Suomen Näyttely- ja Lemmikkihiirten näyttelysäännöt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Näyttely- ja Lemmikkihiirten näyttelysäännöt"

Transkriptio

1 Suomen Näyttely- ja Lemmikkihiirten näyttelysäännöt 1 SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN Näitä sääntöjä noudatetaan Suomen Näyttely- ja Lemmikkihiiret ry:n virallisissa näyttelyissä sekä Pet Show -näyttelyissä, samoin kuin hiirten ja okahiirten osalta Suomen Kani- ja Jyrsijäliitto ry:n (myöh. SKJL) sekä SKJL:n alaisten paikallisyhdistysten järjestämissä näyttelyissä. 2 VAHINKOTAPAUKSET Näyttelyn järjestäjät ja toimitsijat eivät vastaa niistä vahingoista, joita eläimelle, omistajalle tai näytteilleasettajalle voi sattua tai joita eläin voi aiheuttaa näyttelyn aikana. 3 NÄYTTELYT Näyttelyt ovat joko virallisia tai ns. Pet Show näyttelyitä. Virallisen näyttelyn näyttelykutsu tulee julkaista kuukautta ennen SNL:n jäsenjulkaisussa, sekä ilmoittaa SKJL:lle. Pet Show -näyttelyn näyttelykutsu tulee julkaista hyvissä ajoin SNL:n jäsenjulkaisussa. Näyttelytulokset tulee toimittaa SNL:n nimeämälle henkilölle SNL:n hyväksymässä muodossa kuukauden kuluessa näyttelystä. 4 TUOMARIT SNL:n näyttelyissä saavat toimia tuomareina SKJL:n tai SNL:n hyväksymät tuomarit. Ulkomaiset tuomarit SNL hyväksyy näyttelyanomuksen yhteydessä. Pet Show -näyttelyn tuomariksi hyväksytään SNL:n pätevöimiä pet-tuomareita tai harjoittelijoita, joilla on hyväksytty teoriajakso pet-tuomarikoulutuksesta. Tuomari ei saa arvostella omistamaansa, perheenjäsenensä tai samalla kasvattajanimellä kasvattavan henkilön eläintä. Kotimaisten tuomareiden oikeudet vanhenevat, mikäli tuomarilla ei ole ollut arvosteluja kahden vuoden aikana. Mikäli oikeudet vanhenevat, tulee hänen suorittaa arvostelunäyte SNL:n tuomarille, jolla oikeudet ovat voimassa. 5 NÄYTTELYYN ILMOITTAUTUMINEN Suomen Näyttely- ja Lemmikkihiirten näyttelyihin ilmoittaudutaan näyttelykutsussa mainitulla tavalla. SNL:n näyttelyihin ei pääsääntöisesti ilmoittauduta etukäteen, vaan näyttelypäivän aamuna näyttelypaikalla. Näytteilleasettajan tulee tuoda näyttelypaikalle SNL:n hyväksymä (sähköinen) ilmoittautumiskaavake, johon on täytetty tarvittavat tiedot eläimistä sekä omistajasta. Kaikkiin virallisiin näyttelyluokkiin (LK, LKS, MUUT, katselmus, ei-st.) ilmoittaudutaan samalla kaavakkeella. Pet-luokkaan täytetään erillinen kaavake. Ilmoittautumisten toimittaminen näyttelypaikalle sähköisessä muodossa (usb-muistitikku) on toivottavaa. Mikäli eläin on ilmoitettu sekä pet- että viralliseen luokkaan, sen tiedot täytetään sekä asianmukaiseen virallisten luokkien kaavakkeesen, että pet-luokkien kaavakkeeseen. Lisäksi näytteilleasettajalla tulee olla ilmoittautumisensa paperiversiona. Lajeilla, joille SNL järjestää sekä virallisia- että pet-luokkia, voi eläimen ilmoittaa molempiin luokkiin. Muita lajeja voi ilmoittaa ainoastaan pet-luokkiin. Hiirille näyttelyluokkia järjestävien yhdistysten, joilla ei ole mahdollisuutta tietokoneen

2 käyttämiseen arvostelussa, tulee näyttelykutsussaan ohjeistaa näytteilleasettajia toimittamaan ilmoittautumisensa SNL:n hyväksymällä eläinkohtaisella kaavakkeella, jokaiselle eläimelle kahtena (2) kappaleena. Mikäli eläin on ilmoitettu sekä pet- että viralliseen luokkaan, sille täytetään kumpaankin luokkaan omat kaavakkeet kahtena kappaleena. Näyttelykutsussa ilmoitettu näyttelymaksu tulee joko suorittaa näyttelypaikalla, tai suoritetusta maksusta tulee esittää maksutosite. Näytteilleasettajat ovat velvollisia saapumaan näyttelypaikalle hyvissä ajoin ennen kutsussa ilmoitettua arvostelun alkamisaikaa. Mikäli näyttelyyn ilmoittaudutaan etukäteen, tulee ilmoittautumisten mukaan liittää maksutosite maksetusta näyttelymaksusta. Ilmoittautumisten tulee olla postitettuina viimeistään näyttelykutsussa mainittuna päivämääränä. Näytteilleasettajan maksama näyttelymaksu maksetaan takaisin, jos näyttely peruutetaan näytteilleasettaja, hänen perheenjäsenensä, samalla kasvattajanimellä kasvattava henkilö tai yhteisessä omistuksessa olevan eläimen toinen omistaja kutsutaan tuomariksi eläin on ilmoittautumisen jälkeen sairastunut tai kuollut, mistä on esitettävä eläinlääkärin todistus omistaja tuomarinvaihdoksen sattuessa vaatii sitä ennen arvostelun alkamista Näytteilleasettajan maksamaa näyttelymaksua ei makseta takaisin, jos eläin suljetaan näyttelystä joko ko. eläimestä tai sen kanssa samassa terraariossa olevasta eläimestä löytyneiden terveyteen tai ulkoloisiin liittyvien syiden vuoksi eläintä ei ole numeroitu sen arvosteluvuoron tullessa, eikä sitä näin ollen löydetä arvosteltavaksi eläintä ei erota toisesta samassa näyttelyterraariossa olevasta eläimestä, eikä omistaja tai omistajan nimeämä yhteyshenkilö ole saatavilla kertomassa, mikä eläin on arvosteluvuorossa eläin ei ole saatavilla kohtuullisen ajan kuluessa sen arvosteluvuoron tullessa (toisessa luokassa arvosteltavana oleva eläin katsotaan olevan saatavilla) eläin on ilmoitettu väärään luokkaan ja saa tämän vuoksi vain laatuarvostelun, muttei saa luokkasijoitusta tai osallistu ylempien palkintojen jakoon muusta vastaavasta syystä 6 NÄYTTELYYN OSALLISTUMINEN Näyttelyyn osallistuminen ei vaadi rekisterinumeroa missään luokassa. Näyttelyyn voivat osallistua kesyhiiret, okahiiret, seeprahiiret ja natalhiiret. Lajeilla, Joille SNL järjestää sekä virallisia- että pet-luokkia, voi eläimen ilmoittaa molempiin luokkiin. Muita lajeja voi ilmoittaa ainoastaan pet-luokkiin. Näyttelyyn ei saa osallistua eläin, joka on sairas, vihainen tai jossa on ulkoloisia. Eläin ei myöskään saa olla kantava tai imettää poikasia. Alle 2 kk:n ikäinen eläin ei voi osallistua näyttelyyn. Eläimen turkkia ei saa käsitellä aineilla, jotka muuttavat sen alkuperäistä laatua tai väriä. Eläimeltä ei saa puuttua ruumiinosia, poikkeuksena pet-luokka, johon voidaan ilmoittaa eläin, jonka häntä on katkennut. Karvattomat (*), hännättömät tai muut eläimen ulkomuotoon ja elämänlaatuun vaikuttavat

3 mutaatiot ovat hylkääviä virheitä niin virallisissa, kuin pet-luokissakin. Eläimen tuo näyttelyyn sen omistaja tai omistajan nimeämä henkilö. Mikäli omistaja ei ole paikalla näyttelyssä tai poistuu näyttelypaikalta näyttelypäivän aikana, hänen tulee nimetä koko näyttelyn ajan paikalla oleva yhteyshenkilö, jonka tiedot on merkitty eläimen näyttelyilmoittautumiskaavakkeeseen. *) SNL ry:n hallituksen päätöksellä karvattomat hiiret voivat osallistua näyttelyyn vuodesta 2012 poikkeusluvalla. Luvan jatkamisesta päätetään saatujen kokemusten perusteella. Mikäli eläimeltä löytyy terveyteen tai ulkoloisiin liittyviä mahdollisesti muihin näyttelyn eläimiin tarttuvia hylkääviä virheitä, eläimen omistajaan tai tämän nimeämän yhteyshenkilöön otetaan yhteyttä ja eläin siirretään pois muiden eläinten yhteydestä laukkuun tai kassiin, jossa eläin oli tuotu paikalle. Ulkoloisia tai hengityselinongelmia löytänyt tuomari on oikeutettu sulkemaan näyttelystä myös kyseisen eläimen kanssa samassa näyttelyterraariossa olevat eläimet. Kun eläin suljetaan näyttelystä, se ei voi osallistua mihinkään luokkaan, johon se on ilmoitettu. 7 ELÄIMEN TOIMITTAMINEN ARVOSTELTAVAKSI Eläimet vie tuomarille arvosteltavaksi assistentti, ei omistaja. Virallisissa luokissa eläimet viedään arvosteltavaksi väri- ja kuvioluokittain, pet-luokissa yksitellen. Eläinten tulee olla esillä näyttelyterraariossa, jossa on selvästi esillä näyttelynumero ja jossa ei ole muita merkintöjä. Näyttelyterraarion on oltava tehdasvalmisteinen, pohjaosaltaan läpinäkyvä, jyrsijöiden käyttöön tarkoitettu terraario, joka on hiirille turvallinen sekä kyllin tilava, muttei tarpeettoman suuri. Kussakin näyttelyterraariossa saa olla mieluiten vain yksi hiiri, korkeintaan viisi. Mikäli samassa näyttelyterraariossa on useampia kuin yksi eläin, näiden on edustettava eri muunnoksia. Mikäli eläin ei ole saapuvilla, on kadoksissa tai sitä ei voida tunnistaa kun kilpailuluokka johon se on ilmoitettu arvostellaan, jää eläin arvostelematta eikä näyttelymaksua makseta takaisin. Mikäli eläin on ilmoitettu sekä viralliseen, että pet-luokkaan, sen näyttelyterraario asetetaan virallisten luokkien paikalle. Tuomari ei saa jättää eläintä arvostelematta, mikäli se on vuoronsa tullessa toisen tuomarin arvosteltavana. 8 VIRALLISET NÄYTTELYLUOKAT JA PALKITSEMINEN Virallisissa näyttelyissä eläin voidaan ilmoittaa katselmusluokkaan, ei-standardiluokkaan tai yhteen kilpailuluokkaan sekä ryhmäluokissa yhteen kasvattajaluokkaan, yhteen jalostuseläinluokkaan ja/tai yhteen sukupolviluokkaan. Katselmusluokkaan osallistuva eläin ei voi osallistua kilpailuluokkaan tai kasvattajaluokkaan, mutta voi olla mukana jalostus- tai sukupolviluokassa. Ei-standardiluokkaan osallistuva eläin voi osallistua ei-standardiryhmäluokkiin, joita on eistandardi kasvattajaluokka ja ei-standardi sukupolviluokka, mutta ne eivät voi osallistua muihin ryhmäluokkiin. Urokset ja naaraat kilpailevat samassa luokassa. Tuomari antaa kustakin esitetystä eläimestä ja ryhmästä kirjallisen arvostelun SNL:n hyväksymällä kaavakkeella. Jokaisen virallisiin luokkiin ilmoitettavan hiiren turkkimuunnos ja väri on oltava tiedossa ennen ilmoittautumista. Tämä koskee niin katselmus-, ei-standardi-, kilpailu-, kuin ryhmäluokkia. Väärään turkkimuunnosluokkaan, väriryhmään tai väriluokkaan ilmoitetun eläimen voi palkita korkeintaan 1. laatupalkinnolla. Se ei voi saada luokkavoittoa, väriryhmän paras -sijoitusta tai osallistua ROP-kilpailuun, huolimatta siitä onko luokka

4 johon hiiri olisi kuulunut ilmoittaa jo arvosteltu tai ei. 8.1 Laatupalkinnot Virallisissa luokissa eläin saa kirjallisen arvostelun ja joko 1. tai 2. laatupalkinnon tai ei laatupalkintoa. Tuomari palkitsee 2. laatupalkinnolla (2.) eläimet, jotka ovat hänen mielestään hyviä rotumääritelmän mukaisia eläimiä ja sopivia jalostukseen. Tuomari palkitsee 1. laatupalkinnolla (1.) eläimet, jotka ovat hänen mielestään korkealaatuisia rotumääritelmän mukaisia eläimiä. Laatupalkintojen määrä ei ole sidottu näytteille asetettujen eläinten määrään. Mikäli eläin ei ole saatavilla arvosteltavaksi kohtuullisen ajan kuluessa tai sitä ei saada tunnistettua samassa näyttelyterraariossa olevien eläinten joukosta, tuomari merkitsee arvostelukaavakkeeseen "ei saatavilla". 8.2 Katselmusluokka Katselmusluokassa tuomari arvioi eläimen rekisteröitävyyden, antaen eläimelle kirjallisen arvostelun sekä joko 2. laatupalkinnon tai ei 2. laatupalkintoa. Katselmusluokka ei ole kilpailuluokka vaan arvioluokka, eivätkä eläimet kilpaile keskenään. 8.3 Ei-standardiluokka Ei-standardiluokkaan kuuluvat standardoimiskelpoiset värit, kuviot ja rodut, joilla ei vielä ole virallista Suomen Näyttely- ja Lemmikkihiiret ry:n hyväksymää rotumääritelmää ja joita ei vielä ole hyväksytty koestandardiin. Standardoimiskelpoisuus edellyttää, että muunnos eroaa kyllin selkeästi olemassa olevista standardi- ja koestandardimuunnoksista. Uutta ei-standardimuunnosta näyttelytettäessä näytteilleasettajan on hyvissä toimitettava ei-standardimuunnokset arvostelevan tuomarin käyttöön rotumääritelmäehdotus, varustettuna mahdollisuuksien mukaan muunnoksen genotyypillä. Kopio tästä rotumääritelmäehdotuksesta on toimitettava Suomen Näyttely- ja Lemmikkihiiret ry:n hallitukselle. Esimerkiksi seuraavat genotyypit eivät ole standardoimiskelpoisia, eivätkä näin ollen myöskään ei-standardimuunnoksia: luokkien II (tikatut) sekä IV (varjostukselliset ja pointilliset) fox-muunnokset; luokan IV (varjostukselliset ja pointilliset) muunnosten chocolate-diluutiot; argenten chocolate-, blue- ja lilac-diluutiot; chinchillan ja silver agoutin chocolate-diluutiot; chinchilloitu black, blue ja chocolate; "stone". Ei-standardiluokan muunnokset arvostellaan väri- ja kuvioluokkiin jaettuna omana ryhmänään kaikki turkkimuunnokset keskenään, erikseen kilpailuluokista. Tuomari antaa kirjallisen arvostelun ja palkitsee hyvät ei-standardiluokan eläimet 2. laatupalkinnolla ja laadukkaat 1. laatupalkinnolla. Tuomari valitsee 1. laatupalkinnon saaneista kunkin ei-standardimuunnoksen luokkavoittajan sekä luokkavoittajien joukosta yhden parhaan ei-standardieläimen (PES). Ei-standardieläimet eivät voi saada championpisteitä tai valmistua championiksi, eikä niille lasketa vuoden voittaja -, tai kasvattajapisteitä. Ei-standardiluokan muunnoksia edustavat eläimet voivat osallistua myös eistandardiryhmäluokkiin, joihin kuuluu ei-standardi kasvattajaluokka ja - sukupolviluokka. 8.4 Kilpailuluokat, hiiret Kilpailuluokissa eläimet jaotellaan kolmeen rotuluokkaan:

5 lyhytkarvaiset (lk), lyhytkarvaiset satiinit (lks) ja muut turkkimuunnokset (muut), johon kuuluvat pitkäkarvainen (pk), pitkäkarvainen satiini (pks), lyhytkarvainen astrex (lka), lyhytkarvainen satiini astrex (lksa), pitkäkarvainen astrex (pka), pitkäkarvainen satiini astrex (pksa) ja abessinialainen (ab). Rotuluokat jaetaan väriryhmiin: yksiväriset, tikatut ja silver-tikatut varjostukselliset ja pointilliset, tan ja fox sekä kuviolliset. Väriryhmät jaetaan väreihin, kuviollisten ryhmässä kuvioihin rotumääritelmän mukaisessa järjestyksessä. Tikatut ja silver-tikatut muunnokset näyttelytetään samassa, yhdistetyssä väriryhmässä. SNL voi hallituksen päätöksellä erottaa nämä kaksi rotumääritelmässä omiksi väriryhmikseen erotetut ryhmät myös näyttelyissä. Urokset ja naaraat kilpailevat samassa luokassa ja eläimet arvostellaan väriluokissa ikäjärjestyksessä. Tuomari antaa kilpailuluokkien eläimistä kirjallisen arvostelun. Koestandardiin hyväksytyille muunnoksille ei ole omaa erillistä luokkaansa, vaan näiden muunnosten eläimet arvostellaan kuten viralliset muunnokset, paikalla jossa muunnos olisi mikäli se olisi jo virallisesti tunnustettu muunnos Hiirten palkitseminen kilpailuluokissa Luokkavoitto: Tuomari valitsee yhden 1. laatupalkinnon saaneen hiiren väri- tai kuvioluokkansa voittajaksi (LKV). Väriryhmän paras: Tuomari voi valita väriryhmässä luokkavoiton saaneiden hiirten joukosta yhden väriryhmän parhaaksi (VRP). Rodun paras: Tuomari voi valita samassa rotuluokassa olevien hiirten joukosta 1. laatupalkinnon saaneista eläimistä rodun paras (ROP) sijoituksille paremmuusjärjestyksessä korkeintaan viisi hiirtä (ROP1-5). Best in Show: Tuomari valitsee ROP1-palkinnon saaneista hiiristä yhden best in show (BIS) hiiren. Champion-piste: Tuomari voi halutessaan myöntää champion-pisteen (chp) 1. laatupalkinnon saaneille hiirille, jotka eivät ole saaneet VRP tai ROP-palkintoa. 8.5 Kilpailuluokat, okahiiret Okahiirillä arvostellaan katselmus- ja ei-standardiluokat kuten hiirillä. Egyptinokahiiret jaotellaan väriluokkiin rotumääritelmän mukaisessa järjestyksessä. Urokset ja naaraat kilpailevat samassa luokassa. Tuomari antaa kilpailuluokkien eläimistä kirjallisen arvostelun.

6 8.5.1 Okahiirten palkitseminen kilpailuluokissa Luokkavoitto: Tuomari valitsee yhden 1. laatupalkinnon saaneen eläimen väri- tai kuvioluokkansa voittajaksi (LKV). Rodun paras: Tuomari voi valita okahiiristä 1. laatupalkinnon saaneista rodun paras (ROP) sijoituksille paremmuusjärjestyksessä korkeintaan viisi okahiirtä (ROP1-5). Champion-piste: Tuomari voi halutessaan myöntää champion-pisteen (chp) 1. laatupalkinnon saaneille okahiirille, jotka eivät ole saaneet LKV tai ROP-palkintoa. 8.6 Ryhmäluokat Kasvattajaluokka: Neljälle saman SKJL:n hyväksymän kasvattajanimen omaavan kasvattajan eläimelle, jotka ovat vähintään kahdesta eri poikueesta ja jotka on ilmoitettu ko. näyttelyssä kilpailuluokkiin. Kukin yksittäinen eläin voi osallistua vain yhteen kasvattajaluokkaan. Arvostelussa kiinnitetään erityistä huomiota ryhmän tasaisuuteen. Eläimet ilmoittaa luokkaan niiden kasvattaja. Näytteilleasettaja on velvollinen osallistumaan kasvattajaluokkaan, jos kasvattaja sitä vaatii. Jalostusluokka: Jalostuseläimelle sekä vähintään neljälle sen jälkeläiselle, vähintään kahdesta eri poikueesta. Jälkeläisten tulee olla ilmoitettu ko. näyttelyssä kilpailuluokkiin ja ne voivat olla eri kasvattajilta. Kukin yksittäinen eläin voi osallistua vain yhteen jalostusluokkaan. Jalostuseläimen ei tarvitse olla ilmoitettu ko. näyttelyssä kilpailuluokkaan. Arvostelussa kiinnitetään erityistä huomiota jalostuseläimen kykyyn periyttää hyviä ominaisuuksiaan esillä oleviin jälkeläisiinsä sekä ryhmän tasaisuuteen. Jalostuseläimen sekä sen jälkeläiset ilmoittaa luokkaan jalostuseläimen omistaja. Jälkeläisen näytteilleasettaja on velvollinen osallistumaan jalostusluokkaan, jos jalostuseläimen omistaja sitä vaatii. Sukupolviluokka: Kolmelle Suomen Kani- ja Jyrsijäliitto ry:n hyväksymän kasvattajanimen omaavan kasvattajan eläimelle, jotka edustavat kolmea peräkkäistä sukupolvea ja ovat keskenään sukua suoraan alenevassa polvessa. Eläimistä vähintään yhden tulee olla ilmoitettu ko. näyttelyssä kilpailuluokkiin. Kukin yksittäinen eläin voi osallistua vain yhteen sukupolviluokkaan. Arvostelussa kiinnitetään erityistä huomiota jalostustavoitteissa edistymiseen, hyvien ominaisuuksien periytymiseen, huonoista eroon pääsyyn sekä vähemmässä määrin ryhmän tasaisuuteen. Sukupolviluokan eläimet ilmoittaa luokkaan eläinten kasvattaja. Näytteilleasettaja on velvollinen osallistumaan sukupolviluokkaan, jos kasvattaja sitä vaatii. Ei-standardi kasvattajaluokka: Muutoin kuin tavallinen kasvattajaluokka, mutta eläinten on oltava samaa eistandardimuunnosta. Tuomari kiinnittää erityistä huomiota ryhmän tasaisuuteen sekä muunnoksen jalostuskelpoisuuteen. Ei-standardi sukupolviluokka:

7 Muutoin kuin tavallinen sukupolviluokka, mutta eläinten on oltava samaa eistandardimuunnosta. Tuomari kiinnittää erityistä huomiota ryhmän tasaisuuteen sekä muunnoksen jalostuskelpoisuuteen ja kehittymiseen Ryhmäluokkien palkitseminen Kasvattajaluokat, jalostusluokat ja sukupolviluokat arvostellaan yksittäisten eläinten kilpailuluokkien jälkeen. Kasvattajien sekä jalostuseläimen omistajan tulee ilmoittaa luokkiin osallistuvat eläimet hyvissä ajoin ennen ryhmäluokkien arvostelun alkamista. Arvostelun alkamisen jälkeen ei voi enää ilmoittaa uusia ryhmäluokkia. Tuomari palkitsee 2. laatupalkinnolla (2.) hyvät, sekä 1. laatupalkinnolla (1.) erittäin hyvät ryhmät. Laatupalkintojen määrä ei ole sidottu esitettyjen ryhmien määrään. 1. laatupalkinnon saaneista ryhmistä valitaan kunkin ryhmäluokan voittajaryhmä: Paras Kasvattajaluokka (PKL), Paras Jalostusluokka (PJL) tai Paras Sukupolviluokka (PSL). Ei-standardiryhmäluokat arvostellaan ei-standardiluokan jälkeen. Tuomari palkitsee 2. laatupalkinnolla (2.) hyvät sekä 1. laatupalkinnolla (1.) erittäin hyvät ryhmät. Eistandardiryhmäluokista ei palkita parhaita ryhmäluokkia, eikä tuloksista lasketa vuoden kasvattaja -pisteitä. 8.7 Erikoispalkinnot Näytteilleasettajat, kasvattajat ja tuomari voivat halutessaan lahjoittaa näyttelyyn erikoispalkintoja joko nimettyinä erikoispalkintoina tai tuomarin vapaasti jaettavaksi. 9 PET-LUOKKA JA PET SHOW NÄYTTELYT Pet-luokka on epävirallinen luokka virallisessa näyttelyssä tai erillinen näyttely (Pet Show), jolloin siihen voi osallistua muitakin kuin yhdistyksen alaisia lajeja. Luokassa kiinnitetään erityistä huomiota eläimen kuntoon, terveyteen ja käsiteltävyyteen. Pet-luokassa ei ole erillisiä ikäluokkia, eikä uroksia ja naaraita arvostella eri luokissa. Eri lajit arvostellaan omissa luokissaan. Pet-luokkaan osallistuvan eläimen tulee olla täyttänyt 2 kk. 9.1 Pet-luokkien palkitseminen Tuomari antaa kustakin eläimestä kirjallisen arvostelun SNL:n hyväksymällä kaavakkeella. Hän palkitsee moitteettomat pet-eläimet laatuarvostelulla A, hyvät laatuarvostelulla AB ja tyydyttävät laatuarvostelulla B. Mikäli eläimessä on hylkäävä virhe, se ei saa lainkaan laatuarvostelua. Erinomaiset pet-eläimet tuomari palkitsee A:n lisäksi kunniamaininnalla (KUMA). Rodun Paras (ROP) -kilpailussa tuomari sijoittaa kussakin lajissa korkeintaan viisi KUMA:n saanutta eläintä ROP-sijoille. Hän voi myös halutessaan jakaa erikoispalkintoja. Mikäli eläin ei ole saatavilla arvosteltavaksi kohtuullisen ajan kuluessa tai sitä ei saada tunnistettua samassa näyttelyterraariossa olevien eläinten joukosta, tuomari merkitsee arvostelukaavakkeeseen "ei saatavilla". 10 CHAMPIONSÄÄNNÖT Rekisteröity eläin voi saavuttaa champion-titteleitä seuraavin pistemäärin: Champion-arvo (Ch): viisi (5) champion-pistettä. Double Champion -arvo (DCh): Ch-arvoon / Ch-arvoon vaadittavat pisteet + viisi

8 champion-pistettä lisää eli kaiken kaikkiaan saatuna kymmenen (10) championpistettä. Grand Champion -arvo (GrCh): DCh-arvo / DCh-arvoon vaadittavat pisteet + viisi champion-pistettä lisää eli kaiken kaikkiaan saatuna viisitoista (15) championpistettä. Supreme Champion -arvo (SupCh): GrCh-arvo / GrCh-arvoon vaadittavat pisteet + viisi champion-pistettä lisää eli kaiken kaikkiaan saatuna kaksikymmentä (20) champion-pistettä. Omistajan tulee anoa kutakin champion-arvoa. Champion-pisteiden vastaanotto ei ole sidottu jo saatujen pisteiden tai tittelien määrään. Muiden maiden championiksi eläin voi valmistua, kun sillä on kotimaasta champion-arvo ja ulkomailta näyttelyn järjestävän yhdistyksen näyttelysääntöjen mukainen championin arvoon johtava palkinto, esimerkiksi sertifikaatti. Champion-pisteitä saavutetaan seuraavasti: Luokkavoitto (LKV) - 1 p. Väriryhmän paras (VRP) - 2 p. ROP-sijoitus (ROP1-5) - 3 p. Best in show (BIS) - 4 p. Lisäksi tuomari voi myöntää yhden champion-pisteen 1. laatupalkinnon saaneille hiirille, jotka eivät ole saaneet VRP tai ROP-palkintoa. Mikäli champion-pisteen saanut hiiri on saanut myös LKV-sijoituksen, sen kokonais-championpistemäärä on 2p. Yhdessä näyttelyssä saavutettujen sijoitusten pisteet eivät kumuloidu (esim. ROP2:n voittanut hiiri saa 3 pistettä, ei = 6), vaan pisteet määräytyvät korkeimman saavutetun voiton mukaan. Hiiri ei voi valmistua championiksi vain yhden championpisteen (lkv, pelkkä chp) voittotuloksilla. Valmistuakseen championiksi tulee kaikki arvoon tarvittavat championpisteet olla saavutettu sen muunnoksen edustaja, jona arvoa anotaan (poikkeus lk/lks black). Voitetut champion-pisteet merkitään hiiren nimen perään sulkeissa olevalla numerolla. Numerointi alkaa alusta, kun hiirelle myönnetään champion-arvo. Champion-arvosta yli jääneet pisteet kuitenkin merkitään. Rekisteröidylle hiirelle voidaan myöntää champion-arvo jo siinä näyttelyssä, jossa se saa viimeiset tarvittavat pisteensä, mikäli hiiren omistaja täyttää ja palauttaa arvonanomuskaavakkeen näyttelypaikalla. Rekisteröimätön hiiri tulee ensin rekisteröidä, jonka jälkeen champion-arvoa anotaan yhdistyksen nimeämältä arvonanomusten käsittelijältä siihen tarkoitetulla kaavakkeella. Uudet titteleiden haltijat julkaistaan yhdistyksen lehdessä. 11 SILVER PET-, GOLD PET- JA GRAND PET SÄÄNNÖT Eläin voi saavuttaa Silver Pet -arvon (SP) saatuaan neljä (4) A-palkintoa pet-luokista. Eläin voi saavuttaa Gold Pet -arvon (GP) saatuaan kuusi (6) A-palkintoa pet-luokista. Tällöin Silver Pet -titteli vaihtuu Gold Pet -titteliksi. Eläin voi saavuttaa Grand Pet -arvon (GrP) saatuaan kolme ROP-sijoitusta (ROP1-5) pet-luokista. Pet-luokkien tittelien saavuttaminen ei vaikuta siihen, voiko eläin vastaanottaa lisää A- tai ROP-palkintoja. Pet-luokan eläimelle voidaan myöntää pet-titteli jo siinä näyttelyssä, jossa se saa täyteen tarvittavan määrän A- tai ROP-palkintoja, mikäli hiiren omistaja täyttää ja palauttaa pettittelin anomuskaavakkeen näyttelypaikalla. Muussa tapauksessa titteliä anotaan yhdistyksen nimeämältä arvonanomusten käsittelijältä siihen tarkoitetulla kaavakkeella.

9 Uudet pet-titteleiden haltijat julkaistaan yhdistyksen lehdessä. 12 MUUT TITTELIT JA PALKINNOT Suomen Näyttely- ja Lemmikkihiiret laskee vuosittain virallisten- ja pet-luokkien voittajia kulloinkin voimassa olevien pisteytysten mukaisesti. Voimassa olevat pisteytykset julkaistaan SNL:n jäsenlehdessä sekä internetsivuilla Viralliset luokat Vuoden Voittaja -titteli (VV) myönnetään hiirillä kunkin rotuluokan (lk, lks, muut) eniten pisteitä keränneelle rekisteröidylle hiirelle ja okahiirillä eniten pisteitä keränneelle eläimelle. Mikäli saman pistemäärän saavuttaa useampi kuin yksi eläin, titteli myönnetään useammalle kuin yhdelle eläimelle. Väriryhmän Paras -titteli (VRP) myönnetään hiirillä rotuluokassaan väriryhmänsä parhaiten menestyneelle rekisteröidylle eläimelle. Mikäli saman pistemäärän saavuttaa useampi kuin yksi eläin, titteli myönnetään useammalle kuin yhdelle eläimelle. Vuoden Hiiri -titteli (VH) myönnetään vuoden aikana eniten pisteitä keränneelle Vuoden Voittaja -hiirelle Kasvattajat Vuoden lk/lks/muut Kasvattaja -palkinto myönnetään rotuluokkakohtaisesti eniten pisteitä keränneelle kasvattajanimelle. Kasvattajapisteet kertyvät myös rekisteröimättömistä eläimistä. Vuoden Kasvattaja -palkinto myönnetään kaikista rotuluokista yhteensä eniten pisteitä keränneelle kasvattajanimelle. Kasvattajaluokista ja sukupolviluokista saadut pisteet lasketaan tähän kasvattajan kokonaispistemäärään Jalostuseläin Vuoden Jalostuseläin (VJAL) -titteli myönnetään vuoden aikana eniten jalostusluokista saatuja pisteitä keränneelle eläimelle Pet-luokat Vuoden Pet -titteli (VPET) myönnetään Suomen Näyttely- ja Lemmikkihiiret -yhdistyksen alaisille lajeille, kunkin lajin eniten pet-pisteitä keränneelle eläimelle. 13 TUOMARIIN VAIKUTTAMINEN Mikäli eläimen omistaja käyttäytymisellään tai esittelemällä eläimen entisiä saavutuksia yrittää vaikuttaa arvostelun kulkuun, voi tuomari antaa eläimelle EVA:n (ei voida kaikilta osin arvostella) eli eläin jää arvostelematta. Tästä syystä ei näyttelymaksua palauteta. Mikäli yritys vaikuttaa arvosteluun on tuomarin tai sihteerin mielestä törkeä, voidaan näytteilleasettajalle antaa varoitus. Varoituksesta lähetetään kilpailun jälkeen kyseiselle näytteilleasettajalle kirjallinen ilmoitus. Kun henkilö on saanut kolme varoitusta, hänet asetetaan määräaikaiseen näyttelykieltoon. Näyttelykiellon pituuden päättää SNL:n hallitus. Näytteilleasettajalle, joka häiritsee tai moittii tuomaria, rikkoo näitä sääntöjä tai hyvää tapaa, voi SNL:n hallitus antaa näyttely- tai toimintakiellon.

10 14 NÄYTTELYARVOSTELUSTA VALITTAMINEN Tuomari ei voi muuttaa eläimestä antamaansa arvostelua enää sen jälkeen, kun kaikki kilpailuluokat, joihin eläin on osallistunut, on arvosteltu loppuun. Tuomarin arvostelusta ja hänen antamastaan palkintosijasta ei voida valittaa, ellei tuomari ole toiminut SNL:n näyttelysääntöjen vastaisesti. Valitus rikkomuksesta on tehtävä kolmen (3) päivän kuluessa näyttelytoimikunnalle ja valitukseen on liitettävä mukaan 15 summa, jonka yhdistys palauttaa, mikäli valitus katsotaan aiheelliseksi. 15 MUUTOSOIKEUS Suomen Näyttely- ja Lemmikkihiiret ry varaa itselleen oikeuden muuttaa näyttelysääntöjä, lisätä jaettavia titteleitä tai muuntaa jo olemassa olevien jakoperusteita tulevaisuudessa.

Pieni opas näyttelytoimihenkilöksi haluaville

Pieni opas näyttelytoimihenkilöksi haluaville Pieni opas näyttelytoimihenkilöksi haluaville Ilmoittautumismaksujen vastaanottaja Näyttelyyn saapuva asioi ensimmäisenä ilmoittautumisten vastaanottajan kanssa. Hänen tehtävänään on ottaa vastaan ilmoittautumismaksut,

Lisätiedot

Suomen Rotukanayhdistys ry järjestämän kansallisen näyttelyn

Suomen Rotukanayhdistys ry järjestämän kansallisen näyttelyn Suomen Rotukanayhdistys ry järjestämän kansallisen näyttelyn ULKOMUOTOLUOKKIEN NÄYTTELYSÄÄNNÖT POHJOISMAINEN STANDARDI Missä sitä noudatetaan ja ketkä sitä käyttävät Skandinavisk Fjerkrae siipikarjastandardia

Lisätiedot

Yhdistyksen ylimääräisen syyskokouksen esityslista 24.10.2015 Klo 12.30-13.30 Nuorisokeskus Kasisali, Sammonkatu 8, 15140 Lahti

Yhdistyksen ylimääräisen syyskokouksen esityslista 24.10.2015 Klo 12.30-13.30 Nuorisokeskus Kasisali, Sammonkatu 8, 15140 Lahti Yhdistyksen ylimääräisen syyskokouksen esityslista 24.10.2015 Klo 12.30-13.30 Nuorisokeskus Kasisali, Sammonkatu 8, 15140 Lahti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen, toimihenkilöiden valitseminen

Lisätiedot

Päivitetty 27.8.2011 SUOMEN RUSS-PONIEN YSTÄVÄT RY - NÄYTTELYSÄÄNNÖT

Päivitetty 27.8.2011 SUOMEN RUSS-PONIEN YSTÄVÄT RY - NÄYTTELYSÄÄNNÖT Päivitetty 27.8.2011 SUOMEN RUSS-PONIEN YSTÄVÄT RY - NÄYTTELYSÄÄNNÖT Näitä näyttelysääntöjä noudatetaan Suomen Russ-ponien Ystävät ry:n ja sen yhteistyökumppaneiden järjestämissä gotlanninrussponien rotunäyttelyissä.

Lisätiedot

Koiran omistajan on oltava Tampereen Seudun Koirakerho ry:n jäsen koko kilpailuvuoden 1.1. 31.12. Kilpailuvuosi on kalenterivuosi.

Koiran omistajan on oltava Tampereen Seudun Koirakerho ry:n jäsen koko kilpailuvuoden 1.1. 31.12. Kilpailuvuosi on kalenterivuosi. Tampereen Seudun Koirakerho ry VUODEN KOIRA -KILPAILUSÄÄNNÖT kaudelle 1.1.2014 31.12.2014 Koiran omistajan on oltava Tampereen Seudun Koirakerho ry:n jäsen koko kilpailuvuoden 1.1. 31.12. Kilpailuvuosi

Lisätiedot

Päivitetty

Päivitetty Kanta-Hämeen Setterit ja Pointterit ry:n Vuoden Koira -kilpailujen säännöt 1.1.2017 alkaen 1. Kanta-Hämeen Setterit ja Pointterit ry järjestää Vuoden Koira -kilpailut yhdistyksen edustamille roduille (englanninsetteri,

Lisätiedot

Vuoden 2011 parhaat haussa!

Vuoden 2011 parhaat haussa! Vuoden 2011 parhaat haussa! Pian on taas käsillä se hetki, jolloin PON-kerho voi ylpeänä onnitella menestyneitä jäseniään! Tietoja Paras PON 2011 -pisteistä kerätään heti vuoden alusta ja tulokset julkistetaan

Lisätiedot

Pistetaulukko: Pistetaulukko: ryhmä kansallinen kansainvälinen erikois- näyttely näyttely näyttely näyttely

Pistetaulukko: Pistetaulukko: ryhmä kansallinen kansainvälinen erikois- näyttely näyttely näyttely näyttely Astuu voimaan vuonna 2015 Näyttelykilpailujen säännöt Vuoden Coton ja Vuoden VeteraaniCoton-kilpailuihin osallistuu vakituisesti Suomessa asuvan Coton de Tuléar Suomen Coton de Tuléar ry:n jäsenen omistuksessa

Lisätiedot

Koiran omistajan on oltava Tampereen Seudun Koirakerho ry:n jäsen koko kilpailuvuoden 1.1. 31.12. Kilpailuvuosi on kalenterivuosi.

Koiran omistajan on oltava Tampereen Seudun Koirakerho ry:n jäsen koko kilpailuvuoden 1.1. 31.12. Kilpailuvuosi on kalenterivuosi. Tampereen Seudun Koirakerho ry VUODEN KOIRA -KILPAILUSÄÄNNÖT kaudelle 1.1.2015 31.12.2015 Koiran omistajan on oltava Tampereen Seudun Koirakerho ry:n jäsen koko kilpailuvuoden 1.1. 31.12. Kilpailuvuosi

Lisätiedot

Suomen Kettuterrierit ry:n kilpailujen säännöt

Suomen Kettuterrierit ry:n kilpailujen säännöt Suomen Kettuterrierit ry:n kilpailujen säännöt Yleistä Kilpailut Suomen Kettuterrierit ry järjestää vuosittain Vuoden Kettuterrieri-, Vuoden Metsästyskettuterrieri-, Vuoden Näyttelykettuterrieri- (erikseen

Lisätiedot

Vuoden Näyttelykoira-kilpailu

Vuoden Näyttelykoira-kilpailu Vuoden Näyttelykoira-kilpailu Säännöt voimassa??.2016 alkaen (edellinen päivitys 01.01.2010). Kilpailu on avoin kaikille. Kilpailun kiertopalkinnoista kilpailevat kuitenkin ainoastaan Suomen Pyreneläiset

Lisätiedot

TURUNMAAN KENNELYHDISTYKSEN TÄHTIKOIRA- JA VUODEN KOIRA KILPAILUN SÄÄNNÖT

TURUNMAAN KENNELYHDISTYKSEN TÄHTIKOIRA- JA VUODEN KOIRA KILPAILUN SÄÄNNÖT TURUNMAAN KENNELYHDISTYKSEN TÄHTIKOIRA- JA VUODEN KOIRA KILPAILUN SÄÄNNÖT Turunmaan Kennelyhdistys Åbolands Kennelförening ry palkitsee vuosittain voitokkaimmat jäsentensä omistuksessa olevat koirat. Lisäksi

Lisätiedot

TURUNMAAN KENNELYHDISTYKSEN TÄHTIKOIRA- JA VUODEN KOIRA KILPAILUN SÄÄNNÖT

TURUNMAAN KENNELYHDISTYKSEN TÄHTIKOIRA- JA VUODEN KOIRA KILPAILUN SÄÄNNÖT TURUNMAAN KENNELYHDISTYKSEN TÄHTIKOIRA- JA VUODEN KOIRA KILPAILUN SÄÄNNÖT Turunmaan Kennelyhdistys Åbolands Kennelförening ry palkitsee vuosittain voitokkaimmat jäsentensä omistuksessa olevat koirat. Lisäksi

Lisätiedot

Suomen Kettuterrierit ry:n kilpailujen säännöt

Suomen Kettuterrierit ry:n kilpailujen säännöt Suomen Kettuterrierit ry:n kilpailujen säännöt Kilpailut Suomen Kettuterrierit ry järjestää vuosittain: Vuoden Kettuterrieri, Vuoden Metsästyskettuterrieri, Vuoden Näyttelykettuterrieri (erikseen molemmille

Lisätiedot

Suomen Kettuterrierit ry:n kilpailujen säännöt

Suomen Kettuterrierit ry:n kilpailujen säännöt Suomen Kettuterrierit ry:n kilpailujen säännöt Kilpailut Suomen Kettuterrierit ry järjestää vuosittain: Vuoden Kettuterrieri, Vuoden Metsästyskettuterrieri, Vuoden Näyttelykettuterrieri (erikseen molemmille

Lisätiedot

Vuoden Coton de Tuléar- kilpailu

Vuoden Coton de Tuléar- kilpailu Vuoden Coton de Tuléar- kilpailu Näyttelykilpailun säännöt Kilpailuun voi osallistua vakituisesti Suomessa asuvan Suomen Coton de Tuléar ry:n jäsenen omistuksessa oleva, Suomessa rekisteröity Coton de

Lisätiedot

Suomen Coton de Tuléar ry:n hallitus. Tiedote. Suomen Coton de Tuléar ry. Vuoden Coton 2015 kilpailun pisteiden lasku. Hei,

Suomen Coton de Tuléar ry:n hallitus. Tiedote. Suomen Coton de Tuléar ry. Vuoden Coton 2015 kilpailun pisteiden lasku. Hei, Vuoden Coton 2015 kilpailun pisteiden lasku Hei, valitettavasti hallituksesta riippumattomista syistä Vuoden Coton kilpailun pisteiden lasku on tänä vuonna viivästynyt. Aikuisten ja veteraanien, sekä kasvattajien

Lisätiedot

Varkauden Palvelus- ja Seurakoirat ry - PALKINTOSÄÄNNÖT. Palkintosäännöt

Varkauden Palvelus- ja Seurakoirat ry - PALKINTOSÄÄNNÖT. Palkintosäännöt Palkintosäännöt Yleistä Säännöt koskevat Varkauden Palvelus- ja Seurakoirat ry:n jäseniä ja heidän omistuksessaan, osaomistuksessaan tai hallinnassaan olevia koiria. Vuoden toko-, palvelus- ja agilitykoira-

Lisätiedot

Vuoden Näyttelykoira -kilpailun säännöt

Vuoden Näyttelykoira -kilpailun säännöt Vuoden Näyttelykoira -kilpailun säännöt 1. Vuoden näyttelykoira -arvosta on oikeutettu kilpailemaan jokainen K-SPKY ry:n jäsen omistamallaan Suomessa rekisteröidyllä, vähintään palveluskoirien BH-kokeen

Lisätiedot

- Kasvattajatuomariksi katsotaan tuomari, joka on kasvattanut vähintään kolme pentuetta.

- Kasvattajatuomariksi katsotaan tuomari, joka on kasvattanut vähintään kolme pentuetta. VUODEN NÄYTTELYBOKSERI KIERTOPALKINTO Vuoden Näyttelybokseri kilpailun pisteet lasketaan alla olevan taulukon mukaisesti vuoden aikana virallisiin näyttelyihin osallistuneiden bokserien tuloksista. - Kasvattajatuomarilla

Lisätiedot

VUODEN HAVANNANKOIRA-KILPAILUN SÄÄNNÖT. Alkaen (Kohtaa 4 tarkennettu, muuten säännöt ovat pysyneet ennallaan)

VUODEN HAVANNANKOIRA-KILPAILUN SÄÄNNÖT. Alkaen (Kohtaa 4 tarkennettu, muuten säännöt ovat pysyneet ennallaan) VUODEN HAVANNANKOIRA-KILPAILUN SÄÄNNÖT Alkaen 1.1.2017 (Kohtaa 4 tarkennettu, muuten säännöt ovat pysyneet ennallaan) 1. Kunkin Vuoden havannankoira kilpailun kilpailukausi käsittää kalenterivuoden aikana

Lisätiedot

Suomen Kettuterrierit ry:n kilpailujen säännöt

Suomen Kettuterrierit ry:n kilpailujen säännöt Suomen Kettuterrierit ry:n kilpailujen säännöt Kilpailut Suomen Kettuterrierit ry järjestää vuosittain: Vuoden Kettuterrieri, Vuoden Metsästyskettuterrieri, Vuoden Näyttelykettuterrieri (erikseen molemmille

Lisätiedot

Suomen Kettuterrierit ry:n kilpailujen säännöt

Suomen Kettuterrierit ry:n kilpailujen säännöt Kilpailut Suomen Kettuterrierit ry järjestää vuosittain: Vuoden Kettuterrieri, Vuoden Metsästyskettuterrieri, Vuoden Näyttelykettuterrieri (erikseen molemmille karvanlaaduille), Vuoden Agilitykettuterrieri,

Lisätiedot

VUODEN NÄYTTELYBOKSERI KIERTOPALKINTO SÄÄNNÖT

VUODEN NÄYTTELYBOKSERI KIERTOPALKINTO SÄÄNNÖT VUODEN NÄYTTELYBOKSERI KIERTOPALKINTO SÄÄNNÖT Vuoden Näyttelybokseri kilpailun pisteet lasketaan alla olevan taulukon mukaisesti vuoden aikana virallisiin näyttelyihin osallistuneiden bokserien tuloksista.

Lisätiedot

Vuoden Ragdoll 2013 kilpailusäännöt

Vuoden Ragdoll 2013 kilpailusäännöt Vuoden Ragdoll 2013 kilpailusäännöt Vuoden Ragdoll 2013 -kilpailuun on jokaisen ilmoittauduttava aktiivisesti samaan tapaan kuin SRK:n Vuoden Kissa -kilpailuun. Kilpailuluokat: - Vuoden bicolour naaras,

Lisätiedot

PINSERIT RY:n VUODEN PINSERI SÄÄNNÖT

PINSERIT RY:n VUODEN PINSERI SÄÄNNÖT PINSERIT RY:n VUODEN PINSERI SÄÄNNÖT Kilpailuihin voi osallistua: - Suomessa vakituisesti asuva ja Pinserit ry:n jäsen. - Pinseri joka on rekisteröity Suomen Kennelliiton FIN, FI, ER tai EJ rekisteriin.

Lisätiedot

Vuoden Mittelspitz-kilpailujen säännöt

Vuoden Mittelspitz-kilpailujen säännöt Vuoden Mittelspitz-kilpailujen säännöt Kilpailuihin voivat osallistua suomalaisessa omistuksessa olevat SKL:n rekisteröimät koirat, joiden omistajan tulee olla yhdistyksen jäsen. Mikäli koiralla on useita

Lisätiedot

f Ä~~ àxüü xü à Üç cé~ttä áùùçç à

f Ä~~ àxüü xü à Üç cé~ttä áùùçç à f Ä~~ àxüü xü à Üç cé~ttä áùùçç à VUODEN SILKKI pokaali Lahjoittanut Raija Tuomola Pokaalin saa itselleen vuodeksi parhaiten kalenterivuotena Suomessa menestynyt silkkiterrieri. VUODEN JUNNU pokaali Lahjoittanut

Lisätiedot

Kiertopalkintoja hakemaan

Kiertopalkintoja hakemaan Kiertopalkintoja hakemaan On taas aika kerätä kokoon kuluneen vuoden tulokset ja osallistua kilpailuun kiertopalkinnoista. Kopioita arvosteluista ei tarvitse lähettää, mutta hakemuksissa on oltava tieto

Lisätiedot

OSTYn vuoden 2014 terrierikilpailut

OSTYn vuoden 2014 terrierikilpailut OSTYn vuoden 2014 terrierikilpailut Oheisiin kilpailuihin on ehdottomasti ilmoittauduttava kirjallisesti määräaikaan mennessä. Tämä koskee myös valiokoiria, myöskin vuoden kuluessa ilmoitetut tittelit

Lisätiedot

PALKINTOJEN MÄÄRITTELY:

PALKINTOJEN MÄÄRITTELY: PALKINTOJEN MÄÄRITTELY: * Palkinnot jaetaan vuosittain vuosikokouksessa * Kiertopalkinnot jaetaan jokaisessa lajissa vuoden parhaimmille koirille. Mikäli sama koirakko saa peräkkäin kolmena vuonna esim.

Lisätiedot

Suomen Marsuyhdistys ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen su klo.13.00

Suomen Marsuyhdistys ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen su klo.13.00 Suomen Marsuyhdistys ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen su 27.4.2014 klo.13.00 Kokouspaikka: Forssan ABC, Matkailijankatu 2, 30100 Forssa Paikalla (valtakirjoin): Annukka Juntunen (Raisa Ristimäki)

Lisätiedot

Vuoden palkitut -kilpailujen säännöt ja pistelasku

Vuoden palkitut -kilpailujen säännöt ja pistelasku Vuoden palkitut -kilpailujen säännöt ja pistelasku Palkinnoista voi kilpailla ainoastaan Imatran Kennelkerho ry:n jäsenen omistama tai jäsenen luona asuva koira. Palkintojen saamisen edellytyksenä on,

Lisätiedot

Vuoden palkitut kilpailun säännöt ja pistelasku

Vuoden palkitut kilpailun säännöt ja pistelasku Vuoden palkitut kilpailun säännöt ja pistelasku Sisällys Vuoden Kerry ja Vuoden Vehnä -kilpailut... 2 Vuoden Kerry- ja Vehnäveteraani -kilpailu... Vuoden Kerry- ja Vehnäkasvattaja... Vuoden Agilitykoira...

Lisätiedot

Suomen Snautserikerho ry

Suomen Snautserikerho ry 1 VUODEN SNAUTSERI Vuoden Snautseri kilpailuun saa pisteitä seuraavien kilpailusijoitusten perusteella Vuoden Näyttely-Snautseri tai Vuoden Näyttely-Snautseri, Veteraani (koira voi saada pisteet ainoastaan

Lisätiedot

PINSERIT RY:n VUODEN PINSERI SÄÄNNÖT

PINSERIT RY:n VUODEN PINSERI SÄÄNNÖT PINSERIT RY:n VUODEN PINSERI SÄÄNNÖT Kilpailuihin voi osallistua: - Suomessa vakituisesti asuva ja Pinserit ry:n jäsen. - Pinseri joka on rekisteröity Suomen Kennelliiton FIN, FI, ER tai EJ rekisteriin.

Lisätiedot

Suomen Snautserikerho ry Vuoden Snautseri-kilpailujen säännöt

Suomen Snautserikerho ry Vuoden Snautseri-kilpailujen säännöt 1 VUODEN SNAUTSERI Vuoden Snautseri kilpailuun saa pisteitä seuraavien kilpailusijoitusten perusteella Vuoden Näyttely-Snautseri tai Vuoden Näyttely-Snautseri, Veteraani (koira voi saada pisteet ainoastaan

Lisätiedot

Vuoden Parhaiden Koirien valintaperusteet

Vuoden Parhaiden Koirien valintaperusteet Palveluskoirayhdistys ry sivu 1(1) Vuoden Parhaiden Koirien valintaperusteet Hyväksytty Lappeenrannan Palveluskoirayhdistyksen syyskokouksessa 9.11.2011 Yleistä LPKY valitsee ja palkitsee vuosittain kevätkokouksessa

Lisätiedot

Kilpailussa huomioidaan korkeintaan kuusi (6) parasta tulosta pennuilla, aikuisilla ja veteraaneilla.

Kilpailussa huomioidaan korkeintaan kuusi (6) parasta tulosta pennuilla, aikuisilla ja veteraaneilla. Pistelaskusäännöt - NN-kilpailu 2017 Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa näyttelyissä käyneet ja pisteitä keränneet norfolkin- ja norwichinterrierit sekä niiden kasvattajat. Ainoastaan Suomen

Lisätiedot

VUODEN KARJIS -SÄÄNNÖT

VUODEN KARJIS -SÄÄNNÖT Näyttelykarjis s. 2 Veteraani s. 3 Pentu s. 4 Kasvattaja s. 4-5 PK-karjis s. 6 PEKO-karjis s. 6 VEPE-karjis s. 6 Agility s. 7 TOKO-karjis s. 7 Rally-Toko s. 8 Säännöt on tarkistettu ja hyväksytty 18.10.2015

Lisätiedot

VUODEN KOIRA -KILPAILU

VUODEN KOIRA -KILPAILU VUODEN KOIRA -KILPAILU Tämä koskee kaikkia Vuoden Koira -kilpailuja: Vuoden Koira -kilpailuun voivat osallistua ne SBCAK ry:n jäsenet, joiden jäsenmaksu on maksettu kyseisen vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Lisätiedot

KKH VUODEN KOIRA KILPAILU SÄÄNNÖT-

KKH VUODEN KOIRA KILPAILU SÄÄNNÖT- KKH VUODEN KOIRA KILPAILU SÄÄNNÖT- Kyrönmaan Koiraharrastajat r.y:n Vuoden Koira kilpailut alkavat v. 2017 alussa. Kilpailukausi on kalenterivuosi tammikuun alusta joulukuun loppuun. Tarkoituksena on lisätä

Lisätiedot

AURAN NUUSKUT ry:n VUODEN KOIRA -PALKINNOT

AURAN NUUSKUT ry:n VUODEN KOIRA -PALKINNOT AURAN NUUSKUT ry:n VUODEN KOIRA -PALKINNOT Yleiset säännöt 1 Palkinnot jaetaan vuosittain huomioiden kalenterivuoden tulokset. Palkinnon tulee olla esinepalkinto, johon on kaiverrettu palkinnon nimi, vuosiluku

Lisätiedot

Lappeenrannan 9.11.2014 Palveluskoirayhdistys ry sivu 1(8)

Lappeenrannan 9.11.2014 Palveluskoirayhdistys ry sivu 1(8) Palveluskoirayhdistys ry sivu 1(8) Vuoden Parhaiden Koirien valintaperusteet Hyväksytty Lappeenrannan Palveluskoirayhdistyksen syyskokouksessa 9.11.2011, päivittetty 30.11.2014 ja lisätty parhaan rallytoko-koiran

Lisätiedot

Vuoden parhaiden palkitseminen - pistelasku

Vuoden parhaiden palkitseminen - pistelasku Vuoden parhaiden palkitseminen - pistelasku VUODEN NÄYTTELYKOIRA Pistelaskussa huomioidaan viiden (5) näyttelyn tulokset. Tulokset tulee olla kahdelta (2) eri tuomarilta ja pistelaskussa huomioidaan vain

Lisätiedot

SAKSANPAIMENKOIRALIITTO RY

SAKSANPAIMENKOIRALIITTO RY SAKSANPAIMENKOIRALIITTO RY SPL NÄYTTELYOHJE 2005 SPL-NÄYTTELYOHJE Hyväksytty Saksanpaimenkoiraliitto ry:n hallituksen kokouksessa 15.10.2004 1 YLEISTÄ 1.1 Näyttelyiden tarkoitus 2 NÄYTTELYIDEN ANOMINEN

Lisätiedot

Vuoden palkitut -kilpailujen säännöt ja pistelasku

Vuoden palkitut -kilpailujen säännöt ja pistelasku Vuoden palkitut -kilpailujen säännöt ja pistelasku Palkinnoista voi kilpailla ainoastaan Imatran Kennelkerho ry:n jäsenen omistama tai jäsenen luona asuva koira. Palkintojen saamisen edellytyksenä on,

Lisätiedot

Suomen Englanninbulldoggiyhdistyksen Vuoden 2014 voitokkain -kilpailu

Suomen Englanninbulldoggiyhdistyksen Vuoden 2014 voitokkain -kilpailu Suomen Englanninbulldoggiyhdistyksen Vuoden 2014 voitokkain -kilpailu Suomen Englanninbulldoggiyhdistys jakaa vuosittain kiertopalkinnon Vuoden voitokkaimmalle bulldoggille, veteraanille, pennulle ja kasvattajalle

Lisätiedot

Vuoden 2014 parhaat haussa! Vuoden kasvattaja 2014

Vuoden 2014 parhaat haussa! Vuoden kasvattaja 2014 Vuoden 2014 parhaat haussa! Tietoja Paras PON 2014 -pisteistä kerätään vuoden 2015 alussa ja tulokset julkaistaan saman vuoden kevätkokouksessa. Paraskin PON on tässä suhteessa vaatimaton ja sen vuoksi

Lisätiedot

Vuoden 2013 parhaat haussa! Vuoden kasvattaja 2013

Vuoden 2013 parhaat haussa! Vuoden kasvattaja 2013 Vuoden 2013 parhaat haussa! Tietoja Paras PON 2013 -pisteistä kerätään vuoden 2014 alussa ja tulokset julkaistaan saman vuoden kevätkokouksessa. Paraskin PON on tässä suhteessa vaatimaton ja sen vuoksi

Lisätiedot

VUODEN BORDERTERRIERI KILPAILUJEN SÄÄNNÖT

VUODEN BORDERTERRIERI KILPAILUJEN SÄÄNNÖT VUODEN BORDERTERRIERI KILPAILUJEN SÄÄNNÖT 1.1.2011 YLEISTÄ Osallistumisoikeus Vuoden Näyttely Border -kisaan on Borderterrierikerhon jäsenillä ja heidän omistamillaan koirilla. Tasapisteissä edelle menee

Lisätiedot

VUODEN MÄYRIS, VUODEN KÄYTTÖMÄYRIS, VUODEN MINI-KÄYTTÖMÄYRIS, VUODEN NÄYTTÖMÄYRIS, VUODEN SENIORIMÄYRIS JA VUODEN MURKKUMÄYRIS YLEISET SÄÄNNÖT

VUODEN MÄYRIS, VUODEN KÄYTTÖMÄYRIS, VUODEN MINI-KÄYTTÖMÄYRIS, VUODEN NÄYTTÖMÄYRIS, VUODEN SENIORIMÄYRIS JA VUODEN MURKKUMÄYRIS YLEISET SÄÄNNÖT VUODEN MÄYRIS, VUODEN KÄYTTÖMÄYRIS, VUODEN MINI-KÄYTTÖMÄYRIS, VUODEN NÄYTTÖMÄYRIS, VUODEN SENIORIMÄYRIS JA VUODEN MURKKUMÄYRIS YLEISET SÄÄNNÖT 1. Lahden Seudun Mäyräkoirakerho ry palkitsee vuosittain 3.

Lisätiedot

VUODEN HOLSKU -SÄÄNNÖT

VUODEN HOLSKU -SÄÄNNÖT VUODEN HOLSKU -SÄÄNNÖT Vuoden holskut palkitaan yhdistyksen kevätkokouksessa. Kilpailuun saavat osallistua Suomen Hollanninpaimenkoirat ry:n jäsenet hollanninpaimenkoira-rotuisella koiralla. Vuoden käyttö-,

Lisätiedot

NäyttelyP uli PULIT RY. PALKINTOSÄÄNNÖT

NäyttelyP uli PULIT RY. PALKINTOSÄÄNNÖT PULIT RY. PALKINTOSÄÄNNÖT NäyttelyP uli 1. Kilpailun tarkoitus on kannustaa harrastamaan, ja painotus on osallistumisessa näyttelymenestyksen ja koiramäärien tai näyttelytyyppien sijaan. 2. Näyttelypuli-kilpailussa

Lisätiedot

Vuoden Dalmatiankoira -kilpailut

Vuoden Dalmatiankoira -kilpailut Vuoden Dalmatiankoira -kilpailut Yleistä Dalmatiankoirat - Dalmatinerna ry:n jäsen. Näyttelyjä koskevissa kilpailuissa pisteitä lasketaan ainoastaan kotimaisista virallisista näyttelyistä sekä yhdistyksen

Lisätiedot

6. Yhdistyksen hallitus voi tehdä muutoksia näihin sääntöihin.

6. Yhdistyksen hallitus voi tehdä muutoksia näihin sääntöihin. Salon Seudun Noutajat ry Kiertopalkintojen säännöt 9.1.2014 Valionarvomuisto Yhdistys jakaa vuosittain (vuosikokouksessa) kaikille menneenä vuonna valioarvon saavuttaneille koirille muistoesineen ja kunniakirjan

Lisätiedot

RALLY-TOKOKILPAILUJEN SÄÄNNÖT

RALLY-TOKOKILPAILUJEN SÄÄNNÖT RALLY-TOKOKILPAILUJEN SÄÄNNÖT Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 23.11.2013 Voimassa 1.5.2014 lähtien 1 RALLY-TOKON KILPAILUSÄÄNTÖ A. RALLY-TOKOKILPAILUN SÄÄNNÖT... 2 1. RALLY-TOKOKILPAILUJEN TARKOITUS...

Lisätiedot

ABOEX 2014 POSTIMERKKINÄYTTELYN ERITYISSÄÄNNÖT

ABOEX 2014 POSTIMERKKINÄYTTELYN ERITYISSÄÄNNÖT ABOEX 2014 POSTIMERKKINÄYTTELYN ERITYISSÄÄNNÖT 1 NÄYTTELYN JÄRJESTÄJÄ, PAIKKA JA AIKA Turun Postimerkkikerho ry järjestää kansallisen postimerkkinäyttelyn ABOEX 2014 Logomossa, Turussa 11.-13.4.2014. 2

Lisätiedot

Varkauden Palvelus- ja Seurakoirat ry - PALKINTOSÄÄNNÖT

Varkauden Palvelus- ja Seurakoirat ry - PALKINTOSÄÄNNÖT Yleistä Säännöt koskevat Varkauden Palvelus- ja Seurakoirat ry:n jäseniä ja heidän omistuksessaan, osaomistuksessaan tai hallinnassaan olevia koiria. Vuoden toko-, palvelus- ja agilitykoira- palkinnoissa

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN NOUTAJAKOIRAYHDISTYS RY:N VUODEN NOUTAJA 2014 TITTELIT

LÄNSI-POHJAN NOUTAJAKOIRAYHDISTYS RY:N VUODEN NOUTAJA 2014 TITTELIT LÄNSI-POHJAN NOUTAJAKOIRAYHDISTYS RY:N VUODEN NOUTAJA 2014 TITTELIT OVAT VIIMEINKIN HAUSSA! Hei jäsenet! Haettavien palkintojen lajikirjoa on kavennettu edellisvuosista vastaamaan yhdistyksen jäsenillensä

Lisätiedot

Palauta vuoden agilitykoira ja vuoden näyttelykoira tulokset lomakkeella, joka löytyy VASin wwwsivuilta kohdasta Vuoden koira.

Palauta vuoden agilitykoira ja vuoden näyttelykoira tulokset lomakkeella, joka löytyy VASin wwwsivuilta kohdasta Vuoden koira. Vuoden koira 2014-kilpailu Vuoden koira valintaan voit osallistua toimittamalla ohjeiden mukaan vuoden aikana virallisista kokeista tai näyttelyistä saavutetut tulokset (+kopion kilpailukirjasta) alla

Lisätiedot

Suomen Kaniyhdistys Ry:n ULKOMUOTOLUOKKIEN NÄYTTELYSÄÄNNÖT

Suomen Kaniyhdistys Ry:n ULKOMUOTOLUOKKIEN NÄYTTELYSÄÄNNÖT Suomen Kaniyhdistys Ry:n ULKOMUOTOLUOKKIEN NÄYTTELYSÄÄNNÖT POHJOISMAINEN KANISTANDARDI Missä sitä noudatetaan ja ketkä sitä käyttävät Pohjoismaista kanistandardia käyttävät näyttelyissään Pohjoismaiden

Lisätiedot

Vuoden parhaat -pistelaskusäännöt

Vuoden parhaat -pistelaskusäännöt Vuoden parhaat -pistelaskusäännöt SSSK ry Vuoden parhaat pistelaskusäännöt voimassa 1.1.2013 alkaen Pistelaskussa huomioidaan Suomen Kennelliiton (SKL) ja Suomen Palveluskoiraliiton (SPKL) kokeet. Lisäksi

Lisätiedot

Online tulostallennus näyttelyissä

Online tulostallennus näyttelyissä Online tulostallennus näyttelyissä Online tulostallennus Tulokset tallennetaan kehässä reaaliaikaisesti. Tulokset näkyvät saman tien koiran tiedoissa jalostustietojärjestelmässä sekä Showlinkin tulospalvelussa.

Lisätiedot

VUODEN MÄYKKY, VUODEN KÄYTTÖMÄYKKY, VUODEN NÄYTTÖMÄYKKY, VUODEN SENIORMÄYKKY JA VUODEN JUNIORI MÄYKKY YLEISET SÄÄNNÖT

VUODEN MÄYKKY, VUODEN KÄYTTÖMÄYKKY, VUODEN NÄYTTÖMÄYKKY, VUODEN SENIORMÄYKKY JA VUODEN JUNIORI MÄYKKY YLEISET SÄÄNNÖT VUODEN MÄYKKY, VUODEN KÄYTTÖMÄYKKY, VUODEN NÄYTTÖMÄYKKY, VUODEN SENIORMÄYKKY JA VUODEN JUNIORI MÄYKKY YLEISET SÄÄNNÖT 1. Suur-Savon Mäyräkoirakerho ry palkitsee vuosittain parhaiten menestyneen mäyräkoiran

Lisätiedot

AURAN NUUSKUT ry:n VUODEN KOIRA -PALKINNOT

AURAN NUUSKUT ry:n VUODEN KOIRA -PALKINNOT AURAN NUUSKUT ry:n VUODEN KOIRA -PALKINNOT Yleiset säännöt 1 Palkinnot jaetaan vuosittain huomioiden kalenterivuoden tulokset. Palkinnon tulee olla esinepalkinto, johon on kaiverrettu palkinnon nimi, vuosiluku

Lisätiedot

Suomen Marsuyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous

Suomen Marsuyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous Suomen Marsuyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous Aika: 22.11.2014 Paikka: ABC Lohja, Hossanmäentie 1, 08350 Lohja Läsnä (valtakirjat suluissa): Aida Depner (Jaana Peltola), Anna Lindberg, Annukka Juntunen

Lisätiedot

Vuoden Tolleri säännöt

Vuoden Tolleri säännöt Vuoden Tolleri säännöt 1 Novascotiannoutajat ry. palkitsee vuosittain eri lajeissa menestyneet novascotiannoutajat jakamalla seuraavat tittelit: Vuoden AGI-tolleri Vuoden MEJÄ-tolleri Vuoden NOME-tolleri

Lisätiedot

Vuoden 2010 Paras Pon pisteet

Vuoden 2010 Paras Pon pisteet Vuoden 2010 Paras Pon pisteet Pian on taas käsillä se hetki, jolloin PONkerho voi ylpeänä onnitella menestyneitä jäseniään! Tietoja Paras Pon 2010 pisteistä kerätään parhaillaan ja tulokset julkistetaan

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN NOUTAJAKOIRAYHDISTYS RY:N VUODEN NOUTAJA 2016

LÄNSI-POHJAN NOUTAJAKOIRAYHDISTYS RY:N VUODEN NOUTAJA 2016 LÄNSI-POHJAN NOUTAJAKOIRAYHDISTYS RY:N VUODEN NOUTAJA 2016 Hei jäsenet! Haettavien palkintojen lajikirjoa on kavennettu edellisvuosista vastaamaan yhdistyksen jäsenillensä järjestämää toimintaa palkittavien

Lisätiedot

Espoo Squash Rackets Club Hartwall Jaffa Cup Sivu 1 / 5 Kausi 2014-2015 Eero Salkala 30.11.2014

Espoo Squash Rackets Club Hartwall Jaffa Cup Sivu 1 / 5 Kausi 2014-2015 Eero Salkala 30.11.2014 Espoo Squash Rackets Club Hartwall Jaffa Cup Sivu 1 / 5 SÄÄNNÖT Kaudella pelataan kuusi osakilpailua Esport Centerissä klo 10-15: 13.09.2014, 04.10.2014, 29.11.2014, 31.01.2015, 14.03.2015 ja 25.04.2015.

Lisätiedot

VUODEN KÄÄPIÖPINSERI KILPAILUT (AGI, TOKO, RALLY-TOKO, MUUT)

VUODEN KÄÄPIÖPINSERI KILPAILUT (AGI, TOKO, RALLY-TOKO, MUUT) VUODEN KÄÄPIÖPINSERI KILPAILUT (AGI, TOKO, RALLY-TOKO, MUUT) Suomen Kääpiöpinserit ry:n hallitus on kokouksessaan 4/2015 hyväksynyt säännöt. Suomen Kääpiöpinserit ry:n yleiskokous on hyväksynyt säännöt

Lisätiedot

Edustusoikeus yleissääntöjen mukaisesti. Perheenjäsenillä ei ole osallistumisoikeutta.

Edustusoikeus yleissääntöjen mukaisesti. Perheenjäsenillä ei ole osallistumisoikeutta. 1(5) SALIBANDY 1 YLEISTÄ Sotilasurheiluliiton salibandymestaruuskilpailuissa noudatetaan Suomen Salibandyliiton sääntöjä ( www.salibandy.net ) sekä Suomen Sotilasurheiluliiton yleissääntöjä alla olevin

Lisätiedot

Vuoden Koirat 2015 kilpailu

Vuoden Koirat 2015 kilpailu Vuoden Koirat 2015 kilpailu Yleistä Näyttelykoirakilpailussa koiran omistajan on oltava LeVeK ry:n jäsen. Muissa lajeissa koiran ohjaajan on oltava LeVeK ry:n jäsen. Vuoden Agilitytulokas ja Agilitykoira

Lisätiedot

Palauta vuoden agilitykoira ja vuoden näyttelykoira tulokset lomakkeella, joka löytyy VASin www sivuilta kohdasta Vuoden koira.

Palauta vuoden agilitykoira ja vuoden näyttelykoira tulokset lomakkeella, joka löytyy VASin www sivuilta kohdasta Vuoden koira. Vuoden koira 2016 kilpailu Vuoden koira valintaan voit osallistua toimittamalla ohjeiden mukaan vuoden aikana virallisista kokeista tai näyttelyistä saavutetut tulokset (+kopion kilpailukirjasta) alla

Lisätiedot

AGILITY KIERTOPALKINTO Lahjoittanut Šaahin kennel

AGILITY KIERTOPALKINTO Lahjoittanut Šaahin kennel AGILITY KIERTOPALKINTO Lahjoittanut Šaahin kennel Kukkian Haukut r. jakaa Agility kiertopalkinnon vuosittain ja kilpailuaika on yhdistyksen kauden päättäjäisten välinen aika. Kiertopalkinto on ikuisesti

Lisätiedot

Vuoden Koirat 2016 kilpailujen sa a nno t

Vuoden Koirat 2016 kilpailujen sa a nno t Vuoden Koirat 2016 kilpailujen sa a nno t Yleistä Näyttelykoirakilpailussa koiran omistajan on oltava LeVeK ry:n jäsen. Muissa lajeissa koiran ohjaajan on oltava LeVeK ry:n jäsen. Vuoden Agilitytulokas

Lisätiedot

Luokkasijoituspisteet lasketaan vain PU/PN-sijoituksista, ei arvosteluluokan sijoituksista (esim. vak1, juk2 jne.)

Luokkasijoituspisteet lasketaan vain PU/PN-sijoituksista, ei arvosteluluokan sijoituksista (esim. vak1, juk2 jne.) Vuoden koirat-pisteiden laskuohjeisiin on tullut pieniä muutoksia ja tarkennuksia, nämä uudet muutokset on tummennettu. Suurin muutos on kotimaan näyttelykoira-kilpailussa, jossa tästä lähtien kaikki karvanlaadun

Lisätiedot

Vuoden Tolleri säännöt

Vuoden Tolleri säännöt Vuoden Tolleri säännöt 1 Novascotiannoutajat ry. palkitsee vuosittain eri lajeissa menestyneet novascotiannoutajat jakamalla seuraavat tittelit: Vuoden AGI-tolleri Vuoden MEJÄ-tolleri Vuoden NOME-tolleri

Lisätiedot

Vuoden parhaat -pistelaskusäännöt SSSK ry Vuoden parhaat -pistelaskusäännöt voimassa alkaen, lisätty Rallytoko

Vuoden parhaat -pistelaskusäännöt SSSK ry Vuoden parhaat -pistelaskusäännöt voimassa alkaen, lisätty Rallytoko Vuoden parhaat -pistelaskusäännöt SSSK ry Vuoden parhaat -pistelaskusäännöt voimassa 1.1.2013 alkaen, 1.1.2016 lisätty Rallytoko Pistelaskussa huomioidaan Suomen Kennelliiton (SKL) ja Suomen Palveluskoiraliiton

Lisätiedot

DREEVERIEN AJOKOKEEN (DRAJ) JA DREEVERIEN KETUNAJOKOKEEN (DKAJ) SÄÄNNÖT Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 00.00.0000 Voimassa 00.00.

DREEVERIEN AJOKOKEEN (DRAJ) JA DREEVERIEN KETUNAJOKOKEEN (DKAJ) SÄÄNNÖT Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 00.00.0000 Voimassa 00.00. DREEVERIEN AJOKOKEEN (DRAJ) JA DREEVERIEN KETUNAJOKOKEEN (DKAJ) SÄÄNNÖT Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 00.00.0000 Voimassa 00.00.0000 alkaen 1. Kokeen tarkoitus Ajokokeiden tarkoituksena on saada

Lisätiedot

VUODEN KÄÄPIÖPINSERI KILPAILUT (AGI, TOKO, RALLY-TOKO, MUUT) Suomen Kääpiöpinserit ry:n yleiskokous on hyväksynyt säännöt 15.10.2016. Säännöt astuvat voimaan 1.1.2017 alkaen. Kilpailuvuosi on se kalenterivuosi,

Lisätiedot

Järjestäjällä tulee olla anottuna turnauslupa Jääkiekkoliiton alueelta, jolla turnaus pelataan.

Järjestäjällä tulee olla anottuna turnauslupa Jääkiekkoliiton alueelta, jolla turnaus pelataan. 1(5) JÄÄKIEKKO 1 YLEISTÄ Sotilasurheiluliiton jääkiekkomestaruuskilpailuissa noudatetaan Suomen Jääkiekkoliiton harraste- ja seniorisääntöjä ( www.finhockey.fi ) sekä Suomen Sotilasurheiluliiton yleissääntöjä

Lisätiedot

Tampereen vetokoiraseura ry:n vuoden parhaat koirat

Tampereen vetokoiraseura ry:n vuoden parhaat koirat Tampereen vetokoiraseura ry:n vuoden parhaat koirat IPO-, JÄLKI-, VIESTI-, HAKU-, JA ETSINTÄKOKEESSA KIERTOPALKINTO Taves palkitsee joka vuosi kyseisen vuoden parhaat koirat lajeittain. Lisäksi jaetaan

Lisätiedot

KANSALLINEN ENDURANCE SALOON SARJA SÄÄNNÖT 2015

KANSALLINEN ENDURANCE SALOON SARJA SÄÄNNÖT 2015 KANSALLINEN ENDURANCE SALOON SARJA SÄÄNNÖT 2015 1. Yleistä 1.1. Kansallisen Endurance Saloon sarjan osakilpailut järjestetään AKK- Motorsport ry:n luvalla Autourheilun Sääntökirjan 2015 ja näiden vuoden

Lisätiedot

LAATUPONIKILPAILUN SÄÄNNÖT 2011. Yleistä

LAATUPONIKILPAILUN SÄÄNNÖT 2011. Yleistä LAATUPONIKILPAILUN SÄÄNNÖT 2011 Yleistä Laatuponikilpailuun ovat oikeutettuja osallistumaan kaikki jalostusohjesäännön mukaan polveutuvat puhdasrotuiset ponit sekä jalostusohjesäännön mukaan polveutuvat

Lisätiedot

Kaukalopallossa järjestetään vuosittain mestaruuskilpailut henkilökunnan A- ja B- sarjoissa ja ikämiessarjassa, yli 40 v.

Kaukalopallossa järjestetään vuosittain mestaruuskilpailut henkilökunnan A- ja B- sarjoissa ja ikämiessarjassa, yli 40 v. 1(5) KAUKALOPALLO 1 YLEISTÄ Sotilasurheiluliiton kaukalopallomestaruuskilpailuissa noudatetaan Suomen Kaukalopalloliiton sääntöjä sekä Suomen Sotilasurheiluliiton yleissääntöjä alla olevin poikkeuksin.

Lisätiedot

Kiimingin Koiraharrastajat Ry 29.12.2008 info(@)kiiminginkoiraharrastajat.com

Kiimingin Koiraharrastajat Ry 29.12.2008 info(@)kiiminginkoiraharrastajat.com 1 Jäsentiedote 4/2008 Vuosi on taas lopuillaan ja siten on myös vuoden viimeisen jäsentiedotteen aika. Haluamme kehittää toimintaamme yhdessä KiiKon jäsenten kanssa ja tätä varten olemme koonneet kyselyn,

Lisätiedot

SUKELLUSKUVAUKSEN POHJOISMAISTEN MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT

SUKELLUSKUVAUKSEN POHJOISMAISTEN MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT 1(5) SUKELLUSKUVAUKSEN POHJOISMAISTEN MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT Nämä säännöt on käännetty alkuperäisistä ruotsinkielisistä säännöistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sääntöjen alkuperäinen ruotsinkielinen

Lisätiedot

Tervetuloa! Suomen Marsuyhdistys ry:n syyskokous 4.10.2015 Klo. 12.00 17.00 Kerhotalo Puikkari Os. Hansatie 4, 02780 Espoo

Tervetuloa! Suomen Marsuyhdistys ry:n syyskokous 4.10.2015 Klo. 12.00 17.00 Kerhotalo Puikkari Os. Hansatie 4, 02780 Espoo Tervetuloa! Suomen Marsuyhdistys ry:n syyskokous 4.10.2015 Klo. 12.00 17.00 Kerhotalo Puikkari Os. Hansatie 4, 02780 Espoo Esityslista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden

Lisätiedot

Vuoden Beauceron -säännöt 2018

Vuoden Beauceron -säännöt 2018 2018 Yleisiä periaatteita Kilpailukausi on kalenterivuosi. Mukaan hyväksytään vain KoiraNetistä löytyvät tulokset pl. erikseen pisteytetyt arvokilpailut. Näyttelybeauceron-kategoriassa erikoisnäyttelyksi

Lisätiedot

Seuran tulee aina käyttää ensisijaisesti saavuttamansa korkeimman sarjatasonsa pelioikeus.

Seuran tulee aina käyttää ensisijaisesti saavuttamansa korkeimman sarjatasonsa pelioikeus. 1(6) KAUKALOPALLO 1 YLEISTÄ Sotilasurheiluliiton kaukalopallomestaruuskilpailuissa noudatetaan Suomen Kaukalopalloliiton sääntöjä sekä Suomen Sotilasurheiluliiton yleissääntöjä alla olevin poikkeuksin.

Lisätiedot

Kanta-Hämeen Setterit ja Pointterit ry:n Vuoden Koira -kilpailujen yleissääntö

Kanta-Hämeen Setterit ja Pointterit ry:n Vuoden Koira -kilpailujen yleissääntö Kanta-Hämeen Setterit ja Pointterit ry:n Vuoden Koira -kilpailujen yleissääntö 1. Kanta-Hämeen Setterit ja Pointterit ry järjestää kilpailut englannin- ja gordoninsettereille ja pointtereille parhaasta

Lisätiedot

North Sails LYS-Ranking 2017 säännöt

North Sails LYS-Ranking 2017 säännöt ! North Sails LYS-Ranking 2017 säännöt Nämä säännöt on laadittu yhteistyössä Avomeripurjehtijat ry - Havskappseglarna rf. (jäljempänä AMP ) ja Purjeneulomo Niiniranta Oy:n (jäljempänä Sponsori ) kesken

Lisätiedot

Grand Prix kilpailuma a ra ykset

Grand Prix kilpailuma a ra ykset Grand Prix kilpailuma a ra ykset 11.9.2014 Sisällys GP-sarja... 2 Lajiohjelmat... 2 GP 1 osakilpailu, 25m allas... 2 GP 2-osakilpailu, 50m allas... 3 GP 3-osakilpailu, 50m allas... 4 Aikarajat... 4 Kilpailulupamaksu...

Lisätiedot

Espoo Squash Rackets Club Hartwall Jaffa Cup Sivu 1 / 6 Kausi Eero Salkala

Espoo Squash Rackets Club Hartwall Jaffa Cup Sivu 1 / 6 Kausi Eero Salkala Espoo Squash Rackets Club Hartwall Jaffa Cup Sivu 1 / 6 SÄÄNNÖT Kaudella pelataan kuusi osakilpailua kilpailukutsussa mainitussa paikassa alkaen klo 10. Kilpailupaikat ovat: Luokat 1. 10.09.2016 Espoo

Lisätiedot

ROTUMESTARUUSKILPAILUIDEN JÄRJESTÄMISOHJE

ROTUMESTARUUSKILPAILUIDEN JÄRJESTÄMISOHJE ROTUMESTARUUSKILPAILUIDEN JÄRJESTÄMISOHJE 1. Tarkoitus Tämän rotumestaruuskokeiden järjestämisohjeen on laatinut Suomen Belgianpaimenkoirayhdistys ry:n johtokunta. Ohjeiden tarkoituksena on varmistaa,

Lisätiedot

Koulutukset Pohjois-Hämeen kennelpiiri Suomen Kennelliitto

Koulutukset Pohjois-Hämeen kennelpiiri Suomen Kennelliitto Koulutukset Pohjois-Hämeen kennelpiiri 2016 10.11.2016 Suomen Kennelliitto 1 Näyttelysääntöjä täydentävät ohjeet sekä näyttelyiden järjestämisohjeet (Kennelliiton hallitus 6.10.2016, voimassa 1.1.2017

Lisätiedot

PÄIVITETTY 27.10.2015. Vuoden Briard -kilpailut. 1. Kilpailujen järjestäminen

PÄIVITETTY 27.10.2015. Vuoden Briard -kilpailut. 1. Kilpailujen järjestäminen PÄIVITETTY 27.10.2015 Vuoden Briard -kilpailut 1. Kilpailujen järjestäminen julkaistaan kilpailusäännöt tai vaihtoehtoisesti viitataan enintään kaksi kilpailukautta vanhoihin sääntöihin, mikäli sääntöihin

Lisätiedot

Yhteenveto pöytäkirjoista 18-20/2013

Yhteenveto pöytäkirjoista 18-20/2013 1 Yhteenveto pöytäkirjoista 18-20/2013 PÖYTÄKIRJA 18/2013 Hallituksen sähköpostikokous Aika: 2.-4.11.2013 Osallistujat: Puheenjohtaja Soili Niskanen Eeva Mattila varajäsen Asia 1 Sopimuksen tekeminen Nettihotellin

Lisätiedot