2/ Tiedotta tilattu 10 Tunne oikeutesi 11 Kuukauden piraatti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2/2009 4 Tiedotta tilattu 10 Tunne oikeutesi 11 Kuukauden piraatti"

Transkriptio

1 2/ Tiedotta tilattu 10 Tunne oikeutesi 11 Kuukauden piraatti

2 Pääkirjoitus Tapio Berschewsky Käytetäänkö järkeä? Aamukahvi maistuu paremmalta, kun sitä juo- tiedon levittämistä ja ilmaista mainosta. Tämä dessaan lukee samalla brittiläisen Ipsos Mori on tiedossa lainsäätäjien parissa. Se näkyy esi- -tutkimuslaitoksen tuoretta tulosta vertaisverkko- merkiksi siinä, että tekijänoikeusrikkomuksiin jen käyttäjien kulutustottumuksista. Ipsos Morin syyllistyneet eivät maksa vahingonkorvauksia mukaan musiikkia kopioivat ihmiset myös os- vaan hyvitysmaksuja. Vahinkoa ei ole tapahtu- tavat sitä enemmän kuin muut. Edellisen kerran nut, koska tuotetta joko ei oltaisi ostettu lain- täysin samaan tulokseen tuli viime keväänä hol- kaan, tai se ostettiin vasta verkkokokeilun jälkeen. lantilainen TNO-tutkimusorganisaatio. Oikeuslaitos tyypillisesti näkee tällaiset rik- Ajattelevalle ihmiselle tämä on selvää ilman keet varsin lievinä, mutta lainsäädäntö mahdol- ulkopuolista vahvistusta, mutta on hyvä saada listaa pöyristyttäviä hyvitysmaksuja. Esimerkiksi tekijänoikeuskeskusteluun järkeä myös tutki- avunannosta tekijänoikeusrikkomukseen selviää muspuolelta. Keräilijäluonteella varustettu mu- päiväsakoilla, mutta hyvitysmaksuja saattaa jou- siikin suurkuluttaja lataa tuhansia levyjä ja tua maksamaan tuhansia kertoja enemmän. Mis- ostaa niistä sitten satoja. Nämä lataukset estä- sään muussa rikoksessa ei päästä tällaisiin mällä myös ostojen määrä tippuu. järjettömiin mittasuhteisiin rangaistuksen ja Musiikkiin innottomasti suhtautuva taas ostaa vuodessa sen uuden Idols-voittajan hitti- hyvitysten välillä. Tänä syksynä tekijänoikeusjärjestöt ovat kimaran ja ehkä viimeisimmän smurffilevyn vaatineet yksittäiseltä suomalaiselta vertais- huoltoaseman jämähyllystä. Miksi sen enem- verkkopalvelun ylläpitäjältä täysin kohtuutonta pää haluaisikaan, varsinkin, kun Spotifyn tyyp- 3,6 miljoonan euron hyvitystä. Vastaaviin ran- pisillä palveluilla voi helposti opetella pelkäksi gaistuksiin ei meillä tuomita käytännössä mis- kertakäyttökuuntelijaksi? Täysin ilmaiseksi ja tään muusta, sillä tällainen lainsäädäntö ei lakia noudattaen. perustu suomalaiseen oikeudentajuun, vaan on Viimeistään nyt on aika herätä yleisellä tasolla siihen, ettei kopiointi ole varkautta, vaan 2 silkkaa tuontitavaraa. Se edustaa todellista oikeusmurhaa.

3 Halpa tulee yhteiskunnalle kalliiksi sivu 4 Purje Sisällys Piraattiliike on sukupolvemme merkittävin kansalaisoikeusliike sivu 11 2/2009 Piraattipuolueen jäsenlehti TOIMITUS Tapio Berschewsky, päätoimittaja Joonas Mäkinen, toimitussihteeri Jari Nousiainen, taitto ja ulkoasu Jaana Parviainen, kansi ja kuvitus AVUSTAJAT Aapo Alasuutari, Kyuu Eturautti, Hannu Kuosmanen, Hans Häggström, Tero Keinänen, Petri Lagus, Aino Partonen, Tuomas Puikkonen, Jussi Sorjonen, Lotta Söderholm, Timi Wahalahti Pääkirjoitus: Käytetäänkö järkeä?... 2 Tiedotta tilattu... 4 Keinolla millä hyvänsä... 6 Piraatit: Ei poliisioikeuksia edunvalvojille... 7 Poliittisen piraattiaatteen näkymiä, osa Tunne oikeutesi: Henkilötietolaki Kuukauden piraatti: Lari Yltiö Piraatit verkossa, osa 1: IRC Kalenteri Lankku-palsta YHTEYSTIEDOT JULKAISIJA Piraattipuolue r.p. Purje on muuttamattomana vapaasti levitettävissä ja kopioitavissa. Muokattuna levittämiselle on joitakin rajoituksia. Lisätietoja Purjeen www-sivulta. KANNEN KUVA: JAANA PARVIAINEN LISENSSI 3

4 Suuret yleiset tietotekniikkahankkeet tuottavat kerta toisensa jälkeen huonoa tulosta. Vahingot vaihtelevat pienistä suorastaan pöyristyttävään typeryyteen. Tapio Berschewsky Tiedotta tilattu Tietotekniikkaa tuntevien ja uutisointia seuraa- myytyjen ohjelmistojen päivitysrumban takia. vien ihmisten piirissä on Suomessa yksi ilmei- Tämä varmasti miellyttää alueella asuvia uhan- nen silmätikku: Tieto (entinen TietoEnator). alaiseksi luokiteltuja liito-oravia, mutta on Suomalaisen julkishallinnon hovihankkijan ase- käytännön kannalta ajateltuna lähinnä surku- maan päässyt yritys on kerta toisensa jälkeen hupaisaa. tuottanut silkkoa. Ylitetyt budjetit, myöhästyneet projektit, laa- Vastuu valitsijalla dultaan koulutyötason tekninen asiantuntevuus ja tästä seuraava tarve kalliille tuelle ovat muo- Jos kaikki vastaavat projektit ja niiden viat luette- dostuneet julkisuudessa Tiedon määritteleviksi lisi, juttu ei mahtuisi koko lehteen. Ikävä totuus ominaisuuksiksi. Esimerkiksi epäonnistuneen säh- on se, että suuret suomalaiset it-hankinnat teh- köisen äänestysjärjestelmän ja surullisenkuului- dään usein joka tasolla täysin ammattitaidotto- san Sampon verkkopankin uusinnan takaa löytyy masti. Varsinaisiksi syyllisiksi on kuitenkin vaikea suomalaisena vastuutekijänä Tieto. mieltää yksinomaan itse ohjelmistoratkaisujen Tieto ei kuitenkaan ole missään nimessä ai- toteuttajia. Kieltämättä monessa tuottajayrityk- noa. Esimerkiksi Siemens Oy yhdessä ali- sessä osaamattomuus tuntuu olevan vakava ong- hankkijansa VR Radan kanssa on toimittanut elma, mutta vielä enemmän tuhoa se aiheuttaa Helsingin ja Turun välisen moottoritien epä- tilaajapuolella. toivottavaa huomiota keräävät Lohja Muurla- It-projektia suunnitellessa pitäisi tilaajan it- tunnelin tekniset järjestelmät. Tunneliin on sessään olla oikea asiantuntija sekä omalla alal- rakennettu muun muassa mittava telematiik- laan että tilatuissa tekniikoissa. Tätä vaatimusta kajärjestelmä, joka kerää tietoa liikenteestä ja ei täytä höveli kirstunvartija, jolle lipevä markki- ajokelistä. Tammikuussa 2009 käyttöön otettu nointikonsultti saa myytyä monimutkaisen rat- järjestelmä on vaatinut jo useampia päivityksiä. kaisun vaikka vessapaperin määrän tarkkailuun. Ihmiset siis joutuvat aamulla valitsemaan Kun tarpeettomia ominaisuuksia lisätään, se työmatkallaan ruuhkaisemman vanhan tien, aiheuttaa välttämättä sovelluksen paisumista, kun uusi moottoritie on kokonaan kiinni siihen mikä taas tuo mukanaan mammuttitaudin ikä- 4

5 PETRI LAGUS JA JAANA PARVIAINEN vimmät piirteet: epävakauden, päivitystarpeen ja huonon suorituskyvyn. Suomessa on paljon vahvaa it-osaamista. Se ei kuitenkaan ole edullista kuin poikkeustapauk- Julkisissa projekteissa tulisi pyrkiä yksinkertai- sissa. Tarjouskilpailukulttuuri on synnyttänyt suuteen ja vain välttämättömien ominaisuuksien tilanteen, missä halvimman tuotteen lupaava tietokoneistamiseen. Digitaalisessa maailmassa- taho saa usein sopimuksen. Lisäksi tarjous- kaan kaiken ei tarvitse olla tavoitettavissa oman kilpailut ovat niin monimutkaisia, että vain suu- verkko-osoitteen kautta. Tähän ei kuitenkaan rimmat yritykset isoine lakimiesarmeijoineen päästä niin pitkään kuin hankinnat tehdään vailla pystyvät niihin tosissaan edes osallistumaan. todellista teknistä asiantuntemusta. Näin alan todelliset osaajat ja veteraanit eivät pääse asialle. Harjoittelijoiden ja pienipalkkais- Sekasetelisoppa ten aloittelijoiden tuottamat sovellukset ovat toki edullisia, mutta myös täynnä reikiä. Tämä Tilaajan osaamattomuus ei ole ainoa ongelma. johtaa lähes väistämättä projektien paisumi- Monimutkaisuutta syntyy myös, kun tarvitta- seen ja pitkäikäiseen tukitarpeeseen, joka lopul- van ohjelmiston toteuttaja käyttää alihank- ta maksaa enemmän kuin hyvän järjestelmän kijoita, jotka käyttävät alihankkijoita, ja niin tilaaminen suoraan asiantuntijoilta. Halvan os- edelleen. Kun jokainen erillinen kirjasto, raja- taminen tulee yhteiskunnalle liian kalliiksi. pinta ja sovellus on eri valmistajan tuottama, ja kun näistä osa on avoimia ja osa suljettuja, on ongelmien tehokas ratkonta lähes mahdotonta. Usein alihankkijat ovat ulkomaisia, jolloin välitön yhteistyö kokonaisuuksien korjaamisessa on vielä hankalampaa. 5

6 JUSSI SORJONEN Hollantilainen antipiraattiorganisaatio BREIN pelaa vaarallista peliä. Kesällä pidetyssä oikeudenkäynnissä The Pirate Bayn perustajia vastaan se toi pöytään väärennettyjä todisteita. Aapo Alasuutari Keinolla millä hyvänsä Hollantilainen antipiraattiorganisaatio Brein (Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland) nosti kesäkuussa haasteen Fredrik Neij'tä, Gottfrid Svartholmia ja Peter Sundea Reservellan toimitusjohtaja on Fredrik Neij. Se vastaan. Heitä vaadittiin estämään hollantilais- ei pidä paikkaansa. ten käyttäjien pääsy thepiratebay.org-palveluun. Raportin tiedoissa on useita epäilyttäviä Brein voitti oikeudenkäynnin, koska kukaan seikkoja, kuten virheellinen väite Neij'n kansa- vastaajista ei saapunut oikeussaliin. Syynä tähän laisuudesta Seychelleillä. Myös Reservellalle oli riittämätön tiedotus. Brein, jonka velvol- ilmoitettu rekisterinumero viittaa Seychellien lisuus oli toimittaa haaste, lähetti sen Twitterin rekistereissä aivan eri yritykseen. Raskauttavaa ja Facebookin kautta. Neij, Svartholm ja Sunde on se, että väitetysti Experianin tuottamaa do- kertoivat kuulleensa oikeudenkäynnistä kaksi kumenttia on sen metatietojen mukaan muo- päivää ennen istuntoa. He eivät missään vaihees- kattu kesällä, raportin alkuperäisen luomisen sa saaneet virallista haastetta. ja oikeudessa esittämisen välissä. Kolmikko päätti valittaa tuomiosta useista Naulana arkkuun vastaajat pyysivät Experi- syistä. Muun muassa siksi, etteivät he omista anilta varmistusta raportin aitoudesta. Yhtiö ei The Pirate Bay -palvelua, joka on seychelliläi- löytänyt kopiota oikeudessa esitetystä paperi- sen Reservella-nimisen yrityksen omaisuutta. sta. Experian on käynnistänyt oman tutkimuk- Haasteen hylkäämisen sijaan Brein lisäsi Re- sen sen aitoudesta ja ollut hyvin selväsanainen servellan haasteeseen ja yritti liittää ylläpitäjät siitä, ettei ole kyennyt todistamaan raporttia palvelun omistajuuteen. Keskeisenä todisteena oikeaksi. esitetty dokumentti on mitä ilmeisimmin röyhkeä väärennös. Brein pyrki todistamaan kolmikon olevan Brein on kieltänyt tekaisseensa raportin. Nyt odotetaan päätöstä raportin hylkäämisestä todisteena. vastuussa The Pirate Bayn toiminnasta Experi- Vastaajat ovat nostaneet haasteen Breinin an-nimisen yhtiön toimittamalla tutkimusra- asianajaja Tim Kuikia vastaan väärennettyjen portilla Reservellasta. Tämän raportin mukaan todisteiden esittämisestä oikeudenkäynnissä. 6

7 Piraattipuolue antoi lausunnot sähköisestä äänestämisestä oikeusministeriölle ja luvattomasta verkkojakelusta opetusministeriölle. Piraattipuolueen tiedote Piraatit: Ei poliisioikeuksia edunvalvojille Sähköisen äänestyksen kokeilu kunnallis- Puolueen lausunnon mukaan uusia keinoja vaaleissa ei sujunut suunnitelmien mukaan. luvattoman jakelun estämiseen ei tarvita. Tekijän- Satoja ja oikeuslaki mahdollistaa rajun puuttumisen pira- vaalit uusittiin kokeilukunnissa. Oikeusminis- tismiin, esimerkiksi yhteyden katkaisun oikeuden teriö pohtii, onko sähköistä kokeilua syytä päätöksellä. Ei ole yksiselitteisiä viitteitä siitä, että jatkaa. verkkojakelusta olisi haittaa. Piratismin harrasta- äänestystapahtumia epäonnistui Piraattipuolue toteaa, ettei sähköinen äänestys jat ovat viihdeteollisuuden merkittäviä asiakkaita. tuo olennaisia parannuksia nykyiseen järjes- Piraattipuolue muistuttaa, että verkkojakelu telmään. Mikäli kokeilua halutaan jatkaa, tulee on kehittänyt kaupallisia palveluita kuluttajan tiettyjen ehtojen täyttyä. Äänestyskoneen pitää kannalta. Esimerkiksi haitallisista DRM-rajoi- tulostaa paperivarmenne, joka tarkastetaan ja tuksista on musiikin verkkokaupassa pitkälti pudotetaan uurnaan. Euroopan komissio ja ETYJ luovuttu. Verkkojakelua voidaan vähentää vain suosittelevat varmenteen käyttöönottoa. Varmen- tarjoamalla parempia palveluita. Tiukemmat teita pitäisi lisäksi laskea satunnaisotannalla. Var- lainsäädännölliset keinot merkitsisivät viestin- menteen käyttö on ainoa tapa saada luotettava täsalaisuuden romuttamista ja anonyymin netin- tulos sähköisestä äänestyksestä. käytön yleistymistä, mikä tekisi verkon käytön Piraattipuolue vaatii, että vaaliohjelmistojen valvonnasta käytännössä mahdotonta. tulee olla avointa lähdekoodia. Liikesalaisuudet Piraattipuolue tyrmää varoituskirjekäytännön. eivät saa estää vaalijärjestelmän tarkastelua. Se olisi vaarallinen ennakkotapaus yksityisten Puolue kritisoi järjestelmän toimittajan roolia tahojen asettamisesta tekijänoikeuspoliisin ase- vaalien järjestelyissä. Vaalituloksen laskeminen maan. Oikeudenhaltijoiden edustajat ovat asian- ei saa kuulua vailla virkavastuuta toimivien osaisia, joille ei pidä antaa tällaisia oikeuksia. työntekijöiden tehtäviin. Opetusministeriössä Piraattipuolue suosittelee antamaan piraateille mietitään, pitäisikö kepin sijasta porkkanaa. Mikään mahti maailmas- oikeudenhaltijoille antaa oikeus pakottaa tele- sa ei saa ihmisiä pidättäytymään kulttuurin jaka- yritykset lähettämään varoituskirjeitä luvatto- misesta, koska altruistinen jakaminen toisten masta kopioinnista epäillyille asiakkailleen. kanssa on ihmisen luonnollinen ominaisuus. 7

8 Piraattipuolueen varapuheenjohtaja Harri Kivistön juttusarjassa käsitellään piraattiliikkeen historiaa sen juurista nykyhetkeen. Harri Kivistö Poliittisen piraattiaatteen näkymiä, osa 1 Useissa maissa piraattipuolueina toimivaa poliit- ne ovat sellaisinaan osana luontoa, kuten Con- tista piraattiliikettä pidetään tavallisesti täysin dorcet väitti. uutena ja ainutlaatuisena 2000-luvun ideologiana. Yhdysvalloissa Thomas Jefferson piti On totta, että tämä yhä harvinaisen yhtenäinen tekijänoikeuksia ja patentteja markkinoita kah- rintama toimii jokseenkin eri logiikalla kuin pe- lehtivina monopoleina mutta kuitenkin vält- rinteiset poliittiset instituutiot. Sen yhdistämät tämättömänä pahana ja siksi automaattisesti asiat, jotka ovat sellaisinaan jo tuttuja, muodos- myös osana lainsäädäntöä. tavat myös tuoreen kokonaisuuden. Lisäksi vasen oikea-keskustelun väistäminen Piraattiliikkeen historian voi jakaa kolmeen johdon- osaan. Ensinnäkin voimme tutkia termin pir- mukaisesti perusteltuna strategiana on selkeästi aatti ja sen lähisukulaisten kehitystä eli kuinka perinteisestä politiikanteosta poikkeava seikka. merkitys on liitetty sisällön luvattomaan käyt- Itse asiat ovat kuitenkin vanhoja. Kansalais- töön. Toisaalta voimme selvittää, kuinka piraa- oikeuksien puolustamisessa ei ole mitään uutta teiksi kutsutut tietoverkkojen käyttäjät ovat tai erikoista. Tietoyhteiskunta-asioihin keskitty- uhmanneet lakia ja vähitellen synnyttäneet sel- minen on toki tuore ilmiö, mutta sekin selkeästi keästi määriteltävän ideologian, siihen liittyvän itse poliittista piraattiliikettä vanhempi. Virstan- retoriikan sekä lopulta järjestelmällisen kansa- pylväänä tällä alalla voidaan pitää Electronic laistottelemattomuuden Frontier Foundationin perustamista vuonna tässä olennaisin näkökulma, on piraattiliikkeen kulttuurin. Kolmas, Kriittisyys aineettomia oikeuksia kohtaan on konkreettinen politisoituminen puolueiksi eri ollut osa talousliberaalia ajattelua aivan sen al- maissa sekä näiden puolueiden kansainvälinen kuajoista lähtien. Esimerkiksi 1700-luvun lopul- yhteistyö. la Ranskassa tekijänoikeuskeskustelu keskittyi Juttusarjan seuraavissa osissa käymme läpi luovuuden filosofiseen perustaan. Joko ideat piraattien historian näkökulma kerrallaan. Ensi ovat tekijänsä kiistämätöntä omaisuutta ilman kuun Purjeessa jatkamme siitä, miten kurkun- mitään aikarajoitusta perittävyydelle, koska te- leikkaajien ja varkaiden haukkumanimi muuttui kijä on niihin välittömässä yhteydessä, kuten tekijänoikeusasioita Diderot esitti, tai ideat kuuluvat kaikille, koska kuvaamaan kulttuurinvapauden puolustajia. 8 ajavien tahojen suussa

9 Vieraskirjoitus HANNU ASPELIN Harri Kivistö, varapuheenjohtaja Harri Kivistö on Piraattipuolueen varapuheenjohtaja ja Pirkanmaan vaalipiirin vaalipiirivastaava. Harri kuuluu myös puolueen tiedotusryhmään yhdessä puheenjohtaja Pasi Palmulehdon, puoluesihteeri Ahto Apajalahden ja tiedottaja Kaj Sotalan kanssa. Tampereen Hervannassa asuva Harri opiskelee englantilaista filologiaa ja tekee tällä hetkellä päättötyötä kirjallisuustieteestä. Tämän lisäksi hän vaikuttaa vahvasti Tampereen piraattipiireissä. Harri soittaa koskettimia Earl Slim -nimisessä progressiivista rockia soittavassa yhtyeessä, jonka kappaleista hän tekee suuren osan. Ircistä Harrin löytää tärkeimmiltä puolueen kanavilta IRCnetistä ja PirateNetistä nimimerkillä Kivisto. Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen Saatteeksi lukijalle Tämä osiin pilkottu sekä hieman muotoiltu kirjoitus ilmestyi alun perin Revalvaatiossa Revalvaatio on syksyllä 2009 perustettu ei-kaupallinen, avoin, itse organisoitu ideologiakriittinen verkkojulkaisu. Kirjoituksen tarkoituksena on sekä esitellä ajatusmaailmaa asiaan perehtymättömille sekä avata sen taustaa paremmin kaikille puolueen sisällä toimiville. Kyse on piraattiaatteen itsetutkiskelusta, jossa Piraattipuolueen asemaa pohditaan niin piraattiaatteen historiallisen kehityksen tuloksena kuin myös Suomen poliittisen keskustelun sekä maailmanlaajuisen poliittisen liikkeen osana. Katsausta ei tule pitää minään perusteellisena analyysinä, vaan toivon sen lähinnä tarjoavan suuntaviivoja sekä innostusta teoreettisempaan tutkiskeluun. Henkinen pääoma, termin mielekkäässä merkityksessä, on voimakkaamman retoriikan sekä käytännön toiminnan ohella paitsi itsessään arvokasta myös käyttökelpoista, kumpusi se sitten liikkeen sisältä tai sen ulkopuolelta. LÄHTEET: Siva Vaidhyanathan: Copyrights and Copywrongs: The Rise of Intellectual Property and How it Threatens Creativity. Carla Hesse: Publishing and Cultural Politics in Revolutionary Paris,

10 Ihmisoikeuksia ja yksityisyydensuojaa rajoittavat uudet lait ovat nykyhallituksen arkipäivää. Lakikirjaan on merkitty kuitenkin myös kansalaisen puolella olevia lakeja. Kyuu Eturautti Tunne oikeutesi: Henkilötietolaki Aiheellista kritiikkiä tietoyhteiskunnan lainsää- Sen kirjoittamiseen ei kulu montaa minuuttia, dännöstä on esitetty laajalti. Positiivisiin poik- ja mallin ottaminen toiselta sivustolta helpot- keuksiin kuuluu henkilötietolaki ( /523). taa tätä edelleen. Rekisteriselosteen on oltava Vaikka tähänkin on ujutettu epäselviä poik- selkeästi saatavilla. keuspykäliä, se on pääosin kansalaisen puolella. Lain kuudes luku käsittelee rekisteröidyn Lain tunteminen on hyödyksi etenkin verkko- oikeuksia, jotka koskevat meistä käytännössä sivuston ylläpitäjille. kaikkia. Oleellisimpina voi mainita pykä- Henkilötietolaki määrittää tarpeellisia reuna- lässä mainitun tarkastusoikeuden. Rekisterissä ehtoja henkilötietojen ja -rekisterien käsittelylle. olevalla on oikeus tietää, mitä häntä koskevia Henkilötiedoilla tarkoitetaan luonnollista henki- tietoja rekisteriin on talletettu tai ettei rekis- löä tai hänen ominaisuuksiaan kuvaavia mer- terissä ole häntä koskevia tietoja. Tärkeä on kintöjä nimestä ja yhteystiedoista alkaen. myös 30 pykälän kielto-oikeus eli oikeus kieltää Henkilörekisterillä tarkoitetaan henkilötieto- rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään jen kokoelmaa. Yleisiä esimerkkejä henkilörekis- koskevia tietoja vaikkapa suoramarkkinointia tereistä ovat rekisteröintiä vaativat nettipalvelut, varten. sähköpostilistat, adressit ja jäsenrekisterit. Luon- Etenkin EU-ajalla monet lait ovat muuttuneet nollisestikin laki pätee myös tietoverkkojen vaikealukuisiksi ja sekaviksi. Henkilötietolaki on ulkopuolella. säästynyt pahimmalta sekavuudelta. Siihen tutus- Henkilötietojen käsittelylle on useita edellytyksiä, joista ensimmäisenä mainitaan rekisteröidyn tumista voi suositella etenkin tietoyhteiskunnan näkökulmasta katsoen. yksiselitteinen suostumus. Henkilötietojen tulee olla käsittelyn kannalta tarpeellisia, kuten yhdeksäs pykälä määrittelee. Varsin helppolukuinen kymmenes pykälä kertoo rekisteriselosteesta, joka rekisterinpitäjän on laadittava. Selosteessa rekisterinpitäjä kertoo, kuka on, mitä tietoja kerätään, mihin käyttöön ja miten. 10 Henkilötietolaki: 1999/

11 LARS JOHANSSON Kuukauden piraatiksi valitaan kuukausittain joku piraattiliikkeen jäsen tai sen ulkopuolinen piraattien aihepiirejä Suomessa edistävä henkilö. Kuukauden piraatti: Lari Yltiö 1. MILLAISTA ON TOIMIA PIRAATTINUORTEN PARISSA? Äärimmäisen hauskaa. Piraattinuoret koostuvat ajattelevista rennoista nuorista, joiden kanssa yhteistyö on helppoa. Toimintamme on aktiivista ja ryhmähenki todella hyvää. 2. KERRO LYHYESTI, MIKSI TUET PIRAATTIAATETTA. Vaikka olen samaa mieltä piraattien tekijänoikeuskantojen kanssa, tärkeimmät syyni liittyä piraattiliikkeeseen olivat yksityisyys- ja sananvapauskysymykset. Onnistumisemme määrittelee, miten kontrolloidussa yhteiskunnassa elämme lähitulevaisuudessa. Piraattiliike on sukupolvemme merkittävin kansalaisoikeusliike. 3. MIKÄ SAI SINUT RYHTYMÄÄN NUORISOJÄRJESTÖN PUHEENJOHTAJAKSI? Olen ollut alusta asti mukana Suomen piraattitoiminnassa. Piraattinuorien kehittämisestä on muodostunut intohimoni. Kun huomasin, miten hyvää porukkaa piraattinuoret ovat, päätin haluta luotsata järjestöä. Toivon, että pystymme levittäytymään lähiaikoina ympäri Suomea. 4. MITEN PIRAATTINUORTEN TOIMINTA EROAA PIRAATTIPUOLUEESTA? Puolueen tehdessä politiikkaa nuoret keskittyvät järjestämään toimintaa. Tätä kautta piraattiliike saa Suomessa näkyvyyttä. Kuka: Lari Yltiö Mikä: Piraattinuorten puheenjohtaja Ikä: 21 vuotta Missä: Helsinki, Facebook, irc Järjestöt: Piraattipuolue, Piraattinuoret 5. MITEN PIRAATTINUORET VOIVAT VAIKUTTAA YHTEISKUNNALLISIIN ASIOIHIN? Piraattinuorten vaikutuskanava on tehdä piraattiasiaa tunnetuksi nuorten keskuudessa. Tehtävämme on aktivoida erityisesti politiikasta kiinnostumattomia. 6. KUINKA MONEN NUOREN ARVIOIT LATAAVAN SISÄLTÖÄ VERTAISVERKOISTA? Niin monen, että tulee pohtia, onko lainsäädäntö ajan tasalla. Ei ole järkevää tehdä merkittävästä osasta nuorisoa lain silmissä rikollisia. 7. MIKSI LIITTYÄ PIRAATTINUORIIN? Olemme vapaamielisin poliittinen nuorisojärjestö Suomessa. Toimintamme koostuu urheilusta, illanistujaisista, nuorten kulttuuri- ja tekniikkatapahtumista sekä juhlista. Kaikki ovat tervetulleita tilaisuuksiimme. Toivottavasti mahdollisimman moni lukija liittyy Piraattinuoriin. 11

12 Uudessa juttusarjassa käsitellään Piraattipuolueen suosimia verkon kommunikaatiopalveluja, joilla pitkin Suomea hajautunut liike pystyy pitämään yhteyttä reaaliaikaisesti. Tapio Berschewsky Piraatit verkossa, osa 1: IRC Piraattipuolue on Suomen ensimmäinen todelli- koiden välisenä kommunikaatiovälineenä, jossa nen tietoyhteiskuntapuolue, joka käyttää uuden käydään keskusteluja, sovitaan asioita, toteute- teknologian mahdollisuuksia täysin hyväkseen. taan projekteja ja edistetään monin muin tavoin Luonnollisena jatkeena puolueen vaatimuksille piraattiasiaa niin kansallisesti kuin kansain- yhteiskunnallisesta läpinäkyvyydestä ja tieto- välisesti. Irc on nopea, näppärä ja tehokas keino verkkojen järkevästä käytöstä päätöksenteossa hoitaa viestintää ihmisten välillä kaikkialla kumpuaa piraattien yhteisöllinen ja avoin tapa maailmassa, eikä se juuri sisällä ylimääräisiä käyttää Internetiä asioidensa ajamiseen. häiriötekijöitä. Piraattien eittämättä tärkein kommunikaa- PirateNetissä on puolueen pääasiallisen yhtei- tioverkko sisäisten asioiden hallintaan on IRC söllisen kanavan lisäksi esimerkiksi vaalipiirien eli Internet Relay Chat tuttavallisemmin omia alueellisia kanavia, joissa paikalliset piraatti- irkki. Irc-palvelukäytäntö on suomalaista perua aktiivit voivat suunnitella toimintaansa, jutella ja jo yli kaksikymmenvuotias. Maailman ensim- mukavia ja väitellä vakavia. PirateNetissä toimii mäisiin pikaviestimiin luettavaa irkkiä käyttää myös Piraattipuolueen nuorisojärjestön Piraatti- puoli miljoonaa ihmistä, ja se jakautuu satoihin nuorten oma kanava. tuhansiin yksittäisiin keskustelualueisiin eli kanaviin. Radikaalimpaa poikkeamaa perinteisestä puoluetoiminnasta edustaa se, että puolueella on Kukin irkin käyttäjä ottaa yhteyden irc- myös kokouksille oma kanavansa, johon aivan verkkoon omalta koneeltaan tai käyttää jol- kuka tahansa saa tulla seuraamaan kahden lakin palvelimella ajettavaa irc-asiakasohjel- viikon välein pidettäviä Piraattipuolueen viral- maa. Tämän jälkeen voi liittyä haluamilleen lisia hallituskokouksia. Näin puolue elää kokouk- kanaville, lukea niissä käytävää reaaliaikaista siaan myöten täysin vannomansa avoimuuden ja keskustelua ja osallistua siihen itse. Kanavia on poliittisen läpinäkyvyyden arvojen mukaisesti. eri irc-verkoissa aihetta kuin aihetta varten, ja uusia voi myös perustaa helposti. Myös Purjetta suunnitellaan pääosin irkin avulla. Purjeen omalla kanavalla toimitus ja Piraattien oma irc-verkko PirateNet toimii avustajat sopivat juttujen toteutusaikatauluis- puolueen jäsenten, kannattajien ja jopa kriiti- ta, suunnittelevat kuvitusta, käyvät läpi lehden 12

13 Miten irkkiin? vedoskierroksen ja pitävät yhteyttä toisiinsa ak- Irc:n käyttöön tarvitsee asiakasohjelmiston, tiivisesti. Koska myös Purje noudattaa täyden joita on moneen makuun. Windows-käyttäjien avoimuuden periaatetta, on kuka tahansa terve- suosituin irc-ohjelmisto on mirc32. Mac OS X:n tullut kanavalle. Ainakin, jos ei ala häiritse- käyttäjille yleisimpiin kuuluu Xchat, joka on mään lehden tekemistä. saatavissa myös Linuxiin ja Windowsiin. Lisäksi Kiinnostuneiden kannattaa ehdottomasti liit- monet käyttäjät suosivat asiakasohjelma Irssiä, tyä vähintään puolueen pääkanavalla käytyihin jota voi käyttää etänä jollakin verkon monista keskusteluihin. Tervetuloa osallistumaan todel- palvelimista. Etänä ajettavalla asiakasohjelmalla lisen tietoyhteiskunnan rakentamiseen! on se etu, että irc-keskusteluihin pääsee käsiksi mistä vain, missä ylipäätään pääsee nettiin, ja keskustelut tallettuvat silloinkin, kun oma kone on kiinni. PirateNetin IRC-osoite: irc.piraattipuolue.fi Tärkeitä kanavia PirateNetissä: #piraattipuolue Puolueen pääkanava yleiseen jutusteluun #piraattinuoret Piraattinuorten oma kanava #hallituskokous Puolueen ja nuorten hallitusten kokouspaikka #toiminta Kanava piraattiaktiivien projektien koordinointiin #purje Purjeen toimituksen ja avustajien kanava Lisää luettavaa: wiki.piraattipuolue.fi/irc JAANA PARVIAINEN fi.wikipedia.org/wiki/irc 13

14 Kalenteri VARSINAIS-SUOMEN PIRAATTIEN TAPAAMINEN Aika: to klo Paikka: Kairistenkaari 3 A, ylin kerros, Turku Piraattien tapaaminen ja saunailta Turun sydämessä. PIRAATTIPUOLUEEN SYYSKOKOUS Aika: su klo Paikka: Turun pääkirjaston tapahtumasali Studio, Linnankatu 2, Turku Piraattipuolueen kaikille jäsenille avoin ylimääräinen puoluekokous. PIRAATTINUORTEN HALLITUKSEN KOKOUS Aika: ma klo Paikka: PirateNet IRC Kokouksia pidetään kahden viikon välein. UUDENMAAN VAALIPIIRIYHDISTYS Aika: ke klo Paikka: Sellon kirjasto, Leppävaarankatu 9, Espoo Uudenmaan vaalipiiriyhdistyksen perustamiskokous. PIRAATTIEN PIKKUJOULUT Aika: la klo Paikka: Muusantori 5:n kerhohuone, Helsinki Pienet piraatit juhlistavat joulunajan alkua hupaisissa merkeissä, teemalla "Musta joulu". 14 PIRAATTIPUOLUEEN HALLITUKSEN KOKOUS Aika: ti klo Paikka: PirateNet IRC Hallituksen kokouksia pidetään kahden viikon välein. VARSINAIS-SUOMEN VAALIPIIRIYHDISTYS Aika: to klo Paikka: Ravintola Proffan Kellari, yläkerran iso kabinetti, Rehtorinpellonkatu 6 Varsinais-Suomen vaalipiiriyhdistyksen perustuskokous. PIRKANMAAN VAALIPIIRIYHDISTYS Aika: ke klo Paikka: Tampereen kaupunginkirjasto Metson luentosali 2, Pirkankatu 2, Tampere Pirkanmaan vaalipiiriyhdistyksen perustamiskokous.

15 Lankulta kävelytetään joka Purjeessa joku viimeaikaisen yhteiskunnallisen sammakon suustaan päästänyt tunnettu suomalainen vaikuttaja. TIINA JUTILA, VIHREÄT "Piraatit voivat olla Vasemmistoliitolle haaste jo seuraavissa eduskuntavaaleissa, jos emme lähde rakentamaan vasemmistolaista tietoyhteiskuntapolitiikkaa." Paavo Arhinmäki, Kansan Uutiset, 23. lokakuuta "Suomi ja maailma tarvitsee uuden, digitaalisen ajan tekijänoikeusjärjestelmän. Sen ensisijaisena tavoitteena tulee olla sisältöjen tuotannon ja käytön maksimointi." Jyrki Kasvi, Vihreä blogi, 30. lokakuuta "Mielenkiintoista sovittaa avoimen lähdekoodin Creative Commons-lisenssiä broadcast-toimintaan. Voi mullistaa koko toimialan. Positiivisesti." Mikael Jungner, Twitter, 8. marraskuuta "Norjan vastine Yleisradiolle eli NRK on alkanut jakaa ohjelmiaan bittorrenttekniikalla. Yhtäkkiä Ylen Areena tuntuu kovin vanhentuneelta tekniikalta." Esa Koski, Keskisuomalainen, 28. lokakuuta "Mahdollisia keinoja voisivat olla varoitus koneen käyttäjälle, jos joltakin koneelta lähetetään eteenpäin paljon piraattituotteita. Ja viime kädessä nettiyhteyden voi myös katkaista, jos laiton toiminta ei lopu." Heli Järvinen, 23. lokakuuta Kansanedustaja Heli Järvinen sekoili pahasti Vihreiden blogissa, kun hän kutsui sähköistä kopiota "EU:n komission raportissa todetaan, että rinnakkaislääkkeen saantia myyntiin on odotettava keskimäärin seitsemän kuukautta yli virallisen patenttisuojan. Viiden viime vuoden aikana tämä on maksanut noin kolme miljardia euroa ylimääräistä kuluttajille ja tuonut 20 prosentin lisämenot julkiselle terveydenhuollolle." Ignacio Ramonet, Helsingin Sanomat, 19. lokakuuta piraattituotteeksi, joka sanana tarkoittaa tuoteväärennöstä. Uhittelu yhteyksien katkaisulla vain viikkoa sen jälkeen, kun viestintäministeriö julisti verkkoyhteyden jokaiselle suomalaiselle kuuluvaksi yleispalveluksi, nostaa Järvisen oikeutetusti Lankulle. Järvisen kommentit herättivät närää myös vihreiden riveissä, ja ainakin Viite (Tieteen ja teknologian vihreät) sekä ViNo (Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto) tuomitsivat ne avoimesti. 15

16 AITOJA PIRAATTITUOTTEITA! Upea piraattipaita Tässä komeassa asussa hurmaat taatusti jokaisen kurkunleikkaajan kaupungilla. Saatavilla miesten malleja ja ladyfit-malleja kahdella värivalinnalla sekä useassa koossa. 16 Pinssien kuningas Upealla rintamerkillä julistat aatteellisuuttasi missä vain. Kiinnitä laukkuun, rintaan tai hatun reunaan. Hieno ja tosi halpa. 1 Teostovapaata popitusta Tätä levyä eivät tekijänoikeusmafiat säätele. Against The Teosto on kokoelma taatusti aatteellista ja rankkaa musiikkia. Saatavilla fyysisenä levynä ja latauksena. 7 levy 4 tiedostot Tilaa maailman paras puoluelehti Purjetta saa nyt suoraan kotiin paperilla. Hinta kattaa lehden tulostuksen ja postituksen. Euron voittomarginaali kilahtaa puolueen pussiin. 20 / vuosi Piraattipuolueen kannatustuotteita voi tilata verkosta osoitteesta Kaikki tuotot menevät suoraan puolueen toiminnan tukemiseen. Kangasmerkki tiedostaville Ompele kiinni haalariin tai mihin tahansa muualle. Herätät taatusti kaikkien edistyksellisten ihmisten huomion. 3 Virallinen kapteenikynä Kynä on mahtavampi kuin käyrinkään sapeli. Ainoastaan virallisesti hyväksytyt piraattikynät kelpaavat miljoonakauppojen allekirjoituksiin. 5 Vaalipiiriyhdistyksiä tekeillä Piraattipuolueen vaalipiiriyhdistyksiä perustetaan lähiaikoina. Saavu paikalle ja osallistu tietoyhteiskunnan rakentamiseen. Uudenmaan vaalipiiriyhdistyksen perustamiskokous 18. marraskuuta, kello 18 Sellon kirjasto, Leppävaarankatu 9, Espoo. Pirkanmaan vaalipiiriyhdistyksen perustamiskokous 2. joulukuuta, kello 18 Tampereen kaupunginkirjasto Metso, luentosali 2, Pirkankatu 2, Tampere

Mitä tapahtuu huomenna?

Mitä tapahtuu huomenna? Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Väitekirja 1 Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Sisällysluettelo Esipuhe 5 Mistä oikein on kyse? 6 Mitä sanovat yritykset? 14 Mitä sanovat lobattavat? 16

Lisätiedot

The Struggle to Scale - internetin kasvun ja kehityksen perässä pysyminen

The Struggle to Scale - internetin kasvun ja kehityksen perässä pysyminen Stuart Hamilton and Darren Moon The Struggle to Scale - internetin kasvun ja kehityksen perässä pysyminen Yhteenveto Internetin kasvun huima vauhti sen jälkeen, kun ensimmäinen web-selain otettiin käyttöön

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Avoin Elämä N ä i n t o i m i i O p e n S o u r c e

Avoin Elämä N ä i n t o i m i i O p e n S o u r c e Avoin Elämä N ä i n t o i m i i O p e n S o u r c e Henrik Ingo www.avoinelama.fi (cc) Henrik Ingo 2005 Painopaikka: Otamedia, Espoo Kansi: Henrik Ingo Taitto ja ulkoasu: Henrik Ingo Internet: www.avoinelama.fi

Lisätiedot

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta!

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va ikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta

Lisätiedot

Nuorten vaikuttamisopas

Nuorten vaikuttamisopas Nuorten vaikuttamisopas Me voimme vaikuttaa! Nuorten vaikuttamisopas Julkaissut Suomen Verkkodemokratiaseura ry Julkaistu Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-Jaa samoin 1.0 Suomi -lisenssillä (CC BY-NC-SA

Lisätiedot

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Sisään! Roy Gonzalez 2 TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Hyvä lukija, Olen koko aikuisikäni ollut mukana markkinoinnin ja mainonnan maailmassa.

Lisätiedot

SUORA YHTEYS. Näin sosiaalinen media muuttaa yritykset. Antti Isokangas Petteri Kankkunen

SUORA YHTEYS. Näin sosiaalinen media muuttaa yritykset. Antti Isokangas Petteri Kankkunen SUORA YHTEYS Näin sosiaalinen media muuttaa yritykset Antti Isokangas Petteri Kankkunen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

TEHOKKUUDESTA JAKAMISEEN tietoyhteiskunnan uusi vaihe

TEHOKKUUDESTA JAKAMISEEN tietoyhteiskunnan uusi vaihe EDUSKUNNAN TULEVAISUUSVALIOKUNTA TEHOKKUUDESTA JAKAMISEEN tietoyhteiskunnan uusi vaihe Tulevaisuusvaliokunnan tietoyhteiskunta-akatemia 19.-20.11.2008 TULEVAISUUSVALIOKUNNAN JULKAISU 2/2009 Tehokkuudesta

Lisätiedot

Vapa Media -julkaisu

Vapa Media -julkaisu MISTÄ ON KYSE? Hiljainen signaali -trendiraportti käsittelee digitaalista murrosta ja sen moninaisia seurauksia yritysten, kuluttajien ja median arkeen. Kolme kertaa vuodessa ilmestyvä trendiraportti koostuu

Lisätiedot

Liittovaltuusto järjestäytyi

Liittovaltuusto järjestäytyi 6 2005 3,5 Liittovaltuusto järjestäytyi Sisältö 6/2005: Pääkirjoitus 3 Robert Brotherus 61. vuosikerta, 14.12.2005 Julkaisija Vapaa-ajattelijain liitto ry Päätoimittaja Robert Brotherus Tyynylaavankuja

Lisätiedot

KANSALAISJÄRJESTÖT MEDIASSA Miten tiedottaja saa järjestönsä viestin tiedotusvälineissä läpi?

KANSALAISJÄRJESTÖT MEDIASSA Miten tiedottaja saa järjestönsä viestin tiedotusvälineissä läpi? KANSALAISJÄRJESTÖT MEDIASSA Miten tiedottaja saa järjestönsä viestin tiedotusvälineissä läpi? Heta Ängeslevä Opinnäytetyö, syksy 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu Turun yksikkö Viestinnän koulutusohjelma

Lisätiedot

Diginatiivit, työ, kansalaisuus

Diginatiivit, työ, kansalaisuus Kansallinen ennakointiverkosto Diginatiivit, työ, kansalaisuus Toim. Tomi Leivo, Marjut Mutanen, Riitta Nieminen-Sundell ISBN 978-951-563-698-0 Helsinki 2009 Kuvitukset: Riina ja Sami Kaarla Esipuhe Sukupolvisidonnaiset

Lisätiedot

Digitaalisen jakelun ekosysteemit

Digitaalisen jakelun ekosysteemit 1 Digitaalisen jakelun ekosysteemit Digital Media Finland 26.11.2012 Timo Argillander, Seppo Kalli, Virpi Martikainen, Jari Muikku, Timoteus Tuovinen 2 Digitaalisia sisältöjä ja palveluita kv-markkinoille

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI Olli Kopakkala VERKKOKAUPAN INTERNET-MARKKINOINNIN TOIMEPITEIDEN KUSTANNUSTEHOKAS ALLOKOINTI KÄVIJÄSEURANNAN TUOTTAMIA TIETOJA HYÖDYNTÄEN Markkinoinnin

Lisätiedot

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA LAUREA- AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 23 Susanna Kivelä & Tuija Marstio (toim.) PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja

Lisätiedot

Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä?

Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä? 1 2 Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä? ***** Voimakkaampi kuin maailman kaikkien armeijoiden voima on idea, jonka aika on tullut. Victor Hugo Omistettu

Lisätiedot

26.-27.1.2013 Sytyke Booksprint: Ketterät projektit Lisätietoja: www.sytyke.org

26.-27.1.2013 Sytyke Booksprint: Ketterät projektit Lisätietoja: www.sytyke.org s.4 Identiteettiä pilvessä ja pilvestä s.7 Maksuliikenteen mahdollisuudet hyvässä ja pahassa 26.-27.1.2013 Sytyke Booksprint: Ketterät projektit Lisätietoja: www.sytyke.org Sytyttääkö? - Liity jäseneksi

Lisätiedot

Kauppakamari. -lehti. Satakunnan. Satakuntalaisen talouselämän ykköslehti! 8 10 22 Tieverkon peruskunnostus pahasti myöhässä

Kauppakamari. -lehti. Satakunnan. Satakuntalaisen talouselämän ykköslehti! 8 10 22 Tieverkon peruskunnostus pahasti myöhässä Satakunnan 1 2014 Kauppakamari -lehti 6 Pöytä on katettu, kelpaako tarjonta vieläkään? 8 10 22 Tieverkon peruskunnostus pahasti myöhässä Mainoseurot uusjaossa Luontoisedut osa palkkaa Satakuntalaisen talouselämän

Lisätiedot

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN Copyright Business Arena Oy ja Serus Media Oy/ Personal Book Käsikirjoitus: Mikko Markkanen, Toni Pienonen ja muut businessarenalaiset. Tilaaja: Business

Lisätiedot

Vapa Media -julkaisu

Vapa Media -julkaisu MISTÄ ON KYSE? Hiljainen signaali -trendiraportti käsittelee digitaalista murrosta ja sen moninaisia seurauksia yritysten, kuluttajien ja median arkeen. Kolme kertaa vuodessa ilmestyvä trendiraportti koostuu

Lisätiedot

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Puutarhatalouden koulutusohjelma Lepaa, kevät 2015 Oma Allekirjoituksesi Ville Miettinen & Jussi

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

Luottomiehet ja FECMA

Luottomiehet ja FECMA 4/2012 Luottoseminaari Vierumäellä s. 5 Riskienhallinta laitetoimittajan näkökulmasta s. 14 Syyskokous Tallinnassa s. 18 Jatkuva maksuvalmius -yrityksen elinehto s. 20 INTRUM JUSTITIAN PALVELUVALIKOIMA

Lisätiedot

Yhteistyötä sektorirajojen. Ministeri Maria Guzenina- Richardson: ORTODOKSINEN SEURAKUNTALEHTI. Sivut 4 7. Muk ana irrote t tava seur ak untaliite

Yhteistyötä sektorirajojen. Ministeri Maria Guzenina- Richardson: ORTODOKSINEN SEURAKUNTALEHTI. Sivut 4 7. Muk ana irrote t tava seur ak untaliite ORTODOKSINEN SEURAKUNTALEHTI www.ort.fi/analogi 4 2011 HAMINAN, HÄMEENLINNAN, KOTKAN, LAHDEN, LAPPEENRANNAN, TAMPEREEN JA TURUN ORTODOKSISET SEURAKUNNAT 1.9.2011 Ministeri Maria Guzenina- Richardson: Yhteistyötä

Lisätiedot

uutiset: Sadat yrittäjät ovat antaneet äänensä 7 uutiset: Sähköinen ajanvaraus yrittäjien ulottuville 8

uutiset: Sadat yrittäjät ovat antaneet äänensä 7 uutiset: Sähköinen ajanvaraus yrittäjien ulottuville 8 suomen yrittäjät företagarna i finland jäsenlehti www.yrittajat.fi Pääkirjoitus: Tuhansien yrittäjien elämä helpottuu 3 10/2014 MARRASKUU ALEKSI POUTANEN 4-5 Löydä oikea työntekijä Yli puolella pienistä

Lisätiedot

Tekijänoikeudesta ja luvallisista kuvista

Tekijänoikeudesta ja luvallisista kuvista Tekijänoikeudesta ja luvallisista kuvista Valokuvan tekijänoikeudesta on runsaasti materiaalia sekä netissä että kirjoissa. Viimeksi mainituista voidaan suositellen mainita Finnfoto ry:n ja Mustan taiteen

Lisätiedot

YLEN SUURI TEHTÄVÄ Raportti Yleisradion roolista muuttuvassa mediakentässä

YLEN SUURI TEHTÄVÄ Raportti Yleisradion roolista muuttuvassa mediakentässä YLEN SUURI TEHTÄVÄ Raportti Yleisradion roolista muuttuvassa mediakentässä YLEN SUURI TEHTÄVÄ Raportti Yleisradion roolista muuttuvassa mediakentässä 1 Sisällysluettelo 1. LUKIJALLE 2. DIGIMYRSKY NOUSEE

Lisätiedot

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Anders Innovations Oy www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Oppaan tekijä on Anders Innovations Oy Oppaan tilaaja on Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE Oppaan valmistumista ovat

Lisätiedot