SISÄLLYS. N:o 253. Asetus. maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ohjesäännön sisältävän asetuksen muuttamisesta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS. N:o 253. Asetus. maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ohjesäännön sisältävän asetuksen muuttamisesta"

Transkriptio

1 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 1999 N:o SISÄLLYS N:o Sivu 253 maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ohjesäännön sisältävän asetuksen muuttamisesta esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassan ohjesäännöstä annetun asetuksen muuttamisesta työeläkekassan ohjesäännön sisältävän asetuksen muuttamisesta eläketurvakeskuksen ohjesäännön sisältävän asetuksen muuttamisesta työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan vakavaraisuusrajan laskemisesta annetun asetuksen muuttamisesta työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan toimintapääomaan luettavista eristä annetun asetuksen muuttamisesta vakuutuskassan vastuuvelan katteesta annetun asetuksen muuttamisesta vakuutuskassa-asetuksen muuttamisesta eläkesäätiön eläkevastuun katteesta annetun asetuksen muuttamisesta työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön vakavaraisuusrajan laskemisesta annetun asetuksen muuttamisesta työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön toimintapääomaan luettavista eristä annetun asetuksen muuttamisesta eläkesäätiöasetuksen muuttamisesta lakisääteistä eläkevakuutusliikettä harjoittavan vakuutusyhtiön vakavaraisuusrajan laskemisesta annetun asetuksen muuttamisesta Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös mehiläisten esikotelomädän vuoksi Teuvan kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta N:o 253 maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ohjesäännön sisältävän asetuksen muuttamisesta Annettu Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä muutetaan maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ohjesäännön sisältävän 25 päivänä heinäkuuta 1969 annetun asetuksen (501/1969) 5 :n 4 momentti sekä 15 ja 20, sellaisina kuin niistä ovat 5 :n 4 momentti asetuksessa 552/1974 ja 20 asetuksessa 1328/1990, seuraavasti: 5 Ylimääräinen valtuuskunnan kokous on pidettävä, jos valtuuskunnan puheenjohtaja tai eläkelaitoksen hallitus katsoo sen tarpeelliseksi. Kokous on pidettävä myös, jos maa-ja metsätalousministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Vakuutusvalvontavirasto, valtiovarainministeriö, eläketurvakeskus, kaksi tilintarkastajaa tai vähintään kolme valtuuskunnan jäsentä on sitä ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatinut. Kokous on tällöin pidettävä kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus on jätetty valtuuskunnan puheenjohtajalle tai hallitukselle. 15 Eläkelaitoksen on viipymättä ilmoitettava eläkelaitoksen nimen kirjoittamiseen oikeutettujen henkilöiden nimi ja kotipaikka asianomaiselle ministeriölle ja Vakuutusvalvontavirastolle, jonka on pyynnöstä annettava todistus siitä, ketkä ovat oikeutetut kirjoittamaan eläkelaitoksen nimen

2 746 N:o Eläkelaitoksen on vuosittain kahden viikon kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta toimitettava Vakuutusvalvontaviraston vahvistaman kaavan mukainen kertomus toiminnastaan ja tilastaan maatalousyrittäjien eläkelain ja maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain alaisen toiminnan osalta eläketurvakeskukselle ja muun toimintansa osalta Vakuutusvalvontavirastolle. Sosiaali- ja terveysministeriöllä, Vakuutusvalvontavirastolla, valtiovarainministeriöllä ja eläketurvakeskuksella on oikeus kohtuullisessa ajassa saada muutakin kuin 1 momentissa tarkoitettua kirjallista selvitystä eläkelaitoksen toiminnasta, ja ne voivat muullakin tavalla tarkastaa laitoksen toimintaa.

3 747 N:o 254 esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassan ohjesäännöstä annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä muutetaan esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassan ohjesäännöstä 13 päivänä syyskuuta 1985 annetun asetuksen (762/1985) 5 :n 4 momentti sekä 15 ja 20, sellaisena kuin niistä on 20 asetuksessa 1088/1997, seuraavasti: 5 Ylimääräinen valtuuskunnan kokous on pidettävä, jos valtuuskunnan puheenjohtaja tai eläkekassan hallitus katsoo sen tarpeelliseksi. Kokous on pidettävä myös, jos asianomainen ministeriö, Vakuutusvalvontavirasto, eläketurvakeskus, kaksi tilintarkastajaa tai vähintään kolme valtuuskunnan jäsentä on sitä ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatinut. Kokous on tällöin pidettävä kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus on annettu valtuuskunnan puheenjohtajalle tai hallitukselle. 15 Eläkekassan on viipymättä ilmoitettava eläkekassan nimen kirjoittamiseen oikeutettujen henkilöiden nimi ja kotipaikka asianomaiselle ministeriölle sekä Vakuutusvalvontavirastolle. Vakuutusvalvontaviraston on pyynnöstä annettava todistus siitä, keillä on oikeus eläkekassan nimen kirjoittamiseen. 20 Eläkekassan tulee vuosittain kahden viikon kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta toimittaa Vakuutusvalvontaviraston vahvistaman kaavan mukainen kertomus toiminnastaan ja tilastaan Vakuutusvalvontavirastolle. Asianomaisella ministeriöllä ja Vakuutusvalvontavirastolla on oikeus määräämässään kohtuullisessa ajassa saada muutakin kirjallista selvitystä eläkekassan toiminnasta, ja Vakuutusvalvontavirasto voi muullakin tavalla tarkastaa eläkekassan toimintaa. Sama oikeus on eläketurvakeskuksella eläkkeiden ja muiden etuuksien sekä työsuhde- ja muiden eläketurvan perusteena olevien tietojen osalta.

4 748 N:o 255 työeläkekassan ohjesäännön sisältävän asetuksen muuttamisesta Annettu Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä muutetaan työeläkekassan ohjesäännön sisältävän 7 päivänä marraskuuta 1975 annetun asetuksen (846/1975) 5 :n 4 momentti sekä 15 ja 20, sellaisena kuin niistä on 20 asetuksessa 921/1996, seuraavasti: 5 Ylimääräinen valtuuskunnan kokous on pidettävä, jos valtuuskunnan puheenjohtaja tai työeläkekassan hallitus katsoo sen tarpeelliseksi. Kokous on pidettävä myös, jos asianomainen ministeriö, Vakuutusvalvontavirasto, eläketurvakeskus, kaksi tilintarkastajaa tai vähintään kolme valtuuskunnan jäsentä on sitä ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatinut. Kokous on tällöin pidettävä kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus on jätetty valtuuskunnan puheenjohtajalle tai hallitukselle. 15 Työeläkekassan on viipymättä ilmoitettava työeläkekassan nimen kirjoittamiseen oikeutettujen henkilöiden nimi ja kotipaikka asianomaiselle ministeriölle sekä Vakuutusvalvontavirastolle, jonka on pyynnöstä annettava todistus siitä, ketkä ovat oikeutetut kirjoittamaan työeläkekassan nimen. 20 Työeläkekassan tulee vuosittain kahden viikon kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta toimittaa Vakuutusvalvontaviraston vahvistaman kaavan mukainen kertomus toiminnastaan ja tilastaan Vakuutusvalvontavirastolle. Asianomaisella ministeriöllä ja Vakuutusvalvontavirastolla on oikeus määräämässään kohtuullisessa ajassa saada muutakin kirjallista selvitystä työeläkekassan toiminnasta, ja Vakuutusvalvontavirasto voi muullakin tavalla tarkastaa työeläkekassan toimintaa. Sama oikeus on eläketurvakeskuksella eläkkeiden ja muiden etuuksien sekä työsuhdeja muiden eläketurvan perusteena olevien tietojen osalta.

5 749 N:o 256 eläketurvakeskuksen ohjesäännön sisältävän asetuksen muuttamisesta Annettu Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä muutetaan eläketurvakeskuksen ohjesäännön sisältävän 14 päivänä elokuuta 1961 annetun asetuksen (431/1961) 6 :n 4 momentti sekä 17 ja 20, sellaisena kuin niistä on 17 asetuksessa 946/1995, seuraavasti: 6 Ylimääräinen edustajiston kokous on pidettävä, jos hallitus tai edustajiston puheenjohtaja katsoo sen eläketurvakeskuksen valvontaa ja muita edustajistolle kuuluvia tehtäviä varten tarpeelliseksi. Kokous on pidettävä myös, jos asianomainen ministeriö, Vakuutusvalvontavirasto, vähintään kaksi tilintarkastajaa tai vähintään kolme edustajiston jäsentä on sitä ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatinut. Kokous on tällöin pidettävä kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus on jätetty hallitukselle tai edustajiston puheenjohtajalle. 17 Eläketurvakeskuksen tulee antaa Vakuutusvalvontaviraston vahvistaman kaavan mukaiset tilastotiedot omasta toiminnastaan sekä lakisääteisten työeläkelaitosten toiminnasta. Eläketurvakeskuksen on toimitettava 1 momentissa tarkoitetut tilastotiedot asianomaiselle ministeriölle ja Vakuutusvalvontavirastolle sekä tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja edustajiston niiden johdosta tekemä päätös Vakuutusvalvontavirastolle viimeistään tilikautta seuraavan toukokuun kuluessa. 20 Eläketurvakeskuksen on viipymättä ilmoitettava eläketurvakeskuksen nimen kirjoittamiseen oikeutettujen henkilöiden nimi ja kotipaikka asianomaiselle ministeriölle sekä Vakuutusvalvontavirastolle, jonka on pyynnöstä annettava todistus siitä, ketkä ovat oikeutetut kirjoittamaan eläketurvakeskuksen nimen.

6 750 N:o 257 työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan vakavaraisuusrajan laskemisesta annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä muutetaan työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan vakavaraisuusrajan laskemisesta 30 päivänä joulukuuta 1997 annetun asetuksen (1325/1997) 1 :n 2 ja 4 kohta, 2 :n johdantokappale ja I ryhmän 1 ja 3 kohta, II ryhmän 3 kohta ja III ryhmän 2 kohta, 3 :n 3 ja 5 momentti sekä 4, seuraavasti: 1 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan: 2) ETA-valtiossa sijaitsevilla säännellyillä markkinoilla ETA-valtion viranomaisen valvonnan alaista arvopaperipörssiä ja sellaista muuta ETA-valtiossa toimivaa vaihdantajärjestelmää, joka Vakuutusvalvontaviraston antamien määräysten mukaan rinnastetaan tällaiseen arvopaperipörssiin; 4) OECD-valtiossa sijaitsevilla säännellyillä markkinoilla OECD-valtion viranomaisen valvonnan alaista arvopaperipörssiä ja sellaista muuta OECD-valtiossa toimivaa vaihdantajärjestelmää, joka Vakuutusvalvontaviraston antamien määräysten mukaan rinnastetaan tällaiseen arvopaperipörssiin; 2 Sijoitusten jako ryhmiin Vakuutuskassalain 83 c :n 1 momentissa tarkoitetun vakavaraisuusrajan laskemista varten työntekijäin eläkelain (395/1961) mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan ja tätä toimintaa harjoittavan osaston sijoitukset, lukuunottamatta asianomaisen ministeriön erityisistä syistä määräämiä eriä, jaetaan ryhmiin seuraavasti: I ryhmä 1) velkasitoumus, jossa velallisena on eläkekassan osakkaana oleva työnantajayritys, jonka on suoritettava tästä velastaan eläkekassalle korkoa, joka on sidottu eläkekassan vastuuvelan laskemisessa käytettävään korkoon ja on vähintään sen suuruinen, ja jolle osakas on antanut vakuutuskassan vastuuvelan katteesta annetun asetuksen (1138/1998) mukaisen vakuuden; 3) lyhytaikaiset velkasitoumukset, joissa velallisena tai takaajana on ETA-valtiossa toimiluvan saanut julkisen valvonnan alainen talletuspankki tai vakuutusyhtiö taikka sellainen muu yhteisö, jonka Vakuutusvalvontavirasto rinnastaa edellä tarkoitettuun talletuspankkiin tai vakuutusyhtiöön; II ryhmä 3) velkasitoumukset, joissa velallisena tai takaajana on ETA-valtiossa toimiluvan saanut julkisen valvonnan alainen talletuspankki tai vakuutusyhtiö taikka sellainen muu yhteisö, jonka Vakuutusvalvontavirasto rinnastaa

7 N:o edellä tarkoitettuun talletuspankkiin tai vakuutusyhtiöön; sekä III ryhmä 2) joukkovelkakirjalainat, joissa velallisena tai takaajana on ETA-valtiossa toimiluvan saanut julkisen valvonnan alainen talletuspankki tai vakuutusyhtiö taikka sellainen muu yhteisö, jonka Vakuutusvalvontavirasto rinnastaa edellä tarkoitettuun talletuspankkiin tai vakuutusyhtiöön; 3 Vakavaraisuusraja Laskentakaavassa suure p on asianomaiseen sijoitusten ryhmään kuuluvien sijoitusten osuus tässä asetuksessa tarkoitettujen sijoitusten yhteismäärästä. Sijoitukset arvostetaan Vakuutusvalvontaviraston päättämien perusteiden mukaisesti käypään arvoon, jollei asianomainen ministeriö erityisistä syistä toisin päätä. Edellä 1 momentissa tarkoitettuun vastuuvelkaan luetaan työntekijäin eläkelain mukaisen vakuutuksen vastuuvelka, yrittäjien eläkelain (468/1969) 11 :n mukaisen vakuutuksen vastuuvelka sekä asianomaisen ministeriön määräämät muut vastuuvelkaan rinnastettavat erät ja siitä vähennetään vakuutuskassalain 79 :n 2 momentissa mainittu lisävakuutusvastuu sekä asianomaisen ministeriön lakisääteisen eläkevakuutuksen erityisluonteen johdosta määräämät muut erät. 4 Poikkeusluvan antaminen sijoitusten lukemisesta eri ryhmiin sekä tarkemmat säännökset Vakuutusvalvontavirasto voi erityisestä syystä hakemuksesta antaa eläkekassalle luvan määräajaksi lukea sijoitus johonkin toiseen 2 :ssä säädettyyn ryhmään. Vakuutusvalvontavirasto antaa tarkemmat määräykset sijoituksista, sijoitusten jakautumisesta eri ryhmiin sekä muutoinkin tämän asetuksen täytäntöönpanosta.

8 752 N:o 258 työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan toimintapääomaan luettavista eristä annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä muutetaan työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan toimintapääomaan luettavista eristä 30 päivänä joulukuuta 1997 annetun asetuksen (1324/1997) 1 :n 1 momentin 4 ja 7 9 kohta, 2 :n johdantokappale sekä 4 seuraavasti: 1 Vakuutuskassalain (1164/1992) 83 b :ssä tarkoitettuun toimintapääomaan luetaan: 4) kirjanpitolain (1336/1997) 5 luvun 15 :ssä tarkoitetut vapaaehtoiset varaukset; 7) sellaisia takauksia ja vakuuksia, jotka vakuutuskassan vastuuvelan katteesta annetun asetuksen (1138/1998) mukaan voidaan hyväksyä vakuutuskassan velkasitoumusten yhteydessä vastuuvelan katteeksi; 8) eläkekassan hakemuksesta ja Vakuutusvalvontaviraston suostumuksella enintään viisi prosenttia osakkaiden palkkasummasta, joka on työntekijäin eläkelain (395/1961) 12 :n 1 momentin 4 kohdan nojalla ministeriön antamien perusteiden mukaisen vuosimaksun perusteena; 9) eläkekassan hakemuksesta ja Vakuutusvalvontaviraston suostumuksella muut 1 8 kohdassa mainittuihin eriin rinnastettavat erät. 2 Toimintapääomasta vähennetään sen mukaan kuin Vakuutusvalvontavirasto tarkemmin päättää: 4 Vakuutusvalvontavirasto antaa tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta. Asianomainen ministeriö voi määrätä, että 1 :n 1 momentin 6 kohtaa ja 2 :n 1 momentin 2 kohtaa sovellettaessa työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan tietyt varat arvostetaan niiden käyvästä arvosta poikkeavasti.

9 753 N:o 259 vakuutuskassan vastuuvelan katteesta annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä muutetaan vakuutuskassan vastuuvelan katteesta 23 päivänä joulukuuta 1998 annetun asetuksen (1138/1998) 1 :n 1 momentin 2 kohta, 2 :n 1 momentti, 3 :n 1 momentin 3 kohta ja 2 momentti, 5 :n 2 momentti, 10 :n 2 momentti, 13 ja 14 sekä 16 :n 2 momentti seuraavasti: 1 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan: 2) säännellyillä markkinoilla ETA-valtiossa sijaitsevaa, ETA-valtion viranomaisen valvonnan alaista arvopaperipörssiä ja muuta ETA-valtiossa toimivaa vaihdantajärjestelmää, joka Vakuutusvalvontaviraston antamien määräysten mukaan rinnastetaan tällaiseen arvopaperipörssiin; 2 Soveltamisalan tarkennukset Tämän asetuksen säännöksiä ETA-valtioista sovelletaan siinä laajuudessa ja sellaisin edellytyksin kuin asianomainen ministeriö määrää myös muuhun valtioon, jonka ministeriö määräyksessään rinnastaa ETA-valtioon. 3 Omaisuuslajit, joilla voidaan kattaa koko vastuuvelan bruttomäärä /29 Vastuuvelan koko bruttomäärän katteena saa olla: 3) velkasitoumuksia, joissa velallisena tai takaajana on ETA-valtiossa toimiluvan saanut julkisen valvonnan alainen talletuspankki tai vakuutusyhtiö taikka muu sellainen yhteisö, jonka Vakuutusvalvontavirasto rinnastaa edellä tarkoitettuun talletuspankkiin tai vakuutusyhtiöön; Vakuutusvalvontavirasto antaa tarkemmat määräykset 1 momentin 4 ja 5 kohdassa tarkoitettujen rahasto-osuuksien lukemisesta vastuuvelan bruttomäärän katteeseen. 5 Omaisuuslajit, joilla voidaan kattaa yhteensä enintään 50 prosenttia vastuuvelan bruttomäärästä Vakuutusvalvontavirasto antaa tarkemmat määräykset 1 momentin 3 ja 4 kohdassa tarkoitettujen rahasto-osuuksien lukemisesta vastuuvelan bruttomäärän katteeseen. 10 Osakasriskin pienentäminen Vakuutusvalvontavirasto voi erityisistä syistä myöntää määräajaksi poikkeuksia 1 momentin säännöksistä. 13 Poikkeusluvan antaminen enimmäisrajan ylittämiseen Vakuutusvalvontavirasto voi vakuutuskas-

10 754 N:o 259 san hakemuksesta antaa määräajaksi luvan 4 9 :ssä säädetyn enimmäisrajan ylitykseen. 14 Määräystenantovaltuus Vakuutusvalvontavirasto antaa tarvittaessa tarkemmat määräykset vastuuvelan katteeseen kuuluvien varojen sijainnista, valuuttariskin rajoittamisesta ja valuuttaliikkeen järjestämisestä, johdannaissopimusten käytöstä katteen yhteydessä, vakuuksien arvostuksesta ja vakuuksien merkityksestä luettaessa katteeseen niitä sitoumuksia, joihin vakuudet liittyvät. Vakuutusvalvontavirasto voi yksittäistapauksissa määrätä, jos siihen vakuutuskassalain 83 :n 2 momentin soveltamisen kannalta on erityistä syytä, ettei tiettyjä varoja saa lukea vakuutuskassan vastuuvelan katteeseen. 16 Siirtymäsäännökset Vakuutusvalvontavirasto voi erityisestä syystä kassan hakemuksesta jatkaa 1 momentissa säädettyä määräaikaa 6 ja 8 :ssä tarkoitettujen varojen osalta enintään viidellä vuodella.

11 755 N:o 260 vakuutuskassa-asetuksen muuttamisesta Annettu Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun vakuutuskassa-asetuksen (1665/1992) 1 ja 3, 5 :n 2 momentti, 7 ja 9 14, 15 :n 1 momentti sekä seuraavasti: 1 Vakuutusvalvontavirastolle osoitettuun hakemukseen, jolla perustettavan vakuutuskassan säännöille haetaan vahvistusta, on liitettävä perustamiskirja, joka sisältää ehdotuksen kassan säännöiksi sekä osakkaaksi aikovan hyväksymisen kassan säännöille. Kassan sääntöjen muuttamista koskevaan hakemukseen on liitettävä voimassa olevat säännöt sekä oikeaksi todistettu ote sen kokouksen pöytäkirjasta tai niiden kokousten pöytäkirjoista, jossa tai joissa sääntöjen muutos on hyväksytty. 3 Jos vakuutuskassa vakuutuskassalain (1164/1992) 82 :n nojalla pyytää Vakuutusvalvontavirastolta lupaa pitää vastuuvelka uusien perusteiden mukaista vastuuvelkaa pienempänä, lupahakemukseen on liitettävä tarkka suunnitelma, jonka mukaisesti erotusta vähennetään vuosittain. 5 Kassan rekisteröimisen jälkeen tehdyt ilmoitukset sekä Vakuutusvalvontaviraston viran puolesta tekemät merkinnät on merkittävä kassan rekisterinumeron kohdalle. 7 Vakuutuskassarekisteriin tehtäviä ilmoituksia varten tarvittavia lomakkeita on pidettävä saatavilla Vakuutusvalvontavirastossa ja vakuutuskassojen yhdistyksessä maksua vastaan. Vakuutusvalvontavirasto vahvistaa lomakkeen kaavan. 9 Vakuutusvalvontavirasto antaa säädettyä maksua vastaan otteita vakuutuskassarekisteristä sekä jäljennöksiä siihen liittyvistä asiakirjoista. 10 Hakemukseen, jossa pyydetään Vakuutusvalvontaviraston suostumusta vakuutuskassan sulautumiseen tai vastuun siirtämiseen, on liitettävä sulautumista tai vastuun siirtämistä koskeva sopimus alkuperäisenä sekä oikeiksi todistetut jäljennökset niistä sulautuvan tai luovuttavan kassan sekä vastaanottavan kassan tai vastaanottavan vakuutuslaitoksen päätöksistä, joilla sopimus on hyväksytty. Hakemukseen, joissa pyydetään Vakuutusvalvontaviraston suostumusta kassan jakautumisen täytäntöönpanoon, on liitettävä selvitys, joka osoittaa, että kassan jakautuminen on lain mukaan mahdollista, oikeaksi todistettu jäljennös siitä kassankokouksen pöytäkirjasta, jossa jakautumisesta on päätetty, jakautuvan kassan hallituksen tekemä selvitys kassan nettovarojen määrästä, ehdotus

12 756 N:o 260 varojen jakamisesta sekä tilintarkastajien antama lausunto. 11 Vakuutuskassan sulautumista, vastuun siirtämistä tai jakautumista koskevat asiakirjat on pidettävä nähtävinä Vakuutusvalvontavirastossa vakuutuskassalain 135 :n 2 momentissa ja 147 :n 2 momentissa säädetyn määräajan. 12 Vakuutusvalvontaviraston on noudatettava vakuutuskassalain 28 :n 3 momentissa ja 47 :n 2 momentissa tarkoitetussa kassankokouksen koollekutsumisessa, mitä vakuutuskassalaissa ja vakuutuskassan säännöissä määrätään kassankokouksen koollekutsumisesta. 13 Jos Vakuutusvalvontavirasto määrää vakuutuskassan toiminnan osittain lopetettavaksi tai kassan purettavaksi taikka kieltää kassaa luovuttamasta tai panttaamasta kassan hallinnassa olevaa omaisuutta, Vakuutusvalvontaviraston on kuulutettava siitä kassan kustannuksella virallisessa lehdessä sekä ilmoitettava siitä kassan jäsenille ja osakkaille siten kuin kassan säännöissä määrätään tiedonantojen toimittamisesta kassan jäsenille ja osakkaille. 14 Kun vakuutuskassalain 118 :n mukainen tilinpäätös on valmistunut, jäljennös siitä on viipymättä toimitettava Vakuutusvalvontavirastolle. Vakuutusvalvontavirastolle on toimitettava jäljennös myös mainitussa pykälässä tarkoitetusta selvitysmiesten ilmoituksesta. 15 Vakuutuskassalain 168 :ssä tarkoitetun vakuutuskassojen yhdistyksen tehtävänä on hoitaa vakuutuskassojen yhteisiä asioita siten kuin asianomaisen ministeriön vahvistamissa yhdistyksen säännöissä tarkemmin määrätään. 17 Vakuutusvalvontaviraston on ilmoitettava vakuutuskassojen yhdistykselle vakuutuskassan merkitsemisestä vakuutuskassarekisteriin ja poistamisesta rekisteristä. 18 Vakuutuskassojen yhdistyksen on viipymättä ilmoitettava asianomaiselle ministeriölle sekä Vakuutusvalvontavirastolle yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan, hallituksen muiden jäsenten ja toiminnanjohtajan sekä yhdistyksen nimen kirjoittamiseen oikeutettujen henkilöiden täydellinen nimi, henkilötunnus ja kotipaikka. Jos ilmoitetussa tiedossa tapahtuu muutos, muutoksesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus Vakuutusvalvontavirastolle. 19 Vakuutuskassojen yhdistyksen säännöt ja 18 :ssä mainitut tiedot on pidettävä nähtävinä Vakuutusvalvontavirastossa. Vakuutusvalvontaviraston on pyynnöstä annettava jäljennös säännöistä ja todistus 18 :ssä mainituista tiedoista säädettyä maksua vastaan.

13 757 N:o 261 eläkesäätiön eläkevastuun katteesta annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä muutetaan eläkesäätiön eläkevastuun katteesta 23 päivänä joulukuuta 1998 annetun asetuksen (1137/1998) 1 :n 1 momentin 2 kohta, 2, 4 :n 1 momentin 3 kohta ja 2 momentti, 6 :n 2 momentti, 11 :n 2 momentti, 15 :n 2 momentti sekä 16 ja 17 seuraavasti: 1 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan: 2) säännellyillä markkinoilla ETA-valtiossa sijaitsevaa, ETA-valtion viranomaisen valvonnan alaista arvopaperipörssiä ja muuta ETA-valtiossa toimivaa vaihdantajärjestelmää, joka Vakuutusvalvontaviraston antamien määräysten mukaan rinnastetaan tällaiseen arvopaperipörssiin; 2 Soveltamisalan tarkennukset Tämän asetuksen säännöksiä ETA-valtioista sovelletaan siinä laajuudessa ja sellaisin edellytyksin kuin asianomainen ministeriö määrää myös muuhun valtioon, jonka ministeriö määräyksessään rinnastaa ETA-valtioon. Mitä tässä asetuksessa säädetään velkasitoumuksesta, koskee myös sille kertynyttä korkoa. Tämän asetuksen säännöksiä kiinteistöistä, rakennuksista ja eläkesäätiölain 46 :n 5 momentin 5 kohdassa tarkoitetuista oikeuksista sovelletaan myös sellaisen kiinteistöyhteisön, jonka kotipaikka on ETA-valtiossa ja jossa eläkesäätiöllä on määräämisvalta, omistamiin tällaisiin varoihin samalla tavoin kuin jos nämä varat olisivat eläkesäätiön suorassa omistuksessa. Mitä tässä momentissa säädetään, koskee myös kiinteistöyhteisöä, jonka kotipaikka on ETA-valtiossa ja jossa eläkesäätiöllä on määräämisvalta yhdessä yhden tai useamman saman työnantajan tai samaan konserniin kuuluvan työnantajan eläkesäätiön kanssa taikka jonka Vakuutusvalvontavirasto eläkesäätiön hakemuksesta rinnastaa tässä momentissa tarkoitettuun kiinteistöyhteisöön. 4 Omaisuuslajit, joilla voidaan kattaa koko eläkevastuun bruttomäärä Eläkevastuun koko bruttomäärän katteena saa olla: 3) velkasitoumuksia, joissa velallisena tai takaajana on ETA-valtiossa toimiluvan saanut julkisen valvonnan alainen talletuspankki tai vakuutusyhtiö tai muu sellainen yhteisö, jonka Vakuutusvalvontavirasto rinnastaa edellä tarkoitettuun talletuspankkiin tai vakuutusyhtiöön; Vakuutusvalvontavirasto antaa tarkemmat määräykset 1 momentin 4 ja 5 kohdassa tarkoitettujen rahasto-osuuksien lukemisesta eläkevastuun bruttomäärän katteeseen.

14 758 N:o Omaisuuslajit, joilla voidaan kattaa yhteensäenintään 50 prosenttia eläkevastuun bruttomäärästä Vakuutusvalvontavirasto antaa tarkemmat määräykset 1 momentin 3 ja 4 kohdassa tarkoitettujen rahasto-osuuksien lukemisesta eläkevastuun bruttomäärän katteeseen. 11 Työnantajariskin pienentäminen Vakuutusvalvontavirasto voi erityisistä syistä myöntää määräajaksi poikkeuksia 1 momentin säännöksistä. 15 Muu kate Vakuutusvalvontavirasto antaa tarkemmat määräykset siitä, millaisin edellytyksin ja rajoituksin 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut varat saadaan lukea katteeseen. 16 Poikkeusluvan antaminen enimmäisrajan ylittämiseen Vakuutusvalvontavirasto voi eläkesäätiön hakemuksesta antaa määräajaksi luvan 5 10 ja 15 :ssä säädetyn enimmäisrajan ylitykseen. 17 Määräystenantovaltuus Vakuutusvalvontavirasto antaa tarvittaessa tarkemmat määräykset eläkevastuun katteeseen kuuluvien varojen ja sitoumusten sijainnista, valuuttariskin rajoittamisesta ja valuuttaliikkeen järjestämisestä, johdannaissopimusten käytöstä katteen yhteydessä, vakuuksien arvostuksesta ja vakuuksien merkityksestä luettaessa katteeseen niitä sitoumuksia, joihin vakuudet liittyvät. Vakuutusvalvontavirasto voi yksittäistapauksissa määrätä, jos siihen eläkesäätiölain 46 :n 2 momentin soveltamisen kannalta on erityistä syytä, ettei tiettyjä varoja saa lukea eläkesäätiön eläkevastuun katteeseen.

15 759 N:o 262 työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön vakavaraisuusrajan laskemisesta annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä muutetaan työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön vakavaraisuusrajan laskemisesta 30 päivänä joulukuuta 1997 annetun asetuksen (1327/1997) 1 :n 1 momentin 2 ja 4 kohta, 2 :n johdantokappale, I ryhmän 3 kohta, II ryhmän 3 kohta ja III ryhmän 2 kohta, 3 :n 3 ja 5 momentti sekä 4, seuraavasti: 1 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan: 2) ETA-valtiossa sijaitsevilla säännellyillä markkinoilla ETA-valtion viranomaisten valvonnan alaista arvopaperipörssiä ja sellaista muuta ETA-valtiossa toimivaa vaihdantajärjestelmää, joka Vakuutusvalvontaviraston antamien määräysten mukaan rinnastetaan tällaiseen arvopaperipörssiin; 4) OECD-valtiossa sijaitsevilla säännellyillä markkinoilla OECD-valtion viranomaisen valvonnan alaista arvopaperipörssiä ja sellaista muuta OECD-valtiossa toimivaa vaihdantajärjestelmää, joka Vakuutusvalvontaviraston antamien määräysten mukaan rinnastetaan tällaiseen arvopaperipörssiin; 2 Sijoitusten jako ryhmiin Eläkesäätiölain 48 b :n 1 momentissa tarkoitetun vakavaraisuusrajan laskemista varten jaetaan B-eläkesäätiön ja AB-eläkesäätiön B-osaston sijoitukset, lukuun ottamatta asianomaisen ministeriön erityisistä syistä määräämiä eriä, ryhmiin seuraavasti: I ryhmä 3) lyhytaikaiset velkasitoumukset, joissa velallisena tai takaajana on ETA-valtiossa toimiluvan saanut julkisen valvonnan alainen talletuspankki tai vakuutusyhtiö taikka sellainen muu yhteisö, jonka Vakuutusvalvontavirasto rinnastaa edellä tarkoitettuun talletuspankkiin tai vakuutusyhtiöön; II ryhmä 3) velkasitoumukset, joissa velallisena tai takaajana on ETA-valtiossa toimiluvan saanut julkisen valvonnan alainen talletuspankki tai vakuutusyhtiö taikka sellainen muu yhteisö, jonka Vakuutusvalvontavirasto rinnastaa edellä tarkoitettuun talletuspankkiin tai vakuutusyhtiöön; sekä III ryhmä 2) joukkovelkakirjalainat, joissa velallisena tai takaajana on ETA-valtiossa toimiluvan

16 760 N:o 262 saanut julkisen valvonnan alainen talletuspankki tai vakuutusyhtiö taikka sellainen muu yhteisö, jonka Vakuutusvalvontavirasto rinnastaa edellä tarkoitettuun talletuspankkiin tai vakuutusyhtiöön; 3 Vakavaraisuusraja Laskentakaavassa suure p on asianomaiseen sijoitusten ryhmään kuuluvien sijoitusten osuus tässä asetuksessa tarkoitettujen sijoitusten yhteismäärästä. Sijoitukset arvostetaan Vakuutusvalvontaviraston päättämien perusteiden mukaisesti käypään arvoon, jollei asianomainen ministeriö erityisistä syistä toisin päätä. Edellä 1 momentissa tarkoitettuun eläkevastuuseen luetaan työntekijäin eläkelain (395/1961) mukaisen vakuutuksen eläkevastuu sekä asianomaisen ministeriön määräämät muut eläkevastuuseen rinnastettavat erät, ja siitä vähennetään eläkesäätiölain 43 :n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettu lisävakuutusvastuu sekä asianomaisen ministeriön lakisääteisen eläkevakuutuksen erityisluonteen vuoksi määräämät muut erät. 4 Poikkeusluvan antaminen sijoitusten lukemiseksi eri ryhmiin sekä tarkemmat määräykset Vakuutusvalvontavirasto voi erityisestä syystä hakemuksesta antaa eläkesäätiölle luvan määräajaksi lukea sijoitus johonkin toiseen 2 :ssä säädettyyn ryhmään. Vakuutusvalvontavirasto antaa tarkemmat määräykset sijoituksista, sijoitusten jakautumisesta eri ryhmiin ja muutoinkin tämän asetuksen täytäntöönpanosta.

17 761 N:o 263 työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön toimintapääomaan luettavista eristä annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä muutetaan työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön toimintapääomaan luettavista eristä 30 päivänä joulukuuta 1997 annetun asetuksen (1326/1997) 1 :n 1 momentin 2, 5, 7 ja 8 kohta, 2 :n johdantokappale ja 4 seuraavasti: 1 Eläkesäätiölain (1774/1995) 48 a :ssä tarkoitettuun toimintapääomaan luetaan: 2) kirjanpitolain (1336/1997) 5 luvun 15 :ssä tarkoitetut vapaaehtoiset varaukset; 5) sellaisia takauksia ja vakuuksia, jotka eläkesäätiön eläkevastuun katteesta annetun asetuksen (1137/1998) mukaan voidaan hyväksyä työntekijäin eläkelain (395/1961) mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön velkasitoumusten yhteydessä eläkevastuun katteeksi; 7) eläkesäätiön hakemuksesta ja Vakuutusvalvontaviraston suostumuksella enintään viisi prosenttia työnantajan palkkasummasta, joka on työntekijäin eläkelain 12 :n 1 momentin 4 kohdan nojalla ministeriön vahvistamien perusteiden mukaisen vuosimaksun perusteena; 8) eläkesäätiön hakemuksesta ja Vakuutusvalvontaviraston suostumuksella muut 1 7 kohdassa mainittuihin eriin rinnastettavat erät. 2 Toimintapääomasta vähennetään sen mukaan kuin Vakuutusvalvontavirasto tarkemmin päättää: 4 Vakuutusvalvontavirasto antaa tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta. Asianomainen ministeriö voi määrätä, että 1 :n 1 momentin 4 kohtaa ja 2 :n 1 momentin 2 kohtaa sovellettaessa työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön tietyt varat arvostetaan niiden käyvästä arvosta poikkeavasti /29

18 762 N:o 264 eläkesäätiöasetuksen muuttamisesta Annettu Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä muutetaan 29 päivänä joulukuuta 1995 annetun eläkesäätiöasetuksen (1778/1995) 2, 3, 6 ja 8 12 seuraavasti: 2 Eläkesäätiön hallituksen on pidettävä eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluvista henkilöistä sekä eläkkeen ja muiden etuuksien saajista sellaista luetteloa kuin Vakuutusvalvontavirasto määrää. 3 Jos eläkesäätiö eläkesäätiölain (1774/1995) 44 :n nojalla pyytää Vakuutusvalvontavirastolta lupaa pitää eläkevastuu uusien perusteiden mukaista eläkevastuuta pienempänä, lupahakemukseen on liitettävä tarkka suunnitelma siitä, miten erotusta vähennetään vuosittain. 6 Ilmoitukset eläkesäätiörekisteriin on tehtävä Vakuutusvalvontaviraston vahvistamalla lomakkeella. 8 Vakuutusvalvontavirasto antaa säädettyä maksua vastaan otteita eläkesäätiörekisteristä sekä jäljennöksiä siihen liittyvistä asiakirjoista. 9 Hakemukseen, jossa pyydetään Vakuutusvalvontaviraston suostumusta eläkesäätiön sulautumiseen tai vakuutustoiminnan luovuttamiseen, on liitettävä sulautumista tai vakuutustoiminnan luovuttamista koskeva sopimus alkuperäisenä sekä oikeiksi todistetut jäljennökset niistä sulautuvan tai luovuttavan eläkesäätiön sekä vastaanottavan eläkesäätiön tai vastaanottavan vakuutuslaitoksen päätöksistä, joilla sopimus on hyväksytty. 10 Eläkesäätiön sulautumista tai vakuutustoiminnan luovuttamista koskevat asiakirjat on pidettävä nähtävinä Vakuutusvalvontavirastossa Vakuutusvalvontaviraston eläkesäätiölain 102 :n 2 momentin nojalla muistutusten tekemistä varten määräämän ajan. 11 Jos Vakuutusvalvontavirasto määrää eläkesäätiön toiminnan osittain lopetettavaksi tai eläkesäätiön purettavaksi taikka kieltää eläkesäätiötä luovuttamasta tai panttaamasta eläkesäätiön hallinnassa olevaa omaisuutta, Vakuutusvalvontaviraston on kuulutettava siitä eläkesäätiön kustannuksella virallisessa lehdessä sekä ilmoitettava siitä eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluville henkilöille ja eläkkeen tai muiden etuuksien saajille. Ilmoitus on tehtävä siten kuin eläkesäätiön säännöissä määrätään eläkesäätiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen pitämisestä eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluvien henkilöiden sekä eläkkeen tai muiden etuuksien saajien nähtävinä sekä tiedonantojen muusta toimittamisesta.

19 N:o Kun eläkesäätiölain 87 :ssä tarkoitettu tilinpäätös on valmistunut, jäljennös siitä on viipymättä toimitettava Vakuutusvalvontavirastolle. Vakuutusvalvontavirastolle on toimitettava jäljennös myös mainitussa pykälässä tarkoitetusta selvitysmiesten ilmoituksesta.

20 764 N:o 265 lakisääteistä eläkevakuutusliikettä harjoittavan vakuutusyhtiön vakavaraisuusrajan laskemisesta annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä muutetaan lakisääteistä eläkevakuutusliikettä harjoittavan vakuutusyhtiön vakavaraisuusrajan laskemisesta 30 päivänä joulukuuta 1996 annetun asetuksen (1299/1996) 1 :n 1 momentin 2 ja 4 kohta, 2 :n johdantokappale, I ryhmän 3 kohta, II ryhmän 3 kohta ja III ryhmän 2 kohta, 3 :n 2 ja 3 momentti sekä 4, sellaisena kuin niistä on 2 :n johdantokappale on asetuksessa 362/1997, seuraavasti: 1 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkistetaan: 2) ETA-valtiossa sijaitsevilla säännellyillä markkinoilla ETA-valtion viranomaisen valvonnan alaista arvopaperipörssiä ja sellaista muuta ETA-valtiossa toimivaa vaihdantajärjestelmää, joka Vakuutusvalvontaviraston antamien määräysten mukaan rinnastetaan tällaiseen arvopaperipörssiin; 4) OECD-valtiossa sijaitsevilla säännellyillä markkinoilla OECD-valtion viranomaisen valvonnan alaista arvopaperipörssiä ja sellaista muuta OECD-valtiossa toimivaa vaihdantajärjestelmää, joka Vakuutusvalvontaviraston antamien määräysten mukaan rinnastetaan tällaiseen arvopaperipörssiin; 2 Sijoitusten jako ryhmiin Työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain (354/1997) 7 luvun 17 :n 1 momentissa tarkoitetun vakavaraisuusrajan laskemista varten työeläkevakuutusyhtiön sijoitukset, lukuun ottamatta asianomaisen ministeriön erityisistä syistä määräämiä eriä, jaetaan ryhmiin seuraavasti: Ryhmä I 3) Lyhytaikaiset velkasitoumukset, joissa velallisena tai takaajana on ETA-valtiossa toimiluvan saanut julkisen valvonnan alainen talletuspankki tai vakuutusyhtiö tai sellainen muu yhteisö, jonka Vakuutusvalvontavirasto rinnastaa edellä tarkoitettuun talletuspankkiin tai vakuutusyhtiöön. Ryhmä II 3) Velkasitoumukset, joissa takaajana tai velallisena on ETA-valtiossa toimiluvan saanut julkisen valvonnan alainen talletuspankki tai vakuutusyhtiö tai sellainen muu yhteisö, jonka Vakuutusvalvontavirasto rinnastaa edellä tarkoitettuun talletuspankkiin tai vakuutusyhtiöön.

21 N:o Ryhmä III 2) Joukkovelkakirjalainat, joissa velallisena tai takaajana on ETA-valtiossa toimiluvan saanut julkisen valvonnan alainen talletuspankki tai vakuutusyhtiö tai sellainen muu yhteisö, jonka Vakuutusvalvontavirasto rinnastaa edellä tarkoitettuun talletuspankkiin tai vakuutusyhtiöön. 3 Vakavaraisuusraja Laskentakaavassa suure p on asianomaiseen sijoitusten ryhmään kuuluvien sijoitusten osuus tässä asetuksessa tarkoitettujen sijoitusten yhteismäärästä. Sijoitukset arvostetaan Vakuutusvalvontaviraston määräämien perusteiden mukaisesti käypään arvoon, jollei asianomainen ministeriö erityisistä syistä toisin määrää. Edellä 1 momentissa tarkoitettuun vastuuvelkaan luetaan työntekijäin eläkelain mukaisen vakuutuksen vastuuvelka, yrittäjäin eläkelain (468/1969) 11 :n mukaisen vakuutuksen vastuuvelka sekä asianomaisen ministeriön määräämät muut vastuuvelkaan rinnastettavat erät, ja siitä vähennetään työeläkevakuutusyhtiön työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 6 luvun 14 :n 2 momentissa tarkoitettu osittamaton lisävakuutusvastuu sekä asianomaisen ministeriön lakisääteisen eläkevakuutuksen erityisluonteen vuoksi määräämät muut erät. 4 Määräystenantovaltuus ja poikkeusluvan antaminen sijoitusten lukemiseksi eri ryhmiin Vakuutusvalvontavirasto voi erityisestä syystä hakemuksesta antaa vakuutusyhtiölle luvan määräajaksi lukea sijoitus johonkin toiseen 2 :ssä säädettyyn ryhmään. Vakuutusvalvontavirasto antaa tarkemmat määräykset sijoituksista, sijoitusten jakautumisesta eri ryhmiin sekä muutoinkin tämän asetuksen täytäntöönpanosta.

22 766 N:o 266 Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös mehiläisten esikotelomädän vuoksi Teuvan kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta Annettu Helsingissä 9 päivänä maaliskuuta 1999 Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto on eläintautien vastustamisesta eläinten kuljetuksessa 22 päivänä joulukuuta 1994 annetun asetuksen (1363/1994) 9 :n nojalla päättänyt: 1 Päätöksen soveltamisala Tämä päätös koskee Teuvan kunnassa, Horonkylässä kylässä sijaitsevilla mehiläistarhoilla todetun esikotelomädän vuoksi perustettavaa rajoitusaluetta. 2 Rajoitusalue Rajoitusalue kattaa liitteessä olevaan karttaan merkityn alueen. 3 Rajoitusaluetta koskevat määräykset Rajoitusalueella noudatettavista rajoituksista määrätään mehiläisten esikotelomädän vastustamisesta 4 päivänä tammikuuta 1996 annetussa maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä ja elintarvikeosaston päätöksessä nro 2/EEO/ Poikkeukset rajoituksista Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto voi erityisesti perustellusta syystä myöntää yksittäistapauksissa luvan poiketa rajoitusalueella 3 :ssä tarkoitetun päätöksen mukaisista määräyksistä. 5 Voimaantulo Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä maaliskuuta Eläintautien vastustamisesta eläinten kuljetuksessa annetun asetuksen (1363/1994) 18 :n mukaisesti päätöstä on noudatettava heti mainitusta päivästä lukien. Helsingissä 9 päivänä maaliskuuta 1999 Apulaisosastopäällikkö Pirkko Skutnabb Eläinlääkintöylitarkastaja Taina Aaltonen

23 N:o Liite Karttakeskus Oy, lupa L 2505/99 Ylistaron kunta

24 SDK/SÄHKÖINEN PAINOS N:o , 3 arkkia PÄÄTOIMITTAJA JARI LINHALA OY EDITA AB, HELSINKI 1999

SISÄLLYS. N:o 785. Annettu Helsingissä 1 päivänä marraskuuta 1996

SISÄLLYS. N:o 785. Annettu Helsingissä 1 päivänä marraskuuta 1996 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 1996 N:o 785 791 SISÄLLYS N:o Sivu 785 Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös mehiläisten esikotelomädän

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 841. Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös

SISÄLLYS. N:o 841. Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä elokuuta 1999 N:o 841 847 SISÄLLYS N:o Sivu 841 Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös mehiläisten esikotelomädän

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 23/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi työeläkevakuutusyhtiöistä. annetun lain 29 e :n, eläkesäätiölain

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 23/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi työeläkevakuutusyhtiöistä. annetun lain 29 e :n, eläkesäätiölain EDUSKUNNAN VASTAUS 23/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 29 e :n, eläkesäätiölain 88 ja 100 a :n ja vakuutuskassalain 132 ja 134 :n muuttamisesta Asia Hallitus on

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 482. Laki. luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2003

SISÄLLYS. N:o 482. Laki. luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2003 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2003 N:o 482 496 SISÄLLYS N:o Sivu 482 luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta... 2191 483 sijoitusrahastolain muuttamisesta...

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 299/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 299/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan EDUSKUNNAN VASTAUS 299/2010 vp Hallituksen esitys laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki. eläkesäätiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1998

SISÄLLYS. N:o Laki. eläkesäätiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1998 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1998 N:o 1135 1141 SISÄLLYS N:o Sivu 1135 Laki eläkesäätiölain muuttamisesta... 3069 1136 Laki vakuutuskassalain muuttamisesta...

Lisätiedot

EV 155/2006 vp HE 79/2006 vp

EV 155/2006 vp HE 79/2006 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 155/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 391. Laki. eläkesäätiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 391. Laki. eläkesäätiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 2006 N:o 391 394 SISÄLLYS N:o Sivu 391 Laki eläkesäätiölain muuttamisesta... 1133 392 Laki vakuutuskassalain muuttamisesta... 1146

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 188/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutuskassalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutuskassalakia siten, että vakuutuskassojen

Lisätiedot

HE 19/2005 vp. Lisäksi mainittuihin lakeihin lisättäisiin nykyisin kunkin vakuutuslaitoksen vastuuvelkaa

HE 19/2005 vp. Lisäksi mainittuihin lakeihin lisättäisiin nykyisin kunkin vakuutuslaitoksen vastuuvelkaa HE 19/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusyhtiölakia,

Lisätiedot

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Laki vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan vakuutusyhtiölain (521/2008) 8 luvun 4 :n 4 momentti, 8, 10, 11, 13, 19, 20, 23 ja 25, sellaisena kuin niistä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 204. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. peltokasvien tuen vuoden 1991 viljelyvaatimuksesta poikkeamisesta vuonna 2001

SISÄLLYS. N:o 204. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. peltokasvien tuen vuoden 1991 viljelyvaatimuksesta poikkeamisesta vuonna 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2001 N:o 204 212 SISÄLLYS N:o Sivu 204 Maa- ja metsätalousministeriön asetus peltokasvien tuen vuoden 1991 viljelyvaatimuksesta poikkeamisesta

Lisätiedot

Työeläkevakuutusyhtiön vastuuvelan katelaskelma 401. Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen vastuuvelan katelaskelma 435

Työeläkevakuutusyhtiön vastuuvelan katelaskelma 401. Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen vastuuvelan katelaskelma 435 Ohje 1 (12) VF Vastuuvelan kate (Viimeisin muutos 1.1.2016) VF-tiedonkeruussa kerätään vuosineljänneksittäin tietoa vakuutuslaitosten vastuuvelan katteesta. Tietoja käytetään Finanssivalvonnan suorittamaan

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi vakuutuskassalain ja eläkesäätiölain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutuskassalakia siten, että eläkekassan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 748. Laki

SISÄLLYS. N:o 748. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 1999 N:o 748 752 SISÄLLYS N:o Sivu 748 Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä

Lisätiedot

SISÄLLYS Verohallituksen päätös vuonna 1997 verosta vapaaksi katsottavien matkakustannusten korvausten perusteista ja määristä

SISÄLLYS Verohallituksen päätös vuonna 1997 verosta vapaaksi katsottavien matkakustannusten korvausten perusteista ja määristä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1996 N:o 1292 1300 SISÄLLYS N:o Sivu 1292 Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta... 3729 1293 Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 2005 N:o 378 385. Laki. N:o 378. oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 2005 N:o 378 385. Laki. N:o 378. oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 2005 N:o 378 385 SISÄLLYS N:o Sivu 378 Laki oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta... 2279 379 Laki isyyslain muuttamisesta... 2285

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 4038 N:o 1413 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Vastuun siirrot Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 244. Asetus. sveitsiläisten vahinkovakuutusyhtiöiden toiminnasta Suomessa annetun asetuksen 5 ja 6 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 244. Asetus. sveitsiläisten vahinkovakuutusyhtiöiden toiminnasta Suomessa annetun asetuksen 5 ja 6 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 244 252 SISÄLLYS N:o Sivu 244 Asetus sveitsiläisten vahinkovakuutusyhtiöiden toiminnasta Suomessa annetun asetuksen 5 ja

Lisätiedot

HE 95/2000 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

HE 95/2000 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT HE 95/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi eläkesäätiölakia ja vakuutuskassalakia

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2006 N:o Laki. N:o 1114

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2006 N:o Laki. N:o 1114 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2006 N:o 1114 1124 SISÄLLYS N:o Sivu 1114 Laki eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta... 3057

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1998 N:o 1114 1127 SISÄLLYS N:o Sivu 1114 sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Toimitusjohtajan allekirjoitus

Toimitusjohtajan allekirjoitus LIITE 1 YHTEENVETO VASTUUVELAN KATTEESTA Vakuutuskassan nimi Vakuutuskassan VVV:n rekisterinumero Tilikausi 1. Vastuuvelka Vakuutuskassalain 83 :n mukaisesti vastuuvelan katteena oleva omaisuus Omaisuuslaji

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SISÄLLYS N:o Sivu 597 Laki Kreikan kanssa lahjana saadun kiinteän omaisuuden vapauttamisesta lahjaverosta eräissä tapauksissa

Lisätiedot

Laki. muutetaan 9 päivänä helmikuuta 1962 annetun lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin

Laki. muutetaan 9 päivänä helmikuuta 1962 annetun lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin EV 33/1999 vp - HE 44/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain, taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1999 N:o 1367 1378 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Laki nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta... 3631 1368 Laki kansaneläkelain muuttamisesta...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Laki maksuperusteisista lisäeläkejärjestelyistä eläkesäätiöissä ja eläkekassoissa 27.3.2009/173

Laki maksuperusteisista lisäeläkejärjestelyistä eläkesäätiöissä ja eläkekassoissa 27.3.2009/173 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2009» 27.3.2009/173 27.3.2009/173 Seurattu SDK 919/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki maksuperusteisista lisäeläkejärjestelyistä

Lisätiedot

Eläkevakuutuksen puolivuositiedot

Eläkevakuutuksen puolivuositiedot Ohje 1 (5) viimeisin muutos (5.4.2013) VO Eläkevakuutuksen puolivuositiedot VO-tiedonkeruussa kerätään puolivuosittaista tietoa lisäeläkeosastojen vastuuvelan katteista ja kateomaisuuden riskikeskittymistä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

SISÄLLYS. päätöksen 4 :n muuttamisesta... 2352

SISÄLLYS. päätöksen 4 :n muuttamisesta... 2352 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä syyskuuta 2006 N:o 790 804 SISÄLLYS N:o Sivu 790 mehiläisten esikotelomädän vuoksi Kesälahden kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta annetun

Lisätiedot

RAHOITUSTARKASTUS TOIMENPIDEHINNASTO (5) Liite Dnro 9/040/2003 6, 21 (LLL 39, 5 )

RAHOITUSTARKASTUS TOIMENPIDEHINNASTO (5) Liite Dnro 9/040/2003 6, 21 (LLL 39, 5 ) RAHOITUSTARKASTUS TOIMENPIDEHINNASTO 1.10.2003 1 (5) RAHOITUSTARKASTUKSEN TOIMENPIDEMAKSUT Laki sijoituspalveluyrityksistä (SIPAL) luokka Poikkeuslupapäätös konsernitilinpäätöksen tai konsolidointiryhmän

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1996 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1996 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1996 N:o 273 280 SISÄLLYS N:o Sivu 273 Laki Argentiinan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja molemminpuolista suojaamista koskevan

Lisätiedot

Laki maakaaren muuttamisesta

Laki maakaaren muuttamisesta LUONNOS 5.10.2015 Rinnakkaistekstit Laki maakaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren (540/1995) 6 luvun :n 2 momentti, 9 a luvun 10 :n 2 momentti ja 15 :n 1 momentti, 15

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 19/2013

Määräykset ja ohjeet 19/2013 Määräykset ja ohjeet 19/2013 Vastuuvelan ja eläkevastuun kate: Muuta kuin lakisääteistä toimintaa harjoittavat eläkesäätiöt ja eläkekassat sekä hautaus- ja eroavustuskassat Dnro 4/01.00/2013 Antopäivä

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2006 N:o 78 81 SISÄLLYS N:o Sivu 78 Laki Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen

Lisätiedot

Perustelut laskuperustehakemukselle

Perustelut laskuperustehakemukselle Perustelut laskuperustehakemukselle Yrittäjien eläkekassa Oma asetettiin selvitystilaan huhtikuussa 2012. Eläkekassan toimintapääoman alhainen taso osoittautui esteeksi sille, että eläkekassan vakuutustoiminnan

Lisätiedot

SISÄLLYS. vuoksi Elimäen kuntaan perustettavista rajoitusalueista N:o 565. Laki. pakkokeinolain muuttamisesta

SISÄLLYS. vuoksi Elimäen kuntaan perustettavista rajoitusalueista N:o 565. Laki. pakkokeinolain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 24 päivänä kesäkuuta 1997 N:o 565 569 SISÄLLYS N:o Sivu 565 Laki pakkokeinolain muuttamisesta... 1831 566 Laki valtion virkamieslain 13 ja 23 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 394. Laki. sairausvakuutuslain 5aja9 :nmuuttamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 394. Laki. sairausvakuutuslain 5aja9 :nmuuttamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2001 N:o 394 399 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki sairausvakuutuslain 5aja9 :nmuuttamisesta... 1137 395 Valtioneuvoston asetus käräjäoikeusasetuksen

Lisätiedot

Muut tuotot Muut kulut

Muut tuotot Muut kulut 1012 N:o 260 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden vakuutusmaksut Muiden eläkkeiden vakuutusmaksut Jäsenten vakuutusmaksut Maksuperusteisista järjestelyistä

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 13/2012

Määräykset ja ohjeet 13/2012 Määräykset ja ohjeet 13/2012 Työeläkelaitosten vakavaraisuus Dnro FIVA 10/01.00/2012 Antopäivä 13.12.2012 Voimaantulopäivä 1.1.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ

LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 42 16.11.1999 LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ 1. Lausuntopyyntö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää kuntajaostolta

Lisätiedot

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta.

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 171/2011 Valtioneuvoston asetus. riistahallinnosta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 171/2011 Valtioneuvoston asetus. riistahallinnosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 2011 171/2011 Valtioneuvoston asetus riistahallinnosta Annettu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 2011 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti,

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 743. Laki. rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 743. Laki. rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2006 N:o 743 748 SISÄLLYS N:o Sivu 743 Laki rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta... 2249 744 Laki järjestyslain 7 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Laki. Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 163/1998 vp laiksi Vakuutusvalvontavirastosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Laki. Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 163/1998 vp laiksi Vakuutusvalvontavirastosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. EV 202/1998 vp- HE 163/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Vakuutusvalvontavirastosta ja eräiksi siihen Iiittyviksi laeiksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 163/1998

Lisätiedot

Vastuuvelan katteena olevan omaisuuden enimmäismäärät

Vastuuvelan katteena olevan omaisuuden enimmäismäärät Ohje 1 (18) Viimeisin muutos 31.12.2014 VF Vastuuvelan kate VF-tiedonkeruussa kerätään vuosineljänneksittäin tietoa vakuutuslaitosten vastuuvelan katteesta. Tietoja käytetään Finanssivalvonnan suorittamaan

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet x/2013

Määräykset ja ohjeet x/2013 Määräykset ja ohjeet x/2013 Vastuuvelan ja eläkevastuun kate: Muuta kuin lakisääteistä toimintaa harjoittavat eläkesäätiöt ja eläkekassat sekä hautaus- ja eroavustuskassat Dnro FIVA 4/01.00/2013 Antopäivä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä heinäkuuta /2012 Laki. työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä heinäkuuta /2012 Laki. työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä heinäkuuta 2012 442/2012 Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä heinäkuuta 2012 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. Israelin kanssa tehdyn Euro-Välimeri-assosiaatiosopimuksen eräiden määräysten

SISÄLLYS. Israelin kanssa tehdyn Euro-Välimeri-assosiaatiosopimuksen eräiden määräysten SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 2000 N:o 499 504 SISÄLLYS N:o Sivu 499 Laki Israelin kanssa tehdyn Euro-Välimeri-assosiaatiosopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä...

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 89/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkevakuutusyhtiöistä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 613. Valtioneuvoston asetus. kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista

SISÄLLYS. N:o 613. Valtioneuvoston asetus. kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 2004 N:o 613 617 SISÄLLYS N:o Sivu 613 Valtioneuvoston asetus kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista...

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2008 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2008 N:o 104 105 SISÄLLYS N:o Sivu 104 Laki pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 543. Laki. hallintomenettelylain 10 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 1997

SISÄLLYS. N:o 543. Laki. hallintomenettelylain 10 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 1997 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 1997 N:o 543 549 SISÄLLYS N:o Sivu 543 Laki hallintomenettelylain 10 :n muuttamisesta... 1767 544 Laki kuntalain 52 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2003 N:o Laki. N:o 255

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2003 N:o Laki. N:o 255 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2003 N:o 255 259 SISÄLLYS N:o Sivu 255 Laki työeläkekassan muuttamisesta keskinäiseksi työeläkevakuutusyhtiöksi... 561 256 Laki lyhytaikaisissa

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki. lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 1999

SISÄLLYS. N:o Laki. lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 1999 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 1999 N:o 1043 1048 SISÄLLYS N:o Sivu 1043 Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta... 2577

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 13/2012

Määräykset ja ohjeet 13/2012 Määräykset ja ohjeet 13/2012 Työeläkelaitosten vakavaraisuus Dnro FIVA 10/01.00/2012 Antopäivä 13.12.2012 Voimaantulopäivä 1.1.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2015. 315/2015 Laki. eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2015. 315/2015 Laki. eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2015 315/2015 Laki eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Vakuutusosasto

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Vakuutusosasto SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Vakuutusosasto MÄÄRÄYS Valtuutussäännökset: 29.2.2000 Vakuutuskassalain muuttamisesta annetun Dnro 11/02/2000 lain (84/1999) 172 a Asetus työntekijäin eläkelain mukaista

Lisätiedot

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) 1, 2 :n 2 momentti, 4 :n

Lisätiedot

Eläkevakuutuksen puolivuositiedot

Eläkevakuutuksen puolivuositiedot Ohje 1 (5) Viimeisin muutos 31.12.20141.1.2017 VO Eläkevakuutuksen puolivuositiedot VO-tiedonkeruussa kerätään puolivuosittaista tietoa muuta kuin lakisääteistä toimintaa harjoittavien eläkelaitosten vastuuvelan

Lisätiedot

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle 1993 vp - HE 74 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Sulautumissuunnitelma käsitellään ja allekirjoitetaan jokaisen kiinteistö-osakeyhtiön hallituksessa

Sulautumissuunnitelma käsitellään ja allekirjoitetaan jokaisen kiinteistö-osakeyhtiön hallituksessa 18.11.2013 Kuvaus fuusioasiassa ja karkea arvio kustannuksista Seuraavassa sopimuksen mukaan kuvaus fuusioprosessista. Kunkin kaupparekisterivaiheen kohdalla on kerrottu kaupparekisterimaksuista. Lopussa

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1997 N:o Laki. N:o 354. työeläkevakuutusyhtiöistä

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1997 N:o Laki. N:o 354. työeläkevakuutusyhtiöistä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1997 N:o 354 363 SISÄLLYS N:o Sivu 354 Laki työeläkevakuutusyhtiöistä... 1087 355 Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta... 1097 356

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2011

Määräykset ja ohjeet 1/2011 Määräykset ja ohjeet 1/2011 Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle Dnro 5/101/2011 Antopäivä 21.3.2011 Voimaantulopäivä 1.4.2011 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015. 355/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. vakuutusyhtiön toimintasuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015. 355/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. vakuutusyhtiön toimintasuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015 355/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyhtiön toimintasuunnitelmasta Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 28/EEO/2006 Päivämäärä Dnro 31.5.2006 2484/01/2006 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 15.6.2006 - toistaiseksi Muuttaa Afrikkalaisen hevosruton vastustamisesta 3 päivänä

Lisätiedot

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 112/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistörekisterilakia siten, että kiinteistötunnuksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1079. Laki. kehitysyhteistyötä koskevan kertomuksen antamisesta eduskunnalle annetun lain 1 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1079. Laki. kehitysyhteistyötä koskevan kertomuksen antamisesta eduskunnalle annetun lain 1 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1079 1090 SISÄLLYS N:o Sivu 1079 Laki kehitysyhteistyötä koskevan kertomuksen antamisesta eduskunnalle annetun lain 1 :n

Lisätiedot

Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna.

Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna. 1 (6) RENGON SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on Kanta-Hämeen ja Riihimäen

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 22 25 SISÄLLYS N:o Sivu 22 Laki Euroopan poliisiviraston perustamisesta

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. OULUN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Oulun kauppakamari toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella kotipaikkanaan

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2001 N:o 43 45 SISÄLLYS N:o Sivu 43 Laki Pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa 13.9.2006/36 Vahvistettu Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa 15.11.2006 1 LUKU Kokoonpano 1 Yhteiseen

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ikääntyvien työntekijöiden aseman parantamista koskevaksi lainsäädännöksi

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ikääntyvien työntekijöiden aseman parantamista koskevaksi lainsäädännöksi EV 26/1998 vp - HE 13/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ikääntyvien työntekijöiden aseman parantamista koskevaksi lainsäädännöksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 13/1998

Lisätiedot

Uusi osakeyhtiölaki ja tilinpäätöskäytäntö 1.9.2006

Uusi osakeyhtiölaki ja tilinpäätöskäytäntö 1.9.2006 Uusi osakeyhtiölaki ja tilinpäätöskäytäntö Henrik Sormunen, Partner Tomi Seppälä, Partner PwC Sisällysluettelo Tilinpäätöstä koskevat UOYL:n säännökset pähkinänkuoressa Ongelma-alueita Sijoitetun vapaan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 2002 N:o 833 839 SISÄLLYS N:o Sivu 833 Laki Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2011

Määräykset ja ohjeet 1/2011 Määräykset ja ohjeet 1/2011 Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle 5/101/2011 Antopäivä 21.3.2011 Voimaantulopäivä 1.4.2011 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

Päätös. Laki. eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta annetun lain muuttamisesta

Päätös. Laki. eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 47/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle eläkelaitosten vakavaraisuutta koskevien säännösten muuttamiseksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eläkelaitosten vakavaraisuutta

Lisätiedot

SULAUTUMISSUUNNITELMA SAKUPE OY:N JA KARJALAN TEKSTIILIPALVELU OY:N VÄLILLÄ

SULAUTUMISSUUNNITELMA SAKUPE OY:N JA KARJALAN TEKSTIILIPALVELU OY:N VÄLILLÄ SULAUTUMISSUUNNITELMA SAKUPE OY:N JA KARJALAN TEKSTIILIPALVELU OY:N VÄLILLÄ 5.9.2017 2 SULAUTUMISSUUNNITELMA SAKUPE OY JA KARJALAN TEKSTIILIPALVELU OY Karjalan Tekstiilipalvelu Oy (Y-tunnus: 0167870-2),

Lisätiedot

Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta

Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 1 Asunto-osakeyhtiölain voimaantulo Asunto-osakeyhtiölaki ( / ), jäljempänä

Lisätiedot

Laki. muutetaan luottolaitostoiminnasta 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1607/1993) Sidottu ja vapaa oma pääoma

Laki. muutetaan luottolaitostoiminnasta 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1607/1993) Sidottu ja vapaa oma pääoma EV 58/1997 vp - HE 4111997 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen luottolaitostoiminnasta annetun lain a siihen liittyvän lainsäädännön muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o

Lisätiedot

EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN

EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN 11.8.14 EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN Voimassa oleva yhtiöjärjestys Esitys yhtiöjärjestyksen muutoksiksi Perustelut/huomioita: Yhtiöjärjestyksen muutosesityksen

Lisätiedot

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka 1 (5) Kuopion kauppakamari Kuopio handelskammare toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä

Lisätiedot

MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA

MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA Muutokset alleviivattu 1(5) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille Rahoituspainotteisen rahoitus- ja vakuutusryhmittymän emoyritykselle MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA Rahoitustarkastus

Lisätiedot

13 VVV:lle toimitettavat tiedot

13 VVV:lle toimitettavat tiedot 153 V osa: Valvonta 13 VVV:lle toimitettavat tiedot Valtuutussäännös VYL 25 luvun 24 VakYhdL 12 luvun 5, UVYL 39, MEL 211, MYEL 131, TVYL 1 ja 30 (1) Kohdissa 13.1 13.5 tarkoitetut asiakirjat on toimitettava

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 852. Laki

SISÄLLYS. N:o 852. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 2002 N:o 852 858 SISÄLLYS N:o Sivu 852 Laki Kroatian kanssa tehdyn sijoitusten vastavuoroista edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

hallintolakiin Päätös Laki uhkasakkolain 22 :n muuttamisesta

hallintolakiin Päätös Laki uhkasakkolain 22 :n muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 61/2003 vp Hallituksen esitys eräiden oikeusministeriön ja sisäasiainministeriön hallinnonalan lakien viittaussäännösten muuttamisesta viittauksiksi hallintolakiin Asia Hallitus on antanut

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2011

Määräykset ja ohjeet 1/2011 Määräykset ja ohjeet 1/2011 Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle 5/101/2011 Antopäivä 21.3.2011 Voimaantulopäivä 1.4.2011 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 108/2005 vp Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

S ÄÄ N N ÖT. Kalastuskunnan osakkaalla on valta luovuttaa toiselle henkilölle oikeutensa kalastaa

S ÄÄ N N ÖT. Kalastuskunnan osakkaalla on valta luovuttaa toiselle henkilölle oikeutensa kalastaa Heinolan maalaiskunnan Siltasen kalastuskunnan S ÄÄ N N ÖT Siltasen jakokunnan yhteinen kalavesi sijaitsee Ala-Rääveli ja Imjärvi-nimisissä järvissä ja on pinta-alaltaan noin 170 hehtaaria. Sanotun kalaveden

Lisätiedot