Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2013 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2013 1"

Transkriptio

1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Valtuusto Aika klo 12:00-16:05 Paikka Kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 74 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 75 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 76 Työjärjestyksen hyväksyminen 6 77 Karigasniemen hautausmaan omistuksen vaihtaminen 7 78 Laitosapulaisen viran lakkauttaminen Lisätalousarvio vuodelle 2013, perusturvalautakunta Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymän talousarvio ja 16 toimintasuunnitelma vuodelle Talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelmat vuosille Tiedoksi saatettavat asiat 22

2 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Aikio Mika 12:00-16:05 Valtuutettu Guttorm Väinö 12:00-16:05 Valtuutettu Järvensivu Asla 12:00-16:05 Valtuutettu Katekeetta Antti 12:00-16:05 Valtuutettu Kordelin Marjatta 12:00-15:30 Valtuutettu Länsman Vesa 12:00-16:05 Valtuutettu Manninen Ismo 12:00-16:05 Valtuutettu Nordberg Aulis 12:00-16:05 Valtuutettu Porsanger Veikko 12:00-16:05 Valtuutettu Somby Uula-Petteri 12:00-16:05 Valtuutettu Sujala Antti 12:00-16:05 Valtuutettu Tapiola Ilmari 12:00-16:05 Valtuutettu Tenoranta Jarkko 12:00-16:05 Valtuutettu Morottaja Pentti 12:00-15:45 Varavaltuutettu Isola Antero 12:00-16:05 Varavaltuutettu Poissa Tapiola Uula Valtuutettu Valle Henry Valtuutettu Solmari Kirsi Perusturvajohtaja Länsman-Kiimalainen Pirjo vt. rehtori Muu Tieva-Niittyvuopio Vuokko 12:00-16:05 vt. kunnanjohtaja Länsman Marja 12:00-16:05 Pöytäkirjanpitäjä Partanen Toivo 12:30-16:05 Kiinteistöpäällikkö Aikio Eeva-Maarit 12:00-16:05 Kehittämis- ja elink.päällikkö Aikio Esko 12:00-16:05 Tulkki Allekirjoitukset Aulis Nordberg puheenjohtaja Marja Länsman pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Tarkastusaika Mika Aikio Jarkko Tenoranta

3 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Kunnanvirasto, keskustoimisto Minna Lukkari ilmoitustaulun hoitaja

4 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Valtuusto Laillisuus ja päätösvaltaisuus Valt 74 Valtuuston kokouskutsu on lähetetty valtuutetuille, kunnanhallituksen puheenjohtajalle, kunnanjohtajalle ja kunnanhallituksen jäsenille Kokouskutsu on samana päivänä pantu nähtäväksi kunnan ilmoitustaululle. Kuulutus valtuuston kokouksesta on ollut myös Inarilainen-lehdessä. Kokouksen pöytäkirja pidetään nähtävänä Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja jäsenmäärän suhteen päätösvaltaiseksi. Nimenhuudossa oli läsnä 13 varsinaista valtuutettua ja 2 varavaltuutettua. Nimenhuutoluettelo liitteenä nro 1. Todettiin, että Kansallisen kokoomuksen valtuutettu Henry Valle oli ilmoittanut esteen kokoukseen osallistumiseen. Hänelle oli kutsuttu varajäseneksi kansallisen kokoomuksen 1. varavaltuutettu Antero Isola. Suomen keskustan valtuutettu Uula Tapiola oli ilmoittanut esteen kokoukseen osallistumiseen. Hänelle oli kutsuttu varajäseneksi Suomen keskustan 3. varavaltuutettu Pentti Morottaja. Liitteet Liite 1 Valtuuston nimenhuutoluettelo

5 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Valtuusto Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valt 75 Valtuuston työjärjestyksen mukaan kutakin kokousta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mika Aikio ja Jarkko Tenoranta.

6 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Valtuusto Työjärjestyksen hyväksyminen Valt 76 Valtuusto hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen. Käsittelyjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

7 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Valtuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Karigasniemen hautausmaan omistuksen vaihtaminen Valt Tekn. ltk 67 Hautaustoimilain mukaan hautausmaana voi olla hautausmaan ylläpitäjän omistama kiinteistö, johon ylläpitäjällä on lainhuuto tai omistusoikeuden rekisteröinti tai kiinteistö, johon ylläpitäjälle on kirjattu parhaalle etu-sijalle vuokraoikeus tai siihen verrattava käyttöoikeus ja jolle kiinteistön omistaja on antanut suostumuksen hautausmaan perustamiseen. Karigasniemen hautausmaa on siirtynyt Utsjoen kunnan omistukseen tehdyllä kaupalla. Hautausmaan ala on noin 0,63 ha. Kunnalle tämä alue on merkityksetön. Maakaupan yhteydessä hautausmaan luovuttaminen seurakunnalle oli esillä, ja sovimme, että kunta suorittaa luovutuksen. Utsjoen seurakunta on Karigasniemellä hautausmaan ylläpitäjä. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle edelleen päätettäväksi, että Karigasniemen hautausmaa myydään 1 hinnalla Utsjoen seurakunnalle. Ehdotus hyväksyttiin Kh 249 Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja esittää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. Ehdotus hyväksyttiin Valtuusto hyväksyy kunnanhallituksen esityksen Karigasniemen hautausmaan myymisestä 1 hinnalla Utsjoen seurakunnalle. Uula Tapiola esitti, että kunta tarjoaa seurakunnalle hautausmaan vaihtamista seurakunnan omistamaan maahan. Ilmari Tapiola kannatti Uula Tapiolan esitystä. Koska kokouksessa oli tehty kunnanhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, suoritettiin nimenhuutoäänestys, jossa JAA

8 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Valtuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto oli kunnanhallituksen ehdotus ja EI Uula Tapiolan kannatettu esitys. Äänestysjärjestys hyväksyttiin. Ääniä annettiin yhteensä 15 kpl, josta JAA ääniä 7 kpl, EI ääniä 7 kpl ja tyhjää 1 kpl. Äänestysluettelo liitteenä nro 2. Puheenjohtajan äänen ratkaistessa äänestyksen päätökseksi tuli kunnanhallituksen ehdotus. Ilmari Tapiola jätti eriävän mielipiteen päätöksestä, esteellinen henkilö ei voi istua kahdella paikalla yhtä aikaa. Kh 237 Utsjoen seurakunnan kirkkoherra on tehnyt anomuksen kunnan-hallitukselle myytävän hautausmaa-alueen rajaamisesta. Valtuuston päätös koskee nykyistä käytössä olevaa hautausmaata. Karigasniemen hyväksytyssä yleiskaavassa alueelle on varattu EH alue, joka tarkoittaa erityisaluetta hautausmaa käyttöön. Alue ei ole sijainnilleen ja suuruudelleen yhtenevä vanhan hautausmaan kanssa. (Liite 1.) Nykyinen tilanne ei ole hautaustoimilain mukaisessa järjestyksessä, kuten mainitussa valtuuston kokouksessa todettiin. Kunnalla ei ole sellaista toimintaa, missä se voisi osoittaa käyttöä EH alueelle. Seurakunnalle alue toimisi hautausmaan laajentumis- ja muuna käyttötarkoitukseen sopivana alueena. Alue rajoittuu kaavallisesti pohjoisessa M-1- ja TV-, idässä M-1-, etelässä E- sekä lännessä tiealueisiin. Omistuksellisesti alue rajoittuu pohjoisessa yksityiseen- ja Senaatti-kiinteistöjen-, idässä yksityiseen-, etelässä kunnan- ja lännessä tielaitoksen alueisiin. (Liitteet 4 ja 5.) Edellisen perusteella kunta voi muuttaa mainitun valtuuston myyntipäätöksen koskemaan anomuksessa esitettyä aluetta ilman taloudellista menetystä ja että toimenpide vaarantaisi millään tavalla ympäristön muuta rakentumista. (Liitteet 2 ja 3.) Valmistelijan esitys: Muutetaan myytävä alue rajautumaan seuraavasti: - pohjoisessa raja kulkee pisteiden kautta - idässä raja lähtee pisteestä 44 ja kulkee kohti 32 pistettä 125 metrin matkan ja muodostaa uuden rajapisteen tähän - etelässä raja kulkee pisteiden kautta itälinjan uuteen muodostuneeseen pisteeseen - lännessä raja kulkee pisteiden kautta

9 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Valtuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Muodostuneesta alueesta liite 6. Kaavamerkkien selitykset liitteessä 7. Kunnanhallitus hyväksyy esityksen ja esittää edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi myytävän Karigasniemen hautausmaa-alueen laajentamisen edellä olevan esityksen mukaisesti Kiinteistöpäällikkö Toivo Partanen esitteli asiaa kunnanhallituksen jäsenille. Asian käsittely päätettiin siirtää joulukuun kokoukseen. Kh 257 Kunnanhallitus hyväksyy esityksen ja esittää edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi myytävän Karigasniemen hautausmaa-alueen laajentamisen edellä olevan esityksen mukaisesti. Ilmari Tapiola esitti, että maa tulee myydä siten ettei kaupasta aiheudu kunnalle tappiota. Ilmari Tapiolan esitystä ei kannatettu. Ehdotus hyväksyttiin. Valt 77 Valtuusto hyväksyy myytävän Karigasniemen hautausmaa-alueen laajentamisen kunnanhallituksen esityksen mukaisesti (liitteenä nro 2 kartat alueesta). Ilmari Tapiola esitti, että kunta tarjoaa seurakunnalle hautausmaaalueen vaihtamista seurakunnan omistamaan maahan. Pentti Morottaja kannatti Ilmari Tapiolan esitystä. Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa on tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys. Suoritetaan nimenhuutoää-

10 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Valtuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto nestys, jossa JAA on kunnanhallituksen esitys ja EI Ilmari Tapiolan kannatettu esitys. Äänestysjärjestys hyväksyttiin. Ääniä annettiin yhteensä 15 kpl, josta JAA ääniä 11 kpl, EI ääniä 3 kpl ja tyhjää 1 kpl. Äänestysluettelo liitteenä nro 3. Äänestyksen perusteella valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen. Liitteet Liite 2 Karttaliitteet Liite 3 Äänestysluettelo Jakelu Tekninen toimi

11 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Laitosapulaisen viran lakkauttaminen 194/ /2013 Petultk Vuodeosaston laitosapulaisen virka muutetaan laitosapulaisen toimeksi alkaen. Laitosapulaisen virassa oleva, Kaarina Tenopuro, on antanut kirjallisen suostumuksen, että laitosapulaisen virka muutetaan toimeksi. Valmistelija: Osastonhoitaja Marja-Liisa Nikkanen Valmistelijan esitys: Perusturvalautakunta esittää kunnanvaltuustolle viran lakkauttamista lukien ja perustaa laitosapulaisen toimen alkaen. Perusturvalautakunta hyväksyy valmistelijan esityksen. Ehdotus hyväksyttiin. Kh 241 Kunnanhallitus hyväksyy vuodeosaston laitosapulaisen viran lakkauttamisen ja esittää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. Ehdotus hyväksyttiin. Valt 78 Valtuusto hyväksyy vuodeosaston laitosapulaisen viran lakkauttamisen kunnanhallituksen esityksen mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin.

12 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Merkittiin pöytäkirjaan, että perusturvalautakunta on perustanut laitosapulaisen toimen alkaen. Jakelu Perusturvalautakunta

13 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Lisätalousarvio vuodelle 2013, perusturvalautakunta 186/ /2013 Petultk Lautakunta voi taloussäännön 2 :n mukaisesti päättää tehtäväalueittain budjetoitujen määrärahojen välisistä siirroista. Muutokset saavat olla enintään 10% lautakunnan kokonaismenoista. Tämän ylittävältä osalta muutokset on esitettävä valtuustolle. Perusturvalautakunta on kokouksessa hyväksynyt taloussäännön 2 :n mukaisen :n suuruisen määrärahasiirron perhetyöstä, kustannuspaikasta 4160, kodinhoitoapuun ja ikäihmisten perhetyöhön Edellisten lisäksi esitetään tehtäväksi vielä lisää taloussäännön 2 :n mukaisia määrärahasiirtoja oheisen liitteen mukaisesti yhteensä Lisätalousarviolla esitetään korjattavaksi saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja saamenkielisen päivähoidon turvaamiseksi saadut valtionavustukset päätöksen mukaisiksi, osasta toiminnoista pystytään vähentämään myös menoja. Talousarviota laadittaessa ei ollut tiedossa lopullisia avustusmääriä. Saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi on saatu valtionavustusta vuodelle 2013 yhteensä enintään ,50 sekä saamenkielisen päivähoidon turvaamiseksi enintään Saamenkielisen päivähoidon valtionavustus on kirjattuna varsinaisen toiminnan puolella. Toiminnanohjaajan toimintaan avustus on merkitty hakemuksen mukaisena 75 % kustannuksista, mutta avustus on saatu 50 %:n suuruisena. Muistihoitajan toimintaan ei ole saatu avustusta ollenkaan ja toimintaa ei ole aloitettu,toimintaan varatut määrärahat korjataan päätöksen ja toiminnan mukaiseksi. Kustannuspaikalle 6437 on kirjattu osa vuodelle 2012 kuuluvaa avustusta saamenkielisen sosiaali- ja terveyspalvelujen ja päivähoidon turvaamiseksi. Kielipesätoiminnan talousarvioon on valtionavustukset kirjattu avustushakemuksen mukaisesti. Lisätalousarvio sosiaali- ja terveystoimen varsinaiselle toiminnalle ja projekteille:

14 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Kustannuspaikka ja tili Tulot Menot VARSINAINEN TOIMINTA 4310 Utsjoen saamenkiel. päiväkoti 3330 Muut tuet ja avustukset Vak. työsuht. kk-palkat Ostettu päivähoito 3330 Muut tuet ja avustukset Asiakaspalv. ostot YHTEENSÄ SOSTER PROJEKTIT 6410 Perhetyö saame 3330 Muut tuet ja avustukset menot Kriisi- ja insestikeskus 3330 Muut tuet ja avustukset Asiakaspalv. ostot muilta Kielipesä Utsjoki 3330 Muut tuet ja avustukset menot Kielipesä Karigasniemi 3330 Muut tuet ja avustukset menot Saamenkiel. terveydenhoitaja 3330 Muut tuet ja avustukset 3.642, Auttaja-aslak Utsjoki 3330 Muut tuet ja avustukset 5.599, menot Hoivatyöntekijä 3330 Muut tuet ja avustukset menot Toiminnanohjaaja 3330 Muut tuet ja avustukset , Auttaja-aslak 3330 Muut tuet ja avustukset menot Muistihoitaja 3330 Muut tuet ja avustukset

15 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Valtuusto menot Saamenkiel. sos. terv. palvelut 3330 Muut tuet ja avustukset ,02 YHTEENSÄ , Perusturvalautakunta hyväksyy taloussäännön 2 :n mukaiset määrärahasiirrot liitteen mukaan yhteensä Perusturvalautakunta esittää valtuustolle hyväksyttäväksi vuodelle 2013 lisätalousarvion, jossa sosiaali- ja terveystoimen projekteille esitetään menojen vähennystä ja tulojen vähennystä ,48 sekä sosiaali- ja terveystoimen varsinaiselle toiminnalle tulojen ja menojen vähennystä Ehdotus hyväksyttiin. Kh 240 Kunnanhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan esittämän lisätalousarvion vuodelle 2013 ja esittää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. Ehdotus hyväksyttiin. Valt 79 Valtuusto hyväksyy perusturvalautakunnan esittämän lisätalousarvion kunnanhallituksen esityksen mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin. Jakelu Perusturvalautakunta

16 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Valtuusto Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymän talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle / /2013 Kh 234 Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymä esittää jäsenkunnilleen vuoden 2014 talousarvion ja toimintasuunnitelman hyväksymistä. Esityksen mukaan kuntien rahoitus kuntayhtymälle vuonna 2014 on 7,75 euroa/asukas. Talousarvioesitys on nähtävillä kokouksessa. Kunnanhallitus hyväksyy Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymän talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2014 kuntayhtymän esityksen mukaisesti ja esittää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. Ehdotus hyväksyttiin. Valt 80 Valtuusto hyväksyy Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymän talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2014 kunnanhallituksen esityksen mukaisesti. Talousarvioesitys on nähtävillä kokouksessa. Ilmari Tapiola esitti, että valtuusto evästää kuntayhtymäedustajiaan seuraavasti: Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymän toiminta tulee pyrkiä ajamaan alas vuoden 2014 aikana siten, että toiminta päättyy Antti Katekeetta kannatti Ilmari Tapiolan esitystä. Ilmari Tapiolan esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Ehdotus Ilmari Tapiolan esittämällä lisäyksellä hyväksyttiin. Toivo Partanen saapui kokoukseen klo Jakelu Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymä

17 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Valtuusto Talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelmat vuosille Kh 218 Kuntalain 65 :n mukaan "Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto." Lähtökohtana vuoden 2014 talousarvioraamille on pidetty vuoden 2013 talousarviota, tämänhetkistä talousarvion 2013 toteumaa sekä vuoden 2012 tilinpäätöstä. Kunnan johtoryhmä on valmistellut pohjan talousarvion raamiksi vuodelle Tavoitteena on ollut, etteivät vuoden 2014 menot lisääntyisi vuoden 2013 tasosta enempää kuin yleisen palkka- ja kustannustason kasvun verran. Vuoden 2014 kustannusten nousu jäänee n. 2 %:iin. Tarkemmat laskentaohjeet mm. henkilöstömenojen osalta on toimitettu suoraan hallintokunnille. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä investointiohjelma tuodaan kunnanhallituksen seuraavaan kokoukseen. Kunnanhallitus päättää hallintokuntien vuoden 2014 talousarvion raamin kokouksessa annettavan ehdotuksen mukaisesti.

18 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanjohtaja esitti hallintokuntakohtaiset raamit seuraavasti: Kunnanhallitus tulot menot netto Sivistyslautakunta tulot menot netto Tekninen lautakunta tulot menot netto Perusturvalautakunta tulot menot netto Elinkeinolautakunta tulot menot netto Projektit tulot menot netto Yhteensä tulot menot netto Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessa esitellyn hallintokuntakohtaisen talousarvion raamin vuodelle Valt Valtuusto merkitsee tiedoksi talousarvion valmistelun tilanteen ja käy lähetekeskustelun asiasta. Ehdotus hyväksyttiin.

19 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Valtuusto Kh 258 Liitteenä talousarvion 2014 sekä taloussuunnitelmavuosien numero-osat sekä investointiohjelma ja hankeohjelma. Tekstiosilla täydennetty lopullinen talousarvio vuodelle 2014 sekä taloussuunnitelmat vuosille jaetaan kokouksessa. Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion vuodelle 2014 sekä taloussuunnitelmat vuosille ja esittää ne edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. Tekstiosilla täydennetty talousarvio vuodelle 2014 sekä taloussuunnitelmat vuosille jaettiin kokouksessa. Ehdotus hyväksyttiin. Valt 81 Liitteenä talousarvio vuodelle 2014 sekä taloussuunnitelmat vuosille Valtuusto hyväksyy talousarvion vuodelle 2014 sekä taloussuunnitelmat vuosille kunnanhallituksen esityksen mukaisesti. Kunnanjohtaja esitteli talousarviota valtuuston jäsenille. Väinö Guttorm esitti, että sivulta 8 poistetaan teknisen toimen keskeisimmistä investoinneista kirkonkylän vedenottamon rakentaminen Aittisuvantoon. Väinö Guttormin esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tauko klo Tauon jälkeen puheenjohtaja suoritti nimenhuudon. Nimenhuutoluettelo liitteenä nro 4. Ilmari Tapiola palasi kokoukseen klo Jarkko Tenoranta esitti, että sivulle 8 teknisen toimen keskeisimpien investointien 3. kohdaksi lisätään Karigasniemen monitoimitilan suunnittelu. Mika Aikio kannatti Jarkko Tenorannan esitystä. Jarkko Tenorannan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

20 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Valtuusto Mika Aikio esitti, että sivulle 8 teknisen toimen keskeisimpiin investointeihin lisätään kirkonkylän kaukolämpökeskuksen rakentaminen. Aulis Nordberg kannatti Mika Aikion esitystä. Keskeisimpien investointien 6. kohdaksi päätettiin yksimielisesti lisätä: jatketaan kirkonkylän aluelämpökeskuksen suunnittelua. Talousarvion tekstiosa hyväksyttiin edellä hyväksytyillä muutoksilla. Tehtäväluokat hyväksyttiin. Tehtäväluokat hyväksyttiin. Tehtäväluokat hyväksytiin. Tehtäväluokat hyväksyttiin. Tehtäväluokka 500 hyväksyttiin. Tehtäväluokat hyväksyttiin. Tuloslaskelma hyväksyttiin. Rahoituslaskelma hyväksyttiin. Perusturvalautakunnan perusteluosaan sivulle 26 kohtaan 6435 Auttaja-Aslak Karigasniemi päätettiin yksimielisesti korjata toiminta Karigasniemen kylän alueella, sekä kohtaan 6431 Auttaja Aslak Utsjoki toiminta Utsjoen kirkonkylän ja Nuorgamin alueella. Hankeohjelma hyväksyttiin sillä lisäyksellä, että kunnanhallitus valvoo hankkeiden toteuttamista. Marjatta Kordelin poistui kokouksesta klo Kunnanhallituksen investointiohjelma hyväksyttiin. Sivistyslautakunnan investointiohjelma hyväksyttiin. Pentti Morottaja poistui kokouksesta klo Puheenjohtaja esitti seuraavat muutokset investointiohjelmaan: - Karigasniemen monitoimitilan rakentaminen, kokonaiskustannus euroa, v menot euroa, v menot euroa ja tulot euroa ja v menot euroa ja tulot euroa sekä - Hallin rakentaminen Nuorgamin paloautolle, kokonaiskustannus euroa, v menot euroa ja tulot euroa.

21 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Valtuusto Puheenjohtaja totesi, että kirkonkylän varavedenottamon rakentaminen poistetaan investointiohjelmasta kokonaan, koska vesilaitostoiminnot siirtyvät Inarin Lapin Vesi Oy:lle alkaen. Teknisen toimen investointiohjelma hyväksyttiin puheenjohtajan esittämillä muutoksilla. Sosiaali- ja terveystoimen investointiohjelma hyväksyttiin. Valtuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2014 sekä taloussuunnitelmat vuosille edellä hyväksytyillä muutoksilla. Liitteet Liite 4 Nimenhuutoluettelo Jakelu Hallintokunnat

22 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Valtuusto Tiedoksi saatettavat asiat Valt 82 Puheenjohtaja totesi, että alkuvuoden 2014 kokoukset pidetään näillä näkymin helmikuussa ja toukokuussa. Merkittiin tiedoksi.

23 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteekee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös kos- Pykälät: 74, 75, 76, 82 HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet Valitusosoitus Valitusviranomainen ja Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. valitusaika Rovaniemen hallinto-oikeus Käyntiosoite: Oikeustalo, Valtakatu 17 Postiosoite: PL ROVANIEMI Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 77, 78, 79, 80, päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista

24 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Valtuusto Aika 14.11.2013 klo 13:00-17:20 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 58 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 12/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 12/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 12/2012 1 Kunnanhallitus Aika 20.12.2012 klo 9:00-10:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 215 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/2014 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/2014 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/2014 1 Kunnanhallitus Aika 30.09.2014 klo 10:00-12:05 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 150 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 151 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 2

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 2 Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 1 Kunnanhallitus Aika 01.10.2013 klo 10:00-13:05 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 188 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valtuusto 7/2013 177 (-197) Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Valtuusto 7/2013 177 (-197) Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 7/2013 177 (-197) Aika Keskiviikkona 18. joulukuuta 2013 klo 13.00-16.55 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan

Lisätiedot

184 lastentarhanopettajan palkaton työloma 100 Lähihoitajan toimen täyttäminen (Karigasniemen

184 lastentarhanopettajan palkaton työloma 100 Lähihoitajan toimen täyttäminen (Karigasniemen Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2013 172 Perusturvalautakunta Aika 17.12.2013 klo 10:00-12:50 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 91 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 175 92 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Utsjoen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Utsjoen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Viranomainen Nro Sivu KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto 3 72 KOKOUSAIKA klo 12.00-13.35 KOKOUSPAIKKA Utsjoen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Läsnä Poissa (ja merkintä siitä, kuka

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2014 153. Perusturvalautakunta. Aika 10.12.2014 klo 10:00-11:50. Kunnanvirasto, valtustosali.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2014 153. Perusturvalautakunta. Aika 10.12.2014 klo 10:00-11:50. Kunnanvirasto, valtustosali. Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2014 153 Perusturvalautakunta Aika 10.12.2014 klo 10:00-11:50 Paikka Kunnanvirasto, valtustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 156 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2013 1 Elinkeinolautakunta Aika 29.04.2013 klo 10:00-11:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2010 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2010 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2010 1 Sivistyslautakunta Aika 20.12.2010 klo 12:00 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 183 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 184 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Lisätiedot

Jyrki Kuikka Jouko Kettunen Aika ja paikka Torstaina 27.12.2012 klo 10.00-12.00 kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus

Jyrki Kuikka Jouko Kettunen Aika ja paikka Torstaina 27.12.2012 klo 10.00-12.00 kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2012 139 (-171) KOKOUSAIKA Keskiviikkona 19. joulukuuta 2012 klo 13.00-17.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2013 1 Elinkeinolautakunta Aika 23.08.2013 klo 09:00-10:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 77 VUODEN 2012 TALOUSARVIO 3

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 77 VUODEN 2012 TALOUSARVIO 3 SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 Kokousaika 26.9.2011 klo 18.00-20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

10 Rantanen 30 Poikkeuslupahakemus / Sirkka Hietanen 11 31 Utsjoen ja Karigasniemen kaavoitusalueille rakennuskielto

10 Rantanen 30 Poikkeuslupahakemus / Sirkka Hietanen 11 31 Utsjoen ja Karigasniemen kaavoitusalueille rakennuskielto Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2011 1 Tekninen lautakunta Aika 01.04.2011 klo 10:00-12:40 Paikka Karigasniemen koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone. Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 16 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2013 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2013 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2013 1 Kunnanhallitus Aika 20.08.2013 klo 10:00-11:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 168 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Kunnanhallitus Aika 18.03.2013 klo 10:00-12:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 78 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 2/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 17.2.2009 klo 19.00 19.20. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 2/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 17.2.2009 klo 19.00 19.20. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 2/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 17.2.2009 klo 19.00 19.20 Kunnanvirasto, valtuustosali 24 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 25 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali

Kunnanvirasto, valtuustosali Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2013 75 Perusturvalautakunta Aika 14.06.2013 klo 10:00-11:50 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 40 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 78 41 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Elinkeinolautakunta Aika 20.03.2015 klo 10:00-11:17 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2009. Kunnanvaltuusto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2009. Kunnanvaltuusto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2009 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 16.11.2009 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvaltuuston istuntosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 91 145 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 45. Perusturvalautakunta. Aika 10.04.2015 klo 10:25-12:15. Kunnanvirasto, valtuustosali.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 45. Perusturvalautakunta. Aika 10.04.2015 klo 10:25-12:15. Kunnanvirasto, valtuustosali. Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 45 Perusturvalautakunta Aika 10.04.2015 klo 10:25-12:15 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 24 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 48 25 Pöytäkirjan

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 VUODEN 2013 TALOUSARVIO (LIITE) 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 VUODEN 2013 TALOUSARVIO (LIITE) 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Kokousaika 15.10.2012 klo 18.05-19.53 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12. Valtuustosali. Paikka. Käsitellyt asiat

Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12. Valtuustosali. Paikka. Käsitellyt asiat Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 65 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 66 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013 klo 08.00 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 07.30 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

6 ja pöytäkirjan nähtävillä pidon määrääminen vuodelle 2012. 5 Elinkeinotoimen toimintakertomuksen vahvistaminen

6 ja pöytäkirjan nähtävillä pidon määrääminen vuodelle 2012. 5 Elinkeinotoimen toimintakertomuksen vahvistaminen Utsjoen kunta Pöytäkirja 1/2012 1 Elinkeinolautakunta Aika 09.02.2012 klo 11:00-12:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot