KYSELYLOMAKE: FSD3067 EDUSKUNTAVAALITUTKIMUS 2015 QUESTIONNAIRE: FSD3067 FINNISH NATIONAL ELECTION STUDY 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KYSELYLOMAKE: FSD3067 EDUSKUNTAVAALITUTKIMUS 2015 QUESTIONNAIRE: FSD3067 FINNISH NATIONAL ELECTION STUDY 2015"

Transkriptio

1 KYSELYLOMAKE: FSD3067 EDUSKUNTAVAALITUTKIMUS 2015 QUESTIONNAIRE: FSD3067 FINNISH NATIONAL ELECTION STUDY 2015 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: This questionnaire forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social Science Data Archive. If the questionnaire is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means of an appropriate bibliographic citation. More information: Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv. Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens. Mer information:

2 KYSELYLOMAKE: Eduskuntavaalitutkimus 2015 FRÅGEFORMULÄR: Riksdagsvalundersökningen 2015 QUESTIONNARE: Finnish National Election Study 2015 EDUSKUNTAVAALITUTKIMUS 2015 FNES 2015 Käyntihaastattelulomake

3 HALLINNOLLISET CSES-MUUTTUJAT (A-alkuiset) A1. Lomakenumero A2. Haastattelija (yksittäiset haastattelijat identifioiva tunnusnumero) A3. Haastattelijan sukupuoli 1. Mies 2. Nainen A4_1. Haastattelukuukausi (1 12) A4_2. Haastattelupäivä (1 31) A5. Alkuperäiset painomuuttujat A6. Haastattelukieli (lomakekieli) 1. Suomi 2. Ruotsi SISÄLTÖMUUTTUJAT K1. Kuinka kiinnostunut olet politiikasta? 1. Hyvin kiinnostunut 2. Jonkin verran kiinnostunut 3. Vain vähän kiinnostunut 4. En lainkaan kiinnostunut K2. Kuinka paljon seurasit eduskuntavaaleja eri tiedotusvälineistä? 1. Hyvin paljon 2. Melko paljon 3. Vain vähän 4. En lainkaan K2_1 TV:n vaalikeskustelut ja puoluejohtajien haastattelut K2_2 TV-uutiset ja ajankohtaisohjelmat K2_3 TV:n viihdeohjelmat, joissa poliitikkoja oli mukana K2_4 Radio-ohjelmat K2_5 Sanomalehtien uutiset, kolumnit tai yleisönosastokirjoitukset K2_6 Televisiomainokset K2_7 Lehtimainokset K2_8 Vaaleja koskeva uutisointi Internetissä, esim. sanomalehtien Internetsivut K2_9 Ehdokkaiden ja puolueiden kotisivut Internetissä K2_10 Blogit K2_11 Internetin vaalikoneet K2_12 Sosiaalinen media, esim. Facebook, Twitter tai Instagram K2_13 Ehdokkaita tai puolueita koskevat videot Internetissä, esim. YouTube K2_14 Uutislähetykset Internetissä tai sosiaalisessa mediassa

4 K3. Kuinka usein käytät Internetiä? 1. Päivittäin, yli 2 tuntia päivässä 2. Päivittäin, alle 2 tuntia päivässä 3. Muutamia kertoja viikossa 4. Noin kerran viikossa 5. Harvemmin 6. En lainkaan K4. Jos ei ajatella pelkästään vaalien läheisiä aikoja, kuinka usein yleensä keskustelet politiikasta ja yhteiskunnallisista kysymyksistä muiden ihmisten kanssa? 1. Päivittäin tai lähes päivittäin 2. Usein 3. Joskus 4. Harvoin 5. En koskaan K5. Kuinka vakiintunut oma puoluekantasi on? 1. Täysin vakiintunut 2. Melko vakiintunut 3. Ei kovinkaan vakiintunut 4. Ei lainkaan vakiintunut K6. Mihin yhteiskuntaluokkaan katsot lähinnä kuuluvasi? 1. Työväenluokkaan 2. Alempaan keskiluokkaan 3. Keskiluokkaan 4. Ylempään keskiluokkaan 5. Yläluokkaan 6. En mihinkään luokkaan K7. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten lapsuudenkotiasi? 1. Työläisperhe 2. Alemman keskiluokan perhe 3. Keskiluokkainen perhe 4. Ylemmän keskiluokan perhe 5. Yläluokkainen perhe 6. Maanviljelijäperhe 7. Yrittäjäperhe

5 K8. Kuinka monen eri puolueen ehdokkaita olet elämäsi aikana äänestänyt eduskuntavaaleissa? 1. Olen aina äänestänyt saman puolueen ehdokkaita 2. Kahden tai kolmen puolueen ehdokkaita 3. Neljän tai useamman puolueen ehdokkaita 4. En ole äänestänyt koskaan K9. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? 1. Täysin samaa mieltä 2. Jokseenkin samaa mieltä 3. Jokseenkin eri mieltä 4. Täysin eri mieltä K9_1 On jokaisen oma asia, käyttääkö hän vaaleissa äänioikeuttaan vai ei K9_2 Demokratialla voi olla ongelmansa, mutta se on parempi kuin muut hallitusmuodot K9_3 Tärkeät yhteiskunnalliset kysymykset pitäisi entistä useammin päättää kansanäänestyksellä K9_4 Edustuksellisen demokratian tukena tulisi järjestää tavallisille kansalaisille tarkoitettuja poliittisia keskustelutilaisuuksia K9_5 Haluaisin itse osallistua kansalaisille tarkoitettuihin poliittisiin keskustelutilaisuuksiin K9_6 Vältän sellaisten ihmisten seuraa, joiden arvot, asenteet tai mielipiteet poikkeavat omistani K9_7 Pidän äänestämässä käyntiä kansalaisvelvollisuutena K9_8 Suomen nykyinen vaalijärjestelmä on mielestäni toimiva, eikä sitä ole tarvetta muuttaa K9_9 Halutessaan äänestäjän tulisi eduskuntavaaleissa voida äänestää vain puoluetta tarvitsematta valita ehdokasta K10. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? 1. Täysin samaa mieltä 2. Jokseenkin samaa mieltä 3. Jokseenkin eri mieltä 4. Täysin eri mieltä K10_1 K10_2 K10_3 K10_4 K10_5 K10_6 K10_7 Vaaleilla valitut poliitikot ovat parhaita johtamaan Suomea Tärkeissä poliittisissa kysymyksissä kansalaisilla on oltava lopullinen päätösvalta Kansalaisia on kuultava ennen tärkeiden poliittisten päätösten tekemistä Suomen asiat hoituisivat paremmin, jos päätöksenteko annettaisiin riippumattomille asiantuntijoille poliitikkojen ja kansalaisten asemesta On tärkeää, että kansalaiset tuovat jatkuvasti esille omia näkemyksiään, esimerkiksi kirjoittamalla nimensä nimenkeräyksiin ja osallistumalla mielenosoituksiin Kansalaisten on vaikutettava politiikan suuntaan ensisijaisesti äänestämällä vaaleissa Suomen asiat hoituisivat paremmin, jos politiikasta päättäisivät menestyksekkäät yritysjohtajat

6 K11. Seuraavassa on joukko erilaisia yhteiskunnallisen osallistumisen muotoja. Mitä näistä olet tehnyt viimeksi kuluneiden neljän vuoden aikana, tai jos tuntisit asian tärkeäksi, mitä saattaisit tehdä? (KORTTI) 1. Olen tehnyt viimeksi kuluneiden neljän vuoden aikana 2. En ole tehnyt, mutta saattaisin tehdä 3. En tekisi missään tapauksessa K11_1 Kirjoittaa yleisönosastoon K11_2 Ottaa yhteyttä poliittisiin päätöksentekijöihin jossakin tärkeässä asiassa K11_3 Kirjoittaa nimeni vetoomuksiin tai nimenkeräyksiin K11_4 Osallistua poliittisen puolueen toimintaan K11_5 Osallistua muun yhteiskunnallisen järjestön toimintaan K11_6 Tehdä omia ostopäätöksiäni siten, että voisin kuluttajana vaikuttaa yhteiskunnallisiin tai poliittisiin asioihin K11_7 Osallistua boikottiin, maksu- tai ostolakkoon K11_8 Osallistua rauhanomaisiin mielenosoituksiin K11_9 Osoittaa kansalaistottelemattomuutta osallistumalla väkivallattomaan laittomaan toimintaan K11_10 Käyttää väkivaltaa poliittisten päämäärien saavuttamiseksi K12. Oletko jonkin poliittisen puolueen jäsen? 1. Olen 2. En ole, mutta olen ollut aikaisemmin 3. En ole koskaan ollut minkään poliittisen puolueen jäsen K13. Vuonna 2012 Suomessa otettiin käyttöön valtiollisen tason kansalaisaloite, jolla vähintään äänioikeutettua voi tehdä lakialoitteen eduskunnalle. Mitä mieltä olet seuraavasta väittämästä? Kansalaisaloite on edistänyt demokratian toimivuutta Suomessa 1. Täysin samaa mieltä 2. Jokseenkin samaa mieltä 3. Jokseenkin eri mieltä 4. Täysin eri mieltä K14. Oletko allekirjoittanut valtiollisen tason kansalaisaloitteita? 1. En ole allekirjoittanut enkä aio allekirjoittaa 2. En ole allekirjoittanut, mutta saattaisin allekirjoittaa 3. Olen allekirjoittanut 1-2 kansalaisaloitetta 4. Olen allekirjoittanut vähintään 3 kansalaisaloitetta

7 K15. Internet ja sosiaalinen media ovat luoneet uusia mahdollisuuksia vaikuttaa ja hankkia tietoa. Kuinka tärkeänä yhteiskunnallisen toiminnan kanavana pidät itsellesi Internetiä ja sosiaalista mediaa? 1. Erittäin tärkeänä 2. Jokseenkin tärkeänä 3. En kovinkaan tärkeänä 4. En lainkaan tärkeänä K16. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? 1. Täysin samaa mieltä 2. Jokseenkin samaa mieltä 3. Jokseenkin eri mieltä 4. Täysin eri mieltä K16_1 Äänestämällä tavalliset ihmiset voivat vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon K16_2 Kansanedustajat etääntyvät nopeasti tavallisten ihmisten ongelmista K16_3 Poliitikot eivät välitä tavallisten ihmisten mielipiteistä K16_4 Minulla ei ole mitään sananvaltaa siihen, mitä maan hallitus ja eduskunta päättävät K16_5 Puolueiden kautta kansalaisten mielipiteet tulevat päätöksenteossa huomioon otetuiksi K16_6 Puolueet ovat kiinnostuneita pelkästään ihmisten äänistä, eivät heidän mielipiteistään K16_7 Joskus politiikka vaikuttaa niin monimutkaiselta, että en oikein ymmärrä mitä on tekeillä K16_8 On yhdentekevää, mitkä puolueet ovat hallituksessa, harjoitettava politiikka ei siitä muutu K16_9 Puolueiden pitäisi vaalikampanjansa yhteydessä selvästi ilmoittaa, minkä muiden puolueiden kanssa ne haluaisivat muodostaa hallituksen K16_10 Suomalaiset kansanedustajat ovat päteviä työssään K16_11 Poliittiset päättäjät ottavat kansalaisten näkemykset huomioon tehdessään päätöksiä K17. Seuraavassa on lueteltu eräitä ehdotuksia koskien Suomen tulevaisuuden suuntaa. Mitä mieltä olet näistä ehdotuksista? Käytä vastaamisessa asteikkoa nollasta kymmeneen (0-10), jossa nolla tarkoittaa erittäin huono ehdotus, viisi ei hyvä eikä huono ehdotus ja kymmenen erittäin hyvä ehdotus. (KORTTI) 17_1 Suomi, jossa on enemmän yksityisyrittäjyyttä ja markkinataloutta 17_2 Monikulttuurinen Suomi, jossa suhtaudutaan suvaitsevaisesti muista maista tuleviin ihmisiin 17_3 Suomi, jossa kristilliset arvot ovat suuremmassa roolissa 17_4 Suomi, jossa on pienemmät kehityserot eri alueiden välillä 17_5 Suomi, jossa suomenruotsalaisten erityisasema otetaan huomioon 17_6 Suomi, jossa miehet ja naiset ovat keskenään tasa-arvoisempia 17_7 Suomi, jossa on pienempi julkinen sektori 17_8 Suomi, jossa vahvistetaan seksuaalisten vähemmistöjen oikeuksia 17_9 Suomi, jossa on alhaisempi verotus 17_10 Suomi, jossa on kaksi vahvaa kansalliskieltä: suomi ja ruotsi

8 17_11 Suomi, jossa on enemmän lakia ja järjestystä 17_12 Suomi, jossa vahvistetaan perinteisen ydinperheen asemaa 17_13 Suomi, jossa maahanmuutto on laajamittaisempaa 17_14 Suomi, jossa on pienemmät tuloerot 17_15 Euroopan unioniin vähemmän sitoutunut Suomi 17_16 Suomi, jossa tuotetaan enemmän energiaa ydinvoimalla 17_17 Suomi, jossa on nykyistä vähemmän kuntia 17_18 Ympäristöystävällisempi Suomi, vaikka se tarkoittaisi alhaista talouskasvua tai ei kasvua ollenkaan CSES MODULE 4 ( ) Q1 Julkiset menot HUOM! Haastattelija lukee ääneen: Jos valitsee enemmän, se voi merkitä veronkorotuksia, ja jos valitsee vähemmän, se voi merkitä palveluiden supistamista. Q1a. Julkiset menot: terveydenhuolto (KORTTI) Pitäisikö mielestäsi julkisia varoja käyttää terveydenhuoltoon enemmän, saman verran vai vähemmän kuin nykyisin? 1. Paljon enemmän kuin nykyisin 2. Jonkin verran enemmän kuin nykyisin 3. Saman verran kuin nykyisin 4 Jonkin verran vähemmän kuin nykyisin 5. Paljon vähemmän kuin nykyisin Q1b. Julkiset menot: koulutus (KORTTI) entä koulutukseen? 1. Paljon enemmän kuin nykyisin 2. Jonkin verran enemmän kuin nykyisin 3. Saman verran kuin nykyisin 4. Jonkin verran vähemmän kuin nykyisin 5. Paljon vähemmän kuin nykyisin

9 Q1c. Julkiset menot: työttömyysturva ja työllistymistä edistävät palvelut (KORTTI) entä työttömyysturvaan ja työllistymistä edistäviin palveluihin? 1. Paljon enemmän kuin nykyisin 2. Jonkin verran enemmän kuin nykyisin 3. Saman verran kuin nykyisin 4. Jonkin verran vähemmän kuin nykyisin 5. Paljon vähemmän kuin nykyisin Q1d. Julkiset menot: puolustusmenot (KORTTI) entä puolustusmenoihin? 1. Paljon enemmän kuin nykyisin 2. Jonkin verran enemmän kuin nykyisin 3. Saman verran kuin nykyisin 4. Jonkin verran vähemmän kuin nykyisin 5. Paljon vähemmän kuin nykyisin Q1e. Julkiset menot: vanhuuseläkkeet (KORTTI) entä vanhuuseläkkeisiin eli kansaneläkkeisiin? 1. Paljon enemmän kuin nykyisin 2. Jonkin verran enemmän kuin nykyisin 3. Saman verran kuin nykyisin 4. Jonkin verran vähemmän kuin nykyisin 5. Paljon vähemmän kuin nykyisin Q1f. Julkiset menot: elinkeinoelämän tukeminen (KORTTI) entä elinkeinoelämän tukemiseen? 1. Paljon enemmän kuin nykyisin 2. Jonkin verran enemmän kuin nykyisin

10 3. Saman verran kuin nykyisin 4. Jonkin verran vähemmän kuin nykyisin 5. Paljon vähemmän kuin nykyisin Q1g. Julkiset menot: poliisitoimi ja lainvalvonta (KORTTI) entä poliisitoimeen ja lainvalvontaan? 1. Paljon enemmän kuin nykyisin 2. Jonkin verran enemmän kuin nykyisin 3. Saman verran kuin nykyisin 4. Jonkin verran vähemmän kuin nykyisin 5. Paljon vähemmän kuin nykyisin Q1h. Julkiset menot: Sosiaalietuudet (KORTTI) entä sosiaalietuuksiin? 1. Paljon enemmän kuin nykyisin 2. Jonkin verran enemmän kuin nykyisin 3. Saman verran kuin nykyisin 4. Jonkin verran vähemmän kuin nykyisin 5. Paljon vähemmän kuin nykyisin Q2. Miten todennäköisenä pidät sitä, että elintasosi tulee nousemaan seuraavan kymmenen vuoden aikana? 1. Erittäin todennäköisen 2. Melko todennäköisenä 4. Melko epätodennäköisenä 5. Erittäin epätodennäköisenä

11 Q3. Onko Suomen taloudellinen tilanne mielestäsi parantunut, pysynyt samana vai huonontunut viimeisen 12 kuukauden aikana? 1. Parantunut 3. Pysynyt samana Q21 5. Huonontunut Q3b Q21 Q21 Q3a. Onko Suomen taloudellinen tilanne mielestäsi parantunut paljon vai jonkin verran? 1. Paljon Q21 2. Jonkin verran Q21 Q3b. Onko Suomen taloudellinen tilanne mielestäsi huonontunut paljon vai jonkin verran? 4. Huonontunut jonkin verran 5. Huonontunut paljon Q21. Kuinka todennäköisenä tai epätodennäköisenä pidät sitä, että kotitaloutesi tulot vähentyisivät merkittävästi seuraavien 12 kuukauden aikana? 1. Erittäin todennäköisenä 2. Melko todennäköisenä 4. Melko epätodennäköisenä 5. Erittäin epätodennäköisenä Q4. Mitä mieltä olet seuraavasta väittämästä: Hallituksen tulisi ryhtyä toimenpiteisiin tuloerojen vähentämiseksi. Oletko täysin samaa mieltä, jokseenkin samaa mieltä, ei samaa eikä eri mieltä, jokseenkin eri mieltä vai täysin eri mieltä? 1. Täysin samaa mieltä

12 2. Jokseenkin samaa mieltä 3. Ei samaa eikä eri mieltä 4. Jokseenkin eri mieltä 5. Täysin eri mieltä Q16.Katsotko yleensä olevasi lähellä jotakin poliittista puoluetta? 1. Kyllä Q16b 5. En Q16a. Koetko olevasi hieman lähempänä jotakin puoluetta muihin puolueisiin verrattuna? 1. Kyllä 5. En siirry Q5LH-a Q5LH-a Q5LH-a Q16b. Mitä puoluetta? (Tämä kysymys kysytään vain vastaajilta, jotka ovat vastanneet kyllä joko Q16 tai Q16a.) VAIN YKSI MAININTA 01. Kansallinen Kokoomus 02. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 03. Perussuomalaiset 04. Suomen Keskusta 05. Vasemmistoliitto 06. Vihreä liitto 07. Suomen ruotsalainen kansanpuolue 08. Suomen Kristillisdemokraatit 09. Piraattipuolue 10. Suomen Kommunistinen Puolue 11. Muutos Itsenäisyyspuolue 13. Suomen Työväenpuolue 14. Kommunistinen Työväenpuolue 15. Köyhien Asialla 9 9 9

13 Q16c. Koetko tämän puolueen erittäin läheiseksi, melko läheiseksi, vai et kovinkaan läheiseksi? (kysytään vastaajilta, jotka vastasivat kysymykseen Q16b.) 1. Erittäin läheiseksi 2. Melko läheiseksi 3. Ei kovinkaan läheiseksi Q5LH-a. Nykyisin monet jättävät syystä tai toisesta äänestämättä vaaleissa. Jätitkö sinä näissä eduskuntavaaleissa äänestämättä? 5. Jätin tällä kertaa äänestämättä siirry kysymykseen K18 2. Kävin äänestämässä ennakkoon siirry kysymykseen Q5LH-b 1. Kävin äänestämässä varsinaisena vaalipäivänä siirry kysymykseen Q5LH-b K18. Seuraavaksi luetellaan erilaisia äänestämättä jättämisen syitä. Missä määrin seuraavat syyt vaikuttivat siihen, että et käynyt äänestämässä näissä vaaleissa? (KORTTI) 1. Oli tärkeä syy 2. Vaikutti jonkin verran 3. Ei vaikuttanut K18_1 Minun oli vaikea löytää itselleni sopivaa puoluetta K18_2 Minun oli vaikea löytää itselleni sopivaa ehdokasta K18_3 En voinut käydä äänestämässä työesteen tai matkan vuoksi K18_4 En voinut käydä äänestämässä sairauden tai vamman vuoksi K18_5 En muistanut käydä äänestämässä K18_6 En vain viitsinyt käydä äänestämässä K18_7 En katsonut äänestämisestä olevan itselleni mitään hyötyä K18_8 Mielestäni yksi ääni ei olisi merkinnyt mitään vaalien lopputuloksen kannalta K18_9 Tunnen epäluottamusta poliitikkoja ja yleensä politiikkaa kohtaan K18_10 Halusin protestoida politiikkaa ja poliitikkoja kohtaan K18_11 Politiikka ei kiinnosta minua ja äänestäminen on minulle yhdentekevää K18_12 Minulla ei ollut riittävästi tietoa äänestyspäätökseni tueksi K18_13 Puolueet eivät erottuneet toisistaan K18_14 Puolue, jota olisin näissä vaaleissa äänestänyt, oli eri mieltä kanssani tärkeistä asiakysymyksistä

14 K19. Kuinka itsestään selvää äänestämättä jättäminen oli sinulle? 1. Itsestään selvää 2. Äänestämässä käynti kävi kyllä mielessä, mutta en harkinnut sitä vakavasti 3. Harkitsin vakavasti myös äänestämässä käyntiä K20. Jos olisit käynyt äänestämässä, minkä puolueen ehdokasta olisit äänestänyt? (HUOM! VAIN YKSI MAININTA, KORTTI) 01. Kansallinen Kokoomus 02. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 03. Perussuomalaiset 04. Suomen Keskusta 05. Vasemmistoliitto 06. Vihreä liitto 07. Suomen ruotsalainen kansanpuolue 08. Suomen Kristillisdemokraatit 09. Piraattipuolue 10. Suomen Kommunistinen Puolue 11. Muutos Itsenäisyyspuolue 13. Suomen Työväenpuolue 14. Kommunistinen Työväenpuolue 15. Köyhien Asialla siirry kysymykseen Q6a 90. En mitään niistä siirry Q6a siirry Q6a 9 siirry Q6a Q5LH-b. Jos äänesti: Minkä puolueen ehdokasta äänestit nyt käydyissä eduskuntavaaleissa? 01. Kansallinen Kokoomus 02. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 03. Perussuomalaiset 04. Suomen Keskusta 05. Vasemmistoliitto 06. Vihreä liitto 07. Suomen ruotsalainen kansanpuolue 08. Suomen Kristillisdemokraatit 09. Piraattipuolue 10. Suomen Kommunistinen Puolue 11. Muutos Itsenäisyyspuolue 13. Suomen Työväenpuolue 14. Kommunistinen Työväenpuolue 15. Köyhien Asialla

15 16. Muu 95. Äänesti tyhjää 9 9 K21. Harkitsitko minkään muun puolueen ehdokkaita? 1. Kyllä 2. En Siirry kysymykseen Q6a. 96 En osaa sanoa (spontaani) siirry kysymykseen Q6a 97 En halua sanoa (spontaani) siirry kysymykseen Q6a K22. Minkä puolueen? VAIN YKSI MAININTA 01. Kansallinen Kokoomus 02. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 03. Perussuomalaiset 04. Suomen Keskusta 05. Vasemmistoliitto 06. Vihreä liitto 07. Suomen ruotsalainen kansanpuolue 08. Suomen Kristillisdemokraatit 09. Piraattipuolue 10. Suomen Kommunistinen Puolue 11. Muutos Itsenäisyyspuolue 13. Suomen Työväenpuolue 14. Kommunistinen Työväenpuolue 15. Köyhien Asialla 16. Muu 96 En osaa sanoa (spontaani) 97 En halua sanoa (spontaani) Q6a. Äänestitkö neljä vuotta sitten, vuoden 2011 eduskuntavaaleissa? 1. Kyllä 5. En siirry kysymykseen Q7 6. Ei äänioikeutta edellisissä vaaleissa siirry kysymykseen Q7 siirry kysymykseen Q7 siirry kysymykseen Q7

16 Q6b. Minkä puolueen tai ryhmittymän ehdokasta silloin äänestit? 01. Kansallinen Kokoomus 02. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 03. Perussuomalaiset 04. Suomen Keskusta 05. Vasemmistoliitto 06. Vihreä liitto 07. Suomen ruotsalainen kansanpuolue 08. Suomen Kristillisdemokraatit 09. Piraattipuolue 10. Suomen Kommunistinen Puolue 11. Muutos Vapauspuolue 13. Itsenäisyyspuolue 14. Suomen Työväenpuolue 15. Kommunistinen Työväenpuolue 16. Köyhien Asialla 17. Muu 96. Äänestin tyhjää 97. En osaa sanoa (spontaani) 98. En halua sanoa (spontaani) 9 Q7. Joidenkin mielestä sillä ei ole mitään väliä, kenellä on poliittista valtaa. Toisten mielestä sillä, kenen hallussa on poliittinen päätösvalta, on paljon merkitystä. Käyttämällä oheista asteikkoa, mitä mieltä sinä olet? (KORTTI) 1. Ei ole mitään merkitystä, kenellä on valtaa On paljon merkitystä, kenellä on valtaa Q8. Joidenkin mielestä sillä, ketä äänestää, ei ole mitään vaikutusta asioiden kulkuun. Toisten mielestä sillä, ketä äänestää, on paljon merkitystä. Käyttämällä oheista asteikkoa, mitä mieltä sinä olet? (KORTTI) 1. Ihmisten äänestyspäätöksillä ei ole mitään vaikutusta asioiden kulkuun

17 5. Ihmisten äänestyspäätöksillä voi olla paljon vaikutusta asioiden kulkuun Q9. Mitä mieltä olet seuraavista (poliittisista) puolueista asteikolla 0 10, jossa 0 tarkoittaa en pidä ollenkaan ja 10 pidän erittäin paljon. (KORTTI) 00. En pidä ollenkaan Pidän erittäin paljon 96. En ole kuullutkaan puolueesta En tiedä puolueesta tarpeeksi/ En tiedä, kuinka sijoittaa puolue asteikolle 9 Q9a. Kansallinen Kokoomus (KOK) Q9b. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) Q9c. Perussuomalaiset (PS) Q9d. Suomen Keskusta (KESK) Q9e. Vasemmistoliitto (VAS) Q9f. Vihreä liitto (VIHR) Q9g. Suomen ruotsalainen kansanpuolue (RKP) Q9h. Suomen kristillisdemokraatit (KD) Q10. Mitä mieltä olet puolueiden puheenjohtajista asteikolla 0 10, jossa 0 tarkoittaa en pidä ollenkaan ja 10 pidän erittäin paljon. (KORTTI) 00. En pidä ollenkaan Pidän erittäin paljon

18 96. En ole kuullutkaan puheenjohtajasta En tiedä puheenjohtajasta tarpeeksi/ En tiedä, kuinka sijoittaa puheenjohtaja asteikolle 9 Q10a. Alexander Stubb (KOK) Q10b. Antti Rinne (SDP) Q10c. Timo Soini (PS) Q10d. Juha Sipilä (KESK) Q10e. Paavo Arhinmäki (VAS) Q10f. Ville Niinistö (VIHR) Q10g. Carl Haglund (RKP) Q10h. Päivi Räsänen (KD) Q11. Politiikassa puhutaan joskus vasemmistosta ja oikeistosta. Käytämme asteikkoa, jossa nolla tarkoittaa eniten vasemmalla ja kymmenen eniten oikealla. Mihin kohtaan sijoittaisit seuraavat puolueet tällä asteikolla? (KORTTI) 00. Vasemmisto Oikeisto 95. En ole kuullut vasemmisto oikeisto-ulottuvuudesta (spontaani) 96. En ole kuullut puolueesta (spontaani) En tiedä, kuinka sijoittaa puolue asteikolle (spontaani) 9 Q11a. Kansallinen Kokoomus (KOK) Q11b. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) Q11c. Perussuomalaiset (PS) Q11d. Suomen Keskusta (KESK) Q11e. Vasemmistoliitto (VAS) Q11f. Vihreä liitto (VIHR) Q11g. Suomen ruotsalainen kansanpuolue (RKP) Q11h. Suomen kristillisdemokraatit (KD)

19 Q12. Käyttäen samaa asteikkoa, mihin sijoittaisit itsesi? 00. Vasemmisto Oikeisto 95. En ole kuullut vasemmisto oikeisto-ulottuvuudesta (spontaani) En tiedä, kuinka sijoittaa itseni asteikolle (spontaani) 9 Q15. Kuinka tyytyväinen olet demokratian toimivuuteen Suomessa? 1. Erittäin tyytyväinen 2. Melko tyytyväinen 4. En kovinkaan tyytyväinen 5. En lainkaan tyytyväinen Q20a.- Q20d. Poliittista tietotasoa mittaavat kysymykset Q20a. Kuka seuraavista oli Suomen hallituksen valtiovarainministeri ennen juuri käytyjä eduskuntavaaleja? 1. Krista Kiuru 2. Jan Vapaavuori 3. Paula Risikko 4. Antti Rinne Q20b. Mikä oli Suomen työttömyysaste helmikuussa 2015? 1. 8,1 % 2. 10,1 % 3. 12,1 % 4. 14,1 %

20 Q20c. Mikä seuraavista on paikkamäärältään juuri valitun eduskunnan toiseksi suurin puolue? 1. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 2. Perussuomalaiset 3. Suomen Keskusta 4. Kansallinen Kokoomus Q20d. Kuka on YK:n nykyinen pääsihteeri 1. Kofi Annan 2. Kurt Waldheim 3. Ban Ki-moon 4. Boutros Boutros-Ghali Q20e. Mitä mielestäsi tarkoitetaan parlamentaarisella hallitusmuodolla? 1. Kansanvaltaa 2. Sitä että eduskunta nauttii hallituksen luottamusta 3. Sitä että hallitus nauttii eduskunnan luottamusta 4. Sitä että hallitus nauttii presidentin luottamusta K23. Kumpi asia oli sinulle loppujen lopuksi tärkeämpi äänestäessäsi, puolue vai ehdokas? 1. Puolue 2. Ehdokas K24. Kuinka paljon seuraavassa lueteltavat syyt vaikuttivat puoluevalintaasi näissä eduskuntavaaleissa? 1. Ratkaisevasti 2. Melko paljon 3. Jonkin verran 4. Ei lainkaan

21 K24_1 Puolueen edustajien esiintyminen television vaaliohjelmissa K24_2 Puolue ajaa sen ammattiryhmän etua, johon itse kuulun K24_3 Puolueella on hyvä puheenjohtaja K24_4 Puolueen arvomaailma K24_5 Puolueella on hyvä linja monissa viime aikoina esillä olleissa kysymyksissä K24_6 Puolueella on päteviä henkilöitä hoitamaan maassa harjoitettavaa politiikkaa K24_7 Puolueen toiminta edellisen vaalikauden aikana K24_8 Puolueen onnistunut vaalikampanja K24_9 Puolueen puheenjohtaja oli mielestäni sopivin pääministeriksi K24_10 Halu vaikuttaa maan tulevaan hallituskoostumukseen K24_11 Perheenjäseneni äänesti tai äänestivät kyseistä puoluetta K24_12 Ystäväni äänesti tai äänestivät kyseistä puoluetta K24_13 Vaalikoneen tai vaalikoneiden antamat suositukset K25. Missä määrin seuraavat seikat vaikuttivat siihen, ketä ehdokasta äänestit? 1. Ratkaisevasti 2. Paljon 3. Jonkin verran 4. Ei lainkaan K25_1 Ehdokkaan ikä K25_2 Ehdokkaan sukupuoli K25_3 Ehdokkaan koulutus K25_4 Ehdokkaan asuinpaikka K25_5 Ehdokkaan aiempi kokemus politiikasta K25_6 Ehdokkaan luotettavuus K25_7 Ehdokkaan kyvykkyys hoitaa asioita K25_8 Ehdokkaan ulkoinen olemus ja tyyli K25_9 Ehdokkaan puhetaidot ja esiintymistaidot K25_10 Ehdokas oli entuudestaan tuttu julkisuudesta K25_11 Ehdokkaan näkemykset ja kannanotot K25_12 Ehdokkaan puoluekanta K25_13 Ehdokkaan vaalikampanja ja vaalimainokset K25_14 Ehdokkaan mahdollisuudet tulla valituksi K25_15 Ehdokkaan vaalirahoituksen avoimuus K25_16 Ehdokkaan vastaukset Internetin vaalikoneissa K25_17 Ehdokkaan tai hänen puolueensa näkyvyys Internetissä tai sosiaalisessa mediassa K25_18 Perheenjäseneni äänesti tai äänestivät kyseistä ehdokasta K25_19 Ystäväni äänestivät tai äänesti kyseistä ehdokasta K25_20 Vaalikoneen tai vaalikoneiden antamat suositukset

22 K26. Jos valitsemasi ehdokas olisi edustanut jotakin muuta puoluetta, olisitko silti äänestänyt häntä? 1. Olisin äänestänyt 2. Olisin äänestänyt häntä jonkin toisenkin minulle soveltuvan puolueen ehdokkaana 3. En olisi äänestänyt häntä minkään muun puolueen ehdokkaana K27. Äänestitkö omaa sukupuoltasi olevaa ehdokasta? 1. Kyllä 2. En K28. Minkä ikäistä ehdokasta äänestit? 1. Äänestin suurin piirtein ikäistäni ehdokasta 2. Äänestin selvästi itseäni nuorempaa ehdokasta 3. Äänestin selvästi itseäni vanhempaa ehdokasta K29. Äänestitkö samaa ehdokasta kuin edellisissä eduskuntavaaleissa? 1. Kyllä 2. En K30. Millä tavalla tunsit ehdokkaan, jota äänestit? 1. Tunsin henkilökohtaisesti 2. Ystävä, tuttava tai sukulainen tunsi ehdokkaan henkilökohtaisesti 3. Tunsin ehdokkaan tiedotusvälineiden perusteella jo ennen vaalikampanjaa 4. Äänestin ehdokasta hänen vaalikampanjansa perusteella 5. Valitsin ehdokkaan tuntematta häntä tarkemmin K31. Missä vaiheessa päätit puolueen, jonka ehdokasta äänestit? (KORTTI) 1. Samana päivänä kun kävin äänestämässä 2. Joitakin päiviä ennen äänestämistäni 3. Noin viikkoa kahta ennen äänestämistäni 4. Noin kuukautta kahta ennen äänestämistäni 5. Päätös oli selvä jo viime vuoden puolella 6. Äänestän kaikissa eduskuntavaaleissa aina samaa puoluetta K32. Missä vaiheessa päätit ehdokkaan, jota äänestit? (KORTTI) 1. Samana päivänä kun kävin äänestämässä 2. Joitakin päiviä ennen äänestämistäni

23 3. Noin viikkoa kahta ennen äänestämistäni 4. Noin kuukautta kahta ennen äänestämistäni 5. Päätös oli selvä jo viime vuoden puolella K33. Kuinka merkittäviä seuraavat tahot ovat olleet poliittisten mielipiteittesi muodostumisessa? 1. Erittäin merkittävä 2. Jokseenkin merkittävä 3. Ei kovinkaan merkittävä 4. Ei lainkaan merkittävä 5. Ei lapsuudenkotia/koulua tai oppilaitosta/ystäväpiiriä/työpaikkaa/puolisoa/ lapsia (spontaani) K33_1 Lapsuudenkoti K33_2 Koulu tai oppilaitos K33_3 Ystäväpiiri K33_4 Työpaikat K33_5 Puoliso K33_6 Omat lapset K34. Tiedätkö, mitä puoluetta äitisi kannatti, kun olit nuori? 1. Kyllä 2. Ei 3. Äitini ei kannattanut mitään puoluetta 4. Ei äitiä kun olin nuori (spontaani) (HUOM! Haastattelija: jätetään mahdollisuus sille, että on kaksi äitiä, jotka molemmat koodattaisiin) JOS TIETÄÄ, niin filtterikysymys: K34a. Mitä puoluetta? (KORTTI) 1. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) 2. Maalaisliitto, Keskustapuolue, Suomen Keskusta (ML, KESK) 3. Kansallinen Kokoomus (KOK) 4. Suomen Kansan Demokraattinen Liitto (SKDL) 5. Vasemmistoliitto (VAS) 6. Suomen Ruotsalainen Kansanpuolue (RKP) 7. Kansallinen Edistyspuolue, Suomen Kansanpuolue, Liberaalinen Kansanpuolue (EP, KP, LKP) 8. Suomen Maaseudun Puolue (SMP) 9. Perussuomalaiset (PS) 10. Vihreä Liitto (VIHR) 11. Suomen Kristillinen Liitto/Kristillisdemokraatit (SKL, KD) 12. Muu, mikä? 13. En halua sanoa

24 K35. Tiedätkö, mitä puoluetta isäsi kannatti, kun olitte nuori? 1 Kyllä 2 Ei 3 Isäni ei kannattanut mitään puoluetta, 4 Ei isää kun olin nuori (spontaani) (HUOM! Haastattelija: jätetään mahdollisuus sille, että on kaksi isää, jotka molemmat koodattaisiin) JOS TIETÄÄ, niin filtterikysymys: K35a. Mitä puoluetta? (KORTTI) 1. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) 2. Maalaisliitto, Keskustapuolue, Suomen Keskusta (ML, KESK) 3. Kansallinen Kokoomus (KOK) 4. Suomen Kansan Demokraattinen Liitto (SKDL) 5. Vasemmistoliitto (VAS) 6. Suomen Ruotsalainen Kansanpuolue (RKP) 7. Kansallinen Edistyspuolue, Suomen Kansanpuolue, Liberaalinen Kansanpuolue (EP, KP, LKP) 8. Suomen Maaseudun Puolue (SMP) 9. Perussuomalaiset (PS) 10. Vihreä Liitto (VIHR) 11. Suomen Kristillinen Liitto/Kristillisdemokraatit (SKL, KD) 12. Muu, mikä? 13. En halua sanoa K36. Voiko mielestänne ihmisiin luottaa, vai onko niin, että ihmisten suhteen ei voi olla liian varovainen. Kerro mielipiteesi asteikolla nollasta kymmeneen, jossa nolla tarkoittaa, ettei ihmisten kanssa voi olla liian varovainen ja 10 sitä, että useimpiin ihmisiin voi luottaa. 0 Ei voi olla liian varovainen Useimpiin ihmisiin voi luottaa 96 En osaa sanoa (spontaani) K37. Missä määrin luotat tai et luota seuraaviin tahoihin? Arvioi kutakin tahoa asteikolla nollasta kymmeneen, missä 0= en luota ollenkaan ja 10= luotan täysin (KORTTI) K37_1 Tasavallan presidentti

25 K37_2 Poliittiset puolueet K37_3 Eduskunta K37_4 Suomen hallitus (valtioneuvosto) K37_5 Poliitikot K37_6 Euroopan unioni K37_7 Oikeuslaitos K37_8 Virkamiehet K37_9 Evankelis-luterilainen kirkko K37_10 Poliisi K37_11 Ammattiyhdistysliike K37_12 Tiedotusvälineet K37_13 Pankit K37_14 Suuryritykset K37_15 Yliopistot ja tutkimuslaitokset K38. Kuinka hyvin viime vaalikauden lopulla toiminut pääministeri Alexander Stubbin johtama hallitus onnistui mielestäsi toiminnassaan? 1. Erittäin hyvin 2. Hyvin 3. Ei hyvin eikä huonosti 4. Huonosti 5. Erittäin huonosti K39. Entä sitä edeltänyt, pääministeri Jyrki Kataisen johtama hallitus? 1. Erittäin hyvin 2. Hyvin 3. Ei hyvin eikä huonosti 4. Huonosti 5. Erittäin huonosti

26 TAUSTAMUUTTUJAT D1. Syntymävuotesi (avokysymys) D2. Sukupuolesi 1. Mies 2. Nainen 3. Muu (spontaani) D3. Mikä on korkein suorittamasi kouluaste tai tutkinto? 1. Peruskoululuokat 1-6, kansakoulu 2. Peruskoululuokat 7-9,10, keskikoulu 3. Lyhyt ammatillinen koulutus (ammattikoulu, -kurssi) 4. Opistotason ammatillinen tutkinto 5. Ylioppilastutkinto 6. Ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava 7. Yliopistotutkinto 8. Tieteellinen jatkotutkinto 96. Ei koulutusta D4. Siviilisäätysi 1. Naimisissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa 2. Leski 3. Eronnut tai asumuserossa 4. Naimaton 5. Avoliitossa 6. Muu D33. Mikä on terveydentilasi yleisesti ottaen? 1. Erittäin hyvä 2. Hyvä 3. Kohtuullinen 4. Huono 5. Erittäin huono

27 D5. Kuulutko jäsenenä johonkin ammattiliittoon ja jos kuulut, kuinka aktiivisesti toimit siinä? 1. En kuulu D35 2. Kuulun, mutta en osallistu toimintaan D34 3. Kuulun ja osallistun toimintaan jonkin verran D34 4. Kuulun ja osallistun toimintaan paljon D34 D35 D34. Mihin seuraavista ammatillisista keskusjärjestöistä ammattiliittosi kuuluu? 1. SAK 2. STTK 3. AKAVA 4. MTK 5. Jokin muu, mikä? D35. Kuinka moneen muuhun kuin työhön tai ammattiin liittyvään yhdistykseen kuulut maksavana jäsenenä? 1. En yhteenkään yhdistykseen 3. Kolmeen tai useampaan yhdistykseen D10. Mikä seuraavista vaihtoehdoista sopii elämäntilanteeseesi? 1. Kokopäivätyössä (vähintään 32 tuntia viikossa) 2. Puolipäivätyössä (15 31 tuntia viikossa) 3. Osa-aikatyössä (alle 15 tuntia viikossa) 4. Työtön 5. Opiskelija tai koululainen 6. Eläkkeellä iän tai työvuosien perusteella 7. Hoidan kotitaloutta 8. Eläkkeellä sairauden tai vamman vuoksi 9. Varusmies- tai siviilipalveluksessa 10. Vanhempainvapaalla tai hoitovapaalla 11. Omaishoitaja 12. Muu, mikä? D11. Mikä on nykyinen ammattisi? (HUOM! Avokysymys)

28 D12. Ammattiryhmä, johon katsot lähinnä kuuluvasi? 1. Maatalousyrittäjä 2. Muu työnantaja, muu yksityisyrittäjä, ammatinharjoittaja 3. Johtavassa asemassa toisen palveluksessa 4. Ylempi toimihenkilö 5. Alempi toimihenkilö 6. Työntekijä 7. Eläkeläinen Siirry D20 8. Koululainen, opiskelija Siirry D20 9. Kotiäiti tai isä Siirry D Työtön siirry D Muu siirry D20 D13. JOS TYÖSSÄ, millä sektorilla työskentelet? 1. Valtio, kunta tai seurakunta 2. Yksityinen yritys 3. Yritys, jossa kunnalla tai valtiolla on merkittävä omistusoikeus 4. Niin kutsuttu kolmas sektori (esimerkiksi voittoa tuottamaton järjestö) D20. Kuinka suuret ovat keskimäärin kotitaloutesi yhteenlasketut vuositulot veroja vähentämättä (=bruttotulot) mukaan laskien veronalaiset sosiaalietuudet? D21a. Kuinka monta henkeä kotitaloudessasi asuu? Yhteensä: henkilöä D21b. Heistä on vuotiaita lapsia tai nuoria: hlöä D21c. Heistä on 6-vuotiaita tai sitä nuorempia lapsia: hlöä D22. Kuinka usein käyt kirkossa pois lukien häät, hautajaiset ym.? 1. En koskaan 2. Kerran vuodessa kertaa vuodessa 4. Kerran kuukaudessa 5. Kaksi kertaa kuukaudessa tai useammin 6. Kerran viikossa tai useammin D23. Kuinka uskonnollisena pidät itseäsi? 1. En lainkaan uskonnollisena

29 2. En kovinkaan uskonnollisena 3. Jonkin verran uskonnollisena 4. Hyvin uskonnollisena D24. Kuulutko johonkin kirkkokuntaan tai uskonnolliseen yhteisöön 1. Evankelis-luterilaiseen kirkkoon siirry kysymykseen D17 2. Ortodoksiseen kirkkoon siirry kysymykseen D17 3. Roomalaiskatoliseen kirkkoon siirry kysymykseen D17 4. Muuhun kirkkoon tai uskonnolliseen yhteisöön, mihin? siirry kysymykseen D17 5. En mihinkään D36. Oletko eronnut evankelis-luterilaisesta kirkosta viimeisen viiden vuoden aikana? (Kysytään niiltä vastaajilta, jotka eivät kuulu kirkkoon tai uskonnolliseen yhteisöön) 1. Kyllä 2. En 3. En ole koskaan kuulunutkaan evankelis-luterilaiseen kirkkoon D37. Äidinkieli 1. Suomi 2. Ruotsi 3. Jokin muu kieli, mikä? D25. Mitä kieltä tai kieliä kotonasi yleensä käytetään? 1. Vain suomea 2. Vain ruotsia 3. Suomea ja ruotsia 4. Suomea ja jotain muuta kieltä 5. Ruotsia ja jotain muuta kieltä 6. Vain muita kieliä kuin suomea tai ruotsia

30 D38. Katsotko kuuluvasi Suomessa johonkin etniseen vähemmistöryhmään? 1. Kyllä 2. En D39. Asuinpaikkakuntasi (avokysymys) D29. Asutko 1. Suuren kaupungin keskustassa (yli asukasta) 2. Pienemmän kaupungin keskustassa (alle asukasta) 3. Esikaupunkialueella tai kaupunkilähiössä 4. Kuntakeskuksessa tai muussa taajamassa 5. Maaseudun haja-asutusalueella D40. Asuitko nykyisen vaalipiirisi alueella myös edellisten, vuoden 2011, eduskuntavaalien aikaan? 1. Kyllä 2. Ei D30. Vaalipiiri (johdetaan kuntamuuttujasta) D41. Oletko ollut työttömänä viimeisten 12 kuukauden aikana? D42. Asutko? 1. En 2. Kyllä, yhteensä noin kuukautta 1. Vuokratalossa 2. Omistamassasi tai perheesi omistamassa asunnossa 3. Asumisoikeus- tai osaomistusasunnossa 4. Joku muu REKRY1 Halukkuus vastata perävaunuun? 1. Suostuu 2. Ei suostu

31 HUOM! Haastattelija lukee ääneen: Kansallinen eduskuntavaalitutkimus on tärkeä tieteellinen hanke suomalaisen demokratian tilan ja äänestäjien mielipiteiden ymmärtämiseksi. Oikeusministeriö rahoittaa tutkimusta. On hienoa, että osallistut! Osa kysymyksistä ei valitettavasti mahtunut haastatteluun, mutta tutkimuksen kannalta on tärkeää, että vastaisit vielä lyhyeen lisäkysymyksiä sisältävään lomakkeeseen. Voit vastata oheiseen lomakkeeseen omassa rauhassa ja postittaa täyttämäsi lomakkeen vastauskirjekuoressa TNS Gallupille. Postimaksu on maksettu valmiiksi. Vastaukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja kaikille vastanneille taataan täydellinen anonymiteetti. Vaalitutkimuskonsortion johtoryhmä Kimmo Grönlund Puheenjohtaja Valtio-opin professori, Åbo Akademi Sami Borg Yhteiskuntatieteellisen arkiston johtaja, valtio-opin dosentti, Tampereen yliopisto Åsa von Schoultz Akatemiatutkija, valtio-opin dosentti, Åbo Akademi Hanna Wass Akatemiatutkija, yleisen valtio-opin dosentti, Helsingin yliopisto

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1043 Europarlamenttivaalit 1999 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

EDUSKUNTAVAALITUTKIMUS 2007 Käyntihaastattelu HALLINNOLLISET CSES-MUUTTUJAT (A-ALKUISET)

EDUSKUNTAVAALITUTKIMUS 2007 Käyntihaastattelu HALLINNOLLISET CSES-MUUTTUJAT (A-ALKUISET) EDUSKUNTAVAALITUTKIMUS 2007 Käyntihaastattelu HALLINNOLLISET CSES-MUUTTUJAT (A-ALKUISET) A1. Lomakenumero (tai muu yksittäiset haastateltavat identifioiva tunnusnumero) A2. Haastattelija (yksittäiset haastattelijat

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2126 PRESIDENTINVAALIT 2006: EHDOKKAIDEN VASTAUKSET HEL- SINGIN SANOMIEN VAALIKONEESEEN

KYSELYLOMAKE: FSD2126 PRESIDENTINVAALIT 2006: EHDOKKAIDEN VASTAUKSET HEL- SINGIN SANOMIEN VAALIKONEESEEN KYSELYLOMAKE: FSD2126 PRESIDENTINVAALIT 2006: EHDOKKAIDEN VASTAUKSET HEL- SINGIN SANOMIEN VAALIKONEESEEN QUESTIONNAIRE: FSD2126 PRESIDENTIAL ELECTIONS 2006: CANDIDATE RESPONSES TO HS CANDIDATE SELECTOR

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2627 EDUSKUNTAVAALIT 2011: EHDOKKAIDEN JA VAALIKONEEN KÄYTTÄJIEN VASTAUKSET VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON VAALIKONEESEEN

KYSELYLOMAKE: FSD2627 EDUSKUNTAVAALIT 2011: EHDOKKAIDEN JA VAALIKONEEN KÄYTTÄJIEN VASTAUKSET VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON VAALIKONEESEEN KYSELYLOMAKE: FSD2627 EDUSKUNTAVAALIT 2011: EHDOKKAIDEN JA VAALIKONEEN KÄYTTÄJIEN VASTAUKSET VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON VAALIKONEESEEN QUESTIONNAIRE: FSD2627 PARLIAMENTARY ELECTIONS 2011: CANDIDATE AND

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2527 Nuorisobarometri syksy 1998 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

K2. Kuinka paljon seurasitte eduskuntavaaleja eri tiedotusvälineistä? KORTTI

K2. Kuinka paljon seurasitte eduskuntavaaleja eri tiedotusvälineistä? KORTTI EDUSKUNTAVAALITUTKIMUS 2011 Käyntihaastattelu HALLINNOLLISET CSES-MUUTTUJAT (A-ALKUISET) A1. Lomakenumero (tai muu yksittäiset haastateltavat identifioiva tunnusnumero) A2. Haastattelija (yksittäiset haastattelijat

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ FSD2605 CP-VAMMAISTEN AIKUISTEN ELÄMÄNHALLINTA 2008-2010 FSD2605 WELL-BEING OF ADULTS WITH CEREBRAL PALSY 2008-2010 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua

Lisätiedot

CSES2, 2003 Questionnaire FINLAND (lang: Finnish)

CSES2, 2003 Questionnaire FINLAND (lang: Finnish) CSES2, 2003 Questionnaire FINLAND (lang: Finnish) EDUSKUNTAVAALITUTKIMUS 2003 VALMIS LOMAKE 13.3.2003 V1. Maassamme käytiin hiljattain eduskuntavaalit. Kuinka usein vaalikampanjan aikana keskustelitte

Lisätiedot

FSD1259 Sopimuspalokuntatutkimus 2002 : kuntien valtuutetut

FSD1259 Sopimuspalokuntatutkimus 2002 : kuntien valtuutetut KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1259 Sopimuspalokuntatutkimus 2002 : kuntien valtuutetut Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2709 TOHTORIN TUTKINNON VUOSINA 2004-2005 SUORITTANEI- DEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN 2007

KYSELYLOMAKE: FSD2709 TOHTORIN TUTKINNON VUOSINA 2004-2005 SUORITTANEI- DEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN 2007 KYSELYLOMAKE: FSD2709 TOHTORIN TUTKINNON VUOSINA 2004-2005 SUORITTANEI- DEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN 2007 QUESTIONNAIRE: FSD2709 DOCTORAL GRADUATES OF YEARS 2004-2005: CAREER AND EMPLOYMENT SURVEY 2007

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1020 Kannatusmittaustutkimus 1994, osa 2 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2507 Eduskuntavaalien 2007 ehdokaskysely Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ FSD2387 GERONTOLOGINEN SOSIAALITYÖ: HAASTATTELUAINEISTO 2000 FSD2387 GERONTOLOGICAL SOCIAL WORK: INTERVIEWS 2000 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua

Lisätiedot

FSD1316 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2003

FSD1316 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2003 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1316 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2003 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 Yleistä kyselystä: Toteutusaika: 13.7. 22.8.2011 Vastaajia yhteensä: 1003 Tarkoitus: Tuloksia hyödynnetään puolueen toiminnan kehittämisessä. Huomioitavaa: Eri kysymysten

Lisätiedot

FSD1318 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2001

FSD1318 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2001 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1318 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2001 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

FSD1217 Ammatti, sukupuoli ja työmarkkinat : aineistot 1983-1991

FSD1217 Ammatti, sukupuoli ja työmarkkinat : aineistot 1983-1991 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD Ammatti, sukupuoli ja työmarkkinat : aineistot - Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2020 Kehitysyhteistyötutkimus 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ FSD1325 SOTA-AJAN PIKKUPOJAT 1999-2001 FSD1325 FATHER-SON RELATIONSHIPS AND THE WAR 1999-2001 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012

KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012 KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2923 FINNISH UNIVERSITY GRADUATES OF YEAR 2007: CAREER AND EMPLOYMENT SURVEY 2012 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2825 ENERGIA-ASENTEET 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2825 FINNISH ENERGY ATTITUDES 2012

KYSELYLOMAKE: FSD2825 ENERGIA-ASENTEET 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2825 FINNISH ENERGY ATTITUDES 2012 KYSELYLOMAKE: FSD2825 ENERGIA-ASENTEET 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2825 FINNISH ENERGY ATTITUDES 2012 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1011 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1983 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2821 NUORTEN AJATUKSIA KEHITYSYHTEISTYÖSTÄ 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2821 YOUNG PEOPLE S VIEWS ON DEVELOPMENT COOPERATION 2012

KYSELYLOMAKE: FSD2821 NUORTEN AJATUKSIA KEHITYSYHTEISTYÖSTÄ 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2821 YOUNG PEOPLE S VIEWS ON DEVELOPMENT COOPERATION 2012 KYSELYLOMAKE: FSD2821 NUORTEN AJATUKSIA KEHITYSYHTEISTYÖSTÄ 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2821 YOUNG PEOPLE S VIEWS ON DEVELOPMENT COOPERATION 2012 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD2694 SUOMALAINEN PÄIHDEHOITO: TERAPEUTIN SUKUPUOLI 2008 QUESTIONNAIRE: FSD2694 SUBSTANCE ABUSE TREATMENT: THERAPISTS GENDER RO- LES 2008 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

FSD1258 Sopimuspalokuntatutkimus 2002 : palokuntalaiset

FSD1258 Sopimuspalokuntatutkimus 2002 : palokuntalaiset KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1258 Sopimuspalokuntatutkimus 2002 : palokuntalaiset Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3032 PIEKSÄMÄKELÄISTEN KAUPUNKIKUVA 2015 QUESTIONNAIRE: FSD3032 RESIDENTS IMAGE OF THE TOWN OF PIEKSÄMÄKI 2015

KYSELYLOMAKE: FSD3032 PIEKSÄMÄKELÄISTEN KAUPUNKIKUVA 2015 QUESTIONNAIRE: FSD3032 RESIDENTS IMAGE OF THE TOWN OF PIEKSÄMÄKI 2015 KYSELYLOMAKE: FSD3032 PIEKSÄMÄKELÄISTEN KAUPUNKIKUVA 2015 QUESTIONNAIRE: FSD3032 RESIDENTS IMAGE OF THE TOWN OF PIEKSÄMÄKI 2015 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon

Lisätiedot

FSD2514 ISSP 2009: eriarvoisuus IV: Suomen aineisto

FSD2514 ISSP 2009: eriarvoisuus IV: Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD ISSP 009: eriarvoisuus IV: Suomen aineisto Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2841 TAMPEREEN YLIOPISTON OPISKELIJOIDEN KULUTUSVALIN- NAT 2011

KYSELYLOMAKE: FSD2841 TAMPEREEN YLIOPISTON OPISKELIJOIDEN KULUTUSVALIN- NAT 2011 KYSELYLOMAKE: FSD2841 TAMPEREEN YLIOPISTON OPISKELIJOIDEN KULUTUSVALIN- NAT 2011 QUESTIONNAIRE: FSD2841 CONSUMER CHOICES OF UNIVERSITY OF TAMPERE STU- DENTS 2011 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2528 Nuorisobarometri kevät 1999 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Ilmapuntari 2015: Enemmistö valitsee ensin puolueen ja etsii sen listoilta parhaan ehdokkaan

Ilmapuntari 2015: Enemmistö valitsee ensin puolueen ja etsii sen listoilta parhaan ehdokkaan Ilmapuntari 5: Enemmistö valitsee ensin puolueen ja etsii sen listoilta parhaan ehdokkaan Puolue on eduskuntavaaleissa tärkeämpi kuin ehdokas. Enemmistö suomalaisista (6 %) ilmoittaa valinnan tapahtuvan

Lisätiedot

FSD1319 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2000

FSD1319 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2000 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1319 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2541 MAAHANMUUTTAJAT KAAKKOIS-SUOMESSA 2003 QUESTIONNAIRE: FSD2541 IMMIGRANTS IN SOUTHEAST FINLAND 2003

KYSELYLOMAKE: FSD2541 MAAHANMUUTTAJAT KAAKKOIS-SUOMESSA 2003 QUESTIONNAIRE: FSD2541 IMMIGRANTS IN SOUTHEAST FINLAND 2003 KYSELYLOMAKE: FSD2541 MAAHANMUUTTAJAT KAAKKOIS-SUOMESSA 2003 QUESTIONNAIRE: FSD2541 IMMIGRANTS IN SOUTHEAST FINLAND 2003 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon

Lisätiedot

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD2619 LAPSESTA AIKUISEKSI: 50-VUOTIAIDEN TERVEYSTUTKIMUS 2009 QUESTIONNAIRE: FSD2619 JYVÄSKYLÄ LONGITUDINAL STUDY OF PERSONALITY AND SOCIAL DEVELOPMENT (JYLS): MEDICAL EXAMINATIONS OF 50-YEAR-OLDS

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2521 Nuorisobarometri 1995 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY

PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY PORVOON KAUPUNKI JA PORVOON NUORISOVALTUUSTO Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY KYSELY Internet-kysely toteutettiin lokakuussa 2010 yhteistyössä koulujen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2966 PELASTUSPALVELUASENTEET 2005 QUESTIONNAIRE: FSD2966 FINNISH ATTITUDES TO RESCUE SERVICES, SAFETY AND EMERGENCIES 2005

KYSELYLOMAKE: FSD2966 PELASTUSPALVELUASENTEET 2005 QUESTIONNAIRE: FSD2966 FINNISH ATTITUDES TO RESCUE SERVICES, SAFETY AND EMERGENCIES 2005 KYSELYLOMAKE: FSD2966 PELASTUSPALVELUASENTEET 2005 QUESTIONNAIRE: FSD2966 FINNISH ATTITUDES TO RESCUE SERVICES, SAFETY AND EMERGENCIES 2005 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

Eduskuntavaalit 1999 22 507 67,4 Eduskuntavaalit 2003 24 695 70,3 Eduskuntavaalit 2007 26 080 68,9 Eduskuntavaalit 2011 27 759 72,0

Eduskuntavaalit 1999 22 507 67,4 Eduskuntavaalit 2003 24 695 70,3 Eduskuntavaalit 2007 26 080 68,9 Eduskuntavaalit 2011 27 759 72,0 10 Vaalit (Luvun lähde: Keskusvaalilautakunta) 10.1 Äänioikeutetut ja äänioikeuden käyttö vuosina 1999-2011 Äänioikeutettuja Äänestysprosentti (%) Eduskuntavaalit 1999 22 507 67,4 Eduskuntavaalit 2003

Lisätiedot

Eurovaalit 2014: CSV-tiedoston numeroarvojen selitykset

Eurovaalit 2014: CSV-tiedoston numeroarvojen selitykset Eurovaalit 2014: CSV-tiedoston numeroarvojen selitykset Kysymys: Puolue 170 = Itsenäisyyspuolue 171 = Suomen Kristillisdemokraatit (KD) 172 = Suomen Keskusta 173 = Kansallinen Kokoomus 174 = Köyhien Asialla

Lisätiedot

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2072 ssa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Kyselylomaketta

Lisätiedot

FSD2024. Eduskuntavaalien 2003 seuranta. Koodikirja

FSD2024. Eduskuntavaalien 2003 seuranta. Koodikirja FSD2024 Eduskuntavaalien 2003 seuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eduskuntavaalien 2003 seuranta [koodikirja].

Lisätiedot

DEMOKRATIAINDIKAATTORIT 2015

DEMOKRATIAINDIKAATTORIT 2015 DEMOKRATIAINDIKAATTORIT 2015 Oikeusministeriö 3.12.2015, Helsinki Sami Borg Elina Kestilä-Kekkonen Jussi Westinen Demokratiaindikaattorit 2015 Kolmas oikeusministeriön demokratiaindikaattoriraportti (2006,

Lisätiedot

Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista. Syyskuu 2015. Jaakko Hyry TNS

Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista. Syyskuu 2015. Jaakko Hyry TNS Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista Syyskuu 2015 TNS Tutkimuksen toteuttaminen TNS Gallup Oy kartoitti Greenpeacin toimeksiannosta tällä kyselyllä helsinkiläisten

Lisätiedot

FSD2208 Kehitysvammaisten elämälaatu 1991 : vaikeammin kehitysvammaiset

FSD2208 Kehitysvammaisten elämälaatu 1991 : vaikeammin kehitysvammaiset KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2208 Kehitysvammaisten elämälaatu 1991 : vaikeammin kehitysvammaiset Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

FSD1231 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995

FSD1231 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1231 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ FSD2206 PERHEHAASTATTELUT LASTEN KÄNNYKÄN KÄYTÖSTÄ 2001-2002 FSD2206 FAMILY INTERVIEWS ON CHILDREN S MOBILE PHONE USE 2001-2002 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ FSD2144 TEKSTIVIESTINTÄ NUORTEN KULTTUURISSA 1998 FSD2144 TEXT MESSAGING IN YOUTH CULTURE 1998 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

Finland ISSP 2003 National Identity II Questionnaire (Finnish)

Finland ISSP 2003 National Identity II Questionnaire (Finnish) Finland ISSP 2003 National Identity II Questionnaire (Finnish) Suomi ja suomalaisuus Arvoisa vastaanottaja! Irrottakaa kansilehti ja kyselyosa toisistaan katkoviivan kohdalta. Suomi ja suomalaisuus muuttuvat

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009 EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 9 KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 9 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO MITKÄ TAVAT VAIKUTTAA EU:N TULEVAISUUTTA

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2836 PÄÄKAUPUNKISEUDUN NUORTEN AIKUISTEN USKONNOLLI- SUUS 2004

KYSELYLOMAKE: FSD2836 PÄÄKAUPUNKISEUDUN NUORTEN AIKUISTEN USKONNOLLI- SUUS 2004 KYSELYLOMAKE: FSD2836 PÄÄKAUPUNKISEUDUN NUORTEN AIKUISTEN USKONNOLLI- SUUS 2004 QUESTIONNAIRE: FSD2836 RELIGIOSITY OF YOUNG ADULTS IN THE CAPITAL AREA OF FINLAND 2004 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua

Lisätiedot

FSD2535 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: lapset ja nuoret

FSD2535 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: lapset ja nuoret KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2535 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: lapset ja nuoret Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD2964 LINUX-KÄYTTÄJIEN MIELIKUVAT KÄYTTÖJÄRJESTELMISTÄ 2008-2009 QUESTIONNAIRE: FSD2964 LINUX USER PERSPECTIVES ON OPERATING SYSTEMS 2008-2009 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2829 KIRKON TYÖNTEKIJÖIDEN HENGELLINEN HYVINVOINTI 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2829 SPIRITUAL WELL-BEING OF CHURCH WORKERS 2012

KYSELYLOMAKE: FSD2829 KIRKON TYÖNTEKIJÖIDEN HENGELLINEN HYVINVOINTI 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2829 SPIRITUAL WELL-BEING OF CHURCH WORKERS 2012 KYSELYLOMAKE: FSD2829 KIRKON TYÖNTEKIJÖIDEN HENGELLINEN HYVINVOINTI 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2829 SPIRITUAL WELL-BEING OF CHURCH WORKERS 2012 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2914 SUOMALAISTEN NÄKEMYKSET KULTTUURISTA 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2914 FINNISH VIEWS ON AND ENGAGEMENT IN CULTURE AND THE ARTS 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2914 SUOMALAISTEN NÄKEMYKSET KULTTUURISTA 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2914 FINNISH VIEWS ON AND ENGAGEMENT IN CULTURE AND THE ARTS 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2914 SUOMALAISTEN NÄKEMYKSET KULTTUURISTA 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2914 FINNISH VIEWS ON AND ENGAGEMENT IN CULTURE AND THE ARTS 2013 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SUOMI EUROOPASSA-TUTKIMUS

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SUOMI EUROOPASSA-TUTKIMUS EUROPEAN SOCIAL SURVEY SUOMI EUROOPASSA-TUTKIMUS 2002 KORTTI 1 0 En ollenkaan 1 Alle ½ tuntia 2 ½ - 1 tuntia 3 Yli tunnin, mutta korkeintaan 1 ½ tuntia 4 Yli 1 ½ tuntia, mutta korkeintaan 2 tuntia 5 Yli

Lisätiedot

FSD2371. Uusimman liikeaallon aktivistien haastattelut 2000-2001. Aineisto-opas

FSD2371. Uusimman liikeaallon aktivistien haastattelut 2000-2001. Aineisto-opas FSD2371 Uusimman liikeaallon aktivistien haastattelut 2000-2001 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Uusimman liikeaallon aktivistien haastattelut 2000-2001 [aineisto-opas].

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD088 Eduskuntavaalitutkimus 99 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Kansalaisten suhtautuminen maan hallituksen päätökseen eläkeiän nostamiseksi

Kansalaisten suhtautuminen maan hallituksen päätökseen eläkeiän nostamiseksi Kansalaisten suhtautuminen maan hallituksen päätökseen eläkeiän nostamiseksi TNS Gallup Oy on selvittänyt kolmen palkansaajien keskusjärjestön SAK:n, STTK:n ja Akavan toimeksiannosta kansalaisten suhtautumista

Lisätiedot

ZA4566. European Election Study 2004. Country Specific Questionnaire Finland

ZA4566. European Election Study 2004. Country Specific Questionnaire Finland ZA4566 European Election Study 004 Country Specific Questionnaire Finland KYSYMYSLOMAKE EUROOPAN PARLAMENTTIVAALITUTKIMUS 004 (EUROPEAN ELECTIONS STUDY 004) [PLEASE NOTE THAT THE DEVIATIONS FROM THE ORIGINAL

Lisätiedot

A3682. Haastattelupalvelut ESS 2012 SUOMI EUROOPASSA VASTAUSKORTIT

A3682. Haastattelupalvelut ESS 2012 SUOMI EUROOPASSA VASTAUSKORTIT A3682 Haastattelupalvelut ESS 2012 SUOMI EUROOPASSA VASTAUSKORTIT KORTTI 1 0 En ollenkaan 1 Alle ½ tuntia 2 ½ - 1 tuntia 3 Yli tunnin, mutta korkeintaan 1 ½ tuntia 4 Yli 1 ½ tuntia, mutta korkeintaan 2

Lisätiedot

Onko tämänhetkinen ehdokasvalintanne presidentinvaalissa...

Onko tämänhetkinen ehdokasvalintanne presidentinvaalissa... TALOUSTUTKIMUS OY 20120119 08:54:07 TYÖ 2703.13 TAULUKKO 9020 ss VER % Telebus vko 2-3/2012 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi

Lisätiedot

FSD2336 Koulun hyvinvointiprofiili 2004-2005 : toisen asteen oppilaitokset

FSD2336 Koulun hyvinvointiprofiili 2004-2005 : toisen asteen oppilaitokset KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2336 Koulun hyvinvointiprofiili 2004-2005 : toisen asteen oppilaitokset Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

PUOLUEREKISTERISTERIIN MERKITYT JA SIITÄ POISTETUT PUOLUEET

PUOLUEREKISTERISTERIIN MERKITYT JA SIITÄ POISTETUT PUOLUEET OIKUSMINISTRIÖ DKY/Vaalit PUOLURKISTRISTRIIN MRKITYT JA SIITÄ POISTTUT PUOLUT 1. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue Finlands Socialdemokratiska Parti 2. Keskustapuolue Nimenmuutos 7.8.1988: Suomen Keskusta,

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1276 Alueellinen hyvinvointi : Koillismaan ja Satakunnan kansalaiskysely 1996 Kyselylomaketta

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS

SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS A SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS GS1. Alla kuvaillaan lyhyesti ihmisten ominaisuuksia. Lukekaa jokainen kuvaus ja rastittakaa, kuinka paljon tai vähän kuvaus muistuttaa teitä itseänne. a. Ideoiden tuottaminen

Lisätiedot

Haastattelu- ja tutkimuspalvelut SUOMI EUROOPASSA 2008

Haastattelu- ja tutkimuspalvelut SUOMI EUROOPASSA 2008 Haastattelu- ja tutkimuspalvelut A SUOMI EUROOPASSA 2008 ITSETÄYTETTÄVÄ LOMAKE GS1. Alla kuvaillaan lyhyesti ihmisten ominaisuuksia. Lukekaa jokainen kuvaus ja rengastakaa, kuinka paljon tai vähän kuvaus

Lisätiedot

FSD1269 Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002

FSD1269 Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1269 Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

Puolueet vasemmisto oikeisto ja arvoliberaali konservatiivi - janoilla

Puolueet vasemmisto oikeisto ja arvoliberaali konservatiivi - janoilla Julkaistavissa.. klo. Puolueet vasemmisto oikeisto ja arvoliberaali konservatiivi - janoilla Suomalaisista noin neljännes ( %) sijoittaa itsensä enemmän tai vähemmän vasemmistoon ja noin kolmannes ( %)

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2540 Aktiivinen sairausloma 2003 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

FSD2620 ISSP 2010: ympäristö III: Suomen aineisto

FSD2620 ISSP 2010: ympäristö III: Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD0 ISSP 00: ympäristö III: Suomen aineisto Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1254 Huumekysely 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD2789 KORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN TYÖASENTEET JA ARVOT 2011 QUESTIONNAIRE: FSD2789 WORK VALUES AND ATTITUDES OF STUDENTS IN HIGHER EDUCATION 2011 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2580 ITÄSUOMALAISET POLIISIT 1995-1998: TERVEYS JA TYÖ- OLOT

KYSELYLOMAKE: FSD2580 ITÄSUOMALAISET POLIISIT 1995-1998: TERVEYS JA TYÖ- OLOT KYSELYLOMAKE: FSD2580 ITÄSUOMALAISET POLIISIT 1995-1998: TERVEYS JA TYÖ- OLOT QUESTIONNAIRE: FSD2580 EASTERN FINNISH POLICE OFFICERS 1995-1998: HEALTH AND WORKING CONDITIONS Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2019 Kehitysyhteistyötutkimus 1999 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Äänestystutkimus. Syksy 2006

Äänestystutkimus. Syksy 2006 Äänestystutkimus Syksy Lokakuu Tilaukset: SAK puh. + SAK Äänestystutkimus syksy ÄÄNESTYSTUTKIMUS TNS Gallup Oy on tutkinut SAK:n toimeksiannosta äänestysikäisen väestön äänestysaikeita ja suhtautumista

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2814 SOSIAALIBAROMETRI 2010 QUESTIONNAIRE: FSD2814 SOCIOBAROMETER 2010

KYSELYLOMAKE: FSD2814 SOSIAALIBAROMETRI 2010 QUESTIONNAIRE: FSD2814 SOCIOBAROMETER 2010 KYSELYLOMAKE: FSD2814 SOSIAALIBAROMETRI 2010 QUESTIONNAIRE: FSD2814 SOCIOBAROMETER 2010 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta

Lisätiedot

ZA5893. Flash Eurobarometer 375 (European Youth: Participation in Democratic Life) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5893. Flash Eurobarometer 375 (European Youth: Participation in Democratic Life) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA89 Flash Eurobarometer (European Youth: Participation in Democratic Life) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL European Youth - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2984 SUOMALAISTEN INTERNETIN KÄYTTÖ 2010 QUESTIONNAIRE: FSD2984 INTERNET USE OF FINNS 2010

KYSELYLOMAKE: FSD2984 SUOMALAISTEN INTERNETIN KÄYTTÖ 2010 QUESTIONNAIRE: FSD2984 INTERNET USE OF FINNS 2010 KYSELYLOMAKE: FSD2984 SUOMALAISTEN INTERNETIN KÄYTTÖ 2010 QUESTIONNAIRE: FSD2984 INTERNET USE OF FINNS 2010 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

Kuntavaalit 2012: CSV-tiedoston numeroarvojen selitykset

Kuntavaalit 2012: CSV-tiedoston numeroarvojen selitykset Kuntavaalit 2012: CSV-tiedoston numeroarvojen selitykset Kuntanumerointi noudattaa listaa, joka on löydettävissä esim. osoitteesta: http://fi.wikipedia.org/wiki/luettelo_suomen_kuntanumeroista Kysymys:

Lisätiedot

FSD1217 Ammatti, sukupuoli ja työmarkkinat : aineistot 1983-1991

FSD1217 Ammatti, sukupuoli ja työmarkkinat : aineistot 1983-1991 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1217 Ammatti, sukupuoli ja työmarkkinat : aineistot 1983-1991 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2980 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN NUORISOKYSELY 2014 QUESTIONNAIRE: FSD2980 TAMPERE CITY REGION YOUTH SURVEY 2014

KYSELYLOMAKE: FSD2980 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN NUORISOKYSELY 2014 QUESTIONNAIRE: FSD2980 TAMPERE CITY REGION YOUTH SURVEY 2014 KYSELYLOMAKE: FSD2980 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN NUORISOKYSELY 2014 QUESTIONNAIRE: FSD2980 TAMPERE CITY REGION YOUTH SURVEY 2014 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2522 Nuorisobarometri kevät 1996 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Suomalaisista puolueista. Ulla-Riitta Mikkonen /Arffman Consulting oy.

Suomalaisista puolueista. Ulla-Riitta Mikkonen /Arffman Consulting oy. Suomalaisista puolueista Suomen ruotsalainen kansanpuolue perustettiin vuonna 1906. syntyi reaktiona äänioikeuden laajenemiseen ja oli vastavoima radikaalille fennomanialle (=suomalaisuudelle) halusi koota

Lisätiedot

Sosiaalinen media. Havaintoja eduskuntavaalien kampanjasta ja pohdintoja koskien presidentinvaaleja

Sosiaalinen media. Havaintoja eduskuntavaalien kampanjasta ja pohdintoja koskien presidentinvaaleja Sosiaalinen media Havaintoja eduskuntavaalien kampanjasta ja pohdintoja koskien presidentinvaaleja Eduskuntavaalit käydään vuonna 2011 Facebookissa [ ] puolueet menevät sinne, missä ihmiset jo ovat Helsingin

Lisätiedot

1. Seuraava kuvaus on lyhennetty lastensuojelun asiakirjoista. Lue kuvaus ja vastaa sitä koskevaan kysymykseen.

1. Seuraava kuvaus on lyhennetty lastensuojelun asiakirjoista. Lue kuvaus ja vastaa sitä koskevaan kysymykseen. FINLAND: 1. Seuraava kuvaus on lyhennetty lastensuojelun asiakirjoista. Lue kuvaus ja vastaa sitä koskevaan kysymykseen. Pentti, 2-vuotias poika Pentti syntyi seitsemän viikkoa etuajassa ja vietti neljä

Lisätiedot

Suhtautuminen työssä jaksamiseen ja palkansaajajärjestöjen toimintaan eläkeasioissa

Suhtautuminen työssä jaksamiseen ja palkansaajajärjestöjen toimintaan eläkeasioissa Suhtautuminen työssä jaksamiseen ja palkansaajajärjestöjen toimintaan eläkeasioissa TNS Gallup Oy on selvittänyt SAK:n, STTK:n ja Akavan toimeksiannosta kansalaisten arvioita työssä jaksamisesta sekä suhtautumista

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1004 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1977 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

Muutosvaalit 2011. Suomen vaalitutkimuskonsortio www.vaalitutkimus.fi

Muutosvaalit 2011. Suomen vaalitutkimuskonsortio www.vaalitutkimus.fi Muutosvaalit 2011 Kansallinen vaalitutkimus vuoden 2011 eduskuntavaaleista 18 kirjoittajaa neljästä eri yliopistosta, vaalitutkimuskonsortio Oikeusministeriö rahoitti päätutkimusaineiston ja hankkeen koordinoinnin

Lisätiedot

PUHELINREKRYTOINNIN YHTEYDESSÄ KYSYTTÄVÄT TAUSTAKYSYMYKSET:

PUHELINREKRYTOINNIN YHTEYDESSÄ KYSYTTÄVÄT TAUSTAKYSYMYKSET: PUHELINREKRYTOINNIN YHTEYDESSÄ KYSYTTÄVÄT TAUSTAKYSYMYKSET: A. Asuinpaia (ei kysytä, data saatavilla otoksesta): Postinumero (= asuinpaiakunta, asuinalue) B. Sukupuoli: 1 Nainen 2 Mies C. Kuinka vanha

Lisätiedot

FSD1106 Kunnallisalan ilmapuntari 1998 : kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat

FSD1106 Kunnallisalan ilmapuntari 1998 : kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1106 Kunnallisalan ilmapuntari 1998 : kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Kyselylomaketta

Lisätiedot

Työelämä ja ammattiyhdistysliike 2011

Työelämä ja ammattiyhdistysliike 2011 Työelämä ja ammattiyhdistysliike Työelämä ja ammattiyhdistysliike Johdanto Tarkoituksena on ollut selvittää kansalaisten suhtautumista työelämää ja sopimustoimintaa koskeviin ehdotuksiin. Samassa yhteydessä

Lisätiedot

Forsberg & Raunio: Politiikan muutos.

Forsberg & Raunio: Politiikan muutos. Forsberg & Raunio: Politiikan muutos. Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelmaan pyrkivien on lisäksi vastattava aineistokokeen kysymyksiin. Kirjakysymysten maksimipistemäärä on 30 pistettä. Vastaa kysymyksiin

Lisätiedot

KANSALLINEN RAPORTTI SUOMI. Standard Eurobarometri 78 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA SYKSY 2012

KANSALLINEN RAPORTTI SUOMI. Standard Eurobarometri 78 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA SYKSY 2012 KANSALLINEN RAPORTTI Standard Eurobarometri 78 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA SYKSY 2012 SUOMI Euroopan komission Suomen-edustustolle Standard Eurobarometri 78 / Syksy 2012 TNS Opinion & Social

Lisätiedot

Suomen ja Hollannin estettyä Bulgarian ja Romanian liittymisen Schengen alueeseen

Suomen ja Hollannin estettyä Bulgarian ja Romanian liittymisen Schengen alueeseen TALOUSTUTKIMUS OY 20111021 09:12:33 TYÖ 2642.12 TAULUKKO 7015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

FSD2723. Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus 2012. Koodikirja

FSD2723. Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus 2012. Koodikirja FSD2723 Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa. Eduskuntavaaliehdokastutkimus

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa. Eduskuntavaaliehdokastutkimus Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa Eduskuntavaaliehdokastutkimus Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen eduskuntavaaliehdokkaiden parissa koskien terveyspalvelualan tulevaisuutta

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1239 Valtarakennetutkimus 2001 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Tasavallan presidentin vaali

Tasavallan presidentin vaali Tasavallan presidentin vaali 2012 Selkoesite Presidentinvaali Tämä esite kertoo presidentinvaalista, joka järjestetään Suomessa vuonna 2012. Presidentin tehtävät Presidentti johtaa Suomen ulkopolitiikkaa

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2346 Nuorten miesten rikollisuuskysely 2006 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

EDUSKUNTATUTKIMUS 2010 2011

EDUSKUNTATUTKIMUS 2010 2011 Tunnus: Salasana: EDUSKUNTATUTKIMUS 2010 2011 Eduskunnalla on keskeinen asema suomalaisessa demokratiassa. Ymmärtääksemme edustuksellisen demokratian toimintaa on tutkijoille tutkia kansanedustajien käsityksiä

Lisätiedot