Suomen Näyttely- ja Lemmikkihiirten näyttelysäännöt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Näyttely- ja Lemmikkihiirten näyttelysäännöt"

Transkriptio

1 Suomen Näyttely- ja Lemmikkihiirten näyttelysäännöt 1 SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN Näitä sääntöjä noudatetaan Suomen Näyttely- ja Lemmikkihiiret ry:n virallisissa näyttelyissä sekä Pet Show -näyttelyissä, samoin kuin hiirten ja okahiirten osalta Suomen Kani- ja Jyrsijäliitto ry:n (myöh. SKJL) sekä SKJL:n alaisten paikallisyhdistysten järjestämissä näyttelyissä. 2 VAHINKOTAPAUKSET Näyttelyn järjestäjät ja toimitsijat eivät vastaa niistä vahingoista, joita eläimelle, omistajalle tai näytteilleasettajalle voi sattua tai joita eläin voi aiheuttaa näyttelyn aikana. 3 NÄYTTELYT Näyttelyt ovat joko virallisia tai ns. Pet Show näyttelyitä. Virallisen näyttelyn näyttelykutsu tulee julkaista kuukautta ennen SNL:n jäsenjulkaisussa, sekä ilmoittaa SKJL:lle. Pet Show -näyttelyn näyttelykutsu tulee julkaista hyvissä ajoin SNL:n jäsenjulkaisussa. Näyttelytulokset tulee toimittaa SNL:n nimeämälle henkilölle SNL:n hyväksymässä muodossa kuukauden kuluessa näyttelystä. 4 TUOMARIT SNL:n näyttelyissä saavat toimia tuomareina SKJL:n tai SNL:n hyväksymät tuomarit. Ulkomaiset tuomarit SNL hyväksyy näyttelyanomuksen yhteydessä. Pet Show -näyttelyn tuomariksi hyväksytään SNL:n pätevöimiä pet-tuomareita tai harjoittelijoita, joilla on hyväksytty teoriajakso pet-tuomarikoulutuksesta. Tuomari ei saa arvostella omistamaansa, perheenjäsenensä tai samalla kasvattajanimellä kasvattavan henkilön eläintä. Kotimaisten tuomareiden oikeudet vanhenevat, mikäli tuomarilla ei ole ollut arvosteluja kahden vuoden aikana. Mikäli oikeudet vanhenevat, tulee hänen suorittaa arvostelunäyte SNL:n tuomarille, jolla oikeudet ovat voimassa. 5 NÄYTTELYYN ILMOITTAUTUMINEN Suomen Näyttely- ja Lemmikkihiirten näyttelyihin ilmoittaudutaan näyttelykutsussa mainitulla tavalla. SNL:n näyttelyihin ei pääsääntöisesti ilmoittauduta etukäteen, vaan näyttelypäivän aamuna näyttelypaikalla. Näytteilleasettajan tulee tuoda näyttelypaikalle SNL:n hyväksymä (sähköinen) ilmoittautumiskaavake, johon on täytetty tarvittavat tiedot eläimistä sekä omistajasta. Kaikkiin virallisiin näyttelyluokkiin (LK, LKS, MUUT, katselmus, ei-st.) ilmoittaudutaan samalla kaavakkeella. Pet-luokkaan täytetään erillinen kaavake. Ilmoittautumisten toimittaminen näyttelypaikalle sähköisessä muodossa (usb-muistitikku) on toivottavaa. Mikäli eläin on ilmoitettu sekä pet- että viralliseen luokkaan, sen tiedot täytetään sekä asianmukaiseen virallisten luokkien kaavakkeesen, että pet-luokkien kaavakkeeseen. Lisäksi näytteilleasettajalla tulee olla ilmoittautumisensa paperiversiona. Lajeilla, joille SNL järjestää sekä virallisia- että pet-luokkia, voi eläimen ilmoittaa molempiin luokkiin. Muita lajeja voi ilmoittaa ainoastaan pet-luokkiin. Hiirille näyttelyluokkia järjestävien yhdistysten, joilla ei ole mahdollisuutta tietokoneen

2 käyttämiseen arvostelussa, tulee näyttelykutsussaan ohjeistaa näytteilleasettajia toimittamaan ilmoittautumisensa SNL:n hyväksymällä eläinkohtaisella kaavakkeella, jokaiselle eläimelle kahtena (2) kappaleena. Mikäli eläin on ilmoitettu sekä pet- että viralliseen luokkaan, sille täytetään kumpaankin luokkaan omat kaavakkeet kahtena kappaleena. Näyttelykutsussa ilmoitettu näyttelymaksu tulee joko suorittaa näyttelypaikalla, tai suoritetusta maksusta tulee esittää maksutosite. Näytteilleasettajat ovat velvollisia saapumaan näyttelypaikalle hyvissä ajoin ennen kutsussa ilmoitettua arvostelun alkamisaikaa. Mikäli näyttelyyn ilmoittaudutaan etukäteen, tulee ilmoittautumisten mukaan liittää maksutosite maksetusta näyttelymaksusta. Ilmoittautumisten tulee olla postitettuina viimeistään näyttelykutsussa mainittuna päivämääränä. Näytteilleasettajan maksama näyttelymaksu maksetaan takaisin, jos näyttely peruutetaan näytteilleasettaja, hänen perheenjäsenensä, samalla kasvattajanimellä kasvattava henkilö tai yhteisessä omistuksessa olevan eläimen toinen omistaja kutsutaan tuomariksi eläin on ilmoittautumisen jälkeen sairastunut tai kuollut, mistä on esitettävä eläinlääkärin todistus omistaja tuomarinvaihdoksen sattuessa vaatii sitä ennen arvostelun alkamista Näytteilleasettajan maksamaa näyttelymaksua ei makseta takaisin, jos eläin suljetaan näyttelystä joko ko. eläimestä tai sen kanssa samassa terraariossa olevasta eläimestä löytyneiden terveyteen tai ulkoloisiin liittyvien syiden vuoksi eläintä ei ole numeroitu sen arvosteluvuoron tullessa, eikä sitä näin ollen löydetä arvosteltavaksi eläintä ei erota toisesta samassa näyttelyterraariossa olevasta eläimestä, eikä omistaja tai omistajan nimeämä yhteyshenkilö ole saatavilla kertomassa, mikä eläin on arvosteluvuorossa eläin ei ole saatavilla kohtuullisen ajan kuluessa sen arvosteluvuoron tullessa (toisessa luokassa arvosteltavana oleva eläin katsotaan olevan saatavilla) eläin on ilmoitettu väärään luokkaan ja saa tämän vuoksi vain laatuarvostelun, muttei saa luokkasijoitusta tai osallistu ylempien palkintojen jakoon muusta vastaavasta syystä 6 NÄYTTELYYN OSALLISTUMINEN Näyttelyyn osallistuminen ei vaadi rekisterinumeroa missään luokassa. Näyttelyyn voivat osallistua kesyhiiret, okahiiret, seeprahiiret ja natalhiiret. Lajeilla, Joille SNL järjestää sekä virallisia- että pet-luokkia, voi eläimen ilmoittaa molempiin luokkiin. Muita lajeja voi ilmoittaa ainoastaan pet-luokkiin. Näyttelyyn ei saa osallistua eläin, joka on sairas, vihainen tai jossa on ulkoloisia. Eläin ei myöskään saa olla kantava tai imettää poikasia. Alle 2 kk:n ikäinen eläin ei voi osallistua näyttelyyn. Eläimen turkkia ei saa käsitellä aineilla, jotka muuttavat sen alkuperäistä laatua tai väriä. Eläimeltä ei saa puuttua ruumiinosia, poikkeuksena pet-luokka, johon voidaan ilmoittaa eläin, jonka häntä on katkennut. Karvattomat (*), hännättömät tai muut eläimen ulkomuotoon ja elämänlaatuun vaikuttavat

3 mutaatiot ovat hylkääviä virheitä niin virallisissa, kuin pet-luokissakin. Eläimen tuo näyttelyyn sen omistaja tai omistajan nimeämä henkilö. Mikäli omistaja ei ole paikalla näyttelyssä tai poistuu näyttelypaikalta näyttelypäivän aikana, hänen tulee nimetä koko näyttelyn ajan paikalla oleva yhteyshenkilö, jonka tiedot on merkitty eläimen näyttelyilmoittautumiskaavakkeeseen. *) SNL ry:n hallituksen päätöksellä karvattomat hiiret voivat osallistua näyttelyyn vuodesta 2012 poikkeusluvalla. Luvan jatkamisesta päätetään saatujen kokemusten perusteella. Mikäli eläimeltä löytyy terveyteen tai ulkoloisiin liittyviä mahdollisesti muihin näyttelyn eläimiin tarttuvia hylkääviä virheitä, eläimen omistajaan tai tämän nimeämän yhteyshenkilöön otetaan yhteyttä ja eläin siirretään pois muiden eläinten yhteydestä laukkuun tai kassiin, jossa eläin oli tuotu paikalle. Ulkoloisia tai hengityselinongelmia löytänyt tuomari on oikeutettu sulkemaan näyttelystä myös kyseisen eläimen kanssa samassa näyttelyterraariossa olevat eläimet. Kun eläin suljetaan näyttelystä, se ei voi osallistua mihinkään luokkaan, johon se on ilmoitettu. 7 ELÄIMEN TOIMITTAMINEN ARVOSTELTAVAKSI Eläimet vie tuomarille arvosteltavaksi assistentti, ei omistaja. Virallisissa luokissa eläimet viedään arvosteltavaksi väri- ja kuvioluokittain, pet-luokissa yksitellen. Eläinten tulee olla esillä näyttelyterraariossa, jossa on selvästi esillä näyttelynumero ja jossa ei ole muita merkintöjä. Näyttelyterraarion on oltava tehdasvalmisteinen, pohjaosaltaan läpinäkyvä, jyrsijöiden käyttöön tarkoitettu terraario, joka on hiirille turvallinen sekä kyllin tilava, muttei tarpeettoman suuri. Kussakin näyttelyterraariossa saa olla mieluiten vain yksi hiiri, korkeintaan viisi. Mikäli samassa näyttelyterraariossa on useampia kuin yksi eläin, näiden on edustettava eri muunnoksia. Mikäli eläin ei ole saapuvilla, on kadoksissa tai sitä ei voida tunnistaa kun kilpailuluokka johon se on ilmoitettu arvostellaan, jää eläin arvostelematta eikä näyttelymaksua makseta takaisin. Mikäli eläin on ilmoitettu sekä viralliseen, että pet-luokkaan, sen näyttelyterraario asetetaan virallisten luokkien paikalle. Tuomari ei saa jättää eläintä arvostelematta, mikäli se on vuoronsa tullessa toisen tuomarin arvosteltavana. 8 VIRALLISET NÄYTTELYLUOKAT JA PALKITSEMINEN Virallisissa näyttelyissä eläin voidaan ilmoittaa katselmusluokkaan, ei-standardiluokkaan tai yhteen kilpailuluokkaan sekä ryhmäluokissa yhteen kasvattajaluokkaan, yhteen jalostuseläinluokkaan ja/tai yhteen sukupolviluokkaan. Katselmusluokkaan osallistuva eläin ei voi osallistua kilpailuluokkaan tai kasvattajaluokkaan, mutta voi olla mukana jalostus- tai sukupolviluokassa. Ei-standardiluokkaan osallistuva eläin voi osallistua ei-standardiryhmäluokkiin, joita on eistandardi kasvattajaluokka ja ei-standardi sukupolviluokka, mutta ne eivät voi osallistua muihin ryhmäluokkiin. Urokset ja naaraat kilpailevat samassa luokassa. Tuomari antaa kustakin esitetystä eläimestä ja ryhmästä kirjallisen arvostelun SNL:n hyväksymällä kaavakkeella. Jokaisen virallisiin luokkiin ilmoitettavan hiiren turkkimuunnos ja väri on oltava tiedossa ennen ilmoittautumista. Tämä koskee niin katselmus-, ei-standardi-, kilpailu-, kuin ryhmäluokkia. Väärään turkkimuunnosluokkaan, väriryhmään tai väriluokkaan ilmoitetun eläimen voi palkita korkeintaan 1. laatupalkinnolla. Se ei voi saada luokkavoittoa, väriryhmän paras -sijoitusta tai osallistua ROP-kilpailuun, huolimatta siitä onko luokka

4 johon hiiri olisi kuulunut ilmoittaa jo arvosteltu tai ei. 8.1 Laatupalkinnot Virallisissa luokissa eläin saa kirjallisen arvostelun ja joko 1. tai 2. laatupalkinnon tai ei laatupalkintoa. Tuomari palkitsee 2. laatupalkinnolla (2.) eläimet, jotka ovat hänen mielestään hyviä rotumääritelmän mukaisia eläimiä ja sopivia jalostukseen. Tuomari palkitsee 1. laatupalkinnolla (1.) eläimet, jotka ovat hänen mielestään korkealaatuisia rotumääritelmän mukaisia eläimiä. Laatupalkintojen määrä ei ole sidottu näytteille asetettujen eläinten määrään. Mikäli eläin ei ole saatavilla arvosteltavaksi kohtuullisen ajan kuluessa tai sitä ei saada tunnistettua samassa näyttelyterraariossa olevien eläinten joukosta, tuomari merkitsee arvostelukaavakkeeseen "ei saatavilla". 8.2 Katselmusluokka Katselmusluokassa tuomari arvioi eläimen rekisteröitävyyden, antaen eläimelle kirjallisen arvostelun sekä joko 2. laatupalkinnon tai ei 2. laatupalkintoa. Katselmusluokka ei ole kilpailuluokka vaan arvioluokka, eivätkä eläimet kilpaile keskenään. 8.3 Ei-standardiluokka Ei-standardiluokkaan kuuluvat standardoimiskelpoiset värit, kuviot ja rodut, joilla ei vielä ole virallista Suomen Näyttely- ja Lemmikkihiiret ry:n hyväksymää rotumääritelmää ja joita ei vielä ole hyväksytty koestandardiin. Standardoimiskelpoisuus edellyttää, että muunnos eroaa kyllin selkeästi olemassa olevista standardi- ja koestandardimuunnoksista. Uutta ei-standardimuunnosta näyttelytettäessä näytteilleasettajan on hyvissä toimitettava ei-standardimuunnokset arvostelevan tuomarin käyttöön rotumääritelmäehdotus, varustettuna mahdollisuuksien mukaan muunnoksen genotyypillä. Kopio tästä rotumääritelmäehdotuksesta on toimitettava Suomen Näyttely- ja Lemmikkihiiret ry:n hallitukselle. Esimerkiksi seuraavat genotyypit eivät ole standardoimiskelpoisia, eivätkä näin ollen myöskään ei-standardimuunnoksia: luokkien II (tikatut) sekä IV (varjostukselliset ja pointilliset) fox-muunnokset; luokan IV (varjostukselliset ja pointilliset) muunnosten chocolate-diluutiot; argenten chocolate-, blue- ja lilac-diluutiot; chinchillan ja silver agoutin chocolate-diluutiot; chinchilloitu black, blue ja chocolate; "stone". Ei-standardiluokan muunnokset arvostellaan väri- ja kuvioluokkiin jaettuna omana ryhmänään kaikki turkkimuunnokset keskenään, erikseen kilpailuluokista. Tuomari antaa kirjallisen arvostelun ja palkitsee hyvät ei-standardiluokan eläimet 2. laatupalkinnolla ja laadukkaat 1. laatupalkinnolla. Tuomari valitsee 1. laatupalkinnon saaneista kunkin ei-standardimuunnoksen luokkavoittajan sekä luokkavoittajien joukosta yhden parhaan ei-standardieläimen (PES). Ei-standardieläimet eivät voi saada championpisteitä tai valmistua championiksi, eikä niille lasketa vuoden voittaja -, tai kasvattajapisteitä. Ei-standardiluokan muunnoksia edustavat eläimet voivat osallistua myös eistandardiryhmäluokkiin, joihin kuuluu ei-standardi kasvattajaluokka ja - sukupolviluokka. 8.4 Kilpailuluokat, hiiret Kilpailuluokissa eläimet jaotellaan kolmeen rotuluokkaan:

5 lyhytkarvaiset (lk), lyhytkarvaiset satiinit (lks) ja muut turkkimuunnokset (muut), johon kuuluvat pitkäkarvainen (pk), pitkäkarvainen satiini (pks), lyhytkarvainen astrex (lka), lyhytkarvainen satiini astrex (lksa), pitkäkarvainen astrex (pka), pitkäkarvainen satiini astrex (pksa) ja abessinialainen (ab). Rotuluokat jaetaan väriryhmiin: yksiväriset, tikatut ja silver-tikatut varjostukselliset ja pointilliset, tan ja fox sekä kuviolliset. Väriryhmät jaetaan väreihin, kuviollisten ryhmässä kuvioihin rotumääritelmän mukaisessa järjestyksessä. Tikatut ja silver-tikatut muunnokset näyttelytetään samassa, yhdistetyssä väriryhmässä. SNL voi hallituksen päätöksellä erottaa nämä kaksi rotumääritelmässä omiksi väriryhmikseen erotetut ryhmät myös näyttelyissä. Urokset ja naaraat kilpailevat samassa luokassa ja eläimet arvostellaan väriluokissa ikäjärjestyksessä. Tuomari antaa kilpailuluokkien eläimistä kirjallisen arvostelun. Koestandardiin hyväksytyille muunnoksille ei ole omaa erillistä luokkaansa, vaan näiden muunnosten eläimet arvostellaan kuten viralliset muunnokset, paikalla jossa muunnos olisi mikäli se olisi jo virallisesti tunnustettu muunnos Hiirten palkitseminen kilpailuluokissa Luokkavoitto: Tuomari valitsee yhden 1. laatupalkinnon saaneen hiiren väri- tai kuvioluokkansa voittajaksi (LKV). Väriryhmän paras: Tuomari voi valita väriryhmässä luokkavoiton saaneiden hiirten joukosta yhden väriryhmän parhaaksi (VRP). Rodun paras: Tuomari voi valita samassa rotuluokassa olevien hiirten joukosta 1. laatupalkinnon saaneista eläimistä rodun paras (ROP) sijoituksille paremmuusjärjestyksessä korkeintaan viisi hiirtä (ROP1-5). Best in Show: Tuomari valitsee ROP1-palkinnon saaneista hiiristä yhden best in show (BIS) hiiren. Champion-piste: Tuomari voi halutessaan myöntää champion-pisteen (chp) 1. laatupalkinnon saaneille hiirille, jotka eivät ole saaneet VRP tai ROP-palkintoa. 8.5 Kilpailuluokat, okahiiret Okahiirillä arvostellaan katselmus- ja ei-standardiluokat kuten hiirillä. Egyptinokahiiret jaotellaan väriluokkiin rotumääritelmän mukaisessa järjestyksessä. Urokset ja naaraat kilpailevat samassa luokassa. Tuomari antaa kilpailuluokkien eläimistä kirjallisen arvostelun.

6 8.5.1 Okahiirten palkitseminen kilpailuluokissa Luokkavoitto: Tuomari valitsee yhden 1. laatupalkinnon saaneen eläimen väri- tai kuvioluokkansa voittajaksi (LKV). Rodun paras: Tuomari voi valita okahiiristä 1. laatupalkinnon saaneista rodun paras (ROP) sijoituksille paremmuusjärjestyksessä korkeintaan viisi okahiirtä (ROP1-5). Champion-piste: Tuomari voi halutessaan myöntää champion-pisteen (chp) 1. laatupalkinnon saaneille okahiirille, jotka eivät ole saaneet LKV tai ROP-palkintoa. 8.6 Ryhmäluokat Kasvattajaluokka: Neljälle saman SKJL:n hyväksymän kasvattajanimen omaavan kasvattajan eläimelle, jotka ovat vähintään kahdesta eri poikueesta ja jotka on ilmoitettu ko. näyttelyssä kilpailuluokkiin. Kukin yksittäinen eläin voi osallistua vain yhteen kasvattajaluokkaan. Arvostelussa kiinnitetään erityistä huomiota ryhmän tasaisuuteen. Eläimet ilmoittaa luokkaan niiden kasvattaja. Näytteilleasettaja on velvollinen osallistumaan kasvattajaluokkaan, jos kasvattaja sitä vaatii. Jalostusluokka: Jalostuseläimelle sekä vähintään neljälle sen jälkeläiselle, vähintään kahdesta eri poikueesta. Jälkeläisten tulee olla ilmoitettu ko. näyttelyssä kilpailuluokkiin ja ne voivat olla eri kasvattajilta. Kukin yksittäinen eläin voi osallistua vain yhteen jalostusluokkaan. Jalostuseläimen ei tarvitse olla ilmoitettu ko. näyttelyssä kilpailuluokkaan. Arvostelussa kiinnitetään erityistä huomiota jalostuseläimen kykyyn periyttää hyviä ominaisuuksiaan esillä oleviin jälkeläisiinsä sekä ryhmän tasaisuuteen. Jalostuseläimen sekä sen jälkeläiset ilmoittaa luokkaan jalostuseläimen omistaja. Jälkeläisen näytteilleasettaja on velvollinen osallistumaan jalostusluokkaan, jos jalostuseläimen omistaja sitä vaatii. Sukupolviluokka: Kolmelle Suomen Kani- ja Jyrsijäliitto ry:n hyväksymän kasvattajanimen omaavan kasvattajan eläimelle, jotka edustavat kolmea peräkkäistä sukupolvea ja ovat keskenään sukua suoraan alenevassa polvessa. Eläimistä vähintään yhden tulee olla ilmoitettu ko. näyttelyssä kilpailuluokkiin. Kukin yksittäinen eläin voi osallistua vain yhteen sukupolviluokkaan. Arvostelussa kiinnitetään erityistä huomiota jalostustavoitteissa edistymiseen, hyvien ominaisuuksien periytymiseen, huonoista eroon pääsyyn sekä vähemmässä määrin ryhmän tasaisuuteen. Sukupolviluokan eläimet ilmoittaa luokkaan eläinten kasvattaja. Näytteilleasettaja on velvollinen osallistumaan sukupolviluokkaan, jos kasvattaja sitä vaatii. Ei-standardi kasvattajaluokka: Muutoin kuin tavallinen kasvattajaluokka, mutta eläinten on oltava samaa eistandardimuunnosta. Tuomari kiinnittää erityistä huomiota ryhmän tasaisuuteen sekä muunnoksen jalostuskelpoisuuteen. Ei-standardi sukupolviluokka:

7 Muutoin kuin tavallinen sukupolviluokka, mutta eläinten on oltava samaa eistandardimuunnosta. Tuomari kiinnittää erityistä huomiota ryhmän tasaisuuteen sekä muunnoksen jalostuskelpoisuuteen ja kehittymiseen Ryhmäluokkien palkitseminen Kasvattajaluokat, jalostusluokat ja sukupolviluokat arvostellaan yksittäisten eläinten kilpailuluokkien jälkeen. Kasvattajien sekä jalostuseläimen omistajan tulee ilmoittaa luokkiin osallistuvat eläimet hyvissä ajoin ennen ryhmäluokkien arvostelun alkamista. Arvostelun alkamisen jälkeen ei voi enää ilmoittaa uusia ryhmäluokkia. Tuomari palkitsee 2. laatupalkinnolla (2.) hyvät, sekä 1. laatupalkinnolla (1.) erittäin hyvät ryhmät. Laatupalkintojen määrä ei ole sidottu esitettyjen ryhmien määrään. 1. laatupalkinnon saaneista ryhmistä valitaan kunkin ryhmäluokan voittajaryhmä: Paras Kasvattajaluokka (PKL), Paras Jalostusluokka (PJL) tai Paras Sukupolviluokka (PSL). Ei-standardiryhmäluokat arvostellaan ei-standardiluokan jälkeen. Tuomari palkitsee 2. laatupalkinnolla (2.) hyvät sekä 1. laatupalkinnolla (1.) erittäin hyvät ryhmät. Eistandardiryhmäluokista ei palkita parhaita ryhmäluokkia, eikä tuloksista lasketa vuoden kasvattaja -pisteitä. 8.7 Erikoispalkinnot Näytteilleasettajat, kasvattajat ja tuomari voivat halutessaan lahjoittaa näyttelyyn erikoispalkintoja joko nimettyinä erikoispalkintoina tai tuomarin vapaasti jaettavaksi. 9 PET-LUOKKA JA PET SHOW NÄYTTELYT Pet-luokka on epävirallinen luokka virallisessa näyttelyssä tai erillinen näyttely (Pet Show), jolloin siihen voi osallistua muitakin kuin yhdistyksen alaisia lajeja. Luokassa kiinnitetään erityistä huomiota eläimen kuntoon, terveyteen ja käsiteltävyyteen. Pet-luokassa ei ole erillisiä ikäluokkia, eikä uroksia ja naaraita arvostella eri luokissa. Eri lajit arvostellaan omissa luokissaan. Pet-luokkaan osallistuvan eläimen tulee olla täyttänyt 2 kk. 9.1 Pet-luokkien palkitseminen Tuomari antaa kustakin eläimestä kirjallisen arvostelun SNL:n hyväksymällä kaavakkeella. Hän palkitsee moitteettomat pet-eläimet laatuarvostelulla A, hyvät laatuarvostelulla AB ja tyydyttävät laatuarvostelulla B. Mikäli eläimessä on hylkäävä virhe, se ei saa lainkaan laatuarvostelua. Erinomaiset pet-eläimet tuomari palkitsee A:n lisäksi kunniamaininnalla (KUMA). Rodun Paras (ROP) -kilpailussa tuomari sijoittaa kussakin lajissa korkeintaan viisi KUMA:n saanutta eläintä ROP-sijoille. Hän voi myös halutessaan jakaa erikoispalkintoja. Mikäli eläin ei ole saatavilla arvosteltavaksi kohtuullisen ajan kuluessa tai sitä ei saada tunnistettua samassa näyttelyterraariossa olevien eläinten joukosta, tuomari merkitsee arvostelukaavakkeeseen "ei saatavilla". 10 CHAMPIONSÄÄNNÖT Rekisteröity eläin voi saavuttaa champion-titteleitä seuraavin pistemäärin: Champion-arvo (Ch): viisi (5) champion-pistettä. Double Champion -arvo (DCh): Ch-arvoon / Ch-arvoon vaadittavat pisteet + viisi

8 champion-pistettä lisää eli kaiken kaikkiaan saatuna kymmenen (10) championpistettä. Grand Champion -arvo (GrCh): DCh-arvo / DCh-arvoon vaadittavat pisteet + viisi champion-pistettä lisää eli kaiken kaikkiaan saatuna viisitoista (15) championpistettä. Supreme Champion -arvo (SupCh): GrCh-arvo / GrCh-arvoon vaadittavat pisteet + viisi champion-pistettä lisää eli kaiken kaikkiaan saatuna kaksikymmentä (20) champion-pistettä. Omistajan tulee anoa kutakin champion-arvoa. Champion-pisteiden vastaanotto ei ole sidottu jo saatujen pisteiden tai tittelien määrään. Muiden maiden championiksi eläin voi valmistua, kun sillä on kotimaasta champion-arvo ja ulkomailta näyttelyn järjestävän yhdistyksen näyttelysääntöjen mukainen championin arvoon johtava palkinto, esimerkiksi sertifikaatti. Champion-pisteitä saavutetaan seuraavasti: Luokkavoitto (LKV) - 1 p. Väriryhmän paras (VRP) - 2 p. ROP-sijoitus (ROP1-5) - 3 p. Best in show (BIS) - 4 p. Lisäksi tuomari voi myöntää yhden champion-pisteen 1. laatupalkinnon saaneille hiirille, jotka eivät ole saaneet VRP tai ROP-palkintoa. Mikäli champion-pisteen saanut hiiri on saanut myös LKV-sijoituksen, sen kokonais-championpistemäärä on 2p. Yhdessä näyttelyssä saavutettujen sijoitusten pisteet eivät kumuloidu (esim. ROP2:n voittanut hiiri saa 3 pistettä, ei = 6), vaan pisteet määräytyvät korkeimman saavutetun voiton mukaan. Hiiri ei voi valmistua championiksi vain yhden championpisteen (lkv, pelkkä chp) voittotuloksilla. Valmistuakseen championiksi tulee kaikki arvoon tarvittavat championpisteet olla saavutettu sen muunnoksen edustaja, jona arvoa anotaan (poikkeus lk/lks black). Voitetut champion-pisteet merkitään hiiren nimen perään sulkeissa olevalla numerolla. Numerointi alkaa alusta, kun hiirelle myönnetään champion-arvo. Champion-arvosta yli jääneet pisteet kuitenkin merkitään. Rekisteröidylle hiirelle voidaan myöntää champion-arvo jo siinä näyttelyssä, jossa se saa viimeiset tarvittavat pisteensä, mikäli hiiren omistaja täyttää ja palauttaa arvonanomuskaavakkeen näyttelypaikalla. Rekisteröimätön hiiri tulee ensin rekisteröidä, jonka jälkeen champion-arvoa anotaan yhdistyksen nimeämältä arvonanomusten käsittelijältä siihen tarkoitetulla kaavakkeella. Uudet titteleiden haltijat julkaistaan yhdistyksen lehdessä. 11 SILVER PET-, GOLD PET- JA GRAND PET SÄÄNNÖT Eläin voi saavuttaa Silver Pet -arvon (SP) saatuaan neljä (4) A-palkintoa pet-luokista. Eläin voi saavuttaa Gold Pet -arvon (GP) saatuaan kuusi (6) A-palkintoa pet-luokista. Tällöin Silver Pet -titteli vaihtuu Gold Pet -titteliksi. Eläin voi saavuttaa Grand Pet -arvon (GrP) saatuaan kolme ROP-sijoitusta (ROP1-5) pet-luokista. Pet-luokkien tittelien saavuttaminen ei vaikuta siihen, voiko eläin vastaanottaa lisää A- tai ROP-palkintoja. Pet-luokan eläimelle voidaan myöntää pet-titteli jo siinä näyttelyssä, jossa se saa täyteen tarvittavan määrän A- tai ROP-palkintoja, mikäli hiiren omistaja täyttää ja palauttaa pettittelin anomuskaavakkeen näyttelypaikalla. Muussa tapauksessa titteliä anotaan yhdistyksen nimeämältä arvonanomusten käsittelijältä siihen tarkoitetulla kaavakkeella.

9 Uudet pet-titteleiden haltijat julkaistaan yhdistyksen lehdessä. 12 MUUT TITTELIT JA PALKINNOT Suomen Näyttely- ja Lemmikkihiiret laskee vuosittain virallisten- ja pet-luokkien voittajia kulloinkin voimassa olevien pisteytysten mukaisesti. Voimassa olevat pisteytykset julkaistaan SNL:n jäsenlehdessä sekä internetsivuilla Viralliset luokat Vuoden Voittaja -titteli (VV) myönnetään hiirillä kunkin rotuluokan (lk, lks, muut) eniten pisteitä keränneelle rekisteröidylle hiirelle ja okahiirillä eniten pisteitä keränneelle eläimelle. Mikäli saman pistemäärän saavuttaa useampi kuin yksi eläin, titteli myönnetään useammalle kuin yhdelle eläimelle. Väriryhmän Paras -titteli (VRP) myönnetään hiirillä rotuluokassaan väriryhmänsä parhaiten menestyneelle rekisteröidylle eläimelle. Mikäli saman pistemäärän saavuttaa useampi kuin yksi eläin, titteli myönnetään useammalle kuin yhdelle eläimelle. Vuoden Hiiri -titteli (VH) myönnetään vuoden aikana eniten pisteitä keränneelle Vuoden Voittaja -hiirelle Kasvattajat Vuoden lk/lks/muut Kasvattaja -palkinto myönnetään rotuluokkakohtaisesti eniten pisteitä keränneelle kasvattajanimelle. Kasvattajapisteet kertyvät myös rekisteröimättömistä eläimistä. Vuoden Kasvattaja -palkinto myönnetään kaikista rotuluokista yhteensä eniten pisteitä keränneelle kasvattajanimelle. Kasvattajaluokista ja sukupolviluokista saadut pisteet lasketaan tähän kasvattajan kokonaispistemäärään Jalostuseläin Vuoden Jalostuseläin (VJAL) -titteli myönnetään vuoden aikana eniten jalostusluokista saatuja pisteitä keränneelle eläimelle Pet-luokat Vuoden Pet -titteli (VPET) myönnetään Suomen Näyttely- ja Lemmikkihiiret -yhdistyksen alaisille lajeille, kunkin lajin eniten pet-pisteitä keränneelle eläimelle. 13 TUOMARIIN VAIKUTTAMINEN Mikäli eläimen omistaja käyttäytymisellään tai esittelemällä eläimen entisiä saavutuksia yrittää vaikuttaa arvostelun kulkuun, voi tuomari antaa eläimelle EVA:n (ei voida kaikilta osin arvostella) eli eläin jää arvostelematta. Tästä syystä ei näyttelymaksua palauteta. Mikäli yritys vaikuttaa arvosteluun on tuomarin tai sihteerin mielestä törkeä, voidaan näytteilleasettajalle antaa varoitus. Varoituksesta lähetetään kilpailun jälkeen kyseiselle näytteilleasettajalle kirjallinen ilmoitus. Kun henkilö on saanut kolme varoitusta, hänet asetetaan määräaikaiseen näyttelykieltoon. Näyttelykiellon pituuden päättää SNL:n hallitus. Näytteilleasettajalle, joka häiritsee tai moittii tuomaria, rikkoo näitä sääntöjä tai hyvää tapaa, voi SNL:n hallitus antaa näyttely- tai toimintakiellon.

10 14 NÄYTTELYARVOSTELUSTA VALITTAMINEN Tuomari ei voi muuttaa eläimestä antamaansa arvostelua enää sen jälkeen, kun kaikki kilpailuluokat, joihin eläin on osallistunut, on arvosteltu loppuun. Tuomarin arvostelusta ja hänen antamastaan palkintosijasta ei voida valittaa, ellei tuomari ole toiminut SNL:n näyttelysääntöjen vastaisesti. Valitus rikkomuksesta on tehtävä kolmen (3) päivän kuluessa näyttelytoimikunnalle ja valitukseen on liitettävä mukaan 15 summa, jonka yhdistys palauttaa, mikäli valitus katsotaan aiheelliseksi. 15 MUUTOSOIKEUS Suomen Näyttely- ja Lemmikkihiiret ry varaa itselleen oikeuden muuttaa näyttelysääntöjä, lisätä jaettavia titteleitä tai muuntaa jo olemassa olevien jakoperusteita tulevaisuudessa.

Pieni opas näyttelytoimihenkilöksi haluaville

Pieni opas näyttelytoimihenkilöksi haluaville Pieni opas näyttelytoimihenkilöksi haluaville Ilmoittautumismaksujen vastaanottaja Näyttelyyn saapuva asioi ensimmäisenä ilmoittautumisten vastaanottajan kanssa. Hänen tehtävänään on ottaa vastaan ilmoittautumismaksut,

Lisätiedot

Yhdistyksen ylimääräisen syyskokouksen esityslista 24.10.2015 Klo 12.30-13.30 Nuorisokeskus Kasisali, Sammonkatu 8, 15140 Lahti

Yhdistyksen ylimääräisen syyskokouksen esityslista 24.10.2015 Klo 12.30-13.30 Nuorisokeskus Kasisali, Sammonkatu 8, 15140 Lahti Yhdistyksen ylimääräisen syyskokouksen esityslista 24.10.2015 Klo 12.30-13.30 Nuorisokeskus Kasisali, Sammonkatu 8, 15140 Lahti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen, toimihenkilöiden valitseminen

Lisätiedot

Suomen Rotukanayhdistys ry järjestämän kansallisen näyttelyn

Suomen Rotukanayhdistys ry järjestämän kansallisen näyttelyn Suomen Rotukanayhdistys ry järjestämän kansallisen näyttelyn ULKOMUOTOLUOKKIEN NÄYTTELYSÄÄNNÖT POHJOISMAINEN STANDARDI Missä sitä noudatetaan ja ketkä sitä käyttävät Skandinavisk Fjerkrae siipikarjastandardia

Lisätiedot

Päivitetty 27.8.2011 SUOMEN RUSS-PONIEN YSTÄVÄT RY - NÄYTTELYSÄÄNNÖT

Päivitetty 27.8.2011 SUOMEN RUSS-PONIEN YSTÄVÄT RY - NÄYTTELYSÄÄNNÖT Päivitetty 27.8.2011 SUOMEN RUSS-PONIEN YSTÄVÄT RY - NÄYTTELYSÄÄNNÖT Näitä näyttelysääntöjä noudatetaan Suomen Russ-ponien Ystävät ry:n ja sen yhteistyökumppaneiden järjestämissä gotlanninrussponien rotunäyttelyissä.

Lisätiedot

Koiran omistajan on oltava Tampereen Seudun Koirakerho ry:n jäsen koko kilpailuvuoden 1.1. 31.12. Kilpailuvuosi on kalenterivuosi.

Koiran omistajan on oltava Tampereen Seudun Koirakerho ry:n jäsen koko kilpailuvuoden 1.1. 31.12. Kilpailuvuosi on kalenterivuosi. Tampereen Seudun Koirakerho ry VUODEN KOIRA -KILPAILUSÄÄNNÖT kaudelle 1.1.2014 31.12.2014 Koiran omistajan on oltava Tampereen Seudun Koirakerho ry:n jäsen koko kilpailuvuoden 1.1. 31.12. Kilpailuvuosi

Lisätiedot

Vuoden 2011 parhaat haussa!

Vuoden 2011 parhaat haussa! Vuoden 2011 parhaat haussa! Pian on taas käsillä se hetki, jolloin PON-kerho voi ylpeänä onnitella menestyneitä jäseniään! Tietoja Paras PON 2011 -pisteistä kerätään heti vuoden alusta ja tulokset julkistetaan

Lisätiedot

Pistetaulukko: Pistetaulukko: ryhmä kansallinen kansainvälinen erikois- näyttely näyttely näyttely näyttely

Pistetaulukko: Pistetaulukko: ryhmä kansallinen kansainvälinen erikois- näyttely näyttely näyttely näyttely Astuu voimaan vuonna 2015 Näyttelykilpailujen säännöt Vuoden Coton ja Vuoden VeteraaniCoton-kilpailuihin osallistuu vakituisesti Suomessa asuvan Coton de Tuléar Suomen Coton de Tuléar ry:n jäsenen omistuksessa

Lisätiedot

Koiran omistajan on oltava Tampereen Seudun Koirakerho ry:n jäsen koko kilpailuvuoden 1.1. 31.12. Kilpailuvuosi on kalenterivuosi.

Koiran omistajan on oltava Tampereen Seudun Koirakerho ry:n jäsen koko kilpailuvuoden 1.1. 31.12. Kilpailuvuosi on kalenterivuosi. Tampereen Seudun Koirakerho ry VUODEN KOIRA -KILPAILUSÄÄNNÖT kaudelle 1.1.2015 31.12.2015 Koiran omistajan on oltava Tampereen Seudun Koirakerho ry:n jäsen koko kilpailuvuoden 1.1. 31.12. Kilpailuvuosi

Lisätiedot

Vuoden Näyttelykoira -kilpailun säännöt

Vuoden Näyttelykoira -kilpailun säännöt Vuoden Näyttelykoira -kilpailun säännöt 1. Vuoden näyttelykoira -arvosta on oikeutettu kilpailemaan jokainen K-SPKY ry:n jäsen omistamallaan Suomessa rekisteröidyllä, vähintään palveluskoirien BH-kokeen

Lisätiedot

Varkauden Palvelus- ja Seurakoirat ry - PALKINTOSÄÄNNÖT. Palkintosäännöt

Varkauden Palvelus- ja Seurakoirat ry - PALKINTOSÄÄNNÖT. Palkintosäännöt Palkintosäännöt Yleistä Säännöt koskevat Varkauden Palvelus- ja Seurakoirat ry:n jäseniä ja heidän omistuksessaan, osaomistuksessaan tai hallinnassaan olevia koiria. Vuoden toko-, palvelus- ja agilitykoira-

Lisätiedot

Suomen Kettuterrierit ry:n kilpailujen säännöt

Suomen Kettuterrierit ry:n kilpailujen säännöt Suomen Kettuterrierit ry:n kilpailujen säännöt Kilpailut Suomen Kettuterrierit ry järjestää vuosittain: Vuoden Kettuterrieri, Vuoden Metsästyskettuterrieri, Vuoden Näyttelykettuterrieri (erikseen molemmille

Lisätiedot

Suomen Kettuterrierit ry:n kilpailujen säännöt

Suomen Kettuterrierit ry:n kilpailujen säännöt Suomen Kettuterrierit ry:n kilpailujen säännöt Kilpailut Suomen Kettuterrierit ry järjestää vuosittain: Vuoden Kettuterrieri, Vuoden Metsästyskettuterrieri, Vuoden Näyttelykettuterrieri (erikseen molemmille

Lisätiedot

PINSERIT RY:n VUODEN PINSERI SÄÄNNÖT

PINSERIT RY:n VUODEN PINSERI SÄÄNNÖT PINSERIT RY:n VUODEN PINSERI SÄÄNNÖT Kilpailuihin voi osallistua: - Suomessa vakituisesti asuva ja Pinserit ry:n jäsen. - Pinseri joka on rekisteröity Suomen Kennelliiton FIN, FI, ER tai EJ rekisteriin.

Lisätiedot

Vuoden Ragdoll 2013 kilpailusäännöt

Vuoden Ragdoll 2013 kilpailusäännöt Vuoden Ragdoll 2013 kilpailusäännöt Vuoden Ragdoll 2013 -kilpailuun on jokaisen ilmoittauduttava aktiivisesti samaan tapaan kuin SRK:n Vuoden Kissa -kilpailuun. Kilpailuluokat: - Vuoden bicolour naaras,

Lisätiedot

PINSERIT RY:n VUODEN PINSERI SÄÄNNÖT

PINSERIT RY:n VUODEN PINSERI SÄÄNNÖT PINSERIT RY:n VUODEN PINSERI SÄÄNNÖT Kilpailuihin voi osallistua: - Suomessa vakituisesti asuva ja Pinserit ry:n jäsen. - Pinseri joka on rekisteröity Suomen Kennelliiton FIN, FI, ER tai EJ rekisteriin.

Lisätiedot

Kiertopalkintoja hakemaan

Kiertopalkintoja hakemaan Kiertopalkintoja hakemaan On taas aika kerätä kokoon kuluneen vuoden tulokset ja osallistua kilpailuun kiertopalkinnoista. Kopioita arvosteluista ei tarvitse lähettää, mutta hakemuksissa on oltava tieto

Lisätiedot

Vuoden Parhaiden Koirien valintaperusteet

Vuoden Parhaiden Koirien valintaperusteet Palveluskoirayhdistys ry sivu 1(1) Vuoden Parhaiden Koirien valintaperusteet Hyväksytty Lappeenrannan Palveluskoirayhdistyksen syyskokouksessa 9.11.2011 Yleistä LPKY valitsee ja palkitsee vuosittain kevätkokouksessa

Lisätiedot

Suomen Snautserikerho ry Vuoden Snautseri-kilpailujen säännöt

Suomen Snautserikerho ry Vuoden Snautseri-kilpailujen säännöt 1 VUODEN SNAUTSERI Vuoden Snautseri kilpailuun saa pisteitä seuraavien kilpailusijoitusten perusteella Vuoden Näyttely-Snautseri tai Vuoden Näyttely-Snautseri, Veteraani (koira voi saada pisteet ainoastaan

Lisätiedot

VUODEN KARJIS -SÄÄNNÖT

VUODEN KARJIS -SÄÄNNÖT Näyttelykarjis s. 2 Veteraani s. 3 Pentu s. 4 Kasvattaja s. 4-5 PK-karjis s. 6 PEKO-karjis s. 6 VEPE-karjis s. 6 Agility s. 7 TOKO-karjis s. 7 Rally-Toko s. 8 Säännöt on tarkistettu ja hyväksytty 18.10.2015

Lisätiedot

Suomen Snautserikerho ry

Suomen Snautserikerho ry 1 VUODEN SNAUTSERI Vuoden Snautseri kilpailuun saa pisteitä seuraavien kilpailusijoitusten perusteella Vuoden Näyttely-Snautseri tai Vuoden Näyttely-Snautseri, Veteraani (koira voi saada pisteet ainoastaan

Lisätiedot

SAKSANPAIMENKOIRALIITTO RY

SAKSANPAIMENKOIRALIITTO RY SAKSANPAIMENKOIRALIITTO RY SPL NÄYTTELYOHJE 2005 SPL-NÄYTTELYOHJE Hyväksytty Saksanpaimenkoiraliitto ry:n hallituksen kokouksessa 15.10.2004 1 YLEISTÄ 1.1 Näyttelyiden tarkoitus 2 NÄYTTELYIDEN ANOMINEN

Lisätiedot

VUODEN KOIRA -KILPAILU

VUODEN KOIRA -KILPAILU VUODEN KOIRA -KILPAILU Tämä koskee kaikkia Vuoden Koira -kilpailuja: Vuoden Koira -kilpailuun voivat osallistua ne SBCAK ry:n jäsenet, joiden jäsenmaksu on maksettu kyseisen vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Lisätiedot

Vuoden 2013 parhaat haussa! Vuoden kasvattaja 2013

Vuoden 2013 parhaat haussa! Vuoden kasvattaja 2013 Vuoden 2013 parhaat haussa! Tietoja Paras PON 2013 -pisteistä kerätään vuoden 2014 alussa ja tulokset julkaistaan saman vuoden kevätkokouksessa. Paraskin PON on tässä suhteessa vaatimaton ja sen vuoksi

Lisätiedot

Vuoden palkitut -kilpailujen säännöt ja pistelasku

Vuoden palkitut -kilpailujen säännöt ja pistelasku Vuoden palkitut -kilpailujen säännöt ja pistelasku Palkinnoista voi kilpailla ainoastaan Imatran Kennelkerho ry:n jäsenen omistama tai jäsenen luona asuva koira. Palkintojen saamisen edellytyksenä on,

Lisätiedot

Vuoden 2014 parhaat haussa! Vuoden kasvattaja 2014

Vuoden 2014 parhaat haussa! Vuoden kasvattaja 2014 Vuoden 2014 parhaat haussa! Tietoja Paras PON 2014 -pisteistä kerätään vuoden 2015 alussa ja tulokset julkaistaan saman vuoden kevätkokouksessa. Paraskin PON on tässä suhteessa vaatimaton ja sen vuoksi

Lisätiedot

Lappeenrannan 9.11.2014 Palveluskoirayhdistys ry sivu 1(8)

Lappeenrannan 9.11.2014 Palveluskoirayhdistys ry sivu 1(8) Palveluskoirayhdistys ry sivu 1(8) Vuoden Parhaiden Koirien valintaperusteet Hyväksytty Lappeenrannan Palveluskoirayhdistyksen syyskokouksessa 9.11.2011, päivittetty 30.11.2014 ja lisätty parhaan rallytoko-koiran

Lisätiedot

ABOEX 2014 POSTIMERKKINÄYTTELYN ERITYISSÄÄNNÖT

ABOEX 2014 POSTIMERKKINÄYTTELYN ERITYISSÄÄNNÖT ABOEX 2014 POSTIMERKKINÄYTTELYN ERITYISSÄÄNNÖT 1 NÄYTTELYN JÄRJESTÄJÄ, PAIKKA JA AIKA Turun Postimerkkikerho ry järjestää kansallisen postimerkkinäyttelyn ABOEX 2014 Logomossa, Turussa 11.-13.4.2014. 2

Lisätiedot

Suomen Kaniyhdistys Ry:n ULKOMUOTOLUOKKIEN NÄYTTELYSÄÄNNÖT

Suomen Kaniyhdistys Ry:n ULKOMUOTOLUOKKIEN NÄYTTELYSÄÄNNÖT Suomen Kaniyhdistys Ry:n ULKOMUOTOLUOKKIEN NÄYTTELYSÄÄNNÖT POHJOISMAINEN KANISTANDARDI Missä sitä noudatetaan ja ketkä sitä käyttävät Pohjoismaista kanistandardia käyttävät näyttelyissään Pohjoismaiden

Lisätiedot

Suomen Marsuyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous

Suomen Marsuyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous Suomen Marsuyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous Aika: 22.11.2014 Paikka: ABC Lohja, Hossanmäentie 1, 08350 Lohja Läsnä (valtakirjat suluissa): Aida Depner (Jaana Peltola), Anna Lindberg, Annukka Juntunen

Lisätiedot

VUODEN MÄYRIS, VUODEN KÄYTTÖMÄYRIS, VUODEN MINI-KÄYTTÖMÄYRIS, VUODEN NÄYTTÖMÄYRIS, VUODEN SENIORIMÄYRIS JA VUODEN MURKKUMÄYRIS YLEISET SÄÄNNÖT

VUODEN MÄYRIS, VUODEN KÄYTTÖMÄYRIS, VUODEN MINI-KÄYTTÖMÄYRIS, VUODEN NÄYTTÖMÄYRIS, VUODEN SENIORIMÄYRIS JA VUODEN MURKKUMÄYRIS YLEISET SÄÄNNÖT VUODEN MÄYRIS, VUODEN KÄYTTÖMÄYRIS, VUODEN MINI-KÄYTTÖMÄYRIS, VUODEN NÄYTTÖMÄYRIS, VUODEN SENIORIMÄYRIS JA VUODEN MURKKUMÄYRIS YLEISET SÄÄNNÖT 1. Lahden Seudun Mäyräkoirakerho ry palkitsee vuosittain 3.

Lisätiedot

Vuoden parhaat -pistelaskusäännöt

Vuoden parhaat -pistelaskusäännöt Vuoden parhaat -pistelaskusäännöt SSSK ry Vuoden parhaat pistelaskusäännöt voimassa 1.1.2013 alkaen Pistelaskussa huomioidaan Suomen Kennelliiton (SKL) ja Suomen Palveluskoiraliiton (SPKL) kokeet. Lisäksi

Lisätiedot

Vuoden Dalmatiankoira -kilpailut

Vuoden Dalmatiankoira -kilpailut Vuoden Dalmatiankoira -kilpailut Yleistä Dalmatiankoirat - Dalmatinerna ry:n jäsen. Näyttelyjä koskevissa kilpailuissa pisteitä lasketaan ainoastaan kotimaisista virallisista näyttelyistä sekä yhdistyksen

Lisätiedot

RALLY-TOKOKILPAILUJEN SÄÄNNÖT

RALLY-TOKOKILPAILUJEN SÄÄNNÖT RALLY-TOKOKILPAILUJEN SÄÄNNÖT Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 23.11.2013 Voimassa 1.5.2014 lähtien 1 RALLY-TOKON KILPAILUSÄÄNTÖ A. RALLY-TOKOKILPAILUN SÄÄNNÖT... 2 1. RALLY-TOKOKILPAILUJEN TARKOITUS...

Lisätiedot

Online tulostallennus näyttelyissä

Online tulostallennus näyttelyissä Online tulostallennus näyttelyissä Online tulostallennus Tulokset tallennetaan kehässä reaaliaikaisesti. Tulokset näkyvät saman tien koiran tiedoissa jalostustietojärjestelmässä sekä Showlinkin tulospalvelussa.

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN NOUTAJAKOIRAYHDISTYS RY:N VUODEN NOUTAJA 2014 TITTELIT

LÄNSI-POHJAN NOUTAJAKOIRAYHDISTYS RY:N VUODEN NOUTAJA 2014 TITTELIT LÄNSI-POHJAN NOUTAJAKOIRAYHDISTYS RY:N VUODEN NOUTAJA 2014 TITTELIT OVAT VIIMEINKIN HAUSSA! Hei jäsenet! Haettavien palkintojen lajikirjoa on kavennettu edellisvuosista vastaamaan yhdistyksen jäsenillensä

Lisätiedot

Vuoden palkitut -kilpailujen säännöt ja pistelasku

Vuoden palkitut -kilpailujen säännöt ja pistelasku Vuoden palkitut -kilpailujen säännöt ja pistelasku Palkinnoista voi kilpailla ainoastaan Imatran Kennelkerho ry:n jäsenen omistama tai jäsenen luona asuva koira. Palkintojen saamisen edellytyksenä on,

Lisätiedot

6. Yhdistyksen hallitus voi tehdä muutoksia näihin sääntöihin.

6. Yhdistyksen hallitus voi tehdä muutoksia näihin sääntöihin. Salon Seudun Noutajat ry Kiertopalkintojen säännöt 9.1.2014 Valionarvomuisto Yhdistys jakaa vuosittain (vuosikokouksessa) kaikille menneenä vuonna valioarvon saavuttaneille koirille muistoesineen ja kunniakirjan

Lisätiedot

Edustusoikeus yleissääntöjen mukaisesti. Perheenjäsenillä ei ole osallistumisoikeutta.

Edustusoikeus yleissääntöjen mukaisesti. Perheenjäsenillä ei ole osallistumisoikeutta. 1(5) SALIBANDY 1 YLEISTÄ Sotilasurheiluliiton salibandymestaruuskilpailuissa noudatetaan Suomen Salibandyliiton sääntöjä ( www.salibandy.net ) sekä Suomen Sotilasurheiluliiton yleissääntöjä alla olevin

Lisätiedot

NäyttelyP uli PULIT RY. PALKINTOSÄÄNNÖT

NäyttelyP uli PULIT RY. PALKINTOSÄÄNNÖT PULIT RY. PALKINTOSÄÄNNÖT NäyttelyP uli 1. Kilpailun tarkoitus on kannustaa harrastamaan, ja painotus on osallistumisessa näyttelymenestyksen ja koiramäärien tai näyttelytyyppien sijaan. 2. Näyttelypuli-kilpailussa

Lisätiedot

Palauta vuoden agilitykoira ja vuoden näyttelykoira tulokset lomakkeella, joka löytyy VASin wwwsivuilta kohdasta Vuoden koira.

Palauta vuoden agilitykoira ja vuoden näyttelykoira tulokset lomakkeella, joka löytyy VASin wwwsivuilta kohdasta Vuoden koira. Vuoden koira 2014-kilpailu Vuoden koira valintaan voit osallistua toimittamalla ohjeiden mukaan vuoden aikana virallisista kokeista tai näyttelyistä saavutetut tulokset (+kopion kilpailukirjasta) alla

Lisätiedot

Kiimingin Koiraharrastajat Ry 29.12.2008 info(@)kiiminginkoiraharrastajat.com

Kiimingin Koiraharrastajat Ry 29.12.2008 info(@)kiiminginkoiraharrastajat.com 1 Jäsentiedote 4/2008 Vuosi on taas lopuillaan ja siten on myös vuoden viimeisen jäsentiedotteen aika. Haluamme kehittää toimintaamme yhdessä KiiKon jäsenten kanssa ja tätä varten olemme koonneet kyselyn,

Lisätiedot

DREEVERIEN AJOKOKEEN (DRAJ) JA DREEVERIEN KETUNAJOKOKEEN (DKAJ) SÄÄNNÖT Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 00.00.0000 Voimassa 00.00.

DREEVERIEN AJOKOKEEN (DRAJ) JA DREEVERIEN KETUNAJOKOKEEN (DKAJ) SÄÄNNÖT Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 00.00.0000 Voimassa 00.00. DREEVERIEN AJOKOKEEN (DRAJ) JA DREEVERIEN KETUNAJOKOKEEN (DKAJ) SÄÄNNÖT Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 00.00.0000 Voimassa 00.00.0000 alkaen 1. Kokeen tarkoitus Ajokokeiden tarkoituksena on saada

Lisätiedot

Luokkasijoituspisteet lasketaan vain PU/PN-sijoituksista, ei arvosteluluokan sijoituksista (esim. vak1, juk2 jne.)

Luokkasijoituspisteet lasketaan vain PU/PN-sijoituksista, ei arvosteluluokan sijoituksista (esim. vak1, juk2 jne.) Vuoden koirat-pisteiden laskuohjeisiin on tullut pieniä muutoksia ja tarkennuksia, nämä uudet muutokset on tummennettu. Suurin muutos on kotimaan näyttelykoira-kilpailussa, jossa tästä lähtien kaikki karvanlaadun

Lisätiedot

Espoo Squash Rackets Club Hartwall Jaffa Cup Sivu 1 / 5 Kausi 2014-2015 Eero Salkala 30.11.2014

Espoo Squash Rackets Club Hartwall Jaffa Cup Sivu 1 / 5 Kausi 2014-2015 Eero Salkala 30.11.2014 Espoo Squash Rackets Club Hartwall Jaffa Cup Sivu 1 / 5 SÄÄNNÖT Kaudella pelataan kuusi osakilpailua Esport Centerissä klo 10-15: 13.09.2014, 04.10.2014, 29.11.2014, 31.01.2015, 14.03.2015 ja 25.04.2015.

Lisätiedot

Järjestäjällä tulee olla anottuna turnauslupa Jääkiekkoliiton alueelta, jolla turnaus pelataan.

Järjestäjällä tulee olla anottuna turnauslupa Jääkiekkoliiton alueelta, jolla turnaus pelataan. 1(5) JÄÄKIEKKO 1 YLEISTÄ Sotilasurheiluliiton jääkiekkomestaruuskilpailuissa noudatetaan Suomen Jääkiekkoliiton harraste- ja seniorisääntöjä ( www.finhockey.fi ) sekä Suomen Sotilasurheiluliiton yleissääntöjä

Lisätiedot

AGILITY KIERTOPALKINTO Lahjoittanut Šaahin kennel

AGILITY KIERTOPALKINTO Lahjoittanut Šaahin kennel AGILITY KIERTOPALKINTO Lahjoittanut Šaahin kennel Kukkian Haukut r. jakaa Agility kiertopalkinnon vuosittain ja kilpailuaika on yhdistyksen kauden päättäjäisten välinen aika. Kiertopalkinto on ikuisesti

Lisätiedot

Seuran tulee aina käyttää ensisijaisesti saavuttamansa korkeimman sarjatasonsa pelioikeus.

Seuran tulee aina käyttää ensisijaisesti saavuttamansa korkeimman sarjatasonsa pelioikeus. 1(6) KAUKALOPALLO 1 YLEISTÄ Sotilasurheiluliiton kaukalopallomestaruuskilpailuissa noudatetaan Suomen Kaukalopalloliiton sääntöjä sekä Suomen Sotilasurheiluliiton yleissääntöjä alla olevin poikkeuksin.

Lisätiedot

Tervetuloa! Suomen Marsuyhdistys ry:n syyskokous 4.10.2015 Klo. 12.00 17.00 Kerhotalo Puikkari Os. Hansatie 4, 02780 Espoo

Tervetuloa! Suomen Marsuyhdistys ry:n syyskokous 4.10.2015 Klo. 12.00 17.00 Kerhotalo Puikkari Os. Hansatie 4, 02780 Espoo Tervetuloa! Suomen Marsuyhdistys ry:n syyskokous 4.10.2015 Klo. 12.00 17.00 Kerhotalo Puikkari Os. Hansatie 4, 02780 Espoo Esityslista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden

Lisätiedot

Vuoden Koirat 2015 kilpailu

Vuoden Koirat 2015 kilpailu Vuoden Koirat 2015 kilpailu Yleistä Näyttelykoirakilpailussa koiran omistajan on oltava LeVeK ry:n jäsen. Muissa lajeissa koiran ohjaajan on oltava LeVeK ry:n jäsen. Vuoden Agilitytulokas ja Agilitykoira

Lisätiedot

AURAN NUUSKUT ry:n VUODEN KOIRA -PALKINNOT

AURAN NUUSKUT ry:n VUODEN KOIRA -PALKINNOT AURAN NUUSKUT ry:n VUODEN KOIRA -PALKINNOT Yleiset säännöt 1 Palkinnot jaetaan vuosittain huomioiden kalenterivuoden tulokset. Palkinnon tulee olla esinepalkinto, johon on kaiverrettu palkinnon nimi, vuosiluku

Lisätiedot

KANSALLINEN ENDURANCE SALOON SARJA SÄÄNNÖT 2015

KANSALLINEN ENDURANCE SALOON SARJA SÄÄNNÖT 2015 KANSALLINEN ENDURANCE SALOON SARJA SÄÄNNÖT 2015 1. Yleistä 1.1. Kansallisen Endurance Saloon sarjan osakilpailut järjestetään AKK- Motorsport ry:n luvalla Autourheilun Sääntökirjan 2015 ja näiden vuoden

Lisätiedot

VUODEN KÄÄPIÖPINSERI KILPAILUT (AGI, TOKO, RALLY-TOKO, MUUT)

VUODEN KÄÄPIÖPINSERI KILPAILUT (AGI, TOKO, RALLY-TOKO, MUUT) VUODEN KÄÄPIÖPINSERI KILPAILUT (AGI, TOKO, RALLY-TOKO, MUUT) Suomen Kääpiöpinserit ry:n hallitus on kokouksessaan 4/2015 hyväksynyt säännöt. Suomen Kääpiöpinserit ry:n yleiskokous on hyväksynyt säännöt

Lisätiedot

KANSALLISEN POSTIMERKKINÄYTTELYN ERITYISSÄÄNNÖT

KANSALLISEN POSTIMERKKINÄYTTELYN ERITYISSÄÄNNÖT KANSALLISEN POSTIMERKKINÄYTTELYN ERITYISSÄÄNNÖT 1. NÄYTTELYN JÄRJESTÄJÄ, PAIKKA JA AIKA Lahden Postimerkkikerho ry järjestää kansallisen postimerkkinäyttelyn LAPOEX 2015 Oppimiskeskus Fellmannian tiloissa

Lisätiedot

LAATUPONIKILPAILUN SÄÄNNÖT 2011. Yleistä

LAATUPONIKILPAILUN SÄÄNNÖT 2011. Yleistä LAATUPONIKILPAILUN SÄÄNNÖT 2011 Yleistä Laatuponikilpailuun ovat oikeutettuja osallistumaan kaikki jalostusohjesäännön mukaan polveutuvat puhdasrotuiset ponit sekä jalostusohjesäännön mukaan polveutuvat

Lisätiedot

Yhteenveto pöytäkirjoista 18-20/2013

Yhteenveto pöytäkirjoista 18-20/2013 1 Yhteenveto pöytäkirjoista 18-20/2013 PÖYTÄKIRJA 18/2013 Hallituksen sähköpostikokous Aika: 2.-4.11.2013 Osallistujat: Puheenjohtaja Soili Niskanen Eeva Mattila varajäsen Asia 1 Sopimuksen tekeminen Nettihotellin

Lisätiedot

Rotumääritelmät. Hiiren rotumääritelmä YLEISTÄ TURKKIMUUNNOKSET

Rotumääritelmät. Hiiren rotumääritelmä YLEISTÄ TURKKIMUUNNOKSET Rotumääritelmät Hiiren rotumääritelmä YLEISTÄ Hiiren tulee olla vartaloltaan pitkänomainen ja linjakas; pään pitkä ja kaunismuotoinen, ei liian hieno tai terävä kuonosta. Silmien tulee olla suuret ja pyöreät

Lisätiedot

Hyväksytty Kennelliiton hallituksen kokouksessa 20.5.2009. Ohjeet tulevat voimaan 20.5.2009.

Hyväksytty Kennelliiton hallituksen kokouksessa 20.5.2009. Ohjeet tulevat voimaan 20.5.2009. JUNIOR HANDLER SM-, OSA- JA MUIDEN KILPAILUJEN OHJEET Hyväksytty Kennelliiton hallituksen kokouksessa 20.5.2009. Ohjeet tulevat voimaan 20.5.2009. Junior handler kilpailun (jäljempänä kilpailu) tavoitteena

Lisätiedot

Kilpailuluokat ja niiden pistelasku on esitetty seuraavassa. Seuraavat täsmennykset pätevät kaikkiin kilpailuluokkiin:

Kilpailuluokat ja niiden pistelasku on esitetty seuraavassa. Seuraavat täsmennykset pätevät kaikkiin kilpailuluokkiin: Vuoden Briard -kilpailut 1. Kilpailujen järjestäminen Kilpailut järjestää Suomen Briard ry. Kilpailukausi on kalenterivuosi. Kilpailut julistetaan Suomen Briard ry:n lehdessä kilpailukauden aikana. Julistamisen

Lisätiedot

MARE BALTICUM 05 NÄYTTELYN ERITYISSÄÄNNÖT

MARE BALTICUM 05 NÄYTTELYN ERITYISSÄÄNNÖT MARE BALTICUM 05 NÄYTTELYN ERITYISSÄÄNNÖT 1. Organisaatio, aika ja paikka Itämeren maiden kansainvälinen postimerkkinäyttely MARE BALTICUM 05 järjestetään 26.-28. elokuuta 2005 Baltichallenissa Maarianhaminassa.

Lisätiedot

Grand Prix kilpailuma a ra ykset

Grand Prix kilpailuma a ra ykset Grand Prix kilpailuma a ra ykset 11.9.2014 Sisällys GP-sarja... 2 Lajiohjelmat... 2 GP 1 osakilpailu, 25m allas... 2 GP 2-osakilpailu, 50m allas... 3 GP 3-osakilpailu, 50m allas... 4 Aikarajat... 4 Kilpailulupamaksu...

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISEN HAUKKU-OTTELUN VALINTAKOKEIDEN JÄRJESTÄMISOHJE Hyväksytty Kennelliitossa 22.5.2014, voimassa 1.8.2014 alkaen.

VALTAKUNNALLISEN HAUKKU-OTTELUN VALINTAKOKEIDEN JÄRJESTÄMISOHJE Hyväksytty Kennelliitossa 22.5.2014, voimassa 1.8.2014 alkaen. VALTAKUNNALLISEN HAUKKU-OTTELUN VALINTAKOKEIDEN JÄRJESTÄMISOHJE Hyväksytty Kennelliitossa 22.5.2014, voimassa 1.8.2014 alkaen. 1. KENNELPIIRIN KARSINTAKOE ELI KOIRIEN VALINTA LOHKON VALINTAKOKEESEEN 1.1.

Lisätiedot

Sarjasäännöt. Rallin Suomen Juniorimestaruussarja 2015

Sarjasäännöt. Rallin Suomen Juniorimestaruussarja 2015 Sarjasäännöt Rallin Suomen Juniorimestaruussarja 2015 1. Yleistä Rallin Suomen Juniorimestaruussarjan (myöhemmin Sarja), kaikki oikeudet ovat AKK- Motorsport ry:n (myöhemmin Liitto) omaisuutta. Sarjassa

Lisätiedot

KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.5.2015. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.1.2001. Muutos 9.1.2005. Muutos 28.1.2006.

KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.5.2015. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.1.2001. Muutos 9.1.2005. Muutos 28.1.2006. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.1.2001. Muutos 9.1.2005. Muutos 28.1.2006. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.5.2015 1. KASVATTAJAKOLLEGION TARKOITUS Edistää kromforländerien jalostuksellista

Lisätiedot

3.1 Oikeudet. 3.2 Rajoitukset

3.1 Oikeudet. 3.2 Rajoitukset DREEVERIEN AJOKOKEEN JA DREEVERIEN KETUNAJOKOKEEN SÄÄNNÖT ( DRAJ / DKAJ ) Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 00.00.0000 Voimassa 00.00.0000 alkaen 1. Kokeiden tarkoitus Ajokokeiden tarkoituksena on dreeverin,

Lisätiedot

Tuomariasiat N Ä Y T T E L Y T O I M I K U N T I E N K O U L U T U S 1 5. 1 1. 2 0 1 2. Eija Kemiläinen

Tuomariasiat N Ä Y T T E L Y T O I M I K U N T I E N K O U L U T U S 1 5. 1 1. 2 0 1 2. Eija Kemiläinen Tuomariasiat 1 N Ä Y T T E L Y T O I M I K U N T I E N K O U L U T U S 1 5. 1 1. 2 0 1 2 Tuomareiden kutsuminen Odota Kennelliitosta päätös näyttelypäivästä Kutsu vain tuomareita, joilla on oman maansa

Lisätiedot

http://www.irlanninsetterit.com/vuodensetterit.html Punaiset ja Punavalkoiset Irlanninsetterit ry:n setterikilpailujen säännöt alkaen 1.1.

http://www.irlanninsetterit.com/vuodensetterit.html Punaiset ja Punavalkoiset Irlanninsetterit ry:n setterikilpailujen säännöt alkaen 1.1. Punaiset ja Punavalkoiset Irlanninsetterit ry:n setterikilpailujen säännöt alkaen 1.1.2013 1. Punaiset ja Punavalkoiset Irlanninsetterit ry järjestää kilpailut jäsenten omistamille punaisille irlanninsettereille

Lisätiedot

Suomen Melonta- ja Soutuliitto Ratajaosto. Säännöt hyväksytty: Rata- ja maratonjaoston kokous 11.4.2015

Suomen Melonta- ja Soutuliitto Ratajaosto. Säännöt hyväksytty: Rata- ja maratonjaoston kokous 11.4.2015 Sivu 1(6) MARATON CUP SÄÄNNÖT 2015 Säännöt hyväksytty: Rata- ja maratonjaoston kokous Laatija / tiedustelut: Pekka Tulonen 1 YLEISTÄ Näissä säännöissä määrätään Suomen melonta- ja soutuliiton alaisissa

Lisätiedot

PAIMENNUSTAIPUMUSKOKEEN SÄÄNNÖT

PAIMENNUSTAIPUMUSKOKEEN SÄÄNNÖT PAIMENNUSTAIPUMUSKOKEEN SÄÄNNÖT Hyväksytty SCY:n hallituksen kokouksessa 2.6.2011 1. YLEISTÄ Nämä säännöt kattavat lampaiden paimennustaipumuskoetilaisuuksien ohjeet ja järjestelyt. Paimennustaipumuskokeella

Lisätiedot

Yleistä. Ponit arvostellaan viidessä eri ryhmässä säkäkorkeuden mukaan:

Yleistä. Ponit arvostellaan viidessä eri ryhmässä säkäkorkeuden mukaan: Yleistä Laatuponikilpailuun ovat oikeutettuja osallistumaan kaikki jalostusohjesäännön mukaan polveutuvat puhdasrotuiset ponit sekä jalostusohjesäännön mukaan polveutuvat ratsuponit ja vuonohevoset. Ponin

Lisätiedot

Kesäkisasäännöt Hyväksytty hallituksen kokouksessa 27.11.2013

Kesäkisasäännöt Hyväksytty hallituksen kokouksessa 27.11.2013 Kesäkisasäännöt Hyväksytty hallituksen kokouksessa 27.11.2013 Järjestelyt Kesäkisoihin ilmoittaudutaan paikan päällä riittävän hyvissä ajoin ennen kutakin lajia. Kisoja järjestävä siirtolapuutarha järjestää

Lisätiedot

PÄIVITETTY 27.10.2015. Vuoden Briard -kilpailut. 1. Kilpailujen järjestäminen

PÄIVITETTY 27.10.2015. Vuoden Briard -kilpailut. 1. Kilpailujen järjestäminen PÄIVITETTY 27.10.2015 Vuoden Briard -kilpailut 1. Kilpailujen järjestäminen julkaistaan kilpailusäännöt tai vaihtoehtoisesti viitataan enintään kaksi kilpailukautta vanhoihin sääntöihin, mikäli sääntöihin

Lisätiedot

KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.8.2015. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.1.2001. Muutos 9.1.2005. Muutos 28.1.2006.

KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.8.2015. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.1.2001. Muutos 9.1.2005. Muutos 28.1.2006. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.1.2001. Muutos 9.1.2005. Muutos 28.1.2006. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.8.2015 1. KASVATTAJAKOLLEGION TARKOITUS Edistää kromforländerien jalostuksellista

Lisätiedot

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 12.2.2014 LIITE 3 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKO- JA PALKITSEMIS-PERUSTEET

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 12.2.2014 LIITE 3 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKO- JA PALKITSEMIS-PERUSTEET KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 12.2.2014 LIITE 3 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKO- JA PALKITSEMIS-PERUSTEET Kulttuuri-ja vapaa-aikalautakunta AVUSTUSMUODOT 1. Toiminta-avustus 2. Koulutusavustus

Lisätiedot

Kellokukantie 7 01300 VANTAA. puh. 040 534 9977 henrik.frank@autourheilu.fi. puh. 0500 490 812 jorma.mikkola@hanaa.fi

Kellokukantie 7 01300 VANTAA. puh. 040 534 9977 henrik.frank@autourheilu.fi. puh. 0500 490 812 jorma.mikkola@hanaa.fi Sarjasäännöt F-Rallisarja 2016 1.Yleistä F-rallisarjan (myöhemmin Sarja) järjestää AKK-Motorsport ry (myöhemmin Liitto) ja kaikki sarjan oikeudet (mukaan lukien sähköisen median ja markkinointioikeudet)

Lisätiedot

Säännöt hyväksytty Kennelliitossa ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Muutos voimaan 30.1.2015

Säännöt hyväksytty Kennelliitossa ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Muutos voimaan 30.1.2015 SUOMEN MOPSIKERHO RY:N SÄÄNNÖT Säännöt hyväksytty Kennelliitossa ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Muutos voimaan 30.1.2015 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Mopsikerho ry ja sen tarkoituksena on kaikin

Lisätiedot

PAIMENNUSKOE JA PAIMENNUSTAIPUMUSKOESÄÄNNÖT (paimentaville roduille FCI:n roturyhmistä 1, 2 ja 5, poissulkien bordercolliet ja kelpiet) Hyväksytty

PAIMENNUSKOE JA PAIMENNUSTAIPUMUSKOESÄÄNNÖT (paimentaville roduille FCI:n roturyhmistä 1, 2 ja 5, poissulkien bordercolliet ja kelpiet) Hyväksytty PAIMENNUSKOE JA PAIMENNUSTAIPUMUSKOESÄÄNNÖT (paimentaville roduille FCI:n roturyhmistä 1, 2 ja 5, poissulkien bordercolliet ja kelpiet) Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 27.11.2011. Voimassa 1.5.2012

Lisätiedot

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin.

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Vantaan Reserviläiset ry ja kotipaikka Vantaa. Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. 2 Yhdistyksen

Lisätiedot

OMAKISSA -NÄYTTELYOHJELMAN KOULUTUSMATERIAALI

OMAKISSA -NÄYTTELYOHJELMAN KOULUTUSMATERIAALI OMAKISSA -NÄYTTELYOHJELMAN KOULUTUSMATERIAALI 1 Näyttelyn perustaminen, ilmoittautumisten käsittely 2 Näyttelyn perustaminen Näyttelyn perustamiseksi yhdistyksen tulee toimittaa näyttelyn perustiedot pääkäyttäjälle.

Lisätiedot

PYÖRÄILYLIITTO r.y:n

PYÖRÄILYLIITTO r.y:n SUOMEN PYÖRÄILYLIITTO r.y:n Propaganda' ja retkeilymerkin saannot Pyöräilijäin rekisteröimis* määräykset Muutokset pyöråilykilpailusaantoinin f HELSINKI 1937 KAUPPALEHTI Oy:n KIRJAPAINO HELSINKI 1936 PROPAGANDA-

Lisätiedot

Vahvinmies-kilpailun säännöt

Vahvinmies-kilpailun säännöt Vahvinmies-kilpailun säännöt 1. Lajit ja niiden toteutus 1.1. Tukkipunnerrus - tukin paino on 65 kiloa - toteutusmuotona toistot/minuutti - tuomaristo laskee suoritukset ja täten myös hylkää vajaat punnerrukset

Lisätiedot

Avoimenluokan Pokaali

Avoimenluokan Pokaali Avoimenluokan Pokaali 1. Avoimenluokan Pokaali on OEK:n kanakoirajaoston kiertopalkinto, josta kilpailevat vuosittain kerhon jäsenten omistamat koirat. 2. Palkinnosta kilpaillaan vain OEK:n järjestämissä

Lisätiedot

4. Hyväksytään työjärjestys Työjärjestys hyväksyttiin muutoksin. Kohta 10, 11, 12 ja 13 käsitellään ennen kohtaa 7

4. Hyväksytään työjärjestys Työjärjestys hyväksyttiin muutoksin. Kohta 10, 11, 12 ja 13 käsitellään ennen kohtaa 7 Suomen Marsuyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous 4.10.2015 Kerhotalo Puikkari os. Hansatie 4, 02780 Helsinki Paikalla olijat, suluissa valtakirjat. Kirsi Ruotsalainen, Aida Depner (Satu Sihvo, Pauliina

Lisätiedot

SUOMALAISEN RATSUPONIN JALOSTUSOHJESÄÄNTÖ

SUOMALAISEN RATSUPONIN JALOSTUSOHJESÄÄNTÖ Suomen Hippos ry Evira vahvistanut 11.08.2015 SUOMALAISEN RATSUPONIN JALOSTUSOHJESÄÄNTÖ 1. Suomalainen ratsuponi (SRP) Suomalainen ratsuponi on SRP kantakirjaan ensirekisteröity ratsuponi, joka polveutuu

Lisätiedot

AMERIKANKARVATONTERRIERI, ROTTATERRIERI, AMERIKANKÄÄPIÖTERRIERI SEKÄ ALASKAN KLEE KAI ROTUISILLE UKC-REKISTERÖIDYILLE KOIRILLE KAKSI UKC-NÄYTTELYÄ

AMERIKANKARVATONTERRIERI, ROTTATERRIERI, AMERIKANKÄÄPIÖTERRIERI SEKÄ ALASKAN KLEE KAI ROTUISILLE UKC-REKISTERÖIDYILLE KOIRILLE KAKSI UKC-NÄYTTELYÄ AMERIKANKARVATONTERRIERI, ROTTATERRIERI, AMERIKANKÄÄPIÖTERRIERI SEKÄ ALASKAN KLEE KAI ROTUISILLE UKC-REKISTERÖIDYILLE KOIRILLE KAKSI UKC-NÄYTTELYÄ JA NELJÄ TERRIER RACE KILPAILUA EM. TERRIEREILLE (ELI

Lisätiedot

Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 27.11.2011. Voimassa 1.1.2012 31.12.2016.

Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 27.11.2011. Voimassa 1.1.2012 31.12.2016. KOIRANÄYTTELYSÄÄNNÖT Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 27.11.2011. Voimassa 1.1.2012 31.12.2016. 1. YLEISTÄ 2 2. NÄYTTELYN TARKOITUS 2 3. OSALLISTUMISOIKEUS 2 4. ILMOITTAUTUMINEN 3 5. ILMOITTAUTUMISEN

Lisätiedot

Suomen Melonta- ja Soutuliitto Ratajaosto

Suomen Melonta- ja Soutuliitto Ratajaosto Sivu 1(6) MELONNAN SUOMEN CUP SÄÄNNÖT 2015 Säännöt hyväksytty: n kokous Laatija / tiedustelut: Harri Sairiala 1 YLEISTÄ Näissä säännöissä määrätään Suomen melonta- ja soutuliiton alaisissa rata- ja maratonmelontakilpailuissa

Lisätiedot

FIFen ja Suomen Kissaliiton näyttelysäännöt 1.1.2015 Säännöt on suomennettu englanninkielisistä FIFe Show Rules 1.1.2012 säännöistä.

FIFen ja Suomen Kissaliiton näyttelysäännöt 1.1.2015 Säännöt on suomennettu englanninkielisistä FIFe Show Rules 1.1.2012 säännöistä. FIFen ja Suomen Kissaliiton näyttelysäännöt 1.1.2015 Säännöt on suomennettu englanninkielisistä FIFe Show Rules 1.1.2012 säännöistä. Sääntöihin on viety Kissaliiton 2014 ja 2015 (kevät) liittokokouksissa

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU Kaikissa luokissa henkilökohtaisia JunnuGym-pisteitä jaetaan 10 parhaalle seuraavasti:

HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU Kaikissa luokissa henkilökohtaisia JunnuGym-pisteitä jaetaan 10 parhaalle seuraavasti: SÄÄNNÖT YLEISTÄ JunnuGym on luokkien 1-5 pojille tarkoitettu telinevoimistelun henkilökohtainen- ja seurakilpailu. JunnuGym muodostuu kevään ja syksyn luokkakilpailuista, joille Suomen Voimisteluliitto

Lisätiedot

KUTSU Vuoden Viinit 2016 kilpailuun

KUTSU Vuoden Viinit 2016 kilpailuun KUTSU Vuoden Viinit 2016 kilpailuun Vuoden Viinit kilpailu ry:llä on kunnia kutsua Suomen viiniedustajat maamme ainoaan, jo 19. kertaa järjestettävään Vuoden Viinit -kilpailuun. Edelliseen kilpailuun osallistui

Lisätiedot

Näyttelyiden järjestämisohjeet

Näyttelyiden järjestämisohjeet Näyttelyiden järjestämisohjeet Suomen Tanskandoggi ry. Yleistä Tämä ohjevihkonen on tehty helpottamaan näyttelytoimikuntia ja aluejaostoja järjestäessään Suomen Tanskandoggi ry:n näyttelyitä. Yhdistys

Lisätiedot

Vuoden Beauceron -säännöt Yleisiä periaatteita

Vuoden Beauceron -säännöt Yleisiä periaatteita Vuoden Beauceron -säännöt Yleisiä periaatteita Kilpailukausi on kalenterivuosi Yhden suorituksen pisteet muodostuvat peruspisteistä (taulukoissa ilman +-merkkiä) ja mahdollisista arvokisalisäpisteistä

Lisätiedot

Amateur Tourin järjestää Helsinki International Horse Show/BCM Scanhorse Oy yhteistyössä Team Eurohorsen kanssa.

Amateur Tourin järjestää Helsinki International Horse Show/BCM Scanhorse Oy yhteistyössä Team Eurohorsen kanssa. SÄÄNNÖT JA OHJEET 05.03.2015 1 YLEISTÄ Uusittu Amateur Tour tarjoaa kaikille harrastekilpailijoille mahdollisuuden Kilpailla Tähtien Kanssa Helsinki International Horse Show ssa 22.-23.10.2015 kiehtovassa

Lisätiedot

2013 Luokkajärjestelmäohje

2013 Luokkajärjestelmäohje Suomen Voimisteluliitto/ NTV TIEDOTE 10.4.2013 2013 Luokkajärjestelmäohje Tyttöjen telinevoimistelun luokkajärjestelmän kaaviokuva, merkkiliikkeet, sarjat ja muut valmiit materiaalit ovat NTV:n internetsivuilla

Lisätiedot

MINI- JA MIDITENNISKIERTUE

MINI- JA MIDITENNISKIERTUE MINI- JA MIDITENNISKIERTUE Minitennis Osallistumiskelpoisuus, luokkajako, ilmoittautuminen ja osanottajamäärän rajoittaminen Minitenniskilpailuun osallistuvan pelaajan ei tarvitse maksaa kilpailulisenssiä.

Lisätiedot

Helsinki International Horse Show karsintajärjestelmä 2015

Helsinki International Horse Show karsintajärjestelmä 2015 päivitetty 2.6.. Helsinki International Horse Show karsintajärjestelmä 2015 Suomen Ratsastajainliitto ja BCM Scanhorse ovat sopineet seuraavista kansallisista kilpailuluokista ja SRL:n kiintiöpaikoista

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Pumit ry. Yhdistys on valtakunnallinen ja sen virallinen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Pumit ry. Yhdistys on valtakunnallinen ja sen virallinen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. PUMIT RY:N SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pumit ry. Yhdistys on valtakunnallinen ja sen virallinen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2. TARKOITUS

Lisätiedot

TUOMARIT/SKL. SKL:n näyttelysääntöjä täydentävät ohjeet: Koiramäärä. suositus 70 ja max 85/tuomari/päivä EI YLITYKSIÄ

TUOMARIT/SKL. SKL:n näyttelysääntöjä täydentävät ohjeet: Koiramäärä. suositus 70 ja max 85/tuomari/päivä EI YLITYKSIÄ TUOMARIT/SKL SKL:n näyttelysääntöjä täydentävät ohjeet: Koiramäärä suositus 70 ja max 85/tuomari/päivä EI YLITYKSIÄ yhden tai kahden rodun erikoisnäyttely poikkeus, lupa SKL:lta jos koiramäärä alle 30,

Lisätiedot

2014 Luokkajärjestelmäohje

2014 Luokkajärjestelmäohje 2014 Luokkajärjestelmäohje Tyttöjen telinevoimistelun luokkajärjestelmän kaaviokuva, merkkiliikkeet, sarjat ja muut valmiit materiaalit ovat NTV:n internetsivuilla http://www.voimistelu.fi/voimistelutoiminta/lajit/naisten_telinevoimistelu/kilpailujarjestelma/luokkakilpail

Lisätiedot

Kilpailu on valtakunnallinen ja kattaa seuraavat viisi maantieteellistä aluetta: (Etelä Suomi, Länsi Suomi, Keski Suomi, Itä Suomi, Pohjois Suomi).

Kilpailu on valtakunnallinen ja kattaa seuraavat viisi maantieteellistä aluetta: (Etelä Suomi, Länsi Suomi, Keski Suomi, Itä Suomi, Pohjois Suomi). 1 OLOSUHDETALKOOT 2011 SUUNNITTELUKILPAILU KILPAILUN SÄÄNNÖT 1. Kilpailun järjestäjä Schneider Electric Buildings Finland Oy Kellokukantie 2 PL 250 01300 Vantaa 2. Kilpailu ja sen tausta Schneider Electric

Lisätiedot

SÄÄNNÖT JA OHJEET 01.03.2014

SÄÄNNÖT JA OHJEET 01.03.2014 SÄÄNNÖT JA OHJEET 01.03.2014 1. YLEISTÄ 3 2. OSALLISTUMISOIKEUS 3 2.1 Luvat 3 2.2 Rokotukset 3 2.3 Yhden hevosen ratsastajamäärä 3 2.4 Osallistuminen usealla hevosella/ponilla 4 3. KARSINTAKILPAILUT 1.1.-15.9.2014

Lisätiedot