Kunnanhallitus. 87 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus. 87 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen"

Transkriptio

1 PORNAISTEN KUNTA Asialista 4/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 87 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 87 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kunnanvaltuuston pidetyn kokouksen päätösten täytäntöönpano Erkki Saariselle myytyä omakotitonttia koskevan kauppakirjan hyväksyminen Marko ja Terhi Hariselle sekä Jouni ja Kati Airaksiselle myytyä omakotitonttia koskevan kauppakirjan hyväksyminen Kunnanviraston sulkeminen heinäkuussa neljäksi viikoksi ja joulun jälkeiseksi ajaksi Rakennusjärjestyksen määrääminen täytäntöönpantavaksi Paikallisen virkaehtosopimuksen tekeminen Kirveskosken koulun rehtorinviran haltijan opetusvelvollisuuden huojentamisesta 55 * 94 Altio Henri, poikkeamishakemusta koskeva lausunto Ilmoitusasiat Nuorten voimanoston SM-kisat Pornaisissa Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

2 PORNAISTEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2011 Kuisma Risto puheenjohtaja Janhunen Sari Putus Jaana Rantala Markku Runolinna Liljan-Kukka, poissa Sillanpää Jaakko Tanner Tuula Palmgren Vesa, Liljan-Kukka Runolinnan varajäsen Sivu 87 MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Yrtti Seppo Mattila Kaj Kalsola Matti Hyttinen Markku Marttila Seija kunnanvaltuuston pj kunnanvaltuuston I vpj kunnanvaltuuston II vpj kunnanjohtaja, esittelijä hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaana Putus ja Markku Rantala. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Risto Kuisma Pöytäkirjanpitäjä Seija Marttila PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTOIMITUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Pornainen Allekirjoitukset Jaana Putus Markku Rantala PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Pornainen Virka-asema Hallintojohtaja Seija Marttila

3 Kunnanhallitus KUNNANVALTUUSTON PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Khall 49 Kunnanhallitukselle esitellään kunnanvaltuuston pidetystä kokouksesta laadittu pöytäkirja. Kunnanjohtajan ehdotus: 11 Jätemaksutaksan tarkistaminen Otteet: Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy, tekninen lautakunta 12 Eron myöntäminen Markku Hyttiselle sivistystoimenjohtajan virasta Otteet: Markku Hyttinen, palkanlaskenta 13 Tulojen ja menojen ylitys Otteet: kirjanpito, sivistyslautakunta 14 Kaksiportaisen seutuhallinnon selvityksen loppuraportti Ote: KUUMA -toimisto 16 KUUMA -hallituksen jäsenten valitseminen vuosille Otteet: KUUMA -toimisto, valitut 17 Sivistystoimenjohtajan tehtävien hoitaminen lukien Otteet: sivistyslautakunta, Marjo Rissanen, Päivi Laitinen, Timo Kaikkonen, Jussi Isohanni Valtuuston päätökset eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä ole muutoinkaan lakien ja asetusten vastaisia, joten valtuuston päätökset hyväksytään täytäntöönpantaviksi. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Markku Hyttinen, puh Hyväksyttiin yksimielisesti.

4 Kunnanhallitus ERKKI SAARISELLE MYYTYÄ OMAKOTITONTTIA KOSKEVAN KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN Khall 50, liite 10 Pornaisten kunta on päivätyllä kauppakirjalla myynyt Erkki Juhani Saariselle asuntotarkoitukseen Pornaisten kunnan Laukkosken kylässä sijaitsevan Pikkusirri RN:o 1:130 ( ) nimisen tilan, jonka pinta-ala on 2368 m2. Kaupan kohteena oleva tila on asemakaavan mukaista erillispientalojen korttelialuetta (AO) ja muodostaa asemakaavan korttelin 219 tontin nro 17. Tontin rakennusoikeuden määrittelevä tehokkuus on 0,12. Valtuusto on päättänyt kauppahinnaksi euroa. Hallintosäännön 25 2 momentin mukaan kunnanhallitus ratkaisee asiat, jotka koskevat rakennustonttien myymistä noudattaen valtuuston antamia hintoja ja yleisperusteita. Kopio kauppakirjasta on esityslistan liitteenä nro 10. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Pornaisten kunnan sekä Erkki Juhani Saarisen välillä allekirjoitetun kauppakirjan liitteen nro 10 mukaisesti. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Markku Hyttinen, puh Hyväksyttiin yksimielisesti. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.

5 Kunnanhallitus MARKO JA TERHI HARISELLE SEKÄ JOUNI JA KATI AIRAKSISELLE MYYTYÄ OMAKOTITONTTIA KOSKEVAN KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN Khall 51, liite 11 Pornaisten kunta on päivätyllä kauppakirjalla myynyt Marko Juhani Hariselle ja Terhi Marja-Riitta Hariselle sekä Jouni Petri Kalevi Airaksiselle ja Kati Marika Airaksiselle asuntotarkoitukseen Pornaisten kunnan Laukkosken kylässä sijaitsevan Pajulintu RN:o 1:128 ( ) nimisen tilan, jonka pinta-ala on 3824 m2. Kaupan kohteena oleva määräala on asemakaavan mukaista erillispientalojen korttelialuetta (AO) ja muodostaa asemakaavan korttelin 219 tontin nro 12. Tontin rakennusoikeuden määrittelevä tehokkuus on 0,12. Kauppahinta on euroa. Hallintosäännön 25 :n 2 kohdan mukaan kunnanhallitus ratkaisee asiat, jotka koskevat rakennustonttien myymistä noudattaen valtuuston antamia hintoja ja yleisperusteita. Kopio kauppakirjasta on esityslistan liitteenä nro 11. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Pornaisten kunnan sekä Marko Juhani ja Terhi Marja-Riitta Harisen sekä Jouni Petri Kalevi ja Kati Marika Airaksisen välillä allekirjoitetun kauppakirjan liitteen nro 11 mukaisesti. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Markku Hyttinen, puh Hyväksyttiin yksimielisesti. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.

6 Kunnanhallitus KUNNANVIRASTON SULKEMINEN HEINÄKUUSSA NELJÄKSI VIIKOKSI JA JOULUN JÄLKEISEKSI AJAKSI Khall 52 Viime vuosina kunnanvirasto on pidetty heinäkuussa 2-3 viikkoa suljettuna. Viime kesänä kunnanvirasto oli suljettuna kolme viikkoa välisen ajan ja Tänä kesänä on tarkoitus myös keskittää vuosilomia siten, että kunnanvirasto suljetaan neljäksi viikoksi heinäkuussa ja joulun jälkeen neljäksi päiväksi. Viraston sulkemista kesällä ja joulun aikaan on henkilöstön keskuudessa pidetty järkevänä ratkaisuna, koska se mahdollistaa vuosilomien keskittämisen. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto pidetään suljettuna ja väliset ajat. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Markku Hyttinen, puh Hyväksyttiin yksimielisesti.

7 Kunnanhallitus RAKENNUSJÄRJESTYKSEN MÄÄRÄÄMINEN TÄYTÄNTÖÖNPANTAVAKSI Khall 53 Maankäyttö- ja rakennuslain 202 :n mukaan kunnanhallitus voi valitusajan kuluttua määrätä mm. rakennusjärjestyksen voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman siltä osin, johon valitusten ei voida katsoa kohdistuvan. Kunnanhallituksen päätös annetaan viivytyksettä tiedoksi valittajille ja muutoksenhakuviranomaiselle. Rakennusjärjestyksestä on jätetty yksi valitus. Valittaja on yksilöinyt valituksessaan määrittelemät epäkohdat rakennusjärjestyksen lukuihin ja niiden alakohtiin: - kohta 2.2.: Toimenpiteiden luvan- ja ilmoituksenvaraisuus - kohta 3.1.1: Rakennusten sijoittuminen rakennuspaikalle/etäisyys rajoista sekä - kohta 5.1.4: Rakentaminen ranta-alueella/rakennusten etäisyydet rantaviivasta Näin ollen rakennusjärjestys on mahdollista saattaa hallituksen päätöksellä voimaan muilta kuin valituksen kohteena olevien asioiden osalta. Tämä on erityisen tärkeää rakennusjärjestyksessä määritellyn suunnittelutarveratkaisualueen osalta. Osayleiskaavojen ulkopuoliset alueet on määritelty Pornaisissa suunnittelutarveratkaisualueiksi, millä on mahdollista ohjata hajarakentamisen sijoittumista ja määrää. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää määrätä rakennusjärjestyksen voimaan muilta osin kuin rakennusjärjestyksen kohtien 2.2, ja osalta. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Markku Hyttinen, puh Hyväksyttiin yksimielisesti. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.

8 Kunnanhallitus PAIKALLISEN VIRKAEHTOSOPIMUKSEN TEKEMINEN KIRVESKOSKEN KOULUN REHTORINVIRAN HALTIJAN OPETUSVELVOLLISUUDEN HUOJENTAMISESTA Khall 54, liite 12 Kirveskosken koulun rehtori Marjo Rissanen hoitaa oman toimen ohella osaa sivistystoimenjohtajan tehtävistä. Kunnalliselta työmarkkinalaitokselta on haettu valtuutusta paikallisen virkaehtosopimuksen tekemiseksi Kirveskosken koulun rehtorinviran haltijan opetusvelvollisuuden huojentamisesta. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuuskunnan asettama toimikunta on kokouksessaan käsitellyt valtuutuspyynnön ja antanut asiassa seuraavan sisältöisen päätöksen: Toimikunta antaa kunnallisen virkaehtosopimuslain 3 :n 2 momentin nojalla Pornaisten kunnalle valtuutuksen tehdä paikallinen virkaehtosopimus siten, että Kirveskosken koulun rehtorinviran haltijan opetusvelvollisuutta voidaan huojentaa enintään 6 vuosiviikkotunnilla OVTES:ssa määrätyn lisäksi ajalla , kuitenkin enintään siihen saakka, kun tämä hoitaa sivistystoimenjohtajan tehtävät. OAJ:n luottamusmies hankkii vastaavan valtuutuksen OAJ:ltä. Paikallinen sopimus esitellään kokouksessa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan paikallisen virkaehtosopimuksen tekemisen Kirveskosken koulun rehtorinviran haltijan opetusvelvollisuuden huojentamisesta liitteen nro 12 mukaisena. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Markku Hyttinen, puh Hyväksyttiin yksimielisesti.

9 Kunnanhallitus ALTIO HENRI, POIKKEAMISHAKEMUSTA KOSKEVA LAUSUNTO Khall 55 ASIA Rakentamista koskeva poikkeaminen. Kunnanhallitus antaa ensin lausunnon jätetystä hakemuksesta; päätösvalta asiassa kuuluu Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan yhteiselle rakennus- ja ympäristölautakunnalle. HAKIJA Henri Altio Päivöläntie 14 H KERAVA puh HAKEMUS Rakennuspaikan sijainti Pornainen, Halkia, Mäntsäläntie 41, tila Syrjälä RN:o , pinta-ala m2. Rakennustoimenpide Omakotitalo (kerrosluku 2/3 I, 180 k-m2, 1 asunto). Anotun rakennustoimenpiteen yhteydessä puretaan kiinteistöltä 60 m 2 suuruinen vanha asuinrakennus. Rakentamisrajoitus - Rakennusjärjestyksen määräyksistä poikkeaminen; rakentamisen enimmäismäärä rakennuspaikalla: MRL 14. Hakijan esittämät perustelut ja arvio keskeisistä vaikutuksista Asumiskäyttöön tarkoitetulta tontilta puretaan vanha talo huonon kunnon ja pienuuden vuoksi; talossa asuttu vuodesta Tontille rakennetaan suurempi talo. Talosta tulee 1-2 kerroksinen hirsitalo, jossa on kellarikerroksessa autotalli, askarteluhuone, autokatospaikat (2 kpl); yläkerta suunnitellaan asuinkäyttöön. Talosta ei aiheudu ympäristö- tai kulttuurimaisemallisia haittoja. Tuleva talo sopii kylän maisemaidylliin. Talo on hakijan synnyinkoti. Aiomme liittyä Pornaisten kunnan kunnallistekniikkaan; lisäksi aiomme hankkia maalämmön. Tieliittymä siirretään uuden rakennuksen kohdalle käytännöllisyyssyistä../..

10 Kunnanhallitus Khall 55./.. Naapurien kuuleminen Naapureilla (2 kpl) ei ole huomautettavaa. Aluearkkitehdin lausunto Alueella ei ole voimassa asemakaavaa. Oikeusvaikutteinen Pohjoisten kylien osayleiskaava on hyväksytty valtuustossa ja se on saanut lainvoiman Hakemuksessa esitetty rakennuspaikka sijoittuu kyläalueelle (AT). Alueella sallitaan mitoituksen mukainen rakentaminen. Kiinteistö on kaavassa merkitty rakennuspaikaksi - kaavan yleisten määräysten mukaan olemassa olevaa rakennusta voi peruskorjata, laajentaa tai korvata rakennus uudella vastaavalla rakennuksella. Rakennuspaikan vähimmäiskoko alueella on m 2 ; mikäli rakennuspaikka liitetään kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon tai muuhun alueelliseen vesihuoltoverkostoon, rakennuspaikan vähimmäiskoko on m 2. Mäntsäläntien itäpuoli on osa Mustijoen arvokasta kulttuurimaisemaan avoimen peltoalueen kautta. Rakennustoimenpiteenä on uuden asuinrakennuksen rakentaminen (suuruus n. 180 k-m 2 ); samalla vanha asuinrakennus puretaan (60 k-m 2 ). Rakennuspaikalla on tällä hetkellä lisäksi n. 38 k-m 2 suuruinen saunavarastorakennus sekä vähäinen liiterirakennus (n. 6 k-m 2 ). Uudisrakennuksen paikka olisi sama kuin vanhan rakennuksen. Kiinteistö on kooltaan pieni ja rekisteröity vuonna Kiinteistö rajoittuu Mäntsäläntiehen ja kiinteistön molemmin puolin ovat rakennetut rakennuspaikat. Suunnitellun uudisrakennuksen välittömässä läheisyydessä rajan toisella puolella on suurikokoinen talousrakennus (n. 500 k-m 2 ). Kunnan rakennusjärjestyksen mukaan asemakaava-alueen ulkopuolella rakentamisen määrä on enintään 10 % rakennuspaikan pinta-alasta; rakennusjärjestyksen mukaan Syrjälän kiinteistön rakennusoikeus on enintään 155 k-m 2. Hakemuksessa suunnitellun uudisrakentamisen ja purkamisen jälkeen tulisi rakennuspaikalle kerrosalaa 224 k-m 2. Kiinteistö on vanha ja kooltaan pieni; haettu rakennusoikeus ei ole tiiveydeltään asemakaava-alueella tapahtuvaan rakentamiseen verrattavaa. Lisäksi n. 20 metrin etäisyydellä uudisrakennuksesta on naapurin puolella suurikokoinen talousrakennus: uudisrakennuksen laajuus ei ympäristössä olisi merkittävä. Rakennuspaikka on kuitenkin osin näkyvä Mäntsäläntien suuntaan, minkä vuoksi rakennus tulee sovittaa ympäröivään maisemaan ja soveltuvin osin ympäröivään rakennuskantaan../..

11 Kunnanhallitus Khall 55 Hakemus voidaan luokitella korvaavaksi rakentamiseksi, mikäli vanha asuinrakennus puretaan. Liittymälupahakemus on toimitettu ELY:n liikennevastuuyksikölle. Vanha liittymä sijaitsee vastapäätä linjaautoliikenteen pysäkkiä; uuden liittymän paikka olisi liikenneturvallisuusnäkökulmasta parempi. Vanha liittymä poistetaan, mikäli uudelle liittymälle myönnetään lupa. Perustelut Rakentaminen hakemuksen mukaiselle tilalle noudattaa lainvoimaista ja oikeusvaikutteista Pohjoisten kylien osayleiskaavaa. Haettu rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä. Rakentaminen on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön eikä rakennetun ympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. Poikkeamishakemuksen tueksi on erityisiä syitä. Rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Sovelletut oikeusohjeet MRL 14 ja Tiedoksi ilman liitenumeroa on karttayhdistelmä. Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa seuraavan lausunnon Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan yhteiselle rakennus- ja ympäristölautakunnalle: Kunnanhallitus puoltaa poikkeamisen myöntämistä edellä esitetyin perustein sillä ehdolla, että nykyinen asuinrakennus puretaan; lisäksi uudisrakennus tulee sovittaa maaston korkeuseroihin, ympäröivään maisemaan ja soveltuvin osin ympäröivään rakennuskantaan. Lisäksi kunnanhallitus edellyttää hakijan hakemuksellaan esittämien perustelujen mukaisesti, että kiinteistö liitetään alueelliseen vesihuoltoverkostoon. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Markku Hyttinen, puh Hyväksyttiin yksimielisesti.

12 Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT Khall 56 Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi: Helsingin hallinto-oikeuden päätös 11/0175/2, dnro 05128/09/2209 Asia: Kunnallisvalitus Valittaja: Hanna Karjalainen Päätös, josta valitetaan: Kunnanhallitus Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös dnro 405/520/2010, : Erityisavustuksen myöntäminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje dnro 16/511/2010, : Pornaisten koulun hanke. Myrskylän kunnanhallituksen pöytäkirjanote : Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen muodostaminen. Mäntsälän kunnanvaltuuston pöytäkirjanote : Vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitys Hyvinkään kaupunginhallituksen pöytäkirjanote : Alueellisen perhehoidon erityisyksikkö Pihlajan perustaminen lähtien. Oy Audiator Ab:n kirje : Vastuullisen tilintarkastajan nimeäminen. Askolan kunta, rakennus- ja ympäristölautakunnan pöytäkirjanote : Pornainen, suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös okt Pietilä Jorma, Iso-Nikulantie, Halkia. Askolan kunta, rakennus- ja ympäristölautakunnan pöytäkirjanote : Pornainen, poikkeamispäätös/ okt Harakka Tomi ja Hyvönen Heli, Rauninmäentie 11, Laukkoski. Askolan kunta, rakennus- ja ympäristölautakunnan pöytäkirja 2/2011, Mäntsälän Veden johtokunnan kokouksen pöytäkirja 2/2011, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: Työllisyyskatsaus, tammikuu Keski-Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto: Tilannekatsaus /..

13 Kunnanhallitus Khall 56./.. Vapaa-aikalautakunnan pöytäkirja 1/2011, Sotainvalidien Veljesliiton Porvoon osasto ry: Kutsu 70- vuotisjuhlaan. Talousarvion toteutuminen ajalla Merkittiin. NUORTEN VOIMANOSTON SM-KISAT PORNAISISSA Khall 57 Pornaisten Heavy Team, Helsingin Poliisivoimailijat ja Laukkosken Taimi järjestivät Nuorten Voimanoston SM-kisat Pornaisissa. Kunta osallistui mainoksella ohjelmalehtiseen. Tapahtumalla oli kunnalla myönteistä merkitystä kunnan tunnettavuuden kannalta. Kunnanhallitus päätti, että elinkeinotoimen markkinointiin tarkoitetuista määrärahoista myönnetään järjestäjille 300,00 euroa.

14 Kunta/kuntayhtymä Pornainen OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Hallitus/lautakunta Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu Kunnanhallitus MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain perusteet valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät 49, 52, 53, 54, 55, 56, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 50, 51 HLL 5 :n./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviran- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. omainen ja aika Pornaisten kunnanhallitus Kirkkotie 176, PL Pornainen Lautakunta/hallitus Pykälät 50, 51 Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

15 100 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Helsingin hallinto-oikeus PL Helsinki Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite - Pykälät 30 päivää Valitusaika 30 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Pornaisten kunnanviraston aukioloajat: ma - ke to pe Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1 ) Jos toimitettava

Kunnanhallitus. 63 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 44 69 Toimikuntien ja työryhmien asettaminen vuosille 2009 2010

Kunnanhallitus. 63 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 44 69 Toimikuntien ja työryhmien asettaminen vuosille 2009 2010 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 3/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 2.2.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 63 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.3.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 83 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 83 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 5/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 29.3.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 83 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 422 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 231 426 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2009

Kunnanhallitus. 422 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 231 426 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2009 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 21/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 19.10.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 422 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 66 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 33 * 67 Lahti Seppo, suunnittelutarveratkaisuhakemusta koskeva lausunto

Kunnanhallitus. 66 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 33 * 67 Lahti Seppo, suunnittelutarveratkaisuhakemusta koskeva lausunto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 3/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 18.2.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 66 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 220 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 220 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 10/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 28.6.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 220 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi

Kunnanhallitus. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 8/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 25.4.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 45 * 95 Pornaisten Portin yritysalueen KTY-1 tonttien hinnoittelu

Kunnanhallitus. 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 45 * 95 Pornaisten Portin yritysalueen KTY-1 tonttien hinnoittelu PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.3.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. Tallink City hotelli, Tallinna. 411 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. Tallink City hotelli, Tallinna. 411 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 20/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Perjantai 9.10.2009 klo 11.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Tallink City hotelli, Tallinna 411 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Hirvihaaran kartano 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 548 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 266 554 Mönttinen Pauli, poikkeamishakemusta koskeva lausunto

Kunnanhallitus. 548 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 266 554 Mönttinen Pauli, poikkeamishakemusta koskeva lausunto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 23/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 15.12.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 548 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 325 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 154 22 326 Pornaisten kunnan kaavoitusohjelma vuosille 2008 2012

Kunnanhallitus. 325 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 154 22 326 Pornaisten kunnan kaavoitusohjelma vuosille 2008 2012 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.6.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 325 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

264 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 126 265 Muut asiat / JUKOn pääluottamusmiehen vaihtuminen

264 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 126 265 Muut asiat / JUKOn pääluottamusmiehen vaihtuminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 11/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 19.5.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 264 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

517 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

517 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 22/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 21.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 517 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 23.1.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 1.12.2010. 405 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus 1.12.2010. 405 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 18/2010 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 1.12.2010 KOKOUSAIKA Tiistai 7.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 405 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 60 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 39 62 Edustajan valitseminen Kuntarahoitus Oyj:n yhtiökokoukseen

Kunnanhallitus. 60 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 39 62 Edustajan valitseminen Kuntarahoitus Oyj:n yhtiökokoukseen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 15.3.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 60 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 89 184 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 89 184 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2008 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 13.10.2008 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 89 184 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2009. Kunnanvaltuusto. 72 113 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2009. Kunnanvaltuusto. 72 113 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2009 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 31.8.2009 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 72 113 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 34 Käyttökustannusten valtionosuuspäätökset vuodelle 2008

Kunnanhallitus. 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 34 Käyttökustannusten valtionosuuspäätökset vuodelle 2008 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 4.2.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

142 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 142 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

142 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 142 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 10/2015 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 13.5.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 18.5.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = )

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 9/2009. Kunnanvaltuusto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 9/2009. Kunnanvaltuusto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 9/2009 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.12.2009 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvaltuuston istuntosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 106 167 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 27.11.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 565 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot