Muita transaktioiden hallintamenetelmiä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muita transaktioiden hallintamenetelmiä"

Transkriptio

1 Muita transaktioiden hallintamenetelmiä H. Berenson, P. Bernstein, J. Gray, J. Melton, E. O Neil & P. O Neil: A critique of ANSI SQL isolation levels. Proc. of the 1995 ACM SIG- MOD Internat. Conf. on Management of Data, 1 10; kohdat 4.1 (cursor stability), 4.2 (snapshot isolation) ja 4.3 (other multi-version systems). M. Kifer, A. Bernstein & P. M. Lewis: Database Systems. An Application-Oriented Approach. Complete Version. Pearson Addison Wesley, 2006; sivut , luvun 21 (isolation in relational databases) kohta 21.5 (multiversion concurrency controls). C. Mohan: Commit_LSN: a novel and simple method for reducing locking and latching in transaction processing systems. VLDB 90, Proc. of the 16th Internat. Conf. on Very Large Data Bases, A. Silberschatz, H. F. Korth & S. Sudarshan: Database System Concepts. Fifth Edition. McGraw-Hill, 2006; sivut , luvun 16 (concurrency control) kohdat (multiversion two-phase locking) ja (deadlock prevention); sivut , kohta 16.8 (weak levels of consistency); sivut ; sivut , luvun 27 (Oracle) kohta 27.5 (concurrency control and recovery). 273

2 Päivitykseen varautumislukot, s Yleisiä lukkiumien estämismenetelmiä, s Heikommat eristyvyysasteet, s Commit-LSN-mekanismi, s Elvytys ja samanaikaiset transaktiot, s Moniversioiva samanaikaisuuden hallinta, s Tilannevedoseristyvyys, s

3 Päivitykseen varautumislukot Lukon korotuksesta aiheutuvat lukkiumat voidaan estää päivitykseen varautumislukoilla (update-mode lock, U-lock). Transaktio varaa tietoalkioon x U-lukon S-lukon sijasta, kun on mahdollista, että lukko joudutaan myöhemmin korottamaan X- lukoksi. S-lukkoa ei tässä käytännössä ole lupa korottaa X-lukoksi (eikä U- lukoksi). U-lukko on mahdollista varata x:ään silloin kun S-lukkokin, ts. kun muilla transaktioilla ei ole x:ään X-lukkoa (eikä U-lukkoa). Kun transaktio on ehtinyt saada U-lukon x:ään, eivät muut transaktiot enää voi saada mitään lukkoja x:ään (niiden S-lukkojen lisäksi, joita niillä ehkä vielä x:ään on). 275

4 Päivitystä varten on transaktion korotettava U-lukkonsa X-lukoksi. Tätä varten transaktion on odotettava, että x:n lukijat ovat kaikki vapauttaneet S-lukkonsa. Kun transaktiolla T on U-lukko x:ään, niin operaatio lock(t, x, X, d) siis aiheuttaa mahdollisesti T :n odotuksen, kunnes lukko voidaan myöntää. U-lukkojen automaattinen varaus edellyttää, että kyselykielessä on mahdollista vihjaista asiasta järjestelmälle. Kun sulautetun SQL-ohjelman kohdistin (cursor) on esitelty määritettä for update käyttäen, kohdistimen koskettamiin monikoihin varataan U-lukkoja S-lukkojen sijaan. Jos kohdistimen nykymonikkoa päivitetään, U-lukko korotetaan X- lukoksi, joka pidetään sitoutumispisteeseen asti. Jos nykymonikkoa ei päivitetä, niin U-lukko joko lasketaan S- lukoksi (eristyvyystasolla 3 ) tai vapautetaan kokonaan (eristyvyystasolla 2 ), kun kohdistin siirretään seuraavaan monikkoon. 276

5 Lukkotyyppijoukon {S,U,X} yhteensopivuusmatriisi on epäsymmetrinen: Comp m 1 -lukko m 2 -lukko S U X S true false false U true false false X false false false 277

6 Lukkotyyppijoukon {S,U,X} lukonkorotusmatriisi: Upgr omistama pyytämä S U X S S U X U U X X X X Arvo tarkoittaa, ettei lukon korotus ole sallittu. {S,U,X}-lukituskäytäntö estää lukon korotuksesta syntyvän lukkiuman, koska vain yhdelle transaktiolle kerrallaan suodaan samaan tietoalkioon U-lukko. U-lukon korotusta X-lukoksi voi siis olla odottamassa vain yksi transaktio. 278

7 Yleisiä lukkiumien estämismenetelmiä Tarkastellaan yleisiä menetelmiä lukkiumien estämiseksi, kun transaktioiden samanaikaisuuden hallinnassa käytetään lukkoja. Eräs ratkaisu olisi vaatia, että jokainen transaktio varaa tarvitsemansa lukot yhdellä kertaa yhdellä operaatiolla. Tämä on kuitenkin vaikeaa tai mahdotonta toteuttaa automaattisesti. Monikoiden todellinen käyttöaste jäisi sitä paitsi vähäiseksi. Myös nälkiintyminen (starvation) olisi mahdollista: transaktio voisi joutua rajatta odottamaan pääsyä suosittuun tietoalkioon. Lukituskäytäntö, jossa jokainen transaktio lukitsee monikot aina etukäteen sovitussa järjestyksessä eikä koskaan korota lukkojaan (ellei transaktiolla ole korotukseen yksinoikeutta), takaa lukkiutumattomuuden. 279

8 Avainvälimallissamme lukkiumat estyvät, jos jokainen transaktio T lukitsee käsittelemänsä avainarvot niiden nousevassa suuruusjärjestyksessä eikä koskaan korota S-lukkoa X-lukoksi. Ts. jos T :n täytyy pitää lukkoa yhtäaikaa avainarvoihin x ja y, missä x < y, niin T :n täytyy lukita ensin x ja vasta sitten y. Tämäkin vaatimus olisi liian rajoittava yleiskäyttöisessä tietokantajärjestelmässä, jossa transaktiot eivät noudata mitään edeltä käsin sovittua muotoa. 280

9 Lukkiumiin mahdollisesti johtavat odotukset voidaan estää käyttämällä lukkojen lisäksi transaktioiden aikaleimoja. Järjestelmä asettaa jokaiselle järjestelmään tulevalle transaktiolle T yksikäsitteisen aikaleiman (timestamp) ts(t ). Aikaleima ts(t ) saadaan esim. järjestelmän kellosta tai sitten käytetään juoksevaa järjestysnumeroa. Transaktion aikaleiman perusteella päätetään, sallitaanko transaktion odottaa vai keskeytetäänkö se. Keskeytetyn ja peruutetun transaktion keskeytyksen syy välitetään sovellukselle, joka voi nyt yrittää käynnistää saman transaktion uudestaan vanhalla aikaleimalla. 281

10 Oletetaan, että transaktio T pyytää lukkoa transaktion T varaamaan, pyydetyn lukon kanssa yhteensopimattomasti lukittuun tietoalkioon n. Kaksi eri käytäntöä: (1) Odota tai kuole (wait or die). T :lle sallitaan odotus vain, jos T on vanhempi (so. aikaisempi) kuin T ; muutoin T peruutetaan. (2) Haavoita tai odota (wound or wait). T :lle sallitaan odotus vain, jos T on nuorempi (so. myöhäisempi) kuin T ; muutoin peruutetaan T ja kaikki muut n:ään pääsyä odottavat transaktiot. Kumpikin käytäntö estää paitsi lukkiumat myös nälkiintymiset. 282

11 Lukkiumat on estetty odota tai kuole -käytännössä, koska transaktiot voivat odottaa toisiaan vain nousevassa ikäjärjestyksessä. Lukkiumat on estetty haavoita tai odota -käytännössä, koska transaktiot voivat odottaa toisiaan vain laskevassa ikäjärjestyksessä. Nälkiintymiset on estetty odota tai kuole -käytännössä, koska transaktio T ei lopulta enää ole nuori, vaan pääsee odottamaan ja siis aikanaan käsiksi n:ään. Transaktio ei näet nuorru peruutuksista. Nälkiintymiset on estetty haavoita tai odota -käytännössä, koska lukonhaltijaa vanhempi transaktio pääsee aina välittömästi käsiksi n:ään. 283

12 Esimerkki. Sovelletaan haavoita tai odota -käytäntöä. Transaktioiden ikäjärjestys: ts(t 1 ) < ts(t 2 ) < ts(t 3 ). T 2 :lla on lukko avainarvoon x ja T 3 odottaa pääsyä x:ään. T 1 pyytää pääsyä x:ään. Koska T 1 on vanhempi kuin x:n haltija T 2, peruutetaan T 2 ja T 3. T 1 saa pääsyn x:ään. T 2 ja T 3 alkavat uudestaan entisin aikaleimoin. T 2 pyytää pääsyä x:ään ja joutuu odottamaan. T 3 pyytää pääsyä x:ään ja joutuu odottamaan. T 1 vapauttaa x:n lukon. T 2 saa pääsyn x:ään. T 2 vapauttaa x:n lukon. T 3 saa pääsyn x:ään. 284

13 Heikommat eristyvyysasteet Täyden sarjallistuvuuden (eristyvyysasteen 4 ) vaatiminen eli eristyvyysanomalioiden täydellinen välttäminen ei aina salli riittävästi rinnakkaisuutta. Transaktio T, joka tuottaa raportin koko tietokannasta, estää samanaikaiset kirjoitukset tietokannan niihin monikoihin, jotka T on jo käsitellyt. T varaa S-lukkoja monikoiden (x, v) avainarvoihin x sitä mukaa kuin T lukee monikoita. Kaikki lukot on lukituskäytännön mukaisesti pidettävä T :n sitoutumispisteeseen asti. Toinen transaktio T pääsee kirjoittamaan tai poistamaan T :n lukemia monikoita tai lisäämään uusia monikoita T :n lukemien monikoiden väliin vasta T :n sitouduttua tai päätettyä peruutuksensa. Transaktio T kuitenkin lukee kunkin monikon vain kerran eikä lainkaan päivitä tietokantaa, joten toistokelvottomien lukujen sallimisesta ei ehkä olisi niin suurta haittaa. Transaktion T eristyvyysaste voitaisiin pudottaa 2 :ksi muuttamalla T :ssä lukulukot lyhytkestoisiksi. T :n tuottama raportti ei kylläkään silloin välttämättä edustaisi tarkasti mitään tietokannan eheää tilaa. 285

14 Tarkastellaan seuraavaa toistokelvottoman luvun erikoistapausta. Päivityksen menetys (lost update) esiintyy, kun transaktio T 1 jättää huomiotta toisen transaktion T 2 tekemän päivityksen. T 1 lukee avainvälin, minkä jälkeen T 2 päivittää jotain avainväliin kuuluvaa avainta x ja sitoutuu. Sitten myös T 1 päivittää x:ää: H =...R 1 [y,θz]...o 2 [x]...c 2...o 1 [x]... Tässä o 1 [x] ja o 2 [x] ovat avainarvolla x varustetun monikon päivityksiä (lisäyksiä, poistoja tai kirjoituksia) ja y x θ z. T 1 saattaa perustaa x:n päivityksensä lukuoperaation R 1 [y,θz] tulokseen. Päivityksen menetys on mahdollista, jos y:n lukemista varten varattu S-lukko on lyhytkestoinen. Kun T 1 :n operaatiota R 1 [y,θz] varten avainarvoon y varaama S-lukko vapautetaan operaation päätteeksi, voi T 2 saada operaatiotaan o 2 [x] varten X-lukot avainarvoon x ja sen seuraajaan. 286

15 Esimerkki. Pankkitilitietokannan transaktiot: T 1 = BR[x,v 1 ]W[x,u 1,v 1 100]C (100 euron otto tililtä x). T 2 = BR[x,v 2 ]W[x,u 1,v 2 200]C (200 euron otto tililtä x). Seuraava ajoitus voidaan ajaa jokaisessa tietokannassa, joka sisältää monikon (x,v). B 1 R 1 [x,v]b 2 R 2 [x,v]w 2 [x,v,v 200]C 2 W 1 [x,v 200,v 100]C 1. Ainoa tässä ajoituksessa esiintyvä eristyvyysanomalia on toistokelvoton luku R 1 [x,v]. Se on mahdollinen, koska T 1 vapauttaa avainarvoon x ottamansa S- lukon heti lukemisen jälkeen, jolloin T 2 voi saada x:ään X-lukon kirjoitusoperaatiotaan W 2 [x,v,v 200] varten. Tilin x saldoksi jää v 100, missä v on alkuperäinen saldo. T 1 perusti päivityksensä tilin vanhaan saldoon, ja T 2 :n päivitys kirjoitettiin yli. 287

16 Miten voidaan varmistua siitä, että päivitys perustuu aina monikon (x,v) tuoreeseen arvoon? Luetaan (x, v) ja pidetään avainarvon x S-lukko siihen asti, kunnes selviää, pitääkö monikkoa vielä päivittää. Jos osoittautuu, että monikkoa on tarpeen päivittää, korotetaan avainarvon S-lukko X-lukoksi, joka sitten pidetään sitoutumispisteeseen asti. Jos monikkoa ei ole tarpeen päivittää, voidaan S-lukko vapauttaa. Päivitysten menetykset on näin estetty. Muun tyyppisiä toistokelvottomia lukuja voi tietysti edelleenkin esiintyä. Asteiden 2 ja 3 väliin jäävää eristyvyysastetta, joka kieltää päivitysten menetykset, kutsutaan kirjallisuudessa nimellä kohdistimen vakaus (cursor stability). SQL:n kohdistimen nykymonikon avainarvoon otetaan S-lukko, joka korotetaan pitkäkestoiseksi X-lukoksi, jos monikkoa päivitetään. Muutoin S-lukkoa pidetään vain siihen asti, kun siirrytään seuraavaan monikkoon (fetch). Muulla tavalla kuin kohdistimen kautta tapahtuvat luvut on pakko suojata pitkäkestoisilla S-lukoilla. 288

17 Commit-LSN-mekanismi Oletetaan, että transaktioilta vaaditaan ainoastaan sitoutuneen lukemisen eristyvyystaso 2. Esitetyissä lukituskäytännöissä tämä taso saavutetaan, kun jokaista monikon päivitystä varten varataan pitkäkestoinen X-lukko ja monikon lukemista varten lyhytkestoinen S-lukko. S-lukon tehtävänä on silloin pelkästään estää likainen luku, so. varmistaa, että luettava monikko on lukuhetkellä sitoutuneessa tilassa. Transaktion varaamien lukkojen lukumäärä on kuitenkin sama kuin korkeimman eristyvyystason takaavassa lukituksessa, ja lyhytkestoisten S-lukkojen vapautus yksitellen sitä paitsi vie enemmän aikaa kuin yhtä monen pitkäkestoisen lukon vapautus yhdellä kertaa transaktion sitoutumispisteessä. 289

18 Varattavien lyhytkestoisten S-lukkojen määrää voidaan vähentää käyttämällä hyväksi seuraavaa yksinkertaista ideaa. Olkoon Commit-LSN parhaillaan aktiivisten transaktioiden aloituskirjauksien lokijärjestysnumeroiden minimi. Commit-LSN on siis vanhimman vielä aktiivisen transaktion T aloituskirjauksen T,B LSN. Commit-LSN:n ylläpitoa varten transaktiotaulussa säilytetään jokaisesta transaktiosta sen tunnisteen, tilan (etenevä/peruuntuva) ja Undo-Next-LSN-arvon lisäksi myös arvo Begin-LSN, joka on transaktion aloituskirjauksen LSN. 290

19 Oletetaan, että transaktio T haluaa lukea monikoita tietosivulta p, joka on jo T :tä tuottavan prosessin naulitsema ja lukusalpaama. Jos Page-LSN(p) < Commit-LSN, ei sivulla p voi olla minkään aktiivisen transaktion (ei edes T :n itsensä) tekemää päivitystä. On kylläkin mahdollista, että jollakin transaktiolla T on jo varattuna X-lukko sivun p johonkin monikkoon sen vastaista päivitystä varten. Tätä päivitystä ei kuitenkaan vielä ole tehty, koska kerran Page- LSN(p) on pienempi kuin T :n aloituskirjauksen LSN, eikä voida tehdäkään ennen kuin T :tä tuottava prosessi on vapauttanut p:hen varaamansa lukusalvan. 291

20 Huolimatta siitä, onko jollain T :lla tällaista X-lukkoa varattuna vai ei, likaista lukua ei tapahdu, vaikka T :n annetaan lukea p:n kaikki monikot varaamatta niihin mitään lukkoa. Kun T on lukenut p:n monikot, p:n salpaus ja naulinta vapautetaan. Säästö lukitusoperaatioissa voi olla merkittävä, jos T lukee useilta tietosivuilta kaikki monikot. S-lukko on varattava vain niiden sivujen p monikoihin, joissa Page- LSN(p ) on suurempi kuin Commit-LSN. Commit-LSN-mekanismin käyttökelpoisuutta lisää, kun transaktion aloituskirjaus tehdään vasta juuri ennen sen ensimmäistä päivitystä, ja kun pelkästään lukuoperaatioita sisältävästä transaktiosta ei kirjata lokiin aloitusta eikä päättymistä. 292

21 Elvytys ja samanaikaiset transaktiot Lukituskäytäntöä (tai muuta samanaikaisuuden hallintakäytäntöä) on yleensä tarpeen soveltaa ainoastaan normaalin transaktionkäsittelyn aikana, jolloin transaktioita tuotetaan useammista samanaikaisista prosesseista. Häiriöstä elvytyksen toistovaiheen aikana ei ole tarpeen varata mitään lukkoja, sillä toistovaiheen operaatiot suoritetaan aina täsmälleen alkuperäisen ja siis aikanaan hyväksytyn ajoituksen mukaisessa järjestyksessä. Myöskään elvytyksen peruutusvaiheen aikana ei ole tarpeen varata lukkoja. 293

22 Edellä eristyvyyttä ja peruuntuvuutta tarkastelevassa kohdassa olemme näet todenneet, että kun normaalissa transaktionkäsittelyssä likaiset kirjoitukset on estetty, niin aktiiviset transaktiot voidaan aina täydentää peruutuksensa päättäneiksi transaktioiksi limittämällä peruutusvaiheiden käänteisoperaatiot mielivaltaisella tavalla. Näin täydennetyssä ajoituksessa ei esiinny likaisia kirjoituksia eikä myöskään muita eristyvyysanomalioita, jollei alkuperäinen ajoitus sellaisia sisällä. ARIES-algoritmissa peruutusvaiheiden käänteisoperaatiot suoritetaan yhdellä lokin selauksella vastaavien etenemisvaiheiden operaatioiden kronologisen järjestyksen käänteisjärjestyksessä, mikä siis on vain yksi mahdollinen järjestys (kylläkin luonnollisin). Elvytyksen ollessa käynnissä järjestelmään ei oteta vastaan uusia transaktioita. 294

23 Häiriöstä elvytys voi kestää kauan ja tietokannan tiedot voivat sen vuoksi olla pitkän ajan käyttäjien ulottumattomissa. Tiedon saatavuuden (data availability) ylläpitämiseksi uusia transaktioita pitäisiä hyväksyä järjestelmään niin pian häiriön jälkeen kuin mahdollista. Elvytyksen peruutusvaihe voidaankin toteuttaa myös siten, että yksittäisten transaktioiden annetaan peruuntua kuten normaalin transaktionkäsittelyn aikana ja suorittaa käänteisoperaatioitaan samanaikaisesti järjestelmään otettujen uusien transaktioiden kanssa. Peruutusvaihetta varten luodaan yksi tai useampia prosesseja peruuntuvien transaktioiden peruutusvaiheiden suorittamiseksi. Menettely toimii vain, jos peruuntuville transaktioille hankitaan ensin lokista tarvittavat X-lukot. Luku-kirjoitusmallin ankarassa kaksivaihelukituksessa tämä on helposti toteutettavissa tarkastelemalla W[x, u, v]-operaatioiden lokikirjauksia. Avainvälilukituksessa täytyy monikon poisto-operaatiosta D[x, v] tätä varten kirjata lokiin myös avainarvon x seuraaja y, jotta siihen voitaisiin lokista hankkia tarvittava pitkäkestoinen X-lukko. 295

24 Vaihtoehtona lukkojen hankinnalle on Commit-LSN-mekanismin käyttö elvytyksen peruutusvaiheen aikana. Tässä vaihtoehdossa elvytyksen peruutusvaihe toteutetaan entiseen tapaan yhdellä lokiselauksella hankkimatta mitään lukkoja. Elvytyksen analyysivaiheessa määrätään Commit-LSN:ksi vanhimman aktiivisen transaktion aloituskirjauksen LSN. Elvytyksen peruutusvaiheen alettua hyväksytään järjestelmään heti uusia transaktioita (jotka tietysti varaavat tarpeelliset lukot normaaliin tapaan). Uuden transaktion sallitaan kuitenkin operoida sivulle p vain jos Page-LSN(p) on pienempi kuin Commit-LSN. Jos Page-LSN(p) on suurempi kuin Commit-LSN, uusi transaktio pannaan odottamaan elvytyksen peruutusvaiheen päättymistä. 296

25 Moniversioiva samanaikaisuuden hallinta Edellä tarkastellut transaktioiden eristyvyyskäsitteet liittyvät tietokantamalliin, jossa kustakin loogisen tietokannan tietoalkiosta on kulloinkin olemassa ja saatavilla ainoastaan yksi versio, tietoalkion tuorein eli nykyversio. Kun transaktiolle sallitaan sille asetetun eristyvyystason puitteissa tietyn tietoalkion luku tai päivitys, luettavaksi tai päivitettäväksi annetaan aina tietoalkion nykyversio. Moniversioiva samanaikaisuuden hallinta (multiversion concurrency control) liittyy tietokantamalliin, jossa loogisen tietokannan tietoalkioista on saatavilla joko pysyvästi tai ainakin jonkin aikaa transaktioiden käsittelyn kuluessa nykyversion lisäksi myös sitä vanhempia versioita. Tietokantamallissamme tämä tarkoittaa, että monikon avainarvoa x kohti voi samanaikaisesti olla olemassa (luettavissa) useampia monikkoversioita (x,v 1 ),(x,v 2 ),...,(x,v n ). 297

26 Menettelyn tarkoituksena on tehostaa erityisesti lukutransaktioiden (read-only transaction) suoritusta. Lukutransaktio on transaktio, jossa esiintyy ainoastaan lukuoperaatioita ja joka esitellään sellaiseksi (set transaction read-only). Muita transaktioita kutsutaan päivitystransaktioiksi (read/write transaction, update transaction). Loogisen tietokannan versio eli tilannevedos (snapshot) tietyllä hetkellä τ on tietokannan sitoutuneiden tietoalkioiden joukko kyseisellä hetkellä. Hetken τ tilannevedokseen kuuluu monikko (x,v) silloin ja vain silloin, kun τ:hun mennessä viimeisen x:ään kohdistuvan päivityksen (lisäys tai kirjoitus) teki τ:hun mennessä sitoutunut transaktio. Hetken τ tilannevedoksesta puuttuu avainarvolla x varustettu monikko silloin ja vain silloin, kun τ:hun mennessä viimeinen x:ään kohdistuva päivitys oli poisto ja sen teki τ:hun mennessä sitoutunut transaktio (tai jos tietokannassa ei ole koskaan ollutkaan avainarvolla x varustettua monikkoa). 298

27 Transaktiotason lukujohdonmukaisuuden (transaction-level read consistency) täyttävä lukutransaktio lukee aina samasta tilannevedoksesta, moniversiointiin perustuvissa menetelmissä yleensä transaktion aloitushetken tilannevedoksesta. Seuraavassa ajoituksessa transaktio T 2 = BR[y,w]R[x,v 1 ]C lukee monikkoversion (x,v 1 ), joka kuuluu T 2 :n aloitushetken tilannevedokseen, vaikka lukuhetkellä on jo olemassa tuoreempi sitoutunut versio: B 1 W 1 [x,v 0,v 1 ]C 1 B 2 R 2 [y,w]b 3 W 3 [x,v 1,v 2 ]C 3 R 2 [x,v 1 ]C 2. Ajoitus on sarjallistuva, mutta transaktioiden sarjallistuvuusjärjestys ei ole niiden sitoutumisjärjestys. Sarjallistuvuusjärjestys on näet T 1 < T 2 < T

28 Lukutransaktioiden moniversioivassa samanaikaisuuden hallinnassa (read-only multiversion concurrency control) menetellään seuraavasti: (1) Lukutransaktiot lukevat aina transaktion aloitushetken tilannevedoksesta varaamatta mitään lukkoja. (2) Päivitystransaktiot kohdistavat lukunsa ja päivityksensä normaaliin tapaan tietoalkion tuoreimpaan versioon ja suojaavat luku- ja päivitysoperaationsa tavanomaisen lukituskäytännön mukaisesti. Lukutransaktio ei siis koskaan odota eikä peruunnu minkään muun transaktion vuoksi, eikä mikään transaktio koskaan odota lukutransaktiota. Kun päivitystransaktiot soveltavat sarjallistuvuuden takaavaa lukituskäytäntöä, on kaikkien transaktioiden ajoituskin sarjallistuva. 300

29 Tietoalkioiden versioiden hallintaa varten järjestelmä pitää yllä versiolaskuria (version counter), jota kasvatetaan yhdellä aina kun päivitystransaktio T sitoutuu. Versiolaskurin uutta arvoa kutsutaan T :n sitoutumisaikaleimaksi (commit timestamp) ct(t ). Oraclessa tätä kutsutaan järjestelmän muutosnumeroksi (system change number, SCN). Versiolaskuria säilytetään pysyvässä muistissa ja siihen operoinnit pitää suojata salpaamalla (tai lyhytkestoisella lukolla). 301

30 Tarkastellaan päivitystransaktion T suorittamaa operaatiota W[x]. Kun T on saanut X-lukon avainarvoon x, se noutaa avainarvolla x varustetun monikon nykyversion (eli tuoreimman sitoutuneen version) (x,v) ja kohdistaa päivityksen siihen; olkoon tuloksena monikko (x,v ). Vanha versio (x,v) säilyy (jollei muualla niin ainakin lokissa). Uusi versio (x,v ) on vielä vailla versionumeroa. T :n mahdolliset myöhemmät päivitykset kohdistetaan aina T :n jo luomaan monikkoversioon. Kun T sitoutuu, versiolaskuria kasvatetaan ja laskurin uusi arvo ct(t ) liitetään versionumeroksi kaikkiin T :n luomiin monikkoversioihin. Voimme ajatella versioidun monikon olevan muotoa (x,τ,v), missä τ on versionumero. 302

31 Kun lukutransaktio T alkaa (tai kun se suorittaa ensimmäisen lukuoperaationsa), sille osoitetaan tilannevedosnumeroksi (snapshot number) eli aloitusaikaleimaksi (start timestamp) st(t ) versiolaskurin senhetkinen arvo. Lukutransaktio ei ota huomioon lukkoja eikä siis koskaan tutki lukkotaulua. Kun lukutransaktio T suorittaa operaation R[x], luetuksi tulee monikkoversio (x,τ,v), missä τ on suurin ehdon τ st(t ) täyttävä versionumero. Mikäli tämän ehdon täyttävää monikkoversiota ei enää ole (vaivatta) saatavilla, T keskeytetään. Näin voi käydä pitkäkestoiselle lukutransaktiolle, jonka tilannevedosnumero on hyvin varhainen. Esim. Oraclessa transaktioiden peruutukseen ja moniversioivaan samanaikaisuuden hallintaan käytettävä peruutussegmentti (rollback segment) on rajallinen. Mietittävää: minkä monikkoversion lukee R[x,θ z]? 303

32 Sovelluksille, jotka sietävät toistokelvottomia lukuja, eräät kaupalliset tietokannan hallintajärjestelmät kuten Oracle käyttävät lausetason lukujohdonmukaisuuteen (statement-level read consistency) perustuvaa samanaikaisuuden hallintaa. Tässä käytännössä lukulukkoja ei käytetä lainkaan, ts. päivitystransaktiotkaan eivät suojaa lukuoperaatioitaan lukoilla, vaan kohdistavat lukuoperaationsa tiettyihin tilannevedoksiin: (1) Lukutransaktioille taataan transaktiotason lukujohdonmukaisuus kuten edellä on selostettu. (2) Päivitystransaktion päivitysoperaatio suoritetaan tietoalkion tuoreimpaan sitoutuneeseen versioon ja suojataan pitkäkestoisella kirjoituslukolla. (3) Päivitystransaktion lukuoperaatio lukee asianomaisen SQLkyselyn suorituksen aloitushetken tilannevedoksesta. Siis kaikki saman SQL-kyselyn tarvitsemat monikot luetaan samasta tilannevedoksesta. Päivitystransaktion aloitusaikaleimaa st(t ) tavallaan edistetään kunkin transaktioon sisältyvän uuden lukuoperaatiosarjan (SQLkyselyn) suorituksen alkaessa. Jos kuitenkin luku kohdistuu transaktion itsensä päivittämään tietoalkioon, luetaan tämä tuore, sitoutumaton versio. 304

33 Lausetason lukujohdonmukaisesti ajettavat transaktiot eivät selvästikään tee likaisia kirjoituksia eivätkä likaisia lukuja. Lausetason lukujohdonmukaisuus implikoi siis SQL:n sitoutuneen lukemisen (read committed) eristyvyystason. Tämä onkin Oraclen toteutus sitoutuneen lukemisen eristyvyystasolle. Lausetason lukujohdonmukaisuus sallii mm. päivityksen menetyksen tyyppiset toistokelvottomat luvut. Esimerkiksi edellä esitettyjen pankkitilitietokannan transaktioiden T 1 = BR[x,v 1 ]W[x,u 1,v 1 100]C (100 euron otto tililtä x) ja T 2 = BR[x,v 2 ]W[x,u 1,v 2 200]C (200 euron otto tililtä x) ajoitus B 1 R 1 [x,v]b 2 R 2 [x,v]w 2 [x,v,v 200]C 2 W 1 [x,v 200,v 100]C 1. on mahdollinen, kun lukuoperaatio tuotetaan select-kyselystä ja kirjoitusoperaatio update-lauseesta. Transaktiot ovat lausetason johdonmukaisia. Mikäli tililtäottotransaktio tuotetaan yhdestä lauseesta update r set V = V m where X = :x, päivitettävän monikon avainarvo X-lukitaan heti, jolloin päivityksen menetyksen sisältävää ajoitusta ei voi syntyä. 305

34 Tilannevedoseristyvyys Moniversiointiin perustuvista eristyvyystasoista tarkastellaan seuraavassa vielä tilannevedoseristyvyyttä (snapshot isolation), jonka toteutuksia esiintyy kaupallisissa tietokannan hallintajärjestelmissä. Itse asiassa tilannevedoseristyvyys on Oraclen toteutus SQL:n sarjallistuvalle eristyvyystasolle, vaikka tilannevedoseristyneet transaktiot eivät välttämättä olekaan sarjallistuvia. Tilannevedoseristyvyydessä ei tehdä eroa luku- ja päivitystransaktioiden välillä: (1) Transaktion kaikki lukuoperaatiot kohdistetaan transaktion aloitushetken tilannevedokseen. Kaikille transaktioille taataan siis transaktiotason lukujohdonmukaisuus. (2) Samanaikaisilla transaktioilla tulee olla erillisten kirjoitusten ominaisuus (disjoint-write property), ts. jos kaksi transaktiota T 1 ja T 2 ovat samanaikaisia (so. jollakin hetkellä molemmat aktiivisia), niin T 1 :n kirjoitusjoukon ja T 2 :n kirjoitusjoukon pitää olla erillisiä. Transaktion T kirjoitusjoukko (write set) ws(t ) on T :n päivittämien tietoalkioiden tunnisteiden joukko. 306

35 Erillisten kirjoitusten ominaisuus estää päivitysten menetykset. Ajoituksen B 1 R 1 [x,v]b 2 R 2 [x,v]w 2 [x,v,v 200]C 2 W 1 [x,v 200,v 100]C 1. transaktiot T 1 ja T 2 eivät ole tilannevedoseristyneitä, sillä ne ovat samanaikaisia ja avainarvo x sisältyy kummankin kirjoitusjoukkoon. Vain toisen transaktioista T 1 ja T 2 voidaan sallia sitoutuvan, nimittäin sen (eli T 2 :n), joka ehtii ensiksi. Seuraavassa tarkastellaan erillisten kirjoitusten ominaisuuden kahta toteutusta. Molemmat perustuvat versiolaskuriin, jota kasvatetaan aina päivitystransaktion (so. ainakin yhtä tietoalkiota päivittäneen transaktion) T sitouduttua. Kuten edellä, versiolaskurin uusi arvo on T :n sitoutumisaikaleima ct(t ) ja T :n luoman uuden tietoalkioversion versionumero. Kummassakin menetelmässä jokainen transaktio T saa tilannevedosnumerokseen eli aloitusaikaleimakseen st(t ) versiolaskurin arvon sillä hetkellä, kun T tekee ensimmäisen luku- tai päivitysoperaationsa. Pätee aina: st(t ) < ct(t ). 307

36 Ensimmäisen sitoutujan voittoon (first-committer-wins) perustuvassa toteutuksessa transaktion T sallitaan sitoutua vain jos jokaiselle ehdon st(t ) < ct(t ) < ct(t ) täyttävälle transaktiolle T pätee: ws(t ) ws(t ) = /0. Ts. mikään toinen transaktio T, joka sitoutui T :n alkamisen jälkeen mutta ennen T :n sitoutumispyyntöä, ei ole päivittänyt yhtään niistä tietoalkioista, joita myös T on päivittänyt. Jos mainittu ehto ei päde, T keskeytetään. Ensimmäisen sitoutujan voiton toteuttava samanaikaisuuden hallintamenetelmä selvästikin takaa erillisten kirjoitusten ominaisuuden. 308

37 Ensimmäisen sitoutujan voitto on toteutettavissa ilman kirjoituslukkoja viivästettyjen päivitysten järjestelmässä (deferred-update system), so. järjestelmässä, jossa transaktion tekemät päivitykset asennetaan tietokantaan viivästetysti eli vasta sitten, kun transaktiolle on myönnetty sitoutuminen. (Tavanomaista järjestelmää, jossa transaktion tekemät päivitykset asennetaan tietokantaan välittömästi, kutsutaan välittömien päivitysten järjestelmäksi (immediate-update system).) Viivästettyjen päivitysten järjestelmässä aktiivisen transaktion T tekemät päivitykset sijoitetaan kirjoitusaikomuslistaksi (write-intentions list) kutsuttuun puskuriin (transaktion yksityiseen työtilaan). T :n päättyessä T :n kirjoitusjoukko ws(t ) koostuu siis T :n kirjoitusaikomuslistan tietoalkioiden tunnisteista (tietokantamallissamme monikoiden (x,v) avainarvoista x). 309

38 Esimerkiksi päivitysoperaatio W[x, v] tallennettaisiin listaan muodossa W[x, p,i,v], missä (p,i) on avainarvolla x varustetun monikon monikkotunniste sillä hetkellä, kun se paikannettiin tietokannasta operaatiota W[x, v] aloitettaessa. Operaation esitys W[x, p, i, v] sisältää siis arvauksen operaation kohteen sijaintipaikasta käytettäväksi hyväksi siinä vaiheessa, kun operaation tulos asennetaan tietokantaan. Mikäli monikon sijaintipaikka on siinä vaiheessa jo muuttunut, on monikko paikannettava uudestaan avainarvon x perusteella. Mikäli monikkoversioiden tallennus tietokantaan on pysyvää (kuten esim. PostgreSQL:ssä), versioidun monikon esitystapa tietokantasivulla voisi olla (x,(τ 1,v 1 ),...,(τ n,v n )), missä τ j on monikkoversion (x,τ j,v j ) luoneen transaktion sitoutumisleima ct(t ). Poistettua monikkoa tarkoittava monikkoversio esitetään erityisellä arvolla (τ j, ). 310

39 Kun transaktio T on päässyt loppuun ja pyytää sitoutumista, sen sitoutumiskelpoisuus tarkistetaan (validate). T on sitoutumiskelpoinen, jos st(t ) on suurempi tai yhtä suuri kuin kirjoitusjoukon ws(t ) tietoalkioiden versionumerot. Tarkistusta varten versiolaskuri salvataan. Jos näet T :n pyytäessä sitoutumista jollakin T :n päivittämällä tietoalkiolla x on versio (x,τ,v), missä τ > st(t ), niin jokin toinen transaktio T, nimittäin se, jolle τ = ct(t ), on päivittänyt x:n ja sitoutunut T :n ollessa aktiivisena. Tässä tapauksessa T pitää keskeyttää, koska T on ensimmäinen sitoutuja ja siis voittaa. Jos taas T :n pyytäessä sitoutumista T :n päivittämien tietoalkioiden x versionumerot ovat pienempiä tai yhtäsuuria kuin st(t ), niin mikään toinen samoja tietoalkioita päivittänyt transaktio ei ole ehtinyt sitoutua. Siispä T :lle myönnetään sitoutuminen: versiolaskuria kasvatetaan, asetetaan versiolaskurin arvo ct(t ):ksi, T :n kirjoitusaikomuslista käydään läpi, luodaan päivitettyjen tietoalkioiden uudet versiot versionumeroin ct(t ), asennetaan ne tietokantaan ja kirjataan päivitykset lokiin. Versiolaskuri pidetään salvattuna koko asennuksen kestoajan. 311

40 Edellä esitetty tilannevedoseristyvyyden toteutus sisältää optimistiselle samanaikaisuuden hallinnalle (optimistic concurrency control) tyypillisen piirteen: Transaktion annetaan tehdä lukuja ja päivityksiä toisia transaktioita odottamatta, so. varaamatta mitään lukkoja. Kun transaktio on päässyt loppuun, tarkistetaan, voidaanko transaktiolle myöntää sitoutuminen asetetun eristyvyystason puitteissa. Mikäli eristyvyyden havaitaan rikkoutuneen, transaktio keskeytetään ja peruutetaan. Lukitukseen perustuvat samanaikaisuuden hallintamenetelmät ovat tässä mielessä pessimistisiä, so. varautuvat eristysvyyden rikkomuksiin estämällä ne. Pessimistisissä menetelmissä transaktioita joudutaan keskeyttämään ainoastaan lukkiumatilanteissa. Lukkiumia taas ei puolestaan lainkaan esiinny sellaisissa optimistisissa käytännöissä, joissa ei käytetä mitään lukkoja. Lukkiumia ei myöskään esiinny eräissä pessimistisissä käytännöissä, kuten aikaleimakäytännöissä (timestamp protocol), joissa transaktioiden keskinäiseksi sarjallistuvuusjärjestykseksi pakotetaan transaktioiden (aloitus)aikaleimojen mukainen järjestys. (Lukituskäytännöissä kahden transaktion keskinäinen sarjallistuvuusjärjestys määräytyy ensimmäisen konfliktoivan operaation perusteella.) 312

41 Viivästettyjen päivitysten järjestelmässä keskeytetyn transaktion peruutus on sikäli yksinkertaista, ettei päivitysten käänteisoperaatioita ole lainkaan tarpeen suorittaa, koska päivityksiäkään ei ole asennettu tietokantaan. Mutta käänteisoperaatioiden suoritusta kirjoitusaikomuslistaan tarvitaan kuitenkin osittaisperuutuksissa. Viivästettyjen päivitysten järjestelmät ovat käytännössä harvinaisia niihin liittyvien ongelmien vuoksi. Päivitysten viivästämisen hallinta kirjoitusaikomuslistoineen on monimutkaista ja pitkän transaktion tapauksessa tilaavievää. Ja miten ja missä vaiheessa toteutetaan fyysisen tietokannan rakennemuutokset? Transaktion sitoutumiskelpoisuuden tarkistaminen ja päivitysten asennus ovat raskaita operaatioita, kun transaktio on tehnyt paljon päivityksiä. Vain yksi transaktio voi kerrallaan olla sitoutumassa ja asentamassa päivityksiä. 313

42 Tilannevedoseristyvyys voidaan toteuttaa myös välittömien päivitysten järjestelmässä käyttämällä kirjoituslukkoja, kuten menetellään Oraclessa. Erillisten kirjoitusten ominaisuus taataan seuraavasti: Kun transaktio T haluaa päivittää tietoalkion x, tutkitaan lukkotaulusta, onko millään toisella transaktiolla kirjoituslukkoa x:ää. (1) Jos millään toisella transaktiolla ei ole kirjoituslukkoa x:ään, määrätään x:n suurin versionumero τ. Jos τ > st(t ), T keskeytetään. Jos taas τ st(t ), T :lle myönnetään pitkäkestoinen kirjoituslukko x:ään ja siis lupa päivittää x. (2) Jos toisella transaktiolla T on kirjoituslukko x:ään, T odottaa T :n sitoutumista tai peruuntumista. Jos T sitoutuu, T keskeytetään. Jos taas T peruuntuu, T :lle myönnetään pitkäkestoinen kirjoituslukko x:ään ja siis lupa päivittää x (edellyttäen, ettei mikään muu transaktio ole odottamassa samaa lukkoa). Lukulukkoja ei siis käytetä. Luvut eivät siis koskaan odota mitään muita operaatioita eivätkä päivitykset koskaan odota lukuja, mutta päivitykset voivat odottaa päivityksiä, ja transaktio saatetaan keskeyttää kirjoituslukkoa odottaessaan (joko lukon haltijan sitoutumisen tai lukkiuman vuoksi). 314

43 Vaikka tilannevedoseristyvyys estää monet eristyvyysanomaliat, se ei kuitenkaan takaa sarjallistuvuutta. Tarkastellaan aiemmin esillä ollutta esimerkkiä toistokelvottoman luvun aiheuttamasta eheysrajoitteen rikkoutumisesta. Pankkitilitietokannan eheysrajoite lausuu, että tilien x ja y saldojen summa ei koskaan saa olla negatiivinen. Seuraavat transaktiot T 1 ja T 2 ovat eheysrajoitteen suhteen oikeellisia: kumpikin nollaa saldojen summan ottamalla sen yhdeltä tililtä. T 1 = BR[y,v]W[x,u, v]c (saldojen summan u + v otto tililtä x). T 2 = BR[x,u]W[y,v, u]c (saldojen summan u + v otto tililtä y). Transaktioiden ajoitus B 1 R 1 [y,v]b 2 R 2 [x,u]w 2 [y,v, u]c 2 W 1 [x,u, v]c 1 kuitenkin rikkoo eheysrajoitteen, kun saldojen summa u + v on positiivinen. Ajoituksen ainoa eristyvyysanomalia on T 1 :n toistokelvoton luku R 1 [y,v]. Transaktiot ovat triviaalisti tilannevedoseristyneitä, koska ws(t 1 ) ws(t 2 ) = {x} {y} = /0. 315

44 L O P P U 316

Tietokantarakenteet ja -algoritmit 6. harjoitus

Tietokantarakenteet ja -algoritmit 6. harjoitus Tietokantarakenteet ja -algoritmit 6. harjoitus Malliratkaisut 1.. a) T1 = B I[b, r 2, 0, 0] IX-lukitaan järjestelmä s, tietokanta b ja relaatio (b, r 2 ) (tässä järjestyksessä), X-lukitaan (b, r 2, 0)

Lisätiedot

Transaktioiden eristyvyys

Transaktioiden eristyvyys Transaktioiden eristyvyys H. Berenson, P. Bernstein, J. Gray, J. Melton, E. O Neil & P. O Neil: A critique of ANSI SQL isolation levels. Proc. of the 1995 ACM SIG- MOD Internat. Conf. on Management of

Lisätiedot

R 2 [0] ei ole likainen luku, sillä avaimelle 0 on jo palautettu sen alkuperäinen arvo.

R 2 [0] ei ole likainen luku, sillä avaimelle 0 on jo palautettu sen alkuperäinen arvo. Tietokantarakenteet ja -algoritmit 5. harjoitus Malliratkaisut 1. B 1 : T 1 alkaa. I 1 [1]: T 1 :lle pitkäkestoinen X-lukko avaimeen 1 ja lyhytkestoinen X-lukko avaimen 1 seuraajaan. B 2 : T 2 alkaa. I

Lisätiedot

Tietokantarakenteet ja -algoritmit 3. harjoitus

Tietokantarakenteet ja -algoritmit 3. harjoitus Tietokantarakenteet ja -algoritmit 3. harjoitus Malliratkaisut 1. Analyysivaiheen alussa alustetaan aktiivisten transaktioiden taulu (tyhjä) ja päivitettyjen sivujen taulu (samoin tyhjä) tarkistuspisteestä.

Lisätiedot

Tilannevedoseristyvyydessä esiintyvät eristyvyysanomaliat

Tilannevedoseristyvyydessä esiintyvät eristyvyysanomaliat Tilannevedoseristyvyydessä esiintyvät eristyvyysanomaliat Pasi Oja-Nisula Helsinki 19.9.2006 Tietokannat nyt -seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Sisältö i 1 Johdanto 1 2 Tilannevedoseristyvyyden

Lisätiedot

HAAGA-HELIA Heti-09 1 (14) ICT05: Tiedonhallinta ja Tietokannnat O.Virkki Transaktionkäsittely

HAAGA-HELIA Heti-09 1 (14) ICT05: Tiedonhallinta ja Tietokannnat O.Virkki Transaktionkäsittely HAAGA-HELIA Heti-09 1 (14) Transaktionkäsittely Transaktion / Tapahtuman hallinta... 2 Taustaa... 3 Tapahtuman käsite... 5 ACID-ominaisuudet... 7 Samanaikaisuuden hallinta... 8 Lukitukset... 9 Toipuminen...

Lisätiedot

Transaktiot - kertausta

Transaktiot - kertausta Hajautettujen järjestelmien perusteet Transaktiot - kertausta Distributed Systems, Concepts and Design, George Coulouris, Jean Dollimore, Tim Kindberg Addison-Wesley 1988,1994. Pearson Education 2001 ISBN:

Lisätiedot

5.2 Samanaikaisuuden hallinta

5.2 Samanaikaisuuden hallinta Tietokannan hallinta 29 5. Tapahtumien hallinta Tietokannan hallinta 30 5. Tapahtumien hallinta 5.2 Samanaikaisuuden hallinta Tietokannalla on tyypillisesti useita samanaikaisia käyttäjiä (ohjelmia/ihmisiä).

Lisätiedot

D B. Transaktionhallinta - samanaikaisuus. Transaktionhallinta - samanaikaisuus. Transaktionhallinta - samanaikaisuus

D B. Transaktionhallinta - samanaikaisuus. Transaktionhallinta - samanaikaisuus. Transaktionhallinta - samanaikaisuus Tietokannalla on tyypillisesti useita samanaikaisia käyttäjiä (prosesseja). On toivottavaa, että yhdenkään käyttäjän toiminta ei hidastuisi kohtuuttomasti, vaikka muita käyttäjiä olisi runsaastikin yhdenkään

Lisätiedot

Transaktioiden samanaikaisuuden hallinta

Transaktioiden samanaikaisuuden hallinta Transaktioiden samanaikaisuuden hallinta C. Mohan, D. Haderle, B. Lindsay, H. Pirahesh & P. Schwartz: ARIES: a transaction recovery method supporting fine-granularity locking and partial rollbacks using

Lisätiedot

D B. Transaktionhallinta - samanaikaisuus

D B. Transaktionhallinta - samanaikaisuus Tietokannalla on tyypillisesti useita samanaikaisia käyttäjiä (prosesseja). On toivottavaa, että yhdenkään käyttäjän toiminta ei hidastuisi kohtuuttomasti, vaikka muita käyttäjiä olisi runsaastikin yhdenkään

Lisätiedot

25.4.05. Helsingin yliopisto/tktl Tietokannan hallinta, kevät 2005. Harri Laine 1 D B. Transaktionhallinta - samanaikaisuus

25.4.05. Helsingin yliopisto/tktl Tietokannan hallinta, kevät 2005. Harri Laine 1 D B. Transaktionhallinta - samanaikaisuus Tietokannalla on tyypillisesti useita samanaikaisia käyttäjiä (= käyttäviä prosesseja). On toivottavaa, että yhdenkään käyttäjän toiminta ei hidastuisi kohtuuttomasti, vaikka muita käyttäjiä olisi runsaastikin

Lisätiedot

HELIA 1 (14) Outi Virkki Tiedonhallinta

HELIA 1 (14) Outi Virkki Tiedonhallinta HELIA 1 (14) Luento Transaktion / Tapahtuman hallinta... 2 Taustaa... 3 Tapahtuman käsite... 5 ACID-ominaisuudet... 7 Samanaikaisuuden hallinta... 8 Lukitukset... 9 Toipuminen... 10 Loki-tiedosto... 11

Lisätiedot

Lisätään avainarvo 6, joka mahtuu lehtitasolle:

Lisätään avainarvo 6, joka mahtuu lehtitasolle: Helsingin Yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos Tietokannan hallinta, kurssikoe 11.6.2004, J. Lindström Ratkaisuehdotuksia 1. Hakemistorakenteet, 15p. Tutkitaan tyhjää B+-puuta, jossa jokaiselle hakemistosivulle

Lisätiedot

IIO30220 Database Management / Tietokannan hallinta TAPAHTUMIEN HALLINTA JOUNI HUOTARI (7.3.2012)

IIO30220 Database Management / Tietokannan hallinta TAPAHTUMIEN HALLINTA JOUNI HUOTARI (7.3.2012) IIO30220 Database Management / Tietokannan hallinta TAPAHTUMIEN HALLINTA JOUNI HUOTARI (7.3.2012) TEHTÄVIÄ/KYSYMYKSIÄ Määrittele tapahtuma (transaction) tapahtumien hallinta Mitä ovat tapahtuman ACIDominaisuudet?

Lisätiedot

Seminaari: Keskusmuistitietokannat. Keskusmuistitietokantojen samanaikaisuuden hallinta Ilkka Pullinen

Seminaari: Keskusmuistitietokannat. Keskusmuistitietokantojen samanaikaisuuden hallinta Ilkka Pullinen Seminaari: Keskusmuistitietokannat Keskusmuistitietokantojen samanaikaisuuden hallinta Ilkka Pullinen Sisältö Johdanto Esiteltävien menetelmien taustoja Hajautetun tietokannan spekuloiva samanaikaisuuden

Lisätiedot

Transaktioiden peruutus ja tietokannan elvytys häiriöstä

Transaktioiden peruutus ja tietokannan elvytys häiriöstä Transaktioiden peruutus ja tietokannan elvytys häiriöstä C. Mohan, D. Haderle, B. Lindsay, H. Pirahesh & P. Schwartz: ARIES: a transaction recovery method supporting fine-granularity locking and partial

Lisätiedot

Hajautettujen transaktioiden hallinta

Hajautettujen transaktioiden hallinta Hajautettujen transaktioiden hallinta M. Kifer, A. Bernstein & P. M. Lewis: Database Systems. An Application-Oriented Approach. Complete Version. Pearson Addison Wesley, 2006; sivut 1005 1028, luvun 24

Lisätiedot

Samanaikaisuuden hallinta Snapshot Isolationin avulla

Samanaikaisuuden hallinta Snapshot Isolationin avulla hyväksymispäivä arvosana arvostelija Samanaikaisuuden hallinta Snapshot Isolationin avulla Olli Korhonen Helsinki 4.3.2009 Seminaarityö HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Elvytys. R & G Chapter Tietokannan hallinta, kevät 2006, J. Li 1

Elvytys. R & G Chapter Tietokannan hallinta, kevät 2006, J. Li 1 Elvytys R & G Chapter 18 16.02.06 Tietokannan hallinta, kevät 2006, J. Li 1 Motivaatio Atomisuus: Transaktiot voivat päättyä peruutukseen ( Rollback ). Pysyvyys: Entä jos TKHJ kaatuu? (Syyt?) Halutut ominaisuudet

Lisätiedot

Lokin ylläpito ja puskurinhallinta

Lokin ylläpito ja puskurinhallinta Lokin ylläpito ja puskurinhallinta C. Mohan, D. Haderle, B. Lindsay, H. Pirahesh & P. Schwartz: ARIES: a transaction recovery method supporting fine-granularity locking and partial rollbacks using write-ahead

Lisätiedot

Transaktionhallinta. R & G Chapter Tietokannan hallinta, kevät 2006, J. Li 1

Transaktionhallinta. R & G Chapter Tietokannan hallinta, kevät 2006, J. Li 1 Transaktionhallinta R & G Chapter 17 16.02.06 Tietokannan hallinta, kevät 2006, J. Li 1 Transaktionhallinta ~ samanaikaisuus Tietokannalla on tyypillisesti useita samanaikaisia käyttäjiä (prosesseja).

Lisätiedot

Samanaikaisuuden hallinta. Optiot transaktionaalisissa työnkuluissa

Samanaikaisuuden hallinta. Optiot transaktionaalisissa työnkuluissa Samanaikaisuuden hallinta Optiot transaktionaalisissa työnkuluissa Sisältö Transaktionaaliset työnkulut Samanaikaisuuden ongelmat Optiot idea käyttökohteet WorkMan Optioiden toteutus Arviointi Transaktionaaliset

Lisätiedot

Sivupalvelin- ja yhteislevyjärjestelmät

Sivupalvelin- ja yhteislevyjärjestelmät Sivupalvelin- ja yhteislevyjärjestelmät C. Mohan & I. Narang 1994: ARIES/CSA: a method for database recovery in client-server architectures. Proc. of the 1994 ACM SIG- MOD Internat. Conf. on Management

Lisätiedot

Samanaikaisuuden hallinta. tietokantapalvelimessa. Tiedonhallintaa. Alkuper. versio: Jaakko Rantanen Pieniä korjauksia: Jouni Huotari 26.2.

Samanaikaisuuden hallinta. tietokantapalvelimessa. Tiedonhallintaa. Alkuper. versio: Jaakko Rantanen Pieniä korjauksia: Jouni Huotari 26.2. Samanaikaisuuden hallinta tietokantapalvelimessa Tiedonhallintaa Alkuper. versio: Jaakko Rantanen Pieniä korjauksia: Jouni Huotari 1 Transaktiot eli tapahtuma(sarja)t 2 Transaktio (transaction) on DBMSn

Lisätiedot

Transaktionhallinta. Transaktionhallinta. Transaktionhallinta. R & G Chapter 17

Transaktionhallinta. Transaktionhallinta. Transaktionhallinta. R & G Chapter 17 R & G Chapter 17 ~ samanaikaisuus Tietokannalla on tyypillisesti useita samanaikaisia käyttäjiä (prosesseja). On toivottavaa, että: Yhdenkään käyttäjän toiminta ei hidastuisi kohtuuttomasti, vaikka muita

Lisätiedot

Lisätään avainarvo 1, joka mahtuu lehtitasolle:

Lisätään avainarvo 1, joka mahtuu lehtitasolle: Helsingin Yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos Tietokannan hallinta, kurssikoe 14.5.2004, J. Lindström Ratkaisuehdotuksia 1. Hakemistorakenteet, 15p. Tutkitaan tyhjää B+-puuta, jossa jokaiselle hakemistosivulle

Lisätiedot

Looginen tietokanta ja transaktiot

Looginen tietokanta ja transaktiot Looginen tietokanta ja transaktiot A. Silberschatz, H. F. Korth & S. Sudarshan: Database System Concepts. Fifth Edition. McGraw-Hill, 2006, sivut 22 23, luvun 1 (introduction) kohta kohta 1.9 (transaction

Lisätiedot

HELIA TIKO-05 SQL-TRANSAKTIOT 1 ( 12) ICT03D Tieto ja tiedon varastointi

HELIA TIKO-05 SQL-TRANSAKTIOT 1 ( 12) ICT03D Tieto ja tiedon varastointi HELIA TIKO-05 SQL-TRANSAKTIOT 1 ( 12) SQL-transaktiot Lähes kaikissa tietojärjestelmissä tietojen talletus on toteutettu tietokannoissa, joita käytetään tietokannanhallintajärjestelmien (DBMS) palvelujen

Lisätiedot

Web-palveluiden transaktionaalinen koostaminen

Web-palveluiden transaktionaalinen koostaminen hyväksymispäivä arvosana arvostelija Web-palveluiden transaktionaalinen koostaminen Tobias Rask Helsinki 18.11.2013 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET

Lisätiedot

Tietohakemisto ja Transaktionkäsittely

Tietohakemisto ja Transaktionkäsittely HELIA TIKO-05 1 (18) Tietohakemisto ja Transaktionkäsittely Tietohakemisto...2 Oraclen tietohakemistonäkymät (osa)...3 Yleiset...3 Taulut...3 Säännöt...3 Näkymät...3 Synonyymit...4 Indeksit...4 Sekvenssit...4

Lisätiedot

5.2 Samanaikaisuuden hallinta

5.2 Samanaikaisuuden hallinta Tietokannan hallinta 29 5. Tapahtumien hallinta Tietokannan hallinta 30 5. Tapahtumien hallinta 5.2 Samanaikaisuuden hallinta Tietokannalla on tyypillisesti useita samanaikaisia käyttäjiä (ohjelmia/ihmisiä).

Lisätiedot

Insert lauseella on kaksi muotoa: insert into taulu [(sarakenimet)] values (arvot)

Insert lauseella on kaksi muotoa: insert into taulu [(sarakenimet)] values (arvot) SQL sisältää operaatiot tietokannan sisällön muodostamiseen ja ylläpitoon: insert - uusien rivien vienti tauluun delete - rivien poisto update - rivien muutos 1 Insert lauseella on kaksi muotoa: insert

Lisätiedot

Sisältö. Tosiaikajärjestelmät Luento 11: Tosiaikatietokannat. Abstrakti tietokantamalli. Tietoalkio ACID. Transaktion tilat. Abstrakti tietokantamalli

Sisältö. Tosiaikajärjestelmät Luento 11: Tosiaikatietokannat. Abstrakti tietokantamalli. Tietoalkio ACID. Transaktion tilat. Abstrakti tietokantamalli Tosiaikajärjestelmät Luento 11: Tosiaikatietokannat Tiina Niklander Perustuu Jan Lindströmin materiaalin S2002 ja artikkeliin: Ramamritham, Son & DiPippo: Real-Time Databases and Data Services. Real-Time

Lisätiedot

Tosiaikajärjestelmät Luento 11: Tosiaikatietokannat

Tosiaikajärjestelmät Luento 11: Tosiaikatietokannat Tosiaikajärjestelmät Luento 11: Tosiaikatietokannat Tiina Niklander Perustuu Jan Lindströmin materiaalin S2002 ja artikkeliin: Ramamritham, Son & DiPippo: Real-Time Databases and Data Services. Real-Time

Lisätiedot

Tietokannan eheysrajoitteet ja niiden määrittäminen SQL-kielellä

Tietokannan eheysrajoitteet ja niiden määrittäminen SQL-kielellä hyväksymispäivä arvosana arvostelija Tietokannan eheysrajoitteet ja niiden määrittäminen SQL-kielellä Tuomas Husu Helsinki 20.2.2010 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Sisältö i 1 Johdanto

Lisätiedot

Tietokantarakenteet ja -algoritmit Harjoitukset 1-12

Tietokantarakenteet ja -algoritmit Harjoitukset 1-12 Tietokantarakenteet ja -algoritmit Harjoitukset 1-12 Malliratkaisut 1 Harjoitus 1 1. Kukin DEPARTMENT-monikko d sijoitetaan omalle sivulleen. Sen seuraksi samalle sivulle sijoitetaan tähän liittyviä EMPLOYEE-monikoita

Lisätiedot

T-106.5220 Transaktionhallinta tietokantajärjestelmissä

T-106.5220 Transaktionhallinta tietokantajärjestelmissä Opetusmoniste T-106.5220 Transaktionhallinta tietokantajärjestelmissä Kevät 2009 (periodi III) Osa 1: Looginen tietokanta ja transaktiot Osa 2: Fyysinen tietokanta Osa 3: Lokin ylläpito ja puskurinhallinta

Lisätiedot

Visma Liikkuvan työn ratkaisut Päivitysohje. Pääkäyttäjän opas

Visma Liikkuvan työn ratkaisut Päivitysohje. Pääkäyttäjän opas Visma Liikkuvan työn ratkaisut Pääkäyttäjän opas Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman eri ilmoitusta. Oppaan

Lisätiedot

Helsingin yliopisto/tktl Tietokannan hallinta, kevät Harri Laine 1 D B. Transaktionhallinta. Transaktionhallinta. Transaktionhallinta

Helsingin yliopisto/tktl Tietokannan hallinta, kevät Harri Laine 1 D B. Transaktionhallinta. Transaktionhallinta. Transaktionhallinta (transaction management) on keskeinen tekijä tietokannan samanaikaisen käytön ja virheistä toipumisen kannalta. Useat prosessit voivat käsitellä tietokantaa samanaikaisesti Jos tietokoneessa on vain yksi

Lisätiedot

Keskusmuistitietokantojen samanaikaisuuden hallinta

Keskusmuistitietokantojen samanaikaisuuden hallinta Keskusmuistitietokantojen samanaikaisuuden hallinta Ilkka Pullinen Helsinki 09.03.2012 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET UNIVERSITY OF HELSINKI

Lisätiedot

jotakin käyttötarkoitusta varten laadittu kokoelma toisiinsa liittyviä säilytettäviä tietoja

jotakin käyttötarkoitusta varten laadittu kokoelma toisiinsa liittyviä säilytettäviä tietoja Tietokanta Tietokanta (database) jotakin käyttötarkoitusta varten laadittu kokoelma toisiinsa liittyviä säilytettäviä tietoja mikä tahansa tietokokoelma? --> erityispiirteitä Tietokanta vs. tiedosto 1

Lisätiedot

5. Tapahtumien hallinta. Esim. pankkitilisovelluksen proseduuri tilisiirto(t1, t2, x), joka siirtää x mk tililtä t1 tilille t2:

5. Tapahtumien hallinta. Esim. pankkitilisovelluksen proseduuri tilisiirto(t1, t2, x), joka siirtää x mk tililtä t1 tilille t2: Tietokannan hallinta 1 5. Tapahtumien hallinta Tietokannan hallinta 2 5. Tapahtumien hallinta 5. Tapahtumien hallinta = transaction management (yleistä: E&N, Ch. 19) kaikkien tietokantajärjestelmien keskeinen

Lisätiedot

Kortinhaltijat joilla on maksukeskeytys Maksuryhmään liitettyjen kortinhaltijoiden lukumäärä, joiden maksut ovat tilapäisesti keskeytetty.

Kortinhaltijat joilla on maksukeskeytys Maksuryhmään liitettyjen kortinhaltijoiden lukumäärä, joiden maksut ovat tilapäisesti keskeytetty. 1(6) MAKSURYHMÄN HALLINTA Maksuryhmäkohtaiselle sivulle pääset klikkaamalla yksittäisen maksuryhmän nimeä verkkopalvelun etusivulla tai valitsemalla ryhmän Maksuryhmät - osion listalta. Sivun tiedot ja

Lisätiedot

CSE-A1200 Tietokannat

CSE-A1200 Tietokannat CSE-A1200 Tietokannat 12.4.2016 CSE-A1200 Tietokannat 12.4.2016 1 / 42 Oppimistavoitteet: tämän luennon jälkeen Tiedät, mitä tarkoitetaan hakemistolla ja mitä hyötyä hakemistosta on. Tiedät, miten voidaan

Lisätiedot

Jaetun muistin muuntaminen viestin välitykseksi. 15. lokakuuta 2007

Jaetun muistin muuntaminen viestin välitykseksi. 15. lokakuuta 2007 Jaetun muistin muuntaminen viestin välitykseksi Otto Räsänen 15. lokakuuta 2007 1 Motivaatio 2 Valtuuden välitys Peruskäsitteitä 3 Kolme algoritmia Valtuuden välitys käyttäen laskuria ilman ylärajaa Valtuuden

Lisätiedot

Toisinnetun tietokannan hallinta

Toisinnetun tietokannan hallinta Toisinnetun tietokannan hallinta M. Kifer, A. Bernstein & P. M. Lewis: Database Systems. An Application-Oriented Approach. Complete Version. Pearson Addison Wesley, 2006; sivut 1028 1037, luvun 24 (implementing

Lisätiedot

5. Luento: Rinnakkaisuus ja reaaliaika. Tommi Mikkonen, tommi.mikkonen@tut.fi

5. Luento: Rinnakkaisuus ja reaaliaika. Tommi Mikkonen, tommi.mikkonen@tut.fi 5. Luento: Rinnakkaisuus ja reaaliaika Tommi Mikkonen, tommi.mikkonen@tut.fi Agenda Perusongelmat Jako prosesseihin Reaaliaika Rinnakkaisuus Rinnakkaisuus tarkoittaa tässä yhteydessä useamman kuin yhden

Lisätiedot

Tietokanta (database)

Tietokanta (database) Tietokanta Tietokanta (database) jotakin käyttötarkoitusta varten laadittu kokoelma toisiinsa liittyviä säilytettäviä tietoja 1 Tiedosto Ohjelmointikielissä apumuistiin tallennettuja tietoja käsitellään

Lisätiedot

Tarkennamme geneeristä painamiskorotusalgoritmia

Tarkennamme geneeristä painamiskorotusalgoritmia Korotus-eteen-algoritmi (relabel-to-front) Tarkennamme geneeristä painamiskorotusalgoritmia kiinnittämällä tarkasti, missä järjestyksessä Push- ja Raise-operaatioita suoritetaan. Algoritmin peruskomponentiksi

Lisätiedot

D B. Transaktionhallinta

D B. Transaktionhallinta (transaction management) on keskeinen tekijä tietokannan samanaikaisen käytön ja virheistä toipumisen kannalta. Useat prosessit voivat käsitellä tietokantaa samanaikaisesti Jos tietokoneessa on vain yksi

Lisätiedot

Käyttöjärjestelmät: poissulkeminen ja synkronointi

Käyttöjärjestelmät: poissulkeminen ja synkronointi Käyttöjärjestelmät: poissulkeminen ja synkronointi Teemu Saarelainen Tietotekniikka teemu.saarelainen@kyamk.fi Lähteet Stallings, W. Operating Systems Haikala, Järvinen, Käyttöjärjestelmät Eri Web-lähteet

Lisätiedot

TIETOKANTOJEN PERUSTEET MARKKU SUNI

TIETOKANTOJEN PERUSTEET MARKKU SUNI TIETOKANTOJEN PERUSTEET MARKKU SUNI SQL - KIELI TIETOJEN MUOKKAUS MARKKU SUNI Tarkastellaan tauluissa olevien tietojen muokkausta muokkauskäskyjä: INSERT UPDATE DELETE Kysymys kuuluu: Voiko tietoja muokata

Lisätiedot

Tietojärjestelmä tuotantoympäristössä. Sovellusohjelmat Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia / Tekniikka ja liikenne Vesa Ollikainen

Tietojärjestelmä tuotantoympäristössä. Sovellusohjelmat Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia / Tekniikka ja liikenne Vesa Ollikainen Tietojärjestelmä tuotantoympäristössä Tausta ja tavoitteet Tausta Kurssilla on opiskeltu suunnittelemaan ja toteuttamaan tietokanta, joka on pieni perustuu selkeisiin vaatimuksiin on (yleensä) yhden samanaikaisen

Lisätiedot

HELIA 1 (15) Outi Virkki Tietokantasuunnittelu 13.11.2000

HELIA 1 (15) Outi Virkki Tietokantasuunnittelu 13.11.2000 HELIA 1 (15) Luento 2.7 Toiminnallisuutta tietokantaan... 2 Deklaratiivinen eheysvalvonta... 2 Proseduraalinen eheysvalvonta... 3 Eheysvalvonnan suunnittelusta... 4 Sääntöjen määrittely... 4 Toteutusvaihtoehdot...

Lisätiedot

Tietokannan hallinta. Kevät 2004 Jan Lindström R&G Chapter 1

Tietokannan hallinta. Kevät 2004 Jan Lindström R&G Chapter 1 Tietokannan hallinta Kevät 2004 Jan Lindström R&G Chapter 1 Tietokannan hallinta 1. Johdanto (käsitteitä) 2. Tietokannan talletusrakenteet 3. Tietokannan hakemistorakenteet 4. Kyselyiden käsittely ja optimointi

Lisätiedot

Finnish Value Pack Asennusohje Vianova Systems Finland Oy Versio 18.10 12.4.2011

Finnish Value Pack Asennusohje Vianova Systems Finland Oy Versio 18.10 12.4.2011 Finnish Value Pack Asennusohje Vianova Systems Finland Oy Versio 18.10 12.4.2011 2(6) 1. Käyttöoikeudet ja asennusvaatimukset 2. Asennus Novapoint Finnish Value Pack 18.10 sovellusten asennus vaatii järjestelmänvalvojan

Lisätiedot

Johdatus lukuteoriaan Harjoitus 2 syksy 2008 Eemeli Blåsten. Ratkaisuehdotelma

Johdatus lukuteoriaan Harjoitus 2 syksy 2008 Eemeli Blåsten. Ratkaisuehdotelma Johdatus lukuteoriaan Harjoitus 2 syksy 2008 Eemeli Blåsten Ratkaisuehdotelma Tehtävä 1 1. Etsi lukujen 4655 ja 12075 suurin yhteinen tekijä ja lausu se kyseisten lukujen lineaarikombinaationa ilman laskimen

Lisätiedot

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n asennus ja päivitys Päivitä BIOS, sovellukset ja ohjaimet ja suorita Windows Update Valitse asennustyyppi Asenna Windows 8.1 Käy Samsungin päivitystukisivust

Lisätiedot

Helsingin yliopisto/tktl DO Tietokantojen perusteet, s 2000 Johdanto & yleistä Harri Laine 1. Tietokanta. Tiedosto

Helsingin yliopisto/tktl DO Tietokantojen perusteet, s 2000 Johdanto & yleistä Harri Laine 1. Tietokanta. Tiedosto Tietokanta Tiedosto Tietokanta (database) jotakin käyttötarkoitusta varten laadittu kokoelma toisiinsa liittyviä säilytettäviä tietoja Ohjelmointikielissä apumuistiin tallennettuja tietoja käsitellään

Lisätiedot

Samanaikaisuuden hallinta MySQLtietokannanhallintajärjestelmässä. Vesa Tähkävuori

Samanaikaisuuden hallinta MySQLtietokannanhallintajärjestelmässä. Vesa Tähkävuori Samanaikaisuuden hallinta MySQLtietokannanhallintajärjestelmässä käyttäen InnoDBtietokantamoottoria Vesa Tähkävuori Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 2010 Tiivistelmä 16.11.2010 Tietojenkäsittelyn

Lisätiedot

WEIKKA. Asennus opas. Hannu-Matti Lemettinen HML Productions 2009-2011

WEIKKA. Asennus opas. Hannu-Matti Lemettinen HML Productions 2009-2011 WEIKKA Asennus opas Hannu-Matti Lemettinen WEIKKA OHJELMAN ASENNUS Weikka ohjelman asennuksessa tarvitaan kaksi tiedostoa. Setup.exe sekä Weikka.msi tiedostot. Asennus käynnistetään suorittamalla (kaksoisnapsautus)

Lisätiedot

Injektio (1/3) Funktio f on injektio, joss. f (x 1 ) = f (x 2 ) x 1 = x 2 x 1, x 2 D(f )

Injektio (1/3) Funktio f on injektio, joss. f (x 1 ) = f (x 2 ) x 1 = x 2 x 1, x 2 D(f ) Injektio (1/3) Määritelmä Funktio f on injektio, joss f (x 1 ) = f (x 2 ) x 1 = x 2 x 1, x 2 D(f ) Seurauksia: Jatkuva injektio on siis aina joko aidosti kasvava tai aidosti vähenevä Injektiolla on enintään

Lisätiedot

Tietokannan hallintajärjestelmän (DBMS) palvelut ja rakenne

Tietokannan hallintajärjestelmän (DBMS) palvelut ja rakenne HAAGA-HELIA Heti-09 1 (6) Tietokannan hallintajärjestelmän (DBMS) palvelut ja rakenne Tietovarastotekniikan kehittyminen... 2 Tiedostopohjaiset ratkaisut... 2 Tiedoston palvelut... 3 Tiedostopohjaisten

Lisätiedot

Luku 8. Aluekyselyt. 8.1 Summataulukko

Luku 8. Aluekyselyt. 8.1 Summataulukko Luku 8 Aluekyselyt Aluekysely on tiettyä taulukon väliä koskeva kysely. Tyypillisiä aluekyselyitä ovat, mikä on taulukon välin lukujen summa tai pienin luku välillä. Esimerkiksi seuraavassa taulukossa

Lisätiedot

Coolselector Asennusohje

Coolselector Asennusohje MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Coolselector Asennusohje Täydellinen valinta on vain muutaman klikkauksen päässä www.danfoss.fi/kylma Yleiset vaatimukset Windows XP asennus Windows 7 asennus Asennuksen poisto

Lisätiedot

Novapoint Finnish Value Pack 16.20 Asennusohje Mar-06 1(5)

Novapoint Finnish Value Pack 16.20 Asennusohje Mar-06 1(5) Novapoint Finnish Value Pack 16.20 Asennusohje Mar-06 1(5) Novapoint Finnish Value Pack 16.20 Asennusohje 1. Käyttöoikeudet ja asennusvaatimukset Novapoint Finnish Value Pack 16.20 asennus vaatii järjestelmänvalvojan

Lisätiedot

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta.

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta. Tilimuunnosohje 1 (5) Tilimuunnosajo Tilimuunnosajo täytyy tehdä jos halutaan vaihtaa yritykselle tilikartta ja säilyttää tilien tapahtumat. Tilikartan vaihtoa varten perustetaan uusi yritys, jonne muunnosajossa

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 2.3.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 2.3.2011 1 / 39 Kertausta: tiedoston avaaminen Kun ohjelma haluaa lukea tai kirjoittaa tekstitiedostoon, on ohjelmalle

Lisätiedot

D B. Tiedostojen käsittely

D B. Tiedostojen käsittely Tietokantojen tietoja säilytetään yleensä apumuistissa, lähinnä levymuisteissa Apumuistiin tallentamisen merkittäviä etuja keskusmuistiin nähden ovat tiedon säilyvyys (virtakatkon yli) säilytyskapasiteetin

Lisätiedot

Java ja tietokannan käsittely (JDBC)

Java ja tietokannan käsittely (JDBC) Java ja tietokannan käsittely (JDBC) Javan tietokannan käsittely luokat (java.sql.*) Yhteys tietokantaan Tietokannan yhteyden sulkeminen Tiedon haku tietokannasta Tiedon päivitys tietokantaan Transaktio

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 2.3.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 2.3.2009 1 / 28 Puhelinluettelo, koodi def lue_puhelinnumerot(): print "Anna lisattavat nimet ja numerot." print

Lisätiedot

SELECT-lauseen perusmuoto

SELECT-lauseen perusmuoto SQL: Tiedonhaku SELECT-lauseen perusmuoto SELECT FROM WHERE ; määrittää ne sarakkeet, joiden halutaan näkyvän kyselyn vastauksessa sisältää

Lisätiedot

T kevät 2007 Laskennallisen logiikan jatkokurssi Laskuharjoitus 1 Ratkaisut

T kevät 2007 Laskennallisen logiikan jatkokurssi Laskuharjoitus 1 Ratkaisut T-79.5101 kevät 2007 Laskennallisen logiikan jatkokurssi Laskuharjoitus 1 Ratkaisut 1. Jokaiselle toteutuvalle lauselogiikan lauseelle voidaan etsiä malli taulumenetelmällä merkitsemällä lause taulun juureen

Lisätiedot

11. Javan toistorakenteet 11.1

11. Javan toistorakenteet 11.1 11. Javan toistorakenteet 11.1 Sisällys Laskuri- ja lippumuuttujat. Sisäkkäiset silmukat. Tyypillisiä ohjelmointivirheitä: Silmukan rajat asetettu kierroksen verran väärin. Ikuinen silmukka. Silmukoinnin

Lisätiedot

Kaikki kurssin laskuharjoitukset pidetään Exactumin salissa C123. Malliratkaisut tulevat nettiin kurssisivulle.

Kaikki kurssin laskuharjoitukset pidetään Exactumin salissa C123. Malliratkaisut tulevat nettiin kurssisivulle. Kombinatoriikka, kesä 2010 Harjoitus 1 Ratkaisuehdotuksia (RT (5 sivua Kaikki kurssin laskuharjoitukset pidetään Exactumin salissa C123. Malliratkaisut tulevat nettiin kurssisivulle. 1. Osoita, että vuoden

Lisätiedot

Tarkastelemme ensin konkreettista esimerkkiä ja johdamme sitten yleisen säännön, joilla voidaan tietyissä tapauksissa todeta kielen ei-säännöllisyys.

Tarkastelemme ensin konkreettista esimerkkiä ja johdamme sitten yleisen säännön, joilla voidaan tietyissä tapauksissa todeta kielen ei-säännöllisyys. Ei-säännöllisiä kieliä [Sipser luku 1.4] Osoitamme, että joitain kieliä ei voi tunnistaa äärellisellä automaatilla. Tulos ei sinänsä ole erityisen yllättävä, koska äärellinen automaatti on äärimmäisen

Lisätiedot

TIETOKANTOJEN PERUSTEET MARKKU SUNI

TIETOKANTOJEN PERUSTEET MARKKU SUNI TIETOKANTOJEN PERUSTEET MARKKU SUNI Tarkastellaan tietokantojen perusominaisuuksia taulujen suhteita toisiinsa tietokantojen suunnittelun alkeita Id enimi snimi muuta 1 Aki Joki xxx 2 Esa Elo yyy Id katuos

Lisätiedot

Garmin laitteiden ohjelmistopäivitys

Garmin laitteiden ohjelmistopäivitys Garmin laitteiden ohjelmistopäivitys Laitteen ohjelmisto päivitys kannattaa suorittaa silloin tällöin, varsinkin ennen karttapäivityksen tekemistä ja laitteen rekisteröintiä. Ohjelmistopäivityksellä voit

Lisätiedot

Algoritmit 1. Luento 6 Ke Timo Männikkö

Algoritmit 1. Luento 6 Ke Timo Männikkö Algoritmit 1 Luento 6 Ke 25.1.2017 Timo Männikkö Luento 6 Järjestetty lista Listan toteutus dynaamisesti Linkitetyn listan operaatiot Vaihtoehtoisia listarakenteita Puurakenteet Binääripuu Järjestetty

Lisätiedot

TIETOKANTOJEN PERUSTEET OSIO 14 MARKKU SUNI

TIETOKANTOJEN PERUSTEET OSIO 14 MARKKU SUNI TIETOKANTOJEN PERUSTEET OSIO 14 MARKKU SUNI Tavoite: Suunnitella käyttäjien tarvitsemat turvallisuusmekanismit ja säännöt. Toisin sanoen: tehdä tietokannasta turvallinen ja luotettava. Muistutus: Tietokanta

Lisätiedot

811312A Tietorakenteet ja algoritmit , Harjoitus 2 ratkaisu

811312A Tietorakenteet ja algoritmit , Harjoitus 2 ratkaisu 811312A Tietorakenteet ja algoritmit 2017-2018, Harjoitus 2 ratkaisu Harjoituksen aiheena on algoritmien oikeellisuus. Tehtävä 2.1 Kahvipurkkiongelma. Kahvipurkissa P on valkoisia ja mustia kahvipapuja,

Lisätiedot

w + x + y + z =4, wx + wy + wz + xy + xz + yz =2, wxy + wxz + wyz + xyz = 4, wxyz = 1.

w + x + y + z =4, wx + wy + wz + xy + xz + yz =2, wxy + wxz + wyz + xyz = 4, wxyz = 1. Kotitehtävät, tammikuu 2011 Vaikeampi sarja 1. Ratkaise yhtälöryhmä w + x + y + z =4, wx + wy + wz + xy + xz + yz =2, wxy + wxz + wyz + xyz = 4, wxyz = 1. Ratkaisu. Yhtälöryhmän ratkaisut (w, x, y, z)

Lisätiedot

Jokaisella tiedostolla on otsake (header), joka sisältää tiedostoon liittyvää hallintatietoa

Jokaisella tiedostolla on otsake (header), joka sisältää tiedostoon liittyvää hallintatietoa Tietojen tallennusrakenteet Jokaisella tiedostolla on otsake (header), joka sisältää tiedostoon liittyvää hallintatietoa tiedot tiedostoon kuuluvista lohkoista esim. taulukkona, joka voi muodostua ketjutetuista

Lisätiedot

2 Konekieli, aliohjelmat, keskeytykset

2 Konekieli, aliohjelmat, keskeytykset ITK145 Käyttöjärjestelmät, kesä 2005 Tenttitärppejä Tässä on lueteltu suurin piirtein kaikki vuosina 2003-2005 kurssin tenteissä kysytyt kysymykset, ja mukana on myös muutama uusi. Jokaisessa kysymyksessä

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Algoritmit 2. Luento 5 Ti Timo Männikkö

Algoritmit 2. Luento 5 Ti Timo Männikkö Algoritmit 2 Luento 5 Ti 28.3.2017 Timo Männikkö Luento 5 Puurakenteet B-puu B-puun korkeus B-puun operaatiot Algoritmit 2 Kevät 2017 Luento 5 Ti 28.3.2017 2/29 B-puu Algoritmit 2 Kevät 2017 Luento 5 Ti

Lisätiedot

Sisällys. 3. Muuttujat ja operaatiot. Muuttujat ja operaatiot. Muuttujat. Operaatiot. Imperatiivinen laskenta. Muuttujat. Esimerkkejä: Operaattorit.

Sisällys. 3. Muuttujat ja operaatiot. Muuttujat ja operaatiot. Muuttujat. Operaatiot. Imperatiivinen laskenta. Muuttujat. Esimerkkejä: Operaattorit. 3. Muuttujat ja operaatiot Sisällys Imperatiivinen laskenta. Muuttujat. Nimi ja arvo. Muuttujan nimeäminen. Muuttujan tyyppi.. Operandit. Arvon sijoitus muuttujaan. Aritmeettiset operaattorit. Arvojen

Lisätiedot

Algoritmit 2. Luento 6 Ke Timo Männikkö

Algoritmit 2. Luento 6 Ke Timo Männikkö Algoritmit 2 Luento 6 Ke 29.3.2017 Timo Männikkö Luento 6 B-puun operaatiot B-puun muunnelmia Nelipuu Trie-rakenteet Standarditrie Pakattu trie Algoritmit 2 Kevät 2017 Luento 6 Ke 29.3.2017 2/31 B-puu

Lisätiedot

3. Muuttujat ja operaatiot 3.1

3. Muuttujat ja operaatiot 3.1 3. Muuttujat ja operaatiot 3.1 Sisällys Imperatiivinen laskenta. Muuttujat. Nimi ja arvo. Muuttujan nimeäminen. Muuttujan tyyppi. Operaattorit. Operandit. Arvon sijoitus muuttujaan. Aritmeettiset operaattorit.

Lisätiedot

Algoritmit 1. Luento 5 Ti Timo Männikkö

Algoritmit 1. Luento 5 Ti Timo Männikkö Algoritmit 1 Luento 5 Ti 24.1.2017 Timo Männikkö Luento 5 Järjestetty lista Järjestetyn listan operaatiot Listan toteutus taulukolla Binäärihaku Binäärihaun vaativuus Algoritmit 1 Kevät 2017 Luento 5 Ti

Lisätiedot

Kirjoita oma versio funktioista strcpy ja strcat, jotka saavat parametrinaan kaksi merkkiosoitinta.

Kirjoita oma versio funktioista strcpy ja strcat, jotka saavat parametrinaan kaksi merkkiosoitinta. Tehtävä 63. Kirjoita oma versio funktiosta strcmp(),joka saa parametrinaan kaksi merkkiosoitinta. Tee ohjelma, jossa luetaan kaksi merkkijonoa, joita sitten verrataan ko. funktiolla. Tehtävä 64. Kirjoita

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1 Toukokuu 2012 1 (8) Aditro versio 6.1.2 SP1 Päivitysohje Toukokuu 2012 2 (8) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Application Pool Identity...

Lisätiedot

Algoritmit 2. Luento 2 Ke Timo Männikkö

Algoritmit 2. Luento 2 Ke Timo Männikkö Algoritmit 2 Luento 2 Ke 15.3.2017 Timo Männikkö Luento 2 Tietorakenteet Lineaarinen lista, binääripuu Prioriteettijono Kekorakenne Keko-operaatiot Keon toteutus taulukolla Algoritmit 2 Kevät 2017 Luento

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiikan tukikurssi Kurssikerta 8 1 Funktion kuperuussuunnat Derivoituva funktio f (x) on pisteessä x aidosti konveksi, jos sen toinen derivaatta on positiivinen f (x) > 0. Vastaavasti f (x) on aidosti

Lisätiedot

12. Javan toistorakenteet 12.1

12. Javan toistorakenteet 12.1 12. Javan toistorakenteet 12.1 Sisällys Yleistä toistorakenteista. Laskurimuuttujat. While-, do-while- ja for-lauseet. Laskuri- ja lippumuuttujat. Tyypillisiä ohjelmointivirheitä. Silmukan rajat asetettu

Lisätiedot

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 4 vastaukset

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 4 vastaukset 815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 4 vastaukset Harjoituksen aiheena ovat imperatiivisten kielten lauseisiin, lausekkeisiin ja aliohjelmiin liittyvät kysymykset. Tehtävä 1. Mitä

Lisätiedot

Uuden tilikarttaversion käyttöönotto

Uuden tilikarttaversion käyttöönotto Marraskuu 2013 1 (10) Uuden tilikarttaversion käyttöönotto Mallikannat ja -raportit Marraskuu 2013 2 (10) 1 Yleistä... 3 2 Uuden mallitilikartan ja raporttimallien käyttöönotto... 4 2.1 Käytössä olevan

Lisätiedot

1. Tarkastellaan seuraavaa stokastista Petri-verkkoa: p 2. p 1. lock write 1

1. Tarkastellaan seuraavaa stokastista Petri-verkkoa: p 2. p 1. lock write 1 T-79.179 Rinn. ja haj. digitaaliset järjestelmät Laskuharjoitus #7 15.3.2002 Laatinut: Esa Kettunen 1. Tarkastellaan seuraavaa stokastista Petri-verkkoa: p 1 p 2 getlock 1 getlock 2 lock write 1 write

Lisätiedot