FI SV TORKTUMLARE KÄYTTÖOHJE 2 BRUKSANVISNING 25

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FI SV TORKTUMLARE KÄYTTÖOHJE 2 BRUKSANVISNING 25"

Transkriptio

1 EDH3897SW3 FI SV KUIVAUSRUMPU TORKTUMLARE KÄYTTÖOHJE 2 BRUKSANVISNING 25

2 2 SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT TURVALLISUUSOHJEET LAITTEEN KUVAUS KÄYTTÖPANEELI OHJELMATAULUKKO LISÄTOIMINNOT ASETUKSET KÄYTTÖÖNOTTO PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ VIHJEITÄ JA NEUVOJA HOITO JA PUHDISTUS VIANMÄÄRITYS TEKNISET TIEDOT...23 SINUN PARHAAKSESI Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka perustuu vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon. Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta käyttäessänne voitte olla aina varma erinomaisista tuloksista. Tervetuloa Electroluxiin. Vieraile verkkosivullamme: Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita: Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten: Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia: /shop ASIAKASPALVELU JA HUOLTO Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä. Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero. Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä. Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet Yleisohjeet ja vinkit Ympäristönsuojeluohjeita Oikeus muutoksiin pidätetään.

3 1. TURVALLISUUSTIEDOT Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilötai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat laitteen virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Pidä ohjeet aina laitteen mukana tulevia käyttökertoja varten. 1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus VAROITUS! Tukehtumis-, henkilövamma- tai pysyvän vammautumisen vaara. Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen käyttöön liittyvät vaarat. Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei heitä valvota jatkuvasti. Pidä kaikki pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa. Pidä kaikki pesuaineet lasten ulottumattomissa. Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luukun luota silloin, kun se on auki. Jos laitteessa on lapsilukko, suosittelemme sen käyttämistä. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai huoltoa ilman valvontaa. 1.2 Yleiset turvallisuusohjeet SUOMI 3 Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia. Jos kuivausrumpu asennetaan pesukoneen päälle, käytä torniasennussarjaa. Valtuutetulta jälleenmyyjältä saatavilla olevaa asennussarjaa voidaan käyttää vain laitteissa, jotka on määritetty lisävarusteen mukana

4 4 toimitetuissa ohjeissa. Lue se huolellisesti ennen asennusta (katso asennusopas). Älä asenna laitetta lukittavan oven, liukuoven tai vastakkaiselle puolelle kiinnitetyn oven taakse, jossa laitteen ovea ei voida avata kokonaan. Pohjan tuuletusaukot (jos olemassa) eivät saa olla maton peitossa. Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen jälkeen. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen. Varmista, että huoneen ilmanvaihto on hyvä. Muiden laitteiden kehittämät höyryt tai savu eivät saa päästä tilaan ilmastointikanavien kautta. Poistoilmaa ei saa poistaa hormiin, jota käytetään kaasulla tai muilla polttoaineilla toimivien laitteiden höyryn poistamiseen.. Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö. Noudata maksimitäyttömäärää 9kg (ks. luku Ohjelmataulukko ). Älä käytä laitetta, jos niiden puhdistukseen on käytetty teollisia kemikaaleja. Pyyhi mahdollinen laitteen ympärille kerääntynyt nukka pois. Älä käytä laitetta ilman sihtiä. Puhdista nukkasihti ennen jokaista käyttökertaa ja jokaisen käyttökerran jälkeen. Älä kuivaa kuivausrummussa pesemättömiä vaatteita Tekstiilit, joissa on ruokaöljyä, asetonia, alkoholia, petrolia, kerosiinia, tahranpoistoainetta, tärpättiä, vahoja ja vahanpoistoaineita on pestävä kuumassa vedessä käyttäen runsaasti pesuainetta, ennen kuin ne voidaan kuivata kuivausrummussa. Kuivausrummussa ei saa kuivata vaahtokumista valmistettuja tuotteita (lateksivaahto), suihkumyssyjä, vettähylkiviä tekstiilejä, kumitettuja esineitä tai vaatteita eikä vaahtokumilla täytettyjä tyynyjä.

5 Noudata huuhteluaineiden ja vastaavien tuotteiden käytössä tuotteen valmistajan ohjeita. Poista kaikki esineet taskuista, kuten savukkeensytyttimet ja tulitikut. Älä koskaan pysäytä kuivausrumpua ennen kuivausjakson päättymistä, ellet heti ota pyykkiä rummusta ja levitä sitä kuivumaan, jotta kuumuus haihtuu. Kuivausohjelman viimeinen vaihe on jäähdytysvaihe, joka suojaa pyykkiä korkean lämpötilan aiheuttamilta vahingoilta. Ennen kuin aloitat hoitoa tai puhdistusta, kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta. 2. TURVALLISUUSOHJEET 2.1 Asennus Poista kaikki pakkausmateriaalit. Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää. Noudata koneen mukana toimitettuja ohjeita. Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä aina suojakäsineitä. Laitetta ei saa asentaa tilaan tai käyttää tilassa, jossa lämpötila on alle 5 C tai yli 35 C. Varmista, että laitteen asennuspaikan lattia on tasainen, vakaa, lämmönkestävä ja puhdas. Varmista riittävä ilmankierto laitteen ja lattian välissä. Siirrä laitetta aina pystysuunnassa. Laitteen takaosan pinta on asetettava seinää kohden. Kun laite on asetettu lopulliseen asennuspaikkaan, tarkista, että se on täysin tasapainossa vesivaakaa käyttäen. Säädä tarvittaessa laitteen säätöjalkoja. 2.2 Sähköliitäntä VAROITUS! Tulipalo- ja sähköiskuvaara. Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Varmista, että arvokilven sähkötiedot vastaavat kotitalouden sähköverkon arvoja. Ota muussa tapauksessa yhteyttä sähköasentajaan. Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan. Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja. Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta. Älä koske virtajohtoon tai pistokkeeseen märillä käsillä. Koskee vain Iso-Britanniaa ja Irlantia. Laitteessa on 13 ampeerin pistoke. Jos pistokkeen sulakkeen vaihto on tarpeen, käytä 13 ampeerin ASTA (BS 1362) sulaketta. Tämä kodinkone vastaa Euroopan yhteisön direktiivejä. 2.3 Käyttö SUOMI 5 VAROITUS! Ne voivat aiheuttaa henkilövahinkoja, sähköiskuja, tulipaloja, palovammoja tai laitteen vaurioitumisen. Käytä laitetta vain kotiympäristössä. Älä kuivaa vaurioituneita tekstiilejä, joissa on pehmusteita tai täytteitä. Kuivaa vain tekstiilejä, jotka voidaan kuivata kuivausrummussa. Noudata tekstiilien hoito-ohjemerkintöjä.

6 6 Jos olet pessyt pyykit tahranpoistoaineella, suorita ylimääräinen huuhtelujakso ennen kuivausrummun käynnistämistä. Älä juo lauhdevettä/tislattua vettä tai valmista ruokaa lauhdevettä/tislattua vettä käyttäen. Se voi aiheuttaa terveysongelmia ihmisille ja eläimille. Älä istu tai seiso avoimen luukun päällä. Älä kuivaa kuivausrummussa täysin märkiä vaatteita. VAROITUS! Täytä höyrykäsittelyn vesisäiliö ainoastaan tislatulla vedellä. Älä käytä hanavettä tai lisäaineita. Se voi vahingoittaa laitetta. Voit käyttää myös tämän laitteen lauhdevesisäiliön lauhdevettä suodattamalla sen ennen käyttöä (esim. kahvinsuodattimella). Käytä höyryohjelmia ainoastaan tislatulla vedellä! Kun kuivaus- tai höyryohjelma on keskeytetty, pyykit ja rumpu voivat olla kuumia. Palovammojen vaara! Tyhjennä kone varoen. Noudata varovaisuutta höyryohjelman keskeyttämisessä: Laitteen luukkua ei saa avata höyryvaiheen aikana. Kuuma höyry voi aiheuttaa palovammoja. Näytössä näkyy höyryvaiheesta viesti. 2.4 Sisävalo VAROITUS! Henkilövahingon vaara. Näkyvää LED-säteilyä, älä katso suoraan säteeseen. Käytä ainoastaan kodinkoneisiin tarkoitettuja hehkulamppuja tai halogeenilamppua. Älä käytä sitä rakennuksen valaisemiseen. Kun sisävalo on vaihdettava, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. 2.5 Hoito ja puhdistus VAROITUS! Virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai laitteen vaurioitumisen. Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen puhdistamiseen. Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain mietoja puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta, hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä. 2.6 Kompressori VAROITUS! Laite voi muutoin vaurioitua. Kuivausrummun kompressori ja sen järjestelmä täyttyvät erityisellä aineella, jossa ei ole fluoria ja klooria sisältävää hiilivetyä. Tämän järjestelmän on oltava tiivis. Järjestelmävaurio voi aiheuttaa vuodon. 2.7 Hävittäminen VAROITUS! Henkilövahinko- tai tukehtumisvaara. Irrota pistoke pistorasiasta. Leikkaa johto irti ja hävitä se. Poista luukun lukitus, jotta lapset ja eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.

7 3. LAITTEEN KUVAUS SUOMI Vesisäiliö 2 Käyttöpaneeli 3 Sisävalo 4 Laitteen luukku 5 Pääsihti 6 Painike lämmönvaihtimen luukun avaamiseksi 7 Tuuletusaukot 8 Säädettävät jalat 9 Lämmönvaihtimen luukku 10 Lämmönvaihtimen kansi 11 Painike lämmönvaihtimen luukun lukitsemiseksi 12 Arvokilpi 13 Höyryjärjestelmän vedentason merkkivalo 14 Vedenkierrätyssuodatin 4. KÄYTTÖPANEELI Käyttäjä voi vaihtaa luukun avautumaan toiselta puolelta. Se voi auttaa täyttämään ja tyhjentämään kone tai jos laitteen asennuksessa on rajoitteita (katso erillinen esite) Ohjelmanvalitsin 2 Näyttö

8 8 3 Aika -kosketuspainike 4 Ajastin -kosketuspainike 5 Rypistymisenesto -kosketuspainike 6 Villa -kosketuspainike 7 Käynnistä/Tauko -kosketuspainike 8 Höyrytason nosto -kosketuspainike 9 Höyrytason lasku -kosketuspainike 12 Kuivausaste -kosketuspainike 13 Virtapainike Kosketa kosketuspainikkeita sormella symbolin alueella tai lisätoiminnon nimen kohdalla. Älä käytä käsineitä, kun käytät käyttöpaneelia. Varmista, että käyttöpaneeli on aina puhdas ja kuiva. 10 MyFavourite -kosketuspainike 11 Suunnanvaihto Plus - kosketuspainike 4.1 Merkkivalot Merkkivalot Kuvaus Kuivausvaihe Jäähdytysvaihe Rypistymisenesto Lauhdutin Vesisäiliö Sihti Ajastin Lapsilukko Äänimerkit Suunnanvaihto Plus Kuivaustaso Puhdista vedenkierrätyssuodatin Tyhjennä höyrysäiliö Höyryvaihe Höyrytaso Ohjelman kesto - Aika-ohjelman kesto

9 SUOMI 9 Merkkivalot Kuvaus 5. OHJELMATAULUKKO - Ajastin-toiminnon kesto Ohjelmat Puuvilla Sekapyykki Pestävä pyykki Kuivaustaso: Erittäin kuiva, Täysin Kuiva, Kaappikuiva 2)3), Silityskuiva 3) Puuvilla- ja tekokuitutekstiilit. Alhaisen lämpötilan ohjelma. Hellävarainen ohjelma, joka käyttää lämmintä ilmaa. Täyttömäärä (maks.) 1) / Tekstiilin merkintä 9kg/ 3 kg/ Siliävät Kuivaustaso: Erittäin kuiva, Kaappikuiva 3), Silityskuiva 3) 3,5 kg/ Pika Aika Helposti siliävät Helposti siliävät tekstiilit, jotka vaativat vain kevyen silityksen. Kuivaustulokset voivat vaihdella tekstiilin lajin mukaan. Ravista vaatteita ennen kuin asetat ne laitteeseen. Kun ohjelma on suoritettu loppuun, poista pyykit heti ja aseta ne vaateripustimeen. Puuvillaisten ja tekokuitukankaisten vaatteiden kuivaus alhaisessa lämpötilassa. Voit käyttää tässä ohjelmassa lisätoimintoa Aika ja asettaa ohjelman keston. Villavaatteet. Pestävän villan hellävarainen kuivaus. Poista pyykit välittömästi ohjelman päätyttyä. 1 kg (tai 5 paitaa)/ 2 kg/ 9kg/ Villa 4) 1 kg Hienopesu Arat tekstiilit. 2 kg/ Peitot Yhden tai kahden peiton ja tyynyn (höyhen-, untuva- tai synteettisellä täytteellä) kuivaus. 3 kg/

10 10 Ohjelmat Urheiluasut Farmarit Pestävä pyykki Silittämättömät urheiluvaatteet, ohuet ja kevyet kuidut, mikrokuidut, polyesterikuidut. Vapaa-ajanvaatteet, esim. farmarit, college-paidat, joissa on eripaksuisia kohtia (esim. kaulukset, hihansuut ja saumat). Täyttömäärä (maks.) 1) / Tekstiilin merkintä 2 kg/ 9kg/ 1) Maksimipaino viittaa kuivaan pyykkiin. 2) Puuvilla Kaappikuiva-ohjelma on Standardi puuvillaohjelma. Se sopii märän normaalin puuvillapyykin kuivaukseen ja se on energiankulutuksen kannalta tehokkain ohjelma märän puuvillapyykin kuivaukseen. 3) Vain testilaitoksille: Testien standardit ohjelmat on määritetty EN asiakirjassa. 4) Woolmark-yhtiö on testannut ja hyväksynyt tämän kuivausrummun villaohjelman. Ohjelma sopii "käsinpesu" -merkillä varustettujen villavaatteiden kuivaamiseen edellyttäen, että vaatteet pestään Woolmark-hyväksynnän saanutta pesuohjelmaa käyttäen ja kuivataan valmistajan ohjeita noudattaen. M Höyryohjelmat Ohjelmat Raikastus Puuvilla Siliävät Höyrytaso / Täyttömäärä / Paidat / 1 housupari / 1 kpl / 1 takki / 1 kpl / 1 puku / 1 kpl / 0,2-0,5 kg / 1 2 kpl / 0,5-1 kg / 3-4 kpl / 1-1,5 kg / 5-6 kpl / 0,5-1 kg / 1-2 kpl / 1-2 kg / 3-4 kpl / 2-3 kg / 5-6 kpl Pestävä pyykki Yksi puku tai korkeintaan kaksi puvun takkia tai housut tai vastaavat vaatteet. Myös hajujen poistamiseen. Ainoastaan kuiville vaatteille. Helposti siliävien sileytys. Maks. 20 % luonnonkuitua (puuvilla, pellava jne.). Puuvillatekstiilien sileytys. Maks. 80 % luonnonkuitua (puuvilla, pellava jne.).

11 SUOMI LISÄTOIMINNOT 6.1 Aika Höyrytason ja vastaavan täyttömäärän valitsemiseen annetut tiedot ovat ainoastaan suosituksia. Paremmat tulokset voidaan saavuttaa joissakin tapauksissa käyttämällä suurempaa höyrytasoa tai pienempää täyttömäärää. Raikastus-ohjelma on hellävarainen höyryohjelma tekstiileille, joita ei saa pestä. Joissakin tapauksissa tekstiilissä voi tapahtua muodonmuutoksia, jotka voidaan korjata silittämällä. Tarkat ohjelma-ajat näkyvät näytössä, kun kone on suorittanut märkä-/ kuivatunnistuksen. Tämä lisätoiminto koskee vain Aikaohjelmaa. Voit asettaa ohjelman keston 10 minuutin ja 2 tunnin välillä. Kesto on suhteessa laitteen pyykkimäärään. 6.2 Villa Suosittelemme, että asetat lyhyen keston pienille pyykkimäärille tai kuivatessasi vain yhtä tekstiiliä. Tämä lisätoiminto koskee vain Villaohjelmaa. Voit tehostaa pyykin kuivausta painamalla Villa -kosketuspainiketta toistuvasti ohjelman keston lisäämiseksi. 6.3 Rypistymisenesto Pidentää standardin rypistymisenestovaiheen 60 minuuttiin (30 minuuttia) kuivausjakson lopussa. Tämä toiminto estää ryppyjen muodostumisen. Pyykin voi ottaa pois koneesta rypistymisenestovaiheen aikana. Koska erilaisilla mekaanisilla ja kemiallisilla prosesseilla voidaan nykyään valmistaa luokitukseltaan ja ominaisuuksiltaan hyvin erilaisia tekstiilejä, suosittelemme suorittamaan muutamat ensimmäiset höyryohjelmat alhaisilla höyrytasoilla ja pienellä tekstiilimäärällä käsitellen mahdollisimman samanlaisia tekstiilejä. Voit myöhemmin varoen muuttaa höyryohjelmia määrittääksesi parhaiden tuloksien saavuttamiseen vaaditut valinnat täyttömäärän, tekstiilien laadun, parhaiten soveltuvien höyrytasojen ja höyryohjelmien mukaan. Katso lisätietoa mukana toimitetusta tekstiilioppaasta. 6.4 Höyrytaso Tämä lisätoiminto koskee höyryohjelmia. Eri höyrytasot vaaditaan parhaiden tuloksien saavuttamiseksi eri pyykkimäärien kohdalla. Aseta vaadittu höyrytaso Höyrytasokosketuspainikkeella: MIN, MED tai MAX. 6.5 Suunnanvaihto Plus Arkojen ja lämpötilalle herkkien tekstiilien (esim. akryyli, viskoosi) kevyempää kuivaamista varten. Tämä toiminto auttaa myös vähentämään ryppyjä. Tarkoitettu tekstiileille, joiden hoito-ohjemerkinnässä on symboli. 6.6 Kuivausaste Tämä toiminto auttaa saavuttamaan paremman kuivaustuloksen. Valittavissa on neljä asetusta: Erittäin kuiva

12 12 Täysin Kuiva (vain Puuvilla) Kaappikuiva Silityskuiva 6.7 MyFavourite Voit asettaa ohjelman ja lisätoiminnot ja tallentaa ne laitteen muistiin. Asetuksien tallentaminen: 1. Aseta ohjelma ja saatavilla olevat lisätoiminnot. 6.8 Lisätoiminnot-taulukko 2. Kosketa MyFavourite-painiketta joidenkin sekuntien ajan. Äänimerkki ja näytön viesti vahvistavat asetuksien tallentumisen. Muistiin tallennetun asetuksen aktivoiminen: 1. Kytke laite toimintaan. 2. Kosketa painiketta MyFavourite. Ohjelmat 1) Puuvilla Sekapyykki Siliävät Helposti siliävät Pika Aika Villa Hienopesu Peitot Urheiluasut Farmarit Höyry Raikastus Höyry Siliävät Höyry Puuvilla 1) Ohjelman asettamisen yhteydessä voit asettaa 1 tai useamman lisätoiminnon. Voit kytkeä ne toimintaan tai pois toiminnasta painamalla vastaavaa kosketuspainiketta.

13 7. ASETUKSET J I H G F A) Aika -kosketuspainike B) Ajastin -kosketuspainike A B C D E C) Rypistymisenesto -kosketuspainike D) Villa -kosketuspainike E) Käynnistä/Tauko -kosketuspainike F) Höyrytason nosto -kosketuspainike G) Höyrytason lasku -kosketuspainike H) MyFavourite -kosketuspainike I) Suunnanvaihto Plus - kosketuspainike J) Kuivausaste -kosketuspainike 7.1 Lapsilukko Tämä lisätoiminto estää lapsia leikkimästä laitteella ohjelman ollessa käynnissä. Ohjelmanvalitsin ja kosketuspainikkeet lukittuvat. Ainoastaan virtapainike toimii. Lapsilukko-lisätoiminnon kytkeminen toimintaan: 1. Kytke laite toimintaan painamalla virtapainiketta. 2. Odota noin 8 sekuntia. 3. Paina ja pidä alhaalla kosketuspainikkeita (A) ja (D) samanaikaisesti. Lapsilukon merkkivalo syttyy. Lapsilukon merkkivalo syttyy. Lapsilukko voidaan poistaa käytöstä ohjelman ollessa käynnissä. Paina ja pidä alhaalla samoja kosketuspainikkeita, kunnes lapsilukon merkkivalo sammuu. 7.2 Äänimerkki käytössä/pois käytöstä Voit poistaa äänimerkit käytöstä ja ottaa ne käyttöön painamalla ja pitämällä alhaalla kosketuspainikkeita (B) ja (C) samanaikaisesti noin 2 sekunnin ajan. 7.3 Jäljelle jäävän pyykin kosteustason säätäminen Pyykin jäljelle jäävän kosteustason oletusasetuksen muuttaminen: 1. Kytke laite toimintaan painamalla virtapainiketta. 2. Odota noin 8 sekuntia. 3. Paina ja pidä alhaalla painikkeita (A) ja (B) samanaikaisesti. Jokin seuraavista merkkivaloista syttyy: pyykin maksimaalinen kuivuus pyykin suurempi kuivuus pyykin oletuskuivuus 4. Paina painiketta (E) toistuvasti, kunnes oikean tason merkkivalo syttyy. 5. Vahvista asetus painamalla ja pitämällä alhaalla painiketta (A) ja (B) samanaikaisesti noin 2 sekunnin ajan. 7.4 Vesisäiliön merkkivalo Vesisäiliön merkkivalo palaa oletuksena. Se syttyy, kun ohjelma päättyy tai kun vesisäiliön tyhjennys on tarpeen. Jos tyhjennyssarja asennetaan (lisävaruste), laite tyhjentää vesisäiliön automaattisesti. Tässä tilassa suosittelemme vesisäiliön merkkivalon pois päältä kytkemistä. Katso saatavilla olevat lisävarusteet toimitetuista tiedoista. Vesisäiliön merkkivalon kytkeminen pois päältä: 1. Kytke laite toimintaan painamalla virtapainiketta. 2. Odota noin 8 sekuntia. SUOMI 13

14 14 3. Paina ja pidä alhaalla kosketuspainikkeita (J) ja (I) samanaikaisesti. Näytössä näkyy jokin seuraavista: Merkkivalo on sammunut ja 8. KÄYTTÖÖNOTTO merkkivalo palaa. Vesisäiliön merkkivalo on sammunut. Merkkivalot sammuvat noin 4 sekunnin jälkeen. Suorita seuraavat toimenpiteet ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa: Puhdista kuivausrummun rumpu kostealla liinalla. Käynnistä lyhyt ohjelma (esim. 30 minuuttia) pyykin ollessa kosteaa. Täytä höyryvesisäiliö ennen höyryohjelman ensimmäistä käyttökertaa (katso luku "Hoito ja puhdistus Höyryvesisäiliön täyttäminen ). 9. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ 9.1 Ohjelman käynnistäminen ilman ajastusta 1. Valmistele pyykki ja täytä laite. HUOMIO! Varmista, ettei pyykki jää laitteen luukun ja kumitiivisteen väliin luukun sulkemisen yhteydessä. 2. Kytke laite toimintaan painamalla virtapainiketta. 3. Aseta oikea ohjelma ja lisätoiminnot pyykin lajin mukaan. Ohjelman kesto näkyy näytössä. 4. Paina Käynnistä/Taukokosketuspainiketta. Ohjelma käynnistyy. 9.2 Ohjelman käynnistäminen ajastuksella 1. Aseta oikea ohjelma ja lisätoiminnot pyykin lajin mukaan. 2. Paina ajastimen painiketta toistuvasti, kunnes haluamasi viive näkyy näytössä. Merkkivalot ja palavat. Vesisäiliön merkkivalo palaa. Merkkivalot sammuvat noin 4 sekunnin jälkeen. Kuivausohjelman alussa (3-5 min) laitteesta voi kuulua hieman kovempi ääni. Se johtuu kompressorin käynnistymisestä ja se on normaalia kompressorilla toimiville laitteille, joita ovat esimerkiksi: jääkaapit, pakastimet. Voit asettaa ohjelman käynnistymään 30 minuutin ja 20 tunnin välisellä viiveellä. 3. Paina Käynnistä/Taukokosketuspainiketta. Näytössä näkuu ajastimen ajanlaskenta. Kun asetettu aika on kulunut loppuun, ohjelma käynnistyy. 9.3 Ohjelman muuttaminen 1. Kytke laite pois toiminnasta painamalla virtapainiketta. 2. Kytke laite toimintaan painamalla virtapainiketta. 3. Valitse ohjelma. 9.4 Ohjelman päättyessä Kun ohjelma on päättynyt: Laitteesta kuuluu jaksottainen äänimerkki. Merkkivalo vilkkuu. Merkkivalo syttyy. Merkkivalo Käynnistä/Tauko palaa.

15 SUOMI 15 Laite jatkaa toimintaa Rypistymisenestotoiminnolla vielä noin 30 minuutin ajan. Rypistymisenesto-toiminto poistaa pyykin rypyt. Voit poistaa pyykin ennen kuin Rypistymisenesto-toiminto on päättynyt. Suosittelemme parempien tuloksien saavuttamiseksi, että pyykit poistetaan vasta sitten, kun toiminto on lähes päättynyt tai päättynyt. Kun Rypistymisenesto-toiminto on päättynyt: Merkkivalo palaa, mutta se ei vilku. Merkkivalo sammuu. Käynnistä/Tauko sammuu. 1. Kytke laite pois toiminnasta painamalla virtapainiketta. 2. Avaa laitteen luukku. 3. Ota pyykki pois koneesta. Jotta höyrykäsittelyn vaikutukset säilyisivät, tekstiilit tulee poistaa yksi kerrallaan rypistymisenestovaiheen aikana ja ripustaa välittömästi kuivumaan vaatehengariin (vähintään 5-15 min tekstiilistä ja valitusta höyrytasosta riippuen). Kiinnitä napit ja aseta tekstiili oikeaan muotoon kiinnittäen erityistä huomiota hihansuihin ja saumoihin. 4. Sulje laitteen luukku. Puhdista aina sihti ja tyhjennä vesisäiliö ohjelman päättyessä. 9.5 AutoOff -toiminto Energiankulutuksen vähentämiseksi tämä toiminto kytkee laitteen automaattisesti pois toiminnasta: 5 minuutin kuluttua, jos ohjelmaa ei käynnistetä. 5 minuutin kuluttua ohjelman päättymisestä. 10. VIHJEITÄ JA NEUVOJA 10.1 Pyykin valmisteleminen Sulje vetoketjut. Sulje untuvapeittojen kiinnittimet. Sido siteet tai nauhat (esim. esiliinan nauhat). Sido ne ennen ohjelman käynnistämistä. Tyhjennä kaikki taskut. Jos tekstiilissä on puuvillainen sisäkerros, käännä se nurinpäin. Varmista, että puuvillakerros on aina ulospäin. Suosittelemme, että asetat oikean ohjelman laitteessa olevan pyykin lajin mukaan. Älä sekoita voimakkaan värisiä tekstiilejä haalean värisiin tekstiileihin. Voimakkaan värisistä tekstiileistä voi päästä väriä. Käytä puuvillaisiin neulekankaisiin ja neulevaatteisiin soveltuvia ohjelmia niiden kutistumisen estämiseksi. Varmista, ettei pyykin paino ylitä ohjelmataulukon mukaista maksimipainoa. Kuivaa ainoastaan kuivausrummussa kuivattavia tekstiilejä. Katso soveltuvuus tekstiilin hoitoohjemerkinnästä.

16 16 Lisätietoa höyryjärjestelmästä Seuraavia tekstiilejä ei voida käsitellä höyryohjelmilla: villapuserot, nahka, tekstiilit, joissa on isoja metalli-, puu- tai muoviosia, tekstiilit, joissa on ruostuvia metalliosia, öljy- tai vahakankaat. Lajittele tekstiilit koon, painon, materiaalin ja värin mukaan tekstiilien sileyttämiseksi tai raikastamiseksi. Sileytä tekstiilit ainoastaan ominaisuuksiltaan vastaavien tekstiilien kanssa mitä kokoon, painoon, materiaaliin ja väriin tulee. Älä kuivaa kuivausrummussa uusia, värillisiä vaatteita yhdessä vaaleiden tekstiilien kanssa. Värit voivat haalistua (tarkista tekstiilien värinkestävyys kostuttamalla ne huomaamattomasta kohdasta). Älä käytä kuivapesuaineita höyryohjelmien kanssa. Poista tahrat pesemällä tai käyttämällä tahranpoistoainetta ennen tekstiilien käsittelemistä Iron Aid -ohjelmalla. Käännä vuorilliset vaatteet nurin (esim. puuvillavuoriset anorakit; puuvillakerroksen on oltava päällä). Näin vaatteet kuivuvat paremmin. Tekstiilin merkintä Kuvaus 11. HOITO JA PUHDISTUS 11.1 Täytä höyryvesisäiliö Kuivausrummussa kuivattava tekstiili. Kuivausrummussa kuivattava tekstiili. Aseta vakiolämpötilaa käyttävä ohjelma. Kuivausrummussa kuivattava tekstiili. Aseta alhaista lämpötilaa käyttävä ohjelma. Tekstiili, joka ei sovi kuivausrummussa kuivattavaksi FILTER

17 SUOMI MAX MED MIN FILTER 7. HUOMIO! Ennen säiliön asettamista on tarkistettava huolellisesti, että käyttöpaneelin kansi on suljettu kokonaan. Höyryvesisäiliö on täytettävä ensimmäisen käyttökerran yhteydessä. HUOMIO! Täytä höyryvesisäiliö ainoastaan tislatulla tai täysin suolattomalla vedellä. Älä käytä hanavettä tai lisäaineita. Voit myös käyttää säiliön lauhdevettä suodattimalla sen ennen käyttöä (käytä suodattimella varustettua toimitettua astiaa) Täytä höyryvesisäiliö Höyryvesisäiliö täyttyy automaattisesti normaalin kuivausohjelman aikana. Tarkista höyryvesisäiliön taso ennen höyryohjelman käyttämistä. Jos se on tyhjä, täytä höyryvesisäiliö (katso kappale "Hoito ja puhdistus Höyryvesisäiliön täyttäminen ). HUOMIO! Älä juo lauhdevettä tai valmista ruokaa lauhdevettä käyttäen. Se voi aiheuttaa terveysongelmia ihmisille ja eläimille Tyhjennä höyryvesisäiliö

18 FILTER Tyhjennä höyryvesisäiliö, jos kuivausrumpua ei käytetä pitkään aikaan Vedenkiertosuodattimen puhdistaminen FILTER

19 SUOMI ) F IL T E R FILTER ER FILT 1) puhdista sihti tarvittaessa kuumalla vedellä. HUOMIO! Poista ja puhdista vedenkiertosuodatin neljän kuukauden välein tai jos kuivausrumpua ei käytetä pitkään aikaan Sihdin puhdistaminen

20 ) ) Puhdista sihti tarvittaessa lämpimällä hanavedellä ja harjalla ja/tai imurilla Vesisäiliön tyhjentäminen Voit käyttää vesisäiliön vettä tislatun veden sijasta (esim. höyrysilitykseen). Poista liat suodattimella ennen veden käyttämistä Lauhduttimen puhdistaminen 1. 2.

21 SUOMI ) ) Poista nukka tarvittaessa lämmönvaihtimen kotelosta 6 kuukauden välein. Voit käyttää imuria Rummun puhdistaminen VAROITUS! Irrota laite sähköverkosta ennen sen puhdistamista. Puhdista rummun sisäosa ja sen urat miedolla pesuaineella. Kuivaa puhdistetut pinnat pehmeällä liinalla. HUOMIO! Älä puhdista rumpua hankausaineilla tai teräsvillalla Käyttöpaneelin ja ulkokuoren puhdistaminen Puhdista käyttöpaneeli ja ulkokuori miedolla pesuaineella. Käytä kosteaa liinaa. Kuivaa puhdistetut pinnat pehmeällä liinalla. HUOMIO! Älä käytä laitteen puhdistamiseen kalusteiden puhdistusaineita tai puhdistusaineita, jotka voivat aiheuttaa korroosiota.

22 Tuuletuskanavien puhdistaminen Poista tuuletuskanaviin kerääntynyt nukka pölynimurilla. 12. VIANMÄÄRITYS Ongelma Laite ei kytkeydy toimintaan. Pesuohjelma ei käynnisty. Höyryohjelma ei käynnisty. Höyryvesisäiliön merkkivalo syttyy. Höyryohjelman jälkeen vaatteet eivät ole riittävän sileitä. Laitteen luukkua ei voi sulkea. Laite pysähtyy toiminnan aikana. Pitkä ohjelman kesto näkyy näytössä. 1) Mahdollinen ratkaisu Varmista, että pistoke on kiinnitetty pistorasiaan. Tarkista asunnon sähkötaulun sulake (sulakekaapista). Paina painiketta Käynnistä/Tauko. Tarkista, että laitteen luukku on suljettu. Täytä vesisäiliö. Tarkista tekstiilin koostumus. Aseta korkeampi höyrytaso. Aseta koneeseen vähemmän vaatteita tai ainoastaan samanlaisia. Poista tekstiilit koneesta nopeasti yksi kerrallaan mahdollisimman pian rypistymisenestovaiheen käynnistymisen jälkeen. Ripusta vaatteet vaatehengareihin, kiinnitä napit ja aseta ne oikeaan muotoon. Muotoile monikerroksiset vaatteet oikeaan muotoon silittämällä ne koneesta poiston jälkeen. Tarkista, että sihti on asetettu oikein paikalleen. Varmista, ettei pyykki jää laitteen luukun ja kumitiivisteen väliin. Tarkista, että vesisäiliö on tyhjä. Käynnistä ohjelma painamalla uudelleen painiketta Käynnistä/Tauko. Varmista, että pyykin paino sopii ohjelman kestoon. Varmista, että sihti on puhdas. Pyykki on liian märkää. Linkoa pyykki uudelleen pesukoneessa.

23 SUOMI 23 Ongelma Lyhyt ohjelman kesto näkyy näytössä. Näytössä näkyy Err. Näytössä näkyy (esim. E51). Mahdollinen ratkaisu Varmista, ettei huoneen lämpötila ole liian korkea. Aseta Aika tai Erittäin kuiva -ohjelma. Jos haluat asettaa uuden ohjelman, kytke laite pois toiminnasta ja uudelleen toimintaan. Varmista, että lisätoiminnot sopivat valittuun ohjelmaan. Kytke laite pois toiminnasta ja toimintaan. Käynnistä uusi ohjelma. Jos ongelma toistuu, ota yhteys huoltopalveluun. 1) Ohjelma päättyy automaattisesti enintään 5 tunnin kuluttua. Jos kuivaustulos ei ole hyvä. Asetettu ohjelma oli virheellinen. Sihti on tukossa. Lauhdutin on tukossa. Laitteessa oli liikaa pyykkiä. 13. TEKNISET TIEDOT Korkeus x leveys x syvyys Maksimisyvyys laitteen luukun ollessa auki Maksimileveys laitteen luukun ollessa auki Säädettävä korkeus Rummun tilavuus Maksimitäyttömäärä Jännite Taajuus Vaadittu sulake Kokonaisteho Energialuokka Energiankulutus 1) Vuosittainen energiankulutus 2) Päälle jätetyn tilan tehonkulutus Valmiustilan tehonkulutus Rumpu on likainen. Johtavuusanturin virheellinen asetus. Tuuletuskanavat ovat tukossa. 850 x 600 x 600 mm (enintään 640 mm) 1090 mm 950 mm 850 mm (+ 15 mm - jalkojen säätö) 118 l 9 kg 230 V 50 Hz 10 A 1650 W A++ 2,28 kwh 259 kwh 0,50 W 0,50 W

24 24 Käyttötapa Kotitalous Sallittu ympäristön lämpötila + 5 C C Suojakansi takaa kiinteiden hiukkasten ja kosteuden suojaustason, lukuun ottamatta kuitenkaan matalajännitteisiä laitteita, joissa ei ole kosteussuojaa. IPX4 1) Standardin EN mukaisesti. 9kg puuvillapyykkiä, linkousnopeus 1000 kierr./min. 2) Energiankulutus vuodessa yksikössä kwh, perustuu standardin puuvillaohjelman 160 kuivauskierrokseen täydellä ja osittaisella täyttömäärällä, ja vähän energiaa kuluttavien tilojen energiankulutus. Kierroksen todellinen energiankulutus riippuu laitteen käyttötavasta (MÄÄRÄYS (EU) Nro 392/2012) Kulutusarvot Ohjelma Puuvilla 9 kg Kuivausaika Linkousnopeus / jäännöskosteus Energiankulutus Kaappikuiva 1400 kierrosta minuutissa / 50 % 175 min. 2,00 kwh 1000 kierrosta minuutissa / 60 % 200 min. 2,28 kwh Silityskuiva 1400 kierrosta minuutissa / 50 % 121 min. 1,31 kwh 1000 kierrosta minuutissa / 60 % 138 min. 1,49 kwh Siliävät 3,5 kg Kaappikuiva 1200 kierrosta minuutissa / 40 % 56 min. 0,54 kwh 14. YMPÄRISTÖNSUOJELU Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä. Kierrätä pakkaus asettamalla se asianmukaiseen kierrätysastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen. 800 kierrosta minuutissa / 50 % 64 min. 0,61 kwh

25 INNEHÅLL SVENSKA SÄKERHETSINFORMATION SÄKERHETSFÖRESKRIFTER PRODUKTBESKRIVNING KONTROLLPANEL PROGRAMÖVERSIKT TILLVALSFUNKTIONER INSTÄLLNINGAR INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN DAGLIG ANVÄNDNING RÅD OCH TIPS SKÖTSEL OCH RENGÖRING FELSÖKNING TEKNISKA DATA VI TÄNKER PÅ DIG Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg med att veta att du får fantastiska resultat varje gång. Välkommen till Electrolux. Besök vår webbplats för att: Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation: Registrera din produkt för bättre service: Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt: /shop KUNDTJÄNST OCH SERVICE Vi rekommenderar att originalreservdelar används. Ha följande uppgifter tillhands när du kontaktar serviceavdelningen. Modell, PNC, serienummer. Informationen finns på typskylten. Varnings-/viktig säkerhetsinformation Allmän information och tips Miljöinformation Med reservation för ändringar.

26 26 1. SÄKERHETSINFORMATION Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för personskador eller skador på egendom som orsakats av felaktig installation eller användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk. 1.1 Säkerhet för barn och handikappade VARNING! Risk för kvävning, skador eller permanent invaliditet. Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen. Barn under 3 år ska inte vistas i närheten utan ständig uppsikt. Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn. Håll allt tvättmedel utom räckhåll för barn. Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen. Om produkten har ett barnlås rekommenderar vi att du aktiverar det. Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn. 1.2 Allmän säkerhet Ändra inte produktens specifikationer. Om torktumlaren ska ställas ovanpå en tvättmaskin, använd staplingssatsen. Staplingssatsen som finnas att köpa hos en auktoriserad återförsäljare, kan bara användas med produkten som angivits i anvisningarna

27 SVENSKA 27 som medföljer tillbehöret. Läs dem noga före installation (se installationsbladet). Produkten får inte placeras bakom en låsbar dörr, en skjutdörr eller en dörr med gångjärnen på motsatt sida så att produkten inte kan öppnas helt. Ventilationsöppningarna i grunden (om tillämpligt) får ej täppas igen av en matta. Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen. Se till att du har god ventilation i rummet där torktumlaren står för att undvika att gaser sugs in i installationens rum från produkter som använder andra bränslen, exempelvis öppna spisar. Utloppsluften får inte ledas ut i ett varmluftsrör som leder ut ångor från produkter som förbränner gas eller andra bränslen. (i tillämpliga fall) Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara. Följ den angivna maximala tvättmängden 9 kg (se avsnittet Programöversikt ). Använd inte produkten om den har tvättats med industriella kemikalier. Skrapa bort ludd som har samlats runtom produkten. Använd inte produkten utan något filter. Rensa luddfiltret före eller efter varje användningstillfälle. Torka inte otvättade plagg i torktumlaren. Plagg som har fläckar av matolja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax och vaxborttagningsmedel skall tvättas i varmt vatten med extra mycket tvättmedel innan de torkas i torktumlaren. Torka inte tvätt som innehåller skumgummi (latex), duschmössor, vattentäta textilier, plagg med

28 28 gummiinlägg och kläder eller kuddar med skumgummifyllning i torktumlaren. Sköljmedel och liknande produkter skall användas enligt tillverkarens anvisningar. Ta bort alla föremål som tändare och tändstickor från fickor. Avbryt aldrig en torktumlare innan torkningen har avslutats, såvida du inte snabbt kan ta ut all tvätt och sprida ut den så att värmen leds bort. Sista delen av ett torkprogram sker utan värme (avkylningsfas) för att tvätten skall få en sådan temperatur att de inte skadas om den ligger kvar i tumlaren. Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll. 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 2.1 Installation Avlägsna allt förpackningsmaterial. Installera eller använd inte en skadad produkt. Följ de installationsinstruktioner som följer med produkten. Produkten är tung, så var alltid försiktig när du flyttar den. Använd alltid skyddshandskar. Installera och använd inte produkten på en plats där temperaturen understiger 5 C eller överstiger 35 C. Kontrollera att golvet där du installerar produkten är plant, stabilt, värmebeständigt och rent. Kontrollera att luft kan cirkulera mellan produkten och golvet. Flytta alltid produkten vertikalt. Produktens bakre yta måste ställas mot väggen. Använd ett vattenpass för att kontrollera att produkten står helt vågrätt när den står på platsen där den skall användas. Om den inte gör det kan du justera fötterna tills den gör det. 2.2 Elektrisk anslutning VARNING! Risk för brand och elektriska stötar. Produkten måste vara jordad. Kontrollera att produktens märkdata överensstämmer med din strömkälla. I annat fall kontakta en elektriker. Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag. Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar. Dra inte i nätkabeln för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten. Ta inte i nätkabeln eller stickkontakten med våta händer. Endast för Storbritannien och Irland. Produkten har en 13 A stickkontakt. Om säkringen i stickkontakten måste bytas ut ska en 13 A ASTA (BS 1362) säkring användas. Denna produkt uppfyller kraven enligt EU:s direktiv.

29 2.3 Använd VARNING! Det finns risk för personskador, elstöt, brand eller skador på produkten. Använd uteslutande denna produkt för hushållsbruk. Torka inte skadade plagg som innehåller vaddering eller stoppning. Torka endast textilier som är lämpliga att torka i torktumlare. Följ anvisningarna på alla klädvårdsetiketter. Om tvätten har behandlats med fläckborttagningsmedel måste en extra sköljning genomföras innan torktumlaren startas. Använd inte kondens/destillatvattnet för att dricka eller laga mat. Det kan orsaka hälsoproblem hos människor och husdjur. Sitt eller stå inte på luckan när den är öppen. Torka inte genomblöta plagg i torktumlaren. VARNING! Fyll endast på vattentanken för ångbehandling med destillerat vatten. Använd inte kranvatten eller några tillsatser! Det kan skada produkten. Kondensvattnet från torktumlarens kondensvattenbehållare kan också användas om det filtreras först (t.ex. genom ett kaffefilter). Använd endast ångprogrammen med destillerat vatten! När tork- eller ångprogrammen stoppas kan tvätten och trumman vara heta. Risk för brännskador föreligger! Var försiktig när du plockar ur tvätten. Var försiktig när du avbryter ångprogrammet: Öppna inte luckan under ångfasen. Den heta ångan kan orsaka brännskador. Displayen visar ett meddelande för att markera ångfasen. 2.4 Inre belysning VARNING! Risk för personskador föreligger. Synlig LED-strålning. Titta inte direkt in i strålen. Typen av glödlampa eller halogenlampa som används för den här produkten är endast avsedd för hushållsprodukter. Får ej användas för belysning i hus. Om du vill byta den inre belysningen kontaktar du det godkända servicecentret. 2.5 Skötsel och rengöring VARNING! Risk för personskador och skador på produkten föreligger. Spruta inte vatten eller ånga för att rengöra produkten. Rengör ugnen med en fuktig, mjuk trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål. 2.6 Kompressor VARNING! Risk för skador på produkten föreligger. Kompressorn och dess system i torktumlaren är fyllda med ett specialmedel som är fritt från fluorklorkolväte. Detta system måste hålla tätt. En skada på systemet kan orsaka läckage. 2.7 Avfallshantering SVENSKA 29 VARNING! Risk för kvävning eller skador. Koppla loss produkten från eluttaget. Klipp av strömkabeln och kassera den. Ta bort lucklåset för att hindra att barn eller djur stängs in inuti produkten.

30 30 3. PRODUKTBESKRIVNING Vattenbehållare 2 Kontrollpanel 3 Inre belysning 4 Lucka 5 Primärt filter 6 Knappen som öppnar kondensorluckan 7 Luftflödeshål 8 Justerbara fötter 9 Lucka för kondensor 10 Skydd för kondensor 11 Vredet som låser kondensorskyddet 12 Typskylt 13 Indikator för vattennivån i ångsystemet 14 Filter för vattencirkulation Användaren kan montera luckan på andra sidan. Det kan göra det lättare att lägga in och ta ut tvätten eller om det finns en gräns för montering av produkten (se separat häfte). 4. KONTROLLPANEL Programväljare 2 Display 3 Tid-touchkontroll

31 SVENSKA 31 4 Fördröj-touchkontroll 5 Skrynkelskydd-touchkontroll 6 Ylle-touchkontroll 7 Start/Paus-touchkontroll 8 Touchkontrollen Öka ångnivå 9 Touchkontrollen Sänk ångnivå 10 MyFavourite -touchkontroll 13 Strömbrytare På/Av Tryck på touch-kontrollerna med fingret i området med symbolen eller namnet för funktionen. Använd inte handskar när du använder kontrollpanelen. Se till att kontrollpanelen alltid är ren och torr. 11 Tumling Plus -touchkontroll 12 Torrhetsgrad -touchkontroll 4.1 Indikatorer Indikatorer Beskrivning Torkningsfas Avkylningsfas Skrynkelskyddsfas Kondensor Vattenbehållare Filter Fördröj start Barnlås Ljudsignaler Tumling Plus Torknivå Rengör filtret för vattencirkulation Ångtanken är tom Ångfas Ångnivå Programlängd - Varaktighet torktid

32 32 Indikatorer Beskrivning 5. PROGRAMÖVERSIKT - Nedräkning till fördröjd start Program Typ av tvätt Vikt (max.) 1) / Materialmärkning Bomull Mix Torknivå: Extra Torrt, Mycket Torrt, Skåptorrt 2)3), Stryktorrt 3) 9kg/ Bomulls- och syntetplagg. Lågt temperaturprogram. Skonprogram med varm luft. 3 kg/ Syntet Lättstruket Snabb Tid Torknivå: Extra Torrt, Skåptorrt 3), Stryktorrt 3) Lättskötta plagg där minimal strykning krävs. Torkresultatet kan skilja sig mellan olika sorters material. Skaka plaggen innan du lägger in dem i produkten. När programmet är klart ska plaggen tas ut direkt och hängas på hängare. Använd låg temperatur för torkning av bomulls- och syntetplagg. Med det här programmet kan du använda Tid-funktionen och ställa in programlängden. Ylleplagg. Skonsam torkning av tvättbara ylleplagg. Ta omedelbart ut plaggen när programmet är klart. 3,5 kg/ 1 kg (eller 5 skjortor)/ 2 kg/ 9kg/ Ylle 4) 1 kg Skon Ömtåliga plagg. 2 kg/ Täcken Sportskläder För torkning av ett eller två täcken och kuddar (med fjäder-, dun- eller syntetfyllning). Sportkläder, tunna och lätta plagg, mikrofiber, polyester, som inte ska strykas. 3 kg/ 2 kg/

33 SVENSKA 33 Program Jeans Typ av tvätt Fritidskläder som t.ex. jeans, sweatshirts med material av olika tjocklek (t.ex. vid nacken, ärmarna och sömmarna). Vikt (max.) 1) / Materialmärkning 9kg/ 1) Maximal vikt gäller torra plagg. 2) Bomull Skåptorrt-programmet är standardbomullsprogrammet och det är lämpligt för att torka normalvåt tvätt och det är det effektivaste programmet vad gäller energiförbrukning för torkning av våt bomullstvätt. 3) Endast för testinstitut: Standardprogram för tester anges i EN dokumentet. 4) Ylletorkprogrammet för den här torktumlaren har testats och godkänts av företaget Woolmark. Programmet är lämpligt för torkning av ylleplagg som är märkta handtvätt förutsatt att plaggen tvättas i ett Woolmark-godkänt handtvättsprogram och torktumlas enligt tillverkarens anvisningar. M Ångprogram Program Ångnivå / Laddning/ Skjortor Typ av tvätt Uppfräschning Bomull Syntet / 1 par byxor / 1 par / 1 jacka / 1 st. / 1 kostym / 1 st. / 0,2-0,5 kg/ 1 2 st. / 0,5-1 kg / 3-4 st. / 1-1,5 kg / 5-6 st. / 0,5-1 kg / 1-2 st. / 1-2 kg / 3-4 st. / 2-3 kg / 5-6 st. För att göra lättskötta kläder släta. Max. 20 % naturliga fibrer (bomull, linne etc). För att göra bomullskläder släta. Max. 80 % naturliga fibrer (bomull, linne etc). All information om val av ångnivå och motsvarande tvättmängd är endast förslag. I vissa fall kan användning av en högre ångnivå eller mindre tvättmängd ge bättre resultat. För en kostym eller högst två kavajer eller par byxor eller liknande kläder. Kan även användas för att ta bort lukter. Endast för att torka kläder. Uppfräschningprogrammet är ett skonsamt ångprogram för textilier som inte går att tvätta. All ändring av form av ett tyg, som kan inträffa i vissa fall, kan rättas till med strykning. Exakta programtider visas på displayen när maskinen har utfört våt/torr identifiering.

34 34 Med tanke på så många olika kvaliteter och egenskaper på textilier som kan tillverkas idag med olika mekaniska och kemiska processer rekommenderar vi att de första ångprogrammen körs på låga ångnivåer med med få klädesplagg som är så lika som möjligt. Du kan försiktigt börja variera ångprogrammen så att du lär dig erfarenhetsmässigt hur man får bästa resultat från mängden tvätt som lagts i, kvaliteten på textilierna och de lämpligaste ångnivåerna och ångprogrammen. Läs även den medföljande Textilguiden. 6. TILLVALSFUNKTIONER 6.1 Tid Denna funktion gäller endast programmet Tid. Du kan ställa in programmets varaktighet, från 10 min (min.) till 2 timmar (max.) Tidsinställningen beror på hur stor tvätten i produkten är. 6.2 Ylle Vi rekommenderar att du ställer in en kort programlängd för små tvättmängder eller för bara ett plagg. Detta tillval kan bara användas med Ylleprogrammet. För att få tvätten extra torr, tryck på touchkontrollen Ylle flera gånger för att öka programtiden. 6.3 Skrynkelskydd Förlänger den normala skrynkelskyddsfasen (30 minuter) i slutet av torkprogrammet till 60 minuter. Funktionen förhindrar att tvätten blir skrynklig. Tvätten kan tas ut under skrynkelskyddsfasen. 6.4 Ångnivå Denna funktion gäller endast ångprogrammen. För att få bästa resultat krävs olika ångnivåer för olika tvättmängder. Använd touchkontrollen Ångnivå för att ställa in önskad ångnivå: MIN, MED eller MAX. 6.5 Tumling Plus För att lätt torka känsliga och temperaturkänsliga textilier (t.ex. akryl, viskos). Den här funktionen minskar även skrynklor på tvätten. För material med symbolen 6.6 Torrhetsgrad på materialmärkningen. Den här funktionen hjälper till att göra tvätten torrare. Det finns fyra val: Extra Torrt Mycket Torrt (endast för Bomull) Skåptorrt Stryktorrt

35 SVENSKA MyFavourite Du kan konfigurera program och tillvalsfunktioner, och memorera dem i maskinens minne. För att memorera konfigurationen: 1. Välj program och tillgängliga tillvalsfunktioner. 6.8 Tabell över funktioner 2. Ttryck på MyFavourite i några sekunder. Ljudet och meddelandet på displayen bekräftar att konfigurationen memorerats. För att aktivera din memorerade konfiguration: 1. Aktivera produkten. 2. Tryck på MyFavourite. Program 1) Bomull Mix Syntet Lättstruket Snabb Tid Ylle Skon Täcken Sportskläder Jeans Ånga Uppfräschning Ånga Syntet Ånga Bomull 1) Du kan ställa in en eller flera funktioner med programmet. Tryck på tillhörande touch-kontroll för att aktivera eller avaktivera dem.

36 36 7. INSTÄLLNINGAR J I H G F A) Tid -touchkontroll B) Fördröj -touchkontroll C) Skrynkelskydd -touchkontroll D) Ylle -touchkontroll E) Start/Paus -touchkontroll F) Touchkontrollen Öka ångnivå G) Touchkontrollen Sänk ångnivå H) MyFavourite -touchkontroll I) Tumling Plus -touchkontroll J) Torrhetsgrad -touchkontroll 7.1 Barnlås A B C D E Detta alternativ hindrar barn från att leka med produkten när ett program är igång. Programväljaren och touchkontrollerna låses. Endast strömbrytaren är olåst. Aktivera Barnlåset: 1. Tryck på strömbrytaren för att aktivera produkten. 2. Vänta i ungefär 8 sekunder. 3. Håll in touchkontrollerna (A) och (D) samtidigt. Indikatorn för Barnlås tänds. Indikatorn för Barnlås tänds. Det går att inaktivera Barnlåset när ett program pågår. Håll samma touchkontroller intryckta tills indikatorn för Barnlåset släcks. 7.2 Signal på/av För att inaktivera eller aktivera ljudsignalerna, håll touchkontrollerna (B) och (C) intryckta samtidigt i cirka 2 sekunder. 7.3 Justering av återstående fuktgrad för tvätten Ändra standardgraden för återstående fukt i tvätten: 1. Tryck på strömbrytaren för att aktivera produkten. 2. Vänta i ungefär 8 sekunder. 3. Håll in knapparna (A) och (B) samtidigt. En av följande indikatorer tänds: max torr tvätt mer torr tvätt standardtorr tvätt 4. Tryck på knappen (E) flera gånger tills indikatorn för rätt nivå visas. 5. För att bekräfta inställningen, håll knapparna (A) och (B) intryckta samtidigt i cirka 2 sekunder. 7.4 Indikatorn på vattenbehållaren Indikatorn på vattenbehållaren är påslagen i standardinställningen. Den tänds när programmet är avslutat eller när det är nödvändigt att tömma vattenbehållaren. Om dräneringssatsen är installerad (extrautr.) tömmer maskinen automatiskt ut vattnet ur behållaren. Under dessa villkor rekommenderar vi att du inaktiverar vattenbehållarens indikator. Se medföljande blad för information om tillgängliga tillbehör. Avaktivering av vattenbehållarens indikator: 1. Tryck på strömbrytaren för att aktivera produkten. 2. Vänta i ungefär 8 sekunder. 3. Håll in touchkontrollerna (J) och (I) samtidigt.

37 På displayen visas någon av följande 2 konfigurationer: Indikator är släckt och indikator är tänd. Indikatorn på vattenbehållaren är släckt. Efter ca 4 sekunder släcks de 2 indikatorerna. Indikator och är tänd. Indikatorn på vattenbehållaren är tänd. Efter ca 4 sekunder släcks de 2 indikatorerna. 8. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN SVENSKA 37 Utför dessa åtgärder innan du använder produkten för första gången: Rengör torktumlartrumman med en fuktig trasa. Starta ett kort program (t ex 30 minuter) med fuktig tvätt. Fyll ångvattenbehållaren innan du använder ett ångprogram första gången (se kapitlet om Skötsel och rengöring - Fyll ångvattenbehållaren ). 9. DAGLIG ANVÄNDNING 9.1 Starta ett program utan fördröjd start 1. Förbered tvätten och fyll produkten. FÖRSIKTIGHET! Kontrollera att tvätten inte fastnar mellan produktens lucka och gummilisten när du stänger luckan. 2. Tryck på strömbrytaren för att aktivera produkten. 3. Ställ in rätt program och tillval för typen av tvätt. Displayen visar programmets längd. 4. Tryck på Start/Paus-touchkontrollen. Programmet startar. 9.2 Starta ett program med fördröjd start 1. Ställ in rätt program och tillval för typen av tvätt. 2. Tryck på knappen för fördröjd start upprepade gånger tills displayen visar önskad tidsfördröjning till starten. Du kan fördröja starten av ett program från 30 minuter till maximalt 20 timmar. I början av torkcykeln (3 5 min.) kan ljudnivån vara något högre. Det kommer från kompressorn som startar och är normalt för kompressordrivna maskiner, till exempel: kylskåp, frysar. 3. Tryck på Start/Paus-touchkontrollen. Displayen visar nedräkningen till fördröjd start. När nedräkningen löper ut startar programmet. 9.3 Ändra ett program 1. Tryck på strömbrytaren för att stänga av produkten. 2. Tryck på strömbrytaren för att aktivera produkten. 3. Ställ in programmet. 9.4 När programmet är klart När programmet är klart: ljuder en återkommande ljudsignal; Indikatorn blinkar. Indikatorn tänds. Indikatorn Start/Paus lyser. Produkten fortsätter att arbeta med skrynkelskyddsfasen i cirka 30 minuter till. Skrynkelskyddsfasen hindrar din tvätt från att bli skrynklig. Du kan ta ut din tvätt innan skrynkelskyddsfasen är över. För bästa resultat rekommenderar vi att du tar ut

Koneen käyttö. Lisätietoja (sekä vianmääritykseen ja huoltoon liittyvät ohjeet) löytyy kuivausrummun käyttöohjeesta.

Koneen käyttö. Lisätietoja (sekä vianmääritykseen ja huoltoon liittyvät ohjeet) löytyy kuivausrummun käyttöohjeesta. Koneen käyttö Lisätietoja (sekä vianmääritykseen ja huoltoon liittyvät ohjeet) löytyy kuivausrummun käyttöohjeesta. Lajittele pyykki hoito-ohjeen mukaan: Ei rumpukuivausta Sopii rumpukuivaukseen - alhaisella

Lisätiedot

LAITTEEN TOIMINTA. Lisätietoja (esimerkiksi vianetsinnästä ja huollosta) löytyy käyttöohjeen eri osioista.

LAITTEEN TOIMINTA. Lisätietoja (esimerkiksi vianetsinnästä ja huollosta) löytyy käyttöohjeen eri osioista. LAITTEEN TOIMINTA Lisätietoja (esimerkiksi vianetsinnästä ja huollosta) löytyy käyttöohjeen eri osioista. Lajittele pyykki niiden hoito-ohjeiden mukaan. Ei rumpukuivausta Voi kuivata kuivausrummussa alhaisessa

Lisätiedot

EWP 1274 TDW EWP 1474 TDW... FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 22

EWP 1274 TDW EWP 1474 TDW... FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 22 EWP 1274 TDW EWP 1474 TDW...... FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 22 2 www.electrolux.com SISÄLLYS 1. TURVALLISUUSTIEDOT................................................... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET..................................................

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QW288T http://fi.yourpdfguides.com/dref/838175

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QW288T http://fi.yourpdfguides.com/dref/838175 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HUSQVARNA QW288T. Löydät kysymyksiisi vastaukset HUSQVARNA QW288T käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

HFW41L8140. FI Pesukone Käyttöohje 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 27

HFW41L8140. FI Pesukone Käyttöohje 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 27 HFW41L8140 FI Pesukone Käyttöohje 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 27 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS...5 4. KÄYTTÖPANEELI... 6 5. OHJELMAT...7

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

EWF 1408 WDL FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 27

EWF 1408 WDL FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 27 EWF 1408 WDL FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 27 2 SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 5 4. KÄYTTÖPANEELI... 6 5. OHJELMATAULUKKO...

Lisätiedot

EWW 1476 HDW... FI KUIVAAVA PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTT-TORKMASKIN BRUKSANVISNING 29

EWW 1476 HDW... FI KUIVAAVA PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTT-TORKMASKIN BRUKSANVISNING 29 EWW 1476 HDW...... FI KUIVAAVA PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTT-TORKMASKIN BRUKSANVISNING 29 2 www.electrolux.com SISÄLLYS 1. TURVALLISUUSTIEDOT................................................... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET..................................................

Lisätiedot

EWP 1674 TDW... FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 22

EWP 1674 TDW... FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 22 EWP 1674 TDW...... FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 22 2 www.electrolux.com SISÄLLYS 1. TURVALLISUUSTIEDOT................................................... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET..................................................

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

EWW 1686 HDW... FI KUIVAAVA PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTT-TORKMASKIN BRUKSANVISNING 28

EWW 1686 HDW... FI KUIVAAVA PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTT-TORKMASKIN BRUKSANVISNING 28 EWW 1686 HDW...... FI KUIVAAVA PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTT-TORKMASKIN BRUKSANVISNING 28 2 www.electrolux.com SISÄLLYS 1. TURVALLISUUSTIEDOT................................................... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET..................................................

Lisätiedot

UFW 69K9163. FI Pesukone Käyttöohje 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 29

UFW 69K9163. FI Pesukone Käyttöohje 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 29 UFW 69K9163 FI Pesukone Käyttöohje 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 29 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS...5 4. KÄYTTÖPANEELI... 6 5.

Lisätiedot

FI SV TVÄTTMASKIN KÄYTTÖOHJE 2 BRUKSANVISNING 24

FI SV TVÄTTMASKIN KÄYTTÖOHJE 2 BRUKSANVISNING 24 EWT1376EOW FI SV PESUKONE TVÄTTMASKIN KÄYTTÖOHJE 2 BRUKSANVISNING 24 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 5 4. KÄYTTÖPANEELI... 6 5.

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EDE47130W http://fi.yourpdfguides.com/dref/3895059

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EDE47130W http://fi.yourpdfguides.com/dref/3895059 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

EWS 7146 EDU FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 25

EWS 7146 EDU FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 25 EWS 7146 EDU FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 25 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 5 4. KÄYTTÖPANEELI... 6 5.

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

FW42L8141 FW43L8162. FI Pesukone Käyttöohje 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 27

FW42L8141 FW43L8162. FI Pesukone Käyttöohje 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 27 FW42L8141 FW43L8162 FI Pesukone Käyttöohje 2 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 27 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS...5 4. KÄYTTÖPANEELI...

Lisätiedot

Torktumlare Kuivaaja DPU 8360 X 2960310492_SV/170714.1922

Torktumlare Kuivaaja DPU 8360 X 2960310492_SV/170714.1922 Torktumlare Kuivaaja DPU 8360 X 2960310492_SV/170714.1922 Läs den här bruksanvisningen först! Bästa kund, Vi hoppas att du kommer att få ut maximalt av produkten som har tillverkats av högteknologiska

Lisätiedot

Bruksanvisning TORKTUMLARE. Innehållsförteckning IDCE G45

Bruksanvisning TORKTUMLARE. Innehållsförteckning IDCE G45 Bruksanvisning TORKTUMLARE Innehållsförteckning SE SE Svenska,1 FI Suomi,17 DK Dansk,33 Viktig information, 2-3 Installation, 4 Var torktumlaren ska installeras Ventilation Elektrisk anslutning Förberedande

Lisätiedot

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet PÖYTÄLASIKKO KENTUCKY COLD Asennus- ja käyttöohjeet 4310302, 4310304, 4310322, 4310324 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 1 2. Laitteen käyttötarkoitus... 1 3. Laitteen käsittely... 1 4. Laitteen sijoitus...

Lisätiedot

EWF 1476 HDW EWF 1676 HDW... FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23

EWF 1476 HDW EWF 1676 HDW... FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23 EWF 1476 HDW EWF 1676 HDW...... FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23 2 www.electrolux.com SISÄLLYS 1. TURVALLISUUSTIEDOT................................................... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET..................................................

Lisätiedot

WD40A74140. FI Kuivaava pesukone Käyttöohje 2 SV Tvätt-torkmaskin Bruksanvisning 33

WD40A74140. FI Kuivaava pesukone Käyttöohje 2 SV Tvätt-torkmaskin Bruksanvisning 33 WD40A74140 FI Kuivaava pesukone Käyttöohje 2 SV Tvätt-torkmaskin Bruksanvisning 33 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 5 3. LAITTEEN KUVAUS...7 4. KÄYTTÖPANEELI...

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

LM 95699 F FI SV. Käyttöohje 2 Bruksanvisning 30

LM 95699 F FI SV. Käyttöohje 2 Bruksanvisning 30 LM 95699 F FI SV Käyttöohje 2 Bruksanvisning 30 2 SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 5 4. KÄYTTÖPANEELI... 6 5. OHJELMAT...9 6. KULUTUSARVOT... 13 7. LISÄTOIMINNOT...

Lisätiedot

FI Käyttöohje 2 Pesukone SV Bruksanvisning 27 Tvättmaskin LFL76806 LM75680F KRW7600

FI Käyttöohje 2 Pesukone SV Bruksanvisning 27 Tvättmaskin LFL76806 LM75680F KRW7600 FI Käyttöohje 2 Pesukone SV Bruksanvisning 27 Tvättmaskin LFL76806 LM75680F KRW7600 2 SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 5 4. KÄYTTÖPANEELI... 6 5. OHJELMAT...8

Lisätiedot

RENLIG FI SE IS IWM60

RENLIG FI SE IS IWM60 RENLIG FI SE IS IWM60 SUOMI 4 SVENSKA 27 ÍSLENSKA 49 SUOMI 4 Sisällys Turvallisuustiedot 4 Turvallisuusohjeet 5 Laitteen kuvaus 6 Käyttöpaneeli 8 Ensimmäinen käyttökerta 10 Päivittäinen käyttö 10 Hyödyllisiä

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX LTH55600 http://fi.yourpdfguides.com/dref/608308

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX LTH55600 http://fi.yourpdfguides.com/dref/608308 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Tørr S. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-18

Tørr S. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-18 Tørr S. Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-18 S.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE F26905010109 PESUKONE

KÄYTTÖOHJE F26905010109 PESUKONE KÄYTTÖOHJE F6905010109 PESUKONE I 0 a b c d e II 1.1 1. 1.1.3 1.3 1.4 1.1.1 1..1 1.1. 1.. 1.4.1 1.4..1 1..3 1..4 1.5 1.4.3...1 90.. 100 100 100..3..4..5.3.4 abcd.4.1.4..4.3 III 1h 9h 6h 3h SELECT.4.1.4..4.3.5

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE Hornady Lock-N-Load Sonic/Magnum Sonic Cleaner poistaa ruutijäämät hylsyn sisä-ja ulkopuolelta ultraäänienergian ja erityisen

Lisätiedot

FI Käyttöohje 2 Astianpesukone SV Bruksanvisning 20 Diskmaskin QB6163X QB6162W

FI Käyttöohje 2 Astianpesukone SV Bruksanvisning 20 Diskmaskin QB6163X QB6162W FI Käyttöohje 2 Astianpesukone SV Bruksanvisning 20 Diskmaskin QB6163X QB6162W 2 SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 5 4. KÄYTTÖPANEELI... 6 5. OHJELMAT...6

Lisätiedot

ESF 8530ROW ESF 8530ROX FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 20

ESF 8530ROW ESF 8530ROX FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 20 ESF 8530ROW ESF 8530ROX FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 20 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 5 4. KÄYTTÖPANEELI...

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Bruksanvisning. Innehållsförteckning TORKTUMLARE SE IDCE G45 B

Bruksanvisning. Innehållsförteckning TORKTUMLARE SE IDCE G45 B Bruksanvisning TORKTUMLARE SE FI Svenska,1 Suomi,17 DK Dansk,33 Innehållsförteckning Installation, 2 Var torktumlaren ska installeras Ventilation Elektrisk anslutning Förberedande instruktioner SE NO Norsk,49

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

Bruksanvisning TORKTUMLARE. Innehållsförteckning IDCA G35

Bruksanvisning TORKTUMLARE. Innehållsförteckning IDCA G35 Bruksanvisning TORKTUMLARE Innehållsförteckning SE SE Svenska,1 FI Suomi,17 DK Dansk,33 Viktig information, 2-3 Installation, 4 Var torktumlaren ska installeras Ventilation Elektrisk anslutning Förberedande

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QW480T http://fi.yourpdfguides.com/dref/838206

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QW480T http://fi.yourpdfguides.com/dref/838206 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

FI Käyttöohje 2 Astianpesukone SV Bruksanvisning 21 Diskmaskin QB6267X QB6267W QB6267K

FI Käyttöohje 2 Astianpesukone SV Bruksanvisning 21 Diskmaskin QB6267X QB6267W QB6267K FI Käyttöohje 2 Astianpesukone SV Bruksanvisning 21 Diskmaskin QB6267X QB6267W QB6267K 2 SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 6 4. KÄYTTÖPANEELI... 7 5. OHJELMAT...7

Lisätiedot

SISÄLTÖ PIKAOPAS KÄYTTÖOHJEET OHJELMATAULUKKO PYYKIN VALMISTELU OHJELMAN JA LISÄTOIMINTOJEN VALINTA OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN JA PÄÄTTÄMINEN

SISÄLTÖ PIKAOPAS KÄYTTÖOHJEET OHJELMATAULUKKO PYYKIN VALMISTELU OHJELMAN JA LISÄTOIMINTOJEN VALINTA OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN JA PÄÄTTÄMINEN SISÄLTÖ Lue käyttöohjeet PIKAOPAS OHJELMATAULUKKO PYYKIN VALMISTELU OHJELMAN JA LISÄTOIMINTOJEN VALINTA OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN JA PÄÄTTÄMINEN OHJELMAN MUUTTAMINEN OHJELMAN KESKEYTTÄMINEN PÄIVITTÄINEN

Lisätiedot

Bruksanvisning TORKTUMLARE. Innehållsförteckning IDCE 8454X A

Bruksanvisning TORKTUMLARE. Innehållsförteckning IDCE 8454X A Bruksanvisning TORKTUMLARE Innehållsförteckning SE SE Svenska,1 FI Suomi,17 DK Dansk,33 Viktig information, 2-3 Installation, 4 Var torktumlaren ska installeras Ventilation Elektrisk anslutning Förberedande

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

SISÄLLYS PIKAOPAS OHJELMIEN KUVAUS PYYKIN VALMISTELU

SISÄLLYS PIKAOPAS OHJELMIEN KUVAUS PYYKIN VALMISTELU PIKAOPAS SISÄLLYS OHJELMIEN KUVAUS PYYKIN VALMISTELU LUE KÄYTTÖOHJEET! OHJELMAN JA LISÄTOIMINTOJEN VALINTA OHJELMAN KÄYNNISTYS JA PÄÄTTÄMINEN OHJELMAN MUUTTAMINEN OHJELMAN KESKEYTTÄMINEN PÄIVITTÄINEN HUOLTO

Lisätiedot

Huolto-opas Kuivausrumpu

Huolto-opas Kuivausrumpu Huolto-opas Kuivausrumpu T5190LE Malli N1190.. Alkuperäiset ohjeet 438 9098-10/FI 2015.09.11 Sisältö Sisältö 1 Merkinnät...5 2 Yleistä...5 3 Huolto...6 3.1 Puhdista nukkasuodattimet...6 3.2 Erikoissuodatin...6

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX TN65477 http://da.yourpdfguides.com/dref/812047

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX TN65477 http://da.yourpdfguides.com/dref/812047 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Lisätiedot

Torktumlare. Bruksanvisningen SV FI DPY 8405 GXHB2 2960311100_SV/260116.0924

Torktumlare. Bruksanvisningen SV FI DPY 8405 GXHB2 2960311100_SV/260116.0924 Torktumlare Bruksanvisningen DPY 8405 GXHB2 SV FI 2960311100_SV/260116.0924 Vänligen läs den här användarmanualen först! Kära kund, Tack för att du har valt en Beko-produkt. Vi hoppas att din produkt,

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

bruksanvisning käyttöohje

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning käyttöohje Torktumlare Kuivausrimpu EDC 77570 W electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux, vilken vi hoppas skall ge

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX T56800 http://fi.yourpdfguides.com/dref/812998

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX T56800 http://fi.yourpdfguides.com/dref/812998 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ/ TURVALLISUUSOHJEET

ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ/ TURVALLISUUSOHJEET SISÄLLYSLUETTELO ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ/TURVALLISUUSOHJEET 101 VAROTOIMET JA YLEISET SUOSITUKSET/ PUHDISTUS 102 HYÖDYLLISIÄ VINKKEJÄ 103 PIKAOPAS 104 USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ 106 VIANETSINTÄ/HUOLTOPALVELUT

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE 1. YLEISKUVAUS 1. Paahtopaikat 2. Korkeussäädin 3. Paahtoasteen säädin 4. STOP-painike 5. Murupelti (irrotettava) 6. Johto 7. Sulatuspainike 8. Uudelleenlämmityspainike

Lisätiedot

Bake-Off uuni METOS BISTROT 434-10 4560506. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta

Bake-Off uuni METOS BISTROT 434-10 4560506. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta Bake-Off uuni METOS BISTROT 434-10 4560506 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Asennus... 3 3. Käyttö... 3 3.1. Käyttöönotto...3 3.2

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO PIKAOPAS KÄYTTÖOHJE OHJELMIEN KUVAUS KÄYTTÖOPAS

SISÄLLYSLUETTELO PIKAOPAS KÄYTTÖOHJE OHJELMIEN KUVAUS KÄYTTÖOPAS SISÄLLYSLUETTELO PIKAOPAS OHJELMIEN KUVAUS PYYKIN VALMISTELU OHJELMAN JA LISÄTOIMINTOJEN VALINTA OHJELMAN KÄYNNISTYS JA PÄÄTTÄMINEN OHJELMAN VAIHTAMINEN OHJELMAN KESKEYTTÄMINEN PÄIVITTÄINEN HUOLTO JA PUHDISTUS

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Weather Station

KÄYTTÖOHJE Weather Station KN-WS500N A KÄYTTÖOHJE Weather Station Osa I Tässä sääasemassa on 7 eri kielivaihtoehtoa: Englanti, saksa, ranska, italia, espanja, hollanti ja tanska. Sääasemassa on kuusi painiketta: CH, ALERT, MAX/MIN,

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

testo 410-1 Käyttöohje

testo 410-1 Käyttöohje testo 410-1 Käyttöohje FIN 2 Short manual testo 410-1 Pikaohje testo 410-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Siipipyörä 3 Lämpötilasensori 4 Näyttö 5 Toimintonäppäimet 6 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

Torktumlare Bruksanvisningen Kuivaaja Käyttöoppaan DPY 8506 GXB1 2960311045_SV/100415.1633

Torktumlare Bruksanvisningen Kuivaaja Käyttöoppaan DPY 8506 GXB1 2960311045_SV/100415.1633 Torktumlare Bruksanvisningen Kuivaaja Käyttöoppaan DPY 8506 GXB1 2960311045_SV/100415.1633 Vänligen läs den här användarmanualen först! Kära kund, Tack för att du har valt en Beko-produkt. Vi hoppas att

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Bruksanvisning. Innehåll TCD 87 TORKTUMLARE

Bruksanvisning. Innehåll TCD 87 TORKTUMLARE Bruksanvisning SV Svenska, 1 Dansk, 20 Suomi, 39 NO Norsk, 58 TCD 87 DK Första gången du använder din torktumlare måste du välja språk, se sidan 9 TORKTUMLARE SF! Förvara den här bruksanvisningen på en

Lisätiedot

Krøllfritt/ Krøllfritt ION

Krøllfritt/ Krøllfritt ION Krøllfritt/ Krøllfritt ION Steam Iron Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae.

Lisätiedot

*813817* Siemens Electrogeräte GmbH

*813817* Siemens Electrogeräte GmbH Uusi kuivausrumpusi Määräysten mukainen käyttö Alkuvalmistelut Asennus, katso sivu 8 Onnittelut valintasi on nykyaikainen, laadukas ja korkeatasoinen Siemens-kodinkone. Lämmönvaihtimella varustetun, kosteuden

Lisätiedot

Hierova kylpyamme Monte 62105 ASENNUSOPAS HIEROVA KYLPYAMME KÄYTTÖOHJE MALLI: MONTE 62105 Hyvä käyttäjä: Kiitos, että valitsit BATHLIFE kylpyammeen. Varmistaaksesi turvallisuutesi, lue ohjeet huolellisesti

Lisätiedot

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä Modell/Malli: HS-819USB Nr/Nro: 38-1601 Ver. 001-200506 SE Headset med USB-anslutning lämplig för Internet-chat, videokonferans

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA Välttyäksemme vahingoilta ja jotta takuu on voimassa, asettakaa laite pystyasentoon vähintään 2 tuntia ennen käyttöönottoa

Lisätiedot

SUOMI 4 SVENSKA 20 ÍSLENSKA 36

SUOMI 4 SVENSKA 20 ÍSLENSKA 36 SKINANDE FI SE IS SUOMI 4 SVENSKA 20 ÍSLENSKA 36 SUOMI 4 Sisällys Turvallisuusohjeet 4 Laitteen kuvaus 6 Käyttöpaneeli 6 Ohjelmat 7 Lisätoiminnot 8 Käyttöönotto 9 Päivittäinen käyttö 11 Oikeus muutoksiin

Lisätiedot

BRIC 3. sanka.fi 130619A. SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti.

BRIC 3. sanka.fi 130619A. SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. BRIC 3 130619A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. sanka.fi 2,5 & 4mm 1 2 3 4 x 2 x 2 5a 6 7 5b 5c 5d 5e x 1 x 1 x 1 x 1 2 1 x 1 x 1 x 4 x 1 x 3 x 4 ~20mm Keskituen

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön 1. TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE Otsonaattori ammattikäyttöön OZO MINI Ozo Mini on otsonaattori, joka soveltuu hajujen poistamiseen esimerkiksi navettakeittiöistä tai muista tiloista, joissa vaaditaan jatkuvaa

Lisätiedot

Automaattinen maidonvaahdottaja. Käyttöohjeet

Automaattinen maidonvaahdottaja. Käyttöohjeet Automaattinen maidonvaahdottaja Käyttöohjeet Sisällysluettelo Maidonvaahdottajasi TÄRKEITÄ TURVALLISUUTTA KOSKEVIA OHJEITA... 3 Oikea käyttö... 3 Säätimet... 4 1 Laitteen asennus ja liitännät... 6 2 Käyttö...

Lisätiedot

testo 510 Käyttöohje

testo 510 Käyttöohje testo 510 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 510 Pikaohje testo 510 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Paine-ero sensorin yhteet 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo ja magneetti (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Kuivaus. Ohjauspaneeli. Kondenssivesisäili ö, jossa suodatin. Luukku

Kuivaus. Ohjauspaneeli. Kondenssivesisäili ö, jossa suodatin. Luukku Kuivausrumpu Onnittelut valintasi on nykyaikainen, laadukas ja korkeatasoinen Siemens-kodinkone. Lämmönvaihtimella varustetun, kosteuden tiivistävän ja automaattisesti puhdistuvan kuivausrummun energiankulutus

Lisätiedot

PESUMERKINTÖJEN ABC. Vaatteen hoito- ohjeiden lisäksi on muistettava pesuaineen annosteluohjeet sekä pyykin lajittelu.

PESUMERKINTÖJEN ABC. Vaatteen hoito- ohjeiden lisäksi on muistettava pesuaineen annosteluohjeet sekä pyykin lajittelu. PESUMERKINTÖJEN ABC Jokaisesta vaatteesta löytyvä pesumerkintä kertoo, miten voi parhaiten välttää vaatteen kutistumisen, venymisen, nyppyyntymisen ja värien lähdön. Ennen pyykinpesua kannattaa siis uhrata

Lisätiedot

ILMANKOSTUTIN MALLI: HA146 KÄYTTÖOHJE

ILMANKOSTUTIN MALLI: HA146 KÄYTTÖOHJE Pur Line ILMANKOSTUTIN MALLI: HA146 KÄYTTÖOHJE Kiitos, että olet valinnut PurLine ilmankostuttimen. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje turvallisessa

Lisätiedot

Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus Pure kuulokojeista sivu 3 Pure kuulokojeen pariston vaihto sivu 4 Tilanneohjelmat ja kuulokojeen virtakytkin sivu 5

Lisätiedot

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE TUOTENUMERO: 46324 SAUNIA SAUNAVALAISIN LYHTY LÄMPÖKÄSITELTY PUU MUUNTAJA LED Model: GOOBAY SET 12-15 LED TYPE 5050 Smd WW Input AC 200-240V, 50 Hz 2,9 WATTS, 0,24A Output DC 12V

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. selitykset

Suomi. turvallisuus. selitykset 2 BLX50 series Suomi Taita auki etusivun kuvitukset Tehosekoittimen avulla voit valmistaa esimerkiksi keittoja, juomia, pateita, majoneesia ja korppujauhoja, jauhaa keksejä tai pähkinöitä ja murskata

Lisätiedot

Bruksanvisning AQUALTIS TORKTUMLARE. Innehållsförteckning AAQCF 81 U. Viktig information, 2-3

Bruksanvisning AQUALTIS TORKTUMLARE. Innehållsförteckning AAQCF 81 U. Viktig information, 2-3 Bruksanvisning TORKTUMLARE Innehållsförteckning Viktig information, 2-3 SE SE Svenska,1 FI Suomi, 19 DK Dansk, 37 Installation, 4 Var torktumlaren ska installeras Ventilation Elektrisk anslutning Nivellering

Lisätiedot

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Lämpöpuhallin TÄRKEÄÄ - Lue käyttöohje huolella läpi ennen lämpöpuhaltimen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ROSENLEW RTK201 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1078425

Käyttöoppaasi. ROSENLEW RTK201 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1078425 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Torktumlare Bruksanvisningen Kuivaaja Käyttöoppaan DPY 8405 GXHB2 2960311100_SV/080515.1102

Torktumlare Bruksanvisningen Kuivaaja Käyttöoppaan DPY 8405 GXHB2 2960311100_SV/080515.1102 Torktumlare Bruksanvisningen Kuivaaja Käyttöoppaan DPY 8405 GXHB2 2960311100_SV/080515.1102 Vänligen läs den här användarmanualen först! Kära kund, Tack för att du har valt en Beko-produkt. Vi hoppas att

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400 stop BREWING heißes wasser B-2264 empty low temperature empty Käyttöohje Cafitesse 400 - LED-merkkivalot LED (vihreä) LED (keltainen) LED (punainen) LED (punainen) stop BREWING

Lisätiedot

Bruksanvisning TORKTUMLARE. Innehållsförteckning IDCE 8454X A

Bruksanvisning TORKTUMLARE. Innehållsförteckning IDCE 8454X A Bruksanvisning TORKTUMLARE Innehållsförteckning SE SE Svenska,1 FI Suomi,17 DK Dansk,33 Viktig information, 2-3 Installation, 4 Var torktumlaren ska installeras Ventilation Elektrisk anslutning Förberedande

Lisätiedot

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti Modell/Malli: SOHO-FAST/RE Nr/Nro: 38-5000 Ver. 001-200503 SE Presentation 100Base-TX med överföringshastighet upp till 10/100Mbps (Full duplex)

Lisätiedot

Tärkeimmät ominaisuudet Haluatko pestä pyykit 30 minuutissa? Helppoa. Pyykkisi ovat valmiit juuri silloin kuin haluat. Pese vaatteesi puolet nopeammin

Tärkeimmät ominaisuudet Haluatko pestä pyykit 30 minuutissa? Helppoa. Pyykkisi ovat valmiit juuri silloin kuin haluat. Pese vaatteesi puolet nopeammin RUOANVALMISTUS ASTIANPESU KYLMÄSÄILYTYS PYYKINKÄSITTELY Start Tuotteet Pyykinkäsittely Pyykinpesukoneet RTF71663W RTF71663W Vertaile Jälleenmyyjät Yleiskuva Muut tiedot Galleria Asiakastuki A+++ -energialuokka,

Lisätiedot