2/ Tiedotta tilattu 10 Tunne oikeutesi 11 Kuukauden piraatti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2/2009 4 Tiedotta tilattu 10 Tunne oikeutesi 11 Kuukauden piraatti"

Transkriptio

1 2/ Tiedotta tilattu 10 Tunne oikeutesi 11 Kuukauden piraatti

2 Pääkirjoitus Tapio Berschewsky Käytetäänkö järkeä? Aamukahvi maistuu paremmalta, kun sitä juo- tiedon levittämistä ja ilmaista mainosta. Tämä dessaan lukee samalla brittiläisen Ipsos Mori on tiedossa lainsäätäjien parissa. Se näkyy esi- -tutkimuslaitoksen tuoretta tulosta vertaisverkko- merkiksi siinä, että tekijänoikeusrikkomuksiin jen käyttäjien kulutustottumuksista. Ipsos Morin syyllistyneet eivät maksa vahingonkorvauksia mukaan musiikkia kopioivat ihmiset myös os- vaan hyvitysmaksuja. Vahinkoa ei ole tapahtu- tavat sitä enemmän kuin muut. Edellisen kerran nut, koska tuotetta joko ei oltaisi ostettu lain- täysin samaan tulokseen tuli viime keväänä hol- kaan, tai se ostettiin vasta verkkokokeilun jälkeen. lantilainen TNO-tutkimusorganisaatio. Oikeuslaitos tyypillisesti näkee tällaiset rik- Ajattelevalle ihmiselle tämä on selvää ilman keet varsin lievinä, mutta lainsäädäntö mahdol- ulkopuolista vahvistusta, mutta on hyvä saada listaa pöyristyttäviä hyvitysmaksuja. Esimerkiksi tekijänoikeuskeskusteluun järkeä myös tutki- avunannosta tekijänoikeusrikkomukseen selviää muspuolelta. Keräilijäluonteella varustettu mu- päiväsakoilla, mutta hyvitysmaksuja saattaa jou- siikin suurkuluttaja lataa tuhansia levyjä ja tua maksamaan tuhansia kertoja enemmän. Mis- ostaa niistä sitten satoja. Nämä lataukset estä- sään muussa rikoksessa ei päästä tällaisiin mällä myös ostojen määrä tippuu. järjettömiin mittasuhteisiin rangaistuksen ja Musiikkiin innottomasti suhtautuva taas ostaa vuodessa sen uuden Idols-voittajan hitti- hyvitysten välillä. Tänä syksynä tekijänoikeusjärjestöt ovat kimaran ja ehkä viimeisimmän smurffilevyn vaatineet yksittäiseltä suomalaiselta vertais- huoltoaseman jämähyllystä. Miksi sen enem- verkkopalvelun ylläpitäjältä täysin kohtuutonta pää haluaisikaan, varsinkin, kun Spotifyn tyyp- 3,6 miljoonan euron hyvitystä. Vastaaviin ran- pisillä palveluilla voi helposti opetella pelkäksi gaistuksiin ei meillä tuomita käytännössä mis- kertakäyttökuuntelijaksi? Täysin ilmaiseksi ja tään muusta, sillä tällainen lainsäädäntö ei lakia noudattaen. perustu suomalaiseen oikeudentajuun, vaan on Viimeistään nyt on aika herätä yleisellä tasolla siihen, ettei kopiointi ole varkautta, vaan 2 silkkaa tuontitavaraa. Se edustaa todellista oikeusmurhaa.

3 Halpa tulee yhteiskunnalle kalliiksi sivu 4 Purje Sisällys Piraattiliike on sukupolvemme merkittävin kansalaisoikeusliike sivu 11 2/2009 Piraattipuolueen jäsenlehti TOIMITUS Tapio Berschewsky, päätoimittaja Joonas Mäkinen, toimitussihteeri Jari Nousiainen, taitto ja ulkoasu Jaana Parviainen, kansi ja kuvitus AVUSTAJAT Aapo Alasuutari, Kyuu Eturautti, Hannu Kuosmanen, Hans Häggström, Tero Keinänen, Petri Lagus, Aino Partonen, Tuomas Puikkonen, Jussi Sorjonen, Lotta Söderholm, Timi Wahalahti Pääkirjoitus: Käytetäänkö järkeä?... 2 Tiedotta tilattu... 4 Keinolla millä hyvänsä... 6 Piraatit: Ei poliisioikeuksia edunvalvojille... 7 Poliittisen piraattiaatteen näkymiä, osa Tunne oikeutesi: Henkilötietolaki Kuukauden piraatti: Lari Yltiö Piraatit verkossa, osa 1: IRC Kalenteri Lankku-palsta YHTEYSTIEDOT JULKAISIJA Piraattipuolue r.p. Purje on muuttamattomana vapaasti levitettävissä ja kopioitavissa. Muokattuna levittämiselle on joitakin rajoituksia. Lisätietoja Purjeen www-sivulta. KANNEN KUVA: JAANA PARVIAINEN LISENSSI 3

4 Suuret yleiset tietotekniikkahankkeet tuottavat kerta toisensa jälkeen huonoa tulosta. Vahingot vaihtelevat pienistä suorastaan pöyristyttävään typeryyteen. Tapio Berschewsky Tiedotta tilattu Tietotekniikkaa tuntevien ja uutisointia seuraa- myytyjen ohjelmistojen päivitysrumban takia. vien ihmisten piirissä on Suomessa yksi ilmei- Tämä varmasti miellyttää alueella asuvia uhan- nen silmätikku: Tieto (entinen TietoEnator). alaiseksi luokiteltuja liito-oravia, mutta on Suomalaisen julkishallinnon hovihankkijan ase- käytännön kannalta ajateltuna lähinnä surku- maan päässyt yritys on kerta toisensa jälkeen hupaisaa. tuottanut silkkoa. Ylitetyt budjetit, myöhästyneet projektit, laa- Vastuu valitsijalla dultaan koulutyötason tekninen asiantuntevuus ja tästä seuraava tarve kalliille tuelle ovat muo- Jos kaikki vastaavat projektit ja niiden viat luette- dostuneet julkisuudessa Tiedon määritteleviksi lisi, juttu ei mahtuisi koko lehteen. Ikävä totuus ominaisuuksiksi. Esimerkiksi epäonnistuneen säh- on se, että suuret suomalaiset it-hankinnat teh- köisen äänestysjärjestelmän ja surullisenkuului- dään usein joka tasolla täysin ammattitaidotto- san Sampon verkkopankin uusinnan takaa löytyy masti. Varsinaisiksi syyllisiksi on kuitenkin vaikea suomalaisena vastuutekijänä Tieto. mieltää yksinomaan itse ohjelmistoratkaisujen Tieto ei kuitenkaan ole missään nimessä ai- toteuttajia. Kieltämättä monessa tuottajayrityk- noa. Esimerkiksi Siemens Oy yhdessä ali- sessä osaamattomuus tuntuu olevan vakava ong- hankkijansa VR Radan kanssa on toimittanut elma, mutta vielä enemmän tuhoa se aiheuttaa Helsingin ja Turun välisen moottoritien epä- tilaajapuolella. toivottavaa huomiota keräävät Lohja Muurla- It-projektia suunnitellessa pitäisi tilaajan it- tunnelin tekniset järjestelmät. Tunneliin on sessään olla oikea asiantuntija sekä omalla alal- rakennettu muun muassa mittava telematiik- laan että tilatuissa tekniikoissa. Tätä vaatimusta kajärjestelmä, joka kerää tietoa liikenteestä ja ei täytä höveli kirstunvartija, jolle lipevä markki- ajokelistä. Tammikuussa 2009 käyttöön otettu nointikonsultti saa myytyä monimutkaisen rat- järjestelmä on vaatinut jo useampia päivityksiä. kaisun vaikka vessapaperin määrän tarkkailuun. Ihmiset siis joutuvat aamulla valitsemaan Kun tarpeettomia ominaisuuksia lisätään, se työmatkallaan ruuhkaisemman vanhan tien, aiheuttaa välttämättä sovelluksen paisumista, kun uusi moottoritie on kokonaan kiinni siihen mikä taas tuo mukanaan mammuttitaudin ikä- 4

5 PETRI LAGUS JA JAANA PARVIAINEN vimmät piirteet: epävakauden, päivitystarpeen ja huonon suorituskyvyn. Suomessa on paljon vahvaa it-osaamista. Se ei kuitenkaan ole edullista kuin poikkeustapauk- Julkisissa projekteissa tulisi pyrkiä yksinkertai- sissa. Tarjouskilpailukulttuuri on synnyttänyt suuteen ja vain välttämättömien ominaisuuksien tilanteen, missä halvimman tuotteen lupaava tietokoneistamiseen. Digitaalisessa maailmassa- taho saa usein sopimuksen. Lisäksi tarjous- kaan kaiken ei tarvitse olla tavoitettavissa oman kilpailut ovat niin monimutkaisia, että vain suu- verkko-osoitteen kautta. Tähän ei kuitenkaan rimmat yritykset isoine lakimiesarmeijoineen päästä niin pitkään kuin hankinnat tehdään vailla pystyvät niihin tosissaan edes osallistumaan. todellista teknistä asiantuntemusta. Näin alan todelliset osaajat ja veteraanit eivät pääse asialle. Harjoittelijoiden ja pienipalkkais- Sekasetelisoppa ten aloittelijoiden tuottamat sovellukset ovat toki edullisia, mutta myös täynnä reikiä. Tämä Tilaajan osaamattomuus ei ole ainoa ongelma. johtaa lähes väistämättä projektien paisumi- Monimutkaisuutta syntyy myös, kun tarvitta- seen ja pitkäikäiseen tukitarpeeseen, joka lopul- van ohjelmiston toteuttaja käyttää alihank- ta maksaa enemmän kuin hyvän järjestelmän kijoita, jotka käyttävät alihankkijoita, ja niin tilaaminen suoraan asiantuntijoilta. Halvan os- edelleen. Kun jokainen erillinen kirjasto, raja- taminen tulee yhteiskunnalle liian kalliiksi. pinta ja sovellus on eri valmistajan tuottama, ja kun näistä osa on avoimia ja osa suljettuja, on ongelmien tehokas ratkonta lähes mahdotonta. Usein alihankkijat ovat ulkomaisia, jolloin välitön yhteistyö kokonaisuuksien korjaamisessa on vielä hankalampaa. 5

6 JUSSI SORJONEN Hollantilainen antipiraattiorganisaatio BREIN pelaa vaarallista peliä. Kesällä pidetyssä oikeudenkäynnissä The Pirate Bayn perustajia vastaan se toi pöytään väärennettyjä todisteita. Aapo Alasuutari Keinolla millä hyvänsä Hollantilainen antipiraattiorganisaatio Brein (Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland) nosti kesäkuussa haasteen Fredrik Neij'tä, Gottfrid Svartholmia ja Peter Sundea Reservellan toimitusjohtaja on Fredrik Neij. Se vastaan. Heitä vaadittiin estämään hollantilais- ei pidä paikkaansa. ten käyttäjien pääsy thepiratebay.org-palveluun. Raportin tiedoissa on useita epäilyttäviä Brein voitti oikeudenkäynnin, koska kukaan seikkoja, kuten virheellinen väite Neij'n kansa- vastaajista ei saapunut oikeussaliin. Syynä tähän laisuudesta Seychelleillä. Myös Reservellalle oli riittämätön tiedotus. Brein, jonka velvol- ilmoitettu rekisterinumero viittaa Seychellien lisuus oli toimittaa haaste, lähetti sen Twitterin rekistereissä aivan eri yritykseen. Raskauttavaa ja Facebookin kautta. Neij, Svartholm ja Sunde on se, että väitetysti Experianin tuottamaa do- kertoivat kuulleensa oikeudenkäynnistä kaksi kumenttia on sen metatietojen mukaan muo- päivää ennen istuntoa. He eivät missään vaihees- kattu kesällä, raportin alkuperäisen luomisen sa saaneet virallista haastetta. ja oikeudessa esittämisen välissä. Kolmikko päätti valittaa tuomiosta useista Naulana arkkuun vastaajat pyysivät Experi- syistä. Muun muassa siksi, etteivät he omista anilta varmistusta raportin aitoudesta. Yhtiö ei The Pirate Bay -palvelua, joka on seychelliläi- löytänyt kopiota oikeudessa esitetystä paperi- sen Reservella-nimisen yrityksen omaisuutta. sta. Experian on käynnistänyt oman tutkimuk- Haasteen hylkäämisen sijaan Brein lisäsi Re- sen sen aitoudesta ja ollut hyvin selväsanainen servellan haasteeseen ja yritti liittää ylläpitäjät siitä, ettei ole kyennyt todistamaan raporttia palvelun omistajuuteen. Keskeisenä todisteena oikeaksi. esitetty dokumentti on mitä ilmeisimmin röyhkeä väärennös. Brein pyrki todistamaan kolmikon olevan Brein on kieltänyt tekaisseensa raportin. Nyt odotetaan päätöstä raportin hylkäämisestä todisteena. vastuussa The Pirate Bayn toiminnasta Experi- Vastaajat ovat nostaneet haasteen Breinin an-nimisen yhtiön toimittamalla tutkimusra- asianajaja Tim Kuikia vastaan väärennettyjen portilla Reservellasta. Tämän raportin mukaan todisteiden esittämisestä oikeudenkäynnissä. 6

7 Piraattipuolue antoi lausunnot sähköisestä äänestämisestä oikeusministeriölle ja luvattomasta verkkojakelusta opetusministeriölle. Piraattipuolueen tiedote Piraatit: Ei poliisioikeuksia edunvalvojille Sähköisen äänestyksen kokeilu kunnallis- Puolueen lausunnon mukaan uusia keinoja vaaleissa ei sujunut suunnitelmien mukaan. luvattoman jakelun estämiseen ei tarvita. Tekijän- Satoja ja oikeuslaki mahdollistaa rajun puuttumisen pira- vaalit uusittiin kokeilukunnissa. Oikeusminis- tismiin, esimerkiksi yhteyden katkaisun oikeuden teriö pohtii, onko sähköistä kokeilua syytä päätöksellä. Ei ole yksiselitteisiä viitteitä siitä, että jatkaa. verkkojakelusta olisi haittaa. Piratismin harrasta- äänestystapahtumia epäonnistui Piraattipuolue toteaa, ettei sähköinen äänestys jat ovat viihdeteollisuuden merkittäviä asiakkaita. tuo olennaisia parannuksia nykyiseen järjes- Piraattipuolue muistuttaa, että verkkojakelu telmään. Mikäli kokeilua halutaan jatkaa, tulee on kehittänyt kaupallisia palveluita kuluttajan tiettyjen ehtojen täyttyä. Äänestyskoneen pitää kannalta. Esimerkiksi haitallisista DRM-rajoi- tulostaa paperivarmenne, joka tarkastetaan ja tuksista on musiikin verkkokaupassa pitkälti pudotetaan uurnaan. Euroopan komissio ja ETYJ luovuttu. Verkkojakelua voidaan vähentää vain suosittelevat varmenteen käyttöönottoa. Varmen- tarjoamalla parempia palveluita. Tiukemmat teita pitäisi lisäksi laskea satunnaisotannalla. Var- lainsäädännölliset keinot merkitsisivät viestin- menteen käyttö on ainoa tapa saada luotettava täsalaisuuden romuttamista ja anonyymin netin- tulos sähköisestä äänestyksestä. käytön yleistymistä, mikä tekisi verkon käytön Piraattipuolue vaatii, että vaaliohjelmistojen valvonnasta käytännössä mahdotonta. tulee olla avointa lähdekoodia. Liikesalaisuudet Piraattipuolue tyrmää varoituskirjekäytännön. eivät saa estää vaalijärjestelmän tarkastelua. Se olisi vaarallinen ennakkotapaus yksityisten Puolue kritisoi järjestelmän toimittajan roolia tahojen asettamisesta tekijänoikeuspoliisin ase- vaalien järjestelyissä. Vaalituloksen laskeminen maan. Oikeudenhaltijoiden edustajat ovat asian- ei saa kuulua vailla virkavastuuta toimivien osaisia, joille ei pidä antaa tällaisia oikeuksia. työntekijöiden tehtäviin. Opetusministeriössä Piraattipuolue suosittelee antamaan piraateille mietitään, pitäisikö kepin sijasta porkkanaa. Mikään mahti maailmas- oikeudenhaltijoille antaa oikeus pakottaa tele- sa ei saa ihmisiä pidättäytymään kulttuurin jaka- yritykset lähettämään varoituskirjeitä luvatto- misesta, koska altruistinen jakaminen toisten masta kopioinnista epäillyille asiakkailleen. kanssa on ihmisen luonnollinen ominaisuus. 7

8 Piraattipuolueen varapuheenjohtaja Harri Kivistön juttusarjassa käsitellään piraattiliikkeen historiaa sen juurista nykyhetkeen. Harri Kivistö Poliittisen piraattiaatteen näkymiä, osa 1 Useissa maissa piraattipuolueina toimivaa poliit- ne ovat sellaisinaan osana luontoa, kuten Con- tista piraattiliikettä pidetään tavallisesti täysin dorcet väitti. uutena ja ainutlaatuisena 2000-luvun ideologiana. Yhdysvalloissa Thomas Jefferson piti On totta, että tämä yhä harvinaisen yhtenäinen tekijänoikeuksia ja patentteja markkinoita kah- rintama toimii jokseenkin eri logiikalla kuin pe- lehtivina monopoleina mutta kuitenkin vält- rinteiset poliittiset instituutiot. Sen yhdistämät tämättömänä pahana ja siksi automaattisesti asiat, jotka ovat sellaisinaan jo tuttuja, muodos- myös osana lainsäädäntöä. tavat myös tuoreen kokonaisuuden. Lisäksi vasen oikea-keskustelun väistäminen Piraattiliikkeen historian voi jakaa kolmeen johdon- osaan. Ensinnäkin voimme tutkia termin pir- mukaisesti perusteltuna strategiana on selkeästi aatti ja sen lähisukulaisten kehitystä eli kuinka perinteisestä politiikanteosta poikkeava seikka. merkitys on liitetty sisällön luvattomaan käyt- Itse asiat ovat kuitenkin vanhoja. Kansalais- töön. Toisaalta voimme selvittää, kuinka piraa- oikeuksien puolustamisessa ei ole mitään uutta teiksi kutsutut tietoverkkojen käyttäjät ovat tai erikoista. Tietoyhteiskunta-asioihin keskitty- uhmanneet lakia ja vähitellen synnyttäneet sel- minen on toki tuore ilmiö, mutta sekin selkeästi keästi määriteltävän ideologian, siihen liittyvän itse poliittista piraattiliikettä vanhempi. Virstan- retoriikan sekä lopulta järjestelmällisen kansa- pylväänä tällä alalla voidaan pitää Electronic laistottelemattomuuden Frontier Foundationin perustamista vuonna tässä olennaisin näkökulma, on piraattiliikkeen kulttuurin. Kolmas, Kriittisyys aineettomia oikeuksia kohtaan on konkreettinen politisoituminen puolueiksi eri ollut osa talousliberaalia ajattelua aivan sen al- maissa sekä näiden puolueiden kansainvälinen kuajoista lähtien. Esimerkiksi 1700-luvun lopul- yhteistyö. la Ranskassa tekijänoikeuskeskustelu keskittyi Juttusarjan seuraavissa osissa käymme läpi luovuuden filosofiseen perustaan. Joko ideat piraattien historian näkökulma kerrallaan. Ensi ovat tekijänsä kiistämätöntä omaisuutta ilman kuun Purjeessa jatkamme siitä, miten kurkun- mitään aikarajoitusta perittävyydelle, koska te- leikkaajien ja varkaiden haukkumanimi muuttui kijä on niihin välittömässä yhteydessä, kuten tekijänoikeusasioita Diderot esitti, tai ideat kuuluvat kaikille, koska kuvaamaan kulttuurinvapauden puolustajia. 8 ajavien tahojen suussa

9 Vieraskirjoitus HANNU ASPELIN Harri Kivistö, varapuheenjohtaja Harri Kivistö on Piraattipuolueen varapuheenjohtaja ja Pirkanmaan vaalipiirin vaalipiirivastaava. Harri kuuluu myös puolueen tiedotusryhmään yhdessä puheenjohtaja Pasi Palmulehdon, puoluesihteeri Ahto Apajalahden ja tiedottaja Kaj Sotalan kanssa. Tampereen Hervannassa asuva Harri opiskelee englantilaista filologiaa ja tekee tällä hetkellä päättötyötä kirjallisuustieteestä. Tämän lisäksi hän vaikuttaa vahvasti Tampereen piraattipiireissä. Harri soittaa koskettimia Earl Slim -nimisessä progressiivista rockia soittavassa yhtyeessä, jonka kappaleista hän tekee suuren osan. Ircistä Harrin löytää tärkeimmiltä puolueen kanavilta IRCnetistä ja PirateNetistä nimimerkillä Kivisto. Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen Saatteeksi lukijalle Tämä osiin pilkottu sekä hieman muotoiltu kirjoitus ilmestyi alun perin Revalvaatiossa Revalvaatio on syksyllä 2009 perustettu ei-kaupallinen, avoin, itse organisoitu ideologiakriittinen verkkojulkaisu. Kirjoituksen tarkoituksena on sekä esitellä ajatusmaailmaa asiaan perehtymättömille sekä avata sen taustaa paremmin kaikille puolueen sisällä toimiville. Kyse on piraattiaatteen itsetutkiskelusta, jossa Piraattipuolueen asemaa pohditaan niin piraattiaatteen historiallisen kehityksen tuloksena kuin myös Suomen poliittisen keskustelun sekä maailmanlaajuisen poliittisen liikkeen osana. Katsausta ei tule pitää minään perusteellisena analyysinä, vaan toivon sen lähinnä tarjoavan suuntaviivoja sekä innostusta teoreettisempaan tutkiskeluun. Henkinen pääoma, termin mielekkäässä merkityksessä, on voimakkaamman retoriikan sekä käytännön toiminnan ohella paitsi itsessään arvokasta myös käyttökelpoista, kumpusi se sitten liikkeen sisältä tai sen ulkopuolelta. LÄHTEET: Siva Vaidhyanathan: Copyrights and Copywrongs: The Rise of Intellectual Property and How it Threatens Creativity. Carla Hesse: Publishing and Cultural Politics in Revolutionary Paris,

10 Ihmisoikeuksia ja yksityisyydensuojaa rajoittavat uudet lait ovat nykyhallituksen arkipäivää. Lakikirjaan on merkitty kuitenkin myös kansalaisen puolella olevia lakeja. Kyuu Eturautti Tunne oikeutesi: Henkilötietolaki Aiheellista kritiikkiä tietoyhteiskunnan lainsää- Sen kirjoittamiseen ei kulu montaa minuuttia, dännöstä on esitetty laajalti. Positiivisiin poik- ja mallin ottaminen toiselta sivustolta helpot- keuksiin kuuluu henkilötietolaki ( /523). taa tätä edelleen. Rekisteriselosteen on oltava Vaikka tähänkin on ujutettu epäselviä poik- selkeästi saatavilla. keuspykäliä, se on pääosin kansalaisen puolella. Lain kuudes luku käsittelee rekisteröidyn Lain tunteminen on hyödyksi etenkin verkko- oikeuksia, jotka koskevat meistä käytännössä sivuston ylläpitäjille. kaikkia. Oleellisimpina voi mainita pykä- Henkilötietolaki määrittää tarpeellisia reuna- lässä mainitun tarkastusoikeuden. Rekisterissä ehtoja henkilötietojen ja -rekisterien käsittelylle. olevalla on oikeus tietää, mitä häntä koskevia Henkilötiedoilla tarkoitetaan luonnollista henki- tietoja rekisteriin on talletettu tai ettei rekis- löä tai hänen ominaisuuksiaan kuvaavia mer- terissä ole häntä koskevia tietoja. Tärkeä on kintöjä nimestä ja yhteystiedoista alkaen. myös 30 pykälän kielto-oikeus eli oikeus kieltää Henkilörekisterillä tarkoitetaan henkilötieto- rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään jen kokoelmaa. Yleisiä esimerkkejä henkilörekis- koskevia tietoja vaikkapa suoramarkkinointia tereistä ovat rekisteröintiä vaativat nettipalvelut, varten. sähköpostilistat, adressit ja jäsenrekisterit. Luon- Etenkin EU-ajalla monet lait ovat muuttuneet nollisestikin laki pätee myös tietoverkkojen vaikealukuisiksi ja sekaviksi. Henkilötietolaki on ulkopuolella. säästynyt pahimmalta sekavuudelta. Siihen tutus- Henkilötietojen käsittelylle on useita edellytyksiä, joista ensimmäisenä mainitaan rekisteröidyn tumista voi suositella etenkin tietoyhteiskunnan näkökulmasta katsoen. yksiselitteinen suostumus. Henkilötietojen tulee olla käsittelyn kannalta tarpeellisia, kuten yhdeksäs pykälä määrittelee. Varsin helppolukuinen kymmenes pykälä kertoo rekisteriselosteesta, joka rekisterinpitäjän on laadittava. Selosteessa rekisterinpitäjä kertoo, kuka on, mitä tietoja kerätään, mihin käyttöön ja miten. 10 Henkilötietolaki: 1999/

11 LARS JOHANSSON Kuukauden piraatiksi valitaan kuukausittain joku piraattiliikkeen jäsen tai sen ulkopuolinen piraattien aihepiirejä Suomessa edistävä henkilö. Kuukauden piraatti: Lari Yltiö 1. MILLAISTA ON TOIMIA PIRAATTINUORTEN PARISSA? Äärimmäisen hauskaa. Piraattinuoret koostuvat ajattelevista rennoista nuorista, joiden kanssa yhteistyö on helppoa. Toimintamme on aktiivista ja ryhmähenki todella hyvää. 2. KERRO LYHYESTI, MIKSI TUET PIRAATTIAATETTA. Vaikka olen samaa mieltä piraattien tekijänoikeuskantojen kanssa, tärkeimmät syyni liittyä piraattiliikkeeseen olivat yksityisyys- ja sananvapauskysymykset. Onnistumisemme määrittelee, miten kontrolloidussa yhteiskunnassa elämme lähitulevaisuudessa. Piraattiliike on sukupolvemme merkittävin kansalaisoikeusliike. 3. MIKÄ SAI SINUT RYHTYMÄÄN NUORISOJÄRJESTÖN PUHEENJOHTAJAKSI? Olen ollut alusta asti mukana Suomen piraattitoiminnassa. Piraattinuorien kehittämisestä on muodostunut intohimoni. Kun huomasin, miten hyvää porukkaa piraattinuoret ovat, päätin haluta luotsata järjestöä. Toivon, että pystymme levittäytymään lähiaikoina ympäri Suomea. 4. MITEN PIRAATTINUORTEN TOIMINTA EROAA PIRAATTIPUOLUEESTA? Puolueen tehdessä politiikkaa nuoret keskittyvät järjestämään toimintaa. Tätä kautta piraattiliike saa Suomessa näkyvyyttä. Kuka: Lari Yltiö Mikä: Piraattinuorten puheenjohtaja Ikä: 21 vuotta Missä: Helsinki, Facebook, irc Järjestöt: Piraattipuolue, Piraattinuoret 5. MITEN PIRAATTINUORET VOIVAT VAIKUTTAA YHTEISKUNNALLISIIN ASIOIHIN? Piraattinuorten vaikutuskanava on tehdä piraattiasiaa tunnetuksi nuorten keskuudessa. Tehtävämme on aktivoida erityisesti politiikasta kiinnostumattomia. 6. KUINKA MONEN NUOREN ARVIOIT LATAAVAN SISÄLTÖÄ VERTAISVERKOISTA? Niin monen, että tulee pohtia, onko lainsäädäntö ajan tasalla. Ei ole järkevää tehdä merkittävästä osasta nuorisoa lain silmissä rikollisia. 7. MIKSI LIITTYÄ PIRAATTINUORIIN? Olemme vapaamielisin poliittinen nuorisojärjestö Suomessa. Toimintamme koostuu urheilusta, illanistujaisista, nuorten kulttuuri- ja tekniikkatapahtumista sekä juhlista. Kaikki ovat tervetulleita tilaisuuksiimme. Toivottavasti mahdollisimman moni lukija liittyy Piraattinuoriin. 11

12 Uudessa juttusarjassa käsitellään Piraattipuolueen suosimia verkon kommunikaatiopalveluja, joilla pitkin Suomea hajautunut liike pystyy pitämään yhteyttä reaaliaikaisesti. Tapio Berschewsky Piraatit verkossa, osa 1: IRC Piraattipuolue on Suomen ensimmäinen todelli- koiden välisenä kommunikaatiovälineenä, jossa nen tietoyhteiskuntapuolue, joka käyttää uuden käydään keskusteluja, sovitaan asioita, toteute- teknologian mahdollisuuksia täysin hyväkseen. taan projekteja ja edistetään monin muin tavoin Luonnollisena jatkeena puolueen vaatimuksille piraattiasiaa niin kansallisesti kuin kansain- yhteiskunnallisesta läpinäkyvyydestä ja tieto- välisesti. Irc on nopea, näppärä ja tehokas keino verkkojen järkevästä käytöstä päätöksenteossa hoitaa viestintää ihmisten välillä kaikkialla kumpuaa piraattien yhteisöllinen ja avoin tapa maailmassa, eikä se juuri sisällä ylimääräisiä käyttää Internetiä asioidensa ajamiseen. häiriötekijöitä. Piraattien eittämättä tärkein kommunikaa- PirateNetissä on puolueen pääasiallisen yhtei- tioverkko sisäisten asioiden hallintaan on IRC söllisen kanavan lisäksi esimerkiksi vaalipiirien eli Internet Relay Chat tuttavallisemmin omia alueellisia kanavia, joissa paikalliset piraatti- irkki. Irc-palvelukäytäntö on suomalaista perua aktiivit voivat suunnitella toimintaansa, jutella ja jo yli kaksikymmenvuotias. Maailman ensim- mukavia ja väitellä vakavia. PirateNetissä toimii mäisiin pikaviestimiin luettavaa irkkiä käyttää myös Piraattipuolueen nuorisojärjestön Piraatti- puoli miljoonaa ihmistä, ja se jakautuu satoihin nuorten oma kanava. tuhansiin yksittäisiin keskustelualueisiin eli kanaviin. Radikaalimpaa poikkeamaa perinteisestä puoluetoiminnasta edustaa se, että puolueella on Kukin irkin käyttäjä ottaa yhteyden irc- myös kokouksille oma kanavansa, johon aivan verkkoon omalta koneeltaan tai käyttää jol- kuka tahansa saa tulla seuraamaan kahden lakin palvelimella ajettavaa irc-asiakasohjel- viikon välein pidettäviä Piraattipuolueen viral- maa. Tämän jälkeen voi liittyä haluamilleen lisia hallituskokouksia. Näin puolue elää kokouk- kanaville, lukea niissä käytävää reaaliaikaista siaan myöten täysin vannomansa avoimuuden ja keskustelua ja osallistua siihen itse. Kanavia on poliittisen läpinäkyvyyden arvojen mukaisesti. eri irc-verkoissa aihetta kuin aihetta varten, ja uusia voi myös perustaa helposti. Myös Purjetta suunnitellaan pääosin irkin avulla. Purjeen omalla kanavalla toimitus ja Piraattien oma irc-verkko PirateNet toimii avustajat sopivat juttujen toteutusaikatauluis- puolueen jäsenten, kannattajien ja jopa kriiti- ta, suunnittelevat kuvitusta, käyvät läpi lehden 12

13 Miten irkkiin? vedoskierroksen ja pitävät yhteyttä toisiinsa ak- Irc:n käyttöön tarvitsee asiakasohjelmiston, tiivisesti. Koska myös Purje noudattaa täyden joita on moneen makuun. Windows-käyttäjien avoimuuden periaatetta, on kuka tahansa terve- suosituin irc-ohjelmisto on mirc32. Mac OS X:n tullut kanavalle. Ainakin, jos ei ala häiritse- käyttäjille yleisimpiin kuuluu Xchat, joka on mään lehden tekemistä. saatavissa myös Linuxiin ja Windowsiin. Lisäksi Kiinnostuneiden kannattaa ehdottomasti liit- monet käyttäjät suosivat asiakasohjelma Irssiä, tyä vähintään puolueen pääkanavalla käytyihin jota voi käyttää etänä jollakin verkon monista keskusteluihin. Tervetuloa osallistumaan todel- palvelimista. Etänä ajettavalla asiakasohjelmalla lisen tietoyhteiskunnan rakentamiseen! on se etu, että irc-keskusteluihin pääsee käsiksi mistä vain, missä ylipäätään pääsee nettiin, ja keskustelut tallettuvat silloinkin, kun oma kone on kiinni. PirateNetin IRC-osoite: irc.piraattipuolue.fi Tärkeitä kanavia PirateNetissä: #piraattipuolue Puolueen pääkanava yleiseen jutusteluun #piraattinuoret Piraattinuorten oma kanava #hallituskokous Puolueen ja nuorten hallitusten kokouspaikka #toiminta Kanava piraattiaktiivien projektien koordinointiin #purje Purjeen toimituksen ja avustajien kanava Lisää luettavaa: wiki.piraattipuolue.fi/irc JAANA PARVIAINEN fi.wikipedia.org/wiki/irc 13

14 Kalenteri VARSINAIS-SUOMEN PIRAATTIEN TAPAAMINEN Aika: to klo Paikka: Kairistenkaari 3 A, ylin kerros, Turku Piraattien tapaaminen ja saunailta Turun sydämessä. PIRAATTIPUOLUEEN SYYSKOKOUS Aika: su klo Paikka: Turun pääkirjaston tapahtumasali Studio, Linnankatu 2, Turku Piraattipuolueen kaikille jäsenille avoin ylimääräinen puoluekokous. PIRAATTINUORTEN HALLITUKSEN KOKOUS Aika: ma klo Paikka: PirateNet IRC Kokouksia pidetään kahden viikon välein. UUDENMAAN VAALIPIIRIYHDISTYS Aika: ke klo Paikka: Sellon kirjasto, Leppävaarankatu 9, Espoo Uudenmaan vaalipiiriyhdistyksen perustamiskokous. PIRAATTIEN PIKKUJOULUT Aika: la klo Paikka: Muusantori 5:n kerhohuone, Helsinki Pienet piraatit juhlistavat joulunajan alkua hupaisissa merkeissä, teemalla "Musta joulu". 14 PIRAATTIPUOLUEEN HALLITUKSEN KOKOUS Aika: ti klo Paikka: PirateNet IRC Hallituksen kokouksia pidetään kahden viikon välein. VARSINAIS-SUOMEN VAALIPIIRIYHDISTYS Aika: to klo Paikka: Ravintola Proffan Kellari, yläkerran iso kabinetti, Rehtorinpellonkatu 6 Varsinais-Suomen vaalipiiriyhdistyksen perustuskokous. PIRKANMAAN VAALIPIIRIYHDISTYS Aika: ke klo Paikka: Tampereen kaupunginkirjasto Metson luentosali 2, Pirkankatu 2, Tampere Pirkanmaan vaalipiiriyhdistyksen perustamiskokous.

15 Lankulta kävelytetään joka Purjeessa joku viimeaikaisen yhteiskunnallisen sammakon suustaan päästänyt tunnettu suomalainen vaikuttaja. TIINA JUTILA, VIHREÄT "Piraatit voivat olla Vasemmistoliitolle haaste jo seuraavissa eduskuntavaaleissa, jos emme lähde rakentamaan vasemmistolaista tietoyhteiskuntapolitiikkaa." Paavo Arhinmäki, Kansan Uutiset, 23. lokakuuta "Suomi ja maailma tarvitsee uuden, digitaalisen ajan tekijänoikeusjärjestelmän. Sen ensisijaisena tavoitteena tulee olla sisältöjen tuotannon ja käytön maksimointi." Jyrki Kasvi, Vihreä blogi, 30. lokakuuta "Mielenkiintoista sovittaa avoimen lähdekoodin Creative Commons-lisenssiä broadcast-toimintaan. Voi mullistaa koko toimialan. Positiivisesti." Mikael Jungner, Twitter, 8. marraskuuta "Norjan vastine Yleisradiolle eli NRK on alkanut jakaa ohjelmiaan bittorrenttekniikalla. Yhtäkkiä Ylen Areena tuntuu kovin vanhentuneelta tekniikalta." Esa Koski, Keskisuomalainen, 28. lokakuuta "Mahdollisia keinoja voisivat olla varoitus koneen käyttäjälle, jos joltakin koneelta lähetetään eteenpäin paljon piraattituotteita. Ja viime kädessä nettiyhteyden voi myös katkaista, jos laiton toiminta ei lopu." Heli Järvinen, 23. lokakuuta Kansanedustaja Heli Järvinen sekoili pahasti Vihreiden blogissa, kun hän kutsui sähköistä kopiota "EU:n komission raportissa todetaan, että rinnakkaislääkkeen saantia myyntiin on odotettava keskimäärin seitsemän kuukautta yli virallisen patenttisuojan. Viiden viime vuoden aikana tämä on maksanut noin kolme miljardia euroa ylimääräistä kuluttajille ja tuonut 20 prosentin lisämenot julkiselle terveydenhuollolle." Ignacio Ramonet, Helsingin Sanomat, 19. lokakuuta piraattituotteeksi, joka sanana tarkoittaa tuoteväärennöstä. Uhittelu yhteyksien katkaisulla vain viikkoa sen jälkeen, kun viestintäministeriö julisti verkkoyhteyden jokaiselle suomalaiselle kuuluvaksi yleispalveluksi, nostaa Järvisen oikeutetusti Lankulle. Järvisen kommentit herättivät närää myös vihreiden riveissä, ja ainakin Viite (Tieteen ja teknologian vihreät) sekä ViNo (Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto) tuomitsivat ne avoimesti. 15

16 AITOJA PIRAATTITUOTTEITA! Upea piraattipaita Tässä komeassa asussa hurmaat taatusti jokaisen kurkunleikkaajan kaupungilla. Saatavilla miesten malleja ja ladyfit-malleja kahdella värivalinnalla sekä useassa koossa. 16 Pinssien kuningas Upealla rintamerkillä julistat aatteellisuuttasi missä vain. Kiinnitä laukkuun, rintaan tai hatun reunaan. Hieno ja tosi halpa. 1 Teostovapaata popitusta Tätä levyä eivät tekijänoikeusmafiat säätele. Against The Teosto on kokoelma taatusti aatteellista ja rankkaa musiikkia. Saatavilla fyysisenä levynä ja latauksena. 7 levy 4 tiedostot Tilaa maailman paras puoluelehti Purjetta saa nyt suoraan kotiin paperilla. Hinta kattaa lehden tulostuksen ja postituksen. Euron voittomarginaali kilahtaa puolueen pussiin. 20 / vuosi Piraattipuolueen kannatustuotteita voi tilata verkosta osoitteesta Kaikki tuotot menevät suoraan puolueen toiminnan tukemiseen. Kangasmerkki tiedostaville Ompele kiinni haalariin tai mihin tahansa muualle. Herätät taatusti kaikkien edistyksellisten ihmisten huomion. 3 Virallinen kapteenikynä Kynä on mahtavampi kuin käyrinkään sapeli. Ainoastaan virallisesti hyväksytyt piraattikynät kelpaavat miljoonakauppojen allekirjoituksiin. 5 Vaalipiiriyhdistyksiä tekeillä Piraattipuolueen vaalipiiriyhdistyksiä perustetaan lähiaikoina. Saavu paikalle ja osallistu tietoyhteiskunnan rakentamiseen. Uudenmaan vaalipiiriyhdistyksen perustamiskokous 18. marraskuuta, kello 18 Sellon kirjasto, Leppävaarankatu 9, Espoo. Pirkanmaan vaalipiiriyhdistyksen perustamiskokous 2. joulukuuta, kello 18 Tampereen kaupunginkirjasto Metso, luentosali 2, Pirkankatu 2, Tampere

VALO ja tietoyhteiskunnan kehitysvaihtoehdot

VALO ja tietoyhteiskunnan kehitysvaihtoehdot VALO ja tietoyhteiskunnan kehitysvaihtoehdot Jussi Silvonen Joensuun VALO -päivä, 8. 5. 2009 (http://jinux.pokat.org/jussi/) Esityksen rakenne Torikatu 10, Joensuu, SONY Bravia, Lieksan koulut = mitä yhteistä?

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 Yleistä kyselystä: Toteutusaika: 13.7. 22.8.2011 Vastaajia yhteensä: 1003 Tarkoitus: Tuloksia hyödynnetään puolueen toiminnan kehittämisessä. Huomioitavaa: Eri kysymysten

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

MARKKINOINNIN WORKSHOP PUOLUEPÄIVÄT 2015

MARKKINOINNIN WORKSHOP PUOLUEPÄIVÄT 2015 MARKKINOINNIN WORKSHOP PUOLUEPÄIVÄT 2015 KUKA TOI TYYPPI ON? Erilaisissa viestintä- ja markkinointitehtävissä, sekä palveluiden ja tuotteiden myynnin tehtävissä vuodesta 1989. Nykyisin eurooppalaisen ohjelmistotalon

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Arvioi vastaustesi pistemäärät arvosteluohjeiden mukaisesti. Huomaa, että kaikkia asioita ei pidä aina mainita.

Arvioi vastaustesi pistemäärät arvosteluohjeiden mukaisesti. Huomaa, että kaikkia asioita ei pidä aina mainita. Arvioi vastaustesi pistemäärät arvosteluohjeiden mukaisesti. Huomaa, että kaikkia asioita ei pidä aina mainita. 1. Miten laki ja perustuslaki säädetään Suomessa 3 4 p. 5 6 p. Hallitus valmistelee ja antaa

Lisätiedot

Saako lääkkeitä turvallisesti verkosta?

Saako lääkkeitä turvallisesti verkosta? Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2015 LÄÄKEALAN TOIMIJOIDEN VALVONTA Saako lääkkeitä turvallisesti verkosta? Sami Paaskoski, Liisa Näveri / Kirjoitettu 16.10.2015 / Julkaistu 13.11.2015 Lääkkeiden verkkokauppa

Lisätiedot

Palautekysely CE Hki Pietari 2013 festivaalista 11.-15.2.2013

Palautekysely CE Hki Pietari 2013 festivaalista 11.-15.2.2013 Palautekysely CE Hki Pietari 2013 festivaalista 11.15.2.2013 1. Olen Opiskelija Opettaja tai muuta henkilökuntaa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2. Sukupuoli Nainen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Lisätiedot

Presidentinvaalit 2018 Piraattipuolueen osallistumisen mahdollisuudet

Presidentinvaalit 2018 Piraattipuolueen osallistumisen mahdollisuudet Piraattipuolueen osallistumisen mahdollisuudet Tässä esityksessä Taustatietoa Presidentinvaaleista Arvio osallistumisen eduista ja haitoista Lyhyesti vaaliteemoista Suunnitelma keräys- ja vaalikampanjasta

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: Toisen vaiheen tehtävien maksimipisteet (älä tee merkintöjä taulukkoon)

Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: Toisen vaiheen tehtävien maksimipisteet (älä tee merkintöjä taulukkoon) Täytä selkeällä käsialalla: Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: @ Tarkista, että sinulla on neljä erikseen nidottua tehtävää (tehtävät 1 4, 9 sivua), kaksi liitettä sekä konseptipaperi. Mikäli

Lisätiedot

Sähköinen äänestys Ongelmat ja tulevaisuus

Sähköinen äänestys Ongelmat ja tulevaisuus Sähköinen äänestys Ongelmat ja tulevaisuus Mitä se on? Sähköisessä äänestyksessä (englanniksi e voting) joko äänestys, ääntenlasku tai molemmat tehdään sähköi sesti. Mikäli äänestys on täysin sähköinen,

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia 1

Kysymyksiä ja vastauksia 1 Kysymyksiä ja vastauksia 1 1. Millaisia valokuvia saa/ei saa laittaa nettiin? 2. Voiko kuvissa näkyvien henkilöiden nimiä julkaista? 3. Miten kuvia lisensoidaan? Usein käytössä CC- BY vaikka ei voimassa

Lisätiedot

Mitä välii? Tutkimus nuorten suhteesta politiikkaan Mikael Thuneberg, T-Media

Mitä välii? Tutkimus nuorten suhteesta politiikkaan Mikael Thuneberg, T-Media Mitä välii? Tutkimus nuorten suhteesta politiikkaan Mikael Thuneberg, T-Media Tutkimuskohteet 1. Yleisellä tasolla nuorten suhtautuminen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja politiikkaan, nuorille tärkeät

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE PUOLUEOHJELMAN MUUTTAMINEN

PIRAATTIPUOLUE PUOLUEOHJELMAN MUUTTAMINEN PIRAATTIPUOLUE PUOLUEOHJELMAN MUUTTAMINEN Taustamuistio 5.11.2011 tausta Kokemukset vaalikampanjasta: Monet äänestäjät kokivat puolueohjelman liian kapeaksi. Piraattiehdokkailla oli joissakin puolueohjelman

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen 20.9.2010 VN periaatepäätös Valtioneuvoston periaatepäätökseen 21.6.2007 kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista vuosina 2007-2011 on kirjattuna:

Lisätiedot

Yhdistyksien jäsenlehdet nyt ja tulevaisuudessa

Yhdistyksien jäsenlehdet nyt ja tulevaisuudessa Yhdistyksien jäsenlehdet nyt ja tulevaisuudessa Ursan kerhoseminaari Artjärvi 2.-4.2.2007 Harri Haukka harri.haukka@pp.inet.fi Tämän esitelmän idea? Tarkoitus ei ole, että allekirjoittanut kertoo mitä

Lisätiedot

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viranomaisviestintä? 28.1.2015 Anna-Maria Maunu Viestintä kohdentuu kun on: kiinnostava viesti selkeä kieli osattu käyttää

Lisätiedot

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013 License Pertti Pennanen License 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO Lisenssien hallinta... 2 Lisenssisopimus... 2 Yleisimmät lisensiointimallit... 2 OEM lisenssi... 3 Kelluva lisenssi... 3 Työasemakohtainen lisenssi...

Lisätiedot

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä Dr. Oetkerin kanssa (jäljempänä Yhteistyökumppani ).

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä Dr. Oetkerin kanssa (jäljempänä Yhteistyökumppani ). Koko Suomi leipoo - Joulukakkukisa Kilpailun nimi, paikka ja ajankohta: Koko Suomi leipoo - Joulukakkukisa, kilpailu 10.11.2014. 7.12.2014. Palkinto ja sen arvo: Kilpailun pääpalkintona on 1 kpl OBH Nordica

Lisätiedot

RIKU VASSINEN MOCCALATTEHIPSTERI

RIKU VASSINEN MOCCALATTEHIPSTERI RIKU VASSINEN MOCCALATTEHIPSTERI KIISTAKIRJOITUKSIA MARKKINOINNISTA TALENTUM HELSINKI Copyright 2011 Talentum Media Oy ja Riku Vassinen ISBN 978-952-14-1761-0 ISBN 978-952-14-1762-7 (sähkökirja) Ulkoasu:

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

Mitä sinun tulisi tietää lastesi internetin käytöstä?

Mitä sinun tulisi tietää lastesi internetin käytöstä? Mitä sinun tulisi tietää lastesi internetin käytöstä? Miten suojelen lastani ja tietokonettani haitalliselta ja laittomalta aineistolta? Mitä laittoman aineiston jakelemisesta seuraa? Mikä on internetissä

Lisätiedot

Yhdistystiedote 1/2016

Yhdistystiedote 1/2016 Yhdistystiedote 1/2016 Tärkeimmät: Aivoituksen aineistopäivä on pe 29.1. Raha-automaattiyhdistys (RAY) myönsi meille jälleen jäsenjärjestöavustuksen Jäsenmäärä kasvoi 2015 vuonna 12% Ystäväkurssilla vielä

Lisätiedot

Oikotie.fi. Case: Elämäni Talot

Oikotie.fi. Case: Elämäni Talot Oikotie.fi Case: Elämäni Talot Brief Oikotien asuntopalveluun lisää kävijöitä viraalileviämiseen painottuvalla kampanjalla. Tiesimme, että ihminen haluaa Liittää itseensä myönteiseksi koettavia asioita

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE 3.11.2009 1(5)

PIRAATTIPUOLUE 3.11.2009 1(5) Opetusministeriölle PIRAATTIPUOLUE 3.11.2009 1(5) LAUSUNTO Luovien sisältöjen luvattoman verkkojakelun vähentämisen lainsäädännölliset keinot Viitaten luovien sisältöjen luvattoman verkkojakelun vähentämisen

Lisätiedot

PLUSMARK PRINTTI TÄNÄÄN JA MITÄ SE MAKSAA?

PLUSMARK PRINTTI TÄNÄÄN JA MITÄ SE MAKSAA? PLUSMARK PRINTTI TÄNÄÄN JA MITÄ SE MAKSAA? HENGÄHDYSTAUKO PRINTTI ON KUOLLUT? Mieti, jos postilaatikostasi tulisi yhtä paljon mainoksia kuin mitä näät päivän aikana sähköisessä muodossa? Et ehkä edes

Lisätiedot

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä 7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä montako tietokirjaa pitää myydä, että olisit suomessa bestseller? Bestseller-listalle Suomessa tietokirjalla on päässyt vuonna 2014 jos on myynyt yli 13500 kappaletta tai

Lisätiedot

Äänestystutkimus. Syksy 2006

Äänestystutkimus. Syksy 2006 Äänestystutkimus Syksy Lokakuu Tilaukset: SAK puh. + SAK Äänestystutkimus syksy ÄÄNESTYSTUTKIMUS TNS Gallup Oy on tutkinut SAK:n toimeksiannosta äänestysikäisen väestön äänestysaikeita ja suhtautumista

Lisätiedot

lehtipajaan! Oppilaan aineisto

lehtipajaan! Oppilaan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Oppilaan aineisto OSA 1: Tietoa sanomalehdestä Mikä on lehtipaja? Tässä lehtipajassa opit tekemään uutisia Luokkanne on Aamulehti junior -lehden toimitus it Saat oman ammatin ja

Lisätiedot

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Minä rupesin hakemaan toppipaikkaa muutama kuukautta ennen kun tulin Sloveniaan. Minulla on kavereita, jotka työskentelee mediassa ja niiden kautta

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

Abuse-toiminnan ajankohtaiset ilmiöt

Abuse-toiminnan ajankohtaiset ilmiöt Abuse-toiminnan ajankohtaiset ilmiöt Viestintäviraston Abuse-seminaari Saku Tolvanen Tietoturvapäällikkö Elisa Oyj Mitä, miksi ja milloin Luotettavuus SVTSL Tietoturva Muuta Mennyt vuosi Ilmoitusten käsittely

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

LIITE 2: Kyselylomake

LIITE 2: Kyselylomake LIITE 2: Kyselylomake 1. Opistosi Alkio-opisto Paasikivi - opisto Työväen Akatemia 2. Kuinka kiinnostunut olet politiikasta? Erittäin kiinnostunut kiinnostunut Vain vähän kiinnostunut En lainkaan kiinnostunut

Lisätiedot

SVTSL muuttuu käytännön soveltamis- ohjeet evästeiden käyttöön

SVTSL muuttuu käytännön soveltamis- ohjeet evästeiden käyttöön SVTSL muuttuu 25.5. - käytännön soveltamis- ohjeet evästeiden käyttöön Verkkomainonnan tietosuoja IAB Finland Asianajaja, osakas Elina Koivumäki 12.5.2011 Taustaa evästeistä Internetin toiminnallisuudesta

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Sähkökirjat kurssikirjoiksi Katsaus tekijänoikeuksiin Satu Kangas

Sähkökirjat kurssikirjoiksi Katsaus tekijänoikeuksiin Satu Kangas Sähkökirjat kurssikirjoiksi Katsaus tekijänoikeuksiin Satu Kangas 8.11.2016 Tekijänoikeudet Oikeus valmistaa kappaleita teoksesta Oikeus saattaa teos yleisön saataviin Tekijän isyysoikeus nimen mainitseminen

Lisätiedot

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas Työnhaku 2.0 A s i a n t u n t i j a b r ä n d i v e r k o s s a, t y ö n h a k u s o m e s s a j a v i s u a a l i n e n C V 11.2.2016 Sanna Saarikangas Mitä? Ohjelmassa Miten ja miksi työnhaku on muuttunut

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

Elokuvantekijän pieni tekijänoikeusopas musiikista

Elokuvantekijän pieni tekijänoikeusopas musiikista Elokuvantekijän pieni tekijänoikeusopas musiikista Published: 17.9.2013 Kuuntelet musiikkia, suljet silmäsi ja alat nähdä mielessäsi elokuvan kohtauksia. Päähäsi muodostuu vähitellen täydellinen lyhytelokuva

Lisätiedot

Laki, nuoret ja netti. Opetu s - ministeriö

Laki, nuoret ja netti. Opetu s - ministeriö Laki, nuoret ja netti Opetu s - ministeriö Netti on osa nuorten arkea Yhteydenpitoa kavereihin, tiedostojen vaihtoa, harrastusryhmiä, fanitusta, pelaamista, tiedon hakua, oppimista, asioiden hoitamista,

Lisätiedot

VALTIMON KUNTA VUODEN 2017 KUNTAVAALIT KH 187

VALTIMON KUNTA VUODEN 2017 KUNTAVAALIT KH 187 Keskusvaalilautakunta, kokous nro 1/2017 17, ilmoitusasian kohta 6 /pöytäkirjan liite nro 7 Kunnanhallitus 187 16.12.2016 Kunnanhallitus 1 12.01.2017 VUODEN 2017 KUNTAVAALIT KH 187 Seuraavat yleiset vaalit

Lisätiedot

Näkökulma korruptioon

Näkökulma korruptioon Anonyymi Näkökulma korruptioon Korruptoitu ihmismieli! 2001 Radikaali poliittista vapautta ajava liike, kuten anarkismi, puhuu aina paitsi yhteiskunnasta myös ihmisestä. Liian usein huomio kääntyy ihmisen

Lisätiedot

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Ohjelma Huhti-toukokuu 2016 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, tai tutustu tablettiin. Tervetuloa! Asiakaskoulutuksista

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

Äänitteitä lainaava asiakaskunta

Äänitteitä lainaava asiakaskunta Äänitteitä lainaava asiakaskunta 0 Äänitteiden lainaajat muodostavat musiikkiosaston suurimman asiakasryhmän (noin 70 %) 0 Musiikin suurkuluttajat käyttävät musiikkikirjastoa yhtenä musiikin hankintakanavana

Lisätiedot

Kilpailun järjestää MTV OY (jäljempänä "Järjestäjä"). Yhteistyökumppanina Fazer (jäljempänä Yhteistyökumppani ).

Kilpailun järjestää MTV OY (jäljempänä Järjestäjä). Yhteistyökumppanina Fazer (jäljempänä Yhteistyökumppani ). Tanssii Tähtien Kanssa Fazer Pure Dark -kilpailun säännöt 1. Kilpailun järjestäjä Kilpailun järjestää MTV OY (jäljempänä "Järjestäjä"). Yhteistyökumppanina Fazer (jäljempänä Yhteistyökumppani ). 2. Kilpailuun

Lisätiedot

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 HSY:n kompostointikurssi Aiheuttaako kompostointi päänvaivaa? Oletko suunnitellut kompostin perustamista? Tule käytännölliselle ja maksuttomalle kompostointikurssille ma 2.5.2016

Lisätiedot

EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS. Aika: Torstai klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. Kokouksen avaaminen

EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS. Aika: Torstai klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. Kokouksen avaaminen Sivu 1 / 5 EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS Aika: Torstai 3.12.2015 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 1 Kokouksen avaaminen 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kutsu edustajiston

Lisätiedot

FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma Viestintävaliokunta

FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma Viestintävaliokunta FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma 31.1.2013 Viestintävaliokunta Sisältö Viestinnän nykytila Viestinnän tavoitteet Viestinnän osapuolet Viestinnän foorumit ja kanavat Viestinnän vuosikello Viestinnän

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto )

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ) Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 27.10.2015) 1. Ikäsi Yhteensä 31 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat Datan avaamisen reunaehdot Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat 19.1.2016 Perinteinen manuaalinen tietopalvelu 1. Asiakas kysyy/pyytää asiakirjoja käyttöönsä/ kopioita omaan

Lisätiedot

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Vastuu Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Avainsanat: hyvitys, korvaus, tekijänoikeusrikkomus, tekijänoikeusrikos, tekijänoikeus, taloudelliset oikeudet, teos, YouTube Vastuu Siviilioikeudellinen

Lisätiedot

100Syke. - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste. 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy Pori

100Syke. - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste. 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy Pori 100Syke - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy 2. Kilpailuun osallistuminen Kilpailuun voi osallistua internetissä täyttämällä arvontalomakkeen. Kilpailuun osallistuminen

Lisätiedot

Tervetuloa tietosuoja-asetuskoulutukseen! JASMINA HEINONEN

Tervetuloa tietosuoja-asetuskoulutukseen! JASMINA HEINONEN Tervetuloa tietosuoja-asetuskoulutukseen! 17.1.17 1 Päivän kulku 09:40-10:20 Jasmina Heinonen: Tietosuoja-asetus: Johdatus ja rekisteröidyn oikeudet 10:20-10:35 Tauko 10:35-11:30 Lotta Kuusisto: Tietosuoja-asetus

Lisätiedot

KAUPPASI PARAS KALAKAVERI

KAUPPASI PARAS KALAKAVERI KAUPPASI PARAS KALAKAVERI www.jokisenevaat.fi JOKISEN EVÄÄT ON LUOTETTAVA KUMPPANI KALATISKISI HOVIHANKKIJAKSI Yhteistyö kanssamme tarjoaa sinulle suuren määrän etuja ja palveluja, jotka helpottavat työtäsi

Lisätiedot

-mpi (komparatiivi) tuttu - tutun - tutumpi. siisti - siistin - siistimpi

-mpi (komparatiivi) tuttu - tutun - tutumpi. siisti - siistin - siistimpi MILLAINEN? vertailu -mpi (komparatiivi) tuttu - tutun - tutumpi kevyt - kevyen - kevyempi siisti - siistin - siistimpi iloinen - iloisen hidas hitaan - iloisempi - hitaampi -mpi (komparatiivi) KAKSITAVUISET,

Lisätiedot

IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle. Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy

IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle. Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy SataCom Oy - Perustiedot Perustettu 1989 Henkilökunta 20 Liikevaihto 3,8 meur (2014) Asiakkaat 90 % Satakunnan

Lisätiedot

Kuntalaiskyselyn tulokset. Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Kaupunginkanslia / Suunnittelu ja rahoitusryhmä

Kuntalaiskyselyn tulokset. Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Kaupunginkanslia / Suunnittelu ja rahoitusryhmä Kuntalaiskyselyn tulokset Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Taustatiedot: ammatti 3 % 8 % 8 % 3 % 1 % 16 % 25 % 36 % Koululainen Kunnan tai valtion työntekijä Yrittäjä Työtön Opiskelija Töissä yksityisellä

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Anonyymi. Äänestä tänään kadut huomenna!

Anonyymi. Äänestä tänään kadut huomenna! Anonyymi Äänestä tänään kadut huomenna! 2007 Yhteiskunnassamme valtaa pitää pieni, rikas, poliittinen ja taloudellinen eliitti. Kilpailu rahasta ja vallasta leimaa kaikkia aloja. Suuryritysten rikastuessa

Lisätiedot

Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista

Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät 27. -28.1.2017 Tampere Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Vesiosuuskunnan mallisääntöjen uudistaminen

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

Electronic Frontier Finland ry

Electronic Frontier Finland ry Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan lainsäädännön muuttamisesta 9.12.2005 Electronic Frontier Finland ry www.effi.org 1. Yleistä Electronic

Lisätiedot

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen:

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: http://www.kamera73.fi/kuukaudenkuvaaja Kukin seuran jäsen voi laittaa

Lisätiedot

Hiekkis. Some-strategia

Hiekkis. Some-strategia Hiekkis Some-strategia Some-strategian sisällys Valitsimme tähän some-strategiaan neljä tämän hetken suosituinta ja käytetyintä some-kanavaa nuorten keskuudessa. Projekti suunniteltiin ja toteutettiin

Lisätiedot

EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS. Esityslista. Aika: klo Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Turku. 134 Kokouksen avaaminen

EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS. Esityslista. Aika: klo Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Turku. 134 Kokouksen avaaminen Page 1/5 EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS Aika: 7.12.2016 klo 18.15 Paikka: Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, 20500 Turku Esityslista 134 Kokouksen avaaminen 135 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 136 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Tekijänoikeudet digitointihankkeissa

Tekijänoikeudet digitointihankkeissa Tekijänoikeudet digitointihankkeissa Tieteellisen kirjallisuuden tekijänoikeuspäivä Tieteiden talo 26.1.2016 Jukka-Pekka Timonen Harkitsetteko julkaisunne digiointia ja avaamista yleisön käyttöön verkossa

Lisätiedot

Kokoukselle valitaan kolme (3) puheenjohtajaa, kolme (3) sihteeriä sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.

Kokoukselle valitaan kolme (3) puheenjohtajaa, kolme (3) sihteeriä sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksen järjestyssääntö Edustajakokouksen esityslistan 4. kohdassa tehdyn päätöksen mukaisesti kokouksessa noudatetaan järjestäytymismuotojen ja menettelytapojen osalta seuraavaa järjestyssääntöä: 1

Lisätiedot

Käsitteitä ja määritelmiä

Käsitteitä ja määritelmiä Käsitteitä ja määritelmiä Sanomalehti on 1-7 kertaa viikossa ilmestyvä, maksullinen ja painettu julkaisu, joka sisältää uutisia, artikkeleita, kirjeitä, kommentteja, mielipiteitä ja mainoksia. Lisäksi

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

SUOMALAISTEN SUHDE PUOLUEISIIN. Epäusko puolueiden aikaansaannoksiin on lisääntynyt

SUOMALAISTEN SUHDE PUOLUEISIIN. Epäusko puolueiden aikaansaannoksiin on lisääntynyt SUOMALAISTEN SUHDE PUOLUSIIN Epäusko puolueiden aikaansaannoksiin on lisääntynyt Jotta vaaleissa kannattaisi äänestää, puolueilla tulee nähdä jokin rooli yhteiskunnan kehittämisessä ja ylläpitämisessä.

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto EUROOPPA-NEUVOSTO. EU:n strategiaelin

Euroopan unionin neuvosto EUROOPPA-NEUVOSTO. EU:n strategiaelin Euroopan unionin neuvosto EUROOPPA-NEUVOSTO EU:n strategiaelin EUROOPPA-NEUVOSTO STRATEGIAELIN Eurooppa-neuvosto on Euroopan unionin liikkeellepaneva voima. Se määrittelee EU:n suunnan ja poliittiset prioriteetit.

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

INTERGRAPH KÄYTTÄJÄKERHOTOIMINTAA MAAilMANLAAJUISESTI

INTERGRAPH KÄYTTÄJÄKERHOTOIMINTAA MAAilMANLAAJUISESTI . INTERGRAPH KÄYTTÄJÄKERHOTOIMINTAA MAAilMANLAAJUISESTI Marko Juslin Intergraph-käyttäjäkerho lienee yksi aktiivisimmista alallaan. Organisoitunutta käyttäjäkerhotoimintaa on tänään yli kahdessakymmenessä

Lisätiedot

Keskustelutilaisuus yhteishallinnointidirektiivistä OKM

Keskustelutilaisuus yhteishallinnointidirektiivistä OKM Keskustelutilaisuus yhteishallinnointidirektiivistä OKM 10.10.2014 Musiikkiteosten verkko-oikeuksia koskevan riidanratkaisujärjestelmän kehittämistarpeet Martti Kivistö Teosto ry Kysymykset Mitä direktiivi

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VASTAAJIA: 56 SUKUPUOLI MIES (11) NAINEN (43) EI VASTAUSTA/EOS (2) ELÄMÄNTILANNE TYÖSSÄ (18) TYÖTÖN (6) KOULULAINEN/OPISKELIJA (5) ELÄKELÄINEN (26)

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE OHJEITA MOODLEN KÄYTTÖÖN Moodle on avoimeen lähdekoodiin perustuva verkko-oppimisympäristö. Omalta Moodlealueeltasi löydät kurssin materiaalit, tehtävät, uutiset/tiedotteet,

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

Kaksoisnumerot, erikoisnumerot, liitteet PerusAURORAn saapumisvalvonnassa

Kaksoisnumerot, erikoisnumerot, liitteet PerusAURORAn saapumisvalvonnassa 01.02.2011 Karjalainen Kaarina 1 Kaksoisnumerot, erikoisnumerot, liitteet PerusAURORAn saapumisvalvonnassa Axiell on antanut oman ohjeensa nimeltä Aikakauslehdet, jossa on lyhyesti selostettu saapumisvalvonta

Lisätiedot

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille AKVAn Syysseminaari Pia Ek, Counsel Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 26.9.2012 Castrén & Snellman Rakenne Taustatietoja Markkinointi uusien kanavien

Lisätiedot

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Satutunti UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Kansalaisen käsikirjasta Suomi.fi:hin Kansalaisen käsikirja kirjana v. 1992 Kansalaisen käsikirja verkkopalveluna v. 1997 Julkishallinnon

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot