KUTSU Helsingin yliopiston filosofisen tiedekunnan vuoden 2003 juhlalliseen maisteri- ja tohtoripromootioon

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUTSU Helsingin yliopiston filosofisen tiedekunnan vuoden 2003 juhlalliseen maisteri- ja tohtoripromootioon"

Transkriptio

1 KUTSU Helsingin yliopiston filosofisen tiedekunnan vuoden 2003 juhlalliseen maisteri- ja tohtoripromootioon Helsingin yliopiston filosofinen tiedekunta viettää maisteri- ja tohtoripromootiota kesäkuuta Filosofisen tiedekunnan muodostavat humanistinen, kasvatustieteellinen ja matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Promootiossa tutkinnon suorittaneet saavat juhlallisessa seremoniassa oikeuden käyttää akateemisen arvonsa merkkejä, maisterit laakeriseppelettä ja sormusta, tohtorit hattua ja miekkaa. Näistä oppiarvojen tunnuksista muodostui Suomessa 1800-luvulla merkittäviä oppiin ja opiskeluun liittyviä symboleja. Yliopisto haluaa promootiolla kunnioittaa valmistuneita, jotka puolestaan saavat juhlia akateemisia saavutuksiaan. Vuoden 2003 promootio vihkii riemumaistereiksi ja riemutohtoreiksi ne, jotka valmistuivat kevään 1950 jälkeen ja olisivat voineet osallistua vuoden 1953 pitämättä jääneeseen promootioon. Lisäksi vihitään 12 eri tieteen ja taiteen alan edustajaa kunniatohtoreiksi. Filosofisella tiedekunnalla on maamme vanhin promootioperinne: tiedekuntamme järjesti ensimmäisen promootion vuonna 1643 Turun Kuninkaallisessa Akatemiassa, jonne keskiajalla syntynyt eurooppalainen promootioperinne oli tullut Upsalan kautta vanhoista Bolognan ja Pariisin yliopistoista. Nykyisin useimmissa yliopistoissa ja tiedekunnissa promovoidaan vain tohtoreita. Suomi on ainoa maa maailmassa, jossa myös maisterit vihitään tieteen ja oppiyhteisön jäseniksi ainutlaatuisin, näyttävin ja monipäiväisin juhlamenoin. Näissä juhlissa on jo varhain ollut tapana laulaa sekä pitää puheita ja lausua runoja. Jokainen promootio edustaa oman aikansa suuntauksia, aatteita ja virtauksia. Filosofinen tiedekunta juhlii taas ensi keväänä akateemisista juhlista suurinta. Olette tervetullut juhlimaan kanssamme! Promootiotoimikunnan puolesta FM Pia Österman gratisti (promootiotoimikunnan puheenjohtaja)

2 2 PROMOOTIOON OSALLISTUMINEN Filosofisen tiedekunnan promootioon voi osallistua maisteripromovendina Helsingin yliopiston humanistisessa, kasvatustieteellisessä tai matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa ylemmän perustutkinnon eli maisterintutkinnon (tai vanhan tutkintojärjestelmän mukaisesti kandidaatin tutkinnon) suorittanut sekä tohtoripromovendina tohtorin tutkinnon suorittanut henkilö. Tiedekunnan hyväksymä tutkinto tulee olla suoritettuna ennen 6. kesäkuuta 2003, jolloin on promootioakti eli vihkiminen. Vuoden 2003 promootiossa vihitään riemumaistereiksi ja riemutohtoreiksi ne, jotka valmistuivat kevään 1950 jälkeen ja olisivat voineet osallistua vuoden 1953 pitämättä jääneeseen filosofisen tiedekunnan promootioon. Promovendit osallistuvat promootioon pääsääntöisesti puolisonsa tai muun seuralaisensa kanssa, joka on maisterin seppeleensitojatar/seppeleensitoja. Seuralainen on promovendin daami/kavaljeeri päivällisillä ja osallistuu myös muihin juhlallisuuksiin. Promootioon voi osallistua myös ilman seuralaista (solo). Tuolloin promootiotoimikunta vastaa maisteripromovendin maisteriseppeleen valmistamisesta. Promootioon voi osallistua myös poissaolevana (absens), jolloin promovendi saa nimensä ja tietonsa promootiomatrikkeliin sekä saa oikeuden käyttää arvonsa mukaisia akateemisia arvomerkkejä. Promootiotoimikunta toimittaa promootiodiplomin jälkikäteen poissaolevana vihityille. Promootion juhlatilat rajoittavat osallistujamäärää. Promootiotoimikunta ottaa osallistujat mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä. ALUSTAVA PROMOOTIO-OHJELMA Promootiotilaisuudet ovat 5., 6. ja 7. kesäkuuta Kuitenkin promovendit eli promootiossa vihittävät maisterit ja tohtorit kokoontuvat jo Flooran päivänä 13. toukokuuta valitsemaan promootion yleisen seppeleensitojattaren, joka muun muassa valvoo seppeleiden sitomista. Tiistai 13. toukokuuta klo 9 Yleisen seppeleensitojattaren valinta Kulkue yleisen seppeleensitojattaren luokse klo 10 Yleisen seppeleensitojattaren esittely Piknikretki Kumtähden kentälle Toukolaan klo 15 Flooran päivän lounas Torstai 5. kesäkuuta klo 15 Aktiharjoitukset yliopiston juhlasalissa (pakollinen kaikille promovendeille) Tohtoripromovendien kokoontuminen yliopistolla klo 15 Seppeleensitojaiset maisteripromovendien seuralaisille klo 19 Maisteripromovendien Seppeleensitojaispäivälliset Tohtoripromovendien Miekanhiojaispäivälliset

3 3 Perjantai 6.kesäkuuta klo 10 Promootioakti yliopiston juhlasalissa Kulkue Tuomiokirkkoon klo 14 Promootiojumalanpalvelus Tuomiokirkossa Kulkue yliopistolle klo 19 Promootiopäivälliset Lauantai 7. kesäkuuta klo 9 Promootiopurjehdus (huviretki) klo 19 Promootiotanssiaiset aamulla kulkue Senaatintorille vastaanottamaan nousevaa aurinkoa Lopullinen aikataulu ja lounas- ja päivällisajat selviävät maaliskuun alussa. Promootiotoimikunta lähettää kaikille osallistujille tarkat osallistumisohjeet ja aikataulut huhtikuussa. Promootiotanssiaisten akateemisten tanssien harjoitukset promovendeille ja heidän seuralaisilleen ovat Porthanian liikuntasalissa (LS, 1.krs) seuraavasti: maisterifranseesin harjoitukset 12., 14., 16., 19., 21., 23., 26. ja 28. toukokuuta kello Akateemisten tanssien harjoitukset ja maisterifranseesin kenraaliharjoitukset ovat 2. ja 3. kesäkuuta kello , jolloin myös tohtoripromovendit ovat mukana seuralaisineen. On ehdottoman tärkeää, että promovendit osallistuvat säännöllisesti tanssiharjoituksiin. Tanssiharjoitukset sisältyvät promootiomaksuun. PROMOOTIOMATRIKKELI Promootiotoimikunta toimittaa matrikkelin promootiossa sekä läsnä- että poissaolevina vihittävistä. Matrikkelia varten promootioon ilmoittautumisen yhteydessä tulee toimittaa promootiotoimikunnalle tässä kirjeessä mukana tuleva henkilötietolomake, joka täytetään omalla äidinkielellä. Matrikkeliin tulevat tiedot voi tarkistaa promootiokansliassa myöhemmin ilmoitettavana aikana. Promootioaktissa promovendit saavat matrikkelikirjan, johon sisältyy myös mm. promootio-ohjelma. Matrikkelikustannukset sisältyvät promootion osallistumismaksuun. PROMOOTION OSALLISTUMISMAKSU Jos promovendi osallistuu kaikkiin promootiojuhlallisuuksiin seuralaisensa kanssa (avec), promootion osallistumismaksu on 270 euroa. Hinta sisältää kahdelle hengelle kahdet päivälliset, tanssiaisillalliset ja promootiopurjehduksen sekä muut järjestelykustannukset. Mikäli pariskunnasta molemmat promovoidaan, he maksavat kumpikin yksittäisen promovoitavan maksun. Jos promovendi osallistuu kaikkiin promootiojuhlallisuuksiin yksin (solo), promootion osallistumismaksu on 190 euroa. Hinta sisältää yhdelle hengelle kahdet päivälliset, tanssiaisillalliset ja promootiopurjehduksen sekä muut järjestelykustannukset. Lisäksi hinta sisältää maisterin-seppeleen valmistuksen, mistä vastaa promootiotoimikunta. Jos promovendi osallistuu vain promootioaktiin (ja aktiharjoituksiin), promootiomaksu on 60 euroa yksin tai seuralaisen kanssa. Hintaan sisältyy myös järjestelykustannukset.

4 4 Jos promovendi osallistuu promootioon poissaolevana (absens), osallistumismaksu on 60 euroa. Lisäksi Flooran päivän lounas maksetaan erikseen ruokailun yhteydessä. Lounaan hinta on noin 40 euroa; promootiotoimikunta ilmoittaa tarkan hinnan myöhemmin. PROMOOTIOON ILMOITTAUTUMINEN Vuoden 2003 promootion viimeinen ilmoittautumispäivä on 28. helmikuuta Tähän mennessä tulee ilmoittautua myös niiden, jotka valmistuvat myöhemmin mutta kuitenkin ennen promootioaktia. Ilmoittautuminen on sitova. Promootioon ilmoittaudutaan seuraavasti: 1. Osallistumismaksu maksetaan promootiotoimikunnan tilille Aktia Maksun saaja on Helsingin yliopiston fil.tdk:n promootiotoimikunta 2003, mikä tulee merkitä selvästi. Tiedonantoja -kohtaan merkitään promovoitavan nimi (ei seuralaisen nimeä). Osallistumismaksu on maksettava viimeistään 28. helmikuuta Promootiotoimikunnalle lähetetään (PL 4, Helsingin yliopisto) seuraavat asiakirjat: a) Osallistumisilmoitus (tämän kirjeen liitteenä) selkeästi täytettynä b) Henkilötietolomake (tämän kirjeen liitteenä) selkeästi täytettynä omalla äidinkielellä promootiomatrikkelia varten c) Jäljennös tutkintotodistuksesta, joka on maistereiksi vihittävillä todistus suoritetusta maisterin tutkinnosta (tai vanhan tutkintojärjestelmän mukaisesta kandidaatin tutkinnosta) ja tohtoreiksi vihittävillä todistus suoritetusta tohtorin tutkinnosta (tai vanhan tutkintojärjestelmän mukaan valmistuneille annetusta todistuksesta, joka oikeuttaa tohtorin arvoon). Riemumaistereiden ja riemutohtorien ei tarvitse toimittaa todistusjäljennöstä. Jos promovendi valmistuu ilmoittautumisensa jälkeen ennen aktia, tulee ilmoittautumisen mukana lähettää selvitys siitä, että tulee saamaan tutkinnon ennen promootioaktia. Tällöin promovendin on toimitettava jäljennös tutkintotodistuksesta promootiotoimikunnalle välittömästi valmistumisensa jälkeen. d) Jäljennös promootion osallistumismaksukuitista e) Jos promovendin nimi on tutkinnon suorittamisen jälkeen vaihtunut, tulee ilmoittautumisen mukana lähettää oikeaksi todistettu kopio virkatodistuksesta tai jostakin virallisesta henkilötodistuksesta (esimerkiksi passista tai ajokortista).

5 5 AKATEEMISET ARVOMERKIT Maisterinsormuksen sekä tohtorinhatun ja miekan hankkimisesta huolehtii jokainen promootioon osallistuja itse. Niitä ei välttämättä tarvitse ostaa, vaan ne voi halutessaan myös lainata. Tohtoripromovendi ei voi osallistua promootioaktiin tohtoripromovendinä ilman tohtorinmiekkaa. Lainamiekaksi kelpaa myös muiden tiedekuntien, suomalaisten yliopistojen ja korkeakoulujen tohtorinmiekat, jotka ovat virallisia siviilimiekkoja. Maisterinsormus tulee olla mukana promootioaktissa, jonka jälkeenkin promovoitu maisteri saa käyttää sitä. Filosofisen tiedekunnan maisterinsormuksia myy Oy A. Tillander Ab (Aleksanterinkatu 48, Helsinki; p ). Promootiotarjouksessa perinteisen maisterinsormuksen hinta on 200 euroa (norm. 230 euroa) naisten sormus, eli kun kannan koko on 8,0 mm, ja 220 euroa (norm. 240 euroa) miesten sormus, eli kun kannan koko on 8,5 mm. Kaiverrus kuuluu sormuksen hintaan. Maisterinsormusta pidetään vasemman käden etusormessa, aktissa hansikkaan päällä. Maisterinseppeleen valmistaa maisteripromovendin seuralainen eli seppeleensitojatar/ seppeleensitoja seppeleensitojaisissa. Yksin promootioon osallistuvan seppeleen sitomisesta vastaa yleinen seppeleensitojatar apulaisineen, minkä vuoksi toivomme, että mahdollisimman moni voisi osallistua promootioon seuralaisensa kanssa. Promootiotoimikunta hankkii seppeleen tarvikkeet. Seppeleen pohjanauhan valmistusta varten maisteriksi promovoitavien tulee ilmoittaa pään ympärysmitta ilmoittautumislomakkeessa. Naisten on syytä ottaa huomioon päänmitassa kampauksensa, jottei seppeleestä tule liian ahdasta. Tohtorinhattuja myyvät E. R. Wahlman Oy (Sofiankatu 5, Helsinki; ), hattuateljee Lyolène (Kalevankatu 13, Helsinki; ) sekä Kultaseppä W. Pettersson ( tai ). Tohtorinhattujen tilaukset tulisi tehdä mahdollisimman pian, jotta tohtorinhattu valmistuisi ajoissa promootioon. Tohtorinmiekkoja myyvät Oy A. Tillander Ab (Aleksanterinkatu 48, Helsinki; p ) ja Kultaseppä W. Pettersson ( tai ). Promootiotarjouksessa Oy A. Tillander Ab:n miekkojen hinta on 420 euroa (norm. 480 euroa). Hintaan sisältyy kaiverrus. Lisäksi promootiotoimikunta välittää Sporrong Oy:n miekkoja hintaan 333 euroa, mihin sisältyy myös kaiverrus. Sitovat tilaukset Sporrong Oy:n miekoista tulee toimittaa promootion taloudenhoitajalle mennessä.

6 6 PUKEUTUMISOHJEET Seppeleensitojaispäivä Promootioakti ja jumalanpalvelus maisteri, mies frakki, valkoiset liivit frakki, mustat liivit, maisteri, nainen värillinen pitkä iltapuku, ei-avonainen valkoinen pitkä puku, pitkät hihat; valkoiset hansikkaat ja kengät, riemumaisteri, mies riemumaisteri, nainen maisterin seuralainen, seppeleensitoja maisterin seuralainen, seppeleensitojatar frakki, valkoiset liivit värillinen pitkä iltapuku, frakki, valkoiset liivit värillinen pitkä iltapuku, frakki, mustat liivit, ei-avonainen musta pitkä puku, pitkät hihat; mustat hansikkaat ja kengät, frakki, mustat liivit, ei-avonainen valkoinen pitkä puku, pitkät hihat; valkoiset hansikkaat ja kengät tohtori, mies frakki, valkoiset liivit frakki, mustat liivit, tohtorinhattu ja miekka tohtori, nainen tohtorin seuralainen, mies tohtorin seuralainen, nainen värillinen pitkä iltapuku, frakki, valkoiset liivit värillinen pitkä iltapuku, ei-avonainen musta pitkä puku, pitkät hihat; mustat hansikkaat, mustat kengät, tohtorinhattu ja miekka frakki, mustat liivit, ei-avonainen musta pitkä puku, pitkät hihat; mustat hansikkaat, mustat kengät Promootiopäivälliset ja tanssiaiset valkoinen pitkä iltapuku, valkoiset pitkät hansikkaat, valkoiset kengät, seppele ja sormus musta pitkä iltapuku, mustat pitkät hansikkaat, mustat kengät, seppele ja sormus valkoinen pitkä iltapuku, valkoiset pitkät hansikkaat, valkoiset kengät tohtorinhattu ja miekka musta pitkä iltapuku, mustat pitkät hansikkaat, mustat kengät, tohtorinhattu ja miekka musta pitkä iltapuku, mustat pitkät hansikkaat, mustat kengät miesvieras frakki, valkoiset liivit frakki ja mustat liivit naisvieras värillinen pitkä iltapuku, ei-avonainen musta puku, jonka pituus vapaa, pitkät hihat; värillinen pitkä iltapuku, ei kokovalkoinen tai

7 7 mustat sukat, mustat kengät Riemumaisterin ja riemutohtorin seuralainen pukeutuu kuten tohtoripromovendin seuralainen. Promootioaktissa, -jumalanpalveluksessa, -päivällisellä sekä -tanssiaisissa käytetään suuria kunniamerkkejä. Seppeleensitojattaret ja seppeleensitojat eivät käytä tohtorinhattua Tohtoripromovendit kiinnittävät miekan vyötärölleen vasemmalle puolelle jonkinlaisella kiinnikkeellä, soljella tai näkymättömällä vyöllä. Promootioaktissa naisten leninkien tulee olla pitkähihaisia (ei 3/4- tai puolipitkiä), ja niiden kaula-aukot eivät saa olla avoimia (eivät välttämättä korkeakauluksisia). Illalla nämä rajoitukset eivät päde, joten naiset voivat käyttää promootioaktissa esimerkiksi jakkua iltaleningin päällä. Promootiopäivällisellä ei voi kuitenkaan käyttää erittäin avointa suurta iltapukua. Promootiotilaisuuksissa naiset käyttävät hansikkaita, jotka eivät saa olla pitsisiä tai runsaasti koristeltuja. Hansikkaat otetaan pois ruokailun ajaksi. Promootiossa ovat kiellettyjä kansallispuvut, rannekellot ja turkikset. Aktissa ei saa käyttää näyttäviä koruja ja käsilaukkua. Käsilaukun asemesta voi käyttää esimerkiksi pukuun ommeltua huomaamatonta taskua. Pitkä puku ulottuu nilkkaan asti. Naismaistereiden ja seppeleensitojattarien kokovalkoinen asu ei tarkoita esimerkiksi keltaisen, beigen, sini- tai vaaleanpunaisen sävyistä asua. Promootionvalkoiseksi määritellään väri, joka tämän paperin rinnalla näyttää valkoiselta. Promootion pukeutumissäännöt juontavat juurensa yksinkertaisen linjakkaasta empire-tyylistä, joten naismaisterin ja seppeleensitojattaren puvun tulisi olla kuosiltaan yksinkertainen. Promootio ei ole oikea paikka uusiokäyttää pitsisiä tai röyhelöisiä hääpukuja. Miehet käyttävät frakin kanssa aina valkoista rusettia, mustia sukkia ja ohutpohjaisia mustia kenkiä. Promootioaktissa frakkiliivit ovat mustat ja iltatilaisuuksissa valkoiset. Iltatilaisuuksissa miesten kengät voivat olla kiiltonahkaiset. Frakin kanssa ei perinteisesti käytetä rannekelloa, mutta halutessaan voi käyttää taskukelloa. Frakin sijasta voi käyttää virallisia juhlapukuja, kuten papinpukua tai puolustusvoimien juhlapukua. Kansallispuku ei ole virallinen juhlapuku. Seppeleensitojaisissa ne seppeleensitojattaret, jotka eivät osallistu seppeleensitojaispäivällisille, pukeutuvat vierailupukuun, ja ne seppeleensitojat, jotka eivät osallistu seppeleensitojaispäivällisille, pukeutuvat tummaan pukuun. Seppeleensitojaisissa voi käyttää ylioppilaslakkia. Flooran päivänä ja promootiopurjehduksella käytetään siistiä ja säänmukaista arki- tai kävelypukua sekä ylioppilaslakkia. AVUSTUKSET Promootion onnistumisen kannalta suuri merkitys on tapahtuman tukijoilla. Tukea tarvitsemme sekä rahana että erilaisina hyödykkeinä. Tässä te promovendit voitte olla avuksi: mikäli teillä tai lähipiirissänne on kontakteja yritysmaailmaan, pyydämme teitä ottamaan yhteyttä promootion taloudenhoitajaan ).

8 8 LISÄTIETOJA PROMOOTIOSTA Lisätietoja promootiosta saa kotisivuilta Kysymyksiä voi lähettää promootiotoimikunnan sähköpostiosoitteeseen ja promootiokanslian faxiin tai jättää niitä promootiokanslian puhelinvastaajaan (p ). Promootiokanslian päivystysajat ovat helmikuun alusta alkaen maanantaisin ja keskiviikkoisin klo Promootiokanslia löytyy Porthanian 2. kerroksesta huoneesta 213 opettajien lehtisalin vierestä. Huhtikuussa 2003 promootiotoimikunta lähettää kaikille promootioon ilmoittautuneille kirjeen, josta käyvät ilmi tarkat ohjeet ja kellonajat. Lisäksi promootiotoimikunta pitää kaikille avoimen tiedotustilaisuuden keskiviikkona 8. huhtikuuta 2003 kello 18 alkaen yliopiston juhlasalissa. Promootiotoimikunta pidättää oikeuden muutoksiin.

Kauppatieteellinen tiedekunta: TAVOITTEENA TOHTORIN HATTU Käytännön ohjeita ja neuvoja valmistuvalle jatko-opiskelijalle

Kauppatieteellinen tiedekunta: TAVOITTEENA TOHTORIN HATTU Käytännön ohjeita ja neuvoja valmistuvalle jatko-opiskelijalle Kauppatieteellinen tiedekunta: TAVOITTEENA TOHTORIN HATTU Käytännön ohjeita ja neuvoja valmistuvalle jatko-opiskelijalle TAVOITTEENA TOHTORINHATTU Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 ENNEN VÄITÖSTÄ...

Lisätiedot

Vaasan yliopisto. Filosofinen tiedekunta. Humanistinen ala

Vaasan yliopisto. Filosofinen tiedekunta. Humanistinen ala Vaasan yliopisto Filosofinen tiedekunta Humanistinen ala Jatkokoulutusopas 2012 Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 12.12.2011 1 Sisältö 1 Vaasan yliopiston Tutkijakoulu 2 Jatko-opinnot humanistisella alalla

Lisätiedot

Tavoistaan teekkari tunnetaan

Tavoistaan teekkari tunnetaan Tavoistaan teekkari tunnetaan TEKNILLISEN KORKEAKOULUN YLIOPPILASKUNTA Tavoistaan teekkari tunnetaan Tiina Metso Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunta 2001 Teksti Tiina Metso Toimitus Minna Ahola Kuvitus

Lisätiedot

VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto

VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto Hae arvostettuun koulutukseen ainutlaatuisessa ympäristössä Kansainvälisesti tunnetussa Turun yliopistossa on yli 20 000 opiskelijaa ja 3300 tutkijaa, opettajaa, professoria

Lisätiedot

We are FiMSIC, who are you?

We are FiMSIC, who are you? ABROAD 1 2 We are FiMSIC, who are you? Takasivuilla esiteltävien vaihtopaikkojen myötä FiMSIC lähettää medisiinarit maailmalle 60. kertaa. Tavoitteenamme on tehdä ulkomaille suuntaaminen helpoksi. Kuukauden

Lisätiedot

Aikataulu ylioppilaskirjoituksille 3. Tärkeä tietää 5. YO-tutkinnon rakenne 5. YO-tutkinnon suorittaminen 5. YO-kirjoitusten aloittaminen 7

Aikataulu ylioppilaskirjoituksille 3. Tärkeä tietää 5. YO-tutkinnon rakenne 5. YO-tutkinnon suorittaminen 5. YO-kirjoitusten aloittaminen 7 1 ABIOPPAAN SISÄLLYS Aikataulu ylioppilaskirjoituksille 3 Tärkeä tietää 5 YO-tutkinnon rakenne 5 YO-tutkinnon suorittaminen 5 YO-kirjoitusten aloittaminen 7 Arvostelu ja tulokset 9 Kokeen uusiminen ja

Lisätiedot

HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA

HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1 OPINNOISTA... 3 2 HAKEMINEN YHTEISHAUSSA... 3 2.1 HAKUAIKA JA HAKULOMAKE... 4 2.2 KUKA

Lisätiedot

Valtion takaamia lukuelämyksiä jo vuodesta 1985

Valtion takaamia lukuelämyksiä jo vuodesta 1985 Valtion takaamia lukuelämyksiä jo vuodesta 1985 Fuksinumero 2011 Kansi: Mantsalaiset vappupiknikillä 2 Sisältö Päätön kirjoitus...4 Jussin tervehdys Hyvät ensimmäisen vuoden maantieteen opiskelijat...5

Lisätiedot

Hanna Tani KIELO. Materiaalia aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen taidon kartoitukseen ja kehityksen seurantaan

Hanna Tani KIELO. Materiaalia aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen taidon kartoitukseen ja kehityksen seurantaan Hanna Tani KIELO Materiaalia aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen taidon kartoitukseen ja kehityksen seurantaan Hanna Tani KIELO Materiaalia aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen taidon kartoitukseen

Lisätiedot

Erityiskiitokset toiminnasta sukuseurassa saivat sukuneuvoston tällä kertaa jättäneet Ari Kekäläinen, Jussi Kekäläinen ja Sirpa Kekäläinen.

Erityiskiitokset toiminnasta sukuseurassa saivat sukuneuvoston tällä kertaa jättäneet Ari Kekäläinen, Jussi Kekäläinen ja Sirpa Kekäläinen. Hyvät immeiset, sukuseuran jäsenet! Vuosi on vaihtunut ja sukumme suuntaa taas kohti uusia seikkailuja. Tässä kuitenkin hiukan muistoja menneeltä vuodelta, joka olikin sukukokouksen vuosi. Sukukokouksiahan

Lisätiedot

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Mikä ITU on? Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry on mielenterveyskuntoutujien vapaaehtoistoiminnan keskus, edunvalvontajärjestö ja vertaistukiyhteisö.

Lisätiedot

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-as 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

Suomen. Voimisteluliiton Kilpa-aerobickilpailut

Suomen. Voimisteluliiton Kilpa-aerobickilpailut Suomen Päivitetty 28.2.2001 / HH Voimisteluliiton Kilpa-aerobickilpailut OHJEET KILPAILUJEN JÄRJESTÄJÄLLE Päivitetty 15.1.2011/ JN&JJA Suomen Voimisteluliitto Svoli ry. Hämeentie 105 A, 00550 HELSINKI

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 6.5.2015 Ylioppilastutkintolautakunnan yleiset määräykset ja ohjeet sisältävät lukiolakiin, ylioppilastutkinnon järjestämisestä annettuun lakiin

Lisätiedot

YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3

YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 SISÄLLYS YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 YHTEISVALINNAN YLEISOHJEET Hakeminen 4 Haastattelut 5 Hakukelpoisuus 5 Hakuaika 5 Hakulomake ja sen liitteet 5 Tulokset ja oikaisumenettely

Lisätiedot

ABI-OPAS OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN 2015-2016

ABI-OPAS OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN 2015-2016 ABI-OPAS OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN 2015-2016 1 Tieto- ja viestintäteknologiasta iloa ja hyötyä opiskeluun Nykyään tietoteknologia on osa yhteiskuntaa ja jokapäiväistä elämää. Jokainen tulee tarvitsemaan

Lisätiedot

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39)

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39) KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39) SISÄLLYS 1 HAKEMINEN... 4 1.1 Hakulomakkeet... 4 1.2 Hakukelpoisuus ja hakemuksen liitteet... 5 1.2.1 Päävalinta... 5 1.2.2 Avoimen yliopiston opintojen

Lisätiedot

USKOTTU MIES EDUNVALVOJA HOLHOOJA

USKOTTU MIES EDUNVALVOJA HOLHOOJA USKOTTU MIES EDUNVALVOJA HOLHOOJA Boråsin yliholhouslautakunnan käsikirja SISÄLLYSLUETTELO Yliholhooja 2 Yliholhoojan suorittama valvonta 2 Uskottu mies 2 Uskotun miehen tarve 3 Hakemus/ilmoitus 3 Uskotun

Lisätiedot

HISTORIAN LEHTI H 1/2013 TAMPEREEN YLIOPISTON HISTORIAN OPISKELIJOIDEN AINEJÄRJESTÖLEHTI

HISTORIAN LEHTI H 1/2013 TAMPEREEN YLIOPISTON HISTORIAN OPISKELIJOIDEN AINEJÄRJESTÖLEHTI HISTORIAN LEHTI H 1/2013 TAMPEREEN YLIOPISTON HISTORIAN OPISKELIJOIDEN AINEJÄRJESTÖLEHTI Historian Lehti - Sisällys 01/2013 Tampereen yliopiston historian opiskelijoiden ainejärjestölehti 41. vuosikerta

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto-ohjeet 2014 2015

Ylioppilastutkinto-ohjeet 2014 2015 Ylioppilastutkinto-ohjeet 2014 2015 27.8.2014 Erkko-lukion ylioppilastutkinto-ohjeet 2014 2015 Ylioppilastutkinto Yleistä Ylioppilastutkinnon toimeenpanosta huolehtii ylioppilastutkintolautakunta (YTL).

Lisätiedot

Järjestökansio. Järjestökansion käyttäjälle

Järjestökansio. Järjestökansion käyttäjälle Järjestökansio Järjestökansion käyttäjälle Kansio on tarkoitettu arjen apuvälineeksi yhdistystoimintaan. Kansioon on koottu eri osioihin toiminta yhden kokouksen säännöillä sekä oma osio kahden kokouksen

Lisätiedot

Arvoisa työnantaja, Palveluksessanne! Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO

Arvoisa työnantaja, Palveluksessanne! Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO Arvoisa työnantaja, Lämpimät kiitoksemme siitä, että olet tarjonnut harjoittelupaikan ulkomaiselle nuorelle! Samalla olet auttanut suomalaista opiskelijaa tai vasta tutkintonsa suorittanutta nuorta saamaan

Lisätiedot

Kaikki tarvittava ja fiksu palvelu oman kunnan yrityksiltä. Mitä ei ole, sitä ei tarvita. Katso lehden loppuosa. Pöytyä ylpeä suvestaan.

Kaikki tarvittava ja fiksu palvelu oman kunnan yrityksiltä. Mitä ei ole, sitä ei tarvita. Katso lehden loppuosa. Pöytyä ylpeä suvestaan. Tiedotuslehti 2/2015 Pöytyä ylpeä suvestaan. Kaikki tarvittava ja fiksu palvelu oman kunnan yrityksiltä. Mitä ei ole, sitä ei tarvita. Katso lehden loppuosa. TIEDOTUSLEHTI 2/2015 Sisällysluettelo KUNTA

Lisätiedot

1. TERVETULOA KV. TUUTORIKSI!

1. TERVETULOA KV. TUUTORIKSI! 1. TERVETULOA KV. TUUTORIKSI! Olet aloittamassa kv. tuutorin uraa ja jos et ole aiemmin toiminut kv. tuutorina, saatat olla tietämätön työnkuvastasi, velvollisuuksistasi ja oikeuksistasi. Tämän oppaan

Lisätiedot

Melan vakuutusyksikkö / LV 15.10.2010. Ohje apurahan myöntäjälle. Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan?

Melan vakuutusyksikkö / LV 15.10.2010. Ohje apurahan myöntäjälle. Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan? Melan vakuutusyksikkö / LV OHJE 15.10.2010 Ohje apurahan myöntäjälle Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan? 1.10.2010 OHJE 2 (8) Sisältö 1 Apurahan myöntäjän velvollisuus antaa tietoja... 3 2 Ilmoitusvelvollisuus

Lisätiedot

11. Opas kiekkokoulun järjestämiseksi. Seuraava opas ladattavissa osoitteessa www.leijonat.fi

11. Opas kiekkokoulun järjestämiseksi. Seuraava opas ladattavissa osoitteessa www.leijonat.fi 11. Opas kiekkokoulun järjestämiseksi Seuraava opas ladattavissa osoitteessa www.leijonat.fi Opas kiekkokoulun järjestämiseksi SISÄLLYSLUETTELO 2 Tämän oppaan pohjamateriaalina on käytetty Suomen Jääkiekkoliiton

Lisätiedot

Satakuntalainen Osakunta

Satakuntalainen Osakunta Satakuntalaisen Osakunnan säännöt. Satakuntalainen Osakunta I Luku. T a r k o i t u s. 1. Satakuntalaisen Osakunnan tarkoituksena on edistää sivistystä, siveellistä kuntoa ja hyvää järjestystä jäsentensä

Lisätiedot