2/ Tiedotta tilattu 10 Tunne oikeutesi 11 Kuukauden piraatti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2/2009 4 Tiedotta tilattu 10 Tunne oikeutesi 11 Kuukauden piraatti"

Transkriptio

1 2/ Tiedotta tilattu 10 Tunne oikeutesi 11 Kuukauden piraatti

2 Pääkirjoitus Tapio Berschewsky Käytetäänkö järkeä? Aamukahvi maistuu paremmalta, kun sitä juo- tiedon levittämistä ja ilmaista mainosta. Tämä dessaan lukee samalla brittiläisen Ipsos Mori on tiedossa lainsäätäjien parissa. Se näkyy esi- -tutkimuslaitoksen tuoretta tulosta vertaisverkko- merkiksi siinä, että tekijänoikeusrikkomuksiin jen käyttäjien kulutustottumuksista. Ipsos Morin syyllistyneet eivät maksa vahingonkorvauksia mukaan musiikkia kopioivat ihmiset myös os- vaan hyvitysmaksuja. Vahinkoa ei ole tapahtu- tavat sitä enemmän kuin muut. Edellisen kerran nut, koska tuotetta joko ei oltaisi ostettu lain- täysin samaan tulokseen tuli viime keväänä hol- kaan, tai se ostettiin vasta verkkokokeilun jälkeen. lantilainen TNO-tutkimusorganisaatio. Oikeuslaitos tyypillisesti näkee tällaiset rik- Ajattelevalle ihmiselle tämä on selvää ilman keet varsin lievinä, mutta lainsäädäntö mahdol- ulkopuolista vahvistusta, mutta on hyvä saada listaa pöyristyttäviä hyvitysmaksuja. Esimerkiksi tekijänoikeuskeskusteluun järkeä myös tutki- avunannosta tekijänoikeusrikkomukseen selviää muspuolelta. Keräilijäluonteella varustettu mu- päiväsakoilla, mutta hyvitysmaksuja saattaa jou- siikin suurkuluttaja lataa tuhansia levyjä ja tua maksamaan tuhansia kertoja enemmän. Mis- ostaa niistä sitten satoja. Nämä lataukset estä- sään muussa rikoksessa ei päästä tällaisiin mällä myös ostojen määrä tippuu. järjettömiin mittasuhteisiin rangaistuksen ja Musiikkiin innottomasti suhtautuva taas ostaa vuodessa sen uuden Idols-voittajan hitti- hyvitysten välillä. Tänä syksynä tekijänoikeusjärjestöt ovat kimaran ja ehkä viimeisimmän smurffilevyn vaatineet yksittäiseltä suomalaiselta vertais- huoltoaseman jämähyllystä. Miksi sen enem- verkkopalvelun ylläpitäjältä täysin kohtuutonta pää haluaisikaan, varsinkin, kun Spotifyn tyyp- 3,6 miljoonan euron hyvitystä. Vastaaviin ran- pisillä palveluilla voi helposti opetella pelkäksi gaistuksiin ei meillä tuomita käytännössä mis- kertakäyttökuuntelijaksi? Täysin ilmaiseksi ja tään muusta, sillä tällainen lainsäädäntö ei lakia noudattaen. perustu suomalaiseen oikeudentajuun, vaan on Viimeistään nyt on aika herätä yleisellä tasolla siihen, ettei kopiointi ole varkautta, vaan 2 silkkaa tuontitavaraa. Se edustaa todellista oikeusmurhaa.

3 Halpa tulee yhteiskunnalle kalliiksi sivu 4 Purje Sisällys Piraattiliike on sukupolvemme merkittävin kansalaisoikeusliike sivu 11 2/2009 Piraattipuolueen jäsenlehti TOIMITUS Tapio Berschewsky, päätoimittaja Joonas Mäkinen, toimitussihteeri Jari Nousiainen, taitto ja ulkoasu Jaana Parviainen, kansi ja kuvitus AVUSTAJAT Aapo Alasuutari, Kyuu Eturautti, Hannu Kuosmanen, Hans Häggström, Tero Keinänen, Petri Lagus, Aino Partonen, Tuomas Puikkonen, Jussi Sorjonen, Lotta Söderholm, Timi Wahalahti Pääkirjoitus: Käytetäänkö järkeä?... 2 Tiedotta tilattu... 4 Keinolla millä hyvänsä... 6 Piraatit: Ei poliisioikeuksia edunvalvojille... 7 Poliittisen piraattiaatteen näkymiä, osa Tunne oikeutesi: Henkilötietolaki Kuukauden piraatti: Lari Yltiö Piraatit verkossa, osa 1: IRC Kalenteri Lankku-palsta YHTEYSTIEDOT JULKAISIJA Piraattipuolue r.p. Purje on muuttamattomana vapaasti levitettävissä ja kopioitavissa. Muokattuna levittämiselle on joitakin rajoituksia. Lisätietoja Purjeen www-sivulta. KANNEN KUVA: JAANA PARVIAINEN LISENSSI 3

4 Suuret yleiset tietotekniikkahankkeet tuottavat kerta toisensa jälkeen huonoa tulosta. Vahingot vaihtelevat pienistä suorastaan pöyristyttävään typeryyteen. Tapio Berschewsky Tiedotta tilattu Tietotekniikkaa tuntevien ja uutisointia seuraa- myytyjen ohjelmistojen päivitysrumban takia. vien ihmisten piirissä on Suomessa yksi ilmei- Tämä varmasti miellyttää alueella asuvia uhan- nen silmätikku: Tieto (entinen TietoEnator). alaiseksi luokiteltuja liito-oravia, mutta on Suomalaisen julkishallinnon hovihankkijan ase- käytännön kannalta ajateltuna lähinnä surku- maan päässyt yritys on kerta toisensa jälkeen hupaisaa. tuottanut silkkoa. Ylitetyt budjetit, myöhästyneet projektit, laa- Vastuu valitsijalla dultaan koulutyötason tekninen asiantuntevuus ja tästä seuraava tarve kalliille tuelle ovat muo- Jos kaikki vastaavat projektit ja niiden viat luette- dostuneet julkisuudessa Tiedon määritteleviksi lisi, juttu ei mahtuisi koko lehteen. Ikävä totuus ominaisuuksiksi. Esimerkiksi epäonnistuneen säh- on se, että suuret suomalaiset it-hankinnat teh- köisen äänestysjärjestelmän ja surullisenkuului- dään usein joka tasolla täysin ammattitaidotto- san Sampon verkkopankin uusinnan takaa löytyy masti. Varsinaisiksi syyllisiksi on kuitenkin vaikea suomalaisena vastuutekijänä Tieto. mieltää yksinomaan itse ohjelmistoratkaisujen Tieto ei kuitenkaan ole missään nimessä ai- toteuttajia. Kieltämättä monessa tuottajayrityk- noa. Esimerkiksi Siemens Oy yhdessä ali- sessä osaamattomuus tuntuu olevan vakava ong- hankkijansa VR Radan kanssa on toimittanut elma, mutta vielä enemmän tuhoa se aiheuttaa Helsingin ja Turun välisen moottoritien epä- tilaajapuolella. toivottavaa huomiota keräävät Lohja Muurla- It-projektia suunnitellessa pitäisi tilaajan it- tunnelin tekniset järjestelmät. Tunneliin on sessään olla oikea asiantuntija sekä omalla alal- rakennettu muun muassa mittava telematiik- laan että tilatuissa tekniikoissa. Tätä vaatimusta kajärjestelmä, joka kerää tietoa liikenteestä ja ei täytä höveli kirstunvartija, jolle lipevä markki- ajokelistä. Tammikuussa 2009 käyttöön otettu nointikonsultti saa myytyä monimutkaisen rat- järjestelmä on vaatinut jo useampia päivityksiä. kaisun vaikka vessapaperin määrän tarkkailuun. Ihmiset siis joutuvat aamulla valitsemaan Kun tarpeettomia ominaisuuksia lisätään, se työmatkallaan ruuhkaisemman vanhan tien, aiheuttaa välttämättä sovelluksen paisumista, kun uusi moottoritie on kokonaan kiinni siihen mikä taas tuo mukanaan mammuttitaudin ikä- 4

5 PETRI LAGUS JA JAANA PARVIAINEN vimmät piirteet: epävakauden, päivitystarpeen ja huonon suorituskyvyn. Suomessa on paljon vahvaa it-osaamista. Se ei kuitenkaan ole edullista kuin poikkeustapauk- Julkisissa projekteissa tulisi pyrkiä yksinkertai- sissa. Tarjouskilpailukulttuuri on synnyttänyt suuteen ja vain välttämättömien ominaisuuksien tilanteen, missä halvimman tuotteen lupaava tietokoneistamiseen. Digitaalisessa maailmassa- taho saa usein sopimuksen. Lisäksi tarjous- kaan kaiken ei tarvitse olla tavoitettavissa oman kilpailut ovat niin monimutkaisia, että vain suu- verkko-osoitteen kautta. Tähän ei kuitenkaan rimmat yritykset isoine lakimiesarmeijoineen päästä niin pitkään kuin hankinnat tehdään vailla pystyvät niihin tosissaan edes osallistumaan. todellista teknistä asiantuntemusta. Näin alan todelliset osaajat ja veteraanit eivät pääse asialle. Harjoittelijoiden ja pienipalkkais- Sekasetelisoppa ten aloittelijoiden tuottamat sovellukset ovat toki edullisia, mutta myös täynnä reikiä. Tämä Tilaajan osaamattomuus ei ole ainoa ongelma. johtaa lähes väistämättä projektien paisumi- Monimutkaisuutta syntyy myös, kun tarvitta- seen ja pitkäikäiseen tukitarpeeseen, joka lopul- van ohjelmiston toteuttaja käyttää alihank- ta maksaa enemmän kuin hyvän järjestelmän kijoita, jotka käyttävät alihankkijoita, ja niin tilaaminen suoraan asiantuntijoilta. Halvan os- edelleen. Kun jokainen erillinen kirjasto, raja- taminen tulee yhteiskunnalle liian kalliiksi. pinta ja sovellus on eri valmistajan tuottama, ja kun näistä osa on avoimia ja osa suljettuja, on ongelmien tehokas ratkonta lähes mahdotonta. Usein alihankkijat ovat ulkomaisia, jolloin välitön yhteistyö kokonaisuuksien korjaamisessa on vielä hankalampaa. 5

6 JUSSI SORJONEN Hollantilainen antipiraattiorganisaatio BREIN pelaa vaarallista peliä. Kesällä pidetyssä oikeudenkäynnissä The Pirate Bayn perustajia vastaan se toi pöytään väärennettyjä todisteita. Aapo Alasuutari Keinolla millä hyvänsä Hollantilainen antipiraattiorganisaatio Brein (Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland) nosti kesäkuussa haasteen Fredrik Neij'tä, Gottfrid Svartholmia ja Peter Sundea Reservellan toimitusjohtaja on Fredrik Neij. Se vastaan. Heitä vaadittiin estämään hollantilais- ei pidä paikkaansa. ten käyttäjien pääsy thepiratebay.org-palveluun. Raportin tiedoissa on useita epäilyttäviä Brein voitti oikeudenkäynnin, koska kukaan seikkoja, kuten virheellinen väite Neij'n kansa- vastaajista ei saapunut oikeussaliin. Syynä tähän laisuudesta Seychelleillä. Myös Reservellalle oli riittämätön tiedotus. Brein, jonka velvol- ilmoitettu rekisterinumero viittaa Seychellien lisuus oli toimittaa haaste, lähetti sen Twitterin rekistereissä aivan eri yritykseen. Raskauttavaa ja Facebookin kautta. Neij, Svartholm ja Sunde on se, että väitetysti Experianin tuottamaa do- kertoivat kuulleensa oikeudenkäynnistä kaksi kumenttia on sen metatietojen mukaan muo- päivää ennen istuntoa. He eivät missään vaihees- kattu kesällä, raportin alkuperäisen luomisen sa saaneet virallista haastetta. ja oikeudessa esittämisen välissä. Kolmikko päätti valittaa tuomiosta useista Naulana arkkuun vastaajat pyysivät Experi- syistä. Muun muassa siksi, etteivät he omista anilta varmistusta raportin aitoudesta. Yhtiö ei The Pirate Bay -palvelua, joka on seychelliläi- löytänyt kopiota oikeudessa esitetystä paperi- sen Reservella-nimisen yrityksen omaisuutta. sta. Experian on käynnistänyt oman tutkimuk- Haasteen hylkäämisen sijaan Brein lisäsi Re- sen sen aitoudesta ja ollut hyvin selväsanainen servellan haasteeseen ja yritti liittää ylläpitäjät siitä, ettei ole kyennyt todistamaan raporttia palvelun omistajuuteen. Keskeisenä todisteena oikeaksi. esitetty dokumentti on mitä ilmeisimmin röyhkeä väärennös. Brein pyrki todistamaan kolmikon olevan Brein on kieltänyt tekaisseensa raportin. Nyt odotetaan päätöstä raportin hylkäämisestä todisteena. vastuussa The Pirate Bayn toiminnasta Experi- Vastaajat ovat nostaneet haasteen Breinin an-nimisen yhtiön toimittamalla tutkimusra- asianajaja Tim Kuikia vastaan väärennettyjen portilla Reservellasta. Tämän raportin mukaan todisteiden esittämisestä oikeudenkäynnissä. 6

7 Piraattipuolue antoi lausunnot sähköisestä äänestämisestä oikeusministeriölle ja luvattomasta verkkojakelusta opetusministeriölle. Piraattipuolueen tiedote Piraatit: Ei poliisioikeuksia edunvalvojille Sähköisen äänestyksen kokeilu kunnallis- Puolueen lausunnon mukaan uusia keinoja vaaleissa ei sujunut suunnitelmien mukaan. luvattoman jakelun estämiseen ei tarvita. Tekijän- Satoja ja oikeuslaki mahdollistaa rajun puuttumisen pira- vaalit uusittiin kokeilukunnissa. Oikeusminis- tismiin, esimerkiksi yhteyden katkaisun oikeuden teriö pohtii, onko sähköistä kokeilua syytä päätöksellä. Ei ole yksiselitteisiä viitteitä siitä, että jatkaa. verkkojakelusta olisi haittaa. Piratismin harrasta- äänestystapahtumia epäonnistui Piraattipuolue toteaa, ettei sähköinen äänestys jat ovat viihdeteollisuuden merkittäviä asiakkaita. tuo olennaisia parannuksia nykyiseen järjes- Piraattipuolue muistuttaa, että verkkojakelu telmään. Mikäli kokeilua halutaan jatkaa, tulee on kehittänyt kaupallisia palveluita kuluttajan tiettyjen ehtojen täyttyä. Äänestyskoneen pitää kannalta. Esimerkiksi haitallisista DRM-rajoi- tulostaa paperivarmenne, joka tarkastetaan ja tuksista on musiikin verkkokaupassa pitkälti pudotetaan uurnaan. Euroopan komissio ja ETYJ luovuttu. Verkkojakelua voidaan vähentää vain suosittelevat varmenteen käyttöönottoa. Varmen- tarjoamalla parempia palveluita. Tiukemmat teita pitäisi lisäksi laskea satunnaisotannalla. Var- lainsäädännölliset keinot merkitsisivät viestin- menteen käyttö on ainoa tapa saada luotettava täsalaisuuden romuttamista ja anonyymin netin- tulos sähköisestä äänestyksestä. käytön yleistymistä, mikä tekisi verkon käytön Piraattipuolue vaatii, että vaaliohjelmistojen valvonnasta käytännössä mahdotonta. tulee olla avointa lähdekoodia. Liikesalaisuudet Piraattipuolue tyrmää varoituskirjekäytännön. eivät saa estää vaalijärjestelmän tarkastelua. Se olisi vaarallinen ennakkotapaus yksityisten Puolue kritisoi järjestelmän toimittajan roolia tahojen asettamisesta tekijänoikeuspoliisin ase- vaalien järjestelyissä. Vaalituloksen laskeminen maan. Oikeudenhaltijoiden edustajat ovat asian- ei saa kuulua vailla virkavastuuta toimivien osaisia, joille ei pidä antaa tällaisia oikeuksia. työntekijöiden tehtäviin. Opetusministeriössä Piraattipuolue suosittelee antamaan piraateille mietitään, pitäisikö kepin sijasta porkkanaa. Mikään mahti maailmas- oikeudenhaltijoille antaa oikeus pakottaa tele- sa ei saa ihmisiä pidättäytymään kulttuurin jaka- yritykset lähettämään varoituskirjeitä luvatto- misesta, koska altruistinen jakaminen toisten masta kopioinnista epäillyille asiakkailleen. kanssa on ihmisen luonnollinen ominaisuus. 7

8 Piraattipuolueen varapuheenjohtaja Harri Kivistön juttusarjassa käsitellään piraattiliikkeen historiaa sen juurista nykyhetkeen. Harri Kivistö Poliittisen piraattiaatteen näkymiä, osa 1 Useissa maissa piraattipuolueina toimivaa poliit- ne ovat sellaisinaan osana luontoa, kuten Con- tista piraattiliikettä pidetään tavallisesti täysin dorcet väitti. uutena ja ainutlaatuisena 2000-luvun ideologiana. Yhdysvalloissa Thomas Jefferson piti On totta, että tämä yhä harvinaisen yhtenäinen tekijänoikeuksia ja patentteja markkinoita kah- rintama toimii jokseenkin eri logiikalla kuin pe- lehtivina monopoleina mutta kuitenkin vält- rinteiset poliittiset instituutiot. Sen yhdistämät tämättömänä pahana ja siksi automaattisesti asiat, jotka ovat sellaisinaan jo tuttuja, muodos- myös osana lainsäädäntöä. tavat myös tuoreen kokonaisuuden. Lisäksi vasen oikea-keskustelun väistäminen Piraattiliikkeen historian voi jakaa kolmeen johdon- osaan. Ensinnäkin voimme tutkia termin pir- mukaisesti perusteltuna strategiana on selkeästi aatti ja sen lähisukulaisten kehitystä eli kuinka perinteisestä politiikanteosta poikkeava seikka. merkitys on liitetty sisällön luvattomaan käyt- Itse asiat ovat kuitenkin vanhoja. Kansalais- töön. Toisaalta voimme selvittää, kuinka piraa- oikeuksien puolustamisessa ei ole mitään uutta teiksi kutsutut tietoverkkojen käyttäjät ovat tai erikoista. Tietoyhteiskunta-asioihin keskitty- uhmanneet lakia ja vähitellen synnyttäneet sel- minen on toki tuore ilmiö, mutta sekin selkeästi keästi määriteltävän ideologian, siihen liittyvän itse poliittista piraattiliikettä vanhempi. Virstan- retoriikan sekä lopulta järjestelmällisen kansa- pylväänä tällä alalla voidaan pitää Electronic laistottelemattomuuden Frontier Foundationin perustamista vuonna tässä olennaisin näkökulma, on piraattiliikkeen kulttuurin. Kolmas, Kriittisyys aineettomia oikeuksia kohtaan on konkreettinen politisoituminen puolueiksi eri ollut osa talousliberaalia ajattelua aivan sen al- maissa sekä näiden puolueiden kansainvälinen kuajoista lähtien. Esimerkiksi 1700-luvun lopul- yhteistyö. la Ranskassa tekijänoikeuskeskustelu keskittyi Juttusarjan seuraavissa osissa käymme läpi luovuuden filosofiseen perustaan. Joko ideat piraattien historian näkökulma kerrallaan. Ensi ovat tekijänsä kiistämätöntä omaisuutta ilman kuun Purjeessa jatkamme siitä, miten kurkun- mitään aikarajoitusta perittävyydelle, koska te- leikkaajien ja varkaiden haukkumanimi muuttui kijä on niihin välittömässä yhteydessä, kuten tekijänoikeusasioita Diderot esitti, tai ideat kuuluvat kaikille, koska kuvaamaan kulttuurinvapauden puolustajia. 8 ajavien tahojen suussa

9 Vieraskirjoitus HANNU ASPELIN Harri Kivistö, varapuheenjohtaja Harri Kivistö on Piraattipuolueen varapuheenjohtaja ja Pirkanmaan vaalipiirin vaalipiirivastaava. Harri kuuluu myös puolueen tiedotusryhmään yhdessä puheenjohtaja Pasi Palmulehdon, puoluesihteeri Ahto Apajalahden ja tiedottaja Kaj Sotalan kanssa. Tampereen Hervannassa asuva Harri opiskelee englantilaista filologiaa ja tekee tällä hetkellä päättötyötä kirjallisuustieteestä. Tämän lisäksi hän vaikuttaa vahvasti Tampereen piraattipiireissä. Harri soittaa koskettimia Earl Slim -nimisessä progressiivista rockia soittavassa yhtyeessä, jonka kappaleista hän tekee suuren osan. Ircistä Harrin löytää tärkeimmiltä puolueen kanavilta IRCnetistä ja PirateNetistä nimimerkillä Kivisto. Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen Saatteeksi lukijalle Tämä osiin pilkottu sekä hieman muotoiltu kirjoitus ilmestyi alun perin Revalvaatiossa Revalvaatio on syksyllä 2009 perustettu ei-kaupallinen, avoin, itse organisoitu ideologiakriittinen verkkojulkaisu. Kirjoituksen tarkoituksena on sekä esitellä ajatusmaailmaa asiaan perehtymättömille sekä avata sen taustaa paremmin kaikille puolueen sisällä toimiville. Kyse on piraattiaatteen itsetutkiskelusta, jossa Piraattipuolueen asemaa pohditaan niin piraattiaatteen historiallisen kehityksen tuloksena kuin myös Suomen poliittisen keskustelun sekä maailmanlaajuisen poliittisen liikkeen osana. Katsausta ei tule pitää minään perusteellisena analyysinä, vaan toivon sen lähinnä tarjoavan suuntaviivoja sekä innostusta teoreettisempaan tutkiskeluun. Henkinen pääoma, termin mielekkäässä merkityksessä, on voimakkaamman retoriikan sekä käytännön toiminnan ohella paitsi itsessään arvokasta myös käyttökelpoista, kumpusi se sitten liikkeen sisältä tai sen ulkopuolelta. LÄHTEET: Siva Vaidhyanathan: Copyrights and Copywrongs: The Rise of Intellectual Property and How it Threatens Creativity. Carla Hesse: Publishing and Cultural Politics in Revolutionary Paris,

10 Ihmisoikeuksia ja yksityisyydensuojaa rajoittavat uudet lait ovat nykyhallituksen arkipäivää. Lakikirjaan on merkitty kuitenkin myös kansalaisen puolella olevia lakeja. Kyuu Eturautti Tunne oikeutesi: Henkilötietolaki Aiheellista kritiikkiä tietoyhteiskunnan lainsää- Sen kirjoittamiseen ei kulu montaa minuuttia, dännöstä on esitetty laajalti. Positiivisiin poik- ja mallin ottaminen toiselta sivustolta helpot- keuksiin kuuluu henkilötietolaki ( /523). taa tätä edelleen. Rekisteriselosteen on oltava Vaikka tähänkin on ujutettu epäselviä poik- selkeästi saatavilla. keuspykäliä, se on pääosin kansalaisen puolella. Lain kuudes luku käsittelee rekisteröidyn Lain tunteminen on hyödyksi etenkin verkko- oikeuksia, jotka koskevat meistä käytännössä sivuston ylläpitäjille. kaikkia. Oleellisimpina voi mainita pykä- Henkilötietolaki määrittää tarpeellisia reuna- lässä mainitun tarkastusoikeuden. Rekisterissä ehtoja henkilötietojen ja -rekisterien käsittelylle. olevalla on oikeus tietää, mitä häntä koskevia Henkilötiedoilla tarkoitetaan luonnollista henki- tietoja rekisteriin on talletettu tai ettei rekis- löä tai hänen ominaisuuksiaan kuvaavia mer- terissä ole häntä koskevia tietoja. Tärkeä on kintöjä nimestä ja yhteystiedoista alkaen. myös 30 pykälän kielto-oikeus eli oikeus kieltää Henkilörekisterillä tarkoitetaan henkilötieto- rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään jen kokoelmaa. Yleisiä esimerkkejä henkilörekis- koskevia tietoja vaikkapa suoramarkkinointia tereistä ovat rekisteröintiä vaativat nettipalvelut, varten. sähköpostilistat, adressit ja jäsenrekisterit. Luon- Etenkin EU-ajalla monet lait ovat muuttuneet nollisestikin laki pätee myös tietoverkkojen vaikealukuisiksi ja sekaviksi. Henkilötietolaki on ulkopuolella. säästynyt pahimmalta sekavuudelta. Siihen tutus- Henkilötietojen käsittelylle on useita edellytyksiä, joista ensimmäisenä mainitaan rekisteröidyn tumista voi suositella etenkin tietoyhteiskunnan näkökulmasta katsoen. yksiselitteinen suostumus. Henkilötietojen tulee olla käsittelyn kannalta tarpeellisia, kuten yhdeksäs pykälä määrittelee. Varsin helppolukuinen kymmenes pykälä kertoo rekisteriselosteesta, joka rekisterinpitäjän on laadittava. Selosteessa rekisterinpitäjä kertoo, kuka on, mitä tietoja kerätään, mihin käyttöön ja miten. 10 Henkilötietolaki: 1999/

11 LARS JOHANSSON Kuukauden piraatiksi valitaan kuukausittain joku piraattiliikkeen jäsen tai sen ulkopuolinen piraattien aihepiirejä Suomessa edistävä henkilö. Kuukauden piraatti: Lari Yltiö 1. MILLAISTA ON TOIMIA PIRAATTINUORTEN PARISSA? Äärimmäisen hauskaa. Piraattinuoret koostuvat ajattelevista rennoista nuorista, joiden kanssa yhteistyö on helppoa. Toimintamme on aktiivista ja ryhmähenki todella hyvää. 2. KERRO LYHYESTI, MIKSI TUET PIRAATTIAATETTA. Vaikka olen samaa mieltä piraattien tekijänoikeuskantojen kanssa, tärkeimmät syyni liittyä piraattiliikkeeseen olivat yksityisyys- ja sananvapauskysymykset. Onnistumisemme määrittelee, miten kontrolloidussa yhteiskunnassa elämme lähitulevaisuudessa. Piraattiliike on sukupolvemme merkittävin kansalaisoikeusliike. 3. MIKÄ SAI SINUT RYHTYMÄÄN NUORISOJÄRJESTÖN PUHEENJOHTAJAKSI? Olen ollut alusta asti mukana Suomen piraattitoiminnassa. Piraattinuorien kehittämisestä on muodostunut intohimoni. Kun huomasin, miten hyvää porukkaa piraattinuoret ovat, päätin haluta luotsata järjestöä. Toivon, että pystymme levittäytymään lähiaikoina ympäri Suomea. 4. MITEN PIRAATTINUORTEN TOIMINTA EROAA PIRAATTIPUOLUEESTA? Puolueen tehdessä politiikkaa nuoret keskittyvät järjestämään toimintaa. Tätä kautta piraattiliike saa Suomessa näkyvyyttä. Kuka: Lari Yltiö Mikä: Piraattinuorten puheenjohtaja Ikä: 21 vuotta Missä: Helsinki, Facebook, irc Järjestöt: Piraattipuolue, Piraattinuoret 5. MITEN PIRAATTINUORET VOIVAT VAIKUTTAA YHTEISKUNNALLISIIN ASIOIHIN? Piraattinuorten vaikutuskanava on tehdä piraattiasiaa tunnetuksi nuorten keskuudessa. Tehtävämme on aktivoida erityisesti politiikasta kiinnostumattomia. 6. KUINKA MONEN NUOREN ARVIOIT LATAAVAN SISÄLTÖÄ VERTAISVERKOISTA? Niin monen, että tulee pohtia, onko lainsäädäntö ajan tasalla. Ei ole järkevää tehdä merkittävästä osasta nuorisoa lain silmissä rikollisia. 7. MIKSI LIITTYÄ PIRAATTINUORIIN? Olemme vapaamielisin poliittinen nuorisojärjestö Suomessa. Toimintamme koostuu urheilusta, illanistujaisista, nuorten kulttuuri- ja tekniikkatapahtumista sekä juhlista. Kaikki ovat tervetulleita tilaisuuksiimme. Toivottavasti mahdollisimman moni lukija liittyy Piraattinuoriin. 11

12 Uudessa juttusarjassa käsitellään Piraattipuolueen suosimia verkon kommunikaatiopalveluja, joilla pitkin Suomea hajautunut liike pystyy pitämään yhteyttä reaaliaikaisesti. Tapio Berschewsky Piraatit verkossa, osa 1: IRC Piraattipuolue on Suomen ensimmäinen todelli- koiden välisenä kommunikaatiovälineenä, jossa nen tietoyhteiskuntapuolue, joka käyttää uuden käydään keskusteluja, sovitaan asioita, toteute- teknologian mahdollisuuksia täysin hyväkseen. taan projekteja ja edistetään monin muin tavoin Luonnollisena jatkeena puolueen vaatimuksille piraattiasiaa niin kansallisesti kuin kansain- yhteiskunnallisesta läpinäkyvyydestä ja tieto- välisesti. Irc on nopea, näppärä ja tehokas keino verkkojen järkevästä käytöstä päätöksenteossa hoitaa viestintää ihmisten välillä kaikkialla kumpuaa piraattien yhteisöllinen ja avoin tapa maailmassa, eikä se juuri sisällä ylimääräisiä käyttää Internetiä asioidensa ajamiseen. häiriötekijöitä. Piraattien eittämättä tärkein kommunikaa- PirateNetissä on puolueen pääasiallisen yhtei- tioverkko sisäisten asioiden hallintaan on IRC söllisen kanavan lisäksi esimerkiksi vaalipiirien eli Internet Relay Chat tuttavallisemmin omia alueellisia kanavia, joissa paikalliset piraatti- irkki. Irc-palvelukäytäntö on suomalaista perua aktiivit voivat suunnitella toimintaansa, jutella ja jo yli kaksikymmenvuotias. Maailman ensim- mukavia ja väitellä vakavia. PirateNetissä toimii mäisiin pikaviestimiin luettavaa irkkiä käyttää myös Piraattipuolueen nuorisojärjestön Piraatti- puoli miljoonaa ihmistä, ja se jakautuu satoihin nuorten oma kanava. tuhansiin yksittäisiin keskustelualueisiin eli kanaviin. Radikaalimpaa poikkeamaa perinteisestä puoluetoiminnasta edustaa se, että puolueella on Kukin irkin käyttäjä ottaa yhteyden irc- myös kokouksille oma kanavansa, johon aivan verkkoon omalta koneeltaan tai käyttää jol- kuka tahansa saa tulla seuraamaan kahden lakin palvelimella ajettavaa irc-asiakasohjel- viikon välein pidettäviä Piraattipuolueen viral- maa. Tämän jälkeen voi liittyä haluamilleen lisia hallituskokouksia. Näin puolue elää kokouk- kanaville, lukea niissä käytävää reaaliaikaista siaan myöten täysin vannomansa avoimuuden ja keskustelua ja osallistua siihen itse. Kanavia on poliittisen läpinäkyvyyden arvojen mukaisesti. eri irc-verkoissa aihetta kuin aihetta varten, ja uusia voi myös perustaa helposti. Myös Purjetta suunnitellaan pääosin irkin avulla. Purjeen omalla kanavalla toimitus ja Piraattien oma irc-verkko PirateNet toimii avustajat sopivat juttujen toteutusaikatauluis- puolueen jäsenten, kannattajien ja jopa kriiti- ta, suunnittelevat kuvitusta, käyvät läpi lehden 12

13 Miten irkkiin? vedoskierroksen ja pitävät yhteyttä toisiinsa ak- Irc:n käyttöön tarvitsee asiakasohjelmiston, tiivisesti. Koska myös Purje noudattaa täyden joita on moneen makuun. Windows-käyttäjien avoimuuden periaatetta, on kuka tahansa terve- suosituin irc-ohjelmisto on mirc32. Mac OS X:n tullut kanavalle. Ainakin, jos ei ala häiritse- käyttäjille yleisimpiin kuuluu Xchat, joka on mään lehden tekemistä. saatavissa myös Linuxiin ja Windowsiin. Lisäksi Kiinnostuneiden kannattaa ehdottomasti liit- monet käyttäjät suosivat asiakasohjelma Irssiä, tyä vähintään puolueen pääkanavalla käytyihin jota voi käyttää etänä jollakin verkon monista keskusteluihin. Tervetuloa osallistumaan todel- palvelimista. Etänä ajettavalla asiakasohjelmalla lisen tietoyhteiskunnan rakentamiseen! on se etu, että irc-keskusteluihin pääsee käsiksi mistä vain, missä ylipäätään pääsee nettiin, ja keskustelut tallettuvat silloinkin, kun oma kone on kiinni. PirateNetin IRC-osoite: irc.piraattipuolue.fi Tärkeitä kanavia PirateNetissä: #piraattipuolue Puolueen pääkanava yleiseen jutusteluun #piraattinuoret Piraattinuorten oma kanava #hallituskokous Puolueen ja nuorten hallitusten kokouspaikka #toiminta Kanava piraattiaktiivien projektien koordinointiin #purje Purjeen toimituksen ja avustajien kanava Lisää luettavaa: wiki.piraattipuolue.fi/irc JAANA PARVIAINEN fi.wikipedia.org/wiki/irc 13

14 Kalenteri VARSINAIS-SUOMEN PIRAATTIEN TAPAAMINEN Aika: to klo Paikka: Kairistenkaari 3 A, ylin kerros, Turku Piraattien tapaaminen ja saunailta Turun sydämessä. PIRAATTIPUOLUEEN SYYSKOKOUS Aika: su klo Paikka: Turun pääkirjaston tapahtumasali Studio, Linnankatu 2, Turku Piraattipuolueen kaikille jäsenille avoin ylimääräinen puoluekokous. PIRAATTINUORTEN HALLITUKSEN KOKOUS Aika: ma klo Paikka: PirateNet IRC Kokouksia pidetään kahden viikon välein. UUDENMAAN VAALIPIIRIYHDISTYS Aika: ke klo Paikka: Sellon kirjasto, Leppävaarankatu 9, Espoo Uudenmaan vaalipiiriyhdistyksen perustamiskokous. PIRAATTIEN PIKKUJOULUT Aika: la klo Paikka: Muusantori 5:n kerhohuone, Helsinki Pienet piraatit juhlistavat joulunajan alkua hupaisissa merkeissä, teemalla "Musta joulu". 14 PIRAATTIPUOLUEEN HALLITUKSEN KOKOUS Aika: ti klo Paikka: PirateNet IRC Hallituksen kokouksia pidetään kahden viikon välein. VARSINAIS-SUOMEN VAALIPIIRIYHDISTYS Aika: to klo Paikka: Ravintola Proffan Kellari, yläkerran iso kabinetti, Rehtorinpellonkatu 6 Varsinais-Suomen vaalipiiriyhdistyksen perustuskokous. PIRKANMAAN VAALIPIIRIYHDISTYS Aika: ke klo Paikka: Tampereen kaupunginkirjasto Metson luentosali 2, Pirkankatu 2, Tampere Pirkanmaan vaalipiiriyhdistyksen perustamiskokous.

15 Lankulta kävelytetään joka Purjeessa joku viimeaikaisen yhteiskunnallisen sammakon suustaan päästänyt tunnettu suomalainen vaikuttaja. TIINA JUTILA, VIHREÄT "Piraatit voivat olla Vasemmistoliitolle haaste jo seuraavissa eduskuntavaaleissa, jos emme lähde rakentamaan vasemmistolaista tietoyhteiskuntapolitiikkaa." Paavo Arhinmäki, Kansan Uutiset, 23. lokakuuta "Suomi ja maailma tarvitsee uuden, digitaalisen ajan tekijänoikeusjärjestelmän. Sen ensisijaisena tavoitteena tulee olla sisältöjen tuotannon ja käytön maksimointi." Jyrki Kasvi, Vihreä blogi, 30. lokakuuta "Mielenkiintoista sovittaa avoimen lähdekoodin Creative Commons-lisenssiä broadcast-toimintaan. Voi mullistaa koko toimialan. Positiivisesti." Mikael Jungner, Twitter, 8. marraskuuta "Norjan vastine Yleisradiolle eli NRK on alkanut jakaa ohjelmiaan bittorrenttekniikalla. Yhtäkkiä Ylen Areena tuntuu kovin vanhentuneelta tekniikalta." Esa Koski, Keskisuomalainen, 28. lokakuuta "Mahdollisia keinoja voisivat olla varoitus koneen käyttäjälle, jos joltakin koneelta lähetetään eteenpäin paljon piraattituotteita. Ja viime kädessä nettiyhteyden voi myös katkaista, jos laiton toiminta ei lopu." Heli Järvinen, 23. lokakuuta Kansanedustaja Heli Järvinen sekoili pahasti Vihreiden blogissa, kun hän kutsui sähköistä kopiota "EU:n komission raportissa todetaan, että rinnakkaislääkkeen saantia myyntiin on odotettava keskimäärin seitsemän kuukautta yli virallisen patenttisuojan. Viiden viime vuoden aikana tämä on maksanut noin kolme miljardia euroa ylimääräistä kuluttajille ja tuonut 20 prosentin lisämenot julkiselle terveydenhuollolle." Ignacio Ramonet, Helsingin Sanomat, 19. lokakuuta piraattituotteeksi, joka sanana tarkoittaa tuoteväärennöstä. Uhittelu yhteyksien katkaisulla vain viikkoa sen jälkeen, kun viestintäministeriö julisti verkkoyhteyden jokaiselle suomalaiselle kuuluvaksi yleispalveluksi, nostaa Järvisen oikeutetusti Lankulle. Järvisen kommentit herättivät närää myös vihreiden riveissä, ja ainakin Viite (Tieteen ja teknologian vihreät) sekä ViNo (Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto) tuomitsivat ne avoimesti. 15

16 AITOJA PIRAATTITUOTTEITA! Upea piraattipaita Tässä komeassa asussa hurmaat taatusti jokaisen kurkunleikkaajan kaupungilla. Saatavilla miesten malleja ja ladyfit-malleja kahdella värivalinnalla sekä useassa koossa. 16 Pinssien kuningas Upealla rintamerkillä julistat aatteellisuuttasi missä vain. Kiinnitä laukkuun, rintaan tai hatun reunaan. Hieno ja tosi halpa. 1 Teostovapaata popitusta Tätä levyä eivät tekijänoikeusmafiat säätele. Against The Teosto on kokoelma taatusti aatteellista ja rankkaa musiikkia. Saatavilla fyysisenä levynä ja latauksena. 7 levy 4 tiedostot Tilaa maailman paras puoluelehti Purjetta saa nyt suoraan kotiin paperilla. Hinta kattaa lehden tulostuksen ja postituksen. Euron voittomarginaali kilahtaa puolueen pussiin. 20 / vuosi Piraattipuolueen kannatustuotteita voi tilata verkosta osoitteesta Kaikki tuotot menevät suoraan puolueen toiminnan tukemiseen. Kangasmerkki tiedostaville Ompele kiinni haalariin tai mihin tahansa muualle. Herätät taatusti kaikkien edistyksellisten ihmisten huomion. 3 Virallinen kapteenikynä Kynä on mahtavampi kuin käyrinkään sapeli. Ainoastaan virallisesti hyväksytyt piraattikynät kelpaavat miljoonakauppojen allekirjoituksiin. 5 Vaalipiiriyhdistyksiä tekeillä Piraattipuolueen vaalipiiriyhdistyksiä perustetaan lähiaikoina. Saavu paikalle ja osallistu tietoyhteiskunnan rakentamiseen. Uudenmaan vaalipiiriyhdistyksen perustamiskokous 18. marraskuuta, kello 18 Sellon kirjasto, Leppävaarankatu 9, Espoo. Pirkanmaan vaalipiiriyhdistyksen perustamiskokous 2. joulukuuta, kello 18 Tampereen kaupunginkirjasto Metso, luentosali 2, Pirkankatu 2, Tampere

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Useasti Kysyttyä ja Vastattua

Useasti Kysyttyä ja Vastattua 1. Miksen ostaisi tykkääjiä, seuraajia tai katsojia? Sinun ei kannata ostaa palveluitamme mikäli koet että rahasi kuuluvat oikeastaan kilpailijoidesi taskuun. 2. Miksi ostaisin tykkääjiä, seuraajia tai

Lisätiedot

Facebook-opas tilitoimistoille

Facebook-opas tilitoimistoille Facebook-opas tilitoimistoille Joko tilitoimistollanne on Facebook-sivu? Jos ei, tähän oppaaseen on koottu 10 askeleen polku, jota seuraamalla sivu on helppo perustaa. MUUTAMA FAKTA SOSIAALISESTA MEDIASTA

Lisätiedot

VALO ja tietoyhteiskunnan kehitysvaihtoehdot

VALO ja tietoyhteiskunnan kehitysvaihtoehdot VALO ja tietoyhteiskunnan kehitysvaihtoehdot Jussi Silvonen Joensuun VALO -päivä, 8. 5. 2009 (http://jinux.pokat.org/jussi/) Esityksen rakenne Torikatu 10, Joensuu, SONY Bravia, Lieksan koulut = mitä yhteistä?

Lisätiedot

Nespresso Kahvilla-sivuston Instagram-kilpailu

Nespresso Kahvilla-sivuston Instagram-kilpailu Nespresso Kahvilla-sivuston Instagram-kilpailu Kilpailun nimi, paikka ja ajankohta: Nespresso Kahvilla-sivuston Instagram-kilpailu,11.11.2014. 15.12.2014. Palkinto ja sen arvo: Kilpailussa arvotaan kolme

Lisätiedot

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 Yleistä kyselystä: Toteutusaika: 13.7. 22.8.2011 Vastaajia yhteensä: 1003 Tarkoitus: Tuloksia hyödynnetään puolueen toiminnan kehittämisessä. Huomioitavaa: Eri kysymysten

Lisätiedot

Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013

Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013 Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013 Tilaisuuden järjestäjä FBO Facebook-opas Facebook-markkinoinnin käsikirja ja valmennusohjelma verkossa http://facebook-opas.akatemia.fi

Lisätiedot

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä GoGreenin/Lantmännen Cerealian kanssa (jäljempänä Yhteistyökumppani ).

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä GoGreenin/Lantmännen Cerealian kanssa (jäljempänä Yhteistyökumppani ). Parempi ruoka syyskuun kilpailu Kilpailun nimi, paikka ja ajankohta: Parempi ruoka syyskuun arvonta, kilpailu 1.9.2014. 30.9.2014. Palkinto ja sen arvo:3 kpl smoothie-tuotepakettia, arvo noin 45 euroa

Lisätiedot

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook koulutus Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook, mikä se on? Facebook on Internetissä toimiva mainosrahoitteinen yhteisöpalvelu Sivusto tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden

Lisätiedot

Kaikille selosteille yhteiset tietoturvaa ja rekisteröidyn oikeuksia koskevat kohdat löytyvät asiakirjan lopusta.

Kaikille selosteille yhteiset tietoturvaa ja rekisteröidyn oikeuksia koskevat kohdat löytyvät asiakirjan lopusta. 1 TIETOSUOJASELOSTE JA REKISTERISELOSTEET mysafety käsittelee henkilötietoja lainsäädännön mukaisesti huolellisesti ja turvallisesti. mysafetyn käsittelemiin henkilötietoihin. Tutustu tietosuojaselosteeseen

Lisätiedot

SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje

SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje Sisältö 1 Verkon pääkäyttäjä (Network Admin)...3 2 Verkonhallinta...3 2.1 Navigointi verkonhallintaan...3 2.2 Sivustot...3 2.1 Sivustojen toiminnot...4 2.3 Sivuston

Lisätiedot

Sosiaalinen media. Havaintoja eduskuntavaalien kampanjasta ja pohdintoja koskien presidentinvaaleja

Sosiaalinen media. Havaintoja eduskuntavaalien kampanjasta ja pohdintoja koskien presidentinvaaleja Sosiaalinen media Havaintoja eduskuntavaalien kampanjasta ja pohdintoja koskien presidentinvaaleja Eduskuntavaalit käydään vuonna 2011 Facebookissa [ ] puolueet menevät sinne, missä ihmiset jo ovat Helsingin

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Arvioi vastaustesi pistemäärät arvosteluohjeiden mukaisesti. Huomaa, että kaikkia asioita ei pidä aina mainita.

Arvioi vastaustesi pistemäärät arvosteluohjeiden mukaisesti. Huomaa, että kaikkia asioita ei pidä aina mainita. Arvioi vastaustesi pistemäärät arvosteluohjeiden mukaisesti. Huomaa, että kaikkia asioita ei pidä aina mainita. 1. Miten laki ja perustuslaki säädetään Suomessa 3 4 p. 5 6 p. Hallitus valmistelee ja antaa

Lisätiedot

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Sisältö Sosiaalinen media järjestöissä Twitter Blogit Instagram Lähteet: Sosiaalinen media koulutus Oulussa 2.9.2015 sekä oma

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ EURO RUN -PELI www.uudet-eurosetelit.eu ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ - 2 - Anna ja Aleksi ovat samalla luokalla ja parhaat kaverit. Heillä on tapana joutua erilaisiin seikkailuihin. Taas

Lisätiedot

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ EURO RUN -PELI www.uudet-eurosetelit.eu ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ Anna ja Aleksi ovat samalla luokalla ja parhaat kaverit. Heillä on tapana joutua erilaisiin seikkailuihin. Taas alkaa

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE VAALITULOS 2011 19.5.2011

PIRAATTIPUOLUE VAALITULOS 2011 19.5.2011 PIRAATTIPUOLUE VAALITULOS 2011 19.5.2011 SISÄLTÖ Lähtökohta vaaleihin Mitä tehtiin Vaalitulos Vaikutukset Muut puolueet Onnistumiset Kehittämistarpeet Toimenpiteitä LÄHTÖKOHTA VAALEIHIN Tavoitteena x ehdokasta

Lisätiedot

MARKKINOINNIN WORKSHOP PUOLUEPÄIVÄT 2015

MARKKINOINNIN WORKSHOP PUOLUEPÄIVÄT 2015 MARKKINOINNIN WORKSHOP PUOLUEPÄIVÄT 2015 KUKA TOI TYYPPI ON? Erilaisissa viestintä- ja markkinointitehtävissä, sekä palveluiden ja tuotteiden myynnin tehtävissä vuodesta 1989. Nykyisin eurooppalaisen ohjelmistotalon

Lisätiedot

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Yleistä tutkimuksesta 2 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Osallistumisaika alkaa 6.2.2015 ja päättyy 6.3.2015. Päättymisajan jälkeen vastaanotettuja vastauksia ei oteta huomioon.

Osallistumisaika alkaa 6.2.2015 ja päättyy 6.3.2015. Päättymisajan jälkeen vastaanotettuja vastauksia ei oteta huomioon. 1. Järjestäjä,, (jäljempänä "Järjestäjä") 2. Osallistumiskelpoisuus Kilpailuun voivat osallistua kaikki yksityishenkilöt lukuun ottamatta niitä Järjestäjän palveluksessa olevia, jotka osallistuvat tämän

Lisätiedot

Osallistumisaika alkaa 1.3.2013 ja päättyy 4.3.2013. Päättymisajan jälkeen vastaanotettuja osallistumisia ei oteta huomioon.

Osallistumisaika alkaa 1.3.2013 ja päättyy 4.3.2013. Päättymisajan jälkeen vastaanotettuja osallistumisia ei oteta huomioon. Viikonloppu.com:n avajaiskilpailun säännöt ja rekisteriseloste 1. Järjestäjä 2. Osallistumiskelpoisuus Kilpailuun voivat osallistua kaikki yksityishenkilöt lukuun ottamatta niitä Järjestäjän tai Yhteistyökumppanin

Lisätiedot

MTV Oy, Ilmalantori 2, 00240 Helsinki (jäljempänä "Järjestäjä")

MTV Oy, Ilmalantori 2, 00240 Helsinki (jäljempänä Järjestäjä) Säännöt ja rekisteriseloste 1. Järjestäjä, Ilmalantori 2, 00240 Helsinki (jäljempänä "Järjestäjä") Järjestäjä järjestää testiryhmän yhteistyössä Lumenen kanssa (jäljempänä "Yhteistyökumppani") 2. Osallistumiskelpoisuus

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

tor luodon vastuulla ilmestyneen "Savon Kansa" nimisen sanomalehden

tor luodon vastuulla ilmestyneen Savon Kansa nimisen sanomalehden Savon Kansan lakkauttaminen. Asian aikasemmat vaiheet. Sittenkun Kuopion kaupungin raastuvanoikeus helmikuun 28 päivänä 1919 oli m.m. tuominnut "Savon kansan kirjapainoosakeyhtiön"kustantaman sanotussa

Lisätiedot

Näin syntyy Ulkopolitiikka. Yhteistyötä, hiljaisia signaaleja ja sinnikästä editointia

Näin syntyy Ulkopolitiikka. Yhteistyötä, hiljaisia signaaleja ja sinnikästä editointia Näin syntyy Ulkopolitiikka Yhteistyötä, hiljaisia signaaleja ja sinnikästä editointia Joonas Pörsti / UP / 17.9.2014 Ulkopolitiikka on sitoutumaton kansainvälisiin suhteisiin erikoistunut aikakauslehti.

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Grillikuume Weber-kilpailu 2015

Grillikuume Weber-kilpailu 2015 Grillikuume Weber-kilpailu 2015 Kilpailun nimi, paikka ja ajankohta: Grillikuume - Weber-kilpailu, 22.4.2015. 1.7.2015. Palkinto ja sen arvo: Viikkokilpailu 1: Weber-grillituotesetti, 105,5 euroa Viikkokilpailu

Lisätiedot

ISSN 0784-2503 1/2007. 100. Monirunkovenelehti. Otteita vuosien varrelta. proaprojekti etenee

ISSN 0784-2503 1/2007. 100. Monirunkovenelehti. Otteita vuosien varrelta. proaprojekti etenee ISSN 0784-2503 6 1/2007 Kaikkien aikojen 100. Otteita vuosien varrelta proaprojekti etenee Martin Hildebrand PUHEENJOHTAJAN P A L S T A Monirunkovenelehdellä alkaa olla ikää. Käsissänne on lehtemme tasan

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

Valokuva ja yksityisyyden suoja henkilötietolain kannalta

Valokuva ja yksityisyyden suoja henkilötietolain kannalta Valokuva ja yksityisyyden suoja henkilötietolain kannalta IT-erityisasiantuntija Lauri Karppinen Tietosuojavaltuutetun toimisto 21.11.2011 Valtakunnalliset kuva-arkistopäivät Tietosuojavaltuutettu Ohjaa,

Lisätiedot

Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014. Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014. Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014 Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Viestintä on valtaa Ainejärjestö on antanut tiedottajalleen mandaatin kontrolloida tiedon liikkumista

Lisätiedot

Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: , päivitetty

Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: , päivitetty Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: 17.12.2013, päivitetty 26.4.2017 1. Rekisterin nimi Optima verkko-oppimisympäristö 2. Rekisterinpitäjä Jyväskylän

Lisätiedot

Partiolippukunta Kalevan Karhut nro 1 / 2008

Partiolippukunta Kalevan Karhut nro 1 / 2008 Partiolippukunta Kalevan Karhut nro 1 / 2008 TÄSSÄ NUMEROSSA - LIPPUKUNTALEHTI - 36. vuosikerta JULKAISIJA Ä-tervehdys... 3 www.kalevankarhut.net... 4 Ötökän elämää... 5 Silppusäkki... 6 Virkailijat...

Lisätiedot

Tekijänoikeusfoorum luvattoman verkkojakelun vastaiset toimet 28.10.2013

Tekijänoikeusfoorum luvattoman verkkojakelun vastaiset toimet 28.10.2013 Tekijänoikeusfoorum luvattoman verkkojakelun vastaiset toimet 28.10.2013 Yhteenveto Kuluttajille on tarjolla runsaasti uusia digitaalisia sisältöpalveluita Laillisten palveluiden käyttö kasvaa Laittomat

Lisätiedot

Tietokone työvälineenä

Tietokone työvälineenä Tietokone työvälineenä Aloitusluento 30.8.2013 Emilia Hjelm Yleistä kurssista Pakollinen Mahtava Työläs Palkitseva Kurssin laajuus 1 opintopiste ei vastaa kurssin todellista laajuutta. NYYH! Mutta TVT-ajokortista

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE PUOLUEOHJELMAN MUUTTAMINEN

PIRAATTIPUOLUE PUOLUEOHJELMAN MUUTTAMINEN PIRAATTIPUOLUE PUOLUEOHJELMAN MUUTTAMINEN Taustamuistio 5.11.2011 tausta Kokemukset vaalikampanjasta: Monet äänestäjät kokivat puolueohjelman liian kapeaksi. Piraattiehdokkailla oli joissakin puolueohjelman

Lisätiedot

Yksityisyydensuoja ja kirjaaminen. Itsemääräämisoikeus ja asiakirjat THL Liisa Murto Ihmisoikeuslakimies Kynnys ry/vike

Yksityisyydensuoja ja kirjaaminen. Itsemääräämisoikeus ja asiakirjat THL Liisa Murto Ihmisoikeuslakimies Kynnys ry/vike Yksityisyydensuoja ja kirjaaminen Itsemääräämisoikeus ja asiakirjat THL 18.11.2016 Liisa Murto Ihmisoikeuslakimies Kynnys ry/vike Yksityisyydensuoja perusoikeutena Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha

Lisätiedot

Saako lääkkeitä turvallisesti verkosta?

Saako lääkkeitä turvallisesti verkosta? Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2015 LÄÄKEALAN TOIMIJOIDEN VALVONTA Saako lääkkeitä turvallisesti verkosta? Sami Paaskoski, Liisa Näveri / Kirjoitettu 16.10.2015 / Julkaistu 13.11.2015 Lääkkeiden verkkokauppa

Lisätiedot

VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa!

VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! Löydät Internetistä kotibilekuvia, joissa esiinnyt. Mitä ajattelet kuvista? 1) SIISTII! 2) EVVK 3) En pidä siitä, että kuviani laitetaan nettiin ilman lupaani Internetiin laitettua kuvaa tai aineistoa

Lisätiedot

MaTänään otamme selvää, minkälaista sanomalehteä luemme.

MaTänään otamme selvää, minkälaista sanomalehteä luemme. MaTänään otamme selvää, minkälaista sanomalehteä luemme. Etsi lehdestä vastaukset seuraaviin kysymyksiin: a) Mikä on lehden nimi? b) Mikä on lehden ilmestymisnumero? c) Kuka on lehden päätoimittaja? d)

Lisätiedot

Perussurffaajat: Tiia Tirkkonen, Teppo Porkka, Janne Tuomisto. Verkkopalvelun arviointisuunnitelma Spotify

Perussurffaajat: Tiia Tirkkonen, Teppo Porkka, Janne Tuomisto. Verkkopalvelun arviointisuunnitelma Spotify Perussurffaajat: Tiia Tirkkonen, Teppo Porkka, Janne Tuomisto Verkkopalvelun arviointisuunnitelma Spotify Tampereen teknillinen yliopisto Hypermedia MATHM- 00000 Hypermedian opintojakso 30.9.2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tiedottajan terveiset

Tiedottajan terveiset Tiedottajan terveiset CV Toimittajana Hyvinkään Sanomissa 1979-1980. Dead Line, toimituspäällikön tuima katse ja kynän napsutus - tuttuja juttuja Freelancer auto- ja liikennetoimittaja 1980 1983. Turun

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

SoLoMo InnovaatioCamp 19.3.2013. Ari Alamäki HAAGA-HELIA Tietotekniikan koulutusohjelma Ratapihantie 13 00520 Helsinki ari.alamaki @ haaga-helia.

SoLoMo InnovaatioCamp 19.3.2013. Ari Alamäki HAAGA-HELIA Tietotekniikan koulutusohjelma Ratapihantie 13 00520 Helsinki ari.alamaki @ haaga-helia. SoLoMo InnovaatioCamp 19.3.2013 Ari Alamäki HAAGA-HELIA Tietotekniikan koulutusohjelma Ratapihantie 13 00520 Helsinki ari.alamaki @ haaga-helia.fi Social Mobile Local 7.3.2013 Perusversio-esimerkki 1.0

Lisätiedot

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto.

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto. TEE OIKEIN Kumpi on (suuri), Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) kuin tuo. Minä olen (pitkä) kuin

Lisätiedot

Galactor and the Codebreakers: - oppimispeli online maailman sudenkuopista

Galactor and the Codebreakers: - oppimispeli online maailman sudenkuopista Galactor and the Codebreakers: - oppimispeli online maailman sudenkuopista Eija Kuoppa-aho Opettaja Alajärven kaupunki Taina Mäntylä Ylitarkastaja Kuluttajavirasto Millainen peli on kyseessä? Kuluttajaviranomaisten

Lisätiedot

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä Dr. Oetkerin kanssa (jäljempänä Yhteistyökumppani ).

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä Dr. Oetkerin kanssa (jäljempänä Yhteistyökumppani ). Koko Suomi leipoo - Joulukakkukisa Kilpailun nimi, paikka ja ajankohta: Koko Suomi leipoo - Joulukakkukisa, kilpailu 10.11.2014. 7.12.2014. Palkinto ja sen arvo: Kilpailun pääpalkintona on 1 kpl OBH Nordica

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE 1 (3) Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24. Mervi Suuronen Metsä Board Oyj Revontulenpuisto 2 02100 Espoo

TIETOSUOJASELOSTE 1 (3) Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24. Mervi Suuronen Metsä Board Oyj Revontulenpuisto 2 02100 Espoo TIETOSUOJASELOSTE 1 (3) Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Metsä Board Oyj Revontulenpuisto 2 02100 Espoo p. 010 4611 Laatimispäivä: 5.2.2015 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai

Lisätiedot

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN Marko Pyhäjärvi PUHEENVUORON TAVOITE On olemassa miljoonia eri keinoja vauhdittaa matkailuyrityksen myyntiä, ja Facebookmarkkinointi on

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Laatimispäivä: 20.2.2009 1. Rekisterinpitäjä MTV Oy (Y-tunnus: 1093944-1) Ilmalantori 2 00240 Helsinki Puhelin 010 300 300 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Lisätiedot

Ehdot ja edellytykset

Ehdot ja edellytykset Ehdot ja edellytykset 1. More Sony for You kampanjan ( kampanja ) järjestää Home Entertainment of Europe a division of Sony Europe Limited ( Sony ), osoite The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13

Lisätiedot

3. kappale (kolmas kappale) AI KA

3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3.1. Kellonajat: Mitä kello on? Kello on yksi. Kello on tasan yksi. Kello on kaksikymmentä minuuttia vaille kaksi. Kello on kymmenen minuuttia yli yksi. Kello on kymmenen

Lisätiedot

Mitä välii? Tutkimus nuorten suhteesta politiikkaan Mikael Thuneberg, T-Media

Mitä välii? Tutkimus nuorten suhteesta politiikkaan Mikael Thuneberg, T-Media Mitä välii? Tutkimus nuorten suhteesta politiikkaan Mikael Thuneberg, T-Media Tutkimuskohteet 1. Yleisellä tasolla nuorten suhtautuminen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja politiikkaan, nuorille tärkeät

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia 1

Kysymyksiä ja vastauksia 1 Kysymyksiä ja vastauksia 1 1. Millaisia valokuvia saa/ei saa laittaa nettiin? 2. Voiko kuvissa näkyvien henkilöiden nimiä julkaista? 3. Miten kuvia lisensoidaan? Usein käytössä CC- BY vaikka ei voimassa

Lisätiedot

Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies

Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Sanomalehti onnistuu, jos sen levikkialueen urheilu- ja liikuntaväki pitää paikallista urheilujulkisuutta tärkeänä ja haluaa osallistua sen tuottamiseen ja ylläpitää

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN TYÖKALUPAKKI

SOSIAALISEN MEDIAN TYÖKALUPAKKI SOSIAALISEN MEDIAN TYÖKALUPAKKI TYÖKALUPAKKI eli sosiaalisen median pikaopas nenäilijälle Nenätapahtuman tueksi. Näiden ohjeiden avulla tempaiset verkostosi mukaan sosiaalisessa mediassa. MISTÄ LIIKKEELLE?

Lisätiedot

Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka

Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka TAPAAMINEN Tehtävä Tutki liikuntapiirakkaa ja suunnittele itsellesi oma piirakka. Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka Liikuntapiirakka: UKK-instituutti 34 TAPAAMINEN Oma liikuntapiirakkani 35 TAPAAMINEN

Lisätiedot

Tavoita 37 000 äänestysikäistä lukijaamme! Kuntavaalit

Tavoita 37 000 äänestysikäistä lukijaamme! Kuntavaalit Tavoita 37 000 äänestysikäistä lukijaamme! Kuntavaalit 0 Kuntavaalit 0 Uusimaa on täysillä mukana kuntavaaleissa ja vaalikoneemme on taatusti puheenaihe! Uusimaa käy tiivistä keskustelua kuntalaisille

Lisätiedot

Nimi Tampereen kaupunki, kiinteistötoimi. Aila Taura p. 050 351 8256 Marjut Malo-Siltanen p. 040 801 6776 ja Jaana Rimpi-Muhonen p.

Nimi Tampereen kaupunki, kiinteistötoimi. Aila Taura p. 050 351 8256 Marjut Malo-Siltanen p. 040 801 6776 ja Jaana Rimpi-Muhonen p. Henkilötietolain (523/99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE 1. Rekisterinpitäjä (tarvittaessa eli jos rekisterinpitäjällä ei toimipaikkaa EU:n alueella, myös edustaja) Nimi Tampereen kaupunki, kiinteistötoimi

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE 22.9.2008 1(5)

PIRAATTIPUOLUE 22.9.2008 1(5) PIRAATTIPUOLUE 22.9.2008 1(5) PÖYTÄKIRJA Piraattipuolue ry Hallituksen kokous 11/2008 Aika: 15.9.2008 kello 18.30 Paikka: Läsnä: #hallituskokous PirateNet-IRC-verkossa Pasi Palmulehto (pj) Ahto Apajalahti

Lisätiedot

Kilpailun nimi, paikka ja ajankohta: OBH Nordican Kädettömät kokit -kilpailu, mtv.fi/kädettömätkokit-sivu, kilpailuaika

Kilpailun nimi, paikka ja ajankohta: OBH Nordican Kädettömät kokit -kilpailu, mtv.fi/kädettömätkokit-sivu, kilpailuaika Kädettömät kokit -kilpailu Kilpailun nimi, paikka ja ajankohta: OBH Nordican Kädettömät kokit -kilpailu, mtv.fi/kädettömätkokit-sivu, kilpailuaika 17.9.2015. 26.11.2015. Palkinto ja sen arvo: 10 kappaletta

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

Riparille 2013 Tervetuloa rippikouluun

Riparille 2013 Tervetuloa rippikouluun Riparille 2013 Tervetuloa rippikouluun NASTOLAN SEURAKUNTA RIPPIKOULUINFO 2013 2/5 Ketkä vuorossa? Nyt on aika ilmoittautua rippikouluun. Rippikoulussa sinulla on mahdollisuus pohtia tärkeitä elämään ja

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Sisältö Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Mediaviestintä Kriisiviestintä Seuraviestintä sisäinen viestintä Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Hyvä sisäinen viestintä

Lisätiedot

Sähköinen äänestys Ongelmat ja tulevaisuus

Sähköinen äänestys Ongelmat ja tulevaisuus Sähköinen äänestys Ongelmat ja tulevaisuus Mitä se on? Sähköisessä äänestyksessä (englanniksi e voting) joko äänestys, ääntenlasku tai molemmat tehdään sähköi sesti. Mikäli äänestys on täysin sähköinen,

Lisätiedot

Luottamushenkilöt 23.10.15 Hyvinkää

Luottamushenkilöt 23.10.15 Hyvinkää Luottamushenkilöt 23.10.15 Hyvinkää Media ja edunvalvonta Kari Klemm KLEMM.IT Julkisuus on päivän sana * Media * Mediassa * Median kanssa Media(kin) on muutoksen kourissa *runsaat 2000 toimittajaa irtisanottu

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE 3.11.2009 1(5)

PIRAATTIPUOLUE 3.11.2009 1(5) Opetusministeriölle PIRAATTIPUOLUE 3.11.2009 1(5) LAUSUNTO Luovien sisältöjen luvattoman verkkojakelun vähentämisen lainsäädännölliset keinot Viitaten luovien sisältöjen luvattoman verkkojakelun vähentämisen

Lisätiedot

Presidentinvaalit 2018 Piraattipuolueen osallistumisen mahdollisuudet

Presidentinvaalit 2018 Piraattipuolueen osallistumisen mahdollisuudet Piraattipuolueen osallistumisen mahdollisuudet Tässä esityksessä Taustatietoa Presidentinvaaleista Arvio osallistumisen eduista ja haitoista Lyhyesti vaaliteemoista Suunnitelma keräys- ja vaalikampanjasta

Lisätiedot

Yhdistyksien jäsenlehdet nyt ja tulevaisuudessa

Yhdistyksien jäsenlehdet nyt ja tulevaisuudessa Yhdistyksien jäsenlehdet nyt ja tulevaisuudessa Ursan kerhoseminaari Artjärvi 2.-4.2.2007 Harri Haukka harri.haukka@pp.inet.fi Tämän esitelmän idea? Tarkoitus ei ole, että allekirjoittanut kertoo mitä

Lisätiedot

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry Viisaat hankinnat: Avoimuudet uusissa JIT 2015 -ehdoissa JulkICTLab-seminaari 20.11.2015 Martin von Willebrand, puheenjohtaja Avoin arkkitehtuuri Luo jäsenien menestystarinoita avoimilla ratkaisuilla Avoimet

Lisätiedot

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta!

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Viisi totuutta sosiaalisesta mediasta 1. Facebook on uusi Internet. 2. Yritys ei ole enää kuningas. 3. Suosittelu on sosiaalisen median tärkein liiketoimintatavoite.

Lisätiedot

lehtipajaan! Opettajan aineisto

lehtipajaan! Opettajan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Opettajan aineisto Opettajalle Ennen kuin ryhdyt lehtipajaan lue myös oppilaan aineisto Lehtipaja on tarkoitettu tt 3.-6.-luokkalaisille l ill Voit käyttää aineistoa myös 1.-2.-luokkalaisille,

Lisätiedot

Opas koulujen VALO-hankintaan. Elias Aarnio Avoimet verkostot oppimiseen -hanke Educoss Innopark Oy

Opas koulujen VALO-hankintaan. Elias Aarnio Avoimet verkostot oppimiseen -hanke Educoss Innopark Oy Opas koulujen VALO-hankintaan Elias Aarnio Avoimet verkostot oppimiseen -hanke Educoss Innopark Oy Mikä ihmeen VALO? VALO = vapaat ja avoimen lähdekoodin ohjelmistot Kyse on siis Open Sourcesta eli vapaista

Lisätiedot

MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA?

MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA? MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA? Tekijänoikeudet ja tietosuoja verkossa Ella Kiesi 26.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Vaikuttava lainsäädäntö Tekijänoikeuslaki 404/1961

Lisätiedot

Tekijänoikeus tuo leivän tekijän pöytään

Tekijänoikeus tuo leivän tekijän pöytään Tekijänoikeus tuo leivän tekijän pöytään Jokaisella on oikeus niiden henkisten ja aineellisten etujen suojaamiseen, jotka johtuvat hänen luomastaan tieteellisestä, kirjallisesta tai taiteellisesta tuotannosta.

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ YHDISTYKSEN VIESTINTÄ Sisäinen viestintä - eri yhdistyksissä eri apuvälineitä, kuitenkin yleensä: Henkilökohtainen vuorovaikutus: puhelin, yhteiset kokoontumispaikat Jäsenkirje, sähköinen tai fyysinen

Lisätiedot

ecome Markkinoiden kehittynein julkaisujärjestelmä

ecome Markkinoiden kehittynein julkaisujärjestelmä ecome Ecome Finland Oy Itämerenkatu 3 p. 020 7749 580 00180 Helsinki p. 020 7749 585 Suomi - Finland ecome@ecome.fi y. 2193874-3 www.ecome.fi Ecome-järjestelmä pähkinänkuoressa Ecome on suomalaisen yhtiön

Lisätiedot

Palautekysely CE Hki Pietari 2013 festivaalista 11.-15.2.2013

Palautekysely CE Hki Pietari 2013 festivaalista 11.-15.2.2013 Palautekysely CE Hki Pietari 2013 festivaalista 11.15.2.2013 1. Olen Opiskelija Opettaja tai muuta henkilökuntaa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2. Sukupuoli Nainen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Lisätiedot

Komeat puitteet rennolle tapahtumalle

Komeat puitteet rennolle tapahtumalle Bodomin kartanon väki toivottaa sinut tervetulleeksi! Master Golf toimii Bodom-järven rannalla, historiallisen Bodomin kartanon ympärillä, Espoossa. Yhtiö on perustettu vuonna 1987 ja sillä on kaksi erilaista

Lisätiedot

Big Brother -faniraportoijakisan säännöt ja rekisteriseloste

Big Brother -faniraportoijakisan säännöt ja rekisteriseloste Big Brother -faniraportoijakisan säännöt ja rekisteriseloste 1. Kilpailun järjestäjä,, (jäljempänä "Järjestäjä") 2. Kilpailuun osallistuminen Kilpailuun voi osallistua Internetissä täyttämällä kilpailulomakkeen.

Lisätiedot

Suomalaisten käsityksiä kirjastoista

Suomalaisten käsityksiä kirjastoista Suomalaisten käsityksiä kirjastoista Kesäkuu, Public Sakari Nurmela Työnro: Kantar TNS Oy, tentie C, Espoo Johdanto Tässä yhteenvetoraportissa esitetään keskeiset tulokset tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin

Lisätiedot

- Jarjestelmaasiantuntija Markku Jaatinen

- Jarjestelmaasiantuntija Markku Jaatinen SUOMEN KUNTALIITTO Sairaalapalvelut Terveydenhuollon ATK-päivät 26. - 27.5.1 997 Lahti, Kauppahotelli Grand - Jarjestelmaasiantuntija Markku Jaatinen Telecom Finland Tietojenhallinta Intranetin ja Internetin

Lisätiedot

Äänestystutkimus. Syksy 2006

Äänestystutkimus. Syksy 2006 Äänestystutkimus Syksy Lokakuu Tilaukset: SAK puh. + SAK Äänestystutkimus syksy ÄÄNESTYSTUTKIMUS TNS Gallup Oy on tutkinut SAK:n toimeksiannosta äänestysikäisen väestön äänestysaikeita ja suhtautumista

Lisätiedot

TOIMINTAKALENTERI ja MUU TOIMINTA

TOIMINTAKALENTERI ja MUU TOIMINTA TOIMINTAKALENTERI ja MUU TOIMINTA Päivitetty 24.10.2013 Tapahtumia tulee koko ajan lisää ja toimintakalenteria päivitetään säännöllisesti, nouda aina uusin päivitetty Olohuoneesta! Vertaisryhmissä keskustellaan

Lisätiedot

Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: Toisen vaiheen tehtävien maksimipisteet (älä tee merkintöjä taulukkoon)

Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: Toisen vaiheen tehtävien maksimipisteet (älä tee merkintöjä taulukkoon) Täytä selkeällä käsialalla: Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: @ Tarkista, että sinulla on neljä erikseen nidottua tehtävää (tehtävät 1 4, 9 sivua), kaksi liitettä sekä konseptipaperi. Mikäli

Lisätiedot

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Teidän talonne on upouusi. MINKÄ? KENEN? MILLAISEN? = talon, teidän, sinisen huoneen= GENETIIVI Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Genetiivi ilmaisee omistusta Laurin koira, minun

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

RIKU VASSINEN MOCCALATTEHIPSTERI

RIKU VASSINEN MOCCALATTEHIPSTERI RIKU VASSINEN MOCCALATTEHIPSTERI KIISTAKIRJOITUKSIA MARKKINOINNISTA TALENTUM HELSINKI Copyright 2011 Talentum Media Oy ja Riku Vassinen ISBN 978-952-14-1761-0 ISBN 978-952-14-1762-7 (sähkökirja) Ulkoasu:

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka turvallisuuden perusta

Tietoturvapolitiikka turvallisuuden perusta Tietoturvapolitiikka turvallisuuden perusta TkT Pekka Jäppinen Lappeenrannan Teknillinen yliopisto PROSTEK-yhteistyöfoorumi 18.4.2013 18.4.2013 Pekka Jäppinen Turvallisuus on yhtä vahva kuin sen heikoin

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Sipoon Sanomat on Sipoon ykköslehti, sillä millään muulla lehdellä ei ole yhtä suurta levikkiä Sipoossa.

Sipoon Sanomat on Sipoon ykköslehti, sillä millään muulla lehdellä ei ole yhtä suurta levikkiä Sipoossa. Kuntavaalit 0 Kuntavaalit 0 Sipoon Sanomat on täysillä mukana kuntavaaleissa ja vaalikoneemme on taatusti puheenaihe! Sipoon Sanomat käy tiivistä keskustelua kuntalaisille tärkeistä asioista, heidän kanssaan.

Lisätiedot

Ota rahat ja juokse -rekryn hakuohjeet ja rekisteriseloste

Ota rahat ja juokse -rekryn hakuohjeet ja rekisteriseloste Ota rahat ja juokse -rekryn hakuohjeet ja rekisteriseloste Haemme sarjan kuhunkin kymmeneen jaksoon yhtä kilpailijaparia, eli 10:tä paria / 20:tä henkilöä. Jokaisen kilpailijaparin jäsenten on tunnettava

Lisätiedot

Savonian opiskelijaintra Reppu. Viestintäpäällikkö Petteri Alanko 25.3.2014

Savonian opiskelijaintra Reppu. Viestintäpäällikkö Petteri Alanko 25.3.2014 Savonian opiskelijaintra Reppu Viestintäpäällikkö Petteri Alanko 25.3.2014 Sisältö: - mistä lähdettiin - Reppu nyt - Ajatuksia tulevaisuudesta Savonia pähkinänkuoressa Yksi Suomen suurimmista ja monialaisimmista

Lisätiedot