuusipeuran, saksanhirven, japaninpeuran, hirven, valkohäntäpeuran ja metsäpeuran

22 Hirvieläinten metsästyksessä käytettävät varusteet Kuusipeuran, saksanhirven, japaninpeuran, hirven, valkohäntäpeuran ja metsäpeuran RHY 22 Hirvieläinten metsästyksessä käytettävät varusteet Kuusipeuran, saksanhirven, japaninpeuran, hirven, valkohäntäpeuran ja metsäpeuran metsästyksessä metsästykseen osallistuvien on käytettävä oranssinpunaista

Lisätiedot

AMPUMASUUNNISTUKSEN SUOMEN- JA SOTILASURHEILULIITON MESTARUUSKILPAILUT, MAAILMANCUPIN 3. JA 4. OSAKILPAILU KAUHAJOKI 15. 16.5.2015

AMPUMASUUNNISTUKSEN SUOMEN- JA SOTILASURHEILULIITON MESTARUUSKILPAILUT, MAAILMANCUPIN 3. JA 4. OSAKILPAILU KAUHAJOKI 15. 16.5.2015 AMPUMASUUNNISTUKSEN SUOMEN- JA SOTILASURHEILULIITON MESTARUUSKILPAILUT, MAAILMANCUPIN 3. JA 4. OSAKILPAILU KAUHAJOKI 15. 16.5.2015 Perjantaina 15.5.2015 sprinttimatkat, väliaikalähtö Ohjelma Aseiden merkkaus

Lisätiedot

AMPUMASUUNNISTUKSEN SUOMEN- JA SOTILASURHEILULIITON MESTARUUSKILPAILUT, MAAILMAN CUP 3. JA 4. OSAKILPAILU

AMPUMASUUNNISTUKSEN SUOMEN- JA SOTILASURHEILULIITON MESTARUUSKILPAILUT, MAAILMAN CUP 3. JA 4. OSAKILPAILU AMPUMASUUNNISTUKSEN SUOMEN- JA SOTILASURHEILULIITON MESTARUUSKILPAILUT, MAAILMAN CUP 3. JA 4. OSAKILPAILU Perjantaina 9.5.2014 sprinttimatkat, väliaikalähtö Ohjelma Klo 16.00 17.00 Kohdistus Klo 17.00-17.10

Lisätiedot

kuvaviittaukset tiedostoon SIG716_MiniManual_1800058REV01_LR.pdf

kuvaviittaukset tiedostoon SIG716_MiniManual_1800058REV01_LR.pdf SIG SAUER 716 KÄYTTÖOHJE Sovellettu käännös JPo 2014 kuvaviittaukset tiedostoon SIG716_MiniManual_1800058REV01_LR.pdf Yleiset turvallisuusohjeet Käsittele asetta aina niin kuin se olisi ladattu. Kun tartut

Lisätiedot

AMMUNNAN OLYMPIALAJIT

AMMUNNAN OLYMPIALAJIT AMMUNNAN OLYMPIALAJIT ATEENA 2004 SUOMEN JOUKKUE KISAOHJELMA OLYMPIALAJIT 1 Ammunnan olympialajit jakautuvat neljään ryhmään: kivääri-, pistooli-, haulikko- ja riistamaalilajeihin. Kun miesten ja naisten

Lisätiedot

CTIF VIESTIJUOKSUN YLEISOHJEET TUOMAREILLE SUOMEN KILPAILUJA VARTEN PALOKUNTANUORTEN KANSAINVÄLINEN PALOKUNTAKILPAILU

CTIF VIESTIJUOKSUN YLEISOHJEET TUOMAREILLE SUOMEN KILPAILUJA VARTEN PALOKUNTANUORTEN KANSAINVÄLINEN PALOKUNTAKILPAILU CTIF VIESTIJUOKSUN YLEISOHJEET TUOMAREILLE SUOMEN KILPAILUJA VARTEN PALOKUNTANUORTEN KANSAINVÄLINEN PALOKUNTAKILPAILU Tarvittavat tuomarit Varusteet Pukeutuminen Viestin päätuomari Starttipistooli+panokset

Lisätiedot

044 SUPERMOTO 044.1 MÄÄRITELMÄ. 044.2 MOOTTORIPYÖRÄT JA KILPAILULUOKAT 044.2.1 Moottoripyörät 044.2.2 Kilpailuluokat

044 SUPERMOTO 044.1 MÄÄRITELMÄ. 044.2 MOOTTORIPYÖRÄT JA KILPAILULUOKAT 044.2.1 Moottoripyörät 044.2.2 Kilpailuluokat 044 SUPERMOTO 044.1 MÄÄRITELMÄ 044.2 MOOTTORIPYÖRÄT JA KILPAILULUOKAT 044.2.1 Moottoripyörät 044.2.2 Kilpailuluokat 044.3 AJAJAT 044.3.1 Ajajien ikä 044.3.2 Ajovarusteet 044.4 RATA 044.5 HARJOITUKSET 044.6

Lisätiedot

SUDEN METSÄSTYKSEN OHJEET JA SÄÄNNÖT 2015

SUDEN METSÄSTYKSEN OHJEET JA SÄÄNNÖT 2015 SUDEN METSÄSTYKSEN OHJEET JA SÄÄNNÖT 2015 METSÄSTYSAIKA+A31A4:A33A4:A35A4:A37A4:A39B2A4:A4:A29 23.2. - 15.3. 2015. VARUSTUS ASEET HÄLYTYS JAHTIIN JAHTIIN TULO Oranssi päähine pakollinen, liivit pakolliset

Lisätiedot

la 14.3. 8 10.00 Ilmoittautuminen ( noudetaan kilpailuohjeet/ohjelma + numerot piireittäin)

la 14.3. 8 10.00 Ilmoittautuminen ( noudetaan kilpailuohjeet/ohjelma + numerot piireittäin) KILPAILUOHJELMA JA -OHJEET ResUl:n Ampumahiihtomestaruuskilpailut Kuhmossa 14.-15.3.2015 OHJELMA la 14.3. 8 10.00 Ilmoittautuminen ( noudetaan kilpailuohjeet/ohjelma + numerot piireittäin) 10-11.15 Aseiden

Lisätiedot

Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö 1 (7) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala JÄÄKÄRI KUTSU 12.7.

Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö 1 (7) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala JÄÄKÄRI KUTSU 12.7. Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö 1 (7) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala JÄÄKÄRI KUTSU Toimintakäsky VI / 2011 12.7.2011 HELSINGIN PIIRIN AMMUNNAN PARTIOKILPAILU JÄÄKÄRIPÄIVÄ

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HIRVIMATIC (2V0) 5.5.2010

KÄYTTÖOHJE HIRVIMATIC (2V0) 5.5.2010 1 KÄYTTÖOHJE HIRVIMATIC (2V0) 5.5.2010 NÄPPÄIMISTÖ: Ohjelman valinta Asetukset /nollaus Ajastimen valinta (Ei vielä käytössä) Ohjaus oikealle / lisää asetusta / ajastimen käynnistys Seis / valinnan vahvistus

Lisätiedot

Siviiliseurojen ampumaratavuorot Hälvälä kesä 2016 Ajalla (13.4.2016-3.10.2016)

Siviiliseurojen ampumaratavuorot Hälvälä kesä 2016 Ajalla (13.4.2016-3.10.2016) Siviiliseurojen ampumaratavuorot Hälvälä kesä 2016 Ajalla (13.4.2016-3.10.2016) Ampumisen edellytyksenä on: Valvoja käyttää ylintä määräysvaltaa ampumavuorojen aikana. Hänen ohjeistusta on noudatettava.

Lisätiedot

Suomen Reserviupseeriliiton,Reserviläisliiton ja Reserviläisurheiluliiton ampumamestaruuskilpailujen lajisäännöt

Suomen Reserviupseeriliiton,Reserviläisliiton ja Reserviläisurheiluliiton ampumamestaruuskilpailujen lajisäännöt Suomen Reserviupseeriliiton,Reserviläisliiton ja Reserviläisurheiluliiton ampumamestaruuskilpailujen lajisäännöt 1. Yleinen osa 1.1. Johdanto Nämä Suomen Reserviupseeriliiton (RUL), Reserviläisliiton (RES)

Lisätiedot

MegaMuzzle I 2014 (Level 2) Santahamina, Helsinki, 8.6.2014 Laukauksia: 136 Tauluja: 58 Poppereita: 10 Plateja: 10 2 kpl Short 3 kpl Medium 2 kpl Long

MegaMuzzle I 2014 (Level 2) Santahamina, Helsinki, 8.6.2014 Laukauksia: 136 Tauluja: 58 Poppereita: 10 Plateja: 10 2 kpl Short 3 kpl Medium 2 kpl Long MegaMuzzle I 2014 (Level 2) Santahamina, Helsinki, 8.6.2014 Laukauksia: 136 Tauluja: 58 Poppereita: 10 Plateja: 10 2 kpl Short 3 kpl Medium 2 kpl Long H e l s i n g i n V a r u s k u n n a n A m p u j

Lisätiedot

Hiihtosuunnistuksen SM kilpailujen ohjeet 2015

Hiihtosuunnistuksen SM kilpailujen ohjeet 2015 Hiihtosuunnistuksen SM kilpailujen ohjeet 2015 Online-ranki Online-ranki on haettavissa jäljempänä mainittuina päivinä osoitteesta, jonka kilpailun tulospalveluvastaava saa pyydettäessä kilpailupäällikkö

Lisätiedot

INTERNATIONAL PRACTICAL SHOOTING CONFEDERATION YHDISTELMÄSÄÄNNÖT TAMMIKUU 2012 SUOMENKIELINEN KÄÄNNÖS

INTERNATIONAL PRACTICAL SHOOTING CONFEDERATION YHDISTELMÄSÄÄNNÖT TAMMIKUU 2012 SUOMENKIELINEN KÄÄNNÖS INTERNATIONAL PRACTICAL SHOOTING CONFEDERATION YHDISTELMÄSÄÄNNÖT TAMMIKUU 2012 SUOMENKIELINEN KÄÄNNÖS Kääntäneet Saku Hujala ja Riku Kalinen 1 Käännös on tehty harrastajavoimin ja siten se saattaa sisältää

Lisätiedot

PRACTICAL-AMMUNNAN ILMAPISTOOLISÄÄNNÖT (ACTION AIR)

PRACTICAL-AMMUNNAN ILMAPISTOOLISÄÄNNÖT (ACTION AIR) IPSC-I/2016 INTERNATIONAL PRACTICAL SHOOTING CONFEDERATION PRACTICAL-AMMUNNAN ILMAPISTOOLISÄÄNNÖT (ACTION AIR) Voimassa 1.1.2016 alkaen. Hyväksytty Suomen Ampumaurheiluliiton liittohallituksen kokouksessa

Lisätiedot

Sivu 1 / 7 Pohjois-Pohjanmaan Airsoft Ry Turvallisuussäännöt Päivitetty 2010. Turvallisuussäännöt Pohjois-Pohjanmaan Airsoft Ry

Sivu 1 / 7 Pohjois-Pohjanmaan Airsoft Ry Turvallisuussäännöt Päivitetty 2010. Turvallisuussäännöt Pohjois-Pohjanmaan Airsoft Ry Sivu 1 / 7 Pohjois-Pohjanmaan Airsoft Ry Turvallisuussäännöt Päivitetty 2010 Turvallisuussäännöt Pohjois-Pohjanmaan Airsoft Ry Suojavarusteet...3 Aseet ja kuulat...3 PPA:n ulkopelit:...4 Sisäpelit:...4

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 09.11.2015

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 09.11.2015 HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2016_ 1.Yleistä Vuoden 2016 tärkeimpinä toiminnallisina asioina on saada eri jaokset toimimaan itsenäisesti, järjestää hyviä kilpailuja,

Lisätiedot