Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs"

Transkriptio

1 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 1 / 30 Kokoustiedot Aika maanantai klo 8:00-8:44 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Sonkeri, puheenjohtaja Tiina Ahlfors Tony Hagerlund Jaana Jalonen Ulf Johansson, saapui klo käsittelyn aikana Hannele Kerola Mia Laiho Ville Lehtola Jouni J. Särkijärvi Muut saapuvilla olleet Ari Konttas Tiina Elo Jukka Mäkelä Juha Metso Sampo Suihko Olavi Louko Mauri Suuperko Olli Isotalo Reijo Tuori Maria Jyrkkä Jouni Majuri kaupunginhallituksen puheenjohtaja kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja kaupunginjohtaja perusturvajohtaja sivistystoimen johtaja teknisen toimen johtaja liiketoimintajohtaja kehittämisjohtaja rahoitusjohtaja konserniohjauksen kehittämisjohtaja kaupunginsihteeri, sihteeri

2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 2 / 30 Allekirjoitukset Seppo Sonkeri puheenjohtaja Jouni Majuri sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: Hannele Kerola Mia Laiho Pöytäkirjan nähtävänäolo julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä osoitteessa Asemakuja 2 C 4 krs., Espoon keskus.

3 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 3 / 30 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 20 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 21 Elä ja Asu -seniorikeskusta hallinnoivan yhtiön 6 toimiohjeiden antajasta päättäminen ja hallitusten jäsenten nimeäminen (pöydälle ) 22 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) 10 ylimääräinen yhtymäkokous 2013, kokousedustajan määrääminen ja toimiohjeen antaminen (pöydälle ) 23 Espoon kaupungin edustajien nimeäminen Kansainvälisen 16 designsäätiön toimielimiin 24 1 Edustajien nimeäminen Uudenmaan liiton 17 edustajainkokoukseen sekä Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston jäsenten ja ten valinta 25 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) 22 ylimääräinen yhtymäkokous , kokousedustajan määrääminen ja toimintaohjeiden antaminen 26 Suurpellon markkinointi Oy:n osakkeiden ostaminen 25

4 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 4 / Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätös Selostus Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. oli kutsuttu koolle n puheenjohtajan allekirjoittamalla päivätyllä kaupunginhallituksen n jäsenille ja kaupunginhallituksen puheenjohtajistolle toimitetulla kokouskutsulla.

5 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 5 / Pöytäkirjan tarkastajien valinta Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannele Kerola ja Mia Laiho.

6 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 6 / / / Elä ja Asu -seniorikeskusta hallinnoivan yhtiön toimiohjeiden antajasta päättäminen ja hallitusten jäsenten nimeäminen (pöydälle ) Valmistelijat / lisätiedot: Jyrkkä Maria, puh. (09) Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä 1 päättää, että ns. Elä ja Asu yhtiöön toimiohjeet antaa ja kaupungin edustajat yhtiökokouksiin nimeää kaupunginhallituksen, 2 nimeää yhtiön hallitukseen seuraavat jäsenet Teknisen toimen johtaja (Olavi Louko) Perusturvajohtaja (Juha Metso) Taloussuunnittelujohtaja (Pekka Heikkinen) Pirjo Söderström (Kok.) Tony Hagerlund (Vihr.) (PerusS&Sit.) (SDP) sekä heistä puheenjohtajaksi Olavi Louko, 3 päättää, että yhtiön hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiota 180 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle 160 euroa kokoukselta. Käsittely Puheenjohtaja ehdotti, että hallitukseen valitaan Matti Palonen (PerusS&Sit.). Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että koska muita ehdotuksia ei ole tehty, on puheenjohtajan ehdotus ja esittelijän ehdotus muilta osin tullut yksimielisesti hyväksytyksi.

7 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 7 / 30 Päätös 1 päätti, että ns. Elä ja Asu -yhtiöön toimiohjeet antaa ja kaupungin edustajat yhtiökokouksiin nimeää kaupunginhallituksen, 2 nimesi yhtiön hallitukseen seuraavat jäsenet Teknisen toimen johtaja (Olavi Louko) Perusturvajohtaja (Juha Metso) Taloussuunnittelujohtaja (Pekka Heikkinen) Pirjo Söderström (Kok.) Tony Hagerlund (Vihr.) Matti Palonen (PerusS&Sit.) (SDP) sekä heistä puheenjohtajaksi Olavi Louko, 3 päätti, että yhtiön hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiota 180 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle 160 euroa kokoukselta. Selostus Espoossa on tavoitteena luopua asteittain n. vuoteen 2018 mennessä nykyisestä moniportaisesta hoiva-asumisesta palvelutaloissa, vanhainkodeissa, hoivakodeissa ja terveyskeskuksen vuodeosastolla. Kaikki nämä asumismuodot yhdistyvät Elä ja asu -seniorikeskuksissa. Elä ja asu -seniorikeskusten välittömään läheisyyteen pyritään toteuttamaan senioriasumista. Ikääntyneiden määrän kasvaessa osa ikääntyneistä kuntalaisista haluaa muuttaa kodistaan lähelle tarvitsemiaan palveluja. Tällöin erillisten tukipalvelujen määrä vähenee. Samoin myös oletetaan, että asuminen palvelujen lähellä mahdollistaa itsenäisen toimintakyvyn säilymisen entistä pidempään. Senioriasuminen toteutetaan normaalina asuntorakentamisena. Kaupunki vaikuttaa näiden toteutumiseen maankäyttöön liittyvillä päätöksillä. Senioriasunnoissa asuvat hyötyvät näin parhaalla tavalla läheisestä avopalvelukeskustoiminnasta ja muusta kaupunkikeskusten palveluista. Sosiaali- ja terveystoimi on käynnistänyt senioriasumista koskevan kokonaissuunnitelman valmistelun syksyllä 2011.

8 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 8 / 30 Kaupunginhallitus päätti perustaa kaupungin 100 prosenttisesti omistaman yleishyödyllisen yhtiön, jonka omistamiin tiloihin Elä ja asu - seniorikeskustoiminta ja vastaavat yleishyödylliset yksiköt voidaan jatkossa keskittää. Yhtiön toimialana on rakentaa, omistaa ja hallinnoida erityisryhmille tarkoitettuja palvelutaloja. Perustettuun yhtiöön on tarkoitus siirtää Kauklahdessa keväällä 2012 toimintansa aloittanut Elä ja asu - yksikkö. Yhtiön perustamista koskevassa listatekstissä on todettu toimiohjeiden antaja ja hallitusten jäsenet nimetään myöhemmin. Yhtiön hallitusten jäsenten nimeäminen ja kokouspalkkioista päättäminen Virkamiehistä hallitukseen esitetään - teknisen toimen johtaja - perusturvajohtaja - taloussuunnittelujohtaja. Paikkajakotoimikunnan suosituksen mukaisesti muut hallituspaikat ovat - Vihreät, miespaikka - Perussuomalaiset, miespaikka - Kokoomus, naispaikka - SDP, naispaikka. Paikkajakotoimikunta oli lisäksi esittänyt, että hallituksen jäsenmäärä olisi nykyisen 7 henkilön sijaan 8 henkilöä. Mahdollinen lisäpaikka hallitukseen kiertäisi puolueilla tässä järjestyksessä: SFP, Kristillisdemokraatit, Keskusta, Vasemmistoliitto. Kaupunginhallitus on hyväksynyt Hyvää hallinto ja johtamistapaa koskevan ohjeen Espoo-konserniin kuuluvissa yhtiöissä. Ohjeen mukaan hallitukseen on perusteltua valita vähintään viisi ja enintään seitsemän jäsentä lukuun ottamatta tehtäväalueeltaan suppeita pieniä yhtiöitä, joihin valitaan kolme jäsentä. Kokouspalkkioksi yhtiön hallituksen puheenjohtajalle esitetään maksettavaksi 180 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle 160 euroa kokoukselta. Tilintarkastajan valitseminen Kaupungin tytäryhteisöjen tilintarkastuskilpailutus on vielä kesken. Yhtiöön tullaan valitsemaan tilintarkastaja kilpailutuksen perusteella. Päätöshistoria Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä

9 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 9 / 30 1 päättää, että ns. Elä ja Asu yhtiöön toimiohjeet antaa ja kaupungin edustajat yhtiökokouksiin nimeää kaupunginhallituksen 2 nimeää yhtiön hallitukseen seuraavat jäsenet Olavi Louko (viran puolesta) Juha Metso (viran puolesta) Pekka Heikkinen (viran puolesta) sekä heistä puheenjohtajaksi Olavi Louko 3 päättää, että yhtiön hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiota 180 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle 160 euroa kokoukselta. Käsittely Särkijärvi Hagerlundin kannattamana ehdotti, että asia jätetään pöydälle koska paikkajakotoimikunnan tulisi ensin käsitellä jako. Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko Särkijärven ehdotus hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen n yksimielisesti hyväksyneen sen. Päätös : jätti asian yksimielisesti pöydälle. Tiedoksi

10 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 10 / / / Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) ylimääräinen yhtymäkokous 2013, kokousedustajan määrääminen ja toimiohjeen antaminen (pöydälle ) Valmistelijat / lisätiedot: Pirinen Mikko, puh. (09) Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä 1 nimeää Espoon kaupungin edustajaksi HSY:n vuoden 2013 ylimääräiseen yhtymäkokoukseen kehittämisjohtaja Olli Isotalon tai hänen määräämänsä, 2 antaa kokousedustajalle toimiohjeeksi kannattaa yhtymän hallituksen esitystä uudeksi kokouspalkkio säännöksi lukien, 3 antaa kokousedustajalle toimiohjeeksi kannatta yhtymän hallituksen esitystä valita tarkastuslautakuntaan 7 jäsentä ja 7 tä sekä ehdottaa valittavaksi tarkastuslautakuntaan jäseniksi ja iksi seuraavat henkilöt: jäsen pj x x Aarno Turunen (SDP) Ritva-Liisa Luomaranta (Kok.) Marjo Matikka (Vihr.) x 4 antaa kokousedustajalle toimiohjeeksi kannattaa yhtymän hallituksen esitystä valita hallitukseen 14 jäsentä ja näille henkilökohtaiset et sekä ehdottaa valittavaksi hallitukseen seuraavat henkilöt: jäsen Kari Kuusisto (Kok.) Timo Lahti (Vihr.) Anders Portin (SFP) Hilkka Vahervuori (Kok.) Kaarina Saramäki (Vihr.) Fredrik Lindberg (SFP)

11 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 11 / 30 5 antaa kokousedustajalle toimiohjeeksi kannattaa HSY:n tarkastuslautakunnan esitystä perustaa työryhmä laatimaan määrittelyt tarkastuslautakunnan toimivallasta, 6 antaa kokousedustajalle toimiohjeeksi kannattaa tarkastuslautakunnan esitystä hyväksyä vuoden 2012 tilintarkastusta koskevan lisäsopimuksen lisäpäivät HSY:tä sitovaksi. Käsittely Esittelijä teki seuraavan muutoksen päätösehdotukseen: esityslistan mukainen ehdotus: jäsen Anders Portin (SFP) Fredrik Lindberg (SFP) korjataan seuraavasti: jäsen Anders Portin (SFP) x=edustaa toista jäsenkuntaa x =edustaa toista jäsenkuntaa Jarno Kukkonen (Ps) Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi esittelijän ehdotuksen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi. Päätös 1 nimesi Espoon kaupungin edustajaksi HSY:n vuoden 2013 ylimääräiseen yhtymäkokoukseen kehittämisjohtaja Olli Isotalon tai hänen määräämänsä, 2 antoi kokousedustajalle toimiohjeeksi kannattaa yhtymän hallituksen esitystä uudeksi kokouspalkkio säännöksi lukien, 3 antoi kokousedustajalle toimiohjeeksi kannatta yhtymän hallituksen esitystä valita tarkastuslautakuntaan 7 jäsentä ja 7 tä sekä ehdottaa valittavaksi tarkastuslautakuntaan jäseniksi ja iksi seuraavat henkilöt: jäsen pj x x Aarno Turunen (SDP) Ritva-Liisa Luomaranta (Kok.) Marjo Matikka (Vihr.) x

12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 12 / 30 4 antoi kokousedustajalle toimiohjeeksi kannattaa yhtymän hallituksen esitystä valita hallitukseen 14 jäsentä ja näille henkilökohtaiset et sekä ehdottaa valittavaksi hallitukseen seuraavat henkilöt: jäsen Kari Kuusisto (Kok.) Timo Lahti (Vihr.) Anders Portin (SFP) x=edustaa toista jäsenkuntaa Hilkka Vahervuori (Kok.) Kaarina Saramäki (Vihr.) x =edustaa toista jäsenkuntaa Jarno Kukkonen (Ps) 5 antoi kokousedustajalle toimiohjeeksi kannattaa HSY:n tarkastuslautakunnan esitystä perustaa työryhmä laatimaan määrittelyt tarkastuslautakunnan toimivallasta, 6 antoi kokousedustajalle toimiohjeeksi kannattaa tarkastuslautakunnan esitystä hyväksyä vuoden 2012 tilintarkastusta koskevan lisäsopimuksen lisäpäivät HSY:tä sitovaksi. Oheismateriaali Selostus - Kutsu - Luottamushenkilöiden palkkioiden ja kustannusten korvausten perusteiden vahvistaminen lukien (esitys yhtymäkokoukselle) - Kokouspalkkiosääntö (ehdotus) - HSY:n tarkastuslautakunnan vaali toimikaudeksi (esitys yhtymäkokoukselle) - HSY:n hallituksen vaali toimikaudeksi (esitys yhtymäkokoukselle) - HSY:n tarkastuslautakunnan päätös tilintarkastuspäivien lisäämisestä - Ernst ja Yong:n tilintarkastuspöytäkirja HSY:n hallitukselle ja tarkastuslautakunnalle - HSY:kirje ille Kokouskutsu HSY:n yhtymäkokous pidetään perjantaina klo HSY:n tiloissa osoitteessa Opastinsilta 6 A, Helsinki.

13 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 13 / 30 Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1 todetaan kaupunkien valtuuttamat yhtymäkokousedustajat ja muut kokouksen osanottajat, 2 laaditaan ja vahvistetaan yhtymäkokouksen ääniluettelo toimeenpantavien äänestysten varalta, 3 päätetään luottamushenkilöiden palkkioista ja kustannusten korvausten perusteista lukien, 4 toimitetaan tarkastuslautakunnan vaali ja nimetään tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, 5 toimitetaan hallituksen vaali ja nimetään hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, 6 merkitään tiedoksi hallituksen päätös luottamushenkilöiden ja hallitustyöskentelyyn osallistuvien henkilöiden sidonnaisuuksien ilmoittamisesta. Palkkiosääntö HSY:ssä noudatetut palkkiot on viimeksi vahvistettu yhtymäkokouksessa Hallitus ehdottaa palkkioita korotettavaksi noin 20 %:lla. Tarkastuslautakunnan vaali Perussopimuksen mukaan HSY:ssä on tarkastuslautakunta, johon kuuluu enintään 7 jäsentä. Hallitus esittää tarkastuslautakuntaan valittavaksi nykyiseen tapaan 5 jäsentä. Kokoonpanon tulee täyttää kuntalain 81 :n 4 momentin säännös poliittisesta suhteellisuudesta. Sen mukaan viisijäseniseen lautakuntaan tulee valita 2 Kokoomusta, 1 Vihreää liittoa, 1 SDP:tä ja 1 Perussuomalaisia edustavaa jäsentä ja tä. Vaalissa on huomioitava myös tasa-arvolain 4 :n 2 momentin säännös sukupuolijakaumasta. Jakauman miehet / naiset tulee olla 2 / 3 tai 3 / 2. Päätösehdotuksessa x:llä merkityt jäsenen ja en paikat ovat muiden kuntien edustajien paikkoja. Hallituksen vaali Perussopimuksen mukaan HSY:n hallitukseen kuuluu enintään 14 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista tä. Hallitus esittää valittavaksi nykyiseen tapaan 14 jäsentä. Hallituksen valinnassa tulee noudattaa

14 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 14 / 30 poliittista suhteellisuutta. Sen mukaan 19-jäseniseen hallitukseen tulee valita 5 Kokoomusta, 3 Vihreää liittoa, 3 SDP:tä ja 1 Perussuomalaisia, 1 RKP:tä ja 1 Vasemmistoliittoa edustavaa jäsentä ja tä. Espoon osuus valittavista jäsenistä on 3 ja näiden henkilökohtaiset et. Vaalissa on noudatettava myös sukupuolten tasa-arvoa koskevia säännöksiä. Jakauman miehet / naiset tulee olla 6 / 8, 7 / 7 tai 8 / 6. Päätöshistoria Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä 1 nimeää Espoon kaupungin edustajaksi HSY:n vuoden 2013 ylimääräiseen yhtymäkokoukseen kehittämisjohtaja Olli Isotalon tai hänen määräämänsä, 2 antaa kokousedustajalle toimiohjeeksi kannattaa yhtymän hallituksen esitystä uudeksi kokouspalkkiosäännöksi lukien, 3 antaa kokousedustajalle toimiohjeeksi kannatta yhtymän hallituksen esitystä valita tarkastuslautakuntaan viisi jäsentä ja viisi tä sekä ehdottaa valittavaksi tarkastuslautakuntaan jäsenet ja et kuntien keskinäisen luottamusmiessopimuksen mukaisesti. 4 antaa kokousedustajalle toimiohjeeksi kannattaa yhtymän hallituksen esitystä valita hallitukseen 14 jäsentä ja näille henkilökohtaiset et sekä ehdottaa valittavaksi hallitukseen Espoon edustajiksi seuraavat 3 jäsentä: ja näiden henkilökohtaiset et: Käsittely Särkijärvi Hagerlundin kannattamana ehdotti, että asia jätetään pöydälle ja että asia otetaan käsiteltäväksi kaupunginhallituksen n kokouksessa. Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko Särkijärven ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi n hyväksyneen sen yksimielisesti

15 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 15 / 30 Päätös Tiedoksi : jätti asian yksimielisesti pöydälle. - Olli Isotalo, Teknisen ja ympäristötoimen esikunta, ote

16 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 16 / / / Espoon kaupungin edustajien nimeäminen Kansainvälisen designsäätiön toimielimiin Valmistelijat / lisätiedot: Jyrkkä Maria, puh. (09) Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä nimeää säätiön hallitukseen elinkeinojohtaja Tuula Antolan. Päätös Selostus : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti Kansainvälinen designsäätiö on perustettu Säätiön tarkoituksena on sääntöjensä mukaan edistää ja tukea designin kulttuurista, sosiaalista ja taloudellista hyödyntämistä Helsingin seudulla, kansallisesti ja kansainvälisesti sekä Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Lahden toimintaa maailman designpääkaupunkina (World Design Capital 2012). Kansainvälisen designsäätiön hallitus on ilmoittanut, että säätiön hallituksen vuosikokous pidetään keskiviikkona Vuosikokouksessa käsitellään säätiön sääntöjen 9 :ssä mainitut vuosikokoukselle kuuluvat asiat. Säätiön sääntöjen mukaan säätiön hallitukseen kuuluu yhdeksän jäsentä ja säätiön valtuuskuntaan kuuluu jäsentä. Hallituksen ja valtuuskunnan jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Espoon kaupungilla on säätiön sääntöjen mukaan oikeus nimetä säätiön hallitukseen yksi jäsen sekä valtuuskuntaan neljä jäsentä ja puheenjohtaja. Tarkoituksena on, että jatkossa ei enää aseteta säätiölle sen sääntöjen edellyttämää valtuuskuntaa ja tätä koskeva sääntömuutos laitetaan säätiön hallituksessa liikkeelle. Valtuuskunnassa jatkavat sääntömuutokseen saakka nykyiset valtuuskunnan jäsenet; Olli-Pekka Kallasvuo (valtuuskunnan pj), Hanna-Leena Hemming, Jan Holst, Fredrik Lindberg ja Jani Tiainen. Tiedoksi

17 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 17 / / / Edustajien nimeäminen Uudenmaan liiton edustajainkokoukseen, maakuntavaltuustoon ja maakuntahallitukseen (osittain Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Jyrkkä Maria, puh. (09) Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä nimeää Espoon kaupungin edustajiksi Uudenmaan liiton kuntien edustajainkokoukseen varsinainen jäsen Lisäksi kaupunginhallituksen ehdottaa kaupunginhallitukselle, että valtuusto 1 nimeää Espoon kaupungin edustajaksi Uudenmaan liiton maakuntakuntavaltuustoon seuraavat 10 henkilöä ja varahenkilöä varsinainen jäsen Kimmo Oila (Kok.) Pirjo Kemppi-Virtanen (Kok.) Heikki Seppä (Kok.) Susanna Rahkonen (Vihr.) Risto Nevanlinna (Vihr.) Arja Juvonen (PerusS&Sit) Teemu Lahtinen (PerusS&Sit) Veera Ruoho (PerusS&Sit) Antero Laukkanen (KD) (SDP) Kai Lintunen (Kok.) Ulla Palomäki (Kok.) Sanna Lauslahti (Kok.) Kirsi Louhelainen (Vihr.) Jyrki Kasvi (Vihr.) Simon Elon (PerusS&Sit) Kurt Byman (PerusS&Sit) Simo Grönroos (PerusS&Sit) Kaarina Järvenpää KD) (SDP) 2 nimeää Espoon kaupungin edustajiksi Uudenmaan liiton maakuntahallitukseen seuraavat 2 henkilöä ja varahenkilöä varsinainen jäsen Markku Markkula (Kok.) Johanna Karimäki (Vihr.) x Saija Äikäs (Kok.) x Ali Abdirahman (SDP)

18 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 18 / 30 Käsittely Esittelijä täydensi päätösehdotusta seuraavasti: nimeää Espoon kaupungin edustajiksi Uudenmaan liiton kuntien edustajainkokoukseen varsinainen jäsen Ari Konttas Jouni Särkijärvi Ja nimeää Espoon kaupungin edustajaksi Uudenmaan liiton maakuntakuntavaltuustoon seuraavat varsinainen jäsen Kimmo Oila (Kok.) Pirjo Kemppi-Virtanen (Kok.) Heikki Seppä (Kok.) Susanna Rahkonen (Vihr.) Risto Nevanlinna (Vihr.) Arja Juvonen (PerusS&Sit) Teemu Lahtinen (PerusS&Sit) Veera Ruoho (PerusS&Sit) Leena Luhtanen (SDP Veikko Simpanen (SDP) Christina Gestrin (SFP) (Varsinainen jäsen muusta kunnasta) (Varsinainen jäsen muusta kunnasta) Kai Lintunen (Kok.) Ulla Palomäki (Kok.) Sanna Lauslahti (Kok.) Kirsi Louhelainen (Vihr.) Jyrki Kasvi (Vihr.) Simon Elon (PerusS&Sit) Kurt Byman (PerusS&Sit) Simo Grönroos (PerusS&Sit) Martti Hellström (SDP) ( muusta kunnasta) ( muusta kunnasta) Kari Uotila (Vas) Kaarina Järvenpää (KD) Ja nimeää Espoon kaupungin edustajiksi Uudenmaan liiton maakuntahallitukseen seuraavat 2 henkilöä ja varahenkilöä varsinainen jäsen Markku Markkula (Kok.) (Muusta kunnasta)

19 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 19 / 30 (Muusta kunnasta) Johanna Karimäki (Vihr.) (Muusta kunnasta) Saija Äikäs (Kok.) (Muusta kunnasta) Ali Abdirahman (SDP) Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi esittelijän ehdotuksen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi. Päätös nimeää Espoon kaupungin edustajiksi Uudenmaan liiton kuntien edustajainkokoukseen varsinainen jäsen Ari Konttas Jouni Särkijärvi Lisäksi kaupunginhallituksen ehdottaa kaupunginhallitukselle, että valtuusto 1 nimeää Espoon kaupungin edustajaksi Uudenmaan liiton maakuntakuntavaltuustoon seuraavat 11 henkilöä ja varahenkilöä varsinainen jäsen Kimmo Oila (Kok.) Pirjo Kemppi-Virtanen (Kok.) Heikki Seppä (Kok.) Susanna Rahkonen (Vihr.) Risto Nevanlinna (Vihr.) Arja Juvonen (PerusS&Sit) Teemu Lahtinen (PerusS&Sit) Veera Ruoho (PerusS&Sit) Leena Luhtanen (SDP) Veikko Simpanen (SDP) Christina Gestrin (SFP) (Varsinainen jäsen muusta kunnasta) Kai Lintunen (Kok.) Ulla Palomäki (Kok.) Sanna Lauslahti (Kok.) Kirsi Louhelainen (Vihr.) Jyrki Kasvi (Vihr.) Simon Elon (PerusS&Sit) Kurt Byman (PerusS&Sit) Simo Grönroos (PerusS&Sit) Martti Hellström (SDP) ( muusta kunnasta) ( muusta kunnasta) Kari Uotila (Vas)

20 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 20 / 30 (Varsinainen jäsen muusta kunnasta) Kaarina Järvenpää (KD) 2 nimeää Espoon kaupungin edustajiksi Uudenmaan liiton maakuntahallitukseen seuraavat 2 henkilöä ja varahenkilöä varsinainen jäsen Markku Markkula (Kok.) (Muusta kunnasta) Johanna Karimäki (Vihr.) (Muusta kunnasta) (Muusta kunnasta) Saija Äikäs (Kok.) (Muusta kunnasta) Ali Abdirahman (SDP) Liite Selostus 1 Uudenmaan liiton perussopimus Uudenmaan liitto on pyytänyt jäsenkuntia nimeämään edustajansa kuntien edustajainkokoukseen, joka pidetään klo Kokouspaikkana on Uudenmaan liitto, Maakuntasali, Esterinportti 2 B, Helsinki. Edustajainkokous Edustajainkokous valitsee maakuntavaltuuston jäsenet ja et. Mikäli maakuntavaltuuston jäsen tai menettää vaalikelpoisuutensa tai muusta syystä eroaa kesken toimikauden, päättää jäsenen edustama kunta eron myöntämisestä ja valitsee uuden jäsenen tai en jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Uudenmaan liiton uusi perussopimus on astunut voimaan maaliskuun alussa. Vanhan perussopimuksen mukaan Espoolla oli 3 jäsenen ja en edustus edustajainkokouksessa. Paikkajakotoimikunta on tehnyt suosituksen tämän mukaisesti. Uuden perussopimuksen mukaan jokainen jäsenkunta nimeää edustajainkokoukseen yhden varsinaisen jäsenen ja yhden en. Maakuntavaltuusto Kuntaa edustavien valtuutettujen lukumäärä ja kunnan ääniosuus määräytyy asukasluvun pohjalta siten, että jäsenkunnista maakuntavaltuustossa on valtuutettu jokaista alkavaa kunnan asukasta kohden. Espoon kaupunkia edustavien valtuutettujen lukumäärä perussopimuksen mukaisesti on 10 varsinaista jäsentä sekä heidän ensä.

21 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 21 / 30 Maakuntavaltuuston jäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja. Valtuustossa olevien poliittisten ryhmien ääniosuuksien tulee vastata jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta maakunnan alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Maakuntahallitus Maakuntahallituksen kokoonpanossa tulee noudattaa alueellista ja kielellistä tasapuolisuutta. Maakuntavaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavaksi ajaksi maakuntahallituksen jäsenet ja kullekin en. Jäsenkunnista valittavien jäsenten määrä määräytyy kunnan väkiluvun mukaisesti. Espoon kaupunkia edustavien jäsenten lukumäärä perussopimuksen mukaisesti on 2 varsinaista jäsentä sekä tä. Päätösehdotuksessa x:llä merkityt jäsenen ja en paikat ovat muiden kuntien edustajien paikkoja. Edustajien nimeämistä ja toimiohjeen antamista koskeva toimivaltuuden jako nimeää kaupungin edustajat edustajainkokoukseen ja antaa heille toimiohjeet. Valtuusto nimeää kaupungin edustajat maakuntavaltuustoon ja antaa heille toimiohjeet maakuntahallituksen jäsenten valinnasta. Tiedoksi -

22 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 22 / / / Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ylimääräinen yhtymäkokous , kokousedustajan määrääminen ja toimintaohjeiden antaminen Valmistelijat / lisätiedot: Pirinen Mikko, puh. (09) Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä 1 nimeää Espoon kaupungin edustajaksi HSL:n yhtymäkokoukseen kehittämisjohtaja Olli Isotalon tai hänen määräämänsä, 2 antaa kokousedustajalle toimiohjeeksi kannattaa yhtymän hallituksen esitystä uudeksi kokouspalkkio säännöksi lukien, 3 antaa kokousedustajalle toimiohjeeksi kannattaa yhtymän hallituksen esitystä valita tarkastuslautakuntaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 3 muuta jäsentä ja näiden et sekä ehdottaa valittavaksi tarkastuslautakuntaan jäseniksi ja iksi seuraavat henkilöt: jäsen Vpj. Kimmo Kyrölä (Vihr.) X Saana Lehto (PerusS&Sit.) X Heikki Hiltunen (Kok.) Kari Paunonen (PerusS&Sit.) 4 antaa kokousedustajalle toimiohjeeksi kannattaa yhtymän hallituksen esitystä valita hallitukseen 14 jäsentä ja näiden et sekä ehdottaa valittavaksi hallitukseen seuraavat henkilöt: jäsen Janne Tähtikunnas (Kok.) Martti Tieaho (SDP) Sirpa Hertell (Vihr.) Ulla Palomäki (Kok.) Hannele Kerola (SDP) Heli Halava (Vihr.) Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

23 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 23 / 30 Oheismateriaali Selostus - Kutsu - Ääniluettelo - Vertausluvut - Luottamushenkilöiden palkkioiden ja kustannusten korvausten perusteiden vahvistaminen lukien (esitys yhtymäkokoukselle) Kokouskutsu HSL:n yhtymäkokous pidetään perjantaina klo HSL:n tiloissa osoitteessa Opastinsilta 6 A, Helsinki. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1 todetaan kaupunkien valtuuttamat yhtymäkokousedustajat ja muut kokouksen osanottajat, 2 laaditaan ja vahvistetaan yhtymäkokouksen ääniluettelo toimeenpantavien äänestysten varalta, 3 päätetään luottamushenkilöiden palkkioista ja kustannusten korvausten perusteista lukien, 4 toimitetaan tarkastuslautakunnan vaali ja nimetään tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, 5 toimitetaan hallituksen vaali ja nimetään hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, 6 merkitään tiedoksi hallituksen päätös luottamushenkilöiden ja hallitustyöskentelyyn osallistuvien henkilöiden sidonnaisuuksien ilmoittamisesta. Palkkiosääntö HSY:ssä ja HSL:ssä noudatetut palkkiot on viimeksi vahvistettu yhtymäkokouksessa Hallitus ehdottaa palkkioita korotettavaksi noin 20 %:lla. Tarkastuslautakunnan vaali Perussopimuksen mukaan HSL:ssä on tarkastuslautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 3 muuta jäsentä sekä näiden

24 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 24 / 30 et. Kokoonpanon tulee täyttää kuntalain 81 :n 4 momentin säännös poliittisesta suhteellisuudesta. Vaalissa on huomioitava myös tasa-arvolain 4 :n 2 momentin säännös sukupuolijakaumasta. Jakauman miehet / naiset tulee olla 2 / 3 tai 3 / 2. Päätösehdotuksessa x:llä merkityt jäsenen ja en paikat ovat muiden kuntien edustajien paikkoja. Hallituksen vaali Perussopimuksen mukaan HSL:n hallitukseen kuuluu enintään 14 jäsentä ja näiden et. Hallitus esittää valittavaksi nykyiseen tapaan 14 jäsentä. Espoolla on oikeus nimetä hallitukseen 3 jäsentä ja niiden et. Hallituksen valinnassa tulee noudattaa poliittista suhteellisuutta. Vaalissa on noudatettava myös sukupuolten tasa-arvoa koskevia säännöksiä. Jakauman miehet / naiset tulee olla 6 / 8, 7 / 7 tai 8 / 6. Tiedoksi - Olli Isotalo, Teknisen ja ympäristötoimen esikunta, ote

25 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 25 / / / Suurpellon markkinointi Oy:n osakkeiden ostaminen Valmistelijat / lisätiedot: Vikkula Pekka, puh. (09) Jyrkkä Maria, puh. (09) Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä 1 ostaa VVO Kodit Oy:ltä Suurpellon markkinointi Oy:n osakkeet n:ot (14 kpl) kokonaishintaan 1 euroa ja Asuntosäätiön Rakennuttaja Oy:ltä osakkeet n:ot (14 kpl) kokonaishintaan 1 euroa, 2 päättää, että yhtiön osakkeiden ostamiseen käytettävä raha maksetaan vuoden 2013 talousarvion kohdasta 961 (osakkeet ja osuudet, yleishallinto), 2 oikeuttaa teknisen toimen johtajan päättämään kaupan yksityiskohtaisimmista ehdoista, allekirjoittamaan kauppakirjan ja toteuttamaan osakkeen oston. Käsittely Esittelijä täydensi päätösehdotuksen kuulumaan kokonaisuudessaan seuraavasti: esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus: 1 Päättää, että Espoon kaupunki ostaa VVO Kodit Oy:ltä Suurpellon markkinointi Oy:n osakkeet n:ot (14 kpl) kokonaishintaan 1 euroa ja Asuntosäätiön Rakennuttaja Oy:ltä osakkeet n:ot (14 kpl) kokonaishintaan 1 euroa, 2 päättää, että yhtiön osakkeiden ostamiseen käytettävä raha maksetaan vuoden 2013 talousarvion kohdasta 961 (osakkeet ja osuudet, yleishallinto),

26 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 26 / 30 3 oikeuttaa teknisen toimen johtajan päättämään kaupan yksityiskohtaisimmista ehdoista, allekirjoittamaan kauppakirjan ja toteuttamaan osakkeiden oston. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi esittelijän ehdotuksen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi. Päätös esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus: 1 Päättää, että Espoon kaupunki ostaa VVO Kodit Oy:ltä Suurpellon markkinointi Oy:n osakkeet n:ot (14 kpl) kokonaishintaan 1 euroa ja Asuntosäätiön Rakennuttaja Oy:ltä osakkeet n:ot (14 kpl) kokonaishintaan 1 euroa, 2 päättää, että yhtiön osakkeiden ostamiseen käytettävä raha maksetaan vuoden 2013 talousarvion kohdasta 961 (osakkeet ja osuudet, yleishallinto), 3 oikeuttaa teknisen toimen johtajan päättämään kaupan yksityiskohtaisimmista ehdoista, allekirjoittamaan kauppakirjan ja toteuttamaan osakkeiden oston. Oheismateriaali Selostus - Suurpellon markkinointi Oy:n yhtiöjärjestys Suurpellon markkinointi Oy:n osakkaat ovat Espoon kaupunki, 44 %, VVO Kodit Oy, 28 % ja Asuntosäätiön Rakennuttaja Oy, 28 %. Osakkaat ovat tehneet keskinäisen osakassopimuksen. Markkinointiyhtiön tarkoituksena on Suurpellon tunnetuksi tekeminen ja markkinointi. Kaavoituksen edettyä Suurpellon kaava-alueita I ja II laajemmalle yhtiön nykyinen omistuspohja ei ole enää maanomistajia edustava. VVO Kodit Oy ja Asuntosäätiön Rakennuttaja Oy haluavat purkaa osakassopimuksen ja luopua osakeomistuksestaan. Asiasta on neuvoteltu kaupungin ja osakkeenomistajien kesken. Kaupan kohteena olevat osakkeet ovat yhteensä 28 kappaletta yhtiön 50 osakkeesta eli 56 % yhtiön osakekannasta. Osakkeen nimellisarvo on euroa. Markkinointiyhtiö on vuokrannut Suurpellon Lukutorille sijoitetun infopaviljongin, joka toimii alueen tapahtuma- ja kokoustilana sekä esittelypaikkana vierailijoille. Esitetty korvausmäärä osakassopimuksen

27 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 27 / 30 päättymisestä perustuu myyjien osuuteen markkinointiyhtiön infopaviljongin vuokraamista koskevasta velvoitteista. Kaupan pääehdot Kauppahinta on 1 euroa erikseen kummankin myyjän osakkeiden osalta. Suurpellon markkinointi Oy:n osakkaiden keskinäisen osakassopimuksen purkautuessa koko osakekannan siirtyessä ostajalle kumpikin myyjä maksaa ostajalle osakekauppakirjan allekirjoittamisen yhteydessä euroa korvauksena vapautumisestaan markkinointiyhtiön velvoitteista. Täytäntöönpanoon liittyvät ehdot Päätös on voimassa saakka. Tiedoksi

28 Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 28 / 30 Muutoksenhakukielto Kuntal 91 ( 19-20, 24, 26) Muutoksenhakukielto Edellä mainituista päätöksistä, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta.

29 Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 29 / 30 Oikaisuvaatimusohje ( 21-23, 25) Oikaisuvaatimusohje Edellä mainittuihin kaupunginhallituksen n päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimus tehdään Espoon kaupunginhallitukselle. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaanti Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa. Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille Espoon kaupungin kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla

30 Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 30 / 30 lähettäjän omalla vastuulla. Kirjaamon osoite on: Käyntiosoite: Siltakatu 11 Virka-aika: ma-pe Postiosoite: PL ESPOON KAUPUNKI Sähköposti: Telekopio: +358-(0) Vaihde: +358-(0)

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Espoon kaupunki Pöytäkirja 15.04.2013 Sivu 1 / 48 Kokoustiedot Aika 15.04.2013 maanantai klo 8:00-8:25 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Saapuvilla olleet jäsenet Ari Konttas, puheenjohtaja Christina

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. krs, 02770 Espoo

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. krs, 02770 Espoo Espoon kaupunki Pöytäkirja 14.04.2015 Sivu 1 / 30 Kokoustiedot Aika 14.04.2015 tiistai klo 17:00-19:00 Tauko klo 18.15-18.20 Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. krs, 02770 Espoo

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 19.01.2015 Sivu 1 / 78. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs.

Kaupunginhallitus 19.01.2015 Sivu 1 / 78. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs. Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallitus 19.01.2015 Sivu 1 / 78 Kokoustiedot Aika 19.01.2015 maanantai klo 13:00-16:15 neuvottelutauko klo 13.50-14.10 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Mervi Niemelä, Eino Jokitulppo, Esko Kalapudas,

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/2015 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 12.02.2015 klo 17:00-17:35 Paikka Kunnantalo, Herman -kokoustila Läsnäolijat Parviainen Marko puheenjohtaja Hagelberg Harriet varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 5 / 2012 75 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 21.6.2012 klo 10.00 10.20 Kokouspaikka Kuntayhtymän hallintorakennus, Einontie 1, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (20) SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (20) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (20) Talous- ja konsernijaosto AIKA 08.04.2015 klo 08:30-10:30 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 21 KYSYMYS

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2014 AIKA Torstai 23.10.2014 kello 15.00 15.45 PAIKKA Varkauden kampus, 2. kerroksen neuvotteluhuone C-2030 käyntiosoite: Osmajoentie 75, 78210 Varkaus LÄSNÄ OLLEET JÄSENET Kuopio Aleksi Eskelinen Matti Kartano

Lisätiedot

Hämeenlinna 26.5.2011

Hämeenlinna 26.5.2011 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 4 / 2011 62 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 26.5.2011 klo 10.00 10.31 Kokouspaikka Virvelinrannan palvelukeskus, Ansarikuja 1, 13100 Hämeenlinna Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2005 kello 16.00-17.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Arvola Anneli (kesk) Tervo Jari (kesk) Hyötylä Pirkko (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 1. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen 1/2009

Arvola Anneli (kesk) Tervo Jari (kesk) Hyötylä Pirkko (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 1. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen 1/2009 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 1 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 1/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 13.01.2009 kello 16.00-16.45 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Valtuusto 13.04.2015 Sivu 1 / 56

Valtuusto 13.04.2015 Sivu 1 / 56 Espoon kaupunki Pöytäkirja Valtuusto 13.04.2015 Sivu 1 / 56 Kokoustiedot Aika 13.04.2015 maanantai klo 17:30-22:05 Tauko klo 19.45-20.15 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Saapuvilla olleet jäsenet Jyrki

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (33) Kaupunginhallitus 25.03.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (33) Kaupunginhallitus 25.03.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (33) Kokoustiedot Aika maanantai klo 14:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja Leila

Lisätiedot

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja tarkastajiksi valittiin Tero Aaltonen ja Arto Lindberg.

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja tarkastajiksi valittiin Tero Aaltonen ja Arto Lindberg. Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 6 / 2011 86 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Perjantai 26.8.2011 klo 10.00 11.37 Kokouspaikka Rantasipi Sveitsi, Härkävehmaankatu 4, 05900 Hyvinkää Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 100. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs

Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 100. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 100 Kokoustiedot Aika 07.05.2012 maanantai klo 15:30-17:58 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (13) Tarkastuslautakunta 12.02.2014. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (13) Tarkastuslautakunta 12.02.2014. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (13) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-16:25 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen,

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (31) SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (31) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (31) HALLITUS AIKA 29.04.2013 klo 08:30-10:38 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 62 INFO-OSUUS 4 63 KUNTALAIN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 10.04.2012 Sivu 1 / 50. Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C / 1. krs., Espoon keskus

Tekninen lautakunta 10.04.2012 Sivu 1 / 50. Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C / 1. krs., Espoon keskus Espoon kaupunki Pöytäkirja Tekninen lautakunta 10.04.2012 Sivu 1 / 50 Kokoustiedot Aika 10.04.2012 tiistai klo 17:00-18:55 Paikka Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C / 1. krs., Espoon keskus

Lisätiedot

Hannes Seppänen, kirkkoherra, Riina-Maria Marttanen, talouspäällikkö, sihteeri. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Hannes Seppänen, kirkkoherra, Riina-Maria Marttanen, talouspäällikkö, sihteeri. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 1(8) Aika Sunnuntai 4.1.2015 klo 12.00 Paikka Seurakuntakeskus, Kirkkokatu 1 Läsnä Miia Haapalainen Terttu Herukka Leena Jokinen Johanna Juntunen Pirjo-Riitta Kinnunen Arto Korkatti Martti Köngäs Marjatta

Lisätiedot

-2, KV 27.5.2014 18:30

-2, KV 27.5.2014 18:30 -2, KV 27.5.2014 18:30 Kokousaika Tiistaina 27.5.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (14)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (14) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (14) Aika: Keskiviikko 20.2.2013 kello 16.30-17.38 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 1/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20 Paikka Mäntsälän kunnantalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013 AIKA Maanantai 13.5.2013 kello 17.00-19.18 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) ASIALISTA 7 / 2012 107 Kokouksen avaus 108 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 109 Pöytäkirjantarkastajien valinta 110 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Seppo Åstedt, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Seppo Åstedt, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 6 / 2012 89 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Perjantai 31.8.2012 klo 10.00 11.25 Kokouspaikka Rantasipi Sveitsi, Härkävehmaankatu 4, 05900 Hyvinkää Saapuvilla

Lisätiedot

Rakennuslautakunta 20.03.2014 Sivu 1 / 25. Rakennuslautakunnan kokoushuone, Kirkkojärventie 6 B 2.krs., Espoon keskus

Rakennuslautakunta 20.03.2014 Sivu 1 / 25. Rakennuslautakunnan kokoushuone, Kirkkojärventie 6 B 2.krs., Espoon keskus Espoon kaupunki Pöytäkirja Rakennuslautakunta 20.03.2014 Sivu 1 / 25 Kokoustiedot Aika 20.03.2014 torstai klo 17:00-18:15 Paikka Rakennuslautakunnan kokoushuone, Kirkkojärventie 6 B 2.krs., Espoon keskus

Lisätiedot

-2, KV 18.6.2014 18:30

-2, KV 18.6.2014 18:30 -2, KV 18.6.2014 18:30 Kokousaika Torstaina 18.6.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30 Kuntayhtymän yhtymäkokous Kokousaika Torstai 31.10.2013 klo 13.00 13.30 Kokouspaikka Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot