Yritystoiminnan rahoitus mikro- ja pk-yrityksille TEM, MMM

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yritystoiminnan rahoitus mikro- ja pk-yrityksille TEM, MMM"

Transkriptio

1 Yritystoiminnan rahoitus mikro- ja pk-yrityksille TEM, MMM Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Innovaatiot ja yritysrahoitus Kari Rintala

2 Rahoitustuotteet yrityksille 1. Maaseuturahaston yritystuki (MMM) 1.1. Yrityksen investointituki 1.2. Yrityksen käynnistystuki 1.3. Yrityksen kehittämistuki 2. Yrityksen kehittämisavustus (TEM) 2.1. Investointeihin 2.2. Muihin kehittämistoimenpiteisiin 2.3. Palkkamenoihin ja muihin toimintamenoihin 2.4. Kyläkaupan investointeihin 2.5. Yritysten toimintaympäristön kehittämiseen 2.6. Tutkimus- ja kehittämistoimenpiteiden valmisteluun (valmistelurahoitus) 2

3 Rahoitustuotteet yrityksille 3. Energiatuki (TEM) 3.1. Selvityksiin (energiakatselmukset ja analyysit) 3.2. Investointeihin 3

4 1. Maaseuturahaston yritystuki (MMM) Maatalousyritykset (maatilat); muun yritystoiminnan aloittamiseen ja laajentamiseen Maaseudun mikroyritykset (alle 10 vuosityöpaikkaa ja liikevaihto tai tase enintään 2 milj. euroa); yritystoiminnan aloittamiseen ja laajentamiseen Maataloustuotteiden ensiasteen jalostusyritykset, mikro-, pienet- ja keskisuuret yritykset (alle 250 vuosiyöpaikkaa, liikevaihto enintään 50 milj. euroa tai tase enintään 43 milj. euroa) 4

5 1. Maaseuturahaston yritystuki (MMM) Yrittäjän/yrittäjien ikä, ammattitaito ja määräysvalta Yrityksen kannattavuus ja taloudellinen asema Markkinat ja kilpailutilanne Hankkeen merkittävyys Aikaisemmat tuet ELY-keskuksen rahoituslinjaukset 5

6 1.1. Maaseuturahaston yritystuki investointeihin (MMM) Uusien toimitilojen rakentamiseen, laajentamiseen, korjaamiseen tai ostamiseen Koneiden ja laitteiden hankkimiseen Aineettomien oikeuksien (valmistusoikeudet, lisenssit) hankkimiseen Tuki enintään % (35 %) Julkisen rahoituksen ja julkisen tuen enimmäismäärät 6

7 Maaseuturahaston yritystukea ei voida myöntää esim. Toisen yrityksen liiketoiminnan, osakkeiden tai osuuksien hankintaan tai muuhun toimenpiteeseen, jonka tarkoituksena on yrityksen omistajanvaihdoksen rahoittaminen. Kuljetuskalustoon (esim. autot, traktorit, maarakennukseen käytettävät koneet, maa-aineksien murskauskalusto). Puunkorjuun monitoimikoneisiin ja metsätraktoreihin lukuun ottamatta energiapuun korjuussa tarvittavia lisälaitteita. Ostoihin intressitahoilta (ostot tuen hakijalta itseltään tai osakkailta taikka saman yritysryhmän muilta yrityksiltä tai toimivalta johdolta). Yrityksen tavanomaisiin korvausinvestointeihin ja vähäisiin kalustohankintoihin. Osamaksurahoituksella rahoitettaviin hankintoihin 7

8 Maaseuturahaston yritystukea ei voida myöntää esim. Kuljetus ja kuljetusta palveleva varastointi Tukku- ja vähittäiskauppa sekä tuotteiden välitystoiminta lukuun ottamatta itsenäisiä moottoriajoneuvojen korjaamoita Pääsääntöisesti tavanomaiset talon-, maa- ja vesirakentamiseen liittyvät työt Tie- ja piennaralueiden kunnossapito Turvetuotanto Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimitilainvestoinnit lukuun ottamatta harvaanasuttujen alueiden (ent. Lehtimäki, Soini, Ähtäri) mikroyrityksiä, joille voidaan tukea myöntää niissä tapauksissa, joissa kilpailua palvelutuottajien kesken toimijoiden vähyydestä johtuen ei tosiasiassa ole olemassa Muut henkilökohtaiset palvelut lukuun ottamatta pesulapalveluja sekä lemmikkieläinten hoito- ja koulutuspalveluita 8

9 1.2. Maaseuturahaston yritystuki käynnistämiseen (MMM) Yrityksen ensimmäisten työntekijöiden palkkaamiseen yritystoimintaa aloitettaessa tai laajennettaessa Linjauksen mukaan myönnetään yhden vuoden ajalle Tuki enintään 50 % ennakonpidätyksenalaisista palkkakustannuksista 9

10 1.3. Maaseuturahaston yritystuki kehittämiseen (MMM) Yritykselle tai yritysryhmälle Yrityksen merkittävään kehittämiseen Asiantuntija-avun hankkimiseen yrityksen toiminnan tehostamiseen, laajentamiseen, tuottavuuden parantamiseen, uusien markkinoiden etsimiseen, tuotteiden/ palvelujen laadun parantamiseen, uusien tuotteiden/palvelujen kehittämiseen tai muuhun liiketoiminnan parantamiseen Yritystoiminnan aloittamista koskevaan selvitykseen 10

11 1.3. Maaseuturahaston yritystuki kehittämiseen (MMM) Kehittämistukeen hyväksyttäviä kustannuksia mm ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuvat kustannukset sekä koulutuksen hankkiminen Tuki enintään 50 % kustannuksista tai yritystoiminnan edellytysten selvittämiseen 90 % kustannuksista, jotka aiheutuvat yrityksen aloittamista koskevan enintään euroa maksavan neuvonta- tai muun vastaavan asiantuntijapalvelun hankkimisesta 11

12 2. Yrityksen kehittämisavustus (TEM) Pääsääntöisesti pk-yritykselle (alle 250 vuosityöpaikkaa ja liikevaihto enintään 50 milj. euroa tai taseen loppusumma enintään 43 milj. euroa) Aloittavalle tai toimivalle yritykselle Yrityksen pitkän aikavälin kilpailukyvyn parantamiseen Yrityksen toiminnan kehittämisen kannalta merkittävään hankkeeseen Avustuksella tulee olla merkittävä vaikutus hankkeen toteuttamiseen Yrityksellä oltava edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan 12

13 2.1. Yrityksen kehittämisavustus investointeihin (TEM) Aineellisiin investointeihin (rakennusten, koneiden, laitteiden ja kaluston hankintaan sekä koneiden ja laitteiden pitkäaikaiseen vuokraamiseen). Merkittävien koneiden ja laitteiden hankintaan (ei pienkalustoon). Uusien tuotantotilojen rakentamiseen (ei muutos- ja korjausinvestointeihin eikä pienehköihin laajennuksiin). Investointihankkeen koko vähintään euroa. Suurissa investoinneissa tarvittaessa rajaus ensisijaisesti rakennuksista. Ei suuryrityksille. (+ ELYn ja MYR:n linjauksia). Aineettomiin investointeihin (tekniikan siirtoon liittyvien patenttioikeuksien, käyttölupien, tietotaidon ja patentoimattoman teknisen tietämyksen hankintaan). 13

14 2.1. Yrityksen kehittämisavustus investointeihin (TEM) Seuraaville toimialoille (ELY-keskuksen linjaus): Teollisuus Liike-elämän palvelut (selkeästi yrityksille tarjottavat asiantuntijapalvelut) Matkailu (majoitustarjonnan monipuolistaminen ja ohjelmapalvelut) Sosiaalipalvelut (merkittävät alan tuottavuutta parantavat laiteinvestoinnit, esim. uusi tieto-, turva- ja apuvälineteknologia; ei rakennusinvestointeihin eikä tavanomaisiin kalustohankintoihin) 14

15 Investointiin myönnettävän yrityksen kehittämisavustuksen enimmäisprosenttiosuus investoinnin hankintamenosta on: I TUKIALUE Enimmäisprosenttiosuus II TUKIALUE Enimmäisprosenttiosuus III TUKIALUE Enimmäisprosenttiosuus Suuri yritys Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Mikroyritys harvaan asutulla maaseudulla (Soini, Ähtäri, Lehtimäki) Tukialue II (Suupohjan, Kuusiokuntien ja Järviseudun seutukunnat) Tukialue III (Seinäjoen seutukunta, paitsi ent. Jurva ja Kortesjärvi)

16 2.2. Yrityksen kehittämisavustus muihin kehittämistoimenpiteisiin (TEM) Merkittävään yrityksen normaalista liiketoiminnasta erilliseen/rajattuun kehittämishankkeeseen. Ei toimialarajoituksia (ei kuitenkaan kalatalous, maatalous, metsätalous eikä maataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin). 16

17 2.2. Yrityksen kehittämisavustus muihin kehittämistoimenpiteisiin (TEM) Tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämiseen - Uusi tuote/tuotantomenetelmä - Ei keksintötoiminnan rahoittamiseen, uusien mallistojen suunnitteluun, tarjous-/tilaustuotteiden kehittämiseen - Prototyyppi! - Avustus 40 % (II tukialue) ja 35 % (III tukialue). Enintään 50 % (de minimis). 17

18 2.2. Yrityksen kehittämisavustus muihin kehittämistoimenpiteisiin (TEM) Liiketoimintaosaamisen kehittämiseen - Liikkeenjohtomenetelmien tai johtamisjärjestelmien kehittäminen, talouden suunnittelun ja seurannan kehittäminen, yrityksen strategian kehittäminen ja vahvistaminen tai muu merkittävä kehittäminen. - Avustus enintään 50 %. 18

19 2.2. Yrityksen kehittämisavustus muihin kehittämistoimenpiteisiin (TEM) Kansainvälistymisen kehittämiseen - Yrityksen kansainvälistymisedellytysten selvittämiseen, markkinoiden ja yrityksen markkinoille tulon kartoittamiseen (ei operatiiviseen vientitoimintaan). - Ulkopuoliset palvelut ja asiantuntijat, markkinatutkimusmatkat, osallistuminen messuille näytteilleasettajana (messupaikan vuokra, huom! ennakkomaksu, esittelijöiden matkamenot, näyttelyesineiden meno-paluurahti, esittelyaineisto). - Avustus enintään 50 %. 19

20 2.3. Yrityksen kehittämisavustus palkkamenoihin ja ja muihin toimintamenoihin (TEM) Aloittavalle pienelle yritykselle voidaan myöntää yrittäjän laskennallisiin palkkamenoihin ( e) yhden vuoden ajalta avustusta 50 %. Pienelle innovatiiviselle yritykselle toiminnan aloittamiseen liittyvien asiantuntija- ja muiden palvelujen käytöstä aiheutuviin menoihin sekä toimitilojen ja laitteiden vuokramenoihin enintään 24 kk: ajalta avustusta 50 %. 20

21 2.4. Yrityksen kehittämisavustus kyläkaupan investointeihin (TEM) Avustusta voidaan myöntää kaupunki- ja kuntakeskuksen taikka muun siihen verrattavan taajaan asutun alueen ulkopuolella sijaitsevalle päivittäistavaroita myyvälle kyläkaupalle investointiin, jolla parannetaan ja monipuolistetaan palveluja. Edellytys; kaupan päivittäistavaroiden vuosimyynti on alle kaksi miljoonaa euroa ja myyntipinta-ala on vähemmän kuin 400 m2. Avustus enintään 40 %. 21

22 2.5. Yritysten toimintaympäristön kehittämiseen (TEM) Voittoa tavoittelemattomille julkisille yhteisöille (kunta, kuntayhtymä, yliopisto, ammattikorkeakoulu) ja voittoa tavoittelemattomille yksityisille yhteisöille (yhdistys, yritys). Hankkeisiin, joiden tarkoituksena on yritysten toimintaympäristön tai yritystoiminnan edellytysten parantaminen. Hankkeiden tulee edistää alueen pk-yritysten perustamista, laajentamista tai kehittämistä. Avustusta voidaan myöntää mm. 1. yritystoiminnan kannalta tarpeellisiin selvityksiin 2. yritysten tarvitsemien palvelujen kehittämiseen 3. yritysten yhteistyön edistämiseen. Tuki enintään 80 % (esiselvitystyyppiset hankkeet) 22

23 2.6. Yrityksen kehittämisavustus tutkimus- ja kehittämistoimenpiteiden valmisteluun (TEM) Avustuksen tarkoitus on mahdollistaa myöhemmin toteuttavaksi tarkoitetun haasteellisen tutkimus- ja kehittämishankkeen valmistelu Lyhytkestoisia ulkopuolisilta asiantuntijoilta hankittavia ostopalveluja Hankkeisiin, jotka edistävät yritysten - valmiuksia käynnistää uusia tutkimus- ja kehittämishankkeita - uusien innovatiivisten liiketoimintojen käynnistämistä - kansainvälistymistä - kehittämiseen liittyvää teknologisen taikka muun osaamisen lisäämistä. Ei yksittäisiin itsenäisiin hankkeisiin Avustus enintään 70 % (kuitenkin enintään euroa) 23

24 3. Energiatuki (TEM) Energiatukea voidaan myöntää sellaisiin investointi- ja selvityshankkeisiin, jotka: - edistävät uusiutuvan energian tuotantoa tai käyttöä; - edistävät energiansäästöä tai energian tuotannon tai käytön tehostamista; - vähentävät energian tuotannon tai käytön ympäristöhaittoja; tai - muutoin edistävät energiahuollon varmuutta ja monipuolisuutta Tukea voidaan myöntää yrityksille ja yhteisöille. Tukea ei voida myöntää asunto-osakeyhtiöille, asuinkiinteistöille, maatiloille tai niiden yhteyteen toteutettaville hankkeille. 24

25 3.1. Energiatuki investointiin (TEM) Pienvesivoimalat (15-20 %) Suurkiinteistöjen, taajamien ja teollisuuden pääasiassa puupolttoaineita käyttävät lämpökeskukset (10-15 %) Metsähakkeen ja teollisuuden jätepuuhakkeen tuotantokalusto, energiapuukourat (10-20 %) Energiaturpeen tuotantokoneet Kierrätyspolttoaineiden tuotantokoneet kuten murskaimet (ei laitokset) (10-20 %) Kaatopaikkakaasuhankkeet (lämmön tai sähkön tuotantoon) (15-20 %) Lämpöpumput (ei ilmalämpöpumppuihin eikä uudisrakennusten lämpöpumppujärjestelmiin) Pelletin tuotantokoneet ja laitokset Biokaasuhankkeet Peltobiomassaan (kuten ruokohelpi ja oljet) sekä sen jalostamiseen liittyvät hankkeet 25

26 Energiatuki investointeihin (TEM) Suoraan aurinkosähköön ja aurinkolämpöön liittyvät hankkeet (30 % ja 20 %) Pientuulivoima (tuetaan vain poikkeustapauksissa) Mikroturbiinit Tuen enimmäismäärä % 26

27 3.2. Energiatuki selvityksiin (TEM) Asiantuntijoiden ja katselmuksen tilaaja-organisaation yhteistyössä suorittama perusteellinen selvitys rakennusten ja tuotantoprosessien energian ja veden käytöstä sekä niiden kannattavista tehostamismahdollisuuksista Palvelurakennukset - kiinteistön energiakatsastus - kiinteistön energiakatselmus - kiinteistön seurantakatselmus - kiinteistön käyttöönottokatselmus Teollisuuskohteet - teollisuuden energiakatselmus - teollisuuden energia-analyysi 27

28 Energiatuki selvityksiin (TEM) - prosessiteollisuuden energia-analyysi Energia-alan kohteet - kaukolämpökatselmus - voimalaitoksen energia-analyysi Kuntasektori - uusiutuvan energian kuntakatselmukset Tuen enimmäismäärä % 28

29 Avustusten ja tukien hakeminen Hakemus on toimitettava ELY-keskukseen aina ennen hankkeen aloittamista. Jatkuva haku Sähköinen asiointi (TEM yritystuet) Toivomme yrityksen yhteydenottoa ennen hakemuksen jättämistä. 29

30 ETELÄ-POHJANMAAN ELY-KESKUS Innovaatiot ja yritysrahoitus yksikkö Yritysrahoitustiimi Kari Rintala, yksikön päällikkö, puh Hannamari Niemelä, rahoitussihteeri, puh MAASEUTURAHASTON YRITYSTUET: Reijo Kivimäki, asiantuntija, yritysrahoitus, puh Jarmo Kallio, asiantuntija, yritysrahoitus, puh Juha Koski, asiantuntija, yritysrahoitus, puh YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUS: Leena Foudila, asiantuntija, yritysrahoitus, puh Hilkka Huhtamäki, asiantuntija, yritysrahoitus, puh ENERGIATUKI: Tapio Sivula, kehittämisasiantuntija, puh Sähköposti:

31 Kauhavan: tehostettujen tukitoimien alue TEM-tuissa voidaan käyttää lain sallimia maksimitukia: Investointeihin mikro+pieni: 20%, keskisuuri 10%, suuri yritys 0% (Kauhava, Härmät) Kortesjärvellä: m+p: 25%, k: 15%, s: 10% Miinus Finnveran korkotuki MMM-tuissa ei muutosta: 20% paitsi Kortesjärvi: 25% Tekes-tuissa ei muutoksia Energiatuissa ei muutoksia Lisää rahaa: joustovaraus, työllisyysp.investointituki Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, tekijän nimi ja osasto

Rucola Plus - rahoitusselvitys

Rucola Plus - rahoitusselvitys Rucola Plus - rahoitusselvitys Tämän selvityksen tavoitteena on löytää rahoituskanavia matkailuyrityksille tai matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla. Rahoitusta

Lisätiedot

Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia. Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy

Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia. Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy 1. Tuotannon ja tuotteiden kehityksen rahoitus Sisältö 1. Tuotannon ja tuotteiden kehityksen

Lisätiedot

YRITYKSEN RAHOITUSOPAS

YRITYKSEN RAHOITUSOPAS YRITYKSEN RAHOITUSOPAS 2014 businessoulu.com 2 SISÄLTÖ SIVU 1. YLEISTÄ 3 2. KÄYTTÖPÄÄOMAN TARPEEN LASKENTA JA MINIMOINTIKEINOT 3 3. KÄYTTÖPÄÄOMAN RAHOITUS 4 4. YRITYKSEN LAAJENNUSINVESTOINTIEN RAHOITUSTARVE

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja 2010 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

VARSIN HYVÄ RY:N TOIMIALUEEN LEADER-HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT JA RAHOITUSLINJAUKSET

VARSIN HYVÄ RY:N TOIMIALUEEN LEADER-HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT JA RAHOITUSLINJAUKSET VARSIN HYVÄ RY:N TOIMIALUEEN LEADER-HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT JA RAHOITUSLINJAUKSET 1. MAASEUDUN YLEISHYÖDYLLISET KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKKEET Hanketyypit: yleishyödyllinen kehittämishanke yleishyödyllinen

Lisätiedot

2/2015 YRITYKSEN RAHOITUSOPAS. www.novago.fi

2/2015 YRITYKSEN RAHOITUSOPAS. www.novago.fi 2/2015 YRITYKSEN RAHOITUSOPAS www.novago.fi SISÄLTÖ YLEISTÄ 3 1. RAHOITUKSEN SUUNNITTELU 3 1.1 Toimitilat 3 1.2 Koneet ja laitteet 3 1.3 Valmistusoikeudet 4 1.4 Käyttöpääoma 4 1.5 Talouden tunnuslukuja

Lisätiedot

Ideasta liiketoimintaan Tekesin (ja ELYn) rahoituspalvelut yrityksille

Ideasta liiketoimintaan Tekesin (ja ELYn) rahoituspalvelut yrityksille Ideasta liiketoimintaan Tekesin (ja ELYn) rahoituspalvelut yrityksille Esittäjänä Manu Setälä, Tekes@Pirkanmaan ELY-keskus Tekesin rahoitus yrityksille Tekes tarjoaa rahoitusta ja siihen liittyvää asiantuntemusta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014 357/2014 Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

Julkista tukea ja rahoitusvaihtoehtoja kansainvälistyvälle yritykselle Kasva ja menesty kansainvälisillä markkinoilla

Julkista tukea ja rahoitusvaihtoehtoja kansainvälistyvälle yritykselle Kasva ja menesty kansainvälisillä markkinoilla Julkista tukea ja rahoitusvaihtoehtoja kansainvälistyvälle yritykselle Kasva ja menesty kansainvälisillä markkinoilla Kimmo Aura Aluepäällikkö, Uusimaa 26.6.2012 Esityksen rakenne Tyypilliset rahoitustarpeet

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 1/2008 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta-

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 329 343. Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki. N:o 329

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 329 343. Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki. N:o 329 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 329 343 SISÄLLYS N:o Sivu 329 Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki... 885 330 Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2000 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2000 N:o 44 55

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2000 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2000 N:o 44 55 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2000 N:o 44 55 SISÄLLYS N:o Sivu 44 Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta... 138 45 Porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

Ideoista tuloksiksi Maaseudun hanketuet

Ideoista tuloksiksi Maaseudun hanketuet Ideoista tuloksiksi Maaseudun hanketuet MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2007 2013 Ideoista tuloksiksi Maaseudun hanketuet Maaseudun kehittämisen lähtökohtana ovat maaseudun asukkaat ja heidän

Lisätiedot

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNTA ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 Seutulautakunta 18.5.2009 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 SIVU 1 SIVU 2 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNNAN

Lisätiedot

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 1 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus SISÄLLYS KANSAINVÄLISTYMISEN JA KASVUN PALVELUT

Lisätiedot

20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/487

20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/487 20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/487 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1305/2013, annettu 17. päivänä joulukuuta 2013, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston

Lisätiedot

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN ISBN 951-739-416-0 Copyright Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä Enconsults Oy 1998 Päivitetty 2002 Graafinen suunnittelu ja

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan 2.3.-29.3.2015 avoinna oleva EAKR haku Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaan

Keski-Pohjanmaan 2.3.-29.3.2015 avoinna oleva EAKR haku Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaan HAKUOHJEISTUS Keski-Pohjanmaan 2.3.-29.3.2015 avoinna oleva EAKR haku Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaan Hakuteemat ja painotukset TEEMA 1: Sähköisten palvelujen kehittäminen

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa ja sen hakeminen

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa ja sen hakeminen Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa ja sen hakeminen Mari Kuparinen Tiina Huotari Uudenmaan liitto 13.6.2014 Ohjelmarakenne Toimintalinja Temaattinen tavoite Investointiprioriteetti

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN RAHOITUSOPAS

PK-YRITYKSEN RAHOITUSOPAS PK-YRITYKSEN RAHOITUSOPAS MARRASKUU 2014 1 JOHDANTO Pienten ja keskisuurten yritysten kehittämiseen on Suomessa mahdollista saada useita erilaisia tukimuotoja. Ne vaihtelevat rahoitus- ja hankekaudesta

Lisätiedot

Listaus yritystuista.xlsx. Hallinnollinen rasitus tuen saajalle (+/0/-) Kustannus/hy öty (+/0/-) Vastikkeeton vai palautuva?

Listaus yritystuista.xlsx. Hallinnollinen rasitus tuen saajalle (+/0/-) Kustannus/hy öty (+/0/-) Vastikkeeton vai palautuva? LISTAUSTA YRITYSTUISTA - tausta-aineisto elinkeinotukien ja ympäristölle haitallisten tukien uudistamista ja uudelleenkohdentamista valmistelevalle ministerityöryhmälle. - työversio 14.2.214 tilanteesta,

Lisätiedot

Valtio tuli väliin. Rakenteellisten toimenpiteiden vaikutukset työelämän sukupuolisegregaatioon. Itä-Lapissa. Suvi Lyytinen (2013)

Valtio tuli väliin. Rakenteellisten toimenpiteiden vaikutukset työelämän sukupuolisegregaatioon. Itä-Lapissa. Suvi Lyytinen (2013) Valtio tuli väliin Rakenteellisten toimenpiteiden vaikutukset työelämän sukupuolisegregaatioon Itä-Lapissa Suvi Lyytinen (2013) Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Kemijärvi ja Itä-Lappi rakennemuutoksessa...

Lisätiedot

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä Selvitys viennin ja kansainvälistymisen edistämispalveluiden (VKE) käytöstä ja kehittämisestä PK-yritysten näkökulmasta PK-yritysten vientimahdollisuudet

Lisätiedot

Finnvera yritysten ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen hankkeiden rahoittajana. Biostuli 25.2.2010 Kimmel, Pressi-kabinetti Hannu Puhakka

Finnvera yritysten ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen hankkeiden rahoittajana. Biostuli 25.2.2010 Kimmel, Pressi-kabinetti Hannu Puhakka Finnvera yritysten ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen hankkeiden rahoittajana Biostuli 25.2.2010 Kimmel, Pressi-kabinetti Hannu Puhakka Finnvera täydentävä rahoittaja 2 Finnvera on valtion omistama

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot